Izpis po UDK
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSIzpis po UDK

Vsebina
0 Splošno

1

ALBREHT, Jaka
    Upravljanje s programirljivimi napravami 2 : učbenik za poučevanje strokovnih modulov v programih Tehnik računalništva, Tehnik mehatronike in Elektrotehnik / Jaka Albreht ; [tehnične ilustracije Jaka Albreht, Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2021 ([Ljubljana] : Present). - V, 118 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za strokovne module Upravljanje s programirljivimi napravami v programu Tehnik računalništva, Digitalna tehnika v programu Tehnik mehatronike in Programirljive naprave v programu Elektrotehnik. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 118

ISBN 978-961-94987-6-7 : 19,90 EUR

004.31:681.527.7(075.3)
681.5.015(075.3)

COBISS.SI-ID 37995011

2

BABLET, Mathieu, 1987-
    Ogljik & Silicij / Mathieu Bablet ; [prevedla Saša Jerele]. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2022 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 267 str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Carbone & Silicium. - 400 izv. - Ogljični odtis : spremna beseda / Alain Damasio: str. [271-272]

ISBN 978-961-7077-20-9 : 35,00 EUR

084.11
741.52:316.722
741.52:004.89
741.52:007.52

COBISS.SI-ID 112177411

3

BONTE, Mojiceja
    Abeceda izumov in odkritij / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Natalija A. Lani. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-7180-14-5 : 22,70 EUR

001.894(100)(091)(02.053.2)
5(091)(02.053.2)
62(091)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 119302659

4

HELSING, Jan van
    Priročnik za bogove : ne glede na to, kaj načrtujejo iluminati - kakšen je pa tvoj načrt? / Jan van Helsing ; [prevod Marija Šinigoj]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2022 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 519 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Handbuch für Götter. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 513-514. - Bibliografija: str. 517, 519

ISBN 978-961-7115-38-3 : 29,90 EUR

061.25

COBISS.SI-ID 127978755

5

MITREVSKI, Ivan
    Rdeča raketa in zeleni planet / [napisal in narisal] Ivan Mitrevski. - Kamnik : samozal., 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-95556-1-3 : 24,95 EUR

084.11(02.053.6)

COBISS.SI-ID 118968323

6

PEETERS, Frederik
    Oleg / Frederik Peeters ; [prevedla Suzana Koncut]. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2022 ([Ljubljana] : ABO grafika). - [181] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Oleg. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7077-21-6 : 25 EUR

084.11
821.133.1(494)-31(084.11)

COBISS.SI-ID 113183491

7

VEBER, Matej
    Robotika 4.0 : učbenik za programe Tehnik mehatronike, Strojni tehnik in Elektrotehnik / Matej Veber ; [fotografije Matej Veber, Shutterstock idr.]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2022 ([Ljubljana] : Present). - 174 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - Vsebuje QR kode za dostop do spletnih strani, videovsebin ali interaktivnih videov. - Prve 4 str. so označene z rimskimi številkami. - Bibliografija: str. 174

ISBN 978-961-95314-5-7 : 25,70 EUR

007.52(075.3)

COBISS.SI-ID 104259075004 Računalništvo

8

HVALA, Sergej
    Prva bitnost : od rojstva videoiger do konca njihovega otroštva / Sergej Hvala ; [ilustracije Dana Kodermac]. - 1. izd., 1. natis. - Domžale : Jazbina, 2022 ([Maribor] : Evrografis). - 375 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-961-95927-0-0 : 39,99 EUR

794-028.23(091)

COBISS.SI-ID 1207562271 Filozofija. Psihologija. Okultizem

9

BATAGELJ, Tadeja
    Kaj lahko naredim, da mi bo lažje? : veščine za vsakdan in viri opore v stiski : priročnik za mladostnice in mladostnike / [avtorici besedila v priročniku Tadeja Batagelj in Ksenija Lekić]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2022 ([Velenje] : Eurograf). - 57 str. : ilustr. ; 25 cm

Avtorici navedeni v kolofonu. - 6.200 izv. - Bibliografija: str. 57

159.922.7/.8(035)(02.053.6)

COBISS.SI-ID 118452739

10

BROOKS, Felicity, 1961-
    Vse o čustvih / [avtorica besedila] Felicity Brooks in Frankie Allen ; ilustrirala Mar Ferrero ; [prevajalka Jelena Isak Kres]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer založba, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: All about feelings

ISBN 978-961-6864-69-5 : 25,90 EUR

159.942(02.053.2)

COBISS.SI-ID 102806531

11

BROOKS, Felicity, 1961-
    Vse o skrbeh in strahovih / Felicity Brooks ; ilustrirala Mar Ferrero ; strokovno svetovala Angharad Rudkin ; [prevajalka Jelena Isak Kres]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: All about worries and fears

ISBN 978-961-6864-68-8 : 25,90 EUR

159.942(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 103100675

12

CAPRI, Jana
    Brez skrbi z Epiktetom : 79 misli in vprašanj o zaskrbljenosti in notranji svobodi / Jana Capri in Charan Díaz ; [prevedla Vera Čertalič ; ilustriral Jure Engelsberger]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2022 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 162 str. : ilustr. ; 22 cm

Sorodni elektronski vir: https://d.cobiss.net/repository/si/files/125637635/109294/125637635-jak.jpeg. - Prevod dela: Más Epicteto, menos preocupaciones. - 400 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 161

ISBN 978-961-6943-97-0 : 20,00 EUR

159.913(035)
1Epiktet

COBISS.SI-ID 125637635

13

CRON, Ian Morgan, 1960-
    Pot k sebi : uporabite modrost eneagrama za boljše poznavanje sebe / Ian Morgan Cron in Suzanne Stabile ; [prevedla Anaja Sever]. - Brežice : Primus, 2022 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 290 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: The road back to you. - O avtorjih na sprednjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu. - Opombe z bibliografijo: str. 285-290

ISBN 978-961-7184-03-7 : 25,90 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 121606659

14

KRISHNAMURTI, Jiddu, 1895-1986
    Orlov let : izvirni zapisi govorov in razprav v Londonu, Amsterdamu, Parizu in Saanenu / Krišnamurti ; [prevedla Maša Jelušič]. - Brežice : Primus, 2022 (Brežice : Digitalni tisk Primus). - 174 str. ; 22 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: The flight of the eagle. - Predgovor / David Skitt: str. 7-9. - O avtorju: str. 173 in na zadnjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7184-02-0 : 22,00 EUR

133.2Krishnamurti J.
159.923.2
17.02:1
165.745

COBISS.SI-ID 120836099

15

MANDL, Karmen
    Pomagaj Niku in Ani najti pravo pot / Karmen Mandl ; ilustrirala Tanya Matiikiv. - 1. natis. - Pernica : Anksio, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 49 str. : ilustr. ; 31 cm

2.500 izv.

ISBN 978-961-95388-3-8 : 21,99 EUR

159.947.24(02.053.2)
821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 122318083

16

MARJANOVIČ Umek, Ljubica
    Skupno branje odraslih in otrok : otrokov vstop v svet domišljije, čustev, besed in zgodb / Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja in Kaja Hacin Beyazoglu ; [ilustrator Jure Engelsberger ; slikovno gradivo Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 118 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Svetilnik)

O avtoricah na sprednjem zavihku ov. - 1.700 izv. - Priporočena bibliografija za dodatno branje: str. 118

ISBN 978-961-01-6437-1 : 24,99 EUR

159.922.7:028
CC-APA: 282028402956

COBISS.SI-ID 113966083

17

MITCHELL, Michelle
    Krepitev rezilientnosti : kako razviti čustveno odpornost pri odraščajočem otroku / Michelle Mitchell ; [prevod Sonja Uran Šinigoj]. - Izola : Vita, 2022. - 208 str. ; 22 cm

Prevod dela: Everday resilience. - 300 izv.

ISBN 978-961-95861-4-3 (trda vezava) : 26,00 EUR
ISBN 978-961-95861-5-0 (broš.)

159.942.5-053

COBISS.SI-ID 117404931

18

MYSS, Caroline M.
    Anatomija duha : sedem stopenj moči in zdravljenja / Caroline Myss ; [prevedla Višnja Jerman]. - Brežice : Primus, 2022 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 294 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: Anatomy of the spirit. - Tiskano na zahtevo. - O avtorici: str. 293-294. - Bibliografija: str. 289-292

ISBN 978-961-7129-98-4 : 27,90 EUR

159.98
615.85

COBISS.SI-ID 119154435

19

NORBURY, James
    Veliki panda in majceni zmaj / James Norbury ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 159 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Big panda and tiny dragon. - Ilustr. na spojnih listih. - Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-00-5260-9 : 19,99 EUR

159.923.2:24

COBISS.SI-ID 118109699

20

OGOREVC, Marjan
    Nisem s tega planeta : kako se prilagoditi zemeljskim energijam / Marjan Ogorevc. - Globoko : Enost - center, 2022 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 529 str. : ilustr. ; 24 cm

V resnici sploh ne vemo, česa še ne vemo : spremna beseda / Tadeja, 6. element, str. 13-14. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 524-529 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94697-4-3 : 32,00 EUR

133:930.85

COBISS.SI-ID 124803843

21

PEŠEC, Andrej
    Znanje za življenje. Del 2, Moder človek se ne stara – moder človek zori / Andrej Pešec. - Boštanj : Zavod Znanje za življenje - Pandurang, 2022. - 220 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv.

ISBN 978-961-95528-6-5

159.923.2(035)

COBISS.SI-ID 122172163

22

PETITCOLLIN, Christel
    Kako razmišljati uspešno : zaščitite svoj um pred manipulatorji / Christel Petitcollin ; [prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 271 str. ; 22 cm

Prevod dela: Pourquoi trop penser rend manipulable. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-5302-6 (trda vezava) : 29,99 EUR
ISBN 978-961-00-5303-3 (broš.)

159.922.2

COBISS.SI-ID 125800707

23

PODGORŠEK, Veronika, psihoterapija
    Dama : celostni vodnik za sodobno žensko / Veronika Podgoršek ; [slikovno gradivo Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 303 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Ogledalo)

1.800 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-6606-1 : 29,99 EUR

159.922.1-055.2

COBISS.SI-ID 121641987

24

RUIZ, Jose
    Šamanske živali moči : sprejemanje naukov živalskega sveta / Don José Ruiz ; uvodno besedo napisal Don Miguel Ruiz ; prevedel Jure Šešet. - Brežice : Primus, 2022 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 371 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Shamanic power animals. - Kazalo

ISBN 978-961-7184-08-2

133.4:59

COBISS.SI-ID 126778115

25

ŠIMLEŠA, Bruno
    (P)ostati zdrav : kako naj srce in um postaneta tovarna zdravil / Bruno Šimleša ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 471 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: (P)ostati zdrav. - 2.500 izv. - Predgovor / Ljiljana Vukota: str. 11-13. - O avtorju: str. 470-471 in na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 461-469

ISBN 978-961-01-6584-2 : 32,99 EUR

159.942
616-006:159.913
159.923.2

COBISS.SI-ID 119057155

26

WILBER, Ken
    Kratka zgodovina vsega : s spremno besedo - intervjujem avtorja z Lano Wachowski, scenaristko in režiserko Matrice / Ken Wilber ; [prevedla Jedrt Maležič]. - Brežice : Primus, 2022. - 402 str. ; 24 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: The brief history of everything. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-7129-87-8 : 29,90 EUR

113/119
17.032.4
130.3

COBISS.SI-ID 1118289952 Verstvo

27

GOFF, Bob
    Otroci, ljubezen deluje! / Bob Goff, Lindsey Goff Viducich ; ilustracije Michael Lauritano ; [prevod Marko Nzobandora]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - 222 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Love does for kids. - Ilustr. na spojnih listih. - "Redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe za leto 2023" --> kolofon. - 1.900 izv. - O avtorjih: str. 222

ISBN 978-961-278-612-0 : 25,00 EUR

27-4(02.053.2)

COBISS.SI-ID 122616579

28

NAGARAJA, Dharmachari, 1961-
    Mali Buda za lahko noč : razveseljujoče in navdihujoče zgodbe o sočutju in prijaznosti za otroke / Dharmachari Nagaraja ; [ilustracije Sharon Tancredi ; prevedel Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2022 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 126 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Prima za mlade)

Prevod dela: The Buddha's apprentice at bedtime. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-7129-88-5 : 22,00 EUR

24(02.053.2)
821.111-93-34

COBISS.SI-ID 11183129930/31 Socialna vprašanja. Demografija. Sociologija

29

KRISTAN, Zdenka
    Blišč in beda tehnokapitalizma ali Odpisani, osamljeni in odstavljeni / Zdenka Kristan. - Mengeš : Ciceron, 2022 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 289 str. ; 20 cm

O avtorici na zavihku ov. - Tisk po naročilu. - Bibliografija: str. 287-289 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7192-00-1 : 24,90 EUR

330.142.23:316

COBISS.SI-ID 126164995

30

NEUKIRCH-Seibert, Martina
    To je moje telo! : zavedanje pravice do odločanja o lastnem telesu za otroke od 5 let naprej / [avtorice Martina Neukirch-Seibert, Gudrun Dittrich, Ursula Hagedorn] ; ilustracije Dagmar Geisler ; [prevedla Ana Pandur]. - Jezero : Morfemplus, 2023 (natisnjeno v EU). - [28] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Mein Körper gehört mir. - 1.000 izv. - Spremna beseda: str. [3]. - Avtorice navedene v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7146-27-1. - ISBN 978-961-7146-26-4! : 20,90 EUR

316.62:613.88-053.2(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 9815526732 Politika

31

NAÍM, Moisés
    Maščevanje moči : kako avtokrati na novo izumljajo politiko 21. stoletja / Moisés Naím ; prevedel Janez Lavrič. - Ljubljana : Gnostica, 2022 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 327 str. ; 24 cm

Prevod dela: Revenge of power. - Tisk po naročilu. - Bibliografija: str. 307-327

ISBN 978-961-229-155-6 : 35 EUR

321.6:929"20"

COBISS.SI-ID 123314691

32

TEPINA, Daša
    Revolucionarne utopije : anarhizem v praksah in teorijah / Daša Tepina. - Maribor : Aristej, 2022 (Maribor : Dravski tisk). - 231 str. ; 20 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; Letn. 21)

300 izv. - Bibliografija: str. 219-227 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-220-137-1 : 22 EUR

329.285

COBISS.SI-ID 12520013133 Gospodarstvo

33

KOLAR-Planinšič, Vesna
    Evropska sredstva povezujejo = European funds connect / [strokovno besedilo Vesna Kolar Planinšič ; nagovor Janez Janša, Zvone Černač ; avtorji fotografij Stane Jeršič ... [et al.] ; angleški prevod besedila Milan Stepanovič]. - 1. izd. = 1st ed. - Ljubljana : Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko = Government Office for Development and European Cohesion, 2021 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. besedilo v slov. in angl. - 1.000 izv. - Fotogr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94488-1-6

339.732.4:061.1EU(497.4)

COBISS.SI-ID 4707149134 Pravo

34

DRNOVŠEK, Katja, pravnica
    Praktikum za družinsko pravo / Katja Drnovšek & Suzana Kraljić. - 1. izd. - Maribor : Založba WD, 2022. - 168 str. ; 30 cm

120 izv. - Bibliografija: str. 163-168

ISBN 978-961-94599-6-6 : 30,00 EUR

347.61/.64(075.8)(076.5)

COBISS.SI-ID 12129715537 Vzgoja

35

MEDNARODNA konferenca o specifičnih učnih težavah (6 ; 2022 ; Ljubljana)
    Specifične učne težave in izzivi današnjega časa : zbornik prispevkov : 6. mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah : Ljubljana, 30. september-1. oktober 2022 / [uredniški odbor Milena Košak Babuder ... [et al.] ; prevajanje prispevkov tujih avtorjev Milena Košak Babuder]. - Ljubljana : Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2022 (Medium : Žirovnica). - 396 str. : ilustr. ; 30 cm

Korporativni avtor v kolofonu: Šesta mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah v Sloveniji. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Recenziran zbornik prispevkov. - 300 izv. - Bibliografija, povzetek in abstract pri večini prispevkov

ISBN 978-961-94976-3-0

376(082)

COBISS.SI-ID 122889987

36

ŠOLSKI center Šentjur. Višja strokovna šola
    20 let Višje strokovne šole Šolskega centra Šentjur / [uredili Natalija Brečko, Branko Šket, Darinka Bosnar]. - Šentjur : Šolski center, 2022 (Celje : Grafika Gracer). - 197 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6622-29-5

377.36(497.4Šentjur)(091)(082)

COBISS.SI-ID 12557824350 Ekologija. Priroda

37

DAYNES, Katie
    Pomagajmo severnim medvedom : [mi to zmoremo] / Katie Daynes ; ilustrirala Róisín Hahessy ; prevedla Tinka Bačič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - [48] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Can we really help the polar bears?. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6864-67-1 : 24,90 EUR

502(02.053.2)
821.111-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 92114947

38

EISENSTEIN, Charles, 1967-
    Podnebje : nova zgodba / Charles Eisenstein ; [prevod Svetlana Kodrič ; spremna besedila Lučka Kajfež Bogataj ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Chiara, 2022 ([Grosuplje] : Partner graf). - 333 str. ; 23 cm

Prevod dela: Climate. - 500 izv. - Drugače povedana zgodba / Lučka Kajfež Bogataj: str. 313-316. - Intimni in analitični vpogled v živo presežnost narave / Andrej Detela: str. 317-322. - Od okoljeverstva k okoljevarstvu / Nara Petrovič: str. 323-326. - Sporočilo, ki deluje : veliko upanje / Alenka Lena Klopčič: str. 327-328. - O avtorju: str. 333 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 303-312

ISBN 978-961-7060-83-6 : 25,00 EUR

502/504
551.588.7

COBISS.SI-ID 11259545951 Matematika

39

BROOKS, Felicity, 1961-
    Prstek sledi 1, 2, 3 / Felicity Brooks ; ilustrirala Elisa Ferro ; oblikovala Claire Ever ; [prevedla Darija Volf Hribar]. - [1. izd., 1. natis]. - [Ljubljana : Grafenauer, 2022] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [14] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Fingertrail 1, 2, 3. - Potiskani notr. str. ov. - Kolofon na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6864-65-7 : 17,90 EUR

511(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 9816755557/59 Biologija. Rastlinstvo. Živalstvo

40

AUBERT, Irena
    Spoznajmo konje [Garnitura] / [besedilo Irena Aubert ; ilustracije Jessica Secheret ; prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022. - 1 garnitura : barvna plastika, magneti ; v škatli, 23 x 33 x 4 cm + knjižica (63 str., 21 cm)

Prevod dela: À la découverte des chevaux. - Izobraževalna igrača. - Garnitura vsebuje magnetno podlago, 65 magnetov. - Knjiga in sestavljanka izšli skupaj v škatli. - Mednarodna oznak CE za varno in okolju prijazno igračo. - 2.000 izv. - Od 4. leta

ISBN 978-961-00-5034-6

599.723.12(100)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 89474307

41

KYI, Tanya Lloyd, 1973-
    DNK detektivka / napisala Tanya Lloyd Kyi ; ilustrirala Lil Crump ; [prevedla Maruša Mušinović]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 114 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: DNA detective. - 800 izv. - Bibliografija: str. 108-111. - Kazalo

ISBN 978-961-95872-1-8 : 23,90 EUR

57.088.7(02.053.2)

COBISS.SI-ID 11706649961 Medicina

42

BALOH, Bilka
    Post širi zavest : modrost celične inteligence / Bilka Baloh ; [fotografije Egon Cokan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo s srcem in glavo, 2022 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 183 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 183

ISBN 978-961-95846-0-6

613.24:165.12

COBISS.SI-ID 111535107

43

    KAKO živeti s Parkinsonovo boleznijo : priročnik / [uredniški odbor Helena Lukan ... et al.]. - Ljubljana : Trepetlika, Društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami, 2022 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 202 str. : ilustr. ; 24 cm

7.000 izv.

616.858(082)

COBISS.SI-ID 105514499

44

KLIKOVAC, Ana
    Bachove cvetne esence : za srečno in uravnoteženo življenje / Ana Klikovac ; predgovor Anita Moorjani ; [prevod Katja Šneler in Polonca Kolmačić]. - Ljubljana : Chiara, 2022 ([Ljubljana] : Itagraf). - 248 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Bachove kapi za sretan i uravnotežen život. - 800 izv.

ISBN 978-961-7060-89-8 : 27,90 EUR

615.322
615.89(410):929Bach E.

COBISS.SI-ID 126929411

45

NAHRGANG, Frauke
    Zobke si umijem, na kahlico grem / [napisala Frauke Nahrgang ; ilustrirala Susane Szesny ; prevedla Tatjana Cestnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (natisnjeno v Italiji). - [18] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Kako? Od kod? Zakaj?)

Prevod dela: Zähne putzen, Pipi machen. - 1.800 izv. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - Na nasl. str. tudi: 2-4 let. - Knjiga z zavihki. - Spiralna vezava

ISBN 978-961-01-6439-5 : 12,99 EUR

613.4(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 91344131

46

    SODOBNE metode v psihoterapiji in energijski psihologiji / Nevenka Podgornik Pulec (ur.) ; [spremna beseda Tina Bončina]. - 1. izd. - Trnava : Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius, 2022 ([Ljubljana] : Itagraf). - 240 str. : ilustr. ; 23 cm

Spremna beseda / Tina Bončina: str. 5-6. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-80-572-0250-9

615

COBISS.SI-ID 119238915

47

STÂNGACIU, Ştefan
    Dobrega zdravja s čebelami : zdravljenje patologij s čebeljimi pridelki, rastlinami in tradicionalno kitajsko medicino / Stefan Stangaciu, Claudette Raynal-Cartabas ; [prevedla Tanja Ostrman Renault]. - 1. izd. - Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, 2022 (Ljubljana : Para). - 356 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: En bonne santé avec les abeilles : le traitement des pathologies avec les produits de la ruche, les plantes et la médicine traditionnelle chinoise. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. 4. - Bibliografija: str. 353-354. - Kazalo

ISBN 978-961-6516-88-4 : 29,90 EUR

615.8(510)(035)
615.324:638.16/.17(035)

COBISS.SI-ID 12084813162+66/69 Tehnika. Razne industrije in obrti

48

KLING, Laurent
    24 ur v vesolju / Rob Lloyd Jones ; ilustriral Laurent Kling ; prevedel Boštjan Gorenc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2022 (natisnjeno v Združenih arabskih emiratih). - 64 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: 24 hours in space. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-6864-66-4 : 26,90 EUR

629.78-05(02.053.2)(084.11)
084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 94886403

49

NAGODE, Marko
    Snovanje izdelkov z vidika zanesljivosti / Marko Nagode, Simon Oman, Domen Šeruga. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2022 ([Ljubljana] : Camera). - X, 179 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 175-176. - Kazalo

ISBN 978-961-6980-89-0 : 15,00 EUR

62-192(075.8)
62-7(075.8)

COBISS.SI-ID 10468531563 Kmetijstvo

50

ŠUBIC, Tatjana, 1963-
    Meso in mesni izdelki : učbenik za programa Mesar in Živilsko prehranski tehnik / Tatjana Šubic, Darja Mavrin, Polonca Leskovar Mesarič ; [slikovno gradivo Polonca Leskovar Mesarič ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2022 (Podsmreka : Present). - 296 str. : ilustr. ; 27 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 293-295

ISBN 978-961-95314-4-0 : 28,00 EUR

637.5(075.3)

COBISS.SI-ID 10094745964 Gospodinjstvo

51

FARTELJ, Urška
    220 stopinj poševno : skupaj za mizo / [besedila in recepti] Urška Fartelj ; [fotografije Urška, Slavko, Max Luka in Maša Fartelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 301 str. : ilustr. ; 26 cm

Fotogr. na spojnih listih. - 4.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-6601-6 : 32,99 EUR

641.55(083.12)

COBISS.SI-ID 119532547

52

VEEN, Rudolph van
    Rudolphova pekarna : 130 receptov Rudolpha van Veena / [besedilo, recepti] Rudolph van Veen ; [fotografije oseb Mitchell van Voorbergen, fotografije hrane Mitchell van Voorbergen in Appie Busser ; prevod Mateja Malnar Štembal]. - Slovenska izd. - Ljubljana : Vita, 2022. - 367 str. : ilustr. ; 28 cm

700 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-95861-3-6 : 39,90 EUR

641.55(083.12)

COBISS.SI-ID 1174003237 Umetnost. Arhitektura. Slikarstvo

53

SLANA, France, 1926-2022
    France Slana : slikar odhajajočega sveta / [uvodno besedilo Marko Arnež ; avtorji citatov France Slana ... [et al.] ; pesmi Niko Grafenauer ; fotografije Marko Tušek, Mirko Kunšič]. - Kranj : Galerija Prešernovih nagrajencev : Gorenjski muzej, 2022 ([Žabnica] : GTO Košir). - 70 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 70

ISBN 978-961-7071-41-2 (Gorenjski muzej) : 8,00 EUR

75(497.4):929Slana F.

COBISS.SI-ID 11085798782-1/2 Poezija. Dramatika

54

BADALIČ, Tanja
    Sledi mesečine / [[napisala in] ilustrirala] Tanja Badalič Volk ; [spremno besedo napisala Maja Smotlak]. - Celovec : Fran, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [36] str. : ilustr. ; 30 cm

O avtorici: str. 35. - Spremna beseda / Maja Smotlak: str. 36

ISBN 978-3-902832-23-8 : 19,00 EUR

821.163.6-1
087.5

COBISS.SI-ID 11513241982-3 Romani

55

ANDREJ, Mojca
    Kavč učiteljice Veronike / Mojca Andrej ; [spremna beseda Gabriela Babnik Ouattara]. - Maribor : Litera, 2022 ([Ljubljana] : Demat). - 214 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. - Veronika kot drevo, z nogami v tleh, z glavo v oblakih. Drevo, ki se premika / Gabriela Babnik Ouattara: str. 201-214

ISBN 978-961-7135-66-4 : 24,99 EUR

821.163.6-311.2
821.163.6.09Andrej M.

COBISS.SI-ID 120610051

56

BARBAL, Maria, 1949-
    Tandem / Maria Barbal ; [prevedla Simona Škrabec]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2022 ([Ljubljana] : Primitus). - 155 str. ; 21 cm

Prevod dela: Tandem. - 500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Premi Josep Pla de narrativa, 2021

ISBN 978-961-7163-09-4 : 22,90 EUR

821.134.1-311.2

COBISS.SI-ID 107502851

57

BARKER, Pat, 1943-
    Trojanke / Pat Barker ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 302 str. ; 22 cm

Prevod dela: The women of Troy. - Tisk po naročilu. - "Drugi del serije o trojanskih ženskah, ki so preživele vojno" --> ov.

ISBN 978-961-00-5300-2 (trda vezava) : 29,99 EUR
ISBN 978-961-00-5301-9 (broš.)

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 125803779

58

BATIČ, Aleksander, 1966-
    Vseeno, vse je eno : zgodba o sonaravnih odnosih in dolgočasju vesolja : z navdihom zgodbe do osebnega kažipota / Aleksander Batič. - Koper : samozal. A. Batič, 2022 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 388 str. ; 24 cm

Povečani tisk. - Tisk na zahtevo. - O avtorju: str. 376-377

ISBN 978-961-07-1307-4 : 29,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 123824387

59

BOWMAN, Valerie
    Samosvoja dama / Valerie Bowman ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022. - 304 str. ; 20 cm. - (Serija Neukrotljive neveste ; 3)

Prevod dela: The unlikely lady. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-5294-4 (trda vezava) : 29,99 EUR
ISBN 978-961-00-5295-1 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 123708419

60

BRACKEN, Alexandra
    Lore / Alexandra Bracken ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 474 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Lore

ISBN 978-961-00-5296-8 (trda vezava) : 34,99 EUR
ISBN 978-961-00-5297-5 (broš.)

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 124919043

61

BURTON, Rachel
    Čajnica v zalivu / Rachel Burton ; [prevod knjige Renata Mihalič]. - 1. natis. - Škofja Loka : Tanera, 2022. - 360 str. ; 22 cm

Prevod dela: The tea room on the bay

ISBN 978-961-6074-15-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-6074-16-2 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 110558979

62

CALDWELL, Christi
    Guvernanta / Christi Caldwell ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - 477 str. ; 22 cm

Prevod dela: The governess. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broš. - O avtorici: str. 477

ISBN 978-961-7185-04-1 (trda vezava) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-7185-05-8 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 121293315

63

CAREY, Ella
    S pariškega balkona / Ella Carey ; [prevod Klaudija Vučko]. - Izola : Meander, 2022. - 302 str. ; 22 cm

Prevod dela: From a Paris balcony. - 300 izv.

ISBN 978-961-7170-38-2 : 30,00 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 117402883

64

CESTNIK, Branko
    Pogovori z njo / Branko Cestnik. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - 260 str. ; 21 cm. - (Slovenske večernice ; 172)

1.800 izv. - "Redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe za leto 2023" --> kolofon. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-618-2 : 25,00 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 125064195

65

CLINTON, Bill, 1946-
    Predsednikova hči / Bill Clinton in James Patterson ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 628 str. ; 21 cm

Prevod dela: The president‘s daughter. - 1.200 izv. - O avtorjih: str. 627-628

ISBN 978-961-01-6610-8 : 39,99 EUR

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 122568195

66

EWART, Suzanne
    Mesec dni tebe / Suzanne Ewart ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 349 str. ; 24 cm

Prevod dela: One month of you. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 23 cm. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7134-70-4 (trda vezava) : 34,00 EUR
ISBN 978-961-7134-71-1 (broš.) : 19,00 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 121012227

67

FERRANTE, Elena
    Izgubljena hči / Elena Ferrante ; prevedla Daša Perme Jurjavčič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2022 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 167 str. ; 21 cm

Prevod dela: La figlia oscura. - 3.300 izv.

ISBN 978-961-282-555-3 : 27,99 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 122487555

68

FRENCH, Tana
    V gozdu / Tana French ; [prevedla Maja Novak : spremna beseda Mladen Dolar]. - Novo mesto : Goga, 2022. - 483 str. ; 22 cm

300 izv. (trda vezava), 700 izv. (broš.). - Prevod dela: In the Woods

ISBN 978-961-277-351-9 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-277-355-7 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 121074435

69

GARY, Romain
    Življenje pred seboj / Romain Gary (Émile Ajar) ; prevedla Nadja Dobnik. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2022 ([Ljubljana] : Itagraf). - 214 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ginko ; knj. 21)

Prevod dela: La vie devant soi. - Romain Gary in brezčasnost njegovih svetov / Nadja Dobnik: str. 209-[215]. - Prix Goncourt, 1975

ISBN 978-961-7149-17-3 : 23,00 EUR

821.133.1-311.2
821.133.1.09Gary R.

COBISS.SI-ID 119481859

70

GOLOB, Tadej
    Koma / Tadej Golob. - Novo mesto : Goga, 2022. - 426 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

800 izv. trda vezava, 5.000 izv. mehka vezava

ISBN 978-961-277-357-1 (trda vezava) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-277-358-8 (broš.)

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 124619523

71

GRISHAM, John
    Nevihta na otoku Camino / John Grisham ; [prevedla Bernarda Plavec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 288 str. ; 22 cm

Prevod dela: Camino winds. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-5298-2 (trda vezava) : 29,99 EUR
ISBN 978-961-00-5299-9 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 125761027

72

HAN, Jenny
    Poletje, ko sem postala privlačna / Jenny Han ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 285 str. ; 20 cm

Prevod dela: The summer I turned pretty. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-5288-3 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-5289-0 (broš.)

821.111(73)-93-311.2

COBISS.SI-ID 123484163

73

HANUŠ, Barbara
    Od sedem do sedemindevetdeset : 17 zgodb / Barbara Hanuš. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2022 ([Ljubljana] : Primitus). - 130 str. : ilustr. ; 21 cm

Povečani tisk. - 500 izv.

ISBN 978-961-7163-19-3 : 22,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 123393027

74

HENN, Carsten
    Sprehajalec knjig / Carsten Henn ; [prevedla Nataša Hrovat]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 228 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Der Buchspazierer. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-6578-1 : 29,99 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 119500291

75

HOFFMANN, E. T. A., 1776-1822
    Hudičevi napoji : zapiski iz zapuščine kapucina brata Medarda / E. T. A. Hoffmann ; prevedel [in spremna beseda] Štefan Vevar. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 319 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Klasična Beletrina. Letn. 3 ; 13)

Prevod dela: Die Elixiere des Teufels. - 1.200 izv. - Ernst Theodor Amadeus Hoffmann in njegovi Hudičevi napoji / Štefan Vevar: str. 309-316

ISBN 978-961-284-887-3 : 34,00 EUR

821.112.2-311.3
821.112.2.09Hoffmann E. T. A.

COBISS.SI-ID 123097603

76

IGGULDEN, Conn
    Vojna rož. Krvna linija / Conn Iggulden ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 394 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Prevod dela: War of the roses. Bloodline. - Tiskano po naročilu. - "Krvna linija je tretja knjiga ..." --> ov. zadaj

ISBN 978-961-00-4207-5 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4208-2 (broš.)

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 300685312

77

JEFFRIES, Sabrina
    Noč po božiču / Sabrina Jeffries ; prevod Olga Štuhec. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - 369 str. ; 22 cm. - (Zbirka Razposajenci iz dvorca Halstead ; 6)

Prevod dela: Twas the night after Christmas. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broš.

ISBN 978-961-7185-13-3 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7185-14-0 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 122579971

78

JONTES, Gelč
    Sreča na črepinjah / Gelč Jontes ; [spremna beseda Mateja Ratej]. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 305 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

800 izv. - Pljunek na živo rdečem plašču / Mateja Ratej: str. 293-304. - O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-870-5 : 24,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 113145859

79

KASTELIC, Žiga, novinar
    Dežela dinozavrov : začetek / Žiga Kastelic. - 1. natis. - Trebelno : v samozal., 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 261 str. ; 19 cm

300 izv. - O avtorju: str. [265]

ISBN 978-961-07-1272-5 : 22,00 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 129757443

80

KING, Stephen, 1947-
    22. 11. 1963 / Stephen King ; prevedel Marko Košan. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 909 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: 11/22/63. - 800 izv. - Los Angeles Times Book Prize for Mystery/Thriller, 2011. - International Thriller Writers Award, 2012

ISBN 978-961-284-909-2 : 39,00 EUR

821.111(73)-312.9
821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 126292483

81

KOREZ Korenčan, Darja
    Za obzidjem : kriminalni roman / Darja Korez Korenčan. - Brežice : Primus, 2022 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 302 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7184-05-1 : 25,00 EUR

821.163.6-312.4
821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 125577731

82

KUBICA, Mary
    Pogrešana / Mary Kubica ; prevod Alenka Gortan. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - 382 str. ; 22 cm

Prevod dela: Local woman missing. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broš.

ISBN 978-961-7185-08-9 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7185-09-6 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 121528323

83

KURNIK, Eva
    Zlato listje v snegu. Del 2, Iskanja / Eva Kurnik. - 1. izd. - Maribor. : v samozal. E. Kurnik, 2022 ([Maribor] : Demago). - 260 str. ; 22 cm

170 izv.

ISBN 978-961-95512-1-9 : 15 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 118113539

84

MAKINE, Andreï
    Armenski prijatelj / Andreï Makine ; prevedla Nadja Dobnik. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2022 ([Ljubljana] : Itagraf). - 155 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ginko ; knj. 22)

Prevod dela: L’ami arménien. - O avtorju: str. [159]

ISBN 978-961-7149-16-6 : 23,00 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 119480579

85

MARINČIČ, Katarina
    Ženska s srebrnim očesom / Katarina Marinčič. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 151 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina ; 566)

Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-906-1 : 24,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 126535171

86

MELVILLE, Herman, 1819-1891
    Moby Dick ali Kit / Herman Melville ; prevedel Jernej Županič ; [spremna beseda Igor Divjak]. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 767 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Klasična Beletrina. Letn. 3 ; 12)

Prevod dela: Moby Dick or The whale. - 1.200 izv. - Fatalizem v spopadu z naravo / Igor Divjak: str. 759-764

ISBN 978-961-284-886-6 : 39,00 EUR

821.111(73)-311.3
821.111(73).09Melville H.

COBISS.SI-ID 123084291

87

OLLIKAINEN, A. M.
    Zabojnik / A. M. Ollikainen ; prevedel Tadej Trebec. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2022 (natisnjeno v EU). - 319 str. ; 21 cm

Prevod dela: Kontti. - Broš. izd. meri 20 cm. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-261-676-2 (trda vezava) : 39,99 EUR
ISBN 978-961-261-677-9 (broš.) : 19,99 EUR

821.511.111-312.4

COBISS.SI-ID 121388547

88

PAVLIN, Lidia, 1963-
    Hiške z ženskimi imeni / Lidia Pavlin. - Ljubljana : Nicha, 2022. - 257 str. ; 22 cm

Tisk po naročilu. - Hiške z ženskimi imeni / Vesna Sivec Poljanšek: str. 257-[258]

ISBN 978-961-95433-2-0 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 121529091

89

PETTERSON, Per
    Moški na mojem mestu / Per Petterson ; prevedla Marija Zlatnar Moe. - Maribor : Litera, 2022 ([Ljubljana] : Demat). - 244 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7135-70-1 : 25,00 EUR

821.113.5-311.2

COBISS.SI-ID 124429571

90

PEVEC, Metod
    Greh : roman / Metod Pevec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 357 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv. - O avtorju: str. [362]

ISBN 978-961-01-6582-8 : 34,99 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 119743235

91

POLLARD, Helen
    Trgovinica v Cornwallu / Helen Pollard ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - 478 str. ; 22 cm

Prevod dela: The little shop in Cornwall. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broš.

ISBN 978-961-7185-02-7 (trda vezava) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-7185-03-4 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 121292035

92

SAPKOWSKI, Andrzej
    Meč usode : druga knjiga serije Veščec / Andrzej Sapkowski ; [iz poljščine prevedel Klemen Pisk]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 398 str. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet) (Serija Veščec ; knj. 2)

Prevod dela: Miecz przeznaczenia. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-6583-5 : 34,99 EUR

821.162.1-312.9

COBISS.SI-ID 118896643

93

SHALVIS, Jill
    O tistem poljubu / Jill Shalvis ; prevod Alenka Gortan. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - 366 str. ; 22 cm

Prevod dela: About that kiss. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broš.

ISBN 978-961-7185-06-5 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7185-07-2 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 121295875

94

STENDHAL, 1783-1842
    Italijanske kronike / Stendhal ; prevedel Jaroslav Skrušný ; [spremna beseda Igor Grdina]. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 363 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Klasična Beletrina. Letn. 3 ; 11)

Prevod dela: Chroniques italiennes. - 1.200 izv. - Predgovor / Dominique Fernandez: str. 7-19. - Od plagiatorja do pisatelja / Igor Grdina: str. 351-361

ISBN 978-961-284-885-9 : 34,00 EUR

821.133.1-32

COBISS.SI-ID 123081475

95

STROUT, Elizabeth
    Ponovno Olive / Elizabeth Strout ; prevod Branka Šnek Oset. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - 318 str. ; 22 cm

Prevod dela: Olive, again. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broš. - O avtorici: str. 317-318. - "Elizabeth Strout ... je znova opisala življenje priljubljene Olive Kitteridge ..." --> ov.

ISBN 978-961-7185-00-3 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7185-01-0 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 121285635

96

TANIZAKI, Jun'ichiro
    Kakor komu drago / Jun’ichirō Tanizaki ; prevedel Iztok Ilc ; [spremna beseda Nagisa Moritoki ; prevod spremne besede iz angleščine Jerneja Katona Zajc]. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 179 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Klasična Beletrina. Letn. 3 ; 15)

Prevod dela: Tade kuu mushi. - 1.200 izv. - Junichiro Tanizaki : v tisočletnem toku realizma / Nagisa Moritoki: str. 165-176

ISBN 978-961-284-889-7 : 31,00 EUR

821.521-311.2
821.521.09Tanizaki J.

COBISS.SI-ID 123090435

97

VALJAVEC, Janko
    Kura / Janko Valjavec. - Juršinci : LYNX, 2022 (tiskano v EU). - 205 str. ; 24 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 204. - Broš. izd. meri 23 cm. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7134-68-1 (trda vezava) : 29,00 EUR
ISBN 978-961-7134-69-8 (broš.) : 19,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 120945411

98

ŽAGAR, Monika, 1949-
    Diši po dosegljivem : roman / Monika Žagar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 313 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv. - Fotogr. na spojnih listih. - O avtorici: str. [316]

ISBN 978-961-01-6586-6 : 32,99 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 119823107

99

    ŽIVLJENJE Lazarčka s Tormesa / prevedel Niko Košir ; [spremna beseda Maja Šabec]. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 79 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Klasična Beletrina. Letn. 3 ; 14)

Prevod dela: La vida de Lazarillo de Tormes. - 1.200 izv. - Sam svoje sreče kovač / Maja Šabec: str. 71-77

ISBN 978-961-284-888-0 : 24,00 EUR

821.134.2-311.6

COBISS.SI-ID 12307968382-4/9 Eseji. Satire. Potopisi. Spomini

100

NOVAK, Nace, 1971-
    Po Nebeški poti : peš od Ogleja do Svetih Višarij / Nace Novak ; [spremna beseda Jurij Paljk ; fotografije Nace Novak]. - [Gorica] : Zadruga Goriška Mohorjeva : Novi glas, 2022 (Gorica : Grafica Goriziana). - 166 str. : ilustr. ; 21 cm

Spremna beseda / Jurij Paljk: str. 4-5. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 979-12-80793-03-4 : 17,00 EUR

821.163.6-992
27-57:913(450.36)(036)

COBISS.SI-ID 108270595

101

PLANKO, Lado, 1949-
    Odraščanje v Velenju / Lado Planko ; [fotografije v knjigi iz arhiva Muzeja Velenje, osebnega arhiva avtorja idr.]. - 1. izd., 1. natis. - Velenje : Velenjska knjižna fundacija, 2022 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 180 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Velenjana - dom in misel)

Fotogr. na sprednjih spojnih listih. - Povečani tisk

ISBN 978-961-6427-45-6 : 20,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 114259715

102

RUGELJ, Samo
    Soncu naproti : peš v dvoje po najbolj samotnem delu Krete / Samo Rugelj ; [fotografije osebni arhiv iz potovanj po Kreti]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2022 ([Ljubljana] : Primitus). - 241 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 237-240

ISBN 978-961-7136-54-8 : 22,00 EUR

821.163.6-992
796.51(495Kreta)(092)

COBISS.SI-ID 122316291

103

ZUPAN, Uroš, 1963-
    Znamenja v kroženju / Uroš Zupan. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2022 (Begunje : Cicero). - 211 str. ; 21 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 84)

400 izv. - Vsebina: France Prešeren: Velika skala sredi polja ; Josip Murn: Izgubljena kmečka tišina ; Srečko Kosovel: Pesnik kot mit ; Edvard Kocbek: Iskanje hudega duha in čaranje dobrega ; Bože Vodušek: Sestopanje in oblika spominjanja ; Dane Zajc: Šaman ; Gregor Strniša: Osamljena postava sredi Ljubljanskega polja ; Tomaž Šalamun: Ambivalenca ; Tomaž Pengov: Prva ljubezen ; Milan Jesih: Amulet ; Jure Potokar: Dotikanje ; Milan Vincetič: Majhne skulpture iz besed ; Aleš Debeljak: Brbotajoča energija ; Brane Bitenc: Nežnost in nasilje ; Uroš Zupan: Ljubezen je treba deliti. - Rožančeva nagrada, 2022

ISBN 978-961-7165-09-8 : 25,00 EUR

821.163.6-4
821.163.6.09-1
821.163.6.09

COBISS.SI-ID 95628291

104

ZUPANČIČ, David, 1991-
    Življenje v sivi coni : prizori iz življenja mladega zdravnika / David Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 255 str. ; 21 cm

2.500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-6607-8 : 27,99 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 12073497982C Leposlovje za otroke do 9. leta

105

BARBIŠ Frank, Nataša
    Mišek Bami / Nataša Barbiš Frank ; ilustrirala Maja Lubi. - 1. izd., 1. natis. - Ilirska Bistrica : samozal. N. Frank, 2021 (Koper : Vek). - [25] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-95387-0-8 : 20,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 63859459

106

BONTE, Mojiceja
    Kam je izginil sneg? / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Vesna Benedetič. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-7180-06-0 : 22,70 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 113715715

107

BONTE, Mojiceja
    Posladkaj se, miška! / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Tina Perko. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - [27] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-961-7180-21-3 : 22,70 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 122768387

108

BORIN, Andreja
    Čudoviti vrt / Andreja Borin ; ilustrirala Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 30 str. : ilustr. ; 28 cm

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-567-9 : 26,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 114730499

109

BOURGUIGNON, Laurence, 1963-
    Miklavževi čeveljci / Laurence Bourguignon ; [ilustrirala] Annette Boisnard ; [prevedla Esther Daniela Kogoj]. - 1. natis. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Les souliers de saint Nicolas. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7172-67-6 : 17,95 EUR

821.133.1(493)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 110408195

110

BREITENÖDER, Julia
    Poni na obisku / Julia Breitenöder ; ilustracije Jutta Berend ; [prevedla Neža Vilhelm]. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 42 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjigoljub. 1. bralna stopnja)

Prevod dela: Ein Pony auf dem Balkon. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7172-51-5 : 17,90 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 108548355

111

CHOUX, Nathalie
    Moj vrtec / [napisala in] ilustrirala Nathalie Choux ; [prevedla in priredila Manica Demšar]. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022. - [12] str. : ilustr. ; 17 cm. - (Radoveden sem, kakšno je življenje! ; 15)

Prevod dela: Mon imagier de la crèche. - 1.500 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-7180-05-3 : 12,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 111495171

112

CHOUX, Nathalie
    Moje barve / [napisala in] ilustrirala Nathalie Choux ; [prevedla in priredila Manica Demšar]. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 17 cm. - (Radoveden sem, kakšno je življenje!)

Prevod dela: Mon imagier des couleurs. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-7180-02-2 : 12.90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 110954243

113

CHOUX, Nathalie
    Moje gore / [napisala in] ilustrirala Nathalie Choux ; [prevedla in priredila Manica Demšar]. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022. - [12] str. : ilustr. ; 17 cm. - (Radoveden sem, kakšno je življenje! ; 13)

Prevod dela: Mon imagier de la montagne. - 1.500 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-7180-01-5 : 12,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 110951427

114

CHOUX, Nathalie
    Moji gasilci / [napisala in] ilustrirala Nathalie Choux ; [prevedla in priredila Manica Demšar]. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022. - [12] str. : ilustr. ; 17 cm. - (Radoveden sem, kakšno je življenje! ; 12)

Prevod dela: Mon imagier des pompiers. - 1.500 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-7180-03-9 : 12,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 110955267

115

DALVAND, Reza
    Nekaj črnega : slikanica iz Irana / Reza Dalvand ; prevedla Kristina Jurković. - 1. izd. - Todraž : Modrijan, 2022 ([Maribor] : Florjančič tisk). - [25] str. : ilustr. ; 21 x 31 cm

Prevod dela: Etwas Schwarzes, izvirnik v perz. - Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-287-129-1 : 16,90 EUR

821.222.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 117174787

116

DELFORGE, Hélène
    Mama / Hélène Delforge ; [ilustracije] Quentin Gréban ; prevedla Nadja Dobnik. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2022. - [64] str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Maman. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-596-3 : 26,50 EUR

821.133.1(493)-1

COBISS.SI-ID 109025795

117

DEVJAK, Stanka
    Miklavževa zlata palica / Stanka Devjak ; ilustrirala Daša Simčič. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - 23 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-278-605-2 : 6,50 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 115612931

118

DIETL, Erhard
    Nova nogometna žoga / Erhard Dietl ; ilustracije Wilfried Gebhard ; [prevedla Neža Vilhelm]. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 42 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjigoljub. 1. bralna stopnja)

Prevod dela: Der neue Fussball. - Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-7172-52-2 : 17,90 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 108549891

119

DIVJAK Jurca, Darja
    Glas v srčku / Darja Divjak Jurca ; ilustrirala Teja Milavec. - Darilna izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Zavarovalnica Triglav, 2022 ([Maribor] : Evrografis). - [23] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

3.000 izv. - Spremna beseda / Radmila Pavlovič Blatnik: str. 23

ISBN 978-961-01-6399-2 (Mladinska knjiga)

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 93988099

120

DORIA, Julia
    Pripoved o barviti jeseni / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2023 (natisnjeno v Sloveniji). - [21] str. : ilustr. ; 31 cm

Tiskano po naročilu. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7093-16-2 : 28,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 126228995

121

DROBEŽ, Katja
    Medvedek se boji teme : zgodba za tapkanje z otroki / napisala Katja Drobež ; ilustrirala Ksenija Konvalinka. - Ljubljana : Chiara, 2022 ([Ljubljana] : Itagraf). - [41] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Spremna beseda: str. [38-41]. - O avtorici: str. [41]

ISBN 978-961-7060-88-1 : 22,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 123091971

122

FISCHER-Hunold, Alexandra
    Prijateljica za Mio / Alexandra Fischer-Hunold ; ilustracije Lena Hesse ; [prevedla Neža Vilhelm]. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 44 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjigoljub. Predbralna stopnja)

Prevod dela: Eine Freundin für Mia. - Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-7172-38-6 : 17,90 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 105553923

123

GERNHÄUSER, Susanne
    Poglej in poišči. Vozila / [napisala Susanne Gernhäuser ; ilustriral Wolfgang Metzger ; prevedla Tatjana Cestnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (natisnjeno v EU). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Sachen suchen. Meine Fahrzeuge. - 1.800 izv. - Avtorica navedena v kolofonu

ISBN 978-961-01-6412-8 : 11,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 90879747

124

GERNHÄUSER, Susanne
    Poglej in poišči. Živali / [napisala Susanne Gernhäuser ; ilustrirala Ursula Weller ; prevedla Tatjana Cestnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (natisnjeno v EU). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Sachen suchen. Bei den Tieren. - 1.800 izv. - Avtorica navedena v kolofonu

ISBN 978-961-01-6409-8 : 11,99 EUR

087.5
59(02.053.2)

COBISS.SI-ID 90878979

125

HARRY, Rebecca
    Snežkina božična želja / [besedilo, ilustracije] Rebecca Harry ; [prevedla Tina Mahkota]. - Jezero : Morfemplus, 2022. - [24] str. : ilustr. ; 26 x 28 cm

Prevod dela: Snow Bunny’s Christmas wish. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7146-26-4 : 21,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 98151171

126

HARRY, Rebecca
    Snežkino božično darilo / [besedilo, ilustracije] Rebecca Harry ; [prevedla Tina Mahkota]. - Jezero : Morfemplus, 2022. - [24] str. : ilustr. ; 26 x 28 cm

Prevod dela: Snow Bunny’s Christmas gift. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7146-28-8 : 21,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 98152195

127

JAVAUX, Amélie
    Moja nepovezana družina / Amélie Javaux ; [avtorica ilustracij] Annick Masson ; [prevajalka Maša Jazbec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer založba, 2022 (natisnjeno v EU). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Ma famille déconnectée. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6864-73-2 : 23,90 EUR

821.133.1-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 110769923

128

KELMAN, Marcy
    Božične zgodbe : [zbirka prazničnih zgodbic] / [Marcy Kelman ; ilustracije Steve Brown, Hannah Marks ; prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - [96] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Christmas stories. - 2.000 izv. - Avtorica navedena v CIP-u. - Dodatek k nasl. na ov. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-5131-2 : 14,99 EUR

821.111(73)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 99291651

129

KELMAN, Marcy
    Zgodbice za lahko noč : [zbirka za prebiranje zgodbic pred spanjem] / [napisala Marcy Kelman ; ilustracije Gareth Llewhellin ; prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - [96] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Bedtime tales. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Avtorica navedena na str. 3 in v CIP-u. - Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-961-00-5133-6 : 14,99 EUR

821.111(73)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 99294467

130

KINNEAR, Nicola
    Zmajska knjiga pravil! / [besedilo in ilustracije] Nicola Kinnear ; [prevedla Maja Novak]. - Jezero : Morfemplus, 2022. - [31] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Dragons don't share. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7067-68-2 : 19,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 50628099

131

KLENOVŠEK Musil, Manica
    Prijateljici / [besedilo in ilustracije] Manica K. Musil ; [spremna beseda Katja Košir]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - [27] str. : ilustr. ; 34 cm

500 izv. - V odnosih se učimo o sebi in drugih / Katja Košir: str. 27. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-7164-19-0 : 22,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 114252803

132

KODRIČ Filipić, Neli
    Kdo je kriv, da je zima bela in druge zgodbe / Neli K. Filipić ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - 55 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7164-31-2 : 24,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 117050883

133

KRALJIČ, Helena
    Sofija in baletni copatki / Helena Kraljič ; ilustrirala Tina Dobrajc. - Jezero : Morfemplus, 2022 (Maribor : Evrografis). - [30] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Ko dežne kapljice prikličejo čarobno miško / Igor Saksida: str. [1]. - Ilustr. na spojnih listih. - V knjigi so tudi QR kode za dostop do zvočnih zapisov

ISBN 978-961-7146-43-1 : 22,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 120375555

134

LEOPÉ, 1960-
    V deželi dinozavrov / Leopé ; ilustracije Pascal Nöldner ; [prevedla Neža Vilhelm]. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 42 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjigoljub. 1. bralna stopnja)

Prevod dela: Abenteuer im Dino-Wald. - Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-7172-53-9 : 17,90 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 108550659

135

MEISTER, Carl
    Cofek in pozabljena knjiga / po predlogi uspešnic Roba Scottona ; besedilo Carl Meister ; ilustracije Robert Eberz ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Ljubljana : Lipa, 2022. - [24] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Splat the cat and the late library book. - 300 izv.

ISBN 978-961-7179-12-5 : 16,00 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 117465603

136

MONFREID, Dorothée de, 1973-
    Počakajte me / [besedilo, ilustracije] Dorothée de Monfreid ; [prevedla Katja Šaponjić]. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2022 ([Kraków] : Grafkarton). - 1 kartonka ([28] str.) : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Attendez-moi. - 400 izv.

ISBN 978-961-7077-15-5 : 16,00 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 92034307

137

NJATIN, Lela B.
    Smer srca / Lela B. Njatin ; ilustrirala Tina Dobrajc. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 38 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-7132-55-7 : 23,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 120120579

138

PREGLAU, Jure
    Pogoltni zmaj / Jure Preglau ; ilustrirala Katerina Kalc. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Mušnica)

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7178-09-8 : 23,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 122395139

139

    PRIDNI medo. Vlakovodja / [ilustracije] Benji Davies ; prevedel in prepesnil Milan Dekleva. - Jezero : Morfemplus, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Bizzy bear. Train driver. - 1.000 izv. - Kartonka z drsniki

ISBN 978-961-7067-86-6 : 16,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 64277763

140

RADOVANOVIČ, Vesna, 1962-
    Tri zlata jabolka / Vesna Radovanovič ; ilustrirala Daša Simčič ; [spremna beseda Dragica Haramija]. - Jezero : Morfemplus, 2023. - [27] str. : ilustr. ; 31 cm

Spremna beseda / Dragica Haramija: str. [1]. - 1000 izv.

ISBN 978-961-7146-09-7 : 21,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 84816643

141

    RDEČA volnena rokavica : ukrajinska ljudska pravljica / ilustrirala Francesca Pirrone ; [iz angleščine prevedla in priredila Mojiceja Bonte]. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: La muffola rossa. - 700 izv. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7180-09-1 : 22,70 EUR

398.2(477)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 117411843

142

RINC, Katja
    Nad mavrico / napisala Katja Rinc ; ilustrirala Zorana Živić. - 1. izd., 1. natis. - Hoče : samozal., 2022 ([Maribor] : Florjančič tisk). - [33] str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Kako lahko pomagamo otrokom ob izgubi sorojenca? / Lucija Pavše: str. 31-32

ISBN 978-961-07-1290-9 : 23 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 121644547

143

SCHULZE, Bianca
    Povej po pravici, zmaj / napisala Bianca Schulze ; ilustrirala Samara Hardy ; [prevedla Esther Daniela Kogoj]. - 1. natis. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Tell the truth, dragon!. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7172-33-1 : 21,90 EUR

821.111(94)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 104858627

144

SCOTTON, Rob
    Prestrašeni Cofek / Rob Scotton ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Ljubljana : Lipa, 2022. - [33] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Scaredy-cat, Splat!. - 300 izv.

ISBN 978-961-7179-13-2 : 16,00 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 117465859

145

SCOTTON, Rob
    Vesel božič, Cofek / Rob Scotton ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Ljubljana : Lipa, 2022. - [33] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Merry Christmas, Splat. - 300 izv.

ISBN 978-961-7179-14-9 : 16,00 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 117467651

146

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Prešernova prva ljubezen / Ivan Sivec ; ilustracije Jure Engelsberger. - Mengeš : ICO, 2022 ([Jastrebarsko] : OG Grafika). - 22 str. : ilustr. ; 28 cm

600 izv. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - O avtorjih na zadnjih spojnih listih

ISBN 978-961-7143-12-6 : 18,00 EUR

821.163.6-93-34
929Prešeren F.(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 119491587

147

SVETINA, Peter, 1970-
    Nekaj je v zraku : zapiski o dveh Ajdah in racaku letaku / Peter Svetina ; ilustrirala Petra Preželj. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 126 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7132-52-6 : 24,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 117578243

148

TOLSTOJ, Aleksej Nikolaevič
    Repa velikanka / Aleksej Tolstoj ; ilustrirala Maša Kozjek ; prevedla Jana Unuk. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Maribor] : Ma tisk). - [23] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-4550-9 : 19,99 EUR

821.161.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 103718403

149

ULYEVA, Elena
    Ježkov dom, ko pride jesen / besedilo Elena Ulyeva ; ilustracije Daria Parkhaeva ; [prevedla Metka Bartol]. - 1. natis. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - [23] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The hedgehog's home for fall. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7172-34-8 : 21,90 EUR

821.161.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 105189891

150

VILČNIK, Rok
    Zombek : strašljivka / Rok Vilčnik ; [ilustracije Jure Engelsberger]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - 27 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Iva ; Letn. 7)

500 izv.

ISBN 978-961-220-136-4 : 18,00 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 124205059

151

VOGEL, Maja von, 1973-
    Samorogov gozd / Maja von Vogel ; ilustracije Florentine Prechtel ; [prevedla Neža Vilhelm]. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 42 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjigoljub. Predbralna stopnja)

Prevod dela: Einhorngeschichten. - Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-7172-39-3 : 17,90 EUR

821.112.2-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 105554435

152

WENZEL, Brendan
    Hišni muc / Brendan Wenzel ; [prevod Aleksandra Kocmut]. - Izola : Grlica, 2022. - [34] str. : ilustr. ; 24 x 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-244-404-4 : 19,95 EUR

821.111(73)-93-13
087.5

COBISS.SI-ID 117402371

153

WICH, Henriette
    Živali na olimpijadi / Henriette Wich ; ilustriral Dominik Rupp ; [prevedla Neža Vilhelm]. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 42 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjigoljub. Predbralna stopnja)

Prevod dela: Die Tierolympiade. - Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-7172-40-9 : 17,90 EUR

821.112.2-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 105555715

154

    ZGODBICE za crkljanje : zbirka zgodbic za prebiranje pred spanjem / [ilustracije Chris Biggin, Gavin Scott, Lucy Barnard ; prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - [96] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Snuggly stories. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Vsebina: Jaz (ni)sem zelo pogumen / napisal Timothy Knapman in ilustriral Gavin Scott. Kit najde prijatelja / besedilo Tiya Hall ; ilustracije Chris Biggin. Še en objem / besedilo Izzy Down ; ilustracije Gavin Scott: Prijatelja za vedno / besedilo Izzy Down ; ilustracije Lucy Barnard

ISBN 978-961-00-5132-9 : 14,99 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 9929369982M Leposlovje za otroke od 13. leta dalje

155

ALAEI, Neda
    To nisva midva / Neda Alaei ; prevedla Marija Zlatnar Moe ; [spremna beseda Barbara Kreš]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2022 ([Maribor] : Evrografis). - 190 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Dette er ikke oss. - 700 izv. - Vidim te / Barbara Kreš: str. 187-190. - O avtorici: str. [193]. - Book Blogger Prize. - Uprisen, 2020

ISBN 978-961-272-556-3 : 29,95 EUR

821.113.5-93-311.2

COBISS.SI-ID 110425603

156

ALSTON, B. B.
    Amari in velika igra / B. B. Alston ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 368 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Amari and the great game. - Tiskano po naročilu. - "Magični drugi del priljubljene epske serije o nadnaravnem" ---> zadnja str. ov.

ISBN 978-961-00-5290-6 (trda vezava) : 32,99 EUR
ISBN 978-961-00-5291-3 (broš.)

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 123544835

157

GALE, Ciril
    Winnetou / Karl May ; [besedilo priredil in napisal] Ciril Gale ; [ilustriral] Vladimir Herceg ; [foto Ciril Gale]. - 1. natis. - Ljubljana : KD Klub devete umetnosti, 2022 (Zagorje ob Savi : Toriprint). - Zv. <1-> : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Trias)

Vsebina:
Del 1. - 2022. - 87 str.

ISBN 978-961-6072-20-5 (zv. 1) : 25,00 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 118966275

158

KARLOVŠEK, Igor
    Ognjeni trije. 1, Izgon / Igor Karlovšek ; [ilustracije Milanka Fabjančič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 286 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Ognjeni trije)

750 izv. - Čas in prostor Ognjenih treh / Miha Pohar: str. 281-286

ISBN 978-961-272-570-9 : 30,95 EUR

821.163.6-93-311.6

COBISS.SI-ID 117669379

159

OSEMAN, Alice
    Heartstopper. Del 3 / Alice Oseman ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - str. 560-909 : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Heartstopper. - Tisk po naročilu. - Sporočilo avtorice: str. [934-935]

ISBN 978-961-00-5292-0 (trda vezava) : 29,99 EUR
ISBN 978-961-00-5293-7 (broš.)

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 123606787

160

STARK, Ulf, 1944-
    Mala knjiga o ljubezni / Ulf Stark ; [ilustracije] Ida Björs ; prevedla Danni Stražar. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 123 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: En liten bok om kärlek. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7178-02-9 : 26,99 EUR

821.113.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 108721923

161

VALLÈS, Tina, 1976-
    Spomin na drevo / Tina Vallès ; [iz katalonščine] prevedla Veronika Rot. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 203 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: La memòria de l’arbre. - 500 izv. - Štor prikazuje spomin vsega, čemur je bil kot drevo priča / Tilka Jamnik: str. 199-203. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7178-01-2 : 29,00 EUR

821.134.1-93-311.2

COBISS.SI-ID 10871731582P Leposlovje za otroke od 10. do 13. leta

162

BADDIEL, David
    Prijateljica iz prihodnosti / David Baddiel ; ilustriral Steven Lenton ; [prevedla Eva Žerjav]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 366 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Future friend. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-5306-4 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-5307-1 (broš.)

821.111-93-312.9

COBISS.SI-ID 126355971

163

GOMBOC, Mateja, 1964-
    Sposojena babica Štefi / Mateja Gomboc ; ilustracije Jaka Vukotič. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Čiv!)

700 izv.

ISBN 978-961-272-566-2 : 28,95 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 114729731

164

GRIFFITHS, Andy, 1961-
    65-nadstropna hišica na drevesu / Andy Griffiths ; ilustriral Terry Denton ; prevedla Veronika Rot Gabrovec. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2022 ([Maribor] : Evrografis). - 377 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The 65-storey treehouse. - Ilustr. na spojnih listih. - 850 izv. - O avtorju na prelim. str.

ISBN 978-961-272-579-2 : 30,95 EUR

821.111(94)-93-7

COBISS.SI-ID 121335811

165

MILČINSKI, Fran, 1867-1932
    Butalci [Zvočni posnetek] : 35 satiričnih zgodb / Fran Milčinski ; spremna beseda Vlado Motnikar ; režiser Alen Jelen ; dramaturginja Marinka Poštrak. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2022. - 2 CD-ja (70 min, 15 sek; 64 min, 3 sek) : stereo ; 12 cm

"Zgodbe interpretirajo igralci Prešernovega gledališča Kranj" -> na embalaži. - Priložena pretočna koda

ISBN 978-961-95724-1-2
117855 RTV Slovenija, ZKP

821.163.6-93-32(086.76)
821.163.6-93-7(086.76)

COBISS.SI-ID 113152259

166

PILKEY, Dav, 1966-
    Pasji mož. 22 kaveljcev / napisal in ilustriral Dav Pilkey kot Grega Bradač in Klemen Kočar ; pobarval Jose Garibaldi ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (Slovaška : Neografia). - 237 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pasji mož)

Prevod dela: Dog Man. Fetch-22. - Na nasl. str. tudi: Stripi iz hiške na drevesu ponosno predstavljajo. - 2.000 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [240]

ISBN 978-961-01-6079-3 : 19,99 EUR

821.111(73)-93-32
084.11

COBISS.SI-ID 112280579

167

PREDIN, Andrej, 1976-
    Arlan pod preprogo / Andrej Predin ; ilustriral Peter Škerl. - Jezero : Morfemplus, 2022. - 102 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Uvodna beseda / Helena Kraljič: str. 4

ISBN 978-961-7146-06-6 : 24,90 EUR

821.163.6-93-312..9

COBISS.SI-ID 77312259

168

RILEY, Andy
    Edvin Gizdalin in gromozovita snežna kepa / napisal in narisal Andy Riley ; prevedla Meta Osredkar. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 190 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edvin Gizdalin ; [5])

Prevod dela: King Flashypants and the snowball of doom. - 550 izv. - Potiskane notr. str. ov. - O avtorju: str. [197]

ISBN 978-961-272-578-5 : 29,95 EUR

821.111-93-7

COBISS.SI-ID 12133453191 Zemljepis

169

SEKANINOVÁ, Štěpánka
    Atlas rek : raziščimo reke s pomočjo šestih zložljivih zemljevidov / [besedilo Štěpánka Sekaninová ; ilustracije Tomáš Tůma ; prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2022. - [12] zganj. str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Atlas řek. - 1.000 izv. - Avtorica navedena v kolofonu. - Listi zganjeni na štiri dele. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7067-62-0 : 26,90 EUR

913(282)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 41529603929 Življenjepisi

170

GRIFFIS, Gigi
    Cesarica : roman o priljubljeni cesarici Sisi / Gigi Griffis ; [prevedla Nataša Hrovat]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 279 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: The empress. - 2.000 izv. - O avtorici: str. 279

ISBN 978-961-01-6524-8 : 29,99 EUR

821.111-312.6

COBISS.SI-ID 123880195

171

    KAREL I. : zadnji slovenski cesar / Gregor Antoličič (ur.) ; [avtorji Gregor Antoličič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 248 str., [32] str. pril. ; 25 cm

1.300 izv. - Bibliografija: str. 225-237. - Kazalo

ISBN 978-961-282-554-6 : 34,99 EUR

929Karel I, avstrijski cesar(082)

COBISS.SI-ID 122039043

172

KOZAR, Lojze, ml.
    V nebo. Del 3, K luči / Lojze Kozar ml. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - 204 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-278-615-1 : 18,00 EUR

821.163.6-312.6
27-722.53:929Kozar L.
929Kozar L.

COBISS.SI-ID 124599299

173

MAUSER, Karel
    Le eno je potrebno : [roman o škofu Frideriku Baragi] / Karel Mauser ; [izbor fotografij Marko Čuk]. - Koper : Ognjišče, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 2 zv. (291; 287 str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga Ognjišča ; 20; 21)

Dodatek k nasl. v kolofonu. - 700 izv.

ISBN 978-961-263-288-5 (knj. 1)
ISBN 978-961-263-289-2 (knj. 2) : 19,90 EUR

821.163.6-312.6
929Baraga F. I.

COBISS.SI-ID 117149955

174

MIKHAIL, Alan
    Božja senca : Sultan Selim, njegov Osmanski imperij in nastanek novoveškega sveta / Alan Mikhail ; prevedel Matej Venier ; [kazalo imen in krajev uredila Neža Vilhelm]. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 529 str., [14] str. pril. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Prevod dela: God's shadow. - 800 izv. - Bibliografija v opombah: str. 490-516. - Kazalo

ISBN 978-961-284-904-7 : 34,00 EUR

929Selim I, turški sultan

COBISS.SI-ID 120056579

175

MLAKAR, Zvezdana
    Pogovori, ki so mi spremenili življenje / Zvezdana Mlakar, Rok Smolej. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 245 str. ; 21 cm

3.500 izv. - O avtorjih: str. [246-247]

ISBN 978-961-01-6752-5 : 27,99 EUR

821.163.6-94
654.197:929Mlakar Z.

COBISS.SI-ID 122496515

176

PREINFALK, Miha
    Plemiške rodbine na Slovenskem. 18. stoletje. Del 2, Od Del-Negrov do Škerpinov / Miha Preinfalk. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 299 str. : ilustr., rodosl. tabele ; 25 cm. - (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, ISSN 2350-4609 ; knj. 7)

300 izv. - Bibliografija: str. 269-276 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7004-08-3 : 39,00 EUR

929.52(497.4)"17"
929.7(497.4)"17"

COBISS.SI-ID 120910083

177

ŠKARJA, Petra
    Franc Jager : po duši kmet, po poklicu trgovec, v prostem času gradbenik / [po pričevanju Franca Jagra] zapisala Petra Škarja. - 1. izd. - Trbovlje : 5ka, Katapult, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 275 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95779-7-4 : 19,90 EUR

929Jager F.
339(497.4Rogaška Slatina)(091)

COBISS.SI-ID 119970563

178

YALOM, Irvin D.
    Med smrtjo in življenjem : ljubezen, izguba in kaj šteje na koncu / Irvin D. Yalom in Marilyn Yalom ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2022 ([Ljubljana] : Primitus). - 283 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka Odkrito)

Prevod dela: A matter of death and life. - 500 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7136-52-4 : 24,00 EUR

929Yalom I.D.
929Yalom M.
159.9:616-036.8
615.851:141.32
821.111(73)-94

COBISS.SI-ID 11903667594 Zgodovina

179

GRDINA, Igor, 1965-
    Med zemljo in zvezdami / Igor Grdina. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - 151 str. : ilustr. ; 28 cm

1.700 izv. - "Redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe za leto 2023" --> kolofon

ISBN 978-961-278-614-4 : 27,00 EUR

94(497.4)

COBISS.SI-ID 123175683FM FILMI ZA MLADINO

180

    SUNE [Videoposnetek] : best man = Najboljši Sune / fotograf Erik Persson ; musik Joel Danell, Andreas Tengblad ; baserat på karaktärer skapade av Anders Jacobsson och Sören Olsson ; manus och regi Jon Holmberg ; iz angleščine prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2022. - 1 video DVD (ca. 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt11092170/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Dialogi v šved., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Nordisk Film itd. - Igrajo: Elis Gerdt, Baxter Renman, Tea Stjärne, Sissela Benn, Fredrik Hallgren, Lily Wahlsteen, Tomas von Brömssen, Marika Lindström, Jonatan Rodriguez itd. - Za otroke od 7. do 10. leta

791.221.2(0.053.5)(485)(086.82)

COBISS.SI-ID 111048707FO FILMI ZA ODRASLE

181

    The DUKE [Videoposnetek] : based on a true story = Vojvoda : po resnični zgodbi / directed by Roger Michell ; screenplay by Richard Bean and Clive Coleman ; director of photography Mike Eley ; music by George Fenton ; prevedla Renata Kozole. - Logatec : Go Partner, 2022. - 1 video DVD (91 min, 9 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt11204094/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dialogi v angl., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2020. - Produkcija: Neon Films itd. - Igrajo: Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Anna Maxwell Martin, Matthew Goode, Jack Bandeira, Aimée Kelly, Charlotte Spencer itd. - Za odrasle

791.221.2(410)(086.82)

COBISS.SI-ID 121149443

182

    Los LOBOS [Videoposnetek] = Volkovi / dirección Samuel Kishi Leopo ; guión Samuel Kishi Leopo, Sofia Gómez Córdova, Luis Briones Macías ; dirección de fotografía Octavio Arauz ; música Kenji Kishi Leopo ; prevedla Andreja Kurent. - Logatec : Go Partner, 2022. - 1 video DVD (91 min, 11 sek) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt9057808/?ref_=ttfc_fc_tt - predstavitev filma. - Dialogi v špan. in angl., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Tribus P Films International itd. - Igrajo: Maximiliano Nájar Márquez, Leonardo Nájar Márquez, Martha Reyes Arias itd. - Za odrasle. - Berlin, 2020 (glavna nagrada mednarodne žirije v sekciji Generation Kplus)

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 111390723

183

    RETFÆRDIGHEDENS ryttere [Videoposnetek] = Jezdeci pravice / manuskript & instruktion Anders Thomas Jensen ; fotograf Kasper Tuxen ; komponist Jeppe Kaas ; prevedel Franc Jakob Rac. - Logatec : Go Partner, 2022. - 1 video DVD (111 min, 18 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt11655202/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dialogi v dan., delno v est. in arab., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2020. - Produkcija: Film i Väst itd. - Igrajo: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Lars Brygmann, Nicolas Bro, Gustav Lindh, Roland Møller, Albert Rudbeck Lindhardt itd. - Za odrasle

791.221.4(489+485+480)(086.82)

COBISS.SI-ID 111238403
Naslovno kazalo


 • Abeceda izumov in odkritij 3
 • Amari in velika igra 156
 • Anatomija duha : sedem stopenj moči in zdravljenja 18
 • Arlan pod preprogo 167
 • Armenski prijatelj 84
 • Atlas rek : raziščimo reke s pomočjo šestih zložljivih zemljevidov 169


 • Bachove cvetne esence : za srečno in uravnoteženo življenje 44
 • Blišč in beda tehnokapitalizma ali Odpisani, osamljeni in odstavljeni 29
 • Božične zgodbe : [zbirka prazničnih zgodbic] 128
 • Božja senca : Sultan Selim, njegov Osmanski imperij in nastanek novoveškega sveta 174
 • Brez skrbi z Epiktetom : 79 misli in vprašanj o zaskrbljenosti in notranji svobodi 12


 • Cesarica : roman o priljubljeni cesarici Sisi 170
 • Cofek in pozabljena knjiga 135


 • Čajnica v zalivu 61
 • Čudoviti vrt 108


 • Dama : celostni vodnik za sodobno žensko 23
 • Dežela dinozavrov : začetek 79
 • Diši po dosegljivem : roman 98
 • DNK detektivka 41
 • Dobrega zdravja s čebelami : zdravljenje patologij s čebeljimi pridelki, rastlinami in tradicionalno kitajsko medicino 47
 • The duke 181
 • Pasji mož. 22 kaveljcev 166
 • 22. 11. 1963 80
 • 20 let Višje strokovne šole Šolskega centra Šentjur 36
 • 220 stopinj poševno : skupaj za mizo 51


 • Edvin Gizdalin in gromozovita snežna kepa 168
 • European funds connect 33
 • Evropska sredstva povezujejo 33


 • Franc Jager : po duši kmet, po poklicu trgovec, v prostem času gradbenik 177
 • France Slana : slikar odhajajočega sveta 53


 • Glas v srčku 119
 • Greh : roman 90
 • Guvernanta 62


 • Heartstopper. Del 3 159
 • Hiške z ženskimi imeni 88
 • Hišni muc 152
 • Hudičevi napoji : zapiski iz zapuščine kapucina brata Medarda 75


 • Italijanske kronike 94
 • Izgubljena hči 67


 • Jaz (ni)sem zelo pogumen 154
 • Jezdeci pravice 183
 • Ježkov dom, ko pride jesen 149


 • Kaj lahko naredim, da mi bo lažje? : veščine za vsakdan in viri opore v stiski : priročnik za mladostnice in mladostnike 9
 • Kako razmišljati uspešno : zaščitite svoj um pred manipulatorji 22
 • Kako živeti s Parkinsonovo boleznijo : priročnik 43
 • Kakor komu drago 96
 • Kam je izginil sneg? 106
 • Karel I. : zadnji slovenski cesar 171
 • Kavč učiteljice Veronike 55
 • Kdo je kriv, da je zima bela in druge zgodbe 132
 • Kit najde prijatelja 154
 • Koma 70
 • Kratka zgodovina vsega : s spremno besedo - intervjujem avtorja z Lano Wachowski, scenaristko in režiserko Matrice 26
 • Krepitev rezilientnosti : kako razviti čustveno odpornost pri odraščajočem otroku 17
 • Kura 97


 • Le eno je potrebno : [roman o škofu Frideriku Baragi] 173
 • Los lobos 182
 • Lore 60


 • Mala knjiga o ljubezni 160
 • Mali Buda za lahko noč : razveseljujoče in navdihujoče zgodbe o sočutju in prijaznosti za otroke 28
 • Mama 116
 • Maščevanje moči : kako avtokrati na novo izumljajo politiko 21. stoletja 31
 • Meč usode : druga knjiga serije Veščec 92
 • Med smrtjo in življenjem : ljubezen, izguba in kaj šteje na koncu 178
 • Med zemljo in zvezdami 179
 • Medvedek se boji teme : zgodba za tapkanje z otroki 121
 • Mesec dni tebe 66
 • Meso in mesni izdelki : učbenik za programa Mesar in Živilsko prehranski tehnik 50
 • Miklavževa zlata palica 117
 • Miklavževi čeveljci 109
 • Mišek Bami 105
 • Moby Dick ali Kit 86
 • Moj vrtec 111
 • Moja nepovezana družina 127
 • Moje barve 112
 • Moje gore 113
 • Moji gasilci 114
 • Moški na mojem mestu 89


 • Nad mavrico 142
 • Najboljši Sune 180
 • Nekaj črnega : slikanica iz Irana 115
 • Nekaj je v zraku : zapiski o dveh Ajdah in racaku letaku 147
 • Nevihta na otoku Camino 71
 • Nisem s tega planeta : kako se prilagoditi zemeljskim energijam 20
 • Noč po božiču 77
 • Nova nogometna žoga 118


 • O tistem poljubu 93
 • Odraščanje v Velenju 101
 • Ogljik & Silicij 2
 • Ognjeni trije. 1, Izgon 158
 • Oleg 6
 • Orlov let : izvirni zapisi govorov in razprav v Londonu, Amsterdamu, Parizu in Saanenu 14
 • Otroci, ljubezen deluje! 27


 • 65-nadstropna hišica na drevesu 164
 • Butalci [Zvočni posnetek] : 35 satiričnih zgodb 165
 • Plemiške rodbine na Slovenskem. 18. stoletje. Del 2, Od Del-Negrov do Škerpinov 176
 • Po Nebeški poti : peš od Ogleja do Svetih Višarij 100
 • Počakajte me 136
 • Podnebje : nova zgodba 38
 • Poglej in poišči. Vozila 123
 • Poglej in poišči. Živali 124
 • Pogoltni zmaj 138
 • Pogovori z njo 64
 • Pogovori, ki so mi spremenili življenje 175
 • Pogrešana 82
 • Poletje, ko sem postala privlačna 72
 • Pomagaj Niku in Ani najti pravo pot 15
 • Pomagajmo severnim medvedom : [mi to zmoremo] 37
 • Poni na obisku 110
 • Ponovno Olive 95
 • Posladkaj se, miška! 107
 • Post širi zavest : modrost celične inteligence 42
 • (P)ostati zdrav : kako naj srce in um postaneta tovarna zdravil 25
 • Pot k sebi : uporabite modrost eneagrama za boljše poznavanje sebe 13
 • Povej po pravici, zmaj 143
 • Praktikum za družinsko pravo 34
 • Predsednikova hči 65
 • Prestrašeni Cofek 144
 • Prešernova prva ljubezen 146
 • Pridni medo. Vlakovodja 139
 • Prijatelja za vedno 154
 • Prijateljica iz prihodnosti 162
 • Prijateljica za Mio 122
 • Prijateljici 131
 • Pripoved o barviti jeseni 120
 • Priročnik za bogove : ne glede na to, kaj načrtujejo iluminati - kakšen je pa tvoj načrt? 4
 • Prstek sledi 1, 2, 3 39
 • Prva bitnost : od rojstva videoiger do konca njihovega otroštva 8


 • Rdeča raketa in zeleni planet 5
 • Rdeča volnena rokavica : ukrajinska ljudska pravljica 141
 • Repa velikanka 148
 • Retfærdighedens ryttere 183
 • Revolucionarne utopije : anarhizem v praksah in teorijah 32
 • Robotika 4.0 : učbenik za programe Tehnik mehatronike, Strojni tehnik in Elektrotehnik 7
 • Rudolphova pekarna : 130 receptov Rudolpha van Veena 52


 • S pariškega balkona 63
 • Samorogov gozd 151
 • Samosvoja dama 59
 • Od sedem do sedemindevetdeset : 17 zgodb 73
 • Skupno branje odraslih in otrok : otrokov vstop v svet domišljije, čustev, besed in zgodb 16
 • Sledi mesečine 54
 • Smer srca 137
 • Snežkina božična želja 125
 • Snežkino božično darilo 126
 • Snovanje izdelkov z vidika zanesljivosti 49
 • Sodobne metode v psihoterapiji in energijski psihologiji 46
 • Sofija in baletni copatki 133
 • Soncu naproti : peš v dvoje po najbolj samotnem delu Krete 102
 • Specifične učne težave in izzivi današnjega časa : zbornik prispevkov : 6. mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah : Ljubljana, 30. september-1. oktober 2022 35
 • Spomin na drevo 161
 • Sposojena babica Štefi 163
 • Spoznajmo konje [Garnitura] 40
 • Spoznajmo konje 40
 • Sprehajalec knjig 74
 • Sreča na črepinjah 78
 • Sune 180


 • Šamanske živali moči : sprejemanje naukov živalskega sveta 24
 • Še en objem 154
 • 24 ur v vesolju 48


 • Tandem 56
 • To je moje telo! : zavedanje pravice do odločanja o lastnem telesu za otroke od 5 let naprej 30
 • To nisva midva 155
 • Trgovinica v Cornwallu 91
 • Tri zlata jabolka 140
 • Trojanke 57


 • Upravljanje s programirljivimi napravami 2 : učbenik za poučevanje strokovnih modulov v programih Tehnik računalništva, Tehnik mehatronike in Elektrotehnik 1


 • V deželi dinozavrov 134
 • V gozdu : spremna beseda Mladen Dolar] 68
 • V nebo. Del 3, K luči 172
 • Veliki panda in majceni zmaj 19
 • Vesel božič, Cofek 145
 • Vojna rož. Krvna linija 76
 • Vojvoda 181
 • Volkovi 182
 • Vse o čustvih 10
 • Vse o skrbeh in strahovih 11
 • Vseeno, vse je eno : zgodba o sonaravnih odnosih in dolgočasju vesolja : z navdihom zgodbe do osebnega kažipota 58


 • Winnetou 157


 • Za obzidjem : kriminalni roman 81
 • Zabojnik 87
 • Zgodbice za crkljanje : zbirka zgodbic za prebiranje pred spanjem 154
 • Zgodbice za lahko noč : [zbirka za prebiranje zgodbic pred spanjem] 129
 • Zlato listje v snegu. Del 2, Iskanja 83
 • Zmajska knjiga pravil! 130
 • Znamenja v kroženju 103
 • Znanje za življenje. Del 2, Moder človek se ne stara – moder človek zori 21
 • Zobke si umijem, na kahlico grem 45
 • Zombek : strašljivka 150


 • Ženska s srebrnim očesom 85
 • Živali na olimpijadi 153
 • Življenje Lazarčka s Tormesa 99
 • Življenje pred seboj 69
 • Življenje v sivi coni : prizori iz življenja mladega zdravnika 104
Avtorsko kazalo


 • Aberšek, Boris (recenzent) 7
 • Alaei, Neda (avtor) 155
 • Albreht, Jaka (avtor, ilustrator) 1
 • Allen, Frankie (avtor) 10
 • Alston, B. B. (avtor) 156
 • Ambrožič Lani, Natalija (ilustrator) 3
 • Andrej, Mojca (avtor) 55
 • Antoličič, Gregor (avtor) 171
 • Antoličič, Gregor (urednik) 171
 • Arauz, Octavio (fotograf) 182
 • Arnež, Marko (avtor dodatnega besedila) 53
 • Aubert, Irena (avtor) 40


 • Bablet, Mathieu, 1987- (avtor) 2
 • Babnik, Gabriela (avtor dodatnega besedila) 55
 • Bačič, Martina (prevajalec) 37
 • Badalič, Tanja (avtor, ilustrator) 54
 • Baddiel, David (avtor) 162
 • Baloh, Bilka (avtor, fotograf) 42
 • Bandeira, Jack (igralec) 181
 • Barbal, Maria, 1949- (avtor) 56
 • Barbiš Frank, Nataša (avtor) 105
 • Barker, Pat, 1943- (avtor) 57
 • Barnard, Lucy (ilustrator) 154
 • Bartol, Metka, 1962- (prevajalec) 149
 • Bartolj, Marta (ilustrator) 108
 • Baša, Manica (prevajalec) 156
 • Batagelj, Tadeja (avtor) 9
 • Batič, Aleksander, 1966- (avtor) 58
 • Bean, Richard, 1956- (scenarist) 181
 • Benedetič, Vesna (ilustrator) 106
 • Benn, Sissela (igralec) 180
 • Berend, Jutta (ilustrator) 110
 • Biggin, Chris (ilustrator) 154
 • Bizjak, Katja, 1983- (prevajalec) 128, 129, 154, 159
 • Björs, Ida, 1973- (ilustrator) 160
 • Bogataj, Marko (prevajalec) 60
 • Boisnard, Annette (ilustrator) 109
 • Bončina, Tina, 1973- (avtor dodatnega besedila) 46
 • Bonte, Mojiceja (avtor) 3, 106, 107
 • Bonte, Mojiceja (prevajalec) 141
 • Borin, Andreja (avtor) 108
 • Bourguignon, Laurence, 1963- (avtor) 109
 • Bowman, Valerie (avtor) 59
 • Božič, Neža, 1978- (prevajalec) 19
 • Bracken, Alexandra (avtor) 60
 • Brecelj, Petra, 1986- (prevajalec) 72
 • Brečko, Natalija (urednik) 36
 • Breitenöder, Julia (avtor) 110
 • Briones Macías, Luis (scenarist) 182
 • Bro, Nicolas (igralec) 183
 • Broadbent, Jim (igralec) 181
 • Brömssen, Tomas von (igralec) 180
 • Brooks, Felicity, 1961- (avtor) 10, 11, 39
 • Brown, Steve, ilustrator (ilustrator) 128
 • Brygmann, Lars (igralec) 183
 • Burton, Rachel (avtor) 61


 • Caldwell, Christi (avtor) 62
 • Capri, Jana (avtor) 12
 • Carey, Ella (avtor) 63
 • Cestnik, Branko (avtor) 64
 • Cestnik, Tatjana (prevajalec) 45, 123, 124
 • Choux, Nathalie (avtor, ilustrator) 111, 112, 113, 114
 • Clement, Ann Morrison (član uredniškega odbora) 35
 • Clinton, Bill, 1946- (avtor) 65
 • Cokan, Egon (fotograf) 42
 • Coleman, Clive, 1961- (scenarist) 181
 • Cron, Ian Morgan, 1960- (avtor) 13
 • Crump, Lil (ilustrator) 41


 • Černač, Zvone (avtor dodatnega besedila) 33
 • Čertalič, Vera, 1948- (prevajalec) 12
 • Čuk, Marko, 1959- (urednik) 173


 • Dalvand, Reza (avtor, ilustrator) 115
 • Damasio, Alain (avtor dodatnega besedila) 2
 • Danell, Joel (skladatelj) 180
 • Davies, Benji (ilustrator) 139
 • Daynes, Katie (avtor) 37
 • Dekleva, Milan (prevajalec) 139
 • Delforge, Hélène (avtor) 116
 • Demšar, Manica (prevajalec) 111, 112, 113, 114
 • Denton, Terry (ilustrator) 164
 • Detela, Andrej (avtor dodatnega besedila) 38
 • Devjak, Stanka (avtor) 117
 • Díaz, Charan (avtor) 12
 • Dietl, Erhard (avtor) 118
 • Dittrich, Gudrun (avtor) 30
 • Divjak, Igor, 1974- (avtor dodatnega besedila) 86
 • Divjak Jurca, Darja (avtor) 119
 • Dobnik, Nadja (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 69
 • Dobnik, Nadja (prevajalec) 84, 116
 • Dobrajc, Tina (ilustrator) 133, 137
 • Dolar, Mladen (avtor dodatnega besedila) 68
 • Doria, Julia (avtor, ilustrator) 120
 • Down, Izzy (avtor) 154
 • Drnovšek, Katja, pravnica (avtor) 34
 • Drobež, Katja (avtor) 121


 • Eberz, Robert (ilustrator) 135
 • Eisenstein, Charles, 1967- (avtor) 38
 • Eley, Mike (fotograf) 181
 • Engelsberger, Jure, 1977- (ilustrator) 12, 16, 146, 150
 • Ewart, Suzanne (avtor) 66


 • Fabjančič, Milanka (ilustrator) 158
 • Fartelj, Maša (fotograf) 51
 • Fartelj, Max Luka (fotograf) 51
 • Fartelj, Slavko (fotograf) 51
 • Fartelj, Urška (avtor, fotograf) 51
 • Favrelière, Noël (avtor dodatnega besedila) 53
 • Fekonja, Urška (avtor) 16
 • Fenton, George (skladatelj) 181
 • Fernandez, Dominique, 1929- (avtor dodatnega besedila) 94
 • Ferrante, Elena (avtor) 67
 • Ferrero, Mar (ilustrator) 10, 11
 • Ferro, Elisa (ilustrator) 39
 • Fischer-Hunold, Alexandra (avtor) 122
 • French, Tana (avtor) 68


 • Gale, Ciril (avtor, fotograf) 157
 • Garibaldi, Jose (ilustrator) 166
 • Gary, Romain (avtor) 69
 • Gebhard, Wilfried (ilustrator) 118
 • Geisler, Dagmar (ilustrator) 30
 • Gerdt, Elis (igralec) 180
 • Gernhäuser, Susanne (avtor) 123, 124
 • Globočnik, Damir (avtor dodatnega besedila) 53
 • Goff, Bob (avtor) 27
 • Goff Viducich, Lindsey (avtor) 27
 • Golob, Tadej (avtor) 70
 • Gomboc, Mateja, 1964- (avtor) 163
 • Gómez Córdova, Sofia (scenarist) 182
 • Goode, Matthew, 1978- (igralec) 181
 • Gorenc, Boštjan, 1977- (prevajalec) 48, 166
 • Gortan, Alenka (prevajalec) 82, 93
 • Gotlih, Karl (recenzent) 7
 • Gradišnik, Branko, 1951- (prevajalec) 178
 • Grafenauer, Niko (avtor dodatnega besedila) 53
 • Grdina, Igor, 1965- (avtor dodatnega besedila) 94
 • Grdina, Igor, 1965- (avtor) 179
 • Gréban, Quentin, 1977- (ilustrator) 116
 • Griesser Pečar, Tamara (avtor) 171
 • Griffis, Gigi (avtor) 170
 • Griffiths, Andy, 1961- (avtor) 164
 • Grisham, John (avtor) 71


 • Habsburg, Karl von (avtor) 171
 • Hacin Beyazoglu, Kaja (avtor) 16
 • Hagedorn, Ursula (avtor) 30
 • Hahessy, Róisín (ilustrator) 37
 • Hall, Tiya (avtor) 154
 • Hallgren, Fredrik (igralec) 180
 • Han, Jenny (avtor) 72
 • Hanuš, Barbara (avtor) 73
 • Haramija, Dragica (avtor dodatnega besedila) 140
 • Hardy, Samara (ilustrator) 143
 • Harry, Rebecca (avtor, ilustrator) 125, 126
 • Heick Gadeberg, Andrea (igralec) 183
 • Helsing, Jan van (avtor) 4
 • Henn, Carsten (avtor) 74
 • Herceg, Vladimir (ilustrator) 157
 • Hesse, Lena (ilustrator) 122
 • Hoffmann, E. T. A., 1776-1822 (avtor) 75
 • Holmberg, Jon (scenarist, režiser) 180
 • Hrovat Jerlah, Nataša (prevajalec) 74, 170
 • Hvala, Sergej (avtor) 8


 • Iggulden, Conn (avtor) 76
 • Ilc, Iztok, 1977- (prevajalec) 96
 • Isak Kres, Jelena (prevajalec) 10, 11


 • Jacobsson, Anders (bibliografski predhodnik) 180
 • Jamnik, Tilka (avtor dodatnega besedila) 161
 • Janjušević, Peter (recenzent) 9
 • Janša, Janez, 1958- (avtor dodatnega besedila) 33
 • Javaux, Amélie (avtor) 127
 • Jazbec, Tina, 1975- (avtor dodatnega besedila) 53
 • Jeffries, Sabrina (avtor) 77
 • Jelen, Alen (režiser) 165
 • Jelušič, Maša (prevajalec) 14
 • Jensen, Anders Thomas (scenarist, režiser) 183
 • Jerele, Saša, 1975- (prevajalec) 2
 • Jerman, Višnja (prevajalec) 18
 • Jeršič, Stane (fotograf) 33
 • Jones, Rob Lloyd (avtor) 48
 • Jontes, Gelč (avtor) 78
 • Jurkovič, Kristina (prevajalec) 115


 • Kaas, Jeppe (skladatelj) 183
 • Kaas, Nikolaj Lie (igralec) 183
 • Kajfež-Bogataj, Lučka (avtor dodatnega besedila) 38
 • Kalan, Marko, spec. ped. (član uredniškega odbora) 35
 • Kalc, Katerina (ilustrator) 138
 • Karim Rodošek, Ljubica (prevajalec) 91
 • Karlovšek, Igor (avtor) 158
 • Kastelic, Žiga, novinar (avtor) 79
 • Katona, Jerneja (prevajalec) 96
 • Kavkler, Marija (član uredniškega odbora) 35
 • Kelly, Aimée (igralec) 181
 • Kelman, Marcy (avtor) 128, 129
 • King, Stephen, 1947- (avtor) 80
 • Kinnear, Nicola (avtor, ilustrator) 130
 • Kishi Leopo, Kenji (skladatelj) 182
 • Kishi Leopo, Samuel (režiser, scenarist) 182
 • Klenovšek Musil, Manica (avtor, ilustrator) 131
 • Klikovac, Ana (avtor) 44
 • Kling, Laurent (ilustrator) 48
 • Klopčič, Alenka (avtor dodatnega besedila) 38
 • Knapman, Timothy (avtor) 154
 • Kocmut, Aleksandra, 1976- (prevajalec) 152
 • Kodermac, Dana (ilustrator) 8
 • Kodrič, Svetlana (prevajalec) 38
 • Kodrič Filipić, Neli (avtor) 132
 • Kogoj, Esther Daniela (prevajalec) 109, 143
 • Kolar-Planinšič, Vesna (avtor) 33
 • Komelj, Milček (avtor dodatnega besedila) 53
 • Koncut, Suzana (prevajalec) 6
 • Konec Juričič, Nuša (urednik) 9
 • Konvalinka, Ksenija (ilustrator) 1, 121
 • Korez Korenčan, Darja (avtor) 81
 • Košak Babuder, Milena (član uredniškega odbora, prevajalec) 35
 • Košan, Marko (prevajalec) 80
 • Košir, Katja (avtor dodatnega besedila) 131
 • Košir, Niko, 1919-2000 (prevajalec) 99
 • Kozar, Lojze, ml. (avtor) 172
 • Kozjek, Maša (ilustrator) 148
 • Kozole, Renata (prevajalec) 181
 • Koželj, Silvo (recenzent) 46
 • Kralj, Domen (urednik) 9
 • Kralj, Neža, 1979- (prevajalec) 25
 • Kraljič, Helena (avtor dodatnega besedila) 167
 • Kraljič, Helena (avtor) 133
 • Kraljić, Suzana (avtor) 34
 • Kreš, Barbara (avtor dodatnega besedila) 155
 • Krishnamurti, Jiddu, 1895-1986 (avtor) 14
 • Kristan, Zdenka (avtor) 29
 • Križan, Matejka, 1979- (prevajalec) 66
 • Kubica, Mary (avtor) 82
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 62
 • Kunšič, Mirko (fotograf) 53
 • Kurent, Andreja, prevajalka (prevajalec) 180, 182
 • Kurnik, Eva (avtor) 83
 • Kyi, Tanya Lloyd, 1973- (avtor) 41


 • Lauritano, Michael (ilustrator) 27
 • Lavrič, Janez, 1946- (prevajalec) 31
 • Lekić, Ksenija (avtor) 9
 • Lekić, Ksenija (urednik) 9
 • Lenton, Steven (ilustrator) 162
 • Leopé, 1960- (avtor) 134
 • Leskovar-Mesarič, Polonca (avtor, fotograf) 50
 • Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 57, 65
 • Lindh, Gustav (igralec) 183
 • Lindhardt, Albert Rudbeck (igralec) 183
 • Lindström, Marika (igralec) 180
 • Llewhellin, Gareth (ilustrator) 129
 • Lubi, Maja (ilustrator) 105
 • Lukan, Helena (urednik) 43


 • Macur, Mirna (recenzent) 46
 • Mahkota, Tina (prevajalec) 125, 126
 • Makine, Andreï (avtor) 84
 • Maležič, Jedrt (prevajalec) 26
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 52, 135, 144, 145
 • Mandl, Karmen (avtor) 15
 • Manin, Marko (avtor) 171
 • Marinčič, Katarina (avtor) 85
 • Marjanovič Umek, Ljubica (avtor) 16
 • Marks, Hannah (ilustrator) 128
 • Matiikiv, Tanya (ilustrator) 15
 • Matković, Stjepan, zgodovinar (avtor) 171
 • Mauser, Karel (avtor) 173
 • Maver, Aleš, 1978- (avtor) 171
 • Mavrin, Darja (avtor) 50
 • Maxwell Martin, Anna, 1977- (igralec) 181
 • May, Karl, 1842-1912 (bibliografski predhodnik) 157
 • Mednarodna konferenca o specifičnih učnih težavah (6 ; 2022 ; Ljubljana) 35
 • Meister, Carl (avtor) 135
 • Melville, Herman, 1819-1891 (avtor) 86
 • Menaše, Lev (avtor dodatnega besedila) 53
 • Metzger, Wolfgang, 1953- (ilustrator) 123
 • Michell, Roger (režiser) 181
 • Mihalič, Renata (prevajalec) 61
 • Mikhail, Alan (avtor) 174
 • Mikkelsen, Mads (igralec) 183
 • Milavec, Teja (ilustrator) 119
 • Milavec Žnidaršič, Mojca (prevajalec) 169
 • Milčinski, Fran, 1867-1932 (avtor) 165
 • Mirren, Helen (igralec) 181
 • Mitchell, Michelle (avtor) 17
 • Mitrevski, Ivan (avtor, ilustrator) 5
 • Mlakar, Zvezdana (avtor) 175
 • Møller, Roland (igralec) 183
 • Monfreid, Dorothée de, 1973- (avtor, ilustrator) 136
 • Moritoki Škof, Nagisa (avtor dodatnega besedila) 96
 • Motnikar, Vlado (avtor dodatnega besedila) 165
 • Mušinović, Maruša (prevajalec) 41
 • Myss, Caroline M. (avtor) 18


 • Nagaraja, Dharmachari, 1961- (avtor) 28
 • Nagode, Marko (avtor) 49
 • Nahrgang, Frauke (avtor) 45
 • Naím, Moisés (avtor) 31
 • Nájar Márquez, Leonardo (igralec) 182
 • Nájar Márquez, Maximiliano (igralec) 182
 • Nemec, Nelida (avtor dodatnega besedila) 53
 • Neukirch-Seibert, Martina (avtor) 30
 • Njatin, Lela B. (avtor) 137
 • Nöldner, Pascal (ilustrator) 134
 • Norbury, James (avtor, ilustrator) 19
 • Novak, Maja, 1960- (prevajalec) 68, 130
 • Novak, Nace, 1971- (avtor, fotograf) 100
 • Nzobandora, Marko (prevajalec) 27


 • Ocepek, Lidija (urednik) 43
 • Ogorevc, Marjan (avtor) 20
 • Ollikainen, A. M. (avtor) 87
 • Olsson, Sören (bibliografski predhodnik) 180
 • Oman, Simon, 1979- (avtor) 49
 • Oseman, Alice (avtor) 159
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 168
 • Ostrman Renault, Tanja (prevajalec) 47


 • Paljk, Jurij (avtor dodatnega besedila) 100
 • Pandur, Ana (prevajalec) 30
 • Parkhaeva, Daria (ilustrator) 149
 • Patterson, James, 1947- (avtor) 65
 • Pavlin, Lidia, 1963- (avtor) 88
 • Pavlovič Blatnik, Radmila (avtor dodatnega besedila) 119
 • Pavše, Lucija (avtor dodatnega besedila) 142
 • Peeters, Frederik (avtor) 6
 • Perko, Tina, ilustratorka (ilustrator) 107
 • Perme Jurjavčič, Daša (prevajalec) 67
 • Persson, Erik (fotograf) 180
 • Pešec, Andrej (avtor) 21
 • Petitcollin, Christel (avtor) 22
 • Petrovič, Nara (avtor dodatnega besedila) 38
 • Petterson, Per (avtor) 89
 • Pevec, Metod (avtor) 90
 • Pilkey, Dav, 1966- (avtor, ilustrator) 166
 • Pinter, Klara (urednik) 9
 • Pirrone, Francesca (ilustrator) 141
 • Pirtošek, Zvezdan, 1956- (urednik) 43
 • Pisk, Klemen (prevajalec) 92
 • Planko, Lado, 1949- (avtor) 101
 • Plavec, Bernarda (prevajalec) 71
 • Podbersič, Renato, 1970- (avtor) 171
 • Podgornik, Nevenka (urednik) 46
 • Podgoršek, Veronika, psihoterapija (avtor) 23
 • Pohar, Miha, 1982- (avtor dodatnega besedila) 158
 • Pollard, Helen (avtor) 91
 • Poštrak, Marinka (prireditelj) 165
 • Prechtel, Florentine (ilustrator) 151
 • Predin, Andrej, 1976- (avtor) 167
 • Preglau, Jure (avtor) 138
 • Preinfalk, Miha (avtor) 171, 176
 • Prešeren, France, 1800-1849 (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 146
 • Prevolnik, Maja, 1981- (prevajalec) 76
 • Preželj, Petra (ilustrator) 147


 • Rac, Franc Jakob (prevajalec) 183
 • Radovanovič, Vesna, 1962- (avtor) 140
 • Rahten, Andrej (avtor) 171
 • Ratej, Mateja, 1974- (avtor dodatnega besedila) 78
 • Raynal-Cartabas, Claudette (avtor) 47
 • Renman, Baxter (igralec) 180
 • Reyes Arias, Martha (igralec) 182
 • Riley, Andy (avtor, ilustrator) 168
 • Rinc, Katja (avtor) 142
 • Rodriguez, Jonatan (igralec) 180
 • Rot, Veronika, 1972- (prevajalec) 161
 • Rot Gabrovec, Veronika (prevajalec) 164
 • Rudkin, Angharad (konzultant) 11
 • Rugelj, Samo (avtor) 102
 • Ruiz, Jose (avtor) 24
 • Rupp, Dominik (ilustrator) 153


 • Saksida, Igor (avtor dodatnega besedila) 133
 • Sapkowski, Andrzej (avtor) 92
 • Schulze, Bianca (avtor) 143
 • Scott, Gavin, ilustrator (ilustrator) 154
 • Scotton, Rob (avtor) 144, 145
 • Scotton, Rob (bibliografski predhodnik) 135
 • Secheret, Jessica (ilustrator) 40
 • Sekaninová, Štěpánka (avtor) 169
 • Sever, Anaja (prevajalec) 13
 • Shalvis, Jill (avtor) 93
 • Simčič, Daša (ilustrator) 117, 140
 • Sivec, Ivan, pisatelj (avtor) 146
 • Sivec Poljanšek, Vesna (avtor dodatnega besedila) 88
 • Skitt, David (avtor dodatnega besedila) 14
 • Skrušný, Jaroslav (prevajalec) 94
 • Slana, France, 1926-2022 (umetnik) 53
 • Smolej, Rok (avtor) 175
 • Smotlak, Maja (avtor dodatnega besedila) 54
 • Smrekar, Andrej, 1954- (avtor dodatnega besedila) 53
 • Spencer, Charlotte (igralec) 181
 • Stabile, Suzanne (avtor) 13
 • Stančić, Zrinjka (član uredniškega odbora) 35
 • Stângaciu, Ştefan (avtor) 47
 • Stark, Ulf, 1944- (avtor) 160
 • Stendhal, 1783-1842 (avtor) 94
 • Stepanovič, Milan, 1950- (prevajalec) 33
 • Stjärne, Tea (igralec) 180
 • Stražar, Danni (prevajalec) 160
 • Strout, Elizabeth (avtor) 95
 • Svetičič, Mojca, prevajalka (prevajalec) 59
 • Svetina, Peter, 1970- (avtor) 147
 • Svoljšak, Petra, 1965- (recenzent) 171
 • Szesny, Susanne (ilustrator) 45


 • Šabec, Maja (avtor dodatnega besedila) 99
 • Šaponjić, Katja (prevajalec) 136
 • Šeruga, Domen (avtor) 49
 • Šimac, Miha (avtor) 171
 • Šimleša, Bruno (avtor) 25
 • Šinigoj, Marija Helena (prevajalec) 4
 • Škarja, Petra (avtor) 177
 • Škerl, Peter (ilustrator) 167
 • Šket, Branko, kmetijski tehnik (urednik) 36
 • Škrabec, Simona (prevajalec) 56
 • Šnek Oset, Branka (prevajalec) 95
 • Šolski center Šentjur. Višja strokovna šola 36
 • Štuhec, Marko (recenzent) 176
 • Štuhec, Olga (prevajalec) 77
 • Šubic, Tatjana, 1963- (avtor) 50
 • Šumi, Nace (avtor dodatnega besedila) 53


 • Tancredi, Sharon (ilustrator) 28
 • Tanizaki, Jun'ichiro (avtor) 96
 • Tengblad, Andreas (skladatelj) 180
 • Tepina, Daša (avtor) 32
 • Tolstoj, Aleksej Nikolaevič (avtor) 148
 • Tratnjek, Petra (urednik) 9
 • Trebec, Tadej (prevajalec) 87
 • Trošt, Maja (urednik) 43
 • Tůma, Tomáš (ilustrator) 169
 • Tušek, Marko (fotograf) 53
 • Tuxen, Kasper (fotograf) 183


 • Ulyeva, Elena (avtor) 149
 • Unuk, Jana (prevajalec) 148
 • Uran Šinigoj, Sonja (prevajalec) 17


 • Valjavec, Janko (avtor) 97
 • Vallès, Tina, 1976- (avtor) 161
 • Veber, Matej (avtor, fotograf) 7
 • Veen, Rudolph van (avtor) 52
 • Venier, Matej (prevajalec) 174
 • Vevar, Štefan, 1953- (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 75
 • Vilčnik, Rok (avtor) 150
 • Vilhelm, Neža (avtor dodatnega besedila) 174
 • Vilhelm, Neža (prevajalec) 110, 118, 122, 134, 151, 153
 • Vodopivec, Peter (recenzent) 171
 • Vogel, Maja von, 1973- (avtor) 151
 • Volf Hribar, Darija (prevajalec) 39
 • Vučko, Klaudija (prevajalec) 63
 • Vukota, Ljiljana (avtor dodatnega besedila) 25
 • Vukotič, Jaka, ilustrator (prevajalec) 163


 • Wahlsteen, Lily (igralec) 180
 • Weller, Ursula (ilustrator) 124
 • Wenzel, Brendan (avtor) 152
 • Whitehead, Fionn (igralec) 181
 • Wich, Henriette (avtor) 153
 • Wilber, Ken (avtor) 26


 • Yalom, Irvin D. (avtor) 178
 • Yalom, Marilyn (avtor) 178


 • Zadravec, Dejan (recenzent) 176
 • Zavadlav, Ana (ilustrator) 132
 • Zlatnar Moe, Marija (prevajalec) 89, 155
 • Zoran, Jernej (prevajalec) 28
 • Zupan, Tadeja, 1969- (avtor dodatnega besedila) 20
 • Zupan, Uroš, 1963- (avtor) 103
 • Zupančič, David, 1991- (avtor) 104


 • Žagar, Monika, 1949- (avtor) 98
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 22, 40
 • Žerjav, Eva (prevajalec) 162
 • Živić, Zorana (ilustrator) 142
 • Županič, Jernej (prevajalec) 86
Predmetno kazalo


 • 19.st. 86


 • 20.-21.st. 55
 • 20.st. 69, 96
 • 23.st. 5


 • Afričanke 87
 • Afroameričani - V mladinskem leposlovju 156
 • akcijska komedija 183
 • albumi 51, 177
 • alternativna medicina 18, 47
 • alternativna zgodovina 20
 • ameriška književnost 86
 • Ameriška mladinska kratka pripovedna proza 164
 • Ameriški fantastični romani 80
 • Ameriški kriminalni romani 65, 71, 82
 • Ameriški ljubezenski romani 59, 62, 77, 93
 • Ameriški mladinski romani 72, 156
 • ameriški pisatelji 86
 • Ameriški pustolovski romani 86
 • Ameriški romani 95
 • anarhistične prakse 32
 • Anarhizem 32
 • Andrej, Mojca, 1973- - Literarne študije 55
 • Androidi - Stripi 2
 • Angleška mladinska književnost 130
 • Angleška mladinska kratka pripovedna proza 168
 • Angleški biografski romani 170
 • angleški igrani filmi 181
 • Angleški ljubezenski romani 66, 91
 • Angleški zgodovinski romani 57
 • anksioznost 9
 • Apiterapija - Priročniki 47
 • Armenci - Preganjanje - V leposlovju 84
 • aromaterapija 47
 • astronavti 48
 • Astronavtika - Knjige za mladino 48
 • Avstro-Ogrska
  • 19.st. - V leposlovju 170
  • Vladarji 171
 • avtobiografije 178
 • avtogeni trening 46


 • babice 133
 • Babice (sorodstvo) - Dedki - V otroškem leposlovju 148
 • Bachova cvetna zdravila 44
 • Bachovo cvetno zdravljenje 44
 • Balet - V otroškem leposlovju 133
 • baletke 133
 • baletne šole 133
 • baletni copatki 133
 • Baraga, Friderik Irenej, škof, 1797-1868 - Biografski romani 173
 • Barve
  • Knjige za otroke 112
  • V otroškem leposlovju 105
 • Begunci - V mladinskem leposlovju 167
 • Belgijska poezija 116
 • besednjak 16
 • Bibliofili - V leposlovju 74
 • bioenergija 18
 • biografije 146, 176
 • Biografije 177
 • bivališča 149
 • Bivanjska problematika - V leposlovju 58
 • bivanjska stiska 2
 • bolezni 72
 • Bolezni
  • Naravno zdravljenje - Priročniki 47
  • Psihološki vidik 18
 • Bolniki 43
 • Bolnišnično zdravljenje - V leposlovju 104
 • Božič
 • Božiček 128, 145
 • Branje 16
 • branje 16
 • Bratje - V leposlovju 83
 • Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju 163
 • Brezdomci - Ljubljana - V leposlovju 90
 • Britanski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 181
 • buče 144
 • budistična filozofija 19
 • Budizem - Knjige za otroke 28


 • Cesarji - Avstro-Ogrska - V leposlovju 170
 • childhood development 16
 • COVID-19 - Epidemije - Slovenija - V leposlovju 55, 104
 • cvetlice 108


 • čakre 18
 • čarovnije 133
 • Čarovniki - V leposlovju 92
 • Čarovništvo
  • V mladinskem leposlovju 156
  • V otroškem leposlovju 151
 • čebelni proizvodi 47
 • Človek in narava - V leposlovju 86
 • človeški genom 41
 • Človeško telo - Nedotakljivost - Knjige za otroke 30
 • Človeštvo
  • Nastanek - Hipoteze 20
  • Prihodnost - Stripi 2
 • črna komedija 183
 • čustva 9, 11, 19, 21
 • Čustva
  • Izražanje 25
  • Knjige za otroke 10
 • čustvene motnje 121
 • čustveni razvoj 16
 • čustveno izsiljevanje 131


 • Danski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 183
 • Darila - V otroškem leposlovju 126, 140, 145
 • dečki 110, 118, 137, 167
 • dedki 147
 • Dedki - Demenca - V mladinskem leposlovju 161
 • dedne bolezni 41
 • dekleta 155, 162
 • Dekleta
  • Odraščanje - V mladinskem leposlovju 72
  • V mladinskem leposlovju 156
 • deklice 110, 122, 131, 133, 137, 147
 • Deklice
  • V leposlovju 74
  • V otroškem leposlovju 132
 • delovna terapija 43
 • depresija 155
 • Detektivi - V leposlovju 93, 97
 • developmental psychology 16
 • diagnostika 43
 • Diktatorji 31
 • dinamično energijsko zdravljenje 46
 • dinozavri 134
 • DNA - Knjige za mladino 41
 • DNK 41
 • dobro in zlo 156, 167
 • Dobro in zlo - V leposlovju 92
 • dogodivščine 105, 110, 118, 132, 134, 163
 • dojenčki 16
 • dom 141, 152, 164
 • domače mačke 152
 • domišljija 115
 • Domišljija - V otroškem leposlovju 134
 • domoznanstvo 101
 • dota 140
 • doživljanje 9
 • Doživljanje - V otroškem leposlovju 108
 • dpgodivščine 154
 • drama 181, 183
 • drame 182
 • drevesa 108
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945 - V leposlovju
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945 - V mladinskem leposlovju
 • drugačnost 130
 • druščine 136
 • družbena gibanja 32
 • družbena utopija 32
 • Družbeno vedenje - Knjige za otroke 30
 • družina 142, 160, 162
 • Družina
  • Izleti - V otroškem leposlovju 134
  • Jugoslavija - V leposlovju 88
  • Slovenija - V leposlovju 83
  • V mladinskem leposlovju 161
  • V otroškem leposlovju 132
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 83
 • družinski film 180
 • družinski odnosi 72, 155, 161
 • Družinski odnosi
  • Slovenija - V leposlovju 81
  • V leposlovju 56, 93, 95
 • družinsko branje 16
 • Duhovi - V otroškem leposlovju 150
 • duhovi živali 24
 • Duhovniki - Umori - V leposlovju 90
 • Duhovno življenje 26
 • duhovno življenje (budizem) 19
 • duhovnost 18
 • duševne motnje 43
 • duševno zdravje 29
 • duševnost 54


 • e-knjige 16
 • EFT glej Tehnika čustvenega osvobajanja - V otroškem leposlovju
 • ego 2
 • Egoizem - V otroškem leposlovju 136
 • ekologija 38
 • ekološka gibanja 38
 • ekološka psihologija 38
 • ekološka zavest 38
 • eksistencialna psihoterapija 178
 • Elementarne nesreče - Pogrešane osebe - V leposlovju 85
 • Elisabeth, avstrijska cesarica, 1837-1898 - Biografski romani 170
 • Elizabeta Bavarska glej Elisabeth, avstrijska cesarica, 1837-1898 – Biografski romani
 • Elizabeta, avstrijska cesarica glej Elisabeth, avstrijska cesarica, 1837-1898 – Biografski romani
 • emotional development 16
 • empatija 161
 • Energijska medicina 18
 • Epictetus, ok.55-ok.120 12
 • Epiktet glej Epictetus, ok.55-ok.120
 • Etika - Filozofski vidik 14
 • Evolucija (filozofija) 26
 • Evropska unija - Strukturni skladi 33
 • evropski igrani filmi 181, 183
 • evropski mladinski igrani filmi 180


 • fantastična bitja 147, 151, 154, 156, 164
 • Fantastična bitja
  • Stripi - Knjige za mladino 5
  • V leposlovju 92
  • V mladinskem leposlovju 167
  • V otroškem leposlovju 106
 • fantastični svetovi 156
 • Fantastični svetovi - V mladinskem leposlovju 167
 • fantazijski film 180
 • Fantazijski svetovi - V leposlovju 92
 • fantje 159, 161, 162
 • Fantje
  • Prijateljstvo - V leposlovju 84
  • Šole - V mladinskem leposlovju 160
 • Filozofija življenja 14
 • Finski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 183
 • Finski kriminalni romani 87
 • Fitoterapija - Priročniki 47
 • fotografija 155
 • Francoska kratka pripovedna proza 94
 • francoski pisatelji 69
 • francoski roman 69
 • Francoski romani 69, 84
 • futurologija 162


 • Gary, Romain, 1914-1980 - Literarne študije 69
 • Gasilci - Knjige za otroke 114
 • Genetika 41
 • glasba 137
 • Gledališče Pupilije Ferkeverk - V leposlovju 98
 • globalizacija 29, 31
 • Gore - Knjige za otroke 113
 • gospodarstvo 31
 • Gostilne - Podeželje - V leposlovju 85
 • govor 43
 • govorni razvoj 16
 • gozd 134
 • gozdne živali 125, 126, 149
 • gozdovi 115, 151
 • Grška mitologija - V leposlovju 57


 • Habsburg (rodbina) 171
  • V leposlovju 170
 • Habsburžani (rodbina) glej Habsburg (rodbina)
 • Habsburžani (rodbina) glej Habsburg (rodbina) - V leposlovju
 • Hčere - Ugrabitve - V leposlovju 65
 • hčere in matere glej Matere in hčere - Dedne bolezni - V leposlovju
 • hčere in matere glej Matere in hčere - V leposlovju
 • hčere in očetje glej Očetje in hčere - V leposlovju
 • hčere in očetje glej Očetje in hčere - V mladinskem leposlovju
 • higienske navade 45
 • hipnopsihoterapija 46
 • Hiše - V mladinskem leposlovju 164
 • hišni ljubljenci 152, 162
 • hitra preobrazbena terapija 46
 • Hoffmann, E. T. A., 1776-1822 75
 • Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus glej Hoffmann, E. T. A., 1776-1822
 • holistična medicina 25
 • Homoseksualnost - Mladostniki - V mladinskem leposlovju 159
 • hrepenenje 137
 • Hrepenenje - V otroškem leposlovju 137
 • humor 5, 132, 147, 163, 164
 • Huntingtonova bolezen glej Huntingtonova horea - Doživljanje bolezni - V leposlovju
 • Huntingtonova horea - Doživljanje bolezni - V leposlovju 66
 • hvaležnost 125


 • identiteta 159
 • igra 106, 111
 • Igralne knjige 45, 139
 • Igralništvo - London - V leposlovju 62
 • igrani filmi 182
 • Ilustrirane mladinske knjige 30, 37, 45, 110, 118, 134, 169
 • Indijanci 173
 • indijska filozofija 14
 • indijski filozofi 14
 • individualna zavest 2
 • infekcijske bolezni 104
 • inteligentna robotika 2
 • intuicija 18
 • isd 49
 • iskanje 124
 • Italijanski romani 67
 • Izdelki
  • Vzdrževalnost - Vrednotenje - Učbeniki za visoke šole 49
  • Zanesljivost - Vrednotenje - Učbeniki za visoke šole 49
 • Izgube - Žalovanje - V otroškem leposlovju 142
 • Izleti - V otroškem leposlovju 136
 • Iznajdbe - Zgodovina - Knjige za mladino 3
 • izobraževalne slikanice 124
 • izumi glej Iznajdbe - Zgodovina - Knjige za mladino
 • izumitelji 162


 • jabolka 140
 • Jager, Franc, 1947- - Podjetniki - Biografije 177
 • Jagros (Rogaška Slatina) - Zgodovina 177
 • Japonska - Kulturne razlike - 20.st. - V leposlovju 96
 • japonska književnost 96
 • japonski pisatelji 96
 • Japonski romani 96
 • Japonsko gledališče - V leposlovju 96
 • jedi na žlico 51
 • Jesen (letni čas) - V otroškem leposlovju 120, 149
 • jezikovni razvoj 16
 • Ježi - V otroškem leposlovju 149
 • Jontes, Gelč, 1906-1973 - Literarni komentarji 78
 • juhe 51


 • kapital 29
 • Kapitalizem - Družbeni vidik 29
 • karcinom glej Rak (medicina) - Zdravljenje - Psihološki vidik
 • Karel, avstrijski cesar I, 1887-1922 glej Karl I, avstrijski cesar, 1887-1922 – Biografije
 • Karl I, avstrijski cesar, 1887-1922 - Biografije 171
 • kartonke 39, 45, 111, 112, 113, 114, 123, 124, 139
 • Katalonska književnost - Španska književnost - Upokojenci - Odnosi - Partnerji - Optimizem - Avtorjeva sodobnost - Roman 56
 • Katalonska mladinska književnost 161
 • Katalonski romani 56
 • Kennedy, John Fitzgerald, 1917-1963 - Atentati - Preprečevanje - V leposlovju 80
 • kesanje 143
 • kipi 137
 • Kitajska medicina 47
 • Kitolov - V leposlovju 86
 • Klimatske spremembe 38
 • Knjigarne - V leposlovju 71, 74
 • Knjige
  • Dostava na dom - V leposlovju 74
  • Izposoja - V otroškem leposlovju 135
  • Pravila - V otroškem leposlovju 130
 • knjižnice 135
 • Kočevje 137
 • kombinacijska vezja 1
 • komedija 180, 181, 183
 • Konji 40
  • V otroškem leposlovju 110
 • Kontejnerji - V leposlovju 87
 • koprodukcija 183
 • kostumi 144
 • Kozar, Lojze, 1910-1999 - Biografski romani 172
 • Kozmologija 26
 • Kreta - Potopisi 102
 • kriminal 41
 • Kriminalci - Izročitev (mednarodno kazensko pravo) - V leposlovju 81
 • Kriminalisti - V leposlovju 87, 90
 • Krishnamurti, Jiddu, 1895-1986 - Duhovnost 14
 • Krišnamurti, Džidu glej Krishnamurti, Jiddu, 1895-1986 – Duhovnost
 • krmilja 1
 • krščanska dobrodelnost 27
 • krščanska ljubezen 27
 • krščanska vzgoja 27
 • Krščansko življenje
  • Knjige za mladino 27
  • Prekmurje - V leposlovju 172
 • kruh 51
 • Kuharski recepti 51, 52


 • language development 16
 • Laž - V otroškem leposlovju 143
 • legende 140
 • lepota 108
 • letni časi 19, 108
 • ljubezen 2, 146, 160
 • ljubezenski roman 59, 62, 77
 • Ljubljana - V leposlovju 78
 • ljudsko slovstvo 141
 • logosinteza 46
 • Lokalne skupnosti - Skrivnosti - V leposlovju 82


 • mačke 135, 144, 145
 • Mačke - V otroškem leposlovju 152
 • magija 156
 • Marginalne skupine - V leposlovju 78
 • matere 72
 • Matere - Smrt - V mladinskem leposlovju 155
 • Matere in hčere
  • Dedne bolezni - V leposlovju 66
  • V leposlovju 67
 • Matere in otroci - V leposlovju 116
 • matere in sinovi 160
 • Matere in sinovi - Sprava - V leposlovju 77
 • materinska ljubezen 116
 • materinstvo 116
 • mavrica 108
 • Medgeneracijski odnosi
  • V leposlovju 69
  • V mladinskem leposlovju 163
  • V otroškem leposlovju 133
 • medicinska genetika 41
 • meditacija 14, 28
 • medmrežje 2
 • mednarodna politika 31
 • medosebni odnosi 25, 72, 131, 160
 • Medosebni odnosi
  • Manipulacija - Priročniki 22
  • V leposlovju 58, 74, 85, 95
 • medvedi 139
 • medvrstniško nasilje 131
 • mehiški igrani filmi 182
 • Melville, Herman, 1819-1891 - Literarne študije 86
 • mentalne tehnike 15
 • mesne jedi 51
 • Mesni izdelki - Tehnologija - Učbeniki za srednje šole 50
 • Meso - Tehnologija - Učbeniki za srednje šole 50
 • Mestno življenje - Maine - V leposlovju 95
 • Michigan 173
 • Miklavž 140
 • Miklavž glej Nikolaus, svetnik, ok. 280-351 – V otroškem leposlovju
 • Miklavžev sejem 140
 • mikrokrmilniki 1
 • Mikrokrmilniki - Učbeniki za srednje šole 1
 • minevanje 178
 • misijoni 173
 • miši 105, 133, 135, 144, 145
 • Miši - V otroškem leposlovju 107
 • mišljenje 14
 • Mladinska dela 5, 41
 • mladostniki 72
 • Mlakar, Zvezdana, 1960- - Televizijske oddaje - Spomini 175
 • morje 136
 • mraz 126


 • nadnaravno 156
 • narava 38, 54, 134, 149
 • Narava - V otroškem leposlovju 108
 • narava in človek glej Človek in narava - V leposlovju
 • naravne nesreče glej Elementarne nesreče - Pogrešane osebe - V leposlovju
 • naravno zdravljenje 44
 • naravoslovje 3
 • naravoverje glej Prirodoverstvo - Slovenija - V leposlovju
 • naravoverstvo glej Prirodoverstvo - Slovenija - V leposlovju
 • nasilje 14
 • navade 14
 • neevropski igrani filmi 182
 • Nemška vojska - Slovenci - Mobilizacija - V leposlovju 64
 • Nemški romani 74
 • nesreče 136
 • neuspela nosečnost 142
 • nezemljani 20, 146
 • Nezvestoba - V leposlovju 96
 • Nikolaj glej Nikolaus, svetnik, ok. 280-351 – V otroškem leposlovju
 • Nikolaus, svetnik, ok. 280-351 - V otroškem leposlovju 140
 • noč čarovnic 144
 • Nogomet - V otroškem leposlovju 118
 • Norveški mladinski romani 155


 • občudovanje 108
 • obvladovanje 11
 • očesno gibanje 46
 • Očetje - Vojaki - V mladinskem leposlovju 160
 • očetje in hčere 140, 147
 • Očetje in hčere
  • V leposlovju 91
  • V mladinskem leposlovju 155
 • odgovornost 160
 • Odgovornost - Knjige za otroke 15
 • odkrivanke 45, 111, 112, 113, 114, 139
 • Odločanje - Knjige za otroke 15
 • odnos do sebe 25
 • odnosi 21
 • odnosi med spoloma 25
 • Odnosi med spoloma
 • odrasli 16
 • Odraščanje - Stiske - Priročniki - Knjige za mladino 9
 • odstranjevanje odvečnega 135
 • okna 152
 • Okolje - Degradacija - Preprečevanje 38
 • okoljska etika 38
 • Okoljska problematika 38
  • Knjige za otroke 37
  • Stripi - Knjige za mladino 5
 • Olimpijske igre - Živali - V otroškem leposlovju 153
 • onesnaževanje okolja 5
 • Opazovanje - V otroškem leposlovju 152
 • Orkani - Florida - V leposlovju 71
 • osamljenost 160
 • Osamljenost
  • V mladinskem leposlovju 162
  • V otroškem leposlovju 137
 • osebna doživetja 104, 175
 • Osebna higiena - Knjige za otroke 45
 • Osebnost - Psihologija 13
 • osebnostni razvoj 18, 21, 175
 • Osebnostni razvoj - Budizem 19
 • ošabnost 122
 • otoki 136
 • otroci 15, 106, 111, 138, 142
 • Otroci 16
  • Čustvena odpornost 17
  • Odraščanje 17
  • Ugrabitve - V leposlovju 62
 • otroci in matere glej Matere in otroci - V leposlovju
 • otroci in starši 129
 • otroška igra 16
 • otroška poezija 108, 152
 • otroška psihologija 15
 • Otroški vrtci - Knjige za otroke 111


 • pajki 144
 • paranormalno 156
 • Parkinsonova bolezen 43
 • patologija 47
 • Paula Pihlaja (literarna junakinja) - V leposlovju 87
 • peka 143
 • pekovsko pecivo 51
 • pesmi za otroke 108
 • pesnitve za otroke 152
 • Pihlaja, Paula glej Paula Pihlaja (literarna junakinja) – V leposlovju
 • pijače 51
 • Pisatelji
  • Kolesarjenje - V leposlovju 85
  • Umori - V leposlovju 71
 • Planeti - Stripi - Knjige za mladino 5
 • Planko, Lado, 1949- - Spomini - Velenje - 1949-1970 101
 • plastelin 138
 • plavanje 136
 • Plemiške rodbine - Slovenija - 18.st. 176
 • plemstvo 176
 • Plemstvo
  • Anglija - 19.st. - V leposlovju 77
  • Družabno življenje - London - 19.st. - V leposlovju 59
  • Zarote - Anglija - 19.st. - V leposlovju 62
 • pletenje 126
 • počitnice 15
 • Počitnice - V mladinskem leposlovju 72
 • podarjanje 135
 • Podeželje - Vsakdanje življenje - 20.st. - V leposlovju 78
 • podjetja 177
 • poezija 146
 • pogovori 161
 • Pogrešane osebe
  • Iskanje - Slovenija - V leposlovju 97
  • V leposlovju 82
 • pogum 137, 160
 • Pohodništvo - Kreta - V leposlovju 102
 • Policija - Kazenske preiskave
  • Helsinki - V leposlovju 87
  • Slovenija - V leposlovju 90
 • Politika - 21.st. 31
 • Poljski fantastični romani 92
 • Poljščine - Delo - Pomoč - V otroškem leposlovju 148
 • pomoč 9, 11, 15, 35, 160, 167
 • poniji 110
 • Pospravljanje - V otroškem leposlovju 135
 • Post - Zavest 42
 • Poti 100
 • Potopisi 100
 • potovanja 125, 147
 • Potovanja skozi čas - V leposlovju 80
 • Potovanje skozi čas - V mladinskem leposlovju 162
 • poučno leposlovje 48
 • povezanost 2
 • požrešnost 136, 143
 • Požrešnost - V otroškem leposlovju 138
 • Pranje denarja - V leposlovju 81
 • Pravljice 117, 147
 • prazniki 128
 • praznovanje 138
 • predjedi 51
 • Predsedniki - Združene države Amerike - V leposlovju 65
 • Predsodki - V otroškem leposlovju 122
 • predšolski otroci 124
 • Predvidevanje - V otroškem leposlovju 115
 • prehrana 111
 • preizkušnje 137
 • Prekmurje - V leposlovju 172
 • premagovanje 19
 • Prepiranje - V otroškem leposlovju 131
 • Prešeren, France, 1800-1849 - V otroškem leposlovju 146
 • prevare 138
 • preživetje 137
 • pričakovanje 145
 • pridnost 145
 • prigrizki 51
 • prijateljstvo 15, 19, 72, 110, 125, 130, 133, 149, 154, 155, 159, 161, 163, 167
 • Prijateljstvo
 • priloge 51
 • pripoved v verzih 139
 • pripovedovanje 137
 • pripovedovanje zgodbe 16
 • priročniki 51
 • Priročniki, vodniki ipd. 12, 47
 • prirodoverje glej Prirodoverstvo - Slovenija - V leposlovju
 • Prirodoverstvo - Slovenija - V leposlovju 58
 • Projekti - Financiranje - Slovenija 33
 • propadanje 5
 • prvi šolski dan 122
 • psi 118, 132, 136
 • psihične travme 155
 • Psihologija mladostnika - Priročniki - Knjige za mladino 9
 • psihološki nasveti 11, 19
 • psihosocialni razvoj 9
 • psihosomatika 18, 25
 • psihotehnike 18
 • pustolovski roman 86
 • pustolovščine 5, 147, 151, 162, 164, 167


 • radodarnost 125
 • Rak (medicina) - Zdravljenje - Psihološki vidik 25
 • raki 167
 • rastline 108
 • razgled 152
 • raziskovanje 5, 41, 146
 • razmišljanje 19
 • razpoloženje 9
 • razstrupljanje 47
 • razumevanje 14
 • razvajenost 122
 • Razvezane ženske
  • Firence - V leposlovju 67
  • V leposlovju 91
 • razvoj otroka 16
 • razvojna psihologija 16
 • Reke - Knjige za otroke 169
 • repa 148
 • revščina 140, 160
 • ribe 137
 • ribje jedi 51
 • risani romani 2
 • risoromani 2, 6
 • rižote 51
 • roboti 146
 • Roboti - Učbeniki za srednje šole 7
 • Robotika - Učbeniki za srednje šole 7
 • rodovniki 176
 • rokavice 141
 • Romanja 100
 • romantična zgodovinska pripoved 59, 62, 77
 • Rusija - Družbene razmere - V leposlovju 84
 • Ruska mladinska književnost 148


 • Sadje - V otroškem leposlovju 107
 • samopodoba 9, 175
 • samopomoč 9, 11, 121
 • samorealizacija 19, 175
 • Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju 151
 • samospoštovanje 18, 25
 • samospoznavanje 18, 19
 • Samospoznavanje - Priročniki 21
 • samozavedanje 25
 • Samozavedanje 14
 • sanje 137
 • sekvenčna vezja 1
 • Selim I, turški sultan, 1470-1520 - Biografije 174
 • selitev 161
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju
 • Severni medved - Knjige za otroke 37
 • shared reading 16
 • sinovi in matere glej Matere in sinovi - Sprava - V leposlovju
 • sirote 167
 • Sirote - Arabci - Francija - V leposlovju 69
 • Sirotišnice - Rusija - V leposlovju 84
 • Sisi, avstrijska cesarica glej Elisabeth, avstrijska cesarica, 1837-1898 – Biografski romani
 • skrbi 11
 • skrivnost 115
 • skupni dnevniki 178
 • skupno branje 16
 • skupno gledanje 16
 • skvotiranje 32
 • sladice 51, 138
 • sladkosnednost 107
 • Sladoled - V otroškem leposlovju 138
 • Slana, France, 1926-2022 - Katalogi 53
 • Slikanice 15, 54, 105, 115, 117, 120, 130, 131, 133, 148
 • slikopis 107, 122, 151, 153
 • Slovani - Zgodovina - V mladinskem leposlovju 158
 • Slovenci - Zgodovina 179
 • Slovenija 146, 177
  • Družbene razmere
   • 20.st. - V leposlovju 98
   • 21.st. - V leposlovju 55
 • Slovenska književnost - Poezija - Eseji 103
 • Slovenska kratka pripovedna proza 78
 • Slovenska likovna umetnost 53
 • Slovenska mladinska književnost 79, 117, 131, 133, 147
 • Slovenska mladinska kratka pripovedna proza 132
 • Slovenska mladinska poezija 108
 • Slovenska poezija - Eseji 103
 • Slovenske igralke - V leposlovju 175
 • slovenske pisateljice 55
 • Slovenski biografski romani 172, 173
 • Slovenski duhovniki - V leposlovju 172
 • Slovenski glasbeniki - V leposlovju 81
 • Slovenski kriminalni romani 81, 90, 97
 • Slovenski misijonarji - Severna Amerika - 19.st. - V leposlovju 173
 • Slovenski mladinski romani 158, 163
 • slovenski pesniki 146
 • Slovenski potopisi 102
 • slovenski roman 55
 • Slovenski romani 55, 58, 83, 85, 88, 98
 • slovenski slikarji 53
 • slovenski stripi 5
 • Slovenski vojni romani 64
 • Slovenski zdravniki - V leposlovju 104
 • slovensko slikarstvo 53
 • smeh 106
 • smrt 2
 • Smrt
  • Doživljanje - V otroškem leposlovju 119
  • Psihološki vidik 178
 • sneg 54, 106, 126
 • Snežena kraljica 106
 • sobivanje 163
 • social development 16
 • socializacija 130
 • socialna interakcija 15
 • socialna psihologija 30
 • socialni razvoj 16
 • socialno delo 43
 • sočutje 161
 • sodelovanje 148, 163
 • solate 51
 • solidarnost 136
 • soodvisnost 137
 • Sorojenci - V otroškem leposlovju 142
 • sošolke 122
 • spanje 111
 • specifične učne težave 35
 • speech development 16
 • spodbujanje branja 16
 • spokojnost 54
 • spolna nedotakljivost 30
 • spolno nadlegovanje 30
 • spomini 101, 178
 • Spomini 104, 175
 • spoznavanje okolja 152
 • spremembe 14
 • spremljanje umirajočih 178
 • sproščanje 28, 121
 • sreča 19
 • Staranje - Psihološki vidik 178
 • Starejše ženske - Spomini - V leposlovju 95
 • stari starši 161
 • stoicizem 12
 • storytelling 16
 • strah 14, 134, 138
 • Strah
  • Knjige za otroke 11
  • V otroškem leposlovju 115, 121, 144
 • strašljive zgodbe 150
 • Stres - Obvladovanje - Priročniki 12
 • stripi 48, 159
 • Stripi 5, 6, 157, 159
 • subjektivnost 115
 • Sveti Miklavž (ljudski junak) - V otroškem leposlovju 109, 117
 • Sveti Miklavž glej Nikolaus, svetnik, ok. 280-351 – V otroškem leposlovju
 • Svetovna vojna 1939-1945
  • V leposlovju 64
  • V mladinskem leposlovju 160
 • svoboda 14
 • Svoboda - V otroškem leposlovju 137


 • Šamanizem - Živali - Duhovni vidik 24
 • Šentjur 33
 • šole 132, 155
 • Šole - V otroškem leposlovju 122
 • Šolski center Šentjur. Višja strokovna šola - Zgodovina - Zborniki 36
 • športna tekmovanja 153
 • štetje 39, 148
 • Števila - Knjige za otroke 39
 • številski sistemi 1
 • Študenti - Avantgarda - V leposlovju 98
 • Študentsko gibanje - Ljubljana - 1968-1974 - V leposlovju 98
 • Švedska mladinska kratka pripovedna proza 160
 • Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 183
 • Švedski mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 180


 • taborjenje 163
 • Tajne organizacije 4
 • Tanizaki, Jun'ichiro, 1886-1965 - Literarne študije 96
 • tapkanje 121
 • tehnika 3
 • Tehnika čustvenega osvobajanja - V otroškem leposlovju 121
 • tehnike čustvenega sproščanja 46
 • tehnologija 29
 • Tekmovanja - V otroškem leposlovju 144
 • Televizijske pogovorne oddaje 175
 • terminalni bolniki 178
 • Terorizem - V leposlovju 65
 • tesnoba 11
 • Tesnoba - Obvladovanje - Priročniki 12
 • testenine 51
 • težave 19
 • tolažba 142
 • toplina 54
 • Torte - V otroškem leposlovju 143
 • Totalitarizem - V mladinskem leposlovju 167
 • Tradicionalna kitajska medicina - Priročniki 47
 • treking glej Pohodništvo - Kreta - V leposlovju
 • trgovina 177
 • Trojanska vojna - Zaključek - V leposlovju 57
 • Turistične destinacije - Cornwall - V leposlovju 91
 • Turki - Zgodovina - 15.-16.st. 174


 • Učbeniki za višje in visoke šole 49
 • učenci 160
 • Učenci 35
 • Učiteljice
  • Dopust - Italija - V leposlovju 67
  • Konflikti - V leposlovju 55
 • Učne težave 35
 • ugibanje 115
 • Ugrabitve - V leposlovju 82
 • Ukrajinske ljudske pravljice - V otroškem leposlovju 141
 • Umetna inteligenca - Stripi 2
 • Umetnine - Ponarejanje - V leposlovju 93
 • umetnost 137
 • umiranje 178
 • Umori
  • Kazenske preiskave - V leposlovju 71
  • V leposlovju 82
 • umrljivost 178
 • univerzalna zavest 2
 • Upokojenci - Barcelona - V leposlovju 56
 • urgentna služba 104
 • Uroki - V leposlovju 92


 • varnost 14
 • Varnostno-obveščevalne službe - V leposlovju 65
 • varstvo okolja 38
 • Varuške - V mladinskem leposlovju 163
 • vasi 138
 • vaščani 138
 • Vdovci - V leposlovju 91
 • vedenje 9
 • vednost 2
 • Velenje 101
 • velike tiskane črke 107, 110, 118, 122, 128, 129, 134, 151, 153, 154
 • veselje 106
 • vesolje 5, 48
 • vesoljska plovila 48
 • vesoljske postaje 48
 • Vesoljski poleti
  • Knjige za mladino 48
  • Stripi - Knjige za mladino 5
 • veščine 9
 • video igre glej Videoigre - Zgodovina
 • Videoigre - Zgodovina 8
 • višje strokovne šole 36
 • Vladarji - V mladinskem leposlovju 168
 • Vlaki - V otroškem leposlovju 139
 • vlakovodje 139
 • Vnuki - Doživljanje bolezni - V mladinskem leposlovju 161
 • vocabulary 16
 • vodnjaki 137
 • Vozila - V otroškem leposlovju 123
 • vračilo knjig 135
 • vragolije 143, 163, 164
 • vrtec 16
 • vrtnarstvo 140
 • vsakdan 132


 • Yalom, Irvin D., 1931- 178
 • Yalom, Marilyn, 1932-2019 178


 • zabava 106
 • začetno branje 110, 118, 134
 • začetno učenje branja 16
 • Zajci - V otroškem leposlovju 125, 126
 • zakonci 178
 • Zakonci - Krize - Japonska - V leposlovju 96
 • zaljubljenost 72, 155, 160
 • Zamude - V otroškem leposlovju 136
 • zamudnine 135
 • zanimivosti 124
 • zborniki 171
 • Zborniki (posvetovanja) 35
 • zdrava prehrana 107
 • zdravilne rastline 44
 • zdravilne zgodbe 19
 • zdravilnost 47
 • zdravje 25
 • zdravljenje 43
 • zdravstveni nasveti 47
 • Zgodovina - Spremembe - Združene države Amerike - V leposlovju 80
 • zgodovinski pregledi 36, 176
 • zima 54, 126
 • Zima
  • V mladinskem leposlovju 168
  • V otroškem leposlovju 106
 • zimski športi 106, 126
 • zlata jabolka 140
 • Zlata ribica - V otroškem leposlovju 137
 • zlo in dobro glej Dobro in zlo - V leposlovju
 • Zmaji (bajeslovna bitja)
 • Znane osebnosti - V leposlovju 175
 • Znanstvena odkritja - Zgodovina - Knjige za mladino 3
 • zunanji svet 152
 • Zupančič, David, 1991- - Spomini 104
 • zvezde 142


 • žalost 142
 • Žalovanje 178
  • V mladinskem leposlovju 155
  • V otroškem leposlovju 119
 • Želje - V otroškem leposlovju 125
 • Ženske
  • Družbeni položaj - V leposlovju 57
  • Samorealizacija 23
   • V leposlovju 88
  • Umori - Finska - V leposlovju 87
 • živali 108, 148
 • Živali - V otroškem leposlovju 124
 • živali v domišljiji 105, 107, 115, 121, 125, 126, 129, 133, 136, 139, 141, 149, 153, 154, 167
 • Življenje - V otroškem leposlovju 108
 • življenjska modrost 19, 137
 • Življenjske spremembe - V leposlovju 56, 91
 • življenjsko okolje 124
 • žoga 118
 • žuželke 167
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKSNT, 12. 12. 2022