Europeana je evropska digitalna knjižnica in spletni portal evropske kulturne dediščine. Omogoča dostop do več deset milijonov digitalnih objektov (knjige, filmski zapisi, slike, zemljevidi, zvočni posnetki,...).

Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si zagotavlja dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Kot spletni informacijski vir predstavlja bistven sestavni del za razvoj informacijske družbe in zagotavlja trajno ohranjanje pisne kulture v digitalni obliki.

Portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani je spletni portal, s katerim uporabniki lahko iščejo v centralnem indeksu bibliografskih podatkov. Ta zajema več sto milijonov naročniških in prosto/odprto dostopnih virov svetovnih založnikov ter drugih ponudnikov strokovnih in znanstvenih informacij z vseh znanstvenih ved. Na osnovi portala uporabniki Univerze v Ljubljani lahko dostopajo tudi do celotnih besedil člankov e-revij in do poglavij e-knjig ...Več o portalu DiKUL ...

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru je zbirka diplomskih,magistrskih in doktorskih nalog s polnim tekstom. V njej najdete tudi nekatere znanstvene časopise in zbirke Univerze v Mariboru.

DOSTOP DO PORTALOV

Portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva kot jih tudi na tradicionalen način zbirajo in posredujejo splošne knjižnice in druge lokalne kulturne organizacije. Portal nudi infrastrukturo za predstavitev lokalne vebine v digitalni obliki.

Portal Obrazi slovenskih pokrajin je spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki ga upravlja Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami. Vanj smo združili biografije, objavljene v regijskih leksikonih: Celjskozasavski.si, Dolenjski biografski leksikon, Gorenjci.si, Koroški biografski leksikon, Pomurci.si., Primorci.si, Spodnjepodravci.si in Štajerci.si.

Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno literaturo, namenjen promociji dobrega branja. Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljamo slovenske splošne knjižnice, v sodelovanju z literarnimi kritiki ter našimi bralkami in bralci, uporabniki portala o dobrih knjigah.

Je portal slovenskih splošnih knjižnic. Na območju 212 slovenskih občin deluje 58 splošnih knjižnic, ki so samostojne pravne osebe. Knjižnično dejavnost opravljajo na 273 lokacijah knjižnic in s 13 bibliobusi. Skupaj s premičnimi zbirkami opravljajo knjižnično dejavnost na 1085 mestih v Sloveniji.

Priporočamo je skupen projekt splošnih knjižničarjev Celjske in Zasavske regije. Vsak mesec predstavimo novejšo in kvalitetnejšo literarno delo domačega ali tujega avtorja.

Uradni list Slovenije v elektronski, v njem se objavljajo vsi državni predpisi in tudi drugi akti. Lahko listamo po posameznih številkah Uradnega lista, portal pa nam omogoča tudi iskanje po določenih vsebinskih zahtevah.