Europeana je evropska digitalna knjižnica in spletni portal evropske kulturne dediščine. Omogoča dostop do več deset milijonov digitalnih objektov (knjige, filmski zapisi, slike, zemljevidi, zvočni posnetki,...).

Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si zagotavlja dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Kot spletni informacijski vir predstavlja bistven sestavni del za razvoj informacijske družbe in zagotavlja trajno ohranjanje pisne kulture v digitalni obliki.

Portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani je spletni portal, s katerim uporabniki lahko iščejo v centralnem indeksu bibliografskih podatkov. Ta zajema več sto milijonov naročniških in prosto/odprto dostopnih virov svetovnih založnikov ter drugih ponudnikov strokovnih in znanstvenih informacij z vseh znanstvenih ved. Na osnovi portala uporabniki Univerze v Ljubljani lahko dostopajo tudi do celotnih besedil člankov e-revij in do poglavij e-knjig ...Več o portalu DiKUL ...

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru je zbirka diplomskih,magistrskih in doktorskih nalog s polnim tekstom. V njej najdete tudi nekatere znanstvene časopise in zbirke Univerze v Mariboru.

DOSTOP DO PORTALOV

Portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva kot jih tudi na tradicionalen način zbirajo in posredujejo splošne knjižnice in druge lokalne kulturne organizacije. Portal nudi infrastrukturo za predstavitev lokalne vebine v digitalni obliki.

Portal Obrazi slovenskih pokrajin je spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki ga upravlja Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami. Vanj smo združili biografije, objavljene v regijskih leksikonih: Celjskozasavski.si, Dolenjski biografski leksikon, Gorenjci.si, Koroški biografski leksikon, Pomurci.si., Primorci.si, Spodnjepodravci.si in Štajerci.si.

Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno literaturo, namenjen promociji dobrega branja. Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljamo slovenske splošne knjižnice, v sodelovanju z literarnimi kritiki ter našimi bralkami in bralci, uporabniki portala o dobrih knjigah.

Je portal slovenskih splošnih knjižnic. Na območju 212 slovenskih občin deluje 58 splošnih knjižnic, ki so samostojne pravne osebe. Knjižnično dejavnost opravljajo na 273 lokacijah knjižnic in s 13 bibliobusi. Skupaj s premičnimi zbirkami opravljajo knjižnično dejavnost na 1085 mestih v Sloveniji.

Priporočamo je skupen projekt splošnih knjižničarjev Celjske in Zasavske regije. Vsak mesec predstavimo novejšo in kvalitetnejšo literarno delo domačega ali tujega avtorja.

Uradni list Slovenije v elektronski, v njem se objavljajo vsi državni predpisi in tudi drugi akti. Lahko listamo po posameznih številkah Uradnega lista, portal pa nam omogoča tudi iskanje po določenih vsebinskih zahtevah.

Prosto dostopne digitalne vsebine za ukrajinske otroke in družine