Predhodnica razglednice je bila dopisnica, ki je postala »pismo malega človeka.« Prazna stran dopisnice je pošiljatelja vabila, da jo ilustrira s prilepljeno fotografijo ali risbo. Nastala je ilustrirana dopisnica in kot njena izpeljanka razglednica okrog leta 1870.

Šentjur ob Južni železnici, danes Šentjur, je kraj, ki je dobil svoje ime po zavetniku župnijske cerkve sv. Juriju. Najpogostejši motivi Šentjurja na razglednicah so: osnovna šola, deželna kmetijska šola, zgornji in spodnji trg, Rifnik, panoramski pogled na osnovno šolo z bazenom, Ulica Dušana Kvedra, spomeniki skladateljev Ipavcev ...

V preteklosti je svojo razglednico imel vsak najmanjši kraj. Danes je natisnjenih razglednic z različnimi motivi vse manj. Vzrok je v uporabi praktičnih mobilnih aplikacij, ki pošiljajo fotografije in besedilo po spletu povsod po svetu.