Izposoja na dom

Člani knjižnice si lahko izposodijo neomejeno število enot gradiva. V izrednih okoliščinah lahko knjižničar izposojo omeji.

Rok izposoje:

 • knjige - 21 dni,
 • igrače - 21 dni,
 • serijske publikacije - 14 dni,
 • CD zgoščenka - 14 dni,
 • avdio kasete - 14 dni,
 • *video kasete - 7 dni,
 • *DVD zgoščenke - 7 dni.

* Za strokovno gradivo je rok izposoje 14 dni.

Izposoja v čitalnico

Knjižnično gradivo iz priročne knjižnice (pk), domoznanstva (do) in čitalniško gradivo (či) se lahko uporablja le v prostorih knjižnice in se ne izposoja na dom. Tudi zadnje številke serijskih publikacij se lahko izposodijo samo v čitalnico.

Podaljšanje roka izposojenega gradiva

Načini podaljševanja:

 • telefonsko ali osebno
 • elektronsko preko Moja knjižnica - COBISS+ (za avtorizacijo potrebujete: ime knjižnice, številko članske izkaznice in geslo)

Po telefonu ali osebno je rok vrnitve gradiva možno podaljšati večkrat, preko e-servisa Moja knjižnica pa le dvakrat. Roka izposoje gradiva ni mogoče podaljšati rezerviranemu gradivu ali gradivu, za katerega ste že prejeli opomin.

Rezervacija gradiva

Gradivo lahko rezervirate:

 • ob osebnem obisku
 • preko telefona
 • preko e-servisa Moja knjižnica - COBISS+/mCOBISS (za avtorizacijo potrebujete: ime knjižnice, številko članske izkaznice in geslo)

O pripravljenem gradivu vas knjižnica obvesti na dogovorjen način in vas čaka 7 dni.

Zamudnina in opomini

Tolerančno obdobje za zamudnino je 5 dni. Če gradivo vrnete do 5 dni po roku vrnitve, se zamudnina ne zaračuna. Toleranca ne velja za DVD-je, VHS-e. Zamudnina se obračunava za vsak delovni dan v tednu, za vsako enoto gradiva. Ob nedeljah, praznikih in dnevih izrednih zaprtosti knjižnice zamudnine ni. Članom knjižnice, ki zamudijo rok vrnitve gradiva, pošljemo opomin. Po četrtem opominu, si lahko član izposodi gradivo šele ko poravna nastale stroške. V primeru, da zamudnik po četrtem opominu ne vrne gradiva in ne poravna stroškov, začnemo s postopkom izterjave. Vse cene stroškov in storitev knjižnice so navedene v ceniku Knjižnice Šentjur.

Poškodovano in izgubljeno gradivo

Poškodovano ali izgubljeno gradivo je mogoče nadomestiti z novim ali plačati višino stroškov enakega gradiva na trgu. Uničeno ali izgubljeno gradivo, ki ima za knjižnico posebno vrednost in ga ni mogoče nadomestiti z enakim, uporabnik plača trikratno povprečno ceno podobnega gradiva.