Knjižnica Šentjur ima na voljo skoraj 100.000 enot knjižničnega gradiva. V zbirki imamo:

 • knjige,
 • brošure,
 • zemljevide,
 • notno gradivo,
 • časopise,
 • častnike,
 • CD in DVD zgoščenke,
 • igrače in drugo gradivo.


Ob koncu leta 2016 je celotna zbirka štela 89.615 knjižnega gradiva in 7831 neknjižnega gradiva. Od celotne zbirke ima:

 • Knjižnica Šentjur 82.789 enot gradiva,
 • Knjižnica Ponikva 6292 enot gradiva,
 • Knjižnica Dobje 4573 enot gradiva,
 • in Knjižnica Planina 3792 enot gradiva.