STATUS CENA
Študenti, redni 10,00 €
Študenti ob delu 12,00 €
Zaposleni 12,00 €
Kmetje 12,00 €
Upokojenci 10,00 €
Tuji državljani 12,00 €
Dijaki nad 18 let 10,00 €

Zamudnina

GRADIVO CENA
Knjižnično gradivo 0,19 €
1. opomin 1,30 €
2. opomin 1,70 €
3. opomin 2,10 €
4. opomin 2,50 €
Tožba oziroma izterjava stroški postopka

Fotokopiranje in tiskanje

STORITEV CENA
Fotokopiranje A4 0,10 €
Fotokopiranje A4, obojestransko 0,20 €
Fotokopiranje A4, barvno
0,50 €
Fotokopiranje A3 0,20 €
Fotokopiranje A3, obojestransko 0,40 €
Fotokopiranje A3, barvno 1,00 €
Tiskanje, 1 stran 0,15 €
Tiskanje, 1 stran, barvno 1,00 €
Transakcijski izpis 0,13 €

Izguba gradiva ali izkaznice

GRADIVOCENA
Izgubljeno ali poškodovano gradivostroški enakega gradiva na trgu
Izgubljena izkaznica1,70 €

Medknjižnična izposoja

STORITEVCENA
Medknjižnična izposoja, za eno gradivo7,00 €

Člani knjižnice morajo imeti vsak svojo izkaznico. Za člane, ki stanujejo na istem naslovu se plača samo ena članarina.

DOSTOP DO CELOTNEGA CENIKA: Veljaven cenik