Član knjižnice lahko postane vsak, ki svojo identiteto dokaže z uradnim dokumentom in se s podpisom vpisnice obveže, da bo upošteval Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Šentjur. Vsak član knjižnice prejme ob vpisu člansko izkaznico in je za njeno uporabo tudi osebno odgovoren. Člani knjižnice si lahko izposodijo knjižnično gradivo, s predložitvijo izkaznice, na vseh enotah Knjižnice Šentjur. Članarino plačajo člani ob vpisu in velja eno leto. Plačila članarine so oproščeni brezposelni, gospodinje in mladina do 18. leta starosti.

Vpisnico si lahko natisnete, izpolnite ter nas obiščete na eni izmed naših lokacij.

Medsebojne pravice in dolžnosti knjižnice, uporabnikov in članov