Z izrazom katalog v knjižnicah pojmujemo podatkovno bazo knjižničnega gradiva. Knjižnica Šentjur je del knjižnično-informacijskega sistema COBISS (virtualna knjižnica Slovenije). S pomočjo kataloga imamo vpogled v bazo knjižničnega gradiva. Lokalni katalog je baza gradiva posamezne knjižnice, vzajemni katalog pa je baza knjižničnega gradiva vseh slovenskih knjižnic.

Uporabniki knjižnice lahko s pomočjo knjižničarjev ali sami preko računalniškega kataloga poiščejo gradivo.