NOVOSTI - MAREC 2021
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNOVOSTI - MAREC 2021

Vsebina
0 Splošno

1

KÖNIG, Ralf
    Arhetip / Ralf König ; prevedla Anja Golob. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 139 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Risoromani)

Prevod dela: Archetyp. - Ov. nasl. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93736-8-2 : 22 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 33833475

2

LORDANIČ, Željko
    Gulliver / Jonathan Swift ; ilustrator Željko Lordanič ; besedilo Ciril Gale. - 1. natis. - Ljubljana : KD Klub devete umetnosti, 2021 (Ljubljana : Demat). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Trias)

150 izv. - Vsebuje tudi: Taras Buljba / Nikolaj Vasiljevič Gogolj ; ilustrator Željko Lordanič ; besedilo Ciril Gale

ISBN 978-961-6072-13-7 : 12 EUR. - ISBN 978-961-6072-11-3!

084.11
821.111-311.3(084.11)
821.161.1-32(084.11)

COBISS.SI-ID 45677571

3

LOVELOCK, James, 1919-
    Novacen : prihajajoča doba hiperinteligence / James Lovelock [in Bryan Appleyard] ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2020. - 169 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Novacene

ISBN 978-961-7050-67-7 : 19,90 EUR

004.89:1
1:62

COBISS.SI-ID 17019651

4

REMŠKAR, Slavica
    Nande v šoli / Slavica Remškar ; ilustriral Jaka Vukotič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka (23 str.) : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5999-5 : 9,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 279575071 Filozofija. Psihologija. Okultizem

5

BULJAN Flander, Gordana
    Otrok v središču (konflikta) : ločitev staršev, visoki konflikt in odtujenje: znanost, teorija in klinična praksa / Gordana Buljan Flander, Mia Roje Đapić ; [prevod Marija Mira Debelli in Snježana Ivić Gerovac]. - Bestovje : Geromar, cop. 2020 (Sveta Nedelja : Printera). - 171 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Prevod dela: Dijete u središtu (sukoba). - O avtoricah: str. 167-168. - Predgovor / Darija Kuzmanič Korva: str. 3-4. - Bibliografija na koncu posameznega dela

ISBN 978-953-48367-3-6 : 28,00 EUR

159.922.7
159.9:347.627.2

COBISS.SI-ID 37143299

6

DELORIE, Oliver Luke
    Moč : 50 kratkih vaj za več vitalnosti in življenjske energije / Oliver Luke Deloire [i. e. Delorie] ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - 160 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Energy. - 2.000 izv. - Na prvi str. ov. tudi: Vizualizacije čuječnosti

ISBN 978-961-01-6004-5 : 14,99 EUR

796.015.52

COBISS.SI-ID 28777219

7

DOBNIKAR, Petra, 1976-
    Izgubljena lučka : z receptom za polnjenje srčka z ljubeznijo / napisala in ilustrirala Petra Dobnikar ; [fotografije Sonja Buhvald]. - Maribor : Šola Luči, zavod za ozaveščanje in prebujanje svobodnega življenja, 2020 ([Kranj] : Žnidarič). - 31, 79 str. : ilustr. ; 26 cm + Blokec izbranih receptov (12 listov)

Potiskani notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorici: str. 71. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Priročnik za ustvarjanje polja Ljubezni z recepti

ISBN 978-961-07-0052-4 : 27,00 EUR

177.6(035)
159.923.2(035)
133.2(035)

COBISS.SI-ID 24045315

8

DWOSKIN, Hale
    Metoda Sedona : vaš ključ do trajnega zadovoljstva, uspeha, notranjega miru in čustvene blaginje / Hale Dwoskin ; [prevedel Milan Slunečko]. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 328 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: The Sedona method. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 328 in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-82-6 : 27,90 EUR

159.922

COBISS.SI-ID 43801091

9

FOUCAULT, Michel
    Zgodovina seksualnosti. 4, Priznanja mesa / Michel Foucault ; uredil Frédéric Gros ; iz francoščine prevedla Suzana Koncut. - Ljubljana : ŠKUC, 2020 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 436 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 148)

Prevod dela: Histoire de la sexualité. 4, Les aveux de la chair. - O avtorju na zadnji str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 416-436 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6983-45-7 : 40,00 EUR

176(091)
1Foucault M.

COBISS.SI-ID 34480643

10

GARNIER, Stéphane, 1974-
    Živeti po mačje / Stéphane Garnier ; [prevedel Luka Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 207 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Agir et penser comme un chat. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-94978-9-0 : 22,90 EUR

159.922(035)
636.8:591.5(035)

COBISS.SI-ID 38609411

11

GLASSER, William
    Najti se in ostati skupaj : razrešitev skrivnosti zakona / William Glasser in Carleen Glasser ; [prevod Mateja Malnar]. - Ljubljana : Chiara, 2021 ([Ljubljana] : Itagraf). - 133 str. ; 23 cm

Prevod dela: Getting together and staying together. - 700 izv. - Predgovor / Mirjana Palčič Bubnič: str. 7-8

ISBN 978-961-7060-46-1 : 19,90 EUR

173.1:159.9.01

COBISS.SI-ID 48250883

12

GORDON, Jon
    Vrt : duhovna basen o načinih premagovanja strahu, tesnobe in stresa / Jon Gordon ; [prevod knjige Renata Mihalič]. - 1. natis. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2021 (Kranj : Nonparel). - VII, 129 str. ; 24 cm

Prevod dela: The garden. - 300 izv. - O avtorju: str. 129

ISBN 978-961-94828-5-8 : 16,50 EUR

159.922

COBISS.SI-ID 44564739

13

HLEBŠ, Jože
    Misleci in realni svet : izbrani filozofski spisi / Jožef Hlebš. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2021. - 359 str. ; 22 cm

O avtorju na obeh zavihkih ov. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-3-7086-1128-0 : 27,00 EUR

111.12
140.1

COBISS.SI-ID 45875715

14

POZDEREC, Milena
    Preobrazba : pot do samozavesti / Milena Pozderec. - 1. izd. - Beltinci : M. Pozderec, 2021 ([Murska Sobota] : aiP Praprotnik). - 218 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-07-0358-7 : 32,54 EUR

159.923.2/.3(035)
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 46600195

15

    PSIHOLOGIJA pandemije : posamezniki in družba v času koronske krize / uredila Žan Lep in Kaja Hacin Beyazoglu ; [fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 260 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija, povzetek in abstract pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0393-1 : 19,90 EUR

159.9:616-036.21(082)

COBISS.SI-ID 374860832 Verstvo

16

LOPERT, Maja
    V iskanju resnice, ki odzvanja v človekovi notranjosti : religioznost v postmoderni kulturi / Maja Lopert ; [prevod povzetka v angleški jezik Katja Štrubelj]. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2013 (Ljubljana : Denat). - 88 str. ; 23 cm. - (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 39)

300 izv. - Spremna beseda / Peter Kvaternik: str. 11-12. - Recenzenti Peter Kvaternik, Nadja Furlan Štante, Igor Škamperle. - Bibliografija: str. 85-86. - Summary

ISBN 978-961-6844-30-7

316:2-184.3"19/20"

COBISS.SI-ID 27115136030/31 Socialna vprašanja. Demografija. Sociologija

17

    #OSTANIDOMA. Migracije, begunci in covid-19 : razmišljanja o migracijah in družbenem obrobju v obdobju covida-19 / uredili Sanja Cukut Krilić, Simona Zavratnik. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2021. - 168 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Frontier, ISSN 2630-1970 ; 169)

O avtoricah na sprednjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu. - Prispevki v slov. in dva v angl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7118-02-5 : 25 EUR

314.151.3-054.73:616-036.22"2020"(082)

COBISS.SI-ID 43927555

18

    DEMOGRAFSKE spremembe v Sloveniji in Evropi / [avtorji besedil Franc Bogovič ... [et al.] ; urednik Suzana Lara Krause]. - Ljubljana : Inštitut dr. Antona Korošca (INAK), 2021 ([Krško] : Kolortisk). - 77, 78 str. : ilustr. ; 17 x 21 cm

Ov. nasl. - 1.000 izv. - Vsebuje tudi angleški prevod, tiskan v obratni smeri: Demographic changes in Slovenia and Europe

ISBN 978-961-95255-0-0

314(497.4)
061.1EU:314

COBISS.SI-ID 46343171

19

ERČULJ, Vanja
    Multivariatne metode v varstvoslovju s programom SPSS / avtorici Vanja Erčulj, Jerneja Šifrer. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze ; Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). - 122 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. v kolofonu tudi v angl.: Multivariate methods in criminal justice and security using SPSS. - 300 izv. - Bibliografija: str. 121-122. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-286-346-3 : 20,00 EUR

(311.1:004.42):351.78(075.8)

COBISS.SI-ID 98460417

20

FERFILA, Bogomil
    Pakistan / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2021 ([Ljubljana] : Demat). - 136 str., 260 str. pril. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 60)

Besedilo v slov., biografija avtorja v slov. in angl. - Tiskano po naročilu. - Biografija avtorja: str. 133-136. - Bibliografija: str. 123-132

ISBN 978-961-7045-30-7 : 30,00 EUR

308(549.1)
908(549.1)
821.163.6-992

COBISS.SI-ID 48035587

21

KAPLAN, Janice
    Genialne ženske / Janice Kaplan ; [prevajalec Marjan Furlan]. - 1. izd. - Celje : Mavrica, 2021. - 290 str. ; 24 cm

Prevod dela: The genius of women. - N202103

ISBN 978-961-6282-83-3 : 27,90 EUR

305-055.2(091)
159.928:316

COBISS.SI-ID 46362627

22

OBLAK Črnič, Tanja
    Mladost na zaslonu : konteksti in protislovja medijskih kultur mladih / Tanja Oblak Črnič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Begunje] : Cicero). - 277 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Media)

O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 233-251 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-235-944-7 : 21,00 EUR

316.774-053.6

COBISS.SI-ID 45598979

23

ŽERDIN, Ali
    [Dva tisoč dvajset]
    MMXX : leto nevarne bližine : kaj je šlo v Sloveniji narobe med epidemijo covida-19 / Ali Žerdin. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 304 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-7050-93-6 (26,90 EUR)

308(497.4)"2020"
616.9-036.22(497.4)"2020"

COBISS.SI-ID 5358694732 Politika

24

ACEMOGLU, Daron
    Ožina svoboščin : ravnotežje moči med državo in družbo / Daron Acemoglu in James A. Robinson ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2021 (Ljubljana : Primitus). - 789 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The narrow corridor. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 715-757 in na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-75-2 : 28,90 EUR

321.01

COBISS.SI-ID 24307203

25

TRAVERSO, Enzo
    Totalitarizem : zgodovina razprave / Enzo Traverso ; prevedla Maja Breznik ; [spremna študija Maja Breznik in Rastko Močnik]. - Ljubljana : Sophia, 2020 (Ljubljana : Collegium graphicum). - XII, 199 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Totalitarismo. - 400 izv. - O avtorju na str. II. - Socializem med ljudskim spominjanjem in organizirano pozabo : spremna študija / Maja Breznik in Rastko Močnik: str. 167-199. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7003-54-3 : 20,00 EUR

321.64.01

COBISS.SI-ID 4215705933 Gospodarstvo

26

    GOSTOLJUBNOST slovenskih turističnih delavcev v in po času korona krize / Mirjana Ivanuša-Bezjak ... [et al.] ; [urednica prispevkov v knjigi Mirjana Ivanuša-Bezjak]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy, 2020 (Maribor : Demago). - 173 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Plus-minus)

200 izv. - Bibliografija: str. 172-173

ISBN 978-961-95191-0-3

338.48
174:338.48

COBISS.SI-ID 3799629134 Pravo

27

KRALJIĆ, Suzana
    Pravni izzivi skrbništva / Suzana Kraljić, Alenka Križnik. - 1. izd. - Maribor : Založba WD, 2021. - 677 str. : ilustr. ; 25 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 631-663. - Kazalo

ISBN 978-961-94599-3-5 : 147,00 EUR

347.64

COBISS.SI-ID 4411622735 Javna uprava

28

    MANEVRSKA struktura narodne zaščite Dolenjske 1990 : zbornik [prispevkov OZVVS Dolenjske] / Jure Gašparič ... [et al.] ; [urednik Matjaž Ravbar ; fotografsko gradivo Albin Gutman, Matjaž Ravbar, arhiv OZVVS Dolenjske]. - Novo mesto : ZVVS Dolenjske ; Ljubljana [i. e. Radomlje] : Defensor, 2020 ([Maribor] : Evrografis). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik prispevkov OZVVS Dolenjske. - V CIP-u napačna navedba kraja izdaje. - 600 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri dveh prispevkih

ISBN 978-961-6177-55-9

355(497.434)"1990"(082)
351.86(497.434)"1990"(082)

COBISS.SI-ID 27971331

29

TRIDESETA obletnica Manevrske strukture narodne zaščite
    30. obletnica Manevrske strukture narodne zaščite : v vzhodnoštajerski pokrajini : MSNZ / [zbral in uredil Mirko Ploj ; izdajatelj Policijsko veteransko društvo Sever Maribor in Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo Vzhodnoštajerske]. - Ljubljana : Zveza policijskih veteranskih društev Sever, 2020 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 175 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-07-0045-6

355(497.412)"1990/1991"(082)

COBISS.SI-ID 2363443537 Vzgoja

30

BREGAR, Lea
    E-izobraževanje za digitalno družbo / Lea Bregar, Margerita Zagmajster, Marko Radovan. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - VII, 397 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://www.acs.si/wp-content/uploads/2020/03/e-izobrazevanje-za-digitalno-druzbo.pdf (Prost dostop). - 450 izv. - O avtorjih: str. 7-8. - Bibliografija: str. 361-397

ISBN 978-961-6851-96-1

37.091.3

COBISS.SI-ID 28267779

31

DISSING Sandahl, Iben
    Igra po dansko : priročnik za vzgojo uravnoteženih, trdoživih in zdravih otrok skozi igro / Iben Dissing Sandahl ; [prevedla Urška Korošec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 222 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Play the Danish way. - O avtorici na zadnji str. ov. - 2.400 izv. - Bibliografija: str. 204-219. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5898-1 : 22,98 EUR

37.018.1(489)

COBISS.SI-ID 3767833939 Etnologija

32

BOGATAJ, Janez, 1947-
    Z Janezom Trdino za dolenjsko mizo : [ob 190. obletnici rojstva Janeza Trdine] / Janez Bogataj. - Novo mesto : Goga, 2020 ([Ljubljana] : Belin). - 237 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - O avtorju na str. [239]. - Bibliografija: str. 205

ISBN 978-961-277-262-8 : 25,50 RUR

398(497.434):613.2

COBISS.SI-ID 30469891

33

FRLIC, Špela
    "Zgodbe si jemljemo za svoje!" : Za 2 groša fantazije in sodobno pripovedovanje na Slovenskem / Špela Frlic ; [prevod Mateja Žuraj ; foto Nada Žgank]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2020 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva ; 54)

Knjigi na pot / Anja Serec Hodžar: str. 7. - 300 izv. - Bibliografija: str. 164-174 in v opombah na dnu str. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6775-25-0

398:821.163.6-3(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 42646275

34

KNIFIC, Bojan
    Obutvena dediščina na Slovenskem : o škornjih, čevljih, coklah, opankah, copatah in drugih obuvalih / Bojan Knific ; [urednica Urša Šivic ; prevod [povzetka] Marko Petrovič]. - 1. izd., 1. natis. - Tržič : Tržiški muzej ; Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2020 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 425 str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 390-404. - Kazali. - Summary

ISBN 978-961-7113-01-3 : 39,00 EUR

39(497.4):685.3
685.341(497.4)

COBISS.SI-ID 38749443

35

SOKOLOV, Cvetka
    Bilo je nekoč na deželi / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Anka Kočevar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka (22 str.) : ilustr. ; 26 cm

"Slikopisi Bilo je nekoč na deželi so bili prvič objavljeni v reviji za otroke Ciciban" --> na ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5998-8 : 9,90 EUR

39(02.053.2)
316.728-053.2(02.053.2)

COBISS.SI-ID 2795776351 Matematika

36

KEBE Krhin, Neva
    Matpole : matematika : 26 rešenih maturitetnih pol : splošna matura, osnovna raven, 2008-2021 / [avtorica Neva Kebe Krhin]. - Novo mesto : samozal., 2021. - 335 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. - Hrbtni nasl.: Matpole 2008-2021. - Dodatek k nasl. v kolofonu: 26 rešenih maturitetnih pol za matematiko. - Avtorica navedena v kolofonu. - Na dnu nasl. str.: Matzapiski.si. - Potiskani notr. str. ov. - 800 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-95258-0-7 : 34,90 EUR

51:37.091.27:373.5
37.091.27:51:373.5

COBISS.SI-ID 4707302755/56 Geologija. Meteorologija. Paleontologija

37

SKOK, Gregor
    Uvod v meteorologijo / Gregor Skok. - 2. natis. - Ljubljana : Fakulteta za matematiko in fiziko, 2020 (Ljubljana : Primitus). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Fizika : zbirka fizikalnih učbenikov in monografij, ISSN 2712-2409 ; 2)

100 izv. - Bibliografija: str. 109. - Kazalo

ISBN 978-961-6619-25-7 : 12,50 EUR

551.5(075.8)

COBISS.SI-ID 3372544357/59 Biologija. Rastlinstvo. Živalstvo

38

CREGAN-Reid, Vybarr
    Človeško telo od pradavnine do današnjih dni : kako nas preustvarja svet, ki smo ga ustvarili / Vybarr Cregan-Reid ; prevedla Špela Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2021 (Ljubljana : Primitus). - 451 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Primate change. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 403-430 in na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-77-6 : 26,90 EUR

572

COBISS.SI-ID 2499507561 Medicina

39

ČERNE, Barbara, 1975-
    Žvrkljanje olja za razstrupljanje in samozdravljenje / Barbara Černe. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 225 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 217-218. - Kazalo

ISBN 978-961-7115-05-5 : 17,90 EUR

616.31
615.8

COBISS.SI-ID 50274819

40

JURGEC, Brane
    Postati in ostati zdrav. [Knj. 1], Kako kreirati zdravje in vitalnost / Jurgec Brane in Miranda Pavšič. - 1. izd. - Nova Gorica : Društvo Ošun, 2021 (iz Celja : Grafika Gračer [!]). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm

Oznaka podrejenega dela navedena na ov. in v kolofonu. - Bibliografija: str. 117-119

ISBN 978-961-95207-0-3 : 20,00 EUR

615.825(035)
613(035)

COBISS.SI-ID 39010563

41

MOORE, Gareth, 25.4.1975-
    Vadba za možgane : v 40 dneh izurite, obnovite in vzdržujte svoje umske sposobnosti / Gareth Moore ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 191 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Brain coach. - O avtorju na zadnji str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-6001-4 : 16,99 EUR

612.82
159.95

COBISS.SI-ID 45508611

42

SCHWARZ, Regina
    Ema dobi bratca / [napisala Regina Schwarz ; ilustrirala Catharina Westphal ; prevedla Tatjana Cestnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno v Italiji). - [16] str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Ein Geschwisterchen für Anna. - Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-6041-0 : 11,99 EUR

613.953(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 41979395

43

SCHWARZ, Regina
    Ema zboli / [napisala Regina Schwarz ; ilustrirala Catharina Westphal ; prevedla Tatjana Cestnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno v Italiji). - [16] str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Anna ist krank. - Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-6042-7 : 11,99 EUR

616.211-002(02.053.2)
616-07(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 41979907

44

ŠTRUKELJ, Borut
    Zdravilne rastline : 60 receptur prof. dr. Boruta Štruklja / [fotografije osebni arhiv, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2018 ([Ljubljana] : Luart). - 82 str. : ilustr. ; 21 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-288-671-4

615.322(035)
616-085.322(035)
615.89(035)

COBISS.SI-ID 29622835263 Kmetijstvo

45

STEFANOV, Ljubomir
    Honeyland [Videoposnetek] = Medena dežela / directed by Ljubomir Stefanov & Tamara Kotevska ; cinematographers Fejmi Daut, Samir Ljuma ; music Foltin ; prevedla Tanja Bulajič. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, cop. 2020. - 1 video DVD (85 min, 50 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt8991268/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Dialogi v mak., delno v tur., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Apolo Media itd. - Sodelujejo: Hatidze Muratova itd. - Za odrasle. - Sundance, 2019 (velika nagrada žirije in posebna nagrada za fotografijo v kategoriji svetovni dokumentarni film), Sarajevo, 2019 (nagrada občinstva)

638.1(497.7):929Muratova H.:791.229.2(086.82)
791.229.2:638.1(497.7):929Muratova H.(086.82)
929Muratova H.:791.229.2:638.1(497.7)(086.82)

COBISS.SI-ID 3217305965 Vodenje in organizacija

46

GUSTINČIČ, Mitja
    Magisterij vožnje motocikla : [naučite se : priročnik za vse kategorije A] / [avtor Mitja Gustinčič ; fotografija arhiv revije Motosi]. - 3. izd., 1. natis. - Izola : MIG Team ; Ljubljana : Motosi, 2020 (Ljubljana : Abo grafika). - 160 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatka k nasl. na ov. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu

ISBN 978-961-92572-8-9 : 32 EUR

656.18(035)
796.72(035)

COBISS.SI-ID 41122307

47

NOVAK, Marjan, 1964-
    EPP : oglaševanje v Sloveniji : 1990 -2020 / Marjan Novak. - Ljubljana : Medijski partner, 2021-     (Ljubljana : Collegium graphicum). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Dosedanja vsebina: Del 1. - 2021

ISBN 978-961-94415-2-7 (zv. 1)

659.1(497.4)"1990/2020"

COBISS.SI-ID 448199717 Umetnost. Arhitektura. Slikarstvo

48

GLOBOČNIK, Damir
    Hinko Smrekar : kratek oris življenja in dela / Damir Globočnik. - Ljubljana : Revija SRP (svoboda, resnica, pravica), zavod za založništvo na področju kulture in umetnosti, 2021 ([Žabnica] : Pro grafika). - 159 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 154-159

ISBN 978-961-6109-66-6 : 25,00 EUR

75(497.4):929Smrekar H.
929Smrekar H.

COBISS.SI-ID 47674883

49

    PO poteh lesa v arhitekturi : priročnik za spoznavanje arhitekture v lesu = Paths of wood in architecture : learning guide to wooden architecture = Putevima drva u arhitekturi : priručnik za učenje o drvenoj arhitekturi / [avtorji Monika Abendstein ... [et al.] ; urednice Nives Čorak, Tina Gradišer, Vesna Kamin Kajfež ; prevod Lidija Bernardić ... [et al.] ; fotografije arhiv 3LHD ... [et al.] ; avtorica zemljevidov Maruša Žemlja]. - Ljubljana : Center arhitekture Slovenije, 2020 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 111 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzporedno slov. besedilo in prevoda v angl. in hrv. - 400 izv. - Bibliografija: str. 109

ISBN 978-961-94440-4-7

72:674(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 26733315

50

SAPIN, Mathieu
    Akisi. [1], Zasoljene zgodbice / [scenarij] Abouet in [risbe] Sapin ; barve Clémence ; [prevedla Katja Šaponjić]. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 141 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Risoromani)

Prevod dela: Akissi. Histoires pimentées. - "V enaindvajsetih zgodbah v prvi knjigi ..." --> sprednji zavihek ov. - Na nasl. str. tudi: po svetu podob Clémenta Oubrerieja. - Ilustr. na notranji str. ov. - 600 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93736-9-9 : 20,00 EUR. - ISBN 978-961-93736-8-2!

084.11(02.053.6)

COBISS.SI-ID 3383424378 Glasba

51

GLAVINA, Bojan
    Klavirske kratkice [Glasbeni tisk] : 200 skladbic za 2. in 3. razred klavirja : notna zbirka / Bojan Glavina. - 1. izdaja, 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2021 ([Ljubljana] : Present). - 159 str. ; 30 cm

300 izv. - Za otroke od 8. do 12. leta

ISMN 979-0-709015-12-2 : 29,50 EUR

780.616.433(075)

COBISS.SI-ID 43064579

52

JONES, Lesley-Ann
    John Lennon : življenje, ljubezen in smrt največjega rokovskega zvezdnika / Lesley-Ann Jones ; [prevedel Simon Demšar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 416 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Who killed John Lennon?. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 409-411

ISBN 978-961-00-4695-0 (trda vezava) : 29,99 EUR
ISBN 978-961-00-4696-7 (broš.)

784(420):929Lennon J.

COBISS.SI-ID 45289987796/799 Šport

53

JOŠT, Bojan
    Razvoj smučarskih skakalnic v povezavi s tehniko smučarskih skokov / Bojan Jošt, Janez Vodičar. - Spremenjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2020 (Kranj : Format). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Podatek o izd. v CIP-u. - Bibliografija: str. 159. - Kazalo

ISBN 978-961-7095-05-0 : 20,00 EUR

725.84:796.925

COBISS.SI-ID 417935398 Jezikoslovje. Literarna teorija

54

BITENC, Nastja
    Esej na maturi 2021 : razmerja med generacijami / [avtorji Nastja Bitenc, Janja Perko, Mihael Šorli]. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2021. - 155 str. ; 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 86, 154-155

ISBN 978-961-6558-53-2 : 13,99 EUR

82.0-4:37.091.27
821.163.6.09:37.091.27:373.5
821.113.5.09:37.091.27:373.5

COBISS.SI-ID 50943491

55

KOMEL, Mirt
    Predavanja o literaturi / Mirt Komel. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021 ([Begunje] : Cicero). - 206 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Skodelica kave)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-235-943-0 : 10,00 EUR

82.0:130.2

COBISS.SI-ID 44494851

56

SNOJ, Marko, 1959-
    Slovar Pohlinovega jezika : na osnovi njegovih jezikoslovnih del / Marko Snoj ; [izdajatelj ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 986 str. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji / Založba ZRC, ZRC SAZU, ISSN 2232-3759)

300 izv. - Bibliografija: str. 27-28

ISBN 978-961-05-0476-4 : 45,00 EUR

811.163.6'374:929Pohlin M.

COBISS.SI-ID 3136128382-1/2 Poezija. Dramatika

57

DENEMARKOVÁ, Radka
    Spalne hibe : (trideset trenov Očesa) / Radka Denemarková ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2020. - 220 str. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 24)

Prevod dela: Spací vady. - Potiskane notr. str. ov. - 300 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Spremna beseda Tatjane Jamnik na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7020-58-8 : 19,90 EUR

821.162.3-2

COBISS.SI-ID 38008323

58

TURNER, Karel
    Jalova leta : pesmi / Karel Turner. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2021. - 167 str. ; 29 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7086-49-2 : 20 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 53309187

59

ZAVRŠKI, Tjaša
    Maline v jeseni / Tjaša Završki ; ilustracije in risbe prispevali Neja Reich in Teja Kobula ; [spremni besedi prispevala Žana Drimel in Jaka Brantuša]. - Rogaška Slatina : Šolski center, 2020 ([Rogaška Slatina] : Podoba). - 87 str. : ilustr. ; 31 cm

Na nasl. str. tudi: "V počastitev 20-letnice gimnazijskega izobraževanja v Rogaški Slatini". - Ko se vsakdanji pridevniki / Žana Drimel: str. 85. - Biti muza --- / Jaka Brantuša: str. 85

ISBN 978-961-95164-0-9

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 35517955

60

ŽEROVNIK, Marko
    Poezija Gorenjske / Marko Žerovnik ; [uvodna misel Sara Kokelj ; spremna beseda Angelca Žerovnik]. - Komenda : samozal., 2020 (Škofja Loka : Nonparel). - 61 str. ; 20 cm

100 izv. - Uvodna misel / Sara Kokelj: str. 3-4. - Spremna beseda / Angelca Žerovnik: str. 5-6. - O avtorju: str. [62-63]

ISBN 978-961-94762-1-5

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 2678681982-3 Romani

61

AFSHAR, Tessa
    Hči Rima / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 324 str. ; 21 cm

Prevod dela: Daughter of Rome. - 1.000 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-04-0755-3 : 19,90 EUR

821.111(73)-311.6

COBISS.SI-ID 36307715

62

ALHARTHI, Jokha
    Nebesna telesa / Džoha Alharti ; prevedla Barbara Skubic. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 233 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Sayyidat el-qamar. - 800 izv.

ISBN 978-961-284-751-7 : 10,00 EUR

821.411.21-311.2

COBISS.SI-ID 51841027

63

ARTIČEK, Marija
    Med življenjem in korono / Marija Artiček ; [ilustrirala Marija Artiček] ; [izdajatelj] Literarno društvo Šentjur. - Celje : Grafika Gracer ; Šentjur : Literarno društvo, 2021. - 123 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Osat - Art ; 6)

200 izv.

ISBN 978-961-6992-96-1

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 49081347

64

BEČANOVIĆ, Aleksandar
    Arcueil : iluzorni almanah / Aleksandar Bečanović ; prevedla Polona Glavan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 107 str. ; 20 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Arcueil. - European Union Prize for Literature = Nagrada Evropske unije za književnost, 2017

ISBN 978-961-6653-22-0 : 16,95 EUR

821.163.41(497.16)-311.2

COBISS.SI-ID 43578115

65

BEVC, Cvetka
    Izpovedi črnega mačka : kratke zgodbe / Cvetka Bevc ; [spremna beseda Robert Titan Felix]. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2020. - 212 str., [1] f. pril. s sl. avtorice ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Amonit)

Tiskano po naročilu. - Plesalec na brvi med grehom in smehom / Robert Titan Felix: str. 207-212. - O avtorici: str. [215-216]

ISBN 978-961-7086-45-4 : 22,60 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 43991811

66

BLACK, Holly
    Okrutni princ / Holly Black ; [prevedla Kaja Bucik Vavpetič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 377 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Serija Ljudstvo zraka ; 1)

Prevod dela: The cruel prince. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4705-6 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4706-3 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 47784451

67

BRADLEY, Anna
    Grofica na preizkušnji / Anna Bradley ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 20 cm

Prevod dela: More or less a countess. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [320]

ISBN 978-961-00-4707-0 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4708-7 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 48105987

68

CALDWELL, Christi
    Prepirljivka / Christi Caldwell ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2021

Prevod dela: The vixen. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7076-85-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-7076-86-8 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 49162755

69

COBEN, Harlan, 1962-
    Deček iz gozda / Harlan Coben ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 349 str. ; 23 cm

Prevod dela: The boy from the woods. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [350]

ISBN 978-961-00-4687-5 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4688-2 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 43919875

70

DE Maria, Fiorella Sultana
    Speča priča : kriminalni roman / Fiorella De Maria ; [prevod Marko Nzonbandora!]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 155 str. ; 21 cm

Prevod dela: The sleeping witness. - 500 izv.

ISBN 978-961-04-0687-7 : 19,90 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 28907011

71

DEAN, Abigail
    Dekle A / Abigail Dean ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 20 cm

Prevod dela: Girl A. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [319]

ISBN 978-961-00-4709-4 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4710-0 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 48120323

72

DETELA, Lev
    Posekani svet : roman / Lev Detela. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2020 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 206 str. ; 21 cm. - (Družinske večernice ; zv. 77)

800 izv. - Redna knjiga knjižnega daru Mohorjeve družbe v Celovcu za leto 2021

ISBN 978-3-7086-1126-6 : 21,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 20096771

73

DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič
    Peterburški letopis ; Bele noči / F. M. Dostojevski ; [prevedla Urša Zabukovec]. - 1. natis. - Novo mesto : Goga, 2021 ([Ljubljana] : Formatisk). - 179 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod del: Peterburskaja letopisʼ ; Belye noči. - 600 izv. - "Nadarjenost za resnično življenje" ali nekaj misli o zgodnjem Dostojevskem / Urša Zabukovec: str. 157-179. - V kolofonu tudi leto izida 2020

ISBN 978-961-277-286-4 : 24,90 EUR

821.161.1-311.2

COBISS.SI-ID 46853379

74

DURASTANTI, Claudia
    Tujka / Claudia Durastanti ; prevedla Andreja Kalc. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 287 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: La straniera. - 800 izv.

ISBN 978-961-284-752-4 : 10,00 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 52055043

75

FILIP, Ota, 1930-2018
    Dedek in top : [roman] / Ota Filip ; prevedla [in spremna beseda] Nives Vidrih. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 301 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Děda a dělo. - 500 izv. - Vojskovanje kot blaznost in častihlepje / Nives Vidrih: str. 297-301. - O avtorju na zadnji str. ov. - Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-961-04-0738-6 : 22,90 EUR

821.162.3-313.1

COBISS.SI-ID 35854851

76

HARDT, Helen
    Zasuk / Helen Hardt ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 300 str. ; 20 cm

Prevod dela: Twisted. - Tiskano po naročilu. - "Saga bratov Steel se bo zaključila v romanu Razkritje, ki bo kmalu na voljo." --> str. 294. - O avtorici: str. [301]. - Delo izšlo kot osmi del knjižne serije, v kateri so še dela: Hrepenenje, Obsedenost, Prevzetost, Privlačnost, Gorečnost, Predaja in Zlom

ISBN 978-961-00-4726-1 (trda vezava) : 25,99 EUR
ISBN 978-961-00-4727-8 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 50233091

77

HERBERT, Frank, 1920-1986
    Otroka peščenega planeta / Frank Herbert ; [prevedel Matjaž Juričak]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2021. - 397 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Children of Dune. - Broš. izd. meri 24 cm. - 1.200 izv. - Uvod / Brian Herbert: str. 9-11. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov. - "Tretja knjiga iz ciklusa romanov o Sipini, peščenem planetu" --> ščitni ov.

ISBN 978-961-274-598-1 (trda vezava) : 30,00 EUR
ISBN 978-961-274-574-5 (broš.) : 20,00 EUR

821.111(73)-312.9

COBISS.SI-ID 41372931

78

KONDOR, Vilmos
    Zločini v Budimpešti / Vilmos Kondor ; [prevedla Gabriella Gaál]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - 475 str. ; 21 cm

Prevod dela: Bünös Budapest. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Mehka izd. meri 20 cm

ISBN 978-961-261-572-7 (trda vezava) : 37,99 EUR
ISBN 978-961-261-573-4 (mehka vezava) : 17,99 EUR

821.511.141-312.4

COBISS.SI-ID 39725059

79

KORDEŽ, Klemen
    Hladna veriga / [Klemen Kordež]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : LUD Literatura, 2020 (Begunje : Cicero). - 401 str. ; 23 cm. - (Zbirka Prišleki)

Avtor naveden na str. 4. - 500 izv.

ISBN 978-961-7017-74-8 : 25,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 46231811

80

LEVY, Deborah
    Mož, ki je videl vse / Deborah Levy ; prevedel Jernej Županič. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 260 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: The man who saw everything

ISBN 978-961-284-749-4 : 10,00 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 51838467

81

LEVY, Deborah
    Vsega tega nočem vedeti / Deborah Levy ; [prevedla Ana Ugrinović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 134 str. ; 19 cm. - (Zbirka Ergo)

Prevod dela: Things I don't want to know. - 1.200 izv. - "... med letoma 2014 in 2020 napisala t. i. živo avtobiografijo v treh delih ..." --> ov.

ISBN 978-961-01-6084-7 : 9,99 EUR

821.111-312.6

COBISS.SI-ID 47068163

82

LIKAR, Mirana
    Pripovedovalec / Mirana Likar ; [spremna beseda Matej Bogataj]. - 1. natis. - Novo mesto : Goga, 2020 ([Ljubljana] : Formatisk). - 284 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - Zaklad, pokopan z molkom / Matej Bogataj: str. 275-284. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-277-280-2 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 44636675

83

LINDSEY, Johanna
    Tisti pravi / Johanna Lindsey ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 425 str. ; 22 cm. - (Zbirka Maloryjevi ; knj. 10)

Prevod dela: That perfect someone. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7106-70-1 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7106-71-8 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 49536771

84

MEYER, Stephenie
    Polnočno sonce / Stephenie Meyer ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 624 str. ; 20 cm

Prevod dela: Midnight sun. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. 623-624. - Del sage Somrak

ISBN 978-961-00-4703-2 (trda vezava) : 39,99 EUR
ISBN 978-961-00-4704-9 (broš.)

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 47785219

85

MILLER, Madeline
    Kirka : roman / Madeline Miller ; prevedla Polona Glavan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 311 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Circe. - Broš. izd. meri 24 cm. - 1.400 izv. - O avtorici: str. [317]

ISBN 978-961-6767-01-9 (trda vezava) : 35,00 EUR
ISBN 978-961-274-613-1 (broš.) : 19,95 EUR

821.111(73)-311.6

COBISS.SI-ID 39694083

86

MODIANO, Patrick, 1945-
    Avgustovske nedelje / Patrick Modiano ; prevedla Mojca Schlamberger Brezar. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 162 str. ; 20 cm. - (Zbirka Besede)

Prevod dela: Dimanches d'août. - Tiskano po naročilu. - Patrick Modiano in Avgustovske nedelje / Mojca Schlamberger Brezar: str. 157-162

ISBN 978-961-7022-41-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-42-1 (broš.) : 18,90 EUR

821.133.1-311.2
821.133.1.09Modiano P.

COBISS.SI-ID 33736963

87

MOST, Viktorija
    Strastni opoj. 3, Pregrehe v poslovnem okolju / Viktorija Most. - 1. izd. - Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica, 2021. - 190 str. ; 20 cm. - (Zbirka Erotika ; 3)

300 izv.

ISBN 978-961-95045-3-6 : 24,24 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 44782851

88

MOST, Viktorija
    Strastni opoj. 2, Pregrehe v šolskem okolju / Viktorija Most. - 1. izd. - Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica, 2020. - 238 str. ; 20 cm. - (Zbirka Erotika ; 2)

300 izv.

ISBN 978-961-95045-2-9 : 24,24 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 31848707

89

MURAKAMI, Haruki
    Uboj komturja. Knj. 1, [Ideja se pojavi] / Haruki Murakami ; [iz japonščine prevedel Domen Kavčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 357 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Kishidancho goroshi. 1, Arawareru idea hen. - Podrejeni nasl. naveden na str. 5. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-5826-4 : 32,99 EUR

821.521-311.2

COBISS.SI-ID 44458499

90

MURAKAMI, Haruki
    Uboj komturja. Knj. 2, [Metafora se prenese] / Haruki Murakami ; [iz japonščine prevedel Domen Kavčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 365 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Kishidancho goroshi. 2, Utsurou metafa hen. - Podrejeni nasl. naveden na str. 5. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5827-1 : 32,99 EUR

821.521-311.2

COBISS.SI-ID 55579395

91

NOTHOMB, Amélie
    Žeja / Amélie Nothomb ; prevedla Vesna Velkovrh Bukilica ; [spremna beseda Drago Karl Ocvirk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 142 str. ; 21 cm

Prevod dela: Soif. - Povečani tisk. - 500 izv. - Kaj pravijo ljudje, kdo sem? / Drago Karl Ocvirk: str. 125-142

ISBN 978-961-04-0727-0 : 17,90 EUR

821.133.1(493)-31

COBISS.SI-ID 34665987

92

OSTERC, Vanja
    Pajek : kratke zgodbe / Vanja Osterc. - Brežice : Primus, 2021. - 193 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk po naročilu

ISBN 978-961-7090-94-9 : 24,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 51448579

93

PAVLIČ, Natalija
    Kava s smetano / Natalija Pavlič. - 1. izd. - Kamnik : samozal. N. Pavlič, 2021 ([Dob] : Grafika 3000). - 290 str. ; 24 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-07-0379-2 : 21,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 49824259

94

PETERNELJ Štravs, Marjan
    Ruševec : roman / Marjan Peternelj Štravs. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 363 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-95-6 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 51527683

95

PIVKA, Jurij
    Umazan konec zime / Jurij Pivka ; [spremna beseda Tonja Jelen, Veronika Podgoršek]. - Maribor : Stellar media, 2020. - 195 str. ; 19 cm

O odnosih, ki jih konec zime in valovi potisnejo v nove okoliščine : (spremna beseda k romanu Jurija Pivke) / Tonja Jelen: str. 190-194. - Spremna beseda Veronike Podgoršek na zadnji str. ov. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-07-0136-1

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 28904963

96

PORTER, Max
    Bridkost je stvar s peresi / Max Porter ; [prevedli Anja Golob in Katja Šaponjić]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 114 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8617 - predstavitve knjig. - Prevod dela: Grief is the thing with feathers. - 500 izv. - Dylan Thomas Prize, 2016

ISBN 978-961-282-469-3 : 22,98 EUR

821.111-32

COBISS.SI-ID 38772739

97

QUINN, Julia, 1970-
    Vojvoda in jaz : Bridgerton / Julia Quinn ; [prevedla Alenka Razboršek]. - 2. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 372 str. ; 20 cm

Prevod dela: The duke and I. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Prvi roman o Bridgertonovih. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-4728-5 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4729-2 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 50229763

98

RADULOVIĆ, Dragan, 1969-
    Auschwitz Café : distopija / Dragan Radulović ; prevedel [in spremna beseda] Bogdan Gradišnik. - Ljubljana : Forum slovanskih kultur, 2020 ([Ljubljana] : Formatisk). - 427 str. ; 22 cm. - (Zbirka Sto slovanskih romanov)

Prevod dela: Auschwitz Café. - 400 izv. - Hibridni roman v polslikah / Bogdan Gradišnik: str. 419-426. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-94672-6-8 : 26,00 EUR

821.163.4(497.16)-312.9

COBISS.SI-ID 41748227

99

RAGNAR Jónasson
    Otok / Ragnar Jonasson ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 20 cm

Prevod dela: Drungi. - "Drugi del skandinavske kriminalne trilogije" --> ov. spredaj. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [319]

ISBN 978-961-00-4712-4 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4713-1 (broš.)

821.113.3-312.4

COBISS.SI-ID 48337155

100

REIFENBERG, Frank M.
    Hiša strahov. Ki je prišel iz večnega ledu / Frank Maria Reifenberg ; vinjete upodobil Fréderic Bertrand ; [prevod Tamara Kranjec]. - Maribor : Skrivnost, 2021. - 189 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: House of ghosts. Der aus der Kälte kam. - 350 izv. - O avtorju: str. [190]

ISBN 978-961-7048-37-7 : 24,90 EUR

821.112.2-93-312.9

COBISS.SI-ID 35937283

101

RUGE, Eugen
    V časih pojemajoče svetlobe : roman neke družine / Eugen Ruge ; [prevedel Štefan Vevar]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2021. - 355 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Horizont)

Prevod dela: In Zeiten des abnehmenden Lichts. - 500 izv.

ISBN 978-961-7047-91-2 : 24,90 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 44152323

102

SAHOTA, Sunjeev, 1981-
    Leto ubežnikov / Sunjeev Sahota ; prevedla Petra Meterc. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2020. - 606 str. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 23)

Prevod dela: The year of the runaways. - Potiskane notr. str. ov. - 300 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov. - Spremna beseda Petre Meterc na zadnji notr. str. ov. - European Union Prize for Literature = Nagrada Evropske unije za književnost, 2017

ISBN 978-961-7020-56-4 : 26,90 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 24750595

103

SANSAL, Boualem
    2084 : konec sveta : roman / Boualem Sansal ; [prevod Mateja Petan]. - Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 254 str. ; 21 cm

Prevod dela: 2084. - 500 izv. - Grand Prix du roman de l'Académie française, 2015

ISBN 978-961-04-0782-9 : 22,90 EUR

821.133.1(65)-311.2

COBISS.SI-ID 41790211

104

SHEN, L. J.
    Igra z ognjem / L. J. Shen ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 352 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Playing with fire. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4689-9 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4690-5 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 44105219

105

SILVA, Daniel, 1960-
    Rop / Daniel Silva ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 487 str. ; 22 cm

Prevod dela: The heist

ISBN 978-961-7106-76-3 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7106-77-0 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 49544195

106

SOROKIN, Vladimir, 1955-
    Opričnikov dan / Vladimir Sorokin ; prevedla Andreja Kalc. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 204 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Den' Opričinka. - 800 izv.

ISBN 978-961-284-754-8 : 10,00 EUR

821.161.1-311.9

COBISS.SI-ID 51849475

107

SOSIČ Kobal, Patricija
    Palma Berta / Patricija Sosič Kobal ; [ilustracije Martina Ljubič]. - Izola : Mestna knjižnica, 2020 ([Izola] : V. Lesjak). - 62 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - O knjigi / Marjan Tomšič ... [et al.]: str. 52-56. - Beseda mentorice študijskega krožka Drevesa pripovedujejo / Marina Hrs: str. 62

ISBN 978-961-94812-2-6 : 18,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 30603523

108

SUSIC, Mira
    Za petami : mladinski kriminalni roman / Mira Sušić. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 440 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-85-7 : 27,00 EUR

821.163.6-93-312.4

COBISS.SI-ID 45831171

109

ŠINDELKA, Marek, 1984-
    Utrujenost materiala / Marek Šindelka ; prevedla Nives Vidrih. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 197 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Únava materiálu. - 800 str.

ISBN 978-961-284-753-1 : 10,00 EUR

821.162.3-311.2

COBISS.SI-ID 51842563

110

ŠOJAT, Ivana
    Ezan / Ivana Šojat ; prevedel Jure Potokar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2021 ([Maribor] : Evrografis). - 395 str. ; 24 cm. - (Zbirka Gostosevci / Didakta ; 27)

Prevod dela: Ezan. - 800 izv. - O avtorici: str. 395

ISBN 978-961-261-582-6 : 34,99 EUR

821.163.42-311.6

COBISS.SI-ID 42158339

111

TAJNŠEK, Vanja
    Kotaleče se frnikole : kratke zgodbe / Vanja Tajnšek. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 161 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. - Knjigi ob rob / Andreja Jezernik: str. 160-161. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-92-5 : 19,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 49637635

112

THORNE, Sally
    [Devetindevetdeset odstotno moj]
    99-odstotno moj / Sally Thorne ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 341 str. ; 22 cm

Prevod dela: 99 percent mine. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7106-72-5 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7106-73-2 (broš.)

821.111(94)-311.2

COBISS.SI-ID 49539587

113

TREICHEL, Hans-Ulrich
    Izgubljenec / Hans-Ulrich Treichel ; prevedla Ana Jasmina Oseban ; [spremna beseda Kristina Jurkovič]. - Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 117 str. ; 21 cm

Prevod dela: Der Verlorene. - 500 izv. - Poetika izgube in praznine v romanu Izgubljenec / Kristina Jurkovič: str. 103-117

ISBN 978-961-04-0737-9 : 16,90 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 35835651

114

TUCKER, K. A., 1978-
    Preprosto divji / K. A. Tucker ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 506 str. ; 22 cm

Prevod dela: The simple wild. - Serija Preprosta divjina, 1. del. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7106-74-9 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7106-75-6 (broš.)

821.111(71)-311.2

COBISS.SI-ID 49542147

115

WHITE, Neil, 1965-
    Tema okoli nje / Neil White ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 413 str. ; 22 cm

Prevod dela: The darkness around her. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 412. - Povečani tisk. - Trilogija o Danu Grantu: Sence, Tema okoli nje in Nedolžni

ISBN 978-961-7049-87-9 (trda vezava) : 35,00 EUR
ISBN 978-961-7049-88-6 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 5011046782-4/9 Eseji. Satire. Potopisi. Spomini

116

BARTOL, Vladimir, 1903-1967
    Zbrano delo / Vladimir Bartol. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-<2020>. - Zv. <1-4> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 252; 261; 266; 281)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Al Araf / [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. - 2012 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 778 str. - 320 izv. - Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 399-770. - Bibliografija: str. 773-778.
Knj. 2: Krajša proza do leta 1935 / [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. - 2014 (Begunje : Cicero). - 633 str. - 300 izv. - Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 457-630. - Bibliografija: str. 633
Knj. 3: Krajša proza 1935-1945 / [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. - 1. izd., 1. natis. - 2016 (Begunje : Cicero). - 445 str. - 300 izv. - Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 363-444. - Bibliografija: str. 445
Knj. 4: Krajša proza po letu 1945 / [uredil in komentar napisal Miran Košuta]. - 1. izd., 1. natis. - 2020 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 512 str. - 300 izv. - Bibliografija: str. 509-510

ISBN 978-961-254-414-0 (zv. 1) : 41,00 EUR
ISBN 978-961-254-748-6 (zv. 2) : 39,00 EUR
ISBN 978-961-254-878-0 (zv. 3) : 35,00 EUR
ISBN 978-961-05-0470-2 (zv. 4) : 35,00 EUR

821.163.6Bartol V.1
821.163.6.09Bartol V.

COBISS.SI-ID 264865024

117

BIZJAN, Janko
    Madagaskar : ny fitiavako : potopis : 30 dni priprav, 30 dni potovanja, 3000 kilometrov, 3000 spominov / Janko Bizjan. - Ljubljana : Hostel 24, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 308 str. : ilustr. ; 25 cm

2.000 izv. - Človek z dušo, popotnik z voljo / Jurij Hudolin: str. 307. - Spremna beseda Katje Podlipnik na str. 308. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-07-0265-8 : 26 EUR

821.163.6-992
910.4(691)

COBISS.SI-ID 38823939

118

GIBRAN, Kahlil, 1883-1931
    Glas mojstra ; Znanilec ; Popotnik / Kahlil Gibran ; [Glas mojstra prevedel Tomaž Serafi, Znanilec in Popotnik prevedel Jaka Košir]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Iskanja, 2021. - 199 str. ; 20 cm

Prevod del: The voice of the master ; The forerunner ; The wanderer. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6058-66-7 : 14,00 EUR

821.111(73)-32
821.111(73)-84
821.411.2'06-32
821.411.2'06-84

COBISS.SI-ID 39428099

119

GOLD, Doug
    Ljubezen za bodečo žico / Doug Gold ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 345 str. ; 22 cm

Prevod dela: The note through the wire. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7106-78-7 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7106-79-4 (broš.)

821.111(931)-94

COBISS.SI-ID 49546243

120

HERZOG, Werner
    O hoji v ledu : München - Pariz, 23. november - 14. december 1974 / Werner Herzog ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). - 133 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: Vom Gehen im Eis. - 400 izv.

ISBN 978-961-7050-90-5 : 18,90 EUR

821.112.2-992

COBISS.SI-ID 49121027

121

JURGEC, Brane
    Galaktična pravljica : reševanje planeta Gaja / Brane Jurgec ; [soavtorji Miranda Pavšič ... et al.]. - 1. izd. - Nova Gorica : Društvo Ošun, 2021 (Celje : Grafika Gracer). - 88 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-95207-1-0 : 20 EUR

821.163.6-82

COBISS.SI-ID 45494275

122

LOPERT, Maja
    Malce drugačne počitnice : moji trije tedni z indijskimi usmiljenkami / Maja Lopert. - Ljubljana : samozal., 2021. - 369 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-07-0394-5

821.163.6-992
27-464-051(540)

COBISS.SI-ID 51397123

123

POPIT, Barbara
    Poklon Himalaji / Barbara Popit. - 1. izd. - Trbovlje : 5KA, Katapult, 2021. - 191 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Spremna beseda / Viki Grošelj: str. 3-4

ISBN 978-961-94896-6-6 : 21,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 45660931

124

READ, Sally, 1971-
    Svetla tema noči : plamen mojega spreobrnjenja / Sally Read ; [prevod Klementina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 149 str. ; 21 cm

Prevod dela: Night's bright darkness. - 500 izv. - Bibliografija: str. 8-9

ISBN 978-961-04-0685-3 : 19,90 EUR

821.111-94
27-767
929Read S.

COBISS.SI-ID 28026371

125

ZUPANC, Nataša, 5.10.1970-
    Oblečena v kente / Nataša Zupanc ; [fotografije osebni arhiv Nataše Zupanc in arhiv Ota Kaca]. - Slovenj Gradec : samozal. [N. Zupanc], 2019 (Ravne na Koroškem : Sij ZIP center). - 187 str. : ilustr., fotogr. ; 23 cm

Fotogr. na sprednji notr. str. ov. in zvd. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-290-428-9 : 23,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 97179649

126

ZUPANC, Nataša, 5.10.1970-
    Slečena / Nataša Zupanc ; [fotografije osebni arhiv Nataše Zupanc]. - Slovenj Gradec : samozal., 2020 (Šmartno pri Slovenj Gradcu : Grešovnik). - 157 str. : ilustr. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8273 - predstavitev knjig. - 250 izv. - "... nadaljevanje knjige Oblečena v kente ..." --> zavihek ov.

ISBN 978-961-07-0185-9 : 25,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 32921347

127

ŽEROVNIK, Marko
    Poezija cvetja in življenja : sosednja celina / Marko Žerovnik ; [uvodna misel Gal Kokelj]. - Komenda : samozal., 2018 (Škofja Loka : Nonparel). - 209 str. : zvd. ; 23 cm

200 izv. - Uvodna misel / Gal Kokelj: str. 4-5. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-288-913-5

821.163.6-992
910.4(5)

COBISS.SI-ID 29745484882-F-otr

128

    Une COLONIE [Videoposnetek] = Kolonija: mularija / direction de la photographie Léna Mill-Reuillard, Etienne Roussy ; musique originale Mathieu Charbonneau ; scénario et réalisation Geneviève Dulude-De Celles. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (ca. 102 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt8461958/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Dialogi v franc., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Colonelle Films itd. - Igrajo: Émilie Bierre, Irlande Côté, Cassandra Gosselin-Pelletier, Jacob Whiteduck-Lavoie, Robin Aubert, Noémie Godin-Vigneau, Jacqueline Michel itd. - Za mladino od 12. do 15. (in odrasle). - Berlin, 2019 (kristalni medved za najboljši celovečerni film v sekciji mladinske žirije Generacija Kplus)

791.22(0.053.6)(086.82)
791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 4859878782C Leposlovje za otroke do 9. leta

129

BARKLA, Charlotte
    Vsa telesa so lepa telesa / Charlotte Barkla ; ilustracije Erica Salcedo ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Maribor : Skrivnost, 2021. - [22] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: All bodies are good bodies. - 400 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-7048-41-4 : 19,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 40793091

130

BARTOLJ, Marta
    Tam se srečava / Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - [23] str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-272-445-0 : 25,95 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 47392771

131

BERANTAS, Benas
    Bavbav / Benas Berantas ; [ilustrirala] Vilija Kvieskaite ; prevedel Klemen Pisk. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2021 (tiskano v Sloveniji). - [33] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Baubaime. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - O avtorju: str. 32

ISBN 978-961-7047-94-3 : 19,90 EUR

821.172-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 48015875

132

BERG, Esther van den
    Lahko noč in eno bolho za pomoč / [napisala in ilustrirala] Esther van den Berg ; [prevedla in priredila Mojiceja Bonte]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Goedenacht en slaap zacht. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-7082-37-1 : 21,70 EUR

821.112.5-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 31585027

133

CALI, Davide
    Prodajalec sreče / [napisal] Davide Calì in [ilustriral] Marco Somà ; [prevedla in priredila Mojiceja Bonte]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Il venditore di felicità. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7082-28-9 : 21,70 EUR

821.131.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 304452352

134

CAPUA, Ilaria
    Nadeni si masko / Ilaria Capua ; [ilustracije Ilaria Faccioli ; prevedla Metka Bartol]. - [1. natis]. - [Kranj : Narava, 2021] ([natisnjeno v Italiji]). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Ti conosco mascherina. - 1.000 izv. - Kolofon na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7031-47-8 : 14,90 EUR

821.131.1-93-32
616.9(02.053.2)

COBISS.SI-ID 38365699

135

DAVIES, Benji
    Pridni medo. Nogometaš : za majhne šapice! / Benji Davies ; prevedel in prepesnil Milan Dekleva. - [Jezero] : Morfemplus, [2020] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [10] str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Bizzy bear. Football player. - 1.000 izv. - Kartonka z drsniki

ISBN 978-961-7067-20-0 : 16,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 302780160

136

DEUTSCH, Georgiana
    Budni volk : [ali bo kdaj našel spanec?] / Georgiana Deutsch ; [ilustracije] Megan Tadden ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Wide awake wolf. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-4586-1 : 19,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 25333763

137

DORIA, Julia
    Znanilci pomladi / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [19] str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7093-02-5 : 25,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 304292608

138

EGGERT, Anette, 1975-
    Nora na konje / Anette Eggert ; ilustrirala Annika Lundholm Moberg ; [prevod iz švedščine Alexandra Natalie Zaleznik]. - Maribor : Skrivnost, 2021. - 71 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Ina Skot)

Prevod dela: Hästgalen. - 350 izv.

ISBN 978-961-7048-45-2 : 17,90 EUR

821.113.6-93-32

COBISS.SI-ID 47617283

139

FINLAY, Lizzie
    Strašni čokoladni volk / Lizzie Finlay ; [prevedla Tisa Zavrtanik Drglin]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2021 (tiskano v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Prevod dela: The ferocious chocolate wolf. - Na nasl. str., na ov. in v kolofonu je beseda "Strašni" prečrtana. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-274-605-6 : 14,95 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 37226755

140

GRÉBAN, Quentin, 1977-
    Pika Pikapolonica : darilo za mamico / [avtor, ilustracije] Quentin Gréban ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Maribor : Skrivnost, 2021. - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Suzette, un cadeau pour maman. - 400 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7048-35-3 : 19,90 EUR

821.133.1(493)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 35787011

141

GRILC, Uroš
    Ajdovski zid / napisal Uroš Grilc ; narisal Jaka Vukotič. - Bevke : Škrateljc, 2021 ([Log pri Brezovici] : Bograf). - [23] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Škratolovščine)

2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95178-3-3 : 12,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 49719299

142

HANDFORD, Martin
    Kje je Vili?. Fantastično potovanje / Martin Handford ; [prevedla Suzana Eckert]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - [24] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Kje je Vili?)

Prevod dela: Where's Wally?. The fantastic journey. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-4613-4 : 14,99 EUR

821.111-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 28566019

143

KRALJIČ, Helena
    Kkkmalu bom praznoval rojstni dan : zgodba o dečku, ki jeclja / Helena Kraljič ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfemplus, 2020. - [26] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 12)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Spremna beseda / Vlasta Podbrežnik: str. 1

ISBN 978-961-7067-13-2 : 21,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 300216064

144

KRAVOS, Marko, 1943-
    Hiša selivka : tri hudomušne = [La casa migrante : tre storielle da leccarsi le orecchie] / Marko Kravos ; ilustrirala, [illustrazioni di] Erika Cunja ; [prevod v italijanščino, traduzione dallo [italiano] Darja Betocchi]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 78 str. : ilustr. ; 26 cm

600 izv. - Vzpor. nasl. str. v it. na str. 53. - Besedilu v slov. sledi prevod v it. - Vsebina: Zajec zvitorepec ; Rozamunda, Hudik in paž Nace ; Hiša selivka

ISBN 978-961-272-393-4 : 27,95 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 304446720

145

KUKEC, Nežka
    Živalski žur : živali od A do Ž skozi pesmice in rime / napisala Nežka Kukec ; ilustrirala Špela Bedene. - 1. izd., 1. natis. - Kranj : samozal., 2020 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - [29] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-07-0218-4 : 19,90 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 35111939

146

LUKAN, Blaž
    Fantek in punčka / Blaž Lukan ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 60 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Deteljica)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5418-1 : 19,99 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 46404099

147

MAKAROVIČ, Svetlana
    Polh si sposodi hruško / Svetlana Makarovič ; ilustriral Gorazd Vahen. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2021 (tiskano v Sloveniji). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

1.200 izv.

ISBN 978-961-6653-58-9 : 13,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 46719235

148

MENIH, Kristina
    Nove dogodivščine v Pravljičariji / Kristina Menih ; ilustracije Jernej Myint. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2021 (Ljubljana : Schwarz). - 153 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. - O avtorici: str. [154]. - Vsebuje tudi: Bela, ovca iz Bovca / Menih Kristina: str. 95-105

ISBN 978-961-6870-58-0 : 19,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 41305091

149

MITREVSKI, Ivan
    Volkulja Bela in čarobni gozd : napeta ekokriminalka / [napisal in narisal Ivan Mitrevski]. - Kamnik : samozal., 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 28 cm

Avtor naveden v kolofonu in na ov. - 850 izv.

ISBN 978-961-07-0224-5 : 20,00 EUR

084.11
502/504(084.11)(02.053.6)

COBISS.SI-ID 35411715

150

    MOJIH prvih 100 besed / [prevedla Barbara Sferra Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Poljskem). - [40] str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Meine ersten 100 Wörter. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-6023-6 : 9,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 36963587

151

    MOJIH prvih 100 živali / [prevedla Barbara Sferra Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Poljskem). - [40] str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Meine ersten 100 Tiere. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-6022-9 : 9,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 36967683

152

PAK Storjak, Alja
    Verjamem v drugačne sanje : [zgodba o resnični deklici, ki vabi k odkrivanju osebne moči] / Alja Pak Storjak ; ilustrirala Irena Režek. - 1. natis. - Ljubljana : Chiara, 2021 ([Jesenice] : Antus). - [39] str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih. - 700 izv. - O avtoricah: str. [40]

ISBN 978-961-7060-42-3 : 26 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 42014723

153

PEARSON, Luke
    Hilda in polnočni velikan / Luke Pearson ; prevod Boštjan Gorenc. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - [46] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Hilda and the midnight giant. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-570-3 : 19,99 EUR

084.11(02.053.2)
741.52:55/59(02.053.2)
741.52:821.111-93-34

COBISS.SI-ID 37041155

154

PEARSON, Luke
    Hilda in trol / Luke Pearson ; prevod Boštjan Gorenc. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - [37] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Hilda and the troll. - 1.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-261-569-7 : 19,99 EUR

084.11(02.053.2)
741.52:55/59(02.053.2)
741.52:821.111-93-34

COBISS.SI-ID 37038595

155

PODGORŠEK, Mojiceja
    Brenči, brenči, čebelica / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Anzhelika Enshina. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

700 izv. - Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-7082-38-8 : 21,70 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 31969539

156

PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
    Živalski koledar = Shi'er Shengxiao / Lila Prap ; [ilustracije Lila Prap ; prevod v kitajščino Su Ping]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

Vzpor. nasl. v kit. - Vzpor. besedilo v slov. in kit. prevod. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-272-436-8 : 24,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 35288579

157

PREGL Kobe, Tatjana
    Mišja abeceda / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - [29] str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 900 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-272-444-3 : 23,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 46063875

158

RIPPIN, Sally
    Hej, Jaka!. Prvič na konju / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Maribor : Skrivnost, 2021. - 46 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Hey Jack! The bumpy ride. - 350 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7048-42-1 : 15,90 EUR

821.111(94)-93-32

COBISS.SI-ID 40948483

159

ROBBERECHT, Thierry
    Debela kosmata laž / Thierry Robberecht ; [ilustracije] Estelle Meens ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Maribor : Skrivnost, 2021. - [25] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Un mensonge gros comme un éléphant. - 400 izv. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7048-36-0 : 19,90 EUR

821.133.1(493)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 35865859

160

SMITH, Lane, 1959-
    To je knjiga / Lane Smith ; prevedla Aleksandra Kocmut. - 1. izd. - Todraž : Modrijan, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [30] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: It's a book. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - 800 izv. - O avtorju: str. [32]

ISBN 978-961-287-123-9 : 15,90 EUR

821.111(73)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 47382019

161

SOKOLOV, Cvetka
    Sam, sama / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Polona Lovšin. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 39 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Deteljica)

"Zgodbe so prvič izšle v reviji Ciciban (letnik 2009/10, 2010/11)" --> kolofon. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5794-6 : 22,98 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 43717891

162

TUCKERMANN, Anja
    Nusret in krava / Anja Tuckermann ; ilustracije Mehrdad Zaeri in Uli Krappen ; prevod Matija Godeša. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - [41] str. : ilustr. ; 25 x 30 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Nusret und die Kuh. - Potiskani spojni listi. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-6056-4 : 22,98 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 43708419

163

VEHAR, Nina, 1982-
    Jakobova želja / napisala Nina Vehar ; narisala Tatjana Rupnik Hladnik. - 1. izd., 1. natis. - Logatec : Športno kinološko društvo : Občina ; Vrhnika : Cankarjeva knjižnica, 2020 (Rakek : Papirus M&R). - [33] str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

1.100 izv. - O avtorici: str. 32-33

ISBN 978-961-6918-41-1 (Občina Logatec)

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 3528320382M Leposlovje za otroke od 13. leta dalje

164

ANDROJNA, Irena
    Modri otok / Irena Androjna. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 387 str. ; 21 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 350)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5773-1 : 29,99 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 45493251

165

ČAKŠ, Lucija, 1988-
    Potem pa Svizci zavijejo --- / Lucija Čakš ; [ilustracije Patrik Benedičič]. - Ljubljana : Zavod Iskreni, 2021 ([Logatec] : Citrus). - 223 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Svizci ; 1)

2.000 izv. - O avtorici: str. 221

ISBN 978-961-94646-4-9 : 24,95 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 49481731

166

KOŠUTA, Miroslav
    Božaj veter : pesmi za mlade / Miroslav Košuta ; ilustrirala Ana Maraž. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 60 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sončnica)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-6099-1 : 22,98 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 51450883

167

ROBBEN, Jaap
    Bratov kožuh / Jaap Robben ; [prevedla Stana Anželj ; spremna beseda Majda Mramor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 305 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Zomervacht. - 800 izv. - V iskanju ljubezni - do sebe, do drugih, do življenja / Majda Mramor: str. 298-305

ISBN 978-961-01-5784-7 : 29,99 EUR

821.112.5-311.2

COBISS.SI-ID 45273347

168

TOWNSEND, Jessica, 1985-
    Lov na Morrigan Vran / Jessica Townsend ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 425 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Hollowpox. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4723-0 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4724-7 (broš.)

821.111(94)-93-312.9

COBISS.SI-ID 5012249982P Leposlovje za otroke od 10. do 13. leta

169

BALDISSEROTTO, Zak
    Kaj je najpomembnejše? / Zak Baldisserotto ; [ilustrirala] Eleonora De Pieri ; [prevedla in priredila Mojiceja Bonte]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Quello che conta. - Potiskani notr. str. ov. - 700 izv.

ISBN 978-961-7082-26-5 : 21,70 EUR

821.131.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 304450304

170

MATTIANGELI, Susanna
    Mina HB : zapiski, osebne zadeve, resnične in izmišljene zgodbe / Susanna Mattiangeli ; ilustrirala Rita Petruccioli ; prevedla Dušanka Zabukovec. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 123 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: Appunti, cose private, storie vere e inventate di Matita HB. - 800 izv.

ISBN 978-961-7047-95-0 : 19,90 EUR

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 51074563

171

MISS Prickly
    Huda Ajda. [4], Ne maram ljubezni! / [risbe] Miss Prickly ; [scenarij] Mr. Tan ; [kolorist Rémi Chaurand ; prevedel Luka Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2021. - 94 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Mortelle Adèle. J'aime pas l'amour!. - Oznaka podrejenega dela navedena na hrbtu knj. - 800 izv.

ISBN 978-961-95257-1-5 : 14,90 EUR

084.11(02.053.6)

COBISS.SI-ID 46768643

172

MISS Prickly
    Huda Ajda. [3], Nisem bila jaz! / [risbe] Miss Prickly ; [scenarij] Mr. Tan ; [kolorist Rémi Chaurand ; prevedel Luka Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2021. - 93 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Mortelle Adèle. C'est pas ma faute!. - Oznaka podrejenega dela navedena na hrbtu knj. - 800 izv.

ISBN 978-961-95257-0-8 : 14,90 EUR

084.11(02.053.6)

COBISS.SI-ID 46766595

173

PILKEY, Dav, 1966-
    Kapitan Gatnik in invazija neverjetno žlehtnih kuharic iz vesolja (nakar sledi še naskok enako zlobnih piflarskih zombijev) v barvah / Dav Pilkey predstavlja tretji veličastni roman ; pobarvala Jose Garibaldi in Wes Dzioba ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 132, 16 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

Prevod dela: Captain Underpants and the invasion of the incredibly naughty cafeteria ladies from outer space (and the subsequent assault of the equally evil lunchroom zombie nerds). - 2.000 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [20]

ISBN 978-961-01-6068-7 : 15,99 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 46621699

174

PILKEY, Dav, 1966-
    Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč v barvah / Dav Pilkey predstavlja drugi veličastni roman ; pobarvala Jose Garibaldi in Wes Dzioba ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 134, 16 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

Prevod dela: Captain Underpants and the attack of the talking toilets. - 2.000 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [22]

ISBN 978-961-01-6067-0 : 15,99 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 46619651

175

PILKEY, Dav, 1966-
    Kapitan Gatnik in podli plan profesorja Prdokakca v barvah / Dav Pilkey - Packodah Knedl predstavlja četrti veličastni roman ; pobarvala Jose Garibaldi in Wes Dzioba ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 149 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

Prevod dela: Captain Underpants and perilous plot of Professor Poopypants. - Na nasl. str. pravo avtorj. ime prečrtano. - 2.000 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [160]

ISBN 978-961-01-6069-4 : 15,99 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 46625027

176

PILKEY, Dav, 1966-
    Pasji mož. 22 kaveljcev / napisal in ilustriral Dav Pilkey kot Grega Bradač in Klemen Kočar ; pobarval Jose Garibaldi ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 237 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pasji mož)

Prevod dela: Dog Man. Fetch-22. - Na nasl. str. tudi: Stripi iz hiške na drevesu ponosno predstavljajo. - 4.000 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [240]

ISBN 978-961-01-6079-3 : 17,99 EUR

821.111(73)-93-32
084.11

COBISS.SI-ID 47421699

177

PILKEY, Dav, 1966-
    Prigode kapitana Gatnika v barvah / Dav Pilkey predstavlja prvi veličastni roman ; pobarvala Jose Garibaldi in Wes Dzioba ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

Prevod dela: The adventures of captain Underpants. - 2.500 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [144]

ISBN 978-961-01-6066-3 : 15,99 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 46618627

178

PREGELJ, Sebastijan
    Vrnitev / Sebastijan Pregelj ; ilustriral Jure Engelsberger. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 97 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe ; 6)

850 izv. - Bibliografija: str. 97

ISBN 978-961-272-424-5 : 25,95 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 24564227

179

REIFENBERG, Frank M.
    Hiša strahov. Preklemanska zapuščina / Frank Maria Reifenberg ; vinjete upodobil Fréderic Bertrand ; [prevod Tamara Kranjec]. - Maribor : Skrivnost, 2020. - 192 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: House of ghosts. Das verflixte Vermächtnis. - 350 izv. - O avtorju: str. 192

ISBN 978-961-7048-31-5 : 24,90 EUR

821.112.2-93-312.9

COBISS.SI-ID 304496128

180

RILEY, Andy
    Edvin Gizdalin in strašne igrače / napisal in narisal Andy Riley ; prevedla Meta Osredkar. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 168 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: King Flashypants and the toys of terror. - Potiskani notr. str. ov. - 650 izv. - O avtorju: str. [179]

ISBN 978-961-272-442-9 : 25,95 EUR

821.111-93-7

COBISS.SI-ID 42640899

181

RIPPIN, Sally
    Hej, Jaka!. Zvezda tedna / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Maribor : Skrivnost, 2020. - 46 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Hey Jack! The star of the week. - 350 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7048-32-2 : 15,90 EUR

821.111(94)-93-32

COBISS.SI-ID 305021952

182

WALLIAMS, David, 1971-
    Ledena pošast / David Walliams ; ilustriral Tony Ross ; [prevedla Nina Dekleva]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 493 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The ice monster. - 2.000 izv. - Sklepna beseda : naučite se več o dlakavem mamutu: str. 484-489. - Zapiski o resničnem viktorijanskem svetu: str. 490-493

ISBN 978-961-01-6059-5 : 24,99 EUR

821.111-93-7

COBISS.SI-ID 42651139

183

YAMADA, Kobi
    Poskušaj / napisal Kobi Yamada ; ilustrirala Elise Hurst ; [prevedla Metka Bartol]. - 1. natis. - Trebelno : BP, 2021 ([Ljubljana] : Schwarz print). - [40] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Trying. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 40

ISBN 978-961-7001-24-2 : 19,95 EUR

821.111(73)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 4781363590 Arheologija. Domoznanstvo

184

    DEJSTVA o Koreji = Hangugui eojaewa oneul / [prevod Kang Byoung Yoong in Eva Vučkovič]. - [Sejong] : Korean Culture and Information Service, Ministry of Culture, Sports and Tourism, 2020, cop. 1973 (Vienna : Cultural Department of the Embassy of the Republic of Korea). - 282 str. : ilustr., zvd., portreti ; 21 cm

908(519.5)
308(519.5)

COBISS.SI-ID 49305859929 Življenjepisi

185

JANISCH, Heinz
    Pravljično potovanje Hansa Christiana Andersena / Heinz Janisch ; ilustrirala Maja Kastelic ; [prevedla Neža Božič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - [48] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Hans Christian Andersen : die Reise seines Lebens. - O pravljičarju Andersenu: str. 46-47. - O avtorju: str. 48. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-6085-4 : 22,98 EUR

929Andersen H.C. (02.053.2)
821.112.2(436)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 4770048394 Zgodovina

186

BRVAR, Klemen
    Marpurgi : med zgodovino in literarno svobodo = between history and artistic freedom : [katalog razstave = exhibition catalogue] / [besedilo kataloga, catalogue text Klemen Brvar, Boris Hajdinjak ; uvodnik, foreword Dragica Turjak ; prevod, translation Mateja Žuraj ; ilustracija, drawing Stojan Grauf ; fotografije in slikovno gradivo, photographs and graphic material Georg Braun ... et al.]. - Maribor : Center judovske kulturne dediščine Sinagoga : Mariborska knjižnica, 2020 (Maribor : Evrografis). - 111 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Avtorja in drugi dodatek k nasl. navedeni v kolofonu. - Vzporedno slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv. - Uvodnik / Dragica Turjak: str. 4. - Bibliografija: str. 108-111

ISBN 978-961-94143-7-8 (Center judovske kulturne dediščine Sinagoga) : brezplačno
ISBN 978-961-91416-6-3 (Mariborska knjižnica) : brezplačno

94(497.4Maribor=411.16)(083.824)
929Vokač Z.
821.163.6.09Vokač Z.

COBISS.SI-ID 38822659

187

GALLO, Ana
    Zgodovinske uganke : preizkusi svoje možgančke in razvozlaj 25 zgodovinskih zgodb / besedila Ana Gallo ; [ilustracije] Victor Escandell ; [prevedla Mateja Pestotnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2021 (natisnjeno v EU). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Enigmas de la historia. - 1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-6882-74-3 : 19,90 EUR

94(100)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 44488451

188

NANUT, Karlo, 1943-
    Slovenci! "Narod si bo pisal sodbo sam; ne frak mu je ne bo in ne talar!", Ivan Cankar - Hlapci ; Premišljevanje o Sloveniji : (ob pomoči gradiva Edvarda Kocbeka) / Karlo Nanut. - Ljubljana : ZVVS ; Radomlje : Defensor, 2020. - 156 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94594-3-0 (ZVVS)

94(497.4)

COBISS.SI-ID 31620099

189

    OROŽJA nismo oddali 1990 : spominski zbornik 2020 / [avtorji prispevkov Tomaž Čas ... [et al.] ; avtorji anket Ljubo Dražnik ... [et al.] ; avtorji tabel in preglednic Rina Klinar, Anton Pozvek, Peter Zupan ; urednica Rina Klinar ; fotografsko in drugo gradivo Miroslav Harej, OZVVS Zgornja Gorenjska, Mitja Teropšič] ; [izdajatelj] Zveza veteranov vojne za Slovenijo. - Ljubljana : Defensor, 2020 (Maribor : Evrografis). - 312 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6177-54-2

94(497.4)"1990"(082)
355.45(497.4)"1990"(082)

COBISS.SI-ID 18637059

190

STRLIČ, Nataša
    Osamosvojitev / Nataša Strlič in [ilustracije] Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 56 str. : ilustr. ; 32 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-272-414-6 : 26,95 EUR

94(497.4)"1980/1991"(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 21524483

191

    VLOGA Teritorialne obrambe Severnoprimorske pri osamosvajanju Republike Slovenije : zbornik / [uredniki Blaž Torkar, Vlado Sedej, Jožef Člekovič ; fotografsko in drugo gradivo PO ZVVS Severnoprimorska, avtorji in arhiv Defensor]. - Ljubljana : Defensor, 2020 (Maribor : Eurografis). - 224 str. : ilustr. ; 25 cm

"Ta knjiga je bila zasnovana kot zbornik referatov s posveta, ki ga je pripravil Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo Severnoprimorska 26. novembra 2015 v Novi Gorici." ---> str. 5. - Podatki o avtorjih: str. 216-220. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 222-224 in v op. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6177-53-5

355.02(497.4-15)(091)(082)
351.86(497.4-15)(091)(082)

COBISS.SI-ID 16744707

192

ZNANSTVENI simpozij Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije (2017 ; Sveti Jurij ob Ščavnici)
    Anton Korošec in sto let Majniške deklaracije : [referati z znanstvenega simpozija Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije] / uredil Marko Jesenšek ; [nemški prevodi sinopsisov in povzetkov avtorji]. - Ljutomer : Gimnazija Franca Miklošiča, 2020 (Murska Sobota : DT). - 255 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. na prelim. str. - "V zborniku je objavljenih trinajst referatov z znanstvenega simpozija Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije, ki je potekal 27. maja 2017 v rojstnem kraju Antona Korošca ..." --> str. 11. - 200 izv. - Bibliografija, izvleček v slov. in nem. ter povzetek v nem. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-94455-2-5

94(497.4)"19"(082)
929Korošec A.(082)
32(497.4):929Korošec A.(082)
323.1(497.4)(091)(082)

COBISS.SI-ID 32092419FM FILMI ZA MLADINO

193

    PINOCCHIO [Videoposnetek] = Ostržek / regia Matteo Garrone ; direttore della fotografia Nicolaj Brüel ; sceneggiatura Matteo Garrone e Massimo Ceccherini ; musiche Dario Marianelli ; prevod in priredba Luka Pieri. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (ca. 125 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt8333746/?ref_=nm_flmg_act_1 - predstavitev filma. - Dialogi v it., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Archimede itd. - Igrajo: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vacth, Alida Baldari Calabria, Maria Pia Timo itd. - Po knjigi Le avventure di Pinocchio Carla Collodija. - Za otroke od 6. do 10. leta

791.22(0.053.2)(086.82)
791.221.8(086.82)

COBISS.SI-ID 50809859FO FILMI ZA ODRASLE

194

    BEATS [Videoposnetek] = Ritem udarcev / directed by Brian Welsh ; written by Kieran Hurley and Brian Welsh ; based on a play by Kieran Hurley ; director of photography Ben Kračun ; original music by Stephen Hindman & Penelope Trappes ; prevod Denis Debevec. - Vojnik : Fivia, 2020. - 1 video DVD (97 min, 24 sek) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7524414/?ref_=nv_sr_srsg_5 - predstavitev filma. - Dialogi v angl., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Rosetta Productions. - Igrajo: Cristian Ortega, Lorn Macdonald, Laura Fraser, Brian Ferguson, Ross Mann, Gemma McElhinney, Amy Manson itd. - Po istoimenski drami Kierana Hurleya. - Za odrasle

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 48688643

195

    La BELLE époque [Videoposnetek] = Zlati časi / un film écrit et réalisé par Nicolas Bedos ; image Nicolas Bolduc ; musique Nicolas Bedos, Anne-Sophie Versnaeyen ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, [2020]. - 1 video DVD (ca. 115 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt9172422/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Dialogi v franc., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Pathé itd. - Igrajo: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël Cohen, Jeanne Arènes, Bertrand Poncet itd. - Za odrasle. - Cesar, 2020 (produkcija, stranska ženska vloga, scenarij)

791.221.2(44+493)(086.82)

COBISS.SI-ID 31222787

196

    DYLDA [Videoposnetek] = Prekla / avtory scenarija Aleksandr Terehov, Kantemir Balagov ; režissër-postanovščik Kantemir Balagov ; operator-postanovščik Ksenija Sereda ; kompozitor Evgenij Galʼperin ; prevedla Tanja Bulajič. - Vojnik : Fivia, [2020]. - 1 video DVD (131 min, 54 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt10199640/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Angl. nasl. na embalaži: Beanpole. - Dialogi v rus., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: AR Content in Non-Stop Productions. - Igrajo: Viktorija Mirošničenko, Vasilisa Perelygina, Andrej Bykov, Igorʼ Širokov, Konstantin Balakirev, Ksenija Kutepova, Aljëna Kučkova itd. - Za odrasle. - Cannes, 2019 (nagrada za najboljšo režijo in nagrada FIPRESCI v sklopu Posebni pogled), LIFFe, 2019 (vodomec)

791.221.4(470)(086.82)

COBISS.SI-ID 28692995

197

    INSTALACIJA ljubezni [Videoposnetek] = Installation of love / skladatelj Chris Eckman ; direktor fotografije Bojan Kastelic ; scenarista Zoran Hočevar, Maja Weiss ; režiserka Maja Weiss ; translation Dusan Rebolj. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (ca. 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt0870151/?ref_=nm_knf_i2 - predstavitev filma. - Sorodni elektronski vir: https://bsf.si/sl/film/instalacija-ljubezni/ - predstavitev filma. - Dialogi v slov., podnapisi v angl. - Nastanek filma: 2007. - Produkcija: Bela film, Taris Filmproduktion, RTV Slovenija, Iluzija. - Igrajo: Bernarda Oman, Igor Samobor, Branko Završan, Branko Jordan, Desa Muck, Polona Vetrih, Vesna Vončina, Ivanka Mežan, Medea Novak itd. - Za odrasle. - Festival slovenskega filma, 2007 (vesna za stransko žensko vlogo)

791.221.2(497.4+430)(086.82)

COBISS.SI-ID 48475395

198

    IZBRISANA [Videoposnetek] / scenarist in režiser Miha Mazzini ; direktor fotografije in ko-režiser Dušan Joksimović ; skladatelja Jura Ferina & Pavle Miholjević. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (ca. 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt9078014/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sorodni elektronski vir: https://bsf.si/sl/film/izbrisana/ - predstavitev filma. - Dialogi v slov., delno v srb., podnapisi v angl., hrv. in zvočni zapis v slov. za nevideče. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Gustav Film, Kinorama, Delirium, Pakt Media. - Zvočni zapis za slepe in slabovidne Carmen L. Oven. - Igrajo: Judita Franković, Sebastian Cavazza, Izudin Bajrović, Doroteja Nadrah, Silva Čušin, Jernej Kogovšek, Marko Mandić, Gregor Zorc, Pia Zemljič itd. - Po istoimenski knjigi Mihe Mazzinija. - Za odrasle. - Festival slovenskega filma, 2018 (vesna za glavno žensko vlogo, scenografijo, glasbo, kostumografijo), Pula, 2019 (glavna ženska vloga)

791.22(086.82)

COBISS.SI-ID 50637827

199

    J'ACCUSE [Videoposnetek] = Obtožujem / un film de Roman Polanski ; scénario Robert Harris et Roman Polanski ; d'après le livre de Robert Harris ; musique Alexandre Desplat ; directeur de la photographie Pawel Edelman ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, [2020]. - 1 video DVD (ca. 132 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt2398149/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Na embalaži: Obtožujem!. - Po resnični zgodbi. - Dialogi v franc., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Légende itd. - Igrajo: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois, Hervé Pierre, Wladimir Yordanoff, Didier Sandre, Melvil Poupaud, Éric Ruf, Mathieu Amalric, Laurent Stocker itd. - Po knjigi An officer and a spy Roberta Harrisa. - Za odrasle. - Cezar, 2020 (kostumografija, scenarij, režija), Benetke, 2019 (srebrni lev za režijo, nagrada FIPRESCI)

791.224(44+450)(086.82)

COBISS.SI-ID 17367555

200

    MY extraordinary summer with Tess [Videoposnetek] = Nenavaden teden s Tesso / regie Steven Wouterlood ; scenario Laura van Dijk ; naar het boek van Anna Woltz ; muziek Franziska Henke ; cinematografie Sal Kroonenberg ; iz angleščine prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2020. - 1 video DVD (ca. 82 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6851430/?ref_=nv_sr_srsg_5 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži: Moj nenavaden teden s Tesso. - Dialogi v nizozem., delno v nem., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Ostlicht Filmproduktion itd. - Igrajo: Sonny van Utteren, Josephine Arendsen, Tjebbo Gerritsma, Suzan Boogaerdt, Julian Ras, Jennifer Hoffman, Hans Dagelet itd. - Za otroke od 9. do 14. leta

791.221.2(492+430)(0.053.5)(086.82)

COBISS.SI-ID 31254787

201

    OFFICIAL secrets [Videoposnetek] = Uradne skrivnosti / directed by Gavin Hood ; written by Sara Bernstein & Gregory Bernstein and Gavin Hood ; based on the book "The spy who tried to stop a war" by Marcia and Thomas Mitchell ; director of photography Florian Hoffmeister ; music by Paul Hepker and Mark Kilian. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (107 min, 11 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5431890/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - "Po resnični zgodbi, ki se je ni dalo pomesti pod preprogo" --> na embalaži. - Dialogi v angl., delno v kit., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Classified Films itd. - Igrajo: Keira Knightley, Matt Smith, Matthew Goode, Rhys Ifans, Adam Bakri, Ralph Fiennes, Conleth Hill itd. - Za odrasle

791.221.4(410+73+494+510)(086.82)

COBISS.SI-ID 50597635

202

    El REINO [Videoposnetek] = Kraljestvo / música Olivier Arson ; director de fotografía Álex de Pablo ; guión Isabel Peña, Rodrigo Sorogoyen ; dirigida por Rodrigo Sorogoyen ; prevedla Andreja Kurent. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (ca. 132 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7095482/?ref_=nm_flmg_dr_5 - predstavitev filma. - Dialogi v špan., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Tornasol itd. - Igrajo: Antonio de la Torre, Mónica López, José María Pou, Nacho Fresneda, Ana Wagener, Bárbara Lennie, Luis Zahera itd. - Za odrasle

791.221.4(460+44)(086.82)

COBISS.SI-ID 48441859

203

    ŠAVOVI [Videoposnetek] : inspirisano istinitim događajem = Šivi : zgodbo je navdihnil resničen dogodek / kompozitor Aleksandra Kovač ; direktor fotografije Damjan Radovanović ; scenario Elma Tataragić ; režija Miroslav Terzić. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (94 min, 4 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7319312/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Na embalaži tudi nasl. v angl.: Stitches. - Dialogi v srb., podnapisi v angl. in slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: West End Productions, Nora Production Group, Spiritus Movens in SCCA/pro.ba. - Igrajo: Snežana Bogdanović, Jovana Stojiljković, Marko Baćović, Vesna Trivalić, Dragana Varagić, Pavle Čemerikić, Ksenija Marinković itd. - Za odrasle

791.221.4(497.11)(086.82)

COBISS.SI-ID 50796291

204

VARDA, Agnès, 1928-2019
    Varda par Agnès [Videoposnetek] = Agnès o Vardi / un film écrit et réalisé par Agnès Varda ; 1re partie coréalisée par Didier Rouget ; images François Décréau, Claire Duguet, Julia Fabry ; prevedla Vesna Videnovič. - Vojnik : Fivia, [2020]. - 1 video DVD (115 min, 4 sek) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt9530198/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Nasl. v izbirnem meniju: Varda av Agnès. - Dialogi v franc., delno tudi v angl., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: HBB26 itd. - Komentira: Agnès Varda. - Za starejšo mladino in odrasle

791.229.2:929Varda A.(086.82)
929Varda A.:791.633-051:(086.82)
791.633-051:791.229.2:929Varda A.(086.82)

COBISS.SI-ID 17460995

205

    ZGODBE iz kostanjevih gozdov [Videoposnetek] = Stories from the chestnut woods / avtorja, a film by Gregor Božič in Marina Gumzi ; direktor fotografije, director of photography Ferran Paredes Rubio ; glasba, original music by Hekla Magnúsdóttir ; režiser, director Gregor Božič ; scenarista, written by Gregor Božič, Marina Gumzi ; po motivih kratkih zgodb Antona P. Čehova in gledališke igre "Rekvijem" Hanocha Levina = inspired by short stories by Anton P. Chekhov and theatre play "Requiem" by Hanoch Levin ; prevajalci, translators Antonella Bukovaz ... [et al.]. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2020. - 1 video DVD (ca. 82 min) : barve, zvok (Dolby Digital stereo) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5905336/?ref_=ttfc_fc_tt - predstavitev filma. - Sorodni elektronski vir: https://bsf.si/sl/film/zgodbe-iz-kostanjevih-gozdov/ - predstavitev filma. - Dialogi v slov., beneški slov. in it., podnapisi v slov. in angl. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Nosorogi, Transmedia Production, RTV Slovenija in Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin. - Igrajo: Massimo De Francovich, Ivana Roščić, Giusi Merli, Tomi Janežič, Janez Škof, Anita Kravos, Ivo Barišič itd. - Za odrasle. - Festival slovenskega filma, 2019 (12 nagrad Vesna, med njimi za najboljši film, najboljšo režijo, najboljšo fotografijo ter za najboljši film po izboru občinstva)

791.221.4(497.4)(086.82)

COBISS.SI-ID 35854339
Naslovno kazalo


 • #Ostanidoma. Migracije, begunci in covid-19 : razmišljanja o migracijah in družbenem obrobju v obdobju covida-19 17


 • 2084 : konec sveta : roman 103


 • Agnès o Vardi 204
 • Ajdovski zid 141
 • Akisi. [1], Zasoljene zgodbice 50
 • Al Araf 116
 • Anton Korošec in sto let Majniške deklaracije : [referati z znanstvenega simpozija Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije] 192
 • Arcueil : iluzorni almanah 64
 • Arhetip 1
 • Auschwitz Café : distopija 98
 • Avgustovske nedelje 86


 • Bavbav 131
 • Beats [Videoposnetek] 194
 • Bela, ovca iz Bovca 148
 • Bele noči 73
 • La belle époque [Videoposnetek] 195
 • Bilo je nekoč na deželi 35
 • Božaj veter : pesmi za mlade 166
 • Bratov kožuh 167
 • Brenči, brenči, čebelica 155
 • Bridkost je stvar s peresi 96
 • Budni volk : [ali bo kdaj našel spanec?] 136


 • [La casa migrante 144
 • Une colonie [Videoposnetek] 128


 • Človeško telo od pradavnine do današnjih dni : kako nas preustvarja svet, ki smo ga ustvarili 38


 • Debela kosmata laž 159
 • Deček iz gozda 69
 • Dedek in top : [roman] 75
 • Dejstva o Koreji 184
 • Dekle A 71
 • Demografske spremembe v Sloveniji in Evropi 18
 • Demographic changes in Slovenia and Europe 18
 • 99-odstotno moj 112
 • MMXX : leto nevarne bližine : kaj je šlo v Sloveniji narobe med epidemijo covida-19 23
 • Dylda [Videoposnetek] 196


 • Edvin Gizdalin in strašne igrače 180
 • E-izobraževanje za digitalno družbo 30
 • Ema dobi bratca 42
 • Ema zboli 43
 • EPP : oglaševanje v Sloveniji : 1990 -2020 47
 • Esej na maturi 2021 : razmerja med generacijami 54
 • Ezan 110


 • Fantek in punčka 146


 • Galaktična pravljica : reševanje planeta Gaja 121
 • Genialne ženske 21
 • Glas mojstra 118
 • Gostoljubnost slovenskih turističnih delavcev v in po času korona krize 26
 • Grofica na preizkušnji 67
 • Gulliver 2


 • Hangugui eojaewa oneul 184
 • Hči Rima 61
 • Hej, Jaka!. Prvič na konju 158
 • Hej, Jaka!. Zvezda tedna 181
 • Hilda in polnočni velikan 153
 • Hilda in trol 154
 • Hinko Smrekar : kratek oris življenja in dela 48
 • Hiša selivka 144
 • Hiša selivka : tri hudomušne : tre storielle da leccarsi le orecchie] 144
 • Hiša strahov. Ki je prišel iz večnega ledu 100
 • Hiša strahov. Preklemanska zapuščina 179
 • Hladna veriga 79
 • Honeyland [Videoposnetek] 45
 • Huda Ajda. [3], Nisem bila jaz! 172
 • Huda Ajda. [4], Ne maram ljubezni! 171


 • Igra po dansko : priročnik za vzgojo uravnoteženih, trdoživih in zdravih otrok skozi igro 31
 • Igra z ognjem 104
 • Instalacija ljubezni [Videoposnetek] 197
 • Installation of love 197
 • Izbrisana [Videoposnetek] 198
 • Izgubljena lučka : z receptom za polnjenje srčka z ljubeznijo 7
 • Izgubljenec 113
 • Izpovedi črnega mačka : kratke zgodbe 65


 • J'accuse [Videoposnetek] 199
 • Jakobova želja 163
 • Jalova leta : pesmi 58
 • John Lennon : življenje, ljubezen in smrt največjega rokovskega zvezdnika 52


 • Kaj je najpomembnejše? 169
 • Kapitan Gatnik in invazija neverjetno žlehtnih kuharic iz vesolja (nakar sledi še naskok enako zlobnih piflarskih zombijev) v barvah 173
 • Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč v barvah 174
 • Kapitan Gatnik in podli plan profesorja Prdokakca v barvah 175
 • Kava s smetano 93
 • Kirka : roman 85
 • Kje je Vili?. Fantastično potovanje 142
 • Kkkmalu bom praznoval rojstni dan : zgodba o dečku, ki jeclja 143
 • Klavirske kratkice [Glasbeni tisk] : 200 skladbic za 2. in 3. razred klavirja : notna zbirka 51
 • Kolonija: mularija 128
 • Kotaleče se frnikole : kratke zgodbe 111
 • Krajša proza 1935-1945 116
 • Krajša proza do leta 1935 116
 • Krajša proza po letu 1945 116
 • Kraljestvo 202


 • Lahko noč in eno bolho za pomoč 132
 • Ledena pošast 182
 • Leto ubežnikov 102
 • Ljubezen za bodečo žico 119
 • Lov na Morrigan Vran 168


 • Madagaskar : ny fitiavako : potopis : 30 dni priprav, 30 dni potovanja, 3000 kilometrov, 3000 spominov 117
 • Magisterij vožnje motocikla : [naučite se : priročnik za vse kategorije A] 46
 • Malce drugačne počitnice : moji trije tedni z indijskimi usmiljenkami 122
 • Maline v jeseni 59
 • Manevrska struktura narodne zaščite Dolenjske 1990 : zbornik [prispevkov OZVVS Dolenjske] 28
 • Marpurgi : med zgodovino in literarno svobodo = between history and artistic freedom : [katalog razstave = exhibition catalogue] 186
 • Matpole : matematika : 26 rešenih maturitetnih pol : splošna matura, osnovna raven, 2008-2021 36
 • Med življenjem in korono 63
 • Medena dežela 45
 • Metoda Sedona : vaš ključ do trajnega zadovoljstva, uspeha, notranjega miru in čustvene blaginje 8
 • Mina HB : zapiski, osebne zadeve, resnične in izmišljene zgodbe 170
 • Misleci in realni svet : izbrani filozofski spisi 13
 • Mišja abeceda 157
 • Mladost na zaslonu : konteksti in protislovja medijskih kultur mladih 22
 • Moč : 50 kratkih vaj za več vitalnosti in življenjske energije 6
 • Modri otok 164
 • Mojih prvih 100 besed 150
 • Mojih prvih 100 živali 151
 • Mož, ki je videl vse 80
 • Multivariatne metode v varstvoslovju s programom SPSS 19
 • My extraordinary summer with Tess [Videoposnetek] 200


 • Nadeni si masko 134
 • Najti se in ostati skupaj : razrešitev skrivnosti zakona 11
 • Nande v šoli 4
 • Nebesna telesa 62
 • Nenavaden teden s Tesso 200
 • Nora na konje 138
 • Novacen : prihajajoča doba hiperinteligence 3
 • Nove dogodivščine v Pravljičariji 148
 • Nusret in krava 162


 • O hoji v ledu : München - Pariz, 23. november - 14. december 1974 120
 • Oblečena v kente 125
 • Obtožujem 199
 • Obutvena dediščina na Slovenskem : o škornjih, čevljih, coklah, opankah, copatah in drugih obuvalih 34
 • Official secrets [Videoposnetek] 201
 • Okrutni princ 66
 • Opričnikov dan 106
 • Orožja nismo oddali 1990 : spominski zbornik 2020 189
 • Osamosvojitev 190
 • Ostržek 193
 • Otok 99
 • Otrok v središču (konflikta) : ločitev staršev, visoki konflikt in odtujenje: znanost, teorija in klinična praksa 5
 • Otroka peščenega planeta 77
 • Ožina svoboščin : ravnotežje moči med državo in družbo 24


 • Pajek : kratke zgodbe 92
 • Pakistan 20
 • Palma Berta 107
 • Pasji mož. 22 kaveljcev 176
 • Paths of wood in architecture 49
 • Peterburški letopis 73
 • Pika Pikapolonica : darilo za mamico 140
 • Pinocchio [Videoposnetek] 193
 • Po poteh lesa v arhitekturi : priročnik za spoznavanje arhitekture v lesu : learning guide to wooden architecture : priručnik za učenje o drvenoj arhitekturi 49
 • Poezija cvetja in življenja : sosednja celina 127
 • Poezija Gorenjske 60
 • Poklon Himalaji 123
 • Polh si sposodi hruško 147
 • Polnočno sonce 84
 • Popotnik 118
 • Posekani svet : roman 72
 • Poskušaj 183
 • Postati in ostati zdrav. [Knj. 1], Kako kreirati zdravje in vitalnost 40
 • Potem pa Svizci zavijejo --- 165
 • Pravljično potovanje Hansa Christiana Andersena 185
 • Pravni izzivi skrbništva 27
 • Predavanja o literaturi 55
 • Prekla 196
 • Premišljevanje o Sloveniji : (ob pomoči gradiva Edvarda Kocbeka) 188
 • Preobrazba : pot do samozavesti 14
 • Prepirljivka 68
 • Preprosto divji 114
 • Pridni medo. Nogometaš : za majhne šapice! 135
 • Prigode kapitana Gatnika v barvah 177
 • Pripovedovalec 82
 • Priročnik za ustvarjanje polja Ljubezni z recepti 7
 • Prodajalec sreče 133
 • Psihologija pandemije : posamezniki in družba v času koronske krize 15
 • Putevima drva u arhitekturi 49


 • Razvoj smučarskih skakalnic v povezavi s tehniko smučarskih skokov 53
 • El reino [Videoposnetek] 202
 • Ritem udarcev 194
 • Rop 105
 • Rozamunda, Hudik in paž Nace 144
 • Ruševec : roman 94


 • Sam, sama 161
 • Shi'er Shengxiao 156
 • Slečena 126
 • Slovar Pohlinovega jezika : na osnovi njegovih jezikoslovnih del 56
 • Slovenci! "Narod si bo pisal sodbo sam; ne frak mu je ne bo in ne talar!", Ivan Cankar - Hlapci 188
 • Spalne hibe : (trideset trenov Očesa) 57
 • Speča priča : kriminalni roman 70
 • Stories from the chestnut woods 205
 • Strastni opoj. 2, Pregrehe v šolskem okolju 88
 • Strastni opoj. 3, Pregrehe v poslovnem okolju 87
 • Strašni čokoladni volk 139
 • Svetla tema noči : plamen mojega spreobrnjenja 124


 • Šavovi [Videoposnetek] : inspirisano istinitim događajem : zgodbo je navdihnil resničen dogodek 203
 • Šivi 203


 • Tam se srečava 130
 • Taras Buljba 2
 • Tema okoli nje 115
 • Tisti pravi 83
 • To je knjiga 160
 • Totalitarizem : zgodovina razprave 25
 • 30. obletnica Manevrske strukture narodne zaščite : v vzhodnoštajerski pokrajini : MSNZ 29
 • Tujka 74


 • Uboj komturja. Knj. 1, [Ideja se pojavi] 89
 • Uboj komturja. Knj. 2, [Metafora se prenese] 90
 • Umazan konec zime 95
 • Uradne skrivnosti 201
 • Utrujenost materiala 109
 • Uvod v meteorologijo 37


 • V časih pojemajoče svetlobe : roman neke družine 101
 • V iskanju resnice, ki odzvanja v človekovi notranjosti : religioznost v postmoderni kulturi 16
 • Vadba za možgane : v 40 dneh izurite, obnovite in vzdržujte svoje umske sposobnosti 41
 • Varda par Agnès [Videoposnetek] 204
 • Verjamem v drugačne sanje : [zgodba o resnični deklici, ki vabi k odkrivanju osebne moči] 152
 • Vloga Teritorialne obrambe Severnoprimorske pri osamosvajanju Republike Slovenije : zbornik 191
 • Vojvoda in jaz : Bridgerton 97
 • Volkulja Bela in čarobni gozd : napeta ekokriminalka 149
 • Vrnitev 178
 • Vrt : duhovna basen o načinih premagovanja strahu, tesnobe in stresa 12
 • Vsa telesa so lepa telesa 129
 • Vsega tega nočem vedeti 81


 • Z Janezom Trdino za dolenjsko mizo : [ob 190. obletnici rojstva Janeza Trdine] 32
 • Za petami : mladinski kriminalni roman 108
 • Zajec zvitorepec 144
 • Zasuk 76
 • Zbrano delo 116
 • Zdravilne rastline : 60 receptur prof. dr. Boruta Štruklja 44
 • Zgodbe iz kostanjevih gozdov [Videoposnetek] 205
 • "Zgodbe si jemljemo za svoje!" : Za 2 groša fantazije in sodobno pripovedovanje na Slovenskem 33
 • Zgodovina seksualnosti. 4, Priznanja mesa 9
 • Zgodovinske uganke : preizkusi svoje možgančke in razvozlaj 25 zgodovinskih zgodb 187
 • Zlati časi 195
 • Zločini v Budimpešti 78
 • Znanilci pomladi 137
 • Znanilec 118


 • Žeja 91
 • Živalski koledar 156
 • Živalski žur : živali od A do Ž skozi pesmice in rime 145
 • Živeti po mačje 10
 • Žvrkljanje olja za razstrupljanje in samozdravljenje 39
Avtorsko kazalo


 • Abendstein, Monika (avtor) 49
 • Abouet, Marguerite, 1971- (avtor) 50
 • Acemoglu, Daron (avtor) 24
 • Afshar, Tessa (avtor) 61
 • Alharthi, Jokha (avtor) 62
 • Amalric, Mathieu, 1965- (igralec) 199
 • Androjna, Irena (avtor) 164
 • Anželj, Stana (prevajalec) 167
 • Appleyard, Bryan (avtor) 3
 • Ardant, Fanny (igralec) 195
 • Arditi, Pierre, 1944- (igralec) 195
 • Arendsen, Josephine (igralec) 200
 • Arènes, Jeanne (igralec) 195
 • Arson, Olivier (skladatelj) 202
 • Artiček, Marija (avtor, ilustrator) 63
 • Aubert, Robin (igralec) 128
 • Auteuil, Daniel (igralec) 195


 • Baćović, Marko (igralec) 203
 • Bajrović, Izudin (igralec) 198
 • Bakan, Anja (prevajalec) 105
 • Bakri, Adam, 1988- (igralec) 201
 • Balagov, Kantemir (režiser, scenarist) 196
 • Balakirev, Konstantin (igralec) 196
 • Baldisserotto, Zak (avtor) 169
 • Barišič, Ivo (igralec) 205
 • Barkla, Charlotte (avtor) 129
 • Bartol, Metka (prevajalec) 134, 183
 • Bartol, Vladimir (avtor) 116
 • Bartol, Vladimir, 1903-1967 (avtor) 116
 • Bartolj, Marta (avtor, ilustrator) 130
 • Bartolj, Marta (ilustrator) 157
 • Baša, Manica (prevajalec) 99
 • Bečanović, Aleksandar (avtor) 64
 • Bedene, Špela (ilustrator) 145
 • Bedos, Nicolas (skladatelj, režiser, scenarist) 195
 • Benedičič, Patrik (ilustrator) 165
 • Benigni, Roberto (igralec) 193
 • Benkovič, Smiljan (avtor) 26
 • Berantas, Benas (avtor) 131
 • Berg, Esther van den (avtor, ilustrator) 132
 • Bernardić, Lidija (prevajalec) 49
 • Bernstein, Gregory (scenarist) 201
 • Bernstein, Sara (scenarist) 201
 • Bertrand, Fréderic (ilustrator) 100, 179
 • Beržan, Dorina (avtor dodatnega besedila) 107
 • Betocchi, Darja (prevajalec) 144
 • Bevc, Cvetka (avtor) 65
 • Bierre, Emilie (igralec) 128
 • Bitenc, Nastja (avtor) 54
 • Bizjan, Janko (avtor) 117
 • Black, Holly (avtor) 66
 • Bogataj, Janez, 1947- (avtor) 32
 • Bogataj, Marko (prevajalec) 71, 84
 • Bogataj, Matej, 1964- (avtor dodatnega besedila) 82
 • Bogdanović, Snežana, 1960- (igralec) 203
 • Bogovič, Franc (avtor) 18
 • Bolduc, Nicolas, 1973- (fotograf) 195
 • Boogaerdt, Suzan (igralec) 200
 • Božič, Gregor, 1984- (režiser, scenarist) 205
 • Božič, Neža, 1978- (prevajalec) 185
 • Bradley, Anna (avtor) 67
 • Brantuša, Jaka (avtor dodatnega besedila) 59
 • Braun, Georg, ok. 1540-1622 (umetnik) 186
 • Bregar, Lea (avtor) 30
 • Breznik, Maja, 1967- (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 25
 • Brüel, Nicolaj (fotograf) 193
 • Brvar, Klemen (avtor) 186
 • Bucik, Kaja (prevajalec) 66
 • Buhvald, Sonja (fotograf) 7
 • Bukovaz, Antonella (prevajalec) 205
 • Bulajić, Tanja (prevajalec) 45, 196
 • Buljan Flander, Gordana (avtor) 5
 • Bykov, Andrej (igralec) 196


 • Calabria, Alida Baldari (igralec) 193
 • Caldwell, Christi (avtor) 68
 • Cali, Davide (avtor) 133
 • Canet, Guillaume (igralec) 195
 • Capua, Ilaria (avtor) 134
 • Cavazza, Sebastijan (igralec) 198
 • Ceccherini, Massimo, 1965- (scenarist, igralec) 193
 • Cestnik, Tatjana (prevajalec) 42, 43
 • Charbonneau, Mathieu (skladatelj) 128
 • Chaurand, Rémi (ilustrator) 171, 172
 • Coben, Harlan, 1962- (avtor) 69
 • Cohen, Michaël, 1970- (igralec) 195
 • Côté, Irlande (igralec) 128
 • Cregan-Reid, Vybarr (avtor) 38
 • Cukut Krilić, Sanja (urednik) 17
 • Cunja, Erika (ilustrator) 144


 • Čakš, Lucija, 1988- (avtor) 165
 • Čas, Tomaž (avtor) 189
 • Čehov, Anton Pavlovič, 1860-1904 (bibliografski predhodnik) 205
 • Čemerikić, Pavle (igralec) 203
 • Černe, Barbara, 1975- (avtor) 39
 • Černelič Bizjak, Maša (recenzent) 15
 • Čorak, Nives (urednik) 49
 • Čušin, Silva (igralec) 198


 • Dagelet, Hans, 1945- (igralec) 200
 • Daut, Fejmi (fotograf) 45
 • Davies, Benji (avtor) 135
 • De Francovich, Massimo (igralec) 205
 • De Maria, Fiorella Sultana (avtor) 70
 • De Pieri, Eleonora (ilustrator) 169
 • Dean, Abigail (avtor) 71
 • Debelli, Marija Mira (prevajalec) 5
 • Debevec, Denis (prevajalec) 194
 • Décréau, François (fotograf) 204
 • Dekleva, Milan (prevajalec) 135
 • Dekleva, Nina, 1983- (prevajalec) 182
 • Delorie, Oliver Luke (avtor) 6
 • Demšar, Simon, 1969- (prevajalec) 52
 • Denemarková, Radka (avtor) 57
 • Desplat, Alexandre (skladatelj) 199
 • Detela, Lev (avtor) 72
 • Deutsch, Georgiana (avtor) 136
 • Dijk, Laura van (scenarist) 200
 • Dinevski, Dejan (recenzent) 30
 • Dissing Sandahl, Iben (avtor) 31
 • Divjak Jurca, Darja (prevajalec) 6
 • Dobnikar, Petra, 1976- (avtor, ilustrator) 7
 • Dolar, Mladen (recenzent) 55
 • Doria, Julia (avtor, ilustrator) 137
 • Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (avtor) 73
 • Dražnik, Ljubo (avtor dodatnega besedila) 189
 • Drev, Miriam (prevajalec) 120
 • Drimel, Žana (avtor dodatnega besedila) 59
 • Duguet, Claire (fotograf) 204
 • Dujardin, Jean, 1972- (igralec) 199
 • Dulude-De Celles, Geneviève (režiser, scenarist) 128
 • Durastanti, Claudia (avtor) 74
 • Dwoskin, Hale (avtor) 8
 • Dzioba, Wes (ilustrator) 173, 174, 175, 177


 • Eckert, Suzana (prevajalec) 142
 • Eckman, Chris (skladatelj) 197
 • Edelman, Paweł (fotograf) 199
 • Eggert, Anette, 1975- (avtor) 138
 • Engelsberger, Jure (ilustrator) 178
 • Enshina, Anzhelika (ilustrator) 155
 • Erčulj, Vanja (avtor) 19
 • Escandell, Víctor (ilustrator) 187


 • Fabry, Julia (fotograf) 204
 • Faccioli, Ilaria (ilustrator) 134
 • Ferfila, Bogomil (avtor) 20
 • Ferguson, Brian (igralec) 194
 • Ferina, Jura (skladatelj) 198
 • Fiennes, Ralph (igralec) 201
 • Filip, Ota, 1930-2018 (avtor) 75
 • Finlay, Lizzie (avtor) 139
 • Fišer, Miran, 1956- (član uredniškega odbora) 29
 • Foltin (skladatelj) 45
 • Foucault, Michel (avtor) 9
 • Franković, Judita (igralec) 198
 • Fraser, Laura, 1976- (igralec) 194
 • Fresneda, Nacho (igralec) 202
 • Frlic, Špela (avtor) 33
 • Furlan-Štante, Nadja (recenzent) 16


 • Gaál, Gabriella (prevajalec) 78
 • Gadebois, Grégory (igralec) 199
 • Gale, Ciril (avtor) 2
 • Gallo, Ana (avtor) 187
 • Galperine, Evgueni (skladatelj) 196
 • Garibaldi, Jose (ilustrator) 173, 174, 175, 176, 177
 • Garnier, Stéphane, 1974- (avtor) 10
 • Garrel, Louis (igralec) 199
 • Garrone, Matteo (režiser, scenarist) 193
 • Gašparič, Jure, 1977- (avtor) 28
 • Gerritsma, Tjebbo, 1972- (igralec) 200
 • Gibran, Kahlil, 1883-1931 (avtor) 118
 • Gibran, Khalil (avtor) 118
 • Gibran, Khalil, 1883-1931 (avtor) 118
 • Glasser, Carleen (avtor) 11
 • Glasser, William (avtor) 11
 • Glavan, Polona (prevajalec) 64, 85
 • Glavina, Bojan (skladatelj) 51
 • Globočnik, Damir (avtor) 48
 • Godeša, Matija, 1994- (prevajalec) 162
 • Godin-Vigneau, Noémie (igralec) 128
 • Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič (bibliografski predhodnik) 2
 • Gold, Doug (avtor) 119
 • Golob, Anja, 1976- (prevajalec) 1, 96
 • Goode, Matthew, 1978- (igralec) 201
 • Gordon, Jon (avtor) 12
 • Gorenc, Boštjan, 1977- (prevajalec) 153, 154, 173, 174, 175, 176, 177
 • Gosselin-Pelletier, Cassandra (igralec) 128
 • Gradišer, Tina (urednik) 49
 • Gradišnik, Bogdan (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 98
 • Grauf, Stojan (ilustrator) 186
 • Gréban, Quentin, 1977- (avtor, ilustrator) 140
 • Grilc, Uroš (avtor) 141
 • Gros, Frédéric (urednik) 9
 • Grošelj, Viki, 1952- (avtor dodatnega besedila) 123
 • Gumzi, Marina (scenarist) 205
 • Gustinčič, Mitja (avtor) 46
 • Gutman, Albin (avtor, fotograf) 28


 • Hacin Beyazoglu, Kaja (urednik) 15
 • Hajdinjak, Boris (avtor) 186
 • Handford, Martin (avtor, ilustrator) 142
 • Hardt, Helen (avtor) 76
 • Harej, Miroslav (fotograf) 189
 • Harris, Robert, 1957- (scenarist) 199
 • Hekla Magnúsdóttir (skladatelj) 205
 • Henke, Franziska (skladatelj) 200
 • Hepker, Paul (skladatelj) 201
 • Herbert, Brian (avtor dodatnega besedila) 77
 • Herbert, Frank, 1920-1986 (avtor) 77
 • Herzog, Werner (avtor) 120
 • Hill, Conleth (igralec) 201
 • Hindman, Stephen (skladatelj) 194
 • Hlebš, Jože (avtor) 13
 • Hočevar, Zoran (scenarist) 197
 • Hoffman, Jennifer, 1980- (igralec) 200
 • Hoffmeister, Florian (fotograf) 201
 • Hood, Gavin (režiser, scenarist) 201
 • Hrs, Marina (avtor dodatnega besedila) 107
 • Hudolin, Jurij (avtor dodatnega besedila) 117
 • Hurley, Kieran (scenarist, bibliografski predhodnik) 194
 • Hurst, Elise (ilustrator) 183


 • Ielapi, Federico (igralec) 193
 • Ifans, Rhys (igralec) 201
 • Ivanuša-Bezjak, Mirjana (avtor, urednik) 26
 • Ivić Gerovac, Snježana (prevajalec) 5


 • Jamnik, Tatjana, 1976- (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 57
 • Janežič, Tomi (igralec) 205
 • Janisch, Heinz (avtor) 185
 • Jelen, Tonja (avtor dodatnega besedila) 95
 • Jeraj Valentinčič, Katja (prevajalec) 67
 • Jesenšek, Marko (urednik) 192
 • Joksimović, Dušan, 1963- (fotograf, režiser) 198
 • Jones, Lesley-Ann (avtor) 52
 • Jordan, Branko (igralec) 197
 • Jošt, Bojan (avtor) 53
 • Jurgec, Brane (avtor) 40, 121
 • Juričak, Matjaž (prevajalec) 77
 • Jurkovič, Kristina (avtor dodatnega besedila) 113


 • Kac, Oto (fotograf) 125
 • Kamin Kajfež, Vesna (urednik) 49
 • Kang, Byoung Yoong (prevajalec) 184
 • Kaplan, Janice (avtor) 21
 • Karim Rodošek, Ljubica (prevajalec) 68, 119
 • Kastelic, Bojan, snemalec (fotograf) 197
 • Kastelic, Maja, 25.9.1981- (ilustrator) 185
 • Kavčič, Domen, 1979- (prevajalec) 89, 90
 • Kebe Krhin, Neva (avtor) 36
 • Kilian, Mark (skladatelj) 201
 • Kleckner, William Henry (prevajalec) 205
 • Klinar, Rina (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila) 189
 • Knific, Bojan (avtor) 34
 • Knightley, Keira (igralec) 201
 • Kobula, Teja (ilustrator) 59
 • Kocijan Hercigonja, Dubravka (recenzent) 5
 • Kocmut, Aleksandra, 1976- (prevajalec) 160
 • Kočevar, Anka (ilustrator) 35
 • Kogovšek, Jernej, 1989- (igralec) 198
 • Kokelj, Gal (avtor dodatnega besedila) 127
 • Kokelj, Sara (avtor dodatnega besedila) 60
 • Komel, Mirt (avtor) 55
 • Koncut, Suzana (prevajalec) 9
 • Kondor, Vilmos (avtor) 78
 • König, Ralf (avtor) 1
 • Kordež, Klemen (avtor) 79
 • Korenč, Klara (avtor) 26
 • Korez, Simon (avtor) 28
 • Korošec, Anton, 1872-1940 (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 192
 • Korošec, Urška, 1982- (prevajalec) 31
 • Košir, Jaka (prevajalec) 118
 • Košuta, Miran (urednik, avtor dodatnega besedila) 116
 • Košuta, Miroslav (avtor) 166
 • Kotevska, Tamara (režiser) 45
 • Kovač Myint, Jernej (ilustrator) 148
 • Kovač, Aleksandra, 1972- (skladatelj) 203
 • Kračun, Ben (fotograf) 194
 • Kraljič, Helena (avtor) 143
 • Kraljić, Suzana (avtor) 27
 • Krappen, Uli (ilustrator) 162
 • Krause, Suzana (urednik) 18
 • Kravos, Anita (igralec) 205
 • Kravos, Marko (avtor) 144
 • Kravos, Marko, 1943- (avtor) 144
 • Krečič, Jela (recenzent) 55
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 76
 • Križan, Matejka, 1979- (prevajalec) 115
 • Križmančič, Maja, 1976- (avtor) 26
 • Križnik, Alenka (avtor) 27
 • Kroonenberg, Sal (fotograf) 200
 • Kučkova, Aljëna (igralec) 196
 • Kukec, Ivan Herbert (avtor) 189
 • Kukec, Nežka (avtor) 145
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 114
 • Kurent, Andreja, prevajalka (prevajalec) 200, 202
 • Kuščer, Samo (prevajalec) 3, 24
 • Kutepova, Ksenija, 1971- (igralec) 196
 • Kuzmanič Korva, Darja (avtor dodatnega besedila) 5
 • Kvaternik, Peter (recenzent, avtor dodatnega besedila) 16
 • Kvieskaite, Vilija (ilustrator) 131


 • Laganin, Tamara (prevajalec) 100, 158, 179, 181
 • Lennie, Bárbara (igralec) 202
 • Lennon, John, 1940-1980 (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 52
 • Lep, Žan (urednik) 15
 • Levin, Hanoch (bibliografski predhodnik) 205
 • Levy, Deborah (avtor) 80, 81
 • Ličen, Nives (recenzent) 30
 • Likar, Mirana (avtor) 82
 • Lindsey, Johanna (avtor) 83
 • Lipič, Ladislav (avtor) 189
 • Ljubič, Martina (ilustrator) 107
 • Ljuma, Samir (fotograf) 45
 • Logar, Klementina (prevajalec) 124
 • Lopert, Maja (avtor) 16, 122
 • López, Mónica, 1969- (igralec) 202
 • Lordanič, Željko (avtor) 2
 • Lovelock, James, 1919- (avtor) 3
 • Lovrenov, Maja (prevajalec) 205
 • Lovšin, Polona, 1973- (ilustrator) 161
 • Lubi, Maja (ilustrator) 143
 • Lück-Gaye, Andrée (prevajalec) 205
 • Lukan, Blaž (avtor) 146
 • Lundholm Moberg, Annika (ilustrator) 138
 • Lunežnik, Bojan (član uredniškega odbora) 29


 • Macdonald, Lorn (igralec) 194
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 129, 140, 159
 • Makarovič, Svetlana (avtor) 147
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 11
 • Mandić, Marko, 1974- (igralec) 198
 • Mann, Ross (igralec) 194
 • Manson, Amy (igralec) 194
 • Maraž, Ana (ilustrator) 166
 • Marianelli, Dario (skladatelj) 193
 • Marinković, Ksenija, 1966- (igralec) 203
 • Mattiangeli, Susanna (avtor) 170
 • Mazzini, Miha (režiser, scenarist) 198
 • McElhinney, Gemma (igralec) 194
 • Meens, Estelle (ilustrator) 159
 • Menih, Kristina (avtor) 148
 • Merli, Giusi (igralec) 205
 • Meterc, Petra (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 102
 • Meyer, Stephenie (avtor) 84
 • Mežan, Ivanka (igralec) 197
 • Michel, Jacqueline (igralec) 128
 • Mihalič, Renata (prevajalec) 12
 • Miholjević, Pavle (skladatelj) 198
 • Milič, Jolka, 1926-2021 (avtor dodatnega besedila) 107
 • Mill-Reuillard, Léna (fotograf) 128
 • Miller, Madeline (avtor) 85
 • Mirošničenko, Viktorija (igralec) 196
 • Mirtič, Tanja, 1983- (urednik) 56
 • Mislej, Drago (avtor dodatnega besedila) 107
 • Miss Prickly (ilustrator) 171, 172
 • Mitrevski, Ivan (avtor, ilustrator) 149
 • Močnik, Rastko, 1944- (avtor dodatnega besedila) 25
 • Modiano, Patrick, 1945- (avtor) 86
 • Modrijan, Irena, 1974- (prevajalec) 61
 • Moore, Gareth, 25.4.1975- (avtor) 41
 • Moschioni, Maria (prevajalec) 205
 • Most, Viktorija (avtor) 87, 88
 • Mr. Tan (avtor) 171, 172
 • Mramor, Majda (avtor dodatnega besedila) 167
 • Muck, Desa (igralec) 197
 • Murakami, Haruki (avtor) 89, 90
 • Muratova, Hatidže (izvajalec) 45


 • Nadrah, Doroteja (igralec) 198
 • Nanut, Karlo, 1943- (avtor) 188
 • Nothomb, Amélie (avtor) 91
 • Novak, Luka, 1963- (prevajalec) 10, 171, 172
 • Novak, Marjan, 1964- (avtor) 47
 • Novak, Medea (igralec) 197
 • Nzobandora, Marko (prevajalec) 70


 • Oblak Črnič, Tanja (avtor) 22
 • Ocvirk, Drago (avtor dodatnega besedila) 91
 • Ogrinc, Venčeslav (član uredniškega odbora) 29
 • Oman, Bernarda, 1959- (igralec) 197
 • Ortega, Cristian (igralec) 194
 • Oseban, Ana Jasmina, 1978- (prevajalec) 113
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 180
 • Osterc, Vanja (avtor) 92
 • Oven, Carmen L. (izvajalec) 198
 • Ovnič, Milan (avtor) 189


 • Pablo, Álex de (fotograf) 202
 • Pagon, Neda (avtor dodatnega besedila) 107
 • Pak Storjak, Alja (avtor) 152
 • Palčič Bubnič, Mirjana (avtor dodatnega besedila) 11
 • Papaleo, Rocco, 1958- (igralec) 193
 • Paredes Rubio, Ferran (fotograf) 205
 • Pavlič, Natalija (avtor) 93
 • Pavlin, Maja, 1989- (prevajalec) 195, 199
 • Pavšič, Miranda (avtor) 40, 121
 • Pearson, Luke (avtor) 153, 154
 • Peña, Isabel (scenarist) 202
 • Perelygina, Vasilisa (igralec) 196
 • Perić Jezernik, Andreja (avtor dodatnega besedila) 111
 • Perko, Janja, 1958- (avtor) 54
 • Pestotnik, Mateja, 1996- (prevajalec) 187
 • Petan, Mateja (prevajalec) 103
 • Peternelj Štravs, Marjan (avtor) 94
 • Petrovič, Marko, 1980- (prevajalec povzetka) 34
 • Petruccioli, Rita, 1982- (ilustrator) 170
 • Pieri, Luka (prevajalec) 193
 • Pierre, Hervé (igralec) 199
 • Pilkey, Dav, 1966- (avtor, ilustrator) 173, 174, 176, 177
 • Pilkey, Dav, 1966- (avtor) 175
 • Pisk, Klemen (prevajalec) 131
 • Pivka, Jurij (avtor) 95
 • Ploj, Mirko (urednik) 29
 • Podalydès, Denis, 1963- (igralec) 195
 • Podbrežnik, Vlasta (avtor dodatnega besedila) 143
 • Podgoršek, Mojiceja (avtor) 155
 • Podgoršek, Mojiceja (prevajalec, prireditelj) 132, 133, 169
 • Podgoršek, Veronika (avtor dodatnega besedila) 95
 • Podlipnik, Katja (avtor dodatnega besedila) 117
 • Polanski, Roman (režiser, scenarist) 199
 • Polič, Marko, 1946- (recenzent) 15
 • Poncet, Bertrand (igralec) 195
 • Popit, Barbara (avtor) 123
 • Porter, Max (avtor) 96
 • Potočnik, Dragan (recenzent) 192
 • Potokar, Jure, 1956- (prevajalec) 110
 • Pou, José María (igralec) 202
 • Poupaud, Melvil (igralec) 199
 • Povše, Franci (avtor) 28
 • Pozderec, Milena (avtor) 14
 • Pozvek, Anton (avtor dodatnega besedila) 189
 • Praprotnik-Zupančič, Lilijana (avtor, ilustrator) 156
 • Pregelj, Sebastijan (avtor) 178
 • Pregl Kobe, Tatjana (avtor) 157
 • Prevolnik, Maja, 1981- (prevajalec) 41, 69
 • Proietti, Gigi (igralec) 193
 • Pušnik, Maruša (recenzent) 22


 • Quinn, Julia, 1970- (avtor) 97


 • Race, Duša (tehnični urednik) 56
 • Radovan, Marko (avtor) 30
 • Radovanović, Damjan (fotograf) 203
 • Radulović, Dragan, 1969- (avtor) 98
 • Ragnar Jónasson (avtor) 99
 • Ras, Julian (igralec) 200
 • Ravbar, Matjaž, 1980- (avtor, urednik, fotograf) 28
 • Razboršek, Alenka (prevajalec) 97
 • Read, Sally, 1971- (avtor) 124
 • Rebolj, Dušan, 1975- (prevajalec) 197
 • Reich, Neja (ilustrator) 59
 • Reifenberg, Frank M. (avtor) 100, 179
 • Remškar, Slavica (avtor) 4
 • Režek, Irena (ilustrator) 152
 • Riley, Andy (avtor, ilustrator) 180
 • Rippin, Sally (avtor) 158, 181
 • Robben, Jaap (avtor) 167
 • Robberecht, Thierry (avtor) 159
 • Robinson, James A., 1960- (avtor) 24
 • Roje Đapić, Mia (avtor) 5
 • Ross, Tony, 1938- (ilustrator) 182
 • Roščić, Ivana (igralec) 205
 • Rouget, Didier (režiser) 204
 • Roussy, Étienne (fotograf) 128
 • Ruf, Éric (igralec) 199
 • Ruge, Eugen (avtor) 101
 • Rupnik Hladnik, Tatjana (ilustrator) 163


 • Sahota, Sunjeev, 1981- (avtor) 102
 • Salcedo, Erica (ilustrator) 129
 • Samobor, Igor (igralec) 197
 • Sandre, Didier, 1946- (igralec) 199
 • Sansal, Boualem (avtor) 103
 • Sapin, Clémence (ilustrator) 50
 • Sapin, Mathieu (avtor) 50
 • Schlamberger Brezar, Mojca (avtor dodatnega besedila) 86
 • Schlamberger Brezar, Mojca (prevajalec) 86
 • Schwarz, Regina (avtor) 42, 43
 • Seigner, Emmanuelle (igralec) 199
 • Serec Hodžar, Anja (avtor dodatnega besedila) 33
 • Sereda, Ksenija (fotograf) 196
 • Sferra Zych, Barbara (prevajalec) 150, 151
 • Shen, L. J. (avtor) 104
 • Silva, Daniel, 1960- (avtor) 105
 • Sitar, Maša, 1979- (prevajalec) 168
 • Skok, Gregor (avtor) 37
 • Slapar, Janez, 1949- (avtor) 189
 • Slunečko, Milan (prevajalec) 8
 • Smerdu, Tomaž (prevajalec) 118
 • Smith, Lane, 1959- (avtor, ilustrator) 160
 • Smith, Matt, 1982- (igralec) 201
 • Smrekar, Hinko (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 48
 • Snoj, Marko, 1959- (avtor) 56
 • Sokolov, Cvetka (avtor) 35, 161
 • Somà, Marco (ilustrator) 133
 • Sorogoyen, Rodrigo (režiser, scenarist) 202
 • Sorokin, Vladimir, 1955- (avtor) 106
 • Sosič Kobal, Patricija (avtor) 107
 • Spartels, Stephanie (ilustrator) 158, 181
 • Stefanov, Ljubomir (režiser) 45
 • Stepančič, Damijan (ilustrator) 190
 • Sternad, Ida (prevajalec) 136
 • Stocker, Laurent, 1973- (igralec) 199
 • Stojiljković, Jovana (igralec) 203
 • Strlič, Nataša (avtor) 190
 • Stušek, Janko S. (avtor) 189
 • Su, Ping (prevajalec) 156
 • Susic, Mira (avtor) 108
 • Svetičič, Mojca, prevajalka (prevajalec) 104
 • Swift, Jonathan, 1667-1745 (bibliografski predhodnik) 2


 • Šaponjić, Katja (prevajalec) 50, 96
 • Šifrer, Jerneja (avtor) 19
 • Šindelka, Marek, 1984- (avtor) 109
 • Širokov, Igorʹ (igralec) 196
 • Šivic, Urša (urednik) 34
 • Škamperle, Igor (recenzent) 16
 • Škof, Janez, 1960- (igralec) 205
 • Škornik, Vanesa (lektor) 28
 • Šojat, Ivana (avtor) 110
 • Šorli, Mihael (avtor) 54
 • Štrukelj, Borut (avtor) 44
 • Švab, Alenka, 1970- (recenzent) 22


 • Tadden, Megan (ilustrator) 136
 • Tajnšek, Vanja (avtor) 111
 • Tataragić, Elma (scenarist) 203
 • Terehov, Aleksandr (scenarist) 196
 • Teropšič, Mitja (fotograf) 189
 • Terzić, Miroslav, 1969- (režiser) 203
 • Thorne, Sally (avtor) 112
 • Tillier, Doria (igralec) 195
 • Timo, Maria Pia (igralec) 193
 • Titan, Robert, 1972- (avtor dodatnega besedila) 65
 • Tomšič, Marjan, 1939- (avtor dodatnega besedila) 107
 • Torkar, Blaž (urednik) 191
 • Torre, Antonio de la, 1968- (igralec) 202
 • Townsend, Jessica, 1985- (avtor) 168
 • Trampuš, Tina (avtor dodatnega besedila) 107
 • Trangoni, Andrea (prevajalec) 205
 • Trappes, Penelope (skladatelj) 194
 • Traverso, Enzo (avtor) 25
 • Treichel, Hans-Ulrich (avtor) 113
 • Trivalić, Vesna, 1965- (igralec) 203
 • Tucker, K. A., 1978- (avtor) 114
 • Tuckermann, Anja (avtor) 162
 • Turjak, Dragica (avtor dodatnega besedila) 186
 • Turner, Karel (avtor) 58


 • Ugrinović, Ana (prevajalec) 81
 • Utteren, Sonny van (igralec) 200


 • Vacth, Marine, 1991- (igralec) 193
 • Vahen, Gorazd (ilustrator) 147
 • Valher, Helena (avtor) 26
 • Varagić, Dragana (igralec) 203
 • Varda, Agnès, 1928-2019 (režiser, pripovedovalec, scenarist) 204
 • Vehar, Nina, 1982- (avtor) 163
 • Velkovrh-Bukilica, Vesna (prevajalec) 91
 • Versnaeyen, Anne-Sophie (skladatelj) 195
 • Vešnar, Marjan (avtor) 28
 • Vetrih, Polona, 1950- (igralec) 197
 • Vevar, Štefan, 1953- (prevajalec) 101
 • Videnovič, Vesna (prevajalec) 204
 • Vidrih, Nives (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 75
 • Viher, Janja, ekonomistka (avtor) 26
 • Virk, Tomo (urednik, avtor dodatnega besedila) 116
 • Vodičar, Janez, 1952- (avtor) 53
 • Vodopivec, Špela, 1979- (prevajalec) 38
 • Vokač, Zlata (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 186
 • Vončina, Vesna (igralec) 197
 • Vučkovič, Eva (prevajalec) 184
 • Vukotič, Jaka, ilustrator (ilustrator) 4, 141


 • Wagener, Ana (igralec) 202
 • Walliams, David, 1971- (avtor) 182
 • Weiss, Maja, 1965- (scenarist, režiser) 197
 • Welsh, Brian (režiser, scenarist) 194
 • Westphal, Catharina (ilustrator) 42, 43
 • White, Neil, 1965- (avtor) 115
 • Whiteduck-Lavoie, Jacob (igralec) 128
 • Woltz, Anna (bibliografski predhodnik) 200
 • Wouterlood, Steven (režiser) 200


 • Yamada, Kobi (avtor) 183
 • Yordanoff, Wladimir, 1954- (igralec) 199


 • Zabukovec, Dušanka (prevajalec) 170
 • Zabukovec, Urša (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 73
 • Zaeri, Mehrdad (ilustrator) 162
 • Zagmajster, Margerita (avtor) 30
 • Zahera, Luis (igralec) 202
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 138
 • Zarevski, Predrag (recenzent) 5
 • Zavadlav, Ana (ilustrator) 146
 • Zavratnik, Simona, 1970- (urednik) 17
 • Završan, Branko (igralec) 197
 • Završki, Tjaša (avtor) 59
 • Zavrtanik Drglin, Tisa (prevajalec) 139
 • Zemljič, Pia (igralec) 198
 • Znanstveni simpozij Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije (2017 ; Sveti Jurij ob Ščavnici) 192
 • Zorc, Gregor, 1977- (igralec) 198
 • Zupan, Peter, 1944- (avtor, avtor dodatnega besedila) 189
 • Zupanc, Nataša, 5.10.1970- (avtor, fotograf) 125, 126
 • Zupančič, Maša (prevajalec) 83, 112
 • Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Severnoprimorska. Pokrajinski odbor. Posvet (2015 ; Nova Gorica) 191


 • Žemlja, Maruša (kartograf) 49
 • Žerdin, Ali (avtor) 23
 • Žerovnik, Angelca (avtor dodatnega besedila) 60
 • Žerovnik, Marko (avtor) 60, 127
 • Žgank, Nada (fotograf) 33
 • Žiberna, Aleš (recenzent) 19
 • Žnidaršič, Anja, 1981- (recenzent) 19
 • Žuraj, Mateja (prevajalec) 33, 186
Predmetno kazalo


 • 20.st. 116


 • Abeceda - V otroškem leposlovju 157
 • abecedarije 145
 • Afrika
  • V leposlovju - Spomini 125
  • Življenje - Stripi - Knjige za mladino 50
 • Akvila glej Priskilla
 • Akylas, svetnik, 1.st.n.št. - V leposlovju 61
 • Ameriška kinjiževnost - Romani 77
 • Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 201
 • Andersen, Hans Christian, 1805-1875
  • Biografije - Knjige za otroke 185
  • Literarno ustvarjanje - Knjige za otroke 185
 • Andrej I. Žusemski 186
 • angleški glasbeniki 52
 • angleški igrani filmi 194, 201
 • Antropologija 38
 • Arhitektura - Les - Evropa - Priročniki 49
 • Astrološka znamenja - Kitajska - V otroškem leposlovju 156
 • atlasologija 40
 • Avstrija 49
 • Azija - Potopisi 127


 • Balkanski polotok 110
 • Bartol, Vladimir, 1903-1967 - Literarni komentarji 116
 • Begunci - Družbeni položaj - 2020 - Zborniki 17
 • Belgijski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 195
 • Besede - Knjige za otroke 150
 • biografije 204
 • biografska dokumentarna drama 45
 • biografska drama 201
 • biografski film 201
 • biološka raznovrstnost 149
 • Bit (filozofija) - Ontologija 13
 • Bližnji vzhod 127
 • bolezni 43, 44
 • bolni otroci 43
 • Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini 126
 • bonton 26
 • Bralna pismenost - V otroškem leposlovju 162
 • branje 132, 160
 • bratje in sestre 42, 43
 • Bratje in sestre
  • V leposlovju 71
  • V otroškem leposlovju 159
 • Bridgerton (rodbina) - V leposlovju 97
 • Britanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 201


 • cestni promet 46
 • COVID-19 - Epidemije
  • Družbeni vidik - Zborniki 17
  • Slovenija - 2020 23
 • culture 184
 • cvetlice 137


 • čebelarke 45
 • Čebelarstvo - Severna Makedonija - Video DVD-ji 45
 • čebele 45, 155
 • človek 38
 • Človeško telo - Knjige za otroke 129
 • črni humor 171, 172
 • črnogorska književnost 64
 • čustva 7
 • čustvene posledice 5


 • Darila - V otroškem leposlovju 140
 • De Sade, Donatien Alphonse François glej Sade, Donatien Alphonse François de
 • dečki 143
 • dedovanje 27
 • Dekleta - Odnos do narave - Stripi - Knjige za otroke 153, 154
 • deklice 42, 43, 152
 • Deklice
  • Družina - Stripi - Knjige za mladino 171, 172
  • Vsakdan - Stripi - Knjige za mladino 50
 • demografija 18
 • demografski razvoj 18
 • demokracija 24
 • digitalizacija 30
 • digitalization 30
 • distance learning 30
 • distopije 106
 • dobro počutje 7
 • dogodivščine 165
 • Dojenčki - Knjige za otroke 42
 • dokumentarna drama 45, 201
 • Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 45, 204
 • Dolenjska
  • Prehrambene navade 32
  • Vojaška zgodovina - 1990 - Zborniki 28
 • domača zdravila 44
 • domišljija 185
 • domoznanstvo 184
 • drama 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205
 • drame 128, 194, 196
 • Dreyfus, Alfred, 1859-1935 - V filmu - Video DVD-ji 199
 • drugačnost 143
 • druščine 165
 • družba 184
 • Družbena moč 24
 • družbene razmere 17, 184
 • družbeni sistemi 24
 • družina 7, 42, 43, 50, 143, 159, 163
 • Družina - Nasilje - V leposlovju 71
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 71
 • družinski film 200
 • družinski filmi 128, 193
 • država 7
 • Država 24
 • državna ureditev 184
 • Duhovnost - Priročniki 7
 • duševna higiena 40
 • dvojezične izdaje 156


 • e-izobraževanje glej Elektronsko izobraževanje
 • economic development 184
 • economic systems 184
 • economy 184
 • education 30
 • ekologija 149
 • ekonomski razvoj 184
 • ekonomski sistemi 24, 184
 • Elektronsko izobraževanje 30
 • Epidemija - Psihološki vidik - Zborniki 15
 • Erotika - V leposlovju 87, 88
 • Esej - Matura - Priročniki 54
 • etnologija 34
 • etnološka dediščina 34
 • Evolucija (biologija) 38
 • Evropa 18
 • Evropska unija - Demografske spremembe 18
 • evropski dokumentarni filmi 45
 • evropski igrani filmi 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 205
 • evropski mladinski filmi 193
 • evropski mladinski igrani filmi 200


 • Fantastična bitja - Stripi - Knjige za otroke 153, 154
 • fantastika 164
 • fantazijski filmi 193
 • fantje 163
 • Fantje - V otroškem leposlovju 142
 • filmska režija 204
 • Filozofija politike 25
 • Fitoterapija - Priročniki 44
 • fiziologija 38
 • Folkloristika - Slovenija 33
 • Foucault, Michel, 1926-1984 9
 • francoska filozofija 9
 • francoske filmske igralke 204
 • francoske filmske režiserke 204
 • francoski film 204
 • Francoski igrani filmi
  • Filmska drama - Video DVD-ji 202
  • Filmska komedija - Video DVD-ji 195
  • Zgodovinski film - Video DVD-ji 199


 • Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič, 1809-1852 - "Taras Buljba" - Stripi 2
 • Gorenjska - V leposlovju 60
 • gospodarstvo 184
 • Gozd - Stripi - Knjige za mladino 149
 • gozdne živali 136, 149
 • Grška mitologija - V leposlovju 85
 • Grški bogovi - V leposlovju 85
 • Gun, Katharine, 1974- - V filmu - Video DVD-ji 201


 • Hermannsdóttir, Huida glej Huida Hermannsdóttir (literarna junakinja)
 • Herzog, Werner, 1942- - Potopisi 120
 • hidracija 40
 • Himalaja 123
 • history 184
 • hišni ljubljenci 163
 • horoskopi 156
 • Hrbtenica - Osteopatija - Priročniki 40
 • Hrvaška 49
 • hrvaška književnost 110
 • Hrvaški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 198
 • Huida Hermannsdóttir (literarna junakinja) 99
 • humanitarna dejavnost 122


 • Igra - Pedagogika 31
 • igrani filmi 128, 193, 194
 • Imigranti - Velika Britanija - V leposlovju 102
 • Indija - Potopisi 122
 • Indijci - Velika Britanija - V leposlovju 102
 • indijske redovnice 122
 • Indokina 127
 • Indonezija 127
 • informacijska tehnologija 30
 • informatcs 30
 • informatika 30
 • information technology 30
 • iskanje 136, 142
 • islam 20
 • Italijanski igrani filmi - Zgodovinski film - Video DVD-ji 199
 • izobraževanje 30
 • izposojanje 147
 • Izseljenci - Nemčija - V otroškem leposlovju 162


 • Jadransko morje - Otoki - V mladinskem leposlovju 164
 • Jahanje - V otroškem leposlovju 138
 • janičarji 110
 • Japonsko portretno slikarstvo - V leposlovju 89, 90
 • Jecljanje - V otroškem leposlovju 143
 • Judje - Zgodovina - Maribor - Razstavni katalogi 186
 • Jugoslavija 27
 • Južna Koreja 184


 • Kanadski igrani filmi - Mladinski film - Video DVD-ji 128
 • kartonke 42, 43, 135, 150, 151
 • katoliki 124
 • kazenska odgovornost 27
 • kaznovanje 159
 • kinobalon 128, 200
 • kinologija 163
 • Kirgizija 127
 • Kirka (mitološka junakinja) - V leposlovju 85
 • Kitajska 127
 • kitajske legende 156
 • kitajski horoskop 156
 • Kitajski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 201
 • kitajščina 156
 • Klavir - Učbeniki 51
 • Knjige - V otroškem leposlovju 160
 • knjige igrače 135
 • knjige za dislektike 145
 • knjige za otroke 1
 • Književnost - Matura - Priročniki 54
 • književnost glej Literatura
 • knjižnice 160
 • koledarji 156
 • koloidno srebro 40
 • komedija 195, 197, 200
 • konflikti 5
 • Konji - V otroškem leposlovju 138
 • konvertiti glej Spreobrnjenci
 • koprodukcija 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202
 • koronska kriza 15
 • koroški Slovenci 188
 • Kosovo - Podeželje - V otroškem leposlovju 162
 • Kranjska čebela - V otroškem leposlovju 155
 • krščanski svetniki 61
 • krščanstvo 124
 • Krščanstvo - Rimski imperij - 1.st.n.št. - V leposlovju 61
 • kultura 184
 • kulturna dediščina 33, 34


 • laž 159
 • Laž - V otroškem leposlovju 159
 • learning 30
 • Lennon, John, 1940-1980 - Biografije 52
 • lesarstvo 49
 • lesene gradnje 49
 • lisice 169
 • Literatura - Filozofija kulture 55
 • ljubezen 171
 • Ljubezen - Priročniki 7
 • ljubezenski romani 97
 • ljudska obramba 191
 • local studies 184
 • ločeni starši 5


 • Mačke - Vedenje 10
 • Madagaskar - Potopisi 117
 • Majniška deklaracija 1917 - Posvetovanja 192
 • Malarija 126
 • Malory (rodbina) - V leposlovju 83
 • manevrska struktura narodne zaščite 28
 • Manevrska struktura narodne zaščite Slovenije - Zborniki 29
 • Matematika
  • Matura - Priročniki 36
  • Vaje za srednje šole 36
 • matere in hčere 153, 154
 • Mathias Žusemski 186
 • Medic, Zlata Vokač glej Vokač, Zlata
 • mediji 160
 • meditacija 7
 • meditacije 152
 • Mednarodne migracije - 2020 - Zborniki 17
 • medosebni odnosi 7, 50, 159, 169
 • Medosebni odnosi - V otroškem leposlovju 143
 • medvedi 135
 • Meteorologija - Učbeniki za visoke šole 37
 • migranti 17
 • mladinski filmi 128, 193
 • mladinski igrani filmi 128, 193
 • Mladostniki - Ljubezen - V mladinskem leposlovju 84
 • Množični mediji - Mladina 22
 • Moč - Vaje 6
 • Modiano, Patrick, 1945- 86
 • motnje branja 145
 • motocikli 46
 • Motociklizem - Priročniki 46
 • motoristi 46
 • Motorna kolesa - Prometna varnost - Priročniki 46
 • Možgani 41
 • multivariatne metode 19
 • Muratova, Hatidze, 1964- - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 45
 • murni 155


 • način življenja 31
 • Nadarjenost
  • Družbeni vidik 21
  • V otroškem leposlovju 169
 • namestitev 40
 • Namišljeni prijatelji - Stripi - Knjige za otroke 153, 154
 • narava 38, 149, 153, 154, 155
 • naravno zdravljenje 44
 • Naravno zdravljenje - Priročniki 40
 • navade 132
 • nemški filmski režiserji 120
 • Nemški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 197
 • Nemški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 200
 • Nespečnost - V otroškem leposlovju 136
 • nesreče 159
 • nežnosti 132
 • Nizozemska književnost - Romani 167
 • Nizozemski mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 200
 • Nogomet - V otroškem leposlovju 135
 • nosečnost 42


 • oblikovanje 49
 • obrambna politika 28, 191
 • obutev 34
 • Obuvala - Slovenija 34
 • odgovornost 27
 • Odgovornost - V otroškem leposlovju 163
 • odkrivanke 135
 • Odnosi med spoloma - Teorija izbire 11
 • odpiranke 135
 • Oglaševanje - Slovenija - 1990-2020 47
 • ogrožene rastlinske vrste 149
 • ogrožene živalske vrste 149
 • okolje 149
 • okoljevarstveni ukrepi 149
 • Onesnaževanje okolja - Stripi - Knjige za mladino 149
 • optimizem 152
 • osamosvojitev 188
 • osamosvojitvena vojna 191
 • osebna higiena 132
 • osebna moč 152
 • osebne uzpovedi 40
 • osebnostni razvoj 14
 • Osmansko cesarstvo - Zgodovina - V leposlovju 110
 • otroci 5, 50, 143
 • Otroci
  • Sposobnosti - V otroškem leposlovju 161
  • Vsakdanje življenje - Knjige za otroke 35
  • Vzgoja - Danska 31
 • otrok 27
 • otroška poezija 135, 145
 • otroški filmi 193
 • otroški vrtci 143
 • otroštvo 185


 • Pakistan
  • Domoznanstvo 20
  • Potopisi 20
 • pandemija 15
 • pasje šole 163
 • pesmi za otroke 135, 145
 • Petterson, Per, 1952- - "Ut og stjaele hester" - "Konje krast" 54
 • Picquart, Georges, 1854-1914 - V filmu - Video DVD-ji 199
 • pikapolonica 132
 • pisateljevanje 185
 • planiranje 30
 • planning 30
 • plavanje 156
 • pluralizem 16
 • pogum 153, 154, 159
 • Pohlin, Marko, 1735-1801 - Interpretacija - Zborniki 56
 • polhi 147
 • policija 29
 • Policistke - V leposlovju 99
 • politična oblast 24
 • politične razmere 20
 • Politično nasilje 24
 • pomlad 137
 • Pomlad - V otroškem leposlovju 137
 • pomoč 136, 143, 155
 • Popit, Barbara - Spomini 123
 • Posameznik - Družbeni odnosi - Zborniki 15
 • poslovanje 26
 • postmoderna 16
 • postmoderna literatura 55
 • posvojitve 163
 • poštenost 159
 • Potopisi 108
 • potovanja 127
 • potovanja okoli sveta 142
 • Potovanje - V otroškem leposlovju 142
 • poučno leposlovje 163, 185
 • požrešnost 147
 • pravljice 136, 185
 • prebivalstvo 18
 • Prehlad - Knjige za otroke 43
 • premoženje 27
 • prevare 156
 • Prihodnost - Rusija - V leposlovju 106
 • prijatelji 136, 142
 • Prijatelji - V leposlovju 99
 • prijateljstvo 156, 164
 • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 169
 • priredbe 156
 • Prirovedništvo - Slovenija 33
 • Priscila glej Priskilla
 • Priska glej Priskilla
 • Priskilla, svetnica, 1.st.n.št. - V leposlovju 61
 • prodaja 133
 • programi 30
 • programmes 30
 • Prostitucija - Pariz - V leposlovju 64
 • Prostovoljci - Dobrodelne dejavnosti - Indija 122
 • prva svetovna vojna glej Svetovna vojna 1914-1918
 • prvo vratno vretence 40
 • psi 143
 • Psi - V otroškem leposlovju 163
 • psihologija 38
 • psihološki pritiski 5
 • ptice 137
 • Ptice - V otroškem leposlovju 133
 • ptice selivke 137
 • pustolovski filmi 193
 • pustolovščine 153, 154, 164


 • računalniki 160
 • Raziskovalni tabori - V mladinskem leposlovju 164
 • raziskovanje 142
 • različnost 143
 • Razveza zakonske zveze - Psihološki vidik 5
 • Read, Sally, 1971- - Spreobrnitev - Spomini 124
 • recepti 44
 • reke 156
 • religija 16
 • Religioznost - 20.st. 16
 • resnica 159
 • resničnost 185
 • rešitve 187
 • Rimsko cesarstvo 61
 • rimsko pravo 27
 • risane pravljice 153, 154
 • risane zgodbe 153, 154
 • rojstvo 42
 • romantična komedija 197
 • romantične zgodbe 97
 • ruska književnost 106
 • Ruski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 196


 • Sade, Donatien Alphonse François de, 1740-1814 - Sodni procesi - V leposlovju 64
 • Samopremagovanje 12
 • Samorealizacija 8, 10
 • samorealizacija 14
 • Samospoznavanje - Priročniki 7
 • Samozavedanje - Priročniki 14
 • samozavest 14
 • Samozavest - V otroškem leposlovju 161
 • samozdravljenje 40
 • sanje 152
 • sekularizacija 16
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre
 • simbolika 156
 • Skavti - V mladinskem leposlovju 165
 • skrb za živali 163
 • skrbnik 27
 • skrbništvo 27
 • Slikarji - V leposlovju 89, 90
 • slikopisi 4
 • Slonokoščena obala 50
 • Slovenci
  • Narodna gibanja - 20.st. - Posvetovanja 192
  • Zgodovina - 20.st. - Posvetovanja 192
 • Slovenija
  • Demografske spremembe 18
  • Družbene razmere - 2020 23
  • Osamosvojitev - Knjige za mladino 190
  • Zgodovina
   • 1980-1992 - Knjige za mladino 190
   • 1990 - Zborniki 189
 • Slovenija. Teritorialna obramba
  • 1990 - Zborniki 189
  • Zborniki 191
 • Slovenska arhitektura - Les - 21.st. - Priročniki 49
 • slovenska književnost 116
 • Slovenska književnost
  • Kratka proza 65
  • Mladinska književnost - Kratka proza 148
  • Romani 72
 • slovenska vojska 188
 • Slovenska vojska
  • Organizacija - 1990-1991 - Zborniki 29
  • Zgodovina
   • 1990 - Zborniki 28
   • 1990-1991 - Zborniki 29
   • Zborniki 191
 • Slovenski igrani filmi
  • Filmska drama - Video DVD-ji 198, 205
  • Filmska komedija - Video DVD-ji 197
 • slovenski ljudski pregovori 32
 • slovenski pisatelji 116
 • slovenski politiki 192
 • slovenski umetniki 48
 • Slovensko ljudsko slovstvo - Dolenjska 32
 • slovenščina 156
 • Slovenščina - 18.st. - Slovarji 56
 • Smrekar, Hinko, 1883-1942 - Biografije 48
 • Smučarske skakalnice - Razvoj 53
 • smučarski skakalni centri 53
 • smučarski skoki 53
 • social conditions 184
 • socializem 27
 • society 184
 • Sociobiologija 38
 • sociografija 184
 • sociography 184
 • sorojenci 42
 • South Korea 184
 • spanje 40
 • Spanje - V otroškem leposlovju 132, 136
 • spletni dnevniki 17
 • spolna etika 9
 • Spolnost
  • Sadizem - V leposlovju 64
  • Zgodovina 9
 • spomini 14
 • sports 184
 • sprejemanje 143
 • Spreobrnjenci - Spomini 124
 • sprostitev 7
 • SPSS 19
 • Srbski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 198, 203
 • Sreča - V otroškem leposlovju 133
 • srednji vek 186
 • stari Rim 61
 • Starševstvo - Danska 31
 • Starši - Ločitev - Otroška psihologija 5
 • state system 184
 • statistične metode 19
 • Statistika 19
 • strah 143
 • stripi 1
 • svetniki 61
 • svetopisemske osebe 61
 • svetovanje 14
 • Svetovna vojna 1914-1918 - Dolomiti - V leposlovju 75
 • svetovni nazor 13
 • Svoboda 24
 • Swift, Jonathan, 1667-1745 - "Gulliver's travels" - Stripi 2


 • šole 7, 171, 172
 • Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 202
 • šport 184
 • Štajerska (Slovenija) - Zgodovina - 1990-1991 - Zborniki 29
 • štorklje 169
 • študij na daljavo 30
 • študije 49
 • študije primerov 5
 • Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 201


 • talenti 169
 • teaching methods 30
 • tečaji 169
 • tehnika vožnje 46
 • Tehnologija - Filozofija 3
 • tekmovalnost 169
 • tekmovanja 156
 • teritorialna obramba 29
 • Teritorialna obramba - Zgodovina - Severna Primorska - Zborniki 191
 • težave pri branju 145
 • thriller 201, 202
 • Topovi - V leposlovju 75
 • Totalitarizem - V leposlovju 106
 • tourism 184
 • Trdina, Janez, 1830-1905 32
 • triler 201, 202
 • trobentice 137
 • troli 154
 • turistična ponudba 26
 • turizem 184
 • Turizem
  • Gostoljubje 26
  • Organizacija poslovanja 26
  • Poklicna etika 26
 • Turški vpadi - Slavonija - V leposlovju 110
 • turško cesarstvo 110


 • učne metode 30
 • uganke 187
 • Umetna inteligenca - Filozofija 3
 • Umori - V leposlovju 99
 • Umske sposobnosti - Krepitev - Vaje 41
 • uporaba lesa 49
 • uporništvo 171, 172
 • uspavanje 136
 • Ustna votlina - Bolezni 39


 • v mladinskem leposlovju 137, 147, 152
 • Vampirji - V mladinskem leposlovju 84
 • Varda, Agnès, režiserka, 1928-2019 - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 204
 • varna vožnja 46
 • Varnost 19
 • varstvo narave 155
 • varstvo okolja 149
 • varstvoslovje 19
 • velikani 153
 • velike tiskane črke 4, 157
 • vera 16
 • vijolice 137
 • Virusi - Knjige za otroke 134
 • Virusne infekcije - Zaščitni ukrepi - Knjige za otroke 134
 • vitalnost 6
 • vojaška obramba 28
 • Vojnović, Goran, 1980- - "Figa" 54
 • Vokač Medic, Zlata glej Vokač, Zlata
 • Vokač, Zlata, 1926-1995
  • Biografije 186
  • "Marpurgi" 186
 • volk 136
 • Volk - Stripi - Knjige za mladino 149
 • vožnja 46
 • vračanje 147
 • vragolije 50, 171, 172
 • vrednote 7, 156
 • vrste skrbništva 27
 • vsakdan 171, 172
 • vzgojiteljice 143


 • zakonodaja 27
 • Zakonska zveza - Teorija izbire 11
 • zaupanje 152
 • Zavetišča za živali - V otroškem leposlovju 163
 • zborniki 192
 • zdravilne rastline 44
 • zdravilni čaji 44
 • Zdravniški pregled - Knjige za otroke 43
 • zdravstvene težave 44
 • Zeliščni pripravki - Priročniki 44
 • zgodovina 20, 184
 • Zgodovina - Knjige za otroke 187
 • zgodovinska drama 199
 • zgodovinske romance 97
 • zgodovinski pregledi 9, 186
 • zgodovinski romani 186
 • znanilci pomladi 137
 • zvezde 152
 • zvončki 137


 • Ženske - Zgodovina - Zborniki 21
 • Židje glej Judje
 • živali 135, 147
 • Živali
  • Knjige za otroke 151
  • V otroškem leposlovju 145, 156
 • življenje 185
 • življenjska energija 6
 • življenjska modrost 40, 133, 156
 • Življenjska modrost - V leposlovju 120
 • Žusem 186
 • Žvrkljanje olja 39
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKSNT, 12. 4. 2021
NOVOSTI - JUNIJ 2017


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI - JUNIJ 2017


1.
        WARRIOR [Videoposnetek] = Bojevnik / directed by Gavin O'Connor ; screenplay by Gavin O'Connor & Anthony Tambakis & Cliff Dorfman ; story by Gavin O'Connor & Cliff Dorfman ; director of photography Masanobu Takayanagi ; music by Mark Isham. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. - 1 video DVD (ca 135 in) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Lionsgate itd. - Q 066. - Igrajo: Tom Hardy, Nick Nolte, Joel Edgerton itd.
a) Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) ameriški igrani filmi c) filmska drama d) športni film e) DVD

791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 262002688


0 SPLOŠNO


2.
DOLENC, Sašo, 1973-
        Vesolje zgodb : eseji o znanosti / Sašo Dolenc. - Ljubljana : Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, 2017 (Begunje : Cicero). - 316 str. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94070-5-9
a) Znanost b) Filozofija narave c) vednost d) epistemologija e) informacijska tehnologija

001
113/119
COBISS.SI-ID 287283456


004 RAČUNALNIŠTVO


3.
HERZOG, Werner
        Lo and behold [Videoposnetek] : reveries of the connected world = Glej in se čudi : sanjarije o povezanem svetu / written & directed by Werner Herzog ; director of photography Peter Zeitlinger ; music composed and performed by Mark degli Antoni with Sebastian Steinberg ; prevedel Dušan Rebolj. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (97 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5275828/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. na embalaži: Sanjarjenje o povezanem svetu. - Podnapisi v hrv. in slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Saville Productions itd. - Sodelujejo: Leonard Kleinrock, Danny Hillis, Bob Kahn, Sebastian Thrun, Ted Nelson, Lawrence Krauss, Kevin Mitnick, Shawn Carpenter, Elon Musk itd. - Vsebina: The Early days = Začetki ; The Glory of the net = Glorija mreže ; The Dark side = Temna plat ; Life without the net = Življenje brez omrežja ; The End of the net = Propad omrežja ; Earthly invaders = Napadalci z Zemlje ; Internet on Mars = Internet na Marsu ; Artificial intelligence = Umetna inteligenca ; The Internet of me = Moj internet ; The Future = Prihodnost. - Za mladino in odrasle
a) Internet (računalniško omrežje) - Dokumentarni film - Video DVD-ji b) Svetovni splet - Dokumentarni film - Video DVD-ji c) zgodovinski pregledi d) medmrežje e) WWW f) World Wide Web

791.229.2:004.738.5(086.82)
004.738.5:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113330526

4.
        SI robotika / uredil Marko Munih. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 (Ljubljana : Studio Print). - XL, 317 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo prispevkov v slov., čestitke v slov. ali angl. - 400 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-213-266-8
a) Kralj, Alojz (1937-) - Spomini sodobnikov b) Robotika - Zborniki c) Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki d) robotizacija e) roboti f) senzorji g) robots h) computer vision i) sensors j) artificial intelligence

007.52:004.896(082)
004.896(082)
COBISS.SI-ID 288886016

5.
TEKMOVANJE ACM v znanju računalništva (11 ; 2016 ; Ljubljana)
        Bilten / 11. tekmovanje ACM v znanju računalništva, Ljubljana, 19. marca 2016 ; [avtorji nalog Nino Bašić ... [et al.] ; uredil Janez Brank]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://rtk.ijs.si/2016/rtk2016-bilten-tisk.pdf. - Nasl. v kolofonu: Bilten 11. tekmovanja ACM v znanju računalništva. - Navedba korporativnega avtorja na ov.:11. tekmovanje ACM iz računalništva in informatike. - ACM je Association for Computing Machinery. - 200 izv.

ISBN 978-961-264-106-1
a) Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija

37.091.27:004(497.4)
COBISS.SI-ID 287731712

6.
ŽNIDAR, Tamara
        Priročnik za spletno previdnost : varnost in zasebnost na spletu / Tamara Žnidar ; [ilustracije iStock.com/ denis_pc ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 37 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-70-0
a) Internet (računalniško omrežje) - Varnost - Priročniki - Knjige za mladino b) svetovni splet c) zasebnost

004.738.5.056(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289755904


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


7.
AVSEC, Andreja
        Temeljni vidiki osebnosti / Andreja Avsec, Tina Kavčič, Mojca Petrič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 205-247

ISBN 978-961-237-924-7
a) Osebnost - Učbeniki za visoke šole b) psihodiagnostika c) psihologija osebnosti d) inteligentnost e) samozavedanje f) samopodoba g) jaz

159.923.2(075.8)
COBISS.SI-ID 290146304

8.
BRACKEN, Ann, psihoterapevtka
        Um, telo, dojenček : [kako s kognitivno vedenjsko terapijo, s pozornostjo in s pravilno prehrano premagamo stres pri težavah z nosečnostjo] / Ann Bracken ; [ilustracije Juliet Percival ; prevod Milena Podgoršek]. - Izola : Vita, 2017. - XIII, 234 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 1.000 izv. - O avtorici in sodelavcih: str. VI-VII. - Predgovor / Alice Domar: str. XI-XIII. - Opombe z bibliografijo: str. 215-224. - Kazalo

ISBN 978-961-93908-5-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-93908-6-3 (broš.)
a) Neplodnost - Psihološki vidik b) Neplodnost - Zdravljenje

618.177:159.9
159.9
COBISS.SI-ID 289612544

9.
CROOS-Müller, Claudia
        Vso srečo! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob črnogledosti, negotovosti, smoli in raznih spodrsljajih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 40 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Viel Glück : das kleine Überlebensbuch : Soforthilfe bei Schwarzsehen, Selbstzweifeln, Pech und Pannen. - Ilustr. na notr. str. ov. in spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [41]. - Bibliografija: str. 40

ISBN 978-961-278-319-8
a) Sreča - Psihološki nasveti - Knjige za otroke b) pozitivno mišljenje c) strah d) tesnoba

17.023.34(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288960512

10.
GRUŠOVNIK, Tomaž
        Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti / Tomaž Grušovnik. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2016 ([Celje] : Koštomaj). - 235 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 209-222 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6964-64-7 (broš.)
a) Živali - Etika b) Okoljska problematika - Filozofski vidik c) antropocentrizem d) praktična filozofija

179.3:502/504
COBISS.SI-ID 287352576

11.
HYATT, Michael S.
        Živeti s ciljem : kako sestaviti uspešen življenjski načrt? / Michael Hyatt in Daniel Harkavy ; [prevod Niki Neubauer]. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 126 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Living forward. - 800 izv. - O avtorjih: str. 124-125. - Bibliografija z opombami: str. 122-123

ISBN 978-961-04-0406-4
a) Samorealizacija - Priročniki b) Življenje - Načrtovanje - Priročniki c) odločitve d) uspeh e) zadovoljstvo

159.922(035)
COBISS.SI-ID 289924096

12.
INSTITUT IPAL. Akademija (7 ; 2017 ; Ljubljana)
        Karma in njena preobrazba : zbornik / Sedma Akademija Instituta IPAL ; [zbral in uredil Robert Špan]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2017. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm

Uvod k zborniku 7. Akademije Instituta IPAL / Matjaž Regovec: str. 7. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali srb. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6967-27-3
a) Astrologija - Zborniki b) psihološka astrologija c) psihologija d) psihoanaliza e) karma

133.52:159.9(082)
COBISS.SI-ID 288645888

13.
JOHNSON, Sue
        Močno me objemi : sedem pogovorov za vseživljenjsko ljubezen / Sue Johnson ; [prevedla Katarina Čuk]. - Brežice : Primus, 2017 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 287 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Ljubiti ZaVedno)

Prevod dela: Hold me tight. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Mojca in Primož Šeme: str. 11-14. - O avtorici: str. 287 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 279-286

ISBN 978-961-6950-84-8
a) Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) Medosebni odnosi - Povezanost - Priročniki d) partnerski odnosi e) ljubezenski odnosi f) partnerstvo g) zakonska zveza h) čustva i) pogovor j) partnerska terapija

159.922:177.6(035)
COBISS.SI-ID 289856512

14.
JURIČ Šenk, Sabina
        Kako najti moč za samopomoč? : odgovori na vprašanja ljudem v stiski / Sabina Jurič Šenk. - Ljubljana : Centerkontura, 2016 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 215 str. ; 24 cm

300 izv. - Mnenje o knjigi / Christian Gostečnik: str. 7. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6252-21-8
a) Duševna stiska - Samopomoč

159.972
COBISS.SI-ID 286231808

15.
NUHIJEV-Galičič, Vera
        Zasledovalke sreče / Vera Nuhijev Galičič. - Ljubljana : Forma 7, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 184 str. ; 21 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7000-05-4
a) Sreča - Psihološki nasveti - V leposlovju b) kvaliteta življenja c) pozitivno mišljenje

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289107968

16.
OGOREVC, Marjan
        Spreminjamo sebe, spreminjamo svet : priredba cikla šestih predavanj v Cankarjevem domu (Linhartova dvorana), Ljubljana, 2016/2017 / Marjan Ogorevc ; [spremna beseda Eva Senčar, Marko Pavliha ; uredila in po transkripciji priredila Eva Senčar]. - Brežice : samozal., 2017 ([Brežice] : Primus). - 236 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD

Potiskana zavihka ov. - Tisk na zahtevo. - Je smeh in so solze. Ne jemljimo se preresno / Eva Senčar: str. 9-11. - "Blurb" za Marjana Ogorevca / Marko Pavliha: str. 215-216. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Na priloženem CD-ju so zvočni posnetki odlomkov predavanj. - Bibliografija: str. 221-223. - Osebna bibliografija za obdobje 2000-17: str. 225-230

ISBN 978-961-92526-9-7
a) Ogorevc, Marjan (1954-) - Predavanje b) Osebnostni razvoj c) Medosebni odnosi d) Življenje - Smisel e) Življenje - Spremembe f) življenjska modrost g) duhovna rast h) družina i) družbeni odnosi j) bioterapija k) karmična diagnostika l) naravno zdravljenje m) energija n) uspeh o) reševanje problemov

159.92(081)
124.2(081)
615.85Ogorevc M.(042.3)
COBISS.SI-ID 290393856

17.
O'MORAIN, Padraig
        Čuječnost za zaskrbljene : premagajate vsakdanji stres in tesnobo / Padraig O'Morain ; [prevod Tanja Rojc]. - Ljubljana : Vita, 2017 ([s. l. : s. n.]). - VII, 188 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Mindfulness for worriers. - 1.000 izv. - O avtorju: str. III. - Kazalo

ISBN 978-961-93908-3-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-93908-4-9 (broš.)
a) Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Kognitivna terapija - Priročniki c) zaskrbljenost d) stres e) tesnoba f) panika g) čuječnost h) samozavedanje i) umirjenost j) psihološki nasveti k) tehnike l) vaje

159.955:615.851(035)
616.89-008.441(035)
COBISS.SI-ID 289736448

18.
PODGORŠEK, Veronika
        Ljubezen na terapiji : vodnik do srečnega partnerstva / Veronika Podgoršek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 287 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Ogledalo)

2.000 izv. - O avtorici: str. [289]

ISBN 978-961-01-4640-7
a) Odnosi med spoloma - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) partnerski odnosi d) ljubezenski odnosi e) partnerstvo f) zakonska zveza g) intimnost h) spolnost i) komunikacija j) družina k) starševstvo l) nezvestoba m) relacijska družinska terapija

159.922.1(035)
COBISS.SI-ID 289949184

19.
RED Hawk
        Opazovanje sebe : prebujanje zavedanja. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso / Red Hawk ; [prevedla Dora Debeljak]. - 1. natis. - Maribor : Zavod Gaia Planet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 173 str. ; 21 cm

Prevod dela: Self observation : the awakening of conscience. - 400 izv. - O avtorju: str. 173. - Bibliografija: str. 171-172

ISBN 978-961-285-704-2
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 290201856

20.
RUTAR, Cvetka
        Jaz, poti do čustvene razbremenitve in kvalitetnega sobivanja / Cvetka Rutar. - Spremenjena in dopolnjena izd. - Dobrova : Animayush, 2017. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

Soustvarjalcem na pot / Vanja Kavčnik Kolar: str. 7-10. - 100 izv.

ISBN 978-961-94114-1-4
a) Samorealizacija - Otroci - Priročniki b) Osebnostni razvoj - Otroci - Priročniki c) Otroci - Čustva - Sproščanje - Priročniki d) osebnostna rast e) čuječnost f) vizualizacija g) učenci h) otroška literatura i) slikanice j) branje k) otroška psihologija

159.922.7(035)
37.015.311(035)
COBISS.SI-ID 289449728

21.
SHARMA, Robin Shilp, 1964-
        Odkrij svojo usodo : sedem stopenj samoprebujenja z menihom, ki je prodal svojega ferrarija / Robin Sharma ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 224 str. ; 20 cm

Prevod dela: Discover your destiny. - O avtorju: str. 224. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3440-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3441-4 (broš.)
a) Samospoznavanje

159.923.2
COBISS.SI-ID 290202624

22.
ŠKOBALJ, Eva
        Čuječnost in vzgoja / Eva Škobalj. - Maribor : Ekološko-kulturno društvo za boljši svet, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 200 str. ; 21 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 1.500 izv. - Fotogr. avtorja na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-92876-1-3
a) čuječnost b) kritično mišljenje c) vzgoja

159.955:37
COBISS.SI-ID 288647936

23.
TOLLE, Eckhart
        Zdaj! : resnično tvoj je samo ta trenutek : [vodnik za samouresničenje] / Eckhart Tolle ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 4. ponatis. - Kranj : Ganeš, 2009 (Ljubljana : Korotan). - XXV, 204 str. ; 25 cm

Prevod dela: The power of now. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv. - O avtorju: str. V. - Predgovor založnika / Marc Allen: str. XV-XVII. - Spremna beseda / Russell E. DiCarlo: str. XIX-XXIII

ISBN 978-961-200-046-2
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje e) psihološki nasveti

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 243004416

24.
WINNEWISSER, Sylvia
        Lunine mene : srečno življenje v sozvočju z Luninim ciklom : zdravje, prehrana, dom / [Sylvia Winnewisser ; prevedla Mateja Malnar Štembal ; slikovno gradivo Shutterstock.com]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 207 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Glücklich leben mit den Mondphasen. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Lunin koledar 2017-2026: str. 167-207

ISBN 978-961-00-3225-0
a) Luna - Vplivi - Priročniki b) Lunin koledar c) lunine mene d) astrologija e) astrološka znamenja f) zdravje g) nega telesa h) prehrana i) dom j) nasveti

133.522.3:523.34(035)
523.34:613(035)
050.9
COBISS.SI-ID 287969024

25.
ZELLINGER, Renate C.
        Interpretacija sanj za srečno življenje : razumevanje motivov in simbolov / [Renate C. Zellinger ; prevedla Andrea Potočnik ; slikovno gradivo Shutterstock.com]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 207 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Traumdeutung. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3186-4
a) Sanje - Interpretacija - Priročniki b) Sanjske knjige c) razlaga sanj d) motivi e) simboli

159.963.38(035)
398.7
COBISS.SI-ID 287236864

26.
ŽVAB, Andraž Marjan
        Magična filozofija Aleistra Crowleya : [(esej)] / Andraž Žvab ; [spremna beseda Vili Ravnjak]. - Maribor : Ibis, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. - Tisk na zahtevo. - O avtorju: str. 130. - Spremna beseda / Vili Ravnjak: str. 131-132. - Bibliografija: str. 133-138 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93607-9-8
a) Crowley, Aleister (1875-1947) b) ezoterične šole

141.331
COBISS.SI-ID 281715200


2 VERSTVO


27.
GRÜN, Anselm
        Kaj nam omogoča živeti : svetopisemska modrost za vsakdanjik / Anselm Grün ; [prevod Barbara Babšek]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 193 str. ; 20 cm

Prevod dela: Was uns leben lässt. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-265-165-7
a) Biblia - Premišljevanja b) Svetopisemske zgodbe - Psihološki vidik c) Duhovnost - Krščanstvo d) Življenjska modrost e) krščanska duhovnost

27-236.5:159.92
27-583-23
27-23:17.023.3
COBISS.SI-ID 289462272


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


28.
CEGLAR, Irena
        Biti mama : izkušnja žensk z intelektualno oviro / Irena Ceglar. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2017 ([S. l.] : Arma). - 229 str. : graf. prikazi ; 21 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 205-229

ISBN 978-961-6991-05-6
a) Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija

316.344.7:173.5(497.4)
COBISS.SI-ID 290231552

29.
MILLER, Daniel, 1954-
        Materialna kultura / Daniel Miller ; [prevod Polona Petek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2016 ([Ljubljana] : Studio print). - 232 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Stuff. - 400 izv. - Bibliografija: str. 217-232 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-66-2 (broš.)
a) Materialna kultura - Družbeni vidik b) Material culture c) etnologija d) antropologija e) potrošništvo f) način življenja g) množični mediji h) oblačilna kultura

316.728
39:316
COBISS.SI-ID 288309760

30.
        OSEMDESETA o osemdesetih / [urednica Bojana Piškur ; avtorji in avtorice besedil Tea Hvala ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 77 str. ; 27 cm

Urednica in avtorji besedil so navedeni v kolofonu. - Publikacija je del petletnega programa Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989. - 300 izv. - Uvodnik / Bojana Piškur: str. 7. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-206-124-1
a) osemdeseta leta 20.st. b) Slovenija c) Jugoslavija d) družbenopolitične razmere e) civilna družba f) družbena gibanja g) politični vidik h) filozofski vidik i) sodobna umetnost j) feministični aktivizem

316.7(082)
COBISS.SI-ID 289220608

31.
SALECL, Renata
        Tek na mestu / Renata Salecl. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. ; 21 cm. - (Kultura)

1.500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4575-2
a) Družbeni procesi - Psihološki vidik b) Neoliberalizem c) družba d) družbeni odnosi e) socialna psihologija f) psihoanaliza

316.4
159.964.2:316.4
COBISS.SI-ID 289804544


32 POLITIKA


32.
FOUNTAIN, Jeff
        Globoko ukoreninjen : evropska vizija Roberta Schumana / Jeff Fountain ; [prevedla Mojca Masterl Štefanič ; spremne besede Lojze Peterle, Igor Senčar, Igor Bahovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 197 str. ; 22 cm

600 izv. - Prevod dela: Deeply rooted : the forgotten vision of Robert Schuman. - Knjigi na pot / Lojze Peterle: str. 9-14. - Predgovor / Thomas Schirrmacher: str. 19-20. - Nazaj k izviru / Igor Senčar: str. 161-175. - Robert Schuman in Evropa: delovanje iz vizije / Igor Bahovec: str. 177-195. - O avtorju: str. 197-[198]. - Bibliografija: str. 159-160

ISBN 978-961-04-0389-0
a) Evropska unija b) Mednarodni ekonomski odnosi - Evropa c) Evropa - Integracija

061.1EU
327(4)
COBISS.SI-ID 289181184

33.
LADIKA, Dejan
        Slovensko - ameriški odnosi : prvih 25 let / Dejan Ladika. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - VI, 282 str. : tabele ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 282. - Bibliografija: str. 267-277

ISBN 978-961-235-815-0 (broš.)
a) Slovenija - Odnosi - Združene države Amerike b) Združene države Amerike - Odnosi - Slovenija c) meddržavni odnosi d) zunanja politika

327(497.4:73)
COBISS.SI-ID 290000384

34.
        SLOVENCI in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi / uredila Žarko Lazarević in Aleš Gabrič ; [prevod iz bolgarščine Ljudmil Dimitrov, prevod iz angleščine Natalija Majsova]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 293 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 15)

300 izv. - O avtorjih: str. 289-293. - Bibliografija: str. 264-286 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6386-75-3

327(497.4:497.2)(082)
339.92(497.4:497.2)(082)
COBISS.SI-ID 288003840

35.
SNYDER, Timothy
        O tiraniji : dvajset stvari, ki smo se jih naučili iz dvajsetega stoletja / Timothy Snyder ; prevedel Luka Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2017. - 139 str. ; 18 cm

Prevod dela: On tyranny. - 800 izv. - Predstavitev avtorja: str. [143]

ISBN 978-961-94115-7-5
a) Svetovna zgodovina - 20.st. b) Politična kultura c) Politika - Etika d) Demokracija e) Avtoritarnost f) despotizem g) tiranija

321.01
94(100)"19"
COBISS.SI-ID 290339072


33 GOSPODARSTVO


36.
BOHINC, Rado, 1949-
        Družbena odgovornost / Rado Bohinc. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 448 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Recenzija knjige / Borut Bratina: str. 447. - Recenzija knjige / Marijan Kocbek: str. 448. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - Bibliografija: str. 431-446. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-235-814-3
a) Podjetja - Korporativno upravljanje b) Upravljanje - Družbena odgovornost c) Družbena odgovornost podjetij d) Social responsibility of business enterprises e) Ekonomska neenakost f) Economic inequality g) Socialna ekonomija h) Socioeconomics i) Slovenija j) Slovenia

005.35
COBISS.SI-ID 289539072

37.
SVETE, Gorazd
        Zaslužek na internetu za začetnike : kako postaviti posel na spletu iz nič / Gorazd Svete ; [fotografije Gorazd Svete, Pixaby]. - Kočevje : G. Svete, 2017 ([Ljubljana] : Luart). - 154 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Na ov. tudi: Kako začeti posel iz nič v čim krajšem času in s čim manjšo investicijo ; Izkušnje, ki vam bodo skrajšale pot iz 3 let na 3 mesece

ISBN 978-961-285-672-4
a) Podjetništvo - Priročniki b) Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki

658:004.738.5
339.138:004.738.5
COBISS.SI-ID 289791744


34 PRAVO


38.
OVČAK Kos, Maja
        Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo / Maja Ovčak Kos. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2017. - 100 str. ; 30 cm. - (Učbeniki MFDPŠ, ISSN 2232-6332)

100 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 99

ISBN 978-961-6813-42-6
a) Gospodarsko pravo - Vaje za visoke šole

347.72(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 288252160


36 SOCIALNO DELO


39.
MACUH, Bojan
        Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše : znanstvena monografija / Bojan Macuh. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 272 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 101)

100 izv. - Predgovor / Jana Goriup: str. 13-19. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Recenzenti Jana Goriup, Milena Kerndl. - Kazalo. - Bibliografija: str. 223-238

ISBN 978-961-6620-97-0
a) Domovi za starejše ljudi b) Starejši ljudje - Življenjski stil c) socialno skrbstvo d) staranje e) vseživljenjsko učenje

364-54-053.9:304.3
316.728-053.88
COBISS.SI-ID 91595265


37 VZGOJA


40.
KUBALE, Valentin
        Metodično oblikovanje učnih tem / [[besedilo ter] slike in obrazci] Valentin Zdravko Kubale. - Celje : samozal., 2016 ([s. l. : s. n.]). - 134 str. : ilustr. ; 21 cm

50 izv. - O avtorju: str. [135]. - Bibliografija: str. 131-134

ISBN 978-961-92477-5-4
a) Pouk - Načrtovanje b) učne teme c) učne enote d) praktični pouk e) didaktika f) metodika pouka

37.091.3
COBISS.SI-ID 88490497

41.
LEPIČNIK-Vodopivec, Jurka
        Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica : [znanstvena monografija] / Jurka Lepičnik Vodopivec, Maja Hmelak. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2016. - 125 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 1)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Izdaja je sofinancirana po pogodbi ARRS za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij. - 300 izv. - O avtoricah na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 103-116. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6984-67-6
a) Vzgojitelji - Pedagoško delo b) otroški vrtci c) predšolska vzgoja

373.2.011.3-051
COBISS.SI-ID 287648768

42.
OSNOVNA šola (Lesično)
        [Petsto petdeset]
        550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično : monografija / Jože Lipnik in Irena Krajnc ; [fotografije Janko Zorin idr.]. - 1. natis. - Lesično : Osnovna šola : Kulturno društvo Lesično - Pilštanj, 2016 ([Celje] : Grafika Gracer). - 130 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 129

ISBN 978-961-285-360-0
a) Osnovna šola (Lesično) - Zgodovina b) Šolstvo - Zgodovina - Pilštanj c) Šolstvo - Zgodovina - Lesično d) osnovne šole e) zgodovinski pregledi

373.3(497.4Lesično)(091)
COBISS.SI-ID 285626112

43.
        RAZSEŽNOSTI sodobnih učnih okolij = Dimensions of contemporary learning environments / uredila Silva Bratož ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017. - 404 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 3)

Prispevki v slov., angl. ali srb. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. ali srb. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6984-98-0
a) Pedagogika - Zborniki b) Pouk - Zborniki c) Učenje - Zborniki d) učno okolje e) inovativnost

37.01(082)
37.091.3(082)
COBISS.SI-ID 289080832

44.
ŠINKOVEC, Silvo
        Vzgojni načrt v šoli : spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev / Silvo Šinkovec. Dodatek Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole. - Ljubljana : Jutro : Inštitut Franca Pedička, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 201-212 in opombe z bibliografijo na koncu str.

ISBN 978-961-6746-99-1 (Jutro)
a) Osnovne šole - Vzgoja b) Vzgojni načrti c) razvoj osebnosti d) smoter vzgoje e) vrednote

37.018
373.3
COBISS.SI-ID 288857344

45.
VELKOVRH, Ciril
        Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja : razstava starih razglednic in novih fotografij stoletnih šolskih stavb / [avtorja kataloga Ciril Velkovrh in Polona Koželj ; avtor novih fotografij Ciril Velkovrh]. - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 2016 (Jesenice : Antus). - 63 str. : ilustr. ; 13 x 23 cm

Ciril Velkovrh: od matematike prek knjig do fotografije / Milan Hladnik: str. 60-61. - 200 izv. - Bibliografija: str. 62-63

ISBN 978-961-6764-13-1
a) Šole - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi b) Šolske zgradbe - Slovenija - Razstavni katalogi c) fotografije d) razglednice e) Kmetijska šola Šentjur f) domoznanska zbirka SIKORM

727:373(497.4)(083.824)
37(497.4)(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 286840832

46.
ZOREC, Miha
        Ustvarjalno recikliranje : od vetrnice do rakete / [besedilo, fotografije] Miha Zorec. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 127 str. : ilustr. ; 31 cm

900 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93725-5-5
a) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki b) Recikliranje - Priročniki c) naredi sam d) ročne spretnosti

379.826:678.028.6(035)
COBISS.SI-ID 289820672


39 ETNOLOGIJA


47.
NARED, Matija
        Običaji, navade in verovanja na Madagaskarju : raziskovanje kulture plemena Antešakov z udeležbo / Matija Nared. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - 415 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 415. - Bibliografija: str. 404-413

ISBN 978-961-235-812-9
a) Antešaki (ljudstvo) b) Domorodna ljudstva c) Kulturna antropologija d) Indigenous peoples e) Cultural anthropology f) Madagaskar g) Madagaskar h) verovanje i) družba j) plemena k) klani l) družina m) kult prednikov n) ljudski običaji o) ordalne prakse p) žrtovanje

259.4(691):572
39(691)
COBISS.SI-ID 288394240

48.
        SLOVENSKE folklorne pripovedi, pregovori, zbadljivke in šaljivke / ilustracije, [uredil] Radko Oketič ; [spremno besedilo Zvonka Zupanič Slavec, Polona Škodič ; reprodukcije Igor Petaros, Klemen Oketič]. - Dane pri Sežani : samozal. R. Oketič, 2016 ([Ljubljana] : Present). - [90] str. : ilustr. ; 27 cm

400 izv. - Pronicljivi govorijo s humorjem / Zvonka Zupanič Slavec: str. 3. - Slikoviti figuralni svet ilustracije / Polona Škodič: str. 87

ISBN 978-961-283-680-1
a) Slovenske ljudske pripovedke b) folkloristika

398.2(497.4)
COBISS.SI-ID 285447424

49.
        STAROVERSTVO in staroverci : katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka 2 / [besedilo in uredništvo Pavel Medvešček in Darja Skrt ; zgodbe Pavel Medvešček ; ostala besedila Darja Skrt, Pavel Medvešček, Anica Cernatič Gregorič ; kazala Irena Bucik ; fotografije Radivoj Zavadlav ; zemljevidi Adrijana Perkon ... et al.]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 147 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Fotogr. na sprednji, ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - Kazala

ISBN 978-961-6201-66-7
a) Medvešček, Pavel (1933-) - Zbirateljstvo b) slovenska ljudska kultura c) etnologija d) etnološke zbirke e) verovanje f) magija g) amuleti h) razstavni katalogi

39(497.4):929Medvešček P.(083.824)
COBISS.SI-ID 287694848


55/56 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA. PALEONTOLOGIJA


50.
JERŠEK, Miha
        Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije / [avtorja besedil, fotografije, ilustracije in risbe] Miha Jeršek in Matija Križnar ; [uvodnik Breda Činč Juhant ; fotografije Igor Dolinar ... [et al.] ; geološka karta Slovenije Geološki zavod Slovenije ; risbe kristalov Mirjan Žorž in Miha Jeršek ; ilustracije in risbe Vladimir Leben ... et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 87 str. : ilustr. ; 29 cm + 3D očala

Ščepec vesolja, ujet v zakladnici geološke dediščine Slovenije / Breda Činč Juhant: str. 7. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 86. - Kazalo

ISBN 978-961-6367-44-8
a) Prirodoslovni muzej Slovenije - Geološke zbirke - Vodniki b) kamnine c) paleontologija d) mineralogija e) muzejske zbirke f) stalne razstave

069(497.4Ljubljana):55(036)
COBISS.SI-ID 289726976

51.
POVŽ, Meta
        Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji / Metka Povž, Andrej Gregori, Marija Gregori ; [slike Janez Gregori ... [et al.] ; risbe Andrej Gregori, Marija Prelog ; zemljevidi Metka Povž, Tomaž Seliškar]. - Ljubljana : Zavod Umbra, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 293 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Bibliografija: str. 281-285. - Kazali

ISBN 978-961-93813-0-4
a) Sladkovodne ribe - Slovenija - Priročniki b) Piškurji - Slovenija - Priročniki c) živalska morfologija d) živalska ekologija e) geografska razširjenost f) zemljevidi g) albumi

597.2/.5(28)(497.4)(035)
597.212(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 278529536


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


52.
        BIOLOGIJA 1 : o biologiji, celicah in genetiki : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah / Iztok Tomažič ... [et al.] ; [ilustratorja Aleš Sedmak in Iztok Tomažič ; slikovno gradivo Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 239 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv. - Povzetki pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-01-2101-5
a) Celična biologija - Učbeniki za srednje šole b) Citologija - Učbeniki za srednje šole c) Genetika - Učbeniki za srednje šole d) biologija e) celice f) geni

576.3(075.3)
575(075.3)
COBISS.SI-ID 290044672

53.
BONDAR, Carin
        Seks v svetu narave : o spolnosti in parjenju z vseh strani / Carin Bondar ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 387 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The nature of sex : the ins and outs of mating in the animal kingdom. - "Zgoščeno in zabavno raziskovanje 'kljunčkanja' v svetu narave!" --> ov. - Potiskana zavihka ov. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 311-373. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-80-8
a) Živali - Spolno vedenje b) etologija c) parjenje

591.551
COBISS.SI-ID 289875200

54.
KEARNEY, Brendan
        Čudovita živalska pustolovščina : raziskovalna odprava okoli sveta / [Ilustracije] Brendan Kearney ; besedilo in raziskave Anna Claybourne ; prevedel Andrej Kurillo. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 63 str. : ilustr. ; 36 cm

Prevod dela: The amazing animal adventure. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-94-7
a) Živali - Geografska razširjenost - Knjige za otroke

591.9(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288901632


61 MEDICINA


55.
BERTALANIČ, Sonja
        Post in celostna hrana človeka / Sonja Bertalanič ; [spremna beseda Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek]. - Maribor : Društvo Ibis, 2017. - 185 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Spremna beseda / Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek: str. 1-7. - Bibliografija: str. [188-196]

ISBN 978-961-285-694-6
a) Prehrana - Zdravje b) Presna hrana c) Post

613.2
COBISS.SI-ID 290124288

56.
CORNARO, Luigi, 1464-1566
        Kako živeti sto let : razprave o treznem življenju / po osebni pripovedi Luigija Cornara (1464-1566) ; [prevod Jaka Bombač]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017 ([Brežice] : Primus). - 64 str. ; 20 cm

Prevod dela: How to live 100 years; izv. stv. nasl.: La vita sobria. - 300 izv. - O avtorju: str. 63-64

ISBN 978-961-6861-60-1
a) Higiena b) Prehrana c) Staranje - Preprečevanje d) zdravo življenje e) dolgoživost f) zmernost

613
612.68
COBISS.SI-ID 290259200

57.
CROOS-Müller, Claudia
        Le pogum! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob razbijanju srca, strahu, paniki in podobnih stanjih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 41 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Nur Mut!. - Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 40. - Bibliografija: str. 39

ISBN 978-961-278-318-1
a) Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Strah - Sproščanje - Priročniki c) Gibalna terapija - Priročniki d) pozitivno mišljenje e) telesna aktivnost f) telesna drža g) panika h) tesnoba i) duševno zdravje

615.825:616.89(035)
613.86(035)
COBISS.SI-ID 288960000

58.
EDEN, Donna
        Mala knjiga energijske medicine : preproste vaje za izboljšanje fizičnega in psihičnega zdravja / Donna Eden in Dondi Dahlin ; prevedel Janez Lavrič ; [fotografije Rick Unis in Bernadette Unis-Johnston]. - Ljubljana : Gnostica, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 84 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: The little book of energy medicine. - Naklada na zahtevo. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-229-132-7
a) Energijska medicina - Priročniki b) fizično zdravje c) psihično zdravje d) energijsko zdravljenje e) energijske vaje

615.85(035)
COBISS.SI-ID 290049536

59.
FAST, Julie A.
        Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo : razumevanje in pomoč vašemu partnerju / Julie A. Fast, John D. Preston ; prevedla Maja Haclar Anžin. - Ljubljana : Chiara, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 270 str. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Loving someone with bipolar disorder. - 600 izv. - Bibliografija: str. 266-267

ISBN 978-961-94116-3-6
a) Bipolarna motnja razpoloženja b) Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi c) osebe z težavami v duševnem zdravju d) duševno zdravje e) manično-depresivne bolezni f) samopomoč g) partnerski odnosi h) nasveti

616.895.1(035)
COBISS.SI-ID 290528512

60.
HALL, Will
        Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode / Will Hall ; [prevedle Petra Cvek, Vida Gostenčnik in Nina Venier ; avtor spremne besede Miran Možina]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice : Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje : Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda ; [Škofja Loka] : Mesto znanja - Društvo za izobraževanje in svetovanje ; Ilirska Bistrica : Zavod moja pot - Zavod za psihoterapijo in svetovanje, 2016. - 59 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Harm reduction guide to coming off psychiatric drug, 2nd ed. - 1.000 izv. - Psihiatrična zdravila : kdaj so koristna in kdaj so lahko škodljiva / Miran Možina: str. 56-59. - Bibliografija: str. 47-52

ISBN 978-961-92747-6-7 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki b) Psihotropna zdravila - Delovanje - Uporaba - Priročniki c) Psihotropna zdravila - Opuščanje - Priročniki d) duševne motnje e) farmakoterapija f) psihiatrična zdravila g) stranski učinki h) informacijaki viri

616.89-085(035)
615.214(035)
COBISS.SI-ID 286877440

61.
HILDEGARD von Bingen, svetnica, 1098-1179
        Hildegarda iz Bingna : zeliščno zdravilstvo za zdravje in dobro počutje / [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 208 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Hildegard von Bingen. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3187-1
a) Hildegard von Bingen, svetnica (1098-1179) - Naravno zdravljenje b) Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki c) Naravno zdravljenje - Priročniki d) ljudska medicina e) domača zdravila f) zdravilna zelišča g) zdravilne učinkovine h) fitoterapija i) zdravilna prehrana

615.89:929sv.Hildegarda(035)
615.322:929sv.Hildegarda(035)
929sv.Hildegarda(035)
COBISS.SI-ID 287281664

62.
KERSNIK Žvab, Ana
        Srčna joga : jogijski priročnik za zdravo srce / Ana Kersnik Žvab ; [fotografije Anže Kacin]. - Kranjska Gora : Devayani Yoga & Dance Lifestyle, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 123 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. - O avtorici: str. 123

ISBN 978-961-93999-1-0
a) Srce - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki b) Joga - Priročniki c) asane d) mantre e) meditacija f) dihanje

615.851.8:616.12(035)
COBISS.SI-ID 288653056

63.
LIPKA-Sztarbałło, Krystyna
        Vprašanja iz kopalnice / [besedilo in ilustracije] Krystyna Lipka-Sztarbałło ; [iz poljščine prevedla Tina Podržaj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis trade). - [40] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Łazienkowe pytania. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih str.

ISBN 978-961-6970-77-8
a) Osebna higiena - Knjige za otroke b) Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke c) umivanje d) javna kopališča e) terme f) svetovni dan umivanja rok g) svetovni dan stranišč h) svetovni dan vode

613.4(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290031616

64.
MATE, Janez
        Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré / Janez Mate ; [uvodna teksta Saša Šega Jazbec, Primož Novak ; spremne besede Matej Mate ... [et al.] ; ilustracije Ana Janež ; fotografija Vasilij Mate]. - Ribnica : Knjižnica Miklova hiša, 2016 (Maribor : Demago). - 109 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Akutni poliradikulonevritis - sindrom Guillain-Barré / Saša Šega Jazbec: str. 9-12. - Rehabilitacija bolnikov s sindromom Guillain-Barré / Primož Novak: str. 13-18. - Spremne besede / Matej Mate ... [et al.]: str. 101-107

ISBN 978-961-93450-3-0
a) Guillain-Barréjev sindrom b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini

616.833-002(092)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 287387648

65.
MEŠKO, Aleksandra
        Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje [Dva medija] / Aleksandra Meško. - Ljubljana : Persona klinika, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum)
94 str. : ilustr. ; 21 cm
1 video DVD (ca 123 min) : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. na ov.: Ko ti črna mačka prečka pot ---. - 500 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 93-94 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-285-591-8
a) Obsesivno kompulzivna motnja - Psihologija - Priročniki

616.89-008.44:159.9(035)
COBISS.SI-ID 288493824

66.
PALJEVEC, Andreja
        Glina za tisoč in eno bolezen / Andreja Paljevec ; [fotografije Bolus in Dobrin Tavčar]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 ([Ljubljana] : Atelje za grafiko M. Pance). - 185 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pot samozdravljenja)

Nasl. na ov.: Janez Ferjuc, glina za tisoč in eno bolezen. - Hrbtni nasl.: Janez Ferjuc - glina. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. [189]. - Kazalo

ISBN 978-961-6934-87-9
a) Glina - Zdravilnost - Priročniki b) naravno zdravljenje c) bolezni d) osebna pričevanja

615.326:552.523(035)
615.83(035)
COBISS.SI-ID 288626688

67.
PERKO, Andrej, 1953-
        Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju : ljudje v stiski in socialno-andragoška metoda / Andrej Perko. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 243 str. ; 24 cm

500 izv. - Knjigi na pot / Karel Gržan: str. 231-243. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6704-63-2
a) Skupinska psihoterapija b) Socialno-andragoška metoda c) odvisnosti d) samopodoba e) medosebni odnosi f) družinski odnosi g) spolnost h) samske ženske i) zakonska zveza j) duhovnost k) telesna aktivnost l) biblioterapija m) alkoholizem n) psihoterapija o) osebna doživetja

615.851.6
613.8
COBISS.SI-ID 289547264

68.
        PRIJATELJSTVO je najboljše zdravilo : vodič za ustvarjanje skupnostne mreže podpore za duševno zdravje / [prevedli Maria Millas, Juš Škraban, Bojan Dekleva ; uredil in napisal spremno besedo Bojan Dekleva ; ilustracije The Icarus Project]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice [etc.], 2015. - 44 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Icarus project)

Prevod dela: Friends make the best medicine, 2nd ed. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-92747-5-0 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševni bolniki - Skupine za samopomoč - Ustanovitev - Priročniki b) duševno zdravje c) duševne bolezni d) projekti e) Icarus f) samopomoč g) srečanja h) organizacija

616.89-052:364-362(035)
COBISS.SI-ID 281409280

69.
        TELESNA zmogljivost za boljše zdravje in počutje : vloga osnovnega zdravstva in lokalne skupnosti pri zagotavljanju ustrezne telesne zmogljivosti po vrhniškem modelu / uredili Jaka Strel ... [et al.] ; [avtorji poglavij Jaka Strel ... [et al.] ; spremna beseda Marjan Ivanuša ; avtorji fotografij Marko Jelovšek ... [et al.] ; avtor risb Tamara Korošec ; prevod povzetka knjige v angleščino Gregor Starc]. - Logatec : Fitlab, 2016 ([Ljubljana] : Grafični studio K). - 447 str. : ilustr. ; 24 cm

V kolofonu nasl. tudi v angl.: Physical ability for better health and well-being. - 1.000 izv. - Kot avtor sodeloval tudi Silvo Koželj. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-94074-0-0
ISBN 978-0-00-000978-4 !
a) Primarno zdravstveno varstvo - Slovenija - Zborniki b) Primarna preventiva - Organizacija - Zborniki c) Promocija zdravja - Zborniki d) Telesna aktivnost - Zdravje - Zborniki e) družinska medicina f) zdravstveno varstvo g) preventivna medicina h) zdravstveno stanje i) gibalne sposobnosti j) diagnostika k) zdravstveni domovi l) lokalne skupnosti m) zdravstvena vzgoja n) vadbeni programi o) projekti

614.2(497.4)(082)
616-084(082)
613.71(082)
COBISS.SI-ID 286097152


62+66/69 TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


70.
        BIG educolor blocks [Garnitura]. - Deer Park : Edushape, [med 2007 in 2011]. - 1 komplet (32 kosov) : plastika, barve ; v plastični vrečki, 25 x 48 x 31 cm

Motorična igrača. - Mehki gradniki. - Od 9. meseca
a) motorične igre b) kocke c) gradniki d) mehki gradniki

688.72(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 6249395

71.
ŽGAJNAR Gotvajn, Andreja
        Procesi v tehnologijah varstva okolja : navodila za praktikum / Andreja Žgajnar Gotvajn, Gabriela Kalčíková, Jana Zagorc-Končan. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 58 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 55-58

ISBN 978-961-6756-72-3
a) Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole b) karakterizacija odpadnih vod c) strupenost odpadnih vod d) biorazgradljivost odpadnih vod e) kemijska potreba po kisiku f) biokemijska potreba po kisiku g) biološko čiščenje h) fizikalno-kemijsko čiščenje i) Fentonova oksidacija j) učbeniki za visoke šole

628.3(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 286630656


63 KMETIJSTVO


72.
BARTOL, Nina
        Naredi sam za svojega psa : 30 preprostih projektov za pasjeljubce / [[besedilo in] fotografije] Nina Bartol ; [fotografija avtorice Luka Druks]. - 1. izd. - Ljubljana : Ad Lucem, 2017. - [X], 66 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv. - O avtorici: str. IX. - Bibliografija: str. 66

ISBN 978-961-93832-2-3
a) Psi - Oprema - Naredi sam - Priročniki b) priboljški c) nega d) igrače e) ročne spretnosti

379.826:636.7.083.3(035)
COBISS.SI-ID 288601344


64 GOSPODINJSTVO


73.
CRAMM, Dagmar von
        Kuhajmo za družino : recepti brez mesa : za male in velike / Dagmar von Cramm, Inga Pfannebecker, Michael König ; fotografije Barbara Bonisolli ; ilustracije Julia Hollweck ; [prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno v Nemčiji). - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Veggie for family. - 1.700 izv. - O avtorjih: str. 192. - Kazala

ISBN 978-961-01-4683-4
a) Kuharski recepti - Vegetarijanske jedi b) vegetarijanstvo

641.56-056.84(083.12)
COBISS.SI-ID 289578752

74.
KODELE, Marija
        Prezrte stročnice / Marija Kodele, Miha Uršič, Olga Markovič ; [uvodni del Metka Zupančič ; fotografije Janez Pukšič ; ilustracije Alojz Zorman]. - V Ljubljani : Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva, 1986. - 92 str. : ilustr. ; 25 cm

Vpogled v makrobiotiko / Metka Zupančič, str.: 7-10. - Bibliografija

ISBN 86-7137-006-2
a) kuharske knjige - stročnice - recepti

641.5(083.1)
COBISS.SI-ID 377886

75.
MANGOLD, Matthias F.
        Principi kuhanja / besedilo Matthias F. Mangold ; prevod Petra Piber ; fotografije Nicola Walsh. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v EU). - 336 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Das Prinzip Kochen. - 2.000 izv. - Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-96-1
a) Kuharstvo - Priročniki

641(035)
COBISS.SI-ID 289348864

76.
NOVAK, Luka, 1963-
        Paradajz : velika knjiga receptov s paradižnikom Lušt / [recepti Luka Novak in Valentina Smej Novak ; fotografije Kaja Pogačar]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 197 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93769-9-7
a) Kuharski recepti - Paradižnik

641.55:635.64(083.12)
COBISS.SI-ID 287068672

77.
PANCE, Svetozar
        Čemaž : 106 odličnih kuharskih receptov / Svetozar Pance. - 1. natis. - Grosuplje : Grafis Trade, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 130 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 130

ISBN 978-961-7005-04-2
a) Kuharski recepti - Čemaž

641.55:582.570(083.12)
COBISS.SI-ID 289751040


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA


78.
GOLOB, Lea
        Grafični in medijski procesi : učbenik za programa grafični tehnik in medijski tehnik / Lea Golob, Florjan Pezdevšek ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 95 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za modul grafični in medijski procesi za programa grafični tehnik in medijski tehnik. - 800 izv.

ISBN 978-961-02-0092-5
a) Grafična industrija - Učbeniki za srednje šole b) Mediji - Učbeniki za srednje šole

655.02(075.3)
654.02(075.3)
COBISS.SI-ID 251972096

79.
HARDT, Petra Christine
        Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic / Petra Christine Hardt ; prevedla Amalija Maček. - 2., predelana in posodobljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2017. - 131 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Wie man urheberrechtlich geschützte Texte erwirbt, sichert und verbreitet; izv. stv. nasl.: Buying, protecting and selling rights. - 400 izv. - Bibliografija: str. 126-131

ISBN 978-961-94184-4-4 (broš.)
a) Založništvo - Avtorske pravice

347.78:655.41
COBISS.SI-ID 290042112

80.
        OD prvih oglasov do interneta : k zgodovini oglaševanja na Slovenskem / uredil Andrej Studen. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 250 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 13)

O avtorjih: str. 247-250. - 300 izv. - Bibliografija: str. 219-237. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-71-5 (broš.)
a) Oglaševanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki b) oglasi c) reklame d) internet e) potrošništvo f) socialni marketing

659.1(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 287629056

81.
VITALE, Joe, 1953-
        Prebujeni milijonar : manifest duhovnega gibanja bogastva / Joe Vitale ; [prevedla Tina Vrečko]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut EKO365, 2017. - 227 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The awakened millionaire : a manifesto for the spiritual wealth movement. - "Inspiracijska, motivacijska in kontroverzna knjiga za združitev finančnega obilja in duhovnosti!" --> nasl. str. - Uvod / Vishen Lakhiani: str. 17-18. - O avtorju: str. 227. - 600 izv. - Bibliografija: str. 225-226

ISBN 978-961-6769-95-2

005.336.1
133.2
COBISS.SI-ID 289649408

82.
ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
        Z morjem na ti / Mitja Zupančič ; [fotografije Mitja Zupančič, Neja Zupančič, Filip Trezner ; spremna beseda Irena Vide]. - Ljubljana : Osminka & Co., 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 432 str. : ilustr. ; 27 cm

Potiskani spojni listi. - 500 izv. - Spremna beseda / Irena Vide: str. 6-7. - Bibliografija: str. 421-423

ISBN 978-961-93497-9-3
a) Pomorstvo - Jadransko morje b) domoznanstvo c) pomorska zgodovina d) geografija morij e) morja f) jadranski otoki g) Križ h) Trst i) Piran j) Rovinj k) Opatija l) Krk m) Rab n) Cres o) Unije p) Susak q) Dugi otok r) Kornati s) Smokvica Vela t) Prvić u) Murter v) Zlarin w) Krapanj x) Brač y) Hvar z) Vis {) Biševo |) Vela Palagruža }) Korčula ~) Mljet ) Lastovo ¡) Dubrovnik £) Boka Kotorska ©) Črna Gora °) Črnogorska riviera

656.61:908(262.3)
COBISS.SI-ID 288270592


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


83.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji / Andrej Medved. - Koper : Hyperion ; Nova Gorica : Kulturni dom, 2017 (Ljubljana : Povše). - 311 str. : ilustr. ; 19 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6382-94-6 (Hyperion)
a) Slovensko kiparstvo - 21.st. - Študije

730(497.4)"20"
COBISS.SI-ID 266014976

84.
        NEREŠENI primeri / [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski svinčnik

Prevod dela: Unsolved mysteries. - 2.500 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-4460-1
a) Miselne igre - Knjige za mladino b) Kriminalistična tehnika - Knjige za mladino c) uganke d) zločini e) logika f) opazovanje g) sklepanje h) kriminal

793.7(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286889984

85.
ORSENNA, Erik, 1947-
        Portret srečnega človeka : André Le Nôtre : 1613-1700 / Érik Orsenna ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda [in] fotografije Ana Kučan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Ljubljana] : Matformat). - 173 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: Portrait d'un homme heureux. - 400 izv. - Vrtovi kot konstrukcije realnosti / Ana Kučan: str. 143-173. - "Oznaka "vrtnar", ki v ljudski govorici označuje ljubitelja rastlin, človeka, ki ureja gredice in marljivo kosi travo, Le Nôtru danes ne ustreza. Krajinski arhitekt je gotovo ustreznejši naslov. Morda je res skrbno gojil podobo skromnega moža, kar mu med vrsticami malodane očita tudi Orsenna, a je bil vsekakor intelektualec in umetnik. Z igrami abstrakcije in perspektive je ustvaril vrtove, ki daleč presegajo današnji pomen vrtnarjenja. Versailles, ta na več kot tisoč hektarih raztezajoča se in v neskončnost segajoča navzočnost vodnih zrcal, tektonskih drevorednih potez in prefinjenih ornamentov, ni le vrhunec Le Nôtrovega opusa, temveč tudi evropske zakladnice vrtov. " --> iz spremne besede Ane Kučan. - Bibliografija: str. 135-138

ISBN 978-961-257-074-3
a) Le Nôtre, André (1613-1700) b) Arhitekti - Francija c) barok d) parki e) oblikovanje krajine f) francoski arhitekti

712(44):929Le Nôtre A.
COBISS.SI-ID 287289088

86.
        PO sledi Merkurja = Tracing Mercury : Idrija, Almadén / [besedila Ivana Leskovec ... [et al.] ; uredili Ivana Leskovec, Marija Terpin Mlinar ; fotografije muzejskih predmetov Bojan Tavčar, Andrej Furlan, fotografije razstave Marko Škerlavaj, slikovno gradivo fototeka Mestnega muzeja Idrija ... [et al.] ; ilustracije Irena Gubanc in Mateja Škofič ; izdelava geoloških kart Grega Žorž ; prevodi Leemeta, Deks, Janez Špendov]. - Idrija : Mestni muzej, 2016 (Ljubljana : DTP). - 149 str. : ilustr., zvd. ; 32 cm. - (Zbirka Merkuriateka ; 4)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-6563-33-8
a) Živo srebro - Tehniška dediščina - Idrija b) Živo srebro - Tehniška dediščina - Almadén

719:622.349.9(497.4Idrija)(083.824)
719:622.349.9(460Almadén)(083.824)
COBISS.SI-ID 288180736

87.
ŽAGAR, Janja, 1961-
        Čipkaste vezi : razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016 / [besedilo Janja Žagar ; fotografije Janja Žagar, Jure Rus, Marko Habič ; prevod Nives Sulič Dular]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 66. - Summary

ISBN 978-961-6388-64-1
a) Čipkarstvo - Zgodovina - Razstavni katalogi b) Klekljanje - Zgodovina - Razstavni katalogi c) slovensko čipkarstvo d) etnologija e) obrti f) rokodelstvo g) oblačilna kultura h) čipke i) tehnike j) ornamenti k) Slovenija

746.2:39(091)(083.824)
FRASCATI:
5-402
COBISS.SI-ID 287171584


78 GLASBA


88.
ATANASOVSKI, Vasko
        Melem [Zvočni posnetek] / [skladatelj, producent] Vasko Atanasovski. - [Maribor] : Založba Pivec, 2017. - 1 CD (74 min, 16 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.vaskoatanasovski.com/project/melem/ - predstavitev albuma. - Spremno besedilo v slov. in angl. - Posneto 2016-2017 v Škofji Loki ---> v spremni knjižici. - Izvajalci: Vasko Atanasovski, vokal, saksofon, flavta, Dejan Lapanja, kitara, Marjan Stanić, bobni in tolkala. Gosti: Jehan Barbur, vokal, Vlatko Stefanovski, el. kitara, Matija Dedić, klavir, Simone Zanchini, akordeon, Vasil Hadžimanov, klavir, Aida Čorbadžić, vokal. - Vsebina: Divane aşik gibi ; Nožici ; Kad ja pođoh na Bentbašu ; Krpice ; Kasapsko oro ; Teška beše našata razdelba ; Dej mi Bože ; Ne kuni, ne ruži me majko ; Kozle ; Mome idealno ; Široka staza ; Stade se cvijeće rosom kititi ; Debar maalo ; Zlati časi. - Za starejšo mladino in odrasle

PIV CD 013 Založba Pivec
a) Jazz - 2011-2020 - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Priredbe - Balkan - CD-plošče c) Ljudska glasba - Priredbe - Balkan - CD-plošče d) etno-jazz e) etno f) etnična glasba

785.161(497.4)(086.76)
784.4(497)(086.76)
COBISS.SI-ID 1113022302

89.
BILBI
        Šibke točke [Zvočni posnetek] / Bilbi. - [Maribor] : Založba Pivec, 2017. - 1 CD (49 min, 2 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=eSGvmH00X7U&feature=youtu.be - predstavitev albuma. - V spremni knjižici so besedila pesmi. - Posneto januarja 2017 v Studiu Codelli in Railroad Studios. - Glasba Bilbi, Gregor Stermecki; besedila Bilbi, Gregor Stermecki, Rok Vilčnik (11, 12, 13). - Izvajalci: Bilbi - Maja Pihler Stermeci, vokal, spremljevalni vokal, kazoo, tolkala, Gregor Stermecki, klaviature, kitara, Peter Dekleva, kitare, timple, klaviature, sintetizatorji zvoka, el. bas, programiranje, Luka Herman Gaiser, kontrabas, el. bas, Jože Zadravec, bobni, Urban Krč (13), bobni, Tomaž Gaišt, trobenta, krilovka. - Vsebina: Kamorkoli grejo ljudje ; Resetiraj me ; Šibke točke ; Svet pod nama ; Singl song ; Shanti shanti ; Romanca v dvigalu ; Na pozabljenem koščku sveta ; Lepo mi je s teboj ; Učitelji ; Ugasni luči ; Božič je lep ; Limonada

PIV CD 014 Založba Pivec
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1113020766

90.
HABE, Tomaž, 1947-
        Ura je na morje šla [Glasbeni tisk] / [glasba] Tomaž Habe ; [besedilo] Ivan Sivec ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 26 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD

1.500 izv.
- - Ura je na morje šla [Glasbeni tisk] : klavirske spremljave. - 19 str. ; 26 cm

ISMN 979-0-709008-36-0
a) Otroške pesmi - Knjige za otroke b) slovenske otroške pesmi

784.6(497.4)(02.053.2)
821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 289992960

91.
MODRIJANI
        Rock me [Zvočni posnetek] / Modrijani. - Celje : Vox Nova, 2017. - 1 CD (44 min, 27 sek) : [stereo] ; 12 cm

Vsebina: Rock me ; Me imaš še sploh kaj rada ; Tebi ; Slovenka, Slovenka ; Kok nam je luštn ; Noro ljubim ; Prinesla si sanje ; Ljubil bi te nežno ; Večni popotnik s harmoniko ; Sanjam te ; I wanna find you ; Si srečna z mano ; Hvala za sanje ; Mia. - Za mladino in odrasle

ZVOX CD 166 Založba Vox
a) Narodnozabavna glasba - Slovenija - zgoščenke b) popevke c) CD

784.69(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 5927136

92.
NEISHA
        Vrhovi [Zvočni posnetek] / Neisha. - Ljubljana : Nika Records, 2017. - 1 CD (57 min, 53 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zgibanka ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=C3LdKReCJsE - predstavitev albuma. - V zgibanki so besedila pesmi. - "Posneto v studiju Mala šola rokenrola, avgust 2016 in v studiju DMP - Daisy Music Production, december 2016." ---> v spremni zgibanki. - Avtorji besedil: Neisha, Tomislav Vrečar in Jernej Dirnbek. - Glasbeniki: Neisha, glasbeni vokal, spremljevalni vokal, klavir, klaviature, hammond orgle, perkuslije, Boštjan Gradišek, bobni, Miha Koren, kontrabas, el. bas, Mitja Novak, pedal. steel kitara, ak. kitara, Matic Ajdič, ak. kitara, Noah Bartfield, ak. kitara, Janez Dovč, harmonika, Dejan Radičevič, perkusije, e. kitara, Gaja Klas, perkusije, kristalne posode. - Vsebina: Vrhovi ; Neko drugo tisočletje ; Marilyn Monroe ; Božična ; Jugoslavija ; Bežim ; Pismo papežu ; Prihaja maj ; Kako lepo je, da te imam ; Usahle ptice ; Meredith ; Crystal boudoir (instrumental) / feat. Gaja Klas. - Za mladino in odrasle

NR-CD-R-0321 Nika Records
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop c) rock d) pop-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1112656478

93.
PANKRTI
        Totalna revolucija [Zvočni posnetek] / Pankrti ; [vse pesmi so napisalo Pankrti, razen "Bandiera Rossa - narodna, aranžma Pankrti ; produkcija Pankrti]. - Ljubljana : Racman : Strela Records, 2016. - 1 CD (66 min, 21 sek) : [stereo] ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.rockline.si/podrobnosti-recenzije/totalna-revolucija-11821 - predstavitev albuma. - Kalemegdan live 2010 --> na ov. - Pankrti: Peter Lovšin, vokal in orglice, Slavko Colnarič, bobni, Boris Kramberger, bas, Bogo Pretnar, kitara, Bojan Bahč, kitara (na Kalamegdanu), Marc Kavaš, kitara (na Slovanu). - Vsebina: Zekapank ; Lepi in prazni ; Jest sem na liniji ; Sedemnajst ; Kdo so ti ljudje ; Anarhist ; Metka ; Živ spomenik neumnosti ; Greva drugam ; Punca ne še umret ; Zastave v prvem planu ; Za železno zaveso ; Vodja ; Totalna revolucija ; Lublana je bulana ; Zvečer v mestu ; Zadnja ljubezenska pesem ; Bandiera Rossa (Himna Slovana 1986) ; Slovan ; Adijo Ljubljana. - Za starejšo mladino in odrasle

RRCDA16110 Racman
a) Popularna glasba - Slovenija - 2001-2010 - CD-plošče b) Koncerti - Glasba - Srbija - Kalemegdan - 2010 - CD-plošče c) punk d) rock e) punk-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1112536414

94.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za harmoniko 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2015 ([Velenje] : Eurograf). - 42 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za harmoniko 1. - 200 izv. - Vsebuje 59 skladb, od teh 5 božičnih. Pri večini skladb su tudi besedila v slov. - Za otroke od 6. do 10. leta

ISMN 979-0-9009084-2-1
a) Harmonika - Učbeniki

780.8:780.647.2(075)
COBISS.SI-ID 280586240

95.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kitaro 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2015 ([Velenje] : Eurograf). - 54 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za kitaro 1. - 200 izv. - Vsebuje 73 skladb, od teh 9 božičnih. Pri večini skladb so tudi besedila v slov. - Za otroke od 6. do 10. leta

ISMN 979-0-9009084-1-4
a) Kitara - Učbeniki

780.8:780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 280585728

96.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za klarinet 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 1 partitura (66 str.) ; 30 cm + 1 part (58 str.) + 1 CD. - (Skladbe za male škrate)

300 izv.

ISMN 979-0-9009083-2-2
ISMN 979-0-9009083-3-9 (pril.)
a) Klarinet - Učbeniki b) klarinet c) klavir d) skladbe

780.643.1(075)
COBISS.SI-ID 274447872

97.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kljunasto flavto 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 58 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD (66 min, 20 sek). - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za kljunasto flavto 1. - 500 izv. - Vsebuje 85 skladb, od teh 14 božičnih. Pri večini skladb su tudi besedila v slov. - CD vsebuje zvočne posnetke klavirske spremljave. - Za otroke od 9. do 12. leta

ISMN 979-0-9009084-0-7 (pril.)
a) Kljunasta flavta - Učbeniki - notno gradivo b) kljunasta flavta, solo c) skladbe za klarinet

780.8:780.642.1(075)
COBISS.SI-ID 23088946

98.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za trobento 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 1 part (58 str.) ; 30 cm + 1 klavirske spremljave (66 str.). - (Skladbe za male škrate)

300 izv.

ISMN 979-0-9009083-0-8
ISMN 979-0-9009083-1-5 (pril.)
a) Trobenta - Učbeniki b) trobenta c) nizka trobila d) klavir e) skladbe

780.646.1(075)
COBISS.SI-ID 274433536

99.
SNOJ, Jurij, 1953-
        Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha / Jurij Snoj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 632 str. : tabele ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 606-610. - Kazalo

ISBN 978-961-254-998-5
a) Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. b) Baročna glasba

78(4)"16/17"
78.034.7
COBISS.SI-ID 289988352

100.
ŠENK, Nina
        Grdi raček [Zvočni posnetek] : [glasbena pravljica za trobilni ansambel in pripovedovalko] / Nina Šenk. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2017. - 1 CD (35 min, 45 sek) : stereo ; 12 cm. - (Klasika)

Dodatek k nasl. na embalaži. - Izdano v sodelovanju z Radio Slovenija, Program ARS. - "Posneto: Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine, 10. in 11. 4. 2017, Radio Slovenija, Studio 02, 20. 4. 2017" ---> na embalaži. - Po pravljici H. C. Andersena; prevedla Silvana Orel Kos. - Pripovedovalka Lucija Ćirović. - Izvaja Trobilni ansambel Slovenske filharmonije (TASF) (Franc Kosem, Tibor Kerekeš, Blaž Avbar, Dejan Glamočak, trobenta, Jože Rošer, Maja Burger Zgonc, rog, Domen Jeraša, Žan Tkalec, pozavna, Wolf Hagen Hoyer, bas pozavna, Janez Žnidaršič, tuba, Matevž Bajde, tolkala). - Vsebina: Poletje ; Raca ; Male račke ; Naslednji dan ; Odhod v račjak ; Močvirje ; Lov ; Prihaja jesen ; Zima ; Kmet z družino ; Pomlad ; Labod

114687 RTVS ZKP
a) Instrumentalna glasba - Trobila - CD-plošče b) Glasbene pravljice - CD-plošče

785:821.113.4-93-34(086.76)
821.113.4-93-34:785(086.76)
COBISS.SI-ID 22976050


79 FILM. GLEDALIŠČE. DRUŽABNE IGRE


101.
MOORE, Gareth, 25.4.1975-
        Vadba za možgane : knjiga ugank. Trdi orehi za bistre glave / [avtor ugank Gareth Moore ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Cranium crunchers. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4617-9
a) Miselne igre b) uganke

794.5
510.6-8
COBISS.SI-ID 288751872

102.
MOORE, Gareth, 25.4.1975-
        Vadba za možgane : knjiga ugank. Zapletene uganke / [avtor ugank Gareth Moore ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Perplexing puzzles. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4618-6
a) Miselne igre b) uganke

794.5
510.6-8
COBISS.SI-ID 288752384

103.
VIDMAR, Milan, 1885-1962
        Šah / Milan Vidmar. - [2. prirejena izd.]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1957 (Ljubljana : Slovenski poročevalec). - 343 str. : ilustr. ; 18 cm

"... naj priredim drugo izdajo ..." --> uvod. - 2.000 izv.
a) šah

794.1
COBISS.SI-ID 5927168

104.
        ZAČETKI in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe : ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani / urednika Štefan Vevar in Barbara Orel ; [prevodi povzetkov Melita Silič ; imensko kazalo Ksenija Kaučič in Štefan Vevar]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2017 (Begunje : Cicero). - 346 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277 ; letn. 54, št. 95)

400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-6860-14-7
a) Slovensko gledališče - 20.st.

792.054(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 288859904


796/799 ŠPORT


105.
BADEN-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth, baron
        Popotovanje k sreči : vodnik za mlade može / [besedilo, ilustracije] Robert Baden-Powell ; [prevod Mira Demšar, Ruth Martinčič, Sara Kovač ; opombe Jernej Bernik]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2015 ([Ljubljana] : Salve). - 222 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Rovering to success. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Rok Pisk: str. 7-8. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93642-2-2
a) Skavti - Veščine - Priročniki b) Mladostniki - Nasveti - Priročniki c) Življenjska modrost - Priročniki d) mladinska gibanja e) verska združenja f) fantje g) odraščanje h) sreča i) popotništvo

796.54(035)
061.2-055.15:27:37.018(035)
17.023.3(035)
COBISS.SI-ID 280636416

106.
BADEN-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth, baron
        Priročnik za skavtske voditelje : o teoriji skavtske vzgoje / [avtor besedila in ilustracij] Robert Baden-Powell ; [prevod Mojca Čušin]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2015 ([Ljubljana] : Salve). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Aids to scoutmastership. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Ob novem natisu --- / Ana Drnovšek, Nina Milenković Kikelj: str. [9-10]. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 1. izd. izšla z naslovom Priročnik za skavtske vzgojitelje

ISBN 978-961-91701-5-1
a) Skavti - Veščine - Priročniki b) Skavti - Vzgoja - Priročniki c) mladinska gibanja d) verska združenja e) skavtstvo f) voditelji g) vzgojitelji h) značaj i) zdravje j) higiena k) spretnosti

796.54(035)
061.2-053.6:27:37.018(035)
COBISS.SI-ID 253014528

107.
        BODI pripravljen : skavtski priročnik za življenje v naravi / [avtorji poglavij Urban Bolta ... [et al.] ; risbe Igor Fortuna ... [et al.] ; urednica Barbara Tehovnik ; avtorji fotografij in barvnih slik Branko Bakan, Janez Elija Kos, Igor Pičulin]. - 3., prenovljena izd. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2016 ([Ljubljana] : Salve). - XII, 250 str., [16] str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-93642-6-0
a) Taborništvo - Priročniki b) Preživetje v naravi - Priročniki c) taborjenje d) skavti e) narava f) orientacija g) prehrana h) prva pomoč i) vreme j) sporazumevanje

796.54(035)
COBISS.SI-ID 286423040


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


108.
AMALIETTI, Peter
        Praslovenščina - Adamov jezik / Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 (Ljubljana : Primitus). - 257 str. : zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenščina)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-6934-91-6
a) Jezik - Izvor b) Jeziki - Razvoj c) Slovenščina - Zgodovina

81'0
811.163.6(091)
COBISS.SI-ID 289155584

109.
        ANGLEŠKO-slovenski slikovni besednjak / [ilustrirala Elena Ferrándiz ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski svinčnik

Prevod dela: My house. - 2.500 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-4457-1
a) Angleščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Slovenščina - Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji e) zvočni efekti

811.111'374=163.6(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286634240

110.
BELÁŇOVÁ, Janka
        Happy hoppy : English for children / [original idea, songs and lyrics Janka Beláňová ; illustrations Anna Lenická]. - 1st reprint. - [Brno] : Lingea, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD

Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-80-7508-105-6 (trda vezava)
a) Angleščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) angleščina za otroke c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika

811.111'24(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 14680727

111.
BLAŽIČ, Milena
        Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav / Milena Mileva Blažić. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 315-328. - Kazala

ISBN 978-961-253-197-3
a) Slovenska mladinska književnost - Literarne študije b) Mladinska književnost - Literarne študije c) slovenski pisatelji d) slovenske pisateljice e) literarni kanon f) literarna zgodovina g) literarna teorija h) literarni komentarji i) književna vzgoja

821.163.6.09-93
82.0-93
COBISS.SI-ID 288040704

112.
BRECELJ, Marijan, 1931-
        Slovensko-brazilski slovar = Dicionário esloveno-brasileiro / Marijan Brecelj. - 1. izd. - Nova Gorica : Buča, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 455 str. ; 22 cm

80 izv.

ISBN 978-961-6704-62-5
a) Slovarji - Slovenščina - Portugalščina b) brazilska portugalščina

811.163.6'374=134.3
COBISS.SI-ID 288399104

113.
KNEZ, Mihaela, 1972-
        Oblike v oblakih. Slovnične preglednice / Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 77 str. : preglednice ; 15 x 21 cm

Ov. nasl. - Prečni format. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [78]

ISBN 978-961-237-836-3
a) Slovenščina - Slovnica - Preglednice

811.163.6'36(084.2)
COBISS.SI-ID 285162240

114.
        MADŽARŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2017 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-7-6
a) Madžarščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) madžarščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.511.141'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 289536256

115.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-madžarski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Ines Horvat ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-68-2
a) Slovenščina - Madžarščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Madžarščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Madžarščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=511.141(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288322304

116.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-ruski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Sara Špelec ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-76-7
a) Slovenščina - Ruščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Ruščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Ruščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=161.1(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289481728

117.
MERCINA, Marija
        Esej na maturi 2018 / Marija Mercina, Nada Barbarič Naskov. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-01-4942-2
a) Kosmač, Ciril (1910-1980) - "Pomladni dan" - Literarne študije b) Michaels, Anne (1958-) - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije c) Esej - Matura - Priročniki d) Književnost - Matura - Priročniki e) slovenski roman f) kanadski roman g) literarni komentarji h) književne vsebine i) šolski esej

821.09-311.2(035)
821.163.6.09Kosmač C.
821.111(71).09Michaels A.
82.0-4:373.5.091.27(035)
COBISS.SI-ID 289922304

118.
        NIZOZEMŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2017 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-8-3
a) Nizozemščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) nizozemščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.112.5'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 289536768

119.
PACHEINER-Klander, Vlasta
        Karol Glaser : prvi slovenski doktor sanskrta / Vlasta Pacheiner Klander. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 121 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Priloge (str. 116-121): Slovar staroindijskih pojmov; Pisava sanskrtskih imen in besed; Bühlerjeva ocena Glaserjeve disertacije. - O avtorici na zadnji notranji str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 104-109 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Summary: Karol Glaser, the first Slovenian doctor of Sanskrit

ISBN 978-961-237-894-3
a) Glaser, Karol (1845-1913) b) slovenska literarna zgodovina c) stara indijska književnost d) sanskrt e) sanskrtska književnost f) jezikoslovje g) prevodi h) slovenščina

811.211:929Glaser K.
COBISS.SI-ID 288973056

120.
PERKO, Janja, 1958-
        Slovenščina na ustni maturi 2018 : priročnik / Janja Perko, Marjana Hodak. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 282 str. ; 30 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 281-282. - Kazala

ISBN 978-961-01-4941-5
a) Književnost - Matura - Priročniki b) Književnost - Matura - Učbeniki za srednje šole c) Slovenščina - Matura - Priročniki d) Slovenščina - Matura - Učbeniki za srednje šole e) svetovna književnost f) slovenska književnost g) literarna zgodovina h) literarna teorija i) slovenski knjižni jezik

821.09(075.3)
811.163.6(075.3)
37.091.27:821.09:373.5(035)
37.091.27:811.163.6:373.5(035)
COBISS.SI-ID 289921280

121.
SMOTLAK, Maja
        Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011) : doktorska disertacija / Maja Smotlak. - Koper : [M. Smotlak], 2014. - 315 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Krištof Jacek Kozak, somentorica Vesna Mikolič. - Bibliografija: str. 288-314. - Izvleček ; Abstract. - Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije, Slovenistika
a) sodobna slovenska književnost b) roman c) književnost Slovencev v Italiji d) narodna identiteta e) 1991-2011 f) doktorske disertacije g) contemporary Slovenian literature h) novel i) Slovenian literature in Italy j) national identity k) 1991-2011

821.163.6.09(450.36)"1991/2011"(043.3)
COBISS.SI-ID 1536924612

122.
ŠENGELAJA, Rosvita
        Bližnjica do nemškega besedišča = Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz : učbenik z vajami in rešitvami / Rosvita Šengelaja. - Ljubljana : Jutro, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 336 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Zrno znanja)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 335-336
- - Rešitve = Lösungsschlüssel. - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-6746-98-4
a) Nemščina - Besedišče - Učbeniki b) vaje

811.112.2'373(075)
COBISS.SI-ID 288768512


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


123.
BERDEN, Barbara Patrizia
        Belo pismo / Barbara Patrizia Berden ; [spremna beseda Alenka Rebula ; kratki zapis ob poeziji Marko Sosič]. - Kamnik : samozal. B. P. Berden, 2012 (Ljubljana : Urkograf). - 119 str. : sl. avtorice ; 20 cm

300 izv. - Spremna beseda / Alenka Rebula: str. 3-5. - Na robovih obraza / Marko Sosič: str. 113-115

ISBN 978-961-276-601-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 264540672

124.
KOVAČIČ, Jani
        Agencija za človeške vire / Jani Kovačič ; [izbral in spremno misel spisal Gregor Bauman ; grafike Boštjan Pavletič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 143 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Hiša pesmi)

800 izv. - Državljan Kovačič / Gregor Bauman: str. 139-141

ISBN 978-961-274-476-2
a) Slovenska knjievnost - Lirika - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 288709120

125.
LAINŠČEK, Feri
        Šlagerji : popevke in napevi / Feri Lainšček ; [fotografije iz avtorjevega osebnega arhiva]. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. - 140 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Zbirka Simfonica Slovenica ; 008)

1.000 izv. - Urednikova beseda / Dušan Hedl: str. 5-6. - Spremna beseda / Dragan Bulič: str. 7-8. - O avtorju: str. 106-107

ISBN 978-961-6620-95-6 (trda vezava)
a) Lainšček, Feri (1959-) - Življenje in delo b) slovenska poezija c) besedila pesmi d) slovenski pesniki e) 20.-21.st. f) fotografski albumi g) besedila popevk

821.163.6-1
821.163.6.09Lainšček F.
929Lainšček F.(084.12)
COBISS.SI-ID 91287041

126.
PAVČEK, Saša
        U srčanom džepu = V srčnem žepu / Saša Pavček ; [pogovor Peter Kolšek ; fotografije Maj Pavček in Jože Suhadolnik ; sa slovenačkog preveo Željko Perović]. - Banja Luka : Društvo Slovencev Republike Srbske "Triglav" = Udruženje Slovenaca Republike Srpske "Triglav" : Grafid, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 126 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Savremena književnost)

Besedilo v srb. in slov. - 300 izv.

ISBN 978-99976-25-52-6 (Grafid)

821.163.6-82=163.41=163.6
COBISS.SI-ID 23021106

127.
PREGL, Sanja
        Tisti dan / Sanja Pregl ; [ilustracije Arjan Pregl ; spremna beseda Eva Senčar]. - Jezero : Morfemplus, 2017 (Žirovnica : Medium). - 80 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Pravi dan / Eva Senčar: str. 80

ISBN 978-961-6988-64-3

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 289632256

128.
SVETINA, Peter, 1970-
        Vsakdanje geometrije / Peter Svetina. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 93 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

Spremna beseda na zadnjem zavihku ov. - 250 izv.

ISBN 978-961-7017-02-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 289551360

129.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Vse-stvar-je / Bina Štampe Žmavc ; [spremna beseda Miljana Cunta ; fotografije Andrej Žmavc]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 79 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Branje. Poezija / Pivec)

500 izv. - Na sledi slutljivega / Miljana Cunta: str. 73-77

ISBN 978-961-7026-06-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 91852545

130.
UDOVČ Krhen, Jožica
        O gozdnem škratku in še kaj --- / [avtorica, ilustracije] Jožica Udovč Krhen ; [spremna beseda Ivana Vatovec, Marija Cenc]. - Celje : Lirion, 2016 ([Dobova] : Artisk). - 58 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Potovanje v pravljico / Ivana Vatovec: na prednjem zavihku ov. - Delo Jožice Udovč Krhen - O škratku in še kaj / Marija Cenc: na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-285-147-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 283642112


82-3 ROMANI


131.
AFSHAR, Tessa
        Pravi zaklad / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 311 str. ; 21 cm

Prevod dela: Harvest of gold. - 1.000 izv. - "Prvi del zgodbe o Sari in Dareju preberite v knjigi Zaklad rubinov." --> ov.

ISBN 978-961-04-0403-3
a) Plemstvo - Zarote - Perzija - V leposlovju b) Družina - Judje - V leposlovju c) Jeruzalem - Obnova - V leposlovju d) krščanstvo e) svetopisemska zgodovina

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 289841920

132.
ANDERSSON, Per J.
        O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova našel svojo veliko ljubezen : resnična zgodba / Per J. Andersson ; [iz nemščine prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 299 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: New Delhi - Borås. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [301]

ISBN 978-961-00-3459-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3460-5 (broš.)

821.113.6-312.6
COBISS.SI-ID 290393600

133.
ARKO, Andrej
        Gaudeamus / Andrej Arko. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 238 str. ; 21 cm

700 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-321-1
a) Gimnazije - Celje - V leposlovju b) Dijaki - Spomini - V leposlovju c) sošolci d) življenjske zgodbe

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289051392

134.
ASHLEY, Kristen
        Zadnja želja / Kristen Ashley ; prevod Mateja Malnar Štembal. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 700 str. ; 18 cm. - (Magdalene ; knj. 1)

Prevod dela: The will. - 500 izv. - O avtorici: str. [701]

ISBN 978-961-6982-21-4
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 84250369

135.
BINET, Laurent, 1972-
        Sedma funkcija jezika / Laurent Binet ; [prevedla Suzana Koncut]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 474 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Septième fonction du langage. - 800 izv. - O avtorju: str. 474. - Prix du roman Fnac, 2015. - Prix Interallié, 2015

ISBN 978-961-01-4562-2
a) Barthes, Roland (1915-1980) - Smrt - V leposlovju b) Prometne nesreče - Pariz - V leposlovju c) Filozofi - Medosebni odnosi - Francija - 20.st. - V leposlovju d) Francoska filozofija - V leposlovju e) Semiotika - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 289948416

136.
BYBEE, Catherine
        Tvoja do torka / Catherine Bybee ; prevod Anja Radaljac. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 493 str. ; 18 cm. - (Neveste za vsak dan ; knj. 5)

Prevod dela: Taken by Tuesday. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-60-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 87267329

137.
CARLAN, Audrey
        Dekle za en mesec. Julij, avgust, september / Audrey Carlan ; [prevedla Sabina Noble]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 345 str. ; 20 cm

Prevod dela: Calendar girl. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [348]

ISBN 978-961-00-3453-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3454-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290344960

138.
CARR, Robyn
        Nova priložnost / Robyn Carr ; [prevod Andreja Blažič Klemenc]. - Dolič : Giks ed, 2017. - 418 str. ; 22 cm. - (Zbirka Gdč) ([Virgin River ; 5])

Prevod dela: Second chance pass. - 800 izv.

ISBN 978-961-94174-0-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-94174-1-6 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290170368

139.
CERCAS, Javier, 1962-
        Motiv / Javier Cercas ; prevedel Ferdinand Miklavc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 86 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: El móvil. - 500 izv.

ISBN 978-961-241-995-0

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 288957184

140.
CHILD, Lee
        Osebno / Lee Child ; [prevod Janez Lavtižar]. - Izola : Meander, 2017. - 367 str. ; 22 cm

Prevod dela: Personal. - 800 izv.

ISBN 978-961-6951-56-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-57-9 (broš.)
a) Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290169856

141.
COLGAN, Jenny
        Vsi moji bivši / Jenny Colgan ; [prevedla Suzana Jovanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 329 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: The good, the bad and the dumped. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1634-2
a) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 262334720

142.
ČAUŠEVIĆ, Jasmin
        Ljubezen pod jadri : erotično-ljubezenski roman / [besedilo, fotografije] Jasmin Čaušević. - 1. izd. - Velenje : Zabastra, 2017. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94175-0-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 288840448

143.
DICKENS, Charles, 1812-1870
        Cvrček na ognjišču : lepa povest o domu / Charles Dickens ; [prevedel Anton Bajec ; ilustracije po angleških izvirnikih]. - Celje : Družba sv. Mohorja, 1952 (v Celju : Celjska tiskarna). - 118 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 131)

Izv. stv. nasl.: The cricket on the hearth. - 6.000 izv.

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 25831681

144.
FERRARI, Jérôme, 1968-
        Pridiga o padcu Rima / Jérôme Ferrari ; iz francoščine prevedla Živa Čebulj. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede ; Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 191 str. ; 21 cm. - (Zbirka Besede)

Prevod dela: Le sermon sur la chute de Rome. - Tisk na zahtevo. - Prix Goncourt, 2012

ISBN 978-961-7022-04-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-05-6 (mehka vezava)
a) Družina - Korzika - 20.st. - V leposlovju b) Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 290171648

145.
FITZGERALD, F. Scott, 1896-1940
        Mladi bogataš / F. Scott Fitzgerald ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 87 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

500 izv. - Prevod dela: The rich boy. - Predstavitev avtorja in dela na notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-004-1

821.111(73)-32
COBISS.SI-ID 289871360

146.
FLISAR, Evald
        Alica v nori deželi / Evald Flisar ; [ilustracije Pšena Kovačič]. - 2. izd. - Ljubljana : Sodobnost International, 2017. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Resno opozorilo učiteljem! / Peter Poterunkovič: str. 157-160. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-80-8

821.163.6-93-31
COBISS.SI-ID 290392320

147.
FORCE, Marie
        Zrela za ljubezen / Marie Force ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 363 str. ; 22 cm. - (McCarthyjevi z otoka Gansett ; knj. 4)

Prevod dela: Falling for love. - O avtorici: str. [364-365]. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-23-2 (trda vezava)
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju b) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91733249

148.
FRELIH, Tone
        Krvavi denar / Tone Frelih. - Ljubljana : Studio print, 2017 (Ljubljana : Studio print). - 269 str. ; 21 cm. - (Zbirka Umori ; knj. 6)

ISBN 978-961-93848-2-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-93848-3-1 (broš.)

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 290108672

149.
GALA, Antonio
        Turška strast / Antonio Gala ; [prevedla Marjeta Drobnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 459 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La passión turca. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1865-7

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 257623808

150.
GARWOOD, Julie
        Nevesta / Julie Garwood ; [prevedla Tatjana Šuler]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 451 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The bride. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-1110-8
a) Plemstvo - Odnosi med spoloma - Dogovorjene poroke - Škotska - Anglija - V leposlovju b) Škotska - 12.st. - V leposlovju c) ljubezenski roman d) romantična zgodovinska pripoved

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 277175040

151.
GRISHAM, John
        Na robu zakona / John Grisham ; [prevedla Ana Koren]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 400 str. ; 20 cm

Prevod dela: Rogue lawyer. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3446-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3447-6 (broš.)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290243328

152.
HAASSE, Hella S.
        Črno jezero / Hella S. Haasse ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 142 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Oeroeg. - Oeroeg in pesniška svoboda / hella S. Haasse: str. 135-139. - Predstavitev avtorice in dela na notranjih str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-287-003-4

821.112.5-311.2
COBISS.SI-ID 289846528

153.
HIDALGO, Nieves
        Črni angel / Nieves Hidalgo ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 460 str. ; 22 cm. - (Pirati ; knj. 1)

Prevod dela: El ángel negro. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-26-3 (trda vezava)
a) Plemstvo - Španija - 17.st. - V leposlovju b) Plemstvo - Anglija - V leposlovju c) Pirati - Karibi - V leposlovju d) odnosi med spoloma e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 91721985

154.
HILTON, L. S.
        Domina / L. S. Hilton ; [prevedla Alja Gartner]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017 (natisnjeno v EU). - 344 str. ; 20 cm

Prevod dela: Domina. - Tiskano po naročilu. - "Drugi del fascinantne erotično-kriminalne trilogije" --> prednja str. ov.

ISBN 978-961-00-3465-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3466-7 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290401536

155.
HOYT, Elizabeth
        Brezsrčni vojvoda / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 319 str. ; 20 cm

Prevod dela: Duke of sin. - Tiskano po naročilu. - Deseta knj. iz serije z originalnim nasl. Maiden Lane

ISBN 978-961-00-3457-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3458-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290383616

156.
İLHAN, Çiler, 1972-
        Izgnanstvo / Çiler İlhan ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 148 str. ; 21 cm

Prevod dela: Sürgün. - 400 izv. - European Union Prize for Literature, 2011

ISBN 978-961-282-265-1

821.512.161-32
COBISS.SI-ID 289545472

157.
JAMES, Julie, 1974-
        Zgodilo se je nekega poletja / Julie James ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 461 str. ; 22 cm. - (Agenti FBI ; knj. 6)

Prevod dela: Suddenly one summer. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-24-9 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91725313

158.
JAMES, Peter, 1948-
        Premalo mrtev : [tretji primer komisarja Roya Gracea] / Peter James ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 549 str. ; 20 cm

Prevod dela: Not dead enough. - Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3463-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3464-3 (broš.)
a) Roy Grace (literarni junak)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290395904

159.
JEFFRIES, Sabrina
        Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2017 ([Ljubljana] : Belin). - 420 str. ; 23 cm. - (Zbirka Šola za dedinje ; 4)

Prevod dela: Let sleeping rogues lie. - 300 izv. trda vezava. - Povečani tisk

ISBN 978-961-93938-7-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-93938-8-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290204416

160.
JOHANSEN, Erika
        Usoda kraljevine Tearling / Erika Johansen ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 446 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: The fate of the Tearling. - Trilogija: Saga o kraljevini Tearling, Napad na kraljevino Tearling, Usoda kraljevine Tearling. - Nasl. zbirke povzet po 1. delu. - O avtorici: str. [447]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3442-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3443-8 (broš.)

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 290233344

161.
KARDOŠ, Štefan
        Vse moje Amerike / Štefan Kardoš ; [spremna beseda Franci Just]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 311 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Slovar manj znanih besed, besednih zvez in povedi: str. 276-284. - Spremna beseda / Franci Just: str. 287-311

ISBN 978-961-7018-48-6
a) Kardoš, Štefan (1966-) - Literarne študije

821.163.6-311.2
821.163.6.09Kardoš Š.
COBISS.SI-ID 91855873

162.
KARLOVŠEK, Igor
        Bahamski dokument / Igor Karlovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 271 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4578-3
a) Slovenska književnost - Gospodarstvo - Prevare - Družina - 21.st. - Roman b) Gospodarski kriminal - Slovenija - V leposlovju c) Državno tožilstvo - V leposlovju d) Tajkuni - V leposlovju e) Družinski odnosi - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289561088

163.
KARUZA, Senko
        Vodnik po otoku / Senko Karuza ; [prevod Andrej Rozman Roza ; besedilo na ovitku Miroslav Mičanović]. - Celje : Videti, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 126 str. ; 19 cm

Izv. stv. nasl.: Vodič po otoku. - Fotogr. na notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-91558-2-0

821.163.42-32
COBISS.SI-ID 286870016

164.
KENNER, Julie
        Plameni poželenja : tretji del trilogije Skrivnostni vitezi / J. Kenner ; [prevod Miro Mrak]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 289 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga) (Skrivnostni vitezi ; 3)

Prevod dela: Ignited. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3833-4

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 279300864

165.
KING, Stephen, 1947-
        Veliki pohod / Stephen King kot Richard Bachman ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 411 str. ; 22 cm

Prevod dela: The long walk. - O avtorju: str. [413]. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7015-28-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-7015-29-4 (broš.)
a) Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju b) Pohodništvo - Tekmovanja - ZDA - V leposlovju c) Fantje - Solidarnost - V leposlovju d) Izredne razmere - Preživetje - V leposlovju e) distopija

821.111(73)-312.4
821.111(73)-311.9
COBISS.SI-ID 91734529

166.
KINSELLA, Sophie
        Hiša na prodaj / Sophie Kinsella kot Madeleine Wickham ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 282 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: A desirable residence. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 281-282

ISBN 978-961-00-1486-7
a) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 259324928

167.
KOLMANIČ, Karolina
        Pozabljene pomladi : roman / Karolina Kolmanič ; [spremna beseda Cvetka Hedžet Tóth]. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2017 (tiskano v EU). - 205 str. ; 19 cm

200 izv. - Vsi dnevi nikdar ne ostanejo v temi / Cvetka Hedžet Tóth: str. 197-201. - O avtorici: str. 203-205

ISBN 978-961-94189-1-8
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91854337

168.
KOPINŠEK, Simona
        Mila / Simona Kopinšek ; [spremna beseda Muanis Sinanović]. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 177 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Dialektika celega in necelega / Muanis Sinanović: str. 173-177

ISBN 978-961-7018-41-7
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 90860545

169.
KOSMAČ, Ciril
        Pomladni dan / Ciril Kosmač. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 239 str. ; 21 cm

5.500 izv.

ISBN 978-961-01-2524-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289438208

170.
LEM, Stanisław
        Gospodov glas / Stanisław Lem ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. - 298 str. ; 20 cm. - (Zbirka Solaris ; 3)

Prevod dela: Głos Pana. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - Spremno besedilo prevajalke na zadnji notr. str. ov. - O avtorju na prednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7020-17-5
a) Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani

821.162.1-312.9
COBISS.SI-ID 289001472

171.
LIKAR Bajželj, Mirana
        Babuškin kovček / Mirana Likar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 364 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 109)

500 izv. - Predstavitev avtorice in dela na notr. str. ov. spredaj

ISBN 978-961-287-009-6
a) Družinski odnosi - V leposlovju b) Matere in hčere - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290238720

172.
LINDSEY, Johanna
        Ujetnica poželenja / Johanna Lindsey ; prevod Esther Košir. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 477 str. ; 18 cm

Prevod dela: Prisoner of my desire. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-88-7 (broš.)
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-3
COBISS.SI-ID 89258753

173.
LIPUŠ, Florjan
        Gramoz / Florjan Lipuš ; [spremna beseda Blaž Gselman]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 88 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Pisanje "svetovne literature" kot sredstvo političnega upora / Blaž Gselman: str. 81-88

ISBN 978-961-7018-43-1
a) Lipuš, Florjan (1937-) - Literarne študije b) Koncentracijska taborišča - Trpljenje - V leposlovju c) Vojna - Posledice - V leposlovju d) Vasi - Bivanjska problematika - Koroška (Avstrija) - V leposlovju e) Koroški Slovenci - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V leposlovju f) slovenski pisatelji g) 20.-21.st.

821.163.6(436.5)-311.2
821.163.6(436.5).09Lipuš F.
COBISS.SI-ID 91715073

174.
MALPAS, Jodi Ellen
        Zaščitnik / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 380 str. ; 20 cm

Prevod dela: The protector. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [382]

ISBN 978-961-00-3438-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3439-1 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290184448

175.
MARTIN, Charles, 1969-
        Ko črički jokajo / Charles Martin ; [prevod Sabina Imamović]. - Izola : Meander, 2017. - 358 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: When crickets cry. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6951-54-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-55-5 (broš.)
a) Kirurgi - ZDA - V leposlovju b) Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju c) Srce - Transplantacija - V leposlovju d) Življenjske spremembe - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 289611520

176.
MATTHEWS, Carole
        Jedilnik ljubiteljic čokolade. [Knj. 2] / Carole Matthews ; prevod Lenka Krajnc. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 493 str. ; 22 cm

Prevod dela: The chocolate lover´s diet. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-30-0 (trda vezava)

821.111-31
COBISS.SI-ID 91724289

177.
MCEWAN, Ian, 1948-
        Cementni vrt / Ian McEwan ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 175 str. ; 21 cm

Prevod dela: The cement garden. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-171-5

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 289591296

178.
MICHAELS, Anne, 1958-
        Ubežni delci / Anne Michaels ; prevedla Teja Bivic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 269 str. ; 21 cm

Prevod dela: Fugitive pieces. - 7.500 izv. - Potiskane notr. str. ov. - O avtorici: str. 269. - Books in Canada First Novel Award, 1996

ISBN 978-961-241-997-4
a) matura 2018

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 289191168

179.
MILAN, Courtney
        Zimski poljub / Courtney Milan ; prevod Anja Bakan. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 190 str. ; 18 cm. - (Zlovešči bratje ; knj. 2)

Prevod dela: A kiss for midwinter. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-06-1
a) Ameriška književnost - Romani b) Dekleta - Splav (medicina) - V leposlovju c) Zdravniki - Anglija - 19. st. - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 83719937

180.
NESBØ, Jo, 1960-
        Ščurki / Jo Nesbø ; prevedla Maja Lihtenvalner in Primož Ponikvar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017. - 367 str. ; 21 cm

Prevod dela: Kakerlakkene. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-261-467-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-261-466-9 (broš.)

821.113.5-312.4
COBISS.SI-ID 289866240

181.
NOVAK, Boris A.
        Vrata nepovrata : epos. Knj. 3, Bivališča duš / Boris A. Novak ; [spremna beseda Janez Vrečko]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 1103 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

600 izv. - Poezija kot zgodovina in obujeni ep / Janez Vrečko: str. 1069-1103

ISBN 978-961-277-152-2
a) Novak, Boris A. (1953-) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenska epika d) slovenski pesniki e) 20.-21.st.

821.163.6-13
821.163.6.09Novak B. A.
COBISS.SI-ID 288149248

182.
PAMUK, Orhan
        Rdečelaska / Orhan Pamuk ; iz turščine prevedla Erna Pačnik Felek. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 207 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Kirmizi Saçli Kadin. - Broš. izd. meri 23 cm. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-471-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-472-4 (broš.)
a) Turška književnost - Ljubezen - Družina - Očetje - Sinovi - Ženske - Odnosi - Družba - Turčija - 20.st. - Roman

821.512.161-311.2
COBISS.SI-ID 288446464

183.
PATRIĆ, A. S.
        Črna skala, belo mesto / A. S. Patrić ; prevedla Tadeja Spruk. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 243 str. ; 24 cm

Prevod dela: Black rock white city

ISBN 978-961-272-251-7

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290140160

184.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Prva dama / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 439 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: First lady. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2858-8
ISBN 978-961-01-2858218 !

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 267128576

185.
POTOČNIK, Dragan
        Pesem za Sinin džan / Dragan Potočnik. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 341 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7026-05-4

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91858689

186.
PUTNEY, Mary Jo
        Ženin na preizkušnji / Mary Jo Putney ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 341 str. ; 20 cm. - (Očarljivi odpadniki)

Prevod dela: Never less than a lady. - Tiskano po naročilu. - "Avtorica ... nadaljuje serijo Očarljivi odpadniki ..." --> zadnja str. ov.

ISBN 978-961-00-3436-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3437-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290181888

187.
RAKOVEC-Felser, Zlatka
        Vražja Liza : čarovnije v zraku / Zlatka Rakovec-Felser ; [spremna beseda Polona Vidmar]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 203 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - Knjigi na pot / Polona Vidmar: str. 7-8. - O avtorici na zavihkih ov. - Slikovna priloga: str. 197-203. - Bibliografija: str. 193

ISBN 978-961-6968-88-1
a) Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 90040065

188.
RIVERS, Francine, 1947-
        Glas v vetru / Francine Rivers ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 579 str. ; 23 cm

Prevod dela: A voice in the wind. - "... trilogija Znamenje leva." --> str. 8. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0386-9
a) Cerkvena zgodovina - V leposlovju b) Rimljani - V leposlovju c) Kristjani - Preganjanje - V leposlovju d) Sužnje - Judinje - Rim - V leposlovju e) Gladiatorji - Germani - V leposlovju f) Odnosi med spoloma - V leposlovju g) Rimski imperij - V leposlovju

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 288737536

189.
ROBERTS, Nora
        Zvezde usode / Nora Roberts ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Meander, 2017. - 323 str. ; 22 cm. - ([Varuhi ; 1])

Prevod dela: Stars of fortune. - 800 izv. - "Zvezde usode je prvi del trilogije ..." --> zadnja str. ov. - Nasl. trilogije v angl. na avtoričini spletni str.: Guardians trilogy

ISBN 978-961-6951-58-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-59-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290173184

190.
SEGHERS, Anna, 1900-1983
        Izlet mrtvih deklet / Anna Seghers ; prevedel Aleš Učakar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 67 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Der Ausflug der toten Mädchen

ISBN 978-961-287-007-2

821.112.2-31
COBISS.SI-ID 290164480

191.
SKARLOVNIK, Slavko
        Njuni štirje možje : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 192 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Naklada na zahtevo. - Dve ženski, štirje možje / Aleš Tacer: str. 191-192

ISBN 978-961-6950-87-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290128128

192.
SOSIČ, Sarival
        Starec in jaz / Sarival Sosič ; [spremna beseda Barbara Korun, Samo Krušič]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 203 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - O neponovljivosti izkušnje / Barbara Korun: str. 191-196. - Starec in jaz - o ponavljanju / Samo Krušič: str. 197-203

ISBN 978-961-7018-46-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91619841

193.
TAJANA, Staša
        Ljubo življenje, naj se začne :) / Staša Tajana ; [spremna beseda Mojca Blažej Cirej]. - 1. izd. - Ljubljana : Čista pozitiva, 2017. - 293 str. ; 22 cm

Spremna beseda / Mojca Blažej Cirej: str. 3-4

ISBN 978-961-93906-4-1

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289856000

194.
VÉRANT, Samantha
        Sedem pisem iz Pariza : spomini / Samantha Vérant ; [prevod Suzana Pečnik]. - Izola : Meander, 2017. - 275 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Seven letters from Paris. - O avtorici: str. [278]

ISBN 978-961-6951-46-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-47-0 (broš.)
a) Vérant, Samantha - Avtobiografski romani b) Ženske - Življenjske spremembe - ZDA - V leposlovju c) Američanke - Francija - V leposlovju d) Pisma - V leposlovju e) Odnosi med spoloma - V leposlovju f) mladostna ljubezen

821.111(73)-312.6
COBISS.SI-ID 289612032

195.
VILA-Matas, Enrique, 1948-
        Dublineska / Enrique Vila-Matas ; prevedla [in spremna beseda] Veronika Rot. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 361 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Dublinesca. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Enrique Vila-Matas: avtor in protagonist oziroma mnogoterost pripovednih glasov in mnogobitnost literarnega junaka / Veronika Rot: str. 343-360. - Prix Jean Carrière, 2010. - Premio Bottari Lattes Grinzane, 2011

ISBN 978-961-284-278-9
a) Vila-Matas, Enrique (1948-) - Literarne študije

821.134.2-311.2
821.134.2.09Vila-Matas E.
COBISS.SI-ID 290261760

196.
WINTER, Claudia
        Marelični poljubi / Claudia Winter ; [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 374 str. ; 20 cm

Prevod dela: Aprikosenküsse. - O avtorici: str. [381]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3461-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3462-9 (broš.)

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 290394880

197.
WOHL, Louis de, 1903-1961
        Sulica : zgodovinski roman o rimskem stotniku, ki je prebodel Kristusovo stran / Louis de Wohl ; [prevod Andrej Turk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 366 str. ; 23 cm

Prevod dela: The spear. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-04-0387-6
a) Jezus Kristus - V leposlovju b) Rimska vojska - Jeruzalem - V leposlovju c) Svetopisemske osebe - V leposlovju

821.111-311.6
821.112.2-311.6
COBISS.SI-ID 289116928

198.
YOUNG, Samantha
        Čisto vsaka stvar / Samantha Young ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 392 str. ; 20 cm

Prevod dela: Every little thing. - Tisk po naročilu. - 2. del serije z originalnim nasl. Hart's Boardwalk; posamezne zgodbe so zaključene

ISBN 978-961-00-3444-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3445-2 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290249472

199.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Neznankino pismo / Stefan Zweig ; iz nemščine prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2017. - 96 str. ; 17 cm. - (Zbirka Kofetek ; 1)

Izv. stv. nasl.: Brief einer Unbekannten. - 300 izv.

ISBN 978-961-6922-99-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-00-1 (broš.)

821.112.2(436)-32
COBISS.SI-ID 289174016


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


200.
CAPUDER, Andrej
        Zamrznjene besede : eseji / Andrej Capuder. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva = Hermagoras, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 243 str. ; 23 cm

400 izv.

ISBN 978-3-7086-0939-3

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 289185792

201.
CHARNEY, Noah
        Slovenologija : življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej / Noah Charney ; [prevod Mateja Štrajhar, Lisa Mislej ; ilustracije Ivan Mitrevski]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl: Slovenology. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-289-5
a) Charney, Noah (1979-) - Spomini b) Američani - Slovenija - V leposlovju c) Slovenija - Družbene razmere - Eseji d) družina e) pisateljstvo f) slovenska kultura g) slovenski ljudski običaji h) osebna doživetja

821.111(73)-94
821.111(73)-4
COBISS.SI-ID 289910784

202.
GREBENC Sotošek, Tina
        LinA / Tina Grebenc Sotošek ; [avtor spremne besede Marko Planinc ; avtorji fotografij osebni arhiv]. - Trbovlje : Zavod Savus, 2017 (Radeče : Vinkotisk). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Spremna beseda / Marko Planinc: str. 7-8

ISBN 978-961-285-715-8
a) Fetalna smrt - Spomini

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 290267392

203.
JALAL al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273
        Ogenj ljubezni : 555 citatov / Rumi ; izbral in prevedel Žiga Valetič. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2017 ([Begunje] : Cicero). - [164] str. ; 17 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-92541-9-6

821.222.1'06-84
COBISS.SI-ID 288349696

204.
KAPETANOVIĆ, Ivan
        Camino de Santiago : romanje k svetemu Jakobu : Lećevica - Santiago de Compostela / Ivan Kapetanović ; [fotografije Ivan Kapetanović, Stipe Božić]. - Zagreb ; Ljubljana : V. B. Z., 2017. - 336 str. : ilustr. ; 25 cm

Zvd. oz. ilustr. na spojnih listih. - Prevod dela: Camino de Santiago : Hodočašće sv. Jakovu

ISBN 978-961-6468-89-3 (V. B. Z. Ljubljana)
a) Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi b) romanja

27-57(460Santiago de Compostela)
821.163.42-992
COBISS.SI-ID 289573120

205.
        KLE se špeglajte : slovenski pregovori / [zbrala in uredila Marjeta Zorec]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 125 str. : ilustr. ; 14 x 22 cm

1.000 izv. - Slike iz panjskih končnic iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja Ljubljana in zbirke Čebelarskega muzeja Radovljica --> kolofon

ISBN 978-961-6968-93-5
a) Pregovori - Slovenija

821.163.6-84
398.9(497.4)
COBISS.SI-ID 90994689

206.
KUTNJAK, Valerija
        Ne boj se! : spregovori in se osvobodi / Valerija Kutnjak ; [ilustratorka Filifiona, Barbara Imenšek]. - 1. izd. - Ljubljana : [samozal.] V. Kutnjak, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 146 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Predgovor / Peter Topić: str. 11-12

ISBN 978-961-283-911-6
a) Spolna zloraba - Spomini

821.163.6-94
343.541(092)
COBISS.SI-ID 289984768

207.
LINDNORD, Mikael
        Artur : pes, ki je prečkal džunglo, da bi našel dom / Mikael Lindnord in Val Hudson ; prevedla Miriam Drev ; [fotografije Krister Göransson]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 278 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: Arthur. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-6954-82-2

821.113.6-94
COBISS.SI-ID 290252032

208.
ULČAR, Ciril
        Orožje, uši in svoboda / Ciril Ulčar. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 369 str. : ilustr. ; 23 cm

Podatek o natisu v CIP-u. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7022-01-8
a) Ulčar, Ciril - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini

94(497.4)"1941/1945"(092)
929Ulčar C.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 289827072

209.
ZORE, Franjo
        [Tisoč dvesto štiri]
        1204 dni teme / Franjo Zore ; [spremna beseda Jože Razpotnik ; fotografije iz osebnega arhiva Jožeta Razpotnika ; slovarček tujih, narečnih in manj znanih besed Jože Razpotnik in Alenka Veber]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 169 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Nekaj besed o mojem starem očetu Franju / Jože Razpotnik: str. 9-12

ISBN 978-961-278-328-0

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 289617920

210.
ŽIŽEK, Mojca
        Otrok sonca : pinki pingvinka / Mojca Žižek ; [ilustracije Gregor Brdnik]. - 1. izd. - V Mariboru : samozal. M. Žižek, 2017 (Celje : Forma). - 115 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-283-880-5
a) Žižek, Mojca - Spomini b) Zloraba otrok - V leposlovju c) Nasilje v družini - V leposlovju d) Ženske - Samorealizacija - V leposlovju e) družinski odnosi f) travmatične izkušnje g) osebnostna rast h) osebna doživetja

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 91191041


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


211.
BOONEN, Stefan
        Pozor, huda babica! / Stefan Boonen ; ilustriral Melvin ; [iz nizozemščine prevedla Stana Anželj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis Trade). - 87 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Hier waakt oma. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Od 5. leta dalje

ISBN 978-961-6970-74-7
a) Babice (sorodstvo) - V otroškem leposlovju b) Počitnice - V otroškem leposlovju c) humor d) igra e) vragolije f) velike tiskane črke

821.112.5(493)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289373184

212.
BRODERICK, Marian
        Čarovnica v gozdu / Marian Broderick ; ilustracije Francesca Carabelli ; prevod Jakob J. Kenda. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis trade). - 98 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

Prevod dela: The witch in the woods. - 700 izv.

ISBN 978-961-6970-76-1
a) Čarovnice - V otroškem leposlovju b) čaranje c) deklice

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 289637632

213.
BROWN, Ruby
        Objemčki z očkom / Ruby Brown ; ilustrirala Tina Macnaughton ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [23] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Snuggles with daddy. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-75-0
a) Očetje - V otroškem leposlovju b) igra c) lisice d) ljubezen e) živali v domišljiji

821.111(94)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289349120

214.
BRUEL, Nick
        Poredna mucka in striček Pepi / Nick Bruel ; [prevod Tanja Goršič]. - Izola : Grlica, 2017. - [155] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Bad kitty vs uncle Murray. - 600 izv. - O avtorju: str. [155]

ISBN 978-961-244-260-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-244-261-3 (broš.)
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) fobije c) psi d) strici e) strah f) varstvo g) živali v domišljiji

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 289611264

215.
CANAL, Eulàlia, 1963-
        Prikazni ne potrkajo na vrata / Eulàlia Canal ; ilustracije Rocio Bonilla ; prevedla Veronika Rot. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - [42] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Els fantasmes no toquen a la porta. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-326-6
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) Ljubosumje - V otroškem leposlovju c) prikazni d) problemi najmlajših e) živali v domišljiji

821.134.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289590272

216.
DICKER, Joël, 1985-
        Knjiga o Baltimorskih / Joël Dicker ; [prevedel Iztok Ilc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 542 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Le livre des Baltimore. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4527-1
a) Pisatelji - ZDA - V leposlovju b) Družina - Travmatične izkušnje - Baltimore - V leposlovju c) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.133.1(494)-311.2
COBISS.SI-ID 289006848

217.
DORIA, Julia
        Marsovčki na počitnicah / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Ptičice)

Tiskano po naročilu. - Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-6881-47-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 290301952

218.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 1. izd. - Dolenja vas : samozal., 2016. - [22] str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Velike tiskane črke. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-745-7
a) Tekmovanja - V otroškem leposlovju b) goljufanje c) tovornjaki d) zajci e) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287039232

219.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 2. izd. - Dolenja vas : samozal., 2016. - [24] str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Velike tiskane črke. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-525-5
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) pomoč c) tovornjaki d) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287038720

220.
EMILIANI, Lucia
        Sivi volk na pikniku / Lucia Emiliani ; ilustrirala Maria Smirnovaite. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Gozdne pravljice)

Dober dan, prijazni volk. Košček pite, prosim. / Igor Saksida: str. [1]. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-59-9
a) Predsodki - V otroškem leposlovju b) Gozdne živali - V otroškem leposlovju c) pikniki d) prijateljstvo e) stereotipi f) volkovi g) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289315840

221.
FORSSÉN Ehrlin, Carl-Johan, 1978-
        O slončici, ki bi rada zaspala : nov način za uspavanje otrok / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; ilustrirala Sydney Hanson ; [iz angleščine prevedla Katja Jemec Gričar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 31 str. : ilustr. ; 27 cm

Izv. stv. nasl.: Elefanten som så gärna ville somna - en annorlunda godnattsaga. - 1.300 izv. - O avtorju in knjigi: str. 31. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4679-7
a) Spanje - V otroškem leposlovju

821.113.6-93-32
COBISS.SI-ID 289892864

222.
FRANČIČ, Franjo
        Ujemite paža / Franjo Frančič ; ilustrirala Dana Terzić. - Portorož : Center za komunikacijo, sluh in govor, 2017 (Divača : Mljač). - [21] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Zlata ribica)

700 izv.

ISBN 978-961-94141-1-8
a) Vzgojni domovi - Otroci - Doživljanje - V mladinskem leposlovju b) dom c) rejništvo d) družinsko nasilje e) travme

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 288845312

223.
GIBBES, Lesley
        Švrk in reševanje na pasji akademiji / Lesley Gibbes ; ilustriral Stephen Michael King ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prigode pasjega policista ; knj. 2)

Prevod dela: Fizz and the dog academy rescue

ISBN 978-961-272-249-4

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 289851904

224.
GREGORIČ, Andreja
        Darilo / Andreja Gregorič. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017. - [26] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Mušnica)

Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6994-22-4
a) brez besedila

087.5
COBISS.SI-ID 290016768

225.
GRILC, Uroš
        Mali plac / napisal Uroš Grilc ; ilustriral Gorazd Vahen. - Bevke : Škrateljc ; Vrhnika : Zavod Ivana Cankarja, 2017 ([Bevke] : Bograf). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Škratolovščine)

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-94196-0-1 (Škrateljc)
a) Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju b) Močvirje - Ekološko ravnotežje - V otroškem leposlovju c) Ljubljansko barje d) močvirje e) rosika f) uganke g) varstvo narave h) želve

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289539328

226.
GRINTOV, Vlasta, 1963-
        Verjemi v svoje sanje : zberi pogum, ne se bati / Vlasta Grintov ; [ilustracije iStock.com/ekolara, iStock.com/liusa, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-75-5
a) Šola - V otroškem leposlovju b) Letenje - V otroškem leposlovju c) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 290427392

227.
KARIM, Amer
        Zbiralec podob / Amer Karim ; ilustrirala Polona Kosec. - 1. izd. - Ljubljana : Ramos, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-285-706-6
a) Dekleta - Ugrabitve - V otroškem leposlovju b) čarovniki c) ogledala

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290213376

228.
KOZINC, Darinka
        O zmaju, ki je pohrustal grde misli / Darinka Kozinc ; [ilustracije iStock.com/ Ivan Nikulin ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

Velike tiskane črke. - 250 izv.

ISBN 978-961-6957-72-4
a) Medosebni odnosi - V otroškem leposlovju b) prijaznost c) zmaji d) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290058240

229.
KRALJIČ, Helena
        Moj dedek / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Lovšin. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 26 cm

1.500 izv. - Ko nam spregovori spomin / Igor Saksida: str. [1]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-53-7
a) Dedki - V otroškem leposlovju b) Vnuki - V otroškem leposlovju c) ljubezen d) pomoč e) starost f) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288356096

230.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in čudežna rastlina / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Za vse slikaniške detektive / Igor Saksida: str. [1]

ISBN 978-961-6988-02-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289403648

231.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in rojstni dan / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-37-7

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289277440

232.
KRALJIČ, Helena
        Stari avto / Helena Kraljič ; [ilustriral] Matjaž Schmidt. - 2. natis. - Jezero : Morfemplus, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-50-6
a) Avtomobili - V otroškem leposlovju b) lastniki c) popravila

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288280576

233.
KREUTZ, Samo
        Beseda kakor svet / Samo Kreutz ; [spremna beseda Jelena Lasan]. - Ljubljana : Ekslibris, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - 67 str. : ilustr. ; 20 cm

120 izv. - Ko cel svet postane beseda / Jelena Lasan: str. 67. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6838-62-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 278045952

234.
KRUŠIČ, Ljuba
        Glasbila v rokah nagajivih škratov / Ljuba Krušič ; [ilustracije iStock.com/ ddraw, iStock.com/ zugunder, iStock.com/ Aleksangel]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-73-1
a) Prvačka pleh muzika - V otroškem leposlovju b) Orkester - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290058496

235.
KUNAVER Ličen, Polona
        Skrivnostni gozd / Polona Kunaver Ličen ; ilustrirala Anja Kranjc. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [54] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-6893-99-2
a) Gozdovi - V otroškem leposlovju b) glasovi c) gozdne živali d) narava

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289787392

236.
MACUH, Bojan
        Tjan dobi novega prijatelja / Bojan Macuh ; ilustracije Romeo Štrakl. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 19 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Sprejeto ; 004)

200 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6620-87-1
a) Slovenska književnost - Mladinska književnost - Slikanice

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 88172033

237.
MUCK, Desa
        Škratovile udomačijo samoroga / Desa Muck ; ilustrirala Eva Cajnko. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 39 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7001-06-8
a) Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju b) fantastična bitja c) škratje d) ujetništvo e) vile

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289864704

238.
PEROCI, Ela
        Muca Copatarica : zvočna knjiga / [besedilo] Ela Peroci ; [ilustracije] Ančka Gošnik-Godec ; [priredila Jelka Pogačnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 27 cm

4.000 izv. - "Muca Copatarica, 60 let"--> ov. - Kartonka je opremljena z gumbi za zvočne efekte

ISBN 978-961-01-4669-8
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) nered c) pospravljanje d) razvade e) živali v domišljiji f) velike tiskane črke g) kartonke h) zvočni efekti i) priredbe

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288894976

239.
PETEK Levokov, Milan
        Copatarska pravljica ; Polonca in leteči krožnik ; Zakaj so ponoči vse mačke črne / Milan Petek Levokov ; [ilustracije Nataša Gregorič]. - Maribor : MAUS, 2016 (tiskano v EU). - 19 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zgodbe iz pravljičnega vrta)

Nasl. v kolofonu: Copatarska pravljica in še dve pravljici za povrh. - 500 izv. - O avtorju: str. 19

ISBN 978-961-94029-8-6
a) Obuvala - V otroškem leposlovju b) Nezemljani - V otroškem leposlovju c) Mačke - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 88950529

240.
PREGL, Sanja
        Pravi prijatelj / Sanja Pregl ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 11)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-55-1
a) Izsiljevanje - V otroškem leposlovju b) Pogum - V otroškem leposlovju c) nasilje d) pomoč e) prijateljstvo f) samopodoba

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288844288

241.
        ROBOCAR Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-3-6
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) nesreče f) reševalci g) vozila h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289290752

242.
        ROBOCAR Poli. 2, Novi prijatelji / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-4-3
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) komunalna higiena g) vozila h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289292032

243.
        ROBOCAR Poli. 3, Tehnični pregled / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-5-0
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) vozila g) nesreče h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289292544

244.
        ROBOCAR Poli. 4, Zaupaj prijateljem / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-6-7
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) vozila g) strele h) magnetizem i) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289293056

245.
SALEINA, Thorsten
        Oho, čigav kakec pa je to? : dvigni zavihke / [napisal in ilustriral Thorsten Saleina ; prevedla Jelena Isak Kres]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [20] str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Wer geht denn da aufs Klo?. - 3.000 izv. - Knjiga z zavihki. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-01-4525-7
a) Feces - Živali - V otroškem leposlovju b) iztrebki c) kartonke d) odkrivanke e) uganke

821.112.2-93-193.1
087.5
COBISS.SI-ID 288375808

246.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Te lahko objamem / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 3)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - Nasl. podrejenega dela na ov.: Te lahko objamem?. - 700 izv. (trda vez.), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-92-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-93-0 (broš.)
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289525504

247.
STUBELJ Ars, Mojca
        My dog = Mon chien = Mi perro = Il mio cane = Mein Hund = Moj pes / Mojca Stubelj Ars ; illustrations Ludmila Kharmanova ; [prevod Florence Gacoin-Marks ... et al.]. - 1. izd. = 1st ed. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2016 (tiskano v Sloveniji). - [64] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mini poliglotini)

Vzpor. angl., franc., špan., it., nem. in rus. besedilo. - Lat. in cir. - Družabna igra na zadnjem spojnem listu. - "Dyslexia friendly"--> zadnja str. ov. - 500 izv.
- - Moj pes : dodatek h knjigi. - [4] str. : ilustr.
Slov. besedilo

ISBN 978-961-93775-5-0
a) Tuji jeziki - Zgodnje učenje

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 284667392

248.
STUBELJ Ars, Mojca
        Pravljica o Luni : kako je mali poni postal velik = Das Märchen von Luna : wie ein kleines Pony groß wurde = The fairytale of Luna : how a small pony became big / Mojca Stubelj Ars ; [ilustracije] Naja Simčič ; [prevod v nemški jezik Dana Engel, prevod v angleški jezik Mojca Stubelj Ars]. - 1. izd. = 1. Aufg. = 1st ed. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 54 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm. - (Mini Poliglotini)

Nasl. str. na str. 7. - Vzpor. slov., nem. in angl. besedilo. - Družabna igra na zadnjem spojnem listu. - 500 izv. - O avtorici: str. 54

ISBN 978-961-93775-1-2
a) Tuji jeziki - Zgodnje učenje b) nemščina c) angleščina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 281063424

249.
TELLEGEN, Toon
        Kitov vrt / Toon Tellegen ; [ilustracije Annemarie van Haeringen ; prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 55 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: De tuin van de walvis

ISBN 978-961-272-250-0

821.112.5-93-32
COBISS.SI-ID 290000640

250.
TERZIĆ, Nedeljko
        Živalska olimpijada / Nedeljko Terzić ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [prevod Elza Ajduković in Brane Pavšek]. - Pekel : Volosov hram, 2017 (tiskano v EU). - 47 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Vesela olimpijada. - 250 izv. - O avtorju: str. 44-45

ISBN 978-961-94189-0-1
a) Živali - V otroškem leposlovju b) olimpijske igre c) šport

821.163.41-93-34
COBISS.SI-ID 91035649

251.
VAKE, Danijel
        Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev / Danijel Vake ; [ilustracije iStock.com/ Rasulovs, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-68-7
a) Detektivi - V otroškem leposlovju b) Ugrabitve - V otroškem leposlovju c) mačke d) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 289166592

252.
VERTELJ, Nataša
        Zvezdogelca / [besedilo in ilustracije] Nataša Vertelj. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 28 str. : ilustr. ; 31 cm

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6968-94-2
a) Zvezde - V otroškem leposlovju b) deklice c) osamljenost d) vesolje

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 91324673

253.
        ZVERINICE, pozdravljene! : sedem najlepših živalskih pravljic iz Rezije / ilustriral Zvonko Čoh ; [ujel in udomačil Milko Matičetov ; rahlo počesala Anja Štefan]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - 47 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

2.000 izv. - Vsebina: Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah ; O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisišje hišice ; O muci, ki je imela vzeti peska ; Zajec dela za lisico ; Kako so volku ostrigli brke ; O prašičku, ki ni hotel sam domov ; Bogata in uboga mišica

ISBN 978-961-01-0102-4
a) Slovenske ljudske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju b) Ljudske živalske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju c) Živali - V otroškem leposlovju d) ljudsko slovstvo

398.2(450.365=163.6)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 286111488

254.
ŽAKELJ, Špela
        Na potovanju po galaksiji : nove dogodivščine Iztoka in Zvezdice / Špela Žakelj ; [ilustracije iStock.com/ Hi Res, iStock.com/egal, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 54 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-67-0
a) Vesolje - Potovanja - V otroškem leposlovju b) fantastični svetovi c) pomoč d) pustolovščine

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289166336


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


255.
ALEXIE, Sherman, 1966-
        Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom / Sherman Alexie ; ilustracije Ellen Forney ; [prevedel Andrej E. Skubic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: The absolutely true diary of a part-time Indian. - 1.000 izv. - Sherman Alexie in njegov Indijanec / Alenka Veler: str. 253-255

ISBN 978-961-01-4539-4
a) Indijanci - Mladostniki - V mladinskem leposlovju b) Indijanci - Rasni odnosi - Belci - V mladinskem leposlovju c) indijanski rezervati d) severnoameriški Indijanci e) srednje šole f) odraščanje g) samopodoba

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 290051840

256.
BACH, Tamara
        Ostanki poletja / Tamara Bach ; prevod Alenka Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 110 str. ; 21 cm

Prevod dela: Was vom Sommer übrig ist. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0408-8
a) Dekleta - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju b) Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju c) bolnišnice d) družina e) koma f) mladostniki g) počitnice

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 290177536

257.
BODNÁROVÁ, Jana, 1950-
        [Trinajst]
        13 / Jana Bodnárová ; [iz slovaščine] prevedel Andrej Pleterski. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 99 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: 13. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-18-7
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju b) Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) čustva

821.162.4-93-32
COBISS.SI-ID 288973568

258.
BRIŠNIK, Iztok
        Zmaj s srcem : mladinski roman / Iztok Brišnik. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 122 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6950-88-6

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 290224896

259.
DEGNAN-Veness, Coleen
        In the garden / [text adapted by Coleen Degnan-Veness]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2016. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 1)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Based on the Peppa Pig TV series" --> na dnu nasl. str. - "Pre A1, YLE starters, 100 - 200 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-241-26220-7
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 23129138

260.
FREY, Jana
        Zrak za zajtrk / Jana Frey ; [prevod Alexandra Natalie Zaleznik]. - Izola : Grlica, 2017. - 159 str. ; 21 cm. - (Zbirka Na robu)

Prevod dela: Luft zum Frühstück. - O avtorici: str. [160]. - 700 izv.

ISBN 978-961-244-259-0
a) Dekleta - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju b) Anoreksija - V mladinskem leposlovju c) družina d) strah e) bolnišnice

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 289737216

261.
HENMO, Sverre
        Samo ljubezen / Sverre Henmo ; prevedel Darko Čuden. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano na Slovenskem). - 102 str. ; 22 cm

Prevod dela: Det er bare kjærlighet. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-24-8
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju

821.113.5-93-311.2
COBISS.SI-ID 290017280

262.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Luža v čevlju / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Gaja Kokalj ; [fotografije Anja Kokalj, pixabay.com, all-free-download.com]]. - 1. izd. - Dob : Brin, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 230 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Stran od ponorelega sveta ali kaj pomeni luža v čevlju sodobnega najstnika / Marta Keržan: str. 223-225. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-2-6
a) Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju b) Babice (sorodstvo) - Medosebni odnosi - Vnuki - V mladinskem leposlovju c) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju d) dekleta e) družina f) družinske skrivnosti g) modrost h) pohodništvo i) potovanja j) vrednote

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 289846016

263.
PITTS, Sorrel
        We can help! / [text adapted by Sorrel Pitts ; illustrated by Joelle Driedemyi]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2017. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 2)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Level 2, A1, YLE movers, 200 - 300 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-241-28367-7
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 23129906

264.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter. Kamen modrosti / J. K. Rowling ; prevedel Jakob J. Kenda ; [ilustrirala Mary GrandPré]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 228 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Harry Potter / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Harry Potter and the philosopher's stone. - "Kamen modrosti je prva knjiga v zbirki..." --> zadnja str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-0543-5

821.111-93-312.9
COBISS.SI-ID 290229760


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


265.
BEVK, France
        Grivarjevi otroci ; Pastirci / France Bevk ; [spremna beseda in opombe Stanko Kotnik]. - 13. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 182 str. ; 21 cm

1.200 izv. - O pisatelju Francetu Bevku / Stanko Kotnik: str. 175-179

ISBN 978-961-01-1800-8
a) Bevk, France (1890-1970) - Spremne besede b) Revščina - V mladinskem leposlovju c) Podeželje - V mladinskem leposlovju d) družina e) otroštvo

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289540352

266.
CONRAD, Didier
        Cezarjev papirus : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal Jean-Yves Ferri ; narisal Didier Conrad ; pobarval Thierry Mébarki ; prevedla Kristina Šircelj. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 36)

Prevod dela: Le papyrus de César. - Broš. izd. meri 29 cm. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-86-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-87-9 (broš.)
a) Caesar, Caius Iulius (100-44 pr.n.št.) - V mladinskem leposlovju b) Galci - V mladinskem leposlovju c) humor d) pustolovščine e) zgodovinopisje f) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290062592

267.
HROVAT, Uroš
        Smetarski gusar / [besedilo, ilustriral] Uroš Hrovat ; [spremno besedilo Maja Nemec]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 70 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Grad Prepih ; 4)

O avtorju: str. 70. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-275-168-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290175488

268.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Cirkus treh vetrov / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. - 1. izd. - Dob : Brin, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 115 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - Predstavitev avtorice in dela: str. 114. - O ilustratorki: str. 115. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-3-3
a) Brezposelnost - V mladinskem leposlovju b) Cirkus - V mladinskem leposlovju c) družina d) pomoč e) revščina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289856256

269.
KORANTER, Sonja
        Ko se Neža zaljubi / Sonja Koranter ; [ilustracije Karin Berce ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-74-8
a) Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju b) Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) deklice d) 1. maj e) običaji f) prazniki

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290427136

270.
MLAKAR, Simon, 1977-
        Peter in čudežni rdeči kos Janez / Simon Mlakar ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 51 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miškolinke)

ISBN 978-961-272-252-4

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290170112

271.
PETEK Levokov, Milan
        Pravljičarna kapitana Maria / Milan Petek Levokov ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [spremna beseda Dragica Haramija]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 135 str. : ilustr. ; 22 cm

Pravljičarna - kaj je to? / Dragica Haramija: str. 133-135. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-7022-02-5
a) Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju b) kapitani c) morje

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 289981440

272.
RIDDELL, Chris
        Otilija na morju / Chris Riddell ; prevedla Ana Barič Moder. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 (Ljubljana : Grafis trade). - 171 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Ottoline at sea. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-78-5

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 290091520

273.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Dobro je imeti prijatelje / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 4)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - 700 izv. (trda vezava), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-94-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-95-4 (broš.)
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289524992

274.
UDERZO, Albert
        Asterix pri Belgih : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal René Goscinny ; narisal Albert Uderzo ; prevedla Špela Žakelj. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 24)

Prevod dela: Astérix chez les Belges. - Broš. izd. meri 29 cm. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-84-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-85-5 (broš.)
a) Galci - V mladinskem leposlovju b) Belgija c) humor d) pustolovščine e) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290061824


90 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO


275.
FERFILA, Bogomil
        Norveška : najbogatejša država Evrope (in sveta) / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017. - VII, 336 str. : tabele ; 21 cm

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 333-336. - Bibliografija: str. 326-332

ISBN 978-961-94104-9-3
a) Norveška - Domoznanstvo b) Norveška - Družbeni razvoj c) ekonomska politika d) socialna država e) Arktika

308(481)
908(481)
COBISS.SI-ID 289991680

276.
FERFILA, Bogomil
        Turčija : od lenarjenja na sredozemski obali, izjemnih turških zgodovinskih biserov do tankov in arabskih mudžahidov pri Gaziantepu / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 188 str., 196 str. pril. : tabele ; 25 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 34)

Tiskano po naročilu. - Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Potiskani spojni listi. - Biografija avtorja: str. 186-187

ISBN 978-961-94104-7-9 (trda vezava)
a) Sociografija b) Družbene razmere c) Zgodovinski pregledi d) Sociography e) Social conditions f) Historical reviews g) Turčija - Domoznanstvo h) Turčija - Potopisi i) Turkey

308(560)
908(560)
821.163.6-992
COBISS.SI-ID 289238016


91 ZEMLJEPIS


277.
        KAMNIŠKA Bistrica - geografska podoba gorske doline / [avtorji Nejc Bobovnik ... [et al.] ; Darko Ogrin (ur.) ; [kartografi Nejc Bobovnik ... [et al.] ; fotografi Dejan Cigale ... [et al.] ; prevod povzetka James Cosier]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 176 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 24 cm. - (GeograFF ; 22)

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Summary: Kamniška Bistrica - a geographic perspective of a mountain valley. - Kazalo

ISBN 978-961-237-900-1
a) Kamniška Bistrica (dolina) - Geografija - Zborniki b) gorske doline c) geografske značilnosti

913(497.4Kamniška Bistrica)(082)
COBISS.SI-ID 289227008

278.
MEDVEŠEK, Janez
        Potepi po Sloveniji : vodnik za starejše in gibalno ovirane / [[besedilo], fotografije] Janez Medvešek. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba : Dom sv. Jožef, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-304-4
a) Slovenija - Turistični vodniki b) Slovenija - Izleti

913(497.4)(036)
796.51/.52(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 289439488


929 ŽIVLJENJEPISI


279.
BROJAN, Matjaž
        Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub : zgodba o pokončnem Slovencu, odločnem odvetniku in Maistrovi desni roki / Matjaž Brojan ; [slikovno gradivo arhivi družine Rosina, Matjaža Brojana in Zveze društev general Maister]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza društev general Maister, 2017 (Ljubljana : Belin grafika). - 144 str. : ilustr. ; 25 cm

1.100 izv.

ISBN 978-961-285-669-4
a) Rosina, Franjo (1863-1924) - Biografije b) Slovenci c) znamenite osebnosti d) narodna gibanja e) 19./20.st.

929Rosina F.
COBISS.SI-ID 289762560

280.
GOLDSTEIN, Ivo
        Tito / Ivo in Slavko Goldstein ; prevedla Maja Novak in Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 1072 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Tito. - 2.500 izv. - O avtorjih: str. 1072. - Bibliografija: str. 1017-1058. - Kazalo

ISBN 978-961-241-993-6 (trda vezava)
a) Broz, Josip (1892-1980) - Biografije b) Komunizem - Jugoslavija c) Communism d) Jugoslavija - Zgodovina - 20. st. e) Yugoslavia f) Biografije g) Biographies

929Broz J.-Tito
94(497.1)"19"
329.15(497.1)
COBISS.SI-ID 288556544

281.
GRŽAN, Karel
        Zmagovita ljubezen : Izidor Završnik - slovenski Maksimiljan Kolbe : ob 100-letnici rojstva, 1917-2017 / Karel Gržan ; [ilustracije Jožica Krhen-Udovč ; fotografije Izidorja Završnika iz družinskega arhiva Marije Kumer]. - Koper : Ognjišče, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 139 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga Ognjišča ; 13)

1.400 izv. - Spremna beseda celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška: str. 5-7. - Bibliografija: str. 134-135

ISBN 978-961-263-205-2
a) Završnik, Izidor (1917-1943) - V leposlovju b) Slovenija c) druga svetovna vojna d) mučenci

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 289112320

282.
HAMILTON, Bethany
        Deskarka z dušo : resnična zgodba o najstnici, ki ji je morski pes odgriznil roko / Bethany Hamilton ; v sodelovanju s Sheryl Berk in Rickom Bundschuhom ; [prevod Klemetina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 181 str., [24] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Soul surfer. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0407-1
a) Hamilton, Bethany - Avtobiografije b) Deskarji - Združene države Amerike c) Morski psi - Napadi - Posledice

929Hamilton B.
COBISS.SI-ID 290173440

283.
KALOH, Dejan
        Na noge! : življenjska zgodba mariborskega boksarja Igorja Rašića-Raša / Dejan Kaloh. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 182 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Biografije)

300 izv.

ISBN 978-961-7018-44-8
a) Rašić, Igor (1973-) - Biografije b) Boks c) Slovenski športniki d) boksarji e) alkoholiki

796.8:929Rašić I.
COBISS.SI-ID 91505921

284.
KAY, Jackie
        Rdeča prašna cesta / Jackie Kay ; prevedla Mateja Petan. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 271 str. ; 22 cm

Prevod dela: Red dust road. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-23-1
a) Kay, Jackie (1961-) - Avtobiografija b) Posvojitev - V leposlovju c) Starši - V leposlovju d) Rasizem - Škotska - V leposlovju

821.111-312.6
COBISS.SI-ID 290017024

285.
OMERZA, Igor
        Boris Pahor : v žrelu Udbe / Igor Omerza. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 636 str. : ilustr. ; 23 cm

600 izv. - Opombe z bibliografijo med besedilom. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0952-2
a) Pahor, Boris (1913-) b) Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991 c) Slovenija - Politične razmere - 1945-1991

929Pahor B.
323.28(497.4)
COBISS.SI-ID 290096896


93 ZGODOVINA. KULTURNA ZGODOVINA


286.
PREGL Kobe, Tatjana
        Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Tina Dobrajc. - Jezero : Morfemplus, 2017. - 68 str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. in kazalo na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-6988-57-5
a) Francija - Domoznanstvo - Knjige za mladino b) Francija - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino c) znamenite osebnosti d) poučno leposlovje

908(44)(02.053.2)
930.85(44)(02.053.2)
821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289058560


94 ZGODOVINA


287.
MAKAROVIČ, Jan
        Zgodbe Svetega pisma : zgodovina dveh nenavadnih narodov / Jan Makarovič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 413 str., 1 f. z avtorj. sl. ; 25 cm

600 izv. - O avtorju: str. [415]. - Bibliografija: str. 401-406. - Povzetek / avtor. - Kazalo

ISBN 978-961-274-470-0
a) Biblia - Vplivi b) Judje - Zgodovina - Stari vek c) Judovstvo - Kulturna zgodovina d) Evropa - Socialna zgodovina - 19.-20.st.

94(33)
930.85(33)
94(4)"18/19"
27-23
COBISS.SI-ID 288239616


FM FILMI ZA MLADINO


288.
        OPERASJON Arktis [Videoposnetek] = Misija Arktika / regi, manuskript Grethe Bøe-Waal ; etter en bok av Leif Hamre ; fotograf Gaute Gunnari ; musikk Trond Bjerknæs ; iz angleščine prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (90 min, 40 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3239928/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v norv. - Posneto 2014. - Produkcija: Norsk Filminstitutt itd. - Igrajo: Kaisa Antonsen, Ida Leonora Valestrand Eike, Leonard Valestrand Eike, Line Verndal, Nicolai Cleve Broch, Kristofer Hivju itd. - Za otroke od 8. do 12. leta in mladino
a) Norveški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) družinski film c) evropski mladinski igrani filmi

791.221.7(481)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113326686


FO FILMI ZA ODRASLE


289.
        ARRIVAL [Videoposnetek] = Prihod / directed by Denis Villeneuve ; screenplay by Eric Heisserer ; based on the story "Story of your life" written by Ted Chiang ; director of photography Bradford Young ; music by Jóhann Jóhannsson ; prevedla Lorena Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (111 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2543164/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., bolg., češ., hrv., madž., romun., slovaš. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: 21 Laps Entertainment itd. - DVDS046. - Igrajo: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O'Brien, Tzi Ma, Joe Cobden, Pat Kiely, Russell Yuen, Andrew Shaver itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - Oskar, 2017 (montaža zvoka), BAFTA, 2017 (zvok), Benetke, 2016 (film, režiser)
a) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji b) filmska drama c) drama d) fantastični film e) fantazijski film f) fantastična drama g) fantazijska drama h) znanstvenofantastična drama i) triler j) thriller

791.221.8:82-312.9(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113238622

290.
        ASSASSIN'S creed [Videoposnetek] = Asasinov nazor / directed by Justin Kurzel ; screenplay by Michael Lesslie and Adam Cooper & Bill Collage ; based on the Assassin's creed game series ; director of photography Adam Arkapaw ; music by Jed Kurzel ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (110 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2094766/?ref_=fn_al_tt_6 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., češ., grš., heb., hrv., island., madž., port., romun., slovaš., slov., srb. in tur. Sinhronizacija v: angl., češ., madž. in tur. Dialogi (v orig.) v angl. in špan. - Posneto 2016. - Produkcija: New Regency itd. - DVDF63672. - L2 63672 DVD SV (na DVD-ju). - Igrajo: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Michael K. Williams, Denis Menochet, Ariane Labed, Khalid Abdalla itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Malteški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji e) Tajvanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji f) Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji g) Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji h) pustolovski film i) drama j) fantastični film k) fantazijski film l) koprodukcija

791.221.7(410+44+458.2+73+529+71+512.317)(086. 82)
COBISS.SI-ID 1113243486

291.
        The AUTOPSY of Jane Doe [Videoposnetek] = Obdukcija neznanke / directed by André Øvredal ; written by Ian Goldberg & Richard Naing ; director of photography Roman Osin ; originale score by Danny Bensi & Saunder Jurriaans. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 83 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3289956/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: Ingenious itd. - Posneto 2016. - Q 1400. - Igrajo: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton, Olwen Kelly, Jane Perry, Parker Sawyers, Mary Duddy itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji c) srhljivka d) triler e) thriller f) koprodukcija

791.221.9(410+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113283166

292.
        BAD Santa 2 [Videoposnetek] = Pokvarjeni Božiček 2 / directed by Mark Waters ; written by Johnny Rosenthal and Shauna Cross ; based on characters created by Glenn Ficarra & John Requa ; director of photography Theo van de Sande ; music by Lyle Workman. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1798603/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: Springsdale Films itd. - Posneto 2016. - Q 1384. - Igrajo: Billy Bob Thornton, Kathy Bates, Tony Cox, Christina Hendricks, Brett Kelly, Ryan Hansen, Jenny Zigrino, Jeff Skowron, Cristina Rosato, Mike Starr itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) črna komedija d) božič

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113032542

293.
        The BEATLES [Videoposnetek] : eight days a week : the touring years = The Beatles : [osem dni na teden] / directed by Ron Howard ; written by Mark Monroe ; directors of photography Caleb Deschanel ... [et al.] ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 102 min) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2531318/?ref_=nm_flmg_dr_6 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. v slov. z embalaže. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: White Horse Pictures, Imagine Entertainment. - Sodelovali so: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, George Harrison, Eddie Izzard, Whoopi Goldberg, Richard Curtis, Kitty Oliver, Elvis Costello, Howard Goodall itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Beatles (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Dokumentarni filmi - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeno dokumentarni film e) glasba f) glasbeniki g) pogovori h) intervjuji i) pop j) rock

791.229.2:929Beatles(086.82)
929Beatles:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113258334

294.
        BELGICA [Videoposnetek] / scenario Arne Sierens, Felix Van Groeningen ; een film van Felix Van Groeningen ; muziek Soulwax ; fotografie Ruben Impens ; prevedla Helena Golja. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (121 min, 53 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3544218/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nizozem. - Posneto 2016. - Produkcija: Menuet itd. - Igrajo: Stef Aerts, Tom Vermeir, Hélène De Vos, Charlotte Vandermeersch, Boris Van Severen, Sara De Bosschere, Dominique Van Malder, Sam Louwyck, Stefaan De Winter itd. - Za odrasle
a) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) evropski igrani filmi e) koprodukcija

791.221.4(493+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113376862

295.
        BLACK rain [Videoposnetek] = Črni dež / music by Hans Cimmer ; director of photography Jan De Bont ; written by Craig Bolotin & Warren Lewis ; directed by Ridley Scott. - Ljubljana : Blitz film & video distribution, 2001, p 1989. - 1 video DVD (regija 2)(ca 120 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnaslovljeno v hrv., angl., ... - EC 100316. - QPAR 3934. - Vloge: Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Kate Capshaw
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) video DVD e) DVD

791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 237674496

296.
        CAFÉ society [Videoposnetek] = Kavarniška gospoda / cinematographer Vittorio Storaro ; written and directed by Woody Allen. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4513674/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Gravier Productions itd. - Igrajo: Jeannie Berlin, Steve Carell, Jesse Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey, Kristen Stewart, Corey Stoll, Ken Stott itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) komedija d) romantična komedija e) drama f) romantična drama

791.221.2(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113210718

297.
        CAPTAIN Fantastic [Videoposnetek] = Kapitan Fantastični / written and directed by Matt Ross ; director of photography Stéphane Fontaine ; music by Alex Somers ; prevedla Diana G. Jenko. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3553976/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Electric City Entertainment in ShivHans Pictures. - Igrajo: Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Shree Crooks, Ann Dowd itd. - 2016, Cannes, nagrada za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) komedija

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113014110

298.
        DIAZ [Videoposnetek] : don't clean up this blood / soggetto e regia Daniele Vicari ; sceneggiatura Laura Paolucci, Danielle Vicari ; fotografia Gherardo Gossi ; musiche Teho Teardo. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2013. - 1 video DVD (ca 117 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1934234/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Dialogi v it., nem., angl. in franc., podnapisi v slov., srb. in bos. - Produkcija: Fandango itd. - Igrajo: Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano itd.
a) Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) policijsko nasilje f) protesti g) antiglobalizacija h) koprodukcija

791.221.4(450+498+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1103991646

299.
        DIPLOMATIE [Videoposnetek] = Diplomacija / scénario, adaptation et dialogues de Cyril Gely et Volker Schlöndorff ; image Michel Amathieu ; musique Jörg Lemberg ; un film de Volker Schlöndorff ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 81 min) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3129564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Film Oblige itd. - Posneto 2014. - Igrajo: André Dussollier, Niels Arestrup, Robert Stadlober, Burghart Klaußner, Charlie Nelson, Jean-Marc Roulot, Thomas Arnold, Stefan Wilkening itd. - Za odrasle. - Cezar, 2015 (scenarij)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) vojna drama e) zgodovinski film f) zgodovinska drama g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.4(44+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113215582

300.
        FIFTY shades darker [Videoposnetek] = Petdeset odtenkov teme / music by Danny Elfman ; director of photography John Schwartzman ; based on the novel by E. L. James ; screenplay by Niall Leonard ; directed by James Foley ; prevod in priredba Vesna Žagar. - Ne zamaskirana izd. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (113 min, 2 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4465564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Na embalaži še: Ne zamaskirana izdaja vključuje tudi filmsko verzijo. - Podnapisi v angl., bolgar., češ., hrv., madž., romun. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. - Produkcija: Michael De Luca itd. - Posneto 2017. - DVDUP0431. - 574101/L [na DVD-ju]. - Igrajo: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Bella Heathcote, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Bruce Altman, Kim Basinger, Marcia Gay Harden itd. - Za odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) romantična drama e) koprodukcija

791.221.4(510+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 23129650

301.
        FIST fight [Videoposnetek] = Udari kot dedec / directed by Richie Keen ; screenplay by Van Robichaux & Evan Susser ; story by Van Robichaux & Evan Susser and Max Greenfield ; director of photography Eric Edwards ; music by Dominic Lewis. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (87 min, 17 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3401882/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: 21 Laps/Wrigley Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0839. - Igrajo: Ice Cube, Charlie Day, Tracy Morgan, Jillian Bell, Dean Norris, Christina Hendricks, Kumail Nanjiani, Dennis Haysbert, JoAnna Garcia Swisher, Alexa Nisenson, Stephnie Weir, Kym E. Whitley itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113388126

302.
        FORUSHANDE [Videoposnetek] = Trgovski potnik / [scenarij in režija Asghar Farhadi ; fotografija Hossein Jafarian ; glasba Sattar Oraki] ; iz angl. prevedla Tanja Bulajič. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 119 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5186714/?ref_=nm_knf_i4 - predstavitev filma. - Na embalaži nasl. v angl.: The salesman. - Podnapisi v slov. - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database) , avtorji z embalaže. - Posneto 2016. - Produkcija: Memento Films Production itd. - Igrajo: Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini, Babak Karimi itd. - Za odrasle. - Oskar, 2017 (tujejezični film), Cannes, 2016 ( glavni igralec, scenarij)
a) Iranski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija

791.221.4(55+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113267038

303.
        FREE state of Jones [Videoposnetek] = Upornik neodvisne države Jones / directed [and] screenplay by Gary Ross ; story by Leonard Hartman and Gary Ross ; director of photography Benoît Delhomme ; music by Nicholas Britell. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 134 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1124037/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto po resničnih dogodkih v okrožju Jones v Mississippiju med leti 1862-1876. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bluegrass Films itd. - Q1366. - Igrajo: Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Christopher Berry, Sean Bridgers, Jacob Lofland, Thomas Francis Murphy, Bill Tangradi, Brian Lee Franklin itd. - Za odrasle
a) Knight, Newton (1837-1922) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) akcijski film e) akcijska drama f) biografski film g) biografska drama h) zgodovinska drama i) vojni film

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112775774

304.
        La FRENCH [Videoposnetek] : librement inspiré de faits réels = Marseillska naveza : povzeto po resničnih dogodkih / un film de Cédric Jimenez ; scénario et dialogues Audrey Diwan, Cédric Jimenez ; image Laurent Tangy ; musique originale Guillaume Roussel ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 130 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2935564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: Legende Films itd. - Igrajo: Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette, Mélanie Doutey, Guillaume Gouix, Bruno Todeschini itd.
a) Francoski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Belgijski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) kriminalka d) kriminalna drama e) akcijski film f) akcijska kriminalka g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.5(44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113021022

305.
        GOLD [Videoposnetek] : inspired by true events = Zlato : navdihnjeno z resničnimi dogodki / directed by Stephen Gaghan ; written by Patrick Massett & John Zinman ; director of photography Robert Elswit ; music by Daniel Pemberton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (115 min, 28 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1800302/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Black Bear Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1405. - Igrajo: Matthew McConaughey, Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, Corey Stoll, Toby Kebbell, Bill Camp, Joshua Harto, Timothy Simons, Craig T. Nelson, Stacy Keach itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Pustolovski film - Video DVD-ji b) drama c) pustolovska drama d) triler e) thriller

791.221.4(73)(086.82)
791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113342302

306.
        HIMALLAYA [Videoposnetek] = Himalaja : film je posnet po resničnih dogodkih / [directed by Lee Seok-hoon ; screenplay by Suo Jieun-min ; cinematography by Kim Tae-sung, Hong Seung-hyuk ; music by Sang-Joon Hwang]. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4253360/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Transliterirani nasl. povzet po Wikipedia.org, avtorji z embalaže. - Na embalaži nasl. v angl.: The Himalayas. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2015. - Produkcija: JK Film itd. - Q 1385. - Igrajo: Hwang Jung-min, Jung Woo, Cho Seong-ha itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) pustolovski film d) pustolovska drama

791.221.4(519.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113038174

307.
        I, Daniel Blake [Videoposnetek] = Jaz, Daniel Blake / photography Robbie Ryan ; music George Fenton ; screenplay by Paul Laverty ; director Ken Loach. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 97 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5168192/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Sixteen Films itd. - Igrajo: Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann, Dylan Phillip McKiernan, Kate Rutter, Sharon Percy itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - BAFTA, 2017 (film), Cannes, 2016 (režiser), Cesar, 2017 (film), Evropska filmska nagrada, 2016 (režiser)
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) evropski igrani filmi f) koprodukcija

791.221.4(410+44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113157726

308.
        The INFILTRATOR [Videoposnetek] : based on a true story = Infiltrator : posneto po resnični zgodbi / directed by Brad Furman ; screenplay by Ellen Brown Furman ; based on the book by Robert Mazur ; director of photography Joshua Reis ; original music by Chris Hajian. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 122 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1355631/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: George Films itd. - Q 1390. - Igrajo: Bryan Cranston, Diane Kruger, John Leguizamo, Benjamin Bratt, Yul Vazquez, Juliet Aubrey, Elena Anaya, Amy Ryan, Olympia Dukakis, Joseph Gilgun itd. - Za odrasle
a) Mazur, Robert - Biografski film - Video DVD-ji b) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) kriminalni film f) kriminalna drama g) kriminalka h) biografski film

791.221.4(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113139294

309.
        JANIS [Videoposnetek] : little girl blue = Janis Joplin : otožno dekle / written and directed by Amy J. Berg ; music by Joel Shearer ; cinematography by Francesco Carrozzini, Paula Huidobro, Jenna Rosher ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 107 min) : barve in č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3707114/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Disarming Films in Jigsaw Productions. - Posneto 2015. - Pripoveduje Chan Marshall. - Sodelovali so: Janis Joplin, Laura Joplin, Michael Joplin, Peter Albin, Sam Andrew, Karleen Bennet itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Joplin, Janis (1943-1970) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Popularna glasba - Pevke - Biografije - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeniki e) pogovori f) intervjuji g) blues h) rokenrol i) folk

791.229.2:929Joplin J.(086.82)
929Joplin J.:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1112536926

310.
        JULIETA [Videoposnetek] / un film de Almodóvar ; guión Pedro Almodóvar basado en "Destino", "Pronto" y "Silencio" de Alice Munro ; música Alberto Iglesias ; director de fotografía Jean Claude Larrieu ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4326444/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: El Deseo itd. - Igrajo: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Dario Grandinetti, Michelle Jenner, Pilar Castro, Nathalie Poza itd.
a) Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(460)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113010782

311.
        LA La Land [Videoposnetek] = Dežela La La / written and directed by Damien Chazelle ; director of photography Linus Sandgren ; score composed and orchestrated by Justin Hurwitz ; music by Justin Hurwitz ; lyrics by Benj Pasek & Justin Paul ; choreographer Mandy Moore. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 123 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3783958/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Impostor Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1397. - Igrajo: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Rosemarie Dewitt, Finn Wittrock, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe, Tom Everett Scott, Josh Pence itd. - Oskar, 2017 (igralka, režija, izvirna glasbena podlaga, izvirna pesem, kinematografija, scenografija), Zlati globus, 2017 (film, glavna moška vloga, glavna ženska vloga, režiser, scenarij, izvirna glasbena podlaga, izvirna pesem) itd.
a) Ameriški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji b) Honghonški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji c) drama d) glasbeno-plesni film e) glasbena drama f) romantična drama g) koprodukcija

791.221.1(73+512.317)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113284702

312.
        LANG tu teng [Videoposnetek] = Le dernier loup = Volčji totem / scénario Alain Godard ... [et al.] ; adapté du roman Le totem du loupe de Jiang Rong ; image Jean-Marie Dreujou ; musique James Horner ; produit et réalisé par Jean-Jacques Annaud ; po angleški predlogi prevedel Gregor Jankovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 113 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2909116/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database). - Angl. nasl. na embalaži: Wolf totem. - Dialogi v kit. in mong., podnapisi v slov. - Produkcija: China Film itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhusheng, Basen Zhabu itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji c) drama d) pustolovska drama e) Mongolija f) nomadi g) volkovi h) koprodukcija

791.221.7(510+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113015646

313.
        MARGUERITE [Videoposnetek] : inspiré d'une histoire vraie = Marguerite : povzeto po resnični zgodbi / ecrit et réalisé par Xavier Giannoli ; image Glynn Speeckaert ; musique originale Ronan Maillard ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 124 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4428788/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Resnična zgodba o Florence Foster Jenkins. - Posneto 2015. - Produkcija: Fidélité Films itd. - Igrajo: Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau, Christa Théret itd. - Za odrasle. - Cezar, 2016 (kostumografija, glavna igralka, zvok), Benetke, 2015 (režiser)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Češki igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) komedija f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.4(44+437.1/.2+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113160030

314.
        MAX Steel [Videoposnetek] / directed by Stewart Hendler ; written by Christopher L. Yost ; music by Nathan Lanier. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Igrajo: Ben Winchell, Josh Brener, Maria Bello, Andy Garcia itd. - Za odrasle
a) akcija b) pustolovski film

791.221.2(430+436+494+498)(086.82)
791.221.4(430+436+494+498)(086.82)
COBISS.SI-ID 16810898

315.
        MIDDLE school [Videoposnetek] : the worst years of my life = Sre[!]nja šola : najhujša leta mojega življenja / directed by Steve Carr ; screenplay by Chris Bowman & Hubbel Palmer and Kara Holden ; based on the book by James Patterson and Chris Tebbetts ; director of photography Julio Macat ; music by Jeff Cardoni. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4981636/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Vpor. stv. nasl. v slov. na embalaži: Srednja šola : najhujša leta mojega življenja. - Na embalaži še: Based on the bestselling series. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: CBS Films itd. - Q 1368. - Igrajo: Griffin Gluck, Lauren Graham, Rob Riggle, Thomas Barbusca, Andy Daly, Adam Pally itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Kamboški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) družinski filmi e) fantazijski filmi f) animirani filmi g) animirano-igrani filmi h) koprodukcija

791.221.2(73+596)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113137502

316.
        MILES ahead [Videoposnetek] = Miles Davis / composer Robert Glasper ; director of photography Roberto Schaefer ; written by Steven Baigelman & Don Cheadle ; directed by Don Cheadle ; prevedla Diana Grden Jenko. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0790770/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Im Global itd. - Igrajo: Don Cheadle, Ewan McGregor, Emayatzy Corinealdi, Lakeith Lee Stanfield, Michael Stuhlbarg, Brian Bowman, Christina Karis itd. - Za odrasle
a) Davis, Miles (1926-1991) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) glasbeni film f) jazz

791.227(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113219678

317.
        MINISTARSTVO ljubavi [Videoposnetek] = Ministrstvo ljubezni / glazba Hrvoje Crnić Boxer, Mydy Rabycad ; direktor fotografije Simon Tanšek ; scenarist i redatelj Pavo Marinković. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 99 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5799780/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl. in slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Telefilm itd. - Q1365. - Igrajo: Stjepan Perić, Dražen Kühn, Ecija Ojdanić, Olga Pakalović, Milan Štrljić, Ksenija Marinković, Alma Prica, Bojan Navojec, Stipe Radoja itd. - Za odrasle
a) hrvaški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Češki igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) igrani filmi d) evropski igrani filmi e) komedije f) hrvaški igrani filmi g) češki igrani filmi h) koprodukcije

791.221.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113030750

318.
        A MONSTER calls [Videoposnetek] = Sedem minut čez polnoč / based upon the novel written by Patrick Ness ; from an original idea by Siobhan Dowd ; screenplay by Patrick Ness ; directed by J. A. Bayona ; director of photography Óscar Faura ; music Fernando Velázquez. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 104 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3416532/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Po istoimenskem romanu Patricka Nessa. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Apaches Entertainment itd. - Posneto 2016. - Q 1401. - Igrajo: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell, Liam Neeson, Ben Moor, James Melville, Geraldine Chaplin itd.
a) Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) Španski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji c) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji d) pravljični film e) pustolovski film f) družinski film g) fantazijski filmi h) animirano-igrani film i) koprodukcija j) fantastična bitja k) pošasti

791.221.8(0.053.5)(410+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113287006

319.
        MUSARAŇAS [Videoposnetek] = V rovkinem gnezdu / dirigida por Esteban Roel, Juanfer Andrés ; escrita por Juanfer Andrés, Sofía Cuenca ; director de fotografia Ángel Amorós ; música Joan Valent. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3417756/?ref_=nm_flmg_act_16 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: La Ferme! Productions itd. - Igrajo: Macarena Gómez, Nadia de Santiago, Hugo Silva, Luis Tosar, Gracia Olayo, Carolina Bang, Silvia Alonso, Lucía de la Fuente itd. - Za odrasle
a) Španski filmi - Srhjivka - Igrani filmi b) Francoski filmi - Srhjivka - Igrani filmi c) DVD d) koprodukcija e) triler f) evropski filmi

791.221.9(450+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 289577984

320.
        The NEON demon [Videoposnetek] = Neonski demon / directed, story by Nicolas Winding Refn ; screenplay by Nicolas Winding Refn, Mary Laws & Polly Stenham ; director of photography Natasha Braier ; music Cliff Martinez. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (112 min, 30 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1974419/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Space Rocket Nation itd. - Igrajo: Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone, Bella Heathcote, Abbey Lee, Desmond Harrington, Christina Hendricks, Keanu Reeves itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (skladatelj)
a) Danski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji d) grozljivka e) triler f) thriller g) koprodukcija

791.221.5(489+44+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113319006

321.
        NERUDA [Videoposnetek] / dirigida por Pablo Larraín ; escrita por Guillermo Calderón ; director de fotografía Sergio Armstrong ; musica original Federico Jusid. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (107 min, 36 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4698584/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Podnapisi v slov. Dialogi v špan., delno tudi v franc. - Posneto 2016. - Produkcija: Funny Balloons itd. - Verze iz "To noč lahko pišem" prepesnil Aleš Šteger, verze iz "Macchu Picchu XII." prepesnil Miroslav Košuta. - Igrajo: Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal, Mercedes Morán, Emilio Gutiérrez Caba, Diego Muñoz, Alejandro Goic, Pablo Derqui itd. - Za odrasle
a) Neruda, Pablo (1904-1973) - Biografski film - Video DVD-ji b) Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) Argentinski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji d) Francoski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji e) Španski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji f) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji g) filmska drama h) drama i) biografska drama j) koprodukcija

791.227(83+82+44+460+73)(086.82)
791.221.4(83+82+44+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113327454

322.
        OFFICE Christmas party [Videoposnetek] = Božična žurka v pisarni / music by Theodore Shapiro ; director of photography Jeff Cutter ; screenplay by Justin Malen and Laura Solon and Dan Mazer ; directed by Will Speck & Josh Gordon. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1711525/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bluegrass Films itd. - Q 1387. - Igrajo: Jason Bateman, Olivia Munn, T. J. Miller, Jillian Bell, Vanessa Bayer, Courtney B. Vance, Rob Corddry, Kate McKinnon, Jennifer Aniston itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) božič

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113132126

323.
        PATERSON [Videoposnetek] / written and directed by Jim Jarmusch ; director of photography Frederick Elmes ; music by Sqürl ; prevedla Diana Grden Jenko. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5247022/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Inkjet itd. - Posneto 2016. - Igrajo: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Barry Shabaka Henley, Cliff Smith, Chasten Harmon, William Jackson Harper, Masatoshi Nagase itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) koprodukcija

791.221.4(73+44+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113257566

324.
        POIROT. The clocks [Videoposnetek] : [season 12, DVD 1] = Poirot. Skrivnostne ure / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Stewart Harcourt ; director Charles Palmer ; composer Christian Henson ; director of photography Peter Greenhalgh. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0981209/?ref_=ttep_ep3 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2009. - S12D1. - Igrajo: David Suchet, Frances Barber, Stephen Boxer, Tom Burke, Phil Daniels, Beatie Edney, Guy Henry itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260126

325.
        POIROT. Hallowe'en party [Videoposnetek] : [season 12, DVD 2] = Poirot. Zabava na noč čarovnic / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Mark Gatiss ; director Charles Palmer ; composer Christian Henson ; director of photography Cinders Forshaw ; prevod in priredba Helena Valentinčič. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1535120/?ref_=ttep_ep2 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Nasl. na embalaži: Zgodilo se je na noč čarovnic. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2010. - S12D2. - Igrajo: David Suchet, Amelia Bullmore, Paola Dionisotti, Deborah Findlay, Ian Hallard, Georgia King, Phyllida Law itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260382

326.
        POIROT. Murder on the Orient Express [Videoposnetek] : [season 12, DVD 3] = Poirot. Umor v Orient ekspresu / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Stewart Harcourt ; director Philip Martin ; composer Christian Henson ; director of photography Alan Almond ; prevod in priredba Helena Valentinčič. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1554113/?ref_=ttep_ep3 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Nasl. na embalaži: Umor na Orient expressu. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2010. - S12D3. - Igrajo: David Suchet, Eileen Atkins, Hugh Bonneville, Jessica Chastain, Marie-Josée Croze, Serge Hazanavicius, Toby Jones, Susanne Lothar, Joseph Mawle itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260638

327.
        POIROT. Three act tragedy [Videoposnetek] : [season 12, DVD 4] = Poirot. Tragedija v treh dejanjih / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Nick Dear ; director Ashley Pearce ; composer Christian Henson ; director of photography Peter Greenhalgh. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1469899/?ref_=ttep_ep1 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2009. - S12D4. - Igrajo: David Suchet, Jane Asher, Kate Ashfield, Suzanne Bertish, Anna Carteret, Art Malik, Martin Shaw itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113259614

328.
        PROMISED land [Videoposnetek] = Obljubljena dežela / music by Danny Elfman ; director of photography Linus Sandgren ; story by Dave Eggers ; screenplay by John Krasinski & Matt Damon ; directed by Gus Van Sant ; prevedel Sašo Markovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca102 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2091473/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Sunday night/Pearl Street/Media Farm. - Posneto 2012. - Igrajo: Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, Titus Welliver, Terry Kinney, Tim Guinee, Lucas Black, Hal Holbrook itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113211998

329.
        QUAND on a 17 ans [Videoposnetek] = Ko imaš 17 let / un film de André Téchiné ; scénario et dialogues Céline Sciamma, André Téchiné ; image Julien Hirsch ; musique originale Alexis Rault ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 116 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4331970/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Fidélité Films itd. - Igrajo: Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Francoski filmi - Filmska drama - Igrani filmi b) DVD c) evropski filmi d) mladinski filmi e) mladina f) odraščanje g) adolescenca h) v filmu

791.221.4(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 289580288

330.
        TO mikro psari [Videoposnetek] = Stratos / režija Yannis Economides ; scenarij Yannis Economides ... [et al.] ; fotografija Dimitris Katsaitis ; glasba Babis Papadopoulos. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (132 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3259474/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Faliro House itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Vangelis Mourikis, Petros Zervos, Vicky Papadopoulou, Yannis Tsortekis itd. - Za odrasle
a) Grški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) Ciprski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji d) kriminalka e) kriminalna drama f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.5(495+430+564.3)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113376350

331.
        TONI Erdmann [Videoposnetek] / Buch und Regie Maren Ade ; Kamera Patrick Orth ; prevedla Petra Jenko. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 156 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4048272/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Coop99 Filmproduktion itd. - Igrajo: Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Thrystan Püetter, Ingrid Bisu, Hadewych Minis, Lucy Russell itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (režiser)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji c) Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji d) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji e) drama f) komedija g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.4(430+436+494+498)(086.82)
791.221.2(430+436+494+498)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113156190

332.
        TRUTH [Videoposnetek] = [Resnica] / directed, screenplay by James Vanderbilt ; based on the book Truth and duty: the press, the president, and the privilege of power by Mary Mapes ; director of photography Mandy Walker ; music by Brian Tyler. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3859076/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto po resničnih dogodkih. - Produkcija: Blue Lake Media Fund itd. - Posneto 2015. - Q 1247. - Igrajo: Cate Blanchett, Robert Redford, Topher Grace, Elisabeth Moss, Bruce Greenwood, Stacy Keach, John Benjamin Hickey, Dermot Mulroney, Dennis Quaid, David Lyons, Rachael Blake, Andrew McFarlane, Natalie Saleeba, Connor Burke itd.
a) Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografski film e) biografska drama f) raziskovalno novinarstvo g) koprodukcija

791.221.4(94+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111187038

333.
        UN etaj mai jos [Videoposnetek] = Spodnje nadstropje / regia Radu Muntean ; scenariul Alexandru Baciu, Radu Muntean, Rǎzvan Rǎdulescu ; imaginea Tudor Lucaciu ; sound design Electric Brother ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (89 min, 25 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4620316/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v romun. - Posneto 2015. - Produkcija: Les Films de l'Apres-Midi itd. - Igrajo: Teodor Corban, Iulian Postelnicu, Oxana Moravec, Ionuţ Bora, Tatiana Iekel, Adrian Vǎncicǎ, Maria Popistaşu, Ioana Flora, Vlad Ivanov itd. - Za odrasle
a) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) kriminalna drama g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.4(498+44+485+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113375838

334.
        VICTORIA [Videoposnetek] / Kamera Sturla Brandth Grøvlen ; Regie Sebastian Schipper ; Story Sebastian Schipper und Olivia Neergaard-Holm und Eike Frederik Schulz ; Musik Nils Frahm ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 138 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4226388/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dialogi v nem., angl., podnapisi v slov. - Produkcija: Monkeyboy itd. - Posneto 2015. - Igrajo: André M. Hennicke, Max Mauff, Burak Yigit, Franz Rogowski, Frederick Lau, Laia Costa itd. - Za odrasleZa starejšo mladino in odrasle. - Berlin, 2015 (režiser, snemalec)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) kriminalni film d) kriminalka e) kriminalna drama f) evropski igrani filmi

791.221.4(430)(086.82)
791.221.5(430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112535646

335.
VIERUNDZWANZIG
        24 Wochen [Videoposnetek] = 24 tednov / ein Film von Anne Zohra Berrached ; Drehbuchautor Carl Gerber, co-autorin Anne Zohra Berrached ; Bildgestaltung Friede Clausz ; musik-supervision and komposition Jasmin Reuter ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (98 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5369484/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nem. - Posneto 2016. - Produkcija: Zero One Film itd. - Igrajo: Julia Jentsch, Bjarne Mädel, Johanna Gastdorf, Emilia Pieske, Maria Dragus, Mila Bruk, Sabine Wolf, Karina Plachetka itd. - Za odrasle. - Berlin, 2016 (režiserka)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113375582

336.
        The WARRIORS gate [Videoposnetek] = Bojevnikova vrata / directed by Matthias Hoene ; written by Luc Besson & Robert Mark Kamen ; director of photography Maxime Alexandre ; original score Klaus Badelt. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4652532/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Fundamental Films itd. - Posneto 2016. - Q 1395. - Igrajo: Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista, Sienna Guillory, Uriah Shelton, Francis Ng itd.
a) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Kamboški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) pustolovski film e) fantazijski film f) fantastični film g) koprodukcija

791.221.7(44+510+596)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113225822

337.
        WILD oats [Videoposnetek] = Naključne bogatašinje / directed by Andy Tennant ; screenplay by Claudia Myers & Gary Kanew ; story by Gary Kanew ; director of photography José Luis Alcaine ; music by George Fenton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1655461/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Posneto 2015. - Produkcija: Wild Oats Canarias itd. - Q 1396. - Igrajo: Shirley MacLaine, Jessica Lange, Billy Connolly, Santiago Segura, Howard Hesseman, Matt Walsh, Jay Hayden, Rebecca Da Costa, Demi Moore itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) pustolovska komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113281886


R RISANKE


338.
        BALERINA in Viktor [Videoposnetek] = Ballerina / a film by Eric Summer and Eric Warin ; based on an idea by Eric Summer ; based on a story by Eric Summer, Laurent Zeitoun ; screenplay by Carol Noble, Laurenz Zeitoun, Eric Summer ; director of photography Jericca Cleland ; music by Klaus Badelt ; prevod in režija dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2261287/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Quad, Main Journey and Caramel Films itd. - SQBB1392. - Glasovi v slov.: Tina Ogrin, Aleksander Golja, Maja Pušič, Mirko Medved, Emanuela Montanič, Katja Ogrin, Sašo Prešeren, Peter Urbanc in Nikola Sekulović
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) kanadski animirani filmi f) francoski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113226846

339.
        ČAROVNIJA spečega zmaja [Videoposnetek] = The dragon spell / director Manuk Depoyan ; screenplay writer Olena Shulga ; based on a script Serniy Gavrilov ; composer Serniy Krutsenko ; režija in prevod dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (82 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5954304/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Panama Grand Prix. itd. - Posneto 2016. - SQBB1411. - Glasovi v slov.: Tina Ogrin, Aleksander Golja, Mirko Medved, Katja Ogrin in Sašo Prešeren. - Za otroke od 4. do 9. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ukrajinski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113381470

340.
        DIVJA brata Kratt. DVD 1, Krokodilja mama [Videoposnetek] = Wild Kratts. Mom of a croc / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Kit in ligenj = Whale of a squid
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22388533

341.
        DIVJA brata Kratt. DVD 2, Potovanje metuljarja xt [Videoposnetek] = Wild Kratts. Voyage of the butterfflier xt / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Iskalci medu = Honey seekers
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22388789

342.
        DIVJA brata Kratt. DVD 3, Lovljenje ostriža [Videoposnetek] = Wild Kratts. Bass class / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Kresničke = Fireflies
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389045

343.
        DIVJA brata Kratt. DVD 4, Polet kuščarja [Videoposnetek] = Wild Kratts. Flight of the draco / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Skrivnost migajočih črvov = Mystery of the squirmy wormy
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389301

344.
        DIVJA brata Kratt. DVD 5, Hobotnica divjih bratov Kratt [Videoposnetek] = Wild Kratts. Octopus Wildkratticus / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Sprehod po mokri strani = Walk on the wetside
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389557

345.
        The LEGO Batman movie [Videoposnetek] = Lego Batman film / directed by Chris McKay ; screenplay by Seth Grahame-Smith ... [et al.] ; story by Seth Grahame-Smith ; Batman created by Bob Kane with Bill Finger ; Superman created by Jerry Siegel and Joe Shuster ; music by Lorne Balfe ; prevod Vesna Žagar. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (100 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4116284/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv., angl. in hebr., podnapisi v slov., hrv., angl. za slušno prizadete, hebr. in polj. - Produkcija: Lin Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0838. - Glasovi v angl.: Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario Dawson, Ralph Fiennes itd.; glasovi v slov.: Klemen Slakonja, Domen Valič, Kristijan Ostanek, Maja Martina Merljak, Marjan Bunič itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 10. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi f) danski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113388638

346.
        SING [Videoposnetek] = Zapoj / written & directed by Garth Jennings ; original score by Joby Talbot ; [režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner]. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (103 min, 29 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3470600/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv. itd. - Posneto 2016. - Produkcija: Chris Meledandri itd. - DVDUP0430. - 74869/L (na DVD-ju). - Glasovi (v angl.): Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton, Tori Kelly, Jennifer Saunders itd. - Glasovi v slov.: Aljaž Jovanović, Ajda Smrekar, Goran Hrvaćanin, Miha Rodman, Lija Pečnikar, Gorazd Žilavec, Vesna Slapar itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 12. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113307998

347.
        The SNOW queen 3. Fire and ice [Videoposnetek] = Snežna kraljica 3. Ogenj in led / director of photography, directed by Aleksey Tsitsilin ; screenplay by Aleksey Zamyslov ... [et al.] ; music by Fabrizio Mancinelli. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4685554/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Izv. stv. nasl.: Snežnaja koroleva 3, Ogon i led. - Sinhronizacija v angl., hrv., slov. in srb. Podnapisi v alb. - Posneto 2016. - Produkcija: Wizart Animation. - SQBB1399
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) risani filmi za otroke e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) ruski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113287774

348.
        TELEBAJSKI. Mehurčki [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1657

Vsebuje tudi:
Glasbena skrinjica
Luže
Zbudi se
Vetroven dan
Zadeni me
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13422366

349.
        TELEBAJSKI. Prijateljstva [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1656

Vsebuje tudi:
Zalivalka
Gor in dol
Najljubše stvari
Dojenčki
Skrivalnice
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13424414

350.
        TELEBAJSKI. Ringa raja [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1658

Vsebuje tudi:
Blatne stopinje
Skoči, žoga
Nova igrača
Poj pesem
Umazana zabava
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13423646

351.
        TELEBAJSKI. Snežna kepa [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay, Laurence Blythe ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1660

Vsebuje tudi:
Pakiranje
Številka štiri
Letimo
Pipe
Zabava
a) lutkovni filmi b) animirani filmi za otroke c) lutkovni filmi za otroke d) otroški risani filmi e) risani filmi za otroke f) otroški lutkovni filmi g) animirani filmi h) otroški animirani filmi i) risani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13424158

352.
        TELEBAJSKI. Veliki ples [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay, Laurence Blythe ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1659

Vsebuje tudi:
Smešne hrenovke
Rdeča
Odsevi
Vožnja z vlakom
Le počakaj!
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13423902


NASLOVNO KAZALO


 • 24 tednov 335


 • Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom 255
 • Agencija za človeške vire 124
 • Alica v nori deželi 146
 • Angleško-slovenski slikovni besednjak 109
 • Arrival 289
 • Artur 207
 • Asasinov nazor 290
 • Assassin's creed 290
 • Asterix pri Belgih 274
 • The autopsy of Jane Doe 291


 • Babuškin kovček 171
 • Bad Santa 2 292
 • Bahamski dokument 162
 • Balerina in Viktor 338
 • Ballerina 338
 • The Beatles 293
 • Belgica 294
 • Belo pismo 123
 • Beseda kakor svet 233
 • Big educolor blocks 70
 • Bilten 5
 • Biologija 1 52
 • Biti mama 28
 • Black rain 295
 • Bližnjica do nemškega besedišča 122
 • Bodi pripravljen 107
 • Bogata in uboga mišica 253
 • Bojevnik 1
 • Bojevnikova vrata 336
 • Boris Pahor 285
 • Božična žurka v pisarni 322
 • Brezsrčni vojvoda 155


 • Café society 296
 • Camino de Santiago 204
 • Captain Fantastic 297
 • Cementni vrt 177
 • Cezarjev papirus 266
 • Cirkus treh vetrov 268
 • Copatarska pravljica 239
 • Cvrček na ognjišču 143


 • Čarovnica v gozdu 212
 • Čarovnija spečega zmaja 339
 • Čemaž 77
 • Čipkaste vezi 87
 • Čisto vsaka stvar 198
 • Črna skala, belo mesto 183
 • Črni angel 153
 • Črni dež 295
 • Črno jezero 152
 • Čudovita živalska pustolovščina 54
 • Čuječnost in vzgoja 22
 • Čuječnost za zaskrbljene 17


 • Darilo 224
 • Dekle za en mesec. Julij, avgust, september 137
 • Le dernier loup 312
 • Deskarka z dušo 282
 • Destino 310
 • Dežela La La 311
 • Diaz 298
 • Dicionário esloveno-brasileiro 112
 • Dimensions of contemporary learning environments 43
 • Diplomacija 299
 • Diplomatie 299
 • Divja brata Kratt. DVD 1, Krokodilja mama. Mom of a croc 340
 • Divja brata Kratt. DVD 2, Potovanje metuljarja xt. Voyage of the butterfflier xt 341
 • Divja brata Kratt. DVD 3, Lovljenje ostriža. Bass class 342
 • Divja brata Kratt. DVD 4, Polet kuščarja. Flight of the draco 343
 • Divja brata Kratt. DVD 5, Hobotnica divjih bratov Kratt. Octopus Wildkratticus 344
 • Domina 154
 • Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub 279
 • The dragon spell 339
 • Družbena odgovornost 36
 • Dublineska 195


 • Esej na maturi 2018 117
 • Etika živali 10


 • The fairytale of Luna 248
 • Fifty shades darker 300
 • Fist fight 301
 • Forushande 302
 • Free state of Jones 303
 • La French 304
 • Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji 286


 • Gaudeamus 133
 • Glas v vetru 188
 • Glasbila v rokah nagajivih škratov 234
 • Glej in se čudi 3
 • Glina za tisoč in eno bolezen 66
 • Globoko ukoreninjen 32
 • Gold 305
 • Gospodov glas 170
 • Grafični in medijski procesi 78
 • Gramoz 173
 • Grdi raček 100
 • Grivarjevi otroci 265


 • Happy hoppy 110
 • Harry Potter. Kamen modrosti 264
 • Hildegarda iz Bingna 61
 • Himalaja 306
 • Himallaya 306
 • Hiša na prodaj 166


 • I, Daniel Blake 307
 • In the garden 259
 • The infiltrator 308
 • Infiltrator 308
 • Interpretacija sanj za srečno življenje 25
 • Iskalci medu 341
 • Izgnanstvo 156
 • Izlet mrtvih deklet 190


 • Janis 309
 • Janis Joplin 309
 • Jaz, Daniel Blake 307
 • Jaz, poti do čustvene razbremenitve in kvalitetnega sobivanja 20
 • Jedilnik ljubiteljic čokolade. [Knj. 2] 176
 • Julieta 310


 • Kaj nam omogoča živeti 27
 • Kako najti moč za samopomoč? 14
 • Kako so volku ostrigli brke 253
 • Kako živeti sto let 56
 • Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline 277
 • Kapitan Fantastični 297
 • Karma in njena preobrazba 12
 • Karol Glaser 119
 • Kavarniška gospoda 296
 • Kit in ligenj 340
 • Kitov vrt 249
 • Kle se špeglajte 205
 • Knjiga o Baltimorskih 216
 • Ko črički jokajo 175
 • Ko imaš 17 let 329
 • Ko se Neža zaljubi 269
 • Kresničke 342
 • Krvavi denar 148
 • Kuhajmo za družino 73


 • La La Land 311
 • Lang tu teng 312
 • Lang tuteng 312
 • Le pogum! 57
 • Lego Batman film 345
 • The Lego Batman movie 345
 • Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz 122
 • LinA 202
 • Ljubezen na terapiji 18
 • Ljubezen pod jadri 142
 • Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo 59
 • Ljubo življenje, naj se začne :) 193
 • Lo and behold 3
 • Lösungsschlüssel 122
 • Lunine mene 24
 • Luža v čevlju 262


 • Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev 251
 • Madžarščina 114
 • Magična filozofija Aleistra Crowleya 26
 • Mala knjiga energijske medicine 58
 • Mali plac 225
 • Das Märchen von Luna 248
 • Marelični poljubi 196
 • Marguerite 313
 • Marseillska naveza 304
 • Marsovčki na počitnicah 217
 • Materialna kultura 29
 • Max Steel 314
 • Mein Hund 247
 • Melem 88
 • Metodično oblikovanje učnih tem 40
 • Mi perro 247
 • Middle school 315
 • Mila 168
 • Miles ahead 316
 • Miles Davis 316
 • Ministarstvo ljubavi 317
 • Ministrstvo ljubezni 317
 • Il mio cane 247
 • Misija Arktika 288
 • Mladi bogataš 145
 • Mladinski klasiki 111
 • Močno me objemi 13
 • Moj dedek 229
 • Moj pes 247
 • Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré 64
 • Mon chien 247
 • A monster calls 318
 • Motiv 139
 • Muca Copatarica 238
 • Muca Mija in čudežna rastlina 230
 • Muca Mija in rojstni dan 231
 • Mulčki. Dobro je imeti prijatelje 273
 • Mulčki. Te lahko objamem 246
 • Musaraňas 319
 • My dog 247


 • Na noge! 283
 • Na potovanju po galaksiji 254
 • Na robu zakona 151
 • Naključne bogatašinje 337
 • Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic 79
 • Naredi sam za svojega psa 72
 • Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011) 121
 • Ne boj se! 206
 • The Neon demon 320
 • Neonski demon 320
 • Nerešeni primeri 84
 • Neruda 321
 • Nevesta 150
 • Neznankino pismo 199
 • Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca 159
 • Nizozemščina 118
 • Njuni štirje možje 191
 • Norveška 275
 • Nova priložnost 138


 • O gozdnem škratku in še kaj --- 130
 • O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova našel svojo veliko ljubezen 132
 • O muci, ki je imela vzeti peska 253
 • O prašičku, ki ni hotel sam domov 253
 • O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisičje hišice 253
 • O slončici, ki bi rada zaspala 221
 • O tiraniji 35
 • O zmaju, ki je pohrustal grde misli 228
 • Obdukcija neznanke 291
 • Običaji, navade in verovanja na Madagaskarju 47
 • Objemčki z očkom 213
 • Oblike v oblakih. Slovnične preglednice 113
 • Obljubljena dežela 328
 • Od prvih oglasov do interneta 80
 • Odkrij svojo usodo 21
 • Office Christmas party 322
 • Ogenj ljubezni 203
 • Oho, čigav kakec pa je to? 245
 • Opazovanje sebe. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso 19
 • Operasjon Arktis 288
 • Orožje, uši in svoboda 208
 • Osebno 140
 • Osemdeseta o osemdesetih 30
 • Ostanki poletja 256
 • Otilija na morju 272
 • Otrok sonca 210


 • Paradajz 76
 • Pastirci 265
 • Paterson 323
 • Pesem za Sinin džan 185
 • Petdeset odtenkov teme 300
 • Peter in čudežni rdeči kos Janez 270
 • 550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično 42
 • Plameni poželenja 164
 • Po sledi Merkurja 86
 • Poirot 324, 325, 326, 327
 • Poirot. The clocks. Skrivnostne ure 324
 • Poirot. Hallowe'en party. Zabava na noč čarovnic 325
 • Poirot. Murder on the Orient Express. Umor v Orient ekspresu 326
 • Poirot. Three act tragedy. Tragedija v treh dejanjih 327
 • Pokvarjeni Božiček 2 292
 • Polonca in leteči krožnik 239
 • Pomladni dan 169
 • Popotovanje k sreči 105
 • Poredna mucka in striček Pepi 214
 • Portret srečnega človeka 85
 • Post in celostna hrana človeka 55
 • Potepi po Sloveniji 278
 • Pozabljene pomladi 167
 • Pozor, huda babica! 211
 • Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo 38
 • Praslovenščina - Adamov jezik 108
 • Pravi prijatelj 240
 • Pravi zaklad 131
 • Pravljica o Luni 248
 • Pravljičarna kapitana Maria 271
 • Prebujeni milijonar 81
 • Premalo mrtev 158
 • Prezrte stročnice 74
 • Pridiga o padcu Rima 144
 • Prihod 289
 • Prijateljstvo je najboljše zdravilo 68
 • Prikazni ne potrkajo na vrata 215
 • Principi kuhanja 75
 • Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole 44
 • Priročnik za skavtske voditelje 106
 • Priročnik za spletno previdnost 6
 • Procesi v tehnologijah varstva okolja 71
 • Promised land 328
 • Pronto 310
 • Prva dama 184
 • Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje 65


 • Quand on a 17 ans 329


 • Razsežnosti sodobnih učnih okolij 43
 • Rdeča prašna cesta 284
 • Rdečelaska 182
 • [Resnica] 332
 • Rešitve 122
 • Robocar Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla 241
 • Robocar Poli. 2, Novi prijatelji 242
 • Robocar Poli. 3, Tehnični pregled 243
 • Robocar Poli. 4, Zaupaj prijateljem 244
 • Rock me 91


 • Samo ljubezen 261
 • Sedem minut čez polnoč 318
 • Sedem pisem iz Pariza 194
 • Sedma funkcija jezika 135
 • Seks v svetu narave 53
 • SI robotika 4
 • Silencio 310
 • Sing 346
 • Sivi volk na pikniku 220
 • Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah 253
 • Skladbe za male škrate 94, 95, 96, 97, 98
 • Skrivnost migajočih črvov 343
 • Skrivnostni gozd 235
 • Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji 51
 • Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi 34
 • Slovenologija 201
 • Slovenske folklorne pripovedi, pregovori, zbadljivke in šaljivke 48
 • Slovensko - ameriški odnosi 33
 • Slovensko-brazilski slovar 112
 • Slovensko-madžarski slikovni slovar 115
 • Slovensko-ruski slikovni slovar 116
 • Slovenščina na ustni maturi 2018 120
 • Smetarski gusar 267
 • Snežna kraljica 3 347
 • The snow queen 3. Fire and ice. Ogenj in led 347
 • Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini 83
 • Spodnje nadstropje 333
 • Sprehod po mokri strani 344
 • Spreminjamo sebe, spreminjamo svet 16
 • Srčna joga 62
 • Sre[!]nja šola 315
 • Starec in jaz 192
 • Stari avto 232
 • Staroverstvo in staroverci 49
 • Stratos 330
 • Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica 41
 • Sulica 197


 • Šah 103
 • Ščurki 180
 • Šibke točke 89
 • Škratovile udomačijo samoroga 237
 • Šlagerji 125
 • Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja 45
 • Švrk in reševanje na pasji akademiji 223


 • Tek na mestu 31
 • Telebajski. Mehurčki 348
 • Telebajski. Prijateljstva 349
 • Telebajski. Ringa raja 350
 • Telebajski. Snežna kepa 351
 • Telebajski. Veliki ples 352
 • Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje 69
 • Temeljni vidiki osebnosti 7
 • 1204 dni teme 209
 • Tisti dan 127
 • Tito 280
 • Tjan dobi novega prijatelja 236
 • To mikro psari 330
 • Toni Erdmann 331
 • Totalna revolucija 93
 • Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem 218
 • Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč 219
 • Tracing Mercury 86
 • Trgovski potnik 302
 • 13 257
 • Truth 332
 • Turčija 276
 • Turška strast 149
 • Tvoja do torka 136


 • U srčanom džepu 126
 • Ubežni delci 178
 • Udari kot dedec 301
 • Ujemite paža 222
 • Ujetnica poželenja 172
 • Um, telo, dojenček 8
 • Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha 99
 • Un etaj mai jos 333
 • Upornik neodvisne države Jones 303
 • Ura je na morje šla 90
 • Usoda kraljevine Tearling 160
 • Ustvarjalno recikliranje 46


 • V rovkinem gnezdu 319
 • V srčnem žepu 126
 • Vadba za možgane. Trdi orehi za bistre glave 101
 • Vadba za možgane. Zapletene uganke 102
 • Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju 67
 • Veliki pohod 165
 • Verjemi v svoje sanje 226
 • Vesolje zgodb 2
 • Victoria 334
 • 24 Wochen 335
 • Vodnik po otoku 163
 • Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije 50
 • Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode 60
 • Volčji totem 312
 • Vprašanja iz kopalnice 63
 • Vrata nepovrata. Knj. 3, Bivališča duš 181
 • Vražja Liza 187
 • Vrhovi 92
 • Vsakdanje geometrije 128
 • Vse moje Amerike 161
 • Vse-stvar-je 129
 • Vsi moji bivši 141
 • Vso srečo! 9
 • Vzgojni načrt v šoli 44


 • Warrior 1
 • The warriors gate 336
 • We can help! 263
 • Wild Kratts 340, 341, 342, 343, 344
 • Wild oats 337


 • Z morjem na ti 82
 • Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe 104
 • Zadnja želja 134
 • Zajec dela za lisico 253
 • Zakaj so ponoči vse mačke črne 239
 • Zamrznjene besede 200
 • Zapoj 346
 • Zasledovalke sreče 15
 • Zaslužek na internetu za začetnike 37
 • Zaščitnik 174
 • Zbiralec podob 227
 • Zdaj! 23
 • Zgodbe Svetega pisma 287
 • Zgodilo se je nekega poletja 157
 • Zimski poljub 179
 • Zlato 305
 • Zmagovita ljubezen 281
 • Zmaj s srcem 258
 • Zrak za zajtrk 260
 • Zrela za ljubezen 147
 • Zverinice, pozdravljene! 253
 • Zvezde usode 189
 • Zvezdogelca 252


 • Ženin na preizkušnji 186
 • Živalska olimpijada 250
 • Živeti s ciljem 11
 • Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše 39

IMENSKO KAZALO


 • Abdalla, Khalid (1980-, igralec) 290
 • Adams, Amy (igralec) 289
 • Ade, Maren (scenarist, režiser) 331
 • Aerts, Stef (igralec) 294
 • Afshar, Tessa 131
 • Ajdič, Matic (izvajalec) 92
 • Ajduković, Elza (prevajalec) 250
 • Alcaine, José Luis (fotograf) 337
 • Alexandre, Maxime (fotograf) 336
 • Alexie, Sherman (1966-) 255
 • Ali, Mahershala (igralec) 303
 • Alidoosti, Taraneh (izvajalec) 302
 • Allen, Marc (avtor dodatnega besedila) 23
 • Allen, Woody (1935-, scenarist, režiser) 296
 • Almodóvar, Pedro (režiser, scenarist) 310
 • Almond, Alan (fotograf) 326
 • Alonso, Silvia (1989-, izvajalec) 319
 • Altman, Bruce (izvajalec) 300
 • Amalietti, Peter 108
 • Amathieu, Michel (fotograf) 299
 • Ambrožič, Jerneja (avtor) 52
 • Amorós, Ángel (fotograf) 319
 • Anaya, Elena (1975-, izvajalec) 308
 • Andersen, Hans Christian (1805-1875, bibliografski predhodnik) 100
 • Andersson, Per J. 132
 • Andrés, Juanfer (režiser, scenarist) 319
 • Aniston, Jennifer (izvajalec) 322
 • Annaud, Jean-Jacques (režiser) 312
 • Antonsen, Kaisa (igralec) 288
 • Anželj, Stana (prevajalec) 211
 • Anžlovar, Petra (1975-, prevajalec) 132
 • Arestrup, Niels (izvajalec) 299
 • Arkapaw, Adam (fotograf) 290
 • Arko, Andrej 133
 • Armstrong, Sergio (fotograf) 321
 • Arnaut Bersan, Tina (prevajalec) 247
 • Arnett, Will (izvajalec) 345
 • Arnold, Thomas (1971-, izvajalec) 299
 • Asher, Jane (izvajalec) 327
 • Ashfield, Kate (1972-, izvajalec) 327
 • Ashley, Kristen 134
 • Atanasovski, Vasko 88
 • Atkins, Eileen (1934-, izvajalec) 326
 • Aubrey, Juliet (1966-, izvajalec) 308
 • Avsec, Andreja 7


 • Babšek, Barbara (prevajalec) 27
 • Bach, Tamara 256
 • Baciu, Alexandru (scenarist) 333
 • Badelt, Klaus (1967-, skladatelj) 336, 338
 • Baden-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth (baron) 105, 106
 • Bahovec, Igor (avtor dodatnega besedila) 32
 • Baigelman, Steven (scenarist) 316
 • Bajd, Tadej (recenzent) 4
 • Bajec, Anton (1897-1985, prevajalec) 143
 • Bakan, Anja (prevajalec) 165, 179
 • Bakan, Branko (1976-, fotograf) 107
 • Balfe, Lorne (1976-, skladatelj) 345
 • Bang, Carolina (1985-, izvajalec) 319
 • Barbarič, Nada (avtor) 117
 • Barber, Frances (1958-, izvajalec) 324
 • Barbusca, Thomas (izvajalec) 315
 • Barič, Ana (prevajalec) 272
 • Bartfield, Noah (izvajalec) 92
 • Bartol, Nina 72
 • Basinger, Kim (1953-, izvajalec) 300
 • Basso, Annalise (igralec) 297
 • Bašić, Nino (avtor) 5
 • Bateman, Jason (izvajalec) 322
 • Bates, Kathy (1948-, izvajalec) 292
 • Bauman, Gregor (1970-, avtor dodatnega besedila, urednik) 124
 • Bautista, Dave (izvajalec) 336
 • Bayer, Vanessa (izvajalec) 322
 • The Beatles (glasbena skupina) (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, intervjuvanec, izvajalec) 293
 • Beguš, Ines (kartograf) 49
 • Beláňová, Janka 110
 • Bell, Jillian (izvajalec) 301, 322
 • Bello, Maria (1967-, izvajalec) 314
 • Bensi, Danny (skladatelj) 291
 • Berce, Karin (ilustrator) 226, 228, 251, 254, 269
 • Berden, Barbara Patrizia 123
 • Berg, Amy J. (režiser, scenarist) 309
 • Berk, Sheryl (avtor) 282
 • Berlin, Jeannie (izvajalec) 296
 • Bernik, Jernej (dr. med. 1987-, avtor dodatnega besedila) 105
 • Berrached, Anne Zohra (režiser, scenarist) 335
 • Berry, Christopher (igralec) 303
 • Bertalanič, Sonja 55
 • Bertish, Suzanne (izvajalec) 327
 • Besson, Luc (scenarist) 336
 • Bevk, France 265
 • Bilbi 89
 • Binet, Laurent (1972-) 135
 • Bisu, Ingrid (izvajalec) 331
 • Bivic, Tanja (prevajalec) 293
 • Bivic, Teja (prevajalec) 178, 309
 • Bizjak, Katja (1983-, prevajalec) 155
 • Bizjak-Mali, Lilijana (fotograf) 52
 • Bjerknæs, Trond (skladatelj) 288
 • Black, Lucas (1982-, izvajalec) 328
 • Blanchett, Cate (1969-, izvajalec) 332
 • Blatnik, Patricia (avtor) 69
 • Blažej Cirej, Mojca (avtor dodatnega besedila) 193
 • Blažič Klemenc, Andreja (prevajalec) 138
 • Blažič, Milena 111
 • Blokar, Jolanda (prevajalec) 184
 • Blythe, Laurence (fotograf) 351, 352
 • Bobovnik, Nejc (avtor) 277
 • Bobovnik, Nejc (kartograf) 277
 • Bodnárová, Jana (1950-) 257
 • Bøe-Waal, Grethe (režiser, scenarist) 288
 • Bohinc, Rado (1949-) 36
 • Bolotin, Craig (scenarist) 295
 • Bolta, Urban (avtor) 107
 • Bombač, Jaka (prevajalec) 56
 • Bondar, Carin 53
 • Bonilla, Rocio (ilustrator) 215
 • Bonisolli, Barbara (fotograf) 73
 • Bonneville, Hugh (izvajalec) 326
 • Bont, Jan de (fotograf) 295
 • Boonen, Stefan 211
 • Bora, Ionut (igralec) 333
 • Bosschere, Sara De (1972-, igralec) 294
 • Bowman, Brian (izvajalec) 316
 • Bowman, Chris (scenarist) 315
 • Boxer, Stephen (izvajalec) 324
 • Bracken, Ann (psihoterapevtka) 8
 • Bradley, Richard (režiser) 350, 351, 352
 • Braier, Natasha (fotograf) 320
 • Brank, Janez (1979-, urednik, avtor) 5
 • Bratina, Borut (recenzent) 36
 • Bratož, Silva (urednik) 43
 • Bratt, Benjamin (1963-, izvajalec) 308
 • Brdnik, Gregor (ilustrator) 210
 • Brecelj, Marijan (1931-) 112
 • Brener, Josh (izvajalec) 314
 • Bridgers, Sean (1968-, igralec) 303
 • Brišnik, Iztok 258
 • Britell, Nicholas (skladatelj) 303
 • Broch, Nicolai Cleve (igralec) 288
 • Broderick, Marian 212
 • Brojan, Matjaž 279
 • Brown Furman, Ellen (scenarist) 308
 • Brown, Ruby 213
 • Bruel, Nick 214
 • Bruk, Mila (igralec) 335
 • Bucik, Irena (avtor dodatnega besedila) 49
 • Bukovac, Vesna (avtor dodatnega besedila) 55
 • Bulajić, Tanja (prevajalec) 302
 • Bulič, Dragan (avtor dodatnega besedila) 125
 • Bullmore, Amelia (1964-, izvajalec) 325
 • Bundschuh, Rick (avtor) 282
 • Bunič, Marjan (izvajalec) 345
 • Burke, Tom (izvajalec) 324
 • Bybee, Catherine 136


 • Cajnko, Eva (ilustrator) 237
 • Calderón, Guillermo (1971-, scenarist) 321
 • Camp, Bill (igralec) 305
 • Canal, Eulàlia (1963-) 215
 • Capshaw, Kate (izvajalec) 295
 • Capuder, Andrej 200
 • Carabelli, Francesca (ilustrator) 212
 • Cardoni, Jeff (1970-, skladatelj) 315
 • Carell, Steve (1963-, izvajalec) 296
 • Carlan, Audrey 137
 • Carr, Robyn 138
 • Carr, Steve (režiser) 315
 • Carrozzini, Francesco (fotograf) 309
 • Carteret, Anna (izvajalec) 327
 • Castro, Pilar (igralec) 310
 • Cat Power (1972-, pripovedovalec) 309
 • Cedilnik-Gorup, Eva (1973-, avtor) 69
 • Ceglar, Irena 28
 • Cenc, Marija (avtor dodatnega besedila) 130
 • Cera, Michael (izvajalec) 345
 • Cercas, Javier (1962-) 139
 • Cernatič-Gregorič, Anica (avtor dodatnega besedila, kartograf) 49
 • Chao, Mark (izvajalec) 336
 • Chaplin, Geraldine (izvajalec) 318
 • Charney, Noah 201
 • Chastain, Jessica (izvajalec) 326
 • Chazelle, Damien (1985-, scenarist, režiser) 311
 • Cheadle, Don (1964-, scenarist, režiser, izvajalec) 316
 • Chiang, Ted (1967-, bibliografski predhodnik) 289
 • Child, Lee 140
 • Cho, Seong-ha (izvajalec) 306
 • Christie, Agatha (1890-1976, bibliografski predhodnik) 324, 325, 326, 327
 • Cigale, Dejan (1965-, kartograf, fotograf) 277
 • Cikajlo, Imre (recenzent) 4
 • Clausz, Friede (fotograf) 335
 • Claybourne, Anna (avtor) 54
 • Cleland, Jericca (fotograf) 338
 • Cobden, Joe (igralec) 289
 • Colgan, Jenny 141
 • Collage, Bill (scenarist) 290
 • Connolly, Billy (izvajalec) 337
 • Conrad, Didier 266
 • Cooper, Adam (scenarist, scenarist) 290
 • Corban, Teodor (1957-, igralec) 333
 • Corddry, Rob (izvajalec) 322
 • Corinealdi, Emayatzy (izvajalec) 316
 • Cornaro, Luigi (1464-1566) 56
 • Cosier, James (prevajalec povzetka) 277
 • Costa, Laia (igralec) 334
 • Costa, Rebecca Da (izvajalec) 337
 • Cotillard, Marion (1975-, igralec) 290
 • Cox, Brian (1946-, izvajalec) 291
 • Cox, Tony (1958-, izvajalec) 292
 • Cramm, Dagmar von 73
 • Cranston, Bryan (1956-, izvajalec) 308
 • Crnić, Hrvoje (skladatelj) 317
 • Crooks, Shree (2005-, igralec) 297
 • Croos-Müller, Claudia 9, 57
 • Cross, Shauna (scenarist) 292
 • Croze, Marie-Josée (1970-, izvajalec) 326
 • Cuenca, Sofía (scenarist) 319
 • Cuesta, Inma (igralec) 310
 • Cunta, Miljana (avtor dodatnega besedila) 129
 • Cutter, Jeff (fotograf) 322
 • Cvek, Petra (prevajalec) 60


 • Čaušević, Jasmin 142
 • Čebulj, Živa (prevajalec) 144
 • Česnik Korošec, Vesna (prevajalec) 153
 • Činč Juhant, Breda (avtor dodatnega besedila) 50
 • Čoh, Zvonko (ilustrator) 90, 253
 • Čuden, Darko (prevajalec) 261
 • Čuk, Katarina (prevajalec) 13
 • Čušin, Mojca (1969-, prevajalec) 106


 • Ćirović, Lucija (pripovedovalec) 100


 • Dallas Howard, Bryce (igralec) 305
 • Daly, Andy (izvajalec) 315
 • Damon, Matt (scenarist, izvajalec) 328
 • Daniels, Phil (1958-, izvajalec) 324
 • Dawson, Rosario (izvajalec) 345
 • Day, Charlie (izvajalec) 301
 • De Gli Antoni, Mark (skladatelj, izvajalec) 3
 • Dear, Nick (scenarist) 327
 • Debeljak, Dora (1980-, prevajalec) 19
 • Degnan-Veness, Coleen 259
 • Dekleva, Bojan (avtor dodatnega besedila, prevajalec, urednik) 68
 • Delhomme, Benoît (1961-, fotograf) 303
 • Demšar, Mira (prevajalec) 105
 • Depoyan, Manuk (režiser) 339
 • Derqui, Pablo (igralec) 321
 • Deschanel, Caleb (1944-, fotograf) 293
 • DeWitt, Rosemarie (izvajalec) 311, 328
 • DiCarlo, Russell E. (avtor dodatnega besedila) 23
 • Dickens, Charles (1812-1870) 143
 • Dicker, Joël (1985-) 216
 • Dimitrov, Ljudmil (prevajalec) 34
 • Dionisotti, Paola (izvajalec) 325
 • Dirnbek, Jernej (pisec besedila uglasbenih pesmi) 92
 • Divjak, Darja (prevajalec) 158
 • Diwan, Audrey (scenarist) 304
 • Dobrajc, Tina (ilustrator) 286
 • Dobrila, Lorena (prevajalec) 289
 • Dolenc Koce, Jasna (avtor, fotograf) 52
 • Dolenc, Sašo (1973-) 2
 • Dolinar, Igor (fotograf) 50
 • Domar, Alice D. (avtor dodatnega besedila) 8
 • Dondi (avtor) 58
 • Dorfman, Cliff (bibliografski predhodnik) 1
 • Doria, Julia 217
 • Dornan, Jamie (1982-, izvajalec) 300
 • Dorofeeva, Uliana (prevajalec) 247
 • Dou, Shawn (igralec) 312
 • Douglas, Michael (1944-, izvajalec) 295
 • Doutey, Mélanie (izvajalec) 304
 • Dovč, Janez (glasbenik 1980-, izvajalec) 92
 • Dowd, Ann (igralec) 297
 • Dowd, Siobhan (bibliografski predhodnik) 318
 • Dragus, Maria (igralec) 335
 • Dramatično društvo (Ljubljana) 104
 • Dreujou, Jean-Marie (1959-, fotograf) 312
 • Drev, Miriam (prevajalec) 53, 177, 207
 • Driedemy, Joelle (ilustrator) 263
 • Driver, Adam (1983-, izvajalec) 323
 • Drnovšek, Ana (avtor dodatnega besedila) 106
 • Drobnič, Marjeta (prevajalec) 149
 • Druks, Luka (fotograf) 72
 • Duddy, Mary (izvajalec) 291
 • Dujardin, Jean (1972-, izvajalec) 304
 • Dukakis, Olympia (izvajalec) 308
 • Dussollier, André (izvajalec) 299


 • Eckert, Suzana (prevajalec) 141
 • Economides, Yannis (režiser, scenarist) 330
 • Eden, Donna 58
 • Edgerton, Joel (izvajalec) 1
 • Edney, Beatie (izvajalec) 324
 • Edwards, Eric Alan (1953-, fotograf) 301
 • Egart, Darinka P. 218, 219
 • Egerton, Taron (1989-, izvajalec) 346
 • Eggers, Dave (1970-, bibliografski predhodnik) 328
 • Eisenberg, Jesse (1983-, izvajalec) 296
 • Electric Brother (skladatelj) 333
 • Elfman, Danny (skladatelj) 300, 328
 • Elmes, Frederick (fotograf) 323
 • Elswit, Robert (fotograf) 305
 • Emiliani, Lucia 220
 • Engel, Dana (prevajalec) 247, 248
 • Erznožnik, Ajda (ilustrator) 115, 116
 • Everett Scott, Tom (1970-, izvajalec) 311


 • Fanning, Elle (igralec) 320
 • Farahani, Golshifteh (1983-, izvajalec) 323
 • Farhadi, Asghar (1972-, scenarist, režiser) 302
 • Farkaš-Lainščak, Jerneja (avtor) 69
 • Fassbender, Michael (igralec, producent) 290
 • Fast, Julie A. 59
 • Fau, Michel (izvajalec) 313
 • Faura, Oscar (fotograf) 318
 • Fefer, Jernej (avtor) 69
 • Feng, Shaofeng (igralec) 312
 • Fenton, George (skladatelj) 307, 337
 • Ferfila, Bogomil 275, 276
 • Ferrándiz, Elena (ilustrator) 109
 • Ferrari, Jérôme (1968-) 144
 • Ferri, Jean-Yves (avtor) 266
 • Fetih, Jaka (avtor) 69
 • Ficarra, Glenn (bibliografski predhodnik) 292
 • Fiennes, Ralph (izvajalec) 345
 • Fila, Corentin (igralec) 329
 • Filimonova, Tat´jana (1976-, prevajalec) 247
 • Findlay, Deborah (1947-, izvajalec) 325
 • Finger, Bill (bibliografski predhodnik) 345
 • Fitzgerald, F. Scott (1896-1940) 145
 • Flisar, Evald 146
 • Flora, Ioana (1975-, igralec) 333
 • Foley, James (režiser, režiser) 300
 • Fontaine, Stéphane (fotograf) 297
 • Force, Marie 147
 • Forney, Ellen (1968-, ilustrator) 255
 • Forshaw, Cinders (fotograf) 325
 • Forssén Ehrlin, Carl-Johan (1978-) 221
 • Fortuna, Igor (ilustrator) 107
 • Fountain, Jeff 32
 • Frahm, Nils (1982-, skladatelj) 334
 • Frančič, Franjo 222
 • Franklin, Brian Lee (igralec) 303
 • Frelih, Tone 148
 • Frey, Jana 260
 • Frot, Catherine (1956-, izvajalec) 313
 • Furlan, Andrej (1966-, fotograf) 86
 • Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 198
 • Furman, Brad (režiser) 308


 • Gabrič, Aleš (1963-, urednik) 34
 • Gacoin-Marks, Florence (prevajalec) 247
 • Gaghan, Stephen (režiser) 305
 • Gala, Antonio 149
 • Galifianakis, Zach (izvajalec) 345
 • García Bayona, Juan A. (1975-, režiser) 318
 • Garcia Swisher, JoAnna (izvajalec) 301
 • Garcia, Andy (izvajalec) 295, 314
 • García, Gael (igralec) 321
 • Gartner, Alja (prevajalec) 154
 • Garwood, Julie 150
 • Gastdorf, Johanna (igralec) 335
 • Gatiss, Mark (1966-, scenarist) 325
 • Gavrilov, Serniy (bibliografski predhodnik) 339
 • Gely, Cyril (scenarist) 299
 • Geološki zavod Slovenije 50
 • Gerbec, Teja (kartograf) 49
 • Gerber, Carl (scenarist) 335
 • Germano, Elio (izvajalec) 298
 • Giannoli, Xavier (1972-, režiser, scenarist) 313
 • Gibbes, Lesley 223
 • Gilgun, Joseph (izvajalec) 308
 • Glasper, Robert (1978-, skladatelj) 316
 • Glažar, Tomaž (1962-, avtor, urednik) 69
 • Gleeson, Brendan (1955-, igralec) 290
 • Gluck, Griffin (izvajalec) 315
 • Glusman, Karl (igralec) 320
 • Gnecco, Luis (1962-, igralec) 321
 • Godard, Alain (1946-, scenarist) 312
 • Gogala, Andrej (1956-, prevajalec) 84, 109
 • Goic, Alejandro (1957-, igralec) 321
 • Goldberg, Ian (scenarist) 291
 • Goldstein, Ivo 280
 • Goldstein, Slavko (1928-, avtor) 280
 • Golja, Aleksander (prevajalec, režiser, izvajalec) 338
 • Golja, Aleksander (režiser, prevajalec, izvajalec) 339
 • Golja, Helena (prevajalec) 294
 • Golob, Lea 78
 • Gómez, Macarena (izvajalec) 319
 • González, Lucía (1994-, izvajalec) 319
 • Göransson, Krister (fotograf) 207
 • Gordon, Josh (režiser) 322
 • Goriup, Jana (avtor dodatnega besedila, recenzent) 39
 • Goršič, Tanja (prevajalec) 214
 • Goscinny, René (avtor) 274
 • Goscinny, René (z enoto povezano ime) 266
 • Gosling, Ryan (1980-, izvajalec) 311
 • Gossi, Gherardo (1958-, fotograf) 298
 • Gostečnik, Christian (avtor dodatnega besedila) 14
 • Gostenčnik, Vida (prevajalec) 60
 • Gostinčar, Cene (fotograf) 52
 • Gošnik-Godec, Ančka (ilustrator) 238
 • Gouix, Guillaume (izvajalec) 304
 • Grabec, Janez (ilustrator) 94, 95, 96, 97, 98
 • Grace, Topher (1978-, izvajalec) 332
 • Gradišek, Boštjan (izvajalec) 92
 • Graham, Lauren (izvajalec) 315
 • Grahame-Smith, Seth (scenarist, bibliografski predhodnik) 345
 • Grajzar, Mateja (prireditelj) 241, 242, 243, 244
 • Grandinetti, Darío (igralec) 310
 • GrandPré, Mary (ilustrator) 264
 • Grao, Daniel (1976-, igralec) 310
 • Grden Jenko, Diana (prevajalec) 297, 316, 323
 • Grdina, Igor (1965-, recenzent) 34
 • Grebenc Sotošek, Tina 202
 • Greenfield, Max (bibliografski predhodnik) 301
 • Greenhalgh, Peter (fotograf) 324, 327
 • Greenwood, Bruce (izvajalec) 332
 • Gregori, Andrej (1976-, avtor, ilustrator) 51
 • Gregori, Janez (1941-, fotograf) 51
 • Gregori, Marija (avtor) 51
 • Gregorič, Andreja 224
 • Gregorič, Nataša (slikarka, ilustrator) 239, 250, 271
 • Grilc, Uroš 225
 • Grimes, Luke (1984-, izvajalec) 300
 • Grintov, Vlasta (1963-) 226
 • Grisham, John 151
 • Grøvlen, Sturla Brandth (fotograf) 334
 • Grün, Anselm 27
 • Grušovnik, Tomaž 10
 • Gržan, Karel 281
 • Gržan, Karel (avtor dodatnega besedila) 67
 • Gselman, Blaž (avtor dodatnega besedila) 173
 • Gubanc, Irena (ilustrator) 86
 • Guibelin, Laurent (prevajalec) 247
 • Guillory, Sienna (izvajalec) 336
 • Guinee, Tim (izvajalec) 328
 • Gunnari, Gaute (fotograf) 288
 • Gutiérrez Caba, Emilio (igralec) 321


 • Haasse, Hella S. 152
 • Habe, Tomaž (1947-) 90
 • Habič, Marko (1956-, fotograf) 87
 • Hace, Aleš (recenzent) 4
 • Haček, Miro (recenzent) 275
 • Haeringen, Annemarie van (ilustrator) 249
 • Hafnar, Stane (avtor dodatnega besedila) 64
 • Hafner, Alenka (1964-, recenzent) 69
 • Hajian, Chris (skladatelj) 308
 • Hall, Will 60
 • Hallard, Ian (izvajalec) 325
 • Hamilton, Bethany 282
 • Hamilton, Nicholas (igralec) 297
 • Hamre, Leif (bibliografski predhodnik) 288
 • Hančič, Ana (avtor) 69
 • Hansen, Ryan (izvajalec) 292
 • Hanson, Sydney (ilustrator) 221
 • Haramija, Dragica (avtor dodatnega besedila) 271
 • Harcourt, Stewart (scenarist) 324, 326
 • Harden, Marcia Gay (izvajalec) 300
 • Hardt, Petra Christine 79
 • Hardy, Tom (1977-, izvajalec) 1
 • Harkavy, Daniel (avtor) 11
 • Harmon, Chasten (izvajalec) 323
 • Harper, William Jackson (izvajalec) 323
 • Harrington, Desmond (igralec) 320
 • Harrison, George (1943-2001, izvajalec) 293
 • Hartman, Leonard (bibliografski predhodnik) 303
 • Harto, Joshua (igralec) 305
 • Hayden, Jay (igralec, izvajalec) 337
 • Haysbert, Dennis (izvajalec) 301
 • Hazanavicius, Serge (izvajalec) 326
 • Heathcote, Bella (igralec) 320
 • Heathcote, Bella (izvajalec) 300
 • Hedl, Dušan (avtor dodatnega besedila) 125
 • Hedžet Tóth, Cvetka (avtor dodatnega besedila) 167
 • Heisserer, Eric (1970-, scenarist) 289
 • Hendler, Stewart (1978-, režiser) 314
 • Hendricks, Christina (1975-, igralec) 320
 • Hendricks, Christina (1975-, izvajalec) 292, 301
 • Henley, Barry (izvajalec) 323
 • Henmo, Sverre 261
 • Hennicke, André (1958-, igralec) 334
 • Henry, Guy (1960-, izvajalec) 324
 • Henson, Christian (1971-, skladatelj) 324, 325, 326, 327
 • Hernandez, Callie (izvajalec) 311
 • Herzog, Werner 3
 • Hesseman, Howard (izvajalec) 337
 • Hickey, John Benjamin (izvajalec) 332
 • Hidalgo, Nieves 153
 • Hildegard von Bingen (svetnica 1098-1179) 61
 • Hilton, L. S. 154
 • Hirsch, Emile (1985-, izvajalec) 291
 • Hirsch, Julien (fotograf) 329
 • Hivju, Kristofer (igralec) 288
 • Hladnik, Milan (avtor dodatnega besedila) 45
 • Hmelak, Maja (1982-, avtor) 41
 • Hodak, Marjana (avtor) 120
 • Hoene, Matthias (režiser) 336
 • Holbrook, Hal (izvajalec) 328
 • Holden, Kara (scenarist) 315
 • Hollweck, Julia (ilustrator) 73
 • Hong, Seung-hyuk (fotograf) 306
 • Horner, James (skladatelj) 312
 • Horvat, Ines (1989-, prevajalec) 115
 • Hosseini, Shahab (1974-, izvajalec) 302
 • Howard, Ron (režiser, producent) 293
 • Hoyt, Elizabeth 155
 • Hrovat Jerlah, Nataša (prevajalec) 334, 335
 • Hrovat, Uroš 267
 • Hrovatin, Petra (1973-, fotograf) 52
 • Hrvaćanin, Goran (izvajalec) 346
 • Hudson, Val (avtor) 207
 • Huidobro, Paula (fotograf) 309
 • Hüller, Sandra (izvajalec) 331
 • Hurwitz, Justin (skladatelj) 311
 • Hvala, Tea (avtor) 30
 • Hwang, Jung-min (izvajalec) 306
 • Hwang, Sang Joon (1972-, skladatelj) 306
 • Hyatt, Michael S. 11


 • Ice Cube (izvajalec) 301
 • Iekel, Tatiana (igralec) 333
 • Iglesias, Alberto (skladatelj) 310
 • Ilc, Iztok (1977-, prevajalec) 216
 • İlhan, Çiler (1972-) 156
 • Imamović, Sabina (prevajalec) 175
 • Imenšek, Barbara (ilustrator) 206
 • Impens, Ruben (1971-, fotograf) 294
 • Institut IPAL. Akademija (7 ; 2017 ; Ljubljana) 12
 • Irons, Jeremy (1948-, igralec) 290
 • Isak Kres, Jelena (1974-, prevajalec) 245
 • Isham, Mark (skladatelj) 1
 • Isler, Samantha (igralec) 297
 • Ivanov, Vlad (1969-, igralec) 333
 • Ivanuš-Grmek, Milena (recenzent) 43


 • Jafarian, Hossein (fotograf) 302
 • Jalal al-Din Rumi (Maulana 1207-1273) 203
 • James, E. L. (bibliografski predhodnik) 300
 • James, Julie (1974-) 157
 • James, Peter (1948-) 158
 • Jameson, Jack (režiser) 348, 349, 350, 351, 352
 • Jamnik, Tatjana (1976-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 170
 • Jamnik, Žiga (1991-, fotograf) 277
 • Janež, Ana (1997-, ilustrator) 64
 • Jankovič, Gregor (prevajalec, prevajalec) 312
 • Jarmusch, Jim (1953-, scenarist, režiser) 323
 • Jeffries, Sabrina 159
 • Jemec Gričar, Katja (prevajalec) 221
 • Jenko, Petra (1979-, prevajalec) 331
 • Jenner, Michelle (igralec) 310
 • Jennings, Garth (1972-, scenarist, režiser) 346
 • Jentsch, Julia (igralec) 335
 • Jerman, Tanja (1974-, avtor) 113
 • Jeršek, Miha 50
 • Ježovnik, Alen (ilustrator) 43
 • Jimenez, Cédric (režiser, scenarist) 304
 • Jóhannsson, Jóhann (skladatelj) 289
 • Johansen, Erika 160
 • Johansson, Scarlett (1984-, izvajalec) 346
 • Johns, Dave (izvajalec) 307
 • Johnson, Dakota (izvajalec) 300
 • Johnson, Eric (1979-, izvajalec) 300
 • Johnson, Sue 13
 • Johnston, Bernadette (fotograf) 58
 • Jones, Felicity (1984-, izvajalec) 318
 • Jones, Toby (1967-, izvajalec) 326
 • Jovanovič, Aljaž (izvajalec) 346
 • Jurak, Gregor (avtor) 69
 • Jurak, Gregor (fotograf) 69
 • Jurič Šenk, Sabina 14
 • Jurriaans, Saunder (skladatelj) 291
 • Jusid, Federico (1973-, skladatelj) 321
 • Just, Franci (avtor dodatnega besedila) 161


 • Kacin, Anže (fotograf) 62
 • Kalčič, Uroš (prevajalec) 23
 • Kalčíková, Gabriela (avtor) 71
 • Kaloh, Dejan 283
 • Kamen, Robert Mark (scenarist) 336
 • Kane, Bob (bibliografski predhodnik) 345
 • Kanew, Gary (scenarist, bibliografski predhodnik) 337
 • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (recenzent) 275
 • Kapetanović, Ivan 204
 • Kardoš, Štefan 161
 • Karim, Amer 227
 • Karimi, Babak (igralec, izvajalec) 302
 • Karis, Christina (izvajalec) 316
 • Karlovšek, Igor 162
 • Karuza, Senko 163
 • Katsaitis, Dimitris (fotograf) 330
 • Katz, Matt (skladatelj) 348, 349, 350, 351, 352
 • Kaučič, Ksenija (avtor dodatnega besedila) 104
 • Kavčič, Tina (1976-, avtor) 7
 • Kavčnik Kolar, Vanja (avtor dodatnega besedila) 20
 • Kay, Jackie 284
 • Keach, Stacy (igralec) 305
 • Keach, Stacy (izvajalec) 332
 • Kearney, Brendan 54
 • Kebbell, Toby (1982-, igralec) 305
 • Kebbell, Toby (1982-, izvajalec) 318
 • Keen, Richie (režiser) 301
 • Kelly, Brett (izvajalec) 292
 • Kelly, Olwen (izvajalec) 291
 • Kelly, Tori (1992-, izvajalec) 346
 • Kenda, Jakob J. (prevajalec) 212, 264
 • Kenner, Julie 164
 • Kerndl, Milena (recenzent) 39
 • Kersnik Žvab, Ana 62
 • Keržan, Marta (avtor dodatnega besedila) 262
 • Kharmanova, Ludmila (ilustrator) 247
 • Kiberlain, Sandrine (igralec) 329
 • Kiely, Pat (igralec) 289
 • Kim, Tae-sung (fotograf) 306
 • King, Georgia (izvajalec) 325
 • King, Stephen (1947-) 165
 • King, Stephen Michael (ilustrator) 223
 • Kinney, Terry (1954-, izvajalec) 328
 • Kinsella, Sophie 166
 • Klas, Gaja (izvajalec) 92
 • Klaußner, Burghart (1949-, izvajalec) 299
 • Klein, Kacey Mottet (1998-, igralec) 329
 • Klemenčič, Eva (1978-, recenzent) 41
 • Knez, Mihaela (1972-) 113
 • Kocbek, Marijan (recenzent) 36
 • Kodele, Marija 74
 • Kokalj, Anja (1979-, fotograf) 262
 • Kokalj, Anja (1979-, ilustrator) 268
 • Kokalj, Gaja (ilustrator) 262
 • Kokalj, Tatjana (1956-) 262, 268
 • Kolmanič, Karolina 167
 • Kolšek, Peter (avtor dodatnega besedila) 126
 • Koncut, Suzana (prevajalec) 135
 • König, Michael (nutricionist, avtor) 73
 • Kopinšek, Simona 168
 • Koranter, Sonja 269
 • Koren, Ana (1983-, prevajalec) 151
 • Koren, Miha (glasbenik, izvajalec) 92
 • Koren, Silvo (fotograf) 51
 • Korsika, Anej (avtor) 30
 • Korun, Barbara (avtor dodatnega besedila) 192
 • Kos, Janez Elija (fotograf) 107
 • Kosec, Polona (ilustrator) 227, 230, 231
 • Kosmač, Ciril 169
 • Kostanjšek, Rok (fotograf) 52
 • Košir, Esther (prevajalec) 157, 172
 • Košir, Nives (prevajalka, prevajalec) 290
 • Košuta, Miroslav (prevajalec) 321
 • Kotnik, Primož (recenzent) 69
 • Kotnik, Stanko (avtor dodatnega besedila) 265
 • Kovač, Bogomir (1952-, recenzent) 69
 • Kovač, Marjeta (1956-, z enoto povezano ime) 69
 • Kovač, Sara (novinarka, prevajalec) 105
 • Kovačič, Jani 124
 • Kovačič, Pšena (ilustrator) 146
 • Kovačič, Stanislav (recenzent) 4
 • Kozak, Krištof Jacek (mentor, član komisije za zagovor) 121
 • Kozinc, Darinka 228
 • Koželj, Polona (1986-, avtor) 45
 • Koželj, Silvo (avtor) 69
 • Koželj, Tanja (kartograf) 277
 • Krajnc, Irena (1959-, avtor) 42
 • Krajnc, Lenka (prevajalec) 176
 • Krakar-Vogel, Boža (recenzent) 111, 117
 • Kralj, Alojz (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 4
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 186
 • Kraljič, Helena 229, 230, 231, 232
 • Kraner, Kaja (avtor) 30
 • Kranjc, Anja (1982-, ilustrator) 235
 • Krasinski, John (1979-, scenarist, izvajalec) 328
 • Kratt, Chris (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 340, 341, 342, 343, 344
 • Kratt, Martin (bibliografski predhodnik) 340, 341, 342, 343, 344
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 174
 • Kreutz, Samo 233
 • Križnar, Matija (avtor, ilustrator, fotograf) 50
 • Kruger, Diane (izvajalec) 308
 • Krušič, Ljuba 234
 • Krušič, Samo (avtor dodatnega besedila) 192
 • Krutsenko, Serniy (skladatelj) 339
 • Kubale, Valentin 40
 • Kučan, Ana (avtor dodatnega besedila, fotograf) 85
 • Kühn, Dražen (1965-, izvajalec) 317
 • Kunaver Ličen, Polona 235
 • Kuntner, Jernej (režiser) 346
 • Kurent, Andreja (prevajalka, prevajalec) 288
 • Kuret, Primož (1935-, recenzent) 99
 • Kurillo, Andrej (prevajalec) 54
 • Kurzel, Jed (skladatelj) 290
 • Kurzel, Justin (režiser) 290
 • Kutnjak, Valerija 206


 • Labed, Ariane (1984-, igralec) 290
 • Ladika, Dejan 33
 • Lainšček, Feri 125
 • Lakhiani, Vishen (avtor dodatnega besedila) 81
 • Lampe Kajtna, Mojca (ilustrator) 78
 • Lange, Jessica (izvajalec) 337
 • Langella, Frank (igralec) 297
 • Lanier, Nathan (skladatelj) 314
 • Lapanja, Dejan (glasbenik 1981-, izvajalec) 88
 • Larraín, Pablo (1976-, režiser) 321
 • Larrieu, Jean-Claude (1943-, fotograf) 310
 • Lasan, Jelena (avtor dodatnega besedila) 233
 • Lau, Frederick (1989-, igralec) 334
 • Laverty, Paul (scenarist) 307
 • Lavrič, Janez (1946-, prevajalec) 58
 • Lavtižar, Janez (prevajalec) 140
 • Law, Phyllida (1932-, izvajalec) 325
 • Laws, Mary (scenarist) 320
 • Lazarević, Žarko (urednik) 34
 • Leben, Vladimir (ilustrator) 50
 • Lee, Abbey (igralec) 320
 • Lee, Seok-hoon (režiser) 306
 • Legend, John (izvajalec) 311
 • Leguizamo, John (izvajalec) 308
 • Lellouche, Gilles (izvajalec) 304
 • Lem, Stanisław 170
 • Lemberg, Jörg (1968-, skladatelj) 299
 • Lenická, Anna (ilustrator) 110
 • Lennon, John (1940-1980, izvajalec) 293
 • Leonard, Niall (scenarist) 300
 • Lepičnik-Vodopivec, Jurka 41
 • Leskošek, Bojan (z enoto povezano ime) 69
 • Leskovec, Ivana (avtor, urednik) 86
 • Lesslie, Michael (scenarist) 290
 • Levstek, Jože (avtor dodatnega besedila) 64
 • Lewis, Dominic (skladatelj) 301
 • Lewis, Warren (scenarist) 295
 • Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 180
 • Likar Bajželj, Mirana 171
 • Lindnord, Mikael 207
 • Lindsey, Johanna 172
 • Lingea (Maribor) 114, 118
 • Lipka-Sztarbałło, Krystyna 63
 • Lipnik, Jože (avtor, urednik, lektor) 42
 • Lipovšek, Stanko (avtor dodatnega besedila) 281
 • Lipuš, Florjan 173
 • Lively, Blake (izvajalec) 296
 • Loach, Ken (1936-, režiser) 307
 • Lofland, Jacob (igralec) 303
 • Logar, Grega (1988-, recenzent) 4
 • Logar, Klementina (prevajalec) 282
 • Loibl, Thomas (izvajalec) 331
 • Lothar, Susanne (izvajalec) 326
 • Louwyck, Sam (igralec) 294
 • Lovibond, Ophelia (1986-, izvajalec) 291
 • Lovšin, Polona (1973-, ilustrator) 229
 • Lubi, Maja (ilustrator) 240
 • Lucaciu, Tudor (fotograf) 333
 • Lunaček, Izar T. (ilustrator) 270
 • Lyons, David (1976-, izvajalec) 332


 • Ma, Tzi (1962-, igralec) 289
 • Macat, Julio (fotograf) 315
 • MacDougall, Lewis (izvajalec) 318
 • MacFarlane, Seth (izvajalec) 346
 • MacKay, George (1992-, igralec) 297
 • MacLaine, Shirley (1934-, izvajalec) 337
 • Macnaughton, Tina (ilustrator) 213
 • Macuh, Bojan 39, 236
 • Maček, Amalija (prevajalec) 79
 • Mädel, Bjarne (igralec) 335
 • Maillard, Ronan (skladatelj) 313
 • Majcenovič Kline, Barbara 115, 116
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 213
 • Majsova, Natalija (prevajalec) 34
 • Makarovič, Jan 287
 • Malen, Justin (scenarist) 322
 • Malik, Art (izvajalec) 327
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 24, 61, 134, 196
 • Malone, Jena (1984-, igralec) 320
 • Malpas, Jodi Ellen 174
 • Mancinelli, Fabrizio (skladatelj, skladatelj) 347
 • Mangold, Matthias F. 75
 • Mapes, Mary (bibliografski predhodnik) 332
 • Marcon, André (1948-, izvajalec) 313
 • Marinković, Ksenija (1966-, izvajalec) 317
 • Marinković, Pavo (1967-, scenarist, režiser) 317
 • Markovič, Olga (avtor) 74
 • Markovič, Sašo (prevajalec, prevajalec) 328
 • Martin, Charles (1969-) 175
 • Martin, Philip (režiser, režiser) 326
 • Martinčič, Ruth (prevajalec) 105
 • Martinez, Cliff (skladatelj) 320
 • Martini, Max (1969-, izvajalec) 300
 • Massett, Patrick (1962-, scenarist) 305
 • Masterl Štefanič, Mojca (prevajalec) 32
 • Mate, Janez 64
 • Mate, Matej (avtor dodatnega besedila) 64
 • Mate, Miran (avtor dodatnega besedila) 64
 • Mate, Vasilij (fotograf) 64
 • Matičetov, Milko (zbiratelj) 253
 • Matjačić, Zlatko (recenzent) 4
 • Matthews, Carole 176
 • Mauff, Max (1987-, igralec) 334
 • Mawle, Joseph (1974-, izvajalec) 326
 • Mazer, Dan (scenarist) 322
 • Mazur, Robert (bibliografski predhodnik) 308
 • Mbatha-Raw, Gugu (1983-, igralec) 303
 • McCartney, Paul (izvajalec) 293
 • McConaughey, Matthew (1969-, igralec) 303, 305
 • McConaughey, Matthew (1969-, izvajalec) 346
 • McDormand, Frances (izvajalec) 328
 • McElhatton, Michael (izvajalec) 291
 • McEwan, Ian (1948-) 177
 • McGregor, Ewan (1971-, izvajalec) 316
 • McKay, Chris (režiser, režiser) 345
 • McKiernan, Dylan Phillip (izvajalec) 307
 • McKinnon, Kate (1984-, izvajalec) 322
 • Mébarki, Thierry (drugo) 266
 • Medved, Andrej (1947-) 83
 • Medved, Mirko (pevec, izvajalec) 338, 339
 • Medvešček, Pavel (avtor, urednik) 49
 • Medvešek, Janez 278
 • Melville, James (izvajalec) 318
 • Melvin (ilustrator) 211
 • Mendiževec, Aleš (avtor) 30
 • Ménochet, Denis (1976-, igralec) 290
 • Mercina, Marija 117
 • Merljak, Maja Martina (izvajalec) 345
 • Mešić, Davor (fotograf) 52
 • Meško, Aleksandra 65
 • Method Man (izvajalec) 323
 • Michaels, Anne (1958-) 178
 • Mićanović, Miroslav (avtor dodatnega besedila) 163
 • Miklavc, Ferdinand (1948-, prevajalec) 139
 • Mikolič, Vesna (1965-, somentor) 121
 • Milan, Courtney 179
 • Milenković Kikelj, Nina (avtor dodatnega besedila) 106
 • Millas, Maria (prevajalec) 68
 • Miller, Daniel (1954-) 29
 • Miller, T. J. (1981-, izvajalec) 322
 • Minis, Hadewych (izvajalec) 331
 • Miotti, Eugenio (fotograf) 51
 • Mislej, Lisa (prevajalec) 201
 • Mišič, Gregor (avtor, urednik, fotograf) 69
 • Mišigoj-Duraković, Marjeta (recenzent) 69
 • Mitrevski, Ivan (ilustrator) 201
 • Mizuno, Sonoya (izvajalec) 311
 • Mlakar, Simon (1977-) 270
 • Modrijan, Irena (1974-, prevajalec) 131
 • Modrijani 91
 • Molek, Iva (recenzent) 78
 • Monroe, Mark (scenarist) 293
 • Montanič, Emanuela (izvajalec) 338
 • Moor, Ben (izvajalec) 318
 • Moore, Demi (izvajalec) 337
 • Moore, Gareth (25.4.1975-) 101, 102
 • Moore, Mandy (1976-, koreograf) 311
 • Morán, Mercedes (igralec) 321
 • Moravec, Oxana (igralec) 333
 • Morgan, Tracy (1968-, izvajalec) 301
 • Mortensen, Viggo (1958-, igralec) 297
 • Moss, Elisabeth (1983-, izvajalec) 332
 • Mourikis, Vangelis (izvajalec) 330
 • Možina, Miran (avtor dodatnega besedila) 60
 • Mrak, Miro (prevajalec) 164
 • Muck, Deja (recenzent) 78
 • Muck, Desa 237
 • Mulroney, Dermot (izvajalec) 332
 • Mumford, Eloise (izvajalec) 300
 • Munih, Marko (1962-, urednik) 4
 • Munih, Živa (prevajalec) 247
 • Munn, Olivia (1980-, izvajalec) 322
 • Muñoz, Diego (igralec) 321
 • Munro, Alice (1931-) 310
 • Muntean, Radu (režiser, scenarist) 333
 • Murphy, Thomas Francis (1953-, igralec) 303
 • Musek, Janek (recenzent) 7
 • Mustafić, Perica (fotograf) 51
 • Muževič, Igor (avtor) 69
 • Mydy Rabycad (skladatelj) 317
 • Myers, Claudia (scenarist) 337


 • Nagase, Masatoshi (1966-, izvajalec) 323
 • Naing, Richard (scenarist) 291
 • Nanjiani, Kumail (izvajalec) 301
 • Nared, Matija 47
 • Natek, Karel (fotograf) 277
 • Navojec, Bojan (1976-, izvajalec) 317
 • Neergaard-Holm, Olivia (scenarist) 334
 • Neeson, Liam (izvajalec) 318
 • Neisha 92
 • Nelson, Charlie (izvajalec) 299
 • Nelson, Craig T. (igralec) 305
 • Nemec, Bojan (recenzent) 4
 • Nemec, Maja (1990-, avtor dodatnega besedila) 267
 • Nesbø, Jo (1960-) 180
 • Ness, Patrick 318
 • Ness, Patrick (scenarist) 318
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 11, 188
 • Ng, Francis (izvajalec) 336
 • Ni, Ni (izvajalec) 336
 • Nisenson, Alexa (izvajalec) 301
 • Noble, Carol (scenarist) 338
 • Noble, Sabina (prevajalec) 137
 • Nolte, Nick (izvajalec) 1
 • Norris, Dean (izvajalec) 301
 • Novak, Alenka (1958-, prevajalec) 9, 57, 256
 • Novak, Boris A. 181
 • Novak, Luka (1963-) 76
 • Novak, Maja (1960-, prevajalec) 145, 280
 • Novak, Mitja (glasbenik, izvajalec) 92
 • Novak, Primož (1972-, avtor dodatnega besedila) 64
 • Nuhijev-Galičič, Vera 15


 • O'Brien, Mark (igralec, igralec) 289
 • O'Connor, Gavin (1964-, režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 1
 • Ogorevc, Marjan 16
 • Ogrin, Darko (urednik, fotograf) 277
 • Ogrin, Katja (prevajalka, izvajalec) 338, 339
 • Ogrin, Tina (izvajalec) 338, 339
 • Ojdanić, Ecija (izvajalec) 317
 • Oketič, Klemen (drugo) 48
 • Oketič, Radko (urednik, ilustrator) 48
 • Olayo, Gracia (1957-, izvajalec) 319
 • Olejníková, Daniela (ilustrator) 257
 • Omerza, Igor 285
 • O'Morain, Padraig 17
 • Ora, Rita (izvajalec) 300
 • Oraki, Sattar (skladatelj) 302
 • Orel Kos, Silvana (prevajalec) 100
 • Orel, Barbara (urednik) 104
 • Orsenna, Erik (1947-) 85
 • Orth, Patrick (fotograf) 331
 • Oseban, Ana Jasmina (1978-, prevajalec) 199
 • Osin, Roman (fotograf) 291
 • Osnovna šola (Lesično) 42
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 223
 • Ostanek, Kristijan (izvajalec) 345
 • Otel, Vasile (fotograf) 51
 • Ovčak Kos, Maja 38
 • Øvredal, André (1973-, režiser) 291


 • Pacheiner-Klander, Vlasta 119
 • Pačnik, Erna (prevajalec) 182
 • Pakalović, Olga (izvajalec) 317
 • Paljevec, Andreja 66
 • Pally, Adam (izvajalec) 315
 • Palmer, Charles (režiser) 324, 325
 • Palmer, Hubbel (scenarist) 315
 • Pamuk, Orhan 182
 • Pance, Svetozar 77
 • Pankrti 93
 • Pannen, Kai (ilustrator) 9, 57
 • Paolucci, Luigi (scenarist) 298
 • Papadopoulos, Babis (skladatelj) 330
 • Papadopoulou, Vicky (izvajalec) 330
 • Pasek, Benj (pisec besedila uglasbenih pesmi) 311
 • Patrić, A. S. 183
 • Patterson, James (1947-, bibliografski predhodnik) 315
 • Paul, Justin (pisec besedila uglasbenih pesmi) 311
 • Pavček, Maj (fotograf) 126
 • Pavček, Saša 126
 • Pavletič, Boštjan (ilustrator) 124
 • Pavliha, Marko (avtor dodatnega besedila) 16
 • Pavlin, Maja (23.11.1989-, prevajalec) 329
 • Pavšek, Brane (prevajalec) 250
 • Pearce, Ashley (režiser) 327
 • Pecev, Ivan (avtor) 69
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 194
 • Pečnikar, Lija (izvajalec) 346
 • Pemberton, Daniel (1977-, skladatelj) 305
 • Pence, Josh (izvajalec) 311
 • Percival, Juliet (ilustrator) 8
 • Percy, Sharon (izvajalec) 307
 • Perger, Alenka (prevajalec) 166
 • Perić, Stjepan (izvajalec) 317
 • Perko, Andrej (1953-) 67
 • Perko, Janja (1958-) 120
 • Perkon, Adrijana (kartograf) 49
 • Peroci, Ela 238
 • Perović, Željko (1961-, prevajalec) 126
 • Perovšek, Jurij (recenzent) 80
 • Perry, Jane (izvajalec) 291
 • Petan, Mateja (prevajalec) 284
 • Petaros, Igor (drugo) 48
 • Petek Levokov, Milan 239, 271
 • Petek, Polona (1972-, prevajalec) 29
 • Peterle, Lojze (avtor dodatnega besedila) 32
 • Petkovšek, Tina (1988-, avtor) 69
 • Petrič, Mojca (psihologinja, avtor) 7
 • Petrović, Tanja (1974-, recenzent) 34
 • Pezdevšek, Florjan (avtor) 78
 • Pfannebecker, Inga (avtor) 73
 • Phillips, Susan Elizabeth 184
 • Piber, Petra (prevajalec) 75
 • Pičulin, Igor (ilustrator) 107
 • Pieske, Emilia (igralec) 335
 • Pisk, Rok (avtor dodatnega besedila) 105
 • Piškur, Bojana (urednik, avtor dodatnega besedila) 30
 • Pitts, Sorrel 263
 • Plachetka, Karina (1975-, igralec) 335
 • Planinc, Marko (novinar, avtor dodatnega besedila) 202
 • Pleterski, Andrej (1979-, prevajalec) 257
 • Plut, Dušan (1950-, recenzent) 277
 • Podgoršek, Milena (prevajalec) 8
 • Podgoršek, Veronika 18
 • Podobnik, Janez (1964-, recenzent) 4
 • Podržaj, Tina (prevajalec) 63
 • Pogačar, Kaja (fotografinja, fotograf) 76
 • Pogačnik, Jelka (prireditelj) 238
 • Ponikvar, Andreja (avtor) 113
 • Ponikvar, Primož (prevajalec) 180
 • Popistaşu, Maria (1980-, igralec) 333
 • Porenta, Tina (prof. šp. vzg., avtor) 69
 • Posey, Parker (1968-, izvajalec) 296
 • Postelnicu, Iulian (igralec) 333
 • Poterunkovič, Peter (avtor dodatnega besedila) 146
 • Potočnik, Andrea (prevajalec) 25
 • Potočnik, Dragan 185
 • Potpara, Lili (prevajalec) 156
 • Povž, Meta 51
 • Poza, Nathalie (igralec) 310
 • Prašnikar, Dušan (1977-, fotograf) 277
 • Pregelj, Barbara (1970-, recenzent) 111
 • Pregl Kobe, Tatjana 286
 • Pregl, Arjan (ilustrator) 127
 • Pregl, Sanja 127, 240
 • Prelog, Marija (1954-, ilustrator) 51
 • Preston, John (1950-, avtor) 59
 • Prešeren, Sašo (izvajalec) 338, 339
 • Prica, Alma (1962-, izvajalec) 317
 • Prirodoslovni muzej Slovenije 50
 • Pukšič, Janez (fotograf) 74
 • Pure West (glasbena skupina) (skladatelj) 340, 341, 342, 343, 344
 • Pureber, Tjaša (avtor) 30
 • Pušič, Maja (izvajalec) 338
 • Pušnik, Maruša (recenzent) 80
 • Putney, Mary Jo 186
 • Pütter, Trystan (izvajalec) 331


 • Quaid, Dennis (izvajalec) 332


 • Radaljac, Anja (prevajalec) 136
 • Radičevič, Dejan (aranžer, glasbeni producent, izvajalec) 92
 • Radoja, Stipe (izvajalec) 317
 • Rǎdulescu, Rǎzvan (1969-, scenarist) 333
 • Ragchaa, Ankhnyam (igralec) 312
 • Rakovec-Felser, Zlatka 187
 • Ramírez, Édgar (igralec) 305
 • Rampling, Charlotte (1946-, igralec) 290
 • Rasuk, Victor (1984-, izvajalec) 300
 • Rašić, Igor (Raša, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 283
 • Rault, Alexis (skladatelj) 329
 • Ravnjak, Vili (avtor dodatnega besedila) 26
 • Razpotnik, Jože (avtor dodatnega besedila) 209
 • Reay, Simon (fotograf) 348, 349, 350, 351, 352
 • Rebolj, Dušan (1975-, prevajalec) 3
 • Rebula-Tuta, Alenka (avtor dodatnega besedila) 123
 • Red Hawk 19
 • Redford, Robert (1937-, izvajalec) 332
 • Reeves, Keanu (igralec) 320
 • Refn, Nicolas Winding (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 320
 • Regovec, Matjaž (avtor dodatnega besedila) 12
 • Reilly, John C. (1965-, izvajalec) 346
 • Reis, Joshua (fotograf) 308
 • Rejc, Jure (recenzent) 4
 • Renner, Jeremy (igralec) 289
 • Repanšek, Luka (1987-, recenzent) 119
 • Repe, Blaž (1972-, kartograf, fotograf) 277
 • Repnik, Eva (recenzent) 4
 • Repnik, Mitja 94, 95, 96, 97, 98
 • Requa, John (bibliografski predhodnik) 292
 • Reuter, Jasmin (skladatelj) 335
 • Riddell, Chris 272
 • Riggle, Rob (izvajalec) 315
 • Rivers, Francine (1947-) 188
 • Roberts, Nora 189
 • Robichaux, Van (scenarist, bibliografski predhodnik) 301
 • Rodman, Miha (izvajalec) 346
 • Roel, Esteban (1969-, režiser) 319
 • Rogowski, Franz (igralec) 334
 • Rojc, Tanja (prevajalec) 17, 189
 • Rong, Jiang (1946-) 312
 • Ropret, Neža (prevajalec) 160
 • Rosato, Cristina (izvajalec) 292
 • Rosenthal, Johnny (scenarist) 292
 • Rosher, Jenna (fotograf) 309
 • Ross, Gary (režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 303
 • Ross, Matt (scenarist, režiser) 297
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec) 215
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 195
 • Rotar-Pavlič, Danica (recenzent) 69
 • Rothe, Jessica (izvajalec) 311
 • Roulot, Jean-Marc (izvajalec) 299
 • Roussel, Guillaume (1980-, skladatelj) 304
 • Rowling, J. K. 264
 • Rozman, Andrej (1955-, prevajalec) 163
 • Ručigaj, Katjuša (prevajalec) 249
 • Rus, Jure (medijske komunikacije, fotograf) 87
 • Russell, Keri (1976-, igralec) 303
 • Russell, Lucy (izvajalec) 331
 • Rutar, Cvetka 20
 • Rutter, Kate (izvajalec) 307
 • Ryan, Amy (izvajalec) 308
 • Ryan, Robbie (fotograf) 307


 • Saksida, Igor (avtor dodatnega besedila) 220, 229, 230
 • Salecl, Renata 31
 • Saleina, Thorsten 245
 • Sallette, Céline (1980-, izvajalec) 304
 • Samide, Marjana (prevajalec) 73
 • Sandgren, Linus (fotograf) 311, 328
 • Santamaria, Claudio (1974-, izvajalec) 298
 • Santiago, Nadia de (1990-, izvajalec) 319
 • Saunders, Jennifer (1958-, izvajalec) 346
 • Sawyers, Parker (izvajalec) 291
 • Schaefer, Roberto (fotograf) 316
 • Schipper, Sebastian (režiser, scenarist) 334
 • Schirrmacher, Thomas (avtor dodatnega besedila) 32
 • Schlöndorff, Volker (scenarist, režiser) 299
 • Schmidt, Matjaž (1948-2010, ilustrator) 232
 • Schulz, Charles M. 246, 273
 • Schulz, Eike Frederik (scenarist) 334
 • Schwartzmann, John (fotograf) 300
 • Sciamma, Céline (1980-, scenarist) 329
 • Scott, Ridley (režiser) 295
 • Sedmak, Aleš (1952-, ilustrator) 52
 • Seghers, Anna (1900-1983) 190
 • Segura, Santiago (1965-, izvajalec) 337
 • Sekulović, Nikola (izvajalec) 338
 • Seliškar Kenda, Mateja (prevajalec) 152
 • Seliškar, Tomaž (kartograf) 51
 • Semolič, Andreja (1969-, avtor, ilustrator) 69
 • Senčar, Eva (avtor dodatnega besedila) 127
 • Senčar, Eva (avtor dodatnega besedila, urednik, prireditelj) 16
 • Senčar, Igor (publicist, avtor dodatnega besedila) 32
 • Shann, Briana (izvajalec) 307
 • Shapiro, Theodore (skladatelj) 322
 • Sharma, Robin Shilp (1964-) 21
 • Shaver, Andrew (igralec) 289
 • Shaw, Martin (izvajalec) 327
 • Shearer, Joel (skladatelj) 309
 • Shelton, Uriah (izvajalec) 336
 • Shulga, Olena (scenarist) 339
 • Shuster, Joe (bibliografski predhodnik) 345
 • Siegel, Jerry (1914-1996, bibliografski predhodnik) 345
 • Sierens, Arne (1959-, scenarist) 294
 • Silič, Melita (prevajalec) 104
 • Silva, Hugo (izvajalec) 319
 • Simčič, Naja (ilustrator) 248
 • Simonischek, Peter (1946-, izvajalec) 331
 • Simons, Timothy (igralec) 305
 • Simpson Grom, Petra (recenzent) 69
 • Sinanović, Muanis (avtor dodatnega besedila) 168
 • Sivec, Ivan (1949-, pisec besedila uglasbenih pesmi) 90
 • Skalicky, Marjan (avtor dodatnega besedila) 55
 • Skarlovnik, Slavko 191
 • Skowron, Jeff (izvajalec) 292
 • Skrt, Darja (1961-, avtor, urednik) 49
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 255, 280
 • Skušek, Zoja (prevajalec) 85
 • Slakonja, Klemen (izvajalec) 345
 • Slapar, Vesna (1974-, izvajalec) 346
 • Smej Novak, Valentina (avtor) 76
 • Smirnovaite, Marija (ilustrator) 220
 • Smolej, Tone (recenzent) 119
 • Smotlak, Maja 121
 • Smrekar, Ajda (izvajalec) 346
 • Snoj, Jurij (1953-) 99
 • Snyder, Timothy 35
 • Solon, Laura (scenarist) 322
 • Somers, Alex (skladatelj) 297
 • Sosič, Marko (avtor dodatnega besedila) 123
 • Sosič, Sarival 192
 • Soulwax (skladatelj) 294
 • Speck, Will (režiser) 322
 • Speeckaert, Glynn (1964-, fotograf) 313
 • Spruk, Tadeja (prevajalec) 183
 • Squires, Hayley (izvajalec) 307
 • Sqürl (glasbena skupina) (skladatelj) 323
 • Stadlober, Robert (1982-, izvajalec) 299
 • Stanfield, Lakeith Lee (izvajalec) 316
 • Stanič, Marjan (glasbenik, izvajalec) 88
 • Starc, Gregor (1976-, avtor) 69
 • Starc, Gregor (1976-, prevajalec) 69
 • Starr, Mike (1950-, izvajalec) 292
 • Starr, Ringo (izvajalec) 293
 • Steinberg, Sebastian (skladatelj, izvajalec) 3
 • Stenham, Polly (scenarist) 320
 • Stepišnik, Uroš (1975-, kartograf, fotograf) 277
 • Stermecki, Gregor (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi, izvajalec) 89
 • Stewart, Kristen (1990-, izvajalec) 296
 • Stoll, Corey (igralec) 305
 • Stoll, Corey (izvajalec) 296
 • Stone, Emma (1988-, izvajalec) 311
 • Storaro, Vittorio (fotograf) 296
 • Stott, Ken (1955-, izvajalec) 296
 • Strel, Jaka (avtor, urednik) 69
 • Strel, Janko (avtor, urednik) 69
 • Strojnik, Vojko (recenzent) 69
 • Stubelj Ars, Mojca 247, 248
 • Studen, Andrej (1963-, urednik) 80
 • Stuhlbarg, Michael (igralec) 289
 • Stuhlbarg, Michael (izvajalec) 316
 • Suárez, Emma (igralec) 310
 • Suchet, David (izvajalec) 324, 325, 326, 327
 • Suhadolnik, Jože (1966-, fotograf) 126
 • Sulič, Nives (prevajalec) 87
 • Summer, Eric (režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 338
 • Suo, Jieun-min (scenarist) 306
 • Susser, Evan (scenarist, bibliografski predhodnik) 301
 • Svete, Gorazd 37
 • Svetina, Peter (1970-) 128


 • Šega, Saša (avtor dodatnega besedila) 64
 • Šeme, Mojca (recenzent, avtor dodatnega besedila) 13
 • Šeme, Primož (recenzent, avtor dodatnega besedila) 13
 • Šengelaja, Rosvita 122
 • Šenk, Nina 100
 • Šimenc, Marjan (recenzent) 10
 • Šinkovec, Silvo 44
 • Šircelj, Kristina (prevajalec) 266
 • Šivic, Urša (recenzent) 99
 • Škobalj, Eva 22
 • Škodič, Polona (avtor dodatnega besedila) 48
 • Škraban, Juš (prevajalec) 68
 • Škrjanc, Igor (1963-, recenzent) 4
 • Špan, Robert (urednik) 12
 • Špelec, Sara (prevajalec) 116
 • Špendov, Janez (prevajalec) 86
 • Špes, Metka (1950-, recenzent) 277
 • Štampe Žmavc, Bina 129
 • Štefan, Anja (urednik) 253
 • Šteger, Aleš (prevajalec) 321
 • Šter, Katarina (urednik) 99
 • Štrajhar, Mateja (prevajalec) 201
 • Štrajn, Darko (recenzent) 10
 • Štrakl, Romeo (ilustrator) 236
 • Štrljić, Milan (izvajalec) 317
 • Štrus, Jasna (recenzent) 52
 • Štuhec, Olga (prevajalec) 159
 • Šuler, Tatjana (prevajalka, prevajalec) 150


 • Tacer, Aleš (avtor dodatnega besedila) 191
 • Tajana, Staša 193
 • Takakura, Ken (1931-, izvajalec) 295
 • Takayanagi, Masanobu (fotograf) 1
 • Talbot, Joby (1971-, skladatelj) 346
 • Tambakis, Anthony (bibliografski predhodnik) 1
 • Tangradi, Bill (igralec) 303
 • Tangy, Laurent (fotograf) 304
 • Tanšek, Simon (fotograf) 317
 • Tavčar, Bojan (1977-, fotograf) 86
 • Tavčar, Dobrin (fotograf) 66
 • Teardo, Theo (1966-, skladatelj) 298
 • Tebbetts, Christopher (bibliografski predhodnik) 315
 • Téchiné, André (režiser, scenarist) 329
 • Tehovnik, Barbara (urednik) 107
 • Tekmovanje ACM v znanju računalništva (11 ; 2016 ; Ljubljana) 5
 • Tellegen, Toon 249
 • Tennant, Andy (režiser) 337
 • Terpin, Marija (avtor, urednik) 86
 • Terzić, Dana (1984-, ilustrator) 222
 • Terzić, Nedeljko 250
 • Théret, Christa (1991-, izvajalec) 313
 • Thornton, Billy Bob (1955-, izvajalec) 292
 • Todeschini, Bruno (1962-, izvajalec) 304
 • Tolle, Eckhart 23
 • Tomažič, Iztok (1974-, avtor, ilustrator, fotograf) 52
 • Tomec, Špela (prevajalec) 299, 304, 310, 313, 333
 • Topić, Peter (avtor dodatnega besedila) 206
 • Toporišič, Tomaž (recenzent) 104
 • Tosar, Luis (1971-, izvajalec) 319
 • Trezner, Filip (fotograf) 82
 • Trobec, Tajan (kartograf, fotograf) 277
 • Trobilni ansambel Slovenske filharmonije (izvajalec) 100
 • Tsitsilin, Aleksey (fotograf, režiser) 347
 • Tsortekis, Yannis (izvajalec) 330
 • Turk, Andrej (prevajalec, prevajalec) 197
 • Tušak, Matej (avtor) 69
 • Tyler, Brian (1972-, skladatelj) 332


 • Ude, Aleš (recenzent) 4
 • Uderzo, Albert 274
 • Uderzo, Albert (z enoto povezano ime) 266
 • Udovč Krhen, Jožica 130
 • Udovč Krhen, Jožica (ilustrator) 281
 • Ugarte, Adriana (igralec) 310
 • Ulčar, Ciril 208
 • Ulrich, Jennifer (izvajalec) 298
 • Unis, Richard (fotograf) 58
 • Urbanc, Peter (prevajalec, izvajalec) 338
 • Uršič, Miha (avtor) 74


 • Vahen, Gorazd (ilustrator) 225
 • Vake, Danijel 251
 • Valant, Janez (1979-, fotograf) 52
 • Valent, Joan (skladatelj) 319
 • Valentinčič, Helena (prevajalec) 325, 326
 • Valestrand Eike, Ida Leonora (igralec) 288
 • Valestrand Eike, Leonard (igralec) 288
 • Valetič, Žiga (urednik, prevajalec) 203
 • Valič, Domen (izvajalec) 345
 • Valič, Peter (fotograf) 51
 • Van de Sande, Theo (fotograf) 292
 • Van Groeningen, Felix (1977-, režiser, scenarist) 294
 • Van Malder, Dominique (1976-, igralec) 294
 • Van Sant, Gus (režiser) 328
 • Van Severen, Boris (1989-, igralec) 294
 • Vance, Courtney B. (izvajalec) 322
 • Vãncicã, Adrian (igralec) 333
 • Vanderbilt, James (režiser, scenarist) 332
 • Vandermeersch, Charlotte (1983-, igralec) 294
 • Vatovec, Ivana (avtor dodatnega besedila) 130
 • Vazquez, Yul (izvajalec) 308
 • Veber, Alenka (1968-, avtor dodatnega besedila) 209
 • Vehar, Janja (ilustrator) 218, 219
 • Velázquez, Fernando (skladatelj) 318
 • Veler, Alenka (avtor dodatnega besedila) 255
 • Velkovrh, Ciril 45
 • Velkovrh-Bukilica, Vesna (prevajalec) 247
 • Venier Zalokar, Nina (prevajalec) 60
 • Vérant, Samantha 194
 • Vermeir, Tom (igralec) 294
 • Verndal, Line (igralec) 288
 • Vertelj, Nataša 252
 • Vevar, Štefan (1953-, urednik, avtor dodatnega besedila) 104
 • Vicari, Daniele (1967-, režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 298
 • Vide, Irena (avtor dodatnega besedila) 82
 • Videnšek, Marjan (avtor dodatnega besedila) 55
 • Vidmar, Milan (1885-1962) 103
 • Vidmar, Polona (1971-, avtor dodatnega besedila) 187
 • Vila-Matas, Enrique (1948-) 195
 • Vilčnik, Rok (pisec besedila uglasbenih pesmi) 89
 • Villeneuve, Denis (režiser) 289
 • Vitale, Joe (1953-) 81
 • Vodušek, Mojca (1952-, prevajalec) 101, 102
 • Vos, Hélène De (igralec) 294
 • Vrečar, Tomislav (pisec besedila uglasbenih pesmi) 92
 • Vrečko, Janez (avtor dodatnega besedila) 181
 • Vrečko, Janez (recenzent) 104
 • Vrečko, Tina (prevajalec) 81
 • Vujičić, Lidija (recenzent) 41
 • Vysoudil, Miroslav (fotograf) 277


 • Walker, Mandy (fotograf) 332
 • Walsh, Matt (izvajalec) 337
 • Walsh, Nicola (fotografinja, fotograf) 75
 • Warin, Eric (režiser) 338
 • Waters, Mark S. (režiser) 292
 • Weaver, Sigourney (1949-, izvajalec) 318
 • Webb, Richard (skladatelj) 348, 349, 350, 351, 352
 • Weir, Stephnie (izvajalec) 301
 • Weiss, Jernej (recenzent) 99
 • Welliver, Titus (izvajalec) 328
 • Whitaker, Forest (igralec) 289
 • Whitley, Kym E. (izvajalec) 301
 • Wilkening, Stefan (1967-, izvajalec) 299
 • Willewaldt, Urška (prevajalec) 21
 • Williams, Catherine (scenarist) 348, 349, 350, 351, 352
 • Williams, Michael Kenneth (igralec) 290
 • Winchell, Ben (izvajalec) 314
 • Winnewisser, Sylvia 24
 • Winter, Claudia 196
 • Winter, Stefaan De (igralec) 294
 • Witherspoon, Reese (izvajalec) 346
 • Wittenborn, Michael (izvajalec) 331
 • Wittrock, Finn (izvajalec) 311
 • Wohl, Louis de (1903-1961) 197
 • Wolf, Sabine (igralka, igralec) 335
 • Woo, Jung (izvajalec) 306
 • Workman, Lyle (skladatelj) 292


 • Yigit, Burak (igralec) 334
 • Yin, Zhusheng (igralec) 312
 • Yost, Christopher (1973-, scenarist) 314
 • Young, Bradford (fotograf) 289
 • Young, Samantha 198
 • Yuen, Russell (igralec) 289


 • Zagorc-Končan, Jana (avtor) 71
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 260
 • Zamyslov, Aleksey (scenarist) 347
 • Zavadlav, Radivoj (fotograf) 49
 • Završnik, Jernej (avtor) 69
 • Zdešar, Tina (avtor) 69
 • Zeitlinger, Peter (1960-, fotograf) 3
 • Zeitoun, Laurent (bibliografski predhodnik, scenarist) 338
 • Zellinger, Renate C. 25
 • Zervos, Petros (izvajalec) 330
 • Zidar, Primož (avtor) 52
 • Zigrino, Jenny (izvajalec) 292
 • Zimmer, Hans (1957-, skladatelj) 295
 • Zinman, John (1966-, scenarist) 305
 • Zore, Franjo 209
 • Zorec, Marjeta (urednik) 205
 • Zorec, Miha 46
 • Zorin, Janko (fotograf) 42
 • Zorman, Alojz (ilustrator) 74
 • Zupančič, Maja (1959-, recenzent) 7
 • Zupančič, Maša (prevajalec) 147
 • Zupančič, Mitja (17.5.1967-) 82
 • Zupančič, Neja (fotograf) 82
 • Zupanič Slavec, Zvonka (avtor dodatnega besedila) 48
 • Zupet, Petra (recenzent) 69
 • Zweig, Stefan (1881-1942) 199
 • Zwölf, Igor (prevajalec) 246, 273


 • Žagar, Janja (1961-) 87
 • Žagar, Vesna (1968-, prevajalec) 300, 345
 • Žakelj, Amalija (recenzent) 43
 • Žakelj, Špela 254
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 274
 • Žgajnar Gotvajn, Andreja 71
 • Žilavec, Gorazd (1973-, izvajalec) 346
 • Žižek, Mojca 210
 • Žlajpah, Leon (recenzent) 4
 • Žmavc, Andrej (fotograf, fotograf) 129
 • Žnidar, Tamara 6
 • Žorž, Grega (kartograf) 86
 • Žorž, Mirjan (ilustrator) 50
 • Župančič, Matjaž (fotograf) 51
 • Žvab, Andraž Marjan 26

PREDMETNO KAZALO


 • 1. maj 269
 • 19./20.st. 279
 • 1991-2011 121


 • 20.-21.st. 125, 173, 181


 • adolescenca 329
 • akcija 314
 • akcijska drama 303
 • akcijska kriminalka 304
 • akcijski film 303, 304
 • albumi 51
 • alkoholiki 283
 • alkoholizem 67
 • Američani - V leposlovju - Slovenija 201
 • Američanke - V leposlovju - Francija 194
 • Ameriška književnost - Romani 134, 172, 179
 • Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju 165
 • ameriški animirani filmi 345, 346
 • Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji 1
 • ameriški igrani filmi 1, 295
 • Ameriški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 290
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 316, 321
  • - Filmska drama
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 292, 296, 301, 322, 337
  • - Glasbeni film - Video DVD-ji 311
  • - Grozljivka - Video DVD-ji 291
  • - Srhljivka - Video DVD-ji 320
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 289
 • Ameriški mladinski igrani filmi
  • - Fantastični film - Video DVD-ji 318
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 315
 • amuleti 49
 • angleščina 248
 • Angleščina
  • - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje 259, 263
  • - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 110
  • - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 109
 • angleščina za otroke 110
 • Angleški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 290
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 307, 308
  • - Grozljivka - Video DVD-ji 291
  • - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji 324, 325, 326, 327
 • Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 318
 • animirani filmi 315, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 349, 350, 351, 352
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
 • animirani filmi za otroke 338, 339, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • animirano-igrani film 318
 • animirano-igrani filmi 315
 • Anoreksija - V mladinskem leposlovju 260
 • Antešaki (ljudstvo) 47
 • antiglobalizacija 298
 • antropocentrizem 10
 • antropologija 29
 • Argentinski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
 • Arhitekti - Francija 85
 • Arktika 275
 • artificial intelligence 4
 • asane 62
 • astrologija 24
 • Astrologija - Zborniki 12
 • astrološka znamenja 24
 • Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 332
 • Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 331
 • Avtomobili - V otroškem leposlovju 232
 • Avtoritarnost 35


 • Babice (sorodstvo)
  • - Medosebni odnosi - Vnuki - V mladinskem leposlovju 262
  • - V otroškem leposlovju 211
 • Baročna glasba 99
 • barok 85
 • Barthes, Roland - Smrt - V leposlovju 135
 • Beatles (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 293
 • Belgija 274
 • Belgijski igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 294, 307, 313
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 304
 • besedila pesmi 125
 • besedila popevk 125
 • besedišče 110, 114, 118
 • Bevk, France - Spremne besede 265
 • Biblia
  • - Premišljevanja 27
  • - Vplivi 287
 • biblioterapija 67
 • Biografije 280
 • biografska drama 303, 308, 316, 321, 332
 • biografski film 293, 303, 308, 309, 332
 • Biographies 280
 • biokemijska potreba po kisiku 71
 • biologija 52
 • biologija celice glej Celična biologija
 • biološko čiščenje 71
 • biorazgradljivost odpadnih vod 71
 • bioterapija 16
 • Bipolarna motnja razpoloženja 59
 • Biševo 82
 • blues 309
 • Boka Kotorska 82
 • Boks 283
 • boksarji 283
 • bolezni 66
 • Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini 64
 • bolnišnice 256, 260
 • božič 292, 322
 • Brač 82
 • branje 20
 • Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju 256
 • brazilska portugalščina 112
 • brez besedila 224
 • Brezposelnost - V mladinskem leposlovju 268
 • Broz, Josip - Biografije 280


 • Caesar, Caius Iulius - V mladinskem leposlovju 266
 • CD 91
 • celice 52
 • Celična biologija - Učbeniki za srednje šole 52
 • Cerkvena zgodovina - V leposlovju 188
 • Cezar, Gaj Julij glej Caesar, Caius Iulius
 • Charney, Noah - Spomini 201
 • Ciprski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 330
 • Cirkus - V mladinskem leposlovju 268
 • Citologija - Učbeniki za srednje šole 52
 • civilna družba 30
 • Communism 280
 • computer vision 4
 • contemporary Slovenian literature 121
 • Cres 82
 • Crowley, Aleister 26
 • Cultural anthropology 47


 • čaranje 212
 • Čarovnice - V otroškem leposlovju 212
 • čarovniki 227
 • češki igrani filmi 317
 • Češki igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 313
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 317
 • Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
 • Čipkarstvo - Zgodovina - Razstavni katalogi 87
 • čipke 87
 • Črna Gora 82
 • črna komedija 292
 • Črnogorska riviera 82
 • čuječnost 17, 20, 22
 • čustva 13, 257
 • Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki 57


 • danski animirani filmi 345
 • Danski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji 320
 • Davis, Miles - Biografski film - Video DVD-ji 316
 • Dedki - V otroškem leposlovju 229
 • dekleta 262
 • Dekleta
  • - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju 260
  • - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju 256
  • - Splav (medicina) - V leposlovju 179
  • - Ugrabitve - V otroškem leposlovju 227
 • deklice 212, 252, 269
 • Demokracija 35
 • Deskarji - Združene države Amerike 282
 • despotizem 35
 • Detektivi - V otroškem leposlovju 251
 • detektivka 324, 325, 326, 327
 • diagnostika 69
 • didaktika 40
 • dihanje 62
 • Dijaki - Spomini - V leposlovju 133
 • distopija 165
 • doktorske disertacije 121
 • Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 293
 • dolgoživost 56
 • dom 24, 222
 • domača zdravila 61
 • Domorodna ljudstva 47
 • Domovi za starejše ljudi 39
 • domoznanska zbirka SIKORM 45
 • domoznanstvo 82
 • drama 289, 290, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 316, 321, 323, 328, 331, 332, 333, 334, 335
 • druga svetovna vojna 281
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • družba 31, 47
 • družbena gibanja 30
 • Družbena odgovornost podjetij 36
 • Družbene razmere 276
 • družbeni odnosi 16, 31
 • Družbeni procesi - Psihološki vidik 31
 • družbenopolitične razmere 30
 • družina 16, 18, 47, 201, 256, 260, 262, 265, 268
 • Družina
  • - Judje - V leposlovju 131
  • - Travmatične izkušnje - V leposlovju - Baltimore 216
  • - V leposlovju - Korzika - 20.st. 144
 • družinska medicina 69
 • družinske skrivnosti 262
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 147, 216
 • družinski film 288, 318
 • družinski filmi 315
 • družinski odnosi 67, 210
 • Družinski odnosi - V leposlovju 162, 171
 • družinsko nasilje 222
 • Državno tožilstvo - V leposlovju 162
 • Dubrovnik 82
 • Dugi otok 82
 • duhovna rast 16
 • duhovnost 19, 23, 67
 • Duhovnost - Krščanstvo 27
 • Duševna stiska - Samopomoč 14
 • duševne bolezni 68
 • duševne motnje 60
 • Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki 17
 • Duševni bolniki - Skupine za samopomoč - Ustanovitev - Priročniki 68
 • duševno zdravje 57, 59, 68
 • Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki 60
 • DVD 1, 295, 319, 329
 • dvojezični slovarji 109, 115, 116


 • Economic inequality 36
 • Ekonomska neenakost 36
 • ekonomska politika 275
 • Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 37
 • energija 16
 • Energijska medicina - Priročniki 58
 • energijske vaje 58
 • energijsko zdravljenje 58
 • epistemologija 2
 • Esej - Matura - Priročniki 117
 • etnična glasba 88
 • etno 88
 • etno-jazz 88
 • etnologija 29, 49, 87
 • etnološke zbirke 49
 • etologija 53
 • Evropa
  • - Integracija 32
  • - Socialna zgodovina - 19.-20.st. 287
 • Evropska unija 32
 • evropski filmi 319, 329
 • evropski igrani filmi 294, 299, 304, 307, 310, 313, 317, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 333, 334, 335
 • evropski mladinski igrani filmi 288
 • ezoterične šole 26


 • fantastična bitja 237, 318
 • fantastična drama 289
 • fantastični film 289, 290, 336
 • fantastični svetovi 254
 • fantazijska drama 289
 • fantazijski film 289, 290, 336
 • fantazijski filmi 315, 318
 • fantje 105
 • Fantje - Solidarnost - V leposlovju 165
 • farmakoterapija 60
 • Feces - Živali - V otroškem leposlovju 245
 • feministični aktivizem 30
 • Fentonova oksidacija 71
 • Fetalna smrt - Spomini 202
 • filmska drama 1, 289, 321
 • Filozofi - Medosebni odnosi - V leposlovju - Francija - 20.st. 135
 • Filozofija narave 2
 • filozofski vidik 30
 • fitoterapija 61
 • fizično zdravje 58
 • fizikalno-kemijsko čiščenje 71
 • fobije 214
 • folk 309
 • folkloristika 48
 • fotografije 45
 • fotografski albumi 125
 • Francija
  • - Domoznanstvo - Knjige za mladino 286
  • - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino 286
 • Francoska filozofija - V leposlovju 135
 • francoski animirani filmi 338
 • francoski arhitekti 85
 • Francoski filmi
  • - Filmska drama - Igrani filmi 329
  • - Srhjivka - Igrani filmi 319
 • Francoski igrani filmi

 • Galci - V mladinskem leposlovju 266, 274
 • Galler, Elizabeta Katarina von glej Wechsler, Elizabeta Katarina
 • Gasilci - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • Genetika - Učbeniki za srednje šole 52
 • geni 52
 • geografija morij 82
 • geografska razširjenost 51
 • geografske značilnosti 277
 • Gibalna terapija - Priročniki 57
 • gibalne sposobnosti 69
 • Gimnazije - V leposlovju - Celje 133
 • Gladiatorji - Germani - V leposlovju 188
 • glasba 293
 • Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. 99
 • glasbena drama 311
 • Glasbene pravljice - CD-plošče 100
 • glasbeni film 316
 • glasbeniki 293, 309
 • glasbeno dokumentarni film 293
 • glasbeno-plesni film 311
 • Glaser, Karol 119
 • glasovi 235
 • Glina - Zdravilnost - Priročniki 66
 • goljufanje 218
 • gorske doline 277
 • Gospodarski kriminal - V leposlovju - Slovenija 162
 • Gospodarsko pravo - Vaje za visoke šole 38
 • gozdne živali 235
 • Gozdne živali - V otroškem leposlovju 220
 • Gozdovi - V otroškem leposlovju 235
 • Grace, Roy glej Roy Grace (literarni junak)
 • gradniki 70
 • Grafična industrija - Učbeniki za srednje šole 78
 • grozljivka 320
 • Grški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 330
 • Guillain-Barréjev sindrom 64


 • Hamilton, Bethany - Avtobiografije 282
 • Harmonika - Učbeniki 94
 • hčere in matere glej Matere in hčere
 • higiena 106
 • Higiena 56
 • Hildegard von Bingen - Naravno zdravljenje 61
 • Hildegarda glej Hildegard von Bingen
 • Historical reviews 276
 • Honghonški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji 311
 • Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • hrvaški igrani filmi 317
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 317
 • humor 211, 246, 266, 273, 274
 • Hvar 82


 • Icarus 68
 • igra 211, 213
 • igrače 72
 • igrani filmi 295, 317
 • Indigenous peoples 47
 • Indijanci
  • - Mladostniki - V mladinskem leposlovju 255
  • - Rasni odnosi - Belci - V mladinskem leposlovju 255
 • indijanski rezervati 255
 • informacijaki viri 60
 • informacijska tehnologija 2
 • inovativnost 43
 • Instrumentalna glasba - Trobila - CD-plošče 100
 • inteligentnost 7
 • internet 80
 • Internet (računalniško omrežje)
  • - Dokumentarni film - Video DVD-ji 3
  • - Varnost - Priročniki - Knjige za mladino 6
 • intervjuji 293, 309
 • intimnost 18
 • Iranski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 302
 • Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 298
 • Izredne razmere - Preživetje - V leposlovju 165
 • Izsiljevanje - V otroškem leposlovju 240
 • iztrebki 245


 • Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju 140
 • jadranski otoki 82
 • javna kopališča 63
 • jaz 7
 • jazz 316
 • Jazz - 2011-2020 - CD-plošče 88
 • Jeruzalem - Obnova - V leposlovju 131
 • Jezik - Izvor 108
 • Jeziki - Razvoj 108
 • jezikoslovje 119
 • Jezus Kristus - V leposlovju 197
 • Joga - Priročniki 62
 • Joplin, Janis - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 309
 • Judje - Zgodovina - Stari vek 287
 • Judovstvo - Kulturna zgodovina 287
 • Jugoslavija 30
  • - Zgodovina - 20. st. 280
 • Julij Cezar glej Caesar, Caius Iulius
 • Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 306


 • Kamboški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 336
 • Kamboški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 315
 • kamnine 50
 • Kamniška Bistrica (dolina) - Geografija - Zborniki 277
 • kanadski animirani filmi 338
 • Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • kanadski roman 117
 • kapitani 271
 • karakterizacija odpadnih vod 71
 • Kardoš, Štefan - Literarne študije 161
 • karma 12
 • karmična diagnostika 16
 • kartonke 238, 245
 • Kay, Jackie - Avtobiografija 284
 • kemijska potreba po kisiku 71
 • Kirurgi - V leposlovju - ZDA 175
 • Kitajski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 336
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 300
  • - Pustolovski film - Video DVD-ji 312
 • Kitara - Učbeniki 95
 • klani 47
 • klarinet 96
 • Klarinet - Učbeniki 96
 • klavir 96, 98
 • Klekljanje - Zgodovina - Razstavni katalogi 87
 • Kljunasta flavta - Učbeniki - notno gradivo 97
 • kljunasta flavta, solo 97
 • Kmetijska šola Šentjur 45
 • Knight, Newton - Biografski film - Video DVD-ji 303
 • književna vzgoja 111
 • književne vsebine 117
 • Književnost - Matura
 • književnost Slovencev v Italiji 121
 • kocke 70
 • Kognitivna terapija - Priročniki 17
 • koma 256
 • komedija 292, 296, 297, 301, 313, 315, 322, 331, 337
 • komedije 317
 • komunalna higiena 242
 • komunikacija 18
 • Komunizem - Jugoslavija 280
 • Koncentracijska taborišča - Trpljenje - V leposlovju 173
 • Koncerti - Glasba - Srbija - Kalemegdan - 2010 - CD-plošče 93
 • koprodukcija 290, 291, 294, 298, 299, 300, 302, 304, 307, 311, 312, 313, 315, 318, 319, 320, 321, 323, 330, 331, 332, 333, 336, 338, 345
 • koprodukcije 317
 • Korčula 82
 • Kornati 82
 • Koroški Slovenci - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V leposlovju 173
 • Kosmač, Ciril - "Pomladni dan" - Literarne študije 117
 • Kralj, Alojz - Spomini sodobnikov 4
 • Krapanj 82
 • kriminal 84
 • Kriminalistična tehnika - Knjige za mladino 84
 • kriminalka 304, 308, 324, 325, 326, 327, 330, 334
 • kriminalna drama 304, 308, 330, 333, 334
 • kriminalni film 308, 334
 • kriminalni filmi 295
 • Kristjani - Preganjanje - V leposlovju 188
 • kritično mišljenje 22
 • Križ 82
 • Krk 82
 • krščanska duhovnost 27
 • krščanstvo 131
 • kuharske knjige - stročnice - recepti 74
 • Kuharski recepti
  • - Čemaž 77
  • - Paradižnik 76
  • - Vegetarijanske jedi 73
 • Kuharstvo - Priročniki 75
 • kult prednikov 47
 • Kulturna antropologija 47
 • kvaliteta življenja 15


 • Lainšček, Feri - Življenje in delo 125
 • lastniki 232
 • Lastovo 82
 • Le Nôtre, André 85
 • Letenje - V otroškem leposlovju 226
 • Lipuš, Florjan - Literarne študije 173
 • lisice 213
 • literarna teorija 111, 120
 • literarna zgodovina 111, 120
 • literarni kanon 111
 • literarni komentarji 111, 117
 • ljubezen 213, 229
 • Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki 13
 • ljubezenski odnosi 13, 18
 • Ljubezenski partnerji
 • ljubezenski roman 150, 153, 179
 • Ljubljansko barje 225
 • Ljubosumje - V otroškem leposlovju 215
 • Ljudska glasba - Priredbe - Balkan - CD-plošče 88
 • ljudska medicina 61
 • Ljudske pesmi - Priredbe - Balkan - CD-plošče 88
 • Ljudske živalske pravljice - V otroškem leposlovju - Rezija 253
 • ljudski običaji 47
 • ljudsko slovstvo 253
 • logika 84
 • lokalne skupnosti 69
 • Luna - Vplivi - Priročniki 24
 • Lunin koledar 24
 • lunine mene 24
 • lutkovni filmi 348, 349, 350, 351, 352
 • lutkovni filmi za otroke 348, 349, 350, 351, 352


 • mačke 251
 • Mačke - V otroškem leposlovju 214, 238, 239
 • Madagaskar 47
 • Madžarščina
  • - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 114
  • - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 115
 • madžarščina za turiste 114
 • magija 49
 • magnetizem 244
 • Malteški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • manično-depresivne bolezni 59
 • mantre 62
 • Matere in hčere - V leposlovju 171
 • Material culture 29
 • Materialna kultura - Družbeni vidik 29
 • matura 2018 178
 • Mazur, Robert - Biografski film - Video DVD-ji 308
 • meddržavni odnosi 33
 • Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju 262
 • Mediji - Učbeniki za srednje šole 78
 • meditacija 62
 • medmrežje 3
 • Mednarodni ekonomski odnosi - Evropa 32
 • medosebni odnosi 67
 • Medosebni odnosi 16
  • - Povezanost - Priročniki 13
  • - V mladinskem leposlovju 257, 269
  • - V otroškem leposlovju 228
 • Medvešček, Pavel - Zbirateljstvo 49
 • mehki gradniki 70
 • metodika pouka 40
 • Michaels, Anne - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije 117
 • mineralogija 50
 • Miselne igre 101, 102
  • - Knjige za mladino 84
 • mladina 329
 • mladinska gibanja 105, 106
 • Mladinska književnost - Literarne študije 111
 • mladinski filmi 329
 • mladostna ljubezen 194
 • mladostniki 256
 • Mladostniki
  • - Nasveti - Priročniki 105
  • - Odraščanje - V mladinskem leposlovju 257, 261, 262
 • Mljet 82
 • množični mediji 29
 • močvirje 225
 • Močvirje - Ekološko ravnotežje - V otroškem leposlovju 225
 • modrost 246, 262, 273
 • Mongolija 312
 • morja 82
 • morje 271
 • Morski psi - Napadi - Posledice 282
 • motivi 25
 • motorične igre 70
 • mučenci 281
 • Murter 82
 • muzejske zbirke 50


 • način življenja 29
 • najstniki glej Mladostniki
 • narava 107, 235
 • naravno zdravljenje 16, 66
 • Naravno zdravljenje - Priročniki 61
 • naredi sam 46
 • narodna gibanja 279
 • narodna identiteta 121
 • Narodnozabavna glasba - Slovenija - zgoščenke 91
 • nasilje 240
 • Nasilje v družini - V leposlovju 210
 • nasveti 24, 59
 • national identity 121
 • nega 72
 • nega telesa 24
 • nemščina 248
 • Nemščina - Besedišče - Učbeniki 122
 • Nemški igrani filmi - Filmska drama
 • Neoliberalizem 31
 • Neplodnost
  • - Psihološki vidik 8
  • - Zdravljenje 8
 • nered 238
 • Neruda, Pablo - Biografski film - Video DVD-ji 321
 • nesreče 241, 243
 • Nezemljani - V otroškem leposlovju 239
 • nezvestoba 18
 • nizka trobila 98
 • Nizozemščina - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 118
 • nizozemščina za turiste 118
 • nomadi 312
 • Norveška
  • - Domoznanstvo 275
  • - Družbeni razvoj 275
 • Norveški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 288
 • Novak, Boris A. - Literarne študije 181
 • novel 121


 • običaji 269
 • oblačilna kultura 29, 87
 • oblikovanje krajine 85
 • obrti 87
 • Obsesivno kompulzivna motnja - Psihologija - Priročniki 65
 • obutev glej Obuvala
 • Obuvala - V otroškem leposlovju 239
 • Očetje - V otroškem leposlovju 213
 • odkrivanke 245
 • odločitve 11
 • odnosi med spoloma 153
 • Odnosi med spoloma
 • Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole 71
 • odraščanje 105, 255, 329
 • odvisnosti 67
 • oglasi 80
 • Oglaševanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki 80
 • ogledala 227
 • Ogorevc, Marjan - Predavanje 16
 • Okoljska problematika - Filozofski vidik 10
 • Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki 46
 • olimpijske igre 250
 • Opatija 82
 • opazovanje 84
 • ordalne prakse 47
 • organizacija 68
 • orientacija 107
 • Orkester - V otroškem leposlovju 234
 • ornamenti 87
 • osamljenost 252
 • Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi 59
 • osebe z težavami v duševnem zdravju 59
 • osebna doživetja 67, 201, 210
 • Osebna higiena - Knjige za otroke 63
 • osebna pričevanja 66
 • Osebnost - Učbeniki za visoke šole 7
 • osebnostna rast 20, 210
 • Osebnostni razvoj 16
  • - Otroci - Priročniki 20
 • osemdeseta leta 20.st. 30
 • Osnovna šola - Zgodovina 42
 • osnovne šole 42
 • Osnovne šole - Vzgoja 44
 • Otroci - Čustva - Sproščanje - Priročniki 20
 • otroška literatura 20
 • otroška psihologija 20
 • Otroške pesmi - Knjige za otroke 90
 • otroški animirani filmi 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • otroški lutkovni filmi 348, 349, 350, 351, 352
 • otroški risani filmi 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 350, 351, 352
 • otroški vrtci 41
 • otroštvo 265


 • Pahor, Boris 285
 • Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 225
 • paleontologija 50
 • panika 17, 57
 • parjenje 53
 • parki 85
 • partnerska terapija 13
 • partnerski odnosi 13, 18, 59
 • partnerstvo 13, 18
 • Pedagogika - Zborniki 43
 • pikniki 220
 • Piran 82
 • Pirati - V leposlovju - Karibi 153
 • Pisatelji - V leposlovju - ZDA 216
 • pisateljstvo 201
 • Pisma - V leposlovju 194
 • Piškurji - Slovenija - Priročniki 51
 • Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju 144
 • plemena 47
 • Plemstvo
  • - Odnosi med spoloma - Dogovorjene poroke - V leposlovju - Škotska - Anglija 150
  • - V leposlovju
   • - Anglija 153
   • - Španija - 17.st. 153
   • - Zarote - V leposlovju - Perzija 131
 • po animirani seriji 241, 242, 243, 244
 • počitnice 256
 • Počitnice - V otroškem leposlovju 211
 • Podeželje - V mladinskem leposlovju 265
 • Podjetja - Korporativno upravljanje 36
 • Podjetništvo - Priročniki 37
 • pogovor 13
 • pogovori 293, 309
 • Pogum - V otroškem leposlovju 240
 • pohodništvo 262
 • Pohodništvo - Tekmovanja - V leposlovju - ZDA 165
 • policijsko nasilje 298
 • Politična kultura 35
 • politični vidik 30
 • Politika - Etika 35
 • Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani 170
 • pomoč 219, 229, 240, 241, 242, 243, 244, 254, 268
 • pomorska zgodovina 82
 • Pomorstvo - Jadransko morje 82
 • pop 89, 92, 293
 • pop-rock 92
 • popevke 91
 • popotništvo 105
 • popravila 232
 • Popularna glasba
  • - Pevke - Biografije - Video DVD-ji 309
  • - Slovenija
   • - 2001-2010 - CD-plošče 93
   • - 2011-2020 - CD-plošče 89, 92
 • pospravljanje 238
 • Post 55
 • Posvojitev - V leposlovju 284
 • pošasti 318
 • potovanja 262
 • potrošništvo 29, 80
 • poučno leposlovje 286
 • Pouk
  • - Načrtovanje 40
  • - Zborniki 43
 • pozitivno mišljenje 9, 15, 19, 23, 57
 • praktična filozofija 10
 • praktični pouk 40
 • praktično znanje jezika 110, 114, 118
 • Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju 271
 • pravljični film 318
 • prazniki 269
 • Predsodki - V otroškem leposlovju 220
 • predšolska vzgoja 41
 • Pregovori - Slovenija 205
 • prehrana 24, 107
 • Prehrana 56
 • Presna hrana 55
 • preventivna medicina 69
 • prevodi 119
 • Preživetje v naravi - Priročniki 107
 • priboljški 72
 • prijateljstvo 220, 240
 • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 215, 219
 • prijaznost 228
 • prikazni 215
 • Primarna preventiva - Organizacija - Zborniki 69
 • Primarno zdravstveno varstvo - Slovenija - Zborniki 69
 • priredbe 238
 • Prirodoslovni muzej Slovenije - Geološke zbirke - Vodniki 50
 • Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju 175
 • problemi najmlajših 215
 • projekti 68, 69
 • Prometne nesreče - V leposlovju - Pariz 135
 • Promocija zdravja - Zborniki 69
 • protesti 298
 • prva pomoč 107
 • Prva pomoč - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • Prvačka pleh muzika - V otroškem leposlovju 234
 • Prvić 82
 • psi 214
 • Psi
  • - Oprema - Naredi sam - Priročniki 72
  • - V mladinskem leposlovju 246, 273
 • psihiatrična zdravila 60
 • psihično zdravje 58
 • psihoanaliza 12, 31
 • psihodiagnostika 7
 • psihologija 12
 • psihologija osebnosti 7
 • psihološka astrologija 12
 • psihološki nasveti 17, 23
 • psihoterapija 67
 • Psihotropna zdravila
  • - Delovanje - Uporaba - Priročniki 60
  • - Opuščanje - Priročniki 60
 • punk 93
 • punk-rock 93
 • pustolovska drama 305, 306, 312
 • pustolovska komedija 337
 • pustolovski film 290, 306, 314, 318, 336
 • pustolovščine 254, 266, 274


 • Rab 82
 • Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija 5
 • Rasizem - V leposlovju - Škotska 284
 • Rašić, Igor - Biografije 283
 • razglednice 45
 • raziskovalno novinarstvo 332
 • razlaga sanj 25
 • razstavni katalogi 49
 • razvade 238
 • razvoj osebnosti 44
 • Reacher, Jack glej Jack Reacher (literarni junak)
 • Recikliranje - Priročniki 46
 • rejništvo 222
 • reklame 80
 • relacijska družinska terapija 18
 • reševalci 241, 242, 243, 244
 • Reševalna služba - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • reševanje problemov 16
 • revščina 268
 • Revščina - V mladinskem leposlovju 265
 • Rimljani - V leposlovju 188
 • Rimska vojska - V leposlovju - Jeruzalem 197
 • Rimski imperij - V leposlovju 188
 • risani filmi 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • risani filmi za otroke 338, 339, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • roboti 4
 • Robotika - Zborniki 4
 • robotizacija 4
 • robots 4
 • rock 92, 93, 293
 • ročne spretnosti 46, 72
 • rokenrol 309
 • rokodelstvo 87
 • roman 121
 • romanja 204
 • romantična drama 296, 300, 311
 • romantična komedija 296
 • romantična zgodovinska pripoved 150, 153, 179
 • Romunski igrani filmi - Filmska drama
   • - Filmska komedija - Video DVD-ji 331
   • - Video DVD-ji 298, 333
 • rosika 225
 • Rosina, Franjo - Biografije 279
 • Rovinj 82
 • Roy Grace (literarni junak) 158
 • ruski animirani filmi 347
 • Ruščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 116


 • samopodoba 7, 67, 240, 255
 • samopomoč 59, 68
 • Samorealizacija
  • - Otroci - Priročniki 20
  • - Priročniki 11
 • Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju 237
 • Samospoznavanje 21
 • samozavedanje 7, 17, 19, 23
 • samske ženske 67
 • Sanje - Interpretacija - Priročniki 25
 • Sanjske knjige 25
 • sanskrt 119
 • sanskrtska književnost 119
 • Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi 204
 • Semiotika - V leposlovju 135
 • sensors 4
 • senzorji 4
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre
 • severnoameriški Indijanci 255
 • simboli 25
 • skavti 107
 • Skavti
  • - Veščine - Priročniki 105, 106
  • - Vzgoja - Priročniki 106
 • skavtstvo 106
 • skladbe 96, 98
 • skladbe za klarinet 97
 • sklepanje 84
 • Skupinska psihoterapija 67
 • Sladkovodne ribe - Slovenija - Priročniki 51
 • slikanice 20
 • Slikovni slovarji
  • - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke 109
  • - Slovenščina
   • - Madžarščina - Knjige za otroke 115
   • - Ruščina - Knjige za otroke 116
 • slovarji 114, 118
 • Slovarji - Slovenščina - Portugalščina 112
 • Slovenci 279
 • Slovenia 36
 • Slovenian literature in Italy 121
 • Slovenija 30, 36, 87, 281
  • - Družbene razmere - Eseji 201
  • - Izleti 278
  • - Odnosi - Združene države Amerike 33
  • - Politične razmere - 1945-1991 285
  • - Turistični vodniki 278
 • slovenska epika 181
 • Slovenska knjievnost - Lirika - Poezija 124
 • slovenska književnost 120
 • Slovenska književnost
  • - Gospodarstvo - Prevare - Družina - 21.st. - Roman 162
  • - Mladinska književnost - Slikanice 236
  • - Poezija 130, 233
  • - Romani 167, 168
 • slovenska kultura 201
 • slovenska literarna zgodovina 119
 • slovenska ljudska kultura 49
 • Slovenska mladinska književnost - Literarne študije 111
 • slovenska poezija 125, 181
 • Slovenske ljudske pravljice - V otroškem leposlovju - Rezija 253
 • Slovenske ljudske pripovedke 48
 • slovenske otroške pesmi 90
 • slovenske pisateljice 111
 • slovenski knjižni jezik 120
 • slovenski ljudski običaji 201
 • slovenski pesniki 125, 181
 • slovenski pisatelji 111, 173
 • slovenski roman 117
 • Slovenski športniki 283
 • slovensko čipkarstvo 87
 • Slovensko gledališče - 20.st. 104
 • Slovensko kiparstvo - 21.st. - Študije 83
 • slovenščina 119
 • Slovenščina
  • - Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 109
  • - Madžarščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 115
  • - Matura
   • - Priročniki 120
   • - Učbeniki za srednje šole 120
  • - Ruščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 116
  • - Slovnica - Preglednice 113
  • - Zgodovina 108
 • slovnica 114, 118
 • Smokvica Vela 82
 • smoter vzgoje 44
 • Social conditions 276
 • Social responsibility of business enterprises 36
 • socialna država 275
 • Socialna ekonomija 36
 • socialna psihologija 31
 • socialni marketing 80
 • socialno skrbstvo 39
 • Socialno-andragoška metoda 67
 • Socioeconomics 36
 • Sociografija 276
 • Sociography 276
 • sodobna slovenska književnost 121
 • sodobna umetnost 30
 • sošolci 133
 • Spanje - V otroškem leposlovju 221
 • Spolna zloraba - Spomini 206
 • spolnost 18, 67
 • sporazumevanje 107
 • spretnosti 106
 • Srce
  • - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki 62
  • - Transplantacija - V leposlovju 175
 • sreča 105
 • Sreča - Psihološki nasveti
   • - Knjige za otroke 9
   • - V leposlovju 15
 • srečanja 68
 • srednje šole 255
 • srhljivka 291
 • stalne razstave 50
 • stara indijska književnost 119
 • staranje 39
 • Staranje - Preprečevanje 56
 • Starejši ljudje - Življenjski stil 39
 • starost 229
 • starševstvo 18
 • Starši - V leposlovju 284
 • stereotipi 220
 • strah 9, 214, 260
 • Strah - Sproščanje - Priročniki 57
 • Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke 63
 • stranski učinki 60
 • strele 244
 • stres 17
 • strici 214
 • stripi 246, 266, 273, 274
 • strupenost odpadnih vod 71
 • Susak 82
 • Sužnje - Judinje - V leposlovju - Rim 188
 • Sveto pismo glej Biblia
 • svetopisemska zgodovina 131
 • Svetopisemske osebe - V leposlovju 197
 • Svetopisemske zgodbe - Psihološki vidik 27
 • svetovna književnost 120
 • Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini 208
 • Svetovna zgodovina - 20.st. 35
 • svetovni dan stranišč 63
 • svetovni dan umivanja rok 63
 • svetovni dan vode 63
 • svetovni splet 6
 • Svetovni splet - Dokumentarni film - Video DVD-ji 3


 • šah 103
 • Škotska - V leposlovju - 12.st. 150
 • škratje 237
 • škratje (bajeslovna bitja) glej Palčki (bajeslovna bitja)
 • Šola - V otroškem leposlovju 226
 • Šole - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi 45
 • Šolske zgradbe - Slovenija - Razstavni katalogi 45
 • šolski esej 117
 • Šolstvo - Zgodovina
   • - Lesično 42
   • - Pilštanj 42
 • Španski filmi - Srhjivka - Igrani filmi 319
 • Španski igrani filmi
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 310
 • Španski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 318
 • šport 250
 • športni film 1
 • Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 333
 • Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 331


 • taborjenje 107
 • Taborništvo - Priročniki 107
 • Tajkuni - V leposlovju 162
 • Tajvanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • tehnike 17, 87
 • Tekmovanja - V otroškem leposlovju 218
 • telesna aktivnost 57, 67
 • Telesna aktivnost - Zdravje - Zborniki 69
 • telesna drža 57
 • terme 63
 • tesnoba 9, 17, 57
 • thriller 289, 291, 305, 320
 • tiranija 35
 • Tito glej Broz, Josip
 • tovornjaki 218, 219
 • travmatične izkušnje 210
 • travme 222
 • triler 289, 291, 305, 319, 320
 • trobenta 98
 • Trobenta - Učbeniki 98
 • Trst 82
 • Tuji jeziki - Zgodnje učenje 247, 248
 • Turčija
 • Turkey 276
 • Turška književnost - Ljubezen - Družina - Očetje - Sinovi - Ženske - Odnosi - Družba - Turčija - 20.st. - Roman 182


 • učbeniki za visoke šole 71
 • učenci 20
 • Učenje - Zborniki 43
 • učne enote 40
 • učne teme 40
 • učno okolje 43
 • uganke 84, 101, 102, 225, 245
 • Ugrabitve - V otroškem leposlovju 251
 • ujetništvo 237
 • ukrajinski animirani filmi 339
 • Ulčar, Ciril - Spomini 208
 • Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki 4
 • umirjenost 17
 • umivanje 63
 • Unije 82
 • Upravljanje - Družbena odgovornost 36
 • uspeh 11, 16


 • v filmu 329
 • vadbeni programi 69
 • vaje 17, 122
 • Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991 285
 • varstvo 214
 • varstvo narave 225
 • Vasi - Bivanjska problematika - V leposlovju - Koroška (Avstrija) 173
 • vednost 2
 • vegetarijanstvo 73
 • Vela Palagruža 82
 • velike tiskane črke 211, 218, 219, 228, 229, 238
 • Vérant, Samantha - Avtobiografski romani 194
 • verovanje 47, 49
 • verska združenja 105, 106
 • vesolje 252
 • Vesolje - Potovanja - V otroškem leposlovju 254
 • video DVD 295
 • Vila-Matas, Enrique - Literarne študije 195
 • vile 237
 • Vis 82
 • vizualizacija 20
 • Vnuki - V otroškem leposlovju 229
 • voditelji 106
 • Vojna - Posledice - V leposlovju 173
 • vojna drama 299
 • vojni film 303
 • volkovi 220, 312
 • vozila 241, 242, 243, 244
 • vragolije 211
 • vrednote 44, 262
 • vreme 107
 • vsakdanje fraze 110, 114, 118
 • vseživljenjsko učenje 39
 • vzgoja 22
 • vzgojitelji 106
 • Vzgojitelji - Pedagoško delo 41
 • Vzgojni domovi - Otroci - Doživljanje - V mladinskem leposlovju 222
 • Vzgojni načrti 44


 • Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani 187
 • World Wide Web 3
 • WWW 3


 • Yugoslavia 280


 • zadovoljstvo 11
 • zajci 218
 • zakonska zveza 13, 18, 67
 • Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju 269
 • Založništvo - Avtorske pravice 79
 • zasebnost 6
 • zaskrbljenost 17
 • Završnik, Izidor - V leposlovju 281
 • ZDA glej Združene države Amerike
 • zdravilna prehrana 61
 • zdravilna zelišča 61
 • Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki 61
 • zdravilne učinkovine 61
 • zdravje 24, 106
 • Zdravniki - V leposlovju - Anglija - 19. st. 179
 • zdravo življenje 56
 • zdravstvena vzgoja 69
 • zdravstveni domovi 69
 • zdravstveno stanje 69
 • zdravstveno varstvo 69
 • Združene države Amerike - Odnosi - Slovenija 33
 • zemljevidi 51
 • zgodovinopisje 266
 • zgodovinska drama 299, 303
 • zgodovinski film 299
 • zgodovinski pregledi 3, 42
 • Zgodovinski pregledi 276
 • Zlarin 82
 • zločini 84
 • Zloraba otrok - V leposlovju 210
 • zmaji 228
 • zmernost 56
 • značaj 106
 • znamenite osebnosti 279, 286
 • Znanost 2
 • znanstvenofantastična drama 289
 • zunanja politika 33
 • Zvezde - V otroškem leposlovju 252
 • zvočni efekti 109, 238


 • želve 225
 • Ženske
  • - Samorealizacija - V leposlovju 210
  • - Življenjske spremembe - V leposlovju - ZDA 194
 • Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija 28
 • Židje glej Judje
 • židovstvo glej Judovstvo
 • Živali
  • - Etika 10
  • - Geografska razširjenost - Knjige za otroke 54
  • - Spolno vedenje 53
  • - V otroškem leposlovju 250, 253
 • živali v domišljiji 213, 214, 215, 220, 226, 238, 251
 • živalska ekologija 51
 • živalska morfologija 51
 • Življenje
  • - Načrtovanje - Priročniki 11
  • - Smisel 16
  • - Spremembe 16
 • življenjska modrost 16
 • Življenjska modrost 27
 • Življenjske spremembe - V leposlovju 175
 • življenjske zgodbe 133
 • Živo srebro - Tehniška dediščina
 • Žižek, Mojca - Spomini 210
 • žrtovanje 47