NOVOSTI - MAREC 2021
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNOVOSTI - MAREC 2021

Vsebina
0 Splošno

1

KÖNIG, Ralf
    Arhetip / Ralf König ; prevedla Anja Golob. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 139 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Risoromani)

Prevod dela: Archetyp. - Ov. nasl. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93736-8-2 : 22 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 33833475

2

LORDANIČ, Željko
    Gulliver / Jonathan Swift ; ilustrator Željko Lordanič ; besedilo Ciril Gale. - 1. natis. - Ljubljana : KD Klub devete umetnosti, 2021 (Ljubljana : Demat). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Trias)

150 izv. - Vsebuje tudi: Taras Buljba / Nikolaj Vasiljevič Gogolj ; ilustrator Željko Lordanič ; besedilo Ciril Gale

ISBN 978-961-6072-13-7 : 12 EUR. - ISBN 978-961-6072-11-3!

084.11
821.111-311.3(084.11)
821.161.1-32(084.11)

COBISS.SI-ID 45677571

3

LOVELOCK, James, 1919-
    Novacen : prihajajoča doba hiperinteligence / James Lovelock [in Bryan Appleyard] ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2020. - 169 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Novacene

ISBN 978-961-7050-67-7 : 19,90 EUR

004.89:1
1:62

COBISS.SI-ID 17019651

4

REMŠKAR, Slavica
    Nande v šoli / Slavica Remškar ; ilustriral Jaka Vukotič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka (23 str.) : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5999-5 : 9,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 279575071 Filozofija. Psihologija. Okultizem

5

BULJAN Flander, Gordana
    Otrok v središču (konflikta) : ločitev staršev, visoki konflikt in odtujenje: znanost, teorija in klinična praksa / Gordana Buljan Flander, Mia Roje Đapić ; [prevod Marija Mira Debelli in Snježana Ivić Gerovac]. - Bestovje : Geromar, cop. 2020 (Sveta Nedelja : Printera). - 171 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Prevod dela: Dijete u središtu (sukoba). - O avtoricah: str. 167-168. - Predgovor / Darija Kuzmanič Korva: str. 3-4. - Bibliografija na koncu posameznega dela

ISBN 978-953-48367-3-6 : 28,00 EUR

159.922.7
159.9:347.627.2

COBISS.SI-ID 37143299

6

DELORIE, Oliver Luke
    Moč : 50 kratkih vaj za več vitalnosti in življenjske energije / Oliver Luke Deloire [i. e. Delorie] ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - 160 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Energy. - 2.000 izv. - Na prvi str. ov. tudi: Vizualizacije čuječnosti

ISBN 978-961-01-6004-5 : 14,99 EUR

796.015.52

COBISS.SI-ID 28777219

7

DOBNIKAR, Petra, 1976-
    Izgubljena lučka : z receptom za polnjenje srčka z ljubeznijo / napisala in ilustrirala Petra Dobnikar ; [fotografije Sonja Buhvald]. - Maribor : Šola Luči, zavod za ozaveščanje in prebujanje svobodnega življenja, 2020 ([Kranj] : Žnidarič). - 31, 79 str. : ilustr. ; 26 cm + Blokec izbranih receptov (12 listov)

Potiskani notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorici: str. 71. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Priročnik za ustvarjanje polja Ljubezni z recepti

ISBN 978-961-07-0052-4 : 27,00 EUR

177.6(035)
159.923.2(035)
133.2(035)

COBISS.SI-ID 24045315

8

DWOSKIN, Hale
    Metoda Sedona : vaš ključ do trajnega zadovoljstva, uspeha, notranjega miru in čustvene blaginje / Hale Dwoskin ; [prevedel Milan Slunečko]. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 328 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: The Sedona method. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 328 in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-82-6 : 27,90 EUR

159.922

COBISS.SI-ID 43801091

9

FOUCAULT, Michel
    Zgodovina seksualnosti. 4, Priznanja mesa / Michel Foucault ; uredil Frédéric Gros ; iz francoščine prevedla Suzana Koncut. - Ljubljana : ŠKUC, 2020 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 436 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 148)

Prevod dela: Histoire de la sexualité. 4, Les aveux de la chair. - O avtorju na zadnji str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 416-436 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6983-45-7 : 40,00 EUR

176(091)
1Foucault M.

COBISS.SI-ID 34480643

10

GARNIER, Stéphane, 1974-
    Živeti po mačje / Stéphane Garnier ; [prevedel Luka Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 207 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Agir et penser comme un chat. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-94978-9-0 : 22,90 EUR

159.922(035)
636.8:591.5(035)

COBISS.SI-ID 38609411

11

GLASSER, William
    Najti se in ostati skupaj : razrešitev skrivnosti zakona / William Glasser in Carleen Glasser ; [prevod Mateja Malnar]. - Ljubljana : Chiara, 2021 ([Ljubljana] : Itagraf). - 133 str. ; 23 cm

Prevod dela: Getting together and staying together. - 700 izv. - Predgovor / Mirjana Palčič Bubnič: str. 7-8

ISBN 978-961-7060-46-1 : 19,90 EUR

173.1:159.9.01

COBISS.SI-ID 48250883

12

GORDON, Jon
    Vrt : duhovna basen o načinih premagovanja strahu, tesnobe in stresa / Jon Gordon ; [prevod knjige Renata Mihalič]. - 1. natis. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2021 (Kranj : Nonparel). - VII, 129 str. ; 24 cm

Prevod dela: The garden. - 300 izv. - O avtorju: str. 129

ISBN 978-961-94828-5-8 : 16,50 EUR

159.922

COBISS.SI-ID 44564739

13

HLEBŠ, Jože
    Misleci in realni svet : izbrani filozofski spisi / Jožef Hlebš. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2021. - 359 str. ; 22 cm

O avtorju na obeh zavihkih ov. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-3-7086-1128-0 : 27,00 EUR

111.12
140.1

COBISS.SI-ID 45875715

14

POZDEREC, Milena
    Preobrazba : pot do samozavesti / Milena Pozderec. - 1. izd. - Beltinci : M. Pozderec, 2021 ([Murska Sobota] : aiP Praprotnik). - 218 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-07-0358-7 : 32,54 EUR

159.923.2/.3(035)
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 46600195

15

    PSIHOLOGIJA pandemije : posamezniki in družba v času koronske krize / uredila Žan Lep in Kaja Hacin Beyazoglu ; [fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 260 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija, povzetek in abstract pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0393-1 : 19,90 EUR

159.9:616-036.21(082)

COBISS.SI-ID 374860832 Verstvo

16

LOPERT, Maja
    V iskanju resnice, ki odzvanja v človekovi notranjosti : religioznost v postmoderni kulturi / Maja Lopert ; [prevod povzetka v angleški jezik Katja Štrubelj]. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2013 (Ljubljana : Denat). - 88 str. ; 23 cm. - (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 39)

300 izv. - Spremna beseda / Peter Kvaternik: str. 11-12. - Recenzenti Peter Kvaternik, Nadja Furlan Štante, Igor Škamperle. - Bibliografija: str. 85-86. - Summary

ISBN 978-961-6844-30-7

316:2-184.3"19/20"

COBISS.SI-ID 27115136030/31 Socialna vprašanja. Demografija. Sociologija

17

    #OSTANIDOMA. Migracije, begunci in covid-19 : razmišljanja o migracijah in družbenem obrobju v obdobju covida-19 / uredili Sanja Cukut Krilić, Simona Zavratnik. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2021. - 168 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Frontier, ISSN 2630-1970 ; 169)

O avtoricah na sprednjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu. - Prispevki v slov. in dva v angl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7118-02-5 : 25 EUR

314.151.3-054.73:616-036.22"2020"(082)

COBISS.SI-ID 43927555

18

    DEMOGRAFSKE spremembe v Sloveniji in Evropi / [avtorji besedil Franc Bogovič ... [et al.] ; urednik Suzana Lara Krause]. - Ljubljana : Inštitut dr. Antona Korošca (INAK), 2021 ([Krško] : Kolortisk). - 77, 78 str. : ilustr. ; 17 x 21 cm

Ov. nasl. - 1.000 izv. - Vsebuje tudi angleški prevod, tiskan v obratni smeri: Demographic changes in Slovenia and Europe

ISBN 978-961-95255-0-0

314(497.4)
061.1EU:314

COBISS.SI-ID 46343171

19

ERČULJ, Vanja
    Multivariatne metode v varstvoslovju s programom SPSS / avtorici Vanja Erčulj, Jerneja Šifrer. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze ; Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). - 122 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. v kolofonu tudi v angl.: Multivariate methods in criminal justice and security using SPSS. - 300 izv. - Bibliografija: str. 121-122. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-286-346-3 : 20,00 EUR

(311.1:004.42):351.78(075.8)

COBISS.SI-ID 98460417

20

FERFILA, Bogomil
    Pakistan / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2021 ([Ljubljana] : Demat). - 136 str., 260 str. pril. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 60)

Besedilo v slov., biografija avtorja v slov. in angl. - Tiskano po naročilu. - Biografija avtorja: str. 133-136. - Bibliografija: str. 123-132

ISBN 978-961-7045-30-7 : 30,00 EUR

308(549.1)
908(549.1)
821.163.6-992

COBISS.SI-ID 48035587

21

KAPLAN, Janice
    Genialne ženske / Janice Kaplan ; [prevajalec Marjan Furlan]. - 1. izd. - Celje : Mavrica, 2021. - 290 str. ; 24 cm

Prevod dela: The genius of women. - N202103

ISBN 978-961-6282-83-3 : 27,90 EUR

305-055.2(091)
159.928:316

COBISS.SI-ID 46362627

22

OBLAK Črnič, Tanja
    Mladost na zaslonu : konteksti in protislovja medijskih kultur mladih / Tanja Oblak Črnič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Begunje] : Cicero). - 277 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Media)

O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 233-251 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-235-944-7 : 21,00 EUR

316.774-053.6

COBISS.SI-ID 45598979

23

ŽERDIN, Ali
    [Dva tisoč dvajset]
    MMXX : leto nevarne bližine : kaj je šlo v Sloveniji narobe med epidemijo covida-19 / Ali Žerdin. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 304 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-7050-93-6 (26,90 EUR)

308(497.4)"2020"
616.9-036.22(497.4)"2020"

COBISS.SI-ID 5358694732 Politika

24

ACEMOGLU, Daron
    Ožina svoboščin : ravnotežje moči med državo in družbo / Daron Acemoglu in James A. Robinson ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2021 (Ljubljana : Primitus). - 789 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The narrow corridor. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 715-757 in na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-75-2 : 28,90 EUR

321.01

COBISS.SI-ID 24307203

25

TRAVERSO, Enzo
    Totalitarizem : zgodovina razprave / Enzo Traverso ; prevedla Maja Breznik ; [spremna študija Maja Breznik in Rastko Močnik]. - Ljubljana : Sophia, 2020 (Ljubljana : Collegium graphicum). - XII, 199 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Totalitarismo. - 400 izv. - O avtorju na str. II. - Socializem med ljudskim spominjanjem in organizirano pozabo : spremna študija / Maja Breznik in Rastko Močnik: str. 167-199. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7003-54-3 : 20,00 EUR

321.64.01

COBISS.SI-ID 4215705933 Gospodarstvo

26

    GOSTOLJUBNOST slovenskih turističnih delavcev v in po času korona krize / Mirjana Ivanuša-Bezjak ... [et al.] ; [urednica prispevkov v knjigi Mirjana Ivanuša-Bezjak]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy, 2020 (Maribor : Demago). - 173 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Plus-minus)

200 izv. - Bibliografija: str. 172-173

ISBN 978-961-95191-0-3

338.48
174:338.48

COBISS.SI-ID 3799629134 Pravo

27

KRALJIĆ, Suzana
    Pravni izzivi skrbništva / Suzana Kraljić, Alenka Križnik. - 1. izd. - Maribor : Založba WD, 2021. - 677 str. : ilustr. ; 25 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 631-663. - Kazalo

ISBN 978-961-94599-3-5 : 147,00 EUR

347.64

COBISS.SI-ID 4411622735 Javna uprava

28

    MANEVRSKA struktura narodne zaščite Dolenjske 1990 : zbornik [prispevkov OZVVS Dolenjske] / Jure Gašparič ... [et al.] ; [urednik Matjaž Ravbar ; fotografsko gradivo Albin Gutman, Matjaž Ravbar, arhiv OZVVS Dolenjske]. - Novo mesto : ZVVS Dolenjske ; Ljubljana [i. e. Radomlje] : Defensor, 2020 ([Maribor] : Evrografis). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik prispevkov OZVVS Dolenjske. - V CIP-u napačna navedba kraja izdaje. - 600 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri dveh prispevkih

ISBN 978-961-6177-55-9

355(497.434)"1990"(082)
351.86(497.434)"1990"(082)

COBISS.SI-ID 27971331

29

TRIDESETA obletnica Manevrske strukture narodne zaščite
    30. obletnica Manevrske strukture narodne zaščite : v vzhodnoštajerski pokrajini : MSNZ / [zbral in uredil Mirko Ploj ; izdajatelj Policijsko veteransko društvo Sever Maribor in Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo Vzhodnoštajerske]. - Ljubljana : Zveza policijskih veteranskih društev Sever, 2020 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 175 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-07-0045-6

355(497.412)"1990/1991"(082)

COBISS.SI-ID 2363443537 Vzgoja

30

BREGAR, Lea
    E-izobraževanje za digitalno družbo / Lea Bregar, Margerita Zagmajster, Marko Radovan. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - VII, 397 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://www.acs.si/wp-content/uploads/2020/03/e-izobrazevanje-za-digitalno-druzbo.pdf (Prost dostop). - 450 izv. - O avtorjih: str. 7-8. - Bibliografija: str. 361-397

ISBN 978-961-6851-96-1

37.091.3

COBISS.SI-ID 28267779

31

DISSING Sandahl, Iben
    Igra po dansko : priročnik za vzgojo uravnoteženih, trdoživih in zdravih otrok skozi igro / Iben Dissing Sandahl ; [prevedla Urška Korošec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 222 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Play the Danish way. - O avtorici na zadnji str. ov. - 2.400 izv. - Bibliografija: str. 204-219. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5898-1 : 22,98 EUR

37.018.1(489)

COBISS.SI-ID 3767833939 Etnologija

32

BOGATAJ, Janez, 1947-
    Z Janezom Trdino za dolenjsko mizo : [ob 190. obletnici rojstva Janeza Trdine] / Janez Bogataj. - Novo mesto : Goga, 2020 ([Ljubljana] : Belin). - 237 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - O avtorju na str. [239]. - Bibliografija: str. 205

ISBN 978-961-277-262-8 : 25,50 RUR

398(497.434):613.2

COBISS.SI-ID 30469891

33

FRLIC, Špela
    "Zgodbe si jemljemo za svoje!" : Za 2 groša fantazije in sodobno pripovedovanje na Slovenskem / Špela Frlic ; [prevod Mateja Žuraj ; foto Nada Žgank]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2020 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva ; 54)

Knjigi na pot / Anja Serec Hodžar: str. 7. - 300 izv. - Bibliografija: str. 164-174 in v opombah na dnu str. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6775-25-0

398:821.163.6-3(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 42646275

34

KNIFIC, Bojan
    Obutvena dediščina na Slovenskem : o škornjih, čevljih, coklah, opankah, copatah in drugih obuvalih / Bojan Knific ; [urednica Urša Šivic ; prevod [povzetka] Marko Petrovič]. - 1. izd., 1. natis. - Tržič : Tržiški muzej ; Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2020 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 425 str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 390-404. - Kazali. - Summary

ISBN 978-961-7113-01-3 : 39,00 EUR

39(497.4):685.3
685.341(497.4)

COBISS.SI-ID 38749443

35

SOKOLOV, Cvetka
    Bilo je nekoč na deželi / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Anka Kočevar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka (22 str.) : ilustr. ; 26 cm

"Slikopisi Bilo je nekoč na deželi so bili prvič objavljeni v reviji za otroke Ciciban" --> na ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5998-8 : 9,90 EUR

39(02.053.2)
316.728-053.2(02.053.2)

COBISS.SI-ID 2795776351 Matematika

36

KEBE Krhin, Neva
    Matpole : matematika : 26 rešenih maturitetnih pol : splošna matura, osnovna raven, 2008-2021 / [avtorica Neva Kebe Krhin]. - Novo mesto : samozal., 2021. - 335 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. - Hrbtni nasl.: Matpole 2008-2021. - Dodatek k nasl. v kolofonu: 26 rešenih maturitetnih pol za matematiko. - Avtorica navedena v kolofonu. - Na dnu nasl. str.: Matzapiski.si. - Potiskani notr. str. ov. - 800 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-95258-0-7 : 34,90 EUR

51:37.091.27:373.5
37.091.27:51:373.5

COBISS.SI-ID 4707302755/56 Geologija. Meteorologija. Paleontologija

37

SKOK, Gregor
    Uvod v meteorologijo / Gregor Skok. - 2. natis. - Ljubljana : Fakulteta za matematiko in fiziko, 2020 (Ljubljana : Primitus). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Fizika : zbirka fizikalnih učbenikov in monografij, ISSN 2712-2409 ; 2)

100 izv. - Bibliografija: str. 109. - Kazalo

ISBN 978-961-6619-25-7 : 12,50 EUR

551.5(075.8)

COBISS.SI-ID 3372544357/59 Biologija. Rastlinstvo. Živalstvo

38

CREGAN-Reid, Vybarr
    Človeško telo od pradavnine do današnjih dni : kako nas preustvarja svet, ki smo ga ustvarili / Vybarr Cregan-Reid ; prevedla Špela Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2021 (Ljubljana : Primitus). - 451 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Primate change. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 403-430 in na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-77-6 : 26,90 EUR

572

COBISS.SI-ID 2499507561 Medicina

39

ČERNE, Barbara, 1975-
    Žvrkljanje olja za razstrupljanje in samozdravljenje / Barbara Černe. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 225 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 217-218. - Kazalo

ISBN 978-961-7115-05-5 : 17,90 EUR

616.31
615.8

COBISS.SI-ID 50274819

40

JURGEC, Brane
    Postati in ostati zdrav. [Knj. 1], Kako kreirati zdravje in vitalnost / Jurgec Brane in Miranda Pavšič. - 1. izd. - Nova Gorica : Društvo Ošun, 2021 (iz Celja : Grafika Gračer [!]). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm

Oznaka podrejenega dela navedena na ov. in v kolofonu. - Bibliografija: str. 117-119

ISBN 978-961-95207-0-3 : 20,00 EUR

615.825(035)
613(035)

COBISS.SI-ID 39010563

41

MOORE, Gareth, 25.4.1975-
    Vadba za možgane : v 40 dneh izurite, obnovite in vzdržujte svoje umske sposobnosti / Gareth Moore ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 191 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Brain coach. - O avtorju na zadnji str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-6001-4 : 16,99 EUR

612.82
159.95

COBISS.SI-ID 45508611

42

SCHWARZ, Regina
    Ema dobi bratca / [napisala Regina Schwarz ; ilustrirala Catharina Westphal ; prevedla Tatjana Cestnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno v Italiji). - [16] str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Ein Geschwisterchen für Anna. - Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-6041-0 : 11,99 EUR

613.953(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 41979395

43

SCHWARZ, Regina
    Ema zboli / [napisala Regina Schwarz ; ilustrirala Catharina Westphal ; prevedla Tatjana Cestnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno v Italiji). - [16] str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Anna ist krank. - Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-6042-7 : 11,99 EUR

616.211-002(02.053.2)
616-07(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 41979907

44

ŠTRUKELJ, Borut
    Zdravilne rastline : 60 receptur prof. dr. Boruta Štruklja / [fotografije osebni arhiv, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2018 ([Ljubljana] : Luart). - 82 str. : ilustr. ; 21 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-288-671-4

615.322(035)
616-085.322(035)
615.89(035)

COBISS.SI-ID 29622835263 Kmetijstvo

45

STEFANOV, Ljubomir
    Honeyland [Videoposnetek] = Medena dežela / directed by Ljubomir Stefanov & Tamara Kotevska ; cinematographers Fejmi Daut, Samir Ljuma ; music Foltin ; prevedla Tanja Bulajič. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, cop. 2020. - 1 video DVD (85 min, 50 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt8991268/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Dialogi v mak., delno v tur., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Apolo Media itd. - Sodelujejo: Hatidze Muratova itd. - Za odrasle. - Sundance, 2019 (velika nagrada žirije in posebna nagrada za fotografijo v kategoriji svetovni dokumentarni film), Sarajevo, 2019 (nagrada občinstva)

638.1(497.7):929Muratova H.:791.229.2(086.82)
791.229.2:638.1(497.7):929Muratova H.(086.82)
929Muratova H.:791.229.2:638.1(497.7)(086.82)

COBISS.SI-ID 3217305965 Vodenje in organizacija

46

GUSTINČIČ, Mitja
    Magisterij vožnje motocikla : [naučite se : priročnik za vse kategorije A] / [avtor Mitja Gustinčič ; fotografija arhiv revije Motosi]. - 3. izd., 1. natis. - Izola : MIG Team ; Ljubljana : Motosi, 2020 (Ljubljana : Abo grafika). - 160 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatka k nasl. na ov. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu

ISBN 978-961-92572-8-9 : 32 EUR

656.18(035)
796.72(035)

COBISS.SI-ID 41122307

47

NOVAK, Marjan, 1964-
    EPP : oglaševanje v Sloveniji : 1990 -2020 / Marjan Novak. - Ljubljana : Medijski partner, 2021-     (Ljubljana : Collegium graphicum). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Dosedanja vsebina: Del 1. - 2021

ISBN 978-961-94415-2-7 (zv. 1)

659.1(497.4)"1990/2020"

COBISS.SI-ID 448199717 Umetnost. Arhitektura. Slikarstvo

48

GLOBOČNIK, Damir
    Hinko Smrekar : kratek oris življenja in dela / Damir Globočnik. - Ljubljana : Revija SRP (svoboda, resnica, pravica), zavod za založništvo na področju kulture in umetnosti, 2021 ([Žabnica] : Pro grafika). - 159 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 154-159

ISBN 978-961-6109-66-6 : 25,00 EUR

75(497.4):929Smrekar H.
929Smrekar H.

COBISS.SI-ID 47674883

49

    PO poteh lesa v arhitekturi : priročnik za spoznavanje arhitekture v lesu = Paths of wood in architecture : learning guide to wooden architecture = Putevima drva u arhitekturi : priručnik za učenje o drvenoj arhitekturi / [avtorji Monika Abendstein ... [et al.] ; urednice Nives Čorak, Tina Gradišer, Vesna Kamin Kajfež ; prevod Lidija Bernardić ... [et al.] ; fotografije arhiv 3LHD ... [et al.] ; avtorica zemljevidov Maruša Žemlja]. - Ljubljana : Center arhitekture Slovenije, 2020 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 111 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzporedno slov. besedilo in prevoda v angl. in hrv. - 400 izv. - Bibliografija: str. 109

ISBN 978-961-94440-4-7

72:674(497.4)(035)

COBISS.SI-ID 26733315

50

SAPIN, Mathieu
    Akisi. [1], Zasoljene zgodbice / [scenarij] Abouet in [risbe] Sapin ; barve Clémence ; [prevedla Katja Šaponjić]. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 141 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Risoromani)

Prevod dela: Akissi. Histoires pimentées. - "V enaindvajsetih zgodbah v prvi knjigi ..." --> sprednji zavihek ov. - Na nasl. str. tudi: po svetu podob Clémenta Oubrerieja. - Ilustr. na notranji str. ov. - 600 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93736-9-9 : 20,00 EUR. - ISBN 978-961-93736-8-2!

084.11(02.053.6)

COBISS.SI-ID 3383424378 Glasba

51

GLAVINA, Bojan
    Klavirske kratkice [Glasbeni tisk] : 200 skladbic za 2. in 3. razred klavirja : notna zbirka / Bojan Glavina. - 1. izdaja, 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2021 ([Ljubljana] : Present). - 159 str. ; 30 cm

300 izv. - Za otroke od 8. do 12. leta

ISMN 979-0-709015-12-2 : 29,50 EUR

780.616.433(075)

COBISS.SI-ID 43064579

52

JONES, Lesley-Ann
    John Lennon : življenje, ljubezen in smrt največjega rokovskega zvezdnika / Lesley-Ann Jones ; [prevedel Simon Demšar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 416 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Who killed John Lennon?. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 409-411

ISBN 978-961-00-4695-0 (trda vezava) : 29,99 EUR
ISBN 978-961-00-4696-7 (broš.)

784(420):929Lennon J.

COBISS.SI-ID 45289987796/799 Šport

53

JOŠT, Bojan
    Razvoj smučarskih skakalnic v povezavi s tehniko smučarskih skokov / Bojan Jošt, Janez Vodičar. - Spremenjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2020 (Kranj : Format). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Podatek o izd. v CIP-u. - Bibliografija: str. 159. - Kazalo

ISBN 978-961-7095-05-0 : 20,00 EUR

725.84:796.925

COBISS.SI-ID 417935398 Jezikoslovje. Literarna teorija

54

BITENC, Nastja
    Esej na maturi 2021 : razmerja med generacijami / [avtorji Nastja Bitenc, Janja Perko, Mihael Šorli]. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2021. - 155 str. ; 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 86, 154-155

ISBN 978-961-6558-53-2 : 13,99 EUR

82.0-4:37.091.27
821.163.6.09:37.091.27:373.5
821.113.5.09:37.091.27:373.5

COBISS.SI-ID 50943491

55

KOMEL, Mirt
    Predavanja o literaturi / Mirt Komel. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021 ([Begunje] : Cicero). - 206 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Skodelica kave)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-235-943-0 : 10,00 EUR

82.0:130.2

COBISS.SI-ID 44494851

56

SNOJ, Marko, 1959-
    Slovar Pohlinovega jezika : na osnovi njegovih jezikoslovnih del / Marko Snoj ; [izdajatelj ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 986 str. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji / Založba ZRC, ZRC SAZU, ISSN 2232-3759)

300 izv. - Bibliografija: str. 27-28

ISBN 978-961-05-0476-4 : 45,00 EUR

811.163.6'374:929Pohlin M.

COBISS.SI-ID 3136128382-1/2 Poezija. Dramatika

57

DENEMARKOVÁ, Radka
    Spalne hibe : (trideset trenov Očesa) / Radka Denemarková ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2020. - 220 str. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 24)

Prevod dela: Spací vady. - Potiskane notr. str. ov. - 300 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Spremna beseda Tatjane Jamnik na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7020-58-8 : 19,90 EUR

821.162.3-2

COBISS.SI-ID 38008323

58

TURNER, Karel
    Jalova leta : pesmi / Karel Turner. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2021. - 167 str. ; 29 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7086-49-2 : 20 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 53309187

59

ZAVRŠKI, Tjaša
    Maline v jeseni / Tjaša Završki ; ilustracije in risbe prispevali Neja Reich in Teja Kobula ; [spremni besedi prispevala Žana Drimel in Jaka Brantuša]. - Rogaška Slatina : Šolski center, 2020 ([Rogaška Slatina] : Podoba). - 87 str. : ilustr. ; 31 cm

Na nasl. str. tudi: "V počastitev 20-letnice gimnazijskega izobraževanja v Rogaški Slatini". - Ko se vsakdanji pridevniki / Žana Drimel: str. 85. - Biti muza --- / Jaka Brantuša: str. 85

ISBN 978-961-95164-0-9

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 35517955

60

ŽEROVNIK, Marko
    Poezija Gorenjske / Marko Žerovnik ; [uvodna misel Sara Kokelj ; spremna beseda Angelca Žerovnik]. - Komenda : samozal., 2020 (Škofja Loka : Nonparel). - 61 str. ; 20 cm

100 izv. - Uvodna misel / Sara Kokelj: str. 3-4. - Spremna beseda / Angelca Žerovnik: str. 5-6. - O avtorju: str. [62-63]

ISBN 978-961-94762-1-5

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 2678681982-3 Romani

61

AFSHAR, Tessa
    Hči Rima / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 324 str. ; 21 cm

Prevod dela: Daughter of Rome. - 1.000 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-04-0755-3 : 19,90 EUR

821.111(73)-311.6

COBISS.SI-ID 36307715

62

ALHARTHI, Jokha
    Nebesna telesa / Džoha Alharti ; prevedla Barbara Skubic. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 233 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Sayyidat el-qamar. - 800 izv.

ISBN 978-961-284-751-7 : 10,00 EUR

821.411.21-311.2

COBISS.SI-ID 51841027

63

ARTIČEK, Marija
    Med življenjem in korono / Marija Artiček ; [ilustrirala Marija Artiček] ; [izdajatelj] Literarno društvo Šentjur. - Celje : Grafika Gracer ; Šentjur : Literarno društvo, 2021. - 123 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Osat - Art ; 6)

200 izv.

ISBN 978-961-6992-96-1

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 49081347

64

BEČANOVIĆ, Aleksandar
    Arcueil : iluzorni almanah / Aleksandar Bečanović ; prevedla Polona Glavan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 107 str. ; 20 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Arcueil. - European Union Prize for Literature = Nagrada Evropske unije za književnost, 2017

ISBN 978-961-6653-22-0 : 16,95 EUR

821.163.41(497.16)-311.2

COBISS.SI-ID 43578115

65

BEVC, Cvetka
    Izpovedi črnega mačka : kratke zgodbe / Cvetka Bevc ; [spremna beseda Robert Titan Felix]. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2020. - 212 str., [1] f. pril. s sl. avtorice ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Amonit)

Tiskano po naročilu. - Plesalec na brvi med grehom in smehom / Robert Titan Felix: str. 207-212. - O avtorici: str. [215-216]

ISBN 978-961-7086-45-4 : 22,60 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 43991811

66

BLACK, Holly
    Okrutni princ / Holly Black ; [prevedla Kaja Bucik Vavpetič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 377 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Serija Ljudstvo zraka ; 1)

Prevod dela: The cruel prince. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4705-6 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4706-3 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 47784451

67

BRADLEY, Anna
    Grofica na preizkušnji / Anna Bradley ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 20 cm

Prevod dela: More or less a countess. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [320]

ISBN 978-961-00-4707-0 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4708-7 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 48105987

68

CALDWELL, Christi
    Prepirljivka / Christi Caldwell ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2021

Prevod dela: The vixen. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7076-85-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-7076-86-8 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 49162755

69

COBEN, Harlan, 1962-
    Deček iz gozda / Harlan Coben ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 349 str. ; 23 cm

Prevod dela: The boy from the woods. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [350]

ISBN 978-961-00-4687-5 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4688-2 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 43919875

70

DE Maria, Fiorella Sultana
    Speča priča : kriminalni roman / Fiorella De Maria ; [prevod Marko Nzonbandora!]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 155 str. ; 21 cm

Prevod dela: The sleeping witness. - 500 izv.

ISBN 978-961-04-0687-7 : 19,90 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 28907011

71

DEAN, Abigail
    Dekle A / Abigail Dean ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 20 cm

Prevod dela: Girl A. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [319]

ISBN 978-961-00-4709-4 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4710-0 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 48120323

72

DETELA, Lev
    Posekani svet : roman / Lev Detela. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2020 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 206 str. ; 21 cm. - (Družinske večernice ; zv. 77)

800 izv. - Redna knjiga knjižnega daru Mohorjeve družbe v Celovcu za leto 2021

ISBN 978-3-7086-1126-6 : 21,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 20096771

73

DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič
    Peterburški letopis ; Bele noči / F. M. Dostojevski ; [prevedla Urša Zabukovec]. - 1. natis. - Novo mesto : Goga, 2021 ([Ljubljana] : Formatisk). - 179 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod del: Peterburskaja letopisʼ ; Belye noči. - 600 izv. - "Nadarjenost za resnično življenje" ali nekaj misli o zgodnjem Dostojevskem / Urša Zabukovec: str. 157-179. - V kolofonu tudi leto izida 2020

ISBN 978-961-277-286-4 : 24,90 EUR

821.161.1-311.2

COBISS.SI-ID 46853379

74

DURASTANTI, Claudia
    Tujka / Claudia Durastanti ; prevedla Andreja Kalc. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 287 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: La straniera. - 800 izv.

ISBN 978-961-284-752-4 : 10,00 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 52055043

75

FILIP, Ota, 1930-2018
    Dedek in top : [roman] / Ota Filip ; prevedla [in spremna beseda] Nives Vidrih. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 301 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Děda a dělo. - 500 izv. - Vojskovanje kot blaznost in častihlepje / Nives Vidrih: str. 297-301. - O avtorju na zadnji str. ov. - Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-961-04-0738-6 : 22,90 EUR

821.162.3-313.1

COBISS.SI-ID 35854851

76

HARDT, Helen
    Zasuk / Helen Hardt ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 300 str. ; 20 cm

Prevod dela: Twisted. - Tiskano po naročilu. - "Saga bratov Steel se bo zaključila v romanu Razkritje, ki bo kmalu na voljo." --> str. 294. - O avtorici: str. [301]. - Delo izšlo kot osmi del knjižne serije, v kateri so še dela: Hrepenenje, Obsedenost, Prevzetost, Privlačnost, Gorečnost, Predaja in Zlom

ISBN 978-961-00-4726-1 (trda vezava) : 25,99 EUR
ISBN 978-961-00-4727-8 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 50233091

77

HERBERT, Frank, 1920-1986
    Otroka peščenega planeta / Frank Herbert ; [prevedel Matjaž Juričak]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2021. - 397 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Children of Dune. - Broš. izd. meri 24 cm. - 1.200 izv. - Uvod / Brian Herbert: str. 9-11. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov. - "Tretja knjiga iz ciklusa romanov o Sipini, peščenem planetu" --> ščitni ov.

ISBN 978-961-274-598-1 (trda vezava) : 30,00 EUR
ISBN 978-961-274-574-5 (broš.) : 20,00 EUR

821.111(73)-312.9

COBISS.SI-ID 41372931

78

KONDOR, Vilmos
    Zločini v Budimpešti / Vilmos Kondor ; [prevedla Gabriella Gaál]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - 475 str. ; 21 cm

Prevod dela: Bünös Budapest. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Mehka izd. meri 20 cm

ISBN 978-961-261-572-7 (trda vezava) : 37,99 EUR
ISBN 978-961-261-573-4 (mehka vezava) : 17,99 EUR

821.511.141-312.4

COBISS.SI-ID 39725059

79

KORDEŽ, Klemen
    Hladna veriga / [Klemen Kordež]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : LUD Literatura, 2020 (Begunje : Cicero). - 401 str. ; 23 cm. - (Zbirka Prišleki)

Avtor naveden na str. 4. - 500 izv.

ISBN 978-961-7017-74-8 : 25,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 46231811

80

LEVY, Deborah
    Mož, ki je videl vse / Deborah Levy ; prevedel Jernej Županič. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 260 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: The man who saw everything

ISBN 978-961-284-749-4 : 10,00 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 51838467

81

LEVY, Deborah
    Vsega tega nočem vedeti / Deborah Levy ; [prevedla Ana Ugrinović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 134 str. ; 19 cm. - (Zbirka Ergo)

Prevod dela: Things I don't want to know. - 1.200 izv. - "... med letoma 2014 in 2020 napisala t. i. živo avtobiografijo v treh delih ..." --> ov.

ISBN 978-961-01-6084-7 : 9,99 EUR

821.111-312.6

COBISS.SI-ID 47068163

82

LIKAR, Mirana
    Pripovedovalec / Mirana Likar ; [spremna beseda Matej Bogataj]. - 1. natis. - Novo mesto : Goga, 2020 ([Ljubljana] : Formatisk). - 284 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - Zaklad, pokopan z molkom / Matej Bogataj: str. 275-284. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-277-280-2 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 44636675

83

LINDSEY, Johanna
    Tisti pravi / Johanna Lindsey ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 425 str. ; 22 cm. - (Zbirka Maloryjevi ; knj. 10)

Prevod dela: That perfect someone. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7106-70-1 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7106-71-8 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 49536771

84

MEYER, Stephenie
    Polnočno sonce / Stephenie Meyer ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 624 str. ; 20 cm

Prevod dela: Midnight sun. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. 623-624. - Del sage Somrak

ISBN 978-961-00-4703-2 (trda vezava) : 39,99 EUR
ISBN 978-961-00-4704-9 (broš.)

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 47785219

85

MILLER, Madeline
    Kirka : roman / Madeline Miller ; prevedla Polona Glavan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 311 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Circe. - Broš. izd. meri 24 cm. - 1.400 izv. - O avtorici: str. [317]

ISBN 978-961-6767-01-9 (trda vezava) : 35,00 EUR
ISBN 978-961-274-613-1 (broš.) : 19,95 EUR

821.111(73)-311.6

COBISS.SI-ID 39694083

86

MODIANO, Patrick, 1945-
    Avgustovske nedelje / Patrick Modiano ; prevedla Mojca Schlamberger Brezar. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 162 str. ; 20 cm. - (Zbirka Besede)

Prevod dela: Dimanches d'août. - Tiskano po naročilu. - Patrick Modiano in Avgustovske nedelje / Mojca Schlamberger Brezar: str. 157-162

ISBN 978-961-7022-41-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-42-1 (broš.) : 18,90 EUR

821.133.1-311.2
821.133.1.09Modiano P.

COBISS.SI-ID 33736963

87

MOST, Viktorija
    Strastni opoj. 3, Pregrehe v poslovnem okolju / Viktorija Most. - 1. izd. - Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica, 2021. - 190 str. ; 20 cm. - (Zbirka Erotika ; 3)

300 izv.

ISBN 978-961-95045-3-6 : 24,24 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 44782851

88

MOST, Viktorija
    Strastni opoj. 2, Pregrehe v šolskem okolju / Viktorija Most. - 1. izd. - Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica, 2020. - 238 str. ; 20 cm. - (Zbirka Erotika ; 2)

300 izv.

ISBN 978-961-95045-2-9 : 24,24 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 31848707

89

MURAKAMI, Haruki
    Uboj komturja. Knj. 1, [Ideja se pojavi] / Haruki Murakami ; [iz japonščine prevedel Domen Kavčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 357 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Kishidancho goroshi. 1, Arawareru idea hen. - Podrejeni nasl. naveden na str. 5. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-5826-4 : 32,99 EUR

821.521-311.2

COBISS.SI-ID 44458499

90

MURAKAMI, Haruki
    Uboj komturja. Knj. 2, [Metafora se prenese] / Haruki Murakami ; [iz japonščine prevedel Domen Kavčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 365 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Kishidancho goroshi. 2, Utsurou metafa hen. - Podrejeni nasl. naveden na str. 5. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5827-1 : 32,99 EUR

821.521-311.2

COBISS.SI-ID 55579395

91

NOTHOMB, Amélie
    Žeja / Amélie Nothomb ; prevedla Vesna Velkovrh Bukilica ; [spremna beseda Drago Karl Ocvirk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 142 str. ; 21 cm

Prevod dela: Soif. - Povečani tisk. - 500 izv. - Kaj pravijo ljudje, kdo sem? / Drago Karl Ocvirk: str. 125-142

ISBN 978-961-04-0727-0 : 17,90 EUR

821.133.1(493)-31

COBISS.SI-ID 34665987

92

OSTERC, Vanja
    Pajek : kratke zgodbe / Vanja Osterc. - Brežice : Primus, 2021. - 193 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk po naročilu

ISBN 978-961-7090-94-9 : 24,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 51448579

93

PAVLIČ, Natalija
    Kava s smetano / Natalija Pavlič. - 1. izd. - Kamnik : samozal. N. Pavlič, 2021 ([Dob] : Grafika 3000). - 290 str. ; 24 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-07-0379-2 : 21,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 49824259

94

PETERNELJ Štravs, Marjan
    Ruševec : roman / Marjan Peternelj Štravs. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 363 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-95-6 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 51527683

95

PIVKA, Jurij
    Umazan konec zime / Jurij Pivka ; [spremna beseda Tonja Jelen, Veronika Podgoršek]. - Maribor : Stellar media, 2020. - 195 str. ; 19 cm

O odnosih, ki jih konec zime in valovi potisnejo v nove okoliščine : (spremna beseda k romanu Jurija Pivke) / Tonja Jelen: str. 190-194. - Spremna beseda Veronike Podgoršek na zadnji str. ov. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-07-0136-1

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 28904963

96

PORTER, Max
    Bridkost je stvar s peresi / Max Porter ; [prevedli Anja Golob in Katja Šaponjić]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 114 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8617 - predstavitve knjig. - Prevod dela: Grief is the thing with feathers. - 500 izv. - Dylan Thomas Prize, 2016

ISBN 978-961-282-469-3 : 22,98 EUR

821.111-32

COBISS.SI-ID 38772739

97

QUINN, Julia, 1970-
    Vojvoda in jaz : Bridgerton / Julia Quinn ; [prevedla Alenka Razboršek]. - 2. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 372 str. ; 20 cm

Prevod dela: The duke and I. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Prvi roman o Bridgertonovih. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-4728-5 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4729-2 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 50229763

98

RADULOVIĆ, Dragan, 1969-
    Auschwitz Café : distopija / Dragan Radulović ; prevedel [in spremna beseda] Bogdan Gradišnik. - Ljubljana : Forum slovanskih kultur, 2020 ([Ljubljana] : Formatisk). - 427 str. ; 22 cm. - (Zbirka Sto slovanskih romanov)

Prevod dela: Auschwitz Café. - 400 izv. - Hibridni roman v polslikah / Bogdan Gradišnik: str. 419-426. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-94672-6-8 : 26,00 EUR

821.163.4(497.16)-312.9

COBISS.SI-ID 41748227

99

RAGNAR Jónasson
    Otok / Ragnar Jonasson ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 20 cm

Prevod dela: Drungi. - "Drugi del skandinavske kriminalne trilogije" --> ov. spredaj. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [319]

ISBN 978-961-00-4712-4 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4713-1 (broš.)

821.113.3-312.4

COBISS.SI-ID 48337155

100

REIFENBERG, Frank M.
    Hiša strahov. Ki je prišel iz večnega ledu / Frank Maria Reifenberg ; vinjete upodobil Fréderic Bertrand ; [prevod Tamara Kranjec]. - Maribor : Skrivnost, 2021. - 189 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: House of ghosts. Der aus der Kälte kam. - 350 izv. - O avtorju: str. [190]

ISBN 978-961-7048-37-7 : 24,90 EUR

821.112.2-93-312.9

COBISS.SI-ID 35937283

101

RUGE, Eugen
    V časih pojemajoče svetlobe : roman neke družine / Eugen Ruge ; [prevedel Štefan Vevar]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2021. - 355 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Horizont)

Prevod dela: In Zeiten des abnehmenden Lichts. - 500 izv.

ISBN 978-961-7047-91-2 : 24,90 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 44152323

102

SAHOTA, Sunjeev, 1981-
    Leto ubežnikov / Sunjeev Sahota ; prevedla Petra Meterc. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2020. - 606 str. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 23)

Prevod dela: The year of the runaways. - Potiskane notr. str. ov. - 300 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov. - Spremna beseda Petre Meterc na zadnji notr. str. ov. - European Union Prize for Literature = Nagrada Evropske unije za književnost, 2017

ISBN 978-961-7020-56-4 : 26,90 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 24750595

103

SANSAL, Boualem
    2084 : konec sveta : roman / Boualem Sansal ; [prevod Mateja Petan]. - Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 254 str. ; 21 cm

Prevod dela: 2084. - 500 izv. - Grand Prix du roman de l'Académie française, 2015

ISBN 978-961-04-0782-9 : 22,90 EUR

821.133.1(65)-311.2

COBISS.SI-ID 41790211

104

SHEN, L. J.
    Igra z ognjem / L. J. Shen ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 352 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Playing with fire. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4689-9 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4690-5 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 44105219

105

SILVA, Daniel, 1960-
    Rop / Daniel Silva ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 487 str. ; 22 cm

Prevod dela: The heist

ISBN 978-961-7106-76-3 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7106-77-0 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 49544195

106

SOROKIN, Vladimir, 1955-
    Opričnikov dan / Vladimir Sorokin ; prevedla Andreja Kalc. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 204 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Den' Opričinka. - 800 izv.

ISBN 978-961-284-754-8 : 10,00 EUR

821.161.1-311.9

COBISS.SI-ID 51849475

107

SOSIČ Kobal, Patricija
    Palma Berta / Patricija Sosič Kobal ; [ilustracije Martina Ljubič]. - Izola : Mestna knjižnica, 2020 ([Izola] : V. Lesjak). - 62 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - O knjigi / Marjan Tomšič ... [et al.]: str. 52-56. - Beseda mentorice študijskega krožka Drevesa pripovedujejo / Marina Hrs: str. 62

ISBN 978-961-94812-2-6 : 18,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 30603523

108

SUSIC, Mira
    Za petami : mladinski kriminalni roman / Mira Sušić. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 440 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-85-7 : 27,00 EUR

821.163.6-93-312.4

COBISS.SI-ID 45831171

109

ŠINDELKA, Marek, 1984-
    Utrujenost materiala / Marek Šindelka ; prevedla Nives Vidrih. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 197 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Únava materiálu. - 800 str.

ISBN 978-961-284-753-1 : 10,00 EUR

821.162.3-311.2

COBISS.SI-ID 51842563

110

ŠOJAT, Ivana
    Ezan / Ivana Šojat ; prevedel Jure Potokar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2021 ([Maribor] : Evrografis). - 395 str. ; 24 cm. - (Zbirka Gostosevci / Didakta ; 27)

Prevod dela: Ezan. - 800 izv. - O avtorici: str. 395

ISBN 978-961-261-582-6 : 34,99 EUR

821.163.42-311.6

COBISS.SI-ID 42158339

111

TAJNŠEK, Vanja
    Kotaleče se frnikole : kratke zgodbe / Vanja Tajnšek. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 161 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. - Knjigi ob rob / Andreja Jezernik: str. 160-161. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-92-5 : 19,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 49637635

112

THORNE, Sally
    [Devetindevetdeset odstotno moj]
    99-odstotno moj / Sally Thorne ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 341 str. ; 22 cm

Prevod dela: 99 percent mine. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7106-72-5 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7106-73-2 (broš.)

821.111(94)-311.2

COBISS.SI-ID 49539587

113

TREICHEL, Hans-Ulrich
    Izgubljenec / Hans-Ulrich Treichel ; prevedla Ana Jasmina Oseban ; [spremna beseda Kristina Jurkovič]. - Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 117 str. ; 21 cm

Prevod dela: Der Verlorene. - 500 izv. - Poetika izgube in praznine v romanu Izgubljenec / Kristina Jurkovič: str. 103-117

ISBN 978-961-04-0737-9 : 16,90 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 35835651

114

TUCKER, K. A., 1978-
    Preprosto divji / K. A. Tucker ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 506 str. ; 22 cm

Prevod dela: The simple wild. - Serija Preprosta divjina, 1. del. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7106-74-9 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7106-75-6 (broš.)

821.111(71)-311.2

COBISS.SI-ID 49542147

115

WHITE, Neil, 1965-
    Tema okoli nje / Neil White ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 413 str. ; 22 cm

Prevod dela: The darkness around her. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 412. - Povečani tisk. - Trilogija o Danu Grantu: Sence, Tema okoli nje in Nedolžni

ISBN 978-961-7049-87-9 (trda vezava) : 35,00 EUR
ISBN 978-961-7049-88-6 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 5011046782-4/9 Eseji. Satire. Potopisi. Spomini

116

BARTOL, Vladimir, 1903-1967
    Zbrano delo / Vladimir Bartol. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-<2020>. - Zv. <1-4> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 252; 261; 266; 281)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Al Araf / [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. - 2012 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 778 str. - 320 izv. - Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 399-770. - Bibliografija: str. 773-778.
Knj. 2: Krajša proza do leta 1935 / [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. - 2014 (Begunje : Cicero). - 633 str. - 300 izv. - Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 457-630. - Bibliografija: str. 633
Knj. 3: Krajša proza 1935-1945 / [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. - 1. izd., 1. natis. - 2016 (Begunje : Cicero). - 445 str. - 300 izv. - Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 363-444. - Bibliografija: str. 445
Knj. 4: Krajša proza po letu 1945 / [uredil in komentar napisal Miran Košuta]. - 1. izd., 1. natis. - 2020 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 512 str. - 300 izv. - Bibliografija: str. 509-510

ISBN 978-961-254-414-0 (zv. 1) : 41,00 EUR
ISBN 978-961-254-748-6 (zv. 2) : 39,00 EUR
ISBN 978-961-254-878-0 (zv. 3) : 35,00 EUR
ISBN 978-961-05-0470-2 (zv. 4) : 35,00 EUR

821.163.6Bartol V.1
821.163.6.09Bartol V.

COBISS.SI-ID 264865024

117

BIZJAN, Janko
    Madagaskar : ny fitiavako : potopis : 30 dni priprav, 30 dni potovanja, 3000 kilometrov, 3000 spominov / Janko Bizjan. - Ljubljana : Hostel 24, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 308 str. : ilustr. ; 25 cm

2.000 izv. - Človek z dušo, popotnik z voljo / Jurij Hudolin: str. 307. - Spremna beseda Katje Podlipnik na str. 308. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-07-0265-8 : 26 EUR

821.163.6-992
910.4(691)

COBISS.SI-ID 38823939

118

GIBRAN, Kahlil, 1883-1931
    Glas mojstra ; Znanilec ; Popotnik / Kahlil Gibran ; [Glas mojstra prevedel Tomaž Serafi, Znanilec in Popotnik prevedel Jaka Košir]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Iskanja, 2021. - 199 str. ; 20 cm

Prevod del: The voice of the master ; The forerunner ; The wanderer. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6058-66-7 : 14,00 EUR

821.111(73)-32
821.111(73)-84
821.411.2'06-32
821.411.2'06-84

COBISS.SI-ID 39428099

119

GOLD, Doug
    Ljubezen za bodečo žico / Doug Gold ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 345 str. ; 22 cm

Prevod dela: The note through the wire. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7106-78-7 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7106-79-4 (broš.)

821.111(931)-94

COBISS.SI-ID 49546243

120

HERZOG, Werner
    O hoji v ledu : München - Pariz, 23. november - 14. december 1974 / Werner Herzog ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). - 133 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: Vom Gehen im Eis. - 400 izv.

ISBN 978-961-7050-90-5 : 18,90 EUR

821.112.2-992

COBISS.SI-ID 49121027

121

JURGEC, Brane
    Galaktična pravljica : reševanje planeta Gaja / Brane Jurgec ; [soavtorji Miranda Pavšič ... et al.]. - 1. izd. - Nova Gorica : Društvo Ošun, 2021 (Celje : Grafika Gracer). - 88 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-95207-1-0 : 20 EUR

821.163.6-82

COBISS.SI-ID 45494275

122

LOPERT, Maja
    Malce drugačne počitnice : moji trije tedni z indijskimi usmiljenkami / Maja Lopert. - Ljubljana : samozal., 2021. - 369 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-07-0394-5

821.163.6-992
27-464-051(540)

COBISS.SI-ID 51397123

123

POPIT, Barbara
    Poklon Himalaji / Barbara Popit. - 1. izd. - Trbovlje : 5KA, Katapult, 2021. - 191 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Spremna beseda / Viki Grošelj: str. 3-4

ISBN 978-961-94896-6-6 : 21,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 45660931

124

READ, Sally, 1971-
    Svetla tema noči : plamen mojega spreobrnjenja / Sally Read ; [prevod Klementina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 149 str. ; 21 cm

Prevod dela: Night's bright darkness. - 500 izv. - Bibliografija: str. 8-9

ISBN 978-961-04-0685-3 : 19,90 EUR

821.111-94
27-767
929Read S.

COBISS.SI-ID 28026371

125

ZUPANC, Nataša, 5.10.1970-
    Oblečena v kente / Nataša Zupanc ; [fotografije osebni arhiv Nataše Zupanc in arhiv Ota Kaca]. - Slovenj Gradec : samozal. [N. Zupanc], 2019 (Ravne na Koroškem : Sij ZIP center). - 187 str. : ilustr., fotogr. ; 23 cm

Fotogr. na sprednji notr. str. ov. in zvd. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-290-428-9 : 23,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 97179649

126

ZUPANC, Nataša, 5.10.1970-
    Slečena / Nataša Zupanc ; [fotografije osebni arhiv Nataše Zupanc]. - Slovenj Gradec : samozal., 2020 (Šmartno pri Slovenj Gradcu : Grešovnik). - 157 str. : ilustr. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8273 - predstavitev knjig. - 250 izv. - "... nadaljevanje knjige Oblečena v kente ..." --> zavihek ov.

ISBN 978-961-07-0185-9 : 25,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 32921347

127

ŽEROVNIK, Marko
    Poezija cvetja in življenja : sosednja celina / Marko Žerovnik ; [uvodna misel Gal Kokelj]. - Komenda : samozal., 2018 (Škofja Loka : Nonparel). - 209 str. : zvd. ; 23 cm

200 izv. - Uvodna misel / Gal Kokelj: str. 4-5. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-288-913-5

821.163.6-992
910.4(5)

COBISS.SI-ID 29745484882-F-otr

128

    Une COLONIE [Videoposnetek] = Kolonija: mularija / direction de la photographie Léna Mill-Reuillard, Etienne Roussy ; musique originale Mathieu Charbonneau ; scénario et réalisation Geneviève Dulude-De Celles. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (ca. 102 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt8461958/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Dialogi v franc., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Colonelle Films itd. - Igrajo: Émilie Bierre, Irlande Côté, Cassandra Gosselin-Pelletier, Jacob Whiteduck-Lavoie, Robin Aubert, Noémie Godin-Vigneau, Jacqueline Michel itd. - Za mladino od 12. do 15. (in odrasle). - Berlin, 2019 (kristalni medved za najboljši celovečerni film v sekciji mladinske žirije Generacija Kplus)

791.22(0.053.6)(086.82)
791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 4859878782C Leposlovje za otroke do 9. leta

129

BARKLA, Charlotte
    Vsa telesa so lepa telesa / Charlotte Barkla ; ilustracije Erica Salcedo ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Maribor : Skrivnost, 2021. - [22] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: All bodies are good bodies. - 400 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-7048-41-4 : 19,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 40793091

130

BARTOLJ, Marta
    Tam se srečava / Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - [23] str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-272-445-0 : 25,95 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 47392771

131

BERANTAS, Benas
    Bavbav / Benas Berantas ; [ilustrirala] Vilija Kvieskaite ; prevedel Klemen Pisk. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2021 (tiskano v Sloveniji). - [33] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Baubaime. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - O avtorju: str. 32

ISBN 978-961-7047-94-3 : 19,90 EUR

821.172-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 48015875

132

BERG, Esther van den
    Lahko noč in eno bolho za pomoč / [napisala in ilustrirala] Esther van den Berg ; [prevedla in priredila Mojiceja Bonte]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Goedenacht en slaap zacht. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-7082-37-1 : 21,70 EUR

821.112.5-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 31585027

133

CALI, Davide
    Prodajalec sreče / [napisal] Davide Calì in [ilustriral] Marco Somà ; [prevedla in priredila Mojiceja Bonte]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Il venditore di felicità. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7082-28-9 : 21,70 EUR

821.131.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 304452352

134

CAPUA, Ilaria
    Nadeni si masko / Ilaria Capua ; [ilustracije Ilaria Faccioli ; prevedla Metka Bartol]. - [1. natis]. - [Kranj : Narava, 2021] ([natisnjeno v Italiji]). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Ti conosco mascherina. - 1.000 izv. - Kolofon na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7031-47-8 : 14,90 EUR

821.131.1-93-32
616.9(02.053.2)

COBISS.SI-ID 38365699

135

DAVIES, Benji
    Pridni medo. Nogometaš : za majhne šapice! / Benji Davies ; prevedel in prepesnil Milan Dekleva. - [Jezero] : Morfemplus, [2020] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [10] str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Bizzy bear. Football player. - 1.000 izv. - Kartonka z drsniki

ISBN 978-961-7067-20-0 : 16,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 302780160

136

DEUTSCH, Georgiana
    Budni volk : [ali bo kdaj našel spanec?] / Georgiana Deutsch ; [ilustracije] Megan Tadden ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Wide awake wolf. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-4586-1 : 19,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 25333763

137

DORIA, Julia
    Znanilci pomladi / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [19] str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7093-02-5 : 25,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 304292608

138

EGGERT, Anette, 1975-
    Nora na konje / Anette Eggert ; ilustrirala Annika Lundholm Moberg ; [prevod iz švedščine Alexandra Natalie Zaleznik]. - Maribor : Skrivnost, 2021. - 71 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Ina Skot)

Prevod dela: Hästgalen. - 350 izv.

ISBN 978-961-7048-45-2 : 17,90 EUR

821.113.6-93-32

COBISS.SI-ID 47617283

139

FINLAY, Lizzie
    Strašni čokoladni volk / Lizzie Finlay ; [prevedla Tisa Zavrtanik Drglin]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2021 (tiskano v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Prevod dela: The ferocious chocolate wolf. - Na nasl. str., na ov. in v kolofonu je beseda "Strašni" prečrtana. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-274-605-6 : 14,95 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 37226755

140

GRÉBAN, Quentin, 1977-
    Pika Pikapolonica : darilo za mamico / [avtor, ilustracije] Quentin Gréban ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Maribor : Skrivnost, 2021. - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Suzette, un cadeau pour maman. - 400 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7048-35-3 : 19,90 EUR

821.133.1(493)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 35787011

141

GRILC, Uroš
    Ajdovski zid / napisal Uroš Grilc ; narisal Jaka Vukotič. - Bevke : Škrateljc, 2021 ([Log pri Brezovici] : Bograf). - [23] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Škratolovščine)

2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95178-3-3 : 12,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 49719299

142

HANDFORD, Martin
    Kje je Vili?. Fantastično potovanje / Martin Handford ; [prevedla Suzana Eckert]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - [24] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Kje je Vili?)

Prevod dela: Where's Wally?. The fantastic journey. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-4613-4 : 14,99 EUR

821.111-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 28566019

143

KRALJIČ, Helena
    Kkkmalu bom praznoval rojstni dan : zgodba o dečku, ki jeclja / Helena Kraljič ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfemplus, 2020. - [26] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 12)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Spremna beseda / Vlasta Podbrežnik: str. 1

ISBN 978-961-7067-13-2 : 21,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 300216064

144

KRAVOS, Marko, 1943-
    Hiša selivka : tri hudomušne = [La casa migrante : tre storielle da leccarsi le orecchie] / Marko Kravos ; ilustrirala, [illustrazioni di] Erika Cunja ; [prevod v italijanščino, traduzione dallo [italiano] Darja Betocchi]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 78 str. : ilustr. ; 26 cm

600 izv. - Vzpor. nasl. str. v it. na str. 53. - Besedilu v slov. sledi prevod v it. - Vsebina: Zajec zvitorepec ; Rozamunda, Hudik in paž Nace ; Hiša selivka

ISBN 978-961-272-393-4 : 27,95 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 304446720

145

KUKEC, Nežka
    Živalski žur : živali od A do Ž skozi pesmice in rime / napisala Nežka Kukec ; ilustrirala Špela Bedene. - 1. izd., 1. natis. - Kranj : samozal., 2020 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - [29] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-07-0218-4 : 19,90 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 35111939

146

LUKAN, Blaž
    Fantek in punčka / Blaž Lukan ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 60 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Deteljica)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5418-1 : 19,99 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 46404099

147

MAKAROVIČ, Svetlana
    Polh si sposodi hruško / Svetlana Makarovič ; ilustriral Gorazd Vahen. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2021 (tiskano v Sloveniji). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

1.200 izv.

ISBN 978-961-6653-58-9 : 13,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 46719235

148

MENIH, Kristina
    Nove dogodivščine v Pravljičariji / Kristina Menih ; ilustracije Jernej Myint. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2021 (Ljubljana : Schwarz). - 153 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. - O avtorici: str. [154]. - Vsebuje tudi: Bela, ovca iz Bovca / Menih Kristina: str. 95-105

ISBN 978-961-6870-58-0 : 19,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 41305091

149

MITREVSKI, Ivan
    Volkulja Bela in čarobni gozd : napeta ekokriminalka / [napisal in narisal Ivan Mitrevski]. - Kamnik : samozal., 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 28 cm

Avtor naveden v kolofonu in na ov. - 850 izv.

ISBN 978-961-07-0224-5 : 20,00 EUR

084.11
502/504(084.11)(02.053.6)

COBISS.SI-ID 35411715

150

    MOJIH prvih 100 besed / [prevedla Barbara Sferra Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Poljskem). - [40] str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Meine ersten 100 Wörter. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-6023-6 : 9,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 36963587

151

    MOJIH prvih 100 živali / [prevedla Barbara Sferra Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Poljskem). - [40] str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Meine ersten 100 Tiere. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-6022-9 : 9,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 36967683

152

PAK Storjak, Alja
    Verjamem v drugačne sanje : [zgodba o resnični deklici, ki vabi k odkrivanju osebne moči] / Alja Pak Storjak ; ilustrirala Irena Režek. - 1. natis. - Ljubljana : Chiara, 2021 ([Jesenice] : Antus). - [39] str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih. - 700 izv. - O avtoricah: str. [40]

ISBN 978-961-7060-42-3 : 26 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 42014723

153

PEARSON, Luke
    Hilda in polnočni velikan / Luke Pearson ; prevod Boštjan Gorenc. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - [46] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Hilda and the midnight giant. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-570-3 : 19,99 EUR

084.11(02.053.2)
741.52:55/59(02.053.2)
741.52:821.111-93-34

COBISS.SI-ID 37041155

154

PEARSON, Luke
    Hilda in trol / Luke Pearson ; prevod Boštjan Gorenc. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - [37] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Hilda and the troll. - 1.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-261-569-7 : 19,99 EUR

084.11(02.053.2)
741.52:55/59(02.053.2)
741.52:821.111-93-34

COBISS.SI-ID 37038595

155

PODGORŠEK, Mojiceja
    Brenči, brenči, čebelica / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Anzhelika Enshina. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

700 izv. - Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-7082-38-8 : 21,70 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 31969539

156

PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
    Živalski koledar = Shi'er Shengxiao / Lila Prap ; [ilustracije Lila Prap ; prevod v kitajščino Su Ping]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

Vzpor. nasl. v kit. - Vzpor. besedilo v slov. in kit. prevod. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-272-436-8 : 24,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 35288579

157

PREGL Kobe, Tatjana
    Mišja abeceda / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - [29] str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 900 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-272-444-3 : 23,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 46063875

158

RIPPIN, Sally
    Hej, Jaka!. Prvič na konju / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Maribor : Skrivnost, 2021. - 46 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Hey Jack! The bumpy ride. - 350 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7048-42-1 : 15,90 EUR

821.111(94)-93-32

COBISS.SI-ID 40948483

159

ROBBERECHT, Thierry
    Debela kosmata laž / Thierry Robberecht ; [ilustracije] Estelle Meens ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Maribor : Skrivnost, 2021. - [25] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Un mensonge gros comme un éléphant. - 400 izv. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7048-36-0 : 19,90 EUR

821.133.1(493)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 35865859

160

SMITH, Lane, 1959-
    To je knjiga / Lane Smith ; prevedla Aleksandra Kocmut. - 1. izd. - Todraž : Modrijan, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [30] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: It's a book. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - 800 izv. - O avtorju: str. [32]

ISBN 978-961-287-123-9 : 15,90 EUR

821.111(73)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 47382019

161

SOKOLOV, Cvetka
    Sam, sama / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Polona Lovšin. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 39 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Deteljica)

"Zgodbe so prvič izšle v reviji Ciciban (letnik 2009/10, 2010/11)" --> kolofon. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5794-6 : 22,98 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 43717891

162

TUCKERMANN, Anja
    Nusret in krava / Anja Tuckermann ; ilustracije Mehrdad Zaeri in Uli Krappen ; prevod Matija Godeša. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - [41] str. : ilustr. ; 25 x 30 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Nusret und die Kuh. - Potiskani spojni listi. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-6056-4 : 22,98 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 43708419

163

VEHAR, Nina, 1982-
    Jakobova želja / napisala Nina Vehar ; narisala Tatjana Rupnik Hladnik. - 1. izd., 1. natis. - Logatec : Športno kinološko društvo : Občina ; Vrhnika : Cankarjeva knjižnica, 2020 (Rakek : Papirus M&R). - [33] str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

1.100 izv. - O avtorici: str. 32-33

ISBN 978-961-6918-41-1 (Občina Logatec)

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 3528320382M Leposlovje za otroke od 13. leta dalje

164

ANDROJNA, Irena
    Modri otok / Irena Androjna. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 387 str. ; 21 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 350)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5773-1 : 29,99 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 45493251

165

ČAKŠ, Lucija, 1988-
    Potem pa Svizci zavijejo --- / Lucija Čakš ; [ilustracije Patrik Benedičič]. - Ljubljana : Zavod Iskreni, 2021 ([Logatec] : Citrus). - 223 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Svizci ; 1)

2.000 izv. - O avtorici: str. 221

ISBN 978-961-94646-4-9 : 24,95 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 49481731

166

KOŠUTA, Miroslav
    Božaj veter : pesmi za mlade / Miroslav Košuta ; ilustrirala Ana Maraž. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 60 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sončnica)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-6099-1 : 22,98 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 51450883

167

ROBBEN, Jaap
    Bratov kožuh / Jaap Robben ; [prevedla Stana Anželj ; spremna beseda Majda Mramor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 305 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Zomervacht. - 800 izv. - V iskanju ljubezni - do sebe, do drugih, do življenja / Majda Mramor: str. 298-305

ISBN 978-961-01-5784-7 : 29,99 EUR

821.112.5-311.2

COBISS.SI-ID 45273347

168

TOWNSEND, Jessica, 1985-
    Lov na Morrigan Vran / Jessica Townsend ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 425 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Hollowpox. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4723-0 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4724-7 (broš.)

821.111(94)-93-312.9

COBISS.SI-ID 5012249982P Leposlovje za otroke od 10. do 13. leta

169

BALDISSEROTTO, Zak
    Kaj je najpomembnejše? / Zak Baldisserotto ; [ilustrirala] Eleonora De Pieri ; [prevedla in priredila Mojiceja Bonte]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Quello che conta. - Potiskani notr. str. ov. - 700 izv.

ISBN 978-961-7082-26-5 : 21,70 EUR

821.131.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 304450304

170

MATTIANGELI, Susanna
    Mina HB : zapiski, osebne zadeve, resnične in izmišljene zgodbe / Susanna Mattiangeli ; ilustrirala Rita Petruccioli ; prevedla Dušanka Zabukovec. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 123 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: Appunti, cose private, storie vere e inventate di Matita HB. - 800 izv.

ISBN 978-961-7047-95-0 : 19,90 EUR

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 51074563

171

MISS Prickly
    Huda Ajda. [4], Ne maram ljubezni! / [risbe] Miss Prickly ; [scenarij] Mr. Tan ; [kolorist Rémi Chaurand ; prevedel Luka Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2021. - 94 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Mortelle Adèle. J'aime pas l'amour!. - Oznaka podrejenega dela navedena na hrbtu knj. - 800 izv.

ISBN 978-961-95257-1-5 : 14,90 EUR

084.11(02.053.6)

COBISS.SI-ID 46768643

172

MISS Prickly
    Huda Ajda. [3], Nisem bila jaz! / [risbe] Miss Prickly ; [scenarij] Mr. Tan ; [kolorist Rémi Chaurand ; prevedel Luka Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2021. - 93 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Mortelle Adèle. C'est pas ma faute!. - Oznaka podrejenega dela navedena na hrbtu knj. - 800 izv.

ISBN 978-961-95257-0-8 : 14,90 EUR

084.11(02.053.6)

COBISS.SI-ID 46766595

173

PILKEY, Dav, 1966-
    Kapitan Gatnik in invazija neverjetno žlehtnih kuharic iz vesolja (nakar sledi še naskok enako zlobnih piflarskih zombijev) v barvah / Dav Pilkey predstavlja tretji veličastni roman ; pobarvala Jose Garibaldi in Wes Dzioba ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 132, 16 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

Prevod dela: Captain Underpants and the invasion of the incredibly naughty cafeteria ladies from outer space (and the subsequent assault of the equally evil lunchroom zombie nerds). - 2.000 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [20]

ISBN 978-961-01-6068-7 : 15,99 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 46621699

174

PILKEY, Dav, 1966-
    Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč v barvah / Dav Pilkey predstavlja drugi veličastni roman ; pobarvala Jose Garibaldi in Wes Dzioba ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 134, 16 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

Prevod dela: Captain Underpants and the attack of the talking toilets. - 2.000 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [22]

ISBN 978-961-01-6067-0 : 15,99 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 46619651

175

PILKEY, Dav, 1966-
    Kapitan Gatnik in podli plan profesorja Prdokakca v barvah / Dav Pilkey - Packodah Knedl predstavlja četrti veličastni roman ; pobarvala Jose Garibaldi in Wes Dzioba ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 149 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

Prevod dela: Captain Underpants and perilous plot of Professor Poopypants. - Na nasl. str. pravo avtorj. ime prečrtano. - 2.000 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [160]

ISBN 978-961-01-6069-4 : 15,99 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 46625027

176

PILKEY, Dav, 1966-
    Pasji mož. 22 kaveljcev / napisal in ilustriral Dav Pilkey kot Grega Bradač in Klemen Kočar ; pobarval Jose Garibaldi ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 237 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pasji mož)

Prevod dela: Dog Man. Fetch-22. - Na nasl. str. tudi: Stripi iz hiške na drevesu ponosno predstavljajo. - 4.000 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [240]

ISBN 978-961-01-6079-3 : 17,99 EUR

821.111(73)-93-32
084.11

COBISS.SI-ID 47421699

177

PILKEY, Dav, 1966-
    Prigode kapitana Gatnika v barvah / Dav Pilkey predstavlja prvi veličastni roman ; pobarvala Jose Garibaldi in Wes Dzioba ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik)

Prevod dela: The adventures of captain Underpants. - 2.500 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [144]

ISBN 978-961-01-6066-3 : 15,99 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 46618627

178

PREGELJ, Sebastijan
    Vrnitev / Sebastijan Pregelj ; ilustriral Jure Engelsberger. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 97 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe ; 6)

850 izv. - Bibliografija: str. 97

ISBN 978-961-272-424-5 : 25,95 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 24564227

179

REIFENBERG, Frank M.
    Hiša strahov. Preklemanska zapuščina / Frank Maria Reifenberg ; vinjete upodobil Fréderic Bertrand ; [prevod Tamara Kranjec]. - Maribor : Skrivnost, 2020. - 192 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: House of ghosts. Das verflixte Vermächtnis. - 350 izv. - O avtorju: str. 192

ISBN 978-961-7048-31-5 : 24,90 EUR

821.112.2-93-312.9

COBISS.SI-ID 304496128

180

RILEY, Andy
    Edvin Gizdalin in strašne igrače / napisal in narisal Andy Riley ; prevedla Meta Osredkar. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 168 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: King Flashypants and the toys of terror. - Potiskani notr. str. ov. - 650 izv. - O avtorju: str. [179]

ISBN 978-961-272-442-9 : 25,95 EUR

821.111-93-7

COBISS.SI-ID 42640899

181

RIPPIN, Sally
    Hej, Jaka!. Zvezda tedna / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Maribor : Skrivnost, 2020. - 46 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Hey Jack! The star of the week. - 350 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7048-32-2 : 15,90 EUR

821.111(94)-93-32

COBISS.SI-ID 305021952

182

WALLIAMS, David, 1971-
    Ledena pošast / David Walliams ; ilustriral Tony Ross ; [prevedla Nina Dekleva]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 493 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The ice monster. - 2.000 izv. - Sklepna beseda : naučite se več o dlakavem mamutu: str. 484-489. - Zapiski o resničnem viktorijanskem svetu: str. 490-493

ISBN 978-961-01-6059-5 : 24,99 EUR

821.111-93-7

COBISS.SI-ID 42651139

183

YAMADA, Kobi
    Poskušaj / napisal Kobi Yamada ; ilustrirala Elise Hurst ; [prevedla Metka Bartol]. - 1. natis. - Trebelno : BP, 2021 ([Ljubljana] : Schwarz print). - [40] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Trying. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 40

ISBN 978-961-7001-24-2 : 19,95 EUR

821.111(73)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 4781363590 Arheologija. Domoznanstvo

184

    DEJSTVA o Koreji = Hangugui eojaewa oneul / [prevod Kang Byoung Yoong in Eva Vučkovič]. - [Sejong] : Korean Culture and Information Service, Ministry of Culture, Sports and Tourism, 2020, cop. 1973 (Vienna : Cultural Department of the Embassy of the Republic of Korea). - 282 str. : ilustr., zvd., portreti ; 21 cm

908(519.5)
308(519.5)

COBISS.SI-ID 49305859929 Življenjepisi

185

JANISCH, Heinz
    Pravljično potovanje Hansa Christiana Andersena / Heinz Janisch ; ilustrirala Maja Kastelic ; [prevedla Neža Božič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - [48] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Hans Christian Andersen : die Reise seines Lebens. - O pravljičarju Andersenu: str. 46-47. - O avtorju: str. 48. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-6085-4 : 22,98 EUR

929Andersen H.C. (02.053.2)
821.112.2(436)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 4770048394 Zgodovina

186

BRVAR, Klemen
    Marpurgi : med zgodovino in literarno svobodo = between history and artistic freedom : [katalog razstave = exhibition catalogue] / [besedilo kataloga, catalogue text Klemen Brvar, Boris Hajdinjak ; uvodnik, foreword Dragica Turjak ; prevod, translation Mateja Žuraj ; ilustracija, drawing Stojan Grauf ; fotografije in slikovno gradivo, photographs and graphic material Georg Braun ... et al.]. - Maribor : Center judovske kulturne dediščine Sinagoga : Mariborska knjižnica, 2020 (Maribor : Evrografis). - 111 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Avtorja in drugi dodatek k nasl. navedeni v kolofonu. - Vzporedno slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv. - Uvodnik / Dragica Turjak: str. 4. - Bibliografija: str. 108-111

ISBN 978-961-94143-7-8 (Center judovske kulturne dediščine Sinagoga) : brezplačno
ISBN 978-961-91416-6-3 (Mariborska knjižnica) : brezplačno

94(497.4Maribor=411.16)(083.824)
929Vokač Z.
821.163.6.09Vokač Z.

COBISS.SI-ID 38822659

187

GALLO, Ana
    Zgodovinske uganke : preizkusi svoje možgančke in razvozlaj 25 zgodovinskih zgodb / besedila Ana Gallo ; [ilustracije] Victor Escandell ; [prevedla Mateja Pestotnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2021 (natisnjeno v EU). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Enigmas de la historia. - 1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-6882-74-3 : 19,90 EUR

94(100)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 44488451

188

NANUT, Karlo, 1943-
    Slovenci! "Narod si bo pisal sodbo sam; ne frak mu je ne bo in ne talar!", Ivan Cankar - Hlapci ; Premišljevanje o Sloveniji : (ob pomoči gradiva Edvarda Kocbeka) / Karlo Nanut. - Ljubljana : ZVVS ; Radomlje : Defensor, 2020. - 156 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94594-3-0 (ZVVS)

94(497.4)

COBISS.SI-ID 31620099

189

    OROŽJA nismo oddali 1990 : spominski zbornik 2020 / [avtorji prispevkov Tomaž Čas ... [et al.] ; avtorji anket Ljubo Dražnik ... [et al.] ; avtorji tabel in preglednic Rina Klinar, Anton Pozvek, Peter Zupan ; urednica Rina Klinar ; fotografsko in drugo gradivo Miroslav Harej, OZVVS Zgornja Gorenjska, Mitja Teropšič] ; [izdajatelj] Zveza veteranov vojne za Slovenijo. - Ljubljana : Defensor, 2020 (Maribor : Evrografis). - 312 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6177-54-2

94(497.4)"1990"(082)
355.45(497.4)"1990"(082)

COBISS.SI-ID 18637059

190

STRLIČ, Nataša
    Osamosvojitev / Nataša Strlič in [ilustracije] Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 56 str. : ilustr. ; 32 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-272-414-6 : 26,95 EUR

94(497.4)"1980/1991"(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 21524483

191

    VLOGA Teritorialne obrambe Severnoprimorske pri osamosvajanju Republike Slovenije : zbornik / [uredniki Blaž Torkar, Vlado Sedej, Jožef Člekovič ; fotografsko in drugo gradivo PO ZVVS Severnoprimorska, avtorji in arhiv Defensor]. - Ljubljana : Defensor, 2020 (Maribor : Eurografis). - 224 str. : ilustr. ; 25 cm

"Ta knjiga je bila zasnovana kot zbornik referatov s posveta, ki ga je pripravil Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo Severnoprimorska 26. novembra 2015 v Novi Gorici." ---> str. 5. - Podatki o avtorjih: str. 216-220. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 222-224 in v op. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6177-53-5

355.02(497.4-15)(091)(082)
351.86(497.4-15)(091)(082)

COBISS.SI-ID 16744707

192

ZNANSTVENI simpozij Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije (2017 ; Sveti Jurij ob Ščavnici)
    Anton Korošec in sto let Majniške deklaracije : [referati z znanstvenega simpozija Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije] / uredil Marko Jesenšek ; [nemški prevodi sinopsisov in povzetkov avtorji]. - Ljutomer : Gimnazija Franca Miklošiča, 2020 (Murska Sobota : DT). - 255 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. na prelim. str. - "V zborniku je objavljenih trinajst referatov z znanstvenega simpozija Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije, ki je potekal 27. maja 2017 v rojstnem kraju Antona Korošca ..." --> str. 11. - 200 izv. - Bibliografija, izvleček v slov. in nem. ter povzetek v nem. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-94455-2-5

94(497.4)"19"(082)
929Korošec A.(082)
32(497.4):929Korošec A.(082)
323.1(497.4)(091)(082)

COBISS.SI-ID 32092419FM FILMI ZA MLADINO

193

    PINOCCHIO [Videoposnetek] = Ostržek / regia Matteo Garrone ; direttore della fotografia Nicolaj Brüel ; sceneggiatura Matteo Garrone e Massimo Ceccherini ; musiche Dario Marianelli ; prevod in priredba Luka Pieri. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (ca. 125 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt8333746/?ref_=nm_flmg_act_1 - predstavitev filma. - Dialogi v it., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Archimede itd. - Igrajo: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vacth, Alida Baldari Calabria, Maria Pia Timo itd. - Po knjigi Le avventure di Pinocchio Carla Collodija. - Za otroke od 6. do 10. leta

791.22(0.053.2)(086.82)
791.221.8(086.82)

COBISS.SI-ID 50809859FO FILMI ZA ODRASLE

194

    BEATS [Videoposnetek] = Ritem udarcev / directed by Brian Welsh ; written by Kieran Hurley and Brian Welsh ; based on a play by Kieran Hurley ; director of photography Ben Kračun ; original music by Stephen Hindman & Penelope Trappes ; prevod Denis Debevec. - Vojnik : Fivia, 2020. - 1 video DVD (97 min, 24 sek) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7524414/?ref_=nv_sr_srsg_5 - predstavitev filma. - Dialogi v angl., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Rosetta Productions. - Igrajo: Cristian Ortega, Lorn Macdonald, Laura Fraser, Brian Ferguson, Ross Mann, Gemma McElhinney, Amy Manson itd. - Po istoimenski drami Kierana Hurleya. - Za odrasle

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 48688643

195

    La BELLE époque [Videoposnetek] = Zlati časi / un film écrit et réalisé par Nicolas Bedos ; image Nicolas Bolduc ; musique Nicolas Bedos, Anne-Sophie Versnaeyen ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, [2020]. - 1 video DVD (ca. 115 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt9172422/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Dialogi v franc., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Pathé itd. - Igrajo: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël Cohen, Jeanne Arènes, Bertrand Poncet itd. - Za odrasle. - Cesar, 2020 (produkcija, stranska ženska vloga, scenarij)

791.221.2(44+493)(086.82)

COBISS.SI-ID 31222787

196

    DYLDA [Videoposnetek] = Prekla / avtory scenarija Aleksandr Terehov, Kantemir Balagov ; režissër-postanovščik Kantemir Balagov ; operator-postanovščik Ksenija Sereda ; kompozitor Evgenij Galʼperin ; prevedla Tanja Bulajič. - Vojnik : Fivia, [2020]. - 1 video DVD (131 min, 54 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt10199640/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Angl. nasl. na embalaži: Beanpole. - Dialogi v rus., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: AR Content in Non-Stop Productions. - Igrajo: Viktorija Mirošničenko, Vasilisa Perelygina, Andrej Bykov, Igorʼ Širokov, Konstantin Balakirev, Ksenija Kutepova, Aljëna Kučkova itd. - Za odrasle. - Cannes, 2019 (nagrada za najboljšo režijo in nagrada FIPRESCI v sklopu Posebni pogled), LIFFe, 2019 (vodomec)

791.221.4(470)(086.82)

COBISS.SI-ID 28692995

197

    INSTALACIJA ljubezni [Videoposnetek] = Installation of love / skladatelj Chris Eckman ; direktor fotografije Bojan Kastelic ; scenarista Zoran Hočevar, Maja Weiss ; režiserka Maja Weiss ; translation Dusan Rebolj. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (ca. 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt0870151/?ref_=nm_knf_i2 - predstavitev filma. - Sorodni elektronski vir: https://bsf.si/sl/film/instalacija-ljubezni/ - predstavitev filma. - Dialogi v slov., podnapisi v angl. - Nastanek filma: 2007. - Produkcija: Bela film, Taris Filmproduktion, RTV Slovenija, Iluzija. - Igrajo: Bernarda Oman, Igor Samobor, Branko Završan, Branko Jordan, Desa Muck, Polona Vetrih, Vesna Vončina, Ivanka Mežan, Medea Novak itd. - Za odrasle. - Festival slovenskega filma, 2007 (vesna za stransko žensko vlogo)

791.221.2(497.4+430)(086.82)

COBISS.SI-ID 48475395

198

    IZBRISANA [Videoposnetek] / scenarist in režiser Miha Mazzini ; direktor fotografije in ko-režiser Dušan Joksimović ; skladatelja Jura Ferina & Pavle Miholjević. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (ca. 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt9078014/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sorodni elektronski vir: https://bsf.si/sl/film/izbrisana/ - predstavitev filma. - Dialogi v slov., delno v srb., podnapisi v angl., hrv. in zvočni zapis v slov. za nevideče. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Gustav Film, Kinorama, Delirium, Pakt Media. - Zvočni zapis za slepe in slabovidne Carmen L. Oven. - Igrajo: Judita Franković, Sebastian Cavazza, Izudin Bajrović, Doroteja Nadrah, Silva Čušin, Jernej Kogovšek, Marko Mandić, Gregor Zorc, Pia Zemljič itd. - Po istoimenski knjigi Mihe Mazzinija. - Za odrasle. - Festival slovenskega filma, 2018 (vesna za glavno žensko vlogo, scenografijo, glasbo, kostumografijo), Pula, 2019 (glavna ženska vloga)

791.22(086.82)

COBISS.SI-ID 50637827

199

    J'ACCUSE [Videoposnetek] = Obtožujem / un film de Roman Polanski ; scénario Robert Harris et Roman Polanski ; d'après le livre de Robert Harris ; musique Alexandre Desplat ; directeur de la photographie Pawel Edelman ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, [2020]. - 1 video DVD (ca. 132 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt2398149/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Na embalaži: Obtožujem!. - Po resnični zgodbi. - Dialogi v franc., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Légende itd. - Igrajo: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois, Hervé Pierre, Wladimir Yordanoff, Didier Sandre, Melvil Poupaud, Éric Ruf, Mathieu Amalric, Laurent Stocker itd. - Po knjigi An officer and a spy Roberta Harrisa. - Za odrasle. - Cezar, 2020 (kostumografija, scenarij, režija), Benetke, 2019 (srebrni lev za režijo, nagrada FIPRESCI)

791.224(44+450)(086.82)

COBISS.SI-ID 17367555

200

    MY extraordinary summer with Tess [Videoposnetek] = Nenavaden teden s Tesso / regie Steven Wouterlood ; scenario Laura van Dijk ; naar het boek van Anna Woltz ; muziek Franziska Henke ; cinematografie Sal Kroonenberg ; iz angleščine prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2020. - 1 video DVD (ca. 82 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6851430/?ref_=nv_sr_srsg_5 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži: Moj nenavaden teden s Tesso. - Dialogi v nizozem., delno v nem., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Ostlicht Filmproduktion itd. - Igrajo: Sonny van Utteren, Josephine Arendsen, Tjebbo Gerritsma, Suzan Boogaerdt, Julian Ras, Jennifer Hoffman, Hans Dagelet itd. - Za otroke od 9. do 14. leta

791.221.2(492+430)(0.053.5)(086.82)

COBISS.SI-ID 31254787

201

    OFFICIAL secrets [Videoposnetek] = Uradne skrivnosti / directed by Gavin Hood ; written by Sara Bernstein & Gregory Bernstein and Gavin Hood ; based on the book "The spy who tried to stop a war" by Marcia and Thomas Mitchell ; director of photography Florian Hoffmeister ; music by Paul Hepker and Mark Kilian. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (107 min, 11 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5431890/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - "Po resnični zgodbi, ki se je ni dalo pomesti pod preprogo" --> na embalaži. - Dialogi v angl., delno v kit., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Classified Films itd. - Igrajo: Keira Knightley, Matt Smith, Matthew Goode, Rhys Ifans, Adam Bakri, Ralph Fiennes, Conleth Hill itd. - Za odrasle

791.221.4(410+73+494+510)(086.82)

COBISS.SI-ID 50597635

202

    El REINO [Videoposnetek] = Kraljestvo / música Olivier Arson ; director de fotografía Álex de Pablo ; guión Isabel Peña, Rodrigo Sorogoyen ; dirigida por Rodrigo Sorogoyen ; prevedla Andreja Kurent. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (ca. 132 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7095482/?ref_=nm_flmg_dr_5 - predstavitev filma. - Dialogi v špan., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Tornasol itd. - Igrajo: Antonio de la Torre, Mónica López, José María Pou, Nacho Fresneda, Ana Wagener, Bárbara Lennie, Luis Zahera itd. - Za odrasle

791.221.4(460+44)(086.82)

COBISS.SI-ID 48441859

203

    ŠAVOVI [Videoposnetek] : inspirisano istinitim događajem = Šivi : zgodbo je navdihnil resničen dogodek / kompozitor Aleksandra Kovač ; direktor fotografije Damjan Radovanović ; scenario Elma Tataragić ; režija Miroslav Terzić. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (94 min, 4 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7319312/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Na embalaži tudi nasl. v angl.: Stitches. - Dialogi v srb., podnapisi v angl. in slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: West End Productions, Nora Production Group, Spiritus Movens in SCCA/pro.ba. - Igrajo: Snežana Bogdanović, Jovana Stojiljković, Marko Baćović, Vesna Trivalić, Dragana Varagić, Pavle Čemerikić, Ksenija Marinković itd. - Za odrasle

791.221.4(497.11)(086.82)

COBISS.SI-ID 50796291

204

VARDA, Agnès, 1928-2019
    Varda par Agnès [Videoposnetek] = Agnès o Vardi / un film écrit et réalisé par Agnès Varda ; 1re partie coréalisée par Didier Rouget ; images François Décréau, Claire Duguet, Julia Fabry ; prevedla Vesna Videnovič. - Vojnik : Fivia, [2020]. - 1 video DVD (115 min, 4 sek) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt9530198/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Nasl. v izbirnem meniju: Varda av Agnès. - Dialogi v franc., delno tudi v angl., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: HBB26 itd. - Komentira: Agnès Varda. - Za starejšo mladino in odrasle

791.229.2:929Varda A.(086.82)
929Varda A.:791.633-051:(086.82)
791.633-051:791.229.2:929Varda A.(086.82)

COBISS.SI-ID 17460995

205

    ZGODBE iz kostanjevih gozdov [Videoposnetek] = Stories from the chestnut woods / avtorja, a film by Gregor Božič in Marina Gumzi ; direktor fotografije, director of photography Ferran Paredes Rubio ; glasba, original music by Hekla Magnúsdóttir ; režiser, director Gregor Božič ; scenarista, written by Gregor Božič, Marina Gumzi ; po motivih kratkih zgodb Antona P. Čehova in gledališke igre "Rekvijem" Hanocha Levina = inspired by short stories by Anton P. Chekhov and theatre play "Requiem" by Hanoch Levin ; prevajalci, translators Antonella Bukovaz ... [et al.]. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2020. - 1 video DVD (ca. 82 min) : barve, zvok (Dolby Digital stereo) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5905336/?ref_=ttfc_fc_tt - predstavitev filma. - Sorodni elektronski vir: https://bsf.si/sl/film/zgodbe-iz-kostanjevih-gozdov/ - predstavitev filma. - Dialogi v slov., beneški slov. in it., podnapisi v slov. in angl. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Nosorogi, Transmedia Production, RTV Slovenija in Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin. - Igrajo: Massimo De Francovich, Ivana Roščić, Giusi Merli, Tomi Janežič, Janez Škof, Anita Kravos, Ivo Barišič itd. - Za odrasle. - Festival slovenskega filma, 2019 (12 nagrad Vesna, med njimi za najboljši film, najboljšo režijo, najboljšo fotografijo ter za najboljši film po izboru občinstva)

791.221.4(497.4)(086.82)

COBISS.SI-ID 35854339
Naslovno kazalo


 • #Ostanidoma. Migracije, begunci in covid-19 : razmišljanja o migracijah in družbenem obrobju v obdobju covida-19 17


 • 2084 : konec sveta : roman 103


 • Agnès o Vardi 204
 • Ajdovski zid 141
 • Akisi. [1], Zasoljene zgodbice 50
 • Al Araf 116
 • Anton Korošec in sto let Majniške deklaracije : [referati z znanstvenega simpozija Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije] 192
 • Arcueil : iluzorni almanah 64
 • Arhetip 1
 • Auschwitz Café : distopija 98
 • Avgustovske nedelje 86


 • Bavbav 131
 • Beats [Videoposnetek] 194
 • Bela, ovca iz Bovca 148
 • Bele noči 73
 • La belle époque [Videoposnetek] 195
 • Bilo je nekoč na deželi 35
 • Božaj veter : pesmi za mlade 166
 • Bratov kožuh 167
 • Brenči, brenči, čebelica 155
 • Bridkost je stvar s peresi 96
 • Budni volk : [ali bo kdaj našel spanec?] 136


 • [La casa migrante 144
 • Une colonie [Videoposnetek] 128


 • Človeško telo od pradavnine do današnjih dni : kako nas preustvarja svet, ki smo ga ustvarili 38


 • Debela kosmata laž 159
 • Deček iz gozda 69
 • Dedek in top : [roman] 75
 • Dejstva o Koreji 184
 • Dekle A 71
 • Demografske spremembe v Sloveniji in Evropi 18
 • Demographic changes in Slovenia and Europe 18
 • 99-odstotno moj 112
 • MMXX : leto nevarne bližine : kaj je šlo v Sloveniji narobe med epidemijo covida-19 23
 • Dylda [Videoposnetek] 196


 • Edvin Gizdalin in strašne igrače 180
 • E-izobraževanje za digitalno družbo 30
 • Ema dobi bratca 42
 • Ema zboli 43
 • EPP : oglaševanje v Sloveniji : 1990 -2020 47
 • Esej na maturi 2021 : razmerja med generacijami 54
 • Ezan 110


 • Fantek in punčka 146


 • Galaktična pravljica : reševanje planeta Gaja 121
 • Genialne ženske 21
 • Glas mojstra 118
 • Gostoljubnost slovenskih turističnih delavcev v in po času korona krize 26
 • Grofica na preizkušnji 67
 • Gulliver 2


 • Hangugui eojaewa oneul 184
 • Hči Rima 61
 • Hej, Jaka!. Prvič na konju 158
 • Hej, Jaka!. Zvezda tedna 181
 • Hilda in polnočni velikan 153
 • Hilda in trol 154
 • Hinko Smrekar : kratek oris življenja in dela 48
 • Hiša selivka 144
 • Hiša selivka : tri hudomušne : tre storielle da leccarsi le orecchie] 144
 • Hiša strahov. Ki je prišel iz večnega ledu 100
 • Hiša strahov. Preklemanska zapuščina 179
 • Hladna veriga 79
 • Honeyland [Videoposnetek] 45
 • Huda Ajda. [3], Nisem bila jaz! 172
 • Huda Ajda. [4], Ne maram ljubezni! 171


 • Igra po dansko : priročnik za vzgojo uravnoteženih, trdoživih in zdravih otrok skozi igro 31
 • Igra z ognjem 104
 • Instalacija ljubezni [Videoposnetek] 197
 • Installation of love 197
 • Izbrisana [Videoposnetek] 198
 • Izgubljena lučka : z receptom za polnjenje srčka z ljubeznijo 7
 • Izgubljenec 113
 • Izpovedi črnega mačka : kratke zgodbe 65


 • J'accuse [Videoposnetek] 199
 • Jakobova želja 163
 • Jalova leta : pesmi 58
 • John Lennon : življenje, ljubezen in smrt največjega rokovskega zvezdnika 52


 • Kaj je najpomembnejše? 169
 • Kapitan Gatnik in invazija neverjetno žlehtnih kuharic iz vesolja (nakar sledi še naskok enako zlobnih piflarskih zombijev) v barvah 173
 • Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč v barvah 174
 • Kapitan Gatnik in podli plan profesorja Prdokakca v barvah 175
 • Kava s smetano 93
 • Kirka : roman 85
 • Kje je Vili?. Fantastično potovanje 142
 • Kkkmalu bom praznoval rojstni dan : zgodba o dečku, ki jeclja 143
 • Klavirske kratkice [Glasbeni tisk] : 200 skladbic za 2. in 3. razred klavirja : notna zbirka 51
 • Kolonija: mularija 128
 • Kotaleče se frnikole : kratke zgodbe 111
 • Krajša proza 1935-1945 116
 • Krajša proza do leta 1935 116
 • Krajša proza po letu 1945 116
 • Kraljestvo 202


 • Lahko noč in eno bolho za pomoč 132
 • Ledena pošast 182
 • Leto ubežnikov 102
 • Ljubezen za bodečo žico 119
 • Lov na Morrigan Vran 168


 • Madagaskar : ny fitiavako : potopis : 30 dni priprav, 30 dni potovanja, 3000 kilometrov, 3000 spominov 117
 • Magisterij vožnje motocikla : [naučite se : priročnik za vse kategorije A] 46
 • Malce drugačne počitnice : moji trije tedni z indijskimi usmiljenkami 122
 • Maline v jeseni 59
 • Manevrska struktura narodne zaščite Dolenjske 1990 : zbornik [prispevkov OZVVS Dolenjske] 28
 • Marpurgi : med zgodovino in literarno svobodo = between history and artistic freedom : [katalog razstave = exhibition catalogue] 186
 • Matpole : matematika : 26 rešenih maturitetnih pol : splošna matura, osnovna raven, 2008-2021 36
 • Med življenjem in korono 63
 • Medena dežela 45
 • Metoda Sedona : vaš ključ do trajnega zadovoljstva, uspeha, notranjega miru in čustvene blaginje 8
 • Mina HB : zapiski, osebne zadeve, resnične in izmišljene zgodbe 170
 • Misleci in realni svet : izbrani filozofski spisi 13
 • Mišja abeceda 157
 • Mladost na zaslonu : konteksti in protislovja medijskih kultur mladih 22
 • Moč : 50 kratkih vaj za več vitalnosti in življenjske energije 6
 • Modri otok 164
 • Mojih prvih 100 besed 150
 • Mojih prvih 100 živali 151
 • Mož, ki je videl vse 80
 • Multivariatne metode v varstvoslovju s programom SPSS 19
 • My extraordinary summer with Tess [Videoposnetek] 200


 • Nadeni si masko 134
 • Najti se in ostati skupaj : razrešitev skrivnosti zakona 11
 • Nande v šoli 4
 • Nebesna telesa 62
 • Nenavaden teden s Tesso 200
 • Nora na konje 138
 • Novacen : prihajajoča doba hiperinteligence 3
 • Nove dogodivščine v Pravljičariji 148
 • Nusret in krava 162


 • O hoji v ledu : München - Pariz, 23. november - 14. december 1974 120
 • Oblečena v kente 125
 • Obtožujem 199
 • Obutvena dediščina na Slovenskem : o škornjih, čevljih, coklah, opankah, copatah in drugih obuvalih 34
 • Official secrets [Videoposnetek] 201
 • Okrutni princ 66
 • Opričnikov dan 106
 • Orožja nismo oddali 1990 : spominski zbornik 2020 189
 • Osamosvojitev 190
 • Ostržek 193
 • Otok 99
 • Otrok v središču (konflikta) : ločitev staršev, visoki konflikt in odtujenje: znanost, teorija in klinična praksa 5
 • Otroka peščenega planeta 77
 • Ožina svoboščin : ravnotežje moči med državo in družbo 24


 • Pajek : kratke zgodbe 92
 • Pakistan 20
 • Palma Berta 107
 • Pasji mož. 22 kaveljcev 176
 • Paths of wood in architecture 49
 • Peterburški letopis 73
 • Pika Pikapolonica : darilo za mamico 140
 • Pinocchio [Videoposnetek] 193
 • Po poteh lesa v arhitekturi : priročnik za spoznavanje arhitekture v lesu : learning guide to wooden architecture : priručnik za učenje o drvenoj arhitekturi 49
 • Poezija cvetja in življenja : sosednja celina 127
 • Poezija Gorenjske 60
 • Poklon Himalaji 123
 • Polh si sposodi hruško 147
 • Polnočno sonce 84
 • Popotnik 118
 • Posekani svet : roman 72
 • Poskušaj 183
 • Postati in ostati zdrav. [Knj. 1], Kako kreirati zdravje in vitalnost 40
 • Potem pa Svizci zavijejo --- 165
 • Pravljično potovanje Hansa Christiana Andersena 185
 • Pravni izzivi skrbništva 27
 • Predavanja o literaturi 55
 • Prekla 196
 • Premišljevanje o Sloveniji : (ob pomoči gradiva Edvarda Kocbeka) 188
 • Preobrazba : pot do samozavesti 14
 • Prepirljivka 68
 • Preprosto divji 114
 • Pridni medo. Nogometaš : za majhne šapice! 135
 • Prigode kapitana Gatnika v barvah 177
 • Pripovedovalec 82
 • Priročnik za ustvarjanje polja Ljubezni z recepti 7
 • Prodajalec sreče 133
 • Psihologija pandemije : posamezniki in družba v času koronske krize 15
 • Putevima drva u arhitekturi 49


 • Razvoj smučarskih skakalnic v povezavi s tehniko smučarskih skokov 53
 • El reino [Videoposnetek] 202
 • Ritem udarcev 194
 • Rop 105
 • Rozamunda, Hudik in paž Nace 144
 • Ruševec : roman 94


 • Sam, sama 161
 • Shi'er Shengxiao 156
 • Slečena 126
 • Slovar Pohlinovega jezika : na osnovi njegovih jezikoslovnih del 56
 • Slovenci! "Narod si bo pisal sodbo sam; ne frak mu je ne bo in ne talar!", Ivan Cankar - Hlapci 188
 • Spalne hibe : (trideset trenov Očesa) 57
 • Speča priča : kriminalni roman 70
 • Stories from the chestnut woods 205
 • Strastni opoj. 2, Pregrehe v šolskem okolju 88
 • Strastni opoj. 3, Pregrehe v poslovnem okolju 87
 • Strašni čokoladni volk 139
 • Svetla tema noči : plamen mojega spreobrnjenja 124


 • Šavovi [Videoposnetek] : inspirisano istinitim događajem : zgodbo je navdihnil resničen dogodek 203
 • Šivi 203


 • Tam se srečava 130
 • Taras Buljba 2
 • Tema okoli nje 115
 • Tisti pravi 83
 • To je knjiga 160
 • Totalitarizem : zgodovina razprave 25
 • 30. obletnica Manevrske strukture narodne zaščite : v vzhodnoštajerski pokrajini : MSNZ 29
 • Tujka 74


 • Uboj komturja. Knj. 1, [Ideja se pojavi] 89
 • Uboj komturja. Knj. 2, [Metafora se prenese] 90
 • Umazan konec zime 95
 • Uradne skrivnosti 201
 • Utrujenost materiala 109
 • Uvod v meteorologijo 37


 • V časih pojemajoče svetlobe : roman neke družine 101
 • V iskanju resnice, ki odzvanja v človekovi notranjosti : religioznost v postmoderni kulturi 16
 • Vadba za možgane : v 40 dneh izurite, obnovite in vzdržujte svoje umske sposobnosti 41
 • Varda par Agnès [Videoposnetek] 204
 • Verjamem v drugačne sanje : [zgodba o resnični deklici, ki vabi k odkrivanju osebne moči] 152
 • Vloga Teritorialne obrambe Severnoprimorske pri osamosvajanju Republike Slovenije : zbornik 191
 • Vojvoda in jaz : Bridgerton 97
 • Volkulja Bela in čarobni gozd : napeta ekokriminalka 149
 • Vrnitev 178
 • Vrt : duhovna basen o načinih premagovanja strahu, tesnobe in stresa 12
 • Vsa telesa so lepa telesa 129
 • Vsega tega nočem vedeti 81


 • Z Janezom Trdino za dolenjsko mizo : [ob 190. obletnici rojstva Janeza Trdine] 32
 • Za petami : mladinski kriminalni roman 108
 • Zajec zvitorepec 144
 • Zasuk 76
 • Zbrano delo 116
 • Zdravilne rastline : 60 receptur prof. dr. Boruta Štruklja 44
 • Zgodbe iz kostanjevih gozdov [Videoposnetek] 205
 • "Zgodbe si jemljemo za svoje!" : Za 2 groša fantazije in sodobno pripovedovanje na Slovenskem 33
 • Zgodovina seksualnosti. 4, Priznanja mesa 9
 • Zgodovinske uganke : preizkusi svoje možgančke in razvozlaj 25 zgodovinskih zgodb 187
 • Zlati časi 195
 • Zločini v Budimpešti 78
 • Znanilci pomladi 137
 • Znanilec 118


 • Žeja 91
 • Živalski koledar 156
 • Živalski žur : živali od A do Ž skozi pesmice in rime 145
 • Živeti po mačje 10
 • Žvrkljanje olja za razstrupljanje in samozdravljenje 39
Avtorsko kazalo


 • Abendstein, Monika (avtor) 49
 • Abouet, Marguerite, 1971- (avtor) 50
 • Acemoglu, Daron (avtor) 24
 • Afshar, Tessa (avtor) 61
 • Alharthi, Jokha (avtor) 62
 • Amalric, Mathieu, 1965- (igralec) 199
 • Androjna, Irena (avtor) 164
 • Anželj, Stana (prevajalec) 167
 • Appleyard, Bryan (avtor) 3
 • Ardant, Fanny (igralec) 195
 • Arditi, Pierre, 1944- (igralec) 195
 • Arendsen, Josephine (igralec) 200
 • Arènes, Jeanne (igralec) 195
 • Arson, Olivier (skladatelj) 202
 • Artiček, Marija (avtor, ilustrator) 63
 • Aubert, Robin (igralec) 128
 • Auteuil, Daniel (igralec) 195


 • Baćović, Marko (igralec) 203
 • Bajrović, Izudin (igralec) 198
 • Bakan, Anja (prevajalec) 105
 • Bakri, Adam, 1988- (igralec) 201
 • Balagov, Kantemir (režiser, scenarist) 196
 • Balakirev, Konstantin (igralec) 196
 • Baldisserotto, Zak (avtor) 169
 • Barišič, Ivo (igralec) 205
 • Barkla, Charlotte (avtor) 129
 • Bartol, Metka (prevajalec) 134, 183
 • Bartol, Vladimir (avtor) 116
 • Bartol, Vladimir, 1903-1967 (avtor) 116
 • Bartolj, Marta (avtor, ilustrator) 130
 • Bartolj, Marta (ilustrator) 157
 • Baša, Manica (prevajalec) 99
 • Bečanović, Aleksandar (avtor) 64
 • Bedene, Špela (ilustrator) 145
 • Bedos, Nicolas (skladatelj, režiser, scenarist) 195
 • Benedičič, Patrik (ilustrator) 165
 • Benigni, Roberto (igralec) 193
 • Benkovič, Smiljan (avtor) 26
 • Berantas, Benas (avtor) 131
 • Berg, Esther van den (avtor, ilustrator) 132
 • Bernardić, Lidija (prevajalec) 49
 • Bernstein, Gregory (scenarist) 201
 • Bernstein, Sara (scenarist) 201
 • Bertrand, Fréderic (ilustrator) 100, 179
 • Beržan, Dorina (avtor dodatnega besedila) 107
 • Betocchi, Darja (prevajalec) 144
 • Bevc, Cvetka (avtor) 65
 • Bierre, Emilie (igralec) 128
 • Bitenc, Nastja (avtor) 54
 • Bizjan, Janko (avtor) 117
 • Black, Holly (avtor) 66
 • Bogataj, Janez, 1947- (avtor) 32
 • Bogataj, Marko (prevajalec) 71, 84
 • Bogataj, Matej, 1964- (avtor dodatnega besedila) 82
 • Bogdanović, Snežana, 1960- (igralec) 203
 • Bogovič, Franc (avtor) 18
 • Bolduc, Nicolas, 1973- (fotograf) 195
 • Boogaerdt, Suzan (igralec) 200
 • Božič, Gregor, 1984- (režiser, scenarist) 205
 • Božič, Neža, 1978- (prevajalec) 185
 • Bradley, Anna (avtor) 67
 • Brantuša, Jaka (avtor dodatnega besedila) 59
 • Braun, Georg, ok. 1540-1622 (umetnik) 186
 • Bregar, Lea (avtor) 30
 • Breznik, Maja, 1967- (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 25
 • Brüel, Nicolaj (fotograf) 193
 • Brvar, Klemen (avtor) 186
 • Bucik, Kaja (prevajalec) 66
 • Buhvald, Sonja (fotograf) 7
 • Bukovaz, Antonella (prevajalec) 205
 • Bulajić, Tanja (prevajalec) 45, 196
 • Buljan Flander, Gordana (avtor) 5
 • Bykov, Andrej (igralec) 196


 • Calabria, Alida Baldari (igralec) 193
 • Caldwell, Christi (avtor) 68
 • Cali, Davide (avtor) 133
 • Canet, Guillaume (igralec) 195
 • Capua, Ilaria (avtor) 134
 • Cavazza, Sebastijan (igralec) 198
 • Ceccherini, Massimo, 1965- (scenarist, igralec) 193
 • Cestnik, Tatjana (prevajalec) 42, 43
 • Charbonneau, Mathieu (skladatelj) 128
 • Chaurand, Rémi (ilustrator) 171, 172
 • Coben, Harlan, 1962- (avtor) 69
 • Cohen, Michaël, 1970- (igralec) 195
 • Côté, Irlande (igralec) 128
 • Cregan-Reid, Vybarr (avtor) 38
 • Cukut Krilić, Sanja (urednik) 17
 • Cunja, Erika (ilustrator) 144


 • Čakš, Lucija, 1988- (avtor) 165
 • Čas, Tomaž (avtor) 189
 • Čehov, Anton Pavlovič, 1860-1904 (bibliografski predhodnik) 205
 • Čemerikić, Pavle (igralec) 203
 • Černe, Barbara, 1975- (avtor) 39
 • Černelič Bizjak, Maša (recenzent) 15
 • Čorak, Nives (urednik) 49
 • Čušin, Silva (igralec) 198


 • Dagelet, Hans, 1945- (igralec) 200
 • Daut, Fejmi (fotograf) 45
 • Davies, Benji (avtor) 135
 • De Francovich, Massimo (igralec) 205
 • De Maria, Fiorella Sultana (avtor) 70
 • De Pieri, Eleonora (ilustrator) 169
 • Dean, Abigail (avtor) 71
 • Debelli, Marija Mira (prevajalec) 5
 • Debevec, Denis (prevajalec) 194
 • Décréau, François (fotograf) 204
 • Dekleva, Milan (prevajalec) 135
 • Dekleva, Nina, 1983- (prevajalec) 182
 • Delorie, Oliver Luke (avtor) 6
 • Demšar, Simon, 1969- (prevajalec) 52
 • Denemarková, Radka (avtor) 57
 • Desplat, Alexandre (skladatelj) 199
 • Detela, Lev (avtor) 72
 • Deutsch, Georgiana (avtor) 136
 • Dijk, Laura van (scenarist) 200
 • Dinevski, Dejan (recenzent) 30
 • Dissing Sandahl, Iben (avtor) 31
 • Divjak Jurca, Darja (prevajalec) 6
 • Dobnikar, Petra, 1976- (avtor, ilustrator) 7
 • Dolar, Mladen (recenzent) 55
 • Doria, Julia (avtor, ilustrator) 137
 • Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (avtor) 73
 • Dražnik, Ljubo (avtor dodatnega besedila) 189
 • Drev, Miriam (prevajalec) 120
 • Drimel, Žana (avtor dodatnega besedila) 59
 • Duguet, Claire (fotograf) 204
 • Dujardin, Jean, 1972- (igralec) 199
 • Dulude-De Celles, Geneviève (režiser, scenarist) 128
 • Durastanti, Claudia (avtor) 74
 • Dwoskin, Hale (avtor) 8
 • Dzioba, Wes (ilustrator) 173, 174, 175, 177


 • Eckert, Suzana (prevajalec) 142
 • Eckman, Chris (skladatelj) 197
 • Edelman, Paweł (fotograf) 199
 • Eggert, Anette, 1975- (avtor) 138
 • Engelsberger, Jure (ilustrator) 178
 • Enshina, Anzhelika (ilustrator) 155
 • Erčulj, Vanja (avtor) 19
 • Escandell, Víctor (ilustrator) 187


 • Fabry, Julia (fotograf) 204
 • Faccioli, Ilaria (ilustrator) 134
 • Ferfila, Bogomil (avtor) 20
 • Ferguson, Brian (igralec) 194
 • Ferina, Jura (skladatelj) 198
 • Fiennes, Ralph (igralec) 201
 • Filip, Ota, 1930-2018 (avtor) 75
 • Finlay, Lizzie (avtor) 139
 • Fišer, Miran, 1956- (član uredniškega odbora) 29
 • Foltin (skladatelj) 45
 • Foucault, Michel (avtor) 9
 • Franković, Judita (igralec) 198
 • Fraser, Laura, 1976- (igralec) 194
 • Fresneda, Nacho (igralec) 202
 • Frlic, Špela (avtor) 33
 • Furlan-Štante, Nadja (recenzent) 16


 • Gaál, Gabriella (prevajalec) 78
 • Gadebois, Grégory (igralec) 199
 • Gale, Ciril (avtor) 2
 • Gallo, Ana (avtor) 187
 • Galperine, Evgueni (skladatelj) 196
 • Garibaldi, Jose (ilustrator) 173, 174, 175, 176, 177
 • Garnier, Stéphane, 1974- (avtor) 10
 • Garrel, Louis (igralec) 199
 • Garrone, Matteo (režiser, scenarist) 193
 • Gašparič, Jure, 1977- (avtor) 28
 • Gerritsma, Tjebbo, 1972- (igralec) 200
 • Gibran, Kahlil, 1883-1931 (avtor) 118
 • Gibran, Khalil (avtor) 118
 • Gibran, Khalil, 1883-1931 (avtor) 118
 • Glasser, Carleen (avtor) 11
 • Glasser, William (avtor) 11
 • Glavan, Polona (prevajalec) 64, 85
 • Glavina, Bojan (skladatelj) 51
 • Globočnik, Damir (avtor) 48
 • Godeša, Matija, 1994- (prevajalec) 162
 • Godin-Vigneau, Noémie (igralec) 128
 • Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič (bibliografski predhodnik) 2
 • Gold, Doug (avtor) 119
 • Golob, Anja, 1976- (prevajalec) 1, 96
 • Goode, Matthew, 1978- (igralec) 201
 • Gordon, Jon (avtor) 12
 • Gorenc, Boštjan, 1977- (prevajalec) 153, 154, 173, 174, 175, 176, 177
 • Gosselin-Pelletier, Cassandra (igralec) 128
 • Gradišer, Tina (urednik) 49
 • Gradišnik, Bogdan (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 98
 • Grauf, Stojan (ilustrator) 186
 • Gréban, Quentin, 1977- (avtor, ilustrator) 140
 • Grilc, Uroš (avtor) 141
 • Gros, Frédéric (urednik) 9
 • Grošelj, Viki, 1952- (avtor dodatnega besedila) 123
 • Gumzi, Marina (scenarist) 205
 • Gustinčič, Mitja (avtor) 46
 • Gutman, Albin (avtor, fotograf) 28


 • Hacin Beyazoglu, Kaja (urednik) 15
 • Hajdinjak, Boris (avtor) 186
 • Handford, Martin (avtor, ilustrator) 142
 • Hardt, Helen (avtor) 76
 • Harej, Miroslav (fotograf) 189
 • Harris, Robert, 1957- (scenarist) 199
 • Hekla Magnúsdóttir (skladatelj) 205
 • Henke, Franziska (skladatelj) 200
 • Hepker, Paul (skladatelj) 201
 • Herbert, Brian (avtor dodatnega besedila) 77
 • Herbert, Frank, 1920-1986 (avtor) 77
 • Herzog, Werner (avtor) 120
 • Hill, Conleth (igralec) 201
 • Hindman, Stephen (skladatelj) 194
 • Hlebš, Jože (avtor) 13
 • Hočevar, Zoran (scenarist) 197
 • Hoffman, Jennifer, 1980- (igralec) 200
 • Hoffmeister, Florian (fotograf) 201
 • Hood, Gavin (režiser, scenarist) 201
 • Hrs, Marina (avtor dodatnega besedila) 107
 • Hudolin, Jurij (avtor dodatnega besedila) 117
 • Hurley, Kieran (scenarist, bibliografski predhodnik) 194
 • Hurst, Elise (ilustrator) 183


 • Ielapi, Federico (igralec) 193
 • Ifans, Rhys (igralec) 201
 • Ivanuša-Bezjak, Mirjana (avtor, urednik) 26
 • Ivić Gerovac, Snježana (prevajalec) 5


 • Jamnik, Tatjana, 1976- (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 57
 • Janežič, Tomi (igralec) 205
 • Janisch, Heinz (avtor) 185
 • Jelen, Tonja (avtor dodatnega besedila) 95
 • Jeraj Valentinčič, Katja (prevajalec) 67
 • Jesenšek, Marko (urednik) 192
 • Joksimović, Dušan, 1963- (fotograf, režiser) 198
 • Jones, Lesley-Ann (avtor) 52
 • Jordan, Branko (igralec) 197
 • Jošt, Bojan (avtor) 53
 • Jurgec, Brane (avtor) 40, 121
 • Juričak, Matjaž (prevajalec) 77
 • Jurkovič, Kristina (avtor dodatnega besedila) 113


 • Kac, Oto (fotograf) 125
 • Kamin Kajfež, Vesna (urednik) 49
 • Kang, Byoung Yoong (prevajalec) 184
 • Kaplan, Janice (avtor) 21
 • Karim Rodošek, Ljubica (prevajalec) 68, 119
 • Kastelic, Bojan, snemalec (fotograf) 197
 • Kastelic, Maja, 25.9.1981- (ilustrator) 185
 • Kavčič, Domen, 1979- (prevajalec) 89, 90
 • Kebe Krhin, Neva (avtor) 36
 • Kilian, Mark (skladatelj) 201
 • Kleckner, William Henry (prevajalec) 205
 • Klinar, Rina (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila) 189
 • Knific, Bojan (avtor) 34
 • Knightley, Keira (igralec) 201
 • Kobula, Teja (ilustrator) 59
 • Kocijan Hercigonja, Dubravka (recenzent) 5
 • Kocmut, Aleksandra, 1976- (prevajalec) 160
 • Kočevar, Anka (ilustrator) 35
 • Kogovšek, Jernej, 1989- (igralec) 198
 • Kokelj, Gal (avtor dodatnega besedila) 127
 • Kokelj, Sara (avtor dodatnega besedila) 60
 • Komel, Mirt (avtor) 55
 • Koncut, Suzana (prevajalec) 9
 • Kondor, Vilmos (avtor) 78
 • König, Ralf (avtor) 1
 • Kordež, Klemen (avtor) 79
 • Korenč, Klara (avtor) 26
 • Korez, Simon (avtor) 28
 • Korošec, Anton, 1872-1940 (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 192
 • Korošec, Urška, 1982- (prevajalec) 31
 • Košir, Jaka (prevajalec) 118
 • Košuta, Miran (urednik, avtor dodatnega besedila) 116
 • Košuta, Miroslav (avtor) 166
 • Kotevska, Tamara (režiser) 45
 • Kovač Myint, Jernej (ilustrator) 148
 • Kovač, Aleksandra, 1972- (skladatelj) 203
 • Kračun, Ben (fotograf) 194
 • Kraljič, Helena (avtor) 143
 • Kraljić, Suzana (avtor) 27
 • Krappen, Uli (ilustrator) 162
 • Krause, Suzana (urednik) 18
 • Kravos, Anita (igralec) 205
 • Kravos, Marko (avtor) 144
 • Kravos, Marko, 1943- (avtor) 144
 • Krečič, Jela (recenzent) 55
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 76
 • Križan, Matejka, 1979- (prevajalec) 115
 • Križmančič, Maja, 1976- (avtor) 26
 • Križnik, Alenka (avtor) 27
 • Kroonenberg, Sal (fotograf) 200
 • Kučkova, Aljëna (igralec) 196
 • Kukec, Ivan Herbert (avtor) 189
 • Kukec, Nežka (avtor) 145
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 114
 • Kurent, Andreja, prevajalka (prevajalec) 200, 202
 • Kuščer, Samo (prevajalec) 3, 24
 • Kutepova, Ksenija, 1971- (igralec) 196
 • Kuzmanič Korva, Darja (avtor dodatnega besedila) 5
 • Kvaternik, Peter (recenzent, avtor dodatnega besedila) 16
 • Kvieskaite, Vilija (ilustrator) 131


 • Laganin, Tamara (prevajalec) 100, 158, 179, 181
 • Lennie, Bárbara (igralec) 202
 • Lennon, John, 1940-1980 (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 52
 • Lep, Žan (urednik) 15
 • Levin, Hanoch (bibliografski predhodnik) 205
 • Levy, Deborah (avtor) 80, 81
 • Ličen, Nives (recenzent) 30
 • Likar, Mirana (avtor) 82
 • Lindsey, Johanna (avtor) 83
 • Lipič, Ladislav (avtor) 189
 • Ljubič, Martina (ilustrator) 107
 • Ljuma, Samir (fotograf) 45
 • Logar, Klementina (prevajalec) 124
 • Lopert, Maja (avtor) 16, 122
 • López, Mónica, 1969- (igralec) 202
 • Lordanič, Željko (avtor) 2
 • Lovelock, James, 1919- (avtor) 3
 • Lovrenov, Maja (prevajalec) 205
 • Lovšin, Polona, 1973- (ilustrator) 161
 • Lubi, Maja (ilustrator) 143
 • Lück-Gaye, Andrée (prevajalec) 205
 • Lukan, Blaž (avtor) 146
 • Lundholm Moberg, Annika (ilustrator) 138
 • Lunežnik, Bojan (član uredniškega odbora) 29


 • Macdonald, Lorn (igralec) 194
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 129, 140, 159
 • Makarovič, Svetlana (avtor) 147
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 11
 • Mandić, Marko, 1974- (igralec) 198
 • Mann, Ross (igralec) 194
 • Manson, Amy (igralec) 194
 • Maraž, Ana (ilustrator) 166
 • Marianelli, Dario (skladatelj) 193
 • Marinković, Ksenija, 1966- (igralec) 203
 • Mattiangeli, Susanna (avtor) 170
 • Mazzini, Miha (režiser, scenarist) 198
 • McElhinney, Gemma (igralec) 194
 • Meens, Estelle (ilustrator) 159
 • Menih, Kristina (avtor) 148
 • Merli, Giusi (igralec) 205
 • Meterc, Petra (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 102
 • Meyer, Stephenie (avtor) 84
 • Mežan, Ivanka (igralec) 197
 • Michel, Jacqueline (igralec) 128
 • Mihalič, Renata (prevajalec) 12
 • Miholjević, Pavle (skladatelj) 198
 • Milič, Jolka, 1926-2021 (avtor dodatnega besedila) 107
 • Mill-Reuillard, Léna (fotograf) 128
 • Miller, Madeline (avtor) 85
 • Mirošničenko, Viktorija (igralec) 196
 • Mirtič, Tanja, 1983- (urednik) 56
 • Mislej, Drago (avtor dodatnega besedila) 107
 • Miss Prickly (ilustrator) 171, 172
 • Mitrevski, Ivan (avtor, ilustrator) 149
 • Močnik, Rastko, 1944- (avtor dodatnega besedila) 25
 • Modiano, Patrick, 1945- (avtor) 86
 • Modrijan, Irena, 1974- (prevajalec) 61
 • Moore, Gareth, 25.4.1975- (avtor) 41
 • Moschioni, Maria (prevajalec) 205
 • Most, Viktorija (avtor) 87, 88
 • Mr. Tan (avtor) 171, 172
 • Mramor, Majda (avtor dodatnega besedila) 167
 • Muck, Desa (igralec) 197
 • Murakami, Haruki (avtor) 89, 90
 • Muratova, Hatidže (izvajalec) 45


 • Nadrah, Doroteja (igralec) 198
 • Nanut, Karlo, 1943- (avtor) 188
 • Nothomb, Amélie (avtor) 91
 • Novak, Luka, 1963- (prevajalec) 10, 171, 172
 • Novak, Marjan, 1964- (avtor) 47
 • Novak, Medea (igralec) 197
 • Nzobandora, Marko (prevajalec) 70


 • Oblak Črnič, Tanja (avtor) 22
 • Ocvirk, Drago (avtor dodatnega besedila) 91
 • Ogrinc, Venčeslav (član uredniškega odbora) 29
 • Oman, Bernarda, 1959- (igralec) 197
 • Ortega, Cristian (igralec) 194
 • Oseban, Ana Jasmina, 1978- (prevajalec) 113
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 180
 • Osterc, Vanja (avtor) 92
 • Oven, Carmen L. (izvajalec) 198
 • Ovnič, Milan (avtor) 189


 • Pablo, Álex de (fotograf) 202
 • Pagon, Neda (avtor dodatnega besedila) 107
 • Pak Storjak, Alja (avtor) 152
 • Palčič Bubnič, Mirjana (avtor dodatnega besedila) 11
 • Papaleo, Rocco, 1958- (igralec) 193
 • Paredes Rubio, Ferran (fotograf) 205
 • Pavlič, Natalija (avtor) 93
 • Pavlin, Maja, 1989- (prevajalec) 195, 199
 • Pavšič, Miranda (avtor) 40, 121
 • Pearson, Luke (avtor) 153, 154
 • Peña, Isabel (scenarist) 202
 • Perelygina, Vasilisa (igralec) 196
 • Perić Jezernik, Andreja (avtor dodatnega besedila) 111
 • Perko, Janja, 1958- (avtor) 54
 • Pestotnik, Mateja, 1996- (prevajalec) 187
 • Petan, Mateja (prevajalec) 103
 • Peternelj Štravs, Marjan (avtor) 94
 • Petrovič, Marko, 1980- (prevajalec povzetka) 34
 • Petruccioli, Rita, 1982- (ilustrator) 170
 • Pieri, Luka (prevajalec) 193
 • Pierre, Hervé (igralec) 199
 • Pilkey, Dav, 1966- (avtor, ilustrator) 173, 174, 176, 177
 • Pilkey, Dav, 1966- (avtor) 175
 • Pisk, Klemen (prevajalec) 131
 • Pivka, Jurij (avtor) 95
 • Ploj, Mirko (urednik) 29
 • Podalydès, Denis, 1963- (igralec) 195
 • Podbrežnik, Vlasta (avtor dodatnega besedila) 143
 • Podgoršek, Mojiceja (avtor) 155
 • Podgoršek, Mojiceja (prevajalec, prireditelj) 132, 133, 169
 • Podgoršek, Veronika (avtor dodatnega besedila) 95
 • Podlipnik, Katja (avtor dodatnega besedila) 117
 • Polanski, Roman (režiser, scenarist) 199
 • Polič, Marko, 1946- (recenzent) 15
 • Poncet, Bertrand (igralec) 195
 • Popit, Barbara (avtor) 123
 • Porter, Max (avtor) 96
 • Potočnik, Dragan (recenzent) 192
 • Potokar, Jure, 1956- (prevajalec) 110
 • Pou, José María (igralec) 202
 • Poupaud, Melvil (igralec) 199
 • Povše, Franci (avtor) 28
 • Pozderec, Milena (avtor) 14
 • Pozvek, Anton (avtor dodatnega besedila) 189
 • Praprotnik-Zupančič, Lilijana (avtor, ilustrator) 156
 • Pregelj, Sebastijan (avtor) 178
 • Pregl Kobe, Tatjana (avtor) 157
 • Prevolnik, Maja, 1981- (prevajalec) 41, 69
 • Proietti, Gigi (igralec) 193
 • Pušnik, Maruša (recenzent) 22


 • Quinn, Julia, 1970- (avtor) 97


 • Race, Duša (tehnični urednik) 56
 • Radovan, Marko (avtor) 30
 • Radovanović, Damjan (fotograf) 203
 • Radulović, Dragan, 1969- (avtor) 98
 • Ragnar Jónasson (avtor) 99
 • Ras, Julian (igralec) 200
 • Ravbar, Matjaž, 1980- (avtor, urednik, fotograf) 28
 • Razboršek, Alenka (prevajalec) 97
 • Read, Sally, 1971- (avtor) 124
 • Rebolj, Dušan, 1975- (prevajalec) 197
 • Reich, Neja (ilustrator) 59
 • Reifenberg, Frank M. (avtor) 100, 179
 • Remškar, Slavica (avtor) 4
 • Režek, Irena (ilustrator) 152
 • Riley, Andy (avtor, ilustrator) 180
 • Rippin, Sally (avtor) 158, 181
 • Robben, Jaap (avtor) 167
 • Robberecht, Thierry (avtor) 159
 • Robinson, James A., 1960- (avtor) 24
 • Roje Đapić, Mia (avtor) 5
 • Ross, Tony, 1938- (ilustrator) 182
 • Roščić, Ivana (igralec) 205
 • Rouget, Didier (režiser) 204
 • Roussy, Étienne (fotograf) 128
 • Ruf, Éric (igralec) 199
 • Ruge, Eugen (avtor) 101
 • Rupnik Hladnik, Tatjana (ilustrator) 163


 • Sahota, Sunjeev, 1981- (avtor) 102
 • Salcedo, Erica (ilustrator) 129
 • Samobor, Igor (igralec) 197
 • Sandre, Didier, 1946- (igralec) 199
 • Sansal, Boualem (avtor) 103
 • Sapin, Clémence (ilustrator) 50
 • Sapin, Mathieu (avtor) 50
 • Schlamberger Brezar, Mojca (avtor dodatnega besedila) 86
 • Schlamberger Brezar, Mojca (prevajalec) 86
 • Schwarz, Regina (avtor) 42, 43
 • Seigner, Emmanuelle (igralec) 199
 • Serec Hodžar, Anja (avtor dodatnega besedila) 33
 • Sereda, Ksenija (fotograf) 196
 • Sferra Zych, Barbara (prevajalec) 150, 151
 • Shen, L. J. (avtor) 104
 • Silva, Daniel, 1960- (avtor) 105
 • Sitar, Maša, 1979- (prevajalec) 168
 • Skok, Gregor (avtor) 37
 • Slapar, Janez, 1949- (avtor) 189
 • Slunečko, Milan (prevajalec) 8
 • Smerdu, Tomaž (prevajalec) 118
 • Smith, Lane, 1959- (avtor, ilustrator) 160
 • Smith, Matt, 1982- (igralec) 201
 • Smrekar, Hinko (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 48
 • Snoj, Marko, 1959- (avtor) 56
 • Sokolov, Cvetka (avtor) 35, 161
 • Somà, Marco (ilustrator) 133
 • Sorogoyen, Rodrigo (režiser, scenarist) 202
 • Sorokin, Vladimir, 1955- (avtor) 106
 • Sosič Kobal, Patricija (avtor) 107
 • Spartels, Stephanie (ilustrator) 158, 181
 • Stefanov, Ljubomir (režiser) 45
 • Stepančič, Damijan (ilustrator) 190
 • Sternad, Ida (prevajalec) 136
 • Stocker, Laurent, 1973- (igralec) 199
 • Stojiljković, Jovana (igralec) 203
 • Strlič, Nataša (avtor) 190
 • Stušek, Janko S. (avtor) 189
 • Su, Ping (prevajalec) 156
 • Susic, Mira (avtor) 108
 • Svetičič, Mojca, prevajalka (prevajalec) 104
 • Swift, Jonathan, 1667-1745 (bibliografski predhodnik) 2


 • Šaponjić, Katja (prevajalec) 50, 96
 • Šifrer, Jerneja (avtor) 19
 • Šindelka, Marek, 1984- (avtor) 109
 • Širokov, Igorʹ (igralec) 196
 • Šivic, Urša (urednik) 34
 • Škamperle, Igor (recenzent) 16
 • Škof, Janez, 1960- (igralec) 205
 • Škornik, Vanesa (lektor) 28
 • Šojat, Ivana (avtor) 110
 • Šorli, Mihael (avtor) 54
 • Štrukelj, Borut (avtor) 44
 • Švab, Alenka, 1970- (recenzent) 22


 • Tadden, Megan (ilustrator) 136
 • Tajnšek, Vanja (avtor) 111
 • Tataragić, Elma (scenarist) 203
 • Terehov, Aleksandr (scenarist) 196
 • Teropšič, Mitja (fotograf) 189
 • Terzić, Miroslav, 1969- (režiser) 203
 • Thorne, Sally (avtor) 112
 • Tillier, Doria (igralec) 195
 • Timo, Maria Pia (igralec) 193
 • Titan, Robert, 1972- (avtor dodatnega besedila) 65
 • Tomšič, Marjan, 1939- (avtor dodatnega besedila) 107
 • Torkar, Blaž (urednik) 191
 • Torre, Antonio de la, 1968- (igralec) 202
 • Townsend, Jessica, 1985- (avtor) 168
 • Trampuš, Tina (avtor dodatnega besedila) 107
 • Trangoni, Andrea (prevajalec) 205
 • Trappes, Penelope (skladatelj) 194
 • Traverso, Enzo (avtor) 25
 • Treichel, Hans-Ulrich (avtor) 113
 • Trivalić, Vesna, 1965- (igralec) 203
 • Tucker, K. A., 1978- (avtor) 114
 • Tuckermann, Anja (avtor) 162
 • Turjak, Dragica (avtor dodatnega besedila) 186
 • Turner, Karel (avtor) 58


 • Ugrinović, Ana (prevajalec) 81
 • Utteren, Sonny van (igralec) 200


 • Vacth, Marine, 1991- (igralec) 193
 • Vahen, Gorazd (ilustrator) 147
 • Valher, Helena (avtor) 26
 • Varagić, Dragana (igralec) 203
 • Varda, Agnès, 1928-2019 (režiser, pripovedovalec, scenarist) 204
 • Vehar, Nina, 1982- (avtor) 163
 • Velkovrh-Bukilica, Vesna (prevajalec) 91
 • Versnaeyen, Anne-Sophie (skladatelj) 195
 • Vešnar, Marjan (avtor) 28
 • Vetrih, Polona, 1950- (igralec) 197
 • Vevar, Štefan, 1953- (prevajalec) 101
 • Videnovič, Vesna (prevajalec) 204
 • Vidrih, Nives (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 75
 • Viher, Janja, ekonomistka (avtor) 26
 • Virk, Tomo (urednik, avtor dodatnega besedila) 116
 • Vodičar, Janez, 1952- (avtor) 53
 • Vodopivec, Špela, 1979- (prevajalec) 38
 • Vokač, Zlata (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 186
 • Vončina, Vesna (igralec) 197
 • Vučkovič, Eva (prevajalec) 184
 • Vukotič, Jaka, ilustrator (ilustrator) 4, 141


 • Wagener, Ana (igralec) 202
 • Walliams, David, 1971- (avtor) 182
 • Weiss, Maja, 1965- (scenarist, režiser) 197
 • Welsh, Brian (režiser, scenarist) 194
 • Westphal, Catharina (ilustrator) 42, 43
 • White, Neil, 1965- (avtor) 115
 • Whiteduck-Lavoie, Jacob (igralec) 128
 • Woltz, Anna (bibliografski predhodnik) 200
 • Wouterlood, Steven (režiser) 200


 • Yamada, Kobi (avtor) 183
 • Yordanoff, Wladimir, 1954- (igralec) 199


 • Zabukovec, Dušanka (prevajalec) 170
 • Zabukovec, Urša (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 73
 • Zaeri, Mehrdad (ilustrator) 162
 • Zagmajster, Margerita (avtor) 30
 • Zahera, Luis (igralec) 202
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 138
 • Zarevski, Predrag (recenzent) 5
 • Zavadlav, Ana (ilustrator) 146
 • Zavratnik, Simona, 1970- (urednik) 17
 • Završan, Branko (igralec) 197
 • Završki, Tjaša (avtor) 59
 • Zavrtanik Drglin, Tisa (prevajalec) 139
 • Zemljič, Pia (igralec) 198
 • Znanstveni simpozij Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije (2017 ; Sveti Jurij ob Ščavnici) 192
 • Zorc, Gregor, 1977- (igralec) 198
 • Zupan, Peter, 1944- (avtor, avtor dodatnega besedila) 189
 • Zupanc, Nataša, 5.10.1970- (avtor, fotograf) 125, 126
 • Zupančič, Maša (prevajalec) 83, 112
 • Zveza veteranov vojne za Slovenijo. Severnoprimorska. Pokrajinski odbor. Posvet (2015 ; Nova Gorica) 191


 • Žemlja, Maruša (kartograf) 49
 • Žerdin, Ali (avtor) 23
 • Žerovnik, Angelca (avtor dodatnega besedila) 60
 • Žerovnik, Marko (avtor) 60, 127
 • Žgank, Nada (fotograf) 33
 • Žiberna, Aleš (recenzent) 19
 • Žnidaršič, Anja, 1981- (recenzent) 19
 • Žuraj, Mateja (prevajalec) 33, 186
Predmetno kazalo


 • 20.st. 116


 • Abeceda - V otroškem leposlovju 157
 • abecedarije 145
 • Afrika
  • V leposlovju - Spomini 125
  • Življenje - Stripi - Knjige za mladino 50
 • Akvila glej Priskilla
 • Akylas, svetnik, 1.st.n.št. - V leposlovju 61
 • Ameriška kinjiževnost - Romani 77
 • Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 201
 • Andersen, Hans Christian, 1805-1875
  • Biografije - Knjige za otroke 185
  • Literarno ustvarjanje - Knjige za otroke 185
 • Andrej I. Žusemski 186
 • angleški glasbeniki 52
 • angleški igrani filmi 194, 201
 • Antropologija 38
 • Arhitektura - Les - Evropa - Priročniki 49
 • Astrološka znamenja - Kitajska - V otroškem leposlovju 156
 • atlasologija 40
 • Avstrija 49
 • Azija - Potopisi 127


 • Balkanski polotok 110
 • Bartol, Vladimir, 1903-1967 - Literarni komentarji 116
 • Begunci - Družbeni položaj - 2020 - Zborniki 17
 • Belgijski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 195
 • Besede - Knjige za otroke 150
 • biografije 204
 • biografska dokumentarna drama 45
 • biografska drama 201
 • biografski film 201
 • biološka raznovrstnost 149
 • Bit (filozofija) - Ontologija 13
 • Bližnji vzhod 127
 • bolezni 43, 44
 • bolni otroci 43
 • Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini 126
 • bonton 26
 • Bralna pismenost - V otroškem leposlovju 162
 • branje 132, 160
 • bratje in sestre 42, 43
 • Bratje in sestre
  • V leposlovju 71
  • V otroškem leposlovju 159
 • Bridgerton (rodbina) - V leposlovju 97
 • Britanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 201


 • cestni promet 46
 • COVID-19 - Epidemije
  • Družbeni vidik - Zborniki 17
  • Slovenija - 2020 23
 • culture 184
 • cvetlice 137


 • čebelarke 45
 • Čebelarstvo - Severna Makedonija - Video DVD-ji 45
 • čebele 45, 155
 • človek 38
 • Človeško telo - Knjige za otroke 129
 • črni humor 171, 172
 • črnogorska književnost 64
 • čustva 7
 • čustvene posledice 5


 • Darila - V otroškem leposlovju 140
 • De Sade, Donatien Alphonse François glej Sade, Donatien Alphonse François de
 • dečki 143
 • dedovanje 27
 • Dekleta - Odnos do narave - Stripi - Knjige za otroke 153, 154
 • deklice 42, 43, 152
 • Deklice
  • Družina - Stripi - Knjige za mladino 171, 172
  • Vsakdan - Stripi - Knjige za mladino 50
 • demografija 18
 • demografski razvoj 18
 • demokracija 24
 • digitalizacija 30
 • digitalization 30
 • distance learning 30
 • distopije 106
 • dobro počutje 7
 • dogodivščine 165
 • Dojenčki - Knjige za otroke 42
 • dokumentarna drama 45, 201
 • Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 45, 204
 • Dolenjska
  • Prehrambene navade 32
  • Vojaška zgodovina - 1990 - Zborniki 28
 • domača zdravila 44
 • domišljija 185
 • domoznanstvo 184
 • drama 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205
 • drame 128, 194, 196
 • Dreyfus, Alfred, 1859-1935 - V filmu - Video DVD-ji 199
 • drugačnost 143
 • druščine 165
 • družba 184
 • Družbena moč 24
 • družbene razmere 17, 184
 • družbeni sistemi 24
 • družina 7, 42, 43, 50, 143, 159, 163
 • Družina - Nasilje - V leposlovju 71
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 71
 • družinski film 200
 • družinski filmi 128, 193
 • država 7
 • Država 24
 • državna ureditev 184
 • Duhovnost - Priročniki 7
 • duševna higiena 40
 • dvojezične izdaje 156


 • e-izobraževanje glej Elektronsko izobraževanje
 • economic development 184
 • economic systems 184
 • economy 184
 • education 30
 • ekologija 149
 • ekonomski razvoj 184
 • ekonomski sistemi 24, 184
 • Elektronsko izobraževanje 30
 • Epidemija - Psihološki vidik - Zborniki 15
 • Erotika - V leposlovju 87, 88
 • Esej - Matura - Priročniki 54
 • etnologija 34
 • etnološka dediščina 34
 • Evolucija (biologija) 38
 • Evropa 18
 • Evropska unija - Demografske spremembe 18
 • evropski dokumentarni filmi 45
 • evropski igrani filmi 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 205
 • evropski mladinski filmi 193
 • evropski mladinski igrani filmi 200


 • Fantastična bitja - Stripi - Knjige za otroke 153, 154
 • fantastika 164
 • fantazijski filmi 193
 • fantje 163
 • Fantje - V otroškem leposlovju 142
 • filmska režija 204
 • Filozofija politike 25
 • Fitoterapija - Priročniki 44
 • fiziologija 38
 • Folkloristika - Slovenija 33
 • Foucault, Michel, 1926-1984 9
 • francoska filozofija 9
 • francoske filmske igralke 204
 • francoske filmske režiserke 204
 • francoski film 204
 • Francoski igrani filmi
  • Filmska drama - Video DVD-ji 202
  • Filmska komedija - Video DVD-ji 195
  • Zgodovinski film - Video DVD-ji 199


 • Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič, 1809-1852 - "Taras Buljba" - Stripi 2
 • Gorenjska - V leposlovju 60
 • gospodarstvo 184
 • Gozd - Stripi - Knjige za mladino 149
 • gozdne živali 136, 149
 • Grška mitologija - V leposlovju 85
 • Grški bogovi - V leposlovju 85
 • Gun, Katharine, 1974- - V filmu - Video DVD-ji 201


 • Hermannsdóttir, Huida glej Huida Hermannsdóttir (literarna junakinja)
 • Herzog, Werner, 1942- - Potopisi 120
 • hidracija 40
 • Himalaja 123
 • history 184
 • hišni ljubljenci 163
 • horoskopi 156
 • Hrbtenica - Osteopatija - Priročniki 40
 • Hrvaška 49
 • hrvaška književnost 110
 • Hrvaški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 198
 • Huida Hermannsdóttir (literarna junakinja) 99
 • humanitarna dejavnost 122


 • Igra - Pedagogika 31
 • igrani filmi 128, 193, 194
 • Imigranti - Velika Britanija - V leposlovju 102
 • Indija - Potopisi 122
 • Indijci - Velika Britanija - V leposlovju 102
 • indijske redovnice 122
 • Indokina 127
 • Indonezija 127
 • informacijska tehnologija 30
 • informatcs 30
 • informatika 30
 • information technology 30
 • iskanje 136, 142
 • islam 20
 • Italijanski igrani filmi - Zgodovinski film - Video DVD-ji 199
 • izobraževanje 30
 • izposojanje 147
 • Izseljenci - Nemčija - V otroškem leposlovju 162


 • Jadransko morje - Otoki - V mladinskem leposlovju 164
 • Jahanje - V otroškem leposlovju 138
 • janičarji 110
 • Japonsko portretno slikarstvo - V leposlovju 89, 90
 • Jecljanje - V otroškem leposlovju 143
 • Judje - Zgodovina - Maribor - Razstavni katalogi 186
 • Jugoslavija 27
 • Južna Koreja 184


 • Kanadski igrani filmi - Mladinski film - Video DVD-ji 128
 • kartonke 42, 43, 135, 150, 151
 • katoliki 124
 • kazenska odgovornost 27
 • kaznovanje 159
 • kinobalon 128, 200
 • kinologija 163
 • Kirgizija 127
 • Kirka (mitološka junakinja) - V leposlovju 85
 • Kitajska 127
 • kitajske legende 156
 • kitajski horoskop 156
 • Kitajski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 201
 • kitajščina 156
 • Klavir - Učbeniki 51
 • Knjige - V otroškem leposlovju 160
 • knjige igrače 135
 • knjige za dislektike 145
 • knjige za otroke 1
 • Književnost - Matura - Priročniki 54
 • književnost glej Literatura
 • knjižnice 160
 • koledarji 156
 • koloidno srebro 40
 • komedija 195, 197, 200
 • konflikti 5
 • Konji - V otroškem leposlovju 138
 • konvertiti glej Spreobrnjenci
 • koprodukcija 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202
 • koronska kriza 15
 • koroški Slovenci 188
 • Kosovo - Podeželje - V otroškem leposlovju 162
 • Kranjska čebela - V otroškem leposlovju 155
 • krščanski svetniki 61
 • krščanstvo 124
 • Krščanstvo - Rimski imperij - 1.st.n.št. - V leposlovju 61
 • kultura 184
 • kulturna dediščina 33, 34


 • laž 159
 • Laž - V otroškem leposlovju 159
 • learning 30
 • Lennon, John, 1940-1980 - Biografije 52
 • lesarstvo 49
 • lesene gradnje 49
 • lisice 169
 • Literatura - Filozofija kulture 55
 • ljubezen 171
 • Ljubezen - Priročniki 7
 • ljubezenski romani 97
 • ljudska obramba 191
 • local studies 184
 • ločeni starši 5


 • Mačke - Vedenje 10
 • Madagaskar - Potopisi 117
 • Majniška deklaracija 1917 - Posvetovanja 192
 • Malarija 126
 • Malory (rodbina) - V leposlovju 83
 • manevrska struktura narodne zaščite 28
 • Manevrska struktura narodne zaščite Slovenije - Zborniki 29
 • Matematika
  • Matura - Priročniki 36
  • Vaje za srednje šole 36
 • matere in hčere 153, 154
 • Mathias Žusemski 186
 • Medic, Zlata Vokač glej Vokač, Zlata
 • mediji 160
 • meditacija 7
 • meditacije 152
 • Mednarodne migracije - 2020 - Zborniki 17
 • medosebni odnosi 7, 50, 159, 169
 • Medosebni odnosi - V otroškem leposlovju 143
 • medvedi 135
 • Meteorologija - Učbeniki za visoke šole 37
 • migranti 17
 • mladinski filmi 128, 193
 • mladinski igrani filmi 128, 193
 • Mladostniki - Ljubezen - V mladinskem leposlovju 84
 • Množični mediji - Mladina 22
 • Moč - Vaje 6
 • Modiano, Patrick, 1945- 86
 • motnje branja 145
 • motocikli 46
 • Motociklizem - Priročniki 46
 • motoristi 46
 • Motorna kolesa - Prometna varnost - Priročniki 46
 • Možgani 41
 • multivariatne metode 19
 • Muratova, Hatidze, 1964- - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 45
 • murni 155


 • način življenja 31
 • Nadarjenost
  • Družbeni vidik 21
  • V otroškem leposlovju 169
 • namestitev 40
 • Namišljeni prijatelji - Stripi - Knjige za otroke 153, 154
 • narava 38, 149, 153, 154, 155
 • naravno zdravljenje 44
 • Naravno zdravljenje - Priročniki 40
 • navade 132
 • nemški filmski režiserji 120
 • Nemški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 197
 • Nemški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 200
 • Nespečnost - V otroškem leposlovju 136
 • nesreče 159
 • nežnosti 132
 • Nizozemska književnost - Romani 167
 • Nizozemski mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 200
 • Nogomet - V otroškem leposlovju 135
 • nosečnost 42


 • oblikovanje 49
 • obrambna politika 28, 191
 • obutev 34
 • Obuvala - Slovenija 34
 • odgovornost 27
 • Odgovornost - V otroškem leposlovju 163
 • odkrivanke 135
 • Odnosi med spoloma - Teorija izbire 11
 • odpiranke 135
 • Oglaševanje - Slovenija - 1990-2020 47
 • ogrožene rastlinske vrste 149
 • ogrožene živalske vrste 149
 • okolje 149
 • okoljevarstveni ukrepi 149
 • Onesnaževanje okolja - Stripi - Knjige za mladino 149
 • optimizem 152
 • osamosvojitev 188
 • osamosvojitvena vojna 191
 • osebna higiena 132
 • osebna moč 152
 • osebne uzpovedi 40
 • osebnostni razvoj 14
 • Osmansko cesarstvo - Zgodovina - V leposlovju 110
 • otroci 5, 50, 143
 • Otroci
  • Sposobnosti - V otroškem leposlovju 161
  • Vsakdanje življenje - Knjige za otroke 35
  • Vzgoja - Danska 31
 • otrok 27
 • otroška poezija 135, 145
 • otroški filmi 193
 • otroški vrtci 143
 • otroštvo 185


 • Pakistan
  • Domoznanstvo 20
  • Potopisi 20
 • pandemija 15
 • pasje šole 163
 • pesmi za otroke 135, 145
 • Petterson, Per, 1952- - "Ut og stjaele hester" - "Konje krast" 54
 • Picquart, Georges, 1854-1914 - V filmu - Video DVD-ji 199
 • pikapolonica 132
 • pisateljevanje 185
 • planiranje 30
 • planning 30
 • plavanje 156
 • pluralizem 16
 • pogum 153, 154, 159
 • Pohlin, Marko, 1735-1801 - Interpretacija - Zborniki 56
 • polhi 147
 • policija 29
 • Policistke - V leposlovju 99
 • politična oblast 24
 • politične razmere 20
 • Politično nasilje 24
 • pomlad 137
 • Pomlad - V otroškem leposlovju 137
 • pomoč 136, 143, 155
 • Popit, Barbara - Spomini 123
 • Posameznik - Družbeni odnosi - Zborniki 15
 • poslovanje 26
 • postmoderna 16
 • postmoderna literatura 55
 • posvojitve 163
 • poštenost 159
 • Potopisi 108
 • potovanja 127
 • potovanja okoli sveta 142
 • Potovanje - V otroškem leposlovju 142
 • poučno leposlovje 163, 185
 • požrešnost 147
 • pravljice 136, 185
 • prebivalstvo 18
 • Prehlad - Knjige za otroke 43
 • premoženje 27
 • prevare 156
 • Prihodnost - Rusija - V leposlovju 106
 • prijatelji 136, 142
 • Prijatelji - V leposlovju 99
 • prijateljstvo 156, 164
 • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 169
 • priredbe 156
 • Prirovedništvo - Slovenija 33
 • Priscila glej Priskilla
 • Priska glej Priskilla
 • Priskilla, svetnica, 1.st.n.št. - V leposlovju 61
 • prodaja 133
 • programi 30
 • programmes 30
 • Prostitucija - Pariz - V leposlovju 64
 • Prostovoljci - Dobrodelne dejavnosti - Indija 122
 • prva svetovna vojna glej Svetovna vojna 1914-1918
 • prvo vratno vretence 40
 • psi 143
 • Psi - V otroškem leposlovju 163
 • psihologija 38
 • psihološki pritiski 5
 • ptice 137
 • Ptice - V otroškem leposlovju 133
 • ptice selivke 137
 • pustolovski filmi 193
 • pustolovščine 153, 154, 164


 • računalniki 160
 • Raziskovalni tabori - V mladinskem leposlovju 164
 • raziskovanje 142
 • različnost 143
 • Razveza zakonske zveze - Psihološki vidik 5
 • Read, Sally, 1971- - Spreobrnitev - Spomini 124
 • recepti 44
 • reke 156
 • religija 16
 • Religioznost - 20.st. 16
 • resnica 159
 • resničnost 185
 • rešitve 187
 • Rimsko cesarstvo 61
 • rimsko pravo 27
 • risane pravljice 153, 154
 • risane zgodbe 153, 154
 • rojstvo 42
 • romantična komedija 197
 • romantične zgodbe 97
 • ruska književnost 106
 • Ruski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 196


 • Sade, Donatien Alphonse François de, 1740-1814 - Sodni procesi - V leposlovju 64
 • Samopremagovanje 12
 • Samorealizacija 8, 10
 • samorealizacija 14
 • Samospoznavanje - Priročniki 7
 • Samozavedanje - Priročniki 14
 • samozavest 14
 • Samozavest - V otroškem leposlovju 161
 • samozdravljenje 40
 • sanje 152
 • sekularizacija 16
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre
 • simbolika 156
 • Skavti - V mladinskem leposlovju 165
 • skrb za živali 163
 • skrbnik 27
 • skrbništvo 27
 • Slikarji - V leposlovju 89, 90
 • slikopisi 4
 • Slonokoščena obala 50
 • Slovenci
  • Narodna gibanja - 20.st. - Posvetovanja 192
  • Zgodovina - 20.st. - Posvetovanja 192
 • Slovenija
  • Demografske spremembe 18
  • Družbene razmere - 2020 23
  • Osamosvojitev - Knjige za mladino 190
  • Zgodovina
   • 1980-1992 - Knjige za mladino 190
   • 1990 - Zborniki 189
 • Slovenija. Teritorialna obramba
  • 1990 - Zborniki 189
  • Zborniki 191
 • Slovenska arhitektura - Les - 21.st. - Priročniki 49
 • slovenska književnost 116
 • Slovenska književnost
  • Kratka proza 65
  • Mladinska književnost - Kratka proza 148
  • Romani 72
 • slovenska vojska 188
 • Slovenska vojska
  • Organizacija - 1990-1991 - Zborniki 29
  • Zgodovina
   • 1990 - Zborniki 28
   • 1990-1991 - Zborniki 29
   • Zborniki 191
 • Slovenski igrani filmi
  • Filmska drama - Video DVD-ji 198, 205
  • Filmska komedija - Video DVD-ji 197
 • slovenski ljudski pregovori 32
 • slovenski pisatelji 116
 • slovenski politiki 192
 • slovenski umetniki 48
 • Slovensko ljudsko slovstvo - Dolenjska 32
 • slovenščina 156
 • Slovenščina - 18.st. - Slovarji 56
 • Smrekar, Hinko, 1883-1942 - Biografije 48
 • Smučarske skakalnice - Razvoj 53
 • smučarski skakalni centri 53
 • smučarski skoki 53
 • social conditions 184
 • socializem 27
 • society 184
 • Sociobiologija 38
 • sociografija 184
 • sociography 184
 • sorojenci 42
 • South Korea 184
 • spanje 40
 • Spanje - V otroškem leposlovju 132, 136
 • spletni dnevniki 17
 • spolna etika 9
 • Spolnost
  • Sadizem - V leposlovju 64
  • Zgodovina 9
 • spomini 14
 • sports 184
 • sprejemanje 143
 • Spreobrnjenci - Spomini 124
 • sprostitev 7
 • SPSS 19
 • Srbski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 198, 203
 • Sreča - V otroškem leposlovju 133
 • srednji vek 186
 • stari Rim 61
 • Starševstvo - Danska 31
 • Starši - Ločitev - Otroška psihologija 5
 • state system 184
 • statistične metode 19
 • Statistika 19
 • strah 143
 • stripi 1
 • svetniki 61
 • svetopisemske osebe 61
 • svetovanje 14
 • Svetovna vojna 1914-1918 - Dolomiti - V leposlovju 75
 • svetovni nazor 13
 • Svoboda 24
 • Swift, Jonathan, 1667-1745 - "Gulliver's travels" - Stripi 2


 • šole 7, 171, 172
 • Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 202
 • šport 184
 • Štajerska (Slovenija) - Zgodovina - 1990-1991 - Zborniki 29
 • štorklje 169
 • študij na daljavo 30
 • študije 49
 • študije primerov 5
 • Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 201


 • talenti 169
 • teaching methods 30
 • tečaji 169
 • tehnika vožnje 46
 • Tehnologija - Filozofija 3
 • tekmovalnost 169
 • tekmovanja 156
 • teritorialna obramba 29
 • Teritorialna obramba - Zgodovina - Severna Primorska - Zborniki 191
 • težave pri branju 145
 • thriller 201, 202
 • Topovi - V leposlovju 75
 • Totalitarizem - V leposlovju 106
 • tourism 184
 • Trdina, Janez, 1830-1905 32
 • triler 201, 202
 • trobentice 137
 • troli 154
 • turistična ponudba 26
 • turizem 184
 • Turizem
  • Gostoljubje 26
  • Organizacija poslovanja 26
  • Poklicna etika 26
 • Turški vpadi - Slavonija - V leposlovju 110
 • turško cesarstvo 110


 • učne metode 30
 • uganke 187
 • Umetna inteligenca - Filozofija 3
 • Umori - V leposlovju 99
 • Umske sposobnosti - Krepitev - Vaje 41
 • uporaba lesa 49
 • uporništvo 171, 172
 • uspavanje 136
 • Ustna votlina - Bolezni 39


 • v mladinskem leposlovju 137, 147, 152
 • Vampirji - V mladinskem leposlovju 84
 • Varda, Agnès, režiserka, 1928-2019 - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 204
 • varna vožnja 46
 • Varnost 19
 • varstvo narave 155
 • varstvo okolja 149
 • varstvoslovje 19
 • velikani 153
 • velike tiskane črke 4, 157
 • vera 16
 • vijolice 137
 • Virusi - Knjige za otroke 134
 • Virusne infekcije - Zaščitni ukrepi - Knjige za otroke 134
 • vitalnost 6
 • vojaška obramba 28
 • Vojnović, Goran, 1980- - "Figa" 54
 • Vokač Medic, Zlata glej Vokač, Zlata
 • Vokač, Zlata, 1926-1995
  • Biografije 186
  • "Marpurgi" 186
 • volk 136
 • Volk - Stripi - Knjige za mladino 149
 • vožnja 46
 • vračanje 147
 • vragolije 50, 171, 172
 • vrednote 7, 156
 • vrste skrbništva 27
 • vsakdan 171, 172
 • vzgojiteljice 143


 • zakonodaja 27
 • Zakonska zveza - Teorija izbire 11
 • zaupanje 152
 • Zavetišča za živali - V otroškem leposlovju 163
 • zborniki 192
 • zdravilne rastline 44
 • zdravilni čaji 44
 • Zdravniški pregled - Knjige za otroke 43
 • zdravstvene težave 44
 • Zeliščni pripravki - Priročniki 44
 • zgodovina 20, 184
 • Zgodovina - Knjige za otroke 187
 • zgodovinska drama 199
 • zgodovinske romance 97
 • zgodovinski pregledi 9, 186
 • zgodovinski romani 186
 • znanilci pomladi 137
 • zvezde 152
 • zvončki 137


 • Ženske - Zgodovina - Zborniki 21
 • Židje glej Judje
 • živali 135, 147
 • Živali
  • Knjige za otroke 151
  • V otroškem leposlovju 145, 156
 • življenje 185
 • življenjska energija 6
 • življenjska modrost 40, 133, 156
 • Življenjska modrost - V leposlovju 120
 • Žusem 186
 • Žvrkljanje olja 39
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKSNT, 12. 4. 2021