COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNOVOSTI - JUNIJ 2022

Vsebina


1

ZLATI Sveti Rafael v Merrylandsu = The Golden Jubilee of St RaphaelB4s in Merrylands. - Sydney : St RaphaelB4s Slovenian Mission, 2022 ([Thornleigh] : Print2day). - 246 str. : ilustr. ; 30 cm

Prispevki v slov. in angl. - PosveD eno: 50 let slovenske cerkve Sv. Rafaela, 70 let prihoda slovenskih franD iE!kanov v Avstralijo, 70 let revije Misli, 30 let samostojne drE>ave Republike Slovenije

ISBN 978-0-646-85720-6

314.151.3(=163.6)

COBISS.SI-ID 1125785630 SploE!no

2

MAND EK, Marjan
Cufek se umiva / ManD ek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - [12] str. : ilustr. ; 15 cm

1.500 izv.

6,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 110596611

3

NACIONALNI program za kulturo 2022-2029 / [uredile Ignacija Fridl Jarc, UrE!ula Menih Dokl, Simona Mehle]. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo RS, 2022. - 100 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.mk.gov.si. - Opombe z bibliografijo: str. 98-99

ISBN 978-961-6370-32-5

351.854(497.4)"2022/2029"
008(497.4)"2022/2029"

COBISS.SI-ID 108542211

4

SVETINA, Peter, 1970-
Pekarka - pampuE!eD ka / Peter Svetina ; iljustracii Petera E kerla ; pereklala Marjana Klimec'. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2022. - [32] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Debela pekovka. - Cir. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7132-41-0

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 999687711 Filozofija. Psihologija. Okultizem

5

CHESTNUT, Debi
Kako oD istimo svoj dom duhov : praktiD ni nasveti poklicne lovke na duhove / Debi Chestnut ; [prevod Lidija Kreft]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2022 ([BreE>ice] : Primus digitalni tisk). - 215 str. ; 20 cm

Prevod dela: How to clear your home of ghosts & spirits. - Tiskano po naroD ilu. - O avtorici: str. 215

ISBN 978-961-7115-28-4 : 19,90 EUR

133(035)

COBISS.SI-ID 110638595

6

GOROPEVE EK, Andreja
Moja pot do osebne sreD e : 31 dnevni program hvaleE>nosti in mnogo veD / Andreja GoropevE!ek ; [ilustracije Ina GrE>ina]. - 1. izd. - ZreD e : ObD uti sebe, 2022 (Lendava : Center digitalnega tiska Arma). - 269 str. : ilustr. ; 21 cm

O knjigi / UrE!a Young, Katja Breznik, Suzana Grau: str.: 7-10. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-95762-0-5 : 24,90 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 105086979

7

GRUE OVNIK, TomaE>
Midva ne bova reE!ila sveta! : eseji o teorijah zarot / TomaE> GruE!ovnik. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 159 str. ; 19 cm. - (Zbirka Ergo)

O avtorju na zadnji str. ov. - 800 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-01-6496-8 : 9,99 EUR

327.88:1(081)

COBISS.SI-ID 98731523

8

HORSLEY, Pea
Sporazumevanje z E>ivalmi : okrepite vez z E>ivalmi in poglobite povezanost z njimi / Pea Horsley ; prevedel Jurij E eE!et. - Ljubljana : Gnostica, 2022 ([BreE>ice] : Digitalni tisk Primus). - 242 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Preprosto)

Prevod dela: Animal communication made easy. - Tiskano po naroD ilu. - O avtorici: str. 241-242 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 233-236. - PriporoD ena bibliografija in filmi: str. 237-238

ISBN 978-961-229-154-9 : 28,00 EUR

159.929

COBISS.SI-ID 109687555

9

PETAK, UrE!ka
Tvoja pot : sopotnik skozi izkuE!njo E>alovanja / UrE!ka Petak ; [ilustracije Katarina Peterc]. - 1. izd. - Brezovica pri Ljubljani : Zavod Iskreni, 2021 ([Logatec] : Citrus). - 55 str. : ilustr. ; 22 cm

800 izv. - Sopotniku na pot / Radmila PavloviD Blatnik: str. 3-5. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 55

ISBN 978-961-94646-7-0 : 15,90 EUR

159.942.3(02.053.2)

COBISS.SI-ID 84733955

10

SILVA, JoseL, jr.
PrepriD ljive zamisli : Silva UltraMind sistemi : za veD samozavesti, karizme & vpliva / JosC) Silva Jr., Katherine Sandusky, Ed Bernd Jr. ; [prevedli Miha Lukman, Tara PoloviD , Nastja Mesarec ; spremna besedila Brigita Langerholc ... et al.]. - Ljubljana : Chiara, 2022 ([Ljubljana] : Itagraf). - 283 str. ; 21 cm

Prevod dela: Persuasive thoughts. - Tiskano po naroD ilu. - Z UltraMindom bo in je bolje in bolje / Brigita Langerholc: str. 277-281. - Spremna besedila / Klemen MiheliD , Jose Silva Jr., Ed Bernd Jr.: str. 282-283. - O avtorjih: str. 23-25

ISBN 978-961-7060-81-2 : 24,60 EUR

159.922(035)

COBISS.SI-ID 107890179

11

VESELI samorog : kartonka z zavihki / ilustrirala Samara Hardy ; [prevedla Metka Bartol]. - [1. natis]. - [Ljubljana : HiE!a knjig, HKZ, 2022]. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Prva D ustva)

Prevod dela: Happy unicorn. - 1.500 izv. - Knjiga z zavihki. - Kolofon na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7133-80-6 : 9,95 EUR

159.9(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 82363907

12

E=ALOSTNI samorog : kartonka z zavihki / ilustrirala Samara Hardy ; [prevedla Metka Bartol]. - [1. natis]. - [Ljubljana : HiE!a knjig, HKZ, 2022]. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Prva D ustva)

Prevod dela: Sad unicorn. - 1.500 izv. - Knjiga z zavihki. - Kolofon na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7133-81-3 : 9,95 EUR

159.9(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 823649312 Verstvo

13

JAERSCHKY, Jayadev
Jogoda : Joganandove energizacijske vaje : temelji na uD enju Paramhanse Joganande : tehnika, filozofija, dnevna praksa, afirmacije : ozdravite in spremenite svoje E>ivljenje / Jayadev Jaerschky ; [prevod Irma KukoviD ]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Gaia planet, 2022. - 228 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Yogoda Yogananda's energization exercises. - Leto izida v CIP-u: 2021. - 500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7079-27-2 : 29,90 EUR

233-852.5Y

COBISS.SI-ID 103378691

14

SNOJ, Vid
Postila za Davida / Vid Snoj. - Ljubljana : KUD Logos, 2022 (Begunje : Cicero). - 206 str. : ilustr. ; 20 cm. - (KUD Logos ; 83)

400 izv. - Bibliografija: str. 191-199 in v opombah na dnu str. - Summary

ISBN 978-961-7155-05-1 : 20,00 EUR

27-278:32
27-243.32/.35

COBISS.SI-ID 105039363

15

YANCEY, Philip
Kje je Bog, kadar boli? / Philip Yancey ; [prevedla E=iva Hren]. - Log pri Brezovici : DruE!tvo ZaE>ivi E>ivljenje, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 284 str. ; 22 cm

Prevod dela: Where is God when it hurts?. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 279-284

ISBN 978-961-94878-5-3 : 21,90 EUR

27-185.3
111.84:27

COBISS.SI-ID 10153779533 Gospodarstvo

16

FOSSEY, Suzanne
Ko odrastemo, bomo --- astronavti : [velike sanje za majhne ljudi] / [Suzanne Fossey ; ilustracije Junissa Bianda ; prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - [24] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: I'm going to be an astronaut. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Nasl. v kolofonu: Ko odrastemo, bomo astronavti. - Avtorica navedena v kolofonu. - Dodatek k nasl. v kolofonu in na ov.

ISBN 978-961-00-5030-8 : 8,90 EUR

331.54(02.053.2)
629.78-05(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 88279811

17

KOROE EC, Martin, 1979-
Umetnost bogastva : Fortuna : da vaE! denar dela za vas. Rast in kriza sta priloE>nost. Ustvarimo milijon milijonarjev : aktualni primeri in izraD uni, na razmerah v Sloveniji / Martin KoroE!ec. - 2. izd. - Maribor : RdeD a oranE>a, 2022. - 284 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-94779-3-9 : 37,00 EUR

336.74(035)
130.2(035)

COBISS.SI-ID 104578563

18

TESTANIERE, Alenka
Inovativni pristop k oblikovanju ponudbe kulturnega turizma : primer IpavD eve hiE!e : magistrsko delo / Alenka Testaniere. - PortoroE> : [A. Testaniere], 2013. - IX, 79 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Aleksandra Brezovec. - Bibliografija: str. 74-79. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. na Primorskem, Fak. za turistiD ne E!tudije - Turistica

338.48-6:7/8

COBISS.SI-ID 1446622

19

WILLOW, Marnie
Ko odrastemo, bomo --- inE>enirji : [velike sanje za majhne ljudi] / [Marnie Willow ; ilustracije Junissa Bianda ; prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - [24] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: I'm going to be an engineer. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Nasl. v kolofonu: Ko odrastemo, bomo inE>enirji. - Avtorica navedena v kolofonu. - Dodatek k nasl. v kolofonu in na ov.

ISBN 978-961-00-5028-5 : 8,90 EUR

331.54(02.053.2)
62-051(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 88280323

20

WILLOW, Marnie
Ko odrastemo, bomo --- veterinarji : [velike sanje za majhne ljudi] / [Marnie Willow ; ilustracije Junissa Bianda ; prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - [24] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: I'm going to be a vet. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Nasl. v kolofonu: Ko odrastemo, bomo veterinarji. - Avtorica navedena v kolofonu. - Dodatek k nasl. v kolofonu in na ov.

ISBN 978-961-00-5029-2 : 8,90 EUR

331.54(02.053.2)
636.09-051(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 8828057934 Pravo

21

DUH, Mojca
StrateE!ki in pravni vidiki nasledstva druE>inskega podjetja / Mojca Duh, Andreja Primec. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV ZaloE>ba, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 178 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 159-178

ISBN 978-961-247-488-1 : 48,00 EUR

347.65:334.722.24

COBISS.SI-ID 99671043

22

ERBEE=NIK, AnE>e
Uvod v kazensko procesno pravo Republike Slovenije in Evropske unije / AnE>e ErbeE>nik, Zlatan DeE>man. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV ZaloE>ba, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 568 str. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 511-553 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-487-4 : 97,00 EUR

343.1(4:497.4)
821.124'02-84

COBISS.SI-ID 98847235

23

IGLID AR, Albin
Zakonodajna politika / Albin IgliD ar. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV zaloE>ba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 517 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pravna obzorja ; 56)

300 izv. - Bibliografija: str. 495-507 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali. - Summary: Legislative policy

ISBN 978-961-247-477-5 : 88,00 EUR

340.134

COBISS.SI-ID 76188163

24

SLOVENIJA. Zakoni itd.
Kazenski zakonik : (KZ-1) : z novelo KZ-1I / uvodna pojasnila Miha E epec ; [stvarno kazalo Ciril KerE!manc, SaE!a Kmet, Miha E epec]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV ZaloE>ba, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 387 str. ; 21 cm. - (Uvodna pojasnila)

300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-483-6 : 146,00 EUR

343.2/.7(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 95917827

25

SLOVENIJA. Zakoni itd.
Stvarnopravni zakonik : (SPZ) : z novelama SPZ-A in SPZ-B / uvodna pojasnila Miha Juhart ; [stvarno kazalo NeE>a PogorelD nik Vogrinc]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV ZaloE>ba, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 176 str. ; 21 cm. - (Uvodna pojasnila)

Nasl. v CIP-u: Stvarnopravni zakonik (SPZ). - 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-491-1 : 156,00 EUR

347.2(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 104866051

26

SLOVENSKO predsedovanje Svetu Evropske unije = Slovenian Presidency of the Council of the European Union / [besedilo in izbor fotografij Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje ; fotografije E=an Kolman ... et al.]. - Ljubljana : Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, 2022. - [97] str. : ilustr. ; 31 cm

500 izv. - Na nasl. str. tudi: Si2021.eu

ISBN 978-961-6435-69-7

341.176:005.742(4)"2021"

COBISS.SI-ID 101049603

27

ZUPAND ID , BoE!tjan M.
O Evropskem sodiE!D u za D lovekove pravice : kritiD na retrospektiva (1998-2019) / BoE!tjan M. ZupanD iD ; [prevod BlaE> BabiD ]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV zaloE>ba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - 363 str. ; 25 cm

Prevod dela: On the European Court of Human Rights. - 300 izv. - Bibliografija: str. 347-358 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-433-1 : 198,00 EUR

342.727:347.99(4)"1998/2019"

COBISS.SI-ID 30407347236 Socialno delo

28

VKLJUD UJOD A enakost v trE>ni ekonomiji : socialno vkljuD evanje mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje / DuE!an Rutar (ured.) ; [avtorji DuE!an Rutar ... [et al.] ; fotografije Rok Kralj ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Kamnik : CIRIUS, 2022 (Kamnik : Starkamen). - 268 str. : ilustr. ; 20 x 21 cm

400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Project summary

ISBN 978-961-95087-3-2

364.614.2-053.6(082)
316.4.063.3

COBISS.SI-ID 10477568337 Vzgoja

29

KLAND AR, Apolonija
Matematika steD e! : priroD nik z vajami / Apolonija KlanD ar ; [fotografije Foto Viktor]. - 1. natis. - [E=iri] : samozal., 2020 (E=irovnica : Medium). - 196 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Cornucopia ; zv. 3)

800 izv. - Podatek o izd. v CIP-u. - Podatek o zbirki v CIP-u. - Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-961-290-904-8 : 25,00 EUR

37.091.3:51(035)

COBISS.SI-ID 14561539

30

SMERNICE za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih : priroD nik za strokovnjake / Mateja Vintar Spreitzer ... [et al.] ; [urednica Mateja Vintar Spreitzer ; fotografije Bigstock ; ilustracije E=iga Okorn]. - Slovenska izd., 2. natis. - Ljubljana : Nacionalni inE!titut za javno zdravje, 2021 ([Kranj] : E=nidariD ). - 53 str. : ilustr. ; 26 cm

Dostopno tudi na: https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/zasloni. - O avtorjih: str. 52-53. - 30.000 izv. - Bibliografija: str. 46-51

ISBN 978-961-6945-55-4 : brezplaD no

37.018.1:004(035)
004.353-053.2(035)
004.738.5-053.2(035)

COBISS.SI-ID 8758425951 Matematika

31

LINEARNA algebra in vektorska analiza / Janez E=erovnik ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojniE!tvo, 2022 ([Ljubljana] : Camera). - VII, 250 str. : ilustr. ; 24 cm

350 izv. - Recenzenta Matija Cencelj, Darja Rupnik Poklukar. - Bibliografija: str. 245-246. - Kazalo

ISBN 978-961-6980-86-9 : 12,00 EUR

512.64(075.8)
514.742.4(075.8)

COBISS.SI-ID 9789593957/59 Biologija. Rastlinstvo. E=ivalstvo

32

BOLE, Petra, 1973-
Svet opraE!evalcev / Petra Bole, Ivan Esenko, Andrej E alehar ; fotografija Ivan Esenko. - 1. izd. - Radovljica : Muzeji radovljiE!ke obD ine, 2022 ([Ljubljana] : Present). - 184 str. : fotogr. ; 29 cm

Fotogr. na spojnih listih. - 400 izv. - O avtorjih: str. 174-178. - SoE>itje za trajnostni razvoj / Damijan Dolinar: str. 14. - Knjigi na pot / Andrej Gogala: str. 172. - Bibliografija: str. 182

ISBN 978-961-6687-22-5 : 19,00 EUR

595.7:581.162.3
581.162.3

COBISS.SI-ID 100074499

33

NEVERJETNA biodiverziteta Slovenije = Incredible biodiversity of Slovenia / uredila Davorin Tome, Maja OpaliD ki Slabe ; [avtorji fotografij Alen Ploj ... [et al.] ; prevod GRENS TIM, Alkemist prevajalske storitve]. - 1. izd. = 1st ed. - Ljubljana : Nacionalni inE!titut za biologijo = National Institute of Biology, 2022. - 264 str. : ilustr. ; 33 cm

Ov. nasl.: Neverjetna = Incredible

ISBN 978-961-7144-15-4

574.1(497.4)(084.12)

COBISS.SI-ID 103299331

34

VIDEME EK, BoE!tjan
Zadnji dve : Najin in Fatu : reE!evanje vrste na robu izumrtja / BoE!tjan VidemE!ek, Maja Prijatelj VidemE!ek ; fotografije MatjaE> Krivic ; [spremna beseda Gregor MajdiD ; zemljevida iStock]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2022 ([Ljubljana] : Primitus). - 349 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Spremna beseda / Gregor MajdiD : str. 337-343. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 345-346

ISBN 978-961-7136-29-6 : 26,90 EUR

502.172:599.722
592/599

COBISS.SI-ID 10702054761 Medicina

35

AVIV, Jonathan E., 1960-
Odpravite teE>ave z E>elodD no kislino : 28-dnevni program prepreD evanja in zdravljenja refluksa / Jonathan Aviv ; [prevedla [!] Andrej PozniD ]. - BreE>ice : Primus, 2022 ([BreE>ice] : Primus digitalni tisk). - 290 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: The acid watcher diet. - Tiskano po naroD ilu. - O avtorju: str. 289-290. - Bibliografija: str. 269-285

ISBN 978-961-7129-76-2 : 29 EUR

616.329/.33-008.22(035)
615.874.2:616.329/.33-008.22(035)
641.56:616.329/.33-008.22(083.12)

COBISS.SI-ID 105453827

36

HO, Vincent, gastroenterolog
Zdravo D revesje pri otroku : E>e od prvega dne : prepreD ite pojav alergij, okrepite dojenD kov imunski sistem in poskrbite za njegovo zdravo D revesje / Vincent Ho ; [prevod Sara MenaE!e Jensterle]. - Izola : Vita, 2022. - XI, 240 str. : tabele ; 22 cm

Prevod dela: Healthy baby gut. - 300 izv. - O avtorju na prelim. str.

ISBN 978-961-95350-6-6 (trda vezava) : 24,95 EUR
ISBN 978-961-95350-7-3 (broE!.)

616-056.43-053.2

COBISS.SI-ID 96482819

37

WILLIAM, Anthony
Medicinski medij. OD istite se in ozdravite : postopki zdravljenja za ljudi, ki trpijo zaradi tesnobe, depresije, aken, ekcemov, lymske borelioze, teE>av s prebavili, moE>ganske megle, teE>av s telesno teE>o, migrene, napihnjenosti, vrtoglavice, luskavice, cist, utrujenosti, sindroma policistiD nih jajD nikov, fibroidov, okuE>b seD il, endometrioze in avtoimunskih obolenj / Anthony William ; [prevedel Jernej Zoran]. - BreE>ice : Primus, 2022 ([BreE>ice] : Digitalni tisk Primus). - 757 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: Medical medium. Cleanse to heal. - O avtorju: str. 757 in na zadnjem zavihku ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7129-70-0 : 39,00 EUR

615.874.24(035)

COBISS.SI-ID 10208179562+66/69 Tehnika. Razne industrije in obrti

38

LEPE I svet [Garnitura] : druE>abna igra. - Ljubljana : Borzen, [2020?]. - 1 garnitura : karton, les, barve ; v E!katli, 26 x 26 x 5 cm + navodilo

DruE>abna igra. - Za 2 - 4 igralce. - Garnitura vsebuje igralno ploE!D o iz 4 delov, 100 rumenih papirnatih igralnih kart, 20 zelenih papirnatih igralnih kart, 20 rdeD ih papirnatih igralnih kart, leseno kocko in 4 lesene figure. - IzobraE>evalna igraD a. - Na embalaE>i naziv TE (trajnostna energija). - Od 6. leta. - Igra za veD igralcev

794:688.72

COBISS.SI-ID 1556880163 Kmetijstvo

39

BOLE, Petra, 1973-
E=iveti skupaj : o D ebeli in D loveku / Petra Bole ; fotografija Ivan Esenko, Miran KambiD ; [ilustracije Andrejka D ufer]. - 1. izd. - Radovljica : Muzeji radovljiE!ke obD ine, 2021 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 303 str. : ilustr. ; 29 cm

O avtorici: str. 292. - Fotogr. na spojnih listih. - 300 izv. - Bibliografija: str. 302-303

ISBN 978-961-6687-19-5 : 29,00 EUR

638.142.38(497.4):7.04(084.12)
638.1(497.4)(091)
77.04:638.12(084.12)

COBISS.SI-ID 90107907

40

E=ENKO, Marjeta
Reja ovc in koz / Marjeta E=enko ; [fotografije arhiv BF ... et al.]. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : KmeD ki glas, 2022 (tisk v Sloveniji). - 141 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 140-141

ISBN 978-961-203-527-3 : 21 EUR

636.3(035)

COBISS.SI-ID 10386406764 Gospodinjstvo

41

MOJA kremna peciva / [urednik] Martina MoriD ; fotograf Natalija MilodanoviD]. - 1. izd. - Zagreb : Gospodarski list, 2022 ([ZapreE!iD] : Alka print). - 224 str. : ilustr. ; 21 cm. - (KnjiE>nica DruE>ina in gospodarstvo ; 41)

Spiralna vezava. - Kazalo

ISBN 978-953-6824-48-9 : 14,90 EUR

641.85(083.12)

COBISS.SI-ID 1009308197 Umetnost. Arhitektura. Slikarstvo

42

The COMMON in community : seventy years of cooperative centres as social infrastructure = Skupno v skupnosti : sedemdeset let zadruE>nih domov kot druE>bene infrastrukture / [texts, besedila BlaE> Babnik Romaniuk ... [et al.] ; editors, urednici Martina MaleE!iD , Asta VreD ko ; infographics, infografike Anja Delbello, AljaE> Vesel ; photos, fotografije Jana Jocif ; translations into English, prevod v angleE!D ino Andreja E alamon VerbiD ]. - Ljubljana : The Museum of Architecture and Design = Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2021 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 246 str. : ilustr. ; 28 cm

O avtorjih in urednikih: str. [250-253]. - Besedilo v slov. in angl. - 700 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6669-74-0 : 32,00 EUR

725.835(083.824)

COBISS.SI-ID 63080707

43

DEU, E=iva, arhitektka
Ograje : oE>ivijo lepoto prostora okrog nas / E=iva Deu ; [fotografije Viktor E=igon ... et al.]. - Ljubljana : KmeD ki glas, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 159 str. : ilustr. ; 25 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 158

ISBN 978-961-203-523-5 : 27,90 EUR

725.962(497.4)

COBISS.SI-ID 91944451

44

LIKOVNI ex tempore slikarjev zgodovinskih mest Slovenije / [uredila Anita KoleE!a ; fotografije Kvirina Martina Zupanc, Anita KoleE!a, arhiv zgodovinskih mest]. - E entjur : JSKD ObmoD na izpostava, 2021 ([Grobelno] : Prograf). - [26] str. : barvne ilustr. ; 27 cm

Ov. nasl. - 250 izv. - Avtorji likovnih del: Kristina Bevc, Viktorija Nendl, Danilo Jereb, BlaE>enka Rocco, DuE!anka Prah, Franc SimoniD , Mojmir Plevnik - MojD , Milan Lamovec, Ivo Brodej, Zdravko Purgar

75(497.4)(083.824)

COBISS.SI-ID 110749187

45

PODOVAC, Dragan
Moja pot : retrospektivna razstava Dragana Podovca : [6. marec - 8. april 2020], Galerija Zgornji trg, E entjur / [postavitev razstave Dragan Podovac, Martin D ater in Ivo Brodej]. - E entjur : ObD ina, 2020 ([E entjur] : Papirna galanterija FerleE>). - [20] str. : fotogr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Del dodatka k nasl. naveden v kolofonu. - 150 izv. - Likovna kritika / Anamarija Stibilj E ajn: str. 1 - 2

75(497.4)(083.824)

COBISS.SI-ID 11070003578 Glasba

46

BERTONCELJ, GaE!per, 1978-
The brush book : igrati bobne z metlicami / GaE!per Bertoncelj. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2021- . - Zv. <1-> : ilustr., note ; 28 cm

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. - 2021. - O avtorju: str. 46

ISBN 978-961-94847-3-9
ISBN 978-961-94847-2-2 (zv. 1)

780.62(035)

COBISS.SI-ID 78799107796/799 E port

47

DRAB, JoE>e
Osnove planinstva : z znanjem varneje v gore / JoE>e Drab ; [risbe in skice Branko Ivanek]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2022. - 181 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 180-181

ISBN 978-961-6870-78-8 : 24,90 EUR

796.52(075)

COBISS.SI-ID 108381699

48

KOLENC, Olga
Poti do kamnitih src / Olga Kolenc ; [avtorica fotografij Olga Kolenc ; spremna beseda Rafael Terpin]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2022 (Ljubljana : Schwarz print). - 199 str. : ilustr. ; 25 cm

Spremna beseda Rafaela Terpina na zadnji str. ov. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6870-77-1 : 24,90 EUR

796.52(497.47)(036)

COBISS.SI-ID 1056977958 Jezikoslovje. Literarna teorija

49

JESENOVEC, Ana, 1960-
KnjiE>evnost na maturi 2023 : [maturitetno gradivo kot pripomoD ek zahtevanih znanj po katalogu] / Ana Jesenovec, Jaka LenardiD . - MengeE! : Ico, 2022 ([Jastrebarsko] : Og grafika). - 240 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka PriroD niki / Ico ; E!t. 91)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 235-237

ISBN 978-961-7143-09-6 : 19,70 EUR

821.09:37.091.27:373.5
37.091.27:821.09:373.5

COBISS.SI-ID 99658755

50

PERKO, Janja, 1958-
SlovenE!D ina na ustni maturi 2023 : priroD nik / Janja Perko, Marjana Hodak. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (Nova Gorica : Grafika SoD a). - 244 str. : ilustr. ; 30 cm

1.700 izv. - Bibliografija: str. 243-244. - Kazala

ISBN 978-961-01-6433-3 : 19,95 EUR

82.0
37.091.27:821.09:373.5(035)
37.091.27:811.163.6:373.5(035)

COBISS.SI-ID 107095043

51

TORKAR-PapeE>, Katarina
Esej na maturi 2023 / Katarina Torkar PapeE>, Drago MegliD . - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (Nova Gorica : Grafika SoD a). - 215 str. : ilustr. ; 24 cm

Na zadnji str. ov. tudi: Maturitetno branje 2023. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. 215

ISBN 978-961-01-6432-6 : 15,90 EUR

82.0-4:37.091.27
821.09:37.091.27:373.5

COBISS.SI-ID 106625283

52

VOGEL, Jerica
SlovenE!D ina na pisni maturi : razD lembe neumetnostnih besedil / Jerca Vogel, Marjana Hodak, Silva Kastelic ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. prenovljena izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (Nova Gorica : Grafika SoD a). - 202 str. : ilustr. ; 30 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5581-2 : 11,50 EUR

811.163.6(075.3)(076)
37.091.27:811.163.6:373.5

COBISS.SI-ID 9115187582-1/2 Poezija. Dramatika

53

GREGORID Gorenc, Barbara
Kolibri in tigri / Barbara GregoriD Gorenc ; ilustrirala Andreja GregoriD . - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 47 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka MuE!nica)

500 izv.

ISBN 978-961-6994-98-9 : 23,95 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 98410499

54

GRUM, Slavko
Dogodek v mestu Gogi : igra v dveh dejanjih / Slavko Grum. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 111 str. ; 19 cm

5.300 izv.

ISBN 978-961-01-6509-5 : 9,99 EUR

821.163.6-2

COBISS.SI-ID 100483843

55

H2SO4 : zbirka slovenske uporniE!ke poezije / [izbral in uredil Igor Saksida]. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 133 str. : ilustr. ; 22 cm. - (KnjiE>na zbirka Beletrina)

Ilustr. na notr. str. ov. - 800 izv. - Klofuta intimnega uporniE!tva / Igor Saksida: str. 120-127. - Bibliografija: str. 130-131

ISBN 978-961-284-862-0 : 21,00 EUR

821.163.6-194

COBISS.SI-ID 107230979

56

IBSEN, Henrik, 1828-1906
Nora (HiE!a lutk) / Henrik Ibsen ; [prevod Darko D uden]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 171 str. ; 19 cm

Izv. stv. nasl.: Et dukkehjem. - 5.300 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-6511-8 : 9,99 EUR

821.113.5-2

COBISS.SI-ID 100490243

57

KAUR, Rupi
Moje telo, moj dom / [besedilo in ilustracije] Rupi Kaur ; [prevedla Frida D rmelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 188 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Home body. - 1.500 izv. - O avtorici: str. [191]

ISBN 978-961-01-6518-7 : 22,98 EUR

821.111(71)-1

COBISS.SI-ID 102464515

58

SMOLE, Dominik
Antigona / Dominik Smole. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 150 str. ; 19 cm

6.500 izv.

ISBN 978-961-01-6512-5 : 14,99 EUR

821.163.6-2

COBISS.SI-ID 100480003

59

SOPHOCLES
Antigona / Sofokles ; [prevedel Kajetan Gantar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 87 str. ; 19 cm

5.800 izv.

ISBN 978-961-01-6510-1 : 9,99 EUR

821.14'02-21

COBISS.SI-ID 10048230782-3 Romani

60

BIZJAK, Bojan, 1959-
Tuje naroD je : roman / Bojan Bizjak. - BreE>ice : Primus, 2022 ([BreE>ice] : Primus digitalni tisk). - 257 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk po naroD ilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7129-81-6 : 25,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 108913411

61

BRUNEC, Boris, 1965-
Balkanska lepotica / Boris Brunec. - KupE!inci : Zavod Droplja, 2022. - 312 str. ; 22 cm

Tiskano po naroD ilu. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-95441-4-3 : 31,60 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 105168643

62

COBEN, Harlan, 1962-
Sorodstvene vezi / Harlan Coben ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022. - 366 str. ; 20 cm

O avtorju: [368]. - Prevod dela: The match. - Tisk po naroD ilu

ISBN 978-961-00-5207-4 (trda vezava) : 32,99 EUR
ISBN 978-961-00-5208-1 (broE!.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 109409539

63

CONNELLY, Michael, 1956-
Zakon nedolE>nosti / Michael Connelly ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 381 str. ; 23 cm

Prevod dela: The law of innocence. - Tiskano po naroD ilu. - O avtorju: str. [383]

ISBN 978-961-00-5191-6 (trda vezava) : 34,99 EUR
ISBN 978-961-00-5192-3 (broE!.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 107926531

64

CURWOOD, James Oliver
Nazaj v boE>jo deE>elo in druge zgodbe / James Oliver Curwood ; [prevod Jasmina Hercog]. - E marjeE!ke Toplice : Stella, 2022 (E marjeE!ke Toplice : Stella). - 148 str. ; 21 cm

Prevod dela: Back to God's country and other stories. - Tiskano po naroD ilu. - O avtorju: str. 5-6. - PoveD ani tisk

ISBN 978-961-246-838-5 : 29,90 EUR

821.111(73)-32

COBISS.SI-ID 98552067

65

D EHOV, Anton PavloviD , 1860-1904
Drama na lovu : (resniD na zgodba) / A. P. D ehov ; prevedel Borut KraE!evec. - Ljubljana : LUD E erpa, 2022 ([Begunje] : Cicero). - 229 str. ; 21 cm. - (Zbirka KlasiD na E!erpa ; 76)

Prevod dela: Drama na ohote. - 500 izv. - O Drami na lovu / Borut KraE!evec: str. 228-229

ISBN 978-961-6699-95-2 : 19,00 EUR

821.161.1-311.2

COBISS.SI-ID 107081987

66

DOUGLAS, Claire, novinarka
Izginulo dekle / Claire Douglas ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022. - 318 str. ; 20 cm

Prevod dela: Local girl missing. - Tisk po naroD ilu. - O avtorici: str. [320]

ISBN 978-961-00-5203-6 (trda vezava) : 29,99 EUR
ISBN 978-961-00-5204-3 (broE!.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 109322499

67

DRISCOLL, Teresa
Opazujem te / Teresa Driscoll ; [prevod Klaudija VuD ko]. - Izola : Meander, 2022. - 310 str. ; 22 cm

Prevod dela: I am watching you. - 300 izv. - O avtorici: str. [315]

ISBN 978-961-7101-99-7 : 30,00 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 94609411

68

DUSSE, Karsten
Otrok v meni E>eli moriti D ujeD e : upoD asnjen kriminalni roman / Karsten Dusse ; [prevedla Anja Furlan]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 416 str. ; 20 cm

Prevod dela: Das Kind in mir will achtsam morden. - Tiskano po naroD ilu

ISBN 978-961-00-5195-4 (trda vezava) : 34,99 EUR
ISBN 978-961-00-5196-1 (broE!.)

821.112.2-312.4

COBISS.SI-ID 107811587

69

EVARISTO, Bernardine, 1959-
Dekle, E>enska druga_i / Bernardine Evaristo ; prevod [in spremna beseda] Katja ZakrajE!ek. - Ljubljana : Cankarjeva zaloE>ba, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 454 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 124)

Prevod dela: Girl, woman, other. - Nasl. v kolofonu in na ov.: Dekle, E>enska, druga_i. - 500 izv. - O E>enskah in o drugih drugih / Katja ZakrajE!ek: str. 433-454. - Booker Prize, 2019

ISBN 978-961-282-548-5 : 37,99 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 106960387

70

FOLEY, Gaelen
Moj nevarni vojvoda / Gaelen Foley ; prevod Olga E tuhec. - 1. izd. - Ljubljana : HiE!a knjig, HKZ, 2022. - 541 str. ; 22 cm

Prevod dela: My dangerous duke. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broE!.

ISBN 978-961-7172-41-6 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7172-42-3 (broE!.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 105794307

71

FRANCES, Michelle
Fant / Michelle Frances ; [prevod Matejka KriE>an]. - JurE!inci : LYNX, 2022 (tiskano v EU). - 399 str. ; 22 cm

Prevod dela: The boyfriend. - BroE!. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naroD ilu. - O avtorici: str. 396

ISBN 978-961-7134-51-3 (trda vezava) : 35,00 EUR
ISBN 978-961-7134-52-0 (broE!.) : 25,00 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 106606851

72

FREDERICKS, Mariah
Smrt ameriE!ke lepotice / Mariah Frederich ; [prevod Ana A. Strle]. - Izola : Meander, 2022. - 232 str. ; 22 cm

Prevod dela: Death of an American beauty. - 300 izv. - "3. del serije o Jane Prescott" --> avtoriD ina spletna stran

ISBN 978-961-7170-02-3 : 28,00 EUR

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 96483075

73

GREEN, John, 1977-
Will Grayson, Will Grayson / John Green, David Levithan ; [prevedla Nina Dekleva ; spremna beseda Rok Kravanja]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 329 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Will Grayson, Will Grayson. - 1.200 izv. - OdraE!D anje je ful gej! / Rok Kravanja: str. 321-329

ISBN 978-961-01-6415-9 : 29,99 EUR

821.111-93-311.2

COBISS.SI-ID 105503491

74

HALLETT, Janice
Smrt med vrsticami / Janice Hallett ; [prevedla Suzana PeD nik]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 487 str. ; 20 cm

Prevod dela: The appeal. - Tiskano po naroD ilu

ISBN 978-961-00-5189-3 (trda vezava) : 36,99 EUR
ISBN 978-961-00-5190-9 (broE!.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 107296771

75

HARPER, Elodie
VolD ji brlog / Elodie Harper ; prevod Esther Kogoj. - 1. izd. - Ljubljana : HiE!a knjig, HKZ, 2022. - 460 str. ; 22 cm

Prevod dela: The wolf den. - 700 izv. broE!., 250 izv. trda vezava. - "... prvi del trilogije ..." --> ov.

ISBN 978-961-7172-30-0 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7172-31-7 (broE!.)

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 102005251

76

HAZELWOOD, Ali
Ljubezenska hipoteza / Ali Hazelwood ; [prevedla Barbara Golubovac Golob]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 350 str. ; 23 cm

Prevod dela: The love hypothesis. - Tiskano po naroD ilu. - O avtorici: str. [351]

ISBN 978-961-00-5193-0 (trda vezava) : 34,99 EUR
ISBN 978-961-00-5194-7 (broE!.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 107618307

77

HILL, Susan, 1942-
MoE> na sliki / Susan Hill ; [prevod Matejka KriE>an]. - JurE!inci : LYNX, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 128 str. ; 22 cm

Prevod dela: The man in the picture. - BroE!. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naroD ilu. - O avtorici: str. 126

ISBN 978-961-7134-49-0 (trda vezava) : 26,00 EUR
ISBN 978-961-7134-50-6 (broE!.) : 16,00 EUR

821.111-312.9

COBISS.SI-ID 106605571

78

JAZBINE EK, Ernest
Od hlapca do --- : roman / Ernest JazbinE!ek. - Ljubljana : samozal. E. JazbinE!ek, 2022 (Grosuplje : RepovE>). - 391 str. ; 24 cm

350 izv.

ISBN 978-961-94372-4-7 : 35,50 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 106405891

79

JUSTINEK, Terezija
TeE>a E>ivljenja / Terezija Justinek. - JurE!inci : LYNX, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 368 str. ; 22 cm

Tiskano po naroD ilu. - BroE!. izd. meri 21 cm. - O pisateljici Zinki / SaE!a E ega CrniD : str. 363-364

ISBN 978-961-7134-53-7 (trda vezava) : 34,00 EUR
ISBN 978-961-7134-54-4 (broE!.) : 24,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 106608131

80

KNEEN, Krissy, 1968-
Trikrat pokopana : potovanja s pepelom moje stare matere / Krissy Kneen ; prevedla Meta Osredkar ; [fotografije Krissy Kneen in osebni arhiv]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : MiE!, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 325 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

Prevod dela: The three burials of Lotty Kneen. - 500 izv. - PoveD ani tisk. - O avtorici: str. 325. - Bibliografija: str. 323-324

ISBN 978-961-272-550-1 : 35,95 EUR

821.111(94)-312.6

COBISS.SI-ID 107293443

81

KUM, Erika
Kot cvetlice : 1. knjiga / Erika Kum. - StraE>a : samozal. E. Kum, 2021 (E marjeE!ke Toplice : Stella). - 327 str. ; 21 cm

Ov. nasl. - Tiskano po naroD ilu. - Za mladino in odrasle

ISBN 978-961-07-0858-2 : 34,90 EUR

821.163.6-312.9

COBISS.SI-ID 84567299

82

KUE AR, Nani
V vrtincu omame / Nani KuE!ar. - 2. natis. - E marjeE!ke Toplice : Stella, 2022 (E marjeE!ke Toplice : Stella). - 200 str. ; 21 cm

Tiskano po naroD ilu

ISBN 978-961-246-840-8 : 28,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 100640003

83

LE Tellier, HervC)
Anomalija / HervC) Le Tellier ; prevedla Janina Kos. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 365 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: L'anomalie. - 800 izv. - O avtorju: str. 364. - Prix Goncourt, 2020

ISBN 978-961-01-6517-0 : 34,99 EUR

821.133.1-311.2
821.133.1-312.9

COBISS.SI-ID 101840643

84

LEVY, Marc, 1961-
Zaljubljeni duh / Marc Levy ; [prevedla E pela Tomec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 284 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Ghost in love. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-6501-9 : 29,99 EUR

821.133.1-31

COBISS.SI-ID 104506883

85

MADDEN-Mills, Ilsa
KupD ija s fantom / Ilsa Madden-Mills ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022. - 347 str. ; 20 cm

Prevod dela: Boyfriend bargain

ISBN 978-961-00-5199-2 (trda vezava) : 32,99 EUR
ISBN 978-961-00-5200-5 (broE!.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 108698883

86

MAJID, Miodrag
Otroci zla / Miodrag MajiD ; [prevedla Tanja BulajiD]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (Nova Gorica : Grafika SoD a). - 439 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Deca zla. - 1.200 izv. - Bralec bralcu / SiniE!a PaviD: str. 431-433. - O romanu Otroci zla / Gojko BoE>oviD: str. 434-437

ISBN 978-961-01-6507-1 : 34,99 EUR

821.163.41-312.4

COBISS.SI-ID 104794883

87

MALEYY, Josephine
TemaD na skrivnost / Josephine Maleyy. - Prevalje : samozal., 2022- . - Zv. <1-> ; 21 cm

Tiskano po naroD ilu

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2022. - 321 str.

ISBN 978-961-07-1034-9 (zv.1) : 19,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 100503555

88

MARTIN, Charles, 1969-
Skrbnik besedil / Charles Martin ; [prevod Sonja Uran E inigoj]. - Izola : Meander, 2022. - 299 str. ; 22 cm

Prevod dela: The letter keeper. - 300 izv.

ISBN 978-961-7101-98-0 : 30,00 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 94607875

89

MAY, Nicola, 1966-
Darilo Cockleberry Baya / Nicola May ; [prevod Petra Julia Ujawe]. - Izola : Meander, 2022. - 278 str. ; 22 cm

Prevod dela: The gift of Cockleberry Bay. - 300 izv. - 3. del serije z originalnim nasl. Cockleberry Bay --> spletna str. zaloE>nika

ISBN 978-961-7170-01-6 : 30,00 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 96191747

90

MCCALL Smith, Alexander, 1948-
Nadarjeni gospod Varg / Alexander McCall Smith ; prevedel Jure Potokar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 267 str. ; 21 cm. - ([Detektiv Varg] ; 2)

Prevod dela: The talented Mr Varg. - Podatek o zbirki iz spleta. - Ilustr. na spojnih listih. - BroE!. izd. meri 20 cm. - 1.300 izv. - "Skandinavski blanc" --> ov.

ISBN 978-961-261-664-9 (trda vezava) : 37,99 EUR
ISBN 978-961-261-665-6 (broE!.) : 17,99 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 107372291

91

MCEWAN, Ian, 1948-
Stroji kot jaz : stroji kot jaz in ljudje kot vi / Ian McEwan ; [prevedla Ana BariD Moder]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva zaloE>ba, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 311 str. ; 21 cm

Prevod dela: Machines like us. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-546-1 : 32,99 EUR

821.111-312.9

COBISS.SI-ID 106039555

92

MEANEY, Roisin
Obletnica / Roisin Meaney ; [prevedla Marja Novak VogriD ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 421 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: The anniversary. - 900 izv.

ISBN 978-961-01-6291-9 : 34,99 EUR

821.111(417)-311.2

COBISS.SI-ID 103341571

93

NJATIN, Lela B.
Samski blok / Lela B. Njatin. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva zaloE>ba, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 199 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-282-537-9 : 24,99 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 97497091

94

O'LEARY, Sara
E=ivljenje po meni / Sara O'Leary ; [prevod Sara MenaE!e Jensterle]. - Izola : Meander, 2022. - 123 str. ; 22 cm

Prevod dela: The ghost in the house. - 300 izv. - O avtorici: str. 123

ISBN 978-961-7101-97-3 : 28,00 EUR

821.111(71)-311.2

COBISS.SI-ID 94612227

95

OPREE NIK, Marija
Ugrabljena nevesta : roman / Marija OpreE!nik. - LaE!ko : samozal., 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 280 str. ; 24 cm

200 izv.

ISBN 978-961-07-1018-9

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 99177475

96

PAVLID , Natalija
E=enske v ogledalu : [hD i, babica, stara mama in mami --- E!tirje odsevi ene druE>ine] / Natalija PavliD . - 1. izd. - Kamnik : samozal. N. PavliD , 2022 ([Dob] : Grafika 3000). - 204 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naroD ilu. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-07-1043-1 : 18,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 101213443

97

POWERS, Richard, 1957-
Razvejenje / Richard Powers ; prevedel Andrej E. Skubic. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 735 str. ; 22 cm. - (KnjiE>na zbirka Beletrina)

Prevod dela: The overstory. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku E!D itnega ov. - Pulitzer Prize for Fiction, 2019

ISBN 978-961-284-864-4 : 34,00 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 106106115

98

REID, Taylor Jenkins
Malibu / Taylor Jenkins Reid ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Ljubljana : HiE!a knjig, HKZ, 2022. - 429 str. ; 22 cm

Prevod dela: Malibu rising

ISBN 978-961-7172-36-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-7172-37-9 (broE!.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 105402627

99

SHALVIS, Jill
Le enkrat v E>ivljenju / Jill Shalvis ; prevod Anja Radaljac. - 1. izd. - Ljubljana : HiE!a knjig, HKZ, 2022. - 379 str. ; 22 cm. - (Lucky Harbor / Jill Shalvis ; knj. 9)

Prevod dela: Once in a lifetime. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broE!.

ISBN 978-961-7172-43-0 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7172-44-7 (broE!.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 105794819

100

STARRITT, Alexander
Mi, Nemci / Alexander Starritt ; [prevod Mateja Malnar E tembal]. - Izola : Meander, 2022 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 158 str. ; 22 cm

Prevod dela: We Germans. - 300 izv. - Dayton Literary Peace Prize, 2021

ISBN 978-961-7170-00-9 : 28,00 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 96193795

101

SVETEK, Irena, 1975-
Beli volk / Irena Svetek. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 371 str. ; 22 cm. - (KnjiE>na zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku E!D itnega ov.

ISBN 978-961-284-865-1 : 27,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 106106371

102

E TEGER, AleE!
Bogovi se nam smejijo / AleE! E teger. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 275 str. ; 22 cm. - (KnjiE>na zbirka Beletrina ; 548)

Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - Avtorjeva bibliografija na zadnjem zavihku E!D itnega ov.

ISBN 978-961-284-863-7 : 24,00 EUR

821.163.6-32(081)

COBISS.SI-ID 106106627

103

VALJAVEC, Janko
Grobar / Janko Valjavec. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2021 (tiskano v Evropi). - 163 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kriminalni romani / Amalietti & Amalietti)

Tiskano po naroD ilu. - PoveD ani tisk

ISBN 978-961-7036-68-8 : 17,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 65486595

104

WOOLF, Virginia
Ponedeljek ali torek : zbirka kratkih zgodb / Virginia Woolf ; [prevod MaruE!a BraD iD ]. - E marjeE!ke Toplice : Stella, 2021 (E marjeE!ke Toplice : Stella). - 75 str. ; 22 cm

Prevod dela: Monday or Tuesday. - Tiskano po naroD ilu. - Vsebina: ; HiE!a duhov ; DruE!tvo ; Ponedeljek ali torek ; Nenapisan roman ; Godalni kvartet ; Modra in zelena ; Kew gardens ; MadeE> na steni

ISBN 978-961-246-837-8 : 36,90 EUR

821.111-32

COBISS.SI-ID 87546883

105

YOUNG, Samantha
Jutri boE! moj / Samantha Young ; [prevedla Mateja Grajzar]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022. - 493 str. ; 20 cm

O pisateljici: str. [491]. - Prevod dela: Here with me. - Tisk po naroD ilu. - "Prvi del sage o druE>ini Adair" --> ov. spredaj

ISBN 978-961-00-5205-0 (trda vezava) : 36,99 EUR
ISBN 978-961-00-5206-7 (broE!.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 10932275582-4/9 Eseji. Satire. Potopisi. Spomini

106

DANAE NJI vic v naE!i druE>ini / [uredili Lucija D akE! ... [et al.] ; ilustracije Tomas de la Trinidad de Zarate Bravo de Laguna]. - 1. izd. - Brezovica pri Ljubljani : Zavod Iskreni, 2021 ([Logatec] : Citrus). - 68 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-94646-6-3 : 14,90 EUR

821.163.6-7

COBISS.SI-ID 78330371

107

DESTOVNIK, Karel, 1922-1944
Kajuh : dopisovanja / [spremna E!tudija, urejanje in opombe] MiklavE> Komelj ; [angleE!ki in nemE!ki prevod Tina Habith]. - Maribor : Litera, 2022 (Ravne na KoroE!kem : SIJ ZIP Center). - 356 str. : ilustr., portreti ; 31 cm + popravka. - (Zbirka Kajuh 100 ; 4)

500 izv. - Izdano ob stoletnici rojstva Karla Destovnika - Kajuha (13. december 1922 - 22. februar 1944) --> str. 1. - Pomen Kajuhove korespondence / [MiklavE> Komelj]: str. 9-21. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung. - Kazalo

ISBN 978-961-7135-47-3

821.163.6-6
821.163.6.09-6:929Destovnik K.
929Destovnik K.

COBISS.SI-ID 104245507

108

JANE=EKOVID , Damijan, 1995-
Iz pekla do E>ivljenja. Knj. 2, Bitka z depresijo / Damijan JanE>ekoviD . - 1. izd. - Trbovlje : 5KA, Katapult, 2022. - 285 str. ; 21 cm

Tiskano po naroD ilu

ISBN 978-961-95779-0-5 : 21,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 106944515

109

LANGERHOLC E=ager, Brigita
Do cilja in naprej / Brigita Langerholc ; napisal Jure AleksiD ; [spremni besedili UrE!ka Henigman, Marjan Ogorevc ; fotografija avtorice Janez Marolt]. - Ljubljana : Chiara, 2022 ([Ljubljana] : Itagraf). - 201 str. : ilustr., sl. avtorice ; 22 cm. - (Zbirka Osebno / Chiara)

200 izv. trda vezava, 800 izv. broE!. - Duh je neomejen: z jasno vizijo se lahko dvignemo z dna / Marjan Ogorevc: str. 194-195. - Zgodba vseh nas / UrE!ka Henigman: str. 196-197. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7060-79-9 (trda vezava) : 25,00 EUR
ISBN 978-961-7060-80-5 (broE!.)

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 106370307

110

OSTERMAN, Dejan, 1981-
Ljuba moja Mici : pr(a)va ljubezen med drugo svetovno vojno / Dejan Osterman. - 1. izd. - Trbovlje : 5KA, Katapult, 2022. - 243 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naroD ilu

ISBN 978-961-95779-1-2 : 21,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 106398211

111

RAJAR, Rudolf
Profesor terorist : pustolovska, E>ivljenjska in znanstvena pripoved / Rudi Rajar ; [fotografije osebni arhiv Rudija Rajarja]. - DomE>ale : Silapa, 2022 ([BreE>ice] : Digitalni tisk Primus). - 379 str., 80 str. barvnih pril. ; 24 cm

600 izv. - O avtorju na zavihkih ov. in na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 377-379

ISBN 978-961-07-1033-2 : 28 EUR

821.163.6-311.3

COBISS.SI-ID 10501017982C Leposlovje za otroke do 9. leta

112

BEVC, Cvetka
Poletje z utrinki / Cvetka Bevc ; iIustrirala Malgosia ZajDc. - Ljubljana : Sodobnost International, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 137 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka D udaE!ke prigode)

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7132-45-8 : 24,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 105373187

113

CABEZA, Anna, 1960-
Sestre Skorja, detektivska agencija. Skrivnost brancinov / Anna Cabeza ; ilustracije Toni Batllori ; prevod iz katalonE!D ine Veronika Rot. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 91 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Les germanes CrostC3 i el misteri dels llobarros. - 500 izv. - O avtorici: str. [95]

ISBN 978-961-6994-94-1 : 23,00 EUR

821.134.1-93-312.4

COBISS.SI-ID 96792579

114

CABEZA, Anna, 1960-
Sestre Skorja, detektivska agencija. Skrivnost zapuE!D enega pasjega kakca / Anna Cabeza ; ilustracije Toni Batllori ; prevod iz katalonE!D ine Veronika Rot. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 84 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Les germanes CrostC3 i el misteri de la tifa de gos abandonada. - 500 izv. - O avtorici: str. [87]

ISBN 978-961-6994-93-4 : 23,00 EUR

821.134.1-93-322.4

COBISS.SI-ID 96792067

115

CERVERA i NogueLs, Jordi, 1959-
D arovnije maD ka Roka / besedilo Jordi Cervera ; ilustracije NC:ria Coll ; prevod Tina Furlan. - Ljubljana : Salve, 2022 (tiskano v Sloveniji). - [28] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Mladinska knjiE>nica / Salve ; 77)

Prevod dela: El gat Roc fa mC gia. - 300 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-289-134-3 : 18,80 EUR

821.134.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 100962051

116

CHOUX, Nathalie
Pozdravljena, mala D ebelica! / [Nathalie Choux ; prevedla in priredila Manica DemE!ar ; ilustrirala Nathalie Choux]. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Bonjour petite abeille!. - 1.500 izv. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - Slikanica s premiD nimi deli

ISBN 978-961-7082-79-1 : 13,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 86541315

117

CHOUX, Nathalie
Pozdravljena, zdravnica! / [Nathalie Choux ; prevedla in priredila Manica DemE!ar ; ilustrirala Nathalie Choux]. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Bonjour docteur!. - 1.500 izv. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - Slikanica s premiD nimi deli

ISBN 978-961-7082-78-4 : 13,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 86540803

118

CHOUX, Nathalie
Pozdravljeno, malo letalo! / [Nathalie Choux ; prevedla in priredila Manica DemE!ar ; ilustrirala Nathalie Choux]. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Bonjour petit avion!. - 1.500 izv. - Ov. nsl. - Avtorica navedena v kolofonu. - Slikanica s premiD nimi deli

ISBN 978-961-7082-77-7 : 13,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 86539267

119

DONALD, Alison
Moj ljubki bikec / avtorica Alison Donald ; ilustracije Alex Willmore ; [prevod Barbara MajcenoviD Kline]. - Maribor : Skrivnost, 2022. - [27] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: AdoraBULL. - 400 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7048-67-4 : 20,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 101965571

120

DUBISY, Lucille
Kdo se boji Velike modre poE!asti? / Lucille Dubisy ; [ilustrirala] Emma de Woot ; [prevedla Katja Bergles Bricman]. - 1. natis. - Ljubljana : HiE!a knjig, HKZ, 2022. - [25] str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Qui a peur de Lulu Boursouflu?. - 600 izv.

ISBN 978-961-7172-23-2 : 21,90 EUR

821.133.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 101407235

121

ENGLER, Michael
Prijatelja in jajce / [besedilo] Michael Engler ; [ilustracije] JoC+lle Tourlonias ; [prevod Ina BoE!]. - Ljubljana : Kres, 2022 ([Koper] : Primorskitisk.si). - [25] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Wir zwei und das Ei. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju na prelim. str.

ISBN 978-961-250-113-6 : 16,95 EUR

821.112.2-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 93767683

122

FULTON, Julie
DomiE!ljava gospa Stanislava / Julie Fulton ; ilustrirala Jona Jung ; prevedla Aleksandra Kocmut. - Ljubljana : Lipa, 2022 ([Koper] : Primorskitisk.si). - [27] str. : ilustr. ; 25 cm. - (StraE!no smeE!ne zgodbice)

Prevod dela: Vain Dorothy Jane. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95544-5-6 : 15,95 EUR. - ISBN 978-1-84886-198-5!

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 94218499

123

HERZOG, Anna
DojenD ek v maminem trebuhu / [besedilo] Anna Herzog ; [ilustracije] JC6elle Tourlonias ; [prevedla Alexandra Natalie Zaleznik]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2022 ([Ljubljana] : Primitus). - [31] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Ein Baby in Mamas Bauch. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih str.

ISBN 978-961-6882-98-9 : 23,90 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 81430019

124

IGRIVI kuE>ki / [ilustracije Joel in Ashley Selby ; prevod Mojca BenediD iD ]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022. - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Playful puppies. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-5000-1 : 6,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 84876803

125

LAGERCRANTZ, Rose
Se vidiva, ko se sreD ava / [besedilo] Rose Lagercrantz in [ilustracije] Eva Eriksson ; prevedla Danni StraE>ar. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 152 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Vi ses nC$r vi ses. - 500 izv.

ISBN 978-961-7178-00-5 : 22 EUR

821.113.6-93-32

COBISS.SI-ID 102380035

126

LAGERCRANTZ, Rose
E=ivljenje po E>eljah Dani / [besedilo] Rose Lagercrantz in [ilustracije] Eva Eriksson ; prevedla Danni StraE>ar. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 105 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Livet enligt Dunne. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-99-6 : 22 EUR

821.113.6-93-32

COBISS.SI-ID 102378499

127

LAPRUN, Amandine, 1980-
Vrt / Amandine Laprun ; [prevedla in priredila Manica DemE!ar ; ilustrirala Amandine Laprun]. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Jardin. - 1.500 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-7082-76-0 : 13,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 86476291

128

MAND EK, Marjan
Cufek se E>oga / ManD ek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - [12] str. : ilustr. ; 15 cm

1.500 izv.

6,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 110603267

129

MAND EK, Marjan
Cufek E!teje / ManD ek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - [12] str. : ilustr. ; 15 cm

1.500 izv.

6,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 110600451

130

MARBEHANT, CC)cile
KokoE!ka Hana / [besedilo CC)cile Marbehant ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevod Barbara Kregar]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Grahovac, [2021] ([natisnjeno v Maleziji]). - [12] str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Hannah, the hen. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Velike tiskane D rke

ISBN 978-961-7108-80-4 : 2,50 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 68692483

131

MARBEHANT, CC)cile
Metulj Bertek / [besedilo CC)cile Marbehant ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevod Barbara Kregar]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Grahovac, [2021] ([natisnjeno v Maleziji]). - [12] str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Bert, the butterfly. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Velike tiskane D rke

ISBN 978-961-7108-78-1 : 2,50 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 68689667

132

MARBEHANT, CC)cile
OvD ka Lenka / [besedilo CC)cile Marbehant ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevod Barbara Kregar]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Grahovac, [2021] ([natisnjeno v Maleziji]). - [12] str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Leon, the sheep. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Velike tiskane D rke

ISBN 978-961-7108-79-8 : 2,50 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 68692227

133

MARBEHANT, CC)cile
Papagaj BoE>o / [besedilo CC)cile Marbehant ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevod Barbara Kregar]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Grahovac, [2021] ([natisnjeno v Maleziji]). - [12] str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Bozo, the parrot. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Velike tiskane D rke

ISBN 978-961-7108-77-4 : 2,50 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 68689155

134

MARBEHANT, CC)cile
Tiger Tim / [besedilo CC)cile Marbehant ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevod Mojca MiheliD ]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Grahovac, [2021] ([natisnjeno v Maleziji]). - [12] str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Tim, the tiger. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Velike tiskane D rke

ISBN 978-961-7108-82-8 : 2,50 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 68694019

135

MARBEHANT, CC)cile
VeveriD ek LeE!ek / [besedilo CC)cile Marbehant ; ilustracije Gabriel Cortina ; prevod Barbara Kregar]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Grahovac, [2021] ([natisnjeno v Maleziji]). - [12] str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Crunch, the squirrel. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Velike tiskane D rke

ISBN 978-961-7108-81-1 : 2,50 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 68692995

136

MISLEJ, Drago
Abecedne aukarije / napisal Drago Mislej - Mef ; ilustrirala Ana Iza Sajko. - Izola : Grlica, 2022 ([Koper] : Primorskitisk.si). - [53] str. : ilustr. ; 31 cm

O avtorjih: str. [52-53]. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-244-393-1 : 28,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 96482563

137

NA kmetiji / [ilustracije Giusi Capizzi ; prevod Mojca BenediD iD ]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022. - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: On the farm

ISBN 978-961-00-4999-9 : 6,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 84875267

138

PALOMAR, Eva, 1990-
DobrodoE!la, Eli / napisala in ilustrirala Eva Palomar ; [prevod Marjeta Prelesnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2022 ([Ljubljana] : Primitus). - [29] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Benvinguda, Lupe. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Nagrada Lazarillo za najboljE!o slikanico, 2017

ISBN 978-961-6882-99-6 : 21,90 EUR

821.134.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 89312003

139

PERCIVAL, Tom, 1977-
Nevidni / Tom Percival ; prevedla Maja Ropret. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - [30] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6994-86-6 : 22,00 EUR

821.111-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 71274755

140

PINDAR, Heather
Pozor, pozor Hudozobke! / napisala Heather Pindar ; ilustrirala Susan Batori ; [prevedla Tanja Rojc]. - Ljubljana : Lipa, [2022] ([Koper] : Primorskitisk.si). - [27] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Beware the Mighty Bitey. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95544-6-3 : 16,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 94226179

141

PIRRONE, Francesca
Mala knjiga prijaznosti / Francesca Pirrone ; [prevod iz angleE!D ine Maja Jug Hartman]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2022 ([Ljubljana] : Primitus). - [49] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Graag gedaan. - 700 izv. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7163-01-8 : 18,00 EUR

821.131.1-93-34
177.1(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 93807363

142

RIPPIN, Sally
Hej, Jaka!. Gasilsko vozilo / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Barbara MajcenoviD Kline]. - Maribor : Skrivnost, 2022. - 42 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Hey Jack! The fire truck. - 350 izv.

ISBN 978-961-7048-70-4 : 16,90 EUR

821.111(94)-93-32

COBISS.SI-ID 108509443

143

SMITH, Emily S.
Kako objeti kaktus / avtorica Emily S. Smith ; ilustracije Aleksandra Szmidt ; [prevod Barbara MajcenoviD Kline]. - Maribor : Skrivnost, 2022. - [32] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: How to hug a cactus. - 400 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorici in ilustratorki: str. 32

ISBN 978-961-7048-68-1 : 20,90 EUR

821.111-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 101966851

144

ULYEVA, Elena
JeE>kov dom, ko pride poletje / besedilo Elena Ulyeva ; ilustracije Daria Parkhaeva ; [prevedla Metka Bartol]. - 1. natis. - Ljubljana : HiE!a knjig, HKZ, 2022. - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The hedgehog's home for summer. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7133-83-7 : 19,90 EUR

821.161.1-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 89442563

145

VALETID , E=iga
SuperVid. Epizoda 1, Past v razredu / E=iga ValetiD ; ilustriral Jaka VukotiD . - 1. izd., 1. natis. - Dob : MiE!, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 62 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka SuperVid)

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-547-1 : 26,95 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 102689539

146

VIDMAR, Janja, 1962-
Zala in totalna zmeE!njava / Janja Vidmar ; ilustriral Matej De Cecco. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri DomE>alah : MiE!, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 58 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zala Zgaga ; del 4)

700 izv.

ISBN 978-961-272-555-6 : 26,95 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 108924419

147

VRHOVNIK, Gregor, 1969-
Micka iE!D e sreD o / Gregor Vrhovnik ; ilustrirala NataE!a BorenoviD. - 1. natis. - E kofljica : samozal. G. Vrhovnik, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 112 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Mickine dogodivE!D ine)

2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-07-0866-7 : 27,99 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 84823043

148

WHITCHER, Camille
Luna in meseD ev zajec / [ilustrirala in napisala] Camille Whitcher ; [prevedla Esther Daniela Kogoj]. - 1. natis. - Ljubljana : HiE!a knjig, HKZ, 2022. - [29] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Luna and the moon rabbit. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7172-32-4 : 21,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 10256717182M Leposlovje za otroke od 13. leta dalje

149

GUTIELRREZ, Pablo, 1978-
Bergeracov sindrom : junaE!ka tragikomedija v treh dejanjih / Pablo GutiC)rrez ; slovenski prevod Andrej Turk. - Ljubljana : Salve, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 158 str. ; 23 cm

Prevod dela: El sC-ndrome de Bergerac. - 300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Nagrada EdebC), 2021

ISBN 978-961-289-142-8 : 17,60 EUR

821.134.2-93-311.2

COBISS.SI-ID 104666371

150

HARVEY, Helen
Emmy na potezi / Helen Harvey ; prevedla Brigita Orel ; [spremna beseda Rok Gumzej]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : MiE!, 2022 ([Ljubljana] : JanuE!). - 239 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Emmy levels up. - 700 izv. - Od gejmerja do svetovalca o digitalni zasvojenosti : spremna beseda / Rok Gumzej: str. 235-239. - O avtorici: str. [240]

ISBN 978-961-272-549-5 : 28,95 EUR

821.111-93-311.2

COBISS.SI-ID 105381891

151

HCRA, Daniel
TarD a / Daniel HC6ra ; [prevod Andrea PotoD nik]. - Maribor : Skrivnost, 2022. - 117 str. : avtorj. sl. ; 22 cm

Prevod dela: Auf dich abgesehen. - O avtorju: str. 5. - 350 izv.

ISBN 978-961-7048-69-8 : 21,00 EUR

821.112.2-93-311.2

COBISS.SI-ID 106680835

152

OMAHEN E ikonja, Nejka
Vihar v meni / Nejka Omahen E ikonja ; [spremna beseda Barbara KreE!]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : MiE!, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 357 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

700 izv. - Viharji v nas : spremna beseda / Barbara KreE!: str. 351-356. - PoveD ani tisk

ISBN 978-961-272-546-4 : 29,95 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 102389763

153

SILVERA, Adam
Na koncu oba umreta / Adam Silvera ; [prevedel Jure E eE!et]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022. - 325 str. ; 20 cm

Prevod dela: They both die at the end

ISBN 978-961-00-5201-2 (trda vezava) : 29,99 EUR
ISBN 978-961-00-5202-9 (broE!.)

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 10908365182P Leposlovje za otroke od 10. do 13. leta

154

BLYTON, Enid
Pet prijateljev. Na potepu / Enid Blyton ; [prevedla Ladeja Godina KoE!ir]. - 3. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 173 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pet prijateljev ; 10)

Prevod dela:The famous five. Five on a hike together. - 2.500 izv. - O avtorici: str. 173

ISBN 978-961-01-6474-6

821.111-93-311.3

COBISS.SI-ID 105496579

155

BLYTON, Enid
Pet prijateljev. S kolesi na pot / Enid Blyton ; [prevedla Ksenja Samide]. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 179 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pet prijateljev ; 8)

Prevod dela: The famous five. Five get into trouble. - 2.500 izv. - O avtorici: str. 179

ISBN 978-961-01-6475-3 : 19,99 EUR

821.111-93-311.3

COBISS.SI-ID 104278275

156

BLYTON, Enid
Pet prijateljev. Skrivnost fantomskega vlaka / Enid Blyton ; [prevedla Irena Samide]. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 185 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pet prijateljev ; 7)

Prevod dela: The famous five. Five go off to camp. - 2.500 izv. - O avtorici: str. 185

ISBN 978-961-01-6476-0 : 19,99 EUR

821.111-93-311.3

COBISS.SI-ID 102244099

157

BLYTON, Enid
Pet prijateljev. V pasti / Enid Blyton ; [prevedla Irena Samide]. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 185 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pet prijateljev ; 9)

Prevod dela: The famous five. Five fall into adventure. - 2.500 izv. - O avtorici: str. 185

ISBN 978-961-01-6478-4 : 19,99 EUR

821.111-93-311.3

COBISS.SI-ID 104669443

158

BLYTON, Enid
Pet prijateljev. Znova na Kirrinovem otoku / Enid Blyton ; [prevedla Irena Samide]. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 179 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pet prijateljev ; 6)

Prevod dela: The famous five. Five on Kirrrin island again. - 2.500 izv. - O avtorici: str. 179

ISBN 978-961-01-6477-7 : 19,99 EUR

821.111-93-311.3

COBISS.SI-ID 100144131

159

CARNAVAS, Peter
Slon / [avtor in ilustrator] Peter Carnavas ; [prevod Andrea PotoD nik]. - Maribor : Skrivnost, 2022. - 169 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The elephant. - O avtorju: str. [170]. - 350 izv.

ISBN 978-961-7048-66-7 : 24,90 EUR

821.111(94)-93-311.2

COBISS.SI-ID 98873091

160

GMEHLING, Will, 1957-
Poletje na bazenu / Will Gmehling ; prevedla Alexandra Natalie Zaleznik. - 1. izd., 1. natis. - Dob : MiE!, 2022 ([Maribor] : Evrografis). - 141 str. ; 21 cm. - (Zbirka SreD anja)

Prevod dela: Freibad. - 650 izv. - O avtorju: str. [142]. - Deutscher Jugendliteraturpreis, 2020

ISBN 978-961-272-551-8 : 27,95 EUR

821.112.2-93-311.2

COBISS.SI-ID 108107267

161

GRIFFITHS, Andy, 1961-
52-nadstropna hiE!ica na drevesu / Andy Griffiths ; ilustriral Terry Denton ; prevedla Veronika Rot Gabrovec. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri DomE>alah : MiE!, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 329 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The 52-storey treehouse. - 850 izv. - Na hrbtu knjige tudi: 4. knjiga. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju in ilustratorju na prelim. str.

ISBN 978-961-272-545-7 : 29,95 EUR

821.111(94)-93-7

COBISS.SI-ID 101256707

162

HESSELBERG, Erik, 1914-
Kon-Tiki in jaz / Erik Hesselberg ; [prevedel Janko Tavzes]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1952 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 93 str. : ilustr. ; 21 cm. - (KnjiE>nica Sinjega galeba ; 3)

Prevod dela: Kon-Tiki og jeg

821.113.5-992
910.4(265)

COBISS.SI-ID 953345

163

KARLOVE EK, Boris
Anabel 2 / Boris KarlovE!ek ; [ilustratorja Tinkara in Maks Mak]. - Ig : Kiroja, 2022. - 174 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Aktualna knjiga)

300 izv.

ISBN 978-961-95143-4-4 (broE!.) : 22,99 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 105829891

164

LEDENT, Michel
Game over = Konec igre. Buc buc / risba Midam in Adam ; scenarij Midam, Adam in Noblet ; barve AngC(le ; [prevedel Boris Perme]. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2022. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Game over. 3, Gouzi gouzi gouzi. - Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-6145-97-8 : 16,95 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 96368387

165

MORRIS, 1923-2001
BodeD a E>ica v preriji / risba Morris ; scenarij RenC) Goscinny ; [prevedel Boris Perme]. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2022. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lucky Luke)

Prevod dela: Des barbelC)s sur la prairie. - 300 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6145-98-5 : 16,95 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 96382467

166

MORRIS, 1923-2001
Na sledi bratom Dalton / risba Morris ; scenarij RenC) Goscinny ; [prevedel Boris Perme]. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2022. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lucky Luke)

Prevod dela: Sur la piste des Dalton. - 300 izv. - llustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6145-99-2 : 16,95 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 96384003

167

PEARSON, Luke
Hilda in ptiD ja parada / Luke Pearson ; prevod BoE!tjan Gorenc. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2022 (natisnjeno v EU). - [48] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Hilda and the bird parade. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-261-660-1 : 22,99 EUR

084.11(02.053.6)

COBISS.SI-ID 102222339

168

PILKEY, Dav, 1966-
Stripovski klub MaD jega mulca / napisal in ilustriral Dav Pilkey kot Grega BradaD in Klemen KoD ar ; pobarval Jose Garibaldi ; [prevedel in priredil BoE!tjan Gorenc]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika SoD a). - 173 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Stripovski klub MaD jega mulca ; knj. 1)

Prevod dela: Cat Kid Comic Club. - 3.000 izv. - Na nasl. str. tudi: Stripi iz hiE!ke na drevesu ponosno predstavljajo. - O avtorju: str. [176]

ISBN 978-961-01-6491-3 : 19,99 EUR

821.111(73)-93-32
084.11

COBISS.SI-ID 104651011

169

SFAR, Joann, 1971-
GraE!D ina. Somrak / scenarij Joann Sfar in Lewis Trondheim ; risba Joann Sfar in KerascoC+t ; barve Walter ; prevod Izar LunaD ek. - 1. natis. - Izola : Graffit ; Ljubljana : Zavod Stripolis, 2022. - 200 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Donjon. CrC)puscule. - 400 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95097-8-4 (Zavod Stripolis) : 24,95 EUR. - ISBN 978-961-61452-3-7!

084.11

COBISS.SI-ID 95939587

170

TELGEMEIER, Raina
Sestrici / Raina Telgemeier ; barve Braden Lamb ; [prevod Matej Frece]. - Izola : Grlica, 2022 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 197 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Sisters. - 500 izv. - O avtorici: str. [201]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-244-390-0 : 24,50 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 94216707

171

ZEP
Titeuf. Zakon ulice / Zep ; [prevedla E pela E=akelj]. - Izola : Graffit, 2022. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Titeuf. La loi du prC)au. - Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-6145-96-1 : 16,95 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 94766083929 E=ivljenjepisi

172

BABNIK, Gabriela
TiE!ina, polna vetra / Gabriela Babnik. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 421 str. ; 22 cm. - (KnjiE>na zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku E!D itnega ov. - Bibliografija: str. 420-421

ISBN 978-961-284-866-8 : 27,00 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 106105347

173

BONTE, Mojiceja
Alma : la mondo antau la hejma sojlo / Mojiceja Bonte ; ilustris Polona Kosec ; [esperantigis Marija Nikolaja RoE>ej]. - 1a eld. - Celje : Osrednja knjiE>nica, 2021 ([Celje] : Grafika ZlateD an). - [27] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Alma : svet pred domaD im pragom. - Zvd. na sprednjih spojnih listih. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6557-10-8 : 12,00 EUR

929Karlin A. M.(02.053.2)
821.163.6-93-32=822
087.5

COBISS.SI-ID 78741763

174

BONTE, Mojiceja
Alma : die Welt vor der HaustCnica, 2021 (gedruckt in Slowenien). - [27] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Alma. - Zvd. na sprednjih spojnih listih, besedilo na zadnji notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6557-11-5 : 12,00 EUR

929Karlin A. M:(02.053.2)
821.163.6-93-32=112.2
087.5

COBISS.SI-ID 83932163

175

GAY Forden, Sara
HiE!a Gucci : senzacionalna zgodba o umoru, norosti, bliE!D u in pohlepu / Sara Gay Forden ; [prevedla Slavica Jesenovec PetroviD in Borut PetroviD Jesenovec]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 462 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The house of Gucci. - Tiskano po naroD ilu. - O avtorici: str.457. - Bibliografija: str. 449-456

ISBN 978-961-00-5197-8 (trda vezava) : 38,99 EUR
ISBN 978-961-00-5198-5 (broE!.)

821.111(73)-312.6

COBISS.SI-ID 107927299

176

IBRAHIMOVID, Zlatan
Adrenalin / Zlatan IbrahimoviD [in Luigi Garlando ; prevedla MaE!a Sitar]. - 1. izd. - TrE>iD : UD ila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 272 str. ; 23 cm

Prevod dela: Adrenalina. - Tiskano po naroD ilu. - Drugi avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-00-5176-3 (trda vezava) : 25,99 EUR
ISBN 978-961-00-5177-0 (broE!.)

929IbrahimoviD Z.
796.332:929IbrahimoviD Z.

COBISS.SI-ID 10539469193 Zgodovina. Kulturna zgodovina

177

GANERI, Anita
Kako je biti rimski gladiator / napisala Anita Ganeri ; ilustriral Mariano Epelbaum ; [prevod Tanja E=eleznik]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2022. - 31 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv. - O avtorici: str. [32]. - Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 978-961-6882-97-2 : 19,90 EUR

930.85(3)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 8129741194 Zgodovina

178

KNEZ, Lea, 1994-
Koncentracijsko taboriE!D e Neuengamme 1938b1945 : slovenski ujetniki in njihova usoda / Lea Knez. - Ljubljana : ZdruE>enje za promocijo kulturne dediE!D ine, raziskav in novih tehnologij - Retrospektive, 2021 (RogaE!ka Slatina : Podoba). - 220 str. : fotogr., tabele ; 21 cm. - (Zbirka Perspektive : zbirka znanstvenih monografskih izdaj ZdruE>enja Retrospektive, ISSN 2738-6651 ; 2)

O avtorici: str. [222]. - 100 izv. - Povzetek. - Bibliografija: str. 194-220

ISBN 978-961-95343-1-1 : 22,00 EUR. - ISBN 978-961-95343-0-4!

343.819.5(430Neuengamme=163.6)

COBISS.SI-ID 88560131FM FILMI ZA MLADINO

179

NELLY Rapp [Videoposnetek] : monsteragent = Nelly Rapp : agentka za poE!asti / baserad pa Martin Widmark & Christina Alvners bC6cker om Nelly Rapp ; manus Sofie Forsman ; fotograf Gabriel Mkrttchian ; kompositC6r Uno Helmersson ; regi Amanda Adolfsson ; po angleE!ki predlogi prevedla NataE!a Hrovat. - Logatec : Go Partner, 2022. - 1 video DVD (88 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt11199388/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Dialogi v E!ved., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2020. - Produkcija: Svenska Filminstitutet. - Igrajo: Matilda Gross, Lily Wahlsteen, Marianne MC6rck, Johan Rheborg, BjC6rn Gustafsson, Jens Ohlin, Emma BroomC) itd. - Za otroke od 9. do 12. leta

791.22(0.053.6)(086.82)
791.221.8(086.82)

COBISS.SI-ID 105847299

180

The WOLF and the lion [Videoposnetek] = Volk in lev / screenplay Prune de Maistre ; director of photography Serge Desrosiers ; original music Armand Amar ; a film by Gilles de Maistre ; original idea Prune de Maistre and Gilles de Maistre ; prevod in priredba Vesna E=agar. - Logatec : Go Partner, 2022. - 1 video DVD (ca. 99 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt10945288/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Na embalaE>i tudi nasl. v franc.: Le loup et le lion. - Dialogi v angl., delno v franc., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2021. - Produkcija: Mai Juin Productions itd. - Igrajo: Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Derek Johns, Rhys Slack, Evan Buliung, Rebecca Croll itd. - Za otroke od 8. do12. leta (mladino in odrasle)

791.221.7(44+71)(0.053.5)(086.82)

COBISS.SI-ID 105820931FO FILMI ZA ODRASLE

181

CHARLATAN [Videoposnetek] = E arlatan / music Antoni Komasa-Eazarkiewicz ; associate composer Mary Komasa ; director of photography Martin E trba ; idea by Martin E ulc, Jaroslav SedlC!D ek ; written by Marek Epstein ; directed by Agnieszka Holland ; prevedla Tanja BulajiD . - Logatec : Go Partner, 2022. - 1 video DVD (113 min, 21 sek) : D -b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6028620/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Na embalaE>i tudi nasl. v D eE!.: E arlatC!n. - Dialogi v D eE!., delno v nem., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2020. - Produkcija: Film & Music Entertainment Ireland itd. - Igrajo: Ivan Trojan, Juraj Loj, Josef Trojan, Jaroslava PokornC!, JiEC- D ernC=, Miroslav HanuE!, Martin Sitta itd. - Za odrasle

791.221.4 (437.3+438+417+437.6)(086.82)

COBISS.SI-ID 97480451

182

FALLING [Videoposnetek] = Padati / written and directed by Viggo Mortensen ; director of photography Marcel Zyskind ; music by Viggo Mortensen ; prevod Luka Pieri. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (108 min, 2 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt9143112/?ref_=nv_sr_srsg_6 - predstavitev filma. - Dialogi v angl., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2020. - Produkcija: Hanway Films itd. - Igrajo: Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen, Sverrir Gudnason, Hannah Gross, Laura Linney, Bracken Burns itd. - Za odrasle

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 86149891

183

GLORIA [Videoposnetek] / direccion Sebastian Lelio ; guion Sebastian Lelio, Gonzalo Maza ; direccion de fotografia Benjamin Echazarreta ; prevedla Jerca Kos. - Logatec : Go Partner, 2022. - 1 video DVD (104 min, 39 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt2425486/?ref_=fn_tt_tt_10 - predstavitev filma. - Dialogi v E!pan., delno v angl., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2013. - Produkcija: Fabula, Nephilim Producciones, Forastero. - Igrajo: Paulina GarcC-a, Sergio HernC!ndez, Diego Fontecilla, Fabiola Zamora, Luz JimC)nez, Alejandro Goic, Liliana GarcC-a itd. - Za odrasle. - Berlin, 2013 (reE>iser, glavna igralka)

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 94995203

184

PELC [Videoposnetek] : birth of a legend = PelC) : [rojstvo legende] / music by A. R. Rahman ; director of photography Matthew Libatique ; writen and directed by Jeffrey Zimbalist & Michael Zimbalist. - Logatec : Go Partner, 2022. - 1 video DVD (ca. 107 min) : D -b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt0995868/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. v slov. z izbirnega menija. - Dialogi v angl. in portug., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2015. - Produkcija: Imagine Entertainment, Seine Pictures in Zohar International. - Igrajo: Seu Jorge, Mariana Nunes, Diego Boneta, Colm Meaney, Vincent D'Onofrio, Milton GonC'alves, Felipe Simas itd. - Za odrasle

791.227(086.82)
791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 95083523

185

ROUBAIX, une lumiC(re [Videoposnetek] = Milost / un film dirigC) par Arnaud Desplechin ; scC)nario et dialogues Arnaud Desplechin, LC)a Mysius ; adaptC) du film "Roubaix, Commissariat central" de Mosco Boucault ; directrice de la photographie Irina Lubtchansky ; musique originale GrC)goire Hetzel ; prevedla Maja Pavlin. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (114 min, 11 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt8359840/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Dialogi v franc., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Why Not Productions itd. - Igrajo: Sara Forestier, LC)a Seydoux, Antoine Reinartz, Roschdy Zem, SC)bastien Delbaere, Christophe Filbien, ChloC) Simoneau itd. - Za odrasle. - Cezar, 2020 (igralec Roschdy Zem)

791.221.5(086.82)
791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 86630915

186

TANGERINES [Videoposnetek] = Mandarine / director and scriptwriter Zaza Urushadze ; director of photography Rein Kotov ; composer Niaz Diasamidze ; idea by Artur Veeber, Zaza Urushadze, Tatjana MC

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt2991224/?ref_=nv_sr_srsg_3 - predstavitev filma. - Prevod dela: Mandariinid. - Dialogi v est., gruz. in rus., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2013. - Produkcija: Allfilm, Georgian Film. - Igrajo: Lembit Ulfsak, Giorgi Nakhashidze, Elmo NC

791.221.4(474.2+479.22)(086.82)

COBISS.SI-ID 94883075

187

The WAY way back [Videoposnetek] = E=e dolgo nazaj / written and directed by Nat Faxon & Jim Rash ; director of photography John Bailey ; music by Rob Simonsen ; prevedla Nina Zaplotnik. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (99 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt1727388/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Slov. nasl. na embalaE>i: Moje nepozabno poletje. - Dialogi v angl., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2013. - Produkcija: Sycamore Pictures itd. - Igrajo: Steve Carell, Toni Collette, Allison Janney, Annasophia Robb, Sam Rockwell, Maya Rudolph, Liam James itd. - Za starejE!o mladino in odrasle

791.221.2(086.82)
791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 86930179R RISANKE

188

D AROBNO potovanje na luno [Videoposnetek] = Moonbound / directed by Ali Samadi Ahadi ; screenplay Arne Nolting, Ali Samadi Ahadi ; based on the story by Gerdt von Bassewitz ; music Ali N. Askin. - Logatec : Go Partner, 2022. - 1 video DVD (81 min, 3 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt14534992/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov. - Nastanek filma: 2021. - Produkcija: Little Dream Entertainment, Brave New Work in Coop99 Filmproduktion. - Glasovi v slov.: Asja KahrimanoviD , BlaE> E ef, GaE!per Jarni, GaE!per Malnar, Maja KunE!iD , PrimoE> Pirnat, Vesna PernarD iD . - Posneto po knjigi Peterchens Mondfahrt Gerdta von Bassewitza. - Za otroke od 6. do 9. leta

791.228(0.053.2)(086.82)

COBISS.SI-ID 105864195

189

PAT & Mat. Winter fun [Videoposnetek] = Pat in Mat. Zimske radosti. [= ZimnC- radovC!nky] / music ZdenDk ZdenDk ; director of photography Jan Chvojka ; original design LubomC-r BeneE!, VladimC-r JirC!nek ; animation Alfons Mensdorff-Pouilly, Jan SmrD ka ; director Marek BeneE! ; story Jan Chvojka ... [et al.] ; script E tDpC!n GajdoE!. - Logatec : Go Partner, 2021. - 1 video DVD (73 min, 54 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt9278264/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Izv. stv. nasl.: Pat a Mat. ZimnC- radovC!nky. - Podrejeni nasl. v D eE!. na video DVD-ju in embalaE>i. - Na embalaE>i tudi: A je to!. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Patmat film in D eskC! televizie. - Za otroke od 4. do 8. leta

791.228(0.053.2)(086.82)

COBISS.SI-ID 86984451

190

E KRATKI reE!ijo slaE!D iD arno [Videoposnetek] = The elfkins : baking a difference / music Alex Komlew ; animation director Amnon Schwarz ; written by Jan Strathmann ; directed by Ute von MC

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt9037650/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Prevod dela: Die Heinzels : RCi in video DVD-ju: E kratki. - Sinhronizacija v slov. - Nastanek filma: 2020. - Produkcija: Akkord Film Produktion itd. - Glasovi v slov.: Matej Recer, MaE!a Derganc, Asja KahrimanoviD , GaE!per Jarni, Vesna PernarD iD , Andrej Murenc, Iztok LuE>ar itd. - Za otroke od 4. do 8. leta

791.228(0.053.2)(086.82)

COBISS.SI-ID 102115843
Naslovno kazalo


 • Abecedne aukarije 136
 • Adrenalin 176
 • Alma : la mondo antau la hejma sojlo 173
 • Alma : die Welt vor der HaustC174
 • Anabel 2 163
 • Anomalija 83
 • Antigona 58, 59


 • Balkanska lepotica 61
 • Beli volk 101
 • Bergeracov sindrom : junaE!ka tragikomedija v treh dejanjih 149
 • BodeD a E>ica v preriji 165
 • Bogovi se nam smejijo 102
 • The brush book : igrati bobne z metlicami 46


 • Charlatan 181
 • The common in community 42
 • Cufek se umiva 2
 • Cufek se E>oga 128
 • Cufek E!teje 129


 • D arobno potovanje na luno 188
 • D arovnije maD ka Roka 115


 • DanaE!nji vic v naE!i druE>ini 106
 • Darilo Cockleberry Baya 89
 • Dekle, E>enska druga_i 69
 • Do cilja in naprej 109
 • DobrodoE!la, Eli 138
 • Dogodek v mestu Gogi : igra v dveh dejanjih 54
 • DojenD ek v maminem trebuhu 123
 • DomiE!ljava gospa Stanislava 122
 • Drama na lovu : (resniD na zgodba) 65
 • DruE!tvo 104
 • 52-nadstropna hiE!ica na drevesu 161


 • The elfkins 190
 • Emmy na potezi 150
 • Moja pot do osebne sreD e : 31 dnevni program hvaleE>nosti in mnogo veD 6
 • Esej na maturi 2023 51


 • Falling 182
 • Fant 71


 • Game over 164
 • Gloria [Videoposnetek] 183
 • Godalni kvartet 104
 • GraE!D ina. Somrak 169
 • Grobar 103


 • H2SO4 : zbirka slovenske uporniE!ke poezije 55
 • Hej, Jaka!. Gasilsko vozilo 142
 • Hilda in ptiD ja parada 167
 • HiE!a duhov 104
 • HiE!a Gucci : senzacionalna zgodba o umoru, norosti, bliE!D u in pohlepu 175


 • Igrivi kuE>ki 124
 • Incredible biodiversity of Slovenia 33
 • Inovativni pristop k oblikovanju ponudbe kulturnega turizma : primer IpavD eve hiE!e : magistrsko delo 18
 • Iz pekla do E>ivljenja. Knj. 2, Bitka z depresijo 108
 • Izginulo dekle 66


 • JeE>kov dom, ko pride poletje 144
 • Jogoda : Joganandove energizacijske vaje : temelji na uD enju Paramhanse Joganande : tehnika, filozofija, dnevna praksa, afirmacije : ozdravite in spremenite svoje E>ivljenje 13
 • Jutri boE! moj 105


 • Kajuh : dopisovanja 107
 • Kako je biti rimski gladiator 177
 • Kako objeti kaktus 143
 • Kako oD istimo svoj dom duhov : praktiD ni nasveti poklicne lovke na duhove 5
 • Kazenski zakonik : (KZ-1) : z novelo KZ-1I 24
 • Kdo se boji Velike modre poE!asti? 120
 • Kew gardens 104
 • Kje je Bog, kadar boli? 15
 • KnjiE>evnost na maturi 2023 : [maturitetno gradivo kot pripomoD ek zahtevanih znanj po katalogu] 49
 • Ko odrastemo, bomo --- astronavti : [velike sanje za majhne ljudi] 16
 • Ko odrastemo, bomo --- inE>enirji : [velike sanje za majhne ljudi] 19
 • Ko odrastemo, bomo --- veterinarji : [velike sanje za majhne ljudi] 20
 • KokoE!ka Hana 130
 • Kolibri in tigri 53
 • Koncentracijsko taboriE!D e Neuengamme 1938b1945 : slovenski ujetniki in njihova usoda 178
 • Konec igre 164
 • Kon-Tiki in jaz 162
 • Kot cvetlice : 1. knjiga 81
 • KupD ija s fantom 85


 • Le enkrat v E>ivljenju 99
 • LepE!i svet [Garnitura] : druE>abna igra 38
 • Likovni ex tempore slikarjev zgodovinskih mest Slovenije 44
 • Linearna algebra in vektorska analiza 31
 • Ljuba moja Mici : pr(a)va ljubezen med drugo svetovno vojno 110
 • Ljubezenska hipoteza 76
 • Luna in meseD ev zajec 148


 • MadeE> na steni 104
 • Mala knjiga prijaznosti 141
 • Malibu 98
 • Mandarine 186
 • Matematika steD e! : priroD nik z vajami 29
 • Medicinski medij. OD istite se in ozdravite : postopki zdravljenja za ljudi, ki trpijo zaradi tesnobe, depresije, aken, ekcemov, lymske borelioze, teE>av s prebavili, moE>ganske megle, teE>av s telesno teE>o, migrene, napihnjenosti, vrtoglavice, luskavice, cist, utrujenosti, sindroma policistiD nih jajD nikov, fibroidov, okuE>b seD il, endometrioze in avtoimunskih obolenj 37
 • Metulj Bertek 131
 • Mi, Nemci 100
 • Micka iE!D e sreD o 147
 • Midva ne bova reE!ila sveta! : eseji o teorijah zarot 7
 • Milost 185
 • Modra in zelena 104
 • Moj ljubki bikec 119
 • Moj nevarni vojvoda 70
 • Moja kremna peciva 41
 • Moja pot : retrospektivna razstava Dragana Podovca : [6. marec - 8. april 2020], Galerija Zgornji trg, E entjur 45
 • Moje telo, moj dom 57
 • Moonbound 188
 • MoE> na sliki 77


 • Na kmetiji 137
 • Na koncu oba umreta 153
 • Na sledi bratom Dalton 166
 • Nacionalni program za kulturo 2022-2029 3
 • Nadarjeni gospod Varg 90
 • Nazaj v boE>jo deE>elo in druge zgodbe 64
 • Nelly Rapp 179
 • Nenapisan roman 104
 • Neverjetna biodiverziteta Slovenije 33
 • Nevidni 139
 • Nora (HiE!a lutk) 56


 • O Evropskem sodiE!D u za D lovekove pravice : kritiD na retrospektiva (1998-2019) 27
 • Obletnica 92
 • Od hlapca do --- : roman 78
 • Odpravite teE>ave z E>elodD no kislino : 28-dnevni program prepreD evanja in zdravljenja refluksa 35
 • Ograje : oE>ivijo lepoto prostora okrog nas 43
 • Opazujem te 67
 • Osnove planinstva : z znanjem varneje v gore 47
 • Otroci zla 86
 • Otrok v meni E>eli moriti D ujeD e : upoD asnjen kriminalni roman 68
 • OvD ka Lenka 132


 • Padati 182
 • Papagaj BoE>o 133
 • Pat & Mat 189
 • Pat in Mat 189
 • Pekarka - pampuE!eD ka 4
 • PelC) 184
 • Pet prijateljev. Na potepu 154
 • Pet prijateljev. S kolesi na pot 155
 • Pet prijateljev. Skrivnost fantomskega vlaka 156
 • Pet prijateljev. V pasti 157
 • Pet prijateljev. Znova na Kirrinovem otoku 158
 • Poletje na bazenu 160
 • Poletje z utrinki 112
 • Ponedeljek ali torek 104
 • Ponedeljek ali torek : zbirka kratkih zgodb 104
 • Postila za Davida 14
 • Poti do kamnitih src 48
 • Pozdravljena, mala D ebelica! 116
 • Pozdravljena, zdravnica! 117
 • Pozdravljeno, malo letalo! 118
 • Pozor, pozor Hudozobke! 140
 • PrepriD ljive zamisli : Silva UltraMind sistemi : za veD samozavesti, karizme & vpliva 10
 • Prijatelja in jajce 121
 • Profesor terorist : pustolovska, E>ivljenjska in znanstvena pripoved 111


 • Razvejenje 97
 • Reja ovc in koz 40
 • Roubaix, une lumiC(re 185


 • Samski blok 93
 • Se vidiva, ko se sreD ava 125
 • Sestre Skorja, detektivska agencija. Skrivnost brancinov 113
 • Sestre Skorja, detektivska agencija. Skrivnost zapuE!D enega pasjega kakca 114
 • Sestrici 170
 • Skrbnik besedil 88
 • Skupno v skupnosti 42
 • Slon 159
 • Slovenian Presidency of the Council of the European Union 26
 • Slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije 26
 • SlovenE!D ina na pisni maturi : razD lembe neumetnostnih besedil 52
 • SlovenE!D ina na ustni maturi 2023 : priroD nik 50
 • Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih : priroD nik za strokovnjake 30
 • Smrt ameriE!ke lepotice 72
 • Smrt med vrsticami 74
 • Sorodstvene vezi 62
 • Sporazumevanje z E>ivalmi : okrepite vez z E>ivalmi in poglobite povezanost z njimi 8
 • StrateE!ki in pravni vidiki nasledstva druE>inskega podjetja 21
 • Stripovski klub MaD jega mulca 168
 • Stroji kot jaz : stroji kot jaz in ljudje kot vi 91
 • Stvarnopravni zakonik : (SPZ) : z novelama SPZ-A in SPZ-B 25
 • SuperVid. Epizoda 1, Past v razredu 145
 • Svet opraE!evalcev 32


 • E arlatan 181
 • E kratki reE!ijo slaE!D iD arno 190


 • Tangerines 186
 • TarD a 151
 • TemaD na skrivnost 87
 • TeE>a E>ivljenja 79
 • The Golden Jubilee of St RaphaelB4s in Merrylands 1
 • Tiger Tim 134
 • TiE!ina, polna vetra 172
 • Titeuf. Zakon ulice 171
 • Trikrat pokopana : potovanja s pepelom moje stare matere 80
 • Tuje naroD je : roman 60
 • Tvoja pot : sopotnik skozi izkuE!njo E>alovanja 9


 • Ugrabljena nevesta : roman 95
 • Umetnost bogastva : Fortuna : da vaE! denar dela za vas. Rast in kriza sta priloE>nost. Ustvarimo milijon milijonarjev : aktualni primeri in izraD uni, na razmerah v Sloveniji 17
 • Uvod v kazensko procesno pravo Republike Slovenije in Evropske unije 22


 • V vrtincu omame 82
 • Veseli samorog : kartonka z zavihki 11
 • VeveriD ek LeE!ek 135
 • Vihar v meni 152
 • VkljuD ujoD a enakost v trE>ni ekonomiji : socialno vkljuD evanje mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje 28
 • VolD ji brlog 75
 • Volk in lev 180
 • Vrt 127


 • The way way back 187
 • Will Grayson, Will Grayson 73
 • The wolf and the lion 180


 • Zadnji dve : Najin in Fatu : reE!evanje vrste na robu izumrtja 34
 • Zakon nedolE>nosti 63
 • Zakonodajna politika 23
 • Zala in totalna zmeE!njava 146
 • Zaljubljeni duh 84
 • Zdravo D revesje pri otroku : E>e od prvega dne : prepreD ite pojav alergij, okrepite dojenD kov imunski sistem in poskrbite za njegovo zdravo D revesje 36
 • Zlati Sveti Rafael v Merrylandsu 1


 • E=alostni samorog : kartonka z zavihki 12
 • E=e dolgo nazaj 187
 • E=enske v ogledalu : [hD i, babica, stara mama in mami --- E!tirje odsevi ene druE>ine] 96
 • E=iveti skupaj : o D ebeli in D loveku 39
 • E=ivljenje po meni 94
 • E=ivljenje po E>eljah Dani 126
Avtorsko kazalo


 • Adam, ELric (avtor, ilustrator) 164
 • Adolfsson, Amanda (reE>iser) 179
 • Ahadi, Ali Samadi (reE>iser, scenarist) 188
 • Ajlec, Kornelija (urednik) 178
 • AleksiD , Jure (avtor) 109
 • Alvner, Christina (ilustrator) 179
 • Amar, Armand (skladatelj) 180
 • AmbroE>, Selina (prevajalec) 121
 • AmbroE> Strle, Ana (prevajalec) 72
 • Anderluh, Marija, 1969- (avtor) 30
 • Arhiv zgodovinskih mest (fotograf) 44
 • Askin, Ali N., 1962- (skladatelj) 188
 • Aviv, Jonathan E., 1960- (avtor) 35


 • BabiD , BlaE>, 1974- (prevajalec) 27
 • Babnik, Gabriela (avtor) 172
 • Babnik Romaniuk, BlaE> (avtor) 42
 • Bailey, John, 1942- (fotograf) 187
 • Bakan, Anja (prevajalec) 98
 • BariD Moder, Ana (prevajalec) 91
 • Bartol, Metka, 1962- (prevajalec) 11, 12, 144
 • Bassewitz, Gerdt von, 1878-1923 (bibliografski predhodnik) 188
 • BaE!, Denis (avtor) 30
 • Batllori, Toni (ilustrator) 113, 114
 • Batori, Susan (ilustrator) 140
 • Begalishvilli, Zurab, 1961-2015 (igralec) 186
 • BenediD iD , Mojca (prevajalec) 124, 137
 • BeneE!, LubomC-r (avtor ideje) 189
 • BeneE!, Marek (reE>iser) 189
 • Bergles Bricman, Katja (prevajalec) 120
 • Bernd, Ed, jr. (avtor, avtor dodatnega besedila) 10
 • Bertoncelj, GaE!per, 1978- (avtor) 46
 • Bevc, Cvetka (avtor) 112
 • Bevk, Danilo, 1983- (fotograf) 33
 • Bianda, Junissa (ilustrator) 16, 19, 20
 • Bizjak, Bojan, 1959- (avtor) 60
 • Bizjak, Katja, 1983- (prevajalec) 16, 19, 20
 • Blyton, Enid (avtor) 154, 155, 156, 157, 158
 • Bole, Petra, 1973- (avtor) 32, 39
 • Boneta, Diego, 1990- (igralec) 184
 • Bonte, Mojiceja (avtor) 173, 174
 • BorenoviD, NataE!a (ilustrator) 147
 • Boucault, Mosco (bibliografski predhodnik) 185
 • BoE>oviD, Gojko, 1972- (avtor dodatnega besedila) 86
 • BraD iD , MaruE!a, 1989- (prevajalec) 104
 • Bratina, Borut (recenzent) 21
 • Breznik, Katja, 1988- (avtor dodatnega besedila) 6
 • Brezovec, Aleksandra (mentor) 18
 • Brodej, Ivo (avtor razstave) 45
 • BroomC), Emma, 1985- (igralec) 179
 • Brunec, Boris, 1965- (avtor) 61
 • BulajiD, Tanja (prevajalec) 86, 181
 • Buliung, Evan (igralec) 180
 • Burns, Bracken (igralec) 182


 • Cabeza, Anna, 1960- (avtor) 113, 114
 • Capizzi, Giusy (ilustrator) 137
 • Carell, Steve, 1963- (igralec) 187
 • Carnavas, Peter (avtor, ilustrator) 159
 • Carrick, Charlie (igralec) 180
 • Cencelj, Matija (recenzent) 31
 • Cervera i NogueLs, Jordi, 1959- (avtor) 115
 • Chen, Terry (igralec) 182
 • Chestnut, Debi (avtor) 5
 • Choux, Nathalie (avtor, ilustrator) 116, 117, 118
 • Chvojka, Jan (fotograf, scenarist) 189
 • Coben, Harlan, 1962- (avtor) 62
 • Coll, NC:ria (ilustrator) 115
 • Collette, Toni (igralec) 187
 • Connelly, Michael, 1956- (avtor) 63
 • Cortina, Gabriel (ilustrator) 130, 131, 132, 133, 134, 135
 • Croll, Rebecca (igralec) 180
 • Curwood, James Oliver (avtor) 64


 • D akE!, Lucija, 1988- (urednik) 106
 • D ater, Martin, 1971- (avtor razstave) 45
 • D ehov, Anton PavloviD , 1860-1904 (avtor) 65
 • D ernC=, JiEC-, igralec, 1982- (igralec) 181
 • D rmelj, Frida (prevajalec) 57
 • D uden, Darko (prevajalec) 56
 • D ufer, Andrejka (ilustrator) 39


 • De Cecco, Matej (ilustrator) 146
 • Dekleva, Nina, 1983- (prevajalec) 73
 • Delbaere, SC)bastien (igralec) 185
 • Delbello, Anja (ilustrator) 42
 • DeliD, Teo (fotograf) 33
 • DemE!ar, Manica (prevajalec) 116, 117, 118
 • DemE!ar, Manica (prireditelj, prevajalec) 127
 • Denton, Terry (ilustrator) 161
 • Derganc, MaE!a (igralec) 190
 • Desplechin, Arnaud (reE>iser, scenarist, avtor snemalne knjige) 185
 • Desrosiers, Serge (fotograf) 180
 • Destovnik, Karel, 1922-1944 (avtor) 107
 • Deu, E=iva, arhitektka (avtor, fotograf) 43
 • DeE>man, Zlatko (avtor) 22
 • Diasamidze, Niaz (skladatelj) 186
 • Dolinar, Damijan (avtor dodatnega besedila) 32
 • Donald, Alison (avtor) 119
 • D'Onofrio, Vincent (igralec) 184
 • Douglas, Claire, novinarka (avtor) 66
 • Drab, JoE>e (avtor) 47
 • Driscoll, Teresa (avtor) 67
 • Dubisy, Lucille (avtor) 120
 • Duh, Mojca (avtor) 21
 • Dusse, Karsten (avtor) 68


 • Echazarreta, BenjamC-n (fotograf) 183
 • Engler, Michael (avtor) 121
 • Epelbaum, Mariano (ilustrator) 177
 • Epstein, Marek (scenarist) 181
 • ErbeE>nik, AnE>e (avtor) 22
 • Eriksson, Eva, 1949- (ilustrator) 125, 126
 • Esenko, Ivan (avtor, fotograf) 32
 • Esenko, Ivan (fotograf) 39
 • Evaristo, Bernardine, 1959- (avtor) 69


 • Faxon, Nat, 1975- (scenarist, reE>iser) 187
 • Filbien, Christophe (igralec) 185
 • Foley, Gaelen (avtor) 70
 • Fontecilla, Diego (igralec) 183
 • Forestier, Sara (igralec) 185
 • Forsman, Sofie (scenarist) 179
 • Fossey, Suzanne (avtor) 16
 • Frances, Michelle (avtor) 71
 • Frece, Matej (prevajalec) 170
 • Fredericks, Mariah (avtor) 72
 • Fridl, Ignacija J. (urednik) 3
 • Fulton, Julie (avtor) 122
 • Furlan, Anja, prevajalka (prevajalec) 68
 • Furlan, Irena, 1957- (prevajalec) 66
 • Furlan, Tina, 1990- (prevajalec) 115


 • GabrovE!ek, BoE!tjan, matematik, 1981- (avtor) 31
 • GajdoE!, E tDpC!n (scenarist) 189
 • Ganeri, Anita (avtor) 177
 • Gantar, Kajetan (prevajalec) 59
 • GarcC-a, Liliana (igralec) 183
 • GarcC-a, Paulina (igralec) 183
 • Garibaldi, Jose (ilustrator) 168
 • Garlando, Luigi (avtor) 176
 • Gay Forden, Sara (avtor) 175
 • Gmehling, Will, 1957- (avtor) 160
 • Godina KoE!ir, Ladeja (prevajalec) 154
 • Gogala, Andrej, 1962- (avtor dodatnega besedila) 32
 • Gogala, Andrej, 1962- (fotograf) 33
 • Goic, Alejandro (igralec) 183
 • Golubovac Golob, Barbara (prevajalec) 76
 • GonC'alves, Milton (igralec) 184
 • Gorenc, BoE!tjan, 1977- (prevajalec) 167, 168
 • GoropevE!ek, Andreja (avtor) 6
 • Goscinny, RenC) (avtor) 165, 166
 • Grajzar, Mateja (prevajalec) 105
 • Grau, Suzana (avtor dodatnega besedila) 6
 • Green, John, 1977- (avtor) 73
 • Greene, Graham, 1952- (igralec) 180
 • GregoriD , Andreja, slikarka (ilustrator) 53
 • GregoriD Gorenc, Barbara (avtor) 53
 • Griffiths, Andy, 1961- (avtor) 161
 • Gross, Hannah (igralec) 182
 • Gross, Matilda (igralec) 179
 • Grum, Slavko (avtor) 54
 • GruE!ovnik, TomaE> (avtor) 7
 • GrE>ina, Ina (ilustrator) 6
 • Gudnason, Sverrir (igralec) 182
 • Gumzej, Rok (avtor dodatnega besedila) 150
 • Gustafsson, BjoLrn, 1986- (igralec) 179
 • GutieLrrez, Pablo, 1978- (avtor) 149


 • Habith, Tina (prevajalec) 107
 • Hallett, Janice (avtor) 74
 • HanuE!, Miroslav, igralec, 1963- (igralec) 181
 • Hardy, Samara (ilustrator) 11, 12
 • Harper, Elodie (avtor) 75
 • Harvey, Helen (avtor) 150
 • Hazelwood, Ali (avtor) 76
 • Helmersson, Uno (skladatelj) 179
 • Henigman, UrE!ka, 1977- (avtor dodatnega besedila) 109
 • Henriksen, Lance, 1940- (igralec) 182
 • Hercog, Jasmina (prevajalec) 64
 • Hernandez, Sergio (igralec) 183
 • Herzog, Anna (avtor) 123
 • Hesselberg, Erik, 1914- (avtor) 162
 • Hetzel, GrC)goire (skladatelj) 185
 • Hill, Susan, 1942- (avtor) 77
 • Ho, Vincent, gastroenterolog (avtor) 36
 • Hodak, Marjana (avtor) 50, 52
 • Holland, Agnieszka (reE>iser) 181
 • HC6ra, Daniel (avtor) 151
 • Horsley, Pea (avtor) 8
 • Hren, E=iva (prevajalec) 15
 • Hrovat Jerlah, NataE!a (prevajalec) 179
 • Hudoklin, Mateja (avtor) 30


 • IbrahimoviD, Zlatan (avtor) 176
 • Ibsen, Henrik, 1828-1906 (avtor) 56
 • IgliD ar, Albin (avtor) 23


 • Jaerschky, Jayadev (avtor) 13
 • Jagodic, Leon (urednik) 106
 • James, Liam, 1996- (igralec) 187
 • Janney, Allison (igralec) 187
 • JanE>ekoviD , Damijan, 1995- (avtor) 108
 • Jarni, GaE!per (igralec) 188, 190
 • JazbinE!ek, Ernest (avtor) 78
 • Jesenovec, Ana, 1960- (avtor) 49
 • Jesenovec PetroviD, Slavica (prevajalec) 175
 • Jezernik, Jerneja (prevajalec) 174
 • Jimenez, Luz (igralec) 183
 • JirC!nek, VladimC-r, 1938-2012 (avtor ideje) 189
 • Jocif, Jana (fotograf) 42
 • Johns, Derek (igralec) 180
 • Jorge, Seu (igralec) 184
 • Jug-Hartman, Maja (prevajalec) 141
 • Juhart, Miha (avtor dodatnega besedila) 25
 • Jung, Jona (ilustrator) 122
 • Justinek, Terezija (avtor) 79


 • KahrimanoviD, Asja (igralec) 188, 190
 • KambiD , Miran, 1965- (fotograf) 39
 • Karlin, Alma M. (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posveD ena) 173
 • KarlovE!ek, Boris (avtor) 163
 • Kastelic, Silva (avtor) 52
 • KauD iD , Igor, 1954- (recenzent) 23
 • Kaur, Rupi (avtor, ilustrator) 57
 • KerascoC+t (ilustrator) 169
 • KerE!manc, Ciril (avtor dodatnega besedila) 24
 • Khakhidze, David (igralec) 186
 • KlanD ar, Apolonija (avtor) 29
 • KlimecJ9, MarJ:jana (prevajalec) 4
 • Kmet, SaE!a (avtor dodatnega besedila) 24
 • Kneen, Krissy, 1968- (avtor, fotograf) 80
 • Knez, Lea, 1994- (avtor) 178
 • Kocmut, Aleksandra, 1976- (prevajalec) 122
 • Kogoj, Esther Daniela (prevajalec) 75, 148
 • Kolenc, Olga (avtor, fotograf) 48
 • KoleE!a, Anita (urednik, fotograf) 44
 • Kolman, E=an (fotograf) 26
 • Komasa, Mary (skladatelj) 181
 • Komasa-Eazarkiewicz, Antoni (skladatelj) 181
 • Komelj, MiklavE> (avtor dodatnega besedila, urednik) 107
 • Komlew, Alex (skladatelj) 190
 • KoroE!ec, Martin, 1979- (avtor) 17
 • Kos, Janina (prevajalec) 83
 • Kos, Jerca (prevajalec) 183
 • Kosec, Polona, 1975- (ilustrator) 173, 174
 • Kotov, Rein (fotograf) 186
 • Kralj, Rok (fotograf) 28
 • KraE!evec, Borut, 1973- (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 65
 • Kravanja, Rok (avtor dodatnega besedila) 73
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 5, 85
 • Kregar, Barbara, 1980- (prevajalec) 130, 131, 132, 133, 135
 • KreE!, Barbara (avtor dodatnega besedila) 152
 • Krivic, MatjaE> (fotograf) 34
 • KriE>an, Matejka, 1979- (prevajalec) 71, 77
 • KubiD kovC!, Jana (scenarist) 189
 • KukoviD , Irma (prevajalec) 13
 • Kum, Erika (avtor) 81
 • KunE!iD , Maja, 1977- (igralec) 188
 • Kunz, Molly (igralec) 180
 • KuE!ar, Nani (avtor) 82


 • Lagercrantz, Rose (avtor) 125, 126
 • Lamb, Braden (ilustrator) 170
 • Langerholc E=ager, Brigita (avtor dodatnega besedila) 10
 • Langerholc E=ager, Brigita (avtor) 109
 • Laprun, Amandine, 1980- (avtor, ilustrator) 127
 • Le Tellier, HervC) (avtor) 83
 • Ledent, Michel (avtor, ilustrator) 164
 • Lelio, SebastiC!n (reE>iser, scenarist) 183
 • LenardiD , Jaka (avtor) 49
 • Letonja, Marina, 1959- (recenzent) 21
 • Levithan, David (avtor) 73
 • Levy, Marc, 1961- (avtor) 84
 • Libatique, Matthew (fotograf) 184
 • Linney, Laura (igralec) 182
 • Loj, Juraj (igralec) 181
 • Lubtchansky, Irina (fotograf) 185
 • Lukman, Miha, prevajalec (prevajalec) 10
 • LunaD ek, Izar (prevajalec) 169
 • LuE>ar, Iztok (igralec) 190


 • Madden-Mills, Ilsa (avtor) 85
 • Maistre, Gilles de (reE>iser, avtor ideje) 180
 • Maistre, Prune de (scenarist, avtor ideje) 180
 • MajcenoviD Kline, Barbara (prevajalec) 119, 142, 143
 • MajdiD , Gregor, 1967- (avtor dodatnega besedila) 34
 • MajiD, Miodrag (avtor) 86
 • Mak, Maks (ilustrator) 163
 • Mak, Tinkara (ilustrator) 163
 • Makovec, Tihomir (fotograf) 33
 • MaleE!iD , Martina (urednik) 42
 • Maleyy, Josephine (avtor) 87
 • Malnar, GaE!per (igralec) 188
 • Malnar E tembal, Mateja (prevajalec) 100
 • ManD ek, Marjan (avtor, ilustrator) 2, 128, 129
 • Marbehant, CC)cile (avtor) 130, 131, 132, 133, 134, 135
 • Marolt, Janez, 1981- (fotograf) 109
 • Martin, Charles, 1969- (avtor) 88
 • MavriD , Borut (fotograf) 33
 • May, Nicola, 1966- (avtor) 89
 • Maza, Gonzalo (scenarist) 183
 • McCall Smith, Alexander, 1948- (avtor) 90
 • McEwan, Ian, 1948- (avtor) 91
 • Meaney, Colm, 1953- (igralec) 184
 • Meaney, Roisin (avtor) 92
 • MegliD , Drago (avtor) 51
 • Mehle, Simona (urednik) 3
 • MenaE!e Jensterle, Sara (prevajalec) 36, 94
 • Menih Dokl, UrE!ula (urednik) 3
 • Mensdorff-Pouilly, Adam (animator, scenarist) 189
 • Mesarec, Nastja (prevajalec) 10
 • Meskhi, Mikhail (igralec) 186
 • MiheliD , Klemen (avtor dodatnega besedila) 10
 • MiheliD , Mojca, 1944- (prevajalec) 134
 • MikE!a, Peter (recenzent) 178
 • MilodanoviD, Natalija (fotograf) 41
 • Mislej, Drago (avtor) 136
 • Mkrttchian, Gabriel (fotograf) 179
 • MC6rck, Marianne (igralec) 179
 • MoriD, Martina (urednik) 41
 • Morris, 1923-2001 (ilustrator) 165, 166
 • Mortensen, Viggo (scenarist, reE>iser, skladatelj, producent, igralec) 182
 • MozetiD , Patricija (fotograf) 33
 • MC186
 • MCiser) 190
 • Murenc, Andrej (igralec) 190
 • Mysius, LC)a (scenarist, avtor snemalne knjige) 185


 • Nakashidze, Giorgi (igralec) 186
 • Njatin, Lela B. (avtor) 93
 • Noblet, Laurent (avtor) 164
 • Nolting, Arne (scenarist) 188
 • Novak, Marja (prevajalec) 92
 • Novak, Tina, 1977- (avtor) 31
 • NC186
 • Nunes, Mariana (igralec) 184


 • Ogorevc, Marjan (avtor dodatnega besedila) 109
 • Ohlin, Jens (igralec) 179
 • Okorn, E=iga (ilustrator) 30
 • O'Leary, Sara (avtor) 94
 • Omahen E ikonja, Nejka (avtor) 152
 • OpaliD ki, Maja (urednik) 33
 • OpreE!nik, Marija (avtor) 95
 • Orel, Brigita (prevajalec) 150
 • Osredkar, Damjan (avtor) 30
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 80
 • Osterman, Dejan, 1981- (avtor) 110
 • Ovsenik, Darja (urednik) 106


 • Palomar, Eva, 1990- (avtor, ilustrator) 138
 • Parkhaeva, Daria (ilustrator) 144
 • PaviD, SiniE!a, 1933- (avtor dodatnega besedila) 86
 • PavliD , Natalija (avtor) 96
 • Pavlin, Maja, 1989- (prevajalec) 185
 • PavloviD Blatnik, Radmila (avtor dodatnega besedila) 9
 • Pearson, Luke (avtor) 167
 • PeD nik, Suzana (prevajalec) 74
 • Peperko, AljoE!a (avtor) 31
 • Percival, Tom, 1977- (avtor, ilustrator) 139
 • Perko, Janja, 1958- (avtor) 50
 • Perme, Boris (prevajalec) 164, 165, 166
 • PernarD iD E=uniD, Vesna (igralec) 188, 190
 • Petak, UrE!ka (avtor) 9
 • Peterc, Katarina, mag., 1978- (ilustrator) 9
 • PetroviD Jesenovec, Borut (prevajalec) 175
 • Pichler Radanov, Mihaela (urednik) 32
 • Pieri, Luka (prevajalec) 182
 • Pilkey, Dav, 1966- (avtor, ilustrator) 168
 • Pindar, Heather (avtor) 140
 • Pirnat, PrimoE>, 1975- (igralec) 188
 • Pirrone, Francesca (avtor, ilustrator) 141
 • Podovac, Dragan (umetnik, avtor razstave) 45
 • PogorelD nik Vogrinc, NeE>a (avtor dodatnega besedila) 25
 • PokornC!, Jaroslava (igralec) 181
 • Polajnar, Jernej, 1980- (fotograf) 33
 • PoloviD , Tara (prevajalec) 10
 • PotoD nik, Andrea (prevajalec) 151, 159
 • Potokar, Jure, 1956- (prevajalec) 90
 • Powers, Richard, 1957- (avtor) 97
 • PozniD , Andrej, 1955- (prevajalec) 35
 • Prelesnik Drozg, Marjeta (prevajalec) 138
 • Prevolnik, Maja, 1981- (prevajalec) 62
 • Prijatelj, Maja, novinarka (avtor) 34
 • Primec, Andreja (avtor) 21


 • Radaljac, Anja (prevajalec) 99
 • RadE!el, Anja (avtor) 30
 • Rahman, A. R., 1967- (skladatelj) 184
 • Rajar, Rudolf (avtor, fotograf) 111
 • Rash, Jim, 1971- (scenarist, reE>iser) 187
 • Recer, Matej (igralec) 190
 • Reid, Taylor Jenkins (avtor) 98
 • Reinartz, Antoine (igralec) 185
 • Repe, BoE>o (recenzent) 178
 • ReE!, E pela (avtor) 30
 • Rheborg, Johan, 1963- (igralec) 179
 • Rippin, Sally (avtor) 142
 • Robb, AnnaSophia, 1993- (igralec) 187
 • Rockwell, Sam (igralec) 187
 • Rojc, Tanja, 1968- (prevajalec) 140
 • Ropret, Maja, 1984- (prevajalec) 139
 • Rot, Veronika, 1972- (prevajalec) 113, 114
 • Rot Gabrovec, Veronika (prevajalec) 161
 • RoE>ej, Marija Nikolaja (prevajalec) 173
 • Rudolph, Maya (igralec) 187
 • Rupena, NataE!a (urednik) 106
 • Rupnik Poklukar, Darja (recenzent) 31
 • Rutar, DuE!an (avtor, urednik) 28


 • Sajko, Ana Iza (ilustrator) 136
 • Saksida, Igor (urednik) 55
 • Samide, Irena (prevajalec) 156, 157, 158
 • Samide, Ksenja (prevajalec) 155
 • Sandusky, Katherine (avtor) 10
 • Schwarz, Amnon (reE>iser) 190
 • SedlC!D ek, Jaroslav (avtor ideje) 181
 • Selak, E pela (avtor) 30
 • Seydoux, LC)a, 1985- (igralec) 185
 • Sfar, Joann, 1971- (avtor, ilustrator) 169
 • Shalvis, Jill (avtor) 99
 • Silva, JoseL, jr. (avtor, avtor dodatnega besedila) 10
 • Silvera, Adam (avtor) 153
 • Simas, Felipe, 1993- (igralec) 184
 • Simoneau, ChloC) (igralec) 185
 • Simonsen, Rob, 1978- (skladatelj) 187
 • Sitar, MaE!a, 1979- (prevajalec) 176
 • Sitta, Martin, 1968- (igralec) 181
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 97
 • Slack, Rhys (igralec) 180
 • Slovenija. Zakoni itd. 24, 25
 • Smith, Emily S. (avtor) 143
 • Smole, Dominik (avtor) 58
 • SmrD ka, Jan (animator) 189
 • Snoj, Vid (avtor) 14
 • Sophocles (avtor) 59
 • Spartels, Stephanie (ilustrator) 142
 • Starritt, Alexander (avtor) 100
 • Stibilj E ajn, Anamarija (avtor dodatnega besedila) 45
 • Strathmann, Jan (scenarist) 190
 • StraE>ar, Danni (prevajalec) 125, 126
 • Svetek, Irena, 1975- (avtor) 101
 • Svetina, Peter, 1970- (avtor) 4
 • Szmidt, Aleksandra (ilustrator) 143


 • E alamon, Andreja (prevajalec) 42
 • E alehar, Andrej (avtor) 32
 • E ef, BlaE> (igralec) 188
 • E ega CrniD , SaE!a (avtor dodatnega besedila) 79
 • E epec, Miha, pravnik (avtor dodatnega besedila) 24
 • E eE!et, Jurij (prevajalec) 8, 153
 • E kerl, Peter (ilustrator) 4
 • E teger, AleE! (avtor) 102
 • E trba, Martin (fotograf) 181
 • E tuhec, Olga (prevajalec) 70
 • E ulc, Martin (avtor ideje) 181


 • Tavzes, Janko (prevajalec) 162
 • Telgemeier, Raina (avtor, ilustrator) 170
 • Terpin, Rafael (avtor dodatnega besedila) 48
 • Testaniere, Alenka (avtor) 18
 • Tome, Davorin (urednik, fotograf) 33
 • Tomec, E pela (prevajalec) 84
 • Torkar-PapeE>, Katarina (avtor) 51
 • Tourlonias, JoC+lle, 1985- (ilustrator) 121, 123
 • Trass, Raivo, 1946- (igralec) 186
 • Trinidad de Zarate Bravo de Laguna, Tomas de la (ilustrator) 106
 • Trojan, Ivan, 1964- (igralec) 181
 • Trojan, Josef, 2001- (igralec) 181
 • Trondheim, Lewis (avtor) 169
 • Turk, Andrej, prevajalec (prevajalec) 149


 • Ujawe, Petra Julia (prevajalec) 89
 • Ulfsak, Lembit (igralec) 186
 • Ulyeva, Elena (avtor) 144
 • Uran E inigoj, Sonja (prevajalec) 88
 • Urushadze, Zaza (reE>iser, scenarist, avtor ideje) 186


 • ValetiD , E=iga (avtor) 145
 • Valjavec, Janko (avtor) 103
 • Veeber, Artur (avtor ideje) 186
 • Vesel, AljaE> (ilustrator) 42
 • VidemE!ek, BoE!tjan (avtor) 34
 • Vidmar, Janja, 1962- (avtor) 146
 • Vintar Spreitzer, Mateja (avtor, urednik) 30
 • Vogel, Jerica (avtor) 52
 • VreD a, Maja (avtor) 30
 • VreD ko, Asta (urednik) 42
 • Vrhovnik, Gregor, 1969- (avtor) 147
 • VuD ko, Klaudija (prevajalec) 67
 • VukotiD , Jaka, ilustrator (ilustrator) 145


 • Wahlsteen, Lily (igralec) 179
 • Walter, 1968- (ilustrator) 169
 • Whitcher, Camille (avtor, ilustrator) 148
 • Widmark, Martin, 1961- (bibliografski predhodnik) 179
 • William, Anthony (avtor) 37
 • Willmore, Alex (ilustrator) 119
 • Willow, Marnie (avtor) 19, 20
 • Woolf, Virginia (avtor) 104


 • Yancey, Philip (avtor) 15
 • Young, Samantha (avtor) 105
 • Young, UrE!a (avtor dodatnega besedila) 6


 • ZajDc, Malgosia (ilustrator) 112
 • Zajc, Drago, 1938- (recenzent) 23
 • ZakrajE!ek, Helena (avtor) 31
 • ZakrajE!ek, Katja, 1980- (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 69
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 123, 160
 • Zamora, Fabiola (igralec) 183
 • Zaplotnik, Nina (prevajalec) 187
 • ZdenDk, ZdenDk (skladatelj) 189
 • Zem, Roschdy (igralec) 185
 • Zep (avtor) 171
 • Zimbalist, Jeffrey (reE>iser, scenarist) 184
 • Zimbalist, Michael (reE>iser, scenarist) 184
 • Zoran, Jernej (prevajalec) 37, 63
 • Zupanc, Kvirina Martina (fotograf) 44
 • ZupanD iD , BoE!tjan M. (avtor) 27
 • Zyskind, Marcel (fotograf) 182


 • E=agar, Vesna, 1968- (prevajalec) 180
 • E=akelj, E pela (prevajalec) 171
 • E=eleznik, Tanja, 1953- (prevajalec) 177
 • E=enko, Marjeta (avtor) 40
 • E=erovnik, Janez, 1958- (avtor) 31
 • E=igon, Viktor (fotograf) 43
Predmetno kazalo


 • 20.st. 58, 107


 • albumi 26
 • Albumi 33
 • aleksandrijke 80
 • Alergija - PrepreD evanje - Otroci 36
 • AmeriE!ka knjiE>evnost - Mladostniki - Fantje - OdraE!D anje - Homoseksualnost - DruE>ina - 21.st. - Roman 73
 • AmeriE!ka kratka pripovedna proza 64
 • ameriE!ki igrani filmi 182, 187
 • AmeriE!ki mladinski romani 73
 • AngleE!ka kratka pripovedna proza 104
 • AngleE!ka mladinska knjiE>evnost 139, 148, 150, 154, 155, 156, 157, 158
 • angleE!ki igrani filmi 182
 • Animirani film - Video DVD-ji 189, 190
 • animirani filmi 188
 • animirani filmi za otroke 189, 190
 • Arantes do Nascimento, Edson glej PelC), 1940- b Biografije b video DVD-ji
 • arhitekturna dediE!D ina 43
 • arhitekturni elementi 43
 • Astronavti - Knjige za otroke 16
 • astronavtika 16
 • Avstralija 1
 • Avstralske pisateljice - Rodoslovje - V leposlovju 80
 • avstralski Slovenci 1
 • Avtobiografski romani 80


 • babice 113, 114
 • banD ni roparji 114
 • Banke - Rop - V otroE!kem leposlovju 114
 • Baudelaire, Charles, 1821-1867 172
 • Biblia. V. T. Samuelis - Interpretacija 14
 • bibliD na teologija 14
 • Biblija 14
 • biki 119
 • biodiverziteta glej BioloE!ka raznovrstnost - Slovenija - Albumi
 • biografska drama 181
 • biografske drame 184
 • biografski film 181
 • BioloE!ka raznovrstnost - Slovenija - Albumi 33
 • biotska pestrost glej BioloE!ka raznovrstnost - Slovenija - Albumi
 • biotska raznovrstnost glej BioloE!ka raznovrstnost - Slovenija - Albumi
 • BliE>ine - V otroE!kem leposlovju 143
 • bobni 46
 • bodice 143
 • BogataE!i - V leposlovju 87
 • BoleD ina 15
 • bolezni 40
 • Bratje in sestre
  • V leposlovju 160
  • V otroE!kem leposlovju 134
 • brez besedila 2, 128, 129


 • cerkvene skupnosti 1
 • Civilno pravo 25


 • D arovnije 115
 • D arovniki - V otroE!kem leposlovju 115
 • D as 29
 • D ebelarji 39
 • D ebelarstvo - Zgodovina - Slovenija 39
 • D ebele
  • Fotografski motivi - Albumi 39
  • Knjige za otroke 116
 • D ebelja paE!a 39
 • D ebelje matice 39
 • D ebelni proizvodi 39
 • D ebelnjaki 39
 • D eE!ki animirani filmi 189
 • D eE!ki igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 181
 • D lovek - E=ivali - Sporazumevanje 8
 • D lovek in E>ivali - V otroE!kem leposlovju 147
 • D lovekove pravice 27
 • D loveE!ko telo - Razstrupljanje 37
 • D revesje - Zdravje 36
 • D ustva 138
 • D ustva - Knjige za otroke 11, 12


 • darila 144
 • David (svetopisemska oseba) 14
 • deD ki 119, 142, 145
 • DeD ki - V otroE!kem leposlovju 136
 • dedki 138, 159
 • dedovanje 21
 • dekleta 73, 151
 • Dekleta
  • Osnovne E!ole - V mladinskem leposlovju 163
  • Sposobnosti - V mladinskem leposlovju 150
  • Stripi - Knjige za mladino 167
  • V otroE!kem leposlovju 146
 • deklice 120, 139, 142
 • Deklice
  • DruE>ina - V mladinskem leposlovju 159
  • Prijateljstvo - V otroE!kem leposlovju 125, 126
  • V otroE!kem leposlovju 143
  • Zajci - Prijateljstvo - V otroE!kem leposlovju 148
 • Denarstvo - PriroD niki 17
 • Destovnik, Karel, 1922-1944
 • detektivi 103
 • dogodivE!D ine 112, 125, 126, 147, 148
 • dojenD ki 123
 • dom 146
 • domiE!ljavost 122
 • domiE!ljija 112, 143, 148
 • drama 180, 181, 186
 • drame 182, 184, 185, 187
 • drobnica 40
 • druga svetovna vojna 178
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945 - V leposlovju
 • drugaD nost 145
 • druE!D ine 151, 154, 155, 156, 157, 158
 • druE>abna igra 38
 • druE>bena angaE>iranost 139
 • druE>bena infrastruktura 42
 • DruE>bena izkljuD enost - V otroE!kem leposlovju 139
 • druE>bena neenakost 139
 • DruE>bena omreE>ja - Zloraba - V mladinskem leposlovju 151
 • druE>bene spremembe 139
 • druE>ina 73, 112, 134, 139, 143, 146, 151, 163
 • DruE>ina 106
  • Medgeneracijski odnosi - V leposlovju 80
 • DruE>inska podjetja - Nasledstvo (dedno pravo) 21
 • DruE>inske skrivnosti - V leposlovju 95
 • druE>inski D lani 143
 • druE>inski film 180
 • druE>inski odnosi 125, 126, 152, 159
 • DruE>inski odnosi - V mladinskem leposlovju 163
 • Duhovi - Odstranjevanje - PriroD niki 5
 • Duval, Jeanne, 1820-1862 172
 • DVD 183, 184


 • Egipt 80
 • ekologija 38
 • ekoloE!ka E>ivinoreja 40
 • energizacijske vaje 13
 • Esej - Matura - PriroD niki 51
 • Estonski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 186
 • etaE>na lastnina 25
 • etologija 40
 • EU 27
 • Evropska konvencija o D lovekovih pravicah 27
 • Evropska unija 22
 • evropski animirani filmi 189, 190
 • evropski igrani filmi 181, 185, 186
 • evropsko pravo 27
 • Evropsko sodiE!D e za D lovekove pravice (Strasbourg) - Zgodovina - 1998-2019 27
 • extempore 44


 • fantastiD na bitja 161
 • fantazijski filmi 179
 • fantje 161
 • Fantje - OdraE!D anje - V mladinskem leposlovju 73, 151
 • Fotografija 33
 • Francoska knjiE>evnost - Kriminal - Znanstvena fantastika - Potovanja - 21.st. - Roman 83
 • Francoska mladinska knjiE>evnost 120
 • francoski igrani filmi 185
 • Francoski mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 180
 • Francoski romani 83


 • Gasilci - V otroE!kem leposlovju 142
 • gasilstvo 142
 • Gastroezofagealni refluks - Naravno zdravljenje - PriroD niki 35
 • gibanje 29
 • Gladiatorji - Knjige za otroke 177
 • gledaliE!ka dramatizacija 149
 • GledaliE!ke predstave - V mladinskem leposlovju 149
 • gledaliE!ke uprizoritve 149
 • golota 132
 • Gospodarske pogodbe 27
 • gozdne E>ivali 135, 138
 • gozdovi 112
 • GradbeniE!tvo - V leposlovju 111
 • grafiti 55
 • GrE!ka knjiE>evnost - Usoda - DruE>ina - Miti - Tragedija - GrD ija - Antika - Drama 59
 • Grum, Slavko, 1901-1949 - "Dogodek v mestu Gogi" 51
 • Gruzijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 186
 • Gucci - V leposlovju 175
 • Gucci, Maurizio, 1948-1995 175


 • higiena 2
 • hinduizem 13
 • HiE!e - Drevesa - V mladinskem leposlovju 161
 • hiE!ni ljubljenci 119, 120, 147
 • hlevi 40
 • Homoseksualnost - V mladinskem leposlovju 73
 • hrup 133
 • Humor 106
 • humor 113, 114, 115, 146, 161
 • hvaleE>nost 6


 • IbrahimoviD, Zlatan, 1981- - Avtobiografije 176
 • Ibsen, Henrik, 1828b1906 - "Nora" - "HiE!a lutk" 51
 • Identiteta - V otroE!kem leposlovju 138
 • igralne karte 38
 • igrani filmi 179, 182, 185, 187
 • Igrani filmi
  • Biografski filmi - video DVD-ji 184
  • Drame - video DVD-ji 183
 • igre 134
 • Igre - E=oga - V otroE!kem leposlovju 128
 • Ilustrirane mladinske knjige 9, 177
 • inovativnost 18
 • internet (raD unalniE!ko omreE>je) 150
 • intuicija 145
 • invalidnost 145
 • InE>enirji - Knjige za otroke 19
 • IpavD ev kulturni center 42
 • Irski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 181
 • Irski romani v angleE!D ini 92
 • iskanje 120, 130
 • Italijanska mladinska knjiE>evnost 141
 • izgubljenci 120
 • Izleti - V otroE!kem leposlovju 125
 • izobraE>evalne igraD e 38
 • izobraE>evalne slikanice 11, 12
 • izseljenci 1


 • jajca 121
 • Jajca - PiE!D anci - V otroE!kem leposlovju - NUK 130
 • jedilniki 35
 • JeE>i - V otroE!kem leposlovju 121, 144
 • Joga 13


 • Kajuh glej Destovnik, Karel, 1922-1944 b Korespondenca
 • Kaktusi - V otroE!kem leposlovju 143
 • kanadski igrani filmi 182
 • Kanadski mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 180
 • Karlin, Alma M., 1889-1950 - Biografije - Knjige za otroke 173, 174
 • kartonke 2, 11, 12, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
 • katalog 44
 • Katalonska mladinska knjiE>evnost 113, 114, 138
 • kazenske preiskave 103
 • Kazenski postopek 22
 • Kazenski zakonik - Slovenija 24
 • Kazensko pravo 24
  • Evropa 22
  • Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 24
  • Slovenija 22
 • Kazniva dejanja 24
 • kmetije 119
 • Kmetije - Knjige za otroke 137
 • Kneen, Krissy, 1968- - Avtobiografski romani 80
 • KnjiE>evnost - Matura - PriroD niki 49, 50, 51
 • kokoE!i 121
 • KokoE!i - V otroE!kem leposlovju 130
 • komedije 187
 • komiD ne drame 183
 • koncentracijska taboriE!D a 178
 • konflikti 125, 145, 152
 • konvencije 27
 • KopaliE!D a - V leposlovju 160
 • koprodukcija 180, 181, 186
 • koprodukcije 182
 • koristni uD inki 30
 • koE!arka 151
 • koze 40
 • Koze in ovce 40
 • Kozjereja - PriroD niki 40
 • kranjska D ebela 39
 • kriminalci 113
 • kriminalni filmi 185
 • kriminalni romani 101
 • krma 40
 • krE!D ansko E>ivljenje 106
 • krE!D anstvo 14
 • Kuharski recepti
  • Dietna prehrana 35
  • Pecivo 41
 • kulturna dediE!D ina 39
 • kulturni dom E entjur 42
 • kulturni turizem 18


 • lastninska pravica 25
 • Lepota - V otroE!kem leposlovju 122
 • likovno ustvarjanje 44
 • Linearna algebra - UD beniki za visoke E!ole 31
 • literarni junaki 149
 • literatura 149
 • ljubezen 73
 • ljubezenska pisma 107
 • ljubosumje 125, 126
 • Ljubosumje - V otroE!kem leposlovju 119
 • Ljudska arhitektura - Slovenija 43
 • Lokalne skupnosti - DruE>bena integracija 28
 • luna 148
 • lutkovni filmi 189
 • lutkovni filmi za otroke 189


 • maD ke 112, 115, 120
 • mame 130, 134, 159, 167
 • Matematika
  • Pouk - PriroD niki 29
  • ZaD etni pouk - UD ne teE>ave 29
 • matere 130, 134, 159, 167
 • matere in sinovi 73
 • matura 52
 • matura 1997 56, 58, 59
 • matura 1999 54
 • matura 2023 54, 56, 58, 59
 • mednarodna sodiE!D a 27
 • medosebni odnosi 138, 151, 152, 159
 • Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju 73
 • medosebni pdnosi 149
 • medvrstniE!ko nasilje 145, 150, 151, 152
 • Mentalne tehnike - PriroD niki 10
 • mesta 139
 • Mesta - Stripi - Knjige za mladino 167
 • metlice 46
 • Metulji - VeE!D e - Prijateljstvo - V otroE!kem leposlovju 131
 • MikolC!E!ek, Jan, 1889-1973 - V filmu - Video DVD-ji 181
 • mitoloE!ko izroD ilo 101
 • Mlade E>enske - V leposlovju 61
 • mladiD i 130
 • Mladinska dela 126, 167
 • mladinski filmi 179
 • mladinski igrani filmi 179
 • mladostniki 30, 150
 • Mladostniki - OdraE!D anje - V mladinskem leposlovju 149, 152
 • Mladostniki s posebnimi potrebami - DruE>bena integracija - Zborniki 28
 • morje 126
 • mraz 132
 • muzeji 39


 • nagajanje 145
 • namiE!ljeni prijatelji 159
 • napake 115
 • narava 112, 144
 • Narava 33
 • Nascimento, Edson Arantes do glej PelC), 1940- b Biografije b video DVD-ji
 • Nasilje - Mladostniki - V mladinskem leposlovju 151
 • nasveti 143
 • negotovost 138
 • NemD ija 178
 • NemE!ka mladinska knjiE>evnost 123, 160
 • nemE!ki animirani filmi 190
 • nesreD e 126, 134, 135, 136
 • Neuengamme - Koncentracijsko taboriE!D e - Slovenci 178
 • neugodni uD inki 30
 • nevoE!D ljivost 142
 • noD 148
 • nogomet 176
 • nogometaE!i 176
 • nomotehnika 23
 • nonsens 161
 • NorveE!ka knjiE>evnost - E=enske - 19.st. - Drame 56
 • NoseD nost - V otroE!kem leposlovju 123
 • novorojenD ki 112


 • objave na spletu 151
 • objemi 143
 • oblaD ila 122, 132
 • Obletnice - V leposlovju 92
 • oD etje 163
 • oD etje in hD ere 125, 126
 • OD etje in hD ere - PomoD - V mladinskem leposlovju 159
 • odD itavanje D asa 29
 • odnos do narave 167
 • odnos do E>ivali 147
 • odnosi med spoloma 152
 • Odnosi med spoloma
  • Slovenija - V leposlovju 95
  • V leposlovju 87
 • odpiranke 11
 • odraE!D anje 112
 • Odvetniki - V leposlovju 86
 • odvisnost od interneta 30
 • ograje 43
 • OpraE!evalci 32
 • opraE!evanje 39
 • OpraE!evanje 32
 • optimizem 73
 • organizacija poslovanja 21
 • Organizirani kriminal - Srbija - V leposlovju 86
 • osamljenost 119
 • Osebna higiena - V otroE!kem leposlovju 2
 • osebnostna rast 138
 • Osebnostni razvoj 6
 • osebnostni razvoj 10
 • otroci 134
 • Otroci 30
  • Uporaba raD unalnikov - PriroD niki 30
  • Vzgoja - PriroD niki 30
 • otroE!ki animirani filmi 188, 189
 • otroE!ki lutkovni filmi 189
 • otroE!ki risani filmi 188, 189
 • ovce 40
 • Ovce - V otroE!kem leposlovju - NUK 132
 • OvD ereja - PriroD niki 40
 • ovD ja volna 132
 • ozimnice 135


 • panji 39
 • Panjske konD nice - Likovni motivi - Albumi 39
 • Papige - V otroE!kem leposlovju 133
 • parade 167
 • Parlamentarni postopek 23
 • pasma 40
 • pastirji 132
 • paE!niki 40
 • Pecivo 41
 • PelC), 1940- - Biografije - video DVD-ji 184
 • pesmi 55, 112
 • pesniki 112
 • piE!D anci 121
 • planinske poti 48
 • Planinstvo - UD beniki 47
 • Plavalni bazeni - V leposlovju 160
 • plavanje 126
 • poD itnice 154, 155, 156, 157, 158
 • PoD itnice - V otroE!kem leposlovju 126
 • PoD itniE!ke hiE!e - Irska - V leposlovju 92
 • podjetja 21
 • poezija 53
 • pogreE!ane osebe 103
 • PogreE!ane osebe - V leposlovju 87
 • pogreE!anje 159
 • pogum 114, 150, 159
 • pohodniE!tvo 48
 • Poklici
  • Knjige za otroke 16, 19, 20
  • V otroE!kem leposlovju 142
 • pokopaliE!D a 103
 • poletje 112
 • Poletje
  • PoD itnice - V leposlovju 160
  • V otroE!kem leposlovju 144
 • policija 103, 163
 • policijski postopki 103
 • politiD na angaE>iranost 107
 • politiD na teologija 14
 • politiD na teorija 14
 • Politika - Svetopisemska teologija 14
 • Poljski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 181
 • pomoD 9, 120, 122, 130, 132, 134, 135, 136, 143, 150
 • porednost 146
 • Poslanci - Umori - Beograd - V leposlovju 86
 • posmehovanje 145
 • Pospravljanje - V otroE!kem leposlovju 146
 • postopkovno pravo 27
 • PoE!asti - V otroE!kem leposlovju 120
 • Potniki - E=ivljenjske spremembe - V leposlovju 83
 • potopisi 162
 • potovanja 147
 • potovanja po morju 162
 • Potovanja z letalom - V leposlovju 83
 • pouD no leposlovje 173, 174
 • pouk na daljavo 30
 • poveD ani tisk 142
 • povezanost 120
 • pozabljivost 130
 • poE>reE!nost 140
 • praE!iD i 141
 • pravice 27
 • praviD nost 27
 • Pravni viri 23
 • predE!olski otroci 11, 12, 30
 • prehrana 35, 40
 • preiskave 113, 163
 • prekomerna raba 30
 • preobleke 138
 • prepiranje 146
 • prevare 113, 140, 151, 163
 • prijateljstvo 135, 136, 141, 142, 146, 147, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 163, 167
 • Prijateljstvo
  • V mladinskem leposlovju 159, 161
  • V otroE!kem leposlovju 112, 119
 • Prijaznost - V otroE!kem leposlovju 141
 • priporoD ila 30
 • pripoved v verzih 122, 136
 • PriroD niki, vodniki ipd. 30, 40
 • problemi 152
 • prodaja 113
 • proizvodi 40
 • Prostor in D as - V leposlovju 83
 • psi 2, 114, 128, 129, 163
 • Psi
  • Knjige za otroke 124
  • V otroE!kem leposlovju 147
 • psihiD ne travme 152
 • psiholoE!ki nasveti 9
 • ptice 130
 • Ptice - Stripi - Knjige za mladino 167
 • pustolovE!D ine 113, 114, 161, 167
 • PustolovE!D ine - V mladinskem leposlovju 154, 155, 156, 157, 158


 • RaD unalniki 30
 • raD unalniE!ke igre 150
 • raD unanje 29
 • Rajar, Rudi, 1940- - V leposlovju 111
 • rap 55
 • rast 143
 • raziskovanje 145
 • razstava 44
 • Razvezane osebe - E=ivljenjske spremembe - V leposlovju 92
 • razE>alitve 152
 • rekreacija 128
 • ResniD nost - Anomalije - V leposlovju 83
 • revni ljudje 139
 • RevE!D ina - V otroE!kem leposlovju 139
 • ribe 113
 • Ribe - V otroE!kem leposlovju 140
 • Rihard Tisnikar (literarni junak) 103
 • Rimski imperij - Zgodovina - Knjige za otroke 177
 • risani filmi 188, 189, 190
 • risani filmi za otroke 189, 190
 • ritmiD no bobnanje 46
 • Ruska mladinska knjiE>evnost 144


 • samopodoba 10
 • Samopodoba - V otroE!kem leposlovju 138
 • samorealizacija 150
 • samorogi 12
 • samospoznavanje 10
 • Sanje - V otroE!kem leposlovju 148
 • selitev 139
 • sestre 146
 • Sestre - Detektivi - V otroE!kem leposlovju 113, 114
 • Severni beli nosorog - OgroE>enost 34
 • simptomi 35
 • Sinovi - Alkoholizem - V leposlovju 87
 • situacije 11, 12
 • skrb 119, 121
 • skupnost 120
 • Skupnost - V otroE!kem leposlovju 138
 • Skupnostna skrb - V otroE!kem leposlovju 139
 • Slabovidni otroci - V otroE!kem leposlovju 145
 • sladice 41
 • Slikanice 120, 123, 138, 139, 141, 144, 148
 • Slikarji - Razstavni katalogi 45
 • SlovaE!ki igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 181
 • Slovenija 24, 25, 33, 103
  • Kulturna politika - 2022-2029 3
  • Mednarodni odnosi 26
 • Slovenska dramatika 58
 • slovenska knjiE>evnost 107
 • Slovenska knjiE>evnost
  • DruE>ina - Miti - Volja - Drama 58
  • Romani 61
  • Umori - psihoanaliza - Goga, izmiE!leni kraj - Drame 54
 • Slovenska kultura - Vladna politika 3
 • Slovenska mladinska knjiE>evnost 112, 145, 147
 • Slovenska pisemska knjiE>evnost 107
 • Slovenska poezija 53
  • Antologije 55
 • Slovenske izseljenke - Avstralija - V leposlovju 80
 • slovenske pisateljice 173, 174
 • Slovenski fantastiD ni romani 81
 • slovenski franD iE!kani 1
 • Slovenski kriminalni romani 103
 • Slovenski mladinski romani 152
 • slovenski pesniki 107
 • Slovenski pustolovski romani 111
 • Slovenski romani 61, 95
 • slovensko pesniE!tvo 55
 • Slovensko slikarstvo - Razstavni katalogi 45
 • SlovenE!D ina
  • Matura - PriroD niki 50
  • Neumetnostna besedila - Vaje za srednje E!ole 52
 • sluE>nost 25
 • Smole, Dominik, 1929-1992 - "Antigona" 51
 • Smrt 9
 • Sodni procesi - V leposlovju 175
 • Solidarnost - V otroE!kem leposlovju 139
 • Sophocles, ok. 496- ok. 406 pr.n.E!t. - "Antigona" 51
 • soseska 120
 • soE!olci 125, 145
 • spoD etje 123
 • spolna identiteta 73
 • spomini 110
 • sprejemanje 138
 • Srbska knjiE>evnost - Politika - Umori - Korupcija - Beograd - 21.st. - Roman 86
 • Srbski kriminalni romani 86
 • sreD a 6
 • srednje E!ole 49
 • Srednje E!ole - V mladinskem leposlovju 149
 • Stare matere in vnukinje - V leposlovju 80
 • stereotipi 73, 120
 • stiske 151, 159
 • strah 73, 138
 • Stripi 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
 • striE>enje 132
 • stvarne pravice 25
 • Stvarno pravo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem 25
 • stvarnopravni zakoniki 25
 • Svet Evropske unije - Predsedovanje - 2021 26
 • Sveto pismo. Stara zaveza. Samuelova knjiga glej Biblia - Interpretacija
 • Svetovna vojna 1939-1945 - V leposlovju 110
 • svetovne popotnice 173, 174


 • E!ivanje 138
 • E!ole 30, 73, 150, 151, 159, 163
 • E ole
  • V mladinskem leposlovju 152
  • V otoE!kem leposlovju 125
  • V otroE!kem leposlovju 145
 • E!olski otroci 30
 • E!port 151
 • E!portne biografske drame 184
 • E!tetje 129
 • E tevila - V otroE!kem leposlovju 129
 • E!tevilska predstavljivost 29
 • E vedski mladinski romani 125


 • tehnika 19
 • telesna aktivnost 35
 • teorije zarote 7
 • Terorizem - V leposlovju 111
 • Tigri - V otroE!kem leposlovju 134
 • Tihi ocean 162
 • Tihotapstvo - V otroE!kem leposlovju 113
 • Tolkala - Ritem - PriroD niki 46
 • TravmatiD ne izluE!nje - V leposlovju 61
 • Trgovina z drogami - V mladinskem leposlovju 163
 • trpljenje 147
 • Trpljenje 15
 • trE>enje 18
 • trE>nice 113
 • turistiD ne destinacije 18


 • uD enci 149, 163
 • UD enci - UD ne teE>ave - PomoD - PriroD niki 29
 • uD enje 29
 • uD iteljice 149
 • ugrabitve 114
 • ujetniE!tvo 147
 • umivanje 2
 • umori 101
 • upanje 159
 • uporaba raD unalnikov 30
 • uporniE!tvo 55
 • ura 29
 • uspeh 150


 • vaje 29
 • varD evanje z energijo 38
 • Vektorska analiza - UD beniki za visoke E!ole 31
 • velike tiskane D rke 16, 19, 20, 115, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 143
 • veselje 11, 12
 • Veterinarji - Knjige za otroke 20
 • veterinarstvo 20
 • Veverice - V otroE!kem leposlovju 135
 • Videoigre - V mladinskem leposlovju 150
 • vladavina prava 27
 • vnuki 113, 114
 • vnukinje 138
 • Voda - V leposlovju 111
 • vojna drama 186
 • volkovi 101
 • vragolije 146, 161
 • Vrednote - V otroE!kem leposlovju 141
 • vrline 141
 • Vrstniki - Nasilje - V mladinskem leposlovju 150, 152
 • vrtci 30
 • vrtovi 112
 • Vrtovi - Knjige za otroke 127
 • vsakdan 11, 12, 141
 • Vsakdanje E>ivljenje - Informacijska tehnologija - PriroD niki 30


 • zaD etno branje 142
 • ZadruE>ni domovi - Razstavni katalogi 42
 • ZadruE>ni kulturni dom E entjur 42
 • Zahodna Slovenija - Planinski vodniki 48
 • zajci 112, 138
 • Zajci - V otroE!kem leposlovju 121
 • zakljuD ni izpiti 49
 • Zakoni 24, 25
 • Zakonodaja 23
 • zakonodaja 21, 22, 24
 • zakonodajni postopek 23
 • zaljubljenost 149, 151, 152
 • zaporniki 163
 • Zarote - Filozofski vidik - Eseji 7
 • zasledovanje 114
 • zasloni 30
 • zastavna pravica 25
 • zavezniE!tva 134
 • zavezovanje vezalk 29
 • zdravljenje 35
 • ZdravniE!ki pregledi - Knjige za otroke 117
 • zdravo E>ivljenje 35
 • zdravstvene posledice 35
 • zdravstveni nasveti 35
 • zemljiE!ka knjiga 25
 • zgaga 35
 • Zgodovina 39
 • zgodovinska drama 181
 • zgodovinski pregledi 39
 • zgovornost 133
 • Zlo - KrE!D anski vidik 15
 • zloba 150
 • znamenite osebnosti 173, 174
 • zunanja politika 26


 • E>alost 11, 12, 159
 • E=alovanje 9
 • E>elodD na kislina 35
 • E>ivali 11, 12, 141, 147
 • E=ivali - V otroE!kem leposlovju 112
 • E>ivali v domiE!ljiji 2, 115, 121, 128, 129, 140, 147
 • E>ivila 35
 • E>ivljenje 73
 • E=ivljenjska modrost - PriroD niki 17
 • E>oganje 128
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKSNT, 1. 7. 2022