NOVOSTI - JUNIJ 2021
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNOVOSTI - JUNIJ 2021

Vsebina
0 Splošno

1

MARTÍN, Santiago, 1969-
    Pernjakovi / [ilustriral] Santi ; [bibliografski predhodnik] Prežihov Voranc. - Ravne na Koroškem : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2021. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Strip je bil izdan v spomin na 70. obletnico smrti Prežihovega Voranca in državno srečanje odraslih literatov 2020 "V zavetju besede". - 500 izv.

ISBN 978-961-7010-91-6 : 26,67 EUR

084.11
741.52:821.163.6-2

COBISS.SI-ID 45819139

2

ŽUNEC, Branko, ml.
    REvolucija vodenja / Branko Žunec. - 1. ponatis. - Maribor : Družba za odličnost, 2021 ([Maribor] : Demago). - 404 str. : ilustr. ; 21 cm

1500 EUR

ISBN 978-961-07-0455-3 : 47,25 EUR

005

COBISS.SI-ID 62115075004 Računalništvo

3

    INFORMACIJSKA varnost : izzivi sodobne tehnologije / Maša Dreven ... [et al.] ; urednik Blaž Markelj. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Grosuplje : Padre). - 204 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki v slov. na koncu zbornika

ISBN 978-961-247-450-8 : 69,00 EUR

004.775.056:005.934

COBISS.SI-ID 322992671 Filozofija. Psihologija. Okultizem

4

COUTURIER, Stéphanie
    Knjiga o mojih čustvih / [napisala] Stéphanie Couturier & [ilustrirala] Maurèen Poignonec ; [prevedla Katja Škapin]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2021 (natisnjeno v EU). - [32] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Le livre de mes émotions. - Na nasl. str. tudi: Knjiga o čustvih je last ---. - Na nasl. str. tudi: Interaktivna knjiga, v kateri te čakajo številna presenečenja. - 2.000 izv. - Knjiga z zavihki. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-261-592-5 : 19,99 EUR

159.942(02.053.2)

COBISS.SI-ID 50598403

5

ELDREDGE, John
    Pustolovec, bojevnik, kralj : moški: od pustolovca do modreca / John Eldredge ; [prevod Živa Hren]. - Log pri Brezovici : Društvo Zaživi življenje, 2021. - 303 str. ; 22 cm

Prevod dela: The way of the wild heart

ISBN 978-961-94878-1-5 : 19,90 EUR

159.922.1-055.1

COBISS.SI-ID 63183107

6

HORSLEY, Kevin
    Neomejen spomin : kako uporabljati višjestopenjske učne prijeme, da bi se učili hitreje, si zapomnili več in bili učinkovitejši / Kevin Horsley ; iz angleščine prevedel Milan Žlof. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2021 (Begunje : Cicero). - 142 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Prestop ; knj. 17)

Prevod dela: Unlimited memory. - O avtorju: str. 137. - 500 izv. - Bibliografija: str. 135-136 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7083-08-8 : 21,90 EUR

159.953.5(035)

COBISS.SI-ID 58953987

7

KNIGHTSMITH, Pooky
    Kartice proti tesnobi [Garnitura] : priročnik in kartice za premagovanje stresa s čuječnostjo / Pooky Knightsmith ; [dodatno besedilo napisala Kim Davies ; prevedla Barbara Jarc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021

Prevod dela: Cards against anxiety

ISBN 978-961-01-6072-4

159.942(084.3)

COBISS.SI-ID 45892611

8

LUKAS, Elisabeth
    Pandemija in duševnost : poti do krepitve duševne odpornosti / Elisabeth Lukas in Reinhardt Wurzel ; [prevod Tadeja Petrovčič Jerina ; spremna beseda Jože Ramovš]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet : Inštitut Antona Trstenjaka, 2021 ([Logatec] : Citrus). - 141 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Pandemie und Psyche. - Težava je lahko odskočna deska / Jože Ramovš: str. 9-12. - O avtorjih: str. 141. - 700 izv. - Bibliografija: str. [143]

ISBN 978-961-6878-85-2 (Novi svet) : 16,90 EUR

159.913
124.2:615.851

COBISS.SI-ID 59182851

9

MUSEK Lešnik, Kristijan
    Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše / Kristijan Musek Lešnik ; [ilustracije Matej de Cecco]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 210 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Svetilnik)

1.600 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 206-210

ISBN 978-961-01-6080-9 : 24,99 EUR

159.942

COBISS.SI-ID 61357571

10

PHILPOT, Maddox
    Kako se počutiš? : knjiga o čustvih in počutju : s štirimi različnimi obrazki! / [napisali Maddox Philpot, Natalie Munday in Kylie Hamley ; ilustrirala Julia Seal ; prevedla Andreja Peček]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - [10] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: How do you feel?. - 2.000 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-01-6030-4 : 12,99 EUR

087.5
159.942(02.053.2)

COBISS.SI-ID 34507011

11

ŠIMENC, Marija, 1968-
    Čuječnost pod lučmi vsakdanjika / Mojca Marija Šimenc ; [predgovor Brigita Chuuya]. - Ljubljana : Salve, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 332 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov. - 150 izv.

ISBN 978-961-289-095-7 : 28,00 EUR

159.922.2

COBISS.SI-ID 52133123

12

WALSCH, Neale Donald
    Božja rešitev : moč čiste ljubezni / Neale Donald Walsch ; prevedel Jure Šešet. - Ljubljana : Gnostica, 2021

Prevod dela: The God solution

ISBN 978-961-229-149-5 : 24,00 EUR

133.2

COBISS.SI-ID 643983392 Verstvo

13

MANHATTAN, Avro
    Vohunske spletke in umori na svetem sedežu / Avro Manhattan ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2021 ([Brežice] : Primus). - 349 str. ; 20 cm

Prevod dela: Murder in Vatican. - O avtorju na zavihkih ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6627-94-8 : 26,00 EUR

272-732.2"19"

COBISS.SI-ID 6294656332 Politika

14

    GOLI otok po sedemdesetih letih / uredila Manca Erzetič ; [slikovno gradivo Manca Erzetič (osebni arhiv)]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). - 189 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Humanistična zbirka INR)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvleček v slov. ali hrv. pri posameznih prispevkih, povzetki v slov. in angl. ali hrv. in angl. na koncu knjige

ISBN 978-961-7014-25-9 : 25,00 EUR

94(497.1)"1949/1956"(082)
343.819.7(497.5Goli otok)(082)
323.281(497.1)"1949/1956"(082)

COBISS.SI-ID 50028035

15

    MISLITI narod v dolgih šestdesetih : slovenski intelektualci o slovenskem narodu ter njegovi preteklosti in prihodnosti : [znanstvena monografija] / uredil in spremno študijo napisal Tomaž Ivešić. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). - 404 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Humanistična zbirka INR)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Misliti šestdeseta leta: intelektualci in slovenski narod / Tomaž Ivešić: str. 9-46. - Kazalo

ISBN 978-961-7014-26-6 : 33,00 EUR

323.1:94(497.4)"1960/1970"

COBISS.SI-ID 56434691

16

OVEN, Edvard
    Napetost med videzom in resnico / Edvard Oven. - Ljubljana : samozal. E. Oven, 2021. - 406 str. : ilustr. ; 24 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-07-0495-9 : 29,90 EUR

34.096:929Oven E.
323(497.4)"1991/..."
929Oven E.

COBISS.SI-ID 5968921933 Gospodarstvo

17

    KONCERNI / Peter Podgorelec ... [et al.] ; urednika, [stvarno kazalo] Peter Podgorelec, Lidija Hauptman. - 2. spremenjena in dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 472 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu poglavij in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-455-3 : 56,00 EUR

334.757

COBISS.SI-ID 46232067

18

MANGIA, Karen, 1975-
    Delo od doma : ustvarite si delo nove normalnosti / Karen Mangia ; [prevod knjige Renata Mihalič]. - 1. natis. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2021 (Kranj : Nonparel). - XII, 169 str. ; 24 cm

Prevod dela: Working from home. - Predgovor / James Hinchcliffe: str. VII-XII. - O avtorici: str. 169 in na prednjem zavihku ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-94828-6-5 : 22,50 EUR

331.103.11

COBISS.SI-ID 5026739534 Pravo

19

KAZENSKI zakonik
    Kazenski zakonik (KZ-1) : s komentarjem : [splošni del] / [avtorji Miha Šepec ... [et al.] ; urednik Miha Šepec ; stvarno kazalo Miha Šepec]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 1177 str. ; 25 cm. - (Zbirka Nova slovenska zakonodaja)

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 1135-1166. - Kazalo

ISBN 978-961-247-456-0 : 331,10 EUR

343.2/.7(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 49672963

20

PAVČNIK, Marijan
    Razumevanje prava : nova oporna mesta iz zadnjih let / Marijan Pavčnik. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 262 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pravna obzorja ; 55)

300 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali. - Povzetek ; Zusammenfassung: Verstehen des Rechts : neue Anhaltspunkten aus letzten Jahren

ISBN 978-961-247-464-5 : 38,00 EUR

340.1

COBISS.SI-ID 59215619

21

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1K / uvodna pojasnila Marijan Kocbek, Saša Prelič ; [stvarno kazalo Jerneja Prostor]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). - 790 str. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-462-1 : 146,00 EUR

347.72(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 54898435

22

TRSTENJAK, Verica
    Temeljne pravice v Evropski uniji : listina EU o temeljnih pravicah z uvodnimi pojasnili, komentarjem in sodno prakso Sodišča EU / Verica Trstenjak ; spremna beseda Koen Lenaerts ; [kazalo sodne prakse, seznam predpisov in stvarno kazalo Petra Weingerl]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Škofja Loka : Nonparel). - 316 str. ; 25 cm

Spremna beseda = Preface: Koen Lenaerts: str. 5-12. - Besedilo v slov., spremna beseda v slov. in angl. - 300 izv. - Bibliografija: str. 313-316 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-459-1 : 116,00 EUR

342.7:061.1EU

COBISS.SI-ID 5097933135 Javna uprava

23

KOCJANČIČ, Rudi
    Temeljne skupnosti in enote v samoupravnih interesnih skupnostih / Rudi Kocjančič ; [izdali] Zveza delavskih univerz Slovenije [in] Dopisna delavska univerza Univerzum. - Ljubljana : Dopisna delavska univerza Univerzum, 1980 (Ljubljana : DDU Univerzum). - 42 str. ; 17 cm. - (Zbirka Družbeno izobraževanje ; 72)

Bibliografija: str. 41-42

35.076.1

COBISS.SI-ID 916761739 Etnologija

24

    ENCI benci na kamenci : slovensko otroško izročilo / [zbral in uredil] Roman Gašperin ; [ilustriral] Zvonko Čoh. - 10. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021. - 102 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Žlabudron)

ISBN 978-86-11-16548-6 : 19,95 EUR

398.9(497.4)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 58740483

25

    POJTE, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice : slovenske ljudske otroške pesmice / izbrala in uredila Kristina Brenkova ; naslikala Marlenka Stupica. - 16. natis z dodanim zvočnim zapisom. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Maribor] : Ma-tisk). - 115 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 CD (13 min, 51 sek). - (Zbirka Deteljica)

1.000 izv. - Spremna beseda / Marija Jamar Legat: str. 113-115

ISBN 978-961-01-0978-5 : 22,95 EUR

398.831(497.4)(02.053.2)
398.831(497.4)(086.76)
087.5

COBISS.SI-ID 5851904352 Astronomija. Geodezija

26

GREENE, Brian, 1963-
    Konec časa : človek, vesolje in iskanje smisla življenja / Brian Greene ; [prevedla Urška Pajer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 382 str. ; 23 cm

Prevod dela: Until the end of time. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [383]. - Bibliografija: str. 360-373. - Kazalo

ISBN 978-961-00-4823-7 (trda vezava) : 29,99 EUR
ISBN 978-961-00-4824-4 (broš.)

524.8

COBISS.SI-ID 6323149155/56 Geologija. Meteorologija. Paleontologija

27

GILL, Maria, 1961-
    Spoznaj!. Ognjeniki / avtorica Maria Gill ; strokovni sodelavec Robert Dinwiddie ; [prevedla Lorena Dobrila]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Slovaškem). - 64 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Find out!. Volcanoes. - 1.500 izv. - Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 978-961-01-6057-1 : 12,99 EUR

551.21(02.053.2)

COBISS.SI-ID 49219587

28

MILLS, Andrea
    Spoznaj!. Dinozavri / avtorica Andrea Mills ; strokovni sodelavec Darren Naish ; [prevedla Lorena Dobrila]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Slovaškem). - 64 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Find out!. Dinosaurs. - 2.000 izv. - Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 978-961-01-6058-8 : 12,99 EUR

56(02.053.2)
598.192(02.053.2)

COBISS.SI-ID 4943232357/59 Biologija. Rastlinstvo. Živalstvo

29

JANSKÁ, Radka
    Kdo živi tukaj? / Radka Janská ; [ilustrirala] Carmen Saldaña ; [prevedla Mina Mušinović]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2021 (tiskano na Kitajskem). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Whose home is it?. - Ov. nasl. - Kartonka z zavihki. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-94987-7-4 : 13,57 EUR

591.521(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 4095181161 Medicina

30

BAGAR, Tanja
    Konoplja v medicini : kako si s konopljo pomagamo do boljšega zdravja in počutja / Tanja Bagar ; [prevod iz nemškega jezika Marko Bunderla, Miriam Sontag]. - Posodobljena in razširjena izd. - Ljubljana : ICANNA - Mednarodni inštitut za kanabinoide, 2020 (Šmarješke Toplice : Stella). - 155 str. : ilustr. ; 25 cm

Prirejeno po: Die Hanf-Medizin. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 149-155

ISBN 978-961-95236-0-5 (trda vezava) : 39,90 EUR
ISBN 978-961-95236-1-2 (broš.)

615.322:633.522

COBISS.SI-ID 43041795

31

CHOUDHURY, Bipasha
    Spoznaj!. Človeško telo / avtorica Bipasha Choudhury ; [prevedla Sanda Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Slovaškem). - 64 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Find out!. Human body. - 2.000 izv. - Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 978-961-01-6040-3 : 12,99 EUR

611/612(02.053.2)

COBISS.SI-ID 49216259

32

FUNG, Jason
    Debelosti do dna : razvozlavanje skrivnosti hujšanja / Jason Fung ; [prevedel Jure Šešet]. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 370 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: Obesity code

ISBN 978-961-7129-07-6 : 27,90 EUR

613.24/.25

COBISS.SI-ID 61909251

33

LONČAR, Sanja, 1965-
    Naravne rešitve za težave z virusi : rastlinska pomoč za pljuča, grlo in dihalne poti / Sanja Lončar ; [fotografije Sanja Lončar ... et al.]. - Ljubljana : Jasno in glasno, 2021 (Ljubljana : ABO Grafika). - 191 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Ščepec rešitve)

Na vrhu nasl. str. tudi: Skupaj za zdravje človeka in narave

ISBN 978-961-94664-4-5 : 33,00 EUR

615.32:616.9(035)
615.89(035)

COBISS.SI-ID 58870275

34

ŠKOF, Jožef, 1929-
    Hrana je zdravilo in zdravilo hrana (Hipokrat) / Jožef Škof. - Ljubljana : samozal., 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 124 str. ; 20 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 117. - Bibliografija avtorja: str. 115-116

ISBN 978-961-07-0482-9 : 30 EUR

613.2
615.874.2

COBISS.SI-ID 5876813163 Kmetijstvo

35

JOŠAR, Jerneja
    Ekološko vrtnarjenje za vsakogar / Jerneja Jošar ; [fotografije Jerneja Jošar ... [et al.] ; risbe in sheme Tilen Jošar]. - 2., prenovljena in posodobljena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 279 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.700 izv. - Bibliografija: str. 266. - Kazalo

ISBN 978-961-01-6132-5 : 29,99 EUR

635:631.147(035)
631.147:635(035)

COBISS.SI-ID 6172109165 Vodenje in organizacija

36

POLAJNAR, Dani
    Iza in Samorog : v 7 letih do milijardne prodaje : pot poslanstva Sama in Ize Sie Login / Dani Polajnar. - 1. izd. - [Pissouri] : Login5 Aphrodite, 2021. - 289 str. ; 24 cm

Spremna beseda / Iza Sia in Samo Login: str. 282-284. - O avtorju: str. 289

ISBN 978-9925-7731-7-6 (trda vezava)

005.336.1

COBISS.SI-ID 6538419578 Glasba

37

D'AMELIO, Charli
    Spoznaj Charli : in vse o tem, zakaj je dobro biti ti / Charli D'Amelio ; [prevedel Srđan Milovanović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021. - 180 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Essentially Charli!

ISBN 978-961-01-6130-1 : 19,99 EUR

784.4(73):929D'Amelio C.

COBISS.SI-ID 608350758 Jezikoslovje. Literarna teorija

38

BARBARIČ, Nada
    Esej na maturi 2022 / Nada Barbarič Naskov, Drago Meglič, Jurij Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 192 str. : ilustr. ; 24 cm

Na ov. tudi: Maturitetno branje 2022. - 4.500 izv. - Bibliografija pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-961-01-5991-9 : 15,90 EUR

82.0-4:37.091.27
821.09:37.091.27:373.5

COBISS.SI-ID 60510979

39

    SLOVNICA sodobne kitajščine : [s praktičnimi primeri] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2021 (printed in the EU). - 175 str. : tabele ; 17 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Lat. in kit. pisava. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 8. - Kazali

ISBN 978-961-95218-5-4 : 14,90 EUR

811.581'36(035)

COBISS.SI-ID 53593347

40

    SLOVNICA sodobne norveščine : [s praktičnimi primeri] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2021 (printed in the EU). - 169 str. : tabele ; 17 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 8. - Kazalo

ISBN 978-961-95218-8-5 : 12,90 EUR

811.113.5'36(035)

COBISS.SI-ID 53594371

41

    SLOVNICA sodobne portugalščine : [s praktičnimi primeri] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2021 (printed in the EU). - 143 str. : tabele ; 17 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 8. - Kazalo

ISBN 978-961-95218-9-2 : 12,90 EUR

811.134.3'36(035)

COBISS.SI-ID 5359462782-1/2 Poezija. Dramatika

42

PAVČEK, Saša
    Zastali čas / Saša Pavček ; ilustrirala Mateja Kavčič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 90 str. : ilustr. ; 22 cm

1.300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-6071-7. - ISBN 978-123-4567-89-7! : 24,99 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 45806595

43

RAMOVEŠ, Janez
    Skupinska slika : (folklora) / Janez Ramoveš. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 121 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-282-480-8 : 24,99 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 5731097982-3 Romani

44

ALSTERDAL, Tove, 1960-
    Slepi rov / Tove Alsterdal ; [prevod Darko Čuden]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 271 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Blindtunnel

ISBN 978-961-274-631-5 (trda vezava) : 33,00 EUR
ISBN 978-961-274-630-8 (broš.)

821.113.6-312.4

COBISS.SI-ID 48557315

45

ANDRIĆ, Ivo, 1892-1975
    Travniška kronika : konzulski časi / Ivo Andrić ; prevedla Đurđa Strsoglavec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 442 str. ; 24 cm. - (Zbirka Veliki večni romani)

Prevod dela: Travnička hronika. - 600 izv. - O avtorju: str. [444-445]

ISBN 978-961-01-6122-6 : 34,99 EUR

821.163.4(497.6)-311.6

COBISS.SI-ID 56801283

46

BIDERMAN, Slavica
    Srednje petke so zakon / Slavica Biderman. - Celje : KUD Art-energija, 2021 ([Laško] : RB grafika). - 120 str. : ilustr. ; 21 cm

Spremna beseda na ov.: Jasmina Levičar. - V CIP-u leto izida 2020. - Bibliografija: str. 119

ISBN 978-961-94614-1-9 : 19,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 43099651

47

BRANDY, Meagan
    Zaplet na gimnaziji Brayshaw / Meagan Brandy ; [prevedla Barbara Golubovac Golob]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 340 str. ; 20 cm

Prevod dela: Trouble at Brayshaw High. - 2. del serije z originalnim nasl. Brayshaw --> spletna str. avtorice. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [341]

ISBN 978-961-00-4825-1 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4826-8 (broš.)

821.111(73)-93-311.2

COBISS.SI-ID 62935299

48

ČAUŠEVIĆ, Jasmin
    Pol srca : roman / Jasmin Čaušević ; [fotografija Jasmin Čaušević]. - 1. izd. - Velenje : Zabastra, 2021. - 336 str. : ilustr. ; 20 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94175-4-6

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 58863619

49

DEKLEVA, Milan
    Pet za kvartet / Milan Dekleva. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 191 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-282-477-8 : 24,99 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 50636291

50

DENTON, Lauren K.
    Sezona orkanov / Lauren K. Denton ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Izola : Meander, 2021. - 357 str. ; 22 cm

Prevod dela: Hurricane season. - 300 izv.

ISBN 978-961-7101-48-5 : 32,00 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 63911171

51

EMILY E.
    Hiša na pragu kanadske divjine. 3, Rančarjeva hči / Emily E. - Domžale : samozal., 2020 ([Celje] : Grafika Gracer). - 192 str. ; 21 cm. - (Romance / Emily E.)

Povečani tisk. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94922-6-0 : 19,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 38053123

52

EMILY E.
    Pod goro Assiniboin / Emily E. - Domžale : samozal., 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 191 str. ; 21 cm. - (Romance / Emily E.)

Povečani tisk. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95360-0-1 : 19,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 60268547

53

EMILY E.
    Rea, neukročena trmoglavka / Emily E. - Domžale : samozal., 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 173 str. ; 21 cm. - (Romance / Emily E.)

Povečani tisk. - Tiskano po naročilu. - "V tej seriji so štiri knjige: 1. Corona, vsega je kriva corona, 2. Spravljaš me ob pamet, 3. Rea, neukročena trmoglavka, 4. S teboj so same težave" --> str. 3

ISBN 978-961-94922-8-4 : 18,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 52562435

54

EMILY E.
    S teboj so same težave / Emily E. - Domžale : samozal., 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 185 str. ; 21 cm. - (Romance / Emily E.)

Povečani tisk. - Tiskano po naročilu. - "V tej seriji so štiri knjige: 1. Corona, vsega je kriva corona, 2. Spravljaš me ob pamet, 3. Rea, neukročena trmoglavka, 4. S teboj so same težave" --> str. 5

ISBN 978-961-94922-9-1 : 18,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 56048899

55

EMILY E.
    Spravljaš me ob pamet / Emily E. - Domžale : samozal., 2021 ([Celje] : Grafika Gracer). - 196 str. ; 21 cm. - (Romance / Emily E.)

Povečani tisk. - Tiskano po naročilu. - "V tej seriji so štiri knjige: 1. Corona, vsega je kriva corona, 2. Spravljaš me ob pamet, 3. Rea, neukročena trmoglavka, 4. S teboj so same težave" --> str. 5

ISBN 978-961-94922-7-7 : 18,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 46603267

56

FERRANTE, Elena
    Zlagano življenje odraslih / Elena Ferrante ; prevedla Daša Perme Jurjavčič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 314 str. ; 21 cm

Prevod dela: La vita bugiarda degli adulti. - 2.300 izv.

ISBN 978-961-282-483-9 : 29,99 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 59592195

57

FISHER, Kerry
    Otok pobega / Kerry Fisher ; [prevod Milena Podgoršek]. - Izola : Meander, 2021. - 384 str. ; 22 cm

Prevod dela: The island escape. - 300 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7101-49-2. - ISBN 978-961-1710-14-0! : 32,00 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 63911427

58

FITZGERALD, F. Scott, 1896-1940
    Veliki Gatsby / Francis Scott Fitzgerald ; [prevedel Tomaž Metelko]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021. - 167 str. ; 20 cm

Prevod dela: The great Gatsby. - Na ov. tudi: Maturitetno branje 2022. - 5.500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-6134-9 : 16,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 57316355

59

FORCE, Marie
    Samo ljubezen / Marie Force ; prevod Anja Radaljac. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 407 str. ; 22 cm. - (Green mountain ; knj. 5)

Prevod dela: It's only love

ISBN 978-961-7133-20-2 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7133-21-9 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 61379075

60

FORCE, Marie
    Usodna zamera / Marie Force ; prevod Aljaž Krivec. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 461 str. ; 22 cm

Prevod dela: Fatal flaw. - The Fatal Series --> avtor. spl. str.

ISBN 978-961-7133-14-1 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7133-15-8 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 61378051

61

FORCE, Marie
    Usodno zbližanje / Marie Force ; prevod Aljaž Krivec. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 187 str. ; 22 cm

Prevod dela: Fatal destiny. - The Fatal Series --> avtor. spl. str.

ISBN 978-961-7133-12-7 (trda vezava) : 22,90 EUR
ISBN 978-961-7133-13-4 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 61377539

62

FOWLER, Therese
    Prijazna soseska / Therese Anne Fowler ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 366 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: A good neighborhood. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-6111-0 : 32,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 56970499

63

FRANCES, Michelle
    Sestri / Michelle Frances ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v EU). - 414 str. ; 21 cm

Prevod dela: Sisters. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 21 cm

ISBN 978-961-7134-01-8 (trda vezava) : 35 EUR
ISBN 978-961-7134-02-5 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 59970819

64

GIULIANI, Leone R.
    Berlinski psi / L. R. Giuliani ; [prevod Vito Gaber]. - Izola : Meander, 2021. - 183 str. ; 22 cm

Prevod dela: Dogs of Berlin. - 300 izv.

ISBN 978-961-7101-51-5 : 29,00 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 64379395

65

HANDKE, Peter, 1942-
    Moje leto v nikogaršnjem zalivu : pravljica iz sodobnih časov / Peter Handke ; prevedla Amalija Maček. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 651 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina ; 520)

Izv. stv. nasl.: Mein Jahr in der Niemandsbucht. - Nasl. v CIP-u: Žalost onkraj sanj. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ovitka

ISBN 978-961-284-744-9 : 34,00 EUR

821.112.2(436)-311.2

COBISS.SI-ID 62622467

66

HENDRICKS, Greer
    Nisi sama / Greer Hendricks in Sarah Pekkanen ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 424 str. ; 22 cm

Prevod dela: You are not alone

ISBN 978-961-7133-18-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7133-19-6 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 61378819

67

HIENG, Andrej
    Čudežni Feliks / Andrej Hieng. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 502 str. ; 20 cm

Na ov. tudi: Maturitetno branje 2022. - 5.500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Kresnik, 1994

ISBN 978-961-01-6133-2 : 23,99 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 57314307

68

JOHNS, Ana
    Ženska v belem kimonu / Ana Johns ; [prevod Karmen Filipič]. - Izola : Meander, 2021. - 349 str. ; 22 cm

Prevod dela: The woman in the white kimono. - 300 izv. - O avtorici: str. [352]

ISBN 978-961-7101-50-8 : 32,00 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 63910915

69

JUSTINEK, Terezija
    Viktor / Terezija Justinek. - Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 326 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7049-66-4 : 24,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 15528707

70

KELLY, Julia, 1969-
    Okus skušnjave / Julia Kelly ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 304 str. ; 20 cm

Prevod dela: The taste of temptation. - "Druga knjiga iz serije ljubezenskih romanov o edinburški ženitni posrednici" --> ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4800-8 (trda vezava) : 25,99 EUR
ISBN 978-961-00-4801-5 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 61212931

71

KONC Lorenzutti, Nataša
    Beseda, ki je nimam / Nataša Konc Lorenzutti. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2021. - 262 str. ; 25,00 cm. - (Zbirka Bisernice)

600 izv.

ISBN 978-961-272-462-7 : 29,95 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 61078531

72

KRALJ, Gašper, 1974-
    Škrbine / Gašper Kralj ; [spremna beseda Ana Geršak]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2020 ([Maribor] : Darima). - 249 str. ; 20 cm. - (Zelena zbirka)

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - "Bistvu se približaš tako, da mu vzameš status bistva." / Ana Geršak: str. 241-249. - Spremna beseda Amelie Kraigher na zadnjem zavihku ov. - Nominacija za nagrado kresnik 2020, finalist. - Cankarjeva nagrada 2020. - V l. 2021 nominacija za nagrado Evropske unije za književnost (EUPL)

ISBN 978-961-257-126-9 : 22,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 304928768

73

KUSTER, Bernarda
    Naj ti dokažem, da nisi pravi zame / Bernarda Kuster. - Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v EU). - 383 str. ; 21 cm

Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7049-97-8 (trda vezava) : 34 EUR
ISBN 978-961-7049-98-5 (broš.)

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 59962371

74

MARLY, Michelle
    Édith Piaf in pesem ljubezni / Michelle Marly ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 20 cm

Prevod dela: Madame Piaf und das Lied der Liebe. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4817-6 (trda vezava) : 25,99 EUR
ISBN 978-961-00-4818-3 (broš.)

821.112.2-312.6

COBISS.SI-ID 62695427

75

MEDEIROS, Teresa
    Ena škandalozna noč / Teresa Medeiros ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 355 str. ; 22 cm

Prevod dela: One night scandal. - 2. del serije Fairleigh sisters --> avtoričina spletna stran

ISBN 978-961-7133-22-6 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7133-23-3 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 61379331

76

MENASSE, Robert
    Prestolnica / Robert Menasse ; prevedla Tanja Petrič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 413 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Die Hauptstadt. - 500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Deutscher Buchpreis, 2017

ISBN 978-961-282-486-0 : 32,99 EUR

821.112.2(436)-311.2

COBISS.SI-ID 63206915

77

NESBØ, Jo, 1960-
    Kraljestvo / Jo Nesbø ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 534 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Kongeriket. - 1.700 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-5873-8 : 34,99 EUR

821.113.5-312.4

COBISS.SI-ID 51602691

78

PARTLJIČ, Tone
    Ljudje z Otoka : novele / Tone Partljič ; [spremna beseda Matej Bogataj]. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 493 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina ; 521)

1.500 izv. - Na Otoku zvoni / Matej Bogataj: str. 479-493. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ovitka

ISBN 978-961-284-730-2 : 29,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 62622979

79

PRESCOTT, Lara
    Skrivnosti, ki smo jih varovale / Lara Prescott ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 419 str. ; 22 cm

Prevod dela: The secrets we kept

ISBN 978-961-7133-16-5 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7133-17-2 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 61378307

80

QUINN, C. S.
    Lovec na tatove : ključ, morilec, skrivnost --- / C. S. Quinn ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v EU). - 415 str. ; 21 cm. - (Serija Lovec na tatove)

Prevod dela: The thief taker. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 21 cm

ISBN 978-961-7049-99-2 (trda vezava) : 35 EUR
ISBN 978-961-7134-00-1 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 59969539

81

RIJAVEC, Petja
    Meter in pol pomladi / Petja Rijavec. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 308 str. ; 24 cm. - (Zbirka Popisano)

500 izv.

ISBN 978-961-272-465-8 : 31,95 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 62032643

82

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Ljubezen ob Kolpi : povest o kostelskem ljudskem junaku Mikuli / Ivan Sivec ; [spremna beseda Stanislav Južnič, Ivan Črnkovič in Mirko Turk ; fotografije Ivan Sivec in arhivsko gradivo]. - Mengeš : Ico, 2021 ([Jastrebarsko] : Og grafika). - 304 str. : ilustr. ; 25 cm

800 izv. - Koupa iše teče --- / Stanislav Južnič: str. 255-258. - O ljubezni ob Kolpi / Ivan Črnkovič: str. 259-260. - Prijateljeve misli / Mirko Turk: str. 261-262. - O avtorju: str. 268. - Bibliografija: str. 252-254

ISBN 978-961-7069-94-5 : 33,10 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 58350083

83

SVETEK, Irena
    Rdeča kapica / Irena Svetek. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 397 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina ; 518)

800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ovitka

ISBN 978-961-284-735-7 : 27,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 62620419

84

ŠEGA, Ivan, 1939-
    Kofetarica : roman / Ivan Šega. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 259 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7129-08-3 : 24 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 62133507

85

TOLSTOJ, Lev Nikolaevič, 1828-1910
    Vojna in mir / Lev Nikolajevič Tolstoj ; prevedla Lijana Dejak. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - (Zbirka Veliki večni romani)

Prevod dela: Vojna i mir. - 1000 izv.

Vsebina:
[1]: Prva in druga knjiga
[2]: Tretja in četrta knjiga / [spremna beseda Svetlana Slapšak]

ISBN 978-961-01-5439-6 (zv. 1) : 34,99 EUR
ISBN 978-961-01-5440-2 (zv. 2) : 34,99 EUR

821.161.1-311.6

COBISS.SI-ID 53606659

86

TREMAYNE, Marie
    Upornica brez krinke : tretja knjiga iz serije Neubogljive neveste / Marie Tremayne ; [prevedla Barbara Jarc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 367 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Waiting for a rogue. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-6090-8 : 32,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 57165059

87

VALENTINI, Katarina K.
    Anoreksija bi jo skoraj požrla / Katarina K. Valentini. - Ljubljana : samozal. K. K. Valentini, 2021 (Ljubljana : Demat). - 195 str. ; 22 cm

300 izv.

ISBN 978-961-95027-3-0 : 22,50 EUR

821.163.6.-311.2

COBISS.SI-ID 62524675

88

VALJAVEC, Janko
    Dolgčas / Janko Valjavec. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2021 (tiskano v Evropi). - 142 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kriminalni romani / Amalietti & Amalietti)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7036-58-9 : 17,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 23628803

89

VEBLÉ, Aleksandra
    Voz karavan : roman / Aleksandra Veble. - Grosuplje : samozal. A. Veble, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 142 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-95075-6-8 : 25,30 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 63189507

90

WHITEHEAD, Colson, 1969-
    Fantje iz Nickla / Colson Whitehead ; [prevod Anja Bakan]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 213 str. ; 22 cm

250 izv. (trda vezava), 500 izv. (broš.). - Prevod dela: The Nickel boys. - Pulitzerjeva nagrada, 2020

ISBN 978-961-7076-87-5 (trda vezava) : 25,90 EUR
ISBN 978-961-7076-88-2 (broš.)

821.111.1(73)-311.2

COBISS.SI-ID 6139033982-4/9 Eseji. Satire. Potopisi. Spomini

91

AUDEN, Wystan Hugh, 1907-1973
    Barvarjeva dlan in drugi eseji / W. H. Auden ; izbral, prevedel in spremno besedo napisal Primož Čučnik. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). - 265 str. ; 21 cm. - (Zbirka Labirinti ; 57)

Prevod dela: The dyer's hand and other essays. - 400 izv. - Pravica do igre, pravica do neresnosti in godba časa / Primož Čučnik: str. 251-264. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7017-73-1 : 25,00 EUR

821.111-4

COBISS.SI-ID 44533763

92

JAOUAD, Suleika
    Med dvema kraljestvoma : resnična zgodba o tem, kako me je bolezen naučila ceniti življenje / Suleika Jaouad ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 367 str. : zvd. ; 23 cm

Prevod dela: Between two kingdoms. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [368]

ISBN 978-961-00-4819-0 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4820-6 (broš.)

821.111(73)-94

COBISS.SI-ID 63226371

93

JOHNSON Debeljak, Erica
    Devica, kraljica vdova, prasica / Erica Johnson Debeljak ; [prevedel Andrej E. Skubic]. - 1. izd., 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 273 str. ; 21 cm. - (Kultura)

Prevod dela: Virgin wife widow whore. - Nasl. v kolofonu: Devica, kraljica, vdova, prasica. - 1.800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Povečani tisk

ISBN 978-961-01-6025-0 : 29,99 EUR

821.111(73)-94
821.111(73)-4
929Johnson Debeljak E.

COBISS.SI-ID 53011203

94

JURČIČ, Josip, 1844-1881
    Človeško srce je kakor nebo : misli Josipa Jurčiča iz njegovih leposlovnih in drugih spisov / izbrala Marjeta Zorec. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Maribor] : Florjančič). - 113 str. ; 18 cm

Hrbtne str. listov prazne. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-282-479-2 : 14,99 EUR

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 57308419

95

PALTÉN, Kristina
    Brez strahu : [1840 kilometrov teka čez Iran] / Kristina Paltén, Desirée Wahren Stattin ; [iz nizozemščine prevedla Tanja Mlaker ; zemljevid Anna Torsteinsrud]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2021 (natisnjeno v EU). - 280 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Prevod dela: Den rädda löparen; prevedeno iz nizoz. - Dodatek k nasl. na ov. - Fotogr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-261-599-4 : 29,99 EUR

821.113.6-94
796.422.16(55)(092)

COBISS.SI-ID 58081539

96

STANIŠIĆ, Saša, 1978-
    Čigav si / Saša Stanišić ; [prevedla Urška P. Černe]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 325 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Herkunft. - 900 izv. - O avtorju: str. 323

ISBN 978-961-01-6252-0 : 32,99 EUR

821.112.2-312.6

COBISS.SI-ID 60485123

97

ŠETINC, Zlatko
    Tretja plat Doreta Tomažiča : [(izbor kolumn, objavljenih v Nedeljskem dnevniku)] / Zlatko Šetinc ; karikature Jože Trobec. - Ljubljana : samozal. Z. Šetinc, 2021 (Brežice : Primus). - 142 str. : ilustr. ; 21 cm

150 izv., sprotni tisk. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-07-0486-7 : 19,90 EUR

821.163.6-92

COBISS.SI-ID 59209219

98

ŠTAUDOHAR, Irena
    Kaj hoče ženska? / Irena Štaudohar. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2021 (Ljubljana : Primitus). - 316 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odkrito)

600 izv.

ISBN 978-961-7050-95-0 : 24 EUR

821.163.6-4
141.72

COBISS.SI-ID 58969091

99

TETIČKOVIČ, Erih
    Najboljši človekov in pasji prijatelj / Erih Tetičkovič, Mojca Recek ; [ilustracije Dušan Sterle]. - Maribor : Jasa, 2021 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 85 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Onežimo svet)

Knjiga kot steza kreposti : beseda urednice / Mateja Jamnik: str. 5-6

ISBN 978-961-95297-0-6

821.163.6-94
929Tetičkovič E.

COBISS.SI-ID 52980483

100

TKAČEV, Alja, 1934-1991
    Igralka s svinčnikom : izbrani dnevniki (1962-1991) / Alja Tkačev ; izbor in prepisi Mihael Glavan ... [et al.] ; [spremna beseda Primož Jesenko ; slikovno gradivo Ikonoteka SLOGI - Gledališki muzej ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Slovenski gledališki inštitut, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 494 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Jubilejna zbirka / Mladinska knjiga)

600 izv. - Gledališko in literarno delo Alje Tkačev: str. 467-477. - Živa jezikovna magma / Primož Jesenko: str. 479-493

ISBN 978-961-01-4099-3 : 34,99 EUR

821.163.6-94"1962/1991"
929Tkačev A.

COBISS.SI-ID 57839875

101

VOLKER, Renato
    Biblija greha : Stara zaveza : sarajevski dnevnik / Renato Volker Rene. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 480 str. ; 20 cm

Tiskano po naročilu. - "Ta knjiga, Sarajevski dnevnik, je prvi iz trilogije Rene, zapisovalec prepovedanih misli. Sledijo mu Zagrebški in Beograjski spomini." --> ov.

ISBN 978-961-7115-08-6 : 24,90 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 6268006782C Leposlovje za otroke do 9. leta

102

ČERNELČ, Primož
    Pika Pikica išče svoje mesto / Primož Černelč ; [ilustrirala] Maruška Jamnik. - Zg. Kungota : Rotis, 2021 (Ljubljana : Demat). - 27 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - O avtorju: str. 26. - Spremni besedi / Stanka Damjan, Sabina Košmrl Kaučič: str. 26-27. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6127-50-9 : 19,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 56593923

103

GORJUP, Goran
    Škrat Mohorko in skriti zaklad / napisal Goran Gorjup ; ilustrirala Simona Žagar. - 1. natis. - Šempeter pri Gorici : samozal. G. Gorjup, 2021 (Nova Gorica : Copigraf Faganelj). - [37] str. : ilustr. ; 22 cm

100 izv.

ISBN 978-961-07-0371-6 : 19,00 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 48727043

104

GORJUP, Goran
    Škratova buča / Goran Gorjup ; [ilustracije] Simona Žagar. - 1. natis. - Šempeter pri Gorici : samozal. G. Gorjup, 2020 (Nova Gorica : Copigraf Faganelj). - [24] str. : ilustr. ; 22 cm

50 izv.

ISBN 978-961-290-934-5 : 19 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 17058307

105

GRUBAR, Anita
    Zmešnjava na športnih igrah / napisala Anita Grubar ; ilustrirala Zina Džamastagić. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - [44] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prima za mlade)

Tiskano po naročilu. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7129-05-2 : 21,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 60968963

106

KUNTNER, Jernej
    Robinovo čarobno potovanje. Del 1, Spoznaj čudežnega dečka Robina in njegove prijatelje / [avtorja Jernej Kuntner in Katja Božič ; ilustracije Marko Renko]. - 1. izd. - Nazarje : Golden Flower, 2021 ([Izlake] : Grafex). - 23 str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-07-0351-8 : 24,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 45649155

107

MITROVIĆ, Urška
    I am the most beautiful / Urška Mitrović ; [illustrated by Petra Pograjc]. - Veliki Gaber : Primary School, 2021. - 24 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv.

ISBN 978-961-95232-0-9 : 15,00 EUR

821.163.6-93-34
37.091.3:811.111

COBISS.SI-ID 42628099

108

MUCK, Desa
    Kokoš velikanka ali Kako je Slovenija dobila svojo podobo / Desa Muck ; ilustrirala Ana Iza Sajko. - 3., prenovljena izd. - Mokronog : Muck Blažina, 2020. - [23] str. : ilustr. ; 27 cm

Nasl. na ov.: Kokoš velikanka. - Ilustr. na notr. str. ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95122-1-0 : 15,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 34114819

109

MUCK, Desa
    Oli iz dežele vulkanov / Desa Muck ; ilustriral Uroš Hrovat. - 1. izd. - Grad : Zavod za upravljanje kulturne dediščine, 2021. - [37] str. : ilustr. ; 31 cm

2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95296-0-7 : 20,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 52942339

110

PAVČEK, Saša
    Miška ima roza očala / Saša Pavček ; [spremna beseda Ana Krajnc ; ilustracije Kristina Krhin]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - [28] str. : ilustr. ; 27 cm

700 izv. - Pisava in oblika prilagojena za dislektike

ISBN 978-961-272-459-7 : 25,95 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 57715459

111

PREMEC, Davorka, 1963-
    Vera in Srečkomedbolhami / Davorka Premec ; ilustrirala Vanda Čižmek ; prevedla Đurđa Strsoglavec. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 24 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Vera i Srećkomeđubuhama. - 600 izv. - O avtorici in ilustratorki: str. [27]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7132-04-5 : 19,90 EUR

821.163.42-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 60894467

112

ROZMAN, Andrej, 1955-
    Rozimnica : zgodbe, pesmi in uganke / Andrej Rozman Roza ; [ilustrirali Zvonko Čoh ... [et al.] ; spremno besedilo napisal Matej Bogataj ; bibliografijo sestavila Katja Jevc]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Slovaška : Neografia). - 383 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Sončnica)

Šaljivec v hiši iz besed / Matej Bogataj: str. 364-367. - O Andreju Rozmanu Rozi: str. 368. - 4.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija / sestavila Katja Jevc: str. 376-383

ISBN 978-961-01-6123-3 : 41,99 EUR

821.163.6-93-82
821.163.6.09Rozman A.

COBISS.SI-ID 61172483

113

VIDMAR, Karmen, 1964-
    Kaj se dogaja v vesolju, Aleks? : znanstvenofantastična pripoved / napisala Karmen Vidmar ; ilustrirala Simona Žagar. - 1. natis. - Nova Gorica : samozal. K. Vidmar, 2021 (Nova Gorica : Copigraf Faganelj). - [27] str. : ilustr. ; 22 cm

100 izv.

ISBN 978-961-95139-1-0 : 19,00 EUR

821.163.6-93-322.9

COBISS.SI-ID 5527910782M Leposlovje za otroke od 13. leta dalje

114

NOVAK, Vesna, 1982-
    Ekološka bomba / Vesna Novak. - Maribor : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2020 (Šmarješke Toplice : Stella). - 229 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Bumbarji)

Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [232]. - Vsebuje tudi: Mala šola taborništva

ISBN 978-961-246-504-9 (Stella, trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-246-545-2 (Stella, broš.) : 22,90 EUR

821.163.6-93-311.3
796.54(02.053.6)

COBISS.SI-ID 29584387

115

SVETINA, Peter, 1970-
    Modri Portugalec : romanček / [napisal] Peter Svetina & [ilustriral] Damijan Stepančič. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 122 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

ISBN 978-961-7132-03-8 : 24,90 EUR

821.163.6-93-31

COBISS.SI-ID 6025651582P Leposlovje za otroke od 10. do 13. leta

116

MEBS, Gudrun, 1944-
    Počitnice samo z očkom / Gudrun Mebs ; ilustrirala Catharina Westphal ; prevedla Tina Štrancar. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 131 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Prva z(o)renja)

Prevod dela: Ferien nur mit Papa. - 800 izv. - O avtorici: str. [135]

ISBN 978-961-272-471-9 : 25,95 EUR

821.112.2-93-311.2

COBISS.SI-ID 62999555

117

SHEPHERD, Andy
    Fant, ki je živel z zmaji / Andy Shepherd ; ilustrirala Sara Ogilvie ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 240 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The boy who lived with dragons. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 236

ISBN 978-961-00-4798-8 (trda vezava) : 25,99 EUR
ISBN 978-961-00-4799-5 (broš.)

821.111-93-312.9

COBISS.SI-ID 6121190790 Arheologija. Domoznanstvo

118

FERFILA, Bogomil
    Pravljične počitnice : Velikonočni otok, Havaji, Francoska Polinezija in Cookovi otoki / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2021 ([Ljubljana] : Demat). - 83 str., 90 str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Popotniške stopinje sveta ; knj. 1)

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 83

ISBN 978-961-7045-34-5 : 11,00 EUR

908(961/964)
908(739.9)
821.163.6-992

COBISS.SI-ID 6038758791 Zemljepis

119

HIENG, Primož
    Hodim, hodiš, hodimo : 100 pohodniških in tematskih poti / Primož Hieng. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Harlekin No. 1, 2021 (Ljubljana : Belin grafika). - 211 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6008-55-6 : 28,50 EUR

913(497.4)(036)
796.51(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 57184515929 Življenjepisi

120

CRAVERI, Benedetta, 1942-
    Ljubice in kraljice : ženske na oblasti / Benedetta Craveri ; [prevedel Vasja Bratina]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 366 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Amanti e regine. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 323-348. - Kazalo

ISBN 978-961-282-478-5 : 34,99 EUR

929.731(4)(091)
32-055.2(4)(091)

COBISS.SI-ID 56661251

121

    DEKLE iz ozadja zgodovine : Ljudmila Belcijan in njena pot v Afriko z družino kneza Pavla Karađorđevića / [avtorji besedil Alenka Pipan ... [et al.] ; uvodna besedila Marjana Žibert, Tanja Roženbergar, Alenka Pipan ; urednika Alenka Pipan, Marko Frelih ; fotografije Gorenjski muzej ... et al.]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2020 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 119 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Gorenjski kraji in ljudje ; št. 41)

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-7071-16-0 : 15,00 EUR

929Belcijan L.(083.824)
929.52Karađorđević(083.824)
069(497.4Kranj):929Belcijan L.(083.824)

COBISS.SI-ID 40030211

122

DELAVEC Touhami, Mira
    Fran Lakmayer : velikan slovenskega čebelarstva / Mira Delavec Touhami ; [prevod povzetka v angleščino Mojca Ogrin ; slikovno gradivo osebni arhiv Mire Delavec Touhami ... et al.]. - 1. natis. - Mače pri Preddvoru : KD Josipine Turnograjske, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 300 izv. - Spremna besedila / Pavel Okoliš ... [et al.]: str. 8-13. - O avtorici: str. 119. - Bibliografija: str. 115-116. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Vsebuje tudi: Čebelarji v Ljubočah / Fran Lakmayer

ISBN 978-961-94715-2-4 : 18 EUR

929Lakmayer F.
94(497.4Preddvor)"19"

COBISS.SI-ID 14208003

123

POGOREVC, Petra
    Rac : biografski roman o življenju Radka Poliča / Petra Pogorevc. - 2. natis. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 497 str. : ilustr. ; 23 cm

Povečani tisk. - 1.500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-284-635-0 : 29,00 EUR

821.163.6-312.6
791.635-055.1(497.4):929Polič R.

COBISS.SI-ID 48942083

124

TROBEC, Jože, 1948-
    Strip o Prešernu / [besedilo] Magda Zore in [ilustriral] Jože Trobec. - 1. natis. - Kranj : Gorenjski muzej, 2021 ([Kranj] : Košir). - 60 str. : ilustr. ; 31 cm

Potiskani notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7071-18-4 : 14,70 EUR

929Prešeren F.(084.11)(02.052.6)
084.11:929Prešeren F.

COBISS.SI-ID 46290435

125

VELIKA Slovenca izpod Storžiča: Matija Valjavec in Matija Naglič (simpozij) (2021 ; online)
    Velika Slovenca izpod Storžiča: Matija Valjavec in Matija Naglič : zbornik razprav ob mednarodnem simpoziju, ob 190-letnici rojstva Matije Valjavca (1831-1897) in 222-letnici rojstva Matije Nagliča (1799-1854) / uredila Mira Delavec Touhami in Franc Križnar ; [prevodi v angleščino Mojca Ogrin, prevodi iz hrvaščine Franc Križnar in Mira Delavec Touhami ; slikovno gradivo rokopisna zbirka NUK v Ljubljani ... et al.]. - 1. natis. - Mače pri Preddvoru : KD Josipine Turnograjske, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 303 str. : ilustr. ; 28 cm

300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Izvleček v slov. in angl. ter povzetek v angl. ali hrv. in angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-94715-3-1 : 25,00 EUR

929Valjavec M.(082)
929Naglič M.(082)
821.163.6.09(082)
398(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 62004227

126

ŽAGAR, Cilka
    Levo krilo - desno krilo, ista ptica : to je zgodba o ljudeh, ki so pustili sledi v moji duši, ter o krajih, kamor sem sledila svojemu možu, ker sem verjela, da on pozna pot / Cilka Žagar ; [uredil Lenart Rihar ; izdali Mladika in Rafaelova družba iz Ljubljane]. - Trst : Mladika, 2021. - (Zbirka Zapisi iz zdomstva ; zv. 6)

ISBN 978-88-7342-303-4 : 21 cm

929Žagar C.
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 5878528394 Zgodovina

127

MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
    Izgubljeni spomin Vipave : generalmajor Johann von Maasburg in njegovi : [znanstvena monografija] / Mira Miladinović Zalaznik ; [spremna študija Drago Sedmak ; prevod verzov Igor Grdina, prevod proze Mira Miladinović Zalaznik ; transkripcija rokopisa iz pisane gotice Mira Miladinović Zalaznik]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). - 671 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Humanistična zbirka INR)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Besedilo večinoma v slov., Maasburgova kronika v nem. in slov. prevodu. - 300 izv. - Vipava in Vipavci v drugem desetletju prejšnjega stoletja / Drago Sedmak: str. 7-112. - Bibliografija: str. 293-303. - Financer: ARRS, Programi, P6-0341, SI, Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti. - Financer: ARRS, Projekti, J7-8283, SI, Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode. - Financer: ARRS, Projekti, J6-9354, SI, Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države. - Delo je nastalo v okviru dejavnosti Infrastrukturnega programa Centra za promocijo humanistike (I00036)

ISBN 978-961-7014-29-7 : 36,00 EUR

94(497.4Vipava)"1914/1918"
929Maasburg J. von
929.52Maasburg

COBISS.SI-ID 56939011

128

ORBINI, Mauro
    Kraljestvo starih Slovenov II / Mavro Orbini ; [prevod in priredba Peter Amalietti]. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2021 (tiskano v Evropi). - 249 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Prepovedane knjige)

Prevod dela: Il regno degli Slavi. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-7036-64-0 : 25 EUR

94(497)".../14"

COBISS.SI-ID 51066883

129

    TEMELJI slovenstva / Peter Štih ... [et al.] ; [uredila Aljoša Harlamov in Nina Žitko Pucer ; imensko kazalo imen sestavila Mojca Šuster]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 349 str. : ilustr., zvd. ; 42 cm, v škatli 62 x 59 x 10 cm

Komplet vsebuje prestižno ročno vezano knjigo z zlato obrobo v varovalnem ovitku, listino o lastništvu in rokavice. - 300 izv. - Bibliografija: str. 321-333. - Kazalo
- - Ustava Republike Slovenije. - 55 str. ; 29 cm

ISBN 978-961-282-355-9 : 1.990 EUR

94(497.4)

COBISS.SI-ID 298228736
Naslovno kazalo


 • Anoreksija bi jo skoraj požrla 87


 • Barvarjeva dlan in drugi eseji 91
 • Berlinski psi 64
 • Beseda, ki je nimam 71
 • Biblija greha : Stara zaveza : sarajevski dnevnik 101
 • Božja rešitev : moč čiste ljubezni 12
 • Brez strahu : [1840 kilometrov teka čez Iran] 95


 • Čebelarji v Ljubočah : povest 122
 • Čigav si 96
 • Človeško srce je kakor nebo : misli Josipa Jurčiča iz njegovih leposlovnih in drugih spisov 94
 • Čudežni Feliks 67
 • Čuječnost pod lučmi vsakdanjika 11


 • Debelosti do dna : razvozlavanje skrivnosti hujšanja 32
 • Dekle iz ozadja zgodovine : Ljudmila Belcijan in njena pot v Afriko z družino kneza Pavla Karađorđevića 121
 • Delo od doma : ustvarite si delo nove normalnosti 18
 • Devica, kraljica vdova, prasica 93
 • Dolgčas 88


 • Édith Piaf in pesem ljubezni 74
 • Ekološka bomba 114
 • Ekološko vrtnarjenje za vsakogar 35
 • Ena škandalozna noč 75
 • Enci benci na kamenci : slovensko otroško izročilo 24
 • Esej na maturi 2022 38


 • Fant, ki je živel z zmaji 117
 • Fantje iz Nickla 90
 • Fran Lakmayer : velikan slovenskega čebelarstva 122


 • Goli otok po sedemdesetih letih 14


 • Hiša na pragu kanadske divjine. 3, Rančarjeva hči 51
 • Hodim, hodiš, hodimo : 100 pohodniških in tematskih poti 119
 • Hrana je zdravilo in zdravilo hrana (Hipokrat) 34


 • I am the most beautiful 107
 • Igralka s svinčnikom : izbrani dnevniki (1962-1991) 100
 • Informacijska varnost : izzivi sodobne tehnologije 3
 • Iza in Samorog : v 7 letih do milijardne prodaje : pot poslanstva Sama in Ize Sie Login 36
 • Izgubljeni spomin Vipave : generalmajor Johann von Maasburg in njegovi : [znanstvena monografija] 127


 • Kaj hoče ženska? 98
 • Kaj se dogaja v vesolju, Aleks? : znanstvenofantastična pripoved 113
 • Kako se počutiš? : knjiga o čustvih in počutju : s štirimi različnimi obrazki! 10
 • Kartice proti tesnobi [Garnitura] : priročnik in kartice za premagovanje stresa s čuječnostjo 7
 • Kazenski zakonik 19
 • Kazenski zakonik (KZ-1) : s komentarjem : [splošni del] 19
 • Kdo živi tukaj? 29
 • Knjiga o mojih čustvih 4
 • Kofetarica : roman 84
 • Kokoš velikanka ali Kako je Slovenija dobila svojo podobo 108
 • Koncerni 17
 • Konec časa : človek, vesolje in iskanje smisla življenja 26
 • Konoplja v medicini : kako si s konopljo pomagamo do boljšega zdravja in počutja 30
 • Kraljestvo 77
 • Kraljestvo starih Slovenov II 128


 • Levo krilo - desno krilo, ista ptica : to je zgodba o ljudeh, ki so pustili sledi v moji duši, ter o krajih, kamor sem sledila svojemu možu, ker sem verjela, da on pozna pot 126
 • Ljubezen ob Kolpi : povest o kostelskem ljudskem junaku Mikuli 82
 • Ljubice in kraljice : ženske na oblasti 120
 • Ljudje z Otoka : novele 78
 • Lovec na tatove : ključ, morilec, skrivnost --- 80


 • Mala šola taborništva 114
 • Med dvema kraljestvoma : resnična zgodba o tem, kako me je bolezen naučila ceniti življenje 92
 • Meter in pol pomladi 81
 • Misliti narod v dolgih šestdesetih : slovenski intelektualci o slovenskem narodu ter njegovi preteklosti in prihodnosti : [znanstvena monografija] 15
 • Miška ima roza očala 110
 • Modri Portugalec : romanček 115
 • Moje leto v nikogaršnjem zalivu : pravljica iz sodobnih časov 65


 • Naj ti dokažem, da nisi pravi zame 73
 • Najboljši človekov in pasji prijatelj 99
 • Napetost med videzom in resnico 16
 • Naravne rešitve za težave z virusi : rastlinska pomoč za pljuča, grlo in dihalne poti 33
 • Neomejen spomin : kako uporabljati višjestopenjske učne prijeme, da bi se učili hitreje, si zapomnili več in bili učinkovitejši 6
 • Nisi sama 66


 • Okus skušnjave 70
 • Oli iz dežele vulkanov 109
 • Otok pobega 57


 • Pandemija in duševnost : poti do krepitve duševne odpornosti 8
 • Pernjakovi 1
 • Pet za kvartet 49
 • Pika Pikica išče svoje mesto 102
 • Počitnice samo z očkom 116
 • Pod goro Assiniboin 52
 • Pojte, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice : slovenske ljudske otroške pesmice 25
 • Pol srca : roman 48
 • Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše 9
 • Pravljične počitnice : Velikonočni otok, Havaji, Francoska Polinezija in Cookovi otoki 118
 • Prestolnica 76
 • Prijazna soseska 62
 • Pustolovec, bojevnik, kralj : moški: od pustolovca do modreca 5


 • Rac : biografski roman o življenju Radka Poliča 123
 • Razumevanje prava : nova oporna mesta iz zadnjih let 20
 • Rdeča kapica 83
 • Rea, neukročena trmoglavka 53
 • REvolucija vodenja 2
 • Robinovo čarobno potovanje. Del 1, Spoznaj čudežnega dečka Robina in njegove prijatelje 106
 • Rozimnica : zgodbe, pesmi in uganke 112


 • S teboj so same težave 54
 • Samo ljubezen 59
 • Sestri 63
 • Sezona orkanov 50
 • Skrivnosti, ki smo jih varovale 79
 • Skupinska slika : (folklora) 43
 • Slepi rov 44
 • Slovnica sodobne kitajščine : [s praktičnimi primeri] 39
 • Slovnica sodobne norveščine : [s praktičnimi primeri] 40
 • Slovnica sodobne portugalščine : [s praktičnimi primeri] 41
 • Spoznaj Charli : in vse o tem, zakaj je dobro biti ti 37
 • Spoznaj!. Človeško telo 31
 • Spoznaj!. Dinozavri 28
 • Spoznaj!. Ognjeniki 27
 • Spravljaš me ob pamet 55
 • Srednje petke so zakon 46
 • Strip o Prešernu 124


 • Škrat Mohorko in skriti zaklad 103
 • Škratova buča 104
 • Škrbine 72


 • Temelji slovenstva 129
 • Temeljne pravice v Evropski uniji : listina EU o temeljnih pravicah z uvodnimi pojasnili, komentarjem in sodno prakso Sodišča EU 22
 • Temeljne skupnosti in enote v samoupravnih interesnih skupnostih 23
 • Travniška kronika : konzulski časi 45
 • Tretja plat Doreta Tomažiča : [(izbor kolumn, objavljenih v Nedeljskem dnevniku)] 97


 • Upornica brez krinke : tretja knjiga iz serije Neubogljive neveste 86
 • Usodna zamera 60
 • Usodno zbližanje 61
 • Ustava Republike Slovenije 129


 • Velika Slovenca izpod Storžiča: Matija Valjavec in Matija Naglič : zbornik razprav ob mednarodnem simpoziju, ob 190-letnici rojstva Matije Valjavca (1831-1897) in 222-letnici rojstva Matije Nagliča (1799-1854) 125
 • Veliki Gatsby 58
 • Vera in Srečkomedbolhami 111
 • Viktor 69
 • Vohunske spletke in umori na svetem sedežu 13
 • Vojna in mir 85
 • Voz karavan : roman 89


 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1K 21
 • Zaplet na gimnaziji Brayshaw 47
 • Zastali čas 42
 • Zlagano življenje odraslih 56
 • Zmešnjava na športnih igrah 105


 • Ženska v belem kimonu 68
Avtorsko kazalo


 • Alsterdal, Tove, 1960- (avtor) 44
 • Amalietti, Peter (prevajalec) 128
 • Ambrož, Matjaž, 1977- (avtor) 19
 • Andrić, Ivo, 1892-1975 (avtor) 45
 • Auden, Wystan Hugh, 1907-1973 (avtor) 91


 • Bagar, Tanja (avtor) 30
 • Bakan, Anja (prevajalec) 90
 • Barbarič, Nada (avtor) 38
 • Bergant, Katarina, pravnica (avtor) 19
 • Biderman, Slavica (avtor) 46
 • Bogataj, Matej, 1964- (avtor dodatnega besedila) 78, 112
 • Bohinc, Rado, 1949- (recenzent) 17
 • Božič, Katja, 1972- (avtor) 106
 • Božović, Ivana (avtor) 121
 • Brandy, Meagan (avtor) 47
 • Bratina, Vasja (prevajalec) 120
 • Brenk, Kristina (zbiratelj, urednik) 25
 • Bunderla, Marko (prevajalec) 30


 • Choudhury, Bipasha (avtor) 31
 • Chuuya, Brigita (avtor dodatnega besedila) 11
 • Couturier, Stéphanie (avtor) 4
 • Craveri, Benedetta, 1942- (avtor) 120


 • Čaušević, Jasmin (avtor, fotograf) 48
 • Černe, Urška P. (prevajalec) 96
 • Černelč, Primož (avtor) 102
 • Čižmek, Vanda (ilustrator) 111
 • Čoh, Zvonko (ilustrator) 24, 112
 • Črnkovič, Ivan (avtor dodatnega besedila) 82
 • Čučnik, Primož (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 91
 • Čuden, Darko (prevajalec) 44


 • D'Amelio, Charli (avtor) 37
 • Damjan, Stanka (avtor dodatnega besedila) 102
 • De Cecco, Matej (ilustrator) 9
 • Dejak, Lijana (prevajalec) 85
 • Dekleva, Milan (avtor) 49
 • Delavec Touhami, Mira (avtor, fotograf) 122
 • Delavec Touhami, Mira (urednik, prevajalec) 125
 • Denton, Lauren K. (avtor) 50
 • Dežman, Zlatko (avtor) 19
 • Dinwiddie, Robert (drugo) 27
 • Dobovšek, Bojan (avtor) 3
 • Dobrila, Lorena (prevajalec) 27, 28
 • Dolinar, Adriana (fotograf) 33
 • Dreven, Maša (avtor) 3
 • Džamastagić, Zina (ilustrator) 105


 • Eldredge, John (avtor) 5
 • Emily E. (avtor) 51, 52, 53, 54, 55
 • Erbežnik, Anže (avtor) 19
 • Erzetič, Manca (urednik) 14


 • Ferfila, Bogomil (avtor) 118
 • Ferrante, Elena (avtor) 56
 • Filipič, Karmen (prevajalec) 68
 • Fisher, Kerry (avtor) 57
 • Fišer, Zvonko (avtor) 19
 • Fitzgerald, F. Scott, 1896-1940 (avtor) 58
 • Florjančič, Damijan (avtor) 19
 • Force, Marie (avtor) 59, 60, 61
 • Fowler, Therese (avtor) 62
 • Frances, Michelle (avtor) 63
 • Frelih, Marko (avtor, urednik) 121
 • Fung, Jason (avtor) 32


 • Gaber, Vito (prevajalec) 64
 • Gabrič, Aleš, 1963- (avtor) 129
 • Gabrič, Mojca (prevajalec) 122, 125
 • Gašperin, Roman, 1956- (urednik, zbiratelj) 24
 • Geršak, Ana (avtor dodatnega besedila) 72
 • Gill, Maria, 1961- (avtor) 27
 • Giuliani, Leone R. (avtor) 64
 • Glavan, Mihael (urednik) 100
 • Golubovac Golob, Barbara (prevajalec) 47
 • Gorjup, Goran (avtor) 103, 104
 • Grdina, Igor, 1965- (prevajalec) 127
 • Greene, Brian, 1963- (avtor) 26
 • Grubar, Anita (avtor) 105


 • Hamley, Kylie (avtor) 10
 • Handke, Peter, 1942- (avtor) 65
 • Harlamov, Aljoša (urednik) 129
 • Hauptman, Lidija (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila) 17
 • Hendricks, Greer (avtor) 66
 • Hieng, Andrej (avtor) 67
 • Hieng, Primož (avtor) 119
 • Hinchcliffe, James (avtor dodatnega besedila) 18
 • Hiti Ožinger, Andrej (prevajalec) 62
 • Horsley, Kevin (avtor) 6
 • Hren, Živa (prevajalec) 5
 • Hrovat, Uroš (ilustrator) 109


 • Ivanuša, Teodora (recenzent) 3
 • Ivešić, Tomaž (urednik, avtor dodatnega besedila) 15


 • Jaklič, Klemen (avtor) 19
 • Jakulin, Vid (recenzent) 19
 • Jamar-Legat, Marija, 1914-2003 (avtor dodatnega besedila) 25
 • Jamnik, Maruška (ilustrator) 102
 • Jamnik, Mateja, 1976- (avtor dodatnega besedila) 99
 • Janská, Radka (avtor) 29
 • Jaouad, Suleika (avtor) 92
 • Jarc, Barbara, 1976- (prevajalec) 7, 86
 • Jelenc, Uroš (avtor) 3
 • Jesenko, Primož (avtor dodatnega besedila) 100
 • Jevc, Katja (avtor dodatnega besedila) 112
 • Johns, Ana (avtor) 68
 • Johnson Debeljak, Erica (avtor) 93
 • Jošar, Jerneja (avtor, fotograf) 35
 • Jošar, Tilen (fotograf, ilustrator) 35
 • Jurčič, Josip, 1844-1881 (avtor) 94
 • Justinek, Terezija (avtor) 69
 • Južnič, Stanislav, 1955- (avtor dodatnega besedila) 82


 • Karađorđević, Jelisaveta (avtor) 121
 • Karakaš, Aleksander (avtor) 19
 • Kavčič, Mateja, 1970- (ilustrator) 42
 • Kelly, Julia, 1969- (avtor) 70
 • Klinar, Alenka, fotografinja (fotograf) 35
 • Knightsmith, Pooky (avtor) 7
 • Kocbek, Marijan (avtor) 21
 • Kocjančič, Rudi (avtor) 23
 • Kokl, Jožef (avtor dodatnega besedila) 122
 • Kokotec-Novak, Majda (avtor) 17
 • Konc Lorenzutti, Nataša (avtor) 71
 • Korošec, Damjan, 1968- (recenzent) 19
 • Kosi, Jernej (avtor) 129
 • Košmrl, Sabina (avtor dodatnega besedila) 102
 • Kovačič, Sašo, fotograf (fotograf) 35
 • Kraigher, Amelia (avtor dodatnega besedila) 72
 • Kralj, Gašper, 1974- (avtor) 72
 • Kralj, Neža, 1979- (prevajalec) 74
 • Krhin, Kristina (ilustrator) 110
 • Križan, Matejka, 1979- (prevajalec) 63, 80
 • Križnar, Franc (urednik, prevajalec, recenzent) 125
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 75
 • Kuntner, Jernej (avtor) 106
 • Kuster, Bernarda (avtor) 73


 • Lakmayer, Fran (avtor) 122
 • Lenaerts, Koenraad (avtor dodatnega besedila) 22
 • Levičar, Jasmina (avtor dodatnega besedila) 46
 • Lingea (Maribor) 39, 40, 41
 • Login, Iza (avtor dodatnega besedila) 36
 • Login, Samo (avtor dodatnega besedila) 36
 • Lončar, Sanja, 1965- (avtor, fotograf) 33
 • Lukas, Elisabeth (avtor) 8


 • Maček, Amalija (prevajalec) 65
 • Majerle, Ida (avtor) 3
 • Makovšek, Peter (avtor) 3
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 50
 • Mangia, Karen, 1975- (avtor) 18
 • Manhattan, Avro (avtor) 13
 • Markelj, Blaž (avtor, avtor dodatnega besedila) 3
 • Markelj, Blaž (urednik) 3
 • Marly, Michelle (avtor) 74
 • Martín, Santiago, 1969- (avtor) 1
 • Maver, Aleš, 1978- (recenzent) 127
 • Mebs, Gudrun, 1944- (avtor) 116
 • Medeiros, Teresa (avtor) 75
 • Meglič, Drago (avtor) 38
 • Mekinc, Janez (recenzent) 3
 • Menasse, Robert (avtor) 76
 • Mervič, Eneja (avtor) 3
 • Metelko, Tomaž (prevajalec) 58
 • Mihalič, Renata (prevajalec) 18
 • Mihelj Plesničar, Mojca (avtor) 19
 • Mikša, Peter (avtor) 121
 • Miladinović Zalaznik, Mira (avtor, prevajalec) 127
 • Mills, Andrea (avtor) 28
 • Milovanović, Srđan (prevajalec) 37
 • Mitrović, Urška (avtor, skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi) 107
 • Mlaker, Tanja, 1970- (prevajalec) 95
 • Muck, Desa (avtor) 108, 109
 • Munday, Natalie (avtor) 10
 • Musek Lešnik, Kristijan (avtor) 9
 • Mušinović, Mina (prevajalec) 29


 • Naish, Darren (drugo) 28
 • Nerat, Barbara (avtor) 19
 • Nesbø, Jo, 1960- (avtor) 77
 • Noč, Boštjan (avtor dodatnega besedila) 122
 • Novak, Jurij, 1982- (avtor) 38
 • Novak, Vesna, 1982- (avtor) 114
 • Novoselec, Petar (avtor) 19


 • Odar, Marjan (avtor) 17
 • Ogilvie, Sara, 1971- (ilustrator) 117
 • Ognjević, Tamara (avtor) 121
 • Okoliš, Pavel (avtor dodatnega besedila) 122
 • Orbini, Mauro (avtor) 128
 • Oven, Edvard (avtor) 16


 • Pajer, Urška (prevajalec) 26
 • Paltén, Kristina (avtor) 95
 • Partljič, Tone (avtor) 78
 • Pavček, Saša (avtor) 42, 110
 • Pavčnik, Marijan (avtor) 20
 • Peček, Andreja (prevajalec) 10
 • Pekkanen, Sarah (avtor) 66
 • Perčič, Anže (avtor dodatnega besedila) 122
 • Perme Jurjavčič, Daša (prevajalec) 56
 • Petrič, Tanja, 1981- (prevajalec) 76
 • Petrovčič Jerina, Tadeja (prevajalec) 8
 • Philpot, Maddox (avtor) 10
 • Piber, Petra (prevajalec) 77
 • Pipan, Alenka (avtor, avtor dodatnega besedila, urednik) 121
 • Podbersič, Renato, 1970- (recenzent) 127
 • Podboršek, Zvonka (avtor) 121
 • Podgorelec, Peter (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila) 17
 • Podgoršek, Milena (prevajalec) 57
 • Pogorevc, Petra (avtor) 123
 • Poignonec, Maurèen (ilustrator) 4
 • Polajnar, Dani (avtor) 36
 • Polegek, Boštjan (avtor) 19
 • Poljanec, Nani (avtor) 121
 • Poznič, Andrej, 1955- (prevajalec) 13
 • Praprotnik, Gorazd (avtor) 3
 • Prelič, Saša (avtor) 17, 21
 • Premec, Davorka, 1963- (avtor) 111
 • Prescott, Lara (avtor) 79
 • Prežihov Voranc (bibliografski predhodnik) 1
 • Prostor, Jerneja (avtor dodatnega besedila) 21


 • Quinn, C. S. (avtor) 80


 • Ramoveš, Janez (avtor) 43
 • Ramovš, Jože, 1947- (avtor dodatnega besedila) 8
 • Recek, Mojca (avtor) 99
 • Renko, Marko (ilustrator) 106
 • Repas, Martina (avtor) 17
 • Rijavec, Petja (avtor) 81
 • Ropret, Neža (prevajalec) 117
 • Rozman, Andrej, 1955- (avtor) 112
 • Roženbergar, Tanja (avtor dodatnega besedila) 121


 • Sajko, Ana Iza (ilustrator) 108
 • Saldaña, Carmen (ilustrator) 29
 • Seal, Julia (ilustrator) 10
 • Sedmak, Drago (avtor dodatnega besedila) 127
 • Sever, Matic (fotograf) 35
 • Shepherd, Andy (avtor) 117
 • Sitar, Maša, 1979- (prevajalec) 92
 • Sivec, Ivan, pisatelj (avtor, fotograf) 82
 • Skerl Beronja, Gregor (avtor) 3
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 93
 • Slovenija. Zakoni itd. 19, 21
 • Sontag, Miriam (prevajalec) 30
 • Stajnko, Jan (avtor) 19
 • Stanišić, Saša, 1978- (avtor) 96
 • Stergar, Rok (recenzent) 129
 • Sterle, Dušan (ilustrator) 99
 • Strsoglavec, Đurđa (prevajalec) 45, 111
 • Stupica, Marlenka (ilustrator) 25
 • Svažič, Tatjana (avtor) 17
 • Svetek, Irena (avtor) 83
 • Svetičič, Mojca, prevajalka (prevajalec) 70
 • Svetina, Peter, 1970- (avtor) 115


 • Šega, Ivan, 1939- (avtor) 84
 • Šepec, Miha, pravnik (avtor, avtor dodatnega besedila) 19
 • Šepec, Miha, pravnik (urednik) 19
 • Šešet, Jurij (prevajalec) 32
 • Šetinc, Zlatko (avtor) 97
 • Šimenc, Marija, 1968- (avtor) 11
 • Škapin, Katja, 1987- (prevajalec) 4
 • Škof, Jožef, 1929- (avtor) 34
 • Šorli, Marko (avtor) 19
 • Šošić, Miha (avtor) 19
 • Štaudohar, Irena (avtor) 98
 • Šter, Andrej (avtor) 121
 • Štih, Peter, 1960- (avtor) 129
 • Štrancar, Tina (prevajalec) 116
 • Šukarov, Sanda (prevajalec) 31
 • Šuster, Mojca, 1975- (avtor dodatnega besedila) 129


 • Tetičkovič, Erih (avtor) 99
 • Tkačev, Alja, 1934-1991 (avtor) 100
 • Tolstoj, Lev Nikolaevič, 1828-1910 (avtor) 85
 • Tomažič, Luka Martin (avtor) 19
 • Torsteinsrud, Anna (kartograf) 95
 • Tremayne, Marie (avtor) 86
 • Trobec, Jože, 1948- (avtor) 124
 • Trobec, Jože, 1948- (ilustrator) 97
 • Trstenjak, Verica (avtor) 22
 • Turk, Mirko, 1950- (avtor dodatnega besedila) 82


 • Valentini, Katarina K. (avtor) 87
 • Valjavec, Janko (avtor) 88
 • Veblé, Aleksandra (avtor) 89
 • Velika Slovenca izpod Storžiča: Matija Valjavec in Matija Naglič (simpozij ; 2021 ; online) 125
 • Verdel Kokol, Vanja (avtor) 19
 • Vidmar, Karmen, 1964- (avtor) 113
 • Vidmar, Luka, 1977- (avtor) 129
 • Volker, Renato (avtor) 101
 • Vučina, Saša (fotograf) 33


 • Wahren Stattin, Desirée (avtor) 95
 • Walsch, Neale Donald (avtor) 12
 • Weingerl, Petra (avtor dodatnega besedila) 22
 • Westphal, Catharina (ilustrator) 116
 • Whitehead, Colson, 1969- (avtor) 90
 • Wurzel, Reinhardt (avtor) 8


 • Zajc, Katarina, 1967- (recenzent) 17
 • Zajc, Mirta (fotograf) 33
 • Zore, Magda (avtor) 124
 • Zorec, Marjeta (urednik) 94


 • Žagar, Cilka (avtor) 126
 • Žagar, Simona, ilustratorka (ilustrator) 103, 104, 113
 • Žibert, Marjana (avtor dodatnega besedila) 121
 • Žitko Pucer, Nina (urednik) 129
 • Žlof, Milan (prevajalec) 6
 • Žunec, Branko, ml. (avtor) 2
Predmetno kazalo


 • 19.st. 125


 • abeceda 102
 • ameriške pevke 37
 • Anatomija - Knjige za mladino 31
 • Angleščina - Pouk 107
 • Anoreksija - V leposlovju 87
 • antologije 112
 • Avstralija 126


 • Belcijan, Ljudmila, 1924-2016 - Biografije 121
 • biografski romani 123
 • Biološko vrtnarjenje 35
 • biotično varstvo 35
 • bog 12
 • bolezni 34
 • bolezni rastlin 35
 • Bosanski izseljenci - Nemčija - V leposlovju 96


 • cerkvena zgodovina 13
 • COVID-19 46


 • čarovnije 103, 106
 • Čas 26
 • čebelarji 122
 • čebelarstvo 122
 • čebele 114
 • Čehi 122
 • Človekove pravice - Pravna ureditev - Evropa 22
 • Človeško telo - Knjige za mladino 31
 • črke 102
 • Čustva - Knjige za otroke 4, 10


 • D'Amelio, Charli 37
 • Debeljak, Aleš, 1961-2016 - Spomini sodobnikov 93
 • Debeljak, Erica Johnson glej Johnson Debeljak, Erica, 1961- – Spomini
 • Debelost 32
 • Dečki
  • Magija - V otroškem leposlovju 106
  • Vzgoje 5
 • Deklice - V otroškem leposlovju 111
 • delo 18
 • delo na daljavo 18
 • Delo na domu 18
 • delovne navade 18
 • delovni prostor 18
 • Dietna terapija 34
 • Dinozavri - Knjige za mladino 28
 • dnevniki 127
 • dobiček 36
 • doživljajski parki 109
 • druga svetovna vojna 121
 • druščine 114, 117
 • družina 89, 117
 • Družina
  • Bosna in Hercegovina - V leposlovju 96
  • Krize - V leposlovju 46
 • družinski odnosi 1, 47, 116
 • državnost 15
 • duhovi 103
 • duhovniki 122
 • Duhovnost 12
 • Dunaj 84
 • Duševno zdravje - Logoterapija 8
 • dvojčki (ljudje) 105


 • Ecclesia catholica 13
 • egoizem 116
 • ekološko vrtnarstvo 35
 • epidemije 46
 • Esej - Matura - Priročniki 38
 • etika 36
 • Evropska unija 22


 • fantastična bitja 113
 • Fantastika - V otroškem leposlovju 106
 • fantje 117
 • feminizem 98
 • Fitzgerald, F. Scott, 1896-1940 - "The great Gatsby" 38
 • Fitzgerald, Francis Scott glej Fitzgerald, F. Scott, 1896-1940 – "The great Gatsby"
 • francoske pevke 74


 • geologija 27
 • geološki muzeji 109
 • glasba 91
 • Goli otok - Koncentracijsko taborišče - Zborniki 14
 • Gorenjski muzej - Muzejske zbirke - Razstavni katalogi 121
 • Goričko - Slovenija - V otroškem leposlovju 109
 • Gospodarske družbe - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 21
 • Gozdne živali - V otroškem leposlovju 106
 • gozdovi 106


 • Havaji
  • Domoznanstvo 118
  • Potopisi 118
 • hčere in očetje glej Očetje in hčere - V mladinskem leposlovju
 • Hieng, Andrej, 1925-2000 - "Čudežni Feliks" 38
 • hišni ljubljenci 111
 • homoseksualci 101
 • Hujšanje 32
 • humor 105, 117


 • Informacije - Varnost 3
 • informacijska tehnologija 36
 • informatika 3
 • informbiro 14
 • Invalidnost - V mladinskem leposlovju 116
 • Iran - Družbene razmere - V leposlovju 95
 • iznajdbe 84
 • Iznajdbe - V otroškem leposlovju 113
 • izobraževalne slikanice 29


 • jajca 108
 • Jaouad, Suleika, 1988- 92
 • Johnson Debeljak, Erica, 1961- - Spomini 93
 • Jugoslavija
  • Etnični odnosi - 1960-1970 15
  • Politično nasilje - 1949-1956 - Zborniki 14
 • Južni Slovani - Zgodovina - Srednji vek 128


 • kamnine 109
 • kanabinoidi 30
 • Kanabis (mamilo) 30
 • Karađorđević (rodbina) - Razstavni katalogi 121
 • Karađorđević, Pavle, knez, 1893-1976 - Internacija - Afrika - 1941-1946 - Razstavni katalogi 121
 • kartonke 10, 29
 • Katoliška cerkev glej Ecclesia catholica
 • kazenske sankcije 19
 • Kazensko pravo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem 19
 • kazniva dejanja 19
 • kaznovalni namen 19
 • Kitajščina - Slovnica - Priročniki 39
 • kmečko življenje 1
 • Književnost - Matura - Priročniki 38
 • knjižnice 114
 • Kokoši - V otroškem leposlovju 108
 • komentar 19
 • komunizem 14
 • Koncerni - Zborniki 17
 • korporacije 17
 • korupcija 84
 • Kozmologija 26
 • Kraljice
  • Evropa - Biografije 120
  • Zgodovina - Evropa 120
 • kresna noč 106
 • krivda 19
 • krti 109
 • Kuhar, Lovro, 1893-1950 glej Prežihov Voranc, 1893-1950 – "Pernjakovi" – Priredbe – Stripi
 • kulturna zgodovina 125, 129


 • Lakmayer, Fran, 1863-1946 glej Lakmayer, Franc, 1863-1946 – Biografije
 • Lakmayer, Franc, 1863-1946 - Biografije 122
 • ljudje 108
 • ljudsko izročilo 25
 • ločila 102
 • ločitve 116


 • Maasburg (rodbina) 127
 • Maasburg, Johann von, 1847-1923 127
 • makrohranila 34
 • management 2
 • maratonski tek 95
 • mastodonti 109
 • matura 2009 67
 • matura 2022 67
 • medicinska konoplja 30
 • mednarodno pravo 22
 • Medosebni odnosi - Čuječnost 11
 • mikrohranila 34
 • miselni vzorci 6
 • Mladoletni delinkventi - V mladinskem leposlovju 47
 • mladostniki 47, 114
 • Mnemotehnika 6
 • moški 84
 • Moški - Psihologija 5
 • Moškost - Krščanski vidik 5
 • mravlje 103


 • nacionalizem 15
 • Načini zdravljenja - Konoplja - Terapevtska uporaba 30
 • nagajanje 105
 • Naglič, Matija, 1799-1854 - Zborniki 125
 • naravni pojavi 27
 • Naravno zdravljenje 33
 • narodna identiteta 15, 129
 • narodnost 15
 • nasilje 47
 • Nesreče - Pomoč - V otroškem leposlovju 109
 • nevarni odpadki 114
 • nezakonski otroci 1
 • Nezemljani - V otroškem leposlovju 113
 • Norveščina - Slovnica - Priročniki 40
 • notranja politika 14


 • občutki 10
 • Očetje in hčere - V mladinskem leposlovju 116
 • odgovornost 116
 • odkrivanke 10, 29
 • odnosi med spoloma 84
 • Odnosi med spoloma - V mladinskem leposlovju 47
 • odpustitev kazni 19
 • ognjeniki glej Vulkani - Knjige za mladino
 • okrasne rastline 35
 • olivin 109
 • onesnaževanje okolja 114
 • organizacija poslovanja 2, 17
 • osebna doživetja 95
 • osebnostne pravice 22
 • osebnostni razvoj 12
 • otroci 89
 • otroške pesmi 24
 • Oven, Edvard - Sodni procesi 16


 • Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 103
 • palčki (bajeslovna bitja) glej Škratje (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju
 • Paleontologija - Knjige za mladino 28
 • paleozoologija 28
 • Paltén, Kristina, 1971- - Spomini 95
 • Papeštvo - Zgodovina - 20.st. 13
 • Papeži 13
 • Piaf, Edith, 1915-1963 - Biografski romani 74
 • piki žuželk 114
 • piščanci 108
 • pitna voda 114
 • planeti 113
 • plemiške rodbine 121
 • Počitnice - V mladinskem leposlovju 116
 • podjetje 17, 36
 • podnebne spremembe 36
 • poezija 91
 • pogum 116
 • Pohodništvo - Slovenija - Vodniki 119
 • pokrajine 108
 • Polič, Radko, 1942- - Biografije 123
 • Polinezija
  • Domoznanstvo 118
  • Potopisi 118
 • politične razmere 16
 • pomnjenje 6
 • pomoč 108
 • Portugalščina - Slovnica - Priročniki 41
 • poslovanje podjetja 36
 • poslovne ideje 46
 • posvetovanja 125
 • posvojitev 89
 • poučno leposlovje 102, 109
 • pravno varstvo 22
 • Pravo - Teorija 20
 • pravopis 102
 • Preddvor - Zgodovina - 20.st. 122
 • Prešeren, France, 1800-1849 - Stripi - Knjige za mladino 124
 • Prežihov Voranc, 1893-1950 - "Pernjakovi" - Priredbe - Stripi 1
 • preživetje v naravi 116
 • prijateljstvo 105, 109, 113, 117
 • primeri 36
 • prireditve 113
 • priročniki 4, 114
 • Priročniki, vodniki ipd. 33, 35
 • prometne nesreče 89
 • prst (pedologija) 35
 • prva svetovna vojna glej Svetovna vojna 1914-1918
 • Psi - V otroškem leposlovju 111
 • Psihologija 9
 • pustolovščine 114, 116, 117


 • Razpoloženje - Karte 7
 • recepti 33
 • Renato Volker 101
 • risane drame 1
 • risane zgodbe 1
 • rogači 109
 • Romi 89
 • Rozman, Andrej, 1955- - Literarne študije 112


 • sadje 34
 • sadne rastline 35
 • samospoznavanje 116
 • samostani 114
 • Sarajevo 101
 • sestre 111
 • simbolika 108
 • Slovenci
  • Narodnostno vprašanje 15
  • Zgodovina 129
 • Slovenija
  • Idejna zgodovina - 1960-1970 15
  • Notranja politika - 1991- 16
  • Turistični vodniki 119
  • V otroškem leposlovju 108
  • Zgodovina 129
 • Slovenke - Potovanja - Kanada - V leposlovju 52
 • slovenska književnost 125
 • Slovenska književnost
  • Biografije - Slovenija - Avstrija - 19.st. - Stripi 124
  • Družina - 20.st. - 1930 - Romani 67
  • Romani 51, 55, 88
 • Slovenska knjuiževnost - Prevajalci - Odnosi - Ljubezen - 21.st. - Roman 72
 • Slovenske ljudske izštevanke - Knjige za otroke 24
 • Slovenske ljudske pesmi - Knjige za otroke 25
 • Slovenske otroške pesmi - Zbirke 25
 • slovenski igralci 123
 • slovenski izseljenci 126
 • slovenski pesniki 124
 • Slovenski romani 84, 89
 • slovensko ljudsko izročilo 25
 • slovensko ljudsko slovstvo 24, 125
 • slovenstvo 15
 • Slovenščina - Jezikovna pravila - V otroškem leposlovju 102
 • slovnica 102
 • smrt 93
 • socializacija 116
 • socializem 15
 • sodelovanje 113
 • sodišča 22
 • sodna praksa 22
 • Sonaravno vrtnarstvo - Priročniki 35
 • sove 109
 • spletne vplivnice 37
 • spolnost 47
 • Spomin - Priročniki 6
 • spomini 121, 126
 • Spomini 101
 • srednje šole 47
 • Stanišić, Saša, 1978- - Avtobiografski romani 96
 • stripovske priredbe 1
 • Svetovna vojna 1914-1918 127


 • šansoni 74
 • škodljivci 35
 • škratje 103
 • Škratje (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 105
 • škratje (bajeslovna bitja) glej Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju
 • Športna tekmovanja - V otroškem leposlovju 105
 • športne panoge 105


 • taborjenje 114
 • Taborniki - V mladinskem leposlovju 114
 • taborniške pesmi 114
 • Taborništvo - V mladinskem leposlovju 114
 • tehnike 6
 • tehnologija 3
 • Tek - Iran - V leposlovju 95
 • temeljne pravice 22
 • tesnoba 7
 • Tetičkovič, Erih, 1944- - Spomini 99
 • Tkačev, Alja, 1934-1991 - Dnevniki - 1962-1991 100
 • trgovci z umetninami 84


 • Učenje - Psihologija - Priročniki 6
 • Učinkovine 30
 • umori 13
 • upravljanje 17
 • Uravnovešena prehrana 34
 • uspeh 36
 • uspešnost poslovanja 36


 • Valjavec, Matija, 1831-1897 - Zborniki 125
 • varstvo narave 114
 • Varstvo okolja - V mladinskem leposlovju 114
 • varstvo podatkov 3
 • Vdove
  • Literarni motivi - V leposlovju 93
  • Mitologija - V leposlovju 93
 • velike tiskane črke 25, 102
 • Vesolje - V otroškem leposlovju 113
 • vidre 109
 • Vipava - Zgodovina - 1914-1918 127
 • Virusne bolezni 33
 • Virusne infekcije
  • Fitoterapija - Priročniki 33
  • Naravno zdravljenje - Priročniki 33
 • vladarji 121
 • Vodenje 2
 • vodenje 36
 • vohunstvo 13
 • Volker, Renato - Spomini 101
 • vprašanje naroda 15
 • vragolije 105
 • vrste kazni 19
 • vrtnine 35
 • vrtovi 35
 • Vulkani
  • Knjige za mladino 27
  • V otroškem leposlovju 109
 • Vulkanija 109
 • vzdržljivostni tek 95
 • vzporedni svetovi 106


 • zagonsko podjetje 36
 • Zakladi - V otroškem leposlovju 103
 • zakonodaja 19
 • zanimivosti 27, 28, 29
 • zastrupitve 114
 • zaščita rastlin 35
 • zborniki 121
 • zdrava prehrana 34
 • zdravilna zelišča 33
 • Zdravilne rastline - Terapevtska uporaba - Priročniki 33
 • zdravilne učinkovine 33
 • zdravilni pripravki 33
 • zdravilnost 30, 34
 • zelenjava 34
 • Zelenjava - Vrste - Biološko pridelovanje - Priročniki 35
 • zelišča 35
 • zgodovina 108
 • zgoščenke 25
 • Zmaji (bajeslovna bitja) - V mladinskem leposlovju 117
 • znamenitosti 108


 • Žagar, Cilka, 1939- - Avtobiografija 126
 • žalovanje 93
 • želje 111
 • Ženske - Politična angažiranost - Zgodovina - Evropa 120
 • Ženskost - V leposlovju 98
 • živali 111
 • Živali
  • Bivališča - Knjige za otroke 29
  • Izumrle vrste - Knjige za mladino 28
 • živali v domišljiji 106
 • živali v dpmišljiji 10
 • živalstvo 29
 • živila 34
 • življenjska modrost 46
 • življenjske spremembe 84
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKSNT, 24. 6. 2021