NOVOSTI - JULIJ/AVGUST 2022
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNOVOSTI - JULIJ/AVGUST 2022

Vsebina
0 Splošno

1

GARGULÁKOVÁ, Magda N.
    Velika knjiga nasprotij / [napisala Magda N. Garguláková] ; ilustrirala Ekaterina Gaigalova ; [prevedla Metka Bartol]. - 1. natis. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - [39] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: A big book of opposites. - Avtorica navedena v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7172-07-2 : 22,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 97744899004 Računalništvo

2

PUSCHNER, Marko
    Vzgoja za internet : priročnik za starše / [avtor Marko Puschner]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Arnes, 2022 ([Ljubljana] : Infokart). - 42 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 10.000 izv.

ISBN 978-961-295-008-8 (Fakulteta za družbene vede) : brezplačno

004.738.5.056-053.2(035)

COBISS.SI-ID 965148191 Filozofija. Psihologija. Okultizem

3

COOMBES, Sharie
    Ko čutim jezo : knjiga, ki bo otrokom pomagala razumeti čustva / [Sharie Coombes ; ilustracije Jo Fernihough ; prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - [12] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: When I feel angry. - 2.000 izv. - Avtorica navedena v CIP-u. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-00-5073-5 : 6,90 EUR

159.942(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 93148675

4

COOMBES, Sharie
    Ko čutim strah : knjiga, ki bo otrokom pomagala razumeti čustva / [Sharie Coombes ; ilustracije Jo Fernihough ; prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - [12] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: When I feel afraid. - 2.000 izv. - Avtorica navedena v CIP-u. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-00-5072-8 : 6,90 EUR

159.942(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 93147907

5

COOMBES, Sharie
    Ko čutim veselje : knjiga, ki bo otrokom pomagala razumeti čustva / [Sharie Coombes ; ilustracije Jo Fernihough ; prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - [12] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: When I feel happy. - 2.000 izv. - Avtorica navedena v CIP-u. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-00-5074-2 : 6,90 EUR

159.942(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 93149699

6

COOMBES, Sharie
    Ko čutim žalost : knjiga, ki bo otrokom pomagala razumeti čustva / [Sharie Coombes ; ilustracije Jo Fernihough ; prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - [12] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: When I feel sad. - 2.000 izv. - Avtorica navedena v CIP-u. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-00-5075-9 : 6,90 EUR

159.942(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 93150723

7

COX, Lizzie
    S knjigo do brezskrbnosti : kako preživeti odraščanje? / Lizzie Cox ; ilustrirala Tanja Stevanovic ; [prevedla Esther Daniela Kogoj]. - 1. natis. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Book of no worries. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-7133-87-5 : 16,90 EUR

159.922.7/.8(02.053.2)
613.956(02.053.2)

COBISS.SI-ID 92857859

8

FEXEUS, Henrik, 1971-
    Umetnost branja misli : kako razumeti druge in neopazno vplivati nanje / Henrik Fexeus ; [prevedla Živa Florjanc]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 255 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Konsten att läsa tankar. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [256]

ISBN 978-961-00-5219-7 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-5220-3 (broš.)

159.925:808.5(035)
316.77(035)
81'221(035)

COBISS.SI-ID 111587587

9

FRANCIS, Paul, okultizem
    Šamansko potovanje / Paul Francis ; [prevedla Irena Pan]. - Ljubljana : Chiara, 2022 ([Ljubljana] : Itagraf). - 203 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Serija Praktični vodnik terapevtskega šamanizma ; del 1)

Prevod dela: The shamanic journey. - 800 izv. - O avtorju: str. 182-183 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 195-203

ISBN 978-961-7060-82-9 : 25,00 EUR

133.4:615(035)

COBISS.SI-ID 110774275

10

PETRIČ, Irena, 1978-
    Zvezda, ki vodi v večnost / Irena Petrič. - Ponatis. - Ljubljana : Klub Veles, center vseživljenjskega učenja in povezovanja s predniki, 2022. - 112 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-95697-0-2

133.5
159.942.3

COBISS.SI-ID 110607619

11

RADHANATH, svami, 1950-
    Pot vase : raziskovanje poti bhakti : sodobni vodnik po starodavni jogijski modrosti / Radhanath Svami ; [prevod Bojana Mandelj]. - Ljubljana : Atmarama, 2022. - 297 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The journey within. - 1.000 izv. - O avtorju: str. [298] in na zadnjem zavihku ščitnega ov. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95647-0-7 : 34,95 EUR

17.023.3
233-4

COBISS.SI-ID 92529923

12

ROJAS Estapé, Marian
    Kako pritegniti dobre stvari : razumite svoje možgane, upravljajte svoja čustva in si izboljšajte življenje / Marian Rojas Estapé ; [prevedla Sabina Noble]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 256 str. ; 23 cm

Prevod dela: Cómo hacer que te pasen cosas buenas. - Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 255-256

ISBN 978-961-00-5233-3 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-5234-0 (broš.)

159.922

COBISS.SI-ID 114018563

13

SMITH, Julie, 1984-
    Zakaj mi tega nihče ni povedal že prej? : napotki za boljše življenje / Julie Smith ; [prevedla Vanja Rendulić Medvešček]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 332 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Why has nobody told me this before?. - Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 311-321

ISBN 978-961-00-5243-2 (trda vezava) : 32,99 str.
ISBN 978-961-00-5244-9 (broš.)

159.913(035)
159.942.53(035)

COBISS.SI-ID 114926339

14

SRNEC, Helena
    Martin Kojc, most k spoznanju / Helena Srnec. - 1. natis. - Središče ob Dravi : KUD Prasila, 2018. - 237 str. ; 22 cm

700 izv. - Moj nenavadni stric Iki : spomini na misleca, psihologa in pisatelja Martina Kojca / Lev Detela: str. 219-232. - Bibliografija: str. 235 in z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-94477-0-3 : 29,90 EUR

17.023.3

COBISS.SI-ID 29588992032 Politika

15

SLOVENIJA. Vlada
    Poročilo o delu Vlade Republike Slovenije : marec 2020 - marec 2022. - Ljubljana : Urad vlade RS za komuniciranje, 2022. - 281 str. : ilustr. ; 30 cm

[Spremna beseda] / Janez Janša: str. 7-9. - 1.000 izv.

342.51(497.4)"2020/2022"

COBISS.SI-ID 11248384336 Socialno delo

16

    DOLGOTRAJNA oskrba - izziv in priložnost za boljši jutri : evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe / [urednici Mateja Nagode, Klavdija Kobal Straus]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2022 ([Črniče] : Kolektiv Dva). - 230 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-MINISTRSTVU/Sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/Dolgotrajna-oskrba-izziv-in-priloznost-za-boljsi-jutri-monografija-marec-2022.pdf. - Ov. nasl. - 300 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 978-961-6523-79-0

364-783-022.314

COBISS.SI-ID 101211651

17

    LONG-term care – a challenge and an opportunity for a better tomorrow : evaluation of pilot projects in the field of long-term care / [editors Mateja Nagode, Klavdija Kobal Straus]. - Ljubljana : Ministry of Health, 2022. - 238 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-MINISTRSTVU/Sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/Long-Term-Care-a-Challenge-and-an-Opportunity-for-Better-Tomorrow-monograph-March-2022.pdf. - Ov. nasl. - Prevod dela: Dolgotrajna oskrba - izziv in priložnost za boljši jutri. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-6523-81-3

364-783-022.314

COBISS.SI-ID 101847299

18

    LONG-term care - a challenge and an opportunity for a better tomorrow : evaluation of pilot projects in the field of long-term care : brief summary / authors Mateja Nagode ... [et al.]. - Ljubljana : Ministry of Health, 2021. - 55 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: https://irssv.si/wp-content/uploads/2022/06/Dolgotrajna-oskrba-povzetek-ang_splet1.pdf. - Ov. nasl. - 500 izv.

364-783-022.314
614.2(497.4)

COBISS.SI-ID 10382182737 Vzgoja

19

STARE, Alenka, 1981-
    Vzgojno zahtevni otroci : priročnik / Alenka Stare ; [ilustracije Alenka Vuk Trotovšek]. - 1. izd. - Bled : A&R projekt, 2021. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Na ov. tudi: Vaja dela mojstra. - Dodatek k nasl. v kolofonu: priročnik za učitelje in starše. - 100 izv.

ISBN 978-961-95285-4-9

37.018.1(035)

COBISS.SI-ID 6392653155/56 Geologija. Meteorologija. Paleontologija

20

    ZEMLJA : morja, kontinenti, vesolje / [prevod Tjaša Kürpick]. - Köln : Contmedia, [2009?]. - 96 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Znanje kompaktno)

Knjiga ne vsebuje kolofona. - Kazalo

ISBN 978-3-625-12049-0

551.41(02.053.2)

COBISS.SI-ID 376850357/59 Biologija. Rastlinstvo. Živalstvo

21

AMERICO, Tiago
    Poglej in poišči. Živali / [napisal in ilustriral Tiago Americo ; prevedla in priredila Manica Demšar]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2022. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Cherche et trouve. Les animaux. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-7082-93-7 : 14,90 EUR

59(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 97644547

22

    CELIČNA biologija : atlas mikrografij / Andreja Erman ... [et al.] ; [urednika Andreja Erman, Samo Hudoklin]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, 2021 (Trbovlje : Toriprint). - 101 str. : ilustr. ; 29 cm

400 izv. - Recenzenta Kristijan Jezernik, Samo Hudoklin

ISBN 978-961-267-065-8 : 25,00 EUR

576.3(084.4)

COBISS.SI-ID 76473603

23

    CELIČNA biologija in genetika v medicini / Mateja Erdani Kreft ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, 2021 (Trbovlje : Toriprint). - 189 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Recenzenta Peter Veranič, Damjan Glavač. - Bibliografija: str. 189

ISBN 978-961-267-206-5 : 25,00 EUR

576.3(075.8)
575:61(075.8)

COBISS.SI-ID 77875715

24

GRIFFIN, Annabel
    Življenje morskih psov / besedilo Annabel Griffin ; ilustracije Rose Wilkinson ; [prevedla Metka Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Hart, 2022 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 31 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Shark life. - O avtorici: str. 28. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-7163-11-7 : 24,00 EUR

597.31(02.053.2)

COBISS.SI-ID 11049728361 Medicina

25

    ČLOVEŠKO telo : odkrij zavihke / [ilustracije Bonnie Pang ; prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka (24 str.) : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Human body. - 2.000 izv. - Knjiga z zavihki

ISBN 978-961-00-5063-6 : 9,99 EUR

611/612(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 92497923

26

EGOSCUE, Pete
    Brez bolečin : revolucionarna metoda za odpravo kronične bolečine / Pete Egoscue ; [prevedla Višnja Jerman]. - Dopolnjena in posodobljena 2. izd. - Brežice : Primus, 2022 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 314 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: Pain free. - Tiskano po naročilu. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Predgovor / John Lynch: str. 13-17. - O avtorju: str. 314 in na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija v opombah: str. 310-313

ISBN 978-961-7129-80-9 : 27,00 EUR

615.825:616-009.7-036.1(035)

COBISS.SI-ID 108200195

27

HOLLMAN, Laurie
    Igranje z dojenčkom : s pomočjo igre spletite trdno vez v prvem letu otrokovega življenja / Laurie Hollman ; [prevod Petra Julia Ujawe]. - Izola : Vita, 2022. - 260 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Playing with baby. - 300 izv. - O avtorici: str. 259. - Viri in literatura: str. 231-242. - Kazalo

ISBN 978-961-95350-8-0 (trda vezava) : 26,00 EUR
ISBN 978-961-95350-9-7 (broš.)

613.953

COBISS.SI-ID 113664515

28

    KAKOVOST in varnost v zdravstvu : priročnik za zdravstvene delavce in sodelavce / [avtorji Jerneja Farkaš Lainščak ... [et al.] ; urednica Biserka Simčič]. - Različica 1.0. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2022 ([Črniče] : Kolektiv Dva). - 83 str. : ilustr. ; 27 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 500 izv. - Bibliografija: str. 82-83

ISBN 978-961-6523-74-5 : brezplačno

614.2:005.336.3(035)

COBISS.SI-ID 93571331

29

    KAKOVOST zdravstvene obravnave v socialnovarstvenih zavodih : priročnik / [avtorji Slavko Bolčević ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2022 ([Črniče] : Kolektiv Dva). - 63 str. : graf. prikazi ; 27 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 58-63

ISBN 978-961-6523-76-9 : brezplačno

614.213:005.336.3(035)
364-5(035)

COBISS.SI-ID 97545987

30

MÁTÉ, Gábor
    V svetu lačnih duhov : bližnja srečanja z zasvojenostjo / Gabor Maté ; prevedel Jure Šešet. - Brežice : Primus, 2022 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 573 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: In the realm of hungry ghosts. - Tiskano po naročilu. - Spremna beseda k slovenski izdaji / Mina Paš: str. 13-14. - O avtorju: str. 573 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija v opombah: str. 547-569

ISBN 978-961-7129-71-7 : 34,00 EUR

613.83(092)

COBISS.SI-ID 10208256364 Gospodinjstvo

31

LOVŠIN, Darja
    Slovenska diabetična kuharica : izbrani recepti sodobne slovenske kulinarike za vse, ki želijo zdravo jesti / Darja Lovšin ; [spremna beseda Janez Bogataj ; prehranski izračuni Špela Granda, Tjaša Števanec ; fotografije Matjaž Žnidaršič, Anja Burger [i. e. Burgar], Shutterstock]. - Ljubljana : Zavod Diabetes : KUD Strela, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 172 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Diabetes)

3.000 izv. - Za vse, ki želijo zdravo jesti / Janez Bogataj: str. 7-9

ISBN 978-961-92538-5-4 (Zavod Diabetes) : 24,50 EUR

641.56:616.379-008.64(083.12)

COBISS.SI-ID 292518400

32

    ZDRAVA kuhinja : [lahka, slastna, sveža] / [prevedla Andreja Sabati Šuster]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - 204 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Fitness-Rezepte für jeden Tag. - Dodatek k nasl. na ov. - Prevajalka navedena v CIP-u. - Podatek o izd. naveden na ov. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-5020-9 : 9,99 EUR

641.55(083.12)

COBISS.SI-ID 874434597 Umetnost. Arhitektura. Slikarstvo

33

PIBERNIK, Nataša, 1968-, prof. lik. ped.
    Barve praznujejo rojstni dan : priročnik za spoznavanje sveta barv / [likovno upodobila, oblikovala, izdelala, narisala, naslikala in fotografirala] Nataša Pibernik. - 1. izd. - Ljubljana : N. Pibernik, ZenArt izobraževalni atelje, 2022 ([Ljubljana] : Bis Tisk). - 31 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. na ov.: Poučna knjiga o barvah. - Popotnica knjigi / Bea Tomšič Amon: str. 2. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-07-1020-2 (23,00 EUR)

741(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 99624195

34

TANČIČ, Zmago
    Pozdrav iz Šmarja pri Jelšah : knjiga razglednic, izdana ob 150-letnici povzdiga Šmarja v trg / [besedilo in izbor razglednic Zmago Tančič]. - Šmarje pri Jelšah : Knjižnica, 2021 ([Ljubljana] : Printmama). - 151 str. : ilustr. ; 31 cm

Fotogr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-91850-7-0 : 29,00 EUR

77.047(497.4Šmarje pri Jelšah)
908(497.4Šmarje pri Jelšah)(084.12)

COBISS.SI-ID 8344038778 Glasba

35

IMAMOVIĆ, Damir
    Sevdah / [Damir Imamović ; iz bosanščine prevedel Miha Zemljič]. - Ljubljana : Sanje, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 151 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Hiša pesmi)

Prevod dela: Sevdah. - Avtor naveden v kolofonu. - 300 izv. - O avtorju: str. 147-148. - Bibliografija: str. 143-146

ISBN 978-961-274-709-1 : 16,95 EUR

784.4(497.6)(04)
398.838(497.6)(04)

COBISS.SI-ID 1106411558 Jezikoslovje. Literarna teorija

36

PERČIČ, Silva
    V svetu glasov : vaje fonološkega zavedanja / Silva Perčič, Sonja Bukavec, Martina Ozbič ; [ilustracije Meta Lovrenčič] ; [izdajatelj] Slovenski raziskovalni inštitut. - Trst : Mladika, 2022 ([Žalec] : Sinegraf). - 197 str. : ilustr. ; 30 cm

O avtoricah: str. 179. - Bibliografija: str. 175-176

ISBN 978-88-7342-318-8 : 24,00 EUR

811.163.6'342.7

COBISS.SI-ID 106895363

37

STARE, Alenka, 1981-
    Kako pa ti bereš : delovni učbenik : učenje in poučevanje branja / Alenka Stare ; [ilustracije Alenka Vuk Trotovšek]. - 2. izd. - Bled : A&R projekt, 2021. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Delovni učbenik za učenje in poučevanje branja. - Na nasl. str. tudi: Šola prihodnosti, vaja dela mojstra. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 114

ISBN 978-961-95285-7-0

028(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 7986150782-3 Romani

38

AVEYARD, Victoria
    Vojna vihra / Victoria Aveyard ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 543 str. ; 20 cm. - (Rdeča kraljica ; 4)

Prevod dela: War storm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-5209-8 (trda vezava) : 36,99 EUR
ISBN 978-961-00-5210-4 (broš.)

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 110552067

39

BEINERT, Claudia
    Marilyn in zvezde Hollywooda / Claudia in Nadja Beinert ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 368 str. ; 23 cm

Prevod dela: Marilyn und die Sterne von Hollywood. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 367-368

ISBN 978-961-00-5235-7 (trda vezava) : 32,99 EUR
ISBN 978-961-00-5236-4 (broš.)

821.112.2-312.6

COBISS.SI-ID 114052355

40

BOHNET, Jennifer
    Bretonska zgodba / Jennifer Bohnet ; [prevod Sara Menaše Jensterle]. - Ljubljana : Lipa, 2022. - 306 str. ; 22 cm

Prevod dela: A French affair. - O avtorici: str. [308]

ISBN 978-961-7179-15-6 : 30,00 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 113655299

41

BOHNET, Jennifer
    Vila sonca in skrivnosti / Jennifer Bohnet ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Ljubljana : Lipa, 2022. - 307 str. ; 22 cm

Prevod dela: Villa of sun and secrets. - O avtorici: str. [308]. - Nasl. na ovoju: Villa sonca in skrivnosti

ISBN 978-961-95544-9-4 : 30,00 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 109275651

42

BOWMAN, Valerie
    Nepričakovana grofica / Valerie Bowman ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 288 str. ; 20 cm. - (Serija Neukrotljive neveste ; 2)

Prevod dela: The accidental countess. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-5221-0 (trda vezava) : 29,99 EUR
ISBN 978-961-00-5222-7 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 112141827

43

CHILD, Lee
    Stražar / Lee Child, Andrew Child ; [prevod Sonja Uran Šinigoj]. - Izola : Meander, 2022. - 320 str. ; 22 cm

Prevod dela: The sentinel. - 300 izv.

ISBN 978-961-7170-30-6 (trda vezava) : 32,00 EUR
ISBN 978-961-7170-31-3 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 109288707

44

COSIMANO, Elle
    Dih jemajoča Finlay Donovan / Elle Cosimano ; [prevod Janja Šega]. - Izola : Meander, 2022. - 360 str. ; 22 cm

Prevod dela: Finlay Donovan knocks 'em dead. - 300 izv. - 2. del serije z originalnim nasl. Finlay Donovan --> avtoričina spletna str.

ISBN 978-961-7170-22-1 (trda vezava) : 32,00 EUR
ISBN 978-961-7170-23-8 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 109298435

45

ČAUŠEVIĆ, Jasmin
    Nasedla : erotično ljubezenski roman / Jasmin Čaušević ; [ fotografije Jasmin Čaušević]. - 1. izd. - Velenje : Zabastra, 2021. - 208 str. : fotogr. ; 25 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94175-3-9 : 16,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 47003395

46

DENTON, Lauren K.
    Izbranec / Lauren K. Denton ; [prevod Sabina Imamović]. - Izola : Meander, 2022. - 384 str. ; 22 cm

Prevod dela: The one you are with. - 300 izv. - O avtorici: str. [280]

ISBN 978-961-7170-24-5 (trda vezava) : 32,00 EUR
ISBN 978-961-7170-25-2 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 109296387

47

DINEV, Dimitré
    Luč nad glavo / Dimitré Dinev ; prevedla, [spremna beseda] Tina Štrancar. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2022 (Begunje : Cicero). - 147 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevod dela: Ein Licht über dem Kopf. - 500 izv. - Dimitré Dinev in migracijska književnost / Tina Štrancar: str. 143-147. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7165-18-0 : 21,00 EUR

821.112.2(436)-32

COBISS.SI-ID 108407043

48

FONTANE, Theodor, 1819-1898
    Zmote in zmešnjave / Theodor Fontane ; prevedla, [spremna beseda] Tina Štrancar. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 189 str. ; 24 cm

Prevod dela: Irrungen, Wirrungen. - 550 izv. - Theodor Fontane ter zmote in zmešnjave družbe 19. stoletja / Tina Štrancar: str. 183-189

ISBN 978-961-272-564-8 : 35,95 EUR

821.112.2-311.2
821.112.2.09Fontane T.

COBISS.SI-ID 113161987

49

FORCE, Marie
    Ljubezen po mraku / Marie Force ; prevod Anja Radaljac. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - 428 str. ; 22 cm. - (McCarthyjevi z otoka Gansett ; knj. 13)

Prevod dela: Love after dark. - 200 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7172-69-0 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7172-70-6 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 109913859

50

GAYLE, Mike
    Mislim, da te poznam / Mike Gayle ; [prevod Maša Mlakar]. - Izola : Meander, 2022 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 336 str. ; 22 cm

Prevod dela: The man I think I know. - 300 izv.

ISBN 978-961-7101-94-2 : 34,00 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 99905283

51

GIULIANI, Leone R.
    Tujec v Moskvi / L. R. Giuliani. - Izola : Meander, 2022. - 190 str. ; 22 cm

300 izv.

ISBN 978-961-7170-37-5 : 26,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 115024899

52

GRAMONT, Nina de
    Afera Christie / Nina de Gramont ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 348 str. ; 20 cm

Prevod dela: The Christie affair

ISBN 978-961-00-5239-5 (trda vezava) : 32,99 EUR
ISBN 978-961-00-5240-1 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 114747651

53

HAWKINS, Paula
    Slepa pega / Paula Hawkins ; prevedel Jure Potokar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 120 str. ; 21 cm

Prevod dela: Blind spot. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-261-666-3 (trda vezava) : 24,99 EUR
ISBN 978-961-261-667-0 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 108583683

54

HIGGINS, Fiona
    Neobičajen deček / Fiona Higgins ; [prevod Sara Menaše Jensterle]. - Izola : Meander, 2022. - 276 str. ; 22 cm

Prevod dela: An unusual boy. - 300 izv. - O avtorici: str. [280]

ISBN 978-961-7170-26-9 (trda vezava) : 30,00 EUR
ISBN 978-961-7170-27-6 (broš.)

821.111(94)-311.2

COBISS.SI-ID 109295107

55

KEOGH, Valerie
    Tri prijateljice / Valerie Keogh ; [prevod Klaudija Vučko]. - Izola : Meander, 2022. - 224 str. ; 22 cm

Prevod dela: The three women. - 300 izv.

ISBN 978-961-7170-32-0 (trda vezava) : 28,00 EUR
ISBN 978-961-7170-33-7 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 109286915

56

KLUNE, T. J.
    Pod šepetajočimi vrati / T. J. Klune ; [prevod Ana Ambrož Strle]. - Izola : Meander, 2022. - 403 str. ; 22 cm

Prevod dela: Under the whispering door. - 300 izv.

ISBN 978-961-7170-28-3 (trda vezava) : 34,00 EUR
ISBN 978-961-7170-29-0 (broš.)

821.111(73)-31

COBISS.SI-ID 109466371

57

KOBAL, Aleksij
    Topologija Zlatoroga / Aleksij Kobal. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 247 str. ; 20 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

ISBN 978-961-274-678-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-677-3 (broš.) : 14,00 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 94782979

58

KRALJ, Lado
    Ne bom se več drsal na bajerju / Lado Kralj. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 295 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-284-867-5 : 24,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 113185539

59

KUYPER, Sjoerd
    Bizarno / Sjoerd Kuyper ; prevedla Katjuša Ručigaj ; [spremna beseda Tina Bilban]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 272 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja+)

Prevod dela: Bizar. - 700 izv. - Bizarna resničnost in sublimne misli / Tina Bilban: str.269-272. - O pisatelju: str. [277]

ISBN 978-961-272-557-0 : 30,95 EUR

821.112.5-93-311.2

COBISS.SI-ID 110426627

60

LAVRIČ, Tomaž, 1964-
    Slovenski klasiki 2. v stripu! / Tomaž Lavrič solo. - 1. natis. - Ljubljana : Buch, 2022 ([Ljubljana] : Belin). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

800 izv. - Kazala

ISBN 978-961-7085-18-1 : 25,00 EUR

821.163.6:084.11(082)

COBISS.SI-ID 97723395

61

LOUIS, Lia
    Osem popolnih ur / Lia Louis ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - 334 str. ; 22 cm

Prevod dela: Eight perfect hours. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broš.

ISBN 978-961-7172-56-0 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7172-57-7 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 109042691

62

MAJ, Jadran
    Vanatinajski rokopis / Jadran Maj. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 444 str. ; 25 cm. - (Zbirka Luna)

ISBN 978-961-274-703-9 (trda vezava) : 33,00 EUR
ISBN 978-961-274-704-6 (broš.)

821.163.6-312.9

COBISS.SI-ID 106404355

63

MASON, Carol
    Zamolčane skrivnosti / Carol Mason ; [prevod Tanja Gabrijelčič]. - Izola : Meander, 2022. - 336 str. ; 22 cm

Prevod dela: Little white secrets

ISBN 978-961-7170-34-4 (trda vezava) : 32,00 EUR
ISBN 978-961-7170-35-1 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 109242627

64

MCMANUS, Karen M.
    Najslabši dan v življenju / Karen McManus ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022. - 317 str. ; 20 cm

Prevod dela: You'll be the death of me. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-5225-8 (trda vezava) : 29,99 EUR
ISBN 978-961-00-5226-5 (broš.)

821.111(73)-93-312.4

COBISS.SI-ID 112763395

65

MILLER, Madeline
    Ahilova pesem : roman / Madeline Miller ; prevedla Polona Glavan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 270 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: The song of Achilles. - Broš. izd. meri 24 cm. - 1.600 izv. - O avtorici: str. 270

ISBN 978-961-274-707-7 (trda vezava) : 36,00 EUR
ISBN 978-961-274-706-0 (broš.) : 19,95 EUR

821.111(73)-311.6

COBISS.SI-ID 108415747

66

MUSSO, Guillaume
    Življenje je roman / Guillaume Musso ; [prevod Špela Žakelj]. - Izola : Meander, 2022 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 174 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: La vie est un roman. - 300 izv.

ISBN 978-961-7170-08-5 : 26,00 EUR. - ISBN 978-961-7170-09-2!

821.133.1-312.4

COBISS.SI-ID 99909123

67

PAASILINNA, Arto
    Nerodni angel varuh / Arto Paasilinna ; [prevedla Julija Potrč Šavli]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 189 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Tohelo suojelusenkeli. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-6448-7 : 26,99 EUR

821.511.111-311.2

COBISS.SI-ID 106656771

68

PATRICK, Phaedra
    Skrivnost z mostu ljubezni / Phaedra Patrick ; [prevod Urška Pajer]. - Izola : Meander, 2022 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 271 str. ; 22 cm

Prevod dela: The secrets of love story bridge. - 300 izv.

ISBN 978-961-7170-09-2 : 32,00 EUR

821.111-311.4

COBISS.SI-ID 99907587

69

PEZZETTA, Cristiana
    Koncert za bodečo žico / Cristiana Pezzetta ; ilustracije Jean Claudio Vinci ; slovenski prevod Andrej Turk. - Ljubljana : Salve, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 146 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Suonando sul filo. - 300 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-289-146-6 : 20,00 EUR

821.131.1-312.6
929Lasker A.

COBISS.SI-ID 108243971

70

QUINN, Paula
    Ukrotil jo je višavec / Paula Quinn ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - 396 str. ; 22 cm

Prevod dela: Tamed by a higlander. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broš. - 3. del serije z originalnim nasl. Children of the mist; lahko se bere samostojno

ISBN 978-961-7172-54-6 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7172-55-3 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 109044739

71

ROBERTS, Nora
    Prebujenje / Nora Roberts ; [prevod Suzana Pečnik]. - Izola : Meander, 2022 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 444 str. ; 22 cm. - (Trilogija Zapuščina zmajskega srca ; 1)

Prevod dela: The awakening. - 300 izv.

ISBN 978-961-7170-10-8 : 34,00 EUR. - ISBN 978-961-7101-95-9!

821.111(73)-312.9

COBISS.SI-ID 99906307

72

ROŽMAN, Andraž
    Titov sin / Andraž Rožman ; [spremna beseda Igor Okorn]. - Novo mesto : Goga, 2022. - 276 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - V iskanju očeta in sebe / Igor Okorn: str. 265-276. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-277-346-5 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 110323459

73

SCARROW, Simon
    Rimska čast / Simon Scarrow ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 382 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Prevod dela: The honour of Rome. - Tiskano po naročilu. - Kato in Makro, Eagles of the Empire, knj. 20

ISBN 978-961-00-5241-8 (trda vezava) : 32,99 EUR
ISBN 978-961-00-5242-5 (broš.)

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 114749187

74

SECCHI, Luciano, 1939-
    Alan Ford 2 / Max Bunker ; [prevod Aljoša Mislej]. - Izola : Graffit, 2022 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 120 str. : ilustr. ; 26 cm

300 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Išče se Alan Ford / Branko Gradišnik: str. 5-8. - Vsebina: Hiša duhov ; Dajte, dajte, dajte ; Kje je Alex Barry

ISBN 978-961-7171-01-3 : 29,95 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 100094723

75

SELMAN, Victoria
    Resnično, mračno, globoko / Victoria Selman ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022. - 335 str. ; 23 cm

Prevod dela: Truly, darkly, deeply. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-5211-1 (trda vezava) : 32,99 EUR
ISBN 978-961-00-5212-8 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 110729475

76

SHEN, L. J.
    Bostonski lahkoživec / L. J. Shen ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 400 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The rake. - Tiskano po naročilu. - 4. del iz serije z originalnim nasl. Boston Belles --> avtoričina spletna str.; lahko se bere samostojno

ISBN 978-961-00-5213-5 (trda vezava) : 34,99 EUR
ISBN 978-961-00-5214-2 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 111056899

77

SPARKS, Nicholas
    Zadnja želja / Nicholas Sparks ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022. - 352 str. ; 23 cm

Prevod dela: The wish. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-5217-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-5218-0 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 111027715

78

UNGE, Christian, 1972-
    Za vsako ceno / Christian Unge ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - 494 str. ; 22 cm. - (Tekla ; [1])

Prevod dela: Går genom vatten, går genom eld. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broš.

ISBN 978-961-7172-58-4 (trda vezava) : 36,90 EUR
ISBN 978-961-7172-59-1 (broš.)

821.113.6-312.4

COBISS.SI-ID 109044227

79

VERBEKE, Annelies, 1976-
    Aleluja / Annelies Verbeke ; prevedla, [spremna beseda] Mateja Seliškar Kenda. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2022 (Begunje : Cicero). - 165 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevod dela: Halleluja. - 500 izv. - Začetki, konci in tisto življenje vmes / Mateja Seliškar Kenda: str. 157-165. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7165-15-9 : 22,00 EUR

821.112.5(493)-32

COBISS.SI-ID 10570496382-4/9 Eseji. Satire. Potopisi. Spomini

80

AI, Weiwei
    1000 let radosti in bridkosti : spomini / Ai Weiwei ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno v EU). - 368 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: 1000 years of joys and sorrows. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 362

ISBN 978-961-00-5215-9 (trda vezava) : 34,99 EUR
ISBN 978-961-00-5216-6 (broš.)

821.581-94
929Ai W.

COBISS.SI-ID 111054595

81

KARLIN, Alma M.
    Malik / Alma Karlin ; prevedla Alexandra Natalie Zaleznik. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 346 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Der Goetze. - Broš. izd. meri 20 cm. - Li Tieguai, skrivnostni povezovalec civilizacij / Jerneja Jezernik: str. 329-341. - Spremna beseda prevajalke / Alexandra Natalie Zaleznik: str. 343-346

ISBN 978-961-274-699-5 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-274-700-8 (broš.) : 19,00 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 100150275

82

KUDER, Robert
    Sestavljanje / Robert Kuder ; spremna beseda Lucija Čevnik ; [fotografije osebni arhiv]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Iskanja, 2022 (tiskano v EU). - 293 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Spremna beseda / Lucija Čevnik: str. 279-281. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 283

ISBN 978-961-6058-70-4 : 20,00 EUR

821.163.6-992
929Kuder R.
133.2

COBISS.SI-ID 105701123

83

KUZMIČ, Kristina
    Drži se! : upanje in humor iz mojega nepopolnega življenja / Kristina Kuzmič ; [prevedla Ana Grmek Kandus]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 276 str. ; 21 cm

Prevod dela: Hold on, but don't hold still. - 2.000 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-6485-2 : 24,99 EUR

821.111(73)-312.6

COBISS.SI-ID 105079811

84

PETAN, Majda
    Snaha / Majda Petan ; [predgovor Marijana Kolenko]. - Celje : Grafika Gracer, 2022. - 173 str. : ilustr. ; 21 cm

150 izv. - Predgovor / Marijana Kolenko: str. 3-6

ISBN 978-961-7131-27-7 : 14,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 97347587

85

STEGU, David
    Zakaj pa ne? / David Stegu. - 1. natis. - Škofja Loka : D. Stegu, 2021. - 279 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorju: str. 279

ISBN 978-961-07-0883-4 : 25,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 8537241982C Leposlovje za otroke do 9. leta

86

ARTIČEK, Daniel, 1933-
    Boštjanove vragolije / Daniel Artiček. - Kamnik : samozal., 2000 (Kamnik : Jagoda). - 40 str. ; 21 cm

Ov. nasl. - 50 izv.

ISBN 961-6302-84-1

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 105851648

87

BOHLMANN, Sabine
    Adela in najboljše poletje na svetu / Sabine Bohlmann ; ilustracije Imke Sönnichsen ; [prevod Majda Šulc]. - Izola : Grlica, 2022. - 222 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Adele und die beste Sommer den Welt. - 300 izv. - O avtorici: str. [224]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-244-403-7 : 16,95 EUR

821.112.2-93-32

COBISS.SI-ID 110594819

88

BONNEWIJN, Olivier
    Presenečenje za rojstni dan / Olivier Bonnewijn ; [ilustracije] Amandine Wanert ; [prevod Jana Okorn]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 45 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Dogodivščine Pepija in Tinkare)

Prevod dela: Anniversaire surprise. - 500 izv. - Ilustr. na notr. str. ov. - O avtorju in ilustratorki: str. [46]

ISBN 978-961-7019-27-8 : 6,50 EUR

821.133.1-93-32

COBISS.SI-ID 108102915

89

BONTE, Mojiceja
    Ekovozikolocikel / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Nataša Vertelj. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - [[27] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Ilustr. na sprednjih spojnih listih, besedilo in ilustr. na zadnji notr. str.

ISBN 978-961-7082-99-9 : 22,70 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 103766275

90

BONTE, Mojiceja
    Včasih raje lenarim / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Xenia Pike. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-7082-97-5 : 22,70 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 102747395

91

BOONEN, Stefan, 1966-
    Tabor Bravo / [napisal] Stefan Boonen & [ilustriral] Melvin ; [iz nizozemščine] prevedla Stana Anželj. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 95 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Kamp Bravo. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju in ilustratorju: str. [97]

ISBN 978-961-7132-44-1 : 22,90 EUR

821.112.5(493)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 102528259

92

BOULTWOOD, Ellie
    Poglej, potipaj, občuti. 1, 2, 3 : prva knjiga o čutih / [avtorici Ellie Boultwood, Natalie Munday ; prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 22 x 24 cm

Prevod dela: See, touch, feel. 1, 2, 3. - 2.000 izv. - Avtorici navedeni v CIP-u

ISBN 978-961-00-5041-4 : 12,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 89050115

93

BOULTWOOD, Ellie
    Poglej, potipaj, občuti. Igrajmo se : prva knjiga o gibanju / [avtorice Ellie Boultwood, Alice-May Bermingham, Jordan Stevens ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 22 x 24 cm

Prevod dela: See, touch, feel. Let's play. - Avtorice navedene v CIP-u. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-5040-7 : 12,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 89043715

94

    ČE bi bil --- : kartonka z zrcalom / [ilustriral Thierry Bedouet ; prevedla Manica Demšar]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2022. - 1 kartonka ([22] str.) : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Si tu étais ---. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-7082-82-1 : 15,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 89171715

95

DENEUX, Xavier
    Moja prva sadna solata / [[napisal], ilustriral] Xavier Deneux ; [prevedla in priredila Manica Demšar]. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022. - 1 kartonka ([18] str.) : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Ma petite salade de fruits. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-7082-87-6 : 14,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 91448579

96

GOMBAČ, Žiga
    Adam in tuba / Žiga X. Gombač ; [ilustracije] Maja Kastelic. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - [29] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-272-552-5 : 27,95 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 108920579

97

    KOLIKO je ura? : zabavno učenje z Miškom in Žirafo / [prevod Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Tell the time. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-5066-7 : 12,99 EUR

531.761(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 92635395

98

KRAVOS, Marko, 1943-
    Tri račke / Marko Kravos ; ilustrirala Anka Kočevar. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2022 (natisnjeno v EU). - [18] str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv. - Ov. nasl. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-272-553-2 : 24,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 108921347

99

LEIGHTON, Jonny
    Katera zadnjica je mamina? / napisal Jonny Leighton ; ilustriral Mike Byrne ; [prevedla in priredila Mojiceja Bonte]. - 1. izd. - Ljubljana : Epistola, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Which bum's mum's?. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7180-07-7 : 22,70 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 114216963

100

LEPP, Bil, 1970-
    Kralj majhnih stvari / Bil Lepp ; ilustriral David T. Wenzel ; [prevedla in priredila Mojiceja Bonte]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2022. - [33] str. : ilustr. ; 25 x 27 cm

Prevod dela: The king of little things. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7082-92-0 : 22,70 EUR

821.111(73)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 97638403

101

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
    Babica za lahko noč / Vinko Möderndorfer ; ilustrirala Tanja Komadina ; [didaktično gradivo Anita Dernovšek]. - 2. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 94 str. : ilustr. ; 23 cm

4.400 izv. - Ilustr. na notr. str. ov. - Pesmica, jaz bi te pa rad nekaj vprašal / Anita Dernovšek: str. 83-94

ISBN 978-961-272-559-4 : 23,95 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 111806467

102

MORDILLO, Guillermo
    Živalsko kraljestvo / Mordillo ; [[uvod] napisal, prevedel Boris Perme]. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2022 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 64 str. : ilustr. ; 32 str. - (Zbirka Mordillo ; knj. 1)

300 izv. - Guillermo Mordillo : zelo optimističen pesimist / Boris Perme: str. 3-4

ISBN 978-961-7171-02-0 : 24,95 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 99987203

103

MOSS, Stephanie
    Zgodbe za lahko noč : [5-minutne zgodbe : 7 zgodb - ena za vsak dan v tednu!] / [Stephanie Moss ; ilustracije Junissa Bianda ; prevod Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Bedtime stories. - Avtorica navedena v kolofonu. - Dodatka k nasl. navedena na ov. in v kolofonu. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-5046-9 : 9,99 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 89949699

104

NESSHÖVER, Nanna, 1981-
    Kako premagam jezo / Nanna Neßhöver ; [ilustracije] Eleanor Sommer ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Izola : Grlica, 2022. - [41] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Wenn ich wütend bin

ISBN 978-961-244-394-8 : 19,90 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 99986179

105

NESSHÖVER, Nanna, 1981-
    Kako premagam strah / Nanna Neßhöver ; [ilustracije] Eleanor Sommer ; [spremna beseda Martina Stotz ; prevod Manja B. Škerleb]. - Izola : Grlica, 2022. - [32] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Wenn ich ängstlich bin

ISBN 978-961-244-395-5 : 19,90 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 99986691

106

NESSHÖVER, Nanna, 1981-
    Kako premagam žalost / Nanna Neßhöver ; [ilustracije] Eleanor Sommer ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Izola : Grlica, 2022. - [33] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Wenn ich traurig bin

ISBN 978-961-244-396-2 : 19,90 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 99986435

107

    PINGOVA kahlica / [ilustracije Gareth Conway ; prevod Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Penguin's potty. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-5097-1 : 6,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 96115715

108

PÍRO, Radka
    Na kaj pomisliš, ko nekdo reče --- / napisala Radka Píro ; ilustrirala Oksana Drachkovska ; [prevedla Metka Bartol]. - 1. natis. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022. - 39 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: What do you imagine when someone says ---. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7172-08-9 : 22,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 97746691

109

    POGLEJ, potipaj, občuti. Barve : prva knjiga o čutih / [prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 22 x 24 cm

Prevod dela: See, touch, feel. Colours. - 2.000 izv. - Prevajalka navedena v CIP-u

ISBN 978-961-00-5039-1 : 12,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 89038595

110

RAUD, Piret
    Morje / [besedilo in ilustracije] Piret Raud ; prevedla Julija Potrč Šavli. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2022 (tiskano v Sloveniji). - [31] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Meri. - 800 izv. - O avtorici: str. 31

ISBN 978-961-7132-48-9 : 19,90 EUR

821.511.113-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 110961923

111

STARLING, Robert
    Feri se zlaže / [besedilo in ilustracije] Robert Starling ; [prevedla in priredila Mojiceja Bonte]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Fergal and the fib. - 700 izv.

ISBN 978-961-7082-74-6 : 22,70 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 85456899

112

    ZGODBE o dinozavrih : [5-minutne zgodbe : 7 zgodb - ena za vsak dan v tednu!] / [Hannah Campling ... [et al.] ; ilustracije Hannah McCaffery ; prevod Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Dino stories. - Dodatka k nasl. navedena na ov. in v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-5049-0 : 9,99 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 89955843

113

    ZGODBE o ljubljenčkih : [5-minutne zgodbe : 7 zgodb - ena za vsak dan v tednu!] / [Hannah Campling ... [et al.] ; ilustracije Katya Longhi ; prevod Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2022 (natisnjeno na Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Pet stories. - Dodatka k nasl. navedena na ov. in v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-5044-5 : 9,99 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 8994406782M Leposlovje za otroke od 13. leta dalje

114

FEIBEL, Thomas, 1962-
    Občutek krivde / Thomas Feibel ; [prevod Ivanka Rezo]. - Izola : Grlica, 2022. - 190 str. ; 21 cm. - (Na robu)

Prevod dela: Selbstschuld

ISBN 978-961-244-400-6 : 19,95 EUR

821.112.2-93-311.2

COBISS.SI-ID 100564739

115

JAMIESON, Victoria
    Ko so zvezde razpršene / [besedilo, ilustracije] Victoria Jamieson in Omar Mohamed ; barve Iman Geddy ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Grlica, 2022 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 256 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: When stars are scattered. - 300 izv. - O avtorjih: str. [263-265]

ISBN 978-961-244-399-3 : 23,95 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 100509955

116

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
    Romeo in Julija iz sosednje ulice : pesmi in ena tragedija s hollywoodskim koncem / Vinko Möderndorfer ; ilustriral Jure Engelsberger ; [didaktično gradivo Anita Dernovšek]. - 2. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 94 str. : ilustr. ; 21 cm

4.700 izv. - Zmenek s poezijo : didaktično gradivo / Anita Dernovšek: str. 81-94

ISBN 978-961-272-560-0 : 23,95 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 111806723

117

MURMANN, Amelie
    Srce na klik / Amelie Murmann ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Izola : Grlica, 2022. - 102 str. ; 22 cm

Prevod dela: Herz über Klick

ISBN 978-961-244-398-6 : 19,95 EUR

821.112.2-93-311.2

COBISS.SI-ID 100507907

118

PARK, Linda Sue
    Dolga pot do vode / Linda Sue Park ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Grlica, 2022 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 112 str. ; 22 cm

Prevod dela: A long walk to water. - 300 izv. - Opomba avtorice: str. 110-112

ISBN 978-961-244-397-9 : 19,95 EUR

821.111(73)-93-311.2

COBISS.SI-ID 10050611582P Leposlovje za otroke od 10. do 13. leta

119

BRALLIER, Max
    Zadnji smrkavci na svetu in kralj nočne more / [besedilo] Max Brallier & [ilustracije] Douglas Holgate ; [prevedel Vojko Šinigoj]. - Ljubljana : Lipa, 2022. - 257 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The last kids on earth and the nightmare king. - Besedilo in ilustr. na spojnih listih. - 300 izv. - O avtorju in ilustratorju: str. [260-261]

ISBN 978-961-95544-7-0 : 19,00 EUR

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 100771331

120

MITROVIČ Kokan, Nikola
    Jurij Kozjak / Josip Jurčič ; priredil [in napisal] Ciril Gale ; ilustriral Nikola Mitrovič Kokan. - 1. natis. - Ljubljana : KD Klub devete umetnosti, 2022 (Brežice : Primus). - 47 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Trias)

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6072-18-2 : 16,00 EUR. - ISBN 970-961-6072-17-5!

084.11(02.053.6)
741.52:94(497.4)(02.053.6)
741.52:821.163.6-93-321.6

COBISS.SI-ID 106414339

121

MUNUERA, José-Luis, 1972-
    Volk Valter. [3], Čarobni prstan / scenarij in risba José Luis Munuera ; barve Christian Lerolle ; prevod Kristina Šircelj. - Izola : Graffit, 2022. - 48 str. : ilustr. ; 31 str.

Prevod dela: Une faim de Renard. - Oznaka podrejenega dela navedena na hrbtu knj. - 300 izv.

ISBN 978-961-6145-85-5 : 16,95 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 100096515

122

NESME, Alexis
    Graščina. Vrtec na obisku / scenarij Joann Sfar in Lewis Trondheim ; risba in barve Alexis Nesme ; prevod Izar Lunaček. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2022 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Donjon Parade. Vol. 6, Garderie pour petiots. - Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-7171-00-6. - ISBN 978-241-3022-73-2! : 16,95 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 10009267591 Zemljepis

123

HIENG, Primož
    Z vlakom na potep : v več kot 100 izletniških krajev po železni cesti / Primož Hieng. - Brezovica pri Ljubljani : Harlekin No. 1, 2022 ([Ljubljana] : Belin grafika). - 229 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-961-6008-57-0 : 29,40 EUR

913(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 101316611

124

MEDNARODNI simpozija ob 200-letnici rojstva Blaža Kocena (2021 ; Ljubljana, Ponikva, Šentjur)
    Blaž Kocen : velikan šolske geografije evropskega pomena : zbornik referatov mednarodnega simpozija ob 200-letnici rojstva Blaža Kocena in 10. Kocenove sobote - Nazornost pri pouku geografije nekoč, danes in jutri = Blasius Kozenn : a European giant of school geography : proceedings of the International symposium at 200th anniversary of the birth of Blasius Kozenn and 10th Kozenn’s Saturday – Clarity in the teaching of geography once, today and tomorrow : 10. in 11. 9. 2021, Ljubljana, Ponikva, Šentjur = 10 and 11 September 2021, [Ljubljana, Ponikva, Šentjur] / [urednica Tatjana Resnik Planinc ; organizatorji Društvo učiteljev geografije Slovenije ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo učiteljev geografije Slovenije ; Šentjur : Občina ; Ljubljana : Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021. - 167 str. : ilustr. ; 23 cm

Prispevki v slov. ali angl. - 200 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-95025-4-9 (Društvo učiteljev geografije Slovenije)

910.1(497.4):929Kocen B.(082)
37.091.3:91(082)

COBISS.SI-ID 91311363929 Življenjepisi

125

BOŽIČ, Peter, 1932-2009
    Ko oblasti sploh ni / Peter Božič. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 141 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-284-858-3 : 21 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 113145347

126

BRANKOVIČ, Tadeja
    Tadeja Brankovič : peta olimpijada / Tadeja Brankovič, Marjan Fortin ; [fotografije Vid Ponikvar / Sportida ... et al.]. - Ljubljana : Športno društvo bi Nordic, 2022 ([Ljubljana] : IZI print). - 243 str. : ilustr. ; 24 cm

700 izv. - [Spremna beseda] / Anže Brankovič: str. 5

ISBN 978-961-95795-0-3

796.922.093.64(092)
821.163.6-94
929Brankovič T.

COBISS.SI-ID 107262467

127

POGOREVC, Petra
    Joži : biografski roman o življenju Jožice Avbelj / Petra Pogorevc. - Ljubljana : Beletrina : Mestno gledališče Ljubljansko, 2022. - 448 str. : ilustr. ; 23 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-284-762-3 (Beletrina) : 29 EUR

821.163.6-312.6
929Avbelj J.

COBISS.SI-ID 113147139

128

RODE, Franc
    Vse je dar : spomini / Franc Rode ; [fotografije osebni arhiv Franca Rodeta in Založba Družina]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - 688 str., [21] str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-278-503-1 : 49,50 EUR

821.163.6-94
929Rode F.

COBISS.SI-ID 9262105994 Zgodovina

129

PLOKHY, Serhii, 1957-
    Vrata Evrope : zgodovina Ukrajine / Serhii Plokhy ; prevedel Niki Neubauer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2022 ([Ljubljana] : Primitus). - 548 str. : zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The gates of Europe. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Priporočena bibliografija: str. 521-529. - Kazalo

ISBN 978-961-7136-31-9 : 28,90 EUR

94(477)

COBISS.SI-ID 108555779
Naslovno kazalo


 • Adam in tuba 96
 • Adela in najboljše poletje na svetu 87
 • Afera Christie 52
 • Ahilova pesem : roman 65
 • Alan Ford 2 74
 • Aleluja 79


 • Babica za lahko noč 101
 • Barve praznujejo rojstni dan : priročnik za spoznavanje sveta barv 33
 • Bizarno 59
 • Blasius Kozenn 124
 • Blaž Kocen 124
 • Bostonski lahkoživec 76
 • Boštjanove vragolije 86
 • Bretonska zgodba 40
 • Brez bolečin : revolucionarna metoda za odpravo kronične bolečine 26


 • Celična biologija : atlas mikrografij 22
 • Celična biologija in genetika v medicini 23


 • Če bi bil --- : kartonka z zrcalom 94
 • Človeško telo : odkrij zavihke 25


 • Dajte, dajte, dajte 74
 • Dih jemajoča Finlay Donovan 44
 • Dolga pot do vode 118
 • Dolgotrajna oskrba - izziv in priložnost za boljši jutri : evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe 16
 • Drži se! : upanje in humor iz mojega nepopolnega življenja 83


 • Ekovozikolocikel 89


 • Feri se zlaže 111


 • Graščina. Vrtec na obisku 122


 • Hiša duhov 74


 • Igranje z dojenčkom : s pomočjo igre spletite trdno vez v prvem letu otrokovega življenja 27
 • Izbranec 46


 • Joži : biografski roman o življenju Jožice Avbelj 127
 • Jurij Kozjak 120


 • Kako pa ti bereš : delovni učbenik : učenje in poučevanje branja 37
 • Kako premagam jezo 104
 • Kako premagam strah 105
 • Kako premagam žalost 106
 • Kako pritegniti dobre stvari : razumite svoje možgane, upravljajte svoja čustva in si izboljšajte življenje 12
 • Kakovost in varnost v zdravstvu : priročnik za zdravstvene delavce in sodelavce 28
 • Kakovost zdravstvene obravnave v socialnovarstvenih zavodih : priročnik 29
 • Katera zadnjica je mamina? 99
 • Kje je Alex Barry 74
 • Ko čutim jezo : knjiga, ki bo otrokom pomagala razumeti čustva 3
 • Ko čutim strah : knjiga, ki bo otrokom pomagala razumeti čustva 4
 • Ko čutim veselje : knjiga, ki bo otrokom pomagala razumeti čustva 5
 • Ko čutim žalost : knjiga, ki bo otrokom pomagala razumeti čustva 6
 • Ko oblasti sploh ni 125
 • Ko so zvezde razpršene 115
 • Koliko je ura? : zabavno učenje z Miškom in Žirafo 97
 • Koncert za bodečo žico 69
 • Kralj majhnih stvari 100


 • Ljubezen po mraku 49
 • Long-term care - a challenge and an opportunity for a better tomorrow : evaluation of pilot projects in the field of long-term care : brief summary 18
 • Long-term care – a challenge and an opportunity for a better tomorrow : evaluation of pilot projects in the field of long-term care 17
 • Luč nad glavo 47


 • Malik 81
 • Marilyn in zvezde Hollywooda 39
 • Martin Kojc, most k spoznanju 14
 • Mislim, da te poznam 50
 • Moja prva sadna solata 95
 • Morje 110


 • Na kaj pomisliš, ko nekdo reče --- 108
 • Najslabši dan v življenju 64
 • Nasedla : erotično ljubezenski roman 45
 • Ne bom se več drsal na bajerju 58
 • Neobičajen deček 54
 • Nepričakovana grofica 42
 • Nerodni angel varuh 67


 • Občutek krivde 114
 • Osem popolnih ur 61


 • Zgodbe o dinozavrih : [5-minutne zgodbe : 7 zgodb - ena za vsak dan v tednu!] 112
 • Zgodbe o ljubljenčkih : [5-minutne zgodbe : 7 zgodb - ena za vsak dan v tednu!] 113
 • Zgodbe za lahko noč : [5-minutne zgodbe : 7 zgodb - ena za vsak dan v tednu!] 103
 • Pingova kahlica 107
 • Pod šepetajočimi vrati 56
 • Poglej in poišči. Živali 21
 • Poglej, potipaj, občuti. 1, 2, 3 : prva knjiga o čutih 92
 • Poglej, potipaj, občuti. Barve : prva knjiga o čutih 109
 • Poglej, potipaj, občuti. Igrajmo se : prva knjiga o gibanju 93
 • Poročilo o delu Vlade Republike Slovenije : marec 2020 - marec 2022 15
 • Pot vase : raziskovanje poti bhakti : sodobni vodnik po starodavni jogijski modrosti 11
 • Pozdrav iz Šmarja pri Jelšah : knjiga razglednic, izdana ob 150-letnici povzdiga Šmarja v trg 34
 • Prebujenje 71
 • Presenečenje za rojstni dan 88


 • Resnično, mračno, globoko 75
 • Rimska čast 73
 • Romeo in Julija iz sosednje ulice : pesmi in ena tragedija s hollywoodskim koncem 116


 • S knjigo do brezskrbnosti : kako preživeti odraščanje? 7
 • Sestavljanje 82
 • Sevdah 35
 • Skrivnost z mostu ljubezni 68
 • Slepa pega 53
 • Slovenska diabetična kuharica : izbrani recepti sodobne slovenske kulinarike za vse, ki želijo zdravo jesti 31
 • Slovenski klasiki 2. v stripu! 60
 • Snaha 84
 • Srce na klik 117
 • Stražar 43


 • Šamansko potovanje 9


 • Tabor Bravo 91
 • Tadeja Brankovič : peta olimpijada 126
 • 1000 let radosti in bridkosti : spomini 80
 • Titov sin 72
 • Topologija Zlatoroga 57
 • Tri prijateljice 55
 • Tri račke 98
 • Tujec v Moskvi 51


 • Ukrotil jo je višavec 70
 • Umetnost branja misli : kako razumeti druge in neopazno vplivati nanje 8


 • V svetu glasov : vaje fonološkega zavedanja 36
 • V svetu lačnih duhov : bližnja srečanja z zasvojenostjo 30
 • Vanatinajski rokopis 62
 • Včasih raje lenarim 90
 • Velika knjiga nasprotij 1
 • Vila sonca in skrivnosti 41
 • Vojna vihra 38
 • Volk Valter. [3], Čarobni prstan 121
 • Vrata Evrope : zgodovina Ukrajine 129
 • Vse je dar : spomini 128
 • Vzgoja za internet : priročnik za starše 2
 • Vzgojno zahtevni otroci : priročnik 19


 • Z vlakom na potep : v več kot 100 izletniških krajev po železni cesti 123
 • Za vsako ceno 78
 • Zadnja želja 77
 • Zadnji smrkavci na svetu in kralj nočne more 119
 • Zakaj mi tega nihče ni povedal že prej? : napotki za boljše življenje 13
 • Zakaj pa ne? 85
 • Zamolčane skrivnosti 63
 • Zdrava kuhinja : [lahka, slastna, sveža] 32
 • Zemlja : morja, kontinenti, vesolje 20
 • Zmote in zmešnjave 48
 • Zvezda, ki vodi v večnost 10


 • Živalsko kraljestvo 102
 • Življenje je roman 66
 • Življenje morskih psov 24
Avtorsko kazalo


 • Ai, Weiwei (avtor) 80
 • Ambrož Strle, Ana (prevajalec) 56
 • Americo, Tiago (avtor, ilustrator) 21
 • Anželj, Stana (prevajalec) 91
 • Artiček, Daniel, 1933- (avtor) 86
 • Aveyard, Victoria (avtor) 38


 • Bartol, Metka, 1962- (prevajalec) 1, 108
 • Baša, Manica (prevajalec) 80
 • Bedouet, Thierry (ilustrator) 94
 • Beinert, Claudia (avtor) 39
 • Beinert, Nadja (avtor) 39
 • Benedičič, Mojca (prevajalec) 93, 109
 • Bermingham, Alice-May (avtor) 93
 • Bianda, Junissa (ilustrator) 103
 • Bilban, Tina (avtor dodatnega besedila) 59
 • Bizjak, Katja, 1983- (prevajalec) 103, 112, 113
 • Bogataj, Janez, 1947- (avtor dodatnega besedila) 31
 • Bogataj, Marko (prevajalec) 3, 4, 5, 6, 38, 92, 97, 107
 • Bohlmann, Sabine (avtor) 87
 • Bohnet, Jennifer (avtor) 40, 41
 • Bolčević, Slavko (avtor) 29
 • Bonnewijn, Olivier (avtor) 88
 • Bonte, Mojiceja (avtor) 89, 90
 • Bonte, Mojiceja (prevajalec) 99, 100, 111
 • Boonen, Stefan, 1966- (avtor) 91
 • Boultwood, Ellie (avtor) 92, 93
 • Bowman, Valerie (avtor) 42
 • Božič, Peter, 1932-2009 (avtor) 125
 • Brallier, Max (avtor) 119
 • Brankovič, Anže (avtor dodatnega besedila) 126
 • Brankovič, Tadeja (avtor) 126
 • Brecelj, Petra, 1986- (prevajalec) 75
 • Bukavec, Sonja (avtor) 36
 • Burgar, Anja, fotografinja (fotograf) 31
 • Byrne, Mike (ilustrator) 99


 • Campling, Hannah (avtor) 112, 113
 • Child, Andrew, 1968- (avtor) 43
 • Child, Lee (avtor) 43
 • Conway, Gareth (ilustrator) 107
 • Coombes, Sharie (avtor) 3, 4, 5, 6
 • Cosimano, Elle (avtor) 44
 • Cox, Lizzie (avtor) 7


 • Čaušević, Jasmin (avtor, fotograf) 45
 • Čevnik, Lucija (avtor dodatnega besedila) 82
 • Črnak-Meglič, Andreja (avtor) 18


 • Demšar, Manica (prevajalec) 21, 94, 95
 • Deneux, Xavier (avtor, ilustrator) 95
 • Denton, Lauren K. (avtor) 46
 • Dernovšek, Anita (avtor dodatnega besedila) 101, 116
 • Detela, Lev (avtor dodatnega besedila) 14
 • Dinev, Dimitré (avtor) 47
 • Dolničar, Vesna, 1977- (avtor) 18
 • Drachkovska, Oksana (ilustrator) 108
 • Dremelj, Polona (avtor) 18
 • Društvo učiteljev geografije Slovenije 124


 • Egoscue, Pete (avtor) 26
 • Engelsberger, Jure, 1977- (ilustrator) 116
 • Erdani-Kreft, Mateja (avtor, urednik) 23
 • Erdani-Kreft, Mateja (avtor) 22
 • Erman, Andreja (avtor, urednik) 22
 • Erman, Andreja (avtor) 23


 • Farkaš-Lainščak, Jerneja (avtor) 28
 • Feibel, Thomas, 1962- (avtor) 114
 • Fernihough, Jo (ilustrator) 3, 4, 5, 6
 • Fexeus, Henrik, 1971- (avtor) 8
 • Florjanc, Živa (prevajalec) 8
 • Fontane, Theodor, 1819-1898 (avtor) 48
 • Force, Marie (avtor) 49
 • Fortin, Marjan (avtor) 126
 • Francis, Paul, okultizem (avtor) 9


 • Gabrijelčič, Tanja (prevajalec) 63
 • Gale, Ciril (prireditelj) 120
 • Garguláková, Magda N. (avtor) 1
 • Gayle, Mike (avtor) 50
 • Geddy, Iman (ilustrator) 115
 • Giuliani, Leone R. (avtor) 51
 • Glavač, Damjan (recenzent) 23
 • Glavan, Polona (prevajalec) 65
 • Gombač, Žiga (avtor) 96
 • Grabar, Daniel (avtor) 28
 • Gradišnik, Branko, 1951- (avtor dodatnega besedila) 74
 • Gramont, Nina de (avtor) 52
 • Granda, Špela, biologija, 1991- (avtor dodatnega besedila) 31
 • Griffin, Annabel (avtor) 24
 • Grmek, Ana (prevajalec) 83


 • Hawkins, Paula (avtor) 53
 • Hieng, Primož (avtor) 123
 • Higgins, Fiona (avtor) 54
 • Holgate, Douglas (ilustrator) 119
 • Hollman, Laurie (avtor) 27
 • Hudoklin, Samo, biolog (avtor, urednik) 22
 • Hudoklin, Samo, biolog (avtor) 23
 • Hvalič Touzery, Simona (avtor) 18


 • Imamović, Damir (avtor) 35
 • Imamović, Sabina (prevajalec) 46
 • Istenič, Aleš (avtor) 18


 • Jamieson, Victoria (avtor, ilustrator) 115
 • Janša, Janez, 1958- (avtor dodatnega besedila) 15
 • Jerman, Višnja (prevajalec) 26
 • Jezernik, Jerneja (avtor dodatnega besedila) 81
 • Jezernik, Kristijan (recenzent) 22
 • Jurčič, Josip, 1844-1881 (bibliografski predhodnik) 120


 • Karlin, Alma M. (avtor) 81
 • Kastelic, Maja, 25.9.1981- (ilustrator) 96
 • Keogh, Valerie (avtor) 55
 • Klune, T. J. (avtor) 56
 • Kobal, Aleksij (avtor) 57
 • Kobal Straus, Klavdija, 1974- (avtor) 28
 • Kobal Straus, Klavdija, 1974- (urednik) 16, 17
 • Kobal Tomc, Barbara, 1975- (avtor) 18
 • Kocen, Blaž (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 124
 • Kocenova sobota - Nazornost pri pouku geografije nekoč, danes in jutri (10 ; 2021 ; Ljubljana, Ponikva, Šentjur) 124
 • Kočevar, Anka (ilustrator) 98
 • Kogoj, Esther Daniela (prevajalec) 7
 • Kojc, Martin (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 14
 • Kolenko, Marijana (avtor dodatnega besedila) 84
 • Komadina, Tanja (ilustrator) 101
 • Konečnik Kotnik, Eva (recenzent) 124
 • Kralj, Lado (avtor) 58
 • Kralj, Metka, 1956- (prevajalec) 24
 • Kralj, Neža, 1979- (prevajalec) 25
 • Kravos, Marko, 1943- (avtor) 98
 • Kuder, Robert (avtor) 82
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 61, 70
 • Kürpick, Tjaša (prevajalec) 20
 • Kuyper, Sjoerd (avtor) 59
 • Kuzmič, Kristina (avtor) 83


 • Lavrič, Tomaž, 1964- (avtor) 60
 • Lebar, Lea, 1986- (avtor) 18
 • Leighton, Jonny (avtor) 99
 • Lepp, Bil, 1970- (avtor) 100
 • Lerolle, Christian (ilustrator) 121
 • Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 73
 • Longhi, Katya (ilustrator) 113
 • Louis, Lia (avtor) 61
 • Lovrenčič, Meta (ilustrator) 36
 • Lovšin, Darja (avtor) 31
 • Lunaček, Izar (prevajalec) 122
 • Lynch, John, 1971- (avtor dodatnega besedila) 26


 • Magnus (ilustrator) 74
 • Maj, Jadran (avtor) 62
 • Majcen, Boris (avtor) 18
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 41, 104, 106
 • Mandelj, Bojana (prevajalec) 11
 • Marušič, Dorjan (avtor) 28
 • Mason, Carol (avtor) 63
 • Máté, Gábor (avtor) 30
 • McCaffery, Hannah (ilustrator) 112
 • McManus, Karen M. (avtor) 64
 • Mednarodni simpozija ob 200-letnici rojstva Blaža Kocena (2021 ; Ljubljana, Ponikva, Šentjur) 124
 • Melvin (ilustrator) 91
 • Menaše Jensterle, Sara (prevajalec) 40, 54
 • Miller, Madeline (avtor) 65
 • Mislej, Aljoša (prevajalec) 74
 • Mitrovič Kokan, Nikola (ilustrator) 120
 • Mlakar, Maša, 1991- (prevajalec) 50
 • Möderndorfer, Vinko, 1958- (avtor) 101, 116
 • Mohamed, Omar (avtor) 115
 • Mordillo, Guillermo (avtor, ilustrator) 102
 • Moss, Stephanie (avtor) 103
 • Mugerli Lavrenčič, Maruša, 1978- (prevajalec) 39
 • Munday, Natalie (avtor) 92
 • Munuera, José-Luis, 1972- (avtor, ilustrator) 121
 • Murmann, Amelie (avtor) 117
 • Musso, Guillaume (avtor) 66


 • Nagode, Mateja, 1977- (avtor) 18
 • Nagode, Mateja, 1977- (urednik) 16, 17
 • Natek, Izidor (avtor) 18
 • Nesme, Alexis (ilustrator) 122
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 129
 • Neßhöver, Nanna, 1981- (avtor) 104, 105, 106
 • Noble, Sabina (prevajalec) 12


 • Okorn, Igor (avtor dodatnega besedila) 72
 • Okorn, Jana (prevajalec) 88
 • Ozbič, Martina (avtor) 36


 • Paasilinna, Arto (avtor) 67
 • Pajer, Urška (prevajalec) 68
 • Pan, Irena (prevajalec) 9
 • Pang, Bonnie, 1990- (ilustrator) 25
 • Park, Linda Sue (avtor) 118
 • Paš, Mina (avtor dodatnega besedila) 30
 • Patrick, Phaedra (avtor) 68
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 71
 • Perčič, Silva (avtor) 36
 • Perme, Boris (avtor dodatnega besedila, prevajalec) 102
 • Petan, Majda (avtor) 84
 • Petrič, Irena, 1978- (avtor) 10
 • Pezzetta, Cristiana (avtor) 69
 • Pibernik, Nataša, prof. lik. ped., 1968- (avtor, ilustrator, fotograf) 33
 • Píro, Radka (avtor) 108
 • Plokhy, Serhii, 1957- (avtor) 129
 • Pogorevc, Petra (avtor) 127
 • Poldrugovac, Mircha (avtor) 28
 • Ponikvar, Vid (fotograf) 126
 • Potokar, Jure, 1956- (prevajalec) 53
 • Potrč Šavli, Julija (prevajalec) 67, 110
 • Prevolnik Rupel, Valentina (avtor) 18
 • Puschner, Marko (avtor) 2


 • Quinn, Paula (avtor) 70


 • Radaljac, Anja (prevajalec) 49
 • Radhanath, svami, 1950- (avtor) 11
 • Raud, Piret (avtor, ilustrator) 110
 • Rendulić Medvešček, Vanja (prevajalec) 13
 • Resnik, Nataša (avtor) 22, 23
 • Resnik Planinc, Tatjana (urednik) 124
 • Roberts, Nora (avtor) 71
 • Rode, Franc (avtor) 128
 • Rojas Estapé, Marian (avtor) 12
 • Rojc, Tanja, 1968- (prevajalec) 115, 118
 • Romih, Rok (avtor) 22, 23
 • Ropret, Neža (prevajalec) 64
 • Rosič, Jasmina (avtor) 18
 • Rožman, Andraž (avtor) 72
 • Ručigaj, Katjuša (prevajalec) 59


 • Sabati-Šuster, Andreja (prevajalec) 32
 • Scarrow, Simon (avtor) 73
 • Schukina, Ksenya Olegovna (ilustrator) 90
 • Secchi, Luciano, 1939- (avtor) 74
 • Seliškar Kenda, Mateja (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 79
 • Selman, Victoria (avtor) 75
 • Sfar, Joann, 1971- (avtor) 122
 • Shen, L. J. (avtor) 76
 • Simčič, Biserka (avtor, urednik) 28
 • Sitar, Maša, 1979- (prevajalec) 52
 • Slovenija. Vlada 15
 • Slovenski raziskovalni inštitut (Trst) 36
 • Smith, Julie, 1984- (avtor) 13
 • Sommer, Eleanor (ilustrator) 104, 105, 106
 • Sönnichsen, Imke (ilustrator) 87
 • Sparks, Nicholas (avtor) 77
 • Srnec, Helena (avtor) 14
 • Stare, Alenka, 1981- (avtor) 19, 37
 • Starling, Robert (avtor, ilustrator) 111
 • Stegu, David (avtor) 85
 • Sternad, Ida (prevajalec) 77
 • Stevanovic, Tanja (ilustrator) 7
 • Stevens, Jordan (avtor) 93
 • Svetičič, Mojca, prevajalka (prevajalec) 42, 76


 • Šega, Jana, prevajalka (prevajalec) 44
 • Šešet, Jurij (prevajalec) 30
 • Šinigoj, Vojko (prevajalec) 119
 • Šircelj, Kristina (prevajalec) 121
 • Škafar, Maja (avtor) 18
 • Škerleb, Manja B. (prevajalec) 105
 • Števanec, Tjaša (avtor dodatnega besedila) 31
 • Štrancar, Tina (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 47, 48
 • Šulc, Majda (prevajalec) 87


 • Tančič, Zmago (avtor, urednik) 34
 • Tomšič Amon, Bea (avtor dodatnega besedila) 33
 • Trondheim, Lewis (avtor) 122
 • Turk, Andrej, prevajalec (prevajalec) 69


 • Ujawe, Petra Julia (prevajalec) 27
 • Unge, Christian, 1972- (avtor) 78
 • Uran Šinigoj, Sonja (prevajalec) 43


 • Veranič, Peter (recenzent) 22, 23
 • Verbeke, Annelies, 1976- (avtor) 79
 • Vertelj, Nataša (ilustrator) 89
 • Vinci, Jean Claudio (ilustrator) 69
 • Vučko, Klaudija (prevajalec) 55
 • Vuk Trotovšek, Alenka (ilustrator) 19, 37


 • Wanert, Amandine (ilustrator) 88
 • Wenzel, David, 1950- (ilustrator) 100
 • Wilkinson, Rose (ilustrator) 24


 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 81
 • Zemljič, Miha (prevajalec) 35
 • Zupančič, Daša (avtor) 22, 23
 • Zupančič, Maša (prevajalec) 78


 • Žakelj, Magdalena (avtor) 18
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 66
 • Žnidaršič, Matjaž, fotograf (fotograf) 31
Predmetno kazalo


 • 19.st. 48


 • Afrika 99
 • Ai, Weiwei, 1957- - Spomini 80
 • Anatomija - Knjige za otroke 25
 • anksiozne motnje 13
 • Antologije 60
 • Apokalipsa - V mladinskem leposlovju 119
 • atoli 20
 • Avbelj, Jožica, 1951- - Biografski romani 127
 • avreole 20
 • avtobiografije 128
 • avtomobili 89


 • babice 101
 • Baker, Norma Jean glej Monroe, Marilyn, 1926-1962 – V leposlovju
 • barve 95
 • Barve 33
  • Knjige za otroke 33, 109
 • Begunci - V mladinskem leposlovju 115, 118
 • Biatlon - Športna tekmovanja - Spomini 126
 • biatlonke 126
 • biografije 126
 • biologija celice glej Celična biologija - Učbeniki za visoke šole
 • bojevanje 119
 • boki 26
 • Bolečina - Gibalna terapija - Priročniki 26
 • bolezni 26
 • bosanske ljudske pesmi 35
 • Branje
  • Vaje za osnovne šole 37
  • Zgodbe - Knjige - V otroškem leposlovju 110
 • Brankovič, Tadeja, 1979- - Spomini 126
 • bratje 115
 • bratje in sestre 87
 • brez besedila 102


 • Celice - Ultrastruktura - Atlasi 22
 • Celična biologija - Učbeniki za visoke šole 22, 23
 • citologija 23


 • Čas - Knjige za otroke 97
 • Človeško telo - Knjige za otroke 25
 • čustva 13, 90
 • Čustva 12
  • Knjige za otroke 3, 4, 5, 6
 • čustvena bolečina 13
 • Čutila - Knjige za otroke 92


 • dan 20
 • dedki 59
 • dekleta 38, 116
 • Dekleta - Odraščanje - V mladinskem leposlovju 59
 • Deklice
  • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 88
  • V otroškem leposlovju 87
 • diabetes mellitus 31
 • Diabetiki - Prehrana 31
 • Dinozavri - V otroškem leposlovju 112
 • divje živali 99
 • dnevniki 45, 59
 • dobro in zlo 100
 • dobrota 115
 • dogodivščine 87
 • Dogodivščine - V otroškem leposlovju 91
 • Dojenčki - Igre 27
 • dolgotrajna oskrba 18
 • Dolgotrajna oskrba
  • Projekti 17
  • Zborniki 16
 • domotožje 91
 • doživljanje bolezni 126
 • droge 30
 • drugačnost 54, 108
 • Drugačnost - V otroškem leposlovju 100
 • druščine 119
 • družbeni problemi 59
 • družina 87, 88, 118
 • Družina - V otroškem leposlovju 101
 • Družinski odnosi - V mladinskem leposlovju 59
 • duhovni zakoni 14
 • duhovno življenje 82
 • duhovnost 82
 • Duhovnost - Hinduizem 11
 • Duševno zdravje - Priročniki 13
 • duševnost 90
 • Dut, Salva, 1974- - V mladinskem leposlovju 118
 • dvom 13


 • Egoscuejeva metoda 26
 • ekologiija 89
 • evropska zgodovina 129


 • fantastična bitja 122
 • Fantastična bitja - V mladinskem leposlovju 119
 • Fantastični svetovi - V mladinskem leposlovju 38
 • fantastika 38
 • fantje 91, 116, 118, 119
 • fatamorgana 20
 • Finski romani 67
 • Fonologija 36
 • Fontane, Theodor, 1819-1898 - Literarne študije 48


 • geografi 124
 • Geografija - Pouk - Posvetovanja 124
 • Gibanje - Knjige za otroke 93
 • glasba 60
 • glava 26
 • gledališke igralke 127
 • Govorica telesa - Priročniki 8
 • Gozdne živali - V otroškem leposlovju 89
 • Gradovi - V mladinskem leposlovju 122
 • grom 20


 • haloji 20
 • higiena 107
 • hišni ljubljenci 113
 • Holokavst - V leposlovju 69
 • homoseksualnost 65
 • hrbtenica 26
 • Humana genetika - Učbeniki za visoke šole 23
 • humanitarne organizacije 118
 • humor 91, 94, 99, 101, 102, 116, 119, 122


 • Igralne knjige 92, 93, 109
 • Ilustrirane mladinske knjige 7
 • Indija - Potopisi 82
 • indijska religija 82
 • infekcije 29
 • Inki 81
 • Internet (računalniško omrežje) - Otroci - Varnost - Priročniki 2
 • Internet in otroci 2
 • invalidnost 115
 • iskanje 99, 118
 • izleti 123
 • izobraževalne slikanice 1, 108
 • izobraževanje 115


 • janičarji 120
 • Jeza
  • Knjige za otroke 3
  • Obvladovanje - V otroškem leposlovju 104
 • jezera 20
 • Judje - Preganjanje - V leposlovju 69
 • junaki 119
 • Jurčič, Josip, 1844-1881 - "Jurij Kozjak, slovenski janičar" - Priredbe - Stripi - Knjige za mladino 120
 • Južna Amerika 81


 • Kahlica - V otroškem leposlovju 107
 • kamnine 20
 • kardinali 128
 • Karibi 45
 • Karlin, Alma M., 1889-1950 81
 • Karlin, Alma Maximiliana, 1889-1950 glej Karlin, Alma M., 1889-1950
 • kartografija 124
 • kartonke 3, 4, 5, 6, 21, 25, 92, 93, 94, 95, 97, 107, 109
 • katoliška cerkev 128
 • kazalniki kakovosti 29
 • kazen 111
 • kesanje 111
 • kisli dež 20
 • Kocen, Blaž, 1821-1871 - Posvetovanja 124
 • Kojc, Martin, 1901-1978 - Nauk 14
 • koleno 26
 • Kolesa - V otroškem leposlovju 89
 • kolesarjenje 89
 • kometi 20
 • komolci 26
 • koralni grebeni 20
 • Kralji - V otroškem leposlovju 100
 • Kronična bolečina - Naravno zdravljenje - Priročniki 26
 • krščanski vidik 88
 • Kuder, Robert, 1968- - Avtobiografije 82
 • Kuharski recepti 32
  • Dietna prehrana 31
  • Sadje - V otroškem leposlovju 95
 • kultura 81


 • laganje 111
 • Lasker, Anita, 1925- - Biografski romani 69
 • Laž - V otroškem leposlovju 111
 • ledeniki 20
 • letni časi 20
 • Literarni liki 60
 • ljubezen 38, 82
 • ljubezenske pesmi 35
 • ljubezenski romani 49, 70
 • ljudske povesti 120
 • Luna 20


 • Male živali - V otroškem leposlovju 113
 • Maté, Gabor, 1944- 30
 • matere 99
 • matere samohranilke 59
 • mavrica 20
 • McCarthy (rodbina) - V leposlovju 49
 • medenica 26
 • medicinska genetika 23
 • medosebni odnosi 7, 91, 115
 • meteorji 20
 • metode 22
 • Mikrografija - Atlasi 22
 • mikroskopija 22
 • Mišičnoskeletni sistem - Kronična bolečina - Priročniki 26
 • mladiči 99
 • mladostniki 7
 • Mladostniki
  • Ljubezen - V mladinskem leposlovju 116
  • Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju 59
 • Mladostništvo 7
 • Modrost (hinduizem) 11
 • Molitev - V otroškem leposlovju 88
 • Monroe, Marilyn, 1926-1962 - V leposlovju 39
 • monsuni 20
 • morja 20
 • Morje - Ribe - V otroškem leposlovju 110
 • Morski psi - Knjige za otroke 24
 • Moški - V leposlovju 72
 • Motivacija - Priročniki 13
 • Možgani 12


 • nadčutno doživljanje 82
 • nadškofi 128
 • nagajivost 110
 • narava 91
 • Narkomani - Vancouver - Osebne izpovedi 30
 • narkomanija 30
 • nasilje 38
 • Nasprotja - Knjige za otroke 1
 • nastajanje oblakov 20
 • nastanek gora 20
 • navade 81
 • navajanje na čistočo 107
 • nebesedno sporazumevanje 8
 • nemški pisatelji 48
 • nemški roman 48
 • Neverbalne komunikacije - Priročniki 8
 • nevrologija 30
 • noč 20
 • nordijsko smučanje 126
 • Normalnost - V leposlovju 72
 • Norost - V leposlovju 72
 • Notranja motivacija - V otroškem leposlovju 90


 • obale 20
 • oceani 20
 • odgovornost 111
 • odhodi 110
 • odkrivanke 21, 25, 93, 95
 • Odnosi med spoloma - Družbene norme - Berlin - 19.st. - V leposlovju 48
 • odvisniki 30
 • Odvisnosti
  • Etiologija 30
  • Psihosocialni vidik 30
 • ognjeniki 20
 • Olimpijske igre - Spomini 126
 • osebna doživetja 30
 • Osebnostni razvoj 82
 • oseka 20
 • osemkraka zvezda 10
 • osončja 20
 • otoki 20
 • otroci 54, 90
 • Otroci - Vzgoja - Priročniki 19
 • otroci z motnjami v razvoju 88
 • ozonska luknja 20
 • ozračje 20


 • padavine 20
 • padci 29
 • perspektive 108
 • planeti 20
 • plima 20
 • Počitnice
  • V mladinskem leposlovju 59
  • V otroškem leposlovju 87
 • podnebje 20
 • podnebna območja 20
 • podnebne spremembe 20
 • poezija 101, 116
 • pogrešani otroci 59
 • pogrešanje 110
 • Pohlep - V otroškem leposlovju 100
 • polarni sij 20
 • poletje 87
 • pomoč 115, 118
 • posebne zbirke 100
 • posledice 111
 • posvojeni otroci 118
 • pošasti 119
 • poškodbe 29
 • potopis 81
 • Potovanja - Vlaki - Slovenija - Turistični vodniki 123
 • potovanja z vlakom 123
 • potresi 20
 • premiki celin 20
 • prepoznavnost 99
 • preprečevanje 26
 • Preživetje - V mladinskem leposlovju 118, 119
 • prijateljstvo 59, 87, 91, 119
 • princese 38
 • pripoved v verzih 107
 • priprava 95
 • priprava na spanje 103
 • Priročniki, vodniki ipd. 2
 • problemi najmlajših 107
 • psihične travme 59
 • psihoaktivne snovi 30
 • psihološki nasveti 13
 • psihološki vidik 30
 • psihosocialno svetovanje 7
 • Psihotehnike - Priročniki 13
 • Puberteta 7
 • pustolovščine 59, 119, 122
 • puščave 20


 • radost 5
 • rak (medicina) 126
 • rame 26
 • razjeda zaradi pritiska 29
 • Različnost - Knjige za otroke 108
 • razmišljanje 1, 108, 110
 • Razpoloženje
  • Priročniki 13
  • Spremembe - V otroškem leposlovju 90
 • reke 20
 • risane zgodbe 120
 • Rode, Franc, kardinal, 1934- - Spomini 128
 • Rojstni dan - Praznovanje - V otroškem leposlovju 88
 • Romani 65, 81
 • romantične zgodbe 49, 70


 • sadne solate 95
 • samoobvladovanje 3
 • samopomoč 3, 4, 6
 • samorealizacija 118
 • Samorealizacija 12
 • Samospoštovanje - Priročniki 13
 • samostojnost 110
 • samozavest 13
 • selitve 115
 • sestava atmosfere 20
 • Sevdalinke - Študije 35
 • simbioza 110
 • Simboli 10
 • sirote 115
 • skromnost 100
 • Slikanice 33
 • Slovenija 60, 123
  • Turistični vodniki 123
 • Slovenija. Vlada - Poročilo - 2020-2022 15
 • slovenska zgodovina 120
 • Slovenske igralke - Biografije 127
 • slovenski duhovniki 128
 • slovenski film 127
 • Slovenski romani 72
 • slovensko gledališče 127
 • Slovenščina 36
 • smisel 13
 • smog 20
 • smrt 59
 • smučarski tek 126
 • sobivanje 110
 • socialne pravice 18
 • socialni zavodi glej Socialnovarstveni zavodi - Priročniki
 • socialno skrbstvo 16, 17, 115
 • socialno varstvo 16, 17, 18
 • socialnovarstvene ustanove glej Socialnovarstveni zavodi - Priročniki
 • Socialnovarstveni zavodi - Priročniki 29
 • sočutje 88
 • Spanje - V otroškem leposlovju 103
 • spolna vzgoja 7
 • Spomini 126
 • sprejemanje 88
 • Srednja Amerika 45
 • stari ljudje 16, 17
 • starševstvo 59
 • stopala 26
 • strah 13
 • Strah
  • Knjige za otroke 4
  • Premagovanje - V otroškem leposlovju 105
 • strela 20
 • Stres - Obvladovanje 13
 • Stripi 60, 74, 121
 • stripi 102, 122
 • stripovske priredbe 120
 • Sudan - Državljanska vojna - V mladinskem leposlovju 118
 • svoboda 110


 • Šamanizem - Terapevtski vidik - Priročniki 9
 • šege 81
 • Šentjur 123
 • Šmarje pri Jelšah
  • Krajepis - Albumi 34
  • Razglednice 34
 • šolanje 7
 • šole 88, 115
 • šotorenje 91
 • Športna kariera - Spomini 126
 • športnice 126
 • Športniki - Bolečina - Gibalna terapija - Priročniki 26


 • taborišča 118
 • Taborišča - V mladinskem leposlovju 115
 • Taborjenje - V otroškem leposlovju 91
 • taborništvo 91
 • tehnike samopomoči 13
 • tek na smučeh 126
 • tektonika plošč 20
 • telovadba 26
 • Tihi ocean 45
 • tipanke 93, 109
 • tišina 110
 • tkiva 22
 • Turistični vodniki (knjige) 123
 • turški vpadi 120


 • učbeniki 14
 • učenje 1, 110
 • učinek tople grede 20
 • Ukrajina 129
 • uporaba 29
 • uporništvo 100
 • ura 97
 • Uspeh 12
 • ustvarjalne knjige 1, 108


 • vaje 26
 • vaje za visoke šole 23
 • varnost 29
 • Varstvo narave - V otroškem leposlovju 89
 • varstvo okolja 89
 • Varstvo podatkov (računalništvo) 2
 • večkratno odporne bakterije 29
 • velike tiskane črke 90, 92, 93, 98, 103, 109, 112, 113
 • Veselje - Knjige za otroke 5
 • vetrovi 20
 • viharji 20
 • vizualizacija 3, 4, 5, 6
 • Voda - V mladinskem leposlovju 118
 • vodnjaki 118
 • Vojne
  • V mladinskem leposlovju 38
  • V otroškem leposkovju 100
 • vokalne pesmi 35
 • vožnja 89
 • vrat 26
 • vrednote 88
 • vrhunski šport 126
 • vrline 100
 • vrste oblakov 20
 • vsakdan 1, 108


 • začetni pouk 37
 • zadnjice 99
 • zaljubljenost 59, 116
 • zanimivosti 24
 • Zanimivosti - Knjige za otroke 108
 • zapestja 26
 • zaupanje 91
 • zbirka starih razglednic Viktorja Tančiča 34
 • zborniki 124
 • zdravila 29
 • zdravstvena obravnava 29
 • Zdravstvena oskrba - Kvaliteta - Priročniki 29
 • zdravstvene težave 26
 • Zdravstvo
  • Kvaliteta - Priročniki 28
  • Varnost - Priročniki 28
 • Zebre - V otroškem leposlovju 99
 • zgodovina 60
 • Zgodovina 129
 • zgodovinske povesti 120
 • zgodovinske romance 70
 • zgradba Zemlje 20
 • Zmaji (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 111
 • zombiji 119
 • zračni tokovi 20


 • Žalost
  • Knjige za otroke 6
  • Premagovanje - V otroškem leposlovju 106
 • Žalovanje - Priročniki 13
 • železnice 123
 • želje 89
 • Ženske - Družbeni položaj - V leposlovju 48
 • Živali
  • Knjige za otroke 21
  • V otroškem leposlovju 94, 102
 • živali v domišljiji 89, 99, 102, 103, 107, 111, 112, 113, 122
 • življenje 13
 • življenje in delo 128
 • Življenjska modrost 11, 14
 • življenjske veščine 13
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKSNT, 2. 9. 2022