NOVOSTI - JANUAR 2021
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNOVOSTI - JANUAR 2021

Vsebina


1

SNOJ, Jože
    Nadaljevanje prihodnjič : poém z brstiči eseja in aromo romana / Jože Snoj. - Ljubljana : KUD Logos, 2021 (Begunje : Cicero). - 295 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Logofanije ; 06)

500 izv.

ISBN 978-961-7096-71-2 : 22 EUR

821.163.6-312.6
821.163.6.09Snoj J.

COBISS.SI-ID 400478750 Splošno

2

BERGAMINO, Giorgio
    Izumi in odkritja / [Giorgio Bergamino, Gianni Palitta ; ilustracije Andrea Orani, Stefano Scagni ; prevedla Urša Červ]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka 101 dejstvo, ki ga moraš vedeti)

Prevod dela: Inventos y descubrimientos. - Avtorja navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-4488-8 : 5,90 EUR

001.894(091)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 304745216

3

BERGAMINO, Giorgio
    Znanost in tehnika skozi zgodovino / [Giorgio Bergamino in Gianni Palitta ; ilustracije Andrea Orani in Stefano Scagni ; prevedla Urša Červ]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka 101 dejstvo, ki ga moraš vedeti)

Prevod dela: Historia de la ciencia. - Avtorja navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-4490-1 : 5,90 EUR

001.894(091)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 305016320

4

BERGAMINO, Giorgio
    Znanost v antiki / [Giorgio Bergamino in Gianni Palitta ; ilustracije Andrea Orani in Stefano Scagni ; prevedla Sabina Noble]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka 101 dejstvo, ki ga moraš vedeti)

Prevod dela: Ciencia en la antigüedad. - Avtorja navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-4489-5 : 5,90 EUR

001(091)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 305065216

5

SCHULZ, Charles M.
    Snoopy. Osamljeni beagle / Charles M. Schulz ; [prevedel Martin Uranič]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - 90 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Peanuts : volume 3. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - O avtorju: str. [96]

ISBN 978-961-261-567-3 : 19,99 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 36864259

6

TURNŠEK, Tit
    Sistemska dinamika / Tit Turnšek. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2020 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 289 str. : ilustr. ; 23 cm

100 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 285-287. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-62-2 : 35,00 EUR

001.891
303.732.4

COBISS.SI-ID 406423071 Filozofija. Psihologija. Okultizem

7

HEER, Dain
    Vrnitev gentlemana : ustvarjanje negovalnih povezav z zaobjemanjem pristnega sebe / Dain Heer ; prevedla Barbara Mali. - Brežice : Primus, 2020. - 150 str. ; 19 cm. - (Zbirka SamoSvoji)

500 izv. - Prevod dela: The return of the gentleman. - O avtorju: str. 147-148

ISBN 978-961-7090-77-2

159.922-055.1(035)

COBISS.SI-ID 36785155

8

KAISER, Nina, 1966-
    Mali in veliki čudeži : o verjetnosti neverjetnega in o dehtenju nenavadnih izkušenj / Nina Kaiser ; [spremni zapisi Mojca Fatur ... [et al.] ; ilustracije Aleks Zupan Arsov]. - 1. natis. - Ljubljana : Chiara, 2021 (Jesenice : Antus). - 229 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - O avtorici: str. 221-222 in na zadnjem zavihku ov. - O knjigi mali in veliki čudeži so zapisali / Mojca Fatur ... [et al.]: str. 225-229

ISBN 978-961-7060-40-9 : 23,90 EUR

13:118

COBISS.SI-ID 40368643

9

KWIK, Jim
    Brezmejni potencial : nadgradite možgane, učite se vsega hitreje in zaživite izjemno življenje / Jim Kwik ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrovič in Borut Petrovič Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno v EU). - 368 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Limitless. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 347-348. - Bibliografija v opombah: str. 349-361. - Priporočena bibliografija. str. 345-346

ISBN 978-961-00-4656-1 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4657-8 (broš.)

159.95

COBISS.SI-ID 375454752 Verstvo

10

    VODNIKOV katekizem : kershanski navuk sa Ilirske deshele vsét is Katehisma sa vse zerkve Franzoskiga Zesarstva / uredili, edited by Irena Orel, Martina Orožen, Marko Jesenšek. - Maribor [etc.] : Univerzitetna založba Univerze, 2020 (Begunje : Cicero). - 351 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora = International book series Zora ; 139)

V kolofonu tudi nasl. v angl.: Vodnikʹs catechism. - 300 izv. - Vsebuje tudi fotografije/skene celotne izvirne publikacije Kershanski navuk sa Illirske deshele iz leta 1811. - Recenziji / Mihaela Koletnik ; Vlasta Kučiš: str. 333-337. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetek v slov. in angl. za celoto in posamezne prispevke na koncu knjige

ISBN 978-961-286-410-1 : 23 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-410-1

27-28

COBISS.SI-ID 4005606732 Politika

11

NAGLE, Angela
    Ubijte vse normalneže : internetne kulturne vojne od 4chana in Tumblrja do Trumpa in alternativne desnice / Angela Nagle ; [prevedla Maja Lovrenov]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2020. - 151 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta) (Problemi ; 2020, 7-8)

Prevod dela: Kill all normies

ISBN 978-961-6376-92-1 : 18,00 EUR

329.055.1/.2:004.738.5

COBISS.SI-ID 4107187533 Gospodarstvo

12

BEZGOVŠEK, Lara
    Kulturni potep po občini Dobje in bližnji okolici : (Kalobje, Planina, Jurklošter, Prevorje) : raziskovalna naloga : etnologija / avtorja Lara Bezgovšek; Anej Bezgovšek. - V Celju : I. gimnazija, 2020. - 117 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4202005868.pdf. - Raziskovalna naloga v okviru projekta Mladi za Celje 2020. - Mentorica Vesna Gubenšek Bezgovšek. - Povzetek v slov. in angl. - Bibliografija: f. 94-97

338.483.13(497.4)(047.31)
719(497.4)(047.31)
908(497.4)(047.31)
930.85(497.4)(047.31)

COBISS.SI-ID 2683136337 Vzgoja

13

    GIBALNO ovirani otrok gre v šolo : priročnik za učitelje / Dušan Rutar (ured.) ; [avtorji Dušan Rutar ... [et al.] ; fotografije Alen Joldič... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Kamnik : CIRIUS, 2020 (Begunje : Cicero). - 290 str. : ilustr. ; 20 x 21 cm

1.200 izv. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-95087-0-1

376-056.26-053.2(035)

COBISS.SI-ID 26402307

14

    HENDIKEP, družbena pravičnost in enake možnosti / [avtorji Dušan Rutar ... et al.] ; Dušan Rutar (ured.) ; [fotografije Rok Kralj ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Kamnik : CIRIUS, 2020 (Begunje : Cicero). - 230 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv. - O avtorjih: str. 7-8. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-93866-9-9

376
316.4.063.3-056-053.2/.6

COBISS.SI-ID 16319747

15

    STROKOVNI center za skupnostno skrb : poročilo o projektu / [avtorji Dušan Rutar ... et al.] ; Dušan Rutar (ured.) ; [fotografije Sanja Brumen, Veronika Lisjak Banko]. - 1. izd., 1. natis. - Kamnik : CIRIUS, 2020 (Begunje : Cicero). - 212 str. : ilustr. ; 20 x 21 cm

400 izv. - Povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-95087-1-8

376(082)
316.4.063.3-056-053.2(082)

COBISS.SI-ID 3231488339 Etnologija

16

PISANI, Lea
    Moška oblačila in dodatki : več vem, manj potrebujem / Lea Pisani ; [ilustracije Gašper Krajnc ; tehnične skice Sonja Šterman]. - 1. izd. - Ljubljana : L. Pisani, 2020 ([Žalec] : Sinegraf). - 150 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 150

ISBN 978-961-95205-0-5 : 41,90 EUR

391-055.1(035)

COBISS.SI-ID 3898035555/56 Geologija. Meteorologija. Paleontologija

17

DOMÍNGUEZ, Niko
    Dinozavri / [Niko Domínguez ; ilustracije F. Valiente ; prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020. - 96 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka 101 dejstvo, ki ga moraš vedeti)

Prevod dela: Dinosaurios. - Avtor naveden v kolofonu. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-4481-9 : 5,90 EUR

598.192(02.053.2)

COBISS.SI-ID 30473907257/59 Biologija. Rastlinstvo. Živalstvo

18

DOMÍNGUEZ, Niko
    Vodne živali / [Niko Domínguez ; ilustracije F. Valiente, Lidia Di Blasi ; prevedla Katja in Peter Berden]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka 101 dejstvo, ki ga moraš vedeti)

Prevod dela: Animales acuáticos y tiburones. - Avtor naveden v kolofonu. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-4487-1 : 5,90 EUR

591.9(26+28)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 304744192

19

DOMÍNGUEZ, Niko
    Živali / [Niko Domínguez in Estelle Talavera ; ilustracije F. Valiente ; prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka 101 dejstvo, ki ga moraš vedeti)

Prevod dela: Animales. - Avtorja navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-4484-0 : 5,90 EUR

591.9(100)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 30474342461 Medicina

20

BAQUERO, Miriam
    Človeško telo / [Miriam Baquero in Niko Domínguez ; ilustracije F. Valiente ; prevedla Katja in Peter Berden]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka 101 dejstvo, ki ga moraš vedeti)

Prevod dela: Cuerpo humano. - Avtorja navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-4485-7 : 5,90 EUR

611/612(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 304863744

21

BRAJNIK, Erika
    Naturopatske metode samozdravljenja / Erika Brajnik. - Vipava : Saeka, 2020. - 219 str. : ilustr. ; 22 cm + dvd

ISBN 978-961-93939-3-2

615.8

COBISS.SI-ID 36674051

22

NOONAN Gores, Kelly
    Zdravi : odkrijte svoj neomejeni potencial in prebudite mogočnega zdravilca v sebi / Kelly Noonan Gores ; [prevedel Jure Šešet]. - Brežice : Primus, 2021. - 247 str. ; 18 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: Heal

ISBN 978-961-7090-80-2

615.8

COBISS.SI-ID 41969411

23

    SRCE in šport / Katja Ažman Juvan ... [et al.] ; uredila Katja Ažman Juvan ; spremna beseda Bogdan Gabrovec ; ilustracije Kaja Juvan]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, 2020 ([Celje] : Gracer). - 116 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Spoštovani športniki in športnice, trenerji in drugi strokovni delavci v športu! / Bogdan Gabrovec: str. 6. - Bibliografija: str. 116

ISBN 978-961-6476-24-9

616.12:796.071(082)

COBISS.SI-ID 3807232362+66/69 Tehnika. Razne industrije in obrti

24

GÓMEZ, María J.
    Vlaki / [María J. Gómez ; ilustracije F. Valiente ; prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka 101 dejstvo, ki ga moraš vedeti)

Prevod dela: Trenes. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-4483-3 : 5,90 EUR

629.451(091)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 304741632

25

GRAHAM, Ian, 1953-
    Ne bi hotel biti v prvi podmornici! : podvodna odprava, ki bi se ji raje izognil / napisal Ian Graham ; ilustriral David Antram ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2020. - 32 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: You wouldn't want to be in the first submarine!. - 500 izv. - O avtorju v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-961-7106-45-9 : 17,95 EUR

623.827"18"(02.053.2)
94(73)"1861/1865"(02.053.2)
355.49(73)"18"(02.053.2)
355.462.7(73)"18"(02.053.2)

COBISS.SI-ID 30788611

26

PIKL, Peter
    Vse, kar ste želeli vedeti o električnih vozilih pa niste vedeli, kaj vprašati : odgovori na sto najpogostejših vprašanj o električnih vozilih / Peter Pikl ; [spremna beseda Lovro Novinšek]. - Vrhnika : samozal. P. Pikl, 2020 ([Ljubljana] : Grafostil). - 112 str. : ilustr. ; 26 cm

Dodatek k nasl. na str. 1: Odgovori na sto najpogostejših vprašanj o električnih avtomobilih. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-07-0302-0 : 24,99 EUR

629.331-83(035)
62-83(035)

COBISS.SI-ID 4102707564 Gospodinjstvo

27

    PRAZNIČNE sladice : pust, velika noč, božič, novo leto : izbrani recepti revije Dober tek / [uredila Katja Jenčič ; fotografije Cveto Sonc ... [et al.] ; prevodi Jana Lavtižar, Katja Jenčič]. - Ljubljana Polje : Dedal, 2020 ([Ljubljana] : Schwarz). - 112 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Posebna izdaja revije Dober tek, ISSN 1581-9299)

Ov. nasl. - 8.000 izv.

ISBN 978-961-6612-75-3 : 6,40 EUR

641.56(083.12)
641.85(083.12)

COBISS.SI-ID 3833677165 Vodenje in organizacija

28

KOLENC, Tatjana
    Skrivnost srčnega mentorstva : vodnik za mentorje in mentorirance / Tatjana Kolenc & Klaudija Javornik ; [avtorica predgovora Danijela Brečko]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Kota 92, 2020 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 211 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Kaj so o vodniku povedali prvi bralci in njegovi soustvarjalci / Alenka Braček Lalić ... [et al.]: str. 3-10. - Predgovor / Danijela Brečko: str. 13-15. - Spremna beseda / Katja Hleb: str. 16-17. - Bibliografija: str. 207-211

ISBN 978-961-95219-0-8 : 38,00 EUR

005.963.2(035)

COBISS.SI-ID 41118211

29

STARE, Aljaž, 1964-
    Agilno!? : projekti, zaposleni, podjetja / Aljaž Stare. - 1. natis. - Ljubljana : Agencija Poti, 2021 (Izlake : Grafex). - VIII, 271 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 263-269. - Kazalo

ISBN 978-961-93951-4-1

005.8

COBISS.SI-ID 413660197 Umetnost. Arhitektura. Slikarstvo

30

CIMERMAN, Anja, arhitektka
    Zasnova arhitekture in interierja vrtca v Šentjurju : magistrsko delo / Anja Cimerman. - Maribor : [A. Cimerman], 2020. - V, 78 f. : ilustr., načrti ; 31 x 43 cm

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75878. - Na spremnem listu tudi nasl. v angl.: Architectural and interior design of nursery school in Šentjur. - Mentorica Kaja Pogačar. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 52-53. - Univ. v Mariboru, Fak. za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Arhitektura

72.012:[727:373.23](043.2)

COBISS.SI-ID 19286275

31

HARARI, Lucas, 1990-
    Magnet / Lucas Harari ; [prevedla Suzana Koncut]. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 147 str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: L'aimant. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - 600 izv.

ISBN 978-961-93736-4-4 : 35,00 EUR

084.11
821.133.1-311.2(084.11)

COBISS.SI-ID 20504579

32

KRAJNC, Gašper, 1985-
    Mestne ptice / Gašper Krajnc. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 65 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Risoromani)

600 izv.

ISBN 978-961-93736-7-5 : 25,00 EUR

084.11
821.163.6-311.2(084.11)

COBISS.SI-ID 33827587

33

SLAMA, Dina
    Prešernov triptih [Glasbeni tisk] / Dina Slama ; [notografiral Miloš Pahor]. - Trst : Mladika, 2020

ISBN 978-88-7342-283-9

784.087.68

COBISS.SI-ID 10832876

34

SLAMA, Dina
    Žerjalov triptih [Glasbeni tisk] : tri skladbe za flavto solo na temo Lepe Vide / Dina Slama ; [uredil in notografiral Miloš Pahor ; slike Edi Žerjal]. - Trst : Mladika, 2020

ISBN 978-88-7342-299-0

780.641

COBISS.SI-ID 4402432382-3 Romani

35

AHAVA, Selja
    Preden moj mož izgine / Selja Ahava ; prevedla Julija Potrč Šavli. - Ljubljana : Sodobnost International, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 199 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Horizont)

Prevod dela: Ennen kuin mieheni katoaa. - 500 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7047-83-7 : 24,90 EUR

821.511.111-311.2

COBISS.SI-ID 34216707

36

BENAVENT, Elísabet, 1984-
    Valeria se razgali / Elísabet Benavent ; prevod Alenka Gortan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2020. - 540 str. ; 22 cm

Prevod dela: Valeria al desnudo. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7076-83-7 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7076-84-4 (broš.)

821.134.2-311.2

COBISS.SI-ID 42441987

37

BOYCE, Niamh
    Zeliščar / Niamh Boyce ; [prevod Petra Bobovec Szabó]. - Ljubljana : Triskelion, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 367 str. ; 21 cm

Prevod dela: The herbalist. - 400 izv. - O avtorici na prelim. str. - Irish Book Awards, Newcomer of the Year, 2013

ISBN 978-961-95047-3-4 : 24,99 EUR

821.111(417)-311.2

COBISS.SI-ID 38625795

38

COLE, Daniel
    Končnica / Daniel Cole ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 396 str. ; 22 cm

Prevod dela: Endgame. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7106-64-0 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7106-65-7 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 42628611

39

DOZZINI, Giovanni
    Spredaj je hodil Baboucar / Giovanni Dozzini ; iz italijanščine prevedel Vasja Bratina. - 1. izd. - Ljubljana : V.B.Z., 2020 (Begunje : Cicero). - 135 str. : portreta ; 22 cm. - (Zbirka Besede brez meja ; knj. 3)

Prevod dela: E Baboucar guidava la fila. - 500 izv. - O avtorju: str. 133-134. - Nagrada Evropske unije za književnost, 2019

ISBN 978-961-7083-06-4 : 24,90 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 30848003

40

EDVARDSSON, Mattias, 1977-
    Dobri sosedi / Mattias Edvardsson ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno v EU). - 366 str. ; 20 cm

Prevod dela: Goda grannar. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [368]

ISBN 978-961-00-4666-0 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4667-7 (broš.)

821.113.6-312.4

COBISS.SI-ID 39936259

41

FOSS, Kristian Bang, 1977-
    Smrt se vozi v audiju / Kristian Bang Foss ; prevedel Darko Čuden. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 172 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Horizont)

Prevod dela: Døden kører Audi. - 500 izv.

ISBN 978-961-7047-90-5 : 24,90 EUR

821.113.4-311.2

COBISS.SI-ID 41358851

42

GOLJA, Marko
    Prepozno, pozneje / Marko Golja. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : LUD Literatura, 2020 (Begunje : Cicero). - 272 str. ; 23 cm. - (Zbirka Prišleki)

500 izv.

ISBN 978-961-7017-70-0 : 25 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 36625155

43

HARDT, Helen
    Zlom / Helen Hardt ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno v EU). - 298 str. ; 20 cm

Prevod dela: Shattered. - Tiskano po naročilu. - "Zgodba Ryana in Ruby se nadaljuje v naslednjem delu ..." --> str. 291. - O avtorici: str. [299]. - Delo izšlo kot sedmi del knjižne serije, v kateri so še dela: Hrepenenje, Obsedenost, Prevzetost, Privlačnost, Gorečnost in Predaja

ISBN 978-961-00-4660-8 (trda vezava) : 25,99 EUR
ISBN 978-961-00-4661-5 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 39013891

44

HEATH, Lorraine
    Vojvoda na preizkušnji / Lorraine Heath ; prevod Branka Šnet Oset. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2020. - 378 str. ; 22 cm

Prevod dela: She tempts the duke

ISBN 978-961-7106-66-4 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7106-67-1 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 42628867

45

JUGOVIĆ, Željko
    Duh iz računalnika / [[besedilo], fotografije] Željko Jugović. - Koper : samozal., 2021 ([Bevke] : Smar-team). - 372 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - O avtorju: str. [373]

ISBN 978-961-07-0183-5 : 29,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 32779523

46

JURČIČ, Josip, 1844-1881
    Cvet in sad [Zvočni posnetek] / Jurčič Josip. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2017. - 1 CD (MP3) (406 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Bere Petra Tihole

ISBN 978-961-6996-19-8

821.163.6-311.2(086.76)

COBISS.SI-ID 293109760

47

MIKUŽ, Metoda
    Kolo / Metoda Mikuž ; [risbe Marko Bračković]. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2020. - 502 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-07-0075-3 : 20,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 25337859

48

MIRANDA, Megan
    Izginuli dekleti / Megan Miranda ; prevod Esther Kogoj. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 418 str. ; 22 cm

Prevod dela: All the missing girls. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. - O avtorici: str. [421]

ISBN 978-961-7106-62-6 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7106-63-3 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 42628355

49

SHALVIS, Jill
    Kdo drug kot ti / Jill Shalvis ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 359 str. ; 22 cm. - (Lucky Harbor / Jill Shalvis)

Prevod dela: It had to be you. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7106-68-8 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7106-69-5 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 42629123

50

SLAPŠAK, Svetlana
    Šola za delikatne ljubimce / Svetlana Slapšak ; [prevedla Seta Knop]. - 1. natis. - Novo mesto : Goga, 2020 ([Ljubljana] : Formatisk). - 481 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Škola za delikatne ljubavnike. - 600 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-277-277-2 : 29,90 EUR

821.163.41-311.6

COBISS.SI-ID 4345293182-4/9 Eseji. Satire. Potopisi. Spomini

51

GRAHEK, Matej, 1974-
    Dnevnik malega glasbenika na velikem oceanu : potopis / [[besedilo], fotografije] Matej Grahek. - Brežice : Primus, 2021. - 117 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-81-9 : 22 EUR

821.163.6-992

COBISS.SI-ID 42245891

52

MARTINČIČ Bauman, Marija, 1977-
    Moji IVF otroci / Marija Martinčič Bauman. - 1. izd. - Trbovlje : 5KA, Katapult, 2020. - 215 str. ; 19 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94896-4-2 : 21 EUR

821.163.6-94
618.177-089.888.1(092)

COBISS.SI-ID 37992707

53

STOPAR, Andrej, 1972-
    Ameriški Rubikon / Andrej Stopar : [spremna beseda Ervin Hladnik Milharčič]. - 1. natis. - Novo mesto : Goga, 2020. - 253 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - We need a mensch / Ervin Hladnik Milharčič: str. 244-253

ISBN 978-961-277-282-6 : 24,90 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 4392269182C Leposlovje za otroke do 9. leta

54

ALIANO Casales, Susana
    Skrivnost rdečega dežnika / Susana Aliano Casales ; [ilustracije] Ana Seixas ; [prevedla Barbara Pregelj]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2020 (tiskano v Sloveniji). - [23] str. : ilustr. ; 21 x 23 cm

Prevod dela: El secreto del parguas rojo. - 500 izv. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-6886-90-1 : 18,00 EUR

821.134.2(899)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 34287363

55

HANDFORD, Martin
    Kje je Vili? / Martin Handford ; [prevedla Suzana Eckert]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 33 cm

Prevod dela: Where's Wally?. - Ilustr. na notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-4552-6 : 14,99 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 22154755

56

HROVAT, Uroš
    Snežni kralj / [[napisal], ilustriral] Uroš Hrovat ; spremno besedilo Maja Nemec]. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2020 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 70 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Grad Prepih ; 9)

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - O avtorju: str. 70

ISBN 978-961-95163-0-0 : 16,00 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 35313155

57

JAKOBS, Günther, 1978-
    Čmokčofačof! : slikanica za vse, ki jih je strah vode / [avtor besedila in ilustracij] Günter [!] Jakobs ; [prevedla Ana Toman Fabjan]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Schnabbeldiplapp. - 1.000 izv. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-261-562-8 : 17,99 EUR

821.112.2-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 35662339

58

JOVANOVIĆ, Klarisa M.
    Telovadec Nikolaj prežene tolovaja / Klarisa Jovanović ; [ilustriral] Štefan Turk. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2020 (tiskano v Sloveniji). - [39] str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-6886-78-9 : 20,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 305138176

59

LALLEMAND, Orianne
    Volk, ki je iskal srčno izvoljenko / besedilo Orianne Lallemand ; ilustracije Éléonore Thuillier ; [prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - 31 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Le loup qui cherchait une amoureuse. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-4563-2 : 9,99 EUR

821.133.1-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 22425091

60

LALLEMAND, Orianne
    Volk, ki je praznoval rojstni dan / besedilo Orianne Lallemand ; ilustracije Éléonore Thuillier ; [prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - [32] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Le loup qui fêtait son anniversaire. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-4565-6 : 9,99 EUR

821.133.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 22426115

61

LALLEMAND, Orianne
    Volk, ki je želel potovati okrog sveta / besedilo Orianne Lallemand ; ilustracije Éléonore Thuillier ; [prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - [32] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Le loup qui voulait faire le tour du monde. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-4564-9 : 9,99 EUR

821.133.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 22425603

62

MACDONALD, Alan, 1958-
    Umazani Berti in maskota! / napisal Alan MacDonald ; ilustriral David Roberts ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2020. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umazani Berti ; 31)

Prevod dela: Dirty Bertie. Mascot!. - 500 izv.

ISBN 978-961-7106-51-0 : 16,90 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 31596035

63

MACDONALD, Alan, 1958-
    Umazani Berti in pošast! / napisal Alan MacDonald ; ilustriral David Roberts ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2020. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umazani Berti ; 32)

Prevod dela: Dirty Bertie. Monster!. - 500 izv.

ISBN 978-961-7106-48-0 : 16,90 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 31590147

64

ROBBEN, Jaap
    Luliman / [besedilo] Jaap Robben ; [ilustracije] Benjamin Leroy ; [prevod Tanja Mlaker]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2021 (natisnjeno v EU). - [33] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Plasman. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - V CIP-u napačna navedba avtorstva

ISBN 978-961-261-566-6 : 17,99 EUR

821.112.5(493)-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 36066819

65

RYAN, Holly
    S piratsko princesko ni dobro češenj zobati / Holly Ryan ; [ilustracije] Siân Roberts ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - [24] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Never mess with a pirate princess. - 1.000 izv. - Ilustr. na notr. str. ov. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-4573-1 : 19,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 23301635

66

SCHOENWALD, Sophie
    Veliki dan ščetkanja v živalskem vrtu / [besedilo] Sophie Schoenwald ; [ilustracije] Günther Jakobs ; [prevod Martin Uranič]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm + 1 plakat

Prevod dela: Der große Zahnputztag im Zoo. - 1.000 izv. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-261-559-8 : 17,99 EUR

821.112.2-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 35339523

67

SCHULZE, Bianca
    Ne zbudi zmaja / napisala Bianca Schulze ; ilustrirala Samara Hardy ; [prevedla Esther Daniela Košir]. - 1. natis. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Don't wake the dragon. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7106-34-3 : 19,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 25687043

68

SUMMERS, Joan
    Rad te imam v vseh barvah mavrice / Joan Summers ; [ilustracije] Alberta Torres ; [prevedla Petra Brezinščak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - [24] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: I love you as big as a rainbow. - 1.000 izv. - Ilustr. na notr. str. ov. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-4574-8 : 19,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 23303683

69

SWANN, Karen
    Zgodba o kitu / Karen Swann ; ilustrirala Padmacandra ; [prevedla Andreja Blažič Klemenc]. - 1. natis. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2021. - [32] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Tale of the whale. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7106-42-8 : 19,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 30166531

70

TEMPLE, Tilly
    To je tvoj svet / Tilly Temple ; [ilustracije] Sean Julian ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). - [24] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: This is your world. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-4568-7 : 19,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 23141635

71

VALVERDE, Mikel
    Nika velikanka / [besedilo in ilustracije] Mikel Valverde ; prevedla Barbara Pregelj. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 82 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Nikine dogodivščine ; 1)

Prevod dela: Rita gigante. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Mikel Valverde o sebi: str. 81-82

ISBN 978-961-6886-88-8 : 20,00 EUR

821.134.2-93-32

COBISS.SI-ID 33208835

72

WATTERSON, Bill
    Poblazneli morilski pragozdni maček : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu / [besedilo in ilustracije Bill Watterson ; prevod Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - 175 str. : ilustr. ; 23 x 30 cm

Prevod dela: Homicidal psycho jungle cat. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-574-1 : 19,99 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 3972838782P Leposlovje za otroke od 10. do 13. leta

73

DEFOE, Daniel, 1660-1731
    Robinzon Crusoe = Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; ilustracije Francesc Ràfols ; [prevedla Ana Mestek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno v Aziji). - 68 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Klasiki v slovenščini in angleščini = Classics Slovene-English)

Prevod dela: Robinson Crusoe. - 3.000 izv. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - O avtorju: str. 68

ISBN 978-961-00-4451-2 : 7,90 EUR

821.111-93-311.3(0.046.6)=163.6=111

COBISS.SI-ID 304491520

74

DOYLE, Arthur Conan, 1859-1930
    Prigode Sherlocka Holmesa = The adventures of Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; [ilustracije Fernando Aznar ; prevedla Ana Mestek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno v Aziji). - 68 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Klasiki v slovenščini in angleščini = Classics Slovene-English)

Prevod dela: The adventures of Sherlock Holmes. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - 3.000 izv. - O avtorju: str. 68

ISBN 978-961-00-4450-5 : 7,90 EUR

821.111-93-322.4(0.046.6)=163.6=111

COBISS.SI-ID 304491264

75

STEVENSON, Robert Louis, 1850-1894
    Otok zakladov = Treasure island / Robert Louis Stevenson ; ilustracije Francesc Ràfols ; [prevedla Ana Mestek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno v Aziji). - 68 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Klasiki v slovenščini in angleščini = Classics Slovene-English)

Prevod dela: Treasure island. - 3.000 izv. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - O avtorju: str. 68

ISBN 978-961-00-4452-9 : 7,90 EUR

821.111-93-311.3(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 30449177691 Zemljepis

76

GREEN, Jen
    Ne bi hotel biti polarni raziskovalec! : odprava, na katero raje ne bi šel! / napisala Jen Green ; ilustriral David Antram ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2020. - 32 str. : ilustr ; 25 cm

Prevod dela: You wouldn't want to be a polar explorer!. - 500 izv. - O avtorici v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-961-7106-44-2 : 17,95 EUR

910.4(99)"1914/1916"(02.053.2)

COBISS.SI-ID 30781955929 Življenjepisi

77

EICHEL, Christine, 1959-
    Čustveni titan : Ludwig van Beethoven in njegova najpomembnejša dela / Christine Eichel ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno v EU). - 351 str. ; 23 cm

Prevod dela: Der empfindsame Titan. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [352]. - Opombe z bibliografijo: str. 319-348. - Seznam del: 349-351

ISBN 978-961-00-4654-7 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4655-4 (broš.)

78(430):929Beethoven L.van

COBISS.SI-ID 37233411

78

JELINČIČ, Dušan
    Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca : kratki roman o uporu, peklu in vstajenju / Dušan Jelinčič. - Trst : Mladika, 2020 ([s. l.] : Sinegraf). - 107 str., [1] str. pril. s portretom ; 22 cm

ISBN 978-88-7342-297-6 : 17 EUR

821.163.6-312.6
929Jelinčič Zo.

COBISS.SI-ID 3996416393 Zgodovina. Kulturna zgodovina

79

LANGLEY, Andrew
    Ne bi hotel biti vikinški raziskovalec! : potovanja, na katera se raje ne bi odpravil / napisal Andrew Langley ; ilustriral David Antram ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2020. - 32 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: You wouldn't want to be a Viking explorer!. - 500 izv. - O avtorju v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-961-7106-46-6 : 17,95 EUR

94(368)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 30791171

80

MORLEY, Jacqueline
    Ne bi hotel graditi piramid! : tvegana služba, ki je raje ne bi opravljal! / napisala Jacqueline Morley ; ilustriral David Antram ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2020. - 32 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: You wouldn't want to be a pyramid builder!. - O avtorici v kolofonu. - 500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-7106-43-5 : 17,95 EUR

930.85(32)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 3078400394 Zgodovina

81

DOMÍNGUEZ, Niko
    Egipt / [Niko Domínguez in Estelle Talavera ; ilustracije F. Valiente ; prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka 101 dejstvo, ki ga moraš vedeti)

Prevod dela: Egipto. - Avtorja navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-4486-4 : 5,90 EUR

94(32)(02.053.2)
930.85(32)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 304743936

82

DOMÍNGUEZ, Niko
    Gradovi / [Niko Domínguez ; ilustracije F. Valiente ; prevedla Katja in Peter Berden]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka 101 dejstvo, ki ga moraš vedeti)

Prevod dela: Castillos medievales. - Avtor naveden v kolofonu. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-4482-6 : 5,90 EUR

94(4)"04/14"(02.053.2)
728.81(02.053.2)

COBISS.SI-ID 304742144

83

GRDINA, Igor, 1965-
    V blodnjakih večne vojne za trajni mir : [znanstvena monografija] / Igor Grdina. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2020 (Dob : Grafika 3000). - 196 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zbiralnik ; 27)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 150 izv. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6554-43-5 : 11 EUR

94(4)"1618/1648"

COBISS.SI-ID 28592899
Naslovno kazalo


 • The adventures of Sherlock Holmes 74
 • Agilno!? : projekti, zaposleni, podjetja 29
 • Ameriški Rubikon : [spremna beseda Ervin Hladnik Milharčič] 53


 • Brezmejni potencial : nadgradite možgane, učite se vsega hitreje in zaživite izjemno življenje 9


 • Cvet in sad [Zvočni posnetek] 46


 • Človeško telo 20
 • Čmokčofačof! : slikanica za vse, ki jih je strah vode 57
 • Čustveni titan : Ludwig van Beethoven in njegova najpomembnejša dela 77


 • Dinozavri 17
 • Dnevnik malega glasbenika na velikem oceanu : potopis 51
 • Dobri sosedi 40
 • Duh iz računalnika 45


 • Egipt 81


 • Gibalno ovirani otrok gre v šolo : priročnik za učitelje 13
 • Gradovi 82


 • Hendikep, družbena pravičnost in enake možnosti 14


 • Izginuli dekleti 48
 • Izumi in odkritja 2


 • Kdo drug kot ti 49
 • Kje je Vili? 55
 • Kolo 47
 • Končnica 38
 • Kulturni potep po občini Dobje in bližnji okolici : (Kalobje, Planina, Jurklošter, Prevorje) : raziskovalna naloga : etnologija 12


 • Luliman 64


 • Magnet 31
 • Mali in veliki čudeži : o verjetnosti neverjetnega in o dehtenju nenavadnih izkušenj 8
 • Mestne ptice 32
 • Moji IVF otroci 52
 • Moška oblačila in dodatki : več vem, manj potrebujem 16


 • Nadaljevanje prihodnjič : poém z brstiči eseja in aromo romana 1
 • Naturopatske metode samozdravljenja 21
 • Ne bi hotel biti polarni raziskovalec! : odprava, na katero raje ne bi šel! 76
 • Ne bi hotel biti v prvi podmornici! : podvodna odprava, ki bi se ji raje izognil 25
 • Ne bi hotel biti vikinški raziskovalec! : potovanja, na katera se raje ne bi odpravil 79
 • Ne bi hotel graditi piramid! : tvegana služba, ki je raje ne bi opravljal! 80
 • Ne zbudi zmaja 67
 • Nika velikanka 71


 • Otok zakladov 75


 • Poblazneli morilski pragozdni maček : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu 72
 • Praznične sladice : pust, velika noč, božič, novo leto : izbrani recepti revije Dober tek 27
 • Preden moj mož izgine 35
 • Prepozno, pozneje 42
 • Prešernov triptih [Glasbeni tisk] 33
 • Prigode Sherlocka Holmesa 74


 • Rad te imam v vseh barvah mavrice 68
 • Robinson Crusoe 73
 • Robinzon Crusoe 73


 • S piratsko princesko ni dobro češenj zobati 65
 • Sistemska dinamika 6
 • Skrivnost rdečega dežnika 54
 • Skrivnost srčnega mentorstva : vodnik za mentorje in mentorirance 28
 • Smrt se vozi v audiju 41
 • Snežni kralj 56
 • Snoopy. Osamljeni beagle 5
 • Spredaj je hodil Baboucar 39
 • Srce in šport 23
 • Strokovni center za skupnostno skrb : poročilo o projektu 15


 • Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca : kratki roman o uporu, peklu in vstajenju 78
 • Šola za delikatne ljubimce 50


 • Telovadec Nikolaj prežene tolovaja 58
 • To je tvoj svet 70
 • Treasure island 75


 • Ubijte vse normalneže : internetne kulturne vojne od 4chana in Tumblrja do Trumpa in alternativne desnice 11
 • Umazani Berti in maskota! 62
 • Umazani Berti in pošast! 63


 • V blodnjakih večne vojne za trajni mir : [znanstvena monografija] 83
 • Valeria se razgali 36
 • Veliki dan ščetkanja v živalskem vrtu 66
 • Vlaki 24
 • Vodne živali 18
 • Vodnikov katekizem : kershanski navuk sa Ilirske deshele vsét is Katehisma sa vse zerkve Franzoskiga Zesarstva 10
 • Vojvoda na preizkušnji 44
 • Volk, ki je iskal srčno izvoljenko 59
 • Volk, ki je praznoval rojstni dan 60
 • Volk, ki je želel potovati okrog sveta 61
 • Vrnitev gentlemana : ustvarjanje negovalnih povezav z zaobjemanjem pristnega sebe 7
 • Vse, kar ste želeli vedeti o električnih vozilih pa niste vedeli, kaj vprašati : odgovori na sto najpogostejših vprašanj o električnih vozilih 26


 • Zasnova arhitekture in interierja vrtca v Šentjurju : magistrsko delo 30
 • Zdravi : odkrijte svoj neomejeni potencial in prebudite mogočnega zdravilca v sebi 22
 • Zeliščar 37
 • Zgodba o kitu 69
 • Zlom 43
 • Znanost in tehnika skozi zgodovino 3
 • Znanost v antiki 4


 • Žerjalov triptih [Glasbeni tisk] : tri skladbe za flavto solo na temo Lepe Vide 34
 • Živali 19
Avtorsko kazalo


 • Ahava, Selja (avtor) 35
 • Aliano Casales, Susana (avtor) 54
 • Antram, David, 1958- (ilustrator) 25, 76, 79, 80
 • Anžlovar, Petra, 1975- (prevajalec) 77
 • Aznar, Fernando (ilustrator) 74
 • Ažman-Juvan, Katja (avtor, urednik) 23


 • Baquero, Miriam (avtor) 20
 • Belšak, Tadeja (avtor) 15
 • Benavent, Elísabet, 1984- (avtor) 36
 • Berden, Katja, 1965- (prevajalec) 18, 20, 82
 • Berden, Peter, 1962- (prevajalec) 18, 20, 82
 • Bergamino, Giorgio (avtor) 2, 3, 4
 • Bezgovšek, Anej (avtor) 12
 • Bezgovšek, Lara (avtor) 12
 • Blažič Klemenc, Andreja (prevajalec) 69
 • Bobovec Szabó, Petra (prevajalec) 37
 • Bogataj, Marko (prevajalec) 65, 70
 • Bojc, Tomaž (avtor, fotograf) 14
 • Bošnik, Romana (avtor, fotograf) 14
 • Boyce, Niamh (avtor) 37
 • Braček Lalić, Alenka (avtor dodatnega besedila) 28
 • Bračković, Marko (ilustrator) 47
 • Brajnik, Erika (avtor) 21
 • Bratina, Vasja (prevajalec) 39
 • Brcar, Franc, 1963- (recenzent) 6
 • Brečko, Daniela (avtor dodatnega besedila) 28
 • Bregant, Tina, 1975- (avtor) 13
 • Brezinščak, Petra (prevajalec) 68
 • Brodschneider Kotnik, Maja (prevajalec) 25, 62, 63, 76, 79, 80
 • Brumen, Sanja (avtor, fotograf) 15
 • Brumen, Sanja (avtor) 13
 • Burja, Cirila (avtor, fotograf) 13


 • Cimerman, Anja, arhitektka (avtor) 30
 • Cole, Daniel (avtor) 38


 • Červ, Urša (prevajalec) 2, 3


 • Defoe, Daniel, 1660-1731 (avtor) 73
 • Di Blasi, Lidia (ilustrator) 18
 • Domínguez, Niko (avtor) 17, 18, 19, 20, 81, 82
 • Doyle, Arthur Conan, 1859-1930 (avtor) 74
 • Dozzini, Giovanni (avtor) 39


 • Eckert, Suzana (prevajalec) 55
 • Edvardsson, Mattias, 1977- (avtor) 40
 • Eichel, Christine, 1959- (avtor) 77
 • Eiselt Čreslovnik, Ajda (avtor) 15


 • Fatur, Mojca, 1978- (avtor dodatnega besedila) 8
 • Foss, Kristian Bang, 1977- (avtor) 41


 • Gabrovec, Bogdan (avtor dodatnega besedila) 23
 • Gerbec, Anka (avtor, fotograf) 13
 • Golja, Marko (avtor) 42
 • Gómez, María J. (avtor) 24
 • Gorenc, Boštjan, 1977- (prevajalec) 72
 • Gortan, Alenka (prevajalec) 36
 • Graham, Ian, 1953- (avtor) 25
 • Grahek, Matej, 1974- (avtor, fotograf) 51
 • Grdina, Igor, 1965- (avtor) 83
 • Green, Jen (avtor) 76
 • Gubenšek Bezgovšek, Vesna (mentor) 12


 • Handford, Martin (avtor, ilustrator) 55
 • Harari, Lucas, 1990- (avtor) 31
 • Hardt, Helen (avtor) 43
 • Hardy, Samara (ilustrator) 67
 • Hartman, Polonca, 1986- (avtor, fotograf) 14
 • Havlas, Vojka (avtor, fotograf) 14
 • Heath, Lorraine (avtor) 44
 • Heer, Dain (avtor) 7
 • Hladnik-Milharčič, Ervin (avtor dodatnega besedila) 53
 • Hleb, Katja, psihologinja (avtor dodatnega besedila) 28
 • Hrovat, Uroš (avtor, ilustrator) 56


 • Islamčević Lešnik, Tjaša, 1988- (avtor) 15


 • Jakobs, Günther, 1978- (avtor, ilustrator) 57
 • Jakobs, Günther, 1978- (ilustrator) 66
 • Jan, Matevž (avtor) 23
 • Javornik, Klaudija (avtor) 28
 • Jelinčič, Dušan (avtor) 78
 • Jenčič, Katja (urednik, prevajalec) 27
 • Jesenovec Petrović, Slavica (prevajalec) 9
 • Jesenšek, Marko (urednik) 10
 • Joldić, Alen (fotograf) 13
 • Jones, Dianne (avtor) 13
 • Jovanović, Klarisa M. (avtor) 58
 • Jug, Borut, 1975- (avtor) 23
 • Jugović, Željko (avtor, fotograf) 45
 • Julian, Sean (ilustrator) 70
 • Jurčič, Josip, 1844-1881 (avtor) 46


 • Kaiser, Nina, 1966- (avtor) 8
 • Keršič, Irena, 1958- (avtor) 13
 • Knop, Seta (prevajalec) 50
 • Kogoj, Esther Daniela (prevajalec) 48, 67
 • Kolenc, Tatjana (avtor) 28
 • Koletnik, Mihaela (avtor dodatnega besedila) 10
 • Koncut, Suzana (prevajalec) 31
 • Krajnc Joldić, Suzana, defektologinja (avtor) 13, 15
 • Krajnc, Gašper, 1985- (avtor) 32
 • Krajnc, Gašper, 1985- (ilustrator) 16
 • Kralj, Rok (avtor, fotograf) 14
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 43
 • Kučiš, Vlasta (avtor dodatnega besedila) 10
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 38
 • Kwik, Jim (avtor) 9


 • Lallemand, Orianne (avtor) 59, 60, 61
 • Lamovec, Irena (avtor) 13
 • Langley, Andrew (avtor) 79
 • Lavtižar, Jana, 1959- (prevajalec) 27
 • Lenček, Martina (avtor) 13
 • Leroy, Benjamin, 1980- (ilustrator) 64
 • Leskovšek, Breda (avtor) 13, 15
 • Lisjak Banko, Veronika (avtor, fotograf) 15
 • Lovrenov, Maja (prevajalec) 11


 • MacDonald, Alan, 1958- (avtor) 62, 63
 • Mali, Barbara (prevajalec) 7
 • Martinčič Bauman, Marija, 1977- (avtor) 52
 • Mestek, Ana (prevajalec) 73, 74, 75
 • Mikuž, Metoda (avtor) 47
 • Miranda, Megan (avtor) 48
 • Mlaker, Tanja, 1970- (prevajalec) 64
 • Morel Bera, Isabelle (avtor) 13
 • Morley, Jacqueline (avtor) 80


 • Nagle, Angela (avtor) 11
 • Nemec, Maja, 1990- (avtor dodatnega besedila) 56
 • Noble, Sabina (prevajalec) 4
 • Noonan Gores, Kelly (avtor) 22
 • Novinšek, Lovro, 1971- (avtor dodatnega besedila) 26


 • Orani, Andrea (ilustrator) 2, 3, 4
 • Orel, Irena, 1958- (urednik) 10
 • Orožen, Martina (urednik) 10


 • Padmacandra (ilustrator) 69
 • Pahor, Miloš, 1935- (notograf, urednik) 34
 • Palitta, Gianni (avtor) 2, 3, 4
 • Pantić Ćehajić, Nina (avtor) 15
 • Peljhan, Matej, 1967- (fotograf) 13
 • Petrović Jesenovec, Borut (prevajalec) 9
 • Petrovič, Nataša, ok. 1979- (avtor) 13
 • Pikl, Peter (avtor) 26
 • Pisani, Lea (avtor) 16
 • Pogačar, Kaja (mentor) 30
 • Pomlad, Iza (avtor) 13
 • Potrč Šavli, Julija (prevajalec) 35
 • Praznik, Irena (avtor) 14
 • Pregelj, Barbara, 1970- (prevajalec) 54, 71
 • Prešeren, France, 1800-1849 (pisec besedila uglasbenih pesmi) 33
 • Prokšelj, Katja (avtor) 23


 • Ràfols, Francesc (ilustrator) 73, 75
 • Rener, Staša (avtor, fotograf) 13
 • Robben, Jaap (avtor) 64
 • Roberts, David, 1970- (ilustrator) 62, 63
 • Roberts, Siân (ilustrator) 65
 • Rutar, Dušan (avtor, urednik) 13, 14, 15
 • Ryan, Holly (avtor) 65


 • Scagni, Stefano (ilustrator) 2, 3, 4
 • Schoenwald, Sophie (avtor) 66
 • Schulz, Charles M. (avtor) 5
 • Schulze, Bianca (avtor) 67
 • Seixas, Ana (ilustrator) 54
 • Shalvis, Jill (avtor) 49
 • Slama, Dina (skladatelj) 33, 34
 • Slapar, Veronika (avtor) 13
 • Slapšak, Svetlana (avtor) 50
 • Snoj, Jože (avtor) 1
 • Sonc, Cveto (fotograf) 27
 • Stare, Aljaž, 1964- (avtor) 29
 • Stevenson, Robert Louis, 1850-1894 (avtor) 75
 • Stopar, Andrej, 1972- (avtor) 53
 • Stražar, Danni (prevajalec) 40
 • Summers, Joan (avtor) 68
 • Svete, Tamara (avtor) 13
 • Swann, Karen (avtor) 69


 • Šešet, Jurij (prevajalec) 22
 • Šimenc, Špela, 1993- (avtor, fotograf) 14
 • Šnek Oset, Branka (prevajalec) 44
 • Šterman, Sonja (ilustrator) 16


 • Talavera Baudet, Estelle (avtor) 19, 81
 • Temple, Tilly (avtor) 70
 • Thuillier, Éléonore (ilustrator) 59, 60, 61
 • Tihole, Petra (pripovedovalec) 46
 • Toman Fabjan, Ana (prevajalec) 57
 • Torres, Alberta (ilustrator) 68
 • Turk, Stefano (ilustrator) 58
 • Turnšek, Tit (avtor) 6


 • Uranič, Martin (prevajalec) 5, 66
 • Usenik, Janez, 1949- (recenzent) 6


 • Valiente, Francisca (ilustrator) 17, 18, 19, 20, 24, 81, 82
 • Valverde, Mikel (avtor, ilustrator) 71


 • Watterson, Bill (avtor, ilustrator) 72


 • Zupan Arsov, Aleks (ilustrator) 8
 • Zupančič, Maša (prevajalec) 49


 • Žakelj, Špela (prevajalec) 17, 19, 24, 59, 60, 61, 81
 • Žerjal, Edi (ilustrator) 34
Predmetno kazalo


 • 19.st. 46


 • Anatomija - Knjige za otroke 20
 • Antarktika - Geografska odkritja - 1914-1916 - Knjige za mladino 76
 • Antifašizem - Literarni motivi 78
 • arhitektura vrtcev 30
 • astronomija 3


 • Barve - V otroškem leposlovju 68
 • Beethoven, Ludwig van, 1770-1827 77
 • biografije 77
 • britanski raziskovalci 76
 • brodolomci 73
 • Brodolomi - V mladinskem leposlovju 73


 • čarovnije 56
 • čitila 20
 • Človeško telo - Knjige za otroke 20
 • Čudeži 8
 • Čustvena stanja - Energijski nivo 8


 • Dečki
  • V otroškem leposlovju 69
  • Vragolije - V otroškem leposlovju 62, 63
 • Deklice - Pogum - V otroškem leposlovju 65
 • Detektivi - V mladinskem leposlovju 74
 • dihala 20
 • Dinozavri - Knjige za otroke 17
 • divje živali 19
 • Dobje - Kulturna dediščina - Raziskovalne naloge 12
 • dogodivščine 61
 • dom 60, 61
 • domače živali 19
 • domoznanstvo 12
 • drevesa 70
 • družbena pravičnost 14
 • družbeno okolje 14
 • duhovnost 8
 • dviganje zavesti 8


 • Egipčani 81
 • Egipt
  • Kulturna zgodovina - Stari vek - Knjige za otroke 80
  • Zgodovina - Stari vek - Knjige za otroke 81
 • ekspanzija zavesti 8
 • električni avtomobili 26
 • električni pogon 26
 • enake možnosti 14
 • energija 8, 24
 • Evropa - Zgodovina
  • 17.st. 83
  • Srednji vek - Knjige za otroke 82


 • fantastična bitja 56
 • favna 19
 • fiziologija 20
 • Flavta 34


 • gibalno ovirani otroci 13
 • gozd 68, 70
 • gozdne živali 68, 70
 • Gradovi - Knjige za otroke 82
 • Gusarji - V mladinskem leposlovju 75


 • habitati 18, 19
 • Holmes, Sherlock glej Sherlock Holmes (literarni junak)
 • humor 60


 • Igrače - V otroškem leposlovju 65
 • inkluzija 14
 • Iznajdbe - Zgodovina - Knjige za otroke 2, 3
 • izobraževalne slikanice 66
 • izumi glej Iznajdbe
 • izumi glej Znanost


 • Jelinčič, Zorko, 1900-1965 - Biografije 78
 • jezera 18
 • Ježi - V otroškem leposlovju 66
 • Jurklošter - Kulturna dediščina - Raziskovalne naloge 12


 • Kalobje - Kulturna dediščina - Raziskovalne naloge 12
 • kindergarten architecture 30
 • Kiti - V otroškem leposlovju 69
 • koralni grebeni 18
 • Kuharski recepti
  • Praznične jedi 27
  • Sladice 27
 • Kulturna dediščina - Raziskovalne naloge 12
 • kulturna zgodovina 12
 • kulturne znamenitosti 12
 • kulturni boj 11


 • ljubezen 70
 • Ljubezen - V otroškem leposlovju 59
 • lokalne znamenitosti 12


 • magistrske naloge 30
 • mame 70
 • management 29
 • matere 70
 • mavrica 68
 • medicina 3
 • medvedi 68
 • medvedki (igrače) 65
 • menedžment 28
 • Mentorstvo - Priročniki 28
 • Mešani zbor 33
 • mišice 20
 • Mladinski zbor 33
 • Mladostniki s posebnimi potrebami 14
 • močvirja 18
 • modni stili 16
 • morje 18
 • Morje
  • Onesnaževanje - V otroškem leposlovju 69
  • V mladinskem leposlovju 75
 • mornarji 75
 • morske živali 19
 • Moška oblačila - Priročniki 16
 • Moškost - Samorealizacija - Priročniki 7
 • možgani 20
 • MP3 zapisi 46
 • Municipality Šentjur 30


 • nadčutne izkušnje 8
 • nadčutne zaznave 8
 • narava 68
 • Narava - V otroškem leposlovju 70
 • Naravno zdravljenje 21, 22
 • nasveti 16
 • naturopatija glej Naravno zdravljenje
 • nemški skladatelji 77
 • Neplodnost - Zdravljenje - Spomini 52
 • nepojasnjeni pojavi 8
 • nursery school 30


 • Občina Šentjur 30
 • oblačila 16
 • oblačilna kultura 16
 • očetje 68
 • Odkritja - Zgodovina - Knjige za otroke 2
 • ognjena kopel 8
 • onesnaževanje 18
 • Oploditev z biomedicinsko pomočjo - Spomini 52
 • organizacija dela 29
 • osebe s posebnimi potrebami 14
 • osebna pričevanja 8
 • otoki 75
 • otroci 70
 • Otroci s posebnimi potrebami
  • Družbena integracija - Zborniki 15
  • Izobraževanje - Priročniki 13
  • Usposabljanje - Priročniki 13
 • otroška poezija 65
 • otroško igrišče 30


 • pesmi za otroke 65
 • Piramide - Egipt - Knjige za otroke 80
 • pirati 65
 • pisava 3
 • Planina pri Sevnici - Kulturna dediščina - Raziskovalne naloge 12
 • Plavanje - Učenje - V otroškem leposlovju 57
 • playground 30
 • podjetje 29
 • Podmornice - Zgodovina - Združene države Amerike - 19.st. - Knjige za mladino 25
 • podzemne železnice 24
 • pogrešanje 61
 • Pogum - V otroškem leposlovju 64
 • Politična desnica - Ekstremizem 11
 • potniški vlaki 24
 • Potopisi 51
 • potovanja 60
 • Potovanja - V otroškem leposlovju 61
 • potovanja okoli sveta 61
 • prebavila 20
 • predori 24
 • predšolska vzgoja 30
 • preschool education 30
 • presenečenje 60
 • Prevorje - Kulturna dediščina - Raziskovalne naloge 12
 • prevozna sredstva 24
 • Preživetje v naravi - Otoki - V mladinskem leposlovju 73
 • prihodnost 26
 • prijatelji 60, 61
 • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 64
 • prijazno bralcem z disleksijo 71
 • princese 65
 • pripoved v verzih 64, 69
 • Prirejene izdaje - Slovenščina - Angleščina 73, 74, 75
 • Projektno vodenje 29
 • promet 3
 • pustolovščine 73, 75


 • qi gong 8


 • Race - V otroškem leposlovju 57
 • raziskovalne odprave 76
 • reke 18
 • risane zgodbe 31, 32
 • risoromani 31, 32
 • Rojstni dan - Praznovanje - V otroškem leposlovju 60
 • rojstvo 20


 • samopodoba 70
 • Samozdravljenje - Narava - Hrana - Vibracije 8
 • Shackleton, Ernest Henry, Sir, 1874-1922 - Knjige za mladino 76
 • Sherlock Holmes (literarni junak) - V mladinskem leposlovju 74
 • Sistemska analiza 6
 • slovenska književnost 46
 • Slovenska književnost - Romani 45, 47
 • slovenska povest 46
 • slovenski pisatelji 46
 • Sneg - V otroškem leposlovju 56
 • snežaki 56
 • Snoj, Jože, 1934- - Literarne študije 1
 • solidarnost 70
 • Spanje - V otroškem leposlovju 67
 • Specialna pedagogika - Zborniki 15
 • Srce - Bolezni - Športniki - Zborniki 23
 • stari Egipt 81
 • Starši - Otroci - Ljubezen - V otroškem leposlovju 68
 • stiki z univerzumom 8
 • stopnje zavedanja 8
 • strah pred vodo 57
 • stripi 31, 32
 • stroji 3, 24
 • superheroji 64
 • svetovni splet 11


 • ščetkanje zob 66
 • ščitnica 8
 • Šport - Zdravje - Zborniki 23


 • tatovi 58
 • Tatvine - V otroškem leposlovju 58
 • Tesla metamorfoza 8
 • tovorni vlaki 24
 • Tridesetletna vojna 1618-1648 83
 • turizem 12


 • Umske sposobnosti - Vaje 9
 • uroki 56
 • Ustna higiena - V otroškem leposlovju 66


 • vesolje 3
 • Vikingi - Zgodovina - Knjige za otroke 79
 • višja stanja zavesti 8
 • Vlaki - Knjige za otroke 24
 • vodenje 28
 • vodne živali 19
 • Vodne živali - Knjige za otroke 18
 • vojaške operacije 25
 • vojaške podmornice 25
 • Volk - V otroškem leposlovju 60, 61
 • Vozila - Priročniki 26
 • vrtec 30


 • zabave 60
 • Zakladi - V mladinskem leposlovju 75
 • zaposleni 29
 • Zavest - Širjenje - Metode 8
 • zborniki 13
 • ZDA glej Združene države Amerike
 • Združene države Amerike - Državljanska vojna - 1861-1865 - Knjige za mladino 25
 • zgodovina 24, 26
 • zgradba 25
 • zgradbe 3
 • Zmaji (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 67
 • znamenitosti 61
 • Znanost - Zgodovina
  • Antika - Knjige za mladino 4
  • Knjige za otroke 3
 • znanstvena odkritja 24
 • Znanstveno raziskovanje 6
 • zobje 66
 • zobna higiena 66
 • zobne ščetke 66
 • zoogeografija 19
 • zoologija 18, 19
 • zvočne knjige 46


 • železniške postaje 24
 • želje 60
 • živali 66
 • Živali - Geografska razširjenost - Knjige za otroke 19
 • Živalski vrtovi - V otroškem leposlovju 66
 • živalstvo 18, 19
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKSNT, 2. 2. 2021