NOVOSTI - FEBRUAR 2023
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNOVOSTI - FEBRUAR 2023

Vsebina
0 Splošno

1

DONALDSON, Julia
    Polž na potepu na kitovem repu : kartonka z drsniki / prirejeno po slikanici Julie Donaldson in Axla Schefflerja ; [prepesnil Milan Dekleva]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: The snail and the whale. - 2.500 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-01-6545-3 : 12,99 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 1136501791 Filozofija. Psihologija. Okultizem

2

GOSTEČNIK, Christian
    Prvih 1000 dni / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Teološka fakulteta : Frančiškanski družinski inštitut, 2023 (Ljubljana : Abo grafika). - 383 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 26) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 84)

800 izv. - Bibliografija: str. 377-379. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-6873-66-6 (Brat Frančišek) : 22 EUR
ISBN 978-961-7167-07-8 (Teološka fakulteta)

159.9:173.3
159.922.2:615.851

COBISS.SI-ID 131636739

3

KAVANAGH, Emma
    Kako biti zlomljen : prednost razpadanja / Emma Kavanagh ; prevedel Janez Lavrič. - Ljubljana : Gnostica, 2023 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 159 str. ; 23 cm

Prevod dela: How to be broken. - Tiskano po naročilu. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Leto izida v CIP-u 2022. - Bibliografija: str. 159

ISBN 978-961-229-156-3 : 25,00 EUR

159.944.4
613.86

COBISS.SI-ID 128662275

4

POŠTUVAN, Vita
    Po koncu : žalovanje in reintegracija bližnjih po samomoru : [znanstvena monografija] / Vita Poštuvan. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2022. - 350 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-065-3.pdf. - Dostopno tudi na: https://doi.org/10.26493/978-961-293-065-3. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 325-340. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-293-165-0 : ni naprodaj

159.942:616.89-008.441.44
616.89-008.441.44

COBISS.SI-ID 115339523

5

POŠTUVAN, Vita
    Pogovor o samomoru : praktični priročnik za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih / Vita Poštuvan. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2019. - 43 str. : ilustr. ; 22 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-7055-89-4 : brezplačno

159.9:616.89-008.441.44(035)

COBISS.SI-ID 302806528

6

ZAGORC, Simona
    Izbira je tvoja ali O skrbi zase skozi medgeneracijske odnose / Simona Zagorc. - 1. izd. - Domžale : S. Zagorc, 2022 ([Ljubljana] : Demat). - 132 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. 131. - Bibliografija: str. 129-130

ISBN 978-961-07-1325-8 : 21,00 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 125946115

7

ZUPANČIČ, Maja, 1959-
    Uvod v razvojnopsihološko diagnostiko / Maja Zupančič in Matija Svetina ; [prevod povzetka Sasikala Perumal]. - 2., razširjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2022 (Ljubljana : Birografika Bori). - 267 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333, ISSN 2712-3820)

300 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 217-242. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-7128-85-7 : 22,90 EUR

159.922.7.072

COBISS.SI-ID 1194885152 Verstvo

8

BELLO, Antonio
    Marija, ženska našega časa / Antonio Bello ; [prevod Jan Dominik Bogataj]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina : Marijina kongregacija slovenskih bogoslovcev in duhovnikov, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 142 str. ; 20 cm

Prevod dela: Maria donna dei nostri giorni. - Avtorjevo ime na nasl. str. in hrbtu navedeno tudi kot don Tonino Bello. - 1.300 izv. - Škofova zaupljivost / Luigi Cantucci: str. 7-11. - O avtorju: str. 13-14

ISBN 978-961-04-0945-8 (Družina) : 16,90 EUR

27-312.47

COBISS.SI-ID 122661379

9

HOLLAND, Tom, 1968-
    Vladavina : kako je krščanstvo preobrazilo svet / Tom Holland ; [prevod Drago Ocvirk]. - Ljubljana : Družina, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 582 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Dominion : how the Christian revolution remade the world. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 559-582

ISBN 978-961-04-0963-2 : 39,90 EUR

27-9
27:008
94(100)

COBISS.SI-ID 13686221130/31 Socialna vprašanja. Demografija. Sociologija

10

    E-armagedon : družbene posledice večjih izpadov električne energije / Iztok Prezelj ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2022 ([Begunje] : Cicero). - 431 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Varnostne študije)

Tiskano po naročilu. - O avtorjih: str. 430-431. - Bibliografija: str. 395-417. - Kazalo

ISBN 978-961-295-025-5 : 25,00 EUR

316:621.311.1

COBISS.SI-ID 119155715

11

EMCKE, Carolin
    Ja pomeni ja in --- : monolog / Carolin Emcke ; [prevod Mojca Kranjc ; spremna beseda Nika Kovač ; spremna študija Darja Zaviršek]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2022 (tiskano v Sloveniji). - 127 str. ; 20 cm. - (Lila zbirka)

Prevod dela: Ja heißt ja und ---. - 500 izv. - Ja pomeni ja ali Kako je tudi Slovenijo oplazil val sprememb : o kontekstu globalnega fenomena kampanje #metoo / Nika Kovač: str. 75-87. - Razkrivati prikrito, ponavljati povedano : od mesta dam do spletnih uporov : spremna študija / Darja Zaviršek: str. 91-125

ISBN 978-961-257-163-4 : 19,00 EUR

305-055.2
343.615-055.2

COBISS.SI-ID 116999683

12

KERŠEVAN, Marko, 1942-
    Religiologija, religija, sveto : izbrani spisi / Marko Kerševan ; [izdala] Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Oddelek za sociologijo, Katedra za občo sociologijo ; [izbrala in uredila Anja Zalta]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2022 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 277 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Portreti / Znanstvena založba Filozofske fakultete, ISSN 2820-5111 ; 6)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/353. - 200 izv. - Spremna beseda / Igor Škamperle in Anja Zalta: str. 5-8. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 261-267. - Podatki o besedilih: str. 269-270. - Kazalo

ISBN 978-961-7128-69-7 : 26,90 EUR

316.74:2
2-184.3

COBISS.SI-ID 11703526732 Politika

13

LEGUTKO, Ryszard
    Demon v demokraciji : totalitarne skušnjave v svobodnih družbah / Ryszard Legutko ; [prevod Niki Neubauer]. - Ljubljana : Družina, 2023 (tiskano v Sloveniji). - 182 str. ; 24 cm

Prevod dela: Demon in democracy; izv. stv. nasl.: Triumf człowieka pospolitego. - 500 izv. - Predgovor / John O'Sullivan: str. 7-10

ISBN 978-961-04-0960-1 : 29,90 EUR

321.7.01

COBISS.SI-ID 132790019

14

ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
    Slovenske manjšine v sosednjih državah / Jernej Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2022 (Ljubljana : Birografika Bori). - 419 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

200 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 357-398. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-7128-83-3 : 29,90 EUR

323.15(=163.6)

COBISS.SI-ID 11906381135 Javna uprava

15

CLAUSEWITZ, Carl von, 1780-1831
    O vojni / Carl von Clausewitz ; [prevedel Slavko Hozjan ; predgovor Marcel Štefančič, jr. ; spremna beseda Alja Brglez]. - 2. izd. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2022 ([Ljubljana] : Studio print). - XVIII, 335 str. ; 21 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Vom Kriege. - Vojna prihodnosti : nadaljevanje politike s filmskimi sredstvi / Marcel Štefančič, jr.: str. I-XVIII. - K besedilu / Wolfgang Pickert, Wilhelm Ritter von Schramm: str. 5-7. - Predgovor / Marie von Clausewitz: str. 9-12. - O vojni naposled tudi pri nas doma : spremna beseda k prvi izdaji l. 2004 / Alja Brglez: str. 311-335. - 400 izv.

ISBN 978-961-7145-06-9 (broš.)
ISBN 978-961-7145-07-6 (trda vezava) : 30,00 EUR

355.01
355.4

COBISS.SI-ID 11780096337 Vzgoja

16

GRAF, Danielle
    Najbolj zaželen otrok vseh časov me spravlja ob pamet : naj vas obdobje trme ne iztiri / Danielle Graf in Katja Seide ; prevedla Ana Toman Fabjan ; [ilustrirala Auri Čučnik]. - 1. natis. - Radovljica : Didakta, 2023 (natisnjeno v EU). - 234 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 223 - 225. - Kazalo: str. 228 - 231

ISBN 978-961-261-698-4 : 29,99 EUR

37.018:179.8(035)

COBISS.SI-ID 135511043

17

SELDIN, Tim
    Montessori za vsako družino : praktični vodnik za vzgojo in življenje po metodi montessori / Tim Seldin in Lorna McGrath ; [prevedla Nika Osredkar ; ilustracije Yeji Kim]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Slovaškem). - 191 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Montessori for every family. - 2.000 izv. - O avtorjih: str. 191. - Bibliografija: str. 190. - Kazalo

ISBN 978-961-01-6771-6 : 29,99 EUR

37.018.1(035)
37.091.4Montessori
373.2(035)

COBISS.SI-ID 131317507

18

    VZGOJA in izobraževanje v času covida-19 : odzivi in priložnosti za nove pedagoške pobude = Education during the time of Covid-19 : challenges and opportunities for new pedagogical initiatives / uredili Janez Drobnič ... [et al.] ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2022. - 490 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 36)

Prispevki v slov. ali angl. - 200 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-293-166-7 : 34,00 EUR

37(497.4)"2020/2022"(082)
37.018.43(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 12026061139 Etnologija

19

PÍRO, Radka
    Mesto : ali veš, kako se vedemo v mestu? / Radka Píro ; [ilustriral] Brian Fitzgerald ; [prevedla Mina Mušinović]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2023 (tiskano na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: City. - 1.000 izv. - Večina str. zganjenih

ISBN 978-961-95314-6-4 : 17,90 EUR

395(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 112190211

20

PÍRO, Radka
    Narava : v naravi je lepo / Radka Píro ; [ilustriral] Brian Fitzgerald ; [prevedla Mina Mušinović]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2023 (tiskano na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Nature. - 1.000 izv. - Večina str. zganjenih

ISBN 978-961-95314-8-8 : 17,90 EUR

395(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 112191491

21

PÍRO, Radka
    Vrtec : do drugih smo vedno obzirni / Radka Píro ; [ilustriral] Brian Fitzgerald ; [prevedla Mina Mušinović]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2023 (tiskano na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Kindergarden. - 1.000 izv. - Večina str. zganjenih

ISBN 978-961-95314-7-1 : 17,90 EUR

395(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 11219123557/59 Biologija. Rastlinstvo. Živalstvo

22

BAJD, Barbara
    Moje prve kobilice : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije Stanislav Gomboc, Arhiv Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2023 ([Ljubljana] : Primitus). - 59 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 59

ISBN 978-961-7163-23-0 : 21,90 EUR

595.727/.728(497.4)(02.053.2)
595.727/.728.081.12(02.053.2)

COBISS.SI-ID 136689155

23

    ŽIVALI / [prevedla in uredila Barbara Sferra Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023] ([natisnjeno na Kitajskem]). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 22 cm. - (Kaj je to?)

Prevod dela: What’s that?. Animals. - 2.000 izv. - Kolofon na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-6566-8 : 11,99 EUR

59(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 11809817961 Medicina

24

FERČEK, Jasmina
    Moč tekstila : priročnik o dobrodejnih učinkih ustvarjanja / besedilo Jasmina Ferček, podoba Tjaša Bavcon ; [urednica Valentina Smej Novak ; ilustracije Lea Zupančič, tehnične ilustracije Tjaša Bavcon ; fotografije Kristjan Jarni ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 227 str. : ilustr. ; 27 cm

Predgovor / Mojca Fatur: str. 11. - O avtoricah: str. 210-211. - Fotogr. na spojnih listih. - 1.150 izv. - Bibliografija: str. 223

ISBN 978-961-95933-4-9 : 38,90 EUR

615.851.8:746(035)

COBISS.SI-ID 129695747

25

REBOLJ, Katja
    Zdravilni pleveli : rastline prihodnosti / Katja Rebolj ; [fotografije Alenka Mihorič ... [et al.] ; ilustracije Doroteja Horvat]. - Trzin : samozal., 2022. - 180 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-07-1344-9

615.322:632.51(035)

COBISS.SI-ID 127698435

26

    SAMOMORILNO vedenje mladostnikov : razvoj in implementacija preventivno-intervencijskih programov / urednici Nuša Zadravec Šedivy in Vita Poštuvan. - Brezplačna izd. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2022. - 139 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-163-6.pdf. - Dostopno tudi na: https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-164-3/index.html. - Na ov tudi: A (se) štekaš?!?, A (te) štekam?!?. - 1.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-293-162-9 : brezplačno

616.89-008.441.44-053.6:616-084

COBISS.SI-ID 115171075

27

WHITAKER, Robert, novinar
    Pogubnost kemopsihiatrije : epidemija farmakoloških čudežnih napojev, šarlatanskih psihiatričnih drog in osupljivi vzpon duševnih bolezni v zahodnem svetu / Robert Whitaker ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2023. - 544 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Anatomy of an epidemic

ISBN 978-961-7136-11-1 : 28,90 EUR

616.89
615.21
615.06

COBISS.SI-ID 7645568362+66/69 Tehnika. Razne industrije in obrti

28

GROŠELJ, Andrej, 1948-
    Lesarska tehnologija. 5, Tehnologija ročne in strojne obdelave lesa / Andrej Grošelj, Mirko Geršak. - Ljubljana : samozal. M. Geršak, 2023 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 348 str. : ilustr. ; 27 cm

800 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 342-347

ISBN 978-961-95335-1-2 : 41,00 EUR

674(075.3)

COBISS.SI-ID 12978816363 Kmetijstvo

29

PERKO, Franc, 1942-
    Naš gozd : skrbno gospodarjenje in nega / Franc Perko ; [fotografije Franc Perko ... [et al.] ; risbe Aleksandra Langenfus, Robi Dolenc, Boštjan Košir]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 233 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 230-[234]

ISBN 978-961-203-520-4 : 28,00 EUR

630

COBISS.SI-ID 71329027

30

PISLAK, Metka
    Bolezni in škodljivci čebelje družine / Metka Pislak Ocepek, Vlasta Jenčič, Lucija Žvokelj. - Ljubljana : Kmečki glas, 2022 (tisk v Sloveniji). - 109 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv. - Bibliografija: 103-109

ISBN 978-961-203-530-3 : 22,00 EUR

638.15(035)

COBISS.SI-ID 116873987

31

PUŠENJAK, Miša
    Vrtnarimo z Mišo Pušenjak / [risbe Aleksandra Langenfus ; fotografije Miša Pušenjak, Marinka Marinčič Jevnikar, Marjetka Hrovatin]. - [Jubilejna izd.]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 364 str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv. - Podatek o izd. naveden na ov.

ISBN 978-961-203-529-7 : 34,00 EUR

635:631.147(035)
631.147

COBISS.SI-ID 11083904364 Gospodinjstvo

32

FERRARO-Fanning, Angela
    Poletna zakladnica receptov, ustvarjalnih idej in modrosti / [napisala] Angela Ferraro-Fanning & [ilustracije] AnneliesDraws ; [prevedla Esther Daniela Kogoj]. - 1. natis. - Ljubljana : Hiša knjig, 2023 (natisnjeno v Italiji). - 31 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Hiška na podeželju)

Prevod dela: A summer treasury of recipes, crafts and wisdoms. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7185-35-5 : 19,90 EUR

573.03(02.053.2)
641.55(083.12)(02.053.2)
379.826(02.053.2)

COBISS.SI-ID 127509763

33

FERRARO-Fanning, Angela
    Pomladna zakladnica receptov, ustvarjalnih idej in modrosti / [napisala] Angela Ferraro-Fanning & [ilustracije] AnneliesDraws ; [prevedla Esther Daniela Kogoj]. - 1. natis. - Ljubljana : Hiša knjig, 2023 (natisnjeno v Italiji). - 31 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Hiška na podeželju)

Prevod dela: A spring treasury of recipes, crafts and wisdoms. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7185-34-8 : 19,90 EUR

573.03(02.053.2)
641.55(083.12)(02.053.2)
379.826(02.053.2)

COBISS.SI-ID 12750848365 Vodenje in organizacija

34

DENY, Madeleine
    Kako se obnašam v prometu : 36 zabavnih iger za pohajkovanje brez nevarnosti! / zasnovala [in napisala] Madeleine Deny ; [ilustrirala Etsuko Watanabe ; prevedla Lana Zorko]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Kitajskem). - 47 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Mon premier permis piéton. - 2.000 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-01-6563-7 : 19,99 EUR

656.25(02.053.2)
656.1.05(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 115890435

35

KALAN, Mateja, ekonomija, 1970-
    Model avtopoietskega vodenja. Del 2, (Empirična raziskava) / Mateja Kalan, Maja Meško. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2022 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 139 str. : ilustr. ; 23 cm

200 izv. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Recenzenta Tea Golob, Boris Bukovec. - Bibliografija: str. 131-136. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-78-3 : 32,00 EUR

005

COBISS.SI-ID 13037081978 Glasba

36

JONES, Lesley-Ann
    Obdobje Rolling Stonesov : biografija največje rokovske skupine na svetu / Lesley-Ann Jones ; [prevedel Simon Demšar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2023 (natisnjeno v EU). - 396 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The Stone age. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 391-394

ISBN 978-961-00-5370-5 (trda vezava) : 38,99 EUR
ISBN 978-961-00-5371-2 (broš.)

784.66(420)The Rolling Stones

COBISS.SI-ID 137326851796/799 Šport

37

GROŠELJ, Viki, 1952-
    Križ čez Nepal / Viki Grošelj ; [fotografije Viki Grošelj ali njegov arhiv, ostali avtorji navedeni ob fotografijah]. - 1. izd. - Ljubljana : Buča, 2022 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 303 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorju: str. 295-297 in na zadnjem zavihku ov. - Recenzent Stojan Burnik. - Bibliografija: str. 298

ISBN 978-961-7114-21-8 : 19,00 EUR

796.52(541.35):929Grošelj V.(092)
821.163.6-992

COBISS.SI-ID 98583043

38

ZUPANEC Bajželj, Andreja
    V čevljih zmagovalcev : Slovenke in Slovenci ter njihovi športni dosežki / Andreja Zupanec Bajželj, Domen Kaučič ; [ilustracije Matej de Cecco ; fotografije predmetov Sašo Kovačič, Sarah Bervar ; portretne fotografije Stefan Adelsberger ... et al.]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2022 ([Ljubljana] : Januš). - 223 str. : ilustr., portreti ; 30 cm

300 izv. - Katalog razstave: Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 21. 9. 2022 - 1. 4. 2023. - Športno vesolje v muzejih / Jože Dežman: str. 11. - Vrhunski slovenski športni dosežki do osamosvojitve / Ivan Čuk: str. 14-16

ISBN 978-961-6665-62-9 : 20,00 EUR

796.034.6-051(497.4)

COBISS.SI-ID 1206487078 Jezikoslovje. Literarna teorija

39

NOVAK, Boris A.
    Spomin jezika, jezik spomina : študije o pesniškem jeziku / Boris A. Novak. - 1. izd. - V Ljubljani : Založba Univerze, 2022 (Ljubljana : Birografika Bori). - 365 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/352. - 200 izv. - Bibliografija: str. 339-355. - Kazalo. - Povzetek ; Summary: The memory of the language, the language of the memory

ISBN 978-961-7128-67-3 : 26,90 EUR
doi: 10.4312/9789617128666

82.0-1
801.6
821.133.1.09-1
821.163.09-1

COBISS.SI-ID 11614157182-1/2 Poezija. Dramatika

40

ARTIČEK, Marija
    Odšla si / Marija Artiček ; [ilustrirala Marija Artiček]. - Gorica pri Slivnici : samozal. M. Artiček, 2023 (Celje : Grafika Gracer). - 240 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Osat - Art ; 9)

200 izv.

ISBN 978-961-07-1432-3

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 135207683

41

ŠTEGER, Aleš
    Svet je vmes / Aleš Šteger ; [spremna beseda Miklavž Komelj]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2022 ([Ljubljana] : Camera). - 87 str. : avtorj. sl. ; 22 cm. - (Zbirka Branje. Poezija)

Tiskano po naročilu. - Epistola Alešu Štegru / Miklavž Komelj: str. 74-83

ISBN 978-961-7164-47-3 : 24,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 122557187

42

VELIKONJA, Nataša
    Prostor sred križišč / Nataša Velikonja. - Ljubljana : Škuc, 2021 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 85 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 151)

200 izv. - Jenkova nagrada, 2022

ISBN 978-961-6983-59-4 : 19,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 7958809982-3 Romani

43

ALEKSIEVIČ, Svetlana
    Čas iz druge roke : poslednji Sovjeti / Svetlana Aleksijevič ; prevod Veronika Sorokin ; [spremna beseda Nika Kovač]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 446 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 130)

Prevod dela: Vremja second-hand. - 500 izv. - Povej mi svojo zgodbo in povedala ti bom pripoved nekega časa / Nika Kovač: str. 435-446. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-564-5 : 44,99 EUR

821.161.3-94

COBISS.SI-ID 133937923

44

BABAČIĆ, Esad
    Balkonci / Esad Babačić. - Maribor : Litera, 2022 ([Ljubljana] : Demat). - 277 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7135-78-7 : 26,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 138801923

45

BALTASAR, Eva
    Permafrost / Eva Baltasar ; iz katalonščine prevedla Veronika Rot. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2023 (tiskano v Sloveniji). - 128 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Horizont)

Prevod dela: Permagel. - 500 izv. - O avtorici: str. 128 in na zadnji str. ov. - "Permafrost je prvi roman iz trilogije ..." --> str. 128. - Premi Llibreter, 2018

ISBN 978-961-7132-63-2 : 24,90 EUR

821.134.1-311.2

COBISS.SI-ID 136086275

46

BEGUSH, Irene
    V vrtinčenju časa / Irene Begush. - 1. izd. - Ig : Kiroja, 2023. - 426 str. ; 22 cm

200 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-95143-7-5 (trda vezava) : 36,90 EUR
ISBN 978-961-95143-8-2 (broš.)

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 137178115

47

BEVC, Cvetka
    Ptiči / Cvetka Bevc ; [spremna beseda Vesna Liponik]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - 155 str. ; 22 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Ljudje živimo v deželi ptic / Vesna Liponik: str. 151-154. - O avtorici na sprednjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-7164-53-4 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 127220995

48

BÖRJLIND, Cilla
    Gangrena / Cilla in Rolf Börjlind ; prevod Luka Gortan. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2023. - 493 str. ; 22 cm

Prevod dela: Kallbrand. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7185-70-6 (trda vezava) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-7185-71-3 (broš.)

821.113.6-312.4

COBISS.SI-ID 136042243

49

CAMINITO, Giulia
    Voda v jezeru ni nikoli sladka / Giulia Caminito ; [prevedla Daša Perme Jurjavčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 295 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: L'acqua del lago non è mai dolce. - 800 izv. - O avtorici: str. 294. - Campiello, 2021

ISBN 978-961-01-6786-0 : 34,99 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 132322563

50

CHAMBERLAIN, Diane
    Ukradeni zakon / Diane Chamberlain ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Izola : Meander, 2023 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 476 str. ; 22 cm

Prevod dela: The stolen marriage. - 300 izv.

ISBN 978-961-7170-46-7 (trda vezava) : 34 EUR
ISBN 978-961-7170-47-4 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 125377795

51

COGNETTI, Paolo
    Volčja sreča / Paolo Cognetti ; prevedel Jernej Šček. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2023 ([Slovenske Konjice] : Primitus). - 211 str. ; 21 cm

Prevod dela: La felicità del lupo. - 500 izv.

ISBN 978-961-7136-59-3 : 22 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 130746627

52

FOLEY, Gaelen
    Moj očarljivi grof / Gaelen Foley ; prevod Olga Štuhec. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2023. - 477 str. ; 22 cm

Prevod dela: My irresistible earl. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broš. - 3. del serije z originalnim nasl. The Inferno club --> avtoričina spletna str.; lahko se berejo samostojno

ISBN 978-961-7185-64-5 (trda vezava) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-7185-65-2 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 136041219

53

FREDERICKS, Mariah
    Smrt gledališkega producenta / Mariah Fredericks ; [prevod Ana Ambrož Strle]. - Izola : Meander, 2023 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 285 str. ; 22 cm

Prevod dela: Death of a showman. - 300 izv.

ISBN 978-961-7170-40-5 (trda vezava) : 30 EUR
ISBN 978-961-7170-41-2 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 125376515

54

GAYLE, Mike
    Vsi ti osamljeni ljudje / Mike Gayle ; [prevod Klaudija Vučko]. - Izola : Meander, 2023 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 374 str. ; 22 cm

Prevod dela: All the lonely people. - 300 izv.

ISBN 978-961-7170-44-3 (trda vezava) : 32 EUR
ISBN 978-961-7170-45-0 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 125378307

55

GUTMAN, Olga
    Anino novo življenje / Olga Gutman. - Kupšinci : Zavod Droplja, 2023. - 142 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95441-6-7 : 19,20 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 137163779

56

GUTMAN, Olga
    Zaton / Olga Gutman. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2023. - 123 str. ; 19 cm. - (Zbirka Amonit)

Tisk po naročilu

ISBN 978-961-7182-29-3 : 18,60 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 137790723

57

HADŽIĆ Žavski, Samanta
    Obiski / Samanta Hadžić Žavski ; [spremna beseda Suzana Tratnik in Tjaša Lešnik]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - 126 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

500 izv. - Zasukane perspektive / Suzana Tratnik in Tjaša Lešnik: str. 119-123. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7164-50-3 : 24,90 EUR

821.163.6-32
821.163.6.09Hadžić Žavski S.

COBISS.SI-ID 127805699

58

HANNAH, Kristin
    Moja Aljaska / Kristin Hannah ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2023 (natisnjeno v EU). - 447 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The great alone. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [448]

ISBN 978-961-00-5358-3 (trda vezava) : 34,99 EUR
ISBN 978-961-00-5359-0 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 135159811

59

HEATH, Virginia, 1968-
    Ne zaljubi se v zaročenko / Virginia Heath ; [prevedla Nataša Hrovat]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 379 str. ; 21 cm. - (Serija Sestre Merriwell ; knj. 1)

Prevod dela: Never fall for your fianceé. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-6289-6 : 37,99 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 126888963

60

KENNEDY, Elle
    Tveganje / Elle Kennedy ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2023 (natisnjeno v EU). - 414 str. ; 20 cm. - (Briar U)

Prevod dela: The risk. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-5362-0 (trda vezava) : 32,99 EUR
ISBN 978-961-00-5363-7 (broš.)

821.111(71)-311.2

COBISS.SI-ID 135184643

61

KEPLER, Lars
    Hipnotizer / Lars Kepler ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2023. - 541 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Hypnotisøren; prevedeno iz angl. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7185-66-9 (trda vezava) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-7185-67-6 (broš.)

821.113.6-312.4

COBISS.SI-ID 136059907

62

LILJESTRAND, Jens
    Tudi če se vse konča / Jens Liljestrand ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2023. - 448 str. ; 23 cm

Prevod dela: Även om allt tar slut. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-5360-6 (trda vezava) : 34,99 EUR
ISBN 978-961-00-5361-3 (broš.)

821.113.6-311.2

COBISS.SI-ID 135160835

63

LUNAČEK, Matjaž
    Zgodba iz neke druge hiše / Matjaž Lunaček. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - 199 str. ; 22 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-7164-42-8 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 122072323

64

MAY, Nicola, 1966-
    Božič v Cockleberry Bayu / Nicola May ; [prevod Petra Julia Ujawe]. - Izola : Meander, 2023. - 294 str. ; 22 cm

Prevod dela: Christmas in Cockleberry Bay. - 300 izv.

ISBN 978-961-7170-42-9 (trda vezava) : 30 EUR
ISBN 978-961-7170-43-6 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 125375491

65

MOORE, Ian
    Smrt in rogljički / Ian Moore ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2023 (natisnjeno v EU). - 287 str. ; 23 cm

Prevod dela: Death and croissants. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 287

ISBN 978-961-00-5372-9 (trda vezava) : 32,99 EUR
ISBN 978-961-00-5373-6 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 137908483

66

MUGERLI, Anja, 1984-
    Pričakovanja / Anja Mugerli. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 299 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-282-565-2 : 34,99 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 134613763

67

O'LEARY, Beth
    Trije zmenki / Beth O'Leary ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2023 (natisnjeno v EU). - 346 str. ; 20 cm

Prevod dela: The no-show. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-5355-2 (trda vezava) : 32,99 EUR
ISBN 978-961-00-5356-9 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 134620675

68

PERŠAK, Tone
    Za gozdom / Tone Peršak ; [spremna beseda Tonja Jelen]. - Maribor : Litera, 2022 ([Ljubljana] : Demat). - 181 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. - Sredi gozdenja je lepota / Tonja Jelen: str. 175-181

ISBN 978-961-7135-77-0 : 23,99 EUR

821.163.6-311.2
821.163.6.09Peršak T.

COBISS.SI-ID 133288963

69

PRATT, Hugo
    Corto Maltese. Beneška pravljica / Hugo Pratt ; prevedla Veronika Simoniti. - Novo mesto : Goga, 2023. - 102 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Corto Maltese. Favola di Venezia. - Zvd. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-277-380-9 : 24,90 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 138715139

70

PUTRLE Srdić, Jana
    Po celi ravnini pod nebom / Jana Putrle Srdić. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2022 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 165 str. ; 21 cm. - (Zbirka Aleph ; 206)

400 izv. - Spremna beseda Anje Radaljac na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6789-82-0 : 20,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 123234819

71

QUINN, Julia, 1970-
    Začelo se je s škandalom : [predzgodba serije o Bridgertonovih] / Julia Quinn ; [prevedla Bernarda Plavec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2023 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 23 cm

Prevod dela: First comes scandal. - Dodatek k nasl. v kolofonu in na ov. - Tiskano po naročilu. - 4. del serije z orig. nasl.: Rokesbys

ISBN 978-961-00-5368-2 (trda vezava) : 32,99 EUR
ISBN 978-961-00-5369-9 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 137135107

72

RITUPER, Simona
    Skrivnostna zapuščina / Simona Rituper. - 1. izd. - Murska Sobota : Umetniško ustvarjanje S. Rituper, 2022 ([Murska Sobota] : aiP Praprotnik). - 368 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93819-2-2 : 22,00 EUR

821.163.6-311.3

COBISS.SI-ID 121522435

73

SJÓN, 1962-
    CoDex 1962. 1, Tvoje oči so me videle : (ljubezenska zgodba) / Sjón ; iz angleščine prevedel Andrej Peric. - Novo mesto : Goga, 2023. - 246 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Izv. stv. nasl.: CoDex 1962. 1, Augu thín sáu mig : ástarsaga; prevedeno iz angl. - 500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-277-379-3 : 24,90 EUR

821.113.3-312.9

COBISS.SI-ID 137262595

74

STASIUK, Andrzej
    Prevoz / Andrzej Stasiuk ; prevod [in spremna beseda] Jana Unuk. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 270 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 129)

Prevod dela: Przewóz. - 500 izv. - Vojna nikoli ne mine / Jana Unuk: str. 257-270. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-561-4 : 35,99 EUR

821.162.1-311.6
821.162.1.09Stasiuk A.

COBISS.SI-ID 128551683

75

ŠPES, Tanja
    Nedaleč stran / Tanja Špes. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2022 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 163 str. ; 21 cm

500 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-558-4 : 27,99 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 130323203

76

THOROGOOD, Robert
    Marlowska detektivska druščina / Robert Thorogood ; prevedla Ana Toman Fabjan. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 367 str. ; 21 cm

Prevod dela: Marlow murder club. - 1.100 izv.

ISBN 978-961-261-695-3 (trda vezava) : 39,99 EUR
ISBN 978-961-261-696-0 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 135054851

77

TUCKER, K. A., 1978-
    Reci, da me še vedno ljubiš / K. A. Tucker ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2023. - 477 str. ; 22 cm

Prevod dela: Say you still love me. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - O avtorici: str. 477

ISBN 978-961-7185-68-3 (trda vezava) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-7185-69-0 (broš.)

821.111(71)-311.2

COBISS.SI-ID 136044291

78

WALLER, Ericka
    Pasji dnevi : zgodba o ljubezni, izgubi in pasjih prijateljih / Ericka Waller ; [ilustrirala Beci Kelly ; prevedla Maruša Mušinović]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 356 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Dog days. - 600 izv. - O avtorici: str. [358]

ISBN 978-961-95872-2-5 : 22,90 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 128473859

79

WINKLER, Josef, 1953-
    Natura morta : rimska novela / Josef Winkler ; prevod Štefan Vevar ; [spremna beseda Amalija Maček]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 79 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 128)

Prevod dela: Natura morta. - 500 izv. - Življenje s pogledom na pokopališče / Amalija Maček: str. 69-79. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-560-7 : 24,99 EUR

821.112.2(436)-32
821.112.2(436).09Winkler J.

COBISS.SI-ID 12658150782-4/9 Eseji. Satire. Potopisi. Spomini

80

ALEKSIEVIČ, Svetlana
    Zadnje priče : (solo za otroški glas) / Svetlana Aleksijevič ; prevedel Jani Rebec. - Novo mesto : Goga, 2023. - 357 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Poslednie svideteli. - 500 izv.

ISBN 978-961-277-378-6 : 29,90 EUR

821.161.3-94

COBISS.SI-ID 137255171

81

KESAR, Kamenko
    Tudi prav : [knjiga o moških pričakovanjih, ki boleče trčijo z žensko realnostjo] / Kamenko Kesar. - 1. izd. - Ljubljana : Adrema, 2022 ([Ljubljana] : Jež). - 192 str. ; 20 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu in na ov. - Podatek o izd. v CIP-u. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-95852-1-4 (broš.) : 24,90 EUR

821.163.6-92

COBISS.SI-ID 126789635

82

LEAVITT, David, 1961-
    Firence, občutljiv primer / David Leavitt ; prevedla Staša Grahek. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2022 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 135 str. ; 20 cm. - (Zbirka S poti)

Prevod dela: Florence, a delicate case. - 500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-557-7 : 24,99 EUR

821.111(73)-992

COBISS.SI-ID 12970214782C Leposlovje za otroke do 9. leta

83

ALLERT, Judith, 1982-
    Konjeniška druščina / Judith Allert ; ilustracije Eleonore Gerhaher ; [prevedla Neža Vilhelm]. - 1.izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 57 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub. 3. bralna stopnja)

Prevod dela: Die Hufeisenbande. - 600 izv. - Ilustr. in besedilo na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7172-65-2 : 17,90 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 121657603

84

    BARVE / [prevedla in uredila Barbara Sferra Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2023] ([natisnjeno na Kitajskem]). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 22 cm. - (Kaj je to?)

Prevod dela: What’s that?. Colours. - 1.500 izv. - Kolofon na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-6564-4 : 11,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 118097155

85

BEZINOVIĆ-Haydon, Iva
    Kje se skriva Lucijan? / Iva Bezinović-Haydon ; [ilustrirala] Hana Tintor ; prevedla Sara Virk. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2023 (tiskano v Sloveniji). - [34] str. : ilustr. ; 26 str. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Gdje se skriva Vedran. - 800 izv. - O avtorici: str. [33]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7132-65-6 : 21,90 EUR

821.163.42-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 138132995

86

CAUCHY, Véronique
    Lahko noč, osliček / Véronique Cauchy ; [ilustrirala] Ginette Hoffmann ; [prevedla Metka Bartol]. - 1. natis. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2023. - [24] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Dodo sans doudou

ISBN 978-961-7172-74-4 : 21,90 EUR

821.133.1-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 118668291

87

CORDEROY, Tracey
    Doričina šola za navajanje na kahlico / Tracey Corderoy ; [ilustracije] Ali Pye ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2023 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Miss Dotty’s potty school. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-5259-3 : 19,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 117502979

88

ČERNELIČ, Bogomila
    Pija in Juš spoznavata svoja čustva / Bogomila Černelič in Tomaž Urh ; ilustrirala Urša Rožič. - Škofljica : Inštitut Integrum ; Koper : Ognjišče, 2022 ([s. l.] : GSP Group). - [30] str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Spremna beseda Benjamina Tomažiča na prelim. str.

ISBN 978-961-95608-4-6 (Inštitut Integrum) : 17,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 128516355

89

DONALDSON, Julia
    Bi se gnetli na tej metli? : kartonka z drsniki / prirejeno po slikanici Julie Donaldson in Axla Schefflerja ; [prepesnil Milan Dekleva]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Room on the broom. - 2.500 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-01-6544-6 : 12,99 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 113649155

90

DONALDSON, Julia
    Zverjasec : kartonka z drsniki / prirejeno po slikanici Julie Donaldson in Axla Schefflerja ; [prepesnil Milan Dekleva]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: The Gruffalo. - 2.500 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-01-6546-0 : 12,99 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 113650947

91

DONALDSON, Julia
    Zverjašček : kartonka z drsniki / prirejeno po slikanici Julie Donaldson in Axla Schefflerja ; [prepesnil Milan Dekleva]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: The Gruffalo's child. - 2.500 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-01-6547-7 : 12,99 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 113651971

92

EGGERT, Anette, 1975-
    Mrzlica v hlevu / Anette Eggert ; ilustrirala Sanne Dufft ; [prevod iz švedščine Alexandra Natalie Zaleznik]. - Maribor : Skrivnost, 2022. - 58 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Ina Skot)

Prevod dela: Stallfeber. - 350 izv.

ISBN 978-961-7048-72-8 : 18,90 EUR

821.113.6-93-32

COBISS.SI-ID 111458307

93

GARNETT, Jaye
    Dino : dvigni zavihke / napisala Jaye Garnett ; ilustriral Richard Merritt ; [prevedla Barbara Sferra Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023] ([natisnjeno na Kitajskem]). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Peek-a-flap. Dino. - Na nasl. str. tudi: Pokukaj in razišči! 12 zavihkov!. - Knjiga z zavihki. - 2.500 izv. - Kolofon na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-6532-3 : 12,99 EUR

087.5
56:598.192(02.053.2)

COBISS.SI-ID 111214083

94

GRÉBAN, Quentin, 1977-
    Lulat me! / [napisal in ilustriral] Quentin Gréban ; [prevedla Esther Daniela Kogoj]. - 1. natis. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2023. - [25] str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Un petit besoin urgent. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7185-15-7 : 21,90 EUR

821.133.1(493)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 124872963

95

KANJIR, Jon
    Luka premaga žalost / Jon Kanjir ; ilustrirala Maša Črešnik. - 1. izd. - Celje : Društvo za povezovanje dijakov, učiteljev in prijateljev Gimnazije Celje - Center, 2021 ([Celje] : Grafika Gracer). - [25] str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-95530-0-8 : 19,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 79917059

96

KOŠIR, Ana, dijakinja, 2003-
    Luka govori resnico / Ana Košir ; ilustrirala Maša Črešnik. - 1. izd. - Celje : Društvo za povezovanje dijakov, učiteljev in prijateljev Gimnazije Celje - Center, 2021 ([Celje] : Grafika Gracer). - [25] str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-95530-1-5 : 19,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 79919875

97

    KOZLOVSKA sodba : avtorski projekt : po motivih zgodbe Josipa Jurčiča: "Kozlovska sodba v Višnji gori" / [avtorji Borut Žvorc ... [et al.] ; avtorica ilustracij Toni Soprano ; fotografa Gregor Salobir, Valerija Mikložoč]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Razvoj, 2020 ([Šikole] : Batis plus). - [36] str. : ilustr. ; 29 cm. - ([Operacija Zvitorepec] ; 4)

Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-95158-1-5 : 14 EUR

821.163.6-93-7
087.5

COBISS.SI-ID 34833667

98

LAMBERT, Jonathan
    Veš, Kiti, lepo je deliti / [besedilo, ilustracije] Jonny Lambert ; [prevedla Ana Mestek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2023 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Can you share, little whale?. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-5262-3 : 19,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 118510339

99

MARINČIČ, Ema
    Sivko na potepu po Plečnikovi Ljubljani / Ema Marinčič ; ilustrirala Nuša Jurjevič. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2022 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - [27] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - O avtorici in ilustratorki: str. 27

ISBN 978-961-95640-3-5 : 19,00 EUR

821.163.6-93-34
929Plečnik J.(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 108986627

100

MULEC, Breda
    Aleksander in zmaj Vurko v Postojnski jami / Breda Mulec ; [ilustriral Vanja Flis ; spremna beseda in jezikovni pregled Tonja Jelen]. - Maribor : Litera, 2022 ([s. l.] : Demat). - 45 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Knjižna zbirka Litera)

Spremna beseda / Tonja Jelen: str. 42-43. - 500 izv.

ISBN 978-961-7135-69-5 : 24,90 EUR

821.163.6-93-3

COBISS.SI-ID 124214787

101

NIESSEN, Susan
    Na pomoč, vampir! / Susan Niessen ; ilustracije Fréderic Bertrand ; [prevedla Neža Vilhelm]. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 42 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub. 2. bralna stopnja)

Prevod dela: Hilfe, ich bin ein Vampir!. - 600 izv. - Ilustr. in besedilo na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7172-61-4 : 17,90 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 117858563

102

OGRIZEK, Maša
    Vseh sort starši in otroci / Maša Ogrizek ; [ilustrirala] Anka Kočevar ; [spremni besedi Alja Stvarnik, Larisa Javernik]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 56 str. : ilustr. ; 26 cm

O avtoricah: str. [61]. - Skupna rast / Alja Stvarnik: str. [62]. - Otroci in starši kot učitelji in učenci / Larisa Javernik: str. [63]

ISBN 978-88-7174-304-2 : 18,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 123362563

103

PFISTER, Marcus
    Mavrična ribica se ne boji več / [besedilo in ilustracije] Marcus Pfister ; prevedla Polonca Kovač. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Der Regenbogenfisch hat keine Angst mehr. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-6605-4 : 19,99 EUR

821.112.2-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 120695811

104

PREGL Kobe, Tatjana
    Kakšne barve je sreča / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2022 ([Maribor] : Evrografis). - 27 str. : ilustr. ; 29 cm

400 izv. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7114-19-5 : 19,00 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 112402691

105

STÜTZE, Annett, 1973-
    Krofovska druščina / Stütze & Vorbach ; ilustracije Veronika Gruhl ; [prevedla Neža Vilhelm]. - 1.izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 57 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub. 3. bralna stopnja)

Prevod dela: Die Donut-Bande. - 600 izv. - Ilustr. in besedilo na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7172-64-5 : 17,90 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 121655043

106

    ŠTEVILA / [prevedla in uredila Barbara Sferra Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023] ([natisnjeno na Kitajskem]). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 22 cm. - (Kaj je to?)

Prevod dela: What’s that?. Numbers. - 1.500 izv. - Kolofon na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-6565-1 : 11,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 118097667

107

THILO
    Na pomoč, zmaj! / THiLO ; ilustracije Martina Theisen ; [prevedla Neža Vilhelm]. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 43 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub. 2. bralna stopnja)

Prevod dela: Hilfe, ein Drache!. - 600 izv. - Ilustr. in besedilo na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7172-62-1 : 17,90 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 117858307

108

WARD, Sarah, ilustratorka
    Čas za igro : otrok in čuječnost / ilustracije Sarah Ward ; [prepesnila Jelena Isak Kres]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Kitajskem). - [14] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Mindful baby. Playtime. - 2.000 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-01-6560-6 : 11,99 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 117786883

109

WARD, Sarah, ilustratorka
    Čas za spanje : otrok in čuječnost / ilustracije Sarah Ward ; [prepesnila Jelena Isak Kres]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Kitajskem). - [14] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Mindful baby. Sleepy time. - 2.000 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-01-6561-3 : 11,99 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 117784835

110

WICH, Henriette
    Začarana hiša / Henriette Wich ; ilustracije Carola Sieverding ; [prevedla Neža Vilhelm]. - 1.izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 57 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub. 3. bralna stopnja)

Prevod dela: Das Zauberhaus. - 600 izv. - Ilustr. in besedilo na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7172-66-9 : 17,90 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 121661187

111

ZGONC, Boris
    Uau kakšna suprr stvar na kolesih : zgodba za otroke, mladino in odrasle / Boris Zgonc ; ilustrirala Irena Režek. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 55 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7114-28-7

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 11983257982M Leposlovje za otroke od 13. leta dalje

112

BILODJERIČ, Jan R.
    Animus. [Del 2], Med svetlobo in temo / Jan R. Bilodjerič ; ilustrirala Ana Vičič Brajar. - Radenci : Aljatera, 2022 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 261 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Oznaka podrejenega dela navedena na hrbtu knj. - Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-961-95333-1-4 : 29,90 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 118922243

113

CAMBI, Valentina
    Kally's mashup. Kallyjine sanje : [roman po prvi sezoni] / [besedilo Valentina Cambi ; prevedla Alenka Jeršin]. - 1. izd. - Ljubljana : Menart Publishing, 2022 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 171 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Kally’s mashup. Il sogno di Kally. - 4.000 izv. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - Podatek o avtorici pridobljen pri založniku

ISBN 978-961-95449-4-5 : 5,99 EUR. - ISBN 978-961-94188-2-6!

821.131.1-93-311.2

COBISS.SI-ID 104091395

114

CAMBI, Valentina
    Kally's mashup. Sanje se nadaljujejo : [roman po drugi sezoni] / [besedilo Valentina Cambi ; prevedla Alenka Jeršin]. - 1. izd. - Ljubljana : Menart Publishing, 2022 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 166 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Kally’s mashup. Il sogno continua. - 4.000 izv. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - Podatek o avtorici pridobljen pri založniku

ISBN 978-961-95449-5-2 : 5,99 EUR. - ISBN 978-961-94188-2-6!

821.131.1-93-311.2

COBISS.SI-ID 106784003

115

CAMBI, Valentina
    Kally's mashup. Skrivnostna mica635 : življenje pop zvezde / [besedilo Valentina Cambi ; prevedla Alenka Jeršin]. - 1. izd. - Ljubljana : Menart Publishing, 2022 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 143 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Kally’s mashup. Il segreto di mica635. - 4.000 izv. - Podatek o avtorici pridobljen pri založniku

ISBN 978-961-95449-6-9 : 5,99 EUR. - ISBN 978-961-94188-2-6!

821.131.1-93-311.2

COBISS.SI-ID 106786051

116

HÖRA, Daniel
    Prijateljstvo? Pa kaj še --- / Daniel Höra ; [prevod Andrea Potočnik]. - Maribor : Skrivnost, 2022. - 147 str. : avtorj. sl. ; 22 cm

Prevod dela: Von wegen Freundschaft. - 350 izv. - O avtorju: str. 5

ISBN 978-961-7048-73-5 : 22,90 EUR

821.112.2-93-311.2

COBISS.SI-ID 113669635

117

MAZZARIOL, Giacomo, 1997-
    Moj brat lovi dinozavre / Giacomo Mazzariol ; [prevedla Tatjana Šivic]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2023 (natisnjeno v Sloveniji). - 247 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Ocean)

Prevod dela: Mio fratello rincorre i dinosauri. - 300 izv. trda vezava, 700 izv. broš.

ISBN 978-961-95933-5-6 (trda vezava) : 29,90 EUR
ISBN 978-961-95933-6-3 (broš.) : 22,90 EUR

821.131.1-93-311.2

COBISS.SI-ID 132823811

118

PETEK Levokov, Milan
    Mali princ iz Afrike / Milan Petek Levokov ; ilustrirala Nataša Gregorič Nabhas ; [spremna beseda Maja Novak]. - Pekel : Volosov hram, 2023. - 102 str. : ilustr. ; 21 cm

Tisk po naročilu

ISBN 978-961-7182-32-3 : 20 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 140207619

119

SÆTRE, Inga, 1978-
    Umetnost padanja / Inga Sætre ; [prevod Katja Šaponjić, Ana Geršak]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2022. - 233 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Fallteknikk

ISBN 978-961-93768-1-2 : 25,00 EUR

084.11
821.113.5-311.2(084.11)

COBISS.SI-ID 12320281982P Leposlovje za otroke od 10. do 13. leta

120

BRALLIER, Max
    Zadnji smrkavci na svetu in kozmično brezno / Max Brallier & [ilustracije] Douglas Holgate ; [prevedel Vojko Šinigoj]. - Ljubljana : Lipa, 2023 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 255 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The last kids on earth and the nightmare king. - Potiskane spojne str. - 300 izv.

ISBN 978-961-7179-16-3 : 19 EUR

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 113661443

121

HARRELL, Rob
    Vsak pujs je svoje sreče kovač : Batpig v romanu / Rob Harrell ; [prevedel Vojko Šinigoj]. - Ljubljana : Lipa, 2023 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 242 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Too pig to fail. - 500 izv.

ISBN 978-961-7179-20-0 : 25 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 125386755

122

JOVANOVIĆ, Klarisa M.
    Če v juho pade muha / Klarisa Jovanović ; ilustriral Štefan Turk. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - [55] str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-7132-64-9 : 22,90 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 136704515

123

LAVRIČ, Tomaž, 1964-
    Mali črv Oto in druga golazen / Lovro Matič ; [ilustriral] Tomaž Lavrič. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 68 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sončnica / Mladinska knjiga)

1.200 izv. - Leto izida v CIP-u 2022. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-6761-7 : 26,99 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 131418883

124

MATTIANGELI, Susanna
    Mina HB : nove pripovedi, čarovnije, resnične in izsanjane zgodbe / Susanna Mattiangeli ; ilustrirala Rita Petruccioli ; prevedla Dušanka Zabukovec. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2023 (tiskano v Sloveniji). - 131 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: Nuovi racconti, magie, storie vere e sognate di Matita HB. - 800 izv. - O avtorici: str. [133]

ISBN 978-961-7132-62-5 : 23,90 EUR

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 135559171

125

MORDILLO, Guillermo
    Nogomet / Mordillo ; [napisal, prevedel Boris Perme]. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2023 ([Koper] : Primorskitisk.si). - 64 str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Mordillo ; knj. 2)

Potiskane spojne str. - 300 izv.

ISBN 978-961-7171-06-8 : 24,95 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 125640963

126

PARVELA, Timo
    Kepler62. Knj. 1, Povabilo / [avtorja Timo Parvela, Bjørn Sortland ; ilustracije Pasi Pitkänen ; prevod Andrea Potočnik]. - Maribor : Skrivnost, 2023. - 121 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Kepler62. - 350 izv. - Avtorja navedena na ov. in v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7048-77-3 : 24,90 EUR

821.511.111-93-312.9

COBISS.SI-ID 125310211

127

PILKEY, Dav, 1966-
    Kapitan Gatnik in razjarjeno rohnenje radioaktivnih roboboksaric v barvah / Dav Pilkey predstavlja deseti veličastni roman ; pobarvala Jose Garibaldi in Wes Dzioba ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 216 str. : ilustr., note ; 21 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik ; 10)

Prevod dela: Captain Underpants and the revolting revenge of the radioactive robo-boxers. - 1.500 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [224]

ISBN 978-961-01-6779-2 : 19,99 EUR

821.111(73)-93-7

COBISS.SI-ID 132813827

128

PILKEY, Dav, 1966-
    Kapitan Gatnik in senzacionalna saga silnega smrduha v barvah / Dav Pilkey predstavlja dvanajsti veličastni roman ; pobarvala Jose Garibaldi in Wes Dzioba ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 205 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik ; 12)

Prevod dela: Captain Underpants and the sensational saga of Sir Stinks-a-lot. - 1.500 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [208]

ISBN 978-961-01-6781-5 : 19,99 EUR

821.111(73)-93-7

COBISS.SI-ID 134667267

129

PILKEY, Dav, 1966-
    Kapitan Gatnik in strahotna vrnitev Zvončkohlača Cinglja v barvah / Dav Pilkey predstavlja deveti veličastni roman ; pobarvala Jose Garibaldi in Wes Dzioba ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 290 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik ; 9)

Prevod dela: Captain Underpants and the terrifying return of Tippy Tinkletrousers. - 1.500 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [304]

ISBN 978-961-01-6778-5 : 19,99 EUR

821.111(73)-93-7

COBISS.SI-ID 131514115

130

PILKEY, Dav, 1966-
    Kapitan Gatnik in tiranska tlaka Turboskreta 2000 v barvah / Dav Pilkey predstavlja enajsti veličastni roman ; pobarvala Jose Garibaldi in Corey Barba ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 220 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kapitan Gatnik ; 11)

Prevod dela: Captain Underpants and the tyrannical retaliation of the Turbo toilet 2000. - 1.500 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [224]

ISBN 978-961-01-6780-8 : 19,99 EUR

821.111(73)-93-7

COBISS.SI-ID 132984835

131

RICARD, Anouk
    Ana in Froga. [1], Bi čigumi? / Anouk Ricard ; [prevedla Andreja Bajt]. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 42 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Anna et Froga. Tome 1, Tu veux un chwingue?. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Priznanje zlata hruška, 2021

ISBN 978-961-93736-6-8 : 18,00 EUR

084.11(02.053.6)

COBISS.SI-ID 23633667

132

RIPPIN, Sally
    Hej, Jaka!. Posebni gost / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Maribor : Skrivnost, 2022. - 42 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Hey Jack! The special guest. - 350 izv.

ISBN 978-961-7048-71-1 : 16,90 EUR

821.111(94)-93-32

COBISS.SI-ID 110072579

133

SAPIN, Mathieu
    Akisi. Še več zasoljenih zgodbic : po svetu podob Clémenta Oubrerija / [[scenarij] Marguerite] Abouet in [[risbe] Mathieu] Sapin ; barve Clémence ; [prevedla Katja Šaponjić]. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2022 ([Ljubljana] : ABO Grafika). - 130 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod del: Akissi. 4, Rentrée musclée [in] Akissi. 5, Mixture magique [in] Akissi. 6, Sans amis. - 600 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7077-25-4 : 20,00 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 122471683

134

VUKOTIČ, Jaka, 22.8.1982-
    Cukrarna : zgodba slovenske pesniške duše / piše Žiga X Gombač ; riše Jaka Vukotič ; [spremna beseda Blaž Vurnik]. - Bevke : Škrateljc, 2023 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 76 str. : ilustr. ; 24 cm

3.500 izv. - Cukrarna : hiša tisočerih zgodb / Blaž Vurnik: str. 55-71. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7174-11-3 : 20,00 EUR

084.11
821.163.6.09:929(084.11)

COBISS.SI-ID 137351683

135

WALDER, Vanessa, 1978-
    Živalske prigode / Vanessa Walder ; ilustracije Carola Sieverding ; [prevedla Neža Vilhelm]. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 43 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjigoljub. 2. bralna stopnja)

Prevod dela: Tiergeschichten. - 600 izv. - Ilustr. in besedilo na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7172-63-8 : 17,90 EUR

821.112.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 11785881990 Arheologija. Domoznanstvo

136

FERFILA, Bogomil
    Grčija / Bogomil Ferfila ; [fotografije Bogomil Ferfila]. - Ljubljana : Demat, 2022 ([Ljubljana] : Demat). - 166 str., 312 str. ilustr. pril. ; 24 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 76)

Besedilo v slov., biografija avtorja v slov. in angl. - Tiskano po naročilu. - Biografija avtorja: str. 163-166. - Bibliografija: str. 159-162

ISBN 978-961-7045-47-5 : 35,00 EUR

308(495)
908(495)
821.163.6-992

COBISS.SI-ID 125825795929 Življenjepisi

137

    (ZA)GOVOR ustvarjalnosti : sto let z Giannijem Rodarijem = La fantastica Rodariana : 100 anni con Gianni Rodari = Defending Creativity : 100 years with Gianni Rodari / [urednice] Barbara Baloh, Samantha Kobal, Eda Birsa ; [prevod povzetkov v angleščino Polona Konjedic ; prevod povzetkov v italijanščino Nina Klaut]. - [Trst] : Založba tržaškega tiska ; [Koper] : UP PEF, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 155 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov., it. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-88-7174-302-8 : 22,00 EUR

929Rodari G.

COBISS.SI-ID 113344771

138

HARRY, Prince, Duke of Sussex
    Spare / Prince Harry. - London : Bantam, 2023. - 410 str. ; 25 cm

ISBN 978-0-8575-0479-1

929Harry, princ, vojvoda Susseški

COBISS.SI-ID 138705411
Naslovno kazalo


 • Akisi. Še več zasoljenih zgodbic : po svetu podob Clémenta Oubrerija 133
 • Aleksander in zmaj Vurko v Postojnski jami 100
 • Ana in Froga. [1], Bi čigumi? 131
 • Animus. [Del 2], Med svetlobo in temo 112
 • Anino novo življenje 55


 • Balkonci 44
 • Barve 84
 • Bi se gnetli na tej metli? : kartonka z drsniki 89
 • Bolezni in škodljivci čebelje družine 30
 • Božič v Cockleberry Bayu 64


 • CoDex 1962. 1, Tvoje oči so me videle : (ljubezenska zgodba) 73
 • Corto Maltese. Beneška pravljica 69
 • Cukrarna : zgodba slovenske pesniške duše 134


 • Čas iz druge roke : poslednji Sovjeti 43
 • Čas za igro : otrok in čuječnost 108
 • Čas za spanje : otrok in čuječnost 109
 • Če v juho pade muha 122


 • Defending Creativity 137
 • Demon v demokraciji : totalitarne skušnjave v svobodnih družbah 13
 • Dino : dvigni zavihke 93
 • Doričina šola za navajanje na kahlico 87


 • E-armagedon : družbene posledice večjih izpadov električne energije 10
 • Education during the time of Covid-19 18


 • La fantastica Rodariana 137
 • Firence, občutljiv primer 82


 • Gangrena 48
 • Grčija 136


 • Hej, Jaka!. Posebni gost 132
 • Hipnotizer 61


 • Izbira je tvoja ali O skrbi zase skozi medgeneracijske odnose 6


 • Ja pomeni ja in --- : monolog 11


 • Kako biti zlomljen : prednost razpadanja 3
 • Kako se obnašam v prometu : 36 zabavnih iger za pohajkovanje brez nevarnosti! 34
 • Kakšne barve je sreča 104
 • Kally's mashup. Sanje se nadaljujejo : [roman po drugi sezoni] 114
 • Kally's mashup. Kallyjine sanje : [roman po prvi sezoni] 113
 • Kally's mashup. Skrivnostna mica635 : življenje pop zvezde 115
 • Kapitan Gatnik in razjarjeno rohnenje radioaktivnih roboboksaric v barvah 127
 • Kapitan Gatnik in senzacionalna saga silnega smrduha v barvah 128
 • Kapitan Gatnik in strahotna vrnitev Zvončkohlača Cinglja v barvah 129
 • Kapitan Gatnik in tiranska tlaka Turboskreta 2000 v barvah 130
 • Kepler62. Knj. 1, Povabilo 126
 • Kje se skriva Lucijan? 85
 • Konjeniška druščina 83
 • Kozlovska sodba : avtorski projekt : po motivih zgodbe Josipa Jurčiča: "Kozlovska sodba v Višnji gori" 97
 • Križ čez Nepal 37
 • Krofovska druščina 105


 • Lahko noč, osliček 86
 • Lesarska tehnologija. 5, Tehnologija ročne in strojne obdelave lesa 28
 • Luka govori resnico 96
 • Luka premaga žalost 95
 • Lulat me! 94


 • Mali črv Oto in druga golazen 123
 • Mali princ iz Afrike 118
 • Marija, ženska našega časa 8
 • Marlowska detektivska druščina 76
 • Mavrična ribica se ne boji več 103
 • Mesto : ali veš, kako se vedemo v mestu? 19
 • Mina HB : nove pripovedi, čarovnije, resnične in izsanjane zgodbe 124
 • Moč tekstila : priročnik o dobrodejnih učinkih ustvarjanja 24
 • Model avtopoietskega vodenja. Del 2, (Empirična raziskava) 35
 • Moj brat lovi dinozavre 117
 • Moj očarljivi grof 52
 • Moja Aljaska 58
 • Moje prve kobilice : preprost določevalni ključ 22
 • Montessori za vsako družino : praktični vodnik za vzgojo in življenje po metodi montessori 17
 • Mrzlica v hlevu 92


 • Na pomoč, vampir! 101
 • Na pomoč, zmaj! 107
 • Najbolj zaželen otrok vseh časov me spravlja ob pamet : naj vas obdobje trme ne iztiri 16
 • Narava : v naravi je lepo 20
 • Naš gozd : skrbno gospodarjenje in nega 29
 • Natura morta : rimska novela 79
 • Ne zaljubi se v zaročenko 59
 • Nedaleč stran 75
 • Nogomet 125


 • O vojni 15
 • Obdobje Rolling Stonesov : biografija največje rokovske skupine na svetu 36
 • Obiski 57
 • Odšla si 40


 • Pasji dnevi : zgodba o ljubezni, izgubi in pasjih prijateljih 78
 • Permafrost 45
 • Pija in Juš spoznavata svoja čustva 88
 • Po celi ravnini pod nebom 70
 • Po koncu : žalovanje in reintegracija bližnjih po samomoru : [znanstvena monografija] 4
 • Pogovor o samomoru : praktični priročnik za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih 5
 • Pogubnost kemopsihiatrije : epidemija farmakoloških čudežnih napojev, šarlatanskih psihiatričnih drog in osupljivi vzpon duševnih bolezni v zahodnem svetu 27
 • Poletna zakladnica receptov, ustvarjalnih idej in modrosti 32
 • Polž na potepu na kitovem repu : kartonka z drsniki 1
 • Pomladna zakladnica receptov, ustvarjalnih idej in modrosti 33
 • Prevoz 74
 • Pričakovanja 66
 • Prijateljstvo? Pa kaj še --- 116
 • Prostor sred križišč 42
 • Prvih 1000 dni 2
 • Ptiči 47


 • Reci, da me še vedno ljubiš 77
 • Religiologija, religija, sveto : izbrani spisi 12


 • Samomorilno vedenje mladostnikov : razvoj in implementacija preventivno-intervencijskih programov 26
 • Sivko na potepu po Plečnikovi Ljubljani 99
 • Skrivnostna zapuščina 72
 • Slovenske manjšine v sosednjih državah 14
 • Smrt gledališkega producenta 53
 • Smrt in rogljički 65
 • Spare 138
 • Spomin jezika, jezik spomina : študije o pesniškem jeziku 39
 • Svet je vmes 41


 • Števila 106


 • Trije zmenki 67
 • Tudi če se vse konča 62
 • Tudi prav : [knjiga o moških pričakovanjih, ki boleče trčijo z žensko realnostjo] 81
 • Tveganje 60


 • Uau kakšna suprr stvar na kolesih : zgodba za otroke, mladino in odrasle 111
 • Ukradeni zakon 50
 • Umetnost padanja 119
 • Uvod v razvojnopsihološko diagnostiko 7


 • V čevljih zmagovalcev : Slovenke in Slovenci ter njihovi športni dosežki 38
 • V vrtinčenju časa 46
 • Veš, Kiti, lepo je deliti 98
 • Vladavina : kako je krščanstvo preobrazilo svet 9
 • Voda v jezeru ni nikoli sladka 49
 • Volčja sreča 51
 • Vrtec : do drugih smo vedno obzirni 21
 • Vrtnarimo z Mišo Pušenjak 31
 • Vsak pujs je svoje sreče kovač : Batpig v romanu 121
 • Vseh sort starši in otroci 102
 • Vsi ti osamljeni ljudje 54
 • Vzgoja in izobraževanje v času covida-19 18


 • Za gozdom 68
 • Začarana hiša 110
 • Začelo se je s škandalom : [predzgodba serije o Bridgertonovih] 71
 • Zadnje priče : (solo za otroški glas) 80
 • Zadnji smrkavci na svetu in kozmično brezno 120
 • (Za)govor ustvarjalnosti 137
 • Zaton 56
 • Zdravilni pleveli : rastline prihodnosti 25
 • Zgodba iz neke druge hiše 63
 • Zverjasec : kartonka z drsniki 90
 • Zverjašček : kartonka z drsniki 91


 • Živali 23
 • Živalske prigode 135
Avtorsko kazalo


 • Abouet, Marguerite, 1971- (avtor) 133
 • Adelsberger, Stefan (fotograf) 38
 • Aleksievič, Svetlana (avtor) 43, 80
 • Allert, Judith, 1982- (avtor) 83
 • Ambrož Strle, Ana (prevajalec) 53
 • AnneliesDraws (ilustrator) 32, 33
 • Artiček, Marija (avtor, ilustrator) 40


 • Babačić, Esad (avtor) 44
 • Bajd, Barbara (avtor) 22
 • Bajt, Andreja (prevajalec) 131
 • Bakan, Anja (prevajalec) 61
 • Baloh, Barbara, 1970- (urednik) 137
 • Baltasar, Eva (avtor) 45
 • Barba, Corey (ilustrator) 130
 • Bartol, Metka, 1962- (prevajalec) 86
 • Bavcon, Tjaša (avtor, ilustrator, fotograf) 24
 • Begush, Irene (avtor) 46
 • Bello, Antonio (avtor) 8
 • Bertrand, Fréderic (ilustrator) 101
 • Bervar, Sarah (fotograf) 38
 • Bevc, Cvetka (avtor) 47
 • Bezinović-Haydon, Iva (avtor) 85
 • Bilodjerič, Jan R. (avtor) 112
 • Birsa, Eda (urednik) 137
 • Bogataj, Jan Dominik (prevajalec) 8
 • Bogataj, Marko (prevajalec) 65
 • Börjlind, Cilla (avtor) 48
 • Börjlind, Rolf (avtor) 48
 • Brallier, Max (avtor) 120
 • Brglez, Alja (avtor dodatnega besedila) 15
 • Bukovec, Boris (recenzent) 35
 • Burger, Katja (927) 24
 • Burnik, Stojan (recenzent) 37


 • Cambi, Valentina (avtor) 113, 114, 115
 • Caminito, Giulia (avtor) 49
 • Cantucci, Luigi (avtor dodatnega besedila) 8
 • Cauchy, Véronique (avtor) 86
 • Chamberlain, Diane (avtor) 50
 • Clausewitz, Carl von, 1780-1831 (avtor) 15
 • Clausewitz, Marie von (avtor dodatnega besedila) 15
 • Cognetti, Paolo (avtor) 51
 • Corderoy, Tracey (avtor) 87
 • Cotič, Nastja (urednik) 18
 • Cvetek, Robert (recenzent) 2


 • Černelič, Bogomila (avtor) 88
 • Česnik, Katarina, pedagogika (urednik) 18
 • Črešnik, Maša, 2002- (ilustrator) 95, 96
 • Čučnik, Auri (ilustrator) 16
 • Čuk, Ivan, 1961- (avtor dodatnega besedila) 38


 • De Cecco, Matej (ilustrator) 38
 • Dekleva, Milan (prevajalec) 1, 89, 90, 91
 • Demšar, Simon, 1969- (prevajalec) 36
 • Deny, Madeleine (avtor) 34
 • Dežman, Jože (avtor dodatnega besedila) 38
 • Dolenc, Robi (ilustrator) 29
 • Donaldson, Julia (avtor) 1, 89, 90, 91
 • Drobnič, Janez, 1957- (urednik) 18
 • Dufft, Sanne (ilustrator) 92
 • Dzioba, Wes (ilustrator) 127, 128, 129


 • Eggert, Anette, 1975- (avtor) 92
 • Emcke, Carolin (avtor) 11
 • Erjavec, Ajda, psihologija (recenzent) 26


 • Ferček, Jasmina (avtor) 24
 • Ferfila, Bogomil (avtor, fotograf) 136
 • Ferraro-Fanning, Angela (avtor) 32, 33
 • Fitzgerald, Brian, 1959- (ilustrator) 19, 20, 21
 • Flis, Vanja, 2003- (ilustrator) 100
 • Foley, Gaelen (avtor) 52
 • Fredericks, Mariah (avtor) 53


 • Garibaldi, Jose (ilustrator) 127, 128, 129, 130
 • Garnett, Jaye (avtor) 93
 • Gayle, Mike (avtor) 54
 • Gerhaher, Eleonore (ilustrator) 83
 • Geršak, Ana (prevajalec) 119
 • Geršak, Mirko (avtor) 28
 • Golob, Tea (recenzent) 35
 • Gombač, Žiga (avtor) 134
 • Gomboc, Stanislav (fotograf) 22
 • Gorenc, Boštjan, 1977- (prevajalec) 127, 128, 129, 130
 • Gortan, Luka (prevajalec) 48
 • Gostečnik, Christian (avtor) 2
 • Gradišnik, Branko, 1951- (prevajalec) 27
 • Graf, Danielle (avtor) 16
 • Grahek, Staša (prevajalec) 82
 • Gréban, Quentin, 1977- (avtor, ilustrator) 94
 • Gregorič Nabhas, Nataša (ilustrator) 118
 • Grošelj, Andrej, 1948- (avtor) 28
 • Grošelj, Viki, 1952- (avtor, fotograf) 37
 • Gruhl, Veronika (ilustrator) 105
 • Gutman, Olga (avtor) 55, 56


 • Hadžić Žavski, Samanta (avtor) 57
 • Hannah, Kristin (avtor) 58
 • Harrell, Rob (avtor) 121
 • Harry, Prince, Duke of Sussex (avtor) 138
 • Heath, Virginia, 1968- (avtor) 59
 • Hoffmann, Ginette (ilustrator) 86
 • Holgate, Douglas (ilustrator) 120
 • Holland, Tom, 1968- (avtor) 9
 • Höra, Daniel (avtor) 116
 • Hozjan, Slavko, 1956- (prevajalec) 15
 • Hrovat Jerlah, Nataša (prevajalec) 59
 • Hrovatin, Marjetka (fotograf) 31


 • Isak Kres, Jelena (prevajalec) 108, 109


 • Jarni, Kristjan (fotograf) 24
 • Javernik, Larisa (avtor dodatnega besedila) 102
 • Jazbec, Ciril (fotograf) 24
 • Jelen, Tonja (avtor dodatnega besedila) 68, 100
 • Jenčič, Vlasta (avtor) 30
 • Jeršin, Alenka, 1981- (prevajalec) 113, 114, 115
 • Ježovnik, Alen (ilustrator) 18
 • Jones, Lesley-Ann (avtor) 36
 • Jovanović, Klarisa M. (avtor) 122
 • Jurjevič, Nuša (ilustrator) 99


 • Kalan, Mateja, ekonomija, 1970- (avtor) 35
 • Kanjir, Jon (avtor) 95
 • Kaučič, Domen (avtor) 38
 • Kavanagh, Emma (avtor) 3
 • Kelly, Beci (ilustrator) 78
 • Kennedy, Elle (avtor) 60
 • Kepler, Lars (avtor) 61
 • Kerševan, Marko, 1942- (avtor) 12
 • Kesar, Kamenko (avtor) 81
 • Kim, Yeji (ilustrator) 17
 • Klaut, Nina (prevajalec povzetka) 137
 • Kobal, Samanta (urednik) 137
 • Kocjančič, Klemen (avtor) 10
 • Kočevar, Anka (ilustrator) 102
 • Kogoj, Esther Daniela (prevajalec) 32, 33, 94
 • Kolak, Anja (avtor) 10
 • Komelj, Miklavž (avtor dodatnega besedila) 41
 • Konec Juričič, Nuša (recenzent) 26
 • Konjedic, Polona (prevajalec povzetka) 137
 • Košir, Ana, dijakinja, 2003- (avtor) 96
 • Košir, Boštjan, 1948- (ilustrator) 29
 • Košnjek, Zvonko (avtor) 10
 • Kovač, Nika, 1993- (avtor dodatnega besedila) 11, 43
 • Kovač, Polonca, 1937- (prevajalec) 103
 • Kovačič, Sašo, fotograf (fotograf) 38
 • Kožuh, Anna, 1966- (recenzent) 137
 • Kranjc, Mojca, 1958- (prevajalec) 11
 • Kukanja-Gabrijelčič, Mojca (urednik) 18
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 77


 • Lambert, Jonathan (avtor, ilustrator) 98
 • Langenfus, Aleksandra (ilustrator) 29, 31
 • Lavrič, Janez, 1946- (prevajalec) 3
 • Lavrič, Miran (recenzent) 12
 • Lavrič, Tomaž, 1964- (avtor, ilustrator) 123
 • Leavitt, David, 1961- (avtor) 82
 • Legutko, Ryszard (avtor) 13
 • Lešnik, Tjaša, 1992- (avtor dodatnega besedila) 57
 • Lilik, Aleksander (fotograf) 24
 • Liljestrand, Jens (avtor) 62
 • Liponik, Vesna (avtor dodatnega besedila) 47
 • Lunaček, Matjaž (avtor) 63


 • Maček, Amalija (avtor dodatnega besedila) 79
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 132
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 50
 • Marinčič, Ema (avtor) 99
 • Marinčič Jevnikar, Marinka (fotograf) 31
 • Mattiangeli, Susanna (avtor) 124
 • May, Nicola, 1966- (avtor) 64
 • Mazzariol, Giacomo, 1997- (avtor) 117
 • McGrath, Lorna (avtor) 17
 • Merritt, Richard, 1982- (ilustrator) 93
 • Mestek, Ana (prevajalec) 98
 • Meško, Maja, 1979- (avtor) 35
 • Mikložič, Valerija (fotograf) 97
 • Mladenović, Milanka (avtor) 97
 • Moore, Ian (avtor) 65
 • Mordillo, Guillermo (ilustrator) 125
 • Mugerli, Anja, 1984- (avtor) 66
 • Mulec, Breda (avtor) 100
 • Mušinović, Maruša (prevajalec) 78
 • Mušinović, Mina (prevajalec) 19, 20, 21


 • Neubauer, Niki (prevajalec) 13
 • Niessen, Susan (avtor) 101
 • Novak, Boris A. (avtor) 39
 • Novak, Maja, 1960- (avtor dodatnega besedila) 118
 • Novak-Lukanovič, Sonja (recenzent) 14


 • Ocvirk, Drago (prevajalec) 9
 • Ogrizek, Maša (avtor) 102
 • O'Leary, Beth (avtor) 67
 • Osredkar, Nika (prevajalec) 17
 • O'Sullivan, John (avtor dodatnega besedila) 13
 • Ožbot, Martina (recenzent) 39


 • Parvela, Timo (avtor) 126
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 58
 • Pelc, Stanko, 1957- (urednik) 18
 • Peric, Andrej (prevajalec) 73
 • Perko, Franc, 1942- (avtor, fotograf) 29
 • Perme, Boris (prevajalec) 125
 • Perme Jurjavčič, Daša (prevajalec) 49
 • Peršak, Tone (avtor) 68
 • Perumal, Sasikala (prevajalec povzetka) 7
 • Petek Levokov, Milan (avtor) 118
 • Petrovič, Miodrag (avtor) 97
 • Petrovič, Zoran, 1980- (avtor) 97
 • Petruccioli, Rita, 1982- (ilustrator) 124
 • Pfister, Marcus (avtor, ilustrator) 103
 • Pickert, Wolfgang (avtor dodatnega besedila) 15
 • Pilkey, Dav, 1966- (avtor, ilustrator) 127, 128, 129, 130
 • Píro, Radka (avtor) 19, 20, 21
 • Pislak, Metka (avtor) 30
 • Pitkänen, Pasi (ilustrator) 126
 • Plavec, Bernarda (prevajalec) 71
 • Poštuvan, Vita (avtor) 4, 5
 • Poštuvan, Vita (urednik) 26
 • Potočnik, Andrea (prevajalec) 116, 126
 • Pratt, Hugo (avtor) 69
 • Prebilič, Vladimir (recenzent) 14
 • Pregl Kobe, Tatjana (avtor) 104
 • Prezelj, Iztok (avtor) 10
 • Pušenjak, Miša (avtor, fotograf) 31
 • Putrle Srdić, Jana (avtor) 70
 • Pye, Ali (ilustrator) 87


 • Quinn, Julia, 1970- (avtor) 71


 • Radaljac, Anja (avtor dodatnega besedila) 70
 • Rebec, Jani (prevajalec) 80
 • Rebolj, Katja (avtor) 25
 • Repič Slavič, Tanja (recenzent) 2
 • Režek, Irena (ilustrator) 111
 • Ricard, Anouk (avtor, ilustrator) 131
 • Rippin, Sally (avtor) 132
 • Rituper, Simona (avtor) 72
 • Rot, Veronika, 1972- (prevajalec) 45
 • Rožič, Urša (ilustrator) 88


 • Salobir, Gregor (fotograf) 97
 • Sapin, Clémence (ilustrator) 133
 • Sapin, Mathieu (ilustrator) 133
 • Sætre, Inga, 1978- (avtor) 119
 • Scheffler, Axel (ilustrator) 1, 89, 90, 91
 • Schramm, Wilhelm von (avtor dodatnega besedila) 15
 • Seide, Katja (avtor) 16
 • Seldin, Tim (avtor) 17
 • Sferra Zych, Barbara (prevajalec) 23, 84, 93, 106
 • Sieverding, Carola, 1989- (ilustrator) 110, 135
 • Simoniti, Veronika (prevajalec) 69
 • Sjón, 1962- (avtor) 73
 • Soprano, Toni (ilustrator) 97
 • Sorokin, Veronika (prevajalec) 43
 • Sortland, Bjørn, 1968- (avtor) 126
 • Spartels, Stephanie (ilustrator) 132
 • Stasiuk, Andrzej (avtor) 74
 • Sternad, Ida (prevajalec) 87
 • Stražar, Danni (prevajalec) 62
 • Stropnik Šonc, Urška (ilustrator) 104
 • Stütze, Annett, 1973- (avtor) 105
 • Stvarnik, Alja (avtor dodatnega besedila) 102
 • Svetičič, Mojca, prevajalka (prevajalec) 60
 • Svetina, Matija (avtor) 7


 • Šaponjić, Katja (prevajalec) 119, 133
 • Šček, Jernej (prevajalec) 51
 • Šedivy, Nuša (urednik) 26
 • Šinigoj, Vojko (prevajalec) 120, 121
 • Šivic, Tatjana (prevajalec) 117
 • Škamperle, Igor (avtor dodatnega besedila) 12
 • Škodlar, Borut (recenzent) 4
 • Škof, Lenart (recenzent) 12
 • Špes, Tanja (avtor) 75
 • Štefančič, Marcel, jr. (avtor dodatnega besedila) 15
 • Šteger, Aleš (avtor) 41
 • Štuhec, Olga (prevajalec) 52


 • Tekavčič-Grad, Onja (recenzent) 4
 • Theisen, Martina (ilustrator) 107
 • THiLO (avtor) 107
 • Thorogood, Robert (avtor) 76
 • Tintor, Hana (ilustrator) 85
 • Todorović, Suzana, jezikoslovje (recenzent) 137
 • Toman Fabjan, Ana (prevajalec) 16
 • Tomažič, Benjamin, 1985- (avtor dodatnega besedila) 88
 • Toplak, Neva, igralka (avtor) 97
 • Tratnik, Suzana, 1963- (avtor dodatnega besedila) 57
 • Tucker, K. A., 1978- (avtor) 77
 • Turk, Stefano (ilustrator) 122


 • Ujawe, Petra Julia (prevajalec) 64
 • Unuk, Jana (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 74
 • Urh, Tomaž, 1985- (avtor) 88


 • Velikonja, Nataša (avtor) 42
 • Vevar, Štefan, 1953- (prevajalec) 79
 • Vičič, Ana (ilustrator) 112
 • Vilhelm, Neža (prevajalec) 83, 101, 105, 107, 110, 135
 • Virk, Sara (prevajalec) 85
 • Vitez, Primož, 1966- (recenzent) 39
 • Volmut, Tadeja (urednik) 18
 • Vorbach, Britta (avtor) 105
 • Vršnik Perše, Tina (recenzent) 18
 • Vučko, Klaudija (prevajalec) 54
 • Vukotič, Jaka, 22.8.1982- (ilustrator) 134
 • Vurnik, Blaž (avtor dodatnega besedila) 134


 • Walder, Vanessa, 1978- (avtor) 135
 • Waller, Ericka (avtor) 78
 • Ward, Sarah, ilustratorka (ilustrator) 108, 109
 • Watanabe, Etsuko, 1968- (ilustrator) 34
 • Whitaker, Robert, novinar (avtor) 27
 • Wich, Henriette (avtor) 110
 • Winkler, Josef, 1953- (avtor) 79


 • Zabukovec, Dušanka (prevajalec) 124
 • Zagorc, Simona (avtor) 6
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 92
 • Zalta, Anja (urednik, avtor dodatnega besedila) 12
 • Zaviršek, Darja (avtor dodatnega besedila) 11
 • Zgonc, Boris (avtor) 111
 • Zoran, Jernej (prevajalec) 67
 • Zorko, Lana (prevajalec) 34
 • Zuljan, Darjo (recenzent) 18
 • Zupančič, Jernej, 1963- (avtor) 14
 • Zupančič, Lea, 1986- (ilustrator) 24
 • Zupančič, Maja, 1959- (avtor) 7
 • Zupanec Bajželj, Andreja (avtor) 38


 • Žvokelj, Lucija (avtor) 30
 • Žvorc, Borut (avtor) 97
Predmetno kazalo


 • 20.-21.st. 68, 74, 79
 • 21.st. 57


 • Aljaska - Preživetje v naravi - V leposlovju 58
 • alpinizem 37
 • Altruizem - V otroškem leposlovju 98
 • Ameriška književnost - Potovanja - Umetnost - Kultura - Zgodovina - Firence - 21.st. - Potopis 82
 • Ameriški ljubezenski romani 52
 • Ameriški potopisi 82
 • Ameriški romani 58
 • Angeli - V leposlovju 73
 • Angleški ljubezenski romani 59, 67
 • Angleški romani 78
 • animirani film in literatura 90, 91
 • anketa 35
 • Apokalipsa - V mladinskem leposlovju 120
 • arhitektura 99
 • arhitekturna dediščina 99
 • assessment 7
 • Austria 14
 • Avstralska mladinska kratka pripovedna proza 132
 • Avstrija 14
 • Avstrijska kratka pripovedna proza 79
 • avstrijske novele 79
 • avstrijski pisatelji 79
 • avtonomija 16
 • Avtopoietsko vodenje 35
 • avtopoieza 35


 • babice 96
 • bakterijske infekcije 30
 • Barve - Knjige za otroke 84
 • Bees 30
 • Begunci - Judje
  • Islandija - V leposlovju 73
  • V leposlovju 74
 • bibliobusi 111
 • Biografije 138
 • biotično varstvo 31
 • bližnji 4
 • bojevanje 112
 • bolezni 92, 95
 • Bolezni čebel 30
 • Bonton - Knjige za otroke 19, 20, 21
 • branje 111
 • Bratje - V mladinskem leposlovju 117, 126
 • bratje in sestre 117
 • britanska kraljeva družina 138


 • Cerkvena zgodovina 9
 • childhood development 7
 • COVID-19 - Epidemije - Vplivi - Zborniki 18
 • Croatia 14
 • Cukrarna (Ljubljana) - Stripi 134


 • Čarovnice - V otroškem leposlovju 89
 • Čarovništvo - V otroškem leposlovju 110
 • časovni stroj 127, 129
 • čebelarstvo 30
 • Čebele
  • Bolezni 30
  • Škodljivci 30
 • Človek in živali - V leposlovju 70
 • čuječnost 108, 109
 • čustva 16, 102
 • Čustva - V otroškem leposlovju 88


 • dečki 96, 132
 • Dečki - Izgube - V otroškem leposlovju 95
 • Dediščina - Tihi ocean (otoki) - V leposlovju 72
 • dejavniki tvegan 26
 • dekleta 105
 • Dekleta
  • Odraščanje
   • Italija - V leposlovju 49
   • V mladinskem leposlovju 114, 115
   • V otroškem leposlovju 113
  • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 83
 • deklice 92, 132
 • Deklice - Afrika - V mladinskem leposlovju 133
 • Delo v tujini - V leposlovju 55
 • demogeografija 14
 • Demokracija 13
 • developmental psychology 7
 • developmental scales 7
 • Dinozavri - Knjige za otroke 93
 • distopija 126
 • dobro in zlo 112
 • Dobro in zlo - V leposlovju 73
 • dobrobit 24
 • dogodivščine 99
 • domača vzgoja 17
 • Downov sindrom - V mladinskem leposlovju 117
 • doživljanje 4
 • Dragocene knjige - V leposlovju 46
 • drsniki 90, 91
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945 - Otroci - Sovjetska zveza - Spomini
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945 - Poljska - V leposlovju
 • drugačnost 117
 • druščina 112
 • druščine 131
 • Družbene skupine - Konflikti - V leposlovju 63
 • družbeni nadzor 126
 • družina 2, 16, 17, 80, 117, 133
 • Družina
  • Celje - V leposlovju 47
  • Preselitev - Aljaska - V leposlovju 58
  • Problemi - Slovenija - V leposlovju 55
  • Revščina - Rim - V leposlovju 49
  • Umori - V leposlovju 48
 • družine 94
 • Družinska podjetja - Združene države Amerike - V leposlovju 77
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 72
 • družinski odnosi 2, 4, 102, 117
 • Družinski odnosi - V leposlovju 45
 • Družinsko življenje - V leposlovju 56, 68
 • Duhovi - V otroškem leposlovju 110
 • duševne stiske 5, 26
 • duševno zdravje 26


 • ekološki in socialni pomen gozda 29
 • Ekološko kmetijstvo 31
 • ekološko vrtnarstvo 31
 • Elektroenergetika - Krizni management 10
 • Elektroenergetski sistemi - Izredne razmere - Družbeni vidik 10
 • empatija 16
 • epidemiologija 4
 • etiologija 4
 • evtanazija 95


 • fantastična bitja 112
 • Fantastična bitja - V mladinskem leposlovju 120
 • fantastični svetovi 112
 • Fantastični svetovi - V mladinskem leposlovju 126
 • fantastika 112
 • fantje 127, 128, 129, 130
 • Fantje
  • Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju 116
  • Pustolovščine - V mladinskem leposlovju 112
 • fenologija 32, 33
 • film in literatura 117
 • Filozofija politike 13
 • Firence - Potopisi 82
 • Francoska poezija - Literarne študije 39


 • Glasba - V mladinskem leposlovju 113, 114, 115
 • glasbene skupine 36
 • glasbeniki 113, 114, 115
 • gnojenje 31
 • gospodarjenje z gozdovi 29
 • Gozdarstvo 29
 • gozdna ekologija 29
 • gozdna rastišča 29
 • gozdne živali 90
 • gozdnogojitveni cilji 29
 • Gozdovi 29
 • gozdovi 90, 91
 • Graščine - Prekmurje - V leposlovju 56
 • Grčija
  • Domoznanstvo 136
  • Potopisi 136
 • Grošelj, Viki, 1952- - Potopisi 37
 • grška mitologija 136


 • Hadžić Žavski, Samanta, 1993- - Spremne besede 57
 • Harry, princ, vojvoda Susseški, 1984- - Avtobiografije 138
 • Hčere - Psihične travme - V leposlovju 47
 • hčere in matere glej Matere in hčere - Povezanost - V leposlovju
 • Himalaja - Potopisi 37
 • Hipnoza - V leposlovju 61
 • hiše 110
 • hišni ljubljenci 95, 99
 • Hokejisti - V leposlovju 60
 • homoseksualnost 82
 • Hrvaška 14
 • humor 89, 97, 99, 101, 107, 111, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135
 • Hungary 14


 • igra 96
 • Igrače - V otroškem leposlovju 132
 • Igralne knjige 1, 19, 20, 21, 89, 90, 91, 93, 106, 108, 109
 • Ilustrirane mladinske knjige 100
 • Informacijsko-komunikacijska tehnologija 18
 • intelligence measures 7
 • interpretacija 4
 • intervencije 4
 • iskanje 132
 • Islandska književnost - Fantastika - Romani 73
 • Islandski fantastični romani 73
 • Italija 14
  • Družbene razmere - 21.st. - V leposlovju 49
 • Italijanska književnost - Odnosi - Narava - Italija - Avtorjeva sodobnost - Roman 51
 • Italijanski mladinski romani 117
 • Italijanski romani 49
 • Italy 14
 • izbrana dela 12
 • izgube 85
 • izkoriščanje 116
 • Izobraževanje - Slovenija - 2020-2022 - Zborniki 18
 • Izobraževanje na daljavo - Slovenija - Zborniki 18
 • Izpadi električne energije - Posledice 10
 • izvajalci 26


 • Jahanje - V otroškem leposlovju 83, 92
 • jeza 16
 • Joona Linna (literarni junak) - V leposlovju 61
 • Judje - Preganjanje - Nemčija - V leposlovju 73
 • junaki 127, 128, 129, 130
 • Južnoslovanska poezija - Literarne študije 39


 • kahlica 87
 • Kanadski ljubezenski romani 60, 77
 • kartonke 1, 19, 20, 21, 23, 84, 89, 90, 91, 93, 106, 108, 109
 • Katalonski romani 45
 • kiti 98
 • Kiti - V otroškem leposlovju 1
 • klobuki 99
 • knjige 111
 • knjige igrače 90, 91
 • knjige za mladino 131
 • knjige za otroke 99
 • knjižničarji 111
 • Kobilice
  • Določevalni ključi - Knjige za mladino 22
  • Slovenija - Knjige za mladino 22
 • kompetence 26
 • Komunizem 13
 • komunizem 43
 • Konji - V otroškem leposlovju 83, 92
 • Konservativizem 13
 • konservatoriji 113, 114, 115
 • koze 97
 • Kriminalisti
  • Posttravmatska stresna motnja - V leposlovju 48
  • V leposlovju 61
 • krivda 4
 • krofi 105
 • Krščanstvo - Civilizacija 9
 • Kuharski recepti - Knjige za otroke 32, 33
 • kulturna zgodovina 82
 • kvačkanje 24
 • kvalitativno raziskovanje 4
 • kvaliteta življenja 24


 • laž 116
 • Laž - V otroškem leposlovju 96
 • les 29
 • Les - Obdelava - Učbeniki za srednje šole 28
 • lesnoobdelovalni stroji 28
 • Lezbijke - Španija - V leposlovju 45
 • Lezbištvo - V leposlovju 70
 • Liberalizem 13
 • Linna, Joona glej Joona Linna (literarni junak) – V leposlovju
 • Lirika 39
 • literarna zgodovina 39
 • literarno prevajanje 39
 • ljubezen 2, 85
 • Ljubezenski partnerji - Smrt - Žalovanje - V leposlovju 70
 • ljubezenski roman 46, 52, 59
 • Ljubljana (Slovenija) 99


 • mačke 89, 94, 101
 • mački 99
 • Madžarska 14
 • magija 112
 • management 35
 • managerji 35
 • Manipulacija - V mladinskem leposlovju 116
 • Mariologija 8
 • maskote 132
 • matere in hčere 85
 • Matere in hčere - Povezanost - V leposlovju 58
 • Medosebni odnosi 2
  • Pomoč - V leposlovju 78
 • medosebni odnosi 117
 • medvrstniško nasilje 105, 116
 • mere inteligentnosti 7
 • Mesta - Knjige za otroke 19
 • Mestno življenje - Brighton - V leposlovju 78
 • miši 90
 • mizarstvo 28
 • Mladoletnice (dekleta) - Nosečnost - V leposlovju - Stripi 119
 • mladostna ljubezen 77
 • Mladostniki
  • Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju 116
  • Samomorilnost - Preventivni programi 26
 • modeli 35
 • mongoloidnost glej Downov sindrom - V mladinskem leposlovju
 • mongoloizem glej Downov sindrom - V mladinskem leposlovju
 • morske živali 98
 • mostovi 82
 • možgani 2


 • nagajanja 131
 • najpogostejše drevesne vrste 29
 • narava 32, 33
 • Narava - Knjige za otroke 20
 • naredi sam 32, 33
 • narodne manjšine 14
 • nasilje 129
 • Nasilje - Ženske - V leposlovju 47
 • Nasilje v družini - V leposlovju 58
 • nasveti 16
 • navajanje na čistočo 87, 94
 • navezanost 4
 • nega gozda 29
 • Nemška mladinska književnost 83, 101, 105, 107, 110, 116, 135
 • Neodvisno življenje - V leposlovju 63
 • Nepal - Potopisi 37
 • nesoglasja 97
 • nesreče 96
 • neumnost 97
 • nevroprogramiranje 126
 • nevropsihologija 2
 • noč 91
 • Novinarji - Ženske - Slovenija - V leposlovju 72
 • novinarke 72


 • Obdelava lesa 28
 • ocenjevalne lestvice 7
 • ocenjevanje 7
 • odkrivanke 93
 • Odnosi med človekom in živaljo - Zdravilnost - V leposlovju 78
 • Odnosi med spoloma
 • Odnosi med učitelji in učenci - V leposlovju 63
 • odrasli 128
 • odraščanje 80
 • ogroženost 29
 • okrasni predmeti 32, 33
 • Oploditev z biomedicinsko pomočjo - V leposlovju 66
 • organizacija 35
 • orodja 28
 • osamljenost 54
 • osebna doživetja 80
 • Osebna higiena
  • Otroci - V otroškem leposlovju 94
  • V otroškem leposlovju 87
 • osebna pričevanja 43
 • Osebna pričevanja 80
 • osebna rast 6
 • osebnost 35
 • osebnostna rast 102
 • osebnostne lastnosti 35
 • Osebnostni razvoj 6
  • V leposlovju 63
 • osebnostni vprašalniki 7
 • osredotočenost 108
 • otroci 2, 21
 • Otroci 80
  • Ugrabitve - V leposlovju 61
  • Vzgoja - Priročniki 16
 • Otroci in starši - V otroškem leposlovju 102
 • otroška poezija 90, 91, 108, 109, 122
 • Otroške igre - V otroškem leposlovju 108
 • otroški možgani 16
 • Otroški vrtci - Knjige za otroke 21
 • otroško leposlovje 122
 • Otroštvo - Svetovna vojna 1939-1945 - V leposlovju 80


 • paleontologija 93
 • pande 108, 109
 • paraziti 30
 • parodija 97
 • partnerski odnosi 2
 • pedagogika Montessori 17
 • Pedofili - Švedi - Tajska - V leposlovju 48
 • Pekarstvo - V otroškem leposlovju 105
 • personality inventories 7
 • Peršak, Tone, 1947- - Spremne besede 68
 • pesmi za otroke 90, 91, 108, 109, 122
 • Pesniški jezik 39
 • pesnitve za otroke 90, 91, 108, 109
 • pisatelji 82
 • planinstvo 37
 • Plečnik, Jože, 1872-1957 99
 • Plemstvo
  • Anglija - 19.st. - V leposlovju 59
  • Nemčija - V leposlovju 46
  • Zarote - Anglija - 19.st. - V leposlovju 52
 • pletenje 24
 • Pleveli - Zdravilnost - Priročniki 25
 • Poetika 39
 • poezija 123
 • Poezija - Literarna teorija 39
 • pogovori 5
 • pogum 90, 113, 114, 115
 • Poletje - Knjige za otroke 32
 • Policija - Kazenske preiskave - Stockholm - V leposlovju 48, 61
 • political geography 14
 • politična geografija 14
 • poljski pisatelji 74
 • poljski roman 74
 • Poljski vojni romani 74
 • polstenje 24
 • Polži - V otroškem leposlovju 1
 • Pomlad - Knjige za otroke 33
 • pomoč 85, 92, 94
 • popularna glasba 36
 • population geography 14
 • Poslovne ženske - V leposlovju 77
 • postkomunizem 43
 • postvencija 4
 • Posvetovanja 137
 • Pošasti - V otroškem leposlovju 90, 91
 • potovanja 126
 • Potovanja
  • Argentina - V leposlovju 70
  • Firence - V leposlovju 82
 • Potovanja po morju - V otroškem leposlovju 1
 • Potujoče knjižnice - V otroškem leposlovju 111
 • poučno leposlovje 95, 96, 99, 108, 109
 • povečani tisk 92, 132
 • požrešnost 107
 • pranje možganov 128
 • prazgodovina 127
 • predmeti v domišljiji 111
 • predsodki 117
 • Predšolska vzgoja - Priročniki 17
 • predšolski otroci 17
 • premagovanje 85
 • premetenost 90
 • prevare 116
 • preventivni programi 26
 • Preživetje - V mladinskem leposlovju 120
 • prihodnost 126
 • prijateljstvo 1, 96, 98, 105, 114, 126, 132, 133
 • Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju 117
 • pripoved v verzih 1, 89, 90, 91, 108, 109
 • Pripovedovanje zgodb - V leposlovju 73
 • priprava na spanje 109
 • priredbe 90, 91
 • Priročniki, vodniki ipd. 5, 17, 24, 30, 31
 • problemi najmlajših 87
 • projective techniques 7
 • projekcijska identifikacija 2
 • projekcijske tehnike 7
 • projekti 26
 • Prometna varnost - Knjige za otroke 34
 • Prometna vzgoja - Knjige za otroke 34
 • prosti verz 39
 • Protikomunistična gibanja 13
 • psi 89, 99
 • Psi
  • V leposlovju 78
  • V otroškem leposlovju 95
 • psihične travme 3
 • Psihodiagnostika 7
 • psihološka pomoč 2
 • psihološki nasveti 5
 • psihološki vidik 2
 • Psihoterapija 24
  • V leposlovju 78
 • psihoterapija 2
 • psychodignostics 7
 • Ptice - Divji lov - Kras (Slovenija) - V leposlovju 47
 • pustolovščine 1, 126, 127, 128, 129, 130
 • Pustolovščine - V leposlovju 72


 • Računalniške igre - V mladinskem leposlovju 126
 • radodarnost 98
 • radovednost 91
 • rastline 32, 33
 • rastlinjaki 31
 • rastlinske bolezni 31
 • rastlinski škodljivci 31
 • rating scales 7
 • razvoj 2
 • razvoj gozdov 29
 • razvoj otroka 2, 7, 16
 • Razvojna psihologija 7
 • razvojne lestvice 7
 • reintegracija 4
 • Reke - Ilegalni prehodi - V leposlovju 74
 • relacijska družinska terapija 2
 • Religija - Družbeni vidik 12
 • Religioznost 12
 • Rim - V leposlovju 79
 • rima 39
 • risoromani 119
 • Rock - Zgodovina - Velika Britanija 36
 • rock glasba 36
 • Ročna dela - Psihoterapija - Priročniki 24
 • Ročne spretnosti - Knjige za otroke 32, 33
 • ročno delo 28
 • Rodari, Gianni, 1920-1980 137
 • Rolling Stones (glasbena skupina) - Biografije 36
 • romantična zgodovinska pripoved 46, 52, 59
 • Rusija - Tranzicija - Družbene razmere - V leposlovju 43


 • Samomor 4, 5
 • Samomori - Raziskave 4
 • samomorilno vedenje 5, 26
 • Samomorilnost 26
  • Pomoč - Priročniki 5
  • V leposlovju 45
 • samorealizacija 24
 • samospoznavanje 102
 • Samostani - V leposlovju 46
 • Sestre - V leposlovju 59
 • sirote 80
 • skladiščenje 31
 • skrivnosti 110, 112
 • Slikanice 99, 122
 • Slovenci
  • Narodne manjšine 14
  • Narodnostno vprašanje 14
 • Slovenian minorities 14
 • Slovenija - Družbene razmere - 20.-21.st. - V leposlovju 68
 • Slovenska književnost
  • Odnosi - Kratke zgodbe 57
  • Poezija 42
 • Slovenska kratka pripovedna proza 57, 75
 • slovenska kratka proza 57
 • Slovenska mladinska književnost 96, 102, 111
 • Slovenska mladinska kratka pripovedna proza 88
 • Slovenska mladinska poezija 104, 122, 123
 • Slovenska poezija 41, 42
 • slovenska poezija 39
 • slovenske pisateljice 57
 • slovenski arhitekti 99
 • Slovenski ljubezenski romani 46
 • Slovenski mladinski romani 112
 • Slovenski pesniki - Stripi 134
 • slovenski pisatelji 68
 • Slovenski potopisi 37, 136
 • Slovenski pustolovski romani 72
 • Slovenski romani 44, 47, 55, 63, 66, 68, 70
 • Slovenski športniki - Športni rezultati 38
 • Slovenski zgodovinski romani 56
 • Smrt - V otroškem leposlovju 85
 • Socializacija - V otroškem leposlovju 98
 • Sociologija 12
 • sociologija religije 12
 • sodišča 97
 • soodvisnost 102
 • Sosedje - Spor - V otroškem leposlovju 97
 • Sovjetska zveza 80
  • Družbene razmere - 1991- - Spomini 43
  • Vojne žrtve - V leposlovju 80
 • Spanje - V otroškem leposlovju 109
 • Spolni kriminal 11
 • spomini 85
 • sproščanje 24, 108, 109
 • Srednje šole - V mladinskem leposlovju 116
 • Stanovanjska naselja - Medosebni odnosi - Ljubljana (okolica) - V leposlovju 68
 • starejši ljudje 54
 • starševska ljubezen 2
 • starševstvo 2
 • Starševstvo - Priročniki 17
 • starši 2, 16, 80
 • Starši - Prometne nesreče - V leposlovju 47
 • starši in otroci glej Otroci in starši - V otroškem leposlovju
 • Stasiuk, Andrzej, 1960- - Literarne študije 74
 • staševstvo 16
 • strah 90, 91, 92
 • Strah - V otroškem leposlovju 86
 • stranišča 94
 • Stres - Psihološki vidik 3
 • Stripi 121, 125, 133
 • stripi 133
 • Stvarjenje - Miti - V leposlovju 73
 • suicidologija 4
 • superjunaki 127, 128, 129, 130
 • Svetovna vojna (1939-1945) 80
 • Svetovna vojna 1939-1945
  • Otroci - Sovjetska zveza - Spomini 80
  • Poljska - V leposlovju 74
 • Svetovna zgodovina 9
 • Svojci - Žalovanje 4


 • šivanje 24
 • šole 113, 114, 115, 117, 127, 128, 129, 130, 133
 • Šole - V otroškem leposlovju 132
 • Športna tekmovanja 38
 • športna tekmovanja 38
 • Športniki 38
 • Števila - Knjige za otroke 106
 • Študenti - V leposlovju 60
 • Švedska mladinska kratka pripovedna proza 92
 • Švedski kriminalni romani 48, 61


 • tabori 92
 • Tajne organizacije - V leposlovju 52
 • Tatvine - V otroškem leposlovju 105
 • tehnološki postopki 28
 • tekmovanja 92
 • Tekstilije 24
 • telenovele in literatura 113, 114, 115
 • terapevtski vidik 24
 • Terorizem - Švedska - V leposlovju 48
 • The Rolling Stones 36
 • tla 31
 • tolažba 85
 • totalitarizem 126
 • tramvaji 94
 • Trma - Priročniki 16
 • Trubadurska poezija 39
 • tržnice 94
 • turisti 82
 • Turški vpadi - V leposlovju 56


 • Učbeniki za srednje šole 28
 • učitelji 128
 • umetnine 82
 • Umetnostna terapija - Tekstilije - Priročniki 24
 • Umori - Švedska - V leposlovju 61
 • upravljanje 35
 • usoda 112
 • Ustvarjalnost 24
 • ustvarjanje 24


 • Valentinovo - V leposlovju 67
 • Vampirji - V otroškem leposlovju 101
 • Varnostne službe - V leposlovju 48
 • varoja 30
 • varovalni dejavniki 26
 • varstvo narave 20
 • Vdovci - Osamljenost - V leposlovju 68
 • vedenje 19, 20, 21
 • velike tiskane črke 87, 95, 96, 98
 • verzifikacija 39
 • verzologija 39
 • vesolje 126
 • veterinarji 135
 • vezenje 24
 • virusne bolezni 30, 126
 • visoke grede 31
 • Vodenje - Teorija 35
 • vodje 35
 • vodstveni delavci 35
 • Vojaške enote - Nasilje - V leposlovju 74
 • Vojna 15
 • vojna 80
 • vojna strategija 15
 • vojna taktika 15
 • Vojna veščina 15
 • Vojni veterani - Posttravmatska stresna motnja - V leposlovju 58
 • vojno vodenje 15
 • vplivi 2
 • vragolije 127, 128, 129, 130, 133
 • Vragolije - Stripi 131
 • vrhunski šport 38
 • vrtna opravila 31
 • Vrtnarjenje 31
 • Vrtnarstvo - Zelenjava - Ekološka pridelava - Sonaravno vrtnarjenje - Biološko pridelovanje hrane - Priročniki 31
 • vrtnine 31
 • vrtovi 32, 33
 • vsakdan 133
 • Vučja Gomila - Zgodovina - V leposlovju 56
 • vzgoja 96
 • Vzgoja - Slovenija - 2020-2022 - Zborniki 18
 • vzgoja za vrednote 98
 • vzporedni svetovi 126
 • vztrajnost 113, 114, 115


 • Winkler, Josef, 1953- - Literarne študije 79


 • začetno branje 92, 132
 • Zakonci 2
  • Neplodnost - V leposlovju 66
 • zaljubljenost 114
 • Zamejski Slovenci 14
 • zaščita rastlin 31
 • zaupanje 116
 • zborniki 12
 • Zborniki (posvetovanja) 137
 • Zdravilne rastline - Priročniki 25
 • zdravje 24
 • zdravstvo 97
 • Zelenjava 31
 • Zemlja 126
 • Zemljiška gospostva - Propadanje - V leposlovju 56
 • zgodovina 136
 • zima 91
 • zlo in dobro glej Dobro in zlo - V leposlovju
 • zmaji (bajeslovna bitja) 89
 • Zmaji (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 107
 • Zmenki - V leposlovju 67
 • znamenitosti 99


 • žabe 89
 • žalost 85, 95
 • Žalovanje - V otroškem leposlovju 85
 • Žavski, Samanta Hadžić, 1993- glej Hadžić Žavski, Samanta, 1993- – Spremne besede
 • Ženitovanjski običaji - V leposlovju 59
 • ženske 24
 • Ženske
  • Bivanjska problematika - V leposlovju 70
  • Nasilje 11
  • Psihične travme - V leposlovju 66
  • Življenjske spremembe - V leposlovju 55
 • Ženske študije 11
 • Židje glej Judje - Preganjanje - Nemčija - V leposlovju
 • živali 32, 33
 • Živali
  • Knjige za otroke 23
  • V mladinskem leposlovju 123
  • V otroškem leposlovju 135
 • živali in človek glej Človek in živali - V leposlovju
 • živali v domišljiji 1, 87, 89, 98, 109, 123
 • življenjepisi 99
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKSNT, 1. 3. 2023