NOVOSTI - FEBRUAR 2021
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNOVOSTI - FEBRUAR 2021

Vsebina
0 Splošno

1

AISATO, Lisa
    Knjiga tožibaba / [avtorica besedila, ilustracij] Lisa Aisato ; prevedla Marija Zlatnar Moe. - 1. izd., 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2020 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Snokeboka. - 1.500 izv. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-94756-8-3 : 21,00 EUR

821.113.5-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 36022531

2

CLAYBOURNE, Anna, 1969-
    Znanstvena delavnica : [učenje, izdelovanje, ustvarjanje : 60 ustvarjalnih idej za nadobudne izumitelje] / Anna Claybourne ; [prevedla Brigita Orel]. - Jezero : Morfemplus, 2020. - 160 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Science workshop. - Dodatka k nasl. na ov. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-7067-22-4 : 44,90 EUR

001.894(091)(02.053.6)
379.826(02.053.6)

COBISS.SI-ID 303065856

3

DEVILLERS, Laurence
    O robotih in ljudeh / Laurence Devillers ; [prevedla Vesna Velkovrh Bukilica]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 200 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: Des robots et des hommes. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 1.200 izv. - Ilustr. na notr. str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-01-6024-3 : 24,99 EUR

004.8:007.52:1

COBISS.SI-ID 33912835

4

HART-Davis, Adam
    Znanost : jasno in jedrnato / [Adam Hart-Davis, John Farndon, Dan Green idr. ; prevedla Maja Prevolnik ; ilustracije James Graham, Peter Liddiard]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno na Slovaškem). - 352 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The science book. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 2.400 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 352

ISBN 978-961-01-5912-4 : 34,99 EUR

001(091)

COBISS.SI-ID 15379203

5

JANSSON, Tove, 1914-2001
    Mumin : zbrani stripi / Tove Jansson ; [prevedla Nada Grošelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2020-    . - Zv. <1-> : ilustr. ; 32 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Prevod dela: Moomin. - Ilustr. na spojnih listih

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Mumin in razbojnika ; Mumin in družinsko življenje ; Mumin na Azurni obali ; Muminov samotni otok. - 2020. - 95 str. - 800 izv.

ISBN 978-961-274-379-6 (zv. 1) : 21,00 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 29720579

6

    LITERARNO-glasbeni večeri v spominskih hišah znanih Slovencev : projektna naloga / Alenka Testaniere ... [et al.]. - Ptuj : [A. Testaniere], 2009. - 26 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Marija Ovsenik. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Bibliografija: f. 26. - Univ. na Primorskem, Fak. za turistične študije Turistica Portorož

005.8

COBISS.SI-ID 28691459

7

MLAKAR, Petra, 1978-
    Na pomoč, novinarji prihajajo! : priročnik s praktičnimi nasveti za učinkovito sodelovanje z novinarji / Petra Mlakar. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2019 ([Ljubljana] : Litteralis). - 83 str. ; 23 cm

O avtorici: str. 81-82. - 150 izv. - Bibliografija: str. 83

ISBN 978-961-6941-17-4 : 20,00 EUR

007.42:005.57(035)
659.4:061(035)

COBISS.SI-ID 301676032

8

POČIVAVŠEK, Marija
    Kulturo ljudstvu! : 100 let kulturnega društva Svoboda Celje / Marija Počivavšek ; [slikovno gradivo Muzej novejše zgodovine Celje ... et al.]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2019 ([Celje] : Grafika Gracer). - 56 str. : ilustr. ; 29 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 54-55

ISBN 978-961-6339-46-9 : 8,00 EUR

061.2:379.82(497.4Celje)(091)

COBISS.SI-ID 302324992

9

VENDEL, Edward van de
    Lisjaček / Edward van de Vendel ; [ilustracije] Marije Tolman ; prevedla Stana Anželj. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2020. - [80] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Prevod dela: Vosje. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-274-413-7 : 18,90 EUR

821.112.5-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 31877123

10

    VREDNOTENJE sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom / Maja Bučar, Matjaž Črnigoj, Aleš Lipnik (uredniki). - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Begunje] : Cicero). - 234 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Pravo in gospodarstvo)

O avtorjih: str. 233-234. - Tiskano po naročilu. - Potiskani notr. str. ov. - Bibliografija: str. 221-227 in pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-235-932-4 : 19,00 EUR

001:338(082)

COBISS.SI-ID 34904579

11

WOLF, Maryanne
    Bralec, vrni se domov : beroči možgani v digitalnem svetu / Maryanne Wolf ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020. - 237 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Bralna znamenja)

Prevod dela: Reader, come home

ISBN 978-961-282-464-8 : 26,66 EUR

028:159.955
612.82:004.738.5

COBISS.SI-ID 327818271 Filozofija. Psihologija. Okultizem

12

BECKER, Jan
    Zmoreš, kar hočeš : umetnost samohipnoze / Jan Becker ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 303 str. ; 23 cm

Prevod dela: Du kannst schaffen, was du willst. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 301-303

ISBN 978-961-00-4681-3 (trda vezava) : 25,99 EUR
ISBN 978-961-00-4682-0 (broš.) : 19,99 EUR

159.962.6

COBISS.SI-ID 42421763

13

ČOŽ, Rok
    Naslednji korak : pot do boljšega življenja / Rok Čož. - Ljubljana : R. Čož, 2020. - 197 str. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-07-0318-1

159.922

COBISS.SI-ID 41757443

14

GOFF, Bob
    Ljubezen deluje : odkrijte skrivnostno neverjetno življenje v običajnem svetu / Bob Goff ; prevedel Marko Nzobandora. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 214 str. ; 21 cm

Prevod dela: Love does. - Predgovor / Donald Miller: str. 13-14. - O avtorju: str. 213 in na zadnjem zavihku ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-278-515-4 : 22,50 EUR

177.6Goff B.
821.111(73)-312.6

COBISS.SI-ID 38134531

15

GRUŠOVNIK, Tomaž
    Hotena nevednost / Tomaž Grušovnik. - Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Ljubljana] : Rotosi). - 279 str. ; 20 cm. - (Slovenska filozofska misel ; 19)

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 251-261 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-213-332-0 : 24,00 EUR

165.4

COBISS.SI-ID 34070019

16

HARADA, Shodo
    Zazen : praktična navodila za meditacijo / Shodo Harada ; [prevedel Aleksander Seijitsu Kelšin]. - Ljubljana-Črnuče : Inštitut 108, zavod za borilne, meditacijske in zdravilne veščine, 2020 (Škofja Loka : Nonparel). - 76 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: How to do Zazen. - Nasl. v kolofonu: Zazen, praktična navodila za meditacijo. - 500 izv. - O avtorju: str. 9-14

ISBN 978-961-07-0240-5 : 12,00 EUR

133.2(035)

COBISS.SI-ID 37480195

17

HOWICK, Jeremy
    Doktor Ti : moč samozdravljenja, podprta z znanstvenimi dokazi / Jeremy Howick ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 332 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Doctor You. - 2.500 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 285-332

ISBN 978-961-01-5997-1 : 27,99 EUR

159.938.363.6
616-085-052

COBISS.SI-ID 31770627

18

IGLIČAR, Vida
    [Sto dni za boljšo mene]
    100 dni za boljšo mene : 100-dnevno potovanje do boljšega počutja z enim majhnim dobrim dejanjem na dan / [besedilo, ilustracije] Vida Igličar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 309 str. : ilustr. ; 21 cm

1.800 izv.

27,99 EUR

159.922(035)
159.923.2(035)

COBISS.SI-ID 46935811

19

KISKIMI, Ichiro
    Kaj si drugi mislijo o tebi, ni tvoj problem : kako se osvoboditi, spremeniti življenje in doseči srečo / Ičiro Kišimi in Fumitake Koga ; [prevod Sabina Štrubelj]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2020 ([Ljubljana] : Ita graf [i. e. Itagraf]). - 246 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Skepsa)

Prevod dela: The courage to be disliked. - O avtorjih na prelim. str. in na sprednjem zavihku ov. - 1.000 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-7022-44-5 : 24,90 EUR

159.923.2
821.111-42

COBISS.SI-ID 35975171

20

    POJMOVANJA živalskih smrti : antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete / uredila Branislava Vičar. - Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2020 ([Dob] : Grafika 3000). - 331 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v slov., hrv. ali angl. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-7058-36-9 : 20,00 EUR

179.3:591.139
17:001
59:616-036.8
34:39

COBISS.SI-ID 304553216

21

    RAZVOJNA psihologija / strokovni urednici Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič ; [fotografije Tihomir Pinter ... [et al.] ; ilustratorka Kristina Krhin ; izdal Oddelek za psihologijo]. - 2., dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 3 zv. : ilustr. ; 28 cm

Vsebina:
Zv. 1. - 2020. - 335 str. - 1.500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract
Zv. 2. - 2020. - Str. 339-637. - 1.500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract
Zv. 3. - 2020. - Str. 641-1139. - 1.500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-06-0285-9 (zv.1) : 24,90 EUR
ISBN 978-961-06-0296-5 (zv. 2) : 24,90 EUR
ISBN 978-961-06-0379-5 (zv. 3) : 29,90 EUR

159.922(082)

COBISS.SI-ID 303239680

22

REBULA, Alenka
    Obljubljena dežela / Alenka Rebula in Josipa Prebeg ; [ilustracije in oblikovanje Meta Wraber]. - Kozina : Inštitut Vera vase = Istituto Io vero, 2020 (Žalec : Sinegraf). - 214 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94478-5-7 : 25,00 EUR

172

COBISS.SI-ID 25053955

23

SWAN, Teal, 1984-
    Sence pred zoro : kako skozi najtemnejša obdobja najti svetlobo ljubezni do sebe / Teal Swan ; [prevedla Bernarda Plavec]. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus). - 338 str. ; 22 cm. - (Zbirka NeZavedno)

Prevod dela: Shadows before dawn. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. 337-338 in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-84-0 : 25,00 EUR

159.922

COBISS.SI-ID 44514563

24

ŠINIGOJ, Aleksander
    Dobrojutrnica, zajtrk za dušo 2 / Aleksander Šinigoj. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Zema, 2020 ([Ljubljana] : Izi print). - 199 str. ; 22 cm

Nasl. na hrbtu: Zajtrk za dušo 2. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [202-203]

ISBN 978-961-93436-5-4 : 24,97 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 37086979

25

WATTS, Alan, 1915-1973
    Postani, kar si / Alan Watts ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2021. - 132 str. ; 22 cm

Prevod dela: Become what you are. - 400 izv.

ISBN 978-961-6943-80-2 : 18,00 EUR

159.923.2
130.2

COBISS.SI-ID 435814432 Verstvo

26

GERLING, Reinhold, 1863-1930
    Sitni možje : vzgoja za zakon ; s prilogo: Muškarci za koje se ne treba udavati! : savjeti i opomene / Reinhold Gerling ; [prvo delo] prevedel Pavel Debevec. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : "Maks Viktor", 2021 ([Ljubljana] : Demat). - 78, 30 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Prvo besedilo v slov., drugo v hrv. - Faks. v skupni izd. - 200 izv. - Faks. izd.: V Ljubljani : Žena in dom, [1934?]. - Faks. izd.: Zagreb : R. Hernic, 1923

ISBN 978-961-95177-3-4 : 19,00 EUR

27-452
17

COBISS.SI-ID 48537091

27

JEGLIČ, Anton Bonaventura, 1850-1937
    Ženinom in nevestam / Anton Bonaventura Jeglič. Kaj pravi brošura škofa Antona Bonaventura? : kritična razprava / Anonymus ; spremna študija Tomaž Ivešić. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : "Maks Viktor", 2021 ([Ljubljana] : Demat)

300 izv. - Jegličeva spolna vzgoja nevednemu ljudstvu (1909-1910) / Tomaž Ivešić: str. 5-34

ISBN 978-961-95177-2-7 : 19 EUR

27-45:17

COBISS.SI-ID 48532227

28

KRELJ, Sebastijan
    Otrozhia biblia : ein Handtbüchlein, darinn ist vnter anderm der Catechismus von fünfferlei Sprachen ... - Faksimile / spremno besedo prispevala Martina Orožen in Bogomil Gerlanc. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1987. - 162 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Monumemta [!] litterarum Slovenicarum ; knj. 20)

Avtor Sebastijan Krelj naveden v kolofonu. - Faksimile po izvodu iz knjižnice Biblioteca Apostolica Vaticana v Rimu, sign. 21383, in faksimile pisma po izvirniku v Drž. arhivu Slovenije v Ljubljani. - 1.000 izv. - Kreljeva "Otročja biblija" / Martina Orožen: str. 139-157. - Ob Krelju in Bohoriču / Bogomil Gerlanc: str. 158-161. - Bibliografija pri obeh spremnih besedah. - Izv. izd.: V Regenspurgi : skusi Ioannesa Burgera, 1566. - Vsebuje tudi faksimile, prepis in prevod pisma: Trubar-Kreljevo pismo Adamu Bohoriču, Ljubljana, 1. avgusta 1565

238:284.1=163.6
RTPS: 7 M

COBISS.SI-ID 259075

29

WILKINSON, Philip
    Miti, legende in svete zgodbe : otroška enciklopedija / [napisal Philip Wilkinson ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021. - 240 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Myths, legends & sacred stories. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. 238-240. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5996-4 : 32,99 EUR

2-264(031)(02.053.2)
398.22(031)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 31594243

30

    ZGODBE za advent in božič [Zvočni posnetek] : novele, kratke zgodbe. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (217 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Bere Bojan Pogačnik

ISBN 978-961-6996-14-3

27-565.2/.35-534.3(086.76)
821.163.6-32(086.76)

COBISS.SI-ID 28399385630/31 Socialna vprašanja. Demografija. Sociologija

31

BURKE, Peter, 1937-
    Kulturna hibridnost / Peter Burke ; [prevod Polona Glavan ; spremna beseda Bojan Baskar]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2020 ([Ljubljana] : Studio print). - 150 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Cultural hibridity. - 400 izv. - Peter Burke med hibridi / Bojan Baskar: str. 111-150. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-94-5 : 18 EUR

316.7

COBISS.SI-ID 27226627

32

RAMSDEN, Chloe
    Recite ne družbenim omrežjem : preprosti nasveti, s katerimi boste lažje ostali pozitivno povezani / Chloe Ramsden ; [prevod Nadja Horvat]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2021 (printed in the EU). - 127 str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Say no to social media. - 1.000 izv. - Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-961-95218-4-7 : 6,90 EUR

316.472.4-027.44(035)
316.47:004.738.5

COBISS.SI-ID 40688643

33

SPITZER, Manfred
    Epidemija pametnih telefonov : nevarnosti za zdravje, izobraževanje in družbo / Manfred Spitzer ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva družba ; Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Vetrinj : Mohorjeva tiskarna). - 263 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Die Smartphone-Epidemie. - O avtorju: str. 263. - 1.500 izv. - Bibliografija v opombah: str. 228-262 in na dnu str.

ISBN 978-3-7086-1054-2 (Mohorjeva družba) : 29,99 EUR

316.728:621.395.6
613.95/.96:621.395.6

COBISS.SI-ID 3964134732 Politika

34

GUEVARA, Ernesto, 1928-1967
    O socializmu in internacionalizmu / Ernesto Che Guevara ; [predgovor María del Carmen Ariet García ; uvod Aijaz Ahmad ; prevod Tina Malič]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba /*cf., 2020 ([Maribor] : Darima). - 80 str. ; 18 cm. - (Zbirka Extra / Založba /*cf.)

Socializem, novi človek in tretji svet / María del Carmen Ariet García: str. 5-12. - Uvod / Aijaz Ahmad: str. 13-26. - 500 izv.

ISBN 978-961-257-131-3 : 10,00 EUR

329.14(729.1)(081)

COBISS.SI-ID 33884931

35

    RADIKALIZACIJA v smeri nasilja : temeljni koncepti, izbrani tuji pristopi in primer Slovenije = Radicalization towards violence : key concepts, selected foreign approaches and the case of Slovenia / Iztok Prezelj ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021 ([Ljubljana] : Demat). - 287 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Varnostne študije)

O avtorjih: str. 285-287. - Bibliografija: str. 263-281. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-235-937-9 : 29,00 EUR

329.147
343.326(497.4)

COBISS.SI-ID 3996800333 Gospodarstvo

36

MATAVŽ, Maja
    Zadvoljstvo [i.e. zadovoljstvo] turistov na primeru hotelskega kompleksa na Rogli : raziskovalna naloga - podiplomski študij / avtorici Maja Matavž, Alenka Testaniere. - Ptuj : [M. Matavž], 2009. - 27 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 21. - Univ. na Primorskem, Fak. za turistične študije Turistica

338.48Rogla

COBISS.SI-ID 28435203

37

SCORTEGAGNA Kavčnik, Nina
    Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu / Nina Scortegagna Kavčnik. - Dopolnjena in prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 136 str. : tabele ; 20 cm

200 izv. - Predgovor / Eva Boštjančič: str. 11-12. - Bibliografija: str. 131-136 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-204-676-7 : 38,00 EUR

331.32
331.224.64

COBISS.SI-ID 42250243

38

TESTANIERE, Alenka
    Tržni profil francoskega turista in prilagajanje turistične ponudbe na območju destinacije od Pohorja do Bohorja : raziskovalna naloga - podiplomski študij / Alenka Testaniere. - Ptuj : [A. Testaniere], 2009. - 33 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Aleksandra Brezovec. - Bibliografija: f. 33. - Kazalo. - Univ. na Primorskem, Fak. za turistične študije Turistica Portorož

338.48

COBISS.SI-ID 28749827

39

VIZJAK, Sonja
    Formule uspeha za družinska podjetja : petdeset nasvetov za pet preskokov / Sonja Vizjak in Andrej Vizjak. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2020 ([Ljubljana] : Litteralis). - 158 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 158 in v opombah na dnu str. - Povzetek

ISBN 978-961-6941-19-8 : 40,00 EUR

334.722.24:005.7(035)

COBISS.SI-ID 30423628834 Pravo

40

BREČKO, Daniela
    Mobing - prepoznajte in ukrepajte : [preprečevanje psihičnega in čustvenega nasilja] / Danijela Brečko. - Ljubljana : Planet GV, 2020 ([Ljubljana] : Litteralis). - 183 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Mnenje psihologinje o knjigi / Eva Boštjančič: str. 4-5. - Mnenje pravnika o knjigi / Marko Novak: str. 6-8. - O avtorici: str. 182-183. - 200 izv. - Bibliografija: str. 150-154. - Kazali

ISBN 978-961-6941-22-8 : 29,00 EUR

343.4(035)
174
658.3:17

COBISS.SI-ID 16297987

41

KRANJC, Janez, 1949-
    Rimsko pravo / Janez Kranjc ; [stvarno kazalo Maša Tičar]. - 4., pregledana in dopolnjena izd., 2. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - 949 str. ; 24 cm. - (Zbirka Pravna obzorja. Veliki format ; 10)

400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-247-437-9 : 96,00 EUR

34(37)(075.8)

COBISS.SI-ID 34096387

42

    MEDNARODNO humanitarno pravo : zbornik ob 70-letnici sprejema ženevskih konvencij / urednik Andrej Grasselli ; [predgovor Anže Logar ; sporočilo Matej Tonin ; uvod Andrej Grasselli ; prevod Irena Kristan ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - XXVI, 583 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Mednarodno pravo / Fakulteta za družbene vede)

200 izv. - O avtorjih: str. 567-575. - Predgovor / Anže Logar: str. VII-IX. - Sporočilo / Matej Tonin: str. XI-XII. - Uvodnik / Andrej Grasselli: str. XIII-XIX. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Summary

ISBN 978-961-235-929-4 (Fakulteta za družbene vede, Založba FDV) : 30,00 EUR

341.33/.34

COBISS.SI-ID 29487875

43

MURGEL, Jasna
    Varstvo pravic oseb z invalidnostjo v mednarodnem in slovenskem pravu s pregledom sodne prakse / Jasna Murgel. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - 363 str. ; 21 cm

Izdaja navedena v CIP-u. - Predgovor / Miha Lobnik: str. 11-12. - 300 izv. - Bibliografija: str. 325-337 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-449-2 : 48,00 EUR

342.72/.73-056.26

COBISS.SI-ID 31634691

44

    PREMEŠČANJE mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki / Renata Salecl (ur.). - V Ljubljani : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 535 str. ; 24 cm

200 izv. - Recenzenta Darja Zaviršek, Gorazd Meško. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6503-34-1 : 15,00 EUR. - ISBN 978-961-6967-36-5!

343.9(082)

COBISS.SI-ID 305074688

45

    ZAKON o nepravdnem postopku (ZNP-1) : razširjena uvodna pojasnila / Vesna Rijavec ... [et al.] ; urednika Vesna Rijavec, Aleš Galič ; [stvarno kazalo Urška Kukovec]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Grosuplje : Padre). - 445 str. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 423-430 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-452-2 : 146,00 EUR

347.919.1(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 3492710735 Javna uprava

46

SOTLAR, Andrej
    Institucionalizacija zagotavljanja nacionalne varnosti Republike Slovenije : konceptualizacija, razvojni mejniki, politika in sistem / Andrej Sotlar, Anton Grizold in Janja Vuga Beršnak. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). - 288 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Varnostne študije)

Nasl. na hrbtu: Institucionalizacija zagotavljanja nacionalne varnosti. - Recenziji / Jelena Juvan ; Branko Lobnikar: str. 283-287. - O avtorjih: str. 288. - 250 izv. - Bibliografija: str. 267-279 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-235-930-0 : 25 EUR

355.02(497.4)

COBISS.SI-ID 2960537937 Vzgoja

47

DUH, Matjaž
    Likovna apreciacija v vzgoji in izobraževanju : primeri kvalitativnih raziskav / Matjaž Duh, Jerneja Herzog ; [angleški prevod Michelle Gadpaille]. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2020 ([Kranj] : Jagraf). - 207 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 138 = International book series Zora ; 138)

Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - Nasl. v kolofonu: Art appreciation in education : examples of qualitative research. - O avtorjih na zavihkih ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 182-187. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-286-402-6 : 17,00 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-402-6

37.015.31:75.01

COBISS.SI-ID 34803971

48

    ŽIVA pedagoška misel Zdenka Medveša / Robi Kroflič, Tadej Vidmar, Klara Skubic Ermenc (ur.) ; [prevod povzetka Andrej Zavrl]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 256 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/242/346/5716-1. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-06-0392-4 : 22,90 EUR
doi: 10.4312/9789610603917

37.01:929Medveš Z.(082)

COBISS.SI-ID 3653325139 Etnologija

49

    KJER so čebele doma : vodnik ob razstavi : Slovenski etnografski muzej, junij 2018-avgust 2019 = Where bees are at home : exhibition catalogue : [Slovene Ethnographic Museum], June 2018 - August 2019 / [avtorji besedil Barbara Sosič ... [et al.] ; uredili Barbara Sosič, Bojana Rogelj Škafar ; fotografije dokumentacija SEM in drugi ; prevod Franc Smrke, David Limon]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum, 2020 (Žirovnica : Medium). - 131 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Besedilo v slov. in prevod v angl. - Bibliografija: str. 131

ISBN 978-961-6388-77-1 : 15,00 EUR

638.1:39(497.4)(083.824)

COBISS.SI-ID 34132739

50

MAKAROVIČ, Marija
    Kmečka abeceda / Marija Makarovič ; ilustriral Božidar Strman - Mišo. - Cerknica : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2020 (Rakek : Papirus M&R). - [56] str. : ilustr. ; 27 cm

600 izv.

ISBN 978-961-7010-78-7 : 20,00 EUR

39:63(497.4)(02.053.2)
63(497.4):39(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 4071603550 Ekologija. Priroda

51

DYER, Harriet
    Recite ne odpadkom : 101 enostaven način za ustvarjanje manj odpadkov / Harriet Dyer ; [prevod Nadja Horvat]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2021 (printed in the EU). - 127 str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Say no to waste. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-95218-0-9 : 6,90 EUR

504.5:628.4
628.4

COBISS.SI-ID 40684291

52

DYER, Harriet
    Recite ne plastiki : 101 enostaven način za manjšo porabo plastike / Harriet Dyer ; [prevod Nadja Horvat]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2021 (printed in the EU). - 127 str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Say no to plastic. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-95218-3-0 : 6,90 EUR

504.5:678.5/.7
678

COBISS.SI-ID 4068736351 Matematika

53

BOGATAJ, Tanja, 1979-
    Matematika. Poštevanka : zbirka nalog z rešitvami za utrjevanje poštevanke / avtorici Tanja Bogataj, Helena Tavčar ; [ilustratorka Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 79 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

1.500 izv. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-5815-8 : 7,95 EUR

51(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 4435277153 Fizika

54

ČOPIČ, Martin
    Fotonika / Martin Čopič in Mojca Vilfan ; [risbe in diagrami Mojca Vilfan in Andrej Petelin]. - Ljubljana : Fakulteta za matematiko in fiziko, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). - 325 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Fizika : zbirka fizikalnih učbenikov in monografij, ISSN 2712-2409 ; 3)

200 izv. - Bibliografija: str. 317 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6619-29-5 : 25,00 EUR

537.8(075.8)
621.383(075.8)

COBISS.SI-ID 34035203

55

    REŠENE kolokvijske naloge iz klasične fizike / Simon Čopar ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za matematiko in fiziko, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 125 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Učbeniki - fizika : univerzitetni učbeniki in zbirke nalog iz fizike, ISSN 2670-7993 ; 3)

300 izv.

ISBN 978-961-6619-28-8 : 12,50 EUR

53(075.8)(079.1)

COBISS.SI-ID 3186944357/59 Biologija. Rastlinstvo. Živalstvo

56

ZOMMER, Yuval
    Moja velika knjiga o morskih živalih / [besedilo in ilustracije Yuval Zommer ; prevod Tanja Rojc]. - Izola : Grlica, 2020. - 61 str. : ilustr. ; 35 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-244-350-4 : 24,95 EUR

591.9(26)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 2860109161 Medicina

57

BASSFORD, Katherine
    Recite ne sladkorju : preprosti nasveti in enostavni recepti za izločitev sladkorja / Katherine Bassford ; [prevod Nadja Horvat]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2021 (printed in the EU). - 127 str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Say no to sugar. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-95218-2-3 : 6,90 EUR

613.263
612.396

COBISS.SI-ID 40686595

58

CAMP, Cameron J.
    Neznanec v ogledalu : detektivski priročnik za reševanje težav, povezanih z Alzheimerjevo boleznijo in sorodnimi motnjami / Cameron J. Camp ; [prevod Niki Neubauer ; predgovor k slovenski izdaji Sara Črepinšek]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 234 str. ; 21 cm

Prevod dela: Hiding the stranger in the mirror. - 500 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Sara Črepinšek: str. 13-15. - Spremna beseda / Paula E. Hartman-Stein: str. 17-20. - O avtorju: str. 233-234. - Bibliografija: str. 225-230. - Kazalo

ISBN 978-961-278-512-3 : 23 EUR

616.892.3

COBISS.SI-ID 36059651

59

HOF, Wim
    Metoda Wima Hofa : odklenite svoj polni človeški potencial / Wim Hof ; [prevedla Anaja Sever]. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus). - 239 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: The Wim Hof method. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 239. - Bibliografija: str. 234-237

ISBN 978-961-7090-86-4 : 24,90 EUR

615.8(492):929Hof W.
615.832.9

COBISS.SI-ID 46691587

60

KAYE, Alexa
    Recite ne mesu : preprosti nasveti in enostavni recepti za izločitev živalskih izdelkov / Alexa Kaye ; [prevod Nadja Horvat]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2021 (printed in the EU). - 127 str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Say no to meat. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-95218-1-6 : 6,90 EUR

613.281:504
613.261

COBISS.SI-ID 40686083

61

WILLIAM, Anthony
    Medicinski medij. Hrana, ki spreminja življenje : [spoznajte skrivne zdravilne moči sadja in zelenjave] / Anthony William ; [prevedel Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 369 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: Medical Medium. Life-changing foods. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - O avtorju: str. 369 in na zadnjem zavihku ov. - 1.000 izv. - Potiskane spojne str.

ISBN 978-961-7090-83-3 : 32 EUR

613.26

COBISS.SI-ID 44497923

62

ŽORŽ, Bogdan
    Sodobno suženjstvo [Zvočni posnetek] : psihologija / Žorž Bogdan. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (59 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Bere Mojca Menart K.

ISBN 978-961-6996-15-0

613.81/.84(086.76)

COBISS.SI-ID 28401203262+66/69 Tehnika. Razne industrije in obrti

63

LEMEŽ, Primož
    Gostilniške debate o e-mobilnosti / Primož Lemež. - Ljubljana : Panika, 2020 ([Ljubljana] : Boob). - 187 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorju na zadnji str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-92077-1-0

629.331:629.064.5
656:502.131.1

COBISS.SI-ID 2861465963 Kmetijstvo

64

KREFT, Ivan, 1941-
    Grenko seme tatarske ajde / Ivan Kreft ; [fotografi Ivan Kreft, Tomo Jeseničnik, Lars-Erik Pettersson ; spremne besede na platnici Blanka Vombergar ; ilustracija Claire Felloni]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2020 (Ljubljana-Šentvid : Januš). - 79 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, IV. razred za naravoslovne vede, sprejeto na seji IV. razreda za naravoslovne vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dne 6. junija 2019 in na seji predsedstva, dne 18. februarja 2020. - 300 izv. - Spremna beseda Blanke Vombergar na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-268-073-2 : 6,00 EUR

633.12
582.665.3
613.26:633.12

COBISS.SI-ID 35852547

65

RAVNJAK, Blanka
    Avtohtone medovite rastline = Autochthonous melliferous plants / Blanka Ravnjak, Jože Bavcon, Janko Božič ; [prevod Grens-tim ; foto Jože Bavcon ... et al.]. - Ljubljana : Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta = University Botanic Gardens Ljubljana, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 285 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv. - Bibliografija: str. 256-267. - Kazalo

ISBN 978-961-6822-69-5 : 28 EUR

638.132(497.4)

COBISS.SI-ID 40632323

66

SUNČIČ Zanut, Alenka
    Psi vodniki [Zvočni posnetek] : [priročnik za uporabnike psov vodnikov in njihove svojce] / Sunčič Zanut Alenka. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2018. - 1 CD (MP3) (196 min) : stereo ; 12 cm

Dodatek k nasl. naveden v CIP-u. - Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Spremna beseda / Sabina Dermota. - Bere Mojca Prosenc

ISBN 978-961-6996-21-1

636.7.044(035)(086.76)

COBISS.SI-ID 29685760064 Gospodinjstvo

67

JEZERNIK, Božidar
    Kava [Zvočni posnetek] : čarobni napoj : zgodovina / Jezernik Božidar. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (530 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Bere Mojca Menart K.

ISBN 978-961-6996-04-4

663.93:930.85(086.76)
930.85:663.93

COBISS.SI-ID 283618048

68

JOVANOVIĆ, Klarisa M.
    Pravljica, pogrni se : za mizo s pravljičnimi junaki / [pravljice izbrala, prevedla, obnovila in priredila] Klarisa M. Jovanović ; ilustriral Štefan Turk ; [uredila Alina Carli]. - Trst : ZTT = EST ; [Celovec] : Drava, 2021 (Gorica : Grafica Goriziana). - 124 str. : ilustr. ; 25 cm

Potiskani spojni listi

ISBN 978-88-7174-275-5 (Založništvo tržaškega tiska) : 19 EUR
ISBN 978-3-85435-973-9 (Drava) : 19 EUR

641.55(083.12)(02.053.2)
398.2(4)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 41781251

69

ROZMAN, Alenka, biologinja
    Narava v kuhinji : divje rastline v slastnih jedeh za vsak dan in posebne priložnosti / [besedilo] Alenka in [fotografije] Lovro Rozman ; [predgovor Jasna Lojk ; fotografija na strani 182 Nina Lozej]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 187 str. : ilustr. ; 25 cm

Predgovor / Jasna Lojk: str. 10-11. - 1.800 izv. - Fotogr. na spojnih str. - Kazalo

ISBN 978-961-282-427-3 : 24,99 EUR

641.55:582(083.12)
581.6:641

COBISS.SI-ID 4342477165 Vodenje in organizacija

70

DRUCKER, Peter Ferdinand, 1909-2005
    Učinkoviti vodja : o pravočasnem opravljanju pravih stvari / Peter F. Drucker ; [prevod Sabina Štrubelj]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2020 ([Ljubljana] : Ita graf [i. e. Itagraf]). - 189 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Skepsa)

Prevod dela: The effective executive. - 1.000 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. broš. izd. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7022-46-9 (trda vezava) : 29,90 EUR
ISBN 978-961-7022-47-6 (broš.) : 24,90 EUR

005.336.1

COBISS.SI-ID 38107907

71

    POGAJALSKE taktike / Boštjan Udovič, Eva Čoderl (urednika). - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Begunje] : Cicero). - 123 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Acta diplomatica)

200 izv. - Bibliografija: str. 12

ISBN 978-961-235-926-3 : 25,00 EUR

005.8:005.574

COBISS.SI-ID 25859331

72

SCHEIN, Edgar H., 1928-
    Ponižno vodenje : moč odnosov, odprtosti in zaupanja / Edgar H. in Peter A. Schein ; prevedel Niki Neubauer. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Humble leadership. - O avtorjih: str. 185-187 in na zadnjem zavihku ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 175-180. - Povzetek v slov. pri večini poglavij

ISBN 978-961-278-513-0 : 22,50 EUR

005.32

COBISS.SI-ID 380160037 Umetnost. Arhitektura. Slikarstvo

73

    KJE je Tina? [Zvočni posnetek] : 15 pesmi iz otroške kantate / [Otroški pevski zbor RTV Slovenija ; zborovodkinja Anka Jazbec ; Simfonični orkester RTV Slovenija ; dirigentka Mojca Lavrenčič]. - Ljubljana : ZKP RTV Slovenija, 2020. - 1 CD (41 min, 46 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (19 str.)

Sorodni elektronski vir: https://zkp.rtvslo.si/sl/Glasba_za_otroke/OTROSKI_PEVSKI_ZBOR_RTV_SLOVENIJA_IN_SIMFONICNI_ORKESTER_RTV_SLOVENIJA_KJE_JE_TINA/ - predstavitev albuma. - Izvajalci navedeni na embalaži. - V spremni knjižici so besedila pesmi, na embalaži je zapis o izvajani glasbi v slov. - Glasba Matevž Goršič, besedilo Barbara Gregorič Gorenc. - Solisti: Neža Juvančič in Janej Luka Paučič, Zala Klopčič. - Vsebina: Vrtiljak ; Gugalnica ; Zobozdravnik ; Očka je utrujen ; Pesem o čebelici ; Metulj in roža ; Rolkar ; Veverica ; Jezna! ; Tema ; Oskar ; Izgubljena deklica ; Mama ; Prijatelja ; Izgubljivka

116070 RTV Slovenija, ZKP

784.67(086.76)

COBISS.SI-ID 36016131

74

KUPER, Peter, 1958-
    Srce teme / stripovska priredba Peter Kuper ; [avtor literarne predloge] Joseph Conrad ; prevedel in priredil Primož Čučnik ; [avtorica predgovora Maya Jasanoff ; avtor predgovora Umetnost teme Peter Kuper]. - Ljubljana : LUD Literatura, 2020 (Begunje : Cicero). - [157] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Littera picta ; 6)

Prevod dela: The heart of darkness. - Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv. - Predgovor / Maya Jasanoff: str. 11-15

ISBN 978-961-7017-72-4 : 19 EUR

821.111-311.2(084.11)
084.11

COBISS.SI-ID 41937411

75

    LIKOVNA umetnost : jasno in jedrnato / [urednika Georgina Palffy, Sam Atkinson ; prevedel Niki Neubauer]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno na Slovaškem). - 352 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The art book : big ideas simply explained. - 2.100 izv. - Na ov. tudi: DK. - Bibliografija: str. 350-351. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5911-7 : 34,99 EUR

7.03(091)

COBISS.SI-ID 18710019

76

NJATIN, Lela B.
    Umetnost je! : pedagoški program Galerije Miklova hiša / [avtorica besedila Umetnost je zame Lela B. Njatin ; avtorici besedila Umetnost je tudi zate Ana Pucelj in Nina Rojec ; avtorica uvodne besede Ana Pucelj]. - 1. izd., 1. natis. - Ribnica : Javni zavod Rokodelski center, 2019 (Ribnica : P&G). - 73 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorice navedene v kolofonu. - 1.000 izv. - Umetnost je!: uvodna beseda / Ana Pucelj: str. 8-9

ISBN 978-961-94418-1-7

7(02.053.2)
37:069(497.4Ribnica)(02.053.2)
37.015.31:7(02.053.2)
821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 299253504

77

    PREZENTACIJA stenskih poslikav : pogledi, koncepti, pristopi / [avtorji Janez Balažic ... [et al.] ; Knjigi na pot, urednica Mateja Neža Sitar ; terminološki slovar Ajda Mladenovič ... [et al.] ; ureditev virov in literature Mateja Neža Sitar, Daniela Milotti Bertoni ; izdelava kazal Leja Borovnjak, Mateja Neža Sitar ; prevod iz angleščine v slovenščino Tanja Dolinar]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2020 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 255 str. : ilustr. ; 30 cm. - (RES. : publikacije ZVKDS Restavratorskega centra. Dela. = Papers ; 7)

Dostopno tudi na: https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/upload/files/publications/res7_sl_notr_low.pdf. - Monografska objava prispevkov, nastalih leta 2018 iz referatov z dveh simpozijev: Retuša in problematika prezentiranja stenskih poslikav, Škofja Loka, 27. 10. 2016 in Estetska prezentacija stenskih slik - problemi in rešitve, Narodna galerija, Ljubljana, 3. 10. 2017. - 300 izv. - Bibliografija: str. 219-234 in v opombah na dnu str. - Povzetek pri posameznih prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-6990-73-8

75.052:7.025.4 (082)

COBISS.SI-ID 26058755

78

ŽAGAR, Janja, 1961-
    Bosi. Obuti. Sezuti. : [vodnik po razstavi Slovenskega etnografskega muzeja] / Janja Žagar ; [dodatna besedila Tanja Devetak ... [et al.] ; fotografije Blaž Verbič, Janja Žagar, Shutterstock ; prevod Nives Sulič Dular]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2020 ([Ljubljana] : Januš). - 143 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu in na ov. - O avtorici: str. 142. - 500 izv. - Bibliografija: str. 134-136. - Summary

ISBN 978-961-6388-79-5 : 15,00 EUR

745/749
39:685.341(091)(083.824)

COBISS.SI-ID 4126976378 Glasba

79

KOLMAN, Alenka, 1976-
    Zapoj in zapleši [Zvočni posnetek] : pesmi za otroke / Alenka Kolman ; [producent Mike Orešar]. - [Maribor] : Glasbena dežela, [2020]. - 1 CD (35 min, 22 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zgibanka ([4] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.alenkakolman.si/vsebine/24/novice.html (predstavitev albuma). - V spremni zgibanki so besedila nekaterih pesmi. - Spremljevalni vokali: Mal Polanec Kolman (1-3, 10), Lana Brnot (1-3, 10), Aneja Lončarič (4, 9), Larisa Leva (4, 9), Hana Šega (4, 9), Anže Vodušek (5, 7), Ajda Vodušek (5, 7), Tinkara Čurin (5, 7), Gašper Čurin (5, 7). - Vsebina: Biserni zobki ; Gibalček ; Pridni palčki ; Ram zam zam ; Semafor ; Plesni vlak ; Glava, ramena ; Valček števil ; Ču ču va ; Palčkov dol ; Račji ples ; Biba

GDA CD 007 Glasbena dežela

784.67(497.4)(086.76)

COBISS.SI-ID 28541443

80

    VIOLINČEK [Zvočni posnetek] : [19 otroških pesmi + pesmarica + instrumentali + pobarvanka]. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, cop. 2012. - 1 CD (57 min, 4 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([6] str.)

Dodatek k nasl. naveden na embalaži. - Leto posnetja 2012. - CD, pesmarica in pobarvanka so v skupnem ov. - V spremni zgibanki je zapis o izvajani glasbi v slov. - Izvajalci: Otroški pevski zbor RTV Slovenija (1-5, 7-9, 11-19), Andraž Hribar (6), Anika Horvat (10); Aleš Avbelj, bas kitara, Primož Grašič, akustična kitara, Jaka Pucihar, klavir, Aleš Rendla, tolkala, itd. - Dirigentka Anka Jazbec (1-5, 7-9, 11-19). - Vsebina: Violinček ; Dežnik in marela ; Tri race, tri pure ; Mačji general ; Prišli so štirje mesarji ; Sreča 1 ; Palček šlapka na gostijo ; Sreča 2 ; Kje, sončece moje ; Striček Milivoj ; Prvo leto, ko sem služil ; Trubadur ; Prišla bo pomlad ; Oblak korenjak ; Laske si bom skravžlala ; Sonce ; Sijaj, sijaj, sončece ; Polž ; Pastirče mlado i milo ; Violinček (instrumental) ; Dežnik in marela (instrumental) ; Mačji general (instrumental) ; Sreča 1 (instrumental) ; Sreča 2 (instrumental) ; Striček Milivoj (instrumental) ; Trubadur (instrumental) ; Oblak korenjak (instrumental) ; Sonce (instrumental) ; Polž (instrumental)
- - Violinček [Glasbeni tisk] : pesmarica / [notografija Dečo Žgur ; ilustracije Marko Radosavljević]. - 31 str. : ilustr. ; 13 x 15 cm. - Pesmarica je priloga glasbenemu albumu Violinček
- - Violinček : pobarvanka / [ilustracije Marko Radosavljević]. - [22] str. : ilustr. ; 13 x 15 cm. - Pobarvanka je priloga glasbenemu albumu Violinček

ISMN 979-0-709006-82-3 (pesmarica)
113055 RTV Slovenija, ZKP

784.67(497.4)(086.76)
784.4(497.4)(086.76)

COBISS.SI-ID 26418124879 Film. Gledališče. Družabne igre

81

ELLSWORTH, Abby
    Anatomija vadbe za močno jedro : vadbeni program za krepitev mišic, ki podpirajo celotno telo / Abigail Ellsworth ; [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 160 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Core training anatomy. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 160

ISBN 978-961-01-6002-1 : 24,99 EUR

796.015.132 :616.74(035)

COBISS.SI-ID 36248579

82

NEUBAUER, Henrik
    Svetovna zgodovina plesa / Henrik Neubauer. - Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Kranj] : Žnidarič). - 124 str. : ilustr. ; 28 cm

Uvodna misel / Ignacija J. Fridl: str. 5-6. - Spremna beseda Sonje Kerin Krek na sprednjem zavihku ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 113-114. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-213-298-9 : 20,00 EUR

793.3(091)

COBISS.SI-ID 29867011796/799 Šport

83

GROŠELJ, Viki, 1952-
    Krona Slovenije : vodnik po krožni poti Ljubljana-Triglav-Stol-Grintovec-Ljubljana / Viki Grošelj ; [fotografije Matevž Lenarčič, Iztok Tomazin, Viki Grošelj ; zemljevidi Geodetska družba]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 125 str., [26] str. zvd. : ilustr., zvd. ; 21 cm

O avtorju: str. 114-117 in na zadnjem zavihku ov. - 2.000 izv. - Zvd. na notr. str. ov. - Bibliografija [avtorja]: str. 117-118

ISBN 978-961-7114-04-1 : 17,00 EUR

796.52(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 41356035

84

O'MARA, Shane
    Hvalnica hoji : o znanosti, lepoti in blagodejnosti hoje / Shane O'Mara ; [prevedla Andreja Bolton]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 264 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: In praise of walking. - O avtorju: str. 6. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.800 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 224-254. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5904-9 : 24,99 EUR

796.421(035)

COBISS.SI-ID 39397891

85

PETROVIČ, Milenko, 1969-
    Ko gore zažarijo / Milenko Petrovič. - Hoče : samozal., 2020 ([Celje] : Grafika Gracer). - 120 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - O avtorju: str. 120. - Bibliografija: str. 120

ISBN 978-961-07-0197-2 : 19,95 EUR

796.52

COBISS.SI-ID 338954278 Jezikoslovje. Literarna teorija

86

AMALIETTI, Peter
    Mali leksikon antične retorike / Peter Amalietti. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2020 (Ljubljana : Primitus). - 166 str. ; 21 cm. - (Zbirka Priročniki / Amalietti & Amalietti)

Tiskano po naročilu. - Povečani tisk. - Kazalo

ISBN 978-961-7036-48-0 : 19,00 EUR

808.5(37/38)(031)

COBISS.SI-ID 304288256

87

CAVAION, Irina Moira
    Najstniki, stiki in sosedski jeziki : uvodna študija k didaktiki jezikov v stiku / Irina M. Cavaion ; [prevod Petra Berlot Kužner]. - Koper : Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2020 ([Dob] : Grafika 3000). - 274 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: Let's contact!. - Ov. nasl.: Najstniki in sosedski jeziki. - 300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 213-227 in v opombah na dnu str. - Kazalo. - Izšlo ob finančni podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

ISBN 978-961-7058-42-0 (Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, broš.) : 16,00 EUR

81'282.8:37.02
81'23-053.6

COBISS.SI-ID 17469443

88

GRŽINA, Tadeja
    Spletna književnost / Tadeja Gržina. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2020. - VIII, 127 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 011)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 91-96 in v opombah na dnu str. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6781-61-9 : 29,00 EUR

821:077(497.4)
821:004.738.5

COBISS.SI-ID 31197699

89

MIKOLIČ, Vesna, 1965-
    Izrazi moči slovenskega jezika / Vesna Mikolič. - Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS ; Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Dob] : Grafika 3000). - 379 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razsežnosti slovenstva, ISSN 2738-4446)

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 339-358 in v opombah na dnu str. - Povzetek ; Sintesi: Mezzi espressivi dell' intensità nella lingua slovena ; Summary: Intensity modification in the Slovenian language. - Kazali. - Izšlo ob finančni podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

ISBN 978-961-7058-46-8 (Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, broš.) : 24,00 EUR

811.163.6'271

COBISS.SI-ID 17199619

90

ŠENGELAJA, Rosvita
    Bližnjica do nemške književnosti = Der leichte Weg zur deutschen Literatur : učbenik z vajami in rešitvami / Rosvita Šengelaja. - Ljubljana : Jutro, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 168 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Zrno znanja)

ISBN 978-961-7024-11-1

821.112.2(091)(075.3)(076)

COBISS.SI-ID 38615811

91

VIRK, Tomo
    Pod Prešernovo glavo : slovenska literatura in družbene spremembe : nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja / Tomo Virk. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). - 222 str. ; 25 cm. - (Acta comparativistica Slovenica, ISSN 2335-3376 ; 4)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si. - 300 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 199-209. - Kazalo. - Summary. - Financer: ARRS, Programi, P6-0239, SI, Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave. - Financer: ARRS, Projekti, J6-8259, SI, Slovenska literatura in družbene spremembe

ISBN 978-961-06-0405-1 : 19,90 EUR
doi: 10.4312/9789610604075

821.163.6.09:316.42(497.4)

COBISS.SI-ID 4137830782-1/2 Poezija. Dramatika

92

ARTIČEK, Marija
    Ona in njena pot / Marija Artiček ; [izdajatelj] Literarno društvo Šentjur ; [ilustrirala Marija Artiček]. - Celje : Grafika Gracer, 2020 (Celje : Grafika Gracer). - 226 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Osat - Art ; 5)

250 izv. - Spremna beseda / Erna Ferjanič: str. 2-4. - O avtorici: str. 224-225

ISBN 978-961-6992-90-9

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 37306883

93

ASHBERY, John, 1927-2017
    Diagram porečja / John Ashbery ; prevedel Jernej Županič. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Itagraf). - 185 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 82)

Prevod dela: Flow chart. - 500 izv. - O avtorju: str. [189]

ISBN 978-961-7016-88-8 : 23,00 EUR

821.111(73)-1

COBISS.SI-ID 41648643

94

DEKLEVA, Milan
    In vsi so očarani z mesečino (okrog pesmi) / Milan Dekleva ; [likovna dela Jožef Muhovič]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Januš). - 160 str. : ilustr. ; 26 cm

300 izv. - O avtorjih: str. [165]

ISBN 978-961-7016-86-4

821.163.6-1
75(497.4):929Muhovič J.

COBISS.SI-ID 40153091

95

DEKLEVA, Milan
    Zora in čriček : (lirična opera za dva glasova) / Milan Dekleva ; [likovna dela] Jožef Muhovič. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Januš). - 67 str. : ilustr. ; 26 cm

300 izv.

ISBN 978-961-7016-87-1

821.163.6-293
75(497.4)Muhovič J.

COBISS.SI-ID 40154627

96

GRUM, Slavko
    Dogodek v mestu Gogi / Slavko Grum ; spremna besedila napisal [in izbor slik] Lado Kralj. - 3. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 92 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Klasje)

700 izv. - Kronološki pregled Grumovega življenja in dela: str. 6-8. - Slavko Grum in njegov čas: str. 9-13. - Uvodne opombe: str. 14-24. - Sodbe o Dogodku v mestu Gogi: str. 88-91. - Bibliografija: str. 25-26

ISBN 978-86-341-1184-2 : 14,50 EUR

821.163.6-2
821.163.6.09Grum S.

COBISS.SI-ID 37729283

97

HAFNER, Fabjan, 1966-2016
    Iz jezika, ki ga ni : zbrane slovenske pesmi / Fabjan Hafner ; [uvod Peter Handke ; uvod je prevedla Zdenka Hafner-Čelan]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 351 str. ; 23 cm

400 izv. - Ednina in dvojina / Peter Handke ; prevedla Zdenka Hafner-Čelan: str. 5-11. - O avtorju: str. 350-351. - Kazali

ISBN 978-961-282-465-5 : 32,99 EUR

821.163.6(436.5)-1

COBISS.SI-ID 46273027

98

KAVAFIS, Konstantinos Petrou
    Lepoto zrl sem : zbrane pesmi 1 / Konstandinos Kavafis ; prevod, opombe in spremno besedilo Lara Unuk. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Itagraf). - 194 str. : avtorj. sl. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 85)

500 izv. - Konstandinos Kavafis in njegovo delo / Lara Unuk: str. 193-194

ISBN 978-961-7016-89-5 : 23,00 EUR

821.146-1

COBISS.SI-ID 44205571

99

LIPUŠ, Cvetka
    Odhajanje za začetnike / Cvetka Lipuš. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 87 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Povečani tisk

ISBN 978-961-284-738-8 : 24,00 EUR

821.163.6(436.5)-1

COBISS.SI-ID 44101891

100

MIŁOSZ, Czesław, 1911-2004
    Pesnitev o zamrznjenem času ; Tri zime ; Rešitev / Czesław Miłosz ; prevod, opombe in spremno besedilo Jana Unuk. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Itagraf). - 226 str. : avtorj. sl. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 84)

Na ov., nasl. str. in v kolofonu naveden tudi skupni dodatek k nasl.: Zbrane pesmi 1. - 500 izv. - O pesniku in zbirkah v tem zvezku / Jana Unuk: str. 221-[227]

ISBN 978-961-7016-90-1 : 23,00 EUR

821.162.1-1

COBISS.SI-ID 44206595

101

ROZMAN, Andrej, 1955-
    Dvanajst mescev / [naslikala] Marija Lucija Stupica ; [napisal] Andrej Rozman Roza. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Maribor] : Ma-tisk). - 28 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

1.300 izv.

ISBN 978-961-01-6050-2 : 19,99 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 41602563

102

SAINT-John Perse, 1887-1975
    Hvalnice / Saint-John Perse ; prevod Nadja Dobnik ; [spremna beseda in preglednica življenja in dela Živa Čebulj]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 58 str. : avtorj. sl. ; 24 cm. - (Poetikonove lire ; knj. 75)

300 izv. - Pesnik, ki ustvarja svet in sebe / Živa Čebulj: str. 53-58. - Preglednica življenja Saint-Johna Persa in njegovega časa: str. [60-65]

ISBN 978-961-7016-64-2 : 23 EUR

821.133.1-1

COBISS.SI-ID 298051072

103

SHAKESPEARE, William, 1564-1616
    Romeo in Julija / William Shakespeare ; spremno besedo in opombe napisal Tine Logar ; [prevedel Oton Župančič]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 173 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Klasje)

Prevod dela: Romeo and Juliet. - 1.000 izv. - Kronološki pregled Shakespearovega življenja in dela: str. 6-8. - William Shakespeare in njegov čas: str. 9-14. - Uvodna razlaga: str. 15-48. - Mnenja o Shakespearu in o tragediji Romeo in Julija: str. 165-170. - Bibliografija: str. 49-50

ISBN 978-86-341-2468-2 : 16,50 EUR

821.111-2
821.111.09Shakespeare W.

COBISS.SI-ID 37729795

104

VASILEVSKI, Risto, 1943-
    Srce kroga / Risto Vasilevski ; prevedel, [spremna beseda] Ivan Dobnik. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Itagraf). - 137 str., [1] str. pril. z avtorj. sl. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 80)

Prevod dela: Srce kruga. - 300 izv. - O zbirki Srce kroga / Ivan Dobnik: str. [139]. - O avtorju: str. [141]

ISBN 978-961-7016-92-5 : 23,00 EUR

821.163.3-1

COBISS.SI-ID 44346371

105

WHITMAN, Walt, 1819-1892
    Pesem o sebi / Walt Whitman ; prevedel Miha Avanzo ; [spremno besedo napisala Erica Johnson Debeljak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 134 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 366)

Prevod dela: Song of myself. - 300 izv. - Ples na grobovih / Erica Johnson Debeljak: str. 117-134

ISBN 978-961-01-5434-1 : 24,99 EUR

821.111(73)-1

COBISS.SI-ID 4063821182-3 Romani

106

ABERCROMBIE, Joe
    Odloči naj vojna : zadnja knjiga trilogije Prvi zakon / Joe Abercrombie ; [prevedel Sergej Hvala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 686 str. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: Last argument of kings. - 700 izv.

ISBN 978-961-01-5831-8 : 39,99 EUR

821.111-312.9

COBISS.SI-ID 39229187

107

AUDRAIN, Ashley, 1982-
    Sunek / Ashley Audrain ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 314 str. ; 20 cm

Prevod dela: The push. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [315]

ISBN 978-961-00-4697-4 (trda vezava) : 25,99 EUR
ISBN 978-961-00-4698-1 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 45492739

108

BEVC, Cvetka
    Sence : roman / Cvetka Bevc ; [spremna beseda Matej Bogataj]. - Kupšinci : Zavod Droplja, 2020. - 257 str., [1] str. pril. s sl. avtorice ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Telo v kraljestvu senc / Matej Bogataj: str. 253-257. - O avtorici: str. [259]. - Povečani tisk

ISBN 978-961-93874-5-0 : 24,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 43988995

109

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Hlapci / Ivan Cankar ; spremna besedila napisala [in izbor slik] Marija Sajko. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 144 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Klasje)

700 izv. - Kronološki pregled Cankarjevega življenja in dela: str. 6-7. - Ivan Cankar in njegov čas: str. 8-12. - Uvodne opombe: str. 13-64. - Sodbe o Hlapcih: str. 125-141. - Bibliografija: str. 65-68

ISBN 978-86-341-1843-8 : 15,50 EUR

821.163.6-2
821.163.6.09Cankar I.

COBISS.SI-ID 37730051

110

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Novo življenje [Zvočni posnetek] / Cankar Ivan. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2018. - 1 CD (MP3) (249 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Bere Petra Tihole

ISBN 978-961-6996-22-8

821.163.6-311.2(086.76)

COBISS.SI-ID 296857856

111

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Troje povesti [Zvočni posnetek] / Cankar Ivan. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2018. - 1 CD (MP3) (407 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Bere Petra Tihole. - Vsebina: Zgodba o dveh mladih ljudeh ; Krčmar Elija ; Zgodba o Šimnu Sirotniku

ISBN 978-961-6996-23-5

821.163.6-32(086.76)

COBISS.SI-ID 296858112

112

CHAMBERLAIN, Diane
    Hči iz prihodnosti / Diane Chamberlain ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Izola : Meander, 2021. - 456 str. ; 22 cm

Prevod dela: The dream daughter. - 300 izv.

ISBN 978-961-7101-33-1 : 34 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 47809795

113

FRANCES, Michelle
    Hčerka / Michelle Frances ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 479 str. ; 22 cm

Prevod dela: The daughter. - Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. 475

ISBN 978-961-7049-81-7 (trda vezava) : 36 EUR
ISBN 978-961-7049-82-4 (broš.) : 26 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 45278211

114

FRANCZAK, Radka
    Srčni utrip / Radka Franczak ; prevedla Jana Unuk. - Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 272 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Litera)

Prevod dela: Serce. - 500 izv.

ISBN 978-961-7056-85-3 : 24,00 EUR

821.162.1-311.2

COBISS.SI-ID 49154819

115

GIORDANO, Paolo, 1982-
    Raztrgajmo nebo / Paolo Giordano ; prevedla Anita Jadrič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 469 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Divorare il cielo. - 1.000 izv. - O avtorju: str. [470]

ISBN 978-961-01-5828-8 : 34,99 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 40643587

116

GOLDING, William, 1911-1993
    Lord of the flies / William Golding ; with notes prepared by the English Department of Loxford School of Science and Technology. - Educational ed. - London : Faber and Faber, 2012. - XIV, 353 str. ; 20 cm

Introductory materials: str. XI-XIV, 1-8. - Study materials: 275-351

ISBN 978-0-571-29571-5

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 1694594

117

GRUNBERG, Arnon Yasha Yves, 1971-
    Dobri možje / Arnon Grunberg ; prevod [in spremna beseda] Mateja Seliškar Kenda. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 416 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 118)

Prevod dela: Goede mannen. - Odprte rane / Mateja Seliškar Kenda: str. 405-416. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-471-6 : 37,99 EUR

821.112.5-311.2
821.112.5.09Grunberg A.

COBISS.SI-ID 46555651

118

HILL, Susan, 1942-
    Majhna roka / Susan Hill ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 159 str. ; 22 cm

Prevod dela: The small hand. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. 157

ISBN 978-961-7049-83-1 (trda vezava) : 26,00 EUR
ISBN 978-961-7049-84-8 (broš.)

821.111-312.9

COBISS.SI-ID 45298947

119

IOSIVONI, Bianca
    Upaj si pasti / Bianca Iosivoni ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 352 str. ; 23 cm

Prevod dela: Falling fast. - Tiskano po naročilu. - Intervju z avtorico ob izidu knjige: str. 349-352. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. broš. izd. - "Nadaljuje se z romanom Upaj si poleteti" --> str. 346

ISBN 978-961-00-4677-6 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4678-3 (broš.) : 19,99 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 41943043

120

ISHIGURO, Kazuo, 1954-
    Never let me go / Kazuo Ishiguro ; with GCSE and A Level study guide by Geoff Barton. - Educational ed. - London : Faber & Faber, 2017. - 360 str. ; 20 cm. - (Faber educational editions)

Study materials: str. 284-360

ISBN 978-0-571-33577-0

821.111-311.2=111
821.111.09Ishiguro K.

COBISS.SI-ID 36681987

121

JAGER, Vasja
    Cajhn / Vasja Jager. - Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 359 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7056-86-0 : 24,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 49156867

122

JAZBINŠEK, Ernest
    Trdoživa Kozjanka [Zvočni posnetek] / Jazbinšek Ernest. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2019. - 2 CD-ja (MP3) (987 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Romanu na pot / Danijel Artiček. - Bere Petra Tihole

ISBN 978-961-6996-26-6

821.163.6-311.2(086.76)

COBISS.SI-ID 303029760

123

JURČIČ, Josip, 1844-1881
    Doktor Zober [Zvočni posnetek] / Jurčič Josip. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2019. - 1 CD (MP3) (257 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Bere Petra Tihole

ISBN 978-961-6996-25-9

821.163.6-311.2(086.76)

COBISS.SI-ID 303029248

124

JUSTINEK, Terezija
    Neža / Terezija Justinek. - Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 333 str. ; 22 cm

Povečani tisk. - Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu. - O pisateljici Zinki / Saša Šega Crnič: str. 329-330

ISBN 978-961-7049-85-5 (trda vezava) : 32,00 EUR
ISBN 978-961-7049-86-2 (broš.) : 22,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 45310211

125

KANAČKI, Snežana
    Polaris : zadnje mesto / Snežana Kanački ; prevedla Irena Rozman. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy, 2020 (Maribor : Demago). - 229 str. ; 20 cm. - (Zbirka Drugotnost)

Prevod dela: Polaris. - 150 izv. - O avtorici: str. [231]

ISBN 978-961-95191-1-0. - ISBN 978-961-94366-7-7!

821.163.41-311.9

COBISS.SI-ID 38001155

126

KARDOŠ, Štefan
    Plastenje s(r)amot / Štefan Kardoš, Jožica Atelšek. - Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 171 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Litera)

Leto izida v CIP-u: 2021. - 500 izv.

ISBN 978-961-7056-84-6 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 46563843

127

KENNEDY, Elle
    Ljubezenska napaka / Elle Kennedy ; [prevedla Anja Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 335 str. ; 20 cm

Prevod dela: The mistake. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [336]. - 2. del serije z orig. nasl.: Off-Campus

ISBN 978-961-00-4691-2 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4692-9 (broš.)

821.111(71)-311.2

COBISS.SI-ID 45190659

128

KERSNIK, Janko, 1852-1897
    Testament [Zvočni posnetek] / Kersnik Janko. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2017. - 1 CD (MP3) (160 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Bere Petra Tihole

ISBN 978-961-6996-17-4

821.163.6-32(086.76)

COBISS.SI-ID 293106688

129

KLIESCH, Vincent
    Auris : frekvenca laži / Vincent Kliesch ; prirejeno po zamisli Sebastiana Fitzeka ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 317 str. ; 20 cm

Prevod dela: Auris. - Tiskano po naročilu. - Dan, ko je umrl dvakrat, se je šele dobro začel --- / Sebastian Fitzek: str. 5-7

ISBN 978-961-00-4675-2 (trda vezava) : 25,99 EUR
ISBN 978-961-00-4676-9 (broš.)

821.112.2-312.4

COBISS.SI-ID 41766147

130

KOBALE, Mateja
    Odpni mi okove / Mateja Kobale. - Zgornja Ložnica : Uspešno, 2021 ([Brežice] : Primus). - 234 str. ; 20 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94806-1-8 : 18,00 EUR. - ISBN 978-978-96194-8-1!

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 46267907

131

KOČICA, Jiři
    Izvirnik / Jiři Kočica. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 249 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - O avtorju: str. [257]. - Nominacija za kresnika 2020

ISBN 978-961-01-5512-6 : 27,99 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 299539200

132

KOZINC, Darinka
    Dobiva se v Maxiju : nežne zgodbe za romantične in tankočutne bralce / Darinka Kozinc ; [spremna beseda Darica Majer Leban]. - Ljubljana : Jutro, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 175 str. ; 21 cm

Spremna beseda / Darica Majer Leban: str. 174. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7024-12-8

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 38616579

133

KREUTZ, Samo
    Čumnata senčnega boga / Samo Kreutz ; [krokiji in spremna beseda Jelena Lasan]. - Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 365 str. : ilustr. ; 20 cm

180 izv. - List iz uredničine beležnice / Jelena Lasan: str. 5-6. - O avtorju: str. 363-365

ISBN 978-961-7094-09-1 : 18,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 40366595

134

KURNIK, Eva
    Njena pot [Zvočni posnetek] / Kurnik Eva. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2020. - 1 CD (MP3)(605 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v MP3 formatu. - Bere Simona Mai

ISBN 978-961-6996-31-0

821.163.6-311.2(086.76)

COBISS.SI-ID 43322883

135

MARTIN, Charles, 1969-
    Čuvaj voda / Charles Martin ; [prevod Sonja Uran Šinigoj]. - Izola : Meander, 2021. - 380 str. ; 22 cm

Prevod dela: The water keeper. - 300 izv.

ISBN 978-961-7101-32-4 : 32 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 47883267

136

MASON, Carol
    Ko si odšel / Carol Mason ; [prevod Klaudija Vučko]. - Izola : Meander, 2021. - 325 str. ; 22 cm

Prevod dela: After you left. - 300 izv. - O avtorici: str. [328]

ISBN 978-961-7101-36-2 : 32 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 48719363

137

MATHIEU, Nicolas
    Njihovi otroci za njimi / Nicolas Mathieu ; prevedla, [spremna beseda] Saša Jerele. - Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 487 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Litera)

Prevod dela: Leurs enfants après eux. - 500 izv. - Strašna sladkost pripadnosti / Saša Jerele: 473-487. - Prix Goncourt, 2018

ISBN 978-961-7056-75-4 : 24,00 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 35603715

138

MCCREIGHT, Kimberly
    Dober zakon / Kimberly McCreight ; [prevedla Maja Kogej]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 415 str. ; 20 cm

Prevod dela: A good marriage. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [416]

ISBN 978-961-00-4683-7 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4684-4 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 42131715

139

MELVILLE, Herman, 1819-1891
    Tri novele / Herman Melville ; prevedli Polona Glavan, Janko Trupej in Alenka Moder Saje ; [spremno besedo napisala Darja Marinšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 310 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 368)

Melville, fatalistični upornik / Darja Marinšek: str. 285-310. - 500 izv. - Vsebina: Bartleby, pisar = Bartleby, the scrivener ; Benito Cereno = Benito Cereno ; Billy Budd, mornar = Billy Budd, sailor

ISBN 978-961-01-5811-0 : 29,99 EUR

821.111(73)-32

COBISS.SI-ID 44950787

140

MODIANO, Patrick, 1945-
    Speči spomini / Patrick Modiano ; prevod Aleš Berger ; [spremna beseda Janez Pipan]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 129 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 117)

Prevod dela: Souvenirs dormants. - 500 izv. - Roman iz prečrtanih stavkov / Janez Pipan: str. 73-129

ISBN 978-961-282-467-9 : 22,98 EUR

821.133.1-311.2
821.133.1.09Modiano P.

COBISS.SI-ID 38989059

141

MURNANE, Gerald
    Pustinje / Gerald Murnane ; prevedla, [spremna beseda] Anja Radaljac. - Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 110 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Litera)

Prevod dela: The plains. - 500 izv. - Odkrivanje nevidnega skozi detajlno / Anja Radaljac: str. 105-110

ISBN 978-961-7056-76-1 : 23,00 EUR

821.111(94)-31

COBISS.SI-ID 36736515

142

MUSSO, Guillaume
    Skrivno življenje pisateljev / Guillaume Musso ; [prevod Špela Žakelj]. - Izola : Meander, 2021. - 189 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: La vie secrète des écrivains. - 300 izv.

ISBN 978-961-7101-35-5 : 28 EUR

821.133.1-312.4

COBISS.SI-ID 48407811

143

NICOLAI, Kathryn
    Čuječnice za lahko noč : prijetne zgodbe za mirne misli in spokojno spanje / Kathryn Nicolai ; [ilustracije Léa Le Pivert ; prevedla Neža Kralj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 317 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Nothing much happens. - 2.000 izv. - O avtorici: str. 317

ISBN 978-961-01-6012-0 : 24,99 EUR

821.111(73)-32

COBISS.SI-ID 40379907

144

PARTLJIČ, Tone
    Pasja ulica [Zvočni posnetek] : romani nravi in značajev, iz resničnega življenja / Partljič Tone. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (444 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Bere Bojan Pogačnik

ISBN 978-961-6996-08-2

821.163.6-311.2(086.76)

COBISS.SI-ID 283619328

145

PATTERSON, James, 1947-
    [Devetnajsti božič]
    19. božič / James Patterson in Maxine Paetro ; [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno v EU). - 316 str. ; 23 cm

Prevod dela: The 19th Christmas. - Tiskano po naročilu. - O avtorjih: str. [318]

ISBN 978-961-00-4644-8 (trda vezava) : 25,99 EUR
ISBN 978-961-00-4645-5 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 34539267

146

ROBERTS, Nora
    Pribežališče / Nora Roberts ; [prevod Suzana Pečnik]. - Izola : Meander, 2021. - 483 str. ; 22 cm

Prevod dela: Hideaway. - 300 izv.

ISBN 978-961-7101-34-8 : 34,00 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 47808515

147

ROSS, Louise
    Sveti otok : [primer višjega inšpektorja Ryana] / L. J. Ross ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 365 str. ; 23 cm

Prevod dela: Holy island. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [366]

ISBN 978-961-00-4670-7 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4671-4 (broš.) : 19,99 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 41607427

148

RYAN, Donal
    Vrteče se srce / Donal Ryan ; [prevod Alenka Ropret]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 126 str. ; 20 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: The spinning heart. - Best Irish Newcomer, 2012. - Guardian First Book Award, 2013. - European Union Prize for Literature = Evropska nagrada za književnost, 2015

ISBN 978-961-6767-07-1 : 16,95 EUR

821.111(417)-311.2

COBISS.SI-ID 39697411

149

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Visoški gospod : vse ljubezni pisatelja Ivana Tavčarja / Ivan Sivec ; [spremna beseda Miha Naglič ; fotografije Ivan Sivec ... et al.]. - Mengeš : ICO, 2021 ([Ljubljana] : Formatisk). - 304 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 19. Slovenske grajske zgodbe ; št. 5)

1.700 izv. - Ljubezen mu ni bila v pogubo / Miha Naglič: str. 258-261. - Moja visoška kronika / Milan Čadež: str. 262-265. - O avtorju: str. 268. - Visoški gospod - v fotografijah: str. 273-303. - Bibliografija: str. 256-257. - Sivčeva bibliografija: str. 269-272

ISBN 978-961-7069-31-0 : 33,10 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 24900867

150

STARC, Marijanca
    Kakšen vonj ima pomlad / Marijana Starc. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2020 (tiskano v Evropi). - 192 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kratka proza)

Tiskano po naročilu. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7036-52-7 : 21,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 15643139

151

ŠPROHAR, Luj
    Zastrupljena kri [Zvočni posnetek] / Šprohar Luj. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2020. - 1 CD (MP3)(746 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v MP3 formatu. - Bere Simona Mai

ISBN 978-961-6996-29-7

821.163.6-94(086.76)

COBISS.SI-ID 43320323

152

TOMŠIČ, Marjan, 1939-
    Zrno od frmntona / Marjan Tomšič. - Popravljena in dopolnjena izd., [ponatis]. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 377 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Podatek o ponatisu v Predgovoru avtorja. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov. - Povečani tisk

ISBN 978-961-284-743-2 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 43238659

153

TREMAYNE, Marie
    Dama pod krinko : prva knjiga iz serije Neubogljive neveste / Marie Tremayne ; [prevedla Barbara Jarc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 399 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Lady in waiting. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5882-0

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 35926019

154

VALJAVEC, Janko
    Akvarij / Janko Valjavec. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2020 (tiskano v EU). - 175 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kriminalni romani / Amalietti & Amalietti)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7036-44-2 : 19,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 303053824

155

VEBLÉ, Aleksandra
    Magdalena : roman / Aleksandra Veble. - Grosuplje : samozal. A. Veble, 2021 ([Brežice] : Primus). - 142 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95075-4-4 : 25,30 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 47586819

156

VELASCO, Stefanie de
    Tigrovo mleko / Stefanie de Velasco ; prevedla Tina Štrancar. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 271 str. ; 21 cm. - (Zbirka Najst)

Prevod dela: Tigermilch. - 500 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-473-0 : 29,99 EUR

821.112.2-93-311.2

COBISS.SI-ID 45884931

157

VELIKIĆ, Dragan
    Naslov : beograjski roman / Dragan Velikić ; [prevedla Đurđa Strsoglavec]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020. - 268 str. ; 21 cm. - (Zbirka Vilenica)

Prevod dela: Adresa

ISBN 978-961-282-470-9 : 29,99 EUR

821.163.41-311.2

COBISS.SI-ID 44043011

158

VIRK, Jani
    Jaka in Vane, zgodba iz osemdesetih / Jani Virk. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 305 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Nasl. na ov.: Jaka in Vane. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov. - Povečani tisk

ISBN 978-961-284-731-9 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 43200003

159

YOUNG, Samantha
    V temo ovito srce / Samantha Young ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno v EU). - 350 str. ; 23 cm

Prevod dela: Black tangled heart. - O avtorici: str. [351]. - 3. del serije z orig. nasl.: Play on

ISBN 978-961-00-4648-6 (trda vezava) : 27,99 EUR
ISBN 978-961-00-4649-3 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 3463270782-4/9 Eseji. Satire. Potopisi. Spomini

160

BIBIČ, Polde, 1933-2012
    Spominjarije [Zvočni posnetek] : spomini, dnevniki, kronike, življenjepisi, biografije / Bibič Polde. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (332 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Bere Mojca Prosenc

ISBN 978-961-6996-01-3

821.163.6-94(086.76)
929Bibič P.(086.76)

COBISS.SI-ID 283616512

161

BIDERMAN, Slavica
    Ravnovesje na visokih petkah [Zvočni posnetek] : [da lažje ubežimo demenci] / Biderman Slavica. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2017. - 1 CD (MP3) (255 min) : stereo ; 12 cm

Dodatek k nasl. naveden na embalaži. - Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Predgovor / Zvezdan Pirtošek. - Bere Petra Tihole

ISBN 978-961-6996-18-1

821.163.6-94(086.76)
615.851.8-053.9:7(092)(086.76)

COBISS.SI-ID 293109504

162

BORUS, Sonja, 1927-
    Sonjin dnevnik : beg in alija v zapisih Sonje Borus iz Berlina, 1941-1946 / [urednika Jaša Drnovšek, Oto Luthar ; prevajalec Jaša Drnovšek ; fotografije zbirka Šošane Harari ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021 (Begunje : Cicero). - 263 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Sonjas Tagebuch. - Fotogr. na spojnih listih. - 300 izv. - Pogum za spomin / Oto Luthar: str. 8-11. - Predgovor urednika nemškega izvirnika / Klaus Voigt: str. 13-38. - Proces zorenja v temi strašnih let / Bella Sagi: str. 238-249. - Ob jezikovnem urejanju prevoda Sonjinega dnevnika / Jaša Drnovšek, Helena Dobrovoljc: str. 250-256. - Bibliografija: str. 258-260

ISBN 978-961-05-0489-4 : 19 EUR

94(100=411.16)"1941/1945"(092)
821.112.2-94
929Borus S."1941/1946"

COBISS.SI-ID 36568067

163

DETELA, Andrej
    Cesar je nag! Ali lahko o tem še molčimo? / Andrej Detela. - Ljubljana : Sanje, 2020 ([Ljubljana] : Januš). - 106 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Tigr)

1.000 izv.

ISBN 978-961-274-516-5 : 9,00 EUR

821.163.6-4
308(497.4)"2020"

COBISS.SI-ID 34726915

164

HEDERIH, Darko
    Svoj klavir pa menda že poznam in druge (iz)brane humoreske [Zvočni posnetek] : satire, humoreske, epigrami, parodije, šale / Hederih Darko. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (412 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Ali G. Hederih res pozna svoj klavir? / Branko Gradišnik. - Bere Bojan Pogačnik

ISBN 978-961-6996-12-9

821.163.6-7(086.76)

COBISS.SI-ID 283992832

165

JOHNSON Debeljak, Erica
    Devica, kraljica vdova, prasica / Erica Johnson Debeljak ; [prevedel Andrej E. Skubic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 273 str. ; 21 cm. - (Kultura)

Prevod dela: Virgin wife widow whore. - O avtorju na zadnji notranji str. ov. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-6025-0 : 29,99 EUR

821.111(73)-94
929Johnson Debeljak E.

COBISS.SI-ID 34170115

166

LORENČIČ, Danaja
    Ana v meni [Zvočni posnetek] : spomini, dnevniki, kronike, življenjepisi, biografije / Lorenčič Danaja. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (421 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Spremna beseda / Vesna V. Godina. - Bere Helena Smrekar

ISBN 978-961-6996-02-0

821.163.6-94(086.76)
616.89-008.441.42(092)(086.76)

COBISS.SI-ID 283617024

167

PEGAN, Tina, etnologinja, 1983-
    [Sto dvainosemdeset dni]
    182 dni : življenje na psihoterapevtskem oddelku / Tina Pegan. - Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus). - 138 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-87-1 : 19,90 EUR

821.163.6-94
616.89-052(092)

COBISS.SI-ID 47728131

168

POSEGA, Edo
    Kaj? Kje? Kdaj? Kako? S čim? Zakaj? Kdo? : kriminalistovi spomini / Edo Posega & Branko Gradišnik ; [spremna beseda Darko Maver]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 237 str. ; 24 cm

Tiskano po naročilu. - Spremna beseda / Darko Maver: str. 235-237. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7022-35-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-36-0 (broš.) : 24,90 EUR

821.163.6-94
343.3/.7(497.4)(092)

COBISS.SI-ID 25187587

169

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Kako sem postal slaven [Zvočni posnetek] : priročnik za nadarjene pisatelje in bralce / Sivec Ivan. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2020. - 1 CD (MP3)(291 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v MP3 formatu. - Bere Simona Mai

ISBN 978-961-6996-30-3

821.163.6-7(086.76)

COBISS.SI-ID 43321091

170

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Sol življenja [Zvočni posnetek] : novele, kratke zgodbe / Sivec Ivan. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (220 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Humor je sol našega življenja / Bogdan Novak. - Bere Bojan Pogačnik

ISBN 978-961-6996-10-5

821.163.6-7(086.76)

COBISS.SI-ID 283619840

171

STARC, Marijanca
    Utrinki samote / Marijana Starc. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2020 (Ljubljana : Primitus). - 191 str. ; 21 cm. - (Zbirka Romani / Amalietti & Amalietti)

Tiskano po naročilu. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7036-45-9 : 21,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 303054336

172

WINN, Raynor
    Prežeta s soljo / Raynor Winn ; [prevod Jolanda Blokar]. - Preserje : Aktivni mediji, 2019 ([Brežice] : Primus). - 347 str. : zvd. ; 23 cm

Prevod dela: The salt path. - Povečani tisk. - Potiskani spojni listi pri trdi vezavi. - Broš. izd. meri 22 cm. - 500 izv. - O avtorici: str. 347

ISBN 978-961-94511-8-2 (trda vezava) : 28,90 EUR
ISBN 978-961-94511-9-9 (mehka vezava) : 24,90 EUR

821.111-94
821.111-992

COBISS.SI-ID 302736128

173

ZUPANC, Peter, 1968-
    Leto podgane : (ali kako sem preživel covid- 19 na Kitajskem) / [[besedilo], fotografije] Peter Zupanc. - Ljubljana : Forma 7, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). - 163 str. : fotogr. ; 20 cm

Noben človek ni otok / Jana S. Rošker: na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7000-41-2 : 22,90 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 4520473982C Leposlovje za otroke do 9. leta

174

BARNARD, Lucy
    Veverica nima časa / [besedilo in ilustracije] Lucy Barnard ; [prevod Aljaž Čater Rodošek]. - Ljubljana : Ramos, 2020 (tiskano na Kitajskem). - [22] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Squirrel's busy day. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-94946-6-0 : 21,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 26252035

175

BRANDON, Amanda
    Urjenje samoroga / [besedilo] Amanda Brandon in [ilustracije] Mike Byrne ; [prevod Aljaž Čater Rodošek]. - Ljubljana : Ramos, 2020 (tiskano na Kitajskem). - [22] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Unicorn training. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-94938-0-9 : 21,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 303849216

176

CHANDLER, Susan
    Požrešna mavrica / Susan Chandler ; [ilustracije] Sanja Rešček ; [prevod Aljaž Čater Rodošek]. - Ljubljana : Ramos, 2020 (tiskano na Kitajskem). - [22] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Greedy rainbow. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-94946-5-3 : 21,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 26250755

177

FULTON, Julie
    Dani Kovač je bil pravi kričač / napisala Julie Fulton ; ilustrirala Elina Ellis ; [prepesnila Aleksandra Kocmut]. - Ljubljana : Lipa, 2021. - [28] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Loud Daniel OʹDowd. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-95247-3-2 : 15,95 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 47894275

178

FULTON, Julie
    Gospe Preobjedi najlepše bilo je pri jedi / napisala Julie Fulton ; ilustrirala Jona Jung ; [prepesnila Aleksandra Kocmut]. - Ljubljana : Lipa, 2021. - [28] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Greedy Mrs MacCready. - Ilustr. na spojnih str. - 500 izv.

ISBN 978-961-95247-2-5 : 15,95 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 47892995

179

HILL, Eric, 1927-2014
    Piki, koliko je ura? / [napisal in ilustriral] Eric Hill ; [prevedla Andreja Peček]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - [17] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Whatʼs the time, Spot?. - 3.000 izv. - Knjigi je vgrajena ura z vrtljivimi kazalci

ISBN 978-961-01-3592-0 : 12,95 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 276649984

180

ISERN, Susanna
    Velika knjiga superzakladov : tistih, ki so resnično dragoceni / napisala Susanna Isern ; ilustrirala Rocio Bonilla ; [prevod Veronika Rot]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). - [37] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: El gran libro de los supertesoros. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-521-5 : 19,50 EUR

821.134.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 44202243

181

KOLANOVIĆ, Dubravka
    Najlepše je doma / [besedilo in ilustracije] Dubravka Kolanovic ; [prevod Aljaž Čater Rodošek]. - Ljubljana : Ramos, 2020 (tiskano na Kitajskem). - [22] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: There's no place like home. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-94946-3-9 : 21,90 EUR

821.163.42-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 21056003

182

KRALJ, Mojca, 1974-, socialna delavka
    Puhek je našel dom / Mojca Kralj. - Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 45 str. : ilustr. ; 20 x 26 cm

Nasl. na ov., v kolofonu in CIP-u: Puhek je našel svoj dom. - 75 izv.

ISBN 978-961-7094-04-6 : 15,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 29425667

183

KRALJ, Mojca, 1974-, socialna delavka
    Puhek pri veterinarju / Mojca Kralj. - Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 38 str. : ilustr. ; 20 x 26 cm

75 izv.

ISBN 978-961-7094-03-9 : 15,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 29424131

184

MARTELANC, Kristina
    Mucka Pika / Kristina Martelanc ; ilustracije Eleonora Sluga. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2020 (Gorica : Budin). - 70 str. : ilustr., note ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. - "Redna knjiga GMD za leto 2021" --> kolofon

ISBN 978-88-96632-93-2 : 12,00 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 31169539

185

MAZI, Darka
    Luka izgubi očka / Darka Mazi ; ilustrirala Marta Bartolj. - Jezero : Morfemplus, 2021. - [32] str. : ilustr. ; 33 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - Pravljici na pot, z ljubeznijo! / Radmila Pavlovič Blatnik: str. 1

ISBN 978-961-7067-50-7 : 21,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 30451715

186

SCHEFFLER, Axel
    Lan in Luna. Poglej in povej / [napisal in ilustriral] Axel Scheffler ; [prevedel Milan Dekleva]. - Jezero : Morfemplus, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Pip and Posy. Look and say. - 3.000 izv. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-7067-29-3 : 14,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 303458304

187

SHUTTLEWOOD, Anna
    Najlepša cvetlica / [besedilo in ilustracije] Anna Shuttlewood ; [prevod Aljaž Čater Rodošek]. - Ljubljana : Ramos, 2020 (tiskano na Kitajskem). - [22] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The prettiest flower. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-94946-2-2 : 21,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 21054723

188

SMALLMAN, Steve
    Astromišek / [besedilo in ilustracije] Steve Smallman ; [prevod Aljaž Čater Rodošek]. - Ljubljana : Ramos, 2020 (tiskano na Kitajskem). - [22] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Astromouse. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-94946-1-5 : 21,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 20787203

189

SMALLMAN, Steve
    Poslušaj, kuža! / [besedilo] Steve Smallman in [ilustracije] Gill McLean ; [prevod Aljaž Čater Rodošek]. - Ljubljana : Ramos, 2020 (tiskano na Kitajskem). - [22] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Listen up, pup!. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-94946-4-6 : 21,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 26250243

190

ŠTEFAN, Anja
    Zajčkova hišica / Anja Štefan ; ilustrirala Hana Stupica. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Maribor] : Ma-tisk). - [31] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4551-6 : 19,99 EUR

821.163.6-93-34
821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 4128000382M Leposlovje za otroke od 13. leta dalje

191

ANDERSON, Laurie Halse
    Krik / Laurie Halse Anderson ; [prevod Andreja Blažič Klemenc]. - Izola : Grlica, 2021. - 252 str. ; 22 cm

Prevod dela: Shout. - 300 izv.

ISBN 978-961-244-349-8 : 23,95 EUR

821.111(73)-93-1

COBISS.SI-ID 44634371

192

GLUVIĆ, Goran
    Poskočni fedrčki in še dve gledališki igri za mlade / Goran Gluvić ; ilustracije Joanna Zając-Slapničar ; [spremna beseda Jan Pirnat]. - Ivančna Gorica : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava ; Grosuplje : Zveza kulturnih društev, 2020 (Grosuplje : Silveco). - 65 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Dragoceni teksti slovenskih avtorjev / Jan Pirnat: str. 3. - Vsebuje tudi: Osnovnošolski Dogodki in odmevi ; Najmlajši zasebni detektiv

ISBN 978-961-7010-68-8 (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava)

821.163.6-93-2

COBISS.SI-ID 34635267

193

KODRIČ Filipić, Neli
    Solze so za luzerje [Zvočni posnetek] : mladinski roman (od 13. leta) / Kodrič Neli. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (565 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - So solze res za luzerje? / Majda Mramor. - Bere Maruška Ozimek

ISBN 978-961-6996-06-8

821.163.6-93-311.2(086.76)

COBISS.SI-ID 283618816

194

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
    Kot v filmu [Zvočni posnetek] : mladinski roman (od 13. leta) / Moderndorfer Vinko. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (340 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Bere Saša Jontez. - Modra ptica, 2013. - Desetnica, 2014

ISBN 978-961-6996-13-6

821.163.6-93-311.2(086.76)

COBISS.SI-ID 283993088

195

RUSSELL, Rachel Renée
    Zguba : dnevnik : zgodbe ne ravno bleščeče TV zvezdnice / Rachel Renée Russell z Nikki Russell in Erin Russell ; [prevod Matej Frece]. - Izola : Grlica, 2021. - 312 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zguba dnevnik ; 7)

1.000 izv.

ISBN 978-961-244-357-3 (trda vezava) : 19,50 EUR
ISBN 978-961-244-358-0 (broš.)

821.111(73)-93-311.2

COBISS.SI-ID 4807859582P Leposlovje za otroke od 10. do 13. leta

196

BADDIEL, David
    Vsak dan rojstni dan / David Baddiel ; ilustriral Jim Field ; [prevedla Eva Žerjav]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 380 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Birthday boy. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4693-6 (trda vezava) : 25,99 EUR
ISBN 978-961-00-4694-3 (broš.)

821.111-93-311.2

COBISS.SI-ID 45208579

197

DAHL, Roald
    Matilda / Roald Dahl ; ilustracije Quentin Blake ; [prevedel Bogdan Gradišnik]. - 7. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020. - 297 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Matilda

ISBN 978-86-11-17281-1 : 13,99 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 24723459

198

KOCIPER, Marko
    Butalci v stripu / strip Marko Kociper in Fran Milčinski zgodba ; [Slovarček butalskih besed je pripravila Ana Bogataj ; besedila na zavihkih Bojan Albahari]. - Ljubljana : Forum, 2020 (Žirovnica : Medium). - 81 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka Republika Strip ; 29)

400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7087-09-3 : 12,00 EUR

084.11
821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 38473475

199

NOVAK, Maja, 1960-
    Male živali iz velikih mest [Zvočni posnetek] : mladinski roman (od 10. leta dalje) / Novak Maja. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (82 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - O pisateljici in njenem delu / Dušan Čater. - Bere Luka Pavlin

ISBN 978-961-6996-07-5

821.163.6-93-32(086.76)

COBISS.SI-ID 283619072

200

PILKEY, Dav, 1966-
    Pasji mož. Ravs divjine / napisal in ilustriral Dav Pilkey kot Grega Bradač in Klemen Kočar ; pobarval Jose Garibaldi ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pasji mož)

Prevod dela: Dog Man. Brawl of the wild. - Na nasl. str. tudi: Stripi iz hiške na drevesu ponosno predstavljajo. - 3.500 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [222]

ISBN 978-961-01-5777-9. - ISBN 978-961-01-5936-0! : 17,99 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 16290051

201

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Dolenjska naveza [Zvočni posnetek] : mladinski roman (od 10. leta dalje) / Sivec Ivan. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (220 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Bere Damjana Grad

ISBN 978-961-6996-11-2

821.163.6-93-312.4(086.76)

COBISS.SI-ID 283620096

202

SUHODOLČAN, Primož
    Maks pa sanja [Zvočni posnetek] : mladinski roman (od 10. leta dalje) / Suhodolčan Primož. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (183 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Bere Anja Sedej

ISBN 978-961-91372-9-1

821.163.6-93-311.3(086.76)

COBISS.SI-ID 283548928

203

SUHODOLČAN, Primož
    Ranta vrača udarec [Zvočni posnetek] : mladinska literatura / Suhodolčan Primož. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (150 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Spremna beseda / Dušan Čater. - Bere Bojan Pogačnik

ISBN 978-961-6996-00-6

821.163.6-93-32(086.76)

COBISS.SI-ID 28354969690 Arheologija. Domoznanstvo

204

FERFILA, Bogomil
    Alžirija in Gambija : največja in najmanjša afriška država / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2021 ([Ljubljana] : Demat). - 116 str., 188 str. pril. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 59)

Besedilo v slov., biografija avtorja v slov. in angl. - Tiskano po naročilu. - Biografija avtorja: str. 113-116. - Bibliografija: str. 109-112

ISBN 978-961-7045-29-1 : 30,00 EUR

908(65)
308(65)
908(665.1)
308(665.1)
821.163.6-992

COBISS.SI-ID 40152835

205

FERFILA, Bogomil
    Turkmenistan : puščava in najbolj noro glavno mesto na svetu / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2021 ([Ljubljana] : Demat). - 74 str., 252 str. barvnih pril. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 58)

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Tiskano po naročilu. - Biografija avtorja: str. 71-74. - Bibliografija: str. 67-69

ISBN 978-961-7045-28-4 : 30,00 EUR

908(575.4)
308(575.4)
821.163.6-992

COBISS.SI-ID 36653059

206

MUZEJ novejše zgodovine Celje
    Iz zbirke. "Preljuba moja žena, čakam na kolodvoru ---" / [avtorica] Bronislava Gologranc Zakonjšek ; [slikovno gradivo Muzej novejše zgodovine Celje, zbirka Razglednice]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2020 ([Celje] : Grafika Gracer). - 64 str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

300 izv. - Iz zbirke / Tonček Kregar: str. 5. - Bibliografija: str. 63

ISBN 978-961-6339-51-3 : 15,00 EUR

069.5(497.4Celje):77.047

COBISS.SI-ID 16565507

207

POLES, Rok
    Stodesetkrat o Šoštanju v enem odstavku : ob 110. obletnici pridobitve mestnih pravic Šoštanja / [kompendij besedil, ilustracije Rok Poles]. - Šoštanj : Občina, 2020 (Škofja Loka : Nonparel). - 110 str. : ilustr. ; 16 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. [123-129]

ISBN 978-961-95140-0-9 : 5 EUR

94(497.4Šoštanj)
908(497.4Šoštanj)

COBISS.SI-ID 3280000391 Zemljepis

208

    NAJLEPŠI izleti za podaljšan konec tedna : 1 leto - 52 destinacij : po Evropi / [napisali Monika Baumüller ... [et al.] ; prevedli Lydia Frece (pomlad, poletje) in Klementina Logar (jesen, zima)]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno v EU). - 312 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Have a happy weekend. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5918-6 : 34,99 EUR

908(4)

COBISS.SI-ID 37031683

209

PETEK, Martina, 1977-
    Geografija 2. Učbenik za geografijo v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Petek, Borut Stojilković, Milivoj Stankovič ; [ilustratorja Aleš Sedmak, Adriano Janežič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 162 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5063-3 : 18,40 EUR

913(100)(075.3)

COBISS.SI-ID 294452736929 Življenjepisi

210

BOGATAJ, Janez, 1947-
    Franc Saleški Finžgar : življenje in delo Franca Saleškega Finžgar : 1871-1962 / [Janez Bogataj, Mihael Glavan ; slikovno gradivo osebni arhiv Janeza Bogataja ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 228 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Album / Mladinska knjiga)

1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-6055-7 : 39,99 EUR

929Finžgar F. S.
821.163.6.09Finžgar F. S.

COBISS.SI-ID 43535619

211

BOOCHANI, Behrouz
    Nobenega prijatelja razen gora : zapisi iz Zapora Manus / Behrouz Boochani ; v angleščino prevedel Omid Tofighian, v slovenščino prevedla Alenka Ropret. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2021 (tiskano v Sloveniji). - 312 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: No friend but the mountains; prevedeno iz angl. - Broš. izd. meri 23 cm. - 900 izv. - Predgovor / Richard Flanagan: str. 9-11. - Prevajalčeva zgodba: okno proti goram / Omid Tofighian: str. 281-299. - Nobenega prijatelja razen gora: prevajalčevi premisleki / Omid Tofighian: str. 301-312. - O avtorju: str. 5. - Victorian Prize for Literature, 2019

ISBN 978-961-274-477-9 (trda vezava) : 35 EUR
ISBN 978-961-274-482-3 (broš.) : 19,95 EUR

821.222.1-312.6

COBISS.SI-ID 33875459

212

DRAKULIĆ, Slavenka
    Dora in Minotaver : moje življenje s Picassom / Slavenka Drakulić ; prevedla Mateja Komel Snoj. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 227 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Dora i Minotaur. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ov. - Povečani tisk

ISBN 978-961-284-747-0 : 24,00 EUR

821.163.42-312.6

COBISS.SI-ID 43207171

213

ENYEART, John Paul
    Smrt fašizmu : boj Louisa Adamiča za demokracijo / John P. Enyeart ; prevedla Mojca Dobnikar ; [spremna beseda Božo Repe ; fotografije in pisma Mestna knjižnica Grosuplje, osebni arhiv Marjetke Kidrič, Rokopisni oddelek Knjižnice Univerze v Princetonu]. - Ljubljana : Sophia, 2020 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XIV, 268 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Death to fascism. - Louis Adamič, človek z idejami za današnje čase / Božo Repe: str. 251-263. - O avtorju na prelim. str. - 400 izv. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-50-5 : 32,00 EUR

929Adamič L.
314.151.3-054.7(73=163.6)

COBISS.SI-ID 36495875

214

MERC, Dušan, 1952-
    Črna maska : fragmenti iz življenja Marija Kogoja : roman / Dušan Merc. - Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Ljubljana] : Rotosi). - 305 str. ; 21 cm

400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-213-336-8 : 29,00 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 39011843

215

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Julija iz Sonetnega venca [Zvočni posnetek] : biografije / Sivec Ivan. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (349 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Julija Primic (1816-1864) / Andrej Bartelj. - Bere Lidija Jelovac Avbelj

ISBN 978-961-6996-09-9

821.163.6-312.6(086.76)
929Primic J.(086.76)

COBISS.SI-ID 283619584

216

TERČON, Nadja
    Sava & Jolanda : prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji : ženske in morje ter vstop Slovenk v moški svet pomorskega poklica / Nadja Terčon ; [prevodi Daniela Milotti Bertoni (it.), Henrik Ciglič (ang.), Snježana Karinja (hr.) ; izrisi zemljevidov Vasja Vidmar]. - Piran : Pomorski muzej = Pirano : Museo del mare "Sergej Mašera", 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 241 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

Prispevek k preseganju predsodkov / Franco Juri: str. 9. - 350 izv. - Bibliografija: str. 206-209. - Riassunto ; Summary ; Sažetak. - Kazalo

ISBN 978-961-94328-7-7

929Kaluža S.
929Gruden J.
656.61-055.2(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 37992963

217

WENGER, Arsène, 1949-
    Moje rdeče-belo življenje : [avtobiografija : filozofija vodenja mitskega trenerja in izjemnega menedžerja] / Arsène Wenger ; [prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2021 (natisnjeno v EU). - 240 str., [24] str. pril. ; 23 cm

Prevod dela: Ma vie en rouge et blanc. - Prvi dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov., drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - V broš. izd. potiskane notr. str. ov. - Broš. izd. meri 22 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 240 ter v broš. izd. še na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-00-4679-0 (trda vezava) : 25,99 EUR
ISBN 978-961-00-4680-6 (broš.) : 19,99 EUR

929Wenger A.
796.332(44):929Wenger A.

COBISS.SI-ID 41937667

218

    ZGODBE ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi [Zvočni posnetek] : [živeti z gluhoslepoto]. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2019. - 1 CD (MP3) (250 min) : stereo ; 12 cm

Dodatek k nasl. naveden na embalaži. - Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Zgodbam na pot / Simona Gerenčer Pegan. - Bere Petra Tihole

ISBN 978-961-6996-24-2

821.163.6-94(086.76)
929-056.262/.263(086.76)

COBISS.SI-ID 303040512

219

ZORENČ, Luka
    Ris : [izpoved bivšega pripadnika specialnih sil] / Luka Zorenč ; [v sodelovanju s Saro Primec]. - 2. natis. - Grosuplje : samozal., 2020 ([Grosuplje] : Partner graf). - 461 str. : ilustr. ; 25 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Potiskan zadnji spojni list. - 3.000 izv. - Predgovor / Jure Tepina: str. 7-9. - O avtorju na zadnjem spojnem listu

ISBN 978-961-07-0251-1 : 29,90 EUR

929Zorenč L.
355(497.4)(092)
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 4369485193 Zgodovina. Kulturna zgodovina

220

    UMETNOSTNA in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem / uredila Polona Vidmar ; [prevodi Nika Vaupotič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020 (Ljubljana : Present). - 242 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Opera Instituti Artis Historiae)

Potiskani spojni listi. - 400 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. - Financer: ARRS, Programi, P6-0061, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru. - Financer: ARRS, Projekti, NI-0003, SI, Digitalizacija judovske dediščine v Sloveniji (bilateralni projekt z Izraelom)

ISBN 978-961-05-0502-0 : 29 EUR

930.85(497.4=411.16)(082)
7.04(497.4):159.922.4(=411.16)(082)

COBISS.SI-ID 4158566794 Zgodovina

221

JEZERNIK, Božidar
    Goli otok - Titov gulag [Zvočni posnetek] : zgodovina / Jezernik Božidar. - Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne, 2015. - 1 CD (MP3) (641 min) : stereo ; 12 cm

Posneto v zvočnem zapisu MP3. - Morfologija Golega otoka / Adam Michnik. - Bere Bojan Pogačnik

ISBN 978-961-6996-03-7

323.281(497.1)"1949/1956"(086.76)
94(497.5Goli otok)"1949/1956"(086.76)
343.819.7(497.5Goli otok)

COBISS.SI-ID 283617792

222

LANE, Frederic Chapin, 1900-1984
    Benetke, pomorska republika / Frederic C. Lane ; prevedel Matej Venier ; [spremna beseda Dušan Mlacović ; zemljevidi Mateja Rihtaršič] ; [uredili Peter Vodopivec ... et al.]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Kranj] : Žnidarič). - 459 str., [16] str. pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Zgodovina držav in narodov ; 8)

Prevod dela: Venice. - Frederic C. Lane, Benečani in slovenska zgodovina / Dušan Mlacović: str. 448-459. - 800 izv. - Bibliografija: str. 413-444 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-213-335-1 : 39,00 EUR

94(450.34)"04/17"

COBISS.SI-ID 36514307

223

PIRJEVEC, Jože
    Glossae : izbor tedenskih glos, objavljenih v Primorskem dnevniku (1978-2020) / Jože Pirjevec ; [fotografije Odsek za zgodovino in etnografijo pri NŠK ... et al.]. - Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2020 ([Ljubljana] : Present). - 473 str. : č-b fotogr. ; 25 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 4.000 izv. - Knjigi na pot / Igor Devetak, Rado Pišot, Peter Štih: str. 9-13

ISBN 978-961-7058-50-5 : 35,00 EUR

821.163.6-92
323.15(450.361=163.6)
929(=163.6)
94(497.4)"19"

COBISS.SI-ID 35667203

224

RATEJ, Mateja, 1974-
    Svastika na pokopališkem zidu : poročilo o hitlerizmu v širši okolici Maribora v tridesetih letih 20. stoletja / Mateja Ratej ; [predgovor Tone Partljič]. - Ljubljana : Beletrina, 2021. - 203 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Leposlovje in zgodovina / Tone Partljič: str. 7-9. - Bibliografija: str. 192-197

ISBN 978-961-284-760-9 : 24,00 EUR

94(497.4Maribor)"1930/1941"

COBISS.SI-ID 43228675

225

    TRIDESETLETNA vojna in Slovenci : evropski konflikt in slovenski prostor v prvi polovici 17. stoletja / [posamezni prispevki Gašper Cerkovnik ... [et al.] ; uredil Vanja Kočevar ; prevodi povzetkov Manca Gašperšič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 520 str. : ilustr. ; 25 cm

250 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-05-0497-9 : 34 EUR

94(497.4)"1618/1648"(082)
94(4)"1618/1648"(082)

COBISS.SI-ID 39845379

226

    Z lepilom na podplatih : trideset let slovenske države / [urednik Ivan Janez Štuhec]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Ljubljana : Zbor za republiko, Inštitut za analize in dialog, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 407 str. : fotogr., sl. avtorjev ; 25 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-278-510-9 (Celjska Mohorjeva družba) : 30,00 EUR

94(497.4)"1990/..."(082)
316.42(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 33268739

227

    ZGODOVINA 3 : dolgo 19. stoletje : učbenik za zgodovino v 3. letniku gimnazij / Vilma Brodnik ... [et al.] ; [ilustrator Jaka Vukotič ; zemljevidi Andrej Gale ; slikovno gradivo Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 319 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Hrbtni nasl.: Zgodovina 3 - učbenik za zgodovino v 3. letniku gimnazij. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.000 izv. - Financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti

ISBN 978-961-01-5578-2 : 19,90 EUR

94(075.3)

COBISS.SI-ID 22912259
Naslovno kazalo


 • Akvarij 154
 • Alžirija in Gambija : največja in najmanjša afriška država 204
 • Ana v meni [Zvočni posnetek] : spomini, dnevniki, kronike, življenjepisi, biografije 166
 • Anatomija vadbe za močno jedro : vadbeni program za krepitev mišic, ki podpirajo celotno telo 81
 • Astromišek 188
 • Auris : frekvenca laži 129
 • Autochthonous melliferous plants 65
 • Avtohtone medovite rastline 65


 • Bartleby, pisar 139
 • Benetke, pomorska republika 222
 • Benito Cereno 139
 • Billy Budd, mornar 139
 • Bližnjica do nemške književnosti : učbenik z vajami in rešitvami 90
 • Bosi. Obuti. Sezuti. : [vodnik po razstavi Slovenskega etnografskega muzeja] 78
 • Bralec, vrni se domov : beroči možgani v digitalnem svetu 11
 • Butalci v stripu 198


 • Cajhn 121
 • Cesar je nag! Ali lahko o tem še molčimo? 163


 • Črna maska : fragmenti iz življenja Marija Kogoja : roman 214
 • Čuječnice za lahko noč : prijetne zgodbe za mirne misli in spokojno spanje 143
 • Čumnata senčnega boga 133
 • Čuvaj voda 135


 • Dama pod krinko : prva knjiga iz serije Neubogljive neveste 153
 • Dani Kovač je bil pravi kričač 177
 • 19. božič 145
 • Devica, kraljica vdova, prasica 165
 • Diagram porečja 93
 • Dober zakon 138
 • Dobiva se v Maxiju : nežne zgodbe za romantične in tankočutne bralce 132
 • Dobri možje 117
 • Dobrojutrnica, zajtrk za dušo 2 24
 • Dogodek v mestu Gogi 96
 • Doktor Ti : moč samozdravljenja, podprta z znanstvenimi dokazi 17
 • Doktor Zober [Zvočni posnetek] 123
 • Dolenjska naveza [Zvočni posnetek] : mladinski roman (od 10. leta dalje) 201
 • Dora in Minotaver : moje življenje s Picassom 212
 • Dvanajst mescev 101


 • Epidemija pametnih telefonov : nevarnosti za zdravje, izobraževanje in družbo 33


 • Formule uspeha za družinska podjetja : petdeset nasvetov za pet preskokov 39
 • Fotonika 54
 • Franc Saleški Finžgar : življenje in delo Franca Saleškega Finžgar : 1871-1962 210


 • Geografija 2. Učbenik za geografijo v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol 209
 • Glossae : izbor tedenskih glos, objavljenih v Primorskem dnevniku (1978-2020) 223
 • Goli otok - Titov gulag [Zvočni posnetek] : zgodovina 221
 • Gospe Preobjedi najlepše bilo je pri jedi 178
 • Gostilniške debate o e-mobilnosti 63
 • Grenko seme tatarske ajde 64


 • Hčerka 113
 • Hči iz prihodnosti 112
 • Hlapci 109
 • Hotena nevednost 15
 • Hvalnica hoji : o znanosti, lepoti in blagodejnosti hoje 84
 • Hvalnice 102


 • In vsi so očarani z mesečino (okrog pesmi) 94
 • Institucionalizacija zagotavljanja nacionalne varnosti Republike Slovenije : konceptualizacija, razvojni mejniki, politika in sistem 46
 • Iz jezika, ki ga ni : zbrane slovenske pesmi 97
 • Iz zbirke. "Preljuba moja žena, čakam na kolodvoru ---" 206
 • Izrazi moči slovenskega jezika 89
 • Izvirnik 131


 • Jaka in Vane, zgodba iz osemdesetih 158
 • Julija iz Sonetnega venca [Zvočni posnetek] : biografije 215


 • Kaj pravi brošura škofa Antona Bonaventura? 27
 • Kaj si drugi mislijo o tebi, ni tvoj problem : kako se osvoboditi, spremeniti življenje in doseči srečo 19
 • Kaj? Kje? Kdaj? Kako? S čim? Zakaj? Kdo? : kriminalistovi spomini 168
 • Kako sem postal slaven [Zvočni posnetek] : priročnik za nadarjene pisatelje in bralce 169
 • Kakšen vonj ima pomlad 150
 • Kava [Zvočni posnetek] : čarobni napoj : zgodovina 67
 • Kje je Tina? [Zvočni posnetek] : 15 pesmi iz otroške kantate 73
 • Kjer so čebele doma : vodnik ob razstavi : Slovenski etnografski muzej, junij 2018-avgust 2019 : exhibition catalogue : [Slovene Ethnographic Museum], June 2018 - August 2019 49
 • Kmečka abeceda 50
 • Knjiga tožibaba 1
 • Ko gore zažarijo 85
 • Ko si odšel 136
 • Kot v filmu [Zvočni posnetek] : mladinski roman (od 13. leta) 194
 • Krčmar Elija 111
 • Krik 191
 • Krona Slovenije : vodnik po krožni poti Ljubljana-Triglav-Stol-Grintovec-Ljubljana 83
 • Kulturna hibridnost 31
 • Kulturo ljudstvu! : 100 let kulturnega društva Svoboda Celje 8


 • Lan in Luna. Poglej in povej 186
 • Der leichte Weg zur deutschen Literatur 90
 • Lepoto zrl sem : zbrane pesmi 1 98
 • Leto podgane : (ali kako sem preživel covid- 19 na Kitajskem) 173
 • Likovna apreciacija v vzgoji in izobraževanju : primeri kvalitativnih raziskav 47
 • Likovna umetnost : jasno in jedrnato 75
 • Lisjaček 9
 • Literarno-glasbeni večeri v spominskih hišah znanih Slovencev : projektna naloga 6
 • Ljubezen deluje : odkrijte skrivnostno neverjetno življenje v običajnem svetu 14
 • Ljubezenska napaka 127
 • Lord of the flies 116
 • Luka izgubi očka 185


 • Magdalena : roman 155
 • Majhna roka 118
 • Maks pa sanja [Zvočni posnetek] : mladinski roman (od 10. leta dalje) 202
 • Male živali iz velikih mest [Zvočni posnetek] : mladinski roman (od 10. leta dalje) 199
 • Mali leksikon antične retorike 86
 • Matematika. Poštevanka : zbirka nalog z rešitvami za utrjevanje poštevanke 53
 • Matilda 197
 • Medicinski medij. Hrana, ki spreminja življenje : [spoznajte skrivne zdravilne moči sadja in zelenjave] 61
 • Mednarodno humanitarno pravo : zbornik ob 70-letnici sprejema ženevskih konvencij 42
 • Metoda Wima Hofa : odklenite svoj polni človeški potencial 59
 • Miti, legende in svete zgodbe : otroška enciklopedija 29
 • Mobing - prepoznajte in ukrepajte : [preprečevanje psihičnega in čustvenega nasilja] 40
 • Moja velika knjiga o morskih živalih 56
 • Moje rdeče-belo življenje : [avtobiografija : filozofija vodenja mitskega trenerja in izjemnega menedžerja] 217
 • Mucka Pika 184
 • Mumin : zbrani stripi 5
 • Mumin in družinsko življenje 5
 • Mumin in razbojnika 5
 • Mumin na Azurni obali 5
 • Muminov samotni otok 5
 • Muškarci za koje se ne treba udavati! 26


 • Na pomoč, novinarji prihajajo! : priročnik s praktičnimi nasveti za učinkovito sodelovanje z novinarji 7
 • Najlepša cvetlica 187
 • Najlepše je doma 181
 • Najlepši izleti za podaljšan konec tedna : 1 leto - 52 destinacij : po Evropi 208
 • Najmlajši zasebni detektiv 192
 • Najstniki, stiki in sosedski jeziki : uvodna študija k didaktiki jezikov v stiku 87
 • Narava v kuhinji : divje rastline v slastnih jedeh za vsak dan in posebne priložnosti 69
 • Naslednji korak : pot do boljšega življenja 13
 • Naslov : beograjski roman 157
 • Never let me go 120
 • Neznanec v ogledalu : detektivski priročnik za reševanje težav, povezanih z Alzheimerjevo boleznijo in sorodnimi motnjami 58
 • Neža 124
 • Njena pot [Zvočni posnetek] 134
 • Njihovi otroci za njimi 137
 • Nobenega prijatelja razen gora : zapisi iz Zapora Manus 211
 • Novo življenje [Zvočni posnetek] 110


 • O robotih in ljudeh 3
 • O socializmu in internacionalizmu 34
 • Obljubljena dežela 22
 • Odhajanje za začetnike 99
 • Odloči naj vojna : zadnja knjiga trilogije Prvi zakon 106
 • Odpni mi okove 130
 • Ona in njena pot 92
 • Osnovnošolski Dogodki in odmevi 192
 • Otrozhia biblia : ein Handtbüchlein, darinn ist vnter anderm der Catechismus von fünfferlei Sprachen . 28


 • Pasja ulica [Zvočni posnetek] : romani nravi in značajev, iz resničnega življenja 144
 • Pasji mož. Ravs divjine 200
 • Pesem o sebi 105
 • Pesnitev o zamrznjenem času 100
 • Piki, koliko je ura? 179
 • Plastenje s(r)amot 126
 • Pod Prešernovo glavo : slovenska literatura in družbene spremembe : nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja 91
 • Pogajalske taktike 71
 • Pojmovanja živalskih smrti : antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete 20
 • Polaris : zadnje mesto 125
 • Ponižno vodenje : moč odnosov, odprtosti in zaupanja 72
 • Poskočni fedrčki in še dve gledališki igri za mlade 192
 • Poslušaj, kuža! 189
 • Postani, kar si 25
 • Požrešna mavrica 176
 • Pravljica, pogrni se : za mizo s pravljičnimi junaki 68
 • Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki 44
 • Prezentacija stenskih poslikav : pogledi, koncepti, pristopi 77
 • Prežeta s soljo 172
 • Pribežališče 146
 • Psi vodniki [Zvočni posnetek] : [priročnik za uporabnike psov vodnikov in njihove svojce] 66
 • Puhek je našel dom 182
 • Puhek pri veterinarju 183
 • Pustinje 141


 • Radicalization towards violence 35
 • Radikalizacija v smeri nasilja : temeljni koncepti, izbrani tuji pristopi in primer Slovenije : key concepts, selected foreign approaches and the case of Slovenia 35
 • Ranta vrača udarec [Zvočni posnetek] : mladinska literatura 203
 • Ravnovesje na visokih petkah [Zvočni posnetek] : [da lažje ubežimo demenci] 161
 • Raztrgajmo nebo 115
 • Razvojna psihologija 21
 • Recite ne družbenim omrežjem : preprosti nasveti, s katerimi boste lažje ostali pozitivno povezani 32
 • Recite ne mesu : preprosti nasveti in enostavni recepti za izločitev živalskih izdelkov 60
 • Recite ne odpadkom : 101 enostaven način za ustvarjanje manj odpadkov 51
 • Recite ne plastiki : 101 enostaven način za manjšo porabo plastike 52
 • Recite ne sladkorju : preprosti nasveti in enostavni recepti za izločitev sladkorja 57
 • Rešene kolokvijske naloge iz klasične fizike 55
 • Rešitev 100
 • Rimsko pravo 41
 • Ris : [izpoved bivšega pripadnika specialnih sil] 219
 • Romeo in Julija 103


 • s prilogo: Muškarci za koje se ne treba udavati! : savjeti i opomene 26
 • Sava & Jolanda : prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji : ženske in morje ter vstop Slovenk v moški svet pomorskega poklica 216
 • Sence : roman 108
 • Sence pred zoro : kako skozi najtemnejša obdobja najti svetlobo ljubezni do sebe 23
 • Sitni možje : vzgoja za zakon 26
 • Skrivno življenje pisateljev 142
 • Smrt fašizmu : boj Louisa Adamiča za demokracijo 213
 • Sodobno suženjstvo [Zvočni posnetek] : psihologija 62
 • Sol življenja [Zvočni posnetek] : novele, kratke zgodbe 170
 • Solze so za luzerje [Zvočni posnetek] : mladinski roman (od 13. leta) 193
 • Sonjin dnevnik : beg in alija v zapisih Sonje Borus iz Berlina, 1941-1946 162
 • Speči spomini 140
 • Spletna književnost 88
 • Spominjarije [Zvočni posnetek] : spomini, dnevniki, kronike, življenjepisi, biografije 160
 • Srce kroga 104
 • Srce teme 74
 • Srčni utrip 114
 • 100 dni za boljšo mene : 100-dnevno potovanje do boljšega počutja z enim majhnim dobrim dejanjem na dan 18
 • 182 dni : življenje na psihoterapevtskem oddelku 167
 • Stodesetkrat o Šoštanju v enem odstavku : ob 110. obletnici pridobitve mestnih pravic Šoštanja 207
 • Sunek 107
 • Svastika na pokopališkem zidu : poročilo o hitlerizmu v širši okolici Maribora v tridesetih letih 20. stoletja 224
 • Sveti otok : [primer višjega inšpektorja Ryana] 147
 • Svetovna zgodovina plesa 82
 • Svoj klavir pa menda že poznam in druge (iz)brane humoreske [Zvočni posnetek] : satire, humoreske, epigrami, parodije, šale 164


 • Testament [Zvočni posnetek] 128
 • Tigrovo mleko 156
 • Trdoživa Kozjanka [Zvočni posnetek] 122
 • Tri novele 139
 • Tri zime 100
 • Tridesetletna vojna in Slovenci : evropski konflikt in slovenski prostor v prvi polovici 17. stoletja 225
 • Troje povesti [Zvočni posnetek] 111
 • Trubar-Kreljevo pismo Adamu Bohoriču, Ljubljana, 1. avgusta 1565 28
 • Tržni profil francoskega turista in prilagajanje turistične ponudbe na območju destinacije od Pohorja do Bohorja : raziskovalna naloga - podiplomski študij 38
 • Turkmenistan : puščava in najbolj noro glavno mesto na svetu 205


 • Učinkoviti vodja : o pravočasnem opravljanju pravih stvari 70
 • Umetnost je! : pedagoški program Galerije Miklova hiša 76
 • Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem 220
 • Upaj si pasti 119
 • Urjenje samoroga 175
 • Utrinki samote 171


 • V temo ovito srce 159
 • Varstvo pravic oseb z invalidnostjo v mednarodnem in slovenskem pravu s pregledom sodne prakse 43
 • Velika knjiga superzakladov : tistih, ki so resnično dragoceni 180
 • Veverica nima časa 174
 • Violinček : pobarvanka 80
 • Violinček [Glasbeni tisk] : pesmarica 80
 • Violinček [Zvočni posnetek] : [19 otroških pesmi + pesmarica + instrumentali + pobarvanka] 80
 • Visoški gospod : vse ljubezni pisatelja Ivana Tavčarja 149
 • Vrednotenje sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom 10
 • Vrteče se srce 148
 • Vsak dan rojstni dan 196
 • Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu 37


 • Where bees are at home 49


 • Z lepilom na podplatih : trideset let slovenske države 226
 • Zadvoljstvo [i.e. zadovoljstvo] turistov na primeru hotelskega kompleksa na Rogli : raziskovalna naloga - podiplomski študij 36
 • Zajčkova hišica 190
 • Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) 45
 • Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) : razširjena uvodna pojasnila 45
 • Zapoj in zapleši [Zvočni posnetek] : pesmi za otroke 79
 • Zastrupljena kri [Zvočni posnetek] 151
 • Zazen : praktična navodila za meditacijo 16
 • Zgodba o dveh mladih ljudeh 111
 • Zgodba o Šimnu Sirotniku 111
 • Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi [Zvočni posnetek] : [živeti z gluhoslepoto] 218
 • Zgodbe za advent in božič [Zvočni posnetek] : novele, kratke zgodbe 30
 • Zgodovina 3 : dolgo 19. stoletje : učbenik za zgodovino v 3. letniku gimnazij 227
 • Zguba : dnevnik : zgodbe ne ravno bleščeče TV zvezdnice 195
 • Zmoreš, kar hočeš : umetnost samohipnoze 12
 • Znanost : jasno in jedrnato 4
 • Znanstvena delavnica : [učenje, izdelovanje, ustvarjanje : 60 ustvarjalnih idej za nadobudne izumitelje] 2
 • Zora in čriček : (lirična opera za dva glasova) 95
 • Zrno od frmntona 152


 • Ženinom in nevestam : kritična razprava 27
 • Živa pedagoška misel Zdenka Medveša 48
Avtorsko kazalo


 • Abercrombie, Joe (avtor) 106
 • Ahmad, Aijaz (avtor dodatnega besedila) 34
 • Aisato, Lisa (avtor, ilustrator) 1
 • Albahari, Bojan (avtor dodatnega besedila) 198
 • Amalietti, Peter (avtor) 86
 • Anderson, Laurie Halse (avtor) 191
 • Antoličič, Gregor (avtor) 227
 • Anželj, Stana (prevajalec) 9
 • Ariet, María del Carmen (avtor dodatnega besedila) 34
 • Artiček, Daniel, 1933- (avtor dodatnega besedila) 122
 • Artiček, Marija (avtor, ilustrator) 92
 • Ashbery, John, 1927-2017 (avtor) 93
 • Atelšek, Jožica (avtor) 126
 • Atkinson, Sam (urednik) 75
 • Audrain, Ashley, 1982- (avtor) 107
 • Avanzo, Miha (prevajalec) 105
 • Avsenik Nabergoj, Irena (recenzent) 220


 • Babič, Dragica, zgodovinarka (avtor) 227
 • Baddiel, David (avtor) 196
 • Bajsič, Mateja (avtor) 6
 • Balažic, Janez, 1958- (avtor) 77
 • Balažic, Janez, 1958- (recenzent) 220
 • Barnard, Lucy (avtor, ilustrator) 174
 • Bartelj, Andrej (avtor dodatnega besedila) 215
 • Bartolj, Marta (ilustrator) 185
 • Barton, Geoff (avtor dodatnega besedila) 120
 • Baskar, Bojan (avtor dodatnega besedila) 31
 • Bassford, Katherine (avtor) 57
 • Batič, Franc (recenzent) 64
 • Baumüller, Monika (avtor) 208
 • Bavcon, Jože (avtor, fotograf, urednik) 65
 • Becker, Jan (avtor) 12
 • Bence, Gorazd (recenzent) 220
 • Bensa, Marta (avtor) 77
 • Berger, Aleš, 1946- (prevajalec) 140
 • Berlot Kužner, Petra (prevajalec) 87
 • Bevc, Cvetka (avtor) 108
 • Bibič, Polde, 1933-2012 (avtor) 160
 • Biderman, Slavica (avtor) 161
 • Bizjak, Katja, 1983- (prevajalec) 129
 • Blake, Quentin (ilustrator) 197
 • Blažič Klemenc, Andreja (prevajalec) 191
 • Blokar, Jolanda (prevajalec) 172
 • Bogataj, Ana, 1987- (avtor dodatnega besedila) 198
 • Bogataj, Janez, 1947- (avtor) 210
 • Bogataj, Matej, 1964- (avtor dodatnega besedila) 108
 • Bogataj, Tanja, 1979- (avtor) 53
 • Bogovčič, Ivan (avtor) 77
 • Bolton, Andreja (prevajalec) 84
 • Bonilla, Rocio (ilustrator) 180
 • Boochani, Behrouz (avtor) 211
 • Borovnjak, Leja (avtor dodatnega besedila) 77
 • Borus, Sonja, 1927- (avtor) 162
 • Boštjančič, Eva (avtor dodatnega besedila) 37
 • Boštjančič, Eva (recenzent, avtor dodatnega besedila) 40
 • Božič, Janko (avtor, fotograf, urednik) 65
 • Brajčić, Marija (recenzent) 47
 • Brandon, Amanda (avtor) 175
 • Brečko, Daniela (avtor) 40
 • Brezovec, Aleksandra (mentor) 38
 • Brglez, Milan (recenzent) 71
 • Brodnik, Vilma (avtor) 227
 • Bučar, Maja, 1957- (urednik) 10
 • Burke, Peter, 1937- (avtor) 31
 • Burnik, Stojan (recenzent) 83
 • Byrne, Mike (ilustrator) 175


 • Camp, Cameron J. (avtor) 58
 • Cankar, Ivan, 1876-1918 (avtor) 109, 110, 111
 • Cavaion, Irina Moira (avtor) 87
 • Cergol Paradiž, Ana (recenzent) 227
 • Cerkovnik, Gašper (avtor) 225
 • Chamberlain, Diane (avtor) 112
 • Chandler, Susan (avtor) 176
 • Ciglenečki, Marjeta (recenzent) 220
 • Ciglič, Henrik, 1947- (prevajalec povzetka) 216
 • Claybourne, Anna, 1969- (avtor) 2
 • Conrad, Joseph, 1857-1924 (bibliografski predhodnik) 74
 • Cugmas, Zlatka (recenzent) 21


 • Čadež, Milan, 1966- (avtor dodatnega besedila) 149
 • Čarni, Andraž (recenzent) 65
 • Čater Rodošek, Aljaž (prevajalec) 174, 175, 176, 181, 187, 188, 189
 • Čater, Dušan, 1968- (avtor dodatnega besedila) 199, 203
 • Čebulj, Živa (avtor dodatnega besedila) 102
 • Čertalič, Vera, 1948- (prevajalec) 25
 • Čobal Sedmak, Vlasta (avtor) 77
 • Čoderl, Eva (urednik) 71
 • Čopar, Simon (avtor) 55
 • Čopič, Martin (avtor) 54
 • Čož, Rok (avtor) 13
 • Črepinšek, Sara, delovna terapevtka (avtor dodatnega besedila) 58
 • Črnigoj, Matjaž (urednik) 10
 • Čučnik, Primož (prevajalec) 74


 • Dahl, Roald (avtor) 197
 • Debevec, Pavel (prevajalec) 26
 • Dekleva, Milan (avtor) 94, 95
 • Dekleva, Milan (prevajalec) 186
 • Dermota, Sabina (avtor dodatnega besedila) 66
 • Detela, Andrej (avtor) 163
 • Devetak, Igor (avtor dodatnega besedila) 223
 • Devetak, Tanja (avtor dodatnega besedila) 78
 • Devillers, Laurence (avtor) 3
 • Divjak Jurca, Darja (prevajalec) 147
 • Dobnik, Ivan, 1960- (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 104
 • Dobnik, Nadja (prevajalec) 102
 • Dobnikar, Mojca, 1957- (prevajalec) 213
 • Dobrovoljc, Helena (avtor dodatnega besedila) 162
 • Dolinar, Tanja, 1983- (prevajalec, urednik) 77
 • Drakulić, Slavenka (avtor) 212
 • Drnovšek, Jaša (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 162
 • Drucker, Peter Ferdinand, 1909-2005 (avtor) 70
 • Duh, Matjaž (avtor) 47
 • Dyer, Harriet (avtor) 51, 52


 • Ekart, Andrej (recenzent) 45
 • Ellis, Elina (ilustrator) 177
 • Ellsworth, Abby (avtor) 81
 • Enyeart, John Paul (avtor) 213
 • Ermenc, Klara S. (urednik) 48


 • Fabiani, Milena (prevajalec) 42
 • Fajt, Elena (avtor dodatnega besedila) 78
 • Farndon, John (avtor) 4
 • Felloni, Claire (ilustrator) 64
 • Ferfila, Bogomil (avtor) 204, 205
 • Ferjanič Fric, Erna (avtor dodatnega besedila) 92
 • Ferlin, Anica (avtor) 35
 • Field, Jim, ilustrator (ilustrator) 196
 • Fitzek, Sebastian (avtor dodatnega besedila, z enoto povezano ime) 129
 • Flanagan, Richard (avtor dodatnega besedila) 211
 • Frances, Michelle (avtor) 113
 • Franczak, Radka (avtor) 114
 • Frantar, Špela (avtor) 227
 • Frece, Lydia (prevajalec) 208
 • Frece, Matej (prevajalec) 195
 • Fridl, Ignacija J. (avtor dodatnega besedila) 82
 • Fulton, Julie (avtor) 177, 178
 • Furlan, Anja, prevajalka (prevajalec) 127
 • Furlan, Irena, 1957- (prevajalec) 17


 • Gabrič, Aleš, 1963- (recenzent) 220
 • Gadpaille, Michelle (prevajalec) 47
 • Gale, Andrej (kartograf) 227
 • Galič, Aleš (avtor) 45
 • Galič, Aleš (urednik) 45
 • Garibaldi, Jose (ilustrator) 200
 • Gašperšič, Manca (prevajalec povzetka) 225
 • Gerenčer Pegan, Simona (avtor dodatnega besedila) 218
 • Gerlanc, Bogomil (avtor dodatnega besedila) 28
 • Gerling, Reinhold (avtor) 26
 • Gerling, Reinhold, 1863-1930 (avtor) 26
 • Giordano, Paolo, 1982- (avtor) 115
 • Glavan, Mihael (avtor) 210
 • Glavan, Polona (prevajalec) 31, 139
 • Gluvić, Goran (avtor) 192
 • Godeša, Bojan (recenzent) 220
 • Godina, Vesna V. (avtor dodatnega besedila) 166
 • Goff, Bob (avtor) 14
 • Golding, William, 1911-1993 (avtor) 116
 • Golec, Boris (recenzent) 225
 • Gologranc-Zakonjšek, Bronica (avtor) 206
 • Gorenc, Boštjan, 1977- (prevajalec) 200
 • Goršič, Matevž (skladatelj) 73
 • Grad, Damjana (pripovedovalec) 201
 • Gradišnik, Bogdan (prevajalec) 197
 • Gradišnik, Branko, 1951- (avtor dodatnega besedila) 164
 • Gradišnik, Branko, 1951- (avtor) 168
 • Graham, James, ilustrator (ilustrator) 4
 • Grasselli, Andrej (urednik, avtor dodatnega besedila) 42
 • Green, Dan (avtor) 4
 • Gregorc, Aleš (recenzent) 65
 • Gregorič Gorenc, Barbara (pisec besedila uglasbenih pesmi) 73
 • Grizold, Anton (avtor) 46
 • Grizold, Anton (recenzent) 35
 • Grošelj, Nada (prevajalec) 5
 • Grošelj, Viki, 1952- (avtor, fotograf) 83
 • Grum, Slavko (avtor) 96
 • Grunberg, Arnon Yasha Yves, 1971- (avtor) 117
 • Grušovnik, Tomaž (avtor) 15
 • Gržina, Tadeja (avtor) 88
 • Guevara, Ernesto, 1928-1967 (avtor) 34


 • Habinc, Mateja (avtor dodatnega besedila) 78
 • Hafner-Čelan, Zdenka (prevajalec) 97
 • Hafner, Fabjan, 1966-2016 (avtor) 97
 • Hajdinjak, Boris (recenzent) 220
 • Handke, Peter, 1942- (avtor dodatnega besedila) 97
 • Harada, Shodo (avtor) 16
 • Hart-Davis, Adam (avtor) 4
 • Hartman-Stein, Paula E. (avtor dodatnega besedila) 58
 • Hederih, Darko (avtor) 164
 • Hempkin, Kirsten (lektor) 20
 • Herzog, Jerneja (avtor) 47
 • Hill, Eric, 1927-2014 (avtor, ilustrator) 179
 • Hill, Susan, 1942- (avtor) 118
 • Hof, Wim (avtor) 59
 • Hojnik, Janja (recenzent) 43
 • Holz, Nanika (prevajalec) 42
 • Horvat, Anika (izvajalec) 80
 • Horvat, Nadja, 1986- (prevajalec) 32, 51, 52, 57, 60
 • Howick, Jeremy (avtor, ilustrator) 17
 • Hozjan, Andrej (recenzent) 220
 • Hribar, Andraž, 1975- (izvajalec) 80
 • Hvala, Sergej (prevajalec) 106


 • Igličar, Vida (avtor, ilustrator) 18
 • Iosivoni, Bianca (avtor) 119
 • Isern, Susanna (avtor) 180
 • Ishiguro, Kazuo, 1954- (avtor) 120
 • Ivanc, Tjaša (avtor) 45
 • Ivešić, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 27
 • Ivešič, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 27


 • Jadrić, Anita (prevajalec) 115
 • Jager, Vasja (avtor) 121
 • Janežič, Adriano (ilustrator) 209
 • Jansson, Tove, 1914-2001 (avtor) 5
 • Jarc, Barbara, 1976- (prevajalec) 153
 • Jasanoff, Maya, 1974- (avtor dodatnega besedila) 74
 • Jaušovec, Norbert (recenzent) 21
 • Jazbec, Andrej, restavrator (avtor) 77
 • Jazbec, Anka, 1963- (dirigent) 73, 80
 • Jazbinšek, Ernest (avtor) 122
 • Jeglič, Anton Bonaventura, 1850-1937 (avtor) 27
 • Jelovac Avbelj, Lidija (pripovedovalec) 215
 • Jerele, Saša (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 137
 • Jeseničnik, Tomo (fotograf) 64
 • Jesenšek, Marko (recenzent) 89
 • Jezernik, Božidar (avtor) 67, 221
 • Johnson Debeljak, Erica (avtor dodatnega besedila) 105
 • Johnson Debeljak, Erica (avtor) 165
 • Jontez, Saša (pripovedovalec) 194
 • Jovanović, Klarisa M. (avtor) 68
 • Jung, Jona (ilustrator) 178
 • Jurčič, Josip, 1844-1881 (avtor) 123
 • Juri, Franco (avtor dodatnega besedila) 216
 • Justinek, Terezija (avtor) 124
 • Juvan, Jelena, 1976- (recenzent) 46


 • Kanački, Snežana (avtor) 125
 • Kardoš, Štefan (avtor) 126
 • Karinja, Snježana, 1960- (prevajalec povzetka) 216
 • Karlo, Romana (avtor) 6
 • Kavafis, Konstantinos Petrou (avtor) 98
 • Kavčič Klančar, Anita (avtor) 77
 • Kaye, Alexa (avtor) 60
 • Kelšin, Aleksander Seijitsu (prevajalec) 16
 • Kennedy, Elle (avtor) 127
 • Keresteš, Tomaž (avtor) 45
 • Kerin Krek, Sonja (avtor dodatnega besedila) 82
 • Kersnik, Janko, 1852-1897 (avtor) 128
 • Kikelj, Martina L., 1973- (avtor, avtor dodatnega besedila) 77
 • Kiskimi, Ichiro (avtor) 19
 • Kleindienst, Katja (urednik) 222
 • Klemenčič, Matej, 1971- (recenzent) 77
 • Kliesch, Vincent (avtor) 129
 • Kobale, Mateja (avtor) 130
 • Kociper, Marko (avtor) 198
 • Kocjančič, Klemen (avtor) 35
 • Kocmut, Aleksandra, 1976- (prevajalec) 177, 178
 • Kočevar, Vanja (urednik) 225
 • Kočica, Jiři (avtor) 131
 • Kodrič Filipić, Neli (avtor dodatnega besedila) 78
 • Kodrič Filipić, Neli (avtor) 193
 • Koga, Fumitake (avtor) 19
 • Kogej, Maja (prevajalec) 138
 • Kolak, Anja (avtor) 35
 • Kolanović, Dubravka (avtor, ilustrator) 181
 • Kolman, Alenka, 1976- (izvajalec, aranžer, skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi) 79
 • Komel Snoj, Mateja, 1966- (prevajalec) 212
 • Kos, Matevž (urednik) 91
 • Kozinc, Darinka (avtor) 132
 • Kraigher, Hojka (recenzent) 64
 • Kralj, Lado (avtor dodatnega besedila, urednik) 96
 • Kralj, Mojca, socialna delavka, 1974- (avtor) 182, 183
 • Kralj, Neža, 1979- (prevajalec) 12, 119, 143
 • Kranjc, Janez, 1949- (avtor) 41
 • Kreft, Ivan, 1941- (avtor, fotograf) 64
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 159
 • Kregar, Tone, 1971- (avtor dodatnega besedila) 206
 • Krelj, Sebastijan (avtor) 28
 • Kreutz, Samo (avtor) 133
 • Krhin, Kristina (ilustrator) 21
 • Kristan, Irena, 1972- (prevajalec) 42
 • Križan, Matejka, 1979- (prevajalec) 113, 118
 • Kroflič, Robi (urednik) 48
 • Kukovec, Urška, 1981- (avtor dodatnega besedila) 45
 • Kulturno društvo Svoboda Celje 8
 • Kuper, Peter, 1958- (avtor) 74
 • Kurnik, Eva (avtor) 134


 • Lampe Kajtna, Mojca (ilustrator) 53
 • Lane, Frederic Chapin, 1900-1984 (avtor) 222
 • Lasan, Jelena (avtor dodatnega besedila, ilustrator) 133
 • Lavrenčič, Mojca, dirigentka (dirigent) 73
 • Lazarini, Franci (recenzent) 220
 • Le Pivert, Léa (ilustrator) 143
 • Lemež, Primož (avtor) 63
 • Lenarčič, Matevž (fotograf) 83
 • Liddiard, Peter (ilustrator) 4
 • Limon, David (prevajalec) 49
 • Lipnik, Aleš, 1964- (urednik) 10
 • Lipuš, Cvetka (avtor) 99
 • Lobnik, Miha (avtor dodatnega besedila) 43
 • Lobnikar, Branko (avtor) 35
 • Lobnikar, Branko (recenzent) 46
 • Logar, Anže, 1976- (avtor dodatnega besedila) 42
 • Logar, Klementina (prevajalec) 208
 • Logar, Tine, 1953- (avtor dodatnega besedila) 103
 • Lojk, Jasna (avtor dodatnega besedila) 69
 • Lorenčič, Danaja (avtor) 166
 • Lovrečić Carli, Alina (urednik) 68
 • Lozej, Nina (fotograf) 69
 • Luthar, Oto (urednik, avtor dodatnega besedila) 162


 • Majer Leban, Darica (avtor dodatnega besedila) 132
 • Makarovič, Marija (avtor) 50
 • Malič, Tina (prevajalec) 34
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 112, 145
 • Marinšek, Darja, 1981- (avtor dodatnega besedila) 139
 • Marjanovič Umek, Ljubica (urednik) 21
 • Markovčič, Maruška (avtor) 49
 • Martelanc, Kristina (avtor) 184
 • Martin, Charles, 1969- (avtor) 135
 • Mason, Carol (avtor) 136
 • Matavž, Maja (avtor) 6, 36
 • Mathieu, Nicolas (avtor) 137
 • Maver, Darko (avtor dodatnega besedila) 168
 • Mazi, Darka (avtor) 185
 • McCreight, Kimberly (avtor) 138
 • McLean, Gillian (ilustrator) 189
 • Medveš, Zdenko (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 48
 • Melville, Herman (avtor) 139
 • Melville, Herman, 1819-1891 (avtor) 139
 • Menart, Mojca (pripovedovalec) 62
 • Menart, Mojca, 1957- (pripovedovalec) 67
 • Menoni Muršič, Simona (avtor) 77
 • Merc, Dušan, 1952- (avtor) 214
 • Meško, Gorazd (recenzent) 44
 • Michnik, Adam (avtor dodatnega besedila) 221
 • Mihelič, Darja (recenzent) 225
 • Mihurko Poniž, Katja (recenzent, avtor dodatnega besedila) 20
 • Mikolič, Vesna, 1965- (avtor) 89
 • Mikulec, Borut (recenzent) 48
 • Milčinski, Fran, 1867-1932 (avtor) 198
 • Miller, Donald, 1971- (avtor dodatnega besedila) 14
 • Miłosz, Czesław, 1911-2004 (avtor) 100
 • Milotti-Bertoni, Daniela (prevajalec povzetka) 216
 • Milotti-Bertoni, Daniela (urednik) 77
 • Miščević, Nenad (recenzent, avtor dodatnega besedila) 20
 • Mlacović, Dušan (avtor dodatnega besedila) 222
 • Mlacović, Dušan (urednik) 222
 • Mladenovič, Ajda, 1980- (avtor, avtor dodatnega besedila, član uredniškega odbora) 77
 • Mlakar, Petra, 1978- (avtor) 7
 • Moder Saje, Alenka (prevajalec) 139
 • Möderndorfer, Vinko, 1958- (avtor) 194
 • Modiano, Patrick, 1945- (avtor) 140
 • Modic, Maja (avtor) 35
 • Mohorič, Aleš, 1969- (avtor) 55
 • Mramor, Majda (avtor dodatnega besedila) 193
 • Muhovič, Jožef (ilustrator) 94, 95
 • Murgel, Jasna (avtor) 43
 • Murnane, Gerald (avtor) 141
 • Musso, Guillaume (avtor) 142
 • Muzej novejše zgodovine Celje 206


 • Naglič, Miha, 1952- (avtor dodatnega besedila) 149
 • Nared, Andrej (recenzent) 225
 • Nećak, Dušan (recenzent) 224
 • Neubauer, Henrik (avtor) 82
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 58, 72, 75
 • Nicolai, Kathryn (avtor) 143
 • Njatin, Lela B. (avtor) 76
 • Novak-Lukanovič, Sonja (recenzent) 87
 • Novak, Bogdan, 1944- (avtor dodatnega besedila) 170
 • Novak, Maja, 1960- (avtor) 199
 • Novak, Marko, 1967- (recenzent, avtor dodatnega besedila) 40
 • Nzobandora, Marko (prevajalec) 14


 • O'Mara, Shane (avtor) 84
 • Orel, Brigita (prevajalec) 2
 • Orešar, Mike (glasbeni producent) 79
 • Orožen, Martina (avtor dodatnega besedila) 28
 • Osojnik, Minka, 1981- (avtor) 77
 • Otroški pevski zbor RTV Slovenija (izvajalec) 73, 80
 • Ovsenik, Marija (mentor) 6
 • Ozimek, Maruška (pripovedovalec) 193


 • Paetro, Maxine (avtor) 145
 • Palffy, Georgina (urednik) 75
 • Partljič, Tone (avtor dodatnega besedila) 224
 • Partljič, Tone (avtor) 144
 • Patterson, James, 1947- (avtor) 145
 • Pavlin, Luka, 1983- (pripovedovalec) 199
 • Pavlovič Blatnik, Radmila (avtor dodatnega besedila) 185
 • Peček, Andreja (prevajalec) 179
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 146
 • Pegan, Tina, etnologinja, 1983- (avtor) 167
 • Peršuh, Nataša, 1975- (avtor dodatnega besedila) 78
 • Peskar, Robert (avtor) 77
 • Petek, Martina, 1977- (avtor) 209
 • Petelin, Andrej, fizik (ilustrator) 54
 • Petrovič, Milenko, 1969- (avtor) 85
 • Pettersson, Lars-Erik (fotograf) 64
 • Pilkey, Dav, 1966- (avtor, ilustrator) 200
 • Pinter, Tihomir (fotograf) 21
 • Pipan, Janez, 1956- (avtor dodatnega besedila) 140
 • Pirc, Franjo (avtor) 27
 • Pirc, Gašper (recenzent) 15
 • Pirjevec, Jože (avtor) 223
 • Pirnat, Jan, 1987- (avtor dodatnega besedila) 192
 • Pirtošek, Zvezdan, 1956- (avtor dodatnega besedila) 161
 • Pišot, Rado (avtor dodatnega besedila) 223
 • Plavec, Bernarda (prevajalec) 23
 • Počivavšek, Marija (avtor, urednik) 8
 • Pogačnik, Bojan, igralec (pripovedovalec) 30, 144, 164, 170, 203, 221
 • Poles, Rok (avtor, ilustrator) 207
 • Pološki, Neva (recenzent, avtor dodatnega besedila) 77
 • Posega, Edo (avtor) 168
 • Prebeg, Josipa (avtor) 22
 • Preinfalk, Miha (recenzent) 225
 • Prelovšek, Saša (avtor) 55
 • Prevolnik, Maja, 1981- (prevajalec) 4
 • Prezelj, Iztok (avtor) 35
 • Primec, Sara, 1992- (avtor) 219
 • Prislan, Kaja (avtor) 35
 • Prosenc, Mojca (pripovedovalec) 66, 160
 • Pucelj, Ana (avtor) 76


 • Radaljac, Anja (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 141
 • Radosavljević, Marko, 1972- (ilustrator) 80
 • Ramsden, Chloe (avtor) 32
 • Rašković, Matevž (recenzent) 10
 • Ratej, Mateja, 1974- (avtor) 224
 • Ravnjak, Blanka (avtor, fotograf, urednik) 65
 • Rebernik, Miroslav (recenzent) 10
 • Rebula, Alenka (avtor) 22
 • Repe, Božo (avtor dodatnega besedila) 213
 • Rešček, Sanja (ilustrator) 176
 • Rihtaršič, Mateja (kartograf) 222
 • Rijavec, Vesna (avtor) 45
 • Rijavec, Vesna (urednik) 45
 • Roberts, Nora (avtor) 146
 • Rogelj Škafar, Bojana (avtor, urednik) 49
 • Rojc, Tanja, 1968- (prevajalec) 56
 • Rojec, Nina (avtor) 76
 • Rokodelski center Ribnica. Galerija Miklova hiša 76
 • Ropret, Alenka (prevajalec) 148, 211
 • Ropret, Neža (prevajalec) 107
 • Ross, Louise (avtor) 147
 • Rošker, Jana S. (avtor dodatnega besedila) 173
 • Rot, Veronika, 1972- (prevajalec) 180
 • Rozman, Alenka, biologinja (avtor) 69
 • Rozman, Andrej, 1955- (avtor) 101
 • Rozman, Irena, 1953- (prevajalec) 125
 • Rozman, Lovro (avtor) 69
 • Russell, Erin, mladinska književnost (avtor) 195
 • Russell, Nikki (avtor) 195
 • Russell, Rachel Renée (avtor) 195
 • Ryan, Donal (avtor) 148


 • Sagi, Bella (avtor dodatnega besedila) 162
 • Saint-John Perse, 1887-1975 (avtor) 102
 • Sajko, Marija (avtor dodatnega besedila, urednik) 109
 • Salecl, Renata (urednik) 44
 • Scheffler, Axel (avtor, ilustrator) 186
 • Schein, Edgar H., 1928- (avtor) 72
 • Schein, Peter A. (avtor) 72
 • Scortegagna Kavčnik, Nina (avtor) 37
 • Sedej, Anja (pripovedovalec) 202
 • Sedmak, Aleš, 1952- (ilustrator) 209
 • Sedmak, Mateja, 1971- (recenzent) 87
 • Seliškar Kenda, Mateja (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 117
 • Sever, Anaja (prevajalec) 59
 • Shakespeare, William, 1564-1616 (avtor) 103
 • Shuttlewood, Anna (avtor, ilustrator) 187
 • Simfonični orkester RTV Slovenija (izvajalec) 73
 • Sitar, Mateja Neža, 1976- (avtor, avtor dodatnega besedila) 77
 • Sitar, Mateja Neža, 1976- (urednik) 77
 • Sivec, Ivan, pisatelj (avtor, fotograf) 149
 • Sivec, Ivan, pisatelj (avtor) 169, 170, 201, 215
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 165
 • Slovenija. Zakoni itd. 45
 • Sluga, Eleonora (ilustrator) 184
 • Smallman, Steve (avtor, ilustrator) 188
 • Smallman, Steve (avtor) 189
 • Smolej, Tone (recenzent) 91
 • Smrke, Franc (prevajalec) 49
 • Snoj, Vid (recenzent) 91
 • Sosič, Barbara (avtor, urednik) 49
 • Sotlar, Andrej (avtor) 35, 46
 • Spitzer, Manfred (avtor) 33
 • Srša, Ivan (avtor) 77
 • Stankovič, Milivoj (avtor) 209
 • Starc, Marijanca (avtor) 150, 171
 • Stojilković, Borut (avtor) 209
 • Strban, Grega (recenzent) 43
 • Strman, Božidar (ilustrator) 50
 • Stupica, Hana (ilustrator) 190
 • Stupica, Marija Lucija, 1950-2002 (ilustrator) 101
 • Suhodolčan, Primož (avtor) 202, 203
 • Sulič, Nives (prevajalec) 78
 • Sunčič Zanut, Alenka (avtor) 66
 • Svenšek, Daniel (avtor) 55
 • Swan, Teal, 1984- (avtor) 23


 • Šega Crnič, Saša (avtor dodatnega besedila) 124
 • Šekoranja, Nataša (recenzent) 227
 • Šelih, Alenka (recenzent) 224
 • Šengelaja, Rosvita (avtor) 90
 • Šinigoj, Aleksander (avtor) 24
 • Šprohar, Luj (avtor) 151
 • Štefan, Anja (avtor) 190
 • Šterman, Sonja (avtor dodatnega besedila) 78
 • Štih, Peter, 1960- (avtor dodatnega besedila) 223
 • Štih, Peter, 1960- (urednik) 222
 • Štrancar, Tina (prevajalec) 156
 • Štrubelj, Sabina (prevajalec) 19, 70
 • Štuhec, Ivan, 1953- (urednik) 226
 • Šukarov, Maja (prevajalec) 81


 • Tavčar, Helena (avtor) 53
 • Tepina, Jure (avtor dodatnega besedila) 219
 • Terčon, Nadja (avtor) 216
 • Testaniere, Alenka (avtor) 6, 36, 38
 • Tičar, Maša, 1996- (avtor dodatnega besedila) 41
 • Tihole, Petra (pripovedovalec) 110, 111, 122, 123, 128, 161, 218
 • Tofighian, Omid (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 211
 • Tolman, Marije (ilustrator) 9
 • Tomazin, Iztok, 1960- (fotograf) 83
 • Tomšič, Marjan, 1939- (avtor) 152
 • Tonin, Matej (avtor dodatnega besedila) 42
 • Trebežnik, Luka (recenzent) 15
 • Tremayne, Marie (avtor) 153
 • Trubar, Primož (avtor) 28
 • Trupej, Janko (prevajalec) 139
 • Trušnovec, Gorazd (avtor) 49
 • Turk, Stefano (ilustrator) 68


 • Učakar, Aleš (prevajalec) 33
 • Udovič, Boštjan, 1980- (urednik) 71
 • Unuk, Jana (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 100
 • Unuk, Jana (prevajalec) 114
 • Unuk, Lara, 1988- (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 98
 • Uran Šinigoj, Sonja (prevajalec) 135


 • Valh Lopert, Alenka (lektor) 47
 • Valjavec, Janko (avtor) 154
 • Vasilevski, Risto, 1943- (avtor) 104
 • Vaupotič, Nika (prevajalec povzetka) 220
 • Veblé, Aleksandra (avtor) 155
 • Velasco, Stefanie de (avtor) 156
 • Velikić, Dragan (avtor) 157
 • Velkovrh-Bukilica, Vesna (prevajalec) 3
 • Vendel, Edward van de (avtor) 9
 • Venier, Matej (prevajalec) 222
 • Verbič, Blaž, 1977- (fotograf) 78
 • Verčko, Miha (avtor) 45
 • Vičar, Branka (urednik, lektor) 20
 • Vidmar, Polona, 1971- (urednik) 220
 • Vidmar, Simona, 1974- (pripovedovalec) 134, 151, 169
 • Vidmar, Tadej (urednik) 48
 • Vidmar, Vasja (kartograf) 216
 • Vilfan, Mojca, 1974- (avtor, ilustrator) 54
 • Virk, Jani (avtor) 158
 • Virk, Tomo (avtor) 91
 • Vizjak, Andrej, 1965- (avtor) 39
 • Vizjak, Sonja (avtor) 39
 • Vodopivec, Barbara, 1969- (recenzent) 220
 • Vodopivec, Peter (urednik) 222
 • Vodušek, Mojca, 1952- (prevajalec) 29
 • Voigt, Klaus, 1938- (avtor dodatnega besedila) 162
 • Vombergar, Blanka (avtor dodatnega besedila, recenzent) 64
 • Vučko, Klaudija (prevajalec) 136
 • Vuga Beršnak, Janja (avtor) 35, 46
 • Vukotič, Jaka, ilustrator (ilustrator) 227


 • Watts, Alan, 1915-1973 (avtor) 25
 • Wenger, Arsène, 1949- (avtor) 217
 • Whitman, Walt, 1819-1892 (avtor) 105
 • Wilkinson, Philip (avtor, ilustrator) 29
 • William, Anthony (avtor) 61
 • Winn, Raynor (avtor) 172
 • Wolf, Maryanne (avtor) 11
 • Wraber, Meta (ilustrator) 22


 • Young, Samantha (avtor) 159


 • Zadravec, Dejan (recenzent) 220
 • Zając Slapničar, Joanna (ilustrator) 192
 • Zalar, Klavdij (avtor) 77
 • Zaviršek, Darja (recenzent) 44
 • Zavratnik, Veronika, 1990- (avtor dodatnega besedila) 78
 • Zgaga, Pavel (recenzent) 48
 • Zlatnar Moe, Marija (prevajalec) 1
 • Zommer, Yuval (avtor, ilustrator) 56
 • Zoran, Jernej (prevajalec) 61
 • Zorec, Petja (avtor dodatnega besedila) 78
 • Zorenč, Luka (avtor) 219
 • Zupanc, Peter, 1968- (avtor) 173
 • Zupančič, Boštjan, 1963- (prevajalec) 42
 • Zupančič, Maja, 1959- (urednik) 21
 • Zupančič, Mitja, 1931- (recenzent) 64


 • Žagar, Janja, 1961- (avtor, fotograf) 78
 • Žakelj-Cerovšek, Irena (prevajalec) 42
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 142, 217
 • Žele, Andreja, 1963- (recenzent) 89
 • Žerjav, Eva (prevajalec) 196
 • Žgur, Dečo (notograf) 80
 • Živkovič, Gorazd (avtor) 77
 • Žnidaršič Golec, Lilijana (recenzent) 225
 • Žorž, Bogdan (avtor) 62
 • Župančič, Oton, 1878-1949 (prevajalec) 103
 • Županič, Jernej (prevajalec) 93
Predmetno kazalo


 • 16./17.st. 103
 • 16.st. 28
 • 19.-20.st. 110, 111
 • 19.st. 227


 • 20.st. 224
 • 20th cent. 224
 • 21.st. 120


 • Adamič, Louis, 1899-1951
 • Advent - V leposlovju 30
 • Afrika - Geografija - Učbeniki za srednje šole 209
 • ajda 64
 • alkohol 62
 • Alžirija
  • Domoznanstvo 204
  • Potopisi 204
 • Amerika - Geografija - Učbeniki za srednje šole 209
 • ameriški Slovenci 213
 • anatomija 81
 • angleška dramatika 103
 • Angleška književnost
  • Kloniranje - Velika Britanija - 21.st. - Roman 120
  • Mladostniki - Krutost - Nasilje - Romani 116
  • Romani 106
 • angleški nogomet 217
 • angleški roman 120
 • Anoreksija nervoza 166
 • antifašizem 213
 • Arsenal (nogometni klub) - Zgodovina - 1996-2018 217
 • art appreciation 47
 • Avstralija - Geografija - Učbeniki za srednje šole 209
 • avtobiografije 218
 • avtohtone rastline 65
 • Azija - Geografija - Učbeniki za srednje šole 209


 • Barve - V otroškem leposlovju 176
 • baterije za električne avtomobile 63
 • Begunci - V mladinskem leposlovju 156
 • Begunski centri - Manus (otok) - V leposlovju 211
 • Beneška republika - Zgodovina 222
 • Beograd - V leposlovju 157
 • Berlin 156
 • Bibič, Polde, 1933-2012 - Mladost - Spomini 160
 • bibliografije 109
 • boj proti terorizmu 44
 • bolezni 185
 • Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini 166
 • Borus, Sonja, 1927- - Dnevniki - 1941-1946 162
 • botanika 64
 • Božič - V leposlovju 30
 • bralne navade 11
 • bralno razumevanje 11
 • branje 181
 • Branje
  • Psihološki vidik 11
  • Tehnološke inovacije 11
  • V otroškem leposlovju 181
 • bratje 181


 • Cankar, Ivan, 1876-1918 - "Hlapci" - Literarne študije 109
 • Celje 8
 • cenovna sprejemljivost 63
 • civilno pravo 45


 • Čas - Knjige za otroke 179
 • Čebelarstvo - Etnološke zbirke - Razstavni katalogi 49
 • čebelja paša 65
 • članki 34
 • človek 9
 • Človek - Odnos do živali - V leposlovju 144
 • človekove pravice 43
 • čustva 1
 • čustvovanje 185


 • Darovanje organov - V leposlovju 120
 • Debeljak, Erica Johnson glej Johnson Debeljak, Erica
 • dečki 177, 185
 • Dečki - Želje. V mladinskem leposlovju 196
 • Dekleta
  • Odraščanje - V mladinskem leposlovju 195
  • Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju 156
 • deklice 175
 • Delavsko prosvetno društvo Svoboda 8
 • delo 40
 • delovno mesto 40
 • delovno okolje 40
 • Demenca - Preprečevanje - V leposlovju - CD-plošče 161
 • detektivi 168, 192
 • detektorji svetlobe 54
 • dialogi 19
 • digitalna tehnologija 11
 • digitalni mediji 11
 • Digitalni mediji - Vplivi - Možgani 11
 • Dihalne vaje 59
 • dinamika 55
 • dobro počutje 18
 • dobrodelneži 14
 • dogodivščine 5, 186, 200, 203
 • Dolenjska 201
 • dom 190
 • Dom - V otroškem leposlovju 181
 • Domovi za stare ljudi - Interesne dejavnosti - Spomini - CD-plošče 161
 • Donation of organs, tissues, etc - Fiction 120
 • Dopust 37
 • Doživljanje bolezni - V leposlovju 172
 • DPD Svoboda Celje 8
 • dramski teksti 192
 • droge 62
 • druga svetovna vojna 223
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • drugačnost 1
 • druščine 156, 192, 203
 • društvo Naprej 8
 • družbena omrežja 32
 • družbene razmere 204
 • družbene reforme 213
 • družbeni razvoj 34
 • družbeni vidik 3
 • družina 175, 182, 183, 193, 196, 201
 • Družina
  • Novorojenčki - V otroškem leposlovju 181
  • V otroškem leposlovju 9, 185, 189
 • družine 156
 • Družinska podjetja - Organizacija poslovanja - Priročniki 39
 • Družinski odnosi - V leposlovju - CD-plošče 122
 • Duševne bolezni 167
 • duševno zdravje 18


 • e-mobilnost 63
 • eksperimenti 2
 • ekstremizem 35
 • električna omrežja 63
 • električni avtomobili 63
 • elektromagnetno valovanje 54
 • elizabetinsko gledališče 103
 • energija 55
 • England - Fiction 120
 • English fiction - Teenagers - Cruelty - Violence - Novels 116
 • epigrami 164
 • etični vidik 3
 • etika 15
 • etnična glasba 80
 • etno 80
 • etnološki vidik 78
 • evalvacija 10
 • Evropa
  • Domoznanstvo 208
  • Zgodovina - 17.st. - Zborniki 225
 • evropske ljudske pravljice 68


 • faculty 47
 • faksimile 28
 • fakulteta 47
 • Fantastična bitja - Družina - Stripi 5
 • fantje 194
 • Fantje - Šport - V mladinskem leposlovju 203
 • filozofija 15, 44
 • filozofski vidik 3
 • Finžgar, Fran Saleški, 1871-1962 - Biografije 210
 • Finžgar, Franc Saleški glej Finžgar, Fran Saleški
 • Fizika - Vaje za visoke šole 55
 • fizioterapija 81
 • Fotonika - Učbeniki za visoke šol 54
 • Francoska književnost - Romani 140
 • francoski nogomet 217
 • francoski turisti 38


 • Gambija
  • Domoznanstvo 204
  • Potopisi 204
 • genetika 44
 • geografija 205
 • geografska razširjenost 64
 • Gibalna terapija - Vaje - Priročniki 81
 • gibljivost 81
 • glasba 192
 • glasbene skupine 192
 • glasnost 177
 • gledališki igralci 160
 • Gluhoslepi - Spomini - CD-plošče 218
 • gluhoslepota 218
 • Goff, Bob, 1959- - Avtobiografije 14
 • Golding, William, 1911-1993 - Literarne študije 116
 • Goli otok - Koncentracijsko taborišče 221
 • gosenice 187
 • govoreče knjige 62, 66, 128, 144, 160, 193, 194, 199, 201, 202, 203, 215, 221
 • govori 34
 • gozdne živali 9, 181
 • Gozdne živali - V otroškem leposlovju 174, 190
 • gradovi 201
 • gravitacija 55
 • grozdi 10
 • Gruden, Jolanda, 1930-2014 - Biografije 216
 • Grum, Slavko, 1901-1949 - Literarne študije 96
 • Grunberg, Arnon glej Grunberg, Arnon Yasha Yves
 • Grunberg, Arnon Yasha Yves, 1971- - Literarne študije 117
 • Guevara, Che, 1928-1967 glej Guevara, Ernesto
 • Guevara, Ernesto, 1928-1967 34


 • hidrodinamika 55
 • hidrostatika 55
 • hipnoza 12
 • hišni ljubljenci 182, 183
 • Hišni ljubljenci - V otroškem leposlovju 175
 • Hitlerism 224
 • hitlerizem 224
 • Hof, Wim, 1959- 59
 • Hoja - Priročniki 84
 • hospic 185
 • hotelske storitve 36
 • hrana 2, 62
 • hranilne snovi 64
 • Hrepenenje - V leposlovju - CD-plošče 110
 • Human cloning - Fiction 120
 • Humanitarno pravo 42
 • humor 164, 170, 177, 200, 201, 203
 • humoreske 164, 170


 • identifikacija 35
 • ikonografija 220
 • informbiro 221
 • inkluzija 48
 • inovativnost 10
 • internacionalizem 34
 • international relations 224
 • Invalidi
  • Mednarodno pravo 43
  • Pravice 43
  • Pravni položaj - Slovenija 43
 • Ishiguro, Kazuo, 1954- - "Never let me go" - Literarne študije 120
 • iskanje 186
 • islamizem 35
 • izboljšave 18
 • Iznajdbe - Zgodovina - Knjige za mladino 2
 • izobraževanje 48
 • izobraževanje učiteljev 48
 • izumi glej Iznajdbe
 • izumitelji 2


 • jedilniki 68
 • jeza 185
 • Jeziki v stiku - Didaktika 87
 • ježi 187
 • Johnson Debeljak, Erica, 1961- - Spomini 165
 • Judje
  • Kulturna dediščina - Slovenija - Zborniki 220
  • Kulturna zgodovina - Slovenija - Zborniki 220
  • Otroci - Preganjanje - 1941-1945 162
  • Podoba - Slovenija - Zborniki 220
 • Jugoslavija - Politično nasilje - 1949-1956 221
 • Julijske Alpe 83


 • Kaluža, Sava, 1929-2014 - Biografije 216
 • Karavanke 83
 • kartonke 179
 • katekizmi 28
 • katoliška cerkev 223
 • Kava - Kulturna zgodovina 67
 • kavarne 67
 • kazenske preiskave 168
 • kazensko pravo 44
 • kaznovalna politika 44
 • kaznovalne teorije 44
 • kaznovanje 44
 • kindergarten 47
 • kinematika 55
 • Kloniranje - V leposlovju 120
 • kmečka opravila 50
 • kmečko orodje 50
 • Kmetje - Etnografija - Knjige za otroke 50
 • knjige 11, 181
 • knjige za mladino 200
 • knjige za otroke 5
 • kognitivni razvoj 21
 • Kogoj, Marij, 1892-1956 - V leposlovju 214
 • koherenca 54
 • koherentni snopi svetlobe 54
 • kolaboracija 223
 • Komunikacijska tehnologija - Družbeni vidik 33
 • komunizem 221, 223
 • koncentracijska taborišča 221
 • košarka 203
 • kričanje 177
 • kriminalci 168
 • Kriminalisti - Ljubljana - V leposlovju 168
 • kriminalistika 168
 • Kriminaliteta
  • Slovenija - V leposlovju 168
  • Zborniki 44
 • kriminalitetna politika 44
 • kriminalke 201
 • Kriminologija - Teorija - Zborniki 44
 • Krioterapija 59
 • kritično mišljenje 11
 • krivica 187
 • krščanska ljubezen 14
 • Kuba 34
 • Kuharski recepti
  • Knjige za otroke 68
  • Narodne jedi
   • Evropa 68
   • Slovenija 68
  • Samonikle rastline 69
 • Kuharstvo - Otroci - Knjige za otroke 68
 • kultura 205
 • kultura pitja 67
 • kulturna dediščina 77, 207
 • kulturna društva 8
 • Kulturna društva - Delavski razred - Celje - 20. st. - Razstave 8
 • kulturna hibridnost 31
 • kulturna zgodovina 207
 • kulturni vpliv 91
 • Kulturno društvo Svoboda Celje - Zgodovina 8
 • kulturno izobraževanje 6
 • Kulturno prosvetno društvo Svoboda Celje glej Kulturno društvo Svoboda Celje
 • kulturno življenje 8
 • Kurdski begunci - Avstralija - V leposlovju 211
 • kvalitativne raziskave 47


 • laserji 54
 • Legende - Leksikoni za mladino 29
 • letni dopust 37
 • likovna apreciacija 47
 • likovna umetnost 76
 • Likovna umetnost - Zgodovina 75
 • likovna vzgoja 76
 • likovni motivi 220
 • Lindisfarne - V leposlovju 147
 • lisice 190
 • Lisice - V otroškem leposlovju 9
 • literarni komentarji 96, 103
 • literarni motivi 220
 • Literarno ustvarjanje - V leposlovju 169
 • literatura in družba 91
 • literatura in politika 91
 • ljubezen 175, 185
 • Ljubezen - V leposlovju 14
 • Ljubljana 83
 • Ljubosumje - V otroškem leposlovju 181, 189
 • ljudje 205
 • Ljudje - Družbene vloge - V otroškem leposlovju 1
 • ljudska glasba 79
 • Ljudska glasba - Priredbe - Slovenija - CD-plošče 80
 • ljudske pesmi 79
 • Ljudske pesmi - Priredbe - Slovenija - CD-plošče 80
 • Ljudske pravljice - Knjige za otroke 68
 • ljudsko slovstvo 68
 • ločitev 194
 • ločitve 193
 • Luna - V otroškem leposlovju 188


 • Maar, Dora, 1907-1997 - Biografski romani 212
 • mačke 200
 • Mačke
  • Bolezni - V otroškem leposlovju 183
  • V otroškem leposlovju 182, 184
 • mala podjetja 39
 • mame 185, 188
 • Maribor
  • Družbene razmere - 20.st. - V leposlovju 144
  • Zgodovina
   • 1930-1941 224
   • 20.st. - V leposlovju 144
 • Maribor (Slovenia) 224
 • Maribor (Slovenija) 224
 • Matematika - Vaje za osnovne šole 53
 • matere 185, 188
 • Matura 2022 120
 • Mavrica - V otroškem leposlovju 176
 • Meditacija - Priročniki 16
 • Medkulturnost 31
 • mednacionalni odnosi 224
 • Mednarodno pravo 42
 • medonosne rastline glej Medovite rastline
 • medosebni odnosi 40, 185, 186, 194
 • Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju 156
 • Medovite rastline - Avtohtone sorte - Slovenija 65
 • medsebojna pomoč 174
 • medvedi 181
 • Medveš, Zdenko, 1940- - Intervjuji 48
 • Meseci - V otroškem leposlovju 101
 • Meso - Prehrana - Okoljski vidik 60
 • metulji 187
 • mikromobilnost 63
 • Milčinski, Fran, 1867-1932 - "Butalci" - Stripi 198
 • miši 188
 • mišice 81
 • Mišice - Krepitev - Priročniki 81
 • Mišljenje - Duhovni zakoni 24
 • Miti - Leksikoni za mladino 29
 • mitologija 29
 • mladiči 189
 • mladina 21
 • mladinska gledališča 192
 • mladinske igre 192
 • mladinsko leposlovje 201, 202
 • Mladostniki
  • Psiholingvistika 87
  • V mladinskem leposlovju 192
 • mobilni telefoni 62
 • Mobilni telefoni - Vplivi - Otroci 33
 • Mobilnost 63
 • Mobing - Preprečevanje - Priročniki 40
 • Modiano, Patrick, 1945- - Literarne študije 140
 • modulacija svetlobe 54
 • Morske živali - Knjige za otroke 56
 • motivacijski govorniki 14
 • MP3 zapisi 110, 111, 122, 161, 164, 170, 218
 • muhe 1
 • Mumini 5
 • Muzej novejše zgodovine Celje - Muzejske zbirke 206


 • Nacionalna varnost - Slovenija 46
 • nacizem 224
 • nadzor 32
 • nagrade 193
 • najdenčki 182
 • narava 2, 9
 • naravne nesreče 190
 • naravno zdravljenje 59
 • nasilje 35
 • Nasilje - V mladinskem leposlovju 193
 • nasveti 32
 • National security 46
 • Nazism 224
 • nelinearna optika 54
 • Nemčija 156
 • Nemška književnost - Zgodovina - Učbeniki 90
 • neposlušanje 177
 • Nepravdni postopek - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem 45
 • nepravdno pravo 45
 • nespečnost 151
 • nevarnosti 9
 • nevroznanosti 44
 • New swing quartet 8
 • nihanje 55
 • NOB 223
 • nogometni trenerji 217
 • notranja politika 221
 • Novinarji - Poslovno komuniciranje - Priročniki 7
 • Novo leto - V leposlovju 30


 • občasne razstave 49
 • Obuvala - Zgodovina - Razstavni katalogi 78
 • Očetje - Smrt - V otroškem leposlovju 185
 • odgovornost 175
 • Odnosi med spoloma - V leposlovju - CD-plošče 122
 • Odpadki - Okoljski vidik 51
 • odrasli 21
 • odraščanje 194
 • Odraščanje - Mladostniki - V mladinskem leposlovju 156
 • odvisnosti 151
 • Odvisnosti - Preprečevanje 62
 • opice 176
 • optična vlakna 54
 • optični resonatorji 54
 • Organ donors - Fiction 120
 • organizacija dela 39
 • Organizacije - Odnosi z javnostmi - Priročniki 7
 • osebe s posebnimi potrebami 218
 • osebna doživetja 161, 168
 • Osebnostni razvoj 24
 • osebnostni razvoj 18
 • osnovna šola 47
 • otroci 21, 175, 180, 182, 183, 185, 188
 • Otroci
  • Odnos do živali - V otroškem leposlovju 184
  • Odraščanje - V otroškem leposlovju 9
 • Otroška glasba 73
 • otroška poezija 1
 • otroške igre 186
 • otroške pesmi 73
 • Otroške pesmi - Slovenija - CD-plošče 79, 80
 • otroški zbori 80


 • pametni telefoni 33
 • parodije 164, 170
 • pazniki 200
 • pedagogi 48
 • Pedagogika - Zborniki 48
 • pedagoške paradigme 48
 • pesmi za otroke 1, 79, 80
 • pesnitve za otroke 1
 • Picasso, Pablo, 1881-1973 - V leposlovju 212
 • Pisatelji - V leposlovju 169
 • pisma 28
 • Planinstvo 85
 • ples 82
 • Ples - Zgodovina 82
 • podjetja 10
 • Podravje - Zgodovina - 1930-1941 224
 • pogajalske taktike 71
 • pogajanja 71
 • Pogajanje - Teorija 71
 • pogum 156, 193
 • Pohodništvo - Velika Britanija (obala) - Potopisi 172
 • poklicna etika 40
 • poklicno izobraževanje 48
 • Policijski psi - Stripi 200
 • policisti 200
 • politični zaporniki 221
 • polnilnice za električne avtomobile 63
 • pomoč 9, 185
 • Pomorstvo - Ženske - Zgodovina - Slovenija 216
 • ponos 177
 • Poplave - V otroškem leposlovju 190
 • Posega, Edo, 1948- - Spomini 168
 • poslikave 77
 • Poslušnost - V otroškem leposlovju 177
 • poštevanka 53
 • poučno leposlovje 68
 • povečani tisk 177
 • Pozitivno mišljenje 23
 • pravičnost v vzgoji in izobraževanju 48
 • pravniki 14
 • prehrambeni proizvodi 64
 • Prehrana - Zdravje 61
 • prekomerna uporaba 32
 • preobilje 196
 • Prešeren, France, 1800-1849 - V leposlovju 215
 • prešernovska struktura 91
 • previdnost 9
 • prihodnost 11
 • prijateljstvo 189
 • Prijateljstvo
  • Pomoč - V otroškem leposlovju 190
  • V otroškem leposlovju 174, 187
 • primary school 47
 • Primic, Julija, 1816-1864 - Biografski romani 215
 • pripoved v verzih 177
 • priredbe 68, 79
 • projektni management 6
 • Promet 63
 • protestantski pisci 28
 • psi 200
 • Psi
  • Hišni ljubljenci - V otroškem leposlovju 189
  • V leposlovju 144
 • Psi vodniki - Šolanje - Priročniki 66
 • psihoanaliza 44
 • psihologija branja 11
 • psihosocialni razvoj 21
 • pustolovščine 202
 • puščava Karakum 205
 • puščave 205


 • qualitative research 47


 • računalniki 62
 • računalniške igre 62
 • radikalizacija 35
 • Radikalizem - Preprečevanje - Slovenija 35
 • radovednost 9
 • rak (medicina) 185
 • rastlinska kemija 64
 • Razglednice - Muzejske zbirke 206
 • raziskovanje 186
 • različnost 1, 180
 • razstavni katalogi 206
 • raztezanje 81
 • razvajenost 196
 • Razvojna psihologija - Zborniki 21
 • Regionalna geografija - Učbeniki za srednje šole 209
 • Regres 37
 • religije 29
 • resnica 15
 • reševanje problemov 18
 • rešitve 90
 • Retorika - Antika - Leksikoni 86
 • Rimsko pravo - Učbeniki za visoke šole 41
 • risoromani 74
 • Rob, Ivan, 1956- - Stripi 198
 • Roboti 3
 • robotika 3
 • Ročne spretnosti - Knjige za mladino 2
 • Rogla 36
 • Rojstni dnevi - V mladinskem leposlovju 196
 • Rokodelski center Ribnica. Galerija Miklova hiša
  • Knjige za otroke 76
  • Pedagoško delo - Programi 76


 • sadje 61
 • Saint-John Perse, 1887-1975 - Literarne študije 102
 • Samohipnoza 12
 • samonikle rastline 61
 • Samorealizacija
  • Priročniki 18
  • V leposlovju 19
 • Samorogi - V otroškem leposlovju 175
 • Samospoznavanje - Priročniki 18
 • samozavedanje 18
 • Samozdravljenje 17
 • samozdravljenje 59
 • sanje 188
 • satire 164
 • sebičnost 176
 • secondary school 47
 • Shakespeare, William, 1564-1616 - "Romeo and Juliet" - Literarne študije 103
 • Sivec, Ivan, 1949- - Spremne besede - CD-plošče 170
 • skrb za živali 183
 • skrivnosti 202
 • Skrivnosti - V otroškem leposlovju 1
 • Sladkor
  • Prehrana 57
  • Škodljivost 57
 • Slepi - V leposlovju 151
 • Slovenci
  • Narodne manjšine - Italija 223
  • Zgodovina
   • 17.st. - Zborniki 225
   • 20.st. 223
  • Znamenite osebnosti 223
 • Slovenija
  • Družbene razmere - 2020 - Eseji 163
  • Družbene spremembe 91
  • Družbeni razvoj - Zborniki 226
  • Osamosvojitev - Zborniki 226
  • Planinski vodniki 83
  • Zgodovina
   • 17.st. - Zborniki 225
   • 1990- - Zborniki 226
 • slovenska dramatika 96, 109
 • slovenska književnost 28, 91, 110, 111
 • Slovenska književnost
  • Romani 133
  • Umetnost - Roman 131
 • slovenska mladinska dramatika 192
 • slovenska mladinska književnost 193, 194, 202
 • slovenska obutev 78
 • Slovenska vojska - Specialne enote 219
 • slovenske ljudske pravljice 68
 • Slovenski etnografski muzej 49
 • Slovenski humor - V leposlovju - CD-plošče 164, 170
 • slovenski igralci 160
 • Slovenski izseljenci - Združene države Amerike 213
 • slovenski pisatelji 110, 111, 210
 • Slovenski pisatelji - Prekmurje - V leposlovju 126
 • Slovenski umetniki - V leposlovju - CD-plošče 110
 • Slovenščina - Jezikovna kultura 89
 • smisel 180
 • Socializem 34
 • Socialna etika 22
 • Socialna omrežja
  • Uporaba - Priročniki 32
  • Vplivi - Priročniki 32
 • sociologija 44
 • sočutje 193
 • sodna praksa 43
 • Spletna književnost - Slovenija 88
 • spolnost 156
 • spomini 217
 • spremembe 18
 • srbska književnost 125
 • Sreča - V otroškem leposlovju 180
 • Srednja Azija 205
 • stalinizem 221
 • Starc, Marijana, 1949- - Spomini 171
 • stari ljudje 161
 • Stari starši - Ekonomske migracije - Raziskovanje - Pariz - V leposlovju 126
 • statika 55
 • Stensko slikarstvo - Restavriranje - Zborniki 77
 • stiske 156
 • strah 185
 • Sveti trije kralji - V leposlovju 30
 • Svetovna vojna 1939-1945 162
 • Svetovna zgodovina - Učbeniki za srednje šole 227


 • šale 164
 • šola 192, 193, 196
 • šolstvo 48
 • Šoštanj
 • Šprohar, Luj, 1952- - Spomini 151
 • študije 28


 • Tatarska ajda - Prehrana 64
 • Tavčar, Ivan, 1851-1923 - V leposlovju 149
 • tehnika 2
 • tehnologija 3
 • telovadba 81
 • teorija vzgoje 48
 • terorizem 44
 • tobak 62
 • tranzicija 91
 • trgovina 67
 • Tridesetletna vojna 1618-1648 - Zborniki 225
 • Trpljenje - V leposlovju - CD-plošče 110
 • trženje 38
 • turistična ponudba 38
 • turistične destinacije 36
 • turistični produkti 6
 • turistični trg 38
 • turizem 36
 • Turkmenistan
  • Domoznanstvo 205
  • Potopisi 205


 • učbeniki za visoke šole 55
 • Umetna inteligenca 3
 • Umetne snovi - Onesnaževanje okolja 52
 • umetniki 2
 • umetnost 2
 • Umetnost - Knjige za otroke 76
 • umetnostna terapija 161
 • umetnostna vzgoja 76
 • umiranje 185
 • umori 156
 • Umori - Policijski postopki - Velika Britanija 147
 • ura 179
 • uspavala 151
 • ustvarjalci 2
 • Užitne rastline 69


 • vaje 90
 • valovanje 55
 • Varne hiše - V mladinskem leposlovju 193
 • Vednost - Genealogija 15
 • Vegetarijanstvo 60
 • veselje 180
 • vesolje 188
 • vesoljska vozila 188
 • veterinarji 183
 • veverice 174
 • Vodenje
  • Poslovna psihologija 72
  • Učinkovitost 70
 • vojni begunci 162
 • vrednote 5
 • Vrednote - V otroškem leposlovju 180
 • vrstniki 193
 • vrtec 47
 • vrtenje 55
 • vrtovi 65
 • Vrtovi - Vrtnarstvo - V otroškem leposlovju 187
 • Vsakdan - V otroškem leposlovju 186
 • vsakdanje življenje 151
 • vzgoja 48, 175


 • Wenger, Arsène, 1949- - Avtobiografije 217
 • Whitman, Walt, 1819-1892 - Literarne študije 105
 • Women - Fiction 120


 • zadovoljstvo 18
 • zadovoljstvo turistov 36
 • zajci 190
 • zakladi 180
 • zakonodaja 42
 • Zamejski Slovenci - Otroštvo - Trst 223
 • zapori 200
 • zaporniki 200
 • zasvojenosti 62
 • ZDA 213
 • zdravila 62
 • zdravljenje 151
 • zdravljenje z mrazom glej Krioterapija
 • zelenjava 61
 • zelišča 61
 • Zemlja (planet) - Prihodnost - V leposlovju 125
 • zgodovina 15, 205, 227
 • zgodovina pedagogike 48
 • zgodovinski pregledi 4, 67, 82
 • zgoščenke 134, 151, 169
 • Zlet Svobod 8
 • značilnosti francoskega turista 38
 • znanje 10
 • znanost 2
 • Znanost
  • Razvoj 4
  • Sodelovanje - Gospodarstvo - Zborniki 10
 • Zorenč, Luka - Spomini 219
 • zvijače 190
 • Zvočne knjige 62, 66, 123, 144, 160, 193, 194, 199, 201, 202, 203, 215, 221
 • zvočne knjige 30, 67, 110, 111, 122, 128, 161, 164, 166, 170, 218
 • zvočnice 62, 66, 128, 144, 160, 193, 194, 199, 201, 202, 203, 215, 221


 • Žalovanje - V otroškem leposlovju 185
 • želje 182
 • Želje - V otroškem leposlovju 188
 • želod 174
 • Ženske - Anglija - V leposlovju 120
 • Židje glej Judje
 • Židje glej Svetovna vojna 1939-1945
 • živali 9, 199
 • Živali - Umiranje 20
 • življenje 5, 9, 180
 • Življenje na podeželju - Slovenija - V leposlovju - CD-plošče 122
 • Življenjska modrost 25
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKSNT, 2. 3. 2021