NOVOSTI - APRIL 2023
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNOVOSTI - APRIL 2023

Vsebina
1 Filozofija. Psihologija. Okultizem

1

CAIN, Susan, 1968-
    Grenko-sladko : zdravilna moč žalosti in hrepenenja / Susan Cain ; [prevedla Višnja Jerman]. - Brežice : Primus, 2023 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 282 str. ; 24 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Bittersweet. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. 281 in na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija v opombah: str. 247-280

ISBN 978-961-7184-23-5 : 27,00 EUR

159.922.6
17.024.4

COBISS.SI-ID 141051139

2

CHOPRA, Deepak
    Obilje : notranja pot k bogastvu / Deepak Chopra ; [prevod Aleksander Urbančič]. - Ljubljana : Chiara, 2023 ([Ljubljana] : Itagraf). - 267 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Abundance. - Na nasl. str. tudi: Harmony Books, New York. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-7060-97-3 (28,00 EUR)

330.526:159.9
159.9.016.1
330.526:2

COBISS.SI-ID 143084291

3

DESCARTES, René
    Principi filozofije : prvi in drugi del / René Descartes ; prevod Nataša Homar (prvi del), Matej Hriberšek (posvetilo in drugi del), Miha Marek ("Predgovor") ; uredil ter s komentarji in opombami opremil Matjaž Vesel ; slovarček Matej Hriberšek in Kajetan Škraban. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2023 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 260 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Historia scientiae, ISSN 2232-3414)

Vzpor. stv. nasl. na ov.: Principia philosophiae. - Dodatek k nasl. na ov.: I/II. - 300 izv. - Descartesovi principi filozofije: kaj je gibanje / Matjaž Vesel: str. 175-241. - Recenzenta Danilo Šuster in Boris Vezjak. - Bibliografija: str. 243-258

ISBN 978-961-05-0714-7 : 27,00 EUR

111.62
113/119
1Descartes R.

COBISS.SI-ID 140038147

4

FELDMAN Barrett, Lisa
    Kako nastajajo čustva : skrivno življenje možganov / Lisa Feldman Barrett ; prevedla Mojca Vodušek ; [illustracije Aaron Scott]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 485 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: How emotions are made. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 433-484

ISBN 978-961-01-6833-1 : 39,99 EUR

159.942:612.82

COBISS.SI-ID 138115075

5

GIBSON, Lindsay C.
    Odrasli otroci čustveno nezrelih staršev : kako preboleti, če vaši starši niso mogli izpolniti vaših čustvenih potreb / Lindsay C. Gibson ; prevedla Bojana Pavlič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Iskanja, 2023 (tiskano v Sloveniji). - 276 str. ; 21 cm

Prevod dela: Adult children of emotionally immature parents. - Tiskano po naročilu. - O avtorici na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 273-276

ISBN 978-961-6058-71-1 : 26,90 EUR

159.942.6-053.8-053.6

COBISS.SI-ID 127517443

6

JAERSCHKY, Jayadev
    Aktivirajte svoje čakre : načela in vaje za telo, um in dušo / Jayadev Jaerschky ; [prevod Lidija Kreft]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Gaia Planet, 2023. - 294 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Awaken your chakras. - O avtorju: str. [298] in na zadnji str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-7079-36-4 : 29,90 EUR

133.2

COBISS.SI-ID 144674563

7

JUNG, C. G.
    Arhetipi in kolektivno nezavedno / C. G. Jung ; prevedel Alfred Leskovec. - Ljubljana : Beletrina, 2023. - 536 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Die Archetypen und das Kollektive Unbewusste. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov. - Bibliografija: str. 522-536. - Povzetek na koncu nekaterih poglavij

ISBN 978-961-298-008-5 : 34,00 EUR

159.923
159.964.26

COBISS.SI-ID 144170755

8

KRAJNC, Milan, 1974-
    Skrivnosti, ki si jih nikoli ne izgovorita / Milan Krajnc, Tina Orter. - 2. izd. - Trebelno : Učitelj življenja (NCC laboratorij), 2022 ([Ljubljana] : Aero print). - 288 str. ; 21 cm. - (Zbirka Vitez z rožo) (Zbirka Dinamilogija)

Nasl. v kolofonu: Skrivnosti, ki jih nikoli ne izgovorita. - O avtorjih: str. 6-7. - Tiskano po naročilu. - Druga zbirka navedena v CIP-u

ISBN 978-961-95858-6-3 : 29,00 EUR

159.922.1

COBISS.SI-ID 126947331

9

LEBAN, Dare
    Nasprotja / Dare Leban. - Dopolnjena izd. - Celje : Sonart Pro, 2021 (Celje : Grafika Gracer). - 176 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94707-3-2 : 19 EUR

159.942(035)
159.923.2(035)

COBISS.SI-ID 48475907

10

LEBAN, Dare
    Nasprotja : kompas za življenje / Dare Leban. - Celje : Sonart Pro, 2023 (Celje : Grafika Gracer). - 401 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 300 izv.

ISBN 978-961-94707-5-6 : 30,00 EUR

159.942(035)
159.923.2(035)

COBISS.SI-ID 139095555

11

MARISA El Rosa
    Resnica o večnem življenju : Izvir spregovori / Marisa El Rosa. - Ljubljana : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 101 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-815-6 (Stella) : 28,90 EUR

13(035)

COBISS.SI-ID 299453440

12

MODER, Gregor, 1979-
    Antigona : esej o Heglovi politični filozofiji / Gregor Moder. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2023 ([Ljubljana] : Cicero). - 167 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Skodelica kave)

Bibliografija: str.163-166

ISBN 978-961-295-037-8 : 10 EUR

1Hegel G.W.F.
32:1

COBISS.SI-ID 141565443

13

MURPHY, Joseph, 1898-1981
    Zaživi srečno : kako udejanjiti svojo pravico do sreče? / Joseph Murphy ; predgovor David Cameron Gikandi ; [prevod Nina Krajnc]. - Ljubljana : Cangura, Aero Print, 2022 ([Ljubljana] : [Aero print]). - 74 str. ; 21 cm

Dodatek k nasl. na ov.: Kako udejanjite svojo pravico do sreče?. - Dodatek k nasl. v CIP-u: Vzemi življenje v svoje roke. - Tiskano po naročilu. - Predgovor / David Cameron Gikandi: str. 5-7. - O avtorju: str. 73-74

ISBN 978-961-95539-4-7 : 19,90 EUR

159.923.2
130.2

COBISS.SI-ID 126767619

14

NIEQUIST, Shauna
    Pristnost namesto popolnosti : ustvarite prostor za preprostejše, bolj duhovno življenje / Shauna Niequist ; [prevedla Urška Pajer]. - Brežice : Primus, 2023 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 212 str. ; 22 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Present over perfect. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7184-19-8 : 24,90 EUR

159.923.2
27-584.5
821.111-4

COBISS.SI-ID 137024259

15

PELLAI, Alberto
    10 skrivnosti sreče : interaktivna knjiga za vesele otroke / Alberto Pellai ; [ilustrirala Sophie Fatus ; prevedla Katja Jenčič]. - Ljubljana : Vida, 2023. - 1 kartonka ([22] str.) : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: I 10 segreti della felicità. - O avtorju na zadnji str. ov. - Knjiga z zavihki

ISBN 978-961-95933-2-5 : 18,90 EUR

17.023.34-053.2(035)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 127513859

16

ROZMAN, Ana, 1981-, novinarka
    Sencam glas! : kako sprejeti svojo temo in spet postati cela / Ana Rozman. - 2. natis. - Grosuplje : samozal., 2023 ([Dob] : Grafika 3000). - 106 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-96029-0-4 : 20,00 EUR

159.923.2-055.2

COBISS.SI-ID 141907459

17

XENAKIS, Stefanos
    Življenje je darilo : zvezek čudežev / Stefanos Ksenakis ; prevedla Jelena Isak Kres. - Brežice : Primus, 2023 (Brežice : Digitalni tisk Primus). - 402 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka SamoSvoji)

Prevod dela: To doro : éna tetrádio thavmáton. - Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7184-22-8 : 29,00 EUR

159.923.2
124.2

COBISS.SI-ID 1404541472 Verstvo

18

    MITOLOGIJA / [ilustracije James Graham ; prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Slovaškem). - 351 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Jasno in jedrnato)

Prevod dela: The mythology book. - 2.800 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-6827-0 : 37,99 EUR

2-264
398.22

COBISS.SI-ID 13329049930/31 Socialna vprašanja. Demografija. Sociologija

19

BAJT, Veronika
    Etnična diskriminacija : strategije raziskovanja in merjenja / Veronika Bajt. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2022 (Ljubljana : Demat). - X, 165 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

200 izv. - Spremna beseda zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika: str. IX-X. - Bibliografija: str. 139-156. - Kazalo. - Financer: ARRS, Raziskovalni program, P5-0413, SI, Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja. - Financer: ARRS, Temeljni raziskovalni projekt, J5-3102, SI, Sovražni govor v sodobnih konceptualizacijah nacionalizma, rasizma, spola in migracij. - Financer: ARRS, Ciljni raziskovalni projekt, V5-1915, SI, Zmanjševanje in odpravljanje diskriminacije na podlagi etničnosti, 'rase', nacionalnosti in/ali vere. - Zagovornik načela enakosti. - Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije - NIEM: Merjenje in izboljševanje integracije oseb s priznano mednarodno zaščito, Evropska Unija

ISBN 978-961-6455-99-2 : 19,90 EUR

316.347:001.891
001.891

COBISS.SI-ID 11873254732 Politika

20

ABELOW, Benjamin
    Kako je Zahod pripeljal vojno v Ukrajino : kako je politika ZDA in NATA pripeljala do krize, vojne in do tveganja jedrske katastrofe / Benjamin Abelow ; [prevod Breda Luthar in Tadej Turnšek ; spremno besedilo Tomaž Mastnak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2022 (Begunje : Cicero). - 111 str. : avtorj. sl. ; 18 cm. - (Pamflet ; 8)

Prevod dela: How the West brought war to Ukraine : understanding how U.S. and NATO policies led to crisis, war, and the risk of nuclear catastrophe. - Nasl. na hrbtu: Kako je Zahod pripeljal vojno v Ukrajino?. - 400 izv. - Predgovor / Tomaž Mastnak: str. 11-23. - O avtorju: str. 9. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-05-0705-5 : 3,00 EUR

327(73:470)
355(477)"2022"

COBISS.SI-ID 137320451

21

PARENTI, Michael, 1933-
    Ubijanje države : Jugoslavija je morala pasti / Michael Parenti ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2023 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 250 str. ; 20 cm

Prevod dela: To kill a nation: the attack on Yugoslavia. - O avtorju in delu na zavihku ov. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija v opombah: str. 225-250

ISBN 978-961-7192-01-8 : 26,50 EUR

327(100:497.1)"199"
94(497.1)"199"

COBISS.SI-ID 14178509134 Pravo

22

JUHART, Miha
    Stvarno pravo / Miha Juhart, Matjaž Tratnik, Renato Vrenčur ; [stvarno kazalo Andrej Bitrakov]. - 2., spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 740 str. ; 25 cm

400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-508-6 : 193,00 EUR

347.235(497.4)

COBISS.SI-ID 135064835

23

PAVČNIK, Marijan
    Argumentacija v pravu : od življenjskega primera do pravne odločitve / Marijan Pavčnik ; [stvarno kazalo Aleš Novak]. - 4., pregledana in dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 560 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pravna obzorja ; 59)

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 300 izv. - Bibliografija: str. 493-538. - Zusammenfassung. - Kazali

ISBN 978-961-247-495-9 : 78,00 EUR

340.1

COBISS.SI-ID 109251075

24

TRATNIK, Matjaž, 1957-
    Zastavna pravica / Matjaž Tratnik. - 2., spremenjena in dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 313 str. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 307-309 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-247-496-6 : 88,00 EUR

347.233(497.4)

COBISS.SI-ID 11026176336 Socialno delo

25

CETINSKI, Vesna
    Upokojitev? Ni problema : 5 nasvetov, kako si organizirati najboljša leta vašega življenja / Vesna Cetinski. - Ljubljana : Zavod Aktivni starejši, 2023 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 103 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-07-1515-3 : 17,00 EUR

364.65-057.75

COBISS.SI-ID 14463821137 Vzgoja

26

CLARKE-Fields, Hunter
    Vzgoja dobrih ljudi : vodnik k čuječnosti za prekinitev začaranega kroga reaktivnega starševstva in vzgojo prijaznih ter samozavestnih otrok / Hunter Clarke-Fields ; [prevedla Bernarda Plavec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2023 (natisnjeno v EU). - 272 str. ; 23 cm

Prevod dela: Raising good humans. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. 272. - Priporočena bibliografija: str. 267-268. - Bibliografija: str. 269-271

ISBN 978-961-00-5425-2 (trda vezava) : 29,99 EUR
ISBN 978-961-00-5426-9 (broš.)

37.018.1

COBISS.SI-ID 144556803

27

KATALINIĆ, Evelina
    Nastavi mi zrcalo : pomen povratne informacije za lažje doseganje zastavljenih življenjskih ciljev, napotki za kvalitetno vzgojo in izobraževanje pri pouku na daljavo / Evelina Katalinić, Andrej Omulec ; [ilustracije Sara Omulec Divjak, Kiara Katalinić, Dan Katalinić]. - Brežice : Primus, 2023 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 186 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorjih: str. 185-186. - Bibliografija: str. 179-184

ISBN 978-961-7184-28-0 : 24,00 EUR

37.018

COBISS.SI-ID 144715523

28

KUBALE, Valentin
    Sodobno pripravljanje in artikulacija učnega procesa / [tekst, slike in obrazci] Valentin Zdravko Kubale. - Celje : samozal., 2023. - 200 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju: str. [201]. - Bibliografija: str. 197-200

ISBN 978-961-07-1440-8

37.091.3

COBISS.SI-ID 137166851

29

SIEGEL, Bryna
    Pomoč otrokom z avtizmom pri učenju : načini obravnave za strokovnjake in starše / Bryna Siegel ; [prevedla Bojana Globačnik]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 510 str. ; 25 cm

Prevod dela: Helping children with autism learn. - Predgovor k slovenski izdaji / Bojana Globačnik: str. 9-13. - Predgovor / Fred R. Volkmar: str. 17-18. - 700 izv. - Bibliografija: 503-510. - Kazalo

ISBN 978-961-261-707-3 : 49,99 EUR

616.896-053.2(035)
376:616.896-053.2(035)

COBISS.SI-ID 14020608339 Etnologija

30

BANVILLE, Sarah
    Pošasti : 100 čudaških bitij z vseh koncev sveta / Sarah Banville ; [ilustracije] Quinton Winter ; [prevedla Neža Vilhelm]. - Jezero : Morfemplus, 2022. - 208 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Monsters. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7146-04-2 : 39,90 EUR

398.4(02.053.2)

COBISS.SI-ID 7507789150 Ekologija. Priroda

31

KOVAČIČ, Boštjan, neodvisni raziskovalec
    Ena Zemlja : okoljska misel, antropocen in ekološka paradigma / Boštjan Kovačič. - Ljubljana : samozal. B. Kovačič, 2023 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 297 str. ; 24 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 278-[298]

ISBN 978-961-07-1492-7 : 29,00 EUR

502.1

COBISS.SI-ID 14344550751 Matematika

32

RUPNIK Poklukar, Darja
    Integralske transformacije in Fourierova analiza / Darja Rupnik Poklukar, Helena Zakrajšek. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2022 ([Ljubljana] : Camera). - VII, 170 str. : ilustr. ; 24 cm

350 izv. - Bibliografija: str. 167. - Kazalo. - Povzetek na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-961-6980-93-7 : 12,00 EUR

517.44(075.8)

COBISS.SI-ID 122139395

33

RUPNIK Poklukar, Darja
    Parcialne diferencialne enačbe, kompleksna analiza in optimizacija / Darja Rupnik Poklukar, Aljoša Peperko, Janez Žerovnik. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2023 ([Ljubljana] : Camera). - VII, 244 str. : ilustr. ; 24 cm

350 izv. - Bibliografija: str. 239-240. - Kazalo. - Povzetek na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-961-6980-97-5 : 12,00 EUR

517.95(075.8)
519.852(075.8)
519.1(075.8)

COBISS.SI-ID 13858637152 Astronomija. Geodezija

34

SPARROW, Giles
    Spoznaj!. Vesolje / avtor Giles Sparrow ; strokovni sodelavec Jerry Stone ; [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Slovaškem). - 64 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Find Out! Universe. - 2.000 izv. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-01-6766-2 : 16,99 EUR

524(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 12537958753 Fizika

35

DREVENŠEK Olenik, Irena
    Optika / Irena Drevenšek Olenik in Mojca Vilfan ; [risbe, fotografije in diagrami Mojca Vilfan]. - Ljubljana : Fakulteta za matematiko in fiziko, 2023 (Ljubljana : Itagraf). - 259 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Fizika : zbirka fizikalnih učbenikov in monografij, ISSN 2712-2409 ; 6)

300 izv. - Bibliografija: str. 253. - Kazalo

ISBN 978-961-6619-35-6 : 22,50 EUR

535(075.8)

COBISS.SI-ID 13794125155/56 Geologija. Meteorologija. Paleontologija

36

JACKSON, Tom, 1972-
    En dan Zemlje : zgodovina našega planeta v 24 urah / napisal Tom Jackson ; ilustrirala Nic Jones ; [prevedla Breda Rajar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Earth clock. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-6754-9 : 24,99 EUR

551.7(02.053.2)
575.8(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 12251366761 Medicina

37

CRANE, Nathan
    Pozdravite si raka / Nathan Crane ; [prevod Lidija Kreft]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2023 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 184 str. ; 20 cm

Prevod dela: Becoming cancer-free. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 183-184

ISBN 978-961-7115-42-0 : 19,90 EUR

616-006:615.8

COBISS.SI-ID 143350275

38

KERNER, Ian
    Povejte mi, kako je bilo, ko ste nazadnje seksali : razgaljanje in izboljševanje ljubezenskega življenja / Ian Kerner ; prevedel Jurij Šešet. - Ljubljana : Gnostica, 2023 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 336 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: So tell me about the last time you had sex. - Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija v opombah: str. 323-336

ISBN 978-961-229-157-0 : 40,00 EUR

613.88(035)

COBISS.SI-ID 141873155

39

LORBER, Milena
    Od strahu do moči : samoterapevtske rešitve, vodnik praktičnih nasvetov z vajami in motivacija za hitro opustitev strahu in paničnih napadov / Milena Lorber. - Ljubljana : Aero Print, Cangura, 2022 ([Ljubljana] : www.aprinti.net). - 114 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorici na zadnji str. ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95539-5-4 : 24,00 EUR

616.89-008.441(035)
159.972(035)

COBISS.SI-ID 135594755

40

MAHORIČ, Rebeka
    Dojenčki za mizo : pripravljeno za dojenčke : jejmo vsi! : [600+ receptov za vaše najmlajše] / [avtorica besedil] Rebeka Mahorič ; [fotografije] Iztok Jančar ; [avtorica besedil na straneh 12 do 18 Vesna Plevnik Vodušek, avtorica besedila na strani 19 Dušanka Mičetić Turk ; ilustracije Redžo Kolaković ; avtorice spremnih besed Nataša Fidler Mis, Dušanka Mičetić Turk, Vesna Plevnik Vodušek]. - 6., dopolnjeni natis, 1. ponatis. - Ptuj : Remina libris, 2022 (Maribor : Evrografis). - 328 str. : ilustr. ; 31 cm

Tretji dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - Nasveti o zdravi prehrani / Dušanka Mičetić Turk: str. 5. - Oblikovanje prihodnosti v prvih 1000 dneh / Nataša Fidler Mis: str. 6. - Dragi starši, kuharice in kuharji! / Vesna Plevnik Vodušek: str. 7

ISBN 978-961-07-0459-1 : 34,90 EUR

613.22
641.56-053.2(083.12)

COBISS.SI-ID 108084227

41

    MOJE telo : zanimivo in zabavno! / [ilustrirala Maria Neradova ; prevedla Barbara Sferra Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: My body. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-6772-3 : 16,99 EUR

611/612(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 126089219

42

NESSMANN, Philippe, 1967-
    Z vsemi čuti! / besedilo Philippe Nessmann ; ilustracije Régis Lejonc ; grafično oblikovanje in fotografije Célestin Forestier ; prevod Jasmina Žgank. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2022 ([Maribor] : Evrografis). - 82 str. : ilustr. ; 34 cm

Prevod dela: Dans tous les sens. - Ilustr. na notr. str. ov. - Na nasl. str. natisnjeno kazalo. - 800 izv.

ISBN 978-961-272-603-4 : 30,95 EUR

611.84/.88(02.053.6)
612.8(02.053.6)
087.5

COBISS.SI-ID 131777539

43

OSTERMAN, Robert
    Dr. Voda zdravi z vodo : izbrana poglavja avtoritet zdravljenja z vodo : priročnik za samozdravljenje z vodo / Robert Osterman. - Portorož : Zavod za celostno zdravje, Akademija zdravja, 2022 (Novo mesto : Grafika). - 114 str. ; 19 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-96080-0-5 : 19,90 EUR

615.838.9
613.31

COBISS.SI-ID 131311619

44

    POGLEJ, odkrij, spoznaj. To so gasilci / [ilustracije Friederike Großekettler]. - Köln : Planet Medien, [2023?] (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([18] str.) : ilustr. ; 21 cm

614.842-051(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 14765645162+66/69 Tehnika. Razne industrije in obrti

45

LINDLEY, Jo
    Kam gre moj kakec? / [[napisala in] ilustrirala] Jo Lindley ; [prevedla Tatjana Cestnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Slovaškem). - [32] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Where does my poo go?. - 1.500 izv. - O avtorici: str. 32

ISBN 978-961-01-6541-5 : 16,99 EUR

628.2/.3(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 12209075563 Kmetijstvo

46

    POIŠČI me. Na kmetiji / [ilustracije Barbara Jelenkovich]. - Köln : Planet Medien, [med 2020 in 2023] (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 16 cm

Za otroke od 18 mesecev dalje

631.11(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 14771277164 Gospodinjstvo

47

HOSPODAR, Miriam Kasin
    Nebeška pojedina : vegetarijanska kuhinja za zdravo življenje na ajurvedski način / Miriam Kasin Hospodar ; [prevod Jasmina Hercog]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2012 (Šmarješke Toplice : Stella). - 546 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiskano po naročilu. - Knjigi na pot / Andrej Majes: str. 4. - Bibliografija: str. 543-545

ISBN 978-961-246-399-1 (trda vezava) : 55 EUR
ISBN 978-961-246-398-4 (broš.) : 44 EUR

615.8(540):613.261
641.56-056.84(083.12)

COBISS.SI-ID 263384320

48

KOKELJ, Barbara
    Veganski priročnik 2 : vegansko & brez glutena : razvajanje brbončic : glavni obroki in ostale dobrote / [po okusih Barbare Kokelj ; fotografije Barbara Kokelj, fotografija portreta Črt Piksi ; mnenje nutricionistke Janja Kogovšek]. - 1. natis. - Kranj : B. Kokelj, 2023 ([Žirovnica] : Medium). - 153 str. : ilustr., sl. avtorice ; 23 cm

Avtorica navedena na prelim. str. - Na ov. tudi: Na belem pogrinjku brez belih živil. - 1.000 izv. - Strokovna sodelavka / Janja Kogovšek: str. 11

ISBN 978-961-07-1451-4 : 28,50 EUR

641.56-056.845(083.12)
641.56:616-056.43(083.12)

COBISS.SI-ID 138034691

49

STANKOVIĆ, Dimitrije, 1940-
    Pranje in nega oblačil ter drugih tekstilnih izdelkov / Dimitrije Stanković. - Nova Gorica : v samozal., 2022 (Ljubljana Šmartno : Dlan). - 135 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 130-131. - Bibliografija: 132-135

ISBN 978-961-07-1413-2 : 28,50 EUR. - ISBN 961-246-590-8!

646.6(035)
648(035)
677.1/.5(035)

COBISS.SI-ID 1326901797 Umetnost. Arhitektura. Slikarstvo

50

MUCK, Peter
    Spomini starega alpinista / Peter Muck ; [avtorji fotografij in risb Lorella Fermo ... et al.]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2023 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 143 str. : ilustr. ; 25 cm

800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Zgodovinsko-dokumentarne humorne zgodbe starega alpinista / Dušan Škodič: str. 139-140. - Za devetimi gorami, za devetimi vodami --- / Kristijan Muck: str. 141-142

ISBN 978-961-6870-89-4 : 22,90 EUR

796.52(497.4)(092)
929Muck P.(092)

COBISS.SI-ID 141217795

51

WECKER, Evamaria
    Izbrane planinske poti : od Alp prek Goričkega do Obale : pohodniški priročnik / Evamaria Wecker ; [prevedla Lydia Frece ; fotografije Evamaria in Primus Wecker ... [et al.] ; avtorji ilustracij so Angelika in Gerhard Tourneau ter Haar Salmdorf]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 207 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Prevod dela: Slowenien mit Julischen Alpen, Karawanken, Steiner Alpen und Karst : 53 Touren von den Julischen Alpen bis zum Karst und zur Küste. - Zvd. na sprednjih in potiskani zadnji spojni listi. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-6864-5 : 29,99 EUR

796.51/.52(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 14160793978 Glasba

52

LE Huche, Magali
    Pako. Rad imam glasbo : [24 zvočnih posnetkov] / Magali Le Huche ; [prevedla Jana Okorn]. - Jezero : Morfemplus, 2022. - [27] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Moje male zvočnice)

Prevod dela: Paco. J' aime la musique. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - "Za poslušanje glasbe pritisnite na ikone" --> nasl. str. - Knjiga vsebuje 24 zvočnih gumbov s posnetki melodij in zvokov. - Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-961-7067-79-8 : 21,90 EUR

78(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 58499587

53

ROMIH, Matic, 1996-
    Nocoj pa, oh, nocoj [Glasbeni tisk] : [zborovske skladbe za mešane zbore] / Matic Romih. - Šentjur : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2023 (Grobelno : Prograf). - 81 str. : note ; 30 cm

70 izv. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - Spiralna vezava

ISMN 979-0-709010-84-4

784.6.087.684

COBISS.SI-ID 148337411796/799 Šport

54

HIENG, Primož
    S kolesom po novih kolesarskih poteh : kolesarske poti, koloparki, izposoja koles / Primož Hieng ; [avtorji in viri fotografij arhiv Krajinskega parka Pivška jezera ... et al.]. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Harlekin No. 1, 2023 (Ljubljana : Belin grafika). - 219 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6008-59-4 : 29,80 EUR

796.61(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 1441989158 Jezikoslovje. Literarna teorija

55

KRLEŽA, Miroslav
    Dialektični antibarbarus / Miroslav Krleža ; prevedla Mica Matković ; [spremna beseda Lev Kreft]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2022 ([Ljubljana] : Matformat). - 228 str. ; 22 cm. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 21)

Prevod dela: Dijalektički antibarbarus. - 400 izv. - Partijnost in talent : spremna beseda / Lev Kreft: str. 211-228

ISBN 978-961-7003-82-6 : 22,00 EUR

821.163.42.09

COBISS.SI-ID 129883651

56

LAH, Ivan, 1941-
    Izvor imena Slovenci / spisal, uredil in izdal Ivan Lah. - Ljubljana : samozal. I. Lah, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 58 str. : ilustr. ; 31 cm

O avtorju: str. 58. - Bibliografija: str. 55. - Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-07-1039-4

811.163.6'373.6:930.85(497.4)
930.85(497.4)

COBISS.SI-ID 100744451

57

    SLOVENŠČINA 3 : moč jezika. Učbenik z vajami za 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol / [ilustrator Jaka Vukotič ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023-     (Nova Gorica : Grafika Soča). - Zv. <1-> : ilustr. ; 30 cm

Dodana aktivacijska koda za elektronski dostop

Dosedanja vsebina:
Del 1 / Irena Krapš Vodopivec ... [et al.]. - 111 str. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [112]

ISBN 978-961-01-6810-2 (zv. 1) : 14,90 EUR

811.163.6(075.3)

COBISS.SI-ID 14176845182-1/2 Poezija. Dramatika

58

GERATIČ, Tamara, 1969-
    Videz stvari : roman / Tamara Geratič. - Brežice : Primus, 2023 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 190 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7184-20-4 : 24,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 137931523

59

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
    Naprej naprej : angažirane in socialne pesmi / Vinko Möderndorfer. - Maribor : Litera, 2023 ([Ljubljana] : Demat). - 138 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7135-79-4 : 23,99 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 141420803

60

SIMONOVIĆ, Ifigenija
    Bi bila drevo : (pesmi, 2013-2023) / Ifigenija Simonović ; [spremna beseda Manca Košir]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 91 str. ; 21 cm. - (Jubilejna zbirka / Mladinska knjiga)

300 izv. - Njen obraz ali zakaj imam rada Ifi / Manca Košir: str. 81-90. - Bibliografija avtorice: str. 91

ISBN 978-961-01-6830-0 : 29,99 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Simonović I.

COBISS.SI-ID 140036099

61

ŠKRJANEC, Tone
    Indigo / Tone Škrjanec. - Ljubljana : LUD Šerpa, 2023 ([Begunje] : Cicero). - 81 str. ; 19 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 80)

200 izv.

ISBN 978-961-7199-02-4 : 18,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 142733827

62

VUGA, Jure, 1983-
    Sambucus nigra / Jure Vuga ; [risba Lara Jeranko Marconi]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 109 str. : ilustr. na spojnih listih ; 21 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv. - O avtorju: str. [113]

ISBN 978-961-01-6836-2 : 27,99 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 13874381182-3 Romani

63

ALTO, Carmelo
    Moj mehiški lajf / Uroš Krašek. - 2 izd. - Laško : samozal., 2023 ([Maribor] : Demago). - 186, 186 str., [3, 3] f. pril. : ilustr. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. - V knjigi napačen ISBN. - Vsebuje tudi besedilo v špan., tiskano v obratni smeri: Mi vida mexicana

ISBN 978-961-07-1520-7 : 24,90 EUR. - ISBN 978-961-94981-2-5!

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 145058563

64

AUSTEN, Jane, 1775-1817
    Lady Susan / Jane Austen ; prevedla Meta Osredkar ; [spremna beseda Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2023 (natisnjeno v Sloveniji). - 127 str. ; 24 cm

Prevod dela: Lady Susan. - 650 izv. - Spremna beseda / Meta Osredkar: str. 123-127. - Povečani tisk

ISBN 978-961-272-605-8 : 29,95 EUR

821.111-312.7
821.111-311.2

COBISS.SI-ID 132662787

65

BALDACCI, David
    Mesto padlih / David Baldacci ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2023 (natisnjeno v EU). - 446 str. ; 23 cm

Prevod dela: The fallen. - O avtorju: str. [447]

ISBN 978-961-00-5422-1 (trda vezava) : 34,99 EUR
ISBN 978-961-00-5423-8 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 144352259

66

BIZJAK, Bojan, 1959-
    Usihanja : [zgodbe s podeželja] / Bojan Bizjak. - Ajdovščina : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2020 (Šmarješke Toplice : Stella). - 178 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-260-4 (Stella) : 31,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 304132352

67

CALDWELL, Christi
    Učenjakarica / Christi Caldwell ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2023. - 430 str. ; 22 cm

Prevod dela: The bluestocking. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broš. - O avtorici: str. 430

ISBN 978-961-7201-01-7 (trda vezava) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-7201-02-4 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 143910403

68

CARD, Orson Scott
    Ksenocid / Orson Scott Card ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2023. - 603 str. ; 22 cm

Prevod dela: Xenocide. - 200 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - "... nadaljevanje Enderjeve igre in Govorca za mrtve ..." --> ov.

ISBN 978-961-7201-07-9 (trda vezava) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-7201-08-6 (broš.)

821.111(73)-312.9

COBISS.SI-ID 143930627

69

COOPER, Catherine, 1971-
    Dvorec / Catherine Cooper ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2023 (tiskano v EU). - 335 str. ; 22 cm

Prevod dela: The chateau. - Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. 332

ISBN 978-961-7134-87-2 (trda vezava) : 34,00 EUR
ISBN 978-961-7134-88-9 (broš.) : 24,00 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 144306947

70

GATALICA, Aleksandar
    Beograd za tujce / Aleksandar Gatalica ; prevedla Mateja Komel Snoj ; [spremna beseda Milosav Gudović]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2023 (Begunje : Cicero). - 163 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevod dela: Beograd za strance. - 500 izv. - Beograjska čaranja Aleksandra Gatalice / Milosav Gudović: str. 155-163. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7165-34-0 : 22,00 EUR

821.163.41-32
821.163.41.09Gatalica A.

COBISS.SI-ID 142738179

71

HANCOCK, Anne Mette, 1979-
    Brazgotine / Anne Mette Hancock ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 301 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi)

Prevod dela: Mercedes-snittet. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-6832-4 : 34,99 EUR

821.113.4-312.4

COBISS.SI-ID 139614211

72

KARLOVŠEK, Igor
    Še sem živa / Igor Karlovšek. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2023 (natisnjeno v Sloveniji). - 382 str. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

500 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-272-617-1 : 37,95 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 140355587

73

KERMAUNER, Aksinja
    Orfejeva lira / Aksinja Kermauner in Silvester Vogrinec ; [zemljevid Jaka Vukotič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2023 (natisnjeno v Sloveniji). - 244 str. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrna sekira ; 1)

650 izv. - Zvd. na spojnih listih. - Povečani tisk. - Bibliografija: str. 241-242

ISBN 978-961-272-612-6 : 30,95 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 138519043

74

KONCUT, Ivan
    Vzhodni zahod / Ivan Koncut. - Kupšinci : Zavod Droplja, 2023. - 170 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95441-7-4 : 21,60 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 142099459

75

KUM, Erika
    Odpirajo. 3. knjiga / Erika Kum. - Straža : v samozal. E. Kum, 2023 (Ljubljana Šmartno : Založba Dlan). - 328 str. ; 21 cm

Nasl. str. na str. 7. - Tisk po naročilu. - Delo je tretji del knjižne serije, v kateri sta še deli Kot cvetlice in Ki prezgodaj spomladi. - Za mladino in odrasle

ISBN 978-961-07-1434-7 : 26,90 EUR

821.163.6-312.9

COBISS.SI-ID 135564291

76

NIKOLIĆ Izano, Milan
    Veriga ljubezni : [duhovna pravljica] / Milan Nikolić Izano ; [ilustracije Vujadin Radovanović ; prevedla Mina Ristanc]. - 1. izd. - Ljubljana : Chiara, 2023 ([Ljubljana] : Itagraf). - 229 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Lanac ljubavi. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - O avtorju: str. 229

ISBN 978-961-7060-93-5 : 35,00 EUR

821.163.41-312.9

COBISS.SI-ID 135549699

77

PARTLJIČ, Tone
    Veter z vzhoda / Tone Partljič. - Ljubljana : Beletrina, 2023. - 365 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina ; 574)

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-298-025-2 : 27,00 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 144174851

78

REES, Tracy
    Rožni vrt / Tracy Rees ; [prevod knjige Renata Mihalič]. - 1. natis. - Škofja Loka : Tanera, 2022 (Ljubljana : Itagraf). - 505 str. ; 22 cm

Prevod dela: The rose garden. - 500 izv. broš., 250 izv. trda vezava. - Bibliografija: str. 505

ISBN 978-961-6074-09-4 (trda vezava) : 33,99 EUR
ISBN 978-961-6074-10-0 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 88804099

79

RUDOLF, Mojca, 1966-
    Nasmeh, ki molči : temačna skrivnost Irske 2 / Mojca Rudolf. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2023 (natisnjeno v Sloveniji). - 291 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95489-5-0 : 27,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 136068611

80

SCURATI, Antonio
    M. sin stoletja / Antonio Scurati ; prevedla Tea Štoka. - Ljubljana : Beletrina, 2023. - 943 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina ; 576)

Prevod dela: M. il figlio del secolo. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-298-010-8 : 34,00 EUR

821.131.1-311.6

COBISS.SI-ID 144178179

81

SHAFAK, Elif
    Otok pogrešanih dreves / Elif Shafak ; prevedla Maja Ropret. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2023 (tiskano v Sloveniji). - 319 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: The island of missing trees. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-745-9 (trda vezava) : 30,00 EUR
ISBN 978-961-274-744-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
821.512.161-311.2

COBISS.SI-ID 137770243

82

SMITH, Ali, 1962-
    Zima / Ali Smith ; prevedla Andreja Udovč. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 293 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman) (Kvartet štirih letnih časov)

Prevod dela: Winter. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-676-6 (trda vezava) : 30,00 EUR
ISBN 978-961-274-675-9 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 94789891

83

TAMARO, Susanna
    Velika ljubezenska zgodba / Susanna Tamaro ; prevod Mina Mušinović. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2023. - 246 str. ; 22 cm

Prevod dela: Una grande storia d’amore. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broš.

ISBN 978-961-7201-03-1 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-7201-04-8 (broš.)

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 143920643

84

TUOMAINEN, Antti
    Losov paradoks / Antti Tuomainen ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2023. - 277 str. ; 22 cm

Prevod dela: Hirvikaava; prevedeno iz angl. - 250 izv. trda vezava, 700 izv. broš.

ISBN 978-961-7201-05-5 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-7201-06-2 (broš.)

821.511-312.4

COBISS.SI-ID 143929603

85

VALJAVEC, Janko
    Češnje / Janko Valjavec. - Juršinci : LYNX, 2023 (tiskano v EU). - 256 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 21 cm

ISBN 978-961-7134-80-3 (trda vezava) : 31,00 EUR
ISBN 978-961-7134-81-0 (broš.) : 21,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 139720707

86

VALJAVEC, Janko
    Tajkun Ivan / Janko Valjavec. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2022 (tiskano v EU). - 277 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kriminalni romani / Amalietti & Amalietti)

Tiskano po naročilu. - Nadaljevanje knjige V vodi mrtve Savke

ISBN 978-961-7036-70-1 : 23,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 86091011

87

VERNE, Jules, 1828-1905
    Dvajset tisoč milj pod morjem / Jules Verne ; prevedla Jana Pavlič ; ilustracije Alphonse de Neuville in Edouard Riou, [gravure Henri Théophile Hildibrand] ; [spremna beseda Boštjan Gorenc - Pižama]. - Ljubljana : Beletrina, 2023. - 629 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Zvezdna Beletrina. Letn. 2 ; 7)

Prevod dela: Vingt mille lieues sous les mers. - 1.200 izv. - Dvajset tisoč milj po domišljiji / Boštjan Gorenc - Pižama: str. 618-627. - O ilustratorjih in ilustracijah / Damijan Stepančič: str. 628-629. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-981-8 : 29,00 EUR

821.133.1-93-312.9
821.133.1.09Verne J.

COBISS.SI-ID 145106435

88

VIDEMŠEK, Boštjan
    Vojni dnevnik : roman / Boštjan Videmšek ; [spremna beseda Goran Vojnović]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2023 ([Ljubljana] : Camera). - 239 str. : ilustr. ; 21 cm

700 izv. - Naša vojna / Goran Vojnović: str. 235-239. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7136-66-1 : 24,90 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 143332867

89

WECHTERSBACH, Rado
    6pa20 : zgodba neke ljubezni / Rado Wechtersbach. - Ljubljan[a] : P. Wechtersbach, 2022 ([Ljubljana] : Povše). - 208 str. ; 22 cm

Na nasl. str. tudi: Navdihnjeno z resničnimi dogodki. - 200 izv.

ISBN 978-961-07-1123-0 : 19,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 107292931

90

YOUNG, Samantha
    Kozmična ljubezen / Samantha Young ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2023 (natisnjeno v EU). - 368 str. ; 23 cm

Prevod dela: A cosmic kind of love. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-5427-6 (trda vezava) : 32,99 EUR
ISBN 978-961-00-5428-3 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 14468608382-4/9 Eseji. Satire. Potopisi. Spomini

91

BANOVIĆ, Sanela
    Spodbude / Sanela Banović ; napisal Jure Aleksič ; [spremno besedilo Tadeja L. Zupan, Jure Aleksič ; fotografija avtorice Tomi Lombar]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Chiara, 2022 ([Ljubljana] : Itagraf). - 317 str. : sl. avtorice ; 22 cm. - (Zbirka Osebno / Chiara)

2.000 izv. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - Notranja pot Sanele Banović do Slovenije in naprej (hvalnica življenju) / Tadeja L. Zupan: str. 303-309. - Kar Sanela govori, to Sani tudi živi / Jure Aleksič: str. 311-315. - O avtorici in avtorju: str. 316-317

ISBN 978-961-7060-69-0 (trda vezava) : 29,00 EUR
ISBN 978-961-7060-70-6 (broš.)

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 90943235

92

GIBRÁN, Kahlil, 1883-1931
    Pesek in pena / Kahlil Gibran ; [prevedel Žiga Valetič]. - 1. izd. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2023 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 116 str. : avtorj. sl. ; 17 cm

Povečani tisk. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-96182-0-2 : 12,90 EUR

821.111(73)-84
821.411.21'06-84

COBISS.SI-ID 145023235

93

KOBAL, Eneja
    Absolutno preveč : dnevniški zapisi dekleta, ki je premagalo anoreksijo / Eneja Kobal. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2023 ([Maribor] : Dravski tisk). - 192 str. ; 23 cm

400 izv. - Spremne besede: str. 187-192. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-617-5 : 22 EUR

821.163.6-93-94
616.89-008.441.42(02.053.2)

COBISS.SI-ID 142728707

94

KORUN, Borut, 1946-
    Z veslom in peresom po svetu / Borut Korun ; [fotografije Borut Korun, Majda Zupanc ; avtor slike Jože Svetina]. - Velenje : [samozal.] B. Korun, 2023 ([Velenje] : Eurograf). - 311 str. : ilustr. ; 21 cm

Zvd. na notr. str. ov. - Povečani tisk. - 300 izv.

ISBN 978-961-07-1459-0 : 35,00 EUR

821.163.6-992
797.122.2(100)(092)

COBISS.SI-ID 139356675

95

KVEDER, Saša
    Tokrat bo drugače / Saša Kveder ; [ilustracije Jan Kveder ; spremna beseda Zoran Milivojević]. - 1. izd., 1. natis. - Šmarje-Sap : Buča, 2023 (Begunje : Cicero). - 329 str., IV str. pril. : ilustr. ; 20 cm

700 izv. - Odvisnost od drog ni le tragedija posameznika / Zoran Milivojević: str. 327-[330]

ISBN 978-961-7114-33-1 : 27,90 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 139761923

96

MITREVSKI, Ivan
    Tristo kosmatih! : zverinske šale in živalski vici / [zbral, priredil in narisal] Ivan Mitrevski. - Ljubljana : Buča, 2023. - [29] str. : ilustr. ; 29 cm

850 izv.

ISBN 978-961-7114-32-4 : 21,00 EUR

821.163.6-93-7
084.11(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 139359491

97

ROGELŠEK, Jožica
    Meja / Jožica Rogelšek ; [ilustracije Jožica Rogelšek ; spremno besedilo Metoda Vidmar Vengust, Ivana Vatovec]. - Dobova : KD Franc Bogovič, Literarna sekcija Beseda, 2023 (Brežice : Mrgb). - 123 str. : ilustr. ; 21 cm

350 izv. - Meja (Jožica Rogelšek) / Metoda Vidmar Vengust: str. 118-119. - Spremna beseda Ivane Vatovec na zadnjem zavihku ov. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94252-9-9

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 142036995

98

SNOJ, Jože
    Očetov sin - Sin Očetov : na novo o Bogu / Jože Snoj ; [spremna beseda Vid Snoj]. - Ljubljana : KUD Logos, 2023 (Begunje : Cicero). - 263 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Logofanije ; 07)

400 izv. - Uredniški pripis (in kratek spomin) / Vid Snoj: str. 255-263

ISBN 978-961-7155-15-0 : 21,00 EUR

821.163.6-82

COBISS.SI-ID 141577731

99

STOJANOVIĆ, Petar, 1983-
    Tu kdo streže? : kaj si natakarji pravzaprav mislimo o vas / Petar Stojanović. - Brežice : Primus, 2023 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 255 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7184-32-7 : 25,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 145925891

100

TRONTELJ, Tatjana, 1959-
    Julijana : 270 kilometrov okrog Julijcev / Tatjana Trontelj ; [fotografije Svetko Šljivar]. - Brežice : Primus, 2023 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 183 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 183

ISBN 978-961-7184-27-3 : 25,00 EUR

821.163.6-992
796.52(234.323.6)(092)

COBISS.SI-ID 143417091

101

VENDRAMIN, Anet
    Iz dna v osvoboditev : moje dno / Anet Vendramin. - Slap ob Idrijci : Lotty song Ana, 2023 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 127 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-07-1426-2 : 23,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 135000835

102

ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
    Milijon korakov : Severna pot vzdolž nemirnega Biskaja : Camino del Norte / Mitja Zupančič ; [fotografija Mitja Zupančič ; zemljevid poti Marija Prelog]. - 1. izd. - Ljubljana : Osminka & Co., 2023 ([Brežice] : Primus). - 241 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

700 izv. - Predstavitev avtorja in njegova bibliografija na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 239

ISBN 978-961-95725-2-8 : 34,90 EUR

821.163.6-992
27-57(460Santiago de Compostela)(092)
796.51(261.28)(092)

COBISS.SI-ID 14332134782C Leposlovje za otroke do 9. leta

103

    AVTOMOBILI / prevedla Mimi Močnik. - Zagreb : Egmont, 2022 (Srbija : Rotografika). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Čudoviti svet filmov Disney in Pixar ; 8)

Prevod dela: Cars. - Na nasl. str. tudi: Disney, Pixar

ISBN 978-953-13-2285-0 : 4,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 101575427

104

BAČIČ, Martina
    Protejkina pustolovščina / Tinka Bačič ; ilustrirala Kristina Krhin ; [avtorici teksta o človeški ribici Marjanca Kos, Tinka Bačič ; avtor teksta Pomen pripovedovanja in branja zgodb v naravoslovnem izobraževanju Gregor Torkar ; avtorja fotografij Ciril Mlinar Cic (fotografija človeške ribice), Peter Gedei (fotografija jame)]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2023 (Ljubljana : Birografika Bori). - [29] str. : ilustr. ; 28 cm

400 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O človeški ribici / Marjanca Kos, Tinka Bačič: str. 27-28. - Pomen pripovedovanja in branja zgodb v naravoslovnem izobraževanja / Gregor Torkar: str. 28-29. - Bibliografija: str. 29

ISBN 978-961-253-304-5 : 15,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 135039491

105

BRIGHT, Rachel
    Objemozaver / [napisala] Rachel Bright ; [ilustriral] Chris Chatterton ; [prevedla Nina Dekleva]. - Jezero : Morfemplus, 2023. - [30] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The hugasaurus. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7067-99-6 : 19,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 105163523

106

BRIGHT, Rachel
    Volkec išče svoj dom / Rachel Bright ; [ilustracije] Jim Field ; [prevedel in prepesnil Milan Dekleva]. - Jezero : Morfemplus, 2023. - [30] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: The way home for wolf. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7146-53-0 : 21,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 113129731

107

CEDILNIK Štrukelj, Iza
    Sreča se z delitvijo veča / Iza Cedilnik Štrukelj ; ilustrirala Erna Kovač ; [spremna beseda Andreja Poljanec]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Ž. Štrukelj, 2022. - 31 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Spremna beseda Andreje Poljanec na zadnji str. ov. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-07-1348-7 : 22,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 138295811

108

DE Kinder, Jan, 1964-
    Moja babi / [avtor, ilustrator] Jan De Kinder ; [iz nizozemščine] prevedla Stana Anželj. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2023 (tiskano v Sloveniji). - [34] str. : ilustr. ; 34 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Mijn oma. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7132-67-0 : 21,90 EUR

821.112.5(493)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 141214211

109

DOCHERTY, Helen
    Knjigotap / napisala Helen Docherty ; ilustriral Thomas Docherty ; [prevedla in prepesnila Bina Štampe Žmavc]. - 2. natis. - Jezero : Morfemplus, 2022. - [31] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The snatchabook. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7146-47-9 : 21,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 100990467

110

FIRM, Kaja
    Volk in božič / Kaja Firm ; [ilustrirala] Nina Kovačič. - 1. izd. - Laško : K. Firm, 2022 (tiskano v Sloveniji). - [27] str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-07-1361-6 : 25,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 128684803

111

GRILC, Uroš, 1968-
    Rovka Črkolovka / Uroš Grilc ; ilustriral Gregor Goršič. - Bevke : Škrateljc, 2023 ([Ljubljana] : Abo grafika). - [31] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-7174-12-0 : 15,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 144241155

112

ISERN, Susanna
    Kaj pa, če me pogoltne kit? / Susanna Isern ; [ilustracije] Rocio Bonilla ; [prevod Veronika Rot]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2023 ([Maribor] : Dravski tisk). - [33] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Y si me come una ballena?. - 700 izv. - O avtorici na prelim. str.

ISBN 978-961-278-632-8 : 21,50 EUR

821.134.2-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 136157187

113

KAPLJA, Špela
    Kako je osliček premagal pošast : zdravilna glasbena slikanica o soočanju s strahom / Špela Kaplja ; ilustrirala Jana Fak. - Radomlje : Terra Anima, društvo za poglobljeno ekologijo, 2022. - [36] str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

300 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - V kolofonu QR koda za dostop do zvočnih zapisov. - O avtorici in glavnem junaku Bardu: str. [32-33]

ISBN 978-961-95575-1-8

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 124873987

114

KUKOVIČ, Karmen
    Zajček in premajhne hlače / Karmen Kukovič ; ilustracije Nataša Majer. - 1. natis. - Celje : Grafika Gracer, 2023 (Celje : Grafika Gracer). - [30] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zgodbe iz Rečnikove hoste)

1.000 izv. - Vsebuje družabno igro Gibalni človek, ne jezi se (str. [21-30]), ki jo lahko izrežemo iz knjige

ISBN 978-961-7131-38-3 : 24,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 142525187

115

    MOJCA Pokrajculja : koroška ljudska pripovedka / zapisal Vinko Möderndorfer ; ilustriral Marjan Manček. - 15. natis z dodanim zvočnim zapisom. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Maribor] : Evrografis). - [16] str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD (26 min, 59 sek). - (Zbirka Velike slikanice)

Velike tiskane črke. - 1.700 izv.

ISBN 978-961-01-4398-7 : 22,98 EUR

398.2(497.4)(02.053.2)
087.5
398.2(497.4)(02.053.2)(086.76)

COBISS.SI-ID 92655875

116

    POGUM / prevedel Lovro Gaberšek. - Zagreb : Egmont, 2022 (Srbija : Rotografika). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Čudoviti svet filmov Disney in Pixar ; 6)

Prevod dela: Brave. - Na nasl. str. tudi: Disney, Pixar

ISBN 978-953-13-2283-6 : 4,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 99856643

117

    POIŠČI me. Lahko noč! / [ilustracije Barbara Jelenkovich]. - Köln : Planet Medien, [med 2020 in 2023] (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 16 cm

Za otroke od 18 mesecev dalje

159.963.2(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 147711235

118

    POIŠČI me. Pri nas doma / [ilustracije Barbara Jelenkovich]. - Köln : Planet Medien, [med 2020 in 2023] (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 16 cm

Za otroke od 18 mesecev dalje

087.5

COBISS.SI-ID 147714051

119

    POIŠČI me. V vrtcu / [ilustracije Barbara Jelenkovich]. - Köln : Planet Medien, [med 2020 in 2023] (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 16 cm

Za otroke od 18 mesecev dalje

373.24(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 147710467

120

PRIMEC, Sara, 1992-
    Vitez in zmaj / napisala Sara Primec ; naslikala Irena Rotar ; [fotografije Tadej Trnovšek]. - Stična : Muzej krščanstva na Slovenskem, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 21 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Zgodba iz muzeja)

300 izv. - Poišči viteza Jurija v Muzeju krščanstva na Slovenskem: str. 19-21

ISBN 978-961-95549-0-6 : 8,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 82087171

121

    RATATOUILLE / prevedel Lovro Gaberšek. - Zagreb : Egmont, 2022 (Srbija : Rotografika). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Čudoviti svet filmov Disney in Pixar ; 10)

Prevod dela: Ratatouille. - Na nasl. str. tudi: Disney, Pixar

ISBN 978-953-13-2287-4 : 4,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 103208707

122

SRNA, Majda
    Agica Bagica / Majda Srna ; ilustrirala Andreja Srna. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2023 ([Maribor] : Dravski tisk). - [32] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-278-621-2 : 21,50 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 133046275

123

STEPHENS, Helen, 1972-
    Kam skriti leva / [napisala in ilustrirala] Helen Stephens ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfemplus, 2022. - [31] str. : ilustr. ; 26 x 28 cm

Prevod dela: How to hide a lion. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7067-70-5 : 19,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 50804483

124

SVETINA, Peter, 1970-
    Krušno mesto = Bread town / Peter Svetina ; [ilustracije] Peter Škerl ; [prevod v angleščino Gregor Tımothy Čeh ; spremna beseda Damjan Prelovšek]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2023 (natisnjeno v Sloveniji). - [43] str. : ilustr. ; 32 cm

1.000 izv. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Spremna beseda = Afterword / Damjan Prelovšek: str. 39-43

ISBN 978-961-272-608-9 : 28,95 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 133176067

125

TRAVERS, Pamela Lyndon
    Mary Poppins / P. L. Travers ; prevedla Tina Mahkota ; ilustracije Mary Shepard ; [spremna beseda Veronika Rot Gabrovec]. - Ljubljana : Beletrina, 2023. - 177 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Zvezdna Beletrina. Letn. 2 ; 6)

Prevod dela: Mary Poppins. - 1.200 izv. - O gospe, ki ni hotela govoriti o sebi / Veronika Rot Gabrovec: str. 166-175. - O ilustratorki in ilustracijah / Damijan Stepančič: str. 176-177. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-980-1 : 24,00 EUR

821.111-93-34
821.111.09Travers P.L.

COBISS.SI-ID 145019907

126

TREVEN, Roman, 1989-
    Mamut Rudi / Roman Treven ; ilustrirala Alina Asberga Nabergoj ; [spremna beseda Mirjam Perez Zelenc]. - Hotedršica : Mimetik design, 2022. - [24] str. : ilustr. ; 29 cm

600 izv. - Potiskani notranji str. ov.

ISBN 978-961-07-1326-5 : 21,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 126001411

127

    V višave / prevedel Lovro Gaberšek. - Zagreb : Egmont, 2022 (Srbija : Rotografika). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Čudoviti svet filmov Disney in Pixar ; 9)

Prevod dela: Up. - Na nasl. str. tudi: Disney, Pixar

ISBN 978-953-13-2286-7 : 4,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 102270723

128

VALETIČ, Žiga
    SuperVid. Epizoda 2, Knjižni tat / Žiga Valetič ; ilustriral Jaka Vukotič. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2023 (natisnjeno v Sloveniji). - 62 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka SuperVid)

700 izv. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-272-618-8 : 27,95 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 141959939

129

VEBER, Kristjan, 2000-
    Košček mojega srca / Kristjan Veber ; ilustrirala Špela Guček. - Celje : Mavrica, 2023. - [17] str. : ilustr. ; 31 cm

500 izv. - Na ov. napačen ISBN

ISBN 978-961-6282-95-6 : 17,90 EUR. - ISBN 978-961-95118-0-0!

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 138782467

130

    VRVEŽ v moji glavi / prevedla Nuša Vezonik. - Zagreb : Egmont, 2022 (Srbija : Rotografika). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Čudoviti svet filmov Disney in Pixar ; 7)

Prevod dela: Inside out. - Na nasl. str. tudi: Disney, Pixar

ISBN 978-953-13-2284-3 : 4,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 100629507

131

WEAVER, Bella
    Ottie v novem domu / [besedilo, ilustracije] Bella Weaver. - 1. izd., 1. natis. - Dol pri Ljubljani : Informativni klub Taraja, 2023 ([Grosuplje] : Partner graf zelena tiskarna). - [35] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Lepo jih je imeti, a je zanje treba skrbeti)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-95110-6-0 : 16,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 13803033982M Leposlovje za otroke od 13. leta dalje

132

CANALS, Cuca, 1962-
    Morilčevi plišasti medvedki / Cuca Canals ; pripoveduje Reni Descartes ; slovenski prevod Edita Fidler. - Ljubljana : Salve, 2023 (tiskano v Sloveniji). - 188 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Filo&Zofija : mislimo torej raziskujemo ; 1)

Prevod dela: El asesino de los ositos de peluche. - 300 izv.

ISBN 978-961-289-167-1 : 24,00 EUR

821.134.2-93-312.4

COBISS.SI-ID 141286147

133

ENDE, Michael, 1929-1995
    Neskončna zgodba / Michael Ende ; s črkami in podobami opremila Roswitha Quadflieg ; prevedel Janez Gradišnik ; [spremna beseda Peter Svetina]. - Ljubljana : Beletrina, 2023. - 512 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Zvezdna Beletrina. Letn. 2 ; 8)

Prevod dela: Die unendliche Geschichte. - 1.200 izv. - Razumevanje neskončnosti / Peter Svetina: str. 498-508. - O ilustratorki in ilustracijah / Damijan Stepančič: str. 510-512. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-982-5 : 29,00 EUR

821.112.2-93-312.9
821.112.2.09Ende M.

COBISS.SI-ID 145107459

134

HERCEG, Vladimir
    Erazem Predjamski / ilustrator Vladimir Herceg ; priredil [in avtor besedil] Ciril Gale. - 1. natis. - Ljubljana : KD Klub devete umetnosti, 2023 (Semič : Bucik). - 80 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Trias)

Tiskano po naročilu. - Natančni risar "V ognjenem vrtincu": str. 69-70. - "Drevesce sredi puščave": str. 71

ISBN 978-961-6072-25-0 : 22,00 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 140878083

135

INGOLIČ, Anton
    Gimnazijka / Anton Ingolič ; ilustracije Neža Šivec ; [spremna beseda Anita Dernovšek]. - Ljubljana : Beletrina, 2023. - 325 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Zvezdna Beletrina. Letn. 2 ; 9)

1.200 izv. - Spremna beseda / Anita Dernovšek: str. 314-323. - O ilustratorki in ilustracijah / Damijan Stepančič: str. 324-325. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-983-2 : 27,00 EUR

821.163.6-93-311.2
821.163.6.09Ingolič A.

COBISS.SI-ID 144874755

136

KARLOVŠEK, Igor
    Ognjeni trije. 2, Na sledi / Igor Karlovšek ; [ilustracije Milanka Fabjančič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2023 (natisnjeno v Sloveniji). - 263 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Ognjeni trije)

750 izv. - Čas in prostor Ognjenih treh / Miha Pohar: str. 259-262

ISBN 978-961-272-611-9 : 30,95 EUR

821.163.6-93-311.6

COBISS.SI-ID 137307395

137

LORDANIĆ, Željko
    Klic divjine / Jack London ; ilustrator Željko Lordanič Lord ; [avtor besedil Ciril Gale]. - 1. natis. - Ljubljana : KD Klub devete umetnosti, 2023 (Semič : Bucik). - 49 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Trias)

Tiskano po naročilu. - O avtorjih na notr. str. ov. - Spremne besede: str. 33-41

ISBN 978-961-6072-23-6 : 18,00 EUR. - ISBN 978-961-6072-22-9!

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 132294659

138

PETIT, Xavier-Laurent
    Medvedarjev sin / Xavier-Laurent Petit ; prevedla Jedrt Maležič ; [spremna beseda Nika Susman]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 268 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Le fils de l'Ursari. - 700 izv. - Z branjem ne moreš izgubiti : spremna beseda / Nika Susman: str. 265-268. - O avtorju: str. [269]. - Prix Sorcières, 2017

ISBN 978-961-272-622-5 : 30,95 EUR

821.133.1-93-311.2

COBISS.SI-ID 14224921982P Leposlovje za otroke od 10. do 13. leta

139

DEKLEVA, Milan
    Pesmi na recept / Milan Dekleva ; ilustriral Jaka Vukotič. - Jezero : Morfemplus, 2023. - [25] str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7146-50-9 : 24,90 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 124101379

140

HANČIČ, Miha
    Urmal, mamutov prijatelj / [strip] Miha Ha ; [besedilo] Jože Urbanija. - Kamnik : Občina : Knjižnica Franceta Balantiča, 2023 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

1.700 izv.

ISBN 978-961-91315-3-4 (Občina Kamnik) : 19,00 EUR

084.11(02.053.6)

COBISS.SI-ID 139994883

141

MACDIBBLE, Bren
    Jaz, čebela / Bren MacDibble ; prevedla Neža Božič. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 182 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Čiv!)

Prevod dela: How to bee. - 600 izv. - O avtorici: str. [184]

ISBN 978-961-272-604-1 : 28,95 EUR

821.111(94)-93-312.9

COBISS.SI-ID 131779075

142

MORAES, Thiago de
    Mumija mi je pojedla domačo nalogo / potovanje skozi čas je opisal Thiago de Moraes ; [prevedla Maja Novak]. - Jezero : Morfemplus, 2022. - 225 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: A mummy ate my homework!. - 1.000 izv. - O avtorju: str. [238]

ISBN 978-961-7146-49-3 : 25,90 EUR

821.111-93-312.9

COBISS.SI-ID 105071619

143

MUCK, Desa
    Miklova Zala / Desa Muck ; priredba po ljudski pripovedki koroških Slovencev o turških vpadih leta 1478 in literarni predlogi dr. Jakoba Sketa ; ilustriral Gorazd Vahen ; [pedagoško gradivo napisala Barbara Hanuš]. - 1. izd. - Mokronog : Muck Blažina, 2023. - 59 str. : ilustr. ; 26 cm

Povečani tisk. - Zvd. na spojnih listih. - Tiskano po naročilu. - Pedagoško gradivo / Barbara Hanuš: str. 50-59

ISBN 978-961-96079-8-5 : 25,00 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 143169283

144

MUCK, Desa
    Pogumni Maks / Desa Muck ; ilustrirala Ana Šerbelj. - 1. izd. - Mokronog : Muck Blažina, 2023. - 104 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-96079-7-8 : 25,00 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 142042371

145

NOVAK, Vesna, 1982-
    Vsiljivci v taboru / Vesna Novak. - Maribor : samozal., 2022 (Šmarješke Toplice : Stella). - 226 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Bumbarji)

Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu. - Mala šola taborništva: str. 205-226. - O avtorju: str. [228]. - Povečani tisk

ISBN 978-961-95722-0-7 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-95722-1-4 (broš.) : 25,90 EUR

821.163.6-93-311.3

COBISS.SI-ID 101055747

146

OHLSSON, Kristina
    Kamnita družina / Kristina Ohlsson ; prevedla Mita Gustinčič Pahor. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 168 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kriki)

Prevod dela: Stenänglar. - 700 izv. - O avtorici: str. [169]

ISBN 978-961-272-588-4 : 28,95 EUR

821.113.6-93-312.4

COBISS.SI-ID 125674755

147

OHLSSON, Kristina
    Primer srhljive sence / Kristina Ohlsson ; [ilustrirala] Moa Wallin ; prevedla Mita Gustinčič Pahor. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2023 ([Maribor] : Evrografis). - 104 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Agencija za duhove)

Prevod dela: Fallet med den rysliga skuggan. - 750 izv. - Potiskani notr. str. ov. - O avtorici in ilustratorki na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-272-610-2 : 27,95 EUR

821.113.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 137287171

148

OHLSSON, Kristina
    Srebrni deček / Kristina Ohlsson ; prevedla Mita Gustinčič Pahor. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). - 183 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kriki)

Prevod dela: Silverpojken. - 650 izv. - O avtorici: str. 183

ISBN 978-961-272-492-4 : 28,95 EUR

821.113.6-93-312.4

COBISS.SI-ID 72306435

149

OSÉS, Beatriz, 1972-
    Brian Mcneill. [2], Love.com / Beatriz Osés ; ilustracije Mónica Armiño ; prevod Tina Furlan. - Ljubljana : Salve, 2023 (tiskano v Sloveniji). - 120 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Brian Mcneill. Love.com. - 300 izv. - Oznaka podrejenega dela navedena na hrbtu. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-289-166-4 : 18,50 EUR

821.134.2-93-311.2

COBISS.SI-ID 141283075

150

PILKEY, Dav, 1966-
    Stripovski klub Mačjega mulca. Perspektive / napisal in ilustriral Dav Pilkey kot Grega Bradač in Klemen Kočar ; pobarval Jose Garibaldi ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Stripovski klub Mačjega mulca ; knj. 2)

Prevod dela: Cat Kid Comic Club. Perspectives. - 3.500 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [224]

ISBN 978-961-01-6871-3 : 21,99 EUR

821.111(73)-93-32
084.11

COBISS.SI-ID 143379715

151

STANČÍK, Petr, 1968-
    H2O in zaklad blaznega očesa / Petr Stančík ; ilustrirala Galina Miklínová ; [iz češčine] prevedel Peter Svetina. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2023 (tiskano v Sloveniji). - 81 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: H2O a poklad šíleného oka. - 800 izv. - O avtorjih: str. [85]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7132-68-7 : 24,90 EUR

821.162.3-93-32

COBISS.SI-ID 143698179

152

VANDOT, Josip, 1884-1944
    Kekec nad samotnim breznom : planinska pripovedka / Josip Vandot ; ilustracije Miha Erič ; [spremna beseda Miran Hladnik]. - Ljubljana : Beletrina, 2023. - 183 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Zvezdna Beletrina. Letn. 2 ; 10)

1.200 izv. - Kekec nad samotnim breznom : spremna beseda / Miran Hladnik: str. 172-181. - O ilustratorju in ilustracijah / Damijan Stepančič: str. 182-183. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-984-9 : 24,00 EUR

821.163.6-93-32
821.163.6.09Vandot J.

COBISS.SI-ID 14487833990 Arheologija. Domoznanstvo

153

JANULIS, Klint
    Spoznaj!. Kamena doba / avtor Klint Janulis ; strokovni sodelavec James Dilley ; [prevedla Lorena Dobrila]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 (natisnjeno na Slovaškem). - 64 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Find Out! Stone age. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-6769-3 : 16,99 EUR

903(02.053.2)

COBISS.SI-ID 137313027

154

ŽUNEC, Branko, 1953-
    Čudež stoletja, razodetje tisočletja : sto spominjanj na tisočletno Prekmurje / Branko Žunec ; [spremni besedi Marko Jesenšek, Melita Forstnerič Hajnšek]. - 1. izd. - Petanjci : Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2022 (Ljubljana : Januš). - 430 str. ; 21 cm

300 izv. - Od Antipatra Sidonskega do "antipatra" Branka : spremna beseda / Marko Jesenšek: str. 19-22. - Globoko oranje namesto glasnega lomastenja po površju : spremna beseda / Melita Forstnerič Hajnšek: str. 23-28. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94543-5-0 : 30,00 EUR

908(497.4Prekmurje)

COBISS.SI-ID 12899225991 Zemljepis

155

ŽIBERNA, Marjan
    Daleč od ponorelega sveta : 60 manj obiskanih turističnih biserov Slovenije : izletniški vodnik / Marjan Žiberna ; [fotografije Marjan Žiberna ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 261 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

2.500 izv. - Zvd. na sprednjem spojnem listu

ISBN 978-961-01-6849-2 : 32,99 EUR

913(497.4)(036)
908(497.4)

COBISS.SI-ID 140355331929 Življenjepisi

156

ALEKSIČ, Jure
    Mir : pater Karel Gržan / napisal Jure Aleksič. Mavrični angel / Karel Gržan ; [fotografije [v obeh delih] Arne Hodalič in Katja Bidovec ; energijski simboli [v obeh delih] Miha Thor, Onkraj vizije]. - Ljubljana : Chiara, 2023 ([Ljubljana] : Itagraf). - 226 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Osebno)

O avtorju: str. 222-224. - Fotogr. na notranjih str. ov. - 200 izv. trda vezava, 800 izv. broširana

ISBN 978-961-7060-98-0 (trda vezava) : 25,00 EUR
ISBN 978-961-7060-99-7 (broš.) : 23,00 EUR

821.163.6-94
929Gržan K.

COBISS.SI-ID 143564035

157

BESSON, Patrick, 1956-
    Đoković: Zavračam / Patrick Besson ; [prevedla Jaša Pipan]. - Ljubljana : Chiara, 2023 ([Ljubljana] : Itagraf). - 102 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Djoković, le refus. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7060-96-6 : 19,90 EUR

796.342:929Đoković N.
796.342.093.46:616-035.4(94)"2022"

COBISS.SI-ID 141672963

158

GORENJSKI muzej
    France Prešeren : pesnik : Prešernova hiša v Kranju : katalog stalne razstave / [avtorji besedil Gašper Peternel ... [et al.] ; uvodna beseda Marjana Žibert ; fotografije Gorenjski muzej, Zdenko Kalaš, Gašper Peternel]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2022 ([Kranj] : Oman). - 60 str. : ilustr. ; 24 cm

Uvodna beseda / Marjana Žibert: str. 6. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 58-60

ISBN 978-961-7071-44-3 : 9,90 EUR

929Prešeren F.(083.824)

COBISS.SI-ID 128685827

159

KAMIN Kajfež, Vesna
    Vitez med piramidami : [Anton Lavrin, naš prvi raziskovalec starega Egipta] / Vesna Kamin Kajfež, Tomislav Kajfež ; ilustriral Jure Engelsberger. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2022 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - [39] str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. na ov. in kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-6981-65-1 : 20,00 EUR

929Lavrin A.(02.053.2)
930.85(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 134117123

160

KAMPE, Lea
    Kenijska levinja : ganljiva zgodba Karen Blixen o času v Afriki, ki je navdihnil njen sloviti roman Spomin na Afriko / Lea Kampe ; [prevedla Anja Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2023 (natisnjeno v EU). - 332 str. ; 23 cm

Prevod dela: Die Löwin von Kenia. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-5429-0 (trda vezava) : 29,99 EUR
ISBN 978-961-00-5430-6 (broš.)

821.112.2-312.6

COBISS.SI-ID 144862467

161

PETROWSKAJA, Katja
    Morda Ester : pripovedi / Katja Petrowskaja ; prevedla Ana Grmek. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2022 ([Ljubljana] : Demat). - 242 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Besede)

Prevod dela: Vielleicht Esther. - Tiskano po naročilu. - Ingeborg-Bachmann-Preis, 2013

ISBN 978-961-7022-66-7 (trda vezava) : 29,90 EUR
ISBN 978-961-7022-67-4 (broš.) : 19,90 EUR

821.112.2-312.6

COBISS.SI-ID 127420419

162

URH, Kaja
    Morjá široka cesta : izbrane pesmi Franceta Prešerna / ilustrirale Kaja Urh, Maruša Štibelj, Veronika Vesel Potočnik ; [urednik in uvodna beseda Gašper Peternel ; besedilo o umetnicah Kaja Urh, Maruša Štibelj, Veronika Vesel Potočnik ; fotografija Žiga Čebašek]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2019 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 63 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - "Ilustracije, ki so nastale za razstavo ob 170. obletnici Prešernove smrti ..." --> iz uvoda na str. 5

ISBN 978-961-6478-99-1 : 25,00 EUR

75.041.5:929Prešeren F.
75.041:821.163-1
821.163.6-1

COBISS.SI-ID 29832166494 Zgodovina

163

CLOGG, Richard, 1939-
    Kratka zgodovina Grčije / Richard Clogg ; prevod Jerneja Kavčič. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2022 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 336 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Prevod dela: A concise history of Greece. - Leto izida v CIP-u 2023. - 200 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 312-321. - Kazalo

ISBN 978-961-297-079-6 : 27,90 EUR

94(495)"1770/..."

COBISS.SI-ID 142742019

164

RUPEL, Dimitrij
    Pomen osamosvojitve : priročnik za zagovornike in nasprotnike slovenske osamosvojitve / Dimitrij Rupel. - 1. izd. - Ljubljana : Klub Native Speakerjev Slovenije - ANTS : Zavod Aruma, 2023 (Ljubljana : Tiskarna Januš). - 254 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-07-1513-9 (Zavod Aruma) : 30,00 EUR

94(497.4)"19/20"

COBISS.SI-ID 144541699

165

SEKANINOVÁ, Štěpánka
    Nepozabni dogodki : [od vzpona človeštva do padca Berlinskega zidu] / [napisala] Štěpánka Sekaninová in [ilustrirala] Anastasia Stročkova ; [prevedla Tjaša Koprivec Vuga]. - Jezero : Morfemplus, 2022. - 51 str. : ilustr. ; 33 cm

Prevod dela: Unforgettable events. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7146-03-5 : 26,90 EUR

94(100)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 74879235FM FILMI ZA MLADINO

166

    Le PHARAON, le sauvage et la princesse [Videoposnetek] = Faraon, divjak in princesa / un film de Michel Ocelot ; musique originale Pascal Le Pennec ; prevedla Maja Pavlin. - Logatec : Go Partner, 2023. - 1 video DVD (79 min, 24 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt18260116/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Dialogi v franc., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2022. - Produkcija: Nord-Ouest Films itd. - Glasovi: Oscar Lesage, Aïssa Maïga, Serge Bagdassarian itd. - Za otroke od 8. do 14. leta (mladino in odrasle)

791.228(0.053.5)(086.82)

COBISS.SI-ID 144724483

167

    Die SCHULE der magischen Tiere [Videoposnetek] = Šola čarobnih živali / nach der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Margit Auer ; regie Gregor Schnitzler ; Drehbuch Viola M. J. Schmidt, John Chambers ; Bildgestaltung Wolfgang Aichholzer ; Filmmusik Dominik Giesriegl. - Logatec : Go Partner, 2022. - 1 video DVD (89 min, 24 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt11455260/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Dialogi v nem., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2021. - Produkcija: Kordes & Kordes Film Süd itd. - Igrajo: Emilia Maier, Leonard Conrads, Loris Sichrovsky, Nadja Uhl, Justus von Dohnányi, Heiko Pinkowski, Milan Peschel itd. - Za otroke od 5. do 9. leta

791.221.7(0.053.2)(430+436)(086.82)

COBISS.SI-ID 118076163FO FILMI ZA ODRASLE

168

    DEAR comrades! [Videoposnetek] = Dragi tovariši! / directed by Andrei Konchalovsky ; script Andrei Konchalovsky, Elena Kiseleva ; director of photography Andrey Naidenov ; prevedla Tanja Bulajić. - Logatec : Go Partner, 2022. - 1 video DVD (115 min, 53 sek) : č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt10796286/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Izv. stv. nasl.: Dorogie tovariši!. - Rus. nasl. na embalaži in video DVD-ju: Dorogie tovarishchi. - Dialogi v rus., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2020. - Produkcija: Andrei Konchalovsky Studios itd. - Igrajo: Julia Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrei Gusev, Yulia Burova, Sergei Erlish, Yegor Gordienko, Alexander Maskelyne itd. - Za odrasle. - Benetke, 2020 (režiser)

791.221.4(470)(086.82)

COBISS.SI-ID 102085891

169

    KRUGOVI [Videoposnetek] = Krogi = Circles / reditelj, directed by Srdan Golubović ; scenaristi, scriptwriters Melina Pota Koljević, Srđan Koljević ; direktor fotografije, director of photography Aleksandar Ilić ; kompozitor, composer Mario Schneider. - Logatec : Go Partner, 2022. - 1 video DVD (ca. 112 min) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt1839522/?ref_=nm_knf_i4 - predstavitev filma. - Dialogi v srb. in nem., podnapisi v slov. in angl. - Po resnični zgodbi. - Nastanek filma: 2013. - Produkcija: Baš čelik itd. - Igrajo: Aleksandar Berček, Leon Lučev, Nebojša Glogovac, Nikola Rakočević, Boris Isaković, Hristina Popović, Vuk Kostić itd. - Za odrasle. - Berlin, 2013, (nagrada ekumenske žirije v sekciji Forum). - Pula, 2013 (zlata arena za najboljšo manjšinsko koprodukcijo, najboljšo režijo in najboljšega igralca)

791.221.4(497.11+430+44+497.4+497.5)(086.82)

COBISS.SI-ID 121310723

170

    OLGA [Videoposnetek] / un film de Elie Grappe ; scénario, adaptation et dialogues Elie Grappe et Raphaëlle Desplechin ; image Lucie Baudinaud ; musique originale Pierre Desprats ; prevedla Tanja Bulajić. - Logatec : Go Partner, 2023. - 1 video DVD (86 min, 14 sek) ; barve, zvok (Dolby Digital 5.1) + 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt13145186/?ref_=nv_sr_srsg_7 - predstavitev filma. - Dialogi v ukr., franc., rus. in it., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2021. - Produkcija: Point Prod itd. - Igrajo: Anastasia Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Tanya Mikhina, Caterina Barloggio, Thea Brogli, Jérôme Martin itd. - Za mladino in odrasle. - Cannes, 2021 (nagrada SACD)

791.221.4(494+44+477)(086.86)

COBISS.SI-ID 142349571

171

    TOUT s'est bien passé [Videoposnetek] = Vse je bilo v redu / d'après un livre de Emmanuèle Bernheim ; scénario & réalisation François Ozon ; image Hichame Alaouié ; prevedla Maja Pavlin. - Logatec : Go Partner, 2022. - 1 video DVD (108 min, 18 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt12847812/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Dialogi v franc., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2020. - Produkcija: France 2 Cinema itd. - Igrajo: Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Éric Caravaca, Hanna Schygulla, Grégory Gadebois, Judith Magre itd. - Po istoimenski knjigi Emmanuèle Bernheim. - Za odrasle

791.221.4(44+493)(086.82)

COBISS.SI-ID 111276803
Naslovno kazalo


 • Absolutno preveč : dnevniški zapisi dekleta, ki je premagalo anoreksijo 93
 • Agica Bagica 122
 • Aktivirajte svoje čakre : načela in vaje za telo, um in dušo 6
 • Antigona : esej o Heglovi politični filozofiji 12
 • Argumentacija v pravu : od življenjskega primera do pravne odločitve 23
 • Arhetipi in kolektivno nezavedno 7
 • Avtomobili 103


 • Beograd za tujce 70
 • Bi bila drevo : (pesmi, 2013-2023) 60
 • Brazgotine 71
 • Bread town 124
 • Brian Mcneill. [2], Love.com 149


 • Circles 169


 • Češnje 85
 • Čudež stoletja, razodetje tisočletja : sto spominjanj na tisočletno Prekmurje 154


 • Dear comrades! 168
 • 10 skrivnosti sreče : interaktivna knjiga za vesele otroke 15
 • Dialektični antibarbarus 55
 • Dojenčki za mizo : pripravljeno za dojenčke : jejmo vsi! : [600+ receptov za vaše najmlajše] 40
 • Đoković: Zavračam 157
 • Dr. Voda zdravi z vodo : izbrana poglavja avtoritet zdravljenja z vodo : priročnik za samozdravljenje z vodo 43
 • Dragi tovariši! 168
 • Dvajset tisoč milj pod morjem 87
 • Dvorec 69


 • En dan Zemlje : zgodovina našega planeta v 24 urah 36
 • Ena Zemlja : okoljska misel, antropocen in ekološka paradigma 31
 • Erazem Predjamski 134
 • Etnična diskriminacija : strategije raziskovanja in merjenja 19


 • Faraon, divjak in princesa 166
 • France Prešeren : pesnik : Prešernova hiša v Kranju : katalog stalne razstave 158


 • Gimnazijka 135
 • Grenko-sladko : zdravilna moč žalosti in hrepenenja 1


 • H2O in zaklad blaznega očesa 151


 • Indigo 61
 • Integralske transformacije in Fourierova analiza 32
 • Iz dna v osvoboditev : moje dno 101
 • Izbrane planinske poti : od Alp prek Goričkega do Obale : pohodniški priročnik 51
 • Izvor imena Slovenci 56


 • Jaz, čebela 141
 • Julijana : 270 kilometrov okrog Julijcev 100


 • Kaj pa, če me pogoltne kit? 112
 • Kako je osliček premagal pošast : zdravilna glasbena slikanica o soočanju s strahom 113
 • Kako je Zahod pripeljal vojno v Ukrajino : kako je politika ZDA in NATA pripeljala do krize, vojne in do tveganja jedrske katastrofe 20
 • Kako nastajajo čustva : skrivno življenje možganov 4
 • Kam gre moj kakec? 45
 • Kam skriti leva 123
 • Kamnita družina 146
 • Kekec nad samotnim breznom : planinska pripovedka 152
 • Kenijska levinja : ganljiva zgodba Karen Blixen o času v Afriki, ki je navdihnil njen sloviti roman Spomin na Afriko 160
 • Klic divjine 137
 • Knjigotap 109
 • Košček mojega srca 129
 • Kozmična ljubezen 90
 • Kratka zgodovina Grčije 163
 • Krogi 169
 • Krugovi 169
 • Krušno mesto 124
 • Ksenocid 68


 • Lady Susan 64
 • Losov paradoks 84


 • M. sin stoletja 80
 • Mamut Rudi 126
 • Mary Poppins 125
 • Mavrični angel 156
 • Medvedarjev sin 138
 • Meja 97
 • Mesto padlih 65
 • Mi vida mexicana 63
 • Miklova Zala 143
 • Milijon korakov : Severna pot vzdolž nemirnega Biskaja : Camino del Norte 102
 • Mir : pater Karel Gržan 156
 • Mitologija 18
 • Moj mehiški lajf 63
 • Moja babi 108
 • Mojca Pokrajculja : koroška ljudska pripovedka 115
 • Moje telo : zanimivo in zabavno! 41
 • Morda Ester : pripovedi 161
 • Morilčevi plišasti medvedki 132
 • Morjá široka cesta : izbrane pesmi Franceta Prešerna 162
 • Mumija mi je pojedla domačo nalogo 142


 • Naprej naprej : angažirane in socialne pesmi 59
 • Nasmeh, ki molči : temačna skrivnost Irske 2 79
 • Nasprotja : kompas za življenje 10
 • Nasprotja 9
 • Nastavi mi zrcalo : pomen povratne informacije za lažje doseganje zastavljenih življenjskih ciljev, napotki za kvalitetno vzgojo in izobraževanje pri pouku na daljavo 27
 • Nebeška pojedina : vegetarijanska kuhinja za zdravo življenje na ajurvedski način 47
 • Nepozabni dogodki : [od vzpona človeštva do padca Berlinskega zidu] 165
 • Neskončna zgodba 133
 • Nocoj pa, oh, nocoj [Glasbeni tisk] : [zborovske skladbe za mešane zbore] 53


 • Obilje : notranja pot k bogastvu 2
 • Objemozaver 105
 • Očetov sin - Sin Očetov : na novo o Bogu 98
 • Od strahu do moči : samoterapevtske rešitve, vodnik praktičnih nasvetov z vajami in motivacija za hitro opustitev strahu in paničnih napadov 39
 • Odpirajo. 3. knjiga 75
 • Odrasli otroci čustveno nezrelih staršev : kako preboleti, če vaši starši niso mogli izpolniti vaših čustvenih potreb 5
 • Ognjeni trije. 2, Na sledi 136
 • Olga [Videoposnetek] 170
 • Optika 35
 • Orfejeva lira 73
 • Otok pogrešanih dreves 81
 • Ottie v novem domu 131


 • Pako. Rad imam glasbo : [24 zvočnih posnetkov] 52
 • Parcialne diferencialne enačbe, kompleksna analiza in optimizacija 33
 • Pesek in pena 92
 • Pesmi na recept 139
 • Le pharaon, le sauvage et la princesse 166
 • Poglej, odkrij, spoznaj. To so gasilci 44
 • Pogum 116
 • Pogumni Maks 144
 • Poišči me. Lahko noč! 117
 • Poišči me. Na kmetiji 46
 • Poišči me. Pri nas doma 118
 • Poišči me. V vrtcu 119
 • Pomen osamosvojitve : priročnik za zagovornike in nasprotnike slovenske osamosvojitve 164
 • Pomoč otrokom z avtizmom pri učenju : načini obravnave za strokovnjake in starše 29
 • Pošasti : 100 čudaških bitij z vseh koncev sveta 30
 • Povejte mi, kako je bilo, ko ste nazadnje seksali : razgaljanje in izboljševanje ljubezenskega življenja 38
 • Pozdravite si raka 37
 • Pranje in nega oblačil ter drugih tekstilnih izdelkov 49
 • Primer srhljive sence 147
 • Principi filozofije : prvi in drugi del 3
 • Pristnost namesto popolnosti : ustvarite prostor za preprostejše, bolj duhovno življenje 14
 • Protejkina pustolovščina 104


 • Ratatouille 121
 • Resnica o večnem življenju : Izvir spregovori 11
 • Rovka Črkolovka 111
 • Rožni vrt 78


 • S kolesom po novih kolesarskih poteh : kolesarske poti, koloparki, izposoja koles 54
 • Sambucus nigra 62
 • Die Schule der magischen Tiere 167
 • Sencam glas! : kako sprejeti svojo temo in spet postati cela 16
 • Skrivnosti, ki si jih nikoli ne izgovorita 8
 • Slovenščina 3 : moč jezika. Učbenik z vajami za 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol 57
 • Sodobno pripravljanje in artikulacija učnega procesa 28
 • Spodbude 91
 • Spomini starega alpinista 50
 • Spoznaj!. Kamena doba 153
 • Spoznaj!. Vesolje 34
 • Srebrni deček 148
 • Sreča se z delitvijo veča 107
 • Stripovski klub Mačjega mulca. Perspektive 150
 • Stvarno pravo 22
 • SuperVid. Epizoda 2, Knjižni tat 128


 • Še sem živa 72
 • 6pa20 : zgodba neke ljubezni 89
 • Daleč od ponorelega sveta : 60 manj obiskanih turističnih biserov Slovenije : izletniški vodnik 155
 • Šola čarobnih živali 167


 • Tajkun Ivan 86
 • Tokrat bo drugače 95
 • Tout s'est bien passé 171
 • Tristo kosmatih! : zverinske šale in živalski vici 96
 • Tu kdo streže? : kaj si natakarji pravzaprav mislimo o vas 99


 • Ubijanje države : Jugoslavija je morala pasti 21
 • Učenjakarica 67
 • Upokojitev? Ni problema : 5 nasvetov, kako si organizirati najboljša leta vašega življenja 25
 • Urmal, mamutov prijatelj 140
 • Usihanja : [zgodbe s podeželja] 66


 • V višave 127
 • Veganski priročnik 2 : vegansko & brez glutena : razvajanje brbončic : glavni obroki in ostale dobrote 48
 • Velika ljubezenska zgodba 83
 • Veriga ljubezni : [duhovna pravljica] 76
 • Veter z vzhoda 77
 • Videz stvari : roman 58
 • Vitez in zmaj 120
 • Vitez med piramidami : [Anton Lavrin, naš prvi raziskovalec starega Egipta] 159
 • Vojni dnevnik : roman 88
 • Volk in božič 110
 • Volkec išče svoj dom 106
 • Vrvež v moji glavi 130
 • Vse je bilo v redu 171
 • Vsiljivci v taboru 145
 • Vzgoja dobrih ljudi : vodnik k čuječnosti za prekinitev začaranega kroga reaktivnega starševstva in vzgojo prijaznih ter samozavestnih otrok 26
 • Vzhodni zahod 74


 • Z veslom in peresom po svetu 94
 • Z vsemi čuti! 42
 • Zajček in premajhne hlače 114
 • Zastavna pravica 24
 • Zaživi srečno : kako udejanjiti svojo pravico do sreče? 13
 • Zima 82


 • Življenje je darilo : zvezek čudežev 17
Avtorsko kazalo


 • Abelow, Benjamin (avtor) 20
 • Ahačič, Kozma (avtor) 57
 • Aichholzer, Wolfgang (fotograf) 167
 • Alaouié, Hichame (fotograf) 171
 • Aleksič, Jure (avtor) 91, 156
 • Alto, Carmelo (avtor) 63
 • Anželj, Stana (prevajalec) 108
 • Armiño, Mónica (ilustrator) 149
 • Asberga Nabergoj, Alina (ilustrator) 126
 • Auer, Margit, 1967- (bibliografski predhodnik) 167
 • Austen, Jane, 1775-1817 (avtor) 64


 • Bačič, Martina (avtor) 104
 • Bagdassarian, Serge (igralec) 166
 • Bajt, Veronika (avtor) 19
 • Baldacci, David (avtor) 65
 • Banović, Sanela (avtor) 91
 • Banville, Sarah (avtor) 30
 • Barloggio, Caterina (igralec) 170
 • Baudinaud, Lucie (fotograf) 170
 • Berček, Aleksandar (igralec) 169
 • Bernheim, Emmanuèle (bibliografski predhodnik) 171
 • Besson, Patrick, 1956- (avtor) 157
 • Bidovec, Katja, 1991- (fotograf) 156
 • Bitrakov, Andrej (avtor dodatnega besedila) 22
 • Bizjak, Bojan, 1959- (avtor) 66
 • Bonilla, Rocio (ilustrator) 112
 • Božič, Neža, 1978- (prevajalec) 141
 • Bright, Rachel (avtor) 105, 106
 • Brogli, Thea (igralec) 170
 • Budiashkina, Anastasia (igralec) 170
 • Bulajić, Tanja (prevajalec) 168, 170
 • Burova, Yulia (igralec) 168


 • Cain, Susan, 1968- (avtor) 1
 • Caldwell, Christi (avtor) 67
 • Canals, Cuca, 1962- (avtor) 132
 • Caravaca, Éric (igralec) 171
 • Card, Orson Scott (avtor) 68
 • Cedilnik Štrukelj, Iza (avtor) 107
 • Cestnik, Tatjana (prevajalec) 45
 • Cetinski, Vesna (avtor) 25
 • Chambers, John (scenarist) 167
 • Chatterton, Chris (ilustrator) 105
 • Chopra, Deepak (avtor) 2
 • Clarke-Fields, Hunter (avtor) 26
 • Clogg, Richard, 1939- (avtor) 163
 • Conrads, Leonard (igralec) 167
 • Cooper, Catherine, 1971- (avtor) 69
 • Crane, Nathan (avtor) 37


 • Čebašek, Žiga (fotograf) 162
 • Čeh, Gregor Timothy (prevajalec) 124


 • De Kinder, Jan, 1964- (avtor, ilustrator) 108
 • Dekleva, Milan (avtor) 139
 • Dekleva, Milan (prevajalec) 106
 • Dekleva, Nina, 1983- (prevajalec) 105
 • Dernovšek, Anita (avtor dodatnega besedila) 135
 • Descartes, René (avtor) 3
 • Desplechin, Raphaëlle (scenarist, avtor snemalne knjige) 170
 • Desprats, Pierre (skladatelj) 170
 • Dilley, James (konzultant) 153
 • Dobrila, Lorena (prevajalec) 153
 • Docherty, Helen (avtor) 109
 • Docherty, Thomas, ilustrator (ilustrator) 109
 • Dohnànyi, Justus von (igralec) 167
 • Drevenšek Olenik, Irena (avtor) 35
 • Dussollier, André (igralec) 171


 • Ende, Michael, 1929-1995 (avtor) 133
 • Engelsberger, Jure, 1977- (ilustrator) 159
 • Erič, Miha (ilustrator) 152
 • Erlish, Sergei (igralec) 168


 • Fabjančič, Milanka (ilustrator) 136
 • Fak, Jana (ilustrator) 113
 • Fatus, Sophie (ilustrator) 15
 • Feldman Barrett, Lisa (avtor) 4
 • Fermo, Lorella (ilustrator) 50
 • Fidler, Edita, 1987- (prevajalec) 132
 • Fidler Mis, Nataša (avtor dodatnega besedila, recenzent) 40
 • Field, Jim, ilustrator (ilustrator) 106
 • Firm, Kaja (avtor) 110
 • Forestier, Célestin (fotograf) 42
 • Forstnerič-Hajnšek, Melita (avtor dodatnega besedila) 154
 • Frece, Lydia (prevajalec) 51
 • Frelih, Marko (recenzent) 159
 • Furlan, Anja, prevajalka (prevajalec) 160
 • Furlan, Tina, 1990- (prevajalec) 149


 • Gaberšek, Lovro (prevajalec) 116, 121, 127
 • Gadebois, Grégory (igralec) 171
 • Gale, Ciril (avtor) 134, 137
 • Garibaldi, Jose (ilustrator) 150
 • Gatalica, Aleksandar (avtor) 70
 • Gedei, Peter (fotograf) 104
 • Geratič, Tamara, 1969- (avtor) 58
 • Gibrán, Kahlil, 1883-1931 (avtor) 92
 • Gibson, Lindsay C. (avtor) 5
 • Giesriegl, Dominik (skladatelj) 167
 • Gikandi, David Cameron (avtor dodatnega besedila) 13
 • Globačnik, Bojana (prevajalec) 29
 • Glogovac, Nebojša (igralec) 169
 • Gogala, Andrej, 1956- (prevajalec) 34
 • Golubović, Srdan (režiser) 169
 • Gordienko, Yegor (igralec) 168
 • Gorenc, Boštjan, 1977- (avtor dodatnega besedila) 87
 • Gorenc, Boštjan, 1977- (prevajalec) 150
 • Gorenjski muzej 158
 • Goršič, Gregor, 1978- (ilustrator) 111
 • Gradišnik, Janez (prevajalec) 133
 • Graham, James, ilustrator (ilustrator) 18
 • Grappe, Elie (režiser, scenarist, avtor snemalne knjige) 170
 • Grilc, Uroš, 1968- (avtor) 111
 • Grmek, Ana (prevajalec) 161
 • Großekettler, Friederike (ilustrator) 44
 • Gržan, Karel (avtor dodatnega besedila) 156
 • Guček, Špela (ilustrator) 129
 • Gudović, Milosav (avtor dodatnega besedila) 70
 • Gusev, Andrei (igralec) 168
 • Gustinčič-Pahor, Mita (prevajalec) 146, 147, 148


 • Hancock, Anne Mette, 1979- (avtor) 71
 • Hančič, Miha (ilustrator) 140
 • Hanuš, Barbara (avtor dodatnega besedila) 143
 • Herceg, Vladimir (ilustrator) 134
 • Hercog, Jasmina (prevajalec) 47
 • Hieng, Primož (avtor) 54
 • Hildibrand, Henri Théophile, 1824-1897 (ilustrator) 87
 • Hladnik, Miran (avtor dodatnega besedila) 152
 • Hodalič, Arne (fotograf) 156
 • Homar, Nataša (prevajalec) 3
 • Hospodar, Miriam Kasin (avtor) 47
 • Hreščak, Matej (urednik) 159
 • Hriberšek, Matej (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 3


 • Igličar, Albin (recenzent) 23
 • Ilić, Aleksandar, snemalec (fotograf) 169
 • Ingolič, Anton (avtor) 135
 • Isak Kres, Jelena (prevajalec) 17
 • Isaković, Boris (igralec) 169
 • Isern, Susanna (avtor) 112


 • Jackson, Tom, 1972- (avtor) 36
 • Jaerschky, Jayadev (avtor) 6
 • Jančar, Iztok (fotograf) 40
 • Janulis, Klint (avtor) 153
 • Jelenkovich, Barbara (ilustrator) 46, 117, 118, 119
 • Jenčič, Katja (prevajalec) 15
 • Jeranko Marconi, Lara (ilustrator) 62
 • Jerman, Višnja (prevajalec) 1
 • Jesenšek, Marko (avtor dodatnega besedila) 154
 • Jones, Nic, ilustratorka (ilustrator) 36
 • Juhart, Miha (avtor) 22
 • Jung, C. G. (avtor) 7
 • Juvan, Marko, 1960- (avtor) 158


 • Kajfež, Tomislav (avtor) 159
 • Kalaš, Zdenko (fotograf) 158
 • Kaloper, Urška (korektor rokopisa) 159
 • Kamin Kajfež, Vesna (avtor) 159
 • Kampe, Lea (avtor) 160
 • Kaplja, Špela (avtor) 113
 • Karim Rodošek, Ljubica (prevajalec) 68
 • Karlovšek, Igor (avtor) 72, 136
 • Katalinič, Dan (ilustrator) 27
 • Katalinić, Evelina (avtor) 27
 • Katalinič, Kiara (ilustrator) 27
 • Kavčič, Jerneja, 07.04.1975- (prevajalec) 163
 • Kermauner, Aksinja (avtor) 73
 • Kerner, Ian (avtor) 38
 • Kiselëva, Elena (scenarist) 168
 • Klepec, Peter (recenzent) 12
 • Kobal, Eneja (avtor) 93
 • Kogovšek, Janja, 1992- (avtor dodatnega besedila) 48
 • Kogovšek Šalamon, Neža (recenzent) 19
 • Kokelj, Barbara (avtor, fotograf) 48
 • Kolakovič, Redžo (ilustrator) 40
 • Kolar, Bogdan (avtor) 158
 • Koljević, Srđan (scenarist) 169
 • Komarov, Vladislav (igralec) 168
 • Komel Snoj, Mateja (prevajalec) 70
 • Koncut, Ivan (avtor) 74
 • Koprivec Vuga, Tjaša (prevajalec) 165
 • Korun, Borut, 1946- (avtor, fotograf) 94
 • Kos, Marjanca (avtor dodatnega besedila) 104
 • Kostić, Vuk (igralec) 169
 • Košir, Manca, 1948- (avtor dodatnega besedila) 60
 • Kovač, Erna (ilustrator) 107
 • Kovačič, Boštjan, neodvisni raziskovalec (avtor) 31
 • Kovačič, Nina, ilustratorka, 1984- (ilustrator) 110
 • Krajnc, Milan, 1974- (avtor) 8
 • Krajnc, Nina, 1986- (prevajalec) 13
 • Kraljič, Helena (prevajalec) 123
 • Krapš Vodopivec, Irena (avtor) 57
 • Krašek, Uroš (avtor) 63
 • Kreft, Lev (avtor dodatnega besedila) 55
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 6, 37
 • Krhin, Kristina (ilustrator) 104
 • Križan, Matejka, 1979- (prevajalec) 69
 • Krleža, Miroslav (avtor) 55
 • Kubale, Valentin (avtor, ilustrator) 28
 • Kuhar, Roman, 1973- (recenzent) 19
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 67
 • Kukovič, Karmen (avtor) 114
 • Kum, Erika (avtor) 75
 • Kveder, Saša (avtor) 95
 • Kveder Bašić, Jan (ilustrator) 95


 • Lah, Ivan, 1941- (avtor) 56
 • Le Huche, Magali (avtor, ilustrator) 52
 • Le Pennec, Pascal (skladatelj) 166
 • Leban, Dare (avtor) 9, 10
 • Lejonc, Régis (ilustrator) 42
 • Lesage, Oscar (igralec) 166
 • Leskovec, Alfred (prevajalec) 7
 • Lindley, Jo (avtor, ilustrator) 45
 • Lobnik, Miha (avtor dodatnega besedila) 19
 • Lombar, Tomi (fotograf) 91
 • London, Jack, 1876-1916 (bibliografski predhodnik) 137
 • Lorber, Milena (avtor) 39
 • Lordanić, Željko (ilustrator) 137
 • Lučev, Leon (igralec) 169
 • Luthar, Breda (prevajalec) 20


 • MacDibble, Bren (avtor) 141
 • Magre, Judith (igralec) 171
 • Mahkota, Tina (prevajalec) 125
 • Mahorič, Rebeka (avtor) 40
 • Maier, Emilia (igralec) 167
 • Maïga, Aïssa (igralec) 166
 • Majer, Nataša, 1980- (ilustrator) 114
 • Majes, Andrej (avtor dodatnega besedila) 47
 • Maležič, Jedrt (prevajalec) 138
 • Manček, Marjan (ilustrator) 115
 • Marceau, Sophie (igralec) 171
 • Marek, Miha (prevajalec) 3
 • Marinčič, Marko, 1968- (recenzent) 163
 • Marisa El Rosa (avtor) 11
 • Marjanovič Umek, Ljubica (recenzent) 29
 • Martin, Jérôme, igralec (igralec) 170
 • Maskelyne, Alexander, 1977- (igralec) 168
 • Mastnak, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 20
 • Matković, Mica (prevajalec) 55
 • Mičetić-Turk, Dušanka (avtor dodatnega besedila, recenzent) 40
 • Mihalič, Renata (prevajalec) 78
 • Mihalkov-Končalovskij, Andrej Sergeevič (režiser, scenarist) 168
 • Mikhina, Tanya (igralec) 170
 • Miklínová, Galina (ilustrator) 151
 • Milivojević, Zoran, 1957- (avtor dodatnega besedila) 95
 • Mitrevski, Ivan (avtor, ilustrator) 96
 • Mlinar, Ciril, 1954- (fotograf) 104
 • Močnik, Mimi (prevajalec) 103
 • Moder, Gregor, 1979- (avtor) 12
 • Möderndorfer, Vinko, 1894-1958 (zbiratelj) 115
 • Möderndorfer, Vinko, 1958- (avtor) 59
 • Moraes, Thiago de (avtor, ilustrator) 142
 • Muck, Desa (avtor) 143, 144
 • Muck, Kristijan (avtor dodatnega besedila) 50
 • Muck, Peter (avtor) 50
 • Murphy, Joseph, 1898-1981 (avtor) 13
 • Mušinović, Mina (prevajalec) 83


 • Naydenov, Andrey (fotograf) 168
 • Néradová, Mária (ilustrator) 41
 • Nessmann, Philippe, 1967- (avtor) 42
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 18
 • Neuville, Alphonse Marie de, 1835-1885 (ilustrator) 87
 • Niequist, Shauna (avtor) 14
 • Nikolić Izano, Milan (avtor) 76
 • Novak, Aleš, pravnik, 1974- (avtor dodatnega besedila, recenzent) 23
 • Novak, Maja, 1960- (prevajalec) 142
 • Novak, Vesna, 1982- (avtor) 145


 • Ocelot, Michel (scenarist, režiser) 166
 • Ohlsson, Kristina (avtor) 146, 147, 148
 • Okorn, Jana (prevajalec) 52
 • Omulec, Andrej (avtor) 27
 • Omulec Divjak, Sara (ilustrator) 27
 • Orter, Tina (avtor) 8
 • Osés, Beatriz, 1972- (avtor) 149
 • Osredkar, Meta (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 64
 • Osterman, Robert (avtor) 43
 • Ozon, François (scenarist, režiser) 171


 • Pailhas, Géraldine, 1971- (igralec) 171
 • Pajer, Urška (prevajalec) 14
 • Parenti, Michael, 1933- (avtor) 21
 • Partljič, Tone (avtor) 77
 • Pavčnik, Marijan (avtor) 23
 • Pavlič, Bojana, 1963- (prevajalec) 5
 • Pavlič, Jana, 1962- (prevajalec) 87
 • Pavlin, Maja, 1989- (prevajalec) 166, 171
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 90
 • Pellai, Alberto (avtor) 15
 • Peperko, Aljoša (avtor) 33
 • Peschel, Milan (igralec) 167
 • Peternel, Gašper (avtor dodatnega besedila) 162
 • Peternel, Gašper (avtor) 158
 • Peternel, Gašper (fotograf) 158
 • Petit, Xavier-Laurent (avtor) 138
 • Petrowskaja, Katja (avtor) 161
 • Piksi, Črt (fotograf) 48
 • Pilkey, Dav, 1966- (avtor, ilustrator) 150
 • Pinkowski, Heiko (igralec) 167
 • Pipan, Jaša (prevajalec) 157
 • Plavec, Bernarda (prevajalec) 26
 • Plevnik-Vodušek, Vesna (avtor dodatnega besedila) 40
 • Pohar, Miha, 1982- (avtor dodatnega besedila) 136
 • Poljanec, Andreja, 1976- (avtor dodatnega besedila) 107
 • Popović, Hristina (igralec) 169
 • Pota Koljević, Melina (scenarist) 169
 • Povh, Janez, 1973- (recenzent) 33
 • Poznič, Andrej, 1955- (prevajalec) 21
 • Prelog, Marija, 1954- (ilustrator) 102
 • Prelovšek, Damjan (avtor dodatnega besedila) 124
 • Prešeren, France, 1800-1849 (avtor) 162
 • Primec, Sara, 1992- (avtor) 120
 • Puc, David, 1979- (avtor) 57


 • Quadflieg, Roswitha (ilustrator) 133


 • Radovanović, Vujadin (ilustrator) 76
 • Rajar, Breda (prevajalec) 36
 • Rakočević, Nikola (igralec) 169
 • Rampling, Charlotte, 1946- (igralec) 171
 • Rees, Tracy (avtor) 78
 • Riou, Edouard (ilustrator) 87
 • Rogelšek, Jožica (avtor, ilustrator) 97
 • Romih, Matic, 1996- (skladatelj, urednik, notograf) 53
 • Ropret, Maja, 1984- (prevajalec) 81
 • Rot, Veronika, 1972- (prevajalec) 112
 • Rot Gabrovec, Veronika (avtor dodatnega besedila) 125
 • Rotar, Irena, pesnica (ilustrator) 120
 • Rozman, Ana, novinarka, 1981- (avtor) 16
 • Rubtsova, Sabrina (igralec) 170
 • Rudolf, Mojca, 1966- (avtor) 79
 • Rupel, Dimitrij (avtor) 164
 • Rupnik Poklukar, Darja (avtor) 32, 33


 • Schmidt, Viola M. J. (scenarist) 167
 • Schneider, Mario (skladatelj) 169
 • Schnitzler, Gregor (režiser) 167
 • Schygulla, Hanna (igralec) 171
 • Scurati, Antonio (avtor) 80
 • Sekaninová, Štěpánka (avtor) 165
 • Senegačnik, Brane (avtor) 158
 • Senegačnik, Brane (recenzent) 163
 • Sferra Zych, Barbara (prevajalec) 41
 • Shafak, Elif (avtor) 81
 • Shepard, Mary (ilustrator) 125
 • Sichrovsky, Loris (igralec) 167
 • Siegel, Bryna (avtor) 29
 • Simonović, Ifigenija (avtor) 60
 • Sket, Jakob, 1852-1912 (bibliografski predhodnik) 143
 • Smiljanić, Ivan (avtor) 158
 • Smith, Ali, 1962- (avtor) 82
 • Snoj, Jože (avtor) 98
 • Snoj, Vid (avtor dodatnega besedila) 98
 • Sparrow, Giles (avtor) 34
 • Srna, Andreja (ilustrator) 122
 • Srna, Majda (avtor) 122
 • Stančík, Petr, 1968- (avtor) 151
 • Stanek, Tina (prevajalec) 71
 • Stanković, Dimitrije, 1940- (avtor) 49
 • Stepančič, Damijan (avtor dodatnega besedila) 87, 125, 133, 135, 152
 • Stephens, Helen, 1972- (avtor, ilustrator) 123
 • Stojanović, Petar, 1983- (avtor) 99
 • Stone, Jerry (konzultant) 34
 • Stročkova, Anastasia (ilustrator) 165
 • Susman, Nika (avtor dodatnega besedila) 138
 • Svetina, Jože, 1934- (ilustrator) 94
 • Svetina, Peter, 1970- (avtor dodatnega besedila) 133
 • Svetina, Peter, 1970- (avtor) 124
 • Svetina, Peter, 1970- (prevajalec) 151


 • Šekli, Matej (avtor) 57
 • Šerbelj, Ana (ilustrator) 144
 • Šešet, Jurij (prevajalec) 38
 • Šivec, Neža (ilustrator) 135
 • Škerl, Peter (ilustrator) 124
 • Škodič, Dušan (avtor dodatnega besedila) 50
 • Škraban, Kajetan (avtor dodatnega besedila) 3
 • Škrjanec, Tone (avtor) 61
 • Šljivar, Svetko (fotograf) 100
 • Štampe Žmavc, Bina (prevajalec) 109
 • Štibelj, Maruša (umetnik, oblikovalec ščitnega ovitka, avtor dodatnega besedila) 162
 • Štoka, Tea (prevajalec) 80
 • Šuster, Danilo (recenzent) 3


 • Tamaro, Susanna (avtor) 83
 • Torkar, Gregor, 1977- (avtor dodatnega besedila) 104
 • Tourneau, Angelika (ilustrator) 51
 • Tourneau, Gerhard (ilustrator) 51
 • Tratnik, Matjaž, 1957- (avtor) 22, 24
 • Travers, Pamela Lyndon (avtor) 125
 • Treven, Roman, 1989- (avtor) 126
 • Trnovšek, Tadej (fotograf) 120
 • Trontelj, Tatjana, 1959- (avtor) 100
 • Tuomainen, Antti (avtor) 84
 • Turnšek, Aleksej (recenzent) 32, 33
 • Turnšek, Tadej, 1979- (prevajalec) 20


 • Udovč, Andreja, 1985- (prevajalec) 82
 • Uhl, Nadja, 1972- (igralec) 167
 • Urbančič, Aleksander (prevajalec) 2
 • Urbanija, Jože, 1941- (avtor) 140
 • Urh, Kaja (umetnik, avtor dodatnega besedila) 162


 • Vahen, Gorazd (ilustrator) 143
 • Valetič, Žiga (avtor) 128
 • Valetič, Žiga (prevajalec) 92
 • Valjavec, Janko (avtor) 85, 86
 • Valvasor, Janez Vajkard (bibliografski predhodnik) 134
 • Vandot, Josip, 1884-1944 (avtor) 152
 • Vatovec, Ivana (avtor dodatnega besedila) 97
 • Veber, Kristjan, 2000- (avtor) 129
 • Vendramin, Anet (avtor) 101
 • Verne, Jules, 1828-1905 (avtor) 87
 • Vesel, Matjaž, 1965- (avtor dodatnega besedila) 3
 • Vesel, Matjaž, 1965- (urednik) 3
 • Vesel Potočnik, Veronika (umetnik, avtor dodatnega besedila) 162
 • Vezjak, Boris (recenzent) 3
 • Vezonik, Nuša (prevajalec) 130
 • Videmšek, Boštjan (avtor) 88
 • Vidmar Vengust, Metoda (avtor dodatnega besedila) 97
 • Vilfan, Mojca, 1974- (avtor, ilustrator, fotograf) 35
 • Vilhelm, Neža (prevajalec) 30
 • Vodušek, Mojca, 1952- (prevajalec) 4
 • Vogrinec, Silvester (avtor) 73
 • Vojnović, Goran (avtor dodatnega besedila) 88
 • Vrenčur, Renato (avtor, avtor dodatnega besedila) 22
 • Vršnik Perše, Tina (recenzent) 29
 • Vuga, Jure, 1983- (avtor) 62
 • Vukotič, Jaka, 22.8.1982- (ilustrator) 57, 73, 128, 139
 • Vysotskaya, Julia (igralec) 168


 • Wallin, Moa (ilustrator) 147
 • Weaver, Bella (avtor, ilustrator) 131
 • Wechtersbach, Rado (avtor) 89
 • Wecker, Evamaria (avtor, fotograf) 51
 • Wecker, Primus (fotograf) 51
 • Winter, Quinton (ilustrator) 30


 • Xenakis, Stefanos (avtor) 17


 • Yava, Aaron (ilustrator) 4
 • Young, Samantha (avtor) 90


 • Zakrajšek, Helena (avtor) 32
 • Zelenc, Mirjam (avtor dodatnega besedila) 126
 • Zupan, Tadeja, 1969- (avtor dodatnega besedila) 91
 • Zupan, Tadeja, 1969- (prevajalec) 76
 • Zupanc, Majda (fotograf) 94
 • Zupančič, Maša (prevajalec) 84
 • Zupančič, Mitja, 17.5.1967- (avtor, fotograf) 102
 • Zupančič Žerdin, Alenka (recenzent) 12


 • Žerovnik, Janez, 1958- (avtor) 33
 • Žerovnik, Janez, 1958- (recenzent) 32
 • Žgank, Jasmina, 1981- (prevajalec) 42
 • Žiberna, Marjan (avtor, fotograf) 155
 • Žibert, Marjana (avtor dodatnega besedila) 158
 • Žunec, Branko, 1953- (avtor) 154
Predmetno kazalo


 • 20.-21.st. 60, 70


 • Ajurveda - Prehrana 47
 • albumi 50
 • alkoholizem 101
 • Alkoholizem - V leposlovju 58
 • alternativna medicina 43
 • alternativna prehrana 48
 • Ameriška književnost - Turška književnost - Družina - Ciper - 21.st. - Roman 81
 • Ameriški fantastični romani 68
 • Ameriški kriminalni romani 65
 • Ameriški ljubezenski romani 67
 • Amos Decker (literarni junak) - V leposlovju 65
 • Analitična psihologija 7
 • angleščina 124
 • Angleška mladinska poezija 105, 106
 • Angleški kriminalni romani 69
 • Angleški ljubezenski romani 90
 • Angleški pisemski romani 64
 • Angleški romani 78, 82
 • Angleži - Francija - V leposlovju 69
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 166
 • animirani filmi za otroke 166
 • anksioznost glej Tesnoba - Samopomoč - Priročniki
 • Anoreksija - V mladinskem leposlovju 93
 • Antonijev rov 155
 • Argumentacija 23
 • Arhetip (psihologija) 7
 • Arhetipi (psihologija) 7
 • arhitekti 124
 • asociacije 139
 • Aspergerjev sindrom - V mladinskem leposlovju 149
 • Astronavti - V leposlovju 90
 • Astronomija - Knjige za mladino 34
 • Avstralski mladinski romani 141
 • Avstrijski mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 167
 • Avtizem 29
  • Otroci
   • Izobraževanje - Priročniki 29
   • Priročniki 29
 • avtizem 149
 • Azija 94


 • babice 108
 • Babice (sorodstvo) - Bolezni - V mladinskem leposlovju 146
 • Balkanski polotok - Politična zgodovina - 1991- 21
 • begunci 148
 • Belgijska mladinska književnost 108
 • belgijski animirani filmi 166
 • Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 171
 • Beograd - V leposlovju 70
 • Biskajski zaliv - Pohodništvo - Potopisi 102
 • blato (čiščenje odpadnih voda) 45
 • blato (iztrebek) 45
 • Blixen, Karen, 1885-1962 - Biografski romani 160
 • Bogastvo
  • Psihološki vidik 2
  • Religiozni vidik 2
 • bojevanje 120, 134
 • Bojevanje
  • V leposlovju 68
  • V mladinskem leposlovju 136
 • bolezni 43
 • Bolnica Franja 155
 • Božič
  • V leposlovju 82
  • V otroškem leposlovju 110
 • božje poti 102
 • Braillova pisava 128
 • brajica 128
 • branje 128
 • Branje - V otroškem leposlovju 109
 • bratje 136
 • Bratje - Poslovne ideje - V leposlovju 84
 • bratje in sestre 122
 • Bratje in sestre
  • Detektivi - V mladinskem leposlovju 147
  • Irska - V leposlovju 79
 • Brezglutenske jedi - Kuharski recepti 48


 • Camino 102
 • cigani 138
 • cirkus 128
 • civilno pravo 22
 • COVID-19 157


 • Čakre - Aktivacija 6
 • čebele 141
 • čistilne naprave 45
 • Čiščenje 49
 • človek in okolje 31
 • Človeška ribica - V otroškem leposlovju 104
 • Človeško telo - Knjige za otroke 41
 • čuječnost 14
 • čustva 15
 • Čustva 4
  • Nasprotja - Priročniki 9, 10
  • V otroškem leposlovju 107
 • čustvena inteligenca glej Čustvena inteligentnost
 • Čustvena inteligentnost 5
 • Čustvena zrelost 5
 • čustvene motnje 39
 • čustveno opismenjevanje 10
 • Čutila - Knjige za mladino 42
 • Čutno zaznavanje - Knjige za mladino 42


 • Danski kriminalni romani 71
 • Debelost - V otroškem leposlovju 114
 • Decker, Amos glej Amos Decker (literarni junak) – V leposlovju
 • dečki 128, 133, 140, 148
 • Dečki
  • Irska - V mladinskem leposlovju 149
  • Zaskrbljenost - V otroškem leposlovju 112
 • Dediščina - Sodni procesi - V leposlovju 72
 • dedki 108, 128, 147
 • Dehidracija - Preprečevanje 43
 • Dekleta
  • Delo - V mladinskem leposlovju 141
  • Odraščanje - Slovenija - V leposlovju 58
  • Ugrabitve - V mladinskem leposlovju 143
  • V mladinskem leposlovju 73, 135
 • deklice 123
 • delo 148
 • delovna sila 141
 • delovna terapija 107
 • Delovni stroji - V otroškem leposlovju 122
 • depresija (medicina) 93
 • Descartes, René, 1596-1650 3
 • detektivi 128
 • Detektivi - V mladinskem leposlovju 132
 • diagnostika 29
 • didaktika 28
 • dietna prehrana 40, 48
 • diferencialne enačbe 33
 • Dijaki - Politična angažiranost - Maribor - V leposlovju 77
 • Dinozavri - V otroškem leposlovju 105
 • Disfunkcionalne družine 5
 • Diskriminacija - Znanstveno raziskovanje 19
 • distopija 141
 • dnevniki 93
 • Dobro in zlo - V leposlovju 76
 • Dobrota - V otroškem leposlovju 129
 • dogodivščine 122, 125, 131
 • Dojenčki - Prehrana 40
 • Đoković, Novak, 1987- - Biografije 157
 • dom 107, 115, 131
 • domislice 96, 139
 • domišljija 124, 133, 139
 • Domišljija - V otroškem leposlovju 112
 • drama 168, 169, 170, 171
 • Drugačnost - V otroškem leposlovju 104
 • druščine 132, 145, 148
 • Druščine - Raziskovanje - V mladinskem leposlovju 146
 • družbena diskriminacija 19
 • družbena neenakost 19
 • Družbena omrežja - V leposlovju 90
 • družbene razmere 135
 • družbeno vedenje 107
 • družina 73, 88, 123, 125, 135, 138, 140, 146, 148
 • Družina
  • Duševne bolezni - V leposlovju 97
  • Judje - Kijev - V leposlovju 161
  • Problemi - V leposlovju 58, 83
  • Skrivnost - V leposlovju 79
  • V mladinskem leposlovju 141
  • Velika Britanija - V leposlovju 82
 • družine 128
 • Družine - Skrivnost - V leposlovju 72
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 78
 • družinski film 167
 • družinski odnosi 5, 97, 135, 146
 • Družinsko življenje - V leposlovju 86
 • duhovi 148
 • Duhovi - V mladinskem leposlovju 147
 • duhovna rast 2
 • Duhovna rast - Krščanski vidik 14
 • Duša in telo 2
 • duševna stiska 135
 • Duševna stiska - Samopomoč - Priročniki 39
 • duševne motnje 93
 • dvojezične izdaje 124
 • Dvorci - Umori - V leposlovju 69
 • dvoživke 104


 • Egipčani 142
 • Egipt
  • Kulturna zgodovina - Stari vek - Knjige za mladino 159
  • Zgodovina - Stari vek - V mladinskem leposlovju 142
 • egiptologi 159
 • egiptologija 159
 • egocentrizem 5
 • Ekologija 31
 • ekološke smeri 31
 • elektromagnetno valovanje 35
 • Ender Wiggin (literarni junak) - V leposlovju 68
 • Erazem Predjamski - V mladinskem leposlovju 134
 • Erik Schäfer (literarni junak) - V leposlovju 71
 • etnična diskriminacija 19
 • etnologija 30
 • Evolucija (biologija) - Knjige za mladino 36
 • Evropa 94
  • Odnosi - Rusija (federacija) 20
 • evropski animirani filmi 166
 • evropski igrani filmi 168, 169, 170, 171
 • evropski mladinski igrani filmi 167


 • fantastična bitja 30, 133
 • Fantastična bitja - V leposlovju 75
 • fantastični svetovi 133
 • fantastika 87, 147
 • fantazijski film 167
 • Fantazijski svetovi - V leposlovju 68, 75
 • fantje 138, 142
 • Fantje - Pogum - V mladinskem leposlovju 152
 • faraoni 142
 • Fašizem - V leposlovju 80
 • filozofija 132
 • Filozofija narave 3
 • Filozofija politike 12
 • Finski kriminalni romani 84
 • Fourierova analiza 32
 • Francoska književnost - Mladostniki - Odraščanje - Revni - Šah - Francija - Roman 138
 • francoski animirani filmi 166
 • Francoski fantastični romani 87
 • Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 169, 170, 171
 • Francoski mladinski romani 138


 • Gasilci - Knjige za otroke 44
 • gasilstvo 44
 • Gatalica, Aleksandar, 1964- - Literarne študije 70
 • geometrijska optika 35
 • Gibanje 3
 • gimnastika 170
 • Gimnazije - V mladinskem leposlovju 135
 • Glasba - Knjige za otroke 52
 • glasbene zvrsti 52
 • glasbila 52
 • glavne jedi 48
 • Globinska psihologija 7
 • gore 152
 • Gorski vodniki 51
 • Gospodarski kriminal - V leposlovju 84
 • Gostilne - Strežba - V leposlovju 99
 • Gostje - Medosebni odnosi - Natakarji - V leposlovju 99
 • gostoljubnost 115
 • gozdne živali 107, 109, 110, 114, 115
 • Grad Gewerkenegg 155
 • gradbeni stroji 122
 • gradnja 107
 • grajski rovi 73
 • Grčija - Zgodovina - 1770- 163
 • Gržan, Karel, 1958- 156


 • hčere in matere glej Matere in hčere - V leposlovju
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831 12
 • Heloise Kaldan (literarna junakinja) - V leposlovju 71
 • Hidroterapija 43
 • Historična geologija - Knjige za mladino 36
 • Hiše - V mladinskem leposlovju 146
 • hišni ljubljenci 131
 • hišno čiščenje 49
 • hologrami 149
 • Holokavst - V leposlovju 161
 • hranilne snovi 48
 • Hrvaška književnost - Polemike 55
 • Hrvaški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 169
 • humor 84, 86, 139, 142, 149


 • Idrija 155
 • Idrijske klavže 155
 • igrače 118
 • Igralne knjige 44, 46, 117, 118, 119
 • Igre - V otroškem leposlovju 105
 • Ilustrirane mladinske knjige 34, 36, 42, 45, 153, 165
 • inkluzija 29
 • integralske transformacije 32
 • interakcija svetlobe s snovjo 35
 • interferenca 35
 • intuicija 128
 • Irska - Terorizem - V leposlovju 79
 • iskanje 118, 136
 • Italija - Zgodovina - 20.st. - V leposlovju 80
 • Italijanska književnost - Zgodovina - Fašizem - Mussolini - Italija - 20.st. - Roman 80
 • Italijanska mladinska književnost 15
 • Italijanski romani 83
 • Italijanski zgodovinski romani 80
 • Izleti 155
 • izleti 114
 • izobraževanje 27, 104


 • jadranje 108
 • Jadransko morje 94
 • Jakobova pot 102
 • jame 104
 • jamske živali 104
 • jedilniki 40
 • Jedrsko orožje 20
 • joga 2
 • Judje - Ukrajina - 20.st. - V leposlovju 161
 • Jugoslavija 21
  • Zgodovina - 20.st. 164
 • Jugoslovanska vojska - V leposlovju 74
 • Jugoslovanske književnosti - Polemike 55
 • juhe 48
 • Južna Amerika 94


 • Kajakaštvo - Države sveta - Potopisi 94
 • Kaldan, Heloise glej Heloise Kaldan (literarna junakinja) – V leposlovju
 • kamena doba 153
 • Kamšt 155
 • Kanalizacija - Knjige za otroke 45
 • kapitani 87
 • karate 73
 • kartonke 15, 44, 46, 117, 118, 119
 • Kekec (literarni junak) - V mladinskem leposlovju 152
 • Kikuji (ljudstvo) - V leposlovju 160
 • kipi 140, 146
 • Klimatske spremembe - V mladinskem leposlovju 141
 • kmečka opravila 46
 • kmečki upori 134
 • Kmetije - Knjige za otroke 46
 • Kmetijstvo - V mladinskem leposlovju 141
 • Knjige
  • Tatvine - V otroškem leposlovju 128
  • V otroškem leposlovju 109
 • Književnost - Politični vidik - Polemike 55
 • knjižnice 128
 • knjižničarke 128
 • koherenca 35
 • Kolektivno nezavedno 7
 • Kolesarjenje - Slovenija - Vodniki 54
 • Kolesarske poti - Slovenija - Vodniki 54
 • Kolonializem - Afrika - V leposlovju 160
 • kompleksna analiza 33
 • konfekcijske številke 49
 • koprodukcija 166, 167, 168, 169, 170, 171
 • koroške pravljice 115
 • Kozmologija 3
 • Krajevna zgodovina 154
 • Kriminalisti
  • Spomin - V leposlovju 65
  • V leposlovju 71, 85
 • kritično mišljenje 132
 • krivične sodbe 147
 • Kruh - V otroškem leposlovju 124
 • krzno 49
 • kuharski recepti 139
 • Kuharski recepti
  • Brezglutenske jedi 48
  • Jedi za otroke 40
  • Veganske jedi 48
  • Vegetarijanske jedi 47
 • Kulturna zgodovina - Slovenija 56


 • ladje 148
 • laserji 35
 • lastnina 22
 • Laurin, Anton glej Lavrin, Anton, 1789-1869 – Biografije – Knjige za mladino
 • Lavrin, Anton, 1789-1869 - Biografije - Knjige za mladino 159
 • legende 30
 • Lev - V otroškem leposlovju 123
 • LIFE Lynx 144
 • likovna umetnost 42
 • Linearno programiranje - Učbeniki za visoke šole 33
 • Ljubezen 8
 • ljubezen 135, 136, 143, 144, 149
 • ljubezenski roman 67
 • ljubosumje 143
 • logika 132
 • lov 140
 • Lueger, Erasmus glej Erazem Predjamski – V mladinskem leposlovju


 • magija 125
 • Mala mesta - Organizirani kriminal - Pensilvanija - V leposlovju 65
 • mame 112
 • Mamut - Stripi - Knjige za mladino 140
 • Maribor - Družbene razmere - 1933-1934 - V leposlovju 77
 • maščevanje 143
 • Maščevanje - V leposlovju 69
 • matematika 33
 • Matematiki - Finska - V leposlovju 84
 • matere 112
 • matere in hčere 141
 • Matere in hčere - V leposlovju 64, 83
 • Matere in sinovi
  • Pomoč - V otroškem leposlovju 112
  • V leposlovju 95
 • materinstvo 101
 • meditacija 2
 • Mednarodna varnost - Evropa 20
 • Mednarodni odnosi 20
 • mednarodni odnosi 21
 • mednarodni projekti 144
 • medosebni odnosi 13, 17, 73, 115, 135
 • Medosebni odnosi
  • V leposlovju 82
  • V otroškem leposlovju 128
 • Medplanetarna potovanja - V leposlovju 68
 • Mehika - V leposlovju 63
 • Mešani zbor 53
 • Mešani zbori 53
 • Metafizika 3
 • metode 39
 • misli 92
 • Miti - Balkan - V leposlovju 76
 • mitologija 30
 • Mitologija 18
 • mitološki liki 30
 • mitreji 73
 • Mladi odrasli - Čustvene motnje 5
 • mladiči 106
 • Mladinska dela 140, 145
 • mladinska poezija 139
 • mladostniki 73, 135
 • moč 137
 • morje 87
 • morske živali 87
 • Moški in ženske - Medosebni odnosi 8
 • motnje avtističnega spektra 29
 • motnje hranjenja 93
 • Možgani 4
 • Muck, Peter, 1930- - Spomini 50
 • mumije 142
 • Mussolini, Benito, 1883-1945 - V leposlovju 80


 • Nacionalna varnost - Združene države Amerike 20
 • Nadarjeni otroci - V mladinskem leposlovju 138
 • nadnaravni svet 30
 • Nadnaravno - V mladinskem leposlovju 73
 • naloge 33, 42
 • namazi 48
 • narava 144, 145, 152
 • naravoslovje 104
 • Narkomani - Ljubljana - Biografski romani 95
 • narkomanija 101
 • nasilje 136, 137
 • Nasilje - V leposlovju 75
 • nasillje 138
 • nasveti 39
 • Natakarji - Spomini 99
 • NATO 20
 • NATO glej North Atlantic Treaty Organization
 • navidezna resničnost 149
 • negativna čustva 13
 • negotovost 112
 • Nemški biografski romani 160, 161
 • Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 169
 • Nemški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 167
 • nepredvidljivosti 112
 • nepremičnine 22
 • nesreče 106, 144
 • nestrpnost 106
 • neumnost 113
 • Nevlje 140
 • Nevropsihologija 4
 • nevroznanost 4
 • Nezemljani - V leposlovju 68
 • nezrelost 5
 • North Atlantic Treaty Organization 20
 • Nosečnost - V mladinskem leposlovju 135
 • novinarji 88
 • Novinarji - Ženske - Danska - V leposlovju 71


 • objemi 105
 • Oblačila - Nega - Priročniki 49
 • oblikovanje 124
 • očetje in sinovi 96
 • odkrivanke 15, 44, 46, 117, 118, 119
 • odnos do drugih 17
 • odnos do sebe 17
 • odnos do živali 123
 • Odnos do živali - V mladinskem leposlovju 137
 • Odnosi med spoloma 8
 • Odpadne vode - Knjige za otroke 45
 • odnosi med spoloma 97
 • odpuščanje 13
 • odraščanje 97, 106, 135, 144
 • Odvisnosti
  • V leposlovju 101
  • Zdravljenje - V leposlovju 95
 • Ogrožene vrste - Živali - V mladinskem leposlovju 144
 • okoljska problematika 141
 • okoste 140
 • okus 42
 • onesnaževanje 104
 • Opraševanje - V mladinskem leposlovju 141
 • optične prevare 42
 • Optika - Učbeniki za visoke šole 35
 • optika v anizotropnih snoveh 35
 • optimizacija 33
 • organizirani kriminal 138
 • orgazem 38
 • osamljenost 109, 110
 • osebna doživetja 39, 97, 99, 101, 102
 • osebne razstave 158
 • Osebnostni razvoj 13, 14, 17
  • Priročniki 9, 10
 • Osli - V otroškem leposlovju 113
 • Osumljenci - V leposlovju 85
 • otroci 112, 125, 140
 • Otroci - Vzgoja 26, 27
  • Priročniki 9, 10
 • otroci in starši 97
 • Otroci s posebnimi potrebami - Učne težave - Priročniki 29
 • otroška poezija 105, 109
 • Otroški vrtci - Knjige za otroke 119
 • Otroštvo - V otroškem leposlovju 124


 • pacifizem 88
 • padalstvo 108
 • pandemija 157
 • Panična motnja 39
 • parabole 92
 • Parcialne diferencialne enačbe - Učbeniki za visoke šole 33
 • pedagogika 28
 • peka 124
 • pesmi za mladino 139
 • pesmi za otroke 105, 109
 • pesnitve za otroke 105, 109
 • Petrowskaja, Katja, 1970- - Družina - Biografski romani 161
 • pisateljevanje 124
 • Pisateljstvo - V leposlovju 86
 • Pismo
  • Maščevanje - V leposlovju 79
  • V leposlovju 64
 • planine 145
 • planinska društva 50
 • planinske organizacije 50
 • Planinstvo - Zgodovina - Slovenija - Avtobiografije 50
 • Plečnik, Jože, 1872-1957 - V otroškem leposlovju 124
 • pleistocen 140
 • plemena 136, 140
 • Plemstvo - Zarote - Anglija - 19.st. - V leposlovju 67
 • počitnice 124
 • Podeželje - Slovenija - V leposlovju 66
 • Podjetja
  • Lastninjenje - Slovenija - V leposlovju 86
  • Prevzem - Korupcija - V leposlovju 86
 • Podmornice - V mladinskem leposlovju 87
 • podzemne jame 104
 • Pogrešani otroci - København - V leposlovju 71
 • pogum 9, 10, 104, 108, 112, 120, 136, 137, 144
 • Pogum - V otroškem leposlovju 104, 113, 123
 • pohlep 143
 • Pohodniška pot Julijana - Potopisi 100
 • Pohodništvo - Julijske Alpe 100
 • poklici 42
 • policija 149
 • Policija - Kazenske preiskave - Ljubljana - V leposlovju 85
 • politična dezintegracija 21
 • Politična filozofija 12
 • politična filozofija 12
 • Politične razmere - Evropa - 1934 - V leposlovju 77
 • pomoč 110, 114, 128, 138, 140, 152
 • Poročanje (novinarstvo) - Etični vidik - V leposlovju 88
 • posebneži 152
 • poskusi 4
 • Pošasti
  • Knjige za mladino 30
  • V otroškem leposlovju 113
 • Potopisi 94
 • potovanja 102
 • potovanja po morju 94
 • potovanje skozi čas 73, 142
 • potresi 140
 • poučno leposlovje 104, 144
 • pouk 28
 • Pouk - Didaktika 28
 • Povodni mož (mitološki lik) - V otroškem leposlovju 104
 • pozitivno mišljenje 13, 15
 • požrešnost 114
 • Praga 124
 • praktični nasveti 49
 • pranje 49
 • pravljični film 167
 • Pravo 23
 • prazgodovina 140
 • Prazgodovina - Knjige za mladino 153
 • Predjamski grad 134
 • pregovori 96
 • preiskave 149
 • Prekmurje (Slovenija) 154
 • premoženjska korist 149
 • Prepiranje - V otroškem leposlovju 105
 • Prešeren, France, 1800-1849
  • Razstavni katalogi 158
  • Upodobitve - Razstavni katalogi 162
 • prevare 115
 • Preživetje - V leposlovju 75
 • prihodnost 141
 • prijatelji 88
 • prijateljstvo 87, 105, 110, 114, 128, 132, 135, 138, 142, 145, 146, 148, 152
 • Prijateljstvo
  • Pomoč - V otroškem leposlovju 106, 107
  • Stripi - Knjige za mladino 140
  • V otroškem leposlovju 123
 • prijaznost 105, 123
 • prilagoditve 104
 • prilike 92
 • princese 120
 • pripoved v verzih 105, 106, 109
 • priprava jedi 48
 • priredbe 137
 • Priročniki, vodniki ipd. 10, 38, 39, 49
 • Prirodoslovni muzej Slovenije 140
 • Prostitucija - V leposlovju 101
 • Proteus anguinus 104
 • Psi
  • V mladinskem leposlovju 137
  • V otroškem leposlovju 131
 • psihične travme 101
 • psihologija 16
 • psihološka pomoč 112
 • psihološki nasveti 13, 15, 17
 • Ptuj - Arheologija - V mladinskem leposlovju 73
 • pustolovščine 73, 87, 108, 133, 134, 136, 137, 142, 144, 145, 146, 149


 • race 96
 • Rak (medicina) - Naravno zdravljenje 37
 • raziskovanje 73, 128, 132, 147
 • Razstavni katalogi 158
 • razstrupitev 37
 • razstrupljanje 43
 • reke 94
 • Religioznost - V leposlovju 68
 • Restavracije - V mladinskem leposlovju 148
 • reševanje 140
 • rešitve 33, 42
 • revščina 128
 • Revščina - V mladinskem leposlovju 138
 • Rihard Tisnikar (literarni junak) - V leposlovju 85
 • rimska doba 73
 • Ris - V mladinskem leposlovju 144
 • risani filmi 166
 • risani filmi za otroke 166
 • Rogelšek, Jožica, 1954- - Spomini 97
 • romantična zgodovinska pripoved 67
 • romarske poti 102
 • Romi - Pariz - V mladinskem leposlovju 138
 • roparji 134
 • Rudarska hiša 155
 • Rusija 20
 • Ruski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 168


 • sadjarstvo 141
 • samoobvladovanje 39
 • samopodoba 16, 101, 112
 • samopomoč 10
 • Samorealizacija 13
 • samorealizacija 17, 138
 • samospoznavanje 15
 • samozavedanje 13, 17
 • Samozavest - V otroškem leposlovju 106
 • Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi 102
 • sarkofagi 159
 • Schäfer, Erik glej Erik Schäfer (literarni junak) – V leposlovju
 • selitve 136
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre - Detektivi - V mladinskem leposlovju
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre - Irska - V leposlovju
 • shizofrenija 97
 • simboli 49
 • Simonović, Ifigenija, 1953- - Spremne besede 60
 • sinovi in matere glej Matere in sinovi - V leposlovju
 • sipanje 35
 • sirote 132
 • Sirotišnice - V mladinskem leposlovju 132
 • skrb 108
 • skrivanje 123
 • skrivnosti 146, 148
 • Slabovidni otroci - V otroškem leposlovju 128
 • slabovidnost 128
 • sladice 48
 • Slikanice 15, 42, 96, 104, 105, 106, 107, 112, 122, 124, 139
 • Slovani - Zgodovina - V mladinskem leposlovju 136
 • Slovenci 50
  • Zgodovina - 20.-21.st. 164
 • Slovenija 144, 155
  • Domoznanstvo 155
  • Gorski vodniki 51
  • Izleti 155
  • Osamosvojitev 164
  • Tranzicija - V leposlovju 86
  • Turistični vodniki 155
  • Zgodovina - 20.-21.st. 164
 • Slovenska književnost
  • Dekleta - Mladostniki - Fantastika - Karate - Nasilje - Ptuj - Roman 73
  • Lirika - Poezija 60, 62
  • Mladinska književnost - Pravljice - Slikanice 126
  • Romani 89
  • Vdove - Družina - Odnosi - Slovenija - 21.st. - Roman 72
  • Vojna - Etika - Odnosi - Pacifisti - Pisatelji - Evropa - 21.st. - Roman 88
 • Slovenska lirika - Likovni motivi 162
 • Slovenska mladinska književnost 104, 126, 144
 • Slovenska mladinska kratka pripovedna proza 124, 128, 143
 • Slovenska mladinska poezija 139
 • Slovenska poezija 59, 60, 61, 62
 • slovenska zgodovinska povest 143
 • Slovenske ljudske pravljice - Knjige za otroke 115
 • slovenske pesnice 60
 • Slovenske pravljice 126
 • Slovenski biografski romani 95
 • slovenski diplomati 159
 • Slovenski dnevniki 101
 • Slovenski fantastični romani 75
 • Slovenski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 169
 • Slovenski kriminalni romani 79, 85, 86
 • Slovenski ljubezenski romani 63
 • Slovenski mladinski romani 73, 136
 • Slovenski potopisi 94, 102
 • Slovenski romani 58, 72, 89
 • Slovenski vohunski romani 74
 • Slovenski vojni romani 88
 • Slovenski zgodovinski romani 77
 • slovenščina 124
 • Slovenščina
  • Etimologija - Slovenci 56
  • Učbeniki za srednje šole 57
 • sluh 42
 • smrt 146
 • sobivanje 115
 • socializacija 106, 107
 • socialna zgodovina 165
 • sodelovanje 106
 • sorodniki 124
 • sorodstvo 146
 • sošolci 135
 • Spanje - Knjige za otroke 117
 • specialna pedagogika 29
 • Spletne strani - V mladinskem leposlovju 149
 • Spolne motnje 38
 • spolni pripomočki 38
 • spolno občevanje 38
 • spolno vedenje 38
 • Spolno življenje - Priročniki 38
 • spolnost 135
 • Spolnost - Motnje - Zdravljenje - Priročniki 38
 • Spomini 97, 99
 • sprava 105
 • sprejetost 123
 • spreminjanje ekosistema 31
 • spreminjanje okolja 31
 • Srbska kratka pripovedna proza 70
 • srbska kratka proza 70
 • Srbski fantastični romani 76
 • Srbski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 169
 • srbski pisatelji 70
 • srčnost 152
 • Sreča
  • Priročniki - Knjige za otroke 15
  • Psihologija 13
 • Sredozemsko morje 94
 • stalne razstave 158
 • stanovalci 147
 • starejši ljudje 108
 • stari Egipt 159
 • stari starši 73
 • Stari starši - V otroškem leposlovju 108
 • starševstvo 5
 • Starševstvo 26
 • starši 5, 27
 • strah 9, 10, 39, 112, 123, 147
 • Strah - V otroškem leposlovju 113
 • stranišča 45
 • stres 9, 10
 • Stripi 96, 134, 137, 140, 150
 • stripi 134, 137
 • stvarne pravice 22
 • stvarno pravo 24
 • Stvarno pravo - Slovenija 22
 • Sv. Jurij 120
 • svetniki 120
 • Svetovna vojna 1939-1945 - V leposlovju 161
 • Svetovna zgodovina 165


 • Šah - V mladinskem leposlovju 138
 • Šentjur 54
 • šesti čut 42
 • Škotska književnost - Družina - Odnosi - Božič - Anglija - 20.st. - Roman 82
 • šola 28
 • šole 27, 73, 132, 138
 • Šole - V otroškem leposlovju 128
 • Španska mladinska kratka pripovedna proza 112
 • Španski mladinski romani 149
 • šport 73
 • Šport - V otroškem leposlovju 108
 • športna drama 170
 • Štajerska (Slovenija) - Zgodovina - 20.st. - V leposlovju 77
 • Študentke - Umori - V leposlovju 85
 • Švedski mladinski romani 146, 147
 • Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 170


 • Taborniki - V mladinskem leposlovju 145
 • Taborništvo - V mladinskem leposlovju 145
 • tajkuni 86
 • tatvine 109
 • Tatvine - V mladinskem leposlovju 148
 • tehnološki sistemi 45
 • tekstil 49
 • Tekstilije 49
 • tekstilna vlakna 49
 • Tekstilni izdelki - Čiščenje - Priročniki 49
 • Telesne sposobnosti - V otroškem leposlovju 114
 • telesni napor 114
 • telo in duša glej Duša in telo
 • Teniški turnirji - Varnostni ukrepi - Avstralija - 2022 157
 • Terapija spolnosti 38
 • Teritorialna obramba - V leposlovju 74
 • tesnoba 112
 • Tesnoba - Samopomoč - Priročniki 39
 • tip 42
 • tipanke 46, 117, 118, 119
 • Tisnikar, Rihard glej Rihard Tisnikar (literarni junak) – V leposlovju
 • Topilnica živega srebra 155
 • trpljenje 13
 • tujci 145
 • Turistični vodniki (knjige) 155
 • Turški izseljenci - Švedska - V mladinskem leposlovju 148
 • Turški vpadi - Rožna dolina - Koroška - 15.st. - V mladinskem leposlovju 143


 • učbeniki z vajami 57
 • Učbeniki za srednje šole 57
 • učbeniki za visoke šole 32
 • Učbeniki za višje in visoke šole 32, 33, 35
 • učenci s posebnimi potrebami 29
 • učitelji 27
 • Učitelji - Priprava 28
 • učiteljice 138
 • Učne priprave 28
 • učno delo 28
 • Ugrabitve - V mladinskem leposlovju 137
 • ujetniki 87
 • uklon 35
 • Ukrajina - Vojna - 2022 - Vzroki 20, 88
 • Ukrajinski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 170
 • umetnost 42
 • umetnost pripovedovanja 104
 • Umori
  • Kazenska preiskava - V leposlovju 71
  • Kazenske preiskave - V leposlovju 65
  • V mladinskem leposlovju 132, 149
 • Upokojitev 25
 • uporaba 49
 • Uspeh 1
 • uspešnost 13, 138
 • ustvarjanje 124
 • utrujenost 114


 • valovna optika 35
 • Varnostno-obveščevalne službe
  • Slovenija - V leposlovju 74
  • Združene države Amerike - V leposlovju 65
 • Varuške - V otroškem leposlovju 125
 • vasi 113
 • vaščani 113
 • Vdove
  • Celje - V leposlovju 72
  • Družabno življenje - Anglija - V leposlovju 64
 • Veganske jedi - Kuharski recepti 48
 • vegetarijanstvo 47
 • Velika Britanija - Družbene razmere - 20.st. - V leposlovju 82
 • velike tiskane črke 96, 110, 115
 • Vendramin, Anet - Dnevniki 101
 • Veslanje - Pustolovščine - V leposlovju 94
 • Vesolje - Knjige za mladino 34
 • vid 42
 • Vile (bajeslovna bitja) - V leposlovju 76
 • Vipava 159
 • Virusi - Ogrožanje - Človeštvo - V leposlovju 68
 • vitezi 134
 • Vitezi - V otroškem leposlovju 120
 • vnukinje 108
 • voda 113
 • Voda - Zdravilnost 43
 • voh 42
 • Vojaki - Posttravmatska stresna motnja - V leposlovju 71
 • Vojna - Vzhodna Evropa - 21.st. - V leposlovju 88
 • Vojna in družba 20
 • Vojni dopisniki - V leposlovju 88
 • Volk - V otroškem leposlovju 110
 • volkovi 110
 • Volkovi - V otroškem leposlovju 106
 • vzgoja 131
 • vzporedni svetovi 124
 • Vzporedni svetovi - V mladinskem leposlovju 133


 • Wiggin, Ender glej Ender Wiggin (literarni junak) – V leposlovju


 • Zabaviščni parki - V leposlovju 84
 • Zabavne prireditve - Organizacija - Poslovne ženske - New York - V leposlovju 90
 • zadovoljstvo 13
 • zagrenjenost 13
 • zajci 114
 • zakonci 143
 • Zakonci - Smrt - V leposlovju 83
 • zakonodaja 24
 • zaležanost 114
 • zanimivosti 42, 96, 104
 • Zarote - V mladinskem leposlovju 143
 • Zastavna pravica - Pravna ureditev - Slovenija 24
 • zaščita planeta 31
 • zavetišča 132
 • Zavod RS za varstvo narave 144
 • Zavod za gozdove Slovenije 144
 • zborovska glasba 53
 • ZDA glej Združene države Amerike - Odnosi - Rusija (federacija)
 • zdrava prehrana 40
 • zdravilno pitje 43
 • zdravilnost 113
 • zdravljenje 39
 • Združene države Amerike - Odnosi - Rusija (federacija) 20
 • Zemlja - Zgodovina - Knjige za mladino 36
 • Zemljiška posest - Kenija - V leposlovju 160
 • zgodbe 104
 • zgodovinska drama 168
 • zgodovinski pregledi 50
 • Zima - V leposlovju 82
 • zlo in dobro glej Dobro in zlo - V leposlovju
 • zločini 132
 • Zloraba otrok - V leposlovju 79
 • Zmaji (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 120
 • značilnosti 104


 • želje 104, 133
 • Ženske
  • Družbeni položaj - Anglija - 19.st. - V leposlovju 78
  • Prijateljstvo - V leposlovju 78
  • Samorealizacija - V leposlovju 58
  • Samospoznavanje 16
 • ženske in moški glej Moški in ženske - Medosebni odnosi
 • ženskost 16
 • Židje glej Judje - Ukrajina - 20.st. - V leposlovju
 • živali 140
 • Živali - Humor - Stripi - Knjige za otroke 96
 • živali v domišljiji 106, 107, 110, 113, 114, 123
 • živila 40, 48
 • življenje 124, 144
 • Življenje - Smisel 1, 17
 • Življenjska modrost 11, 13
  • V leposlovju 92
  • V mladinskem leposlovju 139
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKSNT, 3. 5. 2023