COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA
0 SPLOŠNO


1.
COYNE, Jerry A., 1949-
        Verjeti ali vedeti : zakaj sta znanost in religija nezdružljivi / Jerry A. Coyne ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 417 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Faith vs. fact : why science and religion are incompatible. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 347-371. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-16-5
a) Znanost in religija b) znanosti c) religije d) konflikti e) resnica f) vera g) evolucija

001:2
COBISS.SI-ID 295688192

2.
DAWKINS, Richard
        Znanost v duši : [izbrana dela strastnega racionalista] / Richard Dawkins ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 419 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Science in the soul. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [420]. - Bibliografija: str. 415-419

ISBN 978-961-00-3909-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3910-5 (broš.)
a) Dawkins, Richard (1941-) b) Znanost c) naravoslovje d) darvinizem e) znanost in religija f) filozofija znanosti g) eseji h) prispevki i) predavanja j) pisma

001(081)
COBISS.SI-ID 296316160

3.
FOUGÈRE, Isabelle, 1968-
        Povej mi!. Kako? / Isabelle Fougère ; [ilustracije Julien Akita ... [et al.] ; prevedla Maja Bajželj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 107 str., [3] f. nalepk : ilustr. ; 21 cm. - (Povej mi!)

Prevod dela: Dis-moi!. Comment?. - 3.000 izv. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-5057-2
a) Zanimivosti - Knjige za mladino

030(02.053.2)
088(02.053.2)
COBISS.SI-ID 293826816

4.
        GUINNESS world records 2019 : [slovenska izdaja] / [glavni urednik Craig Glenday ; izvirne fotografije Chris Allan ... et al. ; stvarno kazalo Marie Lorimer ; prevedli Katja in Peter Berden ... et al.]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 255 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Guinness world records 2019. - Na ov. tudi: Slovenska izd. - Ilustr. na spojnih listih. - 5.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3811-5
a) Rekordi - Leksikoni b) zanimivosti c) statistični podatki d) svetovni pregledi

030(100)
COBISS.SI-ID 295373568

5.
LAJOVIC, Sonja, 1968-
        Python za otroke / Sonja Lajovic ; [ilustracija Nelly Tiran]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 173 str. : ilustr. ; 21 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 173

ISBN 978-961-6661-74-4
a) Računalniško programiranje - Priročniki - Knjige za mladino b) Python (programski jezik) - Priročniki - Knjige za mladino c) programski jezik Python

004.43(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 294530560

6.
STROKOVNI posvet Pis(a)na kulturna dediščina kot kulturni spomenik (2017 ; Celje)
        Zbornik referatov / Strokovni posvet Pis(a)na kulturna dediščina kot kulturni spomenik, Celje, 1. december 2017 ; [organizator Osrednja knjižnica Celje in Društvo bibliotekarjev Celje] ; urednica Andreja Videc. - Celje : Osrednja knjižnica, 2017 ([Rogaška Slatina] : Podoba). - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

150 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6557-06-1
a) Pisna dediščina - Slovenija - Posvetovanja b) Knjižnice - Kulturna dediščina - Slovenija - Posvetovanja c) nesnovna dediščina

02(497.4):719(082)
930.85(497.4)(082)
003(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 292788992

7.
        ZABAVNE igrarije s pisalom / [avtor likov Kajetan Kovič ; ilustracije Jelka Reichman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([15] str.) : ilustr. ; 21 x 28 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-961-01-5098-5

087.5
COBISS.SI-ID 293702912


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


8.
ARNEJČIČ, Beno
        Tek in beg : podzavestna moč človeka v gibanju / Beno Arnejčič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 296 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 283-290 in z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-17-2
a) Tek - Psihološki vidik b) gibanje c) zavest d) motivacija e) podzavest f) nezavedno g) psihologija

159.947.5:796.422
796.422:159.9
COBISS.SI-ID 295922944

9.
BARNHAM, Kay
        Jezen sem! / napisala Kay Barnham ; ilustriral Mike Gordon ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Čudovita knjiga občutij)

Prevod dela: Feeling angry!. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-94-0
a) Čustva - Jeza - Knjige za otroke b) medosebni odnosi c) pomoč d) ptijateljstvo

159.942(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292632576

10.
CRNKIĆ, Kenan
        Pazi, katerega volka hraniš : knjiga o življenju in sreči avtorja uspešnice 7 skrivnosti uspeha / Kenan Crnkić ; [prevedla Mojca Vodušek ; slikovno gradivo Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 128 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Pazi kojeg vuka hraniš. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 127-128

ISBN 978-961-01-5292-7
a) Pozitivno mišljenje - Priročniki b) samozavedanje c) samospoznavanje d) sreča

159.922(035)
COBISS.SI-ID 295709696

11.
DALE, Cyndi
        Prebuditev jasnovidne energije / Cyndi Dale ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia planet, 2018. - 244 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Awaken clairvoyant energy. - Na nasl. str. tudi: Klasična jasnovidnost, preroške vizije, empatične vizije, verbalne vizije, vpogledi v prihodnost, zdravljenje in manifestiranje. - O avtorici na zadnji str. ov. - 700 izv. - Bibliografija: str. 243-244

ISBN 978-961-94387-7-0
a) Jasnovidnost - Priročniki b) tehnike c) vizije d) prerokovanje e) prihodnost f) zdravljenje g) nasveti

133.3(035)
COBISS.SI-ID 296038656

12.
DISPENZA, Joe, 1962-
        Placebo ste vi : vaš um je pomemben / Joe Dispenza ; [prevedel Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 378 str., [24] str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: You are the placebo. - 1.000 izv. - Spremna beseda k slovenski izdaji / Marjan Ogorevc: str. 9-10. - Predgovor / Dawson Church: str. 11-14. - O avtorju: str. 377-378 in na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 359-372

ISBN 978-961-7033-37-3
a) Mišljenje - Spremembe b) Placebo c) Zdravje - Psihološki vidik d) placebo učinek e) um f) telo g) prepričanja h) samozdravljenje i) meditacija j) tehnike k) nevroznanost l) epigenetika m) biologija n) fiziologija o) hipnoza p) kvantna fizika

159.947.3
613:159.955.1
COBISS.SI-ID 295270400

13.
FADER, Christine Arana
        Knjižica o zmajih : odkrijte svojega duhovnega vodnika / Christine Arana Fader ; ilustracije Anja Kostka ; [prevod Barbara Piškur]. - 1. natis. - Ljubljana : Star Elysium, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - 127 str. : ilustr., sl. avtorice ; 21 cm

Prevod dela: Das kleine Drachenhandbuch. - 350 izv. - O avtorici: str. 127

ISBN 978-961-93198-8-8
a) Zmaji (bajeslovna bitja) - Magija - Priročniki b) Samorealizacija - Priročniki c) duhovni vodniki d) samospoznavanje e) duhovnost f) duhovna rast g) osebnostni razvoj

133.4:398.44(035)
COBISS.SI-ID 295421440

14.
KAVCIC, Voyko
        Umovadba za bistre možgane v poznih letih : [o možganih, demenca, Alzheimerjeva bolezen : skrb za možgane, vaje za krepitev možganov] / Vojko Kavčič ; [ilustracije in fotografije DepositPhotos, fotografije 1-5 (priloga) [z dovoljenjem] National Institute on Aging at NIH]. - 1. izd., 4. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 272, [14] str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatka k nasl. navedena na ov. - Na ov. podatek o izd.: 3. ponatis. - Tiskano po naročilu. - Knjigi ob rob / Simon Brezovar: str. 261-263. - O avtorju: str. 272. - Bibliografija: str. 266-268. - Kazalo

ISBN 978-961-272-184-8 (pbk)
a) Možgani - Staranje - Priročniki b) Kognitivne sposobnosti - Staranje - Priročniki c) Umske sposobnosti - Krepitev - Vaje - Priročniki d) demenca e) Alzheimerjeva bolezen f) simptomi g) dejavniki tveganja h) preprečevanje

159.95(035)
612.82(035)
COBISS.SI-ID 291460864

15.
KOCIJANČIČ, Sandra
        WiFi za dušo in [srce] / Sandra Kocijančič. - Ljubljana : samozal. S. Kocijančič ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 145 str. ; 21 cm

V nasl. je beseda srce ponazorjena s simbolom. - "Povežite se s svojim bistvom" --> ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-702-9 (Stella, trda vezava)
ISBN 978-961-246-704-3 (Stella, broš.)
a) Samorealizacija

159.922
COBISS.SI-ID 291817472

16.
LITTAUER, Florence
        Osebnostni plus : kako razumeti druge z razumevanjem samega sebe / Florence Littauer ; [prevedla Tanja Krašovec]. - Izboljšana in razširjena izd. - Ljubljana : Chiara, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 223 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Personality plus. - 700 izv. - Predgovor / Saša Ličen: str. 11

ISBN 978-961-94342-9-1
a) Osebnost - Tipologija - Priročniki b) Samospoznavanje - Priročniki c) značaji d) karakterologija e) medosebni odnosi f) osebnostni razvoj g) psihologija osebnosti

159.923(035)
COBISS.SI-ID 296209152

17.
MARENTIČ-Požarnik, Barica
        Psihologija učenja in pouka : od poučevanja k učenju / Barica Marentič Požarnik ; [ilustracije je narisala Ksenija Konvalinka]. - 2. prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 320 str. : ilustr. ; 27 cm

350 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 310-316. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0946-1
a) Učenje - Psihologija b) Pedagoška psihologija c) pouk d) motivacija e) učne strategije f) ustvarjalnost g) reševanje problemov h) preverjanje i) ocenjevanje

159.953.5
37.015.3
COBISS.SI-ID 294765056

18.
OSHO, 1931-1990
        Knjiga o otrocih : podprimo svobodo in inteligenco novega rodu : vpogledi v nov način življenja / Osho ; [prevedel Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 221 str. ; 22 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Book of children : supporting the freedom and intelligence of a new generation. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 218-219

ISBN 978-961-7033-40-3
a) Otroci b) svoboda c) inteligenca d) razvoj e) vzgoja f) starševstvo g) družinski odnosi h) izobraževanje i) meditacija j) otroška psihologija k) psihološki nasveti

159.922.7
COBISS.SI-ID 295354112

19.
OSHO, 1931-1990
        Strah : razumevanje in sprejemanje negotovosti v življenju : vpogledi v nov način življenja / Osho ; [prevedel Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2018 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 147 str. ; 22 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Fear : understanding and accepting the insecurities of life. - O avtorju: str. 144-145 in na zadnjem zavihku ov. - 1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-7033-45-8
a) Strah b) Osebnostni razvoj c) negotovost d) samozavedanje e) duhovna rast f) življenjska modrost g) psihološki nasveti

159.942
COBISS.SI-ID 295850752

20.
PODGORŠEK, Veronika
        Ljubezen po ljubezni : vse o razhajanju, pravnih postopkih, otrocih, sostarševanju in odnosu v končanem in novem partnerstvu / Veronika Podgoršek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 279 str. ; 25 cm. - (Zbirka Ogledalo)

O avtorici na zadnji str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-01-5144-9
a) Odnosi med spoloma - Ločitev - Priročniki b) partnerstvo c) zakonska zveza d) ljubezenski partnerji e) partnerski odnosi f) medosebni odnosi g) družina h) starševstvo i) razveza j) otroci k) starši l) čustva m) pravni postopki n) relacijska družinska terapija o) študije primerov p) pravni nasveti q) psihološki nasveti

159.922.1(035)
316.363.5:159.9(035)
COBISS.SI-ID 295152128

21.
RISO, Walter
        Pravico imaš reči ne : z asertivnostjo do večje samozavesti / Walter Riso ; prevedla Barbara Pregelj ; [spremno besedo napisala Karin Elena Sánchez]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2018 (Tiskano v Sloveniji). - 181 str. ; 22 cm. - (Zbirka Na poti k sebi)

Prevod dela: El derecho a decir no. - Vsak ne drugim je ja sebi: knjigi na pot / Karin Elena Sánchez: str. 15-23. - Bibliografija: str. 24-26

ISBN 978-961-6886-59-8
a) Samozavest - Priročniki b) optimizem c) asertivnost d) pozitivna psihologija

159.923.3(035)
COBISS.SI-ID 295549696

22.
VILLOLDO, Alberto
        Zdravilo duha : starodavne poti do dobrega počutja / Alberto Villoldo ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 229 str. ; 22 cm

Prevod dela: One spirit medicine : ancient ways to ultimate wellness. - 500 izv. - O avtorju: str. 229. - Opombe z bibliografijo: str. 221-226

ISBN 978-961-6943-59-8
a) Duhovno življenje - Priročniki b) duh c) zdravje d) prehrana e) možgani f) črevesje g) šamanizem h) duhovno zdravljenje i) vaje

130.3(035)
613(035)
COBISS.SI-ID 295925248

23.
WEBSTER, Richard, 1946-
        Amuleti in talismani za začetnike : kako izberemo, izdelamo in uporabljamo magične predmete / [Richard Webster ; prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2018. - 204 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Amulets & talismans for beginners. - Kazalo

ISBN 978-961-7001-16-7
a) magični predmeti

133.2
COBISS.SI-ID 295582208

24.
YALOM, Irvin D., 1931-
        Kako sem postal, kar sem : psihiatrovi spomini / Irvin D. Yalom ; prevedla Helena Marko. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 399 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odkrito)

Prevod dela: Becoming myself. - 400 izv.

ISBN 978-961-7050-15-8
a) Eksistencialna psihoterapija

159.9:141.32
COBISS.SI-ID 295678976

25.
ZELAND, Vadim
        Transurfing v 78 dneh : praktični tečaj transurfinga / Vadim Zeland ; [prevedla Miroslava Jakopec]. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 207 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: Praktičeskij kurs transerfinga za 78 dneh. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-54-0
a) Samorealizacija - Kontrolna teorija - Priročniki b) osebnostni razvoj c) realitetna terapija d) transurfing e) načela

159.9.01(035)
COBISS.SI-ID 296195072


2 VERSTVO


26.
BURPO, Todd
        Bog je resničen in hrepeni po tem, da bi lahko odgovoril na vaša najtežja vprašanja / Todd Burpo z Davidom Druryjem ; prevod Matej Krajnc. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 205 str. ; 21 cm

Prevod dela: God is for real. - 500 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - O avtorjih: str. [211]

ISBN 978-961-7035-85-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-86-5 (broš.)

27-475
COBISS.SI-ID 94623233

27.
CUSICK, Michael John, 1964-
        Klik k Bogu : v okovih pornografije na spletu / Michael John Cusick ; prevedel Niki Neubauer ; [spremna beseda Andraž Arko]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 234 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Prevod dela: Surfing for God. - 500 izv. - Onkraj moralističnega poudarjanja grešnosti / Andraž Arko: str. 9-11. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 228-234

ISBN 978-961-278-395-2
a) Pornografija - Krščanski vidik b) Spolnost - Odvisnosti - Preprečevanje c) Krščansko življenje - Duhovnost d) krščanstvo

343.542.1:27
613.881
27-584-4
COBISS.SI-ID 295205888

28.
KNAPP, Andreas
        Poslednji kristjani : beg in izgon z Bližnjega vzhoda / Andreas Knapp ; prevedel Jože Stabej ; [spremna beseda Ivan Janez Štuhec ; slikovno gradivo iz avtorjevega arhiva]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 239 str., [16] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Die letzten Christen. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - O Siriji malo drugače / Ivan Janez Štuhec: str. 7-15

ISBN 978-961-278-403-4
a) Kristjani - Preganjanje - Bližnji vzhod

27-674.5(5-15)
COBISS.SI-ID 295767040

29.
WHITE, Ellen Gould Harmon, 1827-1915
        Kristusove prilike / Ellen G. White. - Ljubljana : Logos, 2018. - 301 str. ; 21 cm

Prevod dela: Christ's object lessons. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-94340-2-4
a) White, Ellen Gould Harmon (1827-1915) - Nauki b) Jezus Kristus - Prilike - Interpretacija c) parabole d) krščanska duhovnost e) adventisti sedmega dne

279.14-1White Ellen G.
27-317.3-277
COBISS.SI-ID 295390464


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


30.
J. R., politolog
        Manifest za domovino : slovenska identitarna ideja / J. R. - Ljubljana : Nova obzorja, 2018. - 125 str. ; 22 cm

Na ov. tudi: Generacija identitete. - 500 izv. - Manifest za domovino, manifest za normalnost / Bernard Brščič: str.: 6-7

ISBN 978-961-6942-37-9
a) Slovenci - Narodna identiteta b) Evropa - Identiteta c) družbene razmere d) način življenja e) kulturna identiteta f) politika

316.73(4)
COBISS.SI-ID 296202496


33 GOSPODARSTVO


31.
CHAOUQUI, Francesca Immacolata
        V Petrovem imenu / Francesca Immacolata Chaouqui ; [prevod Karmen Filipič]. - Izola : Meander, 2018. - 267 str. ; 22 cm

Prevod dela: Nel nome di Pietro. - 700 izv.

ISBN 978-961-6951-72-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-73-9 (broš.)
a) Ecclesia catholica - Finance

272:336
336:272
COBISS.SI-ID 295733248

32.
ŠTIBLAR, Franjo
        Kako do dobre banke --- ki bo prijazna do ljudi, podjetij in okolja / Franjo Štiblar. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2018 (Ljubljana : Itagraf). - 309 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

O avtorju na zadnji notr. str. ov. - Mnenja o knjigi / France Arhar ... [et al.]: str. 303-307. - 500 izv. - Bibliografija: str. 295-302 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-247-384-6
a) Bančništvo b) organizacija poslovanja c) finančno poslovanje

336.71
COBISS.SI-ID 294726400

33.
TURK, Ivan, 1930-
        Vrste in pojavne oblike običajnega papirnatega denarja, ki je krožil na slovenskem območju zadnjih 150 let / Ivan Turk. - 1. izd. - Ljubljana : Banka Slovenije, 2017 (Begunje : Cicero). - 20 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 USB

300 izv. - Na USB kartici slikovna priloga. - Na USB tudi pdf priročnika. - Po poti znanstvenika in numizmatika skozi burna politična in zgodovinska dogajanja na območju sedanje Slovenije / Neven Borak: str. 4-6

ISBN 978-961-6960-19-9
a) Slovenija b) denar c) zgodovina d) politika e) gotovina f) Slovenia g) money h) history i) politics j) cash

336.747(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 293051904

34.
VIDRIH, Marko, 1989-
        Bitcoin / Marko Vidrih. - Ljubljana : samozal. M. Vidrih ; Šmarješke Toplice : Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 136 str. : ilustr. ; 30 cm

O avtorju na zadnji str. ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-747-0 (Stella, trda vezava)
ISBN 978-961-246-748-7 (Stella, broš.)
a) Trgovanje z valutami - Priročniki b) kriptovalute c) digitalni denar d) finančni trg

336.74:004(035)
COBISS.SI-ID 294592000


34 PRAVO


35.
PEČARIČ, Mirko
        Osnove splošnega upravnega prava / Mirko Pečarič. - 1. dopolnjena in predelana izd. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - XV, 339 str. : ilustr. ; 24 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 333-339 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-262-107-0
a) Upravno pravo - Teorija - Učbeniki za visoke šole

342.9(075.8)
COBISS.SI-ID 293883136

36.
ŠUMAH, Štefan
        Korupcija za telebane / Štefan Šumah. - Kotlje : [samozal.] Š. Šumah ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 144 str. : ilustr. ; 26 cm

O avtorju na zadnji str. ov. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 137-144 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-246-755-5 (Stella, trda vezava)
ISBN 978-961-246-766-1 (Stella, broš.)
a) Korupcija b) poklicna etika c) kazniva dejanja d) zakonodaja

343.352
COBISS.SI-ID 295436800

37.
        ZAKON o delovnih razmerjih (ZDR-1) : s komentarjem / [avtorji [komentarja] Irena Bečan ... [et al.] ; urednice Nataša Belopavlovič ... [et al.] ; stvarno kazalo Dean Zagorac]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2016 (Ljubljana : Itagraf). - 1201 str. ; 25 cm. - (Nova slovenska zakonodaja / IUS Software, GV založba)

Nasl. na ov. in hrbtu: Zakon o delovnih razmerjih. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - Bibliografija: str. 1171-1179 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-336-5
a) Delovna razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem b) delovno pravo

349.2(497.4)(094.5.072)
COBISS.SI-ID 284982528


37 VZGOJA


38.
        DOMOVINSKA in državljanska kultura in etika . Učbenik za 8. razred osnovne šole / [avtorji Simona Bezjak ... et al.] ; uredila Eva Klemenčič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 77 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Planet znanja)

3.000 izv.

ISBN 978-961-7038-02-6
a) Državljanska vzgoja - Učbeniki za osnovne šole b) Etika - Učbeniki za osnovne šole c) Družbene vede - Učbeniki za osnovne šole d) družba e) domovinska vzgoja

3(075.2)
37.017.4(075.2)
17(075.2)
COBISS.SI-ID 293190400

39.
KESIČ Dimic, Katarina
        Vzgojarije : 64 skrivnosti, norosti in radosti vzgajanja / Katarina Kesič Dimic ; ilustracije Aljana Primožič Fridauer. - Celje ; Ljubljana : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 248 str. : ilustr. ; 21 cm

700 izv. - O avtorici na zavihkih ov.

ISBN 978-961-278-394-5
a) Otroci - Vzgoja

37.018
COBISS.SI-ID 295158784

40.
MEDNARODNA (Slovenija, Hrvaška, Nizozemska) strokovna konferenca za učitelje v podaljšanem bivanju (12 ; 2018 ; Ljubljana)
        Alternativne učne in vzgojne strategije v OPB : zbornik / XII. mednarodna (Slovenija, Hrvaška, Nizozemska) strokovna konferenca za učitelje v podaljšanem bivanju 2018, [Ljubljana, 21. 8. 2018 ; urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2018. - 289 str. : ilustr. ; 30 cm

140 izv. - Prispevki v slov., eden v angl. in eden v hrv. - Bibliografija in povzetki pri večini prispevkov

ISBN 978-961-7040-03-6
a) Osnovne šole - Podaljšano bivanje - Posvetovanja

37.091.21(082)
37.015.31(082)
COBISS.SI-ID 296070656

41.
SELDIN, Tim
        Vzgoja po metodi montessori : [celosten priročnik za razvoj otrokove ustvarjalnosti, samozavesti in samostojnosti] / Tim Seldin ; [prevedla Majda Travnik Vode]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Slovaškem). - 208 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: How to raise an amazing child the Montessori way. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.100 izv. - Bibliografija: str. 208. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5039-8
a) Predšolska vzgoja - Priročniki b) Predšolski otroci - Razvoj - Priročniki c) pedagogika Montessori

373.2(035)
37.015.31
37.091.4Montessori
COBISS.SI-ID 293432064


39 ETNOLOGIJA


42.
        ČAROVNIČIN dvorec : kubanska ljudska pravljica / ilustrirala Tanja Komadina ; prevedla Katarina Minatti ; priredila Slavica Remškar. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 458)

1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5279-8
a) Čarovnice - V otroškem leposlovju b) Otroci - Ugrabitve - V otroškem leposlovju c) delo d) izkoriščanje e) nasilje f) čarovnije g) premetenost h) kubanske ljudske pravljice i) ljudsko slovstvo

398.2(729.1)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 295281152

43.
HALL, Jennie
        Zgodbe o Vikingih / Jennie Hall ; [prevod Matejka Križan ; ilustracije Victor R. Lambdin]. - Juršinci : LYNX, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 170 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Viking tales. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7049-16-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7049-17-6 (broš.)
a) Skandinavski miti

398.2(48)
COBISS.SI-ID 295793152

44.
        NORDIJSKE legende / zbrala in uredila Mara L. Pratt ; [ilustracije A. Chase ; prevod Jernej Grobovšek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 121 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Legends of Norseland. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-752-4
a) Nordijske ljudske pripovedke b) nordijska mitologija

398.2(=113.1)
COBISS.SI-ID 294949888

45.
        NOTRANJSKO [Glasbeni tisk] : Je šla meglica 'z jezera --- : pesmarica dokumentarnih posnetkov ljudskega petja / [urednica, uvodna beseda, transkripcije besedil Ljoba Jenče ; spremna beseda Marko Terseglav ; fotografije Ljoba Jenče ... [et al.] ; transkripcije melodij in notografije Urša Šivic]. - Cerknica : samozal., 2009. - 95 str. : portreti, note ; 13 x 15 cm

"Pesmarica dokumentarnih posnetkov ljudskega petja na Notranjskem v letih 1957-1968, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU ... Vse ljudske pesmi so objavljene v zvočni obliki na istoimenski zgoščenki, 2008" --> kolofon

ISMN 979-0-709012-21-3
a) Slovenske ljudske pesmi - Notranjska

398.8(497.4)
784.6(497.4)
COBISS.SI-ID 248647168

46.
SEDLÁČKOVÁ, Jana, 1980-
        Zgodovina mode : moda od prazgodovinskih časov do danes : za otroke / napisala Jana Sedláčková ; ilustrirali Tomski in Polanski, Jan Vajda, Štěpán Lenk ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 79 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Fashion history. - 1.000 izv. - Podatek o izd. naveden v CIP-u

ISBN 978-961-6988-79-7
a) Moda - Zgodovina - Knjige za mladino b) Oblačila - Zgodovina - Knjige za mladino c) modno oblikovanje d) oblačilna kultura e) pričeske f) modne ikone g) modni oblikovalci h) zgodovinski pregledi

391(02.053.2)
COBISS.SI-ID 293335040

47.
        SLOVANSKE pravljice. Vzhodnoslovanske pravljice / zbral, zapisal in dodal komentarje A. H. Wratislaw ; [prevod Jernej Grobovšek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 106 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Sixty folk-tales from exclusively Slavonic sources. B, Eastern Slavonians. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-740-1
a) Slovanske ljudske pravljice - Knjige za otroke

398.2(=16)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 294425088


50 EKOLOGIJA. PRIRODA


48.
STUART, Colin
        Mladi znanstvenik. Naravoslovje : osupljivi atomi in neukročena snov / [avtor Colin Stuart ; ilustracije Annika Brandow ; prevod Niki Neubauer]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2018. - 80 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Stem quest. Science. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-440-2
a) Naravoslovje - Poskusi - Knjige za otroke

5(076.5)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 294724864

49.
        TALE of a forest [Videoposnetek] = Povedka o gozdu / cinematographers Hannu Siitonen, Mikko Pöllänen, Teemu Liakka ; screenplay Ville Suhonen ; music Panu Aaltio ; directors Ville Suhonen and Kim Saarniluoto. Povedka o jezeru = Tale of a lake / screenplay Antti Tuuri and Marko Röhr ; story and texts Antti Tuuri ; director of photography Teemu Liakka ; nature photographers Teemu Liakka ... [et al.] ; composer Panu Aaltio ; directors Marko Röhr and Kim Saarniluoto. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (ca. 150 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt2066922/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma Povedka o gozdu
Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt3744428/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma Povedka o jezeru. - Izv. stv. nasl. filmov: 1. Metsän tarina. 2. Järven tarina. - Povedka o gozdu s podnapisi v slov., Povedka o jezeru s sinhronizacijo v slov. - Nastanek filma Povedka o gozdu: 2013; nastanek filma Povedka o jezeru: 2016. - Produkcija obeh filmov: Matila Röhr Productions. - V filmu Povedka o gozdu pripoveduje v angl. Jonathan Hutchings; v filmu Povedka o jezeru pripoveduje Ivan Lotrič. - Za otroke od 6. do 12. leta, mladino in odrasle
a) Dokumentarni filmi - Narava - Video DVD-ji b) Finska c) mitologija d) pripovedke e) živali f) rastline g) jezera h) voda i) dokumentarni filmi za otroke

791.229.2(0.053.5)(086.82):55/59(480)
791.229.2(0.053.5):55/59(480)(086.82)
398.21(480):791.229.2(0.053.5)(086.82)
791.229.2(0.053.5):398.21(480)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114714974


51 MATEMATIKA


50.
BAJC, Drago, 1935-
        Kvadrat : v 100 nalogah / Drago Bajc. - Trst : Mladika, 2018 ([Vrbje] : Sinegraf). - 77 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. na hrbtu: Kvadrat v 100 nalogah

ISBN 978-88-7342-261-7
a) Matematika - Priročniki b) Matematika - Vaje c) kvadrat d) geometrija e) naloge f) rešene naloge

51(035)(076.1/.2)
COBISS.SI-ID 10223852


61 MEDICINA


51.
ANTARA, Leyolah
        Kundalini ples : sveti alkimistični evolucijski ključi / Leyolah Antara ; [prevod Petra Poje, Maja Grilc in Nina Lang]. - Cerklje ob Krki : Illumina, društvo za kakovost bivanja, 2018 ([Brežice] : Primus). - 261 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Kundalini dance. - 500 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Luka Grilc: str. 5. - O avtorici: str. 261. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-288-441-3
a) Joga - Kundalini - Priročniki b) ples c) čakre d) bioenergija e) osebnostni razvoj f) metode g) tehnike h) duhovne vaje i) dihalne vaje

615.851.8:233-852.5YOG(035)
233-852.5YOG(035)
COBISS.SI-ID 294845952

52.
BERTALANIČ, Sonja
        Post in celostna hrana človeka / Sonja Bertalanič ; [spremna beseda Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek]. - 2. izd. - Ljubljana : Ara, 2018 ([Brežice] : Primus, digitalni tisk). - 185 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Spremna beseda / Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek: str. 1-7. - Bibliografija: str. [188-196]

ISBN 978-961-6861-78-6
a) Prehrana - Zdravje b) Presna hrana c) Post d) organsko pridelana hrana e) biodinamično kmetijstvo f) presna hrana g) zdravo življenje h) terapevtski post i) bioenergija j) tradicionalna kitajska medicina

613.262
615.874.24
COBISS.SI-ID 295891968

53.
FERRISS, Timothy
        Telo v 4-ih urah : nenavadni vodnik po metodah za hitro telesno preobrazbo, carski seks in doseganje nadčloveških sposobnosti / Timothy Ferris ; [prevod Jure Capuder, Neža Vilhelm]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018. - IX, 537 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Luna)

Prevod dela: The 4-hour body. - 3.000 izv. - O avtorju: str. [538]. - Telo v 4-ih minutah: urednikova popotnica slovenski izdaji / Jure Capuder: str. [XIII]

ISBN 978-961-274-557-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-567-7 (broš.)
a) Hujšanje - Priročniki b) prehrana c) telovadba

613.24(035)
COBISS.SI-ID 294865152

54.
IDZIKOWSKI, Christopher
        Skrivnosti dobrega spanca : enostavno zaspite, spite celo noč, premagajte težave s spancem ter poživite svoje telo in duha / Chris Idzikowski ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia planet, 2018. - 147 str. : tabele ; 21 cm

Prevod dela: Learn to sleep well. - 500 izv.

ISBN 978-961-94387-6-3
a) Nespečnost - Preprečevanje - Priročniki b) Spanje - Fiziologija - Priročniki c) Spanje - Motnje - Priročniki d) motnje spanja e) zdravo življenje

613.79(035)
612.821.7(035)
COBISS.SI-ID 295601920

55.
MARTENS, Angela
        Urin kot zdravilo : navodila za blago samozdravljenje : staro preizkušeno vsestransko zdravilo uporabljamo brezplačno / Angela Martens ; [prevod Marija Helena Šinigoj]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 188 str. ; 20 cm

Prevod dela: Heilsaft Urin. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6861-79-3
a) Urinoterapija - Priročniki b) Urin - Terapevtska uporaba - Priročniki c) samozdravljenje d) alternativno zdravljenje

615.83:612.461(035)
COBISS.SI-ID 295924992

56.
MCKEOWN, Patrick, 1973-
        Dober dih : s pravilnim dihanjem do zdravja, moči in vitkosti / Patrick McKeown ; [prevedla Tadeja Hudovernik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 278 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The oxygen advantage. - 3.500 izv. - Predgovora / Janez Hudovernik, Joseph Mercola: str. 11-16. - O avtorju: str. 278. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5171-5
a) Dihanje - Zdravilnost - Priročniki b) Dihalne vaje - Priročniki c) telesna pripravljenost d) zdravje e) astma f) hujšanje g) vaje

615.8:612.2(035)
COBISS.SI-ID 295724800

57.
MERCOLA, Joseph
        Maščobe kot gorivo : revolucionarna dieta za boj proti raku, izboljšanje umskih sposobnosti in več energije / Joseph Mercola ; [prevedel Jure Šešet]. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 407 str. ; 22 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: Fat for fuel. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 407 in na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 379-396

ISBN 978-961-7033-30-4
a) Maščobe - Dietna prehrana - Priročniki b) Dietna prehrana - Maščobe - Priročniki c) dietna terapija d) mitohondrijska presnovna terapija e) prosti radikali f) ketoni g) ketogena dieta h) shujševalna dieta i) živila j) semena k) oreški l) post m) bolezni n) zdravstveni nasveti

613.24:613.288(035)
615.874.2:613.288(035)
COBISS.SI-ID 294292992

58.
TREBEN, Maria
        Do zdravja z Mario Treben. Otroške bolezni : preprečevanje, prepoznavanje, zdravljenje / [Maria Treben ; prevod Tina Denk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 181 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Gesund mit Maria Treben. Kinderkrankheiten. - 800 izv. - "Naravna pot do boljšega počutja" --> ov. - O avtorici: str. 177-179. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0494-1
a) Otroci - Bolezni - Priročniki b) Otroci - Fitoterapija - Priročniki c) Otroci - Higiena - Priročniki

616-053.2:615.322(035)
613.95(035)
COBISS.SI-ID 294620416

59.
TREBEN, Maria
        Do zdravja z Mario Treben. Vsakodnevni stres : preprečevanje, prepoznavanje, zdravljenje / [Maria Treben ; prevod Tina Denk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 189 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Gesund mit Maria Treben. Stress im Alltag. - 800 izv. - "Naravna pot do boljšega počutja" --> ov. - O avtorici: str. 187-189. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0495-8
a) Stres - Zdravstvene posledice b) Zdravilne rastline c) Fitoterapija

613.86
615.322
COBISS.SI-ID 295029504


62+66/69 TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


60.
ARNOLD, Nick
        Mladi znanstvenik. Tehnologija : orodja, robotika in veliko izumov / [avtor Nick Arnold ; ilustracije Kristyna Baczynski ; prevod Vital Sever]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2018. - 80 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Stem quest. Technology. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-439-6
a) Tehnika - Poskusi - Knjige za otroke

62(076.5)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 294725376


63 KMETIJSTVO


61.
BAJD, Barbara
        Pleveli : raznovrstnost in ogroženost plevelov Slovenije / Barbara Bajd ; [fotografije Mario Lešnik ... et al. ]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 40 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Utripi sveta)

500 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Bibliografija na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-6882-41-5
a) Pleveli - Slovenija - Knjige za mladino b) botanika c) rastlinstvo d) določevalni ključi e) ogrožene vrste

632.51(497.4)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 295425536

62.
KOROŠEC, Tomo
        Ribiški slovar / Tomo Korošec. - Ljubljana : Ribiška zveza Slovenije, 2018 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 299 str. ; 22 cm

500 izv. - Predgovor / Božidar Voljč: str. 5-6. - Spremno besedilo Ade Vidovič Muhe na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 296-299

ISBN 978-961-92391-4-8
a) Ribištvo - Terminologija - Slovarji - Slovenščina b) Terminološki slovarji - Ribištvo c) ribolov d) strokovni slovarji e) enojezični slovarji

639.2(038)=163.6
811.163.6'373.46:639.2
COBISS.SI-ID 293393408


64 GOSPODINJSTVO


63.
KOŠIR, Klemen, 1974-
        Ojtajota : terenske pripovedke o kislem zelju, repici, joti in še čem / Klemen Košir ; [portrete ilustrirala Nina Mršnik, impresije ilustrirala Anja Delbello]. - 1. natis. - Ljubljana : samozal. K. Košir, 2017 ([Trzin] : Ozimek). - 152 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-93501-3-3
a) Zelje - Kisanje - Recepti b) Jota - Kuharski recepti c) Narodne jedi - Slovenija - Kuharski recepti d) Kuharski recepti - Jota e) slovenska kuhinja f) kislo zelje g) kisla repa h) prehrambna kultura i) priprava jedi

641.55:635.34(083.12)
641.56(497.4)(083.12)
392.8(497.4)
COBISS.SI-ID 292359936

64.
        PARADIŽNIK : okusni recepti z vsestranskim sadežem / [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - 192 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Imenitne jedi iz domačih živil)

Prevod dela: Tomaten. - 1.300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5127-2
a) Kuharski recepti - Paradižnik

641.55:635.64(083.12)
COBISS.SI-ID 294759168

65.
SCHUMANN, Sandra
        Superhitro pecivo : najboljši triki za peko / Sandra Schumann ; [prevedla Marjana Samide ; fotograf Mathias Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Nemčiji). - 126 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Carzy speedy cakes : die besten Baking-Hacks!. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5080-0
a) Kuharski recepti - Pecivo

641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 295391744

66.
ŠKRABEC, Andreja
        Fižol : na žlico, v solati, kot glavna jed in kot sladica : od ribničana in češnjevca do maslenca in adzukija --- : z receptom za slovito fižolovo torto / Andreja Škrabec ; [fotografije Marjan Artnak ; ilustracije Krista Likar]. - 2. natis. - Ribnica : Coknpok, zavod za okolje in kulturo, 2018 ([Ljubljana] : Luart). - 203 str. : ilustr. ; 28 cm

Fotogr. na spojnih listih. - Fižol - hrana, ki jo vidimo, vohamo, okušamo --- in tudi slišimo! / Janez Bogataj: str. 10-11. - Ribničan o fižolu / Medard Pucelj: str. 13-14. - 1.500 izv. - O avtorici: str. 202. - Bibliografija: str. 197. - Kazalo

ISBN 978-961-94466-0-7
a) Kuharski recepti - Fižol b) Kuharski recepti - Narodne jedi - Ribnica c) juhe d) enolončnice e) solate f) mesne jedi g) sladice h) fižolove jedi i) slovenska kulinarika j) tradicionalne jedi k) kulinarična dediščina l) Dolenjska

641.55:635.652(083.12)
641.56(497.4Ribnica)
COBISS.SI-ID 295570176

67.
ŠUŠTERŠIČ, Brigita
        Kuhajmo domače : 101 recept z vrta in njive / [Brigita Šušteršič ; fotografije Bernarda Puhan in Kristijan Erdeljc ; nasveti zeliščarja Lovro Vehovar]. - 1. izd. - Ivanovci : Zmorem domače, društvo za spodbujanje samooskrbe, 2018 ([Maribor] : Demago). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - Na ov. tudi: Preproste jedi, ozimnica in domača lekarna. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 4. - Nasveti zeliščarja / Lovro Vehovar: str. 9-10. - Mnenje prehranske svetovalke / Tanja Hozjan: str. 11-12. - Kazalo

ISBN 978-961-94329-1-4
a) Živila - Konserviranje b) Kuharski recepti - Zelenjava c) ozimnica d) domača zdravila

641.55:635(083.12)
641.4(083.12)
COBISS.SI-ID 295672064


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA


68.
BALAŽIC Peček, Tanja
        Temelji avtopoieze v organizaciji : avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka / Tanja Balažic Peček, Boris Bukovec. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 244 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov., ena spremna beseda v angl. in prevod v slov. - 200 izv. - Spremna beseda recenzentke zasl. prof. ddr. Marije Ovsenik: str. 7-8. - Spremna beseda recenzenta zasl. prof. dr. Štefana Ivanka: str. 9-10. - Spremna beseda recenzenta prof. dr. Davorja Pavune: str. 11-12. - Bibliografija: str. 215-232. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-28-8
a) Avtopoieza b) Organizacija - Teorija

005
COBISS.SI-ID 295390720

69.
LEWIS, Michael C.
        Odločilni trenutek! : ko vaša služba ni tisto, kar si v življenju želite početi / Mike Lewis ; [prevedla Tanja Goršič]. - Ljubljana : Chiara, 2018. - 331 str. ; 23 cm

Prevod dela: When to jump

ISBN 978-961-94342-8-4
a) Poslovna uspešnost - Psihologija - Priročniki

005.336.1(035)
COBISS.SI-ID 296046592

70.
TRUMP, Donald
        Midasov dotik : zakaj nekateri podjetniki obogatijo - in zakaj jih večina ne / Donald J. Trump, Robert T. Kiyosaki ; predgovor Mark Burnett ; [prevod Cashflow klub Bogati očka, Jana Barbo Jerko]. - 1. izd. - Majšperk : Društvo za finančno opismenjevanje in zdrav življenjski slog, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - XII, 224 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Midas touch. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Zakaj nekateri podjetniki obogatijo in zakaj jih večina ne. - 1.500 izv. - Predgovor / Mark Burnett: str. IX-X. - O avtorjih: str. 223-224

ISBN 978-961-94443-0-6
a) Poslovna uspešnost b) Bogastvo

005.336.1
330.526
COBISS.SI-ID 295090944

71.
VIZJAK, Andrej, 1965-
        (P)ostanite prvi na svetu : poslovni priročnik za slovenske podjetnike / Andrej Vizjak. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017 (Ljubljana : Itagraf). - 208 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Manager)

Na ov. navedeno tudi: AV Consulting, First Digital Consultants in the World. - 500 izv. - Knjigi na pot / Danica Purg: str. 5. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-247-349-5 (trda vezava)
a) Poslovna uspešnost - Priročniki b) Podjetništvo - Priročniki c) psihologija uspeha d) strateško načrtovanje

658
658(035)
COBISS.SI-ID 288465152


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


72.
MARINKO, Jože, 1943-
        Atlas arhitekturnih form : arhitektura skozi prostor in čas / Jože Marinko ; [spremni besedi Leon Debevec in Peter Fister ; slikovno gradivo iz avtorjevega arhiva]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 91 str. : ilustr. ; 34 cm

400 izv. - Potiskane spojne str. - Bibliografija: str. 88-89

ISBN 978-961-278-393-8
a) Arhitekturna forma - Zgodovina

72.01(091)
COBISS.SI-ID 295379712


78 GLASBA


73.
KATALENA (glasbena skupina)
        Človek ni zver [Zvočni posnetek] / Katalena. - [Maribor] : Pivec, cop. 2018. - 1 CD (48 min, 23 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([16] str.)

Sorodni elektronski vir: https://val202.rtvslo.si/2018/03/na-piedestal-katalena-clovek-ni-zver-premiera/ - predstavitev albuma. - V spremni knjižici so besedila pesmi v slov. in angl. - Leto posnetja 2018. - Prevod pesmi v spremni knjižici Erika Johnson Debeljak. - Katalena so: Vesna Zornik, glavni in spremljevalni vokal, Polona Janežič, klaviature, harmonij, tolkala, spremljevalni vokal, Boštjan Gombač, klarinet, sopran saksofon, trobenta, spremljevalni vokal, tolkala, teremin, žvižg, glasbena skrinjica, Tibor Mihelič Syed, bas kitara, kitara, spremljevalni vokal, drumla, Boštjan Narat, kitara, ukulele, spremljevalni vokal in Robert Rebolj, bobni, tolkala. - Vsebina: Fantje se zbirajo ; Travnički ; Ko bo fantič na vojsko šel ; Oblaki so rdeči ; Mrzle so njive ; Čutim krvi utrip ; Spejvaj nama, Katica ; Človek ni zver ; Ne vem, kako ti je ime ; Oj ta soldaški boben ; Kje so tiste stezice

PIV CD 016 Pivec
a) Ljudska glasba - Priredbe - Slovenija - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Priredbe - Slovenija - CD-plošče c) Popularna glasba - 2011-2020 - Slovenija - CD-plošče d) etnična glasba e) etno f) etno-rock g) vojaške pesmi h) slovenska poezija i) uglasbena slovenska poezija j) uglasbena poezija k) uglasbene pesmi l) slovenske ljudske pesmi

784.4(497.4)(086.76)
784.011.26(497.4)(086.76)
821.163.6-1(086.76)
COBISS.SI-ID 1114412382


79 FILM. GLEDALIŠČE. DRUŽABNE IGRE


74.
SUHODOLČAN, Primož
        Anže : ledeni kralj : Anže Kopitar : resnična pravljica / Primož Suhodolčan ; ilustriral Matej de Cecco. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - [31] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Spremna beseda / Anže Kopitar: str. [3]

ISBN 978-961-02-0947-8
a) Kopitar, Anže (1987-) b) hokej na ledu c) hokejisti d) vrhunski športniki e) slovenski športniki f) knjige za mladino

796.966(497.4):929Kopitar A.(02.035.2)
COBISS.SI-ID 295796736


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


75.
AVSENIK Nabergoj, Irena
        Esej na maturi 2019 / Irena Avsenik Nabergoj, Janja Perko, Mihael Šorli. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2018

ISBN 978-961-6558-39-6
a) Esej - Matura - Priročniki b) Književnost - Matura - Priročniki

82.0-4:37.091.27
821.09:37.091.27:373.5
COBISS.SI-ID 296044032

76.
        ČEŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2018 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

Nasl. in dodatek k nasl. v kolofonu: Priročnik za konverzacijo Lingea : slovensko-češki. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94195-5-7
a) Češčina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) češčina za tujce c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.162.3'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 294239232

77.
        FRANCOŠČINA : slovarček : [in ne samo za začetnike] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2018 (printed in the EU). - 719 str. ; 13 cm

Drugi dodatek k nasl. na ov. - Nasl. in dodatek k nasl. v kolofonu: Slovarček Lingea : francosko-slovenski in slovensko-francoski. - Potiskani notr. str. ov. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-94404-2-1
a) Francoščina - Slovenščina - Slovarji b) Slovenščina - Francoščina - Slovarji c) dvojezični slovarji

811.133.1'374=163.6
811.133.1'374=133.1
811.133.1=163.6(038)
COBISS.SI-ID 294242304

78.
        GRŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2018 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

Nasl. in dodatek k nasl. v kolofonu: Priročnik za konverzacijo Lingea : slovensko-grški. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskani notr. str. ov. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-94404-0-7
a) Grščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) grščina za tujce c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.14'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 294241536

79.
MUSTER, Ana Marija
        Nemška slovnica po naše / Nanika Muster ; ilustriral Matej de Cecco. - Prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič). - 191 str. : ilustr. ; 24 cm

1.700 izv.

ISBN 978-961-01-5294-1
a) Nemščina - Slovnica - Učbeniki

811.112.2'36(075)
COBISS.SI-ID 295796224

80.
        NORVEŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2018 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

Nasl. in dodatek k nasl. v kolofonu: Priročnik za konverzacijo Lingea : slovensko-norveški. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94195-6-4
a) Norveščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) norveščina za tujce c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.113.5'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 294239744

81.
        PORTUGALŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2018 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

Nasl. in dodatek k nasl. v kolofonu: Priročnik za konverzacijo Lingea : slovensko-portugalski. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.000 izv. - Zvd. in besedilo na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94195-7-1
a) Portugalščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) portugalščina za tujce c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.134.3'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 294240000

82.
        RUŠČINA : slovarček : [in ne samo za začetnike] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2018 (printed in the EU). - 703 str. ; 13 cm

Drugi dodatek k nasl. na ov. - Nasl. in dodatek k nasl. v kolofonu: Slovarček Lingea : rusko-slovenski in slovensko-ruski. - Potiskani notr. str. ov. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-94404-3-8
a) Ruščina - Slovenščina - Slovarji b) Slovenščina - Ruščina - Slovarji c) dvojezični slovarji

811.161.1'374=163.6
811.163.6'374=161.1
COBISS.SI-ID 294242816

83.
        SPRETNI slovar. Nemško-slovenski, slovensko-nemški : [in ne samo za šolo] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2018 (printed in the EU). - 782 str. ; 17 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Nasl. in dodatek k nasl. v kolofonu: Spretni slovar Lingea : nemško-slovenski in slovensko-nemški. - 2.000 izv. - Zvd. in besedilo na notr. str. ov.

ISBN 978-961-94404-4-5
a) Nemščina - Slovenščina - Slovarji b) Slovenščina - Nemščina - Slovarji c) Slovarji - Nemščina - Slovenščina d) dvojezični slovarji

811.112.2'374=163.6
811.163.6'374=112.2
COBISS.SI-ID 294552832


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


84.
GOREČAN, Katja J.
        Neke noči neke deklice nekje umirajo : koreopesem duhov, senc, sanj in volkov / Katja Gorečan ; [spremni zapis Marcello Potocco]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 51 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - O zbirki / Marcello Potocco: str. 51-[52]. - O avtorici: str. [53]

ISBN 978-961-7016-06-2

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 291982080

85.
NERUDA, Pablo
        Tvojih nog se dotikam v senci in druge neobjavljene pesmi / Pablo Neruda ; prevedli Veronika in Christi Dintinjana. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 94 str. ; 21 cm

Prevod dela: Tus pies toco en la sombra y otros poemas inéditos. - 500 izv. - Uvod / Dario Oses: str. 5-8. - Prolog / Pere Gimferrer: str. 9-14

ISBN 978-961-282-144-9
a) Neruda, Pablo (1904-1973) - Spremne besede b) latinskoameriška poezija c) čilski pesniki d) 20.st.

821.134.2(83)-1
821.134.2(83).09Neruda P.
COBISS.SI-ID 295371520

86.
PEVEC, Zoran, 1955-
        Kako postati nihče : (melete thanatou) : [(pesniška zbirka)] / Zoran Pevec. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 83 str. ; 19 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 51)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv.

ISBN 978-961-6699-66-2

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 294254336

87.
SVETINA, Ivo
        Plamen iz morja : izbrane pesmi / Ivo Svetina ; [izbral, uredil in spremno besedo napisal Igor Divjak ; fotografija avtorja Jure Černec ; bibliografijo sestavila Agata Šimenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 314 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 361)

400 izv. - Vračanje poezije k sebi / Igor Divjak: str. 233-266. - Bibliografija Iva Svetine / pripravila Agata Šimenc: str. 267-314. - Vsebuje tudi: Predavanje o pesništvu

ISBN 978-961-01-5190-6
a) Svetina, Ivo (1948-) - Literarne študije b) Svetina, Ivo (1948-) - Bibliografije c) slovenska poezija d) slovenski pesniki e) 20.-21.st.

821.163.6-1
821.163.6.09Svetina I.
012Svetina I.
COBISS.SI-ID 295695872

88.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Nabiralka samot / Bina Štampe Žmavc. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 93 str. ; 19 cm. - (Zbirka Hiša pesmi)

700 izv. - O avtorici: str. 90-91

ISBN 978-961-274-560-8

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 295131904

89.
ŠTEFAN, Anja
        Škratovske oči / Anja Štefan ; ilustrirala Marjanca Jemec Božič. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Ma-tisk). - [32] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

2.500 izv.

ISBN 978-961-01-5283-5
a) poezija

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 295508736


82-3 ROMANI


90.
ADAMS, Taylor
        Brez izhoda / Taylor Adams ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 313 str. ; 20 cm

Prevod dela: No exit. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3888-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3889-4 (broš.)
a) Otroci - Ugrabitve - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 296061696

91.
ALDERMAN, Naomi
        Moč / Naomi Alderman ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 376 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The power. - Tiskano po naročilu. - Baileys Women's Prize for Fiction, 2017

ISBN 978-961-00-3904-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3905-1 (broš.)

821.111-312.9
COBISS.SI-ID 296277248

92.
BARBER, Noel
        The weeping and the laughter / Noel Barber. - London : Coronet : Hodder and Stoughton, 1990. - 511 str. ; 18 cm

ISBN 0-340-48843-3

820-311.2=20
COBISS.SI-ID 2596921

93.
BESS, Laura
        Pozaba preteklosti / Laura Bess. - [Grosuplje] : Grafis Trade, 2010. - 80 str. ; 21 cm. - (Ljubezenski roman ; 21)

Izv. stv. nasl.: Past forgotten. - 2.500 izv.

821.111-32
COBISS.SI-ID 254644224

94.
BONNIER, Jonas, 1963-
        Helikopterski rop / Jonas Bonnier ; [prevod iz angleščine Lucija Jezeršek]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v EU). - 315 str. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Helikopterrånet; prevedeno iz angl. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-261-495-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-261-494-2 (broš.)

821.113.6-312.4
COBISS.SI-ID 295684352

95.
BUCHAN, John, 1875-1940
        Devetintrideset stopnic / John Buchan ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 144 str. ; 22 cm

Prevod dela: The thirty-nine steps. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7049-14-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-7049-15-2 (broš.)
a) prijazno bralcem z disleksijo

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 295792128

96.
CABRÉ, Jaume
        Sodnik / Jaume Cabré ; prevedla Simona Škrabec. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 517 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Spremna beseda / Simona Škrabec: 491-517 str. - Prevod dela: Senyoria. - 600 izv.

ISBN 978-961-284-376-2

821.134.1-311.2
COBISS.SI-ID 296141312

97.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Skodelica kave = A cup of coffee / Ivan Cankar ; [ilustracije] Peter Škerl ; [spremna beseda Dragica Haramija, Janja Batič ; prevod v angleški jezik Tadeja Spruk]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [43] str. : ilustr. ; 32 cm

1.000 izv. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Zgodba v zgodbi = A story within a story / Dragica Haramija in Janja Batič: str. 36-42. - Bibliografija: str. 38, 42

ISBN 978-961-272-253-1
a) Cankar, Ivan (1876-1918) - Spremne besede - V mladinskem leposlovju b) Matere in sinovi - V leposlovju c) medosebni odnosi d) čustva e) krivda f) revščina g) pisatelji h) krivice i) revščina j) dvojezične izdaje k) slovenščina l) angleščina

821.163.6-32
821.163.6.09Cankar I.
087.5
COBISS.SI-ID 290176768

98.
CARLAN, Audrey
        Usoda / Audrey Carlan ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 266 str. ; 20 cm. - (Serija Čutnost)

Prevod dela: Fate. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [267]

ISBN 978-961-00-3886-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3887-0 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 296058624

99.
CARLINO, Renée
        Preden sva postala tujca / Renée Carlino ; prevod Branka Šnek Oset. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 332 str. ; 19 cm

Prevod dela: Before we were strangers. - 250 izv., 500 izv.

ISBN 978-961-7052-19-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-7052-20-6 (broš.)

821.111.1-311.2
COBISS.SI-ID 95101697

100.
CARTLAND, Barbara, 1902-2000
        Ljubezen v škotskem višavju / Barbara Cartland ; [prevedla Irena Bohinc]. - Ljubljana : Delo revije, 2008 (Murska Sobota : Eurotrade print). - 145 str. ; 17 cm. - (Ljubezenske zgodbe : posebna izdaja revije Lady, ISSN 1318-7066 ; leto 14, št. 154)

4.200 izv.

821.111-32
COBISS.SI-ID 237510912

101.
COLE, Daniel
        Obešenec / Daniel Cole ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 458 str. ; 22 cm

Prevod dela: Hangman. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 20 cm

ISBN 978-961-7035-97-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-98-8 (broš.)

821.111.1-312.4
COBISS.SI-ID 94784769

102.
DEMŠAR, Avgust
        Otok : kriminalka / Avgust Demšar. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2018 ([Bled] : Belin grafika). - 270 str. ; 22 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

1.000 izv.

ISBN 978-961-7026-53-5
a) Martin Vrenko (literarni junak) - V leposlovju b) Dopust - Družabno življenje - V leposlovju c) Umori - V leposlovju d) Kriminalisti - Kazenske preiskave - Slovenija - V leposlovju

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 94683393

103.
DONNELLY, Jennifer
        A gathering light / Jennifer Donnelly. - London : Bloomsbury, 2004. - 389 str. ; 20 cm

ISBN 0-7475-7063-9

821.111(73)-311.2=111
COBISS.SI-ID 11544378

104.
ERSKINE, Barbara
        Kingdom of shadows / Barbara Erskine. - London : Sphere Books, 1988. - 772 str. ; 18 cm

ISBN 0-7474-0130-6

821.111-311.2=111
COBISS.SI-ID 8694066

105.
FISHER, Kerry
        Druga žena / Kerry Fisher ; [prevod Sabina Imamović]. - Izola : Meander, 2018. - 336 str. ; 22 cm

Prevod dela: The silent wife. - 500 izv.

ISBN 978-961-6951-71-5

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 295732480

106.
FORCE, Marie
        Hrepenenje po ljubezni / Marie Force ; prevod Maša Zupančič. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 446 str. ; 22 cm. - (McCarthyjevi z otoka Gansett ; knj. 7)

Prevod dela: Longing for love. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd.

ISBN 978-961-7052-17-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-7052-18-3 (broš.)

821.111.1-31
COBISS.SI-ID 95100929

107.
GERRITSEN, Tess
        Jaz pa nekaj vem / Tess Gerritsen ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 339 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: I know a secret. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5213-2

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 296065792

108.
GROSSMAN, David, 1954-
        Pride konj v bar / David Grossman ; prevedel Klemen Jelinčič Boeta. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 221 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

600 izv.

ISBN 978-961-284-363-2

821.411.16'08-311.2
COBISS.SI-ID 296143104

109.
GROSSMAN, Vasilij Semenovič
        Vse teče / Vasilij Grossman ; prevedel, [spremna beseda] Janez Kranjc ; [izdajatelj] Inštitut Karantanija. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018 (Ljubljana : Primitus). - XX, 235 str. ; 23 cm. - (Zbirka Izzivi svobode)

Tiskano po naročilu. - O pisatelju, ki je videl v svobodi največjo vrednoto / Janez Kranjc: str. V-XX

ISBN 978-961-7014-07-5

821.161.1-311.2
COBISS.SI-ID 294785792

110.
HARDT, Helen
        Obsedenost / Helen Hardt ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 280 str. ; 20 cm

Prevod dela: Obsession. - Tiskano po naročilu. - "Talonova in Jadina zgodba se nadaljuje v romanu Prevzetost" --> str. 275. - O avtorici: str. [283]

ISBN 978-961-00-3894-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3895-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 296113920

111.
HARRIS, Joanne
        Coastliners / Joanne Harris. - London : Black Swan, cop. 2002. - 395 str. ; 18 cm

ISBN 0-552-15042-8

821.111-311.2=111
COBISS.SI-ID 9557916

112.
HEATH, Lorraine
        Nežna uspavanka / Lorraine Heath ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 377 str. ; 22 cm

Prevod dela: Sweet lullaby. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd.

ISBN 978-961-7052-15-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-7052-16-9 (broš.)

821.111.1-31
COBISS.SI-ID 95098881

113.
HEUSE, Dalila
        Sramežljivost občutij : roman / Dalila Heuse ; prevedla Jasmina Rihar. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 194 str. ; 21 cm

Prevod dela: La pudeur des sentiments. - 500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-392-1
a) Heuse, Dalila (1957-) - V leposlovju b) Deklice - Spolna zloraba - Belgija - V leposlovju c) Krvoskrunstvo - V leposlovju d) Ženske - Življenjska obdobja - V leposlovju e) Očetje in hčere - V leposlovju f) Matere in hčere - V leposlovju

821.133.1(493)-311.2
821.133.1(493)-312.6
COBISS.SI-ID 295115776

114.
HOWELL, Hannah
        Škot, ki me je rešil / Hannah Howell ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 304 str. ; 20 cm

Prevod dela: The Scotsman who saved me. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3892-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3893-1 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 296101376

115.
HOWELL, Hannah
        Višavska usoda / Hannah Howell ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 413 str. ; 22 cm

Prevod dela: Highland destiny. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7035-89-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-90-2 (broš.)
a) Škotski klani - Bojevanje - V leposlovju b) Nezakonski otroci - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) romantična zgodovinska pripoved e) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 94792449

116.
HOYT, Elizabeth
        Srčni plemič / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 295 str. ; 20 cm

Prevod dela: Duke of pleasure. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [297]

ISBN 978-961-00-3907-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3908-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 296312064

117.
JAMES, Henry, 1843-1916
        The Europeans / Henry James. - London : Penguin, 1995. - 178 str. ; 18 cm. - (Penguin popular classics)

ISBN 0-14-062195-4
a) ameriška književnost b) romani

821.111(73)-311.2=111
COBISS.SI-ID 5484296

118.
JENSEN, Jens Henrik
        Temačni mož / Jens Henrik Jensen ; [iz nemščine prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 431 str. ; 20 cm. - (Oxen ; 2)

Prevod dela: De mørke mænd. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3878-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3879-5 (broš.)

821.113.4-312.4
COBISS.SI-ID 295940096

119.
JONES, Christina
        Jumping to conclusions / Christina Jones. - London : HarperCollins, 1999. - 502 str. ; 18 cm

ISBN 0-00-651343-3

821.111-311.2=111
COBISS.SI-ID 1493309

120.
KERKELING, Hape
        Ich bin dann mal weg : meine Reise auf dem Jakobsweg : mit 35 Fotos und einer Karte / Hape Kerkeling. - 49. Aufl. - München : Malik, 2007, cop. 2006. - 344 str. : ilustr. ; 21 cm

Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-3-89029-312-7
a) Kerkeling, Hape (1964-) - Potopisi b) Španija c) Santiago de Compostela d) popotništvo e) romarska pot f) sv. Jakob g) dnevniki

821.112.2-992
COBISS.SI-ID 564154

121.
KEYES, Marian
        Sushi for beginners / Marian Keyes. - London [etc.] : Penguin Books, 2001. - VII, 563 str. ; 18 cm

ISBN 0-140-29281-0

821.111-311.2=111
COBISS.SI-ID 1804861

122.
KLEYPAS, Lisa
        Pomladna ljubezen : tretji del serije Ravenelovi / Lisa Kleypas ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 366 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Devil in spring. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5218-7

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 295357184

123.
KOVAČ, Eva, 1977-
        Tisoč rož / Eva Kovač ; [spremna beseda Ksenija in Miran Pečnik]. - Maribor : Litera, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 287 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv.

ISBN 978-961-7018-02-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 95117057

124.
KUŠAR, Nani
        Kristina, ljubezen moja : roman / Nani Žibert. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 173 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-739-5

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 294424832

125.
LANE, Elinor Macartney
        Katrine / Elinor Macartney Lane ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 239 str. ; 22 cm

Prevod dela: Katrine. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7049-18-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-7049-19-0 (broš.)
a) prijazno bralcem z disleksijo

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 295797760

126.
LEE, Geneva
        Kraljevsko hrepenenje / Geneva Lee ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 238 str. ; 20 cm

Prevod dela: Covet me. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - Delo izšlo kot peti del knjižne serije Kraljevska saga. - O avtorici: str. [239]

ISBN 978-961-00-3876-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3877-1 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 295958272

127.
LONG, Julie Anne
        Kako osvojiti markiza / Julie Anne Long ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 421 str. ; 22 cm

Prevod dela: How the marquess was won. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd.

ISBN 978-961-7052-13-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-7052-14-5 (broš.)
a) Plemstvo - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) romantična zgodovinska pripoved d) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 95098625

128.
LOWELL, Elizabeth, 1944-
        Uročena / Elizabeth Lowell ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 508 str. ; 22 cm. - (Srednjeveška trilogija ; knj. 3)

Prevod dela: Enchanted. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7035-91-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-92-6 (broš.)
a) Plemstvo - Anglija - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) romantična zgodovinska pripoved d) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 94793729

129.
LUJANOVIĆ, Nebojša
        Oblak kožne barve / Nebojša Lujanović ; [prevedel Urban Vovk]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 421 str. ; 21 cm

Prevod dela: Oblak boje kože. - 500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-266-8
a) Romi - Stigmatizacija - V leposlovju

821.163.42-311.2
COBISS.SI-ID 294280960

130.
MARKOVA, Dani
        Sin kraljice senc / Dani Markova. - Ljubljana : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 3 zv. (219; 212; 226 str.) ; 21 cm

V CIP-u napačno številčenje ISBN za 1. in 3. zvezek. - Tiskano po naročilu. - Povečani tisk

ISBN 978-961-246-720-3 (Stella, zv. 1)
ISBN 978-961-246-721-0 (Stella, zv. 2)
ISBN 978-961-246-722-7 (Stella, zv. 3)

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 293330176

131.
MEDEIROS, Teresa
        Nekoč angel / Teresa Medeiros ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 522 str. ; 22 cm

Prevod dela: Once an angel. - 250 izv. trda izd., 300 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 19 cm. - O avtorici: str. [525]

ISBN 978-961-7035-93-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-94-0 (broš.)

821.111.1-3
COBISS.SI-ID 94782465

132.
MORGAN, Sarah, 1948-
        Romanca na Manhattnu / Sarah Morgan ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 346 str. ; 20 cm

Prevod dela: Sleepless in Manhattan. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-3874-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3875-7 (broš.)
a) Prijatelji - New York - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 295956992

133.
MOYES, Jojo
        Honeymoon in Paris : a Novella / Jojo Moyes. - UK : Penguin Books, 2015 (St. Ives : Clays). - 88 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-405-92330-9 (broš.)
ISBN 1-405-92330-X (broš.)

821.111-311.2=111
COBISS.SI-ID 25298743

134.
MOYES, Jojo
        Samo jaz / Jojo Moyes ; [prevedla Kaja Bucik Vavpetič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 519 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Still me. - 1.600 izv. - "Zadnji del trilogije Ob tebi" --> ov.

ISBN 978-961-01-5198-2

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 295773696

135.
PATTERSON, James, 1947-
        Crossova pravica : [22. primer Alexa Crossa] / James Patterson ; [prevedel Miha Avanzo]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 443 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Cross justice. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-5215-6

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 296191744

136.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Zvezda večera / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 405 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: First star I see tonight. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5220-0

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 295996160

137.
PILCHER, Rosamunde
        Winter solstice / Rosamunde Pilcher. - London : Coronet Books, 2001. - 698 str. ; 18 cm

ISBN 0-340-76747-2
ISBN 0-340-6747-2 !

821.111-311.2=111
COBISS.SI-ID 11896121

138.
POLLARD, Helen
        Dvorišče vrtnic / Helen Pollard ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 413 str. ; 22 cm

Prevod dela: The little French guesthouse. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7035-99-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-7052-00-8 (broš.)

821.111.1-3
COBISS.SI-ID 94783489

139.
RICE, Anne, 1941-
        Interview with the vampire / Anne Rice. - London : Sphere, 2008. - 308 str. ; 20 cm

Interview with the vampire / Audrey Niffenegger: str. 1-4

ISBN 978-0-7515-4197-7
a) Lestat (literarni junak) - V leposlovju b) Vampirji - V leposlovju

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 9513880

140.
ROBERTS, Nora
        Obsedenost / Nora Roberts ; [prevod Suzana Pečnik]. - Izola : Meander, 2018. - 461 str. ; 22 cm

Prevod dela: Obsession. - 500 izv.

ISBN 978-961-6951-74-6

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 295732992

141.
RUTHERFURD, Edward
        London : [the novel] / Edward Rutherfurd. - London : Arrow, 1998. - [20], 1302 str. : načrti ; 18 cm

Podnasl. na ovoju

ISBN 0-09-920191-7

821.111(73)-311.6=111
COBISS.SI-ID 7338546

142.
SCHUMAN, Ingeborg
        Spet ljubiti / Ingeborg Schuman. - [Grosuplje] : Grafis trade,, 2012. - 64 str. ; 21 cm. - (Ljubezenski roman ; 33)

2.500 izv.

821.111-32
COBISS.SI-ID 265020416

143.
SCLIAR, Moacyr
        Max in mačji rod / Moacyr Scliar ; prevedla in spremni besedo napisala Katja Zakrajšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 92 str. ; 22 cm

Prevod dela: Max e os felinos. - 500 izv.

ISBN 978-961-287-091-1

821.134.3(81)-311.2
COBISS.SI-ID 295538944

144.
SCOTT, Kylie
        Sladko osvajanje / Kylie Scott ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 277 str. ; 20 cm

Prevod dela: Chaser. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3900-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3901-3 (broš.)

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 296265216

145.
SHALVIS, Jill
        Sladke drobne laži / Jill Shalvis ; prevod Branka Šnek Oset. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 365 str. ; 22 cm

Prevod dela: Sweet little lies. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7035-95-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-96-4 (broš.)

821.111.1-311.2
COBISS.SI-ID 94786561

146.
SHUPE, Joanna
        Mogul / Joanna Shupe ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 334 str. ; 20 cm

Prevod dela: Mogul. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3882-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3883-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 296013056

147.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Karantanski rokopisi : o kralju Samu, ustoličevanju in brižinskih spomenikih / [besedilo, fotografije] Ivan Sivec ; [ilustracije Jože Barachini]. - Mengeš : Ico, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 116 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 14)

400 izv. - Sivčeva zgodovinska saga / Helga Krisper Glušič: str. 107-114. - O avtorjih: str. 115-116. - Bibliografija: str. 106

ISBN 978-961-6868-88-4
a) Karantanija - Zgodovina - V leposlovju

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 293522432

148.
SKARLOVNIK, Slavko
        Dnevnik nekega angela. Del 1, Zoa in njeno poslanstvo : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 234 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Resničnost onostranstva? / Aleš Tacer: str. 5-6

ISBN 978-961-7033-46-5
a) Dekleta - Prometne nesreče - V leposlovju b) Posmrtno življenje - V leposlovju c) Angeli - V leposlovju

821.163.6-312.9
COBISS.SI-ID 295894016

149.
SKARLOVNIK, Slavko
        Dnevnik nekega angela. Del 2, Med peklom in nebesi : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 178 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-47-2

821.163.6-312.9
COBISS.SI-ID 295894272

150.
SMITH, Wilbur
        Cry wolf / Wilbur Smith. - London : Pan, 1998. - 471 str. ; 18 cm

ISBN 0-330-25097-3

821.111(689.4)-311.3=111
COBISS.SI-ID 1693245

151.
SMITH, Wilbur A.
        Monsoon / Wilbur Smith. - London ; Basingstoke ; Oxford : Pan Books, 2000. - 949 str. ; 18 cm

ISBN 0-330-37679-9

821.111-311.6=111
COBISS.SI-ID 11416633

152.
TERŠEK, Silvo
        Gnev : roman / Silvo Teršek. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 246 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-42-7
a) Intelektualci - Slovenija - V leposlovju b) Medosebni odnosi - V leposlovju c) Slovenija - Družbene razmere - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 295379968

153.
TUCKER, K. A., 1978-
        Privlačna Rain / K. A. Tucker ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 506 str. ; 22 cm

Prevod dela: Becoming Rain. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd.

ISBN 978-961-7052-21-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-7052-22-0 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 95102465

154.
VIRK, Jani
        Brez imena / Jani Virk. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 195 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv.

ISBN 978-961-01-5262-0

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 295697408

155.
WARD, J. R., 1969-
        Hudičev rubež / J. R. Ward ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 396 str. ; 20 cm

Prevod dela: Devil's cut. - Tiskano po naročilu. - Delo izšlo kot tretji del trilogije, v kateri sta še deli: Kralji burbona, Angelski delež. - O avtorici: str. [398]

ISBN 978-961-00-3902-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3903-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 296270080

156.
WELFONDER, Sue-Ellen
        Do vitezovega prihoda / Sue-Ellen Welfonder ; [prevod Mojca Lorber]. - Ljubljana : Triskelion, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 291 str. ; 22 cm. - (Zbirka MacKenziejevi z Višavja ; knj. 4)

Prevod dela: Until the knight comes. - 200 izv.

ISBN 978-961-94469-2-8 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 295731456

157.
WELFONDER, Sue-Ellen
        Nevesta za viteza / Sue-Ellen Welfonder ; [prevod Mojca Lorber]. - Ljubljana : Triskelion, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 308 str. ; 22 cm. - (Zbirka MacKenziejevi z Višavja ; knj. 4 [i. e. 5])

Prevod dela: Bride for a knight. - 200 izv.

ISBN 978-961-94469-0-4 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 295731200

158.
XINRAN, 1958-
        The good women of China : hidden voices / Xinran ; translated by Esther Tyldesley. - London : Vintage, 2003, cop. 2002. - X, 230 str. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Zhongguo hao nü ren

ISBN 0-099-44078-4
a) Xinran (1958-) - Spomini b) Women - China - Interviews c) Women - China - Social conditions - 20th century d) Ženske - Družbeni položaj - Kitajska - 20.st. - Biografije e) družbene razmere f) ženske g) medosebni odnosi h) odnosi med spoloma i) človekove pravice

821.581-94=111
316.346.2-055.2(510)"19"(092)=111
COBISS.SI-ID 13348665

159.
YU, Hua, 1960-
        Živeti / Yu Hua ; prevod [in spremna beseda] Natalija Toplišek. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 162 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 93)

Prevod dela: Huozhe. - 500 izv. - Življenje je lahko močnejše / Natalija Toplišek: str. 153-162

ISBN 978-961-282-224-8
a) Yu, Hua (1960-) b) Kitajska - 20.st. - V leposlovju

821.581-311.2
821.581.09Yu H.
COBISS.SI-ID 286982400

160.
ŽAKELJ, Bronja
        Belo se pere na devetdeset / Bronja Žakelj. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 259 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

600 izv.

ISBN 978-961-284-386-1

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 296151296


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


161.
BOŽIČ, Saša, 1972-
        Pripovedovalka zgodb : 365 inspiracij državljanov sveta in zgodba o poti do sebe / Saša Božič ; [prevajalka Patricija Turnšek]. - Ljubljana : SASA, 2018 ([s. l.] : GPS Group). - 269 str. : ilustr., fotogr. ; 22 cm

700 izv. - Bibliografija: str. [275]

ISBN 978-961-94460-0-3
a) Božič, Saša (1972-) - Spomini b) Santiago de Compostela - Božja pot - V leposlovju c) samorealizacija d) potopisi e) dnevniki f) Camino

821.163.6-94
821.163.6-992
COBISS.SI-ID 295423744

162.
STEVENSON, Robert Louis, 1850-1894
        Popotovanje z oslico čez Sevene : [potopisna klasika] / Robert Louis Stevenson ; prevedla in spremno besedo napisala Anja Radaljac. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 162 str. : ilustr., zvd., avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: Travels with a donkey in the Cévennes. - Dodatek k nasl. na ov. - 400 izv. - Potovanje "čez" / Anja Radaljac: str. 155-162. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7050-08-0
a) Stevenson, Robert Louis (1850-1894) - Potovanja - Francija - 1878 b) Seveni - Potopisi

821.111-992
COBISS.SI-ID 295436288


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


163.
BAN, Tatjana
        Kresnička : [pravljica v sličicah] / napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - [26] str. : ilustr. ; 26 cm

200 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-961-94190-9-0
a) slikopisi

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 296133888

164.
BAN, Tatjana
        Ovčka Belka na Oljki gori : pravljica v verzih / napisala in ilustrirala, [fotografija] Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - [31] str. : ilustr. ; 22 cm

200 izv. - Kako izdelamo ovčko Belko: str. [31]

ISBN 978-961-94489-1-5
a) Dobrota - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 296134912

165.
BAUER, Jana
        Ding dong zgodbe / Jana Bauer ; ilustrirala Bojana Dimitrovski. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 63, 63 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

1.000 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Ding dong zgodbe

ISBN 978-961-6970-93-8
a) Pravljični junaki - V otroškem leposlovju b) dečki c) deklice d) dogodivščine e) humor f) domišljija

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 293242112

166.
BROJAN, Larisa
        O pujsku, ki je zgradil hišico iz slame / Larisa Brojan ; [ilustracije Nika Lemut]. - 1. izd. - Komenda : samozal., 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 29 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - O avtorici: str. 28

ISBN 978-961-288-460-4 (14,99 EUR)
a) Gradbeni materiali - Slama - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 294962688

167.
BRULEC, Meta
        Kroki in prijatelji / Meta Brulec ; ilustriral Silvan Omerzu. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - [24] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 455)

1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5243-9
a) Krokodili - Rojstni dan - V otroškem leposlovju b) prijateljstvo c) presenečenja d) praznovanje e) živali v domišljiji f) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 295449600

168.
BUSSOLATI, Emanuela
        Si moj prijatelj? / [besedilo Emanuela Bussolati ; ilustrirala Antonella Abbatiello ; prevedla Metka Bartol]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2018 (natisnjeno v EU). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 19 x 21 cm. - (Knjige z luknjami)

Prevod dela: Sei mio amico tu?. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7031-16-4
a) Živali - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) zanimivosti c) značilnosti d) igra e) varnost f) zaupanje g) kartonke h) predšolski otroci

821.131.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 295118848

169.
CHIEN Chow Chine, Aurélie
        Rožle je jezen / ilustracije in besedilo Aurélie Chien Chow Chine ; [prevedla Irma Toman]. - 1. natis. - Brežice : Primus, 2018. - [27] str. : ilustr. ; 17 x 17 cm. - (Zbirka Prepoznavam čustva) (Zbirka Prima za mlade)

Prevod dela: Je suis en colère. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7033-51-9
a) Jeza - V otroškem leposlovju

821.133.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 296171264

170.
CHIEN Chow Chine, Aurélie
        Rožle je žalosten / ilustracije in besedilo Aurélie Chien Chow Chine ; [prevedla Irma Toman]. - 1. natis. - Brežice : Primus, 2018. - [27] str. : ilustr. ; 17 x 17 cm. - (Zbirka Prepoznavam čustva) (Zbirka Prima za mlade)

Prevod dela: Je suis triste. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7033-52-6
ISBN 978-961-7033-51-9 !
a) Žalost - V otroškem leposlovju

821.133.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 296171776

171.
CHIEN Chow Chine, Aurélie
        Rožleta je strah / ilustracije in besedilo Aurélie Chien Chow Chine ; [prevedla Irma Toman]. - 1. natis. - Brežice : Primus, 2018. - [27] str. : ilustr. ; 17 x 17 cm. - (Zbirka Prepoznavam čustva) (Zbirka Prima za mlade)

Prevod dela: J'ai peur. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7033-53-3
ISBN 978-961-7033-51-9 !
a) Strah - V otroškem leposlovju

821.133.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 296172032

172.
DENCHFIELD, Nick
        Piščanček Čarli : knjiga postavljanka / Nick Denchfield ; [ilustriral] Ant Parker ; [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Maleziji). - [12] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Charlie chick. - 2.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-01-5100-5
a) Piščanci - V otroškem leposlovju b) poučno leposlovje c) postavljanke

087.5
COBISS.SI-ID 294135296

173.
DENCHFIELD, Nick
        Žabica Fani : knjiga postavljanka / Nick Denchfield ; [ilustriral] Ant Parker ; [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Maleziji). - [12] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Frankie the frog. - 2.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-01-5104-3
a) Žabe - V otroškem leposlovju b) poučno leposlovje c) postavljanke

087.5
COBISS.SI-ID 294135552

174.
FURLAN, Alja
        Od spodaj navzgor / napisala Alja Furlan ; ilustrirala Polonca Leban Grmek. - 1. natis. - Branik : Margarana, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - [40] str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94134-2-5

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 295901440

175.
GIRALDO, Maria Loretta
        Kdo se skriva v gozdu? / [besedilo Maria Loretta Giraldo ; ilustracije Nicoletta Bertelle ; prevedel Matic Lombar]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2018 (natisnjeno v EU). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Kdo sem jaz?)

Prevod dela: Chi c'è nella foresta?. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-7031-17-1

087.5
COBISS.SI-ID 295119872

176.
GODEC Schmidt, Jelka
        Cicibanda / [napisala] Jelka Godec Schmidt, Tomaž Tomšič ; [ilustrirala Jelka Godec Schmidt]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Srbija : Rotografika). - [40] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Velike slikanice)

9.000 izv.

ISBN 978-961-01-5299-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-01-4373-4 (broš.)
a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju b) pošasti c) druščine d) slikopisi e) prijateljstvo f) dogodivščine g) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 295844352

177.
        GRADBENI stroji / [ilustriral Heath McKenzie ; prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 21 cm. - (Zavrti me!)

Prevod dela: Let's spin. Construction. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5179-1
a) Delovni stroji - Knjige za otroke b) Gradbena mehanika - Knjige za otroke c) vozila d) kartonke

087.5
621.87(02.053.2)
COBISS.SI-ID 293609472

178.
HARMS, Daniil
        Si videl leva? / Daniil Harms ; ilustriral, [spremna beseda] Arjan Pregl ; [prevod Lijana Dejak]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [23] str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Videl l'va?. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv. - O avtorju / Arjan Pregl: str. 22-23

ISBN 978-961-272-302-6
a) scenariji

821.161.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 295123712

179.
KRALJIČ, Helena
        Moj brat / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Lovšin. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 26 cm

1.500 izv. - Oh, ti mlajši bratje! Da se ti zmeša ... / Igor Saksida: str. [1]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7034-09-7
a) Bratje in sestre - V otroškem leposlovju b) sorojenci c) vsakdan d) nevoščljivost e) prijateljstvo f) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293025792

180.
KUO, Fifi
        Ne [prečrtano] znam leteti / [besedilo in ilustracije] Fifi Kuo ; [prevedla Neja Fröhlich]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2018 (tiskano na Kitajskem). - [34] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: I can fly. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7001-14-3
a) Pingvini - Letenje - V otroškem leposlovju b) želje c) očetje in sinovi d) učenje e) plavanje f) živali v domišljiji

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 294835200

181.
KVARTIČ, Ambrož
        Kdo in kaj? Razvozlaj! / Ambrož Kvartič ; ilustriral Igor Šinkovec. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 456)

1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5244-6
a) Uganke - V otroškem leposlovju b) velike tiskane črke

821.163.6-93-193.1
087.5
COBISS.SI-ID 295315456

182.
LONČAR, Danijela
        Srečnolonice in njihove pesmi / [besedilo in ilustracije] Danijela Lončar. - Brežice : samozal. : distribucija Primus, 2018. - 24 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

ISBN 978-961-7033-55-7 (Primus)

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 296242176

183.
MACDONALD, Alan, 1958-
        Umazani Berti in vreščanje! / napisal Alan MacDonald ; ilustriral David Roberts ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjiga, Založba KMŠ, 2018. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umazani Berti ; 18)

Prevod dela: Dirty Bertie scream!. - 500 izv.

ISBN 978-961-7035-69-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-70-4 (mehka vezava)
a) Dečki - Vragolije - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 94295809

184.
MACDONALD, Alan, 1958-
        Umazani Berti in zobje! / napisal Alan MacDonald ; ilustriral David Roberts ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjiga, Založba KMŠ, 2018. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umazani Berti ; 19)

Prevod dela: Dirty Bertie toothy!. - 500 izv.

ISBN 978-961-7035-71-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-72-8 (mehka vezava)
a) Dečki - Vragolije - V otroškem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 94296321

185.
MAJHEN, Zvezdana
        Čas / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik-Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 (tiskano na Poljskem). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka za modrijane ; 1)

2.000 izv.

ISBN 978-961-7026-46-7
a) Čas - V otroškem leposlovju b) verzi c) velike tiskane črke d) kartonke

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 94766081

186.
MAJHEN, Zvezdana
        Glasbila / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik-Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 (tiskano na Poljskem). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka za modrijane ; 2)

2.000 izv.

ISBN 978-961-7026-11-5
a) Glasbila - V otroškem leposlovju b) verzi c) kartonke d) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 94766593

187.
MAJHEN, Zvezdana
        Gospodinjski aparati in stroji / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik-Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 (tiskano na Poljskem). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka za modrijane ; 5)

2.000 izv.

ISBN 978-961-7026-18-4
a) Gospodinjski stroji - V otroškem leposlovju b) verzi c) velike tiskane črke d) kartonke

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 94767873

188.
MAJHEN, Zvezdana
        Poglejmo v širni svet / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik-Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 (tiskano na Poljskem). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka za modrijane ; 6)

2.000 izv.

ISBN 978-961-7026-48-1
a) Telekomunikacije - V otroškem leposlovju b) tehnika c) naprave d) verzi e) velike tiskane črke f) kartonke

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 94768129

189.
MAJHEN, Zvezdana
        Poklici / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik-Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 (tiskano na Poljskem). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka za modrijane ; 4)

2.000 izv.

ISBN 978-961-7026-19-1
a) Poklici - V otroškem leposlovju b) verzi c) velike tiskane črke d) kartonke

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 94767361

190.
MAJHEN, Zvezdana
        Šport / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik-Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 (tiskano na Poljskem). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka za modrijane ; 3)

2.000 izv.

ISBN 978-961-7026-47-4
a) Šport - V otroškem leposlovju b) verzi c) kartonke d) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 94766849

191.
MANTEGAZZA, Giovanna
        Ljubim zeleno! / [besedilo Giovanna Mantegazza ; ilustrirala Cristina Mesturini ; prevedla Metka Bartol]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2018 (natisnjeno v EU). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 19 x 21 cm. - (Knjige z luknjami)

Prevod dela: L'erba voglio!. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7031-15-7

087.5
COBISS.SI-ID 295118592

192.
MANTEGAZZA, Giovanna
        Ljubo doma, --- / [besedilo Giovanna Mantegazza ; ilustrirala Nicoletta Bertelle ; prevedla Metka Bartol]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2018 (natisnjeno v EU). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 19 x 21 cm. - (Knjige z luknjami)

Prevod dela: Casa dolce casa. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7031-14-0

087.5
COBISS.SI-ID 295118336

193.
MATKO Lukan, Irena
        Kaj delaš, Piki Jakob? / [besedilo Irena Matko Lukan ; avtor likov Kajetan Kovič ; avtorica ilustracij Jelka Reichman]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 zgibanka ([8] str.) : ilustr. ; 17 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-5250-7
a) Medvedki (igrače) - V otroškem leposlovju b) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 294259200

194.
MAZI, Nina
        Velikonočni zajec / Nina Mazi ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2012 (Ljubljana : Schwarz). - [16] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

Potiskana zadnja notr. str. ov. - Priloga revije Zmajček. - 7.500 izv.

ISBN 978-961-93125-2-0

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 260868608

195.
NOVAK, Nina, 1978-
        Zbogom, prijatelj moj / Nina Novak Kerbler ; ilustracije Mojca Fo. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 41 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Prijazna družba)

600 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorici: str. 40. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-278-401-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 295597056

196.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Pozor! Cvetača prihaja! / Mojiceja Podgoršek ; ilustracije Manja Ćirić. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [27] str. : ilustr. ; 29 cm

600 izv. - Ilustr. na sprednjih spojnih listih, potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-961-6976-64-0
a) Zelenjava - V otroškem leposlovju b) zdrava prehrana c) humor d) poučno leposlovje

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 295451136

197.
POWELL-Tuck, Maudie
        Vesoljski vlak / Maudie Powell-Tuck ; [ilustracije] Karl James Mountford ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The space train. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-3730-9
a) Vesoljska vozila - V otroškem leposlovju b) Dečki - Vesolje - V otroškem leposlovju c) vlaki d) popravila e) roboti f) babice g) potovanja h) humor i) odkrivanke j) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 293862656

198.
        REŠEVALNA vozila / [ilustriral Heath McKenzie ; prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 21 cm. - (Zavrti me!)

Prevod dela: Let's spin. Rescue. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5180-7
a) Reševalna vozila - Knjige za otroke b) prva pomoč c) kartonke

087.5
614.883(02.053.2)
COBISS.SI-ID 293609728

199.
ROBERT, Nadine
        Peter, pokončni maček / [napisala] Nadine Robert & [ilustriral] Jean Jullien ; [prevedla Alenka Polenec]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2018. - [46] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Peter, le chat debout. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7031-19-5

087.5
COBISS.SI-ID 295902208

200.
SEIX, Mercè
        Čas pred zasloni / besedilo Mercè Seix in Meritxell Noguera ; ilustracije Rocio Bonilla ; [prevod Tanja Rojc]. - Ljubljana : Založba Lekarna Ljubljana, 2018. - 35 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: A while with screens. - 1.000 izv. - Vodnik za starše: str. 32-35. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7008-08-1
a) Otroci - Računalniške komunikacije - V otroškem leposlovju b) računalniške igre c) internet (računalniško omrežje) d) računalniki e) videoigre f) televizija g) interaktivna generacija h) poučno leposlovje

821.134.2-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 294033664

201.
SEIX, Mercè
        Nič več dude / besedilo Mercè Seix in Meritxell Noguera ; ilustracije Rocio Bonilla ; [prevod Tanja Rojc]. - Ljubljana : Založba Lekarna Ljubljana, 2018. - 35 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Goodbye dummy. - 1.000 izv. - Vodnik za starše: str. 32-35. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7008-09-8
a) Dude - V otroškem leposlovju b) Otroci - Sesanje - V otroškem leposlovju c) odvajanje od dude d) problemi najmlajših e) razvade f) pomoč g) poučno leposlovje

821.134.2-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 294033920

202.
SEIX, Mercè
        Nič več plenic / besedilo Mercè Seix in Meritxell Noguera ; ilustracije Rocio Bonilla ; [prevod Tanja Rojc]. - Ljubljana : Založba Lekarna Ljubljana, 2018. - 35 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: No more napies. - 1.000 izv. - Vodnik za starše: str. 32-35. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7008-07-4
a) Plenice - Odvajanje - V otroškem leposlovju b) kahlica c) navajanje na čistočo d) problemi najmlajših e) pomoč f) poučno leposlovje

821.134.2-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 294033152

203.
SEIX, Mercè
        Vedno sem čist / besedilo Mercè Seix in Meritxell Noguera ; ilustracije Rocio Bonilla ; [prevod Tanja Rojc]. - Ljubljana : Založba Lekarna Ljubljana, 2018. - 35 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Always clean. - 1.000 izv. - Vodnik za starše: str. 32-35. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7008-06-7
a) Higiena - Otroci - V otroškem leposlovju b) Osebna higiena - Zdravje - V otroškem leposlovju c) čistoča d) vsakdan e) gibanje f) spanje g) poučno leposlovje

821.134.2-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 294033408

204.
SELIŠNIK, Nejka
        Erazem Predjamski / [besedilo in ilustracije] Nejka Selišnik. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - [36] str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorici: str. 36

ISBN 978-961-278-398-3
a) Erazem Predjamski - V otroškem leposlovju b) vitezi c) roparji d) prijateljstvo e) bojevitost f) neustrašnost g) grad Predjama h) Predjamski grad i) Postojna j) Kras k) zgodovina l) legende m) poučno leposlovje

821.163.6-93-32
929Erazem Predjamski
087.5
COBISS.SI-ID 295330048

205.
        SLOVANSKE pravljice. Zahodnoslovanske pravljice / zbral, zapisal in dodal komentarje A. H. Wratislaw ; [prevod Jernej Grobovšek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 144 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Sixty folk-tales from exclusively Slavonic sources. A, Western Slavonians. - Tiskano po naročilu. - Predgovor / Albert Henry Wratislaw: str. 5-6

ISBN 978-961-246-733-3
a) Slovanske ljudske pravljice - V otroškem leposlovju b) češke ljudske pravljice c) moravske ljudske pravljice d) madžarsko-slovaške ljudske pravljice e) lužiške ljudske pravljice f) kašubske ljudske pravljice g) poljske ljudske pravljice

398.2(=16)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 293998848

206.
ŠTEINBAUER, Zoran
        Katka in polžka / Zoran Šteinbauer ; ilustrirala Mojca Fo. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - [23] str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-7026-29-0
a) Otroci - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) Invalidi - Osamljenost - V otroškem leposlovju c) igre d) počitnice e) polži f) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 93341953

207.
VERGARI, Luana
        Mamica ima v trebuhu dojenčka / Luana Vergari ; [ilustrirala] Simona Ciraolo ; [prevedla Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 29 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: La mamma ha un bambino nella pancia. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6976-62-6
a) Nosečnost - V otroškem leposlovju b) Bratje in sestre - V otroškem leposlovju c) družina d) novorojenčki e) domišljija f) prihodnost g) spremembe h) medosebni odnosi

821.131.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 295289856

208.
ZAGORSKI, Cvetko
        Pika / Cvetko Zagorski ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 457)

1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5245-3
a) Deklice - V otroškem leposlovju b) vsakdan c) dom d) družina e) odraščanje

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 295341056


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


209.
BARNHILL, Kelly Regan
        Deklica, ki je pila mesečino / Kelly Barnhill ; [prevod Ana Ambrož Strle]. - Izola : Grlica, 2018. - 306 str. ; 22 cm

Prevod dela: The girl who drank the moon. - 500 izv. - John Newberry Medal 2017

ISBN 978-961-244-288-0

821.111(73)-93-31
COBISS.SI-ID 295829504

210.
CROSSAN, Sarah
        Zavetje vode / Sarah Crossan ; [prevedla Ana Barič Moder ; spremna beseda Majda Mramor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 256 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: The weight of water. - 700 izv. - V zavetju vode, na poti k ljubezni / Majda Mramor: str. 249-256

ISBN 978-961-01-5235-4

821.111-93-311.2
COBISS.SI-ID 294876672

211.
GLEITZMAN, Morris
        Morda / Morris Gleitzman ; prevedel Dušan Ogrizek. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 273 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nekoč)

Prevod dela: Maybe. - 600 izv.

ISBN 978-961-272-299-9
a) Fantje - Priseljenci - Avstralija - 1946 - V mladinskem leposlovju b) Maščevanje - V mladinskem leposlovju c) strah d) prijateljstvo e) ljubezen f) svetovna vojna 1939-1945 g) preživetje

821.111(94)-93-311.2
COBISS.SI-ID 294743296

212.
HAVEL, Geoff, 1955-
        Divji spust / Geoff Havel ; prevedel Andraž Banko. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 126 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Dropping-in. - 700 izv. - O avtorju: str. [129]. - Nagrada Združenja družinskih terapevtov Avstralije

ISBN 978-961-272-301-9
a) Fantje - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju b) Rolkanje - V mladinskem leposlovju c) Invalidi - Cerebralna paraliza - V mladinskem leposlovju d) odraščanje e) šole f) nesreče

821.111(94)-93-311.2
COBISS.SI-ID 295109120

213.
KONC Lorenzutti, Nataša
        Avtobus ob treh (ali Društvo mlajših starejših bratov) / Nataša Konc Lorenzutti ; [didaktično gradivo Anita Dernovšek]. - 2. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 223, VII str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

1.500 izv. - Resnica in izziv na avtobusu ob treh / Anita Dernovšek: str. I-VII. - Nagrada večernica za najboljše mladinsko delo, ki je izšlo v preteklem letu, ČZP Večer, 2017, nominacije

ISBN 978-961-272-309-5
a) Fantje - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju b) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju c) družina d) bolezni e) počitnice f) zaljubljenost g) nepopolne družine h) podeželje i) nagrade j) slovenska mladinska književnost k) večernica l) 2017 m) nominacije n) Cankarjevo priznanje o) tekmovanje p) 2018/19

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 295461376

214.
KRAMER, Irmgard
        Na koncu sveta sem srečala Noaha / Irmgard Kramer ; [prevod Alexandra Natalie Zaleznik]. - Izola : Grlica, 2018. - 306 str. ; 22 cm

Prevod dela: Am Ende der Wrlt traf ich Noah

ISBN 978-961-244-282-8

821.112.2(436)-93-31
COBISS.SI-ID 295733760

215.
MCCAFFREY, Kate
        Tista noč / Kate McCaffrey ; [prevod Nataša Grom]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 189 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja+)

Prevod dela: Saving jazz. - Odnos je tisti, ki zdravi / Barbara Kreš: str. 183-185. - O avtorici: str. 189. - 700 izv. - Nagrada Združenja družinskih terapevtov Avstralije, 2017

ISBN 978-961-272-310-1
a) Družbena omrežja - Svetovni splet - V mladinskem leposlovju b) Spolne zlorabe - V mladinskem leposlovju c) Etika - V mladinskem leposlovju d) mladostniki e) odraščanje f) objave na spletu g) samopodoba h) nasilje i) seksualizacija deklet

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 295500032

216.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Jaz sem Andrej / Vinko Möderndorfer ; ilustriral Jure Engelsberger ; [spremna beseda Gabrijela Simetinger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 172 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

1.000 izv. - Adolescenca in spolnost / Gabrijela Simetinger: str. 163-172

ISBN 978-961-01-5234-7
a) Fantje - Odraščanje - V mladinskem leposlovju b) Družina - Ločitev - V mladinskem leposlovju c) Mladostniki - Ljubezen - Spolnost - V mladinskem leposlovju d) najstniki e) matere in sinovi f) babice g) medgeneracijski odnosi h) šole i) medosebni odnosi j) samopodoba

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 295569152

217.
MOSS, Emma
        Tudi punce vlogajo. Ajda in drama do konca / Emma Moss ; [prevedla Maja Kogej]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 272 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Girls can vlog. Amazing Abby. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3896-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3897-9 (broš.)
a) Dekleta - Spletni dnevniki - V mladinskem leposlovju b) Mladostniki - Socialna omrežja - V mladinskem leposlovju c) vloganje d) druženje e) prijateljstvo f) šole g) video-blog h) vlog

821.111-93-311.2
COBISS.SI-ID 296177408

218.
PALACIO, R. J.
        Charlottina zgodba / R. J. Palacio ; [prevedel Boštjan Gorenc]. - 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2018 ([Ljubljana] : Litteralis). - 139 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Shingaling (A wonder story). - 1.300 izv.

ISBN 978-961-94306-7-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-94306-6-8 (broš.)
a) Dekleta - Odraščanje - V mladinskem leposlovju b) Mladostniki - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) prijateljstvo d) ples e) šole f) vsakdan g) samopodoba h) empatija i) sočutje j) sprejemanje drugačnosti

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 295865088

219.
PALACIO, R. J.
        Čudo / R. J. Palacio ; [prevedel Boštjan Gorenc ; avtorica spremne besede Anja Kurent]. - 2. izd. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 326 str. ; 21 cm

Prevod dela: Wonder. - Broš. izd. meri 20 cm. - 1.500 izv. - Povabilo Anje Kurent v zazrtje vase: str. 321-324. - O avtorici: str. 326

ISBN 978-961-94306-2-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-94306-3-7 (broš.)
a) Deformacije - Obraz - V mladinskem leposlovju b) Sprejemanje sebe - V mladinskem leposlovju c) drugačnost d) družina e) mladostniki f) najstniki g) pogum h) prijateljstvo i) šole j) vrstniki k) zunanji videz

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 292503296

220.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter. Svetinje smrti : [kronika dogodivščin mladega čarovnika] / J. K. Rowling ; prevedel Jakob J. Kenda ; [ilustrirala Mary GrandPré]. - 1. ponatis, 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 628 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga. Fantazijski roman)

Prevod dela: Harry Potter and the deathly hallows. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-961-01-1840-4
a) Čarovniki - V mladinskem leposlovju b) fantastika c) čarovnije d) čarovniške šole e) prijateljstvo f) pustolovščine

821.111-93-312.9
COBISS.SI-ID 286445312

221.
THORNE, Jack, 1978-
        Harry Potter in otrok prekletstva : prvi in drugi del : [posebna izdaja delovne verzije] / [po novi izvirni zgodbi J. K. Rowling ter Johna Tiffanyja in Jacka Thorna novo dramsko besedilo napisal Jack Thorne] ; prevedel Jakob J. Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 431 str. ; 21 cm. - (Zbirka Harry Potter)

Prevod dela: Harry Potter and the cursed child. - Avtor ter drugi dodatek k nasl. navedena na vzpor. nasl. str. - Potiskani notr. str. ov. - 5.000 izv. - O avtorjih: str. 425-429. - "Osma zgodba devetnajst let pozneje ---" zadnja str. ov.

ISBN 978-961-01-4459-5
a) Harry Potter (literarni junak) - V mladinskem leposlovju b) Očetje in sinovi - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) Čarovniki - V mladinskem leposlovju d) Potovanja skozi čas - V mladinskem leposlovju e) dramatika f) magija g) pustolovščine

821.111-93-2
COBISS.SI-ID 286838784


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


222.
ANDERSEN, Sarah
        Odraslost je mit / Sarah Andersen ; [prevedla Jedrt Lapuh Maležič]. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 109 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prima za mlade)

Prevod dela: Adulthood is a myth. - 1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Goodreads Choice Award, 2016

ISBN 978-961-7033-43-4
a) Dekleta - Odraščanje - V mladinskem leposlovju b) Mladostniki - Psihosocialne težave - V mladinskem leposlovju c) stripi d) humor e) samopodoba f) generacija y

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 295850240

223.
MORKUNAS, Gendrutis
        Bolšje zgodbe / Gendrutis Morkunas ; ilustrirala Lina Žutaute ; prevedel Klemen Pisk. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 136 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: Blusyno pasakojimai. - 600 izv. - Spremna beseda / Gendrutis Morkunas: str. [141]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7047-07-3

821.172-93-32
COBISS.SI-ID 294834688

224.
PATTERSON, James, 1947-
        Strašna šola. Rešite Boža! / James Patterson in Chris Tebbetts ; ilustracije Laura Park ; [prevod Matej Frece]. - Izola : Grlica, 2018. - 267 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Middle school. Safe Rafe. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-244-285-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-244-286-6 (broš.)

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 295431680

225.
PREGELJ, Sebastijan
        Pri kamnitem stolpu / Sebastijan Pregelj ; ilustriral Jure Engelsberger. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 93 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe ; 4)

800 izv. - Bibliografija: str. 93

ISBN 978-961-272-305-7

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 295124736

226.
SALTEN, Felix
        Prigode veverice Peri / Felix Salten ; [prevod Jakob Rado Vouk ; ilustracije Hans Bertle]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 219 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Die Jugend des Eichhörnchens Perri. - Tiskano po naročilu. - Beseda o pisatelju in njegovem delu / prevajalec: str. 215-219

ISBN 978-961-6861-76-2
a) Salten, Felix (1869-1945) - Spremne besede - V mladinskem leposlovju b) Veverice - V mladinskem leposlovju c) Gozdne živali - V mladinskem leposlovju d) gozdovi e) narava f) dogodivščine g) odnosi med človekom in živaljo h) odnosi v naravi i) prijateljstvo j) pogum k) živali v domišljiji

821.112.2(436)-93-34
821.112.2(436).09Salten F.
COBISS.SI-ID 295406080

227.
SCHULTZ, James Willard, 1859-1947
        V velikem apaškem gozdu : zgodba osamljenega skavta / James Willard Schultz ; [prevod Sonja Uran Šinigoj]. - Izola : Grlica, 2018. - 135 str. ; 22 cm

Prevod dela: In the great Apache forest. - 500 izv.

ISBN 978-961-244-287-3

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 295700736

228.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Ljubezen je melodija / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2018. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 8)

700 izv.(trda vezava), 1.000 izv. (broš.). - Snoopy in luna in sonce / Igor: str. 1

ISBN 978-961-6145-34-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6145-35-0 (broš.)

084.11
COBISS.SI-ID 295170560

229.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Zmaga ni vse / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2018. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 7)

700 izv.(trda vezava), 1.000 izv. (broš.). - Preklet bodi, rdeči baron / Igor: str. 1

ISBN 978-961-6145-32-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-6145-33-6 (broš.)

084.11
COBISS.SI-ID 295170304

230.
SCIESZKA, Jon
        Frank Einstein in antisnovni motor / Jon Scieszky ; ilustriral Brian Biggs ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Grlica, 2018. - 179 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Frank Einstein ; 1)

Prevod dela: Frank Einstein and the antimatter motor. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - 700 izv.

ISBN 978-961-244-283-5

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 295431424

231.
SCIESZKA, Jon
        Frank Einstein in električni prst / Jon Scieszky ; ilustriral Brian Biggs ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Grlica, 2018. - 165 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Frank Einstein ; 2)

Prevod dela: Frank Einstein and the electric finger. - Nasl str. raztegnjena čez dve str. - 700 izv.

ISBN 978-961-244-284-2

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 295699200

232.
SKUBIC, Andrej E.
        Telefon ali Tisoč stvari / Andrej E. Skubic ; ilustriral Igor Šinkovec. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 37 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Deteljica)

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5248-4
a) Kamen - Mobilni telefoni - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) gore c) narava d) dečki e) tehnologija f) domišljija g) filozofija življenja

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 295770880

233.
SYKES, Julie
        Karin in Iskra / Julie Sykes ; ilustracije Lucy Truman ; [prevedla Tatjana Cestnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 111 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Akademija samorogov : hiša znanja in čarovnij)

Prevod dela: Scarlett and Blaze. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-5287-3
a) Samorogi (bajeslovna bitja) - V mladinskem leposlovju b) Deklice - Pogum - V mladinskem leposlovju c) šole d) jahanje e) prijateljstvo f) pustolovščine g) jezera h) led i) magija

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 295789824

234.
SYKES, Julie
        Sofija in Svit / Julie Sykes ; ilustracije Lucy Truman ; [prevedla Tatjana Cestnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 108 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Akademija samorogov : hiša znanja in čarovnij)

Prevod dela: Sophia and Rainbow. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-5177-7
a) Samorogi (bajeslovna bitja) - V mladinskem leposlovju b) Deklice - Pogum - V mladinskem leposlovju c) šole d) prijateljstvo e) pustolovščine f) jahanje g) jezera h) magija

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 295788800


91 ZEMLJEPIS


235.
HIENG, Primož
        Nenavadni vodnik po nenavadni Sloveniji. Del 3, 100 svežih idej za izlete in potepanja / Primož Hieng ; [fotografije Primož Hieng ... et al.]. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Harlekin No. 1, 2018 (Ljubljana : Belin grafika). - 376 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-6008-51-8
a) Slovenija - Turistični vodniki b) Slovenija - Domoznanstvo - Reportaže

913(497.4)(036)
908(497.4)
COBISS.SI-ID 296015104


929 ŽIVLJENJEPISI


236.
BENZ, Carl, 1844-1929
        Avtobiografija izumitelja modernega avtomobila / Carl Friedrich Benz ; [prevod Karmen Murovec]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 172 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 21 cm

Prevod dela: Lebensfahrt eines deutschen Erfinders. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-736-4
a) Benz, Karl (1844-1929) - Avtobiografije b) Avtomobilska industrija - Zgodovina - Nemčija c) nemški inženirji

929Benz K.
629.331(430)(091)
COBISS.SI-ID 294169344

237.
FORD, Henry, 1863-1947
        Moje življenje in delo / Henry Ford ; [prevod Jasmina Hercog]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 2 zv. (194; 161 str.) : avtorj. sl. ; 21 cm

Prevod dela: My life and work. - Tiskano po naročilu. - Dosedanja vsebina: Del 1. - 2018. - 194 str. ; Del 2. - 2018. - 161 str.

ISBN 978-961-246-712-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-246-713-5 (zv. 2)
a) Ford, Henry (1863-1947) - Avtobiografije b) Avtomobilska inudstrija - Zgodovina - Združene države Amerike

929Ford H.
629.331(73)
COBISS.SI-ID 293393664

238.
FREEMAN, Douglas Southall, 1886-1953
        George Washington. Mladi Washington / Douglas Southall Freeman ; [prevod Jasmina Hercog]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018- (Šmarješke Toplice : Stella). - Zv. <1-2> : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: George Washington - young Washington. - Tiskano po naročilu

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2018. - 155 str.
Del 2. - 2018. - 110 str.
Del 3. - 2018

ISBN 978-961-246-751-7 (zv. 1)
ISBN 978-961-246-756-2 (zv. 2)
ISBN 978-961-246-772-2 (zv. 3)
a) Washington, George (1732-1799) - Biografije b) ZDA c) zgodovina d) 18.st.

929Washington G.
94(73)"17":929Washington G.
COBISS.SI-ID 294978048

239.
HEATH, Chris
        Robbie Williams : odkrito / Chris Heath ; [prevedel Simon Demšar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 527 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Reveal. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [528]

ISBN 978-961-00-3880-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3881-8 (broš.)
a) pevci b) rock pevci c) rock glasbeniki d) Velika Britanija e) turneje f) koncerti

784(410):929 Williams R.
COBISS.SI-ID 295980544

240.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Veliki Slovenci / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Daša Simčič ; [fotografiji Pixabay.com [in] commons.wikimedia.org]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 68 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih str. - Vsebina: Primož Trubar: O mlinarju, ki je za knjigo mlin prodal ; Jurij Vega: O pastirčku, ki je znal računati ; France Prešeren: O dečku, ki je pisal pesmi ; Ivana Kobilca: Ivana ; Dane Zajc: O dečku z rumenim mačkom

ISBN 978-961-6976-65-7
a) Slovenci - Znamenite osebnosti - Knjige za mladino

929(497.4)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 295653120

241.
RICHTHOFEN, Manfred, Freiherr von, 1892-1918
        Rdeči baron : [dnevnik vojaškega pilota iz 1. svetovne vojne] / Manfred Freiherrn von Richthofen ; [prevod Karmen Murovec]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 144 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Der rote Kampfflieger. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-728-9
a) Richthofen, Manfred, Freiherr von (1892-1918) - Spomini b) Svetovna vojna 1914-1918 c) Vojno letalstvo - Nemčija - 1914-1918 d) nemški letalci e) dnevniki f) vojne operacije v zraku g) Evropa h) zahodna fronta i) vojna zgodovina

929Richthofen M. von
94(4-15)"1914/1918"(092)
355.489(4-15)"1914/1918"(092)
821.112.2-94"1914/1918"
COBISS.SI-ID 293598976

242.
TAPPAN, Eva March, 1854-1930
        Viktorija Britanska / Eva March Tappan ; [prevod Neda Vukoslavović]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018- (Šmarješke Toplice : Stella). - Zv. <1-> : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: In the days of queen Victoria. - Tiskano po naročilu

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2018. - 110 str.

ISBN 978-961-246-731-9 (zv. 1)
ISBN 978-961-246-732-6 (zv. 2)
a) Victoria, britanska kraljica (1819-1901) - V leposlovju

821.111(73)-312.6
929Viktorija, britanska kraljica
COBISS.SI-ID 293899008

243.
TISCHER, Johann Friedrich Wilhelm
        Življenje Martina Lutra / John Frederick William Tischer ; [prevod Severin Trifunovič]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 115 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The life of Martin Luther. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-691-6
a) Luther, Martin (1483-1546) - Biografije

929Luther M.
274(430):929Luther M.
COBISS.SI-ID 290889984


94 ZGODOVINA


244.
        HOČE - Slivnica / Sašo Radovanovič ... [et al.] ; [fotografije Sašo Bizjak ; prevod v nemščino Polona Vidmar, prevod v angleščino Senka Dreu]. - Ljubljana : Moj repro, 2006 (Kočevje : Kočevski tisk). - 142 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-91708-1-4
ISBN 978-961-91708-1-6
a) Hoče - Zgodovina b) kulturni spomeniki c) kulturna zgodovina d) domoznanstvo e) naravne znamenitosti

94(497.4 Hoče)
908(497.4 Hoče)
COBISS.SI-ID 229210880

245.
MAWER, Allen
        Vikingi / Allen Mawer ; [prevedla Maruša Bračič]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 120 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The vikings. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-689-3
a) Vikingi - Zgodovina b) Evropa - Zgodovina - Srednji vek

94(368)
94(4)"07/10"
COBISS.SI-ID 290746112

246.
MIRT, Rok, 1993-
        Osamosvojitev : resnične zgodbe / Rok Mirt. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018. - 61 str. ; 20 cm. - (Zbirka Aktivni državljani)

1.500 izv. - Resnične zgodbe in resnični zmagovalci / Milan Petek Levokov: str. 7. - Resnica lahko zaboli, vendar ostaja resnica! / Brane Praznik: str. 60-61

ISBN 978-961-274-558-5
a) Slovenija - Zgodovina - 1991 - Spomini b) Slovenija - Osamosvojitev - Spomini

94(497.4)"1991"(092)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 295020544


FM FILMI ZA MLADINO


247.
        CIRQUE de freak [Videoposnetek] : the vampire's assistant = Cirkus spak : vampirjev vajanec [!] / original score by Stephen Trask ; director of photography James Muro ; based on the Cirque du freak series of books by Darren Shan ; screenplay by Paul Weitz and Brian Helgeland ; directed by Paul Weitz. - Ljubljana : Con film, 2010, p 2009. - 1 video DVD (ca 104 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. itd. - Produkcija: Universal Pictures itd. - DVDUP0400. - Igrajo: John C. Reilly, Josh Hutcherson, Chris Massoglia, Jessica Carlson itd.
a) Ameriški filmi - Pustolovski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Ameriški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji c) Mladinski filmi - Igrani filmi - Video DVD-ji d) Angleška književnost - Ekranizacije e) pravljični filmi f) fantastični filmi g) DVD

791.221.7(73)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1096263262

248.
        The DARK is rising [Videoposnetek] = Mračne vode / music by Christophe Beck ; director of photography Joel Ransom ; based on the novel "The dark is rising" by Susan Cooper ; screenplay by John Hodge ; directed by David L. Cunningham. - Ljubljana : Con film, 2008, posneto 2007. - 1 video DVD (regija 2)(ca 95 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. ... [et al.]. - Možnost sinhronizacije v češč. in polj. - 20th Century Fox. - DVF36273. - Vloge: Christopher Eccleston, Frances Conroy ... [et al.]
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) pustolovski filmi d) fantazijski filmi e) srhljivke f) video DVD-ji

791.221.8(086.82)
COBISS.SI-ID 11910458

249.
        The LAST airbender [Videoposnetek] = Zadnji gospodar vetra / written, produced and directed by M. Night Shyamalan ; based on the series "Avatar: the last airbender" created by Michael Dante DiMartino and Bryan Konietzko ; director of photography Andrew Lesnie ; music by James Newton Howard. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2010. - 1 video DVD (ca 99 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm

Možnost sinhronizacije v češ., madž. in polj. - Možnost podnaslavljanja v angl., hrv., madž., slov., srb. itd. - Produkcija: Paramount Pictures itd. - SQPAR 9688. - EL 118931. - Igrajo: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) Ameriški filmi - Fantastični film - Igrani filmi - Video DVD-ji c) Mladinski filmi - Igrani filmi - Video DVD-ji d) ameriški igrani filmi e) pravljični film f) akcijski film g) fantazijski film h) pustolovski film i) DVD

791.221.8(73)(0.053.5)
COBISS.SI-ID 1097374302

250.
        MEESTER Kikker [Videoposnetek] = Učitelj Žaba / regie Anna van der Heide ; scenario Mieke de Jong ; gebaseerd op het gelijknamige boek Meester Kikker van Paul van Loon ; muziek Fons Merkies ; director of photography Mark van Aller. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt4923200/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2016. - Produkcija: Prime Time itd. - Igrajo: Yenthe Bos, Bobby van Vleuten, Jeroen Spitzenberger, Georgina Verbaan, Paul R. Kooij, Wine Dierickx, Bianca Krijgsman itd. - Za otroke od 5. do 9. leta
a) Nizozemski mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) družinski filmi d) evropski mladinski igrani filmi e) šola f) vragolije g) humor h) koprodukcija i) kinobalon

791.221.2(492)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114714462

251.
        RED dog [Videoposnetek] : true Blue = Rdeči pes Modri / directed by Kriv Stenders ; screenplay by Daniel Taplitz ; director of photography Geoffrey Hall ; music by Cezary Skubiszewski ; prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2018. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt3567194/?ref_=nv_sr_3 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Woss Group Film itd. - Igrajo: Levi Miller, Bryan Brown, Hanna Mangan Lawrence, Thomas Cocquerel, John Jarratt, Steve Le Marquand, Jason Isaacs itd. - Za otroke od 8. do 12. leta (mladino in odrasle)
a) Avstralski mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) drama d) pustolovski film e) družinski film

791.221.2(94)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114474078

252.
TWENTY-first
        21 Jump Street [Videoposnetek] = [Mladenič v modrem] / directed by Phil Lord & Christopher Miller ; screenplay by Michael Bacall ; story by Michael Bacall & Jonah Hill ; based on the television series created by Patrick Hasburgh & Stephen J. Cannell ; director of photography Barry Peterson ; music by Mark Mothersbaugh. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012. - 1 video DVD (ca 105 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1232829/ - predstavitev filma. - Vzpor. nasl. z embalaže. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Posneto 2012. - Produkcija: Original Film itd. - QCT173. - Igrajo: Jonah Hill, Channing Tatum, Ice Cube itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji c) komedija d) akcijska komedija e) DVD

791.221.2(73)(086.82)
791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1101141598


FO FILMI ZA ODRASLE


253.
        ABRAHAM Lincoln [Videoposnetek] : vampire hunter = Abraham Lincoln : lovec na vampirje / directed by Timur Bekmambetov ; screenplay by Seth Grahame-Smith ; based on the novel by Seth Grahame-Smith ; director of photography Caleb Deschanel ; music by Henry Jackman. - Ljubljana : Con film, 2012. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1611224/ - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Produkcija: Burton/Bekmambetov/Lemley itd. - DVF52498. - Igrajo: Benjamin Walker, Dominic Cooper, Anthony Mackie, Mary Elizabeth Winstead, Rufus Sewell itd.
a) Ameriški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji b) Ameriški filmi - Grozljivka - Igrani filmi - Video DVD-ji c) thriller d) akcijski film e) srhljivka f) fantazijski film g) fantastični film h) DVD

791.221.9(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1101544542

254.
        L'AMANT double [Videoposnetek] = Dvojni ljubimec / librement adapté de Lives of the twins de Joyce Carol Oates ; un film de François Ozon ; directeur de la photographie Manu Dacosse ; musique originale Philippe Rombi ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (ca. 107 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6367558/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Mars Films itd. - Igrajo: Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Myriam Boyer, Dominique Reymond, Fanny Sage itd. - Za odrasle
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) triler e) thriller f) koprodukcija g) evropski igrani filmi

791.221.4(44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114904158

255.
        ASTÉRIX & Obélix. Contre César [Videoposnetek] = Astérix & Obélix. Proti Cezarju / scenario original de Claude Zidi ; d'après les personnages d'Albert Underzo et René Goscinny ; musique JeanžJacques Goldman, Roland Romanelli ; directeur de la photographie Tony Pierce-Roberts. - Ljubljana : Creativa ; Dnevnik, 2004, p 1999. - 1 video DVD (regija 2) (ca 109 min) : barve, zvok (Dolby digital). - (Nedeljski film)

Podnaslovljeno v slov. - Posebna izdaja Nedeljskega dnevnika. - Vloge: Christian Clavier, Roberto Benigni, Gérard Depardieu
a) igrani filmi b) francoski filmi c) komedije d) video DVD

791.43-22(086.82)
COBISS.SI-ID 13670152

256.
        AUS dem Nichts [Videoposnetek] = Obupana / Buch und Regie Fatih Akin ; Co-autor Hark Bohm ; Bildgestaltung Rainer Klausmann ; Musik Joshua Homme ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (ca 106 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5723272/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Dialogi v nem. ter delno v angl. in grš., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Bombero International itd. - Igrajo: Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch, Samia Chancrin, Numan Acar, Ulrich Tukur, Adam Bousdoukos, Torsten Lemke, Yannis Economides itd. - Za odrasle. - Cannes, 2017 (glavna igralka), Zlati globus, 2018 (tujejezični film)
a) Nemški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) kriminalka d) drama e) kriminalna drama f) koprodukcija g) evropski igrani filmi

791.221.5(430+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114711902

257.
        CAMILLE [Videoposnetek] = Dama s kamelijami / directed by George Cukor ; screen play by Zoe Akins, Frances Marion and James Hilton ; from the play and novel by Alexandre Dumas fils ; musical score by Herbert Stothart ; photographed by William Daniels and Karl Freund. - Ljubljana : Con film, 2007, p 1936. - 1 video DVD (ca 70 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv.... - Z26 T7247, DVDWB0215. - Vloge: Greta Garbo, Robert Taylor, Lionel Barrymore
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) drame d) video DVD e) DVD

791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 8504628

258.
Les CENT vingt
        120 battements par minute [Videoposnetek] = [120 utripov na minuto] / un film de Robin Campillo ; un scénario de Robin Campillo avec la collaboration de Philippe Mangeot ; musique originale composée, orchestrée et produite par Arnaud Rebotini ; image Jeanne Lapoirie. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (138 min, 3 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6135348/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. v slov. z embalaže. - Na embalaži še nasl.: 120 BPM. - Posneto po resničnih dogodkih. - Dialogi v franc., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: France 3 Cinema itd. - Igrajo: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz, Félix Maritaud, Médhi Touré, Aloïse Sauvage, Simon Bourgade, Catehrine Vinatier itd. - Za odrasle. - Cannes, 2017 (režiser - velika nagrada žirije, nagrada FIPRESCI, nagrada Francois Chalais, queer palma), Cesar, 2018 (glavna, stranska moška vloga, scenarij, glasba, montaža, režiser), evropska filmska nagrada, 2017 (režiser)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114827870

259.
        CLASH of the titans [Videoposnetek] = Spopad titanov / directed by Louis Leterrier ; screenplay by Travis Beacham and Phil Hay & Matt Manfredi ; director of photography Peter Menzies ; music by Ramin Djawadi. - Ljubljana : Con film, 2010. - 1 video DVD (ca 102 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Warner Bros. Pictures itd. - Posneto 2010. - DVDWB0609. - Igrajo: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng itd.
a) Angleški igrani filmi - Fantazijski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Fantazijski film - Video DVD-ji c) pustolovski film d) fantastični film e) akcijski film f) koprodukcija

791.221.7(410+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1096943710

260.
        CLOUD atlas [Videoposnetek] = Atlas oblakov / written for the screen and directed by Lana Wachowski & Tom Tykwer & Andy Wachowski ; based upon the novel by David Mitchell ; directors of photography John Toll, Frank Griebe ; music by Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil. - Ljubljana : Cinemania group, 2013. - 1 video DVD (ca 172 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1371111/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Cloud Atlas itd. - Igrajo: Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess itd.
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Hongkonški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Singapurski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) fantastični film g) fantazijski film h) znanstvenofantastični film i) fantastična drama j) fantazijska drama k) znanstvenofantastična drama l) koprodukcija

791.221.4(430+73+512.317+592.3)(086.82)
COBISS.SI-ID 1102650462

261.
        The CONDEMNED [Videoposnetek] = Bojevniki / music by Graeme Revell ; director of photography Ross Emery ; screenplay by Scott Wiper and Rob Hedden ; directed by Scott Wiper. - Ljubljana : Cinemania group, 2008, posneto 2007. - 1 video DVD (regija 2)(ca 109 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Podnapisi v slov. in hrv. - Lions gate. - Vloge: Steve Austin, Vinnie Jones, Robert Mammone
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) akcijski filmi d) kriminalni filmi e) srhljivke f) video DVD-ji

791.221.7(086.82)
COBISS.SI-ID 11942202

262.
        Le CONVOI [Videoposnetek] = Konvoj / un film de Frédéric Schoendoerffer ; scénario Yann Brion, Frédéric Schoendoerffer ; musique Thibault Quillet ; directeur de la photographie Vincent Gallot ; prevedla Lara Simona Taufer. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (ca. 102 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt4117206/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2015. - Produkcija: Orange Studio itd. - Igrajo: Benoit Magimel, Reem Kherici, Tewfik Jallab, Sofian Khammes, Amir El Kacem, Léon Garel, Foëd Amara, Alain Figlarz, Mahdi Belemlih itd. - Za odrasle
a) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) trilerji c) kriminalni film d) evropski igrani filmi e) DVD

791.221.5(086.82)
791.221.7(086.82)
COBISS.SI-ID 1114712926

263.
        The DICTATOR [Videoposnetek] = Diktator / directed by Larry Charles ; written by Sacha Baron Cohen ... [et al.] ; director of photography Lawrence Sher ; music by Erran Baron Cohen. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2011 [i. e. 2012]. - 1 video DVD (ca 80 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1645170/ - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Produkcija: Four By Two Films itd. - QPAR 176. - Igrajo: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Jason Mantzoukas itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Ameriški filmi - Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji c) komedija d) DVD

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1100728158

264.
        DJANGO [Videoposnetek] / un film de Etienne Comar ; scénario Etienne Comar & Alexis Salatko ; librement adapté de l'ouvrage Folles de Django d'Alexis Salatko ; image Christophe Beaucarne ; musique Django Reinhardt ; prevedla Diana Jenko. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (112 min, 28 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6247936/?ref_=fn_tt_tt_3 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v franc., rom. in nem. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Arches Films itd. - Igrajo: Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya, Bimbam Merstein, Gabriel Mirete, Johnny Montreuil, Vincent Frade, Raphaël Dever, Hugues Jourdain, Hono Winterstein, Patrick Mille itd. - Za odrasle
a) Reinhardt, Django (1910-1953) - Biografski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) biografska drama e) drama f) glasbeni film g) glasbena drama h) evropski igrani filmi

791.227(44)(086.82)
791.221.4(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114828382

265.
        EVERYTHING is illuminated [Videoposnetek] = Vse je razsvetljeno / music by Paul Cantelon ; director of photography Matthew Libatique ; based on the novel by Jonathan Safran Foer ; screenplay and directed by Liev Schreiber. - Ljubljana : JA-MI, 2006, p 2005. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., rus., ukr., možnost podnaslavljanja v slov., srb., hrv., angl. itd. - Produkcija: Warner Independent Pictures itd. - Z29 59343. - Igrajo: Eugene Hutz, Elijah Wood, Boris Leskin itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) komedija

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 14371388

266.
        FAMILY man [Videoposnetek] = Družinski človek. - Kranj : Media film, 2005. - 1 DVD : barve ; 12 cm

Premium collection. - Trije filmi - dva igrana + risanka. - Vsebuje tudi Ples morilcev ; Pogumni srnjaček

791
COBISS.SI-ID 8118

267.
FANTASTIČNI štirje
        Fantastični 4 [Videoposnetek] : prihod srebrnega letalca = Fantastic four : rise of the silver surfer / directed by Tim Story ; music by John Ottman ; story by John Turman and Mark Frost ; screnplay by Don Payne and Mark Frost. - Fantastična dvojna izd. - Zagreb ; Ljubljana : Con film, 2007. - 2 video DVD (regija 2, PAL)(ca 89 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnapisi v slovenščini...[etc.]. - DVF351895. - Igrajo: Jessica Alba, Ioan Grrudffud, Chris Evans...[et al.]
a) Igrani filmi - Ameriški igrani filmi - Znanstvena fantastika - Video DVD

791.221.8:82-312.9(086.8)
COBISS.SI-ID 8600372

268.
        FAR north [Videoposnetek] = Daleč na severu / director Asif Kapadia ; screenplay Asif Kapadia and Tim Miller ; based on the story True north by Sara Maitland ; music Dario Marianelli ; director of photography Roman Osin. - Ljubljana : Cinemania Group, 2011, p 2007. - 1 video DVD (ca 83 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov. in srb. - Vzpor. nasl. na ov.: Daleč na sever. - Produkcija: Celuloid Dreams itd. - Igrajo: Michelle Yeoh, Sean Bean, Michelle Krusiec itd.
a) Britanski filmi - Filmska drama - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Francoski filmi - Filmska drama - Igrani filmi - Video DVD-ji c) britanski igrani filmi d) francoski igrani filmi e) koprodukcija f) triler g) kriminalka h) DVD

791.221.4(410+44)
COBISS.SI-ID 1097564254

269.
        The FAST and the furious [Videoposnetek] = Hitri in drzni / music by BT ; director of photography Ericson Core ; screen story by Gary Scott Thompson ; directed by Ron Cohen. - Ljubljana : Con film, 2006, p 2001. - 1 video DVD (102 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slv., hrv., itd. - Vzpor. nasl. z ov.: Hitri in drzni. - Produkcija: Universal. - DVD UP0035,. - 32415/L. - Vloge: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster itd.
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD b) ameriški igrani filmi c) akcijski filmi d) video DVD

791.221.7(086.82)
COBISS.SI-ID 18903863

270.
The FIFTEEN seventeen
        The 15:17 to Paris [Videoposnetek] = Vlak 15.17 v Pariz / directed and produced by Clint Eastwood ; screenplay by Dorothy Blyskal ; based on the book by Anthony Sadler ... [et al.] ; director of photography Tom Stern ; music by Christian Jacob ; prevod Saša Horvat Šimonka. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (ca. 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6802308/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži: 15.17 do Pariza. - Posneto po resnični zgodbi. - Sinhronizacija v polj. in rus., podnapisi v angl., bolg., est., hrv., isl., latv., litov., polj., rus., slov. in tur. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Malpaso itd. - Dvoslojni format. - DVDWB0858. - Igrajo: Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Judy Greer, Jenna Fischer, William Jennings, Bryce Gheisar, Paul-Mikél Williams, Thomas Lennon itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) biografska drama d) akcijska drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114829406

271.
        FIFTY shades freed [Videoposnetek] = Petdeset odtenkov svobode / music by Danny Elfman ; director of photography John Schwartzman ; based on the novel by E. L. James ; screenplay by Niall Leonard ; directed by James Foley ; prevod in priredba Vesna Žagar. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (100 min, 59 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt4477536/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma. - Po istoimenskem romanu E. L. James. - Sinhronizacija v češ. in madž., podnapisi v angl., bolg., češ., hrv., madž., romun. in slov. - Video DVD vsebuje tudi kinematografsko različico filma. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Universal Studios itd. - DVDUP0440. - Igrajo: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Jennifer Ehle, Marcia Gay Harden, Bruce Altman itd. - Za odrasle
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) drame

791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 14000158

272.
        FOUR Brothers [Videoposnetek] = [4 bratje] / music by David Arnold ; director of photography Peter Menzies, Jr. ; written by David Elliot & Paul Lovett ; directed by John Singleton. - [Special collector's ed. = Posebna izd. za zbiratelje]. - Ljubljana : BLITZ film & video distribution, 2007, p 2005. - 1 video DVD (ca 104 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, stereo) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv. itd. - Možnost sinhronizacije v madž. itd. - Vzpor. nasl. z ov. - Podatki o izd. z ov. - Produkcija: Paramount Pictures. - QPAR 4235. - Vloge: Mark Wahlberg, Tyrese Gibsin, André Benjamin, Garrett Hedlund itd.
a) ameriški igrani filmi b) akcijski filmi c) video DVD

791.221.7(086.82)
COBISS.SI-ID 14589497

273.
        FOXTROT [Videoposnetek] / written and directed by Samuel Maoz ; director of photography Giora Bejach ; original score Amit Poznansky, Ophir Leibovitch ; prevedel Luka Kocbek. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (ca 108 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6896536/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma. - Nasl. tudi v hebr. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Spiro Films itd. - Igrajo: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray, Shira Haas, Dekel Adin, Yehudi Almagor, Gefen Barkai itd. - Za odrasle. - Benetke, 2017 (film, režiser), osem nagrad Izraelske filmske akademije, vključno za najboljši film in režijo.
a) igrani filmi b) evropski igrani filmi c) drame d) izraelski igrani filmi e) švicarski igrani filmi f) nemški igrani filmi g) francoski igrani filmi h) koprodukcije

791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 13965342

274.
        GAME night [Videoposnetek] = Družabni večer / directed by John Francis Daley & Jonathan Goldstein ; written by Mark Perez ; director of photography Barry Peterson ; music by Cliff Martinez ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (ca. 95 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt2704998/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v polj. in rus., podnapisi v angl., bolg., est., hrv., isl., latv., litov., polj., rus., slov. in tur. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Davis Entertainment itd. - DVDWB0860. - Igrajo: Jason Bateman, Rachel McAdams, Billy Magnussen, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Kylie Bunbury, Jesse Plemons, Chelsea Peretti, Danny Huston, Michael C. Hall, Kyle Chandler itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) akcijska komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114834014

275.
        GAMER [Videoposnetek] = Igričar / directed [and] written by Neveldine [and] Taylor ; director of photography Ekkehart Pollack ; music by Robert Williamson and Geoff Zanelli. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2010, p 2009. - 1 video DVD (ca 91 min) : barve, zvok (Dolby digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Lionsgate, Lakeshore Entertainment. - Q 9442. - Igrajo: Gerard Butler, Amber Valletta, Michael C. Hall, Kyra Sedgwick itd.
a) Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) znanstvenofantastični film c) ameriški igrani filmi d) triler e) DVD

791.221.7(73)
COBISS.SI-ID 1096634206

276.
        GOOD time [Videoposnetek] = Dobri časi / directed by Josh and Benny Safdie ; written by Ronald Bronstein, Josh Safdie ; original score by Oneohtrix Point Never ; director of photography Sean Price Williams ; prevedla Renata Kozole. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (97 min, 18 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt4846232/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Elara Pictures itd. - Igrajo: Robert Pattinson, Benny Safdie, Jennifer Jason Leigh, Buddy Duress, Peter Verby, Barkhad Abdi, Taliah Lennice Webster itd. - Za odrasle. - Cannes, 2017 (glasba)
a) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) kriminalka c) thriller d) triler e) drama

791.221.5(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114828126

277.
        GOSFORD park [Videoposnetek] / music Patrick Doyle ; director of photography Andrew Dunn ; written by Julian Fellowes ; directed by Robert Altman. - Ljubljana : Creativa : Dnevnik, 2004, p 2001. - 1 video DVD (regija 2)(ca 137 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm. - (Nedeljski film)

Posebna izdaja Dnevnika. - Zlati globus za najboljšo režijo, Oscar 2002 za scenarij. - Podnaslovljeno v angl., nem., hrv., slov. ... - Capitol. - Vloge: Eileen Atkins, Bob Balaban, Alan Bates, Charles Dance, Stephen Fry
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) video DVD e) DVD

791.43-312.4(086.82)
COBISS.SI-ID 219389952

278.
        HELLBOY. II, The golden army [Videoposnetek] = Hellboy. II, Zlata armada / screenplay [and] directed by Guillermo del Toro ; based upon the Dark Horse comic book created by Mike Mignola ; director of photography Guillermo Navarro ; music by Danny Elfman. - Ljubljana : Con film, 2008. - 1 video DVD (ca 115 min) : barve, zvok ; 12 cm

Regija 2. - Podnaslovljeno v slov., hrv., angl., ... - Universal Pictures, Dark Horse. - DVDUP0342. - Vloge: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, John Hurt
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) znanstvenofantastični filmi d) video DVD e) DVD

791.221.8(086.82)
COBISS.SI-ID 3469373

279.
        HOUSE of sand and fog [Videoposnetek] = Hiša peska in megle / based on the book by Andre Dubus III ; music by James Horner ; director of photography Roger Deakins ; screenplay by Vadim Perelman and Shawn Lawrence Otto ; directed by Vadim Perelman. - Ljubljana : Cinemania : Dnevnik, 2005. - 1 video DVD (ca 126 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Nedeljski film)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0315983/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Zbirka izšla s časnikom Dnevnik. - Produkcija: DreamWorks itd. - Posneto 2003. - Igrajo: Jennifer Connelly, Ben Kingsley, Ron Eldard, Frances Fisher, Kim Dickens itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 13381945

280.
        The INVISIBLE [Videoposnetek] / directed by David S. Goyer ; screenplay by Mick Davis and Christine Roum ; based upon the novel "Den ostnlige" by Mats Wahl ; music by Marco Beltrami. - Ljubljana : Con film, 2007. - 1 video DVD (regija 2)(ca 107 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv., italj. ... [et al.]. - Možnost sinhronizacije v italj., nemšč. in špan. - DVDB0368. - Vloge: Justin Chatwin, Chris Marquette, Margarita Levieva ... [et al.]
a) fantazijske drame b) igrani filmi c) ameriški igrani filmi d) drame e) kriminalni filmi f) srhljivke g) video DVD

791.4.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 11881018

281.
        JACK and Jill [Videoposnetek] = [Jack in Jill] / music by Rupert Gregson-Williams, Waddy Wachtel ; director of photography Dean Cundey ; story by Ben Zook ; screenplay Steve Koren & Adam Sandler ; directed by Dennis Dugan. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2012, p 2011. - 1 video DVD (ca 87 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0810913/ - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Vzpor. stv. nasl. na ov. - Produkcija: Happy Madison itd. - QCT120. - Igrajo: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino itd.
a) Ameriški filmi - Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) DVD

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1100005214

282.
        The JACKET [Videoposnetek] = [Umiranje] / original music by Brian Eno ; director of photography Peter Deming ; screenplay by Massy Tadjedin ; directed by John Maybury. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2008. - 1 video DVD (ca 99 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0366627/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2005. - Podnapisi v slov. in hrv. - Vzpor. stv. nasl. na embalaži. - Produkcija: Warner Independent Pictures itd. - SQ 4690. - Igrajo: Adrien Brody, Keira Knightley, Kris Kristofferson itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) thriller d) triler

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1102936414

283.
        JACKNIFE [Videoposnetek] = Jacknife / original score by Bruce Broughton ; director of photography Brian West ; screenplay by Stephen Metcalfe ; directed by David Jones. - Ljubljana : Blitz film & video distribution, 2008, p 1986. - 1 video DVD (PAL, regija 2) (ca 99 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Podnaslovljeno v slov., hrv. ter srb. - SQ 4949. - Vloge: Robert de Niro, Ed Harris, Kathy Baker
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) vojni filmi d) video DVD e) DVD

791.2(086.82)
COBISS.SI-ID 15751314

284.
        JUMPER [Videoposnetek] = Skakač / music by John Powell ; director of photography Barry Peterson ; based on the novel by Steven Gould ; screenplay by David S. Goyer and Jim Uhls and Simon Kinberg ; directed by Doug Liman. - Ljubljana : Con film, 2008. - 1 video DVD (ca 85 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0489099/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Produkcija: Twentieth Century Fox Film Corporation itd. - Posneto 2008. - Podnapisi v slov., hrv., srb. itd. - DVF36275. - Igrajo: Hayden Christensen, Jamie Bell, Michael Rooker, Annasophia Robb, Max Thieriot, Samule L. Jackson itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) akcijski filmi d) pustolovski filmi e) znanstvenofantastični filmi f) video DVD-ji g) DVD-ji

791.221.7(086.82)
COBISS.SI-ID 9111191

285.
        JUSTE la fin du monde [Videoposnetek] = Samo konec sveta / un film de Xavier Dolan ; adapté de la pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce ; musique originale Gabriel Yared ; direction de la photographie André Turpin ; prevedla Špela Tomec. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (94 min, 54 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt4645368/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2016. - Produkcija: Sons of Manual itd. - Igrajo: Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Gaspard Ulliel itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (režiser), Cesar, 2017 (glavna moška vloga, režiser)
a) Kanadski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija

791.221.4(71+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114819166

286.
        KARAULA [Videoposnetek] = Karavla / režija Rajko Grlić ; direktor fotografije Slobodan Trninić ; muzika Sanja Ilić. - Ljubljana : Cinemania group, 2007, p 2006. - 1 video DVD (regija 2)(ca 91 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Podnaslovljeno v slov. - Igrajo: Toni Gojanović, Sergej Trifunović, Emir Hadžihafisbegović itd.
a) igrani filmi b) koprodukcije c) komedije d) drame

791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 15498130

287.
        KILLING me softly [Videoposnetek] = Ubij me strastno / director pf photography Michael Coulter ; music by Patrick Doyle ; written by Kara Lindstrom ; directed by Chen Kaige. - Ljubljana : Creativa : Dnevnik, 2004. - 1 video DVD (regija 2, PAL)(147 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (Nedeljski film)

Podnaslovljeno v slov. - Posebna izdaja Nedeljskega dnevnika. - Vloge: Heather Graham, Joseph Fiennes ... [et al.]
a) Igrani filmi - Drame - Srhljivke - Združene države Amerike - Velika Britanija b) romantične drame c) ameriški igrani filmi d) angleški igrani filmi e) video DVD f) DVD

791.43-311.4(086.82)
COBISS.SI-ID 60560129

288.
        KNOCKED up [Videoposnetek] = [Napumpana] / music by Loudon Wainwright III, Joe Henry ; director of photography Eric Alan Edwards ; written and directed by Judd Apatow. - Ljubljana : Con film, cop. 2008, p 2007. - 1 video DVD (ca 127 min) : barve, zvok ; 12 cm

Vzporedni nasl. naveden na ov. - Podnapisi v slov., hrv. [etc.]. - DVDUP0227. - Vloge: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd ... [et al.]
a) komedije b) drame c) ameriški igrani filmi d) video DVD

791.221.2(086.82)
COBISS.SI-ID 12853302

289.
        KROTKAJA [Videoposnetek] = Krotko dekle / scénariste et réalisateur Sergei Loznitsa ; directeur de la photographie Oleg Mutu ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (ca. 143 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5618752/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži: Krotkaya. - Po istoimenski kratki zgodbi Fjodorja Dostojevskega. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Arte France Cinema itd. - Igrajo: Vasilina Makovtseva, Larisa Simonova, Anastasija Vashchenko, Piotr Plečken, Alla Malinkovska, Pelageya Bystrova, Wanda Labinska itd. - Za odrasle
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Ruski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Litovski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) Nizozemski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji f) Ukrajinski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji g) Latvijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji h) drama i) koprodukcija j) evropski igrani filmi

791.221.4(44+430+470+474.5)
COBISS.SI-ID 1114906206

290.
        LONG weekend [Videoposnetek] = Podaljšani konec tedna / music [and] directed by Jamie Blanks ; director of photography Karl Von Möller ; written by Everett De Roche. - Ljubljana : Cinemania group, 2010, p 2008. - 1 video DVD (ca 84 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Podnapisi v slov. in srb. - Produkcija: Arclight Films itd. - Igrajo: Jim Caviezel, Claudia Karvan itd.
a) Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) thriller c) drama d) srhljivka

791.221.4(94)(086.82)
COBISS.SI-ID 1096998238

291.
        MAX Payne [Videoposnetek] / directed by John Moore ; screenplay by Beau Thorne ; director of photography Jonathan Sela ; music by Marco Beltrami and Buck Sanders. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 99 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Podnaslovljeno v slov., hrv., srb., ... - Možnost sinhronizacije v madž., ... - DVF40679. - Vloge: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau Bridges
a) akcijski thriller b) DVD c) video DVD d) srhljivke e) ameriški igrani filmi video DVD

791.221.7(086.82)
COBISS.SI-ID 12009786

292.
        MR. Popper's penguins [Videoposnetek] = Pingvini gospoda Popperja / directed by Mark Waters ; screenplay by Sean Anders & John Morris and Jared Stern ; based upon the novel by Richard Atwater and Florence Atwater ; director of photography Florian Ballhaus ; music composed by Rolfe Kent. - Ljubljana : Con film, 2011. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1396218/ - predstavitev filma. - Dialogi v angl., možnost podnapisov v slov., hrv., srb., angl. itd. - Produkcija: Twentieth Century Fox itd. - DVF51660. - Igrajo: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lovibond, Madeline Carroll itd.
a) Ameriški filmi - Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji b) ameriški igrani filmi c) DVD

791.221.2(73)
COBISS.SI-ID 1098376286

293.
        MULHOLLAND dr. [Videoposnetek] / music composed and conducted Angelo Badalamenti ; director of photography Peter Deming ; written and directed by David Lynch. - Ljubljana : Creativa : Dnevnik, 2004, p 2001. - 1 video DVD (regija 2)(ca 145 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm. - (Nedeljski film)

Podnaslovljeno v slov. - Posebna izdaja Dnevnika. - Leta 2002 dobitnik Oskarja za režijo. - Studio canal. - Vloge: Naomi Wats, Justin Theroux, Laura Elena Harring
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) video DVD

791.43-312.4(086.82)
COBISS.SI-ID 219512320

294.
        NACIONALNA klasa [Videoposnetek] = Državni razred / fotograf Slobodan Todorović ; muzika Zoran Simjanović ; direktor fotografije Živko Zalar ; scenario i režija Goran Marković. - Ljubljana : Karantanija cinemas, 2005, p 1979. - 1 video DVD (ca 100 min) : barve, zvok (Dilby digital) ; 12 cm

Podnapisi v slov. - Dimedia. - KC-100. - Igrajo: Dragan Nikolić, Gorica Popović, Bogdan Diklić itd.
a) igrani filmi b) jugoslovanski igrani filmi c) komedije d) video DVD e) DVD

791.43-22(086.82)
COBISS.SI-ID 14036796

295.
        NELJUBOV´ [Videoposnetek] = Brez ljubezni / režisser Andrej Zvjagincev ; kamera Mihail Kričman ; scenarij Oleg Negin, Andrej Zvjagincev ; muzyka Evgenij Gal´perin, Saša Gal´perin ; prevedla in priredila Tanja Bulajič. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (121 min, 59 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6304162/?ref_=nv_sr_5 - predstavitev filma. - Na embalaži: Nelyubov. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Fetisoff Illusion itd. - Igrajo: Maryana Spivak, Aleksej Rozin, Matvej Novikov, Aleksej Fateev, Marina Vasileva, Andris Kejš, Natalija Potopova, Sergej Borisov itd. - Za odrasle. - Cannes, 2017 (režiser), Cezar, 2018 (tujejezični film), evropska filmska nagrada, 2017 (snemalec, skladatelja)
a) Ruski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji f) drama g) koprodukcija

791.221.4(470+44+430+493+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114714206

296.
        NOWHERE to land [Videoposnetek] = Ure obupa. Deadly companions = Smrtonosni prijatelji / directed by Sam Peckinpah. Zora mutantov. - Kranj : Media film, 2005. - 1 video DVD (PAL)(ca 90 min) ; 12 cm. - (Action edition)

Podnaslovljeno v srb., slov., hrv. - Sinhronizirano v angl., franc., it., nem. - Regija 2. - Podatki z ov. - Vsebina: 2 igrana filma, 1 risanka. - 3858885940488. - Vloge v filmu Ure obupa: Jack Wagner, Ernie Hudson, Christine Elise. - Vloge v filmu Smrtonosni prijatelji: Brian Keith, Maureen O`Hara
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) akcijski filmi d) western e) video DVD

791.221.51(086.82)
COBISS.SI-ID 9472933

297.
        OLD dogs [Videoposnetek] = Stara mačka / music by John Debney ; director of photography Jeffrey L. Kimball ; written by David Diamond & David Weissman ; directed by Walt Becker. - Ljubljana : Con film, 2010, p 2009. - 1 video DVD (ca 85 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv., srb. itd. - Produkcija: Walt Disney Pictures itd. - DVDB0513. - Igrajo: John Travolta, Robin Williams, Kelly Preston itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1096677214

298.
        PERFUME [Videoposnetek] : the story of a murderer = Parfum : zgodba morilca / directed by Tom Tykwer ; screenplay by Andrew Birkin & Bernd Eichenger & Tom Tykwer ; from the novel by Patrick Süskind ; director of photography Frank Griebe ; music by Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2007. - 1 video DVD (ca 142 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0396171/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2006. - Podnapisi v slov. in hrv. - Produkcija: Constantin film itd. - SQ 4555. - Igrajo: Ben Whishaw, Alan Rickman, Rachel Hurdwood, Dustin Hoffman itd.
a) Nemški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) Španski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji d) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji e) kriminalka f) drama g) triler h) thriller i) fantastični film j) koprodukcija

791.221.5(430+44+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1102863454

299.
        RAGING Bull [Videoposnetek] = Pobesneli bik / based on the book by Jake La Motta with Joseph Carter and Peter Savage ; director of photography Michael Chapman ; screenplay by Paul Schrader and Mardik Martin ; directed by Martin Scorsese. - Ljubljana : CON, 2008, p 1980. - 1 video DVD (regija 2)(ca 124 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnapisi v slv...[etc.]. - DVM16217. - Produkcija: MGM. - Vloge: Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty...[et al.]. - Oscar za najboljšo glavno moško vlogo (Robert De Niro)
a) ameriški igrani filmi b) drame c) biografski filmi d) boks e) video DVD f) DVD

791.227(086.82)
COBISS.SI-ID 3428413

300.
        READY player one [Videoposnetek] = Igralec št. 1 / directed by Steven Spielberg ; screenplay by Zak Penn and Ernest Cline ; based on the novel by Ernest Cline ; director of photography Janusz Kaminski ; music composed & conducted by Alan Silvestri ; prevod Marjeta Savor. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (134 min, 13 sek) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt1677720/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v madž., polj. in tur., podnapisi v angl., arab., bolg., hebr., hrv., madž., polj., romun., slov. in tur. - Dvoslojni format. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: De Line Pictures itd. - DVDWB0861. - Igrajo: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, T. J. Miller, Simon Pegg, Mark Rylance, Hannah John-Kamen, Ralph Ineson, Susan Lynch itd. - Za mladino in odrasle
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) znanstvenofantastični filmi d) fantazijski filmi e) akcijski filmi

791.221.8:82-311.9(086.82)
791.221.7(086.82)
COBISS.SI-ID 14000414

301.
        RED sparrow [Videoposnetek] = Rdeči vrabec / directed by Francis Lawrence ; screenplay by Justin Haythe ; based upon the book by Jason Matthews ; director of photography Jo Willems ; music by James Newton Howard ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (134 min, 30 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt2873282/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Dialogi v angl., delno tudi v rus., sinhronizacija v češ., madž., polj. in tur., podnapisi v angl., arab., bolg., češ., grš., hebr., hrv., isl., madž., polj., portug., romun., slovaš., slov., srb. in tur. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Film Rights/Chernin Entertainment. - DVF83286. - Igrajo: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker, Ciarán Hinds, Joely Richardson, Bill Camp, Jeremy Irons itd. - Za odrasle
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) akcijski filmi d) drame e) trilerji

791.221.7(086.82)
791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 13998878

302.
        The ROAD [Videoposnetek] = Cesta / directed by John Hillcoat ; screenplay by Joe Penhall ; based on the book by Cormac McCarthy ; director of photography Javier Aguirresarobe ; music by Nick Cave and Warren Ellis. - Ljubljana : Cinemania group, 2010, p 2009. - 1 video DVD (ca 111 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov. in srb. - Produkcija: Dimension Films itd. - Igrajo: Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Robert Duvall, Charlize Theron itd. - Za mladino in odrasle
a) Ameriška književnost - Ekranizacije b) Ameriški filmi - Filmska drama - Igrani filmi - Video DVD-ji c) pustolovski film d) fantastični film e) srhljivka f) DVD g) ameriški igrani filmi

791.221.4(73)
COBISS.SI-ID 14682674

303.
        SI j'étais toi [Videoposnetek] = Skrivnost / directeur de la photographie Paul Sarossy ; musique originale Nathaniel Mechaly ; scénario de Ann Cherkis ; d'après le film "Himitsu" ; d'après le roman de Keigo Higashino ; un film de Vincent Perez. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2008, p 2007. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnaslovljeno v slov. in hrv. - Q 4918. - Vloge: David Duchovny, Lili Taylor, Olivia Thirlby, Brendan Sexton
a) igrani filmi b) francoski igrani filmi c) drame d) video DVD e) DVD

791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 11984186

304.
        SING street [Videoposnetek] = Ulica pesmi / original songs by Gary Clark and John Carney ; director of photography Yaron Orbach ; story by John Carney & Simon Carmody ; screenplay, directed by John Carney. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca. 106 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt3544112/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2015. - Produkcija: Cosmo Films itd. - Igrajo: Lucy Boynton, Maria Doyle Kennedy, Aidan Gillen, Jack Reynor, Kelly Thornton, Ferdia Walsh-Peelo, Ian Kenny, Ben Carolan, Mark McKenna itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Irski filmi - Filmska drama - Igrani filmi b) Britanski filmi - Filmska drama - Igrani filmi c) Ameriški filmi - Filmska drama - Igrani filmi d) koprodukcija e) glasbena drama f) komična drama

791.221.4(417+410+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 295955456

305.
        TESNA koža 2 [Videoposnetek] / autori Siniša i Ljiljana Pavić ; scenario i režija Milan Živković ; muzika Boris Bizetić ; direktor fotografije Miloš Spasojević. - Ljubljana : CD-COM : Dnevnik, 2007. - 1 video DVD (ca 82 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Nenadomestljiv balkanski humor ; 2)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0181049/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Posebna izdaja Hopla. - Produkcija: Gama itd. - Posneto 1987. - GVD 0506. - Igrajo: Nikola Simić, Milan Gutović, Vojislav Brajović, Josif Tatić, Boris Dvornik itd.
a) Jugoslovanski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) evropski igrani filmi c) srbski igrani filmi d) komedija

791.221.2(497.1)(086.82)
COBISS.SI-ID 5864734

306.
        THAT'S my boy [Videoposnetek] = Stari je nor / directed by Sean Anders ; written by David Caspe ; director of photography Brandon Trost ; music by Rupert Gregson-Williams. - Ljubljana : Blitz film & video distribution, p 2012. - 1 video DVD (regija 2, PAL) (110 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., srb., angl. itd. - Možnost sinhronizacije v rus. itd. - QCT 264. - Vloge: Adam Sandler, Andy Samberg, Leighton Meester itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) komedije d) video DVD

791.221.2(086.82)
COBISS.SI-ID 11488161

307.
        THREE billboards outside Ebbing, Missouri [Videoposnetek] = Trije plakati pred mestom / written and directed by Martin McDonagh ; director of photography Ben Davis ; music by Carter Burwell ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (110 min, 38 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5027774/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v češ., madž., polj. in tur., podnapisi v slov., hrv., srb., angl., arab., bolg., češ., grš., hebr., isl., madž., polj., portug., romun., slovaš. in tur. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Blueprint Pictures itd. - DVF80220. - Igrajo: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, Lucas Hedges, Željko Ivanek, Caleb Landry Jones, Clarke Peters, Samara Weaving, John Hawkes, Peter Dinklage itd. - Za odrasle. - Oskar, 2018 (glavna ženska vloga - Frances McDormand, stranska moška vloga - Sam Rockwell), Zlati globus, 2018 (najboljši film - drama, scenarij, glavna ženska vloga, stranska moška vloga), BAFTA, 2018 (najboljši film, najboljši britanski film, glavna ženska vloga, stranska moška vloga, scenarij)
a) igrani filmi b) koprodukcije c) drame d) kriminalni filmi e) angleški igrani filmi f) ameriški igrani filmi

791.221.4(086.82)
791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 13998622

308.
        TOMB Raider [Videoposnetek] / directed by Roar Uthaug ; screenplay by Geneva Robertson-Dworet and Alastair Siddons ; story by Evan Daugherty and Geneva Robertson-Dworet ; director of photography George Richmond ; music by Tom Holkenborg ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (113 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt1365519/?ref_=tt_rec_tti - predstavitev filma. - Sinhronizacija v polj. in tur., podnapisi v angl., arab., hebr., hrv., polj., slov. in tur. - Dvoslojni format. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Square Enix itd. - DVDWB0859. - Na video DVD-ju: 7000082545 / SP-08-DIM1 / Z26/Z29 / Y34871 - L - 08. - Igrajo: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas, Derek Jacobi, Alexandre Willaume, Hannah John-Kamen, Josef Altin, Jaime Winstone itd. - Za odrasle
a) igrani filmi b) koprodukcije c) akcijski filmi d) drame e) angleški igrani filmi f) ameriški igrani filmi

791.221.7(086.82)
791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 13999390

309.
        TWO mothers [Videoposnetek] = Občudovani / based on the book "The grandmothers" by Doris Lessing ; adaptation Christopher Hampton and Anne Fontaine ; screenplay and dialogue Christopher Hampton ; directed by Anne Fontaine ; director of photography Christophe Beaucarne ; music by Christopher Gordon ; prevedel Janez Moder. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (106 min, 40 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt2103267/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži: Adoration. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2012. - Produkcija: Hopscotch Features itd. - Igrajo: Naomi Watts, Robin Wright, Xavier Samuel, James Frecheville, Sophie Lowe, Jessica Tovey, Ben Mendelsohn itd. - Za odrasle
a) Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija

791.221.4(94+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114817630

310.
        VALHALLA rising [Videoposnetek] = Božji bojevnik / directed by Nicolas Winding Refn ; written by Nicolas Winding Refn, Roy Jacobsen ; director of photography Morten Søborg ; music Peterpeter, Peter Kyed. - Vojnik : Fivia, 2010, p 2009. - 1 video DVD (ca 100 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnaslovljeno v slov. - Produkcija: Nicolas Winding Refn itd. - Igrajo: Mads Mikkelsen, Gary Lewis, Jamie Sives itd.
a) Danski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) Danski filmi - Igrani film - Video DVD-ji c) akcijski film d) Vikingi e) DVD

791.221.7(489)(086.82)
COBISS.SI-ID 1097126494

311.
        VAMPIRES [Videoposnetek] = Vampirji / music composed [and] directed by John Carpenter ; director of photography Gary B. Kibbe ; based on the novel Vampires by John Steakley ; screenplay by Don Jakoby. - Lavrica : Blitz Film & Video Distribution, 2008. - 1 video DVD (ca 104 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov. in hrv. - Posneto 1998. - Produkcija: Largo Entertainment. - SQ 2929. - Igrajo: James Woods, Daniel Baldwin, Sheryl Lee itd.
a) Ameriški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji b) fantastični film c) akcijski film d) DVD

791.221.9(73)
COBISS.SI-ID 88378369

312.
        WATERWORLD [Videoposnetek] = Potopljeni svet / directed by Kevin Reynolds ; written by Peter Rader and David Twohy ; director of photography Dean Semler ; music by James Newton Howard. - Ljubljana : CON FILM, 2007, p 1995. - 1 video DVD (regija 2)(ca 130 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnaslovljeno v slov., hrv., srb. in mak. - DVDUP0106. - Vloge: Kevin Costner, Dennis Hopper, Janne Tripplehorn
a) igrani filmi b) znanstvenofantastični filmi c) ameriški igrani filmi d) video DVD e) DVD

791.221.8(086.82)
COBISS.SI-ID 12613942

313.
        ZIGZAG [Videoposnetek] = Cik Cak / music by Grant Lee Phillips ; director of photography James L. Carter ; based upon the novel by Landon J. Napoleon ; screenplay by David S. Goyer ; directed by David Goyer. - Posebna izd. časnika Direkt. - Škofljica : Blitz film & video distribution ; Ljubljana : Dnevnik, 2007, p 2001. - 1 video DVD (regija 2) (ca 97 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Podnaslovljeno v slov., hrvašč. in srb. - SQ 4453. - Vloge: John Leguizamo, Oliver Platt, Natasha Lyonne, Wesley Snipes, Sam Jones III
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) drame d) video DVD e) DVD

791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 236425728


R RISANKE


314.
        ČEBELICA Maja 5 [Videoposnetek]. Kužajan in trije Kužketirji. V deželi igrač. - Ljubljana : VideoArt, 2006. - 1 video DVD (regija 2)(ca 180 min) : barve, zvok ; 12 cm

Tri risanke na enem DVD. - Sinhronizirana barvna risanka. - VA-1089. - Vsebuje še: Maja in deževnik Maks ; Maja in žaba
a) Risani filmi - Video DVD b) risani filmi c) video DVD

778.534.662(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 17788983

315.
        GULLIVER'S travels [Videoposnetek] = Guliverjeva potovanja / based on Jonathan Swift's immortal tale ; screenplay Dan Gordon ... [et al.] ; music and lyrics Ralph Rainger and Leo Robin ; photography Charles Schettler ; directed by Dave Heischer. - Ljubljana : Art video, cop. 2003. - 1 video DVD (regija 2)(ca 60 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sinhronizirano v slov. - Goodtimes. - VA-898. - Vsebina: Brodolom ; Odpovedana poroka ; Med liliputanci ; Srečni konec
a) risani filmi b) animirani filmi c) mladinski animirani filmi

791.228(0.053.6)(086.82)
COBISS.SI-ID 5796638

316.
        HELLO Kitty's Paradise [Videoposnetek] = Kitty : [sinhronizirane barvne risanke]. - Ljubljana : Video Art, [med 2000 in 2009]. - 1 video DVD (ca 110 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (Sparky)

Sinhronizirano v slov. - Nasl. na ov.: Mala Kitty 1. - Dodatek k nasl. na ov.: Sparky. - Dodatek k nasl. na ov.: Sinhronizirane barvne risanke. - Vsebina: Ko cveti slak ; Igra senc ; Kitty, Mimi in ptičica ; Velika dirka ; Kako jemo z vilicami ; Piškotki ; Promet v mestu ; Dežela Baru ; Umazanih rok za mizo ; Tika taka
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) video DVD

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 5508832

317.
        IGOR [Videoposnetek] / directed by Tony Leondis ; written by Chris McKenna ; music by Patrick Doyle. - Ljubljana : Cinemania group, 2009. - 1 video DVD (ca 83 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0465502/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2008. - Podnapisi v slov. in hrv. - Produkcija: Exodus Film Group itd. - Glasovi: John Cusak, John Cleese, Steve Buscemi itd.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1096135006

318.
        MEDVED Bamsi in čarovničina hči [Videoposnetek] = Bamse och häxans dotter / regissör Christian Ryltenius, Maria Blom ; manuskript Ida Kjellin, Sofie Forsman ; kompositör Henrik Lörstad ; basered på Bamses universum skapad av Rune Andréasson ; [režija slovenske sinhronizacije Sašo Kalan]. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (ca. 65 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt4628826/?ref_=nv_sr_3 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov. - Nastanek filma: 2016. - Produkcija: BAMSE Förlaget itd. - Glasovi: Andrej Murenc, Primož Pirnat, Vesna Pernarčič, Iztok Luzar, Gašper Jarni, Maja Kunšič. - Za otroke od 4. do 8. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) animirani filmi za otroke d) risani filmi za otroke e) švedski animirani filmi f) evropski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114994270

319.
        MOBY - The adventures of young Moby Dick [Videoposnetek] = Beli kit / written by Mark Shekter [and] Robert Sandler ; director Laura Shepherd ; music by Glen Morlley and Marvin Dolgay. - Ljubljana : Art video, cop. 2003, p 1996. - 1 video DVD (regija 2)(ca 50 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sinhronizirano v slv. - Nasl. na ov. škatle: Dogodivščine Moby Dicka. - Goodtimes. - VA-900. - Glasovi: Lawrence Bayne itd.
a) risani film b) otroški animirani film c) animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 5791518

320.
        PETER Rabbit [Videoposnetek] = [Peter Zajec] / directed by Will Gluck ; screen story and screenplay by Rob Lieber and Will Gluck ; based on the characters and tales of "Peter Rabbit" by Beatrix Potter ; director of photography Peter Menzies, jr. ; music by Dominic Lewis ; prevod podnapisov Saša Horvat Šimonka. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (90 min, 50 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5117670/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Podnapisi in sinhronizacija v angl,. češ., hrv., polj., slovaš., slov. in srb. Dialogi (v orig.) v angl. - Produkcija: Animal Logic Entertainment/Olive Bridge Entertainment itd. - DVDS063. - LC10-H2327-DVD (na DVD-ju). - Igrajo: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill, Marianne Jean Baptiste, Gareth Davies itd. Glasovi: James Corden, Fayssal Bazzi, Colin Moody, Margot Robbie, Elizabeth Debicki itd. - Vsebuje tudi kratek animirani film (brez slov. podnapisov): Flopsy Turvy / written & directed by David Scott, director of photography Peter Menzies, jr., music by Dominic Lewis, based on the characters and tales of "Peter Rabbit" by Beatrix Potter (3 min, 46 sek). - Za otroke od 6. do 10. leta
a) Igrano-animirani filmi - Komedije - video DVD-ji b) igrano-animirani filmi za otroke c) igrani filmi d) otroški filmi e) družinski filmi f) DVD

791.221.2(02.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 14000670


NASLOVNO KAZALO


 • (P)ostanite prvi na svetu 71


 • [120 utripov na minuto] 258


 • [4 bratje] 272


 • Abraham Lincoln 253
 • Alternativne učne in vzgojne strategije v OPB 40
 • L'amant double 254
 • Amuleti in talismani za začetnike 23
 • Anže 74
 • Astérix & Obélix 255
 • Astérix & Obélix. Contre César. Proti Cezarju 255
 • Atlas arhitekturnih form 72
 • Atlas oblakov 260
 • Aus dem Nichts 256
 • Avatar 249
 • Avtobiografija izumitelja modernega avtomobila 236
 • Avtobus ob treh (ali Društvo mlajših starejših bratov) 213


 • Bamse och häxans dotter 318
 • Beli kit 319
 • Belo se pere na devetdeset 160
 • Bitcoin 34
 • Bog je resničen in hrepeni po tem, da bi lahko odgovoril na vaša najtežja vprašanja 26
 • Bojevniki 261
 • Bolšje zgodbe 223
 • Božji bojevnik 310
 • Brez imena 154
 • Brez izhoda 90
 • Brez ljubezni 295
 • Brodolom 315


 • Camille 257
 • 120 battements par minute 258
 • Cesta 302
 • Charlottina zgodba 218
 • Cicibanda 176
 • Cik Cak 313
 • Cirkus spak 247
 • Cirque de freak 247
 • Cirque du freak 247
 • Clash of the titans 259
 • Cloud atlas 260
 • Coastliners 111
 • The condemned 261
 • Le convoi 262
 • Crossova pravica 135
 • Cry wolf 150
 • A cup of coffee 97


 • Čarovničin dvorec 42
 • Čas 185
 • Čas pred zasloni 200
 • Čebelica Maja 5 314
 • Češčina 76
 • Človek ni zver 73
 • Čudo 219


 • Daleč na severu 268
 • Dama s kamelijami 257
 • Dane Zajc: O dečku z rumenim mačkom 240
 • The dark is rising 248
 • Deklica, ki je pila mesečino 209
 • Devetintrideset stopnic 95
 • The dictator 263
 • Diktator 263
 • Ding dong zgodbe 165
 • Divji spust 212
 • Django 264
 • Dnevnik nekega angela. Del 1, Zoa in njeno poslanstvo 148
 • Dnevnik nekega angela. Del 2, Med peklom in nebesi 149
 • Do vitezovega prihoda 156
 • Do zdravja z Mario Treben. Otroške bolezni 58
 • Do zdravja z Mario Treben. Vsakodnevni stres 59
 • Dober dih 56
 • Dobri časi 276
 • Domovinska in državljanska kultura in etika. Učbenik za 8. razred osnovne šole 38
 • Druga žena 105
 • Družabni večer 274
 • Družinski človek 266
 • Državni razred 294
 • Dvojni ljubimec 254
 • Dvorišče vrtnic 138


 • Erazem Predjamski 204
 • Esej na maturi 2019 75
 • The Europeans 117
 • Everything is illuminated 265


 • Family man 266
 • Fantastic four 267
 • Fantastični 4 267
 • Far north 268
 • The fast and the furious 269
 • The 15:17 to Paris 270
 • Fifty shades freed 271
 • Fižol 66
 • Four Brothers 272
 • Foxtrot 273
 • France Prešeren: O dečku, ki je pisal pesmi 240
 • Francoščina 77
 • Frank Einstein in antisnovni motor 230
 • Frank Einstein in električni prst 231


 • Game night 274
 • Gamer 275
 • A gathering light 103
 • George Washington. Mladi Washington 238
 • Glasbila 186
 • Gnev 152
 • Good time 276
 • The good women of China 158
 • Gosford park 277
 • Gospodinjski aparati in stroji 187
 • Gradbeni stroji 177
 • The grandmothers 309
 • Grščina 78
 • Guinness world records 2019 4
 • Guliverjeva potovanja 315
 • Gulliver's travels 315


 • Harry Potter in otrok prekletstva 221
 • Harry Potter. Svetinje smrti 220
 • Helikopterski rop 94
 • Hellboy 278
 • Hellboy. II, The golden army. II, Zlata armada 278
 • Hello Kitty's Paradise 316
 • Hiša peska in megle 279
 • Hitri in drzni 269
 • Hoče - Slivnica 244
 • Honeymoon in Paris 133
 • House of sand and fog 279
 • Hrepenenje po ljubezni 106
 • Hudičev rubež 155


 • Ich bin dann mal weg 120
 • Igor 317
 • Igralec št. 1 300
 • Igričar 275
 • Interview with the vampire 139
 • The invisible 280
 • Ivana Kobilca: Ivana 240


 • Jack and Jill 281
 • [Jack in Jill] 281
 • The jacket 282
 • Jacknife 283
 • Jaz pa nekaj vem 107
 • Jaz sem Andrej 216
 • Jezen sem! 9
 • Jumper 284
 • Jumping to conclusions 119
 • Jurij Vega: O pastirčku, ki je znal računati 240
 • Juste la fin du monde 285


 • Kaj delaš, Piki Jakob? 193
 • Kako do dobre banke --- ki bo prijazna do ljudi, podjetij in okolja 32
 • Kako osvojiti markiza 127
 • Kako postati nihče 86
 • Kako sem postal, kar sem 24
 • Karantanski rokopisi 147
 • Karaula 286
 • Karavla 286
 • Karin in Iskra 233
 • Katka in polžka 206
 • Katrine 125
 • Kdo in kaj? Razvozlaj! 181
 • Kdo se skriva v gozdu? 175
 • Killing me softly 287
 • Kingdom of shadows 104
 • Kitty 316
 • Klik k Bogu 27
 • Knjiga o otrocih 18
 • Knjižica o zmajih 13
 • Knocked up 288
 • Konvoj 262
 • Korupcija za telebane 36
 • Kraljevsko hrepenenje 126
 • Kresnička 163
 • Kristina, ljubezen moja 124
 • Kristusove prilike 29
 • Kroki in prijatelji 167
 • Krotkaja 289
 • Krotko dekle 289
 • Kuhajmo domače 67
 • Kundalini ples 51
 • Kvadrat 50


 • The last airbender 249
 • Ljubezen po ljubezni 20
 • Ljubezen v škotskem višavju 100
 • Ljubim zeleno! 191
 • Ljubo doma, --- 192
 • London 141
 • Long weekend 290


 • Mamica ima v trebuhu dojenčka 207
 • Manifest za domovino 30
 • Maščobe kot gorivo 57
 • Max in mačji rod 143
 • Max Payne 291
 • Med liliputanci 315
 • Medved Bamsi in čarovničina hči 318
 • Meester Kikke 250
 • Meester Kikker 250
 • Midasov dotik 70
 • [Mladenič v modrem] 252
 • Mladi znanstvenik. Naravoslovje 48
 • Mladi znanstvenik. Tehnologija 60
 • Moby - The adventures of young Moby Dick 319
 • Moč 91
 • Mogul 146
 • Moj brat 179
 • Moje življenje in delo 237
 • Monsoon 151
 • Morda 211
 • Mr. Popper's penguins 292
 • Mračne vode 248
 • Mulčki. Ljubezen je melodija 228
 • Mulčki. Zmaga ni vse 229
 • Mulholland dr. 293


 • Na koncu sveta sem srečala Noaha 214
 • Nabiralka samot 88
 • Nacionalna klasa 294
 • [Napumpana] 288
 • Ne [prečrtano] znam leteti 180
 • Neke noči neke deklice nekje umirajo 84
 • Nekoč angel 131
 • Neljubov´ 295
 • Nemška slovnica po naše 79
 • Nenavadni vodnik po nenavadni Sloveniji. Del 3, 100 svežih idej za izlete in potepanja 235
 • Nevesta za viteza 157
 • Nežna uspavanka 112
 • Nič več dude 201
 • Nič več plenic 202
 • Nordijske legende 44
 • Norveščina 80
 • Notranjsko 45
 • Nowhere to land 296


 • O pujsku, ki je zgradil hišico iz slame 166
 • Občudovani 309
 • Obešenec 101
 • Oblak kožne barve 129
 • Obsedenost 110, 140
 • Obupana 256
 • Od spodaj navzgor 174
 • Odločilni trenutek! 69
 • Odpovedana poroka 315
 • Odraslost je mit 222
 • Ojtajota 63
 • Old dogs 297
 • Osamosvojitev 246
 • Osebnostni plus 16
 • Osnove splošnega upravnega prava 35
 • Otok 102
 • Ovčka Belka na Oljki gori 164


 • Paradižnik 64
 • Parfum 298
 • Pazi, katerega volka hraniš 10
 • Perfume 298
 • Petdeset odtenkov svobode 271
 • Peter Rabbit 320
 • [Peter Zajec] 320
 • Peter, pokončni maček 199
 • Pika 208
 • Pingvini gospoda Popperja 292
 • Piščanček Čarli 172
 • Placebo ste vi 12
 • Plamen iz morja 87
 • Ples morilcev 266
 • Pleveli 61
 • Pobesneli bik 299
 • Podaljšani konec tedna 290
 • Poglejmo v širni svet 188
 • Pogumni srnjaček 266
 • Poklici 189
 • Pomladna ljubezen 122
 • Popotovanje z oslico čez Sevene 162
 • Portugalščina 81
 • Poslednji kristjani 28
 • Post in celostna hrana človeka 52
 • Potopljeni svet 312
 • Povedka o gozdu 49
 • Povedka o jezeru 49
 • Povej mi!. Kako? 3
 • Pozaba preteklosti 93
 • Pozor! Cvetača prihaja! 196
 • Pravico imaš reči ne 21
 • Prebuditev jasnovidne energije 11
 • Predavanje o pesništvu 87
 • Preden sva postala tujca 99
 • Pri kamnitem stolpu 225
 • Pride konj v bar 108
 • Prigode veverice Peri 226
 • Primož Trubar: O mlinarju, ki je za knjigo mlin prodal 240
 • Pripovedovalka zgodb 161
 • Privlačna Rain 153
 • Psihologija učenja in pouka 17
 • Python za otroke 5


 • Raging Bull 299
 • Raging bull: my story 299
 • Rdeči baron 241
 • Rdeči pes Modri 251
 • Rdeči vrabec 301
 • Ready player one 300
 • Red dog 251
 • Red sparrow 301
 • Reševalna vozila 198
 • Ribiški slovar 62
 • The road 302
 • Robbie Williams 239
 • Romanca na Manhattnu 132
 • Rožle je jezen 169
 • Rožle je žalosten 170
 • Rožleta je strah 171
 • Ruščina 82


 • Samo jaz 134
 • Samo konec sveta 285
 • Si j'étais toi 303
 • Si moj prijatelj? 168
 • Si videl leva? 178
 • Sin kraljice senc 130
 • Sing street 304
 • Skakač 284
 • Skodelica kave 97
 • Skrivnost 303
 • Skrivnosti dobrega spanca 54
 • Sladke drobne laži 145
 • Sladko osvajanje 144
 • Slovanske pravljice. Vzhodnoslovanske pravljice 47
 • Slovanske pravljice. Zahodnoslovanske pravljice 205
 • Smrtonosni prijatelji 296
 • Sodnik 96
 • Sofija in Svit 234
 • Spet ljubiti 142
 • Spopad titanov 259
 • Spretni slovar. Nemško-slovenski, slovensko-nemški 83
 • Sramežljivost občutij 113
 • Srčni plemič 116
 • Srečni konec 315
 • Srečnolonice in njihove pesmi 182
 • Stara mačka 297
 • Stari je nor 306
 • Strah 19
 • Strange snow 283
 • Strašna šola. Rešite Boža! 224
 • Superhitro pecivo 65
 • Sushi for beginners 121


 • Škot, ki me je rešil 114
 • Škratovske oči 89
 • Šport 190


 • Tale of a forest 49
 • Tale of a lake 49
 • Tek in beg 8
 • Telefon ali Tisoč stvari 232
 • Telo v 4-ih urah 53
 • Temačni mož 118
 • Temelji avtopoieze v organizaciji 68
 • Tesna koža 2 305
 • That's my boy 306
 • Three billboards outside Ebbing, Missouri 307
 • Tisoč rož 123
 • Tista noč 215
 • Tomb Raider 308
 • Transurfing v 78 dneh 25
 • Trije plakati pred mestom 307
 • True north 268
 • Tudi punce vlogajo. Ajda in drama do konca 217
 • Tvojih nog se dotikam v senci in druge neobjavljene pesmi 85
 • 21 Jump Street 252
 • Two mothers 309


 • Ubij me strastno 287
 • Učitelj Žaba 250
 • Ulica pesmi 304
 • Umazani Berti in vreščanje! 183
 • Umazani Berti in zobje! 184
 • [Umiranje] 282
 • Umovadba za bistre možgane v poznih letih 14
 • Ure obupa 296
 • Urin kot zdravilo 55
 • Uročena 128
 • Usoda 98


 • V Petrovem imenu 31
 • V velikem apaškem gozdu 227
 • Valhalla rising 310
 • Vampires 311
 • Vampirji 311
 • Vedno sem čist 203
 • Veliki Slovenci 240
 • Velikonočni zajec 194
 • Verjeti ali vedeti 1
 • Vesoljski vlak 197
 • Vikingi 245
 • Viktorija Britanska 242
 • Višavska usoda 115
 • Vlak 15.17 v Pariz 270
 • Vrste in pojavne oblike običajnega papirnatega denarja, ki je krožil na slovenskem območju zadnjih 150 let 33
 • Vse je razsvetljeno 265
 • Vse teče 109
 • Vzgoja po metodi montessori 41
 • Vzgojarije 39


 • Waterworld 312
 • The weeping and the laughter 92
 • WiFi za dušo in [srce] 15
 • Winter solstice 137


 • Zabavne igrarije s pisalom 7
 • Zadnji gospodar vetra 249
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 37
 • Zavetje vode 210
 • Zbogom, prijatelj moj 195
 • Zbornik referatov 6
 • Zdravilo duha 22
 • Zgodbe o Vikingih 43
 • Zgodovina mode 46
 • ZigZag 313
 • Znanost v duši 2
 • Zvezda večera 136


 • Žabica Fani 173
 • Živeti 159
 • Življenje Martina Lutra 243

IMENSKO KAZALO


 • Aaltio, Panu (skladatelj) 49
 • Abbatiello, Antonella (ilustrator) 168
 • Abdi, Barkhad (1985-, igralec) 276
 • Acar, Numan (1974-, igralec) 256
 • Adams, Taylor 90
 • Adin, Dekel (1993-, igralec) 273
 • Adler, Sarah (igralec) 273
 • Aguirresarobe, Javier (1948-, fotograf) 302
 • Akin, Fatih (1973-, režiser, producent, scenarist) 256
 • Akins, Zoë (1886-1958, scenarist) 257
 • Akita, Julien (ilustrator) 3
 • Alba, Jessica (1981-, izvajalec) 267
 • Alderman, Naomi 91
 • Allan, Chris (fotograf) 4
 • Aller, Mark van (fotograf) 250
 • Almagor, Yehuda (1959-, igralec) 273
 • Altin, Josef (1983-, igralec) 308
 • Altman, Bruce (igralec) 271
 • Altman, Robert (1925-, režiser, avtor snemalne knjige) 277
 • Amara, Foëd (izvajalec) 262
 • Ambrož Strle, Ana (prevajalec) 209
 • Anders, Sean (režiser) 306
 • Anders, Sean (scenarist) 292
 • Andersen, Sarah 222
 • Andre 3000 (1975-, izvajalec) 272
 • Andréasson, Rune (1925-1999, bibliografski predhodnik) 318
 • Antara, Leyolah 51
 • Apatow, Judd (1968-, režiser, scenarist) 288
 • Arhar, France (avtor dodatnega besedila) 32
 • Arko, Andraž (avtor dodatnega besedila) 27
 • Arnejčič, Beno 8
 • Arnold, David (1962-, skladatelj) 272
 • Arnold, Nick 60
 • Artnak, Marjan (fotograf) 66
 • Ashkenazi, Lior (igralec) 273
 • Atkins, Eileen (1934-, izvajalec) 277
 • Atwater, Florence (1896-1979, bibliografski predhodnik) 292
 • Atwater, Richard (1892-1948, bibliografski predhodnik) 292
 • Austin, Steve (1964-, izvajalec) 261
 • Avanzo, Miha (prevajalec) 135
 • Avsenik Nabergoj, Irena 75


 • Bacall, Michael (scenarist, bibliografski predhodnik) 252
 • Baczynski, Kristyna (1986-, ilustrator) 60
 • Badalamenti, Angelo (skladatelj) 293
 • Bajc, Drago (1935-) 50
 • Bajd, Barbara 61
 • Bajželj, Maja (prevajalec) 3
 • Bakan, Anja (prevajalec) 127, 128
 • Baker, Kathy (izvajalec) 283
 • Balaban, Bob (izvajalec) 277
 • Balažic Peček, Tanja 68
 • Baldwin, Daniel (1961-, izvajalec) 311
 • Ballhaus, Florian (1965-, fotograf) 292
 • Ban, Tatjana 163, 164
 • Banko, Andraž (prevajalec) 212
 • Barachini, Jože (ilustrator) 147
 • Barber, Noel 92
 • Barbo, Jana (prevajalec) 70
 • Barič, Ana (prevajalec) 210
 • Barkai, Gefen (1995-, igralec) 273
 • Barnham, Kay 9
 • Barnhill, Kelly Regan 209
 • Baron Cohen, Erran (skladatelj) 263
 • Baron Cohen, Sacha (scenarist, izvajalec) 263
 • Barrymore, Lionel (izvajalec) 257
 • Bartol, Metka (prevajalec) 168, 191, 192
 • Bateman, Jason (izvajalec) 274
 • Bates, Alan (1934-2003, izvajalec) 277
 • Batič, Janja (avtor dodatnega besedila) 97
 • Bauer, Jana 165
 • Baye, Nathalie (1948-, igralec) 285
 • Bazzi, Fayssal (izvajalec) 320
 • Beacham, Travis (scenarist) 259
 • Bean, Sean (izvajalec) 268
 • Beaucarne, Christophe (fotograf) 264, 309
 • Beck, Christophe (skladatelj) 248
 • Becker, Walt (1968-, režiser) 297
 • Bečan, Irena (avtor) 37
 • Bejach, Giora (fotograf) 273
 • Bekmambetov, Timur (režiser) 253
 • Belemlih, Mahdi (izvajalec) 262
 • Bell, Jamie (izvajalec) 284
 • Belopavlovič, Nataša (avtor, urednik) 37
 • Beltrami, Marco (skladatelj) 280, 291
 • Benigni, Roberto (izvajalec) 255
 • Benz, Carl (1844-1929) 236
 • Berden, Katja (1965-, prevajalec) 4
 • Berden, Peter (1962-, prevajalec) 4
 • Bergant, Živko (recenzent) 33
 • Berri, Claude (režiser) 255
 • Berry, Halle (izvajalec) 260
 • Bertalanič, Sonja 52
 • Bertelle, Nicoletta (ilustrator) 175, 192
 • Bertle, Hans (ilustrator) 226
 • Bess, Laura 93
 • Bezjak, Simona (politologinja, avtor) 38
 • Biggs, Brian (ilustrator) 230
 • Birkin, Andrew (scenarist) 298
 • Bisset, Jacqueline (1944-, izvajalec) 254
 • Bizetić, Boris (1950-, skladatelj) 305
 • Bizjak, Katja (1983-, prevajalec) 114
 • Blair, Selma (izvajalec) 278
 • Blanks, Jamie (skladatelj, režiser) 290
 • Blokar, Jolanda (prevajalec) 136
 • Blom, Maria (režiser) 318
 • Blyskal, Dorothy (scenarist) 270
 • Bogataj, Janez (1947-, avtor dodatnega besedila) 66
 • Bogataj, Marko (prevajalec) 91
 • Bohinc Remškar, Irena (prevajalec) 100
 • Bohm, Hark (1939-, scenarist) 256
 • Bonilla, Rocio (ilustrator) 200, 201, 202, 203
 • Bonnier, Jonas (1963-) 94
 • Borak, Neven (avtor dodatnega besedila) 33
 • Borisov, Sergej (1975-, igralec) 295
 • Bos, Yenthe (igralec) 250
 • Bourgade, Simon (igralec) 258
 • Bousdoukos, Adam (1974-, igralec) 256
 • Boyer, Myriam (1948-, izvajalec) 254
 • Boynton, Lucy (izvajalec) 304
 • Božič, Saša (1972-) 161
 • Bračič, Maruša (1989-, prevajalec) 245
 • Brajović, Vojislav (izvajalec) 305
 • Brandow, Annika (ilustrator) 48
 • Brecelj, Petra (prevajalec) 155
 • Brewster, Jordana (1980-, izvajalec) 269
 • Brezovar, Simon (1986-, avtor dodatnega besedila) 14
 • Bridges, Beau (izvajalec) 291
 • Brion, Yann (scenarist) 262
 • Brnčić, Ivo (1912-1943, pisec besedila uglasbenih pesmi) 73
 • Broadbent, Jim (izvajalec) 260
 • Brodschneider Kotnik, Maja (prevajalec) 183, 184
 • Brody, Adrien (izvajalec) 282
 • Brojan, Larisa 166
 • Bronstein, Ronald (scenarist) 276
 • Broughton, Bruce (1945-, skladatelj) 283
 • Brown, Bryan (1947-, izvajalec) 251
 • Brščič, Bernard (avtor dodatnega besedila) 30
 • Brulec, Meta 167
 • BT (1971-, skladatelj) 269
 • Buchan, John (1875-1940) 95
 • Bucik, Kaja (prevajalec) 134
 • Bukovac, Vesna (avtor dodatnega besedila) 52
 • Bukovec, Boris (avtor) 68
 • Bulajić, Tanja (prireditelj, prevajalec) 295
 • Bunbury, Kylie (izvajalec) 274
 • Burnett, Mark (1960-, avtor dodatnega besedila) 70
 • Burpo, Todd 26
 • Burwell, Carter (skladatelj) 307
 • Buscemi, Steve (1958-, izvajalec) 317
 • Bussolati, Emanuela 168
 • Butler, Gerard (izvajalec) 275
 • Byrne, Rose (igralec) 320
 • Bystrova, Pelageya (izvajalec) 289


 • Cabré, Jaume 96
 • Cage, Nicolas (1965-, izvajalec) 266
 • Camp, Bill (igralec) 301
 • Campillo, Robin (1962-, režiser, scenarist) 258
 • Cankar, Ivan (1876-1918) 97
 • Cannell, Stephen J. (bibliografski predhodnik) 252
 • Cantelon, Paul (skladatelj) 265
 • Capuder, Jure (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 53
 • Carlan, Audrey 98
 • Carlino, Renée 99
 • Carlson, Jessica (izvajalec) 247
 • Carmody, Simon (bibliografski predhodnik) 304
 • Carney, John (skladatelj, bibliografski predhodnik, scenarist, režiser) 304
 • Carolan, Ben (2000-, izvajalec) 304
 • Carpenter, John (1948-, skladatelj, režiser) 311
 • Carrey, Jim (1962-, izvajalec) 292
 • Carroll, Madeline (1996-, izvajalec) 292
 • Carter, James L. (fotograf) 313
 • Carter, Joseph 299
 • Carter, Joseph (bibliografski predhodnik) 299
 • Cartland, Barbara (1902-2000) 100
 • Caspe, David (1978-, scenarist) 306
 • Cassel, Vincent (igralec) 285
 • Cave, Nick (skladatelj) 302
 • Caviezel, Jim (1968-, izvajalec) 290
 • Cestnik, Tatjana (prevajalec) 233, 234
 • Chancrin, Samia (igralec) 256
 • Chandler, Kyle (izvajalec) 274
 • Chaouqui, Francesca Immacolata 31
 • Chapman, Michael (1935-, fotograf) 299
 • Charles, Larry (1956-, režiser) 263
 • Chase, A. (ilustrator) 44
 • Chatwin, Justin (izvajalec) 280
 • Chen, Kaige (1952-, režiser) 287
 • Cherkis, Ann (scenarist) 303
 • Chien Chow Chine, Aurélie 169, 170, 171
 • Chiklis, Michael (1963-, izvajalec) 267
 • Christensen, Hayden (izvajalec) 284
 • Church, Dawson (1956-, avtor dodatnega besedila) 12
 • Ciraolo, Simona (ilustrator) 207
 • Clark, Gary (1962-, skladatelj) 304
 • Clarke, Peters (igralec) 307
 • Clavier, Christian (izvajalec) 255
 • Cleese, John (izvajalec) 317
 • Cline, Ernest (bibliografski predhodnik, scenarist) 300
 • Cocquerel, Thomas (izvajalec) 251
 • Cohen, Rob (1949-, režiser) 269
 • Cole, Daniel 101
 • Comar, Etienne (režiser, scenarist) 264
 • Connelly, Jennifer (izvajalec) 279
 • Cooke, Olivia (1993-, igralec) 300
 • Cooper, Dominic (1978-, izvajalec) 253
 • Cooper, Susan (1935-, bibliografski predhodnik) 248
 • Corden, James (1978-, izvajalec) 320
 • Core, Ericson (fotograf) 269
 • Cornish, Abbie (igralec) 307
 • Costner, Kevin (izvajalec) 312
 • Cotillard, Marion (1975-, igralec) 285
 • Coulter, Michael (1952-, fotograf) 287
 • Coyne, Jerry A. (1949-) 1
 • Crnkić, Kenan 10
 • Crossan, Sarah 210
 • Cukor, George (1899-1983, režiser) 257
 • Cundey, Dean (fotograf) 281
 • Cunningham, David L. (1971-, režiser) 248
 • Cusack, John (izvajalec) 317
 • Cusick, Michael John (1964-) 27


 • Černec, Jure (fotograf) 87
 • Černjak, Dominik S. (avtor dodatnega besedila) 32
 • Čertalič, Vera (1948-, prevajalec) 22
 • Česnik Korošec, Vesna (prevajalec) 112


 • Ćirić, Manja (ilustrator) 196


 • Dacosse, Manu (fotograf) 254
 • Dale, Cyndi 11
 • Daley, John Francis (1985-, režiser) 274
 • Daniels, William H. (fotograf) 257
 • Daugherty, Evan (bibliografski predhodnik) 308
 • Davies, Gareth (igralec, igralec) 320
 • Davis, Ben (1962-, fotograf) 307
 • Davis, Mick (scenarist, scenarist) 280
 • Dawkins, Richard 2
 • De Cecco, Matej (ilustrator) 74, 79
 • De France, Cécile (1976-, igralec) 264
 • De Niro, Robert (izvajalec) 283, 299
 • Deakins, Roger A. (1949-, fotograf) 279
 • Debeljak, Dora (1980-, prevajalec) 11, 54
 • Debevec, Leon (avtor dodatnega besedila) 72
 • Debicki, Elizabeth (izvajalec) 320
 • Debney, John (skladatelj) 297
 • Dejak, Lijana (prevajalec) 178
 • Delbello, Anja (ilustrator) 63
 • Deming, Peter (fotograf) 282, 293
 • Demšar, Avgust 102
 • Demšar, Simon (1969-, prevajalec) 239
 • Denchfield, Nick 172, 173
 • Denk, Tina (prevajalec) 58, 59
 • Depardieu, Gérard (izvajalec) 255
 • Dernovšek, Anita (avtor dodatnega besedila) 213
 • Deschanel, Caleb (1944-, fotograf) 253
 • Dever, Raphaël (igralec) 264
 • Diamond, David (1965-, scenarist) 297
 • Dickens, Kim (1965-, izvajalec) 279
 • Dierickx, Wine (igralec) 250
 • Diesel, Vin (izvajalec) 269
 • DiMartino, Michael Dante 249
 • Dimitrovski, Bojana (ilustrator) 165
 • Dinklage, Peter (igralec) 307
 • Dintinjana, Lacrimae Christi (prevajalec) 85
 • Dintinjana, Veronika (prevajalec) 85
 • Dispenza, Joe (1962-) 12
 • Divjak, Igor (urednik, avtor dodatnega besedila) 87
 • Djawadi, Ramin (skladatelj) 259
 • Dolan, Xavier (1989-, režiser, scenarist) 285
 • Dolgay, Marvin (skladatelj) 319
 • Donnelly, Jennifer 103
 • Dornan, Jamie (1982-, igralec) 271
 • Dostoevskij, Fedor Mihajlovič 289
 • Doyle Kennedy, Maria (izvajalec) 304
 • Doyle, Patrick (1953-, skladatelj) 277, 317
 • Drenovec, Franček (recenzent) 33
 • Dreu, Senka (prevajalec) 244
 • Drobnič, Janez (1957-, recenzent) 8
 • Drury, David (pridigar, avtor) 26
 • Društvo bibliotekarjev (Celje) 6
 • Dubus, Andre (1959-, bibliografski predhodnik) 279
 • Duchovny, David (izvajalec) 303
 • Dugan, Dennis (režiser) 281
 • Dumas, Alexandre (1824-1895, bibliografski predhodnik) 257
 • Dunn, Andrew (fotograf, fotograf) 277
 • Duress, Buddy (igralec) 276
 • Duvall, Robert (izvajalec) 302
 • Dvornik, Boris (izvajalec) 305


 • Eastwood, Clint (1930-, režiser, producent) 270
 • Eccleston, Christopher (izvajalec) 248
 • Edgerton, Joel (igralec) 301
 • Edwards, Eric Alan (1953-, fotograf) 288
 • Ehle, Jennifer (1969-, igralec) 271
 • Eichinger, Bernd (scenarist) 298
 • El Kacem, Amir (izvajalec) 262
 • Eldard, Ron (izvajalec) 279
 • Elfman, Danny (skladatelj) 271, 278
 • Elliot, David (scenarist) 272
 • Ellis, Warren (1965-, skladatelj) 302
 • Emery, Ross (fotograf) 261
 • Engelsberger, Jure (ilustrator) 216, 225
 • Eno, Brian (skladatelj) 282
 • Erdeljc, Kristijan (fotograf) 67
 • Erskine, Barbara 104
 • Evans, Chris (izvajalec) 267


 • Fader, Christine Arana 13
 • Faris, Anna (izvajalec) 263
 • Fateev, Aleksej (igralec) 295
 • Fellowes, Julian (avtor snemalne knjige) 277
 • Ferriss, Timothy 53
 • Fiennes, Joseph (1970-, izvajalec) 287
 • Fiennes, Ralph (izvajalec) 259
 • Figlarz, Alain (1962-, izvajalec) 262
 • Filipič, Karmen (prevajalec) 31
 • Fischer, Jenna (1974-, izvajalec) 270
 • Fisher, Frances (1952-, izvajalec) 279
 • Fisher, Kerry 105
 • Fister, Peter (avtor dodatnega besedila) 72
 • Flemyng, Jason (1966-, izvajalec) 259
 • Foer, Jonathan Safran (1977-, bibliografski predhodnik) 265
 • Foley, James (1953-, režiser) 271
 • Fontaine, Anne (prireditelj, režiser) 309
 • Force, Marie 106
 • Ford, Henry (1863-1947) 237
 • Forsman, Sofie (scenarist) 318
 • Fougère, Isabelle (1968-) 3
 • Frade, Vincent (igralec) 264
 • Frece, Matej (prevajalec) 4, 224
 • Frecheville, James (igralec) 309
 • Freeman, Douglas Southall (1886-1953) 238
 • Freund, Karl (1890-1969, fotograf) 257
 • Fröhlich, Neja (prevajalec) 180
 • Frost, Mark (scenarist) 267
 • Furlan, Alja 174
 • Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 146


 • Gallot, Vincent (fotograf) 262
 • Galperine, Evgueni (skladatelj) 295
 • Galperine, Sacha (skladatelj) 295
 • Garbo, Greta (1905-1990, izvajalec) 257
 • Garel, Léon (izvajalec) 262
 • Gerritsen, Tess 107
 • Gheisar, Bryce (izvajalec) 270
 • Gillen, Aidan (1968-, izvajalec) 304
 • Gimferrer, Pere (1945-, avtor dodatnega besedila) 85
 • Giraldo, Maria Loretta 175
 • Gleeson, Domhnall (igralec) 320
 • Gleitzman, Morris 211
 • Glenday, Craig (urednik) 4
 • Gluck, Will (režiser, scenarist) 320
 • Glušič, Helga (avtor dodatnega besedila) 147
 • Gnezda, Andrej (avtor dodatnega besedila) 32
 • Godec Schmidt, Jelka 176
 • Goggins, Walton (1971-, igralec) 308
 • Gojanović, Toni (izvajalec) 286
 • Goldman, Jean-Jacques (1951-, skladatelj) 255
 • Goldstein, Jonathan M. (1969-, režiser) 274
 • Gordon, Christopher (skladatelj) 309
 • Gordon, Dan (scenarist) 315
 • Gordon, Mike (1948-, ilustrator) 9
 • Gorečan, Katja J. 84
 • Gorenc, Boštjan (1977-, prevajalec) 218, 219
 • Goršič, Tanja (prevajalec) 69
 • Goscinny, René (bibliografski predhodnik) 255
 • Gould, Steven 284
 • Goyer, David S. (režiser) 280
 • Goyer, David S. (scenarist) 284
 • Goyer, David S. (scenarist, režiser) 313
 • Graham, Heather (1970-, izvajalec) 287
 • Grahame-Smith, Seth (scenarist, bibliografski predhodnik) 253
 • GrandPré, Mary (ilustrator) 220
 • Greer, Judy (1971-, izvajalec) 270
 • Gregson-Williams, Rupert (skladatelj) 281, 306
 • Griebe, Frank (fotograf) 260, 298
 • Grilc, Luka (avtor dodatnega besedila) 51
 • Grilc, Maja (prevajalec) 51
 • Grimes, Luke (1984-, igralec) 271
 • Grlić, Rajko (režiser) 286
 • Grobovšek, Jernej (prevajalec) 44, 47, 205
 • Grom, Nataša (1975-, prevajalec) 215
 • Grossman, David (1954-) 108
 • Grossman, Vasilij Semenovič 109
 • Gruffudd, Ioan (izvajalec) 267
 • Gugino, Carla (1971-, izvajalec) 292
 • Gutović, Milan (izvajalec) 305


 • Haas, Shira (1995-, igralec) 273
 • Hadžihafizbegović, Emir (izvajalec) 286
 • Haenel, Adèle (igralec) 258
 • Hafner Verbič, Manja (avtor) 38
 • Hafner, Iztok (1949-, avtor) 38
 • Hall, Geoffrey (fotograf) 251
 • Hall, Jennie 43
 • Hall, Michael C. (1971-, izvajalec) 274, 275
 • Hampton, Christopher (1946-, prireditelj, scenarist) 309
 • Hanks, Tom (izvajalec) 260
 • Haramija, Dragica (avtor dodatnega besedila) 97
 • Harden, Marcia Gay (igralec) 271
 • Hardt, Helen 110
 • Harms, Daniil 178
 • Harrelson, Woody (1961-, igralec) 307
 • Harring, Laura (izvajalec) 293
 • Harris, Ed (1950-, izvajalec) 283
 • Harris, Joanne 111
 • Hasburgh, Patrick (bibliografski predhodnik) 252
 • Havel, Geoff (1955-) 212
 • Hawkes, John (igralec) 307
 • Hay, Phil (scenarist) 259
 • Haythe, Justin (1973-, scenarist) 301
 • Heath, Chris 239
 • Heath, Lorraine 112
 • Hedden, Rob (scenarist) 261
 • Hedges, Lucas (1996-, igralec) 307
 • Hedlund, Garrett (1985-, izvajalec) 272
 • Heide, Anna van der (režiser) 250
 • Heigl, Katherine (izvajalec) 288
 • Heil, Reinhold (skladatelj) 260, 298
 • Heischer, Dave (režiser) 315
 • Helgeland, Brian (scenarist) 247
 • Hercog, Jasmina (prevajalec) 237, 238
 • Heuse, Dalila 113
 • Hieng, Primož 235
 • Higashino, Keigo (scenarist) 303
 • Hill, Jonah (1983-, bibliografski predhodnik, izvajalec) 252
 • Hillcoat, John (1961-, režiser) 302
 • Hilton, James (scenarist) 257
 • Hinds, Ciaran (igralec) 301
 • Hodge, John (1964-, scenarist) 248
 • Hoffman, Dustin (1937-, izvajalec) 298
 • Holkenborg, Tom (1967-, skladatelj) 308
 • Holmes, Katie (izvajalec) 281
 • Homme, Joshua (skladatelj) 256
 • Hopper, Dennis (1936-2010, izvajalec) 312
 • Horgan, Sharon (izvajalec) 274
 • Horner, James (skladatelj) 279
 • Horvat Šimonka, Saša (prevajalec) 270, 320
 • Howard, James Newton (skladatelj) 249, 301, 312
 • Howell, Hannah 114, 115
 • Hoyt, Elizabeth 116
 • Hozjan, Tanja (avtor dodatnega besedila) 67
 • Hrovat Jerlah, Nataša (prevajalec) 256
 • Hudovernik, Janez (avtor dodatnega besedila) 56
 • Hudovernik, Tadeja (prevajalec) 56
 • Hudson, Ernie (izvajalec) 296
 • Hurd-Wood, Rachel (izvajalec) 298
 • Hurt, John (1940-, izvajalec) 278
 • Huston, Danny (1962-, izvajalec) 274
 • Hutcherson, Josh (izvajalec) 247
 • Hutchings, Jonathan (pripovedovalec) 49
 • Hutz, Eugene (izvajalec) 265


 • Ice Cube (izvajalec) 252
 • Idzikowski, Christopher 54
 • Ilić, Sanja (skladatelj) 286
 • Imamović, Sabina (prevajalec) 105
 • Ineson, Ralph (1969-, igralec) 300
 • Irons, Jeremy (1948-, igralec) 301
 • Isaacs, Jason (1963-, izvajalec) 251
 • Ivanek, Željko (igralec) 307
 • Ivanko, Štefan (recenzent, avtor dodatnega besedila) 68


 • J. R. (politolog) 30
 • Jackman, Henry (skladatelj) 253
 • Jackson, Samuel L. (izvajalec) 284
 • Jacob, Christian (1958-, skladatelj) 270
 • Jacobi, Derek (1938-, igralec) 308
 • Jacobsen, Roy (scenarist) 310
 • Jakoby, Don (scenarist) 311
 • Jakopec, Miroslava (prevajalec) 25
 • Jallab, Tewfik (izvajalec) 262
 • James, E. L. 271
 • James, Henry (1843-1916) 117
 • Janežič, Polona (1980-, skladatelj) 73
 • Jarni, Gašper (izvajalec) 318
 • Jarratt, John (1951-, izvajalec) 251
 • Jason Leigh, Jennifer (igralec) 276
 • Jean-Baptiste, Marianne (igralec) 320
 • Jelinčič Boeta, Klemen (prevajalec) 108
 • Jemec-Božič, Marjanca (ilustrator) 89
 • Jenče, Ljoba (urednik, avtor dodatnega besedila, korektor rokopisa, fotograf) 45
 • Jenko, Diana (prevajalec) 264
 • Jennings, William (izvajalec) 270
 • Jensen, Jens Henrik 118
 • Jeraj Valentinčič, Katja (prevajalec) 116
 • Jezeršek, Lucija (prevajalec) 94
 • John-Kamen, Hannah (1989-, igralec) 300, 308
 • Johnson Debeljak, Erica (prevajalec) 73
 • Johnson, Dakota (igralec) 271
 • Johnson, Eric (1979-, igralec) 271
 • Jones, Caleb Landry (igralec) 307
 • Jones, Christina 119
 • Jones, David (1934, režiser) 283
 • Jones, Doug (1960-, izvajalec) 278
 • Jones, Samuel (III, izvajalec) 313
 • Jones, Vinnie (1965-, scenarist) 261
 • Jong, Mieke de (scenarist) 250
 • Jourdain, Hugues (igralec) 264
 • Jullien, Jean (ilustrator) 199
 • Justin, Janez (1951-2013, avtor) 38


 • Kalan, Sašo (1974-, režiser) 318
 • Kaminski, Janusz (1959-, fotograf) 300
 • Kapadia, Asif (režiser, scenarist) 268
 • Karim Rodošek, Ljubica (prevajalec) 101, 115
 • Karvan, Claudia (izvajalec) 290
 • Katalena (glasbena skupina) 73
 • Kateb, Réda (igralec) 264
 • Kavcic, Voyko 14
 • Keith, Brian (1921-1997, izvajalec) 296
 • Kejš, Andris (igralec) 295
 • Kenda, Jakob J. (prevajalec) 220, 221
 • Kenny, Ian (izvajalec) 304
 • Kent, Rolfe (skladatelj) 292
 • Kerkeling, Hape 120
 • Kesič Dimic, Katarina 39
 • Keyes, Marian 121
 • Khammes, Sofian (izvajalec) 262
 • Kherici, Reem (izvajalec) 262
 • Kibbe, Gary (B., fotograf) 311
 • Kimball, Jeffrey (fotograf) 297
 • Kinberg, Simon (scenarist) 284
 • Kingsley, Ben (izvajalec) 279
 • Kiyosaki, Robert T. (avtor) 70
 • Kjellin, Ida (scenarist) 318
 • Klausmann, Rainer (fotograf) 256
 • Klemenčič, Eva (1978-, avtor, urednik) 38
 • Kleypas, Lisa 122
 • Klimek, Johnny (1962-, skladatelj) 260, 298
 • Knapp, Andreas 28
 • Knightley, Keira (1985-, izvajalec) 282
 • Kocbek, Luka (prevajalec) 273
 • Kocijančič, Sandra 15
 • Kodrič, Sandi (prevajalec) 1
 • Kogej, Maja (prevajalec) 217
 • Komadina, Tanja (ilustrator) 42
 • Konc Lorenzutti, Nataša 213
 • Konietzko, Bryan (avtor) 249
 • Konvalinka, Ksenija (ilustrator) 17
 • Kooij, Paul R. (igralec) 250
 • Kopitar, Anže (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, avtor dodatnega besedila) 74
 • Koprivnik, Vesna (avtor) 244
 • Koren, Steven Wayne (scenarist) 281
 • Korošec, Tomo 62
 • Korpič-Horvat, Etelka (avtor) 37
 • Kostka, Anja (ilustrator) 13
 • Košir, Klemen (1974-) 63
 • Košir, Nives (prevajalka, prevajalec) 274, 301, 307, 308
 • Kovač, Eva (1977-) 123
 • Kovač, Polonca (1971-, recenzent) 35
 • Kovič, Kajetan (1931-2014, bibliografski predhodnik) 193
 • Kozole, Renata (prevajalec) 276
 • Krajnc Starček, Saša (recenzent) 8
 • Krajnc, Matej (14.11.1975-, prevajalec) 26
 • Kralj, Jure (1965-, ilustrator) 194
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 122, 132
 • Kraljič, Helena 179
 • Kramer, Irmgard 214
 • Kranjc, Janez (1949-, avtor dodatnega besedila) 32, 109
 • Krašovec, Tanja (1972-, prevajalec) 16
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 144
 • Kresal Šoltes, Katarina (avtor, urednik) 37
 • Kresal, Barbara (1969-, avtor, urednik) 37
 • Kreš, Barbara (avtor dodatnega besedila) 215
 • Kričman, Mihail (fotograf) 295
 • Krijgsman, Bianca (1968-, igralec) 250
 • Krisch, Johannes (1967-, igralec) 256
 • Kristofferson, Kris (izvajalec) 282
 • Križan, Matejka (1979-, prevajalec) 43, 95, 125
 • Kruger, Diane (igralec) 256
 • Krusiec, Michelle (1974-, izvajalec) 268
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 131, 153
 • Kunis, Mila (izvajalec) 291
 • Kunšič, Maja (izvajalec) 318
 • Kuo, Fifi 180
 • Kurent, Andreja (prevajalka, prevajalec) 251
 • Kurent, Anja (avtor dodatnega besedila) 219
 • Kušar, Nani 124
 • Kuščer, Samo (prevajalec) 2
 • Kvartič, Ambrož 181
 • Kyed, Peter (skladatelj) 310


 • La Motta, Jake 299
 • La Motta, Jake (bibliografski predhodnik) 299
 • Labinska, Wanda (izvajalec) 289
 • Lagarce, Jean-Luc (1957-1995, bibliografski predhodnik) 285
 • Lajovic, Sonja (1968-) 5
 • Lambdin, Victor R. (ilustrator) 43
 • Lane, Elinor Macartney 125
 • Lang, Nina (prevajalec) 51
 • Lansbury, Angela (izvajalec) 292
 • Lapoirie, Jeanne (fotograf) 258
 • Lapuh Maležič, Jedrt (prevajalec) 222
 • Lavtižar, Jana (1959-, prevajalec) 23
 • Lawrence, Francis (režiser) 301
 • Lawrence, Jennifer (1990-, igralec) 301
 • Le Marquand, Steve (izvajalec) 251
 • Leban Grmek, Polonca (ilustrator) 174
 • Lee, Geneva 126
 • Lee, Sheryl (izvajalec) 311
 • Leguizamo, John (izvajalec) 313
 • Leibovitch, Ophir (skladatelj) 273
 • Lemke, Torsten (1960-, igralec) 256
 • Lemut, Nika (ilustrator) 166
 • Lenk, Štěpán (ilustrator) 46
 • Lennon, Thomas (izvajalec) 270
 • Leonard, Niall (scenarist) 271
 • Leondis, Anthony (režiser) 317
 • Leskin, Boris (izvajalec) 265
 • Lesnie, Andrew (1956-, fotograf) 249
 • Lessing, Doris (1919-2013) 309
 • Lešnik, Mario (fotograf, recenzent) 61
 • Leterrier, Louis (1973-, režiser) 259
 • Levieva, Margarita (izvajalec) 280
 • Lewis, Dominic (skladatelj) 320
 • Lewis, Gary (izvajalec) 310
 • Lewis, Michael C. 69
 • Liakka, Teemu (fotograf) 49
 • Libatique, Matthew (fotograf) 265
 • Ličen, Saša (avtor dodatnega besedila) 16
 • Lieber, Rob (scenarist) 320
 • Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 90
 • Likar, Krista (ilustrator) 66
 • Liman, Doug (režiser) 284
 • Lindstrom, Kara (scenarist) 287
 • Lingea (Maribor) 76, 78, 80, 81, 83
 • Littauer, Florence 16
 • Lombar, Matic (prevajalec) 175
 • Lončar, Danijela 182
 • Long, Julie Anne 127
 • Loon, Paul van 250
 • Lopatin, Daniel (skladatelj) 276
 • Lorber, Mojca (1975-, prevajalec) 156, 157
 • Lord, Phil (1977-, režiser) 252
 • Lorimer, Marie (avtor dodatnega besedila) 4
 • Lörstad, Henrik (skladatelj) 318
 • Lotrič, Ivan (pripovedovalec) 49
 • Lovett, Paul (scenarist) 272
 • Lovšin, Polona (1973-, ilustrator) 179
 • Lowe, Sophie (igralec) 309
 • Lowell, Elizabeth (1944-) 128
 • Loznitsa, Sergei (scenarist, režiser) 289
 • Lujanović, Nebojša 129
 • Lužar, Iztok (izvajalec) 318
 • Lynch, David (1946-, režiser, avtor snemalne knjige) 293
 • Lynch, Susan (igralec) 300
 • Lyonne, Natasha (izvajalec) 313


 • MacDonald, Alan (1958-) 183, 184
 • Mackie, Anthony (1979-, izvajalec) 253
 • Magimel, Benoît (izvajalec) 262
 • Magnussen, Billy (izvajalec) 274
 • Maitland, Sara 268
 • Majhen, Zvezdana 185, 186, 187, 188, 189, 190
 • Makovtseva, Vasilina (izvajalec) 289
 • Malinkovska, Alla (izvajalec) 289
 • Malkovich, John 266
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 118
 • Mammone, Robert (izvajalec) 261
 • Manfredi, Matt (scenarist) 259
 • Mangan Lawrence, Hanna (izvajalec) 251
 • Mangeot, Philippe (scenarist) 258
 • Mantegazza, Giovanna 191, 192
 • Mantzoukas, Jason (1972-, izvajalec) 263
 • Maoz, Samuel (1962-, režiser, scenarist) 273
 • Marentič-Požarnik, Barica 17
 • Marianelli, Dario (skladatelj) 268
 • Marinko, Jože (1943-) 72
 • Maritaud, Félix (igralec) 258
 • Marko, Helena (prevajalec) 24
 • Markova, Dani 130
 • Marković, Goran (1946-, režiser, scenarist) 294
 • Marquette, Christopher (1984-, izvajalec) 280
 • Martens, Angela 55
 • Martin, Mardik (avtor snemalne knjige) 299
 • Martinez, Cliff (skladatelj) 274
 • Martini, Max (1969-, igralec) 271
 • Mascagni, Pietro (skladatelj) 299
 • Massoglia, Chris (izvajalec) 247
 • Matko Lukan, Irena 193
 • Matthews, Jason (1951-, bibliografski predhodnik) 301
 • Mawer, Allen 245
 • Maybury, John (1958-, režiser) 282
 • Mazi, Nina 194
 • McAdams, Rachel (izvajalec) 274
 • McCaffrey, Kate 215
 • McCarthy, Cormac (1933-, bibliografski predhodnik) 302
 • McDonagh, Martin (režiser, producent, scenarist) 307
 • McDormand, Frances (igralec) 307
 • McKenna, Chris (scenarist) 317
 • McKenna, Mark (1996-, izvajalec) 304
 • McKenzie, Heath (ilustrator) 177, 198
 • McKeown, Patrick (1973-) 56
 • Méchaly, Nathaniel (skladatelj) 303
 • Medeiros, Teresa 131
 • Mednarodna (Slovenija, Hrvaška, Nizozemska) strokovna konferenca za učitelje v podaljšanem bivanju (12 ; 2018 ; Ljubljana) 40
 • Meester, Leighton (1986-, izvajalec) 306
 • Mendelsohn, Ben (igralec) 300, 309
 • Menzies, Peter (jr., fotograf) 259, 272, 320
 • Mercola, Joseph 57
 • Mercola, Joseph (avtor dodatnega besedila) 56
 • Merkies, Fons (skladatelj) 250
 • Merstein, Bimbam (igralec) 264
 • Mesturini, Cristina (ilustrator) 191
 • Metcalfe, Stephen 283
 • Metcalfe, Steve (avtor snemalne knjige) 283
 • Mežnar, Špela (avtor) 37
 • Mignola, Michael (bibliografski predhodnik) 278
 • Mikkelsen, Mads (izvajalec) 310
 • Mille, Patrick (1970-, igralec) 264
 • Miller, Chris (1975-, režiser) 252
 • Miller, Levi (izvajalec) 251
 • Miller, T. J. (1981-, igralec) 300
 • Miller, Tim (1962-, scenarist) 268
 • Minatti, Katarina (prevajalec) 42
 • Mirete, Gabriel (igralec) 264
 • Mirt, Rok (1993-) 246
 • Mitchell, David (1969-) 260
 • Moder, Janez (1977-, prevajalec) 309
 • Möderndorfer, Vinko (1958-) 216
 • Moller, Karl von (fotograf) 290
 • Montreuil, Johnny (igralec) 264
 • Moody, Colin (izvajalec) 320
 • Moore, John (1970-, režiser) 291
 • Morgan, Sarah (1948-) 132
 • Moriarty, Cathy (izvajalec) 299
 • Morkunas, Gendrutis 223
 • Morley, Glenn (skladatelj) 319
 • Morris, John (1969-, scenarist) 292
 • Morris, Lamorne (izvajalec) 274
 • Mortensen, Viggo (1958-, izvajalec) 302
 • Moschitto, Denis (igralec) 256
 • Moss, Emma 217
 • Mothersbaugh, Mark (skladatelj) 252
 • Mountford, Karl James (ilustrator) 197
 • Moyes, Jojo 133, 134
 • Mramor, Majda (avtor dodatnega besedila) 210
 • Mršnik, Nina (ilustrator) 63
 • Müller, Nataša (1967-, prevajalec) 177, 198
 • Mumford, Eloise (igralec) 271
 • Murenc, Andrej (izvajalec) 318
 • Muro, James (fotograf) 247
 • Murovec, Karmen (prevajalec) 236, 241
 • Muster, Ana Marija 79
 • Mutu, Oleg (1972-, fotograf) 289


 • Napoleon, Landon J. (bibliografski predhodnik) 313
 • Narat, Boštjan (pisec besedila uglasbenih pesmi) 73
 • Navarro, Guillermo (fotograf) 278
 • Neeson, Liam (izvajalec) 259
 • Negin, Oleg (scenarist) 295
 • Neill, Sam (igralec) 320
 • Neruda, Pablo 85
 • Neubauer, Mathias (fotograf) 65
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 4, 27, 48
 • Neveldine, Mark (režiser, scenarist) 275
 • Niffenegger, Audrey (avtor dodatnega besedila) 139
 • Noguera, Meritxell (avtor) 200, 201, 202, 203
 • Novak, Nina (1978-) 195
 • Novikov, Matvej (igralec) 295


 • Oates, Joyce Carol (1938-, bibliografski predhodnik) 254
 • Ogorevc, Marjan (avtor dodatnega besedila) 12
 • Ogrizek, Dušan (1940-, prevajalec) 211
 • Oikonomides, Giannes (igralec) 256
 • Omerzu, Silvan (ilustrator) 167
 • Ora, Rita (igralec) 271
 • Orbach, Yaron (fotograf) 304
 • Oses, Darío (1949-, avtor dodatnega besedila) 85
 • Osho (1931-1990) 18, 19
 • Osin, Roman (fotograf) 268
 • Osrednja knjižnica (Celje) 6
 • Ottman, John (skladatelj) 267
 • Otto, Shawn Lawrence (scenarist) 279
 • Ovsenik, Marija (recenzent, avtor dodatnega besedila) 68
 • Ozon, François (režiser, scenarist) 254


 • Pacino, Al (1940-, izvajalec) 281
 • Palacio, R. J. 218, 219
 • Palya, Bea (igralec) 264
 • Park, Laura (1980-, ilustrator) 224
 • Parker, Ant (ilustrator) 172, 173
 • Parker, Mary-Louise (igralec) 301
 • Patel, Dev (izvajalec) 249
 • Patterson, James (1947-) 135, 224
 • Pattinson, Robert (igralec) 276
 • Pavić, Ljiljana (avtor) 305
 • Pavić, Siniša (1933-, avtor) 305
 • Pavuna, Davor (recenzent, avtor dodatnega besedila) 68
 • Peckinpah, Sam (1925-1984, režiser) 296
 • Pečarič, Mirko 35
 • Pečnik, Ksenija (1962-, avtor dodatnega besedila) 123
 • Pečnik, Miran (avtor dodatnega besedila) 123
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 140
 • Pegg, Simon (igralec) 300
 • Peklaj, Cirila (recenzent) 17
 • Peltz, Nicola (izvajalec) 249
 • Penhall, Joe (scenarist) 302
 • Penn, Zak (1968-, scenarist) 300
 • Perelman, Vadim (1963-, režiser, scenarist) 279
 • Peretti, Chelsea (izvajalec) 274
 • Pérez Biscayart, Nahuel (igralec) 258
 • Perez, Mark (scenarist) 274
 • Perez, Vincent (1962-, režiser) 303
 • Perko, Janja (1958-, avtor) 75
 • Perlman, Ron (1950-, izvajalec) 278
 • Pernarčič Žunić, Vesna (izvajalec) 318
 • Pesci, Joe (izvajalec) 299
 • Petek Levokov, Milan (avtor dodatnega besedila) 246
 • Peter, Peter (skladatelj) 310
 • Peterson, Barry (fotograf) 252, 274, 284
 • Pevec, Zoran (1955-) 86
 • Phillips, Grant-Lee (1963-, skladatelj) 313
 • Phillips, Susan Elizabeth 136
 • Pierce-Roberts, Tony (fotograf) 255
 • Pilcher, Rosamunde 137
 • Pirnat, Primož (1975-, pripovedovalec) 318
 • Pirnat, Rajko (1951-, recenzent) 35
 • Pisk, Klemen (prevajalec) 223
 • Piškur, Barbara (1972-, prevajalec) 13
 • Platt, Oliver (izvajalec) 313
 • Plečken, Piotr (izvajalec) 289
 • Plemons, Jesse (izvajalec) 274
 • Podgoršek, Mojiceja 196, 240
 • Podgoršek, Mojiceja (prevajalec) 207
 • Podgoršek, Veronika 20
 • PodgoršekSimčič, Mojiceja, Daša 240
 • Poje, Petra (1978-, prevajalec) 51
 • Polenec, Alenka (prevajalec) 199
 • Pollack, Ekkehart (fotograf) 275
 • Pöllänen, Mikko (fotograf) 49
 • Pollard, Helen 138
 • Potapova, Natalija (1952-, igralec) 295
 • Potocco, Marcello (avtor dodatnega besedila) 84
 • Potter, Beatrix (1866-1943, bibliografski predhodnik) 320
 • Powell, John (1963-, skladatelj) 284
 • Powell-Tuck, Maudie 197
 • Poznansky, Amit (1974-, skladatelj) 273
 • Pratt-Chadwick, Mara Louise (urednik) 44
 • Praznik, Brane (avtor dodatnega besedila) 246
 • Pregelj, Barbara (1970-, prevajalec) 21
 • Pregelj, Sebastijan 225
 • Pregl, Arjan (ilustrator, avtor dodatnega besedila) 178
 • Preston, Kelly (izvajalec) 297
 • Prevolnik, Maja (3.8.1981-, prevajalec) 64
 • Primožič Fridauer, Aljana (ilustrator) 39
 • Pucelj, Medard (avtor dodatnega besedila) 66
 • Pucer, Mitja (urednik) 64
 • Puhan, Bernarda (fotograf) 67
 • Purg, Danica (avtor dodatnega besedila) 71


 • Quillet, Thibault (skladatelj) 262


 • Radaljac, Anja (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 162
 • Rader, Peter (scenarist) 312
 • Radovanovič, Sašo (avtor, urednik) 244
 • Rainger, Ralph (1901-1942, skladatelj) 315
 • Rampling, Charlotte (1946-, igralec) 301
 • Randall, Tim (izvajalec) 259
 • Ransom, Joel (fotograf) 248
 • Rasuk, Victor (1984-, igralec) 271
 • Rathbone, Jackson (1984-, izvajalec) 249
 • Rebotini, Arnaud (aranžer, skladatelj, glasbeni producent) 258
 • Refn, Nicolas Winding (režiser, scenarist) 310
 • Reichman, Jelka (ilustrator) 7, 193
 • Reilly, John C. (1965-, izvajalec) 247
 • Reinartz, Antoine (igralec) 258
 • Reinhardt, Django (1910-1953, skladatelj, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 264
 • Remškar, Slavica (prireditelj) 42
 • Renier, Jérémie (izvajalec) 254
 • Revell, Graeme (skladatelj) 261
 • Reymond, Dominique (1957-, izvajalec) 254
 • Reynolds, Kevin (režiser) 312
 • Reynor, Jack (1992-, izvajalec) 304
 • Rice, Anne (1941-) 139
 • Richardson, Joely (igralec) 301
 • Richmond, George (fotograf) 308
 • Richthofen, Manfred (Freiherr von 1892-1918) 241
 • Rickman, Alan (izvajalec) 298
 • Rihar, Jasmina (prevajalec) 113
 • Ringer, Noah (1997-, izvajalec) 249
 • Riso, Walter 21
 • Robb, Annasophia (1993-, izvajalec) 284
 • Robbie, Margot (1990-, izvajalec) 320
 • Robert, Nadine 199
 • Roberts, David (1970-, ilustrator) 183, 184
 • Roberts, Nora 140
 • Robertson-Dworet, Geneva (bibliografski predhodnik, scenarist) 308
 • Robin, Leo (skladatelj) 315
 • Robnik, Ivan (avtor) 37
 • Rockwell, Sam (igralec) 307
 • Rodriguez, Michelle (izvajalec) 269
 • Rogen, Seth (1982-, izvajalec) 288
 • Röhr, Marko (fotograf) 49
 • Röhr, Marko (scenarist, režiser) 49
 • Rojc, Tanja (1968-, prevajalec) 200, 201, 202, 203, 230, 231
 • Romanelli, Roland (1946-, skladatelj) 255
 • Rombi, Phillipe (skladatelj, dirigent) 254
 • Rooker, Michael (1955-, izvajalec) 284
 • Roum, Christine (scenarist) 280
 • Rowling, J. K. 220
 • Rowling, J. K. (bibliografski predhodnik) 221
 • Rozin, Aleksej (igralec) 295
 • Rudd, Paul (izvajalec) 288
 • Rutherfurd, Edward 141
 • Rylance, Mark (igralec) 300
 • Ryltenius, Christian (režiser) 318


 • Saarniluoto, Kim (režiser) 49
 • Sadler, Anthony (bibliografski predhodnik, izvajalec) 270
 • Safdie, Benny (igralec, režiser) 276
 • Safdie, Josh (režiser, scenarist) 276
 • Sage, Fanny (izvajalec) 254
 • Saksida, Igor (avtor dodatnega besedila) 179
 • Salatko, Alexis (bibliografski predhodnik, scenarist) 264
 • Salten, Felix 226
 • Samberg, Andy (izvajalec) 306
 • Samide, Marjana (prevajalec) 65
 • Samuel, Xavier (1983-, igralec) 309
 • Sanders, Buck (skladatelj) 291
 • Sandler, Adam (1966-, izvajalec) 306
 • Sandler, Adam (scenarist, izvajalec) 281
 • Sandler, Robert (scenarist) 319
 • Sarossy, Paul (fotograf) 303
 • Sauvage, Aloïse (igralec) 258
 • Savage, Peter 299
 • Savage, Peter (bibliografski predhodnik) 299
 • Schettler, Charles (fotograf) 315
 • Schoenaerts, Matthias (igralec) 301
 • Schoendoerffer, Frédéric (režiser, scenarist) 262
 • Schrader, Paul (1946-, avtor snemalne knjige) 299
 • Schreiber, Liev (režiser, scenarist) 265
 • Schultz, James Willard (1859-1947) 227
 • Schulz, Charles M. 228, 229
 • Schuman, Ingeborg 142
 • Schumann, Sandra 65
 • Schwartzmann, John (fotograf) 271
 • Scieszka, Jon 230, 231
 • Scliar, Moacyr 143
 • Scorsese, Martin (režiser) 299
 • Scott, Kylie 144
 • Scott-Thomas, Kristin (1960-, igralec) 308
 • Sedgwick, Kyra (izvajalec) 275
 • Sedláčková, Jana (1980-) 46
 • Seix, Mercè 200, 201, 202, 203
 • Sekulič Fo, Mojca (ilustrator) 195, 206
 • Sela, Jonathan (fotograf) 291
 • Seldin, Tim 41
 • Selišnik, Nejka 204
 • Semler, Dean (fotograf) 312
 • Senčur Peček, Darja (avtor, urednik) 37
 • Sever, Vital (prevajalec) 60
 • Sewell, Rufus (1967-, izvajalec) 253
 • Sexton, Brendan (1980-, izvajalec) 303
 • Seydoux, Léa (1985-, igralec) 285
 • Shalvis, Jill 145
 • Shan, Darren 247
 • Shekter, Mark (scenarist) 319
 • Shepherd, Laura (režiser) 319
 • Sher, Lawrence (fotograf) 263
 • Sheridan, Tye (1996-, igralec) 300
 • Shiray, Yonatan (igralec) 273
 • Shupe, Joanna 146
 • Shyamalan, M. Night (scenarist, producent, režiser) 249
 • Siddons, Alastair (scenarist) 308
 • Siitonen, Hannu (fotograf) 49
 • Silvestri, Alan (skladatelj, dirigent) 300
 • Simčič, Daša (ilustrator) 240
 • Simetinger, Gabrijela (avtor dodatnega besedila) 216
 • Simić, Nikola (igralec, izvajalec) 305
 • Simonova, Larisa (izvajalec) 289
 • Singleton, John (1968-, režiser) 272
 • Sitar, Maša (1979-, prevajalec) 110
 • Sivec, Ivan (1949-) 147
 • Sives, Jamie (izvajalec) 310
 • Skalicky, Marjan (avtor dodatnega besedila) 52
 • Skarlatos, Alek (izvajalec, bibliografski predhodnik) 270
 • Skarlovnik, Slavko 148, 149
 • Skubic, Andrej E. 232
 • Skubiszewski, Cezary (skladatelj) 251
 • Slovenija 37
 • Smijanović, Zoran (skladatelj) 294
 • Smit-McPhee, Kodi (izvajalec) 302
 • Smith, Wilbur 150
 • Smith, Wilbur A. 151
 • Snipes, Wesley (izvajalec) 313
 • Søborg, Morten (fotograf) 310
 • Spasojević, Miloš (fotograf) 305
 • Spielberg, Steven (1946-, režiser, producent) 300
 • Spitzenberger, Jeroen (igralec) 250
 • Spivak, Maryana (igralec) 295
 • Spruk, Tadeja (prevajalec) 97
 • Stabej, Jože (1932-, prevajalec) 28
 • Stanek, Tina (prevajalec) 107
 • Steakley, John 311
 • Stenders, Kriv (režiser) 251
 • Stern, Jared (scenarist) 292
 • Stern, Jeffrey E. (bibliografski predhodnik) 270
 • Stern, Tom (fotograf) 270
 • Sternad, Ida (prevajalec) 197
 • Stevenson, Robert Louis (1850-1894) 162
 • Stone, Spencer (izvajalec, bibliografski predhodnik) 270
 • Story, Tim (režiser) 267
 • Stothart, Herbert (1885-1949, skladatelj) 257
 • Strokovni posvet Pis(a)na kulturna dediščina kot kulturni spomenik (2017 ; Celje) 6
 • Stropnik Šonc, Urška (ilustrator) 185, 186, 187, 188, 189, 190
 • Stuart, Colin 48
 • Sturgess, Jim (izvajalec) 260
 • Suhodolčan, Primož 74
 • Suhonen, Ville (scenarist, režiser) 49
 • Süskind, Patrick (bibliografski predhodnik) 298
 • Svetičič, Mojca (prevajalka, prevajalec) 98, 126
 • Svetina, Ivo 87
 • Swift, Jonathan (1667-1745, bibliografski predhodnik) 315
 • Sykes, Julie 233, 234


 • Šavor, Marjeta (prevajalec) 300
 • Šešet, Jurij (prevajalec) 57
 • Šetinc Tekavc, Martina (avtor) 37
 • Šimenc, Agata (avtor dodatnega besedila) 87
 • Šinigoj, Marija Helena (prevajalec) 55
 • Šinkovec, Igor (ilustrator) 181, 232
 • Šivic, Urša (notograf) 45
 • Škerl, Peter (ilustrator) 97
 • Škrabec, Andreja 66
 • Škrabec, Simona (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 96
 • Šnek Oset, Branka (prevajalec) 99, 145
 • Šorli, Mihael (avtor) 75
 • Štampe Žmavc, Bina 88
 • Štefan, Anja 89
 • Šteinbauer, Zoran 206
 • Štiblar, Franjo 32
 • Štuhec, Ivan (1953-, avtor dodatnega besedila) 28
 • Šumah, Štefan 36
 • Šušteršič, Brigita 67


 • Tacer, Aleš (avtor dodatnega besedila) 148, 149
 • Tadjedin, Massy (scenarist) 282
 • Taplitz, Daniel (scenarist) 251
 • Tappan, Eva March (1854-1930) 242
 • Tatić, Josif (izvajalec) 305
 • Tatum, Channing (1980-, izvajalec) 252
 • Taufer, Lara Simona (prevajalec) 262
 • Taylor, Brian (režiser, scenarist) 275
 • Taylor, Lili (izvajalec) 303
 • Taylor, Robert (1911-1969, izvajalec) 257
 • Tebbetts, Christopher (avtor) 224
 • Terseglav, Marko (avtor dodatnega besedila) 45
 • Teršek, Silvo 152
 • Theron, Charlize (izvajalec) 302
 • Theroux, Justin (izvajalec) 293
 • Thieriot, Max (izvajalec) 284
 • Thirlby, Olivia (1986-, izvajalec) 303
 • Thompson, Gary Scott (scenarist) 269
 • Thorne, Beau (scenarist) 291
 • Thorne, Jack (1978-) 221
 • Thornton, Kelly (izvajalec) 304
 • Tiffany, John (1971-, bibliografski predhodnik) 221
 • Tiran, Nelly (ilustrator) 5
 • Tischer, Johann Friedrich Wilhelm 243
 • Todorović, Slobodan (fotograf) 294
 • Toll, John (fotograf) 260
 • Toman, Irma (prevajalec) 169, 170, 171
 • Tomažič, Dušan (1961-, avtor) 244
 • Tomec, Špela (prevajalec) 254, 285, 289
 • Tomšič, Tomaž (1980-, avtor) 176
 • Toplišek, Natalija (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 159
 • Toro, Guillermo del (1964-, scenarist, režiser) 278
 • Toš, Marjan (avtor) 244
 • Touré, Méhdi (igralec) 258
 • Tovey, Jessica (igralec) 309
 • Trask, Stephen (1967-, skladatelj) 247
 • Travnik Vode, Majda (prevajalec) 41
 • Travolta, John (1954-, izvajalec) 297
 • Treben, Maria 58, 59
 • Trifunović, Sergej (izvajalec) 286
 • Trifunović, Severin (1973-, prevajalec) 243
 • Tripplehorn, Jeanne (1963-, izvajalec) 312
 • Trninić, Slobodan (fotograf) 286
 • Trost, Brandon (fotograf) 306
 • Truman, Lucy (ilustrator) 233, 234
 • Trump, Donald 70
 • Tucker, K. A. (1978-) 153
 • Tukur, Ulrich (1957-, igralec) 256
 • Turk, Ivan (1930-) 33
 • Turman, John (scenarist) 267
 • Turnšek, Patricija (prevajalec) 161
 • Turpin, André (fotograf) 285
 • Tuuri, Antti 49
 • Tuuri, Antti (scenarist, bibliografski predhodnik) 49
 • Twohy, David (scenarist) 312
 • Tykwer, Tom (1965-, režiser, scenarist, skladatelj) 260
 • Tykwer, Tom (1965-, režiser, skladatelj, scenarist) 298
 • Tyldesley, Esther (prevajalec) 158
 • Tyrese (izvajalec) 272


 • Uderzo, Albert (bibliografski predhodnik) 255
 • Uhls, Jim (scenarist) 284
 • Ulliel, Gaspard (1984-, igralec) 285
 • Uran Šinigoj, Sonja (prevajalec) 227
 • Uthaug, Roar (1973-, režiser) 308


 • Vacth, Marine (1991-, izvajalec) 254
 • Vajda, Jan (ilustrator) 46
 • Valletta, Amber (izvajalec) 275
 • Valois, Arnaud (igralec) 258
 • Vashchenko, Anastasija (izvajalec) 289
 • Vasileva, Marina (igralka, igralec) 295
 • Vehovar, Lovro (avtor dodatnega besedila) 67
 • Verbaan, Georgina (igralec) 250
 • Verby, Peter (igralec) 276
 • Vergari, Luana 207
 • Videc, Andreja (urednik) 6
 • Videnšek, Marjan (avtor dodatnega besedila) 52
 • Vidmar, Polona (1971-, avtor, prevajalec) 244
 • Vidovič-Muha, Ada (avtor dodatnega besedila) 62
 • Vidrih, Marko (1989-) 34
 • Vikander, Alicia (1988-, igralec) 308
 • Vilhelm, Neža (prevajalec) 53
 • Villoldo, Alberto 22
 • Vinatier, Catherine (igralec) 258
 • Virk, Jani 154
 • Vizjak, Andrej (1965-) 71
 • Vleuten, Bobby van (igralec) 250
 • Vodušek, Mojca (1952-, prevajalec) 10
 • Voljč, Božidar (avtor dodatnega besedila) 62
 • Vouk, Rado (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 226
 • Vovk, Urban (prevajalec) 129
 • Vrhovec, Dejan (prevajalec, prevajalec) 4
 • Vukoslavović, Neda (prevajalec) 242


 • Wachowski, Andy (1967-, režiser, scenarist) 260
 • Wachowski, Lana (1965-, režiser, scenarist) 260
 • Wachtel, Waddy (skladatelj) 281
 • Wahl, Mats (bibliografski predhodnik) 280
 • Wahlberg, Mark (izvajalec) 272, 291
 • Wainwright, Loudon (1946-, skladatelj) 288
 • Waithe, Lena (1984-, igralec) 300
 • Walker, Benjamin (1982-, izvajalec) 253
 • Walker, Paul (igralec, izvajalec) 269
 • Walsh-Peelo, Ferdia (izvajalec) 304
 • Ward, J. R. (1969-) 155
 • Waters, Mark S. (režiser) 292
 • Wats, Naomi (izvajalec) 293
 • Watts, Naomi (1968-, igralec) 309
 • Weaving, Hugo (1960-, izvajalec) 260
 • Weaving, Samara (1992-, igralec) 307
 • Webster, Richard (1946-) 23
 • Webster, Taliah (igralec) 276
 • Weissman, David (scenarist) 297
 • Weitz, Paul (1966-, scenarist, režiser) 247
 • Welfonder, Sue-Ellen 156, 157
 • West, Brian (fotograf) 283
 • West, Dominic (1969-, igralec) 308
 • Whishaw, Ben (izvajalec) 298
 • White, Ellen Gould Harmon (1827-1915) 29
 • Willaume, Alexandre (1972-, igralec) 308
 • Willems, Jo (fotograf) 301
 • Williams, Paul-Mikél (izvajalec) 270
 • Williams, Robbie (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 239
 • Williams, Robin (1951-2014, izvajalec) 297
 • Williams, Sean Price (fotograf) 276
 • Williamson, Robert (skladatelj) 275
 • Winstead, Mary Elizabeth (1984-, izvajalec) 253
 • Winstone, Jaime (igralec) 308
 • Winterstein, Hono (igralec) 264
 • Wiper, Scott (režiser, scenarist) 261
 • Wood, Elijah (1981-, izvajalec) 265
 • Woods, James (1947-, izvajalec) 311
 • Wratislaw, Albert Henry (1822-1892, zbiratelj, avtor dodatnega besedila) 47, 205
 • Wright, Robin (1966-, igralec) 309
 • Wu, Yanzu (1974-, igralec) 308


 • Xinran (1958-) 158


 • Yalom, Irvin D. (1931-) 24
 • Yared, Gabriel (skladatelj) 285
 • Yeoh, Michelle (1963-, izvajalec) 268
 • Yu, Hua (1960-) 159


 • Zagorac, Dean (avtor dodatnega besedila) 37
 • Zagorski, Cvetko 208
 • Zakrajšek, Katja (1980-, prevajalec) 143
 • Zalar, Živko (fotograf) 294
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 214
 • Zanelli, Geoff (skladatelj) 275
 • Zavadlav, Ana (ilustrator) 208
 • Zavrl, Janez (1951-, avtor) 38
 • Zeland, Vadim 25
 • Zidi, Claude (1934-, avtor snemalne knjige) 255
 • Zook, Ben (bibliografski predhodnik) 281
 • Zoran, Jernej (prevajalec) 12, 18, 19
 • Zupančič, Maja (1959-, avtor) 38
 • Zupančič, Maša (prevajalec) 106, 138
 • Zvjagincev, Andrej (režiser, scenarist) 295
 • Zwölf, Igor (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 228, 229
 • Zych, Barbara (prevajalec) 172, 173


 • Žagar, Drago (recenzent) 17
 • Žagar, Vesna (1968-, prevajalec) 271
 • Žakelj, Bronja 160
 • Željeznov Seničar, Maruška (urednik) 40
 • Žiberna, Igor (avtor) 244
 • Živković, Milan (režiser, scenarist) 305
 • Žnidaršič, Mojca (1974-, prevajalec) 9
 • Žutaute, Lina (ilustrator) 223

PREDMETNO KAZALO


 • 18.st. 238


 • 20.-21.st. 87
 • 20.st. 85
 • 2017 213
 • 2018/19 213


 • adventisti sedmega dne 29
 • akcijska drama 270
 • akcijska komedija 252, 274
 • akcijski film 249, 253, 259, 310, 311
 • akcijski filmi 261, 269, 272, 284, 296, 300, 301, 308
 • akcijski thriller 291
 • alternativno zdravljenje 55
 • Alzheimerjeva bolezen 14
 • ameriška književnost 117
 • Ameriška književnost - Ekranizacije 302
 • Ameriški filmi
  • - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji 252, 275
  • - Fantastični film - Igrani filmi - Video DVD-ji 249
  • - Filmska drama - Igrani filmi 304
    • - Video DVD-ji 302
  • - Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji 263, 281, 292
  • - Grozljivka - Igrani filmi - Video DVD-ji 253
  • - Pustolovski film - Igrani filmi - Video DVD-ji 247
 • ameriški igrani filmi 248, 249, 257, 261, 269, 271, 272, 275, 277, 278, 280, 283, 284, 287, 288, 292, 293, 296, 299, 300, 301, 302, 306, 307, 308, 312, 313
 • Ameriški igrani filmi
 • ameriški igrani filmi video DVD 291
 • Ameriški mladinski igrani filmi
  • - Fantastični film - Video DVD-ji 249
  • - Pustolovski film - Video DVD-ji 247
 • Angeli - V leposlovju 148
 • angleščina 97
 • Angleška književnost - Ekranizacije 247
 • angleški igrani filmi 287, 307, 308
 • Angleški igrani filmi - Fantazijski film - Video DVD-ji 259
 • animirani filmi 315, 319
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 316, 317, 318
 • animirani filmi za otroke 317, 318
 • Arhitekturna forma - Zgodovina 72
 • asertivnost 21
 • astma 56
 • Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 290, 309
 • Avstralski mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 251
 • Avtomobilska industrija - Zgodovina - Nemčija 236
 • Avtomobilska inudstrija - Zgodovina - Združene države Amerike 237
 • Avtopoieza 68


 • babice 197, 216
 • Bančništvo 32
 • Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 254, 295
 • Benz, Karl - Avtobiografije 236
 • besedišče 76, 78, 80, 81
 • biodinamično kmetijstvo 52
 • bioenergija 51, 52
 • biografska drama 264, 270
 • biografski filmi 299
 • biologija 12
 • Bogastvo 70
 • bojevitost 204
 • boks 299
 • bolezni 57, 213
 • botanika 61
 • Božič, Saša - Spomini 161
 • Bratje in sestre - V otroškem leposlovju 179, 207
 • Britanski filmi - Filmska drama - Igrani filmi 304
    • - Video DVD-ji 268
 • britanski igrani filmi 268


 • Camino 161
 • Cankar, Ivan - V mladinskem leposlovju - Spremne besede 97
 • Cankarjevo priznanje 213
 • cash 33
 • Cevennes glej Seveni
 • Cigani glej Romi


 • čakre 51
 • Čarovnice - V otroškem leposlovju 42
 • čarovnije 42, 220
 • Čarovniki - V mladinskem leposlovju 220, 221
 • čarovniške šole 220
 • Čas - V otroškem leposlovju 185
 • Češčina - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 76
 • češčina za tujce 76
 • češke ljudske pravljice 205
 • čilski pesniki 85
 • čistoča 203
 • človekove pravice 158
 • črevesje 22
 • čustva 20, 97
 • Čustva - Jeza - Knjige za otroke 9


 • Danski filmi - Igrani film - Video DVD-ji 310
 • Danski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 310
 • darvinizem 2
 • Dawkins, Richard 2
 • dečki 165, 232
 • Dečki
  • - Vesolje - V otroškem leposlovju 197
  • - Vragolije - V otroškem leposlovju 183, 184
 • Deformacije - Obraz - V mladinskem leposlovju 219
 • dejavniki tveganja 14
 • Dekleta
  • - Odraščanje - V mladinskem leposlovju 218, 222
  • - Prometne nesreče - V leposlovju 148
  • - Spletni dnevniki - V mladinskem leposlovju 217
 • deklice 165
 • Deklice
  • - Pogum - V mladinskem leposlovju 233, 234
  • - Spolna zloraba - V leposlovju - Belgija 113
  • - V otroškem leposlovju 208
 • delo 42
 • Delovna razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem 37
 • Delovni stroji - Knjige za otroke 177
 • delovno pravo 37
 • demenca 14
 • denar 33
 • Dietna prehrana - Maščobe - Priročniki 57
 • dietna terapija 57
 • digitalni denar 34
 • dihalne vaje 51
 • Dihalne vaje - Priročniki 56
 • Dihanje - Zdravilnost - Priročniki 56
 • dnevniki 120, 161, 241
 • Dobrota - V otroškem leposlovju 164
 • dogodivščine 165, 176, 226
 • Dokumentarni filmi - Narava - Video DVD-ji 49
 • dokumentarni filmi za otroke 49
 • Dolenjska 66
 • določevalni ključi 61
 • dom 208
 • domača zdravila 67
 • domišljija 165, 207, 232
 • domovinska vzgoja 38
 • domoznanstvo 244
 • Dopust - Družabno življenje - V leposlovju 102
 • drama 251, 254, 256, 258, 260, 264, 265, 270, 276, 279, 282, 285, 289, 290, 295, 298, 309
 • dramatika 221
 • drame 257, 271, 273, 280, 286, 288, 299, 301, 303, 307, 308, 313
 • drugačnost 219
 • druščine 176
 • družba 38
 • Družbena omrežja - Svetovni splet - V mladinskem leposlovju 215
 • družbene razmere 30, 158
 • Družbene vede - Učbeniki za osnovne šole 38
 • druženje 217
 • družina 20, 207, 208, 213, 219
 • Družina - Ločitev - V mladinskem leposlovju 216
 • družinski film 251
 • družinski filmi 250, 320
 • družinski odnosi 18
 • Državljanska vzgoja - Učbeniki za osnovne šole 38
 • Dude - V otroškem leposlovju 201
 • duh 22
 • duhovna rast 13, 19
 • duhovne vaje 51
 • duhovni vodniki 13
 • duhovno zdravljenje 22
 • Duhovno življenje - Priročniki 22
 • duhovnost 13
 • DVD 247, 249, 252, 253, 257, 262, 263, 268, 275, 277, 278, 281, 283, 287, 291, 292, 294, 299, 302, 303, 310, 311, 312, 313, 320
 • DVD-ji 284
 • dvojezične izdaje 97
 • dvojezični slovarji 77, 82, 83


 • Ecclesia catholica - Finance 31
 • Eksistencialna psihoterapija 24
 • empatija 218
 • enojezični slovarji 62
 • enolončnice 66
 • epigenetika 12
 • Erazem Predjamski - V otroškem leposlovju 204
 • Esej - Matura - Priročniki 75
 • eseji 2
 • Etika
  • - Učbeniki za osnovne šole 38
  • - V mladinskem leposlovju 215
 • etnična glasba 73
 • etno 73
 • etno-rock 73
 • evolucija 1
 • Evropa 241
  • - Identiteta 30
  • - Zgodovina - Srednji vek 245
 • evropski animirani filmi 318
 • evropski igrani filmi 254, 256, 258, 262, 264, 273, 289, 305
 • evropski mladinski igrani filmi 250


 • Fantastična bitja - V otroškem leposlovju 176
 • fantastična drama 260
 • fantastični film 253, 259, 260, 298, 302, 311
 • fantastični filmi 247
 • fantastika 220
 • fantazijska drama 260
 • fantazijske drame 280
 • fantazijski film 249, 253, 260
 • fantazijski filmi 248, 300
 • Fantje
  • - Odraščanje - V mladinskem leposlovju 216
  • - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju 212, 213
  • - Priseljenci - V mladinskem leposlovju - Avstralija - 1946 211
 • filozofija znanosti 2
 • filozofija življenja 232
 • finančni trg 34
 • finančno poslovanje 32
 • Finska 49
 • Fitoterapija 59
 • fiziologija 12
 • fižolove jedi 66
 • Ford, Henry - Avtobiografije 237
 • francoski filmi 255
 • Francoski filmi - Filmska drama - Igrani filmi - Video DVD-ji 268
 • francoski igrani filmi 268, 273, 303
 • Francoski igrani filmi
 • Francoščina - Slovenščina - Slovarji 77


 • generacija y 222
 • geometrija 50
 • gibanje 8, 203
 • glasbena drama 264, 304
 • glasbeni film 264
 • Glasbila - V otroškem leposlovju 186
 • gore 232
 • Gospodinjski stroji - V otroškem leposlovju 187
 • gotovina 33
 • Gozdne živali - V mladinskem leposlovju 226
 • gozdovi 226
 • grad Predjama 204
 • Gradbena mehanika - Knjige za otroke 177
 • Gradbeni materiali - Slama - V otroškem leposlovju 166
 • Grščina - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 78
 • grščina za tujce 78


 • Harry Potter (literarni junak) - V mladinskem leposlovju 221
 • hčere in matere glej Krvoskrunstvo
 • hčere in očetje glej Očetje in hčere
 • Heuse, Dalila - V leposlovju 113
 • Higiena - Otroci - V otroškem leposlovju 203
 • hipnoza 12
 • history 33
 • Hoče - Zgodovina 244
 • hokej na ledu 74
 • hokejisti 74
 • Hongkonški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 260
 • hujšanje 56
 • Hujšanje - Priročniki 53
 • humor 165, 196, 197, 222, 250


 • igra 168
 • igrani filmi 248, 255, 257, 261, 271, 273, 277, 278, 280, 283, 284, 286, 293, 294, 296, 300, 301, 303, 306, 307, 308, 312, 313, 320
 • Igrani filmi
  • - Ameriški igrani filmi - Znanstvena fantastika - Video DVD 267
  • - Drame - Srhljivke - Združene države Amerike - Velika Britanija 287
  • - ZDA glej Igrani filmi
 • Igrano-animirani filmi - Komedije - video DVD-ji 320
 • igrano-animirani filmi za otroke 320
 • igre 206
 • incest glej Krvoskrunstvo
 • Intelektualci - V leposlovju - Slovenija 152
 • inteligenca 18
 • interaktivna generacija 200
 • internet (računalniško omrežje) 200
 • Invalidi
  • - Cerebralna paraliza - V mladinskem leposlovju 212
  • - Osamljenost - V otroškem leposlovju 206
 • Irski filmi - Filmska drama - Igrani filmi 304
 • izkoriščanje 42
 • izobraževanje 18
 • izraelski igrani filmi 273


 • jahanje 233, 234
 • Jasnovidnost - Priročniki 11
 • Jeza - V otroškem leposlovju 169
 • jezera 49, 233, 234
 • Jezus Kristus - Prilike - Interpretacija 29
 • Joga - Kundalini - Priročniki 51
 • Jota - Kuharski recepti 63
 • jugoslovanski igrani filmi 294
 • Jugoslovanski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 305
 • juhe 66


 • kahlica 202
 • Kamen - Mobilni telefoni - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 232
 • Kanadski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 285
 • karakterologija 16
 • Karantanija - Zgodovina - V leposlovju 147
 • kartonke 168, 177, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 198
 • kašubske ljudske pravljice 205
 • Katoliška cerkev glej Ecclesia catholica
 • kazniva dejanja 36
 • Kerkeling, Hape - Potopisi 120
 • ketogena dieta 57
 • ketoni 57
 • kinobalon 250
 • kisla repa 63
 • kislo zelje 63
 • Kitajska - V leposlovju - 20.st. 159
 • knjige za mladino 74
 • Književnost - Matura - Priročniki 75
 • Knjižnice - Kulturna dediščina - Slovenija - Posvetovanja 6
 • Kognitivne sposobnosti - Staranje - Priročniki 14
 • komedija 250, 251, 252, 263, 265, 274, 281, 297, 305
 • komedije 255, 286, 288, 294, 306
 • komična drama 304
 • koncerti 239
 • konflikti 1
 • Kopitar, Anže 74
 • koprodukcija 250, 254, 256, 259, 260, 268, 285, 289, 295, 298, 304, 309
 • koprodukcije 273, 286, 307, 308
 • Korupcija 36
 • Kras 204
 • Kriminalisti - Kazenske preiskave - V leposlovju - Slovenija 102
 • kriminalka 256, 268, 276, 298
 • kriminalna drama 256
 • kriminalni film 262
 • kriminalni filmi 261, 277, 280, 293, 307
 • kriptovalute 34
 • Kristjani - Preganjanje - Bližnji vzhod 28
 • krivda 97
 • krivice 97
 • Krokodili - Rojstni dan - V otroškem leposlovju 167
 • krščanska duhovnost 29
 • Krščansko življenje - Duhovnost 27
 • krščanstvo 27
 • Krvoskrunstvo - V leposlovju 113
 • kubanske ljudske pravljice 42
 • Kuharski recepti
  • - Fižol 66
  • - Jota 63
  • - Narodne jedi - Ribnica 66
  • - Paradižnik 64
  • - Pecivo 65
  • - Zelenjava 67
 • kulinarična dediščina 66
 • kulturna identiteta 30
 • kulturna zgodovina 244
 • kulturni spomeniki 244
 • kvadrat 50
 • kvantna fizika 12


 • latinskoameriška poezija 85
 • Latvijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 289
 • led 233
 • legende 204
 • Lestat (literarni junak) - V leposlovju 139
 • Litovski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 289
 • ljubezen 211
 • ljubezenski partnerji 20
 • ljubezenski roman 115, 127, 128
 • Ljudska glasba - Priredbe - Slovenija - CD-plošče 73
 • Ljudske pesmi - Priredbe - Slovenija - CD-plošče 73
 • ljudsko slovstvo 42
 • Lueger, Erasmus glej Erazem Predjamski
 • Luther, Martin - Biografije 243
 • lužiške ljudske pravljice 205


 • madžarsko-slovaške ljudske pravljice 205
 • magični predmeti 23
 • magija 221, 233, 234
 • Martin Vrenko (literarni junak) - V leposlovju 102
 • Maščevanje - V mladinskem leposlovju 211
 • Maščobe - Dietna prehrana - Priročniki 57
 • Matematika
 • Matere in hčere - V leposlovju 113
 • matere in sinovi 216
 • Matere in sinovi - V leposlovju 97
 • medgeneracijski odnosi 216
 • meditacija 12, 18
 • medosebni odnosi 9, 16, 20, 97, 158, 207, 216
 • Medosebni odnosi - V leposlovju 152
 • Medvedki (igrače) - V otroškem leposlovju 193
 • mesne jedi 66
 • metode 51
 • Mišljenje - Spremembe 12
 • mitohondrijska presnovna terapija 57
 • mitologija 49
 • mladinski animirani filmi 315
 • Mladinski filmi - Igrani filmi - Video DVD-ji 247, 249
 • mladostniki 215, 219
 • Mladostniki
  • - Ljubezen - Spolnost - V mladinskem leposlovju 216
  • - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju 218
  • - Odraščanje - V mladinskem leposlovju 213
  • - Psihosocialne težave - V mladinskem leposlovju 222
  • - Socialna omrežja - V mladinskem leposlovju 217
 • Moda - Zgodovina - Knjige za mladino 46
 • modne ikone 46
 • modni oblikovalci 46
 • modno oblikovanje 46
 • money 33
 • moravske ljudske pravljice 205
 • motivacija 8, 17
 • motnje spanja 54
 • možgani 22
 • Možgani - Staranje - Priročniki 14


 • načela 25
 • način življenja 30
 • nagrade 213
 • najstniki 216, 219
 • naloge 50
 • naprave 188
 • narava 226, 232
 • naravne znamenitosti 244
 • naravoslovje 2
 • Naravoslovje - Poskusi - Knjige za otroke 48
 • Narodne jedi - Slovenija - Kuharski recepti 63
 • nasilje 42, 215
 • nasveti 11
 • navajanje na čistočo 202
 • negotovost 19
 • Nemščina
  • - Slovenščina - Slovarji 83
  • - Slovnica - Učbeniki 79
 • nemški igrani filmi 273
 • Nemški igrani filmi
 • nemški inženirji 236
 • nemški letalci 241
 • nepopolne družine 213
 • Neruda, Pablo - Spremne besede 85
 • nesnovna dediščina 6
 • Nespečnost - Preprečevanje - Priročniki 54
 • nesreče 212
 • neustrašnost 204
 • nevoščljivost 179
 • nevroznanost 12
 • Nezakonski otroci - V leposlovju 115
 • nezavedno 8
 • Nizozemski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 289
 • Nizozemski mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 250
 • nominacije 213
 • nordijska mitologija 44
 • Nordijske ljudske pripovedke 44
 • Norveščina - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 80
 • norveščina za tujce 80
 • Nosečnost - V otroškem leposlovju 207
 • novorojenčki 207


 • objave na spletu 215
 • Oblačila - Zgodovina - Knjige za mladino 46
 • oblačilna kultura 46
 • ocenjevanje 17
 • Očetje in hčere - V leposlovju 113
 • očetje in sinovi 180
 • Očetje in sinovi - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju 221
 • odkrivanke 197
 • odnosi med človekom in živaljo 226
 • odnosi med spoloma 158
 • Odnosi med spoloma
 • odnosi v naravi 226
 • odraščanje 208, 212, 215
 • odvajanje od dude 201
 • ogrožene vrste 61
 • optimizem 21
 • oreški 57
 • Organizacija - Teorija 68
 • organizacija poslovanja 32
 • organsko pridelana hrana 52
 • Osebna higiena - Zdravje - V otroškem leposlovju 203
 • Osebnost - Tipologija - Priročniki 16
 • osebnostni razvoj 13, 16, 25, 51
 • Osebnostni razvoj 19
 • Osnovne šole - Podaljšano bivanje - Posvetovanja 40
 • otroci 20
 • Otroci 18
  • - Bolezni - Priročniki 58
  • - Fitoterapija - Priročniki 58
  • - Higiena - Priročniki 58
  • - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 206
  • - Računalniške komunikacije - V otroškem leposlovju 200
  • - Sesanje - V otroškem leposlovju 201
  • - Ugrabitve
   • - V leposlovju 90
   • - V otroškem leposlovju 42
  • - Vzgoja 39
 • otroška psihologija 18
 • otroški animirani film 319
 • otroški filmi 320
 • ozimnica 67


 • parabole 29
 • partnerski odnosi 20
 • partnerstvo 20
 • pedagogika Montessori 41
 • Pedagoška psihologija 17
 • pevci 239
 • Pingvini - Letenje - V otroškem leposlovju 180
 • pisatelji 97
 • pisma 2
 • Pisna dediščina - Slovenija - Posvetovanja 6
 • Piščanci - V otroškem leposlovju 172
 • Placebo 12
 • placebo učinek 12
 • plavanje 180
 • Plemstvo - V leposlovju 127
 • Plenice - Odvajanje - V otroškem leposlovju 202
 • ples 51, 218
 • Pleveli - Slovenija - Knjige za mladino 61
 • počitnice 206, 213
 • podeželje 213
 • Podjetništvo - Priročniki 71
 • podzavest 8
 • poezija 89
 • pogum 219, 226
 • Poklici - V otroškem leposlovju 189
 • poklicna etika 36
 • politics 33
 • politika 30, 33
 • poljske ljudske pravljice 205
 • polži 206
 • pomoč 9, 201, 202
 • popotništvo 120
 • popravila 197
 • Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče 73
 • Pornografija - Krščanski vidik 27
 • Portugalščina - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 81
 • portugalščina za tujce 81
 • Poslovna uspešnost 70
  • - Priročniki 71
  • - Psihologija - Priročniki 69
 • Posmrtno življenje - V leposlovju 148
 • post 57
 • Post 52
 • postavljanke 172, 173
 • Postojna 204
 • pošasti 176
 • potopisi 161
 • potovanja 197
 • Potovanja skozi čas - V mladinskem leposlovju 221
 • potovanje skozi čas glej Potovanja skozi čas
 • poučno leposlovje 172, 173, 196, 200, 201, 202, 203, 204
 • pouk 17
 • pozitivna psihologija 21
 • Pozitivno mišljenje - Priročniki 10
 • praktično znanje jezika 76, 78, 80, 81
 • pravljični film 249
 • pravljični filmi 247
 • Pravljični junaki - V otroškem leposlovju 165
 • pravni nasveti 20
 • pravni postopki 20
 • praznovanje 167
 • predavanja 2
 • Predjamski grad 204
 • Predšolska vzgoja - Priročniki 41
 • predšolski otroci 168
 • Predšolski otroci - Razvoj - Priročniki 41
 • prehrambna kultura 63
 • prehrana 22, 53
 • Prehrana - Zdravje 52
 • premetenost 42
 • preprečevanje 14
 • prepričanja 12
 • prerokovanje 11
 • presenečenja 167
 • presna hrana 52
 • Presna hrana 52
 • preverjanje 17
 • preživetje 211
 • pričeske 46
 • prihodnost 11, 207
 • Prijatelji - V leposlovju - New York 132
 • prijateljstvo 167, 176, 179, 204, 211, 217, 218, 219, 220, 226, 233, 234
 • prijazno bralcem z disleksijo 95, 125
 • pripovedke 49
 • priprava jedi 63
 • prispevki 2
 • problemi najmlajših 201, 202
 • programski jezik Python 5
 • prosti radikali 57
 • prva pomoč 198
 • prva svetovna vojna glej Svetovna vojna 1914-1918
 • psihologija 8
 • psihologija osebnosti 16
 • psihologija uspeha 71
 • psihološki nasveti 18, 19, 20
 • ptijateljstvo 9
 • pustolovski film 249, 251, 259, 302
 • pustolovski filmi 248, 284
 • pustolovščine 220, 221, 233, 234
 • Python (programski jezik) - Priročniki - Knjige za mladino 5


 • računalniki 200
 • računalniške igre 200
 • Računalniško programiranje - Priročniki - Knjige za mladino 5
 • rastline 49
 • rastlinstvo 61
 • razvade 201
 • razveza 20
 • razvoj 18
 • realitetna terapija 25
 • Reinhardt, Django - Biografski film - Video DVD-ji 264
 • Rekordi - Leksikoni 4
 • relacijska družinska terapija 20
 • religija in znanost glej Znanost in religija
 • religije 1
 • resnica 1
 • rešene naloge 50
 • Reševalna vozila - Knjige za otroke 198
 • reševanje problemov 17
 • revščina 97
 • Ribištvo - Terminologija - Slovenščina - Slovarji 62
 • ribolov 62
 • Richthofen, Manfred - Spomini 241
 • risani film 319
 • risani filmi 314, 315, 316, 317, 318
 • Risani filmi - Video DVD 314
 • risani filmi za otroke 317, 318
 • roboti 197
 • rock glasbeniki 239
 • rock pevci 239
 • Rolkanje - V mladinskem leposlovju 212
 • romani 117
 • romantična zgodovinska pripoved 115, 127, 128
 • romantične drame 287
 • romarska pot 120
 • Romi - Stigmatizacija - V leposlovju 129
 • roparji 204
 • Ruski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 289, 295
 • Ruščina - Slovenščina - Slovarji 82


 • Salten, Felix - V mladinskem leposlovju - Spremne besede 226
 • samopodoba 215, 216, 218, 222
 • samorealizacija 161
 • Samorealizacija 15
  • - Kontrolna teorija - Priročniki 25
  • - Priročniki 13
 • Samorogi (bajeslovna bitja) - V mladinskem leposlovju 233, 234
 • samospoznavanje 10, 13
 • Samospoznavanje - Priročniki 16
 • samozavedanje 10, 19
 • Samozavest - Priročniki 21
 • samozdravljenje 12, 55
 • Santiago de Compostela 120
  • - Božja pot - V leposlovju 161
 • scenariji 178
 • seksualizacija deklet 215
 • semena 57
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre
 • Seveni - Potopisi 162
 • shujševalna dieta 57
 • simptomi 14
 • Singapurski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 260
 • sinovi in matere glej Matere in sinovi
 • sinovi in očetje glej Očetje in sinovi
 • Skandinavski miti 43
 • sladice 66
 • slikopisi 163, 176
 • Slovanske ljudske pravljice
  • - Knjige za otroke 47
  • - V otroškem leposlovju 205
 • slovarji 76, 78, 80, 81
 • Slovarji - Nemščina - Slovenščina 83
 • Slovenci
  • - Narodna identiteta 30
  • - Znamenite osebnosti - Knjige za mladino 240
 • Slovenia 33
 • Slovenija 33
  • - Domoznanstvo - Reportaže 235
  • - Družbene razmere - V leposlovju 152
  • - Osamosvojitev - Spomini 246
  • - Turistični vodniki 235
  • - Zgodovina - 1991 - Spomini 246
 • slovenska kuhinja 63
 • slovenska kulinarika 66
 • slovenska mladinska književnost 213
 • slovenska poezija 73, 87
 • slovenske ljudske pesmi 73
 • Slovenske ljudske pesmi - Notranjska 45
 • slovenski pesniki 87
 • slovenski športniki 74
 • slovenščina 97
 • Slovenščina
  • - Francoščina - Slovarji 77
  • - Nemščina - Slovarji 83
  • - Ruščina - Slovarji 82
 • slovnica 76, 78, 80, 81
 • sočutje 218
 • solate 66
 • sorojenci 179
 • spanje 203
 • Spanje
  • - Fiziologija - Priročniki 54
  • - Motnje - Priročniki 54
 • Spolne zlorabe - V mladinskem leposlovju 215
 • Spolnost - Odvisnosti - Preprečevanje 27
 • sprejemanje drugačnosti 218
 • Sprejemanje sebe - V mladinskem leposlovju 219
 • spremembe 207
 • srbski igrani filmi 305
 • sreča 10
 • srhljivka 253, 290, 302
 • srhljivke 248, 261, 280, 291
 • starševstvo 18, 20
 • starši 20
 • statistični podatki 4
 • Stevenson, Robert Louis - Potovanja - Francija - 1878 162
 • strah 211
 • Strah 19
  • - V otroškem leposlovju 171
 • strateško načrtovanje 71
 • Stres - Zdravstvene posledice 59
 • stripi 222
 • strokovni slovarji 62
 • sv. Jakob 120
 • Svetina, Ivo - Bibliografije 87
 • Svetina, Ivo - Literarne študije 87
 • Svetovna vojna 1914-1918 241
 • svetovna vojna 1939-1945 211
 • svetovni pregledi 4
 • svoboda 18


 • šamanizem 22
 • Škotski klani - Bojevanje - V leposlovju 115
 • šola 250
 • šole 212, 216, 217, 218, 219, 233, 234
 • Španija 120
 • Španski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 298
 • Šport - V otroškem leposlovju 190
 • študije primerov 20
 • švedski animirani filmi 318
 • švicarski igrani filmi 273


 • tehnika 188
 • Tehnika - Poskusi - Knjige za otroke 60
 • tehnike 11, 12, 51
 • tehnologija 232
 • Tek - Psihološki vidik 8
 • tekmovanje 213
 • Telekomunikacije - V otroškem leposlovju 188
 • telesna pripravljenost 56
 • televizija 200
 • telo 12
 • telovadba 53
 • terapevtski post 52
 • Terminološki slovarji - Ribištvo 62
 • thriller 253, 254, 276, 282, 290, 298
 • tradicionalna kitajska medicina 52
 • tradicionalne jedi 66
 • transurfing 25
 • Trgovanje z valutami - Priročniki 34
 • triler 254, 268, 275, 276, 282, 298
 • trilerji 262, 301
 • turneje 239


 • učenje 180
 • Učenje - Psihologija 17
 • učne strategije 17
 • Uganke - V otroškem leposlovju 181
 • uglasbena poezija 73
 • uglasbena slovenska poezija 73
 • uglasbene pesmi 73
 • Ukrajinski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 289
 • um 12
 • Umori - V leposlovju 102
 • Umske sposobnosti - Krepitev - Vaje - Priročniki 14
 • Upravno pravo - Teorija - Učbeniki za visoke šole 35
 • Urin - Terapevtska uporaba - Priročniki 55
 • Urinoterapija - Priročniki 55
 • ustvarjalnost 17


 • vaje 22, 56
 • Vampirji - V leposlovju 139
 • varnost 168
 • večernica 213
 • Velika Britanija 239
 • velike tiskane črke 167, 176, 179, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 197
 • vera 1
 • verzi 185, 186, 187, 188, 189, 190
 • Vesoljska vozila - V otroškem leposlovju 197
 • Veverice - V mladinskem leposlovju 226
 • Victoria - V leposlovju 242
 • video DVD 255, 257, 269, 272, 277, 278, 280, 283, 287, 288, 291, 293, 294, 296, 299, 303, 306, 312, 313, 314, 316
 • video DVD-ji 248, 261, 284
 • video-blog 217
 • videoigre 200
 • Vikingi 310
 • Viktorija glej Victoria
 • vitezi 204
 • vizije 11
 • vlaki 197
 • vlog 217
 • vloganje 217
 • voda 49
 • vojaške pesmi 73
 • vojna zgodovina 241
 • vojne operacije v zraku 241
 • vojni filmi 283
 • Vojno letalstvo - Nemčija - 1914-1918 241
 • vozila 177
 • vragolije 250
 • Vrenko, Martin glej Martin Vrenko (literarni junak)
 • vrhunski športniki 74
 • vrstniki 219
 • vsakdan 179, 203, 208, 218
 • vsakdanje fraze 76, 78, 80, 81
 • vzgoja 18


 • Washington, George - Biografije 238
 • western 296
 • White, Ellen G. glej White, Ellen Gould Harmon
 • White, Ellen Gould Harmon - Nauki 29
 • Williams, Robbie - Biografije 239
 • Women
  • - China - Interviews 158
  • - Social conditions - China - 20th century 158
 • Words on the night breeze (Radio program) 158


 • Xinran - Spomini 158


 • yoga glej Joga
 • Yu, Hua 159


 • zahodna fronta 241
 • zakonodaja 36
 • zakonska zveza 20
 • zaljubljenost 213
 • zanimivosti 4, 168
 • Zanimivosti - Knjige za mladino 3
 • zaupanje 168
 • zavest 8
 • ZDA 238
 • zdrava prehrana 196
 • Zdravilne rastline 59
 • zdravje 22, 56
 • Zdravje - Psihološki vidik 12
 • zdravljenje 11
 • zdravo življenje 52, 54
 • zdravstveni nasveti 57
 • Zelenjava - V otroškem leposlovju 196
 • Zelje - Kisanje - Recepti 63
 • zgodovina 33, 204, 238
 • zgodovinski pregledi 46
 • Zmaji (bajeslovna bitja) - Magija - Priročniki 13
 • značaji 16
 • značilnosti 168
 • Znanost 2
 • znanost in religija 2
 • Znanost in religija 1
 • znanosti 1
 • znanstvenofantastična drama 260
 • znanstvenofantastični film 260, 275
 • znanstvenofantastični filmi 278, 284, 300, 312
 • zunanji videz 219


 • Žabe - V otroškem leposlovju 173
 • Žalost - V otroškem leposlovju 170
 • želje 180
 • ženske 158
 • Ženske
  • - Družbeni položaj - Kitajska - 20.st. - Biografije 158
  • - Življenjska obdobja - V leposlovju 113
 • živali 49
 • Živali - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 168
 • živali v domišljiji 167, 180, 206, 226
 • živila 57
 • Živila - Konserviranje 67
 • življenjska modrost 19
NOVOSTI - JUNIJ 2017


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI - JUNIJ 2017


1.
        WARRIOR [Videoposnetek] = Bojevnik / directed by Gavin O'Connor ; screenplay by Gavin O'Connor & Anthony Tambakis & Cliff Dorfman ; story by Gavin O'Connor & Cliff Dorfman ; director of photography Masanobu Takayanagi ; music by Mark Isham. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. - 1 video DVD (ca 135 in) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Lionsgate itd. - Q 066. - Igrajo: Tom Hardy, Nick Nolte, Joel Edgerton itd.
a) Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) ameriški igrani filmi c) filmska drama d) športni film e) DVD

791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 262002688


0 SPLOŠNO


2.
DOLENC, Sašo, 1973-
        Vesolje zgodb : eseji o znanosti / Sašo Dolenc. - Ljubljana : Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, 2017 (Begunje : Cicero). - 316 str. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94070-5-9
a) Znanost b) Filozofija narave c) vednost d) epistemologija e) informacijska tehnologija

001
113/119
COBISS.SI-ID 287283456


004 RAČUNALNIŠTVO


3.
HERZOG, Werner
        Lo and behold [Videoposnetek] : reveries of the connected world = Glej in se čudi : sanjarije o povezanem svetu / written & directed by Werner Herzog ; director of photography Peter Zeitlinger ; music composed and performed by Mark degli Antoni with Sebastian Steinberg ; prevedel Dušan Rebolj. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (97 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5275828/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. na embalaži: Sanjarjenje o povezanem svetu. - Podnapisi v hrv. in slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Saville Productions itd. - Sodelujejo: Leonard Kleinrock, Danny Hillis, Bob Kahn, Sebastian Thrun, Ted Nelson, Lawrence Krauss, Kevin Mitnick, Shawn Carpenter, Elon Musk itd. - Vsebina: The Early days = Začetki ; The Glory of the net = Glorija mreže ; The Dark side = Temna plat ; Life without the net = Življenje brez omrežja ; The End of the net = Propad omrežja ; Earthly invaders = Napadalci z Zemlje ; Internet on Mars = Internet na Marsu ; Artificial intelligence = Umetna inteligenca ; The Internet of me = Moj internet ; The Future = Prihodnost. - Za mladino in odrasle
a) Internet (računalniško omrežje) - Dokumentarni film - Video DVD-ji b) Svetovni splet - Dokumentarni film - Video DVD-ji c) zgodovinski pregledi d) medmrežje e) WWW f) World Wide Web

791.229.2:004.738.5(086.82)
004.738.5:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113330526

4.
        SI robotika / uredil Marko Munih. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 (Ljubljana : Studio Print). - XL, 317 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo prispevkov v slov., čestitke v slov. ali angl. - 400 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-213-266-8
a) Kralj, Alojz (1937-) - Spomini sodobnikov b) Robotika - Zborniki c) Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki d) robotizacija e) roboti f) senzorji g) robots h) computer vision i) sensors j) artificial intelligence

007.52:004.896(082)
004.896(082)
COBISS.SI-ID 288886016

5.
TEKMOVANJE ACM v znanju računalništva (11 ; 2016 ; Ljubljana)
        Bilten / 11. tekmovanje ACM v znanju računalništva, Ljubljana, 19. marca 2016 ; [avtorji nalog Nino Bašić ... [et al.] ; uredil Janez Brank]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://rtk.ijs.si/2016/rtk2016-bilten-tisk.pdf. - Nasl. v kolofonu: Bilten 11. tekmovanja ACM v znanju računalništva. - Navedba korporativnega avtorja na ov.:11. tekmovanje ACM iz računalništva in informatike. - ACM je Association for Computing Machinery. - 200 izv.

ISBN 978-961-264-106-1
a) Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija

37.091.27:004(497.4)
COBISS.SI-ID 287731712

6.
ŽNIDAR, Tamara
        Priročnik za spletno previdnost : varnost in zasebnost na spletu / Tamara Žnidar ; [ilustracije iStock.com/ denis_pc ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 37 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-70-0
a) Internet (računalniško omrežje) - Varnost - Priročniki - Knjige za mladino b) svetovni splet c) zasebnost

004.738.5.056(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289755904


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


7.
AVSEC, Andreja
        Temeljni vidiki osebnosti / Andreja Avsec, Tina Kavčič, Mojca Petrič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 205-247

ISBN 978-961-237-924-7
a) Osebnost - Učbeniki za visoke šole b) psihodiagnostika c) psihologija osebnosti d) inteligentnost e) samozavedanje f) samopodoba g) jaz

159.923.2(075.8)
COBISS.SI-ID 290146304

8.
BRACKEN, Ann, psihoterapevtka
        Um, telo, dojenček : [kako s kognitivno vedenjsko terapijo, s pozornostjo in s pravilno prehrano premagamo stres pri težavah z nosečnostjo] / Ann Bracken ; [ilustracije Juliet Percival ; prevod Milena Podgoršek]. - Izola : Vita, 2017. - XIII, 234 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 1.000 izv. - O avtorici in sodelavcih: str. VI-VII. - Predgovor / Alice Domar: str. XI-XIII. - Opombe z bibliografijo: str. 215-224. - Kazalo

ISBN 978-961-93908-5-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-93908-6-3 (broš.)
a) Neplodnost - Psihološki vidik b) Neplodnost - Zdravljenje

618.177:159.9
159.9
COBISS.SI-ID 289612544

9.
CROOS-Müller, Claudia
        Vso srečo! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob črnogledosti, negotovosti, smoli in raznih spodrsljajih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 40 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Viel Glück : das kleine Überlebensbuch : Soforthilfe bei Schwarzsehen, Selbstzweifeln, Pech und Pannen. - Ilustr. na notr. str. ov. in spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [41]. - Bibliografija: str. 40

ISBN 978-961-278-319-8
a) Sreča - Psihološki nasveti - Knjige za otroke b) pozitivno mišljenje c) strah d) tesnoba

17.023.34(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288960512

10.
GRUŠOVNIK, Tomaž
        Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti / Tomaž Grušovnik. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2016 ([Celje] : Koštomaj). - 235 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 209-222 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6964-64-7 (broš.)
a) Živali - Etika b) Okoljska problematika - Filozofski vidik c) antropocentrizem d) praktična filozofija

179.3:502/504
COBISS.SI-ID 287352576

11.
HYATT, Michael S.
        Živeti s ciljem : kako sestaviti uspešen življenjski načrt? / Michael Hyatt in Daniel Harkavy ; [prevod Niki Neubauer]. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 126 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Living forward. - 800 izv. - O avtorjih: str. 124-125. - Bibliografija z opombami: str. 122-123

ISBN 978-961-04-0406-4
a) Samorealizacija - Priročniki b) Življenje - Načrtovanje - Priročniki c) odločitve d) uspeh e) zadovoljstvo

159.922(035)
COBISS.SI-ID 289924096

12.
INSTITUT IPAL. Akademija (7 ; 2017 ; Ljubljana)
        Karma in njena preobrazba : zbornik / Sedma Akademija Instituta IPAL ; [zbral in uredil Robert Špan]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2017. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm

Uvod k zborniku 7. Akademije Instituta IPAL / Matjaž Regovec: str. 7. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali srb. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6967-27-3
a) Astrologija - Zborniki b) psihološka astrologija c) psihologija d) psihoanaliza e) karma

133.52:159.9(082)
COBISS.SI-ID 288645888

13.
JOHNSON, Sue
        Močno me objemi : sedem pogovorov za vseživljenjsko ljubezen / Sue Johnson ; [prevedla Katarina Čuk]. - Brežice : Primus, 2017 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 287 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Ljubiti ZaVedno)

Prevod dela: Hold me tight. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Mojca in Primož Šeme: str. 11-14. - O avtorici: str. 287 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 279-286

ISBN 978-961-6950-84-8
a) Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) Medosebni odnosi - Povezanost - Priročniki d) partnerski odnosi e) ljubezenski odnosi f) partnerstvo g) zakonska zveza h) čustva i) pogovor j) partnerska terapija

159.922:177.6(035)
COBISS.SI-ID 289856512

14.
JURIČ Šenk, Sabina
        Kako najti moč za samopomoč? : odgovori na vprašanja ljudem v stiski / Sabina Jurič Šenk. - Ljubljana : Centerkontura, 2016 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 215 str. ; 24 cm

300 izv. - Mnenje o knjigi / Christian Gostečnik: str. 7. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6252-21-8
a) Duševna stiska - Samopomoč

159.972
COBISS.SI-ID 286231808

15.
NUHIJEV-Galičič, Vera
        Zasledovalke sreče / Vera Nuhijev Galičič. - Ljubljana : Forma 7, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 184 str. ; 21 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7000-05-4
a) Sreča - Psihološki nasveti - V leposlovju b) kvaliteta življenja c) pozitivno mišljenje

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289107968

16.
OGOREVC, Marjan
        Spreminjamo sebe, spreminjamo svet : priredba cikla šestih predavanj v Cankarjevem domu (Linhartova dvorana), Ljubljana, 2016/2017 / Marjan Ogorevc ; [spremna beseda Eva Senčar, Marko Pavliha ; uredila in po transkripciji priredila Eva Senčar]. - Brežice : samozal., 2017 ([Brežice] : Primus). - 236 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD

Potiskana zavihka ov. - Tisk na zahtevo. - Je smeh in so solze. Ne jemljimo se preresno / Eva Senčar: str. 9-11. - "Blurb" za Marjana Ogorevca / Marko Pavliha: str. 215-216. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Na priloženem CD-ju so zvočni posnetki odlomkov predavanj. - Bibliografija: str. 221-223. - Osebna bibliografija za obdobje 2000-17: str. 225-230

ISBN 978-961-92526-9-7
a) Ogorevc, Marjan (1954-) - Predavanje b) Osebnostni razvoj c) Medosebni odnosi d) Življenje - Smisel e) Življenje - Spremembe f) življenjska modrost g) duhovna rast h) družina i) družbeni odnosi j) bioterapija k) karmična diagnostika l) naravno zdravljenje m) energija n) uspeh o) reševanje problemov

159.92(081)
124.2(081)
615.85Ogorevc M.(042.3)
COBISS.SI-ID 290393856

17.
O'MORAIN, Padraig
        Čuječnost za zaskrbljene : premagajate vsakdanji stres in tesnobo / Padraig O'Morain ; [prevod Tanja Rojc]. - Ljubljana : Vita, 2017 ([s. l. : s. n.]). - VII, 188 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Mindfulness for worriers. - 1.000 izv. - O avtorju: str. III. - Kazalo

ISBN 978-961-93908-3-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-93908-4-9 (broš.)
a) Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Kognitivna terapija - Priročniki c) zaskrbljenost d) stres e) tesnoba f) panika g) čuječnost h) samozavedanje i) umirjenost j) psihološki nasveti k) tehnike l) vaje

159.955:615.851(035)
616.89-008.441(035)
COBISS.SI-ID 289736448

18.
PODGORŠEK, Veronika
        Ljubezen na terapiji : vodnik do srečnega partnerstva / Veronika Podgoršek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 287 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Ogledalo)

2.000 izv. - O avtorici: str. [289]

ISBN 978-961-01-4640-7
a) Odnosi med spoloma - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) partnerski odnosi d) ljubezenski odnosi e) partnerstvo f) zakonska zveza g) intimnost h) spolnost i) komunikacija j) družina k) starševstvo l) nezvestoba m) relacijska družinska terapija

159.922.1(035)
COBISS.SI-ID 289949184

19.
RED Hawk
        Opazovanje sebe : prebujanje zavedanja. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso / Red Hawk ; [prevedla Dora Debeljak]. - 1. natis. - Maribor : Zavod Gaia Planet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 173 str. ; 21 cm

Prevod dela: Self observation : the awakening of conscience. - 400 izv. - O avtorju: str. 173. - Bibliografija: str. 171-172

ISBN 978-961-285-704-2
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 290201856

20.
RUTAR, Cvetka
        Jaz, poti do čustvene razbremenitve in kvalitetnega sobivanja / Cvetka Rutar. - Spremenjena in dopolnjena izd. - Dobrova : Animayush, 2017. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

Soustvarjalcem na pot / Vanja Kavčnik Kolar: str. 7-10. - 100 izv.

ISBN 978-961-94114-1-4
a) Samorealizacija - Otroci - Priročniki b) Osebnostni razvoj - Otroci - Priročniki c) Otroci - Čustva - Sproščanje - Priročniki d) osebnostna rast e) čuječnost f) vizualizacija g) učenci h) otroška literatura i) slikanice j) branje k) otroška psihologija

159.922.7(035)
37.015.311(035)
COBISS.SI-ID 289449728

21.
SHARMA, Robin Shilp, 1964-
        Odkrij svojo usodo : sedem stopenj samoprebujenja z menihom, ki je prodal svojega ferrarija / Robin Sharma ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 224 str. ; 20 cm

Prevod dela: Discover your destiny. - O avtorju: str. 224. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3440-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3441-4 (broš.)
a) Samospoznavanje

159.923.2
COBISS.SI-ID 290202624

22.
ŠKOBALJ, Eva
        Čuječnost in vzgoja / Eva Škobalj. - Maribor : Ekološko-kulturno društvo za boljši svet, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 200 str. ; 21 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 1.500 izv. - Fotogr. avtorja na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-92876-1-3
a) čuječnost b) kritično mišljenje c) vzgoja

159.955:37
COBISS.SI-ID 288647936

23.
TOLLE, Eckhart
        Zdaj! : resnično tvoj je samo ta trenutek : [vodnik za samouresničenje] / Eckhart Tolle ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 4. ponatis. - Kranj : Ganeš, 2009 (Ljubljana : Korotan). - XXV, 204 str. ; 25 cm

Prevod dela: The power of now. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv. - O avtorju: str. V. - Predgovor založnika / Marc Allen: str. XV-XVII. - Spremna beseda / Russell E. DiCarlo: str. XIX-XXIII

ISBN 978-961-200-046-2
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje e) psihološki nasveti

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 243004416

24.
WINNEWISSER, Sylvia
        Lunine mene : srečno življenje v sozvočju z Luninim ciklom : zdravje, prehrana, dom / [Sylvia Winnewisser ; prevedla Mateja Malnar Štembal ; slikovno gradivo Shutterstock.com]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 207 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Glücklich leben mit den Mondphasen. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Lunin koledar 2017-2026: str. 167-207

ISBN 978-961-00-3225-0
a) Luna - Vplivi - Priročniki b) Lunin koledar c) lunine mene d) astrologija e) astrološka znamenja f) zdravje g) nega telesa h) prehrana i) dom j) nasveti

133.522.3:523.34(035)
523.34:613(035)
050.9
COBISS.SI-ID 287969024

25.
ZELLINGER, Renate C.
        Interpretacija sanj za srečno življenje : razumevanje motivov in simbolov / [Renate C. Zellinger ; prevedla Andrea Potočnik ; slikovno gradivo Shutterstock.com]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 207 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Traumdeutung. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3186-4
a) Sanje - Interpretacija - Priročniki b) Sanjske knjige c) razlaga sanj d) motivi e) simboli

159.963.38(035)
398.7
COBISS.SI-ID 287236864

26.
ŽVAB, Andraž Marjan
        Magična filozofija Aleistra Crowleya : [(esej)] / Andraž Žvab ; [spremna beseda Vili Ravnjak]. - Maribor : Ibis, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. - Tisk na zahtevo. - O avtorju: str. 130. - Spremna beseda / Vili Ravnjak: str. 131-132. - Bibliografija: str. 133-138 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93607-9-8
a) Crowley, Aleister (1875-1947) b) ezoterične šole

141.331
COBISS.SI-ID 281715200


2 VERSTVO


27.
GRÜN, Anselm
        Kaj nam omogoča živeti : svetopisemska modrost za vsakdanjik / Anselm Grün ; [prevod Barbara Babšek]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 193 str. ; 20 cm

Prevod dela: Was uns leben lässt. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-265-165-7
a) Biblia - Premišljevanja b) Svetopisemske zgodbe - Psihološki vidik c) Duhovnost - Krščanstvo d) Življenjska modrost e) krščanska duhovnost

27-236.5:159.92
27-583-23
27-23:17.023.3
COBISS.SI-ID 289462272


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


28.
CEGLAR, Irena
        Biti mama : izkušnja žensk z intelektualno oviro / Irena Ceglar. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2017 ([S. l.] : Arma). - 229 str. : graf. prikazi ; 21 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 205-229

ISBN 978-961-6991-05-6
a) Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija

316.344.7:173.5(497.4)
COBISS.SI-ID 290231552

29.
MILLER, Daniel, 1954-
        Materialna kultura / Daniel Miller ; [prevod Polona Petek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2016 ([Ljubljana] : Studio print). - 232 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Stuff. - 400 izv. - Bibliografija: str. 217-232 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-66-2 (broš.)
a) Materialna kultura - Družbeni vidik b) Material culture c) etnologija d) antropologija e) potrošništvo f) način življenja g) množični mediji h) oblačilna kultura

316.728
39:316
COBISS.SI-ID 288309760

30.
        OSEMDESETA o osemdesetih / [urednica Bojana Piškur ; avtorji in avtorice besedil Tea Hvala ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 77 str. ; 27 cm

Urednica in avtorji besedil so navedeni v kolofonu. - Publikacija je del petletnega programa Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989. - 300 izv. - Uvodnik / Bojana Piškur: str. 7. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-206-124-1
a) osemdeseta leta 20.st. b) Slovenija c) Jugoslavija d) družbenopolitične razmere e) civilna družba f) družbena gibanja g) politični vidik h) filozofski vidik i) sodobna umetnost j) feministični aktivizem

316.7(082)
COBISS.SI-ID 289220608

31.
SALECL, Renata
        Tek na mestu / Renata Salecl. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. ; 21 cm. - (Kultura)

1.500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4575-2
a) Družbeni procesi - Psihološki vidik b) Neoliberalizem c) družba d) družbeni odnosi e) socialna psihologija f) psihoanaliza

316.4
159.964.2:316.4
COBISS.SI-ID 289804544


32 POLITIKA


32.
FOUNTAIN, Jeff
        Globoko ukoreninjen : evropska vizija Roberta Schumana / Jeff Fountain ; [prevedla Mojca Masterl Štefanič ; spremne besede Lojze Peterle, Igor Senčar, Igor Bahovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 197 str. ; 22 cm

600 izv. - Prevod dela: Deeply rooted : the forgotten vision of Robert Schuman. - Knjigi na pot / Lojze Peterle: str. 9-14. - Predgovor / Thomas Schirrmacher: str. 19-20. - Nazaj k izviru / Igor Senčar: str. 161-175. - Robert Schuman in Evropa: delovanje iz vizije / Igor Bahovec: str. 177-195. - O avtorju: str. 197-[198]. - Bibliografija: str. 159-160

ISBN 978-961-04-0389-0
a) Evropska unija b) Mednarodni ekonomski odnosi - Evropa c) Evropa - Integracija

061.1EU
327(4)
COBISS.SI-ID 289181184

33.
LADIKA, Dejan
        Slovensko - ameriški odnosi : prvih 25 let / Dejan Ladika. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - VI, 282 str. : tabele ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 282. - Bibliografija: str. 267-277

ISBN 978-961-235-815-0 (broš.)
a) Slovenija - Odnosi - Združene države Amerike b) Združene države Amerike - Odnosi - Slovenija c) meddržavni odnosi d) zunanja politika

327(497.4:73)
COBISS.SI-ID 290000384

34.
        SLOVENCI in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi / uredila Žarko Lazarević in Aleš Gabrič ; [prevod iz bolgarščine Ljudmil Dimitrov, prevod iz angleščine Natalija Majsova]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 293 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 15)

300 izv. - O avtorjih: str. 289-293. - Bibliografija: str. 264-286 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6386-75-3

327(497.4:497.2)(082)
339.92(497.4:497.2)(082)
COBISS.SI-ID 288003840

35.
SNYDER, Timothy
        O tiraniji : dvajset stvari, ki smo se jih naučili iz dvajsetega stoletja / Timothy Snyder ; prevedel Luka Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2017. - 139 str. ; 18 cm

Prevod dela: On tyranny. - 800 izv. - Predstavitev avtorja: str. [143]

ISBN 978-961-94115-7-5
a) Svetovna zgodovina - 20.st. b) Politična kultura c) Politika - Etika d) Demokracija e) Avtoritarnost f) despotizem g) tiranija

321.01
94(100)"19"
COBISS.SI-ID 290339072


33 GOSPODARSTVO


36.
BOHINC, Rado, 1949-
        Družbena odgovornost / Rado Bohinc. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 448 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Recenzija knjige / Borut Bratina: str. 447. - Recenzija knjige / Marijan Kocbek: str. 448. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - Bibliografija: str. 431-446. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-235-814-3
a) Podjetja - Korporativno upravljanje b) Upravljanje - Družbena odgovornost c) Družbena odgovornost podjetij d) Social responsibility of business enterprises e) Ekonomska neenakost f) Economic inequality g) Socialna ekonomija h) Socioeconomics i) Slovenija j) Slovenia

005.35
COBISS.SI-ID 289539072

37.
SVETE, Gorazd
        Zaslužek na internetu za začetnike : kako postaviti posel na spletu iz nič / Gorazd Svete ; [fotografije Gorazd Svete, Pixaby]. - Kočevje : G. Svete, 2017 ([Ljubljana] : Luart). - 154 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Na ov. tudi: Kako začeti posel iz nič v čim krajšem času in s čim manjšo investicijo ; Izkušnje, ki vam bodo skrajšale pot iz 3 let na 3 mesece

ISBN 978-961-285-672-4
a) Podjetništvo - Priročniki b) Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki

658:004.738.5
339.138:004.738.5
COBISS.SI-ID 289791744


34 PRAVO


38.
OVČAK Kos, Maja
        Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo / Maja Ovčak Kos. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2017. - 100 str. ; 30 cm. - (Učbeniki MFDPŠ, ISSN 2232-6332)

100 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 99

ISBN 978-961-6813-42-6
a) Gospodarsko pravo - Vaje za visoke šole

347.72(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 288252160


36 SOCIALNO DELO


39.
MACUH, Bojan
        Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše : znanstvena monografija / Bojan Macuh. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 272 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 101)

100 izv. - Predgovor / Jana Goriup: str. 13-19. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Recenzenti Jana Goriup, Milena Kerndl. - Kazalo. - Bibliografija: str. 223-238

ISBN 978-961-6620-97-0
a) Domovi za starejše ljudi b) Starejši ljudje - Življenjski stil c) socialno skrbstvo d) staranje e) vseživljenjsko učenje

364-54-053.9:304.3
316.728-053.88
COBISS.SI-ID 91595265


37 VZGOJA


40.
KUBALE, Valentin
        Metodično oblikovanje učnih tem / [[besedilo ter] slike in obrazci] Valentin Zdravko Kubale. - Celje : samozal., 2016 ([s. l. : s. n.]). - 134 str. : ilustr. ; 21 cm

50 izv. - O avtorju: str. [135]. - Bibliografija: str. 131-134

ISBN 978-961-92477-5-4
a) Pouk - Načrtovanje b) učne teme c) učne enote d) praktični pouk e) didaktika f) metodika pouka

37.091.3
COBISS.SI-ID 88490497

41.
LEPIČNIK-Vodopivec, Jurka
        Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica : [znanstvena monografija] / Jurka Lepičnik Vodopivec, Maja Hmelak. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2016. - 125 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 1)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Izdaja je sofinancirana po pogodbi ARRS za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij. - 300 izv. - O avtoricah na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 103-116. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6984-67-6
a) Vzgojitelji - Pedagoško delo b) otroški vrtci c) predšolska vzgoja

373.2.011.3-051
COBISS.SI-ID 287648768

42.
OSNOVNA šola (Lesično)
        [Petsto petdeset]
        550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično : monografija / Jože Lipnik in Irena Krajnc ; [fotografije Janko Zorin idr.]. - 1. natis. - Lesično : Osnovna šola : Kulturno društvo Lesično - Pilštanj, 2016 ([Celje] : Grafika Gracer). - 130 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 129

ISBN 978-961-285-360-0
a) Osnovna šola (Lesično) - Zgodovina b) Šolstvo - Zgodovina - Pilštanj c) Šolstvo - Zgodovina - Lesično d) osnovne šole e) zgodovinski pregledi

373.3(497.4Lesično)(091)
COBISS.SI-ID 285626112

43.
        RAZSEŽNOSTI sodobnih učnih okolij = Dimensions of contemporary learning environments / uredila Silva Bratož ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017. - 404 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 3)

Prispevki v slov., angl. ali srb. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. ali srb. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6984-98-0
a) Pedagogika - Zborniki b) Pouk - Zborniki c) Učenje - Zborniki d) učno okolje e) inovativnost

37.01(082)
37.091.3(082)
COBISS.SI-ID 289080832

44.
ŠINKOVEC, Silvo
        Vzgojni načrt v šoli : spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev / Silvo Šinkovec. Dodatek Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole. - Ljubljana : Jutro : Inštitut Franca Pedička, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 201-212 in opombe z bibliografijo na koncu str.

ISBN 978-961-6746-99-1 (Jutro)
a) Osnovne šole - Vzgoja b) Vzgojni načrti c) razvoj osebnosti d) smoter vzgoje e) vrednote

37.018
373.3
COBISS.SI-ID 288857344

45.
VELKOVRH, Ciril
        Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja : razstava starih razglednic in novih fotografij stoletnih šolskih stavb / [avtorja kataloga Ciril Velkovrh in Polona Koželj ; avtor novih fotografij Ciril Velkovrh]. - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 2016 (Jesenice : Antus). - 63 str. : ilustr. ; 13 x 23 cm

Ciril Velkovrh: od matematike prek knjig do fotografije / Milan Hladnik: str. 60-61. - 200 izv. - Bibliografija: str. 62-63

ISBN 978-961-6764-13-1
a) Šole - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi b) Šolske zgradbe - Slovenija - Razstavni katalogi c) fotografije d) razglednice e) Kmetijska šola Šentjur f) domoznanska zbirka SIKORM

727:373(497.4)(083.824)
37(497.4)(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 286840832

46.
ZOREC, Miha
        Ustvarjalno recikliranje : od vetrnice do rakete / [besedilo, fotografije] Miha Zorec. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 127 str. : ilustr. ; 31 cm

900 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93725-5-5
a) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki b) Recikliranje - Priročniki c) naredi sam d) ročne spretnosti

379.826:678.028.6(035)
COBISS.SI-ID 289820672


39 ETNOLOGIJA


47.
NARED, Matija
        Običaji, navade in verovanja na Madagaskarju : raziskovanje kulture plemena Antešakov z udeležbo / Matija Nared. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - 415 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 415. - Bibliografija: str. 404-413

ISBN 978-961-235-812-9
a) Antešaki (ljudstvo) b) Domorodna ljudstva c) Kulturna antropologija d) Indigenous peoples e) Cultural anthropology f) Madagaskar g) Madagaskar h) verovanje i) družba j) plemena k) klani l) družina m) kult prednikov n) ljudski običaji o) ordalne prakse p) žrtovanje

259.4(691):572
39(691)
COBISS.SI-ID 288394240

48.
        SLOVENSKE folklorne pripovedi, pregovori, zbadljivke in šaljivke / ilustracije, [uredil] Radko Oketič ; [spremno besedilo Zvonka Zupanič Slavec, Polona Škodič ; reprodukcije Igor Petaros, Klemen Oketič]. - Dane pri Sežani : samozal. R. Oketič, 2016 ([Ljubljana] : Present). - [90] str. : ilustr. ; 27 cm

400 izv. - Pronicljivi govorijo s humorjem / Zvonka Zupanič Slavec: str. 3. - Slikoviti figuralni svet ilustracije / Polona Škodič: str. 87

ISBN 978-961-283-680-1
a) Slovenske ljudske pripovedke b) folkloristika

398.2(497.4)
COBISS.SI-ID 285447424

49.
        STAROVERSTVO in staroverci : katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka 2 / [besedilo in uredništvo Pavel Medvešček in Darja Skrt ; zgodbe Pavel Medvešček ; ostala besedila Darja Skrt, Pavel Medvešček, Anica Cernatič Gregorič ; kazala Irena Bucik ; fotografije Radivoj Zavadlav ; zemljevidi Adrijana Perkon ... et al.]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 147 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Fotogr. na sprednji, ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - Kazala

ISBN 978-961-6201-66-7
a) Medvešček, Pavel (1933-) - Zbirateljstvo b) slovenska ljudska kultura c) etnologija d) etnološke zbirke e) verovanje f) magija g) amuleti h) razstavni katalogi

39(497.4):929Medvešček P.(083.824)
COBISS.SI-ID 287694848


55/56 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA. PALEONTOLOGIJA


50.
JERŠEK, Miha
        Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije / [avtorja besedil, fotografije, ilustracije in risbe] Miha Jeršek in Matija Križnar ; [uvodnik Breda Činč Juhant ; fotografije Igor Dolinar ... [et al.] ; geološka karta Slovenije Geološki zavod Slovenije ; risbe kristalov Mirjan Žorž in Miha Jeršek ; ilustracije in risbe Vladimir Leben ... et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 87 str. : ilustr. ; 29 cm + 3D očala

Ščepec vesolja, ujet v zakladnici geološke dediščine Slovenije / Breda Činč Juhant: str. 7. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 86. - Kazalo

ISBN 978-961-6367-44-8
a) Prirodoslovni muzej Slovenije - Geološke zbirke - Vodniki b) kamnine c) paleontologija d) mineralogija e) muzejske zbirke f) stalne razstave

069(497.4Ljubljana):55(036)
COBISS.SI-ID 289726976

51.
POVŽ, Meta
        Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji / Metka Povž, Andrej Gregori, Marija Gregori ; [slike Janez Gregori ... [et al.] ; risbe Andrej Gregori, Marija Prelog ; zemljevidi Metka Povž, Tomaž Seliškar]. - Ljubljana : Zavod Umbra, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 293 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Bibliografija: str. 281-285. - Kazali

ISBN 978-961-93813-0-4
a) Sladkovodne ribe - Slovenija - Priročniki b) Piškurji - Slovenija - Priročniki c) živalska morfologija d) živalska ekologija e) geografska razširjenost f) zemljevidi g) albumi

597.2/.5(28)(497.4)(035)
597.212(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 278529536


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


52.
        BIOLOGIJA 1 : o biologiji, celicah in genetiki : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah / Iztok Tomažič ... [et al.] ; [ilustratorja Aleš Sedmak in Iztok Tomažič ; slikovno gradivo Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 239 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv. - Povzetki pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-01-2101-5
a) Celična biologija - Učbeniki za srednje šole b) Citologija - Učbeniki za srednje šole c) Genetika - Učbeniki za srednje šole d) biologija e) celice f) geni

576.3(075.3)
575(075.3)
COBISS.SI-ID 290044672

53.
BONDAR, Carin
        Seks v svetu narave : o spolnosti in parjenju z vseh strani / Carin Bondar ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 387 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The nature of sex : the ins and outs of mating in the animal kingdom. - "Zgoščeno in zabavno raziskovanje 'kljunčkanja' v svetu narave!" --> ov. - Potiskana zavihka ov. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 311-373. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-80-8
a) Živali - Spolno vedenje b) etologija c) parjenje

591.551
COBISS.SI-ID 289875200

54.
KEARNEY, Brendan
        Čudovita živalska pustolovščina : raziskovalna odprava okoli sveta / [Ilustracije] Brendan Kearney ; besedilo in raziskave Anna Claybourne ; prevedel Andrej Kurillo. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 63 str. : ilustr. ; 36 cm

Prevod dela: The amazing animal adventure. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-94-7
a) Živali - Geografska razširjenost - Knjige za otroke

591.9(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288901632


61 MEDICINA


55.
BERTALANIČ, Sonja
        Post in celostna hrana človeka / Sonja Bertalanič ; [spremna beseda Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek]. - Maribor : Društvo Ibis, 2017. - 185 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Spremna beseda / Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek: str. 1-7. - Bibliografija: str. [188-196]

ISBN 978-961-285-694-6
a) Prehrana - Zdravje b) Presna hrana c) Post

613.2
COBISS.SI-ID 290124288

56.
CORNARO, Luigi, 1464-1566
        Kako živeti sto let : razprave o treznem življenju / po osebni pripovedi Luigija Cornara (1464-1566) ; [prevod Jaka Bombač]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017 ([Brežice] : Primus). - 64 str. ; 20 cm

Prevod dela: How to live 100 years; izv. stv. nasl.: La vita sobria. - 300 izv. - O avtorju: str. 63-64

ISBN 978-961-6861-60-1
a) Higiena b) Prehrana c) Staranje - Preprečevanje d) zdravo življenje e) dolgoživost f) zmernost

613
612.68
COBISS.SI-ID 290259200

57.
CROOS-Müller, Claudia
        Le pogum! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob razbijanju srca, strahu, paniki in podobnih stanjih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 41 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Nur Mut!. - Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 40. - Bibliografija: str. 39

ISBN 978-961-278-318-1
a) Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Strah - Sproščanje - Priročniki c) Gibalna terapija - Priročniki d) pozitivno mišljenje e) telesna aktivnost f) telesna drža g) panika h) tesnoba i) duševno zdravje

615.825:616.89(035)
613.86(035)
COBISS.SI-ID 288960000

58.
EDEN, Donna
        Mala knjiga energijske medicine : preproste vaje za izboljšanje fizičnega in psihičnega zdravja / Donna Eden in Dondi Dahlin ; prevedel Janez Lavrič ; [fotografije Rick Unis in Bernadette Unis-Johnston]. - Ljubljana : Gnostica, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 84 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: The little book of energy medicine. - Naklada na zahtevo. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-229-132-7
a) Energijska medicina - Priročniki b) fizično zdravje c) psihično zdravje d) energijsko zdravljenje e) energijske vaje

615.85(035)
COBISS.SI-ID 290049536

59.
FAST, Julie A.
        Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo : razumevanje in pomoč vašemu partnerju / Julie A. Fast, John D. Preston ; prevedla Maja Haclar Anžin. - Ljubljana : Chiara, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 270 str. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Loving someone with bipolar disorder. - 600 izv. - Bibliografija: str. 266-267

ISBN 978-961-94116-3-6
a) Bipolarna motnja razpoloženja b) Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi c) osebe z težavami v duševnem zdravju d) duševno zdravje e) manično-depresivne bolezni f) samopomoč g) partnerski odnosi h) nasveti

616.895.1(035)
COBISS.SI-ID 290528512

60.
HALL, Will
        Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode / Will Hall ; [prevedle Petra Cvek, Vida Gostenčnik in Nina Venier ; avtor spremne besede Miran Možina]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice : Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje : Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda ; [Škofja Loka] : Mesto znanja - Društvo za izobraževanje in svetovanje ; Ilirska Bistrica : Zavod moja pot - Zavod za psihoterapijo in svetovanje, 2016. - 59 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Harm reduction guide to coming off psychiatric drug, 2nd ed. - 1.000 izv. - Psihiatrična zdravila : kdaj so koristna in kdaj so lahko škodljiva / Miran Možina: str. 56-59. - Bibliografija: str. 47-52

ISBN 978-961-92747-6-7 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki b) Psihotropna zdravila - Delovanje - Uporaba - Priročniki c) Psihotropna zdravila - Opuščanje - Priročniki d) duševne motnje e) farmakoterapija f) psihiatrična zdravila g) stranski učinki h) informacijaki viri

616.89-085(035)
615.214(035)
COBISS.SI-ID 286877440

61.
HILDEGARD von Bingen, svetnica, 1098-1179
        Hildegarda iz Bingna : zeliščno zdravilstvo za zdravje in dobro počutje / [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 208 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Hildegard von Bingen. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3187-1
a) Hildegard von Bingen, svetnica (1098-1179) - Naravno zdravljenje b) Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki c) Naravno zdravljenje - Priročniki d) ljudska medicina e) domača zdravila f) zdravilna zelišča g) zdravilne učinkovine h) fitoterapija i) zdravilna prehrana

615.89:929sv.Hildegarda(035)
615.322:929sv.Hildegarda(035)
929sv.Hildegarda(035)
COBISS.SI-ID 287281664

62.
KERSNIK Žvab, Ana
        Srčna joga : jogijski priročnik za zdravo srce / Ana Kersnik Žvab ; [fotografije Anže Kacin]. - Kranjska Gora : Devayani Yoga & Dance Lifestyle, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 123 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. - O avtorici: str. 123

ISBN 978-961-93999-1-0
a) Srce - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki b) Joga - Priročniki c) asane d) mantre e) meditacija f) dihanje

615.851.8:616.12(035)
COBISS.SI-ID 288653056

63.
LIPKA-Sztarbałło, Krystyna
        Vprašanja iz kopalnice / [besedilo in ilustracije] Krystyna Lipka-Sztarbałło ; [iz poljščine prevedla Tina Podržaj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis trade). - [40] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Łazienkowe pytania. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih str.

ISBN 978-961-6970-77-8
a) Osebna higiena - Knjige za otroke b) Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke c) umivanje d) javna kopališča e) terme f) svetovni dan umivanja rok g) svetovni dan stranišč h) svetovni dan vode

613.4(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290031616

64.
MATE, Janez
        Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré / Janez Mate ; [uvodna teksta Saša Šega Jazbec, Primož Novak ; spremne besede Matej Mate ... [et al.] ; ilustracije Ana Janež ; fotografija Vasilij Mate]. - Ribnica : Knjižnica Miklova hiša, 2016 (Maribor : Demago). - 109 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Akutni poliradikulonevritis - sindrom Guillain-Barré / Saša Šega Jazbec: str. 9-12. - Rehabilitacija bolnikov s sindromom Guillain-Barré / Primož Novak: str. 13-18. - Spremne besede / Matej Mate ... [et al.]: str. 101-107

ISBN 978-961-93450-3-0
a) Guillain-Barréjev sindrom b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini

616.833-002(092)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 287387648

65.
MEŠKO, Aleksandra
        Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje [Dva medija] / Aleksandra Meško. - Ljubljana : Persona klinika, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum)
94 str. : ilustr. ; 21 cm
1 video DVD (ca 123 min) : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. na ov.: Ko ti črna mačka prečka pot ---. - 500 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 93-94 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-285-591-8
a) Obsesivno kompulzivna motnja - Psihologija - Priročniki

616.89-008.44:159.9(035)
COBISS.SI-ID 288493824

66.
PALJEVEC, Andreja
        Glina za tisoč in eno bolezen / Andreja Paljevec ; [fotografije Bolus in Dobrin Tavčar]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 ([Ljubljana] : Atelje za grafiko M. Pance). - 185 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pot samozdravljenja)

Nasl. na ov.: Janez Ferjuc, glina za tisoč in eno bolezen. - Hrbtni nasl.: Janez Ferjuc - glina. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. [189]. - Kazalo

ISBN 978-961-6934-87-9
a) Glina - Zdravilnost - Priročniki b) naravno zdravljenje c) bolezni d) osebna pričevanja

615.326:552.523(035)
615.83(035)
COBISS.SI-ID 288626688

67.
PERKO, Andrej, 1953-
        Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju : ljudje v stiski in socialno-andragoška metoda / Andrej Perko. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 243 str. ; 24 cm

500 izv. - Knjigi na pot / Karel Gržan: str. 231-243. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6704-63-2
a) Skupinska psihoterapija b) Socialno-andragoška metoda c) odvisnosti d) samopodoba e) medosebni odnosi f) družinski odnosi g) spolnost h) samske ženske i) zakonska zveza j) duhovnost k) telesna aktivnost l) biblioterapija m) alkoholizem n) psihoterapija o) osebna doživetja

615.851.6
613.8
COBISS.SI-ID 289547264

68.
        PRIJATELJSTVO je najboljše zdravilo : vodič za ustvarjanje skupnostne mreže podpore za duševno zdravje / [prevedli Maria Millas, Juš Škraban, Bojan Dekleva ; uredil in napisal spremno besedo Bojan Dekleva ; ilustracije The Icarus Project]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice [etc.], 2015. - 44 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Icarus project)

Prevod dela: Friends make the best medicine, 2nd ed. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-92747-5-0 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševni bolniki - Skupine za samopomoč - Ustanovitev - Priročniki b) duševno zdravje c) duševne bolezni d) projekti e) Icarus f) samopomoč g) srečanja h) organizacija

616.89-052:364-362(035)
COBISS.SI-ID 281409280

69.
        TELESNA zmogljivost za boljše zdravje in počutje : vloga osnovnega zdravstva in lokalne skupnosti pri zagotavljanju ustrezne telesne zmogljivosti po vrhniškem modelu / uredili Jaka Strel ... [et al.] ; [avtorji poglavij Jaka Strel ... [et al.] ; spremna beseda Marjan Ivanuša ; avtorji fotografij Marko Jelovšek ... [et al.] ; avtor risb Tamara Korošec ; prevod povzetka knjige v angleščino Gregor Starc]. - Logatec : Fitlab, 2016 ([Ljubljana] : Grafični studio K). - 447 str. : ilustr. ; 24 cm

V kolofonu nasl. tudi v angl.: Physical ability for better health and well-being. - 1.000 izv. - Kot avtor sodeloval tudi Silvo Koželj. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-94074-0-0
ISBN 978-0-00-000978-4 !
a) Primarno zdravstveno varstvo - Slovenija - Zborniki b) Primarna preventiva - Organizacija - Zborniki c) Promocija zdravja - Zborniki d) Telesna aktivnost - Zdravje - Zborniki e) družinska medicina f) zdravstveno varstvo g) preventivna medicina h) zdravstveno stanje i) gibalne sposobnosti j) diagnostika k) zdravstveni domovi l) lokalne skupnosti m) zdravstvena vzgoja n) vadbeni programi o) projekti

614.2(497.4)(082)
616-084(082)
613.71(082)
COBISS.SI-ID 286097152


62+66/69 TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


70.
        BIG educolor blocks [Garnitura]. - Deer Park : Edushape, [med 2007 in 2011]. - 1 komplet (32 kosov) : plastika, barve ; v plastični vrečki, 25 x 48 x 31 cm

Motorična igrača. - Mehki gradniki. - Od 9. meseca
a) motorične igre b) kocke c) gradniki d) mehki gradniki

688.72(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 6249395

71.
ŽGAJNAR Gotvajn, Andreja
        Procesi v tehnologijah varstva okolja : navodila za praktikum / Andreja Žgajnar Gotvajn, Gabriela Kalčíková, Jana Zagorc-Končan. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 58 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 55-58

ISBN 978-961-6756-72-3
a) Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole b) karakterizacija odpadnih vod c) strupenost odpadnih vod d) biorazgradljivost odpadnih vod e) kemijska potreba po kisiku f) biokemijska potreba po kisiku g) biološko čiščenje h) fizikalno-kemijsko čiščenje i) Fentonova oksidacija j) učbeniki za visoke šole

628.3(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 286630656


63 KMETIJSTVO


72.
BARTOL, Nina
        Naredi sam za svojega psa : 30 preprostih projektov za pasjeljubce / [[besedilo in] fotografije] Nina Bartol ; [fotografija avtorice Luka Druks]. - 1. izd. - Ljubljana : Ad Lucem, 2017. - [X], 66 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv. - O avtorici: str. IX. - Bibliografija: str. 66

ISBN 978-961-93832-2-3
a) Psi - Oprema - Naredi sam - Priročniki b) priboljški c) nega d) igrače e) ročne spretnosti

379.826:636.7.083.3(035)
COBISS.SI-ID 288601344


64 GOSPODINJSTVO


73.
CRAMM, Dagmar von
        Kuhajmo za družino : recepti brez mesa : za male in velike / Dagmar von Cramm, Inga Pfannebecker, Michael König ; fotografije Barbara Bonisolli ; ilustracije Julia Hollweck ; [prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno v Nemčiji). - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Veggie for family. - 1.700 izv. - O avtorjih: str. 192. - Kazala

ISBN 978-961-01-4683-4
a) Kuharski recepti - Vegetarijanske jedi b) vegetarijanstvo

641.56-056.84(083.12)
COBISS.SI-ID 289578752

74.
KODELE, Marija
        Prezrte stročnice / Marija Kodele, Miha Uršič, Olga Markovič ; [uvodni del Metka Zupančič ; fotografije Janez Pukšič ; ilustracije Alojz Zorman]. - V Ljubljani : Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva, 1986. - 92 str. : ilustr. ; 25 cm

Vpogled v makrobiotiko / Metka Zupančič, str.: 7-10. - Bibliografija

ISBN 86-7137-006-2
a) kuharske knjige - stročnice - recepti

641.5(083.1)
COBISS.SI-ID 377886

75.
MANGOLD, Matthias F.
        Principi kuhanja / besedilo Matthias F. Mangold ; prevod Petra Piber ; fotografije Nicola Walsh. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v EU). - 336 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Das Prinzip Kochen. - 2.000 izv. - Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-96-1
a) Kuharstvo - Priročniki

641(035)
COBISS.SI-ID 289348864

76.
NOVAK, Luka, 1963-
        Paradajz : velika knjiga receptov s paradižnikom Lušt / [recepti Luka Novak in Valentina Smej Novak ; fotografije Kaja Pogačar]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 197 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93769-9-7
a) Kuharski recepti - Paradižnik

641.55:635.64(083.12)
COBISS.SI-ID 287068672

77.
PANCE, Svetozar
        Čemaž : 106 odličnih kuharskih receptov / Svetozar Pance. - 1. natis. - Grosuplje : Grafis Trade, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 130 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 130

ISBN 978-961-7005-04-2
a) Kuharski recepti - Čemaž

641.55:582.570(083.12)
COBISS.SI-ID 289751040


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA


78.
GOLOB, Lea
        Grafični in medijski procesi : učbenik za programa grafični tehnik in medijski tehnik / Lea Golob, Florjan Pezdevšek ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 95 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za modul grafični in medijski procesi za programa grafični tehnik in medijski tehnik. - 800 izv.

ISBN 978-961-02-0092-5
a) Grafična industrija - Učbeniki za srednje šole b) Mediji - Učbeniki za srednje šole

655.02(075.3)
654.02(075.3)
COBISS.SI-ID 251972096

79.
HARDT, Petra Christine
        Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic / Petra Christine Hardt ; prevedla Amalija Maček. - 2., predelana in posodobljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2017. - 131 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Wie man urheberrechtlich geschützte Texte erwirbt, sichert und verbreitet; izv. stv. nasl.: Buying, protecting and selling rights. - 400 izv. - Bibliografija: str. 126-131

ISBN 978-961-94184-4-4 (broš.)
a) Založništvo - Avtorske pravice

347.78:655.41
COBISS.SI-ID 290042112

80.
        OD prvih oglasov do interneta : k zgodovini oglaševanja na Slovenskem / uredil Andrej Studen. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 250 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 13)

O avtorjih: str. 247-250. - 300 izv. - Bibliografija: str. 219-237. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-71-5 (broš.)
a) Oglaševanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki b) oglasi c) reklame d) internet e) potrošništvo f) socialni marketing

659.1(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 287629056

81.
VITALE, Joe, 1953-
        Prebujeni milijonar : manifest duhovnega gibanja bogastva / Joe Vitale ; [prevedla Tina Vrečko]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut EKO365, 2017. - 227 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The awakened millionaire : a manifesto for the spiritual wealth movement. - "Inspiracijska, motivacijska in kontroverzna knjiga za združitev finančnega obilja in duhovnosti!" --> nasl. str. - Uvod / Vishen Lakhiani: str. 17-18. - O avtorju: str. 227. - 600 izv. - Bibliografija: str. 225-226

ISBN 978-961-6769-95-2

005.336.1
133.2
COBISS.SI-ID 289649408

82.
ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
        Z morjem na ti / Mitja Zupančič ; [fotografije Mitja Zupančič, Neja Zupančič, Filip Trezner ; spremna beseda Irena Vide]. - Ljubljana : Osminka & Co., 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 432 str. : ilustr. ; 27 cm

Potiskani spojni listi. - 500 izv. - Spremna beseda / Irena Vide: str. 6-7. - Bibliografija: str. 421-423

ISBN 978-961-93497-9-3
a) Pomorstvo - Jadransko morje b) domoznanstvo c) pomorska zgodovina d) geografija morij e) morja f) jadranski otoki g) Križ h) Trst i) Piran j) Rovinj k) Opatija l) Krk m) Rab n) Cres o) Unije p) Susak q) Dugi otok r) Kornati s) Smokvica Vela t) Prvić u) Murter v) Zlarin w) Krapanj x) Brač y) Hvar z) Vis {) Biševo |) Vela Palagruža }) Korčula ~) Mljet ) Lastovo ¡) Dubrovnik £) Boka Kotorska ©) Črna Gora °) Črnogorska riviera

656.61:908(262.3)
COBISS.SI-ID 288270592


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


83.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji / Andrej Medved. - Koper : Hyperion ; Nova Gorica : Kulturni dom, 2017 (Ljubljana : Povše). - 311 str. : ilustr. ; 19 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6382-94-6 (Hyperion)
a) Slovensko kiparstvo - 21.st. - Študije

730(497.4)"20"
COBISS.SI-ID 266014976

84.
        NEREŠENI primeri / [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski svinčnik

Prevod dela: Unsolved mysteries. - 2.500 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-4460-1
a) Miselne igre - Knjige za mladino b) Kriminalistična tehnika - Knjige za mladino c) uganke d) zločini e) logika f) opazovanje g) sklepanje h) kriminal

793.7(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286889984

85.
ORSENNA, Erik, 1947-
        Portret srečnega človeka : André Le Nôtre : 1613-1700 / Érik Orsenna ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda [in] fotografije Ana Kučan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Ljubljana] : Matformat). - 173 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: Portrait d'un homme heureux. - 400 izv. - Vrtovi kot konstrukcije realnosti / Ana Kučan: str. 143-173. - "Oznaka "vrtnar", ki v ljudski govorici označuje ljubitelja rastlin, človeka, ki ureja gredice in marljivo kosi travo, Le Nôtru danes ne ustreza. Krajinski arhitekt je gotovo ustreznejši naslov. Morda je res skrbno gojil podobo skromnega moža, kar mu med vrsticami malodane očita tudi Orsenna, a je bil vsekakor intelektualec in umetnik. Z igrami abstrakcije in perspektive je ustvaril vrtove, ki daleč presegajo današnji pomen vrtnarjenja. Versailles, ta na več kot tisoč hektarih raztezajoča se in v neskončnost segajoča navzočnost vodnih zrcal, tektonskih drevorednih potez in prefinjenih ornamentov, ni le vrhunec Le Nôtrovega opusa, temveč tudi evropske zakladnice vrtov. " --> iz spremne besede Ane Kučan. - Bibliografija: str. 135-138

ISBN 978-961-257-074-3
a) Le Nôtre, André (1613-1700) b) Arhitekti - Francija c) barok d) parki e) oblikovanje krajine f) francoski arhitekti

712(44):929Le Nôtre A.
COBISS.SI-ID 287289088

86.
        PO sledi Merkurja = Tracing Mercury : Idrija, Almadén / [besedila Ivana Leskovec ... [et al.] ; uredili Ivana Leskovec, Marija Terpin Mlinar ; fotografije muzejskih predmetov Bojan Tavčar, Andrej Furlan, fotografije razstave Marko Škerlavaj, slikovno gradivo fototeka Mestnega muzeja Idrija ... [et al.] ; ilustracije Irena Gubanc in Mateja Škofič ; izdelava geoloških kart Grega Žorž ; prevodi Leemeta, Deks, Janez Špendov]. - Idrija : Mestni muzej, 2016 (Ljubljana : DTP). - 149 str. : ilustr., zvd. ; 32 cm. - (Zbirka Merkuriateka ; 4)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-6563-33-8
a) Živo srebro - Tehniška dediščina - Idrija b) Živo srebro - Tehniška dediščina - Almadén

719:622.349.9(497.4Idrija)(083.824)
719:622.349.9(460Almadén)(083.824)
COBISS.SI-ID 288180736

87.
ŽAGAR, Janja, 1961-
        Čipkaste vezi : razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016 / [besedilo Janja Žagar ; fotografije Janja Žagar, Jure Rus, Marko Habič ; prevod Nives Sulič Dular]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 66. - Summary

ISBN 978-961-6388-64-1
a) Čipkarstvo - Zgodovina - Razstavni katalogi b) Klekljanje - Zgodovina - Razstavni katalogi c) slovensko čipkarstvo d) etnologija e) obrti f) rokodelstvo g) oblačilna kultura h) čipke i) tehnike j) ornamenti k) Slovenija

746.2:39(091)(083.824)
FRASCATI:
5-402
COBISS.SI-ID 287171584


78 GLASBA


88.
ATANASOVSKI, Vasko
        Melem [Zvočni posnetek] / [skladatelj, producent] Vasko Atanasovski. - [Maribor] : Založba Pivec, 2017. - 1 CD (74 min, 16 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.vaskoatanasovski.com/project/melem/ - predstavitev albuma. - Spremno besedilo v slov. in angl. - Posneto 2016-2017 v Škofji Loki ---> v spremni knjižici. - Izvajalci: Vasko Atanasovski, vokal, saksofon, flavta, Dejan Lapanja, kitara, Marjan Stanić, bobni in tolkala. Gosti: Jehan Barbur, vokal, Vlatko Stefanovski, el. kitara, Matija Dedić, klavir, Simone Zanchini, akordeon, Vasil Hadžimanov, klavir, Aida Čorbadžić, vokal. - Vsebina: Divane aşik gibi ; Nožici ; Kad ja pođoh na Bentbašu ; Krpice ; Kasapsko oro ; Teška beše našata razdelba ; Dej mi Bože ; Ne kuni, ne ruži me majko ; Kozle ; Mome idealno ; Široka staza ; Stade se cvijeće rosom kititi ; Debar maalo ; Zlati časi. - Za starejšo mladino in odrasle

PIV CD 013 Založba Pivec
a) Jazz - 2011-2020 - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Priredbe - Balkan - CD-plošče c) Ljudska glasba - Priredbe - Balkan - CD-plošče d) etno-jazz e) etno f) etnična glasba

785.161(497.4)(086.76)
784.4(497)(086.76)
COBISS.SI-ID 1113022302

89.
BILBI
        Šibke točke [Zvočni posnetek] / Bilbi. - [Maribor] : Založba Pivec, 2017. - 1 CD (49 min, 2 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=eSGvmH00X7U&feature=youtu.be - predstavitev albuma. - V spremni knjižici so besedila pesmi. - Posneto januarja 2017 v Studiu Codelli in Railroad Studios. - Glasba Bilbi, Gregor Stermecki; besedila Bilbi, Gregor Stermecki, Rok Vilčnik (11, 12, 13). - Izvajalci: Bilbi - Maja Pihler Stermeci, vokal, spremljevalni vokal, kazoo, tolkala, Gregor Stermecki, klaviature, kitara, Peter Dekleva, kitare, timple, klaviature, sintetizatorji zvoka, el. bas, programiranje, Luka Herman Gaiser, kontrabas, el. bas, Jože Zadravec, bobni, Urban Krč (13), bobni, Tomaž Gaišt, trobenta, krilovka. - Vsebina: Kamorkoli grejo ljudje ; Resetiraj me ; Šibke točke ; Svet pod nama ; Singl song ; Shanti shanti ; Romanca v dvigalu ; Na pozabljenem koščku sveta ; Lepo mi je s teboj ; Učitelji ; Ugasni luči ; Božič je lep ; Limonada

PIV CD 014 Založba Pivec
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1113020766

90.
HABE, Tomaž, 1947-
        Ura je na morje šla [Glasbeni tisk] / [glasba] Tomaž Habe ; [besedilo] Ivan Sivec ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 26 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD

1.500 izv.
- - Ura je na morje šla [Glasbeni tisk] : klavirske spremljave. - 19 str. ; 26 cm

ISMN 979-0-709008-36-0
a) Otroške pesmi - Knjige za otroke b) slovenske otroške pesmi

784.6(497.4)(02.053.2)
821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 289992960

91.
MODRIJANI
        Rock me [Zvočni posnetek] / Modrijani. - Celje : Vox Nova, 2017. - 1 CD (44 min, 27 sek) : [stereo] ; 12 cm

Vsebina: Rock me ; Me imaš še sploh kaj rada ; Tebi ; Slovenka, Slovenka ; Kok nam je luštn ; Noro ljubim ; Prinesla si sanje ; Ljubil bi te nežno ; Večni popotnik s harmoniko ; Sanjam te ; I wanna find you ; Si srečna z mano ; Hvala za sanje ; Mia. - Za mladino in odrasle

ZVOX CD 166 Založba Vox
a) Narodnozabavna glasba - Slovenija - zgoščenke b) popevke c) CD

784.69(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 5927136

92.
NEISHA
        Vrhovi [Zvočni posnetek] / Neisha. - Ljubljana : Nika Records, 2017. - 1 CD (57 min, 53 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zgibanka ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=C3LdKReCJsE - predstavitev albuma. - V zgibanki so besedila pesmi. - "Posneto v studiju Mala šola rokenrola, avgust 2016 in v studiju DMP - Daisy Music Production, december 2016." ---> v spremni zgibanki. - Avtorji besedil: Neisha, Tomislav Vrečar in Jernej Dirnbek. - Glasbeniki: Neisha, glasbeni vokal, spremljevalni vokal, klavir, klaviature, hammond orgle, perkuslije, Boštjan Gradišek, bobni, Miha Koren, kontrabas, el. bas, Mitja Novak, pedal. steel kitara, ak. kitara, Matic Ajdič, ak. kitara, Noah Bartfield, ak. kitara, Janez Dovč, harmonika, Dejan Radičevič, perkusije, e. kitara, Gaja Klas, perkusije, kristalne posode. - Vsebina: Vrhovi ; Neko drugo tisočletje ; Marilyn Monroe ; Božična ; Jugoslavija ; Bežim ; Pismo papežu ; Prihaja maj ; Kako lepo je, da te imam ; Usahle ptice ; Meredith ; Crystal boudoir (instrumental) / feat. Gaja Klas. - Za mladino in odrasle

NR-CD-R-0321 Nika Records
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop c) rock d) pop-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1112656478

93.
PANKRTI
        Totalna revolucija [Zvočni posnetek] / Pankrti ; [vse pesmi so napisalo Pankrti, razen "Bandiera Rossa - narodna, aranžma Pankrti ; produkcija Pankrti]. - Ljubljana : Racman : Strela Records, 2016. - 1 CD (66 min, 21 sek) : [stereo] ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.rockline.si/podrobnosti-recenzije/totalna-revolucija-11821 - predstavitev albuma. - Kalemegdan live 2010 --> na ov. - Pankrti: Peter Lovšin, vokal in orglice, Slavko Colnarič, bobni, Boris Kramberger, bas, Bogo Pretnar, kitara, Bojan Bahč, kitara (na Kalamegdanu), Marc Kavaš, kitara (na Slovanu). - Vsebina: Zekapank ; Lepi in prazni ; Jest sem na liniji ; Sedemnajst ; Kdo so ti ljudje ; Anarhist ; Metka ; Živ spomenik neumnosti ; Greva drugam ; Punca ne še umret ; Zastave v prvem planu ; Za železno zaveso ; Vodja ; Totalna revolucija ; Lublana je bulana ; Zvečer v mestu ; Zadnja ljubezenska pesem ; Bandiera Rossa (Himna Slovana 1986) ; Slovan ; Adijo Ljubljana. - Za starejšo mladino in odrasle

RRCDA16110 Racman
a) Popularna glasba - Slovenija - 2001-2010 - CD-plošče b) Koncerti - Glasba - Srbija - Kalemegdan - 2010 - CD-plošče c) punk d) rock e) punk-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1112536414

94.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za harmoniko 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2015 ([Velenje] : Eurograf). - 42 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za harmoniko 1. - 200 izv. - Vsebuje 59 skladb, od teh 5 božičnih. Pri večini skladb su tudi besedila v slov. - Za otroke od 6. do 10. leta

ISMN 979-0-9009084-2-1
a) Harmonika - Učbeniki

780.8:780.647.2(075)
COBISS.SI-ID 280586240

95.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kitaro 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2015 ([Velenje] : Eurograf). - 54 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za kitaro 1. - 200 izv. - Vsebuje 73 skladb, od teh 9 božičnih. Pri večini skladb so tudi besedila v slov. - Za otroke od 6. do 10. leta

ISMN 979-0-9009084-1-4
a) Kitara - Učbeniki

780.8:780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 280585728

96.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za klarinet 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 1 partitura (66 str.) ; 30 cm + 1 part (58 str.) + 1 CD. - (Skladbe za male škrate)

300 izv.

ISMN 979-0-9009083-2-2
ISMN 979-0-9009083-3-9 (pril.)
a) Klarinet - Učbeniki b) klarinet c) klavir d) skladbe

780.643.1(075)
COBISS.SI-ID 274447872

97.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kljunasto flavto 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 58 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD (66 min, 20 sek). - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za kljunasto flavto 1. - 500 izv. - Vsebuje 85 skladb, od teh 14 božičnih. Pri večini skladb su tudi besedila v slov. - CD vsebuje zvočne posnetke klavirske spremljave. - Za otroke od 9. do 12. leta

ISMN 979-0-9009084-0-7 (pril.)
a) Kljunasta flavta - Učbeniki - notno gradivo b) kljunasta flavta, solo c) skladbe za klarinet

780.8:780.642.1(075)
COBISS.SI-ID 23088946

98.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za trobento 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 1 part (58 str.) ; 30 cm + 1 klavirske spremljave (66 str.). - (Skladbe za male škrate)

300 izv.

ISMN 979-0-9009083-0-8
ISMN 979-0-9009083-1-5 (pril.)
a) Trobenta - Učbeniki b) trobenta c) nizka trobila d) klavir e) skladbe

780.646.1(075)
COBISS.SI-ID 274433536

99.
SNOJ, Jurij, 1953-
        Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha / Jurij Snoj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 632 str. : tabele ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 606-610. - Kazalo

ISBN 978-961-254-998-5
a) Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. b) Baročna glasba

78(4)"16/17"
78.034.7
COBISS.SI-ID 289988352

100.
ŠENK, Nina
        Grdi raček [Zvočni posnetek] : [glasbena pravljica za trobilni ansambel in pripovedovalko] / Nina Šenk. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2017. - 1 CD (35 min, 45 sek) : stereo ; 12 cm. - (Klasika)

Dodatek k nasl. na embalaži. - Izdano v sodelovanju z Radio Slovenija, Program ARS. - "Posneto: Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine, 10. in 11. 4. 2017, Radio Slovenija, Studio 02, 20. 4. 2017" ---> na embalaži. - Po pravljici H. C. Andersena; prevedla Silvana Orel Kos. - Pripovedovalka Lucija Ćirović. - Izvaja Trobilni ansambel Slovenske filharmonije (TASF) (Franc Kosem, Tibor Kerekeš, Blaž Avbar, Dejan Glamočak, trobenta, Jože Rošer, Maja Burger Zgonc, rog, Domen Jeraša, Žan Tkalec, pozavna, Wolf Hagen Hoyer, bas pozavna, Janez Žnidaršič, tuba, Matevž Bajde, tolkala). - Vsebina: Poletje ; Raca ; Male račke ; Naslednji dan ; Odhod v račjak ; Močvirje ; Lov ; Prihaja jesen ; Zima ; Kmet z družino ; Pomlad ; Labod

114687 RTVS ZKP
a) Instrumentalna glasba - Trobila - CD-plošče b) Glasbene pravljice - CD-plošče

785:821.113.4-93-34(086.76)
821.113.4-93-34:785(086.76)
COBISS.SI-ID 22976050


79 FILM. GLEDALIŠČE. DRUŽABNE IGRE


101.
MOORE, Gareth, 25.4.1975-
        Vadba za možgane : knjiga ugank. Trdi orehi za bistre glave / [avtor ugank Gareth Moore ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Cranium crunchers. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4617-9
a) Miselne igre b) uganke

794.5
510.6-8
COBISS.SI-ID 288751872

102.
MOORE, Gareth, 25.4.1975-
        Vadba za možgane : knjiga ugank. Zapletene uganke / [avtor ugank Gareth Moore ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Perplexing puzzles. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4618-6
a) Miselne igre b) uganke

794.5
510.6-8
COBISS.SI-ID 288752384

103.
VIDMAR, Milan, 1885-1962
        Šah / Milan Vidmar. - [2. prirejena izd.]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1957 (Ljubljana : Slovenski poročevalec). - 343 str. : ilustr. ; 18 cm

"... naj priredim drugo izdajo ..." --> uvod. - 2.000 izv.
a) šah

794.1
COBISS.SI-ID 5927168

104.
        ZAČETKI in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe : ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani / urednika Štefan Vevar in Barbara Orel ; [prevodi povzetkov Melita Silič ; imensko kazalo Ksenija Kaučič in Štefan Vevar]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2017 (Begunje : Cicero). - 346 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277 ; letn. 54, št. 95)

400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-6860-14-7
a) Slovensko gledališče - 20.st.

792.054(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 288859904


796/799 ŠPORT


105.
BADEN-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth, baron
        Popotovanje k sreči : vodnik za mlade može / [besedilo, ilustracije] Robert Baden-Powell ; [prevod Mira Demšar, Ruth Martinčič, Sara Kovač ; opombe Jernej Bernik]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2015 ([Ljubljana] : Salve). - 222 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Rovering to success. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Rok Pisk: str. 7-8. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93642-2-2
a) Skavti - Veščine - Priročniki b) Mladostniki - Nasveti - Priročniki c) Življenjska modrost - Priročniki d) mladinska gibanja e) verska združenja f) fantje g) odraščanje h) sreča i) popotništvo

796.54(035)
061.2-055.15:27:37.018(035)
17.023.3(035)
COBISS.SI-ID 280636416

106.
BADEN-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth, baron
        Priročnik za skavtske voditelje : o teoriji skavtske vzgoje / [avtor besedila in ilustracij] Robert Baden-Powell ; [prevod Mojca Čušin]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2015 ([Ljubljana] : Salve). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Aids to scoutmastership. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Ob novem natisu --- / Ana Drnovšek, Nina Milenković Kikelj: str. [9-10]. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 1. izd. izšla z naslovom Priročnik za skavtske vzgojitelje

ISBN 978-961-91701-5-1
a) Skavti - Veščine - Priročniki b) Skavti - Vzgoja - Priročniki c) mladinska gibanja d) verska združenja e) skavtstvo f) voditelji g) vzgojitelji h) značaj i) zdravje j) higiena k) spretnosti

796.54(035)
061.2-053.6:27:37.018(035)
COBISS.SI-ID 253014528

107.
        BODI pripravljen : skavtski priročnik za življenje v naravi / [avtorji poglavij Urban Bolta ... [et al.] ; risbe Igor Fortuna ... [et al.] ; urednica Barbara Tehovnik ; avtorji fotografij in barvnih slik Branko Bakan, Janez Elija Kos, Igor Pičulin]. - 3., prenovljena izd. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2016 ([Ljubljana] : Salve). - XII, 250 str., [16] str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-93642-6-0
a) Taborništvo - Priročniki b) Preživetje v naravi - Priročniki c) taborjenje d) skavti e) narava f) orientacija g) prehrana h) prva pomoč i) vreme j) sporazumevanje

796.54(035)
COBISS.SI-ID 286423040


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


108.
AMALIETTI, Peter
        Praslovenščina - Adamov jezik / Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 (Ljubljana : Primitus). - 257 str. : zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenščina)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-6934-91-6
a) Jezik - Izvor b) Jeziki - Razvoj c) Slovenščina - Zgodovina

81'0
811.163.6(091)
COBISS.SI-ID 289155584

109.
        ANGLEŠKO-slovenski slikovni besednjak / [ilustrirala Elena Ferrándiz ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski svinčnik

Prevod dela: My house. - 2.500 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-4457-1
a) Angleščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Slovenščina - Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji e) zvočni efekti

811.111'374=163.6(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286634240

110.
BELÁŇOVÁ, Janka
        Happy hoppy : English for children / [original idea, songs and lyrics Janka Beláňová ; illustrations Anna Lenická]. - 1st reprint. - [Brno] : Lingea, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD

Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-80-7508-105-6 (trda vezava)
a) Angleščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) angleščina za otroke c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika

811.111'24(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 14680727

111.
BLAŽIČ, Milena
        Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav / Milena Mileva Blažić. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 315-328. - Kazala

ISBN 978-961-253-197-3
a) Slovenska mladinska književnost - Literarne študije b) Mladinska književnost - Literarne študije c) slovenski pisatelji d) slovenske pisateljice e) literarni kanon f) literarna zgodovina g) literarna teorija h) literarni komentarji i) književna vzgoja

821.163.6.09-93
82.0-93
COBISS.SI-ID 288040704

112.
BRECELJ, Marijan, 1931-
        Slovensko-brazilski slovar = Dicionário esloveno-brasileiro / Marijan Brecelj. - 1. izd. - Nova Gorica : Buča, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 455 str. ; 22 cm

80 izv.

ISBN 978-961-6704-62-5
a) Slovarji - Slovenščina - Portugalščina b) brazilska portugalščina

811.163.6'374=134.3
COBISS.SI-ID 288399104

113.
KNEZ, Mihaela, 1972-
        Oblike v oblakih. Slovnične preglednice / Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 77 str. : preglednice ; 15 x 21 cm

Ov. nasl. - Prečni format. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [78]

ISBN 978-961-237-836-3
a) Slovenščina - Slovnica - Preglednice

811.163.6'36(084.2)
COBISS.SI-ID 285162240

114.
        MADŽARŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2017 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-7-6
a) Madžarščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) madžarščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.511.141'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 289536256

115.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-madžarski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Ines Horvat ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-68-2
a) Slovenščina - Madžarščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Madžarščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Madžarščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=511.141(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288322304

116.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-ruski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Sara Špelec ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-76-7
a) Slovenščina - Ruščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Ruščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Ruščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=161.1(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289481728

117.
MERCINA, Marija
        Esej na maturi 2018 / Marija Mercina, Nada Barbarič Naskov. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-01-4942-2
a) Kosmač, Ciril (1910-1980) - "Pomladni dan" - Literarne študije b) Michaels, Anne (1958-) - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije c) Esej - Matura - Priročniki d) Književnost - Matura - Priročniki e) slovenski roman f) kanadski roman g) literarni komentarji h) književne vsebine i) šolski esej

821.09-311.2(035)
821.163.6.09Kosmač C.
821.111(71).09Michaels A.
82.0-4:373.5.091.27(035)
COBISS.SI-ID 289922304

118.
        NIZOZEMŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2017 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-8-3
a) Nizozemščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) nizozemščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.112.5'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 289536768

119.
PACHEINER-Klander, Vlasta
        Karol Glaser : prvi slovenski doktor sanskrta / Vlasta Pacheiner Klander. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 121 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Priloge (str. 116-121): Slovar staroindijskih pojmov; Pisava sanskrtskih imen in besed; Bühlerjeva ocena Glaserjeve disertacije. - O avtorici na zadnji notranji str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 104-109 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Summary: Karol Glaser, the first Slovenian doctor of Sanskrit

ISBN 978-961-237-894-3
a) Glaser, Karol (1845-1913) b) slovenska literarna zgodovina c) stara indijska književnost d) sanskrt e) sanskrtska književnost f) jezikoslovje g) prevodi h) slovenščina

811.211:929Glaser K.
COBISS.SI-ID 288973056

120.
PERKO, Janja, 1958-
        Slovenščina na ustni maturi 2018 : priročnik / Janja Perko, Marjana Hodak. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 282 str. ; 30 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 281-282. - Kazala

ISBN 978-961-01-4941-5
a) Književnost - Matura - Priročniki b) Književnost - Matura - Učbeniki za srednje šole c) Slovenščina - Matura - Priročniki d) Slovenščina - Matura - Učbeniki za srednje šole e) svetovna književnost f) slovenska književnost g) literarna zgodovina h) literarna teorija i) slovenski knjižni jezik

821.09(075.3)
811.163.6(075.3)
37.091.27:821.09:373.5(035)
37.091.27:811.163.6:373.5(035)
COBISS.SI-ID 289921280

121.
SMOTLAK, Maja
        Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011) : doktorska disertacija / Maja Smotlak. - Koper : [M. Smotlak], 2014. - 315 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Krištof Jacek Kozak, somentorica Vesna Mikolič. - Bibliografija: str. 288-314. - Izvleček ; Abstract. - Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije, Slovenistika
a) sodobna slovenska književnost b) roman c) književnost Slovencev v Italiji d) narodna identiteta e) 1991-2011 f) doktorske disertacije g) contemporary Slovenian literature h) novel i) Slovenian literature in Italy j) national identity k) 1991-2011

821.163.6.09(450.36)"1991/2011"(043.3)
COBISS.SI-ID 1536924612

122.
ŠENGELAJA, Rosvita
        Bližnjica do nemškega besedišča = Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz : učbenik z vajami in rešitvami / Rosvita Šengelaja. - Ljubljana : Jutro, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 336 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Zrno znanja)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 335-336
- - Rešitve = Lösungsschlüssel. - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-6746-98-4
a) Nemščina - Besedišče - Učbeniki b) vaje

811.112.2'373(075)
COBISS.SI-ID 288768512


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


123.
BERDEN, Barbara Patrizia
        Belo pismo / Barbara Patrizia Berden ; [spremna beseda Alenka Rebula ; kratki zapis ob poeziji Marko Sosič]. - Kamnik : samozal. B. P. Berden, 2012 (Ljubljana : Urkograf). - 119 str. : sl. avtorice ; 20 cm

300 izv. - Spremna beseda / Alenka Rebula: str. 3-5. - Na robovih obraza / Marko Sosič: str. 113-115

ISBN 978-961-276-601-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 264540672

124.
KOVAČIČ, Jani
        Agencija za človeške vire / Jani Kovačič ; [izbral in spremno misel spisal Gregor Bauman ; grafike Boštjan Pavletič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 143 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Hiša pesmi)

800 izv. - Državljan Kovačič / Gregor Bauman: str. 139-141

ISBN 978-961-274-476-2
a) Slovenska knjievnost - Lirika - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 288709120

125.
LAINŠČEK, Feri
        Šlagerji : popevke in napevi / Feri Lainšček ; [fotografije iz avtorjevega osebnega arhiva]. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. - 140 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Zbirka Simfonica Slovenica ; 008)

1.000 izv. - Urednikova beseda / Dušan Hedl: str. 5-6. - Spremna beseda / Dragan Bulič: str. 7-8. - O avtorju: str. 106-107

ISBN 978-961-6620-95-6 (trda vezava)
a) Lainšček, Feri (1959-) - Življenje in delo b) slovenska poezija c) besedila pesmi d) slovenski pesniki e) 20.-21.st. f) fotografski albumi g) besedila popevk

821.163.6-1
821.163.6.09Lainšček F.
929Lainšček F.(084.12)
COBISS.SI-ID 91287041

126.
PAVČEK, Saša
        U srčanom džepu = V srčnem žepu / Saša Pavček ; [pogovor Peter Kolšek ; fotografije Maj Pavček in Jože Suhadolnik ; sa slovenačkog preveo Željko Perović]. - Banja Luka : Društvo Slovencev Republike Srbske "Triglav" = Udruženje Slovenaca Republike Srpske "Triglav" : Grafid, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 126 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Savremena književnost)

Besedilo v srb. in slov. - 300 izv.

ISBN 978-99976-25-52-6 (Grafid)

821.163.6-82=163.41=163.6
COBISS.SI-ID 23021106

127.
PREGL, Sanja
        Tisti dan / Sanja Pregl ; [ilustracije Arjan Pregl ; spremna beseda Eva Senčar]. - Jezero : Morfemplus, 2017 (Žirovnica : Medium). - 80 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Pravi dan / Eva Senčar: str. 80

ISBN 978-961-6988-64-3

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 289632256

128.
SVETINA, Peter, 1970-
        Vsakdanje geometrije / Peter Svetina. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 93 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

Spremna beseda na zadnjem zavihku ov. - 250 izv.

ISBN 978-961-7017-02-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 289551360

129.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Vse-stvar-je / Bina Štampe Žmavc ; [spremna beseda Miljana Cunta ; fotografije Andrej Žmavc]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 79 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Branje. Poezija / Pivec)

500 izv. - Na sledi slutljivega / Miljana Cunta: str. 73-77

ISBN 978-961-7026-06-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 91852545

130.
UDOVČ Krhen, Jožica
        O gozdnem škratku in še kaj --- / [avtorica, ilustracije] Jožica Udovč Krhen ; [spremna beseda Ivana Vatovec, Marija Cenc]. - Celje : Lirion, 2016 ([Dobova] : Artisk). - 58 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Potovanje v pravljico / Ivana Vatovec: na prednjem zavihku ov. - Delo Jožice Udovč Krhen - O škratku in še kaj / Marija Cenc: na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-285-147-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 283642112


82-3 ROMANI


131.
AFSHAR, Tessa
        Pravi zaklad / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 311 str. ; 21 cm

Prevod dela: Harvest of gold. - 1.000 izv. - "Prvi del zgodbe o Sari in Dareju preberite v knjigi Zaklad rubinov." --> ov.

ISBN 978-961-04-0403-3
a) Plemstvo - Zarote - Perzija - V leposlovju b) Družina - Judje - V leposlovju c) Jeruzalem - Obnova - V leposlovju d) krščanstvo e) svetopisemska zgodovina

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 289841920

132.
ANDERSSON, Per J.
        O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova našel svojo veliko ljubezen : resnična zgodba / Per J. Andersson ; [iz nemščine prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 299 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: New Delhi - Borås. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [301]

ISBN 978-961-00-3459-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3460-5 (broš.)

821.113.6-312.6
COBISS.SI-ID 290393600

133.
ARKO, Andrej
        Gaudeamus / Andrej Arko. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 238 str. ; 21 cm

700 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-321-1
a) Gimnazije - Celje - V leposlovju b) Dijaki - Spomini - V leposlovju c) sošolci d) življenjske zgodbe

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289051392

134.
ASHLEY, Kristen
        Zadnja želja / Kristen Ashley ; prevod Mateja Malnar Štembal. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 700 str. ; 18 cm. - (Magdalene ; knj. 1)

Prevod dela: The will. - 500 izv. - O avtorici: str. [701]

ISBN 978-961-6982-21-4
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 84250369

135.
BINET, Laurent, 1972-
        Sedma funkcija jezika / Laurent Binet ; [prevedla Suzana Koncut]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 474 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Septième fonction du langage. - 800 izv. - O avtorju: str. 474. - Prix du roman Fnac, 2015. - Prix Interallié, 2015

ISBN 978-961-01-4562-2
a) Barthes, Roland (1915-1980) - Smrt - V leposlovju b) Prometne nesreče - Pariz - V leposlovju c) Filozofi - Medosebni odnosi - Francija - 20.st. - V leposlovju d) Francoska filozofija - V leposlovju e) Semiotika - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 289948416

136.
BYBEE, Catherine
        Tvoja do torka / Catherine Bybee ; prevod Anja Radaljac. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 493 str. ; 18 cm. - (Neveste za vsak dan ; knj. 5)

Prevod dela: Taken by Tuesday. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-60-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 87267329

137.
CARLAN, Audrey
        Dekle za en mesec. Julij, avgust, september / Audrey Carlan ; [prevedla Sabina Noble]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 345 str. ; 20 cm

Prevod dela: Calendar girl. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [348]

ISBN 978-961-00-3453-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3454-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290344960

138.
CARR, Robyn
        Nova priložnost / Robyn Carr ; [prevod Andreja Blažič Klemenc]. - Dolič : Giks ed, 2017. - 418 str. ; 22 cm. - (Zbirka Gdč) ([Virgin River ; 5])

Prevod dela: Second chance pass. - 800 izv.

ISBN 978-961-94174-0-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-94174-1-6 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290170368

139.
CERCAS, Javier, 1962-
        Motiv / Javier Cercas ; prevedel Ferdinand Miklavc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 86 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: El móvil. - 500 izv.

ISBN 978-961-241-995-0

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 288957184

140.
CHILD, Lee
        Osebno / Lee Child ; [prevod Janez Lavtižar]. - Izola : Meander, 2017. - 367 str. ; 22 cm

Prevod dela: Personal. - 800 izv.

ISBN 978-961-6951-56-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-57-9 (broš.)
a) Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290169856

141.
COLGAN, Jenny
        Vsi moji bivši / Jenny Colgan ; [prevedla Suzana Jovanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 329 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: The good, the bad and the dumped. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1634-2
a) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 262334720

142.
ČAUŠEVIĆ, Jasmin
        Ljubezen pod jadri : erotično-ljubezenski roman / [besedilo, fotografije] Jasmin Čaušević. - 1. izd. - Velenje : Zabastra, 2017. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94175-0-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 288840448

143.
DICKENS, Charles, 1812-1870
        Cvrček na ognjišču : lepa povest o domu / Charles Dickens ; [prevedel Anton Bajec ; ilustracije po angleških izvirnikih]. - Celje : Družba sv. Mohorja, 1952 (v Celju : Celjska tiskarna). - 118 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 131)

Izv. stv. nasl.: The cricket on the hearth. - 6.000 izv.

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 25831681

144.
FERRARI, Jérôme, 1968-
        Pridiga o padcu Rima / Jérôme Ferrari ; iz francoščine prevedla Živa Čebulj. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede ; Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 191 str. ; 21 cm. - (Zbirka Besede)

Prevod dela: Le sermon sur la chute de Rome. - Tisk na zahtevo. - Prix Goncourt, 2012

ISBN 978-961-7022-04-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-05-6 (mehka vezava)
a) Družina - Korzika - 20.st. - V leposlovju b) Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 290171648

145.
FITZGERALD, F. Scott, 1896-1940
        Mladi bogataš / F. Scott Fitzgerald ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 87 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

500 izv. - Prevod dela: The rich boy. - Predstavitev avtorja in dela na notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-004-1

821.111(73)-32
COBISS.SI-ID 289871360

146.
FLISAR, Evald
        Alica v nori deželi / Evald Flisar ; [ilustracije Pšena Kovačič]. - 2. izd. - Ljubljana : Sodobnost International, 2017. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Resno opozorilo učiteljem! / Peter Poterunkovič: str. 157-160. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-80-8

821.163.6-93-31
COBISS.SI-ID 290392320

147.
FORCE, Marie
        Zrela za ljubezen / Marie Force ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 363 str. ; 22 cm. - (McCarthyjevi z otoka Gansett ; knj. 4)

Prevod dela: Falling for love. - O avtorici: str. [364-365]. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-23-2 (trda vezava)
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju b) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91733249

148.
FRELIH, Tone
        Krvavi denar / Tone Frelih. - Ljubljana : Studio print, 2017 (Ljubljana : Studio print). - 269 str. ; 21 cm. - (Zbirka Umori ; knj. 6)

ISBN 978-961-93848-2-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-93848-3-1 (broš.)

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 290108672

149.
GALA, Antonio
        Turška strast / Antonio Gala ; [prevedla Marjeta Drobnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 459 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La passión turca. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1865-7

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 257623808

150.
GARWOOD, Julie
        Nevesta / Julie Garwood ; [prevedla Tatjana Šuler]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 451 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The bride. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-1110-8
a) Plemstvo - Odnosi med spoloma - Dogovorjene poroke - Škotska - Anglija - V leposlovju b) Škotska - 12.st. - V leposlovju c) ljubezenski roman d) romantična zgodovinska pripoved

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 277175040

151.
GRISHAM, John
        Na robu zakona / John Grisham ; [prevedla Ana Koren]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 400 str. ; 20 cm

Prevod dela: Rogue lawyer. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3446-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3447-6 (broš.)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290243328

152.
HAASSE, Hella S.
        Črno jezero / Hella S. Haasse ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 142 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Oeroeg. - Oeroeg in pesniška svoboda / hella S. Haasse: str. 135-139. - Predstavitev avtorice in dela na notranjih str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-287-003-4

821.112.5-311.2
COBISS.SI-ID 289846528

153.
HIDALGO, Nieves
        Črni angel / Nieves Hidalgo ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 460 str. ; 22 cm. - (Pirati ; knj. 1)

Prevod dela: El ángel negro. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-26-3 (trda vezava)
a) Plemstvo - Španija - 17.st. - V leposlovju b) Plemstvo - Anglija - V leposlovju c) Pirati - Karibi - V leposlovju d) odnosi med spoloma e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 91721985

154.
HILTON, L. S.
        Domina / L. S. Hilton ; [prevedla Alja Gartner]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017 (natisnjeno v EU). - 344 str. ; 20 cm

Prevod dela: Domina. - Tiskano po naročilu. - "Drugi del fascinantne erotično-kriminalne trilogije" --> prednja str. ov.

ISBN 978-961-00-3465-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3466-7 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290401536

155.
HOYT, Elizabeth
        Brezsrčni vojvoda / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 319 str. ; 20 cm

Prevod dela: Duke of sin. - Tiskano po naročilu. - Deseta knj. iz serije z originalnim nasl. Maiden Lane

ISBN 978-961-00-3457-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3458-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290383616

156.
İLHAN, Çiler, 1972-
        Izgnanstvo / Çiler İlhan ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 148 str. ; 21 cm

Prevod dela: Sürgün. - 400 izv. - European Union Prize for Literature, 2011

ISBN 978-961-282-265-1

821.512.161-32
COBISS.SI-ID 289545472

157.
JAMES, Julie, 1974-
        Zgodilo se je nekega poletja / Julie James ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 461 str. ; 22 cm. - (Agenti FBI ; knj. 6)

Prevod dela: Suddenly one summer. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-24-9 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91725313

158.
JAMES, Peter, 1948-
        Premalo mrtev : [tretji primer komisarja Roya Gracea] / Peter James ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 549 str. ; 20 cm

Prevod dela: Not dead enough. - Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3463-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3464-3 (broš.)
a) Roy Grace (literarni junak)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290395904

159.
JEFFRIES, Sabrina
        Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2017 ([Ljubljana] : Belin). - 420 str. ; 23 cm. - (Zbirka Šola za dedinje ; 4)

Prevod dela: Let sleeping rogues lie. - 300 izv. trda vezava. - Povečani tisk

ISBN 978-961-93938-7-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-93938-8-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290204416

160.
JOHANSEN, Erika
        Usoda kraljevine Tearling / Erika Johansen ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 446 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: The fate of the Tearling. - Trilogija: Saga o kraljevini Tearling, Napad na kraljevino Tearling, Usoda kraljevine Tearling. - Nasl. zbirke povzet po 1. delu. - O avtorici: str. [447]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3442-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3443-8 (broš.)

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 290233344

161.
KARDOŠ, Štefan
        Vse moje Amerike / Štefan Kardoš ; [spremna beseda Franci Just]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 311 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Slovar manj znanih besed, besednih zvez in povedi: str. 276-284. - Spremna beseda / Franci Just: str. 287-311

ISBN 978-961-7018-48-6
a) Kardoš, Štefan (1966-) - Literarne študije

821.163.6-311.2
821.163.6.09Kardoš Š.
COBISS.SI-ID 91855873

162.
KARLOVŠEK, Igor
        Bahamski dokument / Igor Karlovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 271 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4578-3
a) Slovenska književnost - Gospodarstvo - Prevare - Družina - 21.st. - Roman b) Gospodarski kriminal - Slovenija - V leposlovju c) Državno tožilstvo - V leposlovju d) Tajkuni - V leposlovju e) Družinski odnosi - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289561088

163.
KARUZA, Senko
        Vodnik po otoku / Senko Karuza ; [prevod Andrej Rozman Roza ; besedilo na ovitku Miroslav Mičanović]. - Celje : Videti, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 126 str. ; 19 cm

Izv. stv. nasl.: Vodič po otoku. - Fotogr. na notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-91558-2-0

821.163.42-32
COBISS.SI-ID 286870016

164.
KENNER, Julie
        Plameni poželenja : tretji del trilogije Skrivnostni vitezi / J. Kenner ; [prevod Miro Mrak]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 289 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga) (Skrivnostni vitezi ; 3)

Prevod dela: Ignited. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3833-4

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 279300864

165.
KING, Stephen, 1947-
        Veliki pohod / Stephen King kot Richard Bachman ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 411 str. ; 22 cm

Prevod dela: The long walk. - O avtorju: str. [413]. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7015-28-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-7015-29-4 (broš.)
a) Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju b) Pohodništvo - Tekmovanja - ZDA - V leposlovju c) Fantje - Solidarnost - V leposlovju d) Izredne razmere - Preživetje - V leposlovju e) distopija

821.111(73)-312.4
821.111(73)-311.9
COBISS.SI-ID 91734529

166.
KINSELLA, Sophie
        Hiša na prodaj / Sophie Kinsella kot Madeleine Wickham ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 282 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: A desirable residence. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 281-282

ISBN 978-961-00-1486-7
a) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 259324928

167.
KOLMANIČ, Karolina
        Pozabljene pomladi : roman / Karolina Kolmanič ; [spremna beseda Cvetka Hedžet Tóth]. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2017 (tiskano v EU). - 205 str. ; 19 cm

200 izv. - Vsi dnevi nikdar ne ostanejo v temi / Cvetka Hedžet Tóth: str. 197-201. - O avtorici: str. 203-205

ISBN 978-961-94189-1-8
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91854337

168.
KOPINŠEK, Simona
        Mila / Simona Kopinšek ; [spremna beseda Muanis Sinanović]. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 177 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Dialektika celega in necelega / Muanis Sinanović: str. 173-177

ISBN 978-961-7018-41-7
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 90860545

169.
KOSMAČ, Ciril
        Pomladni dan / Ciril Kosmač. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 239 str. ; 21 cm

5.500 izv.

ISBN 978-961-01-2524-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289438208

170.
LEM, Stanisław
        Gospodov glas / Stanisław Lem ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. - 298 str. ; 20 cm. - (Zbirka Solaris ; 3)

Prevod dela: Głos Pana. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - Spremno besedilo prevajalke na zadnji notr. str. ov. - O avtorju na prednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7020-17-5
a) Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani

821.162.1-312.9
COBISS.SI-ID 289001472

171.
LIKAR Bajželj, Mirana
        Babuškin kovček / Mirana Likar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 364 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 109)

500 izv. - Predstavitev avtorice in dela na notr. str. ov. spredaj

ISBN 978-961-287-009-6
a) Družinski odnosi - V leposlovju b) Matere in hčere - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290238720

172.
LINDSEY, Johanna
        Ujetnica poželenja / Johanna Lindsey ; prevod Esther Košir. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 477 str. ; 18 cm

Prevod dela: Prisoner of my desire. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-88-7 (broš.)
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-3
COBISS.SI-ID 89258753

173.
LIPUŠ, Florjan
        Gramoz / Florjan Lipuš ; [spremna beseda Blaž Gselman]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 88 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Pisanje "svetovne literature" kot sredstvo političnega upora / Blaž Gselman: str. 81-88

ISBN 978-961-7018-43-1
a) Lipuš, Florjan (1937-) - Literarne študije b) Koncentracijska taborišča - Trpljenje - V leposlovju c) Vojna - Posledice - V leposlovju d) Vasi - Bivanjska problematika - Koroška (Avstrija) - V leposlovju e) Koroški Slovenci - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V leposlovju f) slovenski pisatelji g) 20.-21.st.

821.163.6(436.5)-311.2
821.163.6(436.5).09Lipuš F.
COBISS.SI-ID 91715073

174.
MALPAS, Jodi Ellen
        Zaščitnik / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 380 str. ; 20 cm

Prevod dela: The protector. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [382]

ISBN 978-961-00-3438-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3439-1 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290184448

175.
MARTIN, Charles, 1969-
        Ko črički jokajo / Charles Martin ; [prevod Sabina Imamović]. - Izola : Meander, 2017. - 358 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: When crickets cry. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6951-54-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-55-5 (broš.)
a) Kirurgi - ZDA - V leposlovju b) Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju c) Srce - Transplantacija - V leposlovju d) Življenjske spremembe - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 289611520

176.
MATTHEWS, Carole
        Jedilnik ljubiteljic čokolade. [Knj. 2] / Carole Matthews ; prevod Lenka Krajnc. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 493 str. ; 22 cm

Prevod dela: The chocolate lover´s diet. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-30-0 (trda vezava)

821.111-31
COBISS.SI-ID 91724289

177.
MCEWAN, Ian, 1948-
        Cementni vrt / Ian McEwan ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 175 str. ; 21 cm

Prevod dela: The cement garden. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-171-5

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 289591296

178.
MICHAELS, Anne, 1958-
        Ubežni delci / Anne Michaels ; prevedla Teja Bivic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 269 str. ; 21 cm

Prevod dela: Fugitive pieces. - 7.500 izv. - Potiskane notr. str. ov. - O avtorici: str. 269. - Books in Canada First Novel Award, 1996

ISBN 978-961-241-997-4
a) matura 2018

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 289191168

179.
MILAN, Courtney
        Zimski poljub / Courtney Milan ; prevod Anja Bakan. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 190 str. ; 18 cm. - (Zlovešči bratje ; knj. 2)

Prevod dela: A kiss for midwinter. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-06-1
a) Ameriška književnost - Romani b) Dekleta - Splav (medicina) - V leposlovju c) Zdravniki - Anglija - 19. st. - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 83719937

180.
NESBØ, Jo, 1960-
        Ščurki / Jo Nesbø ; prevedla Maja Lihtenvalner in Primož Ponikvar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017. - 367 str. ; 21 cm

Prevod dela: Kakerlakkene. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-261-467-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-261-466-9 (broš.)

821.113.5-312.4
COBISS.SI-ID 289866240

181.
NOVAK, Boris A.
        Vrata nepovrata : epos. Knj. 3, Bivališča duš / Boris A. Novak ; [spremna beseda Janez Vrečko]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 1103 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

600 izv. - Poezija kot zgodovina in obujeni ep / Janez Vrečko: str. 1069-1103

ISBN 978-961-277-152-2
a) Novak, Boris A. (1953-) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenska epika d) slovenski pesniki e) 20.-21.st.

821.163.6-13
821.163.6.09Novak B. A.
COBISS.SI-ID 288149248

182.
PAMUK, Orhan
        Rdečelaska / Orhan Pamuk ; iz turščine prevedla Erna Pačnik Felek. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 207 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Kirmizi Saçli Kadin. - Broš. izd. meri 23 cm. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-471-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-472-4 (broš.)
a) Turška književnost - Ljubezen - Družina - Očetje - Sinovi - Ženske - Odnosi - Družba - Turčija - 20.st. - Roman

821.512.161-311.2
COBISS.SI-ID 288446464

183.
PATRIĆ, A. S.
        Črna skala, belo mesto / A. S. Patrić ; prevedla Tadeja Spruk. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 243 str. ; 24 cm

Prevod dela: Black rock white city

ISBN 978-961-272-251-7

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290140160

184.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Prva dama / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 439 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: First lady. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2858-8
ISBN 978-961-01-2858218 !

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 267128576

185.
POTOČNIK, Dragan
        Pesem za Sinin džan / Dragan Potočnik. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 341 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7026-05-4

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91858689

186.
PUTNEY, Mary Jo
        Ženin na preizkušnji / Mary Jo Putney ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 341 str. ; 20 cm. - (Očarljivi odpadniki)

Prevod dela: Never less than a lady. - Tiskano po naročilu. - "Avtorica ... nadaljuje serijo Očarljivi odpadniki ..." --> zadnja str. ov.

ISBN 978-961-00-3436-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3437-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290181888

187.
RAKOVEC-Felser, Zlatka
        Vražja Liza : čarovnije v zraku / Zlatka Rakovec-Felser ; [spremna beseda Polona Vidmar]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 203 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - Knjigi na pot / Polona Vidmar: str. 7-8. - O avtorici na zavihkih ov. - Slikovna priloga: str. 197-203. - Bibliografija: str. 193

ISBN 978-961-6968-88-1
a) Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 90040065

188.
RIVERS, Francine, 1947-
        Glas v vetru / Francine Rivers ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 579 str. ; 23 cm

Prevod dela: A voice in the wind. - "... trilogija Znamenje leva." --> str. 8. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0386-9
a) Cerkvena zgodovina - V leposlovju b) Rimljani - V leposlovju c) Kristjani - Preganjanje - V leposlovju d) Sužnje - Judinje - Rim - V leposlovju e) Gladiatorji - Germani - V leposlovju f) Odnosi med spoloma - V leposlovju g) Rimski imperij - V leposlovju

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 288737536

189.
ROBERTS, Nora
        Zvezde usode / Nora Roberts ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Meander, 2017. - 323 str. ; 22 cm. - ([Varuhi ; 1])

Prevod dela: Stars of fortune. - 800 izv. - "Zvezde usode je prvi del trilogije ..." --> zadnja str. ov. - Nasl. trilogije v angl. na avtoričini spletni str.: Guardians trilogy

ISBN 978-961-6951-58-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-59-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290173184

190.
SEGHERS, Anna, 1900-1983
        Izlet mrtvih deklet / Anna Seghers ; prevedel Aleš Učakar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 67 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Der Ausflug der toten Mädchen

ISBN 978-961-287-007-2

821.112.2-31
COBISS.SI-ID 290164480

191.
SKARLOVNIK, Slavko
        Njuni štirje možje : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 192 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Naklada na zahtevo. - Dve ženski, štirje možje / Aleš Tacer: str. 191-192

ISBN 978-961-6950-87-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290128128

192.
SOSIČ, Sarival
        Starec in jaz / Sarival Sosič ; [spremna beseda Barbara Korun, Samo Krušič]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 203 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - O neponovljivosti izkušnje / Barbara Korun: str. 191-196. - Starec in jaz - o ponavljanju / Samo Krušič: str. 197-203

ISBN 978-961-7018-46-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91619841

193.
TAJANA, Staša
        Ljubo življenje, naj se začne :) / Staša Tajana ; [spremna beseda Mojca Blažej Cirej]. - 1. izd. - Ljubljana : Čista pozitiva, 2017. - 293 str. ; 22 cm

Spremna beseda / Mojca Blažej Cirej: str. 3-4

ISBN 978-961-93906-4-1

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289856000

194.
VÉRANT, Samantha
        Sedem pisem iz Pariza : spomini / Samantha Vérant ; [prevod Suzana Pečnik]. - Izola : Meander, 2017. - 275 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Seven letters from Paris. - O avtorici: str. [278]

ISBN 978-961-6951-46-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-47-0 (broš.)
a) Vérant, Samantha - Avtobiografski romani b) Ženske - Življenjske spremembe - ZDA - V leposlovju c) Američanke - Francija - V leposlovju d) Pisma - V leposlovju e) Odnosi med spoloma - V leposlovju f) mladostna ljubezen

821.111(73)-312.6
COBISS.SI-ID 289612032

195.
VILA-Matas, Enrique, 1948-
        Dublineska / Enrique Vila-Matas ; prevedla [in spremna beseda] Veronika Rot. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 361 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Dublinesca. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Enrique Vila-Matas: avtor in protagonist oziroma mnogoterost pripovednih glasov in mnogobitnost literarnega junaka / Veronika Rot: str. 343-360. - Prix Jean Carrière, 2010. - Premio Bottari Lattes Grinzane, 2011

ISBN 978-961-284-278-9
a) Vila-Matas, Enrique (1948-) - Literarne študije

821.134.2-311.2
821.134.2.09Vila-Matas E.
COBISS.SI-ID 290261760

196.
WINTER, Claudia
        Marelični poljubi / Claudia Winter ; [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 374 str. ; 20 cm

Prevod dela: Aprikosenküsse. - O avtorici: str. [381]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3461-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3462-9 (broš.)

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 290394880

197.
WOHL, Louis de, 1903-1961
        Sulica : zgodovinski roman o rimskem stotniku, ki je prebodel Kristusovo stran / Louis de Wohl ; [prevod Andrej Turk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 366 str. ; 23 cm

Prevod dela: The spear. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-04-0387-6
a) Jezus Kristus - V leposlovju b) Rimska vojska - Jeruzalem - V leposlovju c) Svetopisemske osebe - V leposlovju

821.111-311.6
821.112.2-311.6
COBISS.SI-ID 289116928

198.
YOUNG, Samantha
        Čisto vsaka stvar / Samantha Young ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 392 str. ; 20 cm

Prevod dela: Every little thing. - Tisk po naročilu. - 2. del serije z originalnim nasl. Hart's Boardwalk; posamezne zgodbe so zaključene

ISBN 978-961-00-3444-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3445-2 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290249472

199.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Neznankino pismo / Stefan Zweig ; iz nemščine prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2017. - 96 str. ; 17 cm. - (Zbirka Kofetek ; 1)

Izv. stv. nasl.: Brief einer Unbekannten. - 300 izv.

ISBN 978-961-6922-99-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-00-1 (broš.)

821.112.2(436)-32
COBISS.SI-ID 289174016


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


200.
CAPUDER, Andrej
        Zamrznjene besede : eseji / Andrej Capuder. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva = Hermagoras, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 243 str. ; 23 cm

400 izv.

ISBN 978-3-7086-0939-3

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 289185792

201.
CHARNEY, Noah
        Slovenologija : življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej / Noah Charney ; [prevod Mateja Štrajhar, Lisa Mislej ; ilustracije Ivan Mitrevski]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl: Slovenology. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-289-5
a) Charney, Noah (1979-) - Spomini b) Američani - Slovenija - V leposlovju c) Slovenija - Družbene razmere - Eseji d) družina e) pisateljstvo f) slovenska kultura g) slovenski ljudski običaji h) osebna doživetja

821.111(73)-94
821.111(73)-4
COBISS.SI-ID 289910784

202.
GREBENC Sotošek, Tina
        LinA / Tina Grebenc Sotošek ; [avtor spremne besede Marko Planinc ; avtorji fotografij osebni arhiv]. - Trbovlje : Zavod Savus, 2017 (Radeče : Vinkotisk). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Spremna beseda / Marko Planinc: str. 7-8

ISBN 978-961-285-715-8
a) Fetalna smrt - Spomini

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 290267392

203.
JALAL al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273
        Ogenj ljubezni : 555 citatov / Rumi ; izbral in prevedel Žiga Valetič. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2017 ([Begunje] : Cicero). - [164] str. ; 17 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-92541-9-6

821.222.1'06-84
COBISS.SI-ID 288349696

204.
KAPETANOVIĆ, Ivan
        Camino de Santiago : romanje k svetemu Jakobu : Lećevica - Santiago de Compostela / Ivan Kapetanović ; [fotografije Ivan Kapetanović, Stipe Božić]. - Zagreb ; Ljubljana : V. B. Z., 2017. - 336 str. : ilustr. ; 25 cm

Zvd. oz. ilustr. na spojnih listih. - Prevod dela: Camino de Santiago : Hodočašće sv. Jakovu

ISBN 978-961-6468-89-3 (V. B. Z. Ljubljana)
a) Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi b) romanja

27-57(460Santiago de Compostela)
821.163.42-992
COBISS.SI-ID 289573120

205.
        KLE se špeglajte : slovenski pregovori / [zbrala in uredila Marjeta Zorec]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 125 str. : ilustr. ; 14 x 22 cm

1.000 izv. - Slike iz panjskih končnic iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja Ljubljana in zbirke Čebelarskega muzeja Radovljica --> kolofon

ISBN 978-961-6968-93-5
a) Pregovori - Slovenija

821.163.6-84
398.9(497.4)
COBISS.SI-ID 90994689

206.
KUTNJAK, Valerija
        Ne boj se! : spregovori in se osvobodi / Valerija Kutnjak ; [ilustratorka Filifiona, Barbara Imenšek]. - 1. izd. - Ljubljana : [samozal.] V. Kutnjak, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 146 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Predgovor / Peter Topić: str. 11-12

ISBN 978-961-283-911-6
a) Spolna zloraba - Spomini

821.163.6-94
343.541(092)
COBISS.SI-ID 289984768

207.
LINDNORD, Mikael
        Artur : pes, ki je prečkal džunglo, da bi našel dom / Mikael Lindnord in Val Hudson ; prevedla Miriam Drev ; [fotografije Krister Göransson]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 278 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: Arthur. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-6954-82-2

821.113.6-94
COBISS.SI-ID 290252032

208.
ULČAR, Ciril
        Orožje, uši in svoboda / Ciril Ulčar. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 369 str. : ilustr. ; 23 cm

Podatek o natisu v CIP-u. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7022-01-8
a) Ulčar, Ciril - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini

94(497.4)"1941/1945"(092)
929Ulčar C.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 289827072

209.
ZORE, Franjo
        [Tisoč dvesto štiri]
        1204 dni teme / Franjo Zore ; [spremna beseda Jože Razpotnik ; fotografije iz osebnega arhiva Jožeta Razpotnika ; slovarček tujih, narečnih in manj znanih besed Jože Razpotnik in Alenka Veber]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 169 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Nekaj besed o mojem starem očetu Franju / Jože Razpotnik: str. 9-12

ISBN 978-961-278-328-0

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 289617920

210.
ŽIŽEK, Mojca
        Otrok sonca : pinki pingvinka / Mojca Žižek ; [ilustracije Gregor Brdnik]. - 1. izd. - V Mariboru : samozal. M. Žižek, 2017 (Celje : Forma). - 115 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-283-880-5
a) Žižek, Mojca - Spomini b) Zloraba otrok - V leposlovju c) Nasilje v družini - V leposlovju d) Ženske - Samorealizacija - V leposlovju e) družinski odnosi f) travmatične izkušnje g) osebnostna rast h) osebna doživetja

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 91191041


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


211.
BOONEN, Stefan
        Pozor, huda babica! / Stefan Boonen ; ilustriral Melvin ; [iz nizozemščine prevedla Stana Anželj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis Trade). - 87 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Hier waakt oma. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Od 5. leta dalje

ISBN 978-961-6970-74-7
a) Babice (sorodstvo) - V otroškem leposlovju b) Počitnice - V otroškem leposlovju c) humor d) igra e) vragolije f) velike tiskane črke

821.112.5(493)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289373184

212.
BRODERICK, Marian
        Čarovnica v gozdu / Marian Broderick ; ilustracije Francesca Carabelli ; prevod Jakob J. Kenda. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis trade). - 98 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

Prevod dela: The witch in the woods. - 700 izv.

ISBN 978-961-6970-76-1
a) Čarovnice - V otroškem leposlovju b) čaranje c) deklice

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 289637632

213.
BROWN, Ruby
        Objemčki z očkom / Ruby Brown ; ilustrirala Tina Macnaughton ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [23] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Snuggles with daddy. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-75-0
a) Očetje - V otroškem leposlovju b) igra c) lisice d) ljubezen e) živali v domišljiji

821.111(94)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289349120

214.
BRUEL, Nick
        Poredna mucka in striček Pepi / Nick Bruel ; [prevod Tanja Goršič]. - Izola : Grlica, 2017. - [155] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Bad kitty vs uncle Murray. - 600 izv. - O avtorju: str. [155]

ISBN 978-961-244-260-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-244-261-3 (broš.)
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) fobije c) psi d) strici e) strah f) varstvo g) živali v domišljiji

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 289611264

215.
CANAL, Eulàlia, 1963-
        Prikazni ne potrkajo na vrata / Eulàlia Canal ; ilustracije Rocio Bonilla ; prevedla Veronika Rot. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - [42] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Els fantasmes no toquen a la porta. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-326-6
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) Ljubosumje - V otroškem leposlovju c) prikazni d) problemi najmlajših e) živali v domišljiji

821.134.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289590272

216.
DICKER, Joël, 1985-
        Knjiga o Baltimorskih / Joël Dicker ; [prevedel Iztok Ilc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 542 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Le livre des Baltimore. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4527-1
a) Pisatelji - ZDA - V leposlovju b) Družina - Travmatične izkušnje - Baltimore - V leposlovju c) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.133.1(494)-311.2
COBISS.SI-ID 289006848

217.
DORIA, Julia
        Marsovčki na počitnicah / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Ptičice)

Tiskano po naročilu. - Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-6881-47-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 290301952

218.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 1. izd. - Dolenja vas : samozal., 2016. - [22] str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Velike tiskane črke. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-745-7
a) Tekmovanja - V otroškem leposlovju b) goljufanje c) tovornjaki d) zajci e) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287039232

219.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 2. izd. - Dolenja vas : samozal., 2016. - [24] str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Velike tiskane črke. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-525-5
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) pomoč c) tovornjaki d) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287038720

220.
EMILIANI, Lucia
        Sivi volk na pikniku / Lucia Emiliani ; ilustrirala Maria Smirnovaite. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Gozdne pravljice)

Dober dan, prijazni volk. Košček pite, prosim. / Igor Saksida: str. [1]. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-59-9
a) Predsodki - V otroškem leposlovju b) Gozdne živali - V otroškem leposlovju c) pikniki d) prijateljstvo e) stereotipi f) volkovi g) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289315840

221.
FORSSÉN Ehrlin, Carl-Johan, 1978-
        O slončici, ki bi rada zaspala : nov način za uspavanje otrok / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; ilustrirala Sydney Hanson ; [iz angleščine prevedla Katja Jemec Gričar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 31 str. : ilustr. ; 27 cm

Izv. stv. nasl.: Elefanten som så gärna ville somna - en annorlunda godnattsaga. - 1.300 izv. - O avtorju in knjigi: str. 31. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4679-7
a) Spanje - V otroškem leposlovju

821.113.6-93-32
COBISS.SI-ID 289892864

222.
FRANČIČ, Franjo
        Ujemite paža / Franjo Frančič ; ilustrirala Dana Terzić. - Portorož : Center za komunikacijo, sluh in govor, 2017 (Divača : Mljač). - [21] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Zlata ribica)

700 izv.

ISBN 978-961-94141-1-8
a) Vzgojni domovi - Otroci - Doživljanje - V mladinskem leposlovju b) dom c) rejništvo d) družinsko nasilje e) travme

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 288845312

223.
GIBBES, Lesley
        Švrk in reševanje na pasji akademiji / Lesley Gibbes ; ilustriral Stephen Michael King ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prigode pasjega policista ; knj. 2)

Prevod dela: Fizz and the dog academy rescue

ISBN 978-961-272-249-4

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 289851904

224.
GREGORIČ, Andreja
        Darilo / Andreja Gregorič. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017. - [26] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Mušnica)

Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6994-22-4
a) brez besedila

087.5
COBISS.SI-ID 290016768

225.
GRILC, Uroš
        Mali plac / napisal Uroš Grilc ; ilustriral Gorazd Vahen. - Bevke : Škrateljc ; Vrhnika : Zavod Ivana Cankarja, 2017 ([Bevke] : Bograf). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Škratolovščine)

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-94196-0-1 (Škrateljc)
a) Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju b) Močvirje - Ekološko ravnotežje - V otroškem leposlovju c) Ljubljansko barje d) močvirje e) rosika f) uganke g) varstvo narave h) želve

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289539328

226.
GRINTOV, Vlasta, 1963-
        Verjemi v svoje sanje : zberi pogum, ne se bati / Vlasta Grintov ; [ilustracije iStock.com/ekolara, iStock.com/liusa, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-75-5
a) Šola - V otroškem leposlovju b) Letenje - V otroškem leposlovju c) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 290427392

227.
KARIM, Amer
        Zbiralec podob / Amer Karim ; ilustrirala Polona Kosec. - 1. izd. - Ljubljana : Ramos, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-285-706-6
a) Dekleta - Ugrabitve - V otroškem leposlovju b) čarovniki c) ogledala

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290213376

228.
KOZINC, Darinka
        O zmaju, ki je pohrustal grde misli / Darinka Kozinc ; [ilustracije iStock.com/ Ivan Nikulin ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

Velike tiskane črke. - 250 izv.

ISBN 978-961-6957-72-4
a) Medosebni odnosi - V otroškem leposlovju b) prijaznost c) zmaji d) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290058240

229.
KRALJIČ, Helena
        Moj dedek / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Lovšin. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 26 cm

1.500 izv. - Ko nam spregovori spomin / Igor Saksida: str. [1]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-53-7
a) Dedki - V otroškem leposlovju b) Vnuki - V otroškem leposlovju c) ljubezen d) pomoč e) starost f) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288356096

230.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in čudežna rastlina / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Za vse slikaniške detektive / Igor Saksida: str. [1]

ISBN 978-961-6988-02-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289403648

231.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in rojstni dan / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-37-7

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289277440

232.
KRALJIČ, Helena
        Stari avto / Helena Kraljič ; [ilustriral] Matjaž Schmidt. - 2. natis. - Jezero : Morfemplus, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-50-6
a) Avtomobili - V otroškem leposlovju b) lastniki c) popravila

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288280576

233.
KREUTZ, Samo
        Beseda kakor svet / Samo Kreutz ; [spremna beseda Jelena Lasan]. - Ljubljana : Ekslibris, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - 67 str. : ilustr. ; 20 cm

120 izv. - Ko cel svet postane beseda / Jelena Lasan: str. 67. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6838-62-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 278045952

234.
KRUŠIČ, Ljuba
        Glasbila v rokah nagajivih škratov / Ljuba Krušič ; [ilustracije iStock.com/ ddraw, iStock.com/ zugunder, iStock.com/ Aleksangel]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-73-1
a) Prvačka pleh muzika - V otroškem leposlovju b) Orkester - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290058496

235.
KUNAVER Ličen, Polona
        Skrivnostni gozd / Polona Kunaver Ličen ; ilustrirala Anja Kranjc. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [54] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-6893-99-2
a) Gozdovi - V otroškem leposlovju b) glasovi c) gozdne živali d) narava

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289787392

236.
MACUH, Bojan
        Tjan dobi novega prijatelja / Bojan Macuh ; ilustracije Romeo Štrakl. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 19 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Sprejeto ; 004)

200 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6620-87-1
a) Slovenska književnost - Mladinska književnost - Slikanice

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 88172033

237.
MUCK, Desa
        Škratovile udomačijo samoroga / Desa Muck ; ilustrirala Eva Cajnko. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 39 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7001-06-8
a) Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju b) fantastična bitja c) škratje d) ujetništvo e) vile

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289864704

238.
PEROCI, Ela
        Muca Copatarica : zvočna knjiga / [besedilo] Ela Peroci ; [ilustracije] Ančka Gošnik-Godec ; [priredila Jelka Pogačnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 27 cm

4.000 izv. - "Muca Copatarica, 60 let"--> ov. - Kartonka je opremljena z gumbi za zvočne efekte

ISBN 978-961-01-4669-8
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) nered c) pospravljanje d) razvade e) živali v domišljiji f) velike tiskane črke g) kartonke h) zvočni efekti i) priredbe

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288894976

239.
PETEK Levokov, Milan
        Copatarska pravljica ; Polonca in leteči krožnik ; Zakaj so ponoči vse mačke črne / Milan Petek Levokov ; [ilustracije Nataša Gregorič]. - Maribor : MAUS, 2016 (tiskano v EU). - 19 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zgodbe iz pravljičnega vrta)

Nasl. v kolofonu: Copatarska pravljica in še dve pravljici za povrh. - 500 izv. - O avtorju: str. 19

ISBN 978-961-94029-8-6
a) Obuvala - V otroškem leposlovju b) Nezemljani - V otroškem leposlovju c) Mačke - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 88950529

240.
PREGL, Sanja
        Pravi prijatelj / Sanja Pregl ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 11)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-55-1
a) Izsiljevanje - V otroškem leposlovju b) Pogum - V otroškem leposlovju c) nasilje d) pomoč e) prijateljstvo f) samopodoba

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288844288

241.
        ROBOCAR Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-3-6
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) nesreče f) reševalci g) vozila h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289290752

242.
        ROBOCAR Poli. 2, Novi prijatelji / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-4-3
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) komunalna higiena g) vozila h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289292032

243.
        ROBOCAR Poli. 3, Tehnični pregled / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-5-0
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) vozila g) nesreče h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289292544

244.
        ROBOCAR Poli. 4, Zaupaj prijateljem / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-6-7
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) vozila g) strele h) magnetizem i) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289293056

245.
SALEINA, Thorsten
        Oho, čigav kakec pa je to? : dvigni zavihke / [napisal in ilustriral Thorsten Saleina ; prevedla Jelena Isak Kres]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [20] str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Wer geht denn da aufs Klo?. - 3.000 izv. - Knjiga z zavihki. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-01-4525-7
a) Feces - Živali - V otroškem leposlovju b) iztrebki c) kartonke d) odkrivanke e) uganke

821.112.2-93-193.1
087.5
COBISS.SI-ID 288375808

246.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Te lahko objamem / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 3)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - Nasl. podrejenega dela na ov.: Te lahko objamem?. - 700 izv. (trda vez.), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-92-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-93-0 (broš.)
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289525504

247.
STUBELJ Ars, Mojca
        My dog = Mon chien = Mi perro = Il mio cane = Mein Hund = Moj pes / Mojca Stubelj Ars ; illustrations Ludmila Kharmanova ; [prevod Florence Gacoin-Marks ... et al.]. - 1. izd. = 1st ed. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2016 (tiskano v Sloveniji). - [64] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mini poliglotini)

Vzpor. angl., franc., špan., it., nem. in rus. besedilo. - Lat. in cir. - Družabna igra na zadnjem spojnem listu. - "Dyslexia friendly"--> zadnja str. ov. - 500 izv.
- - Moj pes : dodatek h knjigi. - [4] str. : ilustr.
Slov. besedilo

ISBN 978-961-93775-5-0
a) Tuji jeziki - Zgodnje učenje

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 284667392

248.
STUBELJ Ars, Mojca
        Pravljica o Luni : kako je mali poni postal velik = Das Märchen von Luna : wie ein kleines Pony groß wurde = The fairytale of Luna : how a small pony became big / Mojca Stubelj Ars ; [ilustracije] Naja Simčič ; [prevod v nemški jezik Dana Engel, prevod v angleški jezik Mojca Stubelj Ars]. - 1. izd. = 1. Aufg. = 1st ed. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 54 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm. - (Mini Poliglotini)

Nasl. str. na str. 7. - Vzpor. slov., nem. in angl. besedilo. - Družabna igra na zadnjem spojnem listu. - 500 izv. - O avtorici: str. 54

ISBN 978-961-93775-1-2
a) Tuji jeziki - Zgodnje učenje b) nemščina c) angleščina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 281063424

249.
TELLEGEN, Toon
        Kitov vrt / Toon Tellegen ; [ilustracije Annemarie van Haeringen ; prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 55 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: De tuin van de walvis

ISBN 978-961-272-250-0

821.112.5-93-32
COBISS.SI-ID 290000640

250.
TERZIĆ, Nedeljko
        Živalska olimpijada / Nedeljko Terzić ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [prevod Elza Ajduković in Brane Pavšek]. - Pekel : Volosov hram, 2017 (tiskano v EU). - 47 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Vesela olimpijada. - 250 izv. - O avtorju: str. 44-45

ISBN 978-961-94189-0-1
a) Živali - V otroškem leposlovju b) olimpijske igre c) šport

821.163.41-93-34
COBISS.SI-ID 91035649

251.
VAKE, Danijel
        Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev / Danijel Vake ; [ilustracije iStock.com/ Rasulovs, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-68-7
a) Detektivi - V otroškem leposlovju b) Ugrabitve - V otroškem leposlovju c) mačke d) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 289166592

252.
VERTELJ, Nataša
        Zvezdogelca / [besedilo in ilustracije] Nataša Vertelj. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 28 str. : ilustr. ; 31 cm

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6968-94-2
a) Zvezde - V otroškem leposlovju b) deklice c) osamljenost d) vesolje

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 91324673

253.
        ZVERINICE, pozdravljene! : sedem najlepših živalskih pravljic iz Rezije / ilustriral Zvonko Čoh ; [ujel in udomačil Milko Matičetov ; rahlo počesala Anja Štefan]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - 47 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

2.000 izv. - Vsebina: Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah ; O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisišje hišice ; O muci, ki je imela vzeti peska ; Zajec dela za lisico ; Kako so volku ostrigli brke ; O prašičku, ki ni hotel sam domov ; Bogata in uboga mišica

ISBN 978-961-01-0102-4
a) Slovenske ljudske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju b) Ljudske živalske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju c) Živali - V otroškem leposlovju d) ljudsko slovstvo

398.2(450.365=163.6)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 286111488

254.
ŽAKELJ, Špela
        Na potovanju po galaksiji : nove dogodivščine Iztoka in Zvezdice / Špela Žakelj ; [ilustracije iStock.com/ Hi Res, iStock.com/egal, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 54 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-67-0
a) Vesolje - Potovanja - V otroškem leposlovju b) fantastični svetovi c) pomoč d) pustolovščine

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289166336


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


255.
ALEXIE, Sherman, 1966-
        Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom / Sherman Alexie ; ilustracije Ellen Forney ; [prevedel Andrej E. Skubic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: The absolutely true diary of a part-time Indian. - 1.000 izv. - Sherman Alexie in njegov Indijanec / Alenka Veler: str. 253-255

ISBN 978-961-01-4539-4
a) Indijanci - Mladostniki - V mladinskem leposlovju b) Indijanci - Rasni odnosi - Belci - V mladinskem leposlovju c) indijanski rezervati d) severnoameriški Indijanci e) srednje šole f) odraščanje g) samopodoba

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 290051840

256.
BACH, Tamara
        Ostanki poletja / Tamara Bach ; prevod Alenka Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 110 str. ; 21 cm

Prevod dela: Was vom Sommer übrig ist. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0408-8
a) Dekleta - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju b) Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju c) bolnišnice d) družina e) koma f) mladostniki g) počitnice

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 290177536

257.
BODNÁROVÁ, Jana, 1950-
        [Trinajst]
        13 / Jana Bodnárová ; [iz slovaščine] prevedel Andrej Pleterski. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 99 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: 13. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-18-7
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju b) Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) čustva

821.162.4-93-32
COBISS.SI-ID 288973568

258.
BRIŠNIK, Iztok
        Zmaj s srcem : mladinski roman / Iztok Brišnik. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 122 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6950-88-6

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 290224896

259.
DEGNAN-Veness, Coleen
        In the garden / [text adapted by Coleen Degnan-Veness]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2016. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 1)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Based on the Peppa Pig TV series" --> na dnu nasl. str. - "Pre A1, YLE starters, 100 - 200 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-241-26220-7
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 23129138

260.
FREY, Jana
        Zrak za zajtrk / Jana Frey ; [prevod Alexandra Natalie Zaleznik]. - Izola : Grlica, 2017. - 159 str. ; 21 cm. - (Zbirka Na robu)

Prevod dela: Luft zum Frühstück. - O avtorici: str. [160]. - 700 izv.

ISBN 978-961-244-259-0
a) Dekleta - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju b) Anoreksija - V mladinskem leposlovju c) družina d) strah e) bolnišnice

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 289737216

261.
HENMO, Sverre
        Samo ljubezen / Sverre Henmo ; prevedel Darko Čuden. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano na Slovenskem). - 102 str. ; 22 cm

Prevod dela: Det er bare kjærlighet. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-24-8
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju

821.113.5-93-311.2
COBISS.SI-ID 290017280

262.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Luža v čevlju / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Gaja Kokalj ; [fotografije Anja Kokalj, pixabay.com, all-free-download.com]]. - 1. izd. - Dob : Brin, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 230 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Stran od ponorelega sveta ali kaj pomeni luža v čevlju sodobnega najstnika / Marta Keržan: str. 223-225. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-2-6
a) Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju b) Babice (sorodstvo) - Medosebni odnosi - Vnuki - V mladinskem leposlovju c) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju d) dekleta e) družina f) družinske skrivnosti g) modrost h) pohodništvo i) potovanja j) vrednote

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 289846016

263.
PITTS, Sorrel
        We can help! / [text adapted by Sorrel Pitts ; illustrated by Joelle Driedemyi]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2017. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 2)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Level 2, A1, YLE movers, 200 - 300 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-241-28367-7
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 23129906

264.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter. Kamen modrosti / J. K. Rowling ; prevedel Jakob J. Kenda ; [ilustrirala Mary GrandPré]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 228 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Harry Potter / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Harry Potter and the philosopher's stone. - "Kamen modrosti je prva knjiga v zbirki..." --> zadnja str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-0543-5

821.111-93-312.9
COBISS.SI-ID 290229760


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


265.
BEVK, France
        Grivarjevi otroci ; Pastirci / France Bevk ; [spremna beseda in opombe Stanko Kotnik]. - 13. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 182 str. ; 21 cm

1.200 izv. - O pisatelju Francetu Bevku / Stanko Kotnik: str. 175-179

ISBN 978-961-01-1800-8
a) Bevk, France (1890-1970) - Spremne besede b) Revščina - V mladinskem leposlovju c) Podeželje - V mladinskem leposlovju d) družina e) otroštvo

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289540352

266.
CONRAD, Didier
        Cezarjev papirus : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal Jean-Yves Ferri ; narisal Didier Conrad ; pobarval Thierry Mébarki ; prevedla Kristina Šircelj. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 36)

Prevod dela: Le papyrus de César. - Broš. izd. meri 29 cm. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-86-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-87-9 (broš.)
a) Caesar, Caius Iulius (100-44 pr.n.št.) - V mladinskem leposlovju b) Galci - V mladinskem leposlovju c) humor d) pustolovščine e) zgodovinopisje f) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290062592

267.
HROVAT, Uroš
        Smetarski gusar / [besedilo, ilustriral] Uroš Hrovat ; [spremno besedilo Maja Nemec]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 70 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Grad Prepih ; 4)

O avtorju: str. 70. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-275-168-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290175488

268.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Cirkus treh vetrov / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. - 1. izd. - Dob : Brin, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 115 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - Predstavitev avtorice in dela: str. 114. - O ilustratorki: str. 115. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-3-3
a) Brezposelnost - V mladinskem leposlovju b) Cirkus - V mladinskem leposlovju c) družina d) pomoč e) revščina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289856256

269.
KORANTER, Sonja
        Ko se Neža zaljubi / Sonja Koranter ; [ilustracije Karin Berce ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-74-8
a) Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju b) Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) deklice d) 1. maj e) običaji f) prazniki

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290427136

270.
MLAKAR, Simon, 1977-
        Peter in čudežni rdeči kos Janez / Simon Mlakar ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 51 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miškolinke)

ISBN 978-961-272-252-4

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290170112

271.
PETEK Levokov, Milan
        Pravljičarna kapitana Maria / Milan Petek Levokov ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [spremna beseda Dragica Haramija]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 135 str. : ilustr. ; 22 cm

Pravljičarna - kaj je to? / Dragica Haramija: str. 133-135. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-7022-02-5
a) Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju b) kapitani c) morje

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 289981440

272.
RIDDELL, Chris
        Otilija na morju / Chris Riddell ; prevedla Ana Barič Moder. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 (Ljubljana : Grafis trade). - 171 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Ottoline at sea. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-78-5

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 290091520

273.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Dobro je imeti prijatelje / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 4)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - 700 izv. (trda vezava), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-94-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-95-4 (broš.)
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289524992

274.
UDERZO, Albert
        Asterix pri Belgih : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal René Goscinny ; narisal Albert Uderzo ; prevedla Špela Žakelj. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 24)

Prevod dela: Astérix chez les Belges. - Broš. izd. meri 29 cm. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-84-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-85-5 (broš.)
a) Galci - V mladinskem leposlovju b) Belgija c) humor d) pustolovščine e) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290061824


90 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO


275.
FERFILA, Bogomil
        Norveška : najbogatejša država Evrope (in sveta) / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017. - VII, 336 str. : tabele ; 21 cm

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 333-336. - Bibliografija: str. 326-332

ISBN 978-961-94104-9-3
a) Norveška - Domoznanstvo b) Norveška - Družbeni razvoj c) ekonomska politika d) socialna država e) Arktika

308(481)
908(481)
COBISS.SI-ID 289991680

276.
FERFILA, Bogomil
        Turčija : od lenarjenja na sredozemski obali, izjemnih turških zgodovinskih biserov do tankov in arabskih mudžahidov pri Gaziantepu / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 188 str., 196 str. pril. : tabele ; 25 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 34)

Tiskano po naročilu. - Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Potiskani spojni listi. - Biografija avtorja: str. 186-187

ISBN 978-961-94104-7-9 (trda vezava)
a) Sociografija b) Družbene razmere c) Zgodovinski pregledi d) Sociography e) Social conditions f) Historical reviews g) Turčija - Domoznanstvo h) Turčija - Potopisi i) Turkey

308(560)
908(560)
821.163.6-992
COBISS.SI-ID 289238016


91 ZEMLJEPIS


277.
        KAMNIŠKA Bistrica - geografska podoba gorske doline / [avtorji Nejc Bobovnik ... [et al.] ; Darko Ogrin (ur.) ; [kartografi Nejc Bobovnik ... [et al.] ; fotografi Dejan Cigale ... [et al.] ; prevod povzetka James Cosier]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 176 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 24 cm. - (GeograFF ; 22)

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Summary: Kamniška Bistrica - a geographic perspective of a mountain valley. - Kazalo

ISBN 978-961-237-900-1
a) Kamniška Bistrica (dolina) - Geografija - Zborniki b) gorske doline c) geografske značilnosti

913(497.4Kamniška Bistrica)(082)
COBISS.SI-ID 289227008

278.
MEDVEŠEK, Janez
        Potepi po Sloveniji : vodnik za starejše in gibalno ovirane / [[besedilo], fotografije] Janez Medvešek. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba : Dom sv. Jožef, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-304-4
a) Slovenija - Turistični vodniki b) Slovenija - Izleti

913(497.4)(036)
796.51/.52(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 289439488


929 ŽIVLJENJEPISI


279.
BROJAN, Matjaž
        Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub : zgodba o pokončnem Slovencu, odločnem odvetniku in Maistrovi desni roki / Matjaž Brojan ; [slikovno gradivo arhivi družine Rosina, Matjaža Brojana in Zveze društev general Maister]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza društev general Maister, 2017 (Ljubljana : Belin grafika). - 144 str. : ilustr. ; 25 cm

1.100 izv.

ISBN 978-961-285-669-4
a) Rosina, Franjo (1863-1924) - Biografije b) Slovenci c) znamenite osebnosti d) narodna gibanja e) 19./20.st.

929Rosina F.
COBISS.SI-ID 289762560

280.
GOLDSTEIN, Ivo
        Tito / Ivo in Slavko Goldstein ; prevedla Maja Novak in Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 1072 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Tito. - 2.500 izv. - O avtorjih: str. 1072. - Bibliografija: str. 1017-1058. - Kazalo

ISBN 978-961-241-993-6 (trda vezava)
a) Broz, Josip (1892-1980) - Biografije b) Komunizem - Jugoslavija c) Communism d) Jugoslavija - Zgodovina - 20. st. e) Yugoslavia f) Biografije g) Biographies

929Broz J.-Tito
94(497.1)"19"
329.15(497.1)
COBISS.SI-ID 288556544

281.
GRŽAN, Karel
        Zmagovita ljubezen : Izidor Završnik - slovenski Maksimiljan Kolbe : ob 100-letnici rojstva, 1917-2017 / Karel Gržan ; [ilustracije Jožica Krhen-Udovč ; fotografije Izidorja Završnika iz družinskega arhiva Marije Kumer]. - Koper : Ognjišče, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 139 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga Ognjišča ; 13)

1.400 izv. - Spremna beseda celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška: str. 5-7. - Bibliografija: str. 134-135

ISBN 978-961-263-205-2
a) Završnik, Izidor (1917-1943) - V leposlovju b) Slovenija c) druga svetovna vojna d) mučenci

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 289112320

282.
HAMILTON, Bethany
        Deskarka z dušo : resnična zgodba o najstnici, ki ji je morski pes odgriznil roko / Bethany Hamilton ; v sodelovanju s Sheryl Berk in Rickom Bundschuhom ; [prevod Klemetina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 181 str., [24] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Soul surfer. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0407-1
a) Hamilton, Bethany - Avtobiografije b) Deskarji - Združene države Amerike c) Morski psi - Napadi - Posledice

929Hamilton B.
COBISS.SI-ID 290173440

283.
KALOH, Dejan
        Na noge! : življenjska zgodba mariborskega boksarja Igorja Rašića-Raša / Dejan Kaloh. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 182 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Biografije)

300 izv.

ISBN 978-961-7018-44-8
a) Rašić, Igor (1973-) - Biografije b) Boks c) Slovenski športniki d) boksarji e) alkoholiki

796.8:929Rašić I.
COBISS.SI-ID 91505921

284.
KAY, Jackie
        Rdeča prašna cesta / Jackie Kay ; prevedla Mateja Petan. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 271 str. ; 22 cm

Prevod dela: Red dust road. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-23-1
a) Kay, Jackie (1961-) - Avtobiografija b) Posvojitev - V leposlovju c) Starši - V leposlovju d) Rasizem - Škotska - V leposlovju

821.111-312.6
COBISS.SI-ID 290017024

285.
OMERZA, Igor
        Boris Pahor : v žrelu Udbe / Igor Omerza. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 636 str. : ilustr. ; 23 cm

600 izv. - Opombe z bibliografijo med besedilom. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0952-2
a) Pahor, Boris (1913-) b) Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991 c) Slovenija - Politične razmere - 1945-1991

929Pahor B.
323.28(497.4)
COBISS.SI-ID 290096896


93 ZGODOVINA. KULTURNA ZGODOVINA


286.
PREGL Kobe, Tatjana
        Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Tina Dobrajc. - Jezero : Morfemplus, 2017. - 68 str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. in kazalo na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-6988-57-5
a) Francija - Domoznanstvo - Knjige za mladino b) Francija - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino c) znamenite osebnosti d) poučno leposlovje

908(44)(02.053.2)
930.85(44)(02.053.2)
821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289058560


94 ZGODOVINA


287.
MAKAROVIČ, Jan
        Zgodbe Svetega pisma : zgodovina dveh nenavadnih narodov / Jan Makarovič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 413 str., 1 f. z avtorj. sl. ; 25 cm

600 izv. - O avtorju: str. [415]. - Bibliografija: str. 401-406. - Povzetek / avtor. - Kazalo

ISBN 978-961-274-470-0
a) Biblia - Vplivi b) Judje - Zgodovina - Stari vek c) Judovstvo - Kulturna zgodovina d) Evropa - Socialna zgodovina - 19.-20.st.

94(33)
930.85(33)
94(4)"18/19"
27-23
COBISS.SI-ID 288239616


FM FILMI ZA MLADINO


288.
        OPERASJON Arktis [Videoposnetek] = Misija Arktika / regi, manuskript Grethe Bøe-Waal ; etter en bok av Leif Hamre ; fotograf Gaute Gunnari ; musikk Trond Bjerknæs ; iz angleščine prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (90 min, 40 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3239928/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v norv. - Posneto 2014. - Produkcija: Norsk Filminstitutt itd. - Igrajo: Kaisa Antonsen, Ida Leonora Valestrand Eike, Leonard Valestrand Eike, Line Verndal, Nicolai Cleve Broch, Kristofer Hivju itd. - Za otroke od 8. do 12. leta in mladino
a) Norveški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) družinski film c) evropski mladinski igrani filmi

791.221.7(481)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113326686


FO FILMI ZA ODRASLE


289.
        ARRIVAL [Videoposnetek] = Prihod / directed by Denis Villeneuve ; screenplay by Eric Heisserer ; based on the story "Story of your life" written by Ted Chiang ; director of photography Bradford Young ; music by Jóhann Jóhannsson ; prevedla Lorena Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (111 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2543164/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., bolg., češ., hrv., madž., romun., slovaš. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: 21 Laps Entertainment itd. - DVDS046. - Igrajo: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O'Brien, Tzi Ma, Joe Cobden, Pat Kiely, Russell Yuen, Andrew Shaver itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - Oskar, 2017 (montaža zvoka), BAFTA, 2017 (zvok), Benetke, 2016 (film, režiser)
a) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji b) filmska drama c) drama d) fantastični film e) fantazijski film f) fantastična drama g) fantazijska drama h) znanstvenofantastična drama i) triler j) thriller

791.221.8:82-312.9(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113238622

290.
        ASSASSIN'S creed [Videoposnetek] = Asasinov nazor / directed by Justin Kurzel ; screenplay by Michael Lesslie and Adam Cooper & Bill Collage ; based on the Assassin's creed game series ; director of photography Adam Arkapaw ; music by Jed Kurzel ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (110 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2094766/?ref_=fn_al_tt_6 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., češ., grš., heb., hrv., island., madž., port., romun., slovaš., slov., srb. in tur. Sinhronizacija v: angl., češ., madž. in tur. Dialogi (v orig.) v angl. in špan. - Posneto 2016. - Produkcija: New Regency itd. - DVDF63672. - L2 63672 DVD SV (na DVD-ju). - Igrajo: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Michael K. Williams, Denis Menochet, Ariane Labed, Khalid Abdalla itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Malteški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji e) Tajvanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji f) Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji g) Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji h) pustolovski film i) drama j) fantastični film k) fantazijski film l) koprodukcija

791.221.7(410+44+458.2+73+529+71+512.317)(086. 82)
COBISS.SI-ID 1113243486

291.
        The AUTOPSY of Jane Doe [Videoposnetek] = Obdukcija neznanke / directed by André Øvredal ; written by Ian Goldberg & Richard Naing ; director of photography Roman Osin ; originale score by Danny Bensi & Saunder Jurriaans. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 83 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3289956/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: Ingenious itd. - Posneto 2016. - Q 1400. - Igrajo: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton, Olwen Kelly, Jane Perry, Parker Sawyers, Mary Duddy itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji c) srhljivka d) triler e) thriller f) koprodukcija

791.221.9(410+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113283166

292.
        BAD Santa 2 [Videoposnetek] = Pokvarjeni Božiček 2 / directed by Mark Waters ; written by Johnny Rosenthal and Shauna Cross ; based on characters created by Glenn Ficarra & John Requa ; director of photography Theo van de Sande ; music by Lyle Workman. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1798603/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: Springsdale Films itd. - Posneto 2016. - Q 1384. - Igrajo: Billy Bob Thornton, Kathy Bates, Tony Cox, Christina Hendricks, Brett Kelly, Ryan Hansen, Jenny Zigrino, Jeff Skowron, Cristina Rosato, Mike Starr itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) črna komedija d) božič

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113032542

293.
        The BEATLES [Videoposnetek] : eight days a week : the touring years = The Beatles : [osem dni na teden] / directed by Ron Howard ; written by Mark Monroe ; directors of photography Caleb Deschanel ... [et al.] ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 102 min) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2531318/?ref_=nm_flmg_dr_6 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. v slov. z embalaže. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: White Horse Pictures, Imagine Entertainment. - Sodelovali so: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, George Harrison, Eddie Izzard, Whoopi Goldberg, Richard Curtis, Kitty Oliver, Elvis Costello, Howard Goodall itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Beatles (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Dokumentarni filmi - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeno dokumentarni film e) glasba f) glasbeniki g) pogovori h) intervjuji i) pop j) rock

791.229.2:929Beatles(086.82)
929Beatles:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113258334

294.
        BELGICA [Videoposnetek] / scenario Arne Sierens, Felix Van Groeningen ; een film van Felix Van Groeningen ; muziek Soulwax ; fotografie Ruben Impens ; prevedla Helena Golja. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (121 min, 53 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3544218/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nizozem. - Posneto 2016. - Produkcija: Menuet itd. - Igrajo: Stef Aerts, Tom Vermeir, Hélène De Vos, Charlotte Vandermeersch, Boris Van Severen, Sara De Bosschere, Dominique Van Malder, Sam Louwyck, Stefaan De Winter itd. - Za odrasle
a) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) evropski igrani filmi e) koprodukcija

791.221.4(493+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113376862

295.
        BLACK rain [Videoposnetek] = Črni dež / music by Hans Cimmer ; director of photography Jan De Bont ; written by Craig Bolotin & Warren Lewis ; directed by Ridley Scott. - Ljubljana : Blitz film & video distribution, 2001, p 1989. - 1 video DVD (regija 2)(ca 120 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnaslovljeno v hrv., angl., ... - EC 100316. - QPAR 3934. - Vloge: Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Kate Capshaw
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) video DVD e) DVD

791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 237674496

296.
        CAFÉ society [Videoposnetek] = Kavarniška gospoda / cinematographer Vittorio Storaro ; written and directed by Woody Allen. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4513674/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Gravier Productions itd. - Igrajo: Jeannie Berlin, Steve Carell, Jesse Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey, Kristen Stewart, Corey Stoll, Ken Stott itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) komedija d) romantična komedija e) drama f) romantična drama

791.221.2(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113210718

297.
        CAPTAIN Fantastic [Videoposnetek] = Kapitan Fantastični / written and directed by Matt Ross ; director of photography Stéphane Fontaine ; music by Alex Somers ; prevedla Diana G. Jenko. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3553976/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Electric City Entertainment in ShivHans Pictures. - Igrajo: Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Shree Crooks, Ann Dowd itd. - 2016, Cannes, nagrada za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) komedija

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113014110

298.
        DIAZ [Videoposnetek] : don't clean up this blood / soggetto e regia Daniele Vicari ; sceneggiatura Laura Paolucci, Danielle Vicari ; fotografia Gherardo Gossi ; musiche Teho Teardo. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2013. - 1 video DVD (ca 117 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1934234/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Dialogi v it., nem., angl. in franc., podnapisi v slov., srb. in bos. - Produkcija: Fandango itd. - Igrajo: Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano itd.
a) Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) policijsko nasilje f) protesti g) antiglobalizacija h) koprodukcija

791.221.4(450+498+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1103991646

299.
        DIPLOMATIE [Videoposnetek] = Diplomacija / scénario, adaptation et dialogues de Cyril Gely et Volker Schlöndorff ; image Michel Amathieu ; musique Jörg Lemberg ; un film de Volker Schlöndorff ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 81 min) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3129564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Film Oblige itd. - Posneto 2014. - Igrajo: André Dussollier, Niels Arestrup, Robert Stadlober, Burghart Klaußner, Charlie Nelson, Jean-Marc Roulot, Thomas Arnold, Stefan Wilkening itd. - Za odrasle. - Cezar, 2015 (scenarij)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) vojna drama e) zgodovinski film f) zgodovinska drama g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.4(44+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113215582

300.
        FIFTY shades darker [Videoposnetek] = Petdeset odtenkov teme / music by Danny Elfman ; director of photography John Schwartzman ; based on the novel by E. L. James ; screenplay by Niall Leonard ; directed by James Foley ; prevod in priredba Vesna Žagar. - Ne zamaskirana izd. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (113 min, 2 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4465564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Na embalaži še: Ne zamaskirana izdaja vključuje tudi filmsko verzijo. - Podnapisi v angl., bolgar., češ., hrv., madž., romun. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. - Produkcija: Michael De Luca itd. - Posneto 2017. - DVDUP0431. - 574101/L [na DVD-ju]. - Igrajo: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Bella Heathcote, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Bruce Altman, Kim Basinger, Marcia Gay Harden itd. - Za odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) romantična drama e) koprodukcija

791.221.4(510+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 23129650

301.
        FIST fight [Videoposnetek] = Udari kot dedec / directed by Richie Keen ; screenplay by Van Robichaux & Evan Susser ; story by Van Robichaux & Evan Susser and Max Greenfield ; director of photography Eric Edwards ; music by Dominic Lewis. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (87 min, 17 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3401882/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: 21 Laps/Wrigley Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0839. - Igrajo: Ice Cube, Charlie Day, Tracy Morgan, Jillian Bell, Dean Norris, Christina Hendricks, Kumail Nanjiani, Dennis Haysbert, JoAnna Garcia Swisher, Alexa Nisenson, Stephnie Weir, Kym E. Whitley itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113388126

302.
        FORUSHANDE [Videoposnetek] = Trgovski potnik / [scenarij in režija Asghar Farhadi ; fotografija Hossein Jafarian ; glasba Sattar Oraki] ; iz angl. prevedla Tanja Bulajič. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 119 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5186714/?ref_=nm_knf_i4 - predstavitev filma. - Na embalaži nasl. v angl.: The salesman. - Podnapisi v slov. - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database) , avtorji z embalaže. - Posneto 2016. - Produkcija: Memento Films Production itd. - Igrajo: Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini, Babak Karimi itd. - Za odrasle. - Oskar, 2017 (tujejezični film), Cannes, 2016 ( glavni igralec, scenarij)
a) Iranski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija

791.221.4(55+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113267038

303.
        FREE state of Jones [Videoposnetek] = Upornik neodvisne države Jones / directed [and] screenplay by Gary Ross ; story by Leonard Hartman and Gary Ross ; director of photography Benoît Delhomme ; music by Nicholas Britell. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 134 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1124037/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto po resničnih dogodkih v okrožju Jones v Mississippiju med leti 1862-1876. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bluegrass Films itd. - Q1366. - Igrajo: Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Christopher Berry, Sean Bridgers, Jacob Lofland, Thomas Francis Murphy, Bill Tangradi, Brian Lee Franklin itd. - Za odrasle
a) Knight, Newton (1837-1922) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) akcijski film e) akcijska drama f) biografski film g) biografska drama h) zgodovinska drama i) vojni film

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112775774

304.
        La FRENCH [Videoposnetek] : librement inspiré de faits réels = Marseillska naveza : povzeto po resničnih dogodkih / un film de Cédric Jimenez ; scénario et dialogues Audrey Diwan, Cédric Jimenez ; image Laurent Tangy ; musique originale Guillaume Roussel ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 130 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2935564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: Legende Films itd. - Igrajo: Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette, Mélanie Doutey, Guillaume Gouix, Bruno Todeschini itd.
a) Francoski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Belgijski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) kriminalka d) kriminalna drama e) akcijski film f) akcijska kriminalka g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.5(44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113021022

305.
        GOLD [Videoposnetek] : inspired by true events = Zlato : navdihnjeno z resničnimi dogodki / directed by Stephen Gaghan ; written by Patrick Massett & John Zinman ; director of photography Robert Elswit ; music by Daniel Pemberton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (115 min, 28 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1800302/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Black Bear Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1405. - Igrajo: Matthew McConaughey, Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, Corey Stoll, Toby Kebbell, Bill Camp, Joshua Harto, Timothy Simons, Craig T. Nelson, Stacy Keach itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Pustolovski film - Video DVD-ji b) drama c) pustolovska drama d) triler e) thriller

791.221.4(73)(086.82)
791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113342302

306.
        HIMALLAYA [Videoposnetek] = Himalaja : film je posnet po resničnih dogodkih / [directed by Lee Seok-hoon ; screenplay by Suo Jieun-min ; cinematography by Kim Tae-sung, Hong Seung-hyuk ; music by Sang-Joon Hwang]. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4253360/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Transliterirani nasl. povzet po Wikipedia.org, avtorji z embalaže. - Na embalaži nasl. v angl.: The Himalayas. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2015. - Produkcija: JK Film itd. - Q 1385. - Igrajo: Hwang Jung-min, Jung Woo, Cho Seong-ha itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) pustolovski film d) pustolovska drama

791.221.4(519.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113038174

307.
        I, Daniel Blake [Videoposnetek] = Jaz, Daniel Blake / photography Robbie Ryan ; music George Fenton ; screenplay by Paul Laverty ; director Ken Loach. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 97 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5168192/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Sixteen Films itd. - Igrajo: Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann, Dylan Phillip McKiernan, Kate Rutter, Sharon Percy itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - BAFTA, 2017 (film), Cannes, 2016 (režiser), Cesar, 2017 (film), Evropska filmska nagrada, 2016 (režiser)
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) evropski igrani filmi f) koprodukcija

791.221.4(410+44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113157726

308.
        The INFILTRATOR [Videoposnetek] : based on a true story = Infiltrator : posneto po resnični zgodbi / directed by Brad Furman ; screenplay by Ellen Brown Furman ; based on the book by Robert Mazur ; director of photography Joshua Reis ; original music by Chris Hajian. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 122 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1355631/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: George Films itd. - Q 1390. - Igrajo: Bryan Cranston, Diane Kruger, John Leguizamo, Benjamin Bratt, Yul Vazquez, Juliet Aubrey, Elena Anaya, Amy Ryan, Olympia Dukakis, Joseph Gilgun itd. - Za odrasle
a) Mazur, Robert - Biografski film - Video DVD-ji b) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) kriminalni film f) kriminalna drama g) kriminalka h) biografski film

791.221.4(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113139294

309.
        JANIS [Videoposnetek] : little girl blue = Janis Joplin : otožno dekle / written and directed by Amy J. Berg ; music by Joel Shearer ; cinematography by Francesco Carrozzini, Paula Huidobro, Jenna Rosher ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 107 min) : barve in č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3707114/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Disarming Films in Jigsaw Productions. - Posneto 2015. - Pripoveduje Chan Marshall. - Sodelovali so: Janis Joplin, Laura Joplin, Michael Joplin, Peter Albin, Sam Andrew, Karleen Bennet itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Joplin, Janis (1943-1970) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Popularna glasba - Pevke - Biografije - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeniki e) pogovori f) intervjuji g) blues h) rokenrol i) folk

791.229.2:929Joplin J.(086.82)
929Joplin J.:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1112536926

310.
        JULIETA [Videoposnetek] / un film de Almodóvar ; guión Pedro Almodóvar basado en "Destino", "Pronto" y "Silencio" de Alice Munro ; música Alberto Iglesias ; director de fotografía Jean Claude Larrieu ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4326444/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: El Deseo itd. - Igrajo: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Dario Grandinetti, Michelle Jenner, Pilar Castro, Nathalie Poza itd.
a) Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(460)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113010782

311.
        LA La Land [Videoposnetek] = Dežela La La / written and directed by Damien Chazelle ; director of photography Linus Sandgren ; score composed and orchestrated by Justin Hurwitz ; music by Justin Hurwitz ; lyrics by Benj Pasek & Justin Paul ; choreographer Mandy Moore. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 123 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3783958/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Impostor Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1397. - Igrajo: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Rosemarie Dewitt, Finn Wittrock, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe, Tom Everett Scott, Josh Pence itd. - Oskar, 2017 (igralka, režija, izvirna glasbena podlaga, izvirna pesem, kinematografija, scenografija), Zlati globus, 2017 (film, glavna moška vloga, glavna ženska vloga, režiser, scenarij, izvirna glasbena podlaga, izvirna pesem) itd.
a) Ameriški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji b) Honghonški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji c) drama d) glasbeno-plesni film e) glasbena drama f) romantična drama g) koprodukcija

791.221.1(73+512.317)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113284702

312.
        LANG tu teng [Videoposnetek] = Le dernier loup = Volčji totem / scénario Alain Godard ... [et al.] ; adapté du roman Le totem du loupe de Jiang Rong ; image Jean-Marie Dreujou ; musique James Horner ; produit et réalisé par Jean-Jacques Annaud ; po angleški predlogi prevedel Gregor Jankovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 113 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2909116/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database). - Angl. nasl. na embalaži: Wolf totem. - Dialogi v kit. in mong., podnapisi v slov. - Produkcija: China Film itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhusheng, Basen Zhabu itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji c) drama d) pustolovska drama e) Mongolija f) nomadi g) volkovi h) koprodukcija

791.221.7(510+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113015646

313.
        MARGUERITE [Videoposnetek] : inspiré d'une histoire vraie = Marguerite : povzeto po resnični zgodbi / ecrit et réalisé par Xavier Giannoli ; image Glynn Speeckaert ; musique originale Ronan Maillard ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 124 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4428788/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Resnična zgodba o Florence Foster Jenkins. - Posneto 2015. - Produkcija: Fidélité Films itd. - Igrajo: Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau, Christa Théret itd. - Za odrasle. - Cezar, 2016 (kostumografija, glavna igralka, zvok), Benetke, 2015 (režiser)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Češki igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) komedija f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.4(44+437.1/.2+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113160030

314.
        MAX Steel [Videoposnetek] / directed by Stewart Hendler ; written by Christopher L. Yost ; music by Nathan Lanier. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Igrajo: Ben Winchell, Josh Brener, Maria Bello, Andy Garcia itd. - Za odrasle
a) akcija b) pustolovski film

791.221.2(430+436+494+498)(086.82)
791.221.4(430+436+494+498)(086.82)
COBISS.SI-ID 16810898

315.
        MIDDLE school [Videoposnetek] : the worst years of my life = Sre[!]nja šola : najhujša leta mojega življenja / directed by Steve Carr ; screenplay by Chris Bowman & Hubbel Palmer and Kara Holden ; based on the book by James Patterson and Chris Tebbetts ; director of photography Julio Macat ; music by Jeff Cardoni. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4981636/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Vpor. stv. nasl. v slov. na embalaži: Srednja šola : najhujša leta mojega življenja. - Na embalaži še: Based on the bestselling series. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: CBS Films itd. - Q 1368. - Igrajo: Griffin Gluck, Lauren Graham, Rob Riggle, Thomas Barbusca, Andy Daly, Adam Pally itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Kamboški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) družinski filmi e) fantazijski filmi f) animirani filmi g) animirano-igrani filmi h) koprodukcija

791.221.2(73+596)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113137502

316.
        MILES ahead [Videoposnetek] = Miles Davis / composer Robert Glasper ; director of photography Roberto Schaefer ; written by Steven Baigelman & Don Cheadle ; directed by Don Cheadle ; prevedla Diana Grden Jenko. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0790770/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Im Global itd. - Igrajo: Don Cheadle, Ewan McGregor, Emayatzy Corinealdi, Lakeith Lee Stanfield, Michael Stuhlbarg, Brian Bowman, Christina Karis itd. - Za odrasle
a) Davis, Miles (1926-1991) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) glasbeni film f) jazz

791.227(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113219678

317.
        MINISTARSTVO ljubavi [Videoposnetek] = Ministrstvo ljubezni / glazba Hrvoje Crnić Boxer, Mydy Rabycad ; direktor fotografije Simon Tanšek ; scenarist i redatelj Pavo Marinković. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 99 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5799780/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl. in slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Telefilm itd. - Q1365. - Igrajo: Stjepan Perić, Dražen Kühn, Ecija Ojdanić, Olga Pakalović, Milan Štrljić, Ksenija Marinković, Alma Prica, Bojan Navojec, Stipe Radoja itd. - Za odrasle
a) hrvaški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Češki igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) igrani filmi d) evropski igrani filmi e) komedije f) hrvaški igrani filmi g) češki igrani filmi h) koprodukcije

791.221.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113030750

318.
        A MONSTER calls [Videoposnetek] = Sedem minut čez polnoč / based upon the novel written by Patrick Ness ; from an original idea by Siobhan Dowd ; screenplay by Patrick Ness ; directed by J. A. Bayona ; director of photography Óscar Faura ; music Fernando Velázquez. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 104 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3416532/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Po istoimenskem romanu Patricka Nessa. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Apaches Entertainment itd. - Posneto 2016. - Q 1401. - Igrajo: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell, Liam Neeson, Ben Moor, James Melville, Geraldine Chaplin itd.
a) Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) Španski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji c) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji d) pravljični film e) pustolovski film f) družinski film g) fantazijski filmi h) animirano-igrani film i) koprodukcija j) fantastična bitja k) pošasti

791.221.8(0.053.5)(410+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113287006

319.
        MUSARAŇAS [Videoposnetek] = V rovkinem gnezdu / dirigida por Esteban Roel, Juanfer Andrés ; escrita por Juanfer Andrés, Sofía Cuenca ; director de fotografia Ángel Amorós ; música Joan Valent. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3417756/?ref_=nm_flmg_act_16 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: La Ferme! Productions itd. - Igrajo: Macarena Gómez, Nadia de Santiago, Hugo Silva, Luis Tosar, Gracia Olayo, Carolina Bang, Silvia Alonso, Lucía de la Fuente itd. - Za odrasle
a) Španski filmi - Srhjivka - Igrani filmi b) Francoski filmi - Srhjivka - Igrani filmi c) DVD d) koprodukcija e) triler f) evropski filmi

791.221.9(450+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 289577984

320.
        The NEON demon [Videoposnetek] = Neonski demon / directed, story by Nicolas Winding Refn ; screenplay by Nicolas Winding Refn, Mary Laws & Polly Stenham ; director of photography Natasha Braier ; music Cliff Martinez. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (112 min, 30 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1974419/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Space Rocket Nation itd. - Igrajo: Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone, Bella Heathcote, Abbey Lee, Desmond Harrington, Christina Hendricks, Keanu Reeves itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (skladatelj)
a) Danski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji d) grozljivka e) triler f) thriller g) koprodukcija

791.221.5(489+44+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113319006

321.
        NERUDA [Videoposnetek] / dirigida por Pablo Larraín ; escrita por Guillermo Calderón ; director de fotografía Sergio Armstrong ; musica original Federico Jusid. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (107 min, 36 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4698584/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Podnapisi v slov. Dialogi v špan., delno tudi v franc. - Posneto 2016. - Produkcija: Funny Balloons itd. - Verze iz "To noč lahko pišem" prepesnil Aleš Šteger, verze iz "Macchu Picchu XII." prepesnil Miroslav Košuta. - Igrajo: Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal, Mercedes Morán, Emilio Gutiérrez Caba, Diego Muñoz, Alejandro Goic, Pablo Derqui itd. - Za odrasle
a) Neruda, Pablo (1904-1973) - Biografski film - Video DVD-ji b) Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) Argentinski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji d) Francoski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji e) Španski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji f) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji g) filmska drama h) drama i) biografska drama j) koprodukcija

791.227(83+82+44+460+73)(086.82)
791.221.4(83+82+44+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113327454

322.
        OFFICE Christmas party [Videoposnetek] = Božična žurka v pisarni / music by Theodore Shapiro ; director of photography Jeff Cutter ; screenplay by Justin Malen and Laura Solon and Dan Mazer ; directed by Will Speck & Josh Gordon. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1711525/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bluegrass Films itd. - Q 1387. - Igrajo: Jason Bateman, Olivia Munn, T. J. Miller, Jillian Bell, Vanessa Bayer, Courtney B. Vance, Rob Corddry, Kate McKinnon, Jennifer Aniston itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) božič

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113132126

323.
        PATERSON [Videoposnetek] / written and directed by Jim Jarmusch ; director of photography Frederick Elmes ; music by Sqürl ; prevedla Diana Grden Jenko. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5247022/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Inkjet itd. - Posneto 2016. - Igrajo: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Barry Shabaka Henley, Cliff Smith, Chasten Harmon, William Jackson Harper, Masatoshi Nagase itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) koprodukcija

791.221.4(73+44+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113257566

324.
        POIROT. The clocks [Videoposnetek] : [season 12, DVD 1] = Poirot. Skrivnostne ure / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Stewart Harcourt ; director Charles Palmer ; composer Christian Henson ; director of photography Peter Greenhalgh. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0981209/?ref_=ttep_ep3 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2009. - S12D1. - Igrajo: David Suchet, Frances Barber, Stephen Boxer, Tom Burke, Phil Daniels, Beatie Edney, Guy Henry itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260126

325.
        POIROT. Hallowe'en party [Videoposnetek] : [season 12, DVD 2] = Poirot. Zabava na noč čarovnic / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Mark Gatiss ; director Charles Palmer ; composer Christian Henson ; director of photography Cinders Forshaw ; prevod in priredba Helena Valentinčič. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1535120/?ref_=ttep_ep2 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Nasl. na embalaži: Zgodilo se je na noč čarovnic. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2010. - S12D2. - Igrajo: David Suchet, Amelia Bullmore, Paola Dionisotti, Deborah Findlay, Ian Hallard, Georgia King, Phyllida Law itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260382

326.
        POIROT. Murder on the Orient Express [Videoposnetek] : [season 12, DVD 3] = Poirot. Umor v Orient ekspresu / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Stewart Harcourt ; director Philip Martin ; composer Christian Henson ; director of photography Alan Almond ; prevod in priredba Helena Valentinčič. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1554113/?ref_=ttep_ep3 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Nasl. na embalaži: Umor na Orient expressu. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2010. - S12D3. - Igrajo: David Suchet, Eileen Atkins, Hugh Bonneville, Jessica Chastain, Marie-Josée Croze, Serge Hazanavicius, Toby Jones, Susanne Lothar, Joseph Mawle itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260638

327.
        POIROT. Three act tragedy [Videoposnetek] : [season 12, DVD 4] = Poirot. Tragedija v treh dejanjih / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Nick Dear ; director Ashley Pearce ; composer Christian Henson ; director of photography Peter Greenhalgh. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1469899/?ref_=ttep_ep1 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2009. - S12D4. - Igrajo: David Suchet, Jane Asher, Kate Ashfield, Suzanne Bertish, Anna Carteret, Art Malik, Martin Shaw itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113259614

328.
        PROMISED land [Videoposnetek] = Obljubljena dežela / music by Danny Elfman ; director of photography Linus Sandgren ; story by Dave Eggers ; screenplay by John Krasinski & Matt Damon ; directed by Gus Van Sant ; prevedel Sašo Markovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca102 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2091473/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Sunday night/Pearl Street/Media Farm. - Posneto 2012. - Igrajo: Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, Titus Welliver, Terry Kinney, Tim Guinee, Lucas Black, Hal Holbrook itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113211998

329.
        QUAND on a 17 ans [Videoposnetek] = Ko imaš 17 let / un film de André Téchiné ; scénario et dialogues Céline Sciamma, André Téchiné ; image Julien Hirsch ; musique originale Alexis Rault ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 116 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4331970/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Fidélité Films itd. - Igrajo: Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Francoski filmi - Filmska drama - Igrani filmi b) DVD c) evropski filmi d) mladinski filmi e) mladina f) odraščanje g) adolescenca h) v filmu

791.221.4(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 289580288

330.
        TO mikro psari [Videoposnetek] = Stratos / režija Yannis Economides ; scenarij Yannis Economides ... [et al.] ; fotografija Dimitris Katsaitis ; glasba Babis Papadopoulos. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (132 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3259474/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Faliro House itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Vangelis Mourikis, Petros Zervos, Vicky Papadopoulou, Yannis Tsortekis itd. - Za odrasle
a) Grški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) Ciprski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji d) kriminalka e) kriminalna drama f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.5(495+430+564.3)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113376350

331.
        TONI Erdmann [Videoposnetek] / Buch und Regie Maren Ade ; Kamera Patrick Orth ; prevedla Petra Jenko. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 156 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4048272/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Coop99 Filmproduktion itd. - Igrajo: Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Thrystan Püetter, Ingrid Bisu, Hadewych Minis, Lucy Russell itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (režiser)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji c) Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji d) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji e) drama f) komedija g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.4(430+436+494+498)(086.82)
791.221.2(430+436+494+498)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113156190

332.
        TRUTH [Videoposnetek] = [Resnica] / directed, screenplay by James Vanderbilt ; based on the book Truth and duty: the press, the president, and the privilege of power by Mary Mapes ; director of photography Mandy Walker ; music by Brian Tyler. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3859076/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto po resničnih dogodkih. - Produkcija: Blue Lake Media Fund itd. - Posneto 2015. - Q 1247. - Igrajo: Cate Blanchett, Robert Redford, Topher Grace, Elisabeth Moss, Bruce Greenwood, Stacy Keach, John Benjamin Hickey, Dermot Mulroney, Dennis Quaid, David Lyons, Rachael Blake, Andrew McFarlane, Natalie Saleeba, Connor Burke itd.
a) Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografski film e) biografska drama f) raziskovalno novinarstvo g) koprodukcija

791.221.4(94+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111187038

333.
        UN etaj mai jos [Videoposnetek] = Spodnje nadstropje / regia Radu Muntean ; scenariul Alexandru Baciu, Radu Muntean, Rǎzvan Rǎdulescu ; imaginea Tudor Lucaciu ; sound design Electric Brother ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (89 min, 25 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4620316/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v romun. - Posneto 2015. - Produkcija: Les Films de l'Apres-Midi itd. - Igrajo: Teodor Corban, Iulian Postelnicu, Oxana Moravec, Ionuţ Bora, Tatiana Iekel, Adrian Vǎncicǎ, Maria Popistaşu, Ioana Flora, Vlad Ivanov itd. - Za odrasle
a) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) kriminalna drama g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.4(498+44+485+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113375838

334.
        VICTORIA [Videoposnetek] / Kamera Sturla Brandth Grøvlen ; Regie Sebastian Schipper ; Story Sebastian Schipper und Olivia Neergaard-Holm und Eike Frederik Schulz ; Musik Nils Frahm ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 138 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4226388/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dialogi v nem., angl., podnapisi v slov. - Produkcija: Monkeyboy itd. - Posneto 2015. - Igrajo: André M. Hennicke, Max Mauff, Burak Yigit, Franz Rogowski, Frederick Lau, Laia Costa itd. - Za odrasleZa starejšo mladino in odrasle. - Berlin, 2015 (režiser, snemalec)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) kriminalni film d) kriminalka e) kriminalna drama f) evropski igrani filmi

791.221.4(430)(086.82)
791.221.5(430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112535646

335.
VIERUNDZWANZIG
        24 Wochen [Videoposnetek] = 24 tednov / ein Film von Anne Zohra Berrached ; Drehbuchautor Carl Gerber, co-autorin Anne Zohra Berrached ; Bildgestaltung Friede Clausz ; musik-supervision and komposition Jasmin Reuter ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (98 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5369484/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nem. - Posneto 2016. - Produkcija: Zero One Film itd. - Igrajo: Julia Jentsch, Bjarne Mädel, Johanna Gastdorf, Emilia Pieske, Maria Dragus, Mila Bruk, Sabine Wolf, Karina Plachetka itd. - Za odrasle. - Berlin, 2016 (režiserka)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113375582

336.
        The WARRIORS gate [Videoposnetek] = Bojevnikova vrata / directed by Matthias Hoene ; written by Luc Besson & Robert Mark Kamen ; director of photography Maxime Alexandre ; original score Klaus Badelt. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4652532/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Fundamental Films itd. - Posneto 2016. - Q 1395. - Igrajo: Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista, Sienna Guillory, Uriah Shelton, Francis Ng itd.
a) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Kamboški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) pustolovski film e) fantazijski film f) fantastični film g) koprodukcija

791.221.7(44+510+596)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113225822

337.
        WILD oats [Videoposnetek] = Naključne bogatašinje / directed by Andy Tennant ; screenplay by Claudia Myers & Gary Kanew ; story by Gary Kanew ; director of photography José Luis Alcaine ; music by George Fenton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1655461/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Posneto 2015. - Produkcija: Wild Oats Canarias itd. - Q 1396. - Igrajo: Shirley MacLaine, Jessica Lange, Billy Connolly, Santiago Segura, Howard Hesseman, Matt Walsh, Jay Hayden, Rebecca Da Costa, Demi Moore itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) pustolovska komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113281886


R RISANKE


338.
        BALERINA in Viktor [Videoposnetek] = Ballerina / a film by Eric Summer and Eric Warin ; based on an idea by Eric Summer ; based on a story by Eric Summer, Laurent Zeitoun ; screenplay by Carol Noble, Laurenz Zeitoun, Eric Summer ; director of photography Jericca Cleland ; music by Klaus Badelt ; prevod in režija dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2261287/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Quad, Main Journey and Caramel Films itd. - SQBB1392. - Glasovi v slov.: Tina Ogrin, Aleksander Golja, Maja Pušič, Mirko Medved, Emanuela Montanič, Katja Ogrin, Sašo Prešeren, Peter Urbanc in Nikola Sekulović
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) kanadski animirani filmi f) francoski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113226846

339.
        ČAROVNIJA spečega zmaja [Videoposnetek] = The dragon spell / director Manuk Depoyan ; screenplay writer Olena Shulga ; based on a script Serniy Gavrilov ; composer Serniy Krutsenko ; režija in prevod dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (82 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5954304/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Panama Grand Prix. itd. - Posneto 2016. - SQBB1411. - Glasovi v slov.: Tina Ogrin, Aleksander Golja, Mirko Medved, Katja Ogrin in Sašo Prešeren. - Za otroke od 4. do 9. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ukrajinski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113381470

340.
        DIVJA brata Kratt. DVD 1, Krokodilja mama [Videoposnetek] = Wild Kratts. Mom of a croc / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Kit in ligenj = Whale of a squid
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22388533

341.
        DIVJA brata Kratt. DVD 2, Potovanje metuljarja xt [Videoposnetek] = Wild Kratts. Voyage of the butterfflier xt / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Iskalci medu = Honey seekers
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22388789

342.
        DIVJA brata Kratt. DVD 3, Lovljenje ostriža [Videoposnetek] = Wild Kratts. Bass class / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Kresničke = Fireflies
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389045

343.
        DIVJA brata Kratt. DVD 4, Polet kuščarja [Videoposnetek] = Wild Kratts. Flight of the draco / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Skrivnost migajočih črvov = Mystery of the squirmy wormy
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389301

344.
        DIVJA brata Kratt. DVD 5, Hobotnica divjih bratov Kratt [Videoposnetek] = Wild Kratts. Octopus Wildkratticus / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Sprehod po mokri strani = Walk on the wetside
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389557

345.
        The LEGO Batman movie [Videoposnetek] = Lego Batman film / directed by Chris McKay ; screenplay by Seth Grahame-Smith ... [et al.] ; story by Seth Grahame-Smith ; Batman created by Bob Kane with Bill Finger ; Superman created by Jerry Siegel and Joe Shuster ; music by Lorne Balfe ; prevod Vesna Žagar. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (100 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4116284/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv., angl. in hebr., podnapisi v slov., hrv., angl. za slušno prizadete, hebr. in polj. - Produkcija: Lin Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0838. - Glasovi v angl.: Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario Dawson, Ralph Fiennes itd.; glasovi v slov.: Klemen Slakonja, Domen Valič, Kristijan Ostanek, Maja Martina Merljak, Marjan Bunič itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 10. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi f) danski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113388638

346.
        SING [Videoposnetek] = Zapoj / written & directed by Garth Jennings ; original score by Joby Talbot ; [režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner]. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (103 min, 29 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3470600/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv. itd. - Posneto 2016. - Produkcija: Chris Meledandri itd. - DVDUP0430. - 74869/L (na DVD-ju). - Glasovi (v angl.): Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton, Tori Kelly, Jennifer Saunders itd. - Glasovi v slov.: Aljaž Jovanović, Ajda Smrekar, Goran Hrvaćanin, Miha Rodman, Lija Pečnikar, Gorazd Žilavec, Vesna Slapar itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 12. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113307998

347.
        The SNOW queen 3. Fire and ice [Videoposnetek] = Snežna kraljica 3. Ogenj in led / director of photography, directed by Aleksey Tsitsilin ; screenplay by Aleksey Zamyslov ... [et al.] ; music by Fabrizio Mancinelli. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4685554/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Izv. stv. nasl.: Snežnaja koroleva 3, Ogon i led. - Sinhronizacija v angl., hrv., slov. in srb. Podnapisi v alb. - Posneto 2016. - Produkcija: Wizart Animation. - SQBB1399
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) risani filmi za otroke e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) ruski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113287774

348.
        TELEBAJSKI. Mehurčki [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1657

Vsebuje tudi:
Glasbena skrinjica
Luže
Zbudi se
Vetroven dan
Zadeni me
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13422366

349.
        TELEBAJSKI. Prijateljstva [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1656

Vsebuje tudi:
Zalivalka
Gor in dol
Najljubše stvari
Dojenčki
Skrivalnice
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13424414

350.
        TELEBAJSKI. Ringa raja [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1658

Vsebuje tudi:
Blatne stopinje
Skoči, žoga
Nova igrača
Poj pesem
Umazana zabava
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13423646

351.
        TELEBAJSKI. Snežna kepa [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay, Laurence Blythe ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1660

Vsebuje tudi:
Pakiranje
Številka štiri
Letimo
Pipe
Zabava
a) lutkovni filmi b) animirani filmi za otroke c) lutkovni filmi za otroke d) otroški risani filmi e) risani filmi za otroke f) otroški lutkovni filmi g) animirani filmi h) otroški animirani filmi i) risani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13424158

352.
        TELEBAJSKI. Veliki ples [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay, Laurence Blythe ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1659

Vsebuje tudi:
Smešne hrenovke
Rdeča
Odsevi
Vožnja z vlakom
Le počakaj!
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13423902


NASLOVNO KAZALO


 • 24 tednov 335


 • Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom 255
 • Agencija za človeške vire 124
 • Alica v nori deželi 146
 • Angleško-slovenski slikovni besednjak 109
 • Arrival 289
 • Artur 207
 • Asasinov nazor 290
 • Assassin's creed 290
 • Asterix pri Belgih 274
 • The autopsy of Jane Doe 291


 • Babuškin kovček 171
 • Bad Santa 2 292
 • Bahamski dokument 162
 • Balerina in Viktor 338
 • Ballerina 338
 • The Beatles 293
 • Belgica 294
 • Belo pismo 123
 • Beseda kakor svet 233
 • Big educolor blocks 70
 • Bilten 5
 • Biologija 1 52
 • Biti mama 28
 • Black rain 295
 • Bližnjica do nemškega besedišča 122
 • Bodi pripravljen 107
 • Bogata in uboga mišica 253
 • Bojevnik 1
 • Bojevnikova vrata 336
 • Boris Pahor 285
 • Božična žurka v pisarni 322
 • Brezsrčni vojvoda 155


 • Café society 296
 • Camino de Santiago 204
 • Captain Fantastic 297
 • Cementni vrt 177
 • Cezarjev papirus 266
 • Cirkus treh vetrov 268
 • Copatarska pravljica 239
 • Cvrček na ognjišču 143


 • Čarovnica v gozdu 212
 • Čarovnija spečega zmaja 339
 • Čemaž 77
 • Čipkaste vezi 87
 • Čisto vsaka stvar 198
 • Črna skala, belo mesto 183
 • Črni angel 153
 • Črni dež 295
 • Črno jezero 152
 • Čudovita živalska pustolovščina 54
 • Čuječnost in vzgoja 22
 • Čuječnost za zaskrbljene 17


 • Darilo 224
 • Dekle za en mesec. Julij, avgust, september 137
 • Le dernier loup 312
 • Deskarka z dušo 282
 • Destino 310
 • Dežela La La 311
 • Diaz 298
 • Dicionário esloveno-brasileiro 112
 • Dimensions of contemporary learning environments 43
 • Diplomacija 299
 • Diplomatie 299
 • Divja brata Kratt. DVD 1, Krokodilja mama. Mom of a croc 340
 • Divja brata Kratt. DVD 2, Potovanje metuljarja xt. Voyage of the butterfflier xt 341
 • Divja brata Kratt. DVD 3, Lovljenje ostriža. Bass class 342
 • Divja brata Kratt. DVD 4, Polet kuščarja. Flight of the draco 343
 • Divja brata Kratt. DVD 5, Hobotnica divjih bratov Kratt. Octopus Wildkratticus 344
 • Domina 154
 • Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub 279
 • The dragon spell 339
 • Družbena odgovornost 36
 • Dublineska 195


 • Esej na maturi 2018 117
 • Etika živali 10


 • The fairytale of Luna 248
 • Fifty shades darker 300
 • Fist fight 301
 • Forushande 302
 • Free state of Jones 303
 • La French 304
 • Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji 286


 • Gaudeamus 133
 • Glas v vetru 188
 • Glasbila v rokah nagajivih škratov 234
 • Glej in se čudi 3
 • Glina za tisoč in eno bolezen 66
 • Globoko ukoreninjen 32
 • Gold 305
 • Gospodov glas 170
 • Grafični in medijski procesi 78
 • Gramoz 173
 • Grdi raček 100
 • Grivarjevi otroci 265


 • Happy hoppy 110
 • Harry Potter. Kamen modrosti 264
 • Hildegarda iz Bingna 61
 • Himalaja 306
 • Himallaya 306
 • Hiša na prodaj 166


 • I, Daniel Blake 307
 • In the garden 259
 • The infiltrator 308
 • Infiltrator 308
 • Interpretacija sanj za srečno življenje 25
 • Iskalci medu 341
 • Izgnanstvo 156
 • Izlet mrtvih deklet 190


 • Janis 309
 • Janis Joplin 309
 • Jaz, Daniel Blake 307
 • Jaz, poti do čustvene razbremenitve in kvalitetnega sobivanja 20
 • Jedilnik ljubiteljic čokolade. [Knj. 2] 176
 • Julieta 310


 • Kaj nam omogoča živeti 27
 • Kako najti moč za samopomoč? 14
 • Kako so volku ostrigli brke 253
 • Kako živeti sto let 56
 • Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline 277
 • Kapitan Fantastični 297
 • Karma in njena preobrazba 12
 • Karol Glaser 119
 • Kavarniška gospoda 296
 • Kit in ligenj 340
 • Kitov vrt 249
 • Kle se špeglajte 205
 • Knjiga o Baltimorskih 216
 • Ko črički jokajo 175
 • Ko imaš 17 let 329
 • Ko se Neža zaljubi 269
 • Kresničke 342
 • Krvavi denar 148
 • Kuhajmo za družino 73


 • La La Land 311
 • Lang tu teng 312
 • Lang tuteng 312
 • Le pogum! 57
 • Lego Batman film 345
 • The Lego Batman movie 345
 • Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz 122
 • LinA 202
 • Ljubezen na terapiji 18
 • Ljubezen pod jadri 142
 • Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo 59
 • Ljubo življenje, naj se začne :) 193
 • Lo and behold 3
 • Lösungsschlüssel 122
 • Lunine mene 24
 • Luža v čevlju 262


 • Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev 251
 • Madžarščina 114
 • Magična filozofija Aleistra Crowleya 26
 • Mala knjiga energijske medicine 58
 • Mali plac 225
 • Das Märchen von Luna 248
 • Marelični poljubi 196
 • Marguerite 313
 • Marseillska naveza 304
 • Marsovčki na počitnicah 217
 • Materialna kultura 29
 • Max Steel 314
 • Mein Hund 247
 • Melem 88
 • Metodično oblikovanje učnih tem 40
 • Mi perro 247
 • Middle school 315
 • Mila 168
 • Miles ahead 316
 • Miles Davis 316
 • Ministarstvo ljubavi 317
 • Ministrstvo ljubezni 317
 • Il mio cane 247
 • Misija Arktika 288
 • Mladi bogataš 145
 • Mladinski klasiki 111
 • Močno me objemi 13
 • Moj dedek 229
 • Moj pes 247
 • Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré 64
 • Mon chien 247
 • A monster calls 318
 • Motiv 139
 • Muca Copatarica 238
 • Muca Mija in čudežna rastlina 230
 • Muca Mija in rojstni dan 231
 • Mulčki. Dobro je imeti prijatelje 273
 • Mulčki. Te lahko objamem 246
 • Musaraňas 319
 • My dog 247


 • Na noge! 283
 • Na potovanju po galaksiji 254
 • Na robu zakona 151
 • Naključne bogatašinje 337
 • Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic 79
 • Naredi sam za svojega psa 72
 • Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011) 121
 • Ne boj se! 206
 • The Neon demon 320
 • Neonski demon 320
 • Nerešeni primeri 84
 • Neruda 321
 • Nevesta 150
 • Neznankino pismo 199
 • Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca 159
 • Nizozemščina 118
 • Njuni štirje možje 191
 • Norveška 275
 • Nova priložnost 138


 • O gozdnem škratku in še kaj --- 130
 • O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova našel svojo veliko ljubezen 132
 • O muci, ki je imela vzeti peska 253
 • O prašičku, ki ni hotel sam domov 253
 • O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisičje hišice 253
 • O slončici, ki bi rada zaspala 221
 • O tiraniji 35
 • O zmaju, ki je pohrustal grde misli 228
 • Obdukcija neznanke 291
 • Običaji, navade in verovanja na Madagaskarju 47
 • Objemčki z očkom 213
 • Oblike v oblakih. Slovnične preglednice 113
 • Obljubljena dežela 328
 • Od prvih oglasov do interneta 80
 • Odkrij svojo usodo 21
 • Office Christmas party 322
 • Ogenj ljubezni 203
 • Oho, čigav kakec pa je to? 245
 • Opazovanje sebe. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso 19
 • Operasjon Arktis 288
 • Orožje, uši in svoboda 208
 • Osebno 140
 • Osemdeseta o osemdesetih 30
 • Ostanki poletja 256
 • Otilija na morju 272
 • Otrok sonca 210


 • Paradajz 76
 • Pastirci 265
 • Paterson 323
 • Pesem za Sinin džan 185
 • Petdeset odtenkov teme 300
 • Peter in čudežni rdeči kos Janez 270
 • 550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično 42
 • Plameni poželenja 164
 • Po sledi Merkurja 86
 • Poirot 324, 325, 326, 327
 • Poirot. The clocks. Skrivnostne ure 324
 • Poirot. Hallowe'en party. Zabava na noč čarovnic 325
 • Poirot. Murder on the Orient Express. Umor v Orient ekspresu 326
 • Poirot. Three act tragedy. Tragedija v treh dejanjih 327
 • Pokvarjeni Božiček 2 292
 • Polonca in leteči krožnik 239
 • Pomladni dan 169
 • Popotovanje k sreči 105
 • Poredna mucka in striček Pepi 214
 • Portret srečnega človeka 85
 • Post in celostna hrana človeka 55
 • Potepi po Sloveniji 278
 • Pozabljene pomladi 167
 • Pozor, huda babica! 211
 • Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo 38
 • Praslovenščina - Adamov jezik 108
 • Pravi prijatelj 240
 • Pravi zaklad 131
 • Pravljica o Luni 248
 • Pravljičarna kapitana Maria 271
 • Prebujeni milijonar 81
 • Premalo mrtev 158
 • Prezrte stročnice 74
 • Pridiga o padcu Rima 144
 • Prihod 289
 • Prijateljstvo je najboljše zdravilo 68
 • Prikazni ne potrkajo na vrata 215
 • Principi kuhanja 75
 • Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole 44
 • Priročnik za skavtske voditelje 106
 • Priročnik za spletno previdnost 6
 • Procesi v tehnologijah varstva okolja 71
 • Promised land 328
 • Pronto 310
 • Prva dama 184
 • Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje 65


 • Quand on a 17 ans 329


 • Razsežnosti sodobnih učnih okolij 43
 • Rdeča prašna cesta 284
 • Rdečelaska 182
 • [Resnica] 332
 • Rešitve 122
 • Robocar Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla 241
 • Robocar Poli. 2, Novi prijatelji 242
 • Robocar Poli. 3, Tehnični pregled 243
 • Robocar Poli. 4, Zaupaj prijateljem 244
 • Rock me 91


 • Samo ljubezen 261
 • Sedem minut čez polnoč 318
 • Sedem pisem iz Pariza 194
 • Sedma funkcija jezika 135
 • Seks v svetu narave 53
 • SI robotika 4
 • Silencio 310
 • Sing 346
 • Sivi volk na pikniku 220
 • Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah 253
 • Skladbe za male škrate 94, 95, 96, 97, 98
 • Skrivnost migajočih črvov 343
 • Skrivnostni gozd 235
 • Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji 51
 • Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi 34
 • Slovenologija 201
 • Slovenske folklorne pripovedi, pregovori, zbadljivke in šaljivke 48
 • Slovensko - ameriški odnosi 33
 • Slovensko-brazilski slovar 112
 • Slovensko-madžarski slikovni slovar 115
 • Slovensko-ruski slikovni slovar 116
 • Slovenščina na ustni maturi 2018 120
 • Smetarski gusar 267
 • Snežna kraljica 3 347
 • The snow queen 3. Fire and ice. Ogenj in led 347
 • Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini 83
 • Spodnje nadstropje 333
 • Sprehod po mokri strani 344
 • Spreminjamo sebe, spreminjamo svet 16
 • Srčna joga 62
 • Sre[!]nja šola 315
 • Starec in jaz 192
 • Stari avto 232
 • Staroverstvo in staroverci 49
 • Stratos 330
 • Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica 41
 • Sulica 197


 • Šah 103
 • Ščurki 180
 • Šibke točke 89
 • Škratovile udomačijo samoroga 237
 • Šlagerji 125
 • Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja 45
 • Švrk in reševanje na pasji akademiji 223


 • Tek na mestu 31
 • Telebajski. Mehurčki 348
 • Telebajski. Prijateljstva 349
 • Telebajski. Ringa raja 350
 • Telebajski. Snežna kepa 351
 • Telebajski. Veliki ples 352
 • Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje 69
 • Temeljni vidiki osebnosti 7
 • 1204 dni teme 209
 • Tisti dan 127
 • Tito 280
 • Tjan dobi novega prijatelja 236
 • To mikro psari 330
 • Toni Erdmann 331
 • Totalna revolucija 93
 • Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem 218
 • Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč 219
 • Tracing Mercury 86
 • Trgovski potnik 302
 • 13 257
 • Truth 332
 • Turčija 276
 • Turška strast 149
 • Tvoja do torka 136


 • U srčanom džepu 126
 • Ubežni delci 178
 • Udari kot dedec 301
 • Ujemite paža 222
 • Ujetnica poželenja 172
 • Um, telo, dojenček 8
 • Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha 99
 • Un etaj mai jos 333
 • Upornik neodvisne države Jones 303
 • Ura je na morje šla 90
 • Usoda kraljevine Tearling 160
 • Ustvarjalno recikliranje 46


 • V rovkinem gnezdu 319
 • V srčnem žepu 126
 • Vadba za možgane. Trdi orehi za bistre glave 101
 • Vadba za možgane. Zapletene uganke 102
 • Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju 67
 • Veliki pohod 165
 • Verjemi v svoje sanje 226
 • Vesolje zgodb 2
 • Victoria 334
 • 24 Wochen 335
 • Vodnik po otoku 163
 • Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije 50
 • Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode 60
 • Volčji totem 312
 • Vprašanja iz kopalnice 63
 • Vrata nepovrata. Knj. 3, Bivališča duš 181
 • Vražja Liza 187
 • Vrhovi 92
 • Vsakdanje geometrije 128
 • Vse moje Amerike 161
 • Vse-stvar-je 129
 • Vsi moji bivši 141
 • Vso srečo! 9
 • Vzgojni načrt v šoli 44


 • Warrior 1
 • The warriors gate 336
 • We can help! 263
 • Wild Kratts 340, 341, 342, 343, 344
 • Wild oats 337


 • Z morjem na ti 82
 • Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe 104
 • Zadnja želja 134
 • Zajec dela za lisico 253
 • Zakaj so ponoči vse mačke črne 239
 • Zamrznjene besede 200
 • Zapoj 346
 • Zasledovalke sreče 15
 • Zaslužek na internetu za začetnike 37
 • Zaščitnik 174
 • Zbiralec podob 227
 • Zdaj! 23
 • Zgodbe Svetega pisma 287
 • Zgodilo se je nekega poletja 157
 • Zimski poljub 179
 • Zlato 305
 • Zmagovita ljubezen 281
 • Zmaj s srcem 258
 • Zrak za zajtrk 260
 • Zrela za ljubezen 147
 • Zverinice, pozdravljene! 253
 • Zvezde usode 189
 • Zvezdogelca 252


 • Ženin na preizkušnji 186
 • Živalska olimpijada 250
 • Živeti s ciljem 11
 • Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše 39

IMENSKO KAZALO


 • Abdalla, Khalid (1980-, igralec) 290
 • Adams, Amy (igralec) 289
 • Ade, Maren (scenarist, režiser) 331
 • Aerts, Stef (igralec) 294
 • Afshar, Tessa 131
 • Ajdič, Matic (izvajalec) 92
 • Ajduković, Elza (prevajalec) 250
 • Alcaine, José Luis (fotograf) 337
 • Alexandre, Maxime (fotograf) 336
 • Alexie, Sherman (1966-) 255
 • Ali, Mahershala (igralec) 303
 • Alidoosti, Taraneh (izvajalec) 302
 • Allen, Marc (avtor dodatnega besedila) 23
 • Allen, Woody (1935-, scenarist, režiser) 296
 • Almodóvar, Pedro (režiser, scenarist) 310
 • Almond, Alan (fotograf) 326
 • Alonso, Silvia (1989-, izvajalec) 319
 • Altman, Bruce (izvajalec) 300
 • Amalietti, Peter 108
 • Amathieu, Michel (fotograf) 299
 • Ambrožič, Jerneja (avtor) 52
 • Amorós, Ángel (fotograf) 319
 • Anaya, Elena (1975-, izvajalec) 308
 • Andersen, Hans Christian (1805-1875, bibliografski predhodnik) 100
 • Andersson, Per J. 132
 • Andrés, Juanfer (režiser, scenarist) 319
 • Aniston, Jennifer (izvajalec) 322
 • Annaud, Jean-Jacques (režiser) 312
 • Antonsen, Kaisa (igralec) 288
 • Anželj, Stana (prevajalec) 211
 • Anžlovar, Petra (1975-, prevajalec) 132
 • Arestrup, Niels (izvajalec) 299
 • Arkapaw, Adam (fotograf) 290
 • Arko, Andrej 133
 • Armstrong, Sergio (fotograf) 321
 • Arnaut Bersan, Tina (prevajalec) 247
 • Arnett, Will (izvajalec) 345
 • Arnold, Thomas (1971-, izvajalec) 299
 • Asher, Jane (izvajalec) 327
 • Ashfield, Kate (1972-, izvajalec) 327
 • Ashley, Kristen 134
 • Atanasovski, Vasko 88
 • Atkins, Eileen (1934-, izvajalec) 326
 • Aubrey, Juliet (1966-, izvajalec) 308
 • Avsec, Andreja 7


 • Babšek, Barbara (prevajalec) 27
 • Bach, Tamara 256
 • Baciu, Alexandru (scenarist) 333
 • Badelt, Klaus (1967-, skladatelj) 336, 338
 • Baden-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth (baron) 105, 106
 • Bahovec, Igor (avtor dodatnega besedila) 32
 • Baigelman, Steven (scenarist) 316
 • Bajd, Tadej (recenzent) 4
 • Bajec, Anton (1897-1985, prevajalec) 143
 • Bakan, Anja (prevajalec) 165, 179
 • Bakan, Branko (1976-, fotograf) 107
 • Balfe, Lorne (1976-, skladatelj) 345
 • Bang, Carolina (1985-, izvajalec) 319
 • Barbarič, Nada (avtor) 117
 • Barber, Frances (1958-, izvajalec) 324
 • Barbusca, Thomas (izvajalec) 315
 • Barič, Ana (prevajalec) 272
 • Bartfield, Noah (izvajalec) 92
 • Bartol, Nina 72
 • Basinger, Kim (1953-, izvajalec) 300
 • Basso, Annalise (igralec) 297
 • Bašić, Nino (avtor) 5
 • Bateman, Jason (izvajalec) 322
 • Bates, Kathy (1948-, izvajalec) 292
 • Bauman, Gregor (1970-, avtor dodatnega besedila, urednik) 124
 • Bautista, Dave (izvajalec) 336
 • Bayer, Vanessa (izvajalec) 322
 • The Beatles (glasbena skupina) (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, intervjuvanec, izvajalec) 293
 • Beguš, Ines (kartograf) 49
 • Beláňová, Janka 110
 • Bell, Jillian (izvajalec) 301, 322
 • Bello, Maria (1967-, izvajalec) 314
 • Bensi, Danny (skladatelj) 291
 • Berce, Karin (ilustrator) 226, 228, 251, 254, 269
 • Berden, Barbara Patrizia 123
 • Berg, Amy J. (režiser, scenarist) 309
 • Berk, Sheryl (avtor) 282
 • Berlin, Jeannie (izvajalec) 296
 • Bernik, Jernej (dr. med. 1987-, avtor dodatnega besedila) 105
 • Berrached, Anne Zohra (režiser, scenarist) 335
 • Berry, Christopher (igralec) 303
 • Bertalanič, Sonja 55
 • Bertish, Suzanne (izvajalec) 327
 • Besson, Luc (scenarist) 336
 • Bevk, France 265
 • Bilbi 89
 • Binet, Laurent (1972-) 135
 • Bisu, Ingrid (izvajalec) 331
 • Bivic, Tanja (prevajalec) 293
 • Bivic, Teja (prevajalec) 178, 309
 • Bizjak, Katja (1983-, prevajalec) 155
 • Bizjak-Mali, Lilijana (fotograf) 52
 • Bjerknæs, Trond (skladatelj) 288
 • Black, Lucas (1982-, izvajalec) 328
 • Blanchett, Cate (1969-, izvajalec) 332
 • Blatnik, Patricia (avtor) 69
 • Blažej Cirej, Mojca (avtor dodatnega besedila) 193
 • Blažič Klemenc, Andreja (prevajalec) 138
 • Blažič, Milena 111
 • Blokar, Jolanda (prevajalec) 184
 • Blythe, Laurence (fotograf) 351, 352
 • Bobovnik, Nejc (avtor) 277
 • Bobovnik, Nejc (kartograf) 277
 • Bodnárová, Jana (1950-) 257
 • Bøe-Waal, Grethe (režiser, scenarist) 288
 • Bohinc, Rado (1949-) 36
 • Bolotin, Craig (scenarist) 295
 • Bolta, Urban (avtor) 107
 • Bombač, Jaka (prevajalec) 56
 • Bondar, Carin 53
 • Bonilla, Rocio (ilustrator) 215
 • Bonisolli, Barbara (fotograf) 73
 • Bonneville, Hugh (izvajalec) 326
 • Bont, Jan de (fotograf) 295
 • Boonen, Stefan 211
 • Bora, Ionut (igralec) 333
 • Bosschere, Sara De (1972-, igralec) 294
 • Bowman, Brian (izvajalec) 316
 • Bowman, Chris (scenarist) 315
 • Boxer, Stephen (izvajalec) 324
 • Bracken, Ann (psihoterapevtka) 8
 • Bradley, Richard (režiser) 350, 351, 352
 • Braier, Natasha (fotograf) 320
 • Brank, Janez (1979-, urednik, avtor) 5
 • Bratina, Borut (recenzent) 36
 • Bratož, Silva (urednik) 43
 • Bratt, Benjamin (1963-, izvajalec) 308
 • Brdnik, Gregor (ilustrator) 210
 • Brecelj, Marijan (1931-) 112
 • Brener, Josh (izvajalec) 314
 • Bridgers, Sean (1968-, igralec) 303
 • Brišnik, Iztok 258
 • Britell, Nicholas (skladatelj) 303
 • Broch, Nicolai Cleve (igralec) 288
 • Broderick, Marian 212
 • Brojan, Matjaž 279
 • Brown Furman, Ellen (scenarist) 308
 • Brown, Ruby 213
 • Bruel, Nick 214
 • Bruk, Mila (igralec) 335
 • Bucik, Irena (avtor dodatnega besedila) 49
 • Bukovac, Vesna (avtor dodatnega besedila) 55
 • Bulajić, Tanja (prevajalec) 302
 • Bulič, Dragan (avtor dodatnega besedila) 125
 • Bullmore, Amelia (1964-, izvajalec) 325
 • Bundschuh, Rick (avtor) 282
 • Bunič, Marjan (izvajalec) 345
 • Burke, Tom (izvajalec) 324
 • Bybee, Catherine 136


 • Cajnko, Eva (ilustrator) 237
 • Calderón, Guillermo (1971-, scenarist) 321
 • Camp, Bill (igralec) 305
 • Canal, Eulàlia (1963-) 215
 • Capshaw, Kate (izvajalec) 295
 • Capuder, Andrej 200
 • Carabelli, Francesca (ilustrator) 212
 • Cardoni, Jeff (1970-, skladatelj) 315
 • Carell, Steve (1963-, izvajalec) 296
 • Carlan, Audrey 137
 • Carr, Robyn 138
 • Carr, Steve (režiser) 315
 • Carrozzini, Francesco (fotograf) 309
 • Carteret, Anna (izvajalec) 327
 • Castro, Pilar (igralec) 310
 • Cat Power (1972-, pripovedovalec) 309
 • Cedilnik-Gorup, Eva (1973-, avtor) 69
 • Ceglar, Irena 28
 • Cenc, Marija (avtor dodatnega besedila) 130
 • Cera, Michael (izvajalec) 345
 • Cercas, Javier (1962-) 139
 • Cernatič-Gregorič, Anica (avtor dodatnega besedila, kartograf) 49
 • Chao, Mark (izvajalec) 336
 • Chaplin, Geraldine (izvajalec) 318
 • Charney, Noah 201
 • Chastain, Jessica (izvajalec) 326
 • Chazelle, Damien (1985-, scenarist, režiser) 311
 • Cheadle, Don (1964-, scenarist, režiser, izvajalec) 316
 • Chiang, Ted (1967-, bibliografski predhodnik) 289
 • Child, Lee 140
 • Cho, Seong-ha (izvajalec) 306
 • Christie, Agatha (1890-1976, bibliografski predhodnik) 324, 325, 326, 327
 • Cigale, Dejan (1965-, kartograf, fotograf) 277
 • Cikajlo, Imre (recenzent) 4
 • Clausz, Friede (fotograf) 335
 • Claybourne, Anna (avtor) 54
 • Cleland, Jericca (fotograf) 338
 • Cobden, Joe (igralec) 289
 • Colgan, Jenny 141
 • Collage, Bill (scenarist) 290
 • Connolly, Billy (izvajalec) 337
 • Conrad, Didier 266
 • Cooper, Adam (scenarist, scenarist) 290
 • Corban, Teodor (1957-, igralec) 333
 • Corddry, Rob (izvajalec) 322
 • Corinealdi, Emayatzy (izvajalec) 316
 • Cornaro, Luigi (1464-1566) 56
 • Cosier, James (prevajalec povzetka) 277
 • Costa, Laia (igralec) 334
 • Costa, Rebecca Da (izvajalec) 337
 • Cotillard, Marion (1975-, igralec) 290
 • Cox, Brian (1946-, izvajalec) 291
 • Cox, Tony (1958-, izvajalec) 292
 • Cramm, Dagmar von 73
 • Cranston, Bryan (1956-, izvajalec) 308
 • Crnić, Hrvoje (skladatelj) 317
 • Crooks, Shree (2005-, igralec) 297
 • Croos-Müller, Claudia 9, 57
 • Cross, Shauna (scenarist) 292
 • Croze, Marie-Josée (1970-, izvajalec) 326
 • Cuenca, Sofía (scenarist) 319
 • Cuesta, Inma (igralec) 310
 • Cunta, Miljana (avtor dodatnega besedila) 129
 • Cutter, Jeff (fotograf) 322
 • Cvek, Petra (prevajalec) 60


 • Čaušević, Jasmin 142
 • Čebulj, Živa (prevajalec) 144
 • Česnik Korošec, Vesna (prevajalec) 153
 • Činč Juhant, Breda (avtor dodatnega besedila) 50
 • Čoh, Zvonko (ilustrator) 90, 253
 • Čuden, Darko (prevajalec) 261
 • Čuk, Katarina (prevajalec) 13
 • Čušin, Mojca (1969-, prevajalec) 106


 • Ćirović, Lucija (pripovedovalec) 100


 • Dallas Howard, Bryce (igralec) 305
 • Daly, Andy (izvajalec) 315
 • Damon, Matt (scenarist, izvajalec) 328
 • Daniels, Phil (1958-, izvajalec) 324
 • Dawson, Rosario (izvajalec) 345
 • Day, Charlie (izvajalec) 301
 • De Gli Antoni, Mark (skladatelj, izvajalec) 3
 • Dear, Nick (scenarist) 327
 • Debeljak, Dora (1980-, prevajalec) 19
 • Degnan-Veness, Coleen 259
 • Dekleva, Bojan (avtor dodatnega besedila, prevajalec, urednik) 68
 • Delhomme, Benoît (1961-, fotograf) 303
 • Demšar, Mira (prevajalec) 105
 • Depoyan, Manuk (režiser) 339
 • Derqui, Pablo (igralec) 321
 • Deschanel, Caleb (1944-, fotograf) 293
 • DeWitt, Rosemarie (izvajalec) 311, 328
 • DiCarlo, Russell E. (avtor dodatnega besedila) 23
 • Dickens, Charles (1812-1870) 143
 • Dicker, Joël (1985-) 216
 • Dimitrov, Ljudmil (prevajalec) 34
 • Dionisotti, Paola (izvajalec) 325
 • Dirnbek, Jernej (pisec besedila uglasbenih pesmi) 92
 • Divjak, Darja (prevajalec) 158
 • Diwan, Audrey (scenarist) 304
 • Dobrajc, Tina (ilustrator) 286
 • Dobrila, Lorena (prevajalec) 289
 • Dolenc Koce, Jasna (avtor, fotograf) 52
 • Dolenc, Sašo (1973-) 2
 • Dolinar, Igor (fotograf) 50
 • Domar, Alice D. (avtor dodatnega besedila) 8
 • Dondi (avtor) 58
 • Dorfman, Cliff (bibliografski predhodnik) 1
 • Doria, Julia 217
 • Dornan, Jamie (1982-, izvajalec) 300
 • Dorofeeva, Uliana (prevajalec) 247
 • Dou, Shawn (igralec) 312
 • Douglas, Michael (1944-, izvajalec) 295
 • Doutey, Mélanie (izvajalec) 304
 • Dovč, Janez (glasbenik 1980-, izvajalec) 92
 • Dowd, Ann (igralec) 297
 • Dowd, Siobhan (bibliografski predhodnik) 318
 • Dragus, Maria (igralec) 335
 • Dramatično društvo (Ljubljana) 104
 • Dreujou, Jean-Marie (1959-, fotograf) 312
 • Drev, Miriam (prevajalec) 53, 177, 207
 • Driedemy, Joelle (ilustrator) 263
 • Driver, Adam (1983-, izvajalec) 323
 • Drnovšek, Ana (avtor dodatnega besedila) 106
 • Drobnič, Marjeta (prevajalec) 149
 • Druks, Luka (fotograf) 72
 • Duddy, Mary (izvajalec) 291
 • Dujardin, Jean (1972-, izvajalec) 304
 • Dukakis, Olympia (izvajalec) 308
 • Dussollier, André (izvajalec) 299


 • Eckert, Suzana (prevajalec) 141
 • Economides, Yannis (režiser, scenarist) 330
 • Eden, Donna 58
 • Edgerton, Joel (izvajalec) 1
 • Edney, Beatie (izvajalec) 324
 • Edwards, Eric Alan (1953-, fotograf) 301
 • Egart, Darinka P. 218, 219
 • Egerton, Taron (1989-, izvajalec) 346
 • Eggers, Dave (1970-, bibliografski predhodnik) 328
 • Eisenberg, Jesse (1983-, izvajalec) 296
 • Electric Brother (skladatelj) 333
 • Elfman, Danny (skladatelj) 300, 328
 • Elmes, Frederick (fotograf) 323
 • Elswit, Robert (fotograf) 305
 • Emiliani, Lucia 220
 • Engel, Dana (prevajalec) 247, 248
 • Erznožnik, Ajda (ilustrator) 115, 116
 • Everett Scott, Tom (1970-, izvajalec) 311


 • Fanning, Elle (igralec) 320
 • Farahani, Golshifteh (1983-, izvajalec) 323
 • Farhadi, Asghar (1972-, scenarist, režiser) 302
 • Farkaš-Lainščak, Jerneja (avtor) 69
 • Fassbender, Michael (igralec, producent) 290
 • Fast, Julie A. 59
 • Fau, Michel (izvajalec) 313
 • Faura, Oscar (fotograf) 318
 • Fefer, Jernej (avtor) 69
 • Feng, Shaofeng (igralec) 312
 • Fenton, George (skladatelj) 307, 337
 • Ferfila, Bogomil 275, 276
 • Ferrándiz, Elena (ilustrator) 109
 • Ferrari, Jérôme (1968-) 144
 • Ferri, Jean-Yves (avtor) 266
 • Fetih, Jaka (avtor) 69
 • Ficarra, Glenn (bibliografski predhodnik) 292
 • Fiennes, Ralph (izvajalec) 345
 • Fila, Corentin (igralec) 329
 • Filimonova, Tat´jana (1976-, prevajalec) 247
 • Findlay, Deborah (1947-, izvajalec) 325
 • Finger, Bill (bibliografski predhodnik) 345
 • Fitzgerald, F. Scott (1896-1940) 145
 • Flisar, Evald 146
 • Flora, Ioana (1975-, igralec) 333
 • Foley, James (režiser, režiser) 300
 • Fontaine, Stéphane (fotograf) 297
 • Force, Marie 147
 • Forney, Ellen (1968-, ilustrator) 255
 • Forshaw, Cinders (fotograf) 325
 • Forssén Ehrlin, Carl-Johan (1978-) 221
 • Fortuna, Igor (ilustrator) 107
 • Fountain, Jeff 32
 • Frahm, Nils (1982-, skladatelj) 334
 • Frančič, Franjo 222
 • Franklin, Brian Lee (igralec) 303
 • Frelih, Tone 148
 • Frey, Jana 260
 • Frot, Catherine (1956-, izvajalec) 313
 • Furlan, Andrej (1966-, fotograf) 86
 • Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 198
 • Furman, Brad (režiser) 308


 • Gabrič, Aleš (1963-, urednik) 34
 • Gacoin-Marks, Florence (prevajalec) 247
 • Gaghan, Stephen (režiser) 305
 • Gala, Antonio 149
 • Galifianakis, Zach (izvajalec) 345
 • García Bayona, Juan A. (1975-, režiser) 318
 • Garcia Swisher, JoAnna (izvajalec) 301
 • Garcia, Andy (izvajalec) 295, 314
 • García, Gael (igralec) 321
 • Gartner, Alja (prevajalec) 154
 • Garwood, Julie 150
 • Gastdorf, Johanna (igralec) 335
 • Gatiss, Mark (1966-, scenarist) 325
 • Gavrilov, Serniy (bibliografski predhodnik) 339
 • Gely, Cyril (scenarist) 299
 • Geološki zavod Slovenije 50
 • Gerbec, Teja (kartograf) 49
 • Gerber, Carl (scenarist) 335
 • Germano, Elio (izvajalec) 298
 • Giannoli, Xavier (1972-, režiser, scenarist) 313
 • Gibbes, Lesley 223
 • Gilgun, Joseph (izvajalec) 308
 • Glasper, Robert (1978-, skladatelj) 316
 • Glažar, Tomaž (1962-, avtor, urednik) 69
 • Gleeson, Brendan (1955-, igralec) 290
 • Gluck, Griffin (izvajalec) 315
 • Glusman, Karl (igralec) 320
 • Gnecco, Luis (1962-, igralec) 321
 • Godard, Alain (1946-, scenarist) 312
 • Gogala, Andrej (1956-, prevajalec) 84, 109
 • Goic, Alejandro (1957-, igralec) 321
 • Goldberg, Ian (scenarist) 291
 • Goldstein, Ivo 280
 • Goldstein, Slavko (1928-, avtor) 280
 • Golja, Aleksander (prevajalec, režiser, izvajalec) 338
 • Golja, Aleksander (režiser, prevajalec, izvajalec) 339
 • Golja, Helena (prevajalec) 294
 • Golob, Lea 78
 • Gómez, Macarena (izvajalec) 319
 • González, Lucía (1994-, izvajalec) 319
 • Göransson, Krister (fotograf) 207
 • Gordon, Josh (režiser) 322
 • Goriup, Jana (avtor dodatnega besedila, recenzent) 39
 • Goršič, Tanja (prevajalec) 214
 • Goscinny, René (avtor) 274
 • Goscinny, René (z enoto povezano ime) 266
 • Gosling, Ryan (1980-, izvajalec) 311
 • Gossi, Gherardo (1958-, fotograf) 298
 • Gostečnik, Christian (avtor dodatnega besedila) 14
 • Gostenčnik, Vida (prevajalec) 60
 • Gostinčar, Cene (fotograf) 52
 • Gošnik-Godec, Ančka (ilustrator) 238
 • Gouix, Guillaume (izvajalec) 304
 • Grabec, Janez (ilustrator) 94, 95, 96, 97, 98
 • Grace, Topher (1978-, izvajalec) 332
 • Gradišek, Boštjan (izvajalec) 92
 • Graham, Lauren (izvajalec) 315
 • Grahame-Smith, Seth (scenarist, bibliografski predhodnik) 345
 • Grajzar, Mateja (prireditelj) 241, 242, 243, 244
 • Grandinetti, Darío (igralec) 310
 • GrandPré, Mary (ilustrator) 264
 • Grao, Daniel (1976-, igralec) 310
 • Grden Jenko, Diana (prevajalec) 297, 316, 323
 • Grdina, Igor (1965-, recenzent) 34
 • Grebenc Sotošek, Tina 202
 • Greenfield, Max (bibliografski predhodnik) 301
 • Greenhalgh, Peter (fotograf) 324, 327
 • Greenwood, Bruce (izvajalec) 332
 • Gregori, Andrej (1976-, avtor, ilustrator) 51
 • Gregori, Janez (1941-, fotograf) 51
 • Gregori, Marija (avtor) 51
 • Gregorič, Andreja 224
 • Gregorič, Nataša (slikarka, ilustrator) 239, 250, 271
 • Grilc, Uroš 225
 • Grimes, Luke (1984-, izvajalec) 300
 • Grintov, Vlasta (1963-) 226
 • Grisham, John 151
 • Grøvlen, Sturla Brandth (fotograf) 334
 • Grün, Anselm 27
 • Grušovnik, Tomaž 10
 • Gržan, Karel 281
 • Gržan, Karel (avtor dodatnega besedila) 67
 • Gselman, Blaž (avtor dodatnega besedila) 173
 • Gubanc, Irena (ilustrator) 86
 • Guibelin, Laurent (prevajalec) 247
 • Guillory, Sienna (izvajalec) 336
 • Guinee, Tim (izvajalec) 328
 • Gunnari, Gaute (fotograf) 288
 • Gutiérrez Caba, Emilio (igralec) 321


 • Haasse, Hella S. 152
 • Habe, Tomaž (1947-) 90
 • Habič, Marko (1956-, fotograf) 87
 • Hace, Aleš (recenzent) 4
 • Haček, Miro (recenzent) 275
 • Haeringen, Annemarie van (ilustrator) 249
 • Hafnar, Stane (avtor dodatnega besedila) 64
 • Hafner, Alenka (1964-, recenzent) 69
 • Hajian, Chris (skladatelj) 308
 • Hall, Will 60
 • Hallard, Ian (izvajalec) 325
 • Hamilton, Bethany 282
 • Hamilton, Nicholas (igralec) 297
 • Hamre, Leif (bibliografski predhodnik) 288
 • Hančič, Ana (avtor) 69
 • Hansen, Ryan (izvajalec) 292
 • Hanson, Sydney (ilustrator) 221
 • Haramija, Dragica (avtor dodatnega besedila) 271
 • Harcourt, Stewart (scenarist) 324, 326
 • Harden, Marcia Gay (izvajalec) 300
 • Hardt, Petra Christine 79
 • Hardy, Tom (1977-, izvajalec) 1
 • Harkavy, Daniel (avtor) 11
 • Harmon, Chasten (izvajalec) 323
 • Harper, William Jackson (izvajalec) 323
 • Harrington, Desmond (igralec) 320
 • Harrison, George (1943-2001, izvajalec) 293
 • Hartman, Leonard (bibliografski predhodnik) 303
 • Harto, Joshua (igralec) 305
 • Hayden, Jay (igralec, izvajalec) 337
 • Haysbert, Dennis (izvajalec) 301
 • Hazanavicius, Serge (izvajalec) 326
 • Heathcote, Bella (igralec) 320
 • Heathcote, Bella (izvajalec) 300
 • Hedl, Dušan (avtor dodatnega besedila) 125
 • Hedžet Tóth, Cvetka (avtor dodatnega besedila) 167
 • Heisserer, Eric (1970-, scenarist) 289
 • Hendler, Stewart (1978-, režiser) 314
 • Hendricks, Christina (1975-, igralec) 320
 • Hendricks, Christina (1975-, izvajalec) 292, 301
 • Henley, Barry (izvajalec) 323
 • Henmo, Sverre 261
 • Hennicke, André (1958-, igralec) 334
 • Henry, Guy (1960-, izvajalec) 324
 • Henson, Christian (1971-, skladatelj) 324, 325, 326, 327
 • Hernandez, Callie (izvajalec) 311
 • Herzog, Werner 3
 • Hesseman, Howard (izvajalec) 337
 • Hickey, John Benjamin (izvajalec) 332
 • Hidalgo, Nieves 153
 • Hildegard von Bingen (svetnica 1098-1179) 61
 • Hilton, L. S. 154
 • Hirsch, Emile (1985-, izvajalec) 291
 • Hirsch, Julien (fotograf) 329
 • Hivju, Kristofer (igralec) 288
 • Hladnik, Milan (avtor dodatnega besedila) 45
 • Hmelak, Maja (1982-, avtor) 41
 • Hodak, Marjana (avtor) 120
 • Hoene, Matthias (režiser) 336
 • Holbrook, Hal (izvajalec) 328
 • Holden, Kara (scenarist) 315
 • Hollweck, Julia (ilustrator) 73
 • Hong, Seung-hyuk (fotograf) 306
 • Horner, James (skladatelj) 312
 • Horvat, Ines (1989-, prevajalec) 115
 • Hosseini, Shahab (1974-, izvajalec) 302
 • Howard, Ron (režiser, producent) 293
 • Hoyt, Elizabeth 155
 • Hrovat Jerlah, Nataša (prevajalec) 334, 335
 • Hrovat, Uroš 267
 • Hrovatin, Petra (1973-, fotograf) 52
 • Hrvaćanin, Goran (izvajalec) 346
 • Hudson, Val (avtor) 207
 • Huidobro, Paula (fotograf) 309
 • Hüller, Sandra (izvajalec) 331
 • Hurwitz, Justin (skladatelj) 311
 • Hvala, Tea (avtor) 30
 • Hwang, Jung-min (izvajalec) 306
 • Hwang, Sang Joon (1972-, skladatelj) 306
 • Hyatt, Michael S. 11


 • Ice Cube (izvajalec) 301
 • Iekel, Tatiana (igralec) 333
 • Iglesias, Alberto (skladatelj) 310
 • Ilc, Iztok (1977-, prevajalec) 216
 • İlhan, Çiler (1972-) 156
 • Imamović, Sabina (prevajalec) 175
 • Imenšek, Barbara (ilustrator) 206
 • Impens, Ruben (1971-, fotograf) 294
 • Institut IPAL. Akademija (7 ; 2017 ; Ljubljana) 12
 • Irons, Jeremy (1948-, igralec) 290
 • Isak Kres, Jelena (1974-, prevajalec) 245
 • Isham, Mark (skladatelj) 1
 • Isler, Samantha (igralec) 297
 • Ivanov, Vlad (1969-, igralec) 333
 • Ivanuš-Grmek, Milena (recenzent) 43


 • Jafarian, Hossein (fotograf) 302
 • Jalal al-Din Rumi (Maulana 1207-1273) 203
 • James, E. L. (bibliografski predhodnik) 300
 • James, Julie (1974-) 157
 • James, Peter (1948-) 158
 • Jameson, Jack (režiser) 348, 349, 350, 351, 352
 • Jamnik, Tatjana (1976-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 170
 • Jamnik, Žiga (1991-, fotograf) 277
 • Janež, Ana (1997-, ilustrator) 64
 • Jankovič, Gregor (prevajalec, prevajalec) 312
 • Jarmusch, Jim (1953-, scenarist, režiser) 323
 • Jeffries, Sabrina 159
 • Jemec Gričar, Katja (prevajalec) 221
 • Jenko, Petra (1979-, prevajalec) 331
 • Jenner, Michelle (igralec) 310
 • Jennings, Garth (1972-, scenarist, režiser) 346
 • Jentsch, Julia (igralec) 335
 • Jerman, Tanja (1974-, avtor) 113
 • Jeršek, Miha 50
 • Ježovnik, Alen (ilustrator) 43
 • Jimenez, Cédric (režiser, scenarist) 304
 • Jóhannsson, Jóhann (skladatelj) 289
 • Johansen, Erika 160
 • Johansson, Scarlett (1984-, izvajalec) 346
 • Johns, Dave (izvajalec) 307
 • Johnson, Dakota (izvajalec) 300
 • Johnson, Eric (1979-, izvajalec) 300
 • Johnson, Sue 13
 • Johnston, Bernadette (fotograf) 58
 • Jones, Felicity (1984-, izvajalec) 318
 • Jones, Toby (1967-, izvajalec) 326
 • Jovanovič, Aljaž (izvajalec) 346
 • Jurak, Gregor (avtor) 69
 • Jurak, Gregor (fotograf) 69
 • Jurič Šenk, Sabina 14
 • Jurriaans, Saunder (skladatelj) 291
 • Jusid, Federico (1973-, skladatelj) 321
 • Just, Franci (avtor dodatnega besedila) 161


 • Kacin, Anže (fotograf) 62
 • Kalčič, Uroš (prevajalec) 23
 • Kalčíková, Gabriela (avtor) 71
 • Kaloh, Dejan 283
 • Kamen, Robert Mark (scenarist) 336
 • Kane, Bob (bibliografski predhodnik) 345
 • Kanew, Gary (scenarist, bibliografski predhodnik) 337
 • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (recenzent) 275
 • Kapetanović, Ivan 204
 • Kardoš, Štefan 161
 • Karim, Amer 227
 • Karimi, Babak (igralec, izvajalec) 302
 • Karis, Christina (izvajalec) 316
 • Karlovšek, Igor 162
 • Karuza, Senko 163
 • Katsaitis, Dimitris (fotograf) 330
 • Katz, Matt (skladatelj) 348, 349, 350, 351, 352
 • Kaučič, Ksenija (avtor dodatnega besedila) 104
 • Kavčič, Tina (1976-, avtor) 7
 • Kavčnik Kolar, Vanja (avtor dodatnega besedila) 20
 • Kay, Jackie 284
 • Keach, Stacy (igralec) 305
 • Keach, Stacy (izvajalec) 332
 • Kearney, Brendan 54
 • Kebbell, Toby (1982-, igralec) 305
 • Kebbell, Toby (1982-, izvajalec) 318
 • Keen, Richie (režiser) 301
 • Kelly, Brett (izvajalec) 292
 • Kelly, Olwen (izvajalec) 291
 • Kelly, Tori (1992-, izvajalec) 346
 • Kenda, Jakob J. (prevajalec) 212, 264
 • Kenner, Julie 164
 • Kerndl, Milena (recenzent) 39
 • Kersnik Žvab, Ana 62
 • Keržan, Marta (avtor dodatnega besedila) 262
 • Kharmanova, Ludmila (ilustrator) 247
 • Kiberlain, Sandrine (igralec) 329
 • Kiely, Pat (igralec) 289
 • Kim, Tae-sung (fotograf) 306
 • King, Georgia (izvajalec) 325
 • King, Stephen (1947-) 165
 • King, Stephen Michael (ilustrator) 223
 • Kinney, Terry (1954-, izvajalec) 328
 • Kinsella, Sophie 166
 • Klas, Gaja (izvajalec) 92
 • Klaußner, Burghart (1949-, izvajalec) 299
 • Klein, Kacey Mottet (1998-, igralec) 329
 • Klemenčič, Eva (1978-, recenzent) 41
 • Knez, Mihaela (1972-) 113
 • Kocbek, Marijan (recenzent) 36
 • Kodele, Marija 74
 • Kokalj, Anja (1979-, fotograf) 262
 • Kokalj, Anja (1979-, ilustrator) 268
 • Kokalj, Gaja (ilustrator) 262
 • Kokalj, Tatjana (1956-) 262, 268
 • Kolmanič, Karolina 167
 • Kolšek, Peter (avtor dodatnega besedila) 126
 • Koncut, Suzana (prevajalec) 135
 • König, Michael (nutricionist, avtor) 73
 • Kopinšek, Simona 168
 • Koranter, Sonja 269
 • Koren, Ana (1983-, prevajalec) 151
 • Koren, Miha (glasbenik, izvajalec) 92
 • Koren, Silvo (fotograf) 51
 • Korsika, Anej (avtor) 30
 • Korun, Barbara (avtor dodatnega besedila) 192
 • Kos, Janez Elija (fotograf) 107
 • Kosec, Polona (ilustrator) 227, 230, 231
 • Kosmač, Ciril 169
 • Kostanjšek, Rok (fotograf) 52
 • Košir, Esther (prevajalec) 157, 172
 • Košir, Nives (prevajalka, prevajalec) 290
 • Košuta, Miroslav (prevajalec) 321
 • Kotnik, Primož (recenzent) 69
 • Kotnik, Stanko (avtor dodatnega besedila) 265
 • Kovač, Bogomir (1952-, recenzent) 69
 • Kovač, Marjeta (1956-, z enoto povezano ime) 69
 • Kovač, Sara (novinarka, prevajalec) 105
 • Kovačič, Jani 124
 • Kovačič, Pšena (ilustrator) 146
 • Kovačič, Stanislav (recenzent) 4
 • Kozak, Krištof Jacek (mentor, član komisije za zagovor) 121
 • Kozinc, Darinka 228
 • Koželj, Polona (1986-, avtor) 45
 • Koželj, Silvo (avtor) 69
 • Koželj, Tanja (kartograf) 277
 • Krajnc, Irena (1959-, avtor) 42
 • Krajnc, Lenka (prevajalec) 176
 • Krakar-Vogel, Boža (recenzent) 111, 117
 • Kralj, Alojz (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 4
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 186
 • Kraljič, Helena 229, 230, 231, 232
 • Kraner, Kaja (avtor) 30
 • Kranjc, Anja (1982-, ilustrator) 235
 • Krasinski, John (1979-, scenarist, izvajalec) 328
 • Kratt, Chris (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 340, 341, 342, 343, 344
 • Kratt, Martin (bibliografski predhodnik) 340, 341, 342, 343, 344
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 174
 • Kreutz, Samo 233
 • Križnar, Matija (avtor, ilustrator, fotograf) 50
 • Kruger, Diane (izvajalec) 308
 • Krušič, Ljuba 234
 • Krušič, Samo (avtor dodatnega besedila) 192
 • Krutsenko, Serniy (skladatelj) 339
 • Kubale, Valentin 40
 • Kučan, Ana (avtor dodatnega besedila, fotograf) 85
 • Kühn, Dražen (1965-, izvajalec) 317
 • Kunaver Ličen, Polona 235
 • Kuntner, Jernej (režiser) 346
 • Kurent, Andreja (prevajalka, prevajalec) 288
 • Kuret, Primož (1935-, recenzent) 99
 • Kurillo, Andrej (prevajalec) 54
 • Kurzel, Jed (skladatelj) 290
 • Kurzel, Justin (režiser) 290
 • Kutnjak, Valerija 206


 • Labed, Ariane (1984-, igralec) 290
 • Ladika, Dejan 33
 • Lainšček, Feri 125
 • Lakhiani, Vishen (avtor dodatnega besedila) 81
 • Lampe Kajtna, Mojca (ilustrator) 78
 • Lange, Jessica (izvajalec) 337
 • Langella, Frank (igralec) 297
 • Lanier, Nathan (skladatelj) 314
 • Lapanja, Dejan (glasbenik 1981-, izvajalec) 88
 • Larraín, Pablo (1976-, režiser) 321
 • Larrieu, Jean-Claude (1943-, fotograf) 310
 • Lasan, Jelena (avtor dodatnega besedila) 233
 • Lau, Frederick (1989-, igralec) 334
 • Laverty, Paul (scenarist) 307
 • Lavrič, Janez (1946-, prevajalec) 58
 • Lavtižar, Janez (prevajalec) 140
 • Law, Phyllida (1932-, izvajalec) 325
 • Laws, Mary (scenarist) 320
 • Lazarević, Žarko (urednik) 34
 • Leben, Vladimir (ilustrator) 50
 • Lee, Abbey (igralec) 320
 • Lee, Seok-hoon (režiser) 306
 • Legend, John (izvajalec) 311
 • Leguizamo, John (izvajalec) 308
 • Lellouche, Gilles (izvajalec) 304
 • Lem, Stanisław 170
 • Lemberg, Jörg (1968-, skladatelj) 299
 • Lenická, Anna (ilustrator) 110
 • Lennon, John (1940-1980, izvajalec) 293
 • Leonard, Niall (scenarist) 300
 • Lepičnik-Vodopivec, Jurka 41
 • Leskošek, Bojan (z enoto povezano ime) 69
 • Leskovec, Ivana (avtor, urednik) 86
 • Lesslie, Michael (scenarist) 290
 • Levstek, Jože (avtor dodatnega besedila) 64
 • Lewis, Dominic (skladatelj) 301
 • Lewis, Warren (scenarist) 295
 • Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 180
 • Likar Bajželj, Mirana 171
 • Lindnord, Mikael 207
 • Lindsey, Johanna 172
 • Lingea (Maribor) 114, 118
 • Lipka-Sztarbałło, Krystyna 63
 • Lipnik, Jože (avtor, urednik, lektor) 42
 • Lipovšek, Stanko (avtor dodatnega besedila) 281
 • Lipuš, Florjan 173
 • Lively, Blake (izvajalec) 296
 • Loach, Ken (1936-, režiser) 307
 • Lofland, Jacob (igralec) 303
 • Logar, Grega (1988-, recenzent) 4
 • Logar, Klementina (prevajalec) 282
 • Loibl, Thomas (izvajalec) 331
 • Lothar, Susanne (izvajalec) 326
 • Louwyck, Sam (igralec) 294
 • Lovibond, Ophelia (1986-, izvajalec) 291
 • Lovšin, Polona (1973-, ilustrator) 229
 • Lubi, Maja (ilustrator) 240
 • Lucaciu, Tudor (fotograf) 333
 • Lunaček, Izar T. (ilustrator) 270
 • Lyons, David (1976-, izvajalec) 332


 • Ma, Tzi (1962-, igralec) 289
 • Macat, Julio (fotograf) 315
 • MacDougall, Lewis (izvajalec) 318
 • MacFarlane, Seth (izvajalec) 346
 • MacKay, George (1992-, igralec) 297
 • MacLaine, Shirley (1934-, izvajalec) 337
 • Macnaughton, Tina (ilustrator) 213
 • Macuh, Bojan 39, 236
 • Maček, Amalija (prevajalec) 79
 • Mädel, Bjarne (igralec) 335
 • Maillard, Ronan (skladatelj) 313
 • Majcenovič Kline, Barbara 115, 116
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 213
 • Majsova, Natalija (prevajalec) 34
 • Makarovič, Jan 287
 • Malen, Justin (scenarist) 322
 • Malik, Art (izvajalec) 327
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 24, 61, 134, 196
 • Malone, Jena (1984-, igralec) 320
 • Malpas, Jodi Ellen 174
 • Mancinelli, Fabrizio (skladatelj, skladatelj) 347
 • Mangold, Matthias F. 75
 • Mapes, Mary (bibliografski predhodnik) 332
 • Marcon, André (1948-, izvajalec) 313
 • Marinković, Ksenija (1966-, izvajalec) 317
 • Marinković, Pavo (1967-, scenarist, režiser) 317
 • Markovič, Olga (avtor) 74
 • Markovič, Sašo (prevajalec, prevajalec) 328
 • Martin, Charles (1969-) 175
 • Martin, Philip (režiser, režiser) 326
 • Martinčič, Ruth (prevajalec) 105
 • Martinez, Cliff (skladatelj) 320
 • Martini, Max (1969-, izvajalec) 300
 • Massett, Patrick (1962-, scenarist) 305
 • Masterl Štefanič, Mojca (prevajalec) 32
 • Mate, Janez 64
 • Mate, Matej (avtor dodatnega besedila) 64
 • Mate, Miran (avtor dodatnega besedila) 64
 • Mate, Vasilij (fotograf) 64
 • Matičetov, Milko (zbiratelj) 253
 • Matjačić, Zlatko (recenzent) 4
 • Matthews, Carole 176
 • Mauff, Max (1987-, igralec) 334
 • Mawle, Joseph (1974-, izvajalec) 326
 • Mazer, Dan (scenarist) 322
 • Mazur, Robert (bibliografski predhodnik) 308
 • Mbatha-Raw, Gugu (1983-, igralec) 303
 • McCartney, Paul (izvajalec) 293
 • McConaughey, Matthew (1969-, igralec) 303, 305
 • McConaughey, Matthew (1969-, izvajalec) 346
 • McDormand, Frances (izvajalec) 328
 • McElhatton, Michael (izvajalec) 291
 • McEwan, Ian (1948-) 177
 • McGregor, Ewan (1971-, izvajalec) 316
 • McKay, Chris (režiser, režiser) 345
 • McKiernan, Dylan Phillip (izvajalec) 307
 • McKinnon, Kate (1984-, izvajalec) 322
 • Mébarki, Thierry (drugo) 266
 • Medved, Andrej (1947-) 83
 • Medved, Mirko (pevec, izvajalec) 338, 339
 • Medvešček, Pavel (avtor, urednik) 49
 • Medvešek, Janez 278
 • Melville, James (izvajalec) 318
 • Melvin (ilustrator) 211
 • Mendiževec, Aleš (avtor) 30
 • Ménochet, Denis (1976-, igralec) 290
 • Mercina, Marija 117
 • Merljak, Maja Martina (izvajalec) 345
 • Mešić, Davor (fotograf) 52
 • Meško, Aleksandra 65
 • Method Man (izvajalec) 323
 • Michaels, Anne (1958-) 178
 • Mićanović, Miroslav (avtor dodatnega besedila) 163
 • Miklavc, Ferdinand (1948-, prevajalec) 139
 • Mikolič, Vesna (1965-, somentor) 121
 • Milan, Courtney 179
 • Milenković Kikelj, Nina (avtor dodatnega besedila) 106
 • Millas, Maria (prevajalec) 68
 • Miller, Daniel (1954-) 29
 • Miller, T. J. (1981-, izvajalec) 322
 • Minis, Hadewych (izvajalec) 331
 • Miotti, Eugenio (fotograf) 51
 • Mislej, Lisa (prevajalec) 201
 • Mišič, Gregor (avtor, urednik, fotograf) 69
 • Mišigoj-Duraković, Marjeta (recenzent) 69
 • Mitrevski, Ivan (ilustrator) 201
 • Mizuno, Sonoya (izvajalec) 311
 • Mlakar, Simon (1977-) 270
 • Modrijan, Irena (1974-, prevajalec) 131
 • Modrijani 91
 • Molek, Iva (recenzent) 78
 • Monroe, Mark (scenarist) 293
 • Montanič, Emanuela (izvajalec) 338
 • Moor, Ben (izvajalec) 318
 • Moore, Demi (izvajalec) 337
 • Moore, Gareth (25.4.1975-) 101, 102
 • Moore, Mandy (1976-, koreograf) 311
 • Morán, Mercedes (igralec) 321
 • Moravec, Oxana (igralec) 333
 • Morgan, Tracy (1968-, izvajalec) 301
 • Mortensen, Viggo (1958-, igralec) 297
 • Moss, Elisabeth (1983-, izvajalec) 332
 • Mourikis, Vangelis (izvajalec) 330
 • Možina, Miran (avtor dodatnega besedila) 60
 • Mrak, Miro (prevajalec) 164
 • Muck, Deja (recenzent) 78
 • Muck, Desa 237
 • Mulroney, Dermot (izvajalec) 332
 • Mumford, Eloise (izvajalec) 300
 • Munih, Marko (1962-, urednik) 4
 • Munih, Živa (prevajalec) 247
 • Munn, Olivia (1980-, izvajalec) 322
 • Muñoz, Diego (igralec) 321
 • Munro, Alice (1931-) 310
 • Muntean, Radu (režiser, scenarist) 333
 • Murphy, Thomas Francis (1953-, igralec) 303
 • Musek, Janek (recenzent) 7
 • Mustafić, Perica (fotograf) 51
 • Muževič, Igor (avtor) 69
 • Mydy Rabycad (skladatelj) 317
 • Myers, Claudia (scenarist) 337


 • Nagase, Masatoshi (1966-, izvajalec) 323
 • Naing, Richard (scenarist) 291
 • Nanjiani, Kumail (izvajalec) 301
 • Nared, Matija 47
 • Natek, Karel (fotograf) 277
 • Navojec, Bojan (1976-, izvajalec) 317
 • Neergaard-Holm, Olivia (scenarist) 334
 • Neeson, Liam (izvajalec) 318
 • Neisha 92
 • Nelson, Charlie (izvajalec) 299
 • Nelson, Craig T. (igralec) 305
 • Nemec, Bojan (recenzent) 4
 • Nemec, Maja (1990-, avtor dodatnega besedila) 267
 • Nesbø, Jo (1960-) 180
 • Ness, Patrick 318
 • Ness, Patrick (scenarist) 318
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 11, 188
 • Ng, Francis (izvajalec) 336
 • Ni, Ni (izvajalec) 336
 • Nisenson, Alexa (izvajalec) 301
 • Noble, Carol (scenarist) 338
 • Noble, Sabina (prevajalec) 137
 • Nolte, Nick (izvajalec) 1
 • Norris, Dean (izvajalec) 301
 • Novak, Alenka (1958-, prevajalec) 9, 57, 256
 • Novak, Boris A. 181
 • Novak, Luka (1963-) 76
 • Novak, Maja (1960-, prevajalec) 145, 280
 • Novak, Mitja (glasbenik, izvajalec) 92
 • Novak, Primož (1972-, avtor dodatnega besedila) 64
 • Nuhijev-Galičič, Vera 15


 • O'Brien, Mark (igralec, igralec) 289
 • O'Connor, Gavin (1964-, režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 1
 • Ogorevc, Marjan 16
 • Ogrin, Darko (urednik, fotograf) 277
 • Ogrin, Katja (prevajalka, izvajalec) 338, 339
 • Ogrin, Tina (izvajalec) 338, 339
 • Ojdanić, Ecija (izvajalec) 317
 • Oketič, Klemen (drugo) 48
 • Oketič, Radko (urednik, ilustrator) 48
 • Olayo, Gracia (1957-, izvajalec) 319
 • Olejníková, Daniela (ilustrator) 257
 • Omerza, Igor 285
 • O'Morain, Padraig 17
 • Ora, Rita (izvajalec) 300
 • Oraki, Sattar (skladatelj) 302
 • Orel Kos, Silvana (prevajalec) 100
 • Orel, Barbara (urednik) 104
 • Orsenna, Erik (1947-) 85
 • Orth, Patrick (fotograf) 331
 • Oseban, Ana Jasmina (1978-, prevajalec) 199
 • Osin, Roman (fotograf) 291
 • Osnovna šola (Lesično) 42
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 223
 • Ostanek, Kristijan (izvajalec) 345
 • Otel, Vasile (fotograf) 51
 • Ovčak Kos, Maja 38
 • Øvredal, André (1973-, režiser) 291


 • Pacheiner-Klander, Vlasta 119
 • Pačnik, Erna (prevajalec) 182
 • Pakalović, Olga (izvajalec) 317
 • Paljevec, Andreja 66
 • Pally, Adam (izvajalec) 315
 • Palmer, Charles (režiser) 324, 325
 • Palmer, Hubbel (scenarist) 315
 • Pamuk, Orhan 182
 • Pance, Svetozar 77
 • Pankrti 93
 • Pannen, Kai (ilustrator) 9, 57
 • Paolucci, Luigi (scenarist) 298
 • Papadopoulos, Babis (skladatelj) 330
 • Papadopoulou, Vicky (izvajalec) 330
 • Pasek, Benj (pisec besedila uglasbenih pesmi) 311
 • Patrić, A. S. 183
 • Patterson, James (1947-, bibliografski predhodnik) 315
 • Paul, Justin (pisec besedila uglasbenih pesmi) 311
 • Pavček, Maj (fotograf) 126
 • Pavček, Saša 126
 • Pavletič, Boštjan (ilustrator) 124
 • Pavliha, Marko (avtor dodatnega besedila) 16
 • Pavlin, Maja (23.11.1989-, prevajalec) 329
 • Pavšek, Brane (prevajalec) 250
 • Pearce, Ashley (režiser) 327
 • Pecev, Ivan (avtor) 69
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 194
 • Pečnikar, Lija (izvajalec) 346
 • Pemberton, Daniel (1977-, skladatelj) 305
 • Pence, Josh (izvajalec) 311
 • Percival, Juliet (ilustrator) 8
 • Percy, Sharon (izvajalec) 307
 • Perger, Alenka (prevajalec) 166
 • Perić, Stjepan (izvajalec) 317
 • Perko, Andrej (1953-) 67
 • Perko, Janja (1958-) 120
 • Perkon, Adrijana (kartograf) 49
 • Peroci, Ela 238
 • Perović, Željko (1961-, prevajalec) 126
 • Perovšek, Jurij (recenzent) 80
 • Perry, Jane (izvajalec) 291
 • Petan, Mateja (prevajalec) 284
 • Petaros, Igor (drugo) 48
 • Petek Levokov, Milan 239, 271
 • Petek, Polona (1972-, prevajalec) 29
 • Peterle, Lojze (avtor dodatnega besedila) 32
 • Petkovšek, Tina (1988-, avtor) 69
 • Petrič, Mojca (psihologinja, avtor) 7
 • Petrović, Tanja (1974-, recenzent) 34
 • Pezdevšek, Florjan (avtor) 78
 • Pfannebecker, Inga (avtor) 73
 • Phillips, Susan Elizabeth 184
 • Piber, Petra (prevajalec) 75
 • Pičulin, Igor (ilustrator) 107
 • Pieske, Emilia (igralec) 335
 • Pisk, Rok (avtor dodatnega besedila) 105
 • Piškur, Bojana (urednik, avtor dodatnega besedila) 30
 • Pitts, Sorrel 263
 • Plachetka, Karina (1975-, igralec) 335
 • Planinc, Marko (novinar, avtor dodatnega besedila) 202
 • Pleterski, Andrej (1979-, prevajalec) 257
 • Plut, Dušan (1950-, recenzent) 277
 • Podgoršek, Milena (prevajalec) 8
 • Podgoršek, Veronika 18
 • Podobnik, Janez (1964-, recenzent) 4
 • Podržaj, Tina (prevajalec) 63
 • Pogačar, Kaja (fotografinja, fotograf) 76
 • Pogačnik, Jelka (prireditelj) 238
 • Ponikvar, Andreja (avtor) 113
 • Ponikvar, Primož (prevajalec) 180
 • Popistaşu, Maria (1980-, igralec) 333
 • Porenta, Tina (prof. šp. vzg., avtor) 69
 • Posey, Parker (1968-, izvajalec) 296
 • Postelnicu, Iulian (igralec) 333
 • Poterunkovič, Peter (avtor dodatnega besedila) 146
 • Potočnik, Andrea (prevajalec) 25
 • Potočnik, Dragan 185
 • Potpara, Lili (prevajalec) 156
 • Povž, Meta 51
 • Poza, Nathalie (igralec) 310
 • Prašnikar, Dušan (1977-, fotograf) 277
 • Pregelj, Barbara (1970-, recenzent) 111
 • Pregl Kobe, Tatjana 286
 • Pregl, Arjan (ilustrator) 127
 • Pregl, Sanja 127, 240
 • Prelog, Marija (1954-, ilustrator) 51
 • Preston, John (1950-, avtor) 59
 • Prešeren, Sašo (izvajalec) 338, 339
 • Prica, Alma (1962-, izvajalec) 317
 • Prirodoslovni muzej Slovenije 50
 • Pukšič, Janez (fotograf) 74
 • Pure West (glasbena skupina) (skladatelj) 340, 341, 342, 343, 344
 • Pureber, Tjaša (avtor) 30
 • Pušič, Maja (izvajalec) 338
 • Pušnik, Maruša (recenzent) 80
 • Putney, Mary Jo 186
 • Pütter, Trystan (izvajalec) 331


 • Quaid, Dennis (izvajalec) 332


 • Radaljac, Anja (prevajalec) 136
 • Radičevič, Dejan (aranžer, glasbeni producent, izvajalec) 92
 • Radoja, Stipe (izvajalec) 317
 • Rǎdulescu, Rǎzvan (1969-, scenarist) 333
 • Ragchaa, Ankhnyam (igralec) 312
 • Rakovec-Felser, Zlatka 187
 • Ramírez, Édgar (igralec) 305
 • Rampling, Charlotte (1946-, igralec) 290
 • Rasuk, Victor (1984-, izvajalec) 300
 • Rašić, Igor (Raša, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 283
 • Rault, Alexis (skladatelj) 329
 • Ravnjak, Vili (avtor dodatnega besedila) 26
 • Razpotnik, Jože (avtor dodatnega besedila) 209
 • Reay, Simon (fotograf) 348, 349, 350, 351, 352
 • Rebolj, Dušan (1975-, prevajalec) 3
 • Rebula-Tuta, Alenka (avtor dodatnega besedila) 123
 • Red Hawk 19
 • Redford, Robert (1937-, izvajalec) 332
 • Reeves, Keanu (igralec) 320
 • Refn, Nicolas Winding (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 320
 • Regovec, Matjaž (avtor dodatnega besedila) 12
 • Reilly, John C. (1965-, izvajalec) 346
 • Reis, Joshua (fotograf) 308
 • Rejc, Jure (recenzent) 4
 • Renner, Jeremy (igralec) 289
 • Repanšek, Luka (1987-, recenzent) 119
 • Repe, Blaž (1972-, kartograf, fotograf) 277
 • Repnik, Eva (recenzent) 4
 • Repnik, Mitja 94, 95, 96, 97, 98
 • Requa, John (bibliografski predhodnik) 292
 • Reuter, Jasmin (skladatelj) 335
 • Riddell, Chris 272
 • Riggle, Rob (izvajalec) 315
 • Rivers, Francine (1947-) 188
 • Roberts, Nora 189
 • Robichaux, Van (scenarist, bibliografski predhodnik) 301
 • Rodman, Miha (izvajalec) 346
 • Roel, Esteban (1969-, režiser) 319
 • Rogowski, Franz (igralec) 334
 • Rojc, Tanja (prevajalec) 17, 189
 • Rong, Jiang (1946-) 312
 • Ropret, Neža (prevajalec) 160
 • Rosato, Cristina (izvajalec) 292
 • Rosenthal, Johnny (scenarist) 292
 • Rosher, Jenna (fotograf) 309
 • Ross, Gary (režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 303
 • Ross, Matt (scenarist, režiser) 297
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec) 215
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 195
 • Rotar-Pavlič, Danica (recenzent) 69
 • Rothe, Jessica (izvajalec) 311
 • Roulot, Jean-Marc (izvajalec) 299
 • Roussel, Guillaume (1980-, skladatelj) 304
 • Rowling, J. K. 264
 • Rozman, Andrej (1955-, prevajalec) 163
 • Ručigaj, Katjuša (prevajalec) 249
 • Rus, Jure (medijske komunikacije, fotograf) 87
 • Russell, Keri (1976-, igralec) 303
 • Russell, Lucy (izvajalec) 331
 • Rutar, Cvetka 20
 • Rutter, Kate (izvajalec) 307
 • Ryan, Amy (izvajalec) 308
 • Ryan, Robbie (fotograf) 307


 • Saksida, Igor (avtor dodatnega besedila) 220, 229, 230
 • Salecl, Renata 31
 • Saleina, Thorsten 245
 • Sallette, Céline (1980-, izvajalec) 304
 • Samide, Marjana (prevajalec) 73
 • Sandgren, Linus (fotograf) 311, 328
 • Santamaria, Claudio (1974-, izvajalec) 298
 • Santiago, Nadia de (1990-, izvajalec) 319
 • Saunders, Jennifer (1958-, izvajalec) 346
 • Sawyers, Parker (izvajalec) 291
 • Schaefer, Roberto (fotograf) 316
 • Schipper, Sebastian (režiser, scenarist) 334
 • Schirrmacher, Thomas (avtor dodatnega besedila) 32
 • Schlöndorff, Volker (scenarist, režiser) 299
 • Schmidt, Matjaž (1948-2010, ilustrator) 232
 • Schulz, Charles M. 246, 273
 • Schulz, Eike Frederik (scenarist) 334
 • Schwartzmann, John (fotograf) 300
 • Sciamma, Céline (1980-, scenarist) 329
 • Scott, Ridley (režiser) 295
 • Sedmak, Aleš (1952-, ilustrator) 52
 • Seghers, Anna (1900-1983) 190
 • Segura, Santiago (1965-, izvajalec) 337
 • Sekulović, Nikola (izvajalec) 338
 • Seliškar Kenda, Mateja (prevajalec) 152
 • Seliškar, Tomaž (kartograf) 51
 • Semolič, Andreja (1969-, avtor, ilustrator) 69
 • Senčar, Eva (avtor dodatnega besedila) 127
 • Senčar, Eva (avtor dodatnega besedila, urednik, prireditelj) 16
 • Senčar, Igor (publicist, avtor dodatnega besedila) 32
 • Shann, Briana (izvajalec) 307
 • Shapiro, Theodore (skladatelj) 322
 • Sharma, Robin Shilp (1964-) 21
 • Shaver, Andrew (igralec) 289
 • Shaw, Martin (izvajalec) 327
 • Shearer, Joel (skladatelj) 309
 • Shelton, Uriah (izvajalec) 336
 • Shulga, Olena (scenarist) 339
 • Shuster, Joe (bibliografski predhodnik) 345
 • Siegel, Jerry (1914-1996, bibliografski predhodnik) 345
 • Sierens, Arne (1959-, scenarist) 294
 • Silič, Melita (prevajalec) 104
 • Silva, Hugo (izvajalec) 319
 • Simčič, Naja (ilustrator) 248
 • Simonischek, Peter (1946-, izvajalec) 331
 • Simons, Timothy (igralec) 305
 • Simpson Grom, Petra (recenzent) 69
 • Sinanović, Muanis (avtor dodatnega besedila) 168
 • Sivec, Ivan (1949-, pisec besedila uglasbenih pesmi) 90
 • Skalicky, Marjan (avtor dodatnega besedila) 55
 • Skarlovnik, Slavko 191
 • Skowron, Jeff (izvajalec) 292
 • Skrt, Darja (1961-, avtor, urednik) 49
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 255, 280
 • Skušek, Zoja (prevajalec) 85
 • Slakonja, Klemen (izvajalec) 345
 • Slapar, Vesna (1974-, izvajalec) 346
 • Smej Novak, Valentina (avtor) 76
 • Smirnovaite, Marija (ilustrator) 220
 • Smolej, Tone (recenzent) 119
 • Smotlak, Maja 121
 • Smrekar, Ajda (izvajalec) 346
 • Snoj, Jurij (1953-) 99
 • Snyder, Timothy 35
 • Solon, Laura (scenarist) 322
 • Somers, Alex (skladatelj) 297
 • Sosič, Marko (avtor dodatnega besedila) 123
 • Sosič, Sarival 192
 • Soulwax (skladatelj) 294
 • Speck, Will (režiser) 322
 • Speeckaert, Glynn (1964-, fotograf) 313
 • Spruk, Tadeja (prevajalec) 183
 • Squires, Hayley (izvajalec) 307
 • Sqürl (glasbena skupina) (skladatelj) 323
 • Stadlober, Robert (1982-, izvajalec) 299
 • Stanfield, Lakeith Lee (izvajalec) 316
 • Stanič, Marjan (glasbenik, izvajalec) 88
 • Starc, Gregor (1976-, avtor) 69
 • Starc, Gregor (1976-, prevajalec) 69
 • Starr, Mike (1950-, izvajalec) 292
 • Starr, Ringo (izvajalec) 293
 • Steinberg, Sebastian (skladatelj, izvajalec) 3
 • Stenham, Polly (scenarist) 320
 • Stepišnik, Uroš (1975-, kartograf, fotograf) 277
 • Stermecki, Gregor (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi, izvajalec) 89
 • Stewart, Kristen (1990-, izvajalec) 296
 • Stoll, Corey (igralec) 305
 • Stoll, Corey (izvajalec) 296
 • Stone, Emma (1988-, izvajalec) 311
 • Storaro, Vittorio (fotograf) 296
 • Stott, Ken (1955-, izvajalec) 296
 • Strel, Jaka (avtor, urednik) 69
 • Strel, Janko (avtor, urednik) 69
 • Strojnik, Vojko (recenzent) 69
 • Stubelj Ars, Mojca 247, 248
 • Studen, Andrej (1963-, urednik) 80
 • Stuhlbarg, Michael (igralec) 289
 • Stuhlbarg, Michael (izvajalec) 316
 • Suárez, Emma (igralec) 310
 • Suchet, David (izvajalec) 324, 325, 326, 327
 • Suhadolnik, Jože (1966-, fotograf) 126
 • Sulič, Nives (prevajalec) 87
 • Summer, Eric (režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 338
 • Suo, Jieun-min (scenarist) 306
 • Susser, Evan (scenarist, bibliografski predhodnik) 301
 • Svete, Gorazd 37
 • Svetina, Peter (1970-) 128


 • Šega, Saša (avtor dodatnega besedila) 64
 • Šeme, Mojca (recenzent, avtor dodatnega besedila) 13
 • Šeme, Primož (recenzent, avtor dodatnega besedila) 13
 • Šengelaja, Rosvita 122
 • Šenk, Nina 100
 • Šimenc, Marjan (recenzent) 10
 • Šinkovec, Silvo 44
 • Šircelj, Kristina (prevajalec) 266
 • Šivic, Urša (recenzent) 99
 • Škobalj, Eva 22
 • Škodič, Polona (avtor dodatnega besedila) 48
 • Škraban, Juš (prevajalec) 68
 • Škrjanc, Igor (1963-, recenzent) 4
 • Špan, Robert (urednik) 12
 • Špelec, Sara (prevajalec) 116
 • Špendov, Janez (prevajalec) 86
 • Špes, Metka (1950-, recenzent) 277
 • Štampe Žmavc, Bina 129
 • Štefan, Anja (urednik) 253
 • Šteger, Aleš (prevajalec) 321
 • Šter, Katarina (urednik) 99
 • Štrajhar, Mateja (prevajalec) 201
 • Štrajn, Darko (recenzent) 10
 • Štrakl, Romeo (ilustrator) 236
 • Štrljić, Milan (izvajalec) 317
 • Štrus, Jasna (recenzent) 52
 • Štuhec, Olga (prevajalec) 159
 • Šuler, Tatjana (prevajalka, prevajalec) 150


 • Tacer, Aleš (avtor dodatnega besedila) 191
 • Tajana, Staša 193
 • Takakura, Ken (1931-, izvajalec) 295
 • Takayanagi, Masanobu (fotograf) 1
 • Talbot, Joby (1971-, skladatelj) 346
 • Tambakis, Anthony (bibliografski predhodnik) 1
 • Tangradi, Bill (igralec) 303
 • Tangy, Laurent (fotograf) 304
 • Tanšek, Simon (fotograf) 317
 • Tavčar, Bojan (1977-, fotograf) 86
 • Tavčar, Dobrin (fotograf) 66
 • Teardo, Theo (1966-, skladatelj) 298
 • Tebbetts, Christopher (bibliografski predhodnik) 315
 • Téchiné, André (režiser, scenarist) 329
 • Tehovnik, Barbara (urednik) 107
 • Tekmovanje ACM v znanju računalništva (11 ; 2016 ; Ljubljana) 5
 • Tellegen, Toon 249
 • Tennant, Andy (režiser) 337
 • Terpin, Marija (avtor, urednik) 86
 • Terzić, Dana (1984-, ilustrator) 222
 • Terzić, Nedeljko 250
 • Théret, Christa (1991-, izvajalec) 313
 • Thornton, Billy Bob (1955-, izvajalec) 292
 • Todeschini, Bruno (1962-, izvajalec) 304
 • Tolle, Eckhart 23
 • Tomažič, Iztok (1974-, avtor, ilustrator, fotograf) 52
 • Tomec, Špela (prevajalec) 299, 304, 310, 313, 333
 • Topić, Peter (avtor dodatnega besedila) 206
 • Toporišič, Tomaž (recenzent) 104
 • Tosar, Luis (1971-, izvajalec) 319
 • Trezner, Filip (fotograf) 82
 • Trobec, Tajan (kartograf, fotograf) 277
 • Trobilni ansambel Slovenske filharmonije (izvajalec) 100
 • Tsitsilin, Aleksey (fotograf, režiser) 347
 • Tsortekis, Yannis (izvajalec) 330
 • Turk, Andrej (prevajalec, prevajalec) 197
 • Tušak, Matej (avtor) 69
 • Tyler, Brian (1972-, skladatelj) 332


 • Ude, Aleš (recenzent) 4
 • Uderzo, Albert 274
 • Uderzo, Albert (z enoto povezano ime) 266
 • Udovč Krhen, Jožica 130
 • Udovč Krhen, Jožica (ilustrator) 281
 • Ugarte, Adriana (igralec) 310
 • Ulčar, Ciril 208
 • Ulrich, Jennifer (izvajalec) 298
 • Unis, Richard (fotograf) 58
 • Urbanc, Peter (prevajalec, izvajalec) 338
 • Uršič, Miha (avtor) 74


 • Vahen, Gorazd (ilustrator) 225
 • Vake, Danijel 251
 • Valant, Janez (1979-, fotograf) 52
 • Valent, Joan (skladatelj) 319
 • Valentinčič, Helena (prevajalec) 325, 326
 • Valestrand Eike, Ida Leonora (igralec) 288
 • Valestrand Eike, Leonard (igralec) 288
 • Valetič, Žiga (urednik, prevajalec) 203
 • Valič, Domen (izvajalec) 345
 • Valič, Peter (fotograf) 51
 • Van de Sande, Theo (fotograf) 292
 • Van Groeningen, Felix (1977-, režiser, scenarist) 294
 • Van Malder, Dominique (1976-, igralec) 294
 • Van Sant, Gus (režiser) 328
 • Van Severen, Boris (1989-, igralec) 294
 • Vance, Courtney B. (izvajalec) 322
 • Vãncicã, Adrian (igralec) 333
 • Vanderbilt, James (režiser, scenarist) 332
 • Vandermeersch, Charlotte (1983-, igralec) 294
 • Vatovec, Ivana (avtor dodatnega besedila) 130
 • Vazquez, Yul (izvajalec) 308
 • Veber, Alenka (1968-, avtor dodatnega besedila) 209
 • Vehar, Janja (ilustrator) 218, 219
 • Velázquez, Fernando (skladatelj) 318
 • Veler, Alenka (avtor dodatnega besedila) 255
 • Velkovrh, Ciril 45
 • Velkovrh-Bukilica, Vesna (prevajalec) 247
 • Venier Zalokar, Nina (prevajalec) 60
 • Vérant, Samantha 194
 • Vermeir, Tom (igralec) 294
 • Verndal, Line (igralec) 288
 • Vertelj, Nataša 252
 • Vevar, Štefan (1953-, urednik, avtor dodatnega besedila) 104
 • Vicari, Daniele (1967-, režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 298
 • Vide, Irena (avtor dodatnega besedila) 82
 • Videnšek, Marjan (avtor dodatnega besedila) 55
 • Vidmar, Milan (1885-1962) 103
 • Vidmar, Polona (1971-, avtor dodatnega besedila) 187
 • Vila-Matas, Enrique (1948-) 195
 • Vilčnik, Rok (pisec besedila uglasbenih pesmi) 89
 • Villeneuve, Denis (režiser) 289
 • Vitale, Joe (1953-) 81
 • Vodušek, Mojca (1952-, prevajalec) 101, 102
 • Vos, Hélène De (igralec) 294
 • Vrečar, Tomislav (pisec besedila uglasbenih pesmi) 92
 • Vrečko, Janez (avtor dodatnega besedila) 181
 • Vrečko, Janez (recenzent) 104
 • Vrečko, Tina (prevajalec) 81
 • Vujičić, Lidija (recenzent) 41
 • Vysoudil, Miroslav (fotograf) 277


 • Walker, Mandy (fotograf) 332
 • Walsh, Matt (izvajalec) 337
 • Walsh, Nicola (fotografinja, fotograf) 75
 • Warin, Eric (režiser) 338
 • Waters, Mark S. (režiser) 292
 • Weaver, Sigourney (1949-, izvajalec) 318
 • Webb, Richard (skladatelj) 348, 349, 350, 351, 352
 • Weir, Stephnie (izvajalec) 301
 • Weiss, Jernej (recenzent) 99
 • Welliver, Titus (izvajalec) 328
 • Whitaker, Forest (igralec) 289
 • Whitley, Kym E. (izvajalec) 301
 • Wilkening, Stefan (1967-, izvajalec) 299
 • Willewaldt, Urška (prevajalec) 21
 • Williams, Catherine (scenarist) 348, 349, 350, 351, 352
 • Williams, Michael Kenneth (igralec) 290
 • Winchell, Ben (izvajalec) 314
 • Winnewisser, Sylvia 24
 • Winter, Claudia 196
 • Winter, Stefaan De (igralec) 294
 • Witherspoon, Reese (izvajalec) 346
 • Wittenborn, Michael (izvajalec) 331
 • Wittrock, Finn (izvajalec) 311
 • Wohl, Louis de (1903-1961) 197
 • Wolf, Sabine (igralka, igralec) 335
 • Woo, Jung (izvajalec) 306
 • Workman, Lyle (skladatelj) 292


 • Yigit, Burak (igralec) 334
 • Yin, Zhusheng (igralec) 312
 • Yost, Christopher (1973-, scenarist) 314
 • Young, Bradford (fotograf) 289
 • Young, Samantha 198
 • Yuen, Russell (igralec) 289


 • Zagorc-Končan, Jana (avtor) 71
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 260
 • Zamyslov, Aleksey (scenarist) 347
 • Zavadlav, Radivoj (fotograf) 49
 • Završnik, Jernej (avtor) 69
 • Zdešar, Tina (avtor) 69
 • Zeitlinger, Peter (1960-, fotograf) 3
 • Zeitoun, Laurent (bibliografski predhodnik, scenarist) 338
 • Zellinger, Renate C. 25
 • Zervos, Petros (izvajalec) 330
 • Zidar, Primož (avtor) 52
 • Zigrino, Jenny (izvajalec) 292
 • Zimmer, Hans (1957-, skladatelj) 295
 • Zinman, John (1966-, scenarist) 305
 • Zore, Franjo 209
 • Zorec, Marjeta (urednik) 205
 • Zorec, Miha 46
 • Zorin, Janko (fotograf) 42
 • Zorman, Alojz (ilustrator) 74
 • Zupančič, Maja (1959-, recenzent) 7
 • Zupančič, Maša (prevajalec) 147
 • Zupančič, Mitja (17.5.1967-) 82
 • Zupančič, Neja (fotograf) 82
 • Zupanič Slavec, Zvonka (avtor dodatnega besedila) 48
 • Zupet, Petra (recenzent) 69
 • Zweig, Stefan (1881-1942) 199
 • Zwölf, Igor (prevajalec) 246, 273


 • Žagar, Janja (1961-) 87
 • Žagar, Vesna (1968-, prevajalec) 300, 345
 • Žakelj, Amalija (recenzent) 43
 • Žakelj, Špela 254
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 274
 • Žgajnar Gotvajn, Andreja 71
 • Žilavec, Gorazd (1973-, izvajalec) 346
 • Žižek, Mojca 210
 • Žlajpah, Leon (recenzent) 4
 • Žmavc, Andrej (fotograf, fotograf) 129
 • Žnidar, Tamara 6
 • Žorž, Grega (kartograf) 86
 • Žorž, Mirjan (ilustrator) 50
 • Župančič, Matjaž (fotograf) 51
 • Žvab, Andraž Marjan 26

PREDMETNO KAZALO


 • 1. maj 269
 • 19./20.st. 279
 • 1991-2011 121


 • 20.-21.st. 125, 173, 181


 • adolescenca 329
 • akcija 314
 • akcijska drama 303
 • akcijska kriminalka 304
 • akcijski film 303, 304
 • albumi 51
 • alkoholiki 283
 • alkoholizem 67
 • Američani - V leposlovju - Slovenija 201
 • Američanke - V leposlovju - Francija 194
 • Ameriška književnost - Romani 134, 172, 179
 • Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju 165
 • ameriški animirani filmi 345, 346
 • Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji 1
 • ameriški igrani filmi 1, 295
 • Ameriški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 290
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 316, 321
  • - Filmska drama
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 292, 296, 301, 322, 337
  • - Glasbeni film - Video DVD-ji 311
  • - Grozljivka - Video DVD-ji 291
  • - Srhljivka - Video DVD-ji 320
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 289
 • Ameriški mladinski igrani filmi
  • - Fantastični film - Video DVD-ji 318
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 315
 • amuleti 49
 • angleščina 248
 • Angleščina
  • - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje 259, 263
  • - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 110
  • - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 109
 • angleščina za otroke 110
 • Angleški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 290
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 307, 308
  • - Grozljivka - Video DVD-ji 291
  • - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji 324, 325, 326, 327
 • Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 318
 • animirani filmi 315, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 349, 350, 351, 352
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
 • animirani filmi za otroke 338, 339, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • animirano-igrani film 318
 • animirano-igrani filmi 315
 • Anoreksija - V mladinskem leposlovju 260
 • Antešaki (ljudstvo) 47
 • antiglobalizacija 298
 • antropocentrizem 10
 • antropologija 29
 • Argentinski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
 • Arhitekti - Francija 85
 • Arktika 275
 • artificial intelligence 4
 • asane 62
 • astrologija 24
 • Astrologija - Zborniki 12
 • astrološka znamenja 24
 • Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 332
 • Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 331
 • Avtomobili - V otroškem leposlovju 232
 • Avtoritarnost 35


 • Babice (sorodstvo)
  • - Medosebni odnosi - Vnuki - V mladinskem leposlovju 262
  • - V otroškem leposlovju 211
 • Baročna glasba 99
 • barok 85
 • Barthes, Roland - Smrt - V leposlovju 135
 • Beatles (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 293
 • Belgija 274
 • Belgijski igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 294, 307, 313
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 304
 • besedila pesmi 125
 • besedila popevk 125
 • besedišče 110, 114, 118
 • Bevk, France - Spremne besede 265
 • Biblia
  • - Premišljevanja 27
  • - Vplivi 287
 • biblioterapija 67
 • Biografije 280
 • biografska drama 303, 308, 316, 321, 332
 • biografski film 293, 303, 308, 309, 332
 • Biographies 280
 • biokemijska potreba po kisiku 71
 • biologija 52
 • biologija celice glej Celična biologija
 • biološko čiščenje 71
 • biorazgradljivost odpadnih vod 71
 • bioterapija 16
 • Bipolarna motnja razpoloženja 59
 • Biševo 82
 • blues 309
 • Boka Kotorska 82
 • Boks 283
 • boksarji 283
 • bolezni 66
 • Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini 64
 • bolnišnice 256, 260
 • božič 292, 322
 • Brač 82
 • branje 20
 • Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju 256
 • brazilska portugalščina 112
 • brez besedila 224
 • Brezposelnost - V mladinskem leposlovju 268
 • Broz, Josip - Biografije 280


 • Caesar, Caius Iulius - V mladinskem leposlovju 266
 • CD 91
 • celice 52
 • Celična biologija - Učbeniki za srednje šole 52
 • Cerkvena zgodovina - V leposlovju 188
 • Cezar, Gaj Julij glej Caesar, Caius Iulius
 • Charney, Noah - Spomini 201
 • Ciprski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 330
 • Cirkus - V mladinskem leposlovju 268
 • Citologija - Učbeniki za srednje šole 52
 • civilna družba 30
 • Communism 280
 • computer vision 4
 • contemporary Slovenian literature 121
 • Cres 82
 • Crowley, Aleister 26
 • Cultural anthropology 47


 • čaranje 212
 • Čarovnice - V otroškem leposlovju 212
 • čarovniki 227
 • češki igrani filmi 317
 • Češki igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 313
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 317
 • Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
 • Čipkarstvo - Zgodovina - Razstavni katalogi 87
 • čipke 87
 • Črna Gora 82
 • črna komedija 292
 • Črnogorska riviera 82
 • čuječnost 17, 20, 22
 • čustva 13, 257
 • Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki 57


 • danski animirani filmi 345
 • Danski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji 320
 • Davis, Miles - Biografski film - Video DVD-ji 316
 • Dedki - V otroškem leposlovju 229
 • dekleta 262
 • Dekleta
  • - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju 260
  • - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju 256
  • - Splav (medicina) - V leposlovju 179
  • - Ugrabitve - V otroškem leposlovju 227
 • deklice 212, 252, 269
 • Demokracija 35
 • Deskarji - Združene države Amerike 282
 • despotizem 35
 • Detektivi - V otroškem leposlovju 251
 • detektivka 324, 325, 326, 327
 • diagnostika 69
 • didaktika 40
 • dihanje 62
 • Dijaki - Spomini - V leposlovju 133
 • distopija 165
 • doktorske disertacije 121
 • Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 293
 • dolgoživost 56
 • dom 24, 222
 • domača zdravila 61
 • Domorodna ljudstva 47
 • Domovi za starejše ljudi 39
 • domoznanska zbirka SIKORM 45
 • domoznanstvo 82
 • drama 289, 290, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 316, 321, 323, 328, 331, 332, 333, 334, 335
 • druga svetovna vojna 281
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • družba 31, 47
 • družbena gibanja 30
 • Družbena odgovornost podjetij 36
 • Družbene razmere 276
 • družbeni odnosi 16, 31
 • Družbeni procesi - Psihološki vidik 31
 • družbenopolitične razmere 30
 • družina 16, 18, 47, 201, 256, 260, 262, 265, 268
 • Družina
  • - Judje - V leposlovju 131
  • - Travmatične izkušnje - V leposlovju - Baltimore 216
  • - V leposlovju - Korzika - 20.st. 144
 • družinska medicina 69
 • družinske skrivnosti 262
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 147, 216
 • družinski film 288, 318
 • družinski filmi 315
 • družinski odnosi 67, 210
 • Družinski odnosi - V leposlovju 162, 171
 • družinsko nasilje 222
 • Državno tožilstvo - V leposlovju 162
 • Dubrovnik 82
 • Dugi otok 82
 • duhovna rast 16
 • duhovnost 19, 23, 67
 • Duhovnost - Krščanstvo 27
 • Duševna stiska - Samopomoč 14
 • duševne bolezni 68
 • duševne motnje 60
 • Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki 17
 • Duševni bolniki - Skupine za samopomoč - Ustanovitev - Priročniki 68
 • duševno zdravje 57, 59, 68
 • Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki 60
 • DVD 1, 295, 319, 329
 • dvojezični slovarji 109, 115, 116


 • Economic inequality 36
 • Ekonomska neenakost 36
 • ekonomska politika 275
 • Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 37
 • energija 16
 • Energijska medicina - Priročniki 58
 • energijske vaje 58
 • energijsko zdravljenje 58
 • epistemologija 2
 • Esej - Matura - Priročniki 117
 • etnična glasba 88
 • etno 88
 • etno-jazz 88
 • etnologija 29, 49, 87
 • etnološke zbirke 49
 • etologija 53
 • Evropa
  • - Integracija 32
  • - Socialna zgodovina - 19.-20.st. 287
 • Evropska unija 32
 • evropski filmi 319, 329
 • evropski igrani filmi 294, 299, 304, 307, 310, 313, 317, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 333, 334, 335
 • evropski mladinski igrani filmi 288
 • ezoterične šole 26


 • fantastična bitja 237, 318
 • fantastična drama 289
 • fantastični film 289, 290, 336
 • fantastični svetovi 254
 • fantazijska drama 289
 • fantazijski film 289, 290, 336
 • fantazijski filmi 315, 318
 • fantje 105
 • Fantje - Solidarnost - V leposlovju 165
 • farmakoterapija 60
 • Feces - Živali - V otroškem leposlovju 245
 • feministični aktivizem 30
 • Fentonova oksidacija 71
 • Fetalna smrt - Spomini 202
 • filmska drama 1, 289, 321
 • Filozofi - Medosebni odnosi - V leposlovju - Francija - 20.st. 135
 • Filozofija narave 2
 • filozofski vidik 30
 • fitoterapija 61
 • fizično zdravje 58
 • fizikalno-kemijsko čiščenje 71
 • fobije 214
 • folk 309
 • folkloristika 48
 • fotografije 45
 • fotografski albumi 125
 • Francija
  • - Domoznanstvo - Knjige za mladino 286
  • - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino 286
 • Francoska filozofija - V leposlovju 135
 • francoski animirani filmi 338
 • francoski arhitekti 85
 • Francoski filmi
  • - Filmska drama - Igrani filmi 329
  • - Srhjivka - Igrani filmi 319
 • Francoski igrani filmi

 • Galci - V mladinskem leposlovju 266, 274
 • Galler, Elizabeta Katarina von glej Wechsler, Elizabeta Katarina
 • Gasilci - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • Genetika - Učbeniki za srednje šole 52
 • geni 52
 • geografija morij 82
 • geografska razširjenost 51
 • geografske značilnosti 277
 • Gibalna terapija - Priročniki 57
 • gibalne sposobnosti 69
 • Gimnazije - V leposlovju - Celje 133
 • Gladiatorji - Germani - V leposlovju 188
 • glasba 293
 • Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. 99
 • glasbena drama 311
 • Glasbene pravljice - CD-plošče 100
 • glasbeni film 316
 • glasbeniki 293, 309
 • glasbeno dokumentarni film 293
 • glasbeno-plesni film 311
 • Glaser, Karol 119
 • glasovi 235
 • Glina - Zdravilnost - Priročniki 66
 • goljufanje 218
 • gorske doline 277
 • Gospodarski kriminal - V leposlovju - Slovenija 162
 • Gospodarsko pravo - Vaje za visoke šole 38
 • gozdne živali 235
 • Gozdne živali - V otroškem leposlovju 220
 • Gozdovi - V otroškem leposlovju 235
 • Grace, Roy glej Roy Grace (literarni junak)
 • gradniki 70
 • Grafična industrija - Učbeniki za srednje šole 78
 • grozljivka 320
 • Grški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 330
 • Guillain-Barréjev sindrom 64


 • Hamilton, Bethany - Avtobiografije 282
 • Harmonika - Učbeniki 94
 • hčere in matere glej Matere in hčere
 • higiena 106
 • Higiena 56
 • Hildegard von Bingen - Naravno zdravljenje 61
 • Hildegarda glej Hildegard von Bingen
 • Historical reviews 276
 • Honghonški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji 311
 • Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • hrvaški igrani filmi 317
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 317
 • humor 211, 246, 266, 273, 274
 • Hvar 82


 • Icarus 68
 • igra 211, 213
 • igrače 72
 • igrani filmi 295, 317
 • Indigenous peoples 47
 • Indijanci
  • - Mladostniki - V mladinskem leposlovju 255
  • - Rasni odnosi - Belci - V mladinskem leposlovju 255
 • indijanski rezervati 255
 • informacijaki viri 60
 • informacijska tehnologija 2
 • inovativnost 43
 • Instrumentalna glasba - Trobila - CD-plošče 100
 • inteligentnost 7
 • internet 80
 • Internet (računalniško omrežje)
  • - Dokumentarni film - Video DVD-ji 3
  • - Varnost - Priročniki - Knjige za mladino 6
 • intervjuji 293, 309
 • intimnost 18
 • Iranski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 302
 • Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 298
 • Izredne razmere - Preživetje - V leposlovju 165
 • Izsiljevanje - V otroškem leposlovju 240
 • iztrebki 245


 • Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju 140
 • jadranski otoki 82
 • javna kopališča 63
 • jaz 7
 • jazz 316
 • Jazz - 2011-2020 - CD-plošče 88
 • Jeruzalem - Obnova - V leposlovju 131
 • Jezik - Izvor 108
 • Jeziki - Razvoj 108
 • jezikoslovje 119
 • Jezus Kristus - V leposlovju 197
 • Joga - Priročniki 62
 • Joplin, Janis - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 309
 • Judje - Zgodovina - Stari vek 287
 • Judovstvo - Kulturna zgodovina 287
 • Jugoslavija 30
  • - Zgodovina - 20. st. 280
 • Julij Cezar glej Caesar, Caius Iulius
 • Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 306


 • Kamboški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 336
 • Kamboški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 315
 • kamnine 50
 • Kamniška Bistrica (dolina) - Geografija - Zborniki 277
 • kanadski animirani filmi 338
 • Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • kanadski roman 117
 • kapitani 271
 • karakterizacija odpadnih vod 71
 • Kardoš, Štefan - Literarne študije 161
 • karma 12
 • karmična diagnostika 16
 • kartonke 238, 245
 • Kay, Jackie - Avtobiografija 284
 • kemijska potreba po kisiku 71
 • Kirurgi - V leposlovju - ZDA 175
 • Kitajski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 336
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 300
  • - Pustolovski film - Video DVD-ji 312
 • Kitara - Učbeniki 95
 • klani 47
 • klarinet 96
 • Klarinet - Učbeniki 96
 • klavir 96, 98
 • Klekljanje - Zgodovina - Razstavni katalogi 87
 • Kljunasta flavta - Učbeniki - notno gradivo 97
 • kljunasta flavta, solo 97
 • Kmetijska šola Šentjur 45
 • Knight, Newton - Biografski film - Video DVD-ji 303
 • književna vzgoja 111
 • književne vsebine 117
 • Književnost - Matura
 • književnost Slovencev v Italiji 121
 • kocke 70
 • Kognitivna terapija - Priročniki 17
 • koma 256
 • komedija 292, 296, 297, 301, 313, 315, 322, 331, 337
 • komedije 317
 • komunalna higiena 242
 • komunikacija 18
 • Komunizem - Jugoslavija 280
 • Koncentracijska taborišča - Trpljenje - V leposlovju 173
 • Koncerti - Glasba - Srbija - Kalemegdan - 2010 - CD-plošče 93
 • koprodukcija 290, 291, 294, 298, 299, 300, 302, 304, 307, 311, 312, 313, 315, 318, 319, 320, 321, 323, 330, 331, 332, 333, 336, 338, 345
 • koprodukcije 317
 • Korčula 82
 • Kornati 82
 • Koroški Slovenci - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V leposlovju 173
 • Kosmač, Ciril - "Pomladni dan" - Literarne študije 117
 • Kralj, Alojz - Spomini sodobnikov 4
 • Krapanj 82
 • kriminal 84
 • Kriminalistična tehnika - Knjige za mladino 84
 • kriminalka 304, 308, 324, 325, 326, 327, 330, 334
 • kriminalna drama 304, 308, 330, 333, 334
 • kriminalni film 308, 334
 • kriminalni filmi 295
 • Kristjani - Preganjanje - V leposlovju 188
 • kritično mišljenje 22
 • Križ 82
 • Krk 82
 • krščanska duhovnost 27
 • krščanstvo 131
 • kuharske knjige - stročnice - recepti 74
 • Kuharski recepti
  • - Čemaž 77
  • - Paradižnik 76
  • - Vegetarijanske jedi 73
 • Kuharstvo - Priročniki 75
 • kult prednikov 47
 • Kulturna antropologija 47
 • kvaliteta življenja 15


 • Lainšček, Feri - Življenje in delo 125
 • lastniki 232
 • Lastovo 82
 • Le Nôtre, André 85
 • Letenje - V otroškem leposlovju 226
 • Lipuš, Florjan - Literarne študije 173
 • lisice 213
 • literarna teorija 111, 120
 • literarna zgodovina 111, 120
 • literarni kanon 111
 • literarni komentarji 111, 117
 • ljubezen 213, 229
 • Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki 13
 • ljubezenski odnosi 13, 18
 • Ljubezenski partnerji
 • ljubezenski roman 150, 153, 179
 • Ljubljansko barje 225
 • Ljubosumje - V otroškem leposlovju 215
 • Ljudska glasba - Priredbe - Balkan - CD-plošče 88
 • ljudska medicina 61
 • Ljudske pesmi - Priredbe - Balkan - CD-plošče 88
 • Ljudske živalske pravljice - V otroškem leposlovju - Rezija 253
 • ljudski običaji 47
 • ljudsko slovstvo 253
 • logika 84
 • lokalne skupnosti 69
 • Luna - Vplivi - Priročniki 24
 • Lunin koledar 24
 • lunine mene 24
 • lutkovni filmi 348, 349, 350, 351, 352
 • lutkovni filmi za otroke 348, 349, 350, 351, 352


 • mačke 251
 • Mačke - V otroškem leposlovju 214, 238, 239
 • Madagaskar 47
 • Madžarščina
  • - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 114
  • - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 115
 • madžarščina za turiste 114
 • magija 49
 • magnetizem 244
 • Malteški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • manično-depresivne bolezni 59
 • mantre 62
 • Matere in hčere - V leposlovju 171
 • Material culture 29
 • Materialna kultura - Družbeni vidik 29
 • matura 2018 178
 • Mazur, Robert - Biografski film - Video DVD-ji 308
 • meddržavni odnosi 33
 • Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju 262
 • Mediji - Učbeniki za srednje šole 78
 • meditacija 62
 • medmrežje 3
 • Mednarodni ekonomski odnosi - Evropa 32
 • medosebni odnosi 67
 • Medosebni odnosi 16
  • - Povezanost - Priročniki 13
  • - V mladinskem leposlovju 257, 269
  • - V otroškem leposlovju 228
 • Medvešček, Pavel - Zbirateljstvo 49
 • mehki gradniki 70
 • metodika pouka 40
 • Michaels, Anne - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije 117
 • mineralogija 50
 • Miselne igre 101, 102
  • - Knjige za mladino 84
 • mladina 329
 • mladinska gibanja 105, 106
 • Mladinska književnost - Literarne študije 111
 • mladinski filmi 329
 • mladostna ljubezen 194
 • mladostniki 256
 • Mladostniki
  • - Nasveti - Priročniki 105
  • - Odraščanje - V mladinskem leposlovju 257, 261, 262
 • Mljet 82
 • množični mediji 29
 • močvirje 225
 • Močvirje - Ekološko ravnotežje - V otroškem leposlovju 225
 • modrost 246, 262, 273
 • Mongolija 312
 • morja 82
 • morje 271
 • Morski psi - Napadi - Posledice 282
 • motivi 25
 • motorične igre 70
 • mučenci 281
 • Murter 82
 • muzejske zbirke 50


 • način življenja 29
 • najstniki glej Mladostniki
 • narava 107, 235
 • naravno zdravljenje 16, 66
 • Naravno zdravljenje - Priročniki 61
 • naredi sam 46
 • narodna gibanja 279
 • narodna identiteta 121
 • Narodnozabavna glasba - Slovenija - zgoščenke 91
 • nasilje 240
 • Nasilje v družini - V leposlovju 210
 • nasveti 24, 59
 • national identity 121
 • nega 72
 • nega telesa 24
 • nemščina 248
 • Nemščina - Besedišče - Učbeniki 122
 • Nemški igrani filmi - Filmska drama
 • Neoliberalizem 31
 • Neplodnost
  • - Psihološki vidik 8
  • - Zdravljenje 8
 • nered 238
 • Neruda, Pablo - Biografski film - Video DVD-ji 321
 • nesreče 241, 243
 • Nezemljani - V otroškem leposlovju 239
 • nezvestoba 18
 • nizka trobila 98
 • Nizozemščina - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 118
 • nizozemščina za turiste 118
 • nomadi 312
 • Norveška
  • - Domoznanstvo 275
  • - Družbeni razvoj 275
 • Norveški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 288
 • Novak, Boris A. - Literarne študije 181
 • novel 121


 • običaji 269
 • oblačilna kultura 29, 87
 • oblikovanje krajine 85
 • obrti 87
 • Obsesivno kompulzivna motnja - Psihologija - Priročniki 65
 • obutev glej Obuvala
 • Obuvala - V otroškem leposlovju 239
 • Očetje - V otroškem leposlovju 213
 • odkrivanke 245
 • odločitve 11
 • odnosi med spoloma 153
 • Odnosi med spoloma
 • Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole 71
 • odraščanje 105, 255, 329
 • odvisnosti 67
 • oglasi 80
 • Oglaševanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki 80
 • ogledala 227
 • Ogorevc, Marjan - Predavanje 16
 • Okoljska problematika - Filozofski vidik 10
 • Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki 46
 • olimpijske igre 250
 • Opatija 82
 • opazovanje 84
 • ordalne prakse 47
 • organizacija 68
 • orientacija 107
 • Orkester - V otroškem leposlovju 234
 • ornamenti 87
 • osamljenost 252
 • Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi 59
 • osebe z težavami v duševnem zdravju 59
 • osebna doživetja 67, 201, 210
 • Osebna higiena - Knjige za otroke 63
 • osebna pričevanja 66
 • Osebnost - Učbeniki za visoke šole 7
 • osebnostna rast 20, 210
 • Osebnostni razvoj 16
  • - Otroci - Priročniki 20
 • osemdeseta leta 20.st. 30
 • Osnovna šola - Zgodovina 42
 • osnovne šole 42
 • Osnovne šole - Vzgoja 44
 • Otroci - Čustva - Sproščanje - Priročniki 20
 • otroška literatura 20
 • otroška psihologija 20
 • Otroške pesmi - Knjige za otroke 90
 • otroški animirani filmi 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • otroški lutkovni filmi 348, 349, 350, 351, 352
 • otroški risani filmi 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 350, 351, 352
 • otroški vrtci 41
 • otroštvo 265


 • Pahor, Boris 285
 • Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 225
 • paleontologija 50
 • panika 17, 57
 • parjenje 53
 • parki 85
 • partnerska terapija 13
 • partnerski odnosi 13, 18, 59
 • partnerstvo 13, 18
 • Pedagogika - Zborniki 43
 • pikniki 220
 • Piran 82
 • Pirati - V leposlovju - Karibi 153
 • Pisatelji - V leposlovju - ZDA 216
 • pisateljstvo 201
 • Pisma - V leposlovju 194
 • Piškurji - Slovenija - Priročniki 51
 • Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju 144
 • plemena 47
 • Plemstvo
  • - Odnosi med spoloma - Dogovorjene poroke - V leposlovju - Škotska - Anglija 150
  • - V leposlovju
   • - Anglija 153
   • - Španija - 17.st. 153
   • - Zarote - V leposlovju - Perzija 131
 • po animirani seriji 241, 242, 243, 244
 • počitnice 256
 • Počitnice - V otroškem leposlovju 211
 • Podeželje - V mladinskem leposlovju 265
 • Podjetja - Korporativno upravljanje 36
 • Podjetništvo - Priročniki 37
 • pogovor 13
 • pogovori 293, 309
 • Pogum - V otroškem leposlovju 240
 • pohodništvo 262
 • Pohodništvo - Tekmovanja - V leposlovju - ZDA 165
 • policijsko nasilje 298
 • Politična kultura 35
 • politični vidik 30
 • Politika - Etika 35
 • Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani 170
 • pomoč 219, 229, 240, 241, 242, 243, 244, 254, 268
 • pomorska zgodovina 82
 • Pomorstvo - Jadransko morje 82
 • pop 89, 92, 293
 • pop-rock 92
 • popevke 91
 • popotništvo 105
 • popravila 232
 • Popularna glasba
  • - Pevke - Biografije - Video DVD-ji 309
  • - Slovenija
   • - 2001-2010 - CD-plošče 93
   • - 2011-2020 - CD-plošče 89, 92
 • pospravljanje 238
 • Post 55
 • Posvojitev - V leposlovju 284
 • pošasti 318
 • potovanja 262
 • potrošništvo 29, 80
 • poučno leposlovje 286
 • Pouk
  • - Načrtovanje 40
  • - Zborniki 43
 • pozitivno mišljenje 9, 15, 19, 23, 57
 • praktična filozofija 10
 • praktični pouk 40
 • praktično znanje jezika 110, 114, 118
 • Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju 271
 • pravljični film 318
 • prazniki 269
 • Predsodki - V otroškem leposlovju 220
 • predšolska vzgoja 41
 • Pregovori - Slovenija 205
 • prehrana 24, 107
 • Prehrana 56
 • Presna hrana 55
 • preventivna medicina 69
 • prevodi 119
 • Preživetje v naravi - Priročniki 107
 • priboljški 72
 • prijateljstvo 220, 240
 • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 215, 219
 • prijaznost 228
 • prikazni 215
 • Primarna preventiva - Organizacija - Zborniki 69
 • Primarno zdravstveno varstvo - Slovenija - Zborniki 69
 • priredbe 238
 • Prirodoslovni muzej Slovenije - Geološke zbirke - Vodniki 50
 • Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju 175
 • problemi najmlajših 215
 • projekti 68, 69
 • Prometne nesreče - V leposlovju - Pariz 135
 • Promocija zdravja - Zborniki 69
 • protesti 298
 • prva pomoč 107
 • Prva pomoč - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • Prvačka pleh muzika - V otroškem leposlovju 234
 • Prvić 82
 • psi 214
 • Psi
  • - Oprema - Naredi sam - Priročniki 72
  • - V mladinskem leposlovju 246, 273
 • psihiatrična zdravila 60
 • psihično zdravje 58
 • psihoanaliza 12, 31
 • psihodiagnostika 7
 • psihologija 12
 • psihologija osebnosti 7
 • psihološka astrologija 12
 • psihološki nasveti 17, 23
 • psihoterapija 67
 • Psihotropna zdravila
  • - Delovanje - Uporaba - Priročniki 60
  • - Opuščanje - Priročniki 60
 • punk 93
 • punk-rock 93
 • pustolovska drama 305, 306, 312
 • pustolovska komedija 337
 • pustolovski film 290, 306, 314, 318, 336
 • pustolovščine 254, 266, 274


 • Rab 82
 • Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija 5
 • Rasizem - V leposlovju - Škotska 284
 • Rašić, Igor - Biografije 283
 • razglednice 45
 • raziskovalno novinarstvo 332
 • razlaga sanj 25
 • razstavni katalogi 49
 • razvade 238
 • razvoj osebnosti 44
 • Reacher, Jack glej Jack Reacher (literarni junak)
 • Recikliranje - Priročniki 46
 • rejništvo 222
 • reklame 80
 • relacijska družinska terapija 18
 • reševalci 241, 242, 243, 244
 • Reševalna služba - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • reševanje problemov 16
 • revščina 268
 • Revščina - V mladinskem leposlovju 265
 • Rimljani - V leposlovju 188
 • Rimska vojska - V leposlovju - Jeruzalem 197
 • Rimski imperij - V leposlovju 188
 • risani filmi 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • risani filmi za otroke 338, 339, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • roboti 4
 • Robotika - Zborniki 4
 • robotizacija 4
 • robots 4
 • rock 92, 93, 293
 • ročne spretnosti 46, 72
 • rokenrol 309
 • rokodelstvo 87
 • roman 121
 • romanja 204
 • romantična drama 296, 300, 311
 • romantična komedija 296
 • romantična zgodovinska pripoved 150, 153, 179
 • Romunski igrani filmi - Filmska drama
   • - Filmska komedija - Video DVD-ji 331
   • - Video DVD-ji 298, 333
 • rosika 225
 • Rosina, Franjo - Biografije 279
 • Rovinj 82
 • Roy Grace (literarni junak) 158
 • ruski animirani filmi 347
 • Ruščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 116


 • samopodoba 7, 67, 240, 255
 • samopomoč 59, 68
 • Samorealizacija
  • - Otroci - Priročniki 20
  • - Priročniki 11
 • Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju 237
 • Samospoznavanje 21
 • samozavedanje 7, 17, 19, 23
 • samske ženske 67
 • Sanje - Interpretacija - Priročniki 25
 • Sanjske knjige 25
 • sanskrt 119
 • sanskrtska književnost 119
 • Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi 204
 • Semiotika - V leposlovju 135
 • sensors 4
 • senzorji 4
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre
 • severnoameriški Indijanci 255
 • simboli 25
 • skavti 107
 • Skavti
  • - Veščine - Priročniki 105, 106
  • - Vzgoja - Priročniki 106
 • skavtstvo 106
 • skladbe 96, 98
 • skladbe za klarinet 97
 • sklepanje 84
 • Skupinska psihoterapija 67
 • Sladkovodne ribe - Slovenija - Priročniki 51
 • slikanice 20
 • Slikovni slovarji
  • - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke 109
  • - Slovenščina
   • - Madžarščina - Knjige za otroke 115
   • - Ruščina - Knjige za otroke 116
 • slovarji 114, 118
 • Slovarji - Slovenščina - Portugalščina 112
 • Slovenci 279
 • Slovenia 36
 • Slovenian literature in Italy 121
 • Slovenija 30, 36, 87, 281
  • - Družbene razmere - Eseji 201
  • - Izleti 278
  • - Odnosi - Združene države Amerike 33
  • - Politične razmere - 1945-1991 285
  • - Turistični vodniki 278
 • slovenska epika 181
 • Slovenska knjievnost - Lirika - Poezija 124
 • slovenska književnost 120
 • Slovenska književnost
  • - Gospodarstvo - Prevare - Družina - 21.st. - Roman 162
  • - Mladinska književnost - Slikanice 236
  • - Poezija 130, 233
  • - Romani 167, 168
 • slovenska kultura 201
 • slovenska literarna zgodovina 119
 • slovenska ljudska kultura 49
 • Slovenska mladinska književnost - Literarne študije 111
 • slovenska poezija 125, 181
 • Slovenske ljudske pravljice - V otroškem leposlovju - Rezija 253
 • Slovenske ljudske pripovedke 48
 • slovenske otroške pesmi 90
 • slovenske pisateljice 111
 • slovenski knjižni jezik 120
 • slovenski ljudski običaji 201
 • slovenski pesniki 125, 181
 • slovenski pisatelji 111, 173
 • slovenski roman 117
 • Slovenski športniki 283
 • slovensko čipkarstvo 87
 • Slovensko gledališče - 20.st. 104
 • Slovensko kiparstvo - 21.st. - Študije 83
 • slovenščina 119
 • Slovenščina
  • - Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 109
  • - Madžarščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 115
  • - Matura
   • - Priročniki 120
   • - Učbeniki za srednje šole 120
  • - Ruščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 116
  • - Slovnica - Preglednice 113
  • - Zgodovina 108
 • slovnica 114, 118
 • Smokvica Vela 82
 • smoter vzgoje 44
 • Social conditions 276
 • Social responsibility of business enterprises 36
 • socialna država 275
 • Socialna ekonomija 36
 • socialna psihologija 31
 • socialni marketing 80
 • socialno skrbstvo 39
 • Socialno-andragoška metoda 67
 • Socioeconomics 36
 • Sociografija 276
 • Sociography 276
 • sodobna slovenska književnost 121
 • sodobna umetnost 30
 • sošolci 133
 • Spanje - V otroškem leposlovju 221
 • Spolna zloraba - Spomini 206
 • spolnost 18, 67
 • sporazumevanje 107
 • spretnosti 106
 • Srce
  • - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki 62
  • - Transplantacija - V leposlovju 175
 • sreča 105
 • Sreča - Psihološki nasveti
   • - Knjige za otroke 9
   • - V leposlovju 15
 • srečanja 68
 • srednje šole 255
 • srhljivka 291
 • stalne razstave 50
 • stara indijska književnost 119
 • staranje 39
 • Staranje - Preprečevanje 56
 • Starejši ljudje - Življenjski stil 39
 • starost 229
 • starševstvo 18
 • Starši - V leposlovju 284
 • stereotipi 220
 • strah 9, 214, 260
 • Strah - Sproščanje - Priročniki 57
 • Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke 63
 • stranski učinki 60
 • strele 244
 • stres 17
 • strici 214
 • stripi 246, 266, 273, 274
 • strupenost odpadnih vod 71
 • Susak 82
 • Sužnje - Judinje - V leposlovju - Rim 188
 • Sveto pismo glej Biblia
 • svetopisemska zgodovina 131
 • Svetopisemske osebe - V leposlovju 197
 • Svetopisemske zgodbe - Psihološki vidik 27
 • svetovna književnost 120
 • Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini 208
 • Svetovna zgodovina - 20.st. 35
 • svetovni dan stranišč 63
 • svetovni dan umivanja rok 63
 • svetovni dan vode 63
 • svetovni splet 6
 • Svetovni splet - Dokumentarni film - Video DVD-ji 3


 • šah 103
 • Škotska - V leposlovju - 12.st. 150
 • škratje 237
 • škratje (bajeslovna bitja) glej Palčki (bajeslovna bitja)
 • Šola - V otroškem leposlovju 226
 • Šole - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi 45
 • Šolske zgradbe - Slovenija - Razstavni katalogi 45
 • šolski esej 117
 • Šolstvo - Zgodovina
   • - Lesično 42
   • - Pilštanj 42
 • Španski filmi - Srhjivka - Igrani filmi 319
 • Španski igrani filmi
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 310
 • Španski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 318
 • šport 250
 • športni film 1
 • Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 333
 • Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 331


 • taborjenje 107
 • Taborništvo - Priročniki 107
 • Tajkuni - V leposlovju 162
 • Tajvanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • tehnike 17, 87
 • Tekmovanja - V otroškem leposlovju 218
 • telesna aktivnost 57, 67
 • Telesna aktivnost - Zdravje - Zborniki 69
 • telesna drža 57
 • terme 63
 • tesnoba 9, 17, 57
 • thriller 289, 291, 305, 320
 • tiranija 35
 • Tito glej Broz, Josip
 • tovornjaki 218, 219
 • travmatične izkušnje 210
 • travme 222
 • triler 289, 291, 305, 319, 320
 • trobenta 98
 • Trobenta - Učbeniki 98
 • Trst 82
 • Tuji jeziki - Zgodnje učenje 247, 248
 • Turčija
 • Turkey 276
 • Turška književnost - Ljubezen - Družina - Očetje - Sinovi - Ženske - Odnosi - Družba - Turčija - 20.st. - Roman 182


 • učbeniki za visoke šole 71
 • učenci 20
 • Učenje - Zborniki 43
 • učne enote 40
 • učne teme 40
 • učno okolje 43
 • uganke 84, 101, 102, 225, 245
 • Ugrabitve - V otroškem leposlovju 251
 • ujetništvo 237
 • ukrajinski animirani filmi 339
 • Ulčar, Ciril - Spomini 208
 • Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki 4
 • umirjenost 17
 • umivanje 63
 • Unije 82
 • Upravljanje - Družbena odgovornost 36
 • uspeh 11, 16


 • v filmu 329
 • vadbeni programi 69
 • vaje 17, 122
 • Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991 285
 • varstvo 214
 • varstvo narave 225
 • Vasi - Bivanjska problematika - V leposlovju - Koroška (Avstrija) 173
 • vednost 2
 • vegetarijanstvo 73
 • Vela Palagruža 82
 • velike tiskane črke 211, 218, 219, 228, 229, 238
 • Vérant, Samantha - Avtobiografski romani 194
 • verovanje 47, 49
 • verska združenja 105, 106
 • vesolje 252
 • Vesolje - Potovanja - V otroškem leposlovju 254
 • video DVD 295
 • Vila-Matas, Enrique - Literarne študije 195
 • vile 237
 • Vis 82
 • vizualizacija 20
 • Vnuki - V otroškem leposlovju 229
 • voditelji 106
 • Vojna - Posledice - V leposlovju 173
 • vojna drama 299
 • vojni film 303
 • volkovi 220, 312
 • vozila 241, 242, 243, 244
 • vragolije 211
 • vrednote 44, 262
 • vreme 107
 • vsakdanje fraze 110, 114, 118
 • vseživljenjsko učenje 39
 • vzgoja 22
 • vzgojitelji 106
 • Vzgojitelji - Pedagoško delo 41
 • Vzgojni domovi - Otroci - Doživljanje - V mladinskem leposlovju 222
 • Vzgojni načrti 44


 • Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani 187
 • World Wide Web 3
 • WWW 3


 • Yugoslavia 280


 • zadovoljstvo 11
 • zajci 218
 • zakonska zveza 13, 18, 67
 • Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju 269
 • Založništvo - Avtorske pravice 79
 • zasebnost 6
 • zaskrbljenost 17
 • Završnik, Izidor - V leposlovju 281
 • ZDA glej Združene države Amerike
 • zdravilna prehrana 61
 • zdravilna zelišča 61
 • Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki 61
 • zdravilne učinkovine 61
 • zdravje 24, 106
 • Zdravniki - V leposlovju - Anglija - 19. st. 179
 • zdravo življenje 56
 • zdravstvena vzgoja 69
 • zdravstveni domovi 69
 • zdravstveno stanje 69
 • zdravstveno varstvo 69
 • Združene države Amerike - Odnosi - Slovenija 33
 • zemljevidi 51
 • zgodovinopisje 266
 • zgodovinska drama 299, 303
 • zgodovinski film 299
 • zgodovinski pregledi 3, 42
 • Zgodovinski pregledi 276
 • Zlarin 82
 • zločini 84
 • Zloraba otrok - V leposlovju 210
 • zmaji 228
 • zmernost 56
 • značaj 106
 • znamenite osebnosti 279, 286
 • Znanost 2
 • znanstvenofantastična drama 289
 • zunanja politika 33
 • Zvezde - V otroškem leposlovju 252
 • zvočni efekti 109, 238


 • želve 225
 • Ženske
  • - Samorealizacija - V leposlovju 210
  • - Življenjske spremembe - V leposlovju - ZDA 194
 • Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija 28
 • Židje glej Judje
 • židovstvo glej Judovstvo
 • Živali
  • - Etika 10
  • - Geografska razširjenost - Knjige za otroke 54
  • - Spolno vedenje 53
  • - V otroškem leposlovju 250, 253
 • živali v domišljiji 213, 214, 215, 220, 226, 238, 251
 • živalska ekologija 51
 • živalska morfologija 51
 • Življenje
  • - Načrtovanje - Priročniki 11
  • - Smisel 16
  • - Spremembe 16
 • življenjska modrost 16
 • Življenjska modrost 27
 • Življenjske spremembe - V leposlovju 175
 • življenjske zgodbe 133
 • Živo srebro - Tehniška dediščina
 • Žižek, Mojca - Spomini 210
 • žrtovanje 47