NOVOSTI - SEPTEMBER 2017


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI - SEPTEMBER 2017


1.
DICKINSON, Emily, 1830-1886
        Ta svet ni konec : pesmi in pisma / Emily Dickinson ; izbrala, prevedla in spremno besedo napisala Nada Grošelj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 218 str. : avtoričina sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 357)

Izbor in prevod iz: The complete poems of Emily Dickinson. - Emily Dickinson: kratek pregled življenja in dela / Nada Grošelj: str. 173-214. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-4556-1
a) Dickinson, Emily (1830-1886) - Literarne študije b) Dickinson, Emily (1830-1886) - Pisma c) ameriška poezija d) ameriške pesnice e) 19.st. f) korespondenca

821.111(73)-1
821.111(73)-6
821.111(73).09Dickinson E.
COBISS.SI-ID 290900736


0 SPLOŠNO


2.
BILBAN, Tina
        [Petdeset]
        50 abstraktnih izumov / Tina Bilban ; ilustriral Ivan Mitrevski. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 214 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str.: *abstrakten: takšen, ki obstaja (samo) v mislih. - 800 izv. - O avtorjih: str. [218]. - Bibliografija: str. 206-214

ISBN 978-961-272-264-7
a) Iznajdbe - Knjige za otroke

001.894(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290580992

3.
FUREDI, Frank, 1947-
        Moč branja : od Sokrata do Twitterja / Frank Furedi ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 (Primitus). - 319 str. ; 21 cm. - (Zbirka Knjige o knjigah)

Prevod dela: Power of reading. - 400 izv. - Bibliografija: str. 251-258. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-87-7
a) kulturna zgodovina b) branje c) pismenost d) bralna kultura e) zgodovina branja

028:930.85
930.85
COBISS.SI-ID 290906880

4.
        GUINNESS world records 2018 / [glavni urednik Craig Glenday ; izvirne ilustracije Maltings Partnership, Sam Golin ; izvirne fotografije Richard Bradbury ... [et al.] ; stvarno kazalo Marie Lorimer ; prevedli Katja in Peter Berden ... et al.]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 255 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Guinness world records 2018. - Na ov. tudi: Slovenska izd. - Ilustr. na spojnih listih. - "Spoznajte super junake iz resničnega življenja!" --> ov. - 5.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3450-6
a) Rekordi - Leksikoni b) zanimivosti c) statistični podatki d) svetovni pregledi

030(100)
COBISS.SI-ID 290704384

5.
MLODINOW, Leonard
        Pokončni misleci : potovanje človeštva od življenja na drevju do razumevanja vesolja / Leonard Mlodinow ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017. - 420 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The upright thinkers. - Kazali

ISBN 978-961-6954-83-9
a) Znanost - Zgodovina b) naravoslovje

001(091)
5(091)
COBISS.SI-ID 290497024


004 RAČUNALNIŠTVO


6.
ŠET, Andreja
        Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz : [učbenik za modul Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz v programu Tehnik računalništva] / Andreja Šet ; [fotografije in ilustracije Aleksey Abramkin ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. - Dodatek k nasl. v CIP-u: Učbenik za srednje strokovno izobraževanje, Tehnik računalništva. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 190-191

ISBN 978-961-6348-98-0
a) Podatkovne baze - Načrtovanje - Učbeniki za srednje šole b) poslovni sistemi c) informacijski sistemi d) dokumentacija e) računalniški programski jeziki f) SQL

004.65(075.3)
COBISS.SI-ID 289555456

7.
ŽNIDAR, Tamara
        Navihančki. Spletni previdneži : [priročnik za najmlajše] / Tamara Žnidar ; ilustracije Karin Berce. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - [29] str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov. in v kolofonu. - 250 izv.

ISBN 978-961-6957-76-2
a) Internet (računalniško omrežje) - Varnost - Priročniki - Knjige za otroke b) svetovni splet c) spletni bonton d) zasebnost

004.738.5.056(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290467072


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


8.
AMEDEJA
        Moj retro blog : moji članki skozi čas : MMVIII - MMXVI / Amedeja. - Ljubljana : Ara, 2017 ([Brežice] : Primus). - 207 str. : ilustr. ; 15 x 16 cm

Nasl. v kolofonu: Amedeja - moj retro blog. - 500 izv.

ISBN 978-961-6861-55-7
a) nadnaravni pojavi b) nepojasnjeni pojavi c) nadčutno doživljanje d) parapsihologija

159.961
133
821.163.6-92
COBISS.SI-ID 288179968

9.
BARNETT, Lisa, 1956-
        Neskončna modrost akaških zapisov / Lisa Barnett ; [prevedla Nina Krajnc]. - 1. natis. - Maribor : Zavod Gaia Planet, 2017. - 164 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The infinite wisdom of the Akashic records. - "Odprite knjigo svoje duše" --> nasl. str. - 500 izv. - Predgovor / Dawn Marian: str. 15. - O avtorici: str. 164

ISBN 978-961-94248-1-0
a) Osebnostni razvoj - Priročniki b) Življenjska modrost - Priročniki c) samozavedanje d) duhovna rast e) teozofija f) psihološki nasveti

159.923.2(035)
17.023.34(035)
COBISS.SI-ID 290923264

10.
GRUDEN, Vladimir
        Bracov pogled : neznana neskončnost / Vladimir Gruden ; [prevod Vida Črnivec]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017 ([Brežice] : Primus). - 158 str. ; 20 cm

Prevod dela: Bracin pogled. - 500 izv. - O avtorju: str. 158. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-6861-62-5
a) Samozavedanje b) Življenjska modrost c) duhovna rast

159.923.2
17.023.3
COBISS.SI-ID 290720000

11.
KEZELE, Adrian Predrag
        Hej, človek, spravi se meditirat! : enostavne skrivnosti pravilne meditacije / Adrian P. Kezele ; [prevedla Jasmina Rome Rodić ; ilustracije Matjaž Dekleva]. - Ljubljana : Chiara, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 144 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Daj, čovječe, idi meditiraj!. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 139-140. - Bibliografija: str. 141-144

ISBN 978-961-94116-4-3
a) Meditacija - Priročniki b) meditiranje c) tehnike meditacije d) zavest e) integralna meditacija f) sproščanje g) stres h) nevrološki učinki i) perceptivni učinki j) psihološki učinki k) poslovno okolje

133.2(035)
COBISS.SI-ID 291206400

12.
KOBAL Grum, Darja
        Samopodoba v diferencialni psihologiji / Darja Kobal Grum ; [prevod povzetka Jason Blake]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 153 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Potiskana zavihka ov. - 300 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 115-141. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-237-937-7
a) Samopodoba - Diferencialna psihologija b) samopodoba c) diferencialna psihologija d) individualne razlike e) osebnost f) samospoštovanje g) osebnostne lastnosti h) self-concept i) differential psychology j) individual differences k) personality l) self-esteem m) personality traits

159.923.2
CC-APA:
3120
COBISS.SI-ID 290619136

13.
KOGOJ, Nataša
        Vožnja v svobodo : 21 korakov, kako premagati strahove na poti k uresničitvi svojih sanj / Nataša Kogoj ; [ilustrirala Neža Mulej]. - 1. izd. - Logatec : N. Kogoj, 2017. - 234 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-285-819-3
a) Samorealizacija - Priročniki b) osebna rast

159.922(035)
COBISS.SI-ID 291310848

14.
LUKAS, Elisabeth
        Osnove logoterapije : človeška podoba in metode / Elisabeth Lukas ; prevedel Jože Stabej ; [spremni besedi Jože Ramovš in Paul Heinrich Bresser]. - 4., pregledana izd. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba ; [Celje] : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 368 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Smisel)

Prevod dela: Lehrbuch der Logotherapie. - 700 izv. - Logoterapevtski učbenik E. Lukas v slovenščini / Jože Ramovš: str. 7-13. - Predgovor / Paul Heinrich Bresser: str. 15-20. - Abecedni seznam poimenovanja duševnih težav v logoterapevtski literaturi in ustrezne šifre iz MKB-10: str. 321-328. - Strokovni izrazi v logoterapiji in antropohigieni / pripravila Jože Ramovš in Anton Trstenjak ; dopolnjuje J. Ramovš: str. 341-366. - Avtorica in njeno delo: str. 367-368. - Izbrana literatura s področja logoteorije, logoterapije in antropohigiene v slovenščini / Jože Ramovš: str. 337-340

ISBN 978-961-278-337-2
a) Logoterapija

124.2:615.851(075)
COBISS.SI-ID 290416640

15.
OBLAK, Erika, 1966-
        Čas je zdaj / Erika Oblak. - Žiri : Drevo, 2016 (Žirovnica : Medium). - 127 str. ; 21 cm

350 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-285-398-3
a) Nadčutno doživljanje b) Psihoaktivne snovi - Obredi - Peru c) spremenjena stanja zavesti d) druge realnosti e) psihoaktivne rastline f) ayahuasca g) zdravilci h) Amazonija i) duhovna rast j) osebnostni razvoj k) povezanost l) globalna pravičnost m) osebna doživetja

133.2(092)
613.83:392(854)
COBISS.SI-ID 286097920

16.
OSHO, 1931-1990
        Radost : sreča, ki izvira iz notranjosti / Osho ; [prevedel Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2017. - 177 str. ; 22 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Joy

ISBN 978-961-6950-99-2
a) Sreča b) zagrenjenost

17.023.34
COBISS.SI-ID 290875392

17.
SAMAEL Aun Weor
        Temeljna spoznanja endokrinologije in kriminologije / Samael Aun Weor ; [prevod J. Urbanc]. - Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2017. - 155 str. : tabela ; 21 cm. - (Zbirka Gnostična biblioteka)

Prevod dela: Nociones fundamentales de endocrinologia y criminologia. - Tiskano kot sprotni izvod

ISBN 978-961-94073-5-6
a) Gnostična antropologija b) endokrinologija c) kriminologija d) psihiatrija e) duhovna gibanja f) okultizem

133.1/.4:572
COBISS.SI-ID 289675264

18.
VAN Praagh, James
        Pustolovščine duše : potovanja skozi fizične in duhovne razsežnosti / James Van Praagh ; [prevod Janez Lavrič]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017 ([Brežice] : Primus). - 163 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Adventures of the soul. - Tisk na zahtevo. - O avtorju: str. 163

ISBN 978-961-6861-61-8
a) Nadčutno doživljanje b) duhovnost c) duh d) duša e) smrt f) astralna projekcija g) reinkarnacija h) meditacija

133.2
COBISS.SI-ID 290573568

19.
WHEELER, Christine
        Tapkanje za punce : kako se lahko nehaš preveč vznemirjati in ostaneš sijajna punca / Christine Wheeler ; [prevedla Nina Frua]. - Brežice : Primus, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 335 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Prima za mlade)

Prevod dela: The tapping solution for teenage girls. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Pika Rajnar: str. 11-12. - Predgovor / Nick Ortner: str. 13-14. - O avtorici: str. 335 in na zadnjem zavihku ov. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-6950-90-9
a) Tehnika čustvenega osvobajanja - Priročniki - Knjige za mladino b) Tapkanje - Tehnike - Priročniki - Knjige za mladino c) Problemi - Reševanje - Tapkanje - Priročniki - Knjige za mladino d) dekleta e) pozitivna afirmacija f) sproščanje g) tehnika EFT

159.964:615.821(035)(02.053.2)
615.821:159.964(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290257408


2 VERSTVO


20.
MANCUSO, Vito
        Sinaj : sveta gora, o kateri govorita dva izjemna pričevalca / Vito Mancuso, Nives Meroi ; fotografije Roman Benet ; prevedla Mateja Gomboc. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 149 str., [8] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Sinai. - 500 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 147-149 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-278-331-0
a) Svetopisemska geografija b) Sveti kraji - Bližnji vzhod c) Sinaj d) svete gore

27-522(620Sinaj)
COBISS.SI-ID 290142464

21.
OGYEN Trinley Dorje, Karmapa XVII, 1985-
        Naše srce je plemenito : spremenimo sebe, da bi spremenili svet / Karmapa Ogyen Trinley Dorje ; [v slovenščino prevedli Ana Jelenc Hreščak ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Palpung Ješe Čöling, 2017 ([Brežice] : Primus). - XX, 184 str. ; 22 cm

Prevod dela: The heart is noble. - 500 izv. - V veliko veselje mi je ... / Tenzyn Gyatso: str. VII-VIII. - O avtorju: str. 180-183

ISBN 978-961-93950-3-5
a) Tibetanski budizem - Duhovnost b) Družbeni problemi - Budistični vidik - 21.st. c) smisel d) medosebni odnosi e) spolna identiteta f) potrošništvo g) družbeni odnosi h) varstvo okolja i) hrana j) reševanje problemov k) duhovno življenje l) sočutje

243.4-584
316.48:243.4
COBISS.SI-ID 290937088

22.
VIDETIČ, Nada
        Rim in tretji Rim na težavni poti k zedinjenju : ekumenizem kot temeljna zahteva krščanstva tretjega tisočletja / Nada Videtič. - Celje : samozal., 2017 (Celje : Grafika Gracer). - 299 str. ; 25 cm

300 izv. - Duhovnost, religija in dialog / Janez Juhant: str. 8-17. - Bibliografija: str. 284-299

ISBN 978-961-283-851-5
a) Krščanstvo - Rusija - Zgodovina b) Ruska pravoslavna Cerkev - ekumenizem c) Ekumenizem - Krščanstvo d) zgodovina e) krščanstvo f) Rusija

27-9(470+571):32
27-675
COBISS.SI-ID 289019392


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


23.
BRITS, Louisa Thomsen
        Hygge : danska umetnost srečnega življenja / Louisa Thomsen Brits ; fotografije Susan Bell ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The book of hygge. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 154. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4682-7 (19,95 EUR)
a) Življenjski stil - Danska b) vsakdanje življenje c) življenjska filozofija d) kvaliteta življenja

316.728(489)
COBISS.SI-ID 290273536

24.
KIRBIŠ, Andrej, 1982-
        Politična kultura v postjugoslovanskih družbah : [znanstvena monografija] / Andrej Kirbiš. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 207 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 104)

Dodatek k nasl. v kolofonu. - 100 izv. - Bibliografija: str. 187-207

ISBN 978-961-6620-99-4
a) sociologija politike b) politična kultura c) postjugoslovanske družbe d) postkomunistične družbe e) mikrodejavniki

316.334.3(497.1)
COBISS.SI-ID 92004609

25.
SITAR, Polona
        "Ne le kruh, tudi vrtnice!" : potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji / Polona Sitar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 419 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Kulturni spomin, ISSN 2232-3872 ; knj. 6)

Fotogr. na notr. str. ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 376-410. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0005-6
a) Ženske - Slovenija - 1945-1991 b) Potrošniška družba - Slovenija - 1945-1991 c) socializem d) način življenja e) potrošništvo f) potrošnja g) prosti čas h) delo i) spol j) emancipacija k) gospodinjsko delo l) tehnološki razvoj m) oblačila n) menstruacija

930.85(497.4)"1945/1991"
316.728-055.2(497.4)"1945/1991"
COBISS.SI-ID 290333696

26.
        SOCIOLOG v dialogu : pogovori z novinarji v obdobju 1987-2016 / [intervjuvanec] Niko Toš ; uredil Ali Žerdin. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2017 (Ljubljana : Present). - 423 str. ; 25 cm. - (Znanstvena knjižnica / Fakulteta za družbene vede. Refleksije ; 5)

250 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-235-819-8
a) Toš, Niko (1934-) - Intervjuji - 1987-2016 b) Sociologija - Slovenija c) Družboslovno raziskovanje - Slovenija d) Javno mnenje - Slovenija e) Slovenija - Družbene razmere

316(497.4)
316.653(497.4)
303(497.4)
929Toš N.(047.53)
COBISS.SI-ID 290365184

27.
UČAKAR, Tjaša
        Migracijska politika EU : nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju / Tjaša Učakar. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 205 str. : tabele ; 23 cm. - (Zbirka Dela / Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo ; 2017, 4)

200 izv. - Migracije, EU in neoliberalni duh / Ksenija Vidmar Horvat: str. 5-6. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 195-201. - Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-237-941-4
a) Evropska unija - Migracijska politika b) Migracije - Evropa c) Migracijska politika d) Migration policy e) Države Evropske unije f) European Union countries g) mednarodne migracije h) družbeni procesi i) družbena izključenost

314.15(4)
316.344.7+314.5(4)"20"
COBISS.SI-ID 290709760

28.
VELIKONJA, Nataša
        Devetdeseta / Nataša Velikonja. - Ljubljana : Škuc, 2017 ([Ljubljana] : ˝Stane Peklaj˝). - 422 str. ; 20 cm. - (Zbirka Vizibilija ; 41)

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6983-14-3
a) Homoseksualnost - Sociološki vidik - Eseji b) Homoseksualnost - Družbeni vidik - Eseji c) Sociologija kulture - Eseji d) marginalne skupine e) družbeni položaj f) Slovenija

316.723-055.34(081)
305-055.34(081)
COBISS.SI-ID 288753664


32 POLITIKA


29.
BALAŽIC, Milan, 1958-
        Diplomatska vojna za mejo med Slovenijo in Hrvaško / Milan Balažic. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 469, [10] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Ventilator)

Nasl. v kolofonu: Diplomatska vojna. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6661-68-3 (broš.)
a) Diplomacija - Slovenija b) Slovenija - Državne meje - Hrvaška c) Hrvaška - Državne meje - Slovenija d) Slovenija - Odnosi - Hrvaška e) Hrvaška - Odnosi - Slovenija f) meddržavni odnosi g) zunanja politika

327(497.4:497.5)
341.222(497.4:497.5)
COBISS.SI-ID 281364224

30.
BUTLER, Eamonn
        Pravica do javne izbire / Eamonn Butler ; prevedel Niki Neubauer ; [izdajatelj] Inštitut Karantanija. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017 (Ljubljana : Primitus). - XVI, 103 str. ; 23 cm. - (Zbirka Izzivi svobode)

Prevod dela: Public choice - a primer. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. IX. - Predgovor / Philip Roth [i. e. Booth]: str. XI-XIII. - Bibliografija: str. 101-103

ISBN 978-961-7014-01-3
a) Politika - Ekonomski vidik b) Družbena izbira

321.01:33
COBISS.SI-ID 290374144

31.
        I am not your negro [Videoposnetek] = Nisem tvoj zamorec / written by James Baldwin ; directed by Raoul Peck ; director of photography Henry Adebonojo, Bill [Ross] and Turner Ross ; music composed by Alexei Aigui ; prevedla Renata Kozole. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 93 min) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5804038/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: ARTE France itd. - Pripoveduje Samuel L. Jackson. - Berlin, 2017, nagrada občinstva za najboljši dokumentarec, posebna omemba ekumenske žirije v sekciji Panorama
a) Dokumentarni film - Video DVD-ji b) Črnci - Človekove pravice - Združene države Amerike - 20.st. - Video DVD-ji c) Združene države Amerike - Rasni odnosi - 20.st. - Video DVD-ji d) Afroameričani e) rasna diskriminacija f) rasizem g) nenasilje h) državljanske pravice i) eseji j) govori k) intervjuji

791.229.2(086.82)
323.1(73=013)"19"(086.82)
342.72/.73(73=013)"19"(086.82)
COBISS.SI-ID 1113547870

32.
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
        Ne gremo sicer nikamor, a tja gremo hitreje kot kadarkoli : moja leta s Trumpom : eseji o postresnici, postpolitiki in postzgodovini / Marcel Štefančič, jr. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 307 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6954-89-1
a) Trump, Donald (1946-) - Eseji b) Politika - Eseji c) demokracija d) populizem e) politične razmere

32(73):929Trump D.
821.163.6-4
COBISS.SI-ID 291439616


33 GOSPODARSTVO


33.
BERGANT, Živko
        Dodana vrednost iz novega zornega kota (zakon dodane vrednosti) / Živko Bergant. - Ljubljana : Inštitut za poslovodno računovodstvo, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 262 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 229-258. - Kazalo. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94146-1-3
a) računovodstvo b) dodana vrednost c) analiza poslovanja

657
330.143.2
COBISS.SI-ID 290395392

34.
TIČAR, Bojan, 1965-
        Pojasnila k ureditvi plač in drugih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju v letu 2017 z zbirko besedil izbranih veljavnih predpisov / Bojan Tičar, Štefka Korade Purg, Branko Vidič. - 1. izd. - Ljubljana : Nebra, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 538 str. : tabele ; 25 cm

150 izv. - Vsebuje tudi: Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju ; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ; Zakon o minimalni plači (ZMinP) ; Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ; Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

ISBN 978-961-6750-10-3
a) Javni sektor - Plače b) Delo - Stroški c) delovno pravo d) priročnik e) sistem plač f) javni sektor g) stroški dela h) plačni instituti

331.2:35(094)
COBISS.SI-ID 289373952

35.
VUKASOVIČ, Tina
        Osnove trženja in strateškega tržnega načrtovanja / Tina Vukasović, Gregor Jagodič. - Harlow [etc.] : Pearson, cop. 2017 (Gosport, Hampshire : Ashford Colour Press). - 218 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorjih: str. 3. - Bibliografija: str. 210-218

ISBN 978-1-78726-026-9
a) Trženje b) temeljni tržni koncepti c) tržno okolje d) porabniki e) nakupni proces f) tržne raziskave g) strateško načrtovanje trženja h) strategije trženja i) trženjski splet j) blagovna znamka k) marketing l) marketing concepts m) market environment n) consumers o) buying decision process p) market research q) strategic marketing planning r) marketing strategy s) marketing mix t) brand

339.138
COBISS.SI-ID 39044101


37 VZGOJA


36.
ALEXANDER, Jessica Joelle
        Vzgoja po dansko : kaj eni najsrečnejših ljudi na svetu vedo o vzgoji samozavestnih in sposobnih otrok / Jessica Joelle Alexander, Iben Dissing Sandahl ; [prevedla Urša Korošec ; ilustracije Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 191 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Danish way of parenting. - 1.700 izv. - O avtoricah: str. 191. - Opombe z bibliografijo: str. 164-189

ISBN 978-961-01-4691-9
a) Otroci - Vzgoja - Danska

37.018.1(489)
COBISS.SI-ID 291106304

37.
JESENOVEC, Ana, 1960-
        Slovenščina - jezik na maturi : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu] / Ana Jesenovec, Jaka Lenardič. - [3.] prenovljena izd. - Mengeš : Ico, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 214 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 72)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Podatek o izd. [za leto] 2017 naveden na ov. - Bibliografija: str. 208-209

ISBN 978-961-6868-75-4
a) Slovenščina - Matura - Priročniki b) zaključni izpiti c) srednje šole

37.091.27:811.163.6:373.5
COBISS.SI-ID 283424768

38.
RUTAR, Cvetka
        Dragi starši : s čuječnostjo do harmonije odnosov : vodič za starše mlajših otrok na poti zavedanja / Cvetka Rutar ; [ilustracije učenci 4. b razreda OŠ Preserje]. - Dobrova : Animayush, 2017. - 47 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-94114-2-1
a) Otroci - Vzgoja

37.018
COBISS.SI-ID 291510528

39.
VIŽINTIN, Marijanca Ajša
        Medkulturna vzgoja in izobraževanje : vključevanje otrok priseljencev / Marijanca Ajša Vižintin. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 379 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Migracije / Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, ISSN 1580-7401 ; 27)

500 izv. - Bibliografija: str. 343-368. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0013-1
a) Medkulturnost b) Medkulturno sporazumevanje c) Večkulturnost - Vzgoja d) Imigranti - Otroci - Integracija

37.015.31:316.7
316.7-054.7-053.2
314.151.3-054.7-053.2
COBISS.SI-ID 290540544


39 ETNOLOGIJA


40.
BOROVAC, Ivanka
        Mali bonton za velike otroke / Ivanka Borovac ; ilustrirala Branka Hollingsworth Nara ; [prevedla Ivanka Filipan]. - Zagreb : Turistička naklada, 2017 (izdelano v EU). - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-953-350-034-8
a) Bonton - Knjige za otroke b) lepo vedenje

395(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 290424832

41.
FUCHS, Branko
        Plesna dediščina med Bočem in Pohorjem / Branko Fuchs in Mirko Ramovš ; [transkripcija Urša Šivic in Peter Vendramin ; notografija Urša Šivic ; računalniški izris kinetogramov Peter Bezjak]. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ; Poljčane : Občina, 2017 (Begunje : Cicero). - 239 str. : note, graf. prikazi ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7010-07-7 (Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti)
a) Slovenski ljudski plesi - Štajerska b) slovenska plesna dediščina c) folkloristika

394.3(497.4)
COBISS.SI-ID 289648128

42.
        MOJA koklja špiklja špoklja : slovenska ljudska pesmica / ilustrirala Jelka Reichman. - 3. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Srbija : Rotografika). - [17] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 454)

Velike tiskane črke. - 1.400 izv.

ISBN 978-961-01-4547-9
a) Slovenske ljudske izštevanke - V otroškem leposlovju b) ljudsko izročilo c) otroške ljudske pesmi d) slovensko ljudsko slovstvo e) velike tiskane črke

398.9(497.4)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 290747648

43.
PITRO, Martin
        Stare grške bajke in povesti / Martin Pitro ; ilustriral Antonín Šplíchal ; [prevedla Diana Pungeršič]. - Jezero : Morfemplus, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 45 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Obrázkové čteni - Staré řecké báje a pověsti. - Strip - zgodbe v slikah. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-68-1
a) Grški miti - Knjige za mladino b) grška mitologija c) antične pripovedke d) velike tiskane črke e) stripi

398.22(38)(02.053.2)
255.2(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290161408


50 EKOLOGIJA. PRIRODA


44.
KAJFEŽ-Bogataj, Lučka
        Planet, ki ne raste / Lučka Kajfež Bogataj ; ilustriral Izar Lunaček. - Darilna izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017

ISBN 978-961-282-291-0
a) Okolje - Globalne spremembe b) Naravni viri - Upravljanje c) Klimatske spremembe

502.171
551.588.7
COBISS.SI-ID 290854912


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA


45.
KETIŠ, Ivan
        Raziskovanje sončnega sistema / Ivan Ketiš. - 1. natis. - Maribor : Založba Obzorja, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 240 str. : ilustr. ; 27 cm

Potiskan sprednji zavihek ov. - 300 izv. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 238

ISBN 978-961-230-510-9
a) Vesolje - Raziskovanje b) Sončni sistem c) Vesoljski poleti d) vesoljske raziskave e) vesoljski programi f) vesoljska plovila g) rakete h) umetni sateliti i) planeti j) Merkur k) Venera l) Mars m) asteroidi n) kometi

52:629.78
629.76/.78
COBISS.SI-ID 91916545

46.
        VOYAGE of time [Videoposnetek] : [life's journey] = Potovanje časa : pot življenja / written and directed by Terrence Malick ; director of photography Paul Atkins ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (85 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1945228/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. v angl. z embalaže. - Pripoved v angl., podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Imax Entertainment itd. - Pripoveduje Cate Blanchett. - Za starejšo mladino in odrasle. - Benetke, 2016 (nagrada Feature Film Festival Digital Award in nagrada Green Drop)
a) Dokumentarni film - Vesolje - Video DVD-ji b) nastanek vesolja c) veliki pok d) prostor e) čas f) nastanek življenja

791.229.2:524.8(086.82)
524.8:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113468510


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


47.
ERZNOŽNIK, Ajda
        Tako zraste metulj / [besedilo in ilustracije] Ajda Erznožnik. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno na Slovaškem). - 1 zgibanka ([12] str.) : ilustr. ; 15 x 16 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-6893-87-9
a) Metulji - Knjige za otroke b) kartonke c) velike tiskane črke

595.78(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 287297792

48.
LANG, Angelika
        Krmljenje ptic : [opazovanje in prepoznavanje najpogostejših vrst] / Angelika Lang ; [prevedla Petra Piber ; fotografije Alamy ... [et al.] ; ilustracije Johann Brandstetter, Maria Mähler]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno v Nemčiji). - 192 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm. - (Narava na dlani)

Prevod dela: Vögel Füttern. - Dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. in zavihka ov. - Preprosto in zanesljivo določanje vrst na sprednji notr. str. ov. in zavihka ov. - Pregled najpomembnejših delov telesa in vrste perja na zadnjem zavihku ov. - Ilustr. na zadnji notr. str. ov. in zavihka ov. - 1.700 izv. - Drage bralke, dragi bralci! / Georg Kessler: str. 3. - Kazali

ISBN 978-961-01-4597-4
a) Ptice - Vrste - Evropa - Priročniki b) Ptice - Krmljenje - Priročniki c) krmilnice d) gnezdilnice e) prehrana f) lastnosti g) vedenje h) geografska razširjenost i) opazovanje j) nasveti k) albumi

598.2:591.53(4)(035)
COBISS.SI-ID 290748928


61 MEDICINA


49.
CHALLONER, Jack
        Možgani : z obogateno resničnostjo se podaj v svojo glavo / Jack Challoner ; [prevod Eva Žontar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2017 (tiskano na Kitajskem). - 31 str. : ilustr. ; 24 x 27 cm

Prevod dela: The brain. - 2.000 izv. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-251-428-0
a) Možgani - Fiziologija - Knjige za mladino b) Možgani - Delovanje - Knjige za mladino c) anatomija d) opazovanje

612.82(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290039808

50.
CHAMORRO Balda, Ignacio
        Terapija Clark : zdravje in preventiva za vse starosti / Ignacio Chamorro Balda ; [prevajalec Rok Bajec ; fotografije Valery Wallace]. - Trzin : AFC, 2017 (Brežice : Primus). - 208 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Terapia Clark

ISBN 978-961-285-848-3
a) Bolezni - Etiologija b) Naravno zdravljenje c) paraziti d) toksini e) razstrupljanje f) pripomočki g) prehranski dodatki h) alternativna medicina

615.8
COBISS.SI-ID 291477504

51.
FRANZ, Robert, 1960-
        OPC - temelj človeškega zdravja : knjiga ZA zdravje - PROTI farmaciji! / avtor Robert Franz ; [v slovenski jezik prevedla Jerneja Narat]. - Ponatis. - Pesnica : AGPR, 2017 ([Pesnica] : Versaprint). - 129 str. : ilustr. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: OPC-Das Fundament menschlicher Gesundheit. - 5.000 izv. - Bibliografija: str. 128

ISBN 978-961-285-391-4

613.2(035)
COBISS.SI-ID 90433025

52.
LONČAR, Sanja, 1965-
        Kako ohraniti možgane / Sanja Lončar v sodelovanju z Biljano Dušič in Adriano Dolinar ; [fotografije Sanja Lončar, Saša Vučina, Fotolia]. - Ljubljana : Jasno in glasno, 2017 (Ljubljana : ABO Grafika). - 181 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Preverjene naravne rešitve za življenje in preživetje)

2.000 izv. - "V sodelovanju s projektom Skupaj za zdravje človeka in narave ..." --> kolofon

ISBN 978-961-94031-3-6
a) Možgani b) škodljivi vplivi

612.82(035)
COBISS.SI-ID 291369728

53.
MATE, Janez
        Obrazi sindroma Guillain-Barré / Janez Mate ; [uvodna teksta druge knjige Saša Šega Jazbec, Primož Novak ; spremne besede Matej Mate ... [et al.] ; ilustracije Ana Janež ; fotografija Vasilij Mate]. - Ribnica : Knjižnica Miklova hiša, 2017 (Maribor : Demago). - 246 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Akutni poliradikulonevritis - sindrom Guillain-Barré / Saša Šega Jazbec: str. 145-148. - Rehabilitacija bolnikov s sindromom Guillain-Barré / Primož Novak: str. 149-154. - Spremne besede / Matej Mate ... [et al.]: str. 237-243. - Vsebuje tudi: Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré / Janez Mate

ISBN 978-961-93468-7-7
a) Guillain-Barréjev sindrom b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini

616.833-002(092)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 288594176

54.
PETROVIĆ, Maja, 1977-
        Huda hrana ljubimcev : afrodizijak, hedonizem, recepti, zdrava hrana / Maja Petrović ; [prevod J. R. Vouk]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017 ([Brežice] : Primus). - 262 str. : tabele ; 20 cm

Prevod dela: Gurmanske veze. - 500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6861-63-2
a) Prehrana - Priročniki b) Kuharski recepti

613.2(035)
641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 291012352

55.
        POGLED v človeško telo / prevedla Mojca Žnidaršič. - Jezero : Morfemplus, 2017. - 64 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Focus on. Human body. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6988-61-2
a) Človeško telo - Knjige za otroke

611/612(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289451776

56.
RAJIĆ Racić, Dragica
        Premagala sem raka : pot, stkana iz svetlobe / Pipi Mila Dragica Rajić Racić ; [prevod Milan Nardin]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017 ([Brežice] : Primus). - 271 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Put satkan od svetlosti - kako sam pobedila rak. - 500 izv. - Predgovor / Svetlana Goga Kostić: str. 15-16

ISBN 978-961-6861-64-9
a) Dojke - Rak (medicina) b) Bolniki - Doživljanje bolezni c) Pozitivno mišljenje d) rak dojke e) alternativno zdravljenje f) osebna doživetja

618.19-006(092)
159.922:616-006(092)
COBISS.SI-ID 291310336

57.
ŠINIGOJ, Uroš
        Naslednji korak : medicinska dieta, ki vam jo predpiše zdravnik / Uroš Šinigoj ; [soavtorja] recepti Igor Škamlec in Tjaša Kitanovski. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Vaše srce, 2017. - 204 str. : ilustr. ; 19 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 193-202

ISBN 978-961-93660-7-3
a) Srce - Bolezni - Dejavniki tveganja b) Prehrana - Zdravje c) Kuharski recepti d) zdrava prehrana e) kardiovaskularne bolezni f) srčne bolezni g) holesterol h) hiperholesterolemija i) mediteranska prehrana

613.24:616.1
641.56:616.1(083.12)
COBISS.SI-ID 291205888


62+66/69 TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


58.
BRUNEJ, Mia
        Video za začetnike. 2, Različni formati videa / Mia Brunej & Matej Žibert. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus). - 61 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6950-95-4
a) Videotehnika - Priročniki

621.397(035)
791.623.1(035)
COBISS.SI-ID 291422976

59.
CIMPERŠEK, Mitja
        Glažute in steklarne v Sloveniji ter njihova zgodovinska vez z gozdovi / Mitja Cimperšek. - Kamnik : Studio Dataprint, 2016 (Kamnik : Studio Dataprint). - 400 str. : ilustr. ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 384-394

ISBN 978-961-91779-5-2
a) Steklarstvo - Zgodovina - Slovenija b) steklarska tehnika c) steklarska tehnologija d) surovine e) steklenina f) izdelki g) glažute h) gozdovi i) les j) zgodovinski pregledi

666.1:630*0(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 286885120

60.
DE Vos, Patrick
        Uporabna fizika odrezavanja kovin : dobre prakse / Patrick De Vos ; v sodelovanju s profesorjem Jan-Ericom Ståhlom ; [strokovni prevod knjige Marko Oreškovič]. - [Škofljica] : Profidtp, 2017 (Ljubljana : Camera). - [VIII], 160 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

150 izv. - Prevod dela: Applied metal cutting physics, best practices. - Kazalo

ISBN 978-961-94025-1-1
a) Kovine - Obdelava z odrezavanjem - Učbeniki b) obdelava kovin c) odrezavanje d) fizikalne lastnosti e) orodja f) odrezovalni stroji g) odrezovanje h) izboljšave

621.9.02:546.3(075)
COBISS.SI-ID 289204480

61.
KRAUT, Bojan, 1908-1991
        Krautov strojniški priročnik / [avtor Bojan Kraut in sodelavci]. - 16. slovenska popravljena izd., predelana, 1. natis / izdajo pripravila Jože Puhar, Jože Stropnik. - Ljubljana : Buča, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - XX, 817 str. : ilustr. ; 17 cm

Podatek o avtorstvu naveden v kolofonu. - Prvih devet izdaj izšlo pod nasl.: Strojniški priročnik. - 1.500 izv. - Uvodna beseda k trinajsti slovenski izdaji ; Predgovor k štrinajsti [!] izdaji / Jože Puhar, Jože Stropnik: str. IV-V. - Bibliografija: str. 790. - Kazalo

ISBN 978-961-6704-64-9
a) Strojništvo - Priročniki

621(035)
COBISS.SI-ID 289831424


64 GOSPODINJSTVO


62.
VISRAM, Shazi
        Slastne superjedi za dojenčke in malčke / Shazi Visram in Cricket Azima ; fotografije Tara Donne ; [prevedla Manja Simonič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 135 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Happy family organic superfoods cookbook for baby & toddler. - Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv. - O avtoricah na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4945-3
a) Kuharski recepti - Jedi za otroke b) Kuharski recepti - Ekološka živila

641.56-053.2(083.12)
COBISS.SI-ID 289862912


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA


63.
BABUDER, Martina
        Samostojni podjetnik? Zakaj pa ne! / Martina Babuder. - Koper : Eurotida, 2017 ([Grosuplje] : Repovž). - 39 str. : tabele ; 21 cm

600 izv. - O avtorici: str. 37

ISBN 978-961-285-804-9
a) Podjetništvo - Priročniki b) Podjetja - Ustanovitev - Priročniki c) samostojni podjetniki d) vodenje e) stroški f) dohodnina g) računovodstvo

658(035)
005.71(035)
COBISS.SI-ID 291112448

64.
DOLINŠEK, Tatjana, 1971-
        Spletno računovodsko poročanje slovenskih podjetij / Tatjana Dolinšek, Andreja Lutar Skerbinjek, Polona Tominc. - 1. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017 (Celje : Grafika Gracer). - 212 str., 22 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm. - (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV)

100 izv. - Bibliografija: str. 194-210. - Kazalo

ISBN 978-961-6997-02-7
a) računovodstvo b) računovodsko informiranje c) spletno poročanje d) kodeks e) pravila f) spletne strani

657.375
004.738.52
COBISS.SI-ID 290448896

65.
GERM, Rudolf, 1967-
        Nevronačela vodenja : zakaj zaposleni storijo marsikaj drugače, kot bi si šefi želeli? / Rudolf Germ ; [ilustracije Mladen Melanšek]. - 1. natis. - Žalec : Sledi, 2017. - 143 str. : ilustr. ; 22 cm

300 izv. - O avtorju: str. 123. - Opombe z bibliografijo: str. 133-137

ISBN 978-961-6105-12-5
a) Podjetja - Vodenje b) Nevrolingvistično programiranje c) zaposleni d) medsebojno komuniciranje

005:159.946.3
COBISS.SI-ID 290936832

66.
PAVLIHA, Marko
        Prevozno pravo : pogodbe o prevozu tovora, potnikov in prtljage / Marko Pavliha, Patrick Vlačič in Karla Oblak ; [stvarno kazalo Karla Oblak]. - 3., spremenjena in dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 424 str. : ilustr. ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 367-416. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-247-347-1
a) Transportno pravo - Učbeniki za visoke šole b) prevozne pogodbe c) cestni transport d) pomorski transport e) pomorsko pravo f) železniški transport g) letalski transport h) pomorski promet i) železniški promet j) cestni promet k) letalski promet l) predpisi

347.763(075.8)
COBISS.SI-ID 287824896

67.
        ZALOŽNIŠKI standardi : kakovostno izdajanje knjig v Sloveniji / Branka Bizjak Zabukovec ... [et al.] ; [uredili Andrej Blatnik, Miha Kovač in Samo Rugelj]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 342 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Bralna znamenja / Cankarjeva založba)

500 izv. - O avtorjih: str. 331-335. - Bibliografija: str. 317-330. - Kazalo

ISBN 978-961-282-237-8
a) Založništvo - Standardi - Slovenija - Priročniki b) Založništvo - Standardi - Slovenija - Učbeniki za visoke šole c) knjižni trg d) knjige e) knjigoveštvo f) književne vsebine g) avtorstvo h) lektoriranje i) knjižne ilustracije j) grafično oblikovanje k) kolofoni l) elektronsko založništvo m) marketing n) promocija o) avtorske pravice

655.41:006(497.4)(035)
655.41:006(497.4)(075.8)
COBISS.SI-ID 291240960


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


68.
NICHOLSON, Nancy
        Vezenje : 30 sodobnih stvaritev po vzoru ljudskih vezenin / Nancy Nicholson ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 127 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Modern folk embroidery. - 1.500 izv. - O avtorici: str. 126. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4611-7
a) Vezenine - Priročniki b) ročna dela

746.4(035)
COBISS.SI-ID 289829888

69.
        SKOZI objektiv : najboljše fotografije National Geographica / [eseje so napisali Sam Abell ... [et al.] ; Leah Bendavid-Val, urednik ; Vickie Donovan, ilustratorka ; prevedla Nina Grahek Križnar]. - Ljubljana : Rokus, 2003. - 504 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Through the lens

ISBN 961-209-353-9
a) Umetniška fotografija - Motivi - Albumi b) fotografski motivi c) fotografi

77.04(100)(084.12)
COBISS.SI-ID 124441856

70.
SMASEK, Lojze
        Post scriptum / Lojze Smasek ; [imensko kazalo Melita Silič, Ana Perne]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2017 (Begunje : Cicero). - 2 zv. ; 24 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277 ; letn. 53, št. 94)

250 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

Vsebina:
Del 1: Izbrane gledališke kritike / [izbor kritik Uroš Smasek, Ana Perne]. - 503 str. - Gospod kritik / Vinko Möderndorfer: str. 13-15. - Kazalo
Del 2: Izbrane kritike radijskih iger / [izbor kritik Ana Geršak, Ana Perne]. - 495 str. - Budni poslušalec neskončnosti radijskih svetov / Ana Perne: str. 15-17. - Kazalo

ISBN 978-961-6860-16-1 (komplet)
ISBN 978-961-6860-17-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-6860-18-5 (zv. 2)
a) Smasek, Lojze (1928-) - Gledališka kritika b) Gledališka kritika c) Gledališke uprizoritve - Slovenija - Kritike d) Radijske igre - Slovenija - Kritike e) slovensko gledališče f) gledališke predstave g) gledališke kritike h) umetnostni kritiki

792.072.3(497.4):929Smasek L.(049.3)
792.096(049.3)
COBISS.SI-ID 290779136

71.
TROBEVŠEK, Marko
        Tisoč let mraka in luči : oris kulturne zgodovine srednjega veka : slikarstvo, glasba, literatura / Marko Trobevšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 214 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 209-213

ISBN 978-961-287-001-0
a) Srednjeveška umetnost b) kulturna zgodovina

7.033
COBISS.SI-ID 289654528


78 GLASBA


72.
KOŠIR, Marko, 1946-
        Valerija Heybal : pozabljena slovenska primadona / Marko Košir, Peter Bedjanič. - 1. izd., 1. natis. - Zagorje ob Savi : Fundacija Ladko Korošec ; Maribor : Pro-Andy, 2017 (Maribor : Demago). - 536 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Svetovid)

Nasl. v kolofonu: Valerija Heybal - pozabljena slovenska primadona. - 300 izv. - Bibliografija: str. 526-535

ISBN 978-961-93507-9-9 (Pro-Andy)
a) Heybal, Valerija (1882-1940) - Monografije b) Operni pevci - Slovenija c) slovenske pevke d) albumi

782.071.2(497.4):929Heybal V.
COBISS.SI-ID 291021568

73.
KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
        Grof Ureh Celjski [Zvočni posnetek] : izbrani odlomki iz pesnitve Poslednji Celjan (1912) Antona Aškerca / uglasbitev in izvedba Matej Krajnc. - [Ljubljana] : SZ Čeljust, 2017. - 1 CD (43 min, 15 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zloženka ([2] str.)

"Posneto spomladi 17 v ljubljanskem studiu Attic" --> na zloženki. - Vsebina: Prolog ; Grof Ureh Celjski naj živi! ; Vedeževalka ; Guslar ; Szilagyjev monolog ; Odgovor škofa Viteza ; Gospod mogočen ti si, meč ; Nagovor patra Peregrina ; Hunjadijev ukaz ; Zvonijo danes v Celju vsi zvonovi

MAKR CD 003
a) Vokalna glasba b) šansoni c) uglasbena poezija d) uglasbene pesmi e) balade

784.011.26(497.4)(086.76)
821.163.6-1(086.76)
COBISS.SI-ID 13771294


79 FILM. GLEDALIŠČE. DRUŽABNE IGRE


74.
DEDOPULOS, Tim
        Logični izzivi : preizkusite sposobnosti logičnega sklepanja in preverite svoj IQ z 200 ugankami / Tim Dedopulos ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 144 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Logic challenges. - Na vrhu nasl. str.: Mensa : The High IQ Society. - "Knjiga prinaša niz umskih izzivov in privlačnih matematičnih ugank, ki so jih posebej za ta priročnik oblikovali člani združenja Mensa" --> zadnja str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4623-0
a) Miselne igre - Vaje b) Matematične igre - Vaje c) logika d) matematična logika e) logične uganke f) naloge g) rešitve

793.7(076.1/.2)
794.5(076.1/.2)
510.6-8(076.1/.2)
COBISS.SI-ID 290208768

75.
DEDOPULOS, Tim
        Ocenite svoj IQ : izziv za vašo možgansko moč z 200 sijajnimi ugankami / Tim Dedopulos ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 144 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Assess your IQ. - Na vrhu nasl. str.: Mensa : The High IQ Society. - "Knjiga prinaša niz umskih izzivov in privlačnih matematičnih ugank, ki so jih posebej za ta priročnik oblikovali člani združenja Mensa" --> zadnja str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4622-3
a) Miselne igre - Vaje b) Matematične igre - Vaje c) logika d) matematična logika e) logične uganke f) inteligenca g) inteligenčni kvocient h) naloge i) rešitve

793.7(076.1/.2)
794.5(076.1/.2)
510.6-8(076.1/.2)
COBISS.SI-ID 290204928

76.
MAJARON, Edi
        Vera v lutko : razmišljanja o lutkovni umetnosti / Edi Majaron ; [avtorica spremne besede Martina Maurič Lazar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2017. - 518 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 168)

Vezi Edija Majarona / Martina Maurič Lazar: str. 500-518. - Bibliografija: str. 479-484. - Kazalo

ISBN 978-961-6369-42-8
a) Lutkovno gledališče b) lutkovna umetnost c) Slovenija d) mejniki e) lutkovna dramaturgija

792.97
COBISS.SI-ID 291613440


796/799 ŠPORT


77.
HABJAN, Vladimir
        Brezpotja : najlepše neoznačene poti slovenskih gora / Vladimir Habjan ; [risbe in akvareli Danilo Cedilnik-Den ; avtorji fotografij Claudio Costerni ... et al.]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Sidarta, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 240 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Vodniki / Sidarta) (Gorniški vodnik / Sidarta)

Zvd. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 238. - Kazalo

ISBN 978-961-6027-84-7
a) Slovenija - Planinski vodniki b) planinske poti

796.52(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 290328064

78.
        IGRIVA atletika : program atletike za otroke / avtorji Marina Dekleva ... [et al.] ; [fotografije Marina Dekleva]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 118-119

ISBN 978-961-6843-74-4
a) Atletika - Otroci - Priročniki b) šport c) športna dejavnost d) športna vzgoja e) telovadba f) gibalne sposobnosti g) gibalni razvoj h) motorika i) športne igre j) športna tekmovanja k) športni pripomočki l) programi m) vaje n) naloge o) učbeniki za visoke šole

796.42-053.2(035)
373.2/.3.091.33-027.22:796(075.8)
COBISS.SI-ID 288711680


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


79.
JENSTERLE-Doležal, Alenka
        Ključi od labirinta : o slovenski poeziji / Alenka Jensterle-Doležal ; [prevod v angleščino Alenka Jensterle-Doležal]. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 267 str. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 122)

Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - Zaključek tudi v angl. in češ. - 200 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 239-253. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-036-3
a) Slovenska poezija - Literarne študije b) slovenski pesniki c) slovenske pesnice

821.163.6.09-1
COBISS.SI-ID 91893249

80.
LENNON, John, 1940-1980
        Pomisli / John Lennon ; ilustriral Jean Jullien ; spremna beseda Yoko Ono Lennon ; [prevedel Milan Dekleva]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017. - [33] str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-6893-95-4

821.111-1
087.5
COBISS.SI-ID 289308928


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


81.
AŠKERC, Anton, 1856-1912
        Poslednji Celjan : epska pesnitev / napisal A. Aškerc ; [spremno besedilo Krajnc Matej]. - Celje : Antika, 2017 (Celje : Zlatečan). - 184 str. ; 19 cm

250 izv. - Celjski grad na strmi gorski skali / Matej Krajnc: str. 173-184. - Bibliografija: str. 170. - Izv. izd.: V Ljubljani : Kleinmayr & Fed. Bamberg, 1912

ISBN 978-961-93661-6-5

821.163.6-13
COBISS.SI-ID 290933760

82.
FRITZ, Ervin
        Velika radost : vse zbirke / Ervin Fritz. - Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga, 2017 ([Žabnica] : Pro grafika). - 878 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 24 cm

400 izv. - Esej ; 4 časopisne ocene / Peter Kolšek: str. 829-850. - Kazalo

ISBN 978-961-6140-68-3
a) Fritz, Ervin (1940-) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.-21.st. e) pesniške zbirke

821.163.6-1
821.163.6.09Fritz E.
COBISS.SI-ID 290314752

83.
KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
        Trideset dni : pesmi : v spomin Chucku Berryju (1926-2017) / Matej Krajnc. - Ljubljana : SZ Čeljust, 2017. - 56 str. ; 18 cm

150 izv.

ISBN 978-961-93942-6-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 290492160

84.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Meni je lep ta svet = A me piace questo mondo / Tone, Marko, Saša Pavček ; izbrala, prevedla in uredila, scelta, traduzione e cura di Jolka Milič ; [spremna beseda, prefazione Saša Pavček ; prevod [spremne besede] v italijanščino, traduzione [della prefazione] in italiano Nives Zudič Antonič ; fotografija Toneta Pavčka, fotografia di Tone Pavček Joco Žnidaršič, fotografija Saše Pavček, fotografia di Saša Pavček Tihomir Pinter]. - Trst : ZTT = Trieste : EST, 2017 (Divača : Mljač). - 311 str. : ilustr. ; 20 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - Zdaj je čas za Jolko = È tempo di andare da Jolka / Saša Pavček: str. 6-19. - Bibliografske notice o avtorjih: str. 228-229, [233, 279]

ISBN 978-88-7174-210-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 9673196

85.
TATE, James, 1943-2015
        Vrnitev v mesto belih oslov : izbrane pesmi v prozi / James Tate ; prevedla Ana Pepelnk [!] ; izbral Primož Čučnik. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 141 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 44)

Izbor in prevod iz: Return to the city of white donkeys ; The ghost soldiers ; Dome of the hidden pavilion. - 300 izv. - O avtorju: str. [142-143]

ISBN 978-961-6699-58-7

821.111(73)-1
COBISS.SI-ID 290151168


82-3 ROMANI


86.
ARMENTROUT, Jennifer L.
        Zaljubi se vame / Jennifer L. Armentrout ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 347 str. ; 20 cm

Prevod dela: Fall with me. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3558-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3559-6 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 291353344

87.
BRYNDZA, Robert
        Nočna zalezovalka : [triler] / Robert Bryndza ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 368 str. ; 20 cm

Prevod dela: The night stalker. - Dodatek k nasl. na ov. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3531-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3532-9 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290955008

88.
BUŽAROVSKA, Rumena
        Moj mož / Rumena Bužarovska ; prevedel Aleš Mustar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 166 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 112)

Prevod dela: Mojot maž. - 500 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-015-7

821.163.3-32
COBISS.SI-ID 290709504

89.
CAMPBELL, Anna
        Vojvodova drzna odločitev / Anna Campbell ; [prevedla Maja Kogej]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 390 str. ; 20 cm. - (Serija Sinovi greha)

Prevod dela: What a duke dares. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3549-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3550-3 (broš.)

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 291296512

90.
CARR, J. L., 1912-1994
        Mesec dni na podeželju / J. L. Carr ; [prevod Sonja Porle]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 144 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: A month in the country. - 600 izv. - Guardian Fiction Prize, 1980

ISBN 978-961-277-182-9

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290784000

91.
COLE, Tillie
        Tančica z viticami / Tillie Cole ; prevod Matej Krajnc. - 1. izd. - Maribor : Hiša Knjig, Založba KMŠ, 2017. - 358 str. ; 22 cm

Prevod dela: A veil of vines. - Broš. izd. meri 19 cm. - 250 izv. broš., 250 izv. trda vezava. - O avtorici: str. [362-363]

ISBN 978-961-7015-48-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-7015-49-2 (broš.)
a) Plemstvo - Italija - 20.st. - V leposlovju b) Vinarstvo - Umbrija - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 92804353

92.
COLETTE, 1873-1954
        Svitanje / Colette ; prevedla Radojka Vrančič ; [spremni zapis Živa Čebulj]. - 2. natis. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 140 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ginko ; knj. 5)

Izv. stv. nasl.: La naissance du jour. - 150 izv. - V CIP-u leto izida 2016. - Medenje v predalu / Živa Čebulj: str. 139-[141]. - "Pri pripravi izdaje zadnjega prevoda Radojke Vrančič ob 100. obletnici njenega rojstva je sodeloval njen sin Jošt Razinger" --> v kolofonu

ISBN 978-961-6758-75-8
a) Colette (1873-1954) - V leposlovju b) Ženske - Življenjske spremembe - Francija - V leposlovju c) Ljubezen - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 23261746

93.
COZZENS, Samuel Woodworth, 1834-1878
        Divji jezdeci prerije : dogodivščine Hala Hyda in Neda Browna na poti čez veliko prerijo / Samuel Woodworth Cozzens ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017 (Ljubljana : DEMAT). - 181 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The young trailhunters. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94273-2-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-94273-3-0 (broš.)
a) Indijanci - V mladinskem leposlovju b) povečani tisk

821.111(73)-93-311.3
COBISS.SI-ID 291282688

94.
DELACOURT, Grégoire
        Seznam mojih želja / Grégoire Delacourt ; [prevedla Špela Žakelj]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 133 str. ; 21 cm

Prevod dela: La liste de mes envies. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-278-340-2
a) Francoska književnost - Romani

821.133.1-31
COBISS.SI-ID 290311936

95.
ESPOSITO, Chloé
        Nora / Chloé Esposito ; [prevedla Sabina Noble]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 383 str. ; 20 cm

Prevod dela: Mad. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3538-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3539-8 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 291035904

96.
FERRANTE, Elena
        O novem priimku : mladost / Elena Ferrante ; prevedla Anita Jadrič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 439 str. ; 23 cm. - (Neapeljski cikel ; knj. 2)

Prevod dela: Storia del nuovo cognome. - Potiskani spojni listi. - 1.500 izv. - O avtorici na sprednjem spojnem listu

ISBN 978-961-282-281-1
a) Družina - Italija - V leposlovju b) Mlade ženske - Družbeni položaj - Neapelj - V leposlovju c) Prijateljstvo - V leposlovju d) Neapelj - Družbene razmere - 20.st. - V leposlovju

821.131.1-311.2
COBISS.SI-ID 291364608

97.
FIŠER, Zbyněk, 1930-2007
        Invalidna sorojenca / Egon Bondy ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2017. - 277 str. ; 20 cm. - (Zbirka Solaris ; 4)

Prevod dela: Invalidní sourozenci. - Egon Bondy je psevdonim. - 500 izv. - Uredniška opomba / M. M.: 265-277. - Spremna beseda Tatjane Jamnik na zadnji notr. str. ov. - O avtorju na prednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-93732-8-6

821.162.3-312.9
COBISS.SI-ID 290128640

98.
FORCE, Marie
        Ljubezen v jeseni / Marie Force ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 461 str. ; 22 cm. - (McCarthyjevi z otoka Gansett ; knj. 6)

Prevod dela: Season for love. - Povečani tisk. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-46-1 (trda vezava)
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju b) povečani tisk

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 92676353

99.
HOYT, Elizabeth
        Ljubeznivi falot / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 330 str. ; 20 cm

Prevod dela: Sweetest scoundrel. - Tisk po naročilu. - Deveta knj. iz serije z originalnim nasl. Maiden Lane

ISBN 978-961-00-3529-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3530-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290948352

100.
HUDOLIN, Jurij
        Trst via Ljubljana / Jurij Hudolin. - Maribor : Založba Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 122 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv.

ISBN 978-961-7018-53-0
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-31
COBISS.SI-ID 92655873

101.
HUME, Fergus, 1859-1932
        Skrivni prehod / Fergus Hume ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017 (Ljubljana : Demat). - 323 str. ; 22 cm

Prevod dela: Secret passage. - Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94273-4-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-94273-5-4 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 291282944

102.
JEFFERIES, Dinah
        Žena plantažnika čaja / Dinah Jefferies ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 461 str. ; 20 cm

Prevod dela:The tea planter's wife. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3567-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3568-8 (broš.)
a) Britanci - Šrilanka - V leposlovju b) Življenje na plantaži - V leposlovju c) Družinske skrivnosti - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) Šrilanka - Kolonializem - 20.st. - V leposlovju f) družina g) rasni odnosi

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 291540224

103.
KEGEL, Mateja A.
        Hana : [roman] / Mateja A. Kegel. - 1. izd., 1. natis. - Radomlje : Zgodba.net, 2014 ([Žirovnica] : Medium). - 123 str. ; 21 cm. - (Resnične zgodbe slovenske avanturistične scene ; knj. 2)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - O avtorici: str. 121-122

ISBN 978-961-93726-0-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 275509504

104.
KEGEL, Mateja A.
        Zapeljana Zala : roman / Mateja A. Kegel. - 1. izd., 1. natis. - Domžale : Zgodba.net, 2016 ([Celje] : Grafika Gracer). - 120 str. : sl. avtorice ; 21 cm

O pisateljici ... : str. 119-120. - "Zapeljana Zala je knjiga, ki jo lahko berete samostojno ali kot nadaljevanje, tretjo knjigo, zbirke v kateri sta že knjigi Divja lara (2012) in Hana (2014)." --> kolofon

ISBN 978-961-93726-6-1
a) Mlade raziskovalke - Slovenija - V leposlovju b) Ljubezenski partnerji - V leposlovju c) Družbena omrežja - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) prijazno bralcem z disleksijo

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 283237376

105.
KIRST, Hans Hellmut, 1914-1989
        Noči dolgih nožev / Hans Hellmut Kirst ; [prevod Klara in Jože Hočevar]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2004. - 307 str. ; 22 cm. - (Vrhunci erotike in napetosti ; 9)

Prevod dela: Die Nächte der langen Messer

ISBN 961-6332-60-0
a) nemška književnost

821.112.2-311.6
COBISS.SI-ID 216902912

106.
KORUN, Borut
        Zadnji inkovski zaklad / Borut Korun. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 262 str. ; 21 cm

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-338-9
a) Inki - Zakladi - Iskanje - Peru - V leposlovju b) Peru - Pustolovščine - V leposlovju

821.163.6-311.3
COBISS.SI-ID 290279168

107.
LAGERCRANTZ, David
        Dekle, ki je iskalo pravico : nadaljevanje trilogije Millennium Stiega Larssona / David Lagercrantz ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 443 str. ; 20 cm. - (Millennium / David Lagercrantz ; 5)

Prevod dela: Mannen som sökte sin skugga. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3547-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3548-0 (broš.)
a) Mikael Blomkvist (literarni junak) - V leposlovju b) Lisbeth Salander (literarna junakinja) - V leposlovju c) Hekerji - V leposlovju d) Organizirani kriminal - V leposlovju

821.113.6-312.4
COBISS.SI-ID 291271424

108.
LUNDE, Maja, 1975-
        Zgodovina čebel : [roman] / Maja Lunde ; [iz nemščine prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 399 str. ; 20 cm

Prevod dela: Bienes historie; prevedeno iz nem. - Tiskano po naročilu. - Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-961-00-3561-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3562-6 (broš.)
a) Čebelarji - V leposlovju b) Odnos do narave - V leposlovju c) Čebele - Ogrožene vrste - V leposlovju d) Odnos med starši in otroki - V leposlovju e) distopija

821.113.5-311.2
COBISS.SI-ID 291476224

109.
MEJIA, Mindy
        Vse, kar hočeš, da sem / Mindy Mejia ; [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 360 str. ; 20 cm

Prevod dela: Everything you want me to be. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3556-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3557-2 (broš.)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 291319040

110.
MUNRO, Alice, 1931-
        Pogled z grajske pečine : zgodbe / Alice Munro ; prevedla Tjaša Mohar. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 326 str. ; 22 cm

Prevod dela: The view from castle rock. - 500 izv.

ISBN 978-961-278-339-6

821.111(71)-32
COBISS.SI-ID 290382336

111.
NESBØ, Jo, 1960-
        Žeja / Jo Nesbø ; [prevod Maja Lihtenvalner, Primož Ponikvar in Polona Meglič]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017 (natisnjeno v EU). - 555 str. ; 21 cm. - (Harry Hole serija)

Prevod dela: Tørst. - 3.000 izv. trda vezava

ISBN 978-961-261-470-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-261-469-0 (broš.)
a) Harry Hole (literarni junak) - V leposlovju b) Ženske - Umori - Norveška - V leposlovju c) Policija - Kazenske preiskave - V leposlovju d) Kriminalisti - V leposlovju

821.113.5-312.4
COBISS.SI-ID 290034432

112.
OLIVER, Lauren
        Preden se poslovim / Lauren Oliver ; [prevedla Minka Ožek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 366 str. ; 20 cm

Prevod dela: Before I fall. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3569-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3570-1 (broš.)
a) Smrt - V mladinskem leposlovju b) Mladostniki - Samopodoba - V mladinskem leposlovju c) najstniki d) medosebni odnosi e) šola f) prometne nesreče g) posmrtno življenje

821.111(73)-93-312.9
COBISS.SI-ID 291538944

113.
PAASILINNA, Arto
        Gozd obešenih lisic / Arto Paasilinna ; [prevedla Jelka Ovaska]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (natisnjeno v Indiji). - 270 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga. Roman)

Prevod dela: Hirtettyjen kettujen metsä. - 1.500 izv.

ISBN 978-86-11-17828-8

821.511.111-311.2
COBISS.SI-ID 251130368

114.
PÂRVULESCU, Ioana
        Življenje se začne v petek / Ioana Pârvulescu ; prevedel Aleš Mustar. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 285 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

Prevod dela: Viaţa începe vineri. - 1.000 izv. - European Union Prize for Literature, 2013

ISBN 978-961-7026-17-7

821.135.1-31
COBISS.SI-ID 92749825

115.
PREGL, Arjan
        O ženski, ki ni hotela z balkona / Arjan Pregl. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 92 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

500 izv. - Predstavitev knjige na zavihku ov. zadaj

ISBN 978-961-7017-03-8

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 289795072

116.
ROBOTHAM, Michael, 1960-
        Razbitina / Michael Robotham ; [prevedel Martin Jankovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 551 str. ; 20 cm

Prevod dela:The wreckage. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3563-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3564-0 (broš.)
a) Bančni ropi - Bagdad - V leposlovju b) Novinarji - Irak - V leposlovju c) Bančniki - Korupcija - Velika Britanija - V leposlovju d) Policija - London - V leposlovju

821.111(94)-312.4
COBISS.SI-ID 291522048

117.
SCOTT, Kylie
        Sladka zamenjava / Kylie Scott ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 270 str. ; 20 cm

Prevod dela: Twist. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3565-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3566-4 (broš.)

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 291522816

118.
SCOTT, Nikola
        Materina senca / Nikola Scott ; [prevedla Darja Divjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 381 str. ; 20 cm

Prevod dela: My mother's shadow. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3554-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3555-8 (broš.)

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 291304960

119.
SHEEHAN, Madeline
        Neljubljena / Madeline Sheehan ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 270 str. ; 20 cm. - (Serija Peklenski konjeniki)

Prevod dela: Unbeloved. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3541-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3542-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 291062016

120.
SKARLOVNIK, Slavko
        Katarza : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 156 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - Očiščenje kot razbremenitev / Aleš Tacer: str. 155-156. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6950-89-3

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290225152

121.
SKARLOVNIK, Slavko
        Zadnja vožnja : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus). - 149 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. - Pripravljeni na zadnjo vožnjo? / Aleš Tacer: str. 148-149

ISBN 978-961-6950-97-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290750464

122.
SOLOMÚ, Emílios
        Dnevnik nezvestobe / Emílios Solomú ; prevedla Klarisa Jovanović. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 226 str. ; 22 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

Prevod dela: Imerológio miás apistías. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7026-07-8

821.14'06 -31
COBISS.SI-ID 92047361

123.
SOUKUPOVÁ, Petra, 1982-
        Pod snegom / Petra Soukupová ; prevedla Nives Vidrih. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 361 str. ; 21 cm

Prevod dela: Pod sněhem. - 500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-333-4
a) Družina - Češka - V leposlovju b) Sestre - V leposlovju c) Družinski prazniki - V leposlovju d) Družinski odnosi - V leposlovju

821.162.3-311.2
COBISS.SI-ID 289948928

124.
ŠIMUNOVIĆ, Natalija
        Sotto voce / Natalija Šimunović ; [spremna beseda Anja Mugerli]. - Maribor : Založba Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 139 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

300 izv. - Sotto voce ali preseganje smrti / Anja Mugerli: str. 137-139

ISBN 978-961-7018-52-3

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 92248833

125.
ŠTRUBELJ, Sabina
        Siva dama / Sabina Štrubelj. - 1. natis. - Kresnice : S. Štrubelj, 2017 ([Ljubljana] : Belin grafika). - 329 str. ; 20 cm

1.000 izv. broš., 300 izv. trda vezava

ISBN 978-961-283-968-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-283-969-7 (broš.)

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290852096

126.
TUCKER, K. A., 1978-
        Izgubiti v štirih sekundah / K. A. Tucker ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 586 str. ; 22 cm

Prevod dela: Four seconds to lose. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-50-8 (trda vezava)

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 92678145

127.
WEBBER, Tammara
        Preprosto ljubezen / Tammara Webber ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Hiša Knjig, Založba KMŠ, 2017. - 349 str. ; 22 cm. - (Obrisi srca ; knj. 1)

Prevod dela: Easy. - Broš. izd. meri 19 cm. - 250 izv. broš., 250 izv. trda vezava

ISBN 978-961-7015-52-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-7015-53-9 (broš.)
a) Študenti - ZDA - V leposlovju b) Posilstvo - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 92803841

128.
WELFONDER, Sue-Ellen
        Predam se samo vitezu / Sue-Ellen Welfonder ; [prevod Tadeja Pečkaj]. - Ljubljana : Triskelion, 2017. - 319 str. ; 22 cm. - (Zbirka MacKenziejevi z Višavja / Sue-Ellen Welfonder ; [knj. 3])

Prevod dela: Only for a knight. - 200 izv.

ISBN 978-961-93865-8-3 (trda vezava)
a) Škotski klani - 14.st. - V leposlovju b) Družinske skrivnosti - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) romantična zgodovinska pripoved e) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 291249920


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


129.
ANĐELIĆ, Ivo
        V zavetju orlovih peruti / Ivo Anđelić. - Škofljica : Društvo Sedmi dan, 2017. - 94 str. : ilustr. ; 18 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94262-0-3
a) Anđelić, Ivo - Avtobiografski romani b) Vojna - Bosna in Hercegovina - 1992-1995 - V leposlovju c) Psihične travme - Krščanski vidik d) krščanstvo

821.163.6-312.6
821.163.4(497.6)-312.6
COBISS.SI-ID 290895104

130.
APIH, Jure
        Vihrave misli / Jure Apih ; [spremna beseda Danilo Türk]. - Ljubljana : Festfest, 2017 (Radovljica : Tiskarna). - 212 str. ; 23 cm

Spremna beseda Danila Türka na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-93978-2-4

821.163.6-92
COBISS.SI-ID 290572288

131.
CHARAMSA, Krzysztof Olaf, 1972-
        Prvi kamen : jaz, gejevski duhovnik, in moj upor proti hinavščini Cerkve / Krzysztof Charamsa ; [prevedla Irena Trenc Frelih]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 302 str. ; 21 cm

Prevod dela: La prima pietra. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-4621-6
a) Charamsa, Krzysztof (1972-) - Spomini b) Ecclesia catholica - Homoseksualnost - V leposlovju c) Duhovniki - Spolna identiteta - V leposlovju d) Homoseksualci - Cerkvene osebe - V leposlovju e) poljski duhovniki f) geji g) osebna pričevanja

821.131.1-94
27-722.5-055.34:929Charamsa K.
929Charamsa K.
COBISS.SI-ID 291103488

132.
KUKOVIČ, Roman
        Tisti njihovi srebrni glasovi : zgodba o delovanju mladinskega pevskega zbora Trboveljski slavček od leta 1927 do leta 1941 / Roman Kukovič. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Forma Digital print). - 267 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6950-91-6
a) Mladinski pevski zbor Slavček (Trbovlje) - 1927-1941 - V leposlovju b) pevski zbori c) mladinski zbori d) spomini e) slovenski skladatelji f) zborovska glasba

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290354432

133.
OMAR, Qais Akbar
        Utrdba z devetimi stolpi / Qais Akbar Omar ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 426 str. ; 20 cm

Prevod dela: A fort of nine towers. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. [427]

ISBN 978-961-00-3534-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3535-0 (broš.)
a) Afganistan - Državljanska vojna - V leposlovju

821.111(73)-312.6
COBISS.SI-ID 290982144

134.
PINTARIČ, Miha, 1963-
        Dvojni presledek : en dan v življenju dalajlame in drugi eseji / Miha Pintarič. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2017 ([Ljubljana] : Studio Print). - 195 str. ; 20 cm. - (Zbirka Varia)

400 izv.

ISBN 978-961-6798-69-3
a) Eseji

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 290564096

135.
SCHROFF, Laura
        Nevidna nit : resnična zgodba o enajstletnem dečku z ulice, uspešni direktorici trženja in nenavadnem srečanju z usodo / Laura Schroff in Alex Tresniowski ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 247 str. ; 20 cm

Prevod dela: An invisible thread. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3543-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3544-2 (broš.)

821.111(73)-312.6
COBISS.SI-ID 291064832

136.
ŠTRAVS, Suzana, 1976-
        Ljubezen v nevihti in moški s tatujem na srcu : resnična zgodba / Suzana Štravs. - 1. natis. - Prebold : Vsemu si kos, vseživljenjsko izobraževanje, 2017 ([Celje] : Zlatečan). - 178 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94068-2-3
a) Štravs, Suzana (1976-) - Spomini b) Družina - Alkoholizem - Slovenija - V leposlovju c) Alkoholiki - Zdravljenje - V leposlovju d) Žrtve spolne zlorabe v otroštvu - V leposlovju e) zakonci f) družinski odnosi g) osebna doživetja

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 290988288

137.
UGREŠIĆ, Dubravka
        Evropa v sepiji / Dubravka Ugrešić ; prevedla Đurđa Strsoglavec. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 288 str. ; 21 cm. - (Vilenica)

Prevod dela: Europa u sepiji. - 500 izv. - O knjigi in avtorici na hrbtni str. ov.

ISBN 978-961-282-283-5

821.163.42-4
COBISS.SI-ID 291123200


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


138.
ATXAGA, Bernardo, 1951-
        Xola med levi / Bernardo Atxaga ; ilustriral Mikel Valverde ; iz baskovskega izvirnika prevedla Barbara Pregelj. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 57 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Xola badu lehoien berri. - 500 izv. - O pisatelju: str. 56 in na zavihkih ov. - O ilustratorju: str. 57

ISBN 978-961-6886-38-3

821.361-93-32
COBISS.SI-ID 290895616

139.
BEN-Barak, Idan
        Ne liži te knjige / [besedilo] Idan Ben-Barak in [ilustracije] Julian Frost ; podobe z elektronskega mikroskopa je skenirala Linnea Rundgren ; [prevedla Ema Karo]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [34] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Do not lick this book. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. [34]

ISBN 978-961-272-269-2

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 290697728

140.
BONILLA, Rocio
        Čuden ptič / [besedilo in ilustracije] Rocio Bonilla ; [prevod Veronika Rot]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - [31] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Cara de pardal. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-327-3
a) dečki b) sosedje c) besedne igre d) humor e) raziskovanje

087.5
COBISS.SI-ID 289590528

141.
        BOŽIČKOV delovni večer : knjiga z naprstno lutko / [ilustracije Nicola Anderson ; prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 19 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Santa's busy night. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3358-5
a) Božič - V otroškem leposlovju b) kartonke c) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289562112

142.
BRULEC, Meta
        Kroki praznuje / Meta Brulec ; ilustriral Silvan Omerzu. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Srbija : Rotografika). - [23] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 453)

Velike tiskane črke. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4950-7
a) Zima - Otroške igre - V otroškem leposlovju b) Zima - Prazniki - V otroškem leposlovju c) krokodili d) živali v domišljiji e) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290748160

143.
        ČEBELA : [ljubka zgodba za majhne roke] / [prevedla Kristina Kočan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 13 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Bee. - Dodatek k nasl. naveden na zadnji str. ov. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3370-7
a) Čebele - V otroškem leposlovju b) kartonke c) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289650432

144.
DORIA, Julia
        Cvetek, ki se ni hotel zmočiti / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017. - [18] str. : barvne ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Ptičice)

ISBN 978-961-6881-52-4

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 291326720

145.
DORIA, Živa Viviana
        Ko pride jesen / napisala in ilustrirala Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017. - [18] str. : barvne ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6881-54-8 (23,00 EUR)
a) Jesen (letni čas) - Knjige za otroke b) letni časi

087.5
COBISS.SI-ID 291332352

146.
EATON, Kait
        Mali gasilski avtomobil : knjiga z igračko in igralno podlogo / [Kait Eaton ; ilustracije Craig Eaton ; prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Little fire engine. - Kartonka ima vgrajen avto za vožnjo po igralni podlogi. - 3.000 izv. - Avtor naveden v CIP zapisu

ISBN 978-961-00-3408-7

087.5
COBISS.SI-ID 290043392

147.
FOREMAN, Michael, 1938-
        Čopko : izgubljeni raček se zaljubi / [besedilo, ilustracije] Michael Foreman ; [prevod Sabrina Žgajnar Meze]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Tufty. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-81-1
a) Race - Mladiči - V otroškem leposlovju b) prezimovanje c) prijateljstvo d) živali v domišljiji

821.111(73)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290310656

148.
        GLASNE živali v džungli : 8 imenitnih glasov džungelskih živali! / [prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Noisy jungle animals

ISBN 978-961-00-3426-1
a) Živali - Džungla - Knjige za otroke

087.5
COBISS.SI-ID 290122496

149.
GLEESON, Libby
        Klemen, Mija in nova hiša / Libby Gleeson ; [ilustracije] Freya Blackwood ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [30] str. : ilustr. ; 25 x 27 cm

Prevod dela: Clancy and Millie and the very fine house. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-80-4
a) Hiše - V otroškem leposlovju b) domotožje c) igra d) medbesedilnost e) prijateljstvo f) škatle g) prijazno bralcem z disleksijo

821.111(94)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 290185216

150.
HERRMANN, Ève
        Na sprehodu / Ève Herrmann ; ilustracije Roberta Rocchi ; [prevedla Valentina Praprotnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - [25] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Moje zgodbe / Montessori)

Prevod dela: La promenade. - 1.500 izv. - Na ov. tudi: Montessori. - Ilustr. na spojnih listih. - Kotiček za opazovanje narave: str. 24-25

ISBN 978-961-01-4729-9
a) Narava - Opazovanje - V otroškem leposlovju b) družina c) sprehodi

821.133.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 291315968

151.
HERRMANN, Ève
        Vse na svojem mestu / Ève Herrmann ; ilustracije Roberta Rocchi ; [prevedla Valentina Praprotnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - [25] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Moje zgodbe / Montessori)

Prevod dela: On range!. - 1.500 izv. - Na ov. tudi: Montessori. - Ilustr. na spojnih listih. - Na lov za barvami: str. 24-25

ISBN 978-961-01-4728-2
a) Igrače - Otroci - V otroškem leposlovju b) pospravljanje c) vsakdan

821.133.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 291316224

152.
        HRUPNA vozila : 8 imenitnih zvokov vozil! / [prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Noisy vehicles

ISBN 978-961-00-3423-0
a) Vozila - Knjige za otroke

087.5
COBISS.SI-ID 290120704

153.
HVALA, Tea
        Skrivna bolnišnica / Tea Hvala in Špela Oberstar ; ilustrirala Ajda Erznožnik. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 22 cm

350 izv. - Partizanska bolnica Franja / Milojka Magajne: str. 40-48

ISBN 978-961-6936-82-8
a) Bojc-Bidovec, Franja (1913-1985) b) Partizanska bolnišnica Franja - Muzeji na prostem - V otroškem leposlovju c) poučno leposlovje d) bolnišnice e) ranjenci f) vojne

821.163.6-93-32
614.21(497.473)"1943/1945"(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290535936

154.
        HVALEŽNI medved : slovenska ljudska pravljica = Der dankbare Bär : slowenisches Volksmärchen / ilustrirala Katra Štrukelj ; [spremno besedilo Tjaša Brečko ; prevod v nemški jezik Brigita Noč]. - Ljubljana : Karantanija, 2017 ([Ljubljana] : Abo Grafika). - [23] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Dvojezične pravljice)

Vzpor. slov. besedilo in nem. prevod. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-275-161-6
a) Slovenske ljudske pravljice - Koroška (Slovenija) - Knjige za otroke

398.2(497.413)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 288428288

155.
IGERABIDE, Juan Kruz
        Adijo, Jona = ¡Adiós, Jonás! / Juan Kruz Igerabide ; ilustracije Mikel Valverde ; [prevedla Barbara Pregelj]. - Dvojezična izd., 1. natis. - Medvode : Malinc, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 28 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Še)

Prevod dela: Adio Jonas - Adiós, Jonás. - Vzpor.slov. in špan. besedilo. - 400 izv.

ISBN 978-961-6886-40-6
a) Strah - V otroškem leposlovju b) izguba orientacije c) problemi najmlajših d) večjezično e) za dislektike f) prilagojene knjige

821.361-93-32=163.6=134.2
087.5=163.6=134.2
COBISS.SI-ID 291100672

156.
IGERABIDE, Juan Kruz
        Sedem noči s Paulo / Juan Kruz Igerabide, Patxi Zubizarreta ; ilustrirala Elena Odriozola ; prevedla Ana Fras, [prevod ugank Barbara Pregelj]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 110 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Siete noches con Paula. - 700 izv. - O prevajalki: str. [113]

ISBN 978-961-6886-37-6

821.361-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 290761728

157.
        JELENČKOV prvi let : knjiga z naprstno lutko / [ilustracije Nicola Anderson ; prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 19 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Reindeer's first flight. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3357-8
a) Božič - V otroškem leposlovju b) kartonke c) velike tiskane črke d) igroknjige

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289562368

158.
JOYCE, Melanie
        Grem na kahlico : pritisni na tipko in prisluhni / [Melanie Joyce ; ilustracije Sam McPhillips ; prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 19 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: My first potty book. - 3.000 izv. - Kartonka je opremljena z gumbom za zvočne efekte. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3363-9
a) Higiena - V otroškem leposlovju b) kahlice c) kartonke d) velike tiskane črke e) zvočni efekti

821.111-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 289643264

159.
JOYCE, Melanie
        Pingvinčkova velika pustolovščina / Melanie Joyce ; [ilustracije Gareth Llewhellin ; prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - [20] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Little penguin's big adventure. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3354-7

821.111-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289527040

160.
KAVČIČ, Petra, 1978-
        Vitica najde srečo / besedilo in ilustracije Petra Kavčič. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-77-9
a) Sreča - Iskanje - V mladinskem leposlovju b) čustva c) vile (bajeslovna bitja)

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290920960

161.
KEGEL, Mateja A.
        Lari, govoreča kravica / [besedilo in ilustracije] Mateja A. Kegel. - 1. izd., 1. natis. - Domžale : samozal., 2011. - 20 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-276-256-8
a) Krave - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 258170112

162.
KEGEL, Mateja A.
        Lina in Jaka sta v vsem enaka / Mateja A. Kegel ; ilustrirala Nika Lemut. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Socialni demokrati, 2017. - 33 str. : ilustr. ; 23 cm

Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-285-702-8
a) Vrednote - V otroškem leposlovju b) družina c) pravičnost d) solidarnost e) spoštovanje f) svoboda

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290188032

163.
KEGEL, Mateja A.
        Maki, radovedna slončica : [aktivna otroška knjiga] / [besedilo in ilustracije] Mateja A. Kegel. - 1. izd., 1. natis. - Domžale : samozal., 2011. - 19 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv.

ISBN 978-961-93182-1-8

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 259092992

164.
KOBULA Kamenšek, Zinka
        Črepinka in vonj steklene juhe / Zinka Kobula Kamenšek ; [ilustrirala Andreja Valenčak]. - Rogaška Slatina : Promark, 2017 ([Bled] : Grafika Belin). - [34] str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv. - Spremne besede: str. [33-34]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94194-0-3
a) Steklo - V otroškem leposlovju b) Steklarstvo - V otroškem leposlovju c) izdelovanje stekla d) poučno leposlovje

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289519104

165.
KOVAČ, Polonca, 1937-
        Kaj se komu sanja : izbrane zgodbe / Polonca Kovač ; [ilustrirali Marjanca Jemec Božič ... [et al.] ; uvodno besedilo napisala Nika Kovač, spremno besedilo napisala Marjana Kobe ; bibliografijo sestavili Breda Mahkota, Darja Lavrenčič Vrabec in Konrad Zadravec]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 407 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Sončnica)

4.000 izv. - Življenjske skrivnosti Polončinih pravljic / Nika Kovač: str. 6-7. - Rojena pripovedovalka / Marjana Kobe: str. 395-400. - Bibliografija mladinskih del Polonce Kovač: str. 404-407

ISBN 978-961-01-4543-1
a) Kovač, Polonca (1937-) - Spremne besede - Knjige za otroke b) otroci c) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
821.163.6.09-93Kovač P.
COBISS.SI-ID 290940928

166.
KOZINC, Darinka
        Ptičji pek : zgodbica o peku Binetu in kosu Žvižgu ter poticah / [besedilo in risbe] Darinka Kozinc. - Ljubljana : Jutro, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - "Recepta sta iz knjige: Slavica Plahuta: Goriške jedi"--> kolofon

ISBN 978-961-6746-96-0
a) Peki - V otroškem leposlovju b) Potice - Priprava - V otroškem leposlovju c) Pecivo - V otroškem leposlovju d) kosi e) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288039424

167.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in miška Maška / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-40-7
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) Mačke - Drugačnost - V otroškem leposlovju c) Miši - V otroškem leposlovju d) Kmetije - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289548544

168.
KREMPL, Urša
        Medved in morje / Urša Krempl ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - [16] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Mala zbirka)

600 izv.

ISBN 978-961-94233-0-1
a) Morje - V otroškem leposlovju b) domače naloge c) knjige d) medvedi e) šola

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290276864

169.
        KUŽEK : [zabavna zgodba za majhne roke] / [prevedla Kristina Kočan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 13 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Puppy. - Dodatek k nasl. naveden na zadnji str. ov. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3372-1
a) Psi - V otroškem leposlovju b) kartonke c) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289651200

170.
MACDONALD, Alan, 1958-
        Umazani Berti in Drobižek / napisal Alan MacDonald ; ilustriral David Roberts ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 94 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umazani Berti ; 11)

Prevod dela: Dirty Bertie fetch!. - 500 izv. v trdi vezavi. - Nasl. na ov.: Umazani Berti in Drobižek!

ISBN 978-961-7015-54-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-7015-55-3 (broš.)
a) Dečki - V otroškem leposlovju b) igra c) vragolije

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 92860673

171.
MACDONALD, Alan, 1958-
        Umazani Berti in vampir / napisal Alan MacDonald ; ilustriral David Roberts ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umazani Berti ; 12)

Prevod dela: Dirty Bertie fangs!. - 500 izv. v trdi vezavi. - Nasl. na ov.: Umazani Berti in vampir!

ISBN 978-961-7015-56-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-7015-57-7 (broš.)
a) Dečki - V otroškem leposlovju b) moda c) preobleke d) vragolije

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 92861185

172.
        MALO letalo : knjiga z igračko in igralno podlogo / [ilustracije Helen Graper ; prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Little jumbo. - 3.000 izv. - Podatki o avtorstvu v CIP-u. - Kartonka ima tudi igračko (letalo) za vožnjo po igralni podlogi

ISBN 978-961-00-3406-3

087.5
COBISS.SI-ID 290042624

173.
        MEDVEDEK : [vesela zgodba za majhne roke] / [prevedla Kristina Kočan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 13 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Bear. - Dodatek k nasl. na zadnji str. ov. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3369-1
a) Medvedi - V otroškem leposlovju b) kartonke c) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289650176

174.
        MODRI vlak : pritisni in prisluhni / [ilustracije Kathryn Selbert ; prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 19 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: The blue train. - 3.000 izv. - Kartonka je opremljena z gumbom za zvočne efekte. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3364-6
a) Vlaki - V otroškem leposlovju b) kartonke c) velike tiskane črke d) zvočni efekti

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289641984

175.
        MOJ dan / [ilustracije Barbara Jelenkovich ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Potipaj in začuti)

Prevod dela: Mein Fühlbuch. Erste Sachen. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3416-2
a) Vsakdan - V otroškem leposlovju b) kartonke c) tipanke

087.5
COBISS.SI-ID 290114304

176.
        MOJA vozila : [kartonka z gibljivimi očki] / [ilustracije Alberta Kiel ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Meine Autos. - 3.000 izv. - Dodatek k nasl. naveden v CIP-u

ISBN 978-961-00-3421-6
a) Vozila - V otroškem leposlovju b) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 290116608

177.
        MOJE živali : [kartonka z gibljivimi očki] / [ilustracije Alberta Kiel ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Meine Tiere. - 3.000 izv. - Dodatek k nasl. naveden v CIP-u

ISBN 978-961-00-3420-9
a) Živali - V otroškem leposlovju b) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 290116352

178.
        MUCA : [prisrčna zgodba za majhne roke] / [prevedla Kristina Kočan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 13 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Kitten. - Dodatek k nasl. na zadnji str. ov. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3371-4
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) kartonke c) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289650688

179.
        OPICA : [super zgodba za majhne roke] / [prevedla Kristina Kočan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 13 cm

Prevod dela: Monkey. - Ov. nasl. - Dodatek k nasl. na zadnji str. ov. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3374-5
a) Opice - V otroškem leposlovju b) kartonke c) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289651712

180.
PAPP, Lisa
        Zoja in Belka / [besedilo, ilustracije] Lisa Papp ; [prevod Sabrina Žgajnar Meze]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [32] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Madeline Finn and the library dog. - Velike tiskane črke. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-79-8
a) Bralne težave - V otroškem leposlovju b) branje c) pomoč d) psi e) vztrajnost f) knjižnice g) potrpežljivost

821.111(73)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 290047488

181.
PERME, Irena, 1979-
        Živalski vrt / Irena Perme ; narisal Igor Barišič. - Ljubljana : samozal. I. Perme, 2017. - [26] str. : ilustr. ; 21 x 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-283-962-8
a) Živalski vrtovi - V otroškem leposlovju b) pripoved v verzih c) živali v domišljiji

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 290718464

182.
PERŠOLJA, Patricija
        Neskončno te imam rada! / Patricija Peršolja ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - [16] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Mala zbirka)

600 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-94233-2-5
a) Materinska ljubezen - V otroškem leposlovju b) ljubezen c) matere d) mame e) otroci f) race

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290277376

183.
        PIKAPOLONICA : [sladka zgodba za majhne roke] / [prevedla Kristina Kočan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 13 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Ladybird. - Dodatek k nasl. naveden na zadnji str. ov. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3373-8
a) Pikapolonice - V otroškem leposlovju b) kartonke c) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289651456

184.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Goska Noska dobi očala / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Erika Omerzel Vujić. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6976-38-1
a) Očala - V otroškem leposlovju b) Slabovidnost - V otroškem leposlovju c) gosi d) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290270208

185.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Samo eden je lahko kralj / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Tina Dobrajc. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6976-34-3
a) Krutost - V otroškem leposlovju b) Neumnost - V otroškem leposlovju c) Oblast - V otroškem leposlovju d) kralji e) vladanje

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290168064

186.
PREDIN, Andrej, 1976-
        Mica pri babici. Ugrabljeni Božiček / Andrej Predin ; ilustriral Marjan Manček. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 33 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-02-5
a) Božiček (ljudski junak) - V otroškem leposlovju b) Ugrabitve - V otroškem leposlovju c) božič d) pomoč e) reševanje

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289109504

187.
        PRIDNI medo. Gasilec / [tekst Nosy Crow] ; [ilustracije] Benji Davies ; prevedel in prepesnil Milan Dekleva. - Jezero : Morfemplus, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Bizzy bear. Fire rescue. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-46-9
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) kartonke c) pripoved v verzih

087.5
COBISS.SI-ID 286166272

188.
        PRIDNI medo. Gusarski podvig / [tekst Nosy Crow] ; [ilustracije] Benji Davies ; prevedel in prepesnil Milan Dekleva. - Jezero : Morfemplus, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Bizzy bear. Pirate adventure. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-47-6
a) Pirati - V otroškem leposlovju b) gusarji c) ladje d) kartonke e) pripoved v verzih

087.5
COBISS.SI-ID 286166528

189.
        PRIPOJEDKE : pravljična kuharska knjiga za mlade bralce, jedce in kuhalce / priredba zgodb Jane Yolen ; recepti Heidi E. Y. Stemple ; ilustracije Phillipe Béha ; [prevod Zala Stanonik]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 174 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Fairy tale feasts : a literary cookbook for young readers and eaters. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-7026-12-2

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 92759553

190.
        RDEČI gasilski avtomobil : pritisni in prisluhni / [ilustracije Kathryn Selbert ; prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: The red fire engine. - 3.000 izv. - Kartonka je opremljena z gumbom za zvočne efekte. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3366-0
a) Avtomobili - Gasilci - V otroškem leposlovju b) gasilski avto c) reševalna vozila d) kartonke e) velike tiskane črke f) zvočni efekti

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289642752

191.
REBA, Matea
        Skokomavh / Mateja Reba ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - [16] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Mala zbirka)

600 izv.

ISBN 978-961-94233-1-8
a) Osebna higiena - V otroškem leposlovju b) palčki (bajeslovna bitja) c) škratje (bajeslovna bitja) d) gozdne živali

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290277120

192.
        ROBOCAR Poli. 5, Helijev rojstni dan / [priredila Mateja Grajzar]. - [Ljubljana : Menart Records, 2017] ([Kranj : Gorenjski tisk storitve]). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-7-4
a) prijazno bralcem z disleksijo

087.5
COBISS.SI-ID 289293568

193.
        ROBOCAR Poli. 6, Buskovo darilo / [priredila Mateja Grajzar]. - [Ljubljana : Menart Records, 2017] ([Kranj : Gorenjski tisk storitve]). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-8-1
a) prijazno bralcem z disleksijo

087.5
COBISS.SI-ID 289293824

194.
        ROBOCAR Poli. 7, Drevo prijateljstva / [priredila Mateja Grajzar]. - [Ljubljana : Menart Records, 2017] ([Kranj : Gorenjski tisk storitve]). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-9-8
a) prijazno bralcem z disleksijo

087.5
COBISS.SI-ID 289294080

195.
        ROBOCAR Poli. 8, Skrivalnice / [priredila Mateja Grajzar]. - [Ljubljana : Menart Records, 2017] ([Kranj : Gorenjski tisk storitve]). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-94188-0-2
a) prijazno bralcem z disleksijo

087.5
COBISS.SI-ID 289294336

196.
SAINT-Exupéry, Antoine de, 1900-1944
        Mali princ za najmlajše / [Antoine de Saint-Exupéry ; prevedla Maruša Intihar ; priredila Mojiceja Podgoršek]. - Domžale : Epistola, 2017. - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Le petit prince pour les bébés. - 1.500 izv. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-6976-35-0
a) Vrednote - V otroškem leposlovju b) planeti c) prijateljstvo d) lisice e) priredbe

821.133.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290172928

197.
        SNEŽAKOVO popolno darilo : knjiga z naprstno lutko / [ilustracije Nicola Anderson ; prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 19 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Snowman's perfect present. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3356-1
a) Božič - V otroškem leposlovju b) kartonke c) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289562624

198.
SUHODOLČAN, Primož
        Goran : legenda o zmaju : Goran Dragić : resnična pravljica / Primož Suhodolčan ; ilustriral Matej de Cecco. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - [31] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 4.000 izv. - Draga bralka, dragi bralec ... / Goran Dragić: str. [3]

ISBN 978-961-02-0901-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-02-0910-2 (broš.)
a) Dragić, Goran (1986-) - V otroškem leposlovju b) Košarka - V otroškem leposlovju c) zmaji d) šport

821.163.6-93-34
929Dragić G.(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 290931968

199.
SUSIČ, Lučka
        Mali gledališki vrtiljak : pet prizorčkov za vse priložnosti : ob 70-letnici revije Pastirček / Lučka Susič ; [ilustriral Matej Susič]. - Gorica : Zadruga Goriška Mohorjeva, 2017 (Gorica : Grafica Goriziana). - 63 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Pastirčkova knjižnica ; 24) (Pastirčkov oder ; 3)

Ov. nasl. - Potiskani notr. str. ov. - Vsebina: Angelček v težavah ; Mah za jaslice ; Torta za mamo št. 2 ; Rdeča kapica v deželi branja ; Stara hiška, hruška, buška in zlato pero

ISBN 978-88-96632-63-5
a) Miklavževanje - V otroškem leposlovju b) Božič - V otroškem leposlovju c) materinski dan

821.163.6-93-2
COBISS.SI-ID 9872876

200.
UNGERER, Tomi
        Pet fantastičnih živali : [pet slikanic v eni knjigi] / Tomi Ungerer ; prevedla Neža Božič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 183 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Deteljica)

1.200 izv. - O avtorju: str. 181. - O prevajalki: str. 183. - Ilustr. na spojnih listih. - Dodatek k nasl. naveden v CIP-u. - Vsebina: Crictor, dobri udav ; Adelajda, leteča kengurujka ; Emil, dobrosrčna hobotnica ; Rufus, pisani netopir ; Orlando, plemeniti jastreb

ISBN 978-961-01-4544-8
a) živali v domišljiji

821.133.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290748672

201.
VIDMAR, Karmen, 1964-
        Štirje letni časi / Karmen Vidmar in Goran Gorjup ; [[slike] iStock.com/thumbnail ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Radovedni smrčki)

250 izv.

ISBN 978-961-6957-78-6
a) Letni časi - V otroškem leposlovju b) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290921472

202.
WALLIAMS, David, 1971-
        V naši šoli je kača! / David Walliams ; prevedel Milan Dekleva ; knjigo je ilustriral Tony Ross. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [30] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: There's a snake in my school!. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4542-4
a) Hišni ljubljenci - V otroškem leposlovju b) Kače - V otroškem leposlovju c) šola d) vragolije e) živali v domišljiji

821.111-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289648384

203.
WEIGHTMAN, Magnus
        Dobrodošel doma, bober! / [besedilo, ilustracije] Magnus Weightman ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Welkom thuis, Bever!. - 800 izv. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-6976-41-1
a) Bivališča - Živali - V otroškem leposlovju b) kontinenti c) dom d) iskanje e) pomoč

821.112.5(493)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290582016

204.
        ZELENI traktor : pritisni in prisluhni / [ilustracije Kathryn Selbert ; prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 19 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: The green tractor. - 3.000 izv. - Kartonka je opremljena z gumbom za zvočne efekte. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3365-3
a) Traktorji - V otroškem leposlovju b) kmetija c) kartonke d) velike tiskane črke e) zvočni efekti

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289642240

205.
ŽONTAR, Sanja
        Prijatelji deklice Eve s planeta Juno / napisala Sanja Žontar ; ilustracija Petra Batagelj. - Škofja Loka : Zavod Odprto srce, 2017 ([Brežice] : Primus). - 28 str. : ilustr. ; 22 cm

Velike tiskane črke. - 350 izv.

ISBN 978-961-94127-1-8

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289722624


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


206.
BOYNE, John
        Deček na vrhu gore / John Boyne ; prevedel Dušan Ogrizek ; [ilustracija Ivan Mitrevski]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 294 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Nekoč / Miš)

Prevod dela: The boy at the top of the mountain. - 700 izv. - O avtorju: str. [295]

ISBN 978-961-272-263-0
a) Hitler, Adolf (1889-1945) - V mladinskem leposlovju b) Svetovna vojna 1939-1945 - V mladinskem leposlovju c) Fantje - Odraščanje - V mladinskem leposlovju d) sirote e) nacizem f) ideologija g) krivda h) Judje

821.111(417)-93-311.6
COBISS.SI-ID 290569984

207.
HRAIN, Ines
        Samotni otok / Ines Hrain ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 163 str. ; 22 cm

Prevod dela: Pusti otok. - 350 izv. - O avtorici: str. [164]

ISBN 978-961-6936-83-5
a) Brodolom - V mladinskem leposlovju b) Mladostniki - V mladinskem leposlovju c) družina d) otoki e) počitnice f) preživetje g) prijateljstvo h) zaljubljenost i) Silba j) S. Jadran

821.163.42-93-311.2
COBISS.SI-ID 290751488

208.
MAZZINI, Miha
        Zvezde vabijo / Miha Mazzini. - Darilna izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 205 str. ; 21 cm

O avtorju na prednjem zavihku ov. - 22.000 izv. - Modra ptica, 2016

ISBN 978-961-01-4972-9
a) Dekleta - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju b) Petje - Tekmovanja - V mladinskem leposlovju c) Družbena omrežja - Identiteta - Prevare - V mladinskem leposlovju d) družina e) ljubezen f) mladostniki g) socialna omrežja h) vrstniki i) talenti

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 290893824

209.
PORTER, Eleanor H., 1868-1920
        David / Eleanor H. Porter ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017 (Ljubljana : Demat). - 212 str. ; 22 cm

Prevod dela: Just David. - Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94273-0-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-94273-1-6 (broš.)

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 291282176


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


210.
GRADNIK, Alojz, 1882-1967
        Narobe svet in druge pesmi za mladino / Alojz Gradnik ; [uredili Morana Sossi, Annamaria Antonič in Alina Carli ; ilustracije Barbara Boneta, učenci OŠ Alojza Gradnika, Repentabor]. - Trst : ZTT = EST ; Repentabor : OŠ Alojza Gradnika, 2017 (Gorica : Grafica Goriziana). - 119 str. : ilustr. ; 29 cm

Moja srečanja z Gradniki / Jaro Komac: str. 4-9. - Alojz Gradnik Narobe svet in druge pesmi za mladino, 2017 / Milena Mileva Blažić: str. 116-117. - O avtorju: str. 10-11

ISBN 978-88-7174-216-8
a) Gradnik, Alojz (1882-1967) - Spremne besede b) poezija c) v otroškem leposlovju

821.163.6-93-1
821.163.6.09-93Gradnik A.
COBISS.SI-ID 9873644

211.
PALACIO, R. J.
        Julianova zgodba / R. J. Palacio ; [prevedel Boštjan Gorenc]. - 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 104 str. ; 21 cm

Prevod dela: The Julian chapter. - 700 izv. (trda vezava), 1.300 izv. (broš.). - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 104

ISBN 978-961-93836-8-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-93836-9-8 (broš.)
a) Mladostniki - Nasilje - V mladinskem leposlovju b) Drugačnost - V mladinskem leposlovju c) šola d) družina e) invalidnost f) medvrstniško nasilje g) pogum h) predsodki

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 290728448

212.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Prikazen v plamenih : napeta gasilska štorija / Ivan Sivec ; [ilustriral Uroš Hrovat ; spremna beseda Lucija Jereb]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 127 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srečna družina ; knj. 16)

800 izv. - Pomen gasilstva v Sloveniji / Lucija Jereb: str. 116-119

ISBN 978-961-275-174-6
a) Požari - V mladinskem leposlovju b) Gasilci - V mladinskem leposlovju c) Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju d) družina e) ljubezen f) podtaknjeni požari g) kriminal

821.163.6-93-312.4
COBISS.SI-ID 290873088

213.
SUHODOLČAN, Primož
        Košarkar naj bo! / Primož Suhodolčan ; [ilustriral Uroš Hrovat ; spremna beseda Igor Saksida]. - 1. prenovljena izd. - Ljubljana : Karantanija, 2017 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 154 str. : ilustr. ; 23 cm

1.500 izv. - Književnost je vic! / Igor Saksida: str. 139-152

ISBN 978-961-275-175-3
a) Suhodolčan, Primož (1959-) - Literarne študije b) Košarka - V mladinskem leposlovju c) Fantje - Šport - V mladinskem leposlovju d) šola e) humor

821.163.6-93-311.2
821.163.6.09Suhodolčan P.
COBISS.SI-ID 290961408

214.
SVETINA, Peter, 1970-
        Uho sveta / Peter Svetina ; [ilustracije] Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 51 str. : ilustr. ; 26 cm

800 izv.

ISBN 978-961-272-266-1

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290581504

215.
ŠVAJNCER, Janez J., 1948-
        Pika gre v Ameriko : zgodbe za male in velike / Janez J. Švajncer. - Logatec : Vojni muzej, 2017 ([Maribor] : Demago). - 137 str. : fotogr. ; 24 cm

150 izv.

ISBN 978-961-93929-3-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289724160

216.
WALLIAMS, David, 1971-
        Vsi ti brezupno obupni otroci / David Walliams ; v čudovitih barvah ilustriral Tony Ross ; [prevedel Milan Dekleva]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 261 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The world's worst children. - Ilustr. na notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-4456-4
a) Otroci - Vedenje - V mladinskem leposlovju b) humor c) nonsens d) drugačnost e) posebneži

821.111-93-7
COBISS.SI-ID 286781184

217.
WATTERSON, Bill
        Jukon, hoj! : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu / [besedilo in ilustracije Bill Watterson ; prevod Bojan Albahari in Polona Meglič]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017 (natisnjeno v EU). - 126 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Yukon ho!. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-463-8
a) Modrost - V mladinskem leposlovju b) humor c) starši d) tigri

084.11
COBISS.SI-ID 290353664


90 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO


218.
FERFILA, Bogomil
        Norveška : dežela Vikingov, trolsov, dih jemajočih fjordov in Nordkappa / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017 (Ljubljana : Demat). - 168 str., 76 str. barv. pril. : tabele ; 25 cm. - (Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 36)

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Potiskani spojni listi. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 157-158. - Bibliografija: str.159-168

ISBN 978-961-94226-4-9
a) Družba b) Society c) Kultura d) Culture e) Kulturna zgodovina f) Cultural history g) Narodne značilnosti h) National characteristics i) Domoznanstvo j) Local studies k) Norveška - Domoznanstvo l) Norveška m) Norway

908(481)
308(481)
COBISS.SI-ID 290887680

219.
FERFILA, Bogomil
        Švedska : med socialno varnostjo in tržno prodornostjo / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017. - VI, 206 str. : tabele ; 21 cm

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 202-205. - Bibliografija: str. 195-201

ISBN 978-961-94226-0-1 (broš.)
a) Država blaginje - Švedska b) Gospodarstvo - Švedska c) Švedska - Domoznanstvo d) Švedska - Družbene razmere e) Skandinavske države - Zunanja politika

308(485)
316.323.65(485)
338(485)
327(48)
COBISS.SI-ID 290234112

220.
POREDOŠ, Robi
        Tü je Amerika / Robi Poredoš ; [uvodna beseda Edvard Žitnik]. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. - 119 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 103)

100 izv. - Uvodna beseda / Edvard Žitnik: str. 7-8. - O avtorju: str. 117-119

ISBN 978-961-7030-03-7

908(7)
COBISS.SI-ID 92653313

221.
        SLOVENIJA VII : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva] / [urednik Drago Kladnik ; kartografija Tanja Koželj ; fotografije Simon Avsec ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Ljubljana : Present). - 145 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva. Evropa, ISSN 1408-6395 ; 13)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Potiskane notr. str. ov. - 450 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Vsebina na nasl. str.: Odkrivanje Banjšic. Selška dolina. Obsotelje in Kozjansko. Dravinjska dolina in Dežela učnih poligonov. Zahodno Goričko in njegov turistični potencial. Pivka in njena vojaška zgodovina. Nekaj geomorfoloških posebnosti slovenske Sive Istre.

ISBN 978-961-05-0002-5
a) Slovenija - Geografija - Zborniki b) Slovenija - Ekskurzije - Vodniki c) regionalna geografija

913(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 290204160


91 ZEMLJEPIS


222.
HIENG, Primož
        Nenavadni vodnik po nenavadni Sloveniji. Del 2, 100 novih idej za izlete in potepanja / Primož Hieng ; [fotografije Primož Hieng ... et al.]. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Harlekin No. 1, 2017 (Ljubljana : Belin grafika). - 336 str. : ilustr. ; 22 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6008-49-5
a) Slovenija - Turistični vodniki b) Slovenija - Domoznanstvo - Reportaže

913(497.4)(036)
908(497.4)
COBISS.SI-ID 291462656

223.
SLATER, Jenny
        Slikovni atlas sveta [Kartografsko gradivo] : zabavno in interaktivno raziskovanje našega planeta : priloženi so potni list, razglednice in več kot 250 nalepk / [napisala Jenny Slater ; ilustrirala Katrin Wiehle in Martin Sanders ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - [Različna merila]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Tajskem). - 29 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo. - Prevod dela: Children's activity atlas

ISBN 978-961-01-4662-9 (19,95 EUR)
a) Svet - Geografija - Atlasi b) knjige za otroke

912.44(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289244416


929 ŽIVLJENJEPISI


224.
ABBOTT, Jacob, 1803-1879
        Julij Cezar : življenjepis / [[besedilo], ilustracije] Jacob Abbott ; [prevod Robert Lebar]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2016 (Šmarješke toplice : Stella). - 142 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: History of Julius Caesar. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-607-7
ISBN 978-961-246-529-2 !
a) Caesar, Caius Iulius (100-44 pr.n.št.) - Biografije b) Rimski imperij - Zgodovina - 1.st.pr.n.št. c) antični Rim d) vladarji e) znamenite osebnosti

929Cezar G. J.
94(37)"-00"
COBISS.SI-ID 287205632

225.
ABBOTT, Jacob, 1803-1879
        Rihard I. Levjesrčni : življenjepis / [besedilo, ilustracije] Jacob Abbott ; [prevod Jernej Grobovšek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 167 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Richard I. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-676-3
a) Richard I, angleški kralj (1157-1199) - Biografije b) Križarske vojne - 12.st. c) Anglija - Zgodovina - 12.st. d) Anglija - Vladarji e) Bližnji vzhod - Zgodovina - 12.st. f) srednji vek g) Anžuvinci

929Rihard I, angleški kralj
94(410.1)"11"
94(5-15)"11"
COBISS.SI-ID 290184192

226.
ABBOTT, Jacob, 1803-1879
        Rihard III. : življenjepis / [[besedilo], ilustracije] Jacob Abbott ; [prevod Jernej Grobovšek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 164 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Richard III. - Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-246-652-7
a) Richard III, angleški kralj (1452-1485) - Biografije b) Vojna med belo in rdečo rožo 1455-1485 c) Anglija - Zgodovina - 15.st. d) Anglija - Vladarji

929Rihard III, angleški kralj
94(410.1)"14"
COBISS.SI-ID 289234176

227.
ALBERS, Ulrike
        Martin Luther : menih, ki je spremenil svet / [avtor besedila Ulrike Albers ; ilustracije Johannes Saurer ; iz nemščine prevedel Geza Erniša]. - Moravske Toplice : Evangeličanska cerkvena občina, 2016 (Moravske Toplice : Tiskarna digitalni tisk). - 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Martin Luther. - 1.000 izv. - Ilustr. in besedilo na notr. str. ov. - Avtorica navedena v kolofonu

ISBN 978-961-285-477-5
a) Luther, Martin (1483-1546) - Biografije b) Reformacija - Evropa - 16.st. c) nemški teologi

929Luther M. (02.053.2)
274(430):929Luther M.(02.053.2)
COBISS.SI-ID 89089281

228.
JERCOG, Aleksi
        Slavko Avsenik : življenje za glasbo / Aleksi Jercog ; [uvodni nagovor, Prvine glasbe bratov Avsenik Tomaž Habe ; fotografije arhiv družine Avsenik, arhiv avtorja Aleksija Jercoga in arhiv Mladinske knjige]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 310 str. : ilustr., note ; 30 cm

3.000 izv. - Uvodni nagovor ; Prvine glasbe bratov Avsenik / Tomaž Habe: str. 5-7 in 288-300. - Bibliografija: str. 308-310

ISBN 978-961-01-4978-1
a) Avsenik, Slavko (1929-2015) b) Slovenski glasbeniki - Narodno-zabavna glasba c) Narodno-zabavna glasba - Slovenija d) slovenska glasba e) glasbene skupine f) Ansambel bratov Avsenik g) 20.st. h) 21.st. i) biografski podatki j) zgodovinski pregledi k) diskografije

784.69(497.4):929Avsenik S.
929Avsenik S.
COBISS.SI-ID 291253760

229.
KOSMAČ, Tomaž, 1965-
        Preko vode do svobode / Tomaž Kosmač ; [spremna beseda Zoran Božič]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 121 cm ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv.

ISBN 978-961-7018-72-1

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 92950785

230.
LANG, Andrew, 1844-1912
        Zgodba o Ivani Orleanski / Andrew Lang ; [ilustracije J. Jellicoe ; prevod Maruša Bračič]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 101 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Prevod dela: The story of Joan of Arc. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-631-2
a) Jeanne d'Arc (1412-1431) - Biografije b) Francija - Zgodovina - 15.st. - Knjige za mladino

929Jeanne d'Arc(02.053.2)
94(44)"14"(02.053.2)
COBISS.SI-ID 287927296

231.
PLAVSTEINER, Zdenka
        Josip Čretnik : pozabljeni šentjurski rodoljub / Zdenka Plavsteiner ; [predgovor Igor Grdina]. - 1. izd. - Celje : Grafika Gracer ; Šentjur : Knjižnica : Domoljubno društvo Franjo Malgaj, 2017 (Celje : Grafika Gracer). - 393 str. : ilustr. ; 31 cm

150 izv.

ISBN 978-961-6992-17-6 (Grafika Gracer)
a) Čretnik, Josip - Biografije

929Čretnik J.
COBISS.SI-ID 290545408

232.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Lojze Slak : moje plošče so moje knjige / Ivan Sivec ; [spremna beseda Janez Bogataj ; fotografije arhiv družine Slak, arhiv avtorja Ivana Sivca in arhiv Mladinske knjige]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 303 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv. - Zapel, zavriskal je v tiho noč --- / Janez Bogataj: str. 5-7. - Preglednica posnetih skladb Ansambla Lojzeta Slaka / Robert Slak: str. 288-301

ISBN 978-961-01-4720-6
a) Slak, Lojze (1932-2011) b) Slovenski glasbeniki - Narodno-zabavna glasba c) Narodno-zabavna glasba - Slovenija d) slovenska glasba e) glasbene skupine f) Ansambel Lojzeta Slaka g) 20.st. h) 21.st. i) biografski podatki j) zgodovinski pregledi k) seznami skladb l) diskografije

784.69(497.4):929Slak L.
929Slak L.
COBISS.SI-ID 290736640

233.
SNOJ, Jože
        Re kapitulacije : prototipski retroroman z luknjo za zgodbe / Jože Snoj ; [spremna beseda Malina Schmidt Snoj]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 778 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

Nasl. v kolofonu: Re-kapitulacije. - 400 izv. - Re-kapitulacije lovca na zgodbe / Malina Schmidt Snoj: str. 755-778

ISBN 978-961-7018-70-7

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 92771841

234.
ŠOBA, Boštjan
        Afera državnega sekretarja / Boštjan Šoba. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 375 str. ; 21 cm. - (Sprejeto ; 007)

1.000 izv.

ISBN 978-961-7030-00-6
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 92079361

235.
ŠPELEC, Sara
        "Zaboga, saj sem vendar jaz na pol Slovenec!" : naš najdražji gost kralj Aleksander I. Karađorđević v slovenski časopisni zapuščini (1918-1934) / Sara Špelec ; [fotografije KZLMRS ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 202 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 175-195. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-237-927-8 (19,90 EUR)
a) Karađorđević, Aleksandar I, jugoslovanski kralj (1888-1934) - Biografije

929 Karađorđević A.I, jugoslovanski kralj
070(497.4)"1918/1934"
COBISS.SI-ID 290284288


93 ZGODOVINA. KULTURNA ZGODOVINA


236.
        POTI samurajev : japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem : [Narodni muzej Slovenije - Metelkova, 30. 5.-5. 11. 2017] / [pisci veznih besedil Tomaž Lazar, Dušan Koman, Barbara Trnovec ; pisci kataloških besedil Tomaž Lazar ... [et al.] ; odgovorni urednik Tomaž Lazar ; prevodi japonske poezije Luka Culiberg ; japonska kaligrafija Chikako Shigemori Bučar ; avtorji kataloških fotografij Tomaž Lauko ... et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 377 str. : ilustr. ; 30 cm

Slovarček japonskih izrazov / Luka Culiberg: str. 365-371. - 400 izv. - Bibliografija: str. 360-363. - Kazalo

ISBN 978-961-6981-15-6
a) Orožje - Japonska - Razstavni katalogi b) Vojaška oprema - Japonska - Razstavni katalogi c) Japonska - Kulturna zgodovina - Razstavni katalogi - Knjige za otroke d) Japonska - Vojaška zgodovina - Razstavni katalogi e) muzejske zbirke f) Slovenija

930.85(520)(083.824)
623.4(520)(091)(083.824)
739.7(520)(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 289999872


94 ZGODOVINA


237.
CAR, Pavel
        Slovenci - junaki avstrijskih armad in njihova odlikovanja : (od 1757 do 1918) / Pavel Car ; [fotografije Ajda Car, Pavel Car ; spremna beseda Marko Štepec]. - Ljubljana : Signum Laudis, 2017. - 460 str. : ilustr. ; 31 cm

Kazalo. - Spremna beseda / Marko Štepec: str. [9]. - Bibliografija: str. 450-455

ISBN 978-961-92497-1-0
a) Vojaška odlikovanja - Avstrija - 1757-1918 b) Avstrijska vojska - Slovenci - 1757-1918 c) habsburška monarhija d) vojaška zgodovina

355.134.2(436-89)
94(436-89=163.6)"1757/1918"
COBISS.SI-ID 290517760

238.
        ZAČASNA meja : življenje in hrepenenje v coni A : (1945-1947) / [avtorji Kaja Širok ... [et al.] ; uredila Kaja Širok]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Solos). - 141 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

400 izv. - Opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6665-48-3
a) Svobodno tržaško ozemlje - Zgodovina - Zborniki b) Julijska krajina - Zgodovina - 1945-1947 - Zborniki c) Posočje - Zgodovina - 1945-1947 - Zborniki d) tržaško vprašanje e) zavezniška vojaška uprava f) Jugoslavija g) Italija

94(497.473)"1945/1947"(082)
94(450.36)"1945/1947"(082)
COBISS.SI-ID 291421952


FM FILMI ZA MLADINO


239.
        Il RAGAZZO invisibile [Videoposnetek] = Nevidni fant / un film di Gabriele Salvatores ; soggetto e sceneggiatura Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo ; direttore della fotografia Italo Petriccione ; musica Ezio Bosso, Federico de´ Robertis. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (97 min, 38 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3078296/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v ital., delno tudi v rus. - Posneto 2014. - Igrajo: Ludovico Girardello, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Christo Jivkov, Noa Zatta, Assil Kandil, Filippo Valese, Enea Barozzi, Riccardo Gasparini, Vernon Dobtcheff itd. - Za otroke od 9. do 14. leta
a) Igrani filmi - Fantazijski filmi - video DVD-ji b) pustolovski filmi c) mladinski filmi d) DVD

791.221.8(02.053.6)(086.82)
791.221.7(02.053.6)(086.82)
COBISS.SI-ID 13773598

240.
        ROCK dog [Videoposnetek] = [Hov hov zvezda] / directed by Ash Brannon ; screenplay by Ash Brannon, Kurt Voelker ; story by Ash Brannon, Zheng Jun ; based on the graphic novel Tibetan rock dog by Zheng Jun ; music composed & conducted by Rolfe Kent. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2822672/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv. in srb., podnapisi v alb. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Produkcija: Huayi Brother Media Corp. itd. - Posneto 2016. - SQBB1437. - Glasovi v angl.: Luke Wilson, Eddie Izzard, J. K. Simmons, Lewis Black, Kenan Thompson, Mae Whitman, Jorge Garcia, Matt Dilon, Sam Elliott itd.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) kitajski animirani filmi f) ameriški animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113587806


FO FILMI ZA ODRASLE


241.
        AFTERMATH [Videoposnetek] : inspired by a true story = Maščevanje : po resnični zgodbi / directed by Elliott Lester ; written by Javier Gullon ; director of photography Pieter Vermeer ; music by Mark Todd. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4581576/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Emmett Furla Oasis Films itd. - Igrajo: Arnold Schwarzenegger, Scoot McNairy, Maggie Grace, Judah Nelson, Glenn Morshower, Hannah Ware, Mo McRae, Martin Donovan itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Britanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) thriller e) triler f) angleški igrani filmi g) koprodukcija

791.221.4(73+410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113542494

242.
        AH-ga-ssi [Videoposnetek] = The Handmaiden = Služkinja / directed by Park Chan-Wook ; inspired by the novel "Fingersmith" by Sarah Waters ; screenplay by Chung Seo-Kyung, Park Chan-Wook ; director of photography Chung Chung-Hoon ; music by Cho Young-Wuk ; prevedle Janja Likar, Ana Mravlje in Mojca Novak. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (139 min, 5 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4016934/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database). - Podnapisi v slov. Dialogi v kor. in japon. - Posneto 2016. - Produkcija: Moho Film & Yong Film. - Igrajo: Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, Ha Jung-Woo, Cho Jin-Woong, Kim Hae-Sook, Moon So-Ri itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016
a) Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(519.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113466974

243.
        BELLE et Sébastien [Videoposnetek] : lʼaventure continue = Bela in Sebastijan : pustolovščina se nadaljuje / scénario, adaptation et dialogues Juliette Sales & Fabien Suarez ; d'après lʼœuvre de Cécile Aubry ; musique originale Armand Amar ; directeur de la photographie Christophe Graillot ; un film de Christian Duguay ; prevedla Nina Majcen. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (93 min, 5 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4083850/?ref_=nv_sr_5 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Radar Films itd. - Posneto 2015. - Igrajo: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier, Thylane Blondeau, Urbain Cancelier, Jeffrey Noël, Fred Epaud, Ludi Boeken itd. - Za otroke od 8. do 12. leta
a) Francoski mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) fantje c) psi d) živali v naravi e) prijateljstvo f) družinski film g) evropski mladinski igrani filmi

791.221.7(44)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 13774366

244.
        BRAIN on fire [Videoposnetek] : my month of madness : based on real events = Ogenj v možganih : mesec dni norosti : po resničnih dogodkih / written and directed by Gerard Barrett ; based on the book Brain on fire: my month of madnes by Susannah Cahalan ; director of photography Yaron Orbach ; music by John Paesano. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (85 min, 18 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3704700/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Denver & Delilah Films itd. - Posneto 2016. - Q 1418. - Igrajo: Chloë Grace Moretz, Thomas Mann, Richard Armitage, Jenny Slate, Navid Negahban, Carrie-Anne Moss, Tyler Perry, Alex Zahara, Robert Moloney itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Irski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Kanadski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografski film e) biografska drama f) koprodukcija

791.221.4(417+71)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113429086

245.
        BRIMSTONE [Videoposnetek] : [retribution is coming] = Pekel na zemlji / written and directed by Martin Koolhoven ; director of photography Rogier Stoffers ; music by Tom Holkenborg. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (142 min, 27 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1895315/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Dialogi v angl., delno v nizozem., podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: N279 Entertainment itd. - Q 1416. - Igrajo: Dakota Fanning, Guy Pearce, Emilia Jones, Carice van Houten, Paul Anderson, William Houston, Ivy George, Bill Tangradi, Jack Roth, Jack Hollington, Carla Juri, Vera Vitali, Kit Harington itd. - Za odrasle
a) Nizozemski igrani filmi - Vestern - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Vestern - Video DVD-ji c) Nemški igrani filmi - Vestern - Video DVD-ji d) Belgijski igrani filmi - Vestern - Video DVD-ji e) Švedski igrani filmi - Vestern - Video DVD-ji f) Britanski igrani filmi - Vestern - Video DVD-ji g) Ameriški igrani filmi - Vestern - Video DVD-ji h) western i) drama j) angleški igrani filmi k) koprodukcija

791.223.1(492+44+430+493+485+410+73)(086.82)\\ .
COBISS.SI-ID 1113429854

246.
        The BROKEN circle breakdown [Videoposnetek] = Alabama Monroe / een film van Felix Van Groeningen ; scenario Carl Joos & Felix Van Groeningen met medewerking van Charlotte Vandermeersch ; gebaseerd op The broken circle breakdown feat. The cover-ups of Alabama van Johan Heldenbergh en Mieke Dobbels ; fotografie Ruben Impens ; muziek Bjorn Eriksson ; iz angleščine prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2014, p 2012. - 1 video DVD (111 min, 32 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2024519/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dialogi v nizozem. in angl., podnapisi v bos., slov. in srb. - Posneto 2012. - Igrajo: Johan Heldenbergh, Veerle Baetens, Nell Cattrysse, Jan Bijovet, Sofie Sente, Ruth Beekuans, Jan Hammenecker, Blanka Heirman, Robby Cleiren itd. - Za odrasle
a) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nizozemski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija

791.221.4(493+492)(086.82)
COBISS.SI-ID 1106872926

247.
        DEMAIN tout commence [Videoposnetek] = Nepričakovano očka / image Nicolas Massart ; musique originale Rob Simonsen ; d'apres le film Instruction not included réalise par Eugenio Derbez ; scénario et dialogues Hugo Gélin, Mathieu Oullion, Jean-André Yerles ; un film de Hugo Gélin. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 112 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5078204/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Franco-Britannique itd. - Q1435. - Igrajo: Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Ashley Walters, Gloria Colston, Clémentine Célarié, Anna Cottis itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Francoski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Britanski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) drama e) angleški igrani filmi f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.2(44+410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113579358

248.
        A DOG'S purpose [Videoposnetek] = Pasji smisel življenja / directed by Lasse Hallström ; screenplay by W. Bruce Cameron ... [et al.] ; based on the novel by W. Bruce Cameron ; director of photography Terry Stacey ; music by Rachel Portman. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 96 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1753383/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Pariah itd. - Posneto 2017. - Q1441. - Igrajo: Britt Robertson, KJ Apa, John Ortiz, Dennis Quaid, Josh Gad, Peggy Lipton, Logan Miller, Juliet Rylance, Luke Kirby, Gabrielle Rose, Michael Bofshever itd. - Za mladino in odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) komedija d) družinski film

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113586014

249.
        FALLEN [Videoposnetek] = Padli angeli / directed by Scott Hicks ; screenplay by Michael Arlen Ross and Kathryn Price & Nichole Millard ; based upon the novel by Lauren Kate ; director of photography Alar Kivilo ; music by Mark Isham. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (87 min, 45 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1564777/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Apex Entertainment itd. - Posneto 2015. - Q1449. - Igrajo: Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson, Lola Kirke, Sianoa Smit-McPhee, Daisy Head, Hermione Corfield, Malachi Kirby, Chris Ashby, Joely Richardson itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) Madžarski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji c) fantazijski film d) fantazijska drama e) drama f) angeli g) duhovi h) koprodukcija

791.221.8(73+439)(0.053.6)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113662814

250.
        GHOST in the shell [Videoposnetek] = Duh v školjki / music by Clint Mansell and Lorne Balfe ; director of photography Jess Hall ; based on the comic The ghost in the shell by Shirow Masamune ; screenplay by Jamie Moss and William Wheeler and Ehren Kruger ; directed by Rupert Sanders. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1219827/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dialogi v angl. in jap., podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Arad Productions itd. - Posneto 2017. - Q1436. - Igrajo: Scarlett Johansson, Beat Takeshi Kitano, Michael Carmen Pitt, Pilou Asbæk, Chin Han, Juliette Binoche, Peter Ferdinando, Rila Fukushima, Daniel Henshall itd.
a) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji b) Indijski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji c) Kitajski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji d) Japonski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji e) Hongkonški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji f) Britanski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji g) Novozelandski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji h) Kanadski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji i) Avstralski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji j) akcijski film k) angleški igrani filmi l) koprodukcija

791.221.8:82-312.9
COBISS.SI-ID 1113586782

251.
        The GODFATHER [Videoposnetek] = [Boter] / directed by Francis Ford Coppola ; screenplay by Mario Puzo and Francis Ford Coppola ; director of photography Gordon Willis ; music composed by Nino Rota ; based on Mario Puzo's novel "The godfather". - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2010, p 1972. - 1 video DVD (ca 170 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm. - (The Coppola restoration)

Dialogi v angl., možnost podnapisov v slov., hrv., srb., angl. itd. - Vzpor. stv. nasl. na ov. - Produkcija: Paramount Pictures itd. - QPAR 3782. - ES 114221. - Igrajo: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan itd.
a) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) kriminalka c) drama

791.221.5(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1098246238

252.
        The GODFATHER. Part 2 [Videoposnetek] = [Boter. 2] / produced and directed by Francis Ford Coppola ; screenplay by Francis Ford Coppola & Mario Puzo ; based on the novel "The goodfather" by Mario Puzo ; director of photography Gordon Willis ; music composed by Nino Rota. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2010. - 1 video DVD (ca 194 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm. - (The Coppola restoration)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0071562/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 1974. - Podnapisi v slov., angl., hrv., srb. itd. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Produkcija: Paramount Pictures itd. - QPAR 4910, ES 114222. - Igrajo: Al Pacino, Diane Keaton, Robert De Niro, Robert Duvall itd.
a) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) kriminalka c) drama

791.221.5(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1097948254

253.
        The GODFATHER. Part 3 [Videoposnetek] = [Il padrino. Parte 3] / directed by Francis Ford Coppola ; written by Mario Puzo and Francis Ford Coppola ; music by Carmine Coppola ; director of photography Gordon Willis. - Ed. da collezione restaurata da Coppola. - [Milano] : Paramount pictures, 2009, p 1990. - 1 video DVD (PAL, regija 2)(ca 163 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm

Vzpor. stv. nasl. na škatli. - Možnost sinhronizacije v it. - Možnost podnaslavljanja v it. in angl. - IT 114223. - Igrajo: Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia itd.
a) Ameriški filmi - Video DVD-ji b) igrani filmi c) kriminalke d) drame e) mafija f) v filmu g) dvd

791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 3975607

254.
        GOING in style [Videoposnetek] = Upokojitev v stilu / directed by Zach Braff ; screenplay by Theodore Melfi ; based on the story by Edward Cannon ; director of photography Rodney Charters ; music by Rob Simonsen ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (92 min, 29 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2568862/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., bolg., est., hrv., latv., litv., polj., rus., slov. in tur. Sinhronizacija v: angl., polj. in rus. Dialogi (v orig.) v angl. - Produkcija: De Line Pictures itd. - DVDWB0843. - 7000069672 / SP-12-DIM1 / DVD9 / Z26/Z29 / Y34694 L 12 (na DVD-ju). - Igrajo: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann-Margret, John Ortiz, Peter Serafinowicz, Joey King, Kenan Thompson, Matt Dillon, Christopher Lloyd itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113518430

255.
        A HOLOGRAM for the king [Videoposnetek] = [Hologram za kralja] / written for the screen and directed by Tom Tykwer ; based on the novel by Dave Eggers ; director of photography Frank Griebe ; music by Johnny Klimek & Tom Tykwer. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2980210/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. Dialogi v angl. in arab. - Posneto 2016. - Produkcija: Playtone itd. - Q 1434. - Igrajo: Tom Hanks, Alexander Black, Sarita Choudhury, Sidse Babett Knudsen, David Menkin, Megan Maczko, Christy Meyer, Tracey Fairaway, Ben Whishaw, Eric Meyers, Jane Perry, Tom Skerritt itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Britanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Mehiški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji f) Kanadski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji g) drama h) komedija i) angleški igrani filmi j) koprodukcija

791.221.4(410+44+430+72+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113508702

256.
        JACKIE [Videoposnetek] / directed by Pablo Larrain ; written by Noah Oppenheim ; director of photography Stéphane Fontaine ; music composed by Mica Levi. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 126 min) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1619029/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Produkcija: Protozoa itd. - Posneto 2016. - Q 1403. - Igrajo: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Richard E. Grant, Caspar Phillipson, John Carroll Lynch, Beth Grant, Max Casella, Billy Crudup, John Hurt itd. - Za odrasle. - 2017, Bafta (kostumi), 2016, Benetke (scenarij)
a) Onassis, Jacqueline Kennedy (1929-1994) - Biografski film b) Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji d) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji e) Hongkonški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji f) igrani filmi g) koprodukcije h) drame i) zgodovinski filmi

791.227(086.82)
791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 1113342046

257.
        JOHN Wick. Chapter 2 [Videoposnetek] = John Wick 2 / directed by Chad Stahelski ; written by Derek Kolstad ; based on characters created by Derek Kolstad ; director of photography Dan Laustsen ; music by Tyler Bates and Joel J. Richard. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 118 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4425200/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., alb. in srb. Dialogi v angl., rus. in ital. - Posneto 2017. - Produkcija: Thunder Road Pictures itd. - Q 1409. - Igrajo: Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Ruby Rose, Lance Reddick, Peter Stormare, Bridget Moynahan, Franco Nero, John Leguizamo, Ian McShane itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Italijanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji e) kriminalni film f) kriminalka g) triler h) thriller i) koprodukcija

791.221.7(73+512.317+450+71)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113428318

258.
        The LOST city of Z [Videoposnetek] = Izgubljeno mesto Z / written for the screen & directed by James Gray ; based on the book by David Grann ; director of photography Darius Khondji ; music by Christopher Spelman. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (134 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1212428/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Posneto po resničnih dogodkih. - Produkcija: Plan B Entertainment itd. - Q 1442. - Igrajo: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland, Angus Macfadyen, Edward Ashley, Clive Francis, Ian McDiarmid, Franco Nero itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Fawcett, Percy (1867-1925) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) zgodovinski film

791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113663326

259.
        MA loute [Videoposnetek] = Mirni zaliv / scénario, dialogues et mise en scène Bruno Dumont ; image Guillaume Deffontaines ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 122 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4726636/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: 3B Productions itd. - Igrajo: Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Jean-Luc Vincent, Brandon Lavieville, Raph, Didier Després, Cyril Rigaux itd.
a) Francoski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji d) komedija e) evropski igrani filmi f) koprodukcija

791.221.2(44+430+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113540958

260.
        PATRIOTS day [Videoposnetek] = Bostonski heroji / directed by Peter Berg ; screenplay by Peter Berg & Matt Cook and Joshua Zetumer ; story by Peter Berg & Matt Cook and Paul Tamasy & Eric Johnson ; director of photography Tobias Schliessler ; music by Trent Reznor & Atticus Ross. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (127 min, 39 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4572514/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Film je posnet po resničnih dogodkih. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Closest to the Hole / Leverage Entertainment itd. - Q 1429. - Igrajo: Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, J. K. Simmons, Michelle Monaghan, Alex Wolff, Themo Melikidze, James Colby, Michael Beach, Rachel Brosnahan itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) drama d) akcijska drama e) kriminalni film f) kriminalka g) koprodukcija

791.221.7(512.317+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 13728286

261.
        The PROGRAM [Videoposnetek] = Program / directed by Stephen Frears ; screenplay by John Hodge ; inspired by the book "Seven deadly sins" by David Walsh ; director of photography Danny Cohen ; music by Alex Heffes ; prevedla Helena Golja. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (98 min, 57 sek) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3083008/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma. - Na embalaži: Resnična zgodba največje prevare našega časa. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Working Title itd. - Igrajo: Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet, Jesse Plemons, Lee Pace, Denis Menochet, Edward Hogg, Dustin Hoffman, Elaine Cassidy, Laura Donnelly itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Armstrong, Lance (1971-) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji d) drama e) biografska drama f) športni film g) koprodukcija

791.227(73+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113666142

262.
        A QUIET passion [Videoposnetek] = Tiha strast / written and directed by Terence Davies ; director of photography Florian Hoffmeister. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (120 min, 18 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2392830/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dialogi v angl., podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Scope Pictures itd. - Igrajo: Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May, Catherine Bailey, Emma Bell, Duncan Duff, Keith Carradine, Annette Badland, Joanna Bacon, Miles Richardson, Rose Williams, Verona Verbakel itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Dickinson, Emily (1830-1886) - Biografski film - Video DVD-ji b) Britanski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) biografska drama f) zgodovinski film g) zgodovinska drama h) evropski igrani filmi i) angleški igrani filmi j) koprodukcija

791.227(410+493)(086.82)
791.221.4(410+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113465438

263.
        RADIN! [Videoposnetek] = Stiskač! / un film de Fred Cavayé ; directeur de la photographie Laurent Dailland ; musique originale Klaus Badelt ; idée originale Olivier Dazat ; scénario et dialogues Laurent Turner et Nicolas Cuche ; scénario écrit avec la collaboration de Samantha Mazeras. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5253294/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Jerico itd. - Posneto 2016. - Q 1433. - Igrajo: Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont, Christophe Canard, Chrisophe Favre, Karina Marimon, Stephan Wojtowicz itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Francoski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) evropski igrani filmi

791.221.2(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 23229234

264.
        SILENCE [Videoposnetek] = Molk / directed by Martin Scorsese ; screenplay by Jay Cocks & Martin Scorsese ; based upon the novel by Shusaku Endo ; director of photography Rodrigo Prieto ; score composed by Kim Allen Kluge & Kathryn Kluge ; prevedla in priredila Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (154 min, 54 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0490215/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dialogi v angl. in jap., delno tudi v lat., podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: EFO Films itd. - Igrajo: Andrew Garfield, Adam Driver, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds, Issey Ogata, Shinya Tsukamoto, Yoshi Oida, Yosuke Kubozuka, Liam Neeson itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Zgodovinski film - Video DVD-ji b) Tajvanski igrani filmi - Filmska drama - Zgodovinski film - Video DVD-ji c) Mehiški igrani filmi - Filmska drama - Zgodovinski film - Video DVD-ji d) drama e) zgodovinski film f) zgodovinska drama g) pustolovski film h) koprodukcija

791.221.4(73+529+72)(086.82)
791.224(73+529+72)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113463390

265.
        SUBURRA [Videoposnetek] / diretto da Stefano Sollima ; soggetto di Giancarlo De Cataldo ... [et al.] ; sceneggiatura di Sandro Petraglia ... [et al.] ; tratto dal romanzo Suburra di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini ; fotografia di Paolo Carnera ; prevod Luka Pieri. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca130 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4025514/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dialogi v it., delno v romskem jeziku, podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Cattleya itd. - Igrajo: Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Giulia Elettra Gorietti, Antonello Fassari itd.
a) Italijanski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) kriminalka d) drama e) kriminalna drama f) thriller g) triler h) evropski igrani filmi i) koprodukcija

791.221.5(450+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113544286

266.
        WINGS of desire [Videoposnetek] = Nebo nad Berlinom / a film by Wim Wenders ; director of photography Henri Alekan ; music by Jürgen Knieper ; written by Wim Wenders together with Peter Handke ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (122 min, 17 sek) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0093191/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nasl. na embalaži: Der Himmel über Berlin. - Posneto 1987. - Produkcija: Road Movies Berlin itd. - Igrajo: Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander, Curt Bois, Peter Falk, Hans Martin Stier, Elmar Wilms, Sigurd Rachman, Beatrice Manowski, Lajos Kovacs itd. - Za odrasle. - Cannes, 1987 (režija), Evropska filmska nagrada, 1988 (stranska moška vloga, režija)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) fantazijski film e) koprodukcija f) evropski igrani filmi

791.221.4(430+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113687646

267.
YU
        U-571 [Videoposnetek] = Podmornica U-571 / directed by Jonathan Mostow ; screenplay by Jonathan Mostow ... [et al.] ; director of photography Oliver Wood ; music by Richard Marvin. - Ljubljana : Fivia, 2004. - 1 video DVD (116 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sinhronizacija v nem., podnaslovi v slov. - Posneto 2000. - Produkcija: Studio Canal. - Igrajo: Matthew McConaughey, Bill Paxton, Jon Bon Jovi, Harvey Keitel itd.
a) Ameriški igrani filmi - Vojni film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Vojni film - Video DVD-ji c) koprodukcija d) akcijski film e) video DVD

791.222(086.82)
COBISS.SI-ID 88377857


R RISANKE


268.
        The BOSS baby [Videoposnetek] = Mali šef / directed by Tom McGrath ; written by Michael McCullers ; based on the book by Marla Frazee ; music by Hans Zimmer and Steve Mazzaro ; prevod [v slovenščino] Nives Košir, Vesna Žagar ; režija slovenske sinhronizacije Uroš Buh. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (93 min, 31 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3874544/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v bolg., hrv., slov. in srb., podnapisi v angl., arab., bolg., hrv., slov. in srb. - Produkcija: DreamWorks Animation. - Posneto 2017. - DVF65366. - L1 65366 DVD SV (na DVD-ju). - Glasovi v angl.: Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Tobey Maguire, Miles Bakshi, James McGrath, Conrad Vernon itd., glasovi v slov.: Primož Ekart, Uroš Maček, Štefan Kušar, Tjaša Železnik, Matevž Müller, Sebastijan Kušar, Jernej Kuntner itd. - Za otroke od 6. do 10. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113520734

269.
        FAST & furious 8 [Videoposnetek] = Hitri in drzni 8 / directed by F. Gary Gray ; written by Chris Morgan ; based on characters created by Gary Scott Thompson ; music by Brian Tyler ; director of photography Stephen F. Windon. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (130 min, 24 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4630562/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl., bulg., češ., hrv., madž., romun. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. Dialogi (v orig.) v angl., delno tudi v špan. in rus. - Posneto 2017. - Produkcija: Original Film / One Race Films. - DVDUP0433. - 592557/L/UPD4 (na DVD-ju). - Igrajo: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Scott Eastwood, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Kurt Russell, Charlize Theron itd. - Za odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Japonski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) kriminalka e) triler f) thriller g) koprodukcija

791.221.7(510+73+520)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113616222

270.
        KING Arthur [Videoposnetek] : legend of the sword = Kralj Artur : legenda o meču / music by Daniel Pemberton ; director of photography John Mathieson ; story by David Dobkin and Joby Harold ; screenplay by Joby Harold and Guy Ritchie & Lionel Wigram ; directed by Guy Ritchie ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (121 min, 3 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1972591/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl., arab., bolg., heb., hrv., madž., polj., romun., slov. in tur. Sinhronizacija v madž., polj. in tur. - Produkcija: Weed Road itd. - Posneto 2017. - DVDWB0846. - 7000079393 / SP-08-DIM1 / DVD9 / Z26/Z29 / Y34704 L 08 (na DVD-ju). - Igrajo: Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen, Mikael Persbrandt, Jude Law, Eric Bana, Annabelle Wallis, Neil Maskell itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Fantastični film - Akcijski film - Video DVD-ji b) fantazijski film c) pustolovski film

791.221.8(73)(086.82)
791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 13765918

271.
        KO letijo vrane [Videoposnetek] = Le jour des corneilles / réalisation Jean-Christophe Dessaint ; scéanrio Amandine Taffin ; librement adapté du roman "Le Jour des corneilles" de Jean-François Beauchemin ; musique composée et dirigée par Simon Leclerc. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1891845/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Finalement itd. - Posneto 2012. - Glasovi ( v slov.): Primož Pirnat, Gašper Jarni, Alojz Svete, Vesna Pernarčič, Tomaž Gorkič, Ajda Toman, Jaka Ivanc itd. (podatek z embalaže). - Za otroke od 5. do 9. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) francoski animirani filmi f) belgijski animirani filmi g) luksemburški animirani filmi h) kanadski animirani filmi i) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 23312690

272.
        ODDBODS. 8, Skriti zaklad [Videoposnetek]. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 55 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt6229656/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Produkcija: One Animation. - Posneto 2016. - Vsebuje tudi: Hrana in sreča. Srečni in svobodni. Vsi imajo radi družbo. Visoka cena sosedstva. Super ničle. Eden preveč. Požrešna buča
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) angleški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113027934

273.
        ODDBODS. 9, Vesoljska ugrabitev [Videoposnetek]. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 55 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt6229656/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Produkcija: One Animation. - Posneto 2016. - Vsebuje tudi: Neuspehi in poslavljanje. Vrvenje. Zabava je rešitev za vse težave. Do zadnje bilke. Umetnost umetnosti. Zadnji smeh. Samo še ena manjka
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) angleški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113028190

274.
        ODDBODS. 10, Hitro prehitro [Videoposnetek]. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 55 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt6229656/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Produkcija: One Animation. - Posneto 2016. - Vsebuje tudi: Dobro načrtovanje. Veliki problemi. Več kot dovolj. Umski nadzor. Pošast Oddmesta. Gospod Nosko. Problem z glavo
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) angleški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113028446

275.
        ODDBODS. 11, Valentinovo [Videoposnetek] : v iskanju ljubezni. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 55 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt6229656/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Produkcija: One Animation. - Posneto 2016. - Vsebuje tudi: Valentinovo : popolno darilo. Tehnologija in čarovnija. Tehnične težave. Avdicija. Sladoledna apokalipsa. Kot bi vozil kolo. Poslednji sladoled
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) angleški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113029470

276.
        ODDBODS. 12, Noč čarovnic [Videoposnetek] : trik ali trik. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 60 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt6229656/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Produkcija: One Animation. - Posneto 2016. - Vsebuje tudi: Ples z nemrtvimi. Vse se vrača ---. Zlobni plazilci. Obvladovanje jeze. Vedeževalka. Oh, pa ta služba. Letno fotografiranje
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) angleški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113029726

277.
        OTO nosorog [Videoposnetek] = Otto is a rhino / director Kenneth Kainz ; based on Ole Lund Kirkegaard's novel "Otto er et næsehorn" ; screenplay Rune Schjøtt ; music composed by Haldan E, Søren Siegumfeldt. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 76 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2583814/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Crone Film Produktion A/S itd. - Posneto 2013. - Glasovi v slov.: Borut Veselko, Iztok Luzar, Vesna Pernarčič, Matej Recer, Andrej Murenc, Vid Vidic, Domen in Jaka Kalan itd. (podatek z embalaže). - Za otroke od 4. do 8. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) danski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 23313202

278.
        PAT & Mat [Videoposnetek] : the film = A je to : Pat in Mat / music Petr Skoumal ; director of photography Jan Chvojka ; written and directed by Marek Beneš ; original idea Lubomír Beneš, Vladimir Jiránek, Jiří Kubíček. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 80 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5320892/?ref_=nm_flmg_dr_1 - predstavitev filma. - Na embalaži še: Spoznajte najbolj optimistična mojstra na svetu. - Produkcija: Patmat Film itd. - Posneto 2016. - Za otroke od 4. do 8. leta
a) Animirani film - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) lutkovni filmi f) češki animirani filmi g) evropski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 23308338

279.
        PERNATA banda [Videoposnetek] = El Americano : the movie / written by Dulce Belchez, Fernando Lewels, Richardo Arnaiz ; screenplay by Richard Pursel, Phil Roman ; directors of photography Eduardo De Régules, Ricardo De la Rosa ; original score by Leoncio Lara Bon ; directed by Ricardo Arnaiz and Mike Kunkel. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3181400/?ref_=nv_sr_3 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Animex itd. - Posneto 2016. - Glasovi v slov. (podatek z embalaže): Gašper Jarni, Andrej Murenc, Maja Kunšič, Gašper Malnar, Iva Babič itd.
a) Animirani film - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) mehiški animirani filmi f) ameriški animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13774110

280.
        ROKI gre v ring [Videoposnetek] = Un gallo con muchos huevos / escrita, dirigida y producida Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva Palacio Alatriste ; música original Zacarías de la Riva. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4643580/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Na embalaži še nasl.: Valiant rooster. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Huevocartoon itd. - Posneto 2015. - Glasovi v slov.: Andrej Murenc, Borut Veselko, Gašper Jarni, Maja Kunšič, Vesna Pernarčič, Bojan Emeršič itd. (podatek z embalaže). - Za otroke od 5. do 9. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) mehiški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 23310642

281.
        SMURFS. The lost village [Videoposnetek] = Smrkci. Skrita vas / directed by Kelly Asbury ; written by Stacey Harman and Pamela Ribon ; based on the characters and works of Peyo ; music by Christopher Lennertz ; prevod podnapisov Saša Horvat Šimonka. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (86 min, 5 sek) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2398241/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb., podnapisi v angl., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Kerner Entertainment Company itd. - DVDS052. - LC7-B1401-DVD (na DVD-ju). - Glasovi v angl.: Demi Lovato, Rainn Wilson, Joe Manganiello, Jack McBrayer, Danny Pudi, Michelle Rodriguez, Ellie Kemper, Ariel Winter, Jake Johnson, Meghan Trainor, Mandy Patinkin, Julia Roberts itd., glasovi v slov. (podatek s spleta): Janez Hočevar-Rifle, Kataya Ayster, Jan Bučar, Miha Rodman, Primož Ranik, Tina Gorenjak itd. - Za otroke od 4. do 10. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi f) hongkonški animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113522526


NASLOVNO KAZALO


 • A je to 278
 • A me piace questo mondo 84
 • Adelajda, leteča kengurujka 200
 • Adijo, Jona 155
 • Afera državnega sekretarja 234
 • Aftermath 241
 • Ah-ga-ssi 242
 • Alabama Monroe 246
 • El Americano 279
 • Angelček v težavah 199


 • Bela in Sebastijan 243
 • Belle et Sébastien 243
 • The boss baby 268
 • Bostonski heroji 260
 • [Boter 252
 • [Boter] 251
 • Božičkov delovni večer 141
 • Bracov pogled 10
 • Brain on fire 244
 • Brezpotja 77
 • Brimstone 245
 • The broken circle breakdown 246


 • Crictor, dobri udav 200
 • Cvetek, ki se ni hotel zmočiti 144


 • Čas je zdaj 15
 • Čebela 143
 • Čopko 147
 • Črepinka in vonj steklene juhe 164
 • Čuden ptič 140


 • Der dankbare Bär 154
 • David 209
 • Deček na vrhu gore 206
 • Dekle, ki je iskalo pravico 107
 • Demain tout commence 247
 • Devetdeseta 28
 • Diplomatska vojna za mejo med Slovenijo in Hrvaško 29
 • Divji jezdeci prerije 93
 • Dnevnik nezvestobe 122
 • Dobrodošel doma, bober! 203
 • Dodana vrednost iz novega zornega kota (zakon dodane vrednosti) 33
 • A dog's purpose 248
 • Dragi starši 38
 • Duh v školjki 250
 • Dvojni presledek 134


 • Emil, dobrosrčna hobotnica 200
 • Evropa v sepiji 137


 • Fallen 249
 • Fast & furious 8 269


 • Ghost in the shell 250
 • Glasne živali v džungli 148
 • Glažute in steklarne v Sloveniji ter njihova zgodovinska vez z gozdovi 59
 • The godfather 251
 • The godfather. Part 2. 2] 252
 • The godfather. Part 3. Parte 3] 253
 • Going in style 254
 • Goran 198
 • Goska Noska dobi očala 184
 • Gozd obešenih lisic 113
 • Grem na kahlico 158
 • Grof Ureh Celjski 73
 • Guinness world records 2018 4


 • Hana 103
 • The Handmaiden 242
 • Hej, človek, spravi se meditirat! 11
 • Hitri in drzni 8 269
 • A hologram for the king 255
 • [Hologram za kralja] 255
 • [Hov hov zvezda] 240
 • Hrupna vozila 152
 • Huda hrana ljubimcev 54
 • Hvaležni medved 154
 • Hygge 23


 • I am not your negro 31
 • Igriva atletika 78
 • Invalidna sorojenca 97
 • Izbrane gledališke kritike 70
 • Izbrane kritike radijskih iger 70
 • Izgubiti v štirih sekundah 126
 • Izgubljeno mesto Z 258


 • Jackie 256
 • Jelenčkov prvi let 157
 • John Wick 2 257
 • John Wick. Chapter 2 257
 • Josip Čretnik 231
 • Le jour des corneilles 271
 • Jukon, hoj! 217
 • Julianova zgodba 211
 • Julij Cezar 224


 • Kaj se komu sanja 165
 • Kako ohraniti možgane 52
 • Katarza 120
 • King Arthur 270
 • Klemen, Mija in nova hiša 149
 • Ključi od labirinta 79
 • Ko letijo vrane 271
 • Ko pride jesen 145
 • Košarkar naj bo! 213
 • Kralj Artur 270
 • Krautov strojniški priročnik 61
 • Krmljenje ptic 48
 • Kroki praznuje 142
 • Kužek 169


 • Lari, govoreča kravica 161
 • Lina in Jaka sta v vsem enaka 162
 • Ljubezen v jeseni 98
 • Ljubezen v nevihti in moški s tatujem na srcu 136
 • Ljubeznivi falot 99
 • Logični izzivi 74
 • Lojze Slak 232
 • The lost city of Z 258


 • Ma loute 259
 • Mah za jaslice 199
 • Maki, radovedna slončica 163
 • Mali bonton za velike otroke 40
 • Mali gasilski avtomobil 146
 • Mali gledališki vrtiljak 199
 • Mali princ za najmlajše 196
 • Mali šef 268
 • Malo letalo 172
 • Martin Luther 227
 • Maščevanje 241
 • Materina senca 118
 • Medkulturna vzgoja in izobraževanje 39
 • Medved in morje 168
 • Medvedek 173
 • Meni je lep ta svet 84
 • Mesec dni na podeželju 90
 • Mica pri babici. Ugrabljeni Božiček 186
 • Migracijska politika EU 27
 • Mirni zaliv 259
 • Moč branja 3
 • Modri vlak 174
 • Moj dan 175
 • Moj mož 88
 • Moj retro blog 8
 • Moja koklja špiklja špoklja 42
 • Moja vozila 176
 • Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré 53
 • Moje živali 177
 • Molk 264
 • Možgani 49
 • Muca 178
 • Muca Mija in miška Maška 167


 • Na sprehodu 150
 • Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz 6
 • Narobe svet in druge pesmi za mladino 210
 • Naslednji korak 57
 • Naše srce je plemenito 21
 • Navihančki. Spletni previdneži 7
 • Ne gremo sicer nikamor, a tja gremo hitreje kot kadarkoli 32
 • "Ne le kruh, tudi vrtnice!" 25
 • Ne liži te knjige 139
 • Nebo nad Berlinom 266
 • Neljubljena 119
 • Nenavadni vodnik po nenavadni Sloveniji. Del 2, 100 novih idej za izlete in potepanja 222
 • Nepričakovano očka 247
 • Neskončna modrost akaških zapisov 9
 • Neskončno te imam rada! 182
 • Nevidna nit 135
 • Nevidni fant 239
 • Nevronačela vodenja 65
 • Nisem tvoj zamorec 31
 • Noči dolgih nožev 105
 • Nočna zalezovalka 87
 • Nora 95
 • Norveška 218


 • O novem priimku 96
 • O ženski, ki ni hotela z balkona 115
 • Obrazi sindroma Guillain-Barré 53
 • Ocenite svoj IQ 75
 • Oddbods. 8, Skriti zaklad 272
 • Oddbods. 9, Vesoljska ugrabitev 273
 • Oddbods. 10, Hitro prehitro 274
 • Oddbods. 11, Valentinovo 275
 • Oddbods. 12, Noč čarovnic 276
 • Ogenj v možganih 244
 • OPC - temelj človeškega zdravja 51
 • Opica 179
 • Orlando, plemeniti jastreb 200
 • Osnove logoterapije 14
 • Osnove trženja in strateškega tržnega načrtovanja 35
 • Oto nosorog 277
 • Otto is a rhino 277


 • Padli angeli 249
 • [Il padrino 253
 • Pasji smisel življenja 248
 • Pat & Mat 278
 • Patriots day 260
 • Pekel na zemlji 245
 • Pernata banda 279
 • Pet fantastičnih živali 200
 • 50 abstraktnih izumov 2
 • Pika gre v Ameriko 215
 • Pikapolonica 183
 • Pingvinčkova velika pustolovščina 159
 • Planet, ki ne raste 44
 • Plesna dediščina med Bočem in Pohorjem 41
 • Pod snegom 123
 • Podmornica U-571 267
 • Pogled v človeško telo 55
 • Pogled z grajske pečine 110
 • Pojasnila k ureditvi plač in drugih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju v letu 2017 z zbirko besedil izbranih veljavnih predpisov 34
 • Pokončni misleci 5
 • Politična kultura v postjugoslovanskih družbah 24
 • Pomisli 80
 • Poslednji Celjan 81
 • Post scriptum 70
 • Poti samurajev 236
 • Potovanje časa 46
 • Pravica do javne izbire 30
 • Predam se samo vitezu 128
 • Preden se poslovim 112
 • Preko vode do svobode 229
 • Premagala sem raka 56
 • Preprosto ljubezen 127
 • Prevozno pravo 66
 • Pridni medo. Gasilec 187
 • Pridni medo. Gusarski podvig 188
 • Prijatelji deklice Eve s planeta Juno 205
 • Prikazen v plamenih 212
 • Pripojedke 189
 • The program 261
 • Program 261
 • Prvi kamen 131
 • Ptičji pek 166
 • Pustolovščine duše 18


 • A quiet passion 262


 • Radin! 263
 • Radost 16
 • Il ragazzo invisibile 239
 • Razbitina 116
 • Raziskovanje sončnega sistema 45
 • Rdeča kapica v deželi branja 199
 • Rdeči gasilski avtomobil 190
 • Re kapitulacije 233
 • Rihard I. Levjesrčni 225
 • Rihard III. 226
 • Rim in tretji Rim na težavni poti k zedinjenju 22
 • Robocar Poli. 5, Helijev rojstni dan 192
 • Robocar Poli. 6, Buskovo darilo 193
 • Robocar Poli. 7, Drevo prijateljstva 194
 • Robocar Poli. 8, Skrivalnice 195
 • Rock dog 240
 • Roki gre v ring 280
 • Rufus, pisani netopir 200


 • Samo eden je lahko kralj 185
 • Samopodoba v diferencialni psihologiji 12
 • Samostojni podjetnik? Zakaj pa ne! 63
 • Samotni otok 207
 • Sedem noči s Paulo 156
 • Seznam mojih želja 94
 • Silence 264
 • Sinaj 20
 • Siva dama 125
 • Skokomavh 191
 • Skozi objektiv 69
 • Skrivna bolnišnica 153
 • Skrivni prehod 101
 • Sladka zamenjava 117
 • Slastne superjedi za dojenčke in malčke 62
 • Slavko Avsenik 228
 • Slikovni atlas sveta 223
 • Slovenci - junaki avstrijskih armad in njihova odlikovanja 237
 • Slovenija VII 221
 • Slovenščina - jezik na maturi 37
 • Služkinja 242
 • Smrkci 281
 • Smurfs. The lost village. Skrita vas 281
 • Snežakovo popolno darilo 197
 • Sociolog v dialogu 26
 • Sotto voce 124
 • Spletno računovodsko poročanje slovenskih podjetij 64
 • Stara hiška, hruška, buška in zlato pero 199
 • Stare grške bajke in povesti 43
 • Stiskač! 263
 • Suburra 265
 • Svitanje 92


 • Štirje letni časi 201
 • Švedska 219


 • Ta svet ni konec 1
 • Tako zraste metulj 47
 • Tančica z viticami 91
 • Tapkanje za punce 19
 • Temeljna spoznanja endokrinologije in kriminologije 17
 • Terapija Clark 50
 • Tiha strast 262
 • Tisoč let mraka in luči 71
 • Tisti njihovi srebrni glasovi 132
 • Torta za mamo št. 2 199
 • Trideset dni 83
 • Trst via Ljubljana 100
 • Tü je Amerika 220


 • Uho sveta 214
 • Umazani Berti in Drobižek 170
 • Umazani Berti in vampir 171
 • Un gallo con muchos huevos 280
 • Upokojitev v stilu 254
 • Uporabna fizika odrezavanja kovin 60
 • Utrdba z devetimi stolpi 133


 • V naši šoli je kača! 202
 • V zavetju orlovih peruti 129
 • Valerija Heybal 72
 • Velika radost 82
 • Vera v lutko 76
 • Vezenje 68
 • Video za začetnike. 2, Različni formati videa 58
 • Vihrave misli 130
 • Vitica najde srečo 160
 • Vojvodova drzna odločitev 89
 • Voyage of time 46
 • Vožnja v svobodo 13
 • Vrnitev v mesto belih oslov 85
 • Vse na svojem mestu 151
 • Vse, kar hočeš, da sem 109
 • Vsi ti brezupno obupni otroci 216
 • Vzgoja po dansko 36


 • Wings of desire 266


 • Xola med levi 138


 • U-571 267


 • "Zaboga, saj sem vendar jaz na pol Slovenec!" 235
 • Začasna meja 238
 • Zadnja vožnja 121
 • Zadnji inkovski zaklad 106
 • Zaljubi se vame 86
 • Založniški standardi 67
 • Zapeljana Zala 104
 • Zeleni traktor 204
 • Zgodba o Ivani Orleanski 230
 • Zgodovina čebel 108
 • Zoja in Belka 180
 • Zvezde vabijo 208


 • Žeja 111
 • Žena plantažnika čaja 102
 • Živalski vrt 181
 • Življenje se začne v petek 114


 • ¡Adiós, Jonás! 155

IMENSKO KAZALO


 • Abbott, Jacob (1803-1879) 224, 225, 226
 • Abell, Sam (avtor) 69
 • Abramkin, Aleksey (fotograf) 6
 • Adebonojo, Henry (fotograf) 31
 • Aigui, Alexei (skladatelj) 31
 • Ajster, Katja (izvajalec) 281
 • Alatriste, Gabriel Riva Palacio (scenarist, režiser, producent) 280
 • Alatriste, Rodolfo Riva Palacio (1970-, scenarist, režiser, producent) 280
 • Albahari, Bojan (prevajalec) 217
 • Albers, Ulrike 227
 • Alekan, Henri (1909-2001, fotograf) 266
 • Alexander, Jessica Joelle 36
 • Amar, Armand (skladatelj) 243
 • Amedeja 8
 • Amendola, Claudio (igralec) 265
 • Anderson, Nicola (ilustrator) 141, 157, 197
 • Anderson, Paul (igralec, igralec) 245
 • Anđelić, Ivo 129
 • Ann-Margret (1941-, igralec) 254
 • Antić Gaber, Milica (recenzent) 25
 • Antonič, Annamaria (urednik) 210
 • Apa, KJ (izvajalec) 248
 • Apih, Jure 130
 • Arkin, Alan (igralec) 254
 • Armentrout, Jennifer L. 86
 • Armitage, Richard (igralec) 244
 • Arnaiz, Richardo (bibliografski predhodnik, režiser) 279
 • Arné, Laurence (1982-, izvajalec) 263
 • Asano, Tadanobu (igralec) 264
 • Asbæk, Pilou (izvajalec) 250
 • Asbury, Kelly (režiser) 281
 • Ashby, Chris (izvajalec) 249
 • Asher D. (izvajalec) 247
 • Ashley, Edward (izvajalec) 258
 • Aškerc, Anton (1856-1912) 81
 • Atkins, Paul (fotograf) 46
 • Atxaga, Bernardo (1951-) 138
 • Aubry, Cécile (bibliografski predhodnik) 243
 • Avsec, Andreja (recenzent) 12
 • Avsec, Simon (glasbenik, fotograf) 221
 • Avsenik, Slavko (1929-2015, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 228
 • Azima, Cricket (avtor) 62


 • Babić, Iva (izvajalec) 279
 • Babuder, Martina 63
 • Bacon, Joanna (igralec) 262
 • Bacon, Kevin (1958-, igralec) 260
 • Badelt, Klaus (1967-, skladatelj) 263
 • Badland, Annette (1949-, igralec) 262
 • Baetens, Veerle (1978-, igralec) 246
 • Bailey, Catherine (igralec) 262
 • Bajec, Rok (1969-, prevajalec) 50
 • Bakshi, Miles (2002-, izvajalec) 268
 • Balantič, Lidija (prevajalec) 21
 • Balažic, Milan (1958-) 29
 • Baldwin, Alec (1958-, izvajalec) 268
 • Baldwin, James (1924-1987, scenarist) 31
 • Balfe, Lorne (1976-, skladatelj) 250
 • Bana, Eric (izvajalec) 270
 • Barišič, Igor (ilustrator) 181
 • Barnett, Lisa (1956-) 9
 • Barozzi, Enea (igralec) 239
 • Barrett, Gerard (režiser, scenarist) 244
 • Batagelj, Petra (ilustrator) 205
 • Bates, Tyler (1977-, skladatelj) 257
 • Beach, Michael (igralec) 260
 • Beauchemin, Jean-François (1960-, bibliografski predhodnik) 271
 • Bedjanič, Peter (avtor) 72
 • Beha, Philippe (ilustrator) 189
 • Belchez, Dulce (bibliografski predhodnik) 279
 • Bell, Emma (1986-, igralec) 262
 • Bell, Susan (fotograf) 23
 • Ben-Barak, Idan 139
 • Bendavid-Val, Leah (urednik) 69
 • Benedičič, Mojca (prevajalec) 175, 176, 177
 • Beneš, Lubomír (bibliografski predhodnik) 278
 • Beneš, Marek (scenarist, režiser) 278
 • Benet, Roman (fotograf) 20
 • Bentivoglio, Fabrizio (1957-, igralec) 239
 • Berce, Karin (ilustrator) 7, 201
 • Berden, Katja (1965-, prevajalec) 4
 • Berden, Peter (1962-, prevajalec) 4
 • Berg, Peter (1964-, bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 260
 • Bergant, Živko 33
 • Bergès-Frisbey, Astrid (izvajalec) 270
 • Berlot Kužner, Petra (prevajalec) 141, 148, 152, 157, 158, 159, 174, 190, 197, 204
 • Bertrand, Antoine (izvajalec) 247
 • Bezjak, Peter (ilustrator) 41
 • Bijovet, Jan (1966-, igralec) 246
 • Bilban, Tina 2
 • Binoche, Juliette (1964-, izvajalec) 250, 259
 • Bivic, Teja (prevajalec) 46, 264
 • Bizjak Zabukovec, Branka (1977-, avtor) 67
 • Bizjak, Katja (1983-, prevajalec) 99, 146, 172
 • Black, Alexander (izvajalec) 255
 • Black, Lewis (1948-, izvajalec) 240
 • Blackwood, Freya (ilustrator) 149
 • Blake, Jason (prevajalec povzetka) 12
 • Blanchett, Cate (1969-, pripovedovalec) 46
 • Blatnik, Andrej (22.5.1963-, avtor) 67
 • Blatnik, Andrej (22.5.1963-, urednik) 67
 • Blažič, Milena (avtor dodatnega besedila) 210
 • Blondeau, Thylane (izvajalec) 243
 • Boeken, Ludi (1951-, izvajalec) 243
 • Bofshever, Michael (izvajalec) 248
 • Bogataj, Janez (1947-, avtor dodatnega besedila) 232
 • Bois, Curt (izvajalec) 266
 • Bon Jovi, Jon (izvajalec) 267
 • Boneta, Barbara (ilustrator) 210
 • Bonilla, Rocio 140
 • Bonini, Carlo (bibliografski predhodnik) 265
 • Boon, Dany (izvajalec) 263
 • Booth, Philip Mark (1964-, avtor dodatnega besedila) 30
 • Borghi, Alessandro (igralec) 265
 • Borovac, Ivanka 40
 • Borovnik, Silvija (recenzent) 79
 • Bosso, Ezio (skladatelj) 239
 • Bossuet, Félix (izvajalec) 243
 • Boyne, John 206
 • Božič, Neža (1978-, prevajalec) 200
 • Božič, Zoran (1951-, avtor dodatnega besedila) 229
 • Bračič, Maruša (1989-, prevajalec) 230
 • Bradbury, Richard (fotograf) 4
 • Braff, Zach (1975-, režiser) 254
 • Brando, Marlon (izvajalec) 251
 • Brandstetter, Johann (ilustrator) 48
 • Brannon, Ash (1969-, režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 240
 • Brečko, Tjaša (1987-, avtor dodatnega besedila) 154
 • Bresser, Paul Heinrich (avtor dodatnega besedila) 14
 • Brits, Louisa Thomsen 23
 • Brodschneider Kotnik, Maja (prevajalec) 170, 171
 • Brosnahan, Rachel (igralec) 260
 • Brulec, Meta 142
 • Brunej, Mia 58
 • Bruni-Tedeschi, Valeria (izvajalec) 259
 • Bryndza, Robert 87
 • Bstan-'dzin-rgya-mtsho (Dalai Lama XIV, avtor dodatnega besedila) 21
 • Bučar, Jan (izvajalec) 281
 • Buh, Uroš (režiser) 268
 • Buscemi, Steve (1958-, izvajalec) 268
 • Butler, Eamonn 30
 • Bužarovska, Rumena 88


 • Caan, James (izvajalec) 251
 • Cahalan, Susannah 244
 • Caine, Michael (igralec) 254
 • Cameron, W. Bruce 248
 • Cameron, W. Bruce (scenarist) 248
 • Campbell, Anna 89
 • Canard, Christophe (izvajalec) 263
 • Cancelier, Urbain (izvajalec) 243
 • Canet, Guillaume (izvajalec) 261
 • Cannon, Edward (bibliografski predhodnik) 254
 • Car, Ajda (fotograf) 237
 • Car, Pavel 237
 • Carnera, Paolo (fotograf) 265
 • Carr, J. L. (1912-1994) 90
 • Carradine, Keith (1951-, igralec) 262
 • Casella, Max (igralec) 256
 • Cassidy, Elaine (1980-, izvajalec) 261
 • Cattrysse, Nell (igralec) 246
 • Cavayé, Fred (1967-, režiser) 263
 • Cedilnik Frua, Nina (prevajalec) 19
 • Cedilnik, Danilo (ilustrator) 77
 • Célarié, Clémentine (izvajalec) 247
 • Ceshia, Selvino (avtor) 238
 • Challoner, Jack 49
 • Chamorro Balda, Ignacio 50
 • Charamsa, Krzysztof Olaf (1972-) 131
 • Charters, Rodney (fotograf) 254
 • Chatelier, Margaux (izvajalec) 243
 • Cho, Jin-Woong (igralec) 242
 • Cho, Young-Wuk (skladatelj) 242
 • Chong, Seo-Kyung (scenarist) 242
 • Choudhury, Sarita (1966-, izvajalec) 255
 • Chung, Chung-Hoon (fotograf) 242
 • Chvojka, Jan (fotograf) 278
 • Ciglenečki, Jelka (avtor) 67
 • Cimperšek, Mitja 59
 • Cleiren, Robby (1971-, igralec) 246
 • Cocks, Jay (1944-, scenarist) 264
 • Cohen, Danny (fotograf) 261
 • Colby, James (1961-, igralec) 260
 • Cole, Tillie 91
 • Colette (1873-1954) 92
 • Colston, Gloria (izvajalec) 247
 • Common (izvajalec) 257
 • Cook, Matt (scenarist, bibliografski predhodnik, scenarist) 260
 • Coppola, Carmine (1912-1991, skladatelj) 253
 • Coppola, Francis Ford (1939-, režiser, scenarist) 251, 253
 • Coppola, Francis Ford (1939-, režiser, scenarist, producent) 252
 • Corfield, Hermione (izvajalec) 249
 • Costerni, Claudio (fotograf) 77
 • Cottis, Anna (izvajalec) 247
 • Cozzens, Samuel Woodworth (1834-1878) 93
 • Crudup, Billy (igralec) 256
 • Cuche, Nicolas (1962-, scenarist) 263
 • Culiberg, Luka (prevajalec) 236


 • Čebulj, Živa (avtor dodatnega besedila) 92
 • Čoh, Milan (avtor) 78
 • Črnivec, Vida (prevajalec) 10
 • Čučnik, Primož (urednik) 85


 • Dailland, Laurent (fotograf) 263
 • Davies, Benji (ilustrator) 187, 188
 • Davies, Terence (1945-, režiser, scenarist) 262
 • Dazat, Olivier (bibliografski predhodnik) 263
 • De Cataldo, Giancarlo (1956-, bibliografski predhodnik) 265
 • De Cecco, Matej (ilustrator) 198
 • De la Rosa, Ricardo (fotograf) 279
 • De Niro, Robert (izvajalec) 252
 • De Régules, Eduardo (fotograf) 279
 • De Robertis, Federico (1962-, skladatelj) 239
 • De Vos, Patrick 60
 • Dedopulos, Tim 74, 75
 • Deffontaines, Guillaume (fotograf) 259
 • Dekleva, Branko (1953-, avtor) 78
 • Dekleva, Marina (avtor, fotograf) 78
 • Dekleva, Matjaž (ilustrator) 11
 • Dekleva, Milan (prevajalec) 187, 188, 202, 216
 • Delacourt, Grégoire 94
 • Derbez, Eugenio (bibliografski predhodnik) 247
 • Després, Didier (izvajalec) 259
 • Dessaint, Jean-Christophe (režiser) 271
 • Dickinson, Emily (1830-1886) 1
 • Diesel, Vin (igralec) 269
 • Dillon, Matt (igralec) 254
 • Dillon, Matt (izvajalec) 240
 • Dissing Sandahl, Iben (avtor) 36
 • Divjak, Darja (prevajalec) 118
 • Dobbels, Mieke (1978-, bibliografski predhodnik) 246
 • Dobkin, David (bibliografski predhodnik) 270
 • Dobrajc, Tina (ilustrator) 185
 • Dobtcheff, Vernon (igralec) 239
 • Dolinar, Adriana (avtor) 52
 • Dolinšek, Tatjana (1971-) 64
 • Dommartin, Solveig (izvajalec) 266
 • Donne, Tara (fotograf) 62
 • Donnelly, Laura (izvajalec) 261
 • Donovan, Martin (izvajalec) 241
 • Donovan, Vickie (ilustrator) 69
 • Doria, Julia 144
 • Doria, Živa Viviana 145
 • Dragić, Goran (avtor dodatnega besedila, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 198
 • Driver, Adam (1983-, igralec) 264
 • Duff, Duncan (igralec) 262
 • Duguay, Christian (režiser) 243
 • Duhovnik, Suzana (avtor) 67
 • Dumont, Bruno (1958-, režiser, scenarist) 259
 • Duša, Zdravko (avtor) 238
 • Dušić, Biljana (avtor) 52
 • Duvall, Robert (izvajalec) 252


 • Eastwood, Scott (1986-, igralec) 269
 • Eaton, Craig (ilustrator) 146
 • Eaton, Kait 146
 • Eggers, Dave (1970-, bibliografski predhodnik) 255
 • Ehle, Jennifer (1969-, igralec) 262
 • Ekart, Primož (izvajalec) 268
 • Elliott, Sam (1944-, izvajalec) 240
 • Emeršič, Bojan (izvajalec) 280
 • Emmanuel, Nathalie (igralec) 269
 • Endo, Shusaku (1923-1996, bibliografski predhodnik) 264
 • Epaud, Frédéric (1970-, izvajalec) 243
 • Eriksson, Bjorn (skladatelj, skladatelj) 246
 • Erniša, Geza (prevajalec) 227
 • Erznožnik, Ajda 47
 • Erznožnik, Ajda (ilustrator) 153
 • Esposito, Chloé 95


 • Fabbri, Alessandro (bibliografski predhodnik, scenarist) 239
 • Fairaway, Tracey (izvajalec) 255
 • Falk, Peter (1927-2011, izvajalec) 266
 • Fanning, Dakota (1994-, igralec) 245
 • Fassari, Antonello (igralec) 265
 • Favino, Pierfrancesco (1969-, igralec) 265
 • Favre, Christophe (izvajalec) 263
 • Ferdinando, Peter (izvajalec) 250
 • Ferfila, Bogomil 218, 219
 • Ferrante, Elena 96
 • Filipan, Ivanka (prevajalka, prevajalec) 40
 • Fishburne, Laurence (izvajalec) 257
 • Fišer, Zbyněk (1930-2007) 97
 • Flere, Sergej (recenzent) 24
 • Fontaine, Stéphane (fotograf) 256
 • Force, Marie 98
 • Foreman, Michael (1938-) 147
 • Foster, Ben (1980-, izvajalec) 261
 • Francis, Clive (1946-, izvajalec) 258
 • Franz, Robert (1960-) 51
 • Fras, Ana (prevajalec) 156
 • Frazee, Marla (bibliografski predhodnik) 268
 • Frears, Stephen (režiser) 261
 • Frece, Matej (prevajalec) 4
 • Freeman, Morgan (igralec) 254
 • Frelih, Marko (recenzent) 236
 • Fridl, Jerneja (fotograf) 221
 • Fritz, Ervin 82
 • Frost, Julian (ilustrator) 139
 • Fuchs, Branko 41
 • Fukushima, Rila (izvajalec) 250
 • Furedi, Frank (1947-) 3
 • Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 102


 • Gaborovič, Zoran (fotograf) 77
 • Gad, Josh (izvajalec) 248
 • Ganz, Bruno (izvajalec) 266
 • Garcia, Andy (izvajalec) 253
 • Garcia, Jorge (1973-, izvajalec) 240
 • Garfield, Andrew (1983-, igralec) 264
 • Gasparini, Riccardo (igralec) 239
 • Gélin, Hugo (scenarist, režiser) 247
 • George, Ivy (igralec) 245
 • Germ, Rudolf (1967-) 65
 • Germano, Elio (1980-, igralec) 265
 • Geršak, Ana (urednik) 70
 • Geršič, Matjaž (fotograf) 221
 • Gerwig, Greta (1983-, igralec) 256
 • Gilbertson, Harrison (izvajalec) 249
 • Gillen, Aidan (1968-, izvajalec) 270
 • Girardello, Ludovico (igralec) 239
 • Gleeson, Libby 149
 • Glenday, Craig (urednik) 4
 • Gogala, Andrej (1956-, avtor) 67
 • Gogala, Andrej (1956-, prevajalec) 223
 • Golin, Sam (ilustrator) 4
 • Golino, Valeria (igralec) 239
 • Golja, Helena (prevajalec) 261
 • Gomboc, Mateja (1964-, prevajalec) 20
 • Goodman, John (1952-, igralec) 260
 • Gorenc, Boštjan (1977-, prevajalec) 211
 • Gorenjak, Tina (izvajalec) 281
 • Gorietti, Giulia Elettra (igralec) 265
 • Gorjup, Goran (avtor) 201
 • Gorkič, Tomaž (izvajalec) 271
 • Grace, Maggie (izvajalec) 241
 • Gradnik, Alojz (1882-1967) 210
 • Grahek-Križnar, Nina (prevajalec) 69
 • Graillot, Christophe (fotograf) 243
 • Grajzar, Mateja (prireditelj) 192, 193, 194, 195
 • Grann, David (bibliografski predhodnik) 258
 • Grant, Beth (1949-, igralec) 256
 • Grant, Richard E. (1957-, igralec) 256
 • Graper, Helen (ilustrator) 172
 • Gray, F. Gary (režiser) 269
 • Gray, James (scenarist, režiser) 258
 • Grdina, Igor (1965-, avtor dodatnega besedila, recenzent) 231
 • Griebe, Frank (1964-, fotograf) 255
 • Grobelšek, Magda (fotograf) 221
 • Grobovšek, Jernej (prevajalec) 225, 226
 • Grošelj, Nada (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 1
 • Gruden, Vladimir 10
 • Gullón, Javier (scenarist) 241


 • Ha, Jung-woo (igralec) 242
 • Habe, Tomaž (1947-, avtor dodatnega besedila) 228
 • Habjan, Vladimir 77
 • Haček, Miro (recenzent) 218, 219
 • Hafnar, Stane (avtor dodatnega besedila) 53
 • Halfdan E (1965-, skladatelj) 277
 • Hall, Jess (fotograf) 250
 • Hallström, Lasse (režiser) 248
 • Hammenecker, Jan (1968-, igralec) 246
 • Han, Chin (izvajalec) 250
 • Hanc, Jože (fotograf, fotograf) 221
 • Handke, Peter (1942-, scenarist) 266
 • Hanks, Tom (izvajalec) 255
 • Harington, Kit (1986-, igralec) 245
 • Harman, Stacey (scenarist) 281
 • Harold, Joby (bibliografski predhodnik, scenarist) 270
 • Head, Daisy (izvajalec) 249
 • Heffes, Alex (skladatelj) 261
 • Heldenbergh, Johan (1967-, bibliografski predhodnik, igralec) 246
 • Henshall, Daniel (izvajalec) 250
 • Hercog, Marko (avtor) 67
 • Herrmann, Ève 150, 151
 • Hicks, Scott (režiser) 249
 • Hieng, Primož 222
 • Hinds, Ciaran (igralec) 264
 • Hočevar, Andreja (1962-, recenzent) 39
 • Hočevar, Janez (1940-, izvajalec) 281
 • Hočevar, Jože (1929-, prevajalec) 105
 • Hočevar, Klara (prevajalec) 105
 • Hodge, John (1964-, scenarist) 261
 • Hoffman, Dustin (1937-, izvajalec) 261
 • Hoffmeister, Florian (fotograf) 262
 • Hogg, Edward (izvajalec) 261
 • Holkenborg, Tom (1967-, skladatelj) 245
 • Holland, Tom (1996-, izvajalec) 258
 • Hollingsworth, Branka (ilustrator) 40
 • Hollington, Jack (igralec) 245
 • Horvat Šimonka, Saša (prevajalec) 281
 • Horvat, Franci (1956-, fotograf) 77
 • Horvat, Tatjana (1973-, recenzent) 64
 • Hounsou, Djimon (1964-, izvajalec) 270
 • Houston, William (1968-, igralec) 245
 • Houten, Carice van (igralec) 245
 • Hoyt, Elizabeth 99
 • Hrain, Ines 207
 • Hribar, Mojca (1974-, avtor) 67
 • Hrovat Jerlah, Nataša (prevajalec) 266
 • Hrovat, Uroš (ilustrator) 212, 213
 • Hudolin, Jurij 100
 • Hume, Fergus (1859-1932) 101
 • Hunnam, Charlie (izvajalec) 258, 270
 • Hurt, John (1940-, igralec) 256
 • Hvala, Tea 153


 • Ielen, Lorenzo (avtor) 238
 • Igerabide, Juan Kruz 155, 156
 • Impens, Ruben (1971-, fotograf) 246
 • Intihar, Maruša (prevajalec) 196
 • Irvine, Jeremy (izvajalec) 249
 • Isham, Mark (skladatelj) 249
 • Ivanc, Jaka (izvajalec) 271
 • Izzard, Eddie (1962-, izvajalec) 240


 • Jackson, Samuel L. (pripovedovalec) 31
 • Jadrić, Anita (prevajalec) 96
 • Jagodič, Gregor (1974-, avtor) 35
 • Jamnik, Tatjana (1976-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 97
 • Janež, Ana (1997-, ilustrator) 53
 • Jankovič, Martin (prevajalec) 116
 • Jarni, Gašper (izvajalec) 271, 279, 280
 • Jefferies, Dinah 102
 • Jelenc Hreščak, Ana (prevajalec) 21
 • Jelenkovich, Barbara (ilustrator) 175
 • Jellicoe, John (ilustrator) 230
 • Jemec-Božič, Marjanca (ilustrator) 165
 • Jensterle-Doležal, Alenka 79
 • Jercog, Aleksi 228
 • Jereb, Lucija (avtor dodatnega besedila) 212
 • Jesenovec, Ana (1960-) 37
 • Jiránek, Vladimír (1938-2012, bibliografski predhodnik) 278
 • Jivkov, Christo (igralec) 239
 • Johansson, Scarlett (1984-, izvajalec) 250
 • Johnson, Dwayne (igralec) 269
 • Johnson, Eric (scenarist, bibliografski predhodnik) 260
 • Johnson, Jake (izvajalec) 281
 • Jones, Emilia (igralec) 245
 • Joos, Carl (scenarist) 246
 • Jovanović, Klarisa M. (prevajalec) 122
 • Joyce, Melanie 158, 159
 • Juhant, Janez (avtor dodatnega besedila) 22
 • Juri, Carla (1980-, igralec) 245


 • Kainz, Kenneth (1970-, režiser) 277
 • Kajfež-Bogataj, Lučka 44
 • Kalan, Domen (izvajalec) 277
 • Kalan, Jaka (izvajalec) 277
 • Kandil, Assil (igralec) 239
 • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (recenzent) 218, 219
 • Karo, Ema (prevajalec) 139
 • Karpljuk, Damir (avtor) 78
 • Karyo, Tchéky (1953-, izvajalec) 243
 • Kate, Lauren (bibliografski predhodnik) 249
 • Kavčič, Petra (1978-) 160
 • Keaton, Diane (izvajalec) 252, 253
 • Kegel, Mateja A. 103, 104, 161, 162, 163
 • Keitel, Harvey (izvajalec) 267
 • Kemper, Ellie (izvajalec) 281
 • Kent, Rolfe (skladatelj, dirigent) 240
 • Kepic Mohar, Alenka (avtor) 67
 • Kessler, Georg (avtor dodatnega besedila) 48
 • Ketiš, Ivan 45
 • Kezele, Adrian Predrag 11
 • Khondji, Darius (fotograf) 258
 • Kiel, Alberta (ilustrator) 176, 177
 • Kim, Hae-sook (1955, igralec) 242
 • Kim, Min-Hee (igralec) 242
 • Kim, Tae-Ri (igralec) 242
 • Kimmel, Jimmy (izvajalec) 268
 • King, Joey (1999-, igralec) 254
 • Kirbiš, Andrej (1982-) 24
 • Kirby, Luke (izvajalec) 248
 • Kirby, Malachi (izvajalec) 249
 • Kirke, Lola (izvajalec) 249
 • Kirkegaard, Ole Lund (1940-1979, bibliografski predhodnik) 277
 • Kirst, Hans Hellmut (1914-1989) 105
 • Kitano, Takeshi (izvajalec) 250
 • Kitanovski, Tjaša (avtor) 57
 • Kivilo, Alar (1953-, fotograf) 249
 • Kladnik, Drago (1955-, urednik) 221
 • Klavora, Marko (avtor) 238
 • Klimek, Johnny (1962-, skladatelj) 255
 • Kluge, Kathryn (skladatelj) 264
 • Kluge, Kim Allen (skladatelj) 264
 • Knieper, Jürgen (skladatelj) 266
 • Knudsen, Sidse Babett (izvajalec) 255
 • Kobal Grum, Darja 12
 • Kobe, Marjana (avtor dodatnega besedila) 165
 • Kobula Kamenšek, Zinka 164
 • Kocjan-Barle, Marta (avtor) 67
 • Kočan, Kristina (prevajalec) 143, 169, 173, 178, 179, 183
 • Kodrič, Sandi (prevajalec) 3, 5
 • Kogej, Maja (prevajalec) 89
 • Kogoj, Nataša 13
 • Kolstad, Derek (scenarist, bibliografski predhodnik) 257
 • Kolšek, Peter (avtor dodatnega besedila) 82
 • Komac, Jaro (avtor dodatnega besedila) 210
 • Koolhoven, Martin (režiser, scenarist) 245
 • Korade Purg, Štefka (avtor) 34
 • Korošec, Urška (1982-, prevajalec) 36
 • Korun, Borut 106
 • Kos, Gaja (avtor) 67
 • Kosec, Polona (ilustrator) 167
 • Kosmač, Tomaž (1965-) 229
 • Kostić, Svetlana (avtor dodatnega besedila) 56
 • Košir, Esther (prevajalec) 98
 • Košir, Marko (1946-) 72
 • Košir, Nives (prevajalka, prevajalec) 254, 268, 270
 • Kovács, Lajos (1944-, izvajalec) 266
 • Kovač, Miha (1960-, avtor, urednik) 67
 • Kovač, Polonca (1937-) 165
 • Kovačič, Gregor (1976-, fotograf) 221
 • Kozinc, Darinka 166
 • Kozole, Renata (prevajalec) 31
 • Koželj, Stanko (recenzent) 64
 • Koželj, Tanja (kartograf) 221
 • Krajnc, Matej (14.11.1975-) 73, 83
 • Krajnc, Matej (14.11.1975-, avtor dodatnega besedila) 81
 • Krajnc, Matej (14.11.1975-, prevajalec) 91
 • Krajnc, Nina (1981-, prevajalec) 9
 • Kralj, Jure (1965-, ilustrator) 168, 182, 191
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 108
 • Kraljič, Helena 167
 • Kraut, Bojan (1908-1991) 61
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 117
 • Krempl, Urša 168
 • Križan, Matejka (1979-, prevajalec) 93, 101, 209
 • Kruger, Ehren (1972-, scenarist) 250
 • Kubíček, Jiří (1944-, bibliografski predhodnik) 278
 • Kubozuka, Yosuke (igralec) 264
 • Kudrow, Lisa (izvajalec) 268
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 126
 • Kukovič, Roman 132
 • Kumer, Peter (1988-, fotograf, tehnični urednik) 221
 • Kunkel, Mike (režiser) 279
 • Kunšič, Maja (izvajalec) 279, 280
 • Kuntner, Jernej (izvajalec) 268
 • Kurent, Andreja (prevajalka, prevajalec) 246
 • Kušar, Sebastjan (izvajalec) 268
 • Kušar, Štefan (izvajalec) 268


 • Laganin, Tamara (prevajalec) 207
 • Lagercrantz, David 107
 • Lang, Andrew (1844-1912) 230
 • Lang, Angelika 48
 • Lara Bon, Leoncio (skladatelj) 279
 • Larraín, Pablo (1976-, režiser) 256
 • Larsson, Stieg (1954-2004, bibliografski predhodnik) 107
 • Lauko, Tomaž (fotograf) 236
 • Laustsen, Dan (fotograf) 257
 • Lavieville, Brandon (izvajalec) 259
 • Lavrenčič Vrabec, Darja (avtor dodatnega besedila) 165
 • Lavrenčič, Jasna (recenzent) 78
 • Lavrič, Janez (1946-, prevajalec) 18
 • Law, Jude (1972-, izvajalec) 270
 • Lazar, Tomaž (1982-, avtor) 236
 • Lazar, Tomaž (1982-, urednik) 236
 • Lebar, Robert (1989-, prevajalec) 224
 • Leclerc, Simon (skladatelj, dirigent) 271
 • Leguizamo, John (izvajalec) 257
 • Lemut, Nika (ilustrator) 162
 • Lenarčič, Matevž (fotograf) 221
 • Lenardič, Jaka (avtor) 37
 • Lennertz, Christopher (skladatelj) 281
 • Lennon, John (1940-1980) 80
 • Lester, Elliott (režiser) 241
 • Lešnik, Avgust (recenzent) 27
 • Levi, Mica (skladatelj) 256
 • Levstek, Jože (avtor dodatnega besedila) 53
 • Lewels, Fernando (bibliografski predhodnik) 279
 • Ličina, Marko (recenzent) 237
 • Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 111
 • Likar, Janja (prevajalka, prevajalec) 242
 • Lipton, Peggy (izvajalec) 248
 • Llewhellin, Gareth (ilustrator) 159
 • Lloyd, Christopher (1938-, igralec) 254
 • Lončar, Sanja (1965-) 52
 • Lorimer, Marie (avtor dodatnega besedila) 4
 • Lovato, Demi (1992-, izvajalec) 281
 • Lovrečić Carli, Alina (urednik) 210
 • Luchini, Fabrice (1948-, izvajalec) 259
 • Ludacris (igralec) 269
 • Lukas, Elisabeth 14
 • Lunaček, Izar T. (ilustrator) 44
 • Lunde, Maja (1975-) 108
 • Lutar-Skerbinjek, Andreja (avtor) 64
 • Lužar, Iztok (izvajalec) 277
 • Luževič, Marjan (fotograf) 221
 • Lynch, John Carroll (igralec) 256


 • MacDonald, Alan (1958-) 170, 171
 • MacFadyen, Angus (1963-, izvajalec) 258
 • Machovec, Martin (1956-, avtor dodatnega besedila) 97
 • Maczko, Megan (izvajalec) 255
 • Maček, Uroš (izvajalec) 268
 • Magajne, Milojka (avtor dodatnega besedila) 153
 • Maguire, Tobey (izvajalec) 268
 • Maher, Igor (1963-2009, fotograf) 221
 • Mahkota, Breda (avtor dodatnega besedila) 165
 • Mähler, Maria (ilustrator) 48
 • Majaron, Edi 76
 • Majcen, Nina (1948-, prevajalec) 243
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 149
 • Malečkar, Franc (fotograf) 221
 • Malick, Terrence (režiser, scenarist) 46
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 109
 • Malnar, Gašper (plesalec, izvajalec) 279
 • Mancuso, Vito 20
 • Manček, Marjan (ilustrator) 186
 • Manganiello, Joe (1976-, izvajalec) 281
 • Mann, Thomas (1991-, igralec) 244
 • Manowski, Beatrice (1968-, izvajalec) 266
 • Mansell, Clint (skladatelj) 250
 • Marian, Dawn (avtor dodatnega besedila) 9
 • Marimon, Karina (1972-, izvajalec) 263
 • Marot, Naja (recenzent) 221
 • Marvin, Richard (skladatelj) 267
 • Masamune, Shirow (1961-, bibliografski predhodnik) 250
 • Maskell, Neil (1976-, izvajalec) 270
 • Massart, Nicolas (fotograf) 247
 • Mate, Janez 53
 • Mate, Matej (avtor dodatnega besedila) 53
 • Mate, Miran (avtor dodatnega besedila) 53
 • Mate, Vasilij (fotograf) 53
 • Mathieson, John (1961-, fotograf) 270
 • Maurič Lazar, Martina (avtor dodatnega besedila) 76
 • May, Jodhi (1975-, igralec) 262
 • Mazeras, Samantha (scenarist) 263
 • Mazzaro, Steve (skladatelj) 268
 • Mazzini, Miha 208
 • McBrayer, Jack (1973-, izvajalec) 281
 • McConaughey, Matthew (1969-, izvajalec) 267
 • McCullers, Michael (1971-, scenarist) 268
 • McDiarmid, Ian (izvajalec) 258
 • McGrath, James (igralec, izvajalec) 268
 • McGrath, Tom (režiser) 268
 • McNairy, Scoot (izvajalec) 241
 • McPhillips, Sam (ilustrator) 158
 • McRae, Mo (izvajalec) 241
 • McShane, Ian (izvajalec) 257
 • Medvešek, Janez (fotograf) 222
 • Meglič, Polona (prevajalec) 111, 217
 • Mejia, Mindy 109
 • Melfi, Theodore (scenarist) 254
 • Melikidze, Themo (1992-, igralec) 260
 • Menkin, David (izvajalec) 255
 • Ménochet, Denis (1976-, izvajalec) 261
 • Meroi, Nives (avtor) 20
 • Meyer, Christy (izvajalec) 255
 • Meyers, Eric (1959-, izvajalec) 255
 • Mihurko Poniž, Katja (recenzent) 79
 • Mikolič, Vesna (1965-, recenzent) 39
 • Milič, Jolka (1926-, avtor dodatnega besedila, urednik, prevajalec) 84
 • Miljevič, Štefan (prevajalec) 21
 • Millard, Nichole (scenarist) 249
 • Miller, Logan (izvajalec) 248
 • Miller, Sienna (izvajalec) 258
 • Mitrevski, Ivan (ilustrator) 2, 206
 • Mlodinow, Leonard 5
 • Möderndorfer, Vinko (1958-, avtor dodatnega besedila) 70
 • Mohar, Tjaša (prevajalec) 110
 • Moloney, Robert (igralec) 244
 • Monaghan, Michelle (igralec) 260
 • Moon, So-ri (1974-, igralec) 242
 • Moretz, Chloë (1997-, igralec) 244
 • Morgan, Chris (1966-, scenarist) 269
 • Morshower, Glenn (izvajalec) 241
 • Moss, Carrie-Anne (1970-, igralec) 244
 • Moss, Jamie (scenarist) 250
 • Mostow, Jonathan (režiser, scenarist) 267
 • Moynahan, Bridget (1972-, izvajalec) 257
 • Mrak, Miro (prevajalec) 87
 • Mravlje, Ana (prevajalec) 242
 • Mugerli, Anja (avtor dodatnega besedila) 124
 • Müller, Matevž (izvajalec) 268
 • Munro, Alice (1931-) 110
 • Murenc, Andrej (izvajalec) 277, 279, 280
 • Musek, Janek (recenzent) 12
 • Mustar, Aleš (prevajalec) 88, 114
 • Mušič, Irena (1967-, fotograf) 77


 • Naglost, Oton (fotograf) 77
 • Narat, Jerneja (prevajalec) 51
 • Nardin, Milan (prevajalec) 56
 • Neeson, Liam (igralec) 264
 • Negahban, Navid (igralec) 244
 • Nelson, Judah (izvajalec) 241
 • Nero, Franco (izvajalec) 257, 258
 • Nesbø, Jo (1960-) 111
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 4, 30, 74, 75
 • Neuvic, Thierry (izvajalec) 243
 • Nicholson, Nancy 68
 • Nixon, Cynthia (igralec) 262
 • Noble, Sabina (prevajalec) 95
 • Noč, Brigita (prevajalec) 154
 • Noël, Jeffrey (izvajalec) 243
 • Novak, Mojca (prevajalka, prevajalec) 242
 • Novak, Primož (1972-, avtor dodatnega besedila) 53


 • Oberstar, Špela (1980-, avtor) 153
 • Oblak, Erika (1966-) 15
 • Oblak, Karla (avtor, avtor dodatnega besedila) 66
 • O'Dowd, Chris (1979-, izvajalec) 261
 • Odriozola, Elena (ilustrator) 156
 • Ogata, Issey (igralec) 264
 • Ogrizek, Dušan (1940-, prevajalec) 206
 • Ogyen Trinley Dorje (Karmapa XVII 1985-) 21
 • Oida, Yoshi (1933-, igralec) 264
 • Oliver, Lauren 112
 • Omar, Qais Akbar 133
 • Omerzel Vujić, Erika (ilustrator) 184
 • Omerzu, Silvan (ilustrator) 142
 • Onassis, Jacqueline Kennedy (1929-1994, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 256
 • Oppenheim, Noah (scenarist) 256
 • Orbach, Yaron (fotograf) 244
 • Oreškovič, Marko (prevajalec) 60
 • Ortiz, John (igralec) 254
 • Ortiz, John (izvajalec) 248
 • Ortner, Nick (avtor dodatnega besedila) 19
 • Osho (1931-1990) 16
 • Oullion, Mathieu (scenarist) 247
 • Ovaska, Jelka (prevajalec) 113
 • Ožek, Minka (prevajalec) 112


 • Paasilinna, Arto 113
 • Pace, Lee (1979-, izvajalec) 261
 • Pacino, Al (1940-, izvajalec) 251, 252, 253
 • Paesano, John (1977-, skladatelj) 244
 • Palacio, R. J. 211
 • Papp, Lisa 180
 • Park, Chan-Wook (režiser, scenarist) 242
 • Pârvulescu, Ioana 114
 • Pataky, Elsa (1976-, igralec) 269
 • Patinkin, Mandy (izvajalec) 281
 • Pattinson, Robert (izvajalec) 258
 • Pavček, Marko (avtor) 84
 • Pavček, Saša (avtor, avtor dodatnega besedila) 84
 • Pavček, Tone (1928-2011) 84
 • Pavliha, Marko 66
 • Pavlin, Maja (1993-, prevajalec) 259
 • Pavšek, Miha (fotograf) 221
 • Paxton, Bill (izvajalec) 267
 • Pearce, Guy (1967-, igralec) 245
 • Peck, Raoul (1953-, režiser) 31
 • Pečkaj, Tadeja (prevajalec) 128
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 86
 • Pemberton, Daniel (1977-, skladatelj) 270
 • Pepelnik, Ana (prevajalec) 85
 • Perger, Alenka (prevajalec) 119
 • Perkon, Adrijana (fotograf) 221
 • Perme, Irena (1979-) 181
 • Pernarčič Žunić, Vesna (izvajalec) 271, 277, 280
 • Perne, Ana (urednik) 70
 • Perne340, Ana (avtor dodatnega besedila) 70
 • Perry, Jane (izvajalec) 255
 • Perry, Tyler (igralec) 244
 • Persbrandt, Mikael (1963-, izvajalec) 270
 • Peršolja, Patricija 182
 • Petek, Tomaž (26.4.1983-, lektor) 39
 • Petraglia, Sandro (1947-, scenarist) 265
 • Petriccione, Italo (1958-, fotograf) 239
 • Petrović, Maja (1977-) 54
 • Peyo (bibliografski predhodnik) 281
 • Phillipson, Caspar (igralec) 256
 • Piber, Petra (prevajalec) 48
 • Pieri, Luka (prevajalec) 265
 • Pintarič, Miha (1963-) 134
 • Pinter, Tihomir (fotograf) 84
 • Pipan, Primož (fotograf, tehnični urednik) 221
 • Pirih, Patricija (1970-, prevajalec) 21
 • Pirnat, Primož (1975-, izvajalec) 271
 • Pitro, Martin 43
 • Pitt, Michael (izvajalec) 250
 • Plavsteiner, Zdenka 231
 • Plemons, Jesse (izvajalec) 261
 • Poberaj, Mojca (1957-, prevajalec) 21
 • Podgoršek, Mojiceja 184, 185
 • Podgoršek, Mojiceja (prevajalec) 203
 • Podgoršek, Mojiceja (prireditelj) 196
 • Poésy, Clémence (izvajalec) 247
 • Pogačnik, Aleš (1964-, avtor) 67
 • Polič, Marko (1946-, recenzent) 12
 • Ponikvar, Primož (prevajalec) 111
 • Poredoš, Robi 220
 • Porle, Sonja (prevajalec) 90
 • Porter, Eleanor H. (1868-1920) 209
 • Portman, Natalie (1981-, igralec) 256
 • Portman, Rachel (skladatelj) 248
 • Praprotnik, Valentina (prevajalec) 150, 151
 • Predin, Andrej (1976-) 186
 • Pregelj, Barbara (1970-, prevajalec) 138, 155
 • Pregelj, Barbara (1970-, prevajalec, urednik) 156
 • Pregl, Arjan 115
 • Price, Kathryn (1973-, scenarist) 249
 • Prieto, Rodrigo (fotograf) 264
 • Pudi, Danny (1979-, izvajalec) 281
 • Puhar, Jože (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila) 61
 • Pungeršič, Diana (1984-, prevajalec) 43
 • Pursel, Richard (scenarist) 279
 • Puzo, Mario (1920-1999, bibliografski predhodnik) 253
 • Puzo, Mario (1920-1999, bibliografski predhodnik, scenarist) 252
 • Puzo, Mario (1920-1999, scenarist, bibliografski predhodnik) 251


 • Quaid, Dennis (izvajalec) 248


 • Rachman, Sigurd (izvajalec) 266
 • Rajić Racić, Dragica 56
 • Rajnar, Pika (avtor dodatnega besedila) 19
 • Ramovš, Jože (1947-, avtor dodatnega besedila) 14
 • Ramovš, Mirko (avtor) 41
 • Rampoldi, Ludovica (bibliografski predhodnik, scenarist) 239
 • Ranik, Primož (1972-, izvajalec) 281
 • Raph (izvajalec) 259
 • Reba, Matea 191
 • Recer, Matej (1966-, izvajalec) 277
 • Reddick, Lance (izvajalec) 257
 • Reeves, Keanu (izvajalec) 257
 • Reichman, Jelka (ilustrator) 42
 • Repe, Blaž (1972-, recenzent) 221
 • Reznor, Trent (skladatelj) 260
 • Ribon, Pamela (scenarist) 281
 • Richard, Joel J. (skladatelj) 257
 • Richardson, Joely (izvajalec) 249
 • Richardson, Miles (1963-, igralec) 262
 • Ridremont, Patrick (1967-, izvajalec) 263
 • Rigaux, Cyril (izvajalec) 259
 • Ritchie, Guy (režiser, scenarist) 270
 • Riva, Zacarías M. de la (skladatelj) 280
 • Roberts, David (ilustrator) 170, 171
 • Roberts, Julia (1967-, izvajalec) 281
 • Robertson, Britt (1990-, izvajalec) 248
 • Robotham, Michael (1960-) 116
 • Rocchi, Roberta (ilustrator) 150, 151
 • Rodman, Miha (izvajalec) 281
 • Rodriguez, Michelle (igralec) 269
 • Rodriguez, Michelle (izvajalec) 281
 • Roman, Phil (scenarist) 279
 • Rome, Jasmina (prevajalec) 11
 • Rose, Gabrielle (izvajalec) 248
 • Ross, Atticus (skladatelj) 260
 • Ross, Bill (snemalec, fotograf) 31
 • Ross, Michael Arlen (scenarist) 249
 • Ross, Tony (1938-, ilustrator) 202, 216
 • Ross, Turner (fotograf) 31
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec) 140
 • Rota, Nino (1911-1979, skladatelj) 251, 252
 • Roth, Jack (igralec) 245
 • Rovan, Goran (fotograf) 222
 • Ruby Rose (1986-, izvajalec) 257
 • Rugelj, Samo (avtor, urednik) 67
 • Rundgren, Linnea (fotograf) 139
 • Russell, Kurt (igralec) 269
 • Rutar, Cvetka 38
 • Rylance, Juliet (izvajalec) 248


 • Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944) 196
 • Saksida, Igor (avtor dodatnega besedila) 213
 • Sales, Juliette (scenarist) 243
 • Salvatores, Gabriele (režiser) 239
 • Samael Aun Weor 17
 • Sander, Otto (1941-2013, izvajalec) 266
 • Sanders, Martin (ilustrator) 223
 • Sanders, Rupert (režiser) 250
 • Sardo, Stefano (bibliografski predhodnik, scenarist) 239
 • Sarsgaard, Peter (igralec) 256
 • Saurer, Johannes (ilustrator, ilustrator) 227
 • Scamarcio, Riccardo (izvajalec) 257
 • Scarano, Greta (igralec) 265
 • Schjøtt, Rune (1971-, scenarist) 277
 • Schliessler, Tobias (fotograf) 260
 • Schmidt, Noémie (1990-, izvajalec) 263
 • Schmidt-Snoj, Malina (avtor dodatnega besedila) 233
 • Schroff, Laura 135
 • Schwarzenegger, Arnold (izvajalec) 241
 • Scorsese, Martin (režiser, scenarist) 264
 • Scott, Kylie 117
 • Scott, Nikola 118
 • Selbert, Kathryn (ilustrator) 174, 190, 204
 • Selčan, Anita (fotograf) 221
 • Senegačnik, Jurij (1957-, fotograf) 221
 • Serafinowicz, Peter (1972-, igralec) 254
 • Sheehan, Madeline 119
 • Shigemori Bučar, Chikako (ilustrator) 236
 • Siegumfeldt, Søren (1963-, skladatelj) 277
 • Silič, Melita (avtor dodatnega besedila) 70
 • Simmons, J. K. (igralec) 260
 • Simmons, J. K. (izvajalec) 240
 • Simonič, Manja (1988-, prevajalec) 62
 • Simonsen, Rob (1978-, skladatelj) 247, 254
 • Sitar, Polona 25
 • Sivec, Ivan (1949-) 212, 232
 • Skarlovnik, Slavko 120, 121
 • Skerritt, Tom (izvajalec) 255
 • Skok, Janez (fotograf) 77
 • Skoumal, Petr (skladatelj) 278
 • Slak, Lojze (1932-2011, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 232
 • Slak, Robert (1976-, avtor dodatnega besedila) 232
 • Slate, Jenny (1982-, igralec) 244
 • Slater, Jenny 223
 • Smasek, Lojze 70
 • Smit-McPhee, Sianoa (izvajalec) 249
 • Snoj, Jože 233
 • Soban, Ivana (ilustrator) 210
 • Sollima, Stefano (režiser) 265
 • Solomú, Emílios 122
 • Sossi, Morana (urednik) 210
 • Soukupová, Petra (1982-) 123
 • Spelman, Christopher (skladatelj) 258
 • Stabej, Jože (1932-, prevajalec) 14
 • Stacey, Terry (1962-, fotograf) 248
 • Stahelski, Chad (režiser) 257
 • Ståhl, Jan-Eric (avtor) 60
 • Stanek, Tina (prevajalec) 68
 • Stanonik, Zala (prevajalec) 189
 • Statham, Jason (1972-, igralec) 269
 • Stemple, Heidi E. Y. (avtor dodatnega besedila) 189
 • Stepančič, Damijan (ilustrator) 214
 • Sternad, Ida (prevajalec) 133
 • Stier, Hans-Martin (1950-, izvajalec) 266
 • Stoffers, Rogier (1961-, fotograf) 245
 • Stormare, Peter (izvajalec) 257
 • Stražar, Danni (prevajalec) 107
 • Strgar, Peter (fotograf) 77
 • Stropnik, Jože (1947-, urednik, avtor, avtor dodatnega besedila) 61
 • Strsoglavec, Đurđa (prevajalec) 137
 • Suarez, Fabien (scenarist) 243
 • Suhodolčan, Primož 198, 213
 • Susič, Lučka 199
 • Susič, Matej (ilustrator) 199
 • Svete, Alojz (izvajalec) 271
 • Svetičič, Mojca (prevajalka, prevajalec) 135
 • Svetina, Peter (1970-) 214
 • Sy, Omar (1978-, izvajalec) 247


 • Ščuka, Rok (1977-, prevajalec) 21
 • Šebenik, Špela (prevajalec) 21
 • Šega, Saša (avtor dodatnega besedila) 53
 • Šešet, Jurij (prevajalec) 4
 • Šet, Andreja 6
 • Šimac, Miha (recenzent) 237
 • Šimunović, Natalija 124
 • Šinigoj, Uroš 57
 • Širok, Kaja (1975-, avtor, urednik) 238
 • Šivic, Urša (drugo, notograf) 41
 • Škamlec, Igor (avtor) 57
 • Šoba, Boštjan 234
 • Špelec, Sara 235
 • Šplíchal, Antonín (ilustrator) 43
 • Štefančič, Marcel (jr.) 32
 • Štepec, Marko (avtor dodatnega besedila) 237
 • Štihec, Jože (recenzent) 78
 • Štravs, Suzana (1976-) 136
 • Štrubelj, Sabina 125
 • Štrukelj, Katra (ilustrator) 154
 • Švajncer, Janez J. (1948-) 215


 • Tacer, Aleš (avtor dodatnega besedila) 120, 121
 • Taffin, Amandine (scenarist) 271
 • Tamasy, Paul (bibliografski predhodnik) 260
 • Tangradi, Bill (igralec) 245
 • Tate, James (1943-2015) 85
 • Theron, Charlize (igralec) 269
 • Thompson, Gary Scott (1959-, bibliografski predhodnik) 269
 • Thompson, Kenan (igralec) 254
 • Thompson, Kenan (izvajalec) 240
 • Tičar, Bojan (1965-) 34
 • Timlin, Addison (1991-, izvajalec) 249
 • Todd, Mark (skladatelj) 241
 • Toman, Ajda (izvajalec) 271
 • Tominc, Polona (avtor) 64
 • Toš, Niko (intervjuvanec) 26
 • Trainor, Meghan (1993-, izvajalec) 281
 • Trenc-Frelih, Irena (prevajalec) 131
 • Tresniowski, Alex (avtor) 135
 • Trobevšek, Marko 71
 • Troha, Nevenka (avtor) 238
 • Trstenjak, Anton (1906-1996, avtor dodatnega besedila) 14
 • Tsukamoto, Shinya (igralec) 264
 • Tucker, K. A. (1978-) 126
 • Türk, Danilo (avtor dodatnega besedila) 130
 • Turner, Laurent (1968-, scenarist) 263
 • Tykwer, Tom (1965-, scenarist, režiser, skladatelj) 255
 • Tyler, Brian (1972-, skladatelj) 269
 • Tyrese (igralec) 269


 • Učakar, Aleš (avtor) 67
 • Učakar, Pavle (avtor) 67
 • Učakar, Tjaša 27
 • Ugrešić, Dubravka 137
 • Ungerer, Tomi 200
 • Urbanc, Janko (1953-, prevajalec) 17


 • Valenčak, Andreja (ilustrator) 164
 • Valese, Filippo (2000-, igralec) 239
 • Valverde, Mikel (ilustrator) 138, 155
 • Van Groeningen, Felix (1977-, režiser, scenarist) 246
 • Van Praagh, James 18
 • Vandermeersch, Charlotte (1983-, scenarist) 246
 • Velikonja, Nataša 28
 • Vendramin, Peter (drugo) 41
 • Verbakel, Verona (1962-, igralec) 262
 • Vermeer, Pieter (fotograf) 241
 • Vernon, Conrad (1968-, izvajalec) 268
 • Veselko, Borut (1959-, izvajalec) 277, 280
 • Videmšek, Mateja (avtor) 78
 • Videtič, Nada 22
 • Vidic Licul, Živa (prevajalec) 21
 • Vidic, Vid (igralec, izvajalec) 277
 • Vidič, Branko (avtor) 34
 • Vidmar, Karmen (1964-) 201
 • Vidmar, Ksenija H. (avtor dodatnega besedila, recenzent) 27
 • Vidmar, Ksenija H. (recenzent) 25
 • Vidrih, Nives (prevajalec) 123
 • Vincent, Jean-Luc (igralec, izvajalec) 259
 • Visram, Shazi 62
 • Vitali, Vera (igralec) 245
 • Vižintin, Marijanca Ajša 39
 • Vlačič, Patrick (avtor) 66
 • Vodušek, Mojca (1952-, prevajalec) 23
 • Voelker, Kurt (scenarist) 240
 • Vogrin, Milan (recenzent) 48
 • Vouk, Rado (prevajalec) 54
 • Vovk Korže, Ana (fotograf) 221
 • Vračko, Matjaž (avtor) 67
 • Vrančič, Radojka (prevajalec) 92
 • Vrhovec, Dejan (prevajalec, prevajalec) 4
 • Vukasovič, Tina 35


 • Wahlberg, Mark (igralec) 260
 • Wallace, Valery (fotograf) 50
 • Walliams, David (1971-) 202, 216
 • Wallis, Annabelle (1984-, izvajalec) 270
 • Walsh, David (1955-, bibliografski predhodnik) 261
 • Ware, Hannah (1982-, izvajalec) 241
 • Waters, Sarah (1966-, bibliografski predhodnik) 242
 • Watterson, Bill 217
 • Webber, Tammara 127
 • Weightman, Magnus 203
 • Welfonder, Sue-Ellen 128
 • Wenders, Wim (režiser, scenarist) 266
 • Wheeler, Christine 19
 • Wheeler, William (1967-, scenarist) 250
 • Whishaw, Ben (izvajalec) 255
 • Whitman, Mae (1988-, izvajalec) 240
 • Wiehle, Katrin (ilustrator) 223
 • Wigram, Lionel (1962-, scenarist) 270
 • Williams, Rose (1994-, igralec) 262
 • Willis, Gordon (1931-, fotograf) 251, 252, 253
 • Wilms, Elmar (igralec, izvajalec) 266
 • Wilson, Luke (1971-, izvajalec) 240
 • Wilson, Rainn (1966-, izvajalec) 281
 • Windon, Stephen F. (fotograf) 269
 • Winter, Ariel (1998-, izvajalec) 281
 • Wojtowicz, Stéphan (izvajalec) 263
 • Wolff, Alex (igralec) 260
 • Wood, Oliver (fotograf) 267


 • Yerles, Jean-André (scenarist) 247
 • Yolen, Jane (prireditelj) 189


 • Zadravec, Vojko (avtor dodatnega besedila) 165
 • Zahara, Alex (igralec) 244
 • Zamida, Renata M. (avtor) 67
 • Zatta, Noa (igralec) 239
 • Zetumer, Joshua (scenarist) 260
 • Zheng, Jun (1967, bibliografski predhodnik) 240
 • Zimmer, Hans (1957-, skladatelj) 268
 • Zoran, Jernej (prevajalec) 16
 • Zorn, Matija (fotograf) 221
 • Zubizarreta, Patxi (avtor) 156
 • Zudič Antonič, Nives (prevajalec) 84
 • Zupančič, Maša (prevajalec) 127


 • Žagar, Vesna (1968-, prevajalec) 268
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 94
 • Železnik, Tjaša (1974-, izvajalec) 268
 • Žerdin, Ali (urednik) 26
 • Žgajnar Meze, Sabrina (prevajalec) 147, 180
 • Žibert, Matej (1987-, avtor) 58
 • Žitnik, Edvard (avtor dodatnega besedila) 220
 • Žnidar, Tamara 7
 • Žnidaršič, Joco (1938-, fotograf) 84
 • Žnidaršič, Mojca (1974-, prevajalec) 55
 • Žontar, Eva (biologinja, prevajalec) 49
 • Žontar, Sanja 205

PREDMETNO KAZALO


 • 19.st. 1


 • 20.-21.st. 82
 • 20.st. 228, 232
 • 21.st. 228, 232


 • Afganistan - Državljanska vojna - V leposlovju 133
 • Afroameričani 31
 • akcijska drama 260
 • akcijski film 250, 267
 • albumi 48, 72
 • Alkoholiki - Zdravljenje - V leposlovju 136
 • alternativna medicina 50
 • alternativno zdravljenje 56
 • Amazonija 15
 • ameriška poezija 1
 • ameriške pesnice 1
 • ameriški animirani filmi 240, 268, 279, 281
 • Ameriški filmi - Video DVD-ji 253
 • Ameriški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 257, 260, 269
  • - Biografski film
   • - Filmska drama - Video DVD-ji 256
   • - Video DVD-ji 261
  • - Fantastični film - Akcijski film - Video DVD-ji 270
  • - Filmska drama
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 254
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 251, 252
  • - Pustolovski film - Video DVD-ji 258
  • - Vestern - Video DVD-ji 245
  • - Vojni film - Video DVD-ji 267
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 250
 • Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 249
 • analiza poslovanja 33
 • anatomija 49
 • Anđelić, Ivo - Avtobiografski romani 129
 • angeli 249
 • angleški animirani filmi 272, 273, 274, 275, 276
 • angleški igrani filmi 241, 245, 247, 250, 255, 262
 • Anglija
 • Animirani film - Video DVD-ji 278, 279
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 240, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 281
 • animirani filmi za otroke 240, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
 • Ansambel bratov Avsenik 228
 • Ansambel Lojzeta Slaka 232
 • antične pripovedke 43
 • antični Rim 224
 • Anžuvinci 225
 • Armstrong, Lance - Biografski film - Video DVD-ji 261
 • asteroidi 45
 • astralna projekcija 18
 • Atletika - Otroci - Priročniki 78
 • Avsenik, Slavko 228
 • Avstralski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 250
 • Avstrijska vojska - Slovenci - 1757-1918 237
 • Avtomobili - Gasilci - V otroškem leposlovju 190
 • avtorske pravice 67
 • avtorstvo 67
 • ayahuasca 15


 • balade 73
 • Bančni ropi - V leposlovju - Bagdad 116
 • Bančniki - Korupcija - V leposlovju - Velika Britanija 116
 • belgijski animirani filmi 271
 • Belgijski igrani filmi
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 262
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 246
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 259
  • - Vestern - Video DVD-ji 245
 • besedne igre 140
 • biblična geografija glej Svetopisemska geografija
 • biografska drama 244, 258, 261, 262
 • biografski film 244
 • biografski podatki 228, 232
 • Bivališča - Živali - V otroškem leposlovju 203
 • blagovna znamka 35
 • Bližnji vzhod - Zgodovina - 12.st. 225
 • Blomkvist, Mikael glej Mikael Blomkvist (literarni junak)
 • Bojc-Bidovec, Franja 153
 • Bolezni - Etiologija 50
 • Bolniki - Doživljanje bolezni 56
 • bolnišnice 153
 • Bonton - Knjige za otroke 40
 • božič 186
 • Božič - V otroškem leposlovju 141, 157, 197, 199
 • Božiček (ljudski junak) - V otroškem leposlovju 186
 • bralna kultura 3
 • Bralne težave - V otroškem leposlovju 180
 • brand 35
 • branje 3, 180
 • Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju 212
 • Britanci - V leposlovju - Šrilanka 102
 • Britanski igrani filmi
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 262
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 241, 255
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 247
  • - Vestern - Video DVD-ji 245
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 250
 • Brodolom - V mladinskem leposlovju 207
 • buying decision process 35


 • Caesar, Caius Iulius - Biografije 224
 • Cejlon glej Šrilanka
 • cestni promet 66
 • cestni transport 66
 • Cezar, Gaj Julij glej Caesar, Caius Iulius
 • Charamsa, Krzysztof - Spomini 131
 • Colette - V leposlovju 92
 • consumers 35
 • Cultural history 218
 • Culture 218


 • čas 46
 • Čebelarji - V leposlovju 108
 • Čebele
  • - Ogrožene vrste - V leposlovju 108
  • - V otroškem leposlovju 143
 • češki animirani filmi 278
 • Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 256
 • Človeško telo - Knjige za otroke 55
 • Čretnik, Josip - Biografije 231
 • Črnci - Človekove pravice - Združene države Amerike - 20.st. - Video DVD-ji 31
 • čustva 160


 • danski animirani filmi 277
 • dečki 140
 • Dečki - V otroškem leposlovju 170, 171
 • dekleta 19
 • Dekleta - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju 208
 • delo 25
 • Delo - Stroški 34
 • delovno pravo 34
 • demokracija 32
 • Devica Orleanska glej Jeanne d'Arc
 • Dickinson, Emily - Biografski film - Video DVD-ji 262
 • Dickinson, Emily - Literarne študije 1
 • Dickinson, Emily - Pisma 1
 • diferencialna psihologija 12
 • differential psychology 12
 • Diplomacija - Slovenija 29
 • diskografije 228, 232
 • distopija 108
 • dodana vrednost 33
 • dohodnina 63
 • Dojke - Rak (medicina) 56
 • dokumentacija 6
 • Dokumentarni film
  • - Vesolje - Video DVD-ji 46
  • - Video DVD-ji 31
 • dom 203
 • domače naloge 168
 • domotožje 149
 • Domoznanstvo 218
 • Dragić, Goran - V otroškem leposlovju 198
 • drama 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 255, 258, 260, 261, 262, 264, 265, 266
 • drame 253, 256
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • drugačnost 216
 • Drugačnost - V mladinskem leposlovju 211
 • druge realnosti 15
 • Družba 218
 • Družbena izbira 30
 • družbena izključenost 27
 • Družbena omrežja
  • - Identiteta - Prevare - V mladinskem leposlovju 208
  • - V leposlovju 104
 • družbeni odnosi 21
 • družbeni položaj 28
 • Družbeni problemi - Budistični vidik - 21.st. 21
 • družbeni procesi 27
 • Družboslovno raziskovanje - Slovenija 26
 • družina 102, 150, 162, 207, 208, 211, 212
 • Družina
  • - Alkoholizem - V leposlovju - Slovenija 136
  • - V leposlovju
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 102, 128
 • družinski film 243, 248
 • družinski odnosi 136
 • Družinski odnosi - V leposlovju 123
 • Družinski prazniki - V leposlovju 123
 • Država blaginje - Švedska 219
 • Države Evropske unije 27
 • državljanske pravice 31
 • duh 18
 • duhovi 249
 • duhovna gibanja 17
 • duhovna rast 9, 10, 15
 • Duhovniki - Spolna identiteta - V leposlovju 131
 • duhovno življenje 21
 • duhovnost 18
 • duša 18
 • dvd 253
 • DVD 239


 • Ecclesia catholica - Homoseksualnost - V leposlovju 131
 • EFT glej Tehnika čustvenega osvobajanja
 • Ekumenizem - Krščanstvo 22
 • elektronsko založništvo 67
 • emancipacija 25
 • endokrinologija 17
 • eseji 31
 • Eseji 134
 • European Union countries 27
 • Evropska unija - Migracijska politika 27
 • evropski animirani filmi 278
 • evropski igrani filmi 247, 259, 262, 263, 265, 266
 • evropski mladinski igrani filmi 243


 • fantazijska drama 249
 • fantazijski film 249, 266, 270
 • fantje 243
 • Fantje
  • - Odraščanje - V mladinskem leposlovju 206
  • - Šport - V mladinskem leposlovju 213
 • Fawcett, Percy - Biografski film - Video DVD-ji 258
 • fizikalne lastnosti 60
 • folkloristika 41
 • fotografi 69
 • fotografski motivi 69
 • Francija - Zgodovina - 15.st. - Knjige za mladino 230
 • Francoska književnost - Romani 94
 • francoski animirani filmi 271
 • Francoski igrani filmi - Biografski film
   • - Filmska drama - Video DVD-ji 256
   • - Video DVD-ji 261
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 255, 266
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 247, 259, 263
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 265
  • - Vestern - Video DVD-ji 245
  • - Vojni film - Video DVD-ji 267
 • Francoski mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 243
 • Fritz, Ervin - Literarne študije 82


 • Gasilci
  • - V mladinskem leposlovju 212
  • - V otroškem leposlovju 187
 • gasilski avto 190
 • geji 131
 • geografska razširjenost 48
 • gibalne sposobnosti 78
 • gibalni razvoj 78
 • glasbene skupine 228, 232
 • glažute 59
 • Gledališka kritika 70
 • gledališke kritike 70
 • gledališke predstave 70
 • Gledališke uprizoritve - Slovenija - Kritike 70
 • globalna pravičnost 15
 • gnezdilnice 48
 • Gnostična antropologija 17
 • gosi 184
 • Gospodarstvo - Švedska 219
 • gospodinjsko delo 25
 • govori 31
 • gozdne živali 191
 • gozdovi 59
 • Gradnik, Alojz - Spremne besede 210
 • grafično oblikovanje 67
 • grška mitologija 43
 • Grški miti - Knjige za mladino 43
 • Guillain-Barréjev sindrom 53
 • gusarji 188


 • habsburška monarhija 237
 • Harry Hole (literarni junak) - V leposlovju 111
 • Hekerji - V leposlovju 107
 • Heybal, Valerija - Monografije 72
 • Higiena - V otroškem leposlovju 158
 • hiperholesterolemija 57
 • Hiše - V otroškem leposlovju 149
 • Hišni ljubljenci - V otroškem leposlovju 202
 • Hitler, Adolf - V mladinskem leposlovju 206
 • Hole, Harry glej Harry Hole (literarni junak)
 • holesterol 57
 • Homoseksualci - Cerkvene osebe - V leposlovju 131
 • Homoseksualnost
  • - Družbeni vidik - Eseji 28
  • - Sociološki vidik - Eseji 28
 • hongkonški animirani filmi 281
 • Hongkonški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 257, 260
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 256
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 250
 • hrana 21
 • Hrvaška
  • - Državne meje - Slovenija 29
  • - Odnosi - Slovenija 29
 • humor 140, 213, 216, 217


 • ideologija 206
 • igra 149, 170
 • Igrače - Otroci - V otroškem leposlovju 151
 • igrani filmi 253, 256
 • Igrani filmi - Fantazijski filmi - video DVD-ji 239
 • igroknjige 157
 • Imigranti - Otroci - Integracija 39
 • Indijanci - V mladinskem leposlovju 93
 • Indijski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 250
 • individual differences 12
 • individualne razlike 12
 • informacijski sistemi 6
 • Inki - Zakladi - Iskanje - V leposlovju - Peru 106
 • integralna meditacija 11
 • inteligenca 75
 • inteligenčni kvocient 75
 • Internet (računalniško omrežje) - Varnost - Priročniki - Knjige za otroke 7
 • intervjuji 31
 • invalidnost 211
 • Irski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 244
 • iskanje 203
 • Italija 238
 • Italijanski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 257
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 265
 • Ivana Arška glej Jeanne d'Arc
 • Ivana Orleanska glej Jeanne d'Arc
 • izboljšave 60
 • izdelki 59
 • izdelovanje stekla 164
 • izguba orientacije 155
 • Iznajdbe - Knjige za otroke 2
 • izumi glej Iznajdbe


 • Japonska
  • - Kulturna zgodovina - Razstavni katalogi - Knjige za otroke 236
  • - Vojaška zgodovina - Razstavni katalogi 236
 • Japonski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 269
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 250
 • javni sektor 34
 • Javni sektor - Plače 34
 • Javno mnenje - Slovenija 26
 • Jeanne d'Arc - Biografije 230
 • Jesen (letni čas) - Knjige za otroke 145
 • Judje 206
 • Jugoslavija 238
 • Julijska krajina - Zgodovina - 1945-1947 - Zborniki 238
 • Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 242


 • Kače - V otroškem leposlovju 202
 • kahlice 158
 • kanadski animirani filmi 271
 • Kanadski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 257
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 244, 255
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 250
 • Karađorđević, Aleksandar - Biografije 235
 • kardiovaskularne bolezni 57
 • kartonke 47, 141, 143, 157, 158, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 187, 188, 190, 197, 204
 • Katoliška cerkev glej Ecclesia catholica
 • Kennedy Onassis, Jacqueline glej Onassis, Jacqueline Kennedy
 • Kennedy, Jackie glej Onassis, Jacqueline Kennedy
 • Kennedy, Jacqueline glej Onassis, Jacqueline Kennedy
 • kitajski animirani filmi 240
 • Kitajski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 269
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 250
 • Klimatske spremembe 44
 • kmetija 204
 • Kmetije - V otroškem leposlovju 167
 • knjige 67, 168
 • knjige za otroke 223
 • knjigoveštvo 67
 • književne vsebine 67
 • knjižne ilustracije 67
 • knjižni trg 67
 • knjižnice 180
 • kodeks 64
 • kolofoni 67
 • komedija 247, 248, 254, 255, 259, 263
 • kometi 45
 • kontinenti 203
 • koprodukcija 240, 241, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 269, 271, 279, 281
 • koprodukcije 256
 • korespondenca 1
 • kosi 166
 • Košarka
  • - V mladinskem leposlovju 213
  • - V otroškem leposlovju 198
 • Kovač, Polonca - Spremne besede - Knjige za otroke 165
 • Kovine - Obdelava z odrezavanjem - Učbeniki 60
 • kralji 185
 • Krave - V otroškem leposlovju 161
 • kriminal 212
 • Kriminalisti - V leposlovju 111
 • kriminalka 251, 252, 257, 260, 265, 269
 • kriminalke 253
 • kriminalna drama 265
 • kriminalni film 257, 260
 • kriminologija 17
 • krivda 206
 • Križarske vojne - 12.st. 225
 • krmilnice 48
 • krokodili 142
 • krščanstvo 22, 129
 • Krščanstvo - Zgodovina - Rusija 22
 • Krutost - V otroškem leposlovju 185
 • Kuharski recepti 54, 57
  • - Ekološka živila 62
  • - Jedi za otroke 62
 • Kultura 218
 • kulturna zgodovina 3, 71
 • Kulturna zgodovina 218
 • kvaliteta življenja 23


 • La Pucelle d'Orleans glej Jeanne d'Arc
 • ladje 188
 • lastnosti 48
 • lektoriranje 67
 • lepo vedenje 40
 • les 59
 • letalski promet 66
 • letalski transport 66
 • letni časi 145
 • Letni časi - V otroškem leposlovju 201
 • Lisbeth Salander (literarna junakinja) - V leposlovju 107
 • lisice 196
 • ljubezen 182, 208, 212
 • Ljubezen - V leposlovju 92
 • Ljubezenski partnerji - V leposlovju 104
 • ljubezenski roman 128
 • ljudsko izročilo 42
 • Local studies 218
 • logične uganke 74, 75
 • logika 74, 75
 • Logoterapija 14
 • luksemburški animirani filmi 271
 • Luther, Martin - Biografije 227
 • lutkovna dramaturgija 76
 • lutkovna umetnost 76
 • lutkovni filmi 278
 • Lutkovno gledališče 76


 • Mačke
  • - Drugačnost - V otroškem leposlovju 167
  • - V otroškem leposlovju 178
 • Madžarski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 249
 • mafija 253
 • mame 182
 • marginalne skupine 28
 • market environment 35
 • market research 35
 • marketing 35, 67
 • marketing concepts 35
 • marketing mix 35
 • marketing strategy 35
 • Mars 45
 • matematična logika 74, 75
 • Matematične igre - Vaje 74, 75
 • matere 182
 • Materinska ljubezen - V otroškem leposlovju 182
 • materinski dan 199
 • medbesedilnost 149
 • meddržavni odnosi 29
 • meditacija 18
 • Meditacija - Priročniki 11
 • mediteranska prehrana 57
 • meditiranje 11
 • Medkulturno sporazumevanje 39
 • Medkulturnost 39
 • mednarodne migracije 27
 • medosebni odnosi 21, 112
 • medsebojno komuniciranje 65
 • medvedi 168
 • Medvedi - V otroškem leposlovju 173
 • medvrstniško nasilje 211
 • mehiški animirani filmi 279, 280
 • Mehiški igrani filmi - Filmska drama
   • - Video DVD-ji 255
   • - Zgodovinski film - Video DVD-ji 264
 • mejniki 76
 • menstruacija 25
 • Merkur 45
 • Metulji - Knjige za otroke 47
 • Migracije - Evropa 27
 • Migracijska politika 27
 • Migration policy 27
 • Mikael Blomkvist (literarni junak) - V leposlovju 107
 • Miklavževanje - V otroškem leposlovju 199
 • mikrodejavniki 24
 • Miselne igre - Vaje 74, 75
 • Miši - V otroškem leposlovju 167
 • Mlade raziskovalke - V leposlovju - Slovenija 104
 • Mlade ženske - Družbeni položaj - V leposlovju - Neapelj 96
 • mladinski filmi 239
 • Mladinski pevski zbor Slavček - V leposlovju - 1927-1941 132
 • mladinski zbori 132
 • mladostniki 208
 • Mladostniki
  • - Nasilje - V mladinskem leposlovju 211
  • - Samopodoba - V mladinskem leposlovju 112
  • - V mladinskem leposlovju 207
 • moda 171
 • Modrost - V mladinskem leposlovju 217
 • Morje - V otroškem leposlovju 168
 • motorika 78
 • Možgani 52
  • - Delovanje - Knjige za mladino 49
  • - Fiziologija - Knjige za mladino 49
 • multikulturnost glej Večkulturnost
 • muzejske zbirke 236


 • nacizem 206
 • način življenja 25
 • nadčutno doživljanje 8
 • Nadčutno doživljanje 15, 18
 • nadnaravni pojavi 8
 • najstniki 112
 • nakupni proces 35
 • naloge 74, 75, 78
 • Narava - Opazovanje - V otroškem leposlovju 150
 • Naravni viri - Upravljanje 44
 • Naravno zdravljenje 50
 • naravoslovje 5
 • Narodne značilnosti 218
 • Narodno-zabavna glasba - Slovenija 228, 232
 • nastanek vesolja 46
 • nastanek življenja 46
 • nasveti 48
 • National characteristics 218
 • Neapelj - Družbene razmere - V leposlovju - 20.st. 96
 • nemška književnost 105
 • Nemški igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 255, 266
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 259
  • - Vestern - Video DVD-ji 245
 • nemški teologi 227
 • nenasilje 31
 • nepojasnjeni pojavi 8
 • Neumnost - V otroškem leposlovju 185
 • Nevrolingvistično programiranje 65
 • nevrološki učinki 11
 • Nizozemski igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 246
  • - Vestern - Video DVD-ji 245
 • nonsens 216
 • Norveška 218
  • - Domoznanstvo 218
 • Norway 218
 • Novinarji - V leposlovju - Irak 116
 • Novozelandski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 250


 • obdelava kovin 60
 • oblačila 25
 • Oblast - V otroškem leposlovju 185
 • Očala - V otroškem leposlovju 184
 • Odnos do narave - V leposlovju 108
 • Odnos med starši in otroki - V leposlovju 108
 • Odnosi med spoloma - V leposlovju 91, 98, 102, 104, 127, 128
 • odrezavanje 60
 • odrezovalni stroji 60
 • odrezovanje 60
 • Okolje - Globalne spremembe 44
 • okultizem 17
 • Onassis, Jacqueline Kennedy - Biografski film 256
 • opazovanje 48, 49
 • Operni pevci - Slovenija 72
 • Opice - V otroškem leposlovju 179
 • Organizirani kriminal - V leposlovju 107
 • orodja 60
 • Orožje - Japonska - Razstavni katalogi 236
 • osebna doživetja 15, 56, 136
 • Osebna higiena - V otroškem leposlovju 191
 • osebna pričevanja 131
 • osebna rast 13
 • osebnost 12
 • osebnostne lastnosti 12
 • osebnostni razvoj 15
 • Osebnostni razvoj - Priročniki 9
 • otoki 207
 • otroci 165, 182
 • Otroci
  • - Vedenje - V mladinskem leposlovju 216
  • - Vzgoja 38
 • otroške ljudske pesmi 42


 • palčki (bajeslovna bitja) 191
 • parapsihologija 8
 • paraziti 50
 • Partizanska bolnišnica Franja - Muzeji na prostem - V otroškem leposlovju 153
 • Pecivo - V otroškem leposlovju 166
 • Peki - V otroškem leposlovju 166
 • perceptivni učinki 11
 • personality 12
 • personality traits 12
 • Peru - Pustolovščine - V leposlovju 106
 • pesniške zbirke 82
 • Petje - Tekmovanja - V mladinskem leposlovju 208
 • pevski zbori 132
 • Pikapolonice - V otroškem leposlovju 183
 • Pirati - V otroškem leposlovju 188
 • pismenost 3
 • plačni instituti 34
 • planeti 45, 196
 • planinske poti 77
 • Plemstvo - V leposlovju - Italija - 20.st. 91
 • počitnice 207
 • Podatkovne baze - Načrtovanje - Učbeniki za srednje šole 6
 • Podjetja
  • - Ustanovitev - Priročniki 63
  • - Vodenje 65
 • Podjetništvo - Priročniki 63
 • podtaknjeni požari 212
 • poezija 210
 • pogum 211
 • Policija
  • - Kazenske preiskave - V leposlovju 111
  • - V leposlovju - London 116
 • politična kultura 24
 • politične razmere 32
 • Politika
  • - Ekonomski vidik 30
  • - Eseji 32
 • poljski duhovniki 131
 • pomoč 180, 186, 203
 • pomorski promet 66
 • pomorski transport 66
 • pomorsko pravo 66
 • populizem 32
 • porabniki 35
 • posebneži 216
 • Posilstvo - V leposlovju 127
 • poslovni sistemi 6
 • poslovno okolje 11
 • posmrtno življenje 112
 • Posočje - Zgodovina - 1945-1947 - Zborniki 238
 • pospravljanje 151
 • postjugoslovanske družbe 24
 • postkomunistične družbe 24
 • Potice - Priprava - V otroškem leposlovju 166
 • Potrošniška družba - Slovenija - 1945-1991 25
 • potrošništvo 21, 25
 • potrošnja 25
 • potrpežljivost 180
 • poučno leposlovje 153, 164
 • povečani tisk 93, 98
 • povezanost 15
 • pozitivna afirmacija 19
 • Pozitivno mišljenje 56
 • Požari - V mladinskem leposlovju 212
 • pravičnost 162
 • pravila 64
 • predpisi 66
 • predsodki 211
 • prehrana 48
 • Prehrana
  • - Priročniki 54
  • - Zdravje 57
 • prehranski dodatki 50
 • preobleke 171
 • prevozne pogodbe 66
 • prezimovanje 147
 • preživetje 207
 • prijateljstvo 147, 149, 196, 207, 243
 • Prijateljstvo
  • - V leposlovju 96
  • - V otroškem leposlovju 167
 • prijazno bralcem z disleksijo 104, 149, 192, 193, 194, 195
 • prilagojene knjige 155
 • pripomočki 50
 • pripoved v verzih 181, 187, 188
 • priredbe 196
 • priročnik 34
 • Problemi - Reševanje - Tapkanje - Priročniki - Knjige za mladino 19
 • problemi najmlajših 155
 • programi 78
 • prometne nesreče 112
 • promocija 67
 • prosti čas 25
 • prostor 46
 • psi 180, 243
 • Psi - V otroškem leposlovju 169
 • psihiatrija 17
 • Psihične travme - Krščanski vidik 129
 • psihoaktivne rastline 15
 • Psihoaktivne snovi - Obredi - Peru 15
 • psihološki nasveti 9
 • psihološki učinki 11
 • Ptice
  • - Krmljenje - Priročniki 48
  • - Vrste - Evropa - Priročniki 48
 • pustolovski film 264, 270
 • pustolovski filmi 239


 • race 182
 • Race - Mladiči - V otroškem leposlovju 147
 • računalniški programski jeziki 6
 • računovodsko informiranje 64
 • računovodstvo 33, 63, 64
 • Radijske igre - Slovenija - Kritike 70
 • rak dojke 56
 • rakete 45
 • ranjenci 153
 • rasizem 31
 • rasna diskriminacija 31
 • rasni odnosi 102
 • raziskovanje 140
 • razstrupljanje 50
 • Reformacija - Evropa - 16.st. 227
 • regionalna geografija 221
 • reinkarnacija 18
 • Rekordi - Leksikoni 4
 • reševalna vozila 190
 • reševanje 186
 • reševanje problemov 21
 • rešitve 74, 75
 • Richard - Biografije 225, 226
 • Rihard glej Richard
 • Rihard Levjesrčni glej Richard
 • Rimski imperij - Zgodovina - 1.st.pr.n.št. 224
 • risani filmi 240, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
 • risani filmi za otroke 240, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
 • ročna dela 68
 • romantična zgodovinska pripoved 128
 • Rusija 22
 • Ruska pravoslavna Cerkev - ekumenizem 22


 • S. Jadran 207
 • Salander, Lisbeth - V leposlovju glej Lisbeth Salander (literarna junakinja)
 • samopodoba 12
 • Samopodoba - Diferencialna psihologija 12
 • Samorealizacija - Priročniki 13
 • samospoštovanje 12
 • samostojni podjetniki 63
 • samozavedanje 9
 • Samozavedanje 10
 • self-concept 12
 • self-esteem 12
 • Sestre - V leposlovju 123
 • seznami skladb 232
 • Silba 207
 • Sinaj 20
 • sirote 206
 • sistem plač 34
 • Skandinavske države - Zunanja politika 219
 • Slabovidnost - V otroškem leposlovju 184
 • Slak, Lojze 232
 • Slovenija 28, 76, 236
  • - Domoznanstvo - Reportaže 222
  • - Družbene razmere 26
  • - Državne meje - Hrvaška 29
  • - Ekskurzije - Vodniki 221
  • - Geografija - Zborniki 221
  • - Odnosi - Hrvaška 29
  • - Planinski vodniki 77
  • - Turistični vodniki 222
 • slovenska glasba 228, 232
 • Slovenska književnost - Romani 100, 234
 • slovenska plesna dediščina 41
 • slovenska poezija 82
 • Slovenska poezija - Literarne študije 79
 • Slovenske ljudske izštevanke - V otroškem leposlovju 42
 • Slovenske ljudske pravljice - Koroška (Slovenija) - Knjige za otroke 154
 • slovenske pesnice 79
 • slovenske pevke 72
 • Slovenski glasbeniki - Narodno-zabavna glasba 228, 232
 • Slovenski ljudski plesi - Štajerska 41
 • slovenski pesniki 79, 82
 • slovenski skladatelji 132
 • slovensko gledališče 70
 • slovensko ljudsko slovstvo 42
 • Slovenščina - Matura - Priročniki 37
 • Smasek, Lojze - Gledališka kritika 70
 • smisel 21
 • smrt 18
 • Smrt - V mladinskem leposlovju 112
 • socializem 25
 • socialna omrežja 208
 • Society 218
 • Sociologija - Slovenija 26
 • Sociologija kulture - Eseji 28
 • sociologija politike 24
 • sočutje 21
 • solidarnost 162
 • Sončni sistem 45
 • sosedje 140
 • spletne strani 64
 • spletni bonton 7
 • spletno poročanje 64
 • spol 25
 • spolna identiteta 21
 • spomini 132
 • spoštovanje 162
 • sprehodi 150
 • spremenjena stanja zavesti 15
 • sproščanje 11, 19
 • SQL 6
 • Srce - Bolezni - Dejavniki tveganja 57
 • srčne bolezni 57
 • Sreča 16
  • - Iskanje - V mladinskem leposlovju 160
 • srednje šole 37
 • Srednjeveška umetnost 71
 • srednji vek 225
 • starši 217
 • statistični podatki 4
 • steklarska tehnika 59
 • steklarska tehnologija 59
 • Steklarstvo
  • - V otroškem leposlovju 164
  • - Zgodovina - Slovenija 59
 • steklenina 59
 • Steklo - V otroškem leposlovju 164
 • Strah - V otroškem leposlovju 155
 • strategic marketing planning 35
 • strategije trženja 35
 • strateško načrtovanje trženja 35
 • stres 11
 • stripi 43
 • Strojništvo - Priročniki 61
 • stroški 63
 • stroški dela 34
 • Suhodolčan, Primož - Literarne študije 213
 • surovine 59
 • Svet - Geografija - Atlasi 223
 • svete gore 20
 • Sveti kraji - Bližnji vzhod 20
 • Svetopisemska geografija 20
 • Svetovna vojna 1939-1945 - V mladinskem leposlovju 206
 • svetovni pregledi 4
 • svetovni splet 7
 • svoboda 162
 • Svobodno tržaško ozemlje - Zgodovina - Zborniki 238


 • šansoni 73
 • škatle 149
 • škodljivi vplivi 52
 • Škotski klani - V leposlovju - 14.st. 128
 • škratje (bajeslovna bitja) 191
 • šola 112, 168, 202, 211, 213
 • šport 78, 198
 • športna dejavnost 78
 • športna tekmovanja 78
 • športna vzgoja 78
 • športne igre 78
 • športni film 261
 • športni pripomočki 78
 • Šrilanka - Kolonializem - V leposlovju - 20.st. 102
 • Štravs, Suzana - Spomini 136
 • Študenti - V leposlovju - ZDA 127
 • Švedska
  • - Domoznanstvo 219
  • - Družbene razmere 219
 • Švedski igrani filmi - Vestern - Video DVD-ji 245


 • Tajvanski igrani filmi - Filmska drama - Zgodovinski film - Video DVD-ji 264
 • talenti 208
 • Tapkanje - Tehnike - Priročniki - Knjige za mladino 19
 • Tehnika čustvenega osvobajanja - Priročniki - Knjige za mladino 19
 • tehnika EFT 19
 • tehnike meditacije 11
 • tehnološki razvoj 25
 • telovadba 78
 • temeljni tržni koncepti 35
 • teozofija 9
 • Terorizem - V filmu - Združene države Amerike - Video DVD-ji 260
 • thriller 241, 257, 265, 269
 • Tibetanski budizem - Duhovnost 21
 • tigri 217
 • tipanke 175
 • toksini 50
 • Toš, Niko - 1987-2016 - Intervjuji 26
 • Traktorji - V otroškem leposlovju 204
 • Transportno pravo - Učbeniki za visoke šole 66
 • triler 241, 257, 265, 269
 • Trump, Donald - Eseji 32
 • tržaško vprašanje 238
 • Trženje 35
 • trženjski splet 35
 • tržne raziskave 35
 • tržno okolje 35


 • učbeniki za visoke šole 78
 • uglasbena poezija 73
 • uglasbene pesmi 73
 • Ugrabitve - V otroškem leposlovju 186
 • umetni sateliti 45
 • Umetniška fotografija - Motivi - Albumi 69
 • umetnostni kritiki 70


 • v filmu 253
 • v otroškem leposlovju 210
 • vaje 78
 • varstvo okolja 21
 • večjezično 155
 • Večkulturnost - Vzgoja 39
 • vedenje 48
 • velike tiskane črke 42, 43, 47, 141, 142, 143, 157, 158, 169, 173, 174, 178, 179, 183, 190, 197, 204
 • veliki pok 46
 • Venera 45
 • Vesolje - Raziskovanje 45
 • vesoljska plovila 45
 • vesoljske raziskave 45
 • Vesoljski poleti 45
 • vesoljski programi 45
 • Vezenine - Priročniki 68
 • video DVD 267
 • Videotehnika - Priročniki 58
 • vile (bajeslovna bitja) 160
 • Vinarstvo - V leposlovju - Umbrija 91
 • vladanje 185
 • vladarji 224
 • Vlaki - V otroškem leposlovju 174
 • vodenje 63
 • Vojaška odlikovanja - Avstrija - 1757-1918 237
 • Vojaška oprema - Japonska - Razstavni katalogi 236
 • vojaška zgodovina 237
 • Vojna - V leposlovju - Bosna in Hercegovina - 1992-1995 129
 • Vojna med belo in rdečo rožo 1455-1485 226
 • vojne 153
 • Vokalna glasba 73
 • Vozila
  • - Knjige za otroke 152
  • - V otroškem leposlovju 176
 • vragolije 170, 171, 202
 • Vrednote - V otroškem leposlovju 162, 196
 • vrstniki 208
 • vsakdan 151
 • Vsakdan - V otroškem leposlovju 175
 • vsakdanje življenje 23
 • vztrajnost 180


 • western 245


 • za dislektike 155
 • zagrenjenost 16
 • zaključni izpiti 37
 • zakonci 136
 • zaljubljenost 207
 • Založništvo - Standardi - Slovenija
    • - Priročniki 67
    • - Učbeniki za visoke šole 67
 • zanimivosti 4
 • zaposleni 65
 • zasebnost 7
 • zavest 11
 • zavezniška vojaška uprava 238
 • zborovska glasba 132
 • ZDA glej Združene države Amerike
 • zdrava prehrana 57
 • zdravilci 15
 • Združene države Amerike - Rasni odnosi - 20.st. - Video DVD-ji 31
 • zgodovina 22
 • zgodovina branja 3
 • zgodovinska drama 262, 264
 • zgodovinski film 258, 262, 264
 • zgodovinski filmi 256
 • zgodovinski pregledi 59, 228, 232
 • Zima
  • - Otroške igre - V otroškem leposlovju 142
  • - Prazniki - V otroškem leposlovju 142
 • zmaji 198
 • znamenite osebnosti 224
 • Znanost - Zgodovina 5
 • zunanja politika 29
 • zvočni efekti 158, 174, 190, 204


 • železniški promet 66
 • železniški transport 66
 • Ženske
  • - Slovenija - 1945-1991 25
  • - Umori - V leposlovju - Norveška 111
  • - Življenjske spremembe - V leposlovju - Francija 92
 • Živali
  • - Džungla - Knjige za otroke 148
  • - V otroškem leposlovju 177
 • živali v domišljiji 142, 147, 165, 166, 181, 184, 200, 201, 202
 • živali v naravi 243
 • Živalski vrtovi - V otroškem leposlovju 181
 • Življenje na plantaži - V leposlovju 102
 • življenjska filozofija 23
 • Življenjska modrost 10
  • - Priročniki 9
 • Življenjski stil - Danska 23
 • Žrtve spolne zlorabe v otroštvu - V leposlovju 136