NOVOSTI - OKTOBER 2019
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNOVOSTI - OKTOBER 2019

Vsebina
0 Splošno

1.

GALE, Ciril
    Strip : zapiski o deveti umetnosti / Ciril Gale ; [fotografija Milena Rupar, Ciril Gale, Stane Sršen]. - 1. natis. - Ljubljana : Kulturno društvo Klub devete umetnosti, 2019 (Ljubljana : Demat). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Trias)

150 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 88-93

ISBN 978-961-6072-10-6 : 25 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 300637696

2.

MULLENHEIM, Sophie de, 1974-
    Kako deluje? Kako nastane? / Sophie de Mullenheim ; [ilustracije Mauro Mazzari ... [et al.] ; prevedla Katarina Klajn]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 108 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Povej mi!)

Prevod dela: Dis-moi! Comment ça marche?. - 2.000 izv. - Ilustr. in besedilo na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-5058-9 : 24,99 EUR

030(02.053.2)
088(02.053.2)

COBISS.SI-ID 298937856004 Računalništvo

3.

LEE, Kai-Fu, 1961-
    Velesili umetne inteligence : Kitajska, Silicijeva dolina in novi svetovni red / Kai-Fu Lee ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 346 str. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: AI superpowers. - 500 izv. - O avtorju: str. [347] in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija v opombah: str. 317-328. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-47-9 : 26,90 EUR

004.8

COBISS.SI-ID 301502976

4.

TALAN Fošnarič, Natalija
    Adobe Illustrator CC : učbenik za module Tipografija in reprodukcija, Grafični reprodukcijski sistemi ter Grafično oblikovanje v programu Medijski tehnik / Natalija Talan Fošnarič ; [slikovno gradivo Natalija Talan Fošnarič, arhiv Šolski center Celje]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 232 str. : ilustr. ; 26 cm

Dodatek k nasl. na ov.: Učbenik za strokovne module v programu Medijski tehnik. - Bibliografija: str. 232. - Kazalo

ISBN 978-961-6864-43-5 : 25,90 EUR

004.42:744(075.3)

COBISS.SI-ID 2999733761 Filozofija. Psihologija. Okultizem

5.

ARENDT, Hannah
    Predavanja o Kantovi politični filozofiji / Hannah Arendt ; prevedla Martina Soldo ; [spremna beseda Ronald Beiner]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2018 (Prešov (Slovaška) : VMV). - 267 str. ; 20 cm. - (Zbirka Aut ; 83)

Prevod dela: Lectures on Kant's political philosophy. - 400 izv. - Hannah Arendt in njena obravnava razsojanja / Ronald Beiner: str. 139-250. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-7054-02-6 : 25,00 EUR

1Kant I.
1Arendt H.(042.3)

COBISS.SI-ID 295637248

6.

BONČINA, Tina, 1973-
    Izgorelost : si upate živeti drugače? : [prepoznajte in spremenite življenjske vzorce, ki vas uničujejo] / Tina Bončina ; [s predgovorom Katje Krasko Štebljaj ; vektorske ilustracije Suzana Duhovnik in Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 253 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Most)

Drugi dodatek k nasl. na ov. - 2.000 izv. - Izgorelost skozi osebno izkušnjo / Katja Krasko Štebljaj: str. 15-23. - O avtorici: str. 253. - Bibliografija: str. 244. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5472-3 : 24,99 EUR

159.944.4
613.6

COBISS.SI-ID 301469184

7.

CASERMAN, Tomaž
    Pričakuj malo, dajaj veliko, dobil boš ogromno / Tomaž Caserman. - 1. izd. - Kamnik : samozal. T. Caserman, 2019 (natisnjeno v EU). - 189 str. : tabele ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-290-276-6 : 19,90 EUR

130.2

COBISS.SI-ID 300119296

8.

CEGNAR, Blaž
    Moč samoodpuščanja : izhod skozi matrico uma / živa sila Blaž iz rodu Cegnar ; [ilustracije in fotografija Valentin Rozman]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pedagoški zavod, 2019 ([Maribor] : Demago). - 263 str. : ilustr. ; 21 cm

100 izv. - Duškin predgovor / Duška Maglica: str. 3-4. - Valentinov pedgovor / Valentin Rozman: str. 5

ISBN 978-961-94662-0-9 : 34,90 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 299341568

9.

HILL, Napoleon
    Bogastvo in notranji mir / Napoleon Hill ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia planet, 2019. - 338 str. ; 21 cm

Prevod dela: Grow rich! With peace of mind. - 500 izv. - Predgovor / Don M. Green: str. 11-12. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7079-01-2 : 29,90 EUR

159.947.3(035)

COBISS.SI-ID 300983040

10.

KEGEL, Mateja A.
    Prava ženska nikoli ne prizna --- : --- svojih let, kilogramov in števila moških / Mateja A. Kegel. - 1. izd., 1. natis. - [Radomlje] : Zgodba.NET, 2019. - 106 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorici: str. 103-104

ISBN 978-961-93489-9-4 : 19,00 EUR

159.9
821.163.6-92

COBISS.SI-ID 301084928

11.

KOJC, Martin
    Učbenik življenja / Martin Kojc ; [prevedel Franc Bricelj ; likovno opremila Biserka Komac]. - 10. jubilejna izd. - Škofja Loka : Domus Litisia, 2019 ([Dob] : MediaPrint). - 112 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Das Lehrbuch des Lebens. - 400 izv. - Predgovor / Simon Borut Pogačnik: str. 7-16. - Poseben predgovor prof. dr. Karla Ozvalda: str. 17. - Spremna beseda Francke Premk na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-94083-5-3 (26,44 EUR)

17.023.3

COBISS.SI-ID 300100352

12.

LAWRENCE, David Herbert, 1885-1930
    Psihoanaliza in nezavedno ; Fantaziranje o nezavednem / D. H. Lawrence ; [prevod Ana-Marija Mayerhold]. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (Ljubljana : Primitus). - 295 str. ; 23 cm. - (Zbirka Kuriozitete)

Prevoda del: Psychoanalysis and the unconscious ; Fantasia of the unconscious. - Tisk na zahtevo. - O avtorju: str. 289-290 in na zavihkih ov. - Urednikova spremna beseda: str. 293-295. - "Urednik: Peter Amalietti" --> kolofon

ISBN 978-961-7036-42-8 : 27,00 EUR

159.964.2

COBISS.SI-ID 301445376

13.

NEMETH, Charlan
    V zagovor svojeglavih : pomen nestrinjanja v življenju in pri delu / Charlan Nemeth ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 274 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: In defense of troublemakers. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 227-257. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-49-3 : 24,90 EUR

159.9.01

COBISS.SI-ID 301828864

14.

STRELEC, Petra, 1979-
    Pot v svobodo : s preprostimi koraki do osebne svobode / Petra Strelec. - Krško : samozal. P. Strelec : distribucija Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 99 str. ; 22 cm

Tisk na zahtevo. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Spremna beseda Andreje Les na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7033-93-9 (Primus) : 17,00 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 3011100162 Verstvo

15.

CHINMOY, Sri, 1931-2007
    Šri Činmojeva modrost / Šri Činmoj ; [prevedel Tyagavan Andrej Feinig]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za razvoj duhovne kulture Šri Činmoj, 2018. - VII, 394 str. ; 23 cm

Prevod dela: The wisdom of Sri Chinmoy. - Uvod / Thomas J. Hartman: str. V-VI. - O avtorju: str. 385-387

ISBN 978-961-91743-8-8 : 29,99 EUR

2-58Šri Činmoj
17.023.3

COBISS.SI-ID 293625600

16.

OMARTIAN, Stormie
    Moč ženinih molitev / Stormie Omartian ; [prevod Pavel Repnik ; ilustracija Tomaž Plečko]. - Ljubljana : Logos, 2019 ([s. l.] : Eurodream). - 164 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The power of a praying wife. - 250 izv.

ISBN 978-961-94340-7-9

27-534.3

COBISS.SI-ID 301462272

17.

VOLČIČ, Silva
    Bog dela zdaj!. Po Južni Ameriki / Silva in Nace Volčič. - Kropa : Operando, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 239 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-94411-1-4 : 16,90 EUR

27-464-051(8)
821.163.6-992

COBISS.SI-ID 30167296030/31 Socialna vprašanja. Demografija. Sociologija

18.

KUHAR, Melita, 1968-
    Iskreno o partnerstvu / Melita Kuhar. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 225 str. ; 22 cm. - (Zbirka Na kavču v Svetovalnici)

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-7033-97-7 : 22,00 EUR

316.472.42

COBISS.SI-ID 301474304

19.

    SOŽITJE med kulturami : poti do medkulturnega dialoga IV : [monografija znanstvenih člankov z recenzijami] / uredila Maja Lamberger Khatib. - Maribor : Center za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru : Pivec, 2019 ([Ljubljana] : Belin). - 211 str. : ilustr. ; 24 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - Recenzentki Helena Motoh, Nadja Furlan Štante. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov, v slov. pri enem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-961-7026-87-0 : 15 EUR

316.72(082)

COBISS.SI-ID 9640601733 Gospodarstvo

20.

BAJT, Aleksander
    Ekonomija. Ekonomska analiza in politika / Aleksander Bajt in Franjo Štiblar. - 2. dopolnjena izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019 (Grosuplje : Padre). - 534 str. : graf. prikazi, tabele ; 26 cm

200 izv. - O avtorjih: str. 533-534. - Kazalo

ISBN 978-961-247-352-5 : 116,42 EUR

330.1(075.8)

COBISS.SI-ID 300954112

21.

MIHALIČ, Renata
    Kako izdelam karierni načrt : 30 minut za vodenje / Renata Mihalič. - 1. natis. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2019 (Kranj : Nonparel). - 43 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka 30 minut za vodenje : žepni poslovni priročniki)

500 izv.

ISBN 978-961-92820-9-0 : 12,99 EUR

331.108.4(035)

COBISS.SI-ID 287317248

22.

VEZOVIŠEK, Ana
    Adijo, finančni stres : mirna pot skozi obdobja finančne starosti / Ana in Mitja Vezovišek ; [slikovno gradivo Suzana Duhovnik, Shutterstock, osebni arhiv avtorjev]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 195 str. : ilustr., sl. avtorjev ; 24 cm. - (Zbirka Most)

O avtorjih: str. 192-195. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4631-5 : 22,98 EUR

336

COBISS.SI-ID 301468672

23.

ZAJC, Katarina, 1967-
    Ekonomija : ekonomska analiza in politika : repetitorij / Katarina Zajc in Matjaž Nanut. - 2., spremenjena izd., 4. ponatis. - Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 186 str. : ilustr. ; 25 cm

Predgovor / Franjo Štiblar : str. 5-6. - 200 izv. - O avtorjih: str. 6

ISBN 978-961-247-358-7 : 34,22 EUR

330.1(075.8)

COBISS.SI-ID 30095385634 Pravo

24.

    AKTUALNA vprašanja gospodarskega prava / [avtorji Borut Bratina ... [et al.] ; uredniški odbor Nina Plavšak ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Nebra, 2017 ([Ljubljana] : Litteralis). - 280 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

200 izv. - Soavtor Peter Podgorelec pomotoma izpuščen iz navedbe avtorjev v kolofonu. - Bibliografija z opombami na dnu str. in na koncu enega prispevka. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6750-09-7 : 88 EUR

347.7

COBISS.SI-ID 289312256

25.

CEPEC, Jaka
    Poslovno pravo : osnove s praktičnimi primeri / Jaka Cepec, Mitja Kovač ; [avtorici stvarnega kazala Helena Uršič, Eta Ferenc]. - 2., spremenjena in dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019

Kazalo. - Bibliografija: str. 333-337

ISBN 978-961-247-426-3 : 68,00 EUR

347.7

COBISS.SI-ID 302012672

26.

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o kazenskem postopku (ZKP) : z novelo ZKP-N / uvodna pojasnila Sabina Zgaga Markelj. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 476 str. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Zakon o kazenskem postopku z novelo ZKP-N. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-247-419-5 : 116 EUR

343.11(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 300658688

27.

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) ; Gradbeni zakon (GZ) ; Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) / razširjena uvodna pojasnila Mojca Štritof-Brus. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 579 str. ; 21 cm. - (Uvodna pojasnila)

250 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-247-404-1 : 160 EUR

349.4(497.4)(094.5)
69(497.4)(094.5)
711.2/.4(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 297664768

28.

ŠKRUBEJ, Katja, 1971-
    Pravo v zgodovini s poudarkom na razvoju na današnjem slovenskem prostoru : odlomki virov s komentarji / Katja Škrubej ; [imensko in stvarno kazalo Katja Škrubej, Dean Zagorac]. - 3. ponatis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017 (Ljubljana : VB &S). - 331 str. ; 24 cm

100 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali

ISBN 978-961-247-155-2 : 42 EUR

34(091)
34(497.4)

COBISS.SI-ID 29181440037 Vzgoja

29.

CALVER, Paul
    Dejavnosti za deževen dan : množica 10-minutnih umetniških projektov / [Paul Calver in Toby Reynolds ; ilustracije Fiona Gowen ; prevod Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - [1. izd.]. - [Radovljica : Didakta, 2019] ([natisnjeno v Sloveniji]). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Rainy day activities. - Avtorja navedena v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-261-513-0 : 19,99 EUR

379.826(035)(02.053.2)
745.5(035)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 299536128

30.

MEDNARODNA (Slovenija, Hrvaška, Nizozemska) strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (13 ; 2019 ; Ljubljana)
    Aktivna vloga učencev v podaljšanem bivanju : zbornik / XIII. mednarodna (Slovenija, Hrvaška, Nizozemska) strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2019 [22. 8. 2019, Ljubljana] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2019. - 347 str. : ilustr. ; 30 cm

170 izv. - Korporativni avtor v kolofonu: XIII. mednarodna (Slovenija, Hrvaška, Nizozemska) strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2019, 22. 8. 2019. - Podatek o kraju konference v kolofonu. - Prispevki v slov., en v angl. in en v hrv. - Bibliografija in povzetek v slov. pri večini prispevkov. - Potiskana sprednja notr. str. ov.

ISBN 978-961-7040-08-1

37.091.21(082)
37.015.31(082)

COBISS.SI-ID 30120499239 Etnologija

31.

DENNY, Carrie
    Nevesta : navodila za preživetje : kako preživeti in morda celo uživati v najpomembnejšem dnevu tvojega življenja / Carrie Denny ; ilustracije Paul Kepple in Scotty Reifsnyder ; [prevod Urška Pajer]. - Izola : Vita, 2019 ([Koper] : Primorski tisk). - 223 str. : ilustr. ; 18 cm

1.500 izv. - O avtorici: str. [224]. - Kazalo

ISBN 978-961-94285-3-5 : 14,95 EUR

392.5(035)

COBISS.SI-ID 300656640

32.

    SUHA roba in lončarstvo / [avtorji besedil Janez Bogataj ... [et al.] ; uvod Tina Zajc ; prevod Mateja Žuraj ... [et al.] ; fotografija Jernej Marinč, Žiga Lovšin] = Woodenware and pottery / [texts written by Janez Bogataj ... [et al.] ; introduction by Tina Zajc ; translation by Mateja Žuraj ... [et al.] ; photography by Jernej Marinč, Žiga Lovšin] = Holzwaren und Töpferei / [Autoren der Texte Janez Bogataj ... [et al.] ; Einleitung Tina Zajc ; Übersetzung Mateja Žuraj ... [et al.] ; Fotografie Jernej Marinč, Žiga Lovšin] = Articoli in legno e terracotta / [autori di testi Janez Bogataj ... [et al.] ; introduzione Tina Zajc ; traduzione in inglese Mateja Žuraj ... [et al.] ; fotografie Jernej Marinč, Žiga Lovšin]. - Ribnica : Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost = Ribnica Handcraft Centre - Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities = Handwerkszentrum Ribnica - öffentliche Einrichtung für Handwerk, Museums- und Galerietätigkeit = Centro artigianale di Ribnica - ente per l'artigianato, il museo e la galleria, 2014 (Kočevje : Kočevski tisk). - 133 str. : ilustr. ; 22 x 23 cm

Besedilo v slov. ter angl., nem. in it. prevod. - 3.000 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov., angl. nem. in it. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-93468-1-5

745/749:39(497.4 Ribnica)(083.824)

COBISS.SI-ID 271825920

33.

    TRISTO zajcev : najlepše slovenske ljudske pravljice iz zapuščine Milka Matičetovega / [poiskala, prepoznala in preoblekla] Anja Štefan ; ilustrirali Ančka Gošnik Godec ... [et al.] ; [spremno besedilo Knjigi na pot in viri Anja Štefan ; spomini na sodelavca Milka Matičetovega Fanči Šarf ; spomin na očeta Milka Matičetovega in Rezijo Zarja Koliševska ; fotografija družinski arhiv Zarje Koliševske]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 270 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Zlata ptica)

4.000 izv. - Knjigi na pot / Anja Štefan: str. 239-252. - Spomini na sodelavca Milka Matičetovega / Fanči Šarf: str. 255-256. - Tate Milko / Zarja Koliševska: str. 257-258. - O ustvarjalcih: str. 260-265. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 266-[271]

ISBN 978-961-01-5488-4 : 38,99 EUR

398.2(497.4)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 30146099251 Matematika

34.

URŠIČ, Stanko, 1917-2000
    Matematične tabele in formule : [priročnik za osnovne in srednje šole] / Stanko Uršič ; [slike Miha Štalec]. - 2. izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 94 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Učbeniki in priročniki / Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)

2000 izv.

ISBN 978-961-212-306-2

51(083.5)
519.66

COBISS.SI-ID 301445632

35.

    ZBIRKA situacij za pripravo na ustni izpit iz matematike pri poklicni maturi / [avtorji Gregor Dolinar ... [et al.] ; urednici Mateja Jagodič in Joži Trkov]. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2019 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga Trgovina). - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-6899-50-5 : 11,00 EUR

51(075.3)(079.1)

COBISS.SI-ID 30053913654 Kemija

36.

DOLENC, Darko
    Organska kemija : univerzitetni učbenik / Darko Dolenc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - IX, 381 str. : ilustr. ; 28 cm

750 izv. - Bibliografija: str. 381. - Kazalo

ISBN 978-961-7078-00-8 : 30,00 EUR

547(075.8)

COBISS.SI-ID 300361984

37.

PIHLAR, Boris
    Osnove analizne kemije / [napisala, risbe in fotografije] Boris Pihlar, Helena Prosen. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 231 str. : ilustr. ; 27 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 222. - Kazalo

ISBN 978-961-7078-01-5 : 25,00 EUR

543(075.8)

COBISS.SI-ID 30055219255/56 Geologija. Meteorologija. Paleontologija

38.

BAJD, Barbara
    Človeška ribica in življenje v podzemnem svetu / Barbara Bajd ; [fotografije Arne Hodalič ... [et al.] ; ilustracije Ela Hartman, Pia Cvar]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 40 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Utripi sveta)

1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Bibliografija: str. 38-39

ISBN 978-961-6882-55-2 : 17,90 EUR

597.92(02.053.2)

COBISS.SI-ID 30115404857/59 Biologija. Rastlinstvo. Živalstvo

39.

BRIGHT, Michael
    Darwinovo drevo življenja / Michael Bright ; [ilustrirala] Margaux Carpentier ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2019. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Darwin's tree of life. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-7034-85-1 : 29,90 EUR

575.8(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 298570496

40.

DIEZ, Otmar
    Naša užitna drevesa in grmi : 81 vrst natančno določiti, pazljivo nabirati, preprosto pripraviti / Otmar Diez ; [prevedla Jelena Cvetković ; dve fotografiji Franka Hackerja ... [et al.] ; 99 ilustracij je prispevala Marianne Golte-Bechtle ... et al.]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 199 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Unsere essbaren Baüme und Sträucher. - Potiskani notranji str. ov. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 195. - "Z mnogimi preizkušenimi recepti in načini uporabe" --> ov. - Bibliografija: str. 193. - Kazali

ISBN 978-961-7031-36-2 : 21,00 EUR

581.6:641
641.55:582.091/.093

COBISS.SI-ID 301739520

41.

MARENČE, Miha, 1949-
    Podobe živali naših gora / Miha Marenče ; fotografije Jure Kočan. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 111 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv.

ISBN 978-961-7031-31-7 : 19,90 EUR

821.163.6-93-32
591.9(23)(02.053.6)

COBISS.SI-ID 301418496

42.

    MOJA prva slikanica. Živali / [prevod Saša Labbe]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Mon premier imagier. Les animaux. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-7068-44-3 : 5,99 EUR

59(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 300141312

43.

    NEVERJETNE živali. Graditelji / [prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Belgiji). - 29 cm : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Extraordinary animals. Architects. - 3.000 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. na spojnih listih. - Kviz: str. 28-29

ISBN 978-961-7068-18-4 : 3,99 EUR

591.521(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 299936768

44.

    NEVERJETNE živali. Mojstri preobleke / [prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Belgiji). - 29 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Extraordinary animals. Escape artists. - 3.000 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. na spojnih listih. - Kviz: str. 28-29

ISBN 978-961-7068-23-8 : 3,99 EUR

591.572.8(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 299939328

45.

    NEVERJETNE živali. Mojstri preživetja / [prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Belgiji). - 29 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Extraordinary animals. Extreme survivors. - 3.000 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. na spojnih listih. - Kviz: str. 28-29

ISBN 978-961-7068-19-1 : 3,99 EUR

591.524(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 299937792

46.

    NEVERJETNE živali. Nadarjeni umetniki / [prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Belgiji). - 29 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Extraordinary animals. The mega talended. - 3.000 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. na spojnih listih. - Kviz: str. 28-29

ISBN 978-961-7068-22-1 : 3,99 EUR

591.5(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 299939072

47.

    NEVERJETNE živali. Športniki / [prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Belgiji). - 29 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Extraordinary animals. Athletes. - 3.000 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. na spojnih listih. - Kviz: str. 28-29

ISBN 978-961-7068-20-7 : 3,99 EUR

591.5(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 299938304

48.

    NEVERJETNE živali. Vrhunski plenilci / [prevod Barbara Kregar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno v Belgiji). - 29 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Extraordinary animals. Super-predators. - 3.000 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. na spojnih listih. - Kviz: str. 28-29

ISBN 978-961-7068-21-4 : 3,99 EUR

591.531.2(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 29993881661 Medicina

49.

CETINSKI, Vesna
    Menopavza : je to konec, le pavza ali nov začetek? / Vesna Cetinski. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 134 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-89-2 : 22 EUR

618.173

COBISS.SI-ID 300799488

50.

MELGOSA, Julián
    Moč upanja : kako premagati depresijo, zaskrbljenost, krivdo in stres / Julián Melgosa in Michelson Borges ; [prevod Jasmina Odorčić ; ilustracija Tomaž Plečko]. - 1. izd. - Ljubljana : Logos, 2019 ([S.l.] : Eurodream). - 136 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: The power of hope. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-94340-6-2 : 5 EUR

616.89:615.85
615.85:616.89

COBISS.SI-ID 301392640

51.

MIDDEKE, Martin, 1948-
    Kako znižati visok krvni tlak brez zdravil : prepoznajte dejavnike tveganja in jih izločite / Martin Middeke, Klaus Völker, Claudia Laupert-Deick ; [prevod Valerija Hozjan]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 371 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Bluthochdruck senken ohne Medikamente. - Tiskano po naročilu. - O avtorjih: str. 371

ISBN 978-961-6861-88-5 : 24,90 EUR

616.12-008.331.1:615.8(035)
613.24:616.12-008.331.1(035)

COBISS.SI-ID 300865024

52.

PAUL, Miranda
    Devet mesecev : preden se otrok rodi / Miranda Paul ; ilustracije Jason Chin ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Maribor : Skrivnost, 2019. - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: 9 months : before a baby is born. - 400 izv. - Avtoričine zabeležke: str. [28-31]. - Bibliografija: str. [32]. - Caldecott Honor

ISBN 978-961-7048-19-3 : 18,90 EUR

618.2(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 301029888

53.

    PORTRETI visokošolskih učiteljev, zaslužnih za nastanek Medicinske fakultete v Mariboru, ki so bili zaposlenih v Splošni bolnišnici Maribor in habilitirani do leta 2002 : tempus fugit / čas beži : zbornik v zahvalo najzaslužnejšim visokošolskim učiteljem, ki so v preteklosti in sedanjosti pomembno zaznamovali pot od razmišljanj do ustanovitve Medicinske fakultete Univerze v Mariboru leta 2003 in so bili habilitirani do leta 2002 = Portraits of higher education teachers who deserve credit for the formation of the Faculty of Medicine in Maribor and were employed at the General Hospital Maribor and habilitated up to the year 2002 : tempus fugit / time passes : collection of scientific papers as gratitude to the most honorary higher education teachers who in the past and present importantly marked the path from deliberations to the establishment of the Faculty of Medicine of the University of Maribor in the year 2003 and were habilitated up to the year 2002 / [glavni in odgovorni urednik Ivan Krajnc ; gradivo pripravila in zbrala Elvira Žibrat ; prevod uvodnika v angleščino Marjana Čordašević ; fotografije arhiv Medicinske fakultete Univerze v Mariboru ... et al.]. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 188 str. : ilustr. ; 18 x 23 cm

Dostopno tudi na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/411. - Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-OQ7BJPUP. - Besedilo slov., uvodna beseda tudi v angl. - 2.000 izv. - Knjigi portretov na pot / Ivan Krajnc: str. 1-11. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-286-279-4 : brezplačno

61:378-057.175-051(497.4Maribor)

COBISS.SI-ID 96792065

54.

PREDIN, Romana, 1965-
    Koža in bolezni kože : učbenik za modul Koža in bolezni kože v izobraževalnem programu Kozmetični tehnik / Romana Predin ; [ilustracije Maja Poljanc, arhiv založbe, Shutterstock ; avtorji in viri fotografij Romana Predin ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 251 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 250-251

ISBN 978-961-6864-45-9 : 27,90 EUR

611.77(075.3)
616.5(075.3)

COBISS.SI-ID 301419264

55.

ROJEC, Darja, 1958-
    Nasveti in izkušnje iz prve roke : 3. knjiga / Darja Rojec. - Log pri Brezovici : samozal., 2019 (Ljubljana : Formatisk). - 214 str. : barvne ilustr. ; 20 c,m

ISBN 978-961-290-480-7

615.322(035)

COBISS.SI-ID 301888512

56.

SOČE, Ivan
    Sončni vitaminček : zdravilna pripovedka / besedilo Ivan Soče ; ilustracije Anja Petrarca. - 1. izd. - Maribor : SITIS, 2019. - [26] str. : ilustr. ; 31 cm

2.000 izv. - Dodatek (za odrasle): str. [23-26]

ISBN 978-961-93913-5-8 : 9,95 EUR

612.015.612(02.053.2)
821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 299361536

57.

TOLJAN, Sanja
    Moški v hormonskem ravnovesju / Sanja Toljan ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 163 str. ; 20 cm

Prevod dela: Muškarci u hormonskoj ravnoteži. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 149-157

ISBN 978-961-6861-89-2 : 14,90 EUR

615.357:616-055.1
613.9-055.1

COBISS.SI-ID 301145088

58.

TOLJAN, Sanja
    Ženske v hormonskem ravnovesju / Sanja Toljan ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 255 str. ; 20 cm

Prevod dela: Žene u hormonskoj ravnoteži. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 239-253

ISBN 978-961-6861-90-8 : 19,90 EUR

612.43-055.2(035)
615.357:618.173(035)
613.99(035)

COBISS.SI-ID 301308160

59.

VOVK, Maja, mag. farmacije
    Čudovita princesa : knjiga za deklice ob vstopu v puberteto / Maja Vovk ; [ilustracije Evgenija Jarc]. - Ljubljana : Zavod Iskreni, zavod za kulturo življenja, 2019. - 63 str. : ilustr. ; 22 cm

1.500 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-94646-1-8 : 15,90 EUR

613.956-055.25(02.053.2)
612.661/.662(02.053.2)

COBISS.SI-ID 301185024

60.

ZWITTER, Matjaž
    Pogovarjamo se o evtanaziji / Matjaž Zwitter ; [uvodne besede Radko Komadina]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 114 str. : ilustr. ; 25 cm

Predgovor / Radko Komadina: str. 7-8. - Beseda avtorja / Matjaž Zwitter: str. 9-11. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 800 izv. - Bibliografija: str. 109-114 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-213-299-6 : 21 EUR

614.253
179.7

COBISS.SI-ID 30111027262+66/69 Tehnika. Razne industrije in obrti

61.

KOČEVAR, Iztok, 1957-
    Nevsakdanji tanki / Iztok Kočevar. - Suhor : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 165 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 159-161

ISBN 978-961-246-116-4 (Stella, broš.) : 49,90 EUR
ISBN 978-961-246-037-2 (Stella, trda vezava)

623.438.3(091)

COBISS.SI-ID 301525504

62.

    MAGNETIC drawing board [Garnitura] : das magische Magnetspiel = the magic magnet game. - Olbernhau : Beleduc, cop. 2017. - 1 komplet (1 magnetna tabla 2 x 32 x 26 cm, 1 pisalo z magnetno konico, [714] magnetnih kroglic) : plastika, magnet, karton ; v škatli, 27 x 32 x 2 cm + 1 knjižica z vzorci ([23] str. : ilustr. ; 22 cm)

Motorična igrača. - Izobraževalna igrača. - Mednarodna oznaka za varno CE igračo. - Igrača ustreza evropskemu standardu EN 71 o varnosti igrač. - Za otroke od 3. leta dalje. - 21040

ISBN 401-4-88-821040-2

688.727.7(086.4)

COBISS.SI-ID 629211763 Kmetijstvo

63.

MILLS, Andrea
    Konji in poniji / [napisala Andrea Mills ; prevedla Maruša Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Slovaškem). - 95 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The everything book of horses & ponies. - Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5560-7 : 14,99 EUR

636.1(02.053.2)
798.2(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 301183744

64.

ZAKOŠEK, Maja
    Nega novorojenih psov in mačk / Maja Zakošek Pipan. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor / Marjan Kosec, Janko Mrkun: str. 3-5. - 700 izv. - Bibliografija: str. 117-119

ISBN 978-961-7026-90-0 : 19,90 EUR

636.7/.8.09:618.2/.7(075.8)

COBISS.SI-ID 9673395365 Vodenje in organizacija

65.

    MANAGEMENT v zdravstvenih organizacijah / Rudi Rozman ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 543 str. : graf. prikazi, sl. avtorjev ; 25 cm

300 izv. - O avtorjih: str. 535-538. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-247-422-5 : 88,01 EUR

005.7:614.2(497.4)

COBISS.SI-ID 301363200

66.

NOVAK, Aleš, 1973-2017
    Vrednotenje gospodarskih kategorij pri zunanjem računovodskem poročanju / Aleš Novak ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Fakulteta za management, 2007. - 499 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISSN 1855-0878)

500 izv. - Bibliografija: str. 487-499

ISBN 978-961-6573-68-9 : 36 EUR

657.372.2

COBISS.SI-ID 2366090247 Umetnost. Arhitektura. Slikarstvo

67.

    PRO Bauhaus. - 2019, št. 1 (pomlad/poletje)- . - Ljubljana : Media element. - 28 cm

Polletnik

ISSN 2670-4870 = Pro Bauhaus

72
69

COBISS.SI-ID 299609088

68.

VARDA, Agnès, 1928-2019
    Visages villages [Videoposnetek] = O ljudeh in vaseh / écrit, réalisé et commenté par Agnès Varda et JR ; musique originale Matthieu Chedid dit -M- ; images Claire Duguet ... [et al.] ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2019. - 1 video DVD (89 min, 38 sek) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5598102/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži: Faces places. - Podnapisi v slov. Dialogi v franc. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Ciné Tamaris itd. - Za odrasle. - Cannes, 2017 (najboljši dokumentarni film)

791.229.2:77.041.5(086.82)

COBISS.SI-ID 111634236678 Glasba

69.

MEHTA, Zubin
    Partitura mojega življenja : spomini / Zubin Mehta ; [Neva Brun]. - Ljubljana : Forma 7, 2019. - 237 str. ; 22 cm

Prevod dela: Die Partitur meines Lebens

ISBN 978-961-7000-23-8

78.071.2(540):929Mehta R.

COBISS.SI-ID 30145075279 Film. Gledališče. Družabne igre

70.

FORTUNA, Tinkara
    Fortuna : planet iger / avtorica Tinkara Fortuna ; ilustracije Spelinea, Špela Poljanšek. - 1. izd. - Polzela : Planet Fortuna, 2019 (Celje : Grafika Gracer). - [30] str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

1.000 izv. - O avtorici: str. [30]

ISBN 978-961-290-316-9

793.5/.7(02.053.2)
796.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 300408576

71.

MAVER, Manica
    Luč na odru : priročnik za mentorje otroških in mladinskih dramskih skupin / Manica Maver ; [uvodna beseda Katarina Podbevšek]. - Trst : Mladika, 2019 ([Žalec] : Sinegraf). - 173 str. : ilustr. ; 30 cm

Knjigi na pot / Katarina Podbevšek: str. 5-6. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str.165-166. - Vsebuje tudi: Volk ni tak! ; Večerja s presenečenjem

ISBN 978-88-7342-277-8 : 25,00 EUR

792.077-053.5/.6(035)
821.163.6-93-2

COBISS.SI-ID 10606828796/799 Šport

72.

    INFOGRAFIČNI vodnik po nogometu / [prevedla Neža Vilhelm]. - Jezero : Morfemplus, 2019. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: An infographic guide to football. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-7034-67-7 : 19,90 EUR

796.332(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 296613632

73.

    KAM z mulcem po Sloveniji : izleti in doživetja za otroke vseh starosti / Cica Gajić Grabovac ... [et al.] ; [soavtorji posameznih prispevkov Ladislav Marinko ... [et al.] ; uredila Aleksandra Kozarov ; fotografije avtorice ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 277 str. : ilustr. ; 25 cm

Zvd. na sprednjem spojnem listu. - Legenda z razpredelnico na zadnjem spojnem listu. - 3.000 izv. - O avtoricah: str. 276-277. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5477-8 : 29,99 EUR

796.51(497.4)(036)
913(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 301308416

74.

    NAČRTOVANJE športne vadbe / Branko Škof s sodelavci ; [urednik Branko Škof ; ilustracije Tadej Kaluža, Bogdan Martinčič, Aleš Sedmak ; fotografije Shutterstock, arhivi avtorjev]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2019 ([Ljubljana] : Present). - 448 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi, sl. avtorjev ; 25 cm

600 izv. - Predgovor / Branko Škof: str. 14-16. - Povzetki recenzij / Mitja Lainščak, Rado Pišot, Aleš Blinc: str. 442-443. - O avtorjih: str. 444-448. - Bibliografija pri večini poglavij. - Kazalo

ISBN 978-961-6843-93-5 : 39,00 EUR

796.015.22(082)

COBISS.SI-ID 2989783048 Jezikoslovje. Literarna teorija

75.

    HEBREJŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2019 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Nasl. in dodatek k nasl. v kolofonu: Priročnik za konverzacijo Lingea : slovensko-hebrejski. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-94656-9-1 : 14,90 EUR

811.411.16'02(035)

COBISS.SI-ID 299054848

76.

HIENG, Primož
    Afne guncat : 21 zgodbic o nevsakdanjih izrazih / Primož Hieng ; ilustriral Boštjan Plesničar. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Harlekin No. 1, 2019 ([Ljubljana] : Belin Grafika). - 47 str. : ilustr. ; 31 cm

500 izv. - Potiskani spojni listi. - O razvezanem jeziku: str. 4. - Spremna beseda / Primož Hieng: str. 5

ISBN 978-961-6008-52-5 : 27,60 EUR

811.163.6'373.7(02.053.2)
821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 300865792

77.

    SLOVNICA sodobne francoščine : [s praktičnimi primeri] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2019 (printed in the EU). - 207 str. : tabele ; 17 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Potiskane notr. str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 8. - Kazalo

ISBN 978-961-94656-5-3 : 12,90 EUR

811.133.1'36(035)

COBISS.SI-ID 299008768

78.

    SLOVNICA sodobne španščine : [s praktičnimi primeri] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2019 (printed in the EU). - 159 str. : tabele ; 17 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Potiskane notr. str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 8. - Kazalo

ISBN 978-961-94656-4-6 : 12,90 EUR

811.134.2'24(035)

COBISS.SI-ID 298999552

79.

    TURŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2019 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Nasl. in dodatek k nasl. v kolofonu: Priročnik za konverzacijo Lingea : slovensko-turški. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-94656-1-5 : 14,90 EUR

811.512.161'24(035)

COBISS.SI-ID 29899776082-1/2 Poezija. Dramatika

80.

DAMJANOVIČ, Darja
    Moje pesmi I / [Darja Damjanovič]. - Ljubljana : samozal., 2018 ([Ljubljana] : Silveco). - 79 str. ; 21 cm

Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - 300 izv.

ISBN 978-961-288-911-1 : 22,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 297419776

81.

KOS, Vladimir, 1924-
    Ko se gruden nasmehne / Vladimir Kos. - Ljubljana : Založba Dravlje, 2019 (Formatisk). - 60 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-961-6748-57-5 : 8 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 300702464

82.

SENEGAČNIK, Brane
    Pogovori z nikomer / Brane Senegačnik ; [spremna beseda Alen Širca]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2019 (Ljubljana : Studio Print). - 127 str. ; 21 cm

Potiskani zavihki ov. - 400 izv. - Po-govor o tišini in (njeni) pesmi / Alen Širca: str. 113-123

ISBN 978-961-213-293-4 : 17,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 300174080

83.

TRKAJ
    Živ! / Rok Terkaj ; ilustracije Dida Zakelšek. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - [101] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Luna)

Potiskana prednja notr. str. ov. - 1.500 izv. - Razmišljanja / Sabina Obolnar na prednjem notr. ov.

ISBN 978-961-274-190-7 : 13 EUR

821.163.6-92

COBISS.SI-ID 267083008

84.

WHITMAN, Walt, 1819-1892
    Listi trave : (zadnje oz. končne verzije pesmi prve izdaje) / Walt Whitman ; prevedla Ana Pepelnik in Primož Čučnik ; spremna beseda Tomaž Grušovnik. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2019. - (Zbirka Klasična šerpa ; 58 [i. e. 59])

Prevod dela: Leaves of grass

ISBN 978-961-6699-73-0

821.111(73)-1

COBISS.SI-ID 30146048082-3 Romani

85.

ALBERTALLI, Becky
    Leah brez ritma / Becky Albertalli ; [prevedla Kaja Bucik Vavpetič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 282 str. ; 20 cm

Prevod dela: Leah on the offbeat. - "Nadaljevanje priljubljenega najstniškega romana Z ljubeznijo, Simon ..." --> ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4260-0 (trda vezava) : 28,90 EUR
ISBN 978-961-00-4261-7 (broš.)

821.111(73)-93-311.2

COBISS.SI-ID 301391360

86.

ALCOTT, Louisa May, 1832-1888
    Skrivnostni ključ / Louisa May Alcott ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 141 str. ; 22 cm

Prevod dela: The mysterious key and what it opened. - Povečani tisk. - Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7049-46-6 (trda vezava) : 26 EUR
ISBN 978-961-7049-47-3 (broš.) : 16 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 301278720

87.

BÄRFUSS, Lukas
    Hagard / Lukas Bärfuss ; prevedel Slavo Šerc. - 1. izd. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 143 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Horizont)

Prevod dela: Hagard. - Podatek o izd. v CIP-u. - Povečani tisk. - 500 izv. - O avtorju: str. 141-142

ISBN 978-961-7047-42-4 : 16,90 EUR

821.112.2(494)-311.2

COBISS.SI-ID 301243904

88.

BLACKWOOD, Lily
    Zver klana Kincaid / Lily Blackwood ; [prevedla Barbara Golubovac Golob]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 311 str. ; 20 cm

Prevod dela: The beast of clan Kincaid. - Tiskano po naročilu. - "... v prvem romanu iz nove serije ..." --> ov. - Serija o višavskih bojevnikih iz klana Kincaid

ISBN 978-961-00-4269-3 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4270-9 (broš.)

821.111(73)-311.6

COBISS.SI-ID 301446144

89.

CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
    Skrivnostne ure / Agatha Christie ; [prevedla Jerca Kos]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 302 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The clocks. - 900 izv.

ISBN 978-961-01-5209-5 : 32,99 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 300792320

90.

COBEN, Harlan, 1962-
    Neznanec / Harlan Coben ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 349 str. ; 20 cm

Prevod dela: The stranger. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [351]

ISBN 978-961-00-4258-7 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4259-4 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 301377792

91.

EMILY E.
    Jezična gospodična v divjini / Emiliy E. - Domžale : samozal., 2019 ([Celje] : Grafika Gracer). - 160 str. ; 21 cm. - (Romance / Emily E.)

Povečani tisk. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-290-415-9 : 18,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 301469952

92.

ENOVA, Dušan
    Ekvorna in Ivana : domišljijski roman / Dušan Enova in Vanja Osterc. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 2 zv. (295; 266 str.) : fotogr. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-87-8 (zv. 1) : 25 EUR
ISBN 978-961-7033-96-0 (zv. 2) : 25 EUR

821.163.6-312.9

COBISS.SI-ID 300590848

93.

ERSKINE, Payne, 1854-1924
    Oko usode / Emma Payne Erskine ; [prevedla Jasmina Hercog]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 3 zv. (182; 177; 193 str.) ; 21 cm

Prevod dela: The eye of dread. - Tiskano po naročilu. - Povečani tisk

ISBN 978-961-246-804-0 (zv. 1) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-246-810-1 (zv. 2) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-246-825-5 (zv. 3) : 37,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298308352

94.

FRANCES, Michelle
    Sinova punca / Michelle Frances ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 430 str. ; 22 cm

Prevod dela: The girlfriend

ISBN 978-961-7049-50-3 (trda vezava) : 35 EUR
ISBN 978-961-7049-51-0 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 301593600

95.

FRANČIČ, Franjo
    Vzemi me k sebi : kratke zgodbe / Franjo Frančič. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (tiskano v EU). - 223 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kratke zgodbe / Amalietti & Amalietti)

Tisk na zahtevo. - Povečani tisk. - Spremne besede / Erwin Köstler, Slavko Gaberc, Denis Poniž: str. 213-221. - O avtorju: str. 223

ISBN 978-961-7036-37-4 : 21,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 300083712

96.

HARDT, Helen
    Predaja / Helen Hardt ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 312 str. ; 20 cm

Prevod dela: Surrender. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [313]

ISBN 978-961-00-4262-4 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4263-1 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 301412352

97.

INDIHAR, Miha, 1982-
    Študentski dnevi / Miha Indihar. - 1. izd. - Rob : samozal., 2019 (Kranj : Oman). - 255 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-288-985-2 : 25 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 297943296

98.

JANČAR, Drago
    To noč sem jo videl / Drago Jančar. - 1. izd., 12. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 189 str. ; 23 cm

1.000 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-241-458-0 : 17,30 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 301389568

99.

JUSTINEK, Terezija
    Prevarana / Terezija Justinek. - Juršinci : LYNX, 2019. - 301 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-7049-48-0 (trda vezava) : 32,00 EUR
ISBN 978-961-7049-49-7 (broš.)

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 301583360

100.

LAGERCRANTZ, David
    Dekle, ki je živelo dvakrat : nadaljevanje trilogije Millennium Stiega Larssona / David Lagercrantz ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 400 str. ; 20 cm. - (Millennium / David Lagercrantz ; 6)

Prevod dela: Hon som måste dö. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4241-9 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4242-6 (broš.)

821.113.6-312.4

COBISS.SI-ID 301115904

101.

LINDSEY, Johanna
    Predana ljubezni / Johanna Lindsey ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 397 str. ; 22 cm. - ([Vikinška saga Haardradovi ; knj. 3])

Prevod dela: Surrender my love. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7076-07-3 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7076-08-0 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 97167617

102.

MCCARTY, Monica
    V osami / Monica McCarty ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 327 str. ; 20 cm. - (Zbirka Izgubljeni vod ; knj. 2)

Prevod dela: Off the grid. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4243-3 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4244-0 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 301116928

103.

MCLYSAGHT, Emer
    Ah, ta Aisling! / Emer McLysaght in Sarah Breen ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 340 str. ; 22 cm

Prevod dela: Oh my God, what a complete Aisling. - Nasl. na ov.: Oh, ta Aisling!. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7076-13-4 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7076-14-1 (broš.)

821.111(417)-311.2

COBISS.SI-ID 97170689

104.

NIN, Aneri
    Iz preteklosti v prihodnost / Aneri Nin. - Ljubljana : Private Press, [2012] ([Ljubljana] : Korotan). - 64 str. ; 21 cm. - (Dr roman, ISSN 1318-8224 ; 2012, št. 4)

2.930 izv.

821.111-32

COBISS.SI-ID 261536512

105.

NIN, Aneri
    Maščevanje ali ljubezen / Aneri Nin. - Novo mesto : Private Press, [2011] ([Ljubljana] : Delo). - 64 str. ; 21 cm. - (Dr. roman, ISSN 1318-8224 ; 2011, št. 5)

2.930 izv.

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 256424448

106.

OHLSSON, Kristina
    Zakopane laži / Kristina Ohlsson ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 421 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Lotus blues. - 900 izv.

ISBN 978-961-01-5453-2 : 32,99 EUR

821.113.6-312.4

COBISS.SI-ID 300784384

107.

PAJK, Pavlina, 1854-1901
    Prijateljev sin / Pavlina Pajk. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 136 str. : sl. avtorice ; 21 cm. - (Zbrana dela / Pavlina Pajk ; knj. 23)

Tiskano po naročilu. - Pavlina Pajk: str. 127-136

ISBN 978-961-246-042-6 : 31,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 301441536

108.

PAJK, Pavlina, 1854-1901
    Roman starega samca / Pavlina Pajk. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 88 str. : sl. avtorice ; 21 cm. - (Zbrana dela / Pavlina Pajk ; knj. 27)

Tiskano po naročilu. - Pavlina Pajk: str. 79-88

ISBN 978-961-246-043-3 : 31,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 301362432

109.

ROY, Arundhati
    Ministrstvo za najvišjo srečo / Arundhati Roy ; [prevedla Vesna Velkovrh Bukilica]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 494 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The ministry of utmost happiness. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-5202-6 : 34,99 EUR

821.111(540)-311.2

COBISS.SI-ID 301074176

110.

SARAMAGO, José, 1922-2010
    Leto smrti Ricarda Reisa / José Saramago ; prevedla, [spremna beseda] Barbara Juršič. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 533 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: O ano da morte de Ricardo Reis. - Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - O prikaznih / Barbara Juršič: str. 511-533. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-524-7 : 34,00 EUR

821.134.3-311.2

COBISS.SI-ID 301776384

111.

    SELANSKA rotunda v besedi / [uredil Robert Titan Felix ; motiv selanske rotunde Tomaž Matko]. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2019. - 117 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94636-8-0 : 17,50 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 96987905

112.

SEPETYS, Ruta
    V morju zrnce soli / Ruta Sepetys ; [prevedla Ana Ugrinović ; spremno besedo napisal Boštjan Narat]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 423 str. : zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Salt to the sea. - 800 izv. - Avtorica o romanu: str. 395-405. - Opombe prevajalke: str.407-408. - Zmagalo je trpljenje / Boštjan Narat: str. 409-417. - Carnegie Medal, 2017

ISBN 978-961-01-5422-8 : 32,99 EUR

821.111(73)-93-311.6

COBISS.SI-ID 301631232

113.

SHEN, L. J.
    Nevarna ljubezen / L. J. Shen ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 382 str. ; 20 cm

Prevod dela: Bane. - Delo je izšlo kot četrti del serije z orig. nasl.: Sinners of Saint. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4256-3 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4257-0 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 301367808

114.

SILVER, Josie
    Nekega decembrskega dne : božična ljubezenska zgodba / Josie Silver ; [prevedla Daša Perme Jurjavčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 447 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: One day in December. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5459-4 : 34,99 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 301674240

115.

SIMONČIČ, Ema
    Umetnik, ki se je igral z Luno : roman / Ema Simončič. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 212 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7033-91-5 : 22 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 301073152

116.

SIVEC, Ivan, 1949-
    Obračun ob polni luni : ljubezenska povest bojevnika iz časa nastanka situle z Vač / Ivan Sivec ; [spremni besedi Vojka Cestnik ter Anka Kolenc in Zvonimir Kolenc ; fotografije Ivan Sivec, arhiv Narodnega muzeja Slovenije in Zvonimir Kolenc ; ilustracije Tina Švajger Sivec]. - Mengeš : Ico, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 304 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 16)

700 izv. - Življenje na Vačah v železni dobi / Vojka Cestnik: str. 261-264. - Železnodobne Vače / Anka Kolenc in Zvonimir Kolenc: str. 265-268. - O avtorju: str. 269. - Obračun ob polni luni - v fotografijah: str. 273-303. - Bibliografija: str. 258-259

ISBN 978-961-7069-05-1 : 33,10 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 301654016

117.

TARKINGTON, Booth, 1869-1946
    Alice Adams / Booth Tarkington ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 334 str. ; 22 cm

Prevod dela: Alice Adams. - Avtor je večkratni dobitnik Pulitzerjeve nagrade. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 21 cm. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7049-36-7 (trda vezava) : 34 EUR
ISBN 978-961-7049-37-4 (broš.) : 24 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 299043840

118.

TITAN, Štefan
    Življenje s skorjico kruha : roman / Štefan Titan. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2019. - 311 str. ; 21 cm

Tisk po naročilu

ISBN 978-961-94636-5-9 : 25 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 96816385

119.

TUCKER, K. A., 1978-
    Ulovila te bom, River / K. A. Tucker ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 447 str. ; 22 cm

Prevod dela: Chasing River. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7076-09-7 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7076-10-3 (broš.)

821.111(71)-311.2

COBISS.SI-ID 97168385

120.

WELFONDER, Sue-Ellen
    Zapeljevanje škotske neveste / Sue-Ellen Welfonder ; [prevod Mojca Lorber]. - Ljubljana : Triskelion, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 339 str. ; 22 cm. - (Zbirka MacKenziejevi z Višavja ; knj. 6)

Prevod dela: Seducing a Scottish bride. - 200 izv.

ISBN 978-961-94469-6-6 (trda vezava) : 34,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 300786688

121.

WHITE, Fred M.
    Redka orhideja / Fred M. White ; [prevod Jernej Grobovšek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 2 zv. (175; 170 str.) : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The cardinal moth. - Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnji str. ov. - Povečani tisk

ISBN 978-961-246-816-3 (zv. 1) : 38,90 EUR
ISBN 978-961-246-820-0 (zv. 2) : 38,90 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 299387648

122.

YOUNG, Samantha
    Pesem vetra / Samantha Young ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 413 str. ; 20 cm

Prevod dela: As dust dances. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [414]

ISBN 978-961-00-4251-8 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4252-5 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 301166592

123.

    ZGODBE iz Kolumbije : [antologija sodobne kolumbijske kratke proze] / izbrali Luz Mary Giraldo in Veronika Rot ; prevod Veronika Rot ; [spremna beseda Luz Mary Giraldo]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 179 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Izmenjave = Exchanges)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Imaginarno potovanje / Luz Mary Giraldo: str. 5-10. - Medjezikovno potovanje / Veronika Rot: str. 11-12. - O avtorjih: str. 170-178

ISBN 978-961-7047-46-2 : 24,90 EUR

821.134.2(862)-32(082)
821.134.2(862).09:929

COBISS.SI-ID 301371392

124.

ŽUPANIČ, Jernej
    Behemot / Jernej Županič. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 263 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-523-0 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 30177664082-4/9 Eseji. Satire. Potopisi. Spomini

125.

CAMPANELLA, Tommaso
    Mesto Sonca : zamisel o filozofski republiki / Tomasso Campanella ; [prevod in priredba Peter Amalietti]. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (tiskano v EU). - 134 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Kuriozitete)

Prevod dela: Civitas Soli. - Tiskano po naročilu. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Spremna beseda: str. 101-134

ISBN 978-961-7036-41-1 : 17,00 EUR

821.131.1-83
821.124'04-83

COBISS.SI-ID 301444096

126.

FRECE, Veronika
    Globoko v meni / Veronika Frece. - 1. natis. - Žalec : samozal., 2019 ([Dob] : Grafika 3000). - 237 str. ; 21 cm

V CIP-u navedena 1. izd. - 500 izv.

ISBN 978-961-290-403-6 : 20,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 301379328

127.

KUMAR, Gordan
    Treba je živeti / Gordan Kumar. - Deskle : samozal. G. Kumar ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 113 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Povečani tisk. - Predgovor / Edo Pavao Belak: str. 5-7

ISBN 978-961-6342-65-0 (Stella, trda vezava) : 27,90 EUR
ISBN 978-961-6342-80-3 (Stella, broš.) : 17,90 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 300451584

128.

MAHNIČ, Mirko
    Zapisi II. : (1948-1958) / Mirko Mahnič ; [redakcija besedila in spremna beseda Tina Bilban ; fotografije Gledališki inštitut (SLOGI) in družinski arhiv]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 551 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

400 izv. - Zvest samemu sebi / Tina Bilban: str. 547-551. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-5514-0 : 37,99 EUR

821.163.6-94"1948/1958"
929Mahnič M.

COBISS.SI-ID 301119744

129.

NARAT, Boštjan
    Podaja v prazno : [eseji] / Boštjan Narat ; [spremno besedilo Goran Vojnović]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 106 str. ; 23 cm

Avtor naveden na ov., prelim. str. in v kolofonu. - Dodatek k nasl. na ov. - Faruk in Srečko / Goran Vojnović: str. 103-106. - 500 izv.

ISBN 978-961-7026-60-3 : 18,00 EUR

821.163.6-4
821.163.6.09Narat B.

COBISS.SI-ID 95344897

130.

PETRARCA, Francesco
    Moja skrivna knjiga ali moji zasebni dvomi / Francesco Petrarka ; [prevod Peter Amalietti]. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (tiskano v EU). - 217 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kuriozitete)

Prevod dela: Secretum. - Nasl. na ov. in na hrbtu: Moja skrivna knjiga. - Tisk na zahtevo. - Povečani tisk. - Spremna beseda in o avtorju: str. 215-217

ISBN 978-961-7036-38-1 : 23,00 EUR

821.131.1-4
821.124'04-4

COBISS.SI-ID 300232960

131.

PINE, Emilie
    Pišem sebi : eseji / Emilie Pine ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 216 str. ; 22 cm

Prevod dela: Notes to self. - 500 izv. - O avtorici in delu na zavihkih ov. - Irish Book of the Year, 2018

ISBN 978-961-6943-69-7 : 19 EUR

821.111(417)-94(081)
821.111(417)-4

COBISS.SI-ID 301080832

132.

PLIVČIĆ, Midhad
    Plodovi sovraštva : Sarajevo - Ljubljana - Toronto / Midhad Plivčić ; [predgovor Igor Okorn ; prevod originalnega besedila v slovenščino Eva Okorn]. - Ljubljana : Zavod za psihoterapijo, 2019 (Ljubljana : Prelom). - 116 str. ; 20 cm

Prevod dela: Plodovi mržnje. - 250 izv. - Plodovi sovraštva - avtobiografija in vojna v slikah in besedi / Igor Okorn: str. 1-7. - O avtorju: str. 116

ISBN 978-961-94759-0-4 : 15,00 EUR

821.163.4(497.6)-94

COBISS.SI-ID 301132800

133.

ŠKARJA, Petra
    Zate : velike resnice malih doživetij / [besedilo, ilustracije] Petra Škarja. - 1. izd. - Trbovlje : 5KA, Katapult, 2019 ([Dob] : Grafika 3000). - 183 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - O avtorici: str.175-176. - Podatek o izd. v CIP-u

ISBN 978-961-94500-8-6 : 23 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 301190144

134.

    ŠNICL ni za tebe ; in Slovar slatnskega knjižnega jezika / [zgodbe zbral in izbral ter slovar napisal] Robert Reich ; [fotografije osebna zbirka starih razglednic in fotografij Robert Reich, osebni arhivi občanov ; spremni besedi Nani Poljanec, Davor Ros]. - Rogaška Slatina : Nejamedia, 2019 ([Rogaška Slatina] : Podoba). - 265 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Odličen dokument časa / Nani Poljanec: str. 5-6. - Ljudje so duša mesta / Davor Ros: str. 7-8

ISBN 978-961-94704-0-4 : 19,90 EUR

821.163.6-94
811.163.6'282(497.4Rogaška Slatina)(038)

COBISS.SI-ID 299884544

135.

ŠTUHEC, Miran, 1952-
    Razprave / Miran Štuhec. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 137 str. ; 24 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 131-137 in v opombah na dnu str. - Kazalo. - Financer: ARRS, Programi, P6-0156, SI, Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine

ISBN 978-961-6817-59-2 : 19,00 EUR

821.163.6.09-4(081)

COBISS.SI-ID 96639745

136.

TROJANOW, Ilija
    Moja olimpijada : en amater, štiri leta, 80 disciplin / Ilija Trojanow ; prevedla Mojca Kranjc. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 319 str. ; 21 cm. - (Zbirka Vilenica)

Prevod dela: Meine Olympiade. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-398-6 : 32,99 EUR

821.112.2-94

COBISS.SI-ID 301811968

137.

VALJAVEC, Janko
    Jožef Šenk v JLA / Janko Valjavec. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (Ljubljana : Primitus). - 313 str. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenski roman)

Tiskano po naročilu. - Ov. nasl.: Jožef Šenk v JNA

ISBN 978-961-7036-39-8 : 27 EUR

821.163.6-313.1

COBISS.SI-ID 301428992

138.

VLADIMIROV, Petra
    Evforija : 233 kilometrov Pirenejev ob poti do morja / Petra Vladimirov ; [fotografije Petra Vladimirov, arhiv AUTV in drugi]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 305 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7050-46-2 : 22,00 EUR

821.163.6-94
796.422.16(234.12)(092)
796.51(497.4)(092)

COBISS.SI-ID 30107366482C Leposlovje za otroke do 9. leta

139.

AGEE, Jon
    Zid sredi knjige / [besedilo, ilustracije] Jon Agee ; [prevod Janja Remškar]. - Izola : Grlica, 2019 ([Koper] : Primorski tisk). - [42] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: The wall in the middle of the book. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-244-322-1 : 19,95 EUR

821.111(73)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 300783104

140.

ALIANO Casales, Susana
    Šlik šlak / Susana Aliano Casales ; [ilustrirala] Francesca Dell'Orto ; [prevedla Barbara Pregelj]. - Dvojezična izd., 1. natis. - Medvode : Malinc, 2019 (tiskano v Sloveniji). - [28] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Leru, leru. - 400 izv. - Besedilo v slov. in špan.

ISBN 978-961-6886-68-0 : 18,00 EUR

821.134.2(899)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 301394432

141.

ASTLEY, Neville
    Peppa Pig. [2], Kolesarska dirka / [Neville Astley in Mark Baker ; prevedla Melanija Kožar]. - Zagreb : Egmont, 2019 (Srbija : Rotografika). - 23 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Peppa Pig. Bicycle race. - Oznaka podrejenega nasl. navedena na ov. in hrbtu knj. - Avtorja navedena na zadnji str. ov. - 4.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-953-13-1827-3 : 3,99 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 300000000

142.

ASTLEY, Neville
    Peppa Pig. [4], Novi čevlji / [Neville Astley in Mark Baker ; prevedla Melanija Kožar]. - Zagreb : Egmont, 2019 (Srbija : Rotografika). - 23 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Peppa Pig. New shoes. - Oznaka podrejenega nasl. navedena na ov. in hrbtu knj. - Avtorja navedena na zadnji str. ov. - 4.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-953-13-1828-0 : 3,99 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 300008192

143.

ASTLEY, Neville
    Peppa Pig. [3], Slabo počutje / [Neville Astley in Mark Baker ; prevedla Melanija Kožar]. - Zagreb : Egmont, 2019 (Srbija : Rotografika). - 23 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Peppa Pig. Not very well. - Oznaka podrejenega nasl. navedena na ov. in hrbtu knj. - Avtorja navedena na zadnji str. ov. - 4.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-953-13-1829-7 : 3,99 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 300009216

144.

ASTLEY, Neville
    Peppa Pig. [1], Zabava v kostumih / [Neville Astley in Mark Baker ; prevedla Melanija Kožar]. - Zagreb : Egmont, 2019 (Srbija : Rotografika). - 23 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Peppa Pig. The fancy dress party. - Oznaka podrejenega nasl. navedena na ov. in hrbtu knj. - Avtorja navedena na zadnji str. ov. - 4.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-953-13-1826-6 : 3,99 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 300008704

145.

AUZARY-Luton, Sylvie
    Lačni medved / [napisala] Sylvie Auzary-Luton ; [ilustriral] Michaël Derullieux ; [prevedla Esther Daniela Košir]. - 1. natis. - Ljubljana : Hiša knjig, 2019. - [30] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The hungry bear. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94605-3-5 : 19,90 EUR

821.133.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 300944384

146.

BARRENETXEA, Iban
    Mizarjeva zgodba / [besedilo, ilustracije] Iban Barrenetxea ; [prevedla Barbara Pregelj]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2019 (tiskano v Sloveniji). - [42] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: El cuento del carpintero. - 700 izv.

ISBN 978-961-6886-69-7 : 18,00 EUR

821.134.2-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 301758976

147.

BYRNE, Richard
    Primer tatu, rdečega od prahu / [besedilo, ilustracije] Richard Byrne ; prevedla Gaja Kos. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - [32] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The case of the red-bottomed robber. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-272-341-5 : 25,95 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 299703552

148.

DONALDSON, Julia
    Lini in Lazi / Julia Donaldson ; ilustriral Axel Scheffler ; prepesnila Nina Dekleva. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - [32] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: The Smeds and the Smoos. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-5490-7 : 17,99 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 299597824

149.

DONALDSON, Julia
    Prismojene prigode sove in mucka / Julia Donaldson ; [ilustracije] Charlotte Voake ; [prevedel Milan Dekleva]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - [30] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: The further adventures of the owl and the pussy-cat. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - Spremna beseda Nekaj besed o(b) prevodu Milana Dekleve na prelim. str.

ISBN 978-961-6988-93-3 : 21,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 294769408

150.

DORIA, Julia
    Ptičje strašilo in lastovka / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2019. - [20] str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-961-6881-96-8 : 25 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 301653248

151.

FERRY, Beth
    Deset pravil za rojstni dan / Beth Ferry ; [ilustracije] Tom Lichtenheld ; [prevod Ina Boš]. - Ljubljana : Kres, 2019 ([Koper] : Primorski tisk). - [42] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Ten rules of the birthday wish. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-250-134-1 : 22,90 EUR

821.111(73)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 300736000

152.

GRILC, Uroš
    Izgubljeni slamnik / Uroš Grilc ; ilustrirala Anka Kočevar. - Bevke : Škrateljc, 2019 ([Ljubljana] : Grafične ideje Alenka Potočnik). - [23] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Škratolovščine)

2.000 izv. - Zvd. z legendo na spojnih listih

ISBN 978-961-94539-2-6 : 12,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 301481984

153.

HANOZET, François
    Odkleni to knjigo! / François Hanozet ; [ilustracije] Grégoire Mabire ; [prevod Janja Remškar]. - Izola : Grlica, 2019 ([Koper] : Primorski tisk). - [27] str. : ilustr. ; 29 cm

700 izv. - Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-961-244-317-7 : 16,95 EUR

821.133.1(493)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 300759296

154.

HILLS, Tad
    Kako se je Roki naučil brati / [napisal in ilustriral] Tad Hills ; [prevedla Tina Mahkota]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [34] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: How Rocket learned to read. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju: str. 34

ISBN 978-961-6864-40-4 : 21,90 EUR

821.111(73)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 299370752

155.

HUBMAN, Branka
    Bron se uči lepega vedenja / napisala Branka Hubman ; ilustracije Tatjana Filipič. - Poljčane : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 36 str. : ilustr. ; 26 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [37]

ISBN 978-961-6342-29-2 (Stella) : 21,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 299783424

156.

KASPARAVIČIUS, Kęstutis
    Vrtnar Florjan / [besedilo, ilustracije] Kęstutis Kasparavičius ; prevedel Klemen Pisk. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 61 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Sodininkas Florencijus. - 1.000 izv. - 2008 v Litvi najboljša otroška knjiga

ISBN 978-961-7047-40-0 : 19,90 EUR

821.172-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 300339456

157.

KLENOVŠEK Musil, Manica
    Mravljinčar Franc / [besedilo in ilustracije] Manica K. Musil. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2019 ([Ljubljana] : Belin grafika). - [25] str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7026-72-6 : 17,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 96065281

158.

KRALJIČ, Helena
    Pravi zaklad / Helena Kraljič ; [ilustrirala] Mateja Korbar Šimić. - Jezero : Morfemplus, 2019 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Poiščimo zaklad / Igor Saksida: str. [1]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7034-97-4 : 19,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 299202560

159.

KRINGS, Antoon
    Polh Urh / [besedilo in ilustracije] Antoon Krings ; [prevedla Lenka Gložančev]. - Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v EU). - [26] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Drobižki ; 21)

Prevod dela: Édouard le loir. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-261-497-3 : 9,99 EUR

821.133.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 295906048

160.

KRINGS, Antoon
    Polžka Blažka / [besedilo in ilustracije] Antoon Krings ; [prevedla Lenka Gložančev]. - Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v EU). - [26] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Drobižki ; 19)

Prevod dela: Margot l'escargot. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-261-498-0 : 9,99 EUR

821.133.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 295906304

161.

KRINGS, Antoon
    Regica Julija / [besedilo in ilustracije] Antoon Krings ; [prevedla Lenka Gložančev]. - Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v EU). - [26] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Drobižki ; 22)

Prevod dela: Juliette la rainette. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-261-499-7 : 9,99 EUR

821.133.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 295906560

162.

KRINGS, Antoon
    Stonoga Goga / [besedilo in ilustracije] Antoon Krings ; [prevedla Lenka Gložančev]. - Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v EU). - [25] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Drobižki ; 20)

Prevod dela: Pat le mille-pattes. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-261-500-0 : 9,99 EUR

821.133.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 295906816

163.

LEYSEN, An
    Lepotica in Zver / [besedilo in ilustracije An Leysen ; prevedla Brigita Orel]. - Jezero : Morfemplus, 2019. - [50] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Belle en het Beest. - Avtorica navedena v kolofonu. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7034-86-8 : 24,90 EUR

821.112.5(493)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 298670592

164.

LUDWIG, Trudy
    Nevidni fant / Trudy Ludwig ; ilustrirala Patrice Barton ; prevedla Tina Mahkota. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [33] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The invisible boy. - O avtorici in ilustratorki: str. 1. - Iztočnice za pogovor: str. 33. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6864-41-1 : 21,90 EUR

821.111(73)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 299744000

165.

MACDONALD, Alan, 1958-
    Umazani Berti in glavni dobitek! / napisal Alan MacDonald ; ilustriral David Roberts ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umazani Berti ; 24)

Prevod dela: Dirty Bertie jackpot!. - 500 izv.

ISBN 978-961-7076-21-9 (trda vezava) : 16,90 EUR
ISBN 978-961-7076-22-6 (broš.)

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 97188097

166.

MACDONALD, Alan, 1958-
    Umazani Berti in vesoljci! / napisal Alan MacDonald ; ilustriral David Roberts ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umazani Berti ; 25)

Prevod dela: Dirty Bertie aliens!. - 500 izv.

ISBN 978-961-7076-19-6 (trda vezava) : 16,90 EUR
ISBN 978-961-7076-20-2 (broš.)

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 97187585

167.

MALENICA, Ana
    Babica in metuljček / Ana Malenica ; ilustrirala Petra Preželj. - 1. natis. - [Ljubljana] : Društvo za zaščito človekovega dostojanstva in boljšo kvaliteto življenja ''APIS'', 2019 (Celje : Koštomaj). - [20] str. : ilustr. ; 16 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-94107-6-9 : 12,99 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 300248064

168.

MALENICA, Ana
    Maček Mao in babica Ančka Pomagačka / Ana Malenica ; ilustrirala Petra Preželj. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za zaščito človekovega dostojanstva in boljšo kvaliteto življenja ''APIS'', 2019 (Medlog : Koštomaj). - [27] str. : ilustr. ; 16 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-94107-7-6 : 12,99 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 300848128

169.

MARTINS, Isabel Minhós
    Nihče čez črto! / Isabel Minhós Martins ; [ilustracije] Bernardo P. Carvalho ; prevedla Katja Zakrajšek. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [34] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Daqui ninguém passa. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-361-3 : 24,95 EUR

821.134.3-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 300833792

170.

MCCARTNEY, Paul
    Hej, Velededi / napisal Paul McCartney ; ilustrirala Kathryn Durst ; [prevedel Milan Dekleva]. - 1. izd. - Jezero : Morfemplus, 2019 (natisnjeno v EU). - [32] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Hey Grandude!. - 3.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7034-93-6 : 21,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 298923008

171.

MLAKAR, Ida
    Bibi in Gusti : najboljše zgodbe / Ida Mlakar Črnič ; ilustrirala Kristina Krhin. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2019 (natisnjeno v EU). - [123] str. : ilustr. ; 22 x 24 cm

1.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke. - Vsebina: Kako sta Bibi in Gusti zalivala hišico ; Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo ; Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir ; Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo ; Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost

ISBN 978-961-261-511-6 : 29,99 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 300013824

172.

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
    Babica za lahko noč / Vinko Möderndorfer ; ilustracije Tanja Komadina. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 75 str. : ilustr. ; 23 cm

600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-354-5 : 26,95 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 300716288

173.

    MOJA prva slikanica. Moje prve besede / [prevod Saša Labbe]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Mon premier imagier. Mes premiers mots. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-7068-43-6 : 5,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 300142080

174.

OLDLAND, Nicholas
    Zaletavi bober / [besedilo, ilustracije] Nicholas Oldland ; prevedla Mateja Sužnik in Miha Sužnik. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The busy beaver. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-60-6 : 21,95 EUR

821.111(71)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 301152768

175.

PEYO
    Čudežno jajce ; Stoti Smrkec ; Lažni Smrk : 3 zgodbe o Smrkcih / [ilustracije] Peyo ; scenarij Y. Delporte in Peyo ; [prevod Špela Žakelj]. - Izola : Graffit, 2019. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Smrkci ; 4)

1.200 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6145-44-2 (trda vezava) : 14,95 EUR
ISBN 978-961-6145-45-9 (broš.)

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 300603136

176.

    PJ Masks. Najboljša baza / [prevedla Ana Mestek]. - Zagreb : Egmont, 2019 ([Srbija] : Rotografika). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: PJ Masks. Battle of the HQs. - 4.000 izv.

ISBN 978-953-13-1735-1 : 3,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 298341120

177.

    PJ Masks. Pižamarji dobijo nove prijatelje / [prevedla Ana Mestek]. - Zagreb : Egmont, 2019 (Srbija : Rotografika). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: PJ Masks. Make friends. - 4.000 izv.

ISBN 978-953-13-1737-5 : 3,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 298372352

178.

    PJ Masks. Pižamarji na kolesih / [prevedla Ana Mestek]. - Zagreb : Egmont, 2019 ([Srbija] : Rotografika). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: PJ Masks. Pedal power. - 4.000 izv.

ISBN 978-953-13-1736-8 : 3,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 298340352

179.

PODGORŠEK, Mojiceja
    Alma : svet pred domačim pragom / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Polona Kosec. - 1. izd. - Celje : Osrednja knjižnica, 2019 ([Celje] : Grafika Gracer). - [27] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Zvd. na sprednjih spojnih listih, besedilo na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-6557-08-5 : 15,00 EUR

821.163.6-93-32
929Karlin A.(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 300468736

180.

PODGORŠEK, Mojiceja
    Gasilec Luka / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Peter Gaber. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [27] str. : ilustr. ; 29 cm

700 izv. - Ilustr. na sprednjih spojnih listih, besedilo in ilustr. na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-6976-97-8 : 21,70 EUR. - ISBN 978-961-6976-89-3!

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 300476160

181.

PODGORŠEK, Mojiceja
    Rjavko in Zmešanko / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Jernej Myint. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [27] str. : ilustr. ; 29 cm

700 izv. - Besedilo in ilustr. na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7082-02-9 : 21,70 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 301363712

182.

SILVESTRO, Annie
    Prvi šolski dan / Annie Silvestro ; ilustrirala Tatjana Mai-Wyss ; [prevedla Jedrt Lapuh Maležič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [34] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Zajčkov bralni krožek)

Prevod dela: Bunny's book club goes to school. - O avtorici in ilustratorki: str. 1. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6864-42-8 : 21,90 EUR

821.111(73)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 299972352

183.

STARK, Ulf, 1944-
    Gospod Grom / [besedilo] Ulf Stark ; [ilustracije] Marcus-Gunnar Pettersson ; prevedla Danni Stražar. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 94 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Åskan. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-61-3 : 23,00 EUR

821.113.6-93-32

COBISS.SI-ID 301411584

184.

ZIPFEL, Dita
    Pošastko / Dita Zipfel ; [ilustriral] Mateo Dineen ; [iz nemščine] prevedla Alexandra Natalie Zaleznik. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2019 (tiskano v Sloveniji). - [41] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Monsta. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorici in ilustratorju: str. [40]

ISBN 978-961-7047-47-9 : 19,90 EUR

821.112.2-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 30143923282L Ljudske pravljice in basni

185.

NAIR, Anita
    Čarobni indijski miti / Anita Nair ; ilustracije Atanu Roy ; [iz angleščine prevedla Maja Kraigher]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 181 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Magical Indian myths. - O avtorici in ilustratorju: str. [182]. - 700 izv.

ISBN 978-961-7047-49-3 : 26,90 EUR

398.22(540)(02.053.2)
23-29(02.053.2)

COBISS.SI-ID 301537280

186.

    SLOVAŠKE pravljice / ilustrirala Bojana Dimitrovski ; izbral in prevedel, [spremna beseda] Andrej Pleterski. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 119 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Pravljice / KUD Sodobnost International)

700 izv. - Prvič iz prve roke (slovaške ljudske) / Andrej Pleterski: str. 110-119. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7047-41-7 : 24,90 EUR

398.2(437.6)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 30116198482M Leposlovje za otroke od 13. leta dalje

187.

APPLEGATE, Katherine
    Drevo želja / Katherine Applegate ; [prevedla Veronika Rot Gabrovec ; ilustrirala Alenka Sottler]. - 1. izd., 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 172 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Wishtree. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-94306-9-9 (trda vezava) : 24,99 EUR
ISBN 978-961-94756-0-7 (broš.)

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 301043200

188.

CRAMMOND, Linda
    Poslušalka konjev / Linda Crammond ; [prevod Tamara Kranjec]. - Maribor : Skrivnost, 2019. - 240 str. ; 22 cm

Prevod dela: The horse listener. - 350 izv.

ISBN 978-961-7048-18-6 : 29,90 EUR

821.111-93-311.2

COBISS.SI-ID 300134144

189.

DIRDENY, Stan
    Vagabundi. [3], Časovna past : mladinski fantazijski roman / Stan Dirdeny. - Maribor : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2019- (Šmarješke Toplice : Stella). - Zv. <1-2> ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Številčenje podrejenega nasl. navedeno na hrbtu

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2019. - 296 str.
Del 2. - 2019. - 279 str.

ISBN 978-961-246-818-7 (Stella, zv. 1, trda vezava)
ISBN 978-961-246-181-2 (Stella, zv. 2, trda vezava)
ISBN 978-961-246-180-5 (Stella, zv. 2, broš.)

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 299462144

190.

KALKIPSAKIS, Thalia
    Joj, kako mi je všeč! / Thalia Kalkipsakis ; [prevod Andrea Potočnik]. - Maribor : Skrivnost, 2019. - 137 str. ; 21 cm. - (Dekle proti svetu)

Prevod dela: Holy Crush A-Moly. - 350 izv.

ISBN 978-961-7048-17-9 : 19,90 EUR

821.111(94)-93-32

COBISS.SI-ID 299704576

191.

LANDY, Derek
    Kostja Veselko. [3], Brezliki / Derek Landy ; prevedla Maja Novak. - Jezero : Morfemplus, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 367 str. ; 20 cm

Prevod dela: Skulduggery Pleasant. The Facless Ones [!]. - 1.000 izv. - Oznaka podrejenega dela navedena na hrbtu knj. - Potiskani notr. str. ov. - O avtorju na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7034-70-7 : 24,90 EUR

821.111(417)-93-312.9

COBISS.SI-ID 297093376

192.

NOVAK, Vesna, 1982-
    Dogodivščine na galebjem otoku / Vesna Novak ; [ilustracije Brina Fekonja]. - Maribor : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 203 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [209]. - Vsebuje tudi: Mala šola taborništva

ISBN 978-961-246-168-3 (Stella, trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-246-169-0 (Stella, broš.)

821.163.6-93-311.2
796.54(02.053.2)

COBISS.SI-ID 301677824

193.

RIORDAN, Rick
    Junaki Olimpa. [2], Neptunov sin / Rick Riordan ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 512 str. : zvd. ; 22 cm

Prevod dela: The heroes of Olympus. The son of Neptune. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7034-46-2 : 27 EUR

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 295137024

194.

SONES, Sonya
    Nasprotje nedolžnosti / Sonya Sones ; [prevod Petra Julia Ujawe]. - Izola : Grlica, 2019 ([Koper] : Primorski tisk). - 264 str. ; 20 cm. - (Na robu)

Prevod dela: The opposite of innocent. - 700 izv. - Pismo avtorice: str. [265-266]

ISBN 978-961-244-312-2 : 26,75 EUR

821.111(73)-93-311.2

COBISS.SI-ID 30071884882P Leposlovje za otroke od 10. do 13. leta

195.

CAPRIA, Carolina
    Misija Princesa / Cat Le Blanc ; ilustracije Giuseppe di Maio in Arianna Florean ; [prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 99 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Čebelja četa ; 3)

Prevod dela: Missione principessa. - Tiskano po naročilu. - Cat Le Blanc je skupni psevdonim avtoric Caroline Capria in Marielle Martucci

ISBN 978-961-00-4284-6 : 11,90 EUR

821.131.1-93-322.4

COBISS.SI-ID 301723648

196.

CONRAD, Didier
    Asterix in dirka po Italiji : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal Jean-Yves Ferri ; narisal Didier Conrad ; pobarval Thierry Mébarki ; prevedla Kristina Šircelj. - 1. izd. - Ljubljana : Graffit, 2019. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 37)

Prevod dela: Astérix et la TransItalique. - 2.500 izv. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-6145-18-3 (trda vezava) : 14,95 EUR
ISBN 978-961-6145-19-0 (broš.)

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 300449024

197.

COPONS, Jaume
    V boj za Nautilus! / [besedilo] Jaume Copons in [ilustracije] Liliana Fortuny ; [iz katalonščine prevedla Veronika Rot]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 145 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Arne in pošasti ; 2)

Prevod dela: L'Agus i els monstres. Salvem el Nautilus!. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-7047-48-6 : 16,90 EUR

821.134.1-93-322.9

COBISS.SI-ID 301496320

198.

KRNJIĆ, Marjan
    Fashionable Ann : [a story about a girl who had her own style] / Marjan Krnjic, Joseph Sraka ; illustrations Tina Knez. - [S. l.] : Amazon Books, 2019 (Wrocław : Amazon Fulfillment). - [24] str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. z ov.

ISBN 978-1-0922-5992-7

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 299752960

199.

KRNJIĆ, Marjan
    Modna Ana / Marjan Krnjic, Joseph Sraka ; ilustracije Tina Knez. - 1. izd. - London : samozal. J. Sraka ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2019. - [28] str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-246-036-5 (Stella) : 21,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 300640512

200.

MUSTER, Miki
    Bosa noga ; Na grmado / Miki Muster ; [dodatne ilustracije Igor Ribič]. - 1. natis. - Ljubljana : Buch : Zavod Strip art, 2019 ([Ljubljana] : Belin). - 128 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zvitorepec v barvah ; knj. 2)

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7085-01-3 (Buch) : 36,00 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 301438464

201.

MUSTER, Miki
    Zimsko veselje ; Gusarji / Miki Muster ; [dodatne ilustracije Igor Ribič]. - 1. natis. - Ljubljana : Buch : Zavod Strip art, 2019 ([Ljubljana] : Belin). - 132 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zvitorepec v barvah ; knj. 1)

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7085-00-6 (Buch) : 36,00 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 301438208

202.

RILEY, Andy
    Edvin Gizdalin in zlobni cesar / napisal in narisal Andy Riley ; prevedla Meta Osredkar. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 194 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edvin Gizdalin ; [1])

Prevod dela: King Flashypants and the evil emperor. - Nasl. na ov.: Edvin, kronski gizdalin in zlobni cesar. - Potiskani spojni listi. - 650 izv. - O avtorju: str. [211]

ISBN 978-961-272-363-7 : 25,95 EUR

821.111-93-7

COBISS.SI-ID 301425664

203.

SANTIAGO, Roberto, 1968-
    Nogometastični. Skrivnost sedmih avtogolov / Roberto Santiago ; ilustriral Enrique Lorenzo ; prevedla Barbara Pregelj. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 286 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Nogometastični ; 2)

Prevod dela: Los futbolísimos. El misterio de los siete goles en propia puerta. - 700 izv. - O avtorju in ilustratorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6886-67-3 : 25,00 EUR

821.134.2-93-32

COBISS.SI-ID 301115136

204.

SCHULZ, Charles M.
    Mulčki. [2], 6 minutne zgodbe / [Charles M. Schulz ; prevod Špela Žakelj]. - Izola : Graffit, 2019 ([Koper] : Primorski tisk). - 98 str. : ilustr. ; 28 cm

700 izv. - Avtor naveden na ov. - Oznaka podrejenega dela na hrbtu knj.

ISBN 978-961-6145-41-1 : 17.95 Eur

821.111(73)-93-7
087.5

COBISS.SI-ID 300613888

205.

SCHULZ, Charles M.
    Mulčki. Žoge so okrogle / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2019 ([Koper] : Primorski tisk). - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 10)

700 izv. (trda vezava), 1.000 izv. (broš.). - Na ov. tudi: Charlie Brown in prijatelji. - Ne morem verjeti, nekdo me ima rad / Igor [Zwölf]: str. 1

ISBN 978-961-6145-38-1 (trda vezava) : 16,95 EUR
ISBN 978-961-6145-39-8 (broš.)

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 300610048

206.

SCIESZKA, Jon
    Frank Einstein in hiper evolution / Jon Scieszky [!] ; ilustriral Brian Biggs ; [prevod Vojko Šinigoj]. - Izola : Grlica, 2019. - 195 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Frank Einstein ; 4)

Prevod dela: Frank Einstein and the evoblaster belt. - 700 izv. - Podatki nasl. str. razporejeni čez dve str. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-244-310-8 : 19,95 EUR

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 300604416

207.

UDERZO, Albert
    Asterix na Korziki : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal René Goscinny ; narisal Albert Uderzo ; prevedel Mitja Roner. - 1. izd. - Ljubljana : Graffit, 2019. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 20)

Prevod dela: Astérix en Corse. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6145-06-0 (trda vezava) : 14,95 EUR
ISBN 978-961-6145-07-7 (broš.)

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 301334016929 Življenjepisi

208.

ABBOTT, Jacob, 1803-1879
    Romul : življenjepis / [[besedilo], ilustracije] Jacob Abbott ; [prevod Maruša Bračič]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 167 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Romulus. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-764-7 : 47,90 EUR

929Romul

COBISS.SI-ID 295974912

209.

BARRETT, Stephen Melvil, 1865-
    Zgodba o Geronimovem življenju : [avtobiografija mogočnega šamana in indijanskega poglavarja] / zapisal in uredil S. M. Barrett ; [prevod Klemen Pust ; lektura Katja Bergles Bricman]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 142 str. : ilustr. ; 26 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Prevod dela: Geronimo's story of his life. - Tiskano po naročilu. - Predgovor / S. M. Barrett: str. 5

ISBN 978-961-246-821-7 : 39,90 EUR

929Geronimo
94(73)"18/19"

COBISS.SI-ID 299842816

210.

BREWSTER, David, 1781-1868
    Življenje Isaaca Newtona. Del 1, Mladost in prva odkritja / David Brewster ; [prevod in lektura Katja Bergles]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 127 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The life of sir Isaac Newton. - Tiskano po naročilu. - Povečan tisk

ISBN 978-961-246-788-3 : 39,90 EUR

929Newton I.

COBISS.SI-ID 297486080

211.

BREWSTER, David, 1781-1868
    Življenje Isaaca Newtona. Del 2, Astronomska odkritja in teorija gravitacije / David Brewster ; [prevod in lektura Katja Bergles]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 141 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The life of sir Isaac Newton. - Tiskano po naročilu. - Povečani tisk

ISBN 978-961-246-793-7 : 39,90 EUR

929Newton I.

COBISS.SI-ID 297834496

212.

KACIN, Marija
    Žiga Zois, Casanova in Trst : Ljubljana - Trst - Benetke / Marija Kacin ; [prevodi iz francoskega jezika Sonja Benčina]. - 1. izd. - Idrija : Bogataj, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 185 str. : ilustr. ; 22 cm

O avtorici na hrbtu ov. - Bibliografija: str. 180-181. - Kazalo. - Sintesi

ISBN 978-961-6035-70-5 : 27 EUR

94(450.361)"17"
929Zois Ž.
929Casanova G.

COBISS.SI-ID 30156185694 Zgodovina

213.

    DEKADE. Sedemdeseta : 1970-1979 @Celje / [avtorji prispevkov Bojana Aristovnik ... [et al.] ; uredila Borut Batagelj, Vesna Sirk]. - Celje : Zgodovinski arhiv, 2017 ([Celje] : Grafika Gracer). - 117 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na ov.: Dekade70. - Potiskane notr. str. ov. - 300 izv.

ISBN 978-961-6448-44-4 : 15 EUR

94(497.4Celje)"1970/1979"(083.824)
930.253(497.4Celje):94(497.4Celje)"1970/1979"

COBISS.SI-ID 292890880

214.

LORENČIČ, Darjan
    1919: rdeče Prekmurje / Darjan Lorenčič. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2019 (Tisk po naročilu). - 177 str. : ilustr. ; 21 cm

O monografiji Robert Titan Felix na zadnjem ov. - Opombe pod tekstom. - Bibliografija: str. 173-177

ISBN 978-961-7086-03-4 : 17,50 EUR

94(497.411+439)"1919"

COBISS.SI-ID 97314561

215.

MORRIS, Charles, 1833-1922
    Rimljani / Charles Morris ; [prevod Maruša Bračič ; lektura Katja Bergles Bricman]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 2 zv. (156; 164 str.) : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Zgodovinske pripovedi ; knj. 1)

Prevod dela: Historical tales : the romance of reality. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-814-9 (zv. 1) : 39,90 EUR
ISBN 978-961-246-819-4 (zv. 2) : 39,90 EUR

94(37)

COBISS.SI-ID 299219200

216.

ORBINI, Mauro
    Kraljestvo starih Slovenov / Mavro Orbini ; [prevod in priredba Peter Amalietti]. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (Ljubljana : Primitus). - 261 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Zbirka Prepovedane knjige)

Prevod dela: Il regno degli Slavi. - Tisk na zahtevo. - "Prva izdaja: leta 1601 v Pesari, tiskarna Girolamo Concordie" --> kolofon. - O avtorju: str. 255-256 in na zadnjem zavihku ov. - Spremna beseda prevajalca: str. 249-252. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-7036-40-4 : 25 EUR

94(497)".../14"

COBISS.SI-ID 301424128

217.

RUPEL, Dimitrij
    Se je slovenska država po(ne)srečila? : (slovenska fenomenologija: poletje 2018 - pomlad 2019) / Dimitrij Rupel ; [fotografije avtorjev osebni arhiv, Jaka Blasutto, arhiv Demokracije]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2019. - 301 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6942-49-2 : 30,00 EUR

94(497.4)"19/20"
323(497.4)"19/20"
316.7(497.4)

COBISS.SI-ID 300236032FM FILMI ZA MLADINO

218.

    ALITA [Videoposnetek] : battle angel = Alita : bojni angel / directed by Robert Rodriguez ; screenplay by James Cameron & Laeta Kalogridis ; based upon the graphic novel ("manga") series "Gunnm" by Yukito Kishiro ; director of photography Bill Pope ; music by Tom Holkenborg ; prevedla Miša Šavor. - Ljubljana : Menart Records, 2019. - 1 video DVD (ca. 117 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt0437086/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Lighstorm Entertainment itd. - Igrajo: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley, Keean Johnson, Lana Condor, Jorge Lendeborg Jr. itd. - Za mladino in odrasle. - DVF83297. - L1-83297-DVD-SV (na DVD-ju)

791.22(0.053.6)(086.82)
791.221.8:82-311.9(086.82)

COBISS.SI-ID 1116400222

219.

    JAMAIS contente [Videoposnetek] = Gospodična Nemitežit / un scénario de Marie Desplechin, Émilie Deleuze, Laurent Guyot, avec la collaboration d'Adrienne Boutang et Yvan Guyot ; adapté du roman "Le journal d'Aurore" de Marie Desplechin ; un film de Émilie Deleuze ; directeur de la photographie Jeanne Lapoirie ; musique originale composée par Olivier Mellano ; prevedla Elida Hamzič. - Logatec : Go Partner, 2019. - 1 video DVD (86 min, 1 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt4741376/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2015. - Produkcija: Ad Vitam itd. - Igrajo: Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne, Catherine Hiegel, Alex Lutz, Nathan Melloul, Axel Auriant-Blot itd. - Za otroke od 10. do 14. leta (mladino in odrasle). - Berlin, 2016 (posebna omemba), Evropska filmska nagrada, 2016

791.221.4(44)(0.053.5)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116575070

220.

    ZOO [Videoposnetek] : inspired by true events = [Živalski vrt] : po resničnih dogodkih / written & directed by Colin McIvor ; music composed by Mark Thomas ; director of photography Damien Elliott ; prevod Rahella Ogenj Mai. - Logatec : Go Partner, 2019. - 1 video DVD (92 min, 56 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt3688342/?ref_=nm_flmg_act_3 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Na embalaži še: Zgodba o prijateljstvu. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Wee Buns Films itd. - Igrajo: Art Parkinson, Toby Jones, Penelope Wilton, Ian O'Reilly, Emily Flain, James Stockdale, Glen Nee, Stephen Hagan, Damian O'Hare itd. - Za otroke od 9. do 12. leta (mladino in odrasle)

791.22(0.053.6)(086.82)
791.221.4(086.82)
791.224(086.82)

COBISS.SI-ID 1116329054FO FILMI ZA ODRASLE

221.

    ANOMALISA [Videoposnetek] / directed by Charlie Kaufman & Duke Johnson ; written by Charlie Kaufman ; director of photography Joe Passarelli ; music composed & orchestrated by Carter Burwell. - Logatec : Go Partner, 2019. - 1 video DVD (ca. 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt2401878/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2015. - Produkcija: Starburns Industries itd. - Glasovi: Jennifer Jason Leigh, Tom Noonan, David Thewlis. - Za odrasle. - Benetke, 2015 (velika nagrada žirije)

791.228(086.82)

COBISS.SI-ID 1116137310

222.

    CRUSH [Videoposnetek] = Gin in čokolada / written and directed by John McKay ; director of photography Henry Braham ; original music by Kevin Sargent. - Ljubljana : Creativa : Dnevnik, 2004. - 1 video DVD (ca 112 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm. - (Nedeljski film)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0245407/ - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Zbirka izšla s časnikom Dnevnik. - Produkcija: Pipedream Pictures itd. - Posneto 2002. - Igrajo: Andie MacDowell, Imelda Staunton, Anna Chancellor, Kenny Doughty, Bill Paterson itd.

791.221.2(410+430)(086.82)

COBISS.SI-ID 13766920

223.

    DOUBLES vies [Videoposnetek] = Dvojna življenja / écrit et réalisé par Olivier Assayas ; image Yorick Le Saux ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2019. - 1 video DVD (ca. 108 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7250056/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Vortex Sutra itd. - Igrajo: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Christa Theret, Nora Hamzawi, Pascal Greggory, Laurent Poitrenaux, Sigrid Bouaziz, Lionel Dray itd. - Za odrasle

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 1116139870

224.

    La DOULEUR [Videoposnetek] = Spomini na vojno / d'après l'ouvrage de Marguerite Duras ; un film écrit et réalisé par Emmanuel Finkiel ; image Alexis Kavyrchine ; prevedla Špela Tomec. - Logatec : Go Partner, 2019. - 1 video DVD (ca. 127 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6313378/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: France 3 Cinéma itd. - Igrajo: Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, Grégoire Leprince-Ringuet, Emmanuel Bourdieu, Anne-Lise Heimburger, Patrick Lizana, Shulamit Adar itd. - Za odrasle

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 1116138590

225.

DREI
    Trije dnevi z Romy Schneider [Videoposnetek] = 3 dnevi z Romy Schneider / Buch & Regie Emily Atef ; inspiriert durch Gespräche mit Michael Jürgs and Robert Lebeck Stern Interview ; Bildgestaltung Thomas W. Kiennast ; Musik Christoph M. Kaiser, Julian Maas ; prevedla Petra Jenko. - Vojnik : Fivia, [2019]. - 1 video DVD (ca. 115 min) : č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6463494/?ref_=nv_sr_7?ref_=nv_sr_7 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži: 3 days in Quiberon. - Dialogi v nem., delno v angl. in franc., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Dor Film itd. - Igrajo: Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner, Robert Gwisdek, Denis Lavant, Vicky Krieps, Christopher Buchholz itd. - Evropska filmska nagrada, 2018 (glasba)

791.227(086.82)
791.221.4(430+436+44)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116340574

226.

    FIRST man [Videoposnetek] = [Prvi človek] / directed by Damien Chazelle ; screenplay by Josh Singer ; based on the book by James R. Hansen ; director of photography Linus Sandgren ; music by Justin Hurwitz ; prevedla Tanja Borozan. - Ljubljana : Menart Records, 2019. - 1 video DVD (ca. 135 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt1213641/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Podnapisi v angl., slov., hrv. itd. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Temple Hill itd. - Igrajo: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit, Christopher Abbott, Ciarán Hinds, Olivia Hamilton, Pablo Schreiber itd. - Za odrasle. - DVDUP0446. - Oskar, 2019 (vizualni efekti), zlati globus, 2019 (glasbena podlaga)

791.227(73+520)(086.82)
791.221.4(73+520)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116588382

227.

    Los FUTBOLÍSIMOS [Videoposnetek] = Super fuzbalistični / dirigida por Miguel Ángel Lamata ; guión Roberto Santiago, Pablo Fernández Vázquez, Miguel Ángel Lamata ; basado en la novela Los futbolísimos yel misterio de los árbitros dormidos de Roberto Santiago ; director de fotografia Teo Delgado ; música original Fernando Velázquez ; prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2019. - 1 video DVD (ca. 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7132578/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Atresmedia Cine itd. - Igrajo: Joaquín Reyes, Carmen Ruiz, Antonio Pagudo, Norma Ruíz, Toni Acosta, Jorge Usón, William Miller, Gerald B. Fillmore, Nacho Rubio, Marcos Ruiz itd.

791.221.7(0.053.5)(460)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116616542

228.

    GODZILLA, King of the Monsters [Videoposnetek] = Godzila. 2, Kralj pošasti / directed by Michael Dougherty ; screenplay by Michael Dougherty & Zach Shields ; story by Max Borenstein and Michael Dougherty & Zach Shields ; based on the character Godzilla, King Ghidorah, Mothra and Rodan owned and created by Toho Co. ; director of photography Lawrence Sher ; music by Bear McCreary ; preved[la] Miša Šavor. - Ljubljana : Menart Records, 2019. - 1 video DVD (ca. 126 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt3741700/?ref_=fn_tt_tt_4 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v češ. in polj., podnapisi v angl., hrv., polj., slov. in češ. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Legendary Pictures itd. - Igrajo: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Sally Hawkins, Charles Dance, Thomas Middleditch, Aisha Hinds, O'Shea Jackson Jr., David Strathairn, Ken Watanabe itd. - Za odrasle. - DVDWB0879

791.221.8:82-311.9(73+520+71)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116594014

229.

    GOOD bye Lenin! [Videoposnetek] = Zbogom Lenin! / ein Film von Wolfgang Becker ; Drehbuch Bernd Lichtenberg ; Kamera Martin Kukula ; Musik Yann Tiersen. - Ljubljana : Creativa : Dnevnik, 2004, p 2003. - 1 video DVD (regija 2)(ca 121 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm. - (Nedeljski film)

Podnaslovljeno v slov., hrv. ... - Posebna izdaja Dnevnika. - Leta 2003 nagrada za najboljši evropski film. - Bavaria film. - Creativa. - Vloge: Daniel Brühl, Katrin Sass

791.43-311.4(086.82)

COBISS.SI-ID 219310592

230.

    GRÄNS [Videoposnetek] = Meja / en film av Ali Abbasi ; baserad på novellen "Gräns" av John Ajvide Lindqvist ; manusförfattare Ali Abbasi, Isabella Eklöf, John Ajvide Lindqvist ; filmfotograf Nadim Carlsen ; kompositorer Christoffer Berg & Martin Dirkov ; prevedel Vid Ropoša. - Vojnik : Fivia, 2019. - 1 video DVD (ca. 110 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5501104/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Angl. nasl. na embalaži: Border. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Film i Väst itd. - Igrajo: Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson, Ann Petrén, Sten Ljunggren, Kjell Wilhelmsen, Rakel Wärmländer itd. - Za odrasle. - Cannes, 2018 (glavna nagrada sekcije Posebni pogled), Evropska filmska nagrada, 2018 (vizualni učinki)

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 1116140638

231.

    GREEN book [Videoposnetek] : inspired by a true story = Zelena knjiga : film temelji na resnični zgodbi / directed by Peter Farrelly ; written by Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly ; director of photography Sean Porter ; music by Kris Bowers ; prevedla in priredila Tanja Bulajič. - Logatec : Go Partner, 2019. - 1 video DVD (124 min, 19 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6966692/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl., delno tudi v ital. in rus. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Innisfree Pictures itd. - Igrajo: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, Dimiter D. Marinov, P. J. Byrne, Mike Hatton itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - Oskar, zlati globus, 2019 (film, moška stranska vloga, izvirni scenarij), BAFTA, 2019 (moška stranska vloga)

791.221.4(73)(086.82)
791.227(73)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116319838

232.

    HIGH life [Videoposnetek] = [Visoka družba] / directed by Claire Denis ; written by Claire Denis, Jean-Pol Fargeau whit the collaboration of Geoff Cox ; additional writing Andrew Litvack ; music Stuart A. Staples ; cinematography Yorick Le Saux ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2019. - 1 video DVD (108 min, 23 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt4827558/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Nasl. in vzpor. stv. nasl. sta z embalaže. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Pandora Filmproduktion itd. - Igrajo: Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin, Mia Goth, Agata Buzek, Lars Eidinger, Claire Tran, Ewan Mitchell, Gloria Obianyo itd. - Za odrasle

791.221.8(086.82)
791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 14385438

233.

    JULIET, naked [Videoposnetek] = Juliet, gola / directed by Jesse Peretz ; screenplay by Evgenia Peretz and Jim Taylor & Tamara Jenkins ; based on the novel by Nick Hornby ; director of photography Remi Adefarasin ; music by Nathan Larson. - Logatec : Go Partner, 2019. - 1 video DVD (ca. 97 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5607096/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Bona Fide itd. - Igrajo: Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris O'Dowd, Azhy Robertson, Lily Brazier, Megan Dodds, Ayoola Samrt, Enzo Cilenti, Pamela Lyne itd. - Za odrasle

791.221.2(086.82)

COBISS.SI-ID 1116136798

234.

    LORO [Videoposnetek] = Oni / di Paolo Sorrentino ; direttore della fotografia Luca Bigazzi ; musiche Lele Marchitelli ; soggetto Paolo Sorrentino ; sceneggiatura Paolo Sorrentino, Umberto Contarello ; prevedel Luka Pieri. - Vojnik : Fivia, 2019. - 1 video DVD (ca. 145 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt10182822/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Indigo Film itd. - Igrajo: Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Euridice Axen, Fabrizio Bentivoglio, Roberto De Francesco, Dario Cantarelli, Anna Bonaiuto itd. - Za odrasle

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 1116141662

235.

    MASARYK [Videoposnetek] : podle skutečné události = po resnični zgodbi / režie Julius Ševčík ; scénář Petr Kolečko, Alex Königsmark, Julius Ševčík ; kamera Martin Štrba ; hudba Michal Lorenc ; prevedli Teja Bivic in Nives Vidrih. - Vojnik : Fivia, 2019. - 1 video DVD (ca. 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5050904/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Dialogi v češ. in angl., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2016. - Produkcija: Česká Televize itd. - Igrajo: Karel Roden, Hanns Zischler, Arly Jover, Oldřich Kaiser, Paul Nicholas, Milton Welsh, Dermot Crowley, Tim Preece itd. - Za odrasle

791.227(086.82)
791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 1116143710

236.

    The OLD man & the gun [Videoposnetek] = Starec in pištola / written and directed by David Lowery ; based on the New Yorker article by David Grann ; director of photography Joe Anderson ; music by Daniel Hart ; prevedla in priredila Tanja Bulajič. - Logatec : Go Partner, 2019. - 1 video DVD (ca. 93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt2837574/?ref_=nv_sr_6?ref_=nv_sr_6 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: CNE itd. - Igrajo: Robert Redford, Casey Affleck, Danny Glover, Tika Sumpter, Keith Carradine, Tom Waits, Sissy Spacek itd. - Za odrasle

791.221.4(086.82)
791.227(086.82)

COBISS.SI-ID 1116137054

237.

    PAPA [Videoposnetek] : a true story = Papa Hemingway na Kubi : po resnični zgodbi / directed by Bob Yari ; written by Denne Bart Petitclerc ; director of photography Ernesto Melara ; music by Mark Isham ; prevod Katja Knez. - Logatec : Go Partner, 2019. - 1 video DVD (105 min, 28 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt2749282/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži:Hemingway in Papa Hemingway in Cuba. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. - Nastanek filma: 2015. - Produkcija: Magenta Light Productions itd. - Igrajo: Giovanni Ribisi, Joely Richardson, Minka Kelly, Shaun Toub, James Remar, Adrian Sparks, Anthony Molinari itd. - Za odrasle

791.227(73+71)(086.82)
791.221.4(73+71)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116325982

238.

    A PRAYER before dawn [Videoposnetek] = Molitev pred zoro / a film by Jean-Stéphane Sauvaire ; based on the memoir "A prayer before dawn" by Billy Moore ; screenplay by Jonathan Hirschbein, Nick Saltrese ; director of photography David Ungaro ; composer Nicolas Becker. - Logatec : Go Partner, 2019. - 1 video DVD (111 min, 53 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt4080956/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Na embalaži še: Bori se za življenje!. - Po resnični zgodbi. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. in taj. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Senorita Films itd. - Igrajo: Billy Moore, Joe Cole, Vithaya Pansringarm, Pornchanok Mabklang, Panya Yimmumphai, Somluck Kamsing, Chaloemporn Sawatsuk itd. - Za odrasle

791.221.4(410+44+510+596+73+430)(086.82)
791.227(410+44+510+596+73+430)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116328286

239.

    A ROOM with a view [Videoposnetek] = Soba z razgledom / based on the novel by E. M. Forster ; directed by James Ivory ; screenplay by Ruth Prawer Jhabvala ; photography by Tony Pierce-Roberts ; music by Richard Robbins. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2007. - 1 video DVD (ca 113 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0091867/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv, in srb. - Produkcija: Goldcrest. - Posneto 1985. - Igrajo: Maggie Smith, Helena Bonham Carter, Denholom Elliott, Julian Sands, Simon Callow, Patrick Godfrey, Judi Dench itd. - SQ 3532. - Oskar, 1987 (scenarij, kostumografija, scenografija), Zlati globus, 1987 (stranska ženska vloga), BAFTA, 1987 (stranski ženski vlogi, kostumi, scenografija, film)

791.221.4(410)(086.82)

COBISS.SI-ID 3372605

240.

SIETE
    7 diosas [Videoposnetek] = [Sedem jeznih žensk] = Angry Indian goddesses / original score Cyril Morin ; cinematography Swapnil S Sonawane ; co-writers Subhadra Mahajan, Dilip Shankar, additional writing Arsala Qureishi ; written & directed by Pan Nalin ; prevod in priredba Rahella Ogenj Mai. - Logatec : Go Partner, 2019. - 1 video DVD (ca. 93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt3368222/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. v slov. z embalaže. - Podnapisi v slov. Dialogi v hin. in angl. - Nastanek filma: 2015. - Produkcija: Jungle Book Entertainment itd. - Igrajo: Amrit Maghera, Rajshri Deshpande, Pavleen Gujral, Anushka Manchanda, Sandhya Mridul, Sarah-Jane Dias, Tannishtha Chatterjee itd. - Za odrasle

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 1116138078

241.

    The STATE of things [Videoposnetek] = Stanje stvari / ein Film von Wim Wenders ; Kamera Henri Alekan, Fred Murphy ; Musik Jürgen Knieper ; Buch Wim Wenders und Robert Kramer ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, [2019]. - 1 video DVD (ca. 121 min) : č-b, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt0084725/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži: Der Stand der Dinge. - Dialogi v angl., franc. delno v portug., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 1982. - Produkcija: Gray City itd. - Igrajo: Alexandra Auder, Viva Auder, Francisco Baiao, Patrick Bauchau, Geoffrey Carey, Roger Corman, Sam Fuller itd. - Za odrasle. - Benetke, 1982 (Zlati lev)

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 1116336734

242.

    STYX [Videoposnetek] = Stiks / directed by Wolfgang Fischer ; written by Ika Künzel, Wolfgang Fischer ; director of photography Benedict Neuenfels ; music Dirk von Lowtzow ; prevedla Petra Jenko. - Vojnik : Fivia, 2019. - 1 video DVD (91 min, 7 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5942864/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nem. in angl. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Schiwago Film itd. - Igrajo: Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa, Kelvin Mutuku Ndinda, Inga Birkenfeld, Alexander Beyer, Dominik Böth, Anika Menger itd. - Za odrasle. - Berlin, 2018 (nagrada Europa Cinemas Label), LIFFe, 2018 (nagrada FIPRESCI)

791.221.4(430+436)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116462174

243.

    TOLKIEN [Videoposnetek] / directed by Dome Karukoski ; written by David Gleeson and Stephen Beresford ; director of photography Lasse Frank ; music by Thomas Newman ; prevedla Miša Šavor. - Ljubljana : Menart Records, 2019. - 1 video DVD (ca. 107 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt3361792/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v češ., madž., polj. in tur., podnapisi v slov., hrv., srb., angl., arab., bolg., češ., grš., hebr., madž., isl., polj., portug., romun., slovaš. in tur. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Chernin Entertainment itd. - Igrajo: Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney, Anthony Boyle, Patrick Gibson, Tom Glynn-Carney, Craig Roberts, Derek Jacobi, Harry Gilby, Adam Bregman, Albie Marber, Ty Tennant itd. - DVF87410

791.227(73)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116587870

244.

    TWARZ [Videoposnetek] = Obraz / reżyseria Małgorzata Szumowska ; scenariusz Małgorzata Szumowska, Michał Englert ; zdjęcia Michał Englert ; muzyka oryginalna Adam Walicki ; prevedla Tanja Bulajič. - Vojnik : Fivia, 2019. - 1 video DVD (88 min, 2 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6415416/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži: Mug. - Podnapisi v slov. Dialogi v polj. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Nowhere itd. - Igrajo: Mateusz Kościukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Małgorzata Gorol, Anna Tomaszewska, Dariusz Chojnacki, Robert Talarczyk, Roman Gancarczyk itd. - Za odrasle. - Berlin, 2018 (režiserka)

791.221.4(438)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116333918

245.

    V leru [Videoposnetek] / komponist Drago Ivanuša ; direktor fotografije Simon Tanšek ; scenarij Jan Cvitkovič in Janez Burger ; režija Janez Burger. - Ljubljana : A. G. Market, 2005. - 1 video DVD (ca. 90 min) : č-b, zvok (Mono) ; 12 cm. - (Vrhunci filmoteke / Delo ; 12)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0206385/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Produkcija: E-motion Film itd. - Nastanek filma: 1999. - Igrajo: Jan Cvitkovič, Nataša Burger, Janez Rus, Mojca Fatur, Polona Lovšin itd.

791.221.2(497.4)(086.82)

COBISS.SI-ID 13263161

246.

    WOMAN in war [Videoposnetek] = Bojevnica / director of photography Bergsteinn Björgúlfsson ; composer Davíđ Thór Jónsson ; scriptwriters Benedikt Erlingsson, Ólafur Egill Egilsson ; director Benedikt Erlingsson ; iz angleščine prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2019. - 1 video DVD (ca. 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7279188/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dialogi v isl., špan., angl. in ukr., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Solar Media Entertainment itd. - Igrajo: Halldóra Geirharđsdóttir, Jóhann Sigurđarson, Davíđ Thór Jónsson, Magnús Trygvason Eliassen, Omar Gudjonsson, Jörundur Ragnarsson itd. - Cannes, 2018 (scenarij), LIFFe, 2018 (najboljši film)

791.221.4(491.1+44+477)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116603230R RISANKE

247.

    NEVERJETNA zgodba o velikanski hruški [Videoposnetek] / instruktion Philip Einstein Lipski, Jørgen Lerdam, Amalie Næsby Fick ; manuskript Bo hr. Hansen & Philip Einstein Lipski, Amalie Næsby Fick ; komponist Fridolin Nordsø ; baserat på Den utrolige historie om den kæmpestore pære af Jakom Martin Strid ; režija [slovenske] sinhronizacije Rok Kušlan. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2019. - 1 video DVD (ca. 75 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7006206/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Izv. stv. nasl.: Den utrolige historie om den kæmpestore pære. - Sinhronizacija v slov. - Nastanek filma: 2017. - Produkcija: Einstein Film itd. - Glasovi: Juš Golmajer, Uma Behrić, Robert Vrtovšek, Peter Kantarič, Rok Kušlan, Rok Kosec, Nejc Bahor itd. - Za otroke od 5. do 9. leta

791.228(0.053.2)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116619870
Naslovno kazalo


 • 3 dnevi z Romy Schneider 225


 • Adijo, finančni stres 22
 • Adobe Illustrator CC 4
 • Afne guncat 76
 • Ah, ta Aisling! 103
 • Aktivna vloga učencev v podaljšanem bivanju 30
 • Aktualna vprašanja gospodarskega prava 24
 • Alice Adams 117
 • Alita 218
 • Alma 179
 • Angry Indian goddesses 240
 • Anomalisa 221
 • Articoli in legno e terracotta 32
 • Asterix in dirka po Italiji 196
 • Asterix na Korziki 207


 • Babica in metuljček 167
 • Babica za lahko noč 172
 • Behemot 124
 • Bibi in Gusti 171
 • Bog dela zdaj!. Po Južni Ameriki 17
 • Bogastvo in notranji mir 9
 • Bojevnica 246
 • Bosa noga 200
 • Bron se uči lepega vedenja 155


 • Crush 222


 • Čarobni indijski miti 185
 • Človeška ribica in življenje v podzemnem svetu 38
 • Čudežno jajce 175
 • Čudovita princesa 59


 • Darwinovo drevo življenja 39
 • Dejavnosti za deževen dan 29
 • Dekade. Sedemdeseta 213
 • Dekle, ki je živelo dvakrat 100
 • Deset pravil za rojstni dan 151
 • Devet mesecev 52
 • Dogodivščine na galebjem otoku 192
 • Doubles vies 223
 • La douleur 224
 • Trije dnevi z Romy Schneider 225
 • Drevo želja 187
 • Dvojna življenja 223


 • Edvin Gizdalin in zlobni cesar 202
 • Ekonomija 23
 • Ekonomija. Ekonomska analiza in politika 20
 • Ekvorna in Ivana 92
 • Evforija 138


 • Fantaziranje o nezavednem 12
 • Fashionable Ann 198
 • First man 226
 • Fortuna 70
 • Frank Einstein in hiper evolution 206
 • Los futbolísimos 227
 • Los futbolísimos yel misterio de los árbitros dormidos 227


 • Gasilec Luka 180
 • Gin in čokolada 222
 • Globoko v meni 126
 • Godzila 228
 • Godzilla. King of the Monsters. 2, Kralj pošasti 228
 • Good bye Lenin! 229
 • Gospod Grom 183
 • Gospodična Nemitežit 219
 • Gradbeni zakon (GZ) 27
 • Gräns 230
 • Green book 231
 • Gusarji 201


 • Hagard 87
 • Hebrejščina 75
 • Hej, Velededi 170
 • High life 232
 • Holzwaren und Töpferei 32


 • in Slovar slatnskega knjižnega jezika 134
 • Infografični vodnik po nogometu 72
 • Iskreno o partnerstvu 18
 • Iz preteklosti v prihodnost 104
 • Izgorelost 6
 • Izgubljeni slamnik 152


 • Jamais contente 219
 • Jezična gospodična v divjini 91
 • Joj, kako mi je všeč! 190
 • Le journal d'Aurore 219
 • Jožef Šenk v JLA 137
 • Juliet, gola 233
 • Juliet, naked 233
 • Junaki Olimpa. [2], Neptunov sin 193


 • Kako deluje? Kako nastane? 2
 • Kako izdelam karierni načrt 21
 • Kako se je Roki naučil brati 154
 • Kako sta Bibi in Gusti porahljala prepir 171
 • Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost 171
 • Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo 171
 • Kako sta Bibi in Gusti udomačila kolo 171
 • Kako sta Bibi in Gusti zalivala hišico 171
 • Kako znižati visok krvni tlak brez zdravil 51
 • Kam z mulcem po Sloveniji 73
 • Ko se gruden nasmehne 81
 • Konji in poniji 63
 • Kostja Veselko. [3], Brezliki 191
 • Koža in bolezni kože 54
 • Kraljestvo starih Slovenov 216


 • Lačni medved 145
 • Lažni Smrk 175
 • Leah brez ritma 85
 • Lepotica in Zver 163
 • Leto smrti Ricarda Reisa 110
 • Lini in Lazi 148
 • Listi trave 84
 • Loro 234
 • Luč na odru 71


 • Maček Mao in babica Ančka Pomagačka 168
 • Magnetic drawing board 62
 • Mala šola taborništva 192
 • Management v zdravstvenih organizacijah 65
 • Masaryk 235
 • Maščevanje ali ljubezen 105
 • Matematične tabele in formule 34
 • Meja 230
 • Menopavza 49
 • Mesto Sonca 125
 • Ministrstvo za najvišjo srečo 109
 • Misija Princesa 195
 • Mizarjeva zgodba 146
 • Moč samoodpuščanja 8
 • Moč upanja 50
 • Moč ženinih molitev 16
 • Modna Ana 199
 • Moja olimpijada 136
 • Moja prva slikanica. Moje prve besede 173
 • Moja prva slikanica. Živali 42
 • Moja skrivna knjiga ali moji zasebni dvomi 130
 • Moje pesmi I 80
 • Molitev pred zoro 238
 • Moški v hormonskem ravnovesju 57
 • Mravljinčar Franc 157
 • Mulčki. [2], 6 minutne zgodbe 204
 • Mulčki. Žoge so okrogle 205


 • Na grmado 200
 • Načrtovanje športne vadbe 74
 • Nasprotje nedolžnosti 194
 • Nasveti in izkušnje iz prve roke 55
 • Naša užitna drevesa in grmi 40
 • Nega novorojenih psov in mačk 64
 • Nekega decembrskega dne 114
 • Nevarna ljubezen 113
 • Neverjetna zgodba o velikanski hruški 247
 • Neverjetne živali. Graditelji 43
 • Neverjetne živali. Mojstri preobleke 44
 • Neverjetne živali. Mojstri preživetja 45
 • Neverjetne živali. Nadarjeni umetniki 46
 • Neverjetne živali. Športniki 47
 • Neverjetne živali. Vrhunski plenilci 48
 • Nevesta 31
 • Nevidni fant 164
 • Nevsakdanji tanki 61
 • Neznanec 90
 • Nihče čez črto! 169
 • Nogometastični. Skrivnost sedmih avtogolov 203


 • O ljudeh in vaseh 68
 • Obračun ob polni luni 116
 • Obraz 244
 • Odkleni to knjigo! 153
 • Oko usode 93
 • The old man & the gun 236
 • Oni 234
 • Organska kemija 36
 • Osnove analizne kemije 37


 • Papa 237
 • Papa Hemingway na Kubi 237
 • Partitura mojega življenja 69
 • Peppa Pig. [1], Zabava v kostumih 144
 • Peppa Pig. [2], Kolesarska dirka 141
 • Peppa Pig. [3], Slabo počutje 143
 • Peppa Pig. [4], Novi čevlji 142
 • Pesem vetra 122
 • Pišem sebi 131
 • PJ Masks. Najboljša baza 176
 • PJ Masks. Pižamarji dobijo nove prijatelje 177
 • PJ Masks. Pižamarji na kolesih 178
 • Plodovi sovraštva 132
 • Podaja v prazno 129
 • Podobe živali naših gora 41
 • Pogovarjamo se o evtanaziji 60
 • Pogovori z nikomer 82
 • Polh Urh 159
 • Polžka Blažka 160
 • Portraits of higher education teachers who deserve credit for the formation of the Faculty of Medicine in Maribor and were employed at the General Hospital Maribor and habilitated up to the year 2002 53
 • Portreti visokošolskih učiteljev, zaslužnih za nastanek Medicinske fakultete v Mariboru, ki so bili zaposlenih v Splošni bolnišnici Maribor in habilitirani do leta 2002 53
 • Poslovno pravo 25
 • Poslušalka konjev 188
 • Pošastko 184
 • Pot v svobodo 14
 • Prava ženska nikoli ne prizna --- 10
 • Pravi zaklad 158
 • Pravo v zgodovini s poudarkom na razvoju na današnjem slovenskem prostoru 28
 • A Prayer before dawn 238
 • Predaja 96
 • Predana ljubezni 101
 • Predavanja o Kantovi politični filozofiji 5
 • Prevarana 99
 • Pričakuj malo, dajaj veliko, dobil boš ogromno 7
 • Prijateljev sin 107
 • Primer tatu, rdečega od prahu 147
 • Prismojene prigode sove in mucka 149
 • Pro Bauhaus 67
 • [Prvi človek] 226
 • Prvi šolski dan 182
 • Psihoanaliza in nezavedno 12
 • Ptičje strašilo in lastovka 150


 • Razprave 135
 • Redka orhideja 121
 • Regica Julija 161
 • Rimljani 215
 • Rjavko in Zmešanko 181
 • Roman starega samca 108
 • Romul 208
 • A room with a view 239


 • Se je slovenska država po(ne)srečila? 217
 • [Sedem jeznih žensk] 240
 • Selanska rotunda v besedi 111
 • 7 diosas 240
 • Sinova punca 94
 • Skrivnostne ure 89
 • Skrivnostni ključ 86
 • Slovar slatnskega knjižnega jezika 134
 • Slovaške pravljice 186
 • Slovnica sodobne francoščine 77
 • Slovnica sodobne španščine 78
 • Soba z razgledom 239
 • Sončni vitaminček 56
 • Sožitje med kulturami 19
 • Spomini na vojno 224
 • Stanje stvari 241
 • Starec in pištola 236
 • The state of things 241
 • Stiks 242
 • Stonoga Goga 162
 • Stoti Smrkec 175
 • Strip 1
 • Styx 242
 • Suha roba in lončarstvo 32
 • Super fuzbalistični 227


 • Šlik šlak 140
 • Šnicl ni za tebe 134
 • Šri Činmojeva modrost 15
 • Študentski dnevi 97


 • 1919: rdeče Prekmurje 214
 • To noč sem jo videl 98
 • Tolkien 243
 • Treba je živeti 127
 • Tristo zajcev 33
 • Turščina 79
 • Twarz 244


 • Učbenik življenja 11
 • Ulovila te bom, River 119
 • Umazani Berti in glavni dobitek! 165
 • Umazani Berti in vesoljci! 166
 • Umetnik, ki se je igral z Luno 115
 • Den utrolige historie om den kæmpestore pære 247


 • V boj za Nautilus! 197
 • V leru 245
 • V morju zrnce soli 112
 • V osami 102
 • V zagovor svojeglavih 13
 • Vagabundi. [3], Časovna past 189
 • Večerja s presenečenjem 71
 • Velesili umetne inteligence 3
 • Visages villages 68
 • [Visoka družba] 232
 • Volk ni tak! 71
 • Vrednotenje gospodarskih kategorij pri zunanjem računovodskem poročanju 66
 • Vrtnar Florjan 156
 • Vzemi me k sebi 95


 • Woman in war 246
 • Woodenware and pottery 32


 • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) 27
 • Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 26
 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) 27
 • Zakopane laži 106
 • Zaletavi bober 174
 • Zapeljevanje škotske neveste 120
 • Zapisi II. 128
 • Zate 133
 • Zbirka situacij za pripravo na ustni izpit iz matematike pri poklicni maturi 35
 • Zbogom Lenin! 229
 • Zelena knjiga 231
 • Zgodba o Geronimovem življenju 209
 • Zgodbe iz Kolumbije 123
 • Zid sredi knjige 139
 • Zimsko veselje 201
 • Zoo 220
 • Zver klana Kincaid 88


 • Ženske v hormonskem ravnovesju 58
 • Žiga Zois, Casanova in Trst 212
 • Živ! 83
 • [Živalski vrt] 220
 • Življenje Isaaca Newtona. Del 1, Mladost in prva odkritja 210
 • Življenje Isaaca Newtona. Del 2, Astronomska odkritja in teorija gravitacije 211
 • Življenje s skorjico kruha 118
Imensko kazalo


 • Abbasi, Ali (režiser, scenarist) 230
 • Abbott, Christopher (igralec) 226
 • Abbott, Jacob (1803-1879) 208
 • Acosta, Toni (igralec) 227
 • Adar, Shulamit (izvajalec) 224
 • Adefarasin, Remi (fotograf) 233
 • Affleck, Casey (1975-) (izvajalec) 236
 • Agee, Jon 139
 • Ajvide Lindqvist, John (1968-) (bibliografski predhodnik, scenarist) 230
 • Albertalli, Becky 85
 • Alcott, Louisa May (1832-1888) 86
 • Alekan, Henri (1909-2001) (fotograf) 241
 • Ali, Mahershala (igralec) 218, 231
 • Aliano Casales, Susana 140
 • Amalietti, Peter (avtor dodatnega besedila) 12
 • Amalietti, Peter (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 125, 216
 • Amalietti, Peter (prevajalec) 130
 • Ambrož, Selina (prevajalec) 151
 • Anderson, Joe (snemalec) (fotograf) 236
 • Andre 3000 (1975-) (igralec) 232
 • Applegate, Katherine 187
 • Arendt, Hannah 5
 • Aristovnik, Bojana (avtor) 213
 • Assayas, Olivier (scenarist, režiser) 223
 • Astley, Neville 141, 142, 143, 144
 • Atef, Emily (scenarist, režiser) 225
 • Auder, Alexandra (izvajalec) 241
 • Auder, Viva (izvajalec) 241
 • Auersperger, Irena (avtor) 74
 • Auriant-Blot, Axel (igralec) 219
 • Auzary-Luton, Sylvie 145
 • Axen, Euridice (izvajalec) 234


 • Bahor, Nejc (izvajalec) 247
 • Baião, Francisco (izvajalec) 241
 • Bajd, Barbara 38
 • Bajt, Aleksander 20
 • Baker, Mark (1959-) (avtor) 141, 142, 143, 144
 • Bärfuss, Lukas 87
 • Barrenetxea, Iban 146
 • Barrett, Stephen Melvil (1865-) 209
 • Barton, Patrice (1955-) (ilustrator) 164
 • Batagelj, Borut (10.7.1976-) (avtor, urednik) 213
 • Bauchau, Patrick (1938-) (izvajalec) 241
 • Bäumer, Marie (igralec) 225
 • Becker, Nicolas (skladatelj) 238
 • Becker, Wolfgang (režiser) 229
 • Behrić, Uma (izvajalec) 247
 • Beiner, Ronald (avtor dodatnega besedila) 5
 • Belak, Edo P. (avtor dodatnega besedila) 127
 • Benčina, Sonja (1986-) (prevajalec) 212
 • Bentivoglio, Fabrizio (1957-) (izvajalec) 234
 • Beresford, Stephen (scenarist) 243
 • Berg, Christoffer (skladatelj) 230
 • Bergles, Katja (lektor) 209, 215
 • Bergles, Katja (prevajalec, lektor) 210, 211
 • Berlot Kužner, Petra (prevajalec) 195
 • Beyer, Alexander (1975-) (igralec) 242
 • Bigazzi, Luca (1958-) (fotograf) 234
 • Biggs, Brian (ilustrator) 206
 • Bilban, Tina (avtor dodatnega besedila) 128
 • Binoche, Juliette (1964-) (igralec) 232
 • Binoche, Juliette (1964-) (izvajalec) 223
 • Biolay, Benjamin (1973-) (izvajalec) 224
 • Birkenfeld, Inga (igralec) 242
 • Bivic, Teja (prevajalec) 232, 235
 • Björgúlfsson, Bergsteinn (fotograf) 246
 • Blackwood, Lily 88
 • Blasutto, Jaka (fotograf) 217
 • Blinc, Aleš (recenzent, avtor dodatnega besedila) 74
 • Bogataj, Janez (1947-) (avtor) 32
 • Bogataj, Marko (prevajalec) 102
 • Bonaiuto, Anna (1950-) (izvajalec) 234
 • Bončina, Tina (1973-) 6
 • Bonham Carter, Helena (izvajalec) 239
 • Borenstein, Max (bibliografski predhodnik) 228
 • Borges, Michelson (avtor) 50
 • Borozan, Tanja (prevajalec) 226
 • Böth, Dominik (igralec) 242
 • Bouaziz, Sigrid (izvajalec) 223
 • Bourdieu, Emmanuel (1965-) (izvajalec) 224
 • Boutang, Adrienne (scenarist) 219
 • Bowers, Kris (skladatelj) 231
 • Boyle, Anthony (igralec) 243
 • Bračič, Maruša (1989-) (prevajalec) 208, 215
 • Braham, Henry (fotograf) 222
 • Bratina, Borut (avtor) 24
 • Brazier, Lily (izvajalec) 233
 • Breen, Sarah (avtor) 103
 • Bregman, Adam (igralec) 243
 • Brewster, David (1781-1868) 210, 211
 • Bricelj, Franc (prevajalec) (prevajalec) 11
 • Bright, Michael 39
 • Brodschneider Kotnik, Maja (prevajalec) 165, 166
 • Brown, Millie Bobby (igralec) 228
 • Brühl, Daniel (1978-) (izvajalec) 229
 • Brun, Neva (prevajalec) 69
 • Buchholz, Christopher (igralec) 225
 • Bucik, Kaja (prevajalec) 85
 • Bulajić, Tanja (prevajalec) 231, 236, 244
 • Burger, Janez (1965-) (režiser, scenarist) 245
 • Burger, Nataša (1968-) (izvajalec) 245
 • Burwell, Carter (skladatelj) 221
 • Buzek, Agata (igralec) 232
 • Byrne, P. J. (igralec) 231
 • Byrne, Richard 147
 • Byrne, Rose (izvajalec) 233


 • Callow, Simon (1949-) (izvajalec) 239
 • Calver, Paul 29
 • Cameron, James (scenarist) 218
 • Campanella, Tommaso 125
 • Canet, Guillaume (izvajalec) 223
 • Cantarelli, Dario (1945-) (izvajalec) 234
 • Capria, Carolina 195
 • Cardellini, Linda (1975-) (igralec) 231
 • Carey, Geoffrey (izvajalec) 241
 • Carlsen, Nadim (fotograf) 230
 • Carpentier, Margaux (ilustrator) 39
 • Carradine, Keith (1951-) (izvajalec) 236
 • Carvalho, Bernardo Pego de (1973-) (ilustrator) 169
 • Caserman, Tomaž 7
 • Cegnar, Blaž 8
 • Cepec, Jaka 25
 • Cestnik, Vojka (avtor dodatnega besedila) 116
 • Cetinski, Vesna 49
 • Chancellor, Anna (izvajalec) 222
 • Chandler, Kyle (igralec) 226, 228
 • Chatterjee, Tannishtha (izvajalec) 240
 • Chazelle, Damien (1985-) (režiser) 226
 • Chin, Jason (1978-) (ilustrator) 52
 • Chinmoy (Sri, 1931-2007) 15
 • Chojnacki, Dariusz (igralec) 244
 • Christie, Agatha (1890-1976) 89
 • Cilenti, Enzo (1974-) (izvajalec) 233
 • Clarke, Jason (1969-) (igralec) 226
 • Coben, Harlan (1962-) 90
 • Cole, Joe (igralec) 238
 • Collins, Lily (1989-) (igralec) 243
 • Condor, Lana (igralec) 218
 • Connelly, Jennifer (igralec) 218
 • Conrad, Didier 196
 • Contarello, Umberto (1958-) (scenarist) 234
 • Copons, Jaume 197
 • Corman, Roger (1926-) (izvajalec) 241
 • Cox, Geoff (pisatelj) (scenarist) 232
 • Crammond, Linda 188
 • Crowley, Dermot (1947-) (izvajalec) 235
 • Currie, Brian (scenarist) 231
 • Cvar, Pia (ilustrator) 38
 • Cvetković, Jelena (1982) (prevajalec) 40
 • Cvitkovič, Jan (izvajalec, scenarist) 245


 • Čeh Steger, Jožica (recenzent) 135
 • Čertalič, Vera (1948-) (prevajalec) 131
 • Čordašević, Marijana (prevajalec) 53
 • Črv-Sužnik, Mateja (prevajalec) 174


 • Damjan, Matija (recenzent) 25
 • Damjanovič, Darja 80
 • Dance, Charles (igralec) 228
 • De Francesco, Roberto (izvajalec) 234
 • Debeljak, Dora (1980-) (prevajalec) 9
 • Dekleva, Milan (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 149
 • Dekleva, Milan (prevajalec) 170
 • Dekleva, Nina (1983-) (prevajalec) 148
 • Deleuze, Emilie (režiser, scenarist) 219
 • Delgado, Teo (fotograf) 227
 • Delporte, Yvan (avtor) 175
 • Dench, Judi (1934-) (izvajalec) 239
 • Denis, Claire (1948-) (režiser, scenarist) 232
 • Denny, Carrie 31
 • Derullieux, Michaël (1970-) (ilustrator) 145
 • Deshpande, Rajshri (izvajalec) 240
 • Desplechin, Marie 219
 • Desplechin, Marie (scenarist) 219
 • Di Maio, Giuseppe (ilustrator) (ilustrator) 195
 • Dias, Sarah-Jane (izvajalec) 240
 • Diez, Otmar 40
 • Dimitrovski, Bojana (ilustrator) 186
 • Dineen, Mateo (ilustrator) 184
 • Dirdeny, Stan 189
 • Dirkov, Martin (skladatelj) 230
 • Djinovski, Tina (avtor, fotograf) 73
 • Dodds, Megan (izvajalec) 233
 • Dolenc, Darko 36
 • Dolinar, Gregor (11.08.1971-) (avtor) 35
 • Donaldson, Julia 148, 149
 • Doria, Julia 150
 • Dougherty, Michael (1974-) (režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 228
 • Doughty, Kenny (1975-) (izvajalec) 222
 • Drakslar, Jure (avtor) 74
 • Dray, Lionel (izvajalec) 223
 • Drev, Miriam (prevajalec) 13
 • Duguet, Claire (fotograf) 68
 • Duhovnik, Suzana (grafični oblikovalec) 22
 • Duhovnik, Suzana (ilustrator) 6
 • Duquesne, Philippe (1965-) (igralec) 219
 • Duras, Marguerite 224
 • Durst, Kathryn (ilustrator) 170


 • Eidinger, Lars (igralec) 232
 • Einstein Lipski, Philip (režiser, scenarist) 247
 • Eklöf, Isabella (scenarist) 230
 • Eliassen, Magnús Trygvason (igralec) 246
 • Elliott, Damien (fotograf) 220
 • Elliott, Denholm (izvajalec) 239
 • Emily E. 91
 • Englert, Michał (1975-) (fotograf, producent, scenarist) 244
 • Enova, Dušan 92
 • Erlingsson, Benedikt (scenarist, režiser) 246
 • Erskine, Payne (1854-1924) 93


 • Fajon, Miha (avtor) 74
 • Fargeau, Jean-Pol (scenarist) 232
 • Farmiga, Vera (igralec) 228
 • Farrelly, Peter (režiser, scenarist) 231
 • Fatur, Mojca (1978-) (izvajalec) 245
 • Feinig, Andrej (prevajalec) 15
 • Fekonja, Brina (ilustrator) 192
 • Fernández Vázquez, Pablo (scenarist) 227
 • Ferri, Jean-Yves (avtor) 196
 • Ferry, Beth 151
 • Filej, Bojana (avtor) 65
 • Filipič, Tatjana (1968-) (ilustrator) 155
 • Fillmore, Gerald B. (igralec) 227
 • Finkiel, Emmanuel (scenarist, režiser) 224
 • Fischer, Wolfgang (režiser, 1970-) (režiser, scenarist) 242
 • Flain, Emily (igralec) 220
 • Florean, Arianna (ilustrator) 195
 • Forster, E. M. (1879-1970) (bibliografski predhodnik) 239
 • Fortuna, Tinkara 70
 • Fortuny, Liliana (ilustrator) 197
 • Foy, Claire (igralec) 226
 • Frances, Michelle 94
 • Frančič, Franjo 95
 • Frangež, Robert (recenzent) 64
 • Frece, Veronika 126
 • Fugit, Patrick (1982-) (igralec) 226
 • Fuller, Samuel (1912-1997) (izvajalec) 241
 • Furlan-Štante, Nadja (recenzent) 19


 • Gaber, Peter (ilustrator) 180
 • Gaberc, Slavko (avtor dodatnega besedila) 95
 • Gajić Grabovac, Cica (avtor, fotograf) 73
 • Gale, Ciril 1
 • Gancarczyk, Roman (1964-) (igralec) 244
 • Gibson, Patrick (igralec) 243
 • Gilby, Harry (igralec) 243
 • Giraldo B., Luz Mery (urednik, avtor dodatnega besedila) 123
 • Gleeson, David (scenarist) 243
 • Glover, Danny (izvajalec) 236
 • Gložančev, Lenka (prevajalec) 159, 160, 161, 162
 • Glynn-Carney, Tom (igralec) 243
 • Godfrey, Patrick (izvajalec) 239
 • Gogala, Maruša (prevajalec) 63
 • Golmajer, Juš (režiser) 247
 • Golte-Bechtle, Marianne (ilustrator) 40
 • Golubovac Golob, Barbara (prevajalec) 88
 • Gorol, Małgorzata (igralec) 244
 • Goscinny, René (avtor) 207
 • Goscinny, René (z enoto povezano ime) 196
 • Gosling, Ryan (1980-) (igralec) 226
 • Gošnik-Godec, Ančka (ilustrator) 33
 • Goth, Mia (1993-) (igralec) 232
 • Gowen, Fiona (ilustrator) 29
 • Gradišnik, Marina (avtor) 32
 • Grann, David (bibliografski predhodnik) 236
 • Green, Don (avtor dodatnega besedila) 9
 • Greggory, Pascal (1955-) (izvajalec) 223
 • Grilc, Uroš 152
 • Grobovšek, Jernej (prevajalec) 121
 • Gujral, Pavleen (izvajalec) 240
 • Guyot, Laurent (scenarist) 219
 • Guyot, Yvan (scenarist) 219
 • Gwisdek, Robert (igralec) 225


 • Hacker, Frank (fotograf) 40
 • Hagan, Stephen (igralec) 220
 • Haley, Jackie Earle (1961-) (igralec) 218
 • Halldóra Geirharđsdóttir (igralec) 246
 • Hamilton, Olivia (igralec) 226
 • Hamzawi, Nora (izvajalec) 223
 • Hamzič, Elida (prevajalec) 219
 • Hanozet, François 153
 • Hansen, Bo (hr.) (scenarist) 247
 • Hansen, James R. 226
 • Hardt, Helen 96
 • Hart, Daniel (1976-) (skladatelj) 236
 • Hartman, Ela (ilustrator) 38
 • Hartman, Thomas J. (avtor dodatnega besedila) 15
 • Hatton, Mike (igralec) 231
 • Hawke, Ethan (1970-) (izvajalec) 233
 • Hawkins, Sally (igralec) 228
 • Heimburger, Anne-Lise (izvajalec) 224
 • Hercog, Jasmina (prevajalec) 93
 • Hiegel, Catherine (1946-) (igralec) 219
 • Hieng, Primož 76
 • Hill, Napoleon 9
 • Hills, Tad 154
 • Himmelreich, Bojan (avtor) 213
 • Hinds, Aisha (1975-) (igralec) 228
 • Hinds, Ciaran (igralec) 226
 • Hirschbein, Jonathan (scenarist) 238
 • Hodalič, Arne (fotograf) 38
 • Holkenborg, Tom (1967-) (skladatelj) 218
 • Hornby, Nick (bibliografski predhodnik) 233
 • Hoult, Nicholas (1989-) (igralec) 243
 • Hozjan Kovač, Valerija (prevajalec) 51
 • Hubman, Branka 155
 • Hübner, Charly (igralec) 225
 • Hurwitz, Justin (skladatelj) 226


 • Ilovar Gradišar, Sonja (avtor) 24
 • Indihar, Miha (1982-) 97
 • Isham, Mark (skladatelj) 237
 • Ivančič, Sonja (avtor) 35
 • Ivanuša, Drago (skladatelj) 245
 • Ivory, James (režiser) 239


 • Jackson, O'Shea (Jr.) (igralec) 228
 • Jacobi, Derek (1938-) (igralec) 243
 • Jagodič, Mateja (urednik) 35
 • Jančar, Drago 98
 • Jarc, Evgenija (ilustrator) 59
 • Jarm, Iva (avtor, fotograf) 73
 • Jason Leigh, Jennifer (izvajalec) 221
 • Jazbec, Sonja (avtor) 213
 • Jenkins, Tamara (1962-) (scenarist) 233
 • Jenko, Petra (1979-) (prevajalec) 225, 242
 • Jeraj Valentinčič, Katja (prevajalec) 90
 • Jesenovec Petrović, Slavica (prevajalec) 29
 • Ježovnik, Alen (ilustrator) 66
 • Jhabvala, Ruth Prawer (1927-2013) (scenarist) 239
 • Jóhann Sigurđarson (igralec) 246
 • Johnson, Duke (režiser) 221
 • Johnson, Keean (igralec) 218
 • Jones, Toby (1967-) (igralec) 220
 • Jörundur Ragnarsson (igralec) 246
 • Jover, Arly (1971-) (izvajalec) 235
 • JR (1983-) (režiser, izvajalec, scenarist) 68
 • Juhart, Miha (avtor) 24
 • Juhart, Miha (urednik) 24
 • Jürgs, Michael (bibliografski predhodnik) 225
 • Juršič, Barbara (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 110
 • Justinek, Terezija 99


 • Kacin, Marija 212
 • Kaiser, Christoph M. (skladatelj) 225
 • Kaiser, Oldřich (1955-) (izvajalec) 235
 • Kalkipsakis, Thalia 190
 • Kalogridis, Laeta (scenarist) 218
 • Kaluža, Tadej (avtor, ilustrator) 74
 • Kamsing, Somlock (igralec) 238
 • Kantarič, Peter (izvajalec) 247
 • Karim Rodošek, Ljubica (prevajalec) 103
 • Karlin, Alma M. (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 179
 • Karukoski, Dome (režiser) 243
 • Kasparavičius, Kęstutis 156
 • Kaufman, Charlie (1958-) (režiser, scenarist) 221
 • Kavyrchine, Alexis (fotograf) 224
 • Kegel, Mateja A. 10
 • Kelly, Minka (1980-) (igralec) 237
 • Kepple, Paul (ilustrator) 31
 • Kevo, Vladimir (avtor) 74
 • Kiennast, Thomas W. (fotograf) 225
 • Kishiro, Yukito (bibliografski predhodnik) 218
 • Klajn, Katarina (prevajalec) 2
 • Klenovšek Musil, Manica 157
 • Knez, Katja (prevajalka) (prevajalec) 237
 • Knez, Tina (ilustrator) 198, 199
 • Knieper, Jürgen (1941-) (skladatelj) 241
 • Kocbek, Marijan (urednik) 24
 • Kočan, Jure (fotograf) 41
 • Kočevar, Anka (ilustrator) 152
 • Kočevar, Iztok (1957-) 61
 • Kojc, Martin 11
 • Kolečko, Petr (scenarist) 235
 • Kolenc, Anka (avtor dodatnega besedila) 116
 • Kolenc, Zvone (avtor dodatnega besedila, fotograf) 116
 • Koliševska, Zarja (avtor dodatnega besedila) 33
 • Komac, Biserka (ilustrator) 11
 • Komadina, Radko (avtor dodatnega besedila) 60
 • Komadina, Tanja (ilustrator) 172
 • Königsmark, Alex (scenarist) 235
 • Korbar, Mateja (ilustrator) 158
 • Koritnik, Boštjan (urednik) 24
 • Kos, Gaja (prevajalec) 147
 • Kos, Jerca (prevajalec) 89
 • Kos, Vladimir (1924-) 81
 • Kościukiewicz, Mateusz (igralec) 244
 • Kosec, Marjan (avtor dodatnega besedila, recenzent) 64
 • Kosec, Polona (ilustrator) 179
 • Kosec, Rok (pripovedovalec) (izvajalec) 247
 • Köstler, Erwin (avtor dodatnega besedila) 95
 • Košir, Esther (prevajalec) 101, 145
 • Košmrlj, Janez (recenzent) 36
 • Kovač Myint, Jernej (ilustrator) 181
 • Kovač, Jure (1959-2019) (avtor) 65
 • Kovač, Mitja (1976-) (avtor) 25
 • Kozarov, Aleksandra (urednik) 73
 • Kozina, Jože (pravnik) (avtor) 24
 • Kožar, Melanija (prevajalec) 141, 142, 143, 144
 • Kraigher, Maja (prevajalec) 185
 • Krajnc, Ivan (1948-) (urednik) 53
 • Kraljič, Helena 158
 • Kramer, Robert (1939-1999) (scenarist) 241
 • Kranjc, Mojca (1958-) (prevajalec) 136
 • Kranjec, Jože (1982-) (avtor) 213
 • Krasko Štebljaj, Katja (avtor dodatnega besedila) 6
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 113
 • Kregar, Barbara (1980-) (prevajalec) 43, 44, 45, 46, 47, 48
 • Krhin, Kristina (ilustrator) 171
 • Krieps, Vicky (igralec) 225
 • Krings, Antoon 159, 160, 161, 162
 • Križan, Matejka (1979-) (prevajalec) 86, 94, 117
 • Krnjić, Marjan 198, 199
 • Kuhar, Melita (1968-) 18
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 119
 • Kukula, Martin (fotograf) 229
 • Kumar, Gordan 127
 • Künzel, Ika (scenarist) 242
 • Kurent, Andreja (prevajalka) (prevajalec) 227, 246
 • Kuščer, Samo (prevajalec) 3
 • Kušlan, Rok (režiser, izvajalec) 247


 • Labbe, Saša (prevajalec) 42, 173
 • Laganin, Tamara (prevajalec) 188
 • Lagercrantz, David 100
 • Lainščak, Mitja (recenzent, avtor dodatnega besedila) 74
 • Lamata, Miguel Ángel (režiser, scenarist) 227
 • Lamberger Khatib, Maja (urednik) 19
 • Landy, Derek 191
 • Lapoirie, Jeanne (fotograf) 219
 • Lapuh Maležič, Jedrt (prevajalec) 182
 • Larson, Nathan (skladatelj) 233
 • Larsson, Stieg (1954-2004) (z enoto povezano ime) 100
 • Lasse Frank (fotograf) 243
 • Laupert-Deick, Claudia (avtor) 51
 • Lavant, Denis (igralec) 225
 • Lawrence, David Herbert (1885-1930) 12
 • Le Saux, Yorick (1968-) (fotograf) 223, 232
 • Lebeck, Robert (bibliografski predhodnik) 225
 • Lee, Kai-Fu (1961-) 3
 • Lenarčič, Mateja (1980-) (avtor) 35
 • Lendeborg, Jorge (Jr.) (igralec) 218
 • Leprince-Ringuet, Grégoire (1987-) (izvajalec) 224
 • Lerdam, Jørgen (režiser) 247
 • Les, Andreja (avtor dodatnega besedila) 14
 • Leysen, An 163
 • Lichtenberg, Bernd (avtor snemalne knjige) 229
 • Lichtenheld, Tom (ilustrator) 151
 • Lindsey, Johanna 101
 • Lingea (Maribor) 75, 77, 78, 79
 • Lipovšek, Severin (avtor) 74
 • Litvack, Andrew (1964-) (scenarist) 232
 • Lizana, Patrick (izvajalec) 224
 • Ljunggren, Sten (izvajalec) 230
 • Lorber, Mojca (1975-) (prevajalec) 120
 • Lorenc, Michał (1955-) (skladatelj) 235
 • Lorenčič, Darjan 214
 • Lorenzo, Enrique (ilustrator) 203
 • Lovšin, Polona (1977-) (izvajalec) 245
 • Lovšin, Žiga (fotograf) (fotograf) 32
 • Lowery, David (scenarist, režiser) 236
 • Lowtzow, Dirk von (skladatelj) 242
 • Ludwig, Trudy 164
 • Lutz, Alex (igralec) 219
 • Lyne, Pamela (1932-) (izvajalec) 233


 • M. (1971-) (skladatelj) 68
 • Maas, Julian (skladatelj) 225
 • Mabire, Gregoire (ilustrator) 153
 • Mabklang, Pornchanok (igralec) 238
 • Macaigne, Vincent (izvajalec) 223
 • MacDonald, Alan (1958-) 165, 166
 • MacDowell, Andie (izvajalec) 222
 • Maghera, Amrit (izvajalec) 240
 • Magimel, Benoît (izvajalec) 224
 • Maglica, Duška (avtor dodatnega besedila) 8
 • Magnien, Léna (igralec) 219
 • Mahajan, Subhadra (scenarist) 240
 • Mahkota, Tina (prevajalec) 154, 164
 • Mahnič, Mirko 128
 • Mai-Wyss, Tatjana (ilustrator) 182
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 52
 • Malenica, Ana 167, 168
 • Manchanda, Anushka (izvajalec) 240
 • Maniscalco, Sebastian (igralec) 231
 • Marber, Albie (igralec) 243
 • Marchitelli, Lele (1955-) (skladatelj) 234
 • Marenče, Miha (1949-) 41
 • Marinč, Jernej (fotograf) 32
 • Marinko, Ladislav (avtor) 73
 • Marinko, Urška (1982-) (avtor, fotograf) 73
 • Marinov, Dimiter D. (igralec) 231
 • Martinčič, Bogdan (ilustrator) 74
 • Martins, Isabel Minhós 169
 • Martucci, Mariella (avtor) 195
 • Matičetov, Milko (zbiratelj ljudskega gradiva) 33
 • Matko, Tomaž (ilustrator) 111
 • Maver, Manica 71
 • Mayerhold, Ana Marija (prevajalec) 12
 • Mazuy, Patricia (igralec) 219
 • Mazzari, Mauro (ilustrator) 2
 • McCartney, Paul 170
 • McCarty, Monica 102
 • McCreary, Bear (1979-) (skladatelj) 228
 • McIvor, Colin (režiser, scenarist) 220
 • McKay, John (režiser, scenarist) 222
 • McLysaght, Emer 103
 • Meaney, Colm (1953-) (igralec) 243
 • Mébarki, Thierry (ilustrator) 196
 • Mednarodna (Slovenija, Hrvaška, Nizozemska) strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (13 ; 2019 ; Ljubljana) 30
 • Mehta, Zubin 69
 • Melander, Eva (izvajalec) 230
 • Melara, Ernesto (fotograf) 237
 • Melavc, Dane (recenzent) 66
 • Melgosa, Julián 50
 • Mellano, Olivier (skladatelj) 219
 • Melloul, Nathan (igralec) 219
 • Menger, Anika (igralec) 242
 • Mestek, Ana (prevajalec) 176, 177, 178
 • Middeke, Martin (1948-) 51
 • Middleditch, Thomas (igralec) 228
 • Mihalič, Renata 21
 • Mihelčič, Miran (recenzent) 65
 • Miller, William (1978-) (igralec) 227
 • Mills, Andrea 63
 • Milonoff, Eero (izvajalec) 230
 • Minichmayr, Birgit (igralec) 225
 • Mitchell, Ewan (igralec) 232
 • Mlakar, Ida 171
 • Möderndorfer, Vinko (1958-) 172
 • Molinari, Anthony (1974-) (igralec) 237
 • Moore, Billy (igralec, bibliografski predhodnik) 238
 • Morin, Cyril (skladatelj) 240
 • Morris, Charles (1833-1922) 215
 • Mortensen, Viggo (1958-) (igralec) 231
 • Motoh, Helena (recenzent) 19
 • Mridul, Sandhya (izvajalec) 240
 • Mrkun, Janko (avtor dodatnega besedila, recenzent) 64
 • Mullenheim, Sophie de (1974-) 2
 • Murphy, Fred (1942-) (fotograf) 241
 • Muster, Miki 200, 201


 • Nair, Anita 185
 • Nalin, Pan (scenarist, režiser) 240
 • Nanut, Matjaž (avtor) 23
 • Narat, Boštjan 129
 • Narat, Boštjan (avtor dodatnega besedila) 112
 • Næsby Fick, Amalie (režiser, scenarist) 247
 • Ndinda, Kelvin Mutuku (igralec) 242
 • Nee, Glen (igralec) 220
 • Neffat, Branka (urednik) 24
 • Neffat, Domen (avtor) 24
 • Nemeth, Charlan 13
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 57, 58
 • Neuenfels, Benedict (fotograf) 242
 • Newman, Thomas (1955-) (skladatelj) 243
 • Nicholas, Paul (izvajalec) 235
 • Nin, Aneri 104, 105
 • Noonan, Tom (izvajalec) 221
 • Nordsø, Fridolin (skladatelj) 247
 • Novak, Aleš (1973-2017) 66
 • Novak, Maja (1960-) (prevajalec) 191
 • Novak, Vesna (1982-) 192


 • Obianyo, Gloria (igralec) 232
 • Obolnar, Sabina (avtor dodatnega besedila) 83
 • Odorčić, Jasmina (prevajalec) 50
 • O'Dowd, Chris (1979-) (izvajalec) 233
 • Ogenj Mai, Rahella (prevajalec) 220, 240
 • O'Hare, Damian (1977-) (igralec) 220
 • Ohlsson, Kristina 106
 • Okorn, Eva (1971-) (prevajalec) 132
 • Okorn, Igor (avtor dodatnega besedila) 132
 • Ólafur Egill Egilsson (scenarist) 246
 • Oldland, Nicholas 174
 • Omar Gudjonsson (igralec) 246
 • Omartian, Stormie 16
 • Orbini, Mauro 216
 • O'Reilly, Ian (igralec) 220
 • Orel, Brigita (prevajalec) 163
 • Orto, Francesca Dell' (ilustrator) 140
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 202
 • Osterc, Vanja (avtor) 92
 • Ozvald, Karel (1873-1946) (avtor dodatnega besedila) 11


 • Pagudo, Antonio (igralec) 227
 • Pajer, Urška (prevajalec) 31
 • Pajk, Pavlina (1854-1901) 107, 108
 • Pansringarm, Vithaya (1959-) (igralec) 238
 • Parkinson, Art (2001-) (igralec) 220
 • Passarelli, Joe (fotograf) 221
 • Paterson, Bill (izvajalec) 222
 • Pattinson, Robert (igralec) 232
 • Paul, Miranda 52
 • Pavlič, Darja (recenzent) 135
 • Pavlin, Maja (23.11.1989-) (prevajalec) 241
 • Peretz, Evgenia (scenarist) 233
 • Peretz, Jesse (režiser) 233
 • Perger, Alenka (prevajalec) 122
 • Perme Jurjavčič, Daša (prevajalec) 114
 • Perušek, Mirko (avtor) 32
 • Petelin, Anamarija (prevajalec) 32
 • Petitclerc, Denne Bart (scenarist) 237
 • Petrarca, Anja (ilustrator) 56
 • Petrarca, Francesco 130
 • Petrén, Ann (izvajalec) 230
 • Petrović Jesenovec, Borut (prevajalec) 29
 • Pettersson, Marcus-Gunnar (ilustrator) 183
 • Peyo 175
 • Piber, Petra (prevajalec) 106
 • Pierce-Roberts, Tony (fotograf) 239
 • Pieri, Luka (prevajalec) 234
 • Pihlar, Boris 37
 • Pine, Emilie 131
 • Pisk, Klemen (prevajalec) 156
 • Pišot, Rado (recenzent, avtor dodatnega besedila) 74
 • Plavšak, Nina (avtor) 24
 • Plavšak, Nina (urednik) 24
 • Plečko, Tomaž (ilustrator) 16, 50
 • Plesničar, Boštjan (ilustrator) 76
 • Pleterski, Andrej (1979-) (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 186
 • Plivčić, Midhad 132
 • Podbevšek, Katarina (avtor dodatnega besedila) 71
 • Podgorelec, Peter (avtor) 24
 • Podgoršek, Mojiceja 179, 180, 181
 • Podsiadlik, Agnieszka (igralec) 244
 • Pogačnik, Borut (1947-) (avtor dodatnega besedila) 11
 • Poitrenaux, Laurent (izvajalec) 223
 • Polanc, Slovenko (recenzent) 36
 • Poljanc, Maja (ilustrator) 54
 • Poljanec, Nani (avtor dodatnega besedila) 134
 • Poniž, Denis (avtor dodatnega besedila) 95
 • Pope, Bill (fotograf) 218
 • Porter, Sean (fotograf) 231
 • Potočan, Vojko (recenzent) 65
 • Potočnik, Andrea (prevajalec) 190
 • Požgan, Franc (1974-) (recenzent) 36
 • Predin, Romana (1965-) 54
 • Preece, Tim (izvajalec) 235
 • Pregelj, Barbara (1970-) (prevajalec) 140, 146, 203
 • Prelič, Saša (avtor) 24
 • Premk, Francka (avtor dodatnega besedila) 11
 • Preželj, Petra (ilustrator) 167, 168
 • Primožič, Tadeja (avtor) 32
 • Primožič, Tanja (1982-) (prevajalec) 32
 • Prosen, Helena (avtor, ilustrator, fotograf) 37
 • Prša, Anja (avtor) 213
 • Pust, Klemen (prevajalec) 209


 • Qureishi, Arsala (scenarist) 240


 • Rauter Repija, Irena (avtor) 35
 • Redford, Robert (1937-) (izvajalec) 236
 • Reich, Robert 134
 • Reich, Robert (1971-) (zbiratelj, urednik, z enoto povezano ime) 134
 • Reifsnyder, Scotty (ilustrator) 31
 • Remar, James (igralec) 237
 • Remškar, Janja (oblikovalka) (prevajalec) 139, 153
 • Repnik, Pavel (prevajalec) 16
 • Reyes, Joaquín (igralec) 227
 • Reynolds, Toby (avtor) 29
 • Ribič, Igor (1962-) (ilustrator) 200, 201
 • Ribisi, Giovanni (1974-) (igralec) 237
 • Ricci, Elena Sofia (izvajalec) 234
 • Richardson, Joely (igralec) 237
 • Rigler Grm, Polona (avtor) 32
 • Riley, Andy 202
 • Riordan, Rick 193
 • Robbins, Richard (skladatelj) 239
 • Roberts, Craig (1991-) (igralec) 243
 • Roberts, David (1970-) (ilustrator) 165, 166
 • Robertson, Azhy (izvajalec) 233
 • Robida, Andrej (avtor) 65
 • Roden, Karel (izvajalec) 235
 • Rodriguez, Robert (1968-) (režiser) 218
 • Rojec, Darja (1958-) 55
 • Roner, Mitja (prevajalec) 207
 • Ropoša, Vid (prevajalec) 230
 • Rose, Angel (avtor dodatnega besedila) 134
 • Rot Gabrovec, Veronika (prevajalec) 187
 • Rot, Veronika (1972-) (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila) 123
 • Rot, Veronika (1972-) (prevajalec) 197
 • Rotovnik-Kozjek, Nada (avtor) 74
 • Roy, Arundhati 109
 • Roy, Atanu (ilustrator) 185
 • Rozman, Rudi (avtor) 65
 • Rozman, Valentin (1973-) (ilustrator, fotograf, avtor dodatnega besedila) 8
 • Rubio, Nacho (igralec) 227
 • Ruiz, Carmen (igralec) 227
 • Ruiz, Marcos (igralec) 227
 • Ruíz, Norma (igralec) 227
 • Rupar, Milena (fotograf) 1
 • Rupel, Dimitrij 217
 • Rus, Janez (igralec) (izvajalec) 245


 • Saksida, Igor (avtor dodatnega besedila) 158
 • Salazar, Rosa (igralec) 218
 • Saltrese, Nick (scenarist) 238
 • Sandgren, Linus (fotograf) 226
 • Sands, Julian (izvajalec) 239
 • Santiago, Roberto 227
 • Santiago, Roberto (1968-) 203
 • Santiago, Roberto (1968-) (scenarist) 227
 • Saramago, José (1922-2010) 110
 • Sargent, Kevin (skladatelj) 222
 • Sass, Katrin (1956-) (izvajalec) 229
 • Sauvaire, Jean-Stéphane (režiser) 238
 • Sawatsuk, Chaloemporn (igralec) 238
 • Scamarcio, Riccardo (izvajalec) 234
 • Scheffler, Axel (ilustrator) 148
 • Schreiber, Pablo (igralec) 226
 • Schulz, Charles M. 204, 205
 • Scieszka, Jon 206
 • Sedmak, Aleš (1952-) (ilustrator) 74
 • Senegačnik, Brane 82
 • Sepetys, Ruta 112
 • Servillo, Toni (izvajalec) 234
 • Shankar, Dilip (scenarist) 240
 • Shen, L. J. 113
 • Sher, Lawrence (fotograf) 228
 • Shields, Zach (scenarist, bibliografski predhodnik) 228
 • Shirley, Don (1927-2013) (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 231
 • Silver, Josie 114
 • Silvestro, Annie 182
 • Simončič, Ema 115
 • Singer, Josh (1972-) (scenarist) 226
 • Sirk, Vesna (1983-) (avtor, urednik) 213
 • Sitar, Maša (1979-) (prevajalec) 96
 • Sivec, Ivan (1949-) 116
 • Skrein, Ed (igralec) 218
 • Slovenija 26, 27
 • Slowblow (glasbena skupina) (skladatelj) 246
 • Smart, Ayoola (izvajalec) 233
 • Smith, Maggie (1934-) (izvajalec) 239
 • Smutniak, Kasia (1979-) (izvajalec) 234
 • Sobočan, Gregor (avtor) 74
 • Soče, Ivan 56
 • Soldo, Martina (prevajalec) 5
 • Sonawane, Swapnil S (fotograf) 240
 • Sones, Sonya 194
 • Sorrentino, Paolo (režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 234
 • Sottler, Alenka (ilustrator) 187
 • Spacek, Sissy (izvajalec) 236
 • Sparks, Adrian (igralec) 237
 • Sraka, Jožef (avtor) 198, 199
 • Sršen, Stane (fotograf) 1
 • Staples, Stuart A. (skladatelj) 232
 • Stark, Ulf (1944-) 183
 • Staunton, Imelda (izvajalec) 222
 • Stockdale, James (igralec) 220
 • Stoll, Corey (igralec) 226
 • Strathairn, David (igralec) 228
 • Stražar, Danni (prevajalec) 100, 183
 • Strelec, Petra (1979-) 14
 • Strid, Jakob Martin 247
 • Suban, Mojca (avtor) 35
 • Sumpter, Tika (izvajalec) 236
 • Sužnik, Miha (prevajalec) 174
 • Szumowska, Małgorzata (režiser, scenarist) 244


 • Šarf, Fanči (avtor dodatnega besedila) 33
 • Šavor, Miša (prevajalec) 218, 228, 243
 • Šerc, Slavo (1959-) (prevajalec) 87
 • Ševčík, Julius (režiser, scenarist) 235
 • Šibila, Marko (avtor) 74
 • Šinigoj, Vojko (prevajalec) 206
 • Širca, Alen Albin (avtor dodatnega besedila) 82
 • Šircelj, Kristina (prevajalec) 196
 • Škarja, Petra 133
 • Škof, Branko (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila) 74
 • Škrubej, Katja (1971-) 28
 • Štalec, Miha (ilustrator) 34
 • Štefan, Anja (zbiratelj, urednik, avtor dodatnega besedila) 33
 • Štiblar, Franjo (avtor dodatnega besedila) 23
 • Štiblar, Franjo (avtor) 20
 • Štrba, Martin (fotograf) 235
 • Štritof-Brus, Mojca (avtor dodatnega besedila) 27
 • Štuhec, Miran (1952-) 135
 • Švajger, Tina (ilustrator) 116


 • Talan Fošnarič, Natalija 4
 • Talarczyk, Robert (igralec) 244
 • Tanko, Neža (prevajalec) 32
 • Tanšek, Simon (fotograf) 245
 • Tarkington, Booth (1869-1946) 117
 • Taylor, Jim (scenarist) 233
 • Tennant, Ty (igralec) 243
 • Theret, Christa (izvajalec) 223
 • Thewlis, David (1963-) (izvajalec) 221
 • Thierry, Mélanie (1981-) (izvajalec) 224
 • Thomas, Mark (1956-) (skladatelj) 220
 • Thór Jónsson, Davíđ (skladatelj, igralec) 246
 • Thorsson, Jörgen (izvajalec) 230
 • Tiersen, Yann (1970-) (skladatelj) 229
 • Titan, Robert (1972-) (avtor dodatnega besedila) 214
 • Titan, Robert (1972-) (urednik) 111
 • Titan, Štefan 118
 • Toho Co. (bibliografski predhodnik) 228
 • Toljan, Sanja 57, 58
 • Tomaszewska, Anna (igralec) 244
 • Tomec, Špela (prevajalec) 68, 223, 224
 • Toub, Shaun (igralec) 237
 • Tran, Claire (1986-) (igralec) 232
 • Trkaj 83
 • Trkov, Joži (urednik) 35
 • Trojanow, Ilija 136
 • Tucker, K. A. (1978-) 119
 • Turk, Ivan (1930-) (recenzent) 66


 • Uderzo, Albert 207
 • Uderzo, Albert (z enoto povezano ime) 196
 • Ugrinović, Ana (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 112
 • Ujawe, Petra Julia (prevajalec) 194
 • Ungaro, David (fotograf) 238
 • Univerza v Mariboru. Medicinska fakulteta 53
 • Uršič, Stanko (1917-2000) 34
 • Urukalo, Sašo (grafični oblikovalec) 128
 • Usón, Jorge (igralec) 227


 • Valjavec, Janko 137
 • Vallelonga, Nick (1959-) (scenarist) 231
 • Varda, Agnès (1928-2019) 68
 • Velázquez, Fernando (skladatelj) 227
 • Velkovrh-Bukilica, Vesna (prevajalec) 109
 • Vezovišek, Ana 22
 • Vezovišek, Mitja (avtor) 22
 • Vidrih, Nives (prevajalec) 235
 • Vilhelm, Neža (prevajalec) 72
 • Vladimirov, Petra 138
 • Vlahek, Ana (recenzent) 25
 • Voake, Charlotte (ilustrator) 149
 • Vojnović, Goran (avtor dodatnega besedila) 129
 • Volčič, Nace (avtor) 17
 • Volčič, Silva 17
 • Völker, Klaus (1968-) (avtor) 51
 • Vovk, Maja (mag. farmacije) 59
 • Vrenčur, Renato (avtor) 24
 • Vrtovšek, Robert (izvajalec) 247


 • Waits, Tom (izvajalec) 236
 • Walicki, Adam (skladatelj) 244
 • Waltz, Christoph (igralec) 218
 • Wärmländer, Rakel (izvajalec) 230
 • Watanabe, Ken (igralec) 228
 • Wekesa, Gedion Oduor (igralec) 242
 • Welfonder, Sue-Ellen 120
 • Welsh, Milton (izvajalec) 235
 • Wenders, Wim (režiser, scenarist) 241
 • White, Fred M. 121
 • Whitford, Bradley (igralec) 228
 • Whitman, Walt (1819-1892) 84
 • Wilhelmsen, Kjell (izvajalec) 230
 • Wilton, Penelope (igralec) 220
 • Wolff, Susanne (igralec) 242


 • Yari, Bob (režiser, producent) 237
 • Yimmumphai, Panya (igralec) 238
 • Young, Samantha 122


 • Zagorac, Dean (avtor dodatnega besedila) 28
 • Zajc Zver, Tina (1983-) (avtor, avtor dodatnega besedila) 32
 • Zajc, Katarina (1967-) 23
 • Zakelšek, Dida (ilustrator) 83
 • Zakošek, Maja 64
 • Zakrajšek, Katja (1980-) (prevajalec) 169
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 184
 • Zaman, Marko (avtor) 24
 • Zdolšek, Stojan (urednik) 24
 • Zdovc, Hedvika (avtor) 213
 • Zgaga Markelj, Sabina (avtor dodatnega besedila) 26
 • Zipfel, Dita 184
 • Zischler, Hanns (1947-) (izvajalec) 235
 • Zwitter, Matjaž 60
 • Zwölf, Igor (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 205


 • Žakelj, Špela (prevajalec) 175, 204
 • Željeznov Seničar, Maruška (urednik) 30
 • Žibrat, Elvira (urednik) 53
 • Žižek, Aleksander (avtor) 213
 • Žnidaršič, Mojca (1974-) (prevajalec) 39, 193
 • Županič, Jernej 124
 • Žuraj, Mateja (prevajalec) 32
Predmetno kazalo


 • 20.-21.st. 123


 • Abeceda - V otroškem leposlovju 154
 • Adobe Illustrator CC (računalniški program) - Učbeniki za srednje šole 4
 • akcijski film 228
 • alkani 36
 • alkeni 36
 • alkini 36
 • alkoholi 36
 • alkoholizem 131
 • amatersko gledališče 71
 • Ameriška književnost - Romani 101
 • ameriške filozofinje 5
 • ameriški animirani filmi 221
 • ameriški GAAP 66
 • ameriški igrani filmi 232, 233, 236, 241
 • Ameriški igrani filmi
  • Biografski film
   • Filmska drama - Video DVD-ji 226, 237
   • Video DVD-ji 243
  • Filmska drama - Biografski film - Video DVD-ji 231, 238
  • Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 228
 • analize 74
 • Analizna kemija - Učbeniki za visoke šole 37
 • analizne metode 37
 • Andora 138
 • angleški animirani filmi 221
 • angleški igrani filmi 232, 233, 238, 241
 • Angleški igrani filmi
  • Filmska drama - Video DVD-ji 239
  • Filmska komedija - Video DVD-ji 222
 • animirana drame 221
 • animirani filmi 221, 247
 • animirani filmi za odrasle 221
 • antični Rim 208, 215
 • Apači 209
 • Arendt, Hannah (1906-1975) - Predavanja 5
 • Arhitektura - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 27
 • Armstrong, Neil (1930-2012) - V filmu - Video DVD-ji 226
 • aromatske spojine 36
 • Arterijska hipertenzija
  • Dietna prehrana - Priročniki 51
  • Etiologija - Priročniki 51
  • Naravno zdravljenje - Priročniki 51
  • Zdravstvene posledice - Priročniki 51
 • artificial intelligence 3
 • astronomija 211
 • atomska spektrometrija 37
 • Avstrijski igrani filmi
  • Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 225
  • Filmska drama - Video DVD-ji 242
 • avtoimunska bolezen 126
 • Avtoritarnost - V otroškem leposlovju 169


 • babice 167, 168, 172
 • Begunci - V mladinskem leposlovju 112
 • belgijski igrani filmi 224
 • Besede - Knjige za otroke 173
 • biografije 179
 • biografska drama 225, 226, 231, 237, 238, 243
 • biografski filmi 236
 • Blomkvist, Mikael glej Mikael Blomkvist (literarni junak)
 • bojevanje 202
 • bolezni 55, 64
 • Bolezni - V otroškem leposlovju 143
 • Bolniki - Doživljanje bolezni 126
 • Bonton - V otroškem leposlovju 155
 • Bosna in Hercegovina - Vojna - 1992-1995 - Spomini 132
 • bralna kultura 182
 • bralne navade 182
 • Branje - V otroškem leposlovju 154
 • bratje in sestre 140
 • brejost 64
 • britanski animirani filmi 221
 • Britanski igrani filmi - Filmska drama - Biografski film - Video DVD-ji 238
 • Brodolomi - Preživetje - V mladinskem leposlovju 112
 • business corporations 24
 • business law 24


 • Campanella, Tommaso (1568-1639) - "Civitas Soli" 125
 • Casanova, Giacomo (1725-1798) 212
 • Celje - Zgodovina - 1970-1979 - Razstavni katalogi 213
 • Charlie Brown (literarni junak) 204, 205
 • China 3
 • Chinmoy (Sri, 1931-2007) - Duhovnost 15
 • ciklizacija 74
 • company law 24
 • control 24


 • čarovnije 153, 170
 • čarovniki 175
 • Čarovniki
  • Detektivi - V mladinskem leposlovju 191
  • V otroškem leposlovju 153
 • čarovništvo 153, 156
 • češki igrani filmi 235
 • Čevlji - V otroškem leposlovju 142
 • Činmoj glej Chinmoy
 • Človeška ribica - Knjige za mladino 38
 • čokolada 202


 • danski igrani filmi 230
 • Darwin, Charles (1809-1882) - Knjige za mladino 39
 • dečki 155, 204, 205
 • Dečki
  • Odraščanje - V leposlovju 118
  • Plahost - V otroškem leposlovju 164
  • V otroškem leposlovju 165, 166
 • dedki 168
 • Dedki - Vnuki - V otroškem leposlovju 170
 • Deformacije - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V otroškem leposlovju 157
 • dejavniki tveganja 51, 57
 • dekleta 190, 191, 203
 • Dekleta
  • Biseksualnost - V mladinskem leposlovju 85
  • Lepota - V otroškem leposlovju 163
  • Odraščanje - Knjige za mladino 59
  • Podeželje - V mladinskem leposlovju 188
  • Puberteta - Knjige za mladino 59
  • Spolna zloraba - V mladinskem leposlovju 194
  • Srednje šole - V mladinskem leposlovju 190
 • deklice 167, 182, 187, 204, 205
 • Deklice - Vohunstvo - V mladinskem leposlovju 195
 • delnice 24
 • delniške družbe 24
 • denar 202
 • Depresija (medicina) - Samopomoč 50
 • didaktične igrače 62
 • diktatorji 169
 • diskriminacija žensk 131
 • divje živali 48
 • Divje živali - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 158
 • dobro in zlo 191, 197
 • dobrota 163, 183
 • Dobrota - V otroškem leposlovju 167
 • dogodivščine 171, 175
 • Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 68
 • domače obrti 32
 • Domače obrti - Ribnica 32
 • Domžale - Šumberk - V otroškem leposlovju 152
 • drama 219, 222, 225, 226, 231, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 246
 • drame 220, 221, 223, 224, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 240, 241
 • Drevesa - V mladinskem leposlovju 187
 • drugačnost 140, 157, 161, 162, 168
 • druščine 189, 195
 • družbena gibanja 169
 • Družbena moč - V otroškem leposlovju 169
 • družbena odgovornost 3
 • družbeni problemi 187
 • družina 141, 142, 143, 183, 190, 194
 • Družina - Prekmurje - 1945- - V leposlovju 118
 • družinski film 219, 227
 • družinski odnosi 140, 188
 • duhovni zakoni 11
 • duševne motnje 127
 • DVD 229
 • džungla 158


 • Ecclesia catholica - Dobrodelnost - Južna Amerika 17
 • ekologija 181
 • ekološke pravljice 181
 • Ekonomija - Učbeniki za visoke šole 20, 23
 • ekonomska analiza 20, 23
 • ekonomska politika 20, 23
 • ekstremni športi 138
 • elektrogravimetrija 37
 • empatija 112
 • eseji 131
 • esejistika 135
 • etnologija 32
 • etri 36
 • Evolucija (biologija)
  • Knjige za mladino 39
  • V mladinskem leposlovju 206
 • evropski igrani filmi 219, 222, 223, 224, 225, 230, 234, 235, 239, 242, 244, 246
 • evropski mladinski igrani filmi 227
 • Evtanazija 60


 • fantastična bitja 189, 191
 • Fantastična bitja - V otroškem leposlovju 148, 175
 • fantastični film 228
 • Fantastični svetovi - V mladinskem leposlovju 189
 • fantastika 187, 191, 197
 • fantazijski film 228
 • fantazijski filmi 218, 230, 232
 • fantje 190, 197, 203, 206
 • Fantje - V otroškem leposlovju 183
 • fetus
 • Finance 22
 • financing 24
 • financiranje 24
 • finančno poslovanje 22
 • Fitoterapija - Priročniki 55
 • fizika 210
 • fotografi 68
 • fotografija 68
 • francoski igrani filmi 223, 224, 232, 241
 • Francoski igrani filmi
  • Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 225
  • Filmska drama
   • Biografski film - Video DVD-ji 238
   • Video DVD-ji 246
 • Francoski mladinski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 219
 • Francoščina - Slovnica - Priročniki 77
 • frazeologemi 76
 • Frazeologija - Knjige za mladino 76
 • funkcionalna psihologija 13


 • Galci 196, 207
 • Gasilci - V otroškem leposlovju 180
 • gasilstvo 180
 • Geronimo (1829-1909) - Biografije 209
 • gibalne sposobnosti 74
 • glasba 183
 • gledališče 71
 • gledališka režija 71
 • gledališke predstave 71
 • gledališke vloge 71
 • gledališki igralci 71
 • gledališki režiserji 128
 • gobe za brisanje 147
 • gore 41
 • Goričko 111
 • Gorske živali - V mladinskem leposlovju 41
 • gospodarske družbe 24
 • Gospodarsko pravo 24, 25
 • gospodarsko pravo 24
 • gozdne živali 145, 152, 180
 • gozdovi 152, 180
 • grače 197
 • Gradbeništvo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 27
 • grafični računalniški programi 4
 • Grmi 40


 • Hebrejščina - Konverzacija - Priročniki 75
 • Hemingway, Ernest (1899-1961) - V filmu - Biografski film - Video DVD-ji 237
 • hitrost 47
 • hormoni 58
 • Hormoni - Terapevtska uporaba 57
 • Hormonsko nadomestno zdravljenje 57
 • hormonsko neravnovesje 57
 • hormonsko ravnovesje 57
 • Hormonsko ravnovesje - Ženske - Priročniki 58
 • hrana 197
 • hranilna vrednost 51
 • humanitarna dejavnost 17
 • humor 147, 148, 151, 162, 165, 166, 172, 181, 184, 196, 197, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207


 • igrače 165
 • igrani filmi 218, 220, 223, 224, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 240, 241
 • igre na srečo 165
 • imigranti 187
 • imigranti glej Priseljenci
 • Indijanci 209
 • indijska mitologija 185
 • indijske ljudske legende 185
 • indijski dirigenti 69
 • indijski igrani filmi 240
 • Indijski miti - V mladinskem leposlovju 185
 • informacijska tehnologija 3
 • informatics 3
 • informatika 3
 • information technology 3
 • Inšpekcijski nadzor - V mladinskem leposlovju 197
 • integracija 164, 182
 • interaktivna slikanica 153
 • Inženiring - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 27
 • Irska književnost - Romani 103
 • Islandski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 246
 • italijanski igrani filmi 234
 • Izgorelost 6
 • Iznajdbe - V mladinskem leposlovju 206
 • izobraževanje 30
 • izomerija 36
 • izpitne naloge za srednje šole 35
 • izumitelji 206


 • jajca 175
 • jame 152
 • jamske živali 38
 • Japonski igrani filmi
  • Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 226
  • Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 228
 • joint stock company 24
 • jugoslovanska vojska 137
 • junaki 169, 196, 207
 • Južni Slovani - Zgodovina - Srednji vek 216


 • Kamboški igrani filmi - Filmska drama - Biografski film - Video DVD-ji 238
 • Kanadska književnost - Romani 119
 • Kanadski igrani filmi
  • Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 237
  • Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 228
 • Kant, Immanuel (1724-1804) - Interpretacija 5
 • karboksilne kisline 36
 • karbonilne spojine 36
 • Karlin, Alma (1889-1950) - V otroškem leposlovju 179
 • kartonke 42, 173
 • Katoliška cerkev glej Ecclesia catholica
 • Kazenski postopek - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 26
 • kazniva dejanja 26
 • kemijske reakcije 36
 • kemijske vezi 36
 • Kesanje - V otroškem leposlovju 140
 • kiralnost 36
 • Kitajska 3
 • Kitajski igrani filmi - Filmska drama - Biografski film - Video DVD-ji 238
 • knjige 154
 • Knjige
  • Branje - V otroškem leposlovju 158
  • V otroškem leposlovju 153
 • Knjižnice
  • Branje - V otroškem leposlovju 182
  • V otroškem leposlovju 153
 • kognitivna znanost 3
 • kolesa 141
 • Kolesarjenje - V otroškem leposlovju 141
 • kolumbijska književnost 123
 • Kolumbijska književnost - Južnoameriška književnoat - 20.st. - Antologije - Kratke zgodbe 123
 • Kolumbijska kratka proza - 20.st.
  • Antologije 123
  • Literarne študije 123
 • kolumbijski pisatelji 123
 • kolumne 10
 • komedija 219, 222, 227, 231, 244, 245, 246
 • komedije 223, 233
 • kompas 170
 • konformacija 36
 • konjeniški šport 188
 • Konjeniški šport - Knjige za mladino 63
 • konjereja 63
 • Konji
  • Jahanje - V mladinskem leposlovju 188
  • Knjige za mladino 63
 • kontrola 24
 • koordinacija 62
 • koprodukcija 222, 225, 226, 228, 237, 238, 242, 246
 • koprodukcije 221, 224, 230, 232, 233, 235, 240, 241
 • korporacije 25
 • kostumi 144
 • Koža
  • Anatomija - Učbeniki za srednje šole 54
  • Bolezni - Učbeniki za srednje šole 54
  • Fiziologija - Učbeniki za srednje šole 54
 • kralji 202
 • Krastače - V otroškem leposlovju 161
 • kraške jame 38
 • krede 147
 • kriminal 195
 • kriminalni filmi 236
 • kromatografija 37
 • krščanstvo 17
 • krvni tlak 51
 • kuharski recepti 51, 197
 • Kuharski recepti 40
 • kulometrija 37
 • Kumar, Gordan - Spomini 127


 • Lakota - V otroškem leposlovju 145
 • laž 166
 • leadership 24
 • leasing 24
 • legende 152
 • lepo vedenje 155
 • lipidi 36
 • Lisbeth Salander (literarna junakinja) - V leposlovju 100
 • Lisice - V otroškem leposlovju 152
 • literarni komentarji 33
 • ljubezen 85
 • Ljubezen - V otroškem leposlovju 148, 161, 163, 167
 • ljudsko slovstvo 185, 186
 • Ločeno zbiranje odpadkov - V otroškem leposlovju 181
 • ločitev 131
 • lončarstvo 32
 • loterija 165
 • Luna 175


 • mačke 168
 • Mačke - Neonatologija - Učbeniki za visoke šole 64
 • magija 146, 189
 • Magija
  • V mladinskem leposlovju 191
  • V otroškem leposlovju 170
 • magnetne igrače 62
 • Mahnič, Mirko (1919-2018) - Dnevniki - 1948-1958 128
 • management 65
 • marginalne skupine 17
 • Masaryk, Jan (1886-1948) - Biografski filmi 235
 • Maske - V otroškem leposlovju 144
 • masna spektrometrija 37
 • matematične tabele 34
 • matematični obrazci 34
 • Matematika
  • Tabele 34
  • Vaje za maturo 35
  • Vaje za poklicne šole 35
 • matere 183
 • Matere - Bolezni - V mladinskem leposlovju 190
 • matura 35
 • Medicinska etika 60
 • medkulturnost 19
 • medosebni odnosi 187, 190, 192
 • Medvedi - V otroškem leposlovju 145, 156
 • medvrstniško nasilje 140, 183
 • Mehta, Zubin (1936-) - Biografije 69
 • Menopavza - Hormonsko nadomestno zdravljenje - Priročniki 58
 • menstruacija 59, 131
 • metulji 167
 • migracije 19
 • Mikael Blomkvist (literarni junak) - V leposlovju 100
 • Militarizem - V otroškem leposlovju 146
 • minljivost 168
 • mirovništvo 146
 • mizarji 146
 • Mizarstvo - V otroškem leposlovju 146
 • mladiči 64
 • mladina 71
 • mladinska književnost 177, 178
 • mladinski filmi 218, 220
 • mladinski igrani filmi 218, 220
 • mladostniki 112, 192
 • Mladostniki
  • Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju 85
  • Pohodništvo - Slovenija - V leposlovju 138
  • Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju 189
  • Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju 190
 • močeril glej Človeška ribica
 • modrost 204, 205
 • Molitev 16
 • morje 192
 • Moški - Bolezni - Hormonsko zdravljenje 57
 • motnje hranjenja 131
 • motorične igrače 62
 • Mravljinčarji - V otroškem leposlovju 157
 • MSRP 66


 • načrtovanje 74
 • nadnaravno 189, 191
 • najstniki glej Mladostniki
 • naloge 192
 • Narat, Boštjan (1976-) - Literarni komentarji 129
 • narativni elementi 135
 • narava 41, 156, 168
 • naravna dediščina 187
 • narodna identiteta 217
 • nasilje 169
 • Nemška filozofija 5
 • nemška pravila računovodenja 66
 • nemške filozofinje 5
 • nemški filozofi 5
 • nemški igrani filmi 229, 232, 235, 241
 • Nemški igrani filmi
  • Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 225
  • Filmska drama
   • Biografski film - Video DVD-ji 238
   • Video DVD-ji 242
  • Filmska komedija - Video DVD-ji 222
 • neplodnost 131
 • Nespečnost - V otroškem leposlovju 159
 • nesporazum 139, 187
 • nesprejemanje 168
 • nesreče 180
 • Nestrinjanje - Psihološki vidik 13
 • neuroscience 3
 • nevarnost 139, 160
 • Newton, Isaac (1642-1727) - Biografije 210, 211
 • nezavedno 12
 • nizozemski igrani filmi 241
 • nmški igrani filmi 240
 • Nogomet
  • Knjige za mladino 72
  • V mladinskem leposlovju 203
 • Nosečnost - Knjige za otroke 52
 • Novinarji - Bosna in Hercegovina - V leposlovju 132
 • nukleinske kisline 36


 • obligacijsko pravo 25
 • Obutev - V otroškem leposlovju 162
 • očetje in hčere 131, 163
 • odgovornost 24, 156
 • odnos med človekom in živaljo 188
 • Odnosi med spoloma 18
 • odpadki 152, 181
 • odraščanje 85, 131, 190
 • odrski govor 71
 • odvisnosti 127
 • ogljikovi hidrati 36
 • okostnjaki 191
 • Okrasni predmeti - Izdelava - Knjige za otroke 29
 • oksidacijsko-redukcijska ravnotežja 37
 • opazovanje 41, 166
 • Orbini, Mauro (?-1611) - Biografije 216
 • Organska kemija - Učbeniki za visoke šole 36
 • organske dušikove spojine 36
 • organske halogenske spojine 36
 • organske spojine 36
 • osamljenost 183
 • osebna doživetja 58, 127, 131, 138
 • Osebnostni razvoj 8
 • Osnovne šole - Podaljšano bivanje - Mednarodna posvetovanja 30
 • otoki 158, 192
 • otroci 71, 184
 • Otroci - V mladinskem leposlovju 204, 205
 • otroške igre 147
 • Otroške igre - Knjige za otroke 70
 • otroški animirani filmi 247
 • otroški risani filmi 247
 • Otroško gledališče - Priročniki 71


 • palčki 175
 • palčki (bajeslovna bitja) glej Škratje (bajeslovna bitja)
 • pasme 63
 • peka 165
 • pešačenje 138
 • Pine, Emilie - Spomini 131
 • Piran 138
 • pirati 158
 • planeti 148
 • Plenilci - Knjige za otroke 48
 • Plivčić, Midhad - Spomini 132
 • Plod (nosečnost) - Razvoj - Knjige za otroke 52
 • počno leposlovje 180
 • poezija 172
 • pogum 169, 188
 • pohodništvo 41
 • poklicna izgorelost 131
 • poklicna kariera 21
 • poklicna matura 35
 • Poklicni razvoj - Priročniki 21
 • Pokrivala - V otroškem leposlovju 152
 • Polhi - V otroškem leposlovju 159
 • politična ekonomija 20, 23
 • politična filozofija 5
 • poljski igrani filmi 232
 • Poljski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 244
 • Polži - V otroškem leposlovju 160
 • pomoč 112, 139, 143, 159, 164, 180, 182, 183, 197
 • popularnost 164
 • porod 52
 • porod (živali) 64
 • Poroka - Priročniki 31
 • portreti 68
 • portretna fotografija 68
 • portugalski igrani filmi 241
 • posebneži 183
 • posilstvo 131
 • poskusi 206
 • posmehovanje 140, 157, 161
 • pošasti 197
 • Pošasti - V otroškem leposlovju 163, 184
 • poškodbe 146
 • poštenost 156
 • potenciometrija 37
 • Potovanja - V otroškem leposlovju 160, 170
 • potovanja po morju 112
 • poučno leposlovje 56, 155, 179, 181, 206
 • pouk 30, 154
 • povečani tisk 159, 160, 162
 • Požari - V otroškem leposlovju 180
 • požrešnost 145
 • Pravna zgodovina 28
 • pravnozgodovinski viri 28
 • pravo družb 24
 • prazniki 175
 • predatorji glej Plenilci
 • Predsodki - V otroškem leposlovju 139, 148, 183
 • prehod toka skozi člen 37
 • prehrana 64
 • prehranski dodatki 57, 58
 • Preiskave - V otroškem leposlovju 147
 • premenopavza 58
 • premetenost 161
 • preobleke 166
 • preobrazbe 163, 175
 • prepiranje 145, 181
 • prijateljstvo 85, 112, 139, 141, 143, 144, 145, 154, 156, 159, 160, 175, 183, 194, 197, 204, 205
 • Prijateljstvo
  • V mladinskem leposlovju 187
  • V otroškem leposlovju 164, 182
 • prijazno bralcem z disleksijo 179
 • princese 195
 • pripoved v verzih 148
 • pripovedke 215
 • priprava vzorca 37
 • Priseljenci
  • Kanada - V leposlovju 132
  • Slovenija - V leposlovju 132
 • problemi 188
 • prosti čas 70
 • prostorsko načrtovanje 27
 • Prostorsko urejanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 27
 • Prostovoljci - Dobrodelne dejavnosti - Južna Amerika - Potopisi 17
 • proteini 36
 • protetika 146
 • proteus anguinus glej Človeška ribica
 • Prvi šolski dan - V otroškem leposlovju 182
 • psi 154
 • Psi
  • Neonatologija - Učbeniki za visoke šole 64
  • V mladinskem leposlovju 204, 205
 • psihiatrična bolnišnica 127
 • psihične travme 194
 • Psihične travme - Samopomoč 50
 • Psihoanaliza 12
 • psihopati 194
 • psihosocialni razvoj 59
 • Psihoze - V leposlovju 127
 • ptice 166
 • ptiči 154
 • pujsi 141, 142, 143, 144
 • Pujsi - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 171
 • pustolovščine 160, 170, 188, 189, 192, 195, 202
 • Pustolovščine - V mladinskem leposlovju 196, 200, 201, 207


 • računovodsko poročanje 66
 • računovodstvo 66
 • radodarnost 202
 • radovednost 160
 • ravnanje z odpadki 181
 • razlike 148
 • razočaranje 184
 • razvoj 64
 • recepti 55
 • responsibility 24
 • Restavracije - V mladinskem leposlovju 197
 • Ribniška dolina 32
 • Rimljani 215
 • rimska mitologija 208
 • Rimska mitologija 215
 • Rimski imperij - Zgodovina 215
 • risani filmi 221, 247
 • risani filmi za odrasle 221
 • risanje 29, 62
 • Risanje - V otroškem leposlovju 147
 • risbe 147
 • Roboti - V mladinskem leposlovju 206
 • ročne spretnosti 146
 • Ročne spretnosti - Naredi sam - Knjige za otroke 29
 • Rodbine - Spor - V otroškem leposlovju 148
 • Rogaška Slatina - V leposlovju 134
 • Rojstni dan - Praznovanje - V otroškem leposlovju 151
 • rokodelstvo 32
 • romanska umetnost 111
 • romantična komedija 222
 • Romul glej Romulus (mitološki junak)
 • Romulus (mitološki junak) - Biografije 208
 • rotunde 111


 • Salander, Lisbeth glej Lisbeth Salander (literarna junakinja)
 • samoodpuščanje 8
 • samopodoba 164
 • Samospoznavanje 8, 14
 • samozavest 164
 • samske matere 85
 • satira 137
 • Schneider, Romy (1938-1982) - V filmu - Biografski film - Video DVD-ji 225
 • sebičnost 163
 • Selo - Cerkev sv. Nikolaja - V leposlovju 111
 • separacijske analizne tehnike 37
 • sestre 163, 194
 • shares 24
 • Shirley, Don (1927-2013) - Biografski film - Video DVD-ji 231
 • shizofrenija 127
 • simptomi 57
 • sistemi zunanjega računovodskega poročanja 66
 • slamniki 152
 • slikanice 177, 178
 • slikanje 29
 • Slovani - Zgodovina 216
 • Slovaške ljudske pravljice - V mladinskem leposlovju 186
 • slovaški igrani filmi 235
 • Slovenci
  • Državnost 217
  • Vojaško usposabljanje - Črna gora - 1981-1982 - V leposlovju 137
 • Slovenija
  • 20.st. - V leposlovju 98
  • Izleti - Vodniki 73
  • Politična zgodovina - 20.-21.st. 217
 • Slovenska književnost
 • slovenska kultura 217
 • Slovenske ljudske pravljice - V otroškem leposlovju 33
 • slovenske pisateljice 179
 • Slovenski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 245
 • slovenski pisatelji 128
 • slovensko gledališče 71
 • slovensko ljudsko slovstvo 33
 • slovensko slovstvo 135
 • slovenščina 76
 • Slovenščina - Narečja - Rogaška Slatina - Slovarji 134
 • Snoopy (literarni junak) 204, 205
 • sobivanje 19
 • social responsibility 3
 • socializacija 139
 • socialna interakcija 164
 • sočutje 163
 • sodelovanje 164, 182
 • Sonce - Knjige za otroke 56
 • sosedje 183, 187
 • spanje 184
 • spektroskopske tehnike 37
 • spokojnost 184
 • spolna identiteta 85
 • spolno nasilje 194
 • spolnost 58
 • spomini 128
 • sposobnosti 157
 • sprava 148
 • sprejemanje sebe 157
 • spretnosti 47
 • spričevalo 166
 • SRS 66
 • starši 131
 • Stonoge - V otroškem leposlovju 162
 • stres 51
 • Stres - Samopomoč 50
 • stripi 175, 196, 200, 201, 205, 207
 • Stripi 1
 • strpnost 19, 139, 148
 • Strpnost - V mladinskem leposlovju 187
 • stvarno pravo 25
 • suha roba 32
 • Svetovna vojna 1939-1945 - V mladinskem leposlovju 112
 • svetovne popotnice 179
 • Svetovno gospodarstvo 3


 • Škratje (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 152, 159
 • šole 140, 166, 182
 • Šole - Učenci - Medosebni odnosi - V otroškem leposlovju 164
 • šolsko gledališče 71
 • španski igrani filmi 241
 • Španski mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 227
 • Španščina - Slovnica - Priročniki 78
 • Šport
  • Ekipni športi - V mladinskem leposlovju 203
  • Trening - Zborniki 74
 • športna prehrana 74
 • športna tekmovanja 203
 • športna vadba 74
 • športni trening 74
 • Študenti - V leposlovju 97
 • študije primerov 74
 • Švedska književnost - Umori - Odvetniki - Švedska - Združene države Amerike, ZDA - 21.st. - Roman 106
 • švedski igrani filmi 230
 • Švicarska književnost - Vsakdanje življenje - Naključja - 21.st. - Roman 87
 • švicarski igrani filmi 224


 • table 147
 • Taborniki - V mladinskem leposlovju 192
 • Taborništvo - V mladinskem leposlovju 192
 • Tanki - Zgodovina 61
 • tatvine 180, 188
 • Tatvine - V otroškem leposlovju 147
 • tek 138
 • telesna aktivnost 51, 58
 • telesna podoba 131
 • telesni razvoj 59
 • teorija gravitacije 211
 • teorija prava 28
 • teorija stripa 1
 • teror 169
 • Tesnoba - Samopomoč 50
 • thriller 238
 • Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973) - V filmu - Video DVD-ji 243
 • torte 165
 • trendi 3
 • trends 3
 • trenerji 74
 • triler 238
 • trilerji 230
 • Troja 208
 • trpljenje 112
 • Trst - Zgodovina - 18.st. 212
 • turnirji 203
 • Turščina - Konverzacija - Priročniki 79


 • učbeniki 11
 • učbeniki za srednje šole 35
 • učenje 30, 154
 • ugrabitve 195
 • Ukrajinski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 246
 • Ulcerozni kolitis 126
 • ulična umetnost 68
 • umetna inteligenca 3, 206
 • Umetna inteligenca 3
 • umetnine iz papirja 29
 • Umetniško ustvarjanje - Otroci - Knjige za otroke 29
 • Univerza v Mariboru (Medicinska fakulteta)) - Visokošolski učitelji - Zaslužni profesorji - Zborniki 53
 • upor 169
 • Uporabna umetnost - Ribnica - Katalogi 32
 • uporništvo 148
 • Uporništvo - V otroškem leposlovju 169
 • uroki 156
 • USA 3
 • Uspešnost - Psihologija - Priročniki 9
 • ustrahovanje 184
 • ustvarjalnost 30
 • Užitne rastline 40


 • V mladinskem leposlovju 202
 • vadbena obremenitev 74
 • vadbeni proces 74
 • vaje 71
 • varovalna prehrana 51, 57
 • varstvo narave 152, 187
 • večkulturnost 148, 187
 • velikani 183
 • Velikani - V otroškem leposlovju 139
 • velike tiskane črke 42, 159, 160, 161, 162, 171, 173
 • vesoljci 166
 • veterinarska oskrba 64
 • video DVD 229
 • Vitamin D - Knjige za otroke 56
 • Vitezi - V otroškem leposlovju 139
 • vladarji 202
 • Vladimirov, Petra (1974-) - Spomini 138
 • vodenje 24
 • vojaki 146, 169
 • Vojaški rok - Humor - Jugoslavija - V leposlovju 137
 • vojaško življenje 137
 • vojna zgodovina 112
 • vojne žrtve 112
 • voltametrija 37
 • vragolije 165, 166, 197
 • Vrane - V mladinskem leposlovju 187
 • vrednote 158
 • vrednotenje analiznih rezultatov 37
 • Vrstniki - Nasilje - V otroškem leposlovju 140
 • Vrtnarstvo - V otroškem leposlovju 156
 • Vrtnice - V otroškem leposlovju 156
 • vrtovi 156
 • Vzdržljivostni tek - Pireneji - V leposlovju 138
 • vzgoja 30
 • vzgoja za vrednote 146
 • vzorčenje 37
 • vzreja 64
 • vztrajnost 161


 • Wilhelm Gustloff (ladja) - V mladinskem leposlovju 112


 • zabava 144, 151
 • zabojniki 181
 • zajci 182
 • Zakladi - V otroškem leposlovju 158
 • zakonodaja 26
 • zaljubljenost 194
 • Zanimivosti - Knjige za mladino 2
 • zborniki 30
 • ZDA 3
 • zdrava prehrana 58
 • zdravilni pripravki 55
 • zdravljenje 51
 • zdravniki 143
 • zdravstvene težave 55
 • Zdravstvene ustanove - Organizacija poslovanja 65
 • zgodovina 208
 • Zgodovina - Prekmurje - 1919 214
 • Zgodovinski arhiv (Celje)) - Arhivsko gradivo 213
 • zgodovinski filmi 220, 235
 • Zid - V otroškem leposlovju 139
 • zima 145, 159
 • zimsko spanje 145, 159
 • znanost 206
 • znanstvena fantastika 206
 • Znanstveniki - V mladinskem leposlovju 206
 • znanstvenofantastični filmi 218, 232
 • Zois, Sigismund glej Zois, Žiga
 • Zois, Žiga (1747-1819) 212


 • Žabe - V otroškem leposlovju 161
 • žalost 157, 183
 • želje 151, 156
 • Želje - V mladinskem leposlovju 187
 • Ženske
  • Higiena - Priročniki 58
  • Reproduktivno zdravje - Priročniki 58
 • ženske bolezni 58
 • Živali
  • Bivališča - Knjige za otroke 43
  • Ekstremna okolja - Knjige za otroke 45
  • Knjige za otroke 42, 47
  • Mimikrija - Knjige za otroke 44
  • Spretnosti - Knjige za otroke 46
 • živali v domišljiji 139, 141, 142, 143, 144, 145, 151, 152, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 171, 182, 187, 200, 201
 • živalstvo 38
 • živila 51
 • življenje 168
 • Življenjska modrost 7, 11, 15
 • življenjska modrost 146, 187
 • Žrtvovanje - V otroškem leposlovju 163
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKSNT, 7. 11. 2019
NOVOSTI - JUNIJ 2017


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI - JUNIJ 2017


1.
        WARRIOR [Videoposnetek] = Bojevnik / directed by Gavin O'Connor ; screenplay by Gavin O'Connor & Anthony Tambakis & Cliff Dorfman ; story by Gavin O'Connor & Cliff Dorfman ; director of photography Masanobu Takayanagi ; music by Mark Isham. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. - 1 video DVD (ca 135 in) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Lionsgate itd. - Q 066. - Igrajo: Tom Hardy, Nick Nolte, Joel Edgerton itd.
a) Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) ameriški igrani filmi c) filmska drama d) športni film e) DVD

791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 262002688


0 SPLOŠNO


2.
DOLENC, Sašo, 1973-
        Vesolje zgodb : eseji o znanosti / Sašo Dolenc. - Ljubljana : Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, 2017 (Begunje : Cicero). - 316 str. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94070-5-9
a) Znanost b) Filozofija narave c) vednost d) epistemologija e) informacijska tehnologija

001
113/119
COBISS.SI-ID 287283456


004 RAČUNALNIŠTVO


3.
HERZOG, Werner
        Lo and behold [Videoposnetek] : reveries of the connected world = Glej in se čudi : sanjarije o povezanem svetu / written & directed by Werner Herzog ; director of photography Peter Zeitlinger ; music composed and performed by Mark degli Antoni with Sebastian Steinberg ; prevedel Dušan Rebolj. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (97 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5275828/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. na embalaži: Sanjarjenje o povezanem svetu. - Podnapisi v hrv. in slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Saville Productions itd. - Sodelujejo: Leonard Kleinrock, Danny Hillis, Bob Kahn, Sebastian Thrun, Ted Nelson, Lawrence Krauss, Kevin Mitnick, Shawn Carpenter, Elon Musk itd. - Vsebina: The Early days = Začetki ; The Glory of the net = Glorija mreže ; The Dark side = Temna plat ; Life without the net = Življenje brez omrežja ; The End of the net = Propad omrežja ; Earthly invaders = Napadalci z Zemlje ; Internet on Mars = Internet na Marsu ; Artificial intelligence = Umetna inteligenca ; The Internet of me = Moj internet ; The Future = Prihodnost. - Za mladino in odrasle
a) Internet (računalniško omrežje) - Dokumentarni film - Video DVD-ji b) Svetovni splet - Dokumentarni film - Video DVD-ji c) zgodovinski pregledi d) medmrežje e) WWW f) World Wide Web

791.229.2:004.738.5(086.82)
004.738.5:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113330526

4.
        SI robotika / uredil Marko Munih. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 (Ljubljana : Studio Print). - XL, 317 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo prispevkov v slov., čestitke v slov. ali angl. - 400 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-213-266-8
a) Kralj, Alojz (1937-) - Spomini sodobnikov b) Robotika - Zborniki c) Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki d) robotizacija e) roboti f) senzorji g) robots h) computer vision i) sensors j) artificial intelligence

007.52:004.896(082)
004.896(082)
COBISS.SI-ID 288886016

5.
TEKMOVANJE ACM v znanju računalništva (11 ; 2016 ; Ljubljana)
        Bilten / 11. tekmovanje ACM v znanju računalništva, Ljubljana, 19. marca 2016 ; [avtorji nalog Nino Bašić ... [et al.] ; uredil Janez Brank]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://rtk.ijs.si/2016/rtk2016-bilten-tisk.pdf. - Nasl. v kolofonu: Bilten 11. tekmovanja ACM v znanju računalništva. - Navedba korporativnega avtorja na ov.:11. tekmovanje ACM iz računalništva in informatike. - ACM je Association for Computing Machinery. - 200 izv.

ISBN 978-961-264-106-1
a) Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija

37.091.27:004(497.4)
COBISS.SI-ID 287731712

6.
ŽNIDAR, Tamara
        Priročnik za spletno previdnost : varnost in zasebnost na spletu / Tamara Žnidar ; [ilustracije iStock.com/ denis_pc ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 37 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-70-0
a) Internet (računalniško omrežje) - Varnost - Priročniki - Knjige za mladino b) svetovni splet c) zasebnost

004.738.5.056(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289755904


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


7.
AVSEC, Andreja
        Temeljni vidiki osebnosti / Andreja Avsec, Tina Kavčič, Mojca Petrič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 205-247

ISBN 978-961-237-924-7
a) Osebnost - Učbeniki za visoke šole b) psihodiagnostika c) psihologija osebnosti d) inteligentnost e) samozavedanje f) samopodoba g) jaz

159.923.2(075.8)
COBISS.SI-ID 290146304

8.
BRACKEN, Ann, psihoterapevtka
        Um, telo, dojenček : [kako s kognitivno vedenjsko terapijo, s pozornostjo in s pravilno prehrano premagamo stres pri težavah z nosečnostjo] / Ann Bracken ; [ilustracije Juliet Percival ; prevod Milena Podgoršek]. - Izola : Vita, 2017. - XIII, 234 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 1.000 izv. - O avtorici in sodelavcih: str. VI-VII. - Predgovor / Alice Domar: str. XI-XIII. - Opombe z bibliografijo: str. 215-224. - Kazalo

ISBN 978-961-93908-5-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-93908-6-3 (broš.)
a) Neplodnost - Psihološki vidik b) Neplodnost - Zdravljenje

618.177:159.9
159.9
COBISS.SI-ID 289612544

9.
CROOS-Müller, Claudia
        Vso srečo! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob črnogledosti, negotovosti, smoli in raznih spodrsljajih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 40 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Viel Glück : das kleine Überlebensbuch : Soforthilfe bei Schwarzsehen, Selbstzweifeln, Pech und Pannen. - Ilustr. na notr. str. ov. in spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [41]. - Bibliografija: str. 40

ISBN 978-961-278-319-8
a) Sreča - Psihološki nasveti - Knjige za otroke b) pozitivno mišljenje c) strah d) tesnoba

17.023.34(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288960512

10.
GRUŠOVNIK, Tomaž
        Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti / Tomaž Grušovnik. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2016 ([Celje] : Koštomaj). - 235 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 209-222 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6964-64-7 (broš.)
a) Živali - Etika b) Okoljska problematika - Filozofski vidik c) antropocentrizem d) praktična filozofija

179.3:502/504
COBISS.SI-ID 287352576

11.
HYATT, Michael S.
        Živeti s ciljem : kako sestaviti uspešen življenjski načrt? / Michael Hyatt in Daniel Harkavy ; [prevod Niki Neubauer]. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 126 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Living forward. - 800 izv. - O avtorjih: str. 124-125. - Bibliografija z opombami: str. 122-123

ISBN 978-961-04-0406-4
a) Samorealizacija - Priročniki b) Življenje - Načrtovanje - Priročniki c) odločitve d) uspeh e) zadovoljstvo

159.922(035)
COBISS.SI-ID 289924096

12.
INSTITUT IPAL. Akademija (7 ; 2017 ; Ljubljana)
        Karma in njena preobrazba : zbornik / Sedma Akademija Instituta IPAL ; [zbral in uredil Robert Špan]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2017. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm

Uvod k zborniku 7. Akademije Instituta IPAL / Matjaž Regovec: str. 7. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali srb. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6967-27-3
a) Astrologija - Zborniki b) psihološka astrologija c) psihologija d) psihoanaliza e) karma

133.52:159.9(082)
COBISS.SI-ID 288645888

13.
JOHNSON, Sue
        Močno me objemi : sedem pogovorov za vseživljenjsko ljubezen / Sue Johnson ; [prevedla Katarina Čuk]. - Brežice : Primus, 2017 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 287 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Ljubiti ZaVedno)

Prevod dela: Hold me tight. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Mojca in Primož Šeme: str. 11-14. - O avtorici: str. 287 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 279-286

ISBN 978-961-6950-84-8
a) Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) Medosebni odnosi - Povezanost - Priročniki d) partnerski odnosi e) ljubezenski odnosi f) partnerstvo g) zakonska zveza h) čustva i) pogovor j) partnerska terapija

159.922:177.6(035)
COBISS.SI-ID 289856512

14.
JURIČ Šenk, Sabina
        Kako najti moč za samopomoč? : odgovori na vprašanja ljudem v stiski / Sabina Jurič Šenk. - Ljubljana : Centerkontura, 2016 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 215 str. ; 24 cm

300 izv. - Mnenje o knjigi / Christian Gostečnik: str. 7. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6252-21-8
a) Duševna stiska - Samopomoč

159.972
COBISS.SI-ID 286231808

15.
NUHIJEV-Galičič, Vera
        Zasledovalke sreče / Vera Nuhijev Galičič. - Ljubljana : Forma 7, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 184 str. ; 21 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7000-05-4
a) Sreča - Psihološki nasveti - V leposlovju b) kvaliteta življenja c) pozitivno mišljenje

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289107968

16.
OGOREVC, Marjan
        Spreminjamo sebe, spreminjamo svet : priredba cikla šestih predavanj v Cankarjevem domu (Linhartova dvorana), Ljubljana, 2016/2017 / Marjan Ogorevc ; [spremna beseda Eva Senčar, Marko Pavliha ; uredila in po transkripciji priredila Eva Senčar]. - Brežice : samozal., 2017 ([Brežice] : Primus). - 236 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD

Potiskana zavihka ov. - Tisk na zahtevo. - Je smeh in so solze. Ne jemljimo se preresno / Eva Senčar: str. 9-11. - "Blurb" za Marjana Ogorevca / Marko Pavliha: str. 215-216. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Na priloženem CD-ju so zvočni posnetki odlomkov predavanj. - Bibliografija: str. 221-223. - Osebna bibliografija za obdobje 2000-17: str. 225-230

ISBN 978-961-92526-9-7
a) Ogorevc, Marjan (1954-) - Predavanje b) Osebnostni razvoj c) Medosebni odnosi d) Življenje - Smisel e) Življenje - Spremembe f) življenjska modrost g) duhovna rast h) družina i) družbeni odnosi j) bioterapija k) karmična diagnostika l) naravno zdravljenje m) energija n) uspeh o) reševanje problemov

159.92(081)
124.2(081)
615.85Ogorevc M.(042.3)
COBISS.SI-ID 290393856

17.
O'MORAIN, Padraig
        Čuječnost za zaskrbljene : premagajate vsakdanji stres in tesnobo / Padraig O'Morain ; [prevod Tanja Rojc]. - Ljubljana : Vita, 2017 ([s. l. : s. n.]). - VII, 188 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Mindfulness for worriers. - 1.000 izv. - O avtorju: str. III. - Kazalo

ISBN 978-961-93908-3-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-93908-4-9 (broš.)
a) Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Kognitivna terapija - Priročniki c) zaskrbljenost d) stres e) tesnoba f) panika g) čuječnost h) samozavedanje i) umirjenost j) psihološki nasveti k) tehnike l) vaje

159.955:615.851(035)
616.89-008.441(035)
COBISS.SI-ID 289736448

18.
PODGORŠEK, Veronika
        Ljubezen na terapiji : vodnik do srečnega partnerstva / Veronika Podgoršek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 287 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Ogledalo)

2.000 izv. - O avtorici: str. [289]

ISBN 978-961-01-4640-7
a) Odnosi med spoloma - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) partnerski odnosi d) ljubezenski odnosi e) partnerstvo f) zakonska zveza g) intimnost h) spolnost i) komunikacija j) družina k) starševstvo l) nezvestoba m) relacijska družinska terapija

159.922.1(035)
COBISS.SI-ID 289949184

19.
RED Hawk
        Opazovanje sebe : prebujanje zavedanja. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso / Red Hawk ; [prevedla Dora Debeljak]. - 1. natis. - Maribor : Zavod Gaia Planet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 173 str. ; 21 cm

Prevod dela: Self observation : the awakening of conscience. - 400 izv. - O avtorju: str. 173. - Bibliografija: str. 171-172

ISBN 978-961-285-704-2
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 290201856

20.
RUTAR, Cvetka
        Jaz, poti do čustvene razbremenitve in kvalitetnega sobivanja / Cvetka Rutar. - Spremenjena in dopolnjena izd. - Dobrova : Animayush, 2017. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

Soustvarjalcem na pot / Vanja Kavčnik Kolar: str. 7-10. - 100 izv.

ISBN 978-961-94114-1-4
a) Samorealizacija - Otroci - Priročniki b) Osebnostni razvoj - Otroci - Priročniki c) Otroci - Čustva - Sproščanje - Priročniki d) osebnostna rast e) čuječnost f) vizualizacija g) učenci h) otroška literatura i) slikanice j) branje k) otroška psihologija

159.922.7(035)
37.015.311(035)
COBISS.SI-ID 289449728

21.
SHARMA, Robin Shilp, 1964-
        Odkrij svojo usodo : sedem stopenj samoprebujenja z menihom, ki je prodal svojega ferrarija / Robin Sharma ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 224 str. ; 20 cm

Prevod dela: Discover your destiny. - O avtorju: str. 224. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3440-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3441-4 (broš.)
a) Samospoznavanje

159.923.2
COBISS.SI-ID 290202624

22.
ŠKOBALJ, Eva
        Čuječnost in vzgoja / Eva Škobalj. - Maribor : Ekološko-kulturno društvo za boljši svet, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 200 str. ; 21 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 1.500 izv. - Fotogr. avtorja na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-92876-1-3
a) čuječnost b) kritično mišljenje c) vzgoja

159.955:37
COBISS.SI-ID 288647936

23.
TOLLE, Eckhart
        Zdaj! : resnično tvoj je samo ta trenutek : [vodnik za samouresničenje] / Eckhart Tolle ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 4. ponatis. - Kranj : Ganeš, 2009 (Ljubljana : Korotan). - XXV, 204 str. ; 25 cm

Prevod dela: The power of now. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv. - O avtorju: str. V. - Predgovor založnika / Marc Allen: str. XV-XVII. - Spremna beseda / Russell E. DiCarlo: str. XIX-XXIII

ISBN 978-961-200-046-2
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje e) psihološki nasveti

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 243004416

24.
WINNEWISSER, Sylvia
        Lunine mene : srečno življenje v sozvočju z Luninim ciklom : zdravje, prehrana, dom / [Sylvia Winnewisser ; prevedla Mateja Malnar Štembal ; slikovno gradivo Shutterstock.com]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 207 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Glücklich leben mit den Mondphasen. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Lunin koledar 2017-2026: str. 167-207

ISBN 978-961-00-3225-0
a) Luna - Vplivi - Priročniki b) Lunin koledar c) lunine mene d) astrologija e) astrološka znamenja f) zdravje g) nega telesa h) prehrana i) dom j) nasveti

133.522.3:523.34(035)
523.34:613(035)
050.9
COBISS.SI-ID 287969024

25.
ZELLINGER, Renate C.
        Interpretacija sanj za srečno življenje : razumevanje motivov in simbolov / [Renate C. Zellinger ; prevedla Andrea Potočnik ; slikovno gradivo Shutterstock.com]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 207 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Traumdeutung. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3186-4
a) Sanje - Interpretacija - Priročniki b) Sanjske knjige c) razlaga sanj d) motivi e) simboli

159.963.38(035)
398.7
COBISS.SI-ID 287236864

26.
ŽVAB, Andraž Marjan
        Magična filozofija Aleistra Crowleya : [(esej)] / Andraž Žvab ; [spremna beseda Vili Ravnjak]. - Maribor : Ibis, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. - Tisk na zahtevo. - O avtorju: str. 130. - Spremna beseda / Vili Ravnjak: str. 131-132. - Bibliografija: str. 133-138 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93607-9-8
a) Crowley, Aleister (1875-1947) b) ezoterične šole

141.331
COBISS.SI-ID 281715200


2 VERSTVO


27.
GRÜN, Anselm
        Kaj nam omogoča živeti : svetopisemska modrost za vsakdanjik / Anselm Grün ; [prevod Barbara Babšek]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 193 str. ; 20 cm

Prevod dela: Was uns leben lässt. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-265-165-7
a) Biblia - Premišljevanja b) Svetopisemske zgodbe - Psihološki vidik c) Duhovnost - Krščanstvo d) Življenjska modrost e) krščanska duhovnost

27-236.5:159.92
27-583-23
27-23:17.023.3
COBISS.SI-ID 289462272


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


28.
CEGLAR, Irena
        Biti mama : izkušnja žensk z intelektualno oviro / Irena Ceglar. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2017 ([S. l.] : Arma). - 229 str. : graf. prikazi ; 21 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 205-229

ISBN 978-961-6991-05-6
a) Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija

316.344.7:173.5(497.4)
COBISS.SI-ID 290231552

29.
MILLER, Daniel, 1954-
        Materialna kultura / Daniel Miller ; [prevod Polona Petek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2016 ([Ljubljana] : Studio print). - 232 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Stuff. - 400 izv. - Bibliografija: str. 217-232 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-66-2 (broš.)
a) Materialna kultura - Družbeni vidik b) Material culture c) etnologija d) antropologija e) potrošništvo f) način življenja g) množični mediji h) oblačilna kultura

316.728
39:316
COBISS.SI-ID 288309760

30.
        OSEMDESETA o osemdesetih / [urednica Bojana Piškur ; avtorji in avtorice besedil Tea Hvala ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 77 str. ; 27 cm

Urednica in avtorji besedil so navedeni v kolofonu. - Publikacija je del petletnega programa Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989. - 300 izv. - Uvodnik / Bojana Piškur: str. 7. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-206-124-1
a) osemdeseta leta 20.st. b) Slovenija c) Jugoslavija d) družbenopolitične razmere e) civilna družba f) družbena gibanja g) politični vidik h) filozofski vidik i) sodobna umetnost j) feministični aktivizem

316.7(082)
COBISS.SI-ID 289220608

31.
SALECL, Renata
        Tek na mestu / Renata Salecl. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. ; 21 cm. - (Kultura)

1.500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4575-2
a) Družbeni procesi - Psihološki vidik b) Neoliberalizem c) družba d) družbeni odnosi e) socialna psihologija f) psihoanaliza

316.4
159.964.2:316.4
COBISS.SI-ID 289804544


32 POLITIKA


32.
FOUNTAIN, Jeff
        Globoko ukoreninjen : evropska vizija Roberta Schumana / Jeff Fountain ; [prevedla Mojca Masterl Štefanič ; spremne besede Lojze Peterle, Igor Senčar, Igor Bahovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 197 str. ; 22 cm

600 izv. - Prevod dela: Deeply rooted : the forgotten vision of Robert Schuman. - Knjigi na pot / Lojze Peterle: str. 9-14. - Predgovor / Thomas Schirrmacher: str. 19-20. - Nazaj k izviru / Igor Senčar: str. 161-175. - Robert Schuman in Evropa: delovanje iz vizije / Igor Bahovec: str. 177-195. - O avtorju: str. 197-[198]. - Bibliografija: str. 159-160

ISBN 978-961-04-0389-0
a) Evropska unija b) Mednarodni ekonomski odnosi - Evropa c) Evropa - Integracija

061.1EU
327(4)
COBISS.SI-ID 289181184

33.
LADIKA, Dejan
        Slovensko - ameriški odnosi : prvih 25 let / Dejan Ladika. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - VI, 282 str. : tabele ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 282. - Bibliografija: str. 267-277

ISBN 978-961-235-815-0 (broš.)
a) Slovenija - Odnosi - Združene države Amerike b) Združene države Amerike - Odnosi - Slovenija c) meddržavni odnosi d) zunanja politika

327(497.4:73)
COBISS.SI-ID 290000384

34.
        SLOVENCI in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi / uredila Žarko Lazarević in Aleš Gabrič ; [prevod iz bolgarščine Ljudmil Dimitrov, prevod iz angleščine Natalija Majsova]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 293 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 15)

300 izv. - O avtorjih: str. 289-293. - Bibliografija: str. 264-286 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6386-75-3

327(497.4:497.2)(082)
339.92(497.4:497.2)(082)
COBISS.SI-ID 288003840

35.
SNYDER, Timothy
        O tiraniji : dvajset stvari, ki smo se jih naučili iz dvajsetega stoletja / Timothy Snyder ; prevedel Luka Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2017. - 139 str. ; 18 cm

Prevod dela: On tyranny. - 800 izv. - Predstavitev avtorja: str. [143]

ISBN 978-961-94115-7-5
a) Svetovna zgodovina - 20.st. b) Politična kultura c) Politika - Etika d) Demokracija e) Avtoritarnost f) despotizem g) tiranija

321.01
94(100)"19"
COBISS.SI-ID 290339072


33 GOSPODARSTVO


36.
BOHINC, Rado, 1949-
        Družbena odgovornost / Rado Bohinc. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 448 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Recenzija knjige / Borut Bratina: str. 447. - Recenzija knjige / Marijan Kocbek: str. 448. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - Bibliografija: str. 431-446. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-235-814-3
a) Podjetja - Korporativno upravljanje b) Upravljanje - Družbena odgovornost c) Družbena odgovornost podjetij d) Social responsibility of business enterprises e) Ekonomska neenakost f) Economic inequality g) Socialna ekonomija h) Socioeconomics i) Slovenija j) Slovenia

005.35
COBISS.SI-ID 289539072

37.
SVETE, Gorazd
        Zaslužek na internetu za začetnike : kako postaviti posel na spletu iz nič / Gorazd Svete ; [fotografije Gorazd Svete, Pixaby]. - Kočevje : G. Svete, 2017 ([Ljubljana] : Luart). - 154 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Na ov. tudi: Kako začeti posel iz nič v čim krajšem času in s čim manjšo investicijo ; Izkušnje, ki vam bodo skrajšale pot iz 3 let na 3 mesece

ISBN 978-961-285-672-4
a) Podjetništvo - Priročniki b) Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki

658:004.738.5
339.138:004.738.5
COBISS.SI-ID 289791744


34 PRAVO


38.
OVČAK Kos, Maja
        Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo / Maja Ovčak Kos. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2017. - 100 str. ; 30 cm. - (Učbeniki MFDPŠ, ISSN 2232-6332)

100 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 99

ISBN 978-961-6813-42-6
a) Gospodarsko pravo - Vaje za visoke šole

347.72(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 288252160


36 SOCIALNO DELO


39.
MACUH, Bojan
        Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše : znanstvena monografija / Bojan Macuh. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 272 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 101)

100 izv. - Predgovor / Jana Goriup: str. 13-19. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Recenzenti Jana Goriup, Milena Kerndl. - Kazalo. - Bibliografija: str. 223-238

ISBN 978-961-6620-97-0
a) Domovi za starejše ljudi b) Starejši ljudje - Življenjski stil c) socialno skrbstvo d) staranje e) vseživljenjsko učenje

364-54-053.9:304.3
316.728-053.88
COBISS.SI-ID 91595265


37 VZGOJA


40.
KUBALE, Valentin
        Metodično oblikovanje učnih tem / [[besedilo ter] slike in obrazci] Valentin Zdravko Kubale. - Celje : samozal., 2016 ([s. l. : s. n.]). - 134 str. : ilustr. ; 21 cm

50 izv. - O avtorju: str. [135]. - Bibliografija: str. 131-134

ISBN 978-961-92477-5-4
a) Pouk - Načrtovanje b) učne teme c) učne enote d) praktični pouk e) didaktika f) metodika pouka

37.091.3
COBISS.SI-ID 88490497

41.
LEPIČNIK-Vodopivec, Jurka
        Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica : [znanstvena monografija] / Jurka Lepičnik Vodopivec, Maja Hmelak. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2016. - 125 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 1)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Izdaja je sofinancirana po pogodbi ARRS za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij. - 300 izv. - O avtoricah na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 103-116. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6984-67-6
a) Vzgojitelji - Pedagoško delo b) otroški vrtci c) predšolska vzgoja

373.2.011.3-051
COBISS.SI-ID 287648768

42.
OSNOVNA šola (Lesično)
        [Petsto petdeset]
        550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično : monografija / Jože Lipnik in Irena Krajnc ; [fotografije Janko Zorin idr.]. - 1. natis. - Lesično : Osnovna šola : Kulturno društvo Lesično - Pilštanj, 2016 ([Celje] : Grafika Gracer). - 130 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 129

ISBN 978-961-285-360-0
a) Osnovna šola (Lesično) - Zgodovina b) Šolstvo - Zgodovina - Pilštanj c) Šolstvo - Zgodovina - Lesično d) osnovne šole e) zgodovinski pregledi

373.3(497.4Lesično)(091)
COBISS.SI-ID 285626112

43.
        RAZSEŽNOSTI sodobnih učnih okolij = Dimensions of contemporary learning environments / uredila Silva Bratož ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017. - 404 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 3)

Prispevki v slov., angl. ali srb. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. ali srb. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6984-98-0
a) Pedagogika - Zborniki b) Pouk - Zborniki c) Učenje - Zborniki d) učno okolje e) inovativnost

37.01(082)
37.091.3(082)
COBISS.SI-ID 289080832

44.
ŠINKOVEC, Silvo
        Vzgojni načrt v šoli : spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev / Silvo Šinkovec. Dodatek Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole. - Ljubljana : Jutro : Inštitut Franca Pedička, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 201-212 in opombe z bibliografijo na koncu str.

ISBN 978-961-6746-99-1 (Jutro)
a) Osnovne šole - Vzgoja b) Vzgojni načrti c) razvoj osebnosti d) smoter vzgoje e) vrednote

37.018
373.3
COBISS.SI-ID 288857344

45.
VELKOVRH, Ciril
        Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja : razstava starih razglednic in novih fotografij stoletnih šolskih stavb / [avtorja kataloga Ciril Velkovrh in Polona Koželj ; avtor novih fotografij Ciril Velkovrh]. - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 2016 (Jesenice : Antus). - 63 str. : ilustr. ; 13 x 23 cm

Ciril Velkovrh: od matematike prek knjig do fotografije / Milan Hladnik: str. 60-61. - 200 izv. - Bibliografija: str. 62-63

ISBN 978-961-6764-13-1
a) Šole - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi b) Šolske zgradbe - Slovenija - Razstavni katalogi c) fotografije d) razglednice e) Kmetijska šola Šentjur f) domoznanska zbirka SIKORM

727:373(497.4)(083.824)
37(497.4)(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 286840832

46.
ZOREC, Miha
        Ustvarjalno recikliranje : od vetrnice do rakete / [besedilo, fotografije] Miha Zorec. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 127 str. : ilustr. ; 31 cm

900 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93725-5-5
a) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki b) Recikliranje - Priročniki c) naredi sam d) ročne spretnosti

379.826:678.028.6(035)
COBISS.SI-ID 289820672


39 ETNOLOGIJA


47.
NARED, Matija
        Običaji, navade in verovanja na Madagaskarju : raziskovanje kulture plemena Antešakov z udeležbo / Matija Nared. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - 415 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 415. - Bibliografija: str. 404-413

ISBN 978-961-235-812-9
a) Antešaki (ljudstvo) b) Domorodna ljudstva c) Kulturna antropologija d) Indigenous peoples e) Cultural anthropology f) Madagaskar g) Madagaskar h) verovanje i) družba j) plemena k) klani l) družina m) kult prednikov n) ljudski običaji o) ordalne prakse p) žrtovanje

259.4(691):572
39(691)
COBISS.SI-ID 288394240

48.
        SLOVENSKE folklorne pripovedi, pregovori, zbadljivke in šaljivke / ilustracije, [uredil] Radko Oketič ; [spremno besedilo Zvonka Zupanič Slavec, Polona Škodič ; reprodukcije Igor Petaros, Klemen Oketič]. - Dane pri Sežani : samozal. R. Oketič, 2016 ([Ljubljana] : Present). - [90] str. : ilustr. ; 27 cm

400 izv. - Pronicljivi govorijo s humorjem / Zvonka Zupanič Slavec: str. 3. - Slikoviti figuralni svet ilustracije / Polona Škodič: str. 87

ISBN 978-961-283-680-1
a) Slovenske ljudske pripovedke b) folkloristika

398.2(497.4)
COBISS.SI-ID 285447424

49.
        STAROVERSTVO in staroverci : katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka 2 / [besedilo in uredništvo Pavel Medvešček in Darja Skrt ; zgodbe Pavel Medvešček ; ostala besedila Darja Skrt, Pavel Medvešček, Anica Cernatič Gregorič ; kazala Irena Bucik ; fotografije Radivoj Zavadlav ; zemljevidi Adrijana Perkon ... et al.]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 147 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Fotogr. na sprednji, ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - Kazala

ISBN 978-961-6201-66-7
a) Medvešček, Pavel (1933-) - Zbirateljstvo b) slovenska ljudska kultura c) etnologija d) etnološke zbirke e) verovanje f) magija g) amuleti h) razstavni katalogi

39(497.4):929Medvešček P.(083.824)
COBISS.SI-ID 287694848


55/56 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA. PALEONTOLOGIJA


50.
JERŠEK, Miha
        Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije / [avtorja besedil, fotografije, ilustracije in risbe] Miha Jeršek in Matija Križnar ; [uvodnik Breda Činč Juhant ; fotografije Igor Dolinar ... [et al.] ; geološka karta Slovenije Geološki zavod Slovenije ; risbe kristalov Mirjan Žorž in Miha Jeršek ; ilustracije in risbe Vladimir Leben ... et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 87 str. : ilustr. ; 29 cm + 3D očala

Ščepec vesolja, ujet v zakladnici geološke dediščine Slovenije / Breda Činč Juhant: str. 7. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 86. - Kazalo

ISBN 978-961-6367-44-8
a) Prirodoslovni muzej Slovenije - Geološke zbirke - Vodniki b) kamnine c) paleontologija d) mineralogija e) muzejske zbirke f) stalne razstave

069(497.4Ljubljana):55(036)
COBISS.SI-ID 289726976

51.
POVŽ, Meta
        Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji / Metka Povž, Andrej Gregori, Marija Gregori ; [slike Janez Gregori ... [et al.] ; risbe Andrej Gregori, Marija Prelog ; zemljevidi Metka Povž, Tomaž Seliškar]. - Ljubljana : Zavod Umbra, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 293 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Bibliografija: str. 281-285. - Kazali

ISBN 978-961-93813-0-4
a) Sladkovodne ribe - Slovenija - Priročniki b) Piškurji - Slovenija - Priročniki c) živalska morfologija d) živalska ekologija e) geografska razširjenost f) zemljevidi g) albumi

597.2/.5(28)(497.4)(035)
597.212(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 278529536


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


52.
        BIOLOGIJA 1 : o biologiji, celicah in genetiki : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah / Iztok Tomažič ... [et al.] ; [ilustratorja Aleš Sedmak in Iztok Tomažič ; slikovno gradivo Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 239 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv. - Povzetki pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-01-2101-5
a) Celična biologija - Učbeniki za srednje šole b) Citologija - Učbeniki za srednje šole c) Genetika - Učbeniki za srednje šole d) biologija e) celice f) geni

576.3(075.3)
575(075.3)
COBISS.SI-ID 290044672

53.
BONDAR, Carin
        Seks v svetu narave : o spolnosti in parjenju z vseh strani / Carin Bondar ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 387 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The nature of sex : the ins and outs of mating in the animal kingdom. - "Zgoščeno in zabavno raziskovanje 'kljunčkanja' v svetu narave!" --> ov. - Potiskana zavihka ov. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 311-373. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-80-8
a) Živali - Spolno vedenje b) etologija c) parjenje

591.551
COBISS.SI-ID 289875200

54.
KEARNEY, Brendan
        Čudovita živalska pustolovščina : raziskovalna odprava okoli sveta / [Ilustracije] Brendan Kearney ; besedilo in raziskave Anna Claybourne ; prevedel Andrej Kurillo. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 63 str. : ilustr. ; 36 cm

Prevod dela: The amazing animal adventure. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-94-7
a) Živali - Geografska razširjenost - Knjige za otroke

591.9(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288901632


61 MEDICINA


55.
BERTALANIČ, Sonja
        Post in celostna hrana človeka / Sonja Bertalanič ; [spremna beseda Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek]. - Maribor : Društvo Ibis, 2017. - 185 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Spremna beseda / Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek: str. 1-7. - Bibliografija: str. [188-196]

ISBN 978-961-285-694-6
a) Prehrana - Zdravje b) Presna hrana c) Post

613.2
COBISS.SI-ID 290124288

56.
CORNARO, Luigi, 1464-1566
        Kako živeti sto let : razprave o treznem življenju / po osebni pripovedi Luigija Cornara (1464-1566) ; [prevod Jaka Bombač]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017 ([Brežice] : Primus). - 64 str. ; 20 cm

Prevod dela: How to live 100 years; izv. stv. nasl.: La vita sobria. - 300 izv. - O avtorju: str. 63-64

ISBN 978-961-6861-60-1
a) Higiena b) Prehrana c) Staranje - Preprečevanje d) zdravo življenje e) dolgoživost f) zmernost

613
612.68
COBISS.SI-ID 290259200

57.
CROOS-Müller, Claudia
        Le pogum! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob razbijanju srca, strahu, paniki in podobnih stanjih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 41 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Nur Mut!. - Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 40. - Bibliografija: str. 39

ISBN 978-961-278-318-1
a) Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Strah - Sproščanje - Priročniki c) Gibalna terapija - Priročniki d) pozitivno mišljenje e) telesna aktivnost f) telesna drža g) panika h) tesnoba i) duševno zdravje

615.825:616.89(035)
613.86(035)
COBISS.SI-ID 288960000

58.
EDEN, Donna
        Mala knjiga energijske medicine : preproste vaje za izboljšanje fizičnega in psihičnega zdravja / Donna Eden in Dondi Dahlin ; prevedel Janez Lavrič ; [fotografije Rick Unis in Bernadette Unis-Johnston]. - Ljubljana : Gnostica, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 84 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: The little book of energy medicine. - Naklada na zahtevo. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-229-132-7
a) Energijska medicina - Priročniki b) fizično zdravje c) psihično zdravje d) energijsko zdravljenje e) energijske vaje

615.85(035)
COBISS.SI-ID 290049536

59.
FAST, Julie A.
        Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo : razumevanje in pomoč vašemu partnerju / Julie A. Fast, John D. Preston ; prevedla Maja Haclar Anžin. - Ljubljana : Chiara, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 270 str. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Loving someone with bipolar disorder. - 600 izv. - Bibliografija: str. 266-267

ISBN 978-961-94116-3-6
a) Bipolarna motnja razpoloženja b) Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi c) osebe z težavami v duševnem zdravju d) duševno zdravje e) manično-depresivne bolezni f) samopomoč g) partnerski odnosi h) nasveti

616.895.1(035)
COBISS.SI-ID 290528512

60.
HALL, Will
        Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode / Will Hall ; [prevedle Petra Cvek, Vida Gostenčnik in Nina Venier ; avtor spremne besede Miran Možina]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice : Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje : Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda ; [Škofja Loka] : Mesto znanja - Društvo za izobraževanje in svetovanje ; Ilirska Bistrica : Zavod moja pot - Zavod za psihoterapijo in svetovanje, 2016. - 59 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Harm reduction guide to coming off psychiatric drug, 2nd ed. - 1.000 izv. - Psihiatrična zdravila : kdaj so koristna in kdaj so lahko škodljiva / Miran Možina: str. 56-59. - Bibliografija: str. 47-52

ISBN 978-961-92747-6-7 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki b) Psihotropna zdravila - Delovanje - Uporaba - Priročniki c) Psihotropna zdravila - Opuščanje - Priročniki d) duševne motnje e) farmakoterapija f) psihiatrična zdravila g) stranski učinki h) informacijaki viri

616.89-085(035)
615.214(035)
COBISS.SI-ID 286877440

61.
HILDEGARD von Bingen, svetnica, 1098-1179
        Hildegarda iz Bingna : zeliščno zdravilstvo za zdravje in dobro počutje / [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 208 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Hildegard von Bingen. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3187-1
a) Hildegard von Bingen, svetnica (1098-1179) - Naravno zdravljenje b) Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki c) Naravno zdravljenje - Priročniki d) ljudska medicina e) domača zdravila f) zdravilna zelišča g) zdravilne učinkovine h) fitoterapija i) zdravilna prehrana

615.89:929sv.Hildegarda(035)
615.322:929sv.Hildegarda(035)
929sv.Hildegarda(035)
COBISS.SI-ID 287281664

62.
KERSNIK Žvab, Ana
        Srčna joga : jogijski priročnik za zdravo srce / Ana Kersnik Žvab ; [fotografije Anže Kacin]. - Kranjska Gora : Devayani Yoga & Dance Lifestyle, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 123 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. - O avtorici: str. 123

ISBN 978-961-93999-1-0
a) Srce - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki b) Joga - Priročniki c) asane d) mantre e) meditacija f) dihanje

615.851.8:616.12(035)
COBISS.SI-ID 288653056

63.
LIPKA-Sztarbałło, Krystyna
        Vprašanja iz kopalnice / [besedilo in ilustracije] Krystyna Lipka-Sztarbałło ; [iz poljščine prevedla Tina Podržaj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis trade). - [40] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Łazienkowe pytania. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih str.

ISBN 978-961-6970-77-8
a) Osebna higiena - Knjige za otroke b) Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke c) umivanje d) javna kopališča e) terme f) svetovni dan umivanja rok g) svetovni dan stranišč h) svetovni dan vode

613.4(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290031616

64.
MATE, Janez
        Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré / Janez Mate ; [uvodna teksta Saša Šega Jazbec, Primož Novak ; spremne besede Matej Mate ... [et al.] ; ilustracije Ana Janež ; fotografija Vasilij Mate]. - Ribnica : Knjižnica Miklova hiša, 2016 (Maribor : Demago). - 109 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Akutni poliradikulonevritis - sindrom Guillain-Barré / Saša Šega Jazbec: str. 9-12. - Rehabilitacija bolnikov s sindromom Guillain-Barré / Primož Novak: str. 13-18. - Spremne besede / Matej Mate ... [et al.]: str. 101-107

ISBN 978-961-93450-3-0
a) Guillain-Barréjev sindrom b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini

616.833-002(092)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 287387648

65.
MEŠKO, Aleksandra
        Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje [Dva medija] / Aleksandra Meško. - Ljubljana : Persona klinika, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum)
94 str. : ilustr. ; 21 cm
1 video DVD (ca 123 min) : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. na ov.: Ko ti črna mačka prečka pot ---. - 500 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 93-94 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-285-591-8
a) Obsesivno kompulzivna motnja - Psihologija - Priročniki

616.89-008.44:159.9(035)
COBISS.SI-ID 288493824

66.
PALJEVEC, Andreja
        Glina za tisoč in eno bolezen / Andreja Paljevec ; [fotografije Bolus in Dobrin Tavčar]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 ([Ljubljana] : Atelje za grafiko M. Pance). - 185 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pot samozdravljenja)

Nasl. na ov.: Janez Ferjuc, glina za tisoč in eno bolezen. - Hrbtni nasl.: Janez Ferjuc - glina. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. [189]. - Kazalo

ISBN 978-961-6934-87-9
a) Glina - Zdravilnost - Priročniki b) naravno zdravljenje c) bolezni d) osebna pričevanja

615.326:552.523(035)
615.83(035)
COBISS.SI-ID 288626688

67.
PERKO, Andrej, 1953-
        Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju : ljudje v stiski in socialno-andragoška metoda / Andrej Perko. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 243 str. ; 24 cm

500 izv. - Knjigi na pot / Karel Gržan: str. 231-243. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6704-63-2
a) Skupinska psihoterapija b) Socialno-andragoška metoda c) odvisnosti d) samopodoba e) medosebni odnosi f) družinski odnosi g) spolnost h) samske ženske i) zakonska zveza j) duhovnost k) telesna aktivnost l) biblioterapija m) alkoholizem n) psihoterapija o) osebna doživetja

615.851.6
613.8
COBISS.SI-ID 289547264

68.
        PRIJATELJSTVO je najboljše zdravilo : vodič za ustvarjanje skupnostne mreže podpore za duševno zdravje / [prevedli Maria Millas, Juš Škraban, Bojan Dekleva ; uredil in napisal spremno besedo Bojan Dekleva ; ilustracije The Icarus Project]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice [etc.], 2015. - 44 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Icarus project)

Prevod dela: Friends make the best medicine, 2nd ed. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-92747-5-0 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševni bolniki - Skupine za samopomoč - Ustanovitev - Priročniki b) duševno zdravje c) duševne bolezni d) projekti e) Icarus f) samopomoč g) srečanja h) organizacija

616.89-052:364-362(035)
COBISS.SI-ID 281409280

69.
        TELESNA zmogljivost za boljše zdravje in počutje : vloga osnovnega zdravstva in lokalne skupnosti pri zagotavljanju ustrezne telesne zmogljivosti po vrhniškem modelu / uredili Jaka Strel ... [et al.] ; [avtorji poglavij Jaka Strel ... [et al.] ; spremna beseda Marjan Ivanuša ; avtorji fotografij Marko Jelovšek ... [et al.] ; avtor risb Tamara Korošec ; prevod povzetka knjige v angleščino Gregor Starc]. - Logatec : Fitlab, 2016 ([Ljubljana] : Grafični studio K). - 447 str. : ilustr. ; 24 cm

V kolofonu nasl. tudi v angl.: Physical ability for better health and well-being. - 1.000 izv. - Kot avtor sodeloval tudi Silvo Koželj. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-94074-0-0
ISBN 978-0-00-000978-4 !
a) Primarno zdravstveno varstvo - Slovenija - Zborniki b) Primarna preventiva - Organizacija - Zborniki c) Promocija zdravja - Zborniki d) Telesna aktivnost - Zdravje - Zborniki e) družinska medicina f) zdravstveno varstvo g) preventivna medicina h) zdravstveno stanje i) gibalne sposobnosti j) diagnostika k) zdravstveni domovi l) lokalne skupnosti m) zdravstvena vzgoja n) vadbeni programi o) projekti

614.2(497.4)(082)
616-084(082)
613.71(082)
COBISS.SI-ID 286097152


62+66/69 TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


70.
        BIG educolor blocks [Garnitura]. - Deer Park : Edushape, [med 2007 in 2011]. - 1 komplet (32 kosov) : plastika, barve ; v plastični vrečki, 25 x 48 x 31 cm

Motorična igrača. - Mehki gradniki. - Od 9. meseca
a) motorične igre b) kocke c) gradniki d) mehki gradniki

688.72(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 6249395

71.
ŽGAJNAR Gotvajn, Andreja
        Procesi v tehnologijah varstva okolja : navodila za praktikum / Andreja Žgajnar Gotvajn, Gabriela Kalčíková, Jana Zagorc-Končan. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 58 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 55-58

ISBN 978-961-6756-72-3
a) Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole b) karakterizacija odpadnih vod c) strupenost odpadnih vod d) biorazgradljivost odpadnih vod e) kemijska potreba po kisiku f) biokemijska potreba po kisiku g) biološko čiščenje h) fizikalno-kemijsko čiščenje i) Fentonova oksidacija j) učbeniki za visoke šole

628.3(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 286630656


63 KMETIJSTVO


72.
BARTOL, Nina
        Naredi sam za svojega psa : 30 preprostih projektov za pasjeljubce / [[besedilo in] fotografije] Nina Bartol ; [fotografija avtorice Luka Druks]. - 1. izd. - Ljubljana : Ad Lucem, 2017. - [X], 66 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv. - O avtorici: str. IX. - Bibliografija: str. 66

ISBN 978-961-93832-2-3
a) Psi - Oprema - Naredi sam - Priročniki b) priboljški c) nega d) igrače e) ročne spretnosti

379.826:636.7.083.3(035)
COBISS.SI-ID 288601344


64 GOSPODINJSTVO


73.
CRAMM, Dagmar von
        Kuhajmo za družino : recepti brez mesa : za male in velike / Dagmar von Cramm, Inga Pfannebecker, Michael König ; fotografije Barbara Bonisolli ; ilustracije Julia Hollweck ; [prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno v Nemčiji). - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Veggie for family. - 1.700 izv. - O avtorjih: str. 192. - Kazala

ISBN 978-961-01-4683-4
a) Kuharski recepti - Vegetarijanske jedi b) vegetarijanstvo

641.56-056.84(083.12)
COBISS.SI-ID 289578752

74.
KODELE, Marija
        Prezrte stročnice / Marija Kodele, Miha Uršič, Olga Markovič ; [uvodni del Metka Zupančič ; fotografije Janez Pukšič ; ilustracije Alojz Zorman]. - V Ljubljani : Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva, 1986. - 92 str. : ilustr. ; 25 cm

Vpogled v makrobiotiko / Metka Zupančič, str.: 7-10. - Bibliografija

ISBN 86-7137-006-2
a) kuharske knjige - stročnice - recepti

641.5(083.1)
COBISS.SI-ID 377886

75.
MANGOLD, Matthias F.
        Principi kuhanja / besedilo Matthias F. Mangold ; prevod Petra Piber ; fotografije Nicola Walsh. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v EU). - 336 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Das Prinzip Kochen. - 2.000 izv. - Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-96-1
a) Kuharstvo - Priročniki

641(035)
COBISS.SI-ID 289348864

76.
NOVAK, Luka, 1963-
        Paradajz : velika knjiga receptov s paradižnikom Lušt / [recepti Luka Novak in Valentina Smej Novak ; fotografije Kaja Pogačar]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 197 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93769-9-7
a) Kuharski recepti - Paradižnik

641.55:635.64(083.12)
COBISS.SI-ID 287068672

77.
PANCE, Svetozar
        Čemaž : 106 odličnih kuharskih receptov / Svetozar Pance. - 1. natis. - Grosuplje : Grafis Trade, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 130 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 130

ISBN 978-961-7005-04-2
a) Kuharski recepti - Čemaž

641.55:582.570(083.12)
COBISS.SI-ID 289751040


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA


78.
GOLOB, Lea
        Grafični in medijski procesi : učbenik za programa grafični tehnik in medijski tehnik / Lea Golob, Florjan Pezdevšek ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 95 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za modul grafični in medijski procesi za programa grafični tehnik in medijski tehnik. - 800 izv.

ISBN 978-961-02-0092-5
a) Grafična industrija - Učbeniki za srednje šole b) Mediji - Učbeniki za srednje šole

655.02(075.3)
654.02(075.3)
COBISS.SI-ID 251972096

79.
HARDT, Petra Christine
        Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic / Petra Christine Hardt ; prevedla Amalija Maček. - 2., predelana in posodobljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2017. - 131 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Wie man urheberrechtlich geschützte Texte erwirbt, sichert und verbreitet; izv. stv. nasl.: Buying, protecting and selling rights. - 400 izv. - Bibliografija: str. 126-131

ISBN 978-961-94184-4-4 (broš.)
a) Založništvo - Avtorske pravice

347.78:655.41
COBISS.SI-ID 290042112

80.
        OD prvih oglasov do interneta : k zgodovini oglaševanja na Slovenskem / uredil Andrej Studen. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 250 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 13)

O avtorjih: str. 247-250. - 300 izv. - Bibliografija: str. 219-237. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-71-5 (broš.)
a) Oglaševanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki b) oglasi c) reklame d) internet e) potrošništvo f) socialni marketing

659.1(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 287629056

81.
VITALE, Joe, 1953-
        Prebujeni milijonar : manifest duhovnega gibanja bogastva / Joe Vitale ; [prevedla Tina Vrečko]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut EKO365, 2017. - 227 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The awakened millionaire : a manifesto for the spiritual wealth movement. - "Inspiracijska, motivacijska in kontroverzna knjiga za združitev finančnega obilja in duhovnosti!" --> nasl. str. - Uvod / Vishen Lakhiani: str. 17-18. - O avtorju: str. 227. - 600 izv. - Bibliografija: str. 225-226

ISBN 978-961-6769-95-2

005.336.1
133.2
COBISS.SI-ID 289649408

82.
ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
        Z morjem na ti / Mitja Zupančič ; [fotografije Mitja Zupančič, Neja Zupančič, Filip Trezner ; spremna beseda Irena Vide]. - Ljubljana : Osminka & Co., 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 432 str. : ilustr. ; 27 cm

Potiskani spojni listi. - 500 izv. - Spremna beseda / Irena Vide: str. 6-7. - Bibliografija: str. 421-423

ISBN 978-961-93497-9-3
a) Pomorstvo - Jadransko morje b) domoznanstvo c) pomorska zgodovina d) geografija morij e) morja f) jadranski otoki g) Križ h) Trst i) Piran j) Rovinj k) Opatija l) Krk m) Rab n) Cres o) Unije p) Susak q) Dugi otok r) Kornati s) Smokvica Vela t) Prvić u) Murter v) Zlarin w) Krapanj x) Brač y) Hvar z) Vis {) Biševo |) Vela Palagruža }) Korčula ~) Mljet ) Lastovo ¡) Dubrovnik £) Boka Kotorska ©) Črna Gora °) Črnogorska riviera

656.61:908(262.3)
COBISS.SI-ID 288270592


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


83.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji / Andrej Medved. - Koper : Hyperion ; Nova Gorica : Kulturni dom, 2017 (Ljubljana : Povše). - 311 str. : ilustr. ; 19 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6382-94-6 (Hyperion)
a) Slovensko kiparstvo - 21.st. - Študije

730(497.4)"20"
COBISS.SI-ID 266014976

84.
        NEREŠENI primeri / [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski svinčnik

Prevod dela: Unsolved mysteries. - 2.500 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-4460-1
a) Miselne igre - Knjige za mladino b) Kriminalistična tehnika - Knjige za mladino c) uganke d) zločini e) logika f) opazovanje g) sklepanje h) kriminal

793.7(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286889984

85.
ORSENNA, Erik, 1947-
        Portret srečnega človeka : André Le Nôtre : 1613-1700 / Érik Orsenna ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda [in] fotografije Ana Kučan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Ljubljana] : Matformat). - 173 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: Portrait d'un homme heureux. - 400 izv. - Vrtovi kot konstrukcije realnosti / Ana Kučan: str. 143-173. - "Oznaka "vrtnar", ki v ljudski govorici označuje ljubitelja rastlin, človeka, ki ureja gredice in marljivo kosi travo, Le Nôtru danes ne ustreza. Krajinski arhitekt je gotovo ustreznejši naslov. Morda je res skrbno gojil podobo skromnega moža, kar mu med vrsticami malodane očita tudi Orsenna, a je bil vsekakor intelektualec in umetnik. Z igrami abstrakcije in perspektive je ustvaril vrtove, ki daleč presegajo današnji pomen vrtnarjenja. Versailles, ta na več kot tisoč hektarih raztezajoča se in v neskončnost segajoča navzočnost vodnih zrcal, tektonskih drevorednih potez in prefinjenih ornamentov, ni le vrhunec Le Nôtrovega opusa, temveč tudi evropske zakladnice vrtov. " --> iz spremne besede Ane Kučan. - Bibliografija: str. 135-138

ISBN 978-961-257-074-3
a) Le Nôtre, André (1613-1700) b) Arhitekti - Francija c) barok d) parki e) oblikovanje krajine f) francoski arhitekti

712(44):929Le Nôtre A.
COBISS.SI-ID 287289088

86.
        PO sledi Merkurja = Tracing Mercury : Idrija, Almadén / [besedila Ivana Leskovec ... [et al.] ; uredili Ivana Leskovec, Marija Terpin Mlinar ; fotografije muzejskih predmetov Bojan Tavčar, Andrej Furlan, fotografije razstave Marko Škerlavaj, slikovno gradivo fototeka Mestnega muzeja Idrija ... [et al.] ; ilustracije Irena Gubanc in Mateja Škofič ; izdelava geoloških kart Grega Žorž ; prevodi Leemeta, Deks, Janez Špendov]. - Idrija : Mestni muzej, 2016 (Ljubljana : DTP). - 149 str. : ilustr., zvd. ; 32 cm. - (Zbirka Merkuriateka ; 4)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-6563-33-8
a) Živo srebro - Tehniška dediščina - Idrija b) Živo srebro - Tehniška dediščina - Almadén

719:622.349.9(497.4Idrija)(083.824)
719:622.349.9(460Almadén)(083.824)
COBISS.SI-ID 288180736

87.
ŽAGAR, Janja, 1961-
        Čipkaste vezi : razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016 / [besedilo Janja Žagar ; fotografije Janja Žagar, Jure Rus, Marko Habič ; prevod Nives Sulič Dular]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 66. - Summary

ISBN 978-961-6388-64-1
a) Čipkarstvo - Zgodovina - Razstavni katalogi b) Klekljanje - Zgodovina - Razstavni katalogi c) slovensko čipkarstvo d) etnologija e) obrti f) rokodelstvo g) oblačilna kultura h) čipke i) tehnike j) ornamenti k) Slovenija

746.2:39(091)(083.824)
FRASCATI:
5-402
COBISS.SI-ID 287171584


78 GLASBA


88.
ATANASOVSKI, Vasko
        Melem [Zvočni posnetek] / [skladatelj, producent] Vasko Atanasovski. - [Maribor] : Založba Pivec, 2017. - 1 CD (74 min, 16 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.vaskoatanasovski.com/project/melem/ - predstavitev albuma. - Spremno besedilo v slov. in angl. - Posneto 2016-2017 v Škofji Loki ---> v spremni knjižici. - Izvajalci: Vasko Atanasovski, vokal, saksofon, flavta, Dejan Lapanja, kitara, Marjan Stanić, bobni in tolkala. Gosti: Jehan Barbur, vokal, Vlatko Stefanovski, el. kitara, Matija Dedić, klavir, Simone Zanchini, akordeon, Vasil Hadžimanov, klavir, Aida Čorbadžić, vokal. - Vsebina: Divane aşik gibi ; Nožici ; Kad ja pođoh na Bentbašu ; Krpice ; Kasapsko oro ; Teška beše našata razdelba ; Dej mi Bože ; Ne kuni, ne ruži me majko ; Kozle ; Mome idealno ; Široka staza ; Stade se cvijeće rosom kititi ; Debar maalo ; Zlati časi. - Za starejšo mladino in odrasle

PIV CD 013 Založba Pivec
a) Jazz - 2011-2020 - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Priredbe - Balkan - CD-plošče c) Ljudska glasba - Priredbe - Balkan - CD-plošče d) etno-jazz e) etno f) etnična glasba

785.161(497.4)(086.76)
784.4(497)(086.76)
COBISS.SI-ID 1113022302

89.
BILBI
        Šibke točke [Zvočni posnetek] / Bilbi. - [Maribor] : Založba Pivec, 2017. - 1 CD (49 min, 2 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=eSGvmH00X7U&feature=youtu.be - predstavitev albuma. - V spremni knjižici so besedila pesmi. - Posneto januarja 2017 v Studiu Codelli in Railroad Studios. - Glasba Bilbi, Gregor Stermecki; besedila Bilbi, Gregor Stermecki, Rok Vilčnik (11, 12, 13). - Izvajalci: Bilbi - Maja Pihler Stermeci, vokal, spremljevalni vokal, kazoo, tolkala, Gregor Stermecki, klaviature, kitara, Peter Dekleva, kitare, timple, klaviature, sintetizatorji zvoka, el. bas, programiranje, Luka Herman Gaiser, kontrabas, el. bas, Jože Zadravec, bobni, Urban Krč (13), bobni, Tomaž Gaišt, trobenta, krilovka. - Vsebina: Kamorkoli grejo ljudje ; Resetiraj me ; Šibke točke ; Svet pod nama ; Singl song ; Shanti shanti ; Romanca v dvigalu ; Na pozabljenem koščku sveta ; Lepo mi je s teboj ; Učitelji ; Ugasni luči ; Božič je lep ; Limonada

PIV CD 014 Založba Pivec
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1113020766

90.
HABE, Tomaž, 1947-
        Ura je na morje šla [Glasbeni tisk] / [glasba] Tomaž Habe ; [besedilo] Ivan Sivec ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 26 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD

1.500 izv.
- - Ura je na morje šla [Glasbeni tisk] : klavirske spremljave. - 19 str. ; 26 cm

ISMN 979-0-709008-36-0
a) Otroške pesmi - Knjige za otroke b) slovenske otroške pesmi

784.6(497.4)(02.053.2)
821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 289992960

91.
MODRIJANI
        Rock me [Zvočni posnetek] / Modrijani. - Celje : Vox Nova, 2017. - 1 CD (44 min, 27 sek) : [stereo] ; 12 cm

Vsebina: Rock me ; Me imaš še sploh kaj rada ; Tebi ; Slovenka, Slovenka ; Kok nam je luštn ; Noro ljubim ; Prinesla si sanje ; Ljubil bi te nežno ; Večni popotnik s harmoniko ; Sanjam te ; I wanna find you ; Si srečna z mano ; Hvala za sanje ; Mia. - Za mladino in odrasle

ZVOX CD 166 Založba Vox
a) Narodnozabavna glasba - Slovenija - zgoščenke b) popevke c) CD

784.69(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 5927136

92.
NEISHA
        Vrhovi [Zvočni posnetek] / Neisha. - Ljubljana : Nika Records, 2017. - 1 CD (57 min, 53 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zgibanka ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=C3LdKReCJsE - predstavitev albuma. - V zgibanki so besedila pesmi. - "Posneto v studiju Mala šola rokenrola, avgust 2016 in v studiju DMP - Daisy Music Production, december 2016." ---> v spremni zgibanki. - Avtorji besedil: Neisha, Tomislav Vrečar in Jernej Dirnbek. - Glasbeniki: Neisha, glasbeni vokal, spremljevalni vokal, klavir, klaviature, hammond orgle, perkuslije, Boštjan Gradišek, bobni, Miha Koren, kontrabas, el. bas, Mitja Novak, pedal. steel kitara, ak. kitara, Matic Ajdič, ak. kitara, Noah Bartfield, ak. kitara, Janez Dovč, harmonika, Dejan Radičevič, perkusije, e. kitara, Gaja Klas, perkusije, kristalne posode. - Vsebina: Vrhovi ; Neko drugo tisočletje ; Marilyn Monroe ; Božična ; Jugoslavija ; Bežim ; Pismo papežu ; Prihaja maj ; Kako lepo je, da te imam ; Usahle ptice ; Meredith ; Crystal boudoir (instrumental) / feat. Gaja Klas. - Za mladino in odrasle

NR-CD-R-0321 Nika Records
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop c) rock d) pop-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1112656478

93.
PANKRTI
        Totalna revolucija [Zvočni posnetek] / Pankrti ; [vse pesmi so napisalo Pankrti, razen "Bandiera Rossa - narodna, aranžma Pankrti ; produkcija Pankrti]. - Ljubljana : Racman : Strela Records, 2016. - 1 CD (66 min, 21 sek) : [stereo] ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.rockline.si/podrobnosti-recenzije/totalna-revolucija-11821 - predstavitev albuma. - Kalemegdan live 2010 --> na ov. - Pankrti: Peter Lovšin, vokal in orglice, Slavko Colnarič, bobni, Boris Kramberger, bas, Bogo Pretnar, kitara, Bojan Bahč, kitara (na Kalamegdanu), Marc Kavaš, kitara (na Slovanu). - Vsebina: Zekapank ; Lepi in prazni ; Jest sem na liniji ; Sedemnajst ; Kdo so ti ljudje ; Anarhist ; Metka ; Živ spomenik neumnosti ; Greva drugam ; Punca ne še umret ; Zastave v prvem planu ; Za železno zaveso ; Vodja ; Totalna revolucija ; Lublana je bulana ; Zvečer v mestu ; Zadnja ljubezenska pesem ; Bandiera Rossa (Himna Slovana 1986) ; Slovan ; Adijo Ljubljana. - Za starejšo mladino in odrasle

RRCDA16110 Racman
a) Popularna glasba - Slovenija - 2001-2010 - CD-plošče b) Koncerti - Glasba - Srbija - Kalemegdan - 2010 - CD-plošče c) punk d) rock e) punk-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1112536414

94.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za harmoniko 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2015 ([Velenje] : Eurograf). - 42 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za harmoniko 1. - 200 izv. - Vsebuje 59 skladb, od teh 5 božičnih. Pri večini skladb su tudi besedila v slov. - Za otroke od 6. do 10. leta

ISMN 979-0-9009084-2-1
a) Harmonika - Učbeniki

780.8:780.647.2(075)
COBISS.SI-ID 280586240

95.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kitaro 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2015 ([Velenje] : Eurograf). - 54 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za kitaro 1. - 200 izv. - Vsebuje 73 skladb, od teh 9 božičnih. Pri večini skladb so tudi besedila v slov. - Za otroke od 6. do 10. leta

ISMN 979-0-9009084-1-4
a) Kitara - Učbeniki

780.8:780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 280585728

96.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za klarinet 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 1 partitura (66 str.) ; 30 cm + 1 part (58 str.) + 1 CD. - (Skladbe za male škrate)

300 izv.

ISMN 979-0-9009083-2-2
ISMN 979-0-9009083-3-9 (pril.)
a) Klarinet - Učbeniki b) klarinet c) klavir d) skladbe

780.643.1(075)
COBISS.SI-ID 274447872

97.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kljunasto flavto 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 58 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD (66 min, 20 sek). - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za kljunasto flavto 1. - 500 izv. - Vsebuje 85 skladb, od teh 14 božičnih. Pri večini skladb su tudi besedila v slov. - CD vsebuje zvočne posnetke klavirske spremljave. - Za otroke od 9. do 12. leta

ISMN 979-0-9009084-0-7 (pril.)
a) Kljunasta flavta - Učbeniki - notno gradivo b) kljunasta flavta, solo c) skladbe za klarinet

780.8:780.642.1(075)
COBISS.SI-ID 23088946

98.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za trobento 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 1 part (58 str.) ; 30 cm + 1 klavirske spremljave (66 str.). - (Skladbe za male škrate)

300 izv.

ISMN 979-0-9009083-0-8
ISMN 979-0-9009083-1-5 (pril.)
a) Trobenta - Učbeniki b) trobenta c) nizka trobila d) klavir e) skladbe

780.646.1(075)
COBISS.SI-ID 274433536

99.
SNOJ, Jurij, 1953-
        Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha / Jurij Snoj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 632 str. : tabele ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 606-610. - Kazalo

ISBN 978-961-254-998-5
a) Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. b) Baročna glasba

78(4)"16/17"
78.034.7
COBISS.SI-ID 289988352

100.
ŠENK, Nina
        Grdi raček [Zvočni posnetek] : [glasbena pravljica za trobilni ansambel in pripovedovalko] / Nina Šenk. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2017. - 1 CD (35 min, 45 sek) : stereo ; 12 cm. - (Klasika)

Dodatek k nasl. na embalaži. - Izdano v sodelovanju z Radio Slovenija, Program ARS. - "Posneto: Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine, 10. in 11. 4. 2017, Radio Slovenija, Studio 02, 20. 4. 2017" ---> na embalaži. - Po pravljici H. C. Andersena; prevedla Silvana Orel Kos. - Pripovedovalka Lucija Ćirović. - Izvaja Trobilni ansambel Slovenske filharmonije (TASF) (Franc Kosem, Tibor Kerekeš, Blaž Avbar, Dejan Glamočak, trobenta, Jože Rošer, Maja Burger Zgonc, rog, Domen Jeraša, Žan Tkalec, pozavna, Wolf Hagen Hoyer, bas pozavna, Janez Žnidaršič, tuba, Matevž Bajde, tolkala). - Vsebina: Poletje ; Raca ; Male račke ; Naslednji dan ; Odhod v račjak ; Močvirje ; Lov ; Prihaja jesen ; Zima ; Kmet z družino ; Pomlad ; Labod

114687 RTVS ZKP
a) Instrumentalna glasba - Trobila - CD-plošče b) Glasbene pravljice - CD-plošče

785:821.113.4-93-34(086.76)
821.113.4-93-34:785(086.76)
COBISS.SI-ID 22976050


79 FILM. GLEDALIŠČE. DRUŽABNE IGRE


101.
MOORE, Gareth, 25.4.1975-
        Vadba za možgane : knjiga ugank. Trdi orehi za bistre glave / [avtor ugank Gareth Moore ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Cranium crunchers. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4617-9
a) Miselne igre b) uganke

794.5
510.6-8
COBISS.SI-ID 288751872

102.
MOORE, Gareth, 25.4.1975-
        Vadba za možgane : knjiga ugank. Zapletene uganke / [avtor ugank Gareth Moore ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Perplexing puzzles. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4618-6
a) Miselne igre b) uganke

794.5
510.6-8
COBISS.SI-ID 288752384

103.
VIDMAR, Milan, 1885-1962
        Šah / Milan Vidmar. - [2. prirejena izd.]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1957 (Ljubljana : Slovenski poročevalec). - 343 str. : ilustr. ; 18 cm

"... naj priredim drugo izdajo ..." --> uvod. - 2.000 izv.
a) šah

794.1
COBISS.SI-ID 5927168

104.
        ZAČETKI in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe : ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani / urednika Štefan Vevar in Barbara Orel ; [prevodi povzetkov Melita Silič ; imensko kazalo Ksenija Kaučič in Štefan Vevar]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2017 (Begunje : Cicero). - 346 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277 ; letn. 54, št. 95)

400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-6860-14-7
a) Slovensko gledališče - 20.st.

792.054(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 288859904


796/799 ŠPORT


105.
BADEN-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth, baron
        Popotovanje k sreči : vodnik za mlade može / [besedilo, ilustracije] Robert Baden-Powell ; [prevod Mira Demšar, Ruth Martinčič, Sara Kovač ; opombe Jernej Bernik]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2015 ([Ljubljana] : Salve). - 222 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Rovering to success. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Rok Pisk: str. 7-8. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93642-2-2
a) Skavti - Veščine - Priročniki b) Mladostniki - Nasveti - Priročniki c) Življenjska modrost - Priročniki d) mladinska gibanja e) verska združenja f) fantje g) odraščanje h) sreča i) popotništvo

796.54(035)
061.2-055.15:27:37.018(035)
17.023.3(035)
COBISS.SI-ID 280636416

106.
BADEN-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth, baron
        Priročnik za skavtske voditelje : o teoriji skavtske vzgoje / [avtor besedila in ilustracij] Robert Baden-Powell ; [prevod Mojca Čušin]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2015 ([Ljubljana] : Salve). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Aids to scoutmastership. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Ob novem natisu --- / Ana Drnovšek, Nina Milenković Kikelj: str. [9-10]. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 1. izd. izšla z naslovom Priročnik za skavtske vzgojitelje

ISBN 978-961-91701-5-1
a) Skavti - Veščine - Priročniki b) Skavti - Vzgoja - Priročniki c) mladinska gibanja d) verska združenja e) skavtstvo f) voditelji g) vzgojitelji h) značaj i) zdravje j) higiena k) spretnosti

796.54(035)
061.2-053.6:27:37.018(035)
COBISS.SI-ID 253014528

107.
        BODI pripravljen : skavtski priročnik za življenje v naravi / [avtorji poglavij Urban Bolta ... [et al.] ; risbe Igor Fortuna ... [et al.] ; urednica Barbara Tehovnik ; avtorji fotografij in barvnih slik Branko Bakan, Janez Elija Kos, Igor Pičulin]. - 3., prenovljena izd. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2016 ([Ljubljana] : Salve). - XII, 250 str., [16] str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-93642-6-0
a) Taborništvo - Priročniki b) Preživetje v naravi - Priročniki c) taborjenje d) skavti e) narava f) orientacija g) prehrana h) prva pomoč i) vreme j) sporazumevanje

796.54(035)
COBISS.SI-ID 286423040


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


108.
AMALIETTI, Peter
        Praslovenščina - Adamov jezik / Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 (Ljubljana : Primitus). - 257 str. : zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenščina)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-6934-91-6
a) Jezik - Izvor b) Jeziki - Razvoj c) Slovenščina - Zgodovina

81'0
811.163.6(091)
COBISS.SI-ID 289155584

109.
        ANGLEŠKO-slovenski slikovni besednjak / [ilustrirala Elena Ferrándiz ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski svinčnik

Prevod dela: My house. - 2.500 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-4457-1
a) Angleščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Slovenščina - Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji e) zvočni efekti

811.111'374=163.6(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286634240

110.
BELÁŇOVÁ, Janka
        Happy hoppy : English for children / [original idea, songs and lyrics Janka Beláňová ; illustrations Anna Lenická]. - 1st reprint. - [Brno] : Lingea, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD

Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-80-7508-105-6 (trda vezava)
a) Angleščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) angleščina za otroke c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika

811.111'24(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 14680727

111.
BLAŽIČ, Milena
        Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav / Milena Mileva Blažić. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 315-328. - Kazala

ISBN 978-961-253-197-3
a) Slovenska mladinska književnost - Literarne študije b) Mladinska književnost - Literarne študije c) slovenski pisatelji d) slovenske pisateljice e) literarni kanon f) literarna zgodovina g) literarna teorija h) literarni komentarji i) književna vzgoja

821.163.6.09-93
82.0-93
COBISS.SI-ID 288040704

112.
BRECELJ, Marijan, 1931-
        Slovensko-brazilski slovar = Dicionário esloveno-brasileiro / Marijan Brecelj. - 1. izd. - Nova Gorica : Buča, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 455 str. ; 22 cm

80 izv.

ISBN 978-961-6704-62-5
a) Slovarji - Slovenščina - Portugalščina b) brazilska portugalščina

811.163.6'374=134.3
COBISS.SI-ID 288399104

113.
KNEZ, Mihaela, 1972-
        Oblike v oblakih. Slovnične preglednice / Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 77 str. : preglednice ; 15 x 21 cm

Ov. nasl. - Prečni format. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [78]

ISBN 978-961-237-836-3
a) Slovenščina - Slovnica - Preglednice

811.163.6'36(084.2)
COBISS.SI-ID 285162240

114.
        MADŽARŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2017 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-7-6
a) Madžarščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) madžarščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.511.141'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 289536256

115.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-madžarski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Ines Horvat ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-68-2
a) Slovenščina - Madžarščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Madžarščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Madžarščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=511.141(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288322304

116.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-ruski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Sara Špelec ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-76-7
a) Slovenščina - Ruščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Ruščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Ruščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=161.1(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289481728

117.
MERCINA, Marija
        Esej na maturi 2018 / Marija Mercina, Nada Barbarič Naskov. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-01-4942-2
a) Kosmač, Ciril (1910-1980) - "Pomladni dan" - Literarne študije b) Michaels, Anne (1958-) - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije c) Esej - Matura - Priročniki d) Književnost - Matura - Priročniki e) slovenski roman f) kanadski roman g) literarni komentarji h) književne vsebine i) šolski esej

821.09-311.2(035)
821.163.6.09Kosmač C.
821.111(71).09Michaels A.
82.0-4:373.5.091.27(035)
COBISS.SI-ID 289922304

118.
        NIZOZEMŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2017 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-8-3
a) Nizozemščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) nizozemščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.112.5'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 289536768

119.
PACHEINER-Klander, Vlasta
        Karol Glaser : prvi slovenski doktor sanskrta / Vlasta Pacheiner Klander. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 121 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Priloge (str. 116-121): Slovar staroindijskih pojmov; Pisava sanskrtskih imen in besed; Bühlerjeva ocena Glaserjeve disertacije. - O avtorici na zadnji notranji str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 104-109 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Summary: Karol Glaser, the first Slovenian doctor of Sanskrit

ISBN 978-961-237-894-3
a) Glaser, Karol (1845-1913) b) slovenska literarna zgodovina c) stara indijska književnost d) sanskrt e) sanskrtska književnost f) jezikoslovje g) prevodi h) slovenščina

811.211:929Glaser K.
COBISS.SI-ID 288973056

120.
PERKO, Janja, 1958-
        Slovenščina na ustni maturi 2018 : priročnik / Janja Perko, Marjana Hodak. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 282 str. ; 30 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 281-282. - Kazala

ISBN 978-961-01-4941-5
a) Književnost - Matura - Priročniki b) Književnost - Matura - Učbeniki za srednje šole c) Slovenščina - Matura - Priročniki d) Slovenščina - Matura - Učbeniki za srednje šole e) svetovna književnost f) slovenska književnost g) literarna zgodovina h) literarna teorija i) slovenski knjižni jezik

821.09(075.3)
811.163.6(075.3)
37.091.27:821.09:373.5(035)
37.091.27:811.163.6:373.5(035)
COBISS.SI-ID 289921280

121.
SMOTLAK, Maja
        Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011) : doktorska disertacija / Maja Smotlak. - Koper : [M. Smotlak], 2014. - 315 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Krištof Jacek Kozak, somentorica Vesna Mikolič. - Bibliografija: str. 288-314. - Izvleček ; Abstract. - Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije, Slovenistika
a) sodobna slovenska književnost b) roman c) književnost Slovencev v Italiji d) narodna identiteta e) 1991-2011 f) doktorske disertacije g) contemporary Slovenian literature h) novel i) Slovenian literature in Italy j) national identity k) 1991-2011

821.163.6.09(450.36)"1991/2011"(043.3)
COBISS.SI-ID 1536924612

122.
ŠENGELAJA, Rosvita
        Bližnjica do nemškega besedišča = Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz : učbenik z vajami in rešitvami / Rosvita Šengelaja. - Ljubljana : Jutro, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 336 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Zrno znanja)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 335-336
- - Rešitve = Lösungsschlüssel. - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-6746-98-4
a) Nemščina - Besedišče - Učbeniki b) vaje

811.112.2'373(075)
COBISS.SI-ID 288768512


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


123.
BERDEN, Barbara Patrizia
        Belo pismo / Barbara Patrizia Berden ; [spremna beseda Alenka Rebula ; kratki zapis ob poeziji Marko Sosič]. - Kamnik : samozal. B. P. Berden, 2012 (Ljubljana : Urkograf). - 119 str. : sl. avtorice ; 20 cm

300 izv. - Spremna beseda / Alenka Rebula: str. 3-5. - Na robovih obraza / Marko Sosič: str. 113-115

ISBN 978-961-276-601-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 264540672

124.
KOVAČIČ, Jani
        Agencija za človeške vire / Jani Kovačič ; [izbral in spremno misel spisal Gregor Bauman ; grafike Boštjan Pavletič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 143 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Hiša pesmi)

800 izv. - Državljan Kovačič / Gregor Bauman: str. 139-141

ISBN 978-961-274-476-2
a) Slovenska knjievnost - Lirika - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 288709120

125.
LAINŠČEK, Feri
        Šlagerji : popevke in napevi / Feri Lainšček ; [fotografije iz avtorjevega osebnega arhiva]. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. - 140 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Zbirka Simfonica Slovenica ; 008)

1.000 izv. - Urednikova beseda / Dušan Hedl: str. 5-6. - Spremna beseda / Dragan Bulič: str. 7-8. - O avtorju: str. 106-107

ISBN 978-961-6620-95-6 (trda vezava)
a) Lainšček, Feri (1959-) - Življenje in delo b) slovenska poezija c) besedila pesmi d) slovenski pesniki e) 20.-21.st. f) fotografski albumi g) besedila popevk

821.163.6-1
821.163.6.09Lainšček F.
929Lainšček F.(084.12)
COBISS.SI-ID 91287041

126.
PAVČEK, Saša
        U srčanom džepu = V srčnem žepu / Saša Pavček ; [pogovor Peter Kolšek ; fotografije Maj Pavček in Jože Suhadolnik ; sa slovenačkog preveo Željko Perović]. - Banja Luka : Društvo Slovencev Republike Srbske "Triglav" = Udruženje Slovenaca Republike Srpske "Triglav" : Grafid, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 126 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Savremena književnost)

Besedilo v srb. in slov. - 300 izv.

ISBN 978-99976-25-52-6 (Grafid)

821.163.6-82=163.41=163.6
COBISS.SI-ID 23021106

127.
PREGL, Sanja
        Tisti dan / Sanja Pregl ; [ilustracije Arjan Pregl ; spremna beseda Eva Senčar]. - Jezero : Morfemplus, 2017 (Žirovnica : Medium). - 80 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Pravi dan / Eva Senčar: str. 80

ISBN 978-961-6988-64-3

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 289632256

128.
SVETINA, Peter, 1970-
        Vsakdanje geometrije / Peter Svetina. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 93 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

Spremna beseda na zadnjem zavihku ov. - 250 izv.

ISBN 978-961-7017-02-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 289551360

129.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Vse-stvar-je / Bina Štampe Žmavc ; [spremna beseda Miljana Cunta ; fotografije Andrej Žmavc]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 79 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Branje. Poezija / Pivec)

500 izv. - Na sledi slutljivega / Miljana Cunta: str. 73-77

ISBN 978-961-7026-06-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 91852545

130.
UDOVČ Krhen, Jožica
        O gozdnem škratku in še kaj --- / [avtorica, ilustracije] Jožica Udovč Krhen ; [spremna beseda Ivana Vatovec, Marija Cenc]. - Celje : Lirion, 2016 ([Dobova] : Artisk). - 58 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Potovanje v pravljico / Ivana Vatovec: na prednjem zavihku ov. - Delo Jožice Udovč Krhen - O škratku in še kaj / Marija Cenc: na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-285-147-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 283642112


82-3 ROMANI


131.
AFSHAR, Tessa
        Pravi zaklad / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 311 str. ; 21 cm

Prevod dela: Harvest of gold. - 1.000 izv. - "Prvi del zgodbe o Sari in Dareju preberite v knjigi Zaklad rubinov." --> ov.

ISBN 978-961-04-0403-3
a) Plemstvo - Zarote - Perzija - V leposlovju b) Družina - Judje - V leposlovju c) Jeruzalem - Obnova - V leposlovju d) krščanstvo e) svetopisemska zgodovina

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 289841920

132.
ANDERSSON, Per J.
        O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova našel svojo veliko ljubezen : resnična zgodba / Per J. Andersson ; [iz nemščine prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 299 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: New Delhi - Borås. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [301]

ISBN 978-961-00-3459-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3460-5 (broš.)

821.113.6-312.6
COBISS.SI-ID 290393600

133.
ARKO, Andrej
        Gaudeamus / Andrej Arko. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 238 str. ; 21 cm

700 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-321-1
a) Gimnazije - Celje - V leposlovju b) Dijaki - Spomini - V leposlovju c) sošolci d) življenjske zgodbe

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289051392

134.
ASHLEY, Kristen
        Zadnja želja / Kristen Ashley ; prevod Mateja Malnar Štembal. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 700 str. ; 18 cm. - (Magdalene ; knj. 1)

Prevod dela: The will. - 500 izv. - O avtorici: str. [701]

ISBN 978-961-6982-21-4
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 84250369

135.
BINET, Laurent, 1972-
        Sedma funkcija jezika / Laurent Binet ; [prevedla Suzana Koncut]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 474 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Septième fonction du langage. - 800 izv. - O avtorju: str. 474. - Prix du roman Fnac, 2015. - Prix Interallié, 2015

ISBN 978-961-01-4562-2
a) Barthes, Roland (1915-1980) - Smrt - V leposlovju b) Prometne nesreče - Pariz - V leposlovju c) Filozofi - Medosebni odnosi - Francija - 20.st. - V leposlovju d) Francoska filozofija - V leposlovju e) Semiotika - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 289948416

136.
BYBEE, Catherine
        Tvoja do torka / Catherine Bybee ; prevod Anja Radaljac. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 493 str. ; 18 cm. - (Neveste za vsak dan ; knj. 5)

Prevod dela: Taken by Tuesday. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-60-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 87267329

137.
CARLAN, Audrey
        Dekle za en mesec. Julij, avgust, september / Audrey Carlan ; [prevedla Sabina Noble]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 345 str. ; 20 cm

Prevod dela: Calendar girl. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [348]

ISBN 978-961-00-3453-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3454-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290344960

138.
CARR, Robyn
        Nova priložnost / Robyn Carr ; [prevod Andreja Blažič Klemenc]. - Dolič : Giks ed, 2017. - 418 str. ; 22 cm. - (Zbirka Gdč) ([Virgin River ; 5])

Prevod dela: Second chance pass. - 800 izv.

ISBN 978-961-94174-0-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-94174-1-6 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290170368

139.
CERCAS, Javier, 1962-
        Motiv / Javier Cercas ; prevedel Ferdinand Miklavc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 86 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: El móvil. - 500 izv.

ISBN 978-961-241-995-0

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 288957184

140.
CHILD, Lee
        Osebno / Lee Child ; [prevod Janez Lavtižar]. - Izola : Meander, 2017. - 367 str. ; 22 cm

Prevod dela: Personal. - 800 izv.

ISBN 978-961-6951-56-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-57-9 (broš.)
a) Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290169856

141.
COLGAN, Jenny
        Vsi moji bivši / Jenny Colgan ; [prevedla Suzana Jovanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 329 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: The good, the bad and the dumped. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1634-2
a) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 262334720

142.
ČAUŠEVIĆ, Jasmin
        Ljubezen pod jadri : erotično-ljubezenski roman / [besedilo, fotografije] Jasmin Čaušević. - 1. izd. - Velenje : Zabastra, 2017. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94175-0-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 288840448

143.
DICKENS, Charles, 1812-1870
        Cvrček na ognjišču : lepa povest o domu / Charles Dickens ; [prevedel Anton Bajec ; ilustracije po angleških izvirnikih]. - Celje : Družba sv. Mohorja, 1952 (v Celju : Celjska tiskarna). - 118 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 131)

Izv. stv. nasl.: The cricket on the hearth. - 6.000 izv.

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 25831681

144.
FERRARI, Jérôme, 1968-
        Pridiga o padcu Rima / Jérôme Ferrari ; iz francoščine prevedla Živa Čebulj. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede ; Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 191 str. ; 21 cm. - (Zbirka Besede)

Prevod dela: Le sermon sur la chute de Rome. - Tisk na zahtevo. - Prix Goncourt, 2012

ISBN 978-961-7022-04-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-05-6 (mehka vezava)
a) Družina - Korzika - 20.st. - V leposlovju b) Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 290171648

145.
FITZGERALD, F. Scott, 1896-1940
        Mladi bogataš / F. Scott Fitzgerald ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 87 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

500 izv. - Prevod dela: The rich boy. - Predstavitev avtorja in dela na notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-004-1

821.111(73)-32
COBISS.SI-ID 289871360

146.
FLISAR, Evald
        Alica v nori deželi / Evald Flisar ; [ilustracije Pšena Kovačič]. - 2. izd. - Ljubljana : Sodobnost International, 2017. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Resno opozorilo učiteljem! / Peter Poterunkovič: str. 157-160. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-80-8

821.163.6-93-31
COBISS.SI-ID 290392320

147.
FORCE, Marie
        Zrela za ljubezen / Marie Force ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 363 str. ; 22 cm. - (McCarthyjevi z otoka Gansett ; knj. 4)

Prevod dela: Falling for love. - O avtorici: str. [364-365]. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-23-2 (trda vezava)
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju b) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91733249

148.
FRELIH, Tone
        Krvavi denar / Tone Frelih. - Ljubljana : Studio print, 2017 (Ljubljana : Studio print). - 269 str. ; 21 cm. - (Zbirka Umori ; knj. 6)

ISBN 978-961-93848-2-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-93848-3-1 (broš.)

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 290108672

149.
GALA, Antonio
        Turška strast / Antonio Gala ; [prevedla Marjeta Drobnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 459 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La passión turca. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1865-7

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 257623808

150.
GARWOOD, Julie
        Nevesta / Julie Garwood ; [prevedla Tatjana Šuler]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 451 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The bride. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-1110-8
a) Plemstvo - Odnosi med spoloma - Dogovorjene poroke - Škotska - Anglija - V leposlovju b) Škotska - 12.st. - V leposlovju c) ljubezenski roman d) romantična zgodovinska pripoved

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 277175040

151.
GRISHAM, John
        Na robu zakona / John Grisham ; [prevedla Ana Koren]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 400 str. ; 20 cm

Prevod dela: Rogue lawyer. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3446-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3447-6 (broš.)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290243328

152.
HAASSE, Hella S.
        Črno jezero / Hella S. Haasse ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 142 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Oeroeg. - Oeroeg in pesniška svoboda / hella S. Haasse: str. 135-139. - Predstavitev avtorice in dela na notranjih str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-287-003-4

821.112.5-311.2
COBISS.SI-ID 289846528

153.
HIDALGO, Nieves
        Črni angel / Nieves Hidalgo ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 460 str. ; 22 cm. - (Pirati ; knj. 1)

Prevod dela: El ángel negro. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-26-3 (trda vezava)
a) Plemstvo - Španija - 17.st. - V leposlovju b) Plemstvo - Anglija - V leposlovju c) Pirati - Karibi - V leposlovju d) odnosi med spoloma e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 91721985

154.
HILTON, L. S.
        Domina / L. S. Hilton ; [prevedla Alja Gartner]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017 (natisnjeno v EU). - 344 str. ; 20 cm

Prevod dela: Domina. - Tiskano po naročilu. - "Drugi del fascinantne erotično-kriminalne trilogije" --> prednja str. ov.

ISBN 978-961-00-3465-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3466-7 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290401536

155.
HOYT, Elizabeth
        Brezsrčni vojvoda / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 319 str. ; 20 cm

Prevod dela: Duke of sin. - Tiskano po naročilu. - Deseta knj. iz serije z originalnim nasl. Maiden Lane

ISBN 978-961-00-3457-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3458-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290383616

156.
İLHAN, Çiler, 1972-
        Izgnanstvo / Çiler İlhan ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 148 str. ; 21 cm

Prevod dela: Sürgün. - 400 izv. - European Union Prize for Literature, 2011

ISBN 978-961-282-265-1

821.512.161-32
COBISS.SI-ID 289545472

157.
JAMES, Julie, 1974-
        Zgodilo se je nekega poletja / Julie James ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 461 str. ; 22 cm. - (Agenti FBI ; knj. 6)

Prevod dela: Suddenly one summer. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-24-9 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91725313

158.
JAMES, Peter, 1948-
        Premalo mrtev : [tretji primer komisarja Roya Gracea] / Peter James ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 549 str. ; 20 cm

Prevod dela: Not dead enough. - Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3463-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3464-3 (broš.)
a) Roy Grace (literarni junak)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290395904

159.
JEFFRIES, Sabrina
        Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2017 ([Ljubljana] : Belin). - 420 str. ; 23 cm. - (Zbirka Šola za dedinje ; 4)

Prevod dela: Let sleeping rogues lie. - 300 izv. trda vezava. - Povečani tisk

ISBN 978-961-93938-7-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-93938-8-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290204416

160.
JOHANSEN, Erika
        Usoda kraljevine Tearling / Erika Johansen ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 446 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: The fate of the Tearling. - Trilogija: Saga o kraljevini Tearling, Napad na kraljevino Tearling, Usoda kraljevine Tearling. - Nasl. zbirke povzet po 1. delu. - O avtorici: str. [447]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3442-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3443-8 (broš.)

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 290233344

161.
KARDOŠ, Štefan
        Vse moje Amerike / Štefan Kardoš ; [spremna beseda Franci Just]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 311 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Slovar manj znanih besed, besednih zvez in povedi: str. 276-284. - Spremna beseda / Franci Just: str. 287-311

ISBN 978-961-7018-48-6
a) Kardoš, Štefan (1966-) - Literarne študije

821.163.6-311.2
821.163.6.09Kardoš Š.
COBISS.SI-ID 91855873

162.
KARLOVŠEK, Igor
        Bahamski dokument / Igor Karlovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 271 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4578-3
a) Slovenska književnost - Gospodarstvo - Prevare - Družina - 21.st. - Roman b) Gospodarski kriminal - Slovenija - V leposlovju c) Državno tožilstvo - V leposlovju d) Tajkuni - V leposlovju e) Družinski odnosi - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289561088

163.
KARUZA, Senko
        Vodnik po otoku / Senko Karuza ; [prevod Andrej Rozman Roza ; besedilo na ovitku Miroslav Mičanović]. - Celje : Videti, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 126 str. ; 19 cm

Izv. stv. nasl.: Vodič po otoku. - Fotogr. na notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-91558-2-0

821.163.42-32
COBISS.SI-ID 286870016

164.
KENNER, Julie
        Plameni poželenja : tretji del trilogije Skrivnostni vitezi / J. Kenner ; [prevod Miro Mrak]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 289 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga) (Skrivnostni vitezi ; 3)

Prevod dela: Ignited. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3833-4

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 279300864

165.
KING, Stephen, 1947-
        Veliki pohod / Stephen King kot Richard Bachman ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 411 str. ; 22 cm

Prevod dela: The long walk. - O avtorju: str. [413]. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7015-28-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-7015-29-4 (broš.)
a) Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju b) Pohodništvo - Tekmovanja - ZDA - V leposlovju c) Fantje - Solidarnost - V leposlovju d) Izredne razmere - Preživetje - V leposlovju e) distopija

821.111(73)-312.4
821.111(73)-311.9
COBISS.SI-ID 91734529

166.
KINSELLA, Sophie
        Hiša na prodaj / Sophie Kinsella kot Madeleine Wickham ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 282 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: A desirable residence. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 281-282

ISBN 978-961-00-1486-7
a) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 259324928

167.
KOLMANIČ, Karolina
        Pozabljene pomladi : roman / Karolina Kolmanič ; [spremna beseda Cvetka Hedžet Tóth]. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2017 (tiskano v EU). - 205 str. ; 19 cm

200 izv. - Vsi dnevi nikdar ne ostanejo v temi / Cvetka Hedžet Tóth: str. 197-201. - O avtorici: str. 203-205

ISBN 978-961-94189-1-8
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91854337

168.
KOPINŠEK, Simona
        Mila / Simona Kopinšek ; [spremna beseda Muanis Sinanović]. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 177 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Dialektika celega in necelega / Muanis Sinanović: str. 173-177

ISBN 978-961-7018-41-7
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 90860545

169.
KOSMAČ, Ciril
        Pomladni dan / Ciril Kosmač. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 239 str. ; 21 cm

5.500 izv.

ISBN 978-961-01-2524-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289438208

170.
LEM, Stanisław
        Gospodov glas / Stanisław Lem ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. - 298 str. ; 20 cm. - (Zbirka Solaris ; 3)

Prevod dela: Głos Pana. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - Spremno besedilo prevajalke na zadnji notr. str. ov. - O avtorju na prednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7020-17-5
a) Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani

821.162.1-312.9
COBISS.SI-ID 289001472

171.
LIKAR Bajželj, Mirana
        Babuškin kovček / Mirana Likar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 364 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 109)

500 izv. - Predstavitev avtorice in dela na notr. str. ov. spredaj

ISBN 978-961-287-009-6
a) Družinski odnosi - V leposlovju b) Matere in hčere - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290238720

172.
LINDSEY, Johanna
        Ujetnica poželenja / Johanna Lindsey ; prevod Esther Košir. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 477 str. ; 18 cm

Prevod dela: Prisoner of my desire. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-88-7 (broš.)
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-3
COBISS.SI-ID 89258753

173.
LIPUŠ, Florjan
        Gramoz / Florjan Lipuš ; [spremna beseda Blaž Gselman]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 88 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Pisanje "svetovne literature" kot sredstvo političnega upora / Blaž Gselman: str. 81-88

ISBN 978-961-7018-43-1
a) Lipuš, Florjan (1937-) - Literarne študije b) Koncentracijska taborišča - Trpljenje - V leposlovju c) Vojna - Posledice - V leposlovju d) Vasi - Bivanjska problematika - Koroška (Avstrija) - V leposlovju e) Koroški Slovenci - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V leposlovju f) slovenski pisatelji g) 20.-21.st.

821.163.6(436.5)-311.2
821.163.6(436.5).09Lipuš F.
COBISS.SI-ID 91715073

174.
MALPAS, Jodi Ellen
        Zaščitnik / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 380 str. ; 20 cm

Prevod dela: The protector. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [382]

ISBN 978-961-00-3438-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3439-1 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290184448

175.
MARTIN, Charles, 1969-
        Ko črički jokajo / Charles Martin ; [prevod Sabina Imamović]. - Izola : Meander, 2017. - 358 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: When crickets cry. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6951-54-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-55-5 (broš.)
a) Kirurgi - ZDA - V leposlovju b) Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju c) Srce - Transplantacija - V leposlovju d) Življenjske spremembe - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 289611520

176.
MATTHEWS, Carole
        Jedilnik ljubiteljic čokolade. [Knj. 2] / Carole Matthews ; prevod Lenka Krajnc. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 493 str. ; 22 cm

Prevod dela: The chocolate lover´s diet. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-30-0 (trda vezava)

821.111-31
COBISS.SI-ID 91724289

177.
MCEWAN, Ian, 1948-
        Cementni vrt / Ian McEwan ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 175 str. ; 21 cm

Prevod dela: The cement garden. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-171-5

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 289591296

178.
MICHAELS, Anne, 1958-
        Ubežni delci / Anne Michaels ; prevedla Teja Bivic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 269 str. ; 21 cm

Prevod dela: Fugitive pieces. - 7.500 izv. - Potiskane notr. str. ov. - O avtorici: str. 269. - Books in Canada First Novel Award, 1996

ISBN 978-961-241-997-4
a) matura 2018

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 289191168

179.
MILAN, Courtney
        Zimski poljub / Courtney Milan ; prevod Anja Bakan. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 190 str. ; 18 cm. - (Zlovešči bratje ; knj. 2)

Prevod dela: A kiss for midwinter. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-06-1
a) Ameriška književnost - Romani b) Dekleta - Splav (medicina) - V leposlovju c) Zdravniki - Anglija - 19. st. - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 83719937

180.
NESBØ, Jo, 1960-
        Ščurki / Jo Nesbø ; prevedla Maja Lihtenvalner in Primož Ponikvar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017. - 367 str. ; 21 cm

Prevod dela: Kakerlakkene. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-261-467-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-261-466-9 (broš.)

821.113.5-312.4
COBISS.SI-ID 289866240

181.
NOVAK, Boris A.
        Vrata nepovrata : epos. Knj. 3, Bivališča duš / Boris A. Novak ; [spremna beseda Janez Vrečko]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 1103 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

600 izv. - Poezija kot zgodovina in obujeni ep / Janez Vrečko: str. 1069-1103

ISBN 978-961-277-152-2
a) Novak, Boris A. (1953-) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenska epika d) slovenski pesniki e) 20.-21.st.

821.163.6-13
821.163.6.09Novak B. A.
COBISS.SI-ID 288149248

182.
PAMUK, Orhan
        Rdečelaska / Orhan Pamuk ; iz turščine prevedla Erna Pačnik Felek. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 207 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Kirmizi Saçli Kadin. - Broš. izd. meri 23 cm. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-471-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-472-4 (broš.)
a) Turška književnost - Ljubezen - Družina - Očetje - Sinovi - Ženske - Odnosi - Družba - Turčija - 20.st. - Roman

821.512.161-311.2
COBISS.SI-ID 288446464

183.
PATRIĆ, A. S.
        Črna skala, belo mesto / A. S. Patrić ; prevedla Tadeja Spruk. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 243 str. ; 24 cm

Prevod dela: Black rock white city

ISBN 978-961-272-251-7

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290140160

184.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Prva dama / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 439 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: First lady. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2858-8
ISBN 978-961-01-2858218 !

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 267128576

185.
POTOČNIK, Dragan
        Pesem za Sinin džan / Dragan Potočnik. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 341 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7026-05-4

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91858689

186.
PUTNEY, Mary Jo
        Ženin na preizkušnji / Mary Jo Putney ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 341 str. ; 20 cm. - (Očarljivi odpadniki)

Prevod dela: Never less than a lady. - Tiskano po naročilu. - "Avtorica ... nadaljuje serijo Očarljivi odpadniki ..." --> zadnja str. ov.

ISBN 978-961-00-3436-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3437-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290181888

187.
RAKOVEC-Felser, Zlatka
        Vražja Liza : čarovnije v zraku / Zlatka Rakovec-Felser ; [spremna beseda Polona Vidmar]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 203 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - Knjigi na pot / Polona Vidmar: str. 7-8. - O avtorici na zavihkih ov. - Slikovna priloga: str. 197-203. - Bibliografija: str. 193

ISBN 978-961-6968-88-1
a) Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 90040065

188.
RIVERS, Francine, 1947-
        Glas v vetru / Francine Rivers ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 579 str. ; 23 cm

Prevod dela: A voice in the wind. - "... trilogija Znamenje leva." --> str. 8. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0386-9
a) Cerkvena zgodovina - V leposlovju b) Rimljani - V leposlovju c) Kristjani - Preganjanje - V leposlovju d) Sužnje - Judinje - Rim - V leposlovju e) Gladiatorji - Germani - V leposlovju f) Odnosi med spoloma - V leposlovju g) Rimski imperij - V leposlovju

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 288737536

189.
ROBERTS, Nora
        Zvezde usode / Nora Roberts ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Meander, 2017. - 323 str. ; 22 cm. - ([Varuhi ; 1])

Prevod dela: Stars of fortune. - 800 izv. - "Zvezde usode je prvi del trilogije ..." --> zadnja str. ov. - Nasl. trilogije v angl. na avtoričini spletni str.: Guardians trilogy

ISBN 978-961-6951-58-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-59-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290173184

190.
SEGHERS, Anna, 1900-1983
        Izlet mrtvih deklet / Anna Seghers ; prevedel Aleš Učakar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 67 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Der Ausflug der toten Mädchen

ISBN 978-961-287-007-2

821.112.2-31
COBISS.SI-ID 290164480

191.
SKARLOVNIK, Slavko
        Njuni štirje možje : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 192 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Naklada na zahtevo. - Dve ženski, štirje možje / Aleš Tacer: str. 191-192

ISBN 978-961-6950-87-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290128128

192.
SOSIČ, Sarival
        Starec in jaz / Sarival Sosič ; [spremna beseda Barbara Korun, Samo Krušič]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 203 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - O neponovljivosti izkušnje / Barbara Korun: str. 191-196. - Starec in jaz - o ponavljanju / Samo Krušič: str. 197-203

ISBN 978-961-7018-46-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91619841

193.
TAJANA, Staša
        Ljubo življenje, naj se začne :) / Staša Tajana ; [spremna beseda Mojca Blažej Cirej]. - 1. izd. - Ljubljana : Čista pozitiva, 2017. - 293 str. ; 22 cm

Spremna beseda / Mojca Blažej Cirej: str. 3-4

ISBN 978-961-93906-4-1

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289856000

194.
VÉRANT, Samantha
        Sedem pisem iz Pariza : spomini / Samantha Vérant ; [prevod Suzana Pečnik]. - Izola : Meander, 2017. - 275 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Seven letters from Paris. - O avtorici: str. [278]

ISBN 978-961-6951-46-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-47-0 (broš.)
a) Vérant, Samantha - Avtobiografski romani b) Ženske - Življenjske spremembe - ZDA - V leposlovju c) Američanke - Francija - V leposlovju d) Pisma - V leposlovju e) Odnosi med spoloma - V leposlovju f) mladostna ljubezen

821.111(73)-312.6
COBISS.SI-ID 289612032

195.
VILA-Matas, Enrique, 1948-
        Dublineska / Enrique Vila-Matas ; prevedla [in spremna beseda] Veronika Rot. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 361 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Dublinesca. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Enrique Vila-Matas: avtor in protagonist oziroma mnogoterost pripovednih glasov in mnogobitnost literarnega junaka / Veronika Rot: str. 343-360. - Prix Jean Carrière, 2010. - Premio Bottari Lattes Grinzane, 2011

ISBN 978-961-284-278-9
a) Vila-Matas, Enrique (1948-) - Literarne študije

821.134.2-311.2
821.134.2.09Vila-Matas E.
COBISS.SI-ID 290261760

196.
WINTER, Claudia
        Marelični poljubi / Claudia Winter ; [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 374 str. ; 20 cm

Prevod dela: Aprikosenküsse. - O avtorici: str. [381]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3461-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3462-9 (broš.)

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 290394880

197.
WOHL, Louis de, 1903-1961
        Sulica : zgodovinski roman o rimskem stotniku, ki je prebodel Kristusovo stran / Louis de Wohl ; [prevod Andrej Turk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 366 str. ; 23 cm

Prevod dela: The spear. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-04-0387-6
a) Jezus Kristus - V leposlovju b) Rimska vojska - Jeruzalem - V leposlovju c) Svetopisemske osebe - V leposlovju

821.111-311.6
821.112.2-311.6
COBISS.SI-ID 289116928

198.
YOUNG, Samantha
        Čisto vsaka stvar / Samantha Young ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 392 str. ; 20 cm

Prevod dela: Every little thing. - Tisk po naročilu. - 2. del serije z originalnim nasl. Hart's Boardwalk; posamezne zgodbe so zaključene

ISBN 978-961-00-3444-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3445-2 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290249472

199.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Neznankino pismo / Stefan Zweig ; iz nemščine prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2017. - 96 str. ; 17 cm. - (Zbirka Kofetek ; 1)

Izv. stv. nasl.: Brief einer Unbekannten. - 300 izv.

ISBN 978-961-6922-99-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-00-1 (broš.)

821.112.2(436)-32
COBISS.SI-ID 289174016


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


200.
CAPUDER, Andrej
        Zamrznjene besede : eseji / Andrej Capuder. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva = Hermagoras, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 243 str. ; 23 cm

400 izv.

ISBN 978-3-7086-0939-3

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 289185792

201.
CHARNEY, Noah
        Slovenologija : življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej / Noah Charney ; [prevod Mateja Štrajhar, Lisa Mislej ; ilustracije Ivan Mitrevski]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl: Slovenology. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-289-5
a) Charney, Noah (1979-) - Spomini b) Američani - Slovenija - V leposlovju c) Slovenija - Družbene razmere - Eseji d) družina e) pisateljstvo f) slovenska kultura g) slovenski ljudski običaji h) osebna doživetja

821.111(73)-94
821.111(73)-4
COBISS.SI-ID 289910784

202.
GREBENC Sotošek, Tina
        LinA / Tina Grebenc Sotošek ; [avtor spremne besede Marko Planinc ; avtorji fotografij osebni arhiv]. - Trbovlje : Zavod Savus, 2017 (Radeče : Vinkotisk). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Spremna beseda / Marko Planinc: str. 7-8

ISBN 978-961-285-715-8
a) Fetalna smrt - Spomini

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 290267392

203.
JALAL al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273
        Ogenj ljubezni : 555 citatov / Rumi ; izbral in prevedel Žiga Valetič. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2017 ([Begunje] : Cicero). - [164] str. ; 17 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-92541-9-6

821.222.1'06-84
COBISS.SI-ID 288349696

204.
KAPETANOVIĆ, Ivan
        Camino de Santiago : romanje k svetemu Jakobu : Lećevica - Santiago de Compostela / Ivan Kapetanović ; [fotografije Ivan Kapetanović, Stipe Božić]. - Zagreb ; Ljubljana : V. B. Z., 2017. - 336 str. : ilustr. ; 25 cm

Zvd. oz. ilustr. na spojnih listih. - Prevod dela: Camino de Santiago : Hodočašće sv. Jakovu

ISBN 978-961-6468-89-3 (V. B. Z. Ljubljana)
a) Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi b) romanja

27-57(460Santiago de Compostela)
821.163.42-992
COBISS.SI-ID 289573120

205.
        KLE se špeglajte : slovenski pregovori / [zbrala in uredila Marjeta Zorec]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 125 str. : ilustr. ; 14 x 22 cm

1.000 izv. - Slike iz panjskih končnic iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja Ljubljana in zbirke Čebelarskega muzeja Radovljica --> kolofon

ISBN 978-961-6968-93-5
a) Pregovori - Slovenija

821.163.6-84
398.9(497.4)
COBISS.SI-ID 90994689

206.
KUTNJAK, Valerija
        Ne boj se! : spregovori in se osvobodi / Valerija Kutnjak ; [ilustratorka Filifiona, Barbara Imenšek]. - 1. izd. - Ljubljana : [samozal.] V. Kutnjak, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 146 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Predgovor / Peter Topić: str. 11-12

ISBN 978-961-283-911-6
a) Spolna zloraba - Spomini

821.163.6-94
343.541(092)
COBISS.SI-ID 289984768

207.
LINDNORD, Mikael
        Artur : pes, ki je prečkal džunglo, da bi našel dom / Mikael Lindnord in Val Hudson ; prevedla Miriam Drev ; [fotografije Krister Göransson]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 278 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: Arthur. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-6954-82-2

821.113.6-94
COBISS.SI-ID 290252032

208.
ULČAR, Ciril
        Orožje, uši in svoboda / Ciril Ulčar. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 369 str. : ilustr. ; 23 cm

Podatek o natisu v CIP-u. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7022-01-8
a) Ulčar, Ciril - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini

94(497.4)"1941/1945"(092)
929Ulčar C.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 289827072

209.
ZORE, Franjo
        [Tisoč dvesto štiri]
        1204 dni teme / Franjo Zore ; [spremna beseda Jože Razpotnik ; fotografije iz osebnega arhiva Jožeta Razpotnika ; slovarček tujih, narečnih in manj znanih besed Jože Razpotnik in Alenka Veber]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 169 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Nekaj besed o mojem starem očetu Franju / Jože Razpotnik: str. 9-12

ISBN 978-961-278-328-0

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 289617920

210.
ŽIŽEK, Mojca
        Otrok sonca : pinki pingvinka / Mojca Žižek ; [ilustracije Gregor Brdnik]. - 1. izd. - V Mariboru : samozal. M. Žižek, 2017 (Celje : Forma). - 115 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-283-880-5
a) Žižek, Mojca - Spomini b) Zloraba otrok - V leposlovju c) Nasilje v družini - V leposlovju d) Ženske - Samorealizacija - V leposlovju e) družinski odnosi f) travmatične izkušnje g) osebnostna rast h) osebna doživetja

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 91191041


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


211.
BOONEN, Stefan
        Pozor, huda babica! / Stefan Boonen ; ilustriral Melvin ; [iz nizozemščine prevedla Stana Anželj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis Trade). - 87 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Hier waakt oma. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Od 5. leta dalje

ISBN 978-961-6970-74-7
a) Babice (sorodstvo) - V otroškem leposlovju b) Počitnice - V otroškem leposlovju c) humor d) igra e) vragolije f) velike tiskane črke

821.112.5(493)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289373184

212.
BRODERICK, Marian
        Čarovnica v gozdu / Marian Broderick ; ilustracije Francesca Carabelli ; prevod Jakob J. Kenda. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis trade). - 98 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

Prevod dela: The witch in the woods. - 700 izv.

ISBN 978-961-6970-76-1
a) Čarovnice - V otroškem leposlovju b) čaranje c) deklice

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 289637632

213.
BROWN, Ruby
        Objemčki z očkom / Ruby Brown ; ilustrirala Tina Macnaughton ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [23] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Snuggles with daddy. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-75-0
a) Očetje - V otroškem leposlovju b) igra c) lisice d) ljubezen e) živali v domišljiji

821.111(94)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289349120

214.
BRUEL, Nick
        Poredna mucka in striček Pepi / Nick Bruel ; [prevod Tanja Goršič]. - Izola : Grlica, 2017. - [155] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Bad kitty vs uncle Murray. - 600 izv. - O avtorju: str. [155]

ISBN 978-961-244-260-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-244-261-3 (broš.)
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) fobije c) psi d) strici e) strah f) varstvo g) živali v domišljiji

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 289611264

215.
CANAL, Eulàlia, 1963-
        Prikazni ne potrkajo na vrata / Eulàlia Canal ; ilustracije Rocio Bonilla ; prevedla Veronika Rot. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - [42] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Els fantasmes no toquen a la porta. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-326-6
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) Ljubosumje - V otroškem leposlovju c) prikazni d) problemi najmlajših e) živali v domišljiji

821.134.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289590272

216.
DICKER, Joël, 1985-
        Knjiga o Baltimorskih / Joël Dicker ; [prevedel Iztok Ilc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 542 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Le livre des Baltimore. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4527-1
a) Pisatelji - ZDA - V leposlovju b) Družina - Travmatične izkušnje - Baltimore - V leposlovju c) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.133.1(494)-311.2
COBISS.SI-ID 289006848

217.
DORIA, Julia
        Marsovčki na počitnicah / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Ptičice)

Tiskano po naročilu. - Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-6881-47-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 290301952

218.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 1. izd. - Dolenja vas : samozal., 2016. - [22] str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Velike tiskane črke. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-745-7
a) Tekmovanja - V otroškem leposlovju b) goljufanje c) tovornjaki d) zajci e) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287039232

219.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 2. izd. - Dolenja vas : samozal., 2016. - [24] str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Velike tiskane črke. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-525-5
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) pomoč c) tovornjaki d) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287038720

220.
EMILIANI, Lucia
        Sivi volk na pikniku / Lucia Emiliani ; ilustrirala Maria Smirnovaite. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Gozdne pravljice)

Dober dan, prijazni volk. Košček pite, prosim. / Igor Saksida: str. [1]. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-59-9
a) Predsodki - V otroškem leposlovju b) Gozdne živali - V otroškem leposlovju c) pikniki d) prijateljstvo e) stereotipi f) volkovi g) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289315840

221.
FORSSÉN Ehrlin, Carl-Johan, 1978-
        O slončici, ki bi rada zaspala : nov način za uspavanje otrok / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; ilustrirala Sydney Hanson ; [iz angleščine prevedla Katja Jemec Gričar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 31 str. : ilustr. ; 27 cm

Izv. stv. nasl.: Elefanten som så gärna ville somna - en annorlunda godnattsaga. - 1.300 izv. - O avtorju in knjigi: str. 31. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4679-7
a) Spanje - V otroškem leposlovju

821.113.6-93-32
COBISS.SI-ID 289892864

222.
FRANČIČ, Franjo
        Ujemite paža / Franjo Frančič ; ilustrirala Dana Terzić. - Portorož : Center za komunikacijo, sluh in govor, 2017 (Divača : Mljač). - [21] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Zlata ribica)

700 izv.

ISBN 978-961-94141-1-8
a) Vzgojni domovi - Otroci - Doživljanje - V mladinskem leposlovju b) dom c) rejništvo d) družinsko nasilje e) travme

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 288845312

223.
GIBBES, Lesley
        Švrk in reševanje na pasji akademiji / Lesley Gibbes ; ilustriral Stephen Michael King ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prigode pasjega policista ; knj. 2)

Prevod dela: Fizz and the dog academy rescue

ISBN 978-961-272-249-4

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 289851904

224.
GREGORIČ, Andreja
        Darilo / Andreja Gregorič. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017. - [26] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Mušnica)

Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6994-22-4
a) brez besedila

087.5
COBISS.SI-ID 290016768

225.
GRILC, Uroš
        Mali plac / napisal Uroš Grilc ; ilustriral Gorazd Vahen. - Bevke : Škrateljc ; Vrhnika : Zavod Ivana Cankarja, 2017 ([Bevke] : Bograf). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Škratolovščine)

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-94196-0-1 (Škrateljc)
a) Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju b) Močvirje - Ekološko ravnotežje - V otroškem leposlovju c) Ljubljansko barje d) močvirje e) rosika f) uganke g) varstvo narave h) želve

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289539328

226.
GRINTOV, Vlasta, 1963-
        Verjemi v svoje sanje : zberi pogum, ne se bati / Vlasta Grintov ; [ilustracije iStock.com/ekolara, iStock.com/liusa, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-75-5
a) Šola - V otroškem leposlovju b) Letenje - V otroškem leposlovju c) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 290427392

227.
KARIM, Amer
        Zbiralec podob / Amer Karim ; ilustrirala Polona Kosec. - 1. izd. - Ljubljana : Ramos, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-285-706-6
a) Dekleta - Ugrabitve - V otroškem leposlovju b) čarovniki c) ogledala

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290213376

228.
KOZINC, Darinka
        O zmaju, ki je pohrustal grde misli / Darinka Kozinc ; [ilustracije iStock.com/ Ivan Nikulin ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

Velike tiskane črke. - 250 izv.

ISBN 978-961-6957-72-4
a) Medosebni odnosi - V otroškem leposlovju b) prijaznost c) zmaji d) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290058240

229.
KRALJIČ, Helena
        Moj dedek / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Lovšin. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 26 cm

1.500 izv. - Ko nam spregovori spomin / Igor Saksida: str. [1]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-53-7
a) Dedki - V otroškem leposlovju b) Vnuki - V otroškem leposlovju c) ljubezen d) pomoč e) starost f) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288356096

230.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in čudežna rastlina / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Za vse slikaniške detektive / Igor Saksida: str. [1]

ISBN 978-961-6988-02-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289403648

231.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in rojstni dan / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-37-7

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289277440

232.
KRALJIČ, Helena
        Stari avto / Helena Kraljič ; [ilustriral] Matjaž Schmidt. - 2. natis. - Jezero : Morfemplus, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-50-6
a) Avtomobili - V otroškem leposlovju b) lastniki c) popravila

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288280576

233.
KREUTZ, Samo
        Beseda kakor svet / Samo Kreutz ; [spremna beseda Jelena Lasan]. - Ljubljana : Ekslibris, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - 67 str. : ilustr. ; 20 cm

120 izv. - Ko cel svet postane beseda / Jelena Lasan: str. 67. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6838-62-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 278045952

234.
KRUŠIČ, Ljuba
        Glasbila v rokah nagajivih škratov / Ljuba Krušič ; [ilustracije iStock.com/ ddraw, iStock.com/ zugunder, iStock.com/ Aleksangel]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-73-1
a) Prvačka pleh muzika - V otroškem leposlovju b) Orkester - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290058496

235.
KUNAVER Ličen, Polona
        Skrivnostni gozd / Polona Kunaver Ličen ; ilustrirala Anja Kranjc. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [54] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-6893-99-2
a) Gozdovi - V otroškem leposlovju b) glasovi c) gozdne živali d) narava

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289787392

236.
MACUH, Bojan
        Tjan dobi novega prijatelja / Bojan Macuh ; ilustracije Romeo Štrakl. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 19 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Sprejeto ; 004)

200 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6620-87-1
a) Slovenska književnost - Mladinska književnost - Slikanice

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 88172033

237.
MUCK, Desa
        Škratovile udomačijo samoroga / Desa Muck ; ilustrirala Eva Cajnko. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 39 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7001-06-8
a) Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju b) fantastična bitja c) škratje d) ujetništvo e) vile

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289864704

238.
PEROCI, Ela
        Muca Copatarica : zvočna knjiga / [besedilo] Ela Peroci ; [ilustracije] Ančka Gošnik-Godec ; [priredila Jelka Pogačnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 27 cm

4.000 izv. - "Muca Copatarica, 60 let"--> ov. - Kartonka je opremljena z gumbi za zvočne efekte

ISBN 978-961-01-4669-8
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) nered c) pospravljanje d) razvade e) živali v domišljiji f) velike tiskane črke g) kartonke h) zvočni efekti i) priredbe

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288894976

239.
PETEK Levokov, Milan
        Copatarska pravljica ; Polonca in leteči krožnik ; Zakaj so ponoči vse mačke črne / Milan Petek Levokov ; [ilustracije Nataša Gregorič]. - Maribor : MAUS, 2016 (tiskano v EU). - 19 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zgodbe iz pravljičnega vrta)

Nasl. v kolofonu: Copatarska pravljica in še dve pravljici za povrh. - 500 izv. - O avtorju: str. 19

ISBN 978-961-94029-8-6
a) Obuvala - V otroškem leposlovju b) Nezemljani - V otroškem leposlovju c) Mačke - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 88950529

240.
PREGL, Sanja
        Pravi prijatelj / Sanja Pregl ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 11)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-55-1
a) Izsiljevanje - V otroškem leposlovju b) Pogum - V otroškem leposlovju c) nasilje d) pomoč e) prijateljstvo f) samopodoba

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288844288

241.
        ROBOCAR Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-3-6
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) nesreče f) reševalci g) vozila h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289290752

242.
        ROBOCAR Poli. 2, Novi prijatelji / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-4-3
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) komunalna higiena g) vozila h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289292032

243.
        ROBOCAR Poli. 3, Tehnični pregled / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-5-0
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) vozila g) nesreče h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289292544

244.
        ROBOCAR Poli. 4, Zaupaj prijateljem / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-6-7
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) vozila g) strele h) magnetizem i) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289293056

245.
SALEINA, Thorsten
        Oho, čigav kakec pa je to? : dvigni zavihke / [napisal in ilustriral Thorsten Saleina ; prevedla Jelena Isak Kres]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [20] str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Wer geht denn da aufs Klo?. - 3.000 izv. - Knjiga z zavihki. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-01-4525-7
a) Feces - Živali - V otroškem leposlovju b) iztrebki c) kartonke d) odkrivanke e) uganke

821.112.2-93-193.1
087.5
COBISS.SI-ID 288375808

246.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Te lahko objamem / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 3)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - Nasl. podrejenega dela na ov.: Te lahko objamem?. - 700 izv. (trda vez.), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-92-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-93-0 (broš.)
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289525504

247.
STUBELJ Ars, Mojca
        My dog = Mon chien = Mi perro = Il mio cane = Mein Hund = Moj pes / Mojca Stubelj Ars ; illustrations Ludmila Kharmanova ; [prevod Florence Gacoin-Marks ... et al.]. - 1. izd. = 1st ed. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2016 (tiskano v Sloveniji). - [64] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mini poliglotini)

Vzpor. angl., franc., špan., it., nem. in rus. besedilo. - Lat. in cir. - Družabna igra na zadnjem spojnem listu. - "Dyslexia friendly"--> zadnja str. ov. - 500 izv.
- - Moj pes : dodatek h knjigi. - [4] str. : ilustr.
Slov. besedilo

ISBN 978-961-93775-5-0
a) Tuji jeziki - Zgodnje učenje

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 284667392

248.
STUBELJ Ars, Mojca
        Pravljica o Luni : kako je mali poni postal velik = Das Märchen von Luna : wie ein kleines Pony groß wurde = The fairytale of Luna : how a small pony became big / Mojca Stubelj Ars ; [ilustracije] Naja Simčič ; [prevod v nemški jezik Dana Engel, prevod v angleški jezik Mojca Stubelj Ars]. - 1. izd. = 1. Aufg. = 1st ed. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 54 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm. - (Mini Poliglotini)

Nasl. str. na str. 7. - Vzpor. slov., nem. in angl. besedilo. - Družabna igra na zadnjem spojnem listu. - 500 izv. - O avtorici: str. 54

ISBN 978-961-93775-1-2
a) Tuji jeziki - Zgodnje učenje b) nemščina c) angleščina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 281063424

249.
TELLEGEN, Toon
        Kitov vrt / Toon Tellegen ; [ilustracije Annemarie van Haeringen ; prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 55 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: De tuin van de walvis

ISBN 978-961-272-250-0

821.112.5-93-32
COBISS.SI-ID 290000640

250.
TERZIĆ, Nedeljko
        Živalska olimpijada / Nedeljko Terzić ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [prevod Elza Ajduković in Brane Pavšek]. - Pekel : Volosov hram, 2017 (tiskano v EU). - 47 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Vesela olimpijada. - 250 izv. - O avtorju: str. 44-45

ISBN 978-961-94189-0-1
a) Živali - V otroškem leposlovju b) olimpijske igre c) šport

821.163.41-93-34
COBISS.SI-ID 91035649

251.
VAKE, Danijel
        Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev / Danijel Vake ; [ilustracije iStock.com/ Rasulovs, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-68-7
a) Detektivi - V otroškem leposlovju b) Ugrabitve - V otroškem leposlovju c) mačke d) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 289166592

252.
VERTELJ, Nataša
        Zvezdogelca / [besedilo in ilustracije] Nataša Vertelj. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 28 str. : ilustr. ; 31 cm

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6968-94-2
a) Zvezde - V otroškem leposlovju b) deklice c) osamljenost d) vesolje

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 91324673

253.
        ZVERINICE, pozdravljene! : sedem najlepših živalskih pravljic iz Rezije / ilustriral Zvonko Čoh ; [ujel in udomačil Milko Matičetov ; rahlo počesala Anja Štefan]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - 47 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

2.000 izv. - Vsebina: Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah ; O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisišje hišice ; O muci, ki je imela vzeti peska ; Zajec dela za lisico ; Kako so volku ostrigli brke ; O prašičku, ki ni hotel sam domov ; Bogata in uboga mišica

ISBN 978-961-01-0102-4
a) Slovenske ljudske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju b) Ljudske živalske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju c) Živali - V otroškem leposlovju d) ljudsko slovstvo

398.2(450.365=163.6)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 286111488

254.
ŽAKELJ, Špela
        Na potovanju po galaksiji : nove dogodivščine Iztoka in Zvezdice / Špela Žakelj ; [ilustracije iStock.com/ Hi Res, iStock.com/egal, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 54 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-67-0
a) Vesolje - Potovanja - V otroškem leposlovju b) fantastični svetovi c) pomoč d) pustolovščine

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289166336


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


255.
ALEXIE, Sherman, 1966-
        Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom / Sherman Alexie ; ilustracije Ellen Forney ; [prevedel Andrej E. Skubic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: The absolutely true diary of a part-time Indian. - 1.000 izv. - Sherman Alexie in njegov Indijanec / Alenka Veler: str. 253-255

ISBN 978-961-01-4539-4
a) Indijanci - Mladostniki - V mladinskem leposlovju b) Indijanci - Rasni odnosi - Belci - V mladinskem leposlovju c) indijanski rezervati d) severnoameriški Indijanci e) srednje šole f) odraščanje g) samopodoba

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 290051840

256.
BACH, Tamara
        Ostanki poletja / Tamara Bach ; prevod Alenka Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 110 str. ; 21 cm

Prevod dela: Was vom Sommer übrig ist. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0408-8
a) Dekleta - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju b) Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju c) bolnišnice d) družina e) koma f) mladostniki g) počitnice

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 290177536

257.
BODNÁROVÁ, Jana, 1950-
        [Trinajst]
        13 / Jana Bodnárová ; [iz slovaščine] prevedel Andrej Pleterski. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 99 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: 13. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-18-7
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju b) Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) čustva

821.162.4-93-32
COBISS.SI-ID 288973568

258.
BRIŠNIK, Iztok
        Zmaj s srcem : mladinski roman / Iztok Brišnik. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 122 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6950-88-6

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 290224896

259.
DEGNAN-Veness, Coleen
        In the garden / [text adapted by Coleen Degnan-Veness]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2016. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 1)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Based on the Peppa Pig TV series" --> na dnu nasl. str. - "Pre A1, YLE starters, 100 - 200 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-241-26220-7
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 23129138

260.
FREY, Jana
        Zrak za zajtrk / Jana Frey ; [prevod Alexandra Natalie Zaleznik]. - Izola : Grlica, 2017. - 159 str. ; 21 cm. - (Zbirka Na robu)

Prevod dela: Luft zum Frühstück. - O avtorici: str. [160]. - 700 izv.

ISBN 978-961-244-259-0
a) Dekleta - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju b) Anoreksija - V mladinskem leposlovju c) družina d) strah e) bolnišnice

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 289737216

261.
HENMO, Sverre
        Samo ljubezen / Sverre Henmo ; prevedel Darko Čuden. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano na Slovenskem). - 102 str. ; 22 cm

Prevod dela: Det er bare kjærlighet. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-24-8
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju

821.113.5-93-311.2
COBISS.SI-ID 290017280

262.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Luža v čevlju / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Gaja Kokalj ; [fotografije Anja Kokalj, pixabay.com, all-free-download.com]]. - 1. izd. - Dob : Brin, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 230 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Stran od ponorelega sveta ali kaj pomeni luža v čevlju sodobnega najstnika / Marta Keržan: str. 223-225. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-2-6
a) Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju b) Babice (sorodstvo) - Medosebni odnosi - Vnuki - V mladinskem leposlovju c) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju d) dekleta e) družina f) družinske skrivnosti g) modrost h) pohodništvo i) potovanja j) vrednote

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 289846016

263.
PITTS, Sorrel
        We can help! / [text adapted by Sorrel Pitts ; illustrated by Joelle Driedemyi]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2017. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 2)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Level 2, A1, YLE movers, 200 - 300 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-241-28367-7
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 23129906

264.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter. Kamen modrosti / J. K. Rowling ; prevedel Jakob J. Kenda ; [ilustrirala Mary GrandPré]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 228 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Harry Potter / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Harry Potter and the philosopher's stone. - "Kamen modrosti je prva knjiga v zbirki..." --> zadnja str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-0543-5

821.111-93-312.9
COBISS.SI-ID 290229760


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


265.
BEVK, France
        Grivarjevi otroci ; Pastirci / France Bevk ; [spremna beseda in opombe Stanko Kotnik]. - 13. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 182 str. ; 21 cm

1.200 izv. - O pisatelju Francetu Bevku / Stanko Kotnik: str. 175-179

ISBN 978-961-01-1800-8
a) Bevk, France (1890-1970) - Spremne besede b) Revščina - V mladinskem leposlovju c) Podeželje - V mladinskem leposlovju d) družina e) otroštvo

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289540352

266.
CONRAD, Didier
        Cezarjev papirus : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal Jean-Yves Ferri ; narisal Didier Conrad ; pobarval Thierry Mébarki ; prevedla Kristina Šircelj. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 36)

Prevod dela: Le papyrus de César. - Broš. izd. meri 29 cm. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-86-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-87-9 (broš.)
a) Caesar, Caius Iulius (100-44 pr.n.št.) - V mladinskem leposlovju b) Galci - V mladinskem leposlovju c) humor d) pustolovščine e) zgodovinopisje f) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290062592

267.
HROVAT, Uroš
        Smetarski gusar / [besedilo, ilustriral] Uroš Hrovat ; [spremno besedilo Maja Nemec]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 70 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Grad Prepih ; 4)

O avtorju: str. 70. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-275-168-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290175488

268.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Cirkus treh vetrov / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. - 1. izd. - Dob : Brin, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 115 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - Predstavitev avtorice in dela: str. 114. - O ilustratorki: str. 115. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-3-3
a) Brezposelnost - V mladinskem leposlovju b) Cirkus - V mladinskem leposlovju c) družina d) pomoč e) revščina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289856256

269.
KORANTER, Sonja
        Ko se Neža zaljubi / Sonja Koranter ; [ilustracije Karin Berce ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-74-8
a) Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju b) Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) deklice d) 1. maj e) običaji f) prazniki

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290427136

270.
MLAKAR, Simon, 1977-
        Peter in čudežni rdeči kos Janez / Simon Mlakar ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 51 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miškolinke)

ISBN 978-961-272-252-4

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290170112

271.
PETEK Levokov, Milan
        Pravljičarna kapitana Maria / Milan Petek Levokov ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [spremna beseda Dragica Haramija]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 135 str. : ilustr. ; 22 cm

Pravljičarna - kaj je to? / Dragica Haramija: str. 133-135. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-7022-02-5
a) Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju b) kapitani c) morje

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 289981440

272.
RIDDELL, Chris
        Otilija na morju / Chris Riddell ; prevedla Ana Barič Moder. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 (Ljubljana : Grafis trade). - 171 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Ottoline at sea. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-78-5

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 290091520

273.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Dobro je imeti prijatelje / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 4)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - 700 izv. (trda vezava), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-94-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-95-4 (broš.)
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289524992

274.
UDERZO, Albert
        Asterix pri Belgih : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal René Goscinny ; narisal Albert Uderzo ; prevedla Špela Žakelj. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 24)

Prevod dela: Astérix chez les Belges. - Broš. izd. meri 29 cm. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-84-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-85-5 (broš.)
a) Galci - V mladinskem leposlovju b) Belgija c) humor d) pustolovščine e) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290061824


90 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO


275.
FERFILA, Bogomil
        Norveška : najbogatejša država Evrope (in sveta) / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017. - VII, 336 str. : tabele ; 21 cm

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 333-336. - Bibliografija: str. 326-332

ISBN 978-961-94104-9-3
a) Norveška - Domoznanstvo b) Norveška - Družbeni razvoj c) ekonomska politika d) socialna država e) Arktika

308(481)
908(481)
COBISS.SI-ID 289991680

276.
FERFILA, Bogomil
        Turčija : od lenarjenja na sredozemski obali, izjemnih turških zgodovinskih biserov do tankov in arabskih mudžahidov pri Gaziantepu / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 188 str., 196 str. pril. : tabele ; 25 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 34)

Tiskano po naročilu. - Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Potiskani spojni listi. - Biografija avtorja: str. 186-187

ISBN 978-961-94104-7-9 (trda vezava)
a) Sociografija b) Družbene razmere c) Zgodovinski pregledi d) Sociography e) Social conditions f) Historical reviews g) Turčija - Domoznanstvo h) Turčija - Potopisi i) Turkey

308(560)
908(560)
821.163.6-992
COBISS.SI-ID 289238016


91 ZEMLJEPIS


277.
        KAMNIŠKA Bistrica - geografska podoba gorske doline / [avtorji Nejc Bobovnik ... [et al.] ; Darko Ogrin (ur.) ; [kartografi Nejc Bobovnik ... [et al.] ; fotografi Dejan Cigale ... [et al.] ; prevod povzetka James Cosier]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 176 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 24 cm. - (GeograFF ; 22)

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Summary: Kamniška Bistrica - a geographic perspective of a mountain valley. - Kazalo

ISBN 978-961-237-900-1
a) Kamniška Bistrica (dolina) - Geografija - Zborniki b) gorske doline c) geografske značilnosti

913(497.4Kamniška Bistrica)(082)
COBISS.SI-ID 289227008

278.
MEDVEŠEK, Janez
        Potepi po Sloveniji : vodnik za starejše in gibalno ovirane / [[besedilo], fotografije] Janez Medvešek. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba : Dom sv. Jožef, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-304-4
a) Slovenija - Turistični vodniki b) Slovenija - Izleti

913(497.4)(036)
796.51/.52(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 289439488


929 ŽIVLJENJEPISI


279.
BROJAN, Matjaž
        Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub : zgodba o pokončnem Slovencu, odločnem odvetniku in Maistrovi desni roki / Matjaž Brojan ; [slikovno gradivo arhivi družine Rosina, Matjaža Brojana in Zveze društev general Maister]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza društev general Maister, 2017 (Ljubljana : Belin grafika). - 144 str. : ilustr. ; 25 cm

1.100 izv.

ISBN 978-961-285-669-4
a) Rosina, Franjo (1863-1924) - Biografije b) Slovenci c) znamenite osebnosti d) narodna gibanja e) 19./20.st.

929Rosina F.
COBISS.SI-ID 289762560

280.
GOLDSTEIN, Ivo
        Tito / Ivo in Slavko Goldstein ; prevedla Maja Novak in Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 1072 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Tito. - 2.500 izv. - O avtorjih: str. 1072. - Bibliografija: str. 1017-1058. - Kazalo

ISBN 978-961-241-993-6 (trda vezava)
a) Broz, Josip (1892-1980) - Biografije b) Komunizem - Jugoslavija c) Communism d) Jugoslavija - Zgodovina - 20. st. e) Yugoslavia f) Biografije g) Biographies

929Broz J.-Tito
94(497.1)"19"
329.15(497.1)
COBISS.SI-ID 288556544

281.
GRŽAN, Karel
        Zmagovita ljubezen : Izidor Završnik - slovenski Maksimiljan Kolbe : ob 100-letnici rojstva, 1917-2017 / Karel Gržan ; [ilustracije Jožica Krhen-Udovč ; fotografije Izidorja Završnika iz družinskega arhiva Marije Kumer]. - Koper : Ognjišče, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 139 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga Ognjišča ; 13)

1.400 izv. - Spremna beseda celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška: str. 5-7. - Bibliografija: str. 134-135

ISBN 978-961-263-205-2
a) Završnik, Izidor (1917-1943) - V leposlovju b) Slovenija c) druga svetovna vojna d) mučenci

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 289112320

282.
HAMILTON, Bethany
        Deskarka z dušo : resnična zgodba o najstnici, ki ji je morski pes odgriznil roko / Bethany Hamilton ; v sodelovanju s Sheryl Berk in Rickom Bundschuhom ; [prevod Klemetina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 181 str., [24] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Soul surfer. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0407-1
a) Hamilton, Bethany - Avtobiografije b) Deskarji - Združene države Amerike c) Morski psi - Napadi - Posledice

929Hamilton B.
COBISS.SI-ID 290173440

283.
KALOH, Dejan
        Na noge! : življenjska zgodba mariborskega boksarja Igorja Rašića-Raša / Dejan Kaloh. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 182 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Biografije)

300 izv.

ISBN 978-961-7018-44-8
a) Rašić, Igor (1973-) - Biografije b) Boks c) Slovenski športniki d) boksarji e) alkoholiki

796.8:929Rašić I.
COBISS.SI-ID 91505921

284.
KAY, Jackie
        Rdeča prašna cesta / Jackie Kay ; prevedla Mateja Petan. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 271 str. ; 22 cm

Prevod dela: Red dust road. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-23-1
a) Kay, Jackie (1961-) - Avtobiografija b) Posvojitev - V leposlovju c) Starši - V leposlovju d) Rasizem - Škotska - V leposlovju

821.111-312.6
COBISS.SI-ID 290017024

285.
OMERZA, Igor
        Boris Pahor : v žrelu Udbe / Igor Omerza. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 636 str. : ilustr. ; 23 cm

600 izv. - Opombe z bibliografijo med besedilom. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0952-2
a) Pahor, Boris (1913-) b) Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991 c) Slovenija - Politične razmere - 1945-1991

929Pahor B.
323.28(497.4)
COBISS.SI-ID 290096896


93 ZGODOVINA. KULTURNA ZGODOVINA


286.
PREGL Kobe, Tatjana
        Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Tina Dobrajc. - Jezero : Morfemplus, 2017. - 68 str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. in kazalo na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-6988-57-5
a) Francija - Domoznanstvo - Knjige za mladino b) Francija - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino c) znamenite osebnosti d) poučno leposlovje

908(44)(02.053.2)
930.85(44)(02.053.2)
821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289058560


94 ZGODOVINA


287.
MAKAROVIČ, Jan
        Zgodbe Svetega pisma : zgodovina dveh nenavadnih narodov / Jan Makarovič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 413 str., 1 f. z avtorj. sl. ; 25 cm

600 izv. - O avtorju: str. [415]. - Bibliografija: str. 401-406. - Povzetek / avtor. - Kazalo

ISBN 978-961-274-470-0
a) Biblia - Vplivi b) Judje - Zgodovina - Stari vek c) Judovstvo - Kulturna zgodovina d) Evropa - Socialna zgodovina - 19.-20.st.

94(33)
930.85(33)
94(4)"18/19"
27-23
COBISS.SI-ID 288239616


FM FILMI ZA MLADINO


288.
        OPERASJON Arktis [Videoposnetek] = Misija Arktika / regi, manuskript Grethe Bøe-Waal ; etter en bok av Leif Hamre ; fotograf Gaute Gunnari ; musikk Trond Bjerknæs ; iz angleščine prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (90 min, 40 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3239928/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v norv. - Posneto 2014. - Produkcija: Norsk Filminstitutt itd. - Igrajo: Kaisa Antonsen, Ida Leonora Valestrand Eike, Leonard Valestrand Eike, Line Verndal, Nicolai Cleve Broch, Kristofer Hivju itd. - Za otroke od 8. do 12. leta in mladino
a) Norveški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) družinski film c) evropski mladinski igrani filmi

791.221.7(481)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113326686


FO FILMI ZA ODRASLE


289.
        ARRIVAL [Videoposnetek] = Prihod / directed by Denis Villeneuve ; screenplay by Eric Heisserer ; based on the story "Story of your life" written by Ted Chiang ; director of photography Bradford Young ; music by Jóhann Jóhannsson ; prevedla Lorena Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (111 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2543164/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., bolg., češ., hrv., madž., romun., slovaš. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: 21 Laps Entertainment itd. - DVDS046. - Igrajo: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O'Brien, Tzi Ma, Joe Cobden, Pat Kiely, Russell Yuen, Andrew Shaver itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - Oskar, 2017 (montaža zvoka), BAFTA, 2017 (zvok), Benetke, 2016 (film, režiser)
a) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji b) filmska drama c) drama d) fantastični film e) fantazijski film f) fantastična drama g) fantazijska drama h) znanstvenofantastična drama i) triler j) thriller

791.221.8:82-312.9(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113238622

290.
        ASSASSIN'S creed [Videoposnetek] = Asasinov nazor / directed by Justin Kurzel ; screenplay by Michael Lesslie and Adam Cooper & Bill Collage ; based on the Assassin's creed game series ; director of photography Adam Arkapaw ; music by Jed Kurzel ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (110 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2094766/?ref_=fn_al_tt_6 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., češ., grš., heb., hrv., island., madž., port., romun., slovaš., slov., srb. in tur. Sinhronizacija v: angl., češ., madž. in tur. Dialogi (v orig.) v angl. in špan. - Posneto 2016. - Produkcija: New Regency itd. - DVDF63672. - L2 63672 DVD SV (na DVD-ju). - Igrajo: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Michael K. Williams, Denis Menochet, Ariane Labed, Khalid Abdalla itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Malteški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji e) Tajvanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji f) Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji g) Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji h) pustolovski film i) drama j) fantastični film k) fantazijski film l) koprodukcija

791.221.7(410+44+458.2+73+529+71+512.317)(086. 82)
COBISS.SI-ID 1113243486

291.
        The AUTOPSY of Jane Doe [Videoposnetek] = Obdukcija neznanke / directed by André Øvredal ; written by Ian Goldberg & Richard Naing ; director of photography Roman Osin ; originale score by Danny Bensi & Saunder Jurriaans. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 83 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3289956/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: Ingenious itd. - Posneto 2016. - Q 1400. - Igrajo: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton, Olwen Kelly, Jane Perry, Parker Sawyers, Mary Duddy itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji c) srhljivka d) triler e) thriller f) koprodukcija

791.221.9(410+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113283166

292.
        BAD Santa 2 [Videoposnetek] = Pokvarjeni Božiček 2 / directed by Mark Waters ; written by Johnny Rosenthal and Shauna Cross ; based on characters created by Glenn Ficarra & John Requa ; director of photography Theo van de Sande ; music by Lyle Workman. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1798603/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: Springsdale Films itd. - Posneto 2016. - Q 1384. - Igrajo: Billy Bob Thornton, Kathy Bates, Tony Cox, Christina Hendricks, Brett Kelly, Ryan Hansen, Jenny Zigrino, Jeff Skowron, Cristina Rosato, Mike Starr itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) črna komedija d) božič

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113032542

293.
        The BEATLES [Videoposnetek] : eight days a week : the touring years = The Beatles : [osem dni na teden] / directed by Ron Howard ; written by Mark Monroe ; directors of photography Caleb Deschanel ... [et al.] ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 102 min) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2531318/?ref_=nm_flmg_dr_6 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. v slov. z embalaže. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: White Horse Pictures, Imagine Entertainment. - Sodelovali so: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, George Harrison, Eddie Izzard, Whoopi Goldberg, Richard Curtis, Kitty Oliver, Elvis Costello, Howard Goodall itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Beatles (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Dokumentarni filmi - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeno dokumentarni film e) glasba f) glasbeniki g) pogovori h) intervjuji i) pop j) rock

791.229.2:929Beatles(086.82)
929Beatles:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113258334

294.
        BELGICA [Videoposnetek] / scenario Arne Sierens, Felix Van Groeningen ; een film van Felix Van Groeningen ; muziek Soulwax ; fotografie Ruben Impens ; prevedla Helena Golja. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (121 min, 53 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3544218/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nizozem. - Posneto 2016. - Produkcija: Menuet itd. - Igrajo: Stef Aerts, Tom Vermeir, Hélène De Vos, Charlotte Vandermeersch, Boris Van Severen, Sara De Bosschere, Dominique Van Malder, Sam Louwyck, Stefaan De Winter itd. - Za odrasle
a) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) evropski igrani filmi e) koprodukcija

791.221.4(493+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113376862

295.
        BLACK rain [Videoposnetek] = Črni dež / music by Hans Cimmer ; director of photography Jan De Bont ; written by Craig Bolotin & Warren Lewis ; directed by Ridley Scott. - Ljubljana : Blitz film & video distribution, 2001, p 1989. - 1 video DVD (regija 2)(ca 120 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnaslovljeno v hrv., angl., ... - EC 100316. - QPAR 3934. - Vloge: Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Kate Capshaw
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) video DVD e) DVD

791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 237674496

296.
        CAFÉ society [Videoposnetek] = Kavarniška gospoda / cinematographer Vittorio Storaro ; written and directed by Woody Allen. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4513674/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Gravier Productions itd. - Igrajo: Jeannie Berlin, Steve Carell, Jesse Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey, Kristen Stewart, Corey Stoll, Ken Stott itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) komedija d) romantična komedija e) drama f) romantična drama

791.221.2(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113210718

297.
        CAPTAIN Fantastic [Videoposnetek] = Kapitan Fantastični / written and directed by Matt Ross ; director of photography Stéphane Fontaine ; music by Alex Somers ; prevedla Diana G. Jenko. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3553976/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Electric City Entertainment in ShivHans Pictures. - Igrajo: Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Shree Crooks, Ann Dowd itd. - 2016, Cannes, nagrada za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) komedija

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113014110

298.
        DIAZ [Videoposnetek] : don't clean up this blood / soggetto e regia Daniele Vicari ; sceneggiatura Laura Paolucci, Danielle Vicari ; fotografia Gherardo Gossi ; musiche Teho Teardo. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2013. - 1 video DVD (ca 117 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1934234/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Dialogi v it., nem., angl. in franc., podnapisi v slov., srb. in bos. - Produkcija: Fandango itd. - Igrajo: Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano itd.
a) Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) policijsko nasilje f) protesti g) antiglobalizacija h) koprodukcija

791.221.4(450+498+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1103991646

299.
        DIPLOMATIE [Videoposnetek] = Diplomacija / scénario, adaptation et dialogues de Cyril Gely et Volker Schlöndorff ; image Michel Amathieu ; musique Jörg Lemberg ; un film de Volker Schlöndorff ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 81 min) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3129564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Film Oblige itd. - Posneto 2014. - Igrajo: André Dussollier, Niels Arestrup, Robert Stadlober, Burghart Klaußner, Charlie Nelson, Jean-Marc Roulot, Thomas Arnold, Stefan Wilkening itd. - Za odrasle. - Cezar, 2015 (scenarij)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) vojna drama e) zgodovinski film f) zgodovinska drama g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.4(44+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113215582

300.
        FIFTY shades darker [Videoposnetek] = Petdeset odtenkov teme / music by Danny Elfman ; director of photography John Schwartzman ; based on the novel by E. L. James ; screenplay by Niall Leonard ; directed by James Foley ; prevod in priredba Vesna Žagar. - Ne zamaskirana izd. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (113 min, 2 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4465564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Na embalaži še: Ne zamaskirana izdaja vključuje tudi filmsko verzijo. - Podnapisi v angl., bolgar., češ., hrv., madž., romun. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. - Produkcija: Michael De Luca itd. - Posneto 2017. - DVDUP0431. - 574101/L [na DVD-ju]. - Igrajo: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Bella Heathcote, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Bruce Altman, Kim Basinger, Marcia Gay Harden itd. - Za odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) romantična drama e) koprodukcija

791.221.4(510+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 23129650

301.
        FIST fight [Videoposnetek] = Udari kot dedec / directed by Richie Keen ; screenplay by Van Robichaux & Evan Susser ; story by Van Robichaux & Evan Susser and Max Greenfield ; director of photography Eric Edwards ; music by Dominic Lewis. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (87 min, 17 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3401882/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: 21 Laps/Wrigley Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0839. - Igrajo: Ice Cube, Charlie Day, Tracy Morgan, Jillian Bell, Dean Norris, Christina Hendricks, Kumail Nanjiani, Dennis Haysbert, JoAnna Garcia Swisher, Alexa Nisenson, Stephnie Weir, Kym E. Whitley itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113388126

302.
        FORUSHANDE [Videoposnetek] = Trgovski potnik / [scenarij in režija Asghar Farhadi ; fotografija Hossein Jafarian ; glasba Sattar Oraki] ; iz angl. prevedla Tanja Bulajič. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 119 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5186714/?ref_=nm_knf_i4 - predstavitev filma. - Na embalaži nasl. v angl.: The salesman. - Podnapisi v slov. - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database) , avtorji z embalaže. - Posneto 2016. - Produkcija: Memento Films Production itd. - Igrajo: Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini, Babak Karimi itd. - Za odrasle. - Oskar, 2017 (tujejezični film), Cannes, 2016 ( glavni igralec, scenarij)
a) Iranski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija

791.221.4(55+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113267038

303.
        FREE state of Jones [Videoposnetek] = Upornik neodvisne države Jones / directed [and] screenplay by Gary Ross ; story by Leonard Hartman and Gary Ross ; director of photography Benoît Delhomme ; music by Nicholas Britell. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 134 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1124037/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto po resničnih dogodkih v okrožju Jones v Mississippiju med leti 1862-1876. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bluegrass Films itd. - Q1366. - Igrajo: Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Christopher Berry, Sean Bridgers, Jacob Lofland, Thomas Francis Murphy, Bill Tangradi, Brian Lee Franklin itd. - Za odrasle
a) Knight, Newton (1837-1922) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) akcijski film e) akcijska drama f) biografski film g) biografska drama h) zgodovinska drama i) vojni film

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112775774

304.
        La FRENCH [Videoposnetek] : librement inspiré de faits réels = Marseillska naveza : povzeto po resničnih dogodkih / un film de Cédric Jimenez ; scénario et dialogues Audrey Diwan, Cédric Jimenez ; image Laurent Tangy ; musique originale Guillaume Roussel ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 130 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2935564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: Legende Films itd. - Igrajo: Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette, Mélanie Doutey, Guillaume Gouix, Bruno Todeschini itd.
a) Francoski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Belgijski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) kriminalka d) kriminalna drama e) akcijski film f) akcijska kriminalka g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.5(44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113021022

305.
        GOLD [Videoposnetek] : inspired by true events = Zlato : navdihnjeno z resničnimi dogodki / directed by Stephen Gaghan ; written by Patrick Massett & John Zinman ; director of photography Robert Elswit ; music by Daniel Pemberton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (115 min, 28 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1800302/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Black Bear Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1405. - Igrajo: Matthew McConaughey, Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, Corey Stoll, Toby Kebbell, Bill Camp, Joshua Harto, Timothy Simons, Craig T. Nelson, Stacy Keach itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Pustolovski film - Video DVD-ji b) drama c) pustolovska drama d) triler e) thriller

791.221.4(73)(086.82)
791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113342302

306.
        HIMALLAYA [Videoposnetek] = Himalaja : film je posnet po resničnih dogodkih / [directed by Lee Seok-hoon ; screenplay by Suo Jieun-min ; cinematography by Kim Tae-sung, Hong Seung-hyuk ; music by Sang-Joon Hwang]. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4253360/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Transliterirani nasl. povzet po Wikipedia.org, avtorji z embalaže. - Na embalaži nasl. v angl.: The Himalayas. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2015. - Produkcija: JK Film itd. - Q 1385. - Igrajo: Hwang Jung-min, Jung Woo, Cho Seong-ha itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) pustolovski film d) pustolovska drama

791.221.4(519.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113038174

307.
        I, Daniel Blake [Videoposnetek] = Jaz, Daniel Blake / photography Robbie Ryan ; music George Fenton ; screenplay by Paul Laverty ; director Ken Loach. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 97 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5168192/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Sixteen Films itd. - Igrajo: Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann, Dylan Phillip McKiernan, Kate Rutter, Sharon Percy itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - BAFTA, 2017 (film), Cannes, 2016 (režiser), Cesar, 2017 (film), Evropska filmska nagrada, 2016 (režiser)
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) evropski igrani filmi f) koprodukcija

791.221.4(410+44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113157726

308.
        The INFILTRATOR [Videoposnetek] : based on a true story = Infiltrator : posneto po resnični zgodbi / directed by Brad Furman ; screenplay by Ellen Brown Furman ; based on the book by Robert Mazur ; director of photography Joshua Reis ; original music by Chris Hajian. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 122 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1355631/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: George Films itd. - Q 1390. - Igrajo: Bryan Cranston, Diane Kruger, John Leguizamo, Benjamin Bratt, Yul Vazquez, Juliet Aubrey, Elena Anaya, Amy Ryan, Olympia Dukakis, Joseph Gilgun itd. - Za odrasle
a) Mazur, Robert - Biografski film - Video DVD-ji b) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) kriminalni film f) kriminalna drama g) kriminalka h) biografski film

791.221.4(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113139294

309.
        JANIS [Videoposnetek] : little girl blue = Janis Joplin : otožno dekle / written and directed by Amy J. Berg ; music by Joel Shearer ; cinematography by Francesco Carrozzini, Paula Huidobro, Jenna Rosher ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 107 min) : barve in č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3707114/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Disarming Films in Jigsaw Productions. - Posneto 2015. - Pripoveduje Chan Marshall. - Sodelovali so: Janis Joplin, Laura Joplin, Michael Joplin, Peter Albin, Sam Andrew, Karleen Bennet itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Joplin, Janis (1943-1970) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Popularna glasba - Pevke - Biografije - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeniki e) pogovori f) intervjuji g) blues h) rokenrol i) folk

791.229.2:929Joplin J.(086.82)
929Joplin J.:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1112536926

310.
        JULIETA [Videoposnetek] / un film de Almodóvar ; guión Pedro Almodóvar basado en "Destino", "Pronto" y "Silencio" de Alice Munro ; música Alberto Iglesias ; director de fotografía Jean Claude Larrieu ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4326444/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: El Deseo itd. - Igrajo: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Dario Grandinetti, Michelle Jenner, Pilar Castro, Nathalie Poza itd.
a) Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(460)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113010782

311.
        LA La Land [Videoposnetek] = Dežela La La / written and directed by Damien Chazelle ; director of photography Linus Sandgren ; score composed and orchestrated by Justin Hurwitz ; music by Justin Hurwitz ; lyrics by Benj Pasek & Justin Paul ; choreographer Mandy Moore. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 123 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3783958/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Impostor Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1397. - Igrajo: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Rosemarie Dewitt, Finn Wittrock, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe, Tom Everett Scott, Josh Pence itd. - Oskar, 2017 (igralka, režija, izvirna glasbena podlaga, izvirna pesem, kinematografija, scenografija), Zlati globus, 2017 (film, glavna moška vloga, glavna ženska vloga, režiser, scenarij, izvirna glasbena podlaga, izvirna pesem) itd.
a) Ameriški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji b) Honghonški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji c) drama d) glasbeno-plesni film e) glasbena drama f) romantična drama g) koprodukcija

791.221.1(73+512.317)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113284702

312.
        LANG tu teng [Videoposnetek] = Le dernier loup = Volčji totem / scénario Alain Godard ... [et al.] ; adapté du roman Le totem du loupe de Jiang Rong ; image Jean-Marie Dreujou ; musique James Horner ; produit et réalisé par Jean-Jacques Annaud ; po angleški predlogi prevedel Gregor Jankovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 113 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2909116/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database). - Angl. nasl. na embalaži: Wolf totem. - Dialogi v kit. in mong., podnapisi v slov. - Produkcija: China Film itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhusheng, Basen Zhabu itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji c) drama d) pustolovska drama e) Mongolija f) nomadi g) volkovi h) koprodukcija

791.221.7(510+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113015646

313.
        MARGUERITE [Videoposnetek] : inspiré d'une histoire vraie = Marguerite : povzeto po resnični zgodbi / ecrit et réalisé par Xavier Giannoli ; image Glynn Speeckaert ; musique originale Ronan Maillard ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 124 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4428788/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Resnična zgodba o Florence Foster Jenkins. - Posneto 2015. - Produkcija: Fidélité Films itd. - Igrajo: Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau, Christa Théret itd. - Za odrasle. - Cezar, 2016 (kostumografija, glavna igralka, zvok), Benetke, 2015 (režiser)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Češki igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) komedija f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.4(44+437.1/.2+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113160030

314.
        MAX Steel [Videoposnetek] / directed by Stewart Hendler ; written by Christopher L. Yost ; music by Nathan Lanier. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Igrajo: Ben Winchell, Josh Brener, Maria Bello, Andy Garcia itd. - Za odrasle
a) akcija b) pustolovski film

791.221.2(430+436+494+498)(086.82)
791.221.4(430+436+494+498)(086.82)
COBISS.SI-ID 16810898

315.
        MIDDLE school [Videoposnetek] : the worst years of my life = Sre[!]nja šola : najhujša leta mojega življenja / directed by Steve Carr ; screenplay by Chris Bowman & Hubbel Palmer and Kara Holden ; based on the book by James Patterson and Chris Tebbetts ; director of photography Julio Macat ; music by Jeff Cardoni. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4981636/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Vpor. stv. nasl. v slov. na embalaži: Srednja šola : najhujša leta mojega življenja. - Na embalaži še: Based on the bestselling series. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: CBS Films itd. - Q 1368. - Igrajo: Griffin Gluck, Lauren Graham, Rob Riggle, Thomas Barbusca, Andy Daly, Adam Pally itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Kamboški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) družinski filmi e) fantazijski filmi f) animirani filmi g) animirano-igrani filmi h) koprodukcija

791.221.2(73+596)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113137502

316.
        MILES ahead [Videoposnetek] = Miles Davis / composer Robert Glasper ; director of photography Roberto Schaefer ; written by Steven Baigelman & Don Cheadle ; directed by Don Cheadle ; prevedla Diana Grden Jenko. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0790770/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Im Global itd. - Igrajo: Don Cheadle, Ewan McGregor, Emayatzy Corinealdi, Lakeith Lee Stanfield, Michael Stuhlbarg, Brian Bowman, Christina Karis itd. - Za odrasle
a) Davis, Miles (1926-1991) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) glasbeni film f) jazz

791.227(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113219678

317.
        MINISTARSTVO ljubavi [Videoposnetek] = Ministrstvo ljubezni / glazba Hrvoje Crnić Boxer, Mydy Rabycad ; direktor fotografije Simon Tanšek ; scenarist i redatelj Pavo Marinković. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 99 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5799780/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl. in slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Telefilm itd. - Q1365. - Igrajo: Stjepan Perić, Dražen Kühn, Ecija Ojdanić, Olga Pakalović, Milan Štrljić, Ksenija Marinković, Alma Prica, Bojan Navojec, Stipe Radoja itd. - Za odrasle
a) hrvaški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Češki igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) igrani filmi d) evropski igrani filmi e) komedije f) hrvaški igrani filmi g) češki igrani filmi h) koprodukcije

791.221.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113030750

318.
        A MONSTER calls [Videoposnetek] = Sedem minut čez polnoč / based upon the novel written by Patrick Ness ; from an original idea by Siobhan Dowd ; screenplay by Patrick Ness ; directed by J. A. Bayona ; director of photography Óscar Faura ; music Fernando Velázquez. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 104 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3416532/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Po istoimenskem romanu Patricka Nessa. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Apaches Entertainment itd. - Posneto 2016. - Q 1401. - Igrajo: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell, Liam Neeson, Ben Moor, James Melville, Geraldine Chaplin itd.
a) Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) Španski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji c) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji d) pravljični film e) pustolovski film f) družinski film g) fantazijski filmi h) animirano-igrani film i) koprodukcija j) fantastična bitja k) pošasti

791.221.8(0.053.5)(410+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113287006

319.
        MUSARAŇAS [Videoposnetek] = V rovkinem gnezdu / dirigida por Esteban Roel, Juanfer Andrés ; escrita por Juanfer Andrés, Sofía Cuenca ; director de fotografia Ángel Amorós ; música Joan Valent. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3417756/?ref_=nm_flmg_act_16 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: La Ferme! Productions itd. - Igrajo: Macarena Gómez, Nadia de Santiago, Hugo Silva, Luis Tosar, Gracia Olayo, Carolina Bang, Silvia Alonso, Lucía de la Fuente itd. - Za odrasle
a) Španski filmi - Srhjivka - Igrani filmi b) Francoski filmi - Srhjivka - Igrani filmi c) DVD d) koprodukcija e) triler f) evropski filmi

791.221.9(450+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 289577984

320.
        The NEON demon [Videoposnetek] = Neonski demon / directed, story by Nicolas Winding Refn ; screenplay by Nicolas Winding Refn, Mary Laws & Polly Stenham ; director of photography Natasha Braier ; music Cliff Martinez. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (112 min, 30 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1974419/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Space Rocket Nation itd. - Igrajo: Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone, Bella Heathcote, Abbey Lee, Desmond Harrington, Christina Hendricks, Keanu Reeves itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (skladatelj)
a) Danski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji d) grozljivka e) triler f) thriller g) koprodukcija

791.221.5(489+44+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113319006

321.
        NERUDA [Videoposnetek] / dirigida por Pablo Larraín ; escrita por Guillermo Calderón ; director de fotografía Sergio Armstrong ; musica original Federico Jusid. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (107 min, 36 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4698584/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Podnapisi v slov. Dialogi v špan., delno tudi v franc. - Posneto 2016. - Produkcija: Funny Balloons itd. - Verze iz "To noč lahko pišem" prepesnil Aleš Šteger, verze iz "Macchu Picchu XII." prepesnil Miroslav Košuta. - Igrajo: Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal, Mercedes Morán, Emilio Gutiérrez Caba, Diego Muñoz, Alejandro Goic, Pablo Derqui itd. - Za odrasle
a) Neruda, Pablo (1904-1973) - Biografski film - Video DVD-ji b) Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) Argentinski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji d) Francoski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji e) Španski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji f) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji g) filmska drama h) drama i) biografska drama j) koprodukcija

791.227(83+82+44+460+73)(086.82)
791.221.4(83+82+44+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113327454

322.
        OFFICE Christmas party [Videoposnetek] = Božična žurka v pisarni / music by Theodore Shapiro ; director of photography Jeff Cutter ; screenplay by Justin Malen and Laura Solon and Dan Mazer ; directed by Will Speck & Josh Gordon. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1711525/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bluegrass Films itd. - Q 1387. - Igrajo: Jason Bateman, Olivia Munn, T. J. Miller, Jillian Bell, Vanessa Bayer, Courtney B. Vance, Rob Corddry, Kate McKinnon, Jennifer Aniston itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) božič

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113132126

323.
        PATERSON [Videoposnetek] / written and directed by Jim Jarmusch ; director of photography Frederick Elmes ; music by Sqürl ; prevedla Diana Grden Jenko. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5247022/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Inkjet itd. - Posneto 2016. - Igrajo: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Barry Shabaka Henley, Cliff Smith, Chasten Harmon, William Jackson Harper, Masatoshi Nagase itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) koprodukcija

791.221.4(73+44+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113257566

324.
        POIROT. The clocks [Videoposnetek] : [season 12, DVD 1] = Poirot. Skrivnostne ure / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Stewart Harcourt ; director Charles Palmer ; composer Christian Henson ; director of photography Peter Greenhalgh. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0981209/?ref_=ttep_ep3 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2009. - S12D1. - Igrajo: David Suchet, Frances Barber, Stephen Boxer, Tom Burke, Phil Daniels, Beatie Edney, Guy Henry itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260126

325.
        POIROT. Hallowe'en party [Videoposnetek] : [season 12, DVD 2] = Poirot. Zabava na noč čarovnic / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Mark Gatiss ; director Charles Palmer ; composer Christian Henson ; director of photography Cinders Forshaw ; prevod in priredba Helena Valentinčič. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1535120/?ref_=ttep_ep2 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Nasl. na embalaži: Zgodilo se je na noč čarovnic. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2010. - S12D2. - Igrajo: David Suchet, Amelia Bullmore, Paola Dionisotti, Deborah Findlay, Ian Hallard, Georgia King, Phyllida Law itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260382

326.
        POIROT. Murder on the Orient Express [Videoposnetek] : [season 12, DVD 3] = Poirot. Umor v Orient ekspresu / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Stewart Harcourt ; director Philip Martin ; composer Christian Henson ; director of photography Alan Almond ; prevod in priredba Helena Valentinčič. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1554113/?ref_=ttep_ep3 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Nasl. na embalaži: Umor na Orient expressu. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2010. - S12D3. - Igrajo: David Suchet, Eileen Atkins, Hugh Bonneville, Jessica Chastain, Marie-Josée Croze, Serge Hazanavicius, Toby Jones, Susanne Lothar, Joseph Mawle itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260638

327.
        POIROT. Three act tragedy [Videoposnetek] : [season 12, DVD 4] = Poirot. Tragedija v treh dejanjih / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Nick Dear ; director Ashley Pearce ; composer Christian Henson ; director of photography Peter Greenhalgh. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1469899/?ref_=ttep_ep1 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2009. - S12D4. - Igrajo: David Suchet, Jane Asher, Kate Ashfield, Suzanne Bertish, Anna Carteret, Art Malik, Martin Shaw itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113259614

328.
        PROMISED land [Videoposnetek] = Obljubljena dežela / music by Danny Elfman ; director of photography Linus Sandgren ; story by Dave Eggers ; screenplay by John Krasinski & Matt Damon ; directed by Gus Van Sant ; prevedel Sašo Markovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca102 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2091473/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Sunday night/Pearl Street/Media Farm. - Posneto 2012. - Igrajo: Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, Titus Welliver, Terry Kinney, Tim Guinee, Lucas Black, Hal Holbrook itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113211998

329.
        QUAND on a 17 ans [Videoposnetek] = Ko imaš 17 let / un film de André Téchiné ; scénario et dialogues Céline Sciamma, André Téchiné ; image Julien Hirsch ; musique originale Alexis Rault ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 116 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4331970/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Fidélité Films itd. - Igrajo: Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Francoski filmi - Filmska drama - Igrani filmi b) DVD c) evropski filmi d) mladinski filmi e) mladina f) odraščanje g) adolescenca h) v filmu

791.221.4(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 289580288

330.
        TO mikro psari [Videoposnetek] = Stratos / režija Yannis Economides ; scenarij Yannis Economides ... [et al.] ; fotografija Dimitris Katsaitis ; glasba Babis Papadopoulos. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (132 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3259474/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Faliro House itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Vangelis Mourikis, Petros Zervos, Vicky Papadopoulou, Yannis Tsortekis itd. - Za odrasle
a) Grški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) Ciprski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji d) kriminalka e) kriminalna drama f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.5(495+430+564.3)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113376350

331.
        TONI Erdmann [Videoposnetek] / Buch und Regie Maren Ade ; Kamera Patrick Orth ; prevedla Petra Jenko. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 156 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4048272/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Coop99 Filmproduktion itd. - Igrajo: Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Thrystan Püetter, Ingrid Bisu, Hadewych Minis, Lucy Russell itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (režiser)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji c) Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji d) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji e) drama f) komedija g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.4(430+436+494+498)(086.82)
791.221.2(430+436+494+498)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113156190

332.
        TRUTH [Videoposnetek] = [Resnica] / directed, screenplay by James Vanderbilt ; based on the book Truth and duty: the press, the president, and the privilege of power by Mary Mapes ; director of photography Mandy Walker ; music by Brian Tyler. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3859076/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto po resničnih dogodkih. - Produkcija: Blue Lake Media Fund itd. - Posneto 2015. - Q 1247. - Igrajo: Cate Blanchett, Robert Redford, Topher Grace, Elisabeth Moss, Bruce Greenwood, Stacy Keach, John Benjamin Hickey, Dermot Mulroney, Dennis Quaid, David Lyons, Rachael Blake, Andrew McFarlane, Natalie Saleeba, Connor Burke itd.
a) Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografski film e) biografska drama f) raziskovalno novinarstvo g) koprodukcija

791.221.4(94+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111187038

333.
        UN etaj mai jos [Videoposnetek] = Spodnje nadstropje / regia Radu Muntean ; scenariul Alexandru Baciu, Radu Muntean, Rǎzvan Rǎdulescu ; imaginea Tudor Lucaciu ; sound design Electric Brother ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (89 min, 25 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4620316/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v romun. - Posneto 2015. - Produkcija: Les Films de l'Apres-Midi itd. - Igrajo: Teodor Corban, Iulian Postelnicu, Oxana Moravec, Ionuţ Bora, Tatiana Iekel, Adrian Vǎncicǎ, Maria Popistaşu, Ioana Flora, Vlad Ivanov itd. - Za odrasle
a) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) kriminalna drama g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.4(498+44+485+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113375838

334.
        VICTORIA [Videoposnetek] / Kamera Sturla Brandth Grøvlen ; Regie Sebastian Schipper ; Story Sebastian Schipper und Olivia Neergaard-Holm und Eike Frederik Schulz ; Musik Nils Frahm ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 138 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4226388/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dialogi v nem., angl., podnapisi v slov. - Produkcija: Monkeyboy itd. - Posneto 2015. - Igrajo: André M. Hennicke, Max Mauff, Burak Yigit, Franz Rogowski, Frederick Lau, Laia Costa itd. - Za odrasleZa starejšo mladino in odrasle. - Berlin, 2015 (režiser, snemalec)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) kriminalni film d) kriminalka e) kriminalna drama f) evropski igrani filmi

791.221.4(430)(086.82)
791.221.5(430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112535646

335.
VIERUNDZWANZIG
        24 Wochen [Videoposnetek] = 24 tednov / ein Film von Anne Zohra Berrached ; Drehbuchautor Carl Gerber, co-autorin Anne Zohra Berrached ; Bildgestaltung Friede Clausz ; musik-supervision and komposition Jasmin Reuter ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (98 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5369484/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nem. - Posneto 2016. - Produkcija: Zero One Film itd. - Igrajo: Julia Jentsch, Bjarne Mädel, Johanna Gastdorf, Emilia Pieske, Maria Dragus, Mila Bruk, Sabine Wolf, Karina Plachetka itd. - Za odrasle. - Berlin, 2016 (režiserka)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113375582

336.
        The WARRIORS gate [Videoposnetek] = Bojevnikova vrata / directed by Matthias Hoene ; written by Luc Besson & Robert Mark Kamen ; director of photography Maxime Alexandre ; original score Klaus Badelt. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4652532/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Fundamental Films itd. - Posneto 2016. - Q 1395. - Igrajo: Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista, Sienna Guillory, Uriah Shelton, Francis Ng itd.
a) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Kamboški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) pustolovski film e) fantazijski film f) fantastični film g) koprodukcija

791.221.7(44+510+596)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113225822

337.
        WILD oats [Videoposnetek] = Naključne bogatašinje / directed by Andy Tennant ; screenplay by Claudia Myers & Gary Kanew ; story by Gary Kanew ; director of photography José Luis Alcaine ; music by George Fenton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1655461/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Posneto 2015. - Produkcija: Wild Oats Canarias itd. - Q 1396. - Igrajo: Shirley MacLaine, Jessica Lange, Billy Connolly, Santiago Segura, Howard Hesseman, Matt Walsh, Jay Hayden, Rebecca Da Costa, Demi Moore itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) pustolovska komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113281886


R RISANKE


338.
        BALERINA in Viktor [Videoposnetek] = Ballerina / a film by Eric Summer and Eric Warin ; based on an idea by Eric Summer ; based on a story by Eric Summer, Laurent Zeitoun ; screenplay by Carol Noble, Laurenz Zeitoun, Eric Summer ; director of photography Jericca Cleland ; music by Klaus Badelt ; prevod in režija dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2261287/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Quad, Main Journey and Caramel Films itd. - SQBB1392. - Glasovi v slov.: Tina Ogrin, Aleksander Golja, Maja Pušič, Mirko Medved, Emanuela Montanič, Katja Ogrin, Sašo Prešeren, Peter Urbanc in Nikola Sekulović
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) kanadski animirani filmi f) francoski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113226846

339.
        ČAROVNIJA spečega zmaja [Videoposnetek] = The dragon spell / director Manuk Depoyan ; screenplay writer Olena Shulga ; based on a script Serniy Gavrilov ; composer Serniy Krutsenko ; režija in prevod dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (82 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5954304/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Panama Grand Prix. itd. - Posneto 2016. - SQBB1411. - Glasovi v slov.: Tina Ogrin, Aleksander Golja, Mirko Medved, Katja Ogrin in Sašo Prešeren. - Za otroke od 4. do 9. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ukrajinski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113381470

340.
        DIVJA brata Kratt. DVD 1, Krokodilja mama [Videoposnetek] = Wild Kratts. Mom of a croc / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Kit in ligenj = Whale of a squid
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22388533

341.
        DIVJA brata Kratt. DVD 2, Potovanje metuljarja xt [Videoposnetek] = Wild Kratts. Voyage of the butterfflier xt / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Iskalci medu = Honey seekers
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22388789

342.
        DIVJA brata Kratt. DVD 3, Lovljenje ostriža [Videoposnetek] = Wild Kratts. Bass class / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Kresničke = Fireflies
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389045

343.
        DIVJA brata Kratt. DVD 4, Polet kuščarja [Videoposnetek] = Wild Kratts. Flight of the draco / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Skrivnost migajočih črvov = Mystery of the squirmy wormy
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389301

344.
        DIVJA brata Kratt. DVD 5, Hobotnica divjih bratov Kratt [Videoposnetek] = Wild Kratts. Octopus Wildkratticus / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Sprehod po mokri strani = Walk on the wetside
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389557

345.
        The LEGO Batman movie [Videoposnetek] = Lego Batman film / directed by Chris McKay ; screenplay by Seth Grahame-Smith ... [et al.] ; story by Seth Grahame-Smith ; Batman created by Bob Kane with Bill Finger ; Superman created by Jerry Siegel and Joe Shuster ; music by Lorne Balfe ; prevod Vesna Žagar. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (100 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4116284/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv., angl. in hebr., podnapisi v slov., hrv., angl. za slušno prizadete, hebr. in polj. - Produkcija: Lin Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0838. - Glasovi v angl.: Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario Dawson, Ralph Fiennes itd.; glasovi v slov.: Klemen Slakonja, Domen Valič, Kristijan Ostanek, Maja Martina Merljak, Marjan Bunič itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 10. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi f) danski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113388638

346.
        SING [Videoposnetek] = Zapoj / written & directed by Garth Jennings ; original score by Joby Talbot ; [režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner]. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (103 min, 29 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3470600/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv. itd. - Posneto 2016. - Produkcija: Chris Meledandri itd. - DVDUP0430. - 74869/L (na DVD-ju). - Glasovi (v angl.): Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton, Tori Kelly, Jennifer Saunders itd. - Glasovi v slov.: Aljaž Jovanović, Ajda Smrekar, Goran Hrvaćanin, Miha Rodman, Lija Pečnikar, Gorazd Žilavec, Vesna Slapar itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 12. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113307998

347.
        The SNOW queen 3. Fire and ice [Videoposnetek] = Snežna kraljica 3. Ogenj in led / director of photography, directed by Aleksey Tsitsilin ; screenplay by Aleksey Zamyslov ... [et al.] ; music by Fabrizio Mancinelli. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4685554/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Izv. stv. nasl.: Snežnaja koroleva 3, Ogon i led. - Sinhronizacija v angl., hrv., slov. in srb. Podnapisi v alb. - Posneto 2016. - Produkcija: Wizart Animation. - SQBB1399
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) risani filmi za otroke e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) ruski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113287774

348.
        TELEBAJSKI. Mehurčki [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1657

Vsebuje tudi:
Glasbena skrinjica
Luže
Zbudi se
Vetroven dan
Zadeni me
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13422366

349.
        TELEBAJSKI. Prijateljstva [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1656

Vsebuje tudi:
Zalivalka
Gor in dol
Najljubše stvari
Dojenčki
Skrivalnice
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13424414

350.
        TELEBAJSKI. Ringa raja [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1658

Vsebuje tudi:
Blatne stopinje
Skoči, žoga
Nova igrača
Poj pesem
Umazana zabava
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13423646

351.
        TELEBAJSKI. Snežna kepa [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay, Laurence Blythe ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1660

Vsebuje tudi:
Pakiranje
Številka štiri
Letimo
Pipe
Zabava
a) lutkovni filmi b) animirani filmi za otroke c) lutkovni filmi za otroke d) otroški risani filmi e) risani filmi za otroke f) otroški lutkovni filmi g) animirani filmi h) otroški animirani filmi i) risani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13424158

352.
        TELEBAJSKI. Veliki ples [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay, Laurence Blythe ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1659

Vsebuje tudi:
Smešne hrenovke
Rdeča
Odsevi
Vožnja z vlakom
Le počakaj!
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13423902


NASLOVNO KAZALO


 • 24 tednov 335


 • Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom 255
 • Agencija za človeške vire 124
 • Alica v nori deželi 146
 • Angleško-slovenski slikovni besednjak 109
 • Arrival 289
 • Artur 207
 • Asasinov nazor 290
 • Assassin's creed 290
 • Asterix pri Belgih 274
 • The autopsy of Jane Doe 291


 • Babuškin kovček 171
 • Bad Santa 2 292
 • Bahamski dokument 162
 • Balerina in Viktor 338
 • Ballerina 338
 • The Beatles 293
 • Belgica 294
 • Belo pismo 123
 • Beseda kakor svet 233
 • Big educolor blocks 70
 • Bilten 5
 • Biologija 1 52
 • Biti mama 28
 • Black rain 295
 • Bližnjica do nemškega besedišča 122
 • Bodi pripravljen 107
 • Bogata in uboga mišica 253
 • Bojevnik 1
 • Bojevnikova vrata 336
 • Boris Pahor 285
 • Božična žurka v pisarni 322
 • Brezsrčni vojvoda 155


 • Café society 296
 • Camino de Santiago 204
 • Captain Fantastic 297
 • Cementni vrt 177
 • Cezarjev papirus 266
 • Cirkus treh vetrov 268
 • Copatarska pravljica 239
 • Cvrček na ognjišču 143


 • Čarovnica v gozdu 212
 • Čarovnija spečega zmaja 339
 • Čemaž 77
 • Čipkaste vezi 87
 • Čisto vsaka stvar 198
 • Črna skala, belo mesto 183
 • Črni angel 153
 • Črni dež 295
 • Črno jezero 152
 • Čudovita živalska pustolovščina 54
 • Čuječnost in vzgoja 22
 • Čuječnost za zaskrbljene 17


 • Darilo 224
 • Dekle za en mesec. Julij, avgust, september 137
 • Le dernier loup 312
 • Deskarka z dušo 282
 • Destino 310
 • Dežela La La 311
 • Diaz 298
 • Dicionário esloveno-brasileiro 112
 • Dimensions of contemporary learning environments 43
 • Diplomacija 299
 • Diplomatie 299
 • Divja brata Kratt. DVD 1, Krokodilja mama. Mom of a croc 340
 • Divja brata Kratt. DVD 2, Potovanje metuljarja xt. Voyage of the butterfflier xt 341
 • Divja brata Kratt. DVD 3, Lovljenje ostriža. Bass class 342
 • Divja brata Kratt. DVD 4, Polet kuščarja. Flight of the draco 343
 • Divja brata Kratt. DVD 5, Hobotnica divjih bratov Kratt. Octopus Wildkratticus 344
 • Domina 154
 • Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub 279
 • The dragon spell 339
 • Družbena odgovornost 36
 • Dublineska 195


 • Esej na maturi 2018 117
 • Etika živali 10


 • The fairytale of Luna 248
 • Fifty shades darker 300
 • Fist fight 301
 • Forushande 302
 • Free state of Jones 303
 • La French 304
 • Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji 286


 • Gaudeamus 133
 • Glas v vetru 188
 • Glasbila v rokah nagajivih škratov 234
 • Glej in se čudi 3
 • Glina za tisoč in eno bolezen 66
 • Globoko ukoreninjen 32
 • Gold 305
 • Gospodov glas 170
 • Grafični in medijski procesi 78
 • Gramoz 173
 • Grdi raček 100
 • Grivarjevi otroci 265


 • Happy hoppy 110
 • Harry Potter. Kamen modrosti 264
 • Hildegarda iz Bingna 61
 • Himalaja 306
 • Himallaya 306
 • Hiša na prodaj 166


 • I, Daniel Blake 307
 • In the garden 259
 • The infiltrator 308
 • Infiltrator 308
 • Interpretacija sanj za srečno življenje 25
 • Iskalci medu 341
 • Izgnanstvo 156
 • Izlet mrtvih deklet 190


 • Janis 309
 • Janis Joplin 309
 • Jaz, Daniel Blake 307
 • Jaz, poti do čustvene razbremenitve in kvalitetnega sobivanja 20
 • Jedilnik ljubiteljic čokolade. [Knj. 2] 176
 • Julieta 310


 • Kaj nam omogoča živeti 27
 • Kako najti moč za samopomoč? 14
 • Kako so volku ostrigli brke 253
 • Kako živeti sto let 56
 • Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline 277
 • Kapitan Fantastični 297
 • Karma in njena preobrazba 12
 • Karol Glaser 119
 • Kavarniška gospoda 296
 • Kit in ligenj 340
 • Kitov vrt 249
 • Kle se špeglajte 205
 • Knjiga o Baltimorskih 216
 • Ko črički jokajo 175
 • Ko imaš 17 let 329
 • Ko se Neža zaljubi 269
 • Kresničke 342
 • Krvavi denar 148
 • Kuhajmo za družino 73


 • La La Land 311
 • Lang tu teng 312
 • Lang tuteng 312
 • Le pogum! 57
 • Lego Batman film 345
 • The Lego Batman movie 345
 • Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz 122
 • LinA 202
 • Ljubezen na terapiji 18
 • Ljubezen pod jadri 142
 • Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo 59
 • Ljubo življenje, naj se začne :) 193
 • Lo and behold 3
 • Lösungsschlüssel 122
 • Lunine mene 24
 • Luža v čevlju 262


 • Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev 251
 • Madžarščina 114
 • Magična filozofija Aleistra Crowleya 26
 • Mala knjiga energijske medicine 58
 • Mali plac 225
 • Das Märchen von Luna 248
 • Marelični poljubi 196
 • Marguerite 313
 • Marseillska naveza 304
 • Marsovčki na počitnicah 217
 • Materialna kultura 29
 • Max Steel 314
 • Mein Hund 247
 • Melem 88
 • Metodično oblikovanje učnih tem 40
 • Mi perro 247
 • Middle school 315
 • Mila 168
 • Miles ahead 316
 • Miles Davis 316
 • Ministarstvo ljubavi 317
 • Ministrstvo ljubezni 317
 • Il mio cane 247
 • Misija Arktika 288
 • Mladi bogataš 145
 • Mladinski klasiki 111
 • Močno me objemi 13
 • Moj dedek 229
 • Moj pes 247
 • Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré 64
 • Mon chien 247
 • A monster calls 318
 • Motiv 139
 • Muca Copatarica 238
 • Muca Mija in čudežna rastlina 230
 • Muca Mija in rojstni dan 231
 • Mulčki. Dobro je imeti prijatelje 273
 • Mulčki. Te lahko objamem 246
 • Musaraňas 319
 • My dog 247


 • Na noge! 283
 • Na potovanju po galaksiji 254
 • Na robu zakona 151
 • Naključne bogatašinje 337
 • Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic 79
 • Naredi sam za svojega psa 72
 • Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011) 121
 • Ne boj se! 206
 • The Neon demon 320
 • Neonski demon 320
 • Nerešeni primeri 84
 • Neruda 321
 • Nevesta 150
 • Neznankino pismo 199
 • Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca 159
 • Nizozemščina 118
 • Njuni štirje možje 191
 • Norveška 275
 • Nova priložnost 138


 • O gozdnem škratku in še kaj --- 130
 • O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova našel svojo veliko ljubezen 132
 • O muci, ki je imela vzeti peska 253
 • O prašičku, ki ni hotel sam domov 253
 • O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisičje hišice 253
 • O slončici, ki bi rada zaspala 221
 • O tiraniji 35
 • O zmaju, ki je pohrustal grde misli 228
 • Obdukcija neznanke 291
 • Običaji, navade in verovanja na Madagaskarju 47
 • Objemčki z očkom 213
 • Oblike v oblakih. Slovnične preglednice 113
 • Obljubljena dežela 328
 • Od prvih oglasov do interneta 80
 • Odkrij svojo usodo 21
 • Office Christmas party 322
 • Ogenj ljubezni 203
 • Oho, čigav kakec pa je to? 245
 • Opazovanje sebe. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso 19
 • Operasjon Arktis 288
 • Orožje, uši in svoboda 208
 • Osebno 140
 • Osemdeseta o osemdesetih 30
 • Ostanki poletja 256
 • Otilija na morju 272
 • Otrok sonca 210


 • Paradajz 76
 • Pastirci 265
 • Paterson 323
 • Pesem za Sinin džan 185
 • Petdeset odtenkov teme 300
 • Peter in čudežni rdeči kos Janez 270
 • 550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično 42
 • Plameni poželenja 164
 • Po sledi Merkurja 86
 • Poirot 324, 325, 326, 327
 • Poirot. The clocks. Skrivnostne ure 324
 • Poirot. Hallowe'en party. Zabava na noč čarovnic 325
 • Poirot. Murder on the Orient Express. Umor v Orient ekspresu 326
 • Poirot. Three act tragedy. Tragedija v treh dejanjih 327
 • Pokvarjeni Božiček 2 292
 • Polonca in leteči krožnik 239
 • Pomladni dan 169
 • Popotovanje k sreči 105
 • Poredna mucka in striček Pepi 214
 • Portret srečnega človeka 85
 • Post in celostna hrana človeka 55
 • Potepi po Sloveniji 278
 • Pozabljene pomladi 167
 • Pozor, huda babica! 211
 • Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo 38
 • Praslovenščina - Adamov jezik 108
 • Pravi prijatelj 240
 • Pravi zaklad 131
 • Pravljica o Luni 248
 • Pravljičarna kapitana Maria 271
 • Prebujeni milijonar 81
 • Premalo mrtev 158
 • Prezrte stročnice 74
 • Pridiga o padcu Rima 144
 • Prihod 289
 • Prijateljstvo je najboljše zdravilo 68
 • Prikazni ne potrkajo na vrata 215
 • Principi kuhanja 75
 • Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole 44
 • Priročnik za skavtske voditelje 106
 • Priročnik za spletno previdnost 6
 • Procesi v tehnologijah varstva okolja 71
 • Promised land 328
 • Pronto 310
 • Prva dama 184
 • Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje 65


 • Quand on a 17 ans 329


 • Razsežnosti sodobnih učnih okolij 43
 • Rdeča prašna cesta 284
 • Rdečelaska 182
 • [Resnica] 332
 • Rešitve 122
 • Robocar Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla 241
 • Robocar Poli. 2, Novi prijatelji 242
 • Robocar Poli. 3, Tehnični pregled 243
 • Robocar Poli. 4, Zaupaj prijateljem 244
 • Rock me 91


 • Samo ljubezen 261
 • Sedem minut čez polnoč 318
 • Sedem pisem iz Pariza 194
 • Sedma funkcija jezika 135
 • Seks v svetu narave 53
 • SI robotika 4
 • Silencio 310
 • Sing 346
 • Sivi volk na pikniku 220
 • Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah 253
 • Skladbe za male škrate 94, 95, 96, 97, 98
 • Skrivnost migajočih črvov 343
 • Skrivnostni gozd 235
 • Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji 51
 • Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi 34
 • Slovenologija 201
 • Slovenske folklorne pripovedi, pregovori, zbadljivke in šaljivke 48
 • Slovensko - ameriški odnosi 33
 • Slovensko-brazilski slovar 112
 • Slovensko-madžarski slikovni slovar 115
 • Slovensko-ruski slikovni slovar 116
 • Slovenščina na ustni maturi 2018 120
 • Smetarski gusar 267
 • Snežna kraljica 3 347
 • The snow queen 3. Fire and ice. Ogenj in led 347
 • Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini 83
 • Spodnje nadstropje 333
 • Sprehod po mokri strani 344
 • Spreminjamo sebe, spreminjamo svet 16
 • Srčna joga 62
 • Sre[!]nja šola 315
 • Starec in jaz 192
 • Stari avto 232
 • Staroverstvo in staroverci 49
 • Stratos 330
 • Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica 41
 • Sulica 197


 • Šah 103
 • Ščurki 180
 • Šibke točke 89
 • Škratovile udomačijo samoroga 237
 • Šlagerji 125
 • Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja 45
 • Švrk in reševanje na pasji akademiji 223


 • Tek na mestu 31
 • Telebajski. Mehurčki 348
 • Telebajski. Prijateljstva 349
 • Telebajski. Ringa raja 350
 • Telebajski. Snežna kepa 351
 • Telebajski. Veliki ples 352
 • Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje 69
 • Temeljni vidiki osebnosti 7
 • 1204 dni teme 209
 • Tisti dan 127
 • Tito 280
 • Tjan dobi novega prijatelja 236
 • To mikro psari 330
 • Toni Erdmann 331
 • Totalna revolucija 93
 • Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem 218
 • Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč 219
 • Tracing Mercury 86
 • Trgovski potnik 302
 • 13 257
 • Truth 332
 • Turčija 276
 • Turška strast 149
 • Tvoja do torka 136


 • U srčanom džepu 126
 • Ubežni delci 178
 • Udari kot dedec 301
 • Ujemite paža 222
 • Ujetnica poželenja 172
 • Um, telo, dojenček 8
 • Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha 99
 • Un etaj mai jos 333
 • Upornik neodvisne države Jones 303
 • Ura je na morje šla 90
 • Usoda kraljevine Tearling 160
 • Ustvarjalno recikliranje 46


 • V rovkinem gnezdu 319
 • V srčnem žepu 126
 • Vadba za možgane. Trdi orehi za bistre glave 101
 • Vadba za možgane. Zapletene uganke 102
 • Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju 67
 • Veliki pohod 165
 • Verjemi v svoje sanje 226
 • Vesolje zgodb 2
 • Victoria 334
 • 24 Wochen 335
 • Vodnik po otoku 163
 • Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije 50
 • Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode 60
 • Volčji totem 312
 • Vprašanja iz kopalnice 63
 • Vrata nepovrata. Knj. 3, Bivališča duš 181
 • Vražja Liza 187
 • Vrhovi 92
 • Vsakdanje geometrije 128
 • Vse moje Amerike 161
 • Vse-stvar-je 129
 • Vsi moji bivši 141
 • Vso srečo! 9
 • Vzgojni načrt v šoli 44


 • Warrior 1
 • The warriors gate 336
 • We can help! 263
 • Wild Kratts 340, 341, 342, 343, 344
 • Wild oats 337


 • Z morjem na ti 82
 • Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe 104
 • Zadnja želja 134
 • Zajec dela za lisico 253
 • Zakaj so ponoči vse mačke črne 239
 • Zamrznjene besede 200
 • Zapoj 346
 • Zasledovalke sreče 15
 • Zaslužek na internetu za začetnike 37
 • Zaščitnik 174
 • Zbiralec podob 227
 • Zdaj! 23
 • Zgodbe Svetega pisma 287
 • Zgodilo se je nekega poletja 157
 • Zimski poljub 179
 • Zlato 305
 • Zmagovita ljubezen 281
 • Zmaj s srcem 258
 • Zrak za zajtrk 260
 • Zrela za ljubezen 147
 • Zverinice, pozdravljene! 253
 • Zvezde usode 189
 • Zvezdogelca 252


 • Ženin na preizkušnji 186
 • Živalska olimpijada 250
 • Živeti s ciljem 11
 • Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše 39

IMENSKO KAZALO


 • Abdalla, Khalid (1980-, igralec) 290
 • Adams, Amy (igralec) 289
 • Ade, Maren (scenarist, režiser) 331
 • Aerts, Stef (igralec) 294
 • Afshar, Tessa 131
 • Ajdič, Matic (izvajalec) 92
 • Ajduković, Elza (prevajalec) 250
 • Alcaine, José Luis (fotograf) 337
 • Alexandre, Maxime (fotograf) 336
 • Alexie, Sherman (1966-) 255
 • Ali, Mahershala (igralec) 303
 • Alidoosti, Taraneh (izvajalec) 302
 • Allen, Marc (avtor dodatnega besedila) 23
 • Allen, Woody (1935-, scenarist, režiser) 296
 • Almodóvar, Pedro (režiser, scenarist) 310
 • Almond, Alan (fotograf) 326
 • Alonso, Silvia (1989-, izvajalec) 319
 • Altman, Bruce (izvajalec) 300
 • Amalietti, Peter 108
 • Amathieu, Michel (fotograf) 299
 • Ambrožič, Jerneja (avtor) 52
 • Amorós, Ángel (fotograf) 319
 • Anaya, Elena (1975-, izvajalec) 308
 • Andersen, Hans Christian (1805-1875, bibliografski predhodnik) 100
 • Andersson, Per J. 132
 • Andrés, Juanfer (režiser, scenarist) 319
 • Aniston, Jennifer (izvajalec) 322
 • Annaud, Jean-Jacques (režiser) 312
 • Antonsen, Kaisa (igralec) 288
 • Anželj, Stana (prevajalec) 211
 • Anžlovar, Petra (1975-, prevajalec) 132
 • Arestrup, Niels (izvajalec) 299
 • Arkapaw, Adam (fotograf) 290
 • Arko, Andrej 133
 • Armstrong, Sergio (fotograf) 321
 • Arnaut Bersan, Tina (prevajalec) 247
 • Arnett, Will (izvajalec) 345
 • Arnold, Thomas (1971-, izvajalec) 299
 • Asher, Jane (izvajalec) 327
 • Ashfield, Kate (1972-, izvajalec) 327
 • Ashley, Kristen 134
 • Atanasovski, Vasko 88
 • Atkins, Eileen (1934-, izvajalec) 326
 • Aubrey, Juliet (1966-, izvajalec) 308
 • Avsec, Andreja 7


 • Babšek, Barbara (prevajalec) 27
 • Bach, Tamara 256
 • Baciu, Alexandru (scenarist) 333
 • Badelt, Klaus (1967-, skladatelj) 336, 338
 • Baden-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth (baron) 105, 106
 • Bahovec, Igor (avtor dodatnega besedila) 32
 • Baigelman, Steven (scenarist) 316
 • Bajd, Tadej (recenzent) 4
 • Bajec, Anton (1897-1985, prevajalec) 143
 • Bakan, Anja (prevajalec) 165, 179
 • Bakan, Branko (1976-, fotograf) 107
 • Balfe, Lorne (1976-, skladatelj) 345
 • Bang, Carolina (1985-, izvajalec) 319
 • Barbarič, Nada (avtor) 117
 • Barber, Frances (1958-, izvajalec) 324
 • Barbusca, Thomas (izvajalec) 315
 • Barič, Ana (prevajalec) 272
 • Bartfield, Noah (izvajalec) 92
 • Bartol, Nina 72
 • Basinger, Kim (1953-, izvajalec) 300
 • Basso, Annalise (igralec) 297
 • Bašić, Nino (avtor) 5
 • Bateman, Jason (izvajalec) 322
 • Bates, Kathy (1948-, izvajalec) 292
 • Bauman, Gregor (1970-, avtor dodatnega besedila, urednik) 124
 • Bautista, Dave (izvajalec) 336
 • Bayer, Vanessa (izvajalec) 322
 • The Beatles (glasbena skupina) (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, intervjuvanec, izvajalec) 293
 • Beguš, Ines (kartograf) 49
 • Beláňová, Janka 110
 • Bell, Jillian (izvajalec) 301, 322
 • Bello, Maria (1967-, izvajalec) 314
 • Bensi, Danny (skladatelj) 291
 • Berce, Karin (ilustrator) 226, 228, 251, 254, 269
 • Berden, Barbara Patrizia 123
 • Berg, Amy J. (režiser, scenarist) 309
 • Berk, Sheryl (avtor) 282
 • Berlin, Jeannie (izvajalec) 296
 • Bernik, Jernej (dr. med. 1987-, avtor dodatnega besedila) 105
 • Berrached, Anne Zohra (režiser, scenarist) 335
 • Berry, Christopher (igralec) 303
 • Bertalanič, Sonja 55
 • Bertish, Suzanne (izvajalec) 327
 • Besson, Luc (scenarist) 336
 • Bevk, France 265
 • Bilbi 89
 • Binet, Laurent (1972-) 135
 • Bisu, Ingrid (izvajalec) 331
 • Bivic, Tanja (prevajalec) 293
 • Bivic, Teja (prevajalec) 178, 309
 • Bizjak, Katja (1983-, prevajalec) 155
 • Bizjak-Mali, Lilijana (fotograf) 52
 • Bjerknæs, Trond (skladatelj) 288
 • Black, Lucas (1982-, izvajalec) 328
 • Blanchett, Cate (1969-, izvajalec) 332
 • Blatnik, Patricia (avtor) 69
 • Blažej Cirej, Mojca (avtor dodatnega besedila) 193
 • Blažič Klemenc, Andreja (prevajalec) 138
 • Blažič, Milena 111
 • Blokar, Jolanda (prevajalec) 184
 • Blythe, Laurence (fotograf) 351, 352
 • Bobovnik, Nejc (avtor) 277
 • Bobovnik, Nejc (kartograf) 277
 • Bodnárová, Jana (1950-) 257
 • Bøe-Waal, Grethe (režiser, scenarist) 288
 • Bohinc, Rado (1949-) 36
 • Bolotin, Craig (scenarist) 295
 • Bolta, Urban (avtor) 107
 • Bombač, Jaka (prevajalec) 56
 • Bondar, Carin 53
 • Bonilla, Rocio (ilustrator) 215
 • Bonisolli, Barbara (fotograf) 73
 • Bonneville, Hugh (izvajalec) 326
 • Bont, Jan de (fotograf) 295
 • Boonen, Stefan 211
 • Bora, Ionut (igralec) 333
 • Bosschere, Sara De (1972-, igralec) 294
 • Bowman, Brian (izvajalec) 316
 • Bowman, Chris (scenarist) 315
 • Boxer, Stephen (izvajalec) 324
 • Bracken, Ann (psihoterapevtka) 8
 • Bradley, Richard (režiser) 350, 351, 352
 • Braier, Natasha (fotograf) 320
 • Brank, Janez (1979-, urednik, avtor) 5
 • Bratina, Borut (recenzent) 36
 • Bratož, Silva (urednik) 43
 • Bratt, Benjamin (1963-, izvajalec) 308
 • Brdnik, Gregor (ilustrator) 210
 • Brecelj, Marijan (1931-) 112
 • Brener, Josh (izvajalec) 314
 • Bridgers, Sean (1968-, igralec) 303
 • Brišnik, Iztok 258
 • Britell, Nicholas (skladatelj) 303
 • Broch, Nicolai Cleve (igralec) 288
 • Broderick, Marian 212
 • Brojan, Matjaž 279
 • Brown Furman, Ellen (scenarist) 308
 • Brown, Ruby 213
 • Bruel, Nick 214
 • Bruk, Mila (igralec) 335
 • Bucik, Irena (avtor dodatnega besedila) 49
 • Bukovac, Vesna (avtor dodatnega besedila) 55
 • Bulajić, Tanja (prevajalec) 302
 • Bulič, Dragan (avtor dodatnega besedila) 125
 • Bullmore, Amelia (1964-, izvajalec) 325
 • Bundschuh, Rick (avtor) 282
 • Bunič, Marjan (izvajalec) 345
 • Burke, Tom (izvajalec) 324
 • Bybee, Catherine 136


 • Cajnko, Eva (ilustrator) 237
 • Calderón, Guillermo (1971-, scenarist) 321
 • Camp, Bill (igralec) 305
 • Canal, Eulàlia (1963-) 215
 • Capshaw, Kate (izvajalec) 295
 • Capuder, Andrej 200
 • Carabelli, Francesca (ilustrator) 212
 • Cardoni, Jeff (1970-, skladatelj) 315
 • Carell, Steve (1963-, izvajalec) 296
 • Carlan, Audrey 137
 • Carr, Robyn 138
 • Carr, Steve (režiser) 315
 • Carrozzini, Francesco (fotograf) 309
 • Carteret, Anna (izvajalec) 327
 • Castro, Pilar (igralec) 310
 • Cat Power (1972-, pripovedovalec) 309
 • Cedilnik-Gorup, Eva (1973-, avtor) 69
 • Ceglar, Irena 28
 • Cenc, Marija (avtor dodatnega besedila) 130
 • Cera, Michael (izvajalec) 345
 • Cercas, Javier (1962-) 139
 • Cernatič-Gregorič, Anica (avtor dodatnega besedila, kartograf) 49
 • Chao, Mark (izvajalec) 336
 • Chaplin, Geraldine (izvajalec) 318
 • Charney, Noah 201
 • Chastain, Jessica (izvajalec) 326
 • Chazelle, Damien (1985-, scenarist, režiser) 311
 • Cheadle, Don (1964-, scenarist, režiser, izvajalec) 316
 • Chiang, Ted (1967-, bibliografski predhodnik) 289
 • Child, Lee 140
 • Cho, Seong-ha (izvajalec) 306
 • Christie, Agatha (1890-1976, bibliografski predhodnik) 324, 325, 326, 327
 • Cigale, Dejan (1965-, kartograf, fotograf) 277
 • Cikajlo, Imre (recenzent) 4
 • Clausz, Friede (fotograf) 335
 • Claybourne, Anna (avtor) 54
 • Cleland, Jericca (fotograf) 338
 • Cobden, Joe (igralec) 289
 • Colgan, Jenny 141
 • Collage, Bill (scenarist) 290
 • Connolly, Billy (izvajalec) 337
 • Conrad, Didier 266
 • Cooper, Adam (scenarist, scenarist) 290
 • Corban, Teodor (1957-, igralec) 333
 • Corddry, Rob (izvajalec) 322
 • Corinealdi, Emayatzy (izvajalec) 316
 • Cornaro, Luigi (1464-1566) 56
 • Cosier, James (prevajalec povzetka) 277
 • Costa, Laia (igralec) 334
 • Costa, Rebecca Da (izvajalec) 337
 • Cotillard, Marion (1975-, igralec) 290
 • Cox, Brian (1946-, izvajalec) 291
 • Cox, Tony (1958-, izvajalec) 292
 • Cramm, Dagmar von 73
 • Cranston, Bryan (1956-, izvajalec) 308
 • Crnić, Hrvoje (skladatelj) 317
 • Crooks, Shree (2005-, igralec) 297
 • Croos-Müller, Claudia 9, 57
 • Cross, Shauna (scenarist) 292
 • Croze, Marie-Josée (1970-, izvajalec) 326
 • Cuenca, Sofía (scenarist) 319
 • Cuesta, Inma (igralec) 310
 • Cunta, Miljana (avtor dodatnega besedila) 129
 • Cutter, Jeff (fotograf) 322
 • Cvek, Petra (prevajalec) 60


 • Čaušević, Jasmin 142
 • Čebulj, Živa (prevajalec) 144
 • Česnik Korošec, Vesna (prevajalec) 153
 • Činč Juhant, Breda (avtor dodatnega besedila) 50
 • Čoh, Zvonko (ilustrator) 90, 253
 • Čuden, Darko (prevajalec) 261
 • Čuk, Katarina (prevajalec) 13
 • Čušin, Mojca (1969-, prevajalec) 106


 • Ćirović, Lucija (pripovedovalec) 100


 • Dallas Howard, Bryce (igralec) 305
 • Daly, Andy (izvajalec) 315
 • Damon, Matt (scenarist, izvajalec) 328
 • Daniels, Phil (1958-, izvajalec) 324
 • Dawson, Rosario (izvajalec) 345
 • Day, Charlie (izvajalec) 301
 • De Gli Antoni, Mark (skladatelj, izvajalec) 3
 • Dear, Nick (scenarist) 327
 • Debeljak, Dora (1980-, prevajalec) 19
 • Degnan-Veness, Coleen 259
 • Dekleva, Bojan (avtor dodatnega besedila, prevajalec, urednik) 68
 • Delhomme, Benoît (1961-, fotograf) 303
 • Demšar, Mira (prevajalec) 105
 • Depoyan, Manuk (režiser) 339
 • Derqui, Pablo (igralec) 321
 • Deschanel, Caleb (1944-, fotograf) 293
 • DeWitt, Rosemarie (izvajalec) 311, 328
 • DiCarlo, Russell E. (avtor dodatnega besedila) 23
 • Dickens, Charles (1812-1870) 143
 • Dicker, Joël (1985-) 216
 • Dimitrov, Ljudmil (prevajalec) 34
 • Dionisotti, Paola (izvajalec) 325
 • Dirnbek, Jernej (pisec besedila uglasbenih pesmi) 92
 • Divjak, Darja (prevajalec) 158
 • Diwan, Audrey (scenarist) 304
 • Dobrajc, Tina (ilustrator) 286
 • Dobrila, Lorena (prevajalec) 289
 • Dolenc Koce, Jasna (avtor, fotograf) 52
 • Dolenc, Sašo (1973-) 2
 • Dolinar, Igor (fotograf) 50
 • Domar, Alice D. (avtor dodatnega besedila) 8
 • Dondi (avtor) 58
 • Dorfman, Cliff (bibliografski predhodnik) 1
 • Doria, Julia 217
 • Dornan, Jamie (1982-, izvajalec) 300
 • Dorofeeva, Uliana (prevajalec) 247
 • Dou, Shawn (igralec) 312
 • Douglas, Michael (1944-, izvajalec) 295
 • Doutey, Mélanie (izvajalec) 304
 • Dovč, Janez (glasbenik 1980-, izvajalec) 92
 • Dowd, Ann (igralec) 297
 • Dowd, Siobhan (bibliografski predhodnik) 318
 • Dragus, Maria (igralec) 335
 • Dramatično društvo (Ljubljana) 104
 • Dreujou, Jean-Marie (1959-, fotograf) 312
 • Drev, Miriam (prevajalec) 53, 177, 207
 • Driedemy, Joelle (ilustrator) 263
 • Driver, Adam (1983-, izvajalec) 323
 • Drnovšek, Ana (avtor dodatnega besedila) 106
 • Drobnič, Marjeta (prevajalec) 149
 • Druks, Luka (fotograf) 72
 • Duddy, Mary (izvajalec) 291
 • Dujardin, Jean (1972-, izvajalec) 304
 • Dukakis, Olympia (izvajalec) 308
 • Dussollier, André (izvajalec) 299


 • Eckert, Suzana (prevajalec) 141
 • Economides, Yannis (režiser, scenarist) 330
 • Eden, Donna 58
 • Edgerton, Joel (izvajalec) 1
 • Edney, Beatie (izvajalec) 324
 • Edwards, Eric Alan (1953-, fotograf) 301
 • Egart, Darinka P. 218, 219
 • Egerton, Taron (1989-, izvajalec) 346
 • Eggers, Dave (1970-, bibliografski predhodnik) 328
 • Eisenberg, Jesse (1983-, izvajalec) 296
 • Electric Brother (skladatelj) 333
 • Elfman, Danny (skladatelj) 300, 328
 • Elmes, Frederick (fotograf) 323
 • Elswit, Robert (fotograf) 305
 • Emiliani, Lucia 220
 • Engel, Dana (prevajalec) 247, 248
 • Erznožnik, Ajda (ilustrator) 115, 116
 • Everett Scott, Tom (1970-, izvajalec) 311


 • Fanning, Elle (igralec) 320
 • Farahani, Golshifteh (1983-, izvajalec) 323
 • Farhadi, Asghar (1972-, scenarist, režiser) 302
 • Farkaš-Lainščak, Jerneja (avtor) 69
 • Fassbender, Michael (igralec, producent) 290
 • Fast, Julie A. 59
 • Fau, Michel (izvajalec) 313
 • Faura, Oscar (fotograf) 318
 • Fefer, Jernej (avtor) 69
 • Feng, Shaofeng (igralec) 312
 • Fenton, George (skladatelj) 307, 337
 • Ferfila, Bogomil 275, 276
 • Ferrándiz, Elena (ilustrator) 109
 • Ferrari, Jérôme (1968-) 144
 • Ferri, Jean-Yves (avtor) 266
 • Fetih, Jaka (avtor) 69
 • Ficarra, Glenn (bibliografski predhodnik) 292
 • Fiennes, Ralph (izvajalec) 345
 • Fila, Corentin (igralec) 329
 • Filimonova, Tat´jana (1976-, prevajalec) 247
 • Findlay, Deborah (1947-, izvajalec) 325
 • Finger, Bill (bibliografski predhodnik) 345
 • Fitzgerald, F. Scott (1896-1940) 145
 • Flisar, Evald 146
 • Flora, Ioana (1975-, igralec) 333
 • Foley, James (režiser, režiser) 300
 • Fontaine, Stéphane (fotograf) 297
 • Force, Marie 147
 • Forney, Ellen (1968-, ilustrator) 255
 • Forshaw, Cinders (fotograf) 325
 • Forssén Ehrlin, Carl-Johan (1978-) 221
 • Fortuna, Igor (ilustrator) 107
 • Fountain, Jeff 32
 • Frahm, Nils (1982-, skladatelj) 334
 • Frančič, Franjo 222
 • Franklin, Brian Lee (igralec) 303
 • Frelih, Tone 148
 • Frey, Jana 260
 • Frot, Catherine (1956-, izvajalec) 313
 • Furlan, Andrej (1966-, fotograf) 86
 • Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 198
 • Furman, Brad (režiser) 308


 • Gabrič, Aleš (1963-, urednik) 34
 • Gacoin-Marks, Florence (prevajalec) 247
 • Gaghan, Stephen (režiser) 305
 • Gala, Antonio 149
 • Galifianakis, Zach (izvajalec) 345
 • García Bayona, Juan A. (1975-, režiser) 318
 • Garcia Swisher, JoAnna (izvajalec) 301
 • Garcia, Andy (izvajalec) 295, 314
 • García, Gael (igralec) 321
 • Gartner, Alja (prevajalec) 154
 • Garwood, Julie 150
 • Gastdorf, Johanna (igralec) 335
 • Gatiss, Mark (1966-, scenarist) 325
 • Gavrilov, Serniy (bibliografski predhodnik) 339
 • Gely, Cyril (scenarist) 299
 • Geološki zavod Slovenije 50
 • Gerbec, Teja (kartograf) 49
 • Gerber, Carl (scenarist) 335
 • Germano, Elio (izvajalec) 298
 • Giannoli, Xavier (1972-, režiser, scenarist) 313
 • Gibbes, Lesley 223
 • Gilgun, Joseph (izvajalec) 308
 • Glasper, Robert (1978-, skladatelj) 316
 • Glažar, Tomaž (1962-, avtor, urednik) 69
 • Gleeson, Brendan (1955-, igralec) 290
 • Gluck, Griffin (izvajalec) 315
 • Glusman, Karl (igralec) 320
 • Gnecco, Luis (1962-, igralec) 321
 • Godard, Alain (1946-, scenarist) 312
 • Gogala, Andrej (1956-, prevajalec) 84, 109
 • Goic, Alejandro (1957-, igralec) 321
 • Goldberg, Ian (scenarist) 291
 • Goldstein, Ivo 280
 • Goldstein, Slavko (1928-, avtor) 280
 • Golja, Aleksander (prevajalec, režiser, izvajalec) 338
 • Golja, Aleksander (režiser, prevajalec, izvajalec) 339
 • Golja, Helena (prevajalec) 294
 • Golob, Lea 78
 • Gómez, Macarena (izvajalec) 319
 • González, Lucía (1994-, izvajalec) 319
 • Göransson, Krister (fotograf) 207
 • Gordon, Josh (režiser) 322
 • Goriup, Jana (avtor dodatnega besedila, recenzent) 39
 • Goršič, Tanja (prevajalec) 214
 • Goscinny, René (avtor) 274
 • Goscinny, René (z enoto povezano ime) 266
 • Gosling, Ryan (1980-, izvajalec) 311
 • Gossi, Gherardo (1958-, fotograf) 298
 • Gostečnik, Christian (avtor dodatnega besedila) 14
 • Gostenčnik, Vida (prevajalec) 60
 • Gostinčar, Cene (fotograf) 52
 • Gošnik-Godec, Ančka (ilustrator) 238
 • Gouix, Guillaume (izvajalec) 304
 • Grabec, Janez (ilustrator) 94, 95, 96, 97, 98
 • Grace, Topher (1978-, izvajalec) 332
 • Gradišek, Boštjan (izvajalec) 92
 • Graham, Lauren (izvajalec) 315
 • Grahame-Smith, Seth (scenarist, bibliografski predhodnik) 345
 • Grajzar, Mateja (prireditelj) 241, 242, 243, 244
 • Grandinetti, Darío (igralec) 310
 • GrandPré, Mary (ilustrator) 264
 • Grao, Daniel (1976-, igralec) 310
 • Grden Jenko, Diana (prevajalec) 297, 316, 323
 • Grdina, Igor (1965-, recenzent) 34
 • Grebenc Sotošek, Tina 202
 • Greenfield, Max (bibliografski predhodnik) 301
 • Greenhalgh, Peter (fotograf) 324, 327
 • Greenwood, Bruce (izvajalec) 332
 • Gregori, Andrej (1976-, avtor, ilustrator) 51
 • Gregori, Janez (1941-, fotograf) 51
 • Gregori, Marija (avtor) 51
 • Gregorič, Andreja 224
 • Gregorič, Nataša (slikarka, ilustrator) 239, 250, 271
 • Grilc, Uroš 225
 • Grimes, Luke (1984-, izvajalec) 300
 • Grintov, Vlasta (1963-) 226
 • Grisham, John 151
 • Grøvlen, Sturla Brandth (fotograf) 334
 • Grün, Anselm 27
 • Grušovnik, Tomaž 10
 • Gržan, Karel 281
 • Gržan, Karel (avtor dodatnega besedila) 67
 • Gselman, Blaž (avtor dodatnega besedila) 173
 • Gubanc, Irena (ilustrator) 86
 • Guibelin, Laurent (prevajalec) 247
 • Guillory, Sienna (izvajalec) 336
 • Guinee, Tim (izvajalec) 328
 • Gunnari, Gaute (fotograf) 288
 • Gutiérrez Caba, Emilio (igralec) 321


 • Haasse, Hella S. 152
 • Habe, Tomaž (1947-) 90
 • Habič, Marko (1956-, fotograf) 87
 • Hace, Aleš (recenzent) 4
 • Haček, Miro (recenzent) 275
 • Haeringen, Annemarie van (ilustrator) 249
 • Hafnar, Stane (avtor dodatnega besedila) 64
 • Hafner, Alenka (1964-, recenzent) 69
 • Hajian, Chris (skladatelj) 308
 • Hall, Will 60
 • Hallard, Ian (izvajalec) 325
 • Hamilton, Bethany 282
 • Hamilton, Nicholas (igralec) 297
 • Hamre, Leif (bibliografski predhodnik) 288
 • Hančič, Ana (avtor) 69
 • Hansen, Ryan (izvajalec) 292
 • Hanson, Sydney (ilustrator) 221
 • Haramija, Dragica (avtor dodatnega besedila) 271
 • Harcourt, Stewart (scenarist) 324, 326
 • Harden, Marcia Gay (izvajalec) 300
 • Hardt, Petra Christine 79
 • Hardy, Tom (1977-, izvajalec) 1
 • Harkavy, Daniel (avtor) 11
 • Harmon, Chasten (izvajalec) 323
 • Harper, William Jackson (izvajalec) 323
 • Harrington, Desmond (igralec) 320
 • Harrison, George (1943-2001, izvajalec) 293
 • Hartman, Leonard (bibliografski predhodnik) 303
 • Harto, Joshua (igralec) 305
 • Hayden, Jay (igralec, izvajalec) 337
 • Haysbert, Dennis (izvajalec) 301
 • Hazanavicius, Serge (izvajalec) 326
 • Heathcote, Bella (igralec) 320
 • Heathcote, Bella (izvajalec) 300
 • Hedl, Dušan (avtor dodatnega besedila) 125
 • Hedžet Tóth, Cvetka (avtor dodatnega besedila) 167
 • Heisserer, Eric (1970-, scenarist) 289
 • Hendler, Stewart (1978-, režiser) 314
 • Hendricks, Christina (1975-, igralec) 320
 • Hendricks, Christina (1975-, izvajalec) 292, 301
 • Henley, Barry (izvajalec) 323
 • Henmo, Sverre 261
 • Hennicke, André (1958-, igralec) 334
 • Henry, Guy (1960-, izvajalec) 324
 • Henson, Christian (1971-, skladatelj) 324, 325, 326, 327
 • Hernandez, Callie (izvajalec) 311
 • Herzog, Werner 3
 • Hesseman, Howard (izvajalec) 337
 • Hickey, John Benjamin (izvajalec) 332
 • Hidalgo, Nieves 153
 • Hildegard von Bingen (svetnica 1098-1179) 61
 • Hilton, L. S. 154
 • Hirsch, Emile (1985-, izvajalec) 291
 • Hirsch, Julien (fotograf) 329
 • Hivju, Kristofer (igralec) 288
 • Hladnik, Milan (avtor dodatnega besedila) 45
 • Hmelak, Maja (1982-, avtor) 41
 • Hodak, Marjana (avtor) 120
 • Hoene, Matthias (režiser) 336
 • Holbrook, Hal (izvajalec) 328
 • Holden, Kara (scenarist) 315
 • Hollweck, Julia (ilustrator) 73
 • Hong, Seung-hyuk (fotograf) 306
 • Horner, James (skladatelj) 312
 • Horvat, Ines (1989-, prevajalec) 115
 • Hosseini, Shahab (1974-, izvajalec) 302
 • Howard, Ron (režiser, producent) 293
 • Hoyt, Elizabeth 155
 • Hrovat Jerlah, Nataša (prevajalec) 334, 335
 • Hrovat, Uroš 267
 • Hrovatin, Petra (1973-, fotograf) 52
 • Hrvaćanin, Goran (izvajalec) 346
 • Hudson, Val (avtor) 207
 • Huidobro, Paula (fotograf) 309
 • Hüller, Sandra (izvajalec) 331
 • Hurwitz, Justin (skladatelj) 311
 • Hvala, Tea (avtor) 30
 • Hwang, Jung-min (izvajalec) 306
 • Hwang, Sang Joon (1972-, skladatelj) 306
 • Hyatt, Michael S. 11


 • Ice Cube (izvajalec) 301
 • Iekel, Tatiana (igralec) 333
 • Iglesias, Alberto (skladatelj) 310
 • Ilc, Iztok (1977-, prevajalec) 216
 • İlhan, Çiler (1972-) 156
 • Imamović, Sabina (prevajalec) 175
 • Imenšek, Barbara (ilustrator) 206
 • Impens, Ruben (1971-, fotograf) 294
 • Institut IPAL. Akademija (7 ; 2017 ; Ljubljana) 12
 • Irons, Jeremy (1948-, igralec) 290
 • Isak Kres, Jelena (1974-, prevajalec) 245
 • Isham, Mark (skladatelj) 1
 • Isler, Samantha (igralec) 297
 • Ivanov, Vlad (1969-, igralec) 333
 • Ivanuš-Grmek, Milena (recenzent) 43


 • Jafarian, Hossein (fotograf) 302
 • Jalal al-Din Rumi (Maulana 1207-1273) 203
 • James, E. L. (bibliografski predhodnik) 300
 • James, Julie (1974-) 157
 • James, Peter (1948-) 158
 • Jameson, Jack (režiser) 348, 349, 350, 351, 352
 • Jamnik, Tatjana (1976-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 170
 • Jamnik, Žiga (1991-, fotograf) 277
 • Janež, Ana (1997-, ilustrator) 64
 • Jankovič, Gregor (prevajalec, prevajalec) 312
 • Jarmusch, Jim (1953-, scenarist, režiser) 323
 • Jeffries, Sabrina 159
 • Jemec Gričar, Katja (prevajalec) 221
 • Jenko, Petra (1979-, prevajalec) 331
 • Jenner, Michelle (igralec) 310
 • Jennings, Garth (1972-, scenarist, režiser) 346
 • Jentsch, Julia (igralec) 335
 • Jerman, Tanja (1974-, avtor) 113
 • Jeršek, Miha 50
 • Ježovnik, Alen (ilustrator) 43
 • Jimenez, Cédric (režiser, scenarist) 304
 • Jóhannsson, Jóhann (skladatelj) 289
 • Johansen, Erika 160
 • Johansson, Scarlett (1984-, izvajalec) 346
 • Johns, Dave (izvajalec) 307
 • Johnson, Dakota (izvajalec) 300
 • Johnson, Eric (1979-, izvajalec) 300
 • Johnson, Sue 13
 • Johnston, Bernadette (fotograf) 58
 • Jones, Felicity (1984-, izvajalec) 318
 • Jones, Toby (1967-, izvajalec) 326
 • Jovanovič, Aljaž (izvajalec) 346
 • Jurak, Gregor (avtor) 69
 • Jurak, Gregor (fotograf) 69
 • Jurič Šenk, Sabina 14
 • Jurriaans, Saunder (skladatelj) 291
 • Jusid, Federico (1973-, skladatelj) 321
 • Just, Franci (avtor dodatnega besedila) 161


 • Kacin, Anže (fotograf) 62
 • Kalčič, Uroš (prevajalec) 23
 • Kalčíková, Gabriela (avtor) 71
 • Kaloh, Dejan 283
 • Kamen, Robert Mark (scenarist) 336
 • Kane, Bob (bibliografski predhodnik) 345
 • Kanew, Gary (scenarist, bibliografski predhodnik) 337
 • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (recenzent) 275
 • Kapetanović, Ivan 204
 • Kardoš, Štefan 161
 • Karim, Amer 227
 • Karimi, Babak (igralec, izvajalec) 302
 • Karis, Christina (izvajalec) 316
 • Karlovšek, Igor 162
 • Karuza, Senko 163
 • Katsaitis, Dimitris (fotograf) 330
 • Katz, Matt (skladatelj) 348, 349, 350, 351, 352
 • Kaučič, Ksenija (avtor dodatnega besedila) 104
 • Kavčič, Tina (1976-, avtor) 7
 • Kavčnik Kolar, Vanja (avtor dodatnega besedila) 20
 • Kay, Jackie 284
 • Keach, Stacy (igralec) 305
 • Keach, Stacy (izvajalec) 332
 • Kearney, Brendan 54
 • Kebbell, Toby (1982-, igralec) 305
 • Kebbell, Toby (1982-, izvajalec) 318
 • Keen, Richie (režiser) 301
 • Kelly, Brett (izvajalec) 292
 • Kelly, Olwen (izvajalec) 291
 • Kelly, Tori (1992-, izvajalec) 346
 • Kenda, Jakob J. (prevajalec) 212, 264
 • Kenner, Julie 164
 • Kerndl, Milena (recenzent) 39
 • Kersnik Žvab, Ana 62
 • Keržan, Marta (avtor dodatnega besedila) 262
 • Kharmanova, Ludmila (ilustrator) 247
 • Kiberlain, Sandrine (igralec) 329
 • Kiely, Pat (igralec) 289
 • Kim, Tae-sung (fotograf) 306
 • King, Georgia (izvajalec) 325
 • King, Stephen (1947-) 165
 • King, Stephen Michael (ilustrator) 223
 • Kinney, Terry (1954-, izvajalec) 328
 • Kinsella, Sophie 166
 • Klas, Gaja (izvajalec) 92
 • Klaußner, Burghart (1949-, izvajalec) 299
 • Klein, Kacey Mottet (1998-, igralec) 329
 • Klemenčič, Eva (1978-, recenzent) 41
 • Knez, Mihaela (1972-) 113
 • Kocbek, Marijan (recenzent) 36
 • Kodele, Marija 74
 • Kokalj, Anja (1979-, fotograf) 262
 • Kokalj, Anja (1979-, ilustrator) 268
 • Kokalj, Gaja (ilustrator) 262
 • Kokalj, Tatjana (1956-) 262, 268
 • Kolmanič, Karolina 167
 • Kolšek, Peter (avtor dodatnega besedila) 126
 • Koncut, Suzana (prevajalec) 135
 • König, Michael (nutricionist, avtor) 73
 • Kopinšek, Simona 168
 • Koranter, Sonja 269
 • Koren, Ana (1983-, prevajalec) 151
 • Koren, Miha (glasbenik, izvajalec) 92
 • Koren, Silvo (fotograf) 51
 • Korsika, Anej (avtor) 30
 • Korun, Barbara (avtor dodatnega besedila) 192
 • Kos, Janez Elija (fotograf) 107
 • Kosec, Polona (ilustrator) 227, 230, 231
 • Kosmač, Ciril 169
 • Kostanjšek, Rok (fotograf) 52
 • Košir, Esther (prevajalec) 157, 172
 • Košir, Nives (prevajalka, prevajalec) 290
 • Košuta, Miroslav (prevajalec) 321
 • Kotnik, Primož (recenzent) 69
 • Kotnik, Stanko (avtor dodatnega besedila) 265
 • Kovač, Bogomir (1952-, recenzent) 69
 • Kovač, Marjeta (1956-, z enoto povezano ime) 69
 • Kovač, Sara (novinarka, prevajalec) 105
 • Kovačič, Jani 124
 • Kovačič, Pšena (ilustrator) 146
 • Kovačič, Stanislav (recenzent) 4
 • Kozak, Krištof Jacek (mentor, član komisije za zagovor) 121
 • Kozinc, Darinka 228
 • Koželj, Polona (1986-, avtor) 45
 • Koželj, Silvo (avtor) 69
 • Koželj, Tanja (kartograf) 277
 • Krajnc, Irena (1959-, avtor) 42
 • Krajnc, Lenka (prevajalec) 176
 • Krakar-Vogel, Boža (recenzent) 111, 117
 • Kralj, Alojz (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 4
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 186
 • Kraljič, Helena 229, 230, 231, 232
 • Kraner, Kaja (avtor) 30
 • Kranjc, Anja (1982-, ilustrator) 235
 • Krasinski, John (1979-, scenarist, izvajalec) 328
 • Kratt, Chris (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 340, 341, 342, 343, 344
 • Kratt, Martin (bibliografski predhodnik) 340, 341, 342, 343, 344
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 174
 • Kreutz, Samo 233
 • Križnar, Matija (avtor, ilustrator, fotograf) 50
 • Kruger, Diane (izvajalec) 308
 • Krušič, Ljuba 234
 • Krušič, Samo (avtor dodatnega besedila) 192
 • Krutsenko, Serniy (skladatelj) 339
 • Kubale, Valentin 40
 • Kučan, Ana (avtor dodatnega besedila, fotograf) 85
 • Kühn, Dražen (1965-, izvajalec) 317
 • Kunaver Ličen, Polona 235
 • Kuntner, Jernej (režiser) 346
 • Kurent, Andreja (prevajalka, prevajalec) 288
 • Kuret, Primož (1935-, recenzent) 99
 • Kurillo, Andrej (prevajalec) 54
 • Kurzel, Jed (skladatelj) 290
 • Kurzel, Justin (režiser) 290
 • Kutnjak, Valerija 206


 • Labed, Ariane (1984-, igralec) 290
 • Ladika, Dejan 33
 • Lainšček, Feri 125
 • Lakhiani, Vishen (avtor dodatnega besedila) 81
 • Lampe Kajtna, Mojca (ilustrator) 78
 • Lange, Jessica (izvajalec) 337
 • Langella, Frank (igralec) 297
 • Lanier, Nathan (skladatelj) 314
 • Lapanja, Dejan (glasbenik 1981-, izvajalec) 88
 • Larraín, Pablo (1976-, režiser) 321
 • Larrieu, Jean-Claude (1943-, fotograf) 310
 • Lasan, Jelena (avtor dodatnega besedila) 233
 • Lau, Frederick (1989-, igralec) 334
 • Laverty, Paul (scenarist) 307
 • Lavrič, Janez (1946-, prevajalec) 58
 • Lavtižar, Janez (prevajalec) 140
 • Law, Phyllida (1932-, izvajalec) 325
 • Laws, Mary (scenarist) 320
 • Lazarević, Žarko (urednik) 34
 • Leben, Vladimir (ilustrator) 50
 • Lee, Abbey (igralec) 320
 • Lee, Seok-hoon (režiser) 306
 • Legend, John (izvajalec) 311
 • Leguizamo, John (izvajalec) 308
 • Lellouche, Gilles (izvajalec) 304
 • Lem, Stanisław 170
 • Lemberg, Jörg (1968-, skladatelj) 299
 • Lenická, Anna (ilustrator) 110
 • Lennon, John (1940-1980, izvajalec) 293
 • Leonard, Niall (scenarist) 300
 • Lepičnik-Vodopivec, Jurka 41
 • Leskošek, Bojan (z enoto povezano ime) 69
 • Leskovec, Ivana (avtor, urednik) 86
 • Lesslie, Michael (scenarist) 290
 • Levstek, Jože (avtor dodatnega besedila) 64
 • Lewis, Dominic (skladatelj) 301
 • Lewis, Warren (scenarist) 295
 • Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 180
 • Likar Bajželj, Mirana 171
 • Lindnord, Mikael 207
 • Lindsey, Johanna 172
 • Lingea (Maribor) 114, 118
 • Lipka-Sztarbałło, Krystyna 63
 • Lipnik, Jože (avtor, urednik, lektor) 42
 • Lipovšek, Stanko (avtor dodatnega besedila) 281
 • Lipuš, Florjan 173
 • Lively, Blake (izvajalec) 296
 • Loach, Ken (1936-, režiser) 307
 • Lofland, Jacob (igralec) 303
 • Logar, Grega (1988-, recenzent) 4
 • Logar, Klementina (prevajalec) 282
 • Loibl, Thomas (izvajalec) 331
 • Lothar, Susanne (izvajalec) 326
 • Louwyck, Sam (igralec) 294
 • Lovibond, Ophelia (1986-, izvajalec) 291
 • Lovšin, Polona (1973-, ilustrator) 229
 • Lubi, Maja (ilustrator) 240
 • Lucaciu, Tudor (fotograf) 333
 • Lunaček, Izar T. (ilustrator) 270
 • Lyons, David (1976-, izvajalec) 332


 • Ma, Tzi (1962-, igralec) 289
 • Macat, Julio (fotograf) 315
 • MacDougall, Lewis (izvajalec) 318
 • MacFarlane, Seth (izvajalec) 346
 • MacKay, George (1992-, igralec) 297
 • MacLaine, Shirley (1934-, izvajalec) 337
 • Macnaughton, Tina (ilustrator) 213
 • Macuh, Bojan 39, 236
 • Maček, Amalija (prevajalec) 79
 • Mädel, Bjarne (igralec) 335
 • Maillard, Ronan (skladatelj) 313
 • Majcenovič Kline, Barbara 115, 116
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 213
 • Majsova, Natalija (prevajalec) 34
 • Makarovič, Jan 287
 • Malen, Justin (scenarist) 322
 • Malik, Art (izvajalec) 327
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 24, 61, 134, 196
 • Malone, Jena (1984-, igralec) 320
 • Malpas, Jodi Ellen 174
 • Mancinelli, Fabrizio (skladatelj, skladatelj) 347
 • Mangold, Matthias F. 75
 • Mapes, Mary (bibliografski predhodnik) 332
 • Marcon, André (1948-, izvajalec) 313
 • Marinković, Ksenija (1966-, izvajalec) 317
 • Marinković, Pavo (1967-, scenarist, režiser) 317
 • Markovič, Olga (avtor) 74
 • Markovič, Sašo (prevajalec, prevajalec) 328
 • Martin, Charles (1969-) 175
 • Martin, Philip (režiser, režiser) 326
 • Martinčič, Ruth (prevajalec) 105
 • Martinez, Cliff (skladatelj) 320
 • Martini, Max (1969-, izvajalec) 300
 • Massett, Patrick (1962-, scenarist) 305
 • Masterl Štefanič, Mojca (prevajalec) 32
 • Mate, Janez 64
 • Mate, Matej (avtor dodatnega besedila) 64
 • Mate, Miran (avtor dodatnega besedila) 64
 • Mate, Vasilij (fotograf) 64
 • Matičetov, Milko (zbiratelj) 253
 • Matjačić, Zlatko (recenzent) 4
 • Matthews, Carole 176
 • Mauff, Max (1987-, igralec) 334
 • Mawle, Joseph (1974-, izvajalec) 326
 • Mazer, Dan (scenarist) 322
 • Mazur, Robert (bibliografski predhodnik) 308
 • Mbatha-Raw, Gugu (1983-, igralec) 303
 • McCartney, Paul (izvajalec) 293
 • McConaughey, Matthew (1969-, igralec) 303, 305
 • McConaughey, Matthew (1969-, izvajalec) 346
 • McDormand, Frances (izvajalec) 328
 • McElhatton, Michael (izvajalec) 291
 • McEwan, Ian (1948-) 177
 • McGregor, Ewan (1971-, izvajalec) 316
 • McKay, Chris (režiser, režiser) 345
 • McKiernan, Dylan Phillip (izvajalec) 307
 • McKinnon, Kate (1984-, izvajalec) 322
 • Mébarki, Thierry (drugo) 266
 • Medved, Andrej (1947-) 83
 • Medved, Mirko (pevec, izvajalec) 338, 339
 • Medvešček, Pavel (avtor, urednik) 49
 • Medvešek, Janez 278
 • Melville, James (izvajalec) 318
 • Melvin (ilustrator) 211
 • Mendiževec, Aleš (avtor) 30
 • Ménochet, Denis (1976-, igralec) 290
 • Mercina, Marija 117
 • Merljak, Maja Martina (izvajalec) 345
 • Mešić, Davor (fotograf) 52
 • Meško, Aleksandra 65
 • Method Man (izvajalec) 323
 • Michaels, Anne (1958-) 178
 • Mićanović, Miroslav (avtor dodatnega besedila) 163
 • Miklavc, Ferdinand (1948-, prevajalec) 139
 • Mikolič, Vesna (1965-, somentor) 121
 • Milan, Courtney 179
 • Milenković Kikelj, Nina (avtor dodatnega besedila) 106
 • Millas, Maria (prevajalec) 68
 • Miller, Daniel (1954-) 29
 • Miller, T. J. (1981-, izvajalec) 322
 • Minis, Hadewych (izvajalec) 331
 • Miotti, Eugenio (fotograf) 51
 • Mislej, Lisa (prevajalec) 201
 • Mišič, Gregor (avtor, urednik, fotograf) 69
 • Mišigoj-Duraković, Marjeta (recenzent) 69
 • Mitrevski, Ivan (ilustrator) 201
 • Mizuno, Sonoya (izvajalec) 311
 • Mlakar, Simon (1977-) 270
 • Modrijan, Irena (1974-, prevajalec) 131
 • Modrijani 91
 • Molek, Iva (recenzent) 78
 • Monroe, Mark (scenarist) 293
 • Montanič, Emanuela (izvajalec) 338
 • Moor, Ben (izvajalec) 318
 • Moore, Demi (izvajalec) 337
 • Moore, Gareth (25.4.1975-) 101, 102
 • Moore, Mandy (1976-, koreograf) 311
 • Morán, Mercedes (igralec) 321
 • Moravec, Oxana (igralec) 333
 • Morgan, Tracy (1968-, izvajalec) 301
 • Mortensen, Viggo (1958-, igralec) 297
 • Moss, Elisabeth (1983-, izvajalec) 332
 • Mourikis, Vangelis (izvajalec) 330
 • Možina, Miran (avtor dodatnega besedila) 60
 • Mrak, Miro (prevajalec) 164
 • Muck, Deja (recenzent) 78
 • Muck, Desa 237
 • Mulroney, Dermot (izvajalec) 332
 • Mumford, Eloise (izvajalec) 300
 • Munih, Marko (1962-, urednik) 4
 • Munih, Živa (prevajalec) 247
 • Munn, Olivia (1980-, izvajalec) 322
 • Muñoz, Diego (igralec) 321
 • Munro, Alice (1931-) 310
 • Muntean, Radu (režiser, scenarist) 333
 • Murphy, Thomas Francis (1953-, igralec) 303
 • Musek, Janek (recenzent) 7
 • Mustafić, Perica (fotograf) 51
 • Muževič, Igor (avtor) 69
 • Mydy Rabycad (skladatelj) 317
 • Myers, Claudia (scenarist) 337


 • Nagase, Masatoshi (1966-, izvajalec) 323
 • Naing, Richard (scenarist) 291
 • Nanjiani, Kumail (izvajalec) 301
 • Nared, Matija 47
 • Natek, Karel (fotograf) 277
 • Navojec, Bojan (1976-, izvajalec) 317
 • Neergaard-Holm, Olivia (scenarist) 334
 • Neeson, Liam (izvajalec) 318
 • Neisha 92
 • Nelson, Charlie (izvajalec) 299
 • Nelson, Craig T. (igralec) 305
 • Nemec, Bojan (recenzent) 4
 • Nemec, Maja (1990-, avtor dodatnega besedila) 267
 • Nesbø, Jo (1960-) 180
 • Ness, Patrick 318
 • Ness, Patrick (scenarist) 318
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 11, 188
 • Ng, Francis (izvajalec) 336
 • Ni, Ni (izvajalec) 336
 • Nisenson, Alexa (izvajalec) 301
 • Noble, Carol (scenarist) 338
 • Noble, Sabina (prevajalec) 137
 • Nolte, Nick (izvajalec) 1
 • Norris, Dean (izvajalec) 301
 • Novak, Alenka (1958-, prevajalec) 9, 57, 256
 • Novak, Boris A. 181
 • Novak, Luka (1963-) 76
 • Novak, Maja (1960-, prevajalec) 145, 280
 • Novak, Mitja (glasbenik, izvajalec) 92
 • Novak, Primož (1972-, avtor dodatnega besedila) 64
 • Nuhijev-Galičič, Vera 15


 • O'Brien, Mark (igralec, igralec) 289
 • O'Connor, Gavin (1964-, režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 1
 • Ogorevc, Marjan 16
 • Ogrin, Darko (urednik, fotograf) 277
 • Ogrin, Katja (prevajalka, izvajalec) 338, 339
 • Ogrin, Tina (izvajalec) 338, 339
 • Ojdanić, Ecija (izvajalec) 317
 • Oketič, Klemen (drugo) 48
 • Oketič, Radko (urednik, ilustrator) 48
 • Olayo, Gracia (1957-, izvajalec) 319
 • Olejníková, Daniela (ilustrator) 257
 • Omerza, Igor 285
 • O'Morain, Padraig 17
 • Ora, Rita (izvajalec) 300
 • Oraki, Sattar (skladatelj) 302
 • Orel Kos, Silvana (prevajalec) 100
 • Orel, Barbara (urednik) 104
 • Orsenna, Erik (1947-) 85
 • Orth, Patrick (fotograf) 331
 • Oseban, Ana Jasmina (1978-, prevajalec) 199
 • Osin, Roman (fotograf) 291
 • Osnovna šola (Lesično) 42
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 223
 • Ostanek, Kristijan (izvajalec) 345
 • Otel, Vasile (fotograf) 51
 • Ovčak Kos, Maja 38
 • Øvredal, André (1973-, režiser) 291


 • Pacheiner-Klander, Vlasta 119
 • Pačnik, Erna (prevajalec) 182
 • Pakalović, Olga (izvajalec) 317
 • Paljevec, Andreja 66
 • Pally, Adam (izvajalec) 315
 • Palmer, Charles (režiser) 324, 325
 • Palmer, Hubbel (scenarist) 315
 • Pamuk, Orhan 182
 • Pance, Svetozar 77
 • Pankrti 93
 • Pannen, Kai (ilustrator) 9, 57
 • Paolucci, Luigi (scenarist) 298
 • Papadopoulos, Babis (skladatelj) 330
 • Papadopoulou, Vicky (izvajalec) 330
 • Pasek, Benj (pisec besedila uglasbenih pesmi) 311
 • Patrić, A. S. 183
 • Patterson, James (1947-, bibliografski predhodnik) 315
 • Paul, Justin (pisec besedila uglasbenih pesmi) 311
 • Pavček, Maj (fotograf) 126
 • Pavček, Saša 126
 • Pavletič, Boštjan (ilustrator) 124
 • Pavliha, Marko (avtor dodatnega besedila) 16
 • Pavlin, Maja (23.11.1989-, prevajalec) 329
 • Pavšek, Brane (prevajalec) 250
 • Pearce, Ashley (režiser) 327
 • Pecev, Ivan (avtor) 69
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 194
 • Pečnikar, Lija (izvajalec) 346
 • Pemberton, Daniel (1977-, skladatelj) 305
 • Pence, Josh (izvajalec) 311
 • Percival, Juliet (ilustrator) 8
 • Percy, Sharon (izvajalec) 307
 • Perger, Alenka (prevajalec) 166
 • Perić, Stjepan (izvajalec) 317
 • Perko, Andrej (1953-) 67
 • Perko, Janja (1958-) 120
 • Perkon, Adrijana (kartograf) 49
 • Peroci, Ela 238
 • Perović, Željko (1961-, prevajalec) 126
 • Perovšek, Jurij (recenzent) 80
 • Perry, Jane (izvajalec) 291
 • Petan, Mateja (prevajalec) 284
 • Petaros, Igor (drugo) 48
 • Petek Levokov, Milan 239, 271
 • Petek, Polona (1972-, prevajalec) 29
 • Peterle, Lojze (avtor dodatnega besedila) 32
 • Petkovšek, Tina (1988-, avtor) 69
 • Petrič, Mojca (psihologinja, avtor) 7
 • Petrović, Tanja (1974-, recenzent) 34
 • Pezdevšek, Florjan (avtor) 78
 • Pfannebecker, Inga (avtor) 73
 • Phillips, Susan Elizabeth 184
 • Piber, Petra (prevajalec) 75
 • Pičulin, Igor (ilustrator) 107
 • Pieske, Emilia (igralec) 335
 • Pisk, Rok (avtor dodatnega besedila) 105
 • Piškur, Bojana (urednik, avtor dodatnega besedila) 30
 • Pitts, Sorrel 263
 • Plachetka, Karina (1975-, igralec) 335
 • Planinc, Marko (novinar, avtor dodatnega besedila) 202
 • Pleterski, Andrej (1979-, prevajalec) 257
 • Plut, Dušan (1950-, recenzent) 277
 • Podgoršek, Milena (prevajalec) 8
 • Podgoršek, Veronika 18
 • Podobnik, Janez (1964-, recenzent) 4
 • Podržaj, Tina (prevajalec) 63
 • Pogačar, Kaja (fotografinja, fotograf) 76
 • Pogačnik, Jelka (prireditelj) 238
 • Ponikvar, Andreja (avtor) 113
 • Ponikvar, Primož (prevajalec) 180
 • Popistaşu, Maria (1980-, igralec) 333
 • Porenta, Tina (prof. šp. vzg., avtor) 69
 • Posey, Parker (1968-, izvajalec) 296
 • Postelnicu, Iulian (igralec) 333
 • Poterunkovič, Peter (avtor dodatnega besedila) 146
 • Potočnik, Andrea (prevajalec) 25
 • Potočnik, Dragan 185
 • Potpara, Lili (prevajalec) 156
 • Povž, Meta 51
 • Poza, Nathalie (igralec) 310
 • Prašnikar, Dušan (1977-, fotograf) 277
 • Pregelj, Barbara (1970-, recenzent) 111
 • Pregl Kobe, Tatjana 286
 • Pregl, Arjan (ilustrator) 127
 • Pregl, Sanja 127, 240
 • Prelog, Marija (1954-, ilustrator) 51
 • Preston, John (1950-, avtor) 59
 • Prešeren, Sašo (izvajalec) 338, 339
 • Prica, Alma (1962-, izvajalec) 317
 • Prirodoslovni muzej Slovenije 50
 • Pukšič, Janez (fotograf) 74
 • Pure West (glasbena skupina) (skladatelj) 340, 341, 342, 343, 344
 • Pureber, Tjaša (avtor) 30
 • Pušič, Maja (izvajalec) 338
 • Pušnik, Maruša (recenzent) 80
 • Putney, Mary Jo 186
 • Pütter, Trystan (izvajalec) 331


 • Quaid, Dennis (izvajalec) 332


 • Radaljac, Anja (prevajalec) 136
 • Radičevič, Dejan (aranžer, glasbeni producent, izvajalec) 92
 • Radoja, Stipe (izvajalec) 317
 • Rǎdulescu, Rǎzvan (1969-, scenarist) 333
 • Ragchaa, Ankhnyam (igralec) 312
 • Rakovec-Felser, Zlatka 187
 • Ramírez, Édgar (igralec) 305
 • Rampling, Charlotte (1946-, igralec) 290
 • Rasuk, Victor (1984-, izvajalec) 300
 • Rašić, Igor (Raša, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 283
 • Rault, Alexis (skladatelj) 329
 • Ravnjak, Vili (avtor dodatnega besedila) 26
 • Razpotnik, Jože (avtor dodatnega besedila) 209
 • Reay, Simon (fotograf) 348, 349, 350, 351, 352
 • Rebolj, Dušan (1975-, prevajalec) 3
 • Rebula-Tuta, Alenka (avtor dodatnega besedila) 123
 • Red Hawk 19
 • Redford, Robert (1937-, izvajalec) 332
 • Reeves, Keanu (igralec) 320
 • Refn, Nicolas Winding (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 320
 • Regovec, Matjaž (avtor dodatnega besedila) 12
 • Reilly, John C. (1965-, izvajalec) 346
 • Reis, Joshua (fotograf) 308
 • Rejc, Jure (recenzent) 4
 • Renner, Jeremy (igralec) 289
 • Repanšek, Luka (1987-, recenzent) 119
 • Repe, Blaž (1972-, kartograf, fotograf) 277
 • Repnik, Eva (recenzent) 4
 • Repnik, Mitja 94, 95, 96, 97, 98
 • Requa, John (bibliografski predhodnik) 292
 • Reuter, Jasmin (skladatelj) 335
 • Riddell, Chris 272
 • Riggle, Rob (izvajalec) 315
 • Rivers, Francine (1947-) 188
 • Roberts, Nora 189
 • Robichaux, Van (scenarist, bibliografski predhodnik) 301
 • Rodman, Miha (izvajalec) 346
 • Roel, Esteban (1969-, režiser) 319
 • Rogowski, Franz (igralec) 334
 • Rojc, Tanja (prevajalec) 17, 189
 • Rong, Jiang (1946-) 312
 • Ropret, Neža (prevajalec) 160
 • Rosato, Cristina (izvajalec) 292
 • Rosenthal, Johnny (scenarist) 292
 • Rosher, Jenna (fotograf) 309
 • Ross, Gary (režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 303
 • Ross, Matt (scenarist, režiser) 297
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec) 215
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 195
 • Rotar-Pavlič, Danica (recenzent) 69
 • Rothe, Jessica (izvajalec) 311
 • Roulot, Jean-Marc (izvajalec) 299
 • Roussel, Guillaume (1980-, skladatelj) 304
 • Rowling, J. K. 264
 • Rozman, Andrej (1955-, prevajalec) 163
 • Ručigaj, Katjuša (prevajalec) 249
 • Rus, Jure (medijske komunikacije, fotograf) 87
 • Russell, Keri (1976-, igralec) 303
 • Russell, Lucy (izvajalec) 331
 • Rutar, Cvetka 20
 • Rutter, Kate (izvajalec) 307
 • Ryan, Amy (izvajalec) 308
 • Ryan, Robbie (fotograf) 307


 • Saksida, Igor (avtor dodatnega besedila) 220, 229, 230
 • Salecl, Renata 31
 • Saleina, Thorsten 245
 • Sallette, Céline (1980-, izvajalec) 304
 • Samide, Marjana (prevajalec) 73
 • Sandgren, Linus (fotograf) 311, 328
 • Santamaria, Claudio (1974-, izvajalec) 298
 • Santiago, Nadia de (1990-, izvajalec) 319
 • Saunders, Jennifer (1958-, izvajalec) 346
 • Sawyers, Parker (izvajalec) 291
 • Schaefer, Roberto (fotograf) 316
 • Schipper, Sebastian (režiser, scenarist) 334
 • Schirrmacher, Thomas (avtor dodatnega besedila) 32
 • Schlöndorff, Volker (scenarist, režiser) 299
 • Schmidt, Matjaž (1948-2010, ilustrator) 232
 • Schulz, Charles M. 246, 273
 • Schulz, Eike Frederik (scenarist) 334
 • Schwartzmann, John (fotograf) 300
 • Sciamma, Céline (1980-, scenarist) 329
 • Scott, Ridley (režiser) 295
 • Sedmak, Aleš (1952-, ilustrator) 52
 • Seghers, Anna (1900-1983) 190
 • Segura, Santiago (1965-, izvajalec) 337
 • Sekulović, Nikola (izvajalec) 338
 • Seliškar Kenda, Mateja (prevajalec) 152
 • Seliškar, Tomaž (kartograf) 51
 • Semolič, Andreja (1969-, avtor, ilustrator) 69
 • Senčar, Eva (avtor dodatnega besedila) 127
 • Senčar, Eva (avtor dodatnega besedila, urednik, prireditelj) 16
 • Senčar, Igor (publicist, avtor dodatnega besedila) 32
 • Shann, Briana (izvajalec) 307
 • Shapiro, Theodore (skladatelj) 322
 • Sharma, Robin Shilp (1964-) 21
 • Shaver, Andrew (igralec) 289
 • Shaw, Martin (izvajalec) 327
 • Shearer, Joel (skladatelj) 309
 • Shelton, Uriah (izvajalec) 336
 • Shulga, Olena (scenarist) 339
 • Shuster, Joe (bibliografski predhodnik) 345
 • Siegel, Jerry (1914-1996, bibliografski predhodnik) 345
 • Sierens, Arne (1959-, scenarist) 294
 • Silič, Melita (prevajalec) 104
 • Silva, Hugo (izvajalec) 319
 • Simčič, Naja (ilustrator) 248
 • Simonischek, Peter (1946-, izvajalec) 331
 • Simons, Timothy (igralec) 305
 • Simpson Grom, Petra (recenzent) 69
 • Sinanović, Muanis (avtor dodatnega besedila) 168
 • Sivec, Ivan (1949-, pisec besedila uglasbenih pesmi) 90
 • Skalicky, Marjan (avtor dodatnega besedila) 55
 • Skarlovnik, Slavko 191
 • Skowron, Jeff (izvajalec) 292
 • Skrt, Darja (1961-, avtor, urednik) 49
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 255, 280
 • Skušek, Zoja (prevajalec) 85
 • Slakonja, Klemen (izvajalec) 345
 • Slapar, Vesna (1974-, izvajalec) 346
 • Smej Novak, Valentina (avtor) 76
 • Smirnovaite, Marija (ilustrator) 220
 • Smolej, Tone (recenzent) 119
 • Smotlak, Maja 121
 • Smrekar, Ajda (izvajalec) 346
 • Snoj, Jurij (1953-) 99
 • Snyder, Timothy 35
 • Solon, Laura (scenarist) 322
 • Somers, Alex (skladatelj) 297
 • Sosič, Marko (avtor dodatnega besedila) 123
 • Sosič, Sarival 192
 • Soulwax (skladatelj) 294
 • Speck, Will (režiser) 322
 • Speeckaert, Glynn (1964-, fotograf) 313
 • Spruk, Tadeja (prevajalec) 183
 • Squires, Hayley (izvajalec) 307
 • Sqürl (glasbena skupina) (skladatelj) 323
 • Stadlober, Robert (1982-, izvajalec) 299
 • Stanfield, Lakeith Lee (izvajalec) 316
 • Stanič, Marjan (glasbenik, izvajalec) 88
 • Starc, Gregor (1976-, avtor) 69
 • Starc, Gregor (1976-, prevajalec) 69
 • Starr, Mike (1950-, izvajalec) 292
 • Starr, Ringo (izvajalec) 293
 • Steinberg, Sebastian (skladatelj, izvajalec) 3
 • Stenham, Polly (scenarist) 320
 • Stepišnik, Uroš (1975-, kartograf, fotograf) 277
 • Stermecki, Gregor (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi, izvajalec) 89
 • Stewart, Kristen (1990-, izvajalec) 296
 • Stoll, Corey (igralec) 305
 • Stoll, Corey (izvajalec) 296
 • Stone, Emma (1988-, izvajalec) 311
 • Storaro, Vittorio (fotograf) 296
 • Stott, Ken (1955-, izvajalec) 296
 • Strel, Jaka (avtor, urednik) 69
 • Strel, Janko (avtor, urednik) 69
 • Strojnik, Vojko (recenzent) 69
 • Stubelj Ars, Mojca 247, 248
 • Studen, Andrej (1963-, urednik) 80
 • Stuhlbarg, Michael (igralec) 289
 • Stuhlbarg, Michael (izvajalec) 316
 • Suárez, Emma (igralec) 310
 • Suchet, David (izvajalec) 324, 325, 326, 327
 • Suhadolnik, Jože (1966-, fotograf) 126
 • Sulič, Nives (prevajalec) 87
 • Summer, Eric (režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 338
 • Suo, Jieun-min (scenarist) 306
 • Susser, Evan (scenarist, bibliografski predhodnik) 301
 • Svete, Gorazd 37
 • Svetina, Peter (1970-) 128


 • Šega, Saša (avtor dodatnega besedila) 64
 • Šeme, Mojca (recenzent, avtor dodatnega besedila) 13
 • Šeme, Primož (recenzent, avtor dodatnega besedila) 13
 • Šengelaja, Rosvita 122
 • Šenk, Nina 100
 • Šimenc, Marjan (recenzent) 10
 • Šinkovec, Silvo 44
 • Šircelj, Kristina (prevajalec) 266
 • Šivic, Urša (recenzent) 99
 • Škobalj, Eva 22
 • Škodič, Polona (avtor dodatnega besedila) 48
 • Škraban, Juš (prevajalec) 68
 • Škrjanc, Igor (1963-, recenzent) 4
 • Špan, Robert (urednik) 12
 • Špelec, Sara (prevajalec) 116
 • Špendov, Janez (prevajalec) 86
 • Špes, Metka (1950-, recenzent) 277
 • Štampe Žmavc, Bina 129
 • Štefan, Anja (urednik) 253
 • Šteger, Aleš (prevajalec) 321
 • Šter, Katarina (urednik) 99
 • Štrajhar, Mateja (prevajalec) 201
 • Štrajn, Darko (recenzent) 10
 • Štrakl, Romeo (ilustrator) 236
 • Štrljić, Milan (izvajalec) 317
 • Štrus, Jasna (recenzent) 52
 • Štuhec, Olga (prevajalec) 159
 • Šuler, Tatjana (prevajalka, prevajalec) 150


 • Tacer, Aleš (avtor dodatnega besedila) 191
 • Tajana, Staša 193
 • Takakura, Ken (1931-, izvajalec) 295
 • Takayanagi, Masanobu (fotograf) 1
 • Talbot, Joby (1971-, skladatelj) 346
 • Tambakis, Anthony (bibliografski predhodnik) 1
 • Tangradi, Bill (igralec) 303
 • Tangy, Laurent (fotograf) 304
 • Tanšek, Simon (fotograf) 317
 • Tavčar, Bojan (1977-, fotograf) 86
 • Tavčar, Dobrin (fotograf) 66
 • Teardo, Theo (1966-, skladatelj) 298
 • Tebbetts, Christopher (bibliografski predhodnik) 315
 • Téchiné, André (režiser, scenarist) 329
 • Tehovnik, Barbara (urednik) 107
 • Tekmovanje ACM v znanju računalništva (11 ; 2016 ; Ljubljana) 5
 • Tellegen, Toon 249
 • Tennant, Andy (režiser) 337
 • Terpin, Marija (avtor, urednik) 86
 • Terzić, Dana (1984-, ilustrator) 222
 • Terzić, Nedeljko 250
 • Théret, Christa (1991-, izvajalec) 313
 • Thornton, Billy Bob (1955-, izvajalec) 292
 • Todeschini, Bruno (1962-, izvajalec) 304
 • Tolle, Eckhart 23
 • Tomažič, Iztok (1974-, avtor, ilustrator, fotograf) 52
 • Tomec, Špela (prevajalec) 299, 304, 310, 313, 333
 • Topić, Peter (avtor dodatnega besedila) 206
 • Toporišič, Tomaž (recenzent) 104
 • Tosar, Luis (1971-, izvajalec) 319
 • Trezner, Filip (fotograf) 82
 • Trobec, Tajan (kartograf, fotograf) 277
 • Trobilni ansambel Slovenske filharmonije (izvajalec) 100
 • Tsitsilin, Aleksey (fotograf, režiser) 347
 • Tsortekis, Yannis (izvajalec) 330
 • Turk, Andrej (prevajalec, prevajalec) 197
 • Tušak, Matej (avtor) 69
 • Tyler, Brian (1972-, skladatelj) 332


 • Ude, Aleš (recenzent) 4
 • Uderzo, Albert 274
 • Uderzo, Albert (z enoto povezano ime) 266
 • Udovč Krhen, Jožica 130
 • Udovč Krhen, Jožica (ilustrator) 281
 • Ugarte, Adriana (igralec) 310
 • Ulčar, Ciril 208
 • Ulrich, Jennifer (izvajalec) 298
 • Unis, Richard (fotograf) 58
 • Urbanc, Peter (prevajalec, izvajalec) 338
 • Uršič, Miha (avtor) 74


 • Vahen, Gorazd (ilustrator) 225
 • Vake, Danijel 251
 • Valant, Janez (1979-, fotograf) 52
 • Valent, Joan (skladatelj) 319
 • Valentinčič, Helena (prevajalec) 325, 326
 • Valestrand Eike, Ida Leonora (igralec) 288
 • Valestrand Eike, Leonard (igralec) 288
 • Valetič, Žiga (urednik, prevajalec) 203
 • Valič, Domen (izvajalec) 345
 • Valič, Peter (fotograf) 51
 • Van de Sande, Theo (fotograf) 292
 • Van Groeningen, Felix (1977-, režiser, scenarist) 294
 • Van Malder, Dominique (1976-, igralec) 294
 • Van Sant, Gus (režiser) 328
 • Van Severen, Boris (1989-, igralec) 294
 • Vance, Courtney B. (izvajalec) 322
 • Vãncicã, Adrian (igralec) 333
 • Vanderbilt, James (režiser, scenarist) 332
 • Vandermeersch, Charlotte (1983-, igralec) 294
 • Vatovec, Ivana (avtor dodatnega besedila) 130
 • Vazquez, Yul (izvajalec) 308
 • Veber, Alenka (1968-, avtor dodatnega besedila) 209
 • Vehar, Janja (ilustrator) 218, 219
 • Velázquez, Fernando (skladatelj) 318
 • Veler, Alenka (avtor dodatnega besedila) 255
 • Velkovrh, Ciril 45
 • Velkovrh-Bukilica, Vesna (prevajalec) 247
 • Venier Zalokar, Nina (prevajalec) 60
 • Vérant, Samantha 194
 • Vermeir, Tom (igralec) 294
 • Verndal, Line (igralec) 288
 • Vertelj, Nataša 252
 • Vevar, Štefan (1953-, urednik, avtor dodatnega besedila) 104
 • Vicari, Daniele (1967-, režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 298
 • Vide, Irena (avtor dodatnega besedila) 82
 • Videnšek, Marjan (avtor dodatnega besedila) 55
 • Vidmar, Milan (1885-1962) 103
 • Vidmar, Polona (1971-, avtor dodatnega besedila) 187
 • Vila-Matas, Enrique (1948-) 195
 • Vilčnik, Rok (pisec besedila uglasbenih pesmi) 89
 • Villeneuve, Denis (režiser) 289
 • Vitale, Joe (1953-) 81
 • Vodušek, Mojca (1952-, prevajalec) 101, 102
 • Vos, Hélène De (igralec) 294
 • Vrečar, Tomislav (pisec besedila uglasbenih pesmi) 92
 • Vrečko, Janez (avtor dodatnega besedila) 181
 • Vrečko, Janez (recenzent) 104
 • Vrečko, Tina (prevajalec) 81
 • Vujičić, Lidija (recenzent) 41
 • Vysoudil, Miroslav (fotograf) 277


 • Walker, Mandy (fotograf) 332
 • Walsh, Matt (izvajalec) 337
 • Walsh, Nicola (fotografinja, fotograf) 75
 • Warin, Eric (režiser) 338
 • Waters, Mark S. (režiser) 292
 • Weaver, Sigourney (1949-, izvajalec) 318
 • Webb, Richard (skladatelj) 348, 349, 350, 351, 352
 • Weir, Stephnie (izvajalec) 301
 • Weiss, Jernej (recenzent) 99
 • Welliver, Titus (izvajalec) 328
 • Whitaker, Forest (igralec) 289
 • Whitley, Kym E. (izvajalec) 301
 • Wilkening, Stefan (1967-, izvajalec) 299
 • Willewaldt, Urška (prevajalec) 21
 • Williams, Catherine (scenarist) 348, 349, 350, 351, 352
 • Williams, Michael Kenneth (igralec) 290
 • Winchell, Ben (izvajalec) 314
 • Winnewisser, Sylvia 24
 • Winter, Claudia 196
 • Winter, Stefaan De (igralec) 294
 • Witherspoon, Reese (izvajalec) 346
 • Wittenborn, Michael (izvajalec) 331
 • Wittrock, Finn (izvajalec) 311
 • Wohl, Louis de (1903-1961) 197
 • Wolf, Sabine (igralka, igralec) 335
 • Woo, Jung (izvajalec) 306
 • Workman, Lyle (skladatelj) 292


 • Yigit, Burak (igralec) 334
 • Yin, Zhusheng (igralec) 312
 • Yost, Christopher (1973-, scenarist) 314
 • Young, Bradford (fotograf) 289
 • Young, Samantha 198
 • Yuen, Russell (igralec) 289


 • Zagorc-Končan, Jana (avtor) 71
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 260
 • Zamyslov, Aleksey (scenarist) 347
 • Zavadlav, Radivoj (fotograf) 49
 • Završnik, Jernej (avtor) 69
 • Zdešar, Tina (avtor) 69
 • Zeitlinger, Peter (1960-, fotograf) 3
 • Zeitoun, Laurent (bibliografski predhodnik, scenarist) 338
 • Zellinger, Renate C. 25
 • Zervos, Petros (izvajalec) 330
 • Zidar, Primož (avtor) 52
 • Zigrino, Jenny (izvajalec) 292
 • Zimmer, Hans (1957-, skladatelj) 295
 • Zinman, John (1966-, scenarist) 305
 • Zore, Franjo 209
 • Zorec, Marjeta (urednik) 205
 • Zorec, Miha 46
 • Zorin, Janko (fotograf) 42
 • Zorman, Alojz (ilustrator) 74
 • Zupančič, Maja (1959-, recenzent) 7
 • Zupančič, Maša (prevajalec) 147
 • Zupančič, Mitja (17.5.1967-) 82
 • Zupančič, Neja (fotograf) 82
 • Zupanič Slavec, Zvonka (avtor dodatnega besedila) 48
 • Zupet, Petra (recenzent) 69
 • Zweig, Stefan (1881-1942) 199
 • Zwölf, Igor (prevajalec) 246, 273


 • Žagar, Janja (1961-) 87
 • Žagar, Vesna (1968-, prevajalec) 300, 345
 • Žakelj, Amalija (recenzent) 43
 • Žakelj, Špela 254
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 274
 • Žgajnar Gotvajn, Andreja 71
 • Žilavec, Gorazd (1973-, izvajalec) 346
 • Žižek, Mojca 210
 • Žlajpah, Leon (recenzent) 4
 • Žmavc, Andrej (fotograf, fotograf) 129
 • Žnidar, Tamara 6
 • Žorž, Grega (kartograf) 86
 • Žorž, Mirjan (ilustrator) 50
 • Župančič, Matjaž (fotograf) 51
 • Žvab, Andraž Marjan 26

PREDMETNO KAZALO


 • 1. maj 269
 • 19./20.st. 279
 • 1991-2011 121


 • 20.-21.st. 125, 173, 181


 • adolescenca 329
 • akcija 314
 • akcijska drama 303
 • akcijska kriminalka 304
 • akcijski film 303, 304
 • albumi 51
 • alkoholiki 283
 • alkoholizem 67
 • Američani - V leposlovju - Slovenija 201
 • Američanke - V leposlovju - Francija 194
 • Ameriška književnost - Romani 134, 172, 179
 • Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju 165
 • ameriški animirani filmi 345, 346
 • Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji 1
 • ameriški igrani filmi 1, 295
 • Ameriški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 290
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 316, 321
  • - Filmska drama
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 292, 296, 301, 322, 337
  • - Glasbeni film - Video DVD-ji 311
  • - Grozljivka - Video DVD-ji 291
  • - Srhljivka - Video DVD-ji 320
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 289
 • Ameriški mladinski igrani filmi
  • - Fantastični film - Video DVD-ji 318
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 315
 • amuleti 49
 • angleščina 248
 • Angleščina
  • - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje 259, 263
  • - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 110
  • - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 109
 • angleščina za otroke 110
 • Angleški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 290
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 307, 308
  • - Grozljivka - Video DVD-ji 291
  • - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji 324, 325, 326, 327
 • Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 318
 • animirani filmi 315, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 349, 350, 351, 352
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
 • animirani filmi za otroke 338, 339, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • animirano-igrani film 318
 • animirano-igrani filmi 315
 • Anoreksija - V mladinskem leposlovju 260
 • Antešaki (ljudstvo) 47
 • antiglobalizacija 298
 • antropocentrizem 10
 • antropologija 29
 • Argentinski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
 • Arhitekti - Francija 85
 • Arktika 275
 • artificial intelligence 4
 • asane 62
 • astrologija 24
 • Astrologija - Zborniki 12
 • astrološka znamenja 24
 • Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 332
 • Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 331
 • Avtomobili - V otroškem leposlovju 232
 • Avtoritarnost 35


 • Babice (sorodstvo)
  • - Medosebni odnosi - Vnuki - V mladinskem leposlovju 262
  • - V otroškem leposlovju 211
 • Baročna glasba 99
 • barok 85
 • Barthes, Roland - Smrt - V leposlovju 135
 • Beatles (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 293
 • Belgija 274
 • Belgijski igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 294, 307, 313
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 304
 • besedila pesmi 125
 • besedila popevk 125
 • besedišče 110, 114, 118
 • Bevk, France - Spremne besede 265
 • Biblia
  • - Premišljevanja 27
  • - Vplivi 287
 • biblioterapija 67
 • Biografije 280
 • biografska drama 303, 308, 316, 321, 332
 • biografski film 293, 303, 308, 309, 332
 • Biographies 280
 • biokemijska potreba po kisiku 71
 • biologija 52
 • biologija celice glej Celična biologija
 • biološko čiščenje 71
 • biorazgradljivost odpadnih vod 71
 • bioterapija 16
 • Bipolarna motnja razpoloženja 59
 • Biševo 82
 • blues 309
 • Boka Kotorska 82
 • Boks 283
 • boksarji 283
 • bolezni 66
 • Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini 64
 • bolnišnice 256, 260
 • božič 292, 322
 • Brač 82
 • branje 20
 • Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju 256
 • brazilska portugalščina 112
 • brez besedila 224
 • Brezposelnost - V mladinskem leposlovju 268
 • Broz, Josip - Biografije 280


 • Caesar, Caius Iulius - V mladinskem leposlovju 266
 • CD 91
 • celice 52
 • Celična biologija - Učbeniki za srednje šole 52
 • Cerkvena zgodovina - V leposlovju 188
 • Cezar, Gaj Julij glej Caesar, Caius Iulius
 • Charney, Noah - Spomini 201
 • Ciprski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 330
 • Cirkus - V mladinskem leposlovju 268
 • Citologija - Učbeniki za srednje šole 52
 • civilna družba 30
 • Communism 280
 • computer vision 4
 • contemporary Slovenian literature 121
 • Cres 82
 • Crowley, Aleister 26
 • Cultural anthropology 47


 • čaranje 212
 • Čarovnice - V otroškem leposlovju 212
 • čarovniki 227
 • češki igrani filmi 317
 • Češki igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 313
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 317
 • Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
 • Čipkarstvo - Zgodovina - Razstavni katalogi 87
 • čipke 87
 • Črna Gora 82
 • črna komedija 292
 • Črnogorska riviera 82
 • čuječnost 17, 20, 22
 • čustva 13, 257
 • Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki 57


 • danski animirani filmi 345
 • Danski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji 320
 • Davis, Miles - Biografski film - Video DVD-ji 316
 • Dedki - V otroškem leposlovju 229
 • dekleta 262
 • Dekleta
  • - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju 260
  • - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju 256
  • - Splav (medicina) - V leposlovju 179
  • - Ugrabitve - V otroškem leposlovju 227
 • deklice 212, 252, 269
 • Demokracija 35
 • Deskarji - Združene države Amerike 282
 • despotizem 35
 • Detektivi - V otroškem leposlovju 251
 • detektivka 324, 325, 326, 327
 • diagnostika 69
 • didaktika 40
 • dihanje 62
 • Dijaki - Spomini - V leposlovju 133
 • distopija 165
 • doktorske disertacije 121
 • Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 293
 • dolgoživost 56
 • dom 24, 222
 • domača zdravila 61
 • Domorodna ljudstva 47
 • Domovi za starejše ljudi 39
 • domoznanska zbirka SIKORM 45
 • domoznanstvo 82
 • drama 289, 290, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 316, 321, 323, 328, 331, 332, 333, 334, 335
 • druga svetovna vojna 281
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • družba 31, 47
 • družbena gibanja 30
 • Družbena odgovornost podjetij 36
 • Družbene razmere 276
 • družbeni odnosi 16, 31
 • Družbeni procesi - Psihološki vidik 31
 • družbenopolitične razmere 30
 • družina 16, 18, 47, 201, 256, 260, 262, 265, 268
 • Družina
  • - Judje - V leposlovju 131
  • - Travmatične izkušnje - V leposlovju - Baltimore 216
  • - V leposlovju - Korzika - 20.st. 144
 • družinska medicina 69
 • družinske skrivnosti 262
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 147, 216
 • družinski film 288, 318
 • družinski filmi 315
 • družinski odnosi 67, 210
 • Družinski odnosi - V leposlovju 162, 171
 • družinsko nasilje 222
 • Državno tožilstvo - V leposlovju 162
 • Dubrovnik 82
 • Dugi otok 82
 • duhovna rast 16
 • duhovnost 19, 23, 67
 • Duhovnost - Krščanstvo 27
 • Duševna stiska - Samopomoč 14
 • duševne bolezni 68
 • duševne motnje 60
 • Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki 17
 • Duševni bolniki - Skupine za samopomoč - Ustanovitev - Priročniki 68
 • duševno zdravje 57, 59, 68
 • Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki 60
 • DVD 1, 295, 319, 329
 • dvojezični slovarji 109, 115, 116


 • Economic inequality 36
 • Ekonomska neenakost 36
 • ekonomska politika 275
 • Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 37
 • energija 16
 • Energijska medicina - Priročniki 58
 • energijske vaje 58
 • energijsko zdravljenje 58
 • epistemologija 2
 • Esej - Matura - Priročniki 117
 • etnična glasba 88
 • etno 88
 • etno-jazz 88
 • etnologija 29, 49, 87
 • etnološke zbirke 49
 • etologija 53
 • Evropa
  • - Integracija 32
  • - Socialna zgodovina - 19.-20.st. 287
 • Evropska unija 32
 • evropski filmi 319, 329
 • evropski igrani filmi 294, 299, 304, 307, 310, 313, 317, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 333, 334, 335
 • evropski mladinski igrani filmi 288
 • ezoterične šole 26


 • fantastična bitja 237, 318
 • fantastična drama 289
 • fantastični film 289, 290, 336
 • fantastični svetovi 254
 • fantazijska drama 289
 • fantazijski film 289, 290, 336
 • fantazijski filmi 315, 318
 • fantje 105
 • Fantje - Solidarnost - V leposlovju 165
 • farmakoterapija 60
 • Feces - Živali - V otroškem leposlovju 245
 • feministični aktivizem 30
 • Fentonova oksidacija 71
 • Fetalna smrt - Spomini 202
 • filmska drama 1, 289, 321
 • Filozofi - Medosebni odnosi - V leposlovju - Francija - 20.st. 135
 • Filozofija narave 2
 • filozofski vidik 30
 • fitoterapija 61
 • fizično zdravje 58
 • fizikalno-kemijsko čiščenje 71
 • fobije 214
 • folk 309
 • folkloristika 48
 • fotografije 45
 • fotografski albumi 125
 • Francija
  • - Domoznanstvo - Knjige za mladino 286
  • - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino 286
 • Francoska filozofija - V leposlovju 135
 • francoski animirani filmi 338
 • francoski arhitekti 85
 • Francoski filmi
  • - Filmska drama - Igrani filmi 329
  • - Srhjivka - Igrani filmi 319
 • Francoski igrani filmi

 • Galci - V mladinskem leposlovju 266, 274
 • Galler, Elizabeta Katarina von glej Wechsler, Elizabeta Katarina
 • Gasilci - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • Genetika - Učbeniki za srednje šole 52
 • geni 52
 • geografija morij 82
 • geografska razširjenost 51
 • geografske značilnosti 277
 • Gibalna terapija - Priročniki 57
 • gibalne sposobnosti 69
 • Gimnazije - V leposlovju - Celje 133
 • Gladiatorji - Germani - V leposlovju 188
 • glasba 293
 • Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. 99
 • glasbena drama 311
 • Glasbene pravljice - CD-plošče 100
 • glasbeni film 316
 • glasbeniki 293, 309
 • glasbeno dokumentarni film 293
 • glasbeno-plesni film 311
 • Glaser, Karol 119
 • glasovi 235
 • Glina - Zdravilnost - Priročniki 66
 • goljufanje 218
 • gorske doline 277
 • Gospodarski kriminal - V leposlovju - Slovenija 162
 • Gospodarsko pravo - Vaje za visoke šole 38
 • gozdne živali 235
 • Gozdne živali - V otroškem leposlovju 220
 • Gozdovi - V otroškem leposlovju 235
 • Grace, Roy glej Roy Grace (literarni junak)
 • gradniki 70
 • Grafična industrija - Učbeniki za srednje šole 78
 • grozljivka 320
 • Grški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 330
 • Guillain-Barréjev sindrom 64


 • Hamilton, Bethany - Avtobiografije 282
 • Harmonika - Učbeniki 94
 • hčere in matere glej Matere in hčere
 • higiena 106
 • Higiena 56
 • Hildegard von Bingen - Naravno zdravljenje 61
 • Hildegarda glej Hildegard von Bingen
 • Historical reviews 276
 • Honghonški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji 311
 • Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • hrvaški igrani filmi 317
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 317
 • humor 211, 246, 266, 273, 274
 • Hvar 82


 • Icarus 68
 • igra 211, 213
 • igrače 72
 • igrani filmi 295, 317
 • Indigenous peoples 47
 • Indijanci
  • - Mladostniki - V mladinskem leposlovju 255
  • - Rasni odnosi - Belci - V mladinskem leposlovju 255
 • indijanski rezervati 255
 • informacijaki viri 60
 • informacijska tehnologija 2
 • inovativnost 43
 • Instrumentalna glasba - Trobila - CD-plošče 100
 • inteligentnost 7
 • internet 80
 • Internet (računalniško omrežje)
  • - Dokumentarni film - Video DVD-ji 3
  • - Varnost - Priročniki - Knjige za mladino 6
 • intervjuji 293, 309
 • intimnost 18
 • Iranski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 302
 • Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 298
 • Izredne razmere - Preživetje - V leposlovju 165
 • Izsiljevanje - V otroškem leposlovju 240
 • iztrebki 245


 • Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju 140
 • jadranski otoki 82
 • javna kopališča 63
 • jaz 7
 • jazz 316
 • Jazz - 2011-2020 - CD-plošče 88
 • Jeruzalem - Obnova - V leposlovju 131
 • Jezik - Izvor 108
 • Jeziki - Razvoj 108
 • jezikoslovje 119
 • Jezus Kristus - V leposlovju 197
 • Joga - Priročniki 62
 • Joplin, Janis - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 309
 • Judje - Zgodovina - Stari vek 287
 • Judovstvo - Kulturna zgodovina 287
 • Jugoslavija 30
  • - Zgodovina - 20. st. 280
 • Julij Cezar glej Caesar, Caius Iulius
 • Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 306


 • Kamboški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 336
 • Kamboški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 315
 • kamnine 50
 • Kamniška Bistrica (dolina) - Geografija - Zborniki 277
 • kanadski animirani filmi 338
 • Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • kanadski roman 117
 • kapitani 271
 • karakterizacija odpadnih vod 71
 • Kardoš, Štefan - Literarne študije 161
 • karma 12
 • karmična diagnostika 16
 • kartonke 238, 245
 • Kay, Jackie - Avtobiografija 284
 • kemijska potreba po kisiku 71
 • Kirurgi - V leposlovju - ZDA 175
 • Kitajski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 336
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 300
  • - Pustolovski film - Video DVD-ji 312
 • Kitara - Učbeniki 95
 • klani 47
 • klarinet 96
 • Klarinet - Učbeniki 96
 • klavir 96, 98
 • Klekljanje - Zgodovina - Razstavni katalogi 87
 • Kljunasta flavta - Učbeniki - notno gradivo 97
 • kljunasta flavta, solo 97
 • Kmetijska šola Šentjur 45
 • Knight, Newton - Biografski film - Video DVD-ji 303
 • književna vzgoja 111
 • književne vsebine 117
 • Književnost - Matura
 • književnost Slovencev v Italiji 121
 • kocke 70
 • Kognitivna terapija - Priročniki 17
 • koma 256
 • komedija 292, 296, 297, 301, 313, 315, 322, 331, 337
 • komedije 317
 • komunalna higiena 242
 • komunikacija 18
 • Komunizem - Jugoslavija 280
 • Koncentracijska taborišča - Trpljenje - V leposlovju 173
 • Koncerti - Glasba - Srbija - Kalemegdan - 2010 - CD-plošče 93
 • koprodukcija 290, 291, 294, 298, 299, 300, 302, 304, 307, 311, 312, 313, 315, 318, 319, 320, 321, 323, 330, 331, 332, 333, 336, 338, 345
 • koprodukcije 317
 • Korčula 82
 • Kornati 82
 • Koroški Slovenci - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V leposlovju 173
 • Kosmač, Ciril - "Pomladni dan" - Literarne študije 117
 • Kralj, Alojz - Spomini sodobnikov 4
 • Krapanj 82
 • kriminal 84
 • Kriminalistična tehnika - Knjige za mladino 84
 • kriminalka 304, 308, 324, 325, 326, 327, 330, 334
 • kriminalna drama 304, 308, 330, 333, 334
 • kriminalni film 308, 334
 • kriminalni filmi 295
 • Kristjani - Preganjanje - V leposlovju 188
 • kritično mišljenje 22
 • Križ 82
 • Krk 82
 • krščanska duhovnost 27
 • krščanstvo 131
 • kuharske knjige - stročnice - recepti 74
 • Kuharski recepti
  • - Čemaž 77
  • - Paradižnik 76
  • - Vegetarijanske jedi 73
 • Kuharstvo - Priročniki 75
 • kult prednikov 47
 • Kulturna antropologija 47
 • kvaliteta življenja 15


 • Lainšček, Feri - Življenje in delo 125
 • lastniki 232
 • Lastovo 82
 • Le Nôtre, André 85
 • Letenje - V otroškem leposlovju 226
 • Lipuš, Florjan - Literarne študije 173
 • lisice 213
 • literarna teorija 111, 120
 • literarna zgodovina 111, 120
 • literarni kanon 111
 • literarni komentarji 111, 117
 • ljubezen 213, 229
 • Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki 13
 • ljubezenski odnosi 13, 18
 • Ljubezenski partnerji
 • ljubezenski roman 150, 153, 179
 • Ljubljansko barje 225
 • Ljubosumje - V otroškem leposlovju 215
 • Ljudska glasba - Priredbe - Balkan - CD-plošče 88
 • ljudska medicina 61
 • Ljudske pesmi - Priredbe - Balkan - CD-plošče 88
 • Ljudske živalske pravljice - V otroškem leposlovju - Rezija 253
 • ljudski običaji 47
 • ljudsko slovstvo 253
 • logika 84
 • lokalne skupnosti 69
 • Luna - Vplivi - Priročniki 24
 • Lunin koledar 24
 • lunine mene 24
 • lutkovni filmi 348, 349, 350, 351, 352
 • lutkovni filmi za otroke 348, 349, 350, 351, 352


 • mačke 251
 • Mačke - V otroškem leposlovju 214, 238, 239
 • Madagaskar 47
 • Madžarščina
  • - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 114
  • - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 115
 • madžarščina za turiste 114
 • magija 49
 • magnetizem 244
 • Malteški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • manično-depresivne bolezni 59
 • mantre 62
 • Matere in hčere - V leposlovju 171
 • Material culture 29
 • Materialna kultura - Družbeni vidik 29
 • matura 2018 178
 • Mazur, Robert - Biografski film - Video DVD-ji 308
 • meddržavni odnosi 33
 • Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju 262
 • Mediji - Učbeniki za srednje šole 78
 • meditacija 62
 • medmrežje 3
 • Mednarodni ekonomski odnosi - Evropa 32
 • medosebni odnosi 67
 • Medosebni odnosi 16
  • - Povezanost - Priročniki 13
  • - V mladinskem leposlovju 257, 269
  • - V otroškem leposlovju 228
 • Medvešček, Pavel - Zbirateljstvo 49
 • mehki gradniki 70
 • metodika pouka 40
 • Michaels, Anne - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije 117
 • mineralogija 50
 • Miselne igre 101, 102
  • - Knjige za mladino 84
 • mladina 329
 • mladinska gibanja 105, 106
 • Mladinska književnost - Literarne študije 111
 • mladinski filmi 329
 • mladostna ljubezen 194
 • mladostniki 256
 • Mladostniki
  • - Nasveti - Priročniki 105
  • - Odraščanje - V mladinskem leposlovju 257, 261, 262
 • Mljet 82
 • množični mediji 29
 • močvirje 225
 • Močvirje - Ekološko ravnotežje - V otroškem leposlovju 225
 • modrost 246, 262, 273
 • Mongolija 312
 • morja 82
 • morje 271
 • Morski psi - Napadi - Posledice 282
 • motivi 25
 • motorične igre 70
 • mučenci 281
 • Murter 82
 • muzejske zbirke 50


 • način življenja 29
 • najstniki glej Mladostniki
 • narava 107, 235
 • naravno zdravljenje 16, 66
 • Naravno zdravljenje - Priročniki 61
 • naredi sam 46
 • narodna gibanja 279
 • narodna identiteta 121
 • Narodnozabavna glasba - Slovenija - zgoščenke 91
 • nasilje 240
 • Nasilje v družini - V leposlovju 210
 • nasveti 24, 59
 • national identity 121
 • nega 72
 • nega telesa 24
 • nemščina 248
 • Nemščina - Besedišče - Učbeniki 122
 • Nemški igrani filmi - Filmska drama
 • Neoliberalizem 31
 • Neplodnost
  • - Psihološki vidik 8
  • - Zdravljenje 8
 • nered 238
 • Neruda, Pablo - Biografski film - Video DVD-ji 321
 • nesreče 241, 243
 • Nezemljani - V otroškem leposlovju 239
 • nezvestoba 18
 • nizka trobila 98
 • Nizozemščina - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 118
 • nizozemščina za turiste 118
 • nomadi 312
 • Norveška
  • - Domoznanstvo 275
  • - Družbeni razvoj 275
 • Norveški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 288
 • Novak, Boris A. - Literarne študije 181
 • novel 121


 • običaji 269
 • oblačilna kultura 29, 87
 • oblikovanje krajine 85
 • obrti 87
 • Obsesivno kompulzivna motnja - Psihologija - Priročniki 65
 • obutev glej Obuvala
 • Obuvala - V otroškem leposlovju 239
 • Očetje - V otroškem leposlovju 213
 • odkrivanke 245
 • odločitve 11
 • odnosi med spoloma 153
 • Odnosi med spoloma
 • Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole 71
 • odraščanje 105, 255, 329
 • odvisnosti 67
 • oglasi 80
 • Oglaševanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki 80
 • ogledala 227
 • Ogorevc, Marjan - Predavanje 16
 • Okoljska problematika - Filozofski vidik 10
 • Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki 46
 • olimpijske igre 250
 • Opatija 82
 • opazovanje 84
 • ordalne prakse 47
 • organizacija 68
 • orientacija 107
 • Orkester - V otroškem leposlovju 234
 • ornamenti 87
 • osamljenost 252
 • Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi 59
 • osebe z težavami v duševnem zdravju 59
 • osebna doživetja 67, 201, 210
 • Osebna higiena - Knjige za otroke 63
 • osebna pričevanja 66
 • Osebnost - Učbeniki za visoke šole 7
 • osebnostna rast 20, 210
 • Osebnostni razvoj 16
  • - Otroci - Priročniki 20
 • osemdeseta leta 20.st. 30
 • Osnovna šola - Zgodovina 42
 • osnovne šole 42
 • Osnovne šole - Vzgoja 44
 • Otroci - Čustva - Sproščanje - Priročniki 20
 • otroška literatura 20
 • otroška psihologija 20
 • Otroške pesmi - Knjige za otroke 90
 • otroški animirani filmi 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • otroški lutkovni filmi 348, 349, 350, 351, 352
 • otroški risani filmi 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 350, 351, 352
 • otroški vrtci 41
 • otroštvo 265


 • Pahor, Boris 285
 • Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 225
 • paleontologija 50
 • panika 17, 57
 • parjenje 53
 • parki 85
 • partnerska terapija 13
 • partnerski odnosi 13, 18, 59
 • partnerstvo 13, 18
 • Pedagogika - Zborniki 43
 • pikniki 220
 • Piran 82
 • Pirati - V leposlovju - Karibi 153
 • Pisatelji - V leposlovju - ZDA 216
 • pisateljstvo 201
 • Pisma - V leposlovju 194
 • Piškurji - Slovenija - Priročniki 51
 • Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju 144
 • plemena 47
 • Plemstvo
  • - Odnosi med spoloma - Dogovorjene poroke - V leposlovju - Škotska - Anglija 150
  • - V leposlovju
   • - Anglija 153
   • - Španija - 17.st. 153
   • - Zarote - V leposlovju - Perzija 131
 • po animirani seriji 241, 242, 243, 244
 • počitnice 256
 • Počitnice - V otroškem leposlovju 211
 • Podeželje - V mladinskem leposlovju 265
 • Podjetja - Korporativno upravljanje 36
 • Podjetništvo - Priročniki 37
 • pogovor 13
 • pogovori 293, 309
 • Pogum - V otroškem leposlovju 240
 • pohodništvo 262
 • Pohodništvo - Tekmovanja - V leposlovju - ZDA 165
 • policijsko nasilje 298
 • Politična kultura 35
 • politični vidik 30
 • Politika - Etika 35
 • Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani 170
 • pomoč 219, 229, 240, 241, 242, 243, 244, 254, 268
 • pomorska zgodovina 82
 • Pomorstvo - Jadransko morje 82
 • pop 89, 92, 293
 • pop-rock 92
 • popevke 91
 • popotništvo 105
 • popravila 232
 • Popularna glasba
  • - Pevke - Biografije - Video DVD-ji 309
  • - Slovenija
   • - 2001-2010 - CD-plošče 93
   • - 2011-2020 - CD-plošče 89, 92
 • pospravljanje 238
 • Post 55
 • Posvojitev - V leposlovju 284
 • pošasti 318
 • potovanja 262
 • potrošništvo 29, 80
 • poučno leposlovje 286
 • Pouk
  • - Načrtovanje 40
  • - Zborniki 43
 • pozitivno mišljenje 9, 15, 19, 23, 57
 • praktična filozofija 10
 • praktični pouk 40
 • praktično znanje jezika 110, 114, 118
 • Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju 271
 • pravljični film 318
 • prazniki 269
 • Predsodki - V otroškem leposlovju 220
 • predšolska vzgoja 41
 • Pregovori - Slovenija 205
 • prehrana 24, 107
 • Prehrana 56
 • Presna hrana 55
 • preventivna medicina 69
 • prevodi 119
 • Preživetje v naravi - Priročniki 107
 • priboljški 72
 • prijateljstvo 220, 240
 • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 215, 219
 • prijaznost 228
 • prikazni 215
 • Primarna preventiva - Organizacija - Zborniki 69
 • Primarno zdravstveno varstvo - Slovenija - Zborniki 69
 • priredbe 238
 • Prirodoslovni muzej Slovenije - Geološke zbirke - Vodniki 50
 • Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju 175
 • problemi najmlajših 215
 • projekti 68, 69
 • Prometne nesreče - V leposlovju - Pariz 135
 • Promocija zdravja - Zborniki 69
 • protesti 298
 • prva pomoč 107
 • Prva pomoč - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • Prvačka pleh muzika - V otroškem leposlovju 234
 • Prvić 82
 • psi 214
 • Psi
  • - Oprema - Naredi sam - Priročniki 72
  • - V mladinskem leposlovju 246, 273
 • psihiatrična zdravila 60
 • psihično zdravje 58
 • psihoanaliza 12, 31
 • psihodiagnostika 7
 • psihologija 12
 • psihologija osebnosti 7
 • psihološka astrologija 12
 • psihološki nasveti 17, 23
 • psihoterapija 67
 • Psihotropna zdravila
  • - Delovanje - Uporaba - Priročniki 60
  • - Opuščanje - Priročniki 60
 • punk 93
 • punk-rock 93
 • pustolovska drama 305, 306, 312
 • pustolovska komedija 337
 • pustolovski film 290, 306, 314, 318, 336
 • pustolovščine 254, 266, 274


 • Rab 82
 • Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija 5
 • Rasizem - V leposlovju - Škotska 284
 • Rašić, Igor - Biografije 283
 • razglednice 45
 • raziskovalno novinarstvo 332
 • razlaga sanj 25
 • razstavni katalogi 49
 • razvade 238
 • razvoj osebnosti 44
 • Reacher, Jack glej Jack Reacher (literarni junak)
 • Recikliranje - Priročniki 46
 • rejništvo 222
 • reklame 80
 • relacijska družinska terapija 18
 • reševalci 241, 242, 243, 244
 • Reševalna služba - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • reševanje problemov 16
 • revščina 268
 • Revščina - V mladinskem leposlovju 265
 • Rimljani - V leposlovju 188
 • Rimska vojska - V leposlovju - Jeruzalem 197
 • Rimski imperij - V leposlovju 188
 • risani filmi 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • risani filmi za otroke 338, 339, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • roboti 4
 • Robotika - Zborniki 4
 • robotizacija 4
 • robots 4
 • rock 92, 93, 293
 • ročne spretnosti 46, 72
 • rokenrol 309
 • rokodelstvo 87
 • roman 121
 • romanja 204
 • romantična drama 296, 300, 311
 • romantična komedija 296
 • romantična zgodovinska pripoved 150, 153, 179
 • Romunski igrani filmi - Filmska drama
   • - Filmska komedija - Video DVD-ji 331
   • - Video DVD-ji 298, 333
 • rosika 225
 • Rosina, Franjo - Biografije 279
 • Rovinj 82
 • Roy Grace (literarni junak) 158
 • ruski animirani filmi 347
 • Ruščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 116


 • samopodoba 7, 67, 240, 255
 • samopomoč 59, 68
 • Samorealizacija
  • - Otroci - Priročniki 20
  • - Priročniki 11
 • Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju 237
 • Samospoznavanje 21
 • samozavedanje 7, 17, 19, 23
 • samske ženske 67
 • Sanje - Interpretacija - Priročniki 25
 • Sanjske knjige 25
 • sanskrt 119
 • sanskrtska književnost 119
 • Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi 204
 • Semiotika - V leposlovju 135
 • sensors 4
 • senzorji 4
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre
 • severnoameriški Indijanci 255
 • simboli 25
 • skavti 107
 • Skavti
  • - Veščine - Priročniki 105, 106
  • - Vzgoja - Priročniki 106
 • skavtstvo 106
 • skladbe 96, 98
 • skladbe za klarinet 97
 • sklepanje 84
 • Skupinska psihoterapija 67
 • Sladkovodne ribe - Slovenija - Priročniki 51
 • slikanice 20
 • Slikovni slovarji
  • - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke 109
  • - Slovenščina
   • - Madžarščina - Knjige za otroke 115
   • - Ruščina - Knjige za otroke 116
 • slovarji 114, 118
 • Slovarji - Slovenščina - Portugalščina 112
 • Slovenci 279
 • Slovenia 36
 • Slovenian literature in Italy 121
 • Slovenija 30, 36, 87, 281
  • - Družbene razmere - Eseji 201
  • - Izleti 278
  • - Odnosi - Združene države Amerike 33
  • - Politične razmere - 1945-1991 285
  • - Turistični vodniki 278
 • slovenska epika 181
 • Slovenska knjievnost - Lirika - Poezija 124
 • slovenska književnost 120
 • Slovenska književnost
  • - Gospodarstvo - Prevare - Družina - 21.st. - Roman 162
  • - Mladinska književnost - Slikanice 236
  • - Poezija 130, 233
  • - Romani 167, 168
 • slovenska kultura 201
 • slovenska literarna zgodovina 119
 • slovenska ljudska kultura 49
 • Slovenska mladinska književnost - Literarne študije 111
 • slovenska poezija 125, 181
 • Slovenske ljudske pravljice - V otroškem leposlovju - Rezija 253
 • Slovenske ljudske pripovedke 48
 • slovenske otroške pesmi 90
 • slovenske pisateljice 111
 • slovenski knjižni jezik 120
 • slovenski ljudski običaji 201
 • slovenski pesniki 125, 181
 • slovenski pisatelji 111, 173
 • slovenski roman 117
 • Slovenski športniki 283
 • slovensko čipkarstvo 87
 • Slovensko gledališče - 20.st. 104
 • Slovensko kiparstvo - 21.st. - Študije 83
 • slovenščina 119
 • Slovenščina
  • - Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 109
  • - Madžarščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 115
  • - Matura
   • - Priročniki 120
   • - Učbeniki za srednje šole 120
  • - Ruščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 116
  • - Slovnica - Preglednice 113
  • - Zgodovina 108
 • slovnica 114, 118
 • Smokvica Vela 82
 • smoter vzgoje 44
 • Social conditions 276
 • Social responsibility of business enterprises 36
 • socialna država 275
 • Socialna ekonomija 36
 • socialna psihologija 31
 • socialni marketing 80
 • socialno skrbstvo 39
 • Socialno-andragoška metoda 67
 • Socioeconomics 36
 • Sociografija 276
 • Sociography 276
 • sodobna slovenska književnost 121
 • sodobna umetnost 30
 • sošolci 133
 • Spanje - V otroškem leposlovju 221
 • Spolna zloraba - Spomini 206
 • spolnost 18, 67
 • sporazumevanje 107
 • spretnosti 106
 • Srce
  • - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki 62
  • - Transplantacija - V leposlovju 175
 • sreča 105
 • Sreča - Psihološki nasveti
   • - Knjige za otroke 9
   • - V leposlovju 15
 • srečanja 68
 • srednje šole 255
 • srhljivka 291
 • stalne razstave 50
 • stara indijska književnost 119
 • staranje 39
 • Staranje - Preprečevanje 56
 • Starejši ljudje - Življenjski stil 39
 • starost 229
 • starševstvo 18
 • Starši - V leposlovju 284
 • stereotipi 220
 • strah 9, 214, 260
 • Strah - Sproščanje - Priročniki 57
 • Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke 63
 • stranski učinki 60
 • strele 244
 • stres 17
 • strici 214
 • stripi 246, 266, 273, 274
 • strupenost odpadnih vod 71
 • Susak 82
 • Sužnje - Judinje - V leposlovju - Rim 188
 • Sveto pismo glej Biblia
 • svetopisemska zgodovina 131
 • Svetopisemske osebe - V leposlovju 197
 • Svetopisemske zgodbe - Psihološki vidik 27
 • svetovna književnost 120
 • Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini 208
 • Svetovna zgodovina - 20.st. 35
 • svetovni dan stranišč 63
 • svetovni dan umivanja rok 63
 • svetovni dan vode 63
 • svetovni splet 6
 • Svetovni splet - Dokumentarni film - Video DVD-ji 3


 • šah 103
 • Škotska - V leposlovju - 12.st. 150
 • škratje 237
 • škratje (bajeslovna bitja) glej Palčki (bajeslovna bitja)
 • Šola - V otroškem leposlovju 226
 • Šole - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi 45
 • Šolske zgradbe - Slovenija - Razstavni katalogi 45
 • šolski esej 117
 • Šolstvo - Zgodovina
   • - Lesično 42
   • - Pilštanj 42
 • Španski filmi - Srhjivka - Igrani filmi 319
 • Španski igrani filmi
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 310
 • Španski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 318
 • šport 250
 • športni film 1
 • Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 333
 • Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 331


 • taborjenje 107
 • Taborništvo - Priročniki 107
 • Tajkuni - V leposlovju 162
 • Tajvanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • tehnike 17, 87
 • Tekmovanja - V otroškem leposlovju 218
 • telesna aktivnost 57, 67
 • Telesna aktivnost - Zdravje - Zborniki 69
 • telesna drža 57
 • terme 63
 • tesnoba 9, 17, 57
 • thriller 289, 291, 305, 320
 • tiranija 35
 • Tito glej Broz, Josip
 • tovornjaki 218, 219
 • travmatične izkušnje 210
 • travme 222
 • triler 289, 291, 305, 319, 320
 • trobenta 98
 • Trobenta - Učbeniki 98
 • Trst 82
 • Tuji jeziki - Zgodnje učenje 247, 248
 • Turčija
 • Turkey 276
 • Turška književnost - Ljubezen - Družina - Očetje - Sinovi - Ženske - Odnosi - Družba - Turčija - 20.st. - Roman 182


 • učbeniki za visoke šole 71
 • učenci 20
 • Učenje - Zborniki 43
 • učne enote 40
 • učne teme 40
 • učno okolje 43
 • uganke 84, 101, 102, 225, 245
 • Ugrabitve - V otroškem leposlovju 251
 • ujetništvo 237
 • ukrajinski animirani filmi 339
 • Ulčar, Ciril - Spomini 208
 • Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki 4
 • umirjenost 17
 • umivanje 63
 • Unije 82
 • Upravljanje - Družbena odgovornost 36
 • uspeh 11, 16


 • v filmu 329
 • vadbeni programi 69
 • vaje 17, 122
 • Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991 285
 • varstvo 214
 • varstvo narave 225
 • Vasi - Bivanjska problematika - V leposlovju - Koroška (Avstrija) 173
 • vednost 2
 • vegetarijanstvo 73
 • Vela Palagruža 82
 • velike tiskane črke 211, 218, 219, 228, 229, 238
 • Vérant, Samantha - Avtobiografski romani 194
 • verovanje 47, 49
 • verska združenja 105, 106
 • vesolje 252
 • Vesolje - Potovanja - V otroškem leposlovju 254
 • video DVD 295
 • Vila-Matas, Enrique - Literarne študije 195
 • vile 237
 • Vis 82
 • vizualizacija 20
 • Vnuki - V otroškem leposlovju 229
 • voditelji 106
 • Vojna - Posledice - V leposlovju 173
 • vojna drama 299
 • vojni film 303
 • volkovi 220, 312
 • vozila 241, 242, 243, 244
 • vragolije 211
 • vrednote 44, 262
 • vreme 107
 • vsakdanje fraze 110, 114, 118
 • vseživljenjsko učenje 39
 • vzgoja 22
 • vzgojitelji 106
 • Vzgojitelji - Pedagoško delo 41
 • Vzgojni domovi - Otroci - Doživljanje - V mladinskem leposlovju 222
 • Vzgojni načrti 44


 • Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani 187
 • World Wide Web 3
 • WWW 3


 • Yugoslavia 280


 • zadovoljstvo 11
 • zajci 218
 • zakonska zveza 13, 18, 67
 • Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju 269
 • Založništvo - Avtorske pravice 79
 • zasebnost 6
 • zaskrbljenost 17
 • Završnik, Izidor - V leposlovju 281
 • ZDA glej Združene države Amerike
 • zdravilna prehrana 61
 • zdravilna zelišča 61
 • Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki 61
 • zdravilne učinkovine 61
 • zdravje 24, 106
 • Zdravniki - V leposlovju - Anglija - 19. st. 179
 • zdravo življenje 56
 • zdravstvena vzgoja 69
 • zdravstveni domovi 69
 • zdravstveno stanje 69
 • zdravstveno varstvo 69
 • Združene države Amerike - Odnosi - Slovenija 33
 • zemljevidi 51
 • zgodovinopisje 266
 • zgodovinska drama 299, 303
 • zgodovinski film 299
 • zgodovinski pregledi 3, 42
 • Zgodovinski pregledi 276
 • Zlarin 82
 • zločini 84
 • Zloraba otrok - V leposlovju 210
 • zmaji 228
 • zmernost 56
 • značaj 106
 • znamenite osebnosti 279, 286
 • Znanost 2
 • znanstvenofantastična drama 289
 • zunanja politika 33
 • Zvezde - V otroškem leposlovju 252
 • zvočni efekti 109, 238


 • želve 225
 • Ženske
  • - Samorealizacija - V leposlovju 210
  • - Življenjske spremembe - V leposlovju - ZDA 194
 • Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija 28
 • Židje glej Judje
 • židovstvo glej Judovstvo
 • Živali
  • - Etika 10
  • - Geografska razširjenost - Knjige za otroke 54
  • - Spolno vedenje 53
  • - V otroškem leposlovju 250, 253
 • živali v domišljiji 213, 214, 215, 220, 226, 238, 251
 • živalska ekologija 51
 • živalska morfologija 51
 • Življenje
  • - Načrtovanje - Priročniki 11
  • - Smisel 16
  • - Spremembe 16
 • življenjska modrost 16
 • Življenjska modrost 27
 • Življenjske spremembe - V leposlovju 175
 • življenjske zgodbe 133
 • Živo srebro - Tehniška dediščina
 • Žižek, Mojca - Spomini 210
 • žrtovanje 47