NOVOSTI-MAREC 2018


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA
0 SPLOŠNO


1.
        DIALOGI. - Leto 1, št.1/2 (1965)-        . - Maribor : Obzorja, 1965-. - 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.aristej.si/slo/dialogi/arhiv.html (Arhiv: 2009-)
Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/results/ ?query= 'srel%3dDialogi'&pageSize=100. - Mesečnik. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Založnik se spreminja. - Ima suplement ali prilogo: Prepihi = ISSN 1854-1151. - Je nadaljevanje: Nova obzorja (Maribor) = ISSN 1318-5985
ISSN 0012-2068 = Dialogi (Maribor)

008(497.4)
821.163.6
82
ŠE od 80/81 DILOGI
letnik 52 2016 številka 7/8#
COBISS.SI-ID 3328770

2.
MIJATOVIĆ, Miloš
        Izumitelji : [ilustrirana enciklopedija] / Miloš Mijatović ; ilustriral Mijat Mijatović ; [prevod Višnja Jerman]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 35 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Ljudje, ki so spremenili svet)

Prevod dela: Pronalazači. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-961-251-437-2
a) Izumitelji - Leksikoni za mladino b) biografije c) znanost d) tehnika e) iznajdbe f) znanstveniki g) znanstvena odkritja h) zgodovinski pregledi i) znamenite osebnosti

001.894-051(100)(02.053.2)
929:001.894(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 293717248

3.
ŠORN, Živa
        Knjiga za velike punce : ženska v stripu in besedi / Živa Šorn. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - [108] str. : ilustr. ; 18 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-5146-3

084.11
COBISS.SI-ID 293479680


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


4.
BANCROFT, Lundy
        Zakaj to počne? : kaj se dogaja v glavah jeznih in nadzirajočih moških / Lundy Bancroft ; prevedla Darja Klemenčič ; [izdelava kazala Vanja Jazbec]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 498 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Why does he do that? : inside the minds of angry and controlling men. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 469-478. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-99-0
a) Nasilneži - Psihološki vidik

159.9:343.615-051
COBISS.SI-ID 293830912

5.
BURNELL, Ivan
        Moč pozitivnega delovanja : [12 strategij za prevzem vajeti usode v poslovnem in zasebnem življenju] / Ivan Burnell ; [prevod Mojca Krevel]. - 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 (Ljubljana : Tiskarna). - 200 str. ; 21 cm. - (Zbirka Anima)

Prevod dela: The power of positive doing, cop. 1990

ISBN 86-341-1764-2
a) Pozitivno mišljenje - Priročniki b) življenjski uspehi c) pozitivno mišljenje d) psihotehnike e) osebnostni razvoj f) psihološki nasveti

159.947.34
COBISS.SI-ID 212917248

6.
CROOS-Müller, Claudia
        Z ljubeznijo --- : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob žalosti, žalitvah in raznih neprijaznostih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 40 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Alles Liebe. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 40

ISBN 978-961-278-376-1
a) Žalost - Psihološki nasveti - Priročniki b) Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki c) Gibalna terapija - Priročniki d) ljubezen e) sočutje f) zaupanje g) žalovanje h) telesna aktivnost i) telesna drža j) duševno zdravje

159.942.52
COBISS.SI-ID 293408256

7.
FABER, Adele
        Na pomoč, moji otroci se kregajo! : kako spodbuditi dobre odnose med sorojenci / Adele Faber & Elaine Mazlish ; [prevod Sonja Benčina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 239 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Siblings without rivalry. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0465-1
a) Sorojenci - Medosebni odnosi

159.922.2
COBISS.SI-ID 293071104

8.
GOSTEČNIK, Christian
        Bolečina ločenosti / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Teološka fakulteta : Frančiškanski družinski inštitut, 2018 (Bled : Belin grafika). - 343 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI / Brat Frančišek ; 21) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 58)

2.000 izv. - "Ločenost, izdajstvo, prevara, abstinenčna kriza, praznina, žalovanje, otrok in ločitev" --> ov. - Bibliografija: str. 337-340. - Zaključek ; Abstract

ISBN 978-961-6873-50-5 (Brat Frančišek)
ISBN 978-961-6844-61-1 (Teološka fakulteta)
a) Čustva - Razvoj b) Medosebni odnosi - Priročniki c) relacijska družinska terapija d) relacijska teorija e) klinična praksa f) ločenost g) prevara h) zakonska razveza i) otroci in starši j) starši in otroci

159.922.2
COBISS.SI-ID 292889600

9.
MOORE-Mallinos, Jennifer
        Čustva : kaj pomenijo? / Jennifer Moore-Mallinos ; [ilustriral] Gustavo Mazali ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 95 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: A whole bunch of feelings. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4974-3
a) Čustva - Knjige za otroke b) otroci c) občutki

159.942(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 291604480

10.
MOROJNA, Špelca
        Snemite mavec s svoje duše / Špelca Morojna. - 1. izd. - Maribor : Poslovna boginja, 2017 (Žirovnica : Medium). - 201 str. : ilustr. ; 21 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 198-[202]

ISBN 978-961-285-813-1
a) Poslovna uspešnost - Priročniki b) Finance - Uspešnost - Priročniki c) poslovni uspeh d) finančna uspešnost e) uspeh f) obilje g) osebnostni razvoj h) samorealizacija

005.336.1(035)
336.055-026.23(035)
159.92(035)
COBISS.SI-ID 291269632

11.
REINWARTH, Alexandra, 1973-
        Umetnost pošiljanja v r** : kako življenje postane lepše, ko se končno malo sprostiš / Alexandra Reinwarth ; [prevedla Anja Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 201 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. - Tisk po naročilu. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-00-3719-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3720-0 (broš.)
a) Stres - Sprostitev - Priročniki b) zavračanje c) brezbrižnost d) samopodoba e) medosebni odnosi f) prijatelji g) sorodniki h) sodelavci i) otroci j) ljubezenski partnerji k) nasveti

159.964(035)
COBISS.SI-ID 293743360

12.
RUSSELL, Peter, 1946-
        Knjiga o možganih / Peter Russell ; [prevedla Dunja Kalčič]. - 3. natis. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1990 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 203 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The brain book : know your own mind and how to use it. - 2.500 izv. - Beseda o avtorju : (z dopolnili za tretji natis): str. [205]. - Bibliografija: str. 194-195. - Kazalo

ISBN 86-341-0427-3
a) Možgani - Delovanje b) spomin c) fiziologija d) učenje e) nevropsihologija

159.95
612.82
COBISS.SI-ID 16536064

13.
STOPAR, Irena, 1967-
        Učbenik za osnove astrologije / Irena Stopar ; [slike Marjan Stopar in Irena Stopar]. - 1. izd. - Litija : Stopar - IT, 2018. - 18 cm : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-92040-6-1
a) Astrologija - Priročniki b) astrološka znamenja c) planeti d) horoskopi

133.52(035)
COBISS.SI-ID 293649664


2 VERSTVO


14.
ARKO, Andraž
        Indijanski škof : slikanica o božjem služabniku Frideriku Ireneju Baragu / besedilo Andraž Arko ; ilustracije Urša Rožič. - 1. ponatis. - Ljubljana : Brat Frančišek, 2018. - 88 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6326-42-1
a) Baraga, Friderik Irenej, škof (1797-1868) - Biografije - Knjige za otroke b) slovenski misijonarji c) Severna Amerika

929Baraga F. I.(02.053.2)
084.11(02.053.2)
27-76-051(=163.6)(7):929Baraga F. I.
COBISS.SI-ID 293811712

15.
        BRESKVE nesmrtnosti : priročnik za negovanje telesa, zavesti, duha in duše za pot v nesmrtnost / [prevod in priredba] Li Bai. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 (Ljubljana : Primitus). - 129 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiskano po naročilu. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6934-99-2
a) Taoizem - Zdravje - Priročniki b) naravno zdravljenje c) prehrana d) vaje e) duhovnost

221.3:613(035)
615.85(035)
COBISS.SI-ID 291155200

16.
CARLI, Emil
        Štiridesetlistna Biblia pauperum : holandska štiridesetlistna lesorezna Biblia pauperum s prevodom v slovenski jezik in študijo / Emil Carli, Brigita Perše ; [spremna beseda Franc Šuštar ; prevajalca iz latinskega jezika Julijana Visočnik, France Gorjup ; prevod povzetka v angleški jezik Katja Štrubelj ; fotografi Ivan Ivić ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Angla, 2018 (Grosuplje : Partner graf). - 170 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Raziskave Religioznost in modernost ; zv. 5)

144 izv. - Spremna beseda ljubljanskega škofa / Franc Šuštar: str. 3. - Bibliografija: str. 155-158. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-288-199-3

27-23"04/14"
7.046.3
COBISS.SI-ID 93816321

17.
POPCAK, Gregory K.
        Sveta spolnost - dih jemajoča, vznemirljiva in izpolnjujoča / Gregory K. Popcak ; [prevod Maja Bevk ; spremna beseda Janez Rifel]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 339 str. : tabele ; 22 cm

Prevod dela: Holy sex!. - 800 izv. - Spremna beseda / Janez Rifel: str. 11-13. - O avtorju: str. 337

ISBN 978-961-7019-05-6
a) Spolnost - Krščanski vidik b) krščanstvo c) krščansko življenje d) moški e) ženske

27-1:613.88
27-447
COBISS.SI-ID 293239296

18.
VOSKAMP, Ann, 1973-
        Tisoč darov : živeti bolj polno življenje prav tam, kjer ste / Ann Voskamp ; [prevod Mojca Masterl Štefanič]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 214 str. ; 21 cm

800 izv. - Prevod dela: One thousand gifts. - O avtorici: str. [215]. - Bibliografija v opombah: str. 209-214

ISBN 978-961-04-0444-6
a) Krščanstvo - Duhovnost - Premišljevanja

27-584.5
27-29
COBISS.SI-ID 292349696

19.
WATTS, Alan, 1915-1973
        Ven iz uma : o zvijačah gurujev, medsebojni prepletenosti in kozmični igri skrivalnic / Alan Watts ; [prevod Dominika Koder]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia planet, 2018. - 192 str. ; 21 cm

Prevod dela: Out of your mind. - 500 izv. - Predgovor Marka Wattsa: str. 9-11. - O avtorju: str. 191-192

ISBN 978-961-94248-7-2
a) Zen budizem

244.82
COBISS.SI-ID 293357312

20.
WRIGHT, Robert, 1957-
        Ima budizem prav? : znanstveni in filozofski vidiki meditacije in razsvetljenja / Robert Wright ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1 izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 339 str. ; 20 cm

Prevod dela: Why buddhism is true?. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 329-339

ISBN 978-961-00-3712-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3713-2 (broš.)
a) Duhovnost - Budizem

24-584
COBISS.SI-ID 293680640

21.
        ZGODBE kažejo novo pot / zbral [in uredil] Božo Rustja ; [fotografije Dinko Bizjak ... et al.]. - Koper : Ognjišče, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 192 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zgodbe za dušo ; 13)

3.000 izv.

ISBN 978-961-263-220-5
a) Življenjska mnodrost - Krščanski vidik b) krščanska književnost

27-29
17.023.3:27
82-97
COBISS.SI-ID 293282048


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


22.
SPILSBURY, Louise
        Rasizem in nestrpnost / Louise Spilsbury ; [ilustracije] Hanane Kai ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Otroci v našem svetu)

Prevod dela: Racism and intolerance. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 30. - Kazalo

ISBN 978-961-7034-00-4
a) Nestrpnost - Knjige za otroke b) Rasizem - Knjige za otroke c) predsodki d) rasni odnosi e) medosebni odnosi f) vzgoja

316.647.5(02.053.2)
323.12(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 291644928


32 POLITIKA


23.
ANDERSON, Perry
        Ameriška zunanja politika in njeni snovalci / Perry Anderson ; prevedli Marjana Karer in Seta Knop ; [spremna beseda Kornelija Ajlec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Matformat). - VIII, 328 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: American foreign policy and its thinkers. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 500 izv. - O avtorju: str. II. - O simbolnem nasilju in ortodoksnosti / Kornelija Ajlec: str. 307-318. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-14-7
a) Imperializem b) Mednarodni odnosi c) Združene države Amerike - Zunanja politika

327(73)
COBISS.SI-ID 292387584


33 GOSPODARSTVO


24.
        DRUŽINSKO podjetništvo Slovenija 2014 / [urednica Mojca Emeršič ; prevodi Danica Whatmough ; fotografije Mankica Kranjec]. - [Ljubljana] : EY Slovenija, 2014. - 68 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Družinsko podjetništvo Slovenija, ISSN 2385-9520)

a) Podjetništvo b) Entrepreneurship c) Trženje d) Marketing e) Oblikovanje blagovne znamke f) Branding (Marketing) g) Družinska podjetja h) Family-owned business enterprises i) Slovenija j) Slovenia k) Slovenija l) podjetništvo m) družinsko podjetje n) poslovanje podjetja o) uspešnost poslovanja p) primeri q) Slovenia r) entrepreneurship s) family business t) company performance u) business efficiency v) cases

339.138(497.4)
COBISS.SI-ID 22429414

25.
        DRUŽINSKO podjetništvo Slovenija 2015 / [urednica Mojca Emeršič ; fotografije Urška Lukovnjak]. - [Ljubljana] : EY Slovenija, 2015. - 72 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Družinsko podjetništvo Slovenija, ISSN 2385-9520)

a) Podjetništvo b) Entrepreneurship c) Trženje d) Marketing e) Oblikovanje blagovne znamke f) Branding (Marketing) g) Družinska podjetja h) Family-owned business enterprises i) Slovenija j) Slovenia k) Slovenija l) podjetništvo m) družinsko podjetje n) poslovanje podjetja o) uspešnost poslovanja p) primeri q) Slovenia r) entrepreneurship s) family business t) company performance u) business efficiency v) cases

339.138(497.4)
COBISS.SI-ID 1024272721

26.
        DRUŽINSKO podjetništvo Slovenija 2016 / [urednica Mojca Emeršič ; prevodi Dragica Whatmough, fotografije Jani Ugrin]. - Ljubljana : EY Slovenija, 2016. - 72 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Družinsko podjetništvo Slovenija, ISSN 2385-9520)

a) Podjetništvo b) Entrepreneurship c) Trženje d) Marketing e) Oblikovanje blagovne znamke f) Branding (Marketing) g) Družinska podjetja h) Family-owned business enterprises i) Slovenija j) Slovenia k) Slovenija l) podjetništvo m) družinsko podjetje n) poslovanje podjetja o) uspešnost poslovanja p) primeri q) Slovenia r) entrepreneurship s) family business t) company performance u) business efficiency v) cases

339.138(497.4)
COBISS.SI-ID 4688567

27.
        DRUŽINSKO podjetništvo Slovenija 2017 / [[urednici] Mojca Emeršič, Mirjana Todorović ; prevodi Dragica Whatmough, Sunčan Stone, fotografije Jani Ugrin, Matjaž Tavčar]. - Ljubljana : EY Slovenija, 2017. - 73 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Družinsko podjetništvo Slovenija, ISSN 2385-9520)

Dostopno tudi na: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fb-slovenia-2017-sl/$FILE/ey-fb-slovenia-2017-sl.pdf
a) Podjetništvo b) Entrepreneurship c) Trženje d) Marketing e) Oblikovanje blagovne znamke f) Branding (Marketing) g) Družinska podjetja h) Family-owned business enterprises i) Slovenija j) Slovenia k) Slovenija l) podjetništvo m) družinsko podjetje n) poslovanje podjetja o) uspešnost poslovanja p) primeri q) Slovenia r) entrepreneurship s) family business t) company performance u) business efficiency v) cases

339.138(497.4)
COBISS.SI-ID 4688823

28.
SEDLÁČEK, Tomáš, 1977-
        Lilit in demoni kapitala : ekonomija na Freudovem kavču / Tomáš Sedláček, Oliver Tanzer ; [prevod Alfred Leskovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 271 str. ; 24 cm

Prevod dela: Lilith und die Dämonen des Kapitals. - 1.000 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 255-264

ISBN 978-961-04-0451-4
a) Ekonomija - Psihološki vidik

330.1
COBISS.SI-ID 292485376

29.
ŠTEFANEC, Maja
        Mame in biznis z roko v roki : najdi harmonijo in reci: Adijo, slaba vest! / [Maja Štefanec]. - 1. izd. - Maribor : Mame in biznis, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 98 str. : fotogr. ; 20 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-285-791-2
a) Matere - Poklicni razvoj b) kariera c) materinstvo d) ženske

331.108.4-055.52-055.2
COBISS.SI-ID 290937344

30.
VEZOVIŠEK, Ana
        Anini finančni recepti : za vašo dobro finančno kondicijo : in za življenje brez finančnih skrbi : [44 receptov in 33 resničnih zgodb z rešitvami] / Ana Vezovišek. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Vezovišek & Partnerji, 2018. - 216 str. : ilustr. ; 20 cm

Podatki o izd. v CIP-u. - O avtorici: str. 208-210. - 500 izv. - Tretji dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-961-93851-4-2 (trda vezava)
a) Finance - Priročniki b) osebne finance c) nasveti d) priročniki

336-05(035)
COBISS.SI-ID 293054720


34 PRAVO


31.
BORCHARDT, Klaus-Dieter
        Osnove prava Evropske unije / Klaus-Dieter Borchardt. - Luxembourg : Urad za publikacije Evropske unije, 2016 [i. e.] 2017 (printed in Luxembourg). - 136 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Prevod dela: The ABC of EU law. - Bibliografija: str. 135-136

ISBN 978-92-79-63700-1

doi: 10.2775/589054
a) Pravo - Evropa b) Evropska unija c) Lizbonska pogodba d) pravo EU e) evropsko pravo f) države Evropske unije g) nacionalno pravo h) pravni sistemi i) pravni predpisi j) pravna praksa k) sodna praksa

34:061.1EU
COBISS.SI-ID 4789659

32.
DEISINGER, Mitja
        Kazenski zakonik 2017. [Posebni del : s komentarjem, sodno prakso in literaturo] / Mitja Deisinger. - 1. izd. - Maribor : Poslovna založba MB, 2017. - 965 str. ; 25 cm

Podrejeni nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. in v kolofonu. - Tekoči nasl.: Kazenski zakonik. - O avtorju na zadnji str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 943-945. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Kazenski zakonik. Splošni del

ISBN 978-961-94024-6-7
a) Kazenski zakonik - Slovenija b) kazniva dejanja c) pravna ureditev d) zakoni

343.2/.7(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 93455361

33.
PEČARIČ, Mirko
        Sinomija : modrost kolektivnega ustvarjanja pravil / Mirko Pečarič. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2017 (Ljubljana : Litteralis). - 467 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Upravna misel : zbirka znanstvenih monografij)

200 izv. - O avtorju: str. 467. - Bibliografija: str. 439-462. - Kazalo

ISBN 978-961-262-102-5
a) Pravo - Teorija - Učbeniki za visoke šole

340.1(075.8)
COBISS.SI-ID 290150912


37 VZGOJA


34.
        LEPŠI svet [Videoposnetek] / kreativna zasnova in scenariji Jernej Žmitek ... [et al.] ; režija Jernej Žmitek ; animacija Toni Mlakar ... [et al.]. - Ljubljana : Borzen, operater trga z elektriko, 2017. - 1 video DVD (ca 17 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.invida.tv/asset/9ERS5Qpy3sC9jMpqn - predstavitev serije. - Nasl. na embalaži in video DVD-ju: Lepši svet 1. - Produkcija: Invida. - Posneto 2016. - 2.500 izv. - Glas: Gaj Trček. - Vsebina: Ugasni luč! : kako varčujemo z elektriko. Kam z odpadki? : kako ravnamo z odpadki. Pojdi s kolesom! : kako smo učinkoviti v prometu. Zapri okno! : kako se ogrevamo in učinkovito ravnamo s toplotno energijo. Postani izumitelj! : kako nastane elektrika in kateri so obnovljivi viri energije. - Za predšolske in otroke do 10. leta
- - Lepši svet. 1, Poučno o trajnostni energiji / [avtorji Eva Činkole Kristan, Karlo Peršolja, Sabina Hobacher ; ilustracije Monika Klobčar]. - [22] str. : ilustr. ; 18 cm
Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-961-94269-3-7
a) Okoljska vzgoja - Osnovne šole - Animirani filmi b) animirane serije c) DVD

373.3.015.31:620.9(086.82)
COBISS.SI-ID 291201536

35.
SANŽA, Silvie
        Poklici : ko odrastem, bom --- / Silvie Sanža ; ilustracije Milan Starý ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 71 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: What's your job?. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7034-06-6
a) Poklici - Knjige za otroke b) delo c) poklicno usmerjanje d) izbira poklica

331.54(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 292897024

36.
VTIČ, Darja
        Glavo imaš in srce! : gradivo za delo z otroki in mladostniki : za razredne ure, projektne dneve, izbirne vsebine, delavnice v okviru rednega pouka / Darja Vtič ; [spremna beseda Aco Prosnik]. - Maribor : Ekološko-kulturno društvo za boljši svet : Društvo za razvoj človečnosti - Human, 2018. - 216 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv. - Spremno besedilo / Aco Prosnik: str. 5. - Bibliografija: str. 212

ISBN 978-961-92876-4-4 (Ekološko-kulturno društvo za boljši svet)
a) Vrednote - Metodika pouka - Priročniki b) Socialne igre - Priročniki c) Osnovne šole - Pouk - Priročniki d) Srednje šole - Pouk - Priročniki

37.015.31(035)
37.091.3:172(035)
COBISS.SI-ID 293272064


39 ETNOLOGIJA


37.
BAN, Tatjana
        Pisanice : otrok ustvarja / [besedilo, fotografija] Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2018 ([Škofja Loka] : Tiskarna Nonparel). - 47 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-94190-6-9
a) Pisanice - Poslikave - Knjige za otroke b) velikonočne pisanice

398.332.12:75.058(02.053.2)
COBISS.SI-ID 293835264

38.
ILICH, Iztok
        Brezmejna Slovenija : trdoživost ljudskega izročila / Iztok Ilich ; [fotografije Iztok Ilich, Slavka Ilich]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 319 str. : ilustr. ; 30 cm

3.200 izv. - Na spojnem listu spredaj zemljevid z označbo obravnavanih področij. - Predgovor / Nena Židov: str. 7-8. - O avtorju: str. [320]. - Kazalo. - Bibliografija: str. 317-319

ISBN 978-961-282-296-5
a) Slovensko ljudsko izročilo

39(497.4)
COBISS.SI-ID 293645056

39.
        PETELINČEK Kratkorepec in druge bolgarske ljudske o živalih / izbral [in spremno besedo napisal] Ljudmil Dimitrov ; priredila, [jezikovno pregledala in besedilo o prirejanju napisala] Slavica Remškar ; ilustrirala Jelka Godec Schmidt ; [prevedli Magdalena Cvetkova ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - 147 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Zlata ptica)

1.000 izv. - Na kratko o bolgarskih ljudskih / Ljudmil Dimitrov: str. 137-142. - Kdo drug bo pravljico povedal drugače --- / Slavica Remškar: str. 143-146

ISBN 978-961-01-4528-8
a) Bolgarske ljudske pravljice - V otroškem leposlovju b) Ljudske živalske pravljice - V otroškem leposlovju

398.21(497.2)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 293678592

40.
        ZAJEC dolgouhec : najlepše ljudske pravljice, basni in druge zgodbe o zajcih / [izbrala, uredila in spremno besedo Viktorija Muha ; ilustracije Bigstockphoto]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 87 str. : ilustr. ; 22 cm

800 izv. - Bistroumni plahouhec / Viktorija Muha: str. 83. - Bibliografija: str. 86-87

ISBN 978-961-275-182-1
a) Zajci - V otroškem leposlovju b) ljudsko slovstvo c) ljudske živalske pravljice d) živali v domišljiji

398.2(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 293134336


50 EKOLOGIJA. PRIRODA


41.
BARTÍKOVÁ, Petra
        Leto v gozdu : kako živijo živali v gozdu : 4 letni časi / [tekst] Petra Bartíková & [ilustracije] Aneta Žabková ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 19 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: A year in woods. - Knjiga z zavihki. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-91-9
ISBN 978-961-6988-22-3 !
a) Narava - Letni časi - Knjige za otroke b) Gozdne živali - Knjige za otroke c) Gozdne rastline - Knjige za otroke d) gozdovi e) pomlad f) poletje g) jesen h) zima i) odkrivanke

502.2(02.053,2)
591.9(253)(02.053.2)
581.9(253)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 291414272

42.
BIRD, Fiona
        [Sto en]
        101 način zabave v naravi za otroke : uživajmo v naravi! / Fiona Bird ; [ilustracije Ian Youngs ; fotografije Dylan Drummond ... [et al.] ; prevod Mina Mušinović]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2018 (Kitajska). - 128 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: 101 fun outdoor activities for children. - 2.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 124-125. - Kazalo

ISBN 978-961-94079-7-4
a) Narava - Raziskovanje - Knjige za otroke b) Spoznavanje narave - Knjige za otroke c) Ročne spretnosti - Naredi sam - Knjige za otroke d) opazovanje e) igre f) prosti čas

502.2(02.053.2)
55/59(02.053.2)
379.826(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292425984

43.
WOOD, Amanda
        Svet narave : nazorni priročnik o čudoviti naravi / Amanda Wood in Mike Jolley ; ilustracije Owen Dawey ; prevedel Milan Lovka. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 111 str. : ilustr. ; 32 cm. - (Drevo radovednih)

Prevod dela: Natural world. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-7031-04-1
a) Narava - Priročniki - Knjige za mladino b) Živalstvo - Priročniki - Knjige za mladino c) Rastlinstvo - Priročniki - Knjige za mladino d) naravoslovje

502.2(035)(02.053.2)
58/59(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 291466752


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA


44.
CANNAT, Guillaume
        Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2018 : [priročnik za opazovanje v letu 2018] / Guillaume Cannat ; [prevod Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Ljubljana : Cambio, 2017 ([Ljubljana] : DTP). - 137 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: Le ciel à l'oeil nu en 2018. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu; prvi dodatek k nasl. v kolofonu: Najlepši prizori na nebu. - Na ov. in v kolofonu tudi: Spika. - 400 izv.

ISBN 978-961-92148-6-2
a) Vesolje - Opazovanje - 2018 - Priročniki b) astronomija c) efemeride d) planeti e) zvezde f) nebo g) astronomska opazovanja h) opazovanje zvezd i) zvezdne karte

523(035)
520/524(035)
COBISS.SI-ID 292862976

45.
CHOUDHURY, Biswa
        Enciklopedija vesolja / [Biswa Choudhury ; prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 48 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Factopedia : Universe. - Avtor naveden v kolofonu. - 800 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6976-55-8
a) Vesolje - Leksikoni za mladino

524(031.053.2)
COBISS.SI-ID 293541120


55/56 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA. PALEONTOLOGIJA


46.
DAYNES, Katie
        See inside planet Earth : with over 80 flaps to lift / Katie Dynes & Peter Allen. - London : Usborne Publishing, 2008. - 1 kartonka ([15] str.) : ilustr. ; 29 cm. - (An Usborne flap book)

Ov. nasl. - Knjiga z zavihki. - Silver Award Geographical Association

ISBN 978-0-7460-8754-1
ISBN 0-7460-8754-3
a) Geologija - Knjige za otroke b) Zemlja - Površje - Knjige za otroke c) odkrivanke

55(02.053.2)
COBISS.SI-ID 1109556830


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


47.
CHOUDHURY, Biswa
        Najnevarnejše živali sveta / [Biswa Choudhury ; prevedla in priredila Maruša Intihar]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 48 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The world's most dangerous animals. - Avtor naveden v kolofonu. - 800 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6976-56-5
a) Živali - Knjige za otroke

591.57(02.053.2)
COBISS.SI-ID 293541376

48.
HANÁČKOVÁ, Pavla
        Sožitje / [ilustrirala] Linh Dao & [napisala] Pavla Hanáčková ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 35 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Unlikely friendships in nature. - 1.000 izv. - Leto izida v CIP-u je 2017

ISBN 978-961-6988-86-5
a) Živali - Simbioza - Knjige za otroke b) Narava - Sožitje - Knjige za otroke c) sodelovanje d) pomoč

591.557.6(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 290817024

49.
        MOJ prvi spomin. Živali / [ilustrirala Julie Mercier ; prevedla Mojiceja Podgoršek]. - Domžale : Epistola, 2017. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Mom premier mèmo. Les animaux. - Ov. nasl. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6976-48-0
a) Živali - Knjige za otroke

087.5
COBISS.SI-ID 291438848

50.
PETŘEKOVÁ, Jitka
        Čebelji panj / besedilo Jitka Petřeková ; ilustracije Tomáš Tůma ; [prevedel Andrej Kurillo]. - 1. natis. - [Kranj : Narava], 2017 ([natisnjeno na Češkem]). - 15, [24] str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7031-01-0
a) Čebele - Knjige za otroke b) Panji - Knjige za otroke c) igroknjige

595.799(02.053.2)
638.14(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290417408

51.
PETŘEKOVÁ, Jitka
        Mravljišče / besedilo Jitka Petřeková ; ilustracije Tomáš Tůma ; [prevedel Andrej Kurillo]. - 1. natis. - [Kranj : Narava], 2017 ([natisnjeno na Češkem]). - 15, [24] str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7031-00-3
a) Mravlje - Knjige za otroke b) Mravljišča - Knjige za otroke

595.796(02.053.2)
591.521:595.796(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290417152


61 MEDICINA


52.
BERTONCELJ, Blaž, 1973-
        Zdrava in vitalna hrbtenica [Videoposnetek] / z Blažem Bertoncljem. - [Ljubljana : Devi, 2013]. - 1 video DVD (ca 85 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (DVD serija Modrost zavestnega telesa ; 1)

Besedilo v slov., sinhronizacija v angl. in franc.

ISBN 978-961-91959-8-7
a) Hrbtenica - Vaje - Video DVD-ji b) sproščanje c) DVD

615.851:616.711-009.7(086.82)
COBISS.SI-ID 265309184

53.
COTTON, Fearne, 1981-
        Joga malčki / Fearne Cotton ; ilustrirala Sheena Dempsey ; [prevod Andrea Potočnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [27] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The yoga babies. - Velike tiskane črke. - 400 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6936-86-6
a) Joga - Otroci - Vaje - Knjige za otroke b) velike tiskane črke

087.5
615.851.8(02.053.2)
796.41:615.851.8(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292024832

54.
CROOS-Müller, Claudia
        Dobro spi! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč pri težavah s spanjem, nočnih morah in podobnih tegobah / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 41 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Schlaf gut. - O avtorici: str. 41. - Bibliografija: str. 40

ISBN 978-961-278-375-4
a) Nespečnost - Preprečevanje b) telesne vaje

613.79
COBISS.SI-ID 293334272

55.
        HIGIENA objektov in procesov : [univerzitetni učbenik za študente sanitarnega inženirstva] / [avtorji Martin Bauer ... et al.] ; urednica Mojca Jevšnik. - 2. izd. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2017 ([Celje] : Grafika Gracer). - 291 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6808-76-7
a) Sanitarno inženirstvo - Učbeniki za visoke šole b) Javna higiena - Učbeniki za visoke šole c) higiena d) standardi e) kontrola kvalitete f) higienske analize g) sanitarni nadzor h) HACCP i) delovno okolje j) bolnišnične infekcije k) varnost živil

614.3(075.8)
628(075.8)
COBISS.SI-ID 291983104

56.
KARSTÄDT, Uwe, 1953-
        Podhlajenost - kuga današnjega dne : preprečimo zbolevanja zaradi stalne znižane temperature telesa! / Uwe Karstädt ; [prevod Marija Helena Šinigoj]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 185 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: 37° : das Geheimnis der idealen Körpertemperatur für optimale Gesundheit. - Nasl. v kolofonu: Podhlajenost - kuga današnjega časa. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6861-71-7
a) Hipotermija - Zdravljenje b) telesna temperatura c) etiologija d) infrardeča svetloba

612.592
COBISS.SI-ID 293465856

57.
LUDWIG, David S.
        Vedno lačni? : program za zdravje, s katerim boste zmanjšali hrepenenje po hrani, reprogramirali maščobne celice in trajno shujšali - brez omejevanja kalorij / David Ludwig ; [prevedla Maja Šukarov ; ilustrirala Mary Woodin]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 319 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Always hungry?. - 2.000 izv. - Kazali

ISBN 978-961-01-4616-2
a) Hujšanje b) Shujševalna dieta - Kuharski recepti c) Kuharski recepti d) čezmerna telesna teža e) dietna prehrana f) LCHF prehrana g) glikemični indeks h) maščobe i) dietetika j) jedilniki k) živila l) priprava jedi

613.24
641.56-046.22(083.12)
COBISS.SI-ID 292993024

58.
ZUPANIČ Slavec, Zvonka
        Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo = The history of healthcare and medicine in the Slovene lands. Surgery, gynaecology and obstetrics / Zvonka Zupanič Slavec ; urednica Senta Jaunig ; [fotografije Fototeka Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Foto služba Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Vlastja Simončič ; prevodi povzetkov v angleščino Anja Krek, Dean Papež]. - Ljubljana : Slovenska matica : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Forma tisk). - 461 str. : ilustr. ; 30 cm

Spremne besede / Vinko V. Dolenc, Borut Geršak, Adolf Lukanović: str. 9-12. - O avtorici: str. [463]. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh poglavjih, na koncu povzetek v angl. - Kazalo

ISBN 978-961-213-278-1 (Slovenska matica)
ISBN 978-961-6676-05-2 (Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije)
a) Kirurgija - Zgodovina - Slovenija b) Ginekologija - Zgodovina - Slovenija c) Porodništvo - Zgodovina - Slovenija

617.5(497.4)(091)
618(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 293494528

59.
ZUPANIČ Slavec, Zvonka
        Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija = The history of healthcare and medicine in the Slovene lands. From traditional to modern healthcare; pharmacy / Zvonka Zupanič Slavec ; urednica Senta Jaunig ; [fotografije Fototeka Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Foto služba Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Vlastja Simončič ; prevodi povzetkov v angleščino Anja Krek, Dean Papež]. - Ljubljana : Slovenska matica : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Forma tisk). - 458 str. : ilustr. ; 30 cm

Spremna besedila / Franc Strle ... [et al.]: str. 16-22. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh poglavjih, na koncu povzetek v angl. - Kazalo
- - Nekatere tuje farmacevtske družbe v Sloveniji. - [32] str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-213-277-4 (Slovenska matica)
ISBN 978-961-6676-04-5 (Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije)
ISBN 987-961-213-277-2 (Na črtni kodi)
a) Medicina - Zgodovina - Slovenija b) Zdravstvo - Zgodovina - Slovenija c) Farmacija - Zgodovina - Slovenija d) zgodovina medicine e) ljudska medicina f) zdravstvene razmere g) zdravstvena služba h) slovenski zdravniki i) zdravstveno varstvo j) javno zdravstvo k) medicina dela l) bolnišnice m) vojaška medicina n) lekarne o) farmacevtska industrija p) zgodovinski pregledi

61(497.4)(091)
614.2(497.4)(091)
615(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 292932608


62+66/69 TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


60.
KNIFIC, Bojan
        Klobčič in nit, stari modni hit : tržiški nogavičarji, tkalci in modrotiskarji / [besedilo Bojan Knific ; ilustracije Lili Saje Wang ; prevod [povzetka] Marko Petrovič ; fotografije fototeka Tržiškega muzeja ... et al.]. - 1. izd. - Tržič : Tržiški muzej, 2018 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 87 str. : ilustr. ; 27 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - O vsestranski tradiciji tkanja, pletenja in barvarstva v Tržiču in okolici / Jana Babšek: str. 4-5. - Bibliografija: str. 81-85. - Summary: Yarn and thread, an old fashion hit

ISBN 978-961-92838-7-5
a) Tekstilstvo - Zgodovina - Tržič - Razstavni katalogi b) tkalstvo c) tkanine d) tekstilna tehnologija e) nogavičarstvo f) barvila g) barvarstvo h) modrotisk i) rokodelci j) obrtniki k) domače obrti l) zgodovinski pregledi m) muzejske zbirke n) Slovenija

677(497.4Tržič)(091)(083.822)
667(487.4Tržič)(091)(083.822)
39:334.712(497.4Tržič)(083.822)
COBISS.SI-ID 293385216

61.
LORGER, Tomaž
        Delovanje kozmetičnih naprav : učno gradivo / Tomaž Lorger ; [slike Iskra Medical]. - Ljubljana : samozal., 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učno gradivo za višješolski strokovni program Kozmetika. - 200 izv. - Bibliografija: str. 84-85

ISBN 978-961-283-963-5
a) Kozmetične naprave - Delovanje - Učbeniki za višje šole b) kozmetika c) nega obraza d) nega telesa e) kozmetični aparati

687.5.05(075.8)
COBISS.SI-ID 290719488


63 KMETIJSTVO


62.
BARTÍKOVÁ, Petra
        Leto na vrtu : kaj živi in raste na vrtu? : 4 letni časi / [tekst] Petra Bartíková & [ilustracije] Aneta Žabková ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 19 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: A year in garden. - Knjiga z zavihki. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-92-6
a) Narava - Letni časi - Knjige za otroke b) Vrtovi - Knjige za otroke c) Vrtne živali - Knjige za otroke d) pomlad e) poletje f) jesen g) zima h) rastline i) vrtnarstvo j) odkrivanke

502.2(02.053.2)
635.047(02.053.2)
591.9:635.047(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 291414016

63.
CASERA, Claudio
        Biološkodinamično sadjarstvo. [Del] 1 / Claudio Casera ; [prevod Meta Vrhunc]. - Vrzdenec : Ajda, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 64 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju: str. 2. - "Zapis seminarja v Borovnici 28. in 29. 11. 2009" --> str. 3. - Bibliografija: str. 57

ISBN 978-961-93809-2-5
a) Biodinamično sadjarstvo b) Sadjarstvo - Biološko pridelovanje c) ekološko kmetijstvo d) biološko-dinamični preparati e) obdelava tal f) sadno drevje g) škodljivci h) škropljenje i) varstvo rastlin

634:631.147
631.147:634
COBISS.SI-ID 292566528

64.
PEERLESS, Veronica
        Lončnica bo preživela! : nasveti za vrtnarsko nenadarjene / Veronica Peerless ; [prevedla Minka Ožek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Slovaškem). - 142 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: How not to kill your houseplant. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.800 izv. - O avtorici: str. [144]

ISBN 978-961-01-5033-6
a) Sobne rastline - Gojitev - Priročniki b) okrasne rastline c) albumi

635.91(035)
COBISS.SI-ID 293156096

65.
SCHACHT, Mascha
        Vrt na balkonu : mestno vrtnarjenje za začetnike / Mascha Schacht ; [prevedla Maruša Murko Keber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Italiji). - 157 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Balkon Basics. - O avtorici: str. 157. - Fotogr. na notr. str. ov. - 1.600 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5032-9
a) Vrtnarstvo - Terase - Priročniki b) Terase - Urejanje - Priročniki c) Zelenjava - Pridelovanje - Priročniki d) urbano vrtnarstvo e) balkoni f) vrtovi g) sadne rastline h) zelišča i) lončnice

635:711.4(035)
635.047:643.573(035)
COBISS.SI-ID 292953344

66.
STEIN, Siegfried
        Visoke grede : kako jih izdelati in zasaditi / Siegfried Stein, Gernot Kosok Pokorny ; [prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 95 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Hochbeete. - 2.000 izv. - O avtorjih: str. 94. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4595-0
a) Visoke grede - Izdelava - Priročniki b) Vrtnine - Pridelovanje - Visoke grede - Priročniki c) ekološko vrtnarstvo d) vrtna opravila e) zasajevalni načrti f) zelenjava g) zelišča h) nasveti

635.043(035)
COBISS.SI-ID 292881664

67.
SULZBERGER, Robert
        Znebimo se polžev : 55 učinkovitih nasvetov / Robert Sulzberger ; [prevedla Želja Cilenšek Bončina]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 79 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Nie mehr Schnecken. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 78. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4593-6
a) Vrtnarstvo - Priročniki b) Polži - Zatiranje - Priročniki c) rastlinski škodljivci d) vrtovi e) španski lazar f) naravni sovražniki g) metode h) pripravki i) nasveti

632.643(035)
632.93:632.643(035)
COBISS.SI-ID 293163008

68.
ŠPILER, Robert, 1991-
        Štihanje? Ne, hvala : z manj dela do izjemno produktivnega sonaravnega vrta / Robert Špiler ; [fotografije Robert Špiler ... [et al.] ; ilustracija Zofija Vrečko]. - 1. izd. - Brestanica : Zavod Obilje, 2018 ([Leskovec pri Krškem] : Igma-Graf). - 136 str. : barvne ilustr. ; 24 cm + popravek

1.500 izv. - Bibliografija: str. 134

ISBN 978-961-288-228-0
a) Sonaravno vrtnarstvo - Priročniki b) Zastiranje - Priročniki c) zastirke d) kompost e) ekološko vrtnarstvo f) zaščita rastlin g) letni časi

635:631.147(035)
COBISS.SI-ID 293472000


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


69.
        DRUŽABNI plesi za novo tisočletje. 1 [Videoposnetek] / [produkcija] Urška video plesna šola. - Ljubljana : Urška video plesna šola, p 1999. - 1 video DVD (183 min) : barve, zvok ; 12 cm + 1 CD (73 min). - (Ritem & ples govorica teles)

Nasl. na hrbtu: Družabni ples 1. - Vsebina: Družabni plesi za novo tisočletje. 1 ; Družabni plesi za novo tisočletje. 2 ; Družabni plesi za novo tisočletje. 3
a) Ples - Video DVD-ji b) družabni plesi c) učenje d) plesna šola e) plesne igre f) video DVD

793.38(086.82)
COBISS.SI-ID 14721081

70.
GLOBOČNIK, Damir
        Likovno in simbolno : kolektivni spomin slovenstva v likovni umetnosti / Damir Globočnik ; [prevod povzetkov v angleščino Adele Gray]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 ([Ljubljana] : Studio Print). - 640 str., [30] f. pril. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Kolektivni spomin Slovencev v likovni umetnosti. - 400 izv. - Bibliografija: str. 627-632 in v opombah na dnu str. - Summary

ISBN 978-961-213-270-5
a) Gangl, Alojzij b) Zajec, Ivan c) Grohar, Ivan d) Vavpotič, Ivan e) Smrekar, Hinko f) Dolinar, Lojze g) Jurkovič, Ivan h) Likovna umetnost - Slovenija i) Kolektivni spomin - Slovenija j) umetnost k) kiparstvo l) spomeniško kiparstvo m) javni spomeniki n) spominske plošče o) nagrobno kiparstvo p) postavitve spomenikov q) narodna identiteta r) slovensko slikarstvo s) slovenska karikatura t) razstave u) 19.st. v) 20.st. w) teorija umetnosti x) simbolika

73/76(497.4):930.85(497.4)
COBISS.SI-ID 291571712

71.
PELIKAN, Josip
        Josip Pelikan : slovenski fotograf = Slovenian photographer / [besedilo Andreja Rihter ; fotografije Muzej novejše zgodovine Celje, zbirka Josip Pelikan, Dragan Arrigler ; prevod Alan McConnell-Duff, Špela Odlazek]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, [2010?]. - [19] str. : ilustr. ; 24 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Fotogr. na notr. str. ov. - 3.000 izv.
a) Pelikan, Josip (1885-1977) - Albumi b) slovenska fotografija c) dokumentarna fotografija d) biografije

77.044(497.4):929Pelikan J.
COBISS.SI-ID 251861248

72.
STOPAR, Ivan, 1929-
        Arhitektura predromanike in romanike v Sloveniji / Ivan Stopar. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 ([Ljubljana] : Studio Print). - 218 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 212-217

ISBN 978-961-213-275-0
a) Slovenska arhitektura - Romanika b) arhitektura c) zgodovina d) predromanika e) romanika f) srednji vek g) Slovenija h) sakralna arhitektura i) samostani j) cerkve k) razvoj triladijske bazilike l) rotunde m) kapele n) kostnice o) gradovi p) meščanske hiše q) Grad Planina pri Sevnici

72.033.4(497.4)
COBISS.SI-ID 292516864


78 GLASBA


73.
IPAVEC, Benjamin, 1829-1908
        Anina četvorka [Glasbeni tisk] = Annen quadrille : za klavir, violino in violončelo / Benjamin Ipavec ; redakcija Tomaž Lorenz. - 1. natis. - Idrija : Bogataj, 2017 (Idrija : ABC Merkur). - 1 partitura (18 str.) ; 31 cm + 2 parta. - (Musique)

300 izv.

(20,00 eur)
ISMN 979-0-709022-09-0
ZB-024 Založba Bogataj
a) Ipavec, Benjamin (1829-1908) - Biografije b) Četvorke c) Klavirski trio d) violina e) violončelo f) klavir g) klavirski trio h) slovenska komorna glasba i) slovenski skladatelji

785.73.085.2
COBISS.SI-ID 290998272

74.
MURŠIČ, Rajko
        Glasbeni pojmovnik za mlade / Rajko Muršič ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 144 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Pojmovniki ; knj. 9)

500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-220-114-2
a) Glasba - Knjige za mladino b) antropologija glasbe c) zgodovina glasbe d) glasbene oblike e) popularna glasba f) umetna glasba g) ljudska glasba h) govor glasbe i) moč glasbe

78:39+572(02.053.2)
COBISS.SI-ID 93704961

75.
OTROŠKI pevski zbor OŠ Alojzija Šušterja
        Glej, zvezdice božje [Zvočni posnetek] : slovenske božične pesmi za otroke / pojeta Otroški in Mladinski pevski zbor OŠ Alojzija Šuštarja ; [umetniški vodji Nadja Janežič in Tadeja Kreča]. - [Ljubljana] : Družina, 2017. - 1 CD (47 min, 36 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zloženka ([4] str.)

"Posneto v kapeli Zavoda sv. Stanislava v jeseni 2017"---> v spremni zloženki. - Ilustracija Ana Zavadlav. - Izvajajo: Otroški pevski zbor OŠ Alojzija Šuštarja (1-8), dirigentka Tadeja Kreča, Mladinski pevski zbor OŠ Alojzija Šuštarja (9-16), dirigentka Nadja Janežič, Otroški in Mladinski pevski zbor OŠ Alojzija Šuštarja (17-19), dirigentki Nadja Janežič in Tadeja Kreča. Instrumentalna spremljava: Tilen Bajec, orgle, Tomaž Plahutnik, citre

Vsebina:
Že zora se dela : ljudska / prir. France Kimovec (1878 - 1964)
So spali pastirji : ljudska / prir. France Kimovec
Pastirci vstanite / Matija Tomc (1899 - 1986)
En angel me je klical / Matija Tomc
Snežinke, bele zvezdice : slovenska božična
Tam stoji pa hlevček / France Ačko (1904 - 1974)
Hitite, kristjani / John Francis Wade (1711 - 1786), prir. Matija Tomc
Glej, zvezdice božje / Leopold Belar (1828 - 1899)
Hej pastirci / France Ačko
Angelci stopajo / France Ačko
Noč se spušča v Betlehem / Franc Juvan (1952)
Bog prišel je med nas / France Gačnik (1927 - 1988)
Kaj se vam zdi : ljudska / prir. Damijan Močnik (1967)
Pastirček pripoveduje : ljudska
Pojdimo s pastirci mi : ljudska / prir. France Kimovec
Sveti trije kralji / France Ačko
Poslušajte vsi ljudje : ljudska
Božji nam je rojen Sin / Ivan Zupan (1857 - 1900)
Sveta noč / Franz Gruber (1787 -1863), za orgle prir. Damijan Močnik. - Za predšolske in otroke do 12. leta

DCD 030 Družina
a) Nabožne pesmi - Slovenija - zgoščenke b) božične pesmi c) Božič d) cerkvene pesmi e) ljudske nabožne pesmi, priredbe f) pesmi za otroke g) otroški zbori h) otroški zbori, orgle i) otroški zbori, citre j) mladinski zbori k) mladinski zbori, orgle l) mladinski zbori, citre m) CD

783(497.4)(02.053.2)(086.76)
78.087.681:780.649(086.76)
78.087.681:780.615(086.76)
784.67:783(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 13848350

76.
REICHENBERG, Mitja
        Zima [Glasbeni tisk] : 12 pesmi za otroke / glasba Mitja Reichenberg ; pesmi Magda Dolén. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. - [24] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Drugačni ; 002)

Ov. nasl. - 100 izv. - Spiralna vezava. - Vsebina: Zimsko jutro ; Snežinka na nosu ; Ena kepa priletela ; Sneg, snežak in breg ; Stopinje v snegu ; Vsi na sani! ; Živali v zimi ; Veter, mraz in jaz ; Darilo ; Novo leto ; Zimski večer ; Kam gre zima spat?

ISBN 979-0-709057-40-5
a) otroške pesmi b) pesmi o zimi

784.67(497.4)
COBISS.SI-ID 93604353


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


77.
AVSENIK Nabergoj, Irena
        Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu / Irena Avsenik Nabergoj. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 ([Kranj] : Žnidarič). - 352 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica ; 72)

500 izv. - Bibliografija: str. 305-330. - Povzetek. - Kazali

ISBN 978-961-213-272-9
a) Judje - Literarni motivi b) Judje - Podoba c) Evropska umetnost - Motivi d) Evropska kultura - Judje e) Antisemitizem - Evropa f) književnost g) gledališče h) glasba i) film j) identiteta

821(4).09:159.922.4(=411.16)
7.04(4):159.922.4(=411.16)
COBISS.SI-ID 291696896

78.
        MOJ prvi slovar o šoli. Angleščina / [ilustracije Magali Clavelet ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 1 kartonka ([23] str.) : ilustr. ; 33 cm

3.000 izv. - Prevod dela: Ma première école à découvrir. - Notr. str. ov. potiskane

ISBN 978-961-00-3431-5
a) Slovarji - Angleščina - Knjige za otroke

811.111'374(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290153216

79.
        ODKRIVAM prve besede. Angleščina / [ilustrirala Séverine Cordier ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 1 kartonka ([23] str.) : ilustr. ; 33 cm

3.000 izv. - Prevod dela: Mes premiers mots à découvrir. - Notr. str. ov. potiskane

ISBN 978-961-00-3430-8
a) Slovarji - Angleščina - Knjige za otroke

811.111'374(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290152704

80.
PODBEVŠEK, Katarina
        Govornost literarnih besedil / Katarina Podbevšek ; [urednica Emica Antončič]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 151 str. ; 24 cm

400 izv. - O avtorici: str. 151. - Bibliografija: str. 144-150

ISBN 978-961-220-119-7
a) Govorna interpretacija - Tehnike b) Govor - Izrazna sredstva c) Govornost - Literarna besedila d) javni govor e) priprave na govorni nastop f) govorna priprava poezije g) grafične oznake govora

821.163.6.09:81'342
COBISS.SI-ID 93821953

81.
SLODNJAK, Anton
        Slovensko slovstvo : ob tisočletnici Brižinskih spomenikov / Anton Slodnjak. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 586 str., 20 f. pril. ; 25 cm + corr.

Bibliografija (k dodatku): str. 544. - Kazali. - Vsebuje tudi: Sodobno slovstvo / Jože Pogačnik
a) slovenska književnost - zgodovinski pregled

821.163.6.09
COBISS.SI-ID 637441


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


82.
BROJAN, Matjaž
        Tkivo radoživo : rimarije in igrarije / [besedilo, fotografije] Matjaž Brojan ; [ilustracije Igor Ribič]. - 1. natis. - Domžale : samozal. avtor, 2017 ([s. l.] : Mediaprint Gostič). - [72] str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 978-961-90097-8-9
a) napitnice b) aforizmi

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 290922240

83.
HOMERUS
        Iliada : prvi, tretji, šesti, deseti, štirinajsti, osemnajsti, devetnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev / Homer ; [izbrala,] prevedla, [povzetke spevov in spremne opombe napisala] Jelena Isak Kres ; [kazalo imen sestavil in] spremno besedo napisal David Movrin. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 331 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 359)

Na Homerjevih peščinah / David Movrin: str. 269-317. - Izv. stv. nasl.: Ilias. - Zvd. na spojnih listih. - 1.200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4057-3

821.14'02-13(02.046.4)
COBISS.SI-ID 293399808

84.
KEJŽAR, Lidija, 1993-
        Skrbim za svojo živalico : otroške pesmi, ki spodbudijo otroke k razvoju zdravega odnosa do živali / Lidija Kejžar ; ilustrirala Katja Potokar. - 1. izd. - Begunje na Gorenjskem : samozal., 2017 ([Žirovnica] : Medium). - [51] str. : ilustr. ; 27 cm

Velike tiskane črke. - 300 izv. - Ilustr. na spojnih str.

ISBN 978-961-283-980-2
a) Človek in živali - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 291034368

85.
KOLMANČIČ, Petra
        Tretja oseba dvojine / Petra Kolmančič ; [spremna beseda Mojca Pišek]. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 96 str. ; 22 cm. - (Branje. Poezija)

500 izv. - Onidve: pesnica in kritičarka / Mojca Pišek: str. 89-96. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7026-33-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 93872897

86.
SVETINA, Peter, 1970-
        Poročilo o Jasperju Krullu / Peter Svetina ; [spremna beseda Lucija Stepančič]. - Novo mesto : Goga, 2018. - 55 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

300 izv. - Na poti v neznano / Lucija Stepančič: str. 47-55

ISBN 978-961-277-189-8
a) Svetina, Peter (1970-) - Spremne besede b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.-21.st.

821.163.6-1
821.163.6.09Svetina P.
COBISS.SI-ID 293328640

87.
ŠKOFIČ, Denis
        Seganje / Denis Škofič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 93 str. : ilustr. ; 21 cm

Potiskane notr. str. ov. - 300 izv. - O avtorju na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-282-276-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 292695040

88.
ZUPAN, Uroš, 1963-
        S prsti premikamo topel zrak / Uroš Zupan. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 90 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-282-300-9

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 293259008


82-3 ROMANI


89.
AFSHAR, Tessa
        Kraj tišine / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 318 str. ; 21 cm

Prevod dela: Land of silence. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 315

ISBN 978-961-04-0466-8

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 293085440

90.
AICHINGER, Ilse, 1921-2016
        Zvezanec / Ilse Aichinger ; prevedla, [spremna beseda] Anja Naglič. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 96 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevod dela: Der Gefesselte. - 500 izv. - Med grozo, humorjem, pisanjem in molkom / Anja Naglič: str. 85-96

ISBN 978-961-7017-12-0
a) Aichinger, Ilse (1921-2016) - Literarne študije b) avstrijska književnost c) avstrijske pisateljice d) 20.-21.st.

821.112.2(436)-32
821.112.2(436).09Aichinger I.
COBISS.SI-ID 292936960

91.
ARDITO, Fabrizio
        Jerusalem, Israel, Petra & Sinai / [main contributors Fabrizio Ardito, Cristina Gambaro, Massimo Acanfora Torrefranca ; photography Eddie Gerald ... [et al.] ; illustrators Isidoro Gonzáles-Adalid Cabezas ... et al.]. - Reprinted with revisions. - London : Dorling Kindersley, 2016. - 328 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Eyewitness travel)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Zvd. na spojnih listih. - Kazalo
- - Jerusalem [Kartografsko gradivo] : city map. - 1 zvd. ; 46 x 34 cm, zložen na 17 x 11, 5 cm

ISBN 978-0-2412-0968-4
a) Jeruzalem - Izrael - Turistični vodniki b) Petra - Jordanija - Turistični vodniki c) Sinaj - Egipt - Turistični vodniki

913(569.66)(036)
913(569.523)(036)
913(620.221/.222)(036)
COBISS.SI-ID 7394227

92.
ASHLEY, Kristen
        Lebdenje / Kristen Ashley ; [prevod Matjaž Kotnik]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 2 zv. (541; 501 str.) ; 22 cm. - (Zbirka Magdalene)

Prevod dela: Soaring. - 250 izv.

ISBN 978-961-7035-41-4 (del 1, trda vezava)
ISBN 978-961-7035-42-1 (del 2, trda vezava)
ISBN 978-961-7035-43-8 (komplet)
a) Razveza zakonske zveze - V leposlovju b) ločitev c) razveza d) otroci e) ljubezenski romani

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 93937409

93.
BEDRAČ, David
        Ubijalci časa : [kratka proza] / David Bedrač. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 139 str. ; 21 cm. - (Branje. Proza)

Dodatek k nasl. v CIP-u. - 500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7026-32-0

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 93758465

94.
BERIČNIK, Jure
        Kako smo služili tovarišu Titu / Jure Beričnik. - Velenje : samozal. Letras, 2017 (Log pri Brezovici : Smar-team). - 338 str., [5] str. pril. ; 21 cm

ISBN 978-961-288-015-6
a) Jugoslovanska vojska - V leposlovju b) Vojaški rok - V leposlovju

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 291644160

95.
BROWN, Susan, pisateljica
        Balerina Anina / Susan Brown. - [Grosuplje] : Grafis trade, 2015. - 64 str. ; 21 cm. - (Weekend. Dr. roman ; 99)

2.500 izv.

821.111-32
COBISS.SI-ID 287877888

96.
BRYNDZA, Robert
        Temna voda / Robert Bryndza ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 357 str. ; 20 cm

Prevod dela: The dark water. - Tisk po naročilu. - Detective Erika Foster series, knj. 3

ISBN 978-961-00-3710-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3711-8 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 293668608

97.
CAROL, Martine, pisateljica
        Usodna zmota / Martine Carol. - Novo mesto : Private press, [2012] ([Ljubljana] : Korotan). - 64 str. ; 21 cm. - (Dr roman, ISSN 1318-8224 ; 2012, št. 9)

2.930 izv.

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 263780864

98.
CASANOVA, Giovanni Giacomo
        Beg iz beneške ječe / Giacomo Casanova ; [prevod Joze[!] Dolenc]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2005 (printed in EU : CPI Group). - 110 str. ; 22 cm. - (Delova knjižica Vrhunci erotike in napetosti ; 13)

Prevod dela: Historie de ma fuite

ISBN 961-6332-88-0
a) Casanova, Giovanni Giacomo (1725-1798) - Avtobiografije

821.133.1-312.6
821.133.1-94
929 Casanova G.
COBISS.SI-ID 217718272

99.
CHESTERTON, G. K., 1874-1936
        Zločini očeta Browna / G. K. Chesterton ; [prevedel, izbral in opombe napisal Branko Gradišnik]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2005 (EU : CPI Group). - 334 str. ; 22 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci erotike in napetosti ; 11)

Prevod dela: The wisdom of father Brown

ISBN 84-9789-978-4

821.111-312.4(081)
COBISS.SI-ID 217707264

100.
COLLINS, Annie
        Peščeni grad / Annie Collins. - Ljubljana : Private Press, [2005] ([Ljubljana] : Delo). - 64 str. ; 21 cm. - (Dr roman, ISSN 1318-8224 ; 2005, št. 9)

2.930 izv.

821.111(73)-31
COBISS.SI-ID 223447808

101.
COSTO, Tom
        PMS - prigode modernega samca / Tom Costo. - 1. izd., 1. natis. - Šentjur : Epik založba - Kulturno umetniško društvo Epik teater, 2017 ([Grobelno] : Prograf). - 157 str. ; 19 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-94343-0-7

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 292991232

102.
ČOLIĆ, Velibor
        Sarajevski omnibus / Velibor Čolić ; [prevedla Ana Barič Moder]. - Novo mesto : Goga, 2018. - 186 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Sarajevo omnibus. - 500 izv.

ISBN 978-961-277-190-4
a) Francoska književnost - Bošnjaška književnost - Politika - Atentat - Zgodovina - Sarajevo - 20.st. - 1814 - Roman b) Bosna in Hercegovina - Zgodovina - V leposlovju c) Sarajevo - V leposlovju d) mostovi e) atentati f) znamenite osebnosti g) religije h) vojne

821.133.1-311.2
821.163.4(497.6)-31
COBISS.SI-ID 293351424

103.
DICKEY, James, 1923-1997
        Odrešitev / James Dickey ; [prevod Branko Gradišnik]. - Posebna izd. za delo. - Ljubljana : Delo, 2005 (EU : CPI Group). - 221 str. ; 21 cm. - (Vrhunci erotike in napetosti ; 30)

Prevod dela: Deliverance

ISBN 961-6332-74-0

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 217401856

104.
DOYLE, Arthur Conan, 1859-1930
        Spomini Sherlocka Holmesa / Arthur Conan Doyle ; [prevod Berta Assejev]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2004 (printed in EU : CPI Group). - 122 str. ; 22 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci erotike in napetosti ; 8)

Prevod dela: The memoirs of Sherlock Holmes

ISBN 961-6332-59-7

821.111-32
COBISS.SI-ID 216902656

105.
ESTES, Kelli
        Dekle, ki je pisalo s svilo / Kelli Estes ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 393 str. ; 20 cm

Prevod dela: The girl who wrote in silk. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [394]

ISBN 978-961-00-3722-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3723-1 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 293779968

106.
EVANS, Katy
        Boj za ljubezen / Katy Evans ; [prevedel Dejan Vrhovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 308 str. ; 20 cm

Prevod dela: Real. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [309]

ISBN 978-961-00-3726-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3727-9 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 293858560

107.
FAYE, Gaël, 1982-
        Mala dežela / Gaël Faye ; [prevedla Katja Šaponjić]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 191 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Petit pays. - 800 izv. - Prix du roman Fnac, 2016. - Prix Goncourt des lycéens, 2016

ISBN 978-961-01-4696-4
a) Otroštvo - Burundi - V leposlovju b) Burundi - Državljanska vojna - 1993-2005 - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 291656960

108.
GREENE, Graham, 1904-1991
        Tretji človek / Graham Greene ; [prevod Seta Oblak]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2005 (printed in EU : CPI Group). - 109 str. ; 21 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci erotike in napetosti ; 29)

Prevod dela: The third man

ISBN 961-6332-73-2
a) Pisatelji - V leposlovju b) Prijatelji - Umori - V leposlovju c) Dunaj - V leposlovju

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 217401600

109.
GUBANC, Mojca
        Zmagovita smučina / Mojca Gubanc. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2018 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 120 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-7086-0988-1
a) Smučanje - Vrhunski šport - V leposlovju b) dekleta c) alpsko smučanje d) odraščanje e) ljubezen f) vera g) preizkušnje h) šport i) treningi

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 292936192

110.
GUHRKE, Laura Lee
        Grofova igra zapeljevanja / Laura Lee Guhrke ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 381 str. ; 22 cm. - (Samska dekleta / Laura Lee Guhrke ; knj. 4)

Prevod dela: With seduction in mind. - 250 izv.

ISBN 978-961-7035-33-9 (trda vezava)
a) ljubezenski romani b) romantične zgodbe c) zgodovinske romance

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 93933569

111.
HARDING, Stephen, 1952-
        Zadnja bitka / Stephen Harding ; [prevedla Alenka Perger]. - Jezero : Morfemplus, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 266 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Prevod dela: The last battle. - 1.000 izv. - Leto izida v CIP-u je 2017. - Bibliografija: str. 226-234. - Kazalo

ISBN 978-961-6988-87-2

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 290845440

112.
HIDALGO, Nieves
        Je bila vse samo prevara? / Nieves Hidalgo ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 381 str. ; 22 cm. - (Pirati ; knj. 2)

Prevod dela: Dime si fue un engaño. - 250 izv.

ISBN 978-961-7035-31-5 (trda vezava)
a) ljubezenski romani b) romatične zgodbe c) zgodovinske romance

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 93939201

113.
JAZBINŠEK, Ernest
        Brata : roman / Ernest Jazbinšek. - Ljubljana : samozal. E. Jazbinšek, 2018 (Grosuplje : Repovž). - 434 str. ; 24 cm

350 izv. - Dobrodošlica romanu Brata / Ivanka Počkar: str. 5-6. - Bibliografija avtorja: str. [436]

ISBN 978-961-94372-0-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 293652224

114.
JEFFRIES, Sabrina
        Resnica o lordu Stonevillu / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2018 ([Bled] : Belin grafika). - 299 str. ; 22 cm. - (Zbirka Razposajenci iz dvorca Halstead ; 1)

Prevod dela: The truth about lord Stoneville. - 300 izv. v trdi vezavi, 500 broš.

ISBN 978-961-94300-3-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-94300-4-0 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 293625856

115.
JURANČIČ Šribar, Luna
        Starinarnica / Luna J. Šribar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 278 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prvenci / Mladinska knjiga)

500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-5035-0
a) starinarnice b) starinarji c) v leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 293356544

116.
KESEY, Ken
        Let nad kukavičjim gnezdom / Ken Kesey ; [prevod Filip Robar Dorin]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2004 (printed in EU : CPI Group). - 276 str. ; 22 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci erotike in napetosti ; 6)

Prevod dela: One flew over the cuckoo's nest

ISBN 961-6332-58-9

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 216902400

117.
KING, Stephen, 1947-
        Srečni najditelj / Stephen King ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 458 str. ; 22 cm. - (Trilogija o Billu Hodgesu ; knj. [2])

Prevod dela: Finders keepers. - O avtorju: str. [461]. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 20 cm

ISBN 978-961-7035-39-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-40-7 (broš.)
a) Bill Hodges (literarni junak) - V leposlovju b) Pisatelji - Umori - V leposlovju c) Pisateljstvo - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 93936129

118.
KLEYPAS, Lisa
        Ko ljubi zapeljivec : prvi del serije Ravenelovi / Lisa Kleypas ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 399 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Cold-hearted rake. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5049-7

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 292896768

119.
KLÍMA, Ladislav, 1878-1928
        Veličastna Nemeza ; Avtobiografija / Ladislav Klíma ; [prevedla Urša Cvahte]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 172 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevoda del: Slavná Nemesis ; Vlastní životopis. - 500 izv. - Potiskani notr. str. ov. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-078-2
a) Klíma, Ladislav (1878-1928) - Avtobiografije

821.162.3-32
821.162.3-94
929Klima L.
COBISS.SI-ID 293539584

120.
KOVAČIČ, Lojze, 1928-2004
        Kristalni čas / Lojze Kovačič. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 357 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

800 izv. - Kresnik, 1991. - Srebrni kresnik, 2016

ISBN 978-961-284-187-4
a) Kovačič, Lojze (1928-2004) - Avtobiografski romani

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 285406976

121.
LARSEN, Nella
        Prehajanje / Nella Larsen ; prevedel [[in] spremna beseda] Aljaž Krivec. - Maribor : Založba Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 150 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Passing. - 500 izv. - "Če bi vedel to, potem bi tudi vedel, kaj je rasa." / Aljaž Krivec: str. 144-150

ISBN 978-961-7018-77-6
a) Larsen, Nella (1891-1964) - Literarne študije b) Afroameričanke - V leposlovju c) Zakonci - Medosebni odnosi - V leposlovju d) Rasni odnosi - New York - V leposlovju e) New York - Harlem - Družbene razmere - 20.st. - V leposlovju f) ameriški roman g) ameriške pisateljice h) 19.-20.st.

821.111(73)-311.2
821.111(73).09Larsen N.
COBISS.SI-ID 93760001

122.
LENKO, Davorin
        Bela pritlikavka / Davorin Lenko. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 442 str. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-272-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 292727552

123.
LEROUX, Gaston, 1868-1927
        Skrivnost rumene sobe / Gaston Leroux ; [prevod Maja Novak]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2005 (EU : CPI Group). - 234 str. ; 22 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci erotike in napetosti ; 20)

Prevod dela: Le mystère de la chambre jaune

ISBN 961-6332-84-8

821.133.1-312.4
COBISS.SI-ID 217447936

124.
LEVIN, Ira
        Fantje iz Brazilije / Ira Levin ; [prevod Jože Fistrovič]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2005 (printed in EU : CPI Group). - 249 str. ; 21 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci erotike in napetosti ; 15)

Prevod dela: The boys from Brazil

ISBN 961-6332-81-3

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 217447168

125.
LOUŸS, Pierre, 1870-1925
        Tri hčere svoje matere / Pierre Louys ; [prevod Branko Madžarevič]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2005 (EU : CPI Group). - 163 str. ; 22 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci erotike in napetosti ; 19)

Prevod dela: Trois filles de leur mère

ISBN 961-6332-83-X

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 217447680

126.
MCCARTY, Monica
        Plemeniti skalar : [enajsta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih] / Monica McCarty ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 384 str. ; 20 cm

Prevod dela: The rock. - Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3704-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3705-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 293610752

127.
MCMANUS, Karen M.
        Eden od nas laže / Karen M. McManus ; [prevedla Minka Ožek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 327 str. ; 20 cm

Prevod dela: One of us is lying. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [328]

ISBN 978-961-00-3717-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3718-7 (broš.)
a) Umori - V mladinskem leposlovju b) Opravljanje - V mladinskem leposlovju

82.111(73)-93-312.4
COBISS.SI-ID 293744128

128.
MIKLIČ, Marija Marinka
        V kamen vklesano / Marinka Marija Miklič. - Novo mesto : Kulturno društvo Severina Šalija, 2017 ([Novo mesto] : Opara tisk). - 129 str. : avtoričina sl. ; 22 cm

600 izv. - V srce vklesano / Diana Pungeršič: str. 5-10. - Svetla, z nostalgijo prepojena knjiga / Milček Komelj: str. 121-129. - O avtorici: str. [131-132]

ISBN 978-961-285-980-0
a) Dolenjska b) druga svetovna vojna c) podeželje

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 292751104

129.
NIN, Aneri
        Poljub v snežnem metežu / Aneri Nin. - Novo mesto : Private press, [2012] ([Ljubljana] : Korotan). - 64 str. ; 21 cm. - (Dr roman, ISSN 1318-8224 ; 2012, št. 12)

2.930 izv.

821.111-32
COBISS.SI-ID 265060096

130.
PALMEN, Connie
        Ti si rekel / Connie Palmen ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 260 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 114)

Prevod dela: Jij zegt het. - 500 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 259-260

ISBN 978-961-287-072-0
a) Hughes, Ted (1930-1998) - Biografski romani b) Plath, Sylvia (1932-1963) - Biografski romani c) Angleški pesniki - 20.st. - V leposlovju d) Ameriške pisateljice - V leposlovju e) Ameriške pesnice - V leposlovju

821.112.5-312.6
COBISS.SI-ID 292919040

131.
POGORELEC, Andrej
        Anja ali Nova Julija / Marcel I. Katka. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 185 str. ; 21 cm

Broš. izd. šteje 121 str. in meri 24 cm. - 60 izv. trda vezava, 100 izv. broš. - Broš. in trda vezava imata različni naslovnici

ISBN 978-961-288-152-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-288-100-9 (broš.)
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 292691968

132.
PUŠKIN, Aleksandr Sergeevič
        A. S. Puškina skrivni zapiski / [prevod Milan Jesih]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2005 (printed in EU : CPI Group). - 107 str. ; 22 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci erotike in napetosti ; 25)

Prevod dela: Tajnye zapisi 1936-1937 godov. - Nasl. na ov. in hrbtu knj.: Skrivni zapiski A. S. Puškina

ISBN 961-6332-69-4

821.161.1-32
COBISS.SI-ID 217389312

133.
ROZINA, Roman, 1960-
        Kolo sreče ali kako lahko celo drobna knjižica spremeni življenje : (trpka komedija) / Roman Rozina. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 78 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-076-8

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 293280512

134.
SADE, Donatien Alphonse François de
        Juliette ; Justine / Marki de Sade ; [prevod Zoja Skušek]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2005 (printed in EU : CPI Group). - 387 str. ; 21 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci erotike in napetosti ; 28)

Prevod dela: Juliette Justine

ISBN 961-6332-72-4

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 217401344

135.
SAVIČEVIĆ Ivančević, Olja
        Adijo, kavboj / Olja Savičević Ivančević ; prevedel [[in] spremna beseda] Muanis Sinanović. - Maribor : Založba Litera, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 234 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Adio kauboju. - 500 izv. - Vzdržanje v spektrih / Muanis Sinanović: str. 231-234

ISBN 978-961-7018-80-6
a) Mlade ženske - Hrvaška - V leposlovju b) Bratje in sestre - V leposlovju c) Hrvaška - Družbene razmere - 21.st. - V leposlovju d) družina e) smrt f) pisateljstvo g) tranzicija

821.163.42-311.2
COBISS.SI-ID 93889793

136.
SHALVIS, Jill
        Srečno zaljubljena / Jill Shalvis ; prevod Sabina Imamović. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 429 str. ; 22 cm. - (Lucky Harbor / Jill Shalvis ; knj. 4)

Izv. stv. nasl.: Head Over Heels. - 250 izv.

ISBN 978-961-7035-35-3 (trda vezava)
a) ljubezenski romani b) romantične zgodbe

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 93942017

137.
SHUPE, Joanna
        Magnat / Joanna Shupe ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 333 str. ; 20 cm

Prevod dela: Magnate. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3724-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3725-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 293812480

138.
SLAPŠAK, Svetlana
        Istomesečniki : roman v dvanajstih poglavjih z epilogom / Svetlana Slapšak ; [prevod Seta Knop ; spremna beseda Dušan Jovanović]. - Novo mesto : Goga, 2018. - 410 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Ravnoteža. - 600 izv. - Milica in tisti okoli nje / Dušan Jovanović: str. 405-410. - Zlatni suncokret, 2016

ISBN 978-961-277-191-1
a) Slapšak, Svetlana (1948-) - Literarne študije b) Ženske - Beograd - V leposlovju c) Beograd - Družbene razmere - 1990- - V leposlovju d) srbska književnost

821.163.41-311.2
821.163.41.09Slapšak S.
COBISS.SI-ID 293455872

139.
SUKIČ, Nataša, 1962-
        Bazen / Nataša Sukič ; [spremna beseda Matej Bogataj]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 173 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - Priprta vrata v svet odraslih / Matej Bogataj: str. 167-173

ISBN 978-961-7018-83-7

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 94129665

140.
ŠIROK, Mojca
        Pogodba : kriminalni roman / Mojca Širok. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 341 str. ; 21 cm. - (Modra ptica)

2.500 izv. - Nagrada modra ptica, 2018

ISBN 978-961-01-5160-9
a) Umori - Rim - V leposlovju b) Mafija - Sicilija - V leposlovju c) Organizirani kriminal - Italija - V leposlovju

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 293369344

141.
TARTT, Donna
        Lišček / Donna Tartt ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 877 str. ; 25 cm

Prevod dela: The goldfinch. - 800 izv.

ISBN 978-961-282-119-7
a) Dečki - Travmatične izkušnje - New York - V leposlovju b) Matere - Smrt - V leposlovju c) Mladi moški - Samorealizacija - V leposlovju d) Umetnine - Tatvine - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 293372928

142.
YOON, Nicola
        Vse, vse / Nicola Yoon ; [ilustracije David Yoon ; prevedla Irena Duša Draž]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 318 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Everything, everything. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-5019-0
a) Matere in hčere - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju b) Psihične travme - V mladinskem leposlovju c) Mladostniki - Prijateljstvo - Pomoč - V mladinskem leposlovju d) avtoimunske bolezni e) SCID f) prevare g) ujetništvo h) duševne motnje

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 293259264


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


143.
BANDI
        Obtožba : prepovedane zgodbe iz Severne Koreje / Bandi ; prevedla Maja Kraigher. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 214 str. ; 22 cm

Prevedeno po: The accusation; izv. nasl. v kor. - Kako je Obtožba prišla iz Severne Koreje / Kim Seong Dong: str. 207-214

ISBN 978-961-287-077-5
a) Severna Koreja - Politično nasilje - V leposlovju

821.531-32
COBISS.SI-ID 293286400

144.
KEGEL, Mateja A.
        Mladost v rejništvu : resnična zgodba deklice iz rejništva / Mateja A. Kegel. - 1. izd., 1. natis. - Domžale : Zgodba.net, 2017 (Žirovnica : Medium). - 107 str. ; 22 cm

350 izv. - O avtorici: str. 106-107

ISBN 978-961-94282-2-1
a) Rejništvo - Slovenija - V leposlovju b) rejenci c) rejenke d) Moravče e) Domžale

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 292918528

145.
        KNJIGA o naravi : majhna knjiga, veliko modrih misli / [izbor David Tasič ; uredila Viktorija Muha]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 140 str. ; 16 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-275-186-9
a) Narava - Aforizmi

821-84
COBISS.SI-ID 293669888

146.
        MINEVANJE in spomini : 17. zbornik Literarnega društva Šentjur / [urednik Aleš Jelenko ; ilustracije Kvirina Martina Zupanc ; prevodi Rado Palir]. - Šentjur : Literarno društvo, 2018 (Šentjur : Prograf). - 149 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv.

ISBN 978-961-94030-5-1

821.163.6-82
COBISS.SI-ID 293802752

147.
ORWELL, George, 1903-1950
        Svoboda ali suženjstvo? : V kitovem trebuhu in drugi eseji / George Orwell ; [prevedla Maja Ropret]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 205 str. ; 20 cm. - (Zbirka Sanje)

Izbor iz: Essays

ISBN 978-961-274-528-8

821.111-4
COBISS.SI-ID 292496640

148.
ŠKERBINEK, Aleš
        V iskanju svobode : doživetja leto trajajočega poletja / Aleš Škerbinek ; [fotografije Živa Grobelšek, Aleš Škerbinek]. - 1. izd. - Hoče : Infimum, 2018 (v Mariboru : Hutter). - 211 str. : ilustr., fotogr., zvd. ; 24 cm

410 izv.

ISBN 978-961-94319-0-0
a) Države sveta - Potopisi b) potovanja okoli sveta

821.163.6-992
COBISS.SI-ID 292565248

149.
        TI si najboljša mama : [majhna knjiga, veliko modrih misli] / [izbrala in uredila Viktorija Muha]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : ABO grafika). - [122] str. ; 16 cm. - (Zbirka Ti si najboljša)

Dodatek k nasl. v kolofonu. - 1.000 izv. - Podatek o zbirki v CIP-u

ISBN 978-961-275-183-8
a) Materinstvo - Aforizmi b) matere c) hvaležnost d) zahvala e) misli f) citati

821-84
COBISS.SI-ID 293326848

150.
ZUPAN, Jože, 5.4.1938-
        V objemu življenja / Jože Zupan ; [spremna beseda Matjaž Kmecl ; fotografije Alma Zupan in Jože Zupan]. - Ljubljana : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 171 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Zupanove (za)hvalnice življenju / Matjaž Kmecl: str. 165-168

ISBN 978-961-275-184-5

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 293610496


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


151.
ADICHIE, Chimamanda Ngozi, 1977-
        Škrlatni hibiskus / Chimamanda Ngozi Adichie ; prevedla Gabriela Babnik. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 293 str. ; 23 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Purple hibiscus. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-535-6
a) Nigerija - V leposlovju

821.111(669.1)-311.2
COBISS.SI-ID 292553216

152.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
        Grdi raček / Hans Christian Andersen ; ilustriral Agustí Asensio ; priredil Eduard José ; [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Španiji). - [27] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: El patito feo. - 2.500 izv. - Potiskana sprednja notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-5007-7
a) Drugačnost - V otroškem leposlovju b) ptiči c) race d) odraščanje e) zunanji videz f) grdost g) trpljenje h) nasilje i) krutost j) spremembe k) preobrazbe l) živali v domišljiji

821.113.4-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 292672512

153.
ANDREAE, Giles
        Žirafe ne znajo plesati / Giles Andreae ; ilustriral Guy Parker-Rees ; prevedel Milan Dekleva. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2018. - [32] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Giraffes can't dance. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6864-30-5
a) Žirafe - Ples - V otroškem leposlovju b) drugačnost c) glasba d) prijateljstvo e) pomoč f) živali v domišljiji g) pripoved v verzih

821.111-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 292587264

154.
BAN, Tatjana
        Bikec Tobi in Rubinček / napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2018 ([Medvode] : Nonparel). - [22] str. : ilustr. ; 26 cm

250 izv.

ISBN 978-961-94190-0-7

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293834496

155.
BAN, Tatjana
        Mravljinček Edi : slikopis / napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2018 ([Medvode] : Nonparel). - [22] str. : ilustr. ; 26 cm

250 izv.

ISBN 978-961-94190-5-2
a) slikopisi

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293834752

156.
BAN, Tatjana
        Pesmice za 5 prstkov : za otroško štetje prstkov / napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2018 ([Medvode] : Nonparel). - [22] str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-94190-7-6
a) izštevanke

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 293835776

157.
BIZJAK, Pavlina
        Kjer sanje ne počivajo / Pavlina Bizjak ; ilustrirala Silva Copič. - Velike Žablje : samozal., 2009 (Ljubljana : R-tisk). - 59 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 978-961-245-775-4

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 246985728

158.
BLYTON, Enid
        Drži svojo kapo, Nodi / [Enid Blyton ; prevedla Mateja Arhar, prevod pesmic v sodelovanju z RTV Slovenija Milan Dekleva ; ilustracije po izvirniku]. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2006 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - [32] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Prihaja Nodi ; 6)

Prevod dela: Hold on to your hat, Noddy. - Avtorica navedena v kolofonu. - Na dnu nasl. str. tudi: Dnevnik. - 14.000 izv.

ISBN 86-365-0527-5
ISBN 978-86-365-0527-4

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 228633856

159.
BRGLEZ Tomec, Mojca
        Stonoga z novimi čevlji / Mojca Brglez Tomec ; [[ilustracije] iStock.com ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

Povečani tisk. - 250 izv.

ISBN 978-961-6957-88-5
a) Nogomet - Stonoge - V otroškem leposlovju b) šport c) poškodbe d) prijateljstvo e) pomoč f) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 293669120

160.
CAPPAROTTO Arh, Lara
        Zgodba o polžku / [[besedilo, ilustracija] Lara Capparotto Arh. - 1. natis. - Celje : Grafika Gracer, 2017 ([Celje] : Grafika Gracer). - [24] str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6992-30-5
a) Polži - Življenjska modrost - V otroškem leposlovju b) spoznavanje c) narava d) svet e) duša f) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 291798272

161.
CARNAVAS, Peter
        Oliver in medved / [besedilo, ilustracije] Peter Carnavas ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2018. - [32] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Oliver and bear. - 400 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6936-90-3
a) Knjige - Branje - V otroškem leposlovju b) medvedi c) dečki d) prijateljstvo e) dolgočas f) nagajanje g) igre

821.111(94)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 292650752

162.
CHILD, Lauren
        Pes z lepimi uhlji : nastopata Čarli in Lola / [besedilo in ilustracije] Lauren Child ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfemplus, 2017. - [33] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: A dog with nice ears. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-63-6
a) Bratje in sestre - V otroškem leposlovju b) Psi - Domišljija - V otroškem leposlovju c) hišni ljubljenci d) igra e) želje

821.111-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 290018816

163.
CLARKE, Jane, 1954-
        Kako nahraniš navihano opico / [tekst] Jane Clarke in [ilustracije] Georgie Birkett ; prevedel in prepesnil Milan Dekleva. - [Jezero] : Morfemplus, [2017]. - [18] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: How to feed your cheeky monkey. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-75-9
a) Prehrana - V otroškem leposlovju b) opice c) vsakdan

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290327296

164.
CLARKE, Jane, 1954-
        Kako oščetkaš zobe živahni krokodilčici / [tekst] Jane Clarke in [ilustracije] Georgie Birkett ; prevedel in prepesnil Milan Dekleva. - [Jezero] : Morfemplus, [2017]. - [18] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: How to brush your teeth with snappy croc. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-76-6
a) Ustna higiena - V otroškem leposlovju b) krokodili c) zobje d) pesmi za otroke e) otroška poezija

821.111-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 290327552

165.
CLAYTON, Sally Pomme
        Kralj z umazanimi nogami / [besedilo] Sally Pomme Clayton in [ilustracije] Rhiannon Sanderson ; prevedla Mateja Sužnik. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The king with dirty feet. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O pravljici: str. [1]

ISBN 978-961-6994-34-7
a) Vladarji - Osebna higiena - V otroškem leposlovju b) Čevlji - V otroškem leposlovju c) čistoča d) razvajenost e) modrost f) pomoč g) iznajdbe h) Indija

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 291604224

166.
COLLODI, Carlo
        Ostržek / Carlo Collodi ; ilustriral Augustí Asensio ; [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Španiji). - [27] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Pinocho. - 2.500 izv. - Potiskana sprednja notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-5011-4
a) Lutke - V otroškem leposlovju b) Odraščanje - V otroškem leposlovju c) porednost d) laž e) begavci f) očetje in sinovi g) vrline h) preobrazbe

821.131.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 292672768

167.
DORIA, Živa Viviana
        Ko pride pomlad / napisala in ilustrirala Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm

Tiskano po naročilu. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6881-66-1
a) Pomlad - Letni časi - V otroškem leposlovju b) cvetlice c) narava d) pisanice e) rast

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293452800

168.
GRAFENAUER, Niko
        Možbeseda Pedenjped / Niko Grafenauer ; ilustriral Marjan Manček. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6864-28-2
a) Dečki - V otroškem leposlovju b) Pedenjped (literarni junak) c) vsakdan d) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 292509184

169.
HANCMAN, Aljoša
        Zaklad pod hribom / Aljoša Hancman ; [avtorica priredbe Barbara Žvirc ; ilustracije Tjaša Rener ; fotografije Klemen Gorenšek, Tomo Jeseničnik]. - Leše : Kulturno društvo ; [Podgorje pri Slovenj Gradcu] : Zavod Risa ; Črna na Koroškem : Center za usposabljanje, delo in varstvo, 2016 ([Dobja vas] : Malex). - 56 str. : ilustr. ; 27 cm

Ov. nasl. - Na vrhu nasl. str. in v kolofonu: Pravljična vas Leše. - 500 izv.

ISBN 978-961-285-321-1 (Kulturno društvo Leše)
a) Zakladi - Iskanje - V otroškem leposlovju b) Premog - V otroškem leposlovju c) ajdi d) fantastična bitja e) konji f) Leše g) Koroška h) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 87463937

170.
HEST, Pimm van, 1975-
        Na begu / Pimm van Hest ; ilustriral Aron Dijkstra ; [prevedla Tadeja Petrovčič Jerina]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - [27] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: On the run; izv. stv. nasl.: Op de vlucht. - 700 izv. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-278-359-4
a) Begunci - Otroci - V otroškem leposlovju b) Hrepenenje - Dom - Mir - V otroškem leposlovju c) beg d) nasilje e) tujina f) vojne

821.112.5-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 292896256

171.
HROVAT, Uroš
        Nore mišice / [[besedilo], ilustriral] Uroš Hrovat ; [spremno besedilo Maja Nemec]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 70 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Grad Prepih ; 6)

600 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju / [Maja Nemec]: str. 70

ISBN 978-961-275-185-2
a) Vrstniki - Nasilje - V otroškem leposlovju b) Superjunaki - V otroškem leposlovju c) medvrstniško nasilje d) fantastična bitja e) čarovnije f) hrana g) humor

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 293648896

172.
JANISCH, Heinz
        Nosorog prihaja / Heinz Janisch ; [ilustrirala] Helga Bansch ; prevedla Lina Virnik Kovač. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Kommt das Nashorn. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7031-12-6
a) Nosorogi - V otroškem leposlovju b) Samopodoba - Samozavest - V otroškem leposlovju c) želje d) smisel življenja e) prijateljstvo f) pomoč g) živali v domišljii h) pripoved v verzih

821.112.2(436)-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 293473024

173.
KANE, Kim
        Edina prijateljica / [avtorica] Kim Kane in [ilustracije] Jon Davis ; [prevod Andrea Potočnik]. - Hoče : Skrivnost, 2018. - 56 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zlatka zelenko : kraljica igralnih zmenkov)

Prevod dela: The only friend. - 350 izv. - O avtorici in ilustratorju: str. [59]

ISBN 978-961-6936-92-7
a) Lisice - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) Prepiranje - Ljubosumje - V otroškem leposlovju c) igra d) igrače e) jeza f) medosebni odnosi g) živali v domišljiji

821.111(94)-93-34
COBISS.SI-ID 292940032

174.
KENDA Hussu, Damjana
        Čriček Črniček / Damjana Kenda Hussu ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 18 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Mala zbirka)

700 izv.

ISBN 978-961-94233-6-3

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293521664

175.
KOZINC, Darinka
        Skleda je lahko tudi bazen / Darinka Kozinc ; [[ilustracije] Pixabay ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 21 str. : ilustr. ; 22 cm

Povečani tisk. - 250 izv.

ISBN 978-961-6957-87-8

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 293668864

176.
KREMPL, Urša
        Prvi april / Urša Krempl ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2008 (Ljubljana : Schwarz). - [16] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 11.000 izv.

ISBN 978-961-91460-9-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 237932032

177.
KREMPL, Urša
        Prvi april / Urša Krempl ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 18 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Mala zbirka)

ISBN 978-961-94233-5-6

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293521408

178.
KUPPER, Niko
        Zmaji na poti / Niko Kupper ; ilustracije Katarina Štrukelj. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 31 str. : ilustr. ; 27 cm

Velike tiskane črke. - 500 izv.

ISBN 978-3-7086-0947-8
a) Zmaji (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju b) Človeška ribica - V otroškem leposlovju c) Mesta - Zanimivosti - V otroškem leposlovju d) Celovec e) Ljubljana f) Postojna g) Trst h) pripoved v verzih i) velike tiskane črke

821.163.6(436.5)-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 292354304

179.
LAMUT, Urša
        Rdeči Fičko premaga strah : o pravem pomenu prijateljstva / napisala Urša Lamut ; ilustrirala Dreja Novak. - Novo mesto : LU, 2017 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 22 str. : ilustr. ; 22 x 30 cm

400 izv. - O avtorici in ilustratorki na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-94312-0-7
a) Avtomobili - V otroškem leposlovju b) Higiena - Strah - V otroškem leposlovju c) dečki d) prijateljstvo e) avtopralnice

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 292436736

180.
LAVIE, Oren
        Medved, ki ga prej še ni bilo, in čarobni gozd / Oren Lavie ; ilustracije Wolf Erlbruch ; prevedla Mateja Sužnik. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [40] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: The bear who wasn't there and the fabulous forest. - 500 izv. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-6994-35-4
a) Samopodoba - V otroškem leposlovju b) Medvedi - V otroškem leposlovju c) Vrline - V otroškem leposlovju d) Sreča - V otroškem leposlovju e) življenjska modrost f) filozofija g) samozavest h) prijaznost

821.111(73)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 291905280

181.
LESJAK, Boža Božena
        Čarobne besede: dobra sem, znam, zmorem! / Boža-Božena Lesjak ; [ilustracije Beti Lonček]. - Bevke : Smar-team, 2015. - [18] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2013/2014)

150 izv. - Spremna beseda / Vlasta Nussdorfer: str. [3-4]

ISBN 978-961-6953-73-3
a) Deklice - Prijateljstvo - Pomoč - V otroškem leposlovju b) samozavest c) pogum d) šole e) prireditve

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 280262144

182.
LESJAK, Boža Božena
        Če kuhamo prave besede, dobimo okus po dobrem / Boža-Božena Lesjak ; [ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2014. - 56 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2011/2012)

100 izv.

ISBN 978-961-6953-41-2

821.163.6-93-32
821.163.6-93-2
COBISS.SI-ID 276449792

183.
LESJAK, Boža Božena
        Kdor se smeje, je junak! / Boža-Božena Lesjak ; [ilustracije Beti Lonček]. - Bevke : Smar-team, 2016. - [17] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2015/2016)

200 izv. - Nasl. v kolofonu: Kdor se smeje, je junak. - Nasl. v CIP-u: Kdor se smeje je junak. - Posvetilo / Simona Krebs: str. [2-3]

ISBN 978-961-6987-42-4
a) Smeh - V otroškem leposlovju b) veselje c) čustva d) otroci e) prijateljstvo f) pomoč g) družabne igre

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 286583040

184.
LESJAK, Boža Božena
        Zaupaj tistim, ki te imajo radi / Boža-Božena Lesjak ; [ilustracije Beti Lonček]. - Bevke : Smar-team, 2015. - 21 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2013/2014)

150 izv. - Spremna beseda / Saša Einsiedler: str. [I]

ISBN 978-961-6953-74-0
a) Deklice - Žalost - V otroškem leposlovju b) Šole - Psihično nasilje - V otroškem leposlovju c) družina d) babice (sorodstvo) e) pomoč f) zaupanje

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 280262400

185.
LEVSTIK, Fran
        Kdo je napravil Vidku srajčico / Fran Levstik ; ilustrirala Daša Simčič ; [po knjigi Frana Levstika Kdo je napravil Vidku srajčico za slikopis priredila Eva Grafenauer Korošec]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 30 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6864-27-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-6864-29-9 (broš.)
a) Oblačila - Šivanje - V otroškem leposlovju b) dečki c) družina d) pomoč e) revščina f) živali v domišljiji g) velike tiskane črke h) slikopis

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 292508672

186.
MESSIER, Mireille, 1971-
        Moja veja / [besedilo] Mireille Messier in [ilustracije] Pierre Pratt ; prevedla [iz angleščine] Mateja Sužnik. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [33] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: The branch. - 500 izv. - O avtorici: str. [33]

ISBN 978-961-6994-32-3
a) Žled - V otroškem leposlovju b) Les - Ustvarjanje - V otroškem leposlovju c) deklice d) vihar e) uporabnost f) gugalnica

821.111(71)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 291418624

187.
MUCK, Desa
        Pravljično potepanje medveda Lovra po Sloveniji / Desa Muck ; ilustriral Marjan Manček. - Ljubljana : Kartografija, 2017 ([Ljubljana] : Abografika). - 45 str. : ilustr. ; 31 cm

1.500 izv. - Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-961-93293-3-7

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 291577344

188.
NOVAK, Tanja, 1973-
        Ježek Snežek in 112 : kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili / Tanja Novak ; ilustriral Peter Škerl. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, 2018 (Ljubljana : Evrografis). - 16 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - Potiskana zadnja notranja str. ov.

ISBN 978-961-90934-8-1 (Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje)
a) Klic v sili - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293154560

189.
OGRIZEK, Maša
        Koko Dajsa v mestu / Maša Ogrizek ; ilustriral Miha Ha. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miškolinke)

650 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-286-9
a) Kokoši - V otroškem leposlovju b) Urbana naselja - V otroškem leposlovju c) Živali - Medosebni odnosi - V otroškem leposlovju d) besedne igre e) humor f) medbesedilnost g) parodija h) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 293389312

190.
OSKARSSON, Bárđur
        Drevo / [avtor, ilustrator] Bárđur Oskarsson ; [iz ferščine prevedel Darko Čuden]. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [33] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Træiđ. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6994-37-8
a) Radovednost - V otroškem leposlovju b) Laž - V otroškem leposlovju c) zajci d) psi e) drevesa f) skrivnosti g) živali v domišljiji

821.113.2-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 292990976

191.
PARKER, Danny, 1967-
        Drevo : majhna zgodba o velikih stvareh / Danny Parker ; ilustracije Matt Ottley ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [30] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Tree. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-85-9
a) Drevesa - Letni časi - V otroškem leposlovju b) rast c) razvoj d) spremembe

821.111(94)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 291538688

192.
PERRAULT, Charles, 1628-1703
        Pepelka / Charles Perrault ; ilustriral Agustí Asensio ; priredil Eduard José ; [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Španiji). - [27] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: La cenicienta. - 2.500 izv. - Potiskana sprednja notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-5012-1
a) Deklice - Izkoriščanje - V otroškem leposlovju b) mačehe c) sestre d) zavist e) krutost f) nasilje v družini g) vile h) pomoč

821.133.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 292673024

193.
PERRAULT, Charles, 1628-1703
        Rdeča kapica / Charles Perrault ; ilustriral José M. Lavarello ; [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Španiji). - [27] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Caperucita roja. - 2.500 izv. - Potiskana sprednja notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-5008-4
a) Deklice - Zaupanje - V otroškem leposlovju b) Volkovi - Prevare - V otroškem leposlovju c) nevarnost d) babice (sorodstvo) e) živali v domišljiji

821.133.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 292672000

194.
PIRRONE, Francesca
        Bruno in njegovih 100 prijateljev / [[besedilo], ilustrirala] Francesca Pirrone ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018. - [26] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevedeno po: Bruno heeft wel 100 vrienden; izv. stv. nasl.: Bruno e i suoi 100 amici. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6976-52-7
a) Mobilni telefoni - V otroškem leposlovju b) Medvedi - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju c) virtualni prijatelji d) družbena omrežja e) zasvojenost f) živali v domišljiji

821.131.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293049856

195.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Deček iz dežele Ni-je / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Giulia Sgrò. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

600 izv. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih. - Vsebuje tudi prevode v angl.

ISBN 978-961-6976-50-3
a) Dom - Domovina - V otroškem leposlovju b) Tujci - Brezdomci - V otroškem leposlovju c) sirote d) družina e) sočutje f) odgovornost g) dobrota h) prijateljstvo i) posvojitev

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 291848448

196.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Ela Počasnela / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Tina Perko. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

600 izv. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-6976-39-8
a) Želve - V otroškem leposlovju b) polži c) počasnost d) prijateljstvo e) opazovanje f) pripovedovanje g) zgodbe h) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290470656

197.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Ivan in skodelica črne kave / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [28] str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6976-57-2
a) Cankar, Ivan (1876-1918) - V otroškem leposlovju b) prijazno bralcem z disleksijo

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293565952

198.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Si že ali še boš? / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Erika Omerzel Vujić. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [28] str. : ilustr. ; 29 cm

600 izv. - Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-6976-53-4

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293305856

199.
POGOREVC, Pavlina
        Nenavadna kokoška Katka / Pavlina Pogorevc. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-86-1
a) Kokoši - V otroškem leposlovju b) jajca c) piščanci d) poučno leposlovje

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 293292032

200.
        POTIPAJ in odkrij. Dojenček / [ilustrirala Elisabeth Morais ; prevedla Mojiceja Podgoršek]. - Domžale : Epistola, 2017. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Touche et découvre. Au dodo. - Ov. nasl. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6976-47-3

087.5
COBISS.SI-ID 291287296

201.
        POTIPAJ in odkrij. Kopel! / [ilustrirala Elisabeth Morais ; prevedla Mojiceja Podgoršek]. - Domžale : Epistola, 2017. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Touche et découvre. Au bain!. - Ov. nasl. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6976-45-9

087.5
COBISS.SI-ID 291286784

202.
        POTIPAJ in odkrij. Živalski mladiči / [ilustrirala Elisabeth Morais ; prevedla Mojiceja Podgoršek]. - Domžale : Epistola, 2017. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Touche et découvre. Les bébés animaux. - Ov. nasl. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6976-46-6
a) Mladiči - Knjige za otroke

087.5
COBISS.SI-ID 291287040

203.
REBA, Matea
        Čubibubi / Mateja Reba ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 18 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Mala zbirka)

700 izv.

ISBN 978-961-94233-7-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293521920

204.
RIPPIN, Sally
        Hej, Jaka!. Pogumno srce / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2018. - 43 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The bravest kid. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-95-8
a) Nesreče - Poškodbe - V otroškem leposlovju b) Dečki - Pogum - V otroškem leposlovju c) povečani tisk d) začetno branje

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 293250816

205.
RIPPIN, Sally
        Hej, Jaka!. Prenočitev pa taka! / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 44 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The worst sleepover. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-87-3
a) Dečki - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) nesoglasja c) jeza d) solidarnost e) čustva f) začetno branje g) povečani tisk

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 292025344

206.
ROSEN, Michael, 1946-
        Bevskanje za bagel kruhke / Michael Rosen ; ilustriral Tony Ross ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 91 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Barking for bagels. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-84-2
a) Psi - V otroškem leposlovju b) hišni ljubljenci c) pobeg d) požrešnost e) domotožje f) ljubosumje g) živali v domišljiji h) povečani tisk

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 290902528

207.
VUKMIR, Andreja
        Lolo med računalniki / Andreja Vukmir ; ilustrirala Maja Lubi. - Ljubljana : Pogled, 2014 ([Lendava] : Arma). - [17] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Lolo v knjižnici)

Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-93003-0-5
a) Računalniki - V otroškem leposlovju b) knjižnica

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 254251776

208.
YAMADA, Kobi
        Kaj storiš s priložnostjo? / napisal Kobi Yamada ; ilustrirala Mae Besom ; [prevedla Petra Fröhlich]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - [38] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: What do you do with a chance?. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7001-12-9
a) Samorealizacija - V otroškem leposlovju b) osebnostni razvoj c) pogum

821.111(73)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293701376


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


209.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Elvis Škorc, genialni štor / Janja Vidmar. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 210 str. ; 21 cm

700 izv.

ISBN 978-961-272-287-6
a) Družina - Ločitev - V mladinskem leposlovju b) Matere - Nosečnost - V mladinskem leposlovju c) Mladostniki - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju d) odraščanje e) bratje in sestre f) najstniki g) konflikti h) puberteta i) humor

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 293389824


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


210.
DICAMILLO, Kate
        Čudežno potovanje Edwarda Tulana / Kate DiCamillo ; ilustracije Bagram Ibatoulline ; prevod Jakob J. Kenda. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 210 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: The miraculous journey of Edward Tulane. - 500 izv.

ISBN 978-961-6970-95-2
a) Zajci - Igrače - V mladinskem leposlovju b) Potovanja - Pustolovščine - V mladinskem leposlovju c) Ljubezen - Osebnostni razvoj - V mladinskem leposlovju d) preizkušnje e) duhovna rast f) predmeti v domišljiji

821.111(73)-93-312.9
COBISS.SI-ID 293405184

211.
EHRING, Anna
        Mira in Martin / Anna Ehring ; prevedla Danni Stražar. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 108 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Miras Martin. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-38-5
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju b) medosebni odnosi c) dekleta d) fantje e) ljubezen f) prijateljstvo g) šole h) družinski odnosi i) vsakdan

821.113.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 293162496

212.
GRINTOV, Vlasta, 1963-
        Alfa / Vlasta Grintov ; ilustrirala Eva T. Jurišić. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 62 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-85-4
a) Volk - V otroškem leposlovju b) odraščanje c) osamljenost d) povezanost e) želje

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 293258752

213.
ISOL
        Lepa Grizelda / [[besedilo], ilustracije] Isol ; [prevedla in uredila Barbara Pregelj]. - Dvojezična izd., 1. natis. - Medvode : Malinc, 2018 (tiskano v Sloveniji). - [38] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Še)

Prevod dela: La bella Griselda. - Slov. besedilo in špan. izvirnik na koncu knjige. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-6886-54-3
a) Lepota - V mladinskem leposlovju b) princese c) prevzetnost d) nesreče e) osamljenost f) dvojezične izdaje g) slovenščina h) španščina

821.134.2(82)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 293612032

214.
KEGEL, Mateja A.
        Višina ni dovolj : mladinski kriminalni roman / Mateja A. Kegel. - 1. izd., 1. natis. - Domžale : Zgodba.net, 2017. - 128 str. ; 22 cm

800 izv. - O avtorici: str. 121-122. - Šport in gospodarstvo z roko v roki: str. 125-127

ISBN 978-961-94282-1-4
a) Košarka - V mladinskem leposlovju b) šport c) očetje in sinovi d) Domžale e) Helios Suns f) detektivke

821.163.6-93-312.4
COBISS.SI-ID 292774912

215.
PERRY, Chrissie
        Deklica z rožicami / Chrissie Perry ; ilustracije Aki Fukuoka ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 94 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dajmo, dekleta)

Prevod dela: Flower girl. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-88-0
a) Dekleta - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju b) prijateljstvo c) matere in hčere d) poroka e) poročne slovesnosti f) povečani tisk

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 292091648

216.
PUIGPELAT, Francesc
        Deklica, ki se je spremenila v mobi / Francesc Puigpelat ; prevedla [iz katalonščine] Veronika Rot ; [ilustracije Ona Caussa]. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 144 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: La nena que es va convertir en mòbil. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju: str. [147]. - Nagrada Josep M. Folch i Torres, 2015

ISBN 978-961-6994-33-0
a) Afrika - Otroci - V mladinskem leposlovju b) Magija - V mladinskem leposlovju c) Mobilni telefoni - V mladinskem leposlovju d) vrači e) uroki f) nasilje g) prijateljstvo h) reševanje

821.134(460)-93-312.9
COBISS.SI-ID 291549696


90 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO


217.
        CERKNIŠKO jezero / [besedilo in izbor starejših tekstov Valentin Schein ... [et al.] ; fotografije Valentin Schein, Branko Červek]. - 1. izd. - Cerknica : Notranjski regijski park, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 143 str. : fotogr. ; 31 cm

15.000 izv.

ISBN 978-961-92792-0-5
a) Cerkniško jezero - Monografije b) krajinska fotografija

77.047(285.2Cerkniško jezero)
COBISS.SI-ID 249118976


91 ZEMLJEPIS


218.
MARTIN, Marc, ilustrator
        Vse / [besedilo, ilustracije] Marc Martin ; [prevod Ema Karo]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [34] str. : ilustr. ; 33 cm

Prevod dela: Lots. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Avtorjevo sporočilo: str. [4]

ISBN 978-961-272-291-3
a) Zanimivosti - Svetovni pregledi - Knjige za mladino

088(100)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 293391616

219.
MIZIELIŃSKA, Aleksandra
        Zemljevidi [Kartografsko gradivo] : [slikovito popotovanje po celinah, morjih in kulturah] / Aleksandra Mizielińska in Daniel Mizieliński ; [prevedla Staša Pavlović]. - 1. izd. - [Različna merila]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Poljskem). - 1 atlas (113 str.) : barve ; 38 cm

Prevod dela: Mapy. - Dodatek k nasl. na ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5003-9
a) Svet - Geografija - Atlasi b) knjige za otroke

912.44(100)(02.053.2)
BL:
100
COBISS.SI-ID 293119744


929 ŽIVLJENJEPISI


220.
        BLAŽENI Anton Martin Slomšek : lavantinski knez in škof / po Francu Kosarju, Ivanu Grafenauerju in Alfonzu Gspanu priredila Majda Strašek Januš ; [fotografije Andrej Šauperl]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 87 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 87

ISBN 978-961-265-172-5
a) Slomšek, Anton Martin, škof (1800-1862) - Biografije b) slovenski škofje c) Ponikva

929Slomšek A. M.
27-722.52:929Slomšek A. M.
COBISS.SI-ID 293043712

221.
FRANKLIN, Miles, 1879-1954
        Moja sijajna kariera / Miles Franklin ; prevedla in spremno besedo napisala Katarina Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 309 str. ; 22 cm. - (Nostalgija / Modrijan)

Prevod dela: My brilliant career. - 500 izv. - Samotna pustolovščina paglavke iz buša / Katarina Mahnič: str. 301-309. - O avtorici na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-073-7

821.111(94)-312.6
COBISS.SI-ID 293023488

222.
GOLOB, Tadej
        V svojih čevljih : zgodba Alenke Bratušek, prve slovenske predsednice vlade / Tadej Golob. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 254 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-261-485-0
a) Bratušek, Alenka (1970-) b) slovenske političarke c) predsednice vlade d) Slovenija e) politične razmere f) ekonomske razmere

929Bratušek A.
32(497.4):929Bratušek A.
COBISS.SI-ID 293884416

223.
        JANEZ Drnovšek / [avtorji Alja Brglez ... [et al.] ; uredil Tine Logar]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 214 str. : fotogr. ; 25 cm

2.100 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-282-298-9
a) Drnovšek, Janez (1950-2008) - Zborniki b) slovenski politiki c) spomini sodobnikov

929Drnovšek J.(082)
32(497.4):929Drnovšek J.(082)
COBISS.SI-ID 293200896

224.
LAAM, Jennifer
        Izgubljeni čas ljubezni in snega / Jennifer Laam ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 397 str. ; 22 cm

Prevod dela: The lost season of love and snow. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7035-37-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-38-4 (broš.)
a) Puškina-Lanskaja, Natal'a Nikolaevna (1812-1863) - Biografski romani b) Puškin, Aleksander Sergeevič (1799-1837) - Biografski romani c) Rusija - Družbene razmere - 19.st. - V leposlovju

821.111(73)-312.6
COBISS.SI-ID 93935361

225.
MIJATOVIĆ, Miloš
        Pisatelji : [ilustrirana enciklopedija] / Miloš Mijatović ; ilustriral Mijat Mijatović ; [prevod Višnja Jerman]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 35 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Ljudje, ki so spremenili svet)

Prevod dela: Pisci. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-961-251-436-5
a) Pisatelji - Leksikoni za mladino b) biografije c) zgodovinski pregledi d) znamenite osebnosti

821.09:929(100)(02.053.2)
929:821.09(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 293716736

226.
MIKLIČ, Mirko Bogomir, 1965-
        Sredi krute sile nežno trajam : idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani / Mirko Bogomir Miklič ; [fotografije Arhiv Republike Slovenije ... [et al.] ; spremna beseda Janez Juhant ; priprava imenskega kazala Jasmina Spahalić ; prevod povzetka v angleščino Janko Jemec, prevod povzetka v nemščino Wulf Peter Scherber]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 446 str. : ilustr. ; 24 cm

450 izv. - Knjigi na pot / Janko Prunk: str. 13-14. - Kocbek kot veličina in neznanost človeka v revolucionarnem prijemu / Janez Juhant: str. 397-427. - Bibliografija: str. 430-438. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract ; Zusammenfassung

ISBN 978-3-7086-0981-2
a) Kocbek, Edvard (1904-1981) - Biografije b) Kocbek, Edvard (1904-1981) - Nazori c) Slovenija - Zgodovina - 20.st. d) slovenski pisatelji e) slovenski politiki f) komunizem g) krščanstvo

929Kocbek E.
94(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 292562944

227.
MURAD, Nadia
        Zadnje dekle : moja zgodba o ujetništvu in boju proti Islamski državi / Nadia Murad z Jenno Krajeski ; [predgovor Amal Clooney ; prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 319 str., [8] str. barvnih pril. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: The last girl. - Tisk po naročilu. - Predgovor / Amal Clooney: str. 9-11. - O avtoricah: str. [320]

ISBN 978-961-00-3708-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3709-5 (broš.)
a) Murad, Nadia (1993-) - Avtobiografski romani b) Islamska država - Nasilje - Irak - V leposlovju c) Jazidi - Genocid - Irak - V leposlovju d) Irak - Terorizem - 21.st. - V leposlovju e) ženske f) suženjstvo g) posilstvo h) etnično čiščenje i) vojni zločini

821.411.21(567)-312.6
COBISS.SI-ID 293638400

228.
PREINFALK, Miha
        Plemiške rodbine na Slovenskem : 19. in 20. stoletje. Del 3, Od Aljančičev do Žolgerjev / Miha Preinfalk. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2017 (Škofja Loka : Nonparel). - 296 str. : ilustr., rodoslovne tabele ; 25 cm. - (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, ISSN 2350-4609 ; knj. 6)

350 izv. - Bibliografija: str. 267-271 in pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-961-7004-06-9
a) Plemiške rodbine - Slovenija - 19.-20.st. b) plemstvo c) biografije d) zgodovinski pregledi e) rodovniki

929.52(497.4)"18/19"
929.7(497.4)"18/19"
COBISS.SI-ID 292390144

229.
SEKSIK, Laurent
        Zadnji dnevi Stefana Zweiga : roman / Laurent Seksik ; prevedla Špela Žakelj. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 150 str. ; 21 cm

Prevod dela: Les derniers jours de Stefan Zweig. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 150-[151]

ISBN 978-961-278-367-9
a) Zweig, Stefan (1881-1942) - Biografski romani b) Avstrijski pisatelji - Izgnanstvo - V leposlovju

821.133.1-312.6
COBISS.SI-ID 293726464

230.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Kako se je Sivec pokvaril : po poteh vojaških spominov in izgubljenega tovarištva / [besedilo, fotografije] Ivan Sivec. - Mengeš : Ico, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 202 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Spominska proza)

400 izv.

ISBN 978-961-6868-83-9
a) Sivec, Ivan (1949-) - Spomini

821.163.6-94
929Sivec I.
COBISS.SI-ID 292977664

231.
        SKRIVNOST Fanny Haussmann / Franca Buttolo ... [et al.] ; [urednica Emica Antončič]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 79 str. : ilustr. ; 27 cm

400 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-220-117-3
a) Haussmann, Fanny (1818-1853) b) slovenske pesnice c) 19.st. d) biografije e) pesmi

929Haussmann F.(082)
821.163.6.09Haussmann F.(082)
COBISS.SI-ID 93820417


93 ZGODOVINA. KULTURNA ZGODOVINA


232.
DAYNES, Katie
        See inside castles : with over 50 flaps to lift / Katie Daynes ; illustrated by David Hancock. - [London] : Usborne, cop. 2006. - 1 kartonka (15 str.) : barvne ilustr. ; 29 cm. - (An Usborne flap book)

Ov. nasl. - Avtorji navedeni na ov. - Knjiga z zavihki

ISBN 978-0-7460-6446-7
a) Kulturna zgodovina - Srednji vek - Knjige za otroke b) gradovi c) srednji vek d) srednjeveško življenje e) odkrivanke

930.85(100)"653"(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 8756152

233.
ROMER, John
        Zgodovina starega Egipta. Del 2, Od velike piramide do zatona Srednjega kraljestva / John Romer ; prevedel Uroš Gabri[j]elčič. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 (Ljubljana : Studio Print). - XXXIV, 515 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

800 izv. - Nekaj besed k izdaji drugega dela velike Zgodovine Johna Romerja - Stari Egipt / [Uroš Gabrijelčič]: str. XI-XXI. - Bibliografija: str. 446-502

ISBN 978-961-213-274-3
a) Egipt - Zgodovina - Stari vek b) stari Egipt

94(32)
COBISS.SI-ID 292228352


94 ZGODOVINA


234.
        LEUKHUP! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija] / uredil Sašo Jerše. - Ljubljana : Slovenska matica : Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ; Brežice : Posavski muzej, 2017 ([Ljubljana] : Studio Print). - 355 str. : ilustr. ; 25 cm

Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek v nem., angl. ali it. pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-213-276-7
a) Kmečki upori - Slovenija - Zborniki b) Slovenski kmečki upor 1515 - Zborniki c) Slovenija - Zgodovina - Novi vek - Zborniki

323.269.6(497.4)(091)(082)
94(497.4)"1515"(082)
COBISS.SI-ID 292696320


FM FILMI ZA MLADINO


235.
        BROTHERS of the wind [Videoposnetek] = Brata v vetru / directed by Gerardo Olivares & Otmar Penker ; screenplay by Joanne Reay ; based on an idea by Otmar Penker & Gerald Salmina ; director of photography Oscar Duran & Otmar Penker ; music Sarah Class ; prevedla Tanja Borozan. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3532278/?ref_=nm_knf_i1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Terra Mater Film Studios itd. - Posneto 2015. - Igrajo: Jean Reno, Manuel Camacho, Tobias Moretti, Eva Kuen
a) Avstrijski mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) filmska drama c) drama d) družinski film e) evropski igrani filmi f) evropski mladinski igrani filmi

791.221.7(0.053.5)(436)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114338142

236.
        NIKA [Videoposnetek] / režiser Slobodan Maksimović ; scenarista Matjaž Pikalo, Slobodan Maksimović ; direktor fotografije Predrag Dubravčić ; glasba Peter Dekleva, Miha Guštin - Gušti. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2017. - 1 video DVD (87 min, 57 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5455498/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl., nem., češ., madž., rus. in kit. - Produkcija: Nora Production Group, RTV Slovenija. - Posneto 2016. - 901164. - Igrajo: Ylenia Mahnič, Marjuta Slamič, Benjamin Krnetić, Nenad Tokalić, Sebastian Cavazza, Gašper Tič, Patrik Škvarč, Tine Ugrin, Borut Veselko, Gojmir Lešnjak - Gojc, Gregor Pribac, Alen Rivić itd. - Za mladino in odrasle. - Slovenski filmski festival, 2016 (Marjuta Slamič za stransko žensko vlogo)
a) Slovenski mladinski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) družinski film d) evropski igrani filmi

791.221.4(497.4)(0.053.6)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114031710


FO FILMI ZA ODRASLE


237.
        AFERIM! [Videoposnetek] = Bravo! / imaginea Marius Panduru ; scenariul Radu Jude, Florin Lǎzǎrescu ; regia Radu Jude. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (ca 108 min) : č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4374460/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Hi Film itd. - Igrajo: Teodor Corban, Cuzin Toma, Mihai Comǎnoiu, Alberto Dinache, Alexandru Dabija, Alexandru Bindea, Mihaela Sîrbu, Gabriel Spahiu, Adina Cristescu, Serban Pavlu, Paul Fister itd. - Za odrasle. - Berlin, 2015 (Srebrni medved za režijo)
a) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Bolgarski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Češki igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) komedija g) pustolovski film h) evropski igrani filmi i) koprodukcija

791.221.4(498+497.2+437.1/.2+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114181726

238.
        ALBERT Nobbs [Videoposnetek] / music composed by Brian Byrne ; director of photography Michael McDonough ; from a novella by George Moore ; screenplay by Gabriella Prekop, John Banville, Glenn Close ; directed by Rodrigo García ; prevod in priredba Vesna Žagar. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 113 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1602098/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Mockingbird Pictures itd. - Posneto 2011. - Igrajo: Glenn Close, Mia Wasikowska, Aaron Johnson, Janet McTeer, Pauline Collins, Brenda Fricker, Jonathan Rhys Meyers, Brendan Gleeson itd. - Za odrasle
a) Britanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Irski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) angleški igrani filmi g) koprodukcija

791.221.4(410+417+44+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114335582

239.
        AMERICAN made [Videoposnetek] : based on a true story = po resnični zgodbi / directed by Doug Liman ; written by Gary Spinelli ; director of photography César Charlone ; music by Christophe Beck. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (110 min, 11 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3532216/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži: Barry Seal : tihotapec : po resnični laži. - Podnapisi v slov., angl., hrv. itd. - Produkcija: Quadrant Pictures itd. - DVDUP0436. - 470261 / L / UPD2 (na DVD-ju). - Igrajo: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright Olsen, Jesse Plemons, Caleb Landry Jones, Jayma Mays, Lola Kirke, Alejandro Edda, Benito Martinez, Jed Rees itd. - Za odrasle
a) Seal, Barry (1939-1986) - Igrani filmi b) Ameriški filmi - Biografski film - Igrani filmi c) kriminalni film

791.227(73)(086.82):929Seal B.
COBISS.SI-ID 293699840

240.
        ANONYMOUS [Videoposnetek] = [Anonimnež] / directed by Roland Emmerich ; written by John Orloff ; director of photography Anna J. Foerster ; music by Thomas Wander and Harald Kloser. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2012, p 2011. - 1 video DVD (ca 125 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1521197/ - predstavitev filma. - Vzpor. nasl. z embalaže. - Sinhronizirano v madž. itd., podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Produkcija: Centropolis Entertainment itd. - QCT139. - Igrajo: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Joely Richardson, David Thewlis, Xavier Samuel, Derek Jacobi itd.
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Britanski filmi - Filmska drama - Igrani filmi - Video DVD-ji d) Nemški filmi - Filmska drama - Igrani filmi - Video DVD-ji e) drama f) zgodovinski film g) triler h) thriller i) koprodukcija j) DVD

791.221.4(410+430)(086.82)
791.224(410+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1100180830

241.
        ATOMIC blonde [Videoposnetek] = Atomska blondinka / music composed by Tyler Bates ; director of photography Jonathan Sela ; based on the Oni press graphic novel series The coldest city written by Anthony Johnston and illustrated by Sam Hart ; screenplay by Kurt Johnstad ; directed by David Leitch. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 110 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2406566/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: 87/Eleven itd. - Q1489. - Igrajo: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella, Roland Møller, Jóhannes Haukur Jóhannesson, James Faulkner, Barbara Sukowa, Toby Jones, Bill Skarsgård itd. - Za odrasle
a) Nemški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Španski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) triler e) thriller f) koprodukcija

791.221.7(430+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114178398

242.
        BABY driver [Videoposnetek] = Voznik / written and directed by Edgar Wright ; music by Steven Price ; director of photography Bill Pope ; prevedla Lorena Dobrila ; prevedla Lorena Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (108 min, 2 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3890160/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., češ., grš., heb., hrv., island., madž., polj., port., romun., slovaš., slov., srb. in tur. Sinhronizacija v angl., češ., madž. in polj. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2017. - Produkcija: Working Title, Big Talk Production itd. - DVDS057. - LC5-F4277-DVD (na DVD-ju). - Igrajo: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Bernthal, Jon Hamm, Jamie Foxx, Elza Gonzalez, Flea, Sky Ferreira, Lanny Joon itd. - Za odrasle
a) igrani filmi b) koprodukcije c) akcijski filmi d) kriminalni filmi e) angleški igrani filmi f) ameriški igrani filmi

791.221.7(086.82)
791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 13885214

243.
        BERLIN syndrome [Videoposnetek] = Berlinski sindrom / directed by Cate Shortland ; screenplay by Shaun Grant ; based on the novel Berlin syndrome by Melanie Joosten ; director of photography Germain McMicking ; music composed by Bryony Marks ; prevedla Petra Jenko. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (111 min, 27 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3335606/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. in nem. - Posneto 2016. - Produkcija: Aquarius Films itd. - Igrajo: Teresa Palmer, Max Riemelt, Matthias Habich, Emma Bading, Elmira Bahrami, Christoph Franken, Lucie Aron, Nassim Avat, Malin Steffen, Thuso Lekwape itd. - Za odrasle
a) Avstralski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) filmska drama c) drama d) triler e) thriller

791.221.5(94)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114243422

244.
        The BLEEDER [Videoposnetek] : based on a true story = Chuck : zgodba o pravem Rockyju : po resnični zgodbi / directed by Philippe Falardeau ; written by Jeff Feuerzeig ... [et al.] ; based on the life story of Chuck Wepner ; director of photography Nicolas Bolduc ; music by Corey Allen Jackson. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1610525/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Mandalay Sports Media itd. - Q1491. - Igrajo: Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Ron Perlman, Naomi Watts, Jim Gaffigan, Michael Rapaport, Pooch Hall, Morgan Spector, Jason Jones, William Hill, Wass Stevens itd. - Za odrasle
a) Wepner, Chuck (1939-) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) boks f) Rocky

791.222(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114184542

245.
        À BRAS ouverts [Videoposnetek] = Odprtih rok / directeur de la photographie Philippe Guilbert ; musique originale Hervé Rakotofiringa ; scénario et dialogues Guy Laurent, Marc de Chauveron avec la collaboration de Philippe de Chauveron ; un film de Philippe de Chauveron. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5804948/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Camera One itd. - Q1487. - Igrajo: Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein, Cyril Lecomte, Nanou Garcia, Oscar Berthe, Mirela Nicolau, Ioana Visalon itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Francoski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Belgijski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) evropski igrani filmi e) koprodukcija

791.221.2(44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114062174

246.
        CLOSER [Videoposnetek] = [Bližnji odnosi] / directed by Mike Nichols ; screenplay by Patrick Marber ; based on the play by Patrick Marber ; director of photography Stephen Goldblatt. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2008. - 1 video DVD (99 min, 38 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Vzpor. stv. nasl. v slov. z embalaže. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., dan., fin., grš., heb., hin., hrv., island., niz., nor., por., romun., slov., srb., špan., šved. in tur. Sinhronizacija v angl. in špan. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2004. - Produkcija: Icarus Production itd. - SQCT 5115. - LC1-37281-ST (na DVD-ju). - Igrajo: Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen, Nick Hobbs, Colin Stinton itd. - Za odrasle. - Zlati globus, 2005 (moška in ženska stranska vloga)
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) melodrama e) koprodukcija

791.221.4(73+410)(086.82)
COBISS.SI-ID 243997696

247.
        The DARK tower [Videoposnetek] = Temni stolp / directed by Nikolaj Arcel ; screenplay by Akiva Goldsman ... [et al.] ; based on "The dark tower" novels by Stephen King ; director of photography Rasmus Videbaek ; music by Tom Holkenborg ; prevod podnapisov Lorena Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (90 min, 52 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1648190/ - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., češ., grš., heb., hrv., island., madž., polj., port., romun., slovaš., slov., srb. in tur. Sinhronizacija v angl., češ., madž., polj. in tur. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2017. - Produkcija: Weed Road Pictures itd. - DVDS056. - LC2-G3066-DVD (na DVD-ju). - Igrajo: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Claudia Kim, Fran Kranz, Abbey Lee, Katheryn Winnick, Jackie Earle Haley itd. - Za odrasle
a) Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi b) fantastični film

791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 293713408

248.
        DOG eat dog [Videoposnetek] = Divji psi / directed by Paul Schrader ; screenplay by Matthew Wilder ; based on the novel by Edward Bunker ; director of photography Alexander Dynan ; music by We Are Dark Angels. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (89 min, 24 sek) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4054654/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. Dialogi v angl. - Posneto 2015. - Produkcija: Mark Earl Burman Production itd. - Q 1472. - Igrajo: Nicolas Cage, Willem Dafoe, Christopher Matthew Cook, Omar Dorsey, Louisa Krause, Melissa Bolona, Rey Gallegos, Chelcie Melton, Bruce Reizen itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) krimanialka c) kriminalna drama d) drama

791.221.5(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113932894

249.
        DOLPHIN man [Videoposnetek] = Človek delfin / directed by Lefteris Charitos ; written by Yuri Averof, Lefteris Charitos ; cinematography Stelios Apostolopoulos ; original score Mathieu Lamboley ; prevedel Dušan Rebolj. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2018. - 1 video DVD (79 min, 5 sek) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt7718144/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl., ital., franc., jap. in grš. - Posneto 2017. - Produkcija: Anemon Productions itd. - Zapise Jacquesa Mayola bere Jean-Marc Barr. - Sodelovali so: William Trubridge, Dottie Mayol, Jack Slack, Steve McCulloch, Giancarlo Formichi, Bob Croft, Mukund Bhole, Gianfranco Carletti, Yves Gladu, Hitoshi Narita, Junji Takasago, Bernard Delomotte, Umberto Pelizzari itd. - Za odrasle
a) Mayol, Jacques (1927-2001) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) biografski film c) potapljanje d) potapljanje na dah

791.229.2:929Mayol J.(086.82)
929Mayol J.:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1114312030

250.
        ERIN Brockovich [Videoposnetek] / music by Thomas Newman ; photographed by Ed Lachman ; written by Susannah Grant ; directed by Steven Soderbergh. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2008, p 2000. - 1 video DVD (ca 126 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm. - (Widescreen)

Podnaslovljeno v angl., češ., madž., polj., hrv., romun. in slov. Jeziki: angl., češ., madž. in polj. - Film je posnet po resnični zgodbi. - SQCT 5113. - D6-30598DE-ST. - Vloge: Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart, Marg Helgenberger, Cherry Jones, Veanne Cox, Conchata Ferrell, Tracey Walter. - Za mladino in odrasle
a) Igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) drame d) video DVD-ji e) DVD-ji

791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 244156416

251.
        The EXCEPTION [Videoposnetek] = Izjema / directed by David Leveaux ; screenplay by Simon Burke ; based on the novel by Alan Judd ; director of photography Roman Osin ; music by Ilan Eshkeri. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4721124/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Egoli Tossell Film itd. - Q 1479. - Igrajo: Lily James, Jai Courtney, Janet McTeer, Christopher Plummer, Ben Daniels, Eddie Marsan, Anton Lesser, Mark Dexter itd. - Za odrasle
a) Wilhelm II, nemški cesar in pruski kralj (1859-1941) - Biografski film b) Britanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) biografski film f) biografska drama g) vojna drama h) vojni film i) angleški igrani filmi j) koprodukcija

791.221.4(410+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113930334

252.
        FRANTZ [Videoposnetek] / un film de François Ozon ; scénario François Ozon ; avec la collaboration de Philippe Piazzo ; librement inspiré de Broken lullaby d'Ernst Lubitsch ; directeur de la photographie Pascal Marti ; musique originale Philippe Rombi ; prevedla Maja Pavlin ; prevod Verlainove Jesenske pesmi Boris A. Novak. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (109 min, 17 sek) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5029608/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Dialogi v nem. in franc., podnapisi v slov. - Produkcija: Mars Films itd. - Posneto 2016. - Igrajo: Paula Beer, Pierre Niney, Ernst Stötzner, Marie Gruber, Johann von Bülow, Anton von Lucke, Cyrielle Clair, Alice de Lencquesaing itd. - Za odrasle. - Cezar, 2017 (fotografija), Benetke, 2016 (nagrada Marcella Mastroiannija za najboljšo mlado igralko (Paula Beer))
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) zgodovinska drama e) vojna drama f) koprodukcija g) evropski igrani filmi

791.221.4(430+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113977694

253.
        FREEDOM writers [Videoposnetek] / directed by Richard LaGravenese ; screenplay by Richard LaGravenese ; based on the book The Freedom Writers diary by The Freedom Writers with Erin Gruwell ; music by Mark Isham and Will.i.am ; director of photography Jim Denault. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2007. - 1 video DVD (ca 118 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0463998/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Slov. nasl. na embalaži: Besede svobode. - Dialogi v angl., sinhronizacija v češ., madž., polj., podnapisi v slov., hrv., srb., angl., arab., bolg., češ., grš., hebr., isl., madž., polj., portug., romun. - Produkcija: Paramount Pictures itd. - Posneto 2006. - QPAR 4246. - Igrajo: Hilary Swank, Scott Glenn, Imelda Staunton, Patrick Dempsey itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) nemški igrani filmi d) drame e) biografski filmi f) kriminalni filmi g) rasna nestrpnost h) v filmu i) video DVD-ji

791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 11861562

254.
        FUGITIVE pieces [Videoposnetek] = Razsuti delci / written and directed by Jeremy Podeswa ; based upon the novel by Anne Michaels ; director of photography Gregory Middleton ; music by Nikos Kypourgos ; prevod in priredba Tanja Bulajić. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0765451/?ref_=nv_sr_4 - predstavitev filma. - Nasl. na video DVD-ju: Ubežni delci. - Dialogi v angl., grš. in hebr., podnapisi v slov. - Produkcija: Telefilm Canada itd. - Posneto 2007. - Igrajo: Stephen Dillane, Rade Sherbedgia, Rosamund Pike, Ayelet Zurer, Robbie Kay, Ed Stoppard, Rachelle Lefevre, Themis Bazaka, Nina Dobrev itd.
a) Grški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Kanadski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija

791.221.4(495+71)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114336094

255.
        GIMME danger [Videoposnetek] / written and directed by Jim Jarmusch ; director of photography Tom Krueger. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (103 min, 54 sek) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1714917/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. v slov. na embalaži: Zgodba o The Stooges. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Low Mind Film itd. - Sodelovali so: Jim Osterberg (as Iggy Pop), Ron Asheton, Scott Asheton, James Williamson, Steve Mackay, Mike Watt, Kathy Asheton, Danny Fields itd. - Za odrasle
a) Stooges (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Dokumentarni filmi - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeno dokumentarni film e) glasba f) glasbeniki g) pogovori h) intervjuji i) pop j) rock

791.229.2:929Stooges(086.82)
929Stooges:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1114244958

256.
        The GODFATHER. Part 3 [Videoposnetek] = Boter. 3 / music by Carmine Coppola ; written by Mario Puzo and Francis Ford Coppola ; director of photography Gordon Willis ; directed by Francis Ford Coppola. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2006. - 1 video DVD (ca 163 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0099674/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., angl., hrv. itd. - Produkcija: Paramount Pictures itd. - Posneto 1990. - QPAR 3784. - Igrajo: Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia itd.
a) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) kriminalka c) drama d) kriminalna drama

791.221.5(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 15560251

257.
        GRACE of Monaco [Videoposnetek] = Grace Monaška / directed by Olivier Dahan ; written by Arash Amel ; director of photography Eric Gautier ; music composed and conducted by Christopher Gunning ; additional music composed by Guillaume Roussel ; prevod Miša Šavor. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2014. - 1 video DVD (98 min, 12 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2095649/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Stone Angels itd. - Posneto 2014. - Q 723. - Igrajo: Nicole Kidman, Tim Roth, Frank Langella, Paz Vega, Parker Posey, Milo Ventimiglia, Robert Lindsay, Derek Jacobi, Geraldine Somerville, Nicholas Farrel, Roger Ashton Griffiths itd. - Za odrasle
a) Kelly, Grace (1929-1982) - Biografski filmi - video DVD-ji b) Igrani filmi - Biografski filmi - video DVD-ji c) drame d) DVD

791.227(086.82)
791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 1106980702

258.
        GRAVE [Videoposnetek] = Surovo / un film de Julia Ducournau ; image Ruben Impens ; musique originale Jim Williams ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (94 min, 32 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4954522/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: RTBF itd. - Igrajo: Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella, Laurent Lucas, Joana Preiss, Bouli Lanners, Marion Vernoux itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (FIPRESCI Prize Julia Ducournau)
a) Francoski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) Belgijski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji c) Italijanski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji d) filmska drama e) drama f) grozljivka g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.5(44+493+450)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114239838

259.
        HELL or high water [Videoposnetek] = Za vsako ceno / original score by Nick Cave & Warren Ellis ; director of photography Giles Nuttgens ; written by Taylor Sheridan ; directed by David Mackenzie ; prevedla Tanja Borozan. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 112 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2582782/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Sidney Kimmel Entertainment itd. - Igrajo: Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster, Gil Birmingham, Marin Ireland, Kevin Rankin, Dale Dickey, William Sterchi itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) kriminalni film d) kriminalka e) kriminalna drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114337886

260.
        The HITMAN'S bodyguard [Videoposnetek] = Krij mi hrbet / music by Atli Örvarsson ; director of photography Jules O'Loughlin ; written by Tom O'Connor ; directed by Patrick Hughes. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 113 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1959563/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. Dialogi v angl., delno tudi v rus. - Produkcija: Millennium Media itd. - Q1493. - Igrajo: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek, Elodie Yung, Joaquim de Almeida, Barry Atsma, Tine Joustra, Kirsty Mitchell, Sam Hazeldine, Michael Gor, Richard E. Grant itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Nizozemski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Bolgarski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji e) komedija f) akcijska komedija g) koprodukcija

791.221.7(492+510+497.2+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114184030

261.
        ICH und Kaminski [Videoposnetek] = Jaz in Kaminski / nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Kehlmann ; Drehbuch Thomas Wendrich, co-autor Wolfgang Becker ; Bildgestaltung Jürgen Jürges ; Musik Lorenz Dangel ; Regie Wolfgang Becker ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (ca 124 min) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1369667/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: X Filme Creative Pool itd. - Igrajo: Daniel Brühl, Jesper Christensen, Amira Casar, Denis Lavant, Jördis Triebel, Geraldine Chaplin, Jan Decleir itd. - Za odrasle
a) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) komedija e) koprodukcija f) evropski igrani filmi

791.221.4(493+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114178142

262.
        IT [Videoposnetek] = Tisto / directed by Andy Muschietti ; screenplay by Chase Palmer & Cary Fukunaga and Gary Dauberman ; based on the novel by Stephen King ; music by Benjamin Wallfisch ; director of photography Chung-Hoon Chung ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (129 min, 11 sec) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1396484/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., bolg., est., hrv., latv., litv., polj., rus., slov., tur. in ukr. Sinhronizacija v angl., polj., rus. in tur. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2017. - Produkcija: Vertigo Entertainment, Lin Pictures itd. - Dvoslojni format. - DVDWB0852. - 7000080196 / SP-12-DIM1 / DVD9 / Z26/Z29 / Y34817 L 12 (na DVD-ju). - Igrajo: Jaeden Lieberher, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Chosen Jacobs, Nicholas Hamilton, Owen Teague, Jackson Robert Scott, Stephen Bogaert, Bill Skarsgård itd. - Za odrasle
a) igrani filmi b) koprodukcije c) grozljivke d) drame e) trilerji f) ameriški igrani filmi g) kanadski igrani filmi

791.221.9(086.82)
791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 13885470

263.
        JOHN Wick [Videoposnetek] / directed by Chad Stahelski ; written by Derek Kolstad ; director of photography Jonathan Sela ; music by Tyler Bates and Joel J. Richard ; prevod Miša Šavor. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2015. - 1 video DVD (97 min, 1 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2911666/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dialogi v angl. in rus., podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Thunder Road Pictures itd. - Posneto 2014. - Q 912. - Igrajo: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Adrianne Palicki, Bridget Moynahan, Willem Dafoe, Dean Winters, Lance Reddick, Ian McShane, John Leguziamo, Daniel Bernhardt itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) triler d) thriller e) kriminalka f) koprodukcija

791.221.7(73+510)(086.82)
COBISS.SI-ID 1108049502

264.
        LADY Macbeth [Videoposnetek] / based on Lady Macbeth of Mtsensk by Nikolai Leskov ; director William Oldroyd ; writer Alice Birch ; director of photography Ari Wegner ; composer Dan Jones ; prevedla in priredila Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (85 min, 25 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4291600/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Sixty Six Pictures itd. - Posneto 2016. - Igrajo: Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Naomi Ackie, Christopher Fairbank, Golda Rosheuvel, Rebecca Manley itd. - Za odrasle
a) Britanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) angleški igrani filmi d) evropski igrani filmi

791.221.4(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113984350

265.
        MAGGIE'S plan [Videoposnetek] = Maggie ima načrt / written for the screen and directed by Rebecca Miller ; based on a story by Karen Rinaldi ; director of photography Sam Levy ; music by Michael Rohatyn ; prevedla in priredila Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (94 min, 45 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3471098/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Round Films/Rachel Horovitz itd. - Igrajo: Greta Gerwig, Ethan Hawke, Bill Hader, Maya Rudolph, Travis Fimmel, Ida Rohatyn, Wallace Shawn, Julianne Moore itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) komedija

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114238046

266.
        PARIS can wait [Videoposnetek] = Pariz lahko počaka / written, produced and directed by Eleanor Coppola ; director of photography Crystel Fournier ; music by Laura Karpman ; prevedel Robert Volk. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4429194/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. in franc. - Posneto 2016. - Produkcija: American Zoetrope itd. - Igrajo: Diane Lane, Arnaud Viard, Alec Baldwin, Elise Tielrooy, Elodie Navarre, Aurore Clement, Eleanor Lambert itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Japonski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) romantična komedija e) drama f) romantična drama g) koprodukcija

791.221.2(73+520)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114175582

267.
        PERFETTI sconosciuti [Videoposnetek] = Popolni tujci / un film [e] soggetto di Paolo Genovese ; sceneggiatura di Filippo Bologna ... [et al.] ; fotografia Fabrizio Lucci ; musiche originali Maurizio Filardo ; prevod in priredba Luka Pieri. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (92 min, 30 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4901306/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v ital. - Posneto 2016. - Produkcija: Medusa Film itd. - Igrajo: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Kasia Smutniak itd. - Za odrasle
a) Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) komedija d) evropski igrani filmi

791.221.4(450)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114089566

268.
        The PROMISE [Videoposnetek] = Obljuba / directed by Terry George ; written by Terry George and Robin Swicord ; director of photography Javier Aguirresarobe ; music composed by Gabriel Yared. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 128 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4776998/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Promise Producciones AIE - Survival Pictures itd. - Q1488. - Igrajo: Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, Christian Bale, Daniel Giménez Cacho, Shohreh Aghdashloo, Marwan Kenzari, Angela Sarafyan, Rade Sherbedgia, Tom Hollander, Numan Acar, James Cromwell, Jean Reno itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) zgodovinska drama e) zgodovinski film f) Armenci g) genocid h) koprodukcija

791.221.4(460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114174814

269.
        SENSE and sensibility [Videoposnetek] = [Razsodnost in rahločutnost] / adapted from the novel by Jane Austen ; music by Patrick Doyle ; director of photography Michael Coulter ; screenplay by Emma Thompson ; directed by Ang Lee. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2008. - 1 video DVD (ca 131 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.0) ; 12 cm. - (Special ed.)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0114388/ - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Produkcija: Mirage itd. - Posneto 1995. - QCT 4787. - Igrajo: Emma Thompson, Alan Rickman, Kate Winslet, Hugh Grant itd. - Oskar, 1995 (najboljši scenarij Emma Thompson)
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) romantična drama d) koprodukcija

791.221.4(73+410)(086.82)
COBISS.SI-ID 15893051

270.
        SHOT caller [Videoposnetek] = Zakon močnejšega / written and directed by Ric Roman Waugh ; director of photography Dana Gonzales ; music by Antonio Pinto. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 116 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4633690/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Posneto 2017. - Produkcija: Bold Films itd. - Q1485. - Igrajo: Nikolaj Coster-Waldau, Omari Hardwick, Lake Bell, Jon Bernthal, Emory Cohen, Jeffrey Donovan, Evan Jones, Benjamnin Bratt, Holt McCallany itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) kriminalka c) drama d) kriminalna drama e) thriller f) triler

791.221.5(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114062942

271.
        SONG to song [Videoposnetek] = Brez pravil / written and directed by Terrence Malick ; director of photography Emmanuel Lubezki. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 124 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2062700/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Buckeye Pictures itd. - Posneto 2017. - Q1483. - Igrajo: Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman, Holly Hunter, Val Kilmer, Patti Smith, Lykke Li, Linda Emond, Tom Sturridge itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) glasbena drama d) romantična drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114063454

272.
        The SPACE between us [Videoposnetek] = Vesolje med nama / directed by Peter Chelsom ; screenplay by Allan Loeb ; story by Stewart Schill and Richard Barton Lewis & Allan Loeb ; director of photography Barry Peterson ; music by Andrew Lockington. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (115 min, 2 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3922818/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Southpaw Entertainment itd. - Q1465. - Igrajo: Gary Oldman, Asa Butterfield, Carla Gugino, Britt Robertson, BD Wong, Janet Montgomery, Trey Tucker, Scott Takeda itd. - Za mladino in odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji b) znanstvenofantastična drama c) pustolovski film d) fantazijski film

791.221.8:82-312.9(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113937758

273.
        The SQUARE [Videoposnetek] = Kvadrat / manus och regi Ruben Östlund ; filmfotograf Fredrik Wenzel ; po angleški predlogi prevedel Dušan Rebolj. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2018. - 1 video DVD (144 min, 59 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4995790/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v šved., angl. in dan. - Posneto 2017. - Produkcija: Plattform Produktion itd. - Igrajo: Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Claes Bang, Christopher Læssø, Marina Schiptjenko, Annica Liljeblad itd. Za odrasle. - Cannes, Zlata palma, 2017 (režiser), Evropska filmska nagrada, 2017 (najboljši evropski film)
a) Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Danski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) komedija g) satira h) evropski igrani filmi i) koprodukcija

791.221.4(485+430+44+489)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114311006

274.
        TOIVON tuolla puolen [Videoposnetek] = Druga stran upanja / käsikirjoitus, ohjaus, tuotanto Aki Kaurismäki ; kuvaus Timo Salminen ; prevedel Luka Kocbek. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (96 min, 3 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5222918/?ref_=ttfc_fc_tt - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., dialogi v fin., angl. in arab. - Nasl. na embalaži: The other side of hope. - Produkcija: Sputnik itd. - Igrajo: Sherwan Haji, Sakari Kousmanen, Kaija Pakarinen, Niroz Haji, Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula, Nuppu Koivu, Simon Hussein Al-Bazoon itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - Srebrni medved za najboljšo režijo, Berlin 2017
a) Finski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) komedija e) evropski igrani filmi f) koprodukcija

791.221.4(480+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 13862174

275.
        TULIP fever [Videoposnetek] = Čas tulipanov / directed by Justin Chadwick ; screenplay by Deborah Moggach and Tom Stoppard ; based upon the novel by Deborah Moggach ; music by Danny Elfman ; director of photography Eigil Bryld. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0491203/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Ruby Films itd. - Q1492. - Igrajo: Alicia Vikander, Dane DeHaan, Jack O'Connell, Holliday Grainger, Tom Hollander, Matthew Morrison, Kevin McKidd, Douglas Hodge, Joanna Scanlan, Zach Galifianakis, Judi Dench, Cristoph Waltz itd. - Za odrasle
a) Britanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) angleški igrani filmi e) koprodukcija

791.221.4(410+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114183262

276.
        VALERIAN and the city of a thousand planets [Videoposnetek] = Valerian in mesto tisočerih planetov / directed [and] screenplay by Luc Besson ; based on the comic book series Valerian and Laureline by Pierre Christin and Jean-Claude Mezieres ; original score Alexandre Desplat ; director of photography Thierry Arbogast. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca131 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2239822/?ref_=nv_sr_5 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Valerian S. A. S. itd. - Posneto 2017. - Q 1481. - Igrajo: Dane Dehaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock, Kris Wu, Rutger Hauer itd. - Za mladino in odrasle
a) Francoski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji b) Kitajski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji d) Nemški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji e) Emiratski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji f) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji g) Britanski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji h) Kanadski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji i) akcijski film j) pustolovski film k) fantazijski film l) angleški igrani filmi m) koprodukcija

791.221.85)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114064222

277.
        WAKEFIELD [Videoposnetek] = Moje življenje brez mene / music by Aaron Zigman ; director of photography Andrei Bowden Schwartz ; based on the short story by E. L. Doctorow ; written for the screen and directed by Robin Swicord. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 104 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5195412/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Mockingbird Pictures itd. - Q 1477. - Igrajo: Bryan Cranston, Jennifer Garner, Jason O'Mara, Beverly D'Angelo, Ian Anthony Dale, Pippa Bennett-Warner, Isaac Leyva itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113931614

278.
        WHAT Maisie knew [Videoposnetek] = Maisina skrivnost / music Nick Urata ; director of photography Giles Nuttgens ; based on the novel by Henry James ; screenplay by Nancy Doyne & Carroll Cartwright ; directed by Scott McGehee and David Siegel ; prevod Katja Ferlinc Knez. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 99 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1932767/?ref_=nm_knf_i2 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži in video DVD-ju: Kaj je vedela Maisie. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Red Crown itd. - Posneto 2013. - Igrajo: Julianne Moore, Alexander Skarsgård, Onata Aprile, Joanna Vanderham, Steve Coogan, Sadie Rae Lee, Jesse Spadaccini, Diana Garcia Soto, Amelia Campbell, Maddie Corman itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114334814


R RISANKE


279.
        The LEGO Ninjago movie [Videoposnetek] = Lego Ninjago film / directed by Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan ; screenplay by Bob Logan ... [et al.] ; story by Hilary Winston ... [et al.] ; based on Lego construction toys ; music by Mark Mothersbaugh ; camera direction David Scott ; preved[la] Vesna Žagar Krstić. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (97 min, 17 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3014284/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Pri vzpor. nasl. je pri besedi Lego in Ninjago dodan simbol s črko R v krogu. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: LEGO System A/S itd. - Posneto 2017. - DVDWB0853. - Igrajo: Jackie Chan, Dave Franco, Fred Armisen itd.
a) Ameriški filmi - Animirani filmi b) Danski filmi - Animirani filmi c) koprodukcija d) animirano-igrani filmi

791.228(73+489)(086.82)
COBISS.SI-ID 293715712

280.
        SONG of the sea [Videoposnetek] = Pesem morja / screenplay by Will Collins ; based on an original story by Tomm Moore ; original music composed and orchestrated by Bruno Coulais ; director Tomm Moore ; prevedla Tanja Borozan. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1865505/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Backup Media itd. - Posneto 2014. - Glasovi: David Rawle, Brendan Gleeson, Fionnula Flanagan, Lisa Hannigan, Lucy O'Connell, Jon Kenny, Pat Shortt itd. - Za otroke od 9. do 14. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani film za otroke c) risani film d) risani film za otroke e) evropski animirani film f) irski animirani film g) danski animirani film h) belgijski animirani film i) luksemburški animirani film j) francoski animirani film k) koprodukcija

791.228(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114338398

281.
        TRD oreh 2 [Videoposnetek] : še trši, še bolj nori = The nut job 2 : nutty by nature / directed by Cal Brunker ; written by Scott Bindley and Cal Brunker & Bob Barlen ; based on characters created by Peter Lepeniotis ; score composed and produced by Heitor Pereira ; režija [slov. dialogov] in prevod Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3486626/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Posneto 2017. - Produkcija: Suning Universal Media itd. - SQBB1495. - Glasovi v slov.: Aleksander Golja, Blaž Šef, Sašo Prešeren, Emir Jušič, Katja Ogrin, Mirko Medved, Tina Ogrin itd. - Za otroke od 6. do 12. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) kanadski animirani filmi f) južnokorejski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114180702


NASLOVNO KAZALO


 • A. S. Puškina skrivni zapiski 132
 • Adijo, kavboj 135
 • Aferim! 237
 • Albert Nobbs 238
 • Alfa 212
 • American made 239
 • Ameriška zunanja politika in njeni snovalci 23
 • Angelci stopajo 75
 • Anina četvorka 73
 • Anini finančni recepti 30
 • Anja ali Nova Julija 131
 • Annen quadrille 73
 • [Anonimnež] 240
 • Anonymous 240
 • Arhitektura predromanike in romanike v Sloveniji 72
 • Atomic blonde 241
 • Atomska blondinka 241
 • Avtobiografija 119


 • Baby driver 242
 • Balerina Anina 95
 • Bazen 139
 • Beg iz beneške ječe 98
 • Bela pritlikavka 122
 • Berlin syndrome 243
 • Berlinski sindrom 243
 • Bevskanje za bagel kruhke 206
 • Bikec Tobi in Rubinček 154
 • Biološkodinamično sadjarstvo. [Del] 1 63
 • Blaženi Anton Martin Slomšek 220
 • The Bleeder 244
 • [Bližnji odnosi] 246
 • Bog prišel je med nas 75
 • Boj za ljubezen 106
 • Bolečina ločenosti 8
 • Boter 256
 • Božji nam je rojen Sin 75
 • À bras ouverts 245
 • Brata 113
 • Brata v vetru 235
 • Bravo! 237
 • Breskve nesmrtnosti 15
 • Brez pravil 271
 • Brezmejna Slovenija 38
 • Brothers of the wind 235
 • Bruno in njegovih 100 prijateljev 194


 • Cerkniško jezero 217
 • Chuck 244
 • Closer 246


 • Čarobne besede: dobra sem, znam, zmorem! 181
 • Čas tulipanov 275
 • Če kuhamo prave besede, dobimo okus po dobrem 182
 • Čebelji panj 50
 • Človek delfin 249
 • Čriček Črniček 174
 • Čubibubi 203
 • Čudežno potovanje Edwarda Tulana 210
 • Čustva 9


 • Darilo 76
 • The Dark tower 247
 • Deček iz dežele Ni-je 195
 • Dekle, ki je pisalo s svilo 105
 • Deklica z rožicami 215
 • Deklica, ki se je spremenila v mobi 216
 • Delovanje kozmetičnih naprav 61
 • Dialogi 1
 • Divji psi 248
 • Dobro spi! 54
 • Dog eat dog 248
 • Dolphin man 249
 • Drevo 190, 191
 • Druga stran upanja 274
 • Družabni plesi za novo tisočletje. 1 69
 • Družinsko podjetništvo Slovenija 2014 24
 • Družinsko podjetništvo Slovenija 2015 25
 • Družinsko podjetništvo Slovenija 2016 26
 • Družinsko podjetništvo Slovenija 2017 27
 • Drži svojo kapo, Nodi 158


 • Eden od nas laže 127
 • Edina prijateljica 173
 • Ela Počasnela 196
 • Elvis Škorc, genialni štor 209
 • En angel me je klical 75
 • Ena kepa priletela 76
 • Enciklopedija vesolja 45
 • Erin Brockovich 250
 • The exception 251


 • Fantje iz Brazilije 124
 • Frantz 252
 • Freedom writers 253
 • The Freedom Writers diary 253
 • Fugitive pieces 254


 • Gimme danger 255
 • Glasbeni pojmovnik za mlade 74
 • Glavo imaš in srce! 36
 • Glej jih, zvezde! 44
 • Glej, zvezdice božje 75
 • The godfather. Part 3. 3 256
 • Govornost literarnih besedil 80
 • Grace Monaška 257
 • Grace of Monaco 257
 • Grave 258
 • Grdi raček 152
 • Grofova igra zapeljevanja 110


 • Hej pastirci 75
 • Hej, Jaka!. Pogumno srce 204
 • Hej, Jaka!. Prenočitev pa taka! 205
 • Hell or high water 259
 • Higiena objektov in procesov 55
 • The history of healthcare and medicine in the Slovene lands 58, 59
 • Hitite, kristjani 75
 • The hitman's bodyguard 260


 • Ich und Kaminski 261
 • Iliada 83
 • Ima budizem prav? 20
 • Indijanski škof 14
 • Istomesečniki 138
 • It 262
 • Ivan in skodelica črne kave 197
 • Izgubljeni čas ljubezni in snega 224
 • Izjema 251
 • Izumitelji 2


 • Janez Drnovšek 223
 • Jaz in Kaminski 261
 • Je bila vse samo prevara? 112
 • Jerusalem 91
 • Jerusalem, Israel, Petra & Sinai 91
 • Ježek Snežek in 112 188
 • Joga malčki 53
 • John Wick 263
 • Josip Pelikan 71
 • Juliette 134
 • Justine 134


 • Kaj se vam zdi 75
 • Kaj storiš s priložnostjo? 208
 • Kako nahraniš navihano opico 163
 • Kako oščetkaš zobe živahni krokodilčici 164
 • Kako se je Sivec pokvaril 230
 • Kako smo služili tovarišu Titu 94
 • Kam gre zima spat? 76
 • Kam z odpadki? 34
 • Kazenski zakonik 32
 • Kazenski zakonik 2017. [Posebni del 32
 • Kazenski zakonik. Splošni del 32
 • Kdo je napravil Vidku srajčico 185
 • Kdor se smeje, je junak! 183
 • Kjer sanje ne počivajo 157
 • Klobčič in nit, stari modni hit 60
 • Knjiga o možganih 12
 • Knjiga o naravi 145
 • Knjiga za velike punce 3
 • Ko ljubi zapeljivec 118
 • Ko pride pomlad 167
 • Koko Dajsa v mestu 189
 • Kolo sreče ali kako lahko celo drobna knjižica spremeni življenje 133
 • Kraj tišine 89
 • Kralj z umazanimi nogami 165
 • Krij mi hrbet 260
 • Kristalni čas 120
 • Kvadrat 273


 • Lady Macbeth 264
 • Lebdenje 92
 • Lego Ninjago film 279
 • The Lego Ninjago movie 279
 • Lepa Grizelda 213
 • Lepši svet 34
 • Lepši svet. 1, Poučno o trajnostni energiji 34
 • Let nad kukavičjim gnezdom 116
 • Leto na vrtu 62
 • Leto v gozdu 41
 • Leukhup! 234
 • Likovno in simbolno 70
 • Lilit in demoni kapitala 28
 • Lišček 141
 • Lolo med računalniki 207
 • Lončnica bo preživela! 64


 • Maggie ima načrt 265
 • Maggie's plan 265
 • Magnat 137
 • Maisina skrivnost 278
 • Mala dežela 107
 • Mame in biznis z roko v roki 29
 • Medved, ki ga prej še ni bilo, in čarobni gozd 180
 • Minevanje in spomini 146
 • Mira in Martin 211
 • Mladost v rejništvu 144
 • Moč pozitivnega delovanja 5
 • Moj prvi slovar o šoli. Angleščina 78
 • Moj prvi spomin. Živali 49
 • Moja sijajna kariera 221
 • Moja veja 186
 • Moje življenje brez mene 277
 • Možbeseda Pedenjped 168
 • Mravljinček Edi 155
 • Mravljišče 51


 • Na begu 170
 • Na pomoč, moji otroci se kregajo! 7
 • Najnevarnejše živali sveta 47
 • Nekatere tuje farmacevtske družbe v Sloveniji 59
 • Nenavadna kokoška Katka 199
 • Nika 236
 • Noč se spušča v Betlehem 75
 • Nore mišice 171
 • Nosorog prihaja 172
 • Novo leto 76
 • The nut job 2 281


 • Obljuba 268
 • Obtožba 143
 • Odkrivam prve besede. Angleščina 79
 • Odprtih rok 245
 • Odrešitev 103
 • Oliver in medved 161
 • Osnove prava Evropske unije 31
 • Ostržek 166


 • Paris can wait 266
 • Pariz lahko počaka 266
 • Pastirci vstanite 75
 • Pastirček pripoveduje : ljudska 75
 • Pepelka 192
 • Perfetti sconosciuti 267
 • Pes z lepimi uhlji 162
 • Pesem morja 280
 • Pesmice za 5 prstkov 156
 • Peščeni grad 100
 • Petelinček Kratkorepec in druge bolgarske ljudske o živalih 39
 • Pisanice 37
 • Pisatelji 225
 • Plemeniti skalar 126
 • Plemiške rodbine na Slovenskem. Del 3, Od Aljančičev do Žolgerjev 228
 • PMS - prigode modernega samca 101
 • Podhlajenost - kuga današnjega dne 56
 • Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu 77
 • Pogodba 140
 • Pojdi s kolesom! 34
 • Pojdimo s pastirci mi 75
 • Poklici 35
 • Poljub v snežnem metežu 129
 • Popolni tujci 267
 • Poročilo o Jasperju Krullu 86
 • Poslušajte vsi ljudje : ljudska 75
 • Postani izumitelj! 34
 • Potipaj in odkrij. Dojenček 200
 • Potipaj in odkrij. Kopel! 201
 • Potipaj in odkrij. Živalski mladiči 202
 • Pravljično potepanje medveda Lovra po Sloveniji 187
 • Prehajanje 121
 • The promise 268
 • Prvi april 176, 177


 • Rasizem in nestrpnost 22
 • [Razsodnost in rahločutnost] 269
 • Razsuti delci 254
 • Rdeča kapica 193
 • Rdeči Fičko premaga strah 179
 • Resnica o lordu Stonevillu 114


 • S prsti premikamo topel zrak 88
 • Sarajevski omnibus 102
 • See inside castles 232
 • See inside planet Earth 46
 • Seganje 87
 • Sense and sensibility 269
 • Shot caller 270
 • Si že ali še boš? 198
 • Sinomija 33
 • Skleda je lahko tudi bazen 175
 • Skrbim za svojo živalico 84
 • Skrivnost Fanny Haussmann 231
 • Skrivnost rumene sobe 123
 • Slovensko slovstvo 81
 • Sneg, snežak in breg 76
 • Snemite mavec s svoje duše 10
 • Snežinka na nosu 76
 • Snežinke, bele zvezdice : slovenska božična 75
 • So spali pastirji 75
 • Sodobno slovstvo 81
 • Song of the sea 280
 • Song to song 271
 • Sožitje 48
 • The space between us 272
 • Spomini Sherlocka Holmesa 104
 • The Square 273
 • Srečni najditelj 117
 • Srečno zaljubljena 136
 • Sredi krute sile nežno trajam 226
 • Starinarnica 115
 • 101 način zabave v naravi za otroke 42
 • Stonoga z novimi čevlji 159
 • Stopinje v snegu 76
 • Surovo 258
 • Svet narave 43
 • Sveta noč 75
 • Sveta spolnost - dih jemajoča, vznemirljiva in izpolnjujoča 17
 • Sveti trije kralji 75
 • Svoboda ali suženjstvo? 147


 • Škrlatni hibiskus 151
 • Štihanje? Ne, hvala 68
 • Štiridesetlistna Biblia pauperum 16


 • Tam stoji pa hlevček 75
 • Temna voda 96
 • Temni stolp 247
 • Ti si najboljša mama 149
 • Ti si rekel 130
 • Tisoč darov 18
 • Tisto 262
 • Tkivo radoživo 82
 • Toivon tuolla puolen 274
 • Trd oreh 2 281
 • Tretja oseba dvojine 85
 • Tretji človek 108
 • Tri hčere svoje matere 125
 • Tulip fever 275


 • Ubijalci časa 93
 • Učbenik za osnove astrologije 13
 • Ugasni luč 34
 • Umetnost pošiljanja v r** 11
 • Usodna zmota 97


 • V iskanju svobode 148
 • V kamen vklesano 128
 • V objemu življenja 150
 • V svojih čevljih 222
 • Valerian and the city of a thousand planets 276
 • Valerian in mesto tisočerih planetov 276
 • Vedno lačni? 57
 • Veličastna Nemeza 119
 • Ven iz uma 19
 • Vesolje med nama 272
 • Veter, mraz in jaz 76
 • Visoke grede 66
 • Višina ni dovolj 214
 • Voznik 242
 • Vrt na balkonu 65
 • Vse 218
 • Vse, vse 142
 • Vsi na sani! 76


 • Wakefield 277
 • What Maisie knew 278


 • Z ljubeznijo --- 6
 • Za vsako ceno 259
 • Zadnja bitka 111
 • Zadnje dekle 227
 • Zadnji dnevi Stefana Zweiga 229
 • Zajec dolgouhec 40
 • Zakaj to počne? 4
 • Zaklad pod hribom 169
 • Zakon močnejšega 270
 • Zapri okno! 34
 • Zaupaj tistim, ki te imajo radi 184
 • Zdrava in vitalna hrbtenica 52
 • Zemljevidi 219
 • Zgodba o polžku 160
 • Zgodbe kažejo novo pot 21
 • Zgodovina starega Egipta. Del 2, Od velike piramide do zatona Srednjega kraljestva 233
 • Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo. Surgery, gynaecology and obstetrics 58
 • Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija. From traditional to modern healthcare; pharmacy 59
 • Zima 76
 • Zimski večer 76
 • Zimsko jutro 76
 • Zločini očeta Browna 99
 • Zmagovita smučina 109
 • Zmaji na poti 178
 • Znebimo se polžev 67
 • Zvezanec 90


 • Že zora se dela 75
 • Žirafe ne znajo plesati 153
 • Živali v zimi 76

IMENSKO KAZALO


 • Abittan, Ary (izvajalec) 245
 • Acanfora Torrefranca, Massimo (avtor) 91
 • Acar, Numan (1974-, izvajalec) 268
 • Ackie, Naomi (igralec) 264
 • Ačko, France 75
 • Adichie, Chimamanda Ngozi (1977-) 151
 • Afshar, Tessa 89
 • Aghdashloo, Shohreh (1952-, izvajalec) 268
 • Aguirresarobe, Javier (1948-, fotograf) 268
 • Aichinger, Ilse (1921-2016) 90
 • Ajlec, Kornelija (avtor dodatnega besedila) 23
 • Al-Bazoon, Simon Hussein (igralec) 274
 • Allen, Alfie (1986-, izvajalec) 263
 • Allen, Peter (1964-, ilustrator) 46
 • Almeida, Joaquim de (1957-, izvajalec) 260
 • Amel, Arash (1976-, scenarist) 257
 • Andersen, Hans Christian (1805-1875) 152
 • Anderson, Perry 23
 • Andreae, Giles 153
 • Antončič, Emica (urednik) 80, 231
 • Anžlovar, Petra (1975-, prevajalec) 105
 • Apostolopoulos, Stelios (fotograf) 249
 • Aprile, Onata (izvajalec) 278
 • Arbogast, Thierry (fotograf) 276
 • Arcel, Nikolaj (režiser, scenarist) 247
 • Ardito, Fabrizio 91
 • Arhar, Mateja (prevajalec) 158
 • Arko, Andraž 14
 • Armisen, Fred (1966-, izvajalec) 279
 • Aron, Lucie (izvajalec) 243
 • Arrigler, Dragan (fotograf) 71
 • Asensio, Agustí (ilustrator) 152, 166, 192
 • Asheton, Ron (izvajalec) 255
 • Asheton, Scott (izvajalec) 255
 • Ashley, Kristen 92
 • Assejev, Berta (prevajalec) 104
 • Atsma, Barry (izvajalec) 260
 • Austen, Jane (1775-1817, bibliografski predhodnik) 269
 • Avat, Nassim (izvajalec) 243
 • Averof, Yuri (producent, scenarist) 249
 • Avsenik Nabergoj, Irena 77


 • Babnik, Gabriela (prevajalec) 151
 • Babšek, Jana (avtor dodatnega besedila) 60
 • Bading, Emma (izvajalec) 243
 • Bahrami, Elmira (izvajalec) 243
 • Bajec, Tilen (izvajalec) 75
 • Bakan, Anja (prevajalec) 117
 • Baldwin, Alec (1958-, izvajalec) 266
 • Bale, Christian (1974-, izvajalec) 268
 • Ban, Tatjana 37, 154, 155, 156
 • Bancroft, Lundy 4
 • Bandi 143
 • Bang, Claes (igralec) 273
 • Bansch, Helga (ilustrator) 172
 • Banville, John (scenarist) 238
 • Barič, Ana (prevajalec) 102
 • Barlen, Bob (scenarist) 281
 • Barr, Jean-Marc (1960-, pripovedovalec) 249
 • Bartíková, Petra 41, 62
 • Bates, Tyler (1977-, skladatelj) 241, 263
 • Battiston, Giuseppe (1968-, igralec) 267
 • Bauer, Martin (1950-, avtor) 55
 • Bazaka, Themis (izvajalec) 254
 • Bean, Charlie (režiser) 279
 • Beck, Christophe (skladatelj) 239
 • Becker, Wolfgang (scenarist, režiser) 261
 • Bedrač, David 93
 • Beer, Paula (igralec) 252
 • Belar, Leopold 75
 • Bell, Lake (izvajalec) 270
 • Benček, Loti (ilustrator) 181, 183, 184
 • Benčina, Sonja (1986-, prevajalec) 7
 • Benedičič, Mojca (prevajalec) 78, 79
 • Bennett-Warner, Pippa (izvajalec) 277
 • Berčič, Aleš (ilustrator) 34
 • Beričnik, Jure 94
 • Bernthal, Jon (1977-, igralec) 242
 • Bernthal, Jon (1977-, izvajalec) 270
 • Berthe, Oscar (izvajalec) 245
 • Bertoncelj, Blaž (1973-) 52
 • Besom, Mae (ilustrator) 208
 • Besson, Luc (režiser, scenarist) 276
 • Bevk, Maja (prevajalec) 17
 • Bičič, Eva (avtor) 55
 • Bindea, Alexandru (izvajalec) 237
 • Bindley, Scott (scenarist) 281
 • Birch, Alice (scenarist) 264
 • Bird, Fiona 42
 • Birkett, Georgie (ilustrator) 163, 164
 • Birmingham, Gil (izvajalec) 259
 • Bivic, Teja (prevajalec) 264, 265
 • Bizjak, Dominik (fotograf) 21
 • Bizjak, Pavlina 157
 • Bjelčevič, Aleksander (avtor) 231
 • Blyton, Enid 158
 • Bogaert, Stephen (igralec) 262
 • Bogataj, Marko (prevajalec) 126
 • Bogataj, Matej (1964-, avtor dodatnega besedila) 139
 • Bolduc, Nicolas (1973-, fotograf) 244
 • Bologna, Filippo (1978-, scenarist) 267
 • Bolona, Melissa (igralec) 248
 • Borchardt, Klaus-Dieter 31
 • Borozan, Tanja (prevajalec) 235, 259, 280
 • Boutella, Sofia (1982-, izvajalec) 241
 • Bowden Schwartz, Andrei (fotograf) 277
 • Božič, Borut (1959-, avtor dodatnega besedila) 59
 • Bratt, Benjamin (1963-, izvajalec) 270
 • Bratušek, Alenka (1970-, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 222
 • Brezovnik, Boštjan (recenzent) 33
 • Brezovšek, Marjan (recenzent) 33
 • Brglez Tomec, Mojca 159
 • Brglez, Alja (avtor) 223
 • Bridges, Jeff (1949-, izvajalec) 259
 • Brojan, Matjaž 82
 • Brown, Susan (pisateljica) 95
 • Brühl, Daniel (1978-, izvajalec) 261
 • Brunker, Cal (režiser, scenarist) 281
 • Bryld, Eigil (fotograf) 275
 • Bryndza, Robert 96
 • Bulajić, Tanja (prevajalec) 254
 • Bülow, Johann von (igralec) 252
 • Bunker, Edward (1933-2005, bibliografski predhodnik) 248
 • Burke, Simon (scenarist, scenarist) 251
 • Burnell, Ivan 5
 • Butterfield, Asa (izvajalec) 272
 • Buttolo, Franca (avtor) 231
 • Byrne, Brian (skladatelj) 238


 • Cabezas, Isidoro Gonzáles-Adalid (ilustrator) 91
 • Cage, Nicolas (1965-, igralec) 248
 • Camacho, Manuel (izvajalec) 235
 • Campbell, Amelia (izvajalec) 278
 • Cannat, Guillaume 44
 • Capparotto Arh, Lara 160
 • Carli, Emil 16
 • Carnavas, Peter 161
 • Carol, Martine (pisateljica) 97
 • Cartwright, Carroll (scenarist) 278
 • Casanova, Giovanni Giacomo 98
 • Casar, Amira (izvajalec) 261
 • Casera, Claudio 63
 • Caussa, Ona (ilustrator) 216
 • Cavazza, Sebastijan (izvajalec) 236
 • Cave, Nick (skladatelj) 259
 • Chadwick, Justin (režiser) 275
 • Chaplin, Geraldine (1944-, izvajalec) 261
 • Charitos, Lefteris (režiser, scenarist) 249
 • Charlone, César (fotograf) 239
 • Chauveron, Marc de (scenarist) 245
 • Chauveron, Philippe de (scenarist, režiser) 245
 • Chelsom, Peter (1956-, režiser) 272
 • Cheng, Long (1954-, izvajalec) 279
 • Chesterton, G. K. (1874-1936) 99
 • Child, Lauren 162
 • Choudhury, Biswa 45, 47
 • Christensen, Jesper (izvajalec) 261
 • Christin, Pierre (bibliografski predhodnik) 276
 • Chung, Chung-Hoon (fotograf) 262
 • Cilenšek Bončina, Želja (prevajalec) 67
 • Clair, Cyrielle (igralec) 252
 • Clarke, Jane (1954-) 163, 164
 • Class, Sarah (skladatelj) 235
 • Clavelet, Magali (ilustrator) 78
 • Clavier, Christian (izvajalec) 245
 • Clayton, Sally Pomme 165
 • Clément, Aurore (izvajalec) 266
 • Clooney, Amal (avtor dodatnega besedila) 227
 • Close, Glenn (1947-, scenarist, izvajalec) 238
 • Cohen, Emory (izvajalec) 270
 • Collins, Annie 100
 • Collins, Pauline (1940-, izvajalec) 238
 • Collins, Will (scenarist) 280
 • Collodi, Carlo 166
 • Comǎnoiu, Mihai (izvajalec) 237
 • Coogan, Steve (izvajalec) 278
 • Cook, Christopher Matthew (igralec) 248
 • Copič, Silva (ilustrator) 157
 • Coppola, Carmine (1912-1991, skladatelj) 256
 • Coppola, Eleanor (scenarist, producent, režiser) 266
 • Coppola, Francis Ford (1939-, režiser, scenarist) 256
 • Corban, Teodor (1957-, izvajalec) 237
 • Cordier, Séverine (ilustrator) 79
 • Corman, Maddie (izvajalec) 278
 • Costella, Paolo (1964-, scenarist) 267
 • Coster-Waldau, Nikolaj (1970-, izvajalec) 270
 • Costo, Tom 101
 • Cotton, Fearne (1981-) 53
 • Coulais, Bruno (skladatelj) 280
 • Coulter, Michael (1952-, fotograf) 269
 • Courtney, Jai (izvajalec) 251
 • Cranston, Bryan (1956-, izvajalec) 277
 • Cristescu, Adina (1967-, izvajalec) 237
 • Cristofer, Michael (scenarist) 244
 • Cromwell, James (izvajalec) 268
 • Croos-Müller, Claudia 6, 54
 • Cruise, Tom (1962-, izvajalec) 239
 • Cuzin, Toma (izvajalec) 237
 • Cvahte, Urša (prevajalec) 119
 • Cvetek, Robert (recenzent) 8
 • Cvetkova, Magdalena (prevajalec) 39


 • Čeh Steger, Jožica (avtor) 231
 • Červek, Brane (fotograf) 217
 • Česnik Korošec, Vesna (prevajalec) 112
 • Činkole Kristan, Eva (scenarist, pisec besedila na spremnem gradivu) 34
 • Čok, Lucija (avtor) 223
 • Čolić, Velibor 102
 • Črv-Sužnik, Mateja (prevajalec) 165, 180, 186
 • Čuden, Darko (prevajalec) 190


 • Dabija, Alexandru (izvajalec) 237
 • Dafoe, Willem (igralec) 248
 • Dafoe, Willem (izvajalec) 263
 • Dahan, Olivier (režiser) 257
 • Dale, Ian Anthony (izvajalec) 277
 • Dangel, Lorenz (1977-, skladatelj) 261
 • D'Angelo, Beverly (izvajalec) 277
 • Daniels, Ben (izvajalec) 251
 • Dao, Linh (ilustrator) 48
 • Dauberman, Gary (scenarist) 262
 • Davey, Owen (ilustrator) 43
 • Davis, Jon (ilustrator, ilustrator) 173
 • Daynes, Katie 46, 232
 • Decleir, Jan (izvajalec) 261
 • DeHaan, Dane (1986-, izvajalec) 275, 276
 • Deisinger, Mitja 32
 • Dekleva, Milan (prevajalec) 153, 158, 163, 164
 • Dekleva, Peter (skladatelj) 236
 • Delevingne, Cara (1992-, izvajalec) 276
 • Dempsey, Patrick (igralec) 253
 • Dempsey, Sheena (ilustrator) 53
 • Denault, Jim (1960-, fotograf) 253
 • Dench, Judi (1934-, izvajalec) 275
 • Desplat, Alexandre (skladatelj) 276
 • DeVito, Danny (producent) 250
 • Dexter, Mark (izvajalec) 251
 • DiCamillo, Kate 210
 • Dickey, Dale (1961-, izvajalec) 259
 • Dickey, James (1923-1997) 103
 • Dijkstra, Aron (1992-, ilustrator) 170
 • Dillane, Stephen (izvajalec) 254
 • Dimitrov, Ljudmil (urednik, avtor dodatnega besedila) 39
 • Dinache, Alberto (izvajalec) 237
 • Dobrev, Nina (izvajalec) 254
 • Dobrila, Lorena (prevajalec) 242, 247
 • Doctorow, E. L. (1931-2015, bibliografski predhodnik) 277
 • Dolén, Magda (pisec besedila uglasbenih pesmi) 76
 • Dolenc, Jože (1912-1994, prevajalec) 98
 • Dolenc, Vinko V. (avtor dodatnega besedila) 58
 • Donovan, Jeffrey (1968-, izvajalec) 270
 • Doria, Živa Viviana 167
 • Dorsey, Omar (igralec) 248
 • Doyle, Arthur Conan (1859-1930) 104
 • Doyle, Patrick (1953-, skladatelj) 269
 • Doyne, Nancy (scenarist) 278
 • Drnovšek, Janez (1950-2008, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 223
 • Drobnič, Saša (avtor) 217
 • Drummond, Dylan (fotograf) 42
 • Dubravčić, Predrag (fotograf) 236
 • Ducournau, Julia (režiser, scenarist) 258
 • Durán, Oscar (fotograf) 235
 • Duša, Irena (prevajalec) 142
 • Dynan, Alexander (fotograf) 248


 • Eckhart, Aaron (izvajalec) 250
 • Edda, Aeljandro (1984-, izvajalec) 239
 • Ehring, Anna 211
 • Einsiedler, Saša (avtor dodatnega besedila) 184
 • Elba, Idris (igralec) 247
 • Elfman, Danny (skladatelj) 275
 • Elgort, Ansel (1994-, igralec) 242
 • Ellis, Warren (1965-, skladatelj) 259
 • Emeršič, Mojca (urednik) 24, 25, 26, 27
 • Emmerich, Roland (1955-, režiser) 240
 • Emond, Linda (izvajalec) 271
 • Erlbruch, Wolf (ilustrator) 180
 • Eržen, Ivan (recenzent) 55
 • Eshkeri, Ilan (1977-, skladatelj) 251
 • Estes, Kelli 105
 • Evans, Katy 106


 • Faber, Adele 7
 • Fairbank, Christopher (igralec) 264
 • Falardeau, Philippe (1968-, režiser) 244
 • Fassbender, Michael (izvajalec) 271
 • Faulkner, James (1948-, izvajalec) 241
 • Faye, Gaël (1982-) 107
 • Ferfila, Nevenka (avtor) 55
 • Ferlinc Knez, Katja (prevajalec) 278
 • Ferreira, Sky (1992-, igralec) 242
 • Feuerzeig, Jeff (1964-, scenarist) 244
 • Filardo, Maurizio (skladatelj) 267
 • Fimmel, Travis (izvajalec) 265
 • Fink, Rok (1984-, avtor) 55
 • Finney, Albert (1936-, izvajalec) 250
 • Fisher, Paul (scenarist, režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 279
 • Fister, Paul (1944-, izvajalec) 237
 • Fistrovič, Jože (1935-2012, prevajalec) 124
 • Flanagan, Fionnula (1941-, izvajalec) 280
 • Flea (1962-, igralec) 242
 • Foerster, Anna J. (fotograf) 240
 • Foglietta, Anna (igralec) 267
 • Foster, Ben (1980-, izvajalec) 259
 • Fournier, Crystel (fotograf) 266
 • Foxx, Jamie (igralec) 242
 • Franco, Dave (1985-, izvajalec) 279
 • Franken, Christoph (izvajalec) 243
 • Franklin, Miles (1879-1954) 221
 • The Freedom Writers 253
 • The freedom writers (bibliografski predhodnik) 253
 • Fricker, Brenda (izvajalec) 238
 • Fröhlich, Petra (prevajalec) 208
 • Fukunaga, Cary Joji (scenarist) 262
 • Fukuoka, Aki (ilustrator) 215
 • Furlan, Anja (prevajalka, prevajalec) 11
 • Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 137


 • Gabrijelčič, Uroš (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 233
 • Gačnik, France 75
 • Gaffigan, Jim (izvajalec) 244
 • Galifianakis, Zach (1969-, izvajalec) 275
 • Gallegos, Rey (igralec) 248
 • Gambaro, Cristina (avtor) 91
 • Garcia Soto, Diana (izvajalec) 278
 • Garcia, Andy (izvajalec) 256
 • Garcia, Nanou (izvajalec) 245
 • García, Rodrigo (1959-, režiser) 238
 • Garner, Jennifer (1973-, izvajalec) 277
 • Gautier, Éric (1961-, fotograf) 257
 • Genovese, Paolo (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 267
 • George, Terry (1952-, režiser, scenarist) 268
 • Gerald, Eddie (fotograf) 91
 • Gerlanc, Bogomil (urednik) 81
 • Geršak, Borut (avtor dodatnega besedila) 58
 • Gerwig, Greta (1983-, izvajalec) 265
 • Giallini, Marco (1963-, igralec) 267
 • Giménez Cacho, Daniel (izvajalec) 268
 • Gleeson, Brendan (1955-, izvajalec) 238, 280
 • Gleeson, Domhnall (izvajalec) 239
 • Glenn, Scott (igralec) 253
 • Globočnik, Damir 70
 • Godec Schmidt, Jelka (ilustrator) 39
 • Godič Torkar, Karmen (avtor) 55
 • Gogala, Andrej (1956-, prevajalec) 152, 166, 192, 193
 • Goldblatt, Stephen (fotograf) 246
 • Goldsman, Akiva (scenarist) 247
 • Golec, Boris (recenzent) 228
 • Golja, Aleksander (režiser, prevajalec, izvajalec) 281
 • Golob, Tadej 222
 • Golobič, Gregor (avtor) 223
 • Gonzales, Dana (fotograf) 270
 • González, Eiza (1990-, igralec) 242
 • Goodman, John (1952-, izvajalec) 241
 • Gor, Michael (izvajalec) 260
 • Gorenšek, Klemen (fotograf) 169
 • Gorjup, France (1937-, prevajalec) 16
 • Gosling, Ryan (1980-, izvajalec) 271
 • Gostečnik, Christian 8
 • Gradišnik, Branko (1951-, prevajalec) 99, 103
 • Grafenauer Korošec, Eva (prireditelj) 185
 • Grafenauer, Niko 168
 • Grainger, Holliday (izvajalec) 275
 • Granda, Stane (avtor dodatnega besedila) 59
 • Granda, Stane (recenzent) 228
 • Grant, Hugh (izvajalec) 269
 • Grant, Richard E. (1957-, izvajalec) 260
 • Grant, Shaun (scenarist) 243
 • Grant, Susannah (scenarist) 250
 • Gray, Adele (prevajalec povzetka) 70
 • Grazer, Jack Dylan (2003-, igralec) 262
 • Greene, Graham (1904-1991) 108
 • Grintov, Vlasta (1963-) 212
 • Grobelšek, Živa (fotograf) 148
 • Gruber, Franz Xaver 75
 • Gruber, Marie (igralec) 252
 • Gruwell, Erin (bibliografski predhodnik) 253
 • Gubanc, Mojca 109
 • Gugino, Carla (1971-, izvajalec) 272
 • Guhrke, Laura Lee 110
 • Guilbert, Philippe (fotograf) 245
 • Gunning, Christopher (1944-, skladatelj, dirigent) 257
 • Guštin, Miha (skladatelj) 236


 • Habich, Matthias (1940-, izvajalec) 243
 • Hader, Bill (1978-, izvajalec) 265
 • Hageman, Dan (bibliografski predhodnik) 279
 • Hageman, Kevin (bibliografski predhodnik) 279
 • Haji, Niroz (igralec) 274
 • Haji, Sherwan (igralec) 274
 • Haley, Jackie Earle (1961-, igralec) 247
 • Hall, Pooch (izvajalec) 244
 • Hamilton, Nicholas (igralec) 262
 • Hamm, Jon (1971-, igralec) 242
 • Hanáčková, Pavla 48
 • Hancman, Aljoša 169
 • Hancock, David (1936-, ilustrator) 232
 • Hancock, Herbie (izvajalec) 276
 • Hančič, Miha (ilustrator) 189
 • Hannigan, Lisa (izvajalec) 280
 • Harding, Stephen (1952-) 111
 • Hardwick, Omari (izvajalec) 270
 • Hart, Sam (ilustrator) 241
 • Hauer, Rutger (1944-, izvajalec) 276
 • Hausmann, Fany (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 231
 • Hawke, Ethan (1970-, izvajalec) 265, 276
 • Hayek, Salma (izvajalec) 260
 • Hazeldine, Sam (izvajalec) 260
 • Helgenberger, Marg (izvajalec) 250
 • Hest, Pimm van (1975-) 170
 • Hidalgo, Nieves 112
 • Hill, William (izvajalec) 244
 • Hilton, Paul (1970-, igralec) 264
 • Hobacher, Sabina (pisec besedila na spremnem gradivu) 34
 • Hobbs, Nick (igralec) 246
 • Hodge, Douglas (1960-, izvajalec) 275
 • Holkenborg, Tom (1967-, skladatelj) 247
 • Hollander, Tom (1969-, izvajalec) 268, 275
 • Homerus 83
 • Hrovat Jerlah, Nataša (prevajalec) 261
 • Hrovat, Uroš 171
 • Hughes, Patrick (1978-, režiser) 260
 • Hunter, Holly (1958-, izvajalec) 271
 • Hyytiäinen, Janne (igralec) 274


 • Ibatoulline, Bagram (ilustrator) 210
 • Ifans, Rhys (izvajalec) 240
 • Iggy Pop (1947-, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, intervjuvanec, izvajalec) 255
 • Ilich, Iztok 38
 • Ilich, Slavka (fotograf) 38
 • Imamović, Sabina (prevajalec) 136
 • Impens, Ruben (1971-, fotograf) 258
 • Intihar, Maruša (prevajalec) 47
 • Ipavec, Benjamin (1829-1908) 73
 • Ireland, Marin (izvajalec) 259
 • Isaac, Oscar (izvajalec) 268
 • Isak Kres, Jelena (1974-, urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 83
 • Isham, Mark (skladatelj) 253
 • Isol 213
 • Ivanuša, Teodora (avtor) 223
 • Ivić, Ivan (fotograf, fotograf) 16


 • Jackson, Corey Allen (skladatelj) 244
 • Jackson, Samuel L. (izvajalec) 260
 • Jacobi, Derek (1938-, igralec) 257
 • Jacobi, Derek (1938-, izvajalec) 240
 • Jacobs, Chosen (2001-, igralec) 262
 • James, Henry (1843-1916, bibliografski predhodnik) 278
 • James, Lily (igralec) 242
 • James, Lily (izvajalec) 251
 • Janežič, Nadja (dirigent) 75
 • Janisch, Heinz 172
 • Jarmusch, Jim (1953-, scenarist, režiser) 255
 • Jarvis, Cosmo (igralec) 264
 • Jaunig, Senta (urednik) 58, 59
 • Jazbec, Vanja (1991-, avtor dodatnega besedila) 4
 • Jazbinšek, Ernest 113
 • Jeffries, Sabrina 114
 • Jelenko, Aleš (urednik) 146
 • Jemec, Janko (1981-, prevajalec povzetka) 226
 • Jenko, Petra (1979-, prevajalec) 243
 • Jensen, Anders Thomas (scenarist) 247
 • Jerman, Višnja (prevajalec) 2, 225
 • Jerše, Sašo (urednik) 234
 • Jeseničnik, Tomo (fotograf) 169
 • Jesih, Milan (prevajalec) 132
 • Jevšenak, Ludvik (prevajalec) 44
 • Jevšnik, Mojca (1972-, avtor, urednik) 55
 • Jóhannesson, Jóhannes Haukur (izvajalec) 241
 • Johnson, Aaron (1990-, izvajalec) 238
 • Johnstad, Kurt (scenarist) 241
 • Johnston, Anthony (bibliografski predhodnik) 241
 • Jolley, Mike (avtor) 43
 • Jones, Caleb Landry (izvajalec) 239
 • Jones, Cherry (1956-, izvajalec) 250
 • Jones, Dan (skladatelj) 264
 • Jones, Evan (igralec 1976-, izvajalec) 270
 • Jones, Jason (1973-, izvajalec) 244
 • Jones, Toby (1967-, izvajalec) 241
 • Joon, Lanny (igralec) 242
 • Joosten, Melanie (bibliografski predhodnik) 243
 • José, Eduard (prireditelj) 152, 192
 • Joustra, Tine (izvajalec) 260
 • Jovanović, Dušan (1939-, avtor dodatnega besedila) 138
 • Judd, Alan (1946-, bibliografski predhodnik) 251
 • Jude, Radu (scenarist, režiser) 237
 • Juhant, Janez (avtor dodatnega besedila) 226
 • Jurančič Šribar, Luna 115
 • Jürges, Jürgen (1940-, fotograf) 261
 • Jurišić, Eva Tjaša (ilustrator) 212
 • Jušič, Emir (izvajalec) 281
 • Juvan, Franc 75


 • Kai, Hanane (ilustrator) 22
 • Kalčič, Dunja (prevajalec) 12
 • Kalčič, Uroš (prevajalec) 141
 • Kane, Kim 173
 • Karer, Marjana (prevajalec) 23
 • Karim Rodošek, Ljubica (prevajalec) 224
 • Karo, Ema (prevajalec) 218
 • Karpman, Laura (1959-, skladatelj) 266
 • Karstädt, Uwe (1953-) 56
 • Kaurismäki, Aki (1957-, režiser, producent, scenarist) 274
 • Kay, Robbie (izvajalec) 254
 • Keaton, Diane (izvajalec) 256
 • Kegel, Mateja A. 144, 214
 • Kehlmann, Daniel (1975-, bibliografski predhodnik) 261
 • Kejžar, Lidija (1993-) 84
 • Kelly, Grace (1929-1982, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 257
 • Kenda Hussu, Damjana 174
 • Kenda, Jakob J. (prevajalec) 210
 • Kenny, Jon (izvajalec) 280
 • Kenzari, Marwan (izvajalec) 268
 • Kesey, Ken 116
 • Kidman, Nicole (igralec) 257
 • Kilmer, Val (1959-, izvajalec) 271
 • Kim, Claudia (igralec) 247
 • Kimovec, Franc 75
 • King, Stephen (1947-) 117
 • King, Stephen (1947-, bibliografski predhodnik) 247, 262
 • Kirke, Lola (izvajalec) 239
 • Klemenčič, Darja (1970-, prevajalec) 4
 • Kleypas, Lisa 118
 • Klíma, Ladislav (1878-1928) 119
 • Klobčar, Monika (ilustrator) 34
 • Kloser, Harald (1956-, skladatelj) 240
 • Kmecl, Matjaž (avtor dodatnega besedila) 150
 • Knific, Bojan 60
 • Knop, Seta (prevajalec) 23, 138
 • Kocbek, Luka (prevajalec) 274
 • Koder, Dominika (prevajalec) 19
 • Koivu, Nuppu (igralec) 274
 • Koivula, Ilkka (igralec) 274
 • Kolmančič, Petra 85
 • Kolstad, Derek (scenarist) 263
 • Komel, Dean (1960-, recenzent) 77
 • Komelj, Milček (avtor dodatnega besedila) 128
 • Kosok Pokorny, Gernot (avtor) 66
 • Košir, Esther (prevajalec) 110
 • Košir, Nives (prevajalka, prevajalec) 262
 • Kotnik, Matjaž (1973-, prevajalec) 92
 • Kousmanen, Sakari (igralec) 274
 • Kovačič, Lojze (1928-2004) 120
 • Kozinc, Darinka 175
 • Kraigher, Maja (prevajalec) 143
 • Krajeski, Jenna (avtor) 227
 • Kralj, Jure (1965-, ilustrator) 174, 176, 177, 203
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 118
 • Kraljič, Helena (prevajalec) 162
 • Kranjec, Mankica (fotografinja, fotograf) 24
 • Kranz, Fran (igralec) 247
 • Kraševec, Mateja (redovnica, avtor dodatnega besedila) 14
 • Krašovec, Jože (1944-, avtor) 223
 • Krause, Louisa (igralec) 248
 • Krebs, Simona (avtor dodatnega besedila) 183
 • Kreča, Tadeja (dirigent) 75
 • Krek, Anja (prevajalec povzetka) 58, 59
 • Krempl, Urša 176, 177
 • Krevel, Mojca (prevajalec) 5
 • Krivec, Aljaž (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 121
 • Križnar, Tomo (avtor) 223
 • Krnetić, Benjamin (izvajalec) 236
 • Krueger, Tom (fotograf) 255
 • Kuen, Eva (izvajalec) 235
 • Kumelj, Polona (scenarist) 34
 • Kupper, Niko 178
 • Kurillo, Andrej (prevajalec) 50, 51
 • Kuščer, Samo (prevajalec) 20
 • Kypourgos, Nikos (skladatelj) 254


 • Laam, Jennifer 224
 • Lachman, Edward (1948-, fotograf) 250
 • Laganin, Tamara (prevajalec) 204, 205, 206, 215
 • LaGravenese, Richard (1959-, scenarist, režiser) 253
 • Lambert, Eleanor (1993-, izvajalec) 266
 • Lamboley, Mathieu (skladatelj) 249
 • Lamut, Urša 179
 • Lane, Diane (izvajalec) 266
 • Langella, Frank (igralec) 257
 • Lanners, Bouli (1965-, izvajalec) 258
 • Larsen, Nella 121
 • Læssø, Christopher (igralec) 273
 • Laurent, Guy (scenarist) 245
 • Lavant, Denis (1961-, izvajalec) 261
 • Lavarello, José Maria (ilustrator) 193
 • Lavie, Oren 180
 • Law, Jude (1972-, igralec) 246
 • Lǎzǎrescu, Florin (scenarist) 237
 • Le Bon, Charlotte (izvajalec) 268
 • Lecomte, Cyril (izvajalec) 245
 • Lee, Abbey (igralec) 247
 • Lee, Ang (1954-, režiser) 269
 • Lefevre, Rachelle (1979-, izvajalec) 254
 • Leitch, David (režiser, režiser) 241
 • Lekwape, Thuso (izvajalec) 243
 • Lencquesaing, Alice de (igralec) 252
 • Lenko, Davorin 122
 • Leo, Edoardo (igralec) 267
 • Lepeniotis, Peter (1965-, bibliografski predhodnik) 281
 • Leroux, Gaston (1868-1927) 123
 • Lesjak, Boža Božena 181, 182, 183, 184
 • Leskovec, Alfred (prevajalec) 28
 • Lesser, Anton (izvajalec) 251
 • Lešnjak, Gojmir (izvajalec) 236
 • Leveaux, David (režiser) 251
 • Levin, Ira 124
 • Levstik, Fran 185
 • Levy, Sam (fotograf) 265
 • Lewis, Richard Barton (bibliografski predhodnik) 272
 • Leyva, Isaac (izvajalec) 277
 • Li Bai (prireditelj, prevajalec) 15
 • Lieberher, Jaeden (igralec) 262
 • Likar, Irena (zootehnica, avtor, urednik) 217
 • Likar, Kristina (recenzent) 55
 • Liljeblad, Annica (igralec) 273
 • Lillis, Sophia (igralec) 262
 • Liman, Doug (režiser) 239
 • Lindsay, Robert (1949-, igralec) 257
 • Livak, Leonid (recenzent) 77
 • Lockington, Andrew (skladatelj) 272
 • Loeb, Allan (scenarist, bibliografski predhodnik) 272
 • Logan, Bob (režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 279
 • Logar, Tine (1953-, urednik) 223
 • Lorenz, Tomaž (urednik) 73
 • Lorger, Tomaž 61
 • Louÿs, Pierre (1870-1925) 125
 • Lovka, Milan (prevajalec) 43
 • Lubezki, Emmanuel (1964-, fotograf) 271
 • Lubi, Maja (ilustrator) 207
 • Lubitsch, Ernst (1892-1947, bibliografski predhodnik) 252
 • Lucas, Laurent (izvajalec) 258
 • Lucci, Fabrizio (1961-, fotograf) 267
 • Lucke, Anton von (igralec) 252
 • Ludwig, David S. 57
 • Lukanovič, Adolf (avtor dodatnega besedila) 58
 • Lukovnjak, Urška (fotograf) 25
 • Lunaček, Izar T. (ilustrator) 74
 • Luthar, Oto (recenzent) 77
 • Lykke Li (1986-, izvajalec) 271


 • Mackenzie, David (režiser) 259
 • Madric, Irena (prevajalec) 66
 • Madžarevič, Branko (prevajalec) 125
 • Mahnič, Katarina (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 221
 • Mahnič, Ylenia (izvajalec) 236
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 161, 191
 • Maksimović, Slobodan (1975, režiser, scenarist) 236
 • Malick, Terrence (scenarist, režiser) 271
 • Mammini, Paola (1963-, scenarist) 267
 • Manček, Marjan (ilustrator) 168, 187
 • Manley, Rebecca (igralec) 264
 • Mara, Rooney (izvajalec) 271
 • Marber, Patrick (1964-, bibliografski predhodnik, scenarist) 246
 • Marillier, Garance (izvajalec) 258
 • Markovič, Saša (avtor dodatnega besedila) 59
 • Marks, Bryony (skladatelj) 243
 • Marsan, Eddie (izvajalec) 241, 251
 • Marti, Pascal (fotograf) 252
 • Martin, Marc (ilustrator) 218
 • Martinez, Benito (1971-, izvajalec) 239
 • Mastandrea, Valerio (1972-, igralec) 267
 • Masterl Štefanič, Mojca (prevajalec) 18
 • Mays, Jayma (1979-, izvajalec) 239
 • Mazali, Gustavo (ilustrator) 9
 • Mazlish, Elaine (avtor) 7
 • McAvoy, James (izvajalec) 241
 • McCallany, Holt (1963-, izvajalec) 270
 • McCarty, Monica 126
 • McConaughey, Matthew (1969-, igralec) 247
 • McConnell Duff, Alan (prevajalec) 71
 • McDonough, Michael (fotograf) 238
 • McGehee, Scott (režiser) 278
 • McKidd, Kevin (izvajalec) 275
 • McManus, Karen M. 127
 • McMicking, Germain (fotograf) 243
 • McTeer, Janet (izvajalec) 238, 251
 • Medved, Mirko (pevec, izvajalec) 281
 • Melton, Chelcie (1987-, igralec) 248
 • Mercier, Julie (1976-, ilustrator) 49
 • Messier, Mireille (1971-) 186
 • Mézières, Jean-Claude (bibliografski predhodnik) 276
 • Michaels, Anne (1958-, bibliografski predhodnik) 254
 • Middleton, Gregory (fotograf) 254
 • Mijatović, Mijat (1970-, ilustrator) 2, 225
 • Mijatović, Miloš 2, 225
 • Miklič, Marija Marinka 128
 • Miklič, Mirko Bogomir (1965-) 226
 • Miller, Rebecca (1962-, scenarist, režiser) 265
 • Mitchell, Kirsty (1974-, izvajalec) 260
 • Mizielińska, Aleksandra 219
 • Mizieliński, Daniel (avtor) 219
 • Mladinski pevski zbor OŠ Alojzija Šušterja (izvajalec) 75
 • Mlakar, Tomaž (1973-, ilustrator) 34
 • Močnik, Damijan 75
 • Močnik, Damijan (prireditelj) 75
 • Modrijan, Irena (1974-, prevajalec) 89
 • Moggach, Deborah (scenarist, bibliografski predhodnik) 275
 • Møller, Roland (izvajalec) 241
 • Montgomery, Janet (izvajalec) 272
 • Moore, George (bibliografski predhodnik) 238
 • Moore, Julianne (izvajalec) 265, 278
 • Moore, Tomm (bibliografski predhodnik, režiser) 280
 • Moore-Mallinos, Jennifer 9
 • Morais, Élisabeth (ilustrator) 200, 201, 202
 • Moretti, Tobias (1959-, izvajalec) 235
 • Morojna, Špelca 10
 • Morrison, Matthew (izvajalec) 275
 • Moss, Elisabeth (1983-, igralec) 273
 • Moss, Elisabeth (1983-, izvajalec) 244
 • Mothersbaugh, Mark (skladatelj) 279
 • Movrin, David (avtor dodatnega besedila) 83
 • Moynahan, Bridget (1972-, izvajalec) 263
 • Mrak, Miro (prevajalec) 96
 • Muck, Desa 187
 • Muha, Viktorija (urednik) 145
 • Muha, Viktorija (urednik, avtor dodatnega besedila) 40
 • Muha, Viktorija (urednik, zbiratelj) 149
 • Müller, Nataša (1967-, prevajalec) 9
 • Murad, Nadia 227
 • Murko Keber, Maruša (prevajalec) 65
 • Muršič, Rajko 74
 • Muschietti, Andy (režiser) 262
 • Mušinović, Mina (prevajalec) 42


 • Naglič, Anja (1976-, avtor dodatnega besedila, prevajalec) 90
 • Nait Oufella, Rabah (izvajalec) 258
 • Navarre, Élodie (1979-, izvajalec) 266
 • Nemec, Maja (1990-, avtor dodatnega besedila) 171
 • Newman, Thomas (1955-, skladatelj) 250
 • Nichols, Mike (režiser, producent) 246
 • Nicolau, Mirela (izvajalec) 245
 • Nin, Aneri 129
 • Niney, Pierre (1989-, igralec) 252
 • Notary, Terry (igralec) 273
 • Novak, Alenka (1958-, prevajalec) 6, 54
 • Novak, Boris A. (prevajalec) 252
 • Novak, Dreja (ilustrator) 179
 • Novak, Maja (1960-, prevajalec) 123
 • Novak, Tanja (1973-) 188
 • Nussdorfer, Vlasta (avtor dodatnega besedila) 181
 • Nuttgens, Giles (fotograf) 259, 278
 • Nyqvist, Michael (izvajalec) 263


 • Oblak, Seta (prevajalec) 108
 • O'Connell, Jack (izvajalec) 275
 • O'Connell, Lucy (izvajalec) 280
 • O'Connor, Tom (scenarist, scenarist) 260
 • Odlazek, Špela (prevajalec) 71
 • Ogrin, Katja (prevajalka, izvajalec) 281
 • Ogrin, Tina (izvajalec) 281
 • Ogrizek, Maša 189
 • Oldman, Gary (izvajalec) 260, 272
 • Oldroyd, William (režiser) 264
 • Oleff, Wyatt (igralec) 262
 • Olivares, Gerardo (1964-, režiser) 235
 • O'Loughlin, Jules (fotograf) 260
 • O'Mara, Jason (izvajalec) 277
 • Omerzel Vujić, Erika (ilustrator) 198
 • Orloff, John (scenarist) 240
 • Örvarsson, Atli (skladatelj) 260
 • Orwell, George (1903-1950) 147
 • Osin, Roman (fotograf) 251
 • Oskarsson, Bárđur 190
 • Östlund, Ruben (režiser, scenarist) 273
 • Otroški pevski zbor OŠ Alojzija Šušterja 75
 • Ottley, Matt (ilustrator) 191
 • Ovca, Andrej (avtor) 55
 • Owen, Clive (igralec) 246
 • Owen, Clive (izvajalec) 276
 • Ozon, François (režiser, scenarist) 252
 • Ožek, Minka (prevajalec) 64, 127


 • Pacino, Al (1940-, izvajalec) 256
 • Pakarinen, Kaija (igralec) 274
 • Palicki, Adrianne (1983-, izvajalec) 263
 • Palir, Rado (prevajalec) 146
 • Palmen, Connie 130
 • Palmer, Chase (scenarist) 262
 • Palmer, Teresa (1986-, izvajalec) 243
 • Panduru, Marius (1975-, fotograf) 237
 • Pannen, Kai (ilustrator) 6, 54
 • Papež, Dean (prevajalec povzetka) 58, 59
 • Parker, Danny (1967-) 191
 • Parker-Rees, Guy (ilustrator) 153
 • Partljič, Tone (avtor) 223
 • Pavlin, Maja (23.11.1989-, prevajalec) 252, 258
 • Pavlović, Staša (prevajalec) 219
 • Pavlu, Serban (1975-, izvajalec) 237
 • Pečarič, Mirko 33
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 227
 • Peerless, Veronica 64
 • Pelikan, Josip 71
 • Pelko, Stojan (avtor) 223
 • Penker, Otmar (režiser, bibliografski predhodnik, fotograf) 235
 • Perčič, Matic (ilustrator) 34
 • Pereira, Heitor (skladatelj, glasbeni producent) 281
 • Perger, Alenka (prevajalec) 111
 • Perko, Tina (ilustratorka, ilustrator) 196
 • Perlman, Ron (1950-, izvajalec) 244
 • Perrault, Charles (1628-1703) 192, 193
 • Perry, Chrissie 215
 • Perše, Brigita (avtor) 16
 • Peršolja, Karol Peter (pisec besedila na spremnem gradivu) 34
 • Peterson, Barry (fotograf) 272
 • Petřeková, Jitka 50, 51
 • Petrin, Tea (avtor) 223
 • Petrovčič Jerina, Tadeja (prevajalec) 170
 • Petrovič, Marko (1980-, prevajalec povzetka) 60
 • Piazzo, Philippe (scenarist) 252
 • Pieri, Luka (prevajalec) 267
 • Pikalo, Matjaž (scenarist) 236
 • Pike, Rosamund (1979-, izvajalec) 254
 • Pine, Chris (1980-, izvajalec) 259
 • Pinkner, Jeff (1964-, scenarist) 247
 • Pinto, Antonio (skladatelj) 270
 • Pirrone, Francesca 194
 • Pišek, Mojca (1985-, avtor dodatnega besedila) 85
 • Plahutnik, Tomaž (izvajalec) 75
 • Plemons, Jesse (izvajalec) 239
 • Plummer, Christopher (1929-, izvajalec) 251
 • Počkar, Ivanka (avtor dodatnega besedila) 113
 • Podbevšek, Katarina 80
 • Podbregar, Iztok (avtor) 223
 • Podeswa, Jeremy (1962-, režiser, scenarist) 254
 • Podgoršek, Mojiceja 195, 196, 197, 198
 • Podgoršek, Mojiceja (prevajalec) 45, 49, 194, 200, 201, 202
 • Pogačnik, Jana (poslovna sekretarka, avtor) 223
 • Pogačnik, Jože 81
 • Pogorelec, Andrej 131
 • Pogorevc, Pavlina 199
 • Popcak, Gregory K. 17
 • Pope, Bill (fotograf) 242
 • Portman, Natalie (1981-, igralec) 246
 • Portman, Natalie (1981-, izvajalec) 271
 • Posey, Parker (1968-, igralec) 257
 • Potočnik, Andrea (prevajalec) 53, 173
 • Potočnik, Vika (avtor) 223
 • Potokar, Katja (1987-, ilustrator) 84
 • Pratt, Pierre (ilustrator) 186
 • Pregelj, Barbara (1970-, prevajalec) 213
 • Preinfalk, Miha 228
 • Preiss, Joana (izvajalec) 258
 • Prekop, Gabriella (scenarist) 238
 • Prešeren, Sašo (izvajalec) 281
 • Pribac, Gregor (izvajalec) 236
 • Price, Steven (1977-, skladatelj) 242
 • Prosnik, France (avtor dodatnega besedila) 36
 • Prunk, Janko (avtor dodatnega besedila) 226
 • Prunk, Janko (avtor) 223
 • Pugh, Florence (igralec) 264
 • Puigpelat, Francesc 216
 • Pungeršič, Diana (1984-, avtor dodatnega besedila) 128
 • Puškin, Aleksandr Sergeevič 132
 • Puzo, Mario (1920-1999, bibliografski predhodnik, scenarist) 256


 • Radšel-Medvešček, Alenka (recenzent) 59
 • Rae Lee, Sadie (izvajalec) 278
 • Rajer, Borut (scenarist) 34
 • Rakotofiringa, Hervé (skladatelj) 245
 • Rankin, Kevin (izvajalec) 259
 • Rapaport, Michael (izvajalec) 244
 • Raspor, Peter (recenzent) 55
 • Ravello, Rolando (1969-, scenarist) 267
 • Rawle, David (izvajalec) 280
 • Reay, Joanne (scenarist) 235
 • Reba, Matea 203
 • Rebolj, Dušan (1975-, prevajalec) 249, 273
 • Reddick, Lance (izvajalec) 263
 • Redgrave, Vanessa (1937-, izvajalec) 240
 • Rees, Jed (1970-, izvajalec) 239
 • Reeves, Keanu (izvajalec) 263
 • Reichenberg, Mitja 76
 • Reinwarth, Alexandra (1973-) 11
 • Reizen, Bruce (igralec) 248
 • Remškar, Slavica (prireditelj, avtor dodatnega besedila) 39
 • Rener, Tjaša (ilustrator) 169
 • Reno, Jean (1948-, izvajalec) 235, 268
 • Repič Slavič, Tanja (recenzent) 8
 • Reynolds, Ryan (izvajalec) 260
 • Rhys-Meyers, Jonathan (izvajalec) 238
 • Ribič, Igor (1962-, ilustrator) 82
 • Richard, Joel J. (skladatelj) 263
 • Richardson, Joely (izvajalec) 240
 • Rickman, Alan (izvajalec) 269
 • Riemelt, Max (izvajalec) 243
 • Rifel, Janez (avtor dodatnega besedila) 17
 • Rihanna (1988-, izvajalec) 276
 • Rihter, Andreja (1957-, avtor dodatnega besedila) 71
 • Rinaldi, Karen (bibliografski predhodnik) 265
 • Rippin, Sally 204, 205
 • Rivić, Alen (izvajalec) 236
 • Robar-Dorin, Filip (prevajalec) 116
 • Roberts, Julia (1967-, igralec) 246
 • Roberts, Julia (1967-, izvajalec) 250
 • Robertson, Britt (1990-, izvajalec) 272
 • Rohatyn, Ida (izvajalec) 265
 • Rohatyn, Michael (skladatelj) 265
 • Rohrwacher, Alba (igralec) 267
 • Roi, Inja (ilustrator) 182
 • Rombi, Phillipe (skladatelj) 252
 • Romer, John 233
 • Ropret, Maja (prevajalec) 147
 • Rosen, Michael (1946-) 206
 • Rosenshield, Gary (recenzent) 77
 • Rosheuvel, Golda (igralec) 264
 • Ross, Tony (1938-, ilustrator) 206
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec) 216
 • Roth, Tim (igralec) 257
 • Roussel, Guillaume (1980-, skladatelj) 257
 • Rozina, Roman (1960-) 133
 • Rozman, Franc (1941-, recenzent) 228
 • Rožič, Urša (ilustrator) 14
 • Rudolph, Maya (1972-, izvajalec) 265
 • Rumpf, Ella (izvajalec) 258
 • Rupel, Dimitrij (avtor) 223
 • Russell, Peter (1946-) 12
 • Rustja, Božo (urednik) 21
 • Ržen, Sandra (scenarist) 34


 • Sade, Donatien Alphonse François de 134
 • Saje Wang, Lili (ilustrator) 60
 • Salmina, Gerald (bibliografski predhodnik) 235
 • Salminen, Timo (1952-, fotograf) 274
 • Samuel, Xavier (1983-, izvajalec) 240
 • Sanderson, Rhiannon (ilustrator) 165
 • Sanža, Silvie 35
 • Sarafyan, Angela (1983-, izvajalec) 268
 • Savičević Ivančević, Olja 135
 • Scanlan, Joanna (izvajalec) 275
 • Schacht, Mascha 65
 • Schein, Valentin (avtor, fotograf, urednik) 217
 • Scherber, Peter (prevajalec povzetka) 226
 • Schill, Stewart (bibliografski predhodnik) 272
 • Schiptjenko, Marina (igralec) 273
 • Schrader, Paul (1946-, režiser) 248
 • Schrieber, Liev (scenarist, producent, izvajalec) 244
 • Schweiger, Til (1963-, izvajalec) 241
 • Scott, David (1976-, fotograf) 279
 • Scott, Jackson Robert (2008-, igralec) 262
 • Sedláček, Tomáš (1977-) 28
 • Seksik, Laurent 229
 • Sela, Jonathan (1978-, fotograf) 241, 263
 • Seliškar Kenda, Mateja (prevajalec) 130
 • Selišnik, Irena (avtor) 231
 • Sever, Dunja (avtor) 55
 • Sgrò, Giulia (ilustrator) 195
 • Shalvis, Jill 136
 • Shawn, Wallace (izvajalec) 265
 • Sheridan, Taylor (scenarist) 259
 • Shortland, Cate (1968-, režiser) 243
 • Shortt, Pat (izvajalec) 280
 • Shupe, Joanna 137
 • Siegel, David (scenarist, režiser) 278
 • Simčič, Daša (ilustrator) 185
 • Simončič, Vlastja (fotograf) 58, 59
 • Sinanović, Muanis (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 135
 • Sîrbu, Mihaela (izvajalec) 237
 • Sivec, Ivan (1949-) 230
 • Skarsgård, Alexander (izvajalec) 278
 • Skarsgård, Bill (igralec) 262
 • Skarsgård, Bill (izvajalec) 241
 • Sket, Dušan (recenzent) 59
 • Skušek, Zoja (prevajalec) 134
 • Slamič, Marjuta (izvajalec) 236
 • Slapšak, Svetlana 138
 • Slodnjak, Anton 81
 • Slovenija 32
 • Smith, Patti (izvajalec) 271
 • Smutniak, Kasia (1979-, igralec) 267
 • Soderbergh, Steven (1963-, režiser) 250
 • Spacey, Kevin (igralec) 242
 • Spadaccini, Jesse (izvajalec) 278
 • Spahalić, Jasmina (avtor dodatnega besedila) 226
 • Spahiu, Gabriel (1968-, izvajalec) 237
 • Spartels, Stephanie (ilustrator) 204, 205
 • Spector, Morgan (izvajalec) 244
 • Spilsbury, Louise 22
 • Spinelli, Gary (scenarist) 239
 • Stahelski, Chad (režiser) 263
 • Stahl, Jerry (scenarist) 244
 • Starý, Milan (ilustrator) 35
 • Staunton, Imelda (igralec) 253
 • Steffen, Malin (izvajalec) 243
 • Stein, Siegfried 66
 • Stepančič, Lucija (avtor dodatnega besedila) 86
 • Sterchi, William (izvajalec) 259
 • Stergaršek, Jošt (avtor, urednik) 217
 • Stern, Jared (scenarist) 279
 • Stevens, Wass (1970-, izvajalec) 244
 • Stinton, Colin (1947-, igralec) 246
 • Stone, Sunčan (prevajalec) 27
 • The Stooges (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, intervjuvanec, izvajalec) 255
 • Stopar, Irena (1967-) 13
 • Stopar, Ivan (1929-) 72
 • Stopar, Marjan (ilustrator) 13
 • Stoppard, Ed (izvajalec) 254
 • Stoppard, Tom (scenarist) 275
 • Stötzner, Ernst (igralec) 252
 • Strašek Januš, Majda (prireditelj) 220
 • Stražar, Danni (prevajalec) 211
 • Strle, Franc (1949-, avtor dodatnega besedila) 59
 • Sturridge, Tom (1985-, izvajalec) 271
 • Sukič, Nataša (1962-) 139
 • Sukowa, Barbara (1950-, izvajalec) 241
 • Sulzberger, Robert 67
 • Svetina, Peter (1970-) 86
 • Swank, Hilary (igralec) 253
 • Swicord, Robin (1952-, scenarist) 268
 • Swicord, Robin (1952-, scenarist, režiser) 277


 • Šaponjić, Katja (prevajalec) 107
 • Šauperl, Andrej (fotograf) 220
 • Šavor, Miša (prevajalec) 257, 263
 • Šef, Blaž (izvajalec) 281
 • Šerbedžija, Rade (izvajalec) 254, 268
 • Šimac, Miha (recenzent) 228
 • Šinigoj, Marija Helena (prevajalec) 56
 • Širok, Mojca 140
 • Škerbinek, Aleš 148
 • Škerl, Peter (ilustrator) 188
 • Škofič, Denis 87
 • Školč, Jožef (avtor) 223
 • Škvarč, Patrik (izvajalec) 236
 • Šorn, Živa 3
 • Špiler, Robert (1991-) 68
 • Štefanec, Maja 29
 • Štrubelj, Katja (prevajalec) 16
 • Štrukelj, Katra (ilustrator) 178
 • Štuhec, Marko (recenzent) 234
 • Štuhec, Olga (prevajalec) 114
 • Šukarov, Maja (prevajalec) 57
 • Šuklje, Borut (avtor) 223
 • Šuštar, Franc (1959-, avtor dodatnega besedila) 16
 • Švab, Igor (avtor dodatnega besedila) 59


 • Takeda, Scott (izvajalec) 272
 • Tanzer, Oliver (avtor) 28
 • Tartt, Donna 141
 • Tasič, David (zbiratelj) 145
 • Tavčar, Matjaž (1981-, fotograf) 27
 • Taylor, Jeremy Ray (igralec) 262
 • Taylor, Tom (igralec) 247
 • Teague, Owen (igralec) 262
 • Theron, Charlize (izvajalec) 241
 • Thewlis, David (1963-, izvajalec) 240
 • Thompson, Emma (scenarist, izvajalec) 269
 • Tič, Gašper (izvajalec) 236
 • Tielrooy, Élise (1964-, izvajalec) 266
 • Todorović, Mirjana (1983-, urednik) 27
 • Tokalić, Nenad (izvajalec) 236
 • Tomc, Matija 75
 • Tomc, Matija (prireditelj) 75
 • Trček, Gaj (izvajalec) 34
 • Triebel, Jördis (1977-, izvajalec) 261
 • Tucker, Trey (izvajalec) 272
 • Tůma, Tomáš (ilustrator) 50, 51


 • Ugrin, Jani (fotograf) 26, 27
 • Ugrin, Tine (izvajalec) 236
 • Urata, Nick (skladatelj) 278
 • Urška video plesna šola (590) 69


 • Vanderham, Joanna (izvajalec) 278
 • Vasilevska, Tanja (avtor, urednik) 217
 • Vega, Paz (1976-, igralec) 257
 • Ventimiglia, Milo (igralec) 257
 • Vernoux, Marion (izvajalec) 258
 • Veselko, Borut (1959-, izvajalec) 236
 • Vezovišek, Ana 30
 • Viard, Arnaud (izvajalec) 266
 • Videbæk, Rasmus (fotograf) 247
 • Vidmar, Janja (1962-) 209
 • Vikander, Alicia (1988-, izvajalec) 275
 • Virk, Tomo (recenzent) 77
 • Virnik-Kovač, Lina (prevajalec) 172
 • Visalon, Ioana (izvajalec) 245
 • Visočnik, Julijana (prevajalec) 16
 • Vodopivec, Peter (recenzent) 77, 234
 • Volk, Robert (prevajalec, prevajalec) 266
 • Vončina Gnezda, Meta (avtor, urednik) 217
 • Voskamp, Ann (1973-) 18
 • Vrečko, Zofija (ilustrator) 68
 • Vrhovec, Dejan (prevajalec, prevajalec) 106
 • Vrhunc, Meta (prevajalec) 63
 • Vtič, Darja 36
 • Vukmir, Andreja 207


 • Wade, John Francis 75
 • Wallfisch, Benjamin (skladatelj) 262
 • Waltz, Christoph (izvajalec) 275
 • Wanker, Thomas (1973-, skladatelj) 240
 • Wasikowska, Mia (izvajalec) 238
 • Watts, Alan (1915-1973) 19
 • Watts, Mark (avtor dodatnega besedila) 19
 • Watts, Naomi (1968-, izvajalec) 244
 • Waugh, Ric Roman (scenarist, režiser) 270
 • We Are Dark Angels (Glasbena skupina) (skladatelj) 248
 • Wegner, Ari (fotograf) 264
 • Wendrich, Thomas (scenarist) 261
 • Wenzel, Fredrik (fotograf) 273
 • Wepner, Charles (1939-, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 244
 • West, Dominic (1970-, igralec) 273
 • Whatmough, Dragica (prevajalec) 24, 26, 27
 • Wheeler, Tom (scenarist, bibliografski predhodnik) 279
 • Wheeler, William (scenarist, bibliografski predhodnik) 279
 • Whittington, John (scenarist) 279
 • Wilder, Matthew (scenarist) 248
 • Will.i.am (skladatelj) 253
 • Williams, Jim (skladatelj, skladatelj) 258
 • Williamson, James (glasbenik, izvajalec) 255
 • Willis, Gordon (1931-, fotograf) 256
 • Winnick, Katheryn (1977-, igralec) 247
 • Winslet, Kate (izvajalec) 269
 • Winston, Hilary (bibliografski predhodnik) 279
 • Winters, Dean (1964-, izvajalec) 263
 • Wolfhard, Finn (2002-, igralec) 262
 • Wong, B. D. (izvajalec) 272
 • Wood, Amanda 43
 • Woodin, Mary (ilustrator) 57
 • Wright, Edgar (1974-, režiser, scenarist) 242
 • Wright, Robert (1957-) 20
 • Wright, Sarah (izvajalec) 239
 • Wu, Kris (izvajalec) 276


 • Yamada, Kobi 208
 • Yared, Gabriel (skladatelj) 268
 • Yoon, David (ilustrator) 142
 • Yoon, Nicola 142
 • Youngs, Ian (ilustrator) 42
 • Yung, Elodie (1981-, izvajalec) 260


 • Zavadlav, Ana (ilustrator) 75
 • Zigman, Aaron (skladatelj) 277
 • Zupan, Alma (fotograf) 150
 • Zupan, Ivan 75
 • Zupan, Jože (5.4.1938-) 150
 • Zupan, Uroš (1963-) 88
 • Zupanc, Kvirina Martina (ilustrator) 146
 • Zupanič Slavec, Zvonka 58, 59
 • Zurer, Ayelet (1969-, izvajalec) 254
 • Zylberstein, Elsa (izvajalec) 245


 • Žabková, Aneta (1986-, ilustrator) 41, 62
 • Žagar, Vesna (1968-, prevajalec) 238, 279
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 229
 • Žerdin, Ali (avtor) 223
 • Židov, Nena (avtor dodatnega besedila) 38
 • Žmitek, Jernej (scenarist, režiser, ilustrator) 34
 • Žnidaršič, Mojca (1974-, prevajalec) 22, 35, 41, 48, 62
 • Žvirc, Barbara (prireditelj) 169

PREDMETNO KAZALO


 • 19.-20.st. 121
 • 19.st. 70, 231


 • 20.-21.st. 86, 90
 • 20.st. 70


 • aforizmi 82
 • Afrika - Otroci - V mladinskem leposlovju 216
 • Afroameričanke - V leposlovju 121
 • Aichinger, Ilse - Literarne študije 90
 • ajdi 169
 • akcijska komedija 260
 • akcijski film 276
 • akcijski filmi 242
 • albumi 64
 • alpsko smučanje 109
 • Ameriške pesnice - V leposlovju 130
 • ameriške pisateljice 121
 • Ameriške pisateljice - V leposlovju 130
 • Ameriški filmi
  • - Akcijski film - Igrani filmi 247
  • - Animirani filmi 279
  • - Biografski film - Igrani filmi 239
 • ameriški igrani filmi 242, 250, 253, 262
 • Ameriški igrani filmi
 • ameriški roman 121
 • angleški igrani filmi 238, 242, 251, 264, 275, 276
 • Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 240, 246, 269
 • Angleški pesniki - V leposlovju - 20.st. 130
 • animirane serije 34
 • animirani film za otroke 280
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 280, 281
 • animirani filmi za otroke 281
 • animirano-igrani filmi 279
 • Antisemitizem - Evropa 77
 • antropologija glasbe 74
 • arhitektura 72
 • Armenci 268
 • Astrologija - Priročniki 13
 • astrološka znamenja 13
 • astronomija 44
 • astronomska opazovanja 44
 • atentati 102
 • Avstralski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji 243
 • avstrijska književnost 90
 • avstrijske pisateljice 90
 • Avstrijski mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 235
 • Avstrijski pisatelji - Izgnanstvo - V leposlovju 229
 • avtoimunske bolezni 142
 • Avtomobili - V otroškem leposlovju 179
 • avtopralnice 179


 • babice (sorodstvo) 184, 193
 • balkoni 65
 • Baraga, Friderik Irenej - Biografije - Knjige za otroke 14
 • barvarstvo 60
 • barvila 60
 • beg 170
 • begavci 166
 • Begunci - Otroci - V otroškem leposlovju 170
 • belgijski animirani film 280
 • Belgijski igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 261
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 245
  • - Srhljivka - Video DVD-ji 258
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 276
 • Beograd - Družbene razmere - V leposlovju - 1990- 138
 • besedne igre 189
 • Bill Hodges (literarni junak) - V leposlovju 117
 • Biodinamično sadjarstvo 63
 • biografije 2, 71, 225, 228, 231
 • biografska drama 244, 251
 • biografski film 249, 251, 255
 • biografski filmi 253
 • biološko-dinamični preparati 63
 • boks 244
 • Bolgarske ljudske pravljice - V otroškem leposlovju 39
 • Bolgarski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 260
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 237
 • bolnišnice 59
 • bolnišnične infekcije 55
 • Bosna in Hercegovina - Zgodovina - V leposlovju 102
 • Božič 75
 • božične pesmi 75
 • Branding (Marketing) 24, 25, 26, 27
 • bratje in sestre 209
 • Bratje in sestre
  • - V leposlovju 135
  • - V otroškem leposlovju 162
 • Bratušek, Alenka 222
 • brezbrižnost 11
 • Britanski filmi - Filmska drama - Igrani filmi - Video DVD-ji 240
 • Britanski igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 238, 251, 264, 275
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 276
 • Burundi - Državljanska vojna - V leposlovju - 1993-2005 107
 • business efficiency 24, 25, 26, 27


 • Cankar, Ivan - V otroškem leposlovju 197
 • Casanova, Giovanni Giacomo - Avtobiografije 98
 • cases 24, 25, 26, 27
 • CD 75
 • Celovec 178
 • Cerkniško jezero - Monografije 217
 • cerkve 72
 • cerkvene pesmi 75
 • citati 149
 • company performance 24, 25, 26, 27
 • cvetlice 167


 • čarovnije 171
 • Čebele - Knjige za otroke 50
 • Češki igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 237
 • Četvorke 73
 • Čevlji - V otroškem leposlovju 165
 • čezmerna telesna teža 57
 • čistoča 165
 • Človek in živali - V otroškem leposlovju 84
 • Človeška ribica - V otroškem leposlovju 178
 • čustva 183, 205
 • Čustva
  • - Knjige za otroke 9
  • - Razvoj 8
 • Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki 6


 • danski animirani film 280
 • Danski filmi - Animirani filmi 279
 • Danski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 273
 • daoizem glej Taoizem
 • dečki 161, 179, 185
 • Dečki
  • - Pogum - V otroškem leposlovju 204
  • - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 205
  • - Travmatične izkušnje - V leposlovju - New York 141
  • - V otroškem leposlovju 168
 • dekleta 109, 211
 • Dekleta - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju 215
 • deklice 186
 • Deklice
  • - Izkoriščanje - V otroškem leposlovju 192
  • - Prijateljstvo - Pomoč - V otroškem leposlovju 181
  • - Zaupanje - V otroškem leposlovju 193
  • - Žalost - V otroškem leposlovju 184
 • delo 35
 • delovno okolje 55
 • detektivke 214
 • dietetika 57
 • dietna prehrana 57
 • dobrota 195
 • dokumentarna fotografija 71
 • Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 255
 • Dolenjska 128
 • dolgočas 161
 • Dolinar, Lojze 70
 • Dom - Domovina - V otroškem leposlovju 195
 • domače obrti 60
 • domotožje 206
 • Domžale 144, 214
 • drama 235, 236, 237, 238, 240, 243, 244, 246, 248, 251, 252, 254, 256, 258, 259, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 277, 278
 • drame 250, 253, 257, 262
 • drevesa 190
 • Drevesa - Letni časi - V otroškem leposlovju 191
 • Drnovšek, Janez - Zborniki 223
 • druga svetovna vojna 128
 • drugačnost 153
 • Drugačnost - V otroškem leposlovju 152
 • družabne igre 183
 • družabni plesi 69
 • družbena omrežja 194
 • družina 135, 184, 185, 195
 • Družina - Ločitev - V mladinskem leposlovju 209
 • Družinska podjetja 24, 25, 26, 27
 • družinski film 235, 236
 • družinski odnosi 211
 • družinsko podjetje 24, 25, 26, 27
 • države Evropske unije 31
 • Države sveta - Potopisi 148
 • duhovna rast 210
 • duhovnost 15
 • Duhovnost - Budizem 20
 • Dunaj - V leposlovju 108
 • duša 160
 • duševne motnje 142
 • duševno zdravje 6
 • DVD 34, 52, 240, 257
 • DVD-ji 250
 • dvojezične izdaje 213


 • efemeride 44
 • Egipt - Zgodovina - Stari vek 233
 • ekološko kmetijstvo 63
 • ekološko vrtnarstvo 66, 68
 • Ekonomija - Psihološki vidik 28
 • ekonomske razmere 222
 • Emiratski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 276
 • entrepreneurship 24, 25, 26, 27
 • Entrepreneurship 24, 25, 26, 27
 • etiologija 56
 • etnično čiščenje 227
 • Evropska kultura - Judje 77
 • Evropska umetnost - Motivi 77
 • Evropska unija 31
 • evropski animirani film 280
 • evropski igrani filmi 235, 236, 237, 245, 252, 258, 261, 264, 267, 273, 274
 • evropski mladinski igrani filmi 235
 • evropsko pravo 31


 • family business 24, 25, 26, 27
 • Family-owned business enterprises 24, 25, 26, 27
 • fantastična bitja 169, 171
 • fantastični film 247
 • fantazijski film 272, 276
 • fantje 211
 • farmacevtska industrija 59
 • Farmacija - Zgodovina - Slovenija 59
 • film 77
 • filmska drama 235, 243, 258
 • filozofija 180
 • Finance
  • - Priročniki 30
  • - Uspešnost - Priročniki 10
 • finančna uspešnost 10
 • Finski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 274
 • fiziologija 12
 • Francoska književnost - Bošnjaška književnost - Politika - Atentat - Zgodovina - Sarajevo - 20.st. - 1814 - Roman 102
 • francoski animirani film 280
 • Francoski igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 237, 238, 252, 273
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 245
  • - Srhljivka - Video DVD-ji 258
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 276

 • Gangl, Alojzij 70
 • genocid 268
 • Geologija - Knjige za otroke 46
 • Gibalna terapija - Priročniki 6
 • Ginekologija - Zgodovina - Slovenija 58
 • glasba 77, 153, 255
 • Glasba - Knjige za mladino 74
 • glasbena drama 271
 • glasbene oblike 74
 • glasbeniki 255
 • glasbeno dokumentarni film 255
 • gledališče 77
 • glikemični indeks 57
 • Gončarova, Natal'a Nikolaevna glej Puškina-Lanskaja, Natal'a Nikolaevna
 • Govor - Izrazna sredstva 80
 • govor glasbe 74
 • Govorna interpretacija - Tehnike 80
 • govorna priprava poezije 80
 • Govornost - Literarna besedila 80
 • Gozdne rastline - Knjige za otroke 41
 • Gozdne živali - Knjige za otroke 41
 • gozdovi 41
 • Grace glej Kelly, Grace
 • Grad Planina pri Sevnici 72
 • gradovi 72, 232
 • grafične oznake govora 80
 • grdost 152
 • Grohar, Ivan 70
 • grozljivka 258
 • grozljivke 262
 • Grški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 254
 • gugalnica 186


 • HACCP 55
 • Haussmann, Fanny 231
 • hčere in matere glej Matere in hčere
 • Helios Suns 214
 • higiena 55
 • Higiena - Strah - V otroškem leposlovju 179
 • higienske analize 55
 • Hipotermija - Zdravljenje 56
 • hišni ljubljenci 162, 206
 • Hodges, Bill glej Bill Hodges (literarni junak)
 • horoskopi 13
 • hrana 171
 • Hrbtenica - Vaje - Video DVD-ji 52
 • Hrepenenje - Dom - Mir - V otroškem leposlovju 170
 • Hrvaška - Družbene razmere - V leposlovju - 21.st. 135
 • Hughes, Ted - Biografski romani 130
 • Hujšanje 57
 • humor 171, 189, 209
 • hvaležnost 149


 • identiteta 77
 • igra 162, 173
 • igrače 173
 • igrani filmi 242, 253, 262
 • Igrani filmi 250
  • - Biografski filmi - video DVD-ji 257
 • igre 42, 161
 • igroknjige 50
 • Imperializem 23
 • Indija 165
 • infrardeča svetloba 56
 • intervjuji 255
 • Ipavec, Benjamin - Biografije 73
 • Irak - Terorizem - V leposlovju - 21.st. 227
 • irski animirani film 280
 • Irski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 238
 • Islamska država - Nasilje - V leposlovju - Irak 227
 • Italijanski igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 267
  • - Srhljivka - Video DVD-ji 258
 • izbira poklica 35
 • iznajdbe 2, 165
 • izštevanke 156
 • Izumitelji - Leksikoni za mladino 2


 • jajca 199
 • Japonski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 266
 • Javna higiena - Učbeniki za visoke šole 55
 • javni govor 80
 • javni spomeniki 70
 • javno zdravstvo 59
 • Jazidi - Genocid - V leposlovju - Irak 227
 • jedilniki 57
 • Jeruzalem - Izrael - Turistični vodniki 91
 • jesen 41, 62
 • jeza 173, 205
 • Joga - Otroci - Vaje - Knjige za otroke 53
 • Judje
  • - Literarni motivi 77
  • - Podoba 77
 • Jugoslovanska vojska - V leposlovju 94
 • Jurkovič, Ivan 70
 • južnokorejski animirani filmi 281


 • kanadski animirani filmi 281
 • kanadski igrani filmi 262
 • Kanadski igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 254
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 276
 • kapele 72
 • kariera 29
 • Kazenski zakonik - Slovenija 32
 • kazniva dejanja 32
 • Kelly, Grace - Biografski filmi - video DVD-ji 257
 • kiparstvo 70
 • Kirurgija - Zgodovina - Slovenija 58
 • Kitajski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 260, 263
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 276
 • klavir 73
 • klavirski trio 73
 • Klavirski trio 73
 • Klic v sili - V otroškem leposlovju 188
 • Klíma, Ladislav - Avtobiografije 119
 • klinična praksa 8
 • Kmečki upori - Slovenija - Zborniki 234
 • Knjige - Branje - V otroškem leposlovju 161
 • knjige za otroke 219
 • književnost 1, 77
 • Književnost - Literarna kritika 1
 • knjižnica 207
 • Kocbek, Edvard - Biografije 226
 • Kocbek, Edvard - Nazori 226
 • Kokoši - V otroškem leposlovju 189, 199
 • Kolektivni spomin - Slovenija 70
 • komedija 237, 245, 260, 261, 265, 266, 267, 273, 274
 • kompost 68
 • komunizem 226
 • konflikti 209
 • konji 169
 • kontrola kvalitete 55
 • koprodukcija 237, 238, 240, 241, 245, 246, 251, 252, 254, 258, 260, 261, 263, 266, 268, 269, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 281
 • koprodukcije 242, 262
 • Koroška 169
 • kostnice 72
 • Košarka - V mladinskem leposlovju 214
 • Kovačič, Lojze - Avtobiografski romani 120
 • Kozmetične naprave - Delovanje - Učbeniki za višje šole 61
 • kozmetični aparati 61
 • kozmetika 61
 • krajinska fotografija 217
 • krimanialka 248
 • kriminalka 256, 259, 263, 270
 • kriminalna drama 248, 256, 259, 270
 • kriminalni film 239, 259
 • kriminalni filmi 242, 253
 • krokodili 164
 • krščanska književnost 21
 • krščansko življenje 17
 • krščanstvo 17, 226
 • Krščanstvo - Duhovnost - Premišljevanja 18
 • krutost 152, 192
 • Kuharski recepti 57
 • kultura 1
 • Kulturna zgodovina - Srednji vek - Knjige za otroke 232


 • Lanskaja, Natal'a Nikolaevna Puškina- glej Puškina-Lanskaja, Natal'a Nikolaevna
 • Larsen, Nella - Literarne študije 121
 • laž 166
 • Laž - V otroškem leposlovju 190
 • LCHF prehrana 57
 • lekarne 59
 • Lepota - V mladinskem leposlovju 213
 • Les - Ustvarjanje - V otroškem leposlovju 186
 • Leše 169
 • letni časi 68
 • Likovna umetnost - Slovenija 70
 • Lisice - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 173
 • Lizbonska pogodba 31
 • ljubezen 6, 109, 211
 • Ljubezen - Osebnostni razvoj - V mladinskem leposlovju 210
 • ljubezenski partnerji 11
 • ljubezenski romani 92, 110, 112, 136
 • Ljubljana 178
 • ljubosumje 206
 • ljudska glasba 74
 • ljudska medicina 59
 • ljudske nabožne pesmi, priredbe 75
 • ljudske živalske pravljice 40
 • Ljudske živalske pravljice - V otroškem leposlovju 39
 • ljudsko slovstvo 40
 • ločenost 8
 • ločitev 92
 • lončnice 65
 • luksemburški animirani film 280
 • Lutke - V otroškem leposlovju 166


 • mačehe 192
 • Mafija - V leposlovju - Sicilija 140
 • Magija - V mladinskem leposlovju 216
 • Marketing 24, 25, 26, 27
 • maščobe 57
 • matere 149
 • Matere
  • - Nosečnost - V mladinskem leposlovju 209
  • - Poklicni razvoj 29
  • - Smrt - V leposlovju 141
 • matere in hčere 215
 • Matere in hčere - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju 142
 • materinstvo 29
 • Materinstvo - Aforizmi 149
 • Mayol, Jacques - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 249
 • medbesedilnost 189
 • Medicina - Zgodovina - Slovenija 59
 • medicina dela 59
 • Mednarodni odnosi 23
 • medosebni odnosi 11, 22, 173, 211
 • Medosebni odnosi - Priročniki 8
 • medvedi 161
 • Medvedi
  • - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 194
  • - V otroškem leposlovju 180
 • medvrstniško nasilje 171
 • melodrama 246
 • Mesta - Zanimivosti - V otroškem leposlovju 178
 • meščanske hiše 72
 • metode 67
 • misli 149
 • Mlade ženske - V leposlovju - Hrvaška 135
 • Mladi moški - Samorealizacija - V leposlovju 141
 • Mladiči - Knjige za otroke 202
 • mladinski zbori 75
 • mladinski zbori, citre 75
 • mladinski zbori, orgle 75
 • Mladostniki
  • - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju 209
  • - Odraščanje - V mladinskem leposlovju 211
  • - Prijateljstvo - Pomoč - V mladinskem leposlovju 142
 • Mobilni telefoni
  • - V mladinskem leposlovju 216
  • - V otroškem leposlovju 194
 • moč glasbe 74
 • modrost 165
 • modrotisk 60
 • Moravče 144
 • mostovi 102
 • moški 17
 • Možgani - Delovanje 12
 • Mravlje - Knjige za otroke 51
 • Mravljišča - Knjige za otroke 51
 • mulčenje glej Zastiranje
 • Murad, Nadia - Avtobiografski romani 227
 • muzejske zbirke 60


 • Nabožne pesmi - Slovenija - zgoščenke 75
 • nacionalno pravo 31
 • nagajanje 161
 • nagrobno kiparstvo 70
 • najstniki 209
 • napitnice 82
 • narava 160, 167
 • Narava
  • - Aforizmi 145
  • - Letni časi - Knjige za otroke 41, 62
  • - Priročniki - Knjige za mladino 43
  • - Raziskovanje - Knjige za otroke 42
  • - Sožitje - Knjige za otroke 48
 • naravni sovražniki 67
 • naravno zdravljenje 15
 • naravoslovje 43
 • narodna identiteta 70
 • nasilje 152, 170, 216
 • nasilje v družini 192
 • Nasilneži - Psihološki vidik 4
 • nasveti 11, 30, 66, 67
 • nebo 44
 • nega obraza 61
 • nega telesa 61
 • Nemški filmi - Filmska drama - Igrani filmi - Video DVD-ji 240
 • nemški igrani filmi 253
 • Nemški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 241
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 240, 252, 261, 273, 274
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 276
 • nesoglasja 205
 • Nespečnost - Preprečevanje 54
 • nesreče 213
 • Nesreče - Poškodbe - V otroškem leposlovju 204
 • Nestrpnost - Knjige za otroke 22
 • nevarnost 193
 • nevropsihologija 12
 • New York - Harlem - Družbene razmere - V leposlovju - 20.st. 121
 • Nigerija - V leposlovju 151
 • Nizozemski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 260
 • nogavičarstvo 60
 • Nogomet - Stonoge - V otroškem leposlovju 159
 • Nosorogi - V otroškem leposlovju 172


 • občutki 9
 • obdelava tal 63
 • obilje 10
 • Oblačila - Šivanje - V otroškem leposlovju 185
 • Oblikovanje blagovne znamke 24, 25, 26, 27
 • obrtniki 60
 • očetje in sinovi 166, 214
 • odgovornost 195
 • odkrivanke 41, 46, 62, 232
 • odraščanje 109, 152, 209, 212
 • Odraščanje - V otroškem leposlovju 166
 • Okoljska vzgoja - Osnovne šole - Animirani filmi 34
 • okrasne rastline 64
 • opazovanje 42, 196
 • opazovanje zvezd 44
 • opice 163
 • Opravljanje - V mladinskem leposlovju 127
 • Organizirani kriminal - V leposlovju - Italija 140
 • osamljenost 212, 213
 • osebne finance 30
 • osebnostni razvoj 5, 10, 208
 • Osnovne šole - Pouk - Priročniki 36
 • otroci 9, 11, 92, 183
 • otroci in starši 8
 • otroška poezija 164
 • otroške pesmi 76
 • otroški zbori 75
 • otroški zbori, citre 75
 • otroški zbori, orgle 75
 • Otroštvo - V leposlovju - Burundi 107


 • Panji - Knjige za otroke 50
 • parodija 189
 • Pedenjped (literarni junak) 168
 • Pelikan, Josip - Albumi 71
 • pesmi 231
 • pesmi o zimi 76
 • pesmi za otroke 75, 164
 • Petra - Jordanija - Turistični vodniki 91
 • pirhi glej Pisanice
 • pisanice 167
 • Pisanice - Poslikave - Knjige za otroke 37
 • Pisatelji
  • - Leksikoni za mladino 225
  • - Umori - V leposlovju 117
  • - V leposlovju 108
 • pisateljstvo 135
 • Pisateljstvo - V leposlovju 117
 • piščanci 199
 • planeti 13, 44
 • Plath, Sylvia - Biografski romani 130
 • Plemiške rodbine - Slovenija - 19.-20.st. 228
 • plemstvo 228
 • Ples - Video DVD-ji 69
 • plesna šola 69
 • plesne igre 69
 • pobeg 206
 • počasnost 196
 • podeželje 128
 • podhladitev glej Hipotermija
 • podjetništvo 24, 25, 26, 27
 • Podjetništvo 24, 25, 26, 27
 • pogovori 255
 • pogum 181, 208
 • Poklici - Knjige za otroke 35
 • poklicno usmerjanje 35
 • poletje 41, 62
 • politične razmere 222
 • polži 196
 • Polži
  • - Zatiranje - Priročniki 67
  • - Življenjska modrost - V otroškem leposlovju 160
 • pomlad 41, 62
 • Pomlad - Letni časi - V otroškem leposlovju 167
 • pomoč 48, 153, 159, 165, 172, 183, 184, 185, 192
 • Ponikva 220
 • pop 255
 • popularna glasba 74
 • porednost 166
 • poročne slovesnosti 215
 • Porodništvo - Zgodovina - Slovenija 58
 • poroka 215
 • posilstvo 227
 • poslovanje podjetja 24, 25, 26, 27
 • Poslovna uspešnost - Priročniki 10
 • poslovni uspeh 10
 • postavitve spomenikov 70
 • Postojna 178
 • posvojitev 195
 • poškodbe 159
 • potapljanje 249
 • potapljanje na dah 249
 • Potovanja - Pustolovščine - V mladinskem leposlovju 210
 • potovanja okoli sveta 148
 • poučno leposlovje 199
 • povečani tisk 204, 205, 206, 215
 • povezanost 212
 • pozitivno mišljenje 5
 • Pozitivno mišljenje - Priročniki 5
 • požrešnost 206
 • pravna praksa 31
 • pravna ureditev 32
 • pravni predpisi 31
 • pravni sistemi 31
 • Pravo
  • - Evropa 31
  • - Teorija - Učbeniki za visoke šole 33
 • pravo EU 31
 • predmeti v domišljiji 210
 • predromanika 72
 • predsednice vlade 222
 • predsodki 22
 • prehrana 15
 • Prehrana - V otroškem leposlovju 163
 • preizkušnje 109, 210
 • Premog - V otroškem leposlovju 169
 • preobrazbe 152, 166
 • Prepiranje - Ljubosumje - V otroškem leposlovju 173
 • prevara 8
 • prevare 142
 • prevzetnost 213
 • prijatelji 11
 • Prijatelji - Umori - V leposlovju 108
 • prijateljstvo 153, 159, 161, 172, 179, 183, 195, 196, 211, 215, 216
 • prijazno bralcem z disleksijo 197
 • prijaznost 180
 • primeri 24, 25, 26, 27
 • princese 213
 • pripoved v verzih 153, 172, 178
 • pripovedovanje 196
 • priprava jedi 57
 • priprave na govorni nastop 80
 • pripravki 67
 • prireditve 181
 • priročniki 30
 • prosti čas 42
 • psi 190
 • Psi
  • - Domišljija - V otroškem leposlovju 162
  • - V otroškem leposlovju 206
 • Psihične travme - V mladinskem leposlovju 142
 • psihološki nasveti 5
 • psihotehnike 5
 • ptiči 152
 • puberteta 209
 • pustolovski film 237, 272, 276
 • Puškin, Aleksander Sergeevič - Biografski romani 224
 • Puškina, Natal'a Nikolaevna glej Puškina-Lanskaja, Natal'a Nikolaevna
 • Puškina-Lanskaja, Natal'a Nikolaevna - Biografski romani 224


 • race 152
 • Računalniki - V otroškem leposlovju 207
 • Radovednost - V otroškem leposlovju 190
 • Rasizem - Knjige za otroke 22
 • rasna nestrpnost 253
 • rasni odnosi 22
 • Rasni odnosi - V leposlovju - New York 121
 • rast 167, 191
 • rastline 62
 • rastlinski škodljivci 67
 • Rastlinstvo - Priročniki - Knjige za mladino 43
 • razstave 70
 • razvajenost 165
 • razveza 92
 • Razveza zakonske zveze - V leposlovju 92
 • razvoj 191
 • razvoj triladijske bazilike 72
 • rejenci 144
 • rejenke 144
 • Rejništvo - V leposlovju - Slovenija 144
 • relacijska družinska terapija 8
 • relacijska teorija 8
 • religije 102
 • reševanje 216
 • revščina 185
 • risani film 280
 • risani film za otroke 280
 • risani filmi 281
 • risani filmi za otroke 281
 • rock 255
 • Rocky 244
 • Ročne spretnosti - Naredi sam - Knjige za otroke 42
 • rodovniki 228
 • rokodelci 60
 • romanika 72
 • romantična drama 266, 269, 271
 • romantična komedija 266
 • romantične zgodbe 110, 136
 • romatične zgodbe 112
 • Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 237
 • rotunde 72
 • Rusija - Družbene razmere - V leposlovju - 19.st. 224


 • Sadjarstvo - Biološko pridelovanje 63
 • sadne rastline 65
 • sadno drevje 63
 • sakralna arhitektura 72
 • samopodoba 11
 • Samopodoba
  • - Samozavest - V otroškem leposlovju 172
  • - V otroškem leposlovju 180
 • samorealizacija 10
 • Samorealizacija - V otroškem leposlovju 208
 • samostani 72
 • samozavest 180, 181
 • sanitarni nadzor 55
 • Sanitarno inženirstvo - Učbeniki za visoke šole 55
 • Sarajevo - V leposlovju 102
 • satira 273
 • SCID 142
 • Seal, Barry - Igrani filmi 239
 • sestre 192
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre
 • Severna Amerika 14
 • Severna Koreja - Politično nasilje - V leposlovju 143
 • Shujševalna dieta - Kuharski recepti 57
 • simbolika 70
 • Sinaj - Egipt - Turistični vodniki 91
 • sirote 195
 • Sivec, Ivan - Spomini 230
 • skrivnosti 190
 • Slapšak, Svetlana - Literarne študije 138
 • slikopis 185
 • slikopisi 155
 • Slomšek, Anton Martin - Biografije 220
 • Slovarji - Angleščina - Knjige za otroke 78, 79
 • Slovenia 24, 25, 26, 27
 • Slovenija 24, 25, 26, 27, 60, 72, 222
  • - Zgodovina
   • - 20.st. 226
   • - Novi vek - Zborniki 234
 • Slovenska arhitektura - Romanika 72
 • slovenska fotografija 71
 • slovenska karikatura 70
 • slovenska književnost 1
  • - zgodovinski pregled 81
 • Slovenska književnost - Romani 131
 • slovenska komorna glasba 73
 • slovenska poezija 86
 • slovenske pesnice 231
 • slovenske političarke 222
 • Slovenski kmečki upor 1515 - Zborniki 234
 • slovenski misijonarji 14
 • Slovenski mladinski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 236
 • slovenski pesniki 86
 • slovenski pisatelji 226
 • slovenski politiki 223, 226
 • slovenski skladatelji 73
 • slovenski škofje 220
 • slovenski zdravniki 59
 • Slovensko ljudsko izročilo 38
 • slovensko slikarstvo 70
 • slovenščina 213
 • Smeh - V otroškem leposlovju 183
 • smisel življenja 172
 • Smrekar, Hinko 70
 • smrt 135
 • Smučanje - Vrhunski šport - V leposlovju 109
 • Sobne rastline - Gojitev - Priročniki 64
 • Socialne igre - Priročniki 36
 • sočutje 6, 195
 • sodelavci 11
 • sodelovanje 48
 • sodna praksa 31
 • solidarnost 205
 • Sonaravno vrtnarstvo - Priročniki 68
 • sorodniki 11
 • Sorojenci - Medosebni odnosi 7
 • Spolnost - Krščanski vidik 17
 • spomeniško kiparstvo 70
 • spomin 12
 • spomini sodobnikov 223
 • spominske plošče 70
 • spoznavanje 160
 • Spoznavanje narave - Knjige za otroke 42
 • spremembe 152, 191
 • sproščanje 52
 • srbska književnost 138
 • Sreča - V otroškem leposlovju 180
 • Srednje šole - Pouk - Priročniki 36
 • srednjeveško življenje 232
 • srednji vek 72, 232
 • standardi 55
 • stari Egipt 233
 • starinarji 115
 • starinarnice 115
 • starši in otroci 8
 • Stooges (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 255
 • Stres - Sprostitev - Priročniki 11
 • Superjunaki - V otroškem leposlovju 171
 • suženjstvo 227
 • svet 160
 • Svet - Geografija - Atlasi 219
 • Svetina, Peter - Spremne besede 86


 • škodljivci 63
 • škropljenje 63
 • šole 181, 211
 • Šole - Psihično nasilje - V otroškem leposlovju 184
 • Španski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 241
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 268
 • španski lazar 67
 • španščina 213
 • šport 109, 159, 214
 • študije 1
 • Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 273


 • Taoizem - Zdravje - Priročniki 15
 • tehnika 2
 • tekstilna tehnologija 60
 • Tekstilstvo - Zgodovina - Tržič - Razstavni katalogi 60
 • telesna aktivnost 6
 • telesna drža 6
 • telesna temperatura 56
 • telesne vaje 54
 • teorija umetnosti 70
 • Terase - Urejanje - Priročniki 65
 • thriller 240, 241, 243, 263, 270
 • tkalstvo 60
 • tkanine 60
 • tranzicija 135
 • treningi 109
 • triler 240, 241, 243, 263, 270
 • trilerji 262
 • trpljenje 152
 • Trst 178
 • Trženje 24, 25, 26, 27
 • Tujci - Brezdomci - V otroškem leposlovju 195
 • tujina 170


 • učenje 12, 69
 • ujetništvo 142
 • umetna glasba 74
 • Umetnine - Tatvine - V leposlovju 141
 • umetnost 70
 • Umori
  • - V leposlovju - Rim 140
  • - V mladinskem leposlovju 127
 • uporabnost 186
 • Urbana naselja - V otroškem leposlovju 189
 • urbano vrtnarstvo 65
 • uroki 216
 • uspeh 10
 • uspešnost poslovanja 24, 25, 26, 27
 • Ustna higiena - V otroškem leposlovju 164


 • v filmu 253
 • v leposlovju 115
 • vaje 15
 • varnost živil 55
 • varstvo rastlin 63
 • Vavpotič, Ivan 70
 • velike tiskane črke 53, 168, 169, 178, 185
 • velikonočne pisanice 37
 • vera 109
 • veselje 183
 • Vesolje
  • - Leksikoni za mladino 45
  • - Opazovanje - 2018 - Priročniki 44
 • video DVD 69
 • video DVD-ji 250, 253
 • vihar 186
 • vile 192
 • Viljem II. Nemški - Biografski film glej Wilhelm
 • violina 73
 • violončelo 73
 • virtualni prijatelji 194
 • Visoke grede - Izdelava - Priročniki 66
 • Vladarji - Osebna higiena - V otroškem leposlovju 165
 • vojaška medicina 59
 • Vojaški rok - V leposlovju 94
 • vojna drama 251, 252
 • vojne 102, 170
 • vojni film 251
 • vojni zločini 227
 • Volk - V otroškem leposlovju 212
 • Volkovi - Prevare - V otroškem leposlovju 193
 • vrači 216
 • Vrednote - Metodika pouka - Priročniki 36
 • vrline 166
 • Vrline - V otroškem leposlovju 180
 • Vrstniki - Nasilje - V otroškem leposlovju 171
 • vrtna opravila 66
 • vrtnarstvo 62
 • Vrtnarstvo
  • - Priročniki 67
  • - Terase - Priročniki 65
 • Vrtne živali - Knjige za otroke 62
 • Vrtnine - Pridelovanje - Visoke grede - Priročniki 66
 • vrtovi 65, 67
 • Vrtovi - Knjige za otroke 62
 • vsakdan 163, 168, 211
 • vzgoja 22


 • Wepner, Chuck - Biografski film - Video DVD-ji 244
 • Wilhelm - Biografski film 251


 • začetno branje 204, 205
 • zahvala 149
 • zajci 190
 • Zajci
  • - Igrače - V mladinskem leposlovju 210
  • - V otroškem leposlovju 40
 • Zajec, Ivan 70
 • Zakladi - Iskanje - V otroškem leposlovju 169
 • Zakonci - Medosebni odnosi - V leposlovju 121
 • zakoni 32
 • zakonska razveza 8
 • Zanimivosti - Svetovni pregledi - Knjige za mladino 218
 • zasajevalni načrti 66
 • Zastiranje - Priročniki 68
 • zastirke 68
 • zasvojenost 194
 • zaščita rastlin 68
 • zaupanje 6, 184
 • zavist 192
 • zavračanje 11
 • ZDA glej Združene države Amerike
 • zdravstvena služba 59
 • zdravstvene razmere 59
 • zdravstveno varstvo 59
 • Zdravstvo - Zgodovina - Slovenija 59
 • Združene države Amerike - Zunanja politika 23
 • zelenjava 66
 • Zelenjava - Pridelovanje - Priročniki 65
 • zelišča 65, 66
 • Zemlja - Površje - Knjige za otroke 46
 • Zen budizem 19
 • zgodbe 196
 • zgodovina 72
 • zgodovina glasbe 74
 • zgodovina medicine 59
 • zgodovinska drama 252, 268
 • zgodovinske romance 110, 112
 • zgodovinski film 240, 268
 • zgodovinski pregledi 2, 59, 60, 225, 228
 • zima 41, 62
 • Zmaji (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 178
 • znamenite osebnosti 2, 102, 225
 • znanost 2
 • znanstvena odkritja 2
 • znanstveniki 2
 • znanstvenofantastična drama 272
 • zobje 164
 • zunanji videz 152
 • zvezde 44
 • zvezdne karte 44
 • Zweig, Stefan - Biografski romani 229


 • Žalost - Psihološki nasveti - Priročniki 6
 • žalovanje 6
 • želje 162, 172, 212
 • Želve - V otroškem leposlovju 196
 • ženske 17, 29, 227
 • Ženske - V leposlovju - Beograd 138
 • Židje glej Judje
 • Žirafe - Ples - V otroškem leposlovju 153
 • Živali
  • - Knjige za otroke 47, 49
  • - Medosebni odnosi - V otroškem leposlovju 189
  • - Simbioza - Knjige za otroke 48
 • živali v domišljii 172
 • živali v domišljiji 40, 152, 153, 159, 160, 173, 185, 189, 190, 193, 194, 196, 206
 • Živalstvo - Priročniki - Knjige za mladino 43
 • živila 57
 • Življenjska mnodrost - Krščanski vidik 21
 • življenjska modrost 180
 • življenjski uspehi 5
 • Žled - V otroškem leposlovju 186
NOVOSTI - JUNIJ 2017


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI - JUNIJ 2017


1.
        WARRIOR [Videoposnetek] = Bojevnik / directed by Gavin O'Connor ; screenplay by Gavin O'Connor & Anthony Tambakis & Cliff Dorfman ; story by Gavin O'Connor & Cliff Dorfman ; director of photography Masanobu Takayanagi ; music by Mark Isham. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. - 1 video DVD (ca 135 in) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Lionsgate itd. - Q 066. - Igrajo: Tom Hardy, Nick Nolte, Joel Edgerton itd.
a) Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) ameriški igrani filmi c) filmska drama d) športni film e) DVD

791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 262002688


0 SPLOŠNO


2.
DOLENC, Sašo, 1973-
        Vesolje zgodb : eseji o znanosti / Sašo Dolenc. - Ljubljana : Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, 2017 (Begunje : Cicero). - 316 str. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94070-5-9
a) Znanost b) Filozofija narave c) vednost d) epistemologija e) informacijska tehnologija

001
113/119
COBISS.SI-ID 287283456


004 RAČUNALNIŠTVO


3.
HERZOG, Werner
        Lo and behold [Videoposnetek] : reveries of the connected world = Glej in se čudi : sanjarije o povezanem svetu / written & directed by Werner Herzog ; director of photography Peter Zeitlinger ; music composed and performed by Mark degli Antoni with Sebastian Steinberg ; prevedel Dušan Rebolj. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (97 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5275828/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. na embalaži: Sanjarjenje o povezanem svetu. - Podnapisi v hrv. in slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Saville Productions itd. - Sodelujejo: Leonard Kleinrock, Danny Hillis, Bob Kahn, Sebastian Thrun, Ted Nelson, Lawrence Krauss, Kevin Mitnick, Shawn Carpenter, Elon Musk itd. - Vsebina: The Early days = Začetki ; The Glory of the net = Glorija mreže ; The Dark side = Temna plat ; Life without the net = Življenje brez omrežja ; The End of the net = Propad omrežja ; Earthly invaders = Napadalci z Zemlje ; Internet on Mars = Internet na Marsu ; Artificial intelligence = Umetna inteligenca ; The Internet of me = Moj internet ; The Future = Prihodnost. - Za mladino in odrasle
a) Internet (računalniško omrežje) - Dokumentarni film - Video DVD-ji b) Svetovni splet - Dokumentarni film - Video DVD-ji c) zgodovinski pregledi d) medmrežje e) WWW f) World Wide Web

791.229.2:004.738.5(086.82)
004.738.5:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113330526

4.
        SI robotika / uredil Marko Munih. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 (Ljubljana : Studio Print). - XL, 317 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo prispevkov v slov., čestitke v slov. ali angl. - 400 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-213-266-8
a) Kralj, Alojz (1937-) - Spomini sodobnikov b) Robotika - Zborniki c) Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki d) robotizacija e) roboti f) senzorji g) robots h) computer vision i) sensors j) artificial intelligence

007.52:004.896(082)
004.896(082)
COBISS.SI-ID 288886016

5.
TEKMOVANJE ACM v znanju računalništva (11 ; 2016 ; Ljubljana)
        Bilten / 11. tekmovanje ACM v znanju računalništva, Ljubljana, 19. marca 2016 ; [avtorji nalog Nino Bašić ... [et al.] ; uredil Janez Brank]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://rtk.ijs.si/2016/rtk2016-bilten-tisk.pdf. - Nasl. v kolofonu: Bilten 11. tekmovanja ACM v znanju računalništva. - Navedba korporativnega avtorja na ov.:11. tekmovanje ACM iz računalništva in informatike. - ACM je Association for Computing Machinery. - 200 izv.

ISBN 978-961-264-106-1
a) Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija

37.091.27:004(497.4)
COBISS.SI-ID 287731712

6.
ŽNIDAR, Tamara
        Priročnik za spletno previdnost : varnost in zasebnost na spletu / Tamara Žnidar ; [ilustracije iStock.com/ denis_pc ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 37 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-70-0
a) Internet (računalniško omrežje) - Varnost - Priročniki - Knjige za mladino b) svetovni splet c) zasebnost

004.738.5.056(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289755904


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


7.
AVSEC, Andreja
        Temeljni vidiki osebnosti / Andreja Avsec, Tina Kavčič, Mojca Petrič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 205-247

ISBN 978-961-237-924-7
a) Osebnost - Učbeniki za visoke šole b) psihodiagnostika c) psihologija osebnosti d) inteligentnost e) samozavedanje f) samopodoba g) jaz

159.923.2(075.8)
COBISS.SI-ID 290146304

8.
BRACKEN, Ann, psihoterapevtka
        Um, telo, dojenček : [kako s kognitivno vedenjsko terapijo, s pozornostjo in s pravilno prehrano premagamo stres pri težavah z nosečnostjo] / Ann Bracken ; [ilustracije Juliet Percival ; prevod Milena Podgoršek]. - Izola : Vita, 2017. - XIII, 234 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 1.000 izv. - O avtorici in sodelavcih: str. VI-VII. - Predgovor / Alice Domar: str. XI-XIII. - Opombe z bibliografijo: str. 215-224. - Kazalo

ISBN 978-961-93908-5-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-93908-6-3 (broš.)
a) Neplodnost - Psihološki vidik b) Neplodnost - Zdravljenje

618.177:159.9
159.9
COBISS.SI-ID 289612544

9.
CROOS-Müller, Claudia
        Vso srečo! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob črnogledosti, negotovosti, smoli in raznih spodrsljajih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 40 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Viel Glück : das kleine Überlebensbuch : Soforthilfe bei Schwarzsehen, Selbstzweifeln, Pech und Pannen. - Ilustr. na notr. str. ov. in spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [41]. - Bibliografija: str. 40

ISBN 978-961-278-319-8
a) Sreča - Psihološki nasveti - Knjige za otroke b) pozitivno mišljenje c) strah d) tesnoba

17.023.34(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288960512

10.
GRUŠOVNIK, Tomaž
        Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti / Tomaž Grušovnik. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2016 ([Celje] : Koštomaj). - 235 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 209-222 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6964-64-7 (broš.)
a) Živali - Etika b) Okoljska problematika - Filozofski vidik c) antropocentrizem d) praktična filozofija

179.3:502/504
COBISS.SI-ID 287352576

11.
HYATT, Michael S.
        Živeti s ciljem : kako sestaviti uspešen življenjski načrt? / Michael Hyatt in Daniel Harkavy ; [prevod Niki Neubauer]. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 126 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Living forward. - 800 izv. - O avtorjih: str. 124-125. - Bibliografija z opombami: str. 122-123

ISBN 978-961-04-0406-4
a) Samorealizacija - Priročniki b) Življenje - Načrtovanje - Priročniki c) odločitve d) uspeh e) zadovoljstvo

159.922(035)
COBISS.SI-ID 289924096

12.
INSTITUT IPAL. Akademija (7 ; 2017 ; Ljubljana)
        Karma in njena preobrazba : zbornik / Sedma Akademija Instituta IPAL ; [zbral in uredil Robert Špan]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2017. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm

Uvod k zborniku 7. Akademije Instituta IPAL / Matjaž Regovec: str. 7. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali srb. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6967-27-3
a) Astrologija - Zborniki b) psihološka astrologija c) psihologija d) psihoanaliza e) karma

133.52:159.9(082)
COBISS.SI-ID 288645888

13.
JOHNSON, Sue
        Močno me objemi : sedem pogovorov za vseživljenjsko ljubezen / Sue Johnson ; [prevedla Katarina Čuk]. - Brežice : Primus, 2017 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 287 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Ljubiti ZaVedno)

Prevod dela: Hold me tight. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Mojca in Primož Šeme: str. 11-14. - O avtorici: str. 287 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 279-286

ISBN 978-961-6950-84-8
a) Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) Medosebni odnosi - Povezanost - Priročniki d) partnerski odnosi e) ljubezenski odnosi f) partnerstvo g) zakonska zveza h) čustva i) pogovor j) partnerska terapija

159.922:177.6(035)
COBISS.SI-ID 289856512

14.
JURIČ Šenk, Sabina
        Kako najti moč za samopomoč? : odgovori na vprašanja ljudem v stiski / Sabina Jurič Šenk. - Ljubljana : Centerkontura, 2016 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 215 str. ; 24 cm

300 izv. - Mnenje o knjigi / Christian Gostečnik: str. 7. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6252-21-8
a) Duševna stiska - Samopomoč

159.972
COBISS.SI-ID 286231808

15.
NUHIJEV-Galičič, Vera
        Zasledovalke sreče / Vera Nuhijev Galičič. - Ljubljana : Forma 7, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 184 str. ; 21 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7000-05-4
a) Sreča - Psihološki nasveti - V leposlovju b) kvaliteta življenja c) pozitivno mišljenje

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289107968

16.
OGOREVC, Marjan
        Spreminjamo sebe, spreminjamo svet : priredba cikla šestih predavanj v Cankarjevem domu (Linhartova dvorana), Ljubljana, 2016/2017 / Marjan Ogorevc ; [spremna beseda Eva Senčar, Marko Pavliha ; uredila in po transkripciji priredila Eva Senčar]. - Brežice : samozal., 2017 ([Brežice] : Primus). - 236 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD

Potiskana zavihka ov. - Tisk na zahtevo. - Je smeh in so solze. Ne jemljimo se preresno / Eva Senčar: str. 9-11. - "Blurb" za Marjana Ogorevca / Marko Pavliha: str. 215-216. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Na priloženem CD-ju so zvočni posnetki odlomkov predavanj. - Bibliografija: str. 221-223. - Osebna bibliografija za obdobje 2000-17: str. 225-230

ISBN 978-961-92526-9-7
a) Ogorevc, Marjan (1954-) - Predavanje b) Osebnostni razvoj c) Medosebni odnosi d) Življenje - Smisel e) Življenje - Spremembe f) življenjska modrost g) duhovna rast h) družina i) družbeni odnosi j) bioterapija k) karmična diagnostika l) naravno zdravljenje m) energija n) uspeh o) reševanje problemov

159.92(081)
124.2(081)
615.85Ogorevc M.(042.3)
COBISS.SI-ID 290393856

17.
O'MORAIN, Padraig
        Čuječnost za zaskrbljene : premagajate vsakdanji stres in tesnobo / Padraig O'Morain ; [prevod Tanja Rojc]. - Ljubljana : Vita, 2017 ([s. l. : s. n.]). - VII, 188 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Mindfulness for worriers. - 1.000 izv. - O avtorju: str. III. - Kazalo

ISBN 978-961-93908-3-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-93908-4-9 (broš.)
a) Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Kognitivna terapija - Priročniki c) zaskrbljenost d) stres e) tesnoba f) panika g) čuječnost h) samozavedanje i) umirjenost j) psihološki nasveti k) tehnike l) vaje

159.955:615.851(035)
616.89-008.441(035)
COBISS.SI-ID 289736448

18.
PODGORŠEK, Veronika
        Ljubezen na terapiji : vodnik do srečnega partnerstva / Veronika Podgoršek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 287 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Ogledalo)

2.000 izv. - O avtorici: str. [289]

ISBN 978-961-01-4640-7
a) Odnosi med spoloma - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) partnerski odnosi d) ljubezenski odnosi e) partnerstvo f) zakonska zveza g) intimnost h) spolnost i) komunikacija j) družina k) starševstvo l) nezvestoba m) relacijska družinska terapija

159.922.1(035)
COBISS.SI-ID 289949184

19.
RED Hawk
        Opazovanje sebe : prebujanje zavedanja. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso / Red Hawk ; [prevedla Dora Debeljak]. - 1. natis. - Maribor : Zavod Gaia Planet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 173 str. ; 21 cm

Prevod dela: Self observation : the awakening of conscience. - 400 izv. - O avtorju: str. 173. - Bibliografija: str. 171-172

ISBN 978-961-285-704-2
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 290201856

20.
RUTAR, Cvetka
        Jaz, poti do čustvene razbremenitve in kvalitetnega sobivanja / Cvetka Rutar. - Spremenjena in dopolnjena izd. - Dobrova : Animayush, 2017. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

Soustvarjalcem na pot / Vanja Kavčnik Kolar: str. 7-10. - 100 izv.

ISBN 978-961-94114-1-4
a) Samorealizacija - Otroci - Priročniki b) Osebnostni razvoj - Otroci - Priročniki c) Otroci - Čustva - Sproščanje - Priročniki d) osebnostna rast e) čuječnost f) vizualizacija g) učenci h) otroška literatura i) slikanice j) branje k) otroška psihologija

159.922.7(035)
37.015.311(035)
COBISS.SI-ID 289449728

21.
SHARMA, Robin Shilp, 1964-
        Odkrij svojo usodo : sedem stopenj samoprebujenja z menihom, ki je prodal svojega ferrarija / Robin Sharma ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 224 str. ; 20 cm

Prevod dela: Discover your destiny. - O avtorju: str. 224. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3440-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3441-4 (broš.)
a) Samospoznavanje

159.923.2
COBISS.SI-ID 290202624

22.
ŠKOBALJ, Eva
        Čuječnost in vzgoja / Eva Škobalj. - Maribor : Ekološko-kulturno društvo za boljši svet, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 200 str. ; 21 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 1.500 izv. - Fotogr. avtorja na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-92876-1-3
a) čuječnost b) kritično mišljenje c) vzgoja

159.955:37
COBISS.SI-ID 288647936

23.
TOLLE, Eckhart
        Zdaj! : resnično tvoj je samo ta trenutek : [vodnik za samouresničenje] / Eckhart Tolle ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 4. ponatis. - Kranj : Ganeš, 2009 (Ljubljana : Korotan). - XXV, 204 str. ; 25 cm

Prevod dela: The power of now. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv. - O avtorju: str. V. - Predgovor založnika / Marc Allen: str. XV-XVII. - Spremna beseda / Russell E. DiCarlo: str. XIX-XXIII

ISBN 978-961-200-046-2
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje e) psihološki nasveti

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 243004416

24.
WINNEWISSER, Sylvia
        Lunine mene : srečno življenje v sozvočju z Luninim ciklom : zdravje, prehrana, dom / [Sylvia Winnewisser ; prevedla Mateja Malnar Štembal ; slikovno gradivo Shutterstock.com]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 207 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Glücklich leben mit den Mondphasen. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Lunin koledar 2017-2026: str. 167-207

ISBN 978-961-00-3225-0
a) Luna - Vplivi - Priročniki b) Lunin koledar c) lunine mene d) astrologija e) astrološka znamenja f) zdravje g) nega telesa h) prehrana i) dom j) nasveti

133.522.3:523.34(035)
523.34:613(035)
050.9
COBISS.SI-ID 287969024

25.
ZELLINGER, Renate C.
        Interpretacija sanj za srečno življenje : razumevanje motivov in simbolov / [Renate C. Zellinger ; prevedla Andrea Potočnik ; slikovno gradivo Shutterstock.com]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 207 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Traumdeutung. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3186-4
a) Sanje - Interpretacija - Priročniki b) Sanjske knjige c) razlaga sanj d) motivi e) simboli

159.963.38(035)
398.7
COBISS.SI-ID 287236864

26.
ŽVAB, Andraž Marjan
        Magična filozofija Aleistra Crowleya : [(esej)] / Andraž Žvab ; [spremna beseda Vili Ravnjak]. - Maribor : Ibis, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. - Tisk na zahtevo. - O avtorju: str. 130. - Spremna beseda / Vili Ravnjak: str. 131-132. - Bibliografija: str. 133-138 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93607-9-8
a) Crowley, Aleister (1875-1947) b) ezoterične šole

141.331
COBISS.SI-ID 281715200


2 VERSTVO


27.
GRÜN, Anselm
        Kaj nam omogoča živeti : svetopisemska modrost za vsakdanjik / Anselm Grün ; [prevod Barbara Babšek]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 193 str. ; 20 cm

Prevod dela: Was uns leben lässt. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-265-165-7
a) Biblia - Premišljevanja b) Svetopisemske zgodbe - Psihološki vidik c) Duhovnost - Krščanstvo d) Življenjska modrost e) krščanska duhovnost

27-236.5:159.92
27-583-23
27-23:17.023.3
COBISS.SI-ID 289462272


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


28.
CEGLAR, Irena
        Biti mama : izkušnja žensk z intelektualno oviro / Irena Ceglar. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2017 ([S. l.] : Arma). - 229 str. : graf. prikazi ; 21 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 205-229

ISBN 978-961-6991-05-6
a) Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija

316.344.7:173.5(497.4)
COBISS.SI-ID 290231552

29.
MILLER, Daniel, 1954-
        Materialna kultura / Daniel Miller ; [prevod Polona Petek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2016 ([Ljubljana] : Studio print). - 232 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Stuff. - 400 izv. - Bibliografija: str. 217-232 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-66-2 (broš.)
a) Materialna kultura - Družbeni vidik b) Material culture c) etnologija d) antropologija e) potrošništvo f) način življenja g) množični mediji h) oblačilna kultura

316.728
39:316
COBISS.SI-ID 288309760

30.
        OSEMDESETA o osemdesetih / [urednica Bojana Piškur ; avtorji in avtorice besedil Tea Hvala ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 77 str. ; 27 cm

Urednica in avtorji besedil so navedeni v kolofonu. - Publikacija je del petletnega programa Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989. - 300 izv. - Uvodnik / Bojana Piškur: str. 7. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-206-124-1
a) osemdeseta leta 20.st. b) Slovenija c) Jugoslavija d) družbenopolitične razmere e) civilna družba f) družbena gibanja g) politični vidik h) filozofski vidik i) sodobna umetnost j) feministični aktivizem

316.7(082)
COBISS.SI-ID 289220608

31.
SALECL, Renata
        Tek na mestu / Renata Salecl. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. ; 21 cm. - (Kultura)

1.500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4575-2
a) Družbeni procesi - Psihološki vidik b) Neoliberalizem c) družba d) družbeni odnosi e) socialna psihologija f) psihoanaliza

316.4
159.964.2:316.4
COBISS.SI-ID 289804544


32 POLITIKA


32.
FOUNTAIN, Jeff
        Globoko ukoreninjen : evropska vizija Roberta Schumana / Jeff Fountain ; [prevedla Mojca Masterl Štefanič ; spremne besede Lojze Peterle, Igor Senčar, Igor Bahovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 197 str. ; 22 cm

600 izv. - Prevod dela: Deeply rooted : the forgotten vision of Robert Schuman. - Knjigi na pot / Lojze Peterle: str. 9-14. - Predgovor / Thomas Schirrmacher: str. 19-20. - Nazaj k izviru / Igor Senčar: str. 161-175. - Robert Schuman in Evropa: delovanje iz vizije / Igor Bahovec: str. 177-195. - O avtorju: str. 197-[198]. - Bibliografija: str. 159-160

ISBN 978-961-04-0389-0
a) Evropska unija b) Mednarodni ekonomski odnosi - Evropa c) Evropa - Integracija

061.1EU
327(4)
COBISS.SI-ID 289181184

33.
LADIKA, Dejan
        Slovensko - ameriški odnosi : prvih 25 let / Dejan Ladika. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - VI, 282 str. : tabele ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 282. - Bibliografija: str. 267-277

ISBN 978-961-235-815-0 (broš.)
a) Slovenija - Odnosi - Združene države Amerike b) Združene države Amerike - Odnosi - Slovenija c) meddržavni odnosi d) zunanja politika

327(497.4:73)
COBISS.SI-ID 290000384

34.
        SLOVENCI in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi / uredila Žarko Lazarević in Aleš Gabrič ; [prevod iz bolgarščine Ljudmil Dimitrov, prevod iz angleščine Natalija Majsova]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 293 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 15)

300 izv. - O avtorjih: str. 289-293. - Bibliografija: str. 264-286 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6386-75-3

327(497.4:497.2)(082)
339.92(497.4:497.2)(082)
COBISS.SI-ID 288003840

35.
SNYDER, Timothy
        O tiraniji : dvajset stvari, ki smo se jih naučili iz dvajsetega stoletja / Timothy Snyder ; prevedel Luka Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2017. - 139 str. ; 18 cm

Prevod dela: On tyranny. - 800 izv. - Predstavitev avtorja: str. [143]

ISBN 978-961-94115-7-5
a) Svetovna zgodovina - 20.st. b) Politična kultura c) Politika - Etika d) Demokracija e) Avtoritarnost f) despotizem g) tiranija

321.01
94(100)"19"
COBISS.SI-ID 290339072


33 GOSPODARSTVO


36.
BOHINC, Rado, 1949-
        Družbena odgovornost / Rado Bohinc. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 448 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Recenzija knjige / Borut Bratina: str. 447. - Recenzija knjige / Marijan Kocbek: str. 448. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - Bibliografija: str. 431-446. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-235-814-3
a) Podjetja - Korporativno upravljanje b) Upravljanje - Družbena odgovornost c) Družbena odgovornost podjetij d) Social responsibility of business enterprises e) Ekonomska neenakost f) Economic inequality g) Socialna ekonomija h) Socioeconomics i) Slovenija j) Slovenia

005.35
COBISS.SI-ID 289539072

37.
SVETE, Gorazd
        Zaslužek na internetu za začetnike : kako postaviti posel na spletu iz nič / Gorazd Svete ; [fotografije Gorazd Svete, Pixaby]. - Kočevje : G. Svete, 2017 ([Ljubljana] : Luart). - 154 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Na ov. tudi: Kako začeti posel iz nič v čim krajšem času in s čim manjšo investicijo ; Izkušnje, ki vam bodo skrajšale pot iz 3 let na 3 mesece

ISBN 978-961-285-672-4
a) Podjetništvo - Priročniki b) Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki

658:004.738.5
339.138:004.738.5
COBISS.SI-ID 289791744


34 PRAVO


38.
OVČAK Kos, Maja
        Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo / Maja Ovčak Kos. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2017. - 100 str. ; 30 cm. - (Učbeniki MFDPŠ, ISSN 2232-6332)

100 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 99

ISBN 978-961-6813-42-6
a) Gospodarsko pravo - Vaje za visoke šole

347.72(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 288252160


36 SOCIALNO DELO


39.
MACUH, Bojan
        Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše : znanstvena monografija / Bojan Macuh. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 272 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 101)

100 izv. - Predgovor / Jana Goriup: str. 13-19. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Recenzenti Jana Goriup, Milena Kerndl. - Kazalo. - Bibliografija: str. 223-238

ISBN 978-961-6620-97-0
a) Domovi za starejše ljudi b) Starejši ljudje - Življenjski stil c) socialno skrbstvo d) staranje e) vseživljenjsko učenje

364-54-053.9:304.3
316.728-053.88
COBISS.SI-ID 91595265


37 VZGOJA


40.
KUBALE, Valentin
        Metodično oblikovanje učnih tem / [[besedilo ter] slike in obrazci] Valentin Zdravko Kubale. - Celje : samozal., 2016 ([s. l. : s. n.]). - 134 str. : ilustr. ; 21 cm

50 izv. - O avtorju: str. [135]. - Bibliografija: str. 131-134

ISBN 978-961-92477-5-4
a) Pouk - Načrtovanje b) učne teme c) učne enote d) praktični pouk e) didaktika f) metodika pouka

37.091.3
COBISS.SI-ID 88490497

41.
LEPIČNIK-Vodopivec, Jurka
        Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica : [znanstvena monografija] / Jurka Lepičnik Vodopivec, Maja Hmelak. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2016. - 125 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 1)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Izdaja je sofinancirana po pogodbi ARRS za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij. - 300 izv. - O avtoricah na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 103-116. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6984-67-6
a) Vzgojitelji - Pedagoško delo b) otroški vrtci c) predšolska vzgoja

373.2.011.3-051
COBISS.SI-ID 287648768

42.
OSNOVNA šola (Lesično)
        [Petsto petdeset]
        550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično : monografija / Jože Lipnik in Irena Krajnc ; [fotografije Janko Zorin idr.]. - 1. natis. - Lesično : Osnovna šola : Kulturno društvo Lesično - Pilštanj, 2016 ([Celje] : Grafika Gracer). - 130 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 129

ISBN 978-961-285-360-0
a) Osnovna šola (Lesično) - Zgodovina b) Šolstvo - Zgodovina - Pilštanj c) Šolstvo - Zgodovina - Lesično d) osnovne šole e) zgodovinski pregledi

373.3(497.4Lesično)(091)
COBISS.SI-ID 285626112

43.
        RAZSEŽNOSTI sodobnih učnih okolij = Dimensions of contemporary learning environments / uredila Silva Bratož ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017. - 404 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 3)

Prispevki v slov., angl. ali srb. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. ali srb. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6984-98-0
a) Pedagogika - Zborniki b) Pouk - Zborniki c) Učenje - Zborniki d) učno okolje e) inovativnost

37.01(082)
37.091.3(082)
COBISS.SI-ID 289080832

44.
ŠINKOVEC, Silvo
        Vzgojni načrt v šoli : spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev / Silvo Šinkovec. Dodatek Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole. - Ljubljana : Jutro : Inštitut Franca Pedička, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 201-212 in opombe z bibliografijo na koncu str.

ISBN 978-961-6746-99-1 (Jutro)
a) Osnovne šole - Vzgoja b) Vzgojni načrti c) razvoj osebnosti d) smoter vzgoje e) vrednote

37.018
373.3
COBISS.SI-ID 288857344

45.
VELKOVRH, Ciril
        Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja : razstava starih razglednic in novih fotografij stoletnih šolskih stavb / [avtorja kataloga Ciril Velkovrh in Polona Koželj ; avtor novih fotografij Ciril Velkovrh]. - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 2016 (Jesenice : Antus). - 63 str. : ilustr. ; 13 x 23 cm

Ciril Velkovrh: od matematike prek knjig do fotografije / Milan Hladnik: str. 60-61. - 200 izv. - Bibliografija: str. 62-63

ISBN 978-961-6764-13-1
a) Šole - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi b) Šolske zgradbe - Slovenija - Razstavni katalogi c) fotografije d) razglednice e) Kmetijska šola Šentjur f) domoznanska zbirka SIKORM

727:373(497.4)(083.824)
37(497.4)(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 286840832

46.
ZOREC, Miha
        Ustvarjalno recikliranje : od vetrnice do rakete / [besedilo, fotografije] Miha Zorec. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 127 str. : ilustr. ; 31 cm

900 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93725-5-5
a) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki b) Recikliranje - Priročniki c) naredi sam d) ročne spretnosti

379.826:678.028.6(035)
COBISS.SI-ID 289820672


39 ETNOLOGIJA


47.
NARED, Matija
        Običaji, navade in verovanja na Madagaskarju : raziskovanje kulture plemena Antešakov z udeležbo / Matija Nared. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - 415 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 415. - Bibliografija: str. 404-413

ISBN 978-961-235-812-9
a) Antešaki (ljudstvo) b) Domorodna ljudstva c) Kulturna antropologija d) Indigenous peoples e) Cultural anthropology f) Madagaskar g) Madagaskar h) verovanje i) družba j) plemena k) klani l) družina m) kult prednikov n) ljudski običaji o) ordalne prakse p) žrtovanje

259.4(691):572
39(691)
COBISS.SI-ID 288394240

48.
        SLOVENSKE folklorne pripovedi, pregovori, zbadljivke in šaljivke / ilustracije, [uredil] Radko Oketič ; [spremno besedilo Zvonka Zupanič Slavec, Polona Škodič ; reprodukcije Igor Petaros, Klemen Oketič]. - Dane pri Sežani : samozal. R. Oketič, 2016 ([Ljubljana] : Present). - [90] str. : ilustr. ; 27 cm

400 izv. - Pronicljivi govorijo s humorjem / Zvonka Zupanič Slavec: str. 3. - Slikoviti figuralni svet ilustracije / Polona Škodič: str. 87

ISBN 978-961-283-680-1
a) Slovenske ljudske pripovedke b) folkloristika

398.2(497.4)
COBISS.SI-ID 285447424

49.
        STAROVERSTVO in staroverci : katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka 2 / [besedilo in uredništvo Pavel Medvešček in Darja Skrt ; zgodbe Pavel Medvešček ; ostala besedila Darja Skrt, Pavel Medvešček, Anica Cernatič Gregorič ; kazala Irena Bucik ; fotografije Radivoj Zavadlav ; zemljevidi Adrijana Perkon ... et al.]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 147 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Fotogr. na sprednji, ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - Kazala

ISBN 978-961-6201-66-7
a) Medvešček, Pavel (1933-) - Zbirateljstvo b) slovenska ljudska kultura c) etnologija d) etnološke zbirke e) verovanje f) magija g) amuleti h) razstavni katalogi

39(497.4):929Medvešček P.(083.824)
COBISS.SI-ID 287694848


55/56 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA. PALEONTOLOGIJA


50.
JERŠEK, Miha
        Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije / [avtorja besedil, fotografije, ilustracije in risbe] Miha Jeršek in Matija Križnar ; [uvodnik Breda Činč Juhant ; fotografije Igor Dolinar ... [et al.] ; geološka karta Slovenije Geološki zavod Slovenije ; risbe kristalov Mirjan Žorž in Miha Jeršek ; ilustracije in risbe Vladimir Leben ... et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 87 str. : ilustr. ; 29 cm + 3D očala

Ščepec vesolja, ujet v zakladnici geološke dediščine Slovenije / Breda Činč Juhant: str. 7. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 86. - Kazalo

ISBN 978-961-6367-44-8
a) Prirodoslovni muzej Slovenije - Geološke zbirke - Vodniki b) kamnine c) paleontologija d) mineralogija e) muzejske zbirke f) stalne razstave

069(497.4Ljubljana):55(036)
COBISS.SI-ID 289726976

51.
POVŽ, Meta
        Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji / Metka Povž, Andrej Gregori, Marija Gregori ; [slike Janez Gregori ... [et al.] ; risbe Andrej Gregori, Marija Prelog ; zemljevidi Metka Povž, Tomaž Seliškar]. - Ljubljana : Zavod Umbra, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 293 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Bibliografija: str. 281-285. - Kazali

ISBN 978-961-93813-0-4
a) Sladkovodne ribe - Slovenija - Priročniki b) Piškurji - Slovenija - Priročniki c) živalska morfologija d) živalska ekologija e) geografska razširjenost f) zemljevidi g) albumi

597.2/.5(28)(497.4)(035)
597.212(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 278529536


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


52.
        BIOLOGIJA 1 : o biologiji, celicah in genetiki : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah / Iztok Tomažič ... [et al.] ; [ilustratorja Aleš Sedmak in Iztok Tomažič ; slikovno gradivo Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 239 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv. - Povzetki pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-01-2101-5
a) Celična biologija - Učbeniki za srednje šole b) Citologija - Učbeniki za srednje šole c) Genetika - Učbeniki za srednje šole d) biologija e) celice f) geni

576.3(075.3)
575(075.3)
COBISS.SI-ID 290044672

53.
BONDAR, Carin
        Seks v svetu narave : o spolnosti in parjenju z vseh strani / Carin Bondar ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 387 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The nature of sex : the ins and outs of mating in the animal kingdom. - "Zgoščeno in zabavno raziskovanje 'kljunčkanja' v svetu narave!" --> ov. - Potiskana zavihka ov. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 311-373. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-80-8
a) Živali - Spolno vedenje b) etologija c) parjenje

591.551
COBISS.SI-ID 289875200

54.
KEARNEY, Brendan
        Čudovita živalska pustolovščina : raziskovalna odprava okoli sveta / [Ilustracije] Brendan Kearney ; besedilo in raziskave Anna Claybourne ; prevedel Andrej Kurillo. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 63 str. : ilustr. ; 36 cm

Prevod dela: The amazing animal adventure. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-94-7
a) Živali - Geografska razširjenost - Knjige za otroke

591.9(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288901632


61 MEDICINA


55.
BERTALANIČ, Sonja
        Post in celostna hrana človeka / Sonja Bertalanič ; [spremna beseda Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek]. - Maribor : Društvo Ibis, 2017. - 185 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Spremna beseda / Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek: str. 1-7. - Bibliografija: str. [188-196]

ISBN 978-961-285-694-6
a) Prehrana - Zdravje b) Presna hrana c) Post

613.2
COBISS.SI-ID 290124288

56.
CORNARO, Luigi, 1464-1566
        Kako živeti sto let : razprave o treznem življenju / po osebni pripovedi Luigija Cornara (1464-1566) ; [prevod Jaka Bombač]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017 ([Brežice] : Primus). - 64 str. ; 20 cm

Prevod dela: How to live 100 years; izv. stv. nasl.: La vita sobria. - 300 izv. - O avtorju: str. 63-64

ISBN 978-961-6861-60-1
a) Higiena b) Prehrana c) Staranje - Preprečevanje d) zdravo življenje e) dolgoživost f) zmernost

613
612.68
COBISS.SI-ID 290259200

57.
CROOS-Müller, Claudia
        Le pogum! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob razbijanju srca, strahu, paniki in podobnih stanjih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 41 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Nur Mut!. - Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 40. - Bibliografija: str. 39

ISBN 978-961-278-318-1
a) Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Strah - Sproščanje - Priročniki c) Gibalna terapija - Priročniki d) pozitivno mišljenje e) telesna aktivnost f) telesna drža g) panika h) tesnoba i) duševno zdravje

615.825:616.89(035)
613.86(035)
COBISS.SI-ID 288960000

58.
EDEN, Donna
        Mala knjiga energijske medicine : preproste vaje za izboljšanje fizičnega in psihičnega zdravja / Donna Eden in Dondi Dahlin ; prevedel Janez Lavrič ; [fotografije Rick Unis in Bernadette Unis-Johnston]. - Ljubljana : Gnostica, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 84 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: The little book of energy medicine. - Naklada na zahtevo. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-229-132-7
a) Energijska medicina - Priročniki b) fizično zdravje c) psihično zdravje d) energijsko zdravljenje e) energijske vaje

615.85(035)
COBISS.SI-ID 290049536

59.
FAST, Julie A.
        Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo : razumevanje in pomoč vašemu partnerju / Julie A. Fast, John D. Preston ; prevedla Maja Haclar Anžin. - Ljubljana : Chiara, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 270 str. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Loving someone with bipolar disorder. - 600 izv. - Bibliografija: str. 266-267

ISBN 978-961-94116-3-6
a) Bipolarna motnja razpoloženja b) Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi c) osebe z težavami v duševnem zdravju d) duševno zdravje e) manično-depresivne bolezni f) samopomoč g) partnerski odnosi h) nasveti

616.895.1(035)
COBISS.SI-ID 290528512

60.
HALL, Will
        Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode / Will Hall ; [prevedle Petra Cvek, Vida Gostenčnik in Nina Venier ; avtor spremne besede Miran Možina]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice : Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje : Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda ; [Škofja Loka] : Mesto znanja - Društvo za izobraževanje in svetovanje ; Ilirska Bistrica : Zavod moja pot - Zavod za psihoterapijo in svetovanje, 2016. - 59 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Harm reduction guide to coming off psychiatric drug, 2nd ed. - 1.000 izv. - Psihiatrična zdravila : kdaj so koristna in kdaj so lahko škodljiva / Miran Možina: str. 56-59. - Bibliografija: str. 47-52

ISBN 978-961-92747-6-7 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki b) Psihotropna zdravila - Delovanje - Uporaba - Priročniki c) Psihotropna zdravila - Opuščanje - Priročniki d) duševne motnje e) farmakoterapija f) psihiatrična zdravila g) stranski učinki h) informacijaki viri

616.89-085(035)
615.214(035)
COBISS.SI-ID 286877440

61.
HILDEGARD von Bingen, svetnica, 1098-1179
        Hildegarda iz Bingna : zeliščno zdravilstvo za zdravje in dobro počutje / [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 208 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Hildegard von Bingen. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3187-1
a) Hildegard von Bingen, svetnica (1098-1179) - Naravno zdravljenje b) Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki c) Naravno zdravljenje - Priročniki d) ljudska medicina e) domača zdravila f) zdravilna zelišča g) zdravilne učinkovine h) fitoterapija i) zdravilna prehrana

615.89:929sv.Hildegarda(035)
615.322:929sv.Hildegarda(035)
929sv.Hildegarda(035)
COBISS.SI-ID 287281664

62.
KERSNIK Žvab, Ana
        Srčna joga : jogijski priročnik za zdravo srce / Ana Kersnik Žvab ; [fotografije Anže Kacin]. - Kranjska Gora : Devayani Yoga & Dance Lifestyle, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 123 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. - O avtorici: str. 123

ISBN 978-961-93999-1-0
a) Srce - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki b) Joga - Priročniki c) asane d) mantre e) meditacija f) dihanje

615.851.8:616.12(035)
COBISS.SI-ID 288653056

63.
LIPKA-Sztarbałło, Krystyna
        Vprašanja iz kopalnice / [besedilo in ilustracije] Krystyna Lipka-Sztarbałło ; [iz poljščine prevedla Tina Podržaj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis trade). - [40] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Łazienkowe pytania. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih str.

ISBN 978-961-6970-77-8
a) Osebna higiena - Knjige za otroke b) Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke c) umivanje d) javna kopališča e) terme f) svetovni dan umivanja rok g) svetovni dan stranišč h) svetovni dan vode

613.4(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290031616

64.
MATE, Janez
        Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré / Janez Mate ; [uvodna teksta Saša Šega Jazbec, Primož Novak ; spremne besede Matej Mate ... [et al.] ; ilustracije Ana Janež ; fotografija Vasilij Mate]. - Ribnica : Knjižnica Miklova hiša, 2016 (Maribor : Demago). - 109 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Akutni poliradikulonevritis - sindrom Guillain-Barré / Saša Šega Jazbec: str. 9-12. - Rehabilitacija bolnikov s sindromom Guillain-Barré / Primož Novak: str. 13-18. - Spremne besede / Matej Mate ... [et al.]: str. 101-107

ISBN 978-961-93450-3-0
a) Guillain-Barréjev sindrom b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini

616.833-002(092)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 287387648

65.
MEŠKO, Aleksandra
        Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje [Dva medija] / Aleksandra Meško. - Ljubljana : Persona klinika, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum)
94 str. : ilustr. ; 21 cm
1 video DVD (ca 123 min) : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. na ov.: Ko ti črna mačka prečka pot ---. - 500 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 93-94 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-285-591-8
a) Obsesivno kompulzivna motnja - Psihologija - Priročniki

616.89-008.44:159.9(035)
COBISS.SI-ID 288493824

66.
PALJEVEC, Andreja
        Glina za tisoč in eno bolezen / Andreja Paljevec ; [fotografije Bolus in Dobrin Tavčar]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 ([Ljubljana] : Atelje za grafiko M. Pance). - 185 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pot samozdravljenja)

Nasl. na ov.: Janez Ferjuc, glina za tisoč in eno bolezen. - Hrbtni nasl.: Janez Ferjuc - glina. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. [189]. - Kazalo

ISBN 978-961-6934-87-9
a) Glina - Zdravilnost - Priročniki b) naravno zdravljenje c) bolezni d) osebna pričevanja

615.326:552.523(035)
615.83(035)
COBISS.SI-ID 288626688

67.
PERKO, Andrej, 1953-
        Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju : ljudje v stiski in socialno-andragoška metoda / Andrej Perko. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 243 str. ; 24 cm

500 izv. - Knjigi na pot / Karel Gržan: str. 231-243. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6704-63-2
a) Skupinska psihoterapija b) Socialno-andragoška metoda c) odvisnosti d) samopodoba e) medosebni odnosi f) družinski odnosi g) spolnost h) samske ženske i) zakonska zveza j) duhovnost k) telesna aktivnost l) biblioterapija m) alkoholizem n) psihoterapija o) osebna doživetja

615.851.6
613.8
COBISS.SI-ID 289547264

68.
        PRIJATELJSTVO je najboljše zdravilo : vodič za ustvarjanje skupnostne mreže podpore za duševno zdravje / [prevedli Maria Millas, Juš Škraban, Bojan Dekleva ; uredil in napisal spremno besedo Bojan Dekleva ; ilustracije The Icarus Project]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice [etc.], 2015. - 44 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Icarus project)

Prevod dela: Friends make the best medicine, 2nd ed. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-92747-5-0 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševni bolniki - Skupine za samopomoč - Ustanovitev - Priročniki b) duševno zdravje c) duševne bolezni d) projekti e) Icarus f) samopomoč g) srečanja h) organizacija

616.89-052:364-362(035)
COBISS.SI-ID 281409280

69.
        TELESNA zmogljivost za boljše zdravje in počutje : vloga osnovnega zdravstva in lokalne skupnosti pri zagotavljanju ustrezne telesne zmogljivosti po vrhniškem modelu / uredili Jaka Strel ... [et al.] ; [avtorji poglavij Jaka Strel ... [et al.] ; spremna beseda Marjan Ivanuša ; avtorji fotografij Marko Jelovšek ... [et al.] ; avtor risb Tamara Korošec ; prevod povzetka knjige v angleščino Gregor Starc]. - Logatec : Fitlab, 2016 ([Ljubljana] : Grafični studio K). - 447 str. : ilustr. ; 24 cm

V kolofonu nasl. tudi v angl.: Physical ability for better health and well-being. - 1.000 izv. - Kot avtor sodeloval tudi Silvo Koželj. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-94074-0-0
ISBN 978-0-00-000978-4 !
a) Primarno zdravstveno varstvo - Slovenija - Zborniki b) Primarna preventiva - Organizacija - Zborniki c) Promocija zdravja - Zborniki d) Telesna aktivnost - Zdravje - Zborniki e) družinska medicina f) zdravstveno varstvo g) preventivna medicina h) zdravstveno stanje i) gibalne sposobnosti j) diagnostika k) zdravstveni domovi l) lokalne skupnosti m) zdravstvena vzgoja n) vadbeni programi o) projekti

614.2(497.4)(082)
616-084(082)
613.71(082)
COBISS.SI-ID 286097152


62+66/69 TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


70.
        BIG educolor blocks [Garnitura]. - Deer Park : Edushape, [med 2007 in 2011]. - 1 komplet (32 kosov) : plastika, barve ; v plastični vrečki, 25 x 48 x 31 cm

Motorična igrača. - Mehki gradniki. - Od 9. meseca
a) motorične igre b) kocke c) gradniki d) mehki gradniki

688.72(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 6249395

71.
ŽGAJNAR Gotvajn, Andreja
        Procesi v tehnologijah varstva okolja : navodila za praktikum / Andreja Žgajnar Gotvajn, Gabriela Kalčíková, Jana Zagorc-Končan. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 58 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 55-58

ISBN 978-961-6756-72-3
a) Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole b) karakterizacija odpadnih vod c) strupenost odpadnih vod d) biorazgradljivost odpadnih vod e) kemijska potreba po kisiku f) biokemijska potreba po kisiku g) biološko čiščenje h) fizikalno-kemijsko čiščenje i) Fentonova oksidacija j) učbeniki za visoke šole

628.3(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 286630656


63 KMETIJSTVO


72.
BARTOL, Nina
        Naredi sam za svojega psa : 30 preprostih projektov za pasjeljubce / [[besedilo in] fotografije] Nina Bartol ; [fotografija avtorice Luka Druks]. - 1. izd. - Ljubljana : Ad Lucem, 2017. - [X], 66 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv. - O avtorici: str. IX. - Bibliografija: str. 66

ISBN 978-961-93832-2-3
a) Psi - Oprema - Naredi sam - Priročniki b) priboljški c) nega d) igrače e) ročne spretnosti

379.826:636.7.083.3(035)
COBISS.SI-ID 288601344


64 GOSPODINJSTVO


73.
CRAMM, Dagmar von
        Kuhajmo za družino : recepti brez mesa : za male in velike / Dagmar von Cramm, Inga Pfannebecker, Michael König ; fotografije Barbara Bonisolli ; ilustracije Julia Hollweck ; [prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno v Nemčiji). - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Veggie for family. - 1.700 izv. - O avtorjih: str. 192. - Kazala

ISBN 978-961-01-4683-4
a) Kuharski recepti - Vegetarijanske jedi b) vegetarijanstvo

641.56-056.84(083.12)
COBISS.SI-ID 289578752

74.
KODELE, Marija
        Prezrte stročnice / Marija Kodele, Miha Uršič, Olga Markovič ; [uvodni del Metka Zupančič ; fotografije Janez Pukšič ; ilustracije Alojz Zorman]. - V Ljubljani : Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva, 1986. - 92 str. : ilustr. ; 25 cm

Vpogled v makrobiotiko / Metka Zupančič, str.: 7-10. - Bibliografija

ISBN 86-7137-006-2
a) kuharske knjige - stročnice - recepti

641.5(083.1)
COBISS.SI-ID 377886

75.
MANGOLD, Matthias F.
        Principi kuhanja / besedilo Matthias F. Mangold ; prevod Petra Piber ; fotografije Nicola Walsh. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v EU). - 336 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Das Prinzip Kochen. - 2.000 izv. - Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-96-1
a) Kuharstvo - Priročniki

641(035)
COBISS.SI-ID 289348864

76.
NOVAK, Luka, 1963-
        Paradajz : velika knjiga receptov s paradižnikom Lušt / [recepti Luka Novak in Valentina Smej Novak ; fotografije Kaja Pogačar]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 197 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93769-9-7
a) Kuharski recepti - Paradižnik

641.55:635.64(083.12)
COBISS.SI-ID 287068672

77.
PANCE, Svetozar
        Čemaž : 106 odličnih kuharskih receptov / Svetozar Pance. - 1. natis. - Grosuplje : Grafis Trade, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 130 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 130

ISBN 978-961-7005-04-2
a) Kuharski recepti - Čemaž

641.55:582.570(083.12)
COBISS.SI-ID 289751040


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA


78.
GOLOB, Lea
        Grafični in medijski procesi : učbenik za programa grafični tehnik in medijski tehnik / Lea Golob, Florjan Pezdevšek ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 95 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za modul grafični in medijski procesi za programa grafični tehnik in medijski tehnik. - 800 izv.

ISBN 978-961-02-0092-5
a) Grafična industrija - Učbeniki za srednje šole b) Mediji - Učbeniki za srednje šole

655.02(075.3)
654.02(075.3)
COBISS.SI-ID 251972096

79.
HARDT, Petra Christine
        Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic / Petra Christine Hardt ; prevedla Amalija Maček. - 2., predelana in posodobljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2017. - 131 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Wie man urheberrechtlich geschützte Texte erwirbt, sichert und verbreitet; izv. stv. nasl.: Buying, protecting and selling rights. - 400 izv. - Bibliografija: str. 126-131

ISBN 978-961-94184-4-4 (broš.)
a) Založništvo - Avtorske pravice

347.78:655.41
COBISS.SI-ID 290042112

80.
        OD prvih oglasov do interneta : k zgodovini oglaševanja na Slovenskem / uredil Andrej Studen. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 250 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 13)

O avtorjih: str. 247-250. - 300 izv. - Bibliografija: str. 219-237. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-71-5 (broš.)
a) Oglaševanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki b) oglasi c) reklame d) internet e) potrošništvo f) socialni marketing

659.1(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 287629056

81.
VITALE, Joe, 1953-
        Prebujeni milijonar : manifest duhovnega gibanja bogastva / Joe Vitale ; [prevedla Tina Vrečko]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut EKO365, 2017. - 227 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The awakened millionaire : a manifesto for the spiritual wealth movement. - "Inspiracijska, motivacijska in kontroverzna knjiga za združitev finančnega obilja in duhovnosti!" --> nasl. str. - Uvod / Vishen Lakhiani: str. 17-18. - O avtorju: str. 227. - 600 izv. - Bibliografija: str. 225-226

ISBN 978-961-6769-95-2

005.336.1
133.2
COBISS.SI-ID 289649408

82.
ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
        Z morjem na ti / Mitja Zupančič ; [fotografije Mitja Zupančič, Neja Zupančič, Filip Trezner ; spremna beseda Irena Vide]. - Ljubljana : Osminka & Co., 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 432 str. : ilustr. ; 27 cm

Potiskani spojni listi. - 500 izv. - Spremna beseda / Irena Vide: str. 6-7. - Bibliografija: str. 421-423

ISBN 978-961-93497-9-3
a) Pomorstvo - Jadransko morje b) domoznanstvo c) pomorska zgodovina d) geografija morij e) morja f) jadranski otoki g) Križ h) Trst i) Piran j) Rovinj k) Opatija l) Krk m) Rab n) Cres o) Unije p) Susak q) Dugi otok r) Kornati s) Smokvica Vela t) Prvić u) Murter v) Zlarin w) Krapanj x) Brač y) Hvar z) Vis {) Biševo |) Vela Palagruža }) Korčula ~) Mljet ) Lastovo ¡) Dubrovnik £) Boka Kotorska ©) Črna Gora °) Črnogorska riviera

656.61:908(262.3)
COBISS.SI-ID 288270592


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


83.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji / Andrej Medved. - Koper : Hyperion ; Nova Gorica : Kulturni dom, 2017 (Ljubljana : Povše). - 311 str. : ilustr. ; 19 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6382-94-6 (Hyperion)
a) Slovensko kiparstvo - 21.st. - Študije

730(497.4)"20"
COBISS.SI-ID 266014976

84.
        NEREŠENI primeri / [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski svinčnik

Prevod dela: Unsolved mysteries. - 2.500 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-4460-1
a) Miselne igre - Knjige za mladino b) Kriminalistična tehnika - Knjige za mladino c) uganke d) zločini e) logika f) opazovanje g) sklepanje h) kriminal

793.7(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286889984

85.
ORSENNA, Erik, 1947-
        Portret srečnega človeka : André Le Nôtre : 1613-1700 / Érik Orsenna ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda [in] fotografije Ana Kučan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Ljubljana] : Matformat). - 173 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: Portrait d'un homme heureux. - 400 izv. - Vrtovi kot konstrukcije realnosti / Ana Kučan: str. 143-173. - "Oznaka "vrtnar", ki v ljudski govorici označuje ljubitelja rastlin, človeka, ki ureja gredice in marljivo kosi travo, Le Nôtru danes ne ustreza. Krajinski arhitekt je gotovo ustreznejši naslov. Morda je res skrbno gojil podobo skromnega moža, kar mu med vrsticami malodane očita tudi Orsenna, a je bil vsekakor intelektualec in umetnik. Z igrami abstrakcije in perspektive je ustvaril vrtove, ki daleč presegajo današnji pomen vrtnarjenja. Versailles, ta na več kot tisoč hektarih raztezajoča se in v neskončnost segajoča navzočnost vodnih zrcal, tektonskih drevorednih potez in prefinjenih ornamentov, ni le vrhunec Le Nôtrovega opusa, temveč tudi evropske zakladnice vrtov. " --> iz spremne besede Ane Kučan. - Bibliografija: str. 135-138

ISBN 978-961-257-074-3
a) Le Nôtre, André (1613-1700) b) Arhitekti - Francija c) barok d) parki e) oblikovanje krajine f) francoski arhitekti

712(44):929Le Nôtre A.
COBISS.SI-ID 287289088

86.
        PO sledi Merkurja = Tracing Mercury : Idrija, Almadén / [besedila Ivana Leskovec ... [et al.] ; uredili Ivana Leskovec, Marija Terpin Mlinar ; fotografije muzejskih predmetov Bojan Tavčar, Andrej Furlan, fotografije razstave Marko Škerlavaj, slikovno gradivo fototeka Mestnega muzeja Idrija ... [et al.] ; ilustracije Irena Gubanc in Mateja Škofič ; izdelava geoloških kart Grega Žorž ; prevodi Leemeta, Deks, Janez Špendov]. - Idrija : Mestni muzej, 2016 (Ljubljana : DTP). - 149 str. : ilustr., zvd. ; 32 cm. - (Zbirka Merkuriateka ; 4)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-6563-33-8
a) Živo srebro - Tehniška dediščina - Idrija b) Živo srebro - Tehniška dediščina - Almadén

719:622.349.9(497.4Idrija)(083.824)
719:622.349.9(460Almadén)(083.824)
COBISS.SI-ID 288180736

87.
ŽAGAR, Janja, 1961-
        Čipkaste vezi : razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016 / [besedilo Janja Žagar ; fotografije Janja Žagar, Jure Rus, Marko Habič ; prevod Nives Sulič Dular]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 66. - Summary

ISBN 978-961-6388-64-1
a) Čipkarstvo - Zgodovina - Razstavni katalogi b) Klekljanje - Zgodovina - Razstavni katalogi c) slovensko čipkarstvo d) etnologija e) obrti f) rokodelstvo g) oblačilna kultura h) čipke i) tehnike j) ornamenti k) Slovenija

746.2:39(091)(083.824)
FRASCATI:
5-402
COBISS.SI-ID 287171584


78 GLASBA


88.
ATANASOVSKI, Vasko
        Melem [Zvočni posnetek] / [skladatelj, producent] Vasko Atanasovski. - [Maribor] : Založba Pivec, 2017. - 1 CD (74 min, 16 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.vaskoatanasovski.com/project/melem/ - predstavitev albuma. - Spremno besedilo v slov. in angl. - Posneto 2016-2017 v Škofji Loki ---> v spremni knjižici. - Izvajalci: Vasko Atanasovski, vokal, saksofon, flavta, Dejan Lapanja, kitara, Marjan Stanić, bobni in tolkala. Gosti: Jehan Barbur, vokal, Vlatko Stefanovski, el. kitara, Matija Dedić, klavir, Simone Zanchini, akordeon, Vasil Hadžimanov, klavir, Aida Čorbadžić, vokal. - Vsebina: Divane aşik gibi ; Nožici ; Kad ja pođoh na Bentbašu ; Krpice ; Kasapsko oro ; Teška beše našata razdelba ; Dej mi Bože ; Ne kuni, ne ruži me majko ; Kozle ; Mome idealno ; Široka staza ; Stade se cvijeće rosom kititi ; Debar maalo ; Zlati časi. - Za starejšo mladino in odrasle

PIV CD 013 Založba Pivec
a) Jazz - 2011-2020 - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Priredbe - Balkan - CD-plošče c) Ljudska glasba - Priredbe - Balkan - CD-plošče d) etno-jazz e) etno f) etnična glasba

785.161(497.4)(086.76)
784.4(497)(086.76)
COBISS.SI-ID 1113022302

89.
BILBI
        Šibke točke [Zvočni posnetek] / Bilbi. - [Maribor] : Založba Pivec, 2017. - 1 CD (49 min, 2 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=eSGvmH00X7U&feature=youtu.be - predstavitev albuma. - V spremni knjižici so besedila pesmi. - Posneto januarja 2017 v Studiu Codelli in Railroad Studios. - Glasba Bilbi, Gregor Stermecki; besedila Bilbi, Gregor Stermecki, Rok Vilčnik (11, 12, 13). - Izvajalci: Bilbi - Maja Pihler Stermeci, vokal, spremljevalni vokal, kazoo, tolkala, Gregor Stermecki, klaviature, kitara, Peter Dekleva, kitare, timple, klaviature, sintetizatorji zvoka, el. bas, programiranje, Luka Herman Gaiser, kontrabas, el. bas, Jože Zadravec, bobni, Urban Krč (13), bobni, Tomaž Gaišt, trobenta, krilovka. - Vsebina: Kamorkoli grejo ljudje ; Resetiraj me ; Šibke točke ; Svet pod nama ; Singl song ; Shanti shanti ; Romanca v dvigalu ; Na pozabljenem koščku sveta ; Lepo mi je s teboj ; Učitelji ; Ugasni luči ; Božič je lep ; Limonada

PIV CD 014 Založba Pivec
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1113020766

90.
HABE, Tomaž, 1947-
        Ura je na morje šla [Glasbeni tisk] / [glasba] Tomaž Habe ; [besedilo] Ivan Sivec ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 26 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD

1.500 izv.
- - Ura je na morje šla [Glasbeni tisk] : klavirske spremljave. - 19 str. ; 26 cm

ISMN 979-0-709008-36-0
a) Otroške pesmi - Knjige za otroke b) slovenske otroške pesmi

784.6(497.4)(02.053.2)
821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 289992960

91.
MODRIJANI
        Rock me [Zvočni posnetek] / Modrijani. - Celje : Vox Nova, 2017. - 1 CD (44 min, 27 sek) : [stereo] ; 12 cm

Vsebina: Rock me ; Me imaš še sploh kaj rada ; Tebi ; Slovenka, Slovenka ; Kok nam je luštn ; Noro ljubim ; Prinesla si sanje ; Ljubil bi te nežno ; Večni popotnik s harmoniko ; Sanjam te ; I wanna find you ; Si srečna z mano ; Hvala za sanje ; Mia. - Za mladino in odrasle

ZVOX CD 166 Založba Vox
a) Narodnozabavna glasba - Slovenija - zgoščenke b) popevke c) CD

784.69(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 5927136

92.
NEISHA
        Vrhovi [Zvočni posnetek] / Neisha. - Ljubljana : Nika Records, 2017. - 1 CD (57 min, 53 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zgibanka ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=C3LdKReCJsE - predstavitev albuma. - V zgibanki so besedila pesmi. - "Posneto v studiju Mala šola rokenrola, avgust 2016 in v studiju DMP - Daisy Music Production, december 2016." ---> v spremni zgibanki. - Avtorji besedil: Neisha, Tomislav Vrečar in Jernej Dirnbek. - Glasbeniki: Neisha, glasbeni vokal, spremljevalni vokal, klavir, klaviature, hammond orgle, perkuslije, Boštjan Gradišek, bobni, Miha Koren, kontrabas, el. bas, Mitja Novak, pedal. steel kitara, ak. kitara, Matic Ajdič, ak. kitara, Noah Bartfield, ak. kitara, Janez Dovč, harmonika, Dejan Radičevič, perkusije, e. kitara, Gaja Klas, perkusije, kristalne posode. - Vsebina: Vrhovi ; Neko drugo tisočletje ; Marilyn Monroe ; Božična ; Jugoslavija ; Bežim ; Pismo papežu ; Prihaja maj ; Kako lepo je, da te imam ; Usahle ptice ; Meredith ; Crystal boudoir (instrumental) / feat. Gaja Klas. - Za mladino in odrasle

NR-CD-R-0321 Nika Records
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop c) rock d) pop-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1112656478

93.
PANKRTI
        Totalna revolucija [Zvočni posnetek] / Pankrti ; [vse pesmi so napisalo Pankrti, razen "Bandiera Rossa - narodna, aranžma Pankrti ; produkcija Pankrti]. - Ljubljana : Racman : Strela Records, 2016. - 1 CD (66 min, 21 sek) : [stereo] ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.rockline.si/podrobnosti-recenzije/totalna-revolucija-11821 - predstavitev albuma. - Kalemegdan live 2010 --> na ov. - Pankrti: Peter Lovšin, vokal in orglice, Slavko Colnarič, bobni, Boris Kramberger, bas, Bogo Pretnar, kitara, Bojan Bahč, kitara (na Kalamegdanu), Marc Kavaš, kitara (na Slovanu). - Vsebina: Zekapank ; Lepi in prazni ; Jest sem na liniji ; Sedemnajst ; Kdo so ti ljudje ; Anarhist ; Metka ; Živ spomenik neumnosti ; Greva drugam ; Punca ne še umret ; Zastave v prvem planu ; Za železno zaveso ; Vodja ; Totalna revolucija ; Lublana je bulana ; Zvečer v mestu ; Zadnja ljubezenska pesem ; Bandiera Rossa (Himna Slovana 1986) ; Slovan ; Adijo Ljubljana. - Za starejšo mladino in odrasle

RRCDA16110 Racman
a) Popularna glasba - Slovenija - 2001-2010 - CD-plošče b) Koncerti - Glasba - Srbija - Kalemegdan - 2010 - CD-plošče c) punk d) rock e) punk-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1112536414

94.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za harmoniko 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2015 ([Velenje] : Eurograf). - 42 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za harmoniko 1. - 200 izv. - Vsebuje 59 skladb, od teh 5 božičnih. Pri večini skladb su tudi besedila v slov. - Za otroke od 6. do 10. leta

ISMN 979-0-9009084-2-1
a) Harmonika - Učbeniki

780.8:780.647.2(075)
COBISS.SI-ID 280586240

95.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kitaro 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2015 ([Velenje] : Eurograf). - 54 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za kitaro 1. - 200 izv. - Vsebuje 73 skladb, od teh 9 božičnih. Pri večini skladb so tudi besedila v slov. - Za otroke od 6. do 10. leta

ISMN 979-0-9009084-1-4
a) Kitara - Učbeniki

780.8:780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 280585728

96.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za klarinet 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 1 partitura (66 str.) ; 30 cm + 1 part (58 str.) + 1 CD. - (Skladbe za male škrate)

300 izv.

ISMN 979-0-9009083-2-2
ISMN 979-0-9009083-3-9 (pril.)
a) Klarinet - Učbeniki b) klarinet c) klavir d) skladbe

780.643.1(075)
COBISS.SI-ID 274447872

97.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kljunasto flavto 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 58 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD (66 min, 20 sek). - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za kljunasto flavto 1. - 500 izv. - Vsebuje 85 skladb, od teh 14 božičnih. Pri večini skladb su tudi besedila v slov. - CD vsebuje zvočne posnetke klavirske spremljave. - Za otroke od 9. do 12. leta

ISMN 979-0-9009084-0-7 (pril.)
a) Kljunasta flavta - Učbeniki - notno gradivo b) kljunasta flavta, solo c) skladbe za klarinet

780.8:780.642.1(075)
COBISS.SI-ID 23088946

98.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za trobento 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 1 part (58 str.) ; 30 cm + 1 klavirske spremljave (66 str.). - (Skladbe za male škrate)

300 izv.

ISMN 979-0-9009083-0-8
ISMN 979-0-9009083-1-5 (pril.)
a) Trobenta - Učbeniki b) trobenta c) nizka trobila d) klavir e) skladbe

780.646.1(075)
COBISS.SI-ID 274433536

99.
SNOJ, Jurij, 1953-
        Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha / Jurij Snoj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 632 str. : tabele ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 606-610. - Kazalo

ISBN 978-961-254-998-5
a) Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. b) Baročna glasba

78(4)"16/17"
78.034.7
COBISS.SI-ID 289988352

100.
ŠENK, Nina
        Grdi raček [Zvočni posnetek] : [glasbena pravljica za trobilni ansambel in pripovedovalko] / Nina Šenk. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2017. - 1 CD (35 min, 45 sek) : stereo ; 12 cm. - (Klasika)

Dodatek k nasl. na embalaži. - Izdano v sodelovanju z Radio Slovenija, Program ARS. - "Posneto: Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine, 10. in 11. 4. 2017, Radio Slovenija, Studio 02, 20. 4. 2017" ---> na embalaži. - Po pravljici H. C. Andersena; prevedla Silvana Orel Kos. - Pripovedovalka Lucija Ćirović. - Izvaja Trobilni ansambel Slovenske filharmonije (TASF) (Franc Kosem, Tibor Kerekeš, Blaž Avbar, Dejan Glamočak, trobenta, Jože Rošer, Maja Burger Zgonc, rog, Domen Jeraša, Žan Tkalec, pozavna, Wolf Hagen Hoyer, bas pozavna, Janez Žnidaršič, tuba, Matevž Bajde, tolkala). - Vsebina: Poletje ; Raca ; Male račke ; Naslednji dan ; Odhod v račjak ; Močvirje ; Lov ; Prihaja jesen ; Zima ; Kmet z družino ; Pomlad ; Labod

114687 RTVS ZKP
a) Instrumentalna glasba - Trobila - CD-plošče b) Glasbene pravljice - CD-plošče

785:821.113.4-93-34(086.76)
821.113.4-93-34:785(086.76)
COBISS.SI-ID 22976050


79 FILM. GLEDALIŠČE. DRUŽABNE IGRE


101.
MOORE, Gareth, 25.4.1975-
        Vadba za možgane : knjiga ugank. Trdi orehi za bistre glave / [avtor ugank Gareth Moore ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Cranium crunchers. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4617-9
a) Miselne igre b) uganke

794.5
510.6-8
COBISS.SI-ID 288751872

102.
MOORE, Gareth, 25.4.1975-
        Vadba za možgane : knjiga ugank. Zapletene uganke / [avtor ugank Gareth Moore ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Perplexing puzzles. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4618-6
a) Miselne igre b) uganke

794.5
510.6-8
COBISS.SI-ID 288752384

103.
VIDMAR, Milan, 1885-1962
        Šah / Milan Vidmar. - [2. prirejena izd.]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1957 (Ljubljana : Slovenski poročevalec). - 343 str. : ilustr. ; 18 cm

"... naj priredim drugo izdajo ..." --> uvod. - 2.000 izv.
a) šah

794.1
COBISS.SI-ID 5927168

104.
        ZAČETKI in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe : ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani / urednika Štefan Vevar in Barbara Orel ; [prevodi povzetkov Melita Silič ; imensko kazalo Ksenija Kaučič in Štefan Vevar]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2017 (Begunje : Cicero). - 346 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277 ; letn. 54, št. 95)

400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-6860-14-7
a) Slovensko gledališče - 20.st.

792.054(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 288859904


796/799 ŠPORT


105.
BADEN-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth, baron
        Popotovanje k sreči : vodnik za mlade može / [besedilo, ilustracije] Robert Baden-Powell ; [prevod Mira Demšar, Ruth Martinčič, Sara Kovač ; opombe Jernej Bernik]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2015 ([Ljubljana] : Salve). - 222 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Rovering to success. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Rok Pisk: str. 7-8. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93642-2-2
a) Skavti - Veščine - Priročniki b) Mladostniki - Nasveti - Priročniki c) Življenjska modrost - Priročniki d) mladinska gibanja e) verska združenja f) fantje g) odraščanje h) sreča i) popotništvo

796.54(035)
061.2-055.15:27:37.018(035)
17.023.3(035)
COBISS.SI-ID 280636416

106.
BADEN-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth, baron
        Priročnik za skavtske voditelje : o teoriji skavtske vzgoje / [avtor besedila in ilustracij] Robert Baden-Powell ; [prevod Mojca Čušin]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2015 ([Ljubljana] : Salve). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Aids to scoutmastership. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Ob novem natisu --- / Ana Drnovšek, Nina Milenković Kikelj: str. [9-10]. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 1. izd. izšla z naslovom Priročnik za skavtske vzgojitelje

ISBN 978-961-91701-5-1
a) Skavti - Veščine - Priročniki b) Skavti - Vzgoja - Priročniki c) mladinska gibanja d) verska združenja e) skavtstvo f) voditelji g) vzgojitelji h) značaj i) zdravje j) higiena k) spretnosti

796.54(035)
061.2-053.6:27:37.018(035)
COBISS.SI-ID 253014528

107.
        BODI pripravljen : skavtski priročnik za življenje v naravi / [avtorji poglavij Urban Bolta ... [et al.] ; risbe Igor Fortuna ... [et al.] ; urednica Barbara Tehovnik ; avtorji fotografij in barvnih slik Branko Bakan, Janez Elija Kos, Igor Pičulin]. - 3., prenovljena izd. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2016 ([Ljubljana] : Salve). - XII, 250 str., [16] str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-93642-6-0
a) Taborništvo - Priročniki b) Preživetje v naravi - Priročniki c) taborjenje d) skavti e) narava f) orientacija g) prehrana h) prva pomoč i) vreme j) sporazumevanje

796.54(035)
COBISS.SI-ID 286423040


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


108.
AMALIETTI, Peter
        Praslovenščina - Adamov jezik / Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 (Ljubljana : Primitus). - 257 str. : zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenščina)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-6934-91-6
a) Jezik - Izvor b) Jeziki - Razvoj c) Slovenščina - Zgodovina

81'0
811.163.6(091)
COBISS.SI-ID 289155584

109.
        ANGLEŠKO-slovenski slikovni besednjak / [ilustrirala Elena Ferrándiz ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski svinčnik

Prevod dela: My house. - 2.500 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-4457-1
a) Angleščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Slovenščina - Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji e) zvočni efekti

811.111'374=163.6(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286634240

110.
BELÁŇOVÁ, Janka
        Happy hoppy : English for children / [original idea, songs and lyrics Janka Beláňová ; illustrations Anna Lenická]. - 1st reprint. - [Brno] : Lingea, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD

Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-80-7508-105-6 (trda vezava)
a) Angleščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) angleščina za otroke c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika

811.111'24(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 14680727

111.
BLAŽIČ, Milena
        Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav / Milena Mileva Blažić. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 315-328. - Kazala

ISBN 978-961-253-197-3
a) Slovenska mladinska književnost - Literarne študije b) Mladinska književnost - Literarne študije c) slovenski pisatelji d) slovenske pisateljice e) literarni kanon f) literarna zgodovina g) literarna teorija h) literarni komentarji i) književna vzgoja

821.163.6.09-93
82.0-93
COBISS.SI-ID 288040704

112.
BRECELJ, Marijan, 1931-
        Slovensko-brazilski slovar = Dicionário esloveno-brasileiro / Marijan Brecelj. - 1. izd. - Nova Gorica : Buča, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 455 str. ; 22 cm

80 izv.

ISBN 978-961-6704-62-5
a) Slovarji - Slovenščina - Portugalščina b) brazilska portugalščina

811.163.6'374=134.3
COBISS.SI-ID 288399104

113.
KNEZ, Mihaela, 1972-
        Oblike v oblakih. Slovnične preglednice / Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 77 str. : preglednice ; 15 x 21 cm

Ov. nasl. - Prečni format. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [78]

ISBN 978-961-237-836-3
a) Slovenščina - Slovnica - Preglednice

811.163.6'36(084.2)
COBISS.SI-ID 285162240

114.
        MADŽARŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2017 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-7-6
a) Madžarščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) madžarščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.511.141'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 289536256

115.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-madžarski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Ines Horvat ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-68-2
a) Slovenščina - Madžarščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Madžarščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Madžarščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=511.141(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288322304

116.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-ruski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Sara Špelec ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-76-7
a) Slovenščina - Ruščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Ruščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Ruščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=161.1(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289481728

117.
MERCINA, Marija
        Esej na maturi 2018 / Marija Mercina, Nada Barbarič Naskov. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-01-4942-2
a) Kosmač, Ciril (1910-1980) - "Pomladni dan" - Literarne študije b) Michaels, Anne (1958-) - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije c) Esej - Matura - Priročniki d) Književnost - Matura - Priročniki e) slovenski roman f) kanadski roman g) literarni komentarji h) književne vsebine i) šolski esej

821.09-311.2(035)
821.163.6.09Kosmač C.
821.111(71).09Michaels A.
82.0-4:373.5.091.27(035)
COBISS.SI-ID 289922304

118.
        NIZOZEMŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2017 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-8-3
a) Nizozemščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) nizozemščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.112.5'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 289536768

119.
PACHEINER-Klander, Vlasta
        Karol Glaser : prvi slovenski doktor sanskrta / Vlasta Pacheiner Klander. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 121 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Priloge (str. 116-121): Slovar staroindijskih pojmov; Pisava sanskrtskih imen in besed; Bühlerjeva ocena Glaserjeve disertacije. - O avtorici na zadnji notranji str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 104-109 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Summary: Karol Glaser, the first Slovenian doctor of Sanskrit

ISBN 978-961-237-894-3
a) Glaser, Karol (1845-1913) b) slovenska literarna zgodovina c) stara indijska književnost d) sanskrt e) sanskrtska književnost f) jezikoslovje g) prevodi h) slovenščina

811.211:929Glaser K.
COBISS.SI-ID 288973056

120.
PERKO, Janja, 1958-
        Slovenščina na ustni maturi 2018 : priročnik / Janja Perko, Marjana Hodak. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 282 str. ; 30 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 281-282. - Kazala

ISBN 978-961-01-4941-5
a) Književnost - Matura - Priročniki b) Književnost - Matura - Učbeniki za srednje šole c) Slovenščina - Matura - Priročniki d) Slovenščina - Matura - Učbeniki za srednje šole e) svetovna književnost f) slovenska književnost g) literarna zgodovina h) literarna teorija i) slovenski knjižni jezik

821.09(075.3)
811.163.6(075.3)
37.091.27:821.09:373.5(035)
37.091.27:811.163.6:373.5(035)
COBISS.SI-ID 289921280

121.
SMOTLAK, Maja
        Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011) : doktorska disertacija / Maja Smotlak. - Koper : [M. Smotlak], 2014. - 315 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Krištof Jacek Kozak, somentorica Vesna Mikolič. - Bibliografija: str. 288-314. - Izvleček ; Abstract. - Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije, Slovenistika
a) sodobna slovenska književnost b) roman c) književnost Slovencev v Italiji d) narodna identiteta e) 1991-2011 f) doktorske disertacije g) contemporary Slovenian literature h) novel i) Slovenian literature in Italy j) national identity k) 1991-2011

821.163.6.09(450.36)"1991/2011"(043.3)
COBISS.SI-ID 1536924612

122.
ŠENGELAJA, Rosvita
        Bližnjica do nemškega besedišča = Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz : učbenik z vajami in rešitvami / Rosvita Šengelaja. - Ljubljana : Jutro, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 336 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Zrno znanja)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 335-336
- - Rešitve = Lösungsschlüssel. - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-6746-98-4
a) Nemščina - Besedišče - Učbeniki b) vaje

811.112.2'373(075)
COBISS.SI-ID 288768512


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


123.
BERDEN, Barbara Patrizia
        Belo pismo / Barbara Patrizia Berden ; [spremna beseda Alenka Rebula ; kratki zapis ob poeziji Marko Sosič]. - Kamnik : samozal. B. P. Berden, 2012 (Ljubljana : Urkograf). - 119 str. : sl. avtorice ; 20 cm

300 izv. - Spremna beseda / Alenka Rebula: str. 3-5. - Na robovih obraza / Marko Sosič: str. 113-115

ISBN 978-961-276-601-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 264540672

124.
KOVAČIČ, Jani
        Agencija za človeške vire / Jani Kovačič ; [izbral in spremno misel spisal Gregor Bauman ; grafike Boštjan Pavletič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 143 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Hiša pesmi)

800 izv. - Državljan Kovačič / Gregor Bauman: str. 139-141

ISBN 978-961-274-476-2
a) Slovenska knjievnost - Lirika - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 288709120

125.
LAINŠČEK, Feri
        Šlagerji : popevke in napevi / Feri Lainšček ; [fotografije iz avtorjevega osebnega arhiva]. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. - 140 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Zbirka Simfonica Slovenica ; 008)

1.000 izv. - Urednikova beseda / Dušan Hedl: str. 5-6. - Spremna beseda / Dragan Bulič: str. 7-8. - O avtorju: str. 106-107

ISBN 978-961-6620-95-6 (trda vezava)
a) Lainšček, Feri (1959-) - Življenje in delo b) slovenska poezija c) besedila pesmi d) slovenski pesniki e) 20.-21.st. f) fotografski albumi g) besedila popevk

821.163.6-1
821.163.6.09Lainšček F.
929Lainšček F.(084.12)
COBISS.SI-ID 91287041

126.
PAVČEK, Saša
        U srčanom džepu = V srčnem žepu / Saša Pavček ; [pogovor Peter Kolšek ; fotografije Maj Pavček in Jože Suhadolnik ; sa slovenačkog preveo Željko Perović]. - Banja Luka : Društvo Slovencev Republike Srbske "Triglav" = Udruženje Slovenaca Republike Srpske "Triglav" : Grafid, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 126 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Savremena književnost)

Besedilo v srb. in slov. - 300 izv.

ISBN 978-99976-25-52-6 (Grafid)

821.163.6-82=163.41=163.6
COBISS.SI-ID 23021106

127.
PREGL, Sanja
        Tisti dan / Sanja Pregl ; [ilustracije Arjan Pregl ; spremna beseda Eva Senčar]. - Jezero : Morfemplus, 2017 (Žirovnica : Medium). - 80 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Pravi dan / Eva Senčar: str. 80

ISBN 978-961-6988-64-3

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 289632256

128.
SVETINA, Peter, 1970-
        Vsakdanje geometrije / Peter Svetina. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 93 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

Spremna beseda na zadnjem zavihku ov. - 250 izv.

ISBN 978-961-7017-02-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 289551360

129.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Vse-stvar-je / Bina Štampe Žmavc ; [spremna beseda Miljana Cunta ; fotografije Andrej Žmavc]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 79 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Branje. Poezija / Pivec)

500 izv. - Na sledi slutljivega / Miljana Cunta: str. 73-77

ISBN 978-961-7026-06-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 91852545

130.
UDOVČ Krhen, Jožica
        O gozdnem škratku in še kaj --- / [avtorica, ilustracije] Jožica Udovč Krhen ; [spremna beseda Ivana Vatovec, Marija Cenc]. - Celje : Lirion, 2016 ([Dobova] : Artisk). - 58 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Potovanje v pravljico / Ivana Vatovec: na prednjem zavihku ov. - Delo Jožice Udovč Krhen - O škratku in še kaj / Marija Cenc: na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-285-147-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 283642112


82-3 ROMANI


131.
AFSHAR, Tessa
        Pravi zaklad / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 311 str. ; 21 cm

Prevod dela: Harvest of gold. - 1.000 izv. - "Prvi del zgodbe o Sari in Dareju preberite v knjigi Zaklad rubinov." --> ov.

ISBN 978-961-04-0403-3
a) Plemstvo - Zarote - Perzija - V leposlovju b) Družina - Judje - V leposlovju c) Jeruzalem - Obnova - V leposlovju d) krščanstvo e) svetopisemska zgodovina

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 289841920

132.
ANDERSSON, Per J.
        O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova našel svojo veliko ljubezen : resnična zgodba / Per J. Andersson ; [iz nemščine prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 299 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: New Delhi - Borås. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [301]

ISBN 978-961-00-3459-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3460-5 (broš.)

821.113.6-312.6
COBISS.SI-ID 290393600

133.
ARKO, Andrej
        Gaudeamus / Andrej Arko. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 238 str. ; 21 cm

700 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-321-1
a) Gimnazije - Celje - V leposlovju b) Dijaki - Spomini - V leposlovju c) sošolci d) življenjske zgodbe

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289051392

134.
ASHLEY, Kristen
        Zadnja želja / Kristen Ashley ; prevod Mateja Malnar Štembal. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 700 str. ; 18 cm. - (Magdalene ; knj. 1)

Prevod dela: The will. - 500 izv. - O avtorici: str. [701]

ISBN 978-961-6982-21-4
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 84250369

135.
BINET, Laurent, 1972-
        Sedma funkcija jezika / Laurent Binet ; [prevedla Suzana Koncut]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 474 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Septième fonction du langage. - 800 izv. - O avtorju: str. 474. - Prix du roman Fnac, 2015. - Prix Interallié, 2015

ISBN 978-961-01-4562-2
a) Barthes, Roland (1915-1980) - Smrt - V leposlovju b) Prometne nesreče - Pariz - V leposlovju c) Filozofi - Medosebni odnosi - Francija - 20.st. - V leposlovju d) Francoska filozofija - V leposlovju e) Semiotika - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 289948416

136.
BYBEE, Catherine
        Tvoja do torka / Catherine Bybee ; prevod Anja Radaljac. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 493 str. ; 18 cm. - (Neveste za vsak dan ; knj. 5)

Prevod dela: Taken by Tuesday. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-60-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 87267329

137.
CARLAN, Audrey
        Dekle za en mesec. Julij, avgust, september / Audrey Carlan ; [prevedla Sabina Noble]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 345 str. ; 20 cm

Prevod dela: Calendar girl. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [348]

ISBN 978-961-00-3453-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3454-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290344960

138.
CARR, Robyn
        Nova priložnost / Robyn Carr ; [prevod Andreja Blažič Klemenc]. - Dolič : Giks ed, 2017. - 418 str. ; 22 cm. - (Zbirka Gdč) ([Virgin River ; 5])

Prevod dela: Second chance pass. - 800 izv.

ISBN 978-961-94174-0-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-94174-1-6 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290170368

139.
CERCAS, Javier, 1962-
        Motiv / Javier Cercas ; prevedel Ferdinand Miklavc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 86 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: El móvil. - 500 izv.

ISBN 978-961-241-995-0

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 288957184

140.
CHILD, Lee
        Osebno / Lee Child ; [prevod Janez Lavtižar]. - Izola : Meander, 2017. - 367 str. ; 22 cm

Prevod dela: Personal. - 800 izv.

ISBN 978-961-6951-56-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-57-9 (broš.)
a) Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290169856

141.
COLGAN, Jenny
        Vsi moji bivši / Jenny Colgan ; [prevedla Suzana Jovanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 329 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: The good, the bad and the dumped. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1634-2
a) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 262334720

142.
ČAUŠEVIĆ, Jasmin
        Ljubezen pod jadri : erotično-ljubezenski roman / [besedilo, fotografije] Jasmin Čaušević. - 1. izd. - Velenje : Zabastra, 2017. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94175-0-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 288840448

143.
DICKENS, Charles, 1812-1870
        Cvrček na ognjišču : lepa povest o domu / Charles Dickens ; [prevedel Anton Bajec ; ilustracije po angleških izvirnikih]. - Celje : Družba sv. Mohorja, 1952 (v Celju : Celjska tiskarna). - 118 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 131)

Izv. stv. nasl.: The cricket on the hearth. - 6.000 izv.

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 25831681

144.
FERRARI, Jérôme, 1968-
        Pridiga o padcu Rima / Jérôme Ferrari ; iz francoščine prevedla Živa Čebulj. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede ; Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 191 str. ; 21 cm. - (Zbirka Besede)

Prevod dela: Le sermon sur la chute de Rome. - Tisk na zahtevo. - Prix Goncourt, 2012

ISBN 978-961-7022-04-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-05-6 (mehka vezava)
a) Družina - Korzika - 20.st. - V leposlovju b) Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 290171648

145.
FITZGERALD, F. Scott, 1896-1940
        Mladi bogataš / F. Scott Fitzgerald ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 87 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

500 izv. - Prevod dela: The rich boy. - Predstavitev avtorja in dela na notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-004-1

821.111(73)-32
COBISS.SI-ID 289871360

146.
FLISAR, Evald
        Alica v nori deželi / Evald Flisar ; [ilustracije Pšena Kovačič]. - 2. izd. - Ljubljana : Sodobnost International, 2017. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Resno opozorilo učiteljem! / Peter Poterunkovič: str. 157-160. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-80-8

821.163.6-93-31
COBISS.SI-ID 290392320

147.
FORCE, Marie
        Zrela za ljubezen / Marie Force ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 363 str. ; 22 cm. - (McCarthyjevi z otoka Gansett ; knj. 4)

Prevod dela: Falling for love. - O avtorici: str. [364-365]. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-23-2 (trda vezava)
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju b) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91733249

148.
FRELIH, Tone
        Krvavi denar / Tone Frelih. - Ljubljana : Studio print, 2017 (Ljubljana : Studio print). - 269 str. ; 21 cm. - (Zbirka Umori ; knj. 6)

ISBN 978-961-93848-2-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-93848-3-1 (broš.)

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 290108672

149.
GALA, Antonio
        Turška strast / Antonio Gala ; [prevedla Marjeta Drobnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 459 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La passión turca. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1865-7

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 257623808

150.
GARWOOD, Julie
        Nevesta / Julie Garwood ; [prevedla Tatjana Šuler]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 451 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The bride. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-1110-8
a) Plemstvo - Odnosi med spoloma - Dogovorjene poroke - Škotska - Anglija - V leposlovju b) Škotska - 12.st. - V leposlovju c) ljubezenski roman d) romantična zgodovinska pripoved

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 277175040

151.
GRISHAM, John
        Na robu zakona / John Grisham ; [prevedla Ana Koren]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 400 str. ; 20 cm

Prevod dela: Rogue lawyer. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3446-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3447-6 (broš.)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290243328

152.
HAASSE, Hella S.
        Črno jezero / Hella S. Haasse ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 142 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Oeroeg. - Oeroeg in pesniška svoboda / hella S. Haasse: str. 135-139. - Predstavitev avtorice in dela na notranjih str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-287-003-4

821.112.5-311.2
COBISS.SI-ID 289846528

153.
HIDALGO, Nieves
        Črni angel / Nieves Hidalgo ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 460 str. ; 22 cm. - (Pirati ; knj. 1)

Prevod dela: El ángel negro. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-26-3 (trda vezava)
a) Plemstvo - Španija - 17.st. - V leposlovju b) Plemstvo - Anglija - V leposlovju c) Pirati - Karibi - V leposlovju d) odnosi med spoloma e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 91721985

154.
HILTON, L. S.
        Domina / L. S. Hilton ; [prevedla Alja Gartner]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017 (natisnjeno v EU). - 344 str. ; 20 cm

Prevod dela: Domina. - Tiskano po naročilu. - "Drugi del fascinantne erotično-kriminalne trilogije" --> prednja str. ov.

ISBN 978-961-00-3465-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3466-7 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290401536

155.
HOYT, Elizabeth
        Brezsrčni vojvoda / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 319 str. ; 20 cm

Prevod dela: Duke of sin. - Tiskano po naročilu. - Deseta knj. iz serije z originalnim nasl. Maiden Lane

ISBN 978-961-00-3457-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3458-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290383616

156.
İLHAN, Çiler, 1972-
        Izgnanstvo / Çiler İlhan ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 148 str. ; 21 cm

Prevod dela: Sürgün. - 400 izv. - European Union Prize for Literature, 2011

ISBN 978-961-282-265-1

821.512.161-32
COBISS.SI-ID 289545472

157.
JAMES, Julie, 1974-
        Zgodilo se je nekega poletja / Julie James ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 461 str. ; 22 cm. - (Agenti FBI ; knj. 6)

Prevod dela: Suddenly one summer. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-24-9 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91725313

158.
JAMES, Peter, 1948-
        Premalo mrtev : [tretji primer komisarja Roya Gracea] / Peter James ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 549 str. ; 20 cm

Prevod dela: Not dead enough. - Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3463-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3464-3 (broš.)
a) Roy Grace (literarni junak)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290395904

159.
JEFFRIES, Sabrina
        Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2017 ([Ljubljana] : Belin). - 420 str. ; 23 cm. - (Zbirka Šola za dedinje ; 4)

Prevod dela: Let sleeping rogues lie. - 300 izv. trda vezava. - Povečani tisk

ISBN 978-961-93938-7-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-93938-8-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290204416

160.
JOHANSEN, Erika
        Usoda kraljevine Tearling / Erika Johansen ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 446 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: The fate of the Tearling. - Trilogija: Saga o kraljevini Tearling, Napad na kraljevino Tearling, Usoda kraljevine Tearling. - Nasl. zbirke povzet po 1. delu. - O avtorici: str. [447]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3442-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3443-8 (broš.)

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 290233344

161.
KARDOŠ, Štefan
        Vse moje Amerike / Štefan Kardoš ; [spremna beseda Franci Just]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 311 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Slovar manj znanih besed, besednih zvez in povedi: str. 276-284. - Spremna beseda / Franci Just: str. 287-311

ISBN 978-961-7018-48-6
a) Kardoš, Štefan (1966-) - Literarne študije

821.163.6-311.2
821.163.6.09Kardoš Š.
COBISS.SI-ID 91855873

162.
KARLOVŠEK, Igor
        Bahamski dokument / Igor Karlovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 271 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4578-3
a) Slovenska književnost - Gospodarstvo - Prevare - Družina - 21.st. - Roman b) Gospodarski kriminal - Slovenija - V leposlovju c) Državno tožilstvo - V leposlovju d) Tajkuni - V leposlovju e) Družinski odnosi - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289561088

163.
KARUZA, Senko
        Vodnik po otoku / Senko Karuza ; [prevod Andrej Rozman Roza ; besedilo na ovitku Miroslav Mičanović]. - Celje : Videti, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 126 str. ; 19 cm

Izv. stv. nasl.: Vodič po otoku. - Fotogr. na notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-91558-2-0

821.163.42-32
COBISS.SI-ID 286870016

164.
KENNER, Julie
        Plameni poželenja : tretji del trilogije Skrivnostni vitezi / J. Kenner ; [prevod Miro Mrak]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 289 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga) (Skrivnostni vitezi ; 3)

Prevod dela: Ignited. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3833-4

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 279300864

165.
KING, Stephen, 1947-
        Veliki pohod / Stephen King kot Richard Bachman ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 411 str. ; 22 cm

Prevod dela: The long walk. - O avtorju: str. [413]. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7015-28-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-7015-29-4 (broš.)
a) Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju b) Pohodništvo - Tekmovanja - ZDA - V leposlovju c) Fantje - Solidarnost - V leposlovju d) Izredne razmere - Preživetje - V leposlovju e) distopija

821.111(73)-312.4
821.111(73)-311.9
COBISS.SI-ID 91734529

166.
KINSELLA, Sophie
        Hiša na prodaj / Sophie Kinsella kot Madeleine Wickham ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 282 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: A desirable residence. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 281-282

ISBN 978-961-00-1486-7
a) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 259324928

167.
KOLMANIČ, Karolina
        Pozabljene pomladi : roman / Karolina Kolmanič ; [spremna beseda Cvetka Hedžet Tóth]. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2017 (tiskano v EU). - 205 str. ; 19 cm

200 izv. - Vsi dnevi nikdar ne ostanejo v temi / Cvetka Hedžet Tóth: str. 197-201. - O avtorici: str. 203-205

ISBN 978-961-94189-1-8
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91854337

168.
KOPINŠEK, Simona
        Mila / Simona Kopinšek ; [spremna beseda Muanis Sinanović]. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 177 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Dialektika celega in necelega / Muanis Sinanović: str. 173-177

ISBN 978-961-7018-41-7
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 90860545

169.
KOSMAČ, Ciril
        Pomladni dan / Ciril Kosmač. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 239 str. ; 21 cm

5.500 izv.

ISBN 978-961-01-2524-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289438208

170.
LEM, Stanisław
        Gospodov glas / Stanisław Lem ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. - 298 str. ; 20 cm. - (Zbirka Solaris ; 3)

Prevod dela: Głos Pana. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - Spremno besedilo prevajalke na zadnji notr. str. ov. - O avtorju na prednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7020-17-5
a) Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani

821.162.1-312.9
COBISS.SI-ID 289001472

171.
LIKAR Bajželj, Mirana
        Babuškin kovček / Mirana Likar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 364 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 109)

500 izv. - Predstavitev avtorice in dela na notr. str. ov. spredaj

ISBN 978-961-287-009-6
a) Družinski odnosi - V leposlovju b) Matere in hčere - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290238720

172.
LINDSEY, Johanna
        Ujetnica poželenja / Johanna Lindsey ; prevod Esther Košir. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 477 str. ; 18 cm

Prevod dela: Prisoner of my desire. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-88-7 (broš.)
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-3
COBISS.SI-ID 89258753

173.
LIPUŠ, Florjan
        Gramoz / Florjan Lipuš ; [spremna beseda Blaž Gselman]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 88 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Pisanje "svetovne literature" kot sredstvo političnega upora / Blaž Gselman: str. 81-88

ISBN 978-961-7018-43-1
a) Lipuš, Florjan (1937-) - Literarne študije b) Koncentracijska taborišča - Trpljenje - V leposlovju c) Vojna - Posledice - V leposlovju d) Vasi - Bivanjska problematika - Koroška (Avstrija) - V leposlovju e) Koroški Slovenci - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V leposlovju f) slovenski pisatelji g) 20.-21.st.

821.163.6(436.5)-311.2
821.163.6(436.5).09Lipuš F.
COBISS.SI-ID 91715073

174.
MALPAS, Jodi Ellen
        Zaščitnik / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 380 str. ; 20 cm

Prevod dela: The protector. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [382]

ISBN 978-961-00-3438-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3439-1 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290184448

175.
MARTIN, Charles, 1969-
        Ko črički jokajo / Charles Martin ; [prevod Sabina Imamović]. - Izola : Meander, 2017. - 358 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: When crickets cry. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6951-54-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-55-5 (broš.)
a) Kirurgi - ZDA - V leposlovju b) Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju c) Srce - Transplantacija - V leposlovju d) Življenjske spremembe - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 289611520

176.
MATTHEWS, Carole
        Jedilnik ljubiteljic čokolade. [Knj. 2] / Carole Matthews ; prevod Lenka Krajnc. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 493 str. ; 22 cm

Prevod dela: The chocolate lover´s diet. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-30-0 (trda vezava)

821.111-31
COBISS.SI-ID 91724289

177.
MCEWAN, Ian, 1948-
        Cementni vrt / Ian McEwan ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 175 str. ; 21 cm

Prevod dela: The cement garden. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-171-5

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 289591296

178.
MICHAELS, Anne, 1958-
        Ubežni delci / Anne Michaels ; prevedla Teja Bivic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 269 str. ; 21 cm

Prevod dela: Fugitive pieces. - 7.500 izv. - Potiskane notr. str. ov. - O avtorici: str. 269. - Books in Canada First Novel Award, 1996

ISBN 978-961-241-997-4
a) matura 2018

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 289191168

179.
MILAN, Courtney
        Zimski poljub / Courtney Milan ; prevod Anja Bakan. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 190 str. ; 18 cm. - (Zlovešči bratje ; knj. 2)

Prevod dela: A kiss for midwinter. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-06-1
a) Ameriška književnost - Romani b) Dekleta - Splav (medicina) - V leposlovju c) Zdravniki - Anglija - 19. st. - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 83719937

180.
NESBØ, Jo, 1960-
        Ščurki / Jo Nesbø ; prevedla Maja Lihtenvalner in Primož Ponikvar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017. - 367 str. ; 21 cm

Prevod dela: Kakerlakkene. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-261-467-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-261-466-9 (broš.)

821.113.5-312.4
COBISS.SI-ID 289866240

181.
NOVAK, Boris A.
        Vrata nepovrata : epos. Knj. 3, Bivališča duš / Boris A. Novak ; [spremna beseda Janez Vrečko]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 1103 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

600 izv. - Poezija kot zgodovina in obujeni ep / Janez Vrečko: str. 1069-1103

ISBN 978-961-277-152-2
a) Novak, Boris A. (1953-) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenska epika d) slovenski pesniki e) 20.-21.st.

821.163.6-13
821.163.6.09Novak B. A.
COBISS.SI-ID 288149248

182.
PAMUK, Orhan
        Rdečelaska / Orhan Pamuk ; iz turščine prevedla Erna Pačnik Felek. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 207 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Kirmizi Saçli Kadin. - Broš. izd. meri 23 cm. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-471-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-472-4 (broš.)
a) Turška književnost - Ljubezen - Družina - Očetje - Sinovi - Ženske - Odnosi - Družba - Turčija - 20.st. - Roman

821.512.161-311.2
COBISS.SI-ID 288446464

183.
PATRIĆ, A. S.
        Črna skala, belo mesto / A. S. Patrić ; prevedla Tadeja Spruk. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 243 str. ; 24 cm

Prevod dela: Black rock white city

ISBN 978-961-272-251-7

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290140160

184.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Prva dama / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 439 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: First lady. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2858-8
ISBN 978-961-01-2858218 !

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 267128576

185.
POTOČNIK, Dragan
        Pesem za Sinin džan / Dragan Potočnik. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 341 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7026-05-4

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91858689

186.
PUTNEY, Mary Jo
        Ženin na preizkušnji / Mary Jo Putney ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 341 str. ; 20 cm. - (Očarljivi odpadniki)

Prevod dela: Never less than a lady. - Tiskano po naročilu. - "Avtorica ... nadaljuje serijo Očarljivi odpadniki ..." --> zadnja str. ov.

ISBN 978-961-00-3436-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3437-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290181888

187.
RAKOVEC-Felser, Zlatka
        Vražja Liza : čarovnije v zraku / Zlatka Rakovec-Felser ; [spremna beseda Polona Vidmar]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 203 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - Knjigi na pot / Polona Vidmar: str. 7-8. - O avtorici na zavihkih ov. - Slikovna priloga: str. 197-203. - Bibliografija: str. 193

ISBN 978-961-6968-88-1
a) Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 90040065

188.
RIVERS, Francine, 1947-
        Glas v vetru / Francine Rivers ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 579 str. ; 23 cm

Prevod dela: A voice in the wind. - "... trilogija Znamenje leva." --> str. 8. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0386-9
a) Cerkvena zgodovina - V leposlovju b) Rimljani - V leposlovju c) Kristjani - Preganjanje - V leposlovju d) Sužnje - Judinje - Rim - V leposlovju e) Gladiatorji - Germani - V leposlovju f) Odnosi med spoloma - V leposlovju g) Rimski imperij - V leposlovju

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 288737536

189.
ROBERTS, Nora
        Zvezde usode / Nora Roberts ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Meander, 2017. - 323 str. ; 22 cm. - ([Varuhi ; 1])

Prevod dela: Stars of fortune. - 800 izv. - "Zvezde usode je prvi del trilogije ..." --> zadnja str. ov. - Nasl. trilogije v angl. na avtoričini spletni str.: Guardians trilogy

ISBN 978-961-6951-58-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-59-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290173184

190.
SEGHERS, Anna, 1900-1983
        Izlet mrtvih deklet / Anna Seghers ; prevedel Aleš Učakar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 67 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Der Ausflug der toten Mädchen

ISBN 978-961-287-007-2

821.112.2-31
COBISS.SI-ID 290164480

191.
SKARLOVNIK, Slavko
        Njuni štirje možje : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 192 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Naklada na zahtevo. - Dve ženski, štirje možje / Aleš Tacer: str. 191-192

ISBN 978-961-6950-87-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290128128

192.
SOSIČ, Sarival
        Starec in jaz / Sarival Sosič ; [spremna beseda Barbara Korun, Samo Krušič]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 203 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - O neponovljivosti izkušnje / Barbara Korun: str. 191-196. - Starec in jaz - o ponavljanju / Samo Krušič: str. 197-203

ISBN 978-961-7018-46-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91619841

193.
TAJANA, Staša
        Ljubo življenje, naj se začne :) / Staša Tajana ; [spremna beseda Mojca Blažej Cirej]. - 1. izd. - Ljubljana : Čista pozitiva, 2017. - 293 str. ; 22 cm

Spremna beseda / Mojca Blažej Cirej: str. 3-4

ISBN 978-961-93906-4-1

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289856000

194.
VÉRANT, Samantha
        Sedem pisem iz Pariza : spomini / Samantha Vérant ; [prevod Suzana Pečnik]. - Izola : Meander, 2017. - 275 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Seven letters from Paris. - O avtorici: str. [278]

ISBN 978-961-6951-46-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-47-0 (broš.)
a) Vérant, Samantha - Avtobiografski romani b) Ženske - Življenjske spremembe - ZDA - V leposlovju c) Američanke - Francija - V leposlovju d) Pisma - V leposlovju e) Odnosi med spoloma - V leposlovju f) mladostna ljubezen

821.111(73)-312.6
COBISS.SI-ID 289612032

195.
VILA-Matas, Enrique, 1948-
        Dublineska / Enrique Vila-Matas ; prevedla [in spremna beseda] Veronika Rot. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 361 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Dublinesca. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Enrique Vila-Matas: avtor in protagonist oziroma mnogoterost pripovednih glasov in mnogobitnost literarnega junaka / Veronika Rot: str. 343-360. - Prix Jean Carrière, 2010. - Premio Bottari Lattes Grinzane, 2011

ISBN 978-961-284-278-9
a) Vila-Matas, Enrique (1948-) - Literarne študije

821.134.2-311.2
821.134.2.09Vila-Matas E.
COBISS.SI-ID 290261760

196.
WINTER, Claudia
        Marelični poljubi / Claudia Winter ; [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 374 str. ; 20 cm

Prevod dela: Aprikosenküsse. - O avtorici: str. [381]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3461-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3462-9 (broš.)

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 290394880

197.
WOHL, Louis de, 1903-1961
        Sulica : zgodovinski roman o rimskem stotniku, ki je prebodel Kristusovo stran / Louis de Wohl ; [prevod Andrej Turk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 366 str. ; 23 cm

Prevod dela: The spear. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-04-0387-6
a) Jezus Kristus - V leposlovju b) Rimska vojska - Jeruzalem - V leposlovju c) Svetopisemske osebe - V leposlovju

821.111-311.6
821.112.2-311.6
COBISS.SI-ID 289116928

198.
YOUNG, Samantha
        Čisto vsaka stvar / Samantha Young ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 392 str. ; 20 cm

Prevod dela: Every little thing. - Tisk po naročilu. - 2. del serije z originalnim nasl. Hart's Boardwalk; posamezne zgodbe so zaključene

ISBN 978-961-00-3444-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3445-2 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290249472

199.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Neznankino pismo / Stefan Zweig ; iz nemščine prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2017. - 96 str. ; 17 cm. - (Zbirka Kofetek ; 1)

Izv. stv. nasl.: Brief einer Unbekannten. - 300 izv.

ISBN 978-961-6922-99-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-00-1 (broš.)

821.112.2(436)-32
COBISS.SI-ID 289174016


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


200.
CAPUDER, Andrej
        Zamrznjene besede : eseji / Andrej Capuder. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva = Hermagoras, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 243 str. ; 23 cm

400 izv.

ISBN 978-3-7086-0939-3

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 289185792

201.
CHARNEY, Noah
        Slovenologija : življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej / Noah Charney ; [prevod Mateja Štrajhar, Lisa Mislej ; ilustracije Ivan Mitrevski]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl: Slovenology. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-289-5
a) Charney, Noah (1979-) - Spomini b) Američani - Slovenija - V leposlovju c) Slovenija - Družbene razmere - Eseji d) družina e) pisateljstvo f) slovenska kultura g) slovenski ljudski običaji h) osebna doživetja

821.111(73)-94
821.111(73)-4
COBISS.SI-ID 289910784

202.
GREBENC Sotošek, Tina
        LinA / Tina Grebenc Sotošek ; [avtor spremne besede Marko Planinc ; avtorji fotografij osebni arhiv]. - Trbovlje : Zavod Savus, 2017 (Radeče : Vinkotisk). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Spremna beseda / Marko Planinc: str. 7-8

ISBN 978-961-285-715-8
a) Fetalna smrt - Spomini

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 290267392

203.
JALAL al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273
        Ogenj ljubezni : 555 citatov / Rumi ; izbral in prevedel Žiga Valetič. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2017 ([Begunje] : Cicero). - [164] str. ; 17 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-92541-9-6

821.222.1'06-84
COBISS.SI-ID 288349696

204.
KAPETANOVIĆ, Ivan
        Camino de Santiago : romanje k svetemu Jakobu : Lećevica - Santiago de Compostela / Ivan Kapetanović ; [fotografije Ivan Kapetanović, Stipe Božić]. - Zagreb ; Ljubljana : V. B. Z., 2017. - 336 str. : ilustr. ; 25 cm

Zvd. oz. ilustr. na spojnih listih. - Prevod dela: Camino de Santiago : Hodočašće sv. Jakovu

ISBN 978-961-6468-89-3 (V. B. Z. Ljubljana)
a) Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi b) romanja

27-57(460Santiago de Compostela)
821.163.42-992
COBISS.SI-ID 289573120

205.
        KLE se špeglajte : slovenski pregovori / [zbrala in uredila Marjeta Zorec]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 125 str. : ilustr. ; 14 x 22 cm

1.000 izv. - Slike iz panjskih končnic iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja Ljubljana in zbirke Čebelarskega muzeja Radovljica --> kolofon

ISBN 978-961-6968-93-5
a) Pregovori - Slovenija

821.163.6-84
398.9(497.4)
COBISS.SI-ID 90994689

206.
KUTNJAK, Valerija
        Ne boj se! : spregovori in se osvobodi / Valerija Kutnjak ; [ilustratorka Filifiona, Barbara Imenšek]. - 1. izd. - Ljubljana : [samozal.] V. Kutnjak, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 146 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Predgovor / Peter Topić: str. 11-12

ISBN 978-961-283-911-6
a) Spolna zloraba - Spomini

821.163.6-94
343.541(092)
COBISS.SI-ID 289984768

207.
LINDNORD, Mikael
        Artur : pes, ki je prečkal džunglo, da bi našel dom / Mikael Lindnord in Val Hudson ; prevedla Miriam Drev ; [fotografije Krister Göransson]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 278 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: Arthur. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-6954-82-2

821.113.6-94
COBISS.SI-ID 290252032

208.
ULČAR, Ciril
        Orožje, uši in svoboda / Ciril Ulčar. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 369 str. : ilustr. ; 23 cm

Podatek o natisu v CIP-u. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7022-01-8
a) Ulčar, Ciril - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini

94(497.4)"1941/1945"(092)
929Ulčar C.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 289827072

209.
ZORE, Franjo
        [Tisoč dvesto štiri]
        1204 dni teme / Franjo Zore ; [spremna beseda Jože Razpotnik ; fotografije iz osebnega arhiva Jožeta Razpotnika ; slovarček tujih, narečnih in manj znanih besed Jože Razpotnik in Alenka Veber]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 169 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Nekaj besed o mojem starem očetu Franju / Jože Razpotnik: str. 9-12

ISBN 978-961-278-328-0

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 289617920

210.
ŽIŽEK, Mojca
        Otrok sonca : pinki pingvinka / Mojca Žižek ; [ilustracije Gregor Brdnik]. - 1. izd. - V Mariboru : samozal. M. Žižek, 2017 (Celje : Forma). - 115 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-283-880-5
a) Žižek, Mojca - Spomini b) Zloraba otrok - V leposlovju c) Nasilje v družini - V leposlovju d) Ženske - Samorealizacija - V leposlovju e) družinski odnosi f) travmatične izkušnje g) osebnostna rast h) osebna doživetja

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 91191041


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


211.
BOONEN, Stefan
        Pozor, huda babica! / Stefan Boonen ; ilustriral Melvin ; [iz nizozemščine prevedla Stana Anželj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis Trade). - 87 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Hier waakt oma. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Od 5. leta dalje

ISBN 978-961-6970-74-7
a) Babice (sorodstvo) - V otroškem leposlovju b) Počitnice - V otroškem leposlovju c) humor d) igra e) vragolije f) velike tiskane črke

821.112.5(493)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289373184

212.
BRODERICK, Marian
        Čarovnica v gozdu / Marian Broderick ; ilustracije Francesca Carabelli ; prevod Jakob J. Kenda. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis trade). - 98 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

Prevod dela: The witch in the woods. - 700 izv.

ISBN 978-961-6970-76-1
a) Čarovnice - V otroškem leposlovju b) čaranje c) deklice

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 289637632

213.
BROWN, Ruby
        Objemčki z očkom / Ruby Brown ; ilustrirala Tina Macnaughton ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [23] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Snuggles with daddy. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-75-0
a) Očetje - V otroškem leposlovju b) igra c) lisice d) ljubezen e) živali v domišljiji

821.111(94)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289349120

214.
BRUEL, Nick
        Poredna mucka in striček Pepi / Nick Bruel ; [prevod Tanja Goršič]. - Izola : Grlica, 2017. - [155] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Bad kitty vs uncle Murray. - 600 izv. - O avtorju: str. [155]

ISBN 978-961-244-260-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-244-261-3 (broš.)
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) fobije c) psi d) strici e) strah f) varstvo g) živali v domišljiji

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 289611264

215.
CANAL, Eulàlia, 1963-
        Prikazni ne potrkajo na vrata / Eulàlia Canal ; ilustracije Rocio Bonilla ; prevedla Veronika Rot. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - [42] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Els fantasmes no toquen a la porta. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-326-6
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) Ljubosumje - V otroškem leposlovju c) prikazni d) problemi najmlajših e) živali v domišljiji

821.134.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289590272

216.
DICKER, Joël, 1985-
        Knjiga o Baltimorskih / Joël Dicker ; [prevedel Iztok Ilc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 542 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Le livre des Baltimore. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4527-1
a) Pisatelji - ZDA - V leposlovju b) Družina - Travmatične izkušnje - Baltimore - V leposlovju c) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.133.1(494)-311.2
COBISS.SI-ID 289006848

217.
DORIA, Julia
        Marsovčki na počitnicah / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Ptičice)

Tiskano po naročilu. - Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-6881-47-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 290301952

218.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 1. izd. - Dolenja vas : samozal., 2016. - [22] str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Velike tiskane črke. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-745-7
a) Tekmovanja - V otroškem leposlovju b) goljufanje c) tovornjaki d) zajci e) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287039232

219.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 2. izd. - Dolenja vas : samozal., 2016. - [24] str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Velike tiskane črke. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-525-5
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) pomoč c) tovornjaki d) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287038720

220.
EMILIANI, Lucia
        Sivi volk na pikniku / Lucia Emiliani ; ilustrirala Maria Smirnovaite. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Gozdne pravljice)

Dober dan, prijazni volk. Košček pite, prosim. / Igor Saksida: str. [1]. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-59-9
a) Predsodki - V otroškem leposlovju b) Gozdne živali - V otroškem leposlovju c) pikniki d) prijateljstvo e) stereotipi f) volkovi g) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289315840

221.
FORSSÉN Ehrlin, Carl-Johan, 1978-
        O slončici, ki bi rada zaspala : nov način za uspavanje otrok / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; ilustrirala Sydney Hanson ; [iz angleščine prevedla Katja Jemec Gričar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 31 str. : ilustr. ; 27 cm

Izv. stv. nasl.: Elefanten som så gärna ville somna - en annorlunda godnattsaga. - 1.300 izv. - O avtorju in knjigi: str. 31. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4679-7
a) Spanje - V otroškem leposlovju

821.113.6-93-32
COBISS.SI-ID 289892864

222.
FRANČIČ, Franjo
        Ujemite paža / Franjo Frančič ; ilustrirala Dana Terzić. - Portorož : Center za komunikacijo, sluh in govor, 2017 (Divača : Mljač). - [21] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Zlata ribica)

700 izv.

ISBN 978-961-94141-1-8
a) Vzgojni domovi - Otroci - Doživljanje - V mladinskem leposlovju b) dom c) rejništvo d) družinsko nasilje e) travme

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 288845312

223.
GIBBES, Lesley
        Švrk in reševanje na pasji akademiji / Lesley Gibbes ; ilustriral Stephen Michael King ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prigode pasjega policista ; knj. 2)

Prevod dela: Fizz and the dog academy rescue

ISBN 978-961-272-249-4

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 289851904

224.
GREGORIČ, Andreja
        Darilo / Andreja Gregorič. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017. - [26] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Mušnica)

Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6994-22-4
a) brez besedila

087.5
COBISS.SI-ID 290016768

225.
GRILC, Uroš
        Mali plac / napisal Uroš Grilc ; ilustriral Gorazd Vahen. - Bevke : Škrateljc ; Vrhnika : Zavod Ivana Cankarja, 2017 ([Bevke] : Bograf). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Škratolovščine)

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-94196-0-1 (Škrateljc)
a) Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju b) Močvirje - Ekološko ravnotežje - V otroškem leposlovju c) Ljubljansko barje d) močvirje e) rosika f) uganke g) varstvo narave h) želve

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289539328

226.
GRINTOV, Vlasta, 1963-
        Verjemi v svoje sanje : zberi pogum, ne se bati / Vlasta Grintov ; [ilustracije iStock.com/ekolara, iStock.com/liusa, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-75-5
a) Šola - V otroškem leposlovju b) Letenje - V otroškem leposlovju c) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 290427392

227.
KARIM, Amer
        Zbiralec podob / Amer Karim ; ilustrirala Polona Kosec. - 1. izd. - Ljubljana : Ramos, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-285-706-6
a) Dekleta - Ugrabitve - V otroškem leposlovju b) čarovniki c) ogledala

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290213376

228.
KOZINC, Darinka
        O zmaju, ki je pohrustal grde misli / Darinka Kozinc ; [ilustracije iStock.com/ Ivan Nikulin ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

Velike tiskane črke. - 250 izv.

ISBN 978-961-6957-72-4
a) Medosebni odnosi - V otroškem leposlovju b) prijaznost c) zmaji d) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290058240

229.
KRALJIČ, Helena
        Moj dedek / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Lovšin. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 26 cm

1.500 izv. - Ko nam spregovori spomin / Igor Saksida: str. [1]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-53-7
a) Dedki - V otroškem leposlovju b) Vnuki - V otroškem leposlovju c) ljubezen d) pomoč e) starost f) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288356096

230.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in čudežna rastlina / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Za vse slikaniške detektive / Igor Saksida: str. [1]

ISBN 978-961-6988-02-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289403648

231.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in rojstni dan / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-37-7

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289277440

232.
KRALJIČ, Helena
        Stari avto / Helena Kraljič ; [ilustriral] Matjaž Schmidt. - 2. natis. - Jezero : Morfemplus, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-50-6
a) Avtomobili - V otroškem leposlovju b) lastniki c) popravila

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288280576

233.
KREUTZ, Samo
        Beseda kakor svet / Samo Kreutz ; [spremna beseda Jelena Lasan]. - Ljubljana : Ekslibris, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - 67 str. : ilustr. ; 20 cm

120 izv. - Ko cel svet postane beseda / Jelena Lasan: str. 67. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6838-62-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 278045952

234.
KRUŠIČ, Ljuba
        Glasbila v rokah nagajivih škratov / Ljuba Krušič ; [ilustracije iStock.com/ ddraw, iStock.com/ zugunder, iStock.com/ Aleksangel]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-73-1
a) Prvačka pleh muzika - V otroškem leposlovju b) Orkester - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290058496

235.
KUNAVER Ličen, Polona
        Skrivnostni gozd / Polona Kunaver Ličen ; ilustrirala Anja Kranjc. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [54] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-6893-99-2
a) Gozdovi - V otroškem leposlovju b) glasovi c) gozdne živali d) narava

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289787392

236.
MACUH, Bojan
        Tjan dobi novega prijatelja / Bojan Macuh ; ilustracije Romeo Štrakl. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 19 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Sprejeto ; 004)

200 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6620-87-1
a) Slovenska književnost - Mladinska književnost - Slikanice

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 88172033

237.
MUCK, Desa
        Škratovile udomačijo samoroga / Desa Muck ; ilustrirala Eva Cajnko. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 39 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7001-06-8
a) Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju b) fantastična bitja c) škratje d) ujetništvo e) vile

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289864704

238.
PEROCI, Ela
        Muca Copatarica : zvočna knjiga / [besedilo] Ela Peroci ; [ilustracije] Ančka Gošnik-Godec ; [priredila Jelka Pogačnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 27 cm

4.000 izv. - "Muca Copatarica, 60 let"--> ov. - Kartonka je opremljena z gumbi za zvočne efekte

ISBN 978-961-01-4669-8
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) nered c) pospravljanje d) razvade e) živali v domišljiji f) velike tiskane črke g) kartonke h) zvočni efekti i) priredbe

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288894976

239.
PETEK Levokov, Milan
        Copatarska pravljica ; Polonca in leteči krožnik ; Zakaj so ponoči vse mačke črne / Milan Petek Levokov ; [ilustracije Nataša Gregorič]. - Maribor : MAUS, 2016 (tiskano v EU). - 19 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zgodbe iz pravljičnega vrta)

Nasl. v kolofonu: Copatarska pravljica in še dve pravljici za povrh. - 500 izv. - O avtorju: str. 19

ISBN 978-961-94029-8-6
a) Obuvala - V otroškem leposlovju b) Nezemljani - V otroškem leposlovju c) Mačke - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 88950529

240.
PREGL, Sanja
        Pravi prijatelj / Sanja Pregl ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 11)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-55-1
a) Izsiljevanje - V otroškem leposlovju b) Pogum - V otroškem leposlovju c) nasilje d) pomoč e) prijateljstvo f) samopodoba

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288844288

241.
        ROBOCAR Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-3-6
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) nesreče f) reševalci g) vozila h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289290752

242.
        ROBOCAR Poli. 2, Novi prijatelji / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-4-3
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) komunalna higiena g) vozila h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289292032

243.
        ROBOCAR Poli. 3, Tehnični pregled / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-5-0
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) vozila g) nesreče h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289292544

244.
        ROBOCAR Poli. 4, Zaupaj prijateljem / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-6-7
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) vozila g) strele h) magnetizem i) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289293056

245.
SALEINA, Thorsten
        Oho, čigav kakec pa je to? : dvigni zavihke / [napisal in ilustriral Thorsten Saleina ; prevedla Jelena Isak Kres]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [20] str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Wer geht denn da aufs Klo?. - 3.000 izv. - Knjiga z zavihki. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-01-4525-7
a) Feces - Živali - V otroškem leposlovju b) iztrebki c) kartonke d) odkrivanke e) uganke

821.112.2-93-193.1
087.5
COBISS.SI-ID 288375808

246.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Te lahko objamem / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 3)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - Nasl. podrejenega dela na ov.: Te lahko objamem?. - 700 izv. (trda vez.), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-92-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-93-0 (broš.)
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289525504

247.
STUBELJ Ars, Mojca
        My dog = Mon chien = Mi perro = Il mio cane = Mein Hund = Moj pes / Mojca Stubelj Ars ; illustrations Ludmila Kharmanova ; [prevod Florence Gacoin-Marks ... et al.]. - 1. izd. = 1st ed. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2016 (tiskano v Sloveniji). - [64] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mini poliglotini)

Vzpor. angl., franc., špan., it., nem. in rus. besedilo. - Lat. in cir. - Družabna igra na zadnjem spojnem listu. - "Dyslexia friendly"--> zadnja str. ov. - 500 izv.
- - Moj pes : dodatek h knjigi. - [4] str. : ilustr.
Slov. besedilo

ISBN 978-961-93775-5-0
a) Tuji jeziki - Zgodnje učenje

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 284667392

248.
STUBELJ Ars, Mojca
        Pravljica o Luni : kako je mali poni postal velik = Das Märchen von Luna : wie ein kleines Pony groß wurde = The fairytale of Luna : how a small pony became big / Mojca Stubelj Ars ; [ilustracije] Naja Simčič ; [prevod v nemški jezik Dana Engel, prevod v angleški jezik Mojca Stubelj Ars]. - 1. izd. = 1. Aufg. = 1st ed. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 54 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm. - (Mini Poliglotini)

Nasl. str. na str. 7. - Vzpor. slov., nem. in angl. besedilo. - Družabna igra na zadnjem spojnem listu. - 500 izv. - O avtorici: str. 54

ISBN 978-961-93775-1-2
a) Tuji jeziki - Zgodnje učenje b) nemščina c) angleščina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 281063424

249.
TELLEGEN, Toon
        Kitov vrt / Toon Tellegen ; [ilustracije Annemarie van Haeringen ; prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 55 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: De tuin van de walvis

ISBN 978-961-272-250-0

821.112.5-93-32
COBISS.SI-ID 290000640

250.
TERZIĆ, Nedeljko
        Živalska olimpijada / Nedeljko Terzić ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [prevod Elza Ajduković in Brane Pavšek]. - Pekel : Volosov hram, 2017 (tiskano v EU). - 47 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Vesela olimpijada. - 250 izv. - O avtorju: str. 44-45

ISBN 978-961-94189-0-1
a) Živali - V otroškem leposlovju b) olimpijske igre c) šport

821.163.41-93-34
COBISS.SI-ID 91035649

251.
VAKE, Danijel
        Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev / Danijel Vake ; [ilustracije iStock.com/ Rasulovs, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-68-7
a) Detektivi - V otroškem leposlovju b) Ugrabitve - V otroškem leposlovju c) mačke d) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 289166592

252.
VERTELJ, Nataša
        Zvezdogelca / [besedilo in ilustracije] Nataša Vertelj. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 28 str. : ilustr. ; 31 cm

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6968-94-2
a) Zvezde - V otroškem leposlovju b) deklice c) osamljenost d) vesolje

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 91324673

253.
        ZVERINICE, pozdravljene! : sedem najlepših živalskih pravljic iz Rezije / ilustriral Zvonko Čoh ; [ujel in udomačil Milko Matičetov ; rahlo počesala Anja Štefan]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - 47 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

2.000 izv. - Vsebina: Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah ; O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisišje hišice ; O muci, ki je imela vzeti peska ; Zajec dela za lisico ; Kako so volku ostrigli brke ; O prašičku, ki ni hotel sam domov ; Bogata in uboga mišica

ISBN 978-961-01-0102-4
a) Slovenske ljudske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju b) Ljudske živalske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju c) Živali - V otroškem leposlovju d) ljudsko slovstvo

398.2(450.365=163.6)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 286111488

254.
ŽAKELJ, Špela
        Na potovanju po galaksiji : nove dogodivščine Iztoka in Zvezdice / Špela Žakelj ; [ilustracije iStock.com/ Hi Res, iStock.com/egal, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 54 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-67-0
a) Vesolje - Potovanja - V otroškem leposlovju b) fantastični svetovi c) pomoč d) pustolovščine

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289166336


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


255.
ALEXIE, Sherman, 1966-
        Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom / Sherman Alexie ; ilustracije Ellen Forney ; [prevedel Andrej E. Skubic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: The absolutely true diary of a part-time Indian. - 1.000 izv. - Sherman Alexie in njegov Indijanec / Alenka Veler: str. 253-255

ISBN 978-961-01-4539-4
a) Indijanci - Mladostniki - V mladinskem leposlovju b) Indijanci - Rasni odnosi - Belci - V mladinskem leposlovju c) indijanski rezervati d) severnoameriški Indijanci e) srednje šole f) odraščanje g) samopodoba

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 290051840

256.
BACH, Tamara
        Ostanki poletja / Tamara Bach ; prevod Alenka Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 110 str. ; 21 cm

Prevod dela: Was vom Sommer übrig ist. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0408-8
a) Dekleta - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju b) Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju c) bolnišnice d) družina e) koma f) mladostniki g) počitnice

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 290177536

257.
BODNÁROVÁ, Jana, 1950-
        [Trinajst]
        13 / Jana Bodnárová ; [iz slovaščine] prevedel Andrej Pleterski. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 99 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: 13. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-18-7
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju b) Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) čustva

821.162.4-93-32
COBISS.SI-ID 288973568

258.
BRIŠNIK, Iztok
        Zmaj s srcem : mladinski roman / Iztok Brišnik. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 122 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6950-88-6

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 290224896

259.
DEGNAN-Veness, Coleen
        In the garden / [text adapted by Coleen Degnan-Veness]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2016. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 1)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Based on the Peppa Pig TV series" --> na dnu nasl. str. - "Pre A1, YLE starters, 100 - 200 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-241-26220-7
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 23129138

260.
FREY, Jana
        Zrak za zajtrk / Jana Frey ; [prevod Alexandra Natalie Zaleznik]. - Izola : Grlica, 2017. - 159 str. ; 21 cm. - (Zbirka Na robu)

Prevod dela: Luft zum Frühstück. - O avtorici: str. [160]. - 700 izv.

ISBN 978-961-244-259-0
a) Dekleta - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju b) Anoreksija - V mladinskem leposlovju c) družina d) strah e) bolnišnice

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 289737216

261.
HENMO, Sverre
        Samo ljubezen / Sverre Henmo ; prevedel Darko Čuden. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano na Slovenskem). - 102 str. ; 22 cm

Prevod dela: Det er bare kjærlighet. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-24-8
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju

821.113.5-93-311.2
COBISS.SI-ID 290017280

262.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Luža v čevlju / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Gaja Kokalj ; [fotografije Anja Kokalj, pixabay.com, all-free-download.com]]. - 1. izd. - Dob : Brin, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 230 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Stran od ponorelega sveta ali kaj pomeni luža v čevlju sodobnega najstnika / Marta Keržan: str. 223-225. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-2-6
a) Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju b) Babice (sorodstvo) - Medosebni odnosi - Vnuki - V mladinskem leposlovju c) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju d) dekleta e) družina f) družinske skrivnosti g) modrost h) pohodništvo i) potovanja j) vrednote

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 289846016

263.
PITTS, Sorrel
        We can help! / [text adapted by Sorrel Pitts ; illustrated by Joelle Driedemyi]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2017. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 2)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Level 2, A1, YLE movers, 200 - 300 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-241-28367-7
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 23129906

264.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter. Kamen modrosti / J. K. Rowling ; prevedel Jakob J. Kenda ; [ilustrirala Mary GrandPré]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 228 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Harry Potter / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Harry Potter and the philosopher's stone. - "Kamen modrosti je prva knjiga v zbirki..." --> zadnja str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-0543-5

821.111-93-312.9
COBISS.SI-ID 290229760


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


265.
BEVK, France
        Grivarjevi otroci ; Pastirci / France Bevk ; [spremna beseda in opombe Stanko Kotnik]. - 13. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 182 str. ; 21 cm

1.200 izv. - O pisatelju Francetu Bevku / Stanko Kotnik: str. 175-179

ISBN 978-961-01-1800-8
a) Bevk, France (1890-1970) - Spremne besede b) Revščina - V mladinskem leposlovju c) Podeželje - V mladinskem leposlovju d) družina e) otroštvo

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289540352

266.
CONRAD, Didier
        Cezarjev papirus : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal Jean-Yves Ferri ; narisal Didier Conrad ; pobarval Thierry Mébarki ; prevedla Kristina Šircelj. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 36)

Prevod dela: Le papyrus de César. - Broš. izd. meri 29 cm. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-86-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-87-9 (broš.)
a) Caesar, Caius Iulius (100-44 pr.n.št.) - V mladinskem leposlovju b) Galci - V mladinskem leposlovju c) humor d) pustolovščine e) zgodovinopisje f) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290062592

267.
HROVAT, Uroš
        Smetarski gusar / [besedilo, ilustriral] Uroš Hrovat ; [spremno besedilo Maja Nemec]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 70 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Grad Prepih ; 4)

O avtorju: str. 70. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-275-168-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290175488

268.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Cirkus treh vetrov / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. - 1. izd. - Dob : Brin, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 115 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - Predstavitev avtorice in dela: str. 114. - O ilustratorki: str. 115. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-3-3
a) Brezposelnost - V mladinskem leposlovju b) Cirkus - V mladinskem leposlovju c) družina d) pomoč e) revščina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289856256

269.
KORANTER, Sonja
        Ko se Neža zaljubi / Sonja Koranter ; [ilustracije Karin Berce ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-74-8
a) Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju b) Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) deklice d) 1. maj e) običaji f) prazniki

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290427136

270.
MLAKAR, Simon, 1977-
        Peter in čudežni rdeči kos Janez / Simon Mlakar ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 51 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miškolinke)

ISBN 978-961-272-252-4

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290170112

271.
PETEK Levokov, Milan
        Pravljičarna kapitana Maria / Milan Petek Levokov ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [spremna beseda Dragica Haramija]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 135 str. : ilustr. ; 22 cm

Pravljičarna - kaj je to? / Dragica Haramija: str. 133-135. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-7022-02-5
a) Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju b) kapitani c) morje

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 289981440

272.
RIDDELL, Chris
        Otilija na morju / Chris Riddell ; prevedla Ana Barič Moder. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 (Ljubljana : Grafis trade). - 171 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Ottoline at sea. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-78-5

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 290091520

273.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Dobro je imeti prijatelje / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 4)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - 700 izv. (trda vezava), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-94-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-95-4 (broš.)
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289524992

274.
UDERZO, Albert
        Asterix pri Belgih : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal René Goscinny ; narisal Albert Uderzo ; prevedla Špela Žakelj. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 24)

Prevod dela: Astérix chez les Belges. - Broš. izd. meri 29 cm. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-84-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-85-5 (broš.)
a) Galci - V mladinskem leposlovju b) Belgija c) humor d) pustolovščine e) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290061824


90 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO


275.
FERFILA, Bogomil
        Norveška : najbogatejša država Evrope (in sveta) / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017. - VII, 336 str. : tabele ; 21 cm

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 333-336. - Bibliografija: str. 326-332

ISBN 978-961-94104-9-3
a) Norveška - Domoznanstvo b) Norveška - Družbeni razvoj c) ekonomska politika d) socialna država e) Arktika

308(481)
908(481)
COBISS.SI-ID 289991680

276.
FERFILA, Bogomil
        Turčija : od lenarjenja na sredozemski obali, izjemnih turških zgodovinskih biserov do tankov in arabskih mudžahidov pri Gaziantepu / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 188 str., 196 str. pril. : tabele ; 25 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 34)

Tiskano po naročilu. - Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Potiskani spojni listi. - Biografija avtorja: str. 186-187

ISBN 978-961-94104-7-9 (trda vezava)
a) Sociografija b) Družbene razmere c) Zgodovinski pregledi d) Sociography e) Social conditions f) Historical reviews g) Turčija - Domoznanstvo h) Turčija - Potopisi i) Turkey

308(560)
908(560)
821.163.6-992
COBISS.SI-ID 289238016


91 ZEMLJEPIS


277.
        KAMNIŠKA Bistrica - geografska podoba gorske doline / [avtorji Nejc Bobovnik ... [et al.] ; Darko Ogrin (ur.) ; [kartografi Nejc Bobovnik ... [et al.] ; fotografi Dejan Cigale ... [et al.] ; prevod povzetka James Cosier]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 176 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 24 cm. - (GeograFF ; 22)

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Summary: Kamniška Bistrica - a geographic perspective of a mountain valley. - Kazalo

ISBN 978-961-237-900-1
a) Kamniška Bistrica (dolina) - Geografija - Zborniki b) gorske doline c) geografske značilnosti

913(497.4Kamniška Bistrica)(082)
COBISS.SI-ID 289227008

278.
MEDVEŠEK, Janez
        Potepi po Sloveniji : vodnik za starejše in gibalno ovirane / [[besedilo], fotografije] Janez Medvešek. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba : Dom sv. Jožef, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-304-4
a) Slovenija - Turistični vodniki b) Slovenija - Izleti

913(497.4)(036)
796.51/.52(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 289439488


929 ŽIVLJENJEPISI


279.
BROJAN, Matjaž
        Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub : zgodba o pokončnem Slovencu, odločnem odvetniku in Maistrovi desni roki / Matjaž Brojan ; [slikovno gradivo arhivi družine Rosina, Matjaža Brojana in Zveze društev general Maister]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza društev general Maister, 2017 (Ljubljana : Belin grafika). - 144 str. : ilustr. ; 25 cm

1.100 izv.

ISBN 978-961-285-669-4
a) Rosina, Franjo (1863-1924) - Biografije b) Slovenci c) znamenite osebnosti d) narodna gibanja e) 19./20.st.

929Rosina F.
COBISS.SI-ID 289762560

280.
GOLDSTEIN, Ivo
        Tito / Ivo in Slavko Goldstein ; prevedla Maja Novak in Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 1072 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Tito. - 2.500 izv. - O avtorjih: str. 1072. - Bibliografija: str. 1017-1058. - Kazalo

ISBN 978-961-241-993-6 (trda vezava)
a) Broz, Josip (1892-1980) - Biografije b) Komunizem - Jugoslavija c) Communism d) Jugoslavija - Zgodovina - 20. st. e) Yugoslavia f) Biografije g) Biographies

929Broz J.-Tito
94(497.1)"19"
329.15(497.1)
COBISS.SI-ID 288556544

281.
GRŽAN, Karel
        Zmagovita ljubezen : Izidor Završnik - slovenski Maksimiljan Kolbe : ob 100-letnici rojstva, 1917-2017 / Karel Gržan ; [ilustracije Jožica Krhen-Udovč ; fotografije Izidorja Završnika iz družinskega arhiva Marije Kumer]. - Koper : Ognjišče, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 139 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga Ognjišča ; 13)

1.400 izv. - Spremna beseda celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška: str. 5-7. - Bibliografija: str. 134-135

ISBN 978-961-263-205-2
a) Završnik, Izidor (1917-1943) - V leposlovju b) Slovenija c) druga svetovna vojna d) mučenci

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 289112320

282.
HAMILTON, Bethany
        Deskarka z dušo : resnična zgodba o najstnici, ki ji je morski pes odgriznil roko / Bethany Hamilton ; v sodelovanju s Sheryl Berk in Rickom Bundschuhom ; [prevod Klemetina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 181 str., [24] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Soul surfer. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0407-1
a) Hamilton, Bethany - Avtobiografije b) Deskarji - Združene države Amerike c) Morski psi - Napadi - Posledice

929Hamilton B.
COBISS.SI-ID 290173440

283.
KALOH, Dejan
        Na noge! : življenjska zgodba mariborskega boksarja Igorja Rašića-Raša / Dejan Kaloh. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 182 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Biografije)

300 izv.

ISBN 978-961-7018-44-8
a) Rašić, Igor (1973-) - Biografije b) Boks c) Slovenski športniki d) boksarji e) alkoholiki

796.8:929Rašić I.
COBISS.SI-ID 91505921

284.
KAY, Jackie
        Rdeča prašna cesta / Jackie Kay ; prevedla Mateja Petan. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 271 str. ; 22 cm

Prevod dela: Red dust road. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-23-1
a) Kay, Jackie (1961-) - Avtobiografija b) Posvojitev - V leposlovju c) Starši - V leposlovju d) Rasizem - Škotska - V leposlovju

821.111-312.6
COBISS.SI-ID 290017024

285.
OMERZA, Igor
        Boris Pahor : v žrelu Udbe / Igor Omerza. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 636 str. : ilustr. ; 23 cm

600 izv. - Opombe z bibliografijo med besedilom. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0952-2
a) Pahor, Boris (1913-) b) Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991 c) Slovenija - Politične razmere - 1945-1991

929Pahor B.
323.28(497.4)
COBISS.SI-ID 290096896


93 ZGODOVINA. KULTURNA ZGODOVINA


286.
PREGL Kobe, Tatjana
        Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Tina Dobrajc. - Jezero : Morfemplus, 2017. - 68 str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. in kazalo na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-6988-57-5
a) Francija - Domoznanstvo - Knjige za mladino b) Francija - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino c) znamenite osebnosti d) poučno leposlovje

908(44)(02.053.2)
930.85(44)(02.053.2)
821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289058560


94 ZGODOVINA


287.
MAKAROVIČ, Jan
        Zgodbe Svetega pisma : zgodovina dveh nenavadnih narodov / Jan Makarovič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 413 str., 1 f. z avtorj. sl. ; 25 cm

600 izv. - O avtorju: str. [415]. - Bibliografija: str. 401-406. - Povzetek / avtor. - Kazalo

ISBN 978-961-274-470-0
a) Biblia - Vplivi b) Judje - Zgodovina - Stari vek c) Judovstvo - Kulturna zgodovina d) Evropa - Socialna zgodovina - 19.-20.st.

94(33)
930.85(33)
94(4)"18/19"
27-23
COBISS.SI-ID 288239616


FM FILMI ZA MLADINO


288.
        OPERASJON Arktis [Videoposnetek] = Misija Arktika / regi, manuskript Grethe Bøe-Waal ; etter en bok av Leif Hamre ; fotograf Gaute Gunnari ; musikk Trond Bjerknæs ; iz angleščine prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (90 min, 40 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3239928/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v norv. - Posneto 2014. - Produkcija: Norsk Filminstitutt itd. - Igrajo: Kaisa Antonsen, Ida Leonora Valestrand Eike, Leonard Valestrand Eike, Line Verndal, Nicolai Cleve Broch, Kristofer Hivju itd. - Za otroke od 8. do 12. leta in mladino
a) Norveški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) družinski film c) evropski mladinski igrani filmi

791.221.7(481)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113326686


FO FILMI ZA ODRASLE


289.
        ARRIVAL [Videoposnetek] = Prihod / directed by Denis Villeneuve ; screenplay by Eric Heisserer ; based on the story "Story of your life" written by Ted Chiang ; director of photography Bradford Young ; music by Jóhann Jóhannsson ; prevedla Lorena Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (111 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2543164/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., bolg., češ., hrv., madž., romun., slovaš. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: 21 Laps Entertainment itd. - DVDS046. - Igrajo: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O'Brien, Tzi Ma, Joe Cobden, Pat Kiely, Russell Yuen, Andrew Shaver itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - Oskar, 2017 (montaža zvoka), BAFTA, 2017 (zvok), Benetke, 2016 (film, režiser)
a) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji b) filmska drama c) drama d) fantastični film e) fantazijski film f) fantastična drama g) fantazijska drama h) znanstvenofantastična drama i) triler j) thriller

791.221.8:82-312.9(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113238622

290.
        ASSASSIN'S creed [Videoposnetek] = Asasinov nazor / directed by Justin Kurzel ; screenplay by Michael Lesslie and Adam Cooper & Bill Collage ; based on the Assassin's creed game series ; director of photography Adam Arkapaw ; music by Jed Kurzel ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (110 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2094766/?ref_=fn_al_tt_6 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., češ., grš., heb., hrv., island., madž., port., romun., slovaš., slov., srb. in tur. Sinhronizacija v: angl., češ., madž. in tur. Dialogi (v orig.) v angl. in špan. - Posneto 2016. - Produkcija: New Regency itd. - DVDF63672. - L2 63672 DVD SV (na DVD-ju). - Igrajo: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Michael K. Williams, Denis Menochet, Ariane Labed, Khalid Abdalla itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Malteški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji e) Tajvanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji f) Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji g) Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji h) pustolovski film i) drama j) fantastični film k) fantazijski film l) koprodukcija

791.221.7(410+44+458.2+73+529+71+512.317)(086. 82)
COBISS.SI-ID 1113243486

291.
        The AUTOPSY of Jane Doe [Videoposnetek] = Obdukcija neznanke / directed by André Øvredal ; written by Ian Goldberg & Richard Naing ; director of photography Roman Osin ; originale score by Danny Bensi & Saunder Jurriaans. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 83 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3289956/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: Ingenious itd. - Posneto 2016. - Q 1400. - Igrajo: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton, Olwen Kelly, Jane Perry, Parker Sawyers, Mary Duddy itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji c) srhljivka d) triler e) thriller f) koprodukcija

791.221.9(410+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113283166

292.
        BAD Santa 2 [Videoposnetek] = Pokvarjeni Božiček 2 / directed by Mark Waters ; written by Johnny Rosenthal and Shauna Cross ; based on characters created by Glenn Ficarra & John Requa ; director of photography Theo van de Sande ; music by Lyle Workman. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1798603/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: Springsdale Films itd. - Posneto 2016. - Q 1384. - Igrajo: Billy Bob Thornton, Kathy Bates, Tony Cox, Christina Hendricks, Brett Kelly, Ryan Hansen, Jenny Zigrino, Jeff Skowron, Cristina Rosato, Mike Starr itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) črna komedija d) božič

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113032542

293.
        The BEATLES [Videoposnetek] : eight days a week : the touring years = The Beatles : [osem dni na teden] / directed by Ron Howard ; written by Mark Monroe ; directors of photography Caleb Deschanel ... [et al.] ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 102 min) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2531318/?ref_=nm_flmg_dr_6 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. v slov. z embalaže. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: White Horse Pictures, Imagine Entertainment. - Sodelovali so: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, George Harrison, Eddie Izzard, Whoopi Goldberg, Richard Curtis, Kitty Oliver, Elvis Costello, Howard Goodall itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Beatles (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Dokumentarni filmi - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeno dokumentarni film e) glasba f) glasbeniki g) pogovori h) intervjuji i) pop j) rock

791.229.2:929Beatles(086.82)
929Beatles:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113258334

294.
        BELGICA [Videoposnetek] / scenario Arne Sierens, Felix Van Groeningen ; een film van Felix Van Groeningen ; muziek Soulwax ; fotografie Ruben Impens ; prevedla Helena Golja. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (121 min, 53 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3544218/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nizozem. - Posneto 2016. - Produkcija: Menuet itd. - Igrajo: Stef Aerts, Tom Vermeir, Hélène De Vos, Charlotte Vandermeersch, Boris Van Severen, Sara De Bosschere, Dominique Van Malder, Sam Louwyck, Stefaan De Winter itd. - Za odrasle
a) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) evropski igrani filmi e) koprodukcija

791.221.4(493+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113376862

295.
        BLACK rain [Videoposnetek] = Črni dež / music by Hans Cimmer ; director of photography Jan De Bont ; written by Craig Bolotin & Warren Lewis ; directed by Ridley Scott. - Ljubljana : Blitz film & video distribution, 2001, p 1989. - 1 video DVD (regija 2)(ca 120 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnaslovljeno v hrv., angl., ... - EC 100316. - QPAR 3934. - Vloge: Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Kate Capshaw
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) video DVD e) DVD

791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 237674496

296.
        CAFÉ society [Videoposnetek] = Kavarniška gospoda / cinematographer Vittorio Storaro ; written and directed by Woody Allen. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4513674/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Gravier Productions itd. - Igrajo: Jeannie Berlin, Steve Carell, Jesse Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey, Kristen Stewart, Corey Stoll, Ken Stott itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) komedija d) romantična komedija e) drama f) romantična drama

791.221.2(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113210718

297.
        CAPTAIN Fantastic [Videoposnetek] = Kapitan Fantastični / written and directed by Matt Ross ; director of photography Stéphane Fontaine ; music by Alex Somers ; prevedla Diana G. Jenko. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3553976/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Electric City Entertainment in ShivHans Pictures. - Igrajo: Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Shree Crooks, Ann Dowd itd. - 2016, Cannes, nagrada za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) komedija

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113014110

298.
        DIAZ [Videoposnetek] : don't clean up this blood / soggetto e regia Daniele Vicari ; sceneggiatura Laura Paolucci, Danielle Vicari ; fotografia Gherardo Gossi ; musiche Teho Teardo. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2013. - 1 video DVD (ca 117 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1934234/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Dialogi v it., nem., angl. in franc., podnapisi v slov., srb. in bos. - Produkcija: Fandango itd. - Igrajo: Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano itd.
a) Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) policijsko nasilje f) protesti g) antiglobalizacija h) koprodukcija

791.221.4(450+498+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1103991646

299.
        DIPLOMATIE [Videoposnetek] = Diplomacija / scénario, adaptation et dialogues de Cyril Gely et Volker Schlöndorff ; image Michel Amathieu ; musique Jörg Lemberg ; un film de Volker Schlöndorff ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 81 min) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3129564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Film Oblige itd. - Posneto 2014. - Igrajo: André Dussollier, Niels Arestrup, Robert Stadlober, Burghart Klaußner, Charlie Nelson, Jean-Marc Roulot, Thomas Arnold, Stefan Wilkening itd. - Za odrasle. - Cezar, 2015 (scenarij)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) vojna drama e) zgodovinski film f) zgodovinska drama g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.4(44+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113215582

300.
        FIFTY shades darker [Videoposnetek] = Petdeset odtenkov teme / music by Danny Elfman ; director of photography John Schwartzman ; based on the novel by E. L. James ; screenplay by Niall Leonard ; directed by James Foley ; prevod in priredba Vesna Žagar. - Ne zamaskirana izd. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (113 min, 2 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4465564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Na embalaži še: Ne zamaskirana izdaja vključuje tudi filmsko verzijo. - Podnapisi v angl., bolgar., češ., hrv., madž., romun. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. - Produkcija: Michael De Luca itd. - Posneto 2017. - DVDUP0431. - 574101/L [na DVD-ju]. - Igrajo: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Bella Heathcote, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Bruce Altman, Kim Basinger, Marcia Gay Harden itd. - Za odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) romantična drama e) koprodukcija

791.221.4(510+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 23129650

301.
        FIST fight [Videoposnetek] = Udari kot dedec / directed by Richie Keen ; screenplay by Van Robichaux & Evan Susser ; story by Van Robichaux & Evan Susser and Max Greenfield ; director of photography Eric Edwards ; music by Dominic Lewis. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (87 min, 17 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3401882/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: 21 Laps/Wrigley Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0839. - Igrajo: Ice Cube, Charlie Day, Tracy Morgan, Jillian Bell, Dean Norris, Christina Hendricks, Kumail Nanjiani, Dennis Haysbert, JoAnna Garcia Swisher, Alexa Nisenson, Stephnie Weir, Kym E. Whitley itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113388126

302.
        FORUSHANDE [Videoposnetek] = Trgovski potnik / [scenarij in režija Asghar Farhadi ; fotografija Hossein Jafarian ; glasba Sattar Oraki] ; iz angl. prevedla Tanja Bulajič. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 119 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5186714/?ref_=nm_knf_i4 - predstavitev filma. - Na embalaži nasl. v angl.: The salesman. - Podnapisi v slov. - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database) , avtorji z embalaže. - Posneto 2016. - Produkcija: Memento Films Production itd. - Igrajo: Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini, Babak Karimi itd. - Za odrasle. - Oskar, 2017 (tujejezični film), Cannes, 2016 ( glavni igralec, scenarij)
a) Iranski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija

791.221.4(55+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113267038

303.
        FREE state of Jones [Videoposnetek] = Upornik neodvisne države Jones / directed [and] screenplay by Gary Ross ; story by Leonard Hartman and Gary Ross ; director of photography Benoît Delhomme ; music by Nicholas Britell. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 134 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1124037/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto po resničnih dogodkih v okrožju Jones v Mississippiju med leti 1862-1876. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bluegrass Films itd. - Q1366. - Igrajo: Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Christopher Berry, Sean Bridgers, Jacob Lofland, Thomas Francis Murphy, Bill Tangradi, Brian Lee Franklin itd. - Za odrasle
a) Knight, Newton (1837-1922) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) akcijski film e) akcijska drama f) biografski film g) biografska drama h) zgodovinska drama i) vojni film

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112775774

304.
        La FRENCH [Videoposnetek] : librement inspiré de faits réels = Marseillska naveza : povzeto po resničnih dogodkih / un film de Cédric Jimenez ; scénario et dialogues Audrey Diwan, Cédric Jimenez ; image Laurent Tangy ; musique originale Guillaume Roussel ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 130 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2935564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: Legende Films itd. - Igrajo: Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette, Mélanie Doutey, Guillaume Gouix, Bruno Todeschini itd.
a) Francoski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Belgijski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) kriminalka d) kriminalna drama e) akcijski film f) akcijska kriminalka g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.5(44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113021022

305.
        GOLD [Videoposnetek] : inspired by true events = Zlato : navdihnjeno z resničnimi dogodki / directed by Stephen Gaghan ; written by Patrick Massett & John Zinman ; director of photography Robert Elswit ; music by Daniel Pemberton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (115 min, 28 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1800302/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Black Bear Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1405. - Igrajo: Matthew McConaughey, Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, Corey Stoll, Toby Kebbell, Bill Camp, Joshua Harto, Timothy Simons, Craig T. Nelson, Stacy Keach itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Pustolovski film - Video DVD-ji b) drama c) pustolovska drama d) triler e) thriller

791.221.4(73)(086.82)
791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113342302

306.
        HIMALLAYA [Videoposnetek] = Himalaja : film je posnet po resničnih dogodkih / [directed by Lee Seok-hoon ; screenplay by Suo Jieun-min ; cinematography by Kim Tae-sung, Hong Seung-hyuk ; music by Sang-Joon Hwang]. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4253360/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Transliterirani nasl. povzet po Wikipedia.org, avtorji z embalaže. - Na embalaži nasl. v angl.: The Himalayas. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2015. - Produkcija: JK Film itd. - Q 1385. - Igrajo: Hwang Jung-min, Jung Woo, Cho Seong-ha itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) pustolovski film d) pustolovska drama

791.221.4(519.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113038174

307.
        I, Daniel Blake [Videoposnetek] = Jaz, Daniel Blake / photography Robbie Ryan ; music George Fenton ; screenplay by Paul Laverty ; director Ken Loach. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 97 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5168192/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Sixteen Films itd. - Igrajo: Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann, Dylan Phillip McKiernan, Kate Rutter, Sharon Percy itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - BAFTA, 2017 (film), Cannes, 2016 (režiser), Cesar, 2017 (film), Evropska filmska nagrada, 2016 (režiser)
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) evropski igrani filmi f) koprodukcija

791.221.4(410+44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113157726

308.
        The INFILTRATOR [Videoposnetek] : based on a true story = Infiltrator : posneto po resnični zgodbi / directed by Brad Furman ; screenplay by Ellen Brown Furman ; based on the book by Robert Mazur ; director of photography Joshua Reis ; original music by Chris Hajian. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 122 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1355631/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: George Films itd. - Q 1390. - Igrajo: Bryan Cranston, Diane Kruger, John Leguizamo, Benjamin Bratt, Yul Vazquez, Juliet Aubrey, Elena Anaya, Amy Ryan, Olympia Dukakis, Joseph Gilgun itd. - Za odrasle
a) Mazur, Robert - Biografski film - Video DVD-ji b) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) kriminalni film f) kriminalna drama g) kriminalka h) biografski film

791.221.4(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113139294

309.
        JANIS [Videoposnetek] : little girl blue = Janis Joplin : otožno dekle / written and directed by Amy J. Berg ; music by Joel Shearer ; cinematography by Francesco Carrozzini, Paula Huidobro, Jenna Rosher ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 107 min) : barve in č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3707114/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Disarming Films in Jigsaw Productions. - Posneto 2015. - Pripoveduje Chan Marshall. - Sodelovali so: Janis Joplin, Laura Joplin, Michael Joplin, Peter Albin, Sam Andrew, Karleen Bennet itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Joplin, Janis (1943-1970) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Popularna glasba - Pevke - Biografije - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeniki e) pogovori f) intervjuji g) blues h) rokenrol i) folk

791.229.2:929Joplin J.(086.82)
929Joplin J.:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1112536926

310.
        JULIETA [Videoposnetek] / un film de Almodóvar ; guión Pedro Almodóvar basado en "Destino", "Pronto" y "Silencio" de Alice Munro ; música Alberto Iglesias ; director de fotografía Jean Claude Larrieu ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4326444/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: El Deseo itd. - Igrajo: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Dario Grandinetti, Michelle Jenner, Pilar Castro, Nathalie Poza itd.
a) Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(460)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113010782

311.
        LA La Land [Videoposnetek] = Dežela La La / written and directed by Damien Chazelle ; director of photography Linus Sandgren ; score composed and orchestrated by Justin Hurwitz ; music by Justin Hurwitz ; lyrics by Benj Pasek & Justin Paul ; choreographer Mandy Moore. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 123 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3783958/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Impostor Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1397. - Igrajo: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Rosemarie Dewitt, Finn Wittrock, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe, Tom Everett Scott, Josh Pence itd. - Oskar, 2017 (igralka, režija, izvirna glasbena podlaga, izvirna pesem, kinematografija, scenografija), Zlati globus, 2017 (film, glavna moška vloga, glavna ženska vloga, režiser, scenarij, izvirna glasbena podlaga, izvirna pesem) itd.
a) Ameriški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji b) Honghonški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji c) drama d) glasbeno-plesni film e) glasbena drama f) romantična drama g) koprodukcija

791.221.1(73+512.317)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113284702

312.
        LANG tu teng [Videoposnetek] = Le dernier loup = Volčji totem / scénario Alain Godard ... [et al.] ; adapté du roman Le totem du loupe de Jiang Rong ; image Jean-Marie Dreujou ; musique James Horner ; produit et réalisé par Jean-Jacques Annaud ; po angleški predlogi prevedel Gregor Jankovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 113 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2909116/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database). - Angl. nasl. na embalaži: Wolf totem. - Dialogi v kit. in mong., podnapisi v slov. - Produkcija: China Film itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhusheng, Basen Zhabu itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji c) drama d) pustolovska drama e) Mongolija f) nomadi g) volkovi h) koprodukcija

791.221.7(510+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113015646

313.
        MARGUERITE [Videoposnetek] : inspiré d'une histoire vraie = Marguerite : povzeto po resnični zgodbi / ecrit et réalisé par Xavier Giannoli ; image Glynn Speeckaert ; musique originale Ronan Maillard ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 124 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4428788/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Resnična zgodba o Florence Foster Jenkins. - Posneto 2015. - Produkcija: Fidélité Films itd. - Igrajo: Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau, Christa Théret itd. - Za odrasle. - Cezar, 2016 (kostumografija, glavna igralka, zvok), Benetke, 2015 (režiser)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Češki igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) komedija f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.4(44+437.1/.2+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113160030

314.
        MAX Steel [Videoposnetek] / directed by Stewart Hendler ; written by Christopher L. Yost ; music by Nathan Lanier. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Igrajo: Ben Winchell, Josh Brener, Maria Bello, Andy Garcia itd. - Za odrasle
a) akcija b) pustolovski film

791.221.2(430+436+494+498)(086.82)
791.221.4(430+436+494+498)(086.82)
COBISS.SI-ID 16810898

315.
        MIDDLE school [Videoposnetek] : the worst years of my life = Sre[!]nja šola : najhujša leta mojega življenja / directed by Steve Carr ; screenplay by Chris Bowman & Hubbel Palmer and Kara Holden ; based on the book by James Patterson and Chris Tebbetts ; director of photography Julio Macat ; music by Jeff Cardoni. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4981636/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Vpor. stv. nasl. v slov. na embalaži: Srednja šola : najhujša leta mojega življenja. - Na embalaži še: Based on the bestselling series. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: CBS Films itd. - Q 1368. - Igrajo: Griffin Gluck, Lauren Graham, Rob Riggle, Thomas Barbusca, Andy Daly, Adam Pally itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Kamboški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) družinski filmi e) fantazijski filmi f) animirani filmi g) animirano-igrani filmi h) koprodukcija

791.221.2(73+596)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113137502

316.
        MILES ahead [Videoposnetek] = Miles Davis / composer Robert Glasper ; director of photography Roberto Schaefer ; written by Steven Baigelman & Don Cheadle ; directed by Don Cheadle ; prevedla Diana Grden Jenko. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0790770/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Im Global itd. - Igrajo: Don Cheadle, Ewan McGregor, Emayatzy Corinealdi, Lakeith Lee Stanfield, Michael Stuhlbarg, Brian Bowman, Christina Karis itd. - Za odrasle
a) Davis, Miles (1926-1991) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) glasbeni film f) jazz

791.227(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113219678

317.
        MINISTARSTVO ljubavi [Videoposnetek] = Ministrstvo ljubezni / glazba Hrvoje Crnić Boxer, Mydy Rabycad ; direktor fotografije Simon Tanšek ; scenarist i redatelj Pavo Marinković. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 99 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5799780/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl. in slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Telefilm itd. - Q1365. - Igrajo: Stjepan Perić, Dražen Kühn, Ecija Ojdanić, Olga Pakalović, Milan Štrljić, Ksenija Marinković, Alma Prica, Bojan Navojec, Stipe Radoja itd. - Za odrasle
a) hrvaški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Češki igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) igrani filmi d) evropski igrani filmi e) komedije f) hrvaški igrani filmi g) češki igrani filmi h) koprodukcije

791.221.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113030750

318.
        A MONSTER calls [Videoposnetek] = Sedem minut čez polnoč / based upon the novel written by Patrick Ness ; from an original idea by Siobhan Dowd ; screenplay by Patrick Ness ; directed by J. A. Bayona ; director of photography Óscar Faura ; music Fernando Velázquez. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 104 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3416532/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Po istoimenskem romanu Patricka Nessa. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Apaches Entertainment itd. - Posneto 2016. - Q 1401. - Igrajo: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell, Liam Neeson, Ben Moor, James Melville, Geraldine Chaplin itd.
a) Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) Španski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji c) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji d) pravljični film e) pustolovski film f) družinski film g) fantazijski filmi h) animirano-igrani film i) koprodukcija j) fantastična bitja k) pošasti

791.221.8(0.053.5)(410+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113287006

319.
        MUSARAŇAS [Videoposnetek] = V rovkinem gnezdu / dirigida por Esteban Roel, Juanfer Andrés ; escrita por Juanfer Andrés, Sofía Cuenca ; director de fotografia Ángel Amorós ; música Joan Valent. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3417756/?ref_=nm_flmg_act_16 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: La Ferme! Productions itd. - Igrajo: Macarena Gómez, Nadia de Santiago, Hugo Silva, Luis Tosar, Gracia Olayo, Carolina Bang, Silvia Alonso, Lucía de la Fuente itd. - Za odrasle
a) Španski filmi - Srhjivka - Igrani filmi b) Francoski filmi - Srhjivka - Igrani filmi c) DVD d) koprodukcija e) triler f) evropski filmi

791.221.9(450+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 289577984

320.
        The NEON demon [Videoposnetek] = Neonski demon / directed, story by Nicolas Winding Refn ; screenplay by Nicolas Winding Refn, Mary Laws & Polly Stenham ; director of photography Natasha Braier ; music Cliff Martinez. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (112 min, 30 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1974419/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Space Rocket Nation itd. - Igrajo: Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone, Bella Heathcote, Abbey Lee, Desmond Harrington, Christina Hendricks, Keanu Reeves itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (skladatelj)
a) Danski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji d) grozljivka e) triler f) thriller g) koprodukcija

791.221.5(489+44+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113319006

321.
        NERUDA [Videoposnetek] / dirigida por Pablo Larraín ; escrita por Guillermo Calderón ; director de fotografía Sergio Armstrong ; musica original Federico Jusid. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (107 min, 36 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4698584/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Podnapisi v slov. Dialogi v špan., delno tudi v franc. - Posneto 2016. - Produkcija: Funny Balloons itd. - Verze iz "To noč lahko pišem" prepesnil Aleš Šteger, verze iz "Macchu Picchu XII." prepesnil Miroslav Košuta. - Igrajo: Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal, Mercedes Morán, Emilio Gutiérrez Caba, Diego Muñoz, Alejandro Goic, Pablo Derqui itd. - Za odrasle
a) Neruda, Pablo (1904-1973) - Biografski film - Video DVD-ji b) Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) Argentinski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji d) Francoski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji e) Španski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji f) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji g) filmska drama h) drama i) biografska drama j) koprodukcija

791.227(83+82+44+460+73)(086.82)
791.221.4(83+82+44+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113327454

322.
        OFFICE Christmas party [Videoposnetek] = Božična žurka v pisarni / music by Theodore Shapiro ; director of photography Jeff Cutter ; screenplay by Justin Malen and Laura Solon and Dan Mazer ; directed by Will Speck & Josh Gordon. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1711525/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bluegrass Films itd. - Q 1387. - Igrajo: Jason Bateman, Olivia Munn, T. J. Miller, Jillian Bell, Vanessa Bayer, Courtney B. Vance, Rob Corddry, Kate McKinnon, Jennifer Aniston itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) božič

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113132126

323.
        PATERSON [Videoposnetek] / written and directed by Jim Jarmusch ; director of photography Frederick Elmes ; music by Sqürl ; prevedla Diana Grden Jenko. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5247022/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Inkjet itd. - Posneto 2016. - Igrajo: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Barry Shabaka Henley, Cliff Smith, Chasten Harmon, William Jackson Harper, Masatoshi Nagase itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) koprodukcija

791.221.4(73+44+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113257566

324.
        POIROT. The clocks [Videoposnetek] : [season 12, DVD 1] = Poirot. Skrivnostne ure / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Stewart Harcourt ; director Charles Palmer ; composer Christian Henson ; director of photography Peter Greenhalgh. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0981209/?ref_=ttep_ep3 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2009. - S12D1. - Igrajo: David Suchet, Frances Barber, Stephen Boxer, Tom Burke, Phil Daniels, Beatie Edney, Guy Henry itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260126

325.
        POIROT. Hallowe'en party [Videoposnetek] : [season 12, DVD 2] = Poirot. Zabava na noč čarovnic / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Mark Gatiss ; director Charles Palmer ; composer Christian Henson ; director of photography Cinders Forshaw ; prevod in priredba Helena Valentinčič. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1535120/?ref_=ttep_ep2 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Nasl. na embalaži: Zgodilo se je na noč čarovnic. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2010. - S12D2. - Igrajo: David Suchet, Amelia Bullmore, Paola Dionisotti, Deborah Findlay, Ian Hallard, Georgia King, Phyllida Law itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260382

326.
        POIROT. Murder on the Orient Express [Videoposnetek] : [season 12, DVD 3] = Poirot. Umor v Orient ekspresu / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Stewart Harcourt ; director Philip Martin ; composer Christian Henson ; director of photography Alan Almond ; prevod in priredba Helena Valentinčič. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1554113/?ref_=ttep_ep3 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Nasl. na embalaži: Umor na Orient expressu. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2010. - S12D3. - Igrajo: David Suchet, Eileen Atkins, Hugh Bonneville, Jessica Chastain, Marie-Josée Croze, Serge Hazanavicius, Toby Jones, Susanne Lothar, Joseph Mawle itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260638

327.
        POIROT. Three act tragedy [Videoposnetek] : [season 12, DVD 4] = Poirot. Tragedija v treh dejanjih / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Nick Dear ; director Ashley Pearce ; composer Christian Henson ; director of photography Peter Greenhalgh. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1469899/?ref_=ttep_ep1 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2009. - S12D4. - Igrajo: David Suchet, Jane Asher, Kate Ashfield, Suzanne Bertish, Anna Carteret, Art Malik, Martin Shaw itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113259614

328.
        PROMISED land [Videoposnetek] = Obljubljena dežela / music by Danny Elfman ; director of photography Linus Sandgren ; story by Dave Eggers ; screenplay by John Krasinski & Matt Damon ; directed by Gus Van Sant ; prevedel Sašo Markovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca102 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2091473/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Sunday night/Pearl Street/Media Farm. - Posneto 2012. - Igrajo: Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, Titus Welliver, Terry Kinney, Tim Guinee, Lucas Black, Hal Holbrook itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113211998

329.
        QUAND on a 17 ans [Videoposnetek] = Ko imaš 17 let / un film de André Téchiné ; scénario et dialogues Céline Sciamma, André Téchiné ; image Julien Hirsch ; musique originale Alexis Rault ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 116 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4331970/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Fidélité Films itd. - Igrajo: Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Francoski filmi - Filmska drama - Igrani filmi b) DVD c) evropski filmi d) mladinski filmi e) mladina f) odraščanje g) adolescenca h) v filmu

791.221.4(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 289580288

330.
        TO mikro psari [Videoposnetek] = Stratos / režija Yannis Economides ; scenarij Yannis Economides ... [et al.] ; fotografija Dimitris Katsaitis ; glasba Babis Papadopoulos. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (132 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3259474/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Faliro House itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Vangelis Mourikis, Petros Zervos, Vicky Papadopoulou, Yannis Tsortekis itd. - Za odrasle
a) Grški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) Ciprski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji d) kriminalka e) kriminalna drama f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.5(495+430+564.3)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113376350

331.
        TONI Erdmann [Videoposnetek] / Buch und Regie Maren Ade ; Kamera Patrick Orth ; prevedla Petra Jenko. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 156 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4048272/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Coop99 Filmproduktion itd. - Igrajo: Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Thrystan Püetter, Ingrid Bisu, Hadewych Minis, Lucy Russell itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (režiser)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji c) Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji d) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji e) drama f) komedija g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.4(430+436+494+498)(086.82)
791.221.2(430+436+494+498)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113156190

332.
        TRUTH [Videoposnetek] = [Resnica] / directed, screenplay by James Vanderbilt ; based on the book Truth and duty: the press, the president, and the privilege of power by Mary Mapes ; director of photography Mandy Walker ; music by Brian Tyler. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3859076/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto po resničnih dogodkih. - Produkcija: Blue Lake Media Fund itd. - Posneto 2015. - Q 1247. - Igrajo: Cate Blanchett, Robert Redford, Topher Grace, Elisabeth Moss, Bruce Greenwood, Stacy Keach, John Benjamin Hickey, Dermot Mulroney, Dennis Quaid, David Lyons, Rachael Blake, Andrew McFarlane, Natalie Saleeba, Connor Burke itd.
a) Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografski film e) biografska drama f) raziskovalno novinarstvo g) koprodukcija

791.221.4(94+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111187038

333.
        UN etaj mai jos [Videoposnetek] = Spodnje nadstropje / regia Radu Muntean ; scenariul Alexandru Baciu, Radu Muntean, Rǎzvan Rǎdulescu ; imaginea Tudor Lucaciu ; sound design Electric Brother ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (89 min, 25 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4620316/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v romun. - Posneto 2015. - Produkcija: Les Films de l'Apres-Midi itd. - Igrajo: Teodor Corban, Iulian Postelnicu, Oxana Moravec, Ionuţ Bora, Tatiana Iekel, Adrian Vǎncicǎ, Maria Popistaşu, Ioana Flora, Vlad Ivanov itd. - Za odrasle
a) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) kriminalna drama g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.4(498+44+485+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113375838

334.
        VICTORIA [Videoposnetek] / Kamera Sturla Brandth Grøvlen ; Regie Sebastian Schipper ; Story Sebastian Schipper und Olivia Neergaard-Holm und Eike Frederik Schulz ; Musik Nils Frahm ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 138 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4226388/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dialogi v nem., angl., podnapisi v slov. - Produkcija: Monkeyboy itd. - Posneto 2015. - Igrajo: André M. Hennicke, Max Mauff, Burak Yigit, Franz Rogowski, Frederick Lau, Laia Costa itd. - Za odrasleZa starejšo mladino in odrasle. - Berlin, 2015 (režiser, snemalec)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) kriminalni film d) kriminalka e) kriminalna drama f) evropski igrani filmi

791.221.4(430)(086.82)
791.221.5(430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112535646

335.
VIERUNDZWANZIG
        24 Wochen [Videoposnetek] = 24 tednov / ein Film von Anne Zohra Berrached ; Drehbuchautor Carl Gerber, co-autorin Anne Zohra Berrached ; Bildgestaltung Friede Clausz ; musik-supervision and komposition Jasmin Reuter ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (98 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5369484/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nem. - Posneto 2016. - Produkcija: Zero One Film itd. - Igrajo: Julia Jentsch, Bjarne Mädel, Johanna Gastdorf, Emilia Pieske, Maria Dragus, Mila Bruk, Sabine Wolf, Karina Plachetka itd. - Za odrasle. - Berlin, 2016 (režiserka)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113375582

336.
        The WARRIORS gate [Videoposnetek] = Bojevnikova vrata / directed by Matthias Hoene ; written by Luc Besson & Robert Mark Kamen ; director of photography Maxime Alexandre ; original score Klaus Badelt. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4652532/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Fundamental Films itd. - Posneto 2016. - Q 1395. - Igrajo: Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista, Sienna Guillory, Uriah Shelton, Francis Ng itd.
a) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Kamboški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) pustolovski film e) fantazijski film f) fantastični film g) koprodukcija

791.221.7(44+510+596)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113225822

337.
        WILD oats [Videoposnetek] = Naključne bogatašinje / directed by Andy Tennant ; screenplay by Claudia Myers & Gary Kanew ; story by Gary Kanew ; director of photography José Luis Alcaine ; music by George Fenton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1655461/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Posneto 2015. - Produkcija: Wild Oats Canarias itd. - Q 1396. - Igrajo: Shirley MacLaine, Jessica Lange, Billy Connolly, Santiago Segura, Howard Hesseman, Matt Walsh, Jay Hayden, Rebecca Da Costa, Demi Moore itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) pustolovska komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113281886


R RISANKE


338.
        BALERINA in Viktor [Videoposnetek] = Ballerina / a film by Eric Summer and Eric Warin ; based on an idea by Eric Summer ; based on a story by Eric Summer, Laurent Zeitoun ; screenplay by Carol Noble, Laurenz Zeitoun, Eric Summer ; director of photography Jericca Cleland ; music by Klaus Badelt ; prevod in režija dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2261287/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Quad, Main Journey and Caramel Films itd. - SQBB1392. - Glasovi v slov.: Tina Ogrin, Aleksander Golja, Maja Pušič, Mirko Medved, Emanuela Montanič, Katja Ogrin, Sašo Prešeren, Peter Urbanc in Nikola Sekulović
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) kanadski animirani filmi f) francoski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113226846

339.
        ČAROVNIJA spečega zmaja [Videoposnetek] = The dragon spell / director Manuk Depoyan ; screenplay writer Olena Shulga ; based on a script Serniy Gavrilov ; composer Serniy Krutsenko ; režija in prevod dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (82 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5954304/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Panama Grand Prix. itd. - Posneto 2016. - SQBB1411. - Glasovi v slov.: Tina Ogrin, Aleksander Golja, Mirko Medved, Katja Ogrin in Sašo Prešeren. - Za otroke od 4. do 9. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ukrajinski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113381470

340.
        DIVJA brata Kratt. DVD 1, Krokodilja mama [Videoposnetek] = Wild Kratts. Mom of a croc / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Kit in ligenj = Whale of a squid
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22388533

341.
        DIVJA brata Kratt. DVD 2, Potovanje metuljarja xt [Videoposnetek] = Wild Kratts. Voyage of the butterfflier xt / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Iskalci medu = Honey seekers
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22388789

342.
        DIVJA brata Kratt. DVD 3, Lovljenje ostriža [Videoposnetek] = Wild Kratts. Bass class / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Kresničke = Fireflies
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389045

343.
        DIVJA brata Kratt. DVD 4, Polet kuščarja [Videoposnetek] = Wild Kratts. Flight of the draco / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Skrivnost migajočih črvov = Mystery of the squirmy wormy
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389301

344.
        DIVJA brata Kratt. DVD 5, Hobotnica divjih bratov Kratt [Videoposnetek] = Wild Kratts. Octopus Wildkratticus / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Sprehod po mokri strani = Walk on the wetside
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389557

345.
        The LEGO Batman movie [Videoposnetek] = Lego Batman film / directed by Chris McKay ; screenplay by Seth Grahame-Smith ... [et al.] ; story by Seth Grahame-Smith ; Batman created by Bob Kane with Bill Finger ; Superman created by Jerry Siegel and Joe Shuster ; music by Lorne Balfe ; prevod Vesna Žagar. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (100 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4116284/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv., angl. in hebr., podnapisi v slov., hrv., angl. za slušno prizadete, hebr. in polj. - Produkcija: Lin Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0838. - Glasovi v angl.: Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario Dawson, Ralph Fiennes itd.; glasovi v slov.: Klemen Slakonja, Domen Valič, Kristijan Ostanek, Maja Martina Merljak, Marjan Bunič itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 10. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi f) danski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113388638

346.
        SING [Videoposnetek] = Zapoj / written & directed by Garth Jennings ; original score by Joby Talbot ; [režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner]. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (103 min, 29 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3470600/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv. itd. - Posneto 2016. - Produkcija: Chris Meledandri itd. - DVDUP0430. - 74869/L (na DVD-ju). - Glasovi (v angl.): Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton, Tori Kelly, Jennifer Saunders itd. - Glasovi v slov.: Aljaž Jovanović, Ajda Smrekar, Goran Hrvaćanin, Miha Rodman, Lija Pečnikar, Gorazd Žilavec, Vesna Slapar itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 12. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113307998

347.
        The SNOW queen 3. Fire and ice [Videoposnetek] = Snežna kraljica 3. Ogenj in led / director of photography, directed by Aleksey Tsitsilin ; screenplay by Aleksey Zamyslov ... [et al.] ; music by Fabrizio Mancinelli. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4685554/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Izv. stv. nasl.: Snežnaja koroleva 3, Ogon i led. - Sinhronizacija v angl., hrv., slov. in srb. Podnapisi v alb. - Posneto 2016. - Produkcija: Wizart Animation. - SQBB1399
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) risani filmi za otroke e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) ruski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113287774

348.
        TELEBAJSKI. Mehurčki [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1657

Vsebuje tudi:
Glasbena skrinjica
Luže
Zbudi se
Vetroven dan
Zadeni me
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13422366

349.
        TELEBAJSKI. Prijateljstva [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1656

Vsebuje tudi:
Zalivalka
Gor in dol
Najljubše stvari
Dojenčki
Skrivalnice
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13424414

350.
        TELEBAJSKI. Ringa raja [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1658

Vsebuje tudi:
Blatne stopinje
Skoči, žoga
Nova igrača
Poj pesem
Umazana zabava
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13423646

351.
        TELEBAJSKI. Snežna kepa [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay, Laurence Blythe ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1660

Vsebuje tudi:
Pakiranje
Številka štiri
Letimo
Pipe
Zabava
a) lutkovni filmi b) animirani filmi za otroke c) lutkovni filmi za otroke d) otroški risani filmi e) risani filmi za otroke f) otroški lutkovni filmi g) animirani filmi h) otroški animirani filmi i) risani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13424158

352.
        TELEBAJSKI. Veliki ples [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay, Laurence Blythe ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1659

Vsebuje tudi:
Smešne hrenovke
Rdeča
Odsevi
Vožnja z vlakom
Le počakaj!
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13423902


NASLOVNO KAZALO


 • 24 tednov 335


 • Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom 255
 • Agencija za človeške vire 124
 • Alica v nori deželi 146
 • Angleško-slovenski slikovni besednjak 109
 • Arrival 289
 • Artur 207
 • Asasinov nazor 290
 • Assassin's creed 290
 • Asterix pri Belgih 274
 • The autopsy of Jane Doe 291


 • Babuškin kovček 171
 • Bad Santa 2 292
 • Bahamski dokument 162
 • Balerina in Viktor 338
 • Ballerina 338
 • The Beatles 293
 • Belgica 294
 • Belo pismo 123
 • Beseda kakor svet 233
 • Big educolor blocks 70
 • Bilten 5
 • Biologija 1 52
 • Biti mama 28
 • Black rain 295
 • Bližnjica do nemškega besedišča 122
 • Bodi pripravljen 107
 • Bogata in uboga mišica 253
 • Bojevnik 1
 • Bojevnikova vrata 336
 • Boris Pahor 285
 • Božična žurka v pisarni 322
 • Brezsrčni vojvoda 155


 • Café society 296
 • Camino de Santiago 204
 • Captain Fantastic 297
 • Cementni vrt 177
 • Cezarjev papirus 266
 • Cirkus treh vetrov 268
 • Copatarska pravljica 239
 • Cvrček na ognjišču 143


 • Čarovnica v gozdu 212
 • Čarovnija spečega zmaja 339
 • Čemaž 77
 • Čipkaste vezi 87
 • Čisto vsaka stvar 198
 • Črna skala, belo mesto 183
 • Črni angel 153
 • Črni dež 295
 • Črno jezero 152
 • Čudovita živalska pustolovščina 54
 • Čuječnost in vzgoja 22
 • Čuječnost za zaskrbljene 17


 • Darilo 224
 • Dekle za en mesec. Julij, avgust, september 137
 • Le dernier loup 312
 • Deskarka z dušo 282
 • Destino 310
 • Dežela La La 311
 • Diaz 298
 • Dicionário esloveno-brasileiro 112
 • Dimensions of contemporary learning environments 43
 • Diplomacija 299
 • Diplomatie 299
 • Divja brata Kratt. DVD 1, Krokodilja mama. Mom of a croc 340
 • Divja brata Kratt. DVD 2, Potovanje metuljarja xt. Voyage of the butterfflier xt 341
 • Divja brata Kratt. DVD 3, Lovljenje ostriža. Bass class 342
 • Divja brata Kratt. DVD 4, Polet kuščarja. Flight of the draco 343
 • Divja brata Kratt. DVD 5, Hobotnica divjih bratov Kratt. Octopus Wildkratticus 344
 • Domina 154
 • Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub 279
 • The dragon spell 339
 • Družbena odgovornost 36
 • Dublineska 195


 • Esej na maturi 2018 117
 • Etika živali 10


 • The fairytale of Luna 248
 • Fifty shades darker 300
 • Fist fight 301
 • Forushande 302
 • Free state of Jones 303
 • La French 304
 • Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji 286


 • Gaudeamus 133
 • Glas v vetru 188
 • Glasbila v rokah nagajivih škratov 234
 • Glej in se čudi 3
 • Glina za tisoč in eno bolezen 66
 • Globoko ukoreninjen 32
 • Gold 305
 • Gospodov glas 170
 • Grafični in medijski procesi 78
 • Gramoz 173
 • Grdi raček 100
 • Grivarjevi otroci 265


 • Happy hoppy 110
 • Harry Potter. Kamen modrosti 264
 • Hildegarda iz Bingna 61
 • Himalaja 306
 • Himallaya 306
 • Hiša na prodaj 166


 • I, Daniel Blake 307
 • In the garden 259
 • The infiltrator 308
 • Infiltrator 308
 • Interpretacija sanj za srečno življenje 25
 • Iskalci medu 341
 • Izgnanstvo 156
 • Izlet mrtvih deklet 190


 • Janis 309
 • Janis Joplin 309
 • Jaz, Daniel Blake 307
 • Jaz, poti do čustvene razbremenitve in kvalitetnega sobivanja 20
 • Jedilnik ljubiteljic čokolade. [Knj. 2] 176
 • Julieta 310


 • Kaj nam omogoča živeti 27
 • Kako najti moč za samopomoč? 14
 • Kako so volku ostrigli brke 253
 • Kako živeti sto let 56
 • Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline 277
 • Kapitan Fantastični 297
 • Karma in njena preobrazba 12
 • Karol Glaser 119
 • Kavarniška gospoda 296
 • Kit in ligenj 340
 • Kitov vrt 249
 • Kle se špeglajte 205
 • Knjiga o Baltimorskih 216
 • Ko črički jokajo 175
 • Ko imaš 17 let 329
 • Ko se Neža zaljubi 269
 • Kresničke 342
 • Krvavi denar 148
 • Kuhajmo za družino 73


 • La La Land 311
 • Lang tu teng 312
 • Lang tuteng 312
 • Le pogum! 57
 • Lego Batman film 345
 • The Lego Batman movie 345
 • Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz 122
 • LinA 202
 • Ljubezen na terapiji 18
 • Ljubezen pod jadri 142
 • Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo 59
 • Ljubo življenje, naj se začne :) 193
 • Lo and behold 3
 • Lösungsschlüssel 122
 • Lunine mene 24
 • Luža v čevlju 262


 • Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev 251
 • Madžarščina 114
 • Magična filozofija Aleistra Crowleya 26
 • Mala knjiga energijske medicine 58
 • Mali plac 225
 • Das Märchen von Luna 248
 • Marelični poljubi 196
 • Marguerite 313
 • Marseillska naveza 304
 • Marsovčki na počitnicah 217
 • Materialna kultura 29
 • Max Steel 314
 • Mein Hund 247
 • Melem 88
 • Metodično oblikovanje učnih tem 40
 • Mi perro 247
 • Middle school 315
 • Mila 168
 • Miles ahead 316
 • Miles Davis 316
 • Ministarstvo ljubavi 317
 • Ministrstvo ljubezni 317
 • Il mio cane 247
 • Misija Arktika 288
 • Mladi bogataš 145
 • Mladinski klasiki 111
 • Močno me objemi 13
 • Moj dedek 229
 • Moj pes 247
 • Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré 64
 • Mon chien 247
 • A monster calls 318
 • Motiv 139
 • Muca Copatarica 238
 • Muca Mija in čudežna rastlina 230
 • Muca Mija in rojstni dan 231
 • Mulčki. Dobro je imeti prijatelje 273
 • Mulčki. Te lahko objamem 246
 • Musaraňas 319
 • My dog 247


 • Na noge! 283
 • Na potovanju po galaksiji 254
 • Na robu zakona 151
 • Naključne bogatašinje 337
 • Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic 79
 • Naredi sam za svojega psa 72
 • Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011) 121
 • Ne boj se! 206
 • The Neon demon 320
 • Neonski demon 320
 • Nerešeni primeri 84
 • Neruda 321
 • Nevesta 150
 • Neznankino pismo 199
 • Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca 159
 • Nizozemščina 118
 • Njuni štirje možje 191
 • Norveška 275
 • Nova priložnost 138


 • O gozdnem škratku in še kaj --- 130
 • O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova našel svojo veliko ljubezen 132
 • O muci, ki je imela vzeti peska 253
 • O prašičku, ki ni hotel sam domov 253
 • O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisičje hišice 253
 • O slončici, ki bi rada zaspala 221
 • O tiraniji 35
 • O zmaju, ki je pohrustal grde misli 228
 • Obdukcija neznanke 291
 • Običaji, navade in verovanja na Madagaskarju 47
 • Objemčki z očkom 213
 • Oblike v oblakih. Slovnične preglednice 113
 • Obljubljena dežela 328
 • Od prvih oglasov do interneta 80
 • Odkrij svojo usodo 21
 • Office Christmas party 322
 • Ogenj ljubezni 203
 • Oho, čigav kakec pa je to? 245
 • Opazovanje sebe. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso 19
 • Operasjon Arktis 288
 • Orožje, uši in svoboda 208
 • Osebno 140
 • Osemdeseta o osemdesetih 30
 • Ostanki poletja 256
 • Otilija na morju 272
 • Otrok sonca 210


 • Paradajz 76
 • Pastirci 265
 • Paterson 323
 • Pesem za Sinin džan 185
 • Petdeset odtenkov teme 300
 • Peter in čudežni rdeči kos Janez 270
 • 550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično 42
 • Plameni poželenja 164
 • Po sledi Merkurja 86
 • Poirot 324, 325, 326, 327
 • Poirot. The clocks. Skrivnostne ure 324
 • Poirot. Hallowe'en party. Zabava na noč čarovnic 325
 • Poirot. Murder on the Orient Express. Umor v Orient ekspresu 326
 • Poirot. Three act tragedy. Tragedija v treh dejanjih 327
 • Pokvarjeni Božiček 2 292
 • Polonca in leteči krožnik 239
 • Pomladni dan 169
 • Popotovanje k sreči 105
 • Poredna mucka in striček Pepi 214
 • Portret srečnega človeka 85
 • Post in celostna hrana človeka 55
 • Potepi po Sloveniji 278
 • Pozabljene pomladi 167
 • Pozor, huda babica! 211
 • Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo 38
 • Praslovenščina - Adamov jezik 108
 • Pravi prijatelj 240
 • Pravi zaklad 131
 • Pravljica o Luni 248
 • Pravljičarna kapitana Maria 271
 • Prebujeni milijonar 81
 • Premalo mrtev 158
 • Prezrte stročnice 74
 • Pridiga o padcu Rima 144
 • Prihod 289
 • Prijateljstvo je najboljše zdravilo 68
 • Prikazni ne potrkajo na vrata 215
 • Principi kuhanja 75
 • Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole 44
 • Priročnik za skavtske voditelje 106
 • Priročnik za spletno previdnost 6
 • Procesi v tehnologijah varstva okolja 71
 • Promised land 328
 • Pronto 310
 • Prva dama 184
 • Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje 65


 • Quand on a 17 ans 329


 • Razsežnosti sodobnih učnih okolij 43
 • Rdeča prašna cesta 284
 • Rdečelaska 182
 • [Resnica] 332
 • Rešitve 122
 • Robocar Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla 241
 • Robocar Poli. 2, Novi prijatelji 242
 • Robocar Poli. 3, Tehnični pregled 243
 • Robocar Poli. 4, Zaupaj prijateljem 244
 • Rock me 91


 • Samo ljubezen 261
 • Sedem minut čez polnoč 318
 • Sedem pisem iz Pariza 194
 • Sedma funkcija jezika 135
 • Seks v svetu narave 53
 • SI robotika 4
 • Silencio 310
 • Sing 346
 • Sivi volk na pikniku 220
 • Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah 253
 • Skladbe za male škrate 94, 95, 96, 97, 98
 • Skrivnost migajočih črvov 343
 • Skrivnostni gozd 235
 • Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji 51
 • Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi 34
 • Slovenologija 201
 • Slovenske folklorne pripovedi, pregovori, zbadljivke in šaljivke 48
 • Slovensko - ameriški odnosi 33
 • Slovensko-brazilski slovar 112
 • Slovensko-madžarski slikovni slovar 115
 • Slovensko-ruski slikovni slovar 116
 • Slovenščina na ustni maturi 2018 120
 • Smetarski gusar 267
 • Snežna kraljica 3 347
 • The snow queen 3. Fire and ice. Ogenj in led 347
 • Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini 83
 • Spodnje nadstropje 333
 • Sprehod po mokri strani 344
 • Spreminjamo sebe, spreminjamo svet 16
 • Srčna joga 62
 • Sre[!]nja šola 315
 • Starec in jaz 192
 • Stari avto 232
 • Staroverstvo in staroverci 49
 • Stratos 330
 • Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica 41
 • Sulica 197


 • Šah 103
 • Ščurki 180
 • Šibke točke 89
 • Škratovile udomačijo samoroga 237
 • Šlagerji 125
 • Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja 45
 • Švrk in reševanje na pasji akademiji 223


 • Tek na mestu 31
 • Telebajski. Mehurčki 348
 • Telebajski. Prijateljstva 349
 • Telebajski. Ringa raja 350
 • Telebajski. Snežna kepa 351
 • Telebajski. Veliki ples 352
 • Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje 69
 • Temeljni vidiki osebnosti 7
 • 1204 dni teme 209
 • Tisti dan 127
 • Tito 280
 • Tjan dobi novega prijatelja 236
 • To mikro psari 330
 • Toni Erdmann 331
 • Totalna revolucija 93
 • Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem 218
 • Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč 219
 • Tracing Mercury 86
 • Trgovski potnik 302
 • 13 257
 • Truth 332
 • Turčija 276
 • Turška strast 149
 • Tvoja do torka 136


 • U srčanom džepu 126
 • Ubežni delci 178
 • Udari kot dedec 301
 • Ujemite paža 222
 • Ujetnica poželenja 172
 • Um, telo, dojenček 8
 • Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha 99
 • Un etaj mai jos 333
 • Upornik neodvisne države Jones 303
 • Ura je na morje šla 90
 • Usoda kraljevine Tearling 160
 • Ustvarjalno recikliranje 46


 • V rovkinem gnezdu 319
 • V srčnem žepu 126
 • Vadba za možgane. Trdi orehi za bistre glave 101
 • Vadba za možgane. Zapletene uganke 102
 • Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju 67
 • Veliki pohod 165
 • Verjemi v svoje sanje 226
 • Vesolje zgodb 2
 • Victoria 334
 • 24 Wochen 335
 • Vodnik po otoku 163
 • Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije 50
 • Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode 60
 • Volčji totem 312
 • Vprašanja iz kopalnice 63
 • Vrata nepovrata. Knj. 3, Bivališča duš 181
 • Vražja Liza 187
 • Vrhovi 92
 • Vsakdanje geometrije 128
 • Vse moje Amerike 161
 • Vse-stvar-je 129
 • Vsi moji bivši 141
 • Vso srečo! 9
 • Vzgojni načrt v šoli 44


 • Warrior 1
 • The warriors gate 336
 • We can help! 263
 • Wild Kratts 340, 341, 342, 343, 344
 • Wild oats 337


 • Z morjem na ti 82
 • Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe 104
 • Zadnja želja 134
 • Zajec dela za lisico 253
 • Zakaj so ponoči vse mačke črne 239
 • Zamrznjene besede 200
 • Zapoj 346
 • Zasledovalke sreče 15
 • Zaslužek na internetu za začetnike 37
 • Zaščitnik 174
 • Zbiralec podob 227
 • Zdaj! 23
 • Zgodbe Svetega pisma 287
 • Zgodilo se je nekega poletja 157
 • Zimski poljub 179
 • Zlato 305
 • Zmagovita ljubezen 281
 • Zmaj s srcem 258
 • Zrak za zajtrk 260
 • Zrela za ljubezen 147
 • Zverinice, pozdravljene! 253
 • Zvezde usode 189
 • Zvezdogelca 252


 • Ženin na preizkušnji 186
 • Živalska olimpijada 250
 • Živeti s ciljem 11
 • Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše 39

IMENSKO KAZALO


 • Abdalla, Khalid (1980-, igralec) 290
 • Adams, Amy (igralec) 289
 • Ade, Maren (scenarist, režiser) 331
 • Aerts, Stef (igralec) 294
 • Afshar, Tessa 131
 • Ajdič, Matic (izvajalec) 92
 • Ajduković, Elza (prevajalec) 250
 • Alcaine, José Luis (fotograf) 337
 • Alexandre, Maxime (fotograf) 336
 • Alexie, Sherman (1966-) 255
 • Ali, Mahershala (igralec) 303
 • Alidoosti, Taraneh (izvajalec) 302
 • Allen, Marc (avtor dodatnega besedila) 23
 • Allen, Woody (1935-, scenarist, režiser) 296
 • Almodóvar, Pedro (režiser, scenarist) 310
 • Almond, Alan (fotograf) 326
 • Alonso, Silvia (1989-, izvajalec) 319
 • Altman, Bruce (izvajalec) 300
 • Amalietti, Peter 108
 • Amathieu, Michel (fotograf) 299
 • Ambrožič, Jerneja (avtor) 52
 • Amorós, Ángel (fotograf) 319
 • Anaya, Elena (1975-, izvajalec) 308
 • Andersen, Hans Christian (1805-1875, bibliografski predhodnik) 100
 • Andersson, Per J. 132
 • Andrés, Juanfer (režiser, scenarist) 319
 • Aniston, Jennifer (izvajalec) 322
 • Annaud, Jean-Jacques (režiser) 312
 • Antonsen, Kaisa (igralec) 288
 • Anželj, Stana (prevajalec) 211
 • Anžlovar, Petra (1975-, prevajalec) 132
 • Arestrup, Niels (izvajalec) 299
 • Arkapaw, Adam (fotograf) 290
 • Arko, Andrej 133
 • Armstrong, Sergio (fotograf) 321
 • Arnaut Bersan, Tina (prevajalec) 247
 • Arnett, Will (izvajalec) 345
 • Arnold, Thomas (1971-, izvajalec) 299
 • Asher, Jane (izvajalec) 327
 • Ashfield, Kate (1972-, izvajalec) 327
 • Ashley, Kristen 134
 • Atanasovski, Vasko 88
 • Atkins, Eileen (1934-, izvajalec) 326
 • Aubrey, Juliet (1966-, izvajalec) 308
 • Avsec, Andreja 7


 • Babšek, Barbara (prevajalec) 27
 • Bach, Tamara 256
 • Baciu, Alexandru (scenarist) 333
 • Badelt, Klaus (1967-, skladatelj) 336, 338
 • Baden-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth (baron) 105, 106
 • Bahovec, Igor (avtor dodatnega besedila) 32
 • Baigelman, Steven (scenarist) 316
 • Bajd, Tadej (recenzent) 4
 • Bajec, Anton (1897-1985, prevajalec) 143
 • Bakan, Anja (prevajalec) 165, 179
 • Bakan, Branko (1976-, fotograf) 107
 • Balfe, Lorne (1976-, skladatelj) 345
 • Bang, Carolina (1985-, izvajalec) 319
 • Barbarič, Nada (avtor) 117
 • Barber, Frances (1958-, izvajalec) 324
 • Barbusca, Thomas (izvajalec) 315
 • Barič, Ana (prevajalec) 272
 • Bartfield, Noah (izvajalec) 92
 • Bartol, Nina 72
 • Basinger, Kim (1953-, izvajalec) 300
 • Basso, Annalise (igralec) 297
 • Bašić, Nino (avtor) 5
 • Bateman, Jason (izvajalec) 322
 • Bates, Kathy (1948-, izvajalec) 292
 • Bauman, Gregor (1970-, avtor dodatnega besedila, urednik) 124
 • Bautista, Dave (izvajalec) 336
 • Bayer, Vanessa (izvajalec) 322
 • The Beatles (glasbena skupina) (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, intervjuvanec, izvajalec) 293
 • Beguš, Ines (kartograf) 49
 • Beláňová, Janka 110
 • Bell, Jillian (izvajalec) 301, 322
 • Bello, Maria (1967-, izvajalec) 314
 • Bensi, Danny (skladatelj) 291
 • Berce, Karin (ilustrator) 226, 228, 251, 254, 269
 • Berden, Barbara Patrizia 123
 • Berg, Amy J. (režiser, scenarist) 309
 • Berk, Sheryl (avtor) 282
 • Berlin, Jeannie (izvajalec) 296
 • Bernik, Jernej (dr. med. 1987-, avtor dodatnega besedila) 105
 • Berrached, Anne Zohra (režiser, scenarist) 335
 • Berry, Christopher (igralec) 303
 • Bertalanič, Sonja 55
 • Bertish, Suzanne (izvajalec) 327
 • Besson, Luc (scenarist) 336
 • Bevk, France 265
 • Bilbi 89
 • Binet, Laurent (1972-) 135
 • Bisu, Ingrid (izvajalec) 331
 • Bivic, Tanja (prevajalec) 293
 • Bivic, Teja (prevajalec) 178, 309
 • Bizjak, Katja (1983-, prevajalec) 155
 • Bizjak-Mali, Lilijana (fotograf) 52
 • Bjerknæs, Trond (skladatelj) 288
 • Black, Lucas (1982-, izvajalec) 328
 • Blanchett, Cate (1969-, izvajalec) 332
 • Blatnik, Patricia (avtor) 69
 • Blažej Cirej, Mojca (avtor dodatnega besedila) 193
 • Blažič Klemenc, Andreja (prevajalec) 138
 • Blažič, Milena 111
 • Blokar, Jolanda (prevajalec) 184
 • Blythe, Laurence (fotograf) 351, 352
 • Bobovnik, Nejc (avtor) 277
 • Bobovnik, Nejc (kartograf) 277
 • Bodnárová, Jana (1950-) 257
 • Bøe-Waal, Grethe (režiser, scenarist) 288
 • Bohinc, Rado (1949-) 36
 • Bolotin, Craig (scenarist) 295
 • Bolta, Urban (avtor) 107
 • Bombač, Jaka (prevajalec) 56
 • Bondar, Carin 53
 • Bonilla, Rocio (ilustrator) 215
 • Bonisolli, Barbara (fotograf) 73
 • Bonneville, Hugh (izvajalec) 326
 • Bont, Jan de (fotograf) 295
 • Boonen, Stefan 211
 • Bora, Ionut (igralec) 333
 • Bosschere, Sara De (1972-, igralec) 294
 • Bowman, Brian (izvajalec) 316
 • Bowman, Chris (scenarist) 315
 • Boxer, Stephen (izvajalec) 324
 • Bracken, Ann (psihoterapevtka) 8
 • Bradley, Richard (režiser) 350, 351, 352
 • Braier, Natasha (fotograf) 320
 • Brank, Janez (1979-, urednik, avtor) 5
 • Bratina, Borut (recenzent) 36
 • Bratož, Silva (urednik) 43
 • Bratt, Benjamin (1963-, izvajalec) 308
 • Brdnik, Gregor (ilustrator) 210
 • Brecelj, Marijan (1931-) 112
 • Brener, Josh (izvajalec) 314
 • Bridgers, Sean (1968-, igralec) 303
 • Brišnik, Iztok 258
 • Britell, Nicholas (skladatelj) 303
 • Broch, Nicolai Cleve (igralec) 288
 • Broderick, Marian 212
 • Brojan, Matjaž 279
 • Brown Furman, Ellen (scenarist) 308
 • Brown, Ruby 213
 • Bruel, Nick 214
 • Bruk, Mila (igralec) 335
 • Bucik, Irena (avtor dodatnega besedila) 49
 • Bukovac, Vesna (avtor dodatnega besedila) 55
 • Bulajić, Tanja (prevajalec) 302
 • Bulič, Dragan (avtor dodatnega besedila) 125
 • Bullmore, Amelia (1964-, izvajalec) 325
 • Bundschuh, Rick (avtor) 282
 • Bunič, Marjan (izvajalec) 345
 • Burke, Tom (izvajalec) 324
 • Bybee, Catherine 136


 • Cajnko, Eva (ilustrator) 237
 • Calderón, Guillermo (1971-, scenarist) 321
 • Camp, Bill (igralec) 305
 • Canal, Eulàlia (1963-) 215
 • Capshaw, Kate (izvajalec) 295
 • Capuder, Andrej 200
 • Carabelli, Francesca (ilustrator) 212
 • Cardoni, Jeff (1970-, skladatelj) 315
 • Carell, Steve (1963-, izvajalec) 296
 • Carlan, Audrey 137
 • Carr, Robyn 138
 • Carr, Steve (režiser) 315
 • Carrozzini, Francesco (fotograf) 309
 • Carteret, Anna (izvajalec) 327
 • Castro, Pilar (igralec) 310
 • Cat Power (1972-, pripovedovalec) 309
 • Cedilnik-Gorup, Eva (1973-, avtor) 69
 • Ceglar, Irena 28
 • Cenc, Marija (avtor dodatnega besedila) 130
 • Cera, Michael (izvajalec) 345
 • Cercas, Javier (1962-) 139
 • Cernatič-Gregorič, Anica (avtor dodatnega besedila, kartograf) 49
 • Chao, Mark (izvajalec) 336
 • Chaplin, Geraldine (izvajalec) 318
 • Charney, Noah 201
 • Chastain, Jessica (izvajalec) 326
 • Chazelle, Damien (1985-, scenarist, režiser) 311
 • Cheadle, Don (1964-, scenarist, režiser, izvajalec) 316
 • Chiang, Ted (1967-, bibliografski predhodnik) 289
 • Child, Lee 140
 • Cho, Seong-ha (izvajalec) 306
 • Christie, Agatha (1890-1976, bibliografski predhodnik) 324, 325, 326, 327
 • Cigale, Dejan (1965-, kartograf, fotograf) 277
 • Cikajlo, Imre (recenzent) 4
 • Clausz, Friede (fotograf) 335
 • Claybourne, Anna (avtor) 54
 • Cleland, Jericca (fotograf) 338
 • Cobden, Joe (igralec) 289
 • Colgan, Jenny 141
 • Collage, Bill (scenarist) 290
 • Connolly, Billy (izvajalec) 337
 • Conrad, Didier 266
 • Cooper, Adam (scenarist, scenarist) 290
 • Corban, Teodor (1957-, igralec) 333
 • Corddry, Rob (izvajalec) 322
 • Corinealdi, Emayatzy (izvajalec) 316
 • Cornaro, Luigi (1464-1566) 56
 • Cosier, James (prevajalec povzetka) 277
 • Costa, Laia (igralec) 334
 • Costa, Rebecca Da (izvajalec) 337
 • Cotillard, Marion (1975-, igralec) 290
 • Cox, Brian (1946-, izvajalec) 291
 • Cox, Tony (1958-, izvajalec) 292
 • Cramm, Dagmar von 73
 • Cranston, Bryan (1956-, izvajalec) 308
 • Crnić, Hrvoje (skladatelj) 317
 • Crooks, Shree (2005-, igralec) 297
 • Croos-Müller, Claudia 9, 57
 • Cross, Shauna (scenarist) 292
 • Croze, Marie-Josée (1970-, izvajalec) 326
 • Cuenca, Sofía (scenarist) 319
 • Cuesta, Inma (igralec) 310
 • Cunta, Miljana (avtor dodatnega besedila) 129
 • Cutter, Jeff (fotograf) 322
 • Cvek, Petra (prevajalec) 60


 • Čaušević, Jasmin 142
 • Čebulj, Živa (prevajalec) 144
 • Česnik Korošec, Vesna (prevajalec) 153
 • Činč Juhant, Breda (avtor dodatnega besedila) 50
 • Čoh, Zvonko (ilustrator) 90, 253
 • Čuden, Darko (prevajalec) 261
 • Čuk, Katarina (prevajalec) 13
 • Čušin, Mojca (1969-, prevajalec) 106


 • Ćirović, Lucija (pripovedovalec) 100


 • Dallas Howard, Bryce (igralec) 305
 • Daly, Andy (izvajalec) 315
 • Damon, Matt (scenarist, izvajalec) 328
 • Daniels, Phil (1958-, izvajalec) 324
 • Dawson, Rosario (izvajalec) 345
 • Day, Charlie (izvajalec) 301
 • De Gli Antoni, Mark (skladatelj, izvajalec) 3
 • Dear, Nick (scenarist) 327
 • Debeljak, Dora (1980-, prevajalec) 19
 • Degnan-Veness, Coleen 259
 • Dekleva, Bojan (avtor dodatnega besedila, prevajalec, urednik) 68
 • Delhomme, Benoît (1961-, fotograf) 303
 • Demšar, Mira (prevajalec) 105
 • Depoyan, Manuk (režiser) 339
 • Derqui, Pablo (igralec) 321
 • Deschanel, Caleb (1944-, fotograf) 293
 • DeWitt, Rosemarie (izvajalec) 311, 328
 • DiCarlo, Russell E. (avtor dodatnega besedila) 23
 • Dickens, Charles (1812-1870) 143
 • Dicker, Joël (1985-) 216
 • Dimitrov, Ljudmil (prevajalec) 34
 • Dionisotti, Paola (izvajalec) 325
 • Dirnbek, Jernej (pisec besedila uglasbenih pesmi) 92
 • Divjak, Darja (prevajalec) 158
 • Diwan, Audrey (scenarist) 304
 • Dobrajc, Tina (ilustrator) 286
 • Dobrila, Lorena (prevajalec) 289
 • Dolenc Koce, Jasna (avtor, fotograf) 52
 • Dolenc, Sašo (1973-) 2
 • Dolinar, Igor (fotograf) 50
 • Domar, Alice D. (avtor dodatnega besedila) 8
 • Dondi (avtor) 58
 • Dorfman, Cliff (bibliografski predhodnik) 1
 • Doria, Julia 217
 • Dornan, Jamie (1982-, izvajalec) 300
 • Dorofeeva, Uliana (prevajalec) 247
 • Dou, Shawn (igralec) 312
 • Douglas, Michael (1944-, izvajalec) 295
 • Doutey, Mélanie (izvajalec) 304
 • Dovč, Janez (glasbenik 1980-, izvajalec) 92
 • Dowd, Ann (igralec) 297
 • Dowd, Siobhan (bibliografski predhodnik) 318
 • Dragus, Maria (igralec) 335
 • Dramatično društvo (Ljubljana) 104
 • Dreujou, Jean-Marie (1959-, fotograf) 312
 • Drev, Miriam (prevajalec) 53, 177, 207
 • Driedemy, Joelle (ilustrator) 263
 • Driver, Adam (1983-, izvajalec) 323
 • Drnovšek, Ana (avtor dodatnega besedila) 106
 • Drobnič, Marjeta (prevajalec) 149
 • Druks, Luka (fotograf) 72
 • Duddy, Mary (izvajalec) 291
 • Dujardin, Jean (1972-, izvajalec) 304
 • Dukakis, Olympia (izvajalec) 308
 • Dussollier, André (izvajalec) 299


 • Eckert, Suzana (prevajalec) 141
 • Economides, Yannis (režiser, scenarist) 330
 • Eden, Donna 58
 • Edgerton, Joel (izvajalec) 1
 • Edney, Beatie (izvajalec) 324
 • Edwards, Eric Alan (1953-, fotograf) 301
 • Egart, Darinka P. 218, 219
 • Egerton, Taron (1989-, izvajalec) 346
 • Eggers, Dave (1970-, bibliografski predhodnik) 328
 • Eisenberg, Jesse (1983-, izvajalec) 296
 • Electric Brother (skladatelj) 333
 • Elfman, Danny (skladatelj) 300, 328
 • Elmes, Frederick (fotograf) 323
 • Elswit, Robert (fotograf) 305
 • Emiliani, Lucia 220
 • Engel, Dana (prevajalec) 247, 248
 • Erznožnik, Ajda (ilustrator) 115, 116
 • Everett Scott, Tom (1970-, izvajalec) 311


 • Fanning, Elle (igralec) 320
 • Farahani, Golshifteh (1983-, izvajalec) 323
 • Farhadi, Asghar (1972-, scenarist, režiser) 302
 • Farkaš-Lainščak, Jerneja (avtor) 69
 • Fassbender, Michael (igralec, producent) 290
 • Fast, Julie A. 59
 • Fau, Michel (izvajalec) 313
 • Faura, Oscar (fotograf) 318
 • Fefer, Jernej (avtor) 69
 • Feng, Shaofeng (igralec) 312
 • Fenton, George (skladatelj) 307, 337
 • Ferfila, Bogomil 275, 276
 • Ferrándiz, Elena (ilustrator) 109
 • Ferrari, Jérôme (1968-) 144
 • Ferri, Jean-Yves (avtor) 266
 • Fetih, Jaka (avtor) 69
 • Ficarra, Glenn (bibliografski predhodnik) 292
 • Fiennes, Ralph (izvajalec) 345
 • Fila, Corentin (igralec) 329
 • Filimonova, Tat´jana (1976-, prevajalec) 247
 • Findlay, Deborah (1947-, izvajalec) 325
 • Finger, Bill (bibliografski predhodnik) 345
 • Fitzgerald, F. Scott (1896-1940) 145
 • Flisar, Evald 146
 • Flora, Ioana (1975-, igralec) 333
 • Foley, James (režiser, režiser) 300
 • Fontaine, Stéphane (fotograf) 297
 • Force, Marie 147
 • Forney, Ellen (1968-, ilustrator) 255
 • Forshaw, Cinders (fotograf) 325
 • Forssén Ehrlin, Carl-Johan (1978-) 221
 • Fortuna, Igor (ilustrator) 107
 • Fountain, Jeff 32
 • Frahm, Nils (1982-, skladatelj) 334
 • Frančič, Franjo 222
 • Franklin, Brian Lee (igralec) 303
 • Frelih, Tone 148
 • Frey, Jana 260
 • Frot, Catherine (1956-, izvajalec) 313
 • Furlan, Andrej (1966-, fotograf) 86
 • Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 198
 • Furman, Brad (režiser) 308


 • Gabrič, Aleš (1963-, urednik) 34
 • Gacoin-Marks, Florence (prevajalec) 247
 • Gaghan, Stephen (režiser) 305
 • Gala, Antonio 149
 • Galifianakis, Zach (izvajalec) 345
 • García Bayona, Juan A. (1975-, režiser) 318
 • Garcia Swisher, JoAnna (izvajalec) 301
 • Garcia, Andy (izvajalec) 295, 314
 • García, Gael (igralec) 321
 • Gartner, Alja (prevajalec) 154
 • Garwood, Julie 150
 • Gastdorf, Johanna (igralec) 335
 • Gatiss, Mark (1966-, scenarist) 325
 • Gavrilov, Serniy (bibliografski predhodnik) 339
 • Gely, Cyril (scenarist) 299
 • Geološki zavod Slovenije 50
 • Gerbec, Teja (kartograf) 49
 • Gerber, Carl (scenarist) 335
 • Germano, Elio (izvajalec) 298
 • Giannoli, Xavier (1972-, režiser, scenarist) 313
 • Gibbes, Lesley 223
 • Gilgun, Joseph (izvajalec) 308
 • Glasper, Robert (1978-, skladatelj) 316
 • Glažar, Tomaž (1962-, avtor, urednik) 69
 • Gleeson, Brendan (1955-, igralec) 290
 • Gluck, Griffin (izvajalec) 315
 • Glusman, Karl (igralec) 320
 • Gnecco, Luis (1962-, igralec) 321
 • Godard, Alain (1946-, scenarist) 312
 • Gogala, Andrej (1956-, prevajalec) 84, 109
 • Goic, Alejandro (1957-, igralec) 321
 • Goldberg, Ian (scenarist) 291
 • Goldstein, Ivo 280
 • Goldstein, Slavko (1928-, avtor) 280
 • Golja, Aleksander (prevajalec, režiser, izvajalec) 338
 • Golja, Aleksander (režiser, prevajalec, izvajalec) 339
 • Golja, Helena (prevajalec) 294
 • Golob, Lea 78
 • Gómez, Macarena (izvajalec) 319
 • González, Lucía (1994-, izvajalec) 319
 • Göransson, Krister (fotograf) 207
 • Gordon, Josh (režiser) 322
 • Goriup, Jana (avtor dodatnega besedila, recenzent) 39
 • Goršič, Tanja (prevajalec) 214
 • Goscinny, René (avtor) 274
 • Goscinny, René (z enoto povezano ime) 266
 • Gosling, Ryan (1980-, izvajalec) 311
 • Gossi, Gherardo (1958-, fotograf) 298
 • Gostečnik, Christian (avtor dodatnega besedila) 14
 • Gostenčnik, Vida (prevajalec) 60
 • Gostinčar, Cene (fotograf) 52
 • Gošnik-Godec, Ančka (ilustrator) 238
 • Gouix, Guillaume (izvajalec) 304
 • Grabec, Janez (ilustrator) 94, 95, 96, 97, 98
 • Grace, Topher (1978-, izvajalec) 332
 • Gradišek, Boštjan (izvajalec) 92
 • Graham, Lauren (izvajalec) 315
 • Grahame-Smith, Seth (scenarist, bibliografski predhodnik) 345
 • Grajzar, Mateja (prireditelj) 241, 242, 243, 244
 • Grandinetti, Darío (igralec) 310
 • GrandPré, Mary (ilustrator) 264
 • Grao, Daniel (1976-, igralec) 310
 • Grden Jenko, Diana (prevajalec) 297, 316, 323
 • Grdina, Igor (1965-, recenzent) 34
 • Grebenc Sotošek, Tina 202
 • Greenfield, Max (bibliografski predhodnik) 301
 • Greenhalgh, Peter (fotograf) 324, 327
 • Greenwood, Bruce (izvajalec) 332
 • Gregori, Andrej (1976-, avtor, ilustrator) 51
 • Gregori, Janez (1941-, fotograf) 51
 • Gregori, Marija (avtor) 51
 • Gregorič, Andreja 224
 • Gregorič, Nataša (slikarka, ilustrator) 239, 250, 271
 • Grilc, Uroš 225
 • Grimes, Luke (1984-, izvajalec) 300
 • Grintov, Vlasta (1963-) 226
 • Grisham, John 151
 • Grøvlen, Sturla Brandth (fotograf) 334
 • Grün, Anselm 27
 • Grušovnik, Tomaž 10
 • Gržan, Karel 281
 • Gržan, Karel (avtor dodatnega besedila) 67
 • Gselman, Blaž (avtor dodatnega besedila) 173
 • Gubanc, Irena (ilustrator) 86
 • Guibelin, Laurent (prevajalec) 247
 • Guillory, Sienna (izvajalec) 336
 • Guinee, Tim (izvajalec) 328
 • Gunnari, Gaute (fotograf) 288
 • Gutiérrez Caba, Emilio (igralec) 321


 • Haasse, Hella S. 152
 • Habe, Tomaž (1947-) 90
 • Habič, Marko (1956-, fotograf) 87
 • Hace, Aleš (recenzent) 4
 • Haček, Miro (recenzent) 275
 • Haeringen, Annemarie van (ilustrator) 249
 • Hafnar, Stane (avtor dodatnega besedila) 64
 • Hafner, Alenka (1964-, recenzent) 69
 • Hajian, Chris (skladatelj) 308
 • Hall, Will 60
 • Hallard, Ian (izvajalec) 325
 • Hamilton, Bethany 282
 • Hamilton, Nicholas (igralec) 297
 • Hamre, Leif (bibliografski predhodnik) 288
 • Hančič, Ana (avtor) 69
 • Hansen, Ryan (izvajalec) 292
 • Hanson, Sydney (ilustrator) 221
 • Haramija, Dragica (avtor dodatnega besedila) 271
 • Harcourt, Stewart (scenarist) 324, 326
 • Harden, Marcia Gay (izvajalec) 300
 • Hardt, Petra Christine 79
 • Hardy, Tom (1977-, izvajalec) 1
 • Harkavy, Daniel (avtor) 11
 • Harmon, Chasten (izvajalec) 323
 • Harper, William Jackson (izvajalec) 323
 • Harrington, Desmond (igralec) 320
 • Harrison, George (1943-2001, izvajalec) 293
 • Hartman, Leonard (bibliografski predhodnik) 303
 • Harto, Joshua (igralec) 305
 • Hayden, Jay (igralec, izvajalec) 337
 • Haysbert, Dennis (izvajalec) 301
 • Hazanavicius, Serge (izvajalec) 326
 • Heathcote, Bella (igralec) 320
 • Heathcote, Bella (izvajalec) 300
 • Hedl, Dušan (avtor dodatnega besedila) 125
 • Hedžet Tóth, Cvetka (avtor dodatnega besedila) 167
 • Heisserer, Eric (1970-, scenarist) 289
 • Hendler, Stewart (1978-, režiser) 314
 • Hendricks, Christina (1975-, igralec) 320
 • Hendricks, Christina (1975-, izvajalec) 292, 301
 • Henley, Barry (izvajalec) 323
 • Henmo, Sverre 261
 • Hennicke, André (1958-, igralec) 334
 • Henry, Guy (1960-, izvajalec) 324
 • Henson, Christian (1971-, skladatelj) 324, 325, 326, 327
 • Hernandez, Callie (izvajalec) 311
 • Herzog, Werner 3
 • Hesseman, Howard (izvajalec) 337
 • Hickey, John Benjamin (izvajalec) 332
 • Hidalgo, Nieves 153
 • Hildegard von Bingen (svetnica 1098-1179) 61
 • Hilton, L. S. 154
 • Hirsch, Emile (1985-, izvajalec) 291
 • Hirsch, Julien (fotograf) 329
 • Hivju, Kristofer (igralec) 288
 • Hladnik, Milan (avtor dodatnega besedila) 45
 • Hmelak, Maja (1982-, avtor) 41
 • Hodak, Marjana (avtor) 120
 • Hoene, Matthias (režiser) 336
 • Holbrook, Hal (izvajalec) 328
 • Holden, Kara (scenarist) 315
 • Hollweck, Julia (ilustrator) 73
 • Hong, Seung-hyuk (fotograf) 306
 • Horner, James (skladatelj) 312
 • Horvat, Ines (1989-, prevajalec) 115
 • Hosseini, Shahab (1974-, izvajalec) 302
 • Howard, Ron (režiser, producent) 293
 • Hoyt, Elizabeth 155
 • Hrovat Jerlah, Nataša (prevajalec) 334, 335
 • Hrovat, Uroš 267
 • Hrovatin, Petra (1973-, fotograf) 52
 • Hrvaćanin, Goran (izvajalec) 346
 • Hudson, Val (avtor) 207
 • Huidobro, Paula (fotograf) 309
 • Hüller, Sandra (izvajalec) 331
 • Hurwitz, Justin (skladatelj) 311
 • Hvala, Tea (avtor) 30
 • Hwang, Jung-min (izvajalec) 306
 • Hwang, Sang Joon (1972-, skladatelj) 306
 • Hyatt, Michael S. 11


 • Ice Cube (izvajalec) 301
 • Iekel, Tatiana (igralec) 333
 • Iglesias, Alberto (skladatelj) 310
 • Ilc, Iztok (1977-, prevajalec) 216
 • İlhan, Çiler (1972-) 156
 • Imamović, Sabina (prevajalec) 175
 • Imenšek, Barbara (ilustrator) 206
 • Impens, Ruben (1971-, fotograf) 294
 • Institut IPAL. Akademija (7 ; 2017 ; Ljubljana) 12
 • Irons, Jeremy (1948-, igralec) 290
 • Isak Kres, Jelena (1974-, prevajalec) 245
 • Isham, Mark (skladatelj) 1
 • Isler, Samantha (igralec) 297
 • Ivanov, Vlad (1969-, igralec) 333
 • Ivanuš-Grmek, Milena (recenzent) 43


 • Jafarian, Hossein (fotograf) 302
 • Jalal al-Din Rumi (Maulana 1207-1273) 203
 • James, E. L. (bibliografski predhodnik) 300
 • James, Julie (1974-) 157
 • James, Peter (1948-) 158
 • Jameson, Jack (režiser) 348, 349, 350, 351, 352
 • Jamnik, Tatjana (1976-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 170
 • Jamnik, Žiga (1991-, fotograf) 277
 • Janež, Ana (1997-, ilustrator) 64
 • Jankovič, Gregor (prevajalec, prevajalec) 312
 • Jarmusch, Jim (1953-, scenarist, režiser) 323
 • Jeffries, Sabrina 159
 • Jemec Gričar, Katja (prevajalec) 221
 • Jenko, Petra (1979-, prevajalec) 331
 • Jenner, Michelle (igralec) 310
 • Jennings, Garth (1972-, scenarist, režiser) 346
 • Jentsch, Julia (igralec) 335
 • Jerman, Tanja (1974-, avtor) 113
 • Jeršek, Miha 50
 • Ježovnik, Alen (ilustrator) 43
 • Jimenez, Cédric (režiser, scenarist) 304
 • Jóhannsson, Jóhann (skladatelj) 289
 • Johansen, Erika 160
 • Johansson, Scarlett (1984-, izvajalec) 346
 • Johns, Dave (izvajalec) 307
 • Johnson, Dakota (izvajalec) 300
 • Johnson, Eric (1979-, izvajalec) 300
 • Johnson, Sue 13
 • Johnston, Bernadette (fotograf) 58
 • Jones, Felicity (1984-, izvajalec) 318
 • Jones, Toby (1967-, izvajalec) 326
 • Jovanovič, Aljaž (izvajalec) 346
 • Jurak, Gregor (avtor) 69
 • Jurak, Gregor (fotograf) 69
 • Jurič Šenk, Sabina 14
 • Jurriaans, Saunder (skladatelj) 291
 • Jusid, Federico (1973-, skladatelj) 321
 • Just, Franci (avtor dodatnega besedila) 161


 • Kacin, Anže (fotograf) 62
 • Kalčič, Uroš (prevajalec) 23
 • Kalčíková, Gabriela (avtor) 71
 • Kaloh, Dejan 283
 • Kamen, Robert Mark (scenarist) 336
 • Kane, Bob (bibliografski predhodnik) 345
 • Kanew, Gary (scenarist, bibliografski predhodnik) 337
 • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (recenzent) 275
 • Kapetanović, Ivan 204
 • Kardoš, Štefan 161
 • Karim, Amer 227
 • Karimi, Babak (igralec, izvajalec) 302
 • Karis, Christina (izvajalec) 316
 • Karlovšek, Igor 162
 • Karuza, Senko 163
 • Katsaitis, Dimitris (fotograf) 330
 • Katz, Matt (skladatelj) 348, 349, 350, 351, 352
 • Kaučič, Ksenija (avtor dodatnega besedila) 104
 • Kavčič, Tina (1976-, avtor) 7
 • Kavčnik Kolar, Vanja (avtor dodatnega besedila) 20
 • Kay, Jackie 284
 • Keach, Stacy (igralec) 305
 • Keach, Stacy (izvajalec) 332
 • Kearney, Brendan 54
 • Kebbell, Toby (1982-, igralec) 305
 • Kebbell, Toby (1982-, izvajalec) 318
 • Keen, Richie (režiser) 301
 • Kelly, Brett (izvajalec) 292
 • Kelly, Olwen (izvajalec) 291
 • Kelly, Tori (1992-, izvajalec) 346
 • Kenda, Jakob J. (prevajalec) 212, 264
 • Kenner, Julie 164
 • Kerndl, Milena (recenzent) 39
 • Kersnik Žvab, Ana 62
 • Keržan, Marta (avtor dodatnega besedila) 262
 • Kharmanova, Ludmila (ilustrator) 247
 • Kiberlain, Sandrine (igralec) 329
 • Kiely, Pat (igralec) 289
 • Kim, Tae-sung (fotograf) 306
 • King, Georgia (izvajalec) 325
 • King, Stephen (1947-) 165
 • King, Stephen Michael (ilustrator) 223
 • Kinney, Terry (1954-, izvajalec) 328
 • Kinsella, Sophie 166
 • Klas, Gaja (izvajalec) 92
 • Klaußner, Burghart (1949-, izvajalec) 299
 • Klein, Kacey Mottet (1998-, igralec) 329
 • Klemenčič, Eva (1978-, recenzent) 41
 • Knez, Mihaela (1972-) 113
 • Kocbek, Marijan (recenzent) 36
 • Kodele, Marija 74
 • Kokalj, Anja (1979-, fotograf) 262
 • Kokalj, Anja (1979-, ilustrator) 268
 • Kokalj, Gaja (ilustrator) 262
 • Kokalj, Tatjana (1956-) 262, 268
 • Kolmanič, Karolina 167
 • Kolšek, Peter (avtor dodatnega besedila) 126
 • Koncut, Suzana (prevajalec) 135
 • König, Michael (nutricionist, avtor) 73
 • Kopinšek, Simona 168
 • Koranter, Sonja 269
 • Koren, Ana (1983-, prevajalec) 151
 • Koren, Miha (glasbenik, izvajalec) 92
 • Koren, Silvo (fotograf) 51
 • Korsika, Anej (avtor) 30
 • Korun, Barbara (avtor dodatnega besedila) 192
 • Kos, Janez Elija (fotograf) 107
 • Kosec, Polona (ilustrator) 227, 230, 231
 • Kosmač, Ciril 169
 • Kostanjšek, Rok (fotograf) 52
 • Košir, Esther (prevajalec) 157, 172
 • Košir, Nives (prevajalka, prevajalec) 290
 • Košuta, Miroslav (prevajalec) 321
 • Kotnik, Primož (recenzent) 69
 • Kotnik, Stanko (avtor dodatnega besedila) 265
 • Kovač, Bogomir (1952-, recenzent) 69
 • Kovač, Marjeta (1956-, z enoto povezano ime) 69
 • Kovač, Sara (novinarka, prevajalec) 105
 • Kovačič, Jani 124
 • Kovačič, Pšena (ilustrator) 146
 • Kovačič, Stanislav (recenzent) 4
 • Kozak, Krištof Jacek (mentor, član komisije za zagovor) 121
 • Kozinc, Darinka 228
 • Koželj, Polona (1986-, avtor) 45
 • Koželj, Silvo (avtor) 69
 • Koželj, Tanja (kartograf) 277
 • Krajnc, Irena (1959-, avtor) 42
 • Krajnc, Lenka (prevajalec) 176
 • Krakar-Vogel, Boža (recenzent) 111, 117
 • Kralj, Alojz (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 4
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 186
 • Kraljič, Helena 229, 230, 231, 232
 • Kraner, Kaja (avtor) 30
 • Kranjc, Anja (1982-, ilustrator) 235
 • Krasinski, John (1979-, scenarist, izvajalec) 328
 • Kratt, Chris (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 340, 341, 342, 343, 344
 • Kratt, Martin (bibliografski predhodnik) 340, 341, 342, 343, 344
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 174
 • Kreutz, Samo 233
 • Križnar, Matija (avtor, ilustrator, fotograf) 50
 • Kruger, Diane (izvajalec) 308
 • Krušič, Ljuba 234
 • Krušič, Samo (avtor dodatnega besedila) 192
 • Krutsenko, Serniy (skladatelj) 339
 • Kubale, Valentin 40
 • Kučan, Ana (avtor dodatnega besedila, fotograf) 85
 • Kühn, Dražen (1965-, izvajalec) 317
 • Kunaver Ličen, Polona 235
 • Kuntner, Jernej (režiser) 346
 • Kurent, Andreja (prevajalka, prevajalec) 288
 • Kuret, Primož (1935-, recenzent) 99
 • Kurillo, Andrej (prevajalec) 54
 • Kurzel, Jed (skladatelj) 290
 • Kurzel, Justin (režiser) 290
 • Kutnjak, Valerija 206


 • Labed, Ariane (1984-, igralec) 290
 • Ladika, Dejan 33
 • Lainšček, Feri 125
 • Lakhiani, Vishen (avtor dodatnega besedila) 81
 • Lampe Kajtna, Mojca (ilustrator) 78
 • Lange, Jessica (izvajalec) 337
 • Langella, Frank (igralec) 297
 • Lanier, Nathan (skladatelj) 314
 • Lapanja, Dejan (glasbenik 1981-, izvajalec) 88
 • Larraín, Pablo (1976-, režiser) 321
 • Larrieu, Jean-Claude (1943-, fotograf) 310
 • Lasan, Jelena (avtor dodatnega besedila) 233
 • Lau, Frederick (1989-, igralec) 334
 • Laverty, Paul (scenarist) 307
 • Lavrič, Janez (1946-, prevajalec) 58
 • Lavtižar, Janez (prevajalec) 140
 • Law, Phyllida (1932-, izvajalec) 325
 • Laws, Mary (scenarist) 320
 • Lazarević, Žarko (urednik) 34
 • Leben, Vladimir (ilustrator) 50
 • Lee, Abbey (igralec) 320
 • Lee, Seok-hoon (režiser) 306
 • Legend, John (izvajalec) 311
 • Leguizamo, John (izvajalec) 308
 • Lellouche, Gilles (izvajalec) 304
 • Lem, Stanisław 170
 • Lemberg, Jörg (1968-, skladatelj) 299
 • Lenická, Anna (ilustrator) 110
 • Lennon, John (1940-1980, izvajalec) 293
 • Leonard, Niall (scenarist) 300
 • Lepičnik-Vodopivec, Jurka 41
 • Leskošek, Bojan (z enoto povezano ime) 69
 • Leskovec, Ivana (avtor, urednik) 86
 • Lesslie, Michael (scenarist) 290
 • Levstek, Jože (avtor dodatnega besedila) 64
 • Lewis, Dominic (skladatelj) 301
 • Lewis, Warren (scenarist) 295
 • Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 180
 • Likar Bajželj, Mirana 171
 • Lindnord, Mikael 207
 • Lindsey, Johanna 172
 • Lingea (Maribor) 114, 118
 • Lipka-Sztarbałło, Krystyna 63
 • Lipnik, Jože (avtor, urednik, lektor) 42
 • Lipovšek, Stanko (avtor dodatnega besedila) 281
 • Lipuš, Florjan 173
 • Lively, Blake (izvajalec) 296
 • Loach, Ken (1936-, režiser) 307
 • Lofland, Jacob (igralec) 303
 • Logar, Grega (1988-, recenzent) 4
 • Logar, Klementina (prevajalec) 282
 • Loibl, Thomas (izvajalec) 331
 • Lothar, Susanne (izvajalec) 326
 • Louwyck, Sam (igralec) 294
 • Lovibond, Ophelia (1986-, izvajalec) 291
 • Lovšin, Polona (1973-, ilustrator) 229
 • Lubi, Maja (ilustrator) 240
 • Lucaciu, Tudor (fotograf) 333
 • Lunaček, Izar T. (ilustrator) 270
 • Lyons, David (1976-, izvajalec) 332


 • Ma, Tzi (1962-, igralec) 289
 • Macat, Julio (fotograf) 315
 • MacDougall, Lewis (izvajalec) 318
 • MacFarlane, Seth (izvajalec) 346
 • MacKay, George (1992-, igralec) 297
 • MacLaine, Shirley (1934-, izvajalec) 337
 • Macnaughton, Tina (ilustrator) 213
 • Macuh, Bojan 39, 236
 • Maček, Amalija (prevajalec) 79
 • Mädel, Bjarne (igralec) 335
 • Maillard, Ronan (skladatelj) 313
 • Majcenovič Kline, Barbara 115, 116
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 213
 • Majsova, Natalija (prevajalec) 34
 • Makarovič, Jan 287
 • Malen, Justin (scenarist) 322
 • Malik, Art (izvajalec) 327
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 24, 61, 134, 196
 • Malone, Jena (1984-, igralec) 320
 • Malpas, Jodi Ellen 174
 • Mancinelli, Fabrizio (skladatelj, skladatelj) 347
 • Mangold, Matthias F. 75
 • Mapes, Mary (bibliografski predhodnik) 332
 • Marcon, André (1948-, izvajalec) 313
 • Marinković, Ksenija (1966-, izvajalec) 317
 • Marinković, Pavo (1967-, scenarist, režiser) 317
 • Markovič, Olga (avtor) 74
 • Markovič, Sašo (prevajalec, prevajalec) 328
 • Martin, Charles (1969-) 175
 • Martin, Philip (režiser, režiser) 326
 • Martinčič, Ruth (prevajalec) 105
 • Martinez, Cliff (skladatelj) 320
 • Martini, Max (1969-, izvajalec) 300
 • Massett, Patrick (1962-, scenarist) 305
 • Masterl Štefanič, Mojca (prevajalec) 32
 • Mate, Janez 64
 • Mate, Matej (avtor dodatnega besedila) 64
 • Mate, Miran (avtor dodatnega besedila) 64
 • Mate, Vasilij (fotograf) 64
 • Matičetov, Milko (zbiratelj) 253
 • Matjačić, Zlatko (recenzent) 4
 • Matthews, Carole 176
 • Mauff, Max (1987-, igralec) 334
 • Mawle, Joseph (1974-, izvajalec) 326
 • Mazer, Dan (scenarist) 322
 • Mazur, Robert (bibliografski predhodnik) 308
 • Mbatha-Raw, Gugu (1983-, igralec) 303
 • McCartney, Paul (izvajalec) 293
 • McConaughey, Matthew (1969-, igralec) 303, 305
 • McConaughey, Matthew (1969-, izvajalec) 346
 • McDormand, Frances (izvajalec) 328
 • McElhatton, Michael (izvajalec) 291
 • McEwan, Ian (1948-) 177
 • McGregor, Ewan (1971-, izvajalec) 316
 • McKay, Chris (režiser, režiser) 345
 • McKiernan, Dylan Phillip (izvajalec) 307
 • McKinnon, Kate (1984-, izvajalec) 322
 • Mébarki, Thierry (drugo) 266
 • Medved, Andrej (1947-) 83
 • Medved, Mirko (pevec, izvajalec) 338, 339
 • Medvešček, Pavel (avtor, urednik) 49
 • Medvešek, Janez 278
 • Melville, James (izvajalec) 318
 • Melvin (ilustrator) 211
 • Mendiževec, Aleš (avtor) 30
 • Ménochet, Denis (1976-, igralec) 290
 • Mercina, Marija 117
 • Merljak, Maja Martina (izvajalec) 345
 • Mešić, Davor (fotograf) 52
 • Meško, Aleksandra 65
 • Method Man (izvajalec) 323
 • Michaels, Anne (1958-) 178
 • Mićanović, Miroslav (avtor dodatnega besedila) 163
 • Miklavc, Ferdinand (1948-, prevajalec) 139
 • Mikolič, Vesna (1965-, somentor) 121
 • Milan, Courtney 179
 • Milenković Kikelj, Nina (avtor dodatnega besedila) 106
 • Millas, Maria (prevajalec) 68
 • Miller, Daniel (1954-) 29
 • Miller, T. J. (1981-, izvajalec) 322
 • Minis, Hadewych (izvajalec) 331
 • Miotti, Eugenio (fotograf) 51
 • Mislej, Lisa (prevajalec) 201
 • Mišič, Gregor (avtor, urednik, fotograf) 69
 • Mišigoj-Duraković, Marjeta (recenzent) 69
 • Mitrevski, Ivan (ilustrator) 201
 • Mizuno, Sonoya (izvajalec) 311
 • Mlakar, Simon (1977-) 270
 • Modrijan, Irena (1974-, prevajalec) 131
 • Modrijani 91
 • Molek, Iva (recenzent) 78
 • Monroe, Mark (scenarist) 293
 • Montanič, Emanuela (izvajalec) 338
 • Moor, Ben (izvajalec) 318
 • Moore, Demi (izvajalec) 337
 • Moore, Gareth (25.4.1975-) 101, 102
 • Moore, Mandy (1976-, koreograf) 311
 • Morán, Mercedes (igralec) 321
 • Moravec, Oxana (igralec) 333
 • Morgan, Tracy (1968-, izvajalec) 301
 • Mortensen, Viggo (1958-, igralec) 297
 • Moss, Elisabeth (1983-, izvajalec) 332
 • Mourikis, Vangelis (izvajalec) 330
 • Možina, Miran (avtor dodatnega besedila) 60
 • Mrak, Miro (prevajalec) 164
 • Muck, Deja (recenzent) 78
 • Muck, Desa 237
 • Mulroney, Dermot (izvajalec) 332
 • Mumford, Eloise (izvajalec) 300
 • Munih, Marko (1962-, urednik) 4
 • Munih, Živa (prevajalec) 247
 • Munn, Olivia (1980-, izvajalec) 322
 • Muñoz, Diego (igralec) 321
 • Munro, Alice (1931-) 310
 • Muntean, Radu (režiser, scenarist) 333
 • Murphy, Thomas Francis (1953-, igralec) 303
 • Musek, Janek (recenzent) 7
 • Mustafić, Perica (fotograf) 51
 • Muževič, Igor (avtor) 69
 • Mydy Rabycad (skladatelj) 317
 • Myers, Claudia (scenarist) 337


 • Nagase, Masatoshi (1966-, izvajalec) 323
 • Naing, Richard (scenarist) 291
 • Nanjiani, Kumail (izvajalec) 301
 • Nared, Matija 47
 • Natek, Karel (fotograf) 277
 • Navojec, Bojan (1976-, izvajalec) 317
 • Neergaard-Holm, Olivia (scenarist) 334
 • Neeson, Liam (izvajalec) 318
 • Neisha 92
 • Nelson, Charlie (izvajalec) 299
 • Nelson, Craig T. (igralec) 305
 • Nemec, Bojan (recenzent) 4
 • Nemec, Maja (1990-, avtor dodatnega besedila) 267
 • Nesbø, Jo (1960-) 180
 • Ness, Patrick 318
 • Ness, Patrick (scenarist) 318
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 11, 188
 • Ng, Francis (izvajalec) 336
 • Ni, Ni (izvajalec) 336
 • Nisenson, Alexa (izvajalec) 301
 • Noble, Carol (scenarist) 338
 • Noble, Sabina (prevajalec) 137
 • Nolte, Nick (izvajalec) 1
 • Norris, Dean (izvajalec) 301
 • Novak, Alenka (1958-, prevajalec) 9, 57, 256
 • Novak, Boris A. 181
 • Novak, Luka (1963-) 76
 • Novak, Maja (1960-, prevajalec) 145, 280
 • Novak, Mitja (glasbenik, izvajalec) 92
 • Novak, Primož (1972-, avtor dodatnega besedila) 64
 • Nuhijev-Galičič, Vera 15


 • O'Brien, Mark (igralec, igralec) 289
 • O'Connor, Gavin (1964-, režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 1
 • Ogorevc, Marjan 16
 • Ogrin, Darko (urednik, fotograf) 277
 • Ogrin, Katja (prevajalka, izvajalec) 338, 339
 • Ogrin, Tina (izvajalec) 338, 339
 • Ojdanić, Ecija (izvajalec) 317
 • Oketič, Klemen (drugo) 48
 • Oketič, Radko (urednik, ilustrator) 48
 • Olayo, Gracia (1957-, izvajalec) 319
 • Olejníková, Daniela (ilustrator) 257
 • Omerza, Igor 285
 • O'Morain, Padraig 17
 • Ora, Rita (izvajalec) 300
 • Oraki, Sattar (skladatelj) 302
 • Orel Kos, Silvana (prevajalec) 100
 • Orel, Barbara (urednik) 104
 • Orsenna, Erik (1947-) 85
 • Orth, Patrick (fotograf) 331
 • Oseban, Ana Jasmina (1978-, prevajalec) 199
 • Osin, Roman (fotograf) 291
 • Osnovna šola (Lesično) 42
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 223
 • Ostanek, Kristijan (izvajalec) 345
 • Otel, Vasile (fotograf) 51
 • Ovčak Kos, Maja 38
 • Øvredal, André (1973-, režiser) 291


 • Pacheiner-Klander, Vlasta 119
 • Pačnik, Erna (prevajalec) 182
 • Pakalović, Olga (izvajalec) 317
 • Paljevec, Andreja 66
 • Pally, Adam (izvajalec) 315
 • Palmer, Charles (režiser) 324, 325
 • Palmer, Hubbel (scenarist) 315
 • Pamuk, Orhan 182
 • Pance, Svetozar 77
 • Pankrti 93
 • Pannen, Kai (ilustrator) 9, 57
 • Paolucci, Luigi (scenarist) 298
 • Papadopoulos, Babis (skladatelj) 330
 • Papadopoulou, Vicky (izvajalec) 330
 • Pasek, Benj (pisec besedila uglasbenih pesmi) 311
 • Patrić, A. S. 183
 • Patterson, James (1947-, bibliografski predhodnik) 315
 • Paul, Justin (pisec besedila uglasbenih pesmi) 311
 • Pavček, Maj (fotograf) 126
 • Pavček, Saša 126
 • Pavletič, Boštjan (ilustrator) 124
 • Pavliha, Marko (avtor dodatnega besedila) 16
 • Pavlin, Maja (23.11.1989-, prevajalec) 329
 • Pavšek, Brane (prevajalec) 250
 • Pearce, Ashley (režiser) 327
 • Pecev, Ivan (avtor) 69
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 194
 • Pečnikar, Lija (izvajalec) 346
 • Pemberton, Daniel (1977-, skladatelj) 305
 • Pence, Josh (izvajalec) 311
 • Percival, Juliet (ilustrator) 8
 • Percy, Sharon (izvajalec) 307
 • Perger, Alenka (prevajalec) 166
 • Perić, Stjepan (izvajalec) 317
 • Perko, Andrej (1953-) 67
 • Perko, Janja (1958-) 120
 • Perkon, Adrijana (kartograf) 49
 • Peroci, Ela 238
 • Perović, Željko (1961-, prevajalec) 126
 • Perovšek, Jurij (recenzent) 80
 • Perry, Jane (izvajalec) 291
 • Petan, Mateja (prevajalec) 284
 • Petaros, Igor (drugo) 48
 • Petek Levokov, Milan 239, 271
 • Petek, Polona (1972-, prevajalec) 29
 • Peterle, Lojze (avtor dodatnega besedila) 32
 • Petkovšek, Tina (1988-, avtor) 69
 • Petrič, Mojca (psihologinja, avtor) 7
 • Petrović, Tanja (1974-, recenzent) 34
 • Pezdevšek, Florjan (avtor) 78
 • Pfannebecker, Inga (avtor) 73
 • Phillips, Susan Elizabeth 184
 • Piber, Petra (prevajalec) 75
 • Pičulin, Igor (ilustrator) 107
 • Pieske, Emilia (igralec) 335
 • Pisk, Rok (avtor dodatnega besedila) 105
 • Piškur, Bojana (urednik, avtor dodatnega besedila) 30
 • Pitts, Sorrel 263
 • Plachetka, Karina (1975-, igralec) 335
 • Planinc, Marko (novinar, avtor dodatnega besedila) 202
 • Pleterski, Andrej (1979-, prevajalec) 257
 • Plut, Dušan (1950-, recenzent) 277
 • Podgoršek, Milena (prevajalec) 8
 • Podgoršek, Veronika 18
 • Podobnik, Janez (1964-, recenzent) 4
 • Podržaj, Tina (prevajalec) 63
 • Pogačar, Kaja (fotografinja, fotograf) 76
 • Pogačnik, Jelka (prireditelj) 238
 • Ponikvar, Andreja (avtor) 113
 • Ponikvar, Primož (prevajalec) 180
 • Popistaşu, Maria (1980-, igralec) 333
 • Porenta, Tina (prof. šp. vzg., avtor) 69
 • Posey, Parker (1968-, izvajalec) 296
 • Postelnicu, Iulian (igralec) 333
 • Poterunkovič, Peter (avtor dodatnega besedila) 146
 • Potočnik, Andrea (prevajalec) 25
 • Potočnik, Dragan 185
 • Potpara, Lili (prevajalec) 156
 • Povž, Meta 51
 • Poza, Nathalie (igralec) 310
 • Prašnikar, Dušan (1977-, fotograf) 277
 • Pregelj, Barbara (1970-, recenzent) 111
 • Pregl Kobe, Tatjana 286
 • Pregl, Arjan (ilustrator) 127
 • Pregl, Sanja 127, 240
 • Prelog, Marija (1954-, ilustrator) 51
 • Preston, John (1950-, avtor) 59
 • Prešeren, Sašo (izvajalec) 338, 339
 • Prica, Alma (1962-, izvajalec) 317
 • Prirodoslovni muzej Slovenije 50
 • Pukšič, Janez (fotograf) 74
 • Pure West (glasbena skupina) (skladatelj) 340, 341, 342, 343, 344
 • Pureber, Tjaša (avtor) 30
 • Pušič, Maja (izvajalec) 338
 • Pušnik, Maruša (recenzent) 80
 • Putney, Mary Jo 186
 • Pütter, Trystan (izvajalec) 331


 • Quaid, Dennis (izvajalec) 332


 • Radaljac, Anja (prevajalec) 136
 • Radičevič, Dejan (aranžer, glasbeni producent, izvajalec) 92
 • Radoja, Stipe (izvajalec) 317
 • Rǎdulescu, Rǎzvan (1969-, scenarist) 333
 • Ragchaa, Ankhnyam (igralec) 312
 • Rakovec-Felser, Zlatka 187
 • Ramírez, Édgar (igralec) 305
 • Rampling, Charlotte (1946-, igralec) 290
 • Rasuk, Victor (1984-, izvajalec) 300
 • Rašić, Igor (Raša, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 283
 • Rault, Alexis (skladatelj) 329
 • Ravnjak, Vili (avtor dodatnega besedila) 26
 • Razpotnik, Jože (avtor dodatnega besedila) 209
 • Reay, Simon (fotograf) 348, 349, 350, 351, 352
 • Rebolj, Dušan (1975-, prevajalec) 3
 • Rebula-Tuta, Alenka (avtor dodatnega besedila) 123
 • Red Hawk 19
 • Redford, Robert (1937-, izvajalec) 332
 • Reeves, Keanu (igralec) 320
 • Refn, Nicolas Winding (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 320
 • Regovec, Matjaž (avtor dodatnega besedila) 12
 • Reilly, John C. (1965-, izvajalec) 346
 • Reis, Joshua (fotograf) 308
 • Rejc, Jure (recenzent) 4
 • Renner, Jeremy (igralec) 289
 • Repanšek, Luka (1987-, recenzent) 119
 • Repe, Blaž (1972-, kartograf, fotograf) 277
 • Repnik, Eva (recenzent) 4
 • Repnik, Mitja 94, 95, 96, 97, 98
 • Requa, John (bibliografski predhodnik) 292
 • Reuter, Jasmin (skladatelj) 335
 • Riddell, Chris 272
 • Riggle, Rob (izvajalec) 315
 • Rivers, Francine (1947-) 188
 • Roberts, Nora 189
 • Robichaux, Van (scenarist, bibliografski predhodnik) 301
 • Rodman, Miha (izvajalec) 346
 • Roel, Esteban (1969-, režiser) 319
 • Rogowski, Franz (igralec) 334
 • Rojc, Tanja (prevajalec) 17, 189
 • Rong, Jiang (1946-) 312
 • Ropret, Neža (prevajalec) 160
 • Rosato, Cristina (izvajalec) 292
 • Rosenthal, Johnny (scenarist) 292
 • Rosher, Jenna (fotograf) 309
 • Ross, Gary (režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 303
 • Ross, Matt (scenarist, režiser) 297
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec) 215
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 195
 • Rotar-Pavlič, Danica (recenzent) 69
 • Rothe, Jessica (izvajalec) 311
 • Roulot, Jean-Marc (izvajalec) 299
 • Roussel, Guillaume (1980-, skladatelj) 304
 • Rowling, J. K. 264
 • Rozman, Andrej (1955-, prevajalec) 163
 • Ručigaj, Katjuša (prevajalec) 249
 • Rus, Jure (medijske komunikacije, fotograf) 87
 • Russell, Keri (1976-, igralec) 303
 • Russell, Lucy (izvajalec) 331
 • Rutar, Cvetka 20
 • Rutter, Kate (izvajalec) 307
 • Ryan, Amy (izvajalec) 308
 • Ryan, Robbie (fotograf) 307


 • Saksida, Igor (avtor dodatnega besedila) 220, 229, 230
 • Salecl, Renata 31
 • Saleina, Thorsten 245
 • Sallette, Céline (1980-, izvajalec) 304
 • Samide, Marjana (prevajalec) 73
 • Sandgren, Linus (fotograf) 311, 328
 • Santamaria, Claudio (1974-, izvajalec) 298
 • Santiago, Nadia de (1990-, izvajalec) 319
 • Saunders, Jennifer (1958-, izvajalec) 346
 • Sawyers, Parker (izvajalec) 291
 • Schaefer, Roberto (fotograf) 316
 • Schipper, Sebastian (režiser, scenarist) 334
 • Schirrmacher, Thomas (avtor dodatnega besedila) 32
 • Schlöndorff, Volker (scenarist, režiser) 299
 • Schmidt, Matjaž (1948-2010, ilustrator) 232
 • Schulz, Charles M. 246, 273
 • Schulz, Eike Frederik (scenarist) 334
 • Schwartzmann, John (fotograf) 300
 • Sciamma, Céline (1980-, scenarist) 329
 • Scott, Ridley (režiser) 295
 • Sedmak, Aleš (1952-, ilustrator) 52
 • Seghers, Anna (1900-1983) 190
 • Segura, Santiago (1965-, izvajalec) 337
 • Sekulović, Nikola (izvajalec) 338
 • Seliškar Kenda, Mateja (prevajalec) 152
 • Seliškar, Tomaž (kartograf) 51
 • Semolič, Andreja (1969-, avtor, ilustrator) 69
 • Senčar, Eva (avtor dodatnega besedila) 127
 • Senčar, Eva (avtor dodatnega besedila, urednik, prireditelj) 16
 • Senčar, Igor (publicist, avtor dodatnega besedila) 32
 • Shann, Briana (izvajalec) 307
 • Shapiro, Theodore (skladatelj) 322
 • Sharma, Robin Shilp (1964-) 21
 • Shaver, Andrew (igralec) 289
 • Shaw, Martin (izvajalec) 327
 • Shearer, Joel (skladatelj) 309
 • Shelton, Uriah (izvajalec) 336
 • Shulga, Olena (scenarist) 339
 • Shuster, Joe (bibliografski predhodnik) 345
 • Siegel, Jerry (1914-1996, bibliografski predhodnik) 345
 • Sierens, Arne (1959-, scenarist) 294
 • Silič, Melita (prevajalec) 104
 • Silva, Hugo (izvajalec) 319
 • Simčič, Naja (ilustrator) 248
 • Simonischek, Peter (1946-, izvajalec) 331
 • Simons, Timothy (igralec) 305
 • Simpson Grom, Petra (recenzent) 69
 • Sinanović, Muanis (avtor dodatnega besedila) 168
 • Sivec, Ivan (1949-, pisec besedila uglasbenih pesmi) 90
 • Skalicky, Marjan (avtor dodatnega besedila) 55
 • Skarlovnik, Slavko 191
 • Skowron, Jeff (izvajalec) 292
 • Skrt, Darja (1961-, avtor, urednik) 49
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 255, 280
 • Skušek, Zoja (prevajalec) 85
 • Slakonja, Klemen (izvajalec) 345
 • Slapar, Vesna (1974-, izvajalec) 346
 • Smej Novak, Valentina (avtor) 76
 • Smirnovaite, Marija (ilustrator) 220
 • Smolej, Tone (recenzent) 119
 • Smotlak, Maja 121
 • Smrekar, Ajda (izvajalec) 346
 • Snoj, Jurij (1953-) 99
 • Snyder, Timothy 35
 • Solon, Laura (scenarist) 322
 • Somers, Alex (skladatelj) 297
 • Sosič, Marko (avtor dodatnega besedila) 123
 • Sosič, Sarival 192
 • Soulwax (skladatelj) 294
 • Speck, Will (režiser) 322
 • Speeckaert, Glynn (1964-, fotograf) 313
 • Spruk, Tadeja (prevajalec) 183
 • Squires, Hayley (izvajalec) 307
 • Sqürl (glasbena skupina) (skladatelj) 323
 • Stadlober, Robert (1982-, izvajalec) 299
 • Stanfield, Lakeith Lee (izvajalec) 316
 • Stanič, Marjan (glasbenik, izvajalec) 88
 • Starc, Gregor (1976-, avtor) 69
 • Starc, Gregor (1976-, prevajalec) 69
 • Starr, Mike (1950-, izvajalec) 292
 • Starr, Ringo (izvajalec) 293
 • Steinberg, Sebastian (skladatelj, izvajalec) 3
 • Stenham, Polly (scenarist) 320
 • Stepišnik, Uroš (1975-, kartograf, fotograf) 277
 • Stermecki, Gregor (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi, izvajalec) 89
 • Stewart, Kristen (1990-, izvajalec) 296
 • Stoll, Corey (igralec) 305
 • Stoll, Corey (izvajalec) 296
 • Stone, Emma (1988-, izvajalec) 311
 • Storaro, Vittorio (fotograf) 296
 • Stott, Ken (1955-, izvajalec) 296
 • Strel, Jaka (avtor, urednik) 69
 • Strel, Janko (avtor, urednik) 69
 • Strojnik, Vojko (recenzent) 69
 • Stubelj Ars, Mojca 247, 248
 • Studen, Andrej (1963-, urednik) 80
 • Stuhlbarg, Michael (igralec) 289
 • Stuhlbarg, Michael (izvajalec) 316
 • Suárez, Emma (igralec) 310
 • Suchet, David (izvajalec) 324, 325, 326, 327
 • Suhadolnik, Jože (1966-, fotograf) 126
 • Sulič, Nives (prevajalec) 87
 • Summer, Eric (režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 338
 • Suo, Jieun-min (scenarist) 306
 • Susser, Evan (scenarist, bibliografski predhodnik) 301
 • Svete, Gorazd 37
 • Svetina, Peter (1970-) 128


 • Šega, Saša (avtor dodatnega besedila) 64
 • Šeme, Mojca (recenzent, avtor dodatnega besedila) 13
 • Šeme, Primož (recenzent, avtor dodatnega besedila) 13
 • Šengelaja, Rosvita 122
 • Šenk, Nina 100
 • Šimenc, Marjan (recenzent) 10
 • Šinkovec, Silvo 44
 • Šircelj, Kristina (prevajalec) 266
 • Šivic, Urša (recenzent) 99
 • Škobalj, Eva 22
 • Škodič, Polona (avtor dodatnega besedila) 48
 • Škraban, Juš (prevajalec) 68
 • Škrjanc, Igor (1963-, recenzent) 4
 • Špan, Robert (urednik) 12
 • Špelec, Sara (prevajalec) 116
 • Špendov, Janez (prevajalec) 86
 • Špes, Metka (1950-, recenzent) 277
 • Štampe Žmavc, Bina 129
 • Štefan, Anja (urednik) 253
 • Šteger, Aleš (prevajalec) 321
 • Šter, Katarina (urednik) 99
 • Štrajhar, Mateja (prevajalec) 201
 • Štrajn, Darko (recenzent) 10
 • Štrakl, Romeo (ilustrator) 236
 • Štrljić, Milan (izvajalec) 317
 • Štrus, Jasna (recenzent) 52
 • Štuhec, Olga (prevajalec) 159
 • Šuler, Tatjana (prevajalka, prevajalec) 150


 • Tacer, Aleš (avtor dodatnega besedila) 191
 • Tajana, Staša 193
 • Takakura, Ken (1931-, izvajalec) 295
 • Takayanagi, Masanobu (fotograf) 1
 • Talbot, Joby (1971-, skladatelj) 346
 • Tambakis, Anthony (bibliografski predhodnik) 1
 • Tangradi, Bill (igralec) 303
 • Tangy, Laurent (fotograf) 304
 • Tanšek, Simon (fotograf) 317
 • Tavčar, Bojan (1977-, fotograf) 86
 • Tavčar, Dobrin (fotograf) 66
 • Teardo, Theo (1966-, skladatelj) 298
 • Tebbetts, Christopher (bibliografski predhodnik) 315
 • Téchiné, André (režiser, scenarist) 329
 • Tehovnik, Barbara (urednik) 107
 • Tekmovanje ACM v znanju računalništva (11 ; 2016 ; Ljubljana) 5
 • Tellegen, Toon 249
 • Tennant, Andy (režiser) 337
 • Terpin, Marija (avtor, urednik) 86
 • Terzić, Dana (1984-, ilustrator) 222
 • Terzić, Nedeljko 250
 • Théret, Christa (1991-, izvajalec) 313
 • Thornton, Billy Bob (1955-, izvajalec) 292
 • Todeschini, Bruno (1962-, izvajalec) 304
 • Tolle, Eckhart 23
 • Tomažič, Iztok (1974-, avtor, ilustrator, fotograf) 52
 • Tomec, Špela (prevajalec) 299, 304, 310, 313, 333
 • Topić, Peter (avtor dodatnega besedila) 206
 • Toporišič, Tomaž (recenzent) 104
 • Tosar, Luis (1971-, izvajalec) 319
 • Trezner, Filip (fotograf) 82
 • Trobec, Tajan (kartograf, fotograf) 277
 • Trobilni ansambel Slovenske filharmonije (izvajalec) 100
 • Tsitsilin, Aleksey (fotograf, režiser) 347
 • Tsortekis, Yannis (izvajalec) 330
 • Turk, Andrej (prevajalec, prevajalec) 197
 • Tušak, Matej (avtor) 69
 • Tyler, Brian (1972-, skladatelj) 332


 • Ude, Aleš (recenzent) 4
 • Uderzo, Albert 274
 • Uderzo, Albert (z enoto povezano ime) 266
 • Udovč Krhen, Jožica 130
 • Udovč Krhen, Jožica (ilustrator) 281
 • Ugarte, Adriana (igralec) 310
 • Ulčar, Ciril 208
 • Ulrich, Jennifer (izvajalec) 298
 • Unis, Richard (fotograf) 58
 • Urbanc, Peter (prevajalec, izvajalec) 338
 • Uršič, Miha (avtor) 74


 • Vahen, Gorazd (ilustrator) 225
 • Vake, Danijel 251
 • Valant, Janez (1979-, fotograf) 52
 • Valent, Joan (skladatelj) 319
 • Valentinčič, Helena (prevajalec) 325, 326
 • Valestrand Eike, Ida Leonora (igralec) 288
 • Valestrand Eike, Leonard (igralec) 288
 • Valetič, Žiga (urednik, prevajalec) 203
 • Valič, Domen (izvajalec) 345
 • Valič, Peter (fotograf) 51
 • Van de Sande, Theo (fotograf) 292
 • Van Groeningen, Felix (1977-, režiser, scenarist) 294
 • Van Malder, Dominique (1976-, igralec) 294
 • Van Sant, Gus (režiser) 328
 • Van Severen, Boris (1989-, igralec) 294
 • Vance, Courtney B. (izvajalec) 322
 • Vãncicã, Adrian (igralec) 333
 • Vanderbilt, James (režiser, scenarist) 332
 • Vandermeersch, Charlotte (1983-, igralec) 294
 • Vatovec, Ivana (avtor dodatnega besedila) 130
 • Vazquez, Yul (izvajalec) 308
 • Veber, Alenka (1968-, avtor dodatnega besedila) 209
 • Vehar, Janja (ilustrator) 218, 219
 • Velázquez, Fernando (skladatelj) 318
 • Veler, Alenka (avtor dodatnega besedila) 255
 • Velkovrh, Ciril 45
 • Velkovrh-Bukilica, Vesna (prevajalec) 247
 • Venier Zalokar, Nina (prevajalec) 60
 • Vérant, Samantha 194
 • Vermeir, Tom (igralec) 294
 • Verndal, Line (igralec) 288
 • Vertelj, Nataša 252
 • Vevar, Štefan (1953-, urednik, avtor dodatnega besedila) 104
 • Vicari, Daniele (1967-, režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 298
 • Vide, Irena (avtor dodatnega besedila) 82
 • Videnšek, Marjan (avtor dodatnega besedila) 55
 • Vidmar, Milan (1885-1962) 103
 • Vidmar, Polona (1971-, avtor dodatnega besedila) 187
 • Vila-Matas, Enrique (1948-) 195
 • Vilčnik, Rok (pisec besedila uglasbenih pesmi) 89
 • Villeneuve, Denis (režiser) 289
 • Vitale, Joe (1953-) 81
 • Vodušek, Mojca (1952-, prevajalec) 101, 102
 • Vos, Hélène De (igralec) 294
 • Vrečar, Tomislav (pisec besedila uglasbenih pesmi) 92
 • Vrečko, Janez (avtor dodatnega besedila) 181
 • Vrečko, Janez (recenzent) 104
 • Vrečko, Tina (prevajalec) 81
 • Vujičić, Lidija (recenzent) 41
 • Vysoudil, Miroslav (fotograf) 277


 • Walker, Mandy (fotograf) 332
 • Walsh, Matt (izvajalec) 337
 • Walsh, Nicola (fotografinja, fotograf) 75
 • Warin, Eric (režiser) 338
 • Waters, Mark S. (režiser) 292
 • Weaver, Sigourney (1949-, izvajalec) 318
 • Webb, Richard (skladatelj) 348, 349, 350, 351, 352
 • Weir, Stephnie (izvajalec) 301
 • Weiss, Jernej (recenzent) 99
 • Welliver, Titus (izvajalec) 328
 • Whitaker, Forest (igralec) 289
 • Whitley, Kym E. (izvajalec) 301
 • Wilkening, Stefan (1967-, izvajalec) 299
 • Willewaldt, Urška (prevajalec) 21
 • Williams, Catherine (scenarist) 348, 349, 350, 351, 352
 • Williams, Michael Kenneth (igralec) 290
 • Winchell, Ben (izvajalec) 314
 • Winnewisser, Sylvia 24
 • Winter, Claudia 196
 • Winter, Stefaan De (igralec) 294
 • Witherspoon, Reese (izvajalec) 346
 • Wittenborn, Michael (izvajalec) 331
 • Wittrock, Finn (izvajalec) 311
 • Wohl, Louis de (1903-1961) 197
 • Wolf, Sabine (igralka, igralec) 335
 • Woo, Jung (izvajalec) 306
 • Workman, Lyle (skladatelj) 292


 • Yigit, Burak (igralec) 334
 • Yin, Zhusheng (igralec) 312
 • Yost, Christopher (1973-, scenarist) 314
 • Young, Bradford (fotograf) 289
 • Young, Samantha 198
 • Yuen, Russell (igralec) 289


 • Zagorc-Končan, Jana (avtor) 71
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 260
 • Zamyslov, Aleksey (scenarist) 347
 • Zavadlav, Radivoj (fotograf) 49
 • Završnik, Jernej (avtor) 69
 • Zdešar, Tina (avtor) 69
 • Zeitlinger, Peter (1960-, fotograf) 3
 • Zeitoun, Laurent (bibliografski predhodnik, scenarist) 338
 • Zellinger, Renate C. 25
 • Zervos, Petros (izvajalec) 330
 • Zidar, Primož (avtor) 52
 • Zigrino, Jenny (izvajalec) 292
 • Zimmer, Hans (1957-, skladatelj) 295
 • Zinman, John (1966-, scenarist) 305
 • Zore, Franjo 209
 • Zorec, Marjeta (urednik) 205
 • Zorec, Miha 46
 • Zorin, Janko (fotograf) 42
 • Zorman, Alojz (ilustrator) 74
 • Zupančič, Maja (1959-, recenzent) 7
 • Zupančič, Maša (prevajalec) 147
 • Zupančič, Mitja (17.5.1967-) 82
 • Zupančič, Neja (fotograf) 82
 • Zupanič Slavec, Zvonka (avtor dodatnega besedila) 48
 • Zupet, Petra (recenzent) 69
 • Zweig, Stefan (1881-1942) 199
 • Zwölf, Igor (prevajalec) 246, 273


 • Žagar, Janja (1961-) 87
 • Žagar, Vesna (1968-, prevajalec) 300, 345
 • Žakelj, Amalija (recenzent) 43
 • Žakelj, Špela 254
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 274
 • Žgajnar Gotvajn, Andreja 71
 • Žilavec, Gorazd (1973-, izvajalec) 346
 • Žižek, Mojca 210
 • Žlajpah, Leon (recenzent) 4
 • Žmavc, Andrej (fotograf, fotograf) 129
 • Žnidar, Tamara 6
 • Žorž, Grega (kartograf) 86
 • Žorž, Mirjan (ilustrator) 50
 • Župančič, Matjaž (fotograf) 51
 • Žvab, Andraž Marjan 26

PREDMETNO KAZALO


 • 1. maj 269
 • 19./20.st. 279
 • 1991-2011 121


 • 20.-21.st. 125, 173, 181


 • adolescenca 329
 • akcija 314
 • akcijska drama 303
 • akcijska kriminalka 304
 • akcijski film 303, 304
 • albumi 51
 • alkoholiki 283
 • alkoholizem 67
 • Američani - V leposlovju - Slovenija 201
 • Američanke - V leposlovju - Francija 194
 • Ameriška književnost - Romani 134, 172, 179
 • Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju 165
 • ameriški animirani filmi 345, 346
 • Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji 1
 • ameriški igrani filmi 1, 295
 • Ameriški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 290
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 316, 321
  • - Filmska drama
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 292, 296, 301, 322, 337
  • - Glasbeni film - Video DVD-ji 311
  • - Grozljivka - Video DVD-ji 291
  • - Srhljivka - Video DVD-ji 320
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 289
 • Ameriški mladinski igrani filmi
  • - Fantastični film - Video DVD-ji 318
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 315
 • amuleti 49
 • angleščina 248
 • Angleščina
  • - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje 259, 263
  • - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 110
  • - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 109
 • angleščina za otroke 110
 • Angleški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 290
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 307, 308
  • - Grozljivka - Video DVD-ji 291
  • - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji 324, 325, 326, 327
 • Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 318
 • animirani filmi 315, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 349, 350, 351, 352
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
 • animirani filmi za otroke 338, 339, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • animirano-igrani film 318
 • animirano-igrani filmi 315
 • Anoreksija - V mladinskem leposlovju 260
 • Antešaki (ljudstvo) 47
 • antiglobalizacija 298
 • antropocentrizem 10
 • antropologija 29
 • Argentinski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
 • Arhitekti - Francija 85
 • Arktika 275
 • artificial intelligence 4
 • asane 62
 • astrologija 24
 • Astrologija - Zborniki 12
 • astrološka znamenja 24
 • Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 332
 • Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 331
 • Avtomobili - V otroškem leposlovju 232
 • Avtoritarnost 35


 • Babice (sorodstvo)
  • - Medosebni odnosi - Vnuki - V mladinskem leposlovju 262
  • - V otroškem leposlovju 211
 • Baročna glasba 99
 • barok 85
 • Barthes, Roland - Smrt - V leposlovju 135
 • Beatles (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 293
 • Belgija 274
 • Belgijski igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 294, 307, 313
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 304
 • besedila pesmi 125
 • besedila popevk 125
 • besedišče 110, 114, 118
 • Bevk, France - Spremne besede 265
 • Biblia
  • - Premišljevanja 27
  • - Vplivi 287
 • biblioterapija 67
 • Biografije 280
 • biografska drama 303, 308, 316, 321, 332
 • biografski film 293, 303, 308, 309, 332
 • Biographies 280
 • biokemijska potreba po kisiku 71
 • biologija 52
 • biologija celice glej Celična biologija
 • biološko čiščenje 71
 • biorazgradljivost odpadnih vod 71
 • bioterapija 16
 • Bipolarna motnja razpoloženja 59
 • Biševo 82
 • blues 309
 • Boka Kotorska 82
 • Boks 283
 • boksarji 283
 • bolezni 66
 • Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini 64
 • bolnišnice 256, 260
 • božič 292, 322
 • Brač 82
 • branje 20
 • Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju 256
 • brazilska portugalščina 112
 • brez besedila 224
 • Brezposelnost - V mladinskem leposlovju 268
 • Broz, Josip - Biografije 280


 • Caesar, Caius Iulius - V mladinskem leposlovju 266
 • CD 91
 • celice 52
 • Celična biologija - Učbeniki za srednje šole 52
 • Cerkvena zgodovina - V leposlovju 188
 • Cezar, Gaj Julij glej Caesar, Caius Iulius
 • Charney, Noah - Spomini 201
 • Ciprski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 330
 • Cirkus - V mladinskem leposlovju 268
 • Citologija - Učbeniki za srednje šole 52
 • civilna družba 30
 • Communism 280
 • computer vision 4
 • contemporary Slovenian literature 121
 • Cres 82
 • Crowley, Aleister 26
 • Cultural anthropology 47


 • čaranje 212
 • Čarovnice - V otroškem leposlovju 212
 • čarovniki 227
 • češki igrani filmi 317
 • Češki igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 313
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 317
 • Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
 • Čipkarstvo - Zgodovina - Razstavni katalogi 87
 • čipke 87
 • Črna Gora 82
 • črna komedija 292
 • Črnogorska riviera 82
 • čuječnost 17, 20, 22
 • čustva 13, 257
 • Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki 57


 • danski animirani filmi 345
 • Danski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji 320
 • Davis, Miles - Biografski film - Video DVD-ji 316
 • Dedki - V otroškem leposlovju 229
 • dekleta 262
 • Dekleta
  • - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju 260
  • - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju 256
  • - Splav (medicina) - V leposlovju 179
  • - Ugrabitve - V otroškem leposlovju 227
 • deklice 212, 252, 269
 • Demokracija 35
 • Deskarji - Združene države Amerike 282
 • despotizem 35
 • Detektivi - V otroškem leposlovju 251
 • detektivka 324, 325, 326, 327
 • diagnostika 69
 • didaktika 40
 • dihanje 62
 • Dijaki - Spomini - V leposlovju 133
 • distopija 165
 • doktorske disertacije 121
 • Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 293
 • dolgoživost 56
 • dom 24, 222
 • domača zdravila 61
 • Domorodna ljudstva 47
 • Domovi za starejše ljudi 39
 • domoznanska zbirka SIKORM 45
 • domoznanstvo 82
 • drama 289, 290, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 316, 321, 323, 328, 331, 332, 333, 334, 335
 • druga svetovna vojna 281
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • družba 31, 47
 • družbena gibanja 30
 • Družbena odgovornost podjetij 36
 • Družbene razmere 276
 • družbeni odnosi 16, 31
 • Družbeni procesi - Psihološki vidik 31
 • družbenopolitične razmere 30
 • družina 16, 18, 47, 201, 256, 260, 262, 265, 268
 • Družina
  • - Judje - V leposlovju 131
  • - Travmatične izkušnje - V leposlovju - Baltimore 216
  • - V leposlovju - Korzika - 20.st. 144
 • družinska medicina 69
 • družinske skrivnosti 262
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 147, 216
 • družinski film 288, 318
 • družinski filmi 315
 • družinski odnosi 67, 210
 • Družinski odnosi - V leposlovju 162, 171
 • družinsko nasilje 222
 • Državno tožilstvo - V leposlovju 162
 • Dubrovnik 82
 • Dugi otok 82
 • duhovna rast 16
 • duhovnost 19, 23, 67
 • Duhovnost - Krščanstvo 27
 • Duševna stiska - Samopomoč 14
 • duševne bolezni 68
 • duševne motnje 60
 • Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki 17
 • Duševni bolniki - Skupine za samopomoč - Ustanovitev - Priročniki 68
 • duševno zdravje 57, 59, 68
 • Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki 60
 • DVD 1, 295, 319, 329
 • dvojezični slovarji 109, 115, 116


 • Economic inequality 36
 • Ekonomska neenakost 36
 • ekonomska politika 275
 • Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 37
 • energija 16
 • Energijska medicina - Priročniki 58
 • energijske vaje 58
 • energijsko zdravljenje 58
 • epistemologija 2
 • Esej - Matura - Priročniki 117
 • etnična glasba 88
 • etno 88
 • etno-jazz 88
 • etnologija 29, 49, 87
 • etnološke zbirke 49
 • etologija 53
 • Evropa
  • - Integracija 32
  • - Socialna zgodovina - 19.-20.st. 287
 • Evropska unija 32
 • evropski filmi 319, 329
 • evropski igrani filmi 294, 299, 304, 307, 310, 313, 317, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 333, 334, 335
 • evropski mladinski igrani filmi 288
 • ezoterične šole 26


 • fantastična bitja 237, 318
 • fantastična drama 289
 • fantastični film 289, 290, 336
 • fantastični svetovi 254
 • fantazijska drama 289
 • fantazijski film 289, 290, 336
 • fantazijski filmi 315, 318
 • fantje 105
 • Fantje - Solidarnost - V leposlovju 165
 • farmakoterapija 60
 • Feces - Živali - V otroškem leposlovju 245
 • feministični aktivizem 30
 • Fentonova oksidacija 71
 • Fetalna smrt - Spomini 202
 • filmska drama 1, 289, 321
 • Filozofi - Medosebni odnosi - V leposlovju - Francija - 20.st. 135
 • Filozofija narave 2
 • filozofski vidik 30
 • fitoterapija 61
 • fizično zdravje 58
 • fizikalno-kemijsko čiščenje 71
 • fobije 214
 • folk 309
 • folkloristika 48
 • fotografije 45
 • fotografski albumi 125
 • Francija
  • - Domoznanstvo - Knjige za mladino 286
  • - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino 286
 • Francoska filozofija - V leposlovju 135
 • francoski animirani filmi 338
 • francoski arhitekti 85
 • Francoski filmi
  • - Filmska drama - Igrani filmi 329
  • - Srhjivka - Igrani filmi 319
 • Francoski igrani filmi

 • Galci - V mladinskem leposlovju 266, 274
 • Galler, Elizabeta Katarina von glej Wechsler, Elizabeta Katarina
 • Gasilci - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • Genetika - Učbeniki za srednje šole 52
 • geni 52
 • geografija morij 82
 • geografska razširjenost 51
 • geografske značilnosti 277
 • Gibalna terapija - Priročniki 57
 • gibalne sposobnosti 69
 • Gimnazije - V leposlovju - Celje 133
 • Gladiatorji - Germani - V leposlovju 188
 • glasba 293
 • Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. 99
 • glasbena drama 311
 • Glasbene pravljice - CD-plošče 100
 • glasbeni film 316
 • glasbeniki 293, 309
 • glasbeno dokumentarni film 293
 • glasbeno-plesni film 311
 • Glaser, Karol 119
 • glasovi 235
 • Glina - Zdravilnost - Priročniki 66
 • goljufanje 218
 • gorske doline 277
 • Gospodarski kriminal - V leposlovju - Slovenija 162
 • Gospodarsko pravo - Vaje za visoke šole 38
 • gozdne živali 235
 • Gozdne živali - V otroškem leposlovju 220
 • Gozdovi - V otroškem leposlovju 235
 • Grace, Roy glej Roy Grace (literarni junak)
 • gradniki 70
 • Grafična industrija - Učbeniki za srednje šole 78
 • grozljivka 320
 • Grški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 330
 • Guillain-Barréjev sindrom 64


 • Hamilton, Bethany - Avtobiografije 282
 • Harmonika - Učbeniki 94
 • hčere in matere glej Matere in hčere
 • higiena 106
 • Higiena 56
 • Hildegard von Bingen - Naravno zdravljenje 61
 • Hildegarda glej Hildegard von Bingen
 • Historical reviews 276
 • Honghonški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji 311
 • Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • hrvaški igrani filmi 317
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 317
 • humor 211, 246, 266, 273, 274
 • Hvar 82


 • Icarus 68
 • igra 211, 213
 • igrače 72
 • igrani filmi 295, 317
 • Indigenous peoples 47
 • Indijanci
  • - Mladostniki - V mladinskem leposlovju 255
  • - Rasni odnosi - Belci - V mladinskem leposlovju 255
 • indijanski rezervati 255
 • informacijaki viri 60
 • informacijska tehnologija 2
 • inovativnost 43
 • Instrumentalna glasba - Trobila - CD-plošče 100
 • inteligentnost 7
 • internet 80
 • Internet (računalniško omrežje)
  • - Dokumentarni film - Video DVD-ji 3
  • - Varnost - Priročniki - Knjige za mladino 6
 • intervjuji 293, 309
 • intimnost 18
 • Iranski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 302
 • Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 298
 • Izredne razmere - Preživetje - V leposlovju 165
 • Izsiljevanje - V otroškem leposlovju 240
 • iztrebki 245


 • Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju 140
 • jadranski otoki 82
 • javna kopališča 63
 • jaz 7
 • jazz 316
 • Jazz - 2011-2020 - CD-plošče 88
 • Jeruzalem - Obnova - V leposlovju 131
 • Jezik - Izvor 108
 • Jeziki - Razvoj 108
 • jezikoslovje 119
 • Jezus Kristus - V leposlovju 197
 • Joga - Priročniki 62
 • Joplin, Janis - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 309
 • Judje - Zgodovina - Stari vek 287
 • Judovstvo - Kulturna zgodovina 287
 • Jugoslavija 30
  • - Zgodovina - 20. st. 280
 • Julij Cezar glej Caesar, Caius Iulius
 • Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 306


 • Kamboški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 336
 • Kamboški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 315
 • kamnine 50
 • Kamniška Bistrica (dolina) - Geografija - Zborniki 277
 • kanadski animirani filmi 338
 • Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • kanadski roman 117
 • kapitani 271
 • karakterizacija odpadnih vod 71
 • Kardoš, Štefan - Literarne študije 161
 • karma 12
 • karmična diagnostika 16
 • kartonke 238, 245
 • Kay, Jackie - Avtobiografija 284
 • kemijska potreba po kisiku 71
 • Kirurgi - V leposlovju - ZDA 175
 • Kitajski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 336
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 300
  • - Pustolovski film - Video DVD-ji 312
 • Kitara - Učbeniki 95
 • klani 47
 • klarinet 96
 • Klarinet - Učbeniki 96
 • klavir 96, 98
 • Klekljanje - Zgodovina - Razstavni katalogi 87
 • Kljunasta flavta - Učbeniki - notno gradivo 97
 • kljunasta flavta, solo 97
 • Kmetijska šola Šentjur 45
 • Knight, Newton - Biografski film - Video DVD-ji 303
 • književna vzgoja 111
 • književne vsebine 117
 • Književnost - Matura
 • književnost Slovencev v Italiji 121
 • kocke 70
 • Kognitivna terapija - Priročniki 17
 • koma 256
 • komedija 292, 296, 297, 301, 313, 315, 322, 331, 337
 • komedije 317
 • komunalna higiena 242
 • komunikacija 18
 • Komunizem - Jugoslavija 280
 • Koncentracijska taborišča - Trpljenje - V leposlovju 173
 • Koncerti - Glasba - Srbija - Kalemegdan - 2010 - CD-plošče 93
 • koprodukcija 290, 291, 294, 298, 299, 300, 302, 304, 307, 311, 312, 313, 315, 318, 319, 320, 321, 323, 330, 331, 332, 333, 336, 338, 345
 • koprodukcije 317
 • Korčula 82
 • Kornati 82
 • Koroški Slovenci - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V leposlovju 173
 • Kosmač, Ciril - "Pomladni dan" - Literarne študije 117
 • Kralj, Alojz - Spomini sodobnikov 4
 • Krapanj 82
 • kriminal 84
 • Kriminalistična tehnika - Knjige za mladino 84
 • kriminalka 304, 308, 324, 325, 326, 327, 330, 334
 • kriminalna drama 304, 308, 330, 333, 334
 • kriminalni film 308, 334
 • kriminalni filmi 295
 • Kristjani - Preganjanje - V leposlovju 188
 • kritično mišljenje 22
 • Križ 82
 • Krk 82
 • krščanska duhovnost 27
 • krščanstvo 131
 • kuharske knjige - stročnice - recepti 74
 • Kuharski recepti
  • - Čemaž 77
  • - Paradižnik 76
  • - Vegetarijanske jedi 73
 • Kuharstvo - Priročniki 75
 • kult prednikov 47
 • Kulturna antropologija 47
 • kvaliteta življenja 15


 • Lainšček, Feri - Življenje in delo 125
 • lastniki 232
 • Lastovo 82
 • Le Nôtre, André 85
 • Letenje - V otroškem leposlovju 226
 • Lipuš, Florjan - Literarne študije 173
 • lisice 213
 • literarna teorija 111, 120
 • literarna zgodovina 111, 120
 • literarni kanon 111
 • literarni komentarji 111, 117
 • ljubezen 213, 229
 • Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki 13
 • ljubezenski odnosi 13, 18
 • Ljubezenski partnerji
 • ljubezenski roman 150, 153, 179
 • Ljubljansko barje 225
 • Ljubosumje - V otroškem leposlovju 215
 • Ljudska glasba - Priredbe - Balkan - CD-plošče 88
 • ljudska medicina 61
 • Ljudske pesmi - Priredbe - Balkan - CD-plošče 88
 • Ljudske živalske pravljice - V otroškem leposlovju - Rezija 253
 • ljudski običaji 47
 • ljudsko slovstvo 253
 • logika 84
 • lokalne skupnosti 69
 • Luna - Vplivi - Priročniki 24
 • Lunin koledar 24
 • lunine mene 24
 • lutkovni filmi 348, 349, 350, 351, 352
 • lutkovni filmi za otroke 348, 349, 350, 351, 352


 • mačke 251
 • Mačke - V otroškem leposlovju 214, 238, 239
 • Madagaskar 47
 • Madžarščina
  • - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 114
  • - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 115
 • madžarščina za turiste 114
 • magija 49
 • magnetizem 244
 • Malteški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • manično-depresivne bolezni 59
 • mantre 62
 • Matere in hčere - V leposlovju 171
 • Material culture 29
 • Materialna kultura - Družbeni vidik 29
 • matura 2018 178
 • Mazur, Robert - Biografski film - Video DVD-ji 308
 • meddržavni odnosi 33
 • Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju 262
 • Mediji - Učbeniki za srednje šole 78
 • meditacija 62
 • medmrežje 3
 • Mednarodni ekonomski odnosi - Evropa 32
 • medosebni odnosi 67
 • Medosebni odnosi 16
  • - Povezanost - Priročniki 13
  • - V mladinskem leposlovju 257, 269
  • - V otroškem leposlovju 228
 • Medvešček, Pavel - Zbirateljstvo 49
 • mehki gradniki 70
 • metodika pouka 40
 • Michaels, Anne - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije 117
 • mineralogija 50
 • Miselne igre 101, 102
  • - Knjige za mladino 84
 • mladina 329
 • mladinska gibanja 105, 106
 • Mladinska književnost - Literarne študije 111
 • mladinski filmi 329
 • mladostna ljubezen 194
 • mladostniki 256
 • Mladostniki
  • - Nasveti - Priročniki 105
  • - Odraščanje - V mladinskem leposlovju 257, 261, 262
 • Mljet 82
 • množični mediji 29
 • močvirje 225
 • Močvirje - Ekološko ravnotežje - V otroškem leposlovju 225
 • modrost 246, 262, 273
 • Mongolija 312
 • morja 82
 • morje 271
 • Morski psi - Napadi - Posledice 282
 • motivi 25
 • motorične igre 70
 • mučenci 281
 • Murter 82
 • muzejske zbirke 50


 • način življenja 29
 • najstniki glej Mladostniki
 • narava 107, 235
 • naravno zdravljenje 16, 66
 • Naravno zdravljenje - Priročniki 61
 • naredi sam 46
 • narodna gibanja 279
 • narodna identiteta 121
 • Narodnozabavna glasba - Slovenija - zgoščenke 91
 • nasilje 240
 • Nasilje v družini - V leposlovju 210
 • nasveti 24, 59
 • national identity 121
 • nega 72
 • nega telesa 24
 • nemščina 248
 • Nemščina - Besedišče - Učbeniki 122
 • Nemški igrani filmi - Filmska drama
 • Neoliberalizem 31
 • Neplodnost
  • - Psihološki vidik 8
  • - Zdravljenje 8
 • nered 238
 • Neruda, Pablo - Biografski film - Video DVD-ji 321
 • nesreče 241, 243
 • Nezemljani - V otroškem leposlovju 239
 • nezvestoba 18
 • nizka trobila 98
 • Nizozemščina - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 118
 • nizozemščina za turiste 118
 • nomadi 312
 • Norveška
  • - Domoznanstvo 275
  • - Družbeni razvoj 275
 • Norveški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 288
 • Novak, Boris A. - Literarne študije 181
 • novel 121


 • običaji 269
 • oblačilna kultura 29, 87
 • oblikovanje krajine 85
 • obrti 87
 • Obsesivno kompulzivna motnja - Psihologija - Priročniki 65
 • obutev glej Obuvala
 • Obuvala - V otroškem leposlovju 239
 • Očetje - V otroškem leposlovju 213
 • odkrivanke 245
 • odločitve 11
 • odnosi med spoloma 153
 • Odnosi med spoloma
 • Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole 71
 • odraščanje 105, 255, 329
 • odvisnosti 67
 • oglasi 80
 • Oglaševanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki 80
 • ogledala 227
 • Ogorevc, Marjan - Predavanje 16
 • Okoljska problematika - Filozofski vidik 10
 • Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki 46
 • olimpijske igre 250
 • Opatija 82
 • opazovanje 84
 • ordalne prakse 47
 • organizacija 68
 • orientacija 107
 • Orkester - V otroškem leposlovju 234
 • ornamenti 87
 • osamljenost 252
 • Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi 59
 • osebe z težavami v duševnem zdravju 59
 • osebna doživetja 67, 201, 210
 • Osebna higiena - Knjige za otroke 63
 • osebna pričevanja 66
 • Osebnost - Učbeniki za visoke šole 7
 • osebnostna rast 20, 210
 • Osebnostni razvoj 16
  • - Otroci - Priročniki 20
 • osemdeseta leta 20.st. 30
 • Osnovna šola - Zgodovina 42
 • osnovne šole 42
 • Osnovne šole - Vzgoja 44
 • Otroci - Čustva - Sproščanje - Priročniki 20
 • otroška literatura 20
 • otroška psihologija 20
 • Otroške pesmi - Knjige za otroke 90
 • otroški animirani filmi 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • otroški lutkovni filmi 348, 349, 350, 351, 352
 • otroški risani filmi 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 350, 351, 352
 • otroški vrtci 41
 • otroštvo 265


 • Pahor, Boris 285
 • Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 225
 • paleontologija 50
 • panika 17, 57
 • parjenje 53
 • parki 85
 • partnerska terapija 13
 • partnerski odnosi 13, 18, 59
 • partnerstvo 13, 18
 • Pedagogika - Zborniki 43
 • pikniki 220
 • Piran 82
 • Pirati - V leposlovju - Karibi 153
 • Pisatelji - V leposlovju - ZDA 216
 • pisateljstvo 201
 • Pisma - V leposlovju 194
 • Piškurji - Slovenija - Priročniki 51
 • Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju 144
 • plemena 47
 • Plemstvo
  • - Odnosi med spoloma - Dogovorjene poroke - V leposlovju - Škotska - Anglija 150
  • - V leposlovju
   • - Anglija 153
   • - Španija - 17.st. 153
   • - Zarote - V leposlovju - Perzija 131
 • po animirani seriji 241, 242, 243, 244
 • počitnice 256
 • Počitnice - V otroškem leposlovju 211
 • Podeželje - V mladinskem leposlovju 265
 • Podjetja - Korporativno upravljanje 36
 • Podjetništvo - Priročniki 37
 • pogovor 13
 • pogovori 293, 309
 • Pogum - V otroškem leposlovju 240
 • pohodništvo 262
 • Pohodništvo - Tekmovanja - V leposlovju - ZDA 165
 • policijsko nasilje 298
 • Politična kultura 35
 • politični vidik 30
 • Politika - Etika 35
 • Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani 170
 • pomoč 219, 229, 240, 241, 242, 243, 244, 254, 268
 • pomorska zgodovina 82
 • Pomorstvo - Jadransko morje 82
 • pop 89, 92, 293
 • pop-rock 92
 • popevke 91
 • popotništvo 105
 • popravila 232
 • Popularna glasba
  • - Pevke - Biografije - Video DVD-ji 309
  • - Slovenija
   • - 2001-2010 - CD-plošče 93
   • - 2011-2020 - CD-plošče 89, 92
 • pospravljanje 238
 • Post 55
 • Posvojitev - V leposlovju 284
 • pošasti 318
 • potovanja 262
 • potrošništvo 29, 80
 • poučno leposlovje 286
 • Pouk
  • - Načrtovanje 40
  • - Zborniki 43
 • pozitivno mišljenje 9, 15, 19, 23, 57
 • praktična filozofija 10
 • praktični pouk 40
 • praktično znanje jezika 110, 114, 118
 • Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju 271
 • pravljični film 318
 • prazniki 269
 • Predsodki - V otroškem leposlovju 220
 • predšolska vzgoja 41
 • Pregovori - Slovenija 205
 • prehrana 24, 107
 • Prehrana 56
 • Presna hrana 55
 • preventivna medicina 69
 • prevodi 119
 • Preživetje v naravi - Priročniki 107
 • priboljški 72
 • prijateljstvo 220, 240
 • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 215, 219
 • prijaznost 228
 • prikazni 215
 • Primarna preventiva - Organizacija - Zborniki 69
 • Primarno zdravstveno varstvo - Slovenija - Zborniki 69
 • priredbe 238
 • Prirodoslovni muzej Slovenije - Geološke zbirke - Vodniki 50
 • Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju 175
 • problemi najmlajših 215
 • projekti 68, 69
 • Prometne nesreče - V leposlovju - Pariz 135
 • Promocija zdravja - Zborniki 69
 • protesti 298
 • prva pomoč 107
 • Prva pomoč - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • Prvačka pleh muzika - V otroškem leposlovju 234
 • Prvić 82
 • psi 214
 • Psi
  • - Oprema - Naredi sam - Priročniki 72
  • - V mladinskem leposlovju 246, 273
 • psihiatrična zdravila 60
 • psihično zdravje 58
 • psihoanaliza 12, 31
 • psihodiagnostika 7
 • psihologija 12
 • psihologija osebnosti 7
 • psihološka astrologija 12
 • psihološki nasveti 17, 23
 • psihoterapija 67
 • Psihotropna zdravila
  • - Delovanje - Uporaba - Priročniki 60
  • - Opuščanje - Priročniki 60
 • punk 93
 • punk-rock 93
 • pustolovska drama 305, 306, 312
 • pustolovska komedija 337
 • pustolovski film 290, 306, 314, 318, 336
 • pustolovščine 254, 266, 274


 • Rab 82
 • Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija 5
 • Rasizem - V leposlovju - Škotska 284
 • Rašić, Igor - Biografije 283
 • razglednice 45
 • raziskovalno novinarstvo 332
 • razlaga sanj 25
 • razstavni katalogi 49
 • razvade 238
 • razvoj osebnosti 44
 • Reacher, Jack glej Jack Reacher (literarni junak)
 • Recikliranje - Priročniki 46
 • rejništvo 222
 • reklame 80
 • relacijska družinska terapija 18
 • reševalci 241, 242, 243, 244
 • Reševalna služba - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • reševanje problemov 16
 • revščina 268
 • Revščina - V mladinskem leposlovju 265
 • Rimljani - V leposlovju 188
 • Rimska vojska - V leposlovju - Jeruzalem 197
 • Rimski imperij - V leposlovju 188
 • risani filmi 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • risani filmi za otroke 338, 339, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • roboti 4
 • Robotika - Zborniki 4
 • robotizacija 4
 • robots 4
 • rock 92, 93, 293
 • ročne spretnosti 46, 72
 • rokenrol 309
 • rokodelstvo 87
 • roman 121
 • romanja 204
 • romantična drama 296, 300, 311
 • romantična komedija 296
 • romantična zgodovinska pripoved 150, 153, 179
 • Romunski igrani filmi - Filmska drama
   • - Filmska komedija - Video DVD-ji 331
   • - Video DVD-ji 298, 333
 • rosika 225
 • Rosina, Franjo - Biografije 279
 • Rovinj 82
 • Roy Grace (literarni junak) 158
 • ruski animirani filmi 347
 • Ruščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 116


 • samopodoba 7, 67, 240, 255
 • samopomoč 59, 68
 • Samorealizacija
  • - Otroci - Priročniki 20
  • - Priročniki 11
 • Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju 237
 • Samospoznavanje 21
 • samozavedanje 7, 17, 19, 23
 • samske ženske 67
 • Sanje - Interpretacija - Priročniki 25
 • Sanjske knjige 25
 • sanskrt 119
 • sanskrtska književnost 119
 • Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi 204
 • Semiotika - V leposlovju 135
 • sensors 4
 • senzorji 4
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre
 • severnoameriški Indijanci 255
 • simboli 25
 • skavti 107
 • Skavti
  • - Veščine - Priročniki 105, 106
  • - Vzgoja - Priročniki 106
 • skavtstvo 106
 • skladbe 96, 98
 • skladbe za klarinet 97
 • sklepanje 84
 • Skupinska psihoterapija 67
 • Sladkovodne ribe - Slovenija - Priročniki 51
 • slikanice 20
 • Slikovni slovarji
  • - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke 109
  • - Slovenščina
   • - Madžarščina - Knjige za otroke 115
   • - Ruščina - Knjige za otroke 116
 • slovarji 114, 118
 • Slovarji - Slovenščina - Portugalščina 112
 • Slovenci 279
 • Slovenia 36
 • Slovenian literature in Italy 121
 • Slovenija 30, 36, 87, 281
  • - Družbene razmere - Eseji 201
  • - Izleti 278
  • - Odnosi - Združene države Amerike 33
  • - Politične razmere - 1945-1991 285
  • - Turistični vodniki 278
 • slovenska epika 181
 • Slovenska knjievnost - Lirika - Poezija 124
 • slovenska književnost 120
 • Slovenska književnost
  • - Gospodarstvo - Prevare - Družina - 21.st. - Roman 162
  • - Mladinska književnost - Slikanice 236
  • - Poezija 130, 233
  • - Romani 167, 168
 • slovenska kultura 201
 • slovenska literarna zgodovina 119
 • slovenska ljudska kultura 49
 • Slovenska mladinska književnost - Literarne študije 111
 • slovenska poezija 125, 181
 • Slovenske ljudske pravljice - V otroškem leposlovju - Rezija 253
 • Slovenske ljudske pripovedke 48
 • slovenske otroške pesmi 90
 • slovenske pisateljice 111
 • slovenski knjižni jezik 120
 • slovenski ljudski običaji 201
 • slovenski pesniki 125, 181
 • slovenski pisatelji 111, 173
 • slovenski roman 117
 • Slovenski športniki 283
 • slovensko čipkarstvo 87
 • Slovensko gledališče - 20.st. 104
 • Slovensko kiparstvo - 21.st. - Študije 83
 • slovenščina 119
 • Slovenščina
  • - Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 109
  • - Madžarščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 115
  • - Matura
   • - Priročniki 120
   • - Učbeniki za srednje šole 120
  • - Ruščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 116
  • - Slovnica - Preglednice 113
  • - Zgodovina 108
 • slovnica 114, 118
 • Smokvica Vela 82
 • smoter vzgoje 44
 • Social conditions 276
 • Social responsibility of business enterprises 36
 • socialna država 275
 • Socialna ekonomija 36
 • socialna psihologija 31
 • socialni marketing 80
 • socialno skrbstvo 39
 • Socialno-andragoška metoda 67
 • Socioeconomics 36
 • Sociografija 276
 • Sociography 276
 • sodobna slovenska književnost 121
 • sodobna umetnost 30
 • sošolci 133
 • Spanje - V otroškem leposlovju 221
 • Spolna zloraba - Spomini 206
 • spolnost 18, 67
 • sporazumevanje 107
 • spretnosti 106
 • Srce
  • - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki 62
  • - Transplantacija - V leposlovju 175
 • sreča 105
 • Sreča - Psihološki nasveti
   • - Knjige za otroke 9
   • - V leposlovju 15
 • srečanja 68
 • srednje šole 255
 • srhljivka 291
 • stalne razstave 50
 • stara indijska književnost 119
 • staranje 39
 • Staranje - Preprečevanje 56
 • Starejši ljudje - Življenjski stil 39
 • starost 229
 • starševstvo 18
 • Starši - V leposlovju 284
 • stereotipi 220
 • strah 9, 214, 260
 • Strah - Sproščanje - Priročniki 57
 • Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke 63
 • stranski učinki 60
 • strele 244
 • stres 17
 • strici 214
 • stripi 246, 266, 273, 274
 • strupenost odpadnih vod 71
 • Susak 82
 • Sužnje - Judinje - V leposlovju - Rim 188
 • Sveto pismo glej Biblia
 • svetopisemska zgodovina 131
 • Svetopisemske osebe - V leposlovju 197
 • Svetopisemske zgodbe - Psihološki vidik 27
 • svetovna književnost 120
 • Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini 208
 • Svetovna zgodovina - 20.st. 35
 • svetovni dan stranišč 63
 • svetovni dan umivanja rok 63
 • svetovni dan vode 63
 • svetovni splet 6
 • Svetovni splet - Dokumentarni film - Video DVD-ji 3


 • šah 103
 • Škotska - V leposlovju - 12.st. 150
 • škratje 237
 • škratje (bajeslovna bitja) glej Palčki (bajeslovna bitja)
 • Šola - V otroškem leposlovju 226
 • Šole - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi 45
 • Šolske zgradbe - Slovenija - Razstavni katalogi 45
 • šolski esej 117
 • Šolstvo - Zgodovina
   • - Lesično 42
   • - Pilštanj 42
 • Španski filmi - Srhjivka - Igrani filmi 319
 • Španski igrani filmi
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 310
 • Španski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 318
 • šport 250
 • športni film 1
 • Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 333
 • Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 331


 • taborjenje 107
 • Taborništvo - Priročniki 107
 • Tajkuni - V leposlovju 162
 • Tajvanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • tehnike 17, 87
 • Tekmovanja - V otroškem leposlovju 218
 • telesna aktivnost 57, 67
 • Telesna aktivnost - Zdravje - Zborniki 69
 • telesna drža 57
 • terme 63
 • tesnoba 9, 17, 57
 • thriller 289, 291, 305, 320
 • tiranija 35
 • Tito glej Broz, Josip
 • tovornjaki 218, 219
 • travmatične izkušnje 210
 • travme 222
 • triler 289, 291, 305, 319, 320
 • trobenta 98
 • Trobenta - Učbeniki 98
 • Trst 82
 • Tuji jeziki - Zgodnje učenje 247, 248
 • Turčija
 • Turkey 276
 • Turška književnost - Ljubezen - Družina - Očetje - Sinovi - Ženske - Odnosi - Družba - Turčija - 20.st. - Roman 182


 • učbeniki za visoke šole 71
 • učenci 20
 • Učenje - Zborniki 43
 • učne enote 40
 • učne teme 40
 • učno okolje 43
 • uganke 84, 101, 102, 225, 245
 • Ugrabitve - V otroškem leposlovju 251
 • ujetništvo 237
 • ukrajinski animirani filmi 339
 • Ulčar, Ciril - Spomini 208
 • Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki 4
 • umirjenost 17
 • umivanje 63
 • Unije 82
 • Upravljanje - Družbena odgovornost 36
 • uspeh 11, 16


 • v filmu 329
 • vadbeni programi 69
 • vaje 17, 122
 • Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991 285
 • varstvo 214
 • varstvo narave 225
 • Vasi - Bivanjska problematika - V leposlovju - Koroška (Avstrija) 173
 • vednost 2
 • vegetarijanstvo 73
 • Vela Palagruža 82
 • velike tiskane črke 211, 218, 219, 228, 229, 238
 • Vérant, Samantha - Avtobiografski romani 194
 • verovanje 47, 49
 • verska združenja 105, 106
 • vesolje 252
 • Vesolje - Potovanja - V otroškem leposlovju 254
 • video DVD 295
 • Vila-Matas, Enrique - Literarne študije 195
 • vile 237
 • Vis 82
 • vizualizacija 20
 • Vnuki - V otroškem leposlovju 229
 • voditelji 106
 • Vojna - Posledice - V leposlovju 173
 • vojna drama 299
 • vojni film 303
 • volkovi 220, 312
 • vozila 241, 242, 243, 244
 • vragolije 211
 • vrednote 44, 262
 • vreme 107
 • vsakdanje fraze 110, 114, 118
 • vseživljenjsko učenje 39
 • vzgoja 22
 • vzgojitelji 106
 • Vzgojitelji - Pedagoško delo 41
 • Vzgojni domovi - Otroci - Doživljanje - V mladinskem leposlovju 222
 • Vzgojni načrti 44


 • Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani 187
 • World Wide Web 3
 • WWW 3


 • Yugoslavia 280


 • zadovoljstvo 11
 • zajci 218
 • zakonska zveza 13, 18, 67
 • Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju 269
 • Založništvo - Avtorske pravice 79
 • zasebnost 6
 • zaskrbljenost 17
 • Završnik, Izidor - V leposlovju 281
 • ZDA glej Združene države Amerike
 • zdravilna prehrana 61
 • zdravilna zelišča 61
 • Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki 61
 • zdravilne učinkovine 61
 • zdravje 24, 106
 • Zdravniki - V leposlovju - Anglija - 19. st. 179
 • zdravo življenje 56
 • zdravstvena vzgoja 69
 • zdravstveni domovi 69
 • zdravstveno stanje 69
 • zdravstveno varstvo 69
 • Združene države Amerike - Odnosi - Slovenija 33
 • zemljevidi 51
 • zgodovinopisje 266
 • zgodovinska drama 299, 303
 • zgodovinski film 299
 • zgodovinski pregledi 3, 42
 • Zgodovinski pregledi 276
 • Zlarin 82
 • zločini 84
 • Zloraba otrok - V leposlovju 210
 • zmaji 228
 • zmernost 56
 • značaj 106
 • znamenite osebnosti 279, 286
 • Znanost 2
 • znanstvenofantastična drama 289
 • zunanja politika 33
 • Zvezde - V otroškem leposlovju 252
 • zvočni efekti 109, 238


 • želve 225
 • Ženske
  • - Samorealizacija - V leposlovju 210
  • - Življenjske spremembe - V leposlovju - ZDA 194
 • Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija 28
 • Židje glej Judje
 • židovstvo glej Judovstvo
 • Živali
  • - Etika 10
  • - Geografska razširjenost - Knjige za otroke 54
  • - Spolno vedenje 53
  • - V otroškem leposlovju 250, 253
 • živali v domišljiji 213, 214, 215, 220, 226, 238, 251
 • živalska ekologija 51
 • živalska morfologija 51
 • Življenje
  • - Načrtovanje - Priročniki 11
  • - Smisel 16
  • - Spremembe 16
 • življenjska modrost 16
 • Življenjska modrost 27
 • Življenjske spremembe - V leposlovju 175
 • življenjske zgodbe 133
 • Živo srebro - Tehniška dediščina
 • Žižek, Mojca - Spomini 210
 • žrtovanje 47