COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA
0 SPLOŠNO


1.
LAZAR, Allan
        [Sto ena]
        101 najvplivnejša oseba, ki ni nikoli živela : kako liki iz književnosti, mitov, legend, filmov in s televizije oblikujejo družbo, vplivajo na naše vedenje in usmerjajo tok zgodovine / [avtorji Allan Lazar, Dan Karlan in Jerem Salter] ; [prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 197 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Quantum leaps. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-251-429-7
a) Legende - Književnost - Film - Televizija b) miti c) legende d) risanke e) televizijski liki f) književni liki g) filmski liki h) junaki

82-343(035)
791-51
COBISS.SI-ID 290313216

2.
        OKNO v svet Slovencev v Italiji : Primorski dnevnik, 1945 - 2015 : [70 let Primorskega dnevnika] / [uredila Dušan Kalc in Vojmir Tavčar ; fotografije Mario Magajna ... [et al.] ; prevodi Tamara Lipovec ; sodelavci Rado Gruden, Tom Marc, Jasna Rauber]. - Trst : DZP [i. e.] Družba za založniške pobude z enim družabnikom, 2015 ([S. l.] : Sinegraf). - 325 str., [10] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + knjižni znak

Ov. nasl. - V kolofonu: Posebna priloga k današnji številki Primorskega dnevnika. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Riassunto: Per gli Sloveni in Italia una finestra aperta sul mondo ; Summary: A window on the world of Slovenians in Italy
a) Primorski dnevnik - Trst - Zgodovina - 1945-2015 - Zborniki b) Časopisi - Zgodovina - Trst - 1945-2015 c) zamejski Slovenci d) dnevniki e) Italija f) zgodovinski pregledi

070(450.36=163.6)"1945/2015"
050.8/.9(091)
COBISS.SI-ID 4446647

3.
OSET, Željko
        Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Razvoj najvišje znanstvene in umetniške ustanove : (1945-1992) / Željko Oset. Tranzicija v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti : pričevanje / France Bernik. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2017 (Begunje : Cicero). - 279 str. : ilustr. ; 25 cm

Na nasl. str. in na ov. tudi: Slovenska akademija znanosti in umetnosti = Slovenian Academy of Sciences and Arts : 1938-2013 : 75. - O avtorju s sl. na sprednjem zavihku ščitnega ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 265-271 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-268-046-6
a) Slovenska akademija znanosti in umetnosti - Zgodovina - 1945-1992 b) znanstvene ustanove c) akademije d) Slovenija e) zgodovinski pregledi

001.32(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 289251328


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


4.
CHAPMAN, Gary D.
        Pet jezikov ljubezni : skrivnost trajne ljubezni / Gary Chapman ; [prevod Klementina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017. - 166 str. ; 23 cm

Prevod dela: The five languages of love

ISBN 978-961-04-0409-5
a) Odnosi med spoloma - Priročniki b) Zakonska zveza

159.922.1(035)
173.1(035)
COBISS.SI-ID 290008576

5.
CHAPMAN, Gary D.
        Pet jezikov ljubezni najstnikov : skrivnost izražanja ljubezni najstnikom / Gary Chapman ; [prevod Ana Pavec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 247 str. ; 24 cm

Prevod dela: The 5 love languages of teenagers. - Nasl. na ov.: 5 jezikov ljubezni najstnikov. - 1.500 izv. - Bibliografija z opombami: str. 235-238

ISBN 978-961-04-0410-1
a) Ljubezen - Mladostniki - Priročniki b) Starševstvo - Priročniki c) najstniki d) starši e) družine f) družinski odnosi g) medosebni odnosi h) psihološki nasveti

173.5:177.61(035)
COBISS.SI-ID 290248960

6.
DUCKWORTH, Angela
        Predanost : moč strasti in vztrajnosti v življenju in pri delu / Angela Duckworth ; prevedla Anja Radaljac. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 413 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Grit : the power of passion and perseverance. - Potiskana zavihka ov. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 341-342 in opombe z bibliografijo: str. 343-397. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-88-4
a) Uspešnost - Psihološki vidik b) predanost c) odločnost d) vztrajnost e) delavnost f) strast g) nadarjenost h) inteligentnost i) notranja motivacija j) samorealizacija

159.947.3
COBISS.SI-ID 290907136

7.
        FRAGMENTI predsokratikov / izdala Hermann Diels in Walther Kranz ; uredil in uvodno besedo napisal Gorazd Kocijančič ; prevedli Dašo Benko ... [et al.] ; kazalo citiranih del Živa Borak ; imensko in krajevno kazalo Živa Borak in Lucijan Bratuš ; bibliografija Bogoljub Šijaković. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 3 zv. (XL, 615; 1085; 590 str.) : zvd. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Dodatek k nasl. na škatli: Dvojezična študijska izdaja. - Vzpor. besedilo v stari grš. in prevod v slov. - Grš. pisava in lat. - 500 izv. - Prvinsko mišljenje / Gorazd Kocijančič: str. I-XXXII. - Izbrana bibliografija predsokratske misli: zv. 3, str. 547-584. - Kazala

ISBN 978-961-242-561-6
a) Predsokratiki b) grška filozofija

1(38)"-06/-05"
COBISS.SI-ID 264441344

8.
GOSTEČNIK, Christian
        Družinske terapije in klinična praksa / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Teološka fakulteta : Frančiškanski družinski inštitut, 2017 (Ljubljana : Belin grafika). - 437 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 20) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 53)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 425-436. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6873-47-5 (Brat Frančišek)
ISBN 978-961-6844-53-6 (Teološka fakulteta)
a) relacijska družinska terapija b) relacijska teorija c) klinična praksa

159.922.2:159.964.2
COBISS.SI-ID 289717504

9.
JÜNGER, Ernst, 1895-1998
        Na zidu časa / Ernst Jünger ; prevedel Alfred Leskovec. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 270 str. ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica, ISSN 1408-2160 ; zv. 64)

Prevod dela: An der Zeitmauer. - 600 izv. - Ernst Jünger in zgodovinska postava / Dean Komel: str. 259-270. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-213-269-9
a) Jünger, Ernst (1895-1998) b) Filozofija kulture c) socialna filozofija d) nihilizem e) astrologija f) zgodovina g) družbeni problemi

130.2
COBISS.SI-ID 290142720

10.
KLEON, Austin
        Kradi kot umetnik : 10 stvari, ki ti jih nihče ni povedal o ustvarjalnosti / Austin Kleon ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 148 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Steal like an artist : 10 things nobody told you about being creative. - Potiskana zavihka ov. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. [153]

ISBN 978-961-287-013-3
a) Ustvarjalnost - Nasveti - Priročniki b) Umetniško ustvarjanje - Nasveti - Priročniki c) Literarno ustvarjanje - Nasveti - Priročniki d) umetniki e) pisatelji f) ideje g) citati

159.954.4(035)
7.071:159.954(035)
COBISS.SI-ID 290485760

11.
KLEON, Austin
        Pokaži svoje delo! : 10 načinov, kako deliti svojo ustvarjalnost in se pustiti odkriti / Austin Kleon ; prevedel Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 211 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Show your work! : 10 ways to share your creativity and get discovered. - Potiskana zavihka ov. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 211 in str. [224-227]

ISBN 978-961-287-014-0
a) Ustvarjalnost - Priročniki b) Umetniško ustvarjanje - Priročniki c) Poslovna uspešnost - Nasveti - Priročniki d) umetniki e) pisatelji f) poslovne ideje g) uspeh h) citati

159.954.4:005.336.1(035)
COBISS.SI-ID 290659072

12.
KMETOVIĆ Prkačin, Karmen
        Vodnik skozi razvezo zakonske zveze : psihološko-pravni priročnik / Karmen Kmetović Prkačin, Ivana Mijić Vulinović ; [prevod Neva Brun]. - Ljubljana : Forma 7, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 120 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-7000-07-8
a) Razveza zakonske zveze - Pravna ureditev - Priročniki b) Razveza zakonske zveze - Doživljanje - Priročniki c) starši d) družina e) razveza zakona

159.9:316.363.5(035)
347.627.2(035)
COBISS.SI-ID 290604288

13.
KUNC, Peter, 1959-
        Kako odpraviti stres --- za vedno / Peter Kunc. - 1. natis. - Ljubljana : Institut Scientis, 2017 (Begunje : Cicero). - 85 str. : ilustr. ; 21 cm

2.000 izv. - O avtorju: str. 85. - Bibliografija: str. 83-84 i

ISBN 978-961-285-599-4
a) Stres - Odpravljanje b) samopomoč c) psihološki nasveti d) osebna doživetja e) športniki f) theta zdravljenje

159.944.4
613.86
COBISS.SI-ID 288619776

14.
MENDOZA-Jones, Cassie
        Biti jaz : kako dvignemo misli na višjo raven, harmoniziramo svojo energijo in se rešimo iz pasti primerjanja / Cassie Mendoza-Jones ; [prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - XXV, 249 str. ; 21 cm

Prevod dela: You are enough : how to elevate your thoughts, align your energy and get out of the comparison trap. - 777 izv. - Predgovor / Alice Nicholls: str. XIII-XXV. - O avtorici: str. 249

ISBN 978-961-7001-08-2
a) Samorealizacija - Priročniki b) samospoznavanje c) samovrednotenje d) primerjanje e) sprejemanje f) osebnostni razvoj g) duhovna rast

159.922(035)
COBISS.SI-ID 290403840

15.
PEARCE, Lucy H.
        Modrost ženskega telesa : povežite se z mogočno energijo svojega menstrualnega cikla / Lucy H. Pearce ; [prevedla Nina Krajnc]. - 1. natis. - Maribor : Zavod Gaia Planet, 2017. - 188 str. : tabele ; 21 cm

Prevod dela: Moon time : harness the ever-changing energy of your menstrual cycle. - 600 izv. - "Svetovna uspešnica, polna osebnih, prisrčnih predlogov, preprostih ritualov in praktičnih načinov za čaščenje ženske ciklične narave" --> nasl. str. - Bibliografija: str. 182-188

ISBN 978-961-94248-0-3
a) Samospoznavanje - Priročniki b) Menstrualni ciklus - Psihološki vidik - Priročniki c) Menstrualni ciklus - Družbeni vidik - Priročniki d) Ženske - Zdravje - Priročniki e) žensko telo f) menstruacija g) predmenstruacijski sindrom h) psihološki nasveti

159.923.2(035)
618.17-008.8:159.9(035)
COBISS.SI-ID 290502656

16.
PEASE, Allan
        Telesna govorica ljubezni / Allan in Barbara Pease ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Soča). - 169 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: The body language of love. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-2618-8
a) Ljubezen - Govorica telesa b) odnosi med spoloma c) neverbalno komuniciranje

808.5:159.925
COBISS.SI-ID 264273152

17.
SHARMA, Robin Shilp, 1964-
        Modrost o vodenju meniha, ki je prodal svojega ferrarija : osem obredov vizionarskih voditeljev / Robin Sharma ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 288 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Leadership wisdom from the monk who sold his ferrari. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. 288

ISBN 978-961-00-3523-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3524-4 (broš.)
a) Samospoznavanje - Priročniki b) Vodenje - Priročniki c) osebnostni razvoj d) duhovna rast e) življenjska modrost f) medosebni odnosi g) učinkovitost h) ustvarjalnost i) inovativnost

159.923.2(035)
005.336.1(035)
COBISS.SI-ID 290840832

18.
STANLEY, Andy
        Glasnejši od besed / Andy Stanley ; [prevod Andrej Bojnec in Ana-Marie Begić]. - 1. izd. - Ljubljana : Podvig, 2017 ([Ljubljana] : Povše). - 192 str. ; 21 cm

Prevod dela: Louder than words. - 300 izv. - Predgovor / John C. Maxwell: str. 7-8. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-93830-5-6
a) Značaj

159.923
COBISS.SI-ID 290019072

19.
WAAL, Frans B. M., 1948-
        Bonobo in ateist : v iskanju humanizma med primati / Frans de Waal ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 321 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The bonobo and the atheist. - Potiskana zavihka ov. - Tisk na zahtevo. - O avtorju in delu na zavihkih ov. - Opombe z bibliografijo pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6627-71-9
a) Živali - Vedenje b) Primati - Psihologija c) Etika - Evolucija d) Živali - Altruizem e) biopsihologija f) sociobiologija g) primatologija h) psihologija živali i) bonobi j) morala k) religije l) sodobna družba

159.929:599.8
591.51
COBISS.SI-ID 290647552


2 VERSTVO


20.
FRANCISCUS, papež
        Na počitnicah s papežem Frančiškom / [izbrali] Charles Delhez, Catherine Francotte, Ivan Murovec ; prevedla Živa Čebulj. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Dravlje, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 125 str. ; 22 cm

Prevod dela: En vacances avec le pape François. - 400 izv.

ISBN 978-961-6748-46-9
a) Franciscus, papež (1936-) - Duhovnost - Premišljevanja b) krščanske vrednote c) katoliška cerkev d) krščanska duhovnost e) papeži

27-584
272-732.2:929Frančišek, papež
COBISS.SI-ID 290439936

21.
SLAPŠAK, Svetlana
        Antična miturgija / Svetlana Slapšak ; [ilustracije Branko Đukić]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 693 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

600 izv. - Bibliografija: str. 661-666. - Kazalo

ISBN 978-961-284-277-2
a) Antična mitologija b) Grški miti

255.2
COBISS.SI-ID 291097088


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


22.
HARARI, Yuval Noah
        Homo deus : kratka zgodovina prihodnosti / Yuval Noah Harari ; [iz angleščine prevedla Polona Mertelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 432 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Izv. stv. nasl.: Historyah shel ha-mahar. - Ilustr. na notr. str. ov. - 2.900 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 399-432

ISBN 978-961-01-4602-5
a) Človeštvo - Prihodnost b) Civilizacija

308(100)"313"
316.722
COBISS.SI-ID 290104064


33 GOSPODARSTVO


23.
KNEZ Bahor, Petra
        Katerih 7 točk prodajnega pogovora postavi vaš brand v srce vaših strank? : koraki do učinkovite telefonske prodaje / Petra Knez Bahor ; [ilustrirala Anja Delbello]. - 1. natis. - Sežana : samozal., 2017 (Dob : Grafika 3000). - 139 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-283-800-3
a) Prodaja po telefonu b) prodaja c) kontaktni center d) klicni center e) trgovina f) trženje g) potrošniki

339.371.4
COBISS.SI-ID 287741440


34 PRAVO


24.
SHAXSON, Nicholas
        Otoki zakladov / Nicholas Shaxson ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 417 str. ; 20 cm

Prevod dela: Treasure islands. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - "Davčne oaze - požiralnice svetovnega bogastva" --> na ov. - Tisk na zahtevo. - Opombe z bibliografijo na koncu poglavij

ISBN 978-961-6627-70-2
a) Davčne utaje b) davčne oaze c) razpršenost

343.359
336.22
COBISS.SI-ID 290403072


37 VZGOJA


25.
        ZABAVA po kozjanskih gričkih : raziskovalna naloga / avtorji: Juš Poberžnik ... [et al.]. - Gorica pri Slivnici : Osnovna šola Slivnica pri Celju, [2014]. - 27 str. : barvne ilustr. ; 31 cm + 1 CD ROM, 1 DVD

Na nasl. str.: Turistična zveza Slovenije - 28. festival Turizmu pomaga lastna glava. - Pri raziskovalni nal. še sodelovali: Izak Užmah, Vid Palčnik, Maks Mikša, Rok Krašovec, Anja Furdi, Kaja Tovornik, Anja Artiček, Daša Zeme. - Mentorica: Breda Županc. - Bibliografija: str. 24
a) Turizem - Kozjansko - Raziskovalne naloge b) pohodništvo c) kolesarstvo d) igre v naravi e) narava f) izleti

379.84
796.524
338.484
COBISS.SI-ID 410290


39 ETNOLOGIJA


26.
        STORI to : navodilo za lepo vedenje. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 108 str. ; 22 cm. - (Zbirka Sanje)

700 izv. - Izv. izd.: V Ljubljani : Jugoslovanska orlovska zveza, 1929

ISBN 978-961-274-503-5
a) Bonton - Priročniki

395(035)
COBISS.SI-ID 290253824

27.
        ZLATA skledica : pravljice z vsega sveta / izbrala Kristina Brenkova ; ilustrirala Ančka Gošnik Godec ; [spremno besedo napisala Alenka Goljevšček]. - 2., prenovljeni natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 363 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Zlata ptica)

1.500 izv. - Pravljice! / Alenka Goljevšček: str. 362-363

ISBN 978-961-01-4940-8
a) Ljudske pravljice - V otroškem leposlovju

398.2(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290372608


51 MATEMATIKA


28.
KEBE Krhin, Neva
        Matematični zapiski za gimnazije : za redno snov, popravca in maturo / Neva Kebe Krhin. - 2. dop. izd. - Novo mesto : samozal., 2016. - 416 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. na ov.: Tudi za maturo. - Na vrhu nasl. str.: Matzapiski.si. - Nasl. na hrbtu: Matematični zapiski. - Dop. izd. knjige Maturitetni zapiski za matematiko, 2014. - Leto izida v CIP-u: 2015. - Bibliografija: str. [432]

ISBN 978-961-93658-1-6
a) Matematika - Matura - Priročniki b) teorija c) zapiski d) naloge e) rešene naloge f) vaje za srednje šole g) učbeniki za srednje šole

51:37.091.27:373.5(035)
37.091.27:51:373.5(035)
COBISS.SI-ID 22717493

29.
KEBE Krhin, Neva
        Maturitetne pole za gimnazije : matematika osnovna raven, [2008-2015] / Neva Kebe Krhin. - Novo mesto : samozal., 2016. - 175 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-93658-2-3
a) Matematika - Matura - Priročniki

37.091.27:51:373.5(075.3)
51:37.091.27:373.5(075.3)
COBISS.SI-ID 284724480


55/56 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA. PALEONTOLOGIJA


30.
ALGARRA, Alejandro
        Vreme in letni časi / [napisal] Alejandro Algarra ; [ilustrirala] Rocio Bonilla ; [prevedla Lučka Vodopivec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 35 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mali radovednež)

Prevod dela: Cambia el tiempo, cambian las estaciones. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-4680-3

087.5
COBISS.SI-ID 290572800

31.
DORIA, Živa Viviana
        Ko pride poletje / napisala in ilustrirala Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017. - [20] str. : ilustr. ; 31 cm

Tisdk po naročilu

ISBN 978-961-6881-50-0
a) Poletje - Knjige za otroke b) letni časi

591.543.4(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290679040


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


32.
ALGARRA, Alejandro
        Kje živijo živali? / [napisal] Alejandro Algarra ; [ilustrirala] Rocio Bonilla ; [prevedla Jana Zirkelbach]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 35 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Mali raodvednež)

Prevod dela: Dónde viven los animales?. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-4664-3
a) Živali - Knjige za otroke

087.5
COBISS.SI-ID 290572544


61 MEDICINA


33.
NASE, Jörg, 1948-
        Otroške bolezni : od rojstva do 16. leta / Jörg Nase, Beate Nase ; [prevedla Aleš Učakar, Irena Madric]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno v Nemčiji). - 304 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Kinderkrankheiten. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4614-8
a) Otroci - Bolezni - Simptomi - Priročniki b) Otroci - Bolezni - Zdravljenje - Priročniki c) otroške bolezni d) domača nega e) prva pomoč f) zdravstveni nasveti

616-053.2(035)
COBISS.SI-ID 290411776

34.
PFISTER, Marco
        Bolezen je nekaj drugega! : [uvod v razumevanje petih bioloških zakonov, ki jih je odkril dr. Ryke Geerd Hamer] / Marco Pfister in Simona Cella ; [prevedel Dean Rajčić ; risbe Giancarlo Marisaldi]. - 1. natis. - Verbania : Secondo Natura ; Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Luna)

Dodatek k nasl. v kolofonu in na ov. - Potiskani notr. str. ov. - 1.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-274-475-5 (Sanje)
a) Bolezni - Etiologija

616-02:159.91
COBISS.SI-ID 288573952

35.
POLAJŽER, Jakob
        Bemumast 2 : LCHF-recepti za vsak dan / Jakob Polajžer, Staša Grom & Gašper Grom ; [fotografije Renato Karba, Freepik.com, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Maksimum, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 231 str. : ilustr. ; 26 cm

2.500 izv. - O avtorjih na notr. zavihkih ov. - Kazalo

ISBN 978-961-285-748-6
a) LCHF prehrana b) Kuharski recepti - Dietna prehrana c) shujševalna dieta

613.24
641.56-046.22(083.12)
COBISS.SI-ID 290495488

36.
RAISER, Ulrike
        Zdravilna moč limone : čudež narave / Ulrike Raiser ; [prevod Jana Marinčič]. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 63 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: La cura al succo di limone e le altre virtu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0416-3
a) Limone - Zdravilnost - Priročniki b) bolezni c) naravno zdravljenje d) domača zdravila e) kozmetični recepti

615.322:634.33(035)
COBISS.SI-ID 290156288

37.
SMOGAVC, Žan
        Sladkost zdravja : zdrava prehrana za povišan sladkor / Žan Smogavc ; recepti Tjaša Kitanovski ; [uvodna beseda Mojca Mir]. - 1. izd., 2. natis. - V Novi Gorici : Šinigoj, 2017. - 173 str. : ilustr. ; 17 cm

150 izv. - Uvodna beseda / Mojca Mir: str. 7-8. - Bibliografija: str.162-171

ISBN 978-961-93660-6-6
a) Sladkorna bolezen b) Diabetiki - Prehrana c) Kuharski recepti - Dietna prehrana

613.24:616.379-008.64
641.56:616.379-008.64(083.12)
COBISS.SI-ID 290544384

38.
TUŠAK, Matej
        Živeti s stresom : tehnike samopomoči / [avtorja] Matej Tušak [in] Patricia Blatnik. - 1. izd. - Maribor : Poslovna založba MB, 2017. - 327 str. : tabele, graf. prikazi ; 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 312-327

ISBN 978-961-94024-3-6

616.89
COBISS.SI-ID 92168705


63 KMETIJSTVO


39.
CLAYBOURNE, Anna, 1969-
        Najbolj srčkani pasji mladički / Anna Claybourne ; [prevedla Katja Mikelj ; uredila Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96. str. : ilustr. ; 24 cm

3.000 izv. - Prevod dela: Cutest puppies ever

ISBN 978-961-00-3253-3
a) Psi - Pasme b) Psi - Mladiči

636.7.082
636.7.083.14
COBISS.SI-ID 288403456

40.
ČEBELARSKO društvo (Šentjur)
        110 let Čebelarskega društva Šentjur : 1906 - 2016 : zbornik. - Šentjur : Čebelarsko društvo Šentjur, 2016 (Kotis ; [Grobelno]). - 61 str. : ilustr. ; 21 cm

a) čebelarska društva b) zgodovinski pregledi c) zborniki

638.1
COBISS.SI-ID 1024422479

41.
LOVSKA družina (Šentjur)
        [Sedemdeset]
        70 let Lovske družine Šentjur : 1946-2016 / [uredniški odbor Miran Hernaus ... et al.]. - Šentjur : [Lovska družina], 2016 (Celje : Grafika Zlatečan). - 15 str. : barvne ilustr. ; 23 cm

Ob 70. obletnici Lovske družine Šentjur
a) Lovska družina (Šentjur) - Zgodovina - 1946-2016 - Jubilejni zborniki b) Lovske družine - Zborniki c) lovci

639.1(497.4Šentjur)
COBISS.SI-ID 410802

42.
SALOBIR, Irena, 1965-
        Razvijamo prihodnost s tradicijo = We are building future with tradition / [besedilo Irena Salobir, Polonca Jazbinšek ; prevod Rajko Antlej]. - Šentjur : Razvojna agencija Kozjansko, [2013?] ([Šentjur] : LIO). - 27 str. : fotogr. ; 22 cm

Ov. nasl. - 500 izv. - Na ov. spredaj in zadaj tudi: Zeleni snop od Pohorja do Bohorja
a) Turistične kmetije - Katalogi - Šentjur - Zreče - Vitanje - Slovenske Konjice - Oplotnica - Dobrna - Dobje b) Ekološke kmetije - Katalogi c) dopolnilne dejavnosti

631
COBISS.SI-ID 411570

43.
VINOGRADNIŠKO društvo (Šentjur)
        35 let / Vinogradniško društvo Šentjur. - Šentjur : Vinogradniško društvo, 2016 (Šentjur : Papirna galanterija Ferlež). - 48 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

350 izv. - Bibliografija: str. 47
a) Društvo vinogradnikov (Šentjur) - Jubilejni zborniki b) Vinogradništvo - Društva - Šentjur - Zborniki c) vinogradniki d) vinarji

634.8-051(497.4Šentjur)
COBISS.SI-ID 410546


64 GOSPODINJSTVO


44.
REŠ, Mateja
        Kuhajmo z Matejo Reš / [besedilo, avtorica fotografij] Mateja Reš. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 288 str. : fotogr. ; 25 cm

2.000 izv. - Pa dober tek! / Alenka Lobnik Zorko: str. 4-5. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0422-4
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 290303232

45.
WEBER, Sebastjan
        Vse barve čokolade / [besedilo Sebastjan Weber in Urška Ženko ; fotografsko gradivo Blaž Palatinuš ... et al.]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2015 ([Celje] : Grafika Gracer). - 62 str. : ilustr. ; 9 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - Na ov.: Sladko branje!. - 500 izv.
a) Čokolada - Zgodovina - Razstavni katalogi b) Čokolada - Izdelava - Slovenija - Razstavni katalogi c) kulturna zgodovina d) zgodovinski pregledi

663.91(091)(083.824)
663.91(497.4)(083.824)
930.85:663.91(083.824)
COBISS.SI-ID 282799616


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


46.
ARTIČEK, Daniel, 1933-
        Od svetilnika do metuljčka : v besedi in sliki / Daniel Artiček. - Kamnik : ARCERES, 2010 (Ljubljana : SEKOM grafika). - 83 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

a) urbanizem b) Kamnik c) ceste d) gradnja

711.4(497.4Kamnik)
COBISS.SI-ID 411314

47.
BAROSELLI, Sara
        V hribe z otroki : Kanalska dolina, Rezija, Benečija, Posočje = In montagna coi bambini : Valcanale, Resia, Slavia, Alta Valle dell'Isonzo / Sara Baroselli, Erica Beltrame, Francesca Tosolini ; [slovenski prevod, traduzioni in sloveno Jelka Daneu Cvelbar]. - Čedad = Cividale del Friuli : Most, [2016] (Pasian di Prato : Lithostampa). - 91 str. : ilustr. ; 21 cm

It. besedilo in prevod v slov.

ISBN 978-88-96269-12-1
a) Kanalska dolina - Izleti b) Rezija - Izleti c) Benečija - Izleti d) Posočje - Izleti e) planinski izleti f) planinske poti g) družinski izleti h) otroci i) planinski vodniki

796.51/.52(036)
913(450.36+497.4-16)(036)
COBISS.SI-ID 9060332

48.
        CASSADO [Garnitura]. - Olbernhau : Beleduc, cop. 2016. - 1 garnitura : les, barve ; v škatli, 75 x 75 x 6 cm + navodilo

Garnitura vsebuje 1 veliko igralno desko, 4 lesene tobogane, 2 leseni deščici, 25 lesenih paličic, 20 kovinskih kroglic. 3 lesene ploščice, 1 bombažno vrečko. - Družabna igra. - Za 2 do 4 igralce. - Mednarodna oznaka za varno (CE) in okolju prijazno igračo. - 25540. - Od 4. leta
a) Družabne igre b) družabne igre c) motorika d) komunikacija e) matematika f) velike igre

793.5/.7
COBISS.SI-ID 13626910

49.
ČOH, Jurij
        Golf / Jurij Čoh s sodelavci ; [soavtorji Matej Tušak ... [et al.] ; ilustracije Jurij Čoh ; fotografije Matic Kos ... et al.]. - Ljubljana : samozal., 2017 ([Ljubljana] : Grafični studio K). - 473 str. : ilustr. ; 28 cm

400 izv. - Recenzije / Otmar Kugovnik, Uroš Gregorič, Danijel Kraljič: str. 19-21. - O avtorju: str. 461. - Bibliografija: str. 453-459. - Kazalo

ISBN 978-961-283-923-9
a) Golf - Priročniki b) zgodovina c) razvoj d) oprema e) učenje f) tehnika g) strategija h) vadba i) trening j) otroci k) kondicijska priprava l) športne poškodbe m) psihologija

796.352.2(035)
COBISS.SI-ID 290159872

50.
        GLASBA 4, 5, 6 : pregled znanja za 2. triletje osnovne šole / [zbrala Mira Prel]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

ISBN 86-11-17470-4
a) Glasbena vzgoja - Preglednice b) učbeniki za osnovne šole

78(075.2)(084.2)
COBISS.SI-ID 226397440

51.
        GLASBA 8. Pregled znanja za 8. razred osnovne šole / [zbrala Mira Prel]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

ISBN 86-11-17608-1
a) Glasbena vzgoja - Preglednice b) učbeniki za osnovne šole

78(075.2)(084.2)
COBISS.SI-ID 226394112

52.
        GLASBA 9. Pregled znanja za 9. razred osnovne šole / [zbral Ivan Vrbančič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 zgibanka : ilustr. ; 24 cm. - (Več znam)

ISBN 86-11-17609-X
a) Glasbena vzgoja - Preglednice b) učbeniki za osnovne šole

78(075.2)(084.2)
COBISS.SI-ID 226394368

53.
LAMUT, Andrej
        Nokturno / Andrej Lamut. - Ljubljana : The Angry Bat, Fotoimpulz, 2017 (Velenje : Eurograf). - [78] str. : črnobele fotogr. ; 25 cm

300 oštevilčenih izv.

ISBN 978-961-93414-5-2
a) Lamut, Andrej (1991-) - Albumi b) Performativnost - Fotografski motivi - Albumi c) slovenska fotografija d) slovenski fotografi e) 21.st. f) umetniška fotografija g) fotografski albumi

77.04(497.4):929Lamut A.(084.12)
COBISS.SI-ID 289981952

54.
MATE, Urban
        Numizmatika pripoveduje zgodbe / Urban Mate v sodelovanju z Andrejem Rantom in Svitom Larisom. - Ljubljana : Numizmatično društvo Slovenije, 2016 ([Kranj] : Trajanus). - 80 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Numizmatična knjižnica)

350 izv.

ISBN 978-961-91822-2-2
a) Numizmatika

737
COBISS.SI-ID 288483328

55.
MEDVED, Drago
        Archeo metamorfoze / Drago Medved ; spremna beseda Mario Berdič. - Šentjur : JSKD Območna izpostava Šentjur, 2012 ([Šentjur] : Papirna galanterija Ferlež). - 15 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

Razstava v Galeriji Zgornji trg, Šentjur
a) slikarstvo b) razstave

75(083.824)
COBISS.SI-ID 411058

56.
        PRENOVA naselja Lemberg / [avtorji arhitekturnih zasnov Tina Černigoj ... [et al.] ; avtorji urbanistične zasnove Tina Černigoj ... [et al.] ; urednik Živa Deu]. - Šmarje pri Jelšah : Občina ; Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2012 (Šmarje pri Jelšah : Tampex). - 81 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-91827-3-4 (Občina Šmarje pri Jelšah)
a) Krajinska arhitektura - Lemberg - Zborniki b) Prostorsko planiranje - Lemberg - Zborniki c) parki d) oblikovanje krajine

712.253(497.4Lemberg)(082)
711(497.4Lemberg)(082)
COBISS.SI-ID 263170048

57.
        SLOM, Slomšek : Ponikva, 1. in 2. september 2012 / sodelujejo Igor Banfi ... [et al.] ; spremna beseda o slikarjih Mario Berdič ; fotografija Robert Gajšek. - Šentjur : JSKD. Območna izpostava Šentjur, 2012 ([S. l.] : Papirna galanterija Ferlež). - 22 str. : ilustr. ; 26 cm

Razstava v Galeriji Zgornji trg, Šentjur. - Sodelujejo: Matjaž Duh, Rado Jerič, Mira Ličen Krmpotič, Drago Medved, Matej Metlikovič, Janko Orač, Gregor Pratneker
a) slikarstvo b) kolonije c) razstave

75(083.824)
COBISS.SI-ID 87933953

58.
STOPAR, Ivan, 1929-
        Podoba Slovenije v obdobju narodnega prebujenja : upodobitve slovenskih krajev iz sredine 19. stoletja / [besedilo in prevodi spremnih besedil] Ivan Stopar. - 1. izd. - Maribor : Umetniški kabinet Primož Premzl, 2016 (Ljubljana : Abo grafika). - 256 str. : ilustr. ; 21 x 28 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 21-23. - Kazalo

ISBN 978-961-6055-47-5
a) Slovenija - Vedute - 19. st. - Albumi b) slovenski kraji c) upodobitve

7.047(497.4)"18"
COBISS.SI-ID 88947969

59.
        [ZOOTIERE in der Holzbox] [Garnitura]. - Moers : Akzente, [2014?]. - 1 garnitura : les, barve ; v lesenem zaboju s pokrovom, 17 x 24 x 5 cm + navodila

Garnitura vsebuje 5 sestavljank živali iz 6 kosov. - Izobraževalna igrača. - Sestavljanka. - Podatki vzeti iz kataloga in spletne strani proizvajalca. - Art.:0101. - Od 4. leta
a) izobraževalne igrače b) sestavljanke c) živali d) živalski vrt

794.54(0.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 11956254


79 FILM. GLEDALIŠČE. DRUŽABNE IGRE


60.
        NUMIZMATIČNE novice : informativni časopis Numizmatičnega društva Slovenije . - Ljubljana (Ilirska 14) : Numizmatično društvo Slovenije, [1991]-. - 21 cm

Občasno. - Popis po Letn. 4, št. 12 (pomlad 1995)

737(497.12)(060.55)
06.055:737(497.12)
ŠE od 793/794 NUMIZMATIČNE
LETO 18 2008 ŠTEVILKA 65
COBISS.SI-ID 49882368

61.
        NUMIZMATIČNI vestnik : glasilo Numizmatičnega društva Slovenije v Ljubljani. - Letn. 1, št. 1 (1958)-        . - Ljubljana (Ilirska 14) : Numizmatično društvo Slovenije, 1958-. - 24 cm

Letnik
ISSN 0351-3602 = Numizmatični vestnik

737
ŠE od 793/794 NUMIZMATIČNI
Leto 8 1980 Št. 8
COBISS.SI-ID 15985410


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


62.
HOČEVAR, Marija, 1979-
        Angleščina. Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole / avtorica Marija Hočevar ; ilustracije Mojca Lampe Kajtna, Tanja Komadina ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 6. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 87, IV str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Zbirka nalog za angleščino v 5. razredu osnovne šole. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-1808-4
a) Angleščina - Vaje za osnovne šole

811.111(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 289022208

63.
JESENOVEC, Ana, 1960-
        Književnost na maturi 2018 / Ana Jesenovec, Jaka Lenardič. - [Posodobljena izd.]. - Mengeš : Ico, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 297 str. ; 30 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 73)

Podatek o izd. naveden na ov. - Bibliografija: str. 296-297

ISBN 978-961-6868-76-1
a) Književnost - Matura - Priročniki b) slovenska književnost c) srednje šole

821.09:37.091.27:373.5
37.091.27:821.09:373.5
COBISS.SI-ID 288859136

64.
        PREVAJANJE Prešerna = Translation of Prešeren. Prevajanje pravljic = Translation of fairy tales : 26. prevajalski zbornik = proceedings of the Association of Slovene Literary Translators, volume 26 / uredila, edited by Martina Ožbot ; [angleški prevod Martina Ožbot, nemški prevod Kasilda Bedenk, francoski prevod Florence Gacoin-Marks = English translations by Martina Ožbot, German translations by Kasilda Bedenk, French translations by Florence Gacoin-Marks]. - Ljubljana : Društvo slovenskih književnih prevajalcev = Association of Slovene Literary Translators, 2001 ([Ljubljana] : Januš). - 409 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev ; 26)

Prispevki v slov., angl. ali nem. - Povzetki v več jezikih. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 961-90386-6-5
a) Prešeren, France (1800-1849) - Prevodi - Zborniki b) Slovenska poezija - Prevodi v tuje jezike - Zborniki c) Pravljice - Prevodi v slovenščino - Zborniki d) prevajanje

821.163.6'255.4 Prešeren F.=00(082)
81'255.4:821-34(082)
COBISS.SI-ID 114178560

65.
WOOD, James, 1965-
        Kako nas nagovarja literatura / James Wood ; [prevedel Janez Penca]. - Novo mesto : Penca in drugi, 2017. - 186 str. ; 21 cm

Prevod dela: How fiction works. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 5. - Bibliografija: str. 177-180. - Kazalo

ISBN 978-961-91228-9-1
a) Književnost - Literarne študije b) Roman - Literarna teorija c) literarna tehnika d) literarne zvrsti e) naratologija f) literarni liki

82.09
82.0-31
COBISS.SI-ID 290463232


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


66.
BRVAR, Andrej, 1945-
        Transverzala : od Slikanice do Materiala / Andrej Brvar ; [spremna beseda Igor Divjak]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 921 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - Zasledovanje resničnosti skozi slike / Igor Divjak: str. 891-920

ISBN 978-961-284-284-0
a) Brvar, Andrej (1945-) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.-21.st.

821.163.6-1
821.163.6.09Brvar A.
COBISS.SI-ID 291052288

67.
JESIH, Milan
        Maršal : 88 pesmic / Milan Jesih. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 113 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv.

ISBN 978-961-284-282-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 290899712

68.
KOS, Vladimir, 1924-
        Pesmi ob spremljavi valčkov našega in Tihega oceana / Vladimir Kos. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Dravlje, 2016 (Žirovnica : Medium). - 111 str. ; 20 cm

150 izv.

ISBN 978-961-6748-42-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 287386112

69.
KOVŠE, Breda Marija
        Opus poletja : iz zbirke Darilo življenju / Breda Marija Kovše ; [ilustracije Shutterstock ; pisca spremne besede Damijana Žišt in Vladislav Janžič]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Varna pot, 2013 ([Ljubljana] : Solos). - 62 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Darilo življenju)

Ov. nasl. - 400 izv. - Spremni besedili Damijane Žist in Vladislava Janžiča na zavihkih ov.

ISBN 978-961-281-203-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 269572864

70.
KOVŠE, Breda Marija
        Opus zime : iz zbirke Darilo življenju / Breda Marija Kovše ; [ilustracije Shutterstock ; pisca spremne besede Mirko Bunc in Vesna Radonjič Miholič]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Varna pot, 2015 ([Ljubljana] : Solos). - 62 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Darilo življenju)

Ov. nasl. - 400 izv. - Spremni besedi Mirka Bunca in Vesne Radonjič Miholič na zavihkih ov.

ISBN 978-961-93737-1-2

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 281838336


82-3 ROMANI


71.
ABERCROMBIE, Joe
        Klic orožja : prva knjiga trilogije Prvi zakon / Joe Abercrombie ; [prevedel Sergej Hvala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 577 str. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: The blade itself. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4702-2

821.111-312.9
COBISS.SI-ID 290334976

72.
AHERN, Cecelia, 1981-
        Knjiga jutrišnjega dne / Cecelia Ahern ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011 (natisnjeno v EU). - 313 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 440 = 186, 4)

Prevod dela: The book of tomorrow. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1198-9
a) Otroci in matere - V leposlovju b) Družine brez očeta - V leposlovju

821.111(417)-311.2
COBISS.SI-ID 254411008

73.
ALLRED, Katherine
        Ambrovec / Katherine Allred ; prevod Matej Krajnc. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 429 str. ; 22 cm

Prevod dela: The sweet gum tree. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-34-8 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91991553

74.
ARLIDGE, M. J.
        Ne ljubi me / M. J. Arlidge ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 316 str. ; 20 cm

Prevod dela: Love me not. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3479-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3480-3 (broš.)
a) Helen Grace (literarna junakinja)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290541568

75.
BANKS, Maya
        Najljubši osvajalec / Maya Banks ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 381 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih) (Serija Klana Montgomery in Armstrong ; del 2)

Prevod dela: Highlander most wanted. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-4288-1
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290434816

76.
BERNHARD, Thomas, 1931-1989
        Pripovedi / Thomas Bernhard ; prevedla Sara Virk in Jani Virk. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 223 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

600 izv. - Igra z apokalipso, osebna in splošna kronika / Jani Virk: str. 205-223

ISBN 978-961-284-281-9
a) Bernhard, Thomas (1931-1989) - Literarne študije b) nemška kratka proza c) avstrijska kratka proza d) avstrijski pisatelji e) 20.st.

821.112.2(436)-32
821.112.2(436).09Bernhard T.
COBISS.SI-ID 290898944

77.
CAMPBELL, Anna
        Zapeljivčev polnočni poljub / Anna Campbell ; [prevedla Maja Kogej]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 394 str. ; 20 cm. - (Serija Sinovi greha / Anna Campbell)

Prevod dela: A rake's midnight kiss. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. 392

ISBN 978-961-00-3481-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3482-7 (broš.)

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 290541056

78.
CAPUS, Alex
        Popotovanja v soju zvezd / Alex Capus ; prevedla Mojca Kranjc. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. ; 21 cm

Prevod dela: Reisen im Licht der Sterne. - Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 211-216. - Bibliografija: str. 217-221

ISBN 978-961-282-232-3

821.112.2(494)-311.3
COBISS.SI-ID 288262912

79.
CARLAN, Audrey
        Dekle za en mesec. Oktober, november, december / Audrey Carlan ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 377 str. ; 20 cm

Prevod dela: Calendar girl. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [380]

ISBN 978-961-00-3519-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3520-6 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290830336

80.
FLANAGAN, Richard
        Ozka pot globoko do severa / Richard Flanagan ; prevedla Leonora Flis ; [spremna beseda Andrej E. Skubic]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 539 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: The narrow road to the deep north. - 500 izv. - O avtorju in delu na zavihkih ov. - Ilustr. na spojnih listih. - Vojna in mir / Andrej E. Skubic: str. 521-538. - Man Booker Prize, 2014

ISBN 978-961-284-279-6

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 291052032

81.
FLEMING, Ian, 1908-1964
        Pozdrav iz Rusije / Ian Fleming ; [prevod Jure Potokar]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2005 (printed in EU : CPI Group). - 222 str. ; 22 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci erotike in napetosti ; 26)

Prevod dela: From Russia with love

ISBN 961-6332-70-8

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 217389824

82.
FORCE, Marie
        Uslišana ljubezen / Marie Force ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 416 str. ; 22 cm. - (McCarthyjevi z otoka Gansett ; knj. 5)

Prevod dela: Hoping for love. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-32-4 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91993345

83.
GREEN, Anna Katharine, 1846-1935
        Pogrešana / Anna Katharine Green ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017 (Ljubljana : Demat). - 178 str. ; 22 cm

Prevod dela: A strange disappearance. - Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94200-8-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-94200-9-6 (broš.)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290382848

84.
HAWKINS, Paula
        Pod gladino / Paula Hawkins ; [prevedla Danica Križman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 422 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Into the water. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-4698-8

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290373120

85.
HEATH, Lorraine
        Poslednji pregrešni malopridnež / Lorraine Heath ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 172 str. ; 22 cm. - (Malopridneži St. Jamesa ; knj. 5)

Prevod dela: The last wicked scoundrel. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-36-2 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91992321

86.
HODGSON, William Hope, 1877-1918
        Hiša na robu : na osnovi rokopisa, ki sta ga leta 1877 odkrila gospoda Tonnison in Berreggnog med ruševinami, ki ležijo južno od vasi Kraighten na zahodu Irske / William Hope Hodgson ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017 (Ljubljana : Demat). - 169 str. ; 22 cm

Prevod dela: The house on the borderland. - Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94200-6-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-94200-7-2 (broš.)

821.111-312.9
COBISS.SI-ID 290356736

87.
HORNBY, Nick
        Slam / Nick Hornby. - London [etc.] : Penguin Books, 2007. - 292 str. ; 23 cm

ISBN 978-0-141-38297-5
a) Skateboarding - Fiction b) fantje c) mladostniki d) mladoletni starši e) skejtanje f) v mladinskem leposlovju

821.111-93-311.2=111
COBISS.SI-ID 14543929

88.
KINSELLA, Sophie
        Koktajli za tri / Sophie Kinsella kot Madeleine Wickham ; [prevedla Andrea Švab]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2011 (natisnjeno v EU). - 265 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 482 = 166,1. Ženski roman)

Prevod dela: Cocktails for three. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1435-5
a) Prijateljice - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 258363392

89.
KINSELLA, Sophie
        Mi daš svojo številko? / Sophie Kinsella ; [prevedla Darja Marinšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 436 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: I've got your number. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [438]

ISBN 978-961-00-1568-0

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 261494016

90.
KLEYPAS, Lisa
        Ukradeni poljub : druga knjiga sage o Travisovih / Lisa Kleypas ; [prevedla Andreja Cesar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 351 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Blue-eyed devil. - "V sagi o Travisovih so štiri samostojne, vendar med sabo povezane zgodbe: Druga ljubezen, Ukradeni poljub, Razgaljena preteklost in Izbira srca" --> ov. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-4583-7

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290725888

91.
KUFSTEINER, Andreas
        Srečni doma / Andreas Kufsteiner ; [prevedla Anja Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 265 str. ; 20 cm. - (Serija Gorski zdravnik)

Prevodi del: Der Bergdoktor. Filli Burger im Glück; Was uns das Schicksal auferlegt ---; Endlich kann Sofia lachen. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3477-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3478-0 (broš.)

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 290558720

92.
LONG, Julie Anne
        Poljubila sem grofa / Julie Anne Long ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 541 str. ; 22 cm

Prevod dela: I kissed an earl. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-38-6 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 92383489

93.
MARSHALL, Owen, 1941-
        Ljubezen kot tujec / Owen Marshall ; prevedla Meta Osredkar. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 315 str. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

Prevod dela: Love as a stranger. - Povečani tisk. - 700 izv. - O avtorju: str. 315

ISBN 978-961-272-254-8

821.111(931)-311.2
COBISS.SI-ID 290486272

94.
MCCARTY, Monica
        Nezgrešljivi Strelica : [deveta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih] / Monica McCarty ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 393 str. ; 20 cm

Prevod dela: The arrow. - Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3472-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3473-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290500096

95.
MONTERROSO, Augusto
        Zgodbe, basni, utrinki / Augusto Monterroso ; prevod [in spremna beseda] Sara Virk. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 197 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 96)

500 izv. - Uresniči se samo to, o čemer še nismo sanjali / Sara Virk: str. 183-197

ISBN 978-961-282-260-6
a) Monterroso, Augusto (1921-2003) - Literarne študije

821.134.2(728.1)-32
821.134.2(728.1).09Monterroso A.
COBISS.SI-ID 290205440

96.
MORELLA, José, 1972-
        Kakor poti v megli : burni dnevi Otta Grossa / José Morella ; [prevedel Ferdinand Miklavc]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 260 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 111)

Prevod dela: Como caminos en la niebla. - 500 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-008-9

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 290173952

97.
MORIARTY, Liane
        Majhne laži / Liane Moriarty ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 429 str. ; 20 cm

Prevod dela: Big little lies. - O avtorici: str. [430]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3475-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3476-6 (broš.)

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 290533376

98.
NETTEL, Guadalupe, 1973-
        Telo, v katerem sem se rodila / Guadalupe Nettel ; prevod [in spremna beseda] Veronika Rot. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 149 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 98)

Prevod dela: El cuerpo en que nací. - 500 izv. - Pogled z roba / Veronika Rot: str. 141-149

ISBN 978-961-282-161-6
a) Nettel, Guadalupe (1973-) - Literarne študije

821.134.2(72)-311.2
821.134.2(72).09Nettel G.
COBISS.SI-ID 290250752

99.
NOVIK, Naomi
        Izruvana / Naomi Novik ; [prevedla Kaja Bucik Vavpetič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 519 str. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: Uprooted. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 519. - Nebula Award for Best Novel, 2016. - Locus Award for Best Fantasy Novel, 2016. - Mythopoeic Fantasy Award for Adult Literature, 2016

ISBN 978-961-01-4056-6

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 290529280

100.
PATTERSON, James, 1947-
        [Šestnajsta]
        16. skušnjava / James Patterson in Maxine Paetro ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 303 str. ; 20 cm. - (Zbirka Klub preiskovalk umorov / James Patterson ; 16)

Prevod dela: 16th seduction. - Tiskano po naročilu. - O avtorjih: str. [304]

ISBN 978-961-00-3517-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3518-3 (broš.)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290792960

101.
PIVKA, Jurij
        Moč valov / Jurij Pivka. - Maribor : Litera, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 177 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Spremna beseda / Veronika Podgoršek: str. 177

ISBN 978-961-7018-49-3
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91907329

102.
POTTER, Alexandra
        Pazi, kaj si želiš : [kar dekle hoče, ni vedno to, kar dekle potrebuje ---] / Alexandra Potter ; [prevod Sabina Janžekovič]. - 1. ponatis. - Maribor : Videotop, 2012. - 340 str. ; 20 cm

Prevod dela: Be careful what you wish for. - 7.500 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-961-92847-6-6

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 262232576

103.
PREGELJ, Sebastijan
        Vdih. Izdih. : kratek roman / Sebastijan Pregelj ; [spremna beseda Aljaž Krivec]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 191 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Nasl. v CIP-u: Vzdih. Izdih. - 500 izv. - Legenda pravi, da je nekje mesto, kjer se nazadnje vsi najdejo / Aljaž Krivec: str. 180-191

ISBN 978-961-277-178-2
a) Pregelj, Sebastijan (1970-) - Literarne študije

821.163.6-311.2
821.163.6.09Pregelj S.
COBISS.SI-ID 290176000

104.
PRIDE, B. L.
        Skrivnosti : roman, hibrid, fuzija / B. L. Pride. - Maribor : Fabulist, 2017. - 376 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-94187-1-0

821.163.3-311.2
COBISS.SI-ID 92621825

105.
PROUST, Marcel, 1871-1922
        Radosti in dnevi / Marcel Proust ; prevedla in spremno besedo napisala Katarina Marinčič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 245 str. ; 22 cm. - (Nostalgija / Modrijan)

Prevod dela: Les plaisirs et les jours. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - Predgovor / Anatole France: str. 5-6. - Drobnogled in daljnogled / Katarina Marinčič: str. 239-245. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-012-6

821.133.1-32
COBISS.SI-ID 290464000

106.
PUTNEY, Mary Jo
        Snubec na slabem glasu / Mary Jo Putney ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 390 str. ; 20 cm. - (Očarljivi odpadniki ; 3)

Prevod dela: Nowhere near respectable. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3525-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3526-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290830592

107.
RULFO, Juan
        Pedro Páramo / Juan Rulfo ; prevedla Vesna Velkovrh Bukilica ; spremni besedi napisala Carlos Pascual in Uroš Zupan. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 134 str. ; 24 cm. - (Zbirka Veliki večni romani)

Prevod dela: Pedro Páramo. - 500 izv. - Strašne sanje / Carlos Pascual: str. 5-19. - Perfekcionizem, usmerjen k razdiralni jasnosti / Uroš Zupan: str. 121-134

ISBN 978-961-01-4569-1

821.134.2(72)-311.2
COBISS.SI-ID 290265856

108.
SANTOPOLO, Jill
        Izgubljena luč / Jill Santopolo ; [prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 330 str. ; 20 cm

Prevod dela: The light we lost. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3521-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3522-0 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290810112

109.
ŠAROV, Vladimir
        Vaje : roman / Vladimir Šarov ; [prevod Lijana Dejak ; spremna beseda Jože Horvat]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017. - 272 str. ; 23 cm. - (Pretakanja ; 6)

Prevod dela: Repeticii. - Spremna beseda / Jože Horvat: str. 265-272

ISBN 978-961-04-0424-8

821.161.1-312.2
COBISS.SI-ID 290469120

110.
THORNE, Sally
        Igra sovraštva / Sally Thorne ; prevod Lenka Krajnc. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 509 str. ; 22 cm

Prevod dela: The hating game. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-40-9 (trda vezava)

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 92382209

111.
TUCKER, K. A., 1978-
        Ujet ob njej / K. A. Tucker ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 203 str. ; 22 cm

Prevod dela: In her wake. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-42-3 (trda vezava)
a) Prometne nesreče - Posledice - V leposlovju

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 92383233

112.
VOLOS, A. G., 1955-
        Vrnitev v Pandžrud / Andrej Volos ; prevod Simon Dobravec ; [spremna beseda Urša Zabukovec]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 445 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 97)

Prevod dela: Vozvraščenie v Pandžrud. - 500 izv. - Bogastvo življenja in usodnost "podrobnosti" / Urša Zabukovec: str. 437-445. - Ruska Bookerjeva nagrada, 2013

ISBN 978-961-282-274-3
a) Volos, Andrej (1955-) - Literarne študije b) Rudaki (858-941) - V leposlovju c) Pesniki - Potovanja - V leposlovju d) Islam - V leposlovju e) Iran - Zgodovina - 9.-10.st. - V leposlovju f) Uzbekistan g) Tadžikistan h) muslimani i) perzijska poezija j) vrednote k) ruski roman l) ruski pisatelji m) 20.-21.st.

821.161.1-311.6
821.161.1.09Volos A.
COBISS.SI-ID 290445312

113.
WALLACE, Edgar, 1875-1932
        Grozoviteži / Edgar Wallace ; [prevod Mirko Napast]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2005 (printed in EU : CPI group). - 180 str. ; 22 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci erotike in napetosti ; 14)

Prevod dela: The terrible people

ISBN 961-6332-89-9

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 217718528

114.
WARD, J. R.
        Angelski delež / J. R. Ward ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 475 str. ; 20 cm

Prevod dela: The angels' share. - Tiskano po naročilu. - Knjižna serija: Kralji burbona, Angelski delež

ISBN 978-961-00-3217-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3218-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 287852800

115.
WHARTON, Edith, 1862-1937
        Poletje / Edith Wharton ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017 (Ljubljana : Demat). - 193 str. ; 22 cm

Prevod dela: Summer. - Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94200-4-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-94200-5-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290355200

116.
WINKLER, Katharina, 1979-
        Modro okrasje / Katarina Winkler ; prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 198 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 110)

Prevod dela: Blauschmuck. - 500 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Mara Cassens Preis, 2016

ISBN 978-961-287-010-2

821.112.2(436)-311.2
COBISS.SI-ID 290311168

117.
ZURITA, Raúl
        Daleč stran : izbrana dela / Raúl Zurita ; prevedla Janina Kos. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 227 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

400 izv. - O avtorju: 226-227

ISBN 978-961-284-319-9

821.134.2(83)-1
COBISS.SI-ID 291023104


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


118.
DAVIDSON, Robyn, 1950-
        Poti : o ženski, ki je sama prepotovala 2700 kilometrov avstralske divjine / Robyn Davidson ; prevedla Helena Marko ; [fotografije Rick Smolan]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 339 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: Tracks. - 400 izv. - Thomas Cook Travel Book Award, 1980

ISBN 978-961-6954-86-0
a) Popotništvo - V leposlovju b) Avstralija - Potovanja - V leposlovju

821.111(94)-94
COBISS.SI-ID 290876416

119.
        ENCIKLOPEDIJA misli : zakladnica človeške modrosti vseh časov in dob / [urednik] Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017-. - Zv. <1-> ; 24 cm. - (Zbirka Misel misli misleca)

Tisk na zahtevo. - Kazalo. - Dosedanja vsebina: Knj. 1: Od A do G. - 2017. - 399 str. - O knjigi: str. 397. - O avtorju: str. 399. - Kazalo

ISBN 978-961-6934-96-1 (zv. 1)
a) Citati - Antologije b) Aforizmi

821-84
COBISS.SI-ID 290284544

120.
MESERKO, Bojan
        [Oseminosemdeset]
        88modra : rómanje - románje / Bojan Meserko. - Novo mesto : samozal., 2016. - [151] str. ; 21 cm. - (Zbirka 88 rómanje - románje)

ISBN 978-961-283-582-8

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 284039936

121.
VALENTINY, Caroline
        Pot na rob praznine : [moje življenje z depresijo in anoreksijo] / Caroline Valentiny ; [prevod Irena Modrijan, prevod pesmi Barbara Pogačnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 144 str. ; 21 cm

Dodatek k nasl. na ov. in v kolofonu. - Prevod dela: Voyage au bord du vide. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0418-7

821.133.1-94
COBISS.SI-ID 290183168


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


122.
        AVTOMOBILI. 3, [Nov začetek] / priredila Susanne Francis ; prevedla Hana Cirman. - [Zagreb] : Egmont, 2017 (natisnjeno na Poljskem). - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Cars 3. - 2,500 izv. - Nasl. podrejenega dela naveden na ov.

ISBN 978-953-13-1489-3
a) Tekmovanja - Avtomobili - V otroškem leposlovju b) Dirkalni avtomobili - V otroškem leposlovju c) dirkalniki d) prijateljstvo e) pomoč f) dirka

821-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289511680

123.
BUTLER, M. Christina
        Nekega prijetnega božiča / M. Christina Butler ; ilustracije Tina Macnaughton ; [prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: One cosy Christmas. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3324-0
a) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289228800

124.
DORIA, Živa Viviana
        S pesmico jutro zbudim / napisala in ilustrirala Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm

Tiskano po naročilu. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6881-49-4
a) Živali - V otroškem leposlovju b) poezija

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 290566656

125.
GRILC, Uroš
        O pastirjih in škratih s Krvavca / napisal Uroš Grilc ; ilustriral Gorazd Vahen. - Bevke : Škrateljc, 2017 ([Bevke] : Bograf). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Škratolovščine)

2.000 izv. - Ilustr. na sprednjih spojnih listih. - Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-961-94196-1-8
a) Pastirji - V otroškem leposlovju b) Škratje (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju c) Krvavec d) bratje e) planine f) sestre g) vragolije

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290427904

126.
HART, Owen
        Rada te imam iz vsega srca / Owen Hart ; [ilustracije] Sean Julian ; [prevedla Suzana Eckert]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: I'll love you forever. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3292-2
a) Medvedi - V otroškem leposlovju b) severni medved c) zimsko spanje d) pomlad e) matere f) mame g) otroci

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288975872

127.
JANČIČ, Stanislav Karel
        7 medijevih barvnih zgodbic. O južni železnici, Šentjurju in Ipavcih / [avtor, ilustracije ob zgodbicah] Stanislav K. Jančič. - Šmarje pri Jelšah : samozal. Stanislav K. Jančič, 2017 (Šmarje pri Jelšah : Pet + ena). - 14 str. : barvne ilustr. ; 21 x 29 cm

ISBN 978-961-94148-7-3
a) Slovenska književnost - Mladinska književnost - Kratka proza

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 92640769

128.
JANSSON, Tove, 1914-2001
        Muminočka in morje / [besedilo in ilustracije] Tove Jansson ; [iz švedskega izvirnika] prevedla Nada Grošelj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 215 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Pappan och havet. - 800 izv. - Tove Jansson in mumini: str. 212-214. - O Nadi Grošelj: str. 215. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4548-6
a) Mumini (literarni junaki) - V otroškem leposlovju b) Fantastična bitja - Družina - V otroškem leposlovju c) morje d) pustolovščine e) otoki f) svetilniki g) troli

821.113.6-93-34
COBISS.SI-ID 290852608

129.
KONC Lorenzutti, Nataša
        Nisem smrklja / Nataša Konc Lorenzutti ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Luart). - 144 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Deteljica)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-4253-9

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289850880

130.
KOREN, Majda, 1960-
        Mici iz 2. a / Majda Koren ; ilustriral Matjaž Schmidt. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Luart). - 93 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Deteljica)

Nasl. v kolofonu: Mici iz drugega a. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-0527-5
a) Igrače - V otroškem leposlovju b) Šole - V otroškem leposlovju c) dečki d) deklice e) igrače

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289659904

131.
MAZZINI, Miha
        Zelena pošast / Miha Mazzini ; ilustrirala Tanja Komadina. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Domžale] : Ma-tisk). - [31] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-4951-4

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 290793984

132.
ŽIBERT, Samanta
        Basnice itd / [Samanta Žibert ; ilustracije Valentina Bek ; spremna beseda Zoran Pevec]. - Šentjur : Literarno društvo, 2010 (Celje : Cinkarna). - 82 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - 300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Spremna beseda "Basnice itd" Zorana Pevca na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-91868-7-9
a) Basni - Knjige za otroke

821.163.6-93-191
COBISS.SI-ID 252022784


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


133.
VAN Dyne, Edith
        Nečakinje tete Jane med elito / Edith Van Dyne ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017 (Ljubljana : Demat). - 178 str. ; 22 cm

Prevod dela: Aunt Jane's nieces in society. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94200-2-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-94200-3-4 (broš.)

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 290352896


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


134.
CARROLL, Lewis, 1832-1898
        Aličine dogodivščine v čudežni deželi / Lewis Carroll ; ilustriral John Tenniel ; prevedla Gitica Jakopin ; [avtor spremnega didaktičnega gradiva Miha Mohor]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 191 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1704-9
a) Carrol, Lewis (1832-1898) - Literarne študije

821.111-93-34
821.111.09Carrol L.
COBISS.SI-ID 291020288

135.
JIMÉNEZ, Paco
        Soy Luna. Poletje je tu! : spoznaj jo pred drugimi / [besedilo Paco Jiménez ; prevedla Alenka Jeršin]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Hrvaška : Zrinski). - 160 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Soy Luna. El principio del verano!. - Avtor naveden v kolofonu. - 3.500 izv.

ISBN 978-953-13-1444-2
a) Dekleta - V mladinskem leposlovju b) Počitnice - V mladinskem leposlovju c) delo d) pomoč e) prijateljstvo

821.134.2-93-32
COBISS.SI-ID 288924160

136.
PETROVIĆ, Uroš, 1967-
        Misteriji Ginkove ulice / avtor Uroš Petrović ; ilustracije Dejan Mandić ; [prevedla Đurđa Strsoglavec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 78 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Misterije Ginkove ulice. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 78

ISBN 978-961-01-4736-7

821.163.41-93-32
COBISS.SI-ID 290927616

137.
PETROVIĆ, Uroš, 1967-
        Temačne skrivnosti Ginkove ulice : roman v ugankah / avtor Uroš Petrović ; ilustracije Dejan Mandić ; [prevedla Đurđa Strsoglavec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 109 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Mračne tajne Ginkove ulice. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 106

ISBN 978-961-01-4735-0

821.163.41-93-311.3
COBISS.SI-ID 290927872

138.
TOLONEN, Tuutikki, 1975-
        Pošastna varuška / Tuutikki Tolonen ; ilustriral Pasi Pitkänen ; [prevedla Julija Potrč]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 325 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Mörkövahti. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4533-2
a) Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju b) Varuške - Pošasti - V mladinskem leposlovju c) Starši - Odsotnost - V mladinskem leposlovju d) absurd e) drugačnost f) družina g) fantastična bitja h) počitnice i) prijateljstvo j) pustolovščine k) vzporedni svetovi

821.511.111-93-312.9
COBISS.SI-ID 289819392


91 ZEMLJEPIS


139.
MATIČIČ, Dušan
        Geografija na maturi 2018 / Dušan Matičič. - [Posodobljena izd.]. - Mengeš : Ico, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 167 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 75)

Podatek o izd. na ov. - Bibliografija: str. 161

ISBN 978-961-6868-78-5
a) Geografija - Matura - Priročniki b) zaključni izpiti c) srednje šole

37.091.27:91:373.5
91:37.091.27:373.5
COBISS.SI-ID 288859648


929 ŽIVLJENJEPISI


140.
ABBOTT, Jacob, 1803-1879
        Kleopatra : kraljica Egipta : življenjepis / [[besedilo], ilustracije] Jacob Abbott ; [prevod Marša Malešič]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 182 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Cleopatra, queen of Egypt. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-667-1
a) Kleopatra, egipčanska kraljica (69-30 pr.n.št.) - Biografije b) Egipt - Zgodovina - 1.st.pr.n.št. c) stari Egipt d) vladarji e) znamenite osebnosti

929Kleopatra, egipčanska kraljica
94(32)"-00"
COBISS.SI-ID 289801216

141.
COLAPINTO, John
        Bruce Brenda David : deček, ki so ga vzgajali kot deklico / John Colapinto ; [prevod Niki Neubauer ; spremna beseda Mojca Belcl Magdič]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 303 str. ; 21 cm

Prevod dela: As nature made him : the boy who was raised as a girl. - 1.000 izv. - Zgodba, ki se ne bi smela zgoditi / Mojca Belcl Magdič: str. 295-303

ISBN 978-961-04-0411-8
a) Reimer, David (1965-2004) - Biografije b) Sprememba spola c) transseksualne operacije d) spolna identiteta e) spolna usmerjenost f) biološki spol g) družbeni spol h) spolno vedenje i) genetika j) psihoterapija k) otroci l) psihologija spolov m) študije spolov n) Kanada

929Reimer D.
305.5(71):929Reimer D.
305.5:616-089.844(092)
COBISS.SI-ID 290264576

142.
GREGOR-Dellin, Martin, 1926-1988
        Richard Wagner : njegovo življenje, njegovo delo, njegovo stoletje / Martin Gregor-Dellin ; [prevod, spremna beseda Simon Širca]. - 1. natis. - V Novi Gorici : Založba Univerze, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - VIII, 773 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Richard Wagner. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 300 izv. - Spremna beseda / Simon Širca: str. VII-VIII. - Kazalo

ISBN 978-961-6311-98-4
a) Wagner, Richard (1813-1883) - Biografije b) nemška glasba c) nemški skladatelji d) 19.st

929Wagner R.
78(430):929Wagner R.
COBISS.SI-ID 289265920

143.
KEMPERL, Metoda
        Matej Vrečer : duhovnik, matematik, urar / Metoda Kemperl ; [fotografije Nataša Müller ... et al.]. - 2. izd. - Šmarje pri Jelšah : Knjižnica, Muzej baroka, 2016 ([Šmarje pri Jelšah] : Tampex tisk). - 66 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 63-64. - Kazalo

ISBN 978-961-91850-4-9
a) Vrečer, Matej (1702-1758) - Dokumenti b) slovenski duhovniki c) matematiki d) zapuščine e) bibliografije

929Vrečer M.(093)
COBISS.SI-ID 283157760

144.
PITTET, Daniel
        Odpustil sem vam : resnična zgodba o ranjenem otroštvu / Daniel Pittet ; v sodelovanju z Micheline Repond ; [spremna beseda papež Frančišek ; prevod Jasmina Rihar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 163 str., [8] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Mon Père, je vous pardonne. - 1.000 izv. - Predgovor / papež Frančišek str. 7-8

ISBN 978-961-04-0423-1
a) Pittet, Daniel - Avtobiografije b) otroci c) spolna zloraba d) duhovniki

929Pittet D.
COBISS.SI-ID 290382592


94 ZGODOVINA


145.
AMALIETTI, Peter
        Kar je res, je res : o Sloveniji in Slovencih v presežkih in presežnikih. Del 2, Od leta 1600 do 1933 / Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 (Ljubljana : Primitus). - 156 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Odkrivamo Slovenijo)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6934-98-5
a) Slovenci - Zgodovina - 1600-1933 b) Slovenija - Zgodovina - 1600-1933 c) kulturna zgodovina d) zanimivosti

94(497.4)"1600/1933"
930.85(497.4)"1600/1933"
COBISS.SI-ID 290555136

146.
        GOSPA sveta : zbornik / Bogumil Vošnjak ... [et al.] ; [urednik] Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 (Ljubljana : Primitus). - 174 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zamolčana slovenska zgodovina)

Tisk na zahtevo. - O avtorjih na koncu posameznih prispevkov. - Povzetek in bibliografija pri enem prispevku

ISBN 978-961-6934-95-4
a) Slovenci - Etnogeneza b) Slovenci - Zgodovina

94(497.4)
COBISS.SI-ID 290149888

147.
PAVLIHA, Boris
        Zgodovina na maturi 2018 / Boris Pavliha. - [Posodobljena izd.]. - Mengeš : Ico, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - II, 201 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 74)

Podatek o izd. naveden na ov. - Bibliografija: str. [202-203]

ISBN 978-961-6868-77-8
a) Zgodovina - Matura - Priročniki b) svetovna zgodovina c) zaključni izpiti d) srednje šole

37.091.27:94:373.5
94:37.091.27:373.5
COBISS.SI-ID 288859392


FO FILMI ZA ODRASLE


148.
        ALEXANDER [Videoposnetek]. Aleksander / directed by Oliver Stone ; written by Oliver Stone and Christopher Kyle and Laeta Kalogridis ; director of photography Rodrigo Prieto ; music Vangelis. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2007. - 1 video DVD (PAL)(ca 169 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnaslovljeno v slov. in hrv. - Posneto 2004. - Regija 2. - SQ 3686. - Igrajo: Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer itd.
a) Alexander Magnus, makedonski kralj (356-323 pr.n.št.) - Biografski filmi b) igrani filmi c) ameriški igrani filmi d) zgodovinski filmi

791.224(086.82)
COBISS.SI-ID 6279454

149.
        DOLINA miru [Videoposnetek] / scenarij in dialogi Ivan Ribič ; pri priredbi sodelovali Vladimir Koch, France Štiglic, France Jamnik ; režiser France Štiglic ; kamera Rudi Vavpotič ... [et al.] ; komponist, dirigent Marijan Kozina. - Ljubljana : Slovenski filmski center, Javna agencija = Slovenian Film Centre, [2017]. - 1 BD (85 min, 45 sek) : č-b, zvok ; 12 cm. - (si-fi klasika ; 01)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0049150/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Na embalaži vzpor. nasl. v angl.: The valley of peace. - Dialogi v slov., nem. in angl. Podnapisi v angl., franc., hrv. in slov. - Posneto 1956. - Film je leta 2016 digitalno restavriral Iridium Film v Ljubljani. - "Dolina miru nas z univerzalnim sporočilom, spoštovanjem miru in človeka, pritegne tudi danes, o čemer pričajo tudi najnovejši zapisi o filmu." -->embalaža. - O režiserju in glavnih igralcih: na embalaži. - Produkcija: Triglav film. - Igrajo: John Kitzmiller, Eveline Wohlfeiler, Tugo Štiglic, Boris Kralj, Maks Furijan, Janez Čuk, Polde Dežman, Franjo Kumer itd. - Za mladino in odrasle. - Cannes, 1957 (glavni igralec), nominacija za režijo
a) Jugoslovanski igrani filmi - Vojni film - BD-ji b) Jugoslovanski igrani filmi - Filmska drama - BD-ji c) drama d) vojna drama e) slovenski igrani filmi f) evropski igrani filmi

791.222(497.4)(086.82BD)
791.221.4(497.4)(086.82BD)
COBISS.SI-ID 1113046110

150.
        The GREAT wall [Videoposnetek] = Kitajski zid / directed Zhang Yimou ; screenplay by Carlo Bernard & Doug Miro and Tony Gilroy ; story by Max Brooks and Edward Zwick & Marshall Herskovitz ; director[s] of photography Stuart Dryburgh, Zhao Xiaoding ; music by Ramin Djawadi ; prevedla Tanja Borozan. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (98 min, 51 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2034800/?ref_=nm_flmg_act_4 - predstavitev filma. - Dialogi v angl. in kit., podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: Legendary Pictures / Atlas Entertainment itd. - Posneto 2016. - DVDUP0432. - Igrajo: Matt Damon, Pedro Pascal, Jing Tian, Willem Dafoe, Hanyu Zhang, Lu Han, Eddie Peng, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai itd.
a) Kitajski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) Hongkonški igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji c) Kanadski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji d) Avstralski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji e) Ameriški igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji f) akcijski film g) pustolovski film h) fantazijski film i) koprodukcija

791.221.8(510+512.317+71+94+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113421662

151.
        KONG. Skull island [Videoposnetek] = Kong. Otok lobanj / music by Henry Jackman ; director of photography Larry Fong ; story by John Gatins ; screenplay by Dan Gilroy and Max Borenstein and Derek Connolly ; directed by Jordan Vogt-Roberts ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (113 min, 32 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3731562/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dialogi v angl. in vietn., podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: Legendary Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0840. - Igrajo: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, Jing Tian, Toby Kebbell, John Ortiz, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John C. Reilly itd.
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Fantastični film - Video DVD-ji b) Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Fantastični film - Video DVD-ji c) Avstralski igrani filmi - Akcijski film - Fantastični film - Video DVD-ji d) Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Fantastični film - Video DVD-ji e) pustolovski film f) fantazijski film g) koprodukcija

791.221.7(73+510+94+71)(086.82)
791.221.8(73+510+94+71)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113422430


R RISANKE


152.
        DIVJA brata Kratt. DVD 16, Zamaskirani banditi [Videoposnetek] = Wild Kratts. Masked bandits / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije. - Sinhronizacija v slov. - Nasl. podrejenega dela z embalaže. - Posneto 2010. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Izvedba pesmi v slov. : "Studio 88". - Vsebuje tudi: Flight of the pollinators = Beg opraševalcev
a) risani filmi b) otroški risani filmi c) animirani filmi d) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13708830

153.
        DIVJA brata Kratt. DVD 17, Učinek gekona [Videoposnetek] = Wild Kratts. The gecko effect / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije. - Sinhronizacija v slov. - Nasl. podrejenega dela z embalaže. - Posneto 2010. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Izvedba pesmi v slov. : "Studio 88". - Vsebuje tudi: Quillber´s birthday present = Bodičevo rojstnodnevno darilo
a) risani filmi b) otroški risani filmi c) animirani filmi d) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13709086

154.
        DIVJA brata Kratt. DVD 18, Mali tulež [Videoposnetek] = Wild Kratts. Little howler / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; directed by Martin Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije. - Sinhronizacija v slov. - Nasl. podrejenega dela z embalaže. - Posneto 2010. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Izvedba pesmi v slov. : "Studio 88". - Vsebuje tudi: Seasquatch = Morskvač
a) risani filmi b) otroški risani filmi c) animirani filmi d) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13709342

155.
        DIVJA brata Kratt. DVD 19, Ples z morskimi psi [Videoposnetek] = Wild Kratts. Stuck on sharks / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije. - Sinhronizacija v slov. - Nasl. podrejenega dela z embalaže. - Posneto 2010. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Izvedba pesmi v slov. : "Studio 88". - Vsebuje tudi: Birds of a feather = Rajske ptice
a) risani filmi b) otroški risani filmi c) animirani filmi d) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13709598

156.
        DIVJA brata Kratt. DVD 20, Kljunaš [Videoposnetek] = Wild Kratts. Platypus cafe / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije. - Sinhronizacija v slov. - Nasl. podrejenega dela z embalaže. - Posneto 2010. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Izvedba pesmi v slov. : "Studio 88". - Vsebuje tudi: Raptor round up = Reševanja ujed
a) risani filmi b) otroški risani filmi c) animirani filmi d) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13709854


NASLOVNO KAZALO


 • 7 medijevih barvnih zgodbic. O južni železnici, Šentjurju in Ipavcih 127
 • 35 let 43


 • Alexander 148
 • Aličine dogodivščine v čudežni deželi 134
 • Ambrovec 73
 • Angelski delež 114
 • Angleščina. Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole 62
 • Antična miturgija 21
 • Archeo metamorfoze 55
 • Avtomobili. 3, [Nov začetek] 122


 • Basnice itd 132
 • Beg opraševalcev 152
 • Bemumast 2 35
 • Biti jaz 14
 • Bodičevo rojstnodnevno darilo 153
 • Bolezen je nekaj drugega! 34
 • Bonobo in ateist 19
 • Bruce Brenda David 141


 • Cassado 48


 • Daleč stran 117
 • Dekle za en mesec. Oktober, november, december 79
 • Divja brata Kratt. DVD 16, Zamaskirani banditi. Masked bandits 152
 • Divja brata Kratt. DVD 17, Učinek gekona. The gecko effect 153
 • Divja brata Kratt. DVD 18, Mali tulež. Little howler 154
 • Divja brata Kratt. DVD 19, Ples z morskimi psi. Stuck on sharks 155
 • Divja brata Kratt. DVD 20, Kljunaš. Platypus cafe 156
 • Dolina miru 149
 • Družinske terapije in klinična praksa 8


 • Enciklopedija misli 119


 • Fragmenti predsokratikov 7


 • Geografija na maturi 2018 139
 • Glasba 4, 5, 6 50
 • Glasba 8. Pregled znanja za 8. razred osnovne šole 51
 • Glasba 9. Pregled znanja za 9. razred osnovne šole 52
 • Glasnejši od besed 18
 • Golf 49
 • Gospa sveta 146
 • The great wall 150
 • Grozoviteži 113


 • Hiša na robu 86
 • Homo deus 22


 • Igra sovraštva 110
 • In montagna coi bambini 47
 • Izgubljena luč 108
 • Izruvana 99


 • Kako nas nagovarja literatura 65
 • Kako odpraviti stres --- za vedno 13
 • Kakor poti v megli 96
 • Kar je res, je res. Del 2, Od leta 1600 do 1933 145
 • Katerih 7 točk prodajnega pogovora postavi vaš brand v srce vaših strank? 23
 • Kitajski zid 150
 • Kje živijo živali? 32
 • Kleopatra 140
 • Klic orožja 71
 • Knjiga jutrišnjega dne 72
 • Književnost na maturi 2018 63
 • Ko pride poletje 31
 • Koktajli za tri 88
 • Kong 151
 • Kong. Skull island. Otok lobanj 151
 • Kradi kot umetnik 10
 • Kuhajmo z Matejo Reš 44


 • Ljubezen kot tujec 93


 • Majhne laži 97
 • Maršal 67
 • Matej Vrečer 143
 • Matematični zapiski za gimnazije 28
 • Maturitetne pole za gimnazije 29
 • Mi daš svojo številko? 89
 • Mici iz 2. a 130
 • Misteriji Ginkove ulice 136
 • Moč valov 101
 • Modro okrasje 116
 • Modrost o vodenju meniha, ki je prodal svojega ferrarija 17
 • Modrost ženskega telesa 15
 • Morskvač 154
 • Muminočka in morje 128


 • Na počitnicah s papežem Frančiškom 20
 • Na zidu časa 9
 • Najbolj srčkani pasji mladički 39
 • Najljubši osvajalec 75
 • Ne ljubi me 74
 • Nečakinje tete Jane med elito 133
 • Nekega prijetnega božiča 123
 • Nezgrešljivi Strelica 94
 • Nisem smrklja 129
 • Nokturno 53
 • Numizmatične novice 60
 • Numizmatični vestnik 61
 • Numizmatika pripoveduje zgodbe 54


 • O pastirjih in škratih s Krvavca 125
 • Od svetilnika do metuljčka 46
 • Odpustil sem vam 144
 • Okno v svet Slovencev v Italiji 2
 • Opus poletja 69
 • Opus zime 70
 • 88modra 120
 • Otoki zakladov 24
 • Otroške bolezni 33
 • Ozka pot globoko do severa 80


 • Pazi, kaj si želiš 102
 • Pedro Páramo 107
 • Pesmi ob spremljavi valčkov našega in Tihega oceana 68
 • Pet jezikov ljubezni 4
 • Pet jezikov ljubezni najstnikov 5
 • Pod gladino 84
 • Podoba Slovenije v obdobju narodnega prebujenja 58
 • Pogrešana 83
 • Pokaži svoje delo! 11
 • Poletje 115
 • Poljubila sem grofa 92
 • Popotovanja v soju zvezd 78
 • Poslednji pregrešni malopridnež 85
 • Pošastna varuška 138
 • Pot na rob praznine 121
 • Poti 118
 • Pozdrav iz Rusije 81
 • Predanost 6
 • Prenova naselja Lemberg 56
 • Prevajanje pravljic 64
 • Prevajanje Prešerna 64
 • Pripovedi 76


 • Rada te imam iz vsega srca 126
 • Radosti in dnevi 105
 • Rajske ptice 155
 • Razvijamo prihodnost s tradicijo 42
 • Reševanja ujed 156
 • Richard Wagner 142


 • S pesmico jutro zbudim 124
 • 70 let Lovske družine Šentjur 41
 • Skrivnosti 104
 • Sladkost zdravja 37
 • Slam 87
 • Slom, Slomšek 57
 • Snubec na slabem glasu 106
 • Soy Luna. Poletje je tu! 135
 • Srečni doma 91
 • 110 let Čebelarskega društva Šentjur 40
 • 101 najvplivnejša oseba, ki ni nikoli živela 1
 • Stori to 26


 • 16. skušnjava 100


 • Telesna govorica ljubezni 16
 • Telo, v katerem sem se rodila 98
 • Temačne skrivnosti Ginkove ulice 137
 • Translation of fairy tales 64
 • Translation of Prešeren 64
 • Transverzala 66
 • Tranzicija v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 3


 • Ujet ob njej 111
 • Ukradeni poljub 90
 • Uslišana ljubezen 82


 • V hribe z otroki 47
 • Vaje 109
 • Vdih. Izdih. 103
 • Vodnik skozi razvezo zakonske zveze 12
 • Vreme in letni časi 30
 • Vrnitev v Pandžrud 112
 • Vse barve čokolade 45


 • We are building future with tradition 42
 • Wild Kratts 152, 153, 154, 155, 156


 • Zabava po kozjanskih gričkih 25
 • Zapeljivčev polnočni poljub 77
 • Zdravilna moč limone 36
 • Zelena pošast 131
 • Zgodbe, basni, utrinki 95
 • Zgodovina na maturi 2018 147
 • Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Razvoj najvišje znanstvene in umetniške ustanove 3
 • Zlata skledica 27
 • [Zootiere in der Holzbox] 59


 • Živeti s stresom 38

IMENSKO KAZALO


 • Abbott, Jacob (1803-1879) 140
 • Abercrombie, Joe 71
 • Ahern, Cecelia (1981-) 72
 • Algarra, Alejandro 30, 32
 • Allred, Katherine 73
 • Amalietti, Peter 145
 • Amalietti, Peter (avtor, urednik) 146
 • Amalietti, Peter (urednik) 119
 • Antlej, Rajko (prevajalec) 42
 • Arlidge, M. J. 74
 • Artiček, Daniel (1933-) 46


 • Bakan, Anja (prevajalec) 92
 • Balbi, Damjan (fotograf) 2
 • Banfi, Igor (7.8.1973-, umetnik) 57
 • Banks, Maya 75
 • Baroselli, Sara 47
 • Baša, Manica (prevajalec) 74
 • Bedenk, Kasilda (prevajalec) 64
 • Begić, Ana-Marie (prevajalec) 18
 • Bek, Valentina (ilustrator) 132
 • Belcl Magdič, Mojca (avtor dodatnega besedila) 141
 • Beltrame, Erica (avtor) 47
 • Benedičič, Mojca (prevajalec) 123
 • Benedičič, Mojca (urednik) 39
 • Benko, Dašo (prevajalec) 7
 • Berdič, Mario (avtor dodatnega besedila) 55, 57
 • Berlot Kužner, Petra (prevajalec) 108
 • Bernard, Carlo (scenarist) 150
 • Bernhard, Thomas (1931-1989) 76
 • Bernik, France 3
 • Blatnik, Patricia (avtor) 38
 • Bogataj, Marko (prevajalec) 94, 100
 • Bojnec, Andrej (prevajalec) 18
 • Bonilla, Rocio (ilustrator) 30, 32
 • Borak, Živa (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 7
 • Borenstein, Max (scenarist) 151
 • Borozan, Tanja (prevajalec) 150
 • Bratuš, Lucijan (avtor dodatnega besedila, likovni urednik) 7
 • Brecelj, Petra (prevajalec) 97
 • Brenk, Kristina (urednik) 27
 • Brooks, Max (bibliografski predhodnik) 150
 • Brun, Neva (prevajalec) 12
 • Brvar, Andrej (1945-) 66
 • Bucik, Kaja (prevajalec) 99
 • Bunc, Mirko (avtor dodatnega besedila) 70
 • Butler, M. Christina 123


 • Campbell, Anna 77
 • Cann, Richard (fotograf) 49
 • Capus, Alex 78
 • Carlan, Audrey 79
 • Carroll, Lewis (1832-1898) 134
 • Cella, Simona (avtor) 34
 • Cesar, Andreja (1966-, prevajalec) 90
 • Chapman, Gary D. 4, 5
 • Ciglenečki, Jan (1980-, prevajalec) 7
 • Cirman, Hana (prevajalec) 122
 • Claybourne, Anna (1969-) 39
 • Colapinto, John 141
 • Connolly, Derek (1976-, scenarist) 151
 • Cvelbar, Jelka (prevajalec) 47


 • Čebelarsko društvo (Šentjur) 40
 • Černigoj, Tina (avtor) 56
 • Česnik Korošec, Vesna (prevajalec) 85
 • Čoh, Jurij 49
 • Čoh, Milan (avtor) 49
 • Čuk, Janez (1933-1964, igralec) 149


 • Dafoe, Willem (izvajalec) 150
 • Damon, Matt (izvajalec) 150
 • Davidson, Robyn (1950-) 118
 • Dejak, Lijana (prevajalec) 109
 • Delbello, Anja (ilustrator) 23
 • Delhez, Charles (urednik) 20
 • Deu, Živa (avtor) 56
 • Deu, Živa (urednik) 56
 • Dežman, Polde (1916-1982, igralec) 149
 • Diels, Hermann (1848-1922, urednik) 7
 • Divjak, Igor (avtor dodatnega besedila) 66
 • Djawadi, Ramin (skladatelj) 150
 • Dobravec, Simon (prevajalec) 112
 • Dolenc, Matej (1976-, avtor) 49
 • Doria, Živa Viviana 31, 124
 • Dryburgh, Stuart (fotograf) 150
 • Duckworth, Angela 6
 • Duh, Matjaž (umetnik) 57


 • Eckert, Suzana (prevajalec) 126


 • Farrell, Colin (1976-, izvajalec) 148
 • Ferrari, Sergio (fotograf) 2
 • Flanagan, Richard 80
 • Fleming, Ian (1908-1964) 81
 • Flis, Leonora (prevajalec) 80
 • Fong, Larry (fotograf) 151
 • Force, Marie 82
 • France, Anatole (1844-1924, avtor dodatnega besedila) 105
 • Francis, Susanne (prireditelj) 122
 • Franciscus (papež) 20
 • Franciscus (papež, avtor dodatnega besedila) 144
 • Francotte, Catherine (urednik) 20
 • Fridl, Ignacija J. (prevajalec) 7
 • Furijan, Maks (1904-1993, igralec) 149
 • Furlan, Anja (prevajalka, prevajalec) 91
 • Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 114


 • Gacoin-Marks, Florence (prevajalec) 64
 • Gajšek, Robert (fotograf) 57
 • Gatins, John (bibliografski predhodnik) 151
 • Gilroy, Dan (1959-, scenarist) 151
 • Gilroy, Tony (scenarist) 150
 • Golec, Boris (recenzent) 143
 • Goljevšček, Alenka (avtor dodatnega besedila) 27
 • Goodman, John (1952-, izvajalec) 151
 • Gostečnik, Christian 8
 • Gošnik-Godec, Ančka (ilustrator) 27
 • Green, Anna Katharine (1846-1935) 83
 • Gregor-Dellin, Martin (1926-1988) 142
 • Gregorič, Uroš (1978-, recenzent) 49
 • Grilc, Uroš 125
 • Grom, Gašper (avtor) 35
 • Grom, Staša (avtor) 35
 • Grošelj, Nada (prevajalec) 128
 • Gruden, Rado (avtor) 2


 • Harari, Yuval Noah 22
 • Hart, Owen 126
 • Hawkins, Corey (izvajalec) 151
 • Hawkins, Paula 84
 • Heath, Lorraine 85
 • Hernaus, Miran (član uredniškega odbora) 41
 • Herskovitz, Marshall (bibliografski predhodnik) 150
 • Hiddleston, Tom (1981-, izvajalec) 151
 • Hočevar, Dušan (snemalec, fotograf) 149
 • Hočevar, Marija (1979-) 62
 • Hodgson, William Hope (1877-1918) 86
 • Hornby, Nick 87
 • Horvat, Jože (1942-, avtor dodatnega besedila) 109
 • Horvat, Martin (1986-, prevajalec) 7
 • Hozjan, Andrej (recenzent) 143
 • Hrovat, Erika (avtor) 56
 • Hvala, Sergej (prevajalec) 71


 • Jackman, Henry (skladatelj) 151
 • Jackson, Samuel L. (izvajalec) 151
 • Jakopin, Gitica (prevajalec) 134
 • Jamnik, France (1921-1992, scenarist) 149
 • Jančič, Stanislav Karel 127
 • Jansson, Tove (1914-2001) 128
 • Janžekovič, Sabina (prevajalec) 102
 • Janžič, Vladislav (avtor dodatnega besedila) 69
 • Jazbinšek, Polonca (avtor) 42
 • Jerič, Rado (umetnik) 57
 • Jeršin, Alenka (1981-, prevajalec) 135
 • Jesenovec Petrović, Slavica (prevajalec) 17
 • Jesenovec, Ana (1960-) 63
 • Jesih, Milan 67
 • Jiménez, Paco 135
 • Jing, Tian (izvajalec) 150, 151
 • Jolie, Angelina (1975-, izvajalec) 148
 • Julian, Sean (ilustrator) 126
 • Jünger, Ernst (1895-1998) 9


 • Kalc, Dušan (urednik) 2
 • Kalogridis, Laeta (scenarist) 148
 • Karba, Renato (fotograf) 35
 • Karlan, Dan (avtor) 1
 • Kebbell, Toby (1982-, izvajalec) 151
 • Kebe Krhin, Neva 28, 29
 • Kemperl, Metoda 143
 • Kilmer, Val (1959-, izvajalec) 148
 • Kinsella, Sophie 88, 89
 • Kitanovski, Tjaša (avtor dodatnega besedila) 37
 • Kitzmiller, John (1913-1965, igralec) 149
 • Kleon, Austin 10, 11
 • Kleypas, Lisa 90
 • Kmetović Prkačin, Karmen 12
 • Knez Bahor, Petra 23
 • Koch, Vladimir (1912-1987, scenarist) 149
 • Kocijančič, Gorazd (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec) 7
 • Kogej, Maja (prevajalec) 77
 • Komadina, Tanja (ilustrator) 62, 131
 • Komel, Dean (1960-, avtor dodatnega besedila) 9
 • Konc Lorenzutti, Nataša 129
 • Koren, Majda (1960-) 130
 • Kos, Janina (prevajalec) 117
 • Kos, Matic (fotograf) 49
 • Kos, Vladimir (1924-) 68
 • Košir, Esther (prevajalec) 82
 • Košir, Nives (prevajalka, prevajalec) 151
 • Kovše, Breda Marija 69, 70
 • Kozina, Marjan (skladatelj, dirigent) 149
 • Krajnc, Lenka (prevajalec) 110
 • Krajnc, Matej (14.11.1975-, prevajalec) 73
 • Krajnc, Nina (1981-, prevajalec) 15
 • Kralj, Boris (1929-1995, igralec) 149
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 75, 106
 • Kraljič, Danijel (recenzent) 49
 • Kranjc, Mojca (1958-, prevajalec) 78
 • Kranjec, Jerneja (avtor) 56
 • Kranz, Walther (1884-1960, urednik) 7
 • Kratochvíl, Zdeněk (fotograf) 49
 • Kratt, Chris (bibliografski predhodnik) 153, 154, 156
 • Kratt, Chris (bibliografski predhodnik, režiser) 152, 155
 • Kratt, Martin (bibliografski predhodnik) 152, 153, 155, 156
 • Kratt, Martin (bibliografski predhodnik, režiser) 154
 • Krivec, Aljaž (avtor dodatnega besedila) 103
 • Križan, Matejka (1979-, prevajalec) 83, 86, 115, 133
 • Križman, Danica (prevajalec) 84
 • Križmančič, Davorin (fotograf) 2
 • Kufsteiner, Andreas 91
 • Kugovnik, Otmar (recenzent) 49
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 111
 • Kumer, Franjo (1920-1981, igralec) 149
 • Kunc, Peter (1959-) 13
 • Kyle, Christopher (scenarist) 148


 • Lampe Kajtna, Mojca (ilustrator) 62
 • Lamut, Andrej 53
 • Laris, Svit (avtor) 54
 • Larson, Brie (1989-, izvajalec) 151
 • Lavtižar, Jana (1959-, prevajalec) 1, 14
 • Lazar, Allan 1
 • Lenardič, Jaka (avtor) 63
 • Leskovec, Alfred (prevajalec) 9
 • Ličen Krmpotić, Mira (umetnik) 57
 • Lin, Kenny (igralec, izvajalec) 150
 • Lipovec, Tamara (prevajalec) 2
 • Lobnik-Zorko, Alenka (avtor dodatnega besedila) 44
 • Logar, Klementina (prevajalec) 4
 • Lombergar, Janez (fotograf) 45
 • Long, Julie Anne 92
 • Lovska družina (Šentjur) 41
 • Lu, Han (izvajalec) 150


 • Macnaughton, Tina (ilustrator) 123
 • Madric, Irena (prevajalec) 33
 • Magajna, Mario (fotograf) 2
 • Malešič, Marša (prevajalec) 140
 • Mandić, Dejan (ilustrator, ilustrator) 136, 137
 • Marc, Tom (avtor) 2
 • Marinčič, Jana (1983-, prevajalec) 36
 • Marinčič, Katarina (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 105
 • Marinšek, Darja (1981-, prevajalec) 89
 • Marisaldi, Giancarlo (ilustrator) 34
 • Marko, Helena (prevajalec) 118
 • Marshall, Owen (1941-) 93
 • Mate, Urban 54
 • Matičič, Dušan 139
 • Maxwell, John C. (avtor dodatnega besedila) 18
 • Mazzini, Miha 131
 • McCarty, Monica 94
 • Medved, Drago 55
 • Medved, Drago (umetnik) 57
 • Mendoza-Jones, Cassie 14
 • Mertelj, Polona (prevajalec) 22
 • Meserko, Bojan 120
 • Metlikovič, Matej (umetnik) 57
 • Mijić Vulinović, Ivana (avtor) 12
 • Mikelj, Katja (1981-, prevajalec) 39
 • Miklavc, Ferdinand (1948-, prevajalec) 96
 • Mir, Mojca (1981-, avtor dodatnega besedila) 37
 • Miro, Doug (scenarist) 150
 • Mitchell, Jason (1987-, izvajalec) 151
 • Modrijan, Irena (1974-, prevajalec) 121
 • Mohor, Miha (1945-, avtor dodatnega besedila) 134
 • Monterroso, Augusto 95
 • Morella, José (1972-) 96
 • Moriarty, Liane 97
 • Movrin, David (prevajalec) 7
 • Müller, Nataša (fotografinja, fotograf) 143
 • Murovec, Ivan (urednik) 20


 • Napast, Mirko (prevajalec) 113
 • Nase, Beate (1957-, avtor) 33
 • Nase, Jörg (1948-) 33
 • Nettel, Guadalupe (1973-) 98
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 141
 • Nicholls, Alice (avtor dodatnega besedila) 14
 • Novak, Dejan (16.11.1986-, avtor) 49
 • Novak, Maja (1960-, prevajalec) 10
 • Novik, Naomi 99
 • Numizmatično društvo Slovenije 60


 • Orač, Janko (umetnik) 57
 • Ortiz, John (izvajalec) 151
 • Oseban, Ana Jasmina (1978-, prevajalec) 116
 • Oset, Željko 3
 • Osnovna šola Slivnica pri Celju (Gorica pri Slivnici) 25
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 93
 • Ožbot, Martina (urednik, prevajalec) 64


 • Paetro, Maxine (avtor) 100
 • Palatinuš, Blaž (fotograf) 45
 • Pascal, Pedro (izvajalec) 150
 • Pascual, Carlos (1964-, avtor dodatnega besedila) 107
 • Patterson, James (1947-) 100
 • Pavec, Ana (prevajalec) 5
 • Pavliha, Boris 147
 • Pavlovčič, Srečo (fotograf) 149
 • Pearce, Lucy H. 15
 • Pease, Allan 16
 • Pease, Barbara (avtor) 16
 • Penca, Janez (1949-, prevajalec) 65
 • Peng, Eddie (izvajalec) 150
 • Petrović Jesenovec, Borut (prevajalec) 17
 • Petrović, Uroš (1967-) 136, 137
 • Pevec, Zoran (1955-, avtor dodatnega besedila) 132
 • Pfister, Marco 34
 • Pitkänen, Pasi (ilustrator) 138
 • Pittet, Daniel 144
 • Pivka, Jurij 101
 • Poberžnik, Juš (avtor) 25
 • Podgoršek, Veronika (avtor dodatnega besedila) 101
 • Pogačar, Viki (fotograf) 149
 • Pogačnik, Barbara (1973-, prevajalec) 121
 • Polajžer, Jakob 35
 • Potočnik, Andrea (prevajalec) 88
 • Potokar, Jure (1956-, prevajalec) 81
 • Potrč, Julija (prevajalec) 138
 • Potter, Alexandra 102
 • Poznič, Andrej (1955-, prevajalec) 19, 24
 • Pratneker, Gregor (umetnik) 57
 • Pregelj, Sebastijan 103
 • Prel, Mira (urednik) 50, 51
 • Pride, B. L. 104
 • Prieto, Rodrigo (fotograf) 148
 • Proust, Marcel (1871-1922) 105
 • Pure West (glasbena skupina) (skladatelj) 152, 153, 154, 155, 156
 • Putney, Mary Jo 106


 • Radaljac, Anja (prevajalec) 6
 • Radonjič-Miholič, Vesna (avtor dodatnega besedila) 70
 • Raiser, Ulrike 36
 • Rajčić, Dean (prevajalec) 34
 • Rant, Andrej (1947-, avtor) 54
 • Rauber, Jasna (avtor) 2
 • Razinger, Klemen (fotograf) 49
 • Regoršek, Damjan (1967-, fotograf) 143
 • Reilly, John C. (1965-, izvajalec) 151
 • Repond, Micheline (avtor) 144
 • Reš, Mateja 44
 • Ribič, Ivan (1920-1982, scenarist) 149
 • Rihar, Jasmina (prevajalec) 144
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 98
 • Rulfo, Juan 107


 • Salobir, Irena (1965-) 42
 • Salter, Jeremy (avtor) 1
 • Santopolo, Jill 108
 • Schmidt, Matjaž (1948-2010, ilustrator) 130
 • Semolič, Jernej (avtor) 49
 • Sharma, Robin Shilp (1964-) 17
 • Shaxson, Nicholas 24
 • Skalerič, Uroš (glavni in odgovorni urednik) 3
 • Skubic, Andrej E. (avtor dodatnega besedila) 80
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 11
 • Slapšak, Svetlana 21
 • Slovenska akademija znanosti in umetnosti 3
 • Smogavc, Žan 37
 • Smolan, Rick (1949-, fotograf) 118
 • Stanley, Andy 18
 • Stone, Oliver (režiser, scenarist) 148
 • Stopar, Ivan (1929-) 58
 • Strsoglavec, Đurđa (prevajalec) 136, 137
 • Svetičič, Mojca (prevajalka, prevajalec) 79


 • Šarov, Vladimir 109
 • Šijaković, Bogoljub (avtor dodatnega besedila) 7
 • Širca, Simon (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 142
 • Štiglic, France (režiser, scenarist) 149
 • Štiglic, Tugo (igralec) 149
 • Štih, Peter (1960-, glavni in odgovorni urednik) 3


 • Tavčar, Vojmir (urednik) 2
 • Tenniel, John (1820-1914, ilustrator) 134
 • Thorne, Sally 110
 • Tolonen, Tuutikki (1975-) 138
 • Tosolini, Francesca (avtor) 47
 • Tucker, K. A. (1978-) 111
 • Tušak, Matej 38
 • Tušak, Matej (avtor) 49
 • Tušar, Žaro (fotograf) 149


 • Učakar, Aleš (prevajalec) 33


 • Vahen, Gorazd (ilustrator) 125
 • Valentiny, Caroline 121
 • Van Dyne, Edith 133
 • Vangelis (skladatelj) 148
 • Vavpotič, Rudi (fotograf) 149
 • Velkovrh-Bukilica, Vesna (prevajalec) 107
 • Verdev, Hana (avtor) 49
 • Vezjak, Boris (prevajalec) 7
 • Vinogradniško društvo (Šentjur) 43
 • Virk, Jani (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 76
 • Virk, Sara Marina (prevajalec) 76
 • Virk, Sara Marina (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 95
 • Vodopivec, Lučka (prevajalka, prevajalec) 30
 • Vodušek, Mojca (1952-, prevajalec) 16
 • Vogt-Roberts, Jordan (režiser) 151
 • Volos, A. G. (1955-) 112
 • Vošnjak, Bogumil (1882-1959, avtor) 146
 • Vrbančič, Ivan (urednik) 52


 • Waal, Frans B. M. (1948-) 19
 • Wallace, Edgar (1875-1932) 113
 • Wang, Junkai (izvajalec) 150
 • Ward, J. R. 114
 • Weber, Sebastjan 45
 • Weiss, Sonja (prevajalec) 7
 • Wharton, Edith (1862-1937) 115
 • Willewaldt, Urška (prevajalec) 72
 • Winkler, Katharina (1979-) 116
 • Wohlfeiler, Eveline (igralec) 149
 • Wood, James (1965-) 65


 • Zabukovec, Urša (avtor dodatnega besedila) 112
 • Zavadlav, Ana (ilustrator) 129
 • Zhang, Hanyu (izvajalec) 150
 • Zhang, Yimou (režiser) 150
 • Zhao, Xiaoding (fotograf) 150
 • Zheng, Kai (igralec, izvajalec) 150
 • Zirkelbach, Jana (prevajalec) 32
 • Zore, Franci (prevajalec) 7
 • Zupan, Špela (arhitektka 1988-, avtor) 56
 • Zupan, Uroš (1963-, avtor dodatnega besedila) 107
 • Zurita, Raúl 117
 • Zwick, Edward (bibliografski predhodnik) 150


 • Ženko, Urška (avtor) 45
 • Žibert, Samanta 132
 • Žišt, Damijana (avtor dodatnega besedila) 69
 • Županc, Breda (mentor) 25
 • Žvan, Milan (avtor) 49

PREDMETNO KAZALO


 • 19.st 142


 • 20.-21.st. 66, 112
 • 20.st. 76
 • 21.st. 53


 • absurd 138
 • Aforizmi 119
 • akademije 3
 • akcijski film 150
 • Aleksander Makedonski glej Alexander Magnus
 • Aleksander Veliki glej Alexander Magnus
 • Alexander Magnus - Biografski filmi 148
 • Alexandros Megas glej Alexander Magnus
 • Ameriška književnost - Romani 75
 • ameriški igrani filmi 148
 • Ameriški igrani filmi
  • - Akcijski film - Fantastični film - Video DVD-ji 151
  • - Fantastični film - Video DVD-ji 150
 • Angleščina - Vaje za osnovne šole 62
 • animirani filmi 152, 153, 154, 155, 156
 • Antična mitologija 21
 • astrologija 9
 • Avstralija - Potovanja - V leposlovju 118
 • Avstralski igrani filmi
  • - Akcijski film - Fantastični film - Video DVD-ji 151
  • - Fantastični film - Video DVD-ji 150
 • avstrijska kratka proza 76
 • avstrijski pisatelji 76


 • Basni - Knjige za otroke 132
 • Benečija - Izleti 47
 • Bergoglio, Jorge Mario glej Franciscus
 • Bernhard, Thomas - Literarne študije 76
 • bibliografije 143
 • biološki spol 141
 • biopsihologija 19
 • bolezni 36
 • Bolezni - Etiologija 34
 • bonobi 19
 • Bonton - Priročniki 26
 • bratje 125
 • Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju 138
 • Brvar, Andrej - Literarne študije 66


 • Carrol, Lewis - Literarne študije 134
 • ceste 46
 • citati 10, 11
 • Citati - Antologije 119
 • Civilizacija 22


 • Časopisi - Zgodovina - Trst - 1945-2015 2
 • čebelarska društva 40
 • Človeštvo - Prihodnost 22
 • Čokolada
  • - Izdelava - Slovenija - Razstavni katalogi 45
  • - Zgodovina - Razstavni katalogi 45

 • davčne oaze 24
 • Davčne utaje 24
 • dečki 130
 • Dekleta - V mladinskem leposlovju 135
 • deklice 130
 • delavnost 6
 • delo 135
 • diabetes mellitus glej Sladkorna bolezen
 • Diabetiki - Prehrana 37
 • dirka 122
 • Dirkalni avtomobili - V otroškem leposlovju 122
 • dirkalniki 122
 • dnevniki 2
 • domača nega 33
 • domača zdravila 36
 • dopolnilne dejavnosti 42
 • drama 149
 • drugačnost 138
 • Društvo vinogradnikov - Jubilejni zborniki 43
 • družabne igre 48
 • Družabne igre 48
 • družbeni problemi 9
 • družbeni spol 141
 • družina 12, 138
 • družine 5
 • Družine brez očeta - V leposlovju 72
 • družinski izleti 47
 • družinski odnosi 5
 • duhovna rast 14, 17
 • duhovniki 144


 • Egipt - Zgodovina - 1.st.pr.n.št. 140
 • Ekološke kmetije - Katalogi 42
 • Etika - Evolucija 19
 • evropski igrani filmi 149


 • fantastična bitja 138
 • Fantastična bitja - Družina - V otroškem leposlovju 128
 • fantazijski film 150, 151
 • fantje 87
 • filmski liki 1
 • Filozofija kulture 9
 • fotografski albumi 53
 • Franciscus - Duhovnost - Premišljevanja 20
 • Frančišek glej Franciscus


 • genetika 141
 • Geografija - Matura - Priročniki 139
 • Glasbena vzgoja - Preglednice 50, 51, 52
 • Golf - Priročniki 49
 • Grace, Helen glej Helen Grace (literarna junakinja)
 • gradnja 46
 • grška filozofija 7
 • Grški miti 21


 • Helen Grace (literarna junakinja) 74
 • Hongkonški igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 150


 • ideje 10
 • igrače 130
 • Igrače - V otroškem leposlovju 130
 • igrani filmi 148
 • igre v naravi 25
 • inovativnost 17
 • inteligentnost 6
 • Iran - Zgodovina - V leposlovju - 9.-10.st. 112
 • Islam - V leposlovju 112
 • Italija 2
 • izleti 25
 • izobraževalne igrače 59


 • Jugoslovanski igrani filmi
  • - Filmska drama - BD-ji 149
  • - Vojni film - BD-ji 149
 • junaki 1
 • Jünger, Ernst 9


 • Kamnik 46
 • Kanada 141
 • Kanadski igrani filmi
  • - Akcijski film - Fantastični film - Video DVD-ji 151
  • - Fantastični film - Video DVD-ji 150
 • Kanalska dolina - Izleti 47
 • katoliška cerkev 20
 • Kitajski igrani filmi
  • - Akcijski film - Fantastični film - Video DVD-ji 151
  • - Fantastični film - Video DVD-ji 150
 • Kleopatra - Biografije 140
 • klicni center 23
 • klinična praksa 8
 • književni liki 1
 • Književnost
  • - Literarne študije 65
  • - Matura - Priročniki 63
 • kolesarstvo 25
 • kolonije 57
 • komunikacija 48
 • kondicijska priprava 49
 • kontaktni center 23
 • koprodukcija 150, 151
 • kozmetični recepti 36
 • Krajinska arhitektura - Lemberg - Zborniki 56
 • krščanska duhovnost 20
 • krščanske vrednote 20
 • Krvavec 125
 • Kuharski recepti 44
 • kulturna zgodovina 45, 145


 • Lamut, Andrej - Albumi 53
 • LCHF prehrana 35
 • legende 1
 • Legende - Književnost - Film - Televizija 1
 • letni časi 31
 • Limone - Zdravilnost - Priročniki 36
 • literarna tehnika 65
 • literarne zvrsti 65
 • literarni liki 65
 • Literarno ustvarjanje - Nasveti - Priročniki 10
 • Ljubezen
  • - Govorica telesa 16
  • - Mladostniki - Priročniki 5
 • Ljudske pravljice - V otroškem leposlovju 27
 • lovci 41
 • Lovska družina - Zgodovina - 1946-2016 - Jubilejni zborniki 41
 • Lovske družine - Zborniki 41


 • mame 126
 • matematika 48
 • Matematika - Matura - Priročniki 28, 29
 • matematiki 143
 • matere 126
 • matere in otroci glej Otroci in matere
 • medosebni odnosi 5, 17
 • Medvedi - V otroškem leposlovju 126
 • menstruacija 15
 • Menstrualni ciklus
  • - Družbeni vidik - Priročniki 15
  • - Psihološki vidik - Priročniki 15
 • miti 1
 • mladoletni starši 87
 • mladostniki 87
 • Monterroso, Augusto - Literarne študije 95
 • morala 19
 • morje 128
 • motorika 48
 • Mumini (literarni junaki) - V otroškem leposlovju 128
 • muslimani 112


 • nadarjenost 6
 • najstniki 5
 • naloge 28
 • naratologija 65
 • narava 25
 • naravno zdravljenje 36
 • nemška glasba 142
 • nemška kratka proza 76
 • nemški skladatelji 142
 • Nettel, Guadalupe - Literarne študije 98
 • neverbalno komuniciranje 16
 • nihilizem 9
 • notranja motivacija 6
 • Numizmatično društvo Slovenije - Glasila 60
 • Numizmatika 54, 60, 61


 • oblikovanje krajine 56
 • odločnost 6
 • odnosi med spoloma 16
 • Odnosi med spoloma - Priročniki 4
 • oprema 49
 • osebna doživetja 13
 • osebnostni razvoj 14, 17
 • otoki 128
 • otroci 47, 49, 126, 141, 144
 • Otroci - Bolezni
   • - Simptomi - Priročniki 33
   • - Zdravljenje - Priročniki 33
 • Otroci in matere - V leposlovju 72
 • otroške bolezni 33
 • otroški animirani filmi 152, 153, 154, 155, 156
 • otroški risani filmi 152, 153, 154, 155, 156


 • papeži 20
 • parki 56
 • Pastirji - V otroškem leposlovju 125
 • Performativnost - Fotografski motivi - Albumi 53
 • Perzija glej Iran
 • perzijska poezija 112
 • Pesniki - Potovanja - V leposlovju 112
 • pisatelji 10, 11
 • Pittet, Daniel - Avtobiografije 144
 • planine 125
 • planinske poti 47
 • planinski izleti 47
 • planinski vodniki 47
 • počitnice 138
 • Počitnice - V mladinskem leposlovju 135
 • poezija 124
 • pohodništvo 25
 • Poletje - Knjige za otroke 31
 • pomlad 126
 • pomoč 122, 135
 • Popotništvo - V leposlovju 118
 • Poslovna uspešnost - Nasveti - Priročniki 11
 • poslovne ideje 11
 • Posočje - Izleti 47
 • potrošniki 23
 • Pravljice - Prevodi v slovenščino - Zborniki 64
 • predanost 6
 • predmenstruacijski sindrom 15
 • Predsokratiki 7
 • Pregelj, Sebastijan - Literarne študije 103
 • Prešeren, France - Prevodi - Zborniki 64
 • prevajanje 64
 • Prijateljice - V leposlovju 88
 • prijateljstvo 122, 135, 138
 • Primati - Psihologija 19
 • primatologija 19
 • primerjanje 14
 • Primorski dnevnik - Zgodovina - Trst - 1945-2015 - Zborniki 2
 • prodaja 23
 • Prodaja po telefonu 23
 • Prometne nesreče - Posledice - V leposlovju 111
 • Prostorsko planiranje - Lemberg - Zborniki 56
 • prva pomoč 33
 • Psi
 • psihologija 49
 • psihologija spolov 141
 • psihologija živali 19
 • psihološki nasveti 5, 13, 15
 • psihoterapija 141
 • pustolovski film 150, 151
 • pustolovščine 128, 138


 • razpršenost 24
 • razstave 55, 57
 • razveza zakona 12
 • Razveza zakonske zveze
  • - Doživljanje - Priročniki 12
  • - Pravna ureditev - Priročniki 12
 • razvoj 49
 • Reimer, David - Biografije 141
 • relacijska družinska terapija 8
 • relacijska teorija 8
 • religije 19
 • rešene naloge 28
 • Rezija - Izleti 47
 • risani filmi 152, 153, 154, 155, 156
 • risanke 1
 • Roman - Literarna teorija 65
 • Rudaki - V leposlovju 112
 • ruski pisatelji 112
 • ruski roman 112


 • samopomoč 13
 • samorealizacija 6
 • Samorealizacija - Priročniki 14
 • samospoznavanje 14
 • Samospoznavanje - Priročniki 15, 17
 • samovrednotenje 14
 • SAZU glej Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 • sestavljanke 59
 • sestre 125
 • severni medved 126
 • shujševalna dieta 35
 • Skateboarding - Fiction 87
 • skejtanje 87
 • Sladkorna bolezen 37
 • slikarstvo 55, 57
 • Slovenci
 • Slovenija 3
  • - Vedute - 19. st. - Albumi 58
  • - Zgodovina - 1600-1933 145
 • Slovenska akademija znanosti in umetnosti - Zgodovina - 1945-1992 3
 • slovenska fotografija 53
 • slovenska književnost 63
 • Slovenska književnost
  • - Mladinska književnost - Kratka proza 127
  • - Romani 101
 • slovenska poezija 66
 • Slovenska poezija - Prevodi v tuje jezike - Zborniki 64
 • slovenski duhovniki 143
 • slovenski fotografi 53
 • slovenski igrani filmi 149
 • slovenski kraji 58
 • slovenski pesniki 66
 • socialna filozofija 9
 • sociobiologija 19
 • sodobna družba 19
 • spolna identiteta 141
 • spolna usmerjenost 141
 • spolna zloraba 144
 • spolno vedenje 141
 • sprejemanje 14
 • Sprememba spola 141
 • srednje šole 63, 139, 147
 • stari Egipt 140
 • Starševstvo - Priročniki 5
 • starši 5, 12
 • Starši - Odsotnost - V mladinskem leposlovju 138
 • strast 6
 • strategija 49
 • Stres - Odpravljanje 13
 • svetilniki 128
 • svetovna zgodovina 147


 • Škratje (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 125
 • Šole - V otroškem leposlovju 130
 • športne poškodbe 49
 • športniki 13
 • študije spolov 141


 • Tadžikistan 112
 • tehnika 49
 • Tekmovanja - Avtomobili - V otroškem leposlovju 122
 • televizijski liki 1
 • teorija 28
 • theta zdravljenje 13
 • transseksualne operacije 141
 • trening 49
 • trgovina 23
 • troli 128
 • trženje 23
 • Turistične kmetije - Šentjur - Zreče - Vitanje - Slovenske Konjice - Oplotnica - Dobrna - Dobje - Katalogi 42
 • Turizem - Kozjansko - Raziskovalne naloge 25


 • učbeniki za osnovne šole 50, 51, 52
 • učbeniki za srednje šole 28
 • učenje 49
 • učinkovitost 17
 • umetniki 10, 11
 • umetniška fotografija 53
 • Umetniško ustvarjanje
  • - Nasveti - Priročniki 10
  • - Priročniki 11
 • upodobitve 58
 • urbanizem 46
 • uspeh 11
 • Uspešnost - Psihološki vidik 6
 • ustvarjalnost 17
 • Ustvarjalnost
  • - Nasveti - Priročniki 10
  • - Priročniki 11
 • Uzbekistan 112


 • v mladinskem leposlovju 87
 • vadba 49
 • vaje za srednje šole 28
 • Varuške - Pošasti - V mladinskem leposlovju 138
 • velike igre 48
 • velike tiskane črke 123
 • vinarji 43
 • vinogradniki 43
 • Vinogradništvo - Društva - Šentjur - Zborniki 43
 • vladarji 140
 • Vodenje - Priročniki 17
 • vojna drama 149
 • Volos, Andrej - Literarne študije 112
 • vragolije 125
 • Vrečer, Matej - Dokumenti 143
 • vrednote 112
 • vzporedni svetovi 138
 • vztrajnost 6


 • Wagner, Richard - Biografije 142


 • zaključni izpiti 139, 147
 • Zakonska zveza 4
 • zamejski Slovenci 2
 • zanimivosti 145
 • zapiski 28
 • zapuščine 143
 • zborniki 40
 • zdravstveni nasveti 33
 • zgodovina 9, 49
 • Zgodovina - Matura - Priročniki 147
 • zgodovinski filmi 148
 • zgodovinski pregledi 2, 3, 40, 45
 • zimsko spanje 126
 • Značaj 18
 • znamenite osebnosti 140
 • znanstvene ustanove 3


 • Ženske - Zdravje - Priročniki 15
 • žensko telo 15
 • živali 59
 • Živali
  • - Altruizem 19
  • - Knjige za otroke 32
  • - V otroškem leposlovju 124
  • - Vedenje 19
 • živalski vrt 59
 • življenjska modrost 17