NOVOSTI - JANUAR 2018


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI - JANUAR 20180 SPLOŠNO


1.
FLESSNER, Bernd
        Prihodnost : vse se spreminja / Bernd Flessner ; [prevedla Breda Rajar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Kaj in kako)

Prevod dela: Zukunft. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-5014-5
a) Futurologija - Knjige za mladino b) znanost c) razvoj d) iznajdbe e) spremembe f) prihodnost

001.18(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292921600

2.
JANČIČ, Peter
        Fake news = Lažnive novice / Peter Jančič. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 227 str. : ilustr. ; 23 cm

600 izv.

ISBN 978-961-04-0441-5
a) Množični mediji - Slovenija b) Novinarstvo - Slovenija c) Slovenija - Politične razmere

070(497.4)
659.3(497.4)
323(497.4)
COBISS.SI-ID 292139520

3.
KOMADINA, Tanja
        Moj lajf : po motivih povesti Moje življenje Ivana Cankarja / [riše] Tanja Komadina in [piše] Boštjan Gorenc - Pižama ; [avtorica spremne besede Ženja Leiler]. - Bevke : Škrateljc, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 105 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Cankar v stripu ; št. 1)

Življenje njegovega življenja / Ženja Leiler: str. 94-105. - Ilustr. na spojnih listih. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-94196-6-3
ISBN 978-961-94196-7-0 (komplet)
a) Cankar, Ivan (1876-1918) - "Moje življenje" - Interpretacija - Stripi

821.163.6-2(084.11)
084.11
821.163.6.09Cankar I.
COBISS.SI-ID 292347904

4.
SMILJANIĆ, Zoran
        Zadnji let Tonija Mrlaka / scenarij Marijan Pušavec ; risba in sodelovanje pri scenariju Zoran Smiljanić ; po motivih knjige Skrito povelje Drage Potočnjak. - 1. natis. - Ljubljana : Buch : Zavod Strip art, 2017 (Ljubljana : Demat). - 40 str. : ilustr. ; 29 cm

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 300 izv.

ISBN 978-961-94284-2-9 (Buch)
a) Mrlak, Anton (1950-1991) - Stripi b) Slovenija - Vojna - 1991 - Stripi

94(497.4)"1991"(084.11)
929Mrlak A.(084.11)
084.11:94(497.4)"1991"
COBISS.SI-ID 292986880

5.
ŠINKOVEC, Igor
        Hlapec Jernej in pasja pravica : po motivih povesti Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja / [riše] Igor Šinkovec in [piše] Žiga X Gombač ; [avtor spremne besede Matic Kocijančič]. - Bevke : Škrateljc, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 92 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Cankar v stripu ; št. 2)

Ilustr. na spojnih listih. - 5.000 izv. - Izgubljeni raj gospodarja Jerneja / Matic Kocijančič: str. 80-92

ISBN 978-961-94196-4-9
ISBN 978-961-94196-7-0 (komplet)
a) Cankar, Ivan (1876-1918) - "Hlapec Jernej in njegova pravica" - Literarne študije - V mladinskem leposlovju b) Psi - Izkoriščanje - V mladinskem leposlovju c) Pravičnost - V mladinskem leposlovju d) pravica e) plačilo f) slovenska dramatika g) priredbe h) stripi

084.11(02.053.2)
821.163.6-2(084.11)(02.053.2)
821.163.6.09Cankar I.(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292346880


004 RAČUNALNIŠTVO


6.
WILTSHIRE, Alex
        Minecraft. Bitjeslovje / [besedilo Alex Withshire ; ilustracije Anton Stenvall ; prevod Melanija Kožar in Hana Cirman]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Estonija : Print Best). - 103 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Minecraft. Mobestiary. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-953-13-1536-4
a) Minecraft (računalniška igra) - Priročniki - Knjige za mladino b) Računalniške igre - Priročniki - Knjige za mladino c) fantastična bitja d) računalniška animacija

004.5:794(035)(02.053.2)
794:004.5(035))02.053.2)
COBISS.SI-ID 290784256


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


7.
BOSMANS, Phil, 1922-2012
        Reci življenju da / Phil Bosmans ; [prevod Milena Turnšek ; fotografije Shutterstock]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018. - 101 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-961-278-363-1
a) Življenjska modrost

17.023
COBISS.SI-ID 292528896

8.
BUCAY, Jorge
        Želim si / Jorge Bucay ; [prevedla Tina Malič ; slikovno gradivo Gusti]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 59 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Quiero. - Na ov. tudi: Zate, z ljubeznijo in hvaležnostjo. - Potiskana spojna lista. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-5013-8
a) Medosebni odnosi - Življenjska modrost b) misli

159.922.2
17.023.3
821.134.2(82)-84
COBISS.SI-ID 292846336

9.
BYRNE, Rhonda
        Kako mi je Skrivnost spremenila življenje : resnični ljudje, resnične zgodbe / Rhonda Byrne ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Ma-tisk). - 262 str. ; 19 cm

Izv. stv. nasl.: How The secret changed my life : real people, real stories. - 2.300 izv.

ISBN 978-961-01-4624-7
a) Samorealizacija - Priročniki b) osebnostni razvoj c) duhovna rast d) sreča e) bogastvo f) medosebni odnosi g) zdravje h) kariera i) življenjske zgodbe j) življenjska modrost

159.922(035)
COBISS.SI-ID 292701184

10.
CAMPBELL, Rebecca, 1967-
        Sestrstvo : kako osvoboditi modro, divjo žensko v sebi / Rebecca Campbell ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 311 str. : tabela ; 22 cm

Prevod dela: Rise sister rise. - 500 izv. - O avtorici: str. 311

ISBN 978-961-6943-56-7
a) Ženske - Psihologija osebnosti b) samospoznavanje c) samorealizacija d) samospoštovanje e) življenjska modrost f) nasveti

159.923-055.2
159.913
COBISS.SI-ID 292488448

11.
ČERNELIČ, Marja
        Drugo rojstvo : si za to, da se rodiva skupaj? / Marja Černelič. - Ljubljana : samozal., 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 460 str. : ilustr. ; 25 cm

250 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 451-457 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-283-906-2
a) Osebnostni razvoj b) samospoznavanje c) duhovna rast d) družinski odnosi e) odnosi med spoloma f) simboli g) tarot h) grška mitologija i) psihološka astrologija j) biorgonomija k) karmična diagnostika l) filozofija m) citati n) spomini

159.923.2
133.5
COBISS.SI-ID 289857024

12.
DEBEVC, Maja
        Trije koraki do sreče : kako povezati preteklost, sedanjost in prihodnost / Dobra vila - Maja. - Kresnice : Divinum cor, 2017 ([Ljubljana] : Povše). - 228 str. ; 19 cm

Navedba avtorice v kolofonu: Dobra vila Maja - Maja Debevc (Debelak). - 2.000 izv. - O avtorici: str. 3 in na zadnjem zavihku ov. - Spremna beseda / Barbra Jermann: str. 14-15

ISBN 978-961-93756-3-1
a) Pozitivno mišljenje - Priročniki b) Medosebni odnosi - Psihološki nasveti - Priročniki c) ljubezen d) odnosi med spoloma e) osebnostni razvoj f) duhovna rast

159.922.2(035)
COBISS.SI-ID 292573440

13.
DIVKOVIĆ, Ingrid
        Knjiga za Divjo žensko / Ingrid Divković ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 149 str. ; 21 cm

Prevod dela: Knjiga za Divlju ženu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-5030-5
a) Ženske - Samorealizacija

159.922.1-055.2
COBISS.SI-ID 292839424

14.
DUPREÉ, Ulrich E.
        Ho'oponopono & družinski odnosi : tradicionalna havajska zdravilna metoda in psihoterapevtska tehnika postavitve družine / Ulrich E. Dupreé ; [prevedla Nina Krajnc]. - 1. natis. - Maribor : Zavod Gaia Planet, 2017

Prevod dela: Ho'oponopono and family constellations

ISBN 978-961-94248-5-8
a) Družinski odnosi b) psihoterapevtske tehnike c) havajske zdravilne metode

173.5/.7
COBISS.SI-ID 292994304

15.
        EMPATIJA : pot do sebe in do drugega / Jesper Juul ... [et al.] ; [prevedla Lidija Liberšar]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017 (natisnjeno v EU). - 134 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Empati : det der holder verden sammen. - 1.500 izv. - O avtorjih: str. 134. - Potiskani zavihki ov. - Bibliografija: str. 131-133

ISBN 978-961-261-462-1
a) Empatija - Priročniki b) Otroci - Vzgoja - Priročniki c) sočutje d) medosebni odnosi e) družina f) šolski sistem g) vaje

159.942:37(035)
17.026.3(035)
COBISS.SI-ID 292507392

16.
GRAY, John, 1951-
        Onkraj Marsa in Venere : veščine v odnosih v današnjem kompleksnem svetu / John Gray ; [prevedla Danaja Lorenčič ; ilustracije Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 424 str. : ilustr., tabele ; 21 cm. - (Ogledalo)

Prevod dela: Beyond Mars and Venus. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 423-424

ISBN 978-961-01-5018-3
a) Ljubezen - Odnosi med spoloma - Priročniki b) Psihologija spolov - Priročniki

159.922.1(035)
COBISS.SI-ID 292756224

17.
GREGORČIČ, Mojca, 1962-
        Uporabna astrologija : priročnik : z razumevanjem astrologije do polnega uresničevanja lastnih potencialov / Mojca Gregorčič ; [slikovni material Creative market]. - Ljubljana : Grecoman, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Popotnica novi slovenski astrološki knjigi / Bern Jurečič: str. 5-6. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 157

ISBN 978-961-285-945-9
a) Astrologija - Priročniki b) astrološka znamenja c) astrološke hiše d) planeti e) horoskopi f) astrološke karte

133.52(035)
COBISS.SI-ID 292506368

18.
HEER, Dain
        Bodi ti, spremeni svet : (je zdaj čas?) / Dain Heer ; [prevedla Barbara Mali]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 332 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: Being you, changing the world. - 500 izv. - O avtorju: str. 326

ISBN 978-961-7033-12-0
a) Samorealizacija - Priročniki b) osebnostni razvoj c) zavest d) spremembe e) tehnike f) vaje

159.922(035)
COBISS.SI-ID 292610048

19.
LEVITIN, Daniel J.
        Terenski vodnik po lažeh : kritično razmišljanje v informacijski dobi / Daniel J. Levitin ; prevedel Andrej E. Skubic. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 335 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: A field guide to lies : critical thinking in the information age. - Dodatek k nasl. na ov. in hrbtu: Kritično mišljenje v informacijski dobi. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 299-320. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-91-4
a) Kritično mišljenje b) Informacije - Resničnost c) informacijska družba d) zavajanje e) dezinformacije f) logične napake g) rezoniranje h) verjetnost i) Bayesovo pravilo j) študije primerov

159.955
004:316
COBISS.SI-ID 291440128

20.
LEVY, Joel
        Okrepite si možgane / Joel Levy ; [ilustriral Keith Hagan ; prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Slovaškem). - 192 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Boost your brain. - 2000 izv. - O avtorju: str. 192. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4658-2
a) Možgani - Krepitev - Priročniki b) Umske sposobnosti - Vaje - Priročniki c) Spomin - Vaje - Priročniki

159.95(035)
612.82(035)
COBISS.SI-ID 290528000

21.
        MODROST Indijancev / [urednik Stjepan Palajsa ; prevod Martina Vidmar]. - Ljubljana : Nova Akropola, 2017 (Praga : Tiskárna a vydavatelství 999). - 61 str. : črnobele fotogr. ; 21 cm

Predgovor / Damir Krivdić: str. 7-8

ISBN 978-961-93371-4-1
a) Indijanci - Življenjska modrost b) narava c) vzgoja d) umiranje e) smrt f) kolonizacija g) bojevanje h) zakoni i) misli j) citati k) pisma

17.023.3(=8)
821.8-84
COBISS.SI-ID 290409984

22.
POPE Toth, Kornelija
        Nevromarketing razbija iluzije : blagoslov in prekletstvo istočasno : analiza intervjuja Nikolaosa Dimitriadisa, objavljenega v e-časopisu Finance (08. 12. 2016) : z ozaveščanjem do zdravja in uspeha / Kornelija Pope Toth. - Artiče : Plus rešitve, 2017 (Žirovnica : Medium). - 224 str. : ilustr. ; 21 cm

Na nasl. str. tudi: Transcendentalni svet. - 200 izv.

ISBN 978-961-285-931-2
a) Ozaveščanje b) manipulacija c) hipnoza d) nevrolingvistično programiranje e) nevroznanost f) nevromarketing g) zavedanje h) sproščanje i) vaje j) testi k) članki

159.923.2
005.582
COBISS.SI-ID 292404224

23.
RAVNJAK, Vili
        Zen cvetočih češenj : (umetnost življenja) : eseji, predavanja, spomini / Vili Ravnjak. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 254 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-7026-30-6
a) Duhovnost - Eseji b) Osebnostni razvoj - Eseji c) samospoznavanje d) samorealizacija e) duhovna rast f) joga g) tantrizem h) zen budizem i) meditacija j) nadčutno doživljanje

133.2(081)
130.3(081)
159.923.2(081)
COBISS.SI-ID 93418753

24.
SCHULZ, Mona Lisa
        Ozdravite svoj um : vaš recept za celostnost s pomočjo medicine, afirmacij in intuicije / Mona Lisa Schulz z Louise L. Hay ; [prevedel Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 398 str. : ilustr., tabele ; 22 cm. - (Zbirka Louise)

Prevod dela: Heal your mind. - Dodatek k nasl. na ov.: Vaš recept za celovitost s pomočjo medicine, afirmacij in intuicije. - 1.000 izv. - O avtoricah: str. 397-398 in na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 379-390

ISBN 978-961-7033-07-6
a) Psihoterapija - Alternativna medicina - Priročniki b) Psihosomatika - Psihološki nasveti - Priročniki c) Pozitivno mišljenje - Priročniki d) um e) možgani f) čustva g) duševno zdravje h) duševne motnje i) bolezni j) psihotehnike k) avtosugestija l) afirmacije m) duševna higiena n) klinični primeri

159.923.31(035)
615.851.1(035)
COBISS.SI-ID 291813376

25.
SEKULIĆ, Darja
        Zdravljenje notranjega otroka / Darja Sekulić ; [ilustracije Polonca Leban Grmek]. - 1. natis. - Koper : Sofija relaks, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-285-946-6
a) samorealizacija

159.922(035)
COBISS.SI-ID 292508928

26.
SOUTHGATE, Anna
        Umetnost astrologije : praktični vodnik za branje horoskopa / Anna Southgate ; [prevedla Maja Šukarov]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 144 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The art of astrology. - 1000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4967-5
a) Astrologija - Priročniki b) Astrološka znamenja - Priročniki

133.52(035)
COBISS.SI-ID 291188992

27.
SOUTHGATE, Anna
        Umetnost branja z dlani : praktični vodnik za branje usode / Anna Southgate ; [prevedla Maja Šukarov]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 144 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Prevod dela: The art of palmistry. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4955-2
a) Hiromantika - Priročniki b) prerokovanje

133.6(035)
COBISS.SI-ID 290439680

28.
ŠIMLEŠA, Bruno
        Brez rokavic : o življenju, ljubezni, Bogu in duhovnosti / Bruno Šimleša ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 343 str. ; 21 cm

Prevod dela: Bez rukavica : o ljubavi, životu, Bogu i duhovnosti. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 338-340

ISBN 978-961-01-5010-7
a) Osebnostni razvoj b) Duhovnost c) Medosebni odnosi d) spremembe e) samozavest f) ljubezen g) odnosi med spoloma h) Bog i) krščanstvo j) homoseksualnost k) družba l) kolumne m) pisma bralcev n) odgovori o) nasveti

159.922
COBISS.SI-ID 292839680

29.
UNGER, Arlene K.
        Sreča : 50 vaj čuječnosti in sproščanja, da bomo vsak dan dobre volje / Arlene Unger in Lona Eversden ; [prevedla Nataša Müller, uredila Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 160 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Happy - 50 mindfulness and relaxation exercises to boost your mood every day. - 1500 izv. - Bibliografija: str. 160

ISBN 978-961-01-4994-1
a) Sreča b) čuječnost c) sproščanje d) vaje

17.023.34:159.55
COBISS.SI-ID 291719680

30.
ŽMAHAR, Mihael
        Heroj karizmatične prihodnosti : skrivnostna zgodba in modrosti, ki jih moški mora poznati, da bi lahko zavladal svojemu življenju kot edinstven --- Heroj / Mihael Žmahar ; [ilustracije Doloreš Ponoš]. - Ivančna Gorica : M. Žmahar, 2017. - 237 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-288-095-8
a) Moški - Samopodoba - Priročniki b) Moški - Samozavest - Priročniki c) vrednote d) egoizem e) čustva f) medosebni odnosi g) odnosi med spoloma h) agresivnost i) homoseksualnost j) osebnostni razvoj

159.923.2-055.1(035)
COBISS.SI-ID 292649472


2 VERSTVO


31.
        DOCAT : kaj storiti? : družbeni nauk katoliške Cerkve / [prevod Marjan Turnšek ; ilustracije Alexander von Lengerke]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 319 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Docat: Was Tun? Die Soziallehre der Kirche. - 2.000 izv. - Predgovor / papež Frančišek: str. 10-13. - Kazalo

ISBN 978-961-265-170-1
a) Ecclesia catholica - Družbeni nauk b) Katoliška cerkev - Socialni nauk

272:3
COBISS.SI-ID 292373760

32.
VINČEC, Milan
        Camino : pot svetega Jakoba : od Pirenejev do Kompostele s kolesom / Milan Vinčec ; [zemljevidi Milan Vinčec, Peter Florjančič ; fotografije Milan Vinčec ... et al.]. - Koper : Arsvideo, 2017 (Divača : Mljač). - 141 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Spiralna vezava. - Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija: str. [144]

ISBN 978-961-285-381-5
a) Kolesarjenje - Santiago de Compostela - Vodniki b) Santiago de Compostela - Božja pot - Zgodovina c) Santiago de Compostela - Božja pot - Vodniki d) romanje e) Španija

27-57(460Santiago de Compostela)(091)
27-57(460Santiago de Compostela)(036)
796.61(460Santiago de Compostela)(036)
COBISS.SI-ID 285997568

33.
VOLČIČ, Silva
        Bog dela zdaj! : po Evropi / Silva in Nace Volčič ; [spremna beeda Zvone Štrubelj]. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 208 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Ljubeči utrip Božjega srca v Evropi / Zvone Štrubelj: str. 5-6

ISBN 978-961-04-0437-8
a) Evropa - Romanja - Potopisi b) dobrodelnost c) marginalne skupine

27-57(4)-992
COBISS.SI-ID 291644416


32 POLITIKA


34.
BREZIGAR, Bojan
        Šest dni v Kataloniji / Bojan Brezigar ; s predgovorom katalonskega zunanjega ministra Raüla Romeve in prvega predsednika samostojne Slovenije Milana Kučana. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 151 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv. - H knjigi / Raül Romeva : str. 7-8; [H knjigi] / Milan Kučan: str. 9-13. - [Predgovor] / Milan Kučan: str. 9-13. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-287-071-3
a) Brezigar, Bojan (1948-) - Dnevniki b) Katalonija - Politične razmere - 2017 c) samoodločba narodov d) osamosvajanje e) referendum

323(460.23)"2017"
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 292521216

35.
RUPEL, Dimitrij
        Zadnjih sto let : 1917-2017 : kratka zgodovina od jugoexita in sloexita do katalexita / Dimitrij Rupel. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 231 str. : ilustr. ; 25 cm

Nasl. v kolofonu: Zadnjih sto let (1917-2017). - 600 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-287-067-6
a) Geopolitika - Slovenija b) Slovenija - Zgodovina - 1917-2017 c) Slovenija - Zunanja politika d) politična zgodovina e) mednarodni odnosi

94(497.4)"1917/2017"
327(497.4)
911.3:32(497.4)
COBISS.SI-ID 292398080


33 GOSPODARSTVO


36.
KAJIN, Dijana
        Analiza prodajnega trga in ciljno trženje "sobe pobega" v Šentjurju na temo rodbine Ipavcev : diplomska naloga / Dijana Kajin. - Celje : [D. Kajin], 2016. - 50 f., 3 f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dipl. delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Petra Vovk Škerl. - Bibliografija: f. 48-49. - Povzetek ; Summary. - Fak. za komercialne in poslovne vede Celje
a) trženje b) turizem c) soba pobega d) prodajni trg e) analiza trga f) diplomsko delo g) Šentjur

339.138:338.48(043.2)
COBISS.SI-ID 513618492

37.
MEDVED, Drago
        Stebri slovenskega gospodarstva : podjetniške družine na Slovenskem do 2. svetovne vojne / Drago Medved. - Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017 (Celje : Gracer). - 295 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Od črke do smisla / Slavko Pezdir: str. 12-17. - Potiskane spojne str. - Bibliografija: str. 292-295

ISBN 978-961-6192-71-2
a) podjetniške družine b) biografije

334.722.24(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 290877952

38.
NIDORFER, Matjaž
        Kaj moramo starši o denarju naučiti svoje otroke, preden gredo od doma / Matjaž Nidorfer in Marja Milič. - Ljubljana : Revija Moje finance, Časnik Finance, 2017 ([Ljubljana] : Izi print). - 231 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6541-54-1
a) Mladostniki - Finance - Priročniki b) Mladostniki - Vzgoja - Priročniki c) denarstvo d) finančna vzgoja e) finančna samostojnost f) starši

336-053.6(035)
COBISS.SI-ID 290694400

39.
SENICA, Aleks
        Kako izboljšati trženjske aktivnosti kmetijske zadruge X : diplomsko delo / Aleks Senica. - Celje : [A. Senica], 2017. - IX, 55 str., VI str. uvezanih pril. : ilustr. ; 30 cm

Diplomska naloga visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Poslovanje v sodobni družbi. - Mentor Gregor Jagodič. - Bibliografija: str. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
a) marketing b) kmetijska zadruga c) slabosti d) priložnosti e) članstvo f) Kmetijska zadruga Šentjur g) Agro KEA h) Šentjur

339.138(497.4Šentjur)(043.2)
COBISS.SI-ID 15298209


35 JAVNA UPRAVA


40.
DVAJSET
        20 let v službi miru : 20 let sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in na misijah : zbornik / [urednik Vasilije Maraš ; fotografsko in drugo gradivo arhiv Ministrstva za obrambo, osebni arhivi avtorjev prispevkov, OVSE SMM]. - Ljubljana : Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 494 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=765. - Ov. nasl. - 600 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-93677-5-9
a) Mednarodna varnost - Zborniki b) Slovenska vojska - Mirovne operacije - Zborniki c) mednarodne operacije d) mirovne misije

355(497.4):355.357(100)(082)
COBISS.SI-ID 291440896


37 VZGOJA


41.
JUHANT, Marko
        Pogrešani napotki / Marko Juhant ; ilustracije Monika Zupanc. - 1. izd. - Praše : Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2014 (Ljubljana : Primitus). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-93268-3-1
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki

37.018.1(035)
COBISS.SI-ID 275495424

42.
MEDNARODNA konferenca o didaktiki in metodiki (3 ; 2017 ; Ljubljana)
        Učna motivacija : zbornik / III. mednarodna konferenca o didaktiki in metodiki, [23. 11. 2017 ; urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2017. - 262 str. : ilustr. ; 30 cm

Korporativni avtor na ov.: III. mednarodna strokovna konferenca o didaktiki in metodiki 2017 (Slovenija, Nizozemska, Hrvaška). - Prispevki v slov., en v angl. in en v hrv. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-7040-00-5
a) Učenje - Motivacija - Mednarodna posvetovanja b) učna motivacija c) pedagoška psihologija d) pouk e) metodika f) didaktika g) pedagogika h) posvetovanja i) zborniki

37.015.3(082)
159.953.5(082)
COBISS.SI-ID 292673280

43.
        RAZVIJANJE družinske pismenosti V objemu besed : priročnik za starše / [avtorice Dragica Haramija ... et al.] ; urednica Dragica Haramija. - V Mariboru : Univerzitetna založba Univerze, 2017 (Celje : Koštomaj). - 24 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/268. - 300 izv. - Bibliografija: str. [25]

ISBN 978-961-286-082-0

doi: 10.18690/978-961-286-081-3
a) Branje - Metodika pouka - Priročniki b) bralna pismenost c) družinska pismenost d) družine e) bralne strategije

37.014.22(035)
028(035)
COBISS.SI-ID 92936449

44.
RUTAR, Dušan
        Inkluzija otrok s posebnimi potrebami : za družbeno pravičnost / Dušan Rutar ; [fotografije Dušan Rutar ... et al.]. - 1. natis. - Kamnik : CIRIUS, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 257 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

1.200 izv. - Izziv ob mednarodnem dnevu invalidov / Dušan Rutar, Goran Pavlič: str. 9. - Knjiga je nastala v okviru projekta, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada: Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-93866-6-8
a) Otroci s posebnimi potrebami - Inkluzija b) otroci c) osebe z ovirami d) vključenost e) družbena pravičnost f) umetnost

376
COBISS.SI-ID 292186112

45.
TÄUBNER, Armin
        Čarobni angelčki iz papirja / Armin Täubner ; [prevedla Irma Kukovič]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 48 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 krojna pola

Prevod dela: Zauberhafte Papierengel. - O avtorju: str. 48. - Potiskani notr. str. ov. - 777 izv.

ISBN 978-961-7001-04-4
a) Papir - Oblikovanje - Priročniki b) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki c) Igrače - Izdelava - Priročniki d) naredi sam e) ročne spretnosti f) tekstilni materiali

379.826:745.54(035)
COBISS.SI-ID 289182208

46.
        V objemu besed : razvijanje družinske pismenosti / urednica Dragica Haramija. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017 ([Celje] : Koštomaj). - II, 194 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/268. - V kolofonu nasl. tudi v angl.: Hugged by words. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. pri vseh prispevkih, skupni povzetek tudi v angl.

ISBN 978-961-286-079-0
a) Branje - Metodika pouka - Priročniki b) družine c) bralne strategije d) bralna pismenost e) družinska pismenost

37.014.22
028
COBISS.SI-ID 92934657


39 ETNOLOGIJA


47.
HIENG, Primož
        Pirhi, pisanice, remenke : 80 idej za izdelavo pirhov / [besedilo, fotografije] Primož Hieng. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Harlekin No. 1, 2018 (Ljubljana : Belin grafika). - 104 str. : ilustr. ; 22 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6008-50-1
a) Pisanice - Poslikava

398.332.12:75.058(497.4)
COBISS.SI-ID 292773376

48.
KRIŽNIK, Karmen
        Vila Rosenau : rekonstrukcija zgodovine stavbe, njeni prebivalci in zbirka predmetov v njej : diplomska naloga / Karmen Križnik. - Ljubljana : [K. Križnik], 2012. - 56 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 50-53. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
a) etnologija b) zbirateljstvo c) zbirke d) notranja oprema e) pohištvo f) Vila Rosenau g) graščina Ponikva h) Ponikva pri Šentjurju i) Slovenija j) diplomske naloge

069:39(497.4Ponikva)
FRASCATI:
5-402
COBISS.SI-ID 52923746

49.
LAVBIČ, Anja
        Elementi ljudskih plesov v plesni vzgoji predšolskih otrok : diplomsko delo / Anja Lavbič. - Maribor : [A. Lavbič], 2016. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63262. - Mentorica Olivera Ilić. - Bibliografija: f. 52-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Mariboru, Pedagoška fak., Oddelek za predšolsko vzgojo
a) diplomska dela b) predšolski otrok c) ljudski plesi d) ljudsko izročilo e) kulturna dediščina f) plesno izražanje otrok g) Lintvar h) Šentjur i) theses j) preschool child k) folk dance l) folk heritage m) cultural heritage n) dance expression of children

394.3:373.2(043.2)
COBISS.SI-ID 22698760

50.
        LJUDSKI pregovori : več kot 300 pregovorov iz zakladnice ljudskega izročila / [izbrala, uredila in spremno besedo napisala Viktorija Muha]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2017. - 113 str. ; 17 cm

1.000 izv. - Pregovor je duhovitost enega in modrost drugih / Viktorija Muha: str. [114-115]. - Bibliografija: str. [116]

ISBN 978-961-275-179-1
a) Slovenski ljudski pregovori

398.9(497.4)
COBISS.SI-ID 292502016

51.
PEPERKO, Teja
        Resevna - planinska točka nad Šentjurjem : družbeni pomen Planinskega doma na Resevni : magistrsko delo / Teja Peperko. - Ljubljana : [T. Peperko], 2016. - 103 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 95-102. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
a) etnologija b) rekreacija c) planinstvo d) udarništvo e) planinske koče f) postojanke g) Planinsko društvo Šentjur h) Resevna i) Šentjur j) Slovenija k) diplomske naloge

796.5:39(497.4 Resevna)
FRASCATI:
5-402
COBISS.SI-ID 60982370

52.
POTOČAR Papež, Irena
        Moj prijatelj BonTonček : [knjiga za otroke in odrasle o kulturnem vedenju ter pogovarjanju] / [Irena Potočar Papež ; ilustracije Katarina Dvornik ; fotografija Tomaž Levičar]. - Novo mesto : Peresa, 2017 ([Kranj] : Nonparel). - 79 str. : ilustr. ; 29 cm

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 3.000 izv. - O avtorici: str. 78. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-961-94113-2-2
a) Bonton - Priročniki - Knjige za otroke b) otroci c) lepo vedenje

395(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292628992

53.
VIDEC, Janja
        Alkimija oblačil : magistrsko delo = Clothing alchemy / Janja Videc. - Ljubljana : [J. Richter], 2015. - X, 103 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81091&lang=slv. - Mag. delo podiplomskega študija oblikovanja tekstilij in oblačil (2. stopnja). - Mentorica Elena Fajt. - Bibliografija: f. 101-103. - Univ. v. Ljubljani, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za tekstilstvo
a) alkimija b) individuacija c) arhetipi d) arhetipi divje ženske e) oblikovanje f) kolekcija oblačil g) ustvarjalni proces

391
COBISS.SI-ID 3219312


50 EKOLOGIJA. PRIRODA


54.
BOŽIČ, Luka, 1976-
        Naravni rezervat Ormoške lagune / [avtorja besedila Luka Božič, Damijan Denac ; spremna beseda Jurij Dogša ; avtorji ilustracij Jan Hošek, Maja Marčič, Fabio Perco ; avtor grafik Tilen Basle ; avtorji fotografij arhiv TSO ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 103 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 3.000 izv. - Spremna beseda / Jurij Dogša: str. 4-5. - Bibliografija: str. 88-98

ISBN 978-961-6674-28-7
a) Varovanje narave - Biosferni rezervati - Zaščitena ozemlja - Upravljanje - Živalstvo - Rastlinstvo - Podravje - Ormož b) Naravni rezervat Ormoške lagune c) mokrišča d) naravna dediščina e) naravni rezervati f) zgodovina g) upravljanje h) varstvo narave i) živali j) Ormož k) naravoslovni vodniki l) seznami m) albumi n) vprašalniki

502.2(497.412-751.3Ormoške lagune)
598.2.081.11(497.412-751.3Ormoške lagune)
COBISS.SI-ID 291527936

55.
        KOZJANSKA in obsoteljska Natura 2000 / [besedilo Dušan Klenovšek ... [et al.] ; priprava kart Barbara Ploštajner ; fotografije Gregor Bernard ... et al.]. - Podsreda : JZ Kozjanski park, 2016 (Vojnik : GM tisk). - 64 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Natura 2000 na Kozjanskem in Obsotelju. - Potiskani notr. str. ov.
a) Natura 2000 - Kozjansko b) Natura 2000 - Obsotelje c) Varstvena območja - Slovenija d) habitatni tipi e) zavarovana območja f) ogrožene vrste g) gozdovi h) travniki i) mokrišča j) upravljanje k) naravna dediščina l) varstvo narave m) zemljevidi n) albumi

502.172(497.431)
574.2(497.431-751.3)
COBISS.SI-ID 287502848


53 FIZIKA


56.
ROZMAN, Franc, 1949-
        Potovanje v središče atoma / Franc Rozman. - Tržič : samozal. F. Rozman, 2018. - 101 str. : ilustr. ; 19 cm

150 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-288-083-5
a) Fizika b) Atomi c) energija d) energijska polja e) nihanje f) valovanje g) elementarni delci

539.1
COBISS.SI-ID 292575744


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


57.
BAJD, Barbara
        Moje prve ptice pozimi : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [ilustracije Robert Fister]. - Prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2017 ([Ljubljana] : Print Point). - 48 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Bibliografija na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-6882-33-0
a) Ptice - Določevalni ključi - Knjige za mladino b) Ptice - Slovenija - Knjige za mladino c) zima d) opazovanje

598.2.081.12(02.053.2)
598.2(497.4)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292723200

58.
VOGRIN, Milan
        Dvoživke in plazilci Slovenije in okoliških regij / Milan Vogrin ; [fotografije Milan Vogrin, Shutterstock] ; [strokovni pregled Boris Kryštufek ; uredila Boris Bogataj, Aleksandra Kozarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 142 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Narava na dlani)

ISBN 978-961-01-4523-3
a) Dvoživke - Slovenija b) Plazilci - Slovenija

597.7/.9(497.4)
598.1(497.4)
COBISS.SI-ID 292122112


61 MEDICINA


59.
AHČAN, Uroš
        Priročnik za prvo pomoč na delovnem mestu / Uroš Ahčan, Damjan Slabe, Radoljub Šutanovac ; [avtorji fotografij Uroš G. Ahčan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, [2008]. - IV, 155 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-961-6103-26-8
a) Nesreče pri delu - Prva pomoč - Priročniki b) Urgentna stanja - Prva pomoč - Priročniki

614.88:331.46(035)
616-083.98(035)
COBISS.SI-ID 240190720

60.
BRAJNIK, Erika
        Naturopatski nasveti in recepti / [[besedilo,] fotografije] Erika Brajnik. - Vipava : Saeka, 2017 ([Maribor] : Darima). - 364 str. : ilustr. ; 21 cm

5.000 izv. - Uvod / Jurij Paljk: str. 11-14. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 357-364

ISBN 978-961-93939-1-8
a) Naravno zdravljenje - Priročniki b) Kuharski recepti c) morfološki tipi ljudi d) prehrana e) jedilniki f) bolezni g) zdravstvene težave h) samopomoč

615.8(035)
641.56(083.12)
COBISS.SI-ID 292657664

61.
BREWER, Sarah
        Jej dobro, bodi lepa / Sarah Brewer ; [prevedla Dora Debeljak ; fotografije Thinkstock, ShutterStockphoto, iStockphoto]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2017 (natisnjeno v Španiji). - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Eat well look great. - 2.000 izv. - "S prehrano in življenjskim slogom do skrivnosti lepote. Za odlično počutje od znotraj navzven." --> str. 2. - Kazalo

ISBN 978-961-6525-94-7
a) Ženske - Prehrana - Priročniki b) Prehrana - Lepota - Priročniki c) Prehrana - Zdravje - Priročniki d) Zdravo življenje - Priročniki e) zdravilna prehrana f) superživila g) sadje h) zelenjava i) rastlinska olja j) naravna kozmetika k) nasveti

613.2-055.2(035)
613.49-055.2(035)
COBISS.SI-ID 292671744

62.
DAVIS, Garth
        Proteinoholik : kako nas obsedenost z živalskimi beljakovinami ubija in kaj lahko storimo / Garth Davis in Howard Jacobson ; [prevedla Eva Žontar]. - 1. izd. - Škofja Loka : Planet, 2017 ([Kranj] : Oman). - 392 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Prevod dela: Proteinaholic. - 500 izv. - O avtorju: str. [393]

ISBN 978-961-93898-3-6
a) Živalske beljakovine - Prehrana b) Prehrana - Zdravje c) Živila živalskega izvora - Prehrana - Zdravstvene posledice d) civilizacijske bolezni e) debelost f) rak (medicina) g) beljakovine h) varovalna prehrana i) jedilniki

613.28:616-002
615.874.2
COBISS.SI-ID 289379840

63.
FISERS, Bernadette
        Mala knjiga velikega hujšanja / Bernadette Fisers ; [prevedel Srđan Milovanović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 135 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: The little book of big weightloss. - 2.000 izv. - Potiskane notr. str. ov. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 135

ISBN 978-961-01-5020-6
a) Hujšanje - Priročniki b) shujševalna dieta c) dietna prehrana d) telesna aktivnost e) nasveti

613.24(035)
COBISS.SI-ID 292606208

64.
HIGASHIDA, Naoki, 1992-
        Zakaj skačem : glas dečka iz tišine avtizma / Naoki Higašida ; [iz angleščine prevedla in spremno besedo napisala Apolonija Klančar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 207 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Upanje)

Prevedeno po: The reason I jump; izv. stv. nasl.: Jiheisho no boku ga tobihaneru riyu. - 1.000 izv. - Uvodna beseda / David Mitchell: str. 11-23. - Spremna beseda / Apolonija Klančar: str. 175-205. - O avtorju: str. 206

ISBN 978-961-01-4322-2
a) Avtizem - Doživljanje b) Otroci s posebnimi potrebami - Doživljanje bolezni c) avtisti d) vedenje e) osebna doživetja

616.896-053.2-052:159.91(092)
COBISS.SI-ID 291985664

65.
IBRAHIM, Marawa
        Vodnik za punce : [50 nasvetov, kako [imeti rada] svoje spreminjajoče se telo] / napisala Marawa Ibrahim ; ilustrirala Sinem Erkas ; [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 214 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The girl guide. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Ilustr. na notr. str. ov. - O avtorici in ilustratorki na zavihkih ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-3560-2
a) Dekleta - Puberteta - Knjige za mladino b) Dekleta - Odraščanje - Knjige za mladino c) mladostniki d) telesni razvoj e) osebnostni razvoj

613.956-055.25(02.053.2)
COBISS.SI-ID 291472896

66.
MOSLEY, Michael, 1957-
        [Osem]
        8 tednov za urejen krvni sladkor : z dieto izgubite težo in reprogramirajte telo : [kako preprečiti in izboljšati diabetes tipa 2 (ter ostati brez zdravil)] / Michael Mosley ; prevedla Diana Ramšak ; [s predgovorom Roya Taylorja]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 260 str., [8] str. pril. : tabele ; 23 cm

Prevod dela: 8-week blood sugar diet. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Tisk na zahtevo. - Predgovor / Roy Taylor: str. 7-9. - Knjigi na pot / Irena Miš Svoljšak: str. 233-238. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 239-246. - Kazalo

ISBN 978-961-272-279-1
a) Sladkorna bolezen tip 2 - Naravno zdravljenje - Priročniki b) Diabetiki - Prehrana - Priročniki c) Kuharski recepti - Dietna prehrana d) higiena e) debelost f) krvni sladkor g) telesna aktivnost h) stres i) jedilniki

616.379-008.64(035)
613.24:616.379-008.64(035)
641.56:616.379-008.64(083.12)
COBISS.SI-ID 292873472

67.
        OKREPIMO imunski sistem : [praktični vodnik za trajno krepitev telesne obrambe] / [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 303 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: So stärken Sie Ihr Immunsystem. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4988-0
a) Imunski sistem - Krepitev

612.017
COBISS.SI-ID 291734016

68.
PAVČEK, Tajča
        Dobro jutro, zdravje : kako sem si pozdravila avtoimunsko bolezen : [kako sem pozdravila multiplo sklerozo] / Tajča Pavček ; [fotografije Teja Blatnik]. - 1. izd. - Brezovica : Ekolife, 2017 (Domžale : Imit). - 173 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD

Drugi dodatek k nasl. na ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. [174]
- - Zakon privlačnosti [Zvočni posnetek] : korak do sreče in pozitivnega načina življenja. - 1 CD ; 12 cm

ISBN 978-961-288-150-4
a) Avtoimunske bolezni - Naravno zdravljenje - Priročniki b) razstrupljanje c) zdravilna prehrana d) telesna aktivnost e) osebnostna rast f) pozitivno mišljenje g) sončna svetloba h) dihanje

615.8:616-097(035)
COBISS.SI-ID 292964864

69.
PRETNAR, Bogi
        Zmagovalci : izkušnje in nasveti v pomoč staršem otrok z rakom / [zasnova vsebine, besedilo Bogi Pretnar ; fotografije Uroš Hočevar ... et al.]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; [Ljubljana] : Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 135 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 700 izv.

ISBN 978-961-278-358-7 (Celjska Mohorjeva družba)
a) Rak (medicina) - Otroci b) Rak (medicina) - Zdravljenje c) Bolni otroci - Higiena d) pediatrija e) onkologija f) kvaliteta življenja

616-006-053.2
COBISS.SI-ID 292558080

70.
SIEWERT, Aruna M., 1965-
        Rastlinski antibiotiki : skrivno orožje iz narave / Aruna M. Siewert ; [prevedla Maja Šukarov ; viri slikovnega gradiva Kramp + Gölling ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno v Nemčiji). - 127 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Za zdravo življenje)

Prevod dela: Pflanzliche Antibiotika. - Potiskane notr. str. ov. - 2.500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Kazala

ISBN 978-961-01-4615-5
a) Zdravilne rastline - Antibiotično delovanje - Priročniki b) Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki c) Fitoterapija - Priročniki d) naravno zdravljenje e) domača zdravila

615.322(035)
615.89(035)
COBISS.SI-ID 291132928

71.
ŠINIGOJ, Uroš
        Sladka modrina : premagajte sladkor z dieto zdravnika / Uroš Šinigoj. - 1. izd., 1. natis, dotis. - Ljubljana : Vaše srce, 2017. - 194 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-961-94313-0-6
a) Sladkorna bolezen - Naravno zdravljenje - Priročniki b) Diabetiki - Prehrana - Priročniki c) Kuharski recepti - Dietna prehrana

616.379-008.64(035)
613.24:616.379-008.64(035)
COBISS.SI-ID 292769792


62+66/69 TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


72.
RATAJ, Jože
        Steklo na Celjskem : od 18. stoletja do danes = Glass in the Celje region : from the 18th century to the present / Jože Rataj ; [prevod, translation Amidas ; fotografije, photographs Tomaž Lauko ... et al.]. - 1. izd. = 1st ed. - Celje : Pokrajinski muzej, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 210 str. : ilustr. ; 28 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 206-210. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6411-34-9
a) Steklarstvo - Zgodovina - Slovenija b) Savinjska dolina c) Zasavje d) Žusem e) Kozjansko f) steklo g) steklarne h) stekleni izdelki

666.1(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 292559104


63 KMETIJSTVO


73.
ANIDO, Gerardo
        Zanimivosti o konjih / [besedilo Gerardo Anido ; ilustracije Toni Rodriguez ; prevedla Mojca Mihelič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 171 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Enciclopedia de los caballos. - 3.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Avtor naveden v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-961-7012-41-5
a) Konji - Leksikoni - Knjige za mladino b) zgodovina c) pasme d) konjereja e) zanimivosti

636.1(031)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290231808

74.
BEHLING, Silke
        Konji : od navihanih žrebičkov do poslušnih žrebcev / Silke Behling ; [prevedla Breda Rajar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Kaj in kako)

Prevod dela: Pferde. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-5015-2
a) Konji - Knjige za mladino b) vzreja c) pasme d) dresura e) jahanje

636.1(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292921856

75.
BÖTTJER, Andrea
        Knjiga o mačkah za otroke / Andrea Böttjer ; [prevedla Petra Piber ; fotografije Annett Mirsberger ... et al.]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 79 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Das Katzenbuch für Kids. - Potiskani notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 75. - Kazalo

ISBN 978-961-7031-10-2
a) Mačke - Knjige za mladino b) družne živali c) hišni ljubljenci d) nega e) vzgoja f) zdravje g) igre

636.8(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292515072

76.
BRUNS, Sandra, 1975-
        Knjiga o psih za otroke / Sandra Bruns ; [prevedla Petra Piber ; fotografije Annett Mirsberger ... et al.]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 79 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Das Hundebuch für Kids. - 1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Bibliografija: str. 75. - Kazalo

ISBN 978-961-7031-09-6
a) Psi - Knjige za mladino b) drožne živali c) hišni ljubljenci d) nega e) vzgoja f) igre

636.7(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292510208

77.
GORJAK, Robert
        Slovenija, vinska dežela / Robert Gorjak ; [spremna beseda Julij Nemanič ; fotografije Marijan Močivnik, fotografije steklenic Primož Brankovič ; izdelava map okolišev Geodetska družba]. - 1. izd. - Mengeš : S. Bohinec Gorjak, 2017 (Ljubljana : Povše). - 214 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

1.500 izv. - Knjigi na pot / Julij Nemanič: str. 9. - Bibliografija: str. 210-211. - Kazalo

ISBN 978-961-288-068-2
a) Vinorodni okoliši - Slovenija b) Vino - Sorte - Slovenija c) vinogradništvo d) vinogradniki e) vinarstvo f) vinarji g) albumi

634.84(497.4)
663.2(497.4)
COBISS.SI-ID 292476416

78.
MATTINSON, Pippa
        Uspešen odpoklic : učenje zanesljivih odzivov pri mladičih in odraslih psih / Pippa Mattinson ; [prevedla Karmen Zahariaš]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 255 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Total recall. - 700 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 245-246. - Kazalo

ISBN 978-961-7031-08-9
a) Psi - Šolanje - Priročniki b) etologija c) dresura d) trening e) učenje f) vaje g) odnosi med človekom in živaljo

636.7.088(035)
COBISS.SI-ID 292424960

79.
SUNDANCE, Kyra
        Šolanje psa na 101 način : navodila korak za korakom, da bi zrastel v veselega in vzgojenega psa / Kyra Sundance ; [fotografije Christian Arias ; ilustracije Mattie Wells ; prevedla Živa Munih]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 175 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Dog training 101. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [176]. - Kazalo

ISBN 978-961-7031-05-8
a) Psi - Vzgoja - Priročniki b) vedenje c) šolanje d) dresura e) etologija f) odnosi med človekom in živaljo

636.7.088(035)
COBISS.SI-ID 291685120

80.
VEHOVAR, Blaž
        Kraški ovčarji - sinovi burje = Karst shepherds - sons of the wind / [[besedilo], fotografije in umetniška dela] Blaž Vehovar ; [prevod v angleški jezik Maja Mugerle]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 198 str. : ilustr. ; 32 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 600 izv. - O avtorju ; Biography: str. 192-195. - Bibliografija: str. 196-197

ISBN 978-961-6882-32-3
a) Kraški ovčar b) Kraški ovčar - Fotografski motivi c) Psi - Avtohtone pasme - Slovenija d) pasme e) pastirski psi f) Kras g) vzreja h) zgodovinski pregledi i) kinologija j) etologija k) fotografski albumi

636.7.043.7.082(497.472)
77.04:636.7.043.7(497.472)
COBISS.SI-ID 291850240


64 GOSPODINJSTVO


81.
DURDEL-Hoffmann, Sabine
        Hamburgerji : z mesom ali brez : nepogrešljiv priročnik za peko / [besedila in recepti Sabine Durdel-Hoffmann, Elke Eßmann, Brigitte Lotz ; fotografije TLC Fotostudio]. - Tržič : Učila International, [2017?] (natisnjeno v EU). - 128 str. : ilustr. ; 27 cm

Avtorice navedene na str. 2. - Kazalo

ISBN 978-3-625-17329-8
a) Kuharski recepti - Mleto meso b) hamburgerji c) polpete d) meso e) priloge f) prelivi g) mesne jedi h) vegetarijanske jedi i) priročniki j) albumi

641.55:637.521.47(083.12)
COBISS.SI-ID 13837854

82.
ĐURIĆ, Nataša, 1987-
        Kruh z drožmi : malo divji, a z mehko sredico in hrustljavo skorjico : [popoln priročnik za peko s kislim testom z recepti za kruhe ter slano in sladko pecivo] / [[besedilo], fotografije] Nataša Đurić. - 1. natis. - Ljubljana : Dedal, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 296 str. : ilustr. ; 29 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - Kuhanje kot način življenja / Andrej Pleterski: str. 8-9. - V sodobnem svetu / Janez Bogataj: str. 295. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-6612-69-2
a) Droži - Peka b) Kuharski recepti - Kruh c) Kuharski recepti - Pecivo d) Kuharski recepti - Namazi

641.55:664.66(083.12)
641.85(083.12)
COBISS.SI-ID 292476160

83.
GROM, Gašper
        Bemumast. 3, Imate jajca? / [Gašper Grom, Staša Grom in Tea Maherl ; fotografije Staša Grom, Freepik.com, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Maksimum, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 221 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorji navedeni v kolofonu in na ov. - 2.500 izv. - O avtorjih na zavihkih ov.

ISBN 978-961-94344-0-6
a) LCHF prehrana - Priročniki b) Dietna prehrana - Kuharski recepti c) Kuharski recepti - Dietna prehrana d) ketogena dieta e) živila f) maščobe g) prehrana h) priprava jedi

641.56(083.12)
613.24(035)
COBISS.SI-ID 292989952

84.
STREHLE, Sandra
        Zdravo črevesje : slastni recepti za mirno prebavo / besedilo in recepti Sandra Strehle, Christiane Schäfer ; fotografije Jörn Rynio ; [prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno v Nemčiji). - 192 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Za zdravo življenje)

Prevod dela: Rezepte für einen gesunden Darm. - Potiskane notr. str. ov. - 2.200 izv. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Kazali

ISBN 978-961-01-4610-0
a) Črevesje - Higiena - Priročniki b) Prehrana - Zdravje - Kuharski recepti c) Kuharski recepti d) zdrava prehrana e) živila f) prebava g) zajtrki h) prigrizki i) juhe j) vegetarijanske jedi k) mesne jedi l) sladice m) večerje n) malice o) priprava jedi p) hranilna vrednost

641.56:612.3(083.12)
613.2:612.3(035)
COBISS.SI-ID 291207424


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA


85.
JERNEJČIČ, Andreja, 1975-
        Biblija uspešnega piara : kako s piarom do poslovnih uspehov? / Andreja Jernejčič. - 1. natis. - Ljubljana : Lin & Nil, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 388 str. : ilustr. ; 22 cm

2.000 izv. - O knjigi / Peter Frankl: str. 13-14. - O avtorici in njenem delu: str. 375-376. - Bibliografija: str. 371-373

ISBN 978-961-285-884-1
a) Odnosi z javnostmi - Komuniciranje - Priročniki b) Javno nastopanje - Priročniki c) medsebojno sporazumevanje d) nastopi

659.3/.4:005.57(035)
808.5(035)
COBISS.SI-ID 291884800

86.
KIYOSAKI, Robert T.
        Zakaj bogati postajajo še bogatejši : kaj je prava finančna izobrazba? / Robert T. Kiyosaki, Tom Wheelwright ; [prevod Cashflow klub Bogati očka]. - 1. izd. - Majšperk : Društvo za finančno opismenjevanje in zdrav življenjski slog, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - VI, 274 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Why the rich are getting richer : what is financial education --- really?. - O avtorju : Robert Kiyosaki: str. 265-266. - O Tomu Wheellwrightu [!], PJR: str. 267. - Povzetek pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-93249-3-6
a) Poslovna uspešnost b) Bogastvo c) denar d) davki e) dolgovi f) finančno izobraževanje g) finančna uspešnost

005.336.1
330.526
COBISS.SI-ID 291262976

87.
KOVAČIČ, Janez, 1932-
        Blagajniško poslovanje / pripravila Janez Kovačič in Zdenka Štucin. - Ljubljana : Gospodarski vestnik, 1986 (Nova Gorica : Soča). - 165 str. ; 20 cm. - (Gospodarska založba)

2.000 izv. - Bibliografija: str. 161
a) Gospodarske družbe - Računovodstvo b) knjigovodstvo

657.282
COBISS.SI-ID 16066305

88.
SINEK, Simon
        Začni z zakaj : kako nas véliki voditelji navdihujejo k delovanju / Simon Sinek ; [prevod Tina Podržaj]. - Ljubljana : Smart Com, 2017 (tiskano v EU). - 275 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Start with why : how great leaders inspire everyone to take action. - 1.000 izv. - Predgovor : zakaj slovenski prevod knjige? / Filip Remškar: str. 8-9. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 268-275

ISBN 978-961-90032-1-3
a) Vodenje - Priročniki b) Motivacija - Priročniki c) vrednote d) zaupanje e) komunikacija f) uspeh g) poslovna uspešnost h) poslovni primeri

005.336.1(035)
COBISS.SI-ID 292548608


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


89.
STEPANČIČ, Damijan
        Hlapci : ko angeli omagajo : po motivih drame Hlapci Ivana Cankarja / [riše] Damijan Stepančič in [piše] Andrej Rozman - Roza ; [spremni študiji Mladen Dolar in Ana Perne]. - Bevke : Škrateljc, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 173 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Cankar v stripu ; št. 3)

Ilustr. na notr. str. ov. - 5.050 izv. - Novi časi, stari časi / Mladen Dolar: str. 146-165. - Režiserji se menjajo, hlapci ostanejo --- na vekomaj / Ana Perne: str. 166-171

ISBN 978-961-94196-5-6
ISBN 978-961-94196-7-0 (komplet)
a) Cankar, Ivan (1876-1918) - "Hlapci" - Literarne študije - V mladinskem leposlovju b) Politika - V mladinskem leposlovju c) Narodni značaj - Slovenci - V mladinskem leposlovju d) Volitve - Politične stranke - V mladinskem leposlovju e) Ideologija - Nasprotja - V mladinskem leposlovju f) slovenska dramatika g) priredbe h) stripi

084.11(02.053.2)
821.163.6-2(084.11)(02.053.2)
821.163.6.09Cankar I.(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292347648


79 FILM. GLEDALIŠČE. DRUŽABNE IGRE


90.
POHAR Perme, Maja
        Lov za pozabljenim zakladom : logične uganke za najmanjše / [avtorica Maja Pohar Perme ; ilustrator Luka Seme]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2017 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 91 str. : ilustr. ; 29 cm

2.500 izv. - Avtorica navedena v kolofonu

ISBN 978-961-01-5048-0 (Mladinska knjiga)
a) Miselne igre - Knjige za otroke b) logične uganke

793.7(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292847872


796/799 ŠPORT


91.
BALAGUÉ, Guillem
        Barça : ilustrirana zgodovina nogometnega kluba Barcelona / Guillem Balagué ; [prevedel Martin Jankovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v Dubaju). - 192 str. : ilustr., fotogr., portreti ; 29 cm

Prevod dela: Barça. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3233-5
a) Nogometni klub (Barcelona) b) Nogomet - Španija c) španski nogometaši

796.332(460)
COBISS.SI-ID 289114368

92.
BELE, Jani
        Nevarno proti vrhovom : priročnik o nevarnostih v gorah / Jani Bele ; [avtorji fotografij Agencija RS za okolje ... [et al.] ; tonirana risba, olje na platnu Danilo Cedilnik]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017 (natisnjeno v EU). - 261 str. : ilustr., fotogr., portreti ; 24 cm. - (Zbirka Med gorskimi reševalci ; knj. 9)

1.200 izv. - Predgovor / Viki Grošelj: str. 9-10. - Bibliografija: str. 260

ISBN 978-961-261-477-5
a) Alpinizem - Varnost - Priročniki b) planinstvo c) gore d) načrtovanje e) oprema f) živali g) vremenske razmere h) zdravstveno stanje i) nevarnost j) gorske nesreče k) reševanje l) spomini

796.52:614.8(035)
COBISS.SI-ID 292105216

93.
DVANAJST
        12 legend slovenskega športa ... - 2016/2017-        . - Kranj : Eko Dežela, [2016]-. - 30 cm

Letnik. - Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Zbornik 12 legend slovenskega športa. - Nasl. na hrbtu: Zbornik ...
ISSN 2591-1724 = 12 legend slovenskega športa

796.07(497.4)(047.53)

COBISS.SI-ID 293457152

94.
VONN, Lindsey, 1984-
        Moč je nov lepotni ideal : sprejmite svojo naravno lepoto, pravilno se prehranjujte in izkoristite svojo moč / Lindsey Vonn in Sarah Toland ; [prevedla Katja Grabnar ; fotografije Lauren Ross, Chris Fanning, Jesse Starr]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 252 str. : fotogr. ; 25 cm

Prevod dela: Strong is the new beautiful. - Tiskano po naročilu. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-00-3612-8
a) Vonn, Lindsay (1984-) b) Moč - Trening - Priročniki c) Telesna pripravljenost - Priročniki d) Mišice - Krepitev - Vaje e) Prehrana - Moč - Priročniki f) telesna moč g) telovadba h) športni trening i) mišični trening j) vadba z utežmi k) oblikovanje telesa l) fitnes m) zdrava prehrana n) vadbeni programi

796.015.52(035)
796.41.035(035)
613.2:796.015.52(035)
COBISS.SI-ID 292386048


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


95.
ARTIČEK, Marija
        Izpovedi / [avtorica, ilustracije] Marija Artiček. - Celje : Grafika Gracer, 2017 (Celje : Grafika Gracer). - 184 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Osat - Art ; 3)

300 izv. - Bibliografija avtorice: str. 173-174

ISBN 978-961-6992-29-9

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 291752448


82-3 ROMANI


96.
BOCCACCIO, Giovanni
        Dekameron / Giovanni Boccaccio ; [prevod Niko Košir]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2004 (printed in EU : CPI Group). - 683 str. ; 22 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci erotike in napetosti ; 7)

Prevod dela: Il Decamerone. - Na nasl. str. tudi: Začenja se knjiga, po imenu Dekameron in s podnaslovom knez Galeot. V njej je sto novel, ki jih je v desetih dneh povedalo sedem žensk in trije mladi fantje

ISBN 961-6332-56-2

821.131.1-32
COBISS.SI-ID 216901120

97.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Podobe iz sanj / Ivan Cankar ; [spremna beseda Janko Kos in Milček Komelj ; ilustracije Janez Bernik]. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-284-350-2

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 292998400

98.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Strupeno pero / Agatha Christie ; [prevedla Danica Križman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 245 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The moving finger. - 800 izv. - O avtorici: str. 5-6

ISBN 978-961-01-4596-7
a) Angleška književnost - Romani

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 289941760

99.
CREMISI, Teresa
        Zmagovalka / Teresa Cremisi ; prevedla Mimi Podkrižnik Tukarić. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2017. - 173 str. ; 21 cm. - (Zbirka Alma)

Sorodni elektronski vir: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5272. - Prevod dela: La Triomphante. - 200 izv. v trdi vezavi, 300 izv. broš. - Prix Méditerranée, 2016

ISBN 978-961-94315-1-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-94315-2-8 (broš.)
a) Družina - Migracije - V leposlovju b) Ženske - Življenjska obdobja - V leposlovju c) Egipt - Aleksandrija - V leposlovju d) Italija - Milano - V leposlovju e) Francija - Pariz - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 292679680

100.
DARE, Tessa
        Vojvodova ponudba / Tessa Dare ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 302 str. ; 20 cm

Prevod dela: The duchess deal. - Tisk po naročilu. - 1. del serije z originalnim nasl. Girl meets duke; zgodbe so zaključene in se jih lahko bere samostojno

ISBN 978-961-00-3663-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3664-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 293166080

101.
FINN, A. J.
        Ženska na oknu / A. J. Finn ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 446 str. ; 20 cm

Prevod dela: The woman in the window. - O avtorju: str. [448]. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3644-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3645-6 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 292983040

102.
FITZEK, Sebastian
        Osmina / Sebastian Fitzek ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 349 str. ; 20 cm

Prevod dela: AchtNacht. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. [350]

ISBN 978-961-00-3659-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3660-9 (broš.)

821.112.2-312.4
COBISS.SI-ID 293155840

103.
GAL Štromar, Maja
        Ženska drugje / Maja Gal Štromar. - Novo mesto : Goga, 2017. - 272 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - O avtorici in njenem delu na hrbtni str. ov.

ISBN 978-961-277-185-0
a) Slovenska književnost - Ženske - Evropa - 21.st. - Roman b) Ženske - Samorealizacija - V leposlovju c) Kulinarika - V leposlovju d) Pisateljstvo - V leposlovju e) Latvija - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 292573184

104.
GIORDANO, Raphaëlle, 1974
        Tvoje drugo življenje se začne, ko se zaveš, da imaš samo eno / Raphaëlle Giordano ; [prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 216 str. ; 20 cm

Prevod dela: Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu nʼen as quʼune. - O avtorici: str. 215-216. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3642-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3643-2 (broš.)

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 292981760

105.
GÖRITZ, Matthias, 1969-
        Kratkotrajne sanje Jakoba Vossa / Matthias Göritz ; prevedla Mojca Kranjc ; [spremna beseda Tonja Jelen]. - Maribor : Založba Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 182 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

500 izv. - Prevod dela: Der kurze Traum des Jakob Voss. - Ko sanje postanejo opustošen raj / Tonja Jelen: str. 177-182. - Mara-Cassens-Preis, 2005

ISBN 978-961-7018-75-2
a) Nemška književnost - Mladostniki - Odraščanje - Družina - Podjetniki - Roman b) Družina - Nemčija - V leposlovju c) Življenje na podeželju - V leposlovju d) Fantje - Odraščanje - V leposlovju e) Podjetniki - Krize - V leposlovju f) Nemčija - Družbene razmere - 20.st. - V leposlovju

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 93368321

106.
GUHRKE, Laura Lee
        Skrivno gentlemanovo hrepenenje / Laura Lee Guhrke ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 365 str. ; 22 cm. - (Samska dekleta ; knj. 3)

Prevod dela: Secret desires of a gentleman. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-79-9 (trda vezava)
a) Plemstvo - Anglija - 19.st. - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) romantična zgodovinska pripoved d) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 93237761

107.
HUNTING, Helena
        Oklep iz črnila : [drugi del strastne serije Črnilo in jeklo] / Helena Hunting ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 373 str. ; 20 cm. - (Črnilo in jeklo ; del 2)

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Prevod dela: Inked Armor. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3657-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3658-6 (broš.)

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 293155328

108.
JAMES, E. L.
        Tema : petdeset odtenkov teme skozi oči Christiana Greya / E. L. James ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 551 str. ; 20 cm

O avtorici: str. [553]. - Prevod dela: Darker. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3655-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3656-2 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 293155072

109.
JAMES, Henry, 1843-1916
        Kaj je vedela Maisie / Henry James ; prevedla [in spremno besedo napisala] Meta Osredkar. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 318 str. ; 24 cm

Prevod dela: What Maisie knew. - 600 izv. - Anahronistično sodobna zgodba iz predprejšnjega stoletja / Meta Osredkar: str. 313-317. - O avtorju: str. 318

ISBN 978-961-272-276-0

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 292051200

110.
JAMES, Julie, 1974-
        Ljubezen pod krinko / Julie James ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 525 str. ; 22 cm. - (Agenti FBI ; knj. 7)

Prevod dela: The thing about love. - 250 izv. - O avtorici: str. [526]

ISBN 978-961-7015-75-1 (trda vezava)
a) Politiki - Korupcija - Florida - V leposlovju b) Kazenske preiskave - ZDA - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) agenti e) kriminalisti f) FBI

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 93236737

111.
JEFFRIES, Sabrina
        Poroka in posteljne vragolije / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2017. - 351 str. ; 23 cm. - (Zbirka Šola za dedinje ; 6)

Prevod dela: Wed him before you bed him. - Broš. izd. meri 20 cm. - Trda v. 300 izv., broš. 350 izv.

ISBN 978-961-94300-1-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-94300-2-6 (broš.)
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 292919296

112.
KING, Stephen, 1947-
        Gospod Mercedes / Stephen King ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 509 str. ; 22 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5186. - Prevod dela: Mr. Mercedes. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7015-70-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-7015-71-3 (broš.)
a) Bill Hodges - V leposlovju b) Serijski morilci - Združene države Amerike - V leposlovju c) Kriminalisti - Združene države Amerike - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 93004289

113.
MAAS, Sarah J.
        Polnočna krona / Sarah J. Maas ; [prevedla Katarina Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 395 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: Crown of midnight. - Tiskano po naročilu. - Polnočna krona je 2. knj. serije Stekleni prestol

ISBN 978-961-00-3649-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3650-0 (broš.)

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 293001984

114.
MACGREGOR, Kinley
        Ukrotiti Škota / Kinley MacGregor ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 426 str. ; 22 cm. - (Bratovščina meča ; knj. 4)

Prevod dela: Taming the Scotsman. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-81-2 (trda vezava)
a) Plemstvo - Škotska - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) romantična zgodovinska pripoved d) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 93238273

115.
MACLEAN, Sarah
        Past za markiza / Sarah MacLean ; [prevedla Daša Perme Jurjavčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 440 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih) (Škandali in barabe ; knj. 1)

Prevod dela: A rogue not taken. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-4634-6

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 292831744

116.
MARTIN, George R. R.
        Svet ledu in ognja : še nezapisana zgodovina Zahodnjega in Igre prestolov / George R. R. Martin, Elio M. García Jr. in Linda Antonsson ; prevedel Boštjan Gorenc. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 326 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: The world of ice and fire. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4086-3

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 291254016

117.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Druga preteklost : freska / Vinko Möderndorfer ; [spremna beseda Aljoša Harlamov]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 824 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - Roman sprave / Aljoša Harlamov: str. 818-[825]

ISBN 978-961-277-187-4
a) Slovenska književnost - Družba - Odnosi - Nemci - Slovenci - Slovenija - 20.st. - Roman b) Družina - Slovenija - V leposlovju c) Svetovna vojna 1939-1945 - Posledice - V leposlovju d) Sprava - V leposlovju e) Slovenija - Družbene razmere - 20.st. - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 292584960

118.
MUGERLI, Anja
        Spovin / Anja Mugerli ; [spremna beseda Diana Pungeršič]. - Maribor : Založba Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 259 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - Igra spomina / Diana Pungeršič: str. 254-259

ISBN 978-961-7018-76-9
a) Življenje na podeželju - Medosebni odnosi - Primorska - V leposlovju b) Vinogradništvo - V leposlovju c) Očetje in hčere - V leposlovju d) Travmatične izkušnje - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 93472513

119.
NESBØ, Jo, 1960-
        Sin / Jo Nesbø ; prevedla Maja Lihtenvalner in Primož Ponikvar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017 (natisnjeno v EU). - 467 str. ; 21 cm

Prevod dela: Sønnen. - 3.000 izv. - Broš. izd. meri 20 cm

ISBN 978-961-261-479-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-261-478-2 (broš.)
a) Norveška književnost - Zaporniki - Policisti - Oslo - 21.st. - Roman b) Sodne zmote - Norveška - V leposlovju c) Zaporniki - Narkomanija - V leposlovju d) Policisti - Korupcija - Oslo - V leposlovju e) Maščevanje - V leposlovju

821.113.5-312.4
COBISS.SI-ID 292457728

120.
OVEN, Carmen L.
        Tihotapci miru : roman / Carmen L. Oven. - 1. izd. - Koper : Libris, 2016 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 144 str. ; 21 cm

500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6618-47-2
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 287026176

121.
PAVLOVSKI, Božin
        Rdeči hipokrit / Božin Pavlovski ; [prevedel Panče Carevski]. - V Ljubljani : Prešernova družba, 1985 (v Ljubljani : Delo). - 2 zv. (348 str.) ; 19 cm. - (Zbirka Ljudska knjiga ; 199; 200)

O avtorju: str. 347-348. - 4.000 izv.

821.163.3-311.2
COBISS.SI-ID 21496321

122.
PRENNER, Ljuba
        Mejniki / Ljuba Prenner ; [spremna beseda Marko Košan, Karla Zajc Berzelak]. - Slovenj Gradec : Cerdonis : Knjižnica Ksaverja Meška, 2017 ([Šmartno pri Slovenj Gradcu] : Grešovnik). - 333 str. ; 22 cm

300 izv. - Slovenj Gradec kot ozadje literarne upodobitve nekega časa / Marko Košan: str. 293-312. - Mejniki / Karla Zajc Berzelak: str. 313-333

ISBN 978-961-6244-60-2 (Cerdonis)
a) Prenner, Ljuba (1906-1977) - "Mejniki" - Literarne študije b) Mestno življenje - Slovenj Gradec - 19.-20.st. - V leposlovju c) Slovenj Gradec - V leposlovju d) slovenski roman e) 20.st.

821.163.6-311.2
821.163.6.09Prenner L.
COBISS.SI-ID 291920640

123.
PRIDE, B. L.
        Midva : romantična pravljica o Martinu in Sofiji / [avtor] B. L. Pride. - Maribor : Fabulist, 2017. - 142 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-94187-2-7

821.163.6-34
COBISS.SI-ID 93361153

124.
PRILEPIN, Zahar
        Samostan / Zahar Prilepin ; [prevedel Borut Kraševec]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 718 str. ; 21 cm

500 izv. - Prevod dela: Obitel´. - Nova taboriščna proza / Borut Kraševec: str. 705-718

ISBN 978-961-282-279-8

821.161.1-311.6
COBISS.SI-ID 292947968

125.
PUNGERČAR, Milenka
        Upornica / Milenka Pungerčar ; [spremna beseda Tanja Tuma]. - Jezero : Morfemplus, 2017 ([Žirovnica] : Medium). - 490 str. ; 21 cm

500 izv. - O avtorici: str. 486-487. - Proti vetru izpod peresa Milenke Pungerčar / Tanja Tuma: str. 488-490

ISBN 978-961-7034-03-5
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - V leposlovju b) Ženske - Zapori - V leposlovju c) NOB - V leposlovju d) partizani

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 292024320

126.
REBULA, Alojz
        Korintski steber : roman / Alojz Rebula. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 200 str. ; 22 cm

600 izv.

ISBN 978-961-278-334-1
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - V leposlovju b) Krščanski socializem - V leposlovju

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 292948480

127.
ROSLUND, Anders, 1961-
        Krvni bratje / Roslund in Thunberg ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 486 str. ; 20 cm

Prevod dela: En bror att dö för. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3637-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3638-8 (broš.)

821.113.6-312.4
COBISS.SI-ID 292840192

128.
SCARROW, Simon
        Igra s smrtjo / Simon Scarrow in Lee Francis ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 411 str. ; 20 cm

Prevod dela: Playing with death. - Tisk po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-3661-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3662-3 (broš.)
a) Rose Blake (literarna junakinja) - V leposlovju

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 293176320

129.
SEILER, Lutz, 1963-
        Kruzo : roman / Lutz Seiler ; prevedel Štefan Vevar. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 483 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Horizont)

Prevod dela: Kruso. - 800 izv.

ISBN 978-961-6970-85-3
a) Nemška književnost - Begunci - Intelektualci - Prijateljstvo - Nemška demokratična republika - Vzhodna Nemčija - Baltsko morje - 20.st. - Roman b) Intelektualci - Marginalne skupine - Vzhodna Nemčija - V leposlovju c) Sezonski delavci - Hiddensee (otok) - V leposlovju d) Prijateljstvo - V leposlovju e) Begunci - Baltsko morje - V leposlovju f) Vzhodna Nemčija - Obveščevalna dejavnost - V leposlovju

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 292236800

130.
SHUA, Ana María, 1951-
        Čudesa cirkusa / Ana María Shua ; prevedla [in spremno besedo napisala] Ava Zupančič. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 206 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Fenómenos de circo. - 500 izv. - Življenje je cirkus / Ava Zupančič: str. 191-201. - O avtorici na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6886-49-9
a) Shua, Ana María (1951-) - Literarne študije b) Cirkus - V leposlovju c) latinskoameriška književnost d) argentinska kratka proza e) mikrofikcija f) argentinske pisateljice g) 20.-21.st. h) povečani tisk

821.134.2(82)-32
821.134.2(82).09Shua A. M.
COBISS.SI-ID 293149696

131.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Ne pozabi najine ljubezni : romantična povest o grofici in grajskem vrtnarju / Ivan Sivec ; [fotografije Ivan Sivec in arhiv družine Pirnat]. - Mengeš : Ico, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 304 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 13. Slovenske grajske zgodbe ; št. 1)

500 izv. - Zgodovinska dejstva: str. 251-252. - Grad Tuštanj in njegova ljubezenska zgodba / Miha Preinfalk: str. 255-259. - Rodbina Pirnat na gradu Tuštanj / Peter Pirnat: str. 260-263. - O avtorju: str. 265. - Bibliografija: str. 253-254. - Sivčeva bibliografija: str. 266-272

ISBN 978-961-6868-81-5

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 292749056

132.
ŠTEGER, Aleš
        Neverend / Aleš Šteger. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 455 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-284-287-1
a) Pisateljstvo - V leposlovju b) Slovenija - Družbene razmere - 21.st. - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 292998144

133.
THAYIL, Jeet, 1959-
        Narkopolis / Jeet Thayil ; prevedla Jedrt Lapuh Maležič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 350 str. ; 21 cm

Prevod dela: Narcopolis. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-263-7
a) Narkomanija - Mumbaj - 20.st. - V leposlovju b) Marginalne skupine - V leposlovju c) Indija - Družbene razmere - 1970- - V leposlovju d) Mumbaj - V leposlovju

821.111(540)-311.2
COBISS.SI-ID 291063552

134.
TOMAŽIČ, Agata
        Tik pod nebom / Agata Tomažič ; [spremna beseda Mojca Pišek]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 203 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - Roman, kajti novica o umiranju tiska ne zanima nikogar / Mojca Pišek: str. 190-203

ISBN 978-961-277-186-7
a) Novinarji - Medgeneracijski odnosi - Slovenija - V leposlovju b) Novinarstvo - Krize - V leposlovju c) Očetje in sinovi - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 292573696

135.
TUCKER, K. A., 1978-
        Pet načinov padca / K. A. Tucker ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 536 str. ; 22 cm

Prevod dela: Five ways to fall. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-77-5 (trda vezava)
a) Sodelavci - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 93237249

136.
TUDOR, C. J.
        Kreda / C. J. Tudor ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 316 str. ; 20 cm

Prevod dela: The chalk man. - O avtorici: str. [317]. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3646-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3647-0 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 292983808

137.
TULLI, Magdalena
        Italijanski salonarji / Magdalena Tulli ; prevedla, [spremna beseda] Jana Unuk. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 131 str. ; 24 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevod dela: Włoskie szpilki. - Odpoved žrtvi v sebi / Jana Unuk: str. 123-131. - 500 izv. - Gdynia, 2012

ISBN 978-961-7017-08-3
a) Tulli, Magdalena (1955-) - Literarne študije b) poljska kratka proza c) poljske pisateljice d) 20.-21.st.

821.162.1-32
821.162.1.09Tulli M.
COBISS.SI-ID 291970304

138.
UMEK, Evelina
        Odtisi v času / Evelina Umek ; [spremna beseda Marij Čuk]. - Trst : Mladika, 2017 ([Gorica] : Grafica Goriziana Sas). - 139 str. ; 21 cm

Čas in mi v času / Marij Čuk: str. 135-139. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-88-7342-254-9

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 10006252

139.
ŽIGO, Lada
        Ruleta / Lada Žigo ; prevedel Nino Flisar. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 185 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

Prevod dela: Rulet. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7026-20-7

821.163.42-311.2
COBISS.SI-ID 92824833


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


140.
DEBELJAK, Aleš, 1961-2016
        Tukaj, zate, tam : pesmi in eseji / Aleš Debeljak ; [izbrala, uredila in spremni besedi napisala Uroš Zupan in Urban Vovk ; bibliografijo sestavil Martin Grum]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 389 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 358)

1.000 izv. - Brbotajoča energija / Uroš Zupan: str. 251-274. - Še tišina ne / Urban Vovk: str. 275-291. - Bibliografija Aleša Debeljaka / sestavil Martin Grum: str. 293-389

ISBN 978-961-01-4555-4 (trda vezava)
a) Debeljak, Aleš (1961-2016)

821.163.6-821
821.163.6.09Debeljak A.
012Brvar A.
COBISS.SI-ID 291657472

141.
GAUß, Karl-Markus
        Jedci psov iz Svinije / Karl-Markus Gauß ; [iz nemščine prevedla Mira Miladinović Zalaznik]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2010 ([Ljubljana] : Interes City). - 134 str. ; 20 cm. - (Prevodi iz svetovne književnosti ; 12)

Prevod dela: Die Hundeesser von Svinia. - 8.000 izv. - O knjigi in avtorju / Drago Jančar: str. 123-134

ISBN 978-961-213-203-3
a) Gauß, Karl-Markus (1954-) b) Romi - Slovaška - Eseji c) Manjšine - Evropa

821.112.2(436)-4
316.347(437.6=214.58)
COBISS.SI-ID 252710656

142.
GRŽAN, Karel
        Jaz, Čarli Čeplin : kaplan Karli v smešnih prigodah svojega življenja / besedilo Karel Gržan ; ilustracije Marjan Rožen. - Koper : Ognjišče, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 244 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD

1.300 izv. - "Karel Geržan kot Čarli (angl. Charlie - Karli) čeplin (angl. chaplain - kaplan)." --> nasl. str.

ISBN 978-961-263-217-5

821.163.6-7
COBISS.SI-ID 292101888

143.
JUVANČIČ, Miran
        Ukročena divjina : Aljaska - Jukon - Santa Fe / [tekst in slike] Miran Juvančič. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 328 str., [48] str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm

600 izv.

ISBN 978-961-261-483-6
a) Severna Amerika - Potopisi

821.163.6-992
COBISS.SI-ID 292705536

144.
MATAR, Hisham, 1970-
        Vrnitev : o iskanju očeta v izgubljeni deželi / Hišam Matar ; prevod Neža Božič ; [spremna beseda Branko Soban]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 301 str. : zvd. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

Prevod dela: The return. - 1.000 izv. - Zadnja postaja / Branko Soban: str. 291-301. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Slightly Foxed Best First Biography Prize, 2016. - Pulitzer Prize for Biography or Autobiography = Pulitzerjeva nagrada za biografijo ali avtobiografijo, 2017. - Folio Prize, 2017. - PEN/Jean Stein Book Award, 2017

ISBN 978-961-01-4971-2
a) Matar, Hisham (1970-) - Spomini b) Matar, Hisham (1970-) - Spremne besede c) Ameriška književnost - Moški - Vojna - Biografija - Spomini - Libija - 21.st. - Roman d) Očetje in sinovi - V leposlovju e) Libija - Politične razmere - 1969- - V leposlovju f) očetje g) politični zaporniki h) pogrešane osebe i) ameriški pisatelji libijskega porekla j) 20.-21.st.

821.111(73)-94
COBISS.SI-ID 291203072

145.
MAZZINI, Miha
        Skrivnost našega uspeha : izbrane kolumne za Planet Siol.net, 2014-2017 / Miha Mazzini. - Novo mesto : Goga, 2017. - 316 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-277-181-2
a) Slovenci - Uspešnost - Kolumne b) Slovenija - Družbene razmere - 21.st. - Kolumne c) Kolumne - 2014-2017

821.163.6-92
COBISS.SI-ID 290783744

146.
MEDNARODNI literarni festival (32 ; 2017 ; Vilenica)
        Vilenica : literatura, ki spreminja svet, ki spreminja literaturo = literature that changes the world that changes literature / 32. Mednarodni literarni festival = 32nd International Literary Festival ; [uredili Kristina Sluga, Maja Kavzar Hudej ; življenjepisi v slovenščini, English translation Kristina Sluga, Petra Meterc]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers' Association, 2017 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 370 str. : fotogr. ; 24 cm

Prispevki v jeziku avtorja ter prevod v slov. in angl., portreti avtorjev v slov. in angl. - 300 izv. - Dosedanji udeleženci in nagrajenci Vilenice = Previous participants and Vilenica prize winners: str. 352-370

ISBN 978-961-6995-22-1
a) Mednarodni literarni festival (32 ; 2017 ; Vilenica) - Zborniki b) Mednarodni literarni festival (32 ; 2017 ; Vilenica) - Antologije c) Evropska književnost - Nagrade - 2017 d) pisateljska srečanja e) literarne nagrade f) pesniki g) pisatelji h) biobibliografski podatki

821(4)-82
821(4).09:929
7.079:82(497.4Vilenica)"2017"(082)
COBISS.SI-ID 291431936

147.
MLINAR, Rudi
        Mati fabrika in njeni otroci / Rudi Mlinar. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 374 str. ; 21 cm. - (Družinske večernice ; zv. 74)

900 izv. - Redna knjiga knjižnega daru Mohorjeve družbe v Celovcu za leto 2018

ISBN 978-3-7086-0954-6
a) Železarna Ravne (Ravne na Koroškem) - Delovno okolje - Spomini b) Železarne - Zgodovina - Slovenija - V leposlovju

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 291223552

148.
NOVAK, Cecilija
        Ozri se, deklica / Cecilija Novak. - 1. natis. - Trnovska vas : Kreativna Pika, 2017. - 159 str. : fotogr. ; 21 cm

500 izv. - Do kod se spleta zlata nit? / Milena Lozar: str. 5-8. - Potiskana zadnja str. ov.

ISBN 978-961-93407-7-6
a) Novak, Cecilija - Spomini b) Štajerska - Družbene razmere - 20.st. - V leposlovju c) družina d) otroštvo e) odraščanje f) zaposlitev g) osebna doživetja

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 93230081

149.
PASCUAL, Carlos, 1964-
        Debeli zidovi, majhna okna / Carlos Pascual ; [prevedla Mojca Medvedšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 192 str. ; 20 cm. - (Zbirka S poti)

500 izv.

ISBN 978-961-282-268-2
a) Slovenija b) eseji

821.134.2(72)-4
COBISS.SI-ID 292076032

150.
STEGEL, Barbara
        Knjiga strahu ali Kako mi je ime / Barbara Stegel. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2017. - 237 str., [16] str. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Alma)

1.000 izv.

ISBN 978-961-94315-0-4

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 292545280

151.
STRAYED, Cheryl, 1968-
        Zberi pogum / Cheryl Strayed ; [prevedla Sanda Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [147] str. ; 18 cm

Prevod dela: Brave enough. - 3.000 izv. - O avtorici: str. 147

ISBN 978-961-01-4320-8
a) Pogum - Aforizmi b) Življenjska modrost - V leposlovju c) Aforizmi - Pogum d) misli e) pozitivno mišljenje

821.111(73)-84
COBISS.SI-ID 285940736

152.
TUPJA, Edmond
        Ko bolečina obeta ljubezen : živeti z avtističnim otrokom / Edmond Tupja ; [prevod Abedin Maliqi]. - Ljubljana : samozal. A. Maliqi, 2017 (Logatec : ZVI Logatec). - 148 str. ; 20 cm

Prevod dela: Kur dhimbja premton dashuri. - Potiskane notr. str. ov. - Na ov. tudi: Apoteoza. - 200 izv. - Bibliografija: str. 144-145

ISBN 978-961-288-010-1
a) Avtizem - Otroci - Spomini b) družina c) starši d) osebna doživetja

821.18-94
616.896-053.2(092)
COBISS.SI-ID 291598336

153.
        Z besedami v naš čas : 15. zbornik Literarnega društva Šentjur / [urednik Milenko Strašek ; ilustracije Polonca Kitak, Zlatko Kraljić ; fotografije Jure Godler in osebni arhivi avtorjev]. - Šentjur : Literarno društvo, 2015 ([Tratna pri Grobelnem] : Prograf). - 281 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv.

ISBN 978-961-93446-9-9

821.163.6-82
COBISS.SI-ID 282331648

154.
        ZAKLADNICA modrosti : [izbor življenjskih modrosti večinoma iz rubrike Zajemi vsak dan (Ognjišče 1984-2017)] / [zbrala Marko in Silvester Čuk ; uredil Marko Čuk]. - Koper : Ognjišče, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 256 str. ; 17 cm. - (Zbirka Za luč in moč ; 2)

Dodatek k nasl. v kolofonu. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-263-219-9
a) Življenjska modrost - Krščanski vidik - Aforizmi b) Aforizmi - Življenjska modrost c) krščanstvo d) vrednote e) misli f) citati g) pregovori

821-84
27-29(082)
COBISS.SI-ID 292669440

155.
ZDEŠAR, Janez, 1926-
        Pričevalec težkih dni : spomini na beg iz teharskega taborišča / Janez Zdešar. Življenje v besedi in sliki ; [uredila Tamara Griesser-Pečar ; uvodna beseda [k obema deloma] Stanislav Zore ; spremne besede Tamara Griesser-Pečar ... [et al.] ; fotografije Nadškofijski arhiv v Ljubljani ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 246 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-04-0440-8
a) Zdešar, Janez (1926-) - Spomini b) Vojni zločini - Teharje - 1945 c) vojni begunci d) domobranci e) povojni poboji f) Slovenija

821.163.6-94
929Zdešar J."1945"
94(497.4Teharje)"1945"
COBISS.SI-ID 292082432


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


156.
ATXAGA, Bernardo, 1951-
        Xola in Angelito / Bernardo Atxaga ; ilustriral Mikel Valverde ; iz baskovskega izvirnika prevedla Barbara Pregelj. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 65 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Xola eta Angelito. - 500 izv. - O avtorju: str. 64 in na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6886-45-1

821.361-93-32
COBISS.SI-ID 291840768

157.
BAUER, Jana
        Groznovilca in divja zima / Jana Bauer ; ilustrirala Caroline Thaw. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 158 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-81-5
a) Vile (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju b) Gozdovi - Zima - V otroškem leposlovju c) živali v domišljiji d) humor

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 290761472

158.
BUTLER, M. Christina
        Nekega lepega dne / M. Christina Butler ; ilustracije Tina Macnaughton ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: One perfect day. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih lostih

ISBN 978-961-00-3551-0
a) Pomlad - Mladiči - V otroškem leposlovju b) Jajca - Pisanice - V otroškem leposlovju c) pirhi d) iskanje e) Velika noč f) prazniki g) živali v domišljiji h) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 291308800

159.
CHAPMAN, Jane, 1970-
        S tačko v tački / [besedilo, ilustracije] Jane Chapman ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: With your paw in mine. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-3553-4
a) Vidre - Matere in hčere - V otroškem leposlovju b) Prijateljstvo - Pomoč - V otroškem leposlovju c) morje d) nevihte e) valovi f) plavanje g) pogum h) živali v domišljiji i) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 291309056

160.
ĐUKIĆ, Milena
        Deklica Malenica in njene zlomljene petke / Milena Anđelić Đukić ; ilustracije Lili Garbajs. - Koper : Založba Srce za srce, 2017 (Koper : Tiskarna Vek). - 34 str. : ilustr. ; 22 x 22cm

500 izv.

ISBN 978-961-94326-0-0
a) strpnost b) drugačnost

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 292683776

161.
GIBBES, Lesley
        Švrk in tat s pasje razstave / Lesley Gibbes ; ilustriral Stephen Michael King ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prigode pasjega policista ; 3)

Prevod dela: Fizz and the show dog jewel thief. - 800 izv. - O avtorici in ilustratorju: str. [70]

ISBN 978-961-272-278-4
a) Policijski psi - V otroškem leposlovju b) pogum c) razstave d) tatvine e) živali v domišljiji

821.111(94)-93-34
COBISS.SI-ID 292803584

162.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Matic in Meta za ohranitev planeta / Mateja Gomboc v sodelovanju z Ekologi brez meja ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 86 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv. - O avtorici in ilustratorki na zvihkih ov.

ISBN 978-961-04-0439-2
a) Ekologija - Varstvo narave - V otroškem leposlovju b) varstvo okolja c) ravnanje z odpadki d) recikliranje e) varčevanje z energijo f) varčevanje z vodo

821.163.6-93-32
502/504(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292083712

163.
JOVANOVIČ, Helena
        Legenda o plavajočem drevesu / Helena Jovanovič ; ilustriral Štefan Turk. - Trst : Mladika, 2017 ([Žalec] : Sinegraf). - 76 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-88-7342-251-8
a) Lipa (drevo) - V otroškem leposlovju b) Zakladi - V otroškem leposlovju c) pomoč d) potovanja e) skrivnosti f) legende

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 9997292

164.
JOYCE, Melanie
        Na kmetiji. Kje je moja mami? : izvleci in poglej / [besedilo Melanie Joyce ; ilustracije Amanda Enright ; prevedla Petra Fröhlich]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Tehniška založba Slovenije, [2017] ([tiskano na Kitajskem]). - [10] str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Where' my mummy?. On the farm. - 2.000 izv. - Avtorica navedena v kolofonu. - Knjiga z zavihki

ISBN 978-961-251-430-3
a) Kmetije - V otroškem leposlovju b) domače živali c) živali d) iskanje e) matere f) mame g) kartonke h) odkrivanke

821-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290518784

165.
KOŠUTA, Miroslav
        Zmaj v parku / Miroslav Košuta ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - [29] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-356-3
a) Avtomobili - Promet - Problemi - V otroškem leposlovju b) Urbanizacija - V otroškem leposlovju c) Zmaji (bajeslovna bitja) - Pomoč - V otroškem leposlovju d) mesta e) parki f) narava

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 292229376

166.
KRINGS, Antoon
        Ježek Blažek / [besedilo in ilustracije] Antoon Krings ; [prevedla Lenka Gložančev]. - Radovljica : Didakta, 2017 (EU). - [25] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Drobižki)

Prevod dela: Samson le hérisson. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-261-481-2

821.133.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 292526592

167.
KRINGS, Antoon
        Skarabej Matej / [besedilo in ilustracije] Antoon Krings ; [prevedla Lenka Gložančev]. - Radovljica : Didakta, 2017 (EU). - [25] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Drobižki)

Prevod dela: Barnabé le scarabée. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-261-480-5

821.133.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 292526336

168.
        NAJLEPŠE basni : po izboru Matthiasa Reinerja in v ilustracijah Reinharda Michla / [prevedel Štefan Vevar]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 84 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Die schönsten Fabeln. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7031-06-5
a) Basni - Knjige za otroke

821-93-342
821-93-191
COBISS.SI-ID 291899648

169.
OBAL, Zdenka
        O človeku, ki je iskal srečo / Zdenka Obal ; ilustrirala Maja Lubi ; [fotografije Urška Grm in Niko Nikolčič]. - 1. izd., 1. natis. - Vrhnika : Cankarjeva knjižnica : Zavod Ivana Cankarja, 2018 ([Bled] : Belin grafika). - 32 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Spremna beseda Sonje Žakelj na nasl. str. - O avtorici in ilustratorki: str. [33]. - Velike tiskane črke. - Opombe z bibliografijo: str. 32

ISBN 978-961-92569-3-0 (Cankarjeva knjižnica)
a) Cankar, Ivan (1876-1918) - V otroškem leposlovju b) Knjižnice - V otroškem leposlovju c) sreča d) iskanje sreče e) zavedanje sreče f) branje g) knjige h) molji i) revščina j) vile k) pravljična bitja l) vztrajnost m) odločnost n) ustvarjalni proces o) umetniško ustvarjanje p) uspeh q) pravljice r) Vrhnika s) Cankarjeva knjižnica Vrhnika t) poučno leposlovje

821.163.6-93-34
929Cankar I.(02.053.2)
027(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 292747776

170.
PREGL, Slavko
        Kraljična / Slavko Pregl ; ilustrirala Kristina Krhin. - 1. izd. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - [13, 13] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Biberbav)

Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke. - 800 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Pošast

ISBN 978-961-6970-86-0
a) Otroci - Igre - V otroškem leposlovju b) deklice c) dečki d) domišljija e) kraljične f) pošasti g) vrtec

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 292237824

171.
        REPA velikanka : ruska narodna pravljica / ilustrirala Natasha Villone ; [prevedel Jurij Kurillo]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [24] str. : ilustr. ; 26 cm

Besedilo v slov. in rus. - Lat. in cir. - Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 300 izv.

ISBN 978-961-7031-07-2
a) Ruske ljudske pravljice - Knjige za otroke

398.2(47)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 292379904

172.
RITCHIE, Alison
        Moja babi in jaz / Alison Ritchie ; [ilustracije] Alison Edgson ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Me and my grandma. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-3552-7
a) Babice (sorodstvo) - Vnuki - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) medvedi c) izleti d) igre e) medgeneracijski odnosi f) živali v domišljiji g) velike tiskane črke h) pripoved v verzih

821.111-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 291326464

173.
SLAPŠAK, Matic
        Zvezdne pravljice / Matic Slapšak ; ilustrirala Klara Lapanja. - 1. natis. - Domžale : Manični poet, 2017 (Žirovnica : Medium). - 135 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94318-0-1

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 292559616

174.
        SLON in bonbon : 50 najbolj priljubljenih pesmi naših klasikov za osnovnošolske otroke / [izbor pesmi David Tasič ; spremno besedilo Viktorija Muha ; ilustracije Katra Štrukelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 79 str. : ilustr. ; 23 cm

800 izv. - O slonu in bonbonu / VIktorija Muha: str. 76-77. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-275-181-4
a) poezija b) antologije

821.163.6-93-194
COBISS.SI-ID 292993792

175.
SMITH, Alex T.
        Klavdij na počitnicah / [besedilo in ilustracije] Alex T. Smith ; [prevedla Branka Dobovšek Dekleva]. - Jezero : Morfemplus, 2017. - 95 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Claude on holidays. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-69-8
a) Psi - V otroškem leposlovju b) hišni ljubljenci c) počitnice d) humor e) francoščina f) začetno branje

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290228992

176.
TELLEGEN, Toon
        Sredi noči / Toon Tellegen ; z ilustracijami Mance Post ; [prevod Anita Srebnik]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 79 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Middenin de nacht. - 600 izv.

ISBN 978-961-272-281-4
a) Živali - Noč - V otroškem leposlovju b) Domišljija - V otroškem leposlovju c) modrost d) razmišljanje e) živali v domišljiji

821.112.5-93-34
COBISS.SI-ID 293031936


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


177.
CHOYCE, Lesley, 1951-
        Konec skrivalnic / Lesley Choyce ; [prevod Brigita Orel]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 93 str. ; 19 cm. - (Zbirka Iziberi)

Prevod dela: Identify. - 600 izv. - O avtorju: str. 93

ISBN 978-961-272-280-7
a) Mladostniki - Medosebni odnosi - Šole - V mladinskem leposlovju b) Vrstniki - Nasilje - V mladinskem leposlovju c) dekleta d) fantje e) prijateljstvo f) odraščanje g) duševne motnje h) tesnoba i) medvrstniško nasilje

821.111(71)-93-311.2
COBISS.SI-ID 292928768


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


178.
BALLERINI, Luigi
        Gospodična Evforbija : učiteljica slaščičarstva / Luigi Ballerini ; ilustrirala Sara Benecino ; prevedla Mateja Gomboc. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 137 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: La signorina Euforbia. - 500 izv. - Andersenova nagrada, 2014

ISBN 978-961-278-349-5
a) Slaščičarstvo - Učenje - V mladinskem leposlovju b) Očetje in hčere - V mladinskem leposlovju c) Urbanizacija - Konflikti - V mladinskem leposlovju d) dobrota e) prijateljstvo f) solidarnost g) počitnice h) osamljenost i) posebneži

821.131.1-93-311.2
COBISS.SI-ID 291014400

179.
JAMES, Greg, radijski voditelj
        Navaden mulc / Greg James in Chris Smith ; ilustrirala Erica Salcedo ; [prevedla Ana Koren]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 394 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Kid normal. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3651-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3652-4 (broš.)

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 293021696

180.
PILKEY, Dav, 1966-
        Pasji mož / napisal in ilustriral Dav Pilkey kot Grega Bradač in Klemen Kočar ; pobarval Jose Garibaldi ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 231 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pasji mož ; knj. 1)

Prevod dela: Dog Man. - 2.000 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [232]

ISBN 978-961-01-4553-0
a) Policijski psi - V mladinskem leposlovju b) Mačke - V mladinskem leposlovju c) policija d) pustolovščine e) humor f) parodija g) živali v domišljiji h) stripi

084.11
COBISS.SI-ID 292220672

181.
WALLIAMS, David, 1971-
        Mišburger / David Walliams ; ilustriral Tony Ross ; [prevedel Milan Dekleva]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 257 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Ratburger. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4541-7
a) Podgana - Hišni ljubljenci - V mladinskem leposlovju b) Ustrahovanje - V mladinskem leposlovju c) humor d) dekleta e) družina f) mačehe g) nasilje h) šole

821.111-93-7
COBISS.SI-ID 292296192


929 ŽIVLJENJEPISI


182.
BUČEVIĆ, Petar
        Še več anekdot o slavnih osebah / Petar Bučević, Ninonslav Kunc ; ilustriral Ninoslav Kunc ; [prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 188 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Anegdote --- o slavnim osobama. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-251-435-8
a) Znamenite osebnosti - Biografije b) Znamenite osebnosti - Anekdote

821.163.42-36
929(100)
COBISS.SI-ID 292507648

183.
GRDINA, Igor, 1965-
        Pluti je treba : kontraadmiral Bubnov ter njegove domovine in vojne : [znanstvena monografija] / Igor Grdina. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - XIV, 247 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Zbiralnik ; 25)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 250 izv. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6554-40-4
a) Bubnov, Aleksandr Dimitrijevič (1883-1963) b) vojna mornarica c) ruska mornarica d) ruski častniki e) ruski izseljenci

929Bubnov A. D.
COBISS.SI-ID 291866368

184.
KLADNIK, Darinka
        (Ne)znani Slovenci / Darinka Kladnik. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 304 str. : ilustr., portreti ; 27 cm

3.500 izv. - Bibliografija: str. 297-304. - Kazalo

ISBN 978-961-282-235-4
a) Slovenci - Znamenite osebnosti - Biografije

929(497.4)
COBISS.SI-ID 291753728

185.
PLISECKAJA, Majja Mihajlovna
        Jaz, Maja Plisecka / Maja Plisecka ; prevedla Nataša Jelić. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 486 str., [39] str. pril. ; 22 cm

Prevod dela: Ja, Majja Pliseckaja. - 600 izv.

ISBN 978-961-287-066-9
a) Pliseckaja, Majja Mihajlovna (1925-2015) - Avtobiografije b) ruske balerine c) balet d) Sovjetska zveza

929Pliseckaja M.M.
792.82.071.2(47):929Pliseckaja M.M.
COBISS.SI-ID 292334848


R RISANKE


186.
        DESPICABLE me 3 [Videoposnetek] = Jaz, baraba 3 / directed by Pierre Coffin, Kyle Balda ; written by Cinco Paul & Ken Daurio ; score by Heitor Pereira ; original songs and themes by Pharrell Williams. - Posebna izd. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 85 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3469046/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Režija slovenske sinhronizacije Jernej Kuntner, prevod v slovenščino Petra Fleischman (podatka z interneta). - Produkcija: Chris Meledandri Production itd. - Posneto 2017. - DVDUP0435. - 73622/L/UPD7 (na DVD-ju). - Glasovi v angl.: Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Miranda Cosgrove itd. - Glasovi v slov.: Matevž Mueller, Iva Krajnc Bagola, Gorazd Žilavec, Uroš Smolej, Maja Končar itd. - Vsebuje tudi: The secret life of Kyle : [mini-movie] / directed by Bruno Chauffard, Glenn McCoy ; written by Ted Travelstead, Jeff Lowell ; music by Michael Gratt. - Za otroke od 8. do 12. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114019422


NASLOVNO KAZALO


 • (Ne)znani Slovenci 184


 • Alkimija oblačil 53
 • Analiza prodajnega trga in ciljno trženje "sobe pobega" v Šentjurju na temo rodbine Ipavcev 36


 • Barça 91
 • Bemumast. 3, Imate jajca? 83
 • Biblija uspešnega piara 85
 • Blagajniško poslovanje 87
 • Bodi ti, spremeni svet 18
 • Bog dela zdaj! 33
 • Brez rokavic 28


 • Camino 32
 • Clothing alchemy 53


 • Čarobni angelčki iz papirja 45
 • Čudesa cirkusa 130


 • Debeli zidovi, majhna okna 149
 • Dekameron 96
 • Deklica Malenica in njene zlomljene petke 160
 • Despicable me 3 186
 • Dobro jutro, zdravje 68
 • Docat 31
 • Druga preteklost 117
 • Drugo rojstvo 11
 • 20 let v službi miru 40
 • 12 legend slovenskega športa ... 93
 • Dvoživke in plazilci Slovenije in okoliških regij 58


 • Elementi ljudskih plesov v plesni vzgoji predšolskih otrok 49
 • Empatija 15


 • Fake news 2


 • Glass in the Celje region 72
 • Gospod Mercedes 112
 • Gospodična Evforbija 178
 • Groznovilca in divja zima 157


 • Hamburgerji 81
 • Heroj karizmatične prihodnosti 30
 • Hlapci 89
 • Hlapec Jernej in pasja pravica 5
 • Ho'oponopono & družinski odnosi 14


 • Igra s smrtjo 128
 • Inkluzija otrok s posebnimi potrebami 44
 • Italijanski salonarji 137
 • Izpovedi 95


 • Jaz, baraba 3 186
 • Jaz, Čarli Čeplin 142
 • Jaz, Maja Plisecka 185
 • Jedci psov iz Svinije 141
 • Jej dobro, bodi lepa 61
 • Ježek Blažek 166


 • Kaj je vedela Maisie 109
 • Kaj moramo starši o denarju naučiti svoje otroke, preden gredo od doma 38
 • Kako izboljšati trženjske aktivnosti kmetijske zadruge X 39
 • Kako mi je Skrivnost spremenila življenje 9
 • Karst shepherds - sons of the wind 80
 • Klavdij na počitnicah 175
 • Knjiga o mačkah za otroke 75
 • Knjiga o psih za otroke 76
 • Knjiga strahu ali Kako mi je ime 150
 • Knjiga za Divjo žensko 13
 • Ko bolečina obeta ljubezen 152
 • Konec skrivalnic 177
 • Konji 74
 • Korintski steber 126
 • Kozjanska in obsoteljska Natura 2000 55
 • Kraljična 170
 • Kraški ovčarji - sinovi burje 80
 • Kratkotrajne sanje Jakoba Vossa 105
 • Kreda 136
 • Kruh z drožmi 82
 • Kruzo 129
 • Krvni bratje 127


 • Lažnive novice 2
 • Legenda o plavajočem drevesu 163
 • Ljubezen pod krinko 110
 • Ljudski pregovori 50
 • Lov za pozabljenim zakladom 90


 • Mala knjiga velikega hujšanja 63
 • Mati fabrika in njeni otroci 147
 • Matic in Meta za ohranitev planeta 162
 • Mejniki 122
 • Midva 123
 • Minecraft. Bitjeslovje 6
 • Mišburger 181
 • Moč je nov lepotni ideal 94
 • Modrost Indijancev 21
 • Moj lajf 3
 • Moj prijatelj BonTonček 52
 • Moja babi in jaz 172
 • Moje prve ptice pozimi 57


 • Na kmetiji. Kje je moja mami? 164
 • Najlepše basni 168
 • Naravni rezervat Ormoške lagune 54
 • Narkopolis 133
 • Naturopatski nasveti in recepti 60
 • Navaden mulc 179
 • Ne pozabi najine ljubezni 131
 • Nekega lepega dne 158
 • Nevarno proti vrhovom 92
 • Neverend 132
 • Nevromarketing razbija iluzije 22


 • O človeku, ki je iskal srečo 169
 • Odtisi v času 138
 • Oklep iz črnila 107
 • Okrepimo imunski sistem 67
 • Okrepite si možgane 20
 • Onkraj Marsa in Venere 16
 • 8 tednov za urejen krvni sladkor 66
 • Osmina 102
 • Ozdravite svoj um 24
 • Ozri se, deklica 148


 • Pasji mož 180
 • Past za markiza 115
 • Pet načinov padca 135
 • Sreča 29
 • Pirhi, pisanice, remenke 47
 • Pluti je treba 183
 • Podobe iz sanj 97
 • Pogrešani napotki 41
 • Polnočna krona 113
 • Poroka in posteljne vragolije 111
 • Pošast 170
 • Potovanje v središče atoma 56
 • Pričevalec težkih dni 155
 • Prihodnost 1
 • Priročnik za prvo pomoč na delovnem mestu 59
 • Proteinoholik 62


 • Rastlinski antibiotiki 70
 • Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed 43
 • Rdeči hipokrit 121
 • Reci življenju da 7
 • Repa velikanka 171
 • Resevna - planinska točka nad Šentjurjem 51
 • Ruleta 139


 • S tačko v tački 159
 • Samostan 124
 • The secret life of Kyle 186
 • Sestrstvo 10
 • Sin 119
 • Skarabej Matej 167
 • Skrivno gentlemanovo hrepenenje 106
 • Skrivnost našega uspeha 145
 • Sladka modrina 71
 • Slon in bonbon 174
 • Slovenija, vinska dežela 77
 • Spovin 118
 • Sredi noči 176
 • Stebri slovenskega gospodarstva 37
 • Steklo na Celjskem 72
 • Strupeno pero 98
 • Svet ledu in ognja 116


 • Še več anekdot o slavnih osebah 182
 • Šest dni v Kataloniji 34
 • Šolanje psa na 101 način 79
 • Švrk in tat s pasje razstave 161


 • Tema 108
 • Terenski vodnik po lažeh 19
 • Tihotapci miru 120
 • Tik pod nebom 134
 • Trije koraki do sreče 12
 • Tukaj, zate, tam 140
 • Tvoje drugo življenje se začne, ko se zaveš, da imaš samo eno 104


 • Učna motivacija 42
 • Ukročena divjina 143
 • Ukrotiti Škota 114
 • Umetnost astrologije 26
 • Umetnost branja z dlani 27
 • Uporabna astrologija 17
 • Upornica 125
 • Uspešen odpoklic 78


 • V objemu besed 46
 • Vila Rosenau 48
 • Vilenica 146
 • Vodnik za punce 65
 • Vojvodova ponudba 100
 • Vrnitev 144


 • Xola in Angelito 156


 • Z besedami v naš čas 153
 • Začni z zakaj 88
 • Zadnji let Tonija Mrlaka 4
 • Zadnjih sto let 35
 • Zakaj bogati postajajo še bogatejši 86
 • Zakaj skačem 64
 • Zakladnica modrosti 154
 • Zakon privlačnosti 68
 • Zanimivosti o konjih 73
 • Zberi pogum 151
 • Zdravljenje notranjega otroka 25
 • Zdravo črevesje 84
 • Zen cvetočih češenj 23
 • Zmagovalci 69
 • Zmagovalka 99
 • Zmaj v parku 165
 • Zvezdne pravljice 173


 • Želim si 8
 • Ženska drugje 103
 • Ženska na oknu 101

IMENSKO KAZALO


 • Ahčan, Uroš 59
 • Ambrožič-Dolinšek, Jana (avtor) 43
 • Anido, Gerardo 73
 • Antonsson, Linda (avtor) 116
 • Arias, Christian (fotograf) 79
 • Artiček, Marija 95
 • Atxaga, Bernardo (1951-) 156


 • Bajd, Barbara 57
 • Bakan, Anja (prevajalec) 112
 • Balagué, Guillem 91
 • Balda, Kyle (režiser) 186
 • Ballerini, Luigi 178
 • Basle, Tilen (ilustrator) 54
 • Batič, Janja (avtor) 43
 • Bauer, Jana 157
 • Behling, Silke 74
 • Bele, Jani 92
 • Benecino, Sara (ilustrator) 178
 • Bernard, Gregor (fotograf) 55
 • Bernik, Janez (1933-2016, ilustrator) 97
 • Bertelsen, Jes (1946-, avtor) 15
 • Blatnik, Teja (fotograf) 68
 • Boccaccio, Giovanni 96
 • Bogataj, Boris (urednik) 58
 • Bogataj, Janez (1947-, avtor dodatnega besedila) 82
 • Bogataj, Marko (prevajalec) 108
 • Bosmans, Phil (1922-2012) 7
 • Bošnjak, Blanka (recenzent) 43, 46
 • Böttjer, Andrea 75
 • Božič, Luka (1976-) 54
 • Božič, Neža (1978-, prevajalec) 144
 • Brajnik, Erika 60
 • Brankovič, Primož (fotograf) 77
 • Brewer, Sarah 61
 • Brezigar, Bojan 34
 • Brglez, Alja (recenzent) 183
 • Bruns, Sandra (1975-) 76
 • Bucay, Jorge 8
 • Bučar, Tim (fotograf) 44
 • Bučević, Petar 182
 • Butler, M. Christina 158
 • Byrne, Rhonda 9


 • Campbell, Rebecca (1967-) 10
 • Cankar, Ivan (1876-1918) 97
 • Cankar, Ivan (1876-1918, bibliografski predhodnik) 3, 5, 89
 • Carell, Steve (1963-, izvajalec) 186
 • Carevski, Panče (prevajalec) 121
 • Cedilnik, Danilo (ilustrator) 92
 • Chapman, Jane (1970-) 159
 • Chauffard, Bruno (režiser) 186
 • Choyce, Lesley (1951-) 177
 • Christie, Agatha (1890-1976) 98
 • Cirman, Hana (prevajalec) 6
 • Coffin, Pierre (režiser, izvajalec) 186
 • Cosgrove, Miranda (1993-, izvajalec) 186
 • Cremisi, Teresa 99


 • Černelič, Marja 11
 • Čertalič, Vera (1948-, prevajalec) 10
 • Česnik Korošec, Vesna (prevajalec) 110
 • Čuk, Marij (avtor dodatnega besedila) 138
 • Čuk, Marko (1959-, zbiratelj, urednik) 154
 • Čuk, Silvester (zbiratelj) 154


 • Dare, Tessa 100
 • Daurio, Ken (scenarist) 186
 • Davis, Garth 62
 • Debeljak, Aleš (1961-2016) 140
 • Debeljak, Dora (1980-, prevajalec) 61
 • Debevc, Maja 12
 • Dekleva, Milan (prevajalec) 181
 • Denac, Damijan (avtor) 54
 • Divković, Ingrid 13
 • Dobovšek-Dekleva, Branka (prevajalec) 175
 • Dogša, Jurij (avtor dodatnega besedila) 54
 • Dolar, Mladen (avtor dodatnega besedila) 89
 • Dupreé, Ulrich E. 14
 • Durdel-Hoffmann, Sabine 81
 • Dvornik, Katarina (ilustrator) 52


 • Đukić, Milena 160
 • Đurić, Nataša (1987-) 82


 • Edgson, Alison (ilustrator) 172
 • Emeršič, Jurij Pavel (avtor dodatnega besedila) 155
 • Enright, Amanda (ilustrator) 164
 • Erkas, Sinem (ilustrator) 65
 • Eßmann, Elke (avtor) 81
 • Eversden, Lona (avtor) 29


 • Fajt, Elena (mentor) 53
 • Fanning, Chris (fotograf) 94
 • Finn, A. J. 101
 • Fisers, Bernadette 63
 • Fister, Robert (ilustrator) 57
 • Fitzek, Sebastian 102
 • Fleischman, Petra (prevajalka, prevajalec) 186
 • Flessner, Bernd 1
 • Flisar, Nino (prevajalec) 139
 • Florjančič, Peter (1965-, kartograf) 32
 • Francis, Lee (avtor) 128
 • Franciscus (papež, avtor dodatnega besedila) 31
 • Frankl, Peter (1965-, avtor dodatnega besedila) 85
 • Fröhlich, Petra (prevajalec) 164
 • Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 128


 • Gal Štromar, Maja 103
 • Garbajs, Lili (ilustrator) 160
 • García, Elio M. (avtor) 116
 • Garibaldi, Jose (ilustrator) 180
 • Gauß, Karl-Markus 141
 • Gibbes, Lesley 161
 • Giordano, Raphaëlle (1974) 104
 • Globokar, Roman (avtor dodatnega besedila) 155
 • Gložančev, Lenka (prevajalec) 166, 167
 • Godler, Jure (fotograf) 153
 • Gombač, Žiga (avtor) 5
 • Gomboc, Mateja (1964-) 162
 • Gomboc, Mateja (1964-, prevajalec) 178
 • Gorenc, Boštjan (1977-, avtor) 3
 • Gorenc, Boštjan (1977-, prevajalec) 116, 180
 • Göritz, Matthias (1969-) 105
 • Gorjak, Robert 77
 • Gorjanc, Jurij (fotograf) 59
 • Gorjanc, Matija (1969-, fotograf) 59
 • Grabnar, Katja (prevajalec) 94
 • Granda, Stane (recenzent) 183
 • Gratt, Michael (skladatelj) 186
 • Gray, John (1951-) 16
 • Grdina, Igor (1965-) 183
 • Gregorčič, Mojca (1962-) 17
 • Griesser Pečar, Tamara (urednik) 155
 • Grm, Urška (grafična oblikovalka, fotograf) 169
 • Grom, Gašper 83
 • Grom, Staša (avtor, fotograf) 83
 • Grošelj, Viki (1952-, avtor dodatnega besedila) 92
 • Grum, Martin (1958-, avtor dodatnega besedila) 140
 • Gržan, Karel 142
 • Guhrke, Laura Lee 106
 • Gusti (1963-, ilustrator) 8


 • Habinc, Mateja (mentor) 48, 51
 • Haramija, Dragica (avtor) 43
 • Haramija, Dragica (urednik) 43, 46
 • Harlamov, Aljoša (avtor dodatnega besedila) 117
 • Hay, Louise L. (avtor) 24
 • Heer, Dain 18
 • Hieng, Primož 47
 • Higashida, Naoki (1992-) 64
 • Hildebrandt, Steen (avtor) 15
 • Hočevar, Uroš (snemalec, fotograf) 69
 • Høeg, Peter (1957-, avtor) 15
 • Hošek, Jan (ilustrator) 54
 • Hunting, Helena 107


 • Ibrahim, Marawa 65
 • Ilić, Olivera (mentor) 49
 • Ivanuš-Grmek, Milena (recenzent) 43, 46


 • Jacobson, Howard (1930-, avtor) 62
 • Jagodič, Gregor (1974-, mentor) 39
 • James, E. L. 108
 • James, Greg (radijski voditelj) 179
 • James, Henry (1843-1916) 109
 • James, Julie (1974-) 110
 • Jančar, Drago (avtor dodatnega besedila) 141
 • Jančič, Peter 2
 • Jankovič, Martin (prevajalec) 91
 • Jeffries, Sabrina 111
 • Jelen, Tonja (avtor dodatnega besedila) 105
 • Jelić, Nataša (prevajalec) 185
 • Jensen, Helle (1954-, avtor) 15
 • Jeraj Valentinčič, Katja (prevajalec) 100
 • Jermann, Barbra (avtor dodatnega besedila) 12
 • Jernejčič, Andreja (1975-) 85
 • Jovanovič, Helena 163
 • Joyce, Melanie 164
 • Juhant, Marko 41
 • Jurečič, Bern (avtor dodatnega besedila) 17
 • Juul, Jesper (1948-, avtor) 15
 • Juvančič, Miran 143


 • Kajin, Dijana 36
 • Kavzar Hudej, Maja (urednik) 146
 • King, Stephen (1947-) 112
 • King, Stephen Michael (ilustrator) 161
 • Kitak, Polona (ilustrator) 153
 • Kiyosaki, Robert T. 86
 • Kladnik, Darinka 184
 • Klančar Kobal, Apolonija (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 64
 • Klenovšek, Dušan (avtor) 55
 • Kocijančič, Matic (avtor dodatnega besedila) 5
 • Komadina, Tanja 3
 • Končar, Maja (1960-, izvajalec) 186
 • Korbar, Jasmin (fotograf) 44
 • Koren, Ana (1983-, prevajalec) 179
 • Košan, Marko (avtor dodatnega besedila) 122
 • Košir, Esther (prevajalec) 106
 • Košir, Katja (avtor) 43
 • Košir, Niko (prevajalec) 96
 • Košuta, Miroslav 165
 • Kovačič, Janez (1932-) 87
 • Kozarov, Aleksandra (urednik) 58
 • Kožar, Melanija (prevajalec) 6
 • Krajnc Ivič, Mira (avtor) 43
 • Krajnc Ivič, Mira (lektor) 43, 46
 • Krajnc, Iva (izvajalec) 186
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 107
 • Kraljić, Zlatko (ilustrator) 153
 • Kranjc, Mojca (1958-, prevajalec) 105
 • Kraševec, Borut (1973-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 124
 • Kravanja, Jure (fotograf) 44
 • Krhin, Kristina (ilustrator) 170
 • Krings, Antoon 166, 167
 • Krivdić, Damir (avtor dodatnega besedila) 21
 • Križman, Danica (prevajalec) 98
 • Križnik, Karmen 48
 • Kryštufek, Boris (recenzent) 58
 • Kučan, Milan (avtor dodatnega besedila) 34
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 45, 114, 135
 • Kunc, Ninoslav (avtor, ilustrator) 182
 • Kunst, Mojca (avtor) 55
 • Kuntner, Jernej (režiser) 186
 • Kurillo, Jurij (prevajalec) 171


 • Lapanja, Klara (ilustrator) 173
 • Lapuh Maležič, Jedrt (prevajalec) 133
 • Lauko, Tomaž (fotograf) 72
 • Lavbič, Anja 49
 • Lavtižar, Jana (1959-, prevajalec) 182
 • Leiler, Ženja (avtor dodatnega besedila) 3
 • Lengerke, Alexander von (ilustrator) 31
 • Levičar, Tomaž (fotograf) 52
 • Levitin, Daniel J. 19
 • Levy, Joel 20
 • Liberšar, Lidija (prevajalec) 15
 • Licardo, Marta (avtor) 43
 • Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 119
 • Lipovec, Alenka (avtor) 43
 • Lorenčič, Danaja (prevajalec) 16
 • Lotz, Brigitte (avtor) 81
 • Lowell, Jeff (scenarist) 186
 • Lozar, Milena (avtor dodatnega besedila) 148
 • Lubi, Maja (ilustrator) 169


 • Maas, Sarah J. 113
 • MacGregor, Kinley 114
 • MacLean, Sarah 115
 • Macnaughton, Tina (ilustrator) 158
 • Madric, Irena (prevajalec) 84
 • Maherl, Tea (avtor) 83
 • Mali, Barbara (prevajalec) 18
 • Malič, Tina (prevajalec) 8
 • Maliqi, Abedin (prevajalec) 152
 • Maraš, Vasilije (urednik) 40
 • Marčič, Maja (ilustrator) 54
 • Martin, George R. R. 116
 • Matar, Hisham (1970-) 144
 • Mattinson, Pippa 78
 • Mazzini, Miha 145
 • McCoy, Glenn (režiser) 186
 • Mednarodna konferenca o didaktiki in metodiki (3 ; 2017 ; Ljubljana) 42
 • Mednarodni literarni festival (32 ; 2017 ; Vilenica) 146
 • Medved, Drago 37
 • Medvešek, Mojca (1985-, prevajalec) 149
 • Meterc, Petra (prevajalec) 146
 • Michl, Reinhard (ilustrator) 168
 • Mihelič, Mojca (1944-, prevajalec) 73
 • Miladinović Zalaznik, Mira (prevajalec) 141
 • Milič, Marja (avtor) 38
 • Milovanović, Srđan (prevajalec) 63
 • Mirsberger, Annett (fotograf) 75, 76
 • Miš Svoljšak, Irena (avtor dodatnega besedila) 66
 • Mitchell, David (1969-, avtor dodatnega besedila) 64
 • Mlinar, Rudi 147
 • Močivnik, Marijan (1963-, fotograf) 77
 • Möderndorfer, Vinko (1958-) 117
 • Mosley, Michael (1957-) 66
 • Mrak, Miro (prevajalec) 101
 • Mueller, Matevž (izvajalec) 186
 • Mugerle, Maja (prevajalec) 80
 • Mugerli Lavrenčič, Maruša (1978-, prevajalec) 102
 • Mugerli, Anja 118
 • Muha, Viktorija (avtor dodatnega besedila) 174
 • Muha, Viktorija (urednik, avtor dodatnega besedila) 50
 • Müller, Nataša (1967-, prevajalec) 29
 • Munih, Živa (prevajalec) 79


 • Nemanič, Julij (avtor dodatnega besedila) 77
 • Nesbø, Jo (1960-) 119
 • Nidorfer, Matjaž 38
 • Nikolčič, Niko (fotograf) 169
 • Novak, Cecilija 148


 • Obal, Zdenka 169
 • Orel, Brigita (prevajalec) 177
 • Oršanič, Hrvoje Teo (avtor) 55
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 161
 • Osredkar, Meta (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 109
 • Otrin, Blaž (avtor dodatnega besedila) 155
 • Oven, Carmen L. 120


 • Palajsa, Stjepan (urednik) 21
 • Paljk, Jurij (avtor dodatnega besedila) 60
 • Parker, Trey (1969-, izvajalec) 186
 • Pascual, Carlos (1964-) 149
 • Paul, Cinco (scenarist) 186
 • Pavček, Tajča 68
 • Pavlič, Goran (avtor dodatnega besedila) 44
 • Pavlovski, Božin 121
 • Peljhan, Matej (1967-, fotograf) 44
 • Peperko, Teja 51
 • Perco, Fabio (ilustrator) 54
 • Pereira, Heitor (skladatelj) 186
 • Perme Jurjavčič, Daša (prevajalec) 115
 • Perne, Ana (avtor dodatnega besedila) 89
 • Pezdir, Slavko (avtor dodatnega besedila) 37
 • Pharrell (skladatelj) 186
 • Piber, Petra (prevajalec) 75, 76
 • Pilkey, Dav (1966-) 180
 • Pirnat, Peter (avtor dodatnega besedila) 131
 • Pišek, Mojca (1985-, avtor dodatnega besedila) 134
 • Pleterski, Andrej (1955-, avtor dodatnega besedila) 82
 • Pliseckaja, Majja Mihajlovna 185
 • Ploštajner, Barbara (avtor, kartograf) 55
 • Podgoršek, Saša (recenzent) 41
 • Podkrižnik, Mimi (prevajalec) 99
 • Podržaj, Tina (prevajalec) 88
 • Pohar Perme, Maja 90
 • Ponikvar, Primož (prevajalec) 119
 • Ponoš, Dolores (ilustrator) 30
 • Pope Toth, Kornelija 22
 • Post, Mance (ilustrator) 176
 • Potočar Papež, Irena 52
 • Potočnjak, Draga (bibliografski predhodnik) 4
 • Pregelj, Barbara (1970-, prevajalec) 156
 • Pregl, Slavko 170
 • Preinfalk, Miha (avtor dodatnega besedila) 131
 • Prenner, Ljuba 122
 • Pretnar, Bogi 69
 • Prevolnik, Maja (3.8.1981-, prevajalec) 9
 • Pride, B. L. 123
 • Prilepin, Zahar 124
 • Pucelj, Janez (1949-, avtor dodatnega besedila) 155
 • Pulko, Simona (avtor) 43
 • Pungerčar, Milenka 125
 • Pungeršič, Diana (1984-, avtor dodatnega besedila) 118
 • Pušavec, Marijan (avtor) 4


 • Rajar, Breda (prevajalec) 1, 74
 • Rakovič, Nino (fotograf) 44
 • Ramšak, Diana (prevajalec) 66
 • Rataj, Jože 72
 • Ravnjak, Vili 23
 • Razpotnik, Ana (1978-, ilustrator) 162, 165
 • Rebula, Alojz 126
 • Recek, Dejan (fotograf) 59
 • Reiner, Matthias (1961-, urednik) 168
 • Remškar, Filip (avtor dodatnega besedila) 88
 • Reposa, Mattie (ilustrator) 79
 • Ritchie, Alison 172
 • Rodriguez, Toni (ilustrator) 73
 • Romeva, Raül (avtor dodatnega besedila) 34
 • Ropič, Marija (avtor) 43
 • Ropret, Neža (prevajalec) 172
 • Roslund, Anders (1961-) 127
 • Ross, Lauren (fotograf) 94
 • Ross, Tony (1938-, ilustrator) 181
 • Rozman, Andrej (1955-, avtor) 89
 • Rozman, Franc (1949-) 56
 • Rožen, Marjan (ilustrator) 142
 • Rupel, Dimitrij 35
 • Rutar, Dušan 44
 • Rynio, Jörn (fotograf) 84


 • Salcedo, Erica (ilustrator) 179
 • Scarrow, Simon 128
 • Schäfer, Christiane (avtor) 84
 • Schulz, Mona Lisa 24
 • Seiler, Lutz (1963-) 129
 • Sekulić, Darja 25
 • Senica, Aleks 39
 • Shua, Ana María (1951-) 130
 • Siewert, Aruna M. (1965-) 70
 • Sinek, Simon 88
 • Sivec, Ivan (1949-) 131
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 19
 • Slabe, Damjan (1965-, avtor, fotograf) 59
 • Slapšak, Matic 173
 • Sluga, Kristina (urednik, prevajalec) 146
 • Smiljanić, Zoran 4
 • Smith, Alex T. 175
 • Smith, Chris (radijski voditelj, avtor) 179
 • Smolej, Uroš (izvajalec) 186
 • Soban, Branko (avtor dodatnega besedila) 144
 • Southgate, Anna 26, 27
 • Srebnik, Anita (prevajalec) 176
 • Starr, Jesse (fotograf) 94
 • Stegel, Barbara 150
 • Stenvall, Anton (ilustrator) 6
 • Stepančič, Damijan 89
 • Sternad, Ida (prevajalec) 158, 159
 • Strašek, Milenko (urednik) 153
 • Strayed, Cheryl (1968-) 151
 • Stražar, Danni (prevajalec) 127
 • Strehle, Sandra 84
 • Stubberup, Michael (avtor) 15
 • Sundance, Kyra 79
 • Svetičič, Mojca (prevajalka, prevajalec) 136


 • Šešet, Jurij (prevajalec) 65
 • Šimleša, Bruno 28
 • Šinigoj, Uroš 71
 • Šinkovec, Igor 5
 • Šoštarič, Miha (fotograf) 44
 • Šteger, Aleš 132
 • Štrubelj, Zvone (avtor dodatnega besedila) 33
 • Štrukelj, Katra (ilustrator) 174
 • Štucin, Zdenka (avtor) 87
 • Štuhec, Olga (prevajalec) 111
 • Šukarov, Maja (prevajalec) 20, 26, 27, 67, 70
 • Šukarov, Sanda (prevajalec) 151
 • Šutanovac, Radoljub (avtor, fotograf) 59


 • Tasič, David (urednik) 174
 • Täubner, Armin 45
 • Taylor, Roy (avtor dodatnega besedila) 66
 • Tellegen, Toon 176
 • Thaw, Caroline (ilustrator) 157
 • Thayil, Jeet (1959-) 133
 • Thunberg, Stefan (1968-, avtor) 127
 • Tkalec, Lara (fotograf) 44
 • Toland, Sarah (avtor) 94
 • Tomažič, Agata 134
 • Travelstead, Ted (scenarist) 186
 • Tucker, K. A. (1978-) 135
 • Tudor, C. J. 136
 • Tulli, Magdalena 137
 • Tuma, Tanja (avtor dodatnega besedila) 125
 • Tupja, Edmond 152
 • Turk, Stefano (ilustrator) 163
 • Turnšek, Marjan (1955-, prevajalec) 31
 • Turnšek, Milena (prevajalec) 7


 • Umek, Evelina 138
 • Unger, Arlene K. 29
 • Unuk, Jana (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 137


 • Valverde, Mikel (ilustrator) 156
 • Vehovar, Blaž 80
 • Vevar, Štefan (1953-, prevajalec) 129, 168
 • Videc, Janja 53
 • Vidmar, Ivan (1953-, fotograf) 59
 • Vilar, Polona (avtor) 43
 • Villone, Natasha (ilustrator) 171
 • Vinčec, Milan 32
 • Vodušek, Mojca (1952-, prevajalec) 13, 28
 • Vogrin, Milan 58
 • Volčič, Nace (avtor) 33
 • Volčič, Silva 33
 • Vonn, Lindsey (1984-) 94
 • Vovk Škerl, Petra (mentor) 36
 • Vovk, Urban (urednik, avtor dodatnega besedila) 140
 • Vršnik Perše, Tina (avtor) 43


 • Walliams, David (1971-) 181
 • Wheelwright, Tom (avtor) 86
 • Wiig, Kristen (1973-, izvajalec) 186
 • Wiltshire, Alex 6


 • Zadnikar, Gita (recenzent) 183
 • Zahariaš, Karmen (prevajalec) 78
 • Zajc, Neža (urednik) 183
 • Zajc-Berzelak, Karla (avtor dodatnega besedila) 122
 • Zakonjšek, Vesna (avtor) 55
 • Zdešar, Janez (1926-) 155
 • Zemljak Jontes, Melita (avtor) 43
 • Zemljak Jontes, Melita (lektor) 43
 • Zoran, Jernej (prevajalec) 24
 • Zore, Stanislav (avtor dodatnega besedila) 155
 • Zupan, Uroš (1963-, urednik, avtor dodatnega besedila) 140
 • Zupanc, Monika (1969-, ilustrator) 41
 • Zupančič, Ava (avtor dodatnega besedila, prevajalec) 130
 • Zych, Barbara (urednik) 29


 • Žakelj, Katarina (prevajalec) 113
 • Žakelj, Sonja (avtor dodatnega besedila) 169
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 104
 • Željeznov Seničar, Maruška (urednik) 42
 • Žigo, Lada 139
 • Žilavec, Gorazd (izvajalec) 186
 • Žmahar, Mihael 30
 • Žontar, Eva (biologinja, prevajalec) 62

PREDMETNO KAZALO


 • 20.-21.st. 130, 137, 144
 • 20.st. 122


 • afirmacije 24
 • Aforizmi
  • - Pogum 151
  • - Življenjska modrost 154
 • agenti 110
 • agresivnost 30
 • Agro KEA 39
 • albumi 54, 55, 77, 81
 • alkimija 53
 • Alpinizem - Varnost - Priročniki 92
 • Ameriška književnost
  • - Moški - Vojna - Biografija - Spomini - Libija - 21.st. - Roman 144
  • - Romani 111
 • ameriški animirani filmi 186
 • ameriški pisatelji libijskega porekla 144
 • analiza trga 36
 • Angleška književnost - Romani 98
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 186
 • animirani filmi za otroke 186
 • antologije 174
 • argentinska kratka proza 130
 • argentinske pisateljice 130
 • arhetipi 53
 • arhetipi divje ženske 53
 • Astrologija - Priročniki 17, 26
 • astrološka znamenja 17
 • Astrološka znamenja - Priročniki 26
 • astrološke hiše 17
 • astrološke karte 17
 • Atomi 56
 • avtisti 64
 • Avtizem
  • - Doživljanje 64
  • - Otroci - Spomini 152
 • Avtoimunske bolezni - Naravno zdravljenje - Priročniki 68
 • Avtomobili - Promet - Problemi - V otroškem leposlovju 165
 • avtosugestija 24


 • Babice (sorodstvo) - Vnuki - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 172
 • balet 185
 • Basni - Knjige za otroke 168
 • Bayesovo pravilo 19
 • Begunci - V leposlovju - Baltsko morje 129
 • beljakovine 62
 • Bill Hodges - V leposlovju 112
 • biobibliografski podatki 146
 • biografije 37
 • biorgonomija 11
 • Blake, Rose glej Rose Blake (literarna junakinja)
 • Bog 28
 • bogastvo 9
 • Bogastvo 86
 • bojevanje 21
 • bolezni 24, 60
 • Bolni otroci - Higiena 69
 • Bombaj glej Mumbaj
 • Bonton - Priročniki - Knjige za otroke 52
 • bralna pismenost 43, 46
 • bralne strategije 43, 46
 • branje 169
 • Branje - Metodika pouka - Priročniki 43, 46
 • Brezigar, Bojan - Dnevniki 34
 • Bubnov, Aleksandr Dimitrijevič 183


 • Cankar, Ivan - "Hlapci" - V mladinskem leposlovju - Literarne študije 89
 • Cankar, Ivan - "Hlapec Jernej in njegova pravica" - V mladinskem leposlovju - Literarne študije 5
 • Cankar, Ivan - "Moje življenje" - Interpretacija - Stripi 3
 • Cankar, Ivan - V otroškem leposlovju 169
 • Cankarjeva knjižnica Vrhnika 169
 • Cirkus - V leposlovju 130
 • citati 11, 21, 154
 • civilizacijske bolezni 62
 • cultural heritage 49


 • članki 22
 • članstvo 39
 • Črevesje - Higiena - Priročniki 84
 • čuječnost 29
 • čustva 24, 30


 • dance expression of children 49
 • davki 86
 • Debeljak, Aleš 140
 • debelost 62, 66
 • dečki 170
 • dekleta 177, 181
 • Dekleta
  • - Odraščanje - Knjige za mladino 65
  • - Puberteta - Knjige za mladino 65
 • deklice 170
 • denar 86
 • denarstvo 38
 • dezinformacije 19
 • diabetes mellitus glej Sladkorna bolezen
 • Diabetiki - Prehrana - Priročniki 66, 71
 • didaktika 42
 • dietna prehrana 63
 • Dietna prehrana - Kuharski recepti 83
 • dihanje 68
 • diplomska dela 49
 • diplomske naloge 48, 51
 • diplomsko delo 36
 • dobrodelnost 33
 • dobrota 178
 • dolgovi 86
 • domača zdravila 70
 • domače živali 164
 • domišljija 170
 • Domišljija - V otroškem leposlovju 176
 • domobranci 155
 • dresura 74, 78, 79
 • Droži - Peka 82
 • drožne živali 76
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • drugačnost 160
 • družba 28
 • družbena pravičnost 44
 • družina 15, 148, 152, 181
 • Družina
  • - Migracije - V leposlovju 99
  • - V leposlovju
 • družine 43, 46
 • družinska pismenost 43, 46
 • družinski odnosi 11
 • Družinski odnosi 14
 • družne živali 75
 • duhovna rast 9, 11, 12, 23
 • Duhovnost 28
 • duševna higiena 24
 • duševne motnje 24, 177
 • duševno zdravje 24
 • Dvoživke - Slovenija 58


 • Ecclesia catholica - Družbeni nauk 31
 • Egipt - V leposlovju - Aleksandrija 99
 • egoizem 30
 • Ekologija - Varstvo narave - V otroškem leposlovju 162
 • elementarni delci 56
 • Empatija - Priročniki 15
 • energija 56
 • energijska polja 56
 • eseji 149
 • etnologija 48, 51
 • etologija 78, 79, 80
 • Evropa - Romanja - Potopisi 33
 • Evropska književnost - Nagrade - 2017 146


 • fantastična bitja 6
 • fantje 177
 • Fantje - Odraščanje - V leposlovju 105
 • FBI 110
 • filozofija 11
 • finančna samostojnost 38
 • finančna uspešnost 86
 • finančna vzgoja 38
 • finančno izobraževanje 86
 • fitnes 94
 • Fitoterapija - Priročniki 70
 • Fizika 56
 • folk dance 49
 • folk heritage 49
 • fotografski albumi 80
 • Francija - V leposlovju - Pariz 99
 • francoščina 175
 • Futurologija - Knjige za mladino 1


 • Gauß, Karl-Markus 141
 • Geopolitika - Slovenija 35
 • gore 92
 • gorske nesreče 92
 • Gospodarske družbe - Računovodstvo 87
 • gozdovi 55
 • Gozdovi - Zima - V otroškem leposlovju 157
 • graščina Ponikva 48
 • grška mitologija 11


 • habitatni tipi 55
 • hamburgerji 81
 • havajske zdravilne metode 14
 • hčere in matere glej Vidre
 • hčere in očetje glej Očetje in hčere
 • higiena 66
 • hipnoza 22
 • Hiromantika - Priročniki 27
 • hišni ljubljenci 75, 76, 175
 • Hodges, Bill glej Bill Hodges
 • homoseksualnost 28, 30
 • horoskopi 17
 • hranilna vrednost 84
 • Hujšanje - Priročniki 63
 • humor 157, 175, 180, 181


 • Ideologija - Nasprotja - V mladinskem leposlovju 89
 • Igrače - Izdelava - Priročniki 45
 • igre 75, 76, 172
 • Imunski sistem - Krepitev 67
 • Indija - Družbene razmere - V leposlovju - 1970- 133
 • Indijanci - Življenjska modrost 21
 • individuacija 53
 • Informacije - Resničnost 19
 • informacijska družba 19
 • Intelektualci - Marginalne skupine - V leposlovju - Vzhodna Nemčija 129
 • International Literary Festival glej Mednarodni literarni festival
 • iskanje 158, 164
 • iskanje sreče 169
 • Italija - V leposlovju - Milano 99
 • izleti 172
 • iznajdbe 1


 • jahanje 74
 • Jajca - Pisanice - V otroškem leposlovju 158
 • Javno nastopanje - Priročniki 85
 • jedilniki 60, 62, 66
 • joga 23
 • juhe 84


 • kariera 9
 • karmična diagnostika 11
 • kartonke 164
 • Katalonija - Politične razmere - 2017 34
 • Katoliška cerkev - Socialni nauk 31
 • Katoliška cerkev glej Ecclesia catholica
 • Kazenske preiskave - V leposlovju - ZDA 110
 • ketogena dieta 83
 • kinologija 80
 • klinični primeri 24
 • Kmetije - V otroškem leposlovju 164
 • kmetijska zadruga 39
 • Kmetijska zadruga Šentjur 39
 • knjige 169
 • knjigovodstvo 87
 • Knjižnice - V otroškem leposlovju 169
 • kolekcija oblačil 53
 • Kolesarjenje - Santiago de Compostela - Vodniki 32
 • kolonizacija 21
 • kolumne 28
 • Kolumne - 2014-2017 145
 • komunikacija 88
 • konjereja 73
 • Konji - Knjige za mladino 74
   • - Leksikoni 73
 • Kozjansko 72
 • kraljične 170
 • Kras 80
 • Kraški ovčar 80
  • - Fotografski motivi 80
 • kriminalisti 110
 • Kriminalisti - V leposlovju - Združene države Amerike 112
 • Kritično mišljenje 19
 • Krščanski socializem - V leposlovju 126
 • krščanstvo 28, 154
 • krvni sladkor 66
 • Kuharski recepti 60, 84
 • Kulinarika - V leposlovju 103
 • kulturna dediščina 49
 • kvaliteta življenja 69


 • latinskoameriška književnost 130
 • Latvija - V leposlovju 103
 • LCHF prehrana - Priročniki 83
 • legende 163
 • lepo vedenje 52
 • Libija - Politične razmere - V leposlovju - 1969- 144
 • Lintvar 49
 • Lipa (drevo) - V otroškem leposlovju 163
 • literarne nagrade 146
 • ljubezen 12, 28
 • Ljubezen - Odnosi med spoloma - Priročniki 16
 • ljubezenski roman 106, 114
 • ljudski plesi 49
 • ljudsko izročilo 49
 • logične napake 19
 • logične uganke 90


 • mačehe 181
 • Mačke
  • - Knjige za mladino 75
  • - V mladinskem leposlovju 180
 • malice 84
 • mame 164
 • manipulacija 22
 • Manjšine - Evropa 141
 • marginalne skupine 33
 • Marginalne skupine - V leposlovju 133
 • marketing 39
 • Maščevanje - V leposlovju 119
 • maščobe 83
 • Matar, Hisham - Spomini 144
 • Matar, Hisham - Spremne besede 144
 • Matar, Hišam glej Matar, Hisham
 • matere 164
 • medgeneracijski odnosi 172
 • meditacija 23
 • Mednarodna varnost - Zborniki 40
 • mednarodne operacije 40
 • Mednarodni literarni festival
 • mednarodni odnosi 35
 • medosebni odnosi 9, 15, 30
 • Medosebni odnosi 28
  • - Psihološki nasveti - Priročniki 12
  • - Življenjska modrost 8
 • medsebojno sporazumevanje 85
 • medvedi 172
 • medvrstniško nasilje 177
 • mesne jedi 81, 84
 • meso 81
 • mesta 165
 • Mestno življenje - V leposlovju - Slovenj Gradec - 19.-20.st. 122
 • metodika 42
 • mikrofikcija 130
 • Minecraft (računalniška igra) - Priročniki - Knjige za mladino 6
 • mirovne misije 40
 • Miselne igre - Knjige za otroke 90
 • misli 8, 21, 151, 154
 • Mišice - Krepitev - Vaje 94
 • mišični trening 94
 • mladostniki 65
 • Mladostniki
  • - Finance - Priročniki 38
  • - Medosebni odnosi - Šole - V mladinskem leposlovju 177
  • - Vzgoja - Priročniki 38
 • Množični mediji - Slovenija 2
 • Moč - Trening - Priročniki 94
 • modrost 176
 • mokrišča 54, 55
 • molji 169
 • morfološki tipi ljudi 60
 • morje 159
 • Moški
  • - Samopodoba - Priročniki 30
  • - Samozavest - Priročniki 30
 • Motivacija - Priročniki 88
 • možgani 24
 • Možgani - Krepitev - Priročniki 20
 • Mrlak, Anton - Stripi 4
 • Mrlak, Toni glej Mrlak, Anton
 • Mumbaj - V leposlovju 133


 • načrtovanje 92
 • nadčutno doživljanje 23
 • narava 21, 165
 • naravna dediščina 54, 55
 • naravna kozmetika 61
 • Naravni rezervat Ormoške lagune 54
 • naravni rezervati 54
 • naravno zdravljenje 70
 • Naravno zdravljenje - Priročniki 60
 • naravoslovni vodniki 54
 • naredi sam 45
 • Narkomanija - V leposlovju - Mumbaj - 20.st. 133
 • Narodni značaj - Slovenci - V mladinskem leposlovju 89
 • narodnoosvobodilni boj glej NOB
 • nasilje 181
 • nastopi 85
 • nasveti 10, 28, 61, 63
 • Natura 2000
  • - Kozjansko 55
  • - Obsotelje 55
 • naturopatija glej Naravno zdravljenje
 • nega 75, 76
 • Nemčija - Družbene razmere - V leposlovju - 20.st. 105
 • Nemška književnost
  • - Begunci - Intelektualci - Prijateljstvo - Nemška demokratična republika - Vzhodna Nemčija - Baltsko morje - 20.st. - Roman 129
  • - Mladostniki - Odraščanje - Družina - Podjetniki - Roman 105
 • Nesreče pri delu - Prva pomoč - Priročniki 59
 • nevarnost 92
 • nevihte 159
 • nevrolingvistično programiranje 22
 • nevromarketing 22
 • nevroznanost 22
 • nihanje 56
 • NOB - V leposlovju 125
 • Nogomet - Španija 91
 • Nogometni klub 91
 • Norveška književnost - Zaporniki - Policisti - Oslo - 21.st. - Roman 119
 • notranja oprema 48
 • Novak, Cecilija - Spomini 148
 • Novinarji - Medgeneracijski odnosi - V leposlovju - Slovenija 134
 • Novinarstvo
  • - Krize - V leposlovju 134
  • - Slovenija 2

 • oblikovanje 53
 • oblikovanje telesa 94
 • očetje 144
 • Očetje in hčere
  • - V leposlovju 118
  • - V mladinskem leposlovju 178
 • Očetje in sinovi - V leposlovju 134, 144
 • odgovori 28
 • odkrivanke 164
 • odločnost 169
 • odnosi med človekom in živaljo 78, 79
 • odnosi med spoloma 11, 12, 28, 30
 • Odnosi med spoloma - V leposlovju 106, 110, 114, 135
 • Odnosi z javnostmi - Komuniciranje - Priročniki 85
 • odraščanje 148, 177
 • ogrožene vrste 55
 • Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki 45
 • onkologija 69
 • opazovanje 57
 • oprema 92
 • Ormož 54
 • osamljenost 178
 • osamosvajanje 34
 • osebe z ovirami 44
 • osebna doživetja 64, 148, 152
 • osebnostna rast 68
 • osebnostni razvoj 9, 12, 18, 30, 65
 • Osebnostni razvoj 11, 28
 • otroci 44, 52
 • Otroci
  • - Igre - V otroškem leposlovju 170
  • - Vzgoja - Priročniki 15, 41
 • Otroci s posebnimi potrebami
  • - Doživljanje bolezni 64
  • - Inkluzija 44
 • otroštvo 148
 • Ozaveščanje 22


 • Papir - Oblikovanje - Priročniki 45
 • parki 165
 • parodija 180
 • partizani 125
 • pasme 73, 74, 80
 • pastirski psi 80
 • pedagogika 42
 • pedagoška psihologija 42
 • pediatrija 69
 • pesniki 146
 • pirhi 158
 • Pisanice - Poslikava 47
 • pisatelji 146
 • pisateljska srečanja 146
 • Pisateljstvo - V leposlovju 103, 132
 • pisma 21
 • pisma bralcev 28
 • plačilo 5
 • planeti 17
 • planinske koče 51
 • Planinsko društvo Šentjur 51
 • planinstvo 51, 92
 • plavanje 159
 • Plazilci - Slovenija 58
 • Plemstvo - V leposlovju
 • plesno izražanje otrok 49
 • Pliseckaja, Majja Mihajlovna - Avtobiografije 185
 • počitnice 175, 178
 • Podgana - Hišni ljubljenci - V mladinskem leposlovju 181
 • Podjetniki - Krize - V leposlovju 105
 • podjetniške družine 37
 • poezija 174
 • pogrešane osebe 144
 • pogum 159, 161
 • Pogum - Aforizmi 151
 • pohištvo 48
 • policija 180
 • Policijski psi
  • - V mladinskem leposlovju 180
  • - V otroškem leposlovju 161
 • Policisti - Korupcija - V leposlovju - Oslo 119
 • politična zgodovina 35
 • politični zaporniki 144
 • Politika - V mladinskem leposlovju 89
 • Politiki - Korupcija - V leposlovju - Florida 110
 • poljska kratka proza 137
 • poljske pisateljice 137
 • polpete 81
 • Pomlad - Mladiči - V otroškem leposlovju 158
 • pomoč 163
 • Ponikva pri Šentjurju 48
 • posebneži 178
 • poslovna uspešnost 88
 • Poslovna uspešnost 86
 • poslovni primeri 88
 • postojanke 51
 • posvetovanja 42
 • pošasti 170
 • potovanja 163
 • poučno leposlovje 169
 • pouk 42
 • povečani tisk 130
 • povojni poboji 155
 • pozitivno mišljenje 68, 151
 • Pozitivno mišljenje - Priročniki 12, 24
 • pravica 5
 • Pravičnost - V mladinskem leposlovju 5
 • pravljice 169
 • pravljična bitja 169
 • prazniki 158
 • prebava 84
 • predšolski otrok 49
 • pregovori 154
 • prehrana 60, 83
 • Prehrana
  • - Lepota - Priročniki 61
  • - Moč - Priročniki 94
  • - Zdravje 62
   • - Kuharski recepti 84
   • - Priročniki 61
 • prelivi 81
 • Prenner, Ljuba - "Mejniki" - Literarne študije 122
 • prerokovanje 27
 • preschool child 49
 • prigrizki 84
 • prihodnost 1
 • prijateljstvo 177, 178
 • Prijateljstvo
  • - Pomoč - V otroškem leposlovju 159
  • - V leposlovju 129
 • priloge 81
 • priložnosti 39
 • pripoved v verzih 172
 • priprava jedi 83, 84
 • priredbe 5, 89
 • priročniki 81
 • prodajni trg 36
 • Psi
  • - Avtohtone pasme - Slovenija 80
  • - Izkoriščanje - V mladinskem leposlovju 5
  • - Knjige za mladino 76
  • - Šolanje - Priročniki 78
  • - V otroškem leposlovju 175
  • - Vzgoja - Priročniki 79
 • Psihologija spolov - Priročniki 16
 • psihološka astrologija 11
 • Psihosomatika - Psihološki nasveti - Priročniki 24
 • psihotehnike 24
 • psihoterapevtske tehnike 14
 • Psihoterapija - Alternativna medicina - Priročniki 24
 • Ptice
  • - Določevalni ključi - Knjige za mladino 57
  • - Slovenija - Knjige za mladino 57
 • pustolovščine 180


 • računalniška animacija 6
 • Računalniške igre - Priročniki - Knjige za mladino 6
 • rak (medicina) 62
 • Rak (medicina)
  • - Otroci 69
  • - Zdravljenje 69
 • rastlinska olja 61
 • ravnanje z odpadki 162
 • razmišljanje 176
 • razstave 161
 • razstrupljanje 68
 • razvoj 1
 • recikliranje 162
 • referendum 34
 • rekreacija 51
 • Resevna 51
 • reševanje 92
 • revščina 169
 • rezoniranje 19
 • risani filmi 186
 • risani filmi za otroke 186
 • ročne spretnosti 45
 • romanje 32
 • romantična zgodovinska pripoved 106, 114
 • Romi - Slovaška - Eseji 141
 • Rose Blake (literarna junakinja) - V leposlovju 128
 • ruska mornarica 183
 • ruske balerine 185
 • Ruske ljudske pravljice - Knjige za otroke 171
 • ruski častniki 183
 • ruski izseljenci 183


 • sadje 61
 • samoodločba narodov 34
 • samopomoč 60
 • samorealizacija 10, 23, 25
 • Samorealizacija - Priročniki 9, 18
 • samospoštovanje 10
 • samospoznavanje 10, 11, 23
 • samozavest 28
 • Santiago de Compostela - Božja pot
 • Savinjska dolina 72
 • Serijski morilci - V leposlovju - Združene države Amerike 112
 • Severna Amerika - Potopisi 143
 • seznami 54
 • Sezonski delavci - V leposlovju - Hiddensee (otok) 129
 • Shua, Ana María - Literarne študije 130
 • shujševalna dieta 63
 • simboli 11
 • sinovi in očetje glej Očetje in sinovi
 • skrivnosti 163
 • slabosti 39
 • sladice 84
 • Sladkorna bolezen - Naravno zdravljenje - Priročniki 71
 • Sladkorna bolezen tip 2 - Naravno zdravljenje - Priročniki 66
 • Slaščičarstvo - Učenje - V mladinskem leposlovju 178
 • Slovenci
  • - Uspešnost - Kolumne 145
  • - Znamenite osebnosti - Biografije 184
 • Slovenija 48, 51, 149, 155
  • - Družbene razmere
   • - 21.st. - Kolumne 145
   • - V leposlovju
  • - Politične razmere 2
  • - Vojna - 1991 - Stripi 4
  • - Zgodovina - 1917-2017 35
  • - Zunanja politika 35
 • Slovenj Gradec - V leposlovju 122
 • slovenska dramatika 5, 89
 • Slovenska književnost
  • - Družba - Odnosi - Nemci - Slovenci - Slovenija - 20.st. - Roman 117
  • - Romani 120
  • - Ženske - Evropa - 21.st. - Roman 103
 • Slovenska vojska - Mirovne operacije - Zborniki 40
 • Slovenski ljudski pregovori 50
 • slovenski roman 122
 • smrt 21
 • soba pobega 36
 • sočutje 15
 • Sodelavci - V leposlovju 135
 • Sodne zmote - V leposlovju - Norveška 119
 • solidarnost 178
 • sončna svetloba 68
 • Sovjetska zveza 185
 • Spomin - Vaje - Priročniki 20
 • spomini 11, 92
 • Sprava - V leposlovju 117
 • spremembe 1, 18, 28
 • sproščanje 22, 29
 • sreča 9, 169
 • Sreča 29
 • starši 38, 152
 • steklarne 72
 • Steklarstvo - Zgodovina - Slovenija 72
 • stekleni izdelki 72
 • steklo 72
 • stres 66
 • stripi 5, 89, 180
 • strpnost 160
 • superživila 61
 • Svetovna vojna 1939-1945
  • - Posledice - V leposlovju 117
  • - V leposlovju - Slovenija 125, 126

 • Šentjur 36, 39, 49, 51
 • šolanje 79
 • šole 181
 • šolski sistem 15
 • Španija 32
 • španski nogometaši 91
 • športni trening 94
 • Športniki - Slovenija - Intervjuji 93
 • Štajerska - Družbene razmere - V leposlovju - 20.st. 148
 • študije primerov 19


 • tantrizem 23
 • tarot 11
 • tatvine 161
 • tehnike 18
 • tekstilni materiali 45
 • telesna aktivnost 63, 66, 68
 • telesna moč 94
 • Telesna pripravljenost - Priročniki 94
 • telesni razvoj 65
 • telovadba 94
 • tesnoba 177
 • testi 22
 • theses 49
 • Travmatične izkušnje - V leposlovju 118
 • travniki 55
 • trening 78
 • trženje 36
 • Tulli, Magdalena - Literarne študije 137
 • turizem 36


 • učenje 78
 • Učenje - Motivacija - Mednarodna posvetovanja 42
 • učna motivacija 42
 • udarništvo 51
 • um 24
 • umetniško ustvarjanje 169
 • umetnost 44
 • umiranje 21
 • Umske sposobnosti - Vaje - Priročniki 20
 • upravljanje 54, 55
 • Urbanizacija
  • - Konflikti - V mladinskem leposlovju 178
  • - V otroškem leposlovju 165
 • Urgentna stanja - Prva pomoč - Priročniki 59
 • uspeh 88, 169
 • Ustrahovanje - V mladinskem leposlovju 181
 • ustvarjalni proces 53, 169


 • vadba z utežmi 94
 • vadbeni programi 94
 • vaje 15, 18, 22, 29, 78
 • valovanje 56
 • valovi 159
 • varčevanje z energijo 162
 • varčevanje z vodo 162
 • varovalna prehrana 62
 • Varovanje narave - Biosferni rezervati - Zaščitena ozemlja - Upravljanje - Živalstvo - Rastlinstvo - Podravje - Ormož 54
 • Varstvena območja - Slovenija 55
 • varstvo narave 54, 55
 • varstvo okolja 162
 • večerje 84
 • vedenje 64, 79
 • vegetarijanske jedi 81, 84
 • Velika noč 158
 • velike tiskane črke 158, 159, 172
 • verjetnost 19
 • Vidre - Matere in hčere - V otroškem leposlovju 159
 • Vila Rosenau 48
 • vile 169
 • Vile (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 157
 • Vilenica glej Mednarodni literarni festival
 • vinarji 77
 • vinarstvo 77
 • Vino - Sorte - Slovenija 77
 • vinogradniki 77
 • vinogradništvo 77
 • Vinogradništvo - V leposlovju 118
 • Vinorodni okoliši - Slovenija 77
 • vključenost 44
 • Vodenje - Priročniki 88
 • vojna mornarica 183
 • vojni begunci 155
 • Vojni zločini - Teharje - 1945 155
 • Volitve - Politične stranke - V mladinskem leposlovju 89
 • Vonn, Lindsay 94
 • vprašalniki 54
 • vrednote 30, 88, 154
 • vremenske razmere 92
 • Vrhnika 169
 • Vrstniki - Nasilje - V mladinskem leposlovju 177
 • vrtec 170
 • vzgoja 21, 75, 76
 • Vzhodna Nemčija - Obveščevalna dejavnost - V leposlovju 129
 • vzreja 74, 80
 • vztrajnost 169


 • začetno branje 175
 • zajtrki 84
 • Zakladi - V otroškem leposlovju 163
 • zakoni 21
 • zanimivosti 73
 • Zaporniki - Narkomanija - V leposlovju 119
 • zaposlitev 148
 • Zasavje 72
 • zaupanje 88
 • zavajanje 19
 • zavarovana območja 55
 • zavedanje 22
 • zavedanje sreče 169
 • zavest 18
 • zbirateljstvo 48
 • zbirke 48
 • zborniki 42
 • Zdešar, Janez - Spomini 155
 • zdrava prehrana 84, 94
 • zdravilna prehrana 61, 68
 • Zdravilne rastline
  • - Antibiotično delovanje - Priročniki 70
  • - Uporaba - Priročniki 70
 • zdravje 9, 75
 • Zdravo življenje - Priročniki 61
 • zdravstvene težave 60
 • zdravstveno stanje 92
 • zelenjava 61
 • zemljevidi 55
 • zen budizem 23
 • zgodovina 54, 73
 • zgodovinski pregledi 80
 • zima 57
 • Zmaji (bajeslovna bitja) - Pomoč - V otroškem leposlovju 165
 • Znamenite osebnosti
 • znanost 1


 • Železarna Ravne - Delovno okolje - Spomini 147
 • Železarne - Zgodovina - V leposlovju - Slovenija 147
 • Ženske
  • - Prehrana - Priročniki 61
  • - Psihologija osebnosti 10
  • - Samorealizacija 13
   • - V leposlovju 103
  • - Zapori - V leposlovju 125
  • - Življenjska obdobja - V leposlovju 99
 • živali 54, 92, 164
 • Živali - Noč - V otroškem leposlovju 176
 • živali v domišljiji 157, 158, 159, 161, 172, 176, 180
 • Živalske beljakovine - Prehrana 62
 • živila 83, 84
 • Živila živalskega izvora - Prehrana - Zdravstvene posledice 62
 • Življenje na podeželju
  • - Medosebni odnosi - V leposlovju - Primorska 118
  • - V leposlovju 105
 • življenjska modrost 9, 10
 • Življenjska modrost 7
  • - Krščanski vidik - Aforizmi 154
  • - V leposlovju 151
 • življenjske zgodbe 9
 • Žusem 72
NOVOSTI - JUNIJ 2017


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI - JUNIJ 2017


1.
        WARRIOR [Videoposnetek] = Bojevnik / directed by Gavin O'Connor ; screenplay by Gavin O'Connor & Anthony Tambakis & Cliff Dorfman ; story by Gavin O'Connor & Cliff Dorfman ; director of photography Masanobu Takayanagi ; music by Mark Isham. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. - 1 video DVD (ca 135 in) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Lionsgate itd. - Q 066. - Igrajo: Tom Hardy, Nick Nolte, Joel Edgerton itd.
a) Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) ameriški igrani filmi c) filmska drama d) športni film e) DVD

791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 262002688


0 SPLOŠNO


2.
DOLENC, Sašo, 1973-
        Vesolje zgodb : eseji o znanosti / Sašo Dolenc. - Ljubljana : Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, 2017 (Begunje : Cicero). - 316 str. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94070-5-9
a) Znanost b) Filozofija narave c) vednost d) epistemologija e) informacijska tehnologija

001
113/119
COBISS.SI-ID 287283456


004 RAČUNALNIŠTVO


3.
HERZOG, Werner
        Lo and behold [Videoposnetek] : reveries of the connected world = Glej in se čudi : sanjarije o povezanem svetu / written & directed by Werner Herzog ; director of photography Peter Zeitlinger ; music composed and performed by Mark degli Antoni with Sebastian Steinberg ; prevedel Dušan Rebolj. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (97 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5275828/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. na embalaži: Sanjarjenje o povezanem svetu. - Podnapisi v hrv. in slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Saville Productions itd. - Sodelujejo: Leonard Kleinrock, Danny Hillis, Bob Kahn, Sebastian Thrun, Ted Nelson, Lawrence Krauss, Kevin Mitnick, Shawn Carpenter, Elon Musk itd. - Vsebina: The Early days = Začetki ; The Glory of the net = Glorija mreže ; The Dark side = Temna plat ; Life without the net = Življenje brez omrežja ; The End of the net = Propad omrežja ; Earthly invaders = Napadalci z Zemlje ; Internet on Mars = Internet na Marsu ; Artificial intelligence = Umetna inteligenca ; The Internet of me = Moj internet ; The Future = Prihodnost. - Za mladino in odrasle
a) Internet (računalniško omrežje) - Dokumentarni film - Video DVD-ji b) Svetovni splet - Dokumentarni film - Video DVD-ji c) zgodovinski pregledi d) medmrežje e) WWW f) World Wide Web

791.229.2:004.738.5(086.82)
004.738.5:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113330526

4.
        SI robotika / uredil Marko Munih. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 (Ljubljana : Studio Print). - XL, 317 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo prispevkov v slov., čestitke v slov. ali angl. - 400 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-213-266-8
a) Kralj, Alojz (1937-) - Spomini sodobnikov b) Robotika - Zborniki c) Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki d) robotizacija e) roboti f) senzorji g) robots h) computer vision i) sensors j) artificial intelligence

007.52:004.896(082)
004.896(082)
COBISS.SI-ID 288886016

5.
TEKMOVANJE ACM v znanju računalništva (11 ; 2016 ; Ljubljana)
        Bilten / 11. tekmovanje ACM v znanju računalništva, Ljubljana, 19. marca 2016 ; [avtorji nalog Nino Bašić ... [et al.] ; uredil Janez Brank]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://rtk.ijs.si/2016/rtk2016-bilten-tisk.pdf. - Nasl. v kolofonu: Bilten 11. tekmovanja ACM v znanju računalništva. - Navedba korporativnega avtorja na ov.:11. tekmovanje ACM iz računalništva in informatike. - ACM je Association for Computing Machinery. - 200 izv.

ISBN 978-961-264-106-1
a) Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija

37.091.27:004(497.4)
COBISS.SI-ID 287731712

6.
ŽNIDAR, Tamara
        Priročnik za spletno previdnost : varnost in zasebnost na spletu / Tamara Žnidar ; [ilustracije iStock.com/ denis_pc ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 37 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-70-0
a) Internet (računalniško omrežje) - Varnost - Priročniki - Knjige za mladino b) svetovni splet c) zasebnost

004.738.5.056(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289755904


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


7.
AVSEC, Andreja
        Temeljni vidiki osebnosti / Andreja Avsec, Tina Kavčič, Mojca Petrič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 205-247

ISBN 978-961-237-924-7
a) Osebnost - Učbeniki za visoke šole b) psihodiagnostika c) psihologija osebnosti d) inteligentnost e) samozavedanje f) samopodoba g) jaz

159.923.2(075.8)
COBISS.SI-ID 290146304

8.
BRACKEN, Ann, psihoterapevtka
        Um, telo, dojenček : [kako s kognitivno vedenjsko terapijo, s pozornostjo in s pravilno prehrano premagamo stres pri težavah z nosečnostjo] / Ann Bracken ; [ilustracije Juliet Percival ; prevod Milena Podgoršek]. - Izola : Vita, 2017. - XIII, 234 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 1.000 izv. - O avtorici in sodelavcih: str. VI-VII. - Predgovor / Alice Domar: str. XI-XIII. - Opombe z bibliografijo: str. 215-224. - Kazalo

ISBN 978-961-93908-5-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-93908-6-3 (broš.)
a) Neplodnost - Psihološki vidik b) Neplodnost - Zdravljenje

618.177:159.9
159.9
COBISS.SI-ID 289612544

9.
CROOS-Müller, Claudia
        Vso srečo! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob črnogledosti, negotovosti, smoli in raznih spodrsljajih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 40 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Viel Glück : das kleine Überlebensbuch : Soforthilfe bei Schwarzsehen, Selbstzweifeln, Pech und Pannen. - Ilustr. na notr. str. ov. in spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [41]. - Bibliografija: str. 40

ISBN 978-961-278-319-8
a) Sreča - Psihološki nasveti - Knjige za otroke b) pozitivno mišljenje c) strah d) tesnoba

17.023.34(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288960512

10.
GRUŠOVNIK, Tomaž
        Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti / Tomaž Grušovnik. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2016 ([Celje] : Koštomaj). - 235 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 209-222 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6964-64-7 (broš.)
a) Živali - Etika b) Okoljska problematika - Filozofski vidik c) antropocentrizem d) praktična filozofija

179.3:502/504
COBISS.SI-ID 287352576

11.
HYATT, Michael S.
        Živeti s ciljem : kako sestaviti uspešen življenjski načrt? / Michael Hyatt in Daniel Harkavy ; [prevod Niki Neubauer]. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 126 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Living forward. - 800 izv. - O avtorjih: str. 124-125. - Bibliografija z opombami: str. 122-123

ISBN 978-961-04-0406-4
a) Samorealizacija - Priročniki b) Življenje - Načrtovanje - Priročniki c) odločitve d) uspeh e) zadovoljstvo

159.922(035)
COBISS.SI-ID 289924096

12.
INSTITUT IPAL. Akademija (7 ; 2017 ; Ljubljana)
        Karma in njena preobrazba : zbornik / Sedma Akademija Instituta IPAL ; [zbral in uredil Robert Špan]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2017. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm

Uvod k zborniku 7. Akademije Instituta IPAL / Matjaž Regovec: str. 7. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali srb. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6967-27-3
a) Astrologija - Zborniki b) psihološka astrologija c) psihologija d) psihoanaliza e) karma

133.52:159.9(082)
COBISS.SI-ID 288645888

13.
JOHNSON, Sue
        Močno me objemi : sedem pogovorov za vseživljenjsko ljubezen / Sue Johnson ; [prevedla Katarina Čuk]. - Brežice : Primus, 2017 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 287 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Ljubiti ZaVedno)

Prevod dela: Hold me tight. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Mojca in Primož Šeme: str. 11-14. - O avtorici: str. 287 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 279-286

ISBN 978-961-6950-84-8
a) Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) Medosebni odnosi - Povezanost - Priročniki d) partnerski odnosi e) ljubezenski odnosi f) partnerstvo g) zakonska zveza h) čustva i) pogovor j) partnerska terapija

159.922:177.6(035)
COBISS.SI-ID 289856512

14.
JURIČ Šenk, Sabina
        Kako najti moč za samopomoč? : odgovori na vprašanja ljudem v stiski / Sabina Jurič Šenk. - Ljubljana : Centerkontura, 2016 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 215 str. ; 24 cm

300 izv. - Mnenje o knjigi / Christian Gostečnik: str. 7. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6252-21-8
a) Duševna stiska - Samopomoč

159.972
COBISS.SI-ID 286231808

15.
NUHIJEV-Galičič, Vera
        Zasledovalke sreče / Vera Nuhijev Galičič. - Ljubljana : Forma 7, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 184 str. ; 21 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7000-05-4
a) Sreča - Psihološki nasveti - V leposlovju b) kvaliteta življenja c) pozitivno mišljenje

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289107968

16.
OGOREVC, Marjan
        Spreminjamo sebe, spreminjamo svet : priredba cikla šestih predavanj v Cankarjevem domu (Linhartova dvorana), Ljubljana, 2016/2017 / Marjan Ogorevc ; [spremna beseda Eva Senčar, Marko Pavliha ; uredila in po transkripciji priredila Eva Senčar]. - Brežice : samozal., 2017 ([Brežice] : Primus). - 236 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD

Potiskana zavihka ov. - Tisk na zahtevo. - Je smeh in so solze. Ne jemljimo se preresno / Eva Senčar: str. 9-11. - "Blurb" za Marjana Ogorevca / Marko Pavliha: str. 215-216. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Na priloženem CD-ju so zvočni posnetki odlomkov predavanj. - Bibliografija: str. 221-223. - Osebna bibliografija za obdobje 2000-17: str. 225-230

ISBN 978-961-92526-9-7
a) Ogorevc, Marjan (1954-) - Predavanje b) Osebnostni razvoj c) Medosebni odnosi d) Življenje - Smisel e) Življenje - Spremembe f) življenjska modrost g) duhovna rast h) družina i) družbeni odnosi j) bioterapija k) karmična diagnostika l) naravno zdravljenje m) energija n) uspeh o) reševanje problemov

159.92(081)
124.2(081)
615.85Ogorevc M.(042.3)
COBISS.SI-ID 290393856

17.
O'MORAIN, Padraig
        Čuječnost za zaskrbljene : premagajate vsakdanji stres in tesnobo / Padraig O'Morain ; [prevod Tanja Rojc]. - Ljubljana : Vita, 2017 ([s. l. : s. n.]). - VII, 188 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Mindfulness for worriers. - 1.000 izv. - O avtorju: str. III. - Kazalo

ISBN 978-961-93908-3-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-93908-4-9 (broš.)
a) Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Kognitivna terapija - Priročniki c) zaskrbljenost d) stres e) tesnoba f) panika g) čuječnost h) samozavedanje i) umirjenost j) psihološki nasveti k) tehnike l) vaje

159.955:615.851(035)
616.89-008.441(035)
COBISS.SI-ID 289736448

18.
PODGORŠEK, Veronika
        Ljubezen na terapiji : vodnik do srečnega partnerstva / Veronika Podgoršek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 287 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Ogledalo)

2.000 izv. - O avtorici: str. [289]

ISBN 978-961-01-4640-7
a) Odnosi med spoloma - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) partnerski odnosi d) ljubezenski odnosi e) partnerstvo f) zakonska zveza g) intimnost h) spolnost i) komunikacija j) družina k) starševstvo l) nezvestoba m) relacijska družinska terapija

159.922.1(035)
COBISS.SI-ID 289949184

19.
RED Hawk
        Opazovanje sebe : prebujanje zavedanja. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso / Red Hawk ; [prevedla Dora Debeljak]. - 1. natis. - Maribor : Zavod Gaia Planet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 173 str. ; 21 cm

Prevod dela: Self observation : the awakening of conscience. - 400 izv. - O avtorju: str. 173. - Bibliografija: str. 171-172

ISBN 978-961-285-704-2
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 290201856

20.
RUTAR, Cvetka
        Jaz, poti do čustvene razbremenitve in kvalitetnega sobivanja / Cvetka Rutar. - Spremenjena in dopolnjena izd. - Dobrova : Animayush, 2017. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

Soustvarjalcem na pot / Vanja Kavčnik Kolar: str. 7-10. - 100 izv.

ISBN 978-961-94114-1-4
a) Samorealizacija - Otroci - Priročniki b) Osebnostni razvoj - Otroci - Priročniki c) Otroci - Čustva - Sproščanje - Priročniki d) osebnostna rast e) čuječnost f) vizualizacija g) učenci h) otroška literatura i) slikanice j) branje k) otroška psihologija

159.922.7(035)
37.015.311(035)
COBISS.SI-ID 289449728

21.
SHARMA, Robin Shilp, 1964-
        Odkrij svojo usodo : sedem stopenj samoprebujenja z menihom, ki je prodal svojega ferrarija / Robin Sharma ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 224 str. ; 20 cm

Prevod dela: Discover your destiny. - O avtorju: str. 224. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3440-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3441-4 (broš.)
a) Samospoznavanje

159.923.2
COBISS.SI-ID 290202624

22.
ŠKOBALJ, Eva
        Čuječnost in vzgoja / Eva Škobalj. - Maribor : Ekološko-kulturno društvo za boljši svet, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 200 str. ; 21 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 1.500 izv. - Fotogr. avtorja na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-92876-1-3
a) čuječnost b) kritično mišljenje c) vzgoja

159.955:37
COBISS.SI-ID 288647936

23.
TOLLE, Eckhart
        Zdaj! : resnično tvoj je samo ta trenutek : [vodnik za samouresničenje] / Eckhart Tolle ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 4. ponatis. - Kranj : Ganeš, 2009 (Ljubljana : Korotan). - XXV, 204 str. ; 25 cm

Prevod dela: The power of now. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv. - O avtorju: str. V. - Predgovor založnika / Marc Allen: str. XV-XVII. - Spremna beseda / Russell E. DiCarlo: str. XIX-XXIII

ISBN 978-961-200-046-2
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje e) psihološki nasveti

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 243004416

24.
WINNEWISSER, Sylvia
        Lunine mene : srečno življenje v sozvočju z Luninim ciklom : zdravje, prehrana, dom / [Sylvia Winnewisser ; prevedla Mateja Malnar Štembal ; slikovno gradivo Shutterstock.com]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 207 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Glücklich leben mit den Mondphasen. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Lunin koledar 2017-2026: str. 167-207

ISBN 978-961-00-3225-0
a) Luna - Vplivi - Priročniki b) Lunin koledar c) lunine mene d) astrologija e) astrološka znamenja f) zdravje g) nega telesa h) prehrana i) dom j) nasveti

133.522.3:523.34(035)
523.34:613(035)
050.9
COBISS.SI-ID 287969024

25.
ZELLINGER, Renate C.
        Interpretacija sanj za srečno življenje : razumevanje motivov in simbolov / [Renate C. Zellinger ; prevedla Andrea Potočnik ; slikovno gradivo Shutterstock.com]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 207 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Traumdeutung. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3186-4
a) Sanje - Interpretacija - Priročniki b) Sanjske knjige c) razlaga sanj d) motivi e) simboli

159.963.38(035)
398.7
COBISS.SI-ID 287236864

26.
ŽVAB, Andraž Marjan
        Magična filozofija Aleistra Crowleya : [(esej)] / Andraž Žvab ; [spremna beseda Vili Ravnjak]. - Maribor : Ibis, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. - Tisk na zahtevo. - O avtorju: str. 130. - Spremna beseda / Vili Ravnjak: str. 131-132. - Bibliografija: str. 133-138 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93607-9-8
a) Crowley, Aleister (1875-1947) b) ezoterične šole

141.331
COBISS.SI-ID 281715200


2 VERSTVO


27.
GRÜN, Anselm
        Kaj nam omogoča živeti : svetopisemska modrost za vsakdanjik / Anselm Grün ; [prevod Barbara Babšek]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 193 str. ; 20 cm

Prevod dela: Was uns leben lässt. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-265-165-7
a) Biblia - Premišljevanja b) Svetopisemske zgodbe - Psihološki vidik c) Duhovnost - Krščanstvo d) Življenjska modrost e) krščanska duhovnost

27-236.5:159.92
27-583-23
27-23:17.023.3
COBISS.SI-ID 289462272


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


28.
CEGLAR, Irena
        Biti mama : izkušnja žensk z intelektualno oviro / Irena Ceglar. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2017 ([S. l.] : Arma). - 229 str. : graf. prikazi ; 21 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 205-229

ISBN 978-961-6991-05-6
a) Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija

316.344.7:173.5(497.4)
COBISS.SI-ID 290231552

29.
MILLER, Daniel, 1954-
        Materialna kultura / Daniel Miller ; [prevod Polona Petek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2016 ([Ljubljana] : Studio print). - 232 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Stuff. - 400 izv. - Bibliografija: str. 217-232 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-66-2 (broš.)
a) Materialna kultura - Družbeni vidik b) Material culture c) etnologija d) antropologija e) potrošništvo f) način življenja g) množični mediji h) oblačilna kultura

316.728
39:316
COBISS.SI-ID 288309760

30.
        OSEMDESETA o osemdesetih / [urednica Bojana Piškur ; avtorji in avtorice besedil Tea Hvala ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 77 str. ; 27 cm

Urednica in avtorji besedil so navedeni v kolofonu. - Publikacija je del petletnega programa Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989. - 300 izv. - Uvodnik / Bojana Piškur: str. 7. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-206-124-1
a) osemdeseta leta 20.st. b) Slovenija c) Jugoslavija d) družbenopolitične razmere e) civilna družba f) družbena gibanja g) politični vidik h) filozofski vidik i) sodobna umetnost j) feministični aktivizem

316.7(082)
COBISS.SI-ID 289220608

31.
SALECL, Renata
        Tek na mestu / Renata Salecl. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. ; 21 cm. - (Kultura)

1.500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4575-2
a) Družbeni procesi - Psihološki vidik b) Neoliberalizem c) družba d) družbeni odnosi e) socialna psihologija f) psihoanaliza

316.4
159.964.2:316.4
COBISS.SI-ID 289804544


32 POLITIKA


32.
FOUNTAIN, Jeff
        Globoko ukoreninjen : evropska vizija Roberta Schumana / Jeff Fountain ; [prevedla Mojca Masterl Štefanič ; spremne besede Lojze Peterle, Igor Senčar, Igor Bahovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 197 str. ; 22 cm

600 izv. - Prevod dela: Deeply rooted : the forgotten vision of Robert Schuman. - Knjigi na pot / Lojze Peterle: str. 9-14. - Predgovor / Thomas Schirrmacher: str. 19-20. - Nazaj k izviru / Igor Senčar: str. 161-175. - Robert Schuman in Evropa: delovanje iz vizije / Igor Bahovec: str. 177-195. - O avtorju: str. 197-[198]. - Bibliografija: str. 159-160

ISBN 978-961-04-0389-0
a) Evropska unija b) Mednarodni ekonomski odnosi - Evropa c) Evropa - Integracija

061.1EU
327(4)
COBISS.SI-ID 289181184

33.
LADIKA, Dejan
        Slovensko - ameriški odnosi : prvih 25 let / Dejan Ladika. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - VI, 282 str. : tabele ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 282. - Bibliografija: str. 267-277

ISBN 978-961-235-815-0 (broš.)
a) Slovenija - Odnosi - Združene države Amerike b) Združene države Amerike - Odnosi - Slovenija c) meddržavni odnosi d) zunanja politika

327(497.4:73)
COBISS.SI-ID 290000384

34.
        SLOVENCI in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi / uredila Žarko Lazarević in Aleš Gabrič ; [prevod iz bolgarščine Ljudmil Dimitrov, prevod iz angleščine Natalija Majsova]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 293 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 15)

300 izv. - O avtorjih: str. 289-293. - Bibliografija: str. 264-286 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6386-75-3

327(497.4:497.2)(082)
339.92(497.4:497.2)(082)
COBISS.SI-ID 288003840

35.
SNYDER, Timothy
        O tiraniji : dvajset stvari, ki smo se jih naučili iz dvajsetega stoletja / Timothy Snyder ; prevedel Luka Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2017. - 139 str. ; 18 cm

Prevod dela: On tyranny. - 800 izv. - Predstavitev avtorja: str. [143]

ISBN 978-961-94115-7-5
a) Svetovna zgodovina - 20.st. b) Politična kultura c) Politika - Etika d) Demokracija e) Avtoritarnost f) despotizem g) tiranija

321.01
94(100)"19"
COBISS.SI-ID 290339072


33 GOSPODARSTVO


36.
BOHINC, Rado, 1949-
        Družbena odgovornost / Rado Bohinc. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 448 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Recenzija knjige / Borut Bratina: str. 447. - Recenzija knjige / Marijan Kocbek: str. 448. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - Bibliografija: str. 431-446. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-235-814-3
a) Podjetja - Korporativno upravljanje b) Upravljanje - Družbena odgovornost c) Družbena odgovornost podjetij d) Social responsibility of business enterprises e) Ekonomska neenakost f) Economic inequality g) Socialna ekonomija h) Socioeconomics i) Slovenija j) Slovenia

005.35
COBISS.SI-ID 289539072

37.
SVETE, Gorazd
        Zaslužek na internetu za začetnike : kako postaviti posel na spletu iz nič / Gorazd Svete ; [fotografije Gorazd Svete, Pixaby]. - Kočevje : G. Svete, 2017 ([Ljubljana] : Luart). - 154 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Na ov. tudi: Kako začeti posel iz nič v čim krajšem času in s čim manjšo investicijo ; Izkušnje, ki vam bodo skrajšale pot iz 3 let na 3 mesece

ISBN 978-961-285-672-4
a) Podjetništvo - Priročniki b) Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki

658:004.738.5
339.138:004.738.5
COBISS.SI-ID 289791744


34 PRAVO


38.
OVČAK Kos, Maja
        Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo / Maja Ovčak Kos. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2017. - 100 str. ; 30 cm. - (Učbeniki MFDPŠ, ISSN 2232-6332)

100 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 99

ISBN 978-961-6813-42-6
a) Gospodarsko pravo - Vaje za visoke šole

347.72(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 288252160


36 SOCIALNO DELO


39.
MACUH, Bojan
        Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše : znanstvena monografija / Bojan Macuh. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 272 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 101)

100 izv. - Predgovor / Jana Goriup: str. 13-19. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Recenzenti Jana Goriup, Milena Kerndl. - Kazalo. - Bibliografija: str. 223-238

ISBN 978-961-6620-97-0
a) Domovi za starejše ljudi b) Starejši ljudje - Življenjski stil c) socialno skrbstvo d) staranje e) vseživljenjsko učenje

364-54-053.9:304.3
316.728-053.88
COBISS.SI-ID 91595265


37 VZGOJA


40.
KUBALE, Valentin
        Metodično oblikovanje učnih tem / [[besedilo ter] slike in obrazci] Valentin Zdravko Kubale. - Celje : samozal., 2016 ([s. l. : s. n.]). - 134 str. : ilustr. ; 21 cm

50 izv. - O avtorju: str. [135]. - Bibliografija: str. 131-134

ISBN 978-961-92477-5-4
a) Pouk - Načrtovanje b) učne teme c) učne enote d) praktični pouk e) didaktika f) metodika pouka

37.091.3
COBISS.SI-ID 88490497

41.
LEPIČNIK-Vodopivec, Jurka
        Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica : [znanstvena monografija] / Jurka Lepičnik Vodopivec, Maja Hmelak. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2016. - 125 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 1)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Izdaja je sofinancirana po pogodbi ARRS za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij. - 300 izv. - O avtoricah na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 103-116. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6984-67-6
a) Vzgojitelji - Pedagoško delo b) otroški vrtci c) predšolska vzgoja

373.2.011.3-051
COBISS.SI-ID 287648768

42.
OSNOVNA šola (Lesično)
        [Petsto petdeset]
        550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično : monografija / Jože Lipnik in Irena Krajnc ; [fotografije Janko Zorin idr.]. - 1. natis. - Lesično : Osnovna šola : Kulturno društvo Lesično - Pilštanj, 2016 ([Celje] : Grafika Gracer). - 130 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 129

ISBN 978-961-285-360-0
a) Osnovna šola (Lesično) - Zgodovina b) Šolstvo - Zgodovina - Pilštanj c) Šolstvo - Zgodovina - Lesično d) osnovne šole e) zgodovinski pregledi

373.3(497.4Lesično)(091)
COBISS.SI-ID 285626112

43.
        RAZSEŽNOSTI sodobnih učnih okolij = Dimensions of contemporary learning environments / uredila Silva Bratož ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017. - 404 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 3)

Prispevki v slov., angl. ali srb. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. ali srb. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6984-98-0
a) Pedagogika - Zborniki b) Pouk - Zborniki c) Učenje - Zborniki d) učno okolje e) inovativnost

37.01(082)
37.091.3(082)
COBISS.SI-ID 289080832

44.
ŠINKOVEC, Silvo
        Vzgojni načrt v šoli : spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev / Silvo Šinkovec. Dodatek Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole. - Ljubljana : Jutro : Inštitut Franca Pedička, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 201-212 in opombe z bibliografijo na koncu str.

ISBN 978-961-6746-99-1 (Jutro)
a) Osnovne šole - Vzgoja b) Vzgojni načrti c) razvoj osebnosti d) smoter vzgoje e) vrednote

37.018
373.3
COBISS.SI-ID 288857344

45.
VELKOVRH, Ciril
        Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja : razstava starih razglednic in novih fotografij stoletnih šolskih stavb / [avtorja kataloga Ciril Velkovrh in Polona Koželj ; avtor novih fotografij Ciril Velkovrh]. - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 2016 (Jesenice : Antus). - 63 str. : ilustr. ; 13 x 23 cm

Ciril Velkovrh: od matematike prek knjig do fotografije / Milan Hladnik: str. 60-61. - 200 izv. - Bibliografija: str. 62-63

ISBN 978-961-6764-13-1
a) Šole - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi b) Šolske zgradbe - Slovenija - Razstavni katalogi c) fotografije d) razglednice e) Kmetijska šola Šentjur f) domoznanska zbirka SIKORM

727:373(497.4)(083.824)
37(497.4)(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 286840832

46.
ZOREC, Miha
        Ustvarjalno recikliranje : od vetrnice do rakete / [besedilo, fotografije] Miha Zorec. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 127 str. : ilustr. ; 31 cm

900 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93725-5-5
a) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki b) Recikliranje - Priročniki c) naredi sam d) ročne spretnosti

379.826:678.028.6(035)
COBISS.SI-ID 289820672


39 ETNOLOGIJA


47.
NARED, Matija
        Običaji, navade in verovanja na Madagaskarju : raziskovanje kulture plemena Antešakov z udeležbo / Matija Nared. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - 415 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 415. - Bibliografija: str. 404-413

ISBN 978-961-235-812-9
a) Antešaki (ljudstvo) b) Domorodna ljudstva c) Kulturna antropologija d) Indigenous peoples e) Cultural anthropology f) Madagaskar g) Madagaskar h) verovanje i) družba j) plemena k) klani l) družina m) kult prednikov n) ljudski običaji o) ordalne prakse p) žrtovanje

259.4(691):572
39(691)
COBISS.SI-ID 288394240

48.
        SLOVENSKE folklorne pripovedi, pregovori, zbadljivke in šaljivke / ilustracije, [uredil] Radko Oketič ; [spremno besedilo Zvonka Zupanič Slavec, Polona Škodič ; reprodukcije Igor Petaros, Klemen Oketič]. - Dane pri Sežani : samozal. R. Oketič, 2016 ([Ljubljana] : Present). - [90] str. : ilustr. ; 27 cm

400 izv. - Pronicljivi govorijo s humorjem / Zvonka Zupanič Slavec: str. 3. - Slikoviti figuralni svet ilustracije / Polona Škodič: str. 87

ISBN 978-961-283-680-1
a) Slovenske ljudske pripovedke b) folkloristika

398.2(497.4)
COBISS.SI-ID 285447424

49.
        STAROVERSTVO in staroverci : katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka 2 / [besedilo in uredništvo Pavel Medvešček in Darja Skrt ; zgodbe Pavel Medvešček ; ostala besedila Darja Skrt, Pavel Medvešček, Anica Cernatič Gregorič ; kazala Irena Bucik ; fotografije Radivoj Zavadlav ; zemljevidi Adrijana Perkon ... et al.]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 147 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Fotogr. na sprednji, ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - Kazala

ISBN 978-961-6201-66-7
a) Medvešček, Pavel (1933-) - Zbirateljstvo b) slovenska ljudska kultura c) etnologija d) etnološke zbirke e) verovanje f) magija g) amuleti h) razstavni katalogi

39(497.4):929Medvešček P.(083.824)
COBISS.SI-ID 287694848


55/56 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA. PALEONTOLOGIJA


50.
JERŠEK, Miha
        Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije / [avtorja besedil, fotografije, ilustracije in risbe] Miha Jeršek in Matija Križnar ; [uvodnik Breda Činč Juhant ; fotografije Igor Dolinar ... [et al.] ; geološka karta Slovenije Geološki zavod Slovenije ; risbe kristalov Mirjan Žorž in Miha Jeršek ; ilustracije in risbe Vladimir Leben ... et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 87 str. : ilustr. ; 29 cm + 3D očala

Ščepec vesolja, ujet v zakladnici geološke dediščine Slovenije / Breda Činč Juhant: str. 7. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 86. - Kazalo

ISBN 978-961-6367-44-8
a) Prirodoslovni muzej Slovenije - Geološke zbirke - Vodniki b) kamnine c) paleontologija d) mineralogija e) muzejske zbirke f) stalne razstave

069(497.4Ljubljana):55(036)
COBISS.SI-ID 289726976

51.
POVŽ, Meta
        Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji / Metka Povž, Andrej Gregori, Marija Gregori ; [slike Janez Gregori ... [et al.] ; risbe Andrej Gregori, Marija Prelog ; zemljevidi Metka Povž, Tomaž Seliškar]. - Ljubljana : Zavod Umbra, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 293 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Bibliografija: str. 281-285. - Kazali

ISBN 978-961-93813-0-4
a) Sladkovodne ribe - Slovenija - Priročniki b) Piškurji - Slovenija - Priročniki c) živalska morfologija d) živalska ekologija e) geografska razširjenost f) zemljevidi g) albumi

597.2/.5(28)(497.4)(035)
597.212(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 278529536


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


52.
        BIOLOGIJA 1 : o biologiji, celicah in genetiki : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah / Iztok Tomažič ... [et al.] ; [ilustratorja Aleš Sedmak in Iztok Tomažič ; slikovno gradivo Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 239 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv. - Povzetki pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-01-2101-5
a) Celična biologija - Učbeniki za srednje šole b) Citologija - Učbeniki za srednje šole c) Genetika - Učbeniki za srednje šole d) biologija e) celice f) geni

576.3(075.3)
575(075.3)
COBISS.SI-ID 290044672

53.
BONDAR, Carin
        Seks v svetu narave : o spolnosti in parjenju z vseh strani / Carin Bondar ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 387 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The nature of sex : the ins and outs of mating in the animal kingdom. - "Zgoščeno in zabavno raziskovanje 'kljunčkanja' v svetu narave!" --> ov. - Potiskana zavihka ov. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 311-373. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-80-8
a) Živali - Spolno vedenje b) etologija c) parjenje

591.551
COBISS.SI-ID 289875200

54.
KEARNEY, Brendan
        Čudovita živalska pustolovščina : raziskovalna odprava okoli sveta / [Ilustracije] Brendan Kearney ; besedilo in raziskave Anna Claybourne ; prevedel Andrej Kurillo. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 63 str. : ilustr. ; 36 cm

Prevod dela: The amazing animal adventure. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-94-7
a) Živali - Geografska razširjenost - Knjige za otroke

591.9(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288901632


61 MEDICINA


55.
BERTALANIČ, Sonja
        Post in celostna hrana človeka / Sonja Bertalanič ; [spremna beseda Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek]. - Maribor : Društvo Ibis, 2017. - 185 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Spremna beseda / Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek: str. 1-7. - Bibliografija: str. [188-196]

ISBN 978-961-285-694-6
a) Prehrana - Zdravje b) Presna hrana c) Post

613.2
COBISS.SI-ID 290124288

56.
CORNARO, Luigi, 1464-1566
        Kako živeti sto let : razprave o treznem življenju / po osebni pripovedi Luigija Cornara (1464-1566) ; [prevod Jaka Bombač]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017 ([Brežice] : Primus). - 64 str. ; 20 cm

Prevod dela: How to live 100 years; izv. stv. nasl.: La vita sobria. - 300 izv. - O avtorju: str. 63-64

ISBN 978-961-6861-60-1
a) Higiena b) Prehrana c) Staranje - Preprečevanje d) zdravo življenje e) dolgoživost f) zmernost

613
612.68
COBISS.SI-ID 290259200

57.
CROOS-Müller, Claudia
        Le pogum! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob razbijanju srca, strahu, paniki in podobnih stanjih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 41 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Nur Mut!. - Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 40. - Bibliografija: str. 39

ISBN 978-961-278-318-1
a) Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Strah - Sproščanje - Priročniki c) Gibalna terapija - Priročniki d) pozitivno mišljenje e) telesna aktivnost f) telesna drža g) panika h) tesnoba i) duševno zdravje

615.825:616.89(035)
613.86(035)
COBISS.SI-ID 288960000

58.
EDEN, Donna
        Mala knjiga energijske medicine : preproste vaje za izboljšanje fizičnega in psihičnega zdravja / Donna Eden in Dondi Dahlin ; prevedel Janez Lavrič ; [fotografije Rick Unis in Bernadette Unis-Johnston]. - Ljubljana : Gnostica, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 84 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: The little book of energy medicine. - Naklada na zahtevo. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-229-132-7
a) Energijska medicina - Priročniki b) fizično zdravje c) psihično zdravje d) energijsko zdravljenje e) energijske vaje

615.85(035)
COBISS.SI-ID 290049536

59.
FAST, Julie A.
        Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo : razumevanje in pomoč vašemu partnerju / Julie A. Fast, John D. Preston ; prevedla Maja Haclar Anžin. - Ljubljana : Chiara, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 270 str. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Loving someone with bipolar disorder. - 600 izv. - Bibliografija: str. 266-267

ISBN 978-961-94116-3-6
a) Bipolarna motnja razpoloženja b) Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi c) osebe z težavami v duševnem zdravju d) duševno zdravje e) manično-depresivne bolezni f) samopomoč g) partnerski odnosi h) nasveti

616.895.1(035)
COBISS.SI-ID 290528512

60.
HALL, Will
        Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode / Will Hall ; [prevedle Petra Cvek, Vida Gostenčnik in Nina Venier ; avtor spremne besede Miran Možina]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice : Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje : Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda ; [Škofja Loka] : Mesto znanja - Društvo za izobraževanje in svetovanje ; Ilirska Bistrica : Zavod moja pot - Zavod za psihoterapijo in svetovanje, 2016. - 59 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Harm reduction guide to coming off psychiatric drug, 2nd ed. - 1.000 izv. - Psihiatrična zdravila : kdaj so koristna in kdaj so lahko škodljiva / Miran Možina: str. 56-59. - Bibliografija: str. 47-52

ISBN 978-961-92747-6-7 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki b) Psihotropna zdravila - Delovanje - Uporaba - Priročniki c) Psihotropna zdravila - Opuščanje - Priročniki d) duševne motnje e) farmakoterapija f) psihiatrična zdravila g) stranski učinki h) informacijaki viri

616.89-085(035)
615.214(035)
COBISS.SI-ID 286877440

61.
HILDEGARD von Bingen, svetnica, 1098-1179
        Hildegarda iz Bingna : zeliščno zdravilstvo za zdravje in dobro počutje / [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 208 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Hildegard von Bingen. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3187-1
a) Hildegard von Bingen, svetnica (1098-1179) - Naravno zdravljenje b) Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki c) Naravno zdravljenje - Priročniki d) ljudska medicina e) domača zdravila f) zdravilna zelišča g) zdravilne učinkovine h) fitoterapija i) zdravilna prehrana

615.89:929sv.Hildegarda(035)
615.322:929sv.Hildegarda(035)
929sv.Hildegarda(035)
COBISS.SI-ID 287281664

62.
KERSNIK Žvab, Ana
        Srčna joga : jogijski priročnik za zdravo srce / Ana Kersnik Žvab ; [fotografije Anže Kacin]. - Kranjska Gora : Devayani Yoga & Dance Lifestyle, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 123 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. - O avtorici: str. 123

ISBN 978-961-93999-1-0
a) Srce - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki b) Joga - Priročniki c) asane d) mantre e) meditacija f) dihanje

615.851.8:616.12(035)
COBISS.SI-ID 288653056

63.
LIPKA-Sztarbałło, Krystyna
        Vprašanja iz kopalnice / [besedilo in ilustracije] Krystyna Lipka-Sztarbałło ; [iz poljščine prevedla Tina Podržaj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis trade). - [40] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Łazienkowe pytania. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih str.

ISBN 978-961-6970-77-8
a) Osebna higiena - Knjige za otroke b) Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke c) umivanje d) javna kopališča e) terme f) svetovni dan umivanja rok g) svetovni dan stranišč h) svetovni dan vode

613.4(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290031616

64.
MATE, Janez
        Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré / Janez Mate ; [uvodna teksta Saša Šega Jazbec, Primož Novak ; spremne besede Matej Mate ... [et al.] ; ilustracije Ana Janež ; fotografija Vasilij Mate]. - Ribnica : Knjižnica Miklova hiša, 2016 (Maribor : Demago). - 109 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Akutni poliradikulonevritis - sindrom Guillain-Barré / Saša Šega Jazbec: str. 9-12. - Rehabilitacija bolnikov s sindromom Guillain-Barré / Primož Novak: str. 13-18. - Spremne besede / Matej Mate ... [et al.]: str. 101-107

ISBN 978-961-93450-3-0
a) Guillain-Barréjev sindrom b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini

616.833-002(092)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 287387648

65.
MEŠKO, Aleksandra
        Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje [Dva medija] / Aleksandra Meško. - Ljubljana : Persona klinika, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum)
94 str. : ilustr. ; 21 cm
1 video DVD (ca 123 min) : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. na ov.: Ko ti črna mačka prečka pot ---. - 500 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 93-94 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-285-591-8
a) Obsesivno kompulzivna motnja - Psihologija - Priročniki

616.89-008.44:159.9(035)
COBISS.SI-ID 288493824

66.
PALJEVEC, Andreja
        Glina za tisoč in eno bolezen / Andreja Paljevec ; [fotografije Bolus in Dobrin Tavčar]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 ([Ljubljana] : Atelje za grafiko M. Pance). - 185 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pot samozdravljenja)

Nasl. na ov.: Janez Ferjuc, glina za tisoč in eno bolezen. - Hrbtni nasl.: Janez Ferjuc - glina. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. [189]. - Kazalo

ISBN 978-961-6934-87-9
a) Glina - Zdravilnost - Priročniki b) naravno zdravljenje c) bolezni d) osebna pričevanja

615.326:552.523(035)
615.83(035)
COBISS.SI-ID 288626688

67.
PERKO, Andrej, 1953-
        Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju : ljudje v stiski in socialno-andragoška metoda / Andrej Perko. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 243 str. ; 24 cm

500 izv. - Knjigi na pot / Karel Gržan: str. 231-243. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6704-63-2
a) Skupinska psihoterapija b) Socialno-andragoška metoda c) odvisnosti d) samopodoba e) medosebni odnosi f) družinski odnosi g) spolnost h) samske ženske i) zakonska zveza j) duhovnost k) telesna aktivnost l) biblioterapija m) alkoholizem n) psihoterapija o) osebna doživetja

615.851.6
613.8
COBISS.SI-ID 289547264

68.
        PRIJATELJSTVO je najboljše zdravilo : vodič za ustvarjanje skupnostne mreže podpore za duševno zdravje / [prevedli Maria Millas, Juš Škraban, Bojan Dekleva ; uredil in napisal spremno besedo Bojan Dekleva ; ilustracije The Icarus Project]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice [etc.], 2015. - 44 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Icarus project)

Prevod dela: Friends make the best medicine, 2nd ed. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-92747-5-0 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševni bolniki - Skupine za samopomoč - Ustanovitev - Priročniki b) duševno zdravje c) duševne bolezni d) projekti e) Icarus f) samopomoč g) srečanja h) organizacija

616.89-052:364-362(035)
COBISS.SI-ID 281409280

69.
        TELESNA zmogljivost za boljše zdravje in počutje : vloga osnovnega zdravstva in lokalne skupnosti pri zagotavljanju ustrezne telesne zmogljivosti po vrhniškem modelu / uredili Jaka Strel ... [et al.] ; [avtorji poglavij Jaka Strel ... [et al.] ; spremna beseda Marjan Ivanuša ; avtorji fotografij Marko Jelovšek ... [et al.] ; avtor risb Tamara Korošec ; prevod povzetka knjige v angleščino Gregor Starc]. - Logatec : Fitlab, 2016 ([Ljubljana] : Grafični studio K). - 447 str. : ilustr. ; 24 cm

V kolofonu nasl. tudi v angl.: Physical ability for better health and well-being. - 1.000 izv. - Kot avtor sodeloval tudi Silvo Koželj. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-94074-0-0
ISBN 978-0-00-000978-4 !
a) Primarno zdravstveno varstvo - Slovenija - Zborniki b) Primarna preventiva - Organizacija - Zborniki c) Promocija zdravja - Zborniki d) Telesna aktivnost - Zdravje - Zborniki e) družinska medicina f) zdravstveno varstvo g) preventivna medicina h) zdravstveno stanje i) gibalne sposobnosti j) diagnostika k) zdravstveni domovi l) lokalne skupnosti m) zdravstvena vzgoja n) vadbeni programi o) projekti

614.2(497.4)(082)
616-084(082)
613.71(082)
COBISS.SI-ID 286097152


62+66/69 TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


70.
        BIG educolor blocks [Garnitura]. - Deer Park : Edushape, [med 2007 in 2011]. - 1 komplet (32 kosov) : plastika, barve ; v plastični vrečki, 25 x 48 x 31 cm

Motorična igrača. - Mehki gradniki. - Od 9. meseca
a) motorične igre b) kocke c) gradniki d) mehki gradniki

688.72(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 6249395

71.
ŽGAJNAR Gotvajn, Andreja
        Procesi v tehnologijah varstva okolja : navodila za praktikum / Andreja Žgajnar Gotvajn, Gabriela Kalčíková, Jana Zagorc-Končan. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 58 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 55-58

ISBN 978-961-6756-72-3
a) Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole b) karakterizacija odpadnih vod c) strupenost odpadnih vod d) biorazgradljivost odpadnih vod e) kemijska potreba po kisiku f) biokemijska potreba po kisiku g) biološko čiščenje h) fizikalno-kemijsko čiščenje i) Fentonova oksidacija j) učbeniki za visoke šole

628.3(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 286630656


63 KMETIJSTVO


72.
BARTOL, Nina
        Naredi sam za svojega psa : 30 preprostih projektov za pasjeljubce / [[besedilo in] fotografije] Nina Bartol ; [fotografija avtorice Luka Druks]. - 1. izd. - Ljubljana : Ad Lucem, 2017. - [X], 66 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv. - O avtorici: str. IX. - Bibliografija: str. 66

ISBN 978-961-93832-2-3
a) Psi - Oprema - Naredi sam - Priročniki b) priboljški c) nega d) igrače e) ročne spretnosti

379.826:636.7.083.3(035)
COBISS.SI-ID 288601344


64 GOSPODINJSTVO


73.
CRAMM, Dagmar von
        Kuhajmo za družino : recepti brez mesa : za male in velike / Dagmar von Cramm, Inga Pfannebecker, Michael König ; fotografije Barbara Bonisolli ; ilustracije Julia Hollweck ; [prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno v Nemčiji). - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Veggie for family. - 1.700 izv. - O avtorjih: str. 192. - Kazala

ISBN 978-961-01-4683-4
a) Kuharski recepti - Vegetarijanske jedi b) vegetarijanstvo

641.56-056.84(083.12)
COBISS.SI-ID 289578752

74.
KODELE, Marija
        Prezrte stročnice / Marija Kodele, Miha Uršič, Olga Markovič ; [uvodni del Metka Zupančič ; fotografije Janez Pukšič ; ilustracije Alojz Zorman]. - V Ljubljani : Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva, 1986. - 92 str. : ilustr. ; 25 cm

Vpogled v makrobiotiko / Metka Zupančič, str.: 7-10. - Bibliografija

ISBN 86-7137-006-2
a) kuharske knjige - stročnice - recepti

641.5(083.1)
COBISS.SI-ID 377886

75.
MANGOLD, Matthias F.
        Principi kuhanja / besedilo Matthias F. Mangold ; prevod Petra Piber ; fotografije Nicola Walsh. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v EU). - 336 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Das Prinzip Kochen. - 2.000 izv. - Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-96-1
a) Kuharstvo - Priročniki

641(035)
COBISS.SI-ID 289348864

76.
NOVAK, Luka, 1963-
        Paradajz : velika knjiga receptov s paradižnikom Lušt / [recepti Luka Novak in Valentina Smej Novak ; fotografije Kaja Pogačar]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 197 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93769-9-7
a) Kuharski recepti - Paradižnik

641.55:635.64(083.12)
COBISS.SI-ID 287068672

77.
PANCE, Svetozar
        Čemaž : 106 odličnih kuharskih receptov / Svetozar Pance. - 1. natis. - Grosuplje : Grafis Trade, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 130 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 130

ISBN 978-961-7005-04-2
a) Kuharski recepti - Čemaž

641.55:582.570(083.12)
COBISS.SI-ID 289751040


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA


78.
GOLOB, Lea
        Grafični in medijski procesi : učbenik za programa grafični tehnik in medijski tehnik / Lea Golob, Florjan Pezdevšek ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 95 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za modul grafični in medijski procesi za programa grafični tehnik in medijski tehnik. - 800 izv.

ISBN 978-961-02-0092-5
a) Grafična industrija - Učbeniki za srednje šole b) Mediji - Učbeniki za srednje šole

655.02(075.3)
654.02(075.3)
COBISS.SI-ID 251972096

79.
HARDT, Petra Christine
        Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic / Petra Christine Hardt ; prevedla Amalija Maček. - 2., predelana in posodobljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2017. - 131 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Wie man urheberrechtlich geschützte Texte erwirbt, sichert und verbreitet; izv. stv. nasl.: Buying, protecting and selling rights. - 400 izv. - Bibliografija: str. 126-131

ISBN 978-961-94184-4-4 (broš.)
a) Založništvo - Avtorske pravice

347.78:655.41
COBISS.SI-ID 290042112

80.
        OD prvih oglasov do interneta : k zgodovini oglaševanja na Slovenskem / uredil Andrej Studen. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 250 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 13)

O avtorjih: str. 247-250. - 300 izv. - Bibliografija: str. 219-237. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-71-5 (broš.)
a) Oglaševanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki b) oglasi c) reklame d) internet e) potrošništvo f) socialni marketing

659.1(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 287629056

81.
VITALE, Joe, 1953-
        Prebujeni milijonar : manifest duhovnega gibanja bogastva / Joe Vitale ; [prevedla Tina Vrečko]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut EKO365, 2017. - 227 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The awakened millionaire : a manifesto for the spiritual wealth movement. - "Inspiracijska, motivacijska in kontroverzna knjiga za združitev finančnega obilja in duhovnosti!" --> nasl. str. - Uvod / Vishen Lakhiani: str. 17-18. - O avtorju: str. 227. - 600 izv. - Bibliografija: str. 225-226

ISBN 978-961-6769-95-2

005.336.1
133.2
COBISS.SI-ID 289649408

82.
ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
        Z morjem na ti / Mitja Zupančič ; [fotografije Mitja Zupančič, Neja Zupančič, Filip Trezner ; spremna beseda Irena Vide]. - Ljubljana : Osminka & Co., 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 432 str. : ilustr. ; 27 cm

Potiskani spojni listi. - 500 izv. - Spremna beseda / Irena Vide: str. 6-7. - Bibliografija: str. 421-423

ISBN 978-961-93497-9-3
a) Pomorstvo - Jadransko morje b) domoznanstvo c) pomorska zgodovina d) geografija morij e) morja f) jadranski otoki g) Križ h) Trst i) Piran j) Rovinj k) Opatija l) Krk m) Rab n) Cres o) Unije p) Susak q) Dugi otok r) Kornati s) Smokvica Vela t) Prvić u) Murter v) Zlarin w) Krapanj x) Brač y) Hvar z) Vis {) Biševo |) Vela Palagruža }) Korčula ~) Mljet ) Lastovo ¡) Dubrovnik £) Boka Kotorska ©) Črna Gora °) Črnogorska riviera

656.61:908(262.3)
COBISS.SI-ID 288270592


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


83.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji / Andrej Medved. - Koper : Hyperion ; Nova Gorica : Kulturni dom, 2017 (Ljubljana : Povše). - 311 str. : ilustr. ; 19 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6382-94-6 (Hyperion)
a) Slovensko kiparstvo - 21.st. - Študije

730(497.4)"20"
COBISS.SI-ID 266014976

84.
        NEREŠENI primeri / [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski svinčnik

Prevod dela: Unsolved mysteries. - 2.500 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-4460-1
a) Miselne igre - Knjige za mladino b) Kriminalistična tehnika - Knjige za mladino c) uganke d) zločini e) logika f) opazovanje g) sklepanje h) kriminal

793.7(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286889984

85.
ORSENNA, Erik, 1947-
        Portret srečnega človeka : André Le Nôtre : 1613-1700 / Érik Orsenna ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda [in] fotografije Ana Kučan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Ljubljana] : Matformat). - 173 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: Portrait d'un homme heureux. - 400 izv. - Vrtovi kot konstrukcije realnosti / Ana Kučan: str. 143-173. - "Oznaka "vrtnar", ki v ljudski govorici označuje ljubitelja rastlin, človeka, ki ureja gredice in marljivo kosi travo, Le Nôtru danes ne ustreza. Krajinski arhitekt je gotovo ustreznejši naslov. Morda je res skrbno gojil podobo skromnega moža, kar mu med vrsticami malodane očita tudi Orsenna, a je bil vsekakor intelektualec in umetnik. Z igrami abstrakcije in perspektive je ustvaril vrtove, ki daleč presegajo današnji pomen vrtnarjenja. Versailles, ta na več kot tisoč hektarih raztezajoča se in v neskončnost segajoča navzočnost vodnih zrcal, tektonskih drevorednih potez in prefinjenih ornamentov, ni le vrhunec Le Nôtrovega opusa, temveč tudi evropske zakladnice vrtov. " --> iz spremne besede Ane Kučan. - Bibliografija: str. 135-138

ISBN 978-961-257-074-3
a) Le Nôtre, André (1613-1700) b) Arhitekti - Francija c) barok d) parki e) oblikovanje krajine f) francoski arhitekti

712(44):929Le Nôtre A.
COBISS.SI-ID 287289088

86.
        PO sledi Merkurja = Tracing Mercury : Idrija, Almadén / [besedila Ivana Leskovec ... [et al.] ; uredili Ivana Leskovec, Marija Terpin Mlinar ; fotografije muzejskih predmetov Bojan Tavčar, Andrej Furlan, fotografije razstave Marko Škerlavaj, slikovno gradivo fototeka Mestnega muzeja Idrija ... [et al.] ; ilustracije Irena Gubanc in Mateja Škofič ; izdelava geoloških kart Grega Žorž ; prevodi Leemeta, Deks, Janez Špendov]. - Idrija : Mestni muzej, 2016 (Ljubljana : DTP). - 149 str. : ilustr., zvd. ; 32 cm. - (Zbirka Merkuriateka ; 4)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-6563-33-8
a) Živo srebro - Tehniška dediščina - Idrija b) Živo srebro - Tehniška dediščina - Almadén

719:622.349.9(497.4Idrija)(083.824)
719:622.349.9(460Almadén)(083.824)
COBISS.SI-ID 288180736

87.
ŽAGAR, Janja, 1961-
        Čipkaste vezi : razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016 / [besedilo Janja Žagar ; fotografije Janja Žagar, Jure Rus, Marko Habič ; prevod Nives Sulič Dular]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 66. - Summary

ISBN 978-961-6388-64-1
a) Čipkarstvo - Zgodovina - Razstavni katalogi b) Klekljanje - Zgodovina - Razstavni katalogi c) slovensko čipkarstvo d) etnologija e) obrti f) rokodelstvo g) oblačilna kultura h) čipke i) tehnike j) ornamenti k) Slovenija

746.2:39(091)(083.824)
FRASCATI:
5-402
COBISS.SI-ID 287171584


78 GLASBA


88.
ATANASOVSKI, Vasko
        Melem [Zvočni posnetek] / [skladatelj, producent] Vasko Atanasovski. - [Maribor] : Založba Pivec, 2017. - 1 CD (74 min, 16 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.vaskoatanasovski.com/project/melem/ - predstavitev albuma. - Spremno besedilo v slov. in angl. - Posneto 2016-2017 v Škofji Loki ---> v spremni knjižici. - Izvajalci: Vasko Atanasovski, vokal, saksofon, flavta, Dejan Lapanja, kitara, Marjan Stanić, bobni in tolkala. Gosti: Jehan Barbur, vokal, Vlatko Stefanovski, el. kitara, Matija Dedić, klavir, Simone Zanchini, akordeon, Vasil Hadžimanov, klavir, Aida Čorbadžić, vokal. - Vsebina: Divane aşik gibi ; Nožici ; Kad ja pođoh na Bentbašu ; Krpice ; Kasapsko oro ; Teška beše našata razdelba ; Dej mi Bože ; Ne kuni, ne ruži me majko ; Kozle ; Mome idealno ; Široka staza ; Stade se cvijeće rosom kititi ; Debar maalo ; Zlati časi. - Za starejšo mladino in odrasle

PIV CD 013 Založba Pivec
a) Jazz - 2011-2020 - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Priredbe - Balkan - CD-plošče c) Ljudska glasba - Priredbe - Balkan - CD-plošče d) etno-jazz e) etno f) etnična glasba

785.161(497.4)(086.76)
784.4(497)(086.76)
COBISS.SI-ID 1113022302

89.
BILBI
        Šibke točke [Zvočni posnetek] / Bilbi. - [Maribor] : Založba Pivec, 2017. - 1 CD (49 min, 2 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=eSGvmH00X7U&feature=youtu.be - predstavitev albuma. - V spremni knjižici so besedila pesmi. - Posneto januarja 2017 v Studiu Codelli in Railroad Studios. - Glasba Bilbi, Gregor Stermecki; besedila Bilbi, Gregor Stermecki, Rok Vilčnik (11, 12, 13). - Izvajalci: Bilbi - Maja Pihler Stermeci, vokal, spremljevalni vokal, kazoo, tolkala, Gregor Stermecki, klaviature, kitara, Peter Dekleva, kitare, timple, klaviature, sintetizatorji zvoka, el. bas, programiranje, Luka Herman Gaiser, kontrabas, el. bas, Jože Zadravec, bobni, Urban Krč (13), bobni, Tomaž Gaišt, trobenta, krilovka. - Vsebina: Kamorkoli grejo ljudje ; Resetiraj me ; Šibke točke ; Svet pod nama ; Singl song ; Shanti shanti ; Romanca v dvigalu ; Na pozabljenem koščku sveta ; Lepo mi je s teboj ; Učitelji ; Ugasni luči ; Božič je lep ; Limonada

PIV CD 014 Založba Pivec
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1113020766

90.
HABE, Tomaž, 1947-
        Ura je na morje šla [Glasbeni tisk] / [glasba] Tomaž Habe ; [besedilo] Ivan Sivec ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 26 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD

1.500 izv.
- - Ura je na morje šla [Glasbeni tisk] : klavirske spremljave. - 19 str. ; 26 cm

ISMN 979-0-709008-36-0
a) Otroške pesmi - Knjige za otroke b) slovenske otroške pesmi

784.6(497.4)(02.053.2)
821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 289992960

91.
MODRIJANI
        Rock me [Zvočni posnetek] / Modrijani. - Celje : Vox Nova, 2017. - 1 CD (44 min, 27 sek) : [stereo] ; 12 cm

Vsebina: Rock me ; Me imaš še sploh kaj rada ; Tebi ; Slovenka, Slovenka ; Kok nam je luštn ; Noro ljubim ; Prinesla si sanje ; Ljubil bi te nežno ; Večni popotnik s harmoniko ; Sanjam te ; I wanna find you ; Si srečna z mano ; Hvala za sanje ; Mia. - Za mladino in odrasle

ZVOX CD 166 Založba Vox
a) Narodnozabavna glasba - Slovenija - zgoščenke b) popevke c) CD

784.69(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 5927136

92.
NEISHA
        Vrhovi [Zvočni posnetek] / Neisha. - Ljubljana : Nika Records, 2017. - 1 CD (57 min, 53 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zgibanka ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=C3LdKReCJsE - predstavitev albuma. - V zgibanki so besedila pesmi. - "Posneto v studiju Mala šola rokenrola, avgust 2016 in v studiju DMP - Daisy Music Production, december 2016." ---> v spremni zgibanki. - Avtorji besedil: Neisha, Tomislav Vrečar in Jernej Dirnbek. - Glasbeniki: Neisha, glasbeni vokal, spremljevalni vokal, klavir, klaviature, hammond orgle, perkuslije, Boštjan Gradišek, bobni, Miha Koren, kontrabas, el. bas, Mitja Novak, pedal. steel kitara, ak. kitara, Matic Ajdič, ak. kitara, Noah Bartfield, ak. kitara, Janez Dovč, harmonika, Dejan Radičevič, perkusije, e. kitara, Gaja Klas, perkusije, kristalne posode. - Vsebina: Vrhovi ; Neko drugo tisočletje ; Marilyn Monroe ; Božična ; Jugoslavija ; Bežim ; Pismo papežu ; Prihaja maj ; Kako lepo je, da te imam ; Usahle ptice ; Meredith ; Crystal boudoir (instrumental) / feat. Gaja Klas. - Za mladino in odrasle

NR-CD-R-0321 Nika Records
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop c) rock d) pop-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1112656478

93.
PANKRTI
        Totalna revolucija [Zvočni posnetek] / Pankrti ; [vse pesmi so napisalo Pankrti, razen "Bandiera Rossa - narodna, aranžma Pankrti ; produkcija Pankrti]. - Ljubljana : Racman : Strela Records, 2016. - 1 CD (66 min, 21 sek) : [stereo] ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.rockline.si/podrobnosti-recenzije/totalna-revolucija-11821 - predstavitev albuma. - Kalemegdan live 2010 --> na ov. - Pankrti: Peter Lovšin, vokal in orglice, Slavko Colnarič, bobni, Boris Kramberger, bas, Bogo Pretnar, kitara, Bojan Bahč, kitara (na Kalamegdanu), Marc Kavaš, kitara (na Slovanu). - Vsebina: Zekapank ; Lepi in prazni ; Jest sem na liniji ; Sedemnajst ; Kdo so ti ljudje ; Anarhist ; Metka ; Živ spomenik neumnosti ; Greva drugam ; Punca ne še umret ; Zastave v prvem planu ; Za železno zaveso ; Vodja ; Totalna revolucija ; Lublana je bulana ; Zvečer v mestu ; Zadnja ljubezenska pesem ; Bandiera Rossa (Himna Slovana 1986) ; Slovan ; Adijo Ljubljana. - Za starejšo mladino in odrasle

RRCDA16110 Racman
a) Popularna glasba - Slovenija - 2001-2010 - CD-plošče b) Koncerti - Glasba - Srbija - Kalemegdan - 2010 - CD-plošče c) punk d) rock e) punk-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1112536414

94.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za harmoniko 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2015 ([Velenje] : Eurograf). - 42 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za harmoniko 1. - 200 izv. - Vsebuje 59 skladb, od teh 5 božičnih. Pri večini skladb su tudi besedila v slov. - Za otroke od 6. do 10. leta

ISMN 979-0-9009084-2-1
a) Harmonika - Učbeniki

780.8:780.647.2(075)
COBISS.SI-ID 280586240

95.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kitaro 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2015 ([Velenje] : Eurograf). - 54 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za kitaro 1. - 200 izv. - Vsebuje 73 skladb, od teh 9 božičnih. Pri večini skladb so tudi besedila v slov. - Za otroke od 6. do 10. leta

ISMN 979-0-9009084-1-4
a) Kitara - Učbeniki

780.8:780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 280585728

96.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za klarinet 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 1 partitura (66 str.) ; 30 cm + 1 part (58 str.) + 1 CD. - (Skladbe za male škrate)

300 izv.

ISMN 979-0-9009083-2-2
ISMN 979-0-9009083-3-9 (pril.)
a) Klarinet - Učbeniki b) klarinet c) klavir d) skladbe

780.643.1(075)
COBISS.SI-ID 274447872

97.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kljunasto flavto 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 58 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD (66 min, 20 sek). - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za kljunasto flavto 1. - 500 izv. - Vsebuje 85 skladb, od teh 14 božičnih. Pri večini skladb su tudi besedila v slov. - CD vsebuje zvočne posnetke klavirske spremljave. - Za otroke od 9. do 12. leta

ISMN 979-0-9009084-0-7 (pril.)
a) Kljunasta flavta - Učbeniki - notno gradivo b) kljunasta flavta, solo c) skladbe za klarinet

780.8:780.642.1(075)
COBISS.SI-ID 23088946

98.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za trobento 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 1 part (58 str.) ; 30 cm + 1 klavirske spremljave (66 str.). - (Skladbe za male škrate)

300 izv.

ISMN 979-0-9009083-0-8
ISMN 979-0-9009083-1-5 (pril.)
a) Trobenta - Učbeniki b) trobenta c) nizka trobila d) klavir e) skladbe

780.646.1(075)
COBISS.SI-ID 274433536

99.
SNOJ, Jurij, 1953-
        Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha / Jurij Snoj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 632 str. : tabele ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 606-610. - Kazalo

ISBN 978-961-254-998-5
a) Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. b) Baročna glasba

78(4)"16/17"
78.034.7
COBISS.SI-ID 289988352

100.
ŠENK, Nina
        Grdi raček [Zvočni posnetek] : [glasbena pravljica za trobilni ansambel in pripovedovalko] / Nina Šenk. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2017. - 1 CD (35 min, 45 sek) : stereo ; 12 cm. - (Klasika)

Dodatek k nasl. na embalaži. - Izdano v sodelovanju z Radio Slovenija, Program ARS. - "Posneto: Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine, 10. in 11. 4. 2017, Radio Slovenija, Studio 02, 20. 4. 2017" ---> na embalaži. - Po pravljici H. C. Andersena; prevedla Silvana Orel Kos. - Pripovedovalka Lucija Ćirović. - Izvaja Trobilni ansambel Slovenske filharmonije (TASF) (Franc Kosem, Tibor Kerekeš, Blaž Avbar, Dejan Glamočak, trobenta, Jože Rošer, Maja Burger Zgonc, rog, Domen Jeraša, Žan Tkalec, pozavna, Wolf Hagen Hoyer, bas pozavna, Janez Žnidaršič, tuba, Matevž Bajde, tolkala). - Vsebina: Poletje ; Raca ; Male račke ; Naslednji dan ; Odhod v račjak ; Močvirje ; Lov ; Prihaja jesen ; Zima ; Kmet z družino ; Pomlad ; Labod

114687 RTVS ZKP
a) Instrumentalna glasba - Trobila - CD-plošče b) Glasbene pravljice - CD-plošče

785:821.113.4-93-34(086.76)
821.113.4-93-34:785(086.76)
COBISS.SI-ID 22976050


79 FILM. GLEDALIŠČE. DRUŽABNE IGRE


101.
MOORE, Gareth, 25.4.1975-
        Vadba za možgane : knjiga ugank. Trdi orehi za bistre glave / [avtor ugank Gareth Moore ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Cranium crunchers. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4617-9
a) Miselne igre b) uganke

794.5
510.6-8
COBISS.SI-ID 288751872

102.
MOORE, Gareth, 25.4.1975-
        Vadba za možgane : knjiga ugank. Zapletene uganke / [avtor ugank Gareth Moore ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Perplexing puzzles. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4618-6
a) Miselne igre b) uganke

794.5
510.6-8
COBISS.SI-ID 288752384

103.
VIDMAR, Milan, 1885-1962
        Šah / Milan Vidmar. - [2. prirejena izd.]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1957 (Ljubljana : Slovenski poročevalec). - 343 str. : ilustr. ; 18 cm

"... naj priredim drugo izdajo ..." --> uvod. - 2.000 izv.
a) šah

794.1
COBISS.SI-ID 5927168

104.
        ZAČETKI in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe : ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani / urednika Štefan Vevar in Barbara Orel ; [prevodi povzetkov Melita Silič ; imensko kazalo Ksenija Kaučič in Štefan Vevar]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2017 (Begunje : Cicero). - 346 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277 ; letn. 54, št. 95)

400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-6860-14-7
a) Slovensko gledališče - 20.st.

792.054(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 288859904


796/799 ŠPORT


105.
BADEN-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth, baron
        Popotovanje k sreči : vodnik za mlade može / [besedilo, ilustracije] Robert Baden-Powell ; [prevod Mira Demšar, Ruth Martinčič, Sara Kovač ; opombe Jernej Bernik]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2015 ([Ljubljana] : Salve). - 222 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Rovering to success. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Rok Pisk: str. 7-8. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93642-2-2
a) Skavti - Veščine - Priročniki b) Mladostniki - Nasveti - Priročniki c) Življenjska modrost - Priročniki d) mladinska gibanja e) verska združenja f) fantje g) odraščanje h) sreča i) popotništvo

796.54(035)
061.2-055.15:27:37.018(035)
17.023.3(035)
COBISS.SI-ID 280636416

106.
BADEN-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth, baron
        Priročnik za skavtske voditelje : o teoriji skavtske vzgoje / [avtor besedila in ilustracij] Robert Baden-Powell ; [prevod Mojca Čušin]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2015 ([Ljubljana] : Salve). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Aids to scoutmastership. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Ob novem natisu --- / Ana Drnovšek, Nina Milenković Kikelj: str. [9-10]. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 1. izd. izšla z naslovom Priročnik za skavtske vzgojitelje

ISBN 978-961-91701-5-1
a) Skavti - Veščine - Priročniki b) Skavti - Vzgoja - Priročniki c) mladinska gibanja d) verska združenja e) skavtstvo f) voditelji g) vzgojitelji h) značaj i) zdravje j) higiena k) spretnosti

796.54(035)
061.2-053.6:27:37.018(035)
COBISS.SI-ID 253014528

107.
        BODI pripravljen : skavtski priročnik za življenje v naravi / [avtorji poglavij Urban Bolta ... [et al.] ; risbe Igor Fortuna ... [et al.] ; urednica Barbara Tehovnik ; avtorji fotografij in barvnih slik Branko Bakan, Janez Elija Kos, Igor Pičulin]. - 3., prenovljena izd. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2016 ([Ljubljana] : Salve). - XII, 250 str., [16] str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-93642-6-0
a) Taborništvo - Priročniki b) Preživetje v naravi - Priročniki c) taborjenje d) skavti e) narava f) orientacija g) prehrana h) prva pomoč i) vreme j) sporazumevanje

796.54(035)
COBISS.SI-ID 286423040


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


108.
AMALIETTI, Peter
        Praslovenščina - Adamov jezik / Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 (Ljubljana : Primitus). - 257 str. : zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenščina)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-6934-91-6
a) Jezik - Izvor b) Jeziki - Razvoj c) Slovenščina - Zgodovina

81'0
811.163.6(091)
COBISS.SI-ID 289155584

109.
        ANGLEŠKO-slovenski slikovni besednjak / [ilustrirala Elena Ferrándiz ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski svinčnik

Prevod dela: My house. - 2.500 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-4457-1
a) Angleščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Slovenščina - Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji e) zvočni efekti

811.111'374=163.6(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286634240

110.
BELÁŇOVÁ, Janka
        Happy hoppy : English for children / [original idea, songs and lyrics Janka Beláňová ; illustrations Anna Lenická]. - 1st reprint. - [Brno] : Lingea, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD

Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-80-7508-105-6 (trda vezava)
a) Angleščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) angleščina za otroke c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika

811.111'24(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 14680727

111.
BLAŽIČ, Milena
        Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav / Milena Mileva Blažić. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 315-328. - Kazala

ISBN 978-961-253-197-3
a) Slovenska mladinska književnost - Literarne študije b) Mladinska književnost - Literarne študije c) slovenski pisatelji d) slovenske pisateljice e) literarni kanon f) literarna zgodovina g) literarna teorija h) literarni komentarji i) književna vzgoja

821.163.6.09-93
82.0-93
COBISS.SI-ID 288040704

112.
BRECELJ, Marijan, 1931-
        Slovensko-brazilski slovar = Dicionário esloveno-brasileiro / Marijan Brecelj. - 1. izd. - Nova Gorica : Buča, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 455 str. ; 22 cm

80 izv.

ISBN 978-961-6704-62-5
a) Slovarji - Slovenščina - Portugalščina b) brazilska portugalščina

811.163.6'374=134.3
COBISS.SI-ID 288399104

113.
KNEZ, Mihaela, 1972-
        Oblike v oblakih. Slovnične preglednice / Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 77 str. : preglednice ; 15 x 21 cm

Ov. nasl. - Prečni format. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [78]

ISBN 978-961-237-836-3
a) Slovenščina - Slovnica - Preglednice

811.163.6'36(084.2)
COBISS.SI-ID 285162240

114.
        MADŽARŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2017 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-7-6
a) Madžarščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) madžarščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.511.141'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 289536256

115.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-madžarski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Ines Horvat ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-68-2
a) Slovenščina - Madžarščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Madžarščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Madžarščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=511.141(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288322304

116.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-ruski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Sara Špelec ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-76-7
a) Slovenščina - Ruščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Ruščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Ruščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=161.1(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289481728

117.
MERCINA, Marija
        Esej na maturi 2018 / Marija Mercina, Nada Barbarič Naskov. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-01-4942-2
a) Kosmač, Ciril (1910-1980) - "Pomladni dan" - Literarne študije b) Michaels, Anne (1958-) - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije c) Esej - Matura - Priročniki d) Književnost - Matura - Priročniki e) slovenski roman f) kanadski roman g) literarni komentarji h) književne vsebine i) šolski esej

821.09-311.2(035)
821.163.6.09Kosmač C.
821.111(71).09Michaels A.
82.0-4:373.5.091.27(035)
COBISS.SI-ID 289922304

118.
        NIZOZEMŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2017 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-8-3
a) Nizozemščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) nizozemščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.112.5'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 289536768

119.
PACHEINER-Klander, Vlasta
        Karol Glaser : prvi slovenski doktor sanskrta / Vlasta Pacheiner Klander. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 121 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Priloge (str. 116-121): Slovar staroindijskih pojmov; Pisava sanskrtskih imen in besed; Bühlerjeva ocena Glaserjeve disertacije. - O avtorici na zadnji notranji str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 104-109 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Summary: Karol Glaser, the first Slovenian doctor of Sanskrit

ISBN 978-961-237-894-3
a) Glaser, Karol (1845-1913) b) slovenska literarna zgodovina c) stara indijska književnost d) sanskrt e) sanskrtska književnost f) jezikoslovje g) prevodi h) slovenščina

811.211:929Glaser K.
COBISS.SI-ID 288973056

120.
PERKO, Janja, 1958-
        Slovenščina na ustni maturi 2018 : priročnik / Janja Perko, Marjana Hodak. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 282 str. ; 30 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 281-282. - Kazala

ISBN 978-961-01-4941-5
a) Književnost - Matura - Priročniki b) Književnost - Matura - Učbeniki za srednje šole c) Slovenščina - Matura - Priročniki d) Slovenščina - Matura - Učbeniki za srednje šole e) svetovna književnost f) slovenska književnost g) literarna zgodovina h) literarna teorija i) slovenski knjižni jezik

821.09(075.3)
811.163.6(075.3)
37.091.27:821.09:373.5(035)
37.091.27:811.163.6:373.5(035)
COBISS.SI-ID 289921280

121.
SMOTLAK, Maja
        Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011) : doktorska disertacija / Maja Smotlak. - Koper : [M. Smotlak], 2014. - 315 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Krištof Jacek Kozak, somentorica Vesna Mikolič. - Bibliografija: str. 288-314. - Izvleček ; Abstract. - Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije, Slovenistika
a) sodobna slovenska književnost b) roman c) književnost Slovencev v Italiji d) narodna identiteta e) 1991-2011 f) doktorske disertacije g) contemporary Slovenian literature h) novel i) Slovenian literature in Italy j) national identity k) 1991-2011

821.163.6.09(450.36)"1991/2011"(043.3)
COBISS.SI-ID 1536924612

122.
ŠENGELAJA, Rosvita
        Bližnjica do nemškega besedišča = Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz : učbenik z vajami in rešitvami / Rosvita Šengelaja. - Ljubljana : Jutro, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 336 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Zrno znanja)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 335-336
- - Rešitve = Lösungsschlüssel. - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-6746-98-4
a) Nemščina - Besedišče - Učbeniki b) vaje

811.112.2'373(075)
COBISS.SI-ID 288768512


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


123.
BERDEN, Barbara Patrizia
        Belo pismo / Barbara Patrizia Berden ; [spremna beseda Alenka Rebula ; kratki zapis ob poeziji Marko Sosič]. - Kamnik : samozal. B. P. Berden, 2012 (Ljubljana : Urkograf). - 119 str. : sl. avtorice ; 20 cm

300 izv. - Spremna beseda / Alenka Rebula: str. 3-5. - Na robovih obraza / Marko Sosič: str. 113-115

ISBN 978-961-276-601-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 264540672

124.
KOVAČIČ, Jani
        Agencija za človeške vire / Jani Kovačič ; [izbral in spremno misel spisal Gregor Bauman ; grafike Boštjan Pavletič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 143 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Hiša pesmi)

800 izv. - Državljan Kovačič / Gregor Bauman: str. 139-141

ISBN 978-961-274-476-2
a) Slovenska knjievnost - Lirika - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 288709120

125.
LAINŠČEK, Feri
        Šlagerji : popevke in napevi / Feri Lainšček ; [fotografije iz avtorjevega osebnega arhiva]. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. - 140 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Zbirka Simfonica Slovenica ; 008)

1.000 izv. - Urednikova beseda / Dušan Hedl: str. 5-6. - Spremna beseda / Dragan Bulič: str. 7-8. - O avtorju: str. 106-107

ISBN 978-961-6620-95-6 (trda vezava)
a) Lainšček, Feri (1959-) - Življenje in delo b) slovenska poezija c) besedila pesmi d) slovenski pesniki e) 20.-21.st. f) fotografski albumi g) besedila popevk

821.163.6-1
821.163.6.09Lainšček F.
929Lainšček F.(084.12)
COBISS.SI-ID 91287041

126.
PAVČEK, Saša
        U srčanom džepu = V srčnem žepu / Saša Pavček ; [pogovor Peter Kolšek ; fotografije Maj Pavček in Jože Suhadolnik ; sa slovenačkog preveo Željko Perović]. - Banja Luka : Društvo Slovencev Republike Srbske "Triglav" = Udruženje Slovenaca Republike Srpske "Triglav" : Grafid, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 126 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Savremena književnost)

Besedilo v srb. in slov. - 300 izv.

ISBN 978-99976-25-52-6 (Grafid)

821.163.6-82=163.41=163.6
COBISS.SI-ID 23021106

127.
PREGL, Sanja
        Tisti dan / Sanja Pregl ; [ilustracije Arjan Pregl ; spremna beseda Eva Senčar]. - Jezero : Morfemplus, 2017 (Žirovnica : Medium). - 80 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Pravi dan / Eva Senčar: str. 80

ISBN 978-961-6988-64-3

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 289632256

128.
SVETINA, Peter, 1970-
        Vsakdanje geometrije / Peter Svetina. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 93 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

Spremna beseda na zadnjem zavihku ov. - 250 izv.

ISBN 978-961-7017-02-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 289551360

129.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Vse-stvar-je / Bina Štampe Žmavc ; [spremna beseda Miljana Cunta ; fotografije Andrej Žmavc]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 79 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Branje. Poezija / Pivec)

500 izv. - Na sledi slutljivega / Miljana Cunta: str. 73-77

ISBN 978-961-7026-06-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 91852545

130.
UDOVČ Krhen, Jožica
        O gozdnem škratku in še kaj --- / [avtorica, ilustracije] Jožica Udovč Krhen ; [spremna beseda Ivana Vatovec, Marija Cenc]. - Celje : Lirion, 2016 ([Dobova] : Artisk). - 58 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Potovanje v pravljico / Ivana Vatovec: na prednjem zavihku ov. - Delo Jožice Udovč Krhen - O škratku in še kaj / Marija Cenc: na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-285-147-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 283642112


82-3 ROMANI


131.
AFSHAR, Tessa
        Pravi zaklad / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 311 str. ; 21 cm

Prevod dela: Harvest of gold. - 1.000 izv. - "Prvi del zgodbe o Sari in Dareju preberite v knjigi Zaklad rubinov." --> ov.

ISBN 978-961-04-0403-3
a) Plemstvo - Zarote - Perzija - V leposlovju b) Družina - Judje - V leposlovju c) Jeruzalem - Obnova - V leposlovju d) krščanstvo e) svetopisemska zgodovina

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 289841920

132.
ANDERSSON, Per J.
        O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova našel svojo veliko ljubezen : resnična zgodba / Per J. Andersson ; [iz nemščine prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 299 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: New Delhi - Borås. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [301]

ISBN 978-961-00-3459-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3460-5 (broš.)

821.113.6-312.6
COBISS.SI-ID 290393600

133.
ARKO, Andrej
        Gaudeamus / Andrej Arko. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 238 str. ; 21 cm

700 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-321-1
a) Gimnazije - Celje - V leposlovju b) Dijaki - Spomini - V leposlovju c) sošolci d) življenjske zgodbe

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289051392

134.
ASHLEY, Kristen
        Zadnja želja / Kristen Ashley ; prevod Mateja Malnar Štembal. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 700 str. ; 18 cm. - (Magdalene ; knj. 1)

Prevod dela: The will. - 500 izv. - O avtorici: str. [701]

ISBN 978-961-6982-21-4
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 84250369

135.
BINET, Laurent, 1972-
        Sedma funkcija jezika / Laurent Binet ; [prevedla Suzana Koncut]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 474 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Septième fonction du langage. - 800 izv. - O avtorju: str. 474. - Prix du roman Fnac, 2015. - Prix Interallié, 2015

ISBN 978-961-01-4562-2
a) Barthes, Roland (1915-1980) - Smrt - V leposlovju b) Prometne nesreče - Pariz - V leposlovju c) Filozofi - Medosebni odnosi - Francija - 20.st. - V leposlovju d) Francoska filozofija - V leposlovju e) Semiotika - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 289948416

136.
BYBEE, Catherine
        Tvoja do torka / Catherine Bybee ; prevod Anja Radaljac. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 493 str. ; 18 cm. - (Neveste za vsak dan ; knj. 5)

Prevod dela: Taken by Tuesday. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-60-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 87267329

137.
CARLAN, Audrey
        Dekle za en mesec. Julij, avgust, september / Audrey Carlan ; [prevedla Sabina Noble]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 345 str. ; 20 cm

Prevod dela: Calendar girl. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [348]

ISBN 978-961-00-3453-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3454-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290344960

138.
CARR, Robyn
        Nova priložnost / Robyn Carr ; [prevod Andreja Blažič Klemenc]. - Dolič : Giks ed, 2017. - 418 str. ; 22 cm. - (Zbirka Gdč) ([Virgin River ; 5])

Prevod dela: Second chance pass. - 800 izv.

ISBN 978-961-94174-0-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-94174-1-6 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290170368

139.
CERCAS, Javier, 1962-
        Motiv / Javier Cercas ; prevedel Ferdinand Miklavc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 86 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: El móvil. - 500 izv.

ISBN 978-961-241-995-0

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 288957184

140.
CHILD, Lee
        Osebno / Lee Child ; [prevod Janez Lavtižar]. - Izola : Meander, 2017. - 367 str. ; 22 cm

Prevod dela: Personal. - 800 izv.

ISBN 978-961-6951-56-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-57-9 (broš.)
a) Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290169856

141.
COLGAN, Jenny
        Vsi moji bivši / Jenny Colgan ; [prevedla Suzana Jovanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 329 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: The good, the bad and the dumped. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1634-2
a) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 262334720

142.
ČAUŠEVIĆ, Jasmin
        Ljubezen pod jadri : erotično-ljubezenski roman / [besedilo, fotografije] Jasmin Čaušević. - 1. izd. - Velenje : Zabastra, 2017. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94175-0-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 288840448

143.
DICKENS, Charles, 1812-1870
        Cvrček na ognjišču : lepa povest o domu / Charles Dickens ; [prevedel Anton Bajec ; ilustracije po angleških izvirnikih]. - Celje : Družba sv. Mohorja, 1952 (v Celju : Celjska tiskarna). - 118 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 131)

Izv. stv. nasl.: The cricket on the hearth. - 6.000 izv.

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 25831681

144.
FERRARI, Jérôme, 1968-
        Pridiga o padcu Rima / Jérôme Ferrari ; iz francoščine prevedla Živa Čebulj. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede ; Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 191 str. ; 21 cm. - (Zbirka Besede)

Prevod dela: Le sermon sur la chute de Rome. - Tisk na zahtevo. - Prix Goncourt, 2012

ISBN 978-961-7022-04-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-05-6 (mehka vezava)
a) Družina - Korzika - 20.st. - V leposlovju b) Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 290171648

145.
FITZGERALD, F. Scott, 1896-1940
        Mladi bogataš / F. Scott Fitzgerald ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 87 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

500 izv. - Prevod dela: The rich boy. - Predstavitev avtorja in dela na notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-004-1

821.111(73)-32
COBISS.SI-ID 289871360

146.
FLISAR, Evald
        Alica v nori deželi / Evald Flisar ; [ilustracije Pšena Kovačič]. - 2. izd. - Ljubljana : Sodobnost International, 2017. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Resno opozorilo učiteljem! / Peter Poterunkovič: str. 157-160. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-80-8

821.163.6-93-31
COBISS.SI-ID 290392320

147.
FORCE, Marie
        Zrela za ljubezen / Marie Force ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 363 str. ; 22 cm. - (McCarthyjevi z otoka Gansett ; knj. 4)

Prevod dela: Falling for love. - O avtorici: str. [364-365]. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-23-2 (trda vezava)
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju b) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91733249

148.
FRELIH, Tone
        Krvavi denar / Tone Frelih. - Ljubljana : Studio print, 2017 (Ljubljana : Studio print). - 269 str. ; 21 cm. - (Zbirka Umori ; knj. 6)

ISBN 978-961-93848-2-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-93848-3-1 (broš.)

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 290108672

149.
GALA, Antonio
        Turška strast / Antonio Gala ; [prevedla Marjeta Drobnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 459 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La passión turca. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1865-7

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 257623808

150.
GARWOOD, Julie
        Nevesta / Julie Garwood ; [prevedla Tatjana Šuler]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 451 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The bride. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-1110-8
a) Plemstvo - Odnosi med spoloma - Dogovorjene poroke - Škotska - Anglija - V leposlovju b) Škotska - 12.st. - V leposlovju c) ljubezenski roman d) romantična zgodovinska pripoved

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 277175040

151.
GRISHAM, John
        Na robu zakona / John Grisham ; [prevedla Ana Koren]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 400 str. ; 20 cm

Prevod dela: Rogue lawyer. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3446-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3447-6 (broš.)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290243328

152.
HAASSE, Hella S.
        Črno jezero / Hella S. Haasse ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 142 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Oeroeg. - Oeroeg in pesniška svoboda / hella S. Haasse: str. 135-139. - Predstavitev avtorice in dela na notranjih str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-287-003-4

821.112.5-311.2
COBISS.SI-ID 289846528

153.
HIDALGO, Nieves
        Črni angel / Nieves Hidalgo ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 460 str. ; 22 cm. - (Pirati ; knj. 1)

Prevod dela: El ángel negro. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-26-3 (trda vezava)
a) Plemstvo - Španija - 17.st. - V leposlovju b) Plemstvo - Anglija - V leposlovju c) Pirati - Karibi - V leposlovju d) odnosi med spoloma e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 91721985

154.
HILTON, L. S.
        Domina / L. S. Hilton ; [prevedla Alja Gartner]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017 (natisnjeno v EU). - 344 str. ; 20 cm

Prevod dela: Domina. - Tiskano po naročilu. - "Drugi del fascinantne erotično-kriminalne trilogije" --> prednja str. ov.

ISBN 978-961-00-3465-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3466-7 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290401536

155.
HOYT, Elizabeth
        Brezsrčni vojvoda / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 319 str. ; 20 cm

Prevod dela: Duke of sin. - Tiskano po naročilu. - Deseta knj. iz serije z originalnim nasl. Maiden Lane

ISBN 978-961-00-3457-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3458-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290383616

156.
İLHAN, Çiler, 1972-
        Izgnanstvo / Çiler İlhan ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 148 str. ; 21 cm

Prevod dela: Sürgün. - 400 izv. - European Union Prize for Literature, 2011

ISBN 978-961-282-265-1

821.512.161-32
COBISS.SI-ID 289545472

157.
JAMES, Julie, 1974-
        Zgodilo se je nekega poletja / Julie James ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 461 str. ; 22 cm. - (Agenti FBI ; knj. 6)

Prevod dela: Suddenly one summer. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-24-9 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91725313

158.
JAMES, Peter, 1948-
        Premalo mrtev : [tretji primer komisarja Roya Gracea] / Peter James ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 549 str. ; 20 cm

Prevod dela: Not dead enough. - Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3463-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3464-3 (broš.)
a) Roy Grace (literarni junak)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290395904

159.
JEFFRIES, Sabrina
        Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2017 ([Ljubljana] : Belin). - 420 str. ; 23 cm. - (Zbirka Šola za dedinje ; 4)

Prevod dela: Let sleeping rogues lie. - 300 izv. trda vezava. - Povečani tisk

ISBN 978-961-93938-7-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-93938-8-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290204416

160.
JOHANSEN, Erika
        Usoda kraljevine Tearling / Erika Johansen ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 446 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: The fate of the Tearling. - Trilogija: Saga o kraljevini Tearling, Napad na kraljevino Tearling, Usoda kraljevine Tearling. - Nasl. zbirke povzet po 1. delu. - O avtorici: str. [447]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3442-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3443-8 (broš.)

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 290233344

161.
KARDOŠ, Štefan
        Vse moje Amerike / Štefan Kardoš ; [spremna beseda Franci Just]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 311 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Slovar manj znanih besed, besednih zvez in povedi: str. 276-284. - Spremna beseda / Franci Just: str. 287-311

ISBN 978-961-7018-48-6
a) Kardoš, Štefan (1966-) - Literarne študije

821.163.6-311.2
821.163.6.09Kardoš Š.
COBISS.SI-ID 91855873

162.
KARLOVŠEK, Igor
        Bahamski dokument / Igor Karlovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 271 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4578-3
a) Slovenska književnost - Gospodarstvo - Prevare - Družina - 21.st. - Roman b) Gospodarski kriminal - Slovenija - V leposlovju c) Državno tožilstvo - V leposlovju d) Tajkuni - V leposlovju e) Družinski odnosi - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289561088

163.
KARUZA, Senko
        Vodnik po otoku / Senko Karuza ; [prevod Andrej Rozman Roza ; besedilo na ovitku Miroslav Mičanović]. - Celje : Videti, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 126 str. ; 19 cm

Izv. stv. nasl.: Vodič po otoku. - Fotogr. na notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-91558-2-0

821.163.42-32
COBISS.SI-ID 286870016

164.
KENNER, Julie
        Plameni poželenja : tretji del trilogije Skrivnostni vitezi / J. Kenner ; [prevod Miro Mrak]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 289 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga) (Skrivnostni vitezi ; 3)

Prevod dela: Ignited. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3833-4

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 279300864

165.
KING, Stephen, 1947-
        Veliki pohod / Stephen King kot Richard Bachman ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 411 str. ; 22 cm

Prevod dela: The long walk. - O avtorju: str. [413]. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7015-28-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-7015-29-4 (broš.)
a) Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju b) Pohodništvo - Tekmovanja - ZDA - V leposlovju c) Fantje - Solidarnost - V leposlovju d) Izredne razmere - Preživetje - V leposlovju e) distopija

821.111(73)-312.4
821.111(73)-311.9
COBISS.SI-ID 91734529

166.
KINSELLA, Sophie
        Hiša na prodaj / Sophie Kinsella kot Madeleine Wickham ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 282 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: A desirable residence. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 281-282

ISBN 978-961-00-1486-7
a) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 259324928

167.
KOLMANIČ, Karolina
        Pozabljene pomladi : roman / Karolina Kolmanič ; [spremna beseda Cvetka Hedžet Tóth]. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2017 (tiskano v EU). - 205 str. ; 19 cm

200 izv. - Vsi dnevi nikdar ne ostanejo v temi / Cvetka Hedžet Tóth: str. 197-201. - O avtorici: str. 203-205

ISBN 978-961-94189-1-8
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91854337

168.
KOPINŠEK, Simona
        Mila / Simona Kopinšek ; [spremna beseda Muanis Sinanović]. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 177 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Dialektika celega in necelega / Muanis Sinanović: str. 173-177

ISBN 978-961-7018-41-7
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 90860545

169.
KOSMAČ, Ciril
        Pomladni dan / Ciril Kosmač. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 239 str. ; 21 cm

5.500 izv.

ISBN 978-961-01-2524-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289438208

170.
LEM, Stanisław
        Gospodov glas / Stanisław Lem ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. - 298 str. ; 20 cm. - (Zbirka Solaris ; 3)

Prevod dela: Głos Pana. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - Spremno besedilo prevajalke na zadnji notr. str. ov. - O avtorju na prednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7020-17-5
a) Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani

821.162.1-312.9
COBISS.SI-ID 289001472

171.
LIKAR Bajželj, Mirana
        Babuškin kovček / Mirana Likar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 364 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 109)

500 izv. - Predstavitev avtorice in dela na notr. str. ov. spredaj

ISBN 978-961-287-009-6
a) Družinski odnosi - V leposlovju b) Matere in hčere - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290238720

172.
LINDSEY, Johanna
        Ujetnica poželenja / Johanna Lindsey ; prevod Esther Košir. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 477 str. ; 18 cm

Prevod dela: Prisoner of my desire. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-88-7 (broš.)
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-3
COBISS.SI-ID 89258753

173.
LIPUŠ, Florjan
        Gramoz / Florjan Lipuš ; [spremna beseda Blaž Gselman]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 88 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Pisanje "svetovne literature" kot sredstvo političnega upora / Blaž Gselman: str. 81-88

ISBN 978-961-7018-43-1
a) Lipuš, Florjan (1937-) - Literarne študije b) Koncentracijska taborišča - Trpljenje - V leposlovju c) Vojna - Posledice - V leposlovju d) Vasi - Bivanjska problematika - Koroška (Avstrija) - V leposlovju e) Koroški Slovenci - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V leposlovju f) slovenski pisatelji g) 20.-21.st.

821.163.6(436.5)-311.2
821.163.6(436.5).09Lipuš F.
COBISS.SI-ID 91715073

174.
MALPAS, Jodi Ellen
        Zaščitnik / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 380 str. ; 20 cm

Prevod dela: The protector. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [382]

ISBN 978-961-00-3438-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3439-1 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290184448

175.
MARTIN, Charles, 1969-
        Ko črički jokajo / Charles Martin ; [prevod Sabina Imamović]. - Izola : Meander, 2017. - 358 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: When crickets cry. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6951-54-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-55-5 (broš.)
a) Kirurgi - ZDA - V leposlovju b) Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju c) Srce - Transplantacija - V leposlovju d) Življenjske spremembe - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 289611520

176.
MATTHEWS, Carole
        Jedilnik ljubiteljic čokolade. [Knj. 2] / Carole Matthews ; prevod Lenka Krajnc. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 493 str. ; 22 cm

Prevod dela: The chocolate lover´s diet. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-30-0 (trda vezava)

821.111-31
COBISS.SI-ID 91724289

177.
MCEWAN, Ian, 1948-
        Cementni vrt / Ian McEwan ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 175 str. ; 21 cm

Prevod dela: The cement garden. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-171-5

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 289591296

178.
MICHAELS, Anne, 1958-
        Ubežni delci / Anne Michaels ; prevedla Teja Bivic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 269 str. ; 21 cm

Prevod dela: Fugitive pieces. - 7.500 izv. - Potiskane notr. str. ov. - O avtorici: str. 269. - Books in Canada First Novel Award, 1996

ISBN 978-961-241-997-4
a) matura 2018

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 289191168

179.
MILAN, Courtney
        Zimski poljub / Courtney Milan ; prevod Anja Bakan. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 190 str. ; 18 cm. - (Zlovešči bratje ; knj. 2)

Prevod dela: A kiss for midwinter. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-06-1
a) Ameriška književnost - Romani b) Dekleta - Splav (medicina) - V leposlovju c) Zdravniki - Anglija - 19. st. - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 83719937

180.
NESBØ, Jo, 1960-
        Ščurki / Jo Nesbø ; prevedla Maja Lihtenvalner in Primož Ponikvar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017. - 367 str. ; 21 cm

Prevod dela: Kakerlakkene. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-261-467-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-261-466-9 (broš.)

821.113.5-312.4
COBISS.SI-ID 289866240

181.
NOVAK, Boris A.
        Vrata nepovrata : epos. Knj. 3, Bivališča duš / Boris A. Novak ; [spremna beseda Janez Vrečko]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 1103 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

600 izv. - Poezija kot zgodovina in obujeni ep / Janez Vrečko: str. 1069-1103

ISBN 978-961-277-152-2
a) Novak, Boris A. (1953-) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenska epika d) slovenski pesniki e) 20.-21.st.

821.163.6-13
821.163.6.09Novak B. A.
COBISS.SI-ID 288149248

182.
PAMUK, Orhan
        Rdečelaska / Orhan Pamuk ; iz turščine prevedla Erna Pačnik Felek. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 207 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Kirmizi Saçli Kadin. - Broš. izd. meri 23 cm. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-471-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-472-4 (broš.)
a) Turška književnost - Ljubezen - Družina - Očetje - Sinovi - Ženske - Odnosi - Družba - Turčija - 20.st. - Roman

821.512.161-311.2
COBISS.SI-ID 288446464

183.
PATRIĆ, A. S.
        Črna skala, belo mesto / A. S. Patrić ; prevedla Tadeja Spruk. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 243 str. ; 24 cm

Prevod dela: Black rock white city

ISBN 978-961-272-251-7

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290140160

184.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Prva dama / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 439 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: First lady. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2858-8
ISBN 978-961-01-2858218 !

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 267128576

185.
POTOČNIK, Dragan
        Pesem za Sinin džan / Dragan Potočnik. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 341 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7026-05-4

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91858689

186.
PUTNEY, Mary Jo
        Ženin na preizkušnji / Mary Jo Putney ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 341 str. ; 20 cm. - (Očarljivi odpadniki)

Prevod dela: Never less than a lady. - Tiskano po naročilu. - "Avtorica ... nadaljuje serijo Očarljivi odpadniki ..." --> zadnja str. ov.

ISBN 978-961-00-3436-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3437-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290181888

187.
RAKOVEC-Felser, Zlatka
        Vražja Liza : čarovnije v zraku / Zlatka Rakovec-Felser ; [spremna beseda Polona Vidmar]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 203 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - Knjigi na pot / Polona Vidmar: str. 7-8. - O avtorici na zavihkih ov. - Slikovna priloga: str. 197-203. - Bibliografija: str. 193

ISBN 978-961-6968-88-1
a) Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 90040065

188.
RIVERS, Francine, 1947-
        Glas v vetru / Francine Rivers ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 579 str. ; 23 cm

Prevod dela: A voice in the wind. - "... trilogija Znamenje leva." --> str. 8. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0386-9
a) Cerkvena zgodovina - V leposlovju b) Rimljani - V leposlovju c) Kristjani - Preganjanje - V leposlovju d) Sužnje - Judinje - Rim - V leposlovju e) Gladiatorji - Germani - V leposlovju f) Odnosi med spoloma - V leposlovju g) Rimski imperij - V leposlovju

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 288737536

189.
ROBERTS, Nora
        Zvezde usode / Nora Roberts ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Meander, 2017. - 323 str. ; 22 cm. - ([Varuhi ; 1])

Prevod dela: Stars of fortune. - 800 izv. - "Zvezde usode je prvi del trilogije ..." --> zadnja str. ov. - Nasl. trilogije v angl. na avtoričini spletni str.: Guardians trilogy

ISBN 978-961-6951-58-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-59-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290173184

190.
SEGHERS, Anna, 1900-1983
        Izlet mrtvih deklet / Anna Seghers ; prevedel Aleš Učakar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 67 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Der Ausflug der toten Mädchen

ISBN 978-961-287-007-2

821.112.2-31
COBISS.SI-ID 290164480

191.
SKARLOVNIK, Slavko
        Njuni štirje možje : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 192 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Naklada na zahtevo. - Dve ženski, štirje možje / Aleš Tacer: str. 191-192

ISBN 978-961-6950-87-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290128128

192.
SOSIČ, Sarival
        Starec in jaz / Sarival Sosič ; [spremna beseda Barbara Korun, Samo Krušič]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 203 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - O neponovljivosti izkušnje / Barbara Korun: str. 191-196. - Starec in jaz - o ponavljanju / Samo Krušič: str. 197-203

ISBN 978-961-7018-46-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91619841

193.
TAJANA, Staša
        Ljubo življenje, naj se začne :) / Staša Tajana ; [spremna beseda Mojca Blažej Cirej]. - 1. izd. - Ljubljana : Čista pozitiva, 2017. - 293 str. ; 22 cm

Spremna beseda / Mojca Blažej Cirej: str. 3-4

ISBN 978-961-93906-4-1

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289856000

194.
VÉRANT, Samantha
        Sedem pisem iz Pariza : spomini / Samantha Vérant ; [prevod Suzana Pečnik]. - Izola : Meander, 2017. - 275 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Seven letters from Paris. - O avtorici: str. [278]

ISBN 978-961-6951-46-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-47-0 (broš.)
a) Vérant, Samantha - Avtobiografski romani b) Ženske - Življenjske spremembe - ZDA - V leposlovju c) Američanke - Francija - V leposlovju d) Pisma - V leposlovju e) Odnosi med spoloma - V leposlovju f) mladostna ljubezen

821.111(73)-312.6
COBISS.SI-ID 289612032

195.
VILA-Matas, Enrique, 1948-
        Dublineska / Enrique Vila-Matas ; prevedla [in spremna beseda] Veronika Rot. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 361 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Dublinesca. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Enrique Vila-Matas: avtor in protagonist oziroma mnogoterost pripovednih glasov in mnogobitnost literarnega junaka / Veronika Rot: str. 343-360. - Prix Jean Carrière, 2010. - Premio Bottari Lattes Grinzane, 2011

ISBN 978-961-284-278-9
a) Vila-Matas, Enrique (1948-) - Literarne študije

821.134.2-311.2
821.134.2.09Vila-Matas E.
COBISS.SI-ID 290261760

196.
WINTER, Claudia
        Marelični poljubi / Claudia Winter ; [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 374 str. ; 20 cm

Prevod dela: Aprikosenküsse. - O avtorici: str. [381]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3461-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3462-9 (broš.)

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 290394880

197.
WOHL, Louis de, 1903-1961
        Sulica : zgodovinski roman o rimskem stotniku, ki je prebodel Kristusovo stran / Louis de Wohl ; [prevod Andrej Turk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 366 str. ; 23 cm

Prevod dela: The spear. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-04-0387-6
a) Jezus Kristus - V leposlovju b) Rimska vojska - Jeruzalem - V leposlovju c) Svetopisemske osebe - V leposlovju

821.111-311.6
821.112.2-311.6
COBISS.SI-ID 289116928

198.
YOUNG, Samantha
        Čisto vsaka stvar / Samantha Young ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 392 str. ; 20 cm

Prevod dela: Every little thing. - Tisk po naročilu. - 2. del serije z originalnim nasl. Hart's Boardwalk; posamezne zgodbe so zaključene

ISBN 978-961-00-3444-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3445-2 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290249472

199.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Neznankino pismo / Stefan Zweig ; iz nemščine prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2017. - 96 str. ; 17 cm. - (Zbirka Kofetek ; 1)

Izv. stv. nasl.: Brief einer Unbekannten. - 300 izv.

ISBN 978-961-6922-99-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-00-1 (broš.)

821.112.2(436)-32
COBISS.SI-ID 289174016


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


200.
CAPUDER, Andrej
        Zamrznjene besede : eseji / Andrej Capuder. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva = Hermagoras, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 243 str. ; 23 cm

400 izv.

ISBN 978-3-7086-0939-3

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 289185792

201.
CHARNEY, Noah
        Slovenologija : življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej / Noah Charney ; [prevod Mateja Štrajhar, Lisa Mislej ; ilustracije Ivan Mitrevski]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl: Slovenology. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-289-5
a) Charney, Noah (1979-) - Spomini b) Američani - Slovenija - V leposlovju c) Slovenija - Družbene razmere - Eseji d) družina e) pisateljstvo f) slovenska kultura g) slovenski ljudski običaji h) osebna doživetja

821.111(73)-94
821.111(73)-4
COBISS.SI-ID 289910784

202.
GREBENC Sotošek, Tina
        LinA / Tina Grebenc Sotošek ; [avtor spremne besede Marko Planinc ; avtorji fotografij osebni arhiv]. - Trbovlje : Zavod Savus, 2017 (Radeče : Vinkotisk). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Spremna beseda / Marko Planinc: str. 7-8

ISBN 978-961-285-715-8
a) Fetalna smrt - Spomini

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 290267392

203.
JALAL al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273
        Ogenj ljubezni : 555 citatov / Rumi ; izbral in prevedel Žiga Valetič. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2017 ([Begunje] : Cicero). - [164] str. ; 17 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-92541-9-6

821.222.1'06-84
COBISS.SI-ID 288349696

204.
KAPETANOVIĆ, Ivan
        Camino de Santiago : romanje k svetemu Jakobu : Lećevica - Santiago de Compostela / Ivan Kapetanović ; [fotografije Ivan Kapetanović, Stipe Božić]. - Zagreb ; Ljubljana : V. B. Z., 2017. - 336 str. : ilustr. ; 25 cm

Zvd. oz. ilustr. na spojnih listih. - Prevod dela: Camino de Santiago : Hodočašće sv. Jakovu

ISBN 978-961-6468-89-3 (V. B. Z. Ljubljana)
a) Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi b) romanja

27-57(460Santiago de Compostela)
821.163.42-992
COBISS.SI-ID 289573120

205.
        KLE se špeglajte : slovenski pregovori / [zbrala in uredila Marjeta Zorec]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 125 str. : ilustr. ; 14 x 22 cm

1.000 izv. - Slike iz panjskih končnic iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja Ljubljana in zbirke Čebelarskega muzeja Radovljica --> kolofon

ISBN 978-961-6968-93-5
a) Pregovori - Slovenija

821.163.6-84
398.9(497.4)
COBISS.SI-ID 90994689

206.
KUTNJAK, Valerija
        Ne boj se! : spregovori in se osvobodi / Valerija Kutnjak ; [ilustratorka Filifiona, Barbara Imenšek]. - 1. izd. - Ljubljana : [samozal.] V. Kutnjak, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 146 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Predgovor / Peter Topić: str. 11-12

ISBN 978-961-283-911-6
a) Spolna zloraba - Spomini

821.163.6-94
343.541(092)
COBISS.SI-ID 289984768

207.
LINDNORD, Mikael
        Artur : pes, ki je prečkal džunglo, da bi našel dom / Mikael Lindnord in Val Hudson ; prevedla Miriam Drev ; [fotografije Krister Göransson]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 278 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: Arthur. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-6954-82-2

821.113.6-94
COBISS.SI-ID 290252032

208.
ULČAR, Ciril
        Orožje, uši in svoboda / Ciril Ulčar. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 369 str. : ilustr. ; 23 cm

Podatek o natisu v CIP-u. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7022-01-8
a) Ulčar, Ciril - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini

94(497.4)"1941/1945"(092)
929Ulčar C.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 289827072

209.
ZORE, Franjo
        [Tisoč dvesto štiri]
        1204 dni teme / Franjo Zore ; [spremna beseda Jože Razpotnik ; fotografije iz osebnega arhiva Jožeta Razpotnika ; slovarček tujih, narečnih in manj znanih besed Jože Razpotnik in Alenka Veber]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 169 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Nekaj besed o mojem starem očetu Franju / Jože Razpotnik: str. 9-12

ISBN 978-961-278-328-0

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 289617920

210.
ŽIŽEK, Mojca
        Otrok sonca : pinki pingvinka / Mojca Žižek ; [ilustracije Gregor Brdnik]. - 1. izd. - V Mariboru : samozal. M. Žižek, 2017 (Celje : Forma). - 115 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-283-880-5
a) Žižek, Mojca - Spomini b) Zloraba otrok - V leposlovju c) Nasilje v družini - V leposlovju d) Ženske - Samorealizacija - V leposlovju e) družinski odnosi f) travmatične izkušnje g) osebnostna rast h) osebna doživetja

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 91191041


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


211.
BOONEN, Stefan
        Pozor, huda babica! / Stefan Boonen ; ilustriral Melvin ; [iz nizozemščine prevedla Stana Anželj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis Trade). - 87 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Hier waakt oma. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Od 5. leta dalje

ISBN 978-961-6970-74-7
a) Babice (sorodstvo) - V otroškem leposlovju b) Počitnice - V otroškem leposlovju c) humor d) igra e) vragolije f) velike tiskane črke

821.112.5(493)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289373184

212.
BRODERICK, Marian
        Čarovnica v gozdu / Marian Broderick ; ilustracije Francesca Carabelli ; prevod Jakob J. Kenda. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis trade). - 98 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

Prevod dela: The witch in the woods. - 700 izv.

ISBN 978-961-6970-76-1
a) Čarovnice - V otroškem leposlovju b) čaranje c) deklice

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 289637632

213.
BROWN, Ruby
        Objemčki z očkom / Ruby Brown ; ilustrirala Tina Macnaughton ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [23] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Snuggles with daddy. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-75-0
a) Očetje - V otroškem leposlovju b) igra c) lisice d) ljubezen e) živali v domišljiji

821.111(94)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289349120

214.
BRUEL, Nick
        Poredna mucka in striček Pepi / Nick Bruel ; [prevod Tanja Goršič]. - Izola : Grlica, 2017. - [155] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Bad kitty vs uncle Murray. - 600 izv. - O avtorju: str. [155]

ISBN 978-961-244-260-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-244-261-3 (broš.)
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) fobije c) psi d) strici e) strah f) varstvo g) živali v domišljiji

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 289611264

215.
CANAL, Eulàlia, 1963-
        Prikazni ne potrkajo na vrata / Eulàlia Canal ; ilustracije Rocio Bonilla ; prevedla Veronika Rot. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - [42] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Els fantasmes no toquen a la porta. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-326-6
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) Ljubosumje - V otroškem leposlovju c) prikazni d) problemi najmlajših e) živali v domišljiji

821.134.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289590272

216.
DICKER, Joël, 1985-
        Knjiga o Baltimorskih / Joël Dicker ; [prevedel Iztok Ilc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 542 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Le livre des Baltimore. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4527-1
a) Pisatelji - ZDA - V leposlovju b) Družina - Travmatične izkušnje - Baltimore - V leposlovju c) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.133.1(494)-311.2
COBISS.SI-ID 289006848

217.
DORIA, Julia
        Marsovčki na počitnicah / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Ptičice)

Tiskano po naročilu. - Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-6881-47-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 290301952

218.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 1. izd. - Dolenja vas : samozal., 2016. - [22] str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Velike tiskane črke. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-745-7
a) Tekmovanja - V otroškem leposlovju b) goljufanje c) tovornjaki d) zajci e) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287039232

219.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 2. izd. - Dolenja vas : samozal., 2016. - [24] str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Velike tiskane črke. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-525-5
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) pomoč c) tovornjaki d) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287038720

220.
EMILIANI, Lucia
        Sivi volk na pikniku / Lucia Emiliani ; ilustrirala Maria Smirnovaite. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Gozdne pravljice)

Dober dan, prijazni volk. Košček pite, prosim. / Igor Saksida: str. [1]. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-59-9
a) Predsodki - V otroškem leposlovju b) Gozdne živali - V otroškem leposlovju c) pikniki d) prijateljstvo e) stereotipi f) volkovi g) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289315840

221.
FORSSÉN Ehrlin, Carl-Johan, 1978-
        O slončici, ki bi rada zaspala : nov način za uspavanje otrok / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; ilustrirala Sydney Hanson ; [iz angleščine prevedla Katja Jemec Gričar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 31 str. : ilustr. ; 27 cm

Izv. stv. nasl.: Elefanten som så gärna ville somna - en annorlunda godnattsaga. - 1.300 izv. - O avtorju in knjigi: str. 31. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4679-7
a) Spanje - V otroškem leposlovju

821.113.6-93-32
COBISS.SI-ID 289892864

222.
FRANČIČ, Franjo
        Ujemite paža / Franjo Frančič ; ilustrirala Dana Terzić. - Portorož : Center za komunikacijo, sluh in govor, 2017 (Divača : Mljač). - [21] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Zlata ribica)

700 izv.

ISBN 978-961-94141-1-8
a) Vzgojni domovi - Otroci - Doživljanje - V mladinskem leposlovju b) dom c) rejništvo d) družinsko nasilje e) travme

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 288845312

223.
GIBBES, Lesley
        Švrk in reševanje na pasji akademiji / Lesley Gibbes ; ilustriral Stephen Michael King ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prigode pasjega policista ; knj. 2)

Prevod dela: Fizz and the dog academy rescue

ISBN 978-961-272-249-4

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 289851904

224.
GREGORIČ, Andreja
        Darilo / Andreja Gregorič. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017. - [26] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Mušnica)

Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6994-22-4
a) brez besedila

087.5
COBISS.SI-ID 290016768

225.
GRILC, Uroš
        Mali plac / napisal Uroš Grilc ; ilustriral Gorazd Vahen. - Bevke : Škrateljc ; Vrhnika : Zavod Ivana Cankarja, 2017 ([Bevke] : Bograf). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Škratolovščine)

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-94196-0-1 (Škrateljc)
a) Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju b) Močvirje - Ekološko ravnotežje - V otroškem leposlovju c) Ljubljansko barje d) močvirje e) rosika f) uganke g) varstvo narave h) želve

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289539328

226.
GRINTOV, Vlasta, 1963-
        Verjemi v svoje sanje : zberi pogum, ne se bati / Vlasta Grintov ; [ilustracije iStock.com/ekolara, iStock.com/liusa, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-75-5
a) Šola - V otroškem leposlovju b) Letenje - V otroškem leposlovju c) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 290427392

227.
KARIM, Amer
        Zbiralec podob / Amer Karim ; ilustrirala Polona Kosec. - 1. izd. - Ljubljana : Ramos, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-285-706-6
a) Dekleta - Ugrabitve - V otroškem leposlovju b) čarovniki c) ogledala

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290213376

228.
KOZINC, Darinka
        O zmaju, ki je pohrustal grde misli / Darinka Kozinc ; [ilustracije iStock.com/ Ivan Nikulin ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

Velike tiskane črke. - 250 izv.

ISBN 978-961-6957-72-4
a) Medosebni odnosi - V otroškem leposlovju b) prijaznost c) zmaji d) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290058240

229.
KRALJIČ, Helena
        Moj dedek / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Lovšin. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 26 cm

1.500 izv. - Ko nam spregovori spomin / Igor Saksida: str. [1]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-53-7
a) Dedki - V otroškem leposlovju b) Vnuki - V otroškem leposlovju c) ljubezen d) pomoč e) starost f) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288356096

230.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in čudežna rastlina / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Za vse slikaniške detektive / Igor Saksida: str. [1]

ISBN 978-961-6988-02-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289403648

231.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in rojstni dan / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-37-7

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289277440

232.
KRALJIČ, Helena
        Stari avto / Helena Kraljič ; [ilustriral] Matjaž Schmidt. - 2. natis. - Jezero : Morfemplus, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-50-6
a) Avtomobili - V otroškem leposlovju b) lastniki c) popravila

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288280576

233.
KREUTZ, Samo
        Beseda kakor svet / Samo Kreutz ; [spremna beseda Jelena Lasan]. - Ljubljana : Ekslibris, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - 67 str. : ilustr. ; 20 cm

120 izv. - Ko cel svet postane beseda / Jelena Lasan: str. 67. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6838-62-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 278045952

234.
KRUŠIČ, Ljuba
        Glasbila v rokah nagajivih škratov / Ljuba Krušič ; [ilustracije iStock.com/ ddraw, iStock.com/ zugunder, iStock.com/ Aleksangel]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-73-1
a) Prvačka pleh muzika - V otroškem leposlovju b) Orkester - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290058496

235.
KUNAVER Ličen, Polona
        Skrivnostni gozd / Polona Kunaver Ličen ; ilustrirala Anja Kranjc. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [54] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-6893-99-2
a) Gozdovi - V otroškem leposlovju b) glasovi c) gozdne živali d) narava

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289787392

236.
MACUH, Bojan
        Tjan dobi novega prijatelja / Bojan Macuh ; ilustracije Romeo Štrakl. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 19 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Sprejeto ; 004)

200 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6620-87-1
a) Slovenska književnost - Mladinska književnost - Slikanice

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 88172033

237.
MUCK, Desa
        Škratovile udomačijo samoroga / Desa Muck ; ilustrirala Eva Cajnko. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 39 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7001-06-8
a) Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju b) fantastična bitja c) škratje d) ujetništvo e) vile

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289864704

238.
PEROCI, Ela
        Muca Copatarica : zvočna knjiga / [besedilo] Ela Peroci ; [ilustracije] Ančka Gošnik-Godec ; [priredila Jelka Pogačnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 27 cm

4.000 izv. - "Muca Copatarica, 60 let"--> ov. - Kartonka je opremljena z gumbi za zvočne efekte

ISBN 978-961-01-4669-8
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) nered c) pospravljanje d) razvade e) živali v domišljiji f) velike tiskane črke g) kartonke h) zvočni efekti i) priredbe

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288894976

239.
PETEK Levokov, Milan
        Copatarska pravljica ; Polonca in leteči krožnik ; Zakaj so ponoči vse mačke črne / Milan Petek Levokov ; [ilustracije Nataša Gregorič]. - Maribor : MAUS, 2016 (tiskano v EU). - 19 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zgodbe iz pravljičnega vrta)

Nasl. v kolofonu: Copatarska pravljica in še dve pravljici za povrh. - 500 izv. - O avtorju: str. 19

ISBN 978-961-94029-8-6
a) Obuvala - V otroškem leposlovju b) Nezemljani - V otroškem leposlovju c) Mačke - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 88950529

240.
PREGL, Sanja
        Pravi prijatelj / Sanja Pregl ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 11)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-55-1
a) Izsiljevanje - V otroškem leposlovju b) Pogum - V otroškem leposlovju c) nasilje d) pomoč e) prijateljstvo f) samopodoba

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288844288

241.
        ROBOCAR Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-3-6
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) nesreče f) reševalci g) vozila h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289290752

242.
        ROBOCAR Poli. 2, Novi prijatelji / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-4-3
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) komunalna higiena g) vozila h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289292032

243.
        ROBOCAR Poli. 3, Tehnični pregled / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-5-0
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) vozila g) nesreče h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289292544

244.
        ROBOCAR Poli. 4, Zaupaj prijateljem / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-6-7
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) vozila g) strele h) magnetizem i) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289293056

245.
SALEINA, Thorsten
        Oho, čigav kakec pa je to? : dvigni zavihke / [napisal in ilustriral Thorsten Saleina ; prevedla Jelena Isak Kres]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [20] str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Wer geht denn da aufs Klo?. - 3.000 izv. - Knjiga z zavihki. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-01-4525-7
a) Feces - Živali - V otroškem leposlovju b) iztrebki c) kartonke d) odkrivanke e) uganke

821.112.2-93-193.1
087.5
COBISS.SI-ID 288375808

246.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Te lahko objamem / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 3)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - Nasl. podrejenega dela na ov.: Te lahko objamem?. - 700 izv. (trda vez.), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-92-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-93-0 (broš.)
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289525504

247.
STUBELJ Ars, Mojca
        My dog = Mon chien = Mi perro = Il mio cane = Mein Hund = Moj pes / Mojca Stubelj Ars ; illustrations Ludmila Kharmanova ; [prevod Florence Gacoin-Marks ... et al.]. - 1. izd. = 1st ed. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2016 (tiskano v Sloveniji). - [64] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mini poliglotini)

Vzpor. angl., franc., špan., it., nem. in rus. besedilo. - Lat. in cir. - Družabna igra na zadnjem spojnem listu. - "Dyslexia friendly"--> zadnja str. ov. - 500 izv.
- - Moj pes : dodatek h knjigi. - [4] str. : ilustr.
Slov. besedilo

ISBN 978-961-93775-5-0
a) Tuji jeziki - Zgodnje učenje

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 284667392

248.
STUBELJ Ars, Mojca
        Pravljica o Luni : kako je mali poni postal velik = Das Märchen von Luna : wie ein kleines Pony groß wurde = The fairytale of Luna : how a small pony became big / Mojca Stubelj Ars ; [ilustracije] Naja Simčič ; [prevod v nemški jezik Dana Engel, prevod v angleški jezik Mojca Stubelj Ars]. - 1. izd. = 1. Aufg. = 1st ed. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 54 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm. - (Mini Poliglotini)

Nasl. str. na str. 7. - Vzpor. slov., nem. in angl. besedilo. - Družabna igra na zadnjem spojnem listu. - 500 izv. - O avtorici: str. 54

ISBN 978-961-93775-1-2
a) Tuji jeziki - Zgodnje učenje b) nemščina c) angleščina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 281063424

249.
TELLEGEN, Toon
        Kitov vrt / Toon Tellegen ; [ilustracije Annemarie van Haeringen ; prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 55 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: De tuin van de walvis

ISBN 978-961-272-250-0

821.112.5-93-32
COBISS.SI-ID 290000640

250.
TERZIĆ, Nedeljko
        Živalska olimpijada / Nedeljko Terzić ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [prevod Elza Ajduković in Brane Pavšek]. - Pekel : Volosov hram, 2017 (tiskano v EU). - 47 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Vesela olimpijada. - 250 izv. - O avtorju: str. 44-45

ISBN 978-961-94189-0-1
a) Živali - V otroškem leposlovju b) olimpijske igre c) šport

821.163.41-93-34
COBISS.SI-ID 91035649

251.
VAKE, Danijel
        Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev / Danijel Vake ; [ilustracije iStock.com/ Rasulovs, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-68-7
a) Detektivi - V otroškem leposlovju b) Ugrabitve - V otroškem leposlovju c) mačke d) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 289166592

252.
VERTELJ, Nataša
        Zvezdogelca / [besedilo in ilustracije] Nataša Vertelj. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 28 str. : ilustr. ; 31 cm

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6968-94-2
a) Zvezde - V otroškem leposlovju b) deklice c) osamljenost d) vesolje

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 91324673

253.
        ZVERINICE, pozdravljene! : sedem najlepših živalskih pravljic iz Rezije / ilustriral Zvonko Čoh ; [ujel in udomačil Milko Matičetov ; rahlo počesala Anja Štefan]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - 47 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

2.000 izv. - Vsebina: Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah ; O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisišje hišice ; O muci, ki je imela vzeti peska ; Zajec dela za lisico ; Kako so volku ostrigli brke ; O prašičku, ki ni hotel sam domov ; Bogata in uboga mišica

ISBN 978-961-01-0102-4
a) Slovenske ljudske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju b) Ljudske živalske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju c) Živali - V otroškem leposlovju d) ljudsko slovstvo

398.2(450.365=163.6)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 286111488

254.
ŽAKELJ, Špela
        Na potovanju po galaksiji : nove dogodivščine Iztoka in Zvezdice / Špela Žakelj ; [ilustracije iStock.com/ Hi Res, iStock.com/egal, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 54 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-67-0
a) Vesolje - Potovanja - V otroškem leposlovju b) fantastični svetovi c) pomoč d) pustolovščine

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289166336


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


255.
ALEXIE, Sherman, 1966-
        Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom / Sherman Alexie ; ilustracije Ellen Forney ; [prevedel Andrej E. Skubic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: The absolutely true diary of a part-time Indian. - 1.000 izv. - Sherman Alexie in njegov Indijanec / Alenka Veler: str. 253-255

ISBN 978-961-01-4539-4
a) Indijanci - Mladostniki - V mladinskem leposlovju b) Indijanci - Rasni odnosi - Belci - V mladinskem leposlovju c) indijanski rezervati d) severnoameriški Indijanci e) srednje šole f) odraščanje g) samopodoba

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 290051840

256.
BACH, Tamara
        Ostanki poletja / Tamara Bach ; prevod Alenka Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 110 str. ; 21 cm

Prevod dela: Was vom Sommer übrig ist. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0408-8
a) Dekleta - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju b) Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju c) bolnišnice d) družina e) koma f) mladostniki g) počitnice

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 290177536

257.
BODNÁROVÁ, Jana, 1950-
        [Trinajst]
        13 / Jana Bodnárová ; [iz slovaščine] prevedel Andrej Pleterski. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 99 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: 13. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-18-7
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju b) Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) čustva

821.162.4-93-32
COBISS.SI-ID 288973568

258.
BRIŠNIK, Iztok
        Zmaj s srcem : mladinski roman / Iztok Brišnik. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 122 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6950-88-6

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 290224896

259.
DEGNAN-Veness, Coleen
        In the garden / [text adapted by Coleen Degnan-Veness]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2016. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 1)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Based on the Peppa Pig TV series" --> na dnu nasl. str. - "Pre A1, YLE starters, 100 - 200 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-241-26220-7
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 23129138

260.
FREY, Jana
        Zrak za zajtrk / Jana Frey ; [prevod Alexandra Natalie Zaleznik]. - Izola : Grlica, 2017. - 159 str. ; 21 cm. - (Zbirka Na robu)

Prevod dela: Luft zum Frühstück. - O avtorici: str. [160]. - 700 izv.

ISBN 978-961-244-259-0
a) Dekleta - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju b) Anoreksija - V mladinskem leposlovju c) družina d) strah e) bolnišnice

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 289737216

261.
HENMO, Sverre
        Samo ljubezen / Sverre Henmo ; prevedel Darko Čuden. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano na Slovenskem). - 102 str. ; 22 cm

Prevod dela: Det er bare kjærlighet. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-24-8
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju

821.113.5-93-311.2
COBISS.SI-ID 290017280

262.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Luža v čevlju / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Gaja Kokalj ; [fotografije Anja Kokalj, pixabay.com, all-free-download.com]]. - 1. izd. - Dob : Brin, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 230 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Stran od ponorelega sveta ali kaj pomeni luža v čevlju sodobnega najstnika / Marta Keržan: str. 223-225. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-2-6
a) Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju b) Babice (sorodstvo) - Medosebni odnosi - Vnuki - V mladinskem leposlovju c) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju d) dekleta e) družina f) družinske skrivnosti g) modrost h) pohodništvo i) potovanja j) vrednote

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 289846016

263.
PITTS, Sorrel
        We can help! / [text adapted by Sorrel Pitts ; illustrated by Joelle Driedemyi]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2017. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 2)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Level 2, A1, YLE movers, 200 - 300 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-241-28367-7
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 23129906

264.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter. Kamen modrosti / J. K. Rowling ; prevedel Jakob J. Kenda ; [ilustrirala Mary GrandPré]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 228 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Harry Potter / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Harry Potter and the philosopher's stone. - "Kamen modrosti je prva knjiga v zbirki..." --> zadnja str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-0543-5

821.111-93-312.9
COBISS.SI-ID 290229760


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


265.
BEVK, France
        Grivarjevi otroci ; Pastirci / France Bevk ; [spremna beseda in opombe Stanko Kotnik]. - 13. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 182 str. ; 21 cm

1.200 izv. - O pisatelju Francetu Bevku / Stanko Kotnik: str. 175-179

ISBN 978-961-01-1800-8
a) Bevk, France (1890-1970) - Spremne besede b) Revščina - V mladinskem leposlovju c) Podeželje - V mladinskem leposlovju d) družina e) otroštvo

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289540352

266.
CONRAD, Didier
        Cezarjev papirus : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal Jean-Yves Ferri ; narisal Didier Conrad ; pobarval Thierry Mébarki ; prevedla Kristina Šircelj. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 36)

Prevod dela: Le papyrus de César. - Broš. izd. meri 29 cm. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-86-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-87-9 (broš.)
a) Caesar, Caius Iulius (100-44 pr.n.št.) - V mladinskem leposlovju b) Galci - V mladinskem leposlovju c) humor d) pustolovščine e) zgodovinopisje f) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290062592

267.
HROVAT, Uroš
        Smetarski gusar / [besedilo, ilustriral] Uroš Hrovat ; [spremno besedilo Maja Nemec]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 70 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Grad Prepih ; 4)

O avtorju: str. 70. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-275-168-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290175488

268.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Cirkus treh vetrov / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. - 1. izd. - Dob : Brin, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 115 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - Predstavitev avtorice in dela: str. 114. - O ilustratorki: str. 115. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-3-3
a) Brezposelnost - V mladinskem leposlovju b) Cirkus - V mladinskem leposlovju c) družina d) pomoč e) revščina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289856256

269.
KORANTER, Sonja
        Ko se Neža zaljubi / Sonja Koranter ; [ilustracije Karin Berce ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-74-8
a) Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju b) Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) deklice d) 1. maj e) običaji f) prazniki

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290427136

270.
MLAKAR, Simon, 1977-
        Peter in čudežni rdeči kos Janez / Simon Mlakar ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 51 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miškolinke)

ISBN 978-961-272-252-4

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290170112

271.
PETEK Levokov, Milan
        Pravljičarna kapitana Maria / Milan Petek Levokov ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [spremna beseda Dragica Haramija]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 135 str. : ilustr. ; 22 cm

Pravljičarna - kaj je to? / Dragica Haramija: str. 133-135. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-7022-02-5
a) Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju b) kapitani c) morje

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 289981440

272.
RIDDELL, Chris
        Otilija na morju / Chris Riddell ; prevedla Ana Barič Moder. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 (Ljubljana : Grafis trade). - 171 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Ottoline at sea. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-78-5

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 290091520

273.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Dobro je imeti prijatelje / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 4)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - 700 izv. (trda vezava), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-94-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-95-4 (broš.)
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289524992

274.
UDERZO, Albert
        Asterix pri Belgih : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal René Goscinny ; narisal Albert Uderzo ; prevedla Špela Žakelj. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 24)

Prevod dela: Astérix chez les Belges. - Broš. izd. meri 29 cm. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-84-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-85-5 (broš.)
a) Galci - V mladinskem leposlovju b) Belgija c) humor d) pustolovščine e) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290061824


90 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO


275.
FERFILA, Bogomil
        Norveška : najbogatejša država Evrope (in sveta) / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017. - VII, 336 str. : tabele ; 21 cm

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 333-336. - Bibliografija: str. 326-332

ISBN 978-961-94104-9-3
a) Norveška - Domoznanstvo b) Norveška - Družbeni razvoj c) ekonomska politika d) socialna država e) Arktika

308(481)
908(481)
COBISS.SI-ID 289991680

276.
FERFILA, Bogomil
        Turčija : od lenarjenja na sredozemski obali, izjemnih turških zgodovinskih biserov do tankov in arabskih mudžahidov pri Gaziantepu / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 188 str., 196 str. pril. : tabele ; 25 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 34)

Tiskano po naročilu. - Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Potiskani spojni listi. - Biografija avtorja: str. 186-187

ISBN 978-961-94104-7-9 (trda vezava)
a) Sociografija b) Družbene razmere c) Zgodovinski pregledi d) Sociography e) Social conditions f) Historical reviews g) Turčija - Domoznanstvo h) Turčija - Potopisi i) Turkey

308(560)
908(560)
821.163.6-992
COBISS.SI-ID 289238016


91 ZEMLJEPIS


277.
        KAMNIŠKA Bistrica - geografska podoba gorske doline / [avtorji Nejc Bobovnik ... [et al.] ; Darko Ogrin (ur.) ; [kartografi Nejc Bobovnik ... [et al.] ; fotografi Dejan Cigale ... [et al.] ; prevod povzetka James Cosier]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 176 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 24 cm. - (GeograFF ; 22)

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Summary: Kamniška Bistrica - a geographic perspective of a mountain valley. - Kazalo

ISBN 978-961-237-900-1
a) Kamniška Bistrica (dolina) - Geografija - Zborniki b) gorske doline c) geografske značilnosti

913(497.4Kamniška Bistrica)(082)
COBISS.SI-ID 289227008

278.
MEDVEŠEK, Janez
        Potepi po Sloveniji : vodnik za starejše in gibalno ovirane / [[besedilo], fotografije] Janez Medvešek. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba : Dom sv. Jožef, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-304-4
a) Slovenija - Turistični vodniki b) Slovenija - Izleti

913(497.4)(036)
796.51/.52(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 289439488


929 ŽIVLJENJEPISI


279.
BROJAN, Matjaž
        Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub : zgodba o pokončnem Slovencu, odločnem odvetniku in Maistrovi desni roki / Matjaž Brojan ; [slikovno gradivo arhivi družine Rosina, Matjaža Brojana in Zveze društev general Maister]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza društev general Maister, 2017 (Ljubljana : Belin grafika). - 144 str. : ilustr. ; 25 cm

1.100 izv.

ISBN 978-961-285-669-4
a) Rosina, Franjo (1863-1924) - Biografije b) Slovenci c) znamenite osebnosti d) narodna gibanja e) 19./20.st.

929Rosina F.
COBISS.SI-ID 289762560

280.
GOLDSTEIN, Ivo
        Tito / Ivo in Slavko Goldstein ; prevedla Maja Novak in Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 1072 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Tito. - 2.500 izv. - O avtorjih: str. 1072. - Bibliografija: str. 1017-1058. - Kazalo

ISBN 978-961-241-993-6 (trda vezava)
a) Broz, Josip (1892-1980) - Biografije b) Komunizem - Jugoslavija c) Communism d) Jugoslavija - Zgodovina - 20. st. e) Yugoslavia f) Biografije g) Biographies

929Broz J.-Tito
94(497.1)"19"
329.15(497.1)
COBISS.SI-ID 288556544

281.
GRŽAN, Karel
        Zmagovita ljubezen : Izidor Završnik - slovenski Maksimiljan Kolbe : ob 100-letnici rojstva, 1917-2017 / Karel Gržan ; [ilustracije Jožica Krhen-Udovč ; fotografije Izidorja Završnika iz družinskega arhiva Marije Kumer]. - Koper : Ognjišče, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 139 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga Ognjišča ; 13)

1.400 izv. - Spremna beseda celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška: str. 5-7. - Bibliografija: str. 134-135

ISBN 978-961-263-205-2
a) Završnik, Izidor (1917-1943) - V leposlovju b) Slovenija c) druga svetovna vojna d) mučenci

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 289112320

282.
HAMILTON, Bethany
        Deskarka z dušo : resnična zgodba o najstnici, ki ji je morski pes odgriznil roko / Bethany Hamilton ; v sodelovanju s Sheryl Berk in Rickom Bundschuhom ; [prevod Klemetina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 181 str., [24] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Soul surfer. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0407-1
a) Hamilton, Bethany - Avtobiografije b) Deskarji - Združene države Amerike c) Morski psi - Napadi - Posledice

929Hamilton B.
COBISS.SI-ID 290173440

283.
KALOH, Dejan
        Na noge! : življenjska zgodba mariborskega boksarja Igorja Rašića-Raša / Dejan Kaloh. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 182 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Biografije)

300 izv.

ISBN 978-961-7018-44-8
a) Rašić, Igor (1973-) - Biografije b) Boks c) Slovenski športniki d) boksarji e) alkoholiki

796.8:929Rašić I.
COBISS.SI-ID 91505921

284.
KAY, Jackie
        Rdeča prašna cesta / Jackie Kay ; prevedla Mateja Petan. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 271 str. ; 22 cm

Prevod dela: Red dust road. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-23-1
a) Kay, Jackie (1961-) - Avtobiografija b) Posvojitev - V leposlovju c) Starši - V leposlovju d) Rasizem - Škotska - V leposlovju

821.111-312.6
COBISS.SI-ID 290017024

285.
OMERZA, Igor
        Boris Pahor : v žrelu Udbe / Igor Omerza. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 636 str. : ilustr. ; 23 cm

600 izv. - Opombe z bibliografijo med besedilom. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0952-2
a) Pahor, Boris (1913-) b) Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991 c) Slovenija - Politične razmere - 1945-1991

929Pahor B.
323.28(497.4)
COBISS.SI-ID 290096896


93 ZGODOVINA. KULTURNA ZGODOVINA


286.
PREGL Kobe, Tatjana
        Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Tina Dobrajc. - Jezero : Morfemplus, 2017. - 68 str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. in kazalo na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-6988-57-5
a) Francija - Domoznanstvo - Knjige za mladino b) Francija - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino c) znamenite osebnosti d) poučno leposlovje

908(44)(02.053.2)
930.85(44)(02.053.2)
821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289058560


94 ZGODOVINA


287.
MAKAROVIČ, Jan
        Zgodbe Svetega pisma : zgodovina dveh nenavadnih narodov / Jan Makarovič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 413 str., 1 f. z avtorj. sl. ; 25 cm

600 izv. - O avtorju: str. [415]. - Bibliografija: str. 401-406. - Povzetek / avtor. - Kazalo

ISBN 978-961-274-470-0
a) Biblia - Vplivi b) Judje - Zgodovina - Stari vek c) Judovstvo - Kulturna zgodovina d) Evropa - Socialna zgodovina - 19.-20.st.

94(33)
930.85(33)
94(4)"18/19"
27-23
COBISS.SI-ID 288239616


FM FILMI ZA MLADINO


288.
        OPERASJON Arktis [Videoposnetek] = Misija Arktika / regi, manuskript Grethe Bøe-Waal ; etter en bok av Leif Hamre ; fotograf Gaute Gunnari ; musikk Trond Bjerknæs ; iz angleščine prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (90 min, 40 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3239928/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v norv. - Posneto 2014. - Produkcija: Norsk Filminstitutt itd. - Igrajo: Kaisa Antonsen, Ida Leonora Valestrand Eike, Leonard Valestrand Eike, Line Verndal, Nicolai Cleve Broch, Kristofer Hivju itd. - Za otroke od 8. do 12. leta in mladino
a) Norveški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) družinski film c) evropski mladinski igrani filmi

791.221.7(481)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113326686


FO FILMI ZA ODRASLE


289.
        ARRIVAL [Videoposnetek] = Prihod / directed by Denis Villeneuve ; screenplay by Eric Heisserer ; based on the story "Story of your life" written by Ted Chiang ; director of photography Bradford Young ; music by Jóhann Jóhannsson ; prevedla Lorena Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (111 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2543164/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., bolg., češ., hrv., madž., romun., slovaš. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: 21 Laps Entertainment itd. - DVDS046. - Igrajo: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O'Brien, Tzi Ma, Joe Cobden, Pat Kiely, Russell Yuen, Andrew Shaver itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - Oskar, 2017 (montaža zvoka), BAFTA, 2017 (zvok), Benetke, 2016 (film, režiser)
a) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji b) filmska drama c) drama d) fantastični film e) fantazijski film f) fantastična drama g) fantazijska drama h) znanstvenofantastična drama i) triler j) thriller

791.221.8:82-312.9(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113238622

290.
        ASSASSIN'S creed [Videoposnetek] = Asasinov nazor / directed by Justin Kurzel ; screenplay by Michael Lesslie and Adam Cooper & Bill Collage ; based on the Assassin's creed game series ; director of photography Adam Arkapaw ; music by Jed Kurzel ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (110 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2094766/?ref_=fn_al_tt_6 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., češ., grš., heb., hrv., island., madž., port., romun., slovaš., slov., srb. in tur. Sinhronizacija v: angl., češ., madž. in tur. Dialogi (v orig.) v angl. in špan. - Posneto 2016. - Produkcija: New Regency itd. - DVDF63672. - L2 63672 DVD SV (na DVD-ju). - Igrajo: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Michael K. Williams, Denis Menochet, Ariane Labed, Khalid Abdalla itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Malteški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji e) Tajvanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji f) Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji g) Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji h) pustolovski film i) drama j) fantastični film k) fantazijski film l) koprodukcija

791.221.7(410+44+458.2+73+529+71+512.317)(086. 82)
COBISS.SI-ID 1113243486

291.
        The AUTOPSY of Jane Doe [Videoposnetek] = Obdukcija neznanke / directed by André Øvredal ; written by Ian Goldberg & Richard Naing ; director of photography Roman Osin ; originale score by Danny Bensi & Saunder Jurriaans. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 83 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3289956/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: Ingenious itd. - Posneto 2016. - Q 1400. - Igrajo: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton, Olwen Kelly, Jane Perry, Parker Sawyers, Mary Duddy itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji c) srhljivka d) triler e) thriller f) koprodukcija

791.221.9(410+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113283166

292.
        BAD Santa 2 [Videoposnetek] = Pokvarjeni Božiček 2 / directed by Mark Waters ; written by Johnny Rosenthal and Shauna Cross ; based on characters created by Glenn Ficarra & John Requa ; director of photography Theo van de Sande ; music by Lyle Workman. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1798603/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: Springsdale Films itd. - Posneto 2016. - Q 1384. - Igrajo: Billy Bob Thornton, Kathy Bates, Tony Cox, Christina Hendricks, Brett Kelly, Ryan Hansen, Jenny Zigrino, Jeff Skowron, Cristina Rosato, Mike Starr itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) črna komedija d) božič

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113032542

293.
        The BEATLES [Videoposnetek] : eight days a week : the touring years = The Beatles : [osem dni na teden] / directed by Ron Howard ; written by Mark Monroe ; directors of photography Caleb Deschanel ... [et al.] ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 102 min) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2531318/?ref_=nm_flmg_dr_6 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. v slov. z embalaže. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: White Horse Pictures, Imagine Entertainment. - Sodelovali so: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, George Harrison, Eddie Izzard, Whoopi Goldberg, Richard Curtis, Kitty Oliver, Elvis Costello, Howard Goodall itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Beatles (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Dokumentarni filmi - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeno dokumentarni film e) glasba f) glasbeniki g) pogovori h) intervjuji i) pop j) rock

791.229.2:929Beatles(086.82)
929Beatles:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113258334

294.
        BELGICA [Videoposnetek] / scenario Arne Sierens, Felix Van Groeningen ; een film van Felix Van Groeningen ; muziek Soulwax ; fotografie Ruben Impens ; prevedla Helena Golja. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (121 min, 53 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3544218/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nizozem. - Posneto 2016. - Produkcija: Menuet itd. - Igrajo: Stef Aerts, Tom Vermeir, Hélène De Vos, Charlotte Vandermeersch, Boris Van Severen, Sara De Bosschere, Dominique Van Malder, Sam Louwyck, Stefaan De Winter itd. - Za odrasle
a) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) evropski igrani filmi e) koprodukcija

791.221.4(493+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113376862

295.
        BLACK rain [Videoposnetek] = Črni dež / music by Hans Cimmer ; director of photography Jan De Bont ; written by Craig Bolotin & Warren Lewis ; directed by Ridley Scott. - Ljubljana : Blitz film & video distribution, 2001, p 1989. - 1 video DVD (regija 2)(ca 120 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnaslovljeno v hrv., angl., ... - EC 100316. - QPAR 3934. - Vloge: Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Kate Capshaw
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) video DVD e) DVD

791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 237674496

296.
        CAFÉ society [Videoposnetek] = Kavarniška gospoda / cinematographer Vittorio Storaro ; written and directed by Woody Allen. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4513674/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Gravier Productions itd. - Igrajo: Jeannie Berlin, Steve Carell, Jesse Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey, Kristen Stewart, Corey Stoll, Ken Stott itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) komedija d) romantična komedija e) drama f) romantična drama

791.221.2(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113210718

297.
        CAPTAIN Fantastic [Videoposnetek] = Kapitan Fantastični / written and directed by Matt Ross ; director of photography Stéphane Fontaine ; music by Alex Somers ; prevedla Diana G. Jenko. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3553976/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Electric City Entertainment in ShivHans Pictures. - Igrajo: Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Shree Crooks, Ann Dowd itd. - 2016, Cannes, nagrada za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) komedija

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113014110

298.
        DIAZ [Videoposnetek] : don't clean up this blood / soggetto e regia Daniele Vicari ; sceneggiatura Laura Paolucci, Danielle Vicari ; fotografia Gherardo Gossi ; musiche Teho Teardo. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2013. - 1 video DVD (ca 117 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1934234/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Dialogi v it., nem., angl. in franc., podnapisi v slov., srb. in bos. - Produkcija: Fandango itd. - Igrajo: Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano itd.
a) Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) policijsko nasilje f) protesti g) antiglobalizacija h) koprodukcija

791.221.4(450+498+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1103991646

299.
        DIPLOMATIE [Videoposnetek] = Diplomacija / scénario, adaptation et dialogues de Cyril Gely et Volker Schlöndorff ; image Michel Amathieu ; musique Jörg Lemberg ; un film de Volker Schlöndorff ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 81 min) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3129564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Film Oblige itd. - Posneto 2014. - Igrajo: André Dussollier, Niels Arestrup, Robert Stadlober, Burghart Klaußner, Charlie Nelson, Jean-Marc Roulot, Thomas Arnold, Stefan Wilkening itd. - Za odrasle. - Cezar, 2015 (scenarij)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) vojna drama e) zgodovinski film f) zgodovinska drama g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.4(44+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113215582

300.
        FIFTY shades darker [Videoposnetek] = Petdeset odtenkov teme / music by Danny Elfman ; director of photography John Schwartzman ; based on the novel by E. L. James ; screenplay by Niall Leonard ; directed by James Foley ; prevod in priredba Vesna Žagar. - Ne zamaskirana izd. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (113 min, 2 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4465564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Na embalaži še: Ne zamaskirana izdaja vključuje tudi filmsko verzijo. - Podnapisi v angl., bolgar., češ., hrv., madž., romun. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. - Produkcija: Michael De Luca itd. - Posneto 2017. - DVDUP0431. - 574101/L [na DVD-ju]. - Igrajo: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Bella Heathcote, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Bruce Altman, Kim Basinger, Marcia Gay Harden itd. - Za odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) romantična drama e) koprodukcija

791.221.4(510+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 23129650

301.
        FIST fight [Videoposnetek] = Udari kot dedec / directed by Richie Keen ; screenplay by Van Robichaux & Evan Susser ; story by Van Robichaux & Evan Susser and Max Greenfield ; director of photography Eric Edwards ; music by Dominic Lewis. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (87 min, 17 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3401882/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: 21 Laps/Wrigley Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0839. - Igrajo: Ice Cube, Charlie Day, Tracy Morgan, Jillian Bell, Dean Norris, Christina Hendricks, Kumail Nanjiani, Dennis Haysbert, JoAnna Garcia Swisher, Alexa Nisenson, Stephnie Weir, Kym E. Whitley itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113388126

302.
        FORUSHANDE [Videoposnetek] = Trgovski potnik / [scenarij in režija Asghar Farhadi ; fotografija Hossein Jafarian ; glasba Sattar Oraki] ; iz angl. prevedla Tanja Bulajič. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 119 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5186714/?ref_=nm_knf_i4 - predstavitev filma. - Na embalaži nasl. v angl.: The salesman. - Podnapisi v slov. - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database) , avtorji z embalaže. - Posneto 2016. - Produkcija: Memento Films Production itd. - Igrajo: Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini, Babak Karimi itd. - Za odrasle. - Oskar, 2017 (tujejezični film), Cannes, 2016 ( glavni igralec, scenarij)
a) Iranski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija

791.221.4(55+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113267038

303.
        FREE state of Jones [Videoposnetek] = Upornik neodvisne države Jones / directed [and] screenplay by Gary Ross ; story by Leonard Hartman and Gary Ross ; director of photography Benoît Delhomme ; music by Nicholas Britell. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 134 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1124037/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto po resničnih dogodkih v okrožju Jones v Mississippiju med leti 1862-1876. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bluegrass Films itd. - Q1366. - Igrajo: Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Christopher Berry, Sean Bridgers, Jacob Lofland, Thomas Francis Murphy, Bill Tangradi, Brian Lee Franklin itd. - Za odrasle
a) Knight, Newton (1837-1922) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) akcijski film e) akcijska drama f) biografski film g) biografska drama h) zgodovinska drama i) vojni film

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112775774

304.
        La FRENCH [Videoposnetek] : librement inspiré de faits réels = Marseillska naveza : povzeto po resničnih dogodkih / un film de Cédric Jimenez ; scénario et dialogues Audrey Diwan, Cédric Jimenez ; image Laurent Tangy ; musique originale Guillaume Roussel ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 130 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2935564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: Legende Films itd. - Igrajo: Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette, Mélanie Doutey, Guillaume Gouix, Bruno Todeschini itd.
a) Francoski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Belgijski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) kriminalka d) kriminalna drama e) akcijski film f) akcijska kriminalka g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.5(44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113021022

305.
        GOLD [Videoposnetek] : inspired by true events = Zlato : navdihnjeno z resničnimi dogodki / directed by Stephen Gaghan ; written by Patrick Massett & John Zinman ; director of photography Robert Elswit ; music by Daniel Pemberton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (115 min, 28 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1800302/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Black Bear Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1405. - Igrajo: Matthew McConaughey, Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, Corey Stoll, Toby Kebbell, Bill Camp, Joshua Harto, Timothy Simons, Craig T. Nelson, Stacy Keach itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Pustolovski film - Video DVD-ji b) drama c) pustolovska drama d) triler e) thriller

791.221.4(73)(086.82)
791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113342302

306.
        HIMALLAYA [Videoposnetek] = Himalaja : film je posnet po resničnih dogodkih / [directed by Lee Seok-hoon ; screenplay by Suo Jieun-min ; cinematography by Kim Tae-sung, Hong Seung-hyuk ; music by Sang-Joon Hwang]. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4253360/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Transliterirani nasl. povzet po Wikipedia.org, avtorji z embalaže. - Na embalaži nasl. v angl.: The Himalayas. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2015. - Produkcija: JK Film itd. - Q 1385. - Igrajo: Hwang Jung-min, Jung Woo, Cho Seong-ha itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) pustolovski film d) pustolovska drama

791.221.4(519.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113038174

307.
        I, Daniel Blake [Videoposnetek] = Jaz, Daniel Blake / photography Robbie Ryan ; music George Fenton ; screenplay by Paul Laverty ; director Ken Loach. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 97 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5168192/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Sixteen Films itd. - Igrajo: Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann, Dylan Phillip McKiernan, Kate Rutter, Sharon Percy itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - BAFTA, 2017 (film), Cannes, 2016 (režiser), Cesar, 2017 (film), Evropska filmska nagrada, 2016 (režiser)
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) evropski igrani filmi f) koprodukcija

791.221.4(410+44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113157726

308.
        The INFILTRATOR [Videoposnetek] : based on a true story = Infiltrator : posneto po resnični zgodbi / directed by Brad Furman ; screenplay by Ellen Brown Furman ; based on the book by Robert Mazur ; director of photography Joshua Reis ; original music by Chris Hajian. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 122 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1355631/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: George Films itd. - Q 1390. - Igrajo: Bryan Cranston, Diane Kruger, John Leguizamo, Benjamin Bratt, Yul Vazquez, Juliet Aubrey, Elena Anaya, Amy Ryan, Olympia Dukakis, Joseph Gilgun itd. - Za odrasle
a) Mazur, Robert - Biografski film - Video DVD-ji b) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) kriminalni film f) kriminalna drama g) kriminalka h) biografski film

791.221.4(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113139294

309.
        JANIS [Videoposnetek] : little girl blue = Janis Joplin : otožno dekle / written and directed by Amy J. Berg ; music by Joel Shearer ; cinematography by Francesco Carrozzini, Paula Huidobro, Jenna Rosher ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 107 min) : barve in č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3707114/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Disarming Films in Jigsaw Productions. - Posneto 2015. - Pripoveduje Chan Marshall. - Sodelovali so: Janis Joplin, Laura Joplin, Michael Joplin, Peter Albin, Sam Andrew, Karleen Bennet itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Joplin, Janis (1943-1970) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Popularna glasba - Pevke - Biografije - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeniki e) pogovori f) intervjuji g) blues h) rokenrol i) folk

791.229.2:929Joplin J.(086.82)
929Joplin J.:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1112536926

310.
        JULIETA [Videoposnetek] / un film de Almodóvar ; guión Pedro Almodóvar basado en "Destino", "Pronto" y "Silencio" de Alice Munro ; música Alberto Iglesias ; director de fotografía Jean Claude Larrieu ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4326444/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: El Deseo itd. - Igrajo: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Dario Grandinetti, Michelle Jenner, Pilar Castro, Nathalie Poza itd.
a) Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(460)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113010782

311.
        LA La Land [Videoposnetek] = Dežela La La / written and directed by Damien Chazelle ; director of photography Linus Sandgren ; score composed and orchestrated by Justin Hurwitz ; music by Justin Hurwitz ; lyrics by Benj Pasek & Justin Paul ; choreographer Mandy Moore. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 123 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3783958/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Impostor Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1397. - Igrajo: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Rosemarie Dewitt, Finn Wittrock, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe, Tom Everett Scott, Josh Pence itd. - Oskar, 2017 (igralka, režija, izvirna glasbena podlaga, izvirna pesem, kinematografija, scenografija), Zlati globus, 2017 (film, glavna moška vloga, glavna ženska vloga, režiser, scenarij, izvirna glasbena podlaga, izvirna pesem) itd.
a) Ameriški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji b) Honghonški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji c) drama d) glasbeno-plesni film e) glasbena drama f) romantična drama g) koprodukcija

791.221.1(73+512.317)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113284702

312.
        LANG tu teng [Videoposnetek] = Le dernier loup = Volčji totem / scénario Alain Godard ... [et al.] ; adapté du roman Le totem du loupe de Jiang Rong ; image Jean-Marie Dreujou ; musique James Horner ; produit et réalisé par Jean-Jacques Annaud ; po angleški predlogi prevedel Gregor Jankovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 113 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2909116/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database). - Angl. nasl. na embalaži: Wolf totem. - Dialogi v kit. in mong., podnapisi v slov. - Produkcija: China Film itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhusheng, Basen Zhabu itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji c) drama d) pustolovska drama e) Mongolija f) nomadi g) volkovi h) koprodukcija

791.221.7(510+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113015646

313.
        MARGUERITE [Videoposnetek] : inspiré d'une histoire vraie = Marguerite : povzeto po resnični zgodbi / ecrit et réalisé par Xavier Giannoli ; image Glynn Speeckaert ; musique originale Ronan Maillard ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 124 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4428788/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Resnična zgodba o Florence Foster Jenkins. - Posneto 2015. - Produkcija: Fidélité Films itd. - Igrajo: Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau, Christa Théret itd. - Za odrasle. - Cezar, 2016 (kostumografija, glavna igralka, zvok), Benetke, 2015 (režiser)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Češki igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) komedija f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.4(44+437.1/.2+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113160030

314.
        MAX Steel [Videoposnetek] / directed by Stewart Hendler ; written by Christopher L. Yost ; music by Nathan Lanier. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Igrajo: Ben Winchell, Josh Brener, Maria Bello, Andy Garcia itd. - Za odrasle
a) akcija b) pustolovski film

791.221.2(430+436+494+498)(086.82)
791.221.4(430+436+494+498)(086.82)
COBISS.SI-ID 16810898

315.
        MIDDLE school [Videoposnetek] : the worst years of my life = Sre[!]nja šola : najhujša leta mojega življenja / directed by Steve Carr ; screenplay by Chris Bowman & Hubbel Palmer and Kara Holden ; based on the book by James Patterson and Chris Tebbetts ; director of photography Julio Macat ; music by Jeff Cardoni. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4981636/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Vpor. stv. nasl. v slov. na embalaži: Srednja šola : najhujša leta mojega življenja. - Na embalaži še: Based on the bestselling series. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: CBS Films itd. - Q 1368. - Igrajo: Griffin Gluck, Lauren Graham, Rob Riggle, Thomas Barbusca, Andy Daly, Adam Pally itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Kamboški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) družinski filmi e) fantazijski filmi f) animirani filmi g) animirano-igrani filmi h) koprodukcija

791.221.2(73+596)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113137502

316.
        MILES ahead [Videoposnetek] = Miles Davis / composer Robert Glasper ; director of photography Roberto Schaefer ; written by Steven Baigelman & Don Cheadle ; directed by Don Cheadle ; prevedla Diana Grden Jenko. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0790770/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Im Global itd. - Igrajo: Don Cheadle, Ewan McGregor, Emayatzy Corinealdi, Lakeith Lee Stanfield, Michael Stuhlbarg, Brian Bowman, Christina Karis itd. - Za odrasle
a) Davis, Miles (1926-1991) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) glasbeni film f) jazz

791.227(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113219678

317.
        MINISTARSTVO ljubavi [Videoposnetek] = Ministrstvo ljubezni / glazba Hrvoje Crnić Boxer, Mydy Rabycad ; direktor fotografije Simon Tanšek ; scenarist i redatelj Pavo Marinković. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 99 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5799780/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl. in slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Telefilm itd. - Q1365. - Igrajo: Stjepan Perić, Dražen Kühn, Ecija Ojdanić, Olga Pakalović, Milan Štrljić, Ksenija Marinković, Alma Prica, Bojan Navojec, Stipe Radoja itd. - Za odrasle
a) hrvaški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Češki igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) igrani filmi d) evropski igrani filmi e) komedije f) hrvaški igrani filmi g) češki igrani filmi h) koprodukcije

791.221.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113030750

318.
        A MONSTER calls [Videoposnetek] = Sedem minut čez polnoč / based upon the novel written by Patrick Ness ; from an original idea by Siobhan Dowd ; screenplay by Patrick Ness ; directed by J. A. Bayona ; director of photography Óscar Faura ; music Fernando Velázquez. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 104 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3416532/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Po istoimenskem romanu Patricka Nessa. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Apaches Entertainment itd. - Posneto 2016. - Q 1401. - Igrajo: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell, Liam Neeson, Ben Moor, James Melville, Geraldine Chaplin itd.
a) Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) Španski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji c) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji d) pravljični film e) pustolovski film f) družinski film g) fantazijski filmi h) animirano-igrani film i) koprodukcija j) fantastična bitja k) pošasti

791.221.8(0.053.5)(410+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113287006

319.
        MUSARAŇAS [Videoposnetek] = V rovkinem gnezdu / dirigida por Esteban Roel, Juanfer Andrés ; escrita por Juanfer Andrés, Sofía Cuenca ; director de fotografia Ángel Amorós ; música Joan Valent. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3417756/?ref_=nm_flmg_act_16 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: La Ferme! Productions itd. - Igrajo: Macarena Gómez, Nadia de Santiago, Hugo Silva, Luis Tosar, Gracia Olayo, Carolina Bang, Silvia Alonso, Lucía de la Fuente itd. - Za odrasle
a) Španski filmi - Srhjivka - Igrani filmi b) Francoski filmi - Srhjivka - Igrani filmi c) DVD d) koprodukcija e) triler f) evropski filmi

791.221.9(450+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 289577984

320.
        The NEON demon [Videoposnetek] = Neonski demon / directed, story by Nicolas Winding Refn ; screenplay by Nicolas Winding Refn, Mary Laws & Polly Stenham ; director of photography Natasha Braier ; music Cliff Martinez. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (112 min, 30 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1974419/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Space Rocket Nation itd. - Igrajo: Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone, Bella Heathcote, Abbey Lee, Desmond Harrington, Christina Hendricks, Keanu Reeves itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (skladatelj)
a) Danski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji d) grozljivka e) triler f) thriller g) koprodukcija

791.221.5(489+44+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113319006

321.
        NERUDA [Videoposnetek] / dirigida por Pablo Larraín ; escrita por Guillermo Calderón ; director de fotografía Sergio Armstrong ; musica original Federico Jusid. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (107 min, 36 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4698584/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Podnapisi v slov. Dialogi v špan., delno tudi v franc. - Posneto 2016. - Produkcija: Funny Balloons itd. - Verze iz "To noč lahko pišem" prepesnil Aleš Šteger, verze iz "Macchu Picchu XII." prepesnil Miroslav Košuta. - Igrajo: Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal, Mercedes Morán, Emilio Gutiérrez Caba, Diego Muñoz, Alejandro Goic, Pablo Derqui itd. - Za odrasle
a) Neruda, Pablo (1904-1973) - Biografski film - Video DVD-ji b) Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) Argentinski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji d) Francoski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji e) Španski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji f) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji g) filmska drama h) drama i) biografska drama j) koprodukcija

791.227(83+82+44+460+73)(086.82)
791.221.4(83+82+44+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113327454

322.
        OFFICE Christmas party [Videoposnetek] = Božična žurka v pisarni / music by Theodore Shapiro ; director of photography Jeff Cutter ; screenplay by Justin Malen and Laura Solon and Dan Mazer ; directed by Will Speck & Josh Gordon. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1711525/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bluegrass Films itd. - Q 1387. - Igrajo: Jason Bateman, Olivia Munn, T. J. Miller, Jillian Bell, Vanessa Bayer, Courtney B. Vance, Rob Corddry, Kate McKinnon, Jennifer Aniston itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) božič

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113132126

323.
        PATERSON [Videoposnetek] / written and directed by Jim Jarmusch ; director of photography Frederick Elmes ; music by Sqürl ; prevedla Diana Grden Jenko. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5247022/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Inkjet itd. - Posneto 2016. - Igrajo: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Barry Shabaka Henley, Cliff Smith, Chasten Harmon, William Jackson Harper, Masatoshi Nagase itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) koprodukcija

791.221.4(73+44+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113257566

324.
        POIROT. The clocks [Videoposnetek] : [season 12, DVD 1] = Poirot. Skrivnostne ure / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Stewart Harcourt ; director Charles Palmer ; composer Christian Henson ; director of photography Peter Greenhalgh. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0981209/?ref_=ttep_ep3 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2009. - S12D1. - Igrajo: David Suchet, Frances Barber, Stephen Boxer, Tom Burke, Phil Daniels, Beatie Edney, Guy Henry itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260126

325.
        POIROT. Hallowe'en party [Videoposnetek] : [season 12, DVD 2] = Poirot. Zabava na noč čarovnic / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Mark Gatiss ; director Charles Palmer ; composer Christian Henson ; director of photography Cinders Forshaw ; prevod in priredba Helena Valentinčič. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1535120/?ref_=ttep_ep2 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Nasl. na embalaži: Zgodilo se je na noč čarovnic. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2010. - S12D2. - Igrajo: David Suchet, Amelia Bullmore, Paola Dionisotti, Deborah Findlay, Ian Hallard, Georgia King, Phyllida Law itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260382

326.
        POIROT. Murder on the Orient Express [Videoposnetek] : [season 12, DVD 3] = Poirot. Umor v Orient ekspresu / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Stewart Harcourt ; director Philip Martin ; composer Christian Henson ; director of photography Alan Almond ; prevod in priredba Helena Valentinčič. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1554113/?ref_=ttep_ep3 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Nasl. na embalaži: Umor na Orient expressu. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2010. - S12D3. - Igrajo: David Suchet, Eileen Atkins, Hugh Bonneville, Jessica Chastain, Marie-Josée Croze, Serge Hazanavicius, Toby Jones, Susanne Lothar, Joseph Mawle itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260638

327.
        POIROT. Three act tragedy [Videoposnetek] : [season 12, DVD 4] = Poirot. Tragedija v treh dejanjih / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Nick Dear ; director Ashley Pearce ; composer Christian Henson ; director of photography Peter Greenhalgh. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1469899/?ref_=ttep_ep1 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2009. - S12D4. - Igrajo: David Suchet, Jane Asher, Kate Ashfield, Suzanne Bertish, Anna Carteret, Art Malik, Martin Shaw itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113259614

328.
        PROMISED land [Videoposnetek] = Obljubljena dežela / music by Danny Elfman ; director of photography Linus Sandgren ; story by Dave Eggers ; screenplay by John Krasinski & Matt Damon ; directed by Gus Van Sant ; prevedel Sašo Markovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca102 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2091473/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Sunday night/Pearl Street/Media Farm. - Posneto 2012. - Igrajo: Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, Titus Welliver, Terry Kinney, Tim Guinee, Lucas Black, Hal Holbrook itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113211998

329.
        QUAND on a 17 ans [Videoposnetek] = Ko imaš 17 let / un film de André Téchiné ; scénario et dialogues Céline Sciamma, André Téchiné ; image Julien Hirsch ; musique originale Alexis Rault ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 116 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4331970/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Fidélité Films itd. - Igrajo: Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Francoski filmi - Filmska drama - Igrani filmi b) DVD c) evropski filmi d) mladinski filmi e) mladina f) odraščanje g) adolescenca h) v filmu

791.221.4(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 289580288

330.
        TO mikro psari [Videoposnetek] = Stratos / režija Yannis Economides ; scenarij Yannis Economides ... [et al.] ; fotografija Dimitris Katsaitis ; glasba Babis Papadopoulos. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (132 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3259474/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Faliro House itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Vangelis Mourikis, Petros Zervos, Vicky Papadopoulou, Yannis Tsortekis itd. - Za odrasle
a) Grški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) Ciprski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji d) kriminalka e) kriminalna drama f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.5(495+430+564.3)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113376350

331.
        TONI Erdmann [Videoposnetek] / Buch und Regie Maren Ade ; Kamera Patrick Orth ; prevedla Petra Jenko. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 156 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4048272/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Coop99 Filmproduktion itd. - Igrajo: Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Thrystan Püetter, Ingrid Bisu, Hadewych Minis, Lucy Russell itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (režiser)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji c) Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji d) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji e) drama f) komedija g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.4(430+436+494+498)(086.82)
791.221.2(430+436+494+498)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113156190

332.
        TRUTH [Videoposnetek] = [Resnica] / directed, screenplay by James Vanderbilt ; based on the book Truth and duty: the press, the president, and the privilege of power by Mary Mapes ; director of photography Mandy Walker ; music by Brian Tyler. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3859076/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto po resničnih dogodkih. - Produkcija: Blue Lake Media Fund itd. - Posneto 2015. - Q 1247. - Igrajo: Cate Blanchett, Robert Redford, Topher Grace, Elisabeth Moss, Bruce Greenwood, Stacy Keach, John Benjamin Hickey, Dermot Mulroney, Dennis Quaid, David Lyons, Rachael Blake, Andrew McFarlane, Natalie Saleeba, Connor Burke itd.
a) Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografski film e) biografska drama f) raziskovalno novinarstvo g) koprodukcija

791.221.4(94+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111187038

333.
        UN etaj mai jos [Videoposnetek] = Spodnje nadstropje / regia Radu Muntean ; scenariul Alexandru Baciu, Radu Muntean, Rǎzvan Rǎdulescu ; imaginea Tudor Lucaciu ; sound design Electric Brother ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (89 min, 25 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4620316/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v romun. - Posneto 2015. - Produkcija: Les Films de l'Apres-Midi itd. - Igrajo: Teodor Corban, Iulian Postelnicu, Oxana Moravec, Ionuţ Bora, Tatiana Iekel, Adrian Vǎncicǎ, Maria Popistaşu, Ioana Flora, Vlad Ivanov itd. - Za odrasle
a) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) kriminalna drama g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.4(498+44+485+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113375838

334.
        VICTORIA [Videoposnetek] / Kamera Sturla Brandth Grøvlen ; Regie Sebastian Schipper ; Story Sebastian Schipper und Olivia Neergaard-Holm und Eike Frederik Schulz ; Musik Nils Frahm ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 138 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4226388/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dialogi v nem., angl., podnapisi v slov. - Produkcija: Monkeyboy itd. - Posneto 2015. - Igrajo: André M. Hennicke, Max Mauff, Burak Yigit, Franz Rogowski, Frederick Lau, Laia Costa itd. - Za odrasleZa starejšo mladino in odrasle. - Berlin, 2015 (režiser, snemalec)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) kriminalni film d) kriminalka e) kriminalna drama f) evropski igrani filmi

791.221.4(430)(086.82)
791.221.5(430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112535646

335.
VIERUNDZWANZIG
        24 Wochen [Videoposnetek] = 24 tednov / ein Film von Anne Zohra Berrached ; Drehbuchautor Carl Gerber, co-autorin Anne Zohra Berrached ; Bildgestaltung Friede Clausz ; musik-supervision and komposition Jasmin Reuter ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (98 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5369484/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nem. - Posneto 2016. - Produkcija: Zero One Film itd. - Igrajo: Julia Jentsch, Bjarne Mädel, Johanna Gastdorf, Emilia Pieske, Maria Dragus, Mila Bruk, Sabine Wolf, Karina Plachetka itd. - Za odrasle. - Berlin, 2016 (režiserka)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113375582

336.
        The WARRIORS gate [Videoposnetek] = Bojevnikova vrata / directed by Matthias Hoene ; written by Luc Besson & Robert Mark Kamen ; director of photography Maxime Alexandre ; original score Klaus Badelt. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4652532/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Fundamental Films itd. - Posneto 2016. - Q 1395. - Igrajo: Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista, Sienna Guillory, Uriah Shelton, Francis Ng itd.
a) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Kamboški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) pustolovski film e) fantazijski film f) fantastični film g) koprodukcija

791.221.7(44+510+596)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113225822

337.
        WILD oats [Videoposnetek] = Naključne bogatašinje / directed by Andy Tennant ; screenplay by Claudia Myers & Gary Kanew ; story by Gary Kanew ; director of photography José Luis Alcaine ; music by George Fenton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1655461/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Posneto 2015. - Produkcija: Wild Oats Canarias itd. - Q 1396. - Igrajo: Shirley MacLaine, Jessica Lange, Billy Connolly, Santiago Segura, Howard Hesseman, Matt Walsh, Jay Hayden, Rebecca Da Costa, Demi Moore itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) pustolovska komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113281886


R RISANKE


338.
        BALERINA in Viktor [Videoposnetek] = Ballerina / a film by Eric Summer and Eric Warin ; based on an idea by Eric Summer ; based on a story by Eric Summer, Laurent Zeitoun ; screenplay by Carol Noble, Laurenz Zeitoun, Eric Summer ; director of photography Jericca Cleland ; music by Klaus Badelt ; prevod in režija dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2261287/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Quad, Main Journey and Caramel Films itd. - SQBB1392. - Glasovi v slov.: Tina Ogrin, Aleksander Golja, Maja Pušič, Mirko Medved, Emanuela Montanič, Katja Ogrin, Sašo Prešeren, Peter Urbanc in Nikola Sekulović
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) kanadski animirani filmi f) francoski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113226846

339.
        ČAROVNIJA spečega zmaja [Videoposnetek] = The dragon spell / director Manuk Depoyan ; screenplay writer Olena Shulga ; based on a script Serniy Gavrilov ; composer Serniy Krutsenko ; režija in prevod dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (82 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5954304/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Panama Grand Prix. itd. - Posneto 2016. - SQBB1411. - Glasovi v slov.: Tina Ogrin, Aleksander Golja, Mirko Medved, Katja Ogrin in Sašo Prešeren. - Za otroke od 4. do 9. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ukrajinski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113381470

340.
        DIVJA brata Kratt. DVD 1, Krokodilja mama [Videoposnetek] = Wild Kratts. Mom of a croc / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Kit in ligenj = Whale of a squid
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22388533

341.
        DIVJA brata Kratt. DVD 2, Potovanje metuljarja xt [Videoposnetek] = Wild Kratts. Voyage of the butterfflier xt / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Iskalci medu = Honey seekers
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22388789

342.
        DIVJA brata Kratt. DVD 3, Lovljenje ostriža [Videoposnetek] = Wild Kratts. Bass class / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Kresničke = Fireflies
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389045

343.
        DIVJA brata Kratt. DVD 4, Polet kuščarja [Videoposnetek] = Wild Kratts. Flight of the draco / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Skrivnost migajočih črvov = Mystery of the squirmy wormy
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389301

344.
        DIVJA brata Kratt. DVD 5, Hobotnica divjih bratov Kratt [Videoposnetek] = Wild Kratts. Octopus Wildkratticus / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Sprehod po mokri strani = Walk on the wetside
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389557

345.
        The LEGO Batman movie [Videoposnetek] = Lego Batman film / directed by Chris McKay ; screenplay by Seth Grahame-Smith ... [et al.] ; story by Seth Grahame-Smith ; Batman created by Bob Kane with Bill Finger ; Superman created by Jerry Siegel and Joe Shuster ; music by Lorne Balfe ; prevod Vesna Žagar. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (100 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4116284/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv., angl. in hebr., podnapisi v slov., hrv., angl. za slušno prizadete, hebr. in polj. - Produkcija: Lin Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0838. - Glasovi v angl.: Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario Dawson, Ralph Fiennes itd.; glasovi v slov.: Klemen Slakonja, Domen Valič, Kristijan Ostanek, Maja Martina Merljak, Marjan Bunič itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 10. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi f) danski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113388638

346.
        SING [Videoposnetek] = Zapoj / written & directed by Garth Jennings ; original score by Joby Talbot ; [režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner]. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (103 min, 29 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3470600/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv. itd. - Posneto 2016. - Produkcija: Chris Meledandri itd. - DVDUP0430. - 74869/L (na DVD-ju). - Glasovi (v angl.): Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton, Tori Kelly, Jennifer Saunders itd. - Glasovi v slov.: Aljaž Jovanović, Ajda Smrekar, Goran Hrvaćanin, Miha Rodman, Lija Pečnikar, Gorazd Žilavec, Vesna Slapar itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 12. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113307998

347.
        The SNOW queen 3. Fire and ice [Videoposnetek] = Snežna kraljica 3. Ogenj in led / director of photography, directed by Aleksey Tsitsilin ; screenplay by Aleksey Zamyslov ... [et al.] ; music by Fabrizio Mancinelli. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4685554/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Izv. stv. nasl.: Snežnaja koroleva 3, Ogon i led. - Sinhronizacija v angl., hrv., slov. in srb. Podnapisi v alb. - Posneto 2016. - Produkcija: Wizart Animation. - SQBB1399
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) risani filmi za otroke e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) ruski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113287774

348.
        TELEBAJSKI. Mehurčki [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1657

Vsebuje tudi:
Glasbena skrinjica
Luže
Zbudi se
Vetroven dan
Zadeni me
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13422366

349.
        TELEBAJSKI. Prijateljstva [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1656

Vsebuje tudi:
Zalivalka
Gor in dol
Najljubše stvari
Dojenčki
Skrivalnice
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13424414

350.
        TELEBAJSKI. Ringa raja [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1658

Vsebuje tudi:
Blatne stopinje
Skoči, žoga
Nova igrača
Poj pesem
Umazana zabava
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13423646

351.
        TELEBAJSKI. Snežna kepa [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay, Laurence Blythe ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1660

Vsebuje tudi:
Pakiranje
Številka štiri
Letimo
Pipe
Zabava
a) lutkovni filmi b) animirani filmi za otroke c) lutkovni filmi za otroke d) otroški risani filmi e) risani filmi za otroke f) otroški lutkovni filmi g) animirani filmi h) otroški animirani filmi i) risani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13424158

352.
        TELEBAJSKI. Veliki ples [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay, Laurence Blythe ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1659

Vsebuje tudi:
Smešne hrenovke
Rdeča
Odsevi
Vožnja z vlakom
Le počakaj!
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13423902


NASLOVNO KAZALO


 • 24 tednov 335


 • Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom 255
 • Agencija za človeške vire 124
 • Alica v nori deželi 146
 • Angleško-slovenski slikovni besednjak 109
 • Arrival 289
 • Artur 207
 • Asasinov nazor 290
 • Assassin's creed 290
 • Asterix pri Belgih 274
 • The autopsy of Jane Doe 291


 • Babuškin kovček 171
 • Bad Santa 2 292
 • Bahamski dokument 162
 • Balerina in Viktor 338
 • Ballerina 338
 • The Beatles 293
 • Belgica 294
 • Belo pismo 123
 • Beseda kakor svet 233
 • Big educolor blocks 70
 • Bilten 5
 • Biologija 1 52
 • Biti mama 28
 • Black rain 295
 • Bližnjica do nemškega besedišča 122
 • Bodi pripravljen 107
 • Bogata in uboga mišica 253
 • Bojevnik 1
 • Bojevnikova vrata 336
 • Boris Pahor 285
 • Božična žurka v pisarni 322
 • Brezsrčni vojvoda 155


 • Café society 296
 • Camino de Santiago 204
 • Captain Fantastic 297
 • Cementni vrt 177
 • Cezarjev papirus 266
 • Cirkus treh vetrov 268
 • Copatarska pravljica 239
 • Cvrček na ognjišču 143


 • Čarovnica v gozdu 212
 • Čarovnija spečega zmaja 339
 • Čemaž 77
 • Čipkaste vezi 87
 • Čisto vsaka stvar 198
 • Črna skala, belo mesto 183
 • Črni angel 153
 • Črni dež 295
 • Črno jezero 152
 • Čudovita živalska pustolovščina 54
 • Čuječnost in vzgoja 22
 • Čuječnost za zaskrbljene 17


 • Darilo 224
 • Dekle za en mesec. Julij, avgust, september 137
 • Le dernier loup 312
 • Deskarka z dušo 282
 • Destino 310
 • Dežela La La 311
 • Diaz 298
 • Dicionário esloveno-brasileiro 112
 • Dimensions of contemporary learning environments 43
 • Diplomacija 299
 • Diplomatie 299
 • Divja brata Kratt. DVD 1, Krokodilja mama. Mom of a croc 340
 • Divja brata Kratt. DVD 2, Potovanje metuljarja xt. Voyage of the butterfflier xt 341
 • Divja brata Kratt. DVD 3, Lovljenje ostriža. Bass class 342
 • Divja brata Kratt. DVD 4, Polet kuščarja. Flight of the draco 343
 • Divja brata Kratt. DVD 5, Hobotnica divjih bratov Kratt. Octopus Wildkratticus 344
 • Domina 154
 • Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub 279
 • The dragon spell 339
 • Družbena odgovornost 36
 • Dublineska 195


 • Esej na maturi 2018 117
 • Etika živali 10


 • The fairytale of Luna 248
 • Fifty shades darker 300
 • Fist fight 301
 • Forushande 302
 • Free state of Jones 303
 • La French 304
 • Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji 286


 • Gaudeamus 133
 • Glas v vetru 188
 • Glasbila v rokah nagajivih škratov 234
 • Glej in se čudi 3
 • Glina za tisoč in eno bolezen 66
 • Globoko ukoreninjen 32
 • Gold 305
 • Gospodov glas 170
 • Grafični in medijski procesi 78
 • Gramoz 173
 • Grdi raček 100
 • Grivarjevi otroci 265


 • Happy hoppy 110
 • Harry Potter. Kamen modrosti 264
 • Hildegarda iz Bingna 61
 • Himalaja 306
 • Himallaya 306
 • Hiša na prodaj 166


 • I, Daniel Blake 307
 • In the garden 259
 • The infiltrator 308
 • Infiltrator 308
 • Interpretacija sanj za srečno življenje 25
 • Iskalci medu 341
 • Izgnanstvo 156
 • Izlet mrtvih deklet 190


 • Janis 309
 • Janis Joplin 309
 • Jaz, Daniel Blake 307
 • Jaz, poti do čustvene razbremenitve in kvalitetnega sobivanja 20
 • Jedilnik ljubiteljic čokolade. [Knj. 2] 176
 • Julieta 310


 • Kaj nam omogoča živeti 27
 • Kako najti moč za samopomoč? 14
 • Kako so volku ostrigli brke 253
 • Kako živeti sto let 56
 • Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline 277
 • Kapitan Fantastični 297
 • Karma in njena preobrazba 12
 • Karol Glaser 119
 • Kavarniška gospoda 296
 • Kit in ligenj 340
 • Kitov vrt 249
 • Kle se špeglajte 205
 • Knjiga o Baltimorskih 216
 • Ko črički jokajo 175
 • Ko imaš 17 let 329
 • Ko se Neža zaljubi 269
 • Kresničke 342
 • Krvavi denar 148
 • Kuhajmo za družino 73


 • La La Land 311
 • Lang tu teng 312
 • Lang tuteng 312
 • Le pogum! 57
 • Lego Batman film 345
 • The Lego Batman movie 345
 • Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz 122
 • LinA 202
 • Ljubezen na terapiji 18
 • Ljubezen pod jadri 142
 • Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo 59
 • Ljubo življenje, naj se začne :) 193
 • Lo and behold 3
 • Lösungsschlüssel 122
 • Lunine mene 24
 • Luža v čevlju 262


 • Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev 251
 • Madžarščina 114
 • Magična filozofija Aleistra Crowleya 26
 • Mala knjiga energijske medicine 58
 • Mali plac 225
 • Das Märchen von Luna 248
 • Marelični poljubi 196
 • Marguerite 313
 • Marseillska naveza 304
 • Marsovčki na počitnicah 217
 • Materialna kultura 29
 • Max Steel 314
 • Mein Hund 247
 • Melem 88
 • Metodično oblikovanje učnih tem 40
 • Mi perro 247
 • Middle school 315
 • Mila 168
 • Miles ahead 316
 • Miles Davis 316
 • Ministarstvo ljubavi 317
 • Ministrstvo ljubezni 317
 • Il mio cane 247
 • Misija Arktika 288
 • Mladi bogataš 145
 • Mladinski klasiki 111
 • Močno me objemi 13
 • Moj dedek 229
 • Moj pes 247
 • Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré 64
 • Mon chien 247
 • A monster calls 318
 • Motiv 139
 • Muca Copatarica 238
 • Muca Mija in čudežna rastlina 230
 • Muca Mija in rojstni dan 231
 • Mulčki. Dobro je imeti prijatelje 273
 • Mulčki. Te lahko objamem 246
 • Musaraňas 319
 • My dog 247


 • Na noge! 283
 • Na potovanju po galaksiji 254
 • Na robu zakona 151
 • Naključne bogatašinje 337
 • Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic 79
 • Naredi sam za svojega psa 72
 • Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011) 121
 • Ne boj se! 206
 • The Neon demon 320
 • Neonski demon 320
 • Nerešeni primeri 84
 • Neruda 321
 • Nevesta 150
 • Neznankino pismo 199
 • Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca 159
 • Nizozemščina 118
 • Njuni štirje možje 191
 • Norveška 275
 • Nova priložnost 138


 • O gozdnem škratku in še kaj --- 130
 • O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova našel svojo veliko ljubezen 132
 • O muci, ki je imela vzeti peska 253
 • O prašičku, ki ni hotel sam domov 253
 • O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisičje hišice 253
 • O slončici, ki bi rada zaspala 221
 • O tiraniji 35
 • O zmaju, ki je pohrustal grde misli 228
 • Obdukcija neznanke 291
 • Običaji, navade in verovanja na Madagaskarju 47
 • Objemčki z očkom 213
 • Oblike v oblakih. Slovnične preglednice 113
 • Obljubljena dežela 328
 • Od prvih oglasov do interneta 80
 • Odkrij svojo usodo 21
 • Office Christmas party 322
 • Ogenj ljubezni 203
 • Oho, čigav kakec pa je to? 245
 • Opazovanje sebe. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso 19
 • Operasjon Arktis 288
 • Orožje, uši in svoboda 208
 • Osebno 140
 • Osemdeseta o osemdesetih 30
 • Ostanki poletja 256
 • Otilija na morju 272
 • Otrok sonca 210


 • Paradajz 76
 • Pastirci 265
 • Paterson 323
 • Pesem za Sinin džan 185
 • Petdeset odtenkov teme 300
 • Peter in čudežni rdeči kos Janez 270
 • 550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično 42
 • Plameni poželenja 164
 • Po sledi Merkurja 86
 • Poirot 324, 325, 326, 327
 • Poirot. The clocks. Skrivnostne ure 324
 • Poirot. Hallowe'en party. Zabava na noč čarovnic 325
 • Poirot. Murder on the Orient Express. Umor v Orient ekspresu 326
 • Poirot. Three act tragedy. Tragedija v treh dejanjih 327
 • Pokvarjeni Božiček 2 292
 • Polonca in leteči krožnik 239
 • Pomladni dan 169
 • Popotovanje k sreči 105
 • Poredna mucka in striček Pepi 214
 • Portret srečnega človeka 85
 • Post in celostna hrana človeka 55
 • Potepi po Sloveniji 278
 • Pozabljene pomladi 167
 • Pozor, huda babica! 211
 • Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo 38
 • Praslovenščina - Adamov jezik 108
 • Pravi prijatelj 240
 • Pravi zaklad 131
 • Pravljica o Luni 248
 • Pravljičarna kapitana Maria 271
 • Prebujeni milijonar 81
 • Premalo mrtev 158
 • Prezrte stročnice 74
 • Pridiga o padcu Rima 144
 • Prihod 289
 • Prijateljstvo je najboljše zdravilo 68
 • Prikazni ne potrkajo na vrata 215
 • Principi kuhanja 75
 • Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole 44
 • Priročnik za skavtske voditelje 106
 • Priročnik za spletno previdnost 6
 • Procesi v tehnologijah varstva okolja 71
 • Promised land 328
 • Pronto 310
 • Prva dama 184
 • Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje 65


 • Quand on a 17 ans 329


 • Razsežnosti sodobnih učnih okolij 43
 • Rdeča prašna cesta 284
 • Rdečelaska 182
 • [Resnica] 332
 • Rešitve 122
 • Robocar Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla 241
 • Robocar Poli. 2, Novi prijatelji 242
 • Robocar Poli. 3, Tehnični pregled 243
 • Robocar Poli. 4, Zaupaj prijateljem 244
 • Rock me 91


 • Samo ljubezen 261
 • Sedem minut čez polnoč 318
 • Sedem pisem iz Pariza 194
 • Sedma funkcija jezika 135
 • Seks v svetu narave 53
 • SI robotika 4
 • Silencio 310
 • Sing 346
 • Sivi volk na pikniku 220
 • Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah 253
 • Skladbe za male škrate 94, 95, 96, 97, 98
 • Skrivnost migajočih črvov 343
 • Skrivnostni gozd 235
 • Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji 51
 • Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi 34
 • Slovenologija 201
 • Slovenske folklorne pripovedi, pregovori, zbadljivke in šaljivke 48
 • Slovensko - ameriški odnosi 33
 • Slovensko-brazilski slovar 112
 • Slovensko-madžarski slikovni slovar 115
 • Slovensko-ruski slikovni slovar 116
 • Slovenščina na ustni maturi 2018 120
 • Smetarski gusar 267
 • Snežna kraljica 3 347
 • The snow queen 3. Fire and ice. Ogenj in led 347
 • Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini 83
 • Spodnje nadstropje 333
 • Sprehod po mokri strani 344
 • Spreminjamo sebe, spreminjamo svet 16
 • Srčna joga 62
 • Sre[!]nja šola 315
 • Starec in jaz 192
 • Stari avto 232
 • Staroverstvo in staroverci 49
 • Stratos 330
 • Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica 41
 • Sulica 197


 • Šah 103
 • Ščurki 180
 • Šibke točke 89
 • Škratovile udomačijo samoroga 237
 • Šlagerji 125
 • Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja 45
 • Švrk in reševanje na pasji akademiji 223


 • Tek na mestu 31
 • Telebajski. Mehurčki 348
 • Telebajski. Prijateljstva 349
 • Telebajski. Ringa raja 350
 • Telebajski. Snežna kepa 351
 • Telebajski. Veliki ples 352
 • Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje 69
 • Temeljni vidiki osebnosti 7
 • 1204 dni teme 209
 • Tisti dan 127
 • Tito 280
 • Tjan dobi novega prijatelja 236
 • To mikro psari 330
 • Toni Erdmann 331
 • Totalna revolucija 93
 • Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem 218
 • Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč 219
 • Tracing Mercury 86
 • Trgovski potnik 302
 • 13 257
 • Truth 332
 • Turčija 276
 • Turška strast 149
 • Tvoja do torka 136


 • U srčanom džepu 126
 • Ubežni delci 178
 • Udari kot dedec 301
 • Ujemite paža 222
 • Ujetnica poželenja 172
 • Um, telo, dojenček 8
 • Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha 99
 • Un etaj mai jos 333
 • Upornik neodvisne države Jones 303
 • Ura je na morje šla 90
 • Usoda kraljevine Tearling 160
 • Ustvarjalno recikliranje 46


 • V rovkinem gnezdu 319
 • V srčnem žepu 126
 • Vadba za možgane. Trdi orehi za bistre glave 101
 • Vadba za možgane. Zapletene uganke 102
 • Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju 67
 • Veliki pohod 165
 • Verjemi v svoje sanje 226
 • Vesolje zgodb 2
 • Victoria 334
 • 24 Wochen 335
 • Vodnik po otoku 163
 • Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije 50
 • Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode 60
 • Volčji totem 312
 • Vprašanja iz kopalnice 63
 • Vrata nepovrata. Knj. 3, Bivališča duš 181
 • Vražja Liza 187
 • Vrhovi 92
 • Vsakdanje geometrije 128
 • Vse moje Amerike 161
 • Vse-stvar-je 129
 • Vsi moji bivši 141
 • Vso srečo! 9
 • Vzgojni načrt v šoli 44


 • Warrior 1
 • The warriors gate 336
 • We can help! 263
 • Wild Kratts 340, 341, 342, 343, 344
 • Wild oats 337


 • Z morjem na ti 82
 • Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe 104
 • Zadnja želja 134
 • Zajec dela za lisico 253
 • Zakaj so ponoči vse mačke črne 239
 • Zamrznjene besede 200
 • Zapoj 346
 • Zasledovalke sreče 15
 • Zaslužek na internetu za začetnike 37
 • Zaščitnik 174
 • Zbiralec podob 227
 • Zdaj! 23
 • Zgodbe Svetega pisma 287
 • Zgodilo se je nekega poletja 157
 • Zimski poljub 179
 • Zlato 305
 • Zmagovita ljubezen 281
 • Zmaj s srcem 258
 • Zrak za zajtrk 260
 • Zrela za ljubezen 147
 • Zverinice, pozdravljene! 253
 • Zvezde usode 189
 • Zvezdogelca 252


 • Ženin na preizkušnji 186
 • Živalska olimpijada 250
 • Živeti s ciljem 11
 • Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše 39

IMENSKO KAZALO


 • Abdalla, Khalid (1980-, igralec) 290
 • Adams, Amy (igralec) 289
 • Ade, Maren (scenarist, režiser) 331
 • Aerts, Stef (igralec) 294
 • Afshar, Tessa 131
 • Ajdič, Matic (izvajalec) 92
 • Ajduković, Elza (prevajalec) 250
 • Alcaine, José Luis (fotograf) 337
 • Alexandre, Maxime (fotograf) 336
 • Alexie, Sherman (1966-) 255
 • Ali, Mahershala (igralec) 303
 • Alidoosti, Taraneh (izvajalec) 302
 • Allen, Marc (avtor dodatnega besedila) 23
 • Allen, Woody (1935-, scenarist, režiser) 296
 • Almodóvar, Pedro (režiser, scenarist) 310
 • Almond, Alan (fotograf) 326
 • Alonso, Silvia (1989-, izvajalec) 319
 • Altman, Bruce (izvajalec) 300
 • Amalietti, Peter 108
 • Amathieu, Michel (fotograf) 299
 • Ambrožič, Jerneja (avtor) 52
 • Amorós, Ángel (fotograf) 319
 • Anaya, Elena (1975-, izvajalec) 308
 • Andersen, Hans Christian (1805-1875, bibliografski predhodnik) 100
 • Andersson, Per J. 132
 • Andrés, Juanfer (režiser, scenarist) 319
 • Aniston, Jennifer (izvajalec) 322
 • Annaud, Jean-Jacques (režiser) 312
 • Antonsen, Kaisa (igralec) 288
 • Anželj, Stana (prevajalec) 211
 • Anžlovar, Petra (1975-, prevajalec) 132
 • Arestrup, Niels (izvajalec) 299
 • Arkapaw, Adam (fotograf) 290
 • Arko, Andrej 133
 • Armstrong, Sergio (fotograf) 321
 • Arnaut Bersan, Tina (prevajalec) 247
 • Arnett, Will (izvajalec) 345
 • Arnold, Thomas (1971-, izvajalec) 299
 • Asher, Jane (izvajalec) 327
 • Ashfield, Kate (1972-, izvajalec) 327
 • Ashley, Kristen 134
 • Atanasovski, Vasko 88
 • Atkins, Eileen (1934-, izvajalec) 326
 • Aubrey, Juliet (1966-, izvajalec) 308
 • Avsec, Andreja 7


 • Babšek, Barbara (prevajalec) 27
 • Bach, Tamara 256
 • Baciu, Alexandru (scenarist) 333
 • Badelt, Klaus (1967-, skladatelj) 336, 338
 • Baden-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth (baron) 105, 106
 • Bahovec, Igor (avtor dodatnega besedila) 32
 • Baigelman, Steven (scenarist) 316
 • Bajd, Tadej (recenzent) 4
 • Bajec, Anton (1897-1985, prevajalec) 143
 • Bakan, Anja (prevajalec) 165, 179
 • Bakan, Branko (1976-, fotograf) 107
 • Balfe, Lorne (1976-, skladatelj) 345
 • Bang, Carolina (1985-, izvajalec) 319
 • Barbarič, Nada (avtor) 117
 • Barber, Frances (1958-, izvajalec) 324
 • Barbusca, Thomas (izvajalec) 315
 • Barič, Ana (prevajalec) 272
 • Bartfield, Noah (izvajalec) 92
 • Bartol, Nina 72
 • Basinger, Kim (1953-, izvajalec) 300
 • Basso, Annalise (igralec) 297
 • Bašić, Nino (avtor) 5
 • Bateman, Jason (izvajalec) 322
 • Bates, Kathy (1948-, izvajalec) 292
 • Bauman, Gregor (1970-, avtor dodatnega besedila, urednik) 124
 • Bautista, Dave (izvajalec) 336
 • Bayer, Vanessa (izvajalec) 322
 • The Beatles (glasbena skupina) (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, intervjuvanec, izvajalec) 293
 • Beguš, Ines (kartograf) 49
 • Beláňová, Janka 110
 • Bell, Jillian (izvajalec) 301, 322
 • Bello, Maria (1967-, izvajalec) 314
 • Bensi, Danny (skladatelj) 291
 • Berce, Karin (ilustrator) 226, 228, 251, 254, 269
 • Berden, Barbara Patrizia 123
 • Berg, Amy J. (režiser, scenarist) 309
 • Berk, Sheryl (avtor) 282
 • Berlin, Jeannie (izvajalec) 296
 • Bernik, Jernej (dr. med. 1987-, avtor dodatnega besedila) 105
 • Berrached, Anne Zohra (režiser, scenarist) 335
 • Berry, Christopher (igralec) 303
 • Bertalanič, Sonja 55
 • Bertish, Suzanne (izvajalec) 327
 • Besson, Luc (scenarist) 336
 • Bevk, France 265
 • Bilbi 89
 • Binet, Laurent (1972-) 135
 • Bisu, Ingrid (izvajalec) 331
 • Bivic, Tanja (prevajalec) 293
 • Bivic, Teja (prevajalec) 178, 309
 • Bizjak, Katja (1983-, prevajalec) 155
 • Bizjak-Mali, Lilijana (fotograf) 52
 • Bjerknæs, Trond (skladatelj) 288
 • Black, Lucas (1982-, izvajalec) 328
 • Blanchett, Cate (1969-, izvajalec) 332
 • Blatnik, Patricia (avtor) 69
 • Blažej Cirej, Mojca (avtor dodatnega besedila) 193
 • Blažič Klemenc, Andreja (prevajalec) 138
 • Blažič, Milena 111
 • Blokar, Jolanda (prevajalec) 184
 • Blythe, Laurence (fotograf) 351, 352
 • Bobovnik, Nejc (avtor) 277
 • Bobovnik, Nejc (kartograf) 277
 • Bodnárová, Jana (1950-) 257
 • Bøe-Waal, Grethe (režiser, scenarist) 288
 • Bohinc, Rado (1949-) 36
 • Bolotin, Craig (scenarist) 295
 • Bolta, Urban (avtor) 107
 • Bombač, Jaka (prevajalec) 56
 • Bondar, Carin 53
 • Bonilla, Rocio (ilustrator) 215
 • Bonisolli, Barbara (fotograf) 73
 • Bonneville, Hugh (izvajalec) 326
 • Bont, Jan de (fotograf) 295
 • Boonen, Stefan 211
 • Bora, Ionut (igralec) 333
 • Bosschere, Sara De (1972-, igralec) 294
 • Bowman, Brian (izvajalec) 316
 • Bowman, Chris (scenarist) 315
 • Boxer, Stephen (izvajalec) 324
 • Bracken, Ann (psihoterapevtka) 8
 • Bradley, Richard (režiser) 350, 351, 352
 • Braier, Natasha (fotograf) 320
 • Brank, Janez (1979-, urednik, avtor) 5
 • Bratina, Borut (recenzent) 36
 • Bratož, Silva (urednik) 43
 • Bratt, Benjamin (1963-, izvajalec) 308
 • Brdnik, Gregor (ilustrator) 210
 • Brecelj, Marijan (1931-) 112
 • Brener, Josh (izvajalec) 314
 • Bridgers, Sean (1968-, igralec) 303
 • Brišnik, Iztok 258
 • Britell, Nicholas (skladatelj) 303
 • Broch, Nicolai Cleve (igralec) 288
 • Broderick, Marian 212
 • Brojan, Matjaž 279
 • Brown Furman, Ellen (scenarist) 308
 • Brown, Ruby 213
 • Bruel, Nick 214
 • Bruk, Mila (igralec) 335
 • Bucik, Irena (avtor dodatnega besedila) 49
 • Bukovac, Vesna (avtor dodatnega besedila) 55
 • Bulajić, Tanja (prevajalec) 302
 • Bulič, Dragan (avtor dodatnega besedila) 125
 • Bullmore, Amelia (1964-, izvajalec) 325
 • Bundschuh, Rick (avtor) 282
 • Bunič, Marjan (izvajalec) 345
 • Burke, Tom (izvajalec) 324
 • Bybee, Catherine 136


 • Cajnko, Eva (ilustrator) 237
 • Calderón, Guillermo (1971-, scenarist) 321
 • Camp, Bill (igralec) 305
 • Canal, Eulàlia (1963-) 215
 • Capshaw, Kate (izvajalec) 295
 • Capuder, Andrej 200
 • Carabelli, Francesca (ilustrator) 212
 • Cardoni, Jeff (1970-, skladatelj) 315
 • Carell, Steve (1963-, izvajalec) 296
 • Carlan, Audrey 137
 • Carr, Robyn 138
 • Carr, Steve (režiser) 315
 • Carrozzini, Francesco (fotograf) 309
 • Carteret, Anna (izvajalec) 327
 • Castro, Pilar (igralec) 310
 • Cat Power (1972-, pripovedovalec) 309
 • Cedilnik-Gorup, Eva (1973-, avtor) 69
 • Ceglar, Irena 28
 • Cenc, Marija (avtor dodatnega besedila) 130
 • Cera, Michael (izvajalec) 345
 • Cercas, Javier (1962-) 139
 • Cernatič-Gregorič, Anica (avtor dodatnega besedila, kartograf) 49
 • Chao, Mark (izvajalec) 336
 • Chaplin, Geraldine (izvajalec) 318
 • Charney, Noah 201
 • Chastain, Jessica (izvajalec) 326
 • Chazelle, Damien (1985-, scenarist, režiser) 311
 • Cheadle, Don (1964-, scenarist, režiser, izvajalec) 316
 • Chiang, Ted (1967-, bibliografski predhodnik) 289
 • Child, Lee 140
 • Cho, Seong-ha (izvajalec) 306
 • Christie, Agatha (1890-1976, bibliografski predhodnik) 324, 325, 326, 327
 • Cigale, Dejan (1965-, kartograf, fotograf) 277
 • Cikajlo, Imre (recenzent) 4
 • Clausz, Friede (fotograf) 335
 • Claybourne, Anna (avtor) 54
 • Cleland, Jericca (fotograf) 338
 • Cobden, Joe (igralec) 289
 • Colgan, Jenny 141
 • Collage, Bill (scenarist) 290
 • Connolly, Billy (izvajalec) 337
 • Conrad, Didier 266
 • Cooper, Adam (scenarist, scenarist) 290
 • Corban, Teodor (1957-, igralec) 333
 • Corddry, Rob (izvajalec) 322
 • Corinealdi, Emayatzy (izvajalec) 316
 • Cornaro, Luigi (1464-1566) 56
 • Cosier, James (prevajalec povzetka) 277
 • Costa, Laia (igralec) 334
 • Costa, Rebecca Da (izvajalec) 337
 • Cotillard, Marion (1975-, igralec) 290
 • Cox, Brian (1946-, izvajalec) 291
 • Cox, Tony (1958-, izvajalec) 292
 • Cramm, Dagmar von 73
 • Cranston, Bryan (1956-, izvajalec) 308
 • Crnić, Hrvoje (skladatelj) 317
 • Crooks, Shree (2005-, igralec) 297
 • Croos-Müller, Claudia 9, 57
 • Cross, Shauna (scenarist) 292
 • Croze, Marie-Josée (1970-, izvajalec) 326
 • Cuenca, Sofía (scenarist) 319
 • Cuesta, Inma (igralec) 310
 • Cunta, Miljana (avtor dodatnega besedila) 129
 • Cutter, Jeff (fotograf) 322
 • Cvek, Petra (prevajalec) 60


 • Čaušević, Jasmin 142
 • Čebulj, Živa (prevajalec) 144
 • Česnik Korošec, Vesna (prevajalec) 153
 • Činč Juhant, Breda (avtor dodatnega besedila) 50
 • Čoh, Zvonko (ilustrator) 90, 253
 • Čuden, Darko (prevajalec) 261
 • Čuk, Katarina (prevajalec) 13
 • Čušin, Mojca (1969-, prevajalec) 106


 • Ćirović, Lucija (pripovedovalec) 100


 • Dallas Howard, Bryce (igralec) 305
 • Daly, Andy (izvajalec) 315
 • Damon, Matt (scenarist, izvajalec) 328
 • Daniels, Phil (1958-, izvajalec) 324
 • Dawson, Rosario (izvajalec) 345
 • Day, Charlie (izvajalec) 301
 • De Gli Antoni, Mark (skladatelj, izvajalec) 3
 • Dear, Nick (scenarist) 327
 • Debeljak, Dora (1980-, prevajalec) 19
 • Degnan-Veness, Coleen 259
 • Dekleva, Bojan (avtor dodatnega besedila, prevajalec, urednik) 68
 • Delhomme, Benoît (1961-, fotograf) 303
 • Demšar, Mira (prevajalec) 105
 • Depoyan, Manuk (režiser) 339
 • Derqui, Pablo (igralec) 321
 • Deschanel, Caleb (1944-, fotograf) 293
 • DeWitt, Rosemarie (izvajalec) 311, 328
 • DiCarlo, Russell E. (avtor dodatnega besedila) 23
 • Dickens, Charles (1812-1870) 143
 • Dicker, Joël (1985-) 216
 • Dimitrov, Ljudmil (prevajalec) 34
 • Dionisotti, Paola (izvajalec) 325
 • Dirnbek, Jernej (pisec besedila uglasbenih pesmi) 92
 • Divjak, Darja (prevajalec) 158
 • Diwan, Audrey (scenarist) 304
 • Dobrajc, Tina (ilustrator) 286
 • Dobrila, Lorena (prevajalec) 289
 • Dolenc Koce, Jasna (avtor, fotograf) 52
 • Dolenc, Sašo (1973-) 2
 • Dolinar, Igor (fotograf) 50
 • Domar, Alice D. (avtor dodatnega besedila) 8
 • Dondi (avtor) 58
 • Dorfman, Cliff (bibliografski predhodnik) 1
 • Doria, Julia 217
 • Dornan, Jamie (1982-, izvajalec) 300
 • Dorofeeva, Uliana (prevajalec) 247
 • Dou, Shawn (igralec) 312
 • Douglas, Michael (1944-, izvajalec) 295
 • Doutey, Mélanie (izvajalec) 304
 • Dovč, Janez (glasbenik 1980-, izvajalec) 92
 • Dowd, Ann (igralec) 297
 • Dowd, Siobhan (bibliografski predhodnik) 318
 • Dragus, Maria (igralec) 335
 • Dramatično društvo (Ljubljana) 104
 • Dreujou, Jean-Marie (1959-, fotograf) 312
 • Drev, Miriam (prevajalec) 53, 177, 207
 • Driedemy, Joelle (ilustrator) 263
 • Driver, Adam (1983-, izvajalec) 323
 • Drnovšek, Ana (avtor dodatnega besedila) 106
 • Drobnič, Marjeta (prevajalec) 149
 • Druks, Luka (fotograf) 72
 • Duddy, Mary (izvajalec) 291
 • Dujardin, Jean (1972-, izvajalec) 304
 • Dukakis, Olympia (izvajalec) 308
 • Dussollier, André (izvajalec) 299


 • Eckert, Suzana (prevajalec) 141
 • Economides, Yannis (režiser, scenarist) 330
 • Eden, Donna 58
 • Edgerton, Joel (izvajalec) 1
 • Edney, Beatie (izvajalec) 324
 • Edwards, Eric Alan (1953-, fotograf) 301
 • Egart, Darinka P. 218, 219
 • Egerton, Taron (1989-, izvajalec) 346
 • Eggers, Dave (1970-, bibliografski predhodnik) 328
 • Eisenberg, Jesse (1983-, izvajalec) 296
 • Electric Brother (skladatelj) 333
 • Elfman, Danny (skladatelj) 300, 328
 • Elmes, Frederick (fotograf) 323
 • Elswit, Robert (fotograf) 305
 • Emiliani, Lucia 220
 • Engel, Dana (prevajalec) 247, 248
 • Erznožnik, Ajda (ilustrator) 115, 116
 • Everett Scott, Tom (1970-, izvajalec) 311


 • Fanning, Elle (igralec) 320
 • Farahani, Golshifteh (1983-, izvajalec) 323
 • Farhadi, Asghar (1972-, scenarist, režiser) 302
 • Farkaš-Lainščak, Jerneja (avtor) 69
 • Fassbender, Michael (igralec, producent) 290
 • Fast, Julie A. 59
 • Fau, Michel (izvajalec) 313
 • Faura, Oscar (fotograf) 318
 • Fefer, Jernej (avtor) 69
 • Feng, Shaofeng (igralec) 312
 • Fenton, George (skladatelj) 307, 337
 • Ferfila, Bogomil 275, 276
 • Ferrándiz, Elena (ilustrator) 109
 • Ferrari, Jérôme (1968-) 144
 • Ferri, Jean-Yves (avtor) 266
 • Fetih, Jaka (avtor) 69
 • Ficarra, Glenn (bibliografski predhodnik) 292
 • Fiennes, Ralph (izvajalec) 345
 • Fila, Corentin (igralec) 329
 • Filimonova, Tat´jana (1976-, prevajalec) 247
 • Findlay, Deborah (1947-, izvajalec) 325
 • Finger, Bill (bibliografski predhodnik) 345
 • Fitzgerald, F. Scott (1896-1940) 145
 • Flisar, Evald 146
 • Flora, Ioana (1975-, igralec) 333
 • Foley, James (režiser, režiser) 300
 • Fontaine, Stéphane (fotograf) 297
 • Force, Marie 147
 • Forney, Ellen (1968-, ilustrator) 255
 • Forshaw, Cinders (fotograf) 325
 • Forssén Ehrlin, Carl-Johan (1978-) 221
 • Fortuna, Igor (ilustrator) 107
 • Fountain, Jeff 32
 • Frahm, Nils (1982-, skladatelj) 334
 • Frančič, Franjo 222
 • Franklin, Brian Lee (igralec) 303
 • Frelih, Tone 148
 • Frey, Jana 260
 • Frot, Catherine (1956-, izvajalec) 313
 • Furlan, Andrej (1966-, fotograf) 86
 • Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 198
 • Furman, Brad (režiser) 308


 • Gabrič, Aleš (1963-, urednik) 34
 • Gacoin-Marks, Florence (prevajalec) 247
 • Gaghan, Stephen (režiser) 305
 • Gala, Antonio 149
 • Galifianakis, Zach (izvajalec) 345
 • García Bayona, Juan A. (1975-, režiser) 318
 • Garcia Swisher, JoAnna (izvajalec) 301
 • Garcia, Andy (izvajalec) 295, 314
 • García, Gael (igralec) 321
 • Gartner, Alja (prevajalec) 154
 • Garwood, Julie 150
 • Gastdorf, Johanna (igralec) 335
 • Gatiss, Mark (1966-, scenarist) 325
 • Gavrilov, Serniy (bibliografski predhodnik) 339
 • Gely, Cyril (scenarist) 299
 • Geološki zavod Slovenije 50
 • Gerbec, Teja (kartograf) 49
 • Gerber, Carl (scenarist) 335
 • Germano, Elio (izvajalec) 298
 • Giannoli, Xavier (1972-, režiser, scenarist) 313
 • Gibbes, Lesley 223
 • Gilgun, Joseph (izvajalec) 308
 • Glasper, Robert (1978-, skladatelj) 316
 • Glažar, Tomaž (1962-, avtor, urednik) 69
 • Gleeson, Brendan (1955-, igralec) 290
 • Gluck, Griffin (izvajalec) 315
 • Glusman, Karl (igralec) 320
 • Gnecco, Luis (1962-, igralec) 321
 • Godard, Alain (1946-, scenarist) 312
 • Gogala, Andrej (1956-, prevajalec) 84, 109
 • Goic, Alejandro (1957-, igralec) 321
 • Goldberg, Ian (scenarist) 291
 • Goldstein, Ivo 280
 • Goldstein, Slavko (1928-, avtor) 280
 • Golja, Aleksander (prevajalec, režiser, izvajalec) 338
 • Golja, Aleksander (režiser, prevajalec, izvajalec) 339
 • Golja, Helena (prevajalec) 294
 • Golob, Lea 78
 • Gómez, Macarena (izvajalec) 319
 • González, Lucía (1994-, izvajalec) 319
 • Göransson, Krister (fotograf) 207
 • Gordon, Josh (režiser) 322
 • Goriup, Jana (avtor dodatnega besedila, recenzent) 39
 • Goršič, Tanja (prevajalec) 214
 • Goscinny, René (avtor) 274
 • Goscinny, René (z enoto povezano ime) 266
 • Gosling, Ryan (1980-, izvajalec) 311
 • Gossi, Gherardo (1958-, fotograf) 298
 • Gostečnik, Christian (avtor dodatnega besedila) 14
 • Gostenčnik, Vida (prevajalec) 60
 • Gostinčar, Cene (fotograf) 52
 • Gošnik-Godec, Ančka (ilustrator) 238
 • Gouix, Guillaume (izvajalec) 304
 • Grabec, Janez (ilustrator) 94, 95, 96, 97, 98
 • Grace, Topher (1978-, izvajalec) 332
 • Gradišek, Boštjan (izvajalec) 92
 • Graham, Lauren (izvajalec) 315
 • Grahame-Smith, Seth (scenarist, bibliografski predhodnik) 345
 • Grajzar, Mateja (prireditelj) 241, 242, 243, 244
 • Grandinetti, Darío (igralec) 310
 • GrandPré, Mary (ilustrator) 264
 • Grao, Daniel (1976-, igralec) 310
 • Grden Jenko, Diana (prevajalec) 297, 316, 323
 • Grdina, Igor (1965-, recenzent) 34
 • Grebenc Sotošek, Tina 202
 • Greenfield, Max (bibliografski predhodnik) 301
 • Greenhalgh, Peter (fotograf) 324, 327
 • Greenwood, Bruce (izvajalec) 332
 • Gregori, Andrej (1976-, avtor, ilustrator) 51
 • Gregori, Janez (1941-, fotograf) 51
 • Gregori, Marija (avtor) 51
 • Gregorič, Andreja 224
 • Gregorič, Nataša (slikarka, ilustrator) 239, 250, 271
 • Grilc, Uroš 225
 • Grimes, Luke (1984-, izvajalec) 300
 • Grintov, Vlasta (1963-) 226
 • Grisham, John 151
 • Grøvlen, Sturla Brandth (fotograf) 334
 • Grün, Anselm 27
 • Grušovnik, Tomaž 10
 • Gržan, Karel 281
 • Gržan, Karel (avtor dodatnega besedila) 67
 • Gselman, Blaž (avtor dodatnega besedila) 173
 • Gubanc, Irena (ilustrator) 86
 • Guibelin, Laurent (prevajalec) 247
 • Guillory, Sienna (izvajalec) 336
 • Guinee, Tim (izvajalec) 328
 • Gunnari, Gaute (fotograf) 288
 • Gutiérrez Caba, Emilio (igralec) 321


 • Haasse, Hella S. 152
 • Habe, Tomaž (1947-) 90
 • Habič, Marko (1956-, fotograf) 87
 • Hace, Aleš (recenzent) 4
 • Haček, Miro (recenzent) 275
 • Haeringen, Annemarie van (ilustrator) 249
 • Hafnar, Stane (avtor dodatnega besedila) 64
 • Hafner, Alenka (1964-, recenzent) 69
 • Hajian, Chris (skladatelj) 308
 • Hall, Will 60
 • Hallard, Ian (izvajalec) 325
 • Hamilton, Bethany 282
 • Hamilton, Nicholas (igralec) 297
 • Hamre, Leif (bibliografski predhodnik) 288
 • Hančič, Ana (avtor) 69
 • Hansen, Ryan (izvajalec) 292
 • Hanson, Sydney (ilustrator) 221
 • Haramija, Dragica (avtor dodatnega besedila) 271
 • Harcourt, Stewart (scenarist) 324, 326
 • Harden, Marcia Gay (izvajalec) 300
 • Hardt, Petra Christine 79
 • Hardy, Tom (1977-, izvajalec) 1
 • Harkavy, Daniel (avtor) 11
 • Harmon, Chasten (izvajalec) 323
 • Harper, William Jackson (izvajalec) 323
 • Harrington, Desmond (igralec) 320
 • Harrison, George (1943-2001, izvajalec) 293
 • Hartman, Leonard (bibliografski predhodnik) 303
 • Harto, Joshua (igralec) 305
 • Hayden, Jay (igralec, izvajalec) 337
 • Haysbert, Dennis (izvajalec) 301
 • Hazanavicius, Serge (izvajalec) 326
 • Heathcote, Bella (igralec) 320
 • Heathcote, Bella (izvajalec) 300
 • Hedl, Dušan (avtor dodatnega besedila) 125
 • Hedžet Tóth, Cvetka (avtor dodatnega besedila) 167
 • Heisserer, Eric (1970-, scenarist) 289
 • Hendler, Stewart (1978-, režiser) 314
 • Hendricks, Christina (1975-, igralec) 320
 • Hendricks, Christina (1975-, izvajalec) 292, 301
 • Henley, Barry (izvajalec) 323
 • Henmo, Sverre 261
 • Hennicke, André (1958-, igralec) 334
 • Henry, Guy (1960-, izvajalec) 324
 • Henson, Christian (1971-, skladatelj) 324, 325, 326, 327
 • Hernandez, Callie (izvajalec) 311
 • Herzog, Werner 3
 • Hesseman, Howard (izvajalec) 337
 • Hickey, John Benjamin (izvajalec) 332
 • Hidalgo, Nieves 153
 • Hildegard von Bingen (svetnica 1098-1179) 61
 • Hilton, L. S. 154
 • Hirsch, Emile (1985-, izvajalec) 291
 • Hirsch, Julien (fotograf) 329
 • Hivju, Kristofer (igralec) 288
 • Hladnik, Milan (avtor dodatnega besedila) 45
 • Hmelak, Maja (1982-, avtor) 41
 • Hodak, Marjana (avtor) 120
 • Hoene, Matthias (režiser) 336
 • Holbrook, Hal (izvajalec) 328
 • Holden, Kara (scenarist) 315
 • Hollweck, Julia (ilustrator) 73
 • Hong, Seung-hyuk (fotograf) 306
 • Horner, James (skladatelj) 312
 • Horvat, Ines (1989-, prevajalec) 115
 • Hosseini, Shahab (1974-, izvajalec) 302
 • Howard, Ron (režiser, producent) 293
 • Hoyt, Elizabeth 155
 • Hrovat Jerlah, Nataša (prevajalec) 334, 335
 • Hrovat, Uroš 267
 • Hrovatin, Petra (1973-, fotograf) 52
 • Hrvaćanin, Goran (izvajalec) 346
 • Hudson, Val (avtor) 207
 • Huidobro, Paula (fotograf) 309
 • Hüller, Sandra (izvajalec) 331
 • Hurwitz, Justin (skladatelj) 311
 • Hvala, Tea (avtor) 30
 • Hwang, Jung-min (izvajalec) 306
 • Hwang, Sang Joon (1972-, skladatelj) 306
 • Hyatt, Michael S. 11


 • Ice Cube (izvajalec) 301
 • Iekel, Tatiana (igralec) 333
 • Iglesias, Alberto (skladatelj) 310
 • Ilc, Iztok (1977-, prevajalec) 216
 • İlhan, Çiler (1972-) 156
 • Imamović, Sabina (prevajalec) 175
 • Imenšek, Barbara (ilustrator) 206
 • Impens, Ruben (1971-, fotograf) 294
 • Institut IPAL. Akademija (7 ; 2017 ; Ljubljana) 12
 • Irons, Jeremy (1948-, igralec) 290
 • Isak Kres, Jelena (1974-, prevajalec) 245
 • Isham, Mark (skladatelj) 1
 • Isler, Samantha (igralec) 297
 • Ivanov, Vlad (1969-, igralec) 333
 • Ivanuš-Grmek, Milena (recenzent) 43


 • Jafarian, Hossein (fotograf) 302
 • Jalal al-Din Rumi (Maulana 1207-1273) 203
 • James, E. L. (bibliografski predhodnik) 300
 • James, Julie (1974-) 157
 • James, Peter (1948-) 158
 • Jameson, Jack (režiser) 348, 349, 350, 351, 352
 • Jamnik, Tatjana (1976-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 170
 • Jamnik, Žiga (1991-, fotograf) 277
 • Janež, Ana (1997-, ilustrator) 64
 • Jankovič, Gregor (prevajalec, prevajalec) 312
 • Jarmusch, Jim (1953-, scenarist, režiser) 323
 • Jeffries, Sabrina 159
 • Jemec Gričar, Katja (prevajalec) 221
 • Jenko, Petra (1979-, prevajalec) 331
 • Jenner, Michelle (igralec) 310
 • Jennings, Garth (1972-, scenarist, režiser) 346
 • Jentsch, Julia (igralec) 335
 • Jerman, Tanja (1974-, avtor) 113
 • Jeršek, Miha 50
 • Ježovnik, Alen (ilustrator) 43
 • Jimenez, Cédric (režiser, scenarist) 304
 • Jóhannsson, Jóhann (skladatelj) 289
 • Johansen, Erika 160
 • Johansson, Scarlett (1984-, izvajalec) 346
 • Johns, Dave (izvajalec) 307
 • Johnson, Dakota (izvajalec) 300
 • Johnson, Eric (1979-, izvajalec) 300
 • Johnson, Sue 13
 • Johnston, Bernadette (fotograf) 58
 • Jones, Felicity (1984-, izvajalec) 318
 • Jones, Toby (1967-, izvajalec) 326
 • Jovanovič, Aljaž (izvajalec) 346
 • Jurak, Gregor (avtor) 69
 • Jurak, Gregor (fotograf) 69
 • Jurič Šenk, Sabina 14
 • Jurriaans, Saunder (skladatelj) 291
 • Jusid, Federico (1973-, skladatelj) 321
 • Just, Franci (avtor dodatnega besedila) 161


 • Kacin, Anže (fotograf) 62
 • Kalčič, Uroš (prevajalec) 23
 • Kalčíková, Gabriela (avtor) 71
 • Kaloh, Dejan 283
 • Kamen, Robert Mark (scenarist) 336
 • Kane, Bob (bibliografski predhodnik) 345
 • Kanew, Gary (scenarist, bibliografski predhodnik) 337
 • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (recenzent) 275
 • Kapetanović, Ivan 204
 • Kardoš, Štefan 161
 • Karim, Amer 227
 • Karimi, Babak (igralec, izvajalec) 302
 • Karis, Christina (izvajalec) 316
 • Karlovšek, Igor 162
 • Karuza, Senko 163
 • Katsaitis, Dimitris (fotograf) 330
 • Katz, Matt (skladatelj) 348, 349, 350, 351, 352
 • Kaučič, Ksenija (avtor dodatnega besedila) 104
 • Kavčič, Tina (1976-, avtor) 7
 • Kavčnik Kolar, Vanja (avtor dodatnega besedila) 20
 • Kay, Jackie 284
 • Keach, Stacy (igralec) 305
 • Keach, Stacy (izvajalec) 332
 • Kearney, Brendan 54
 • Kebbell, Toby (1982-, igralec) 305
 • Kebbell, Toby (1982-, izvajalec) 318
 • Keen, Richie (režiser) 301
 • Kelly, Brett (izvajalec) 292
 • Kelly, Olwen (izvajalec) 291
 • Kelly, Tori (1992-, izvajalec) 346
 • Kenda, Jakob J. (prevajalec) 212, 264
 • Kenner, Julie 164
 • Kerndl, Milena (recenzent) 39
 • Kersnik Žvab, Ana 62
 • Keržan, Marta (avtor dodatnega besedila) 262
 • Kharmanova, Ludmila (ilustrator) 247
 • Kiberlain, Sandrine (igralec) 329
 • Kiely, Pat (igralec) 289
 • Kim, Tae-sung (fotograf) 306
 • King, Georgia (izvajalec) 325
 • King, Stephen (1947-) 165
 • King, Stephen Michael (ilustrator) 223
 • Kinney, Terry (1954-, izvajalec) 328
 • Kinsella, Sophie 166
 • Klas, Gaja (izvajalec) 92
 • Klaußner, Burghart (1949-, izvajalec) 299
 • Klein, Kacey Mottet (1998-, igralec) 329
 • Klemenčič, Eva (1978-, recenzent) 41
 • Knez, Mihaela (1972-) 113
 • Kocbek, Marijan (recenzent) 36
 • Kodele, Marija 74
 • Kokalj, Anja (1979-, fotograf) 262
 • Kokalj, Anja (1979-, ilustrator) 268
 • Kokalj, Gaja (ilustrator) 262
 • Kokalj, Tatjana (1956-) 262, 268
 • Kolmanič, Karolina 167
 • Kolšek, Peter (avtor dodatnega besedila) 126
 • Koncut, Suzana (prevajalec) 135
 • König, Michael (nutricionist, avtor) 73
 • Kopinšek, Simona 168
 • Koranter, Sonja 269
 • Koren, Ana (1983-, prevajalec) 151
 • Koren, Miha (glasbenik, izvajalec) 92
 • Koren, Silvo (fotograf) 51
 • Korsika, Anej (avtor) 30
 • Korun, Barbara (avtor dodatnega besedila) 192
 • Kos, Janez Elija (fotograf) 107
 • Kosec, Polona (ilustrator) 227, 230, 231
 • Kosmač, Ciril 169
 • Kostanjšek, Rok (fotograf) 52
 • Košir, Esther (prevajalec) 157, 172
 • Košir, Nives (prevajalka, prevajalec) 290
 • Košuta, Miroslav (prevajalec) 321
 • Kotnik, Primož (recenzent) 69
 • Kotnik, Stanko (avtor dodatnega besedila) 265
 • Kovač, Bogomir (1952-, recenzent) 69
 • Kovač, Marjeta (1956-, z enoto povezano ime) 69
 • Kovač, Sara (novinarka, prevajalec) 105
 • Kovačič, Jani 124
 • Kovačič, Pšena (ilustrator) 146
 • Kovačič, Stanislav (recenzent) 4
 • Kozak, Krištof Jacek (mentor, član komisije za zagovor) 121
 • Kozinc, Darinka 228
 • Koželj, Polona (1986-, avtor) 45
 • Koželj, Silvo (avtor) 69
 • Koželj, Tanja (kartograf) 277
 • Krajnc, Irena (1959-, avtor) 42
 • Krajnc, Lenka (prevajalec) 176
 • Krakar-Vogel, Boža (recenzent) 111, 117
 • Kralj, Alojz (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 4
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 186
 • Kraljič, Helena 229, 230, 231, 232
 • Kraner, Kaja (avtor) 30
 • Kranjc, Anja (1982-, ilustrator) 235
 • Krasinski, John (1979-, scenarist, izvajalec) 328
 • Kratt, Chris (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 340, 341, 342, 343, 344
 • Kratt, Martin (bibliografski predhodnik) 340, 341, 342, 343, 344
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 174
 • Kreutz, Samo 233
 • Križnar, Matija (avtor, ilustrator, fotograf) 50
 • Kruger, Diane (izvajalec) 308
 • Krušič, Ljuba 234
 • Krušič, Samo (avtor dodatnega besedila) 192
 • Krutsenko, Serniy (skladatelj) 339
 • Kubale, Valentin 40
 • Kučan, Ana (avtor dodatnega besedila, fotograf) 85
 • Kühn, Dražen (1965-, izvajalec) 317
 • Kunaver Ličen, Polona 235
 • Kuntner, Jernej (režiser) 346
 • Kurent, Andreja (prevajalka, prevajalec) 288
 • Kuret, Primož (1935-, recenzent) 99
 • Kurillo, Andrej (prevajalec) 54
 • Kurzel, Jed (skladatelj) 290
 • Kurzel, Justin (režiser) 290
 • Kutnjak, Valerija 206


 • Labed, Ariane (1984-, igralec) 290
 • Ladika, Dejan 33
 • Lainšček, Feri 125
 • Lakhiani, Vishen (avtor dodatnega besedila) 81
 • Lampe Kajtna, Mojca (ilustrator) 78
 • Lange, Jessica (izvajalec) 337
 • Langella, Frank (igralec) 297
 • Lanier, Nathan (skladatelj) 314
 • Lapanja, Dejan (glasbenik 1981-, izvajalec) 88
 • Larraín, Pablo (1976-, režiser) 321
 • Larrieu, Jean-Claude (1943-, fotograf) 310
 • Lasan, Jelena (avtor dodatnega besedila) 233
 • Lau, Frederick (1989-, igralec) 334
 • Laverty, Paul (scenarist) 307
 • Lavrič, Janez (1946-, prevajalec) 58
 • Lavtižar, Janez (prevajalec) 140
 • Law, Phyllida (1932-, izvajalec) 325
 • Laws, Mary (scenarist) 320
 • Lazarević, Žarko (urednik) 34
 • Leben, Vladimir (ilustrator) 50
 • Lee, Abbey (igralec) 320
 • Lee, Seok-hoon (režiser) 306
 • Legend, John (izvajalec) 311
 • Leguizamo, John (izvajalec) 308
 • Lellouche, Gilles (izvajalec) 304
 • Lem, Stanisław 170
 • Lemberg, Jörg (1968-, skladatelj) 299
 • Lenická, Anna (ilustrator) 110
 • Lennon, John (1940-1980, izvajalec) 293
 • Leonard, Niall (scenarist) 300
 • Lepičnik-Vodopivec, Jurka 41
 • Leskošek, Bojan (z enoto povezano ime) 69
 • Leskovec, Ivana (avtor, urednik) 86
 • Lesslie, Michael (scenarist) 290
 • Levstek, Jože (avtor dodatnega besedila) 64
 • Lewis, Dominic (skladatelj) 301
 • Lewis, Warren (scenarist) 295
 • Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 180
 • Likar Bajželj, Mirana 171
 • Lindnord, Mikael 207
 • Lindsey, Johanna 172
 • Lingea (Maribor) 114, 118
 • Lipka-Sztarbałło, Krystyna 63
 • Lipnik, Jože (avtor, urednik, lektor) 42
 • Lipovšek, Stanko (avtor dodatnega besedila) 281
 • Lipuš, Florjan 173
 • Lively, Blake (izvajalec) 296
 • Loach, Ken (1936-, režiser) 307
 • Lofland, Jacob (igralec) 303
 • Logar, Grega (1988-, recenzent) 4
 • Logar, Klementina (prevajalec) 282
 • Loibl, Thomas (izvajalec) 331
 • Lothar, Susanne (izvajalec) 326
 • Louwyck, Sam (igralec) 294
 • Lovibond, Ophelia (1986-, izvajalec) 291
 • Lovšin, Polona (1973-, ilustrator) 229
 • Lubi, Maja (ilustrator) 240
 • Lucaciu, Tudor (fotograf) 333
 • Lunaček, Izar T. (ilustrator) 270
 • Lyons, David (1976-, izvajalec) 332


 • Ma, Tzi (1962-, igralec) 289
 • Macat, Julio (fotograf) 315
 • MacDougall, Lewis (izvajalec) 318
 • MacFarlane, Seth (izvajalec) 346
 • MacKay, George (1992-, igralec) 297
 • MacLaine, Shirley (1934-, izvajalec) 337
 • Macnaughton, Tina (ilustrator) 213
 • Macuh, Bojan 39, 236
 • Maček, Amalija (prevajalec) 79
 • Mädel, Bjarne (igralec) 335
 • Maillard, Ronan (skladatelj) 313
 • Majcenovič Kline, Barbara 115, 116
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 213
 • Majsova, Natalija (prevajalec) 34
 • Makarovič, Jan 287
 • Malen, Justin (scenarist) 322
 • Malik, Art (izvajalec) 327
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 24, 61, 134, 196
 • Malone, Jena (1984-, igralec) 320
 • Malpas, Jodi Ellen 174
 • Mancinelli, Fabrizio (skladatelj, skladatelj) 347
 • Mangold, Matthias F. 75
 • Mapes, Mary (bibliografski predhodnik) 332
 • Marcon, André (1948-, izvajalec) 313
 • Marinković, Ksenija (1966-, izvajalec) 317
 • Marinković, Pavo (1967-, scenarist, režiser) 317
 • Markovič, Olga (avtor) 74
 • Markovič, Sašo (prevajalec, prevajalec) 328
 • Martin, Charles (1969-) 175
 • Martin, Philip (režiser, režiser) 326
 • Martinčič, Ruth (prevajalec) 105
 • Martinez, Cliff (skladatelj) 320
 • Martini, Max (1969-, izvajalec) 300
 • Massett, Patrick (1962-, scenarist) 305
 • Masterl Štefanič, Mojca (prevajalec) 32
 • Mate, Janez 64
 • Mate, Matej (avtor dodatnega besedila) 64
 • Mate, Miran (avtor dodatnega besedila) 64
 • Mate, Vasilij (fotograf) 64
 • Matičetov, Milko (zbiratelj) 253
 • Matjačić, Zlatko (recenzent) 4
 • Matthews, Carole 176
 • Mauff, Max (1987-, igralec) 334
 • Mawle, Joseph (1974-, izvajalec) 326
 • Mazer, Dan (scenarist) 322
 • Mazur, Robert (bibliografski predhodnik) 308
 • Mbatha-Raw, Gugu (1983-, igralec) 303
 • McCartney, Paul (izvajalec) 293
 • McConaughey, Matthew (1969-, igralec) 303, 305
 • McConaughey, Matthew (1969-, izvajalec) 346
 • McDormand, Frances (izvajalec) 328
 • McElhatton, Michael (izvajalec) 291
 • McEwan, Ian (1948-) 177
 • McGregor, Ewan (1971-, izvajalec) 316
 • McKay, Chris (režiser, režiser) 345
 • McKiernan, Dylan Phillip (izvajalec) 307
 • McKinnon, Kate (1984-, izvajalec) 322
 • Mébarki, Thierry (drugo) 266
 • Medved, Andrej (1947-) 83
 • Medved, Mirko (pevec, izvajalec) 338, 339
 • Medvešček, Pavel (avtor, urednik) 49
 • Medvešek, Janez 278
 • Melville, James (izvajalec) 318
 • Melvin (ilustrator) 211
 • Mendiževec, Aleš (avtor) 30
 • Ménochet, Denis (1976-, igralec) 290
 • Mercina, Marija 117
 • Merljak, Maja Martina (izvajalec) 345
 • Mešić, Davor (fotograf) 52
 • Meško, Aleksandra 65
 • Method Man (izvajalec) 323
 • Michaels, Anne (1958-) 178
 • Mićanović, Miroslav (avtor dodatnega besedila) 163
 • Miklavc, Ferdinand (1948-, prevajalec) 139
 • Mikolič, Vesna (1965-, somentor) 121
 • Milan, Courtney 179
 • Milenković Kikelj, Nina (avtor dodatnega besedila) 106
 • Millas, Maria (prevajalec) 68
 • Miller, Daniel (1954-) 29
 • Miller, T. J. (1981-, izvajalec) 322
 • Minis, Hadewych (izvajalec) 331
 • Miotti, Eugenio (fotograf) 51
 • Mislej, Lisa (prevajalec) 201
 • Mišič, Gregor (avtor, urednik, fotograf) 69
 • Mišigoj-Duraković, Marjeta (recenzent) 69
 • Mitrevski, Ivan (ilustrator) 201
 • Mizuno, Sonoya (izvajalec) 311
 • Mlakar, Simon (1977-) 270
 • Modrijan, Irena (1974-, prevajalec) 131
 • Modrijani 91
 • Molek, Iva (recenzent) 78
 • Monroe, Mark (scenarist) 293
 • Montanič, Emanuela (izvajalec) 338
 • Moor, Ben (izvajalec) 318
 • Moore, Demi (izvajalec) 337
 • Moore, Gareth (25.4.1975-) 101, 102
 • Moore, Mandy (1976-, koreograf) 311
 • Morán, Mercedes (igralec) 321
 • Moravec, Oxana (igralec) 333
 • Morgan, Tracy (1968-, izvajalec) 301
 • Mortensen, Viggo (1958-, igralec) 297
 • Moss, Elisabeth (1983-, izvajalec) 332
 • Mourikis, Vangelis (izvajalec) 330
 • Možina, Miran (avtor dodatnega besedila) 60
 • Mrak, Miro (prevajalec) 164
 • Muck, Deja (recenzent) 78
 • Muck, Desa 237
 • Mulroney, Dermot (izvajalec) 332
 • Mumford, Eloise (izvajalec) 300
 • Munih, Marko (1962-, urednik) 4
 • Munih, Živa (prevajalec) 247
 • Munn, Olivia (1980-, izvajalec) 322
 • Muñoz, Diego (igralec) 321
 • Munro, Alice (1931-) 310
 • Muntean, Radu (režiser, scenarist) 333
 • Murphy, Thomas Francis (1953-, igralec) 303
 • Musek, Janek (recenzent) 7
 • Mustafić, Perica (fotograf) 51
 • Muževič, Igor (avtor) 69
 • Mydy Rabycad (skladatelj) 317
 • Myers, Claudia (scenarist) 337


 • Nagase, Masatoshi (1966-, izvajalec) 323
 • Naing, Richard (scenarist) 291
 • Nanjiani, Kumail (izvajalec) 301
 • Nared, Matija 47
 • Natek, Karel (fotograf) 277
 • Navojec, Bojan (1976-, izvajalec) 317
 • Neergaard-Holm, Olivia (scenarist) 334
 • Neeson, Liam (izvajalec) 318
 • Neisha 92
 • Nelson, Charlie (izvajalec) 299
 • Nelson, Craig T. (igralec) 305
 • Nemec, Bojan (recenzent) 4
 • Nemec, Maja (1990-, avtor dodatnega besedila) 267
 • Nesbø, Jo (1960-) 180
 • Ness, Patrick 318
 • Ness, Patrick (scenarist) 318
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 11, 188
 • Ng, Francis (izvajalec) 336
 • Ni, Ni (izvajalec) 336
 • Nisenson, Alexa (izvajalec) 301
 • Noble, Carol (scenarist) 338
 • Noble, Sabina (prevajalec) 137
 • Nolte, Nick (izvajalec) 1
 • Norris, Dean (izvajalec) 301
 • Novak, Alenka (1958-, prevajalec) 9, 57, 256
 • Novak, Boris A. 181
 • Novak, Luka (1963-) 76
 • Novak, Maja (1960-, prevajalec) 145, 280
 • Novak, Mitja (glasbenik, izvajalec) 92
 • Novak, Primož (1972-, avtor dodatnega besedila) 64
 • Nuhijev-Galičič, Vera 15


 • O'Brien, Mark (igralec, igralec) 289
 • O'Connor, Gavin (1964-, režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 1
 • Ogorevc, Marjan 16
 • Ogrin, Darko (urednik, fotograf) 277
 • Ogrin, Katja (prevajalka, izvajalec) 338, 339
 • Ogrin, Tina (izvajalec) 338, 339
 • Ojdanić, Ecija (izvajalec) 317
 • Oketič, Klemen (drugo) 48
 • Oketič, Radko (urednik, ilustrator) 48
 • Olayo, Gracia (1957-, izvajalec) 319
 • Olejníková, Daniela (ilustrator) 257
 • Omerza, Igor 285
 • O'Morain, Padraig 17
 • Ora, Rita (izvajalec) 300
 • Oraki, Sattar (skladatelj) 302
 • Orel Kos, Silvana (prevajalec) 100
 • Orel, Barbara (urednik) 104
 • Orsenna, Erik (1947-) 85
 • Orth, Patrick (fotograf) 331
 • Oseban, Ana Jasmina (1978-, prevajalec) 199
 • Osin, Roman (fotograf) 291
 • Osnovna šola (Lesično) 42
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 223
 • Ostanek, Kristijan (izvajalec) 345
 • Otel, Vasile (fotograf) 51
 • Ovčak Kos, Maja 38
 • Øvredal, André (1973-, režiser) 291


 • Pacheiner-Klander, Vlasta 119
 • Pačnik, Erna (prevajalec) 182
 • Pakalović, Olga (izvajalec) 317
 • Paljevec, Andreja 66
 • Pally, Adam (izvajalec) 315
 • Palmer, Charles (režiser) 324, 325
 • Palmer, Hubbel (scenarist) 315
 • Pamuk, Orhan 182
 • Pance, Svetozar 77
 • Pankrti 93
 • Pannen, Kai (ilustrator) 9, 57
 • Paolucci, Luigi (scenarist) 298
 • Papadopoulos, Babis (skladatelj) 330
 • Papadopoulou, Vicky (izvajalec) 330
 • Pasek, Benj (pisec besedila uglasbenih pesmi) 311
 • Patrić, A. S. 183
 • Patterson, James (1947-, bibliografski predhodnik) 315
 • Paul, Justin (pisec besedila uglasbenih pesmi) 311
 • Pavček, Maj (fotograf) 126
 • Pavček, Saša 126
 • Pavletič, Boštjan (ilustrator) 124
 • Pavliha, Marko (avtor dodatnega besedila) 16
 • Pavlin, Maja (23.11.1989-, prevajalec) 329
 • Pavšek, Brane (prevajalec) 250
 • Pearce, Ashley (režiser) 327
 • Pecev, Ivan (avtor) 69
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 194
 • Pečnikar, Lija (izvajalec) 346
 • Pemberton, Daniel (1977-, skladatelj) 305
 • Pence, Josh (izvajalec) 311
 • Percival, Juliet (ilustrator) 8
 • Percy, Sharon (izvajalec) 307
 • Perger, Alenka (prevajalec) 166
 • Perić, Stjepan (izvajalec) 317
 • Perko, Andrej (1953-) 67
 • Perko, Janja (1958-) 120
 • Perkon, Adrijana (kartograf) 49
 • Peroci, Ela 238
 • Perović, Željko (1961-, prevajalec) 126
 • Perovšek, Jurij (recenzent) 80
 • Perry, Jane (izvajalec) 291
 • Petan, Mateja (prevajalec) 284
 • Petaros, Igor (drugo) 48
 • Petek Levokov, Milan 239, 271
 • Petek, Polona (1972-, prevajalec) 29
 • Peterle, Lojze (avtor dodatnega besedila) 32
 • Petkovšek, Tina (1988-, avtor) 69
 • Petrič, Mojca (psihologinja, avtor) 7
 • Petrović, Tanja (1974-, recenzent) 34
 • Pezdevšek, Florjan (avtor) 78
 • Pfannebecker, Inga (avtor) 73
 • Phillips, Susan Elizabeth 184
 • Piber, Petra (prevajalec) 75
 • Pičulin, Igor (ilustrator) 107
 • Pieske, Emilia (igralec) 335
 • Pisk, Rok (avtor dodatnega besedila) 105
 • Piškur, Bojana (urednik, avtor dodatnega besedila) 30
 • Pitts, Sorrel 263
 • Plachetka, Karina (1975-, igralec) 335
 • Planinc, Marko (novinar, avtor dodatnega besedila) 202
 • Pleterski, Andrej (1979-, prevajalec) 257
 • Plut, Dušan (1950-, recenzent) 277
 • Podgoršek, Milena (prevajalec) 8
 • Podgoršek, Veronika 18
 • Podobnik, Janez (1964-, recenzent) 4
 • Podržaj, Tina (prevajalec) 63
 • Pogačar, Kaja (fotografinja, fotograf) 76
 • Pogačnik, Jelka (prireditelj) 238
 • Ponikvar, Andreja (avtor) 113
 • Ponikvar, Primož (prevajalec) 180
 • Popistaşu, Maria (1980-, igralec) 333
 • Porenta, Tina (prof. šp. vzg., avtor) 69
 • Posey, Parker (1968-, izvajalec) 296
 • Postelnicu, Iulian (igralec) 333
 • Poterunkovič, Peter (avtor dodatnega besedila) 146
 • Potočnik, Andrea (prevajalec) 25
 • Potočnik, Dragan 185
 • Potpara, Lili (prevajalec) 156
 • Povž, Meta 51
 • Poza, Nathalie (igralec) 310
 • Prašnikar, Dušan (1977-, fotograf) 277
 • Pregelj, Barbara (1970-, recenzent) 111
 • Pregl Kobe, Tatjana 286
 • Pregl, Arjan (ilustrator) 127
 • Pregl, Sanja 127, 240
 • Prelog, Marija (1954-, ilustrator) 51
 • Preston, John (1950-, avtor) 59
 • Prešeren, Sašo (izvajalec) 338, 339
 • Prica, Alma (1962-, izvajalec) 317
 • Prirodoslovni muzej Slovenije 50
 • Pukšič, Janez (fotograf) 74
 • Pure West (glasbena skupina) (skladatelj) 340, 341, 342, 343, 344
 • Pureber, Tjaša (avtor) 30
 • Pušič, Maja (izvajalec) 338
 • Pušnik, Maruša (recenzent) 80
 • Putney, Mary Jo 186
 • Pütter, Trystan (izvajalec) 331


 • Quaid, Dennis (izvajalec) 332


 • Radaljac, Anja (prevajalec) 136
 • Radičevič, Dejan (aranžer, glasbeni producent, izvajalec) 92
 • Radoja, Stipe (izvajalec) 317
 • Rǎdulescu, Rǎzvan (1969-, scenarist) 333
 • Ragchaa, Ankhnyam (igralec) 312
 • Rakovec-Felser, Zlatka 187
 • Ramírez, Édgar (igralec) 305
 • Rampling, Charlotte (1946-, igralec) 290
 • Rasuk, Victor (1984-, izvajalec) 300
 • Rašić, Igor (Raša, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 283
 • Rault, Alexis (skladatelj) 329
 • Ravnjak, Vili (avtor dodatnega besedila) 26
 • Razpotnik, Jože (avtor dodatnega besedila) 209
 • Reay, Simon (fotograf) 348, 349, 350, 351, 352
 • Rebolj, Dušan (1975-, prevajalec) 3
 • Rebula-Tuta, Alenka (avtor dodatnega besedila) 123
 • Red Hawk 19
 • Redford, Robert (1937-, izvajalec) 332
 • Reeves, Keanu (igralec) 320
 • Refn, Nicolas Winding (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 320
 • Regovec, Matjaž (avtor dodatnega besedila) 12
 • Reilly, John C. (1965-, izvajalec) 346
 • Reis, Joshua (fotograf) 308
 • Rejc, Jure (recenzent) 4
 • Renner, Jeremy (igralec) 289
 • Repanšek, Luka (1987-, recenzent) 119
 • Repe, Blaž (1972-, kartograf, fotograf) 277
 • Repnik, Eva (recenzent) 4
 • Repnik, Mitja 94, 95, 96, 97, 98
 • Requa, John (bibliografski predhodnik) 292
 • Reuter, Jasmin (skladatelj) 335
 • Riddell, Chris 272
 • Riggle, Rob (izvajalec) 315
 • Rivers, Francine (1947-) 188
 • Roberts, Nora 189
 • Robichaux, Van (scenarist, bibliografski predhodnik) 301
 • Rodman, Miha (izvajalec) 346
 • Roel, Esteban (1969-, režiser) 319
 • Rogowski, Franz (igralec) 334
 • Rojc, Tanja (prevajalec) 17, 189
 • Rong, Jiang (1946-) 312
 • Ropret, Neža (prevajalec) 160
 • Rosato, Cristina (izvajalec) 292
 • Rosenthal, Johnny (scenarist) 292
 • Rosher, Jenna (fotograf) 309
 • Ross, Gary (režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 303
 • Ross, Matt (scenarist, režiser) 297
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec) 215
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 195
 • Rotar-Pavlič, Danica (recenzent) 69
 • Rothe, Jessica (izvajalec) 311
 • Roulot, Jean-Marc (izvajalec) 299
 • Roussel, Guillaume (1980-, skladatelj) 304
 • Rowling, J. K. 264
 • Rozman, Andrej (1955-, prevajalec) 163
 • Ručigaj, Katjuša (prevajalec) 249
 • Rus, Jure (medijske komunikacije, fotograf) 87
 • Russell, Keri (1976-, igralec) 303
 • Russell, Lucy (izvajalec) 331
 • Rutar, Cvetka 20
 • Rutter, Kate (izvajalec) 307
 • Ryan, Amy (izvajalec) 308
 • Ryan, Robbie (fotograf) 307


 • Saksida, Igor (avtor dodatnega besedila) 220, 229, 230
 • Salecl, Renata 31
 • Saleina, Thorsten 245
 • Sallette, Céline (1980-, izvajalec) 304
 • Samide, Marjana (prevajalec) 73
 • Sandgren, Linus (fotograf) 311, 328
 • Santamaria, Claudio (1974-, izvajalec) 298
 • Santiago, Nadia de (1990-, izvajalec) 319
 • Saunders, Jennifer (1958-, izvajalec) 346
 • Sawyers, Parker (izvajalec) 291
 • Schaefer, Roberto (fotograf) 316
 • Schipper, Sebastian (režiser, scenarist) 334
 • Schirrmacher, Thomas (avtor dodatnega besedila) 32
 • Schlöndorff, Volker (scenarist, režiser) 299
 • Schmidt, Matjaž (1948-2010, ilustrator) 232
 • Schulz, Charles M. 246, 273
 • Schulz, Eike Frederik (scenarist) 334
 • Schwartzmann, John (fotograf) 300
 • Sciamma, Céline (1980-, scenarist) 329
 • Scott, Ridley (režiser) 295
 • Sedmak, Aleš (1952-, ilustrator) 52
 • Seghers, Anna (1900-1983) 190
 • Segura, Santiago (1965-, izvajalec) 337
 • Sekulović, Nikola (izvajalec) 338
 • Seliškar Kenda, Mateja (prevajalec) 152
 • Seliškar, Tomaž (kartograf) 51
 • Semolič, Andreja (1969-, avtor, ilustrator) 69
 • Senčar, Eva (avtor dodatnega besedila) 127
 • Senčar, Eva (avtor dodatnega besedila, urednik, prireditelj) 16
 • Senčar, Igor (publicist, avtor dodatnega besedila) 32
 • Shann, Briana (izvajalec) 307
 • Shapiro, Theodore (skladatelj) 322
 • Sharma, Robin Shilp (1964-) 21
 • Shaver, Andrew (igralec) 289
 • Shaw, Martin (izvajalec) 327
 • Shearer, Joel (skladatelj) 309
 • Shelton, Uriah (izvajalec) 336
 • Shulga, Olena (scenarist) 339
 • Shuster, Joe (bibliografski predhodnik) 345
 • Siegel, Jerry (1914-1996, bibliografski predhodnik) 345
 • Sierens, Arne (1959-, scenarist) 294
 • Silič, Melita (prevajalec) 104
 • Silva, Hugo (izvajalec) 319
 • Simčič, Naja (ilustrator) 248
 • Simonischek, Peter (1946-, izvajalec) 331
 • Simons, Timothy (igralec) 305
 • Simpson Grom, Petra (recenzent) 69
 • Sinanović, Muanis (avtor dodatnega besedila) 168
 • Sivec, Ivan (1949-, pisec besedila uglasbenih pesmi) 90
 • Skalicky, Marjan (avtor dodatnega besedila) 55
 • Skarlovnik, Slavko 191
 • Skowron, Jeff (izvajalec) 292
 • Skrt, Darja (1961-, avtor, urednik) 49
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 255, 280
 • Skušek, Zoja (prevajalec) 85
 • Slakonja, Klemen (izvajalec) 345
 • Slapar, Vesna (1974-, izvajalec) 346
 • Smej Novak, Valentina (avtor) 76
 • Smirnovaite, Marija (ilustrator) 220
 • Smolej, Tone (recenzent) 119
 • Smotlak, Maja 121
 • Smrekar, Ajda (izvajalec) 346
 • Snoj, Jurij (1953-) 99
 • Snyder, Timothy 35
 • Solon, Laura (scenarist) 322
 • Somers, Alex (skladatelj) 297
 • Sosič, Marko (avtor dodatnega besedila) 123
 • Sosič, Sarival 192
 • Soulwax (skladatelj) 294
 • Speck, Will (režiser) 322
 • Speeckaert, Glynn (1964-, fotograf) 313
 • Spruk, Tadeja (prevajalec) 183
 • Squires, Hayley (izvajalec) 307
 • Sqürl (glasbena skupina) (skladatelj) 323
 • Stadlober, Robert (1982-, izvajalec) 299
 • Stanfield, Lakeith Lee (izvajalec) 316
 • Stanič, Marjan (glasbenik, izvajalec) 88
 • Starc, Gregor (1976-, avtor) 69
 • Starc, Gregor (1976-, prevajalec) 69
 • Starr, Mike (1950-, izvajalec) 292
 • Starr, Ringo (izvajalec) 293
 • Steinberg, Sebastian (skladatelj, izvajalec) 3
 • Stenham, Polly (scenarist) 320
 • Stepišnik, Uroš (1975-, kartograf, fotograf) 277
 • Stermecki, Gregor (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi, izvajalec) 89
 • Stewart, Kristen (1990-, izvajalec) 296
 • Stoll, Corey (igralec) 305
 • Stoll, Corey (izvajalec) 296
 • Stone, Emma (1988-, izvajalec) 311
 • Storaro, Vittorio (fotograf) 296
 • Stott, Ken (1955-, izvajalec) 296
 • Strel, Jaka (avtor, urednik) 69
 • Strel, Janko (avtor, urednik) 69
 • Strojnik, Vojko (recenzent) 69
 • Stubelj Ars, Mojca 247, 248
 • Studen, Andrej (1963-, urednik) 80
 • Stuhlbarg, Michael (igralec) 289
 • Stuhlbarg, Michael (izvajalec) 316
 • Suárez, Emma (igralec) 310
 • Suchet, David (izvajalec) 324, 325, 326, 327
 • Suhadolnik, Jože (1966-, fotograf) 126
 • Sulič, Nives (prevajalec) 87
 • Summer, Eric (režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 338
 • Suo, Jieun-min (scenarist) 306
 • Susser, Evan (scenarist, bibliografski predhodnik) 301
 • Svete, Gorazd 37
 • Svetina, Peter (1970-) 128


 • Šega, Saša (avtor dodatnega besedila) 64
 • Šeme, Mojca (recenzent, avtor dodatnega besedila) 13
 • Šeme, Primož (recenzent, avtor dodatnega besedila) 13
 • Šengelaja, Rosvita 122
 • Šenk, Nina 100
 • Šimenc, Marjan (recenzent) 10
 • Šinkovec, Silvo 44
 • Šircelj, Kristina (prevajalec) 266
 • Šivic, Urša (recenzent) 99
 • Škobalj, Eva 22
 • Škodič, Polona (avtor dodatnega besedila) 48
 • Škraban, Juš (prevajalec) 68
 • Škrjanc, Igor (1963-, recenzent) 4
 • Špan, Robert (urednik) 12
 • Špelec, Sara (prevajalec) 116
 • Špendov, Janez (prevajalec) 86
 • Špes, Metka (1950-, recenzent) 277
 • Štampe Žmavc, Bina 129
 • Štefan, Anja (urednik) 253
 • Šteger, Aleš (prevajalec) 321
 • Šter, Katarina (urednik) 99
 • Štrajhar, Mateja (prevajalec) 201
 • Štrajn, Darko (recenzent) 10
 • Štrakl, Romeo (ilustrator) 236
 • Štrljić, Milan (izvajalec) 317
 • Štrus, Jasna (recenzent) 52
 • Štuhec, Olga (prevajalec) 159
 • Šuler, Tatjana (prevajalka, prevajalec) 150


 • Tacer, Aleš (avtor dodatnega besedila) 191
 • Tajana, Staša 193
 • Takakura, Ken (1931-, izvajalec) 295
 • Takayanagi, Masanobu (fotograf) 1
 • Talbot, Joby (1971-, skladatelj) 346
 • Tambakis, Anthony (bibliografski predhodnik) 1
 • Tangradi, Bill (igralec) 303
 • Tangy, Laurent (fotograf) 304
 • Tanšek, Simon (fotograf) 317
 • Tavčar, Bojan (1977-, fotograf) 86
 • Tavčar, Dobrin (fotograf) 66
 • Teardo, Theo (1966-, skladatelj) 298
 • Tebbetts, Christopher (bibliografski predhodnik) 315
 • Téchiné, André (režiser, scenarist) 329
 • Tehovnik, Barbara (urednik) 107
 • Tekmovanje ACM v znanju računalništva (11 ; 2016 ; Ljubljana) 5
 • Tellegen, Toon 249
 • Tennant, Andy (režiser) 337
 • Terpin, Marija (avtor, urednik) 86
 • Terzić, Dana (1984-, ilustrator) 222
 • Terzić, Nedeljko 250
 • Théret, Christa (1991-, izvajalec) 313
 • Thornton, Billy Bob (1955-, izvajalec) 292
 • Todeschini, Bruno (1962-, izvajalec) 304
 • Tolle, Eckhart 23
 • Tomažič, Iztok (1974-, avtor, ilustrator, fotograf) 52
 • Tomec, Špela (prevajalec) 299, 304, 310, 313, 333
 • Topić, Peter (avtor dodatnega besedila) 206
 • Toporišič, Tomaž (recenzent) 104
 • Tosar, Luis (1971-, izvajalec) 319
 • Trezner, Filip (fotograf) 82
 • Trobec, Tajan (kartograf, fotograf) 277
 • Trobilni ansambel Slovenske filharmonije (izvajalec) 100
 • Tsitsilin, Aleksey (fotograf, režiser) 347
 • Tsortekis, Yannis (izvajalec) 330
 • Turk, Andrej (prevajalec, prevajalec) 197
 • Tušak, Matej (avtor) 69
 • Tyler, Brian (1972-, skladatelj) 332


 • Ude, Aleš (recenzent) 4
 • Uderzo, Albert 274
 • Uderzo, Albert (z enoto povezano ime) 266
 • Udovč Krhen, Jožica 130
 • Udovč Krhen, Jožica (ilustrator) 281
 • Ugarte, Adriana (igralec) 310
 • Ulčar, Ciril 208
 • Ulrich, Jennifer (izvajalec) 298
 • Unis, Richard (fotograf) 58
 • Urbanc, Peter (prevajalec, izvajalec) 338
 • Uršič, Miha (avtor) 74


 • Vahen, Gorazd (ilustrator) 225
 • Vake, Danijel 251
 • Valant, Janez (1979-, fotograf) 52
 • Valent, Joan (skladatelj) 319
 • Valentinčič, Helena (prevajalec) 325, 326
 • Valestrand Eike, Ida Leonora (igralec) 288
 • Valestrand Eike, Leonard (igralec) 288
 • Valetič, Žiga (urednik, prevajalec) 203
 • Valič, Domen (izvajalec) 345
 • Valič, Peter (fotograf) 51
 • Van de Sande, Theo (fotograf) 292
 • Van Groeningen, Felix (1977-, režiser, scenarist) 294
 • Van Malder, Dominique (1976-, igralec) 294
 • Van Sant, Gus (režiser) 328
 • Van Severen, Boris (1989-, igralec) 294
 • Vance, Courtney B. (izvajalec) 322
 • Vãncicã, Adrian (igralec) 333
 • Vanderbilt, James (režiser, scenarist) 332
 • Vandermeersch, Charlotte (1983-, igralec) 294
 • Vatovec, Ivana (avtor dodatnega besedila) 130
 • Vazquez, Yul (izvajalec) 308
 • Veber, Alenka (1968-, avtor dodatnega besedila) 209
 • Vehar, Janja (ilustrator) 218, 219
 • Velázquez, Fernando (skladatelj) 318
 • Veler, Alenka (avtor dodatnega besedila) 255
 • Velkovrh, Ciril 45
 • Velkovrh-Bukilica, Vesna (prevajalec) 247
 • Venier Zalokar, Nina (prevajalec) 60
 • Vérant, Samantha 194
 • Vermeir, Tom (igralec) 294
 • Verndal, Line (igralec) 288
 • Vertelj, Nataša 252
 • Vevar, Štefan (1953-, urednik, avtor dodatnega besedila) 104
 • Vicari, Daniele (1967-, režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 298
 • Vide, Irena (avtor dodatnega besedila) 82
 • Videnšek, Marjan (avtor dodatnega besedila) 55
 • Vidmar, Milan (1885-1962) 103
 • Vidmar, Polona (1971-, avtor dodatnega besedila) 187
 • Vila-Matas, Enrique (1948-) 195
 • Vilčnik, Rok (pisec besedila uglasbenih pesmi) 89
 • Villeneuve, Denis (režiser) 289
 • Vitale, Joe (1953-) 81
 • Vodušek, Mojca (1952-, prevajalec) 101, 102
 • Vos, Hélène De (igralec) 294
 • Vrečar, Tomislav (pisec besedila uglasbenih pesmi) 92
 • Vrečko, Janez (avtor dodatnega besedila) 181
 • Vrečko, Janez (recenzent) 104
 • Vrečko, Tina (prevajalec) 81
 • Vujičić, Lidija (recenzent) 41
 • Vysoudil, Miroslav (fotograf) 277


 • Walker, Mandy (fotograf) 332
 • Walsh, Matt (izvajalec) 337
 • Walsh, Nicola (fotografinja, fotograf) 75
 • Warin, Eric (režiser) 338
 • Waters, Mark S. (režiser) 292
 • Weaver, Sigourney (1949-, izvajalec) 318
 • Webb, Richard (skladatelj) 348, 349, 350, 351, 352
 • Weir, Stephnie (izvajalec) 301
 • Weiss, Jernej (recenzent) 99
 • Welliver, Titus (izvajalec) 328
 • Whitaker, Forest (igralec) 289
 • Whitley, Kym E. (izvajalec) 301
 • Wilkening, Stefan (1967-, izvajalec) 299
 • Willewaldt, Urška (prevajalec) 21
 • Williams, Catherine (scenarist) 348, 349, 350, 351, 352
 • Williams, Michael Kenneth (igralec) 290
 • Winchell, Ben (izvajalec) 314
 • Winnewisser, Sylvia 24
 • Winter, Claudia 196
 • Winter, Stefaan De (igralec) 294
 • Witherspoon, Reese (izvajalec) 346
 • Wittenborn, Michael (izvajalec) 331
 • Wittrock, Finn (izvajalec) 311
 • Wohl, Louis de (1903-1961) 197
 • Wolf, Sabine (igralka, igralec) 335
 • Woo, Jung (izvajalec) 306
 • Workman, Lyle (skladatelj) 292


 • Yigit, Burak (igralec) 334
 • Yin, Zhusheng (igralec) 312
 • Yost, Christopher (1973-, scenarist) 314
 • Young, Bradford (fotograf) 289
 • Young, Samantha 198
 • Yuen, Russell (igralec) 289


 • Zagorc-Končan, Jana (avtor) 71
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 260
 • Zamyslov, Aleksey (scenarist) 347
 • Zavadlav, Radivoj (fotograf) 49
 • Završnik, Jernej (avtor) 69
 • Zdešar, Tina (avtor) 69
 • Zeitlinger, Peter (1960-, fotograf) 3
 • Zeitoun, Laurent (bibliografski predhodnik, scenarist) 338
 • Zellinger, Renate C. 25
 • Zervos, Petros (izvajalec) 330
 • Zidar, Primož (avtor) 52
 • Zigrino, Jenny (izvajalec) 292
 • Zimmer, Hans (1957-, skladatelj) 295
 • Zinman, John (1966-, scenarist) 305
 • Zore, Franjo 209
 • Zorec, Marjeta (urednik) 205
 • Zorec, Miha 46
 • Zorin, Janko (fotograf) 42
 • Zorman, Alojz (ilustrator) 74
 • Zupančič, Maja (1959-, recenzent) 7
 • Zupančič, Maša (prevajalec) 147
 • Zupančič, Mitja (17.5.1967-) 82
 • Zupančič, Neja (fotograf) 82
 • Zupanič Slavec, Zvonka (avtor dodatnega besedila) 48
 • Zupet, Petra (recenzent) 69
 • Zweig, Stefan (1881-1942) 199
 • Zwölf, Igor (prevajalec) 246, 273


 • Žagar, Janja (1961-) 87
 • Žagar, Vesna (1968-, prevajalec) 300, 345
 • Žakelj, Amalija (recenzent) 43
 • Žakelj, Špela 254
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 274
 • Žgajnar Gotvajn, Andreja 71
 • Žilavec, Gorazd (1973-, izvajalec) 346
 • Žižek, Mojca 210
 • Žlajpah, Leon (recenzent) 4
 • Žmavc, Andrej (fotograf, fotograf) 129
 • Žnidar, Tamara 6
 • Žorž, Grega (kartograf) 86
 • Žorž, Mirjan (ilustrator) 50
 • Župančič, Matjaž (fotograf) 51
 • Žvab, Andraž Marjan 26

PREDMETNO KAZALO


 • 1. maj 269
 • 19./20.st. 279
 • 1991-2011 121


 • 20.-21.st. 125, 173, 181


 • adolescenca 329
 • akcija 314
 • akcijska drama 303
 • akcijska kriminalka 304
 • akcijski film 303, 304
 • albumi 51
 • alkoholiki 283
 • alkoholizem 67
 • Američani - V leposlovju - Slovenija 201
 • Američanke - V leposlovju - Francija 194
 • Ameriška književnost - Romani 134, 172, 179
 • Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju 165
 • ameriški animirani filmi 345, 346
 • Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji 1
 • ameriški igrani filmi 1, 295
 • Ameriški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 290
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 316, 321
  • - Filmska drama
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 292, 296, 301, 322, 337
  • - Glasbeni film - Video DVD-ji 311
  • - Grozljivka - Video DVD-ji 291
  • - Srhljivka - Video DVD-ji 320
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 289
 • Ameriški mladinski igrani filmi
  • - Fantastični film - Video DVD-ji 318
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 315
 • amuleti 49
 • angleščina 248
 • Angleščina
  • - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje 259, 263
  • - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 110
  • - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 109
 • angleščina za otroke 110
 • Angleški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 290
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 307, 308
  • - Grozljivka - Video DVD-ji 291
  • - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji 324, 325, 326, 327
 • Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 318
 • animirani filmi 315, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 349, 350, 351, 352
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
 • animirani filmi za otroke 338, 339, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • animirano-igrani film 318
 • animirano-igrani filmi 315
 • Anoreksija - V mladinskem leposlovju 260
 • Antešaki (ljudstvo) 47
 • antiglobalizacija 298
 • antropocentrizem 10
 • antropologija 29
 • Argentinski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
 • Arhitekti - Francija 85
 • Arktika 275
 • artificial intelligence 4
 • asane 62
 • astrologija 24
 • Astrologija - Zborniki 12
 • astrološka znamenja 24
 • Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 332
 • Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 331
 • Avtomobili - V otroškem leposlovju 232
 • Avtoritarnost 35


 • Babice (sorodstvo)
  • - Medosebni odnosi - Vnuki - V mladinskem leposlovju 262
  • - V otroškem leposlovju 211
 • Baročna glasba 99
 • barok 85
 • Barthes, Roland - Smrt - V leposlovju 135
 • Beatles (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 293
 • Belgija 274
 • Belgijski igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 294, 307, 313
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 304
 • besedila pesmi 125
 • besedila popevk 125
 • besedišče 110, 114, 118
 • Bevk, France - Spremne besede 265
 • Biblia
  • - Premišljevanja 27
  • - Vplivi 287
 • biblioterapija 67
 • Biografije 280
 • biografska drama 303, 308, 316, 321, 332
 • biografski film 293, 303, 308, 309, 332
 • Biographies 280
 • biokemijska potreba po kisiku 71
 • biologija 52
 • biologija celice glej Celična biologija
 • biološko čiščenje 71
 • biorazgradljivost odpadnih vod 71
 • bioterapija 16
 • Bipolarna motnja razpoloženja 59
 • Biševo 82
 • blues 309
 • Boka Kotorska 82
 • Boks 283
 • boksarji 283
 • bolezni 66
 • Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini 64
 • bolnišnice 256, 260
 • božič 292, 322
 • Brač 82
 • branje 20
 • Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju 256
 • brazilska portugalščina 112
 • brez besedila 224
 • Brezposelnost - V mladinskem leposlovju 268
 • Broz, Josip - Biografije 280


 • Caesar, Caius Iulius - V mladinskem leposlovju 266
 • CD 91
 • celice 52
 • Celična biologija - Učbeniki za srednje šole 52
 • Cerkvena zgodovina - V leposlovju 188
 • Cezar, Gaj Julij glej Caesar, Caius Iulius
 • Charney, Noah - Spomini 201
 • Ciprski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 330
 • Cirkus - V mladinskem leposlovju 268
 • Citologija - Učbeniki za srednje šole 52
 • civilna družba 30
 • Communism 280
 • computer vision 4
 • contemporary Slovenian literature 121
 • Cres 82
 • Crowley, Aleister 26
 • Cultural anthropology 47


 • čaranje 212
 • Čarovnice - V otroškem leposlovju 212
 • čarovniki 227
 • češki igrani filmi 317
 • Češki igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 313
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 317
 • Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
 • Čipkarstvo - Zgodovina - Razstavni katalogi 87
 • čipke 87
 • Črna Gora 82
 • črna komedija 292
 • Črnogorska riviera 82
 • čuječnost 17, 20, 22
 • čustva 13, 257
 • Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki 57


 • danski animirani filmi 345
 • Danski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji 320
 • Davis, Miles - Biografski film - Video DVD-ji 316
 • Dedki - V otroškem leposlovju 229
 • dekleta 262
 • Dekleta
  • - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju 260
  • - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju 256
  • - Splav (medicina) - V leposlovju 179
  • - Ugrabitve - V otroškem leposlovju 227
 • deklice 212, 252, 269
 • Demokracija 35
 • Deskarji - Združene države Amerike 282
 • despotizem 35
 • Detektivi - V otroškem leposlovju 251
 • detektivka 324, 325, 326, 327
 • diagnostika 69
 • didaktika 40
 • dihanje 62
 • Dijaki - Spomini - V leposlovju 133
 • distopija 165
 • doktorske disertacije 121
 • Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 293
 • dolgoživost 56
 • dom 24, 222
 • domača zdravila 61
 • Domorodna ljudstva 47
 • Domovi za starejše ljudi 39
 • domoznanska zbirka SIKORM 45
 • domoznanstvo 82
 • drama 289, 290, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 316, 321, 323, 328, 331, 332, 333, 334, 335
 • druga svetovna vojna 281
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • družba 31, 47
 • družbena gibanja 30
 • Družbena odgovornost podjetij 36
 • Družbene razmere 276
 • družbeni odnosi 16, 31
 • Družbeni procesi - Psihološki vidik 31
 • družbenopolitične razmere 30
 • družina 16, 18, 47, 201, 256, 260, 262, 265, 268
 • Družina
  • - Judje - V leposlovju 131
  • - Travmatične izkušnje - V leposlovju - Baltimore 216
  • - V leposlovju - Korzika - 20.st. 144
 • družinska medicina 69
 • družinske skrivnosti 262
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 147, 216
 • družinski film 288, 318
 • družinski filmi 315
 • družinski odnosi 67, 210
 • Družinski odnosi - V leposlovju 162, 171
 • družinsko nasilje 222
 • Državno tožilstvo - V leposlovju 162
 • Dubrovnik 82
 • Dugi otok 82
 • duhovna rast 16
 • duhovnost 19, 23, 67
 • Duhovnost - Krščanstvo 27
 • Duševna stiska - Samopomoč 14
 • duševne bolezni 68
 • duševne motnje 60
 • Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki 17
 • Duševni bolniki - Skupine za samopomoč - Ustanovitev - Priročniki 68
 • duševno zdravje 57, 59, 68
 • Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki 60
 • DVD 1, 295, 319, 329
 • dvojezični slovarji 109, 115, 116


 • Economic inequality 36
 • Ekonomska neenakost 36
 • ekonomska politika 275
 • Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 37
 • energija 16
 • Energijska medicina - Priročniki 58
 • energijske vaje 58
 • energijsko zdravljenje 58
 • epistemologija 2
 • Esej - Matura - Priročniki 117
 • etnična glasba 88
 • etno 88
 • etno-jazz 88
 • etnologija 29, 49, 87
 • etnološke zbirke 49
 • etologija 53
 • Evropa
  • - Integracija 32
  • - Socialna zgodovina - 19.-20.st. 287
 • Evropska unija 32
 • evropski filmi 319, 329
 • evropski igrani filmi 294, 299, 304, 307, 310, 313, 317, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 333, 334, 335
 • evropski mladinski igrani filmi 288
 • ezoterične šole 26


 • fantastična bitja 237, 318
 • fantastična drama 289
 • fantastični film 289, 290, 336
 • fantastični svetovi 254
 • fantazijska drama 289
 • fantazijski film 289, 290, 336
 • fantazijski filmi 315, 318
 • fantje 105
 • Fantje - Solidarnost - V leposlovju 165
 • farmakoterapija 60
 • Feces - Živali - V otroškem leposlovju 245
 • feministični aktivizem 30
 • Fentonova oksidacija 71
 • Fetalna smrt - Spomini 202
 • filmska drama 1, 289, 321
 • Filozofi - Medosebni odnosi - V leposlovju - Francija - 20.st. 135
 • Filozofija narave 2
 • filozofski vidik 30
 • fitoterapija 61
 • fizično zdravje 58
 • fizikalno-kemijsko čiščenje 71
 • fobije 214
 • folk 309
 • folkloristika 48
 • fotografije 45
 • fotografski albumi 125
 • Francija
  • - Domoznanstvo - Knjige za mladino 286
  • - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino 286
 • Francoska filozofija - V leposlovju 135
 • francoski animirani filmi 338
 • francoski arhitekti 85
 • Francoski filmi
  • - Filmska drama - Igrani filmi 329
  • - Srhjivka - Igrani filmi 319
 • Francoski igrani filmi

 • Galci - V mladinskem leposlovju 266, 274
 • Galler, Elizabeta Katarina von glej Wechsler, Elizabeta Katarina
 • Gasilci - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • Genetika - Učbeniki za srednje šole 52
 • geni 52
 • geografija morij 82
 • geografska razširjenost 51
 • geografske značilnosti 277
 • Gibalna terapija - Priročniki 57
 • gibalne sposobnosti 69
 • Gimnazije - V leposlovju - Celje 133
 • Gladiatorji - Germani - V leposlovju 188
 • glasba 293
 • Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. 99
 • glasbena drama 311
 • Glasbene pravljice - CD-plošče 100
 • glasbeni film 316
 • glasbeniki 293, 309
 • glasbeno dokumentarni film 293
 • glasbeno-plesni film 311
 • Glaser, Karol 119
 • glasovi 235
 • Glina - Zdravilnost - Priročniki 66
 • goljufanje 218
 • gorske doline 277
 • Gospodarski kriminal - V leposlovju - Slovenija 162
 • Gospodarsko pravo - Vaje za visoke šole 38
 • gozdne živali 235
 • Gozdne živali - V otroškem leposlovju 220
 • Gozdovi - V otroškem leposlovju 235
 • Grace, Roy glej Roy Grace (literarni junak)
 • gradniki 70
 • Grafična industrija - Učbeniki za srednje šole 78
 • grozljivka 320
 • Grški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 330
 • Guillain-Barréjev sindrom 64


 • Hamilton, Bethany - Avtobiografije 282
 • Harmonika - Učbeniki 94
 • hčere in matere glej Matere in hčere
 • higiena 106
 • Higiena 56
 • Hildegard von Bingen - Naravno zdravljenje 61
 • Hildegarda glej Hildegard von Bingen
 • Historical reviews 276
 • Honghonški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji 311
 • Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • hrvaški igrani filmi 317
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 317
 • humor 211, 246, 266, 273, 274
 • Hvar 82


 • Icarus 68
 • igra 211, 213
 • igrače 72
 • igrani filmi 295, 317
 • Indigenous peoples 47
 • Indijanci
  • - Mladostniki - V mladinskem leposlovju 255
  • - Rasni odnosi - Belci - V mladinskem leposlovju 255
 • indijanski rezervati 255
 • informacijaki viri 60
 • informacijska tehnologija 2
 • inovativnost 43
 • Instrumentalna glasba - Trobila - CD-plošče 100
 • inteligentnost 7
 • internet 80
 • Internet (računalniško omrežje)
  • - Dokumentarni film - Video DVD-ji 3
  • - Varnost - Priročniki - Knjige za mladino 6
 • intervjuji 293, 309
 • intimnost 18
 • Iranski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 302
 • Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 298
 • Izredne razmere - Preživetje - V leposlovju 165
 • Izsiljevanje - V otroškem leposlovju 240
 • iztrebki 245


 • Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju 140
 • jadranski otoki 82
 • javna kopališča 63
 • jaz 7
 • jazz 316
 • Jazz - 2011-2020 - CD-plošče 88
 • Jeruzalem - Obnova - V leposlovju 131
 • Jezik - Izvor 108
 • Jeziki - Razvoj 108
 • jezikoslovje 119
 • Jezus Kristus - V leposlovju 197
 • Joga - Priročniki 62
 • Joplin, Janis - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 309
 • Judje - Zgodovina - Stari vek 287
 • Judovstvo - Kulturna zgodovina 287
 • Jugoslavija 30
  • - Zgodovina - 20. st. 280
 • Julij Cezar glej Caesar, Caius Iulius
 • Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 306


 • Kamboški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 336
 • Kamboški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 315
 • kamnine 50
 • Kamniška Bistrica (dolina) - Geografija - Zborniki 277
 • kanadski animirani filmi 338
 • Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • kanadski roman 117
 • kapitani 271
 • karakterizacija odpadnih vod 71
 • Kardoš, Štefan - Literarne študije 161
 • karma 12
 • karmična diagnostika 16
 • kartonke 238, 245
 • Kay, Jackie - Avtobiografija 284
 • kemijska potreba po kisiku 71
 • Kirurgi - V leposlovju - ZDA 175
 • Kitajski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 336
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 300
  • - Pustolovski film - Video DVD-ji 312
 • Kitara - Učbeniki 95
 • klani 47
 • klarinet 96
 • Klarinet - Učbeniki 96
 • klavir 96, 98
 • Klekljanje - Zgodovina - Razstavni katalogi 87
 • Kljunasta flavta - Učbeniki - notno gradivo 97
 • kljunasta flavta, solo 97
 • Kmetijska šola Šentjur 45
 • Knight, Newton - Biografski film - Video DVD-ji 303
 • književna vzgoja 111
 • književne vsebine 117
 • Književnost - Matura
 • književnost Slovencev v Italiji 121
 • kocke 70
 • Kognitivna terapija - Priročniki 17
 • koma 256
 • komedija 292, 296, 297, 301, 313, 315, 322, 331, 337
 • komedije 317
 • komunalna higiena 242
 • komunikacija 18
 • Komunizem - Jugoslavija 280
 • Koncentracijska taborišča - Trpljenje - V leposlovju 173
 • Koncerti - Glasba - Srbija - Kalemegdan - 2010 - CD-plošče 93
 • koprodukcija 290, 291, 294, 298, 299, 300, 302, 304, 307, 311, 312, 313, 315, 318, 319, 320, 321, 323, 330, 331, 332, 333, 336, 338, 345
 • koprodukcije 317
 • Korčula 82
 • Kornati 82
 • Koroški Slovenci - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V leposlovju 173
 • Kosmač, Ciril - "Pomladni dan" - Literarne študije 117
 • Kralj, Alojz - Spomini sodobnikov 4
 • Krapanj 82
 • kriminal 84
 • Kriminalistična tehnika - Knjige za mladino 84
 • kriminalka 304, 308, 324, 325, 326, 327, 330, 334
 • kriminalna drama 304, 308, 330, 333, 334
 • kriminalni film 308, 334
 • kriminalni filmi 295
 • Kristjani - Preganjanje - V leposlovju 188
 • kritično mišljenje 22
 • Križ 82
 • Krk 82
 • krščanska duhovnost 27
 • krščanstvo 131
 • kuharske knjige - stročnice - recepti 74
 • Kuharski recepti
  • - Čemaž 77
  • - Paradižnik 76
  • - Vegetarijanske jedi 73
 • Kuharstvo - Priročniki 75
 • kult prednikov 47
 • Kulturna antropologija 47
 • kvaliteta življenja 15


 • Lainšček, Feri - Življenje in delo 125
 • lastniki 232
 • Lastovo 82
 • Le Nôtre, André 85
 • Letenje - V otroškem leposlovju 226
 • Lipuš, Florjan - Literarne študije 173
 • lisice 213
 • literarna teorija 111, 120
 • literarna zgodovina 111, 120
 • literarni kanon 111
 • literarni komentarji 111, 117
 • ljubezen 213, 229
 • Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki 13
 • ljubezenski odnosi 13, 18
 • Ljubezenski partnerji
 • ljubezenski roman 150, 153, 179
 • Ljubljansko barje 225
 • Ljubosumje - V otroškem leposlovju 215
 • Ljudska glasba - Priredbe - Balkan - CD-plošče 88
 • ljudska medicina 61
 • Ljudske pesmi - Priredbe - Balkan - CD-plošče 88
 • Ljudske živalske pravljice - V otroškem leposlovju - Rezija 253
 • ljudski običaji 47
 • ljudsko slovstvo 253
 • logika 84
 • lokalne skupnosti 69
 • Luna - Vplivi - Priročniki 24
 • Lunin koledar 24
 • lunine mene 24
 • lutkovni filmi 348, 349, 350, 351, 352
 • lutkovni filmi za otroke 348, 349, 350, 351, 352


 • mačke 251
 • Mačke - V otroškem leposlovju 214, 238, 239
 • Madagaskar 47
 • Madžarščina
  • - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 114
  • - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 115
 • madžarščina za turiste 114
 • magija 49
 • magnetizem 244
 • Malteški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • manično-depresivne bolezni 59
 • mantre 62
 • Matere in hčere - V leposlovju 171
 • Material culture 29
 • Materialna kultura - Družbeni vidik 29
 • matura 2018 178
 • Mazur, Robert - Biografski film - Video DVD-ji 308
 • meddržavni odnosi 33
 • Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju 262
 • Mediji - Učbeniki za srednje šole 78
 • meditacija 62
 • medmrežje 3
 • Mednarodni ekonomski odnosi - Evropa 32
 • medosebni odnosi 67
 • Medosebni odnosi 16
  • - Povezanost - Priročniki 13
  • - V mladinskem leposlovju 257, 269
  • - V otroškem leposlovju 228
 • Medvešček, Pavel - Zbirateljstvo 49
 • mehki gradniki 70
 • metodika pouka 40
 • Michaels, Anne - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije 117
 • mineralogija 50
 • Miselne igre 101, 102
  • - Knjige za mladino 84
 • mladina 329
 • mladinska gibanja 105, 106
 • Mladinska književnost - Literarne študije 111
 • mladinski filmi 329
 • mladostna ljubezen 194
 • mladostniki 256
 • Mladostniki
  • - Nasveti - Priročniki 105
  • - Odraščanje - V mladinskem leposlovju 257, 261, 262
 • Mljet 82
 • množični mediji 29
 • močvirje 225
 • Močvirje - Ekološko ravnotežje - V otroškem leposlovju 225
 • modrost 246, 262, 273
 • Mongolija 312
 • morja 82
 • morje 271
 • Morski psi - Napadi - Posledice 282
 • motivi 25
 • motorične igre 70
 • mučenci 281
 • Murter 82
 • muzejske zbirke 50


 • način življenja 29
 • najstniki glej Mladostniki
 • narava 107, 235
 • naravno zdravljenje 16, 66
 • Naravno zdravljenje - Priročniki 61
 • naredi sam 46
 • narodna gibanja 279
 • narodna identiteta 121
 • Narodnozabavna glasba - Slovenija - zgoščenke 91
 • nasilje 240
 • Nasilje v družini - V leposlovju 210
 • nasveti 24, 59
 • national identity 121
 • nega 72
 • nega telesa 24
 • nemščina 248
 • Nemščina - Besedišče - Učbeniki 122
 • Nemški igrani filmi - Filmska drama
 • Neoliberalizem 31
 • Neplodnost
  • - Psihološki vidik 8
  • - Zdravljenje 8
 • nered 238
 • Neruda, Pablo - Biografski film - Video DVD-ji 321
 • nesreče 241, 243
 • Nezemljani - V otroškem leposlovju 239
 • nezvestoba 18
 • nizka trobila 98
 • Nizozemščina - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 118
 • nizozemščina za turiste 118
 • nomadi 312
 • Norveška
  • - Domoznanstvo 275
  • - Družbeni razvoj 275
 • Norveški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 288
 • Novak, Boris A. - Literarne študije 181
 • novel 121


 • običaji 269
 • oblačilna kultura 29, 87
 • oblikovanje krajine 85
 • obrti 87
 • Obsesivno kompulzivna motnja - Psihologija - Priročniki 65
 • obutev glej Obuvala
 • Obuvala - V otroškem leposlovju 239
 • Očetje - V otroškem leposlovju 213
 • odkrivanke 245
 • odločitve 11
 • odnosi med spoloma 153
 • Odnosi med spoloma
 • Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole 71
 • odraščanje 105, 255, 329
 • odvisnosti 67
 • oglasi 80
 • Oglaševanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki 80
 • ogledala 227
 • Ogorevc, Marjan - Predavanje 16
 • Okoljska problematika - Filozofski vidik 10
 • Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki 46
 • olimpijske igre 250
 • Opatija 82
 • opazovanje 84
 • ordalne prakse 47
 • organizacija 68
 • orientacija 107
 • Orkester - V otroškem leposlovju 234
 • ornamenti 87
 • osamljenost 252
 • Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi 59
 • osebe z težavami v duševnem zdravju 59
 • osebna doživetja 67, 201, 210
 • Osebna higiena - Knjige za otroke 63
 • osebna pričevanja 66
 • Osebnost - Učbeniki za visoke šole 7
 • osebnostna rast 20, 210
 • Osebnostni razvoj 16
  • - Otroci - Priročniki 20
 • osemdeseta leta 20.st. 30
 • Osnovna šola - Zgodovina 42
 • osnovne šole 42
 • Osnovne šole - Vzgoja 44
 • Otroci - Čustva - Sproščanje - Priročniki 20
 • otroška literatura 20
 • otroška psihologija 20
 • Otroške pesmi - Knjige za otroke 90
 • otroški animirani filmi 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • otroški lutkovni filmi 348, 349, 350, 351, 352
 • otroški risani filmi 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 350, 351, 352
 • otroški vrtci 41
 • otroštvo 265


 • Pahor, Boris 285
 • Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 225
 • paleontologija 50
 • panika 17, 57
 • parjenje 53
 • parki 85
 • partnerska terapija 13
 • partnerski odnosi 13, 18, 59
 • partnerstvo 13, 18
 • Pedagogika - Zborniki 43
 • pikniki 220
 • Piran 82
 • Pirati - V leposlovju - Karibi 153
 • Pisatelji - V leposlovju - ZDA 216
 • pisateljstvo 201
 • Pisma - V leposlovju 194
 • Piškurji - Slovenija - Priročniki 51
 • Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju 144
 • plemena 47
 • Plemstvo
  • - Odnosi med spoloma - Dogovorjene poroke - V leposlovju - Škotska - Anglija 150
  • - V leposlovju
   • - Anglija 153
   • - Španija - 17.st. 153
   • - Zarote - V leposlovju - Perzija 131
 • po animirani seriji 241, 242, 243, 244
 • počitnice 256
 • Počitnice - V otroškem leposlovju 211
 • Podeželje - V mladinskem leposlovju 265
 • Podjetja - Korporativno upravljanje 36
 • Podjetništvo - Priročniki 37
 • pogovor 13
 • pogovori 293, 309
 • Pogum - V otroškem leposlovju 240
 • pohodništvo 262
 • Pohodništvo - Tekmovanja - V leposlovju - ZDA 165
 • policijsko nasilje 298
 • Politična kultura 35
 • politični vidik 30
 • Politika - Etika 35
 • Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani 170
 • pomoč 219, 229, 240, 241, 242, 243, 244, 254, 268
 • pomorska zgodovina 82
 • Pomorstvo - Jadransko morje 82
 • pop 89, 92, 293
 • pop-rock 92
 • popevke 91
 • popotništvo 105
 • popravila 232
 • Popularna glasba
  • - Pevke - Biografije - Video DVD-ji 309
  • - Slovenija
   • - 2001-2010 - CD-plošče 93
   • - 2011-2020 - CD-plošče 89, 92
 • pospravljanje 238
 • Post 55
 • Posvojitev - V leposlovju 284
 • pošasti 318
 • potovanja 262
 • potrošništvo 29, 80
 • poučno leposlovje 286
 • Pouk
  • - Načrtovanje 40
  • - Zborniki 43
 • pozitivno mišljenje 9, 15, 19, 23, 57
 • praktična filozofija 10
 • praktični pouk 40
 • praktično znanje jezika 110, 114, 118
 • Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju 271
 • pravljični film 318
 • prazniki 269
 • Predsodki - V otroškem leposlovju 220
 • predšolska vzgoja 41
 • Pregovori - Slovenija 205
 • prehrana 24, 107
 • Prehrana 56
 • Presna hrana 55
 • preventivna medicina 69
 • prevodi 119
 • Preživetje v naravi - Priročniki 107
 • priboljški 72
 • prijateljstvo 220, 240
 • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 215, 219
 • prijaznost 228
 • prikazni 215
 • Primarna preventiva - Organizacija - Zborniki 69
 • Primarno zdravstveno varstvo - Slovenija - Zborniki 69
 • priredbe 238
 • Prirodoslovni muzej Slovenije - Geološke zbirke - Vodniki 50
 • Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju 175
 • problemi najmlajših 215
 • projekti 68, 69
 • Prometne nesreče - V leposlovju - Pariz 135
 • Promocija zdravja - Zborniki 69
 • protesti 298
 • prva pomoč 107
 • Prva pomoč - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • Prvačka pleh muzika - V otroškem leposlovju 234
 • Prvić 82
 • psi 214
 • Psi
  • - Oprema - Naredi sam - Priročniki 72
  • - V mladinskem leposlovju 246, 273
 • psihiatrična zdravila 60
 • psihično zdravje 58
 • psihoanaliza 12, 31
 • psihodiagnostika 7
 • psihologija 12
 • psihologija osebnosti 7
 • psihološka astrologija 12
 • psihološki nasveti 17, 23
 • psihoterapija 67
 • Psihotropna zdravila
  • - Delovanje - Uporaba - Priročniki 60
  • - Opuščanje - Priročniki 60
 • punk 93
 • punk-rock 93
 • pustolovska drama 305, 306, 312
 • pustolovska komedija 337
 • pustolovski film 290, 306, 314, 318, 336
 • pustolovščine 254, 266, 274


 • Rab 82
 • Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija 5
 • Rasizem - V leposlovju - Škotska 284
 • Rašić, Igor - Biografije 283
 • razglednice 45
 • raziskovalno novinarstvo 332
 • razlaga sanj 25
 • razstavni katalogi 49
 • razvade 238
 • razvoj osebnosti 44
 • Reacher, Jack glej Jack Reacher (literarni junak)
 • Recikliranje - Priročniki 46
 • rejništvo 222
 • reklame 80
 • relacijska družinska terapija 18
 • reševalci 241, 242, 243, 244
 • Reševalna služba - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • reševanje problemov 16
 • revščina 268
 • Revščina - V mladinskem leposlovju 265
 • Rimljani - V leposlovju 188
 • Rimska vojska - V leposlovju - Jeruzalem 197
 • Rimski imperij - V leposlovju 188
 • risani filmi 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • risani filmi za otroke 338, 339, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • roboti 4
 • Robotika - Zborniki 4
 • robotizacija 4
 • robots 4
 • rock 92, 93, 293
 • ročne spretnosti 46, 72
 • rokenrol 309
 • rokodelstvo 87
 • roman 121
 • romanja 204
 • romantična drama 296, 300, 311
 • romantična komedija 296
 • romantična zgodovinska pripoved 150, 153, 179
 • Romunski igrani filmi - Filmska drama
   • - Filmska komedija - Video DVD-ji 331
   • - Video DVD-ji 298, 333
 • rosika 225
 • Rosina, Franjo - Biografije 279
 • Rovinj 82
 • Roy Grace (literarni junak) 158
 • ruski animirani filmi 347
 • Ruščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 116


 • samopodoba 7, 67, 240, 255
 • samopomoč 59, 68
 • Samorealizacija
  • - Otroci - Priročniki 20
  • - Priročniki 11
 • Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju 237
 • Samospoznavanje 21
 • samozavedanje 7, 17, 19, 23
 • samske ženske 67
 • Sanje - Interpretacija - Priročniki 25
 • Sanjske knjige 25
 • sanskrt 119
 • sanskrtska književnost 119
 • Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi 204
 • Semiotika - V leposlovju 135
 • sensors 4
 • senzorji 4
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre
 • severnoameriški Indijanci 255
 • simboli 25
 • skavti 107
 • Skavti
  • - Veščine - Priročniki 105, 106
  • - Vzgoja - Priročniki 106
 • skavtstvo 106
 • skladbe 96, 98
 • skladbe za klarinet 97
 • sklepanje 84
 • Skupinska psihoterapija 67
 • Sladkovodne ribe - Slovenija - Priročniki 51
 • slikanice 20
 • Slikovni slovarji
  • - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke 109
  • - Slovenščina
   • - Madžarščina - Knjige za otroke 115
   • - Ruščina - Knjige za otroke 116
 • slovarji 114, 118
 • Slovarji - Slovenščina - Portugalščina 112
 • Slovenci 279
 • Slovenia 36
 • Slovenian literature in Italy 121
 • Slovenija 30, 36, 87, 281
  • - Družbene razmere - Eseji 201
  • - Izleti 278
  • - Odnosi - Združene države Amerike 33
  • - Politične razmere - 1945-1991 285
  • - Turistični vodniki 278
 • slovenska epika 181
 • Slovenska knjievnost - Lirika - Poezija 124
 • slovenska književnost 120
 • Slovenska književnost
  • - Gospodarstvo - Prevare - Družina - 21.st. - Roman 162
  • - Mladinska književnost - Slikanice 236
  • - Poezija 130, 233
  • - Romani 167, 168
 • slovenska kultura 201
 • slovenska literarna zgodovina 119
 • slovenska ljudska kultura 49
 • Slovenska mladinska književnost - Literarne študije 111
 • slovenska poezija 125, 181
 • Slovenske ljudske pravljice - V otroškem leposlovju - Rezija 253
 • Slovenske ljudske pripovedke 48
 • slovenske otroške pesmi 90
 • slovenske pisateljice 111
 • slovenski knjižni jezik 120
 • slovenski ljudski običaji 201
 • slovenski pesniki 125, 181
 • slovenski pisatelji 111, 173
 • slovenski roman 117
 • Slovenski športniki 283
 • slovensko čipkarstvo 87
 • Slovensko gledališče - 20.st. 104
 • Slovensko kiparstvo - 21.st. - Študije 83
 • slovenščina 119
 • Slovenščina
  • - Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 109
  • - Madžarščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 115
  • - Matura
   • - Priročniki 120
   • - Učbeniki za srednje šole 120
  • - Ruščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 116
  • - Slovnica - Preglednice 113
  • - Zgodovina 108
 • slovnica 114, 118
 • Smokvica Vela 82
 • smoter vzgoje 44
 • Social conditions 276
 • Social responsibility of business enterprises 36
 • socialna država 275
 • Socialna ekonomija 36
 • socialna psihologija 31
 • socialni marketing 80
 • socialno skrbstvo 39
 • Socialno-andragoška metoda 67
 • Socioeconomics 36
 • Sociografija 276
 • Sociography 276
 • sodobna slovenska književnost 121
 • sodobna umetnost 30
 • sošolci 133
 • Spanje - V otroškem leposlovju 221
 • Spolna zloraba - Spomini 206
 • spolnost 18, 67
 • sporazumevanje 107
 • spretnosti 106
 • Srce
  • - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki 62
  • - Transplantacija - V leposlovju 175
 • sreča 105
 • Sreča - Psihološki nasveti
   • - Knjige za otroke 9
   • - V leposlovju 15
 • srečanja 68
 • srednje šole 255
 • srhljivka 291
 • stalne razstave 50
 • stara indijska književnost 119
 • staranje 39
 • Staranje - Preprečevanje 56
 • Starejši ljudje - Življenjski stil 39
 • starost 229
 • starševstvo 18
 • Starši - V leposlovju 284
 • stereotipi 220
 • strah 9, 214, 260
 • Strah - Sproščanje - Priročniki 57
 • Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke 63
 • stranski učinki 60
 • strele 244
 • stres 17
 • strici 214
 • stripi 246, 266, 273, 274
 • strupenost odpadnih vod 71
 • Susak 82
 • Sužnje - Judinje - V leposlovju - Rim 188
 • Sveto pismo glej Biblia
 • svetopisemska zgodovina 131
 • Svetopisemske osebe - V leposlovju 197
 • Svetopisemske zgodbe - Psihološki vidik 27
 • svetovna književnost 120
 • Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini 208
 • Svetovna zgodovina - 20.st. 35
 • svetovni dan stranišč 63
 • svetovni dan umivanja rok 63
 • svetovni dan vode 63
 • svetovni splet 6
 • Svetovni splet - Dokumentarni film - Video DVD-ji 3


 • šah 103
 • Škotska - V leposlovju - 12.st. 150
 • škratje 237
 • škratje (bajeslovna bitja) glej Palčki (bajeslovna bitja)
 • Šola - V otroškem leposlovju 226
 • Šole - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi 45
 • Šolske zgradbe - Slovenija - Razstavni katalogi 45
 • šolski esej 117
 • Šolstvo - Zgodovina
   • - Lesično 42
   • - Pilštanj 42
 • Španski filmi - Srhjivka - Igrani filmi 319
 • Španski igrani filmi
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 310
 • Španski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 318
 • šport 250
 • športni film 1
 • Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 333
 • Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 331


 • taborjenje 107
 • Taborništvo - Priročniki 107
 • Tajkuni - V leposlovju 162
 • Tajvanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • tehnike 17, 87
 • Tekmovanja - V otroškem leposlovju 218
 • telesna aktivnost 57, 67
 • Telesna aktivnost - Zdravje - Zborniki 69
 • telesna drža 57
 • terme 63
 • tesnoba 9, 17, 57
 • thriller 289, 291, 305, 320
 • tiranija 35
 • Tito glej Broz, Josip
 • tovornjaki 218, 219
 • travmatične izkušnje 210
 • travme 222
 • triler 289, 291, 305, 319, 320
 • trobenta 98
 • Trobenta - Učbeniki 98
 • Trst 82
 • Tuji jeziki - Zgodnje učenje 247, 248
 • Turčija
 • Turkey 276
 • Turška književnost - Ljubezen - Družina - Očetje - Sinovi - Ženske - Odnosi - Družba - Turčija - 20.st. - Roman 182


 • učbeniki za visoke šole 71
 • učenci 20
 • Učenje - Zborniki 43
 • učne enote 40
 • učne teme 40
 • učno okolje 43
 • uganke 84, 101, 102, 225, 245
 • Ugrabitve - V otroškem leposlovju 251
 • ujetništvo 237
 • ukrajinski animirani filmi 339
 • Ulčar, Ciril - Spomini 208
 • Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki 4
 • umirjenost 17
 • umivanje 63
 • Unije 82
 • Upravljanje - Družbena odgovornost 36
 • uspeh 11, 16


 • v filmu 329
 • vadbeni programi 69
 • vaje 17, 122
 • Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991 285
 • varstvo 214
 • varstvo narave 225
 • Vasi - Bivanjska problematika - V leposlovju - Koroška (Avstrija) 173
 • vednost 2
 • vegetarijanstvo 73
 • Vela Palagruža 82
 • velike tiskane črke 211, 218, 219, 228, 229, 238
 • Vérant, Samantha - Avtobiografski romani 194
 • verovanje 47, 49
 • verska združenja 105, 106
 • vesolje 252
 • Vesolje - Potovanja - V otroškem leposlovju 254
 • video DVD 295
 • Vila-Matas, Enrique - Literarne študije 195
 • vile 237
 • Vis 82
 • vizualizacija 20
 • Vnuki - V otroškem leposlovju 229
 • voditelji 106
 • Vojna - Posledice - V leposlovju 173
 • vojna drama 299
 • vojni film 303
 • volkovi 220, 312
 • vozila 241, 242, 243, 244
 • vragolije 211
 • vrednote 44, 262
 • vreme 107
 • vsakdanje fraze 110, 114, 118
 • vseživljenjsko učenje 39
 • vzgoja 22
 • vzgojitelji 106
 • Vzgojitelji - Pedagoško delo 41
 • Vzgojni domovi - Otroci - Doživljanje - V mladinskem leposlovju 222
 • Vzgojni načrti 44


 • Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani 187
 • World Wide Web 3
 • WWW 3


 • Yugoslavia 280


 • zadovoljstvo 11
 • zajci 218
 • zakonska zveza 13, 18, 67
 • Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju 269
 • Založništvo - Avtorske pravice 79
 • zasebnost 6
 • zaskrbljenost 17
 • Završnik, Izidor - V leposlovju 281
 • ZDA glej Združene države Amerike
 • zdravilna prehrana 61
 • zdravilna zelišča 61
 • Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki 61
 • zdravilne učinkovine 61
 • zdravje 24, 106
 • Zdravniki - V leposlovju - Anglija - 19. st. 179
 • zdravo življenje 56
 • zdravstvena vzgoja 69
 • zdravstveni domovi 69
 • zdravstveno stanje 69
 • zdravstveno varstvo 69
 • Združene države Amerike - Odnosi - Slovenija 33
 • zemljevidi 51
 • zgodovinopisje 266
 • zgodovinska drama 299, 303
 • zgodovinski film 299
 • zgodovinski pregledi 3, 42
 • Zgodovinski pregledi 276
 • Zlarin 82
 • zločini 84
 • Zloraba otrok - V leposlovju 210
 • zmaji 228
 • zmernost 56
 • značaj 106
 • znamenite osebnosti 279, 286
 • Znanost 2
 • znanstvenofantastična drama 289
 • zunanja politika 33
 • Zvezde - V otroškem leposlovju 252
 • zvočni efekti 109, 238


 • želve 225
 • Ženske
  • - Samorealizacija - V leposlovju 210
  • - Življenjske spremembe - V leposlovju - ZDA 194
 • Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija 28
 • Židje glej Judje
 • židovstvo glej Judovstvo
 • Živali
  • - Etika 10
  • - Geografska razširjenost - Knjige za otroke 54
  • - Spolno vedenje 53
  • - V otroškem leposlovju 250, 253
 • živali v domišljiji 213, 214, 215, 220, 226, 238, 251
 • živalska ekologija 51
 • živalska morfologija 51
 • Življenje
  • - Načrtovanje - Priročniki 11
  • - Smisel 16
  • - Spremembe 16
 • življenjska modrost 16
 • Življenjska modrost 27
 • Življenjske spremembe - V leposlovju 175
 • življenjske zgodbe 133
 • Živo srebro - Tehniška dediščina
 • Žižek, Mojca - Spomini 210
 • žrtovanje 47