NOVOSTI - FEBRUAR 2020
COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNOVOSTI - FEBRUAR 2020

Vsebina
0 Splošno

1.

MUSTER, Miki
    Skozi čas in prostor : čudežno potovanje Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika / Miki Muster ; [besedilo Ciril Gale ; spremni besedili Ivo Antič ; fotografije Milena Rupar, Ciril Gale]. - 1. natis. - Ljubljana : KD Klub devete umetnosti, 2020 (Ljubljana : Demat). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Trias)

ISBN 978-961-6072-04-5 : 19 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 303380992

2.

PRESL, Igor
    Ljudje s črnimi prsti : nebesedilne sestavine tiskane knjige iz 16. stoletja kot zgodovinski vir / Igor Presl ; [prevod povzetkov Ivan Marković (it.), Mateja Berlot (ang.)]. - Piran : Pomorski muzej = Pirano : Museo del mare "Sergej Mašera", 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 295 str. : ilustr. ; 32 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 268-289 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Povzetek v slov., ital. in angl.

ISBN 978-961-94328-3-9

093"15"

COBISS.SI-ID 297637120

3.

TOMAŽIČ, Agata
    Domače knjižnice / [besedila] Agata Tomažič ; [fotografije] Jošt Franko. - Ljubljana : Z. O. P. - Zavod za oblikovanje prostora, 2019 ([Ljubljana] : Schwarz). - 157 str. : ilustr. ; 19 cm

2.000 izv. - Na dnu nasl. str.: Outsider. - Uvod / Nina Granda: str. 9. - Knjižna upornost / napisal Miloš Kosec: str. 11-19. - Od Adama do NUK-a II / napisal Mladen Dolar: str. 146-149. - Arne Vehovar : knjižne police / napisala Ajda Bračič: str. 151-157. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-94423-1-9 : 3,00 EUR

027.1:711.4

COBISS.SI-ID 302767616

4.

WHITTINGHAM, Zane
    Preživeli iz holokavsta / ilustrirala Zane Whittingham in Ryan Jones ; [napisala] Kath Shackleton ; [prevedla Brigita Orel]. - Jezero : Morfemplus, 2019 (natisnjeno v tujini). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Survivors of the holocaust. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-7067-04-0 : 29,90 EUR

084.11(02.053.2)
821.111-93-94(084.11)

COBISS.SI-ID 2997852161 Filozofija. Psihologija. Okultizem

5.

BAŠIČ Jančar, Lidija
    Popolna ljubezen : ali popolna ljubezen obstaja? : navezanost v družini, partnerstvo in odnosi / Lidija Bašič Jančar ; [spremna beseda Andreja Poljanec]. - 1 izd., 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2019 (Grosuplje : Repovž). - 219 str. ; 21 cm

O avtorici na zadnji str. ov. - Knjigi na pot / Andreja Poljanec: str. 15-16. - 300 izv. - Bibliografija: str. 211-219

ISBN 978-961-290-559-0

159.922.2

COBISS.SI-ID 302365440

6.

BROWN, Brené
    Kljubovanje divjini : kako v iskanju resnične pripadnosti ostati zvest sebi / Brené Brown ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrovič in Borut Petrovič Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 205 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Braving the wilderness. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. 205. - Opombe z bibliografijo: str. 193-203

ISBN 978-961-00-4349-2 (trda vezava) : 24,90 EUR
ISBN 978-961-00-4350-8 (broš.)

159.922

COBISS.SI-ID 302871040

7.

BURKE, Theresa
    Prepovedano žalovanje : zamolčana bolečina splava / Theresa Burke in David C. Reardon ; predgovor Laura Schlessinger ; [prevod Katarina in Marko Nzobandora]. - Ljubljana : Založba Dravlje, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 433 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Forbidden grief. - 300 izv. - Bibliografija: str. 430-431

ISBN 978-961-6748-58-2 : 29,90 EUR

159.9:618.39
159.942.3:618.39

COBISS.SI-ID 301984512

8.

BUSEN, Susan Jeffrey
    Pritapkajmo si srečo : vodnik po uporabi tehnike doseganja čustvene svobode za otroke in njihove starše / Susan Jeffrey Busen ; spremna beseda Carol Tuttle ; [ilustracije otrok in dlani Michael Bayouth ; prevedla Nataša I. Novak]. - Ljubljana : Via Mea, 2020. - 155 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Tap into joy

ISBN 978-961-94375-1-3 : 19,90 EUR

159.964(035)
615.821(035)

COBISS.SI-ID 303884544

9.

CUGMAS, Zlatka
    Večkratna navezanost / [[besedilo], fotografije] Zlatka Cugmas. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 267 str. : ilustr. ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 236-255. - Kazali. - Povzetek. - Financer: ARRS, Programi, P5-0062, SI, Uporabna razvojna psihologija

ISBN 978-961-7038-14-9 : 32,50 EUR

159.922.7
159.942

COBISS.SI-ID 303480064

10.

EGGERICHS, Emerson
    Ljubezen in spoštovanje v družini : spoštovanje, ki si ga starši želijo : ljubezen, ki jo otroci potrebujejo / Emerson Eggerichs ; [prevod Nina Petelinšek Munoz]. - Log pri Brezovici : Društvo Zaživi življenje, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - XIX, 259 str. ; 24 cm

Prevod dela: Love & respect in the family. - 1.500 izv. - O avtorju: str. 259. - Bibliografija v opombah: str. 247-257

ISBN 978-961-94878-0-8 : 22,95 EUR

173.5/.7:27(035)

COBISS.SI-ID 302815744

11.

GOSTEČNIK, Christian
    Travma in relacijska družinska terapija / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Frančiškanski družinski inštitut : Teološka fakulteta, 2019 (Škofja Loka : Nonparel). - 391 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 23) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 67)

700 izv. - "... izpolnjena izdaja monografije Relacijska paradigma in travma ..." --> str. 6. - Bibliografija: str. 379-385. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6873-55-0 (Brat Frančišek) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-6844-77-2 (Teološka fakulteta)

159.964.2

COBISS.SI-ID 301737984

12.

KLEPEC, Peter
    Kapitalizem in perverzija. 2, Matrice podrejanja / Peter Klepec. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 243 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

400 izv. - Bibliografija: str. 231-243 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Financer: ARRS, Programi, P6-0014, SI, Pogoji in problemi sodobne filozofije

ISBN 978-961-6376-89-1 : 25,00 EUR

330.342.14:130.2

COBISS.SI-ID 303260928

13.

LEBAN, Dare
    Teorija poguma in strahu / Dare Leban. - Celje : Sonart Pro, 2020 (Celje : Grafika Gracer). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94707-1-8 : 35,00 EUR

159.942(035)

COBISS.SI-ID 303413248

14.

LOYD, Alex
    Spominski kodeks : zdravljenje življenja z oblikovanjem spominov / Alex Loyd ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno v EU). - 288 str. ; 20 cm

Prevod dela: The memory code. - O avtorju: str. 287-288. - Tiskano po naročilu. - Opombe z bibliografijo: str. 277-285

ISBN 978-961-00-4347-8 (trda vezava) : 26,90 EUR
ISBN 978-961-00-4348-5 (broš.)

159.953.3

COBISS.SI-ID 302968576

15.

LUKAS, Elisabeth
    Frankl in Bog : psihiatrova spoznanja in uvidi / Elisabeth Lukas ; [prevedel Janez Jeromen]. - Ljubljana : Novi svet, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 198 str. ; 21 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Frankl und Gott. - O avtorici: str. 198. - 700 izv. - Bibliografija: str. 196-197

ISBN 978-961-6878-79-1 : 14,90 EUR

159.913
124.2:615.851

COBISS.SI-ID 302737152

16.

MARTELANC, Kristina
    Vzponi iz brezna stiske / Kristina Martelanc. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2019 (Gorica : Budin). - 193 str. ; 21 cm

O avtorici na obeh zavihkih ov.

ISBN 978-88-96632-82-6 : 16,00 EUR

159.972

COBISS.SI-ID 10710252

17.

MEDVED, Andrej, 1947-
    Lacanova zarečja - les étourdits : ne obstaja Žižkova filozofija, ne obstaja Žižkova resnica : eseji & razprave / Andrej Medved ; [imensko kazalo Jonatan Vinkler]. - V Kopru : Hyperion : Zrakogled, 2020 ([Izola] : V. Lesjak). - 550 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Edicija Hyperion)

200 izv. - Bibliografija: str. 539-544 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6938-20-4 (Hyperion) : 28,00 EUR

130.2

COBISS.SI-ID 284215040

18.

OMERZEL, Mira
    Zgodba o bolnem dekletu, ki je želelo postati šamanka - vedunja : o duhovnih in energijskih procesih samozdravljenja, življenja, umiranja in smrti - za terapevte, bolne in umirajoče / Mira Omerzel - Mirit ; [ilustracije Dunja Škofič]. - Ig : Inštitut Sventovid, 2019. - 136 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Preja večnosti duhovnih zgodb in pravljic : knjiga iz tkanine slovanske duše in duhovne modrosti sveta ; 2)

Tisk na zahtevo. - O avtorici: str. 135-136

ISBN 978-961-7084-02-3 : 19,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 301425408

19.

PÉRARDEL, Anne-Sixtine
    [Deset]
    10 korakov do boljšega čustvenega življenja / Anne-Sixtine Pérardel ; [prevod Špela Žakelj ; ilustracije Grégoire Berquin]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 145 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Révolutionner sa vie affective. - 700 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-278-454-6 : 17,50 EUR

159.942(035)

COBISS.SI-ID 302273024

20.

POLI, Fabrizio
    Z načrtovanjem do uspeha : [kako se izkopati iz lastne lupine in se osvoboditi] / Fabrizio Poli ; [prevedel Tomaž Gerdina]. - Ljubljana : Orbis, 2009. - 122 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Prevod dela: Your attitude determines your altitude. - Predgovor / Fabrizio Poli: str. 9-10. - Uvod: str. 11-12. - O avtorju: str. 121-122

ISBN 961-6372-46-9!

159.922(035)
159.947.3(035)

COBISS.SI-ID 11442718

21.

    RAZVOJNA psihologija : izbrane teme / Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič (ur.). - 2. izd., 3. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 294 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazali

ISBN 978-961-237-447-1 : 27,30 EUR

159.922(082)
CC-APA: 2800

COBISS.SI-ID 301441792

22.

REPAR, Primož
    Dar osebe: Kocbek, Gosar, Krek : via Nova pravda : (s-kripto haibun) / Primož Repar. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 608 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebne izdaje / KUD Apokalipsa ; 52)

300 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Spremna beseda Dejana Aubrehta na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 599-602 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7054-17-0 : 39,00 EUR

130.2(497.4)
272-662:3(497.4)
329.3:27(497.4)

COBISS.SI-ID 302630400

23.

RUS, Veljko
    Deset filozofsko-socioloških spisov Veljka Rusa, 1957-1964 / uredila Niko Toš in Andrej Rus ; [stvarno in imensko kazalo Špela Zajšek]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2019 (Ljubljana : Cicero). - 370 str. ; 24 cm. - (Znanstvena knjižnica / Fakulteta za družbene vede. Refleksije ; 8)

"Mladi Rus" na prehodu iz filozofije v sociologijo - in o času, ko so nastajali spisi in knjiga / Niko Toš: str. 7-14. - Svoboda, lastništvo in delo v postlastniški družbi / Andrej Rus: str. 327-342. - 300 izv. - Bibliografija z opombami na dnu strani. - Kazalo

ISBN 978-961-235-897-6 : 16 EUR

308(497.4):929Rus V.
316.2Rus V.(081)
1Rus V.(081)

COBISS.SI-ID 302689280

24.

SVETOVNI kongres filozofije (24 ; 2018 ; Peking)
    Učiti se biti človek = Learning to be human : [Kierkegaard] / 24. svetovni kongres filozofije, Peking, 2018 = 24th World Congress of Philosophy, Beijing, 2018 ; uredil, edited by, [prevedel, translated by] Primož Repar. - Ljubljana : KUD Apokalipsa : Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard = Central European Research Institute, 2019 ([Ljubljana] : Planprint). - 148 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Revija v reviji = Series Review within review ; 15) (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana = Special edition of the magazine Apocalypse and the Central European Research Institute Søren Kierkegaard Ljubljana)

Vzpor. slov. in angl. besedilo. - Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in opombe z bibliografijo na dnu str. - Izvlečki ; Abstracts

ISBN 978-961-7054-20-0 (KUD Apokalipsa) : 15,00 EUR

1(100)(082)

COBISS.SI-ID 303325952

25.

TIMOFEEVA, Oksana
    Zgodovina živali / Oksana Timofeeva ; prevedla Aleksandra Rekar ; [spremna beseda Bara Kolenc]. - Ljubljana : Maska, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 226 str. ; 20 cm. - (Mediakcije ; knj. 18)

Prevod dela: The history of animals. - 400 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Uvod / Slavoj Žižek: str. 19-24. - Druga zgodovina živali : spremna beseda / Bara Kolenc: str. 191-224. - Bibliografija: str. 179-190. - Kazalo

ISBN 978-961-6572-56-9 : 16,00 EUR

130.123.1

COBISS.SI-ID 301852160

26.

    UMETNOSTNO ustvarjanje kot terapija / [avtorji Vlasta Meden Klavora ... et al.] ; uredila Breda Kroflič ; [prevod Polona Mesec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 88 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedila v slov., en prispevek v angl. s prevodom v slov. - 150 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-253-250-5 : 17,00 EUR

159.954:7(082)

COBISS.SI-ID 302818048

27.

WEISS, Brian, 1944-
    Zdravilna moč regresije : resnična zgodba uglednega psihiatra, njegove mlade pacientke in terapije, ki je spremenila njuni življenji / Brian L. Weiss ; [prevedla Jana Lavtižar]. - Brežice : Primus, 2020. - 239 str. ; 22 cm. - (Zbirka NeZaVedno)

Prevod dela: Many lives, many masters

ISBN 978-961-7090-24-6

129(092)
615.851(092)

COBISS.SI-ID 3036707842 Verstvo

28.

AMBROŽIČ, Matjaž, 1967-
    Zgodovina Cerkve na Slovenskem : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani] / Matjaž Ambrožič. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2019 (Ljubljana : Demat). - 640 str. ; 23 cm. - (Priročniki TEOF ; 28)

Dodatek k nasl. v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 607-625 ter v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-6844-79-6 : 21 EUR

272(497.4)(091)(075.8)

COBISS.SI-ID 302045696

29.

    BIBLIJA : Biblija za mlade katoliške Cerkve : [v slovenščini] / s predgovorom papeža Frančiška ; [prevod Barbara Babšek ; ilustracije Alexander von Lengerke]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2019 (Ljubljana : Padre). - 432 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Bibel : Jugendbibel der Katholischen Kirche. - Dodatek k nasl. na ov. - 2.000 izv. - Predgovor / papež Frančišek: str. 6-7. - Potiskani spojni listi. - Kazali

ISBN 978-961-265-187-9 : 22,00 EUR

27-277(02.053.2)

COBISS.SI-ID 302362112

30.

CLAUSTRES, Françoise
    Sveto pismo v 30 umetninah / Françoise Claustres ; [prevod Jasmina Rihar ; fotografije Agencija Leemage]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 74 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: 30 chefs-d'œuvre qui racontent la Bible. - 2.100 izv.

ISBN 978-961-278-451-5 : 21,50 EUR

27-23:7.046.3(02.053.2)

COBISS.SI-ID 300998400

31.

GRÜN, Anselm
    Kaj duši dobro dene / Anselm Grün ; uredil Rudolf Walter ; [prevod Barbara Babšek]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2019 (Ljubljana : Padre). - 127 str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: Was der Selle gut tut. - 700 izv. - Predgovor / Rudolf Walter: str. 5-8. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-265-186-2 : 11,90 EUR

27-183.5:159.9

COBISS.SI-ID 301921280

32.

MCCORMACK, Ian
    Pogled v večnost : [srečanje nekega človeka z življenjem po smrti] / [Ian McCormack, Jenny Sharkey ; prevod Andrej in Simona Pavletič]. - Ljubljana : Krščanski center Slovenija, 2019. - 59 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: A glimpse of eternity. - Dodatek k nasl. na ov. - Podatki o avtorjih na ov. in v kolofonu. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-90567-2-1

159.961.9:27
929McCormack I.
821.111(931)-94

COBISS.SI-ID 303197440

33.

PACEK, Karla
    Pot ljubezni skozi čas : zgodovina Slovenske province Družbe hčera krščanske ljubezni - usmiljenk 1919-2019 / Karla Pacek. - Ljubljana : Teološka fakulteta : Hčere krščanske ljubezni svetega Vincencija Pavelskega - usmiljenke ; Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 418 str., [31] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Redovništvo na Slovenskem ; 7)

300 izv. - Spremna beseda / Franc Rode: str. 7-9. - Bibliografija: str. 407-409 in na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6844-80-2 (Teološka fakulteta) : 25 EUR
ISBN 978-961-278-458-4 (Celjska Mohorjeva družba)

272-788-055.2(497.4)"1919/2019"

COBISS.SI-ID 302497536

34.

SCHWARZ, Andrea, 1955-
    Divji božič : drugačna knjiga za adventni in božični čas / Andrea Schwarz ; [prevod Ana Virant]. - Koper : Ognjišče, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 123 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Wilde Weihnachten. - O avtorici: str. 123. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-263-251-9 : 14,90 EUR

27-565.2/.3

COBISS.SI-ID 302340352

35.

    VODI me, dobrotni duh : zgodbe o Svetem Duhu in njegovem delovanju / pripravil in uredil Božo Rustja ; [fotografije Oton Naglost ... et al.]. - Koper : Ognjišče založniška dejavnost, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 112 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zgodbe za dušo. Nova serija ; 3)

2.000 izv.

ISBN 978-961-263-247-2 : 7,90 EUR

821.163.6-32
27-29

COBISS.SI-ID 301116672

36.

WHITE, Ellen Gould Harmon, 1827-1915
    Misli z gore blagrov / Ellen G. White. - 1. izd. - Ljubljana : Logos, 2019. - 178 str. ; 21 cm

Prevod dela: Thoughts from the mount of blessing. - O avtorici: str. 7. - 500 izv.

ISBN 978-961-94340-8-6 : 12 EUR

279.14-1White Ellen G.
27-317.3-277

COBISS.SI-ID 302935040

37.

WHITE, Ellen Gould Harmon, 1827-1915
    Osupljiva Božja milost / Ellen G. White ; [prevod Pavel Repnik]. - Ljubljana : Logos, 2019. - 386 str. ; 21 cm

Prevod dela: God's amazing grace. - 200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-94340-9-3 : 20 EUR

279.14-184.6

COBISS.SI-ID 30295116830/31 Socialna vprašanja. Demografija. Sociologija

38.

GOFFMAN, Erving, 1922-1982
    Azili : eseji o socialni situaciji duševnih bolnikov in drugih zaprtih varovancev / Erving Goffman ; [prevod Aleksandra Rekar ; spremna beseda Vito Flaker]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2019 ([Maribor] : Darima). - 410 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Asylums. - 400 izv. - Uvod v postinstitucionalnost / Vito Flaker: str. 393-410. - Bibliografija: str. 371-384 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-257-102-3 : 28 EUR

316:614.21:616.89
316.6-056.34

COBISS.SI-ID 300982784

39.

HOOKS, bell
    Naša pozicija : razred je pomemben / bell hooks ; prevedla Mojca Dobnikar ; [spremna beseda Marina Gržinić]. - Ljubljana : Sophia, 2019 (Izlake : Grafex). - VIII, 205 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Where we stand. - 400 izv. - Spremna beseda / Marina Gržinić: str. 185-205. - O avtorici: str. II

ISBN 978-961-7003-42-0 : 18,00 EUR

316.342.2
316.347(73)

COBISS.SI-ID 302405376

40.

    ISKANJA slovenske poti / Julij Bertoncelj ... [et al.] ; [uredila Monika Maljevič]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2018. - 150 str. : portreti ; 23 cm

500 izv. - Soavtorji: Stane Granda, Vitomir Gros, Janko Kos, Marko Kos, Anton Perdih. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek pri enem prispevku

ISBN 978-961-6942-42-3 : 15,00 EUR

308(497.4)(082)
316.7(497.4)(082)
94(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 297930752

41.

    JEANS generacija : celjska popularna kultura od kavbojk do mobitela / [avtorji prispevkov Mohor Hudej ... [et al.] ; uredila Sebastjan Weber in Urška Ženko ; prevod Igor Feketija ; fotografije Muzej novejše zgodovine Celje ... [et al.]]. - Celje : Muzej novejše zgodovine = Museum of Recent History, 2017 ([Celje] : Gracer). - 103 str. : ilustr. ; 24 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - 300 izv. - Bibliografija pri enem prispevku

ISBN 978-961-6339-42-1 : 10,00 EUR

316.728(497.4Celje)(082)
39(497.4Celje)(082)

COBISS.SI-ID 290039552

42.

PUŠNIK, Maruša
    Kulturna zgodovina elektronskih medijev : od telefona do walkmana / Maruša Pušnik. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 174 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Media)

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 143-155 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-235-894-5 : 19 EUR

316.72(497.4)
004.087:930.85(497.4)

COBISS.SI-ID 302401024

43.

TOMC, Gregor
    Lipovi bogovi : religija kot stranski proizvod evolucijske prilagoditve na jezik / Gregor Tomc. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 464 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Humanistika in naravoslovje)

Tiskano po naročilu. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 444-462

ISBN 978-961-235-908-9 : 25 EUR

316.74:2
81'0(091):2-1

COBISS.SI-ID 303073024

44.

TOPLAK, Kristina
    Migracijski pojmovnik za mlade / Kristina Toplak ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2019 (Maribor : Dravski tisk). - 136 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Pojmovniki ; knj. 11)

500 izv. - Priporočeno branje: str. 126. - Kazalo

ISBN 978-961-220-125-8 : 23 EUR

314.15(02.053.2)

COBISS.SI-ID 97533953

45.

ŽIBERT, Janez
    Uporaba statistike v zdravstvu : vaje z rešitvami v SPSS / Janez Žibert, Laura Kocet, Nika Zalokar. - 1. izd. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 205 str. : ilustr. ; 27 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 203-204

ISBN 978-961-6808-89-7

311.1:614(075.8)(076.2)
311.1:004.42(075.8)(076.2)

COBISS.SI-ID 30179635232 Politika

46.

DELSOL, Chantal
    Sovraštvo do sveta : totalitarizmi in postmoderna / Chantal Delsol ; [prevod Jasmina Rihar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 230 str. ; 20 cm

Prevod dela: La haine du monde. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-04-0618-1 : 34,90 EUR

321.64.01

COBISS.SI-ID 302774784

47.

IVANČIČ, Miloš
    Fašizem za butalce / Miloš Ivančič. - Koper : Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov, 2018. - 310 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorju: str. 310

ISBN 978-961-6681-58-2 : 30 EUR

321.64

COBISS.SI-ID 294959872

48.

PETTIT, Philip
    Republikanstvo : teorija svobode in vladanja / Philip Pettit ; [prevod Barbara Simoniti ; spremna študija Igor Lukšič]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 380 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Theoria / Fakulteta za družbene vede ; 5)

Prevod dela: Republicanism : a theory of freedom and government, 1st ed. - Tiskano po naročilu. - Republikanstvo : svoboda mest in meščanstva / Igor Lukšič: str. 5-30. - Bibliografija: str. 365-380 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-235-899-0 : 21 EUR

321.01

COBISS.SI-ID 30273203233 Gospodarstvo

49.

    RIFNIŠKE zgodbe : raziskovalna naloga / avtorji: Karin Kristan ... [et al.]. - Gorica pri Slivnici : Osnovna šola Slivnica pri Celju, 2018. - 30 f. : ilustr. ; 31 cm + 1 CD ROM

Na nasl. str.: Turistična zveza Slovenije - 32. festival Turizmu pomaga lastna glava. - Na nasl. str. leto izida 2017/2018. - Mentorici Breda Županc, Jožica Vodeb. - Bibliografija: f. 21

338.48(497.4Rifnik)
908(497.4)

COBISS.SI-ID 424370

50.

VUKASOVIČ, Tina
    Koncepti sodobnega trženja / Tina Vukasović. - Harlow : Pearson, cop. 2020 ([Deventer] : Ovimex). - VIII, 202 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorici: str. III. - Bibliografija in povzetek na koncu poglavij

ISBN 978-1-839-61084-4

339.138

COBISS.SI-ID 4033050134 Pravo

51.

MALDAMÉ, Jean-Michel
    Monoteizem in nasilje : krščanska izkušnja / Jean-Michel Maldamé ; prevedla Vesna Velkovrh Bukilica ; [spremna beseda Mari Jože Osredkar]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 194 str. ; 21 cm

Prevod dela: Momothéisme et violence. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Slovenski izdaji na pot / Mari Jože Osredkar: str. 11-28. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-278-456-0 : 25 EUR

343.615:2-154

COBISS.SI-ID 302368256

52.

    ZAŠČITA otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji / uredile Vesna Leskošek, Tadeja Kodele in Nina Mešl. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2019 (Škofja Loka : Nonparel). - 277 str. ; 24 cm

Nasl. na ov in hrbtu: Zaščita otrok pred nasiljem in zlorabljanjem v Sloveniji. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-71-2 : 25 EUR

343.62-053.2(497.4)

COBISS.SI-ID 9749913737 Vzgoja

53.

    FORMATIVNO spremljanje pri delu svetovalnih delavcev / [avtorice Tanja Bezić ... [et al.] ; strokovna urednica Cvetka Bizjak ; avtorice primerov iz prakse Marina Vidmar ... [et al.] ; avtorica besedila Formativno spremljanje v podporo učenju Ada Holcar Brunauer ; ilustracije Davor Grgičević ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019 ([Ljubljana] : Present). - 160 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Bibliografija ob koncu nekaterih podpoglavij

ISBN 978-961-03-0448-7 : 13,90 EUR

37.091.3(035)
37.048(035)

COBISS.SI-ID 301607424

54.

    IZOBRAŽEVANJE talentov : zbornik : V. [i. e. IV.] mednarodna znanstvena konferenca 2019, [24.-26. 10. 2019, Portorož, Slovenia] = Talent education : book of papers : V. [i. e. IV.] international scientific conference 2019, 2019, [24.-26. 10. 2019, Portorož, Slovenia] / [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MIB, 2019. - 198 str. : ilustr. ; 30 cm

Prispevki v angl. ali slov. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 150 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek v angl., slov. in angl. ali srb. in angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-7040-09-8

37.091.21:159.924-053.5(082)
159.924-053.5(082)

COBISS.SI-ID 302173440

55.

PRGIĆ, Jani
    [Dvajset]
    20 strategij poučevanja, ki so kompatibilne z delovanjem možganov / Jani Prgić. - Zabukovica : samozal., 2019. - 88 str. : ilustr. ; 12 x 15 cm

Spiralna vezava. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-290-576-7

37.02

COBISS.SI-ID 302458880

56.

PRGIĆ, Jani
    Kričanje, nerganje in pritoževanje ne spodbujajo razvoja nevronskih povezav : kako razumeti in preusmeriti vedenje učencev? / Jani Prgić. - Zabukovica : samozal., 2019. - 70 str. : ilustr. ; 12 x 15 cm

Spiralna vezava. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-290-579-8

37.02

COBISS.SI-ID 302475264

57.

PRGIĆ, Jani
    Thenga : therapy Jenga : 7 sklopov igrivih terapevtskih pogovorov za posameznike in skupine : 1152 vprašanj za kreativno odpiranje pogovora / Jani Prgić. - Zabukovica : samozal., 2019. - 107 str. : ilustr. ; 12 x 15 cm

Spiralna vezava. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-290-577-4

37.015.3

COBISS.SI-ID 302474496

58.

REPE, Božo
    Univerza v Ljubljani : 100 let : 1919-2019 : svoboda duha / [Božo Repe ; urednik Primož Vitez ; izbor in spremno besedilo k umetniški zbirki UL Nadja Zgonik ; izbor arhivskih fotografij in podpisi Tatjana Dekleva]. - Ljubljana : Univerza, 2019 ([Ljubljana] : Kubelj). - 318 str., [28] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Univerza in prihodnost / Igor Papič: str. 291-301. - Univerza in kritični duh / Mladen Dolar: str. 305-318. - Izbor iz umetniške zbirke Univerze v Ljubljani / Nadja Zgonik: [2] str. pril. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 285-287

ISBN 978-961-6410-67-0

378.4.091.113(497.4Ljubljana)
94:378.4(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 302641152

59.

    SODOBNI izzivi pri pouku : zbornik : V. mednarodna konferenca 2019, [28. 11. 2019, Ljubljana] / [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MIB, 2019. - 378 str. : ilustr. ; 30 cm

Prispevki v slov., dva v angl. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 190 izv. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-7040-10-4

37.091.3(082)

COBISS.SI-ID 302750720

60.

    ZGODOVINA doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872-1918) / Tone Smolej (ur.) ; [prevod angleških povzetkov Marija Zlatnar Moe]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 452 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Uvod / Tone Smolej: str. 5-6. - Seznam disertacij: str. 401-416. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka in na dnu str. - Summaries. - Kazalo. - Financer: ARRS, Programi, J7-7276, SI, Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v avstro-ogrski monarhiji (1872-1918)

ISBN 978-961-06-0247-7 : 24,90 EUR
doi: 10.4312/9789610602507

378.245(436.1=163.6)"1872/1918"(082)

COBISS.SI-ID 30184627239 Etnologija

61.

KLEMENČIČ, Liljana
    Kurent / Liljana Klemenčič, Stojan Kerbler ; [fotografije Stojan Kerbler ; prevod v angleščino Kristina Alice Waller ; prevod v nemščino Alexandra Natalie Zeleznik]. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2020 ([s. l.] : Dravski tisk). - 109 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6897-29-7 : 26,90 EUR

391.8(497.4Ptuj)

COBISS.SI-ID 98140161

62.

    MARIBORSKE vedute II : pripovedke o Mariboru in Pohorju / [zbrala in uvodno študijo napisala] Dragica Haramija. - 2. dopolnjena in razširjena izd., 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 300 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Zgodbe izza davnih dni : spremna študija / Dragica Haramija: str. 249-294. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija na koncu vsakega besedila in na str. 297-300

ISBN 978-961-7026-92-4 : 24,90 EUR

398.2(497.4)

COBISS.SI-ID 97322497

63.

ZRELEC, Aleksandra
    Čevnice : motivika na panjskih končnicah iz zbirke Rudolfa Galoba / Aleksandra Zrelec ; [fotografije Galobovih čevnic in modelčkov za vlivanje voska Tomo Jeseničnik ; prevod nemškega teksta Franca Wytopila v slovenski jezik Štefanija Krajnc Vrečko]. - Maribor : Gallob, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 355 str. : ilustr. ; 24 x 29 cm

1.000 izv. - Čebelarska zapuščina Rudolfa Galoba / Bojana Rogelj Škafar: str. 17-18. - Cesarsko-kraljeva čebelarska šola na Dunaju (1770-1781) / Franc Wytopil: str. 327-335. - Bibliografija: str. 343-353

ISBN 978-961-290-455-5 : 28,80 EUR

39(497.4):638.11
638.11(497.4):75

COBISS.SI-ID 30166502452 Astronomija. Geodezija

64.

CANNAT, Guillaume
    Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2020 : [priročnik za opazovanje v letu 2020] / Guillaume Cannat ; [prevod Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Ljubljana : Cambio, 2019 ([Ljubljana] : DTP). - 139 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Prevod dela: Le ciel à l'oeil nu en 2020. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Na ov. in v kolofonu tudi: Spika. - 400 izv.

ISBN 978-961-92148-9-3 : 23,90 EUR

523(035)

COBISS.SI-ID 30259788853 Fizika

65.

ROVELLI, Carlo, 1956-
    Zapovrstje časa / Carlo Rovelli ; [prevedel Alojz Kodre]. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 153 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: L'ordine del tempo. - 600 izv. - O avtorju na notranji str. ov. - Opombe z bibliografijo: str. 135-147. - Kazalo

ISBN 978-961-212-299-7 : 16,00 EUR

530.145
115

COBISS.SI-ID 303071232

66.

ROZMAN, Franc, 1949-
    Essay on light : in honour of the International year of light 2015 / Franc Rozman. - 1st ed. - Tržič : [samozal.] F. Rozman, 2015 ([s. l. : s. n.]). - 77 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - O avtorju: str. 5. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-283-455-5 : 12,00 EUR

535.22

COBISS.SI-ID 28180326455/56 Geologija. Meteorologija. Paleontologija

67.

    JAMSKI svet pod gorami : 130 let : [130 let organiziranega jamarstva na Slovenskem : 60 let Jamarske reševalne službe : katalog ob razstavi] / [avtorji besedil Bogomir Remškar ... [et al.] ; prevod v angleški jezik Jana Čarga, Andrej Božič]. - Jesenice : Gornjesavski muzej, Slovenski planinski muzej, 2019 ([Ljubljana] : Present). - 80 str. : ilustr. ; 20 x 24 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Drugi, tretji in četrti dodatek k nasl. na ov. in v CIP-u. - Vzpor. nasl. na ov.: Caving world under the mountains : 130 years of organized Slovenian speleology : 60 years of cave rescue service : exhibition catalogue. - 500 izv.

ISBN 978-961-6467-56-8

796.55(497.4)(083.824)
614.8:796.55(497.4)(083.824)

COBISS.SI-ID 30169830457/59 Biologija. Rastlinstvo. Živalstvo

68.

GODIČ Torkar, Karmen
    Mikrobiologija s parazitologijo : učbenik z navodili za vaje / Karmen Godič Torkar, Anamarija Zore. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, 2019 (Celje : Grafika Gracer). - X, 184 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri večini poglavij

ISBN 978-961-6808-95-8

579(075.8)(076.5)
576.8(075.8)(076.5)

COBISS.SI-ID 302300160

69.

    MOJA prva knjiga. Živali / [prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 22 x 23 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: My little book of animals. - 2.000 izv. - Leto izida navedeno v CIP-u

ISBN 978-961-00-4266-2 : 9,99 EUR

59(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 30141388861 Medicina

70.

    AKTIVNOSTI v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom : aktivnosti in avtizem/AA / [avtorice Erna Žgur ... et al.] ; uredili Erna Žgur in Tjaša Filipčič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

150 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih in povzetek pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-253-249-9 : 7,00 EUR

616.896-053.2(082)
615.825:798.2(082)

COBISS.SI-ID 302672896

71.

DISPENZA, Joe, 1962-
    Postanite brezmejni : kako običajni ljudje počnejo neobičajne stvari / Joe Dispenza ; [prevedel Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2020 ([Brežice] : Primus). - 348 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka NeZavedno)

Prevod dela: Becoming supernatural. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 347-348. - Bibliografija z opombami: str. 339-345

ISBN 978-961-7090-19-2 : 30 EUR

615.85
159.923.2

COBISS.SI-ID 303104256

72.

EISNER, Petr
    Spolnost ni tabu : za starše oseb z motnjami v duševnem razvoju o odnosih, spolnosti in podpori pri odraščanju / [avtor besedila Petr Eisner ; soavtorji Sašo Kronegger, Nataša Zupan Cvetežar, Mateja Turk ; ilustracija Helena Neubertová, www.prooko.cz]. - Ljubljana : Zveza Sožitje, 2019 ([Ljubljana] : Kalipso). - 43 str. : ilustr. ; 15 x 22 cm

ISBN 978-961-6828-19-2

613.88-056.36

COBISS.SI-ID 302964224

73.

    GENETSKI vzroki aritmij in kardiomiopatij / [Šinkovec M. ... [et al.] ; urednik Matjaž Šinkovec]. - 2. izd. - Ljubljana : Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center : Združenje kardiologov Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Bela Design). - 221 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6442-87-9 (Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center)

616.12-008.318-056.7(035)(082)

COBISS.SI-ID 296626432

74.

LI, Qing
    Z gozdom do sreče in zdravja : kako narava krepi telo in duha / Qing Li ; [prevedla Maja Kogej]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 319 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Shinrin-yoku. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 6. - Dodatno branje: str. 317

ISBN 978-961-00-4104-7 : 19,99 EUR

615.85:630*1

COBISS.SI-ID 299121152

75.

LUSTIG, Robert H.
    Oprani možgani / Robert H. Lustig ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 383 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: The hacking of the American mind. - 1.200 izv. - Bibliografija v opombah: str. 333-383

ISBN 978-961-01-5496-9 : 34,99 EUR

612.821

COBISS.SI-ID 303100672

76.

RŮŽIČKA, Oldřich
    Atlas človeškega telesa : raziščimo človeško telo / [besedilo Oldřich Růžička, Tomáš Tůma ; ilustriral Tomáš Tůma ; prevedla Neža Vilhe[l]m]. - Jezero : Morfemplus, 2020 [i. e. 2019]. - [12] zganj. str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Atlas of the human body. - Ov. nasl. - Avtorja navedena v kolofonu. - Listi zganjeni na štiri dele. - 1.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7034-84-4 : 26,90 EUR

611/612(02.053.2)

COBISS.SI-ID 298468864

77.

    VIVA, medicina in ljudje : revija za boljše življenje. - 2020, št. 314 (feb.)- . - Zagorje ob Savi : Vanema storitve, 2020- . - 27 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Nadaljuje številčenje revije Viva. - Nastalo z združitvijo: Viva (Ljubljana) = ISSN 1318-2749; in: Medicina in ljudje = ISSN 2232-5476

ISSN 2712-3316 = Viva, medicina in ljudje

613.7
613.2/.5

COBISS.SI-ID 30409958462+66/69 Tehnika. Razne industrije in obrti

78.

DOVJAK, Mateja
    Izbor gradbenih proizvodov v konstrukcijskih sklopih stavb: zdravstveni in varnostni vidik : univerzitetni učbenik za študente sanitarnega inženirstva / Mateja Dovjak ; [ilustracije Jurij Mikuletič]. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2019 ([Celje] : Grafika Gracer). - 176 str. : ilustr. ; 30 cm

100 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6808-91-0

624.1:61(075.8)
691:61(075.8)

COBISS.SI-ID 302383104

79.

    KO zapoje kovina : tisočletja metalurgije na Slovenskem = The song of metal : millennia of metallurgy in Slovenia / [glavni uredniki Jernej Kotar, Tomaž Lazar, Peter Fajfar ; prevod Darja Horvatič ... et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije = National Museum of Slovenia, 2019 (Ljubljana : Present). - 373 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 361-373

ISBN 978-961-6981-42-2 : 45,00 EUR

669(497.4)(091)(083.824)

COBISS.SI-ID 302687232

80.

    MOJA prva knjiga. Vozila / [prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([16] str. : ilustr. ; 22 x 23 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: My little book of trucks. - 2.000 izv. - Leto izida navedeno v CIP-u

ISBN 978-961-00-4265-5 : 9,99 EUR

629(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 301413632

81.

    RAZLAGALNI slovar strojništva / [[uredniki] Tomaž Berlec ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2019 ([Ljubljana] : Camera). - 400 str. ; 25 cm

Podatek o avtorstvu naveden na str. 6. - 750 izv.

ISBN 978-961-6980-63-0 : 25,00 EUR

621(038)=163.6=111

COBISS.SI-ID 302219008

82.

    RAZVOJ embalaže v krožnem gospodarstvu : priročnik / [avtorice, avtorji prispevkov Goran Ambrož ... [et al.] ; urednik Jože Volfand ; fotografije arhivi podjetij in institucij ... et al.]. - Celje : Fit media, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 240 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6283-59-5 : 28 EUR

502.131.1:658.788(035)

COBISS.SI-ID 30142259263 Kmetijstvo

83.

BARTÍKOVÁ, Petra
    Čebelji panj / [napisala Petra Bartíková ; ilustriral Martin Šojdr ; prevedla Miriam Drev]. - Jezero : Morfemplus, 2019. - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7034-79-0 : 16,90 EUR

638.12(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 298006784

84.

BAVCON, Jože
    Senožeti, rovti - strme in pisane površine = Meadows - steep and colourful grasslands / Jože Bavcon, Blanka Ravnjak, Nada Praprotnik ; [prevod GRENS-TIM ; foto Jože Bavcon ... [et al.] ; ilustracija Blanka Ravnjak]. - Ljubljana : Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta = University Botanic Gardens Ljubljana, Department of Biology, Biotechnical Faculty, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 235 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv. - Bibliografija: str. 214-220. - Kazali

ISBN 978-961-6822-59-6 : 28,00 EUR

581.9(251)(497.4)
633.2.03(497.4):39

COBISS.SI-ID 303330304

85.

ELZER-Peters, Katie
    Naj zraste spet : vnovična uporaba ostankov zelenjave, semen in gomoljev : kuhinjsko vrtnarjenje brez odpadkov / Katie Elzer-Peters ; [prevedla Metka Kralj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - 127 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: No-waste kitchen gardening. - 1.500 izv. - O avtorici: str. [128]. - Bibliografija: str. 124. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5588-1 : 22,98 EUR

635:643.3(035)
635.043(035)

COBISS.SI-ID 301556992

86.

POLER, Anton
    Gobe za začetnike in prave gobarje : posebna številka revije Naš dom / [avtor besedil in fotografij Anton Poler]. - Maribor : Večer, 2013 (Maribor : Korotan). - 202 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Naš dom, ISSN 0547-3039 ; 2013)

Ov. nasl. - Avtor navedena v kolofonu. - Kazali

635.8(035)

COBISS.SI-ID 1030262365 Vodenje in organizacija

87.

GOLOB, Maja, 1971-
    Ne čakaj na stranke : kako v poplavi ponudb pridobiti stranke in jih obdržati / Maja Golob ; [ilustracije Shutterstock]. - Hotična : Spago, 2019 ([Ljubljana] : Litteralis). - 191 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Spremna beseda / Sandi Češko: str. 6-9. - Bibliografija: str. 189-190 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94180-4-8 : 33,33 EUR

005.346:339.138

COBISS.SI-ID 3027924487 Umetnost. Arhitektura. Slikarstvo

88.

BERK, Edi
    Edi Berk 10.1 : 2005-2019 / [besedila Edi Berk ; uvodniki Peter Skalar, Janez Bogataj, Vinko Möderndorfer ; fotografije v notranjosti Dragan Arrigler, Janez Pukšič]. - 3. dopolnjena izd. = 3rd revised ed. - Ljubljana : Krog, 2019 (Maribor : Demago). - 271 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 33 cm

100 izv. - O avtorju: str. 258. - Energija medsebojnih odnosov / Peter Skalar: str. 6-7. - Kulturna dediščina in sodobnost v oblikovanju / Janez Bogataj: str. 8-9. - Oblikovanje, ki pripoveduje zgodbe / Vinko Möderndorfer: str. 10-13. - Bibliografija: str. 264-268

ISBN 978-961-94771-0-6 : 29,50 EUR

766(497.4):929Berk E.
766(497.4)"2005/2019"

COBISS.SI-ID 301316864

89.

BERK, Edi
    Edi Berk 10.2 : 1995-2005 / [besedila Edi Berk ; uvodniki Peter Skalar, Janez Bogataj, Vinko Möderndorfer ; fotografije v notranjosti Dragan Arrigler, Janez Pukšič]. - Ljubljana : Krog, 2019 (Maribor : Demago). - 367 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 33 cm

100 izv. - O avtorju: str. 354. - Energija medsebojnih odnosov / Peter Skalar: str. 4-5. - Kulturna dediščina in sodobnost v oblikovanju / Janez Bogataj: str. 6-7. - Oblikovanje, ki pripoveduje zgodbe / Vinko Möderndorfer: str. 8-11. - Bibliografija: str. 360-364

ISBN 978-961-94771-1-3 : 29,50 EUR

766(497.4):929Berk E.
766(497.4)"1995/2005"

COBISS.SI-ID 301317120

90.

BERK, Edi
    Edi Berk 10.3 : 1982-1995 / [besedila Edi Berk ; uvodniki Peter Skalar, Janez Bogataj, Vinko Möderndorfer ; fotografije v notranjosti Dragan Arrigler, Janez Pukšič]. - Ljubljana : Krog, 2019 (Maribor : Demago). - 367 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 33 cm

100 izv. - O avtorju: str. 354. - Energija medsebojnih odnosov / Peter Skalar: str. 4-5. - Kulturna dediščina in sodobnost v oblikovanju / Janez Bogataj: str. 6-7. - Oblikovanje, ki pripoveduje zgodbe / Vinko Möderndorfer: str. 8-11. - Bibliografija: str. 360-364

ISBN 978-961-94771-2-0 : 29,50 EUR

766(497.4):929Berk E.
766(497.4)"1982/1995"

COBISS.SI-ID 301317632

91.

BIENALE slovenskega oblikovanja Brumen (9 ; 2019 ; Ljubljana)
    [Deveti]
    9. bienale slovenskega oblikovanja Brumen = 9th Brumen Biennial of Slovenian Design, Ljubljana, 2. 10.-19. 12. 2019 / [urednik, editor Ajda Schmidt ; besedila, copy Samo Ačko ... [et al.] ; prevodi, translations Hana Cirman, Ajda Schmidt ; portreti žirantov, jury members' portraits Robert Ilovar]. - Ljubljana : Fundacija Brumen, 2019 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 397 str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v slov. in angl. - 300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-94106-6-0 : 35 EUR

766(497.4)"20"(083.824)
7.05:62(497.4)"20"(083.824)

COBISS.SI-ID 302881536

92.

JESIH, Boris, 1943-
    Grafika : visoki tisk, ploski tisk / Boris Jesih. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 116 str. : ilustr. ; 26 cm

300 izv. - Predgovor / Črtomir Frelih: str. 7-10. - Bibliografija: str. 103-104

ISBN 978-961-253-251-2 : 15,00 EUR

76.01(075.8)

COBISS.SI-ID 302873600

93.

KOVAČ, Milan, 1940-
    Utrinki arhitektove življenjske poti : v službi najrevnejših, najbogatejših in že davno umrlih : pripovedi, spomini, srečanja / Milan Zdravko Kovač ; [spremna beseda Bojana Rogelj Škafar ; slikovno gradivo iz avtorjevega arhiva ali kot je navedeno]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 519 str. : ilustr. ; 24 cm

170 izv. - Spremna beseda / Bojana Rogelj Škafar: str. 9-12

ISBN 978-961-278-442-3 : 38 EUR

72(497.4):929Kovač M.

COBISS.SI-ID 302852352

94.

MLAKAR, Andrej, 1954-
    Andrej Mlakar : [hiše = houses] / [besedila in risbe Andrej Mlakar ; uvodnik Miha Dešman ; fotografije Miran Kambič ; načrti Tatjana Mahovič ; prevod Amidas]. - 1. izd. = 1st ed. - Ljubljana : Krog, 2017 (Maribor : Demago). - 247 str. : ilustr., načrti ; 32 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Fotogr. na notr. str. ov. - Občutek v konicah prstov = Fingertip feeling / Miha Dešman: str. 6-9. - Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-961-285-600-7

72(497.4):929Mlakar A.

COBISS.SI-ID 288643584

95.

    PLAKTIVAT : plakat, ki spreminja družbo : nagrajena dela in finalisti, 2014-2019 / [avtorji prispevkov Tomaž Drozg ... [et al.] ; uredila Zala Velkavrh ; fotografije arhiv Tam-tam]. - Ljubljana : Tam-tam inštitut, 2019 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 279 str. : ilustr. ; 24 cm

Uvodno besedilo v slov. in angl., ostalo v slov. - "Uspešno zaključenih 12 Plaktivatovih projektov bomo obeležili s pregledno razstavo plakatov, ki so bili nagrajeni na posameznih mednarodnih natečajih za oblikovanje mestnega plakata. V Zgodovinskem atriju Mestne hiše v Ljubljani bodo razstavljeni zmagovalci in izbrani finalisti projekta Plaktivat. Razstava bo ponudila vpogled v družbeno-angažiran plakat v Sloveniji med l. 2014 in 2019. Skozi Plaktivat je bilo v petih letih ustvarjeno 1445 plakatov, razglašenih 12 zmagovalcev in 162 finalistov. TAM-TAM je z različnimi partnerji razpisal 12 aktualnih tem, ki so si zaslužile javno izpostavitev: beg možganov, prostovoljno gasilstvo, nasilje med mladostniki, spletna zasvojenost, migranti, sovražni govor, alternative potrošništvu, telesna (ne)aktivnost, diabetes, bralna kultura, nasilje nad ženskami in kriza medijev. Skupno je sodelovalo 850 prijaviteljev iz 49-ih držav in 6 kontinentov. Natečaji, od l. 2017 odprti tudi za prijave iz tujine, so nagovarjali tako neuveljavljene posameznike kot tudi velike oglaševalske agencije, naj s kreativnimi rešitvami, naslovijo pereče družbene teme. Plaktivat namreč verjame v moč ideje in v odgovornost najstarejšega medija, ki ga uporablja za pozitivne premike v družbi. Zmagovalna dela, nastala pod njegovim okriljem, so kritično reflektirala slovensko družbo in jo z vsakim natečajem znova pozvala k večji strpnosti, spremembi vedenja ali navad, demokratičnosti in empatiji." --> s spletne str. založnika. - 500 izv.

ISBN 978-961-94580-4-4 : 26 EUR

766"2014/2019"

COBISS.SI-ID 301937408

96.

PUCIHAR, Blaž
    Klavirski čarodej [Glasbeni tisk] : glasbena pravljica za trinajst pianistov in enega psa / [avtor glasbe in zgodbe] Blaž Pucihar ; ilustriral Igor Šinkovec. - Forme : samozal. B. Pucihar, Ustvarjamo glasbo, 2019 ([Ljubljana] : Božnar in partner, vizije tiska). - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

O avtorju: str. 63. - 500 izv. - Dodatek k nasl. v CIP-u: glasbena pravljica

ISMN 979-0-9009095-5-8

780.8:780.616.433(02.053.2)
821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 29991142478 Glasba

97.

TANTADRUJ (glasbena skupina)
    Mehurčki [Zvočni posnetek] / Tantadruj. - Maribor : Akord Records : Kulturni center, 2019. - 1 CD (69 min, 55 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([4] str.)

Sorodni elektronski vir: https://homocumolat.com/2019/11/13/tantadruj-mehurcki/ - predstavitev plošče. - "Posneto 2016 v studiu Krajnik v Škofji Loki" --> v spremni knjižici. - Avtor glasbe Boštjan Soklič, avtor pesmi Oton Župančič, aranžmaji Vid Sark, Boštjan Soklič, vezno besedilo Boštjan Soklič, pripovedovalka Sabina Kogovšek. - Tantadruj: Boštjan Soklič, glas, kitare, Vid Sark, flavta, sintetizator, tamburin, glas, Urška Kranjc, glas, step, Aleš Hadalin, glas. Gostje: Bojan Šen, mandolina, Aleš Koren, violina, Petra Trobec, glas, harmonika, Andrej Tomazin, tolkala, Ksenija Pirc, klavir, Zoran Soklič, recitacija, Žiga Čuk, trobenta, Jure Krajnik, bas. - Vsebina: Hip hop ; Na koleno ; Ciciban se cmeri ; Možiček kopitljaček ; Daj - zmaj ; Otroci spuščajo mehurčke ; Ciciban - cicifuj ; Žabe ; Ciciban in čebela ; Črep - na tleh je lonček ; Zvonovi ; Dedek Samonog ; Ciciban zaspi ; Zorica ; Kola se kolač ; Pesem nagajivka ; Lenka se šeta ; Stari medo ; Postovka ; Pismo ; Kraljevič Marko in Ljutica Bogdan ; Ples kralja Matjaža ; Turek ; Kroparski kovači ; Glej račke, labodi ; Rac, racman, kam racaš? ; Vrabci in strašilo ; Uspavanka. - Za predšolske in otroke do 10. leta

ARCD 039 Akord Records
FREE CD 072 Kulturni center Maribor

784.67(497.4)(086.76)
821.163.6-93-1(497.4)(086.76)

COBISS.SI-ID 14431262

98.

ULJAN, Marjan, 1966-
    Mali Bu [Zvočni posnetek] : z glasbo in gibanjem do zabave in znanja 2. - [Ilirska Bistrica] : Glasbena agencija MUV Marjan Uljan, 2017 ([Grosuplje] : Silveco). - 1 CD (33 min, 47 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zloženka ([4] str.)

V spremni zloženki so besedila pesmi. - Izvajajo (pojejo): Marjan Uljan (psevdonim Mali Bu), Tisa Savič, Dean Savič. Sodelovali so (peli) še: Manja Miklavčič, Tjaša Kobal, Liljana Koder, Eva Švigelj (v skladbah 1, 6 in 11). Akustična in električna kitara (skladba št. 9): Amir Karalić. - Osrednji lik in pevec : mali Bu Marjan Ulan. - Vsebina: Kuža pazi ; Zajček dolgoušček ; Račke ; Ole majole ; Na kmetiji ; Enkrat je bil en škrat ; Ko si srečen ; Tike tike tačke ; Superman ; Ču ču ua ; Žabice (športna himna G-rega). - Za otroke od 4. do 9. leta

MUV CD 001 MUV Uljan Marjan

784.67(086.76)

COBISS.SI-ID 98580979 Film. Gledališče. Družabne igre

99.

BARBIČ, Staša
    Igre za na pot / Staša Barbič, Alenka Blazinšek ; [ilustracije Ksenija Blazinšek]. - Ljubljana : Salve, 2010. - 40 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Žepne igre ; 7)

Ov. nasl. - 300 izv. - O avtoricah na prednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 40-42

ISBN 978-961-211-553-1

793.5/.7(035)

COBISS.SI-ID 253183488

100.

BOBNAR, Maja
    Igre za zabavne večere / Maja Bobnar, Barbara Kavčnik ; [ilustracije Veronika Vesel]. - Ljubljana : Salve, 2009. - 40 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Žepne igre ; 5)

Ov. nasl. - O avtoricah na sprednji notr. str. ov. in na str. 1. - Bibliografija: str. [42-44]

ISBN 978-961-211-510-4

793.5/.7-053.8(035)

COBISS.SI-ID 248023808796/799 Šport

101.

MUDRAŽIJA, Tin
    Z žogo proti vojni : jugoslovanski nogomet med okupacijo (1941-1945) : [znanstvena monografija] / Tin Mudražija ; [prevod povzetka Tamara Pušnik]. - Maribor : Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča, 2018 (Ljubljana : Itagraf). - 249 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Studia historica Slovenica, ISSN 1580-8122 ; 15)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Recenziji / Gorazd Bajc, Tamara Griesse-Pečar: str. 246-249. - Bibliografija: 222-237 in v opombah na dnu str. - Kazalo. - Summary: With the ball against the war : Yugoslav football during the occupation (1941-1945)

ISBN 978-961-6855-17-4

796.332(497.1)"1941/1945"

COBISS.SI-ID 95922177

102.

SKINNER, Adam
    Športopedija : [ilustriran pregled svetovnih športov] / besedilo Adam Skinner ; ilustracije Mark Long ; [prevedla Brigita Kotnik Turk, Miha Hočevar ; športno izrazoslovje Miha Hočevar]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2019. - 111 str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Sportopedia. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94783-0-1

796/799(031)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 3015096328 Jezikoslovje. Literarna teorija

103.

KOS, Matevž
    Leta nevarnega življenja : pet fragmentov o slovenski literaturi in drugi svetovni vojni / Matevž Kos. - Ljubljana : Slovenska matica, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 191 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji, ISSN 1408-4511 ; 75)

400 izv. - Na hrbtni str. ov. izvlečka iz recenzij Vida Snoja in Toma Virka. - Bibliografija: str. 179-183 in v opombah na dnu str. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-213-306-1 : 19,00 EUR

821.163.6.09

COBISS.SI-ID 302812928

104.

MEŠKO, Franc Ksaver, 1874-1964
    Izbrani spisi Franca Ksaverja Meška / [izbrala in uredila Tanja Ozvatič]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 181 str. ; 21 cm

1.900 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-470-6 : 17,50 EUR

821.163.6Meško F. K.3
821.163.6.09Meško F. K.

COBISS.SI-ID 302361088

105.

NOVLJAN, Neva
    Slovénska narečja [Videoposnetek] : [izobraževalno-dokumentarna serija] / scenaristka in voditeljica in urednica serije Neva Novljan ; snemalec Boris Poropat ; režiserji Siena Krušič, Vojko Boštjančič, Primož Meško. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2019. - 1 video DVD (ca. 250 min) : č-b, barve, zvok (Stereo) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://zkpprodaja.si21.com/sl/Dokumentarni_program/SLOVENSKA_NARECJA-IZOBRAZEVALNO_DOKUMENTARNA_SERIJA/ - predstavitev serije. - Dodatek k nasl. z embalaže. - Nastanek serije: 2016-2018. - Produkcija: TV Slovenija. - Sodelovali so: Barbara Ivančič Kutin, Klara Šumenjak, Karin Marc Bratina, Tjaša Jakop, Peter Weiss, Januška Gostenčnik, Maja Bitenc, Karmen Kenda Jež, Marija Stanonik, Vera Smole, Mojca Kumin Horvat, Mateja Kos, Jožica Škofic, Danila Zuljan Kumar, Herta Mauer-Lausegger, Martina Piko-Rustia, Gehard Neweklowsky itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - 901195

Vsebina:
Primorska narečna skupina
Štajerska narečna skupina
Dolenjska narečna skupina
Panonska narečna skupina
Rovtarska narečna skupina
Gorenjska narečna skupina
Koroška narečna skupina
Slovenska narečja v Italiji
Slovenska narečja na Madžarskem
Slovenska narečja v Avstriji

811.163.6'282:791.229.2(086.82)
791.229.2:811.163.6'282(086.82)

COBISS.SI-ID 303483392

106.

OGRIN, Matija
    Slovensko slovstveno izročilo : drobci slovenskega slovstva, izročeni v rokopisih / Matija Ogrin ; [fotografije Marko Zaplatil in Matija Ogrin ... et al.]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 271 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

2.100 izv. - Bibliografija: str. 261-266

ISBN 978-961-278-463-8 : 29,50 EUR

821.163.6.09:091
091(=163.6)(091)

COBISS.SI-ID 30215219282-1/2 Poezija. Dramatika

107.

    BARVITI svet slovenske poezije / pesmi izbrala in narisala Eva Fürst. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 39 str. : ilustr. ; 25 cm

700 izv. - Bibliografija: str. [42]

ISBN 978-961-272-381-1 : 19,95 EUR

821.163.6-1
084.1

COBISS.SI-ID 302625536

108.

FRITZ, Ervin
    Savinjčanke : pesmi v savinjski govorici / Ervin Fritz. - Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga, 2019 ([Žabnica] : Pro grafika). - 89 str. ; 21 cm

1.400 izv.

ISBN 978-961-6140-74-4 : 19,00 EUR

821.163.6'282-1

COBISS.SI-ID 302780928

109.

LAINŠČEK, Feri
    Komi de ravnica bejla : verzuši pa kejpi = Komu bo ravnica bela : pesmi in fotografije / Feri Lainšček ; [fotografija na strani 5 Denis Cizar, ostale fotografije Feri Lainšček]. - Murska Sobota : Argo, društvo za humanistična vprašanja, 2019 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 74 str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo vzpor. v knjižni slov. in prekmurskem narečju. - 500 izv. - Dvoglasna pesniška meditacija / Franci Just: str. 72-74

ISBN 978-961-94797-2-8 : 20 EUR

821.163.6-1
821.163.6'282-1

COBISS.SI-ID 30278041682-3 Romani

110.

BARBU, Petre
    Velika zabava / Petre Barbu ; prevedel Aleš Mustar. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 302 str. ; 21 cm

Prevod dela: Marea petrecere. - Leto izida v CIP-u 2020. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-396-2 : 32,99 EUR

821.135.1-311.2

COBISS.SI-ID 303464192

111.

BELLAMY, Edward, 1850-1898
    Pogled nazaj : 2000-1887 / Edward Bellamy ; [prevajalec Andrej Godeša]. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (Ljubljana : Primitus). - 234 str. : avtorj. sl. ; 23 cm. - (Zbirka Kuriozitete)

Izv. stv. nasl.: Looking backward. - Tisk na zahtevo. - O avtorju: str. 231-232. - Pripis prevajalca / Andrej Godeša: str. 233-234

ISBN 978-961-7036-35-0 : 23 EUR

821.111(73)-313.2

COBISS.SI-ID 299864832

112.

BERG, Sibylle, 1962-
    Nekaj ljudi išče srečo in crkne od smeha : roman / Sibylle Berg ; prevedla Urška Brodar ; [spremna beseda Blaž Gselman]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia : Goethe-Institut, 2019 (Ljubljana : Matformat). - 171 str. ; 22 cm

Prevod dela: Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot. - 400 izv. - Iskanje sreče v poznem kapitalizmu je za crknit smešno : spremna beseda / Blaž Gselman: str. 157-171. - O avtorici na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7003-38-3 (Sophia) : 15,00 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 302462720

113.

CESTNIK, Branko
    Sonce Petovione : roman / Branko Cestnik. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 512 str. ; 22 cm

Zvd. na spojnih listih. - 900 izv.

ISBN 978-961-278-471-3 : 35 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 302427392

114.

CLEETON, Chanel
    Naslednje leto v Havani / Chanel Cleeton ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno v EU). - 362 str. ; 20 cm

Prevod dela: Next year in Havana. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [368]. - Vodnik za bralce : vprašanja za pogovor: str. [363-365]

ISBN 978-961-00-4362-1 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4363-8 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 303137792

115.

CURANOVIĆ, Sergej
    Plavalec / Sergej Curanović. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 263 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-282-014-5 : 29,99 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 303782912

116.

CVITAN, Dalibor
    Ervin in norci / Dalibor Cvitan ; prevedel [in spremna beseda] Bogdan Gradišnik. - Ljubljana : Forum slovanskih kultur, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 245 str. ; 22 cm. - (Zbirka Sto slovanskih romanov)

Prevod dela: Ervin i luđaci. - 500 izv. - Beseda o Daliborju Cvitanu / Bogdan Gradišnik: str. 237-245. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Ervin in norci so nadaljevanje romana Polovnjak ---> na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94672-5-1 : 18 EUR

821.163.42-311.2

COBISS.SI-ID 302399232

117.

DEMŠAR, Avgust
    Cerkev / Avgust Demšar. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 607 str. ; 22 cm. - (Trilogija Vodnjaki ; 1) (Zbirka Branje. Proza)

Zvd. na spojnih listih. - Posebna izd. vsebuje avtorjevo posvetilo. - 100 izv. posebna izd., 900 izv. redna izd.

ISBN 978-961-7026-99-3 (posebna izd.)
ISBN 978-961-7026-65-8 : 32,90 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 98035969

118.

DUGONI, Robert
    Njen zadnji dih / Robert Dugoni ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 429 str. ; 20 cm

Prevod dela: Her final breath. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [430]

ISBN 978-961-00-4345-4 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4346-1 (broš.)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 302857728

119.

GATALICA, Aleksandar
    Nevidni : pikareskni roman v pismih / Aleksandar Gatalica ; prevedla Mateja Komel Snoj. - Ljubljana : Slovenska matica, 2019 ([Ljubljana] : Studio Print). - 271 str. ; 21 cm. - (Prevodi iz svetovne književnosti ; 20)

Prevod dela: Nevidljivi. - 300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-213-303-0 : 23,00 EUR

821.163.41-311.2
821.163.41-312.7

COBISS.SI-ID 302340864

120.

IGGULDEN, Conn
    Vojna rož. Vzpon Tudorjev / Conn Iggulden ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 413 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Prevod dela: War of the roses. Ravenspur. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [415]. - "Spremljajte vzpon Tudorjev v osupljivem zadnjem delu sage ..." --> ov.

ISBN 978-961-00-4341-6 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4342-3 (broš.)

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 302912000

121.

KARAKAŠ, Damir
    Šumenje gozda / Damir Karakaš ; prevedel [in spremna beseda] Jurij Hudolin. - Ljubljana : Beletrina, 2020. - 137 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Sjećanja šume. - Karakašev poetični minimalizem / Jurij Hudolin: str. 127-136. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-284-609-1 : 21,00 EUR

821.163.42-311.2

COBISS.SI-ID 303609344

122.

KISS, Tibor Noé
    Inkognito / Tibor Noé Kiss ; iz madžarščine prevedla Gabriella Gaál. - Ljubljana : Škuc, 2019 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 138 str. ; 21 cm. - (Lambda ; 141)

Prevod dela: Inkognitó. - 400 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6983-36-5 : 20 EUR

821.511.141-311.2

COBISS.SI-ID 302771200

123.

MAAS, Sarah J.
    Stolp svitanja / Sarah J. Maas ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno v EU). - 671 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: Tower of dawn. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - Stolp svitanja je 6. knj. serije Stekleni prestol

ISBN 978-961-00-4360-7 (trda vezava) : 39,90 EUR
ISBN 978-961-00-4361-4 (broš.) : 16,90 EUR

821.111(73)-312.9

COBISS.SI-ID 303105280

124.

MITANA, Dušan
    Pasji dnevi / Dušan Mitana ; [iz slovaščine] prevedla, [spremna beseda] Diana Pungeršič. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2019 (Begunje : Cicero). - 226 str. ; 24 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevod del: Psie dni ; Nočné správy. - 500 izv. - Mitana - mystificator magnus / Diana Pungeršič: str. 209-226. - Vsebuje tudi: Nočna poročila

ISBN 978-961-7017-51-9 : 25,00 EUR

821.162.4-32
821.162.4.09Mitana D.

COBISS.SI-ID 302463488

125.

MORGAN, Sarah, 1948-
    Poletje v Parizu / Sarah Morgan ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 384 str. ; 20 cm

Prevod dela: One summer in Paris. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4343-0 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4344-7 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 302916096

126.

MOYES, Jojo
    The peacock emporium / Jojo Moyes. - London : Hodder, 2014. - 436, 12 str. ; 20 cm

Vsebuje tudi odlomek iz romana "Night music"

ISBN 978-0-340-96037-0

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 10445598

127.

PHILLIPS, Carly
    Under the boardwalk / Carly Phillips. - New York : Warner Vision Books, 2005, cop. 2004. - 289 str. ; 18 cm

ISBN 0-446-61580-3 (broš.)

821.111(73)-311.2=111

COBISS.SI-ID 2752061

128.

PLANTEU, France
    Križanka / France Planteu. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 345 str. ; 21 cm

400 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-278-465-2 : 22,50 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 302131200

129.

QUINN, Julia, 1970-
    Dekle z nepravim možem : [predzgodba serije o Bridgertonovih] / Julia Quinn ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno v EU). - 343 str. ; 20 cm

Prevod dela: The girl with the make-believe husband. - Dodatek k nasl. v kolofonu in na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4364-5 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4365-2 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 303152640

130.

RADMILOVIČ, Marko
    Kolesar / Marko Radmilovič. - Ljubljana : Beletrina, 2020. - 423 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

O avtorju in delu na zavihkih ov. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-606-0 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 303608576

131.

SIVEC, Ivan, 1949-
    Slepa grofica : presunljiva ljubezenska zgodba z dvorca Štatenberg / Ivan Sivec ; [spremna beseda Franc Kociper ; fotografije Ivan Sivec in arhiv štatenberškega gradu in dvorca]. - Mengeš : ICO, 2020 ([Ljubljana] : Formatisk). - 304 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 17. Slovenske grajske zgodbe ; št. 3)

Povečani tisk. - 700 izv. - Lastniki gradu oz. dvorca Štatenberg: str. 257-258. - Attemsov baročni dvorec Štatenberg, biser arhitekture v Srednji Evropi / Franc Kociper: str. 261-266. - O pisatelju: str. 267-268. - Slepa grofica v fotografijah: str. 273-303. - Bibliografija: str. 259-260. - Sivčeva biografija: str. 269-272

ISBN 978-961-7069-10-5 : 33,10 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 303219968

132.

STEINBECK, John
    Zablodeli avtobus / John Steinbeck ; prevedla [in spremna beseda] Danica Čerče. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 268 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ginko ; knj. 16)

Prevod dela: The wayward bus. - O romanu Zablodeli avtobus / Danica Čerče: str. 267-[269]

ISBN 978-961-7016-63-5 : 25 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 29702579282-4/9 Eseji. Satire. Potopisi. Spomini

133.

ESPINOSA, Albert
    Rumeni svet : kako me je boj za življenje naučil živeti / Albert Espinosa ; prevedla Blažka Müller. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 223 str. ; 21 cm

Prevod dela: El mundo amarillo. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-94783-6-3 : 22,90 EUR

821.134.2-94
616-006(092)

COBISS.SI-ID 302843904

134.

PAHOR, Boris, 1913-
    Tako mislim / Boris Pahor ; [izbral in uredil Zdravko Duša ; likovno uredil Pavle Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 103 str. : ilustr. ; 16 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 102

ISBN 978-961-01-5765-6 : 14,99 EUR

821.163.6(450.36)-84

COBISS.SI-ID 303112960

135.

    VIDIŠ, tukaj boš pa zdaj doma : življenjske zgodbe moških na prestajanju kazni zapora / [avtorice besedil Milica Antić Gaber ... et al.] ; uredila Milica Antić Gaber ; [predgovor Renata Zamida ; spremna beseda Tone Partljič ; fotografije Jasmina Vidmar]. - 1. izd., darilna izd. - Ljubljana : Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 185 str. : fotogr. ; 24 cm

600 izv. - Knjigi na pot / Renata Zamida: str. 5-6. - Sporočila iz zaporov / Tone Partljič: str. 175-181

ISBN 978-961-94441-5-3

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 302411520

136.

VOLPI Lisjak, Bruno
    Po valovih morja na nova obzorja : presunljive dogodivščine pomorščaka / Bruno Volpi Lisjak ; [fotografije osebni arhiv Bruno Volpi Lisjak]. - 1. izd. - [Ljubljana] : Osminka&Co., 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 350 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Morje / KD Ribiški muzej Tržaškega primorja ; zv. 10)

700 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-94167-6-1 : 24,90 EUR

821.163.6-992

COBISS.SI-ID 30286464082C Leposlovje za otroke do 9. leta

137.

BERTINI, Anthony
    Stvari, o katerih mi je govoril oče : od njega, do mene, do tebe / [avtor] Anthony Bertini in [ilustracije] Jonathan Bentley ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Maribor : Skrivnost, 2019. - [29] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Things my pa told me. - Velike tiskane črke. - 400 izv.

ISBN 978-961-7048-16-2 : 18,90 EUR

821.111(94)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 299526400

138.

BRADMAN, Tony
    Najčudovitejše zgodbe vseh časov / [napisal] Tony Bradman ; [ilustriral] Tony Ross ; prevedla Miriam Drev. - Jezero : Morfemplus, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 140 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: The greatest stories ever told. - 1.000 izv. - O avtorju in ilustratorju na zadnjem spojnem listu. - Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-7034-83-7 : 34,90 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 298182400

139.

BUTLER, Dori Hillestad
    King in Kaja ter primer izgubljeni zob / napisala Dori Hillestad Butler ; ilustrirala Nancy Meyers ; [prevod Tamara Kranjec]. - Maribor : Skrivnost, 2019. - 47 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka King in Kaja)

Prevod dela: King & Kayla and the case of the lost tooth. - 350 izv.

ISBN 978-961-7048-23-0 : 18,90 EUR

821.111(73)-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 302228992

140.

BUTLER, Dori Hillestad
    King in Kaja ter primer skrivno geslo / napisala Dori Hillestad Butler ; ilustrirala Nancy Meyers ; [prevod Tamara Kranjec]. - Maribor : Skrivnost, 2020. - 46 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka King in Kaja)

Prevod dela: King & Kayla and the case of the secret code. - 350 izv.

ISBN 978-961-7048-24-7 : 18,90 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 302608896

141.

CHAPMAN, Jane, 1970-
    Rada te imam z vsem srcem / [besedilo, ilustracije] Jane Chapman ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: I love you with all my heart. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-4233-4 : 19,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 300864000

142.

DAHLIN, Petrus
    Vesoljska pustolovščina / [besedilo] Petrus Dahlin in [ilustracije] Marcus Gunnar Pettersson ; prevedla Danni Stražar. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Bosses rymdäventyr. - 500 izv. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-6994-65-1 : 21 EUR

821.113.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 303341568

143.

DONALDSON, Julia
    Veliki skakač / napisala Julia Donaldson ; ilustrirala Helen Oxenbury ; [prevedel Milan Dekleva]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - [29] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: The giant jumperee. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7034-28-8 : 21,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 294728960

144.

FLÉCHAIS, Amélie, 1989-
    Človek gora / besedilo Séverine Gauthier ; ilustracije Amélie Fléchais ; [prevod Katja Šaponjić]. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: L'homme montagne. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7077-03-2 : 18 EUR

084.11(02.053.6)

COBISS.SI-ID 302403328

145.

FURLAN, Alja
    Pletilke / Alja Furlan ; ilustrirala Nataša Vertelj. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - [27] str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7026-31-3 : 19,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 97267713

146.

    GREMO na kmetijo : več kot 30 zavihkov! / [ilustrirala Jennie Bradley ; prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([11] str.) : ilustr. ; 20 x 27 cm

Prevod dela: My fun farm trip. - Knjiga z zavihki. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5559-1 : 12,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 301518336

147.

HAWTHORNE, Lara
    Stoletna riba Alba / Lara Hawthorne ; [prevod Tina Osterman]. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Maleziji). - [32] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Alba the hundred year old fish. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0600-6 : 17,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 301518592

148.

HUDALES, Oskar
    Zlati krompir / Oskar Hudales ; ilustrirala Klara Jager ; [po zapisu Oskarja Hudalesa priredila Dragica Haramija in Nino Flisar]. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - [27] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka slikanic Mariborske vedute ; 7)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7026-95-5 : 19,90 EUR

821.163.6-93-31

COBISS.SI-ID 97530881

149.

    IŠČEM slike, najdem besede. Vsa moja vozila / [ilustracije Stefan Seidel ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([18] str.) : ilustr. ; 13 cm

Prevod dela: Alle meine Fahrzeuge!. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-4273-0 : 4,90 EUR

629(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 301549312

150.

    IŠČEM slike, najdem besede. Vse moje živali / [ilustracije Sybille Brauer ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([18] str.) : ilustr. ; 13 cm

Prevod dela: Alle meine Tiere!. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-4272-3 : 4,90 EUR

59(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 301549056

151.

JOLLY, Jane, 1957-
    Mož s kratkimi lasmi / Jane Jolly ; [ilustracije] Andrew Joyner ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Maribor : Skrivnost, 2019. - [32] str. : ilustr. ; 29 cm

Izv. stv. nasl.: The man with small hair. - 400 izv.

ISBN 978-961-7048-20-9 : 18,90 EUR

821.111(94)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 301030144

152.

KERKOŠ, Saša
    Skrivalnice = Hiding / [besedila, risba, prevod in priredba] Saša Kerkoš. - Ljubljana : Forum, 2019 (Žirovnica : Medium). - [56] str. : ilustr. ; 18 x 22 cm. - (Posebna izdaja revije Stripburger = Special edition of the Stripburger magazine) (Zbirka Minimundus = Minimundus series ; 19)

Ov. nasl. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-7087-03-1 : 9 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 302840576

153.

KRALJIČ, Helena
    Pod srečno zvezdo / Helena Kraljič ; ilustrirala Tina Dobrajc. - Jezero : Morfemplus, 2019 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Zvezda si ti. Zvezda je pot. / Igor Saksida: str. 1. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7034-63-9 : 19,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 296557568

154.

LEYSEN, An
    Ostržkove sanje / [besedilo in ilustracije] An Leysen ; [prevedla Brigita Orel]. - Jezero : Morfemplus, 2019. - [57] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: De droom van Pinocchio. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7034-87-5 : 26,90 EUR

821.112.5(493)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 298673664

155.

MAJHEN, Zvezdana
    Urškin in dedkov veličastni dan / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 37 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7026-04-7 : 19,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 97427457

156.

MANČEK, Marjan
    Modre misli Malega muca : 154 izrekov znanih ljudi / Marjan Manček. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 64 str. : ilustr. ; 22 cm

Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6704-68-7. - ISBN 978-961-6704-67-0! : 15 EUR

821-93-84
084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 291660544

157.

MANFIO, Sergio
    Malčki. Čarovnik iz ribnika / Sergio & Francesco Manfio ; [ilustracije Gruppo Alcuni ; prevod Nina Dekleva]. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2019 ([Ljubljana] : Januš). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 18 cm

700 izv. - Kartonki je priložen DVD z enakim nasl., vendar obdelan kot neknjižno gradivo

ISBN 978-961-94787-0-7

821.131.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 301576704

158.

MAV Hrovat, Nina
    En, dva , tri - slon! / Nina Mav Hrovat ; ilustriral Ivan Mitrevski. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [21] str. : ilustr. ; 28 cm

Velike tiskane črke. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-272-379-8 : 23,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 302341376

159.

MAV Hrovat, Nina
    Posluh, jazbec gre! / Nina Mav Hrovat ; ilustracije Kristina Krhin ; [prevod Ganimet Shala ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - [44] str. : ilustr. ; 28 cm

Na ov. tudi nasl. v alb., angl., bos. in rus.: Dëgjo, vjedulla po vjen! = Listen, here comes badger! = Slušaj, ide jazavac! = Slyšite, barsuk idët!. - 750 izv. - Slov. besedilo in prevodi v alb., angl., bos. in rus. - Lat. in cir. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-355-2 : 22,95 EUR

821.163.6-93-34=00
087.5

COBISS.SI-ID 300716800

160.

MITCHELHILL, Barbara
    Erik in črtasta groza / Barbara Mitchelhill ; ilustriral Tony Ross ; [prevod Andrea Potočnik]. - Maribor : Skrivnost, 2020. - 59 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Eric and the striped horror. - 350 izv.

ISBN 978-961-7048-26-1 : 16,90 EUR

821.111-93-312.9

COBISS.SI-ID 303444992

161.

    MOJA prva knjiga. Barve / [prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 22 x 23 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: My little book of colours. - 2.000 izv. - Leto izida navedeno v CIP-u

ISBN 978-961-00-4264-8 : 9,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 301413376

162.

    MOJA prva knjiga. Besede / [prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 22 x 23 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: My little book of words. - 2.000 izv. - Leto izida navedeno v CIP-u

ISBN 978-961-00-4267-9 : 9,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 301414144

163.

OGRIZEK, Maša
    Ljubo doma : zgodbe o bivališčih, pohištvu in gospodinjskih aparatih / Maša Ogrizek ; ilustrirala Tanja Komadina. - Trst : ZTT = EST, 2019 (Gorica : Grafica Goriziana). - 77 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-88-7174-247-2 : 18,00 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 10713324

164.

PAVČEK, Tone, 1928-2011
    Čenčarija / Tone Pavček ; ilustriral Kostja Gatnik ; [spremna beseda Igor Saksida]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 57 str. : ilustr. ; 28 cm

1.500 izv. - Čenčanja neresnežev vseh starosti / Igor Saksida: str. 55-57

ISBN 978-961-272-377-4 : 25,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 301904896

165.

PFISTER, Marcus
    Mavrična ribica se uči izgubljati / [besedilo, ilustracije] Marcus Pfister ; prevedla Polonca Kovač. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Der Regenbogenfisch lernt verlieren. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-5583-6 : 19,99 EUR

821.112.2(494)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 301243392

166.

SCOBIE, Lorna
    Zbiranje mačk / [tekst in ilustracije] Lorna Scobie ; prevedla Miriam Drev. - Jezero : Morfemplus, 2019 (natisnjeno v Singapurju). - [26] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm

Prevod dela: Collecting cats. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7034-54-7 : 19,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 295577600

167.

SIMONITI, Barbara
    Arčibald : nemir v Jablanovem dolu / Barbara Simoniti ; z ilustracijami Suzi Bricelj. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 149 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7026-36-8 : 24,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 97907713

168.

SOKOLOV, Cvetka
    Modri zajček / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Go Dimec Komar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : A1 Slovenija, 2019 ([Postojna] : Unitis). - [26] str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94798-1-0 : brezplačno

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 301679872

169.

SOKOLOV, Cvetka
    Tri čarovnije na noč / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Klara Jan. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : A1 Slovenija, 2019 ([Postojna] : Unitis). - [20] str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-94798-0-3 : brezplačno

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 301679616

170.

    SVET igrač 4 / [prevedla Hana Cirman]. - Zagreb : Egmont, 2019 (EU : Egmont Printing Service A/S). - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Toy story 4. - Ov. nasl. - Na nasl. str. tudi: Disney-Pixar. - 2.000 izv.

ISBN 978-953-13-1820-4 : 8,95 EUR

821.111(73)-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 299808768

171.

ŠTAMPE Žmavc, Bina
    Kraljična onkraj ogledala : pravljičnih devet in ena za nasmeh / Bina Štampe Žmavc ; ilustracije Darka Erdelji. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 127 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Vsebina: Kraljična onkraj ogledala ; Drevo in zvezda ; Zaljubljena luna ; Krojačkova pravljica ; Draguljarjevo srce ; Skrivnost praznega okvirja ; Kraljevi hlebčki ; Maček, duhec in svetilka ; Deževni kralj ; Hruška v pesmi

ISBN 978-961-6968-56-0 : 26,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 97365761

172.

TUCKER, Zoë
    Greta in velikani / [napisala] Zoë Tucker ; [ilustrirala] Zoe Persico ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - [31] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Greta and the giants. - "Slikanico je navdihnilo Gibanje za lepši svet Grete Thunberg" --> nasl. str. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-5757-1 : 18,99 EUR

821.111-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 302894080

173.

VIDMAR, Janja, 1962-
    Zala pokvari zabavo / Janja Vidmar ; ilustriral Matej De Cecco. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 63 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zala Zgaga ; del 2)

700 izv.

ISBN 978-961-272-368-2 : 25,95 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 301595392

174.

VINDER, Urška
    Čebeljčnjaček / napisala Urška Vinder ; ilustracije Anja Držanič. - Maribor : Skrivnost, 2020. - [23] str. : ilustr. ; 28 cm

350 izv.

ISBN 978-961-7048-22-3 : 18,90 EUR

821.163.6-93-34
37.016:808.5(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 301970944

175.

ZARNIK, Bojana
    Popotovanje v deželo Fibrolandijo / Bojana Zarnik ; ilustracije Peter Marolt. - 1. izd. - Ljubljana : Deminox, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 19 str. : ilustr. ; 22 cm

100 izv.

ISBN 978-961-94359-1-5 : 21 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 30371353682L Ljudske pravljice in basni

176.

ŠTULAR, Andrej
    Medved / Andrej Štular ; [priredba Petra Stare, Andrej Štular ; fotografije DK, Andrej Štular]. - Ljubljana : Forum, 2019 (Žirovnica : Medium). - [43] str. : ilustr. ; 18 x 22 cm. - (Zbirka Minimundus ; 18) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Po ruski pripovedki Medved (prevedel France Bevk; objavljeno v Cicibanu XX/4, 1964/1965) --> kolofon. - 700 izv.

ISBN 978-961-7087-02-4 : 9 EUR

398.2(470)(02.053.2)
087.5
084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 30280499282M Leposlovje za otroke od 13. leta dalje

177.

AL Mansour, Haifaa
    Zeleno kolo / Haifaa Al Mansour ; prevedla Neža Božič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 309 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sinji galeb ; 348)

Prevod dela: The green bicycle. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5237-8 : 29,99 EUR

821.411.21-93-311.2

COBISS.SI-ID 303461888

178.

KEGEL, Mateja A.
    Skrivnost plemenitega lipicanca : mladinski kriminalni roman / Mateja A. Kegel. - 1. izd., 1. natis. - Radomlje : Zgodba.NET, 2020. - 115 str. ; 22 cm

O avtorici: str. 114-115

ISBN 978-961-93726-2-3 : 21,00 EUR

821.163.6-93-312.4

COBISS.SI-ID 30335155282P Leposlovje za otroke od 10. do 13. leta

179.

HORJAK, Ciril
    Najmanjša velika enciklopedija stripa : strip dr. Horowitza / [besedilo Ciril Horjak, Mihael Rudl, Marija Lotrič ; ilustracije Ciril Horjak]. - 4. samostojna izd. - Maribor : Založba Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 32 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Potiskani notr. str. ov. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-6494-41-0 : 12,90 EUR

084.11(031)

COBISS.SI-ID 97684481

180.

KOLBIČ, Gabrijela
    Kralj Srečko ali O kuharjevi kapi : pravljica, lutkovna igrica za majhne otroke in dramski prizor za večje otroke / Gabrijela Kolbič ; [spremna beseda in ilustracije Nina Šulin]. - Maribor : Aristej, 2019 (Maribor : Dravski tisk). - 44 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lutkovni oder ; knj. 10)

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Lutkovna izvedba igrice Kralj Srečko ali O kuharjevi glavi / Nina Šulin: str. 39-43

ISBN 978-961-220-126-5 : 15 EUR

821.163.6-93-2

COBISS.SI-ID 97735169

181.

LANDY, Derek
    Kostja Veselko. [4], Črni dnevi / Derek Landy ; prevedla Maja Novak. - Jezero : Morfemplus, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 404 str. ; 20 cm

Prevod dela: Skulduggery Pleasant. Dark days. - Oznaka podrejenega nasl. navedena na hrbtu knj. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7034-71-4 : 24,90 EUR

821.111(417)-93-312.9

COBISS.SI-ID 297093632

182.

PENNAC, Daniel
    Ernest in Celestina / Daniel Pennac ; [prevedla Nadja Babič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 193 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Le roman d'Ernest et Celestine. - 1.000 ozv.

ISBN 978-961-01-5623-9 : 24,99 EUR

821.133.1-93-32

COBISS.SI-ID 302437632

183.

SVETINA, Peter, 1970-
    Timbuktu, Timbuktu / Peter Svetina ; ilustriral Igor Šinkovec. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 51 str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 650 izv.

ISBN 978-961-272-307-1 : 25,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 295125760929 Življenjepisi

184.

BAGIEU, Pénélope
    Neustrašne : portreti neuklonljivih žensk / Pénélope Bagieu ; [prevod Katja Šaponjić]. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 305 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Culottées. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-7077-04-9 : 28 EUR

929-055.2(100)(084.11)

COBISS.SI-ID 302403072

185.

GALL, Zlatko, 1954-
    Oliver Dragojević : trag u beskraju / Zlatko Gall ; [fotografije Livio Andrijić, Jadran Babić, Feđa Klarić]. - 1. izd. - Zagreb : Media bar, 2019 ([Zagreb] : MediaPrint, Tiskara Hrastić). - 225 str., [32] str. pril. ; 21 cm. - (Biblioteka Legende / Media bar)

Nasl. na ov.: Oliver. - O avtorju na zadnji str. ov. - Diskografija: str. 215-225

ISBN 978-953-48180-5-3

929Dragojević O.
78.071(497.5)

COBISS.SI-ID 1116957278

186.

GRUENBAUM, Michael
    Nekje še sije sonce : spomini na holokavst / Michael Gruenbaum in Todd Hasak-Lowy ; prevedla Zala Stanonik. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 251 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Mladinsko branje)

Prevod dela: Somewhere there is still a sun. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Uvod / Michael Gruenbaum: str. 7-11. - Spremna beseda Todda Hasak-Lowyja: str. 237-244. - O avtorjih: str. 249-251

ISBN 978-961-7026-96-2 : 24,90 EUR

821.111-312.6

COBISS.SI-ID 97597185

187.

KOCJANČIČ, Ana, 1977-
    Spomin pozabljene muze : po poteh slikarja Jurija Šubica / Ana Kocjančič. - Ljubljana : Forma 7, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). - 117 str. ; 20 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - O slikarju Juriju Šubicu: str. 115-117

ISBN 978-961-7000-33-7 : 22,90 EUR

821.163.6-312.6
75.071(497.4):929Šubic J.

COBISS.SI-ID 303473408

188.

MODRIĆ, Luka
    Moja igra : avtobiografija / Luka Modrić in Robert Matteoni ; [prevedel Simon Demšar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 382 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Moja igra. - Tiskano po naročilu. - O avtorjih: str. 381-382

ISBN 978-961-00-4339-3 (trda vezava) : 29,90 EUR

796.332(497.5):929Modrić L.

COBISS.SI-ID 302932992

189.

OSTI, Josip
    Življenje je srhljiva pravljica : (tritirni kalejdoskopsko-mozaični roman, v katerem se prepletajo moje zdravljenje po ugotovitvi neozdravljive rakaste bolezni konec leta 2014, mamin vojni dnevnik iz obleganega Sarajeva v letih 1992-1995 ter spomini, ki so se mi ob tem porajali in me obletavali kot ptiči Frančiška Asiškega) / Josip Osti. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 491 str. : avtorj. sl. ; 22 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

500 izv. - O avtorju: str. 487-489. - Spremni zapis Borisa A. Novaka na zadnji str. ov. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7026-94-8 : 32,90 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 97548545

190.

RANSMAYR, Christoph, 1954-
    Atlas rahločutnega moškega / Christoph Ransmayr ; prevedel Štefan Vevar. - Ljubljana : Beletrina, 2020. - 405 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Atlas eines ängstlichen Mannes. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-608-4 : 27,00 EUR

821.112.2(436)-312.6

COBISS.SI-ID 303608832

191.

SNOWDEN, Edward
    Trajna evidenca : življenjska zgodba enega najbolj znanih ameriških žvižgačev in velikega borca za svobodo / Edward Snowden ; [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2020 (natisnjeno v EU). - 409 str. ; 22 cm

Prevod dela: Permanent record. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [411]

ISBN 978-961-00-4370-6 (trda vezava) : 29,90 EUR
ISBN 978-961-00-4371-3 (broš.)

929Snowden E.
351.86.083.8(73)
327.84(73)

COBISS.SI-ID 303220992

192.

STEPANČIČ, Damijan
    Naš Maister : [v stripu] / [ilustracije] Damijan Stepančič ; [besedilo] Mihael Glavan. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 127 str. : ilustr. ; 25 cm

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Dodatek k nasl. na ov. - Za mladino in odrasle

ISBN 978-961-272-369-9 : 27,95 EUR

084.11:929Maister R.(02.053.2)
929Maister R.(084.11)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 301596160

193.

ŠEPETAVC, Jasmina
    Poklon Mirandi Caharija / [teksti Jasmina Šepetavc, Špela Čižman ; urednica Špela Čižman ; fotografije Slovenska kinoteka ... et al.]. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2019 (Ljubljana : Matformat). - [40] str. : ilustr. ; 22 cm

Avtorici navedeni v kolofonu. - Na vrhu nasl. str.: Muzej slovenskih filmskih igralcev. - 250 izv.

ISBN 978-961-7013-09-2 : 6,50 EUR

792.028(497.4):929Caharija M.
791.635-051(497.4):929Caharija M.

COBISS.SI-ID 300635392

194.

VRBIČ, Vlado
    Prestreljene sanje / Vlado Vrbič. - Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 375 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Litera)

Potiskani spojni listi. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-7056-31-0 : 20,00 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 9800166593 Zgodovina. Kulturna zgodovina

195.

GABRIJELČIČ, Uroš
    Stari Egipt : slovenske knjižne izdaje : 1945-2019 / Uroš Gabrijelčič. - Komen : Rex, 2019 (Ljubljana : Peakprint). - 290 str. : ilustr. ; 25 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 285-290. - Iz vsebine Alma Karlin in stari Egipt

ISBN 978-961-90071-4-3 : 33,00 EUR

94(32)
002.2(497.4)"1945/2019":94(32)

COBISS.SI-ID 302375424

196.

GÓRNY, Grzegorz
    Vatikanski tajni arhiv : neznane plati cerkvene zgodovine / Grzegorz Górny in [fotografije] Janusz Rosikoń ; [prevod Andrej Turk ; ilustracije Piotr Karczewski]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano na Poljskem). - 351 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Tajne archiwum Watykańskie. - 1.000 izv. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Bibliografija: str. 350

ISBN 978-961-04-0622-8 : 34,90 EUR

930.25(456.31)
272-9

COBISS.SI-ID 30304460894 Zgodovina

197.

GUŽVICA, Stefan
    Frakcijski boji v Komunistični partiji Jugoslavije med veliko čistko 1936-1940 / Stefan Gužvica ; prevedel in uredil Marko Kržan. - Ljubljana : Sophia, 2019 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XI, 233 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Learning leninism : fraction struggles in the Communist Party of Yugoslavia during the great purge 1936-1940. - 400 izv. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. 225-233

ISBN 978-961-7003-41-3 : 18,00 EUR

94(497.1)"1936/1940"
329.15(497.1)"1936/1940"

COBISS.SI-ID 302403584

198.

HRIBERNIK, Miro
    Dolga pot na kninsko trdnjavo : izvori in potek vojne na Hrvaškem (1990-1995) : [znanstvena monografija] / Miro Hribernik ; [prevod povzetka Anica Dušej ; zgodovinske karte Igor Žiberna]. - Maribor : Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča, 2018 (Ljubljana : Itagraf). - 311 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Studia historica Slovenica, ISSN 1580-8122 ; 17)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Recenziji / Božo Repe, Gorazd Bajc: str. 308-311. - Bibliografija: 292-302 in v opombah na dnu str. - Summary: Long way to the Knin fortress : the origins and the course of the war in Croatia (1990-1995). - Kazalo

ISBN 978-961-6855-19-8

94(497.5)"1990/1995"
355.48(497.5)"1991/1995"

COBISS.SI-ID 95922689

199.

IVANČIČ, Miloš
    Fojba laži / Miloš Ivančič ; [fotografije Miloš Ivančič in drugi navedeni]. - Koper : Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov = Capodistria : Associazione antifascisti, combattenti per i valori della LLN e veterani, 2019. - 225 str. : ilustr. ; 21 cm

350 izv.

ISBN 978-961-6681-64-3 : 20 EUR

94(450.36)"1943/1945"
94(497.47)"1943/1945"
341.322.5(450.36)"1943/1945"

COBISS.SI-ID 299099648

200.

JAN, Darja, 1966-
    Buči, buči morje Adrijansko : primorski Slovenci na Celjskem po letu 1918 / [avtorica [in] uredila Darja Jan ; slikovno gradivo Goriški muzej ... et al.]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2018 ([Celje] : Grafika Gracer). - 35 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtorica navedena na zadnjem zavihku ov. - 300 izv. - Gremo na Štajersko / Tonček Kregar: str. 2. - Bibliografija: str. [36]

ISBN 978-961-6339-44-5 : 5 EUR

94(497.431)"1918/..."
314.15(497.4)"1918/1941"

COBISS.SI-ID 294053376

201.

MARX, Karl, 1818-1883
    Razredni boji v Franciji 1848-1850 / Karl Marx ; [prevod Boris Majer ; redakcija prevoda in ureditev Marko Kržan ; spremna študija Sašo Furlan]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2019 ([Ljubljana] : Studio print). - 188 str. ; 20 cm

Prevod dela: Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850. - 400 izv. - Uvod / Friedrich Engels: str. 7-30. - Zgodovinska anekdota, ki pripoveduje o tebi / Sašo Furlan: str. 169-188. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-89-1 : 18 EUR

94(44)"1848/1850"

COBISS.SI-ID 302855168

202.

    SLOVENSKI prelom 1918 / uredil Aleš Gabrič. - Ljubljana : Slovenska matica, 2019 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf tiskarna). - 379 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - O avtorjih: str. 378-379. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-213-308-5 : 26 EUR

94(497.4)"1918"(082)

COBISS.SI-ID 302282752FM FILMI ZA MLADINO

203.

    GAJIN svet [Videoposnetek] / režiser Peter Bratuša ; scenarista Peter Bratuša, Špela Levičnik Oblak ; direktor fotografije Mirko Pivčević ; skladatelj Sebastijan Duh. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2019. - 1 video DVD (ca. 89 min) : barve, zvok (Stereo) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7489754/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., angl. in hrv. ter zvočni zapis za slepe in slabovidne v slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Felina Films in Radio televizija Slovenija. - Igrajo: Tara Milharčič, Sebastian Cavazza, Jana Zupančič, Neža Smolinsky, Gitica Jakopin, Anže Gorenc, Lotos Vincenc Šparovec, Ajda Smrekar, Primož Pirnat, Boris Ostan, Miha Brajnik, Nataša Barbara Gračner itd. - Za otroke od 8. do 12. leta (mladino in odrasle). - 901201. - Festival slovenskega filma, 2018 (maska, nagrada za posebne dosežke režiserju)

791.221.2(497.4)(0.053.6)(086.82)

COBISS.SI-ID 303474176FO FILMI ZA ODRASLE

204.

    EN guerre [Videoposnetek] = Stavka! / un film de Stéphane Brizé ; scénario Stéphane Brizé, Olivier Gorce avec collaboration Xavier Mathieu ; musique originale Bertrand Blessing ; image Éric Dumont ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, 2019. - 1 video DVD (109 min, 56 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7555774/?ref_=nv_sr_srsg_6 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži: At war!. - Podnapisi v slov. Dialogi v franc. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Nord-Ouest Films itd. - Igrajo: Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey, Olivier Lemaire, Isabelle Rufin, Bruno Bourthol, Sébastien Vamelle, Valérie Lamond itd. - Za odrasle

791.221.4(44)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116942942

205.

    IT [Videoposnetek] : chapter two = Tisto : drugo poglavje / directed by Andy Muschietti ; screenplay by Gary Dauberman ; based on the novel "It" by Stephen King ; music by Benjamin Wallfisch ; director of photography Checco Varese ; [prevod] Miša Šavor. - Ljubljana : Menart Records, 2019. - 1 video DVD (162 min, 31 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7349950/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl., arab., bolg., hrv., madž., polj., romun., slov. in tur. Sinhronizacija v angl., madž., polj. in tur. Dialogi (v or.) v angl. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Double Dream, Vertigo Entertainment, itd. - Dvoslojni format. - Igrajo: Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean, Bill Skarsgård, Teach Grant itd. - Za odrasle. - DVDWB0881. - 7000088025 / SP-08-DIM1 / DVD9 / Z26/Z29 / Y35303 - L - 08 (na DVD-ju)

791.221.9(73+71)(086.82)

COBISS.SI-ID 1117186910

206.

    JOKER [Videoposnetek] / directed by Todd Phillips ; written by Todd Phillips & Scott Silver ; based on characters from DC [and] based on characters created by Bob Kane, Bill Finger and Jerry Robinson ; director of photography Lawrence Sher ; music by Hildur Guđnadóttir ; preved[la] Miša Šavor. - Ljubljana : Menart Records, 2019. - 1 video DVD (116 min, 48 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7286456/?ref_=nv_sr_srsg_0 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl., arab., bolg., hrv., madž., polj., romun., slov. in tur. Sinhronizacija v angl., madž. in polj. Dialogi (v or.) v angl. - Nastanek filma: 2019. - Produkcija: Joint Effort itd. - Dvoslojni format. - Igrajo: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Bill Camp, Shea Whigham, Marc Maron itd. - Za odrasle. - DVDWB0882. - 7000088488 / SP-08-DIM1 / DVD9 / Z26/Z29 / Y35341 - L - 08 (na DVD-ju). - Benetke, 2019 (režiser, zvok), zlati globus, 2020 (glavna moška vloga, glasba)

791.221.5(71+73)(086.82)

COBISS.SI-ID 1117180766

207.

    NAPSZÁLLTA [Videoposnetek] = Zaton / rendezte Nemes László ; operatör Erdély Mátyás ; írta Nemes László, Clara Royer, Matthieu Taponier ; zeneszerző Melis László. - Vojnik : Fivia, [2020]. - 1 video DVD (ca. 142 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5855772/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dialogi v madž. in nem., podnapisi v slov. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Laokoon Filmgroup itd. - Igrajo: Jakab Juli, Vlad Ivanov, Dobos Evelin, Marcin Czarnik, Bárdos Judit, Dino Benjamin, Czukor Balázs, Christian Harting, Molnár Levente itd. - Benetke, 2018 (nagrada FIPRESCI)

791.221.4(439+44)(086.82)

COBISS.SI-ID 1117235806R RISANKE

208.

    MALČKI 2 [Videoposnetek] / di Sergio e Francesco Manfio ; sceneggiatura Sergio Manfio ... [et al.] ; regia Sergio Manfio ; musiche Marco Fedalto, Sergio Manfio ; prevod Nina Dekleva ; režiserka [slovenske sinhronizacije] Maja Sever. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2019. - 1 video DVD (ca. 70 min) : barve, zvok (Stereo 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt7801118/?ref_=nm_flmg_wr_2 - predstavitev serije. - Izv. stv. nasl.: Mini pet pals. - Izšlo v kompletu s knjigo z enakim naslovom. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Rai Fiction itd. - Glasovi: Matic Lukšič, Aljaž Jovanović, Gregor Čušin, Nina Valič, Tina Vrbnjak, Blaž Šef, Lara Wolf Završnik, Žan Brelih Hatunić, Gal Oblak. - Za predšolske otroke. - 951329 (na DVD-ju)

Vsebina:
Čarovnik iz ribnika
Klobučnikova ušesa
Skrivnostni zaklad
Pomladno presenečenje
Zajček Pepi
Pobotajva se
Dragoceni zobek
Buča
Pina je strah
Vse je moje!

791.228(0.053.2)(086.82)

COBISS.SI-ID 1116978270
Naslovno kazalo


 • 9th Brumen Biennial of Slovenian Design, Ljubljana, 2. 10.-19. 12. 2019 91


 • Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom 70
 • Andrej Mlakar 94
 • Arčibald 167
 • Atlas človeškega telesa 76
 • Atlas rahločutnega moškega 190
 • Azili 38


 • Barviti svet slovenske poezije 107
 • Biblija 29
 • Buči, buči morje Adrijansko 200


 • Cerkev 117


 • Čebeljčnjaček 174
 • Čebelji panj 83
 • Čenčarija 164
 • Čevnice 63
 • Človek gora 144


 • Dar osebe: Kocbek, Gosar, Krek 22
 • Dekle z nepravim možem 129
 • 10 korakov do boljšega čustvenega življenja 19
 • Deset filozofsko-socioloških spisov Veljka Rusa, 1957-1964 23
 • 9. bienale slovenskega oblikovanja Brumen 91
 • Deževni kralj 171
 • Divji božič 34
 • Dolga pot na kninsko trdnjavo 198
 • Domače knjižnice 3
 • Draguljarjevo srce 171
 • Drevo in zvezda 171
 • 20 strategij poučevanja, ki so kompatibilne z delovanjem možganov 55


 • Edi Berk 10.1 88
 • Edi Berk 10.2 89
 • Edi Berk 10.3 90
 • En guerre 204
 • En, dva , tri - slon! 158
 • Erik in črtasta groza 160
 • Ernest in Celestina 182
 • Ervin in norci 116
 • Essay on light 66


 • Fašizem za butalce 47
 • Fojba laži 199
 • Formativno spremljanje pri delu svetovalnih delavcev 53
 • Frakcijski boji v Komunistični partiji Jugoslavije med veliko čistko 1936-1940 197
 • Frankl in Bog 15


 • Gajin svet 203
 • Genetski vzroki aritmij in kardiomiopatij 73
 • Glej jih, zvezde! 64
 • Gobe za začetnike in prave gobarje 86
 • Grafika 92
 • Gremo na kmetijo 146
 • Greta in velikani 172


 • Hiding 152
 • Hruška v pesmi 171


 • Igre za na pot 99
 • Igre za zabavne večere 100
 • Inkognito 122
 • Iskanja slovenske poti 40
 • Iščem slike, najdem besede. Vsa moja vozila 149
 • Iščem slike, najdem besede. Vse moje živali 150
 • It 205
 • Izbor gradbenih proizvodov v konstrukcijskih sklopih stavb: zdravstveni in varnostni vidik 78
 • Izbrani spisi Franca Ksaverja Meška 104
 • Izobraževanje talentov 54


 • Jamski svet pod gorami 67
 • Jeans generacija 41
 • Joker 206


 • Kaj duši dobro dene 31
 • Kapitalizem in perverzija. 2, Matrice podrejanja 12
 • King in Kaja ter primer izgubljeni zob 139
 • King in Kaja ter primer skrivno geslo 140
 • Klavirski čarodej 96
 • Kljubovanje divjini 6
 • Ko zapoje kovina 79
 • Kolesar 130
 • Komi de ravnica bejla 109
 • Komu bo ravnica bela 109
 • Koncepti sodobnega trženja 50
 • Kostja Veselko. [4], Črni dnevi 181
 • Kralj Srečko ali O kuharjevi kapi 180
 • Kraljevi hlebčki 171
 • Kraljična onkraj ogledala 171
 • Kričanje, nerganje in pritoževanje ne spodbujajo razvoja nevronskih povezav 56
 • Križanka 128
 • Krojačkova pravljica 171
 • Kulturna zgodovina elektronskih medijev 42
 • Kurent 61


 • Lacanova zarečja - les étourdits 17
 • Learning to be human 24
 • Leta nevarnega življenja 103
 • Lipovi bogovi 43
 • Ljubezen in spoštovanje v družini 10
 • Ljubo doma 163
 • Ljudje s črnimi prsti 2


 • Maček, duhec in svetilka 171
 • Malčki 2 208
 • Malčki. Čarovnik iz ribnika 157
 • Mali Bu 98
 • Mariborske vedute II 62
 • Mavrična ribica se uči izgubljati 165
 • Meadows - steep and colourful grasslands 84
 • Medved 176
 • Mehurčki 97
 • Migracijski pojmovnik za mlade 44
 • Mikrobiologija s parazitologijo 68
 • Misli z gore blagrov 36
 • Modre misli Malega muca 156
 • Modri zajček 168
 • Moja igra 188
 • Moja prva knjiga. Barve 161
 • Moja prva knjiga. Besede 162
 • Moja prva knjiga. Vozila 80
 • Moja prva knjiga. Živali 69
 • Monoteizem in nasilje 51
 • Mož s kratkimi lasmi 151


 • Naj zraste spet 85
 • Najčudovitejše zgodbe vseh časov 138
 • Najmanjša velika enciklopedija stripa 179
 • Napszállta 207
 • Naslednje leto v Havani 114
 • Naš Maister 192
 • Naša pozicija 39
 • Ne čakaj na stranke 87
 • Nekaj ljudi išče srečo in crkne od smeha 112
 • Nekje še sije sonce 186
 • Neustrašne 184
 • Nevidni 119
 • Njen zadnji dih 118
 • Nočna poročila 124


 • Oliver Dragojević 185
 • Oprani možgani 75
 • Ostržkove sanje 154
 • Osupljiva Božja milost 37


 • Pasji dnevi 124
 • The peacock emporium 126
 • Plaktivat 95
 • Plavalec 115
 • Pletilke 145
 • Po valovih morja na nova obzorja 136
 • Pod srečno zvezdo 153
 • Pogled nazaj 111
 • Pogled v večnost 32
 • Poklon Mirandi Caharija 193
 • Poletje v Parizu 125
 • Popolna ljubezen 5
 • Popotovanje v deželo Fibrolandijo 175
 • Posluh, jazbec gre! 159
 • Postanite brezmejni 71
 • Pot ljubezni skozi čas 33
 • Prepovedano žalovanje 7
 • Prestreljene sanje 194
 • Preživeli iz holokavsta 4
 • Pritapkajmo si srečo 8


 • Rada te imam z vsem srcem 141
 • Razlagalni slovar strojništva 81
 • Razredni boji v Franciji 1848-1850 201
 • Razvoj embalaže v krožnem gospodarstvu 82
 • Razvojna psihologija 21
 • Republikanstvo 48
 • Rifniške zgodbe 49
 • Rumeni svet 133


 • Savinjčanke 108
 • Senožeti, rovti - strme in pisane površine 84
 • Skozi čas in prostor 1
 • Skrivalnice 152
 • Skrivnost plemenitega lipicanca 178
 • Skrivnost praznega okvirja 171
 • Slepa grofica 131
 • Slovénska narečja 105
 • Slovenski prelom 1918 202
 • Slovensko slovstveno izročilo 106
 • Sodobni izzivi pri pouku 59
 • Sonce Petovione 113
 • The song of metal 79
 • Sovraštvo do sveta 46
 • Spolnost ni tabu 72
 • Spomin pozabljene muze 187
 • Spominski kodeks 14
 • Stari Egipt 195
 • Stavka! 204
 • Stoletna riba Alba 147
 • Stolp svitanja 123
 • Stvari, o katerih mi je govoril oče 137
 • Svet igrač 4 170
 • Sveto pismo v 30 umetninah 30


 • Športopedija 102
 • Šumenje gozda 121


 • Tako mislim 134
 • Talent education 54
 • Teorija poguma in strahu 13
 • Thenga 57
 • Timbuktu, Timbuktu 183
 • Tisto 205
 • Trajna evidenca 191
 • Travma in relacijska družinska terapija 11
 • Tri čarovnije na noč 169


 • Učiti se biti človek 24
 • Umetnostno ustvarjanje kot terapija 26
 • Under the boardwalk 127
 • Univerza v Ljubljani 58
 • Uporaba statistike v zdravstvu 45
 • Urškin in dedkov veličastni dan 155
 • Utrinki arhitektove življenjske poti 93


 • Vatikanski tajni arhiv 196
 • Večkratna navezanost 9
 • Velika zabava 110
 • Veliki skakač 143
 • Vesoljska pustolovščina 142
 • Vidiš, tukaj boš pa zdaj doma 135
 • Viva, medicina in ljudje 77
 • Vodi me, dobrotni duh 35
 • Vojna rož. Vzpon Tudorjev 120
 • Vzponi iz brezna stiske 16


 • Z gozdom do sreče in zdravja 74
 • Z načrtovanjem do uspeha 20
 • Z žogo proti vojni 101
 • Zablodeli avtobus 132
 • Zala pokvari zabavo 173
 • Zaljubljena luna 171
 • Zapovrstje časa 65
 • Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji 52
 • Zaton 207
 • Zbiranje mačk 166
 • Zdravilna moč regresije 27
 • Zeleno kolo 177
 • Zgodba o bolnem dekletu, ki je želelo postati šamanka - vedunja 18
 • Zgodovina Cerkve na Slovenskem 28
 • Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872-1918) 60
 • Zgodovina živali 25
 • Zlati krompir 148


 • Življenje je srhljiva pravljica 189
Imensko kazalo


 • Ačko, Samo (avtor) 91
 • Adrović, Edo (avtor) 81
 • Agrež, Vid (avtor) 81
 • Al Mansour, Haifaa 177
 • Ambrož, Goran (avtor) 82
 • Ambrož, Miha (strojnik, 1974-) (avtor) 81
 • Ambrožič, Matjaž (1967-) 28
 • Amon Prodnik, Jernej (recenzent) 42
 • Andrijić, Livio (fotograf) 185
 • Antić Gaber, Milica (avtor, urednik) 135
 • Antolič, Bor (avtor) 73
 • Arkar, Ciril (avtor) 81
 • Arrigler, Dragan (fotograf) 88, 89, 90
 • Aubreht, Dejan (avtor dodatnega besedila) 22
 • Aulova, Alexandra (avtor) 81
 • Ažman-Juvan, Katja (avtor) 73


 • Babić, Jadran (fotograf) 185
 • Babič, Nadja (1992-) (prevajalec) 182
 • Babnik, Aleš (avtor) 81
 • Babšek, Barbara (prevajalec) 29, 31
 • Bagieu, Pénélope 184
 • Bajc, Gorazd (recenzent, avtor dodatnega besedila) 101, 198
 • Bajs, Claudia (avtor) 26
 • Bakračevič Vukman, Karin (recenzent) 9
 • Barbič, Staša 99
 • Barbu, Petre 110
 • Bárdos, Judit (igralec) 207
 • Bartíková, Petra 83
 • Bašič Jančar, Lidija 5
 • Batič, Franc (recenzent) 84
 • Batista, Diana (avtor) 70
 • Bavcon, Jože 84
 • Bavcon, Marjan (fotograf) 84
 • Bean, Andy (igralec) 205
 • Beetz, Zazie (igralec) 206
 • Bek, Marko (avtor) 81
 • Bellamy, Edward (1850-1898) 111
 • Benedičič, Mojca (prevajalec) 69, 80, 149, 150, 161, 162
 • Bentley, Jonathan (ilustrator) 137
 • Berg, Sibylle (1962-) 112
 • Bergant, Zoran (avtor) 81
 • Berk, Edi 88, 89, 90
 • Berlec, Tomaž (avtor) 81
 • Berlec, Tomaž (urednik) 81
 • Berlot, Mateja (prevajalec) 2
 • Berquin, Grégoire (ilustrator) 19
 • Bertini, Anthony 137
 • Bertoncelj, Julij (avtor) 40
 • Bešter, Tomaž (strojnik) (avtor) 81
 • Bezić, Tanja (avtor) 53
 • Bienale slovenskega oblikovanja Brumen (9 ; 2019 ; Ljubljana) 91
 • Bizjak, Cvetka (1957-) (avtor) 53
 • Bizjak, Cvetka (1957-) (urednik) 53
 • Bizjak, Katja (1983-) (prevajalec) 129
 • Bizjak, Matjaž (1971-) (recenzent) 79
 • Blazinšek Domenis, Alenka (avtor) 99
 • Blazinšek, Ksenija (ilustrator) 99
 • Blessing, Bertrand (skladatelj) 204
 • Bobnar, Maja 100
 • Bobovnik, Gregor (1978-) (avtor) 81
 • Bogataj, Janez (1947-) (avtor dodatnega besedila) 88, 89, 90
 • Bombač, Andrej (avtor) 81
 • Bonšek, Uroš (avtor dodatnega besedila) 95
 • Borderie, Jacques (igralec) 204
 • Boštjančič, Vojko (režiser) 105
 • Bourthol, Bruno (igralec) 204
 • Božič, Andrej (1980-) (prevajalec) 67
 • Božič, Neža (1978-) (prevajalec) 141, 177
 • Bračič, Ajda (avtor dodatnega besedila) 3
 • Bračun, Drago (avtor) 81
 • Bradley, Jennie (ilustrator) 146
 • Bradman, Tony 138
 • Brajnik, Miha (igralec) 203
 • Bratuša, Peter (režiser, scenarist) 203
 • Brauer, Sybille (ilustrator) 150
 • Brecelj, Petra (prevajalec) 118
 • Brelih Hatunić, Žan (izvajalec) 208
 • Bricelj, Suzana (ilustrator) 167
 • Brizé, Stéphane (1966-) (režiser, scenarist) 204
 • Brodar, Urška (1983-) (prevajalec) 112
 • Brojan, Miha (avtor) 81
 • Brown, Brené 6
 • Burja, Jaka (prevajalec) 79
 • Burke, Theresa 7
 • Busen, Susan Jeffrey 8
 • Butler, Dori Hillestad 139, 140


 • Caf, Bojana (recenzent) 26
 • Camp, Bill (1964-) (igralec) 206
 • Cannat, Guillaume 64
 • Cavazza, Sebastijan (igralec) 203
 • Celin, Ines (avtor) 53
 • Cerar, Andraž (dr. med.) (avtor) 73
 • Cestnik, Branko 113
 • Chapman, Jane (1970-) 141
 • Chastain, Jessica (igralec) 205
 • Cigüt, Darja (avtor, fotograf) 53
 • Cirman, Hana (prevajalec) 170
 • Cizar, Denis (fotograf) 109
 • Claustres, Françoise 30
 • Cleeton, Chanel 114
 • Collodi, Carlo (bibliografski predhodnik) 154
 • Conroy, Frances (igralec) 206
 • Corn, Marko (avtor) 81
 • Crnović, Deja (avtor) 135
 • Cugmas, Zlatka 9
 • Cugmas, Zlatka (recenzent) 21
 • Cullen, Brett (1956-) (igralec) 206
 • Curanović, Sergej 115
 • Cvetek, Robert (recenzent) 11
 • Cvitan, Dalibor 116
 • Czarnik, Marcin (igralec) 207
 • Czukor, Balázs (igralec) 207


 • Čarga, Jana (prevajalec) 67
 • Čarni, Andraž (recenzent) 84
 • Čebron, Matjaž (avtor) 81
 • Čepon, Gregor (avtor) 81
 • Čerče, Danica (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 132
 • Černe, Borut (1989-) (avtor) 81
 • Černe, Luka (1991-) (avtor) 81
 • Česnik, Martin (strojnik) (avtor) 81
 • Češko, Sandi (avtor dodatnega besedila) 87
 • Čižman, Špela (avtor, urednik) 193
 • Čoga, Lucija (avtor) 81
 • Čok, Vanja (avtor) 81
 • Čušin, Gregor (izvajalec) 208


 • Dahlin, Petrus 142
 • Dauberman, Gary (scenarist) 205
 • De Cecco, Matej (ilustrator) 173
 • De Niro, Robert (igralec) 206
 • Debevec, Mihael (1976-) (avtor) 81
 • Dekleva, Milan (prevajalec) 143
 • Dekleva, Nina (1983-) (prevajalec) 157, 208
 • Dekleva, Tatjana (recenzent) 58
 • Delsol, Chantal 46
 • Demšar, Avgust 117
 • Demšar, Ivan (avtor) 81
 • Demšar, Simon (1969-) (prevajalec) 188
 • Dešman, Miha (avtor dodatnega besedila) 94
 • Diaci, Janez (avtor) 81
 • Dimec Komar, Go (ilustrator) 168
 • Dino, Benjamin (igralec) 207
 • Dispenza, Joe (1962-) 71
 • Divjak Jurca, Darja (prevajalec) 172
 • Dobnikar, Mojca (1957-) (prevajalec) 39
 • Dobos, Evelin (igralec) 207
 • Dobrajc, Tina (ilustrator) 153
 • Dolar, Mladen (avtor dodatnega besedila) 3, 58
 • Domjan, Suzana (avtor) 81
 • Donaldson, Julia 143
 • Dovjak, Mateja 78
 • Dragojević, Oliver (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 185
 • Drešar, Primož (avtor) 81
 • Drev, Miriam (prevajalec) 83, 138, 166
 • Drobnič, Boštjan (avtor) 81
 • Drozg, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 95
 • Držanič, Anja (ilustrator) 174
 • Dugar, Jaka (avtor) 81
 • Dugoni, Robert 118
 • Duh, Sebastijan (skladatelj) 203
 • Dular, Matevž (avtor) 81
 • Dumont, Eric (fotograf) 204
 • Duša, Zdravko (urednik) 134


 • Eggerichs, Emerson 10
 • Eisner, Petr 72
 • Elzer-Peters, Katie 85
 • Engels, Friedrich (avtor dodatnega besedila) 201
 • Erbus, Darija (avtor) 53
 • Erdelji, Darka (ilustrator) 171
 • Erdely, Matyas (fotograf) 207
 • Espinosa, Albert 133


 • Fajfar, Peter (1958-) (urednik) 79
 • Fedalto, Marco (skladatelj) 208
 • Feketija, Igor (prevajalec) (prevajalec) 41
 • Filipčič, Tjaša (1970-) (avtor) 70
 • Filipčič, Tjaša (1970-) (urednik) 70
 • Finger, Bill (1914-1974) (bibliografski predhodnik) 206
 • Fink, Rok (1984-) (recenzent) 78
 • Finžgar, Miha (avtor) 81
 • Flaker, Vito (avtor dodatnega besedila) 38
 • Fléchais, Amélie (1989-) 144
 • Fleshler, Glenn (igralec) 206
 • Flisar, Nino (prireditelj) 148
 • Franciscus (papež) (avtor dodatnega besedila) 29
 • Franko, Jošt (fotograf) 3
 • Frelih, Črtomir (avtor dodatnega besedila) 92
 • Friš, Darko (odgovorni urednik) 101, 198
 • Fritz, Ervin 108
 • Furlan, Alja 145
 • Furlan, Sašo (avtor dodatnega besedila) 201
 • Fürst, Eva (urednik, ilustrator) 107


 • Gaál, Gabriella (prevajalec) 122
 • Gabrič, Aleš (1963-) (recenzent) 58
 • Gabrič, Aleš (1963-) (urednik) 202
 • Gabrijelčič, Uroš 195
 • Gale, Ciril (avtor dodatnega besedila) 1
 • Gall, Zlatko (1954-) 185
 • Gatalica, Aleksandar 119
 • Gatnik, Kostja (ilustrator) 164
 • Gauthier, Séverine (1977-) (avtor) 144
 • Gerdina, Tomaž (prevajalec) 20
 • Glavan, Mihael (avtor) 192
 • Godeša, Andrej (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 111
 • Godič Torkar, Karmen 68
 • Goffman, Erving (1922-1982) 38
 • Golob, Maja (1971-) 87
 • Gorce, Olivier (scenarist) 204
 • Gorenc, Anže (igralec) (igralec) 203
 • Górny, Grzegorz 196
 • Gostečnik, Christian 11
 • Gračner, Nataša Barbara (igralec) 203
 • Gradišnik, Bogdan (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 116
 • Granda, Nina (1980-) (avtor dodatnega besedila) 3
 • Granda, Stane (avtor) 40
 • Granda, Stane (recenzent) 33
 • Grant, Teach (1973-) (igralec) 205
 • Grdina, Igor (1965-) (recenzent) 202
 • Gregor-Svetec, Diana (član uredniškega odbora) 82
 • Gregorc, Jurij (strojnik) (avtor) 81
 • Gregorčič Mrvar, Petra (avtor) 53
 • Gregorčič, Peter (fizik) (avtor) 81
 • Grgičević, Davor (ilustrator) 53
 • Grguraš, Damir (avtor) 81
 • Griesser Pečar, Tamara (recenzent, avtor dodatnega besedila) 101
 • Gros, Vitomir (avtor) 40
 • Gruenbaum, Michael 186
 • Grün, Anselm 31
 • Gržinić, Marina (avtor dodatnega besedila) 39
 • Gselman, Blaž (avtor dodatnega besedila) 112
 • Gužvica, Stefan 197


 • Hader, Bill (1978-) (igralec) 205
 • Hafner-Fink, Mitja (recenzent, avtor dodatnega besedila) 43
 • Halilovič, Miroslav (avtor) 81
 • Halilovič, Miroslav (urednik) 81
 • Hamouda, Karim (avtor) 81
 • Haramija, Dragica (avtor dodatnega besedila) 62
 • Haramija, Dragica (prireditelj) 148
 • Haramija, Dragica (urednik) 62
 • Harting, Christian (igralec) 207
 • Hasak-Lowy, Todd (avtor, avtor dodatnega besedila) 186
 • Hawthorne, Lara 147
 • Herakovič, Niko (avtor) 81
 • Hildur Guđnadóttir (skladatelj) 206
 • Hladnik, Jurij (strojnik, 1984-) (avtor) 81
 • Hočevar, Marko (strojnik, 1972-) (avtor) 81
 • Hočevar, Miha (1975-) (prevajalec) 102
 • Holcar Brunauer, Ada (avtor) 53
 • Holcar Brunauer, Ada (recenzent) 53
 • Homar, David (avtor) 81
 • hooks, bell 39
 • Horjak, Ciril 179
 • Horvat, Darja (1963-) (avtor) 81
 • Horvatič, Darja (1970-) (prevajalec) 79
 • Hozjan, Andrej (recenzent) 28
 • Hribar, Tine (1941-) (recenzent) 23
 • Hribernik, Miro 198
 • Hudales, Oskar 148
 • Hudej, Mohor (avtor) 41
 • Hudolin, Jurij (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 121


 • Iggulden, Conn 120
 • Ivančič, Miloš 47, 199
 • Ivandič, Ana (avtor dodatnega besedila) 95
 • Ivanov, Vlad (igralec) 207


 • Jager, Klara (ilustrator) 148
 • Jakab, Juli (igralec) 207
 • Jakopin, Gitica (2003?-) (igralec) 203
 • Jan, Darja (1966-) 200
 • Jan, Klara (ilustrator) 169
 • Jan, Matevž (avtor) 73
 • Jaušovec, Norbert (recenzent) 21
 • Jenko, Marjan (1961-) (avtor) 81
 • Jerman, Boris (strojnik, 1967-) (avtor) 81
 • Jerman, Marko (strojnik) (avtor) 81
 • Jeromen, Janez (1943-) (prevajalec) 15
 • Jeseničnik, Tomo (fotograf) 63
 • Jesenovec Petrović, Slavica (prevajalec) 6
 • Jesih, Boris (1943-) 92
 • Jevšenak, Ludvik (prevajalec) 64
 • Jezeršek, Matija (avtor) 81
 • Jolly, Jane (1957-) 151
 • Jones, Ryan (1981-) (ilustrator) 4
 • Jovanovič, Aljaž (izvajalec) 208
 • Joyner, Andrew (ilustrator) 151
 • Juriševič, Anja (avtor) 81
 • Just, Franci (avtor dodatnega besedila) 109


 • Kalin, Mitjan (avtor) 81
 • Kalin, Mitjan (urednik) 81
 • Kambič, Miran (1965-) (fotograf) 94
 • Kamin, Tanja (avtor dodatnega besedila) 95
 • Kane, Bob (1916-1998) (bibliografski predhodnik) 206
 • Karakaš, Damir 121
 • Karczewski, Piotr (ilustrator) 196
 • Kariž, Barbara (avtor) 26
 • Katrašnik, Tomaž (avtor) 81
 • Kavčič, Tadeja (1972-) (avtor) 81
 • Kavčnik, Barbara (pedagoginja) (avtor) 100
 • Kegel, Mateja A. 178
 • Kek, Tomaž (1974-) (avtor) 81
 • Kelvišar, Matic (1991-) (avtor) 81
 • Kerbler, Stojan (avtor, fotograf) 61
 • Kerkoš, Saša 152
 • Kern, Matjaž (avtor) 81
 • Kesič, Dragan (1956-) (recenzent) 50
 • Keše, Darja (recenzent) 68
 • King, Stephen (1947-) (bibliografski predhodnik) 205
 • Kiss, Tibor Noé 122
 • Kitanovski, Andrej (avtor) 81
 • Kitanovski, Andrej (urednik) 81
 • Klarić, Feđa (fotograf) 185
 • Klemen, Luka (kardiolog) (avtor) 73
 • Klemenčič, Liljana 61
 • Klepec, Peter 12
 • Knez, Luka (strojništvo, 1986-) (avtor) 81
 • Koc, Pino (avtor) 81
 • Kocet, Laura (avtor) 45
 • Kociper, Franc (1965-) (avtor dodatnega besedila) 131
 • Kocjančič, Ana (1977-) 187
 • Kodele, Tadeja (urednik) 52
 • Kodre, Alojz (prevajalec) 65
 • Kogej, Maja (prevajalec) 74
 • Kogovšek Zrnec, Sabina (pripovedovalec) 97
 • Kolar, Bogdan (recenzent) 28, 33
 • Kolbič, Gabrijela 180
 • Kolenc, Bara (avtor dodatnega besedila) 25
 • Komadina, Tanja (ilustrator) 163
 • Komel Snoj, Mateja (1966-) (prevajalec) 119
 • Komel, Radovan (avtor) 73
 • Komplet Peperko, Nuša (avtor) 41
 • Kos, Andrej (1980-) (avtor) 81
 • Kos, Janko (1931-) (avtor) 40
 • Kos, Marko (1925-) (avtor) 40
 • Kos, Matevž 103
 • Kos, Silva (soc. del.) (avtor, fotograf) 53
 • Kosec, Miloš (1986-) (avtor dodatnega besedila) 3
 • Kosel, Tadej (avtor) 81
 • Košir, Katja (recenzent) 9
 • Kotar, Andrej (strojnik) (avtor) 81
 • Kotar, Jernej (urednik) 79
 • Kotnik Turk, Brigita (1976-) (prevajalec) 102
 • Kovač, Milan (1940-) 93
 • Kovač, Polonca (1937-) (prevajalec) 165
 • Kozjek, Dominik (avtor) 81
 • Krainer, Aleš (recenzent) 78
 • Krajnc-Vrečko, Fanika (prevajalec) 63
 • Kralj, Metka (1956-) (prevajalec) 85
 • Kraljič, Helena 153
 • Kramar, Davorin (avtor) 81
 • Krasovets, Aleksandra (prevajalec) 159
 • Krašna, Simon (avtor) 81
 • Krebelj, Kristjan (avtor) 81
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 125
 • Kregar, Saša (recenzent) 53
 • Kregar, Tone (1971-) (avtor dodatnega besedila) 200
 • Kregar, Tone (1971-) (avtor) 41
 • Krhin, Kristina (ilustrator) 159
 • Kristan, Karin (2006-) (avtor) 49
 • Kroflič, Breda (avtor, urednik) 26
 • Król, Elżbieta (avtor) 81
 • Krušič, Siena (režiser) 105
 • Kržan, Boris (avtor) 81
 • Kržan, Marko (1982-) (prevajalec) 197
 • Kržan, Marko (1982-) (urednik) 201
 • Kunc, Robert (avtor) 81
 • Kus, Maja (avtor) 81
 • Kušar, Janez (1958-) (avtor) 81
 • Kuščer, Samo (prevajalec) 14
 • Kutin, Jože (avtor) 81


 • Laganin, Tamara (prevajalec) 139, 140
 • Lainšček, Feri 109
 • Laloš, Jernej (avtor) 81
 • Lamond, Valérie (igralec) 204
 • Landy, Derek 181
 • Lavtižar, Jana (1959-) (prevajalec) 27
 • Lazar, Tomaž (1982-) (prevajalec) 79
 • Lazar, Tomaž (1982-) (urednik) 79
 • Leban, Dare 13
 • Lebar, Andrej (strojnik) (avtor) 81
 • Lemaire, Olivier (igralec) 204
 • Lengerke, Alexander von (ilustrator) 29
 • Leskošek, Vesna (urednik) 52
 • Lešnjak, Andrej (avtor) 81
 • Levičnik Oblak, Špela (scenarist) 203
 • Leysen, An 154
 • Li, Qing 74
 • Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 114
 • Lindon, Vincent (1959-) (igralec) 204
 • Lisjak, Jerneja (avtor, fotograf) 53
 • Logar, Živa (1992-) (avtor) 70
 • Lokar, Žiga (avtor) 81
 • Long, Mark (ilustrator) (ilustrator) 102
 • Lotrič, Marija (1975-) (avtor) 179
 • Loyd, Alex 14
 • Lukas, Elisabeth 15
 • Lukšič, Igor (avtor dodatnega besedila) 48
 • Lukšič, Igor (recenzent, avtor dodatnega besedila) 43
 • Lukšič, Matic (izvajalec) 208
 • Lunaček, Izar (ilustrator) 44
 • Lustig, Robert H. 75


 • Maas, Sarah J. 123
 • Maček, Andraž (1994-) (avtor) 81
 • Mahovič, Tatjana (ilustrator) 94
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 137, 151
 • Majdič, Franc (avtor) 81
 • Majer, Boris (prevajalec) 201
 • Majhen, Zvezdana 155
 • Maldamé, Jean-Michel 51
 • Malešević, Tamara (avtor) 53
 • Maljevič, Monika (urednik) 40
 • Malus, Andreja (avtor) 81
 • Manček, Marjan 156
 • Manfio, Francesco (avtor) 157
 • Manfio, Francesco (bibliografski predhodnik) 208
 • Manfio, Sergio 157
 • Manfio, Sergio (bibliografski predhodnik, scenarist, režiser, skladatelj) 208
 • Marjanovič Umek, Ljubica (urednik) 21
 • Markežič, Rok (avtor) 81
 • Marković, Ivan (1961-) (prevajalec) 2
 • Marolt, Peter (ilustrator) 175
 • Maron, Marc (igralec) 206
 • Martelanc, Kristina 16
 • Marx, Karl (1818-1883) 201
 • Mathieu, Xavier (scenarist) 204
 • Matjašič Friš, Mateja (glavni urednik) 101, 198
 • Matkovič, Sebastjan (avtor) 81
 • Matos, Tadeja (recenzent) 68
 • Matteoni, Robert (avtor) 188
 • Mav Hrovat, Nina 158, 159
 • Maver, Aleš (1978-) (lektor) 198
 • McAvoy, James (igralec) 205
 • McCormack, Ian 32
 • Meden-Klavora, Vlasta (avtor) 26
 • Medved, Andrej (1947-) 17
 • Medved, Sašo (avtor) 81
 • Melis, László (skladatelj) 207
 • Merše, Majda (recenzent) 106
 • Mesec, Polona (prevajalec) 26
 • Meško, Franc Ksaver (1874-1964) 104
 • Meško, Primož (1968-) (režiser) 105
 • Mešl, Nina (urednik) 52
 • Meyers, Nancy (ilustratorka) (ilustrator) 139, 140
 • Mihelčič, Mohor (avtor) 81
 • Mikuletič, Jurij (ilustrator) 78
 • Milharčič, Tara (igralec) 203
 • Milošević, Vladimir (avtor) 26
 • Mitana, Dušan 124
 • Mitchelhill, Barbara 160
 • Mitrevski, Ivan (ilustrator) 158
 • Mlakar, Andrej (1954-) 94
 • Möderndorfer, Vinko (1958-) (avtor dodatnega besedila) 88, 89, 90
 • Modrić, Luka 188
 • Mojškerc, Bor (avtor) 81
 • Mole, Nikolaj (avtor) 81
 • Mólnar, Levente (igralec) 207
 • Morgan, Sarah (1948-) 125
 • Moyes, Jojo 126
 • Mršnik, Ivo (recenzent) 92
 • Mudražija, Tin 101
 • Müller Pograjc, Blažka (prevajalec) 133
 • Mur, Jaka (avtor) 81
 • Muschietti, Andy (režiser) 205
 • Mustafa, Isaiah (igralec) 205
 • Mustar, Aleš (prevajalec) 110
 • Muster, Miki 1


 • Nabergoj, Matija (1984-) (avtor) 81
 • Naglost, Oton (fotograf) 35
 • Nemes, László (1977-) (režiser, scenarist) 207
 • Novak, Boris A. (avtor dodatnega besedila) 189
 • Novak, Jožica (15. 3. 1980-) (mentor) 49
 • Novak, Maja (1960-) (prevajalec) 181
 • Novak, Nataša I. (prevajalec) 8
 • Novljan, Neva 105
 • Nzobandora, Katarina (prevajalec) 7
 • Nzobandora, Marko (prevajalec) 7


 • Oblak, Gal (izvajalec) 208
 • Ogrin, Matija 106
 • Ogrin, Matija (recenzent) 60
 • Ogrizek, Maša 163
 • Okorn, Ivan (strojnik) (avtor) 81
 • Omerzel, Mira 18
 • Orel, Brigita (prevajalec) 4, 154
 • Oseli, Alen (avtor) 81
 • Osnovna šola Slivnica pri Celju (Gorica pri Slivnici ; Turistični krožek) 49
 • Osredkar, Mari Jože (avtor dodatnega besedila) 51
 • Ostan, Boris (igralec) 203
 • Osterman, Tina (1977-) (prevajalec) 147
 • Osti, Josip 189
 • Oxenbury, Helen (ilustrator) 143
 • Ozvatič, Tanja (1976-) (urednik) 104


 • Pacek, Karla 33
 • Pačnik, Ana (avtor) 53
 • Pahor, Boris (1913-) 134
 • Pajnik, Mojca (komunikologinja) (recenzent) 52
 • Papič, Igor (avtor dodatnega besedila) 58
 • Partljič, Tone (avtor dodatnega besedila) 135
 • Partljič, Tone (avtor) 26
 • Paulin, Andrej (recenzent) 79
 • Pavček, Tone (1928-2011) 164
 • Pavletič, Andrej (prevajalec) 32
 • Pavletič, Simona (prevajalec) 32
 • Pavlič, Darja (recenzent) 60
 • Pavlin, Maja (1989-) (prevajalec) 204
 • Pavlovčič, Urban (avtor) 81
 • Pečjak, Sonja (avtor) 53
 • Pennac, Daniel 182
 • Pepelnjak, Tomaž (avtor) 81
 • Pérardel, Anne-Sixtine 19
 • Perdih, Anton (avtor) 40
 • Perger, Nina (avtor) 135
 • Pernat, Andrej (avtor) 73
 • Perpar, Matjaž (strojnik) (avtor) 81
 • Persico, Zoe (ilustrator) 172
 • Petek, Jožica (avtor) 26
 • Petelin, Jaka (avtor) 81
 • Petelinšek Munoz, Nina (prevajalec) 10
 • Petkovšek, Rok (fizik) (avtor) 81
 • Petrović Jesenovec, Borut (prevajalec) 6
 • Petrović, Igor (avtor) 81
 • Petrovič, Mitja (avtor dodatnega besedila) 95
 • Pettersson, Marcus-Gunnar (ilustrator) 142
 • Pettit, Philip 48
 • Pfister, Marcus 165
 • Phillips, Carly 127
 • Phillips, Todd (1970-) (režiser, scenarist) 206
 • Phoenix, Joaquin (igralec) 206
 • Piano, Brane (avtor) 41
 • Pipan, Miha (1982-) (avtor) 81
 • Pirnat, Primož (1975-) (igralec) 203
 • Pivčević, Mirko (fotograf) 203
 • Planteu, France 128
 • Pleterski, Matej (avtor) 81
 • Podjed, Dan (avtor) 41
 • Podreka, Jasna (avtor) 135
 • Podržaj, Primož (avtor) 81
 • Podržaj, Primož (urednik) 81
 • Poglajen, Gregor (avtor) 73
 • Pohl, Marjan (avtor) 81
 • Polajnar, Marko (avtor) 81
 • Poler, Anton 86
 • Poli, Fabrizio 20
 • Poljanec, Andreja (1976-) (avtor dodatnega besedila) 5
 • Poljšak, Borut (1976-) (recenzent) 78
 • Poredoš, Alojz (avtor) 81
 • Poropat, Boris (fotograf) 105
 • Potočnik, Andrea (prevajalec) 160
 • Povh, Janez (1973-) (avtor) 81
 • Požar, Tomaž (avtor) 81
 • Požrl, Tomaž (1968-) (avtor) 81
 • Požrl, Tomaž (1968-) (član uredniškega odbora) 82
 • Praprotnik, Nada (avtor) 84
 • Presl, Igor 2
 • Prevolnik, Maja (1981-) (prevajalec) 120
 • Prgić, Jani 55, 56, 57
 • Prodan, Ted (avtor) 81
 • Protner, Jernej (avtor) 81
 • Pucihar, Blaž 96
 • Pukšič, Janez (fotograf) 88, 89, 90
 • Pungeršič, Diana (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 124
 • Pušavec, Franci (avtor) 81
 • Pušnik, Maruša 42


 • Quinn, Julia (1970-) 129


 • Radmilovič, Marko 130
 • Ransmayr, Christoph (1954-) 190
 • Ransone, James (1979-) (igralec) 205
 • Ravnikar, Tinkara (avtor) 73
 • Ravnjak, Blanka (avtor, fotograf, ilustrator) 84
 • Reardon, David C. (avtor) 7
 • Rek, Zlatko (avtor) 81
 • Rekar, Aleksandra (prevajalec) 25, 38
 • Remškar, Bogomir (avtor) 67
 • Repar, Primož 22
 • Repar, Primož (urednik, prevajalec) 24
 • Repe, Božo 58
 • Repe, Božo (recenzent, avtor dodatnega besedila) 198
 • Repič Slavič, Tanja (recenzent) 11
 • Repnik, Pavel (prevajalec) 37
 • Repolusk, Katja (avtor, fotograf) 53
 • Resman, Matevž (avtor) 81
 • Rey, David (igralec) 204
 • Rezar, Cvetka (1985-) (urednik) 106
 • Režek, Mateja (1970-) (recenzent) 202
 • Rihar, Jasmina (prevajalec) 30, 46
 • Robinson, Jerry (bibliografski predhodnik) 206
 • Rode, Franc (avtor dodatnega besedila) 33
 • Rodman Oprešnik, Samuel (avtor) 81
 • Rogelj Škafar, Bojana (avtor dodatnega besedila) 63, 93
 • Rosikoń, Janusz (fotograf) 196
 • Ross, Tony (1938-) (ilustrator) 138, 160
 • Rot, Matjaž (avtor) 81
 • Rovelli, Carlo (1956-) 65
 • Rover, Mélanie (igralec) 204
 • Royer, Clara (scenarist) 207
 • Rozman, Franc (1949-) 66
 • Rožman, Nejc (1995-) (avtor) 81
 • Rudl, Mihael (avtor) 179
 • Rufin, Isabelle (igralec) 204
 • Rus, Andrej (antropolog) (urednik, avtor dodatnega besedila) 23
 • Rus, Primož (strojnik, 1969-) (avtor) 81
 • Rus, Veljko 23
 • Rustja, Božo (urednik) 35
 • Růžička, Oldřich 76
 • Ryan, Jay (igralec) 205


 • Saksida, Igor (avtor dodatnega besedila) 153, 164
 • Salecl, Renata (recenzent) 52
 • Sambol, Peter (avtor) 81
 • Sark, Vid (aranžer, izvajalec) 97
 • Savič, Dean (izvajalec) 98
 • Savič, Tisa (izvajalec) 98
 • Savodnik, Bert (avtor) 41
 • Schlessinger, Laura (avtor dodatnega besedila) 7
 • Schmidt, Ajda (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec) 91
 • Schwarz, Andrea (1955-) 34
 • Scobie, Lorna 166
 • Sedej, Luka (avtor) 81
 • Seidel, Stefan (ilustrator) (ilustrator) 149
 • Sekavčnik, Mihael (avtor) 81
 • Selak, Luka (avtor) 81
 • Sever, Maja (1964-) (režiser) 208
 • Sevšek, Luka (avtor) 81
 • Shackleton, Kath (avtor) 4
 • Shala, Ganimet (prevajalec) 159
 • Sharkey, Jenny (avtor) 32
 • Sharma, Sandan Kumar (avtor) 81
 • Sher, Lawrence (fotograf) 206
 • Siddiqui, M. Shoaib Naseem (avtor) 81
 • Silič, Melita (prevajalec) 79
 • Silver, Scott (1964-) (scenarist) 206
 • Simoniti, Barbara 167
 • Simoniti, Barbara (prevajalec) 48
 • Sinkovič, Natalija (lektor) 101
 • Sivec, Ivan (1949-) 131
 • Skalar, Peter (1941-) (avtor dodatnega besedila) 88, 89, 90
 • Skarsgård, Bill (igralec) 205
 • Skinner, Adam 102
 • Slavič, Janko (1978-) (avtor) 81
 • Slemenik Perše, Lidija (avtor) 81
 • Smolej, Tone (urednik) 60
 • Smolinsky, Neža (igralec) 203
 • Smrekar, Ajda (igralec) 203
 • Snoj, Vid (recenzent) 103
 • Snowden, Edward 191
 • Soklič, Boštjan (aranžer, avtor dodatnega besedila, skladatelj, izvajalec) 97
 • Sokolov, Cvetka 168, 169
 • Spruk, Tadeja (prevajalec) 159
 • Stanonik, Zala (prevajalec) 186
 • Starc, Blaž (strojnik) (avtor) 81
 • Stare, Petra (1972-) (prireditelj) 176
 • Starman, Bojan (1985-) (avtor) 81
 • Steinbeck, John 132
 • Stepančič, Damijan 192
 • Sterle, Luka (strojnik) (avtor) 81
 • Sternad, Ida (prevajalec) 123
 • Stošić, Jasmina (recenzent) 70
 • Stražar, Danni (prevajalec) 142
 • Strelec, Suzana (1963-) (avtor) 53
 • Stropnik Šonc, Urška (ilustrator) 155
 • Sukhanova, Ekaterina (avtor) 26
 • Sušnik, Janez (strojništvo, 1977-) (avtor) 81
 • Svete, Andrej (1983-) (avtor) 81
 • Svetina, Peter (1970-) 183
 • Svetovni kongres filozofije (24 ; 2018 ; Peking) 24


 • Šajn, Viktor (avtor) 81
 • Šaponjić, Katja (prevajalec) 144, 184
 • Šarler, Božidar (avtor) 81
 • Šavor, Miša (prevajalec) 205, 206
 • Šebjanič Oražem, Maja (avtor) 53
 • Šef, Blaž (izvajalec) 208
 • Šela, Ana (tehnični urednik) 101, 198
 • Šepetavc, Jasmina 193
 • Šešet, Jurij (prevajalec) 191
 • Šimic, Marko (avtor) 81
 • Šinkovec, Igor (ilustrator) 96, 183
 • Šinkovec, Matjaž (1955-) (avtor) 73
 • Šinkovec, Matjaž (1955-) (urednik) 73
 • Škofic, Dunja Belinda (ilustrator) 18
 • Škulj, Gašper (1986-) (avtor) 81
 • Šojdr, Martin (ilustrator) 83
 • Šparovec, Lotos (igralec) 203
 • Štajer, Dušan (recenzent) 73
 • Štampe Žmavc, Bina 171
 • Štefe, Metka (avtor) 81
 • Štrajn, Darko (recenzent) 23
 • Štular, Andrej 176
 • Šturm, Roman (1965-) (avtor) 81
 • Šulin, Nina (avtor dodatnega besedila, ilustrator) 180
 • Šušnjar, Peter (avtor) 81
 • Švab, Vesna (recenzent) 26


 • Tadič, Darja (avtor) 135
 • Tantadruj (glasbena skupina) 97
 • Taponier, Matthieu (scenarist) 207
 • Tasič, Jerneja (avtor) 73
 • Tavčar, Jože (1966-) (avtor) 81
 • Tešić, Dejan (prevajalec) 159
 • Timofeeva, Oksana 25
 • Tomažič, Agata 3
 • Tomc, Gregor 43
 • Tomšič, Pavel (avtor) 81
 • Toplak, Kristina 44
 • Toplišek, Janez (zdravnik) (avtor) 73
 • Toroš, Ivan (recenzent) 50
 • Toš, Niko (urednik, avtor dodatnega besedila) 23
 • Trajkovski, Ana (avtor) 81
 • Trajkovski, Jovan (strojnik) (avtor) 81
 • Trdan, Uroš (avtor) 81
 • Trenc, Ferdinand (1946-) (avtor) 81
 • Trenc, Ferdinand (1946-) (urednik) 81
 • Tucker, Zoë 172
 • Tůma, Tomáš (avtor, ilustrator) 76
 • Turk, Andrej (prevajalec) (prevajalec) 196
 • Turk, Maja (strojnica) (avtor) 81


 • Učakar, Aleš (prevajalec) 75
 • Učakar, Pavle (urednik) 134
 • Uljan, Marjan (1966-) 98
 • Univerza v Ljubljani 58
 • Urevc, Janez (1983-) (avtor) 81


 • Valentinčič, Joško (avtor) 81
 • Valentinčič, Joško (urednik) 81
 • Valič, Nina (izvajalec) 208
 • Vamelle, Sébastien (igralec) 204
 • Varese, Checco (fotograf) 205
 • Velkavrh, Zala (urednik) 95
 • Velkovrh-Bukilica, Vesna (prevajalec) 51
 • Vertelj, Nataša (ilustrator) 145
 • Vesel Potočnik, Veronika (ilustrator) 100
 • Vevar, Štefan (1953-) (prevajalec) 190
 • Videnič, Tomaž (avtor) 81
 • Vidmar, Janja (1962-) 173
 • Vidmar, Jasmina (1963-) (fotograf) 135
 • Vidmar, Luka (1977-) (recenzent) 106
 • Vidmar, Marina (avtor) 53
 • Vilhelm, Neža (prevajalec) 76
 • Vinder, Urška 174
 • Vinkler, Jonatan (avtor dodatnega besedila) 17
 • Virant, Ana (prevajalec) 34
 • Virk, Tomo (recenzent) 103
 • Vitez, Primož (1966-) (urednik) 58
 • Vobič, Igor (recenzent) 42
 • Vodopivec, Doroteja (avtor) 53
 • Volfand, Jože (urednik) 82
 • Volpi Lisjak, Bruno 136
 • Vrabič, Rok (avtor) 81
 • Vrbič, Vlado 194
 • Vrbnjak, Tina (izvajalec) 208
 • Vukasovič, Tina 50
 • Vukašinović, Nikola (avtor) 81
 • Vukašinović, Nikola (urednik) 81
 • Vute, Rajko (recenzent) 70


 • Waller, Kristina Alice (prevajalec) 61
 • Wallfisch, Benjamin (skladatelj) 205
 • Weber, Sebastjan (avtor, urednik) 41
 • Weiss, Brian (1944-) 27
 • Whigham, Shea (igralec) 206
 • White, Ellen Gould Harmon (1827-1915) 36, 37
 • Whittingham, Zane 4
 • Wolf, Lara (1997-) (izvajalec) 208
 • Writzl, Karin (recenzent) 73
 • Wýtopil, Franz (avtor) 63


 • Zagorc Vegelj, Melita (avtor) 53
 • Zajšek, Špela (avtor dodatnega besedila) 23
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 61
 • Zalokar, Nika (1996-) (avtor) 45
 • Zamida, Renata M. (avtor dodatnega besedila) 135
 • Zaplatil, Marko (fotograf) 106
 • Zarnik, Bojana 175
 • Zgonik, Nadja (avtor dodatnega besedila) 58
 • Zlatnar Moe, Marija (prevajalec povzetka) 60
 • Zoran, Jernej (prevajalec) 71
 • Zore, Anamarija (avtor) 68
 • Zorko, Damijan (avtor) 81
 • Zrelec, Aleksandra 63
 • Zupan, Hugo (strojnik) (avtor) 81
 • Zupan, Samo (avtor) 81
 • Zupančič, Jana (1979-) (igralec) 203
 • Zupančič, Maja (1959-) (urednik) 21
 • Zych, Barbara (prevajalec) 146


 • Žagar, Sebastjan (strojnik) (avtor) 81
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 19
 • Željeznov Seničar, Maruška (urednik) 54, 59
 • Ženko, Urška (avtor, urednik) 41
 • Žgur, Erna (avtor) 70
 • Žgur, Erna (urednik) 70
 • Žiberna, Igor (kartograf) 198
 • Žibert, Janez 45
 • Žižek, David (avtor) 73
 • Žižek, Slavoj (avtor dodatnega besedila) 25
 • Županc, Breda (mentor) 49
 • Župančič, Oton (1878-1949) (pisec besedila uglasbenih pesmi) 97
Predmetno kazalo


 • 1872/1918 60
 • 19.st. 187


 • 2. svetovna vojna 103
 • 20. st. 103
 • 20.-21.st. 124
 • 20.st. 47, 200
 • 21.st. 94


 • abortus 7
 • adolescents 21
 • adults 21
 • Advent 34
 • adventisti 37
 • aged 21
 • aging 21
 • albumi 193
 • Alma Karlin 195
 • alternativna medicina 71
 • alternativno zdravljenje 71
 • aluminij 79
 • Ameriška književnost - Vsakdanje življenje - Združene države Amerike, ZDA - 20.st. - Roman 132
 • Ameriški igrani filmi
  • Grozljivka - Video DVD-ji 205
  • Kriminalni film - Video DVD-ji 206
 • Anatomija - Knjige za mladino 76
 • animalistične študije 25
 • animals 9
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 208
 • animirani filmi za otroke 208
 • antikvarne knjige 2
 • arheološke najdbe 79
 • Arhivi - Vatikan 196
 • arhivsko gradivo 196
 • Aritmija - Zdravstvena oskrba - Priročniki 73
 • astronomija 64
 • atrijska fibrilacija 73
 • attachment 9
 • Avtizem
  • Hipoterapija - Zborniki 70
  • Otroci - Zborniki 70


 • babice 142, 176
 • Barve - Knjige za otroke 161
 • begavci 154
 • begunci 44, 200
 • Beograd - V leposlovju 119
 • Berk, Edi (1954-) - Likovne monografije 88, 89, 90
 • besede 69, 80, 161, 174
 • Besede - Knjige za otroke 149, 150, 162
 • besedne igre 155, 183
 • Biblia
  • Interpretacija - Knjige za mladino 29
  • Umetniški motivi - Knjige za otroke 30
 • Bienale slovenskega oblikovanja Brumen (9) ; 2019) 91
 • Bioenergija - Samozdravljenje 71
 • biografije 184, 193
 • blagovna znamka 50
 • bolezni 18, 71, 76
 • Bolezni - Sklepi - V otroškem leposlovju 175
 • bolezni srca 73
 • borec za severno mejo 192
 • Božič 34
 • brand management 50
 • branding 50
 • Bratje in sestre - V otroškem leposlovju 163


 • Caharija, Miranda 193
 • Celje
  • Domoznanstvo - 1918- 200
  • Zgodovina - 1918- 200
 • cerkvena zgodovina 28
 • Cerkvena zgodovina 196
 • children 21
 • children`s drawings 21
 • Communism 197
 • Communist parties 197
 • consumer behavior 50
 • Cultural history 42


 • Čarovnice - V otroškem leposlovju 169
 • čarovnije 169
 • čas 137
 • Čas 65
 • Čebele
  • Knjige za otroke 83
  • V otroškem leposlovju 174
 • Čebelja družina - Knjige za otroke 83
 • Človeško telo - Knjige za mladino 76
 • črkovne igre 155
 • čustva 5, 7, 19
 • Čustva - Priročniki 13
 • čustvena inteligentnost 13
 • Čustvena inteligentnost - Priročniki 19
 • čustvene motnje 8
 • Čustveno življenje - Priročniki 19
 • čutila 74


 • dečki 142
 • Dečki - Šole - V otroškem leposlovju 160
 • dedki 155, 176
 • Dedki - Vnuki - Knjige za mladino 144
 • Dedne bolezni - Priročniki 73
 • Dekleta - Družbeni položaj - Savdska Arabija - V mladinskem leposlovju 177
 • deklica Fira 49
 • deklice 139, 140, 147, 155
 • Deklice
  • Otroštvo - V otroškem leposlovju 153
  • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 173
 • dekliščine 100
 • delavnice 49
 • Democracy 48
 • demografska tranzicija 44
 • Demokracija 48
 • design 91
 • Destovnik, Karel (1922-1944) - Biografski romani 194
 • developmental measures 21
 • developmental psychology 21
 • diagnostika 73
 • dialektologija 105
 • Didaktika - Posvetovanja 59
 • Digital media 42
 • digitalizacija 2
 • Dijaki - Maribor - V leposlovju 128
 • disertacije 60
 • diskriminacija 4
 • dobrota 169
 • dogodivščine 163, 167
 • dojenčki 21
 • Dom - V otroškem leposlovju 163
 • Domače živali - Knjige za otroke 146
 • domišljija 158
 • dragocene knjige 2
 • Dragocene knjige - V leposlovju 128
 • Dragojević, Oliver (1947-2018) - Biografije 185
 • drama 204, 205, 206, 207
 • dramatika 180
 • drevesa 74, 144
 • druga svetovna vojna 101
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • drugačnost 151
 • druščine 178
 • Družabne igre
  • Odrasli - Priročniki 100
  • Priročniki 99
 • družbena slojevitost 39
 • Družbeni razredi 39
 • družbeno angažirana vsebina 95
 • družina 5, 144, 152, 153, 163
 • družinski film 203
 • družinski odnosi 177
 • Družinski odnosi - Krščanski vidik - Priročniki 10
 • državna prvenstva 101
 • duh in telo 71
 • duhovno zdravljenje 18
 • Duhovnost - V leposlovju 18
 • Dunaj 60
 • Duša - Krščanstvo 31
 • Duševna stiska - Pomoč 16
 • Duševni bolniki - Hospitalizacija 38
 • Duševno prizadeti - Spolnost 72
 • duševno zdravje 15
 • duševnost 16
 • Dvorec Štatenberg - V leposlovju 131


 • Ecclesia catholica - Zgodovina - Slovenija - Učbeniki za visoke šole 28
 • efemeride 64
 • EFT glej Tehnika čustvenega osvobajanja
 • Egipt - Zgodovina - Stari vek 195
 • Ekologija - V otroškem leposlovju 147
 • Elektronski mediji - Kulturna zgodovina 42
 • elektronski nadzor 191
 • emancipacija 46
 • Embalaža 82
 • embalaža 82
 • emerging adulthood 21
 • Emigracija - Primorska - 1918-1941 200
 • enakost 46
 • energijska medicina 71
 • energijsko zdravljenje 18
 • etika 25
 • etnologija 63
 • evropski igrani filmi 204, 207


 • fantovščine 100
 • Fašizem 47
 • feminizem 39
 • filmografije 193
 • filmske igralke 193
 • filozofija 23, 24, 25
 • filozofija kulture 17
 • Filozofija politike 46
 • filozofija življenja 137
 • filozofske fakultete 60
 • fizika 65, 66
 • Fojbe - Bazovica 199
 • fonološko zavedanje 174
 • formaldehid 78
 • formativno spremljanje 53
 • foster parents 9
 • frakcije 197
 • Francija - Zgodovina - 1848-1850 201
 • Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 204, 207
 • Franjo Malgaj 192


 • gender stereotyping 21
 • generali 192
 • genetika 73
 • genetsko testiranje 73
 • genska terapija 73
 • gibalna aktivnost 70
 • Glasba za klavir - Knjige za otroke 96
 • glasbene pravljice 96
 • glasbeno ustvarjanje 96
 • gledališke igralke 193
 • gobarjenje 86
 • gobe 86
 • Gobe - Nabiranje - Priročniki 86
 • Gosar, Andrej (1887-1970) 22
 • gosenice 167
 • Gospodarstvo - Trajnostni razvoj 82
 • gospodinjski aparati 163
 • govorna vzgoja 174
 • govorni razvoj 21
 • gozd 168
 • Gozdna kopel 74
 • gozdne živali 159, 168
 • Gozdovi - Zdravilnost 74
 • Gradbeni materiali - Zdravstveni vidik - Učbeniki za visoke šole 78
 • gradbeni proizvodi 78
 • gradbeništvo 78
 • grafične tehnike 92
 • grafično oblikovanje 88, 89, 90, 95
 • Grafično oblikovanje - Slovenija - 21.st. - Razstavni katalogi 91
 • Grafika - Teorija - Učbeniki za visoke šole 92
 • grandparents 9
 • Guvernante - V leposlovju 187


 • Haderlap, Maja (1961-) 103
 • hčere in matere glej Matere in hčere
 • Hčere krščanske ljubezni - Slovenija - 1919-2019 33
 • History 197
 • hiše 94
 • hišni ljubljenci 139, 140
 • HKL glej Hčere krščanske ljubezni
 • hoja 142
 • holokavst 4
 • Hrvaška
  • Vojna - 1991-1995 198
  • Zgodovina - 1990-1995 198
 • Hrvaška književnost - Svoboda - Roman 116
 • hrvaški glasbeniki 185
 • hrvaški nogometaši 188
 • humor 158, 166, 173, 183


 • identiteta 6
 • igra 157
 • igrače 157, 163, 168
 • Igrače - V otroškem leposlovju 170
 • igre 165
 • igre za odrasle 100
 • imunski sistem 74
 • inanimate objects 9
 • Individualnost - V otroškem leposlovju 151
 • industrijski izdelki 91
 • Industrijsko oblikovanje - Slovenija - 21.st. - Razstavni katalogi 91
 • infants 21
 • Inkunabule 2
 • inteligentnost 21
 • intelligence 21
 • iskanje 139, 168
 • Islam 177
 • Isolanthis, roman o potopu celine 195
 • Istra 199
 • italijanski animirani filmi 208
 • izgubljenci 168
 • Izleti - V otroškem leposlovju 142


 • jablane 167
 • jabolčni zavijači 167
 • jabolka 167
 • jahalne šole 178
 • Jamarska zveze Slovenije. Jamarska reševalna služba - Razstavni katalogi 67
 • Jamarstvo - Slovenija - Razstavni katalogi 67
 • Jančar, Drago (1948-) 103
 • Jazbeci - V otroškem leposlovju 159
 • jeklarstvo 79
 • Jenga terapija 57
 • Jezik - Razvoj 43
 • jezikovni razvoj 21
 • Judje - Preganjanje - V mladinskem leposlovju 4
 • Jugoslavija - Politična zgodovina - 1936-1940 197


 • Kajuh glej Destovnik, Karel
 • Kanadski igrani filmi
  • Grozljivka - Video DVD-ji 205
  • Kriminalni film - Video DVD-ji 206
 • Kapitalizem - Filozofija kulture 12
 • kardiologija 73
 • kardiomiopatija 73
 • Karlin, Alma M. (1889-1950) 195
 • kartonke 69, 80, 149, 150, 157, 161, 162
 • katoliška cerkev 196
 • Katoliška cerkev glej Ecclesia catholica
 • kaznovanje 145
 • kesanje 159
 • kino 42
 • Klimatske spremembe - V otroškem leposlovju 172
 • Kmetije - Knjige za otroke 146
 • Knjige - Slovenija - 1945-2019 195
 • Kocbek, Edvard (1904-1981) 22, 103
 • Kolesarstvo - V mladinskem leposlovju 177
 • komuniciranje 87
 • Komunistička partija Jugoslavije glej Komunistična partija Jugoslavije
 • Komunistična partija Jugoslavije - Zgodovina - 1936-1940 197
 • Komunistične partije 197
 • Komunizem 197
 • koprodukcija 205, 206, 207
 • korenine 144
 • košnja trave 84
 • Kovač, Milan (1940-) 93
 • Kovačič, Lojze (1928-2004) 103
 • kovinarstvo 79
 • kovine 79
 • kovinska industrija 79
 • Kozmologija 65
 • kozorogi 144
 • KPJ glej Komunistična partija Jugoslavije
 • Kralji - V mladinskem leposlovju 180
 • Krek, Janez Evangelist (1865-1917) 22
 • Krese, Maruša (1947-2013) 103
 • kriminalka 206
 • krivice 145
 • krščanska duhovnost 31, 34
 • krščanska umetnost 30
 • krščanski prazniki 34
 • Krščanski socializem - Filozofija 22
 • krščanstvo 28, 32, 196
 • Kuharji - V mladinskem leposlovju 180
 • Kuhinjsko vrtnarstvo - Priročniki 85
 • Kulturna zgodovina 42
 • kupci 87
 • kvalitativne metode 21
 • kvantni čas 65
 • kvizi 160


 • laboratorijske vaje 68
 • Lacan, Jacques (1901-1981) 17
 • lakota 167
 • language development 21
 • Lasje - V mladinskem leposlovju 180
 • late adulthood 21
 • laž 154
 • Laž - V otroškem leposlovju 157
 • Lenoba - V otroškem leposlovju 153
 • les 78
 • letni časi 167
 • likovna teorija 92
 • likovni motivi 63
 • Lipicanci - V mladinskem leposlovju 178
 • literarni komentarji 106
 • literatura in vojna 103
 • literatura za otroke 195
 • livarstvo 79
 • ljubezen 96, 141, 176
 • Ljubezen - Partnerski odnosi 5
 • ljubezen do sebe 5
 • ljudsko slovstvo 62
 • logopedija 174
 • logoterapija 15
 • Lutke - V otroškem leposlovju 154
 • lutkovne igre 180


 • Mačke - V otroškem leposlovju 166
 • Madžarski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 207
 • Magične zgodbe starega Egipta 195
 • Magija - V otroškem leposlovju 160
 • Maister, Rudolf (1874-1934) - Biografije - Stripi - Knjige za mladino 192
 • malčki 21
 • manipulacija 75
 • Maribor - Folklorni motivi 62
 • market segmentation and positioning 50
 • marketing 50
 • Marketing - Stranke 87
 • marketing concepts 50
 • marketing environment 50
 • marketing goals 50
 • marketing mix 50
 • marketing strategies 50
 • marksizem 23
 • matere 141
 • matere in hčere 177
 • Matere in hčere
  • V leposlovju 126
  • V otroškem leposlovju 145
 • materiali 82
 • materialna kultura 41
 • matične celice 175
 • McCormack, Ian (1956-) - Avtobiografije 32
 • measurement 21
 • mediatizacija 42
 • medicinska mikrobiologija 68
 • meditacija 71
 • mednarodna posvetovanja 24
 • medosebni odnosi 5, 6, 144, 145
 • Medosebni odnosi - Navezanost 9
 • Medvedi
  • Knjige za otroke 176
  • V otroškem leposlovju 141
 • merjenje 21
 • Meško, Franc Ksaver (1874-1964) 104
 • Metalurgija - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi 79
 • metulji 167
 • Migracije
  • Knjige za mladino 44
  • Slovenija - 1918-1941 200
 • Mikrobiologija
  • Učbeniki za visoke šole 68
  • Vaje za visoke šole 68
 • mikroorganizmi 68
 • mikroskopiranje 68
 • Milost - Krščanski vidik 37
 • miselne igre 100
 • Miselne igre - V otroškem leposlovju 155, 158
 • miši 158, 166
 • Mitana, Dušan (1946-) - Literarne študije 124
 • Mladinski filmi - Igrani filmi 203
 • mladostniki 21
 • Mladostniki - Konjeniški šport - V mladinskem leposlovju 178
 • Mlakar, Andrej (1954-) - Albumi 94
 • mlečni zobje 139
 • množična kultura 41
 • Modrić, Luka (1985-) - Avtobiografije 188
 • Morje - Onesnaževanje - V otroškem leposlovju 147
 • Morske ribe - V otroškem leposlovju 147
 • morske živali 147
 • motivacija 13


 • nacizem 4
 • načrtovanje življenja 20
 • Nadarjeni učenci - Izobraževanje - Posvetovanja 54
 • nagrade 95
 • nakupni proces 50
 • narava 142, 152, 167
 • Naravno zdravljenje - Japonska 74
 • Narečja - Poezija - Savinjska dolina 108
 • narečje 108
 • narečne skupine 105
 • Nasilje - Religiozni vidik - Monoteistične religije 51
 • nasveti 74, 137
 • nenadna srčna smrt 73
 • nesreče 159
 • Nestrpnost - V otroškem leposlovju 159
 • Nevarne snovi - Učbeniki za visoke šole 78
 • nevoščljivost 165
 • nevroznanost 75
 • neživi objekti 9
 • noč čarovnic 169
 • nogomet 188
 • Nogomet - Zgodovina - Jugoslavija - 1941-1945 101
 • nogometni klubi 101
 • Nonsens - V otroškem leposlovju 183
 • nosečnost 7
 • Novo leto 34


 • običaji 84
 • Oblačila - V otroškem leposlovju 160
 • observation methods 21
 • obsmrtna doživetja 18
 • Obsmrtna doživetja - Krščanski vidik 32
 • Obveščevalna dejavnost - Združene države Amerike 191
 • Oceani - V otroškem leposlovju 147
 • očetje in sinovi 154
 • Očetje in sinovi - V otroškem leposlovju 137
 • odnosi med spoloma 177
 • odnosi med starši in otroci 21
 • odrasli 21
 • odraščanje 177
 • Odraščanje - V otroškem leposlovju 154
 • Okolje - V otroškem leposlovju 152
 • opazovanje 21
 • optika 66
 • osamljenost 6
 • osebe s težavami v duševnem zdravju 38
 • osebe z motnjami v duševnem razvoju glej Duševno prizadeti
 • osebnost 6, 16, 21
 • osebnostna podoba 16
 • osebnostne lastnosti 21
 • osebnostni razvoj 20
 • Osebnostni razvoj 6
 • otroci 5, 21, 141, 152
 • Otroci
  • Nasilje - Preprečevanje - Slovenija 52
  • Navezanost 9
 • otroci in odrasli 96
 • otroci s posebnimi potrebami 70
 • Otroška glasba - Slovenija 97
 • otroška poezija 164
 • otroška risba 21
 • otroške pesmi 97
 • Otroške pesmi - CD-plošče 97, 98
 • otroško leposlovje 164


 • pametna embalaža 82
 • Panjske končnice - Slovenija 63
 • Parazitologija
  • Učbeniki za visoke šole 68
  • Vaje za visoke šole 68
 • parent child relations 21
 • Pariz - V leposlovju 119
 • Pedagogika 55, 56
 • pedagoška psihologija 57
 • personality 21
 • personality traits 21
 • pesmi 108
 • pesmi za otroke 164
 • Petje - V otroškem leposlovju 159
 • pianisti 96
 • Pirjevec, Dušan (1921-1977) 103
 • Pisma - V otroškem leposlovju 140
 • plakat 95
 • Plakati - 2014-2019 95
 • Pletenje - V otroškem leposlovju 145
 • pletilke 145
 • Plišaste igrače - V otroškem leposlovju 168
 • pobarvanke za odrasle 107
 • Počitnice - V otroškem leposlovju 142
 • podobnosti 158
 • pogovori 57
 • pogum 6, 144
 • Pogum
  • Priročniki 13
  • V otroškem leposlovju 151
 • poletje 167
 • policijske preiskave 178
 • polimeri 78
 • polistiren 78
 • Political science 48
 • politična gibanja 47
 • politična kultura 47
 • Politične vede 48
 • politični sistemi 47
 • pomoč 139, 144, 147, 159, 175
 • Popularna kultura - Celje - Zborniki 41
 • porednost 154, 173
 • poroke 100
 • posledice 198
 • poslovni odnosi 87
 • posttravmatska stresna motnja 11
 • Posttravmatska stresna motnja 7
 • poučno leposlovje 4, 155, 174
 • Pouk - Metodika - Posvetovanja 59
 • pozitivno mišljenje 6
 • pozna odraslost 21
 • praznovanje 34
 • Prebold 108
 • Predšolski otroci - V otroškem leposlovju 155
 • prehod v odraslost 21
 • prekatna fibrilacija 73
 • premetenost 176
 • premišljevanja 34
 • preobleke 169
 • preobrazbe 154, 158
 • prevare 143, 160
 • Prevare - Knjige za otroke 176
 • Preverjanje znanja - Priročniki 53
 • prevozna sredstva 80, 149
 • prezračevanje 78
 • Preživele žrtve holokavsta - V mladinskem leposlovju 4
 • prijateljstvo 140, 159, 163, 165, 177
 • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 167
 • primeri iz prakse 16
 • Primorska 199
 • pripadnost 6
 • pripoved v verzih 143
 • pripovedke 62
 • priprava na šolo 155
 • priredbe 176
 • Prostor in čas - Kvantna teorija 65
 • psi 139, 140, 175
 • Psihiatrične bolnišnice - Sociološki vidik 38
 • psihične travme 7
 • Psihične travme - Psihoanaliza 11
 • psihologija 13
 • psihologija uspeha 20
 • psihološka drama 206
 • psihološki nasveti 6, 16, 20
 • Psihološki nasveti 31
 • psihološko svetovanje 16
 • purchasing process 50
 • pustolovščine 142, 170
 • Pustolovščine - V mladinskem leposlovju 138


 • qualitative methods 21


 • raba 84
 • racikliranje 82
 • računalniški program SPSS 45
 • rastlinska biodiverziteta 84
 • raziskave 74
 • Različnost - V otroškem leposlovju 151
 • razlike 158
 • raznolikost travnikov 84
 • Razvoj - V otroškem leposlovju 167
 • razvojna psihologija 21
 • Razvojna psihologija - Učbeniki za visoke šole 21
 • razvojni preizkusi 21
 • readers 21
 • recikliranje 147
 • redovnice 33
 • Redovništvo - Zgodovina - Slovenija 33
 • Regresoterapija 27
 • Reinkarnacija 27
 • rejniki 9
 • rekreacija 77
 • relacijska družinska terapija 11
 • relacijska travma 11
 • Religija - Izvor - Teorija 43
 • Religion 43
 • Republicanism 48
 • Republikanizem 48
 • Republikanstvo 48
 • revščina 39
 • Ribe - V otroškem leposlovju 165
 • ribolov 142
 • risani filmi 208
 • risani filmi za otroke 208
 • ročna dela 145
 • Rojstni dan - Praznovanje - V otroškem leposlovju 173
 • rojstni dnevi 100
 • Rokopisni spomeniki - Slovenščina 106
 • roman v pismih 119
 • romantična komedija 203
 • Romunija - Družbene razmere - V leposlovju 110
 • rudniki 79
 • Rus, Veljko (1929-2018) 23
 • Ruske ljudske pravljice - Knjige za otroke 176


 • sadje 85
 • sadovnjaki 167
 • samoaktualizacija 14
 • samopodoba 6, 16, 19
 • Samopodoba - Motnje 16
 • samorealizacija 20, 177
 • Samorealizacija - Priročniki 19
 • samospoštovanje 16, 19
 • Samospoznavanje - Priročniki 19
 • samozaupanje 16
 • samozavest 6, 19
 • samozdravljenje 8, 18
 • sanje 154
 • Savinjska dolina - Zgodovina - 1918- 200
 • savinjska govorica 108
 • segmentiranje in pozicioniranje na trgu 50
 • selitev 163
 • selitve 44
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre
 • sestre usmiljenke 33
 • sex roles 21
 • Simčič, Zorko (1921-) 103
 • sinovi in očetje glej Očetje in sinovi
 • sir 166
 • skladanje 96
 • Skladatelji - V otroškem leposlovju 96
 • skrivalnice 165
 • Skrivalnice - V otroškem leposlovju 158
 • skrivnost 178
 • skrivnosti 140, 160
 • skupinske razstave 91, 95
 • Sloni - V otroškem leposlovju 158
 • slovaška kratka proza 124
 • slovaški pisatelji 124
 • Slovenci
  • Identiteta - Zborniki 40
  • Zgodovina
   • 1918 - Zborniki 202
   • Zborniki 40
 • Slovenija
  • Družbene razmere 23
  • Politične razmere - Zborniki 40
  • Zgodovina - 1918 - Zborniki 202
 • slovenska arhitektura 94
 • slovenska filozofija 12
 • slovenska grafika 91
 • Slovenska grafika
  • 1982-1995 90
  • 1995-2005 89
  • 2005-2019 88
 • Slovenska književnost
  • Literarne študije 103
  • Literarne teme 103
  • Ljudska književnost - Mladinska književnost - Maribor - Kratka proza 62
  • Rokopisi - Literarna zgodovina 106
 • Slovenska literarna zgodovina 106
 • slovenska ljudska umetnost 63
 • slovenska mladinska poezija 97
 • slovenska narečja 105
 • slovenske igralke 193
 • Slovenske ljudske pripovedke - Zbirke 62
 • slovenski arhitekti 88, 89, 90, 93
 • Slovenski filmi - Filmska komedija - Igrani filmi 203
 • slovenski grafiki 88, 89, 90
 • slovenski pesniki 192
 • Slovenski pesniki - 20.st. - V leposlovju 194
 • slovenski rokopisi 106
 • slovenski roman 103
 • Slovenski slikarji
  • Atene - 19.st. - V leposlovju 187
  • Pariz - V leposlovju 187
 • slovenski študenti 60
 • slovensko grafično oblikovanje 95
 • slovensko slikarstvo 187
 • Slovenščina - Narečja - Dokumentarni filmi 105
 • slušno zaznavanje 174
 • smrt 18, 32
 • Smrt - Knjige za mladino 144
 • Snowden, Edward J. (1983-) - Avtobiografije 191
 • social development 21
 • socializacija 165
 • socializem 23
 • socialna pomoč 52
 • socialne igre 100
 • Socialne igre - Priročniki 99
 • socialni razvoj 21
 • socialnovarstveni zavodi 38
 • sociologija 23, 38
 • Sociologija religije 43
 • Sociology of religion 43
 • Sove - V otroškem leposlovju 163
 • speech development 21
 • Splav (medicina) - Psihološki vidik 7
 • Spodnja Savinjska dolina 108
 • Spolna diskriminacija - V mladinskem leposlovju 177
 • spolna neenakost 177
 • spolne vloge 21
 • spolni stereotipi 21
 • spomin 14
 • sprehod skozi zgodovino 49
 • SPSS (računalniški program) - Vaje za visoke šole 45
 • srčne bolezni 73
 • srčni zastoj 73
 • Sreča 75
 • srhljivka 205
 • stanovanja 163
 • stanovanjska oprema 163
 • staranje 21
 • stari starši 9
 • starostniki 21
 • Statistika - Učbeniki za visoke šole 45
 • strah 168
 • Strah - Priročniki 13
 • strategic marketing planning 50
 • strateško načrtovanje trženja 50
 • stres 13, 74
 • stripi 152, 176, 184, 192
 • Stripi - Leksikoni 179
 • Strojništvo - Terminologija - Slovarji - Slovenščina - Angleščina 81
 • struktura 66
 • Sveti duh - V leposlovju 35
 • Sveti trije kralji 34
 • Svetloba
  • Fizikalne lastnosti 66
  • Hitrost - Merjenje 66
  • Merilne metode 66
 • svetlobna hitrost 66
 • svetlobni valovi 66
 • svetlobno valovanje 66
 • Sveto pismo glej Biblia
 • svetopisemske zgodbe 30
 • Svetovna vojna 1939-1945
  • Koncentracijska taborišča - V mladinskem leposlovju 4
  • Literarni motivi 103
  • Vojni zločini
   • Italija - 1943-1945 199
   • Jugoslavija - 1943-1945 199
 • Svetovna zgodovina - V leposlovju 119
 • svetovni pregledi 44


 • šansoni 97
 • šege 84
 • širjenje svetlobe 66
 • šole 177
 • Šole - Svetovalne službe - Priročniki 53
 • šolska svetovalna služba 53
 • šport 101
 • Šport - Leksikoni - Knjige za otroke 102
 • Športne panoge - Leksikoni - Knjige za otroke 102
 • študije primerov 7
 • študijski programi 79
 • Šubic, Jurij (1855-1890) - Biografski romani 187


 • Tajni podatki - Združene države Amerike 191
 • tapkanje 8
 • tehnični predpisi 78
 • Tehnika čustvenega osvobajanja - Priročniki 8
 • tehnika EFT 8
 • tehniška dediščina 79
 • tekmovalnost 165
 • Telefon 42
 • Telephone 42
 • Television 42
 • Televizija 42
 • tematologija 103
 • teorija gravitacije 65
 • teorija uma 21
 • Teorijska fizika 65
 • terapevtski pogovori 16
 • terapevtsko jahanje 70
 • termični čas 65
 • theory of mind 21
 • thriller 205, 206
 • Thunberg, Greta (2003-) - V otroškem leposlovju 172
 • tiskane knjige 2
 • toddlers 21
 • totalitarizem 47
 • Totalitarizem - Postmoderna 46
 • totalne ustanove 38
 • trajnostni razvoj 78, 82
 • Travniki - Slovenija 84
 • triler 205, 206
 • trpljenje 4
 • trženje 50
 • trženje glej Marketing
 • trženjske strategije 50
 • trženjski cilji 50
 • trženjski koncepti 50
 • trženjski splet 50
 • tržno okolje 50
 • turistična ponudba 49
 • Turizem - Turistični produkt - Rifnik - Raziskovalne naloge 49


 • učenci 53
 • učinkovitost 20
 • uglasbena poezija 97
 • uglasbena slovenska poezija 97
 • uglasbene pesmi 97
 • Ugrabitve - V mladinskem leposlovju 178
 • ukazovalnost 173
 • umetne snovi 78
 • Umetni splav - Žalovanje 7
 • Umetniško ustvarjanje - Terapija - Zborniki 26
 • Umetnost - Evropa - 20.st. - V leposlovju 119
 • United States. National Security Agency 191
 • Univerza v Ljubljani - Zgodovina 58
 • uporabna grafika 88, 89, 90, 91
 • uporništvo 177
 • upravljanje blagovne znamke 50
 • uradne skrivnosti 191
 • uspešnost 160
 • Uspešnost - Psihologija - Priročniki 20
 • ustvarjalne slikanice 158
 • ustvarjalnost 151


 • varnostni ukrepi 78
 • varstvo okolja 147
 • varstvo voda 147
 • vatikanski arhivi 196
 • večjezično 159
 • vedenje 13
 • vedenje porabnikov/potrošnikov 50
 • velike tiskane črke 4, 137, 141, 149, 150
 • ventrikularna tahikardija 73
 • Vesolje - Opazovanje - 2020 - Priročniki 64
 • veter 144
 • vizualne komunikacije 91
 • vladne informacije 191
 • vojaške operacije 198
 • vojna zgodovina 198
 • volna 145
 • volnena oblačila 145
 • Vozila - Knjige za otroke 80, 149
 • vragolije 173
 • vrednote 152
 • Vrednotenje znanja - Priročniki 53
 • vrline 154
 • vrste 86
 • vrstniki 153
 • Vrtnine - Gojenje v posodah - Priročniki 85
 • Vsakdanje življenje - Celje - Zborniki 41
 • vzgoja 13, 141
 • vzgoja za vrednote 157, 165


 • walkman 42
 • White, Ellen G. glej White, Ellen Gould Harmon
 • White, Ellen Gould Harmon (1827-1915) - Nauki 36


 • Yugoslavia 197


 • zabava 100, 169, 173
 • začetni pouk 155
 • začetno branje 140
 • zadovoljstvo 87
 • Zadovoljstvo 75
 • zahrbtnost 159
 • zakonodaja 78
 • Zapori - Slovenija - V leposlovju 135
 • Zaporniki - Spomini 135
 • Zasebne knjižnice - Prostorsko urejanje 3
 • zasebne zbirke 3
 • zaupanje 144
 • Zavist - V otroškem leposlovju 165
 • zbirateljstvo 166
 • zborniki 21, 59, 60, 73
 • ZDA 191
 • ZDA glej Združene države Amerike
 • zdrava prehrana 76, 77
 • zdravje 74, 78
 • zdravljenje 73, 175
 • zdravniki 175
 • zdravo življenje 76, 77
 • Združene države Amerike - Rasni odnosi 39
 • Združene države Amerike, Agencija za nacionalno varnost glej United States. National Security Agency
 • zelenjava 85
 • zelišča 85
 • zgodovina 199
 • Zgodovina 197
 • zgodovina visokega šolstva 60
 • zgodovinska drama 207
 • Zgodovinski atrij Mestne hiše (Ljubljana)) - 7. 11.-3. 12. 2019 - Razstavni katalogi 95
 • zgodovinski pregledi 28, 33, 79, 92, 101, 198
 • zima 176
 • zloraba 11
 • znanje 160
 • Zobje - V otroškem leposlovju 139
 • Zupan, Vitomil (1914-1987) 103


 • žalost 7, 145
 • železarstvo 79
 • ženske 184
 • Židje glej Judje
 • živali 9, 25, 142, 152, 158, 175
 • Živali
  • Knjige za otroke 69, 150
  • Strah - V otroškem leposlovju 143
 • živali v domišljiji 141, 143, 157, 159, 163, 165, 166, 168, 174
 • Življenje - Stripi - Knjige za mladino 144
 • Življenjska modrost - V otroškem leposlovju 137
 • življenjski stil 41
 • življenjski uspehi 20
 • žrtve 52
 • Žuželke - V otroškem leposlovju 167
 • Žvižgači - Združene države Amerike 191
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKSNT, 2. 3. 2020
NOVOSTI - JUNIJ 2017


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI - JUNIJ 2017


1.
        WARRIOR [Videoposnetek] = Bojevnik / directed by Gavin O'Connor ; screenplay by Gavin O'Connor & Anthony Tambakis & Cliff Dorfman ; story by Gavin O'Connor & Cliff Dorfman ; director of photography Masanobu Takayanagi ; music by Mark Isham. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. - 1 video DVD (ca 135 in) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Lionsgate itd. - Q 066. - Igrajo: Tom Hardy, Nick Nolte, Joel Edgerton itd.
a) Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) ameriški igrani filmi c) filmska drama d) športni film e) DVD

791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 262002688


0 SPLOŠNO


2.
DOLENC, Sašo, 1973-
        Vesolje zgodb : eseji o znanosti / Sašo Dolenc. - Ljubljana : Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, 2017 (Begunje : Cicero). - 316 str. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94070-5-9
a) Znanost b) Filozofija narave c) vednost d) epistemologija e) informacijska tehnologija

001
113/119
COBISS.SI-ID 287283456


004 RAČUNALNIŠTVO


3.
HERZOG, Werner
        Lo and behold [Videoposnetek] : reveries of the connected world = Glej in se čudi : sanjarije o povezanem svetu / written & directed by Werner Herzog ; director of photography Peter Zeitlinger ; music composed and performed by Mark degli Antoni with Sebastian Steinberg ; prevedel Dušan Rebolj. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (97 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5275828/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. na embalaži: Sanjarjenje o povezanem svetu. - Podnapisi v hrv. in slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Saville Productions itd. - Sodelujejo: Leonard Kleinrock, Danny Hillis, Bob Kahn, Sebastian Thrun, Ted Nelson, Lawrence Krauss, Kevin Mitnick, Shawn Carpenter, Elon Musk itd. - Vsebina: The Early days = Začetki ; The Glory of the net = Glorija mreže ; The Dark side = Temna plat ; Life without the net = Življenje brez omrežja ; The End of the net = Propad omrežja ; Earthly invaders = Napadalci z Zemlje ; Internet on Mars = Internet na Marsu ; Artificial intelligence = Umetna inteligenca ; The Internet of me = Moj internet ; The Future = Prihodnost. - Za mladino in odrasle
a) Internet (računalniško omrežje) - Dokumentarni film - Video DVD-ji b) Svetovni splet - Dokumentarni film - Video DVD-ji c) zgodovinski pregledi d) medmrežje e) WWW f) World Wide Web

791.229.2:004.738.5(086.82)
004.738.5:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113330526

4.
        SI robotika / uredil Marko Munih. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 (Ljubljana : Studio Print). - XL, 317 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo prispevkov v slov., čestitke v slov. ali angl. - 400 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-213-266-8
a) Kralj, Alojz (1937-) - Spomini sodobnikov b) Robotika - Zborniki c) Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki d) robotizacija e) roboti f) senzorji g) robots h) computer vision i) sensors j) artificial intelligence

007.52:004.896(082)
004.896(082)
COBISS.SI-ID 288886016

5.
TEKMOVANJE ACM v znanju računalništva (11 ; 2016 ; Ljubljana)
        Bilten / 11. tekmovanje ACM v znanju računalništva, Ljubljana, 19. marca 2016 ; [avtorji nalog Nino Bašić ... [et al.] ; uredil Janez Brank]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://rtk.ijs.si/2016/rtk2016-bilten-tisk.pdf. - Nasl. v kolofonu: Bilten 11. tekmovanja ACM v znanju računalništva. - Navedba korporativnega avtorja na ov.:11. tekmovanje ACM iz računalništva in informatike. - ACM je Association for Computing Machinery. - 200 izv.

ISBN 978-961-264-106-1
a) Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija

37.091.27:004(497.4)
COBISS.SI-ID 287731712

6.
ŽNIDAR, Tamara
        Priročnik za spletno previdnost : varnost in zasebnost na spletu / Tamara Žnidar ; [ilustracije iStock.com/ denis_pc ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 37 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-70-0
a) Internet (računalniško omrežje) - Varnost - Priročniki - Knjige za mladino b) svetovni splet c) zasebnost

004.738.5.056(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289755904


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


7.
AVSEC, Andreja
        Temeljni vidiki osebnosti / Andreja Avsec, Tina Kavčič, Mojca Petrič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 205-247

ISBN 978-961-237-924-7
a) Osebnost - Učbeniki za visoke šole b) psihodiagnostika c) psihologija osebnosti d) inteligentnost e) samozavedanje f) samopodoba g) jaz

159.923.2(075.8)
COBISS.SI-ID 290146304

8.
BRACKEN, Ann, psihoterapevtka
        Um, telo, dojenček : [kako s kognitivno vedenjsko terapijo, s pozornostjo in s pravilno prehrano premagamo stres pri težavah z nosečnostjo] / Ann Bracken ; [ilustracije Juliet Percival ; prevod Milena Podgoršek]. - Izola : Vita, 2017. - XIII, 234 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 1.000 izv. - O avtorici in sodelavcih: str. VI-VII. - Predgovor / Alice Domar: str. XI-XIII. - Opombe z bibliografijo: str. 215-224. - Kazalo

ISBN 978-961-93908-5-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-93908-6-3 (broš.)
a) Neplodnost - Psihološki vidik b) Neplodnost - Zdravljenje

618.177:159.9
159.9
COBISS.SI-ID 289612544

9.
CROOS-Müller, Claudia
        Vso srečo! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob črnogledosti, negotovosti, smoli in raznih spodrsljajih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 40 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Viel Glück : das kleine Überlebensbuch : Soforthilfe bei Schwarzsehen, Selbstzweifeln, Pech und Pannen. - Ilustr. na notr. str. ov. in spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [41]. - Bibliografija: str. 40

ISBN 978-961-278-319-8
a) Sreča - Psihološki nasveti - Knjige za otroke b) pozitivno mišljenje c) strah d) tesnoba

17.023.34(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288960512

10.
GRUŠOVNIK, Tomaž
        Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti / Tomaž Grušovnik. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2016 ([Celje] : Koštomaj). - 235 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 209-222 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6964-64-7 (broš.)
a) Živali - Etika b) Okoljska problematika - Filozofski vidik c) antropocentrizem d) praktična filozofija

179.3:502/504
COBISS.SI-ID 287352576

11.
HYATT, Michael S.
        Živeti s ciljem : kako sestaviti uspešen življenjski načrt? / Michael Hyatt in Daniel Harkavy ; [prevod Niki Neubauer]. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 126 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Living forward. - 800 izv. - O avtorjih: str. 124-125. - Bibliografija z opombami: str. 122-123

ISBN 978-961-04-0406-4
a) Samorealizacija - Priročniki b) Življenje - Načrtovanje - Priročniki c) odločitve d) uspeh e) zadovoljstvo

159.922(035)
COBISS.SI-ID 289924096

12.
INSTITUT IPAL. Akademija (7 ; 2017 ; Ljubljana)
        Karma in njena preobrazba : zbornik / Sedma Akademija Instituta IPAL ; [zbral in uredil Robert Špan]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2017. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm

Uvod k zborniku 7. Akademije Instituta IPAL / Matjaž Regovec: str. 7. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali srb. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6967-27-3
a) Astrologija - Zborniki b) psihološka astrologija c) psihologija d) psihoanaliza e) karma

133.52:159.9(082)
COBISS.SI-ID 288645888

13.
JOHNSON, Sue
        Močno me objemi : sedem pogovorov za vseživljenjsko ljubezen / Sue Johnson ; [prevedla Katarina Čuk]. - Brežice : Primus, 2017 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 287 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Ljubiti ZaVedno)

Prevod dela: Hold me tight. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Mojca in Primož Šeme: str. 11-14. - O avtorici: str. 287 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 279-286

ISBN 978-961-6950-84-8
a) Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) Medosebni odnosi - Povezanost - Priročniki d) partnerski odnosi e) ljubezenski odnosi f) partnerstvo g) zakonska zveza h) čustva i) pogovor j) partnerska terapija

159.922:177.6(035)
COBISS.SI-ID 289856512

14.
JURIČ Šenk, Sabina
        Kako najti moč za samopomoč? : odgovori na vprašanja ljudem v stiski / Sabina Jurič Šenk. - Ljubljana : Centerkontura, 2016 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 215 str. ; 24 cm

300 izv. - Mnenje o knjigi / Christian Gostečnik: str. 7. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6252-21-8
a) Duševna stiska - Samopomoč

159.972
COBISS.SI-ID 286231808

15.
NUHIJEV-Galičič, Vera
        Zasledovalke sreče / Vera Nuhijev Galičič. - Ljubljana : Forma 7, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 184 str. ; 21 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7000-05-4
a) Sreča - Psihološki nasveti - V leposlovju b) kvaliteta življenja c) pozitivno mišljenje

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289107968

16.
OGOREVC, Marjan
        Spreminjamo sebe, spreminjamo svet : priredba cikla šestih predavanj v Cankarjevem domu (Linhartova dvorana), Ljubljana, 2016/2017 / Marjan Ogorevc ; [spremna beseda Eva Senčar, Marko Pavliha ; uredila in po transkripciji priredila Eva Senčar]. - Brežice : samozal., 2017 ([Brežice] : Primus). - 236 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD

Potiskana zavihka ov. - Tisk na zahtevo. - Je smeh in so solze. Ne jemljimo se preresno / Eva Senčar: str. 9-11. - "Blurb" za Marjana Ogorevca / Marko Pavliha: str. 215-216. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Na priloženem CD-ju so zvočni posnetki odlomkov predavanj. - Bibliografija: str. 221-223. - Osebna bibliografija za obdobje 2000-17: str. 225-230

ISBN 978-961-92526-9-7
a) Ogorevc, Marjan (1954-) - Predavanje b) Osebnostni razvoj c) Medosebni odnosi d) Življenje - Smisel e) Življenje - Spremembe f) življenjska modrost g) duhovna rast h) družina i) družbeni odnosi j) bioterapija k) karmična diagnostika l) naravno zdravljenje m) energija n) uspeh o) reševanje problemov

159.92(081)
124.2(081)
615.85Ogorevc M.(042.3)
COBISS.SI-ID 290393856

17.
O'MORAIN, Padraig
        Čuječnost za zaskrbljene : premagajate vsakdanji stres in tesnobo / Padraig O'Morain ; [prevod Tanja Rojc]. - Ljubljana : Vita, 2017 ([s. l. : s. n.]). - VII, 188 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Mindfulness for worriers. - 1.000 izv. - O avtorju: str. III. - Kazalo

ISBN 978-961-93908-3-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-93908-4-9 (broš.)
a) Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Kognitivna terapija - Priročniki c) zaskrbljenost d) stres e) tesnoba f) panika g) čuječnost h) samozavedanje i) umirjenost j) psihološki nasveti k) tehnike l) vaje

159.955:615.851(035)
616.89-008.441(035)
COBISS.SI-ID 289736448

18.
PODGORŠEK, Veronika
        Ljubezen na terapiji : vodnik do srečnega partnerstva / Veronika Podgoršek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 287 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Ogledalo)

2.000 izv. - O avtorici: str. [289]

ISBN 978-961-01-4640-7
a) Odnosi med spoloma - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) partnerski odnosi d) ljubezenski odnosi e) partnerstvo f) zakonska zveza g) intimnost h) spolnost i) komunikacija j) družina k) starševstvo l) nezvestoba m) relacijska družinska terapija

159.922.1(035)
COBISS.SI-ID 289949184

19.
RED Hawk
        Opazovanje sebe : prebujanje zavedanja. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso / Red Hawk ; [prevedla Dora Debeljak]. - 1. natis. - Maribor : Zavod Gaia Planet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 173 str. ; 21 cm

Prevod dela: Self observation : the awakening of conscience. - 400 izv. - O avtorju: str. 173. - Bibliografija: str. 171-172

ISBN 978-961-285-704-2
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 290201856

20.
RUTAR, Cvetka
        Jaz, poti do čustvene razbremenitve in kvalitetnega sobivanja / Cvetka Rutar. - Spremenjena in dopolnjena izd. - Dobrova : Animayush, 2017. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

Soustvarjalcem na pot / Vanja Kavčnik Kolar: str. 7-10. - 100 izv.

ISBN 978-961-94114-1-4
a) Samorealizacija - Otroci - Priročniki b) Osebnostni razvoj - Otroci - Priročniki c) Otroci - Čustva - Sproščanje - Priročniki d) osebnostna rast e) čuječnost f) vizualizacija g) učenci h) otroška literatura i) slikanice j) branje k) otroška psihologija

159.922.7(035)
37.015.311(035)
COBISS.SI-ID 289449728

21.
SHARMA, Robin Shilp, 1964-
        Odkrij svojo usodo : sedem stopenj samoprebujenja z menihom, ki je prodal svojega ferrarija / Robin Sharma ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 224 str. ; 20 cm

Prevod dela: Discover your destiny. - O avtorju: str. 224. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3440-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3441-4 (broš.)
a) Samospoznavanje

159.923.2
COBISS.SI-ID 290202624

22.
ŠKOBALJ, Eva
        Čuječnost in vzgoja / Eva Škobalj. - Maribor : Ekološko-kulturno društvo za boljši svet, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 200 str. ; 21 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 1.500 izv. - Fotogr. avtorja na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-92876-1-3
a) čuječnost b) kritično mišljenje c) vzgoja

159.955:37
COBISS.SI-ID 288647936

23.
TOLLE, Eckhart
        Zdaj! : resnično tvoj je samo ta trenutek : [vodnik za samouresničenje] / Eckhart Tolle ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 4. ponatis. - Kranj : Ganeš, 2009 (Ljubljana : Korotan). - XXV, 204 str. ; 25 cm

Prevod dela: The power of now. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv. - O avtorju: str. V. - Predgovor založnika / Marc Allen: str. XV-XVII. - Spremna beseda / Russell E. DiCarlo: str. XIX-XXIII

ISBN 978-961-200-046-2
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje e) psihološki nasveti

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 243004416

24.
WINNEWISSER, Sylvia
        Lunine mene : srečno življenje v sozvočju z Luninim ciklom : zdravje, prehrana, dom / [Sylvia Winnewisser ; prevedla Mateja Malnar Štembal ; slikovno gradivo Shutterstock.com]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 207 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Glücklich leben mit den Mondphasen. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Lunin koledar 2017-2026: str. 167-207

ISBN 978-961-00-3225-0
a) Luna - Vplivi - Priročniki b) Lunin koledar c) lunine mene d) astrologija e) astrološka znamenja f) zdravje g) nega telesa h) prehrana i) dom j) nasveti

133.522.3:523.34(035)
523.34:613(035)
050.9
COBISS.SI-ID 287969024

25.
ZELLINGER, Renate C.
        Interpretacija sanj za srečno življenje : razumevanje motivov in simbolov / [Renate C. Zellinger ; prevedla Andrea Potočnik ; slikovno gradivo Shutterstock.com]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 207 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Traumdeutung. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3186-4
a) Sanje - Interpretacija - Priročniki b) Sanjske knjige c) razlaga sanj d) motivi e) simboli

159.963.38(035)
398.7
COBISS.SI-ID 287236864

26.
ŽVAB, Andraž Marjan
        Magična filozofija Aleistra Crowleya : [(esej)] / Andraž Žvab ; [spremna beseda Vili Ravnjak]. - Maribor : Ibis, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. - Tisk na zahtevo. - O avtorju: str. 130. - Spremna beseda / Vili Ravnjak: str. 131-132. - Bibliografija: str. 133-138 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93607-9-8
a) Crowley, Aleister (1875-1947) b) ezoterične šole

141.331
COBISS.SI-ID 281715200


2 VERSTVO


27.
GRÜN, Anselm
        Kaj nam omogoča živeti : svetopisemska modrost za vsakdanjik / Anselm Grün ; [prevod Barbara Babšek]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 193 str. ; 20 cm

Prevod dela: Was uns leben lässt. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-265-165-7
a) Biblia - Premišljevanja b) Svetopisemske zgodbe - Psihološki vidik c) Duhovnost - Krščanstvo d) Življenjska modrost e) krščanska duhovnost

27-236.5:159.92
27-583-23
27-23:17.023.3
COBISS.SI-ID 289462272


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


28.
CEGLAR, Irena
        Biti mama : izkušnja žensk z intelektualno oviro / Irena Ceglar. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2017 ([S. l.] : Arma). - 229 str. : graf. prikazi ; 21 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 205-229

ISBN 978-961-6991-05-6
a) Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija

316.344.7:173.5(497.4)
COBISS.SI-ID 290231552

29.
MILLER, Daniel, 1954-
        Materialna kultura / Daniel Miller ; [prevod Polona Petek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2016 ([Ljubljana] : Studio print). - 232 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Stuff. - 400 izv. - Bibliografija: str. 217-232 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-66-2 (broš.)
a) Materialna kultura - Družbeni vidik b) Material culture c) etnologija d) antropologija e) potrošništvo f) način življenja g) množični mediji h) oblačilna kultura

316.728
39:316
COBISS.SI-ID 288309760

30.
        OSEMDESETA o osemdesetih / [urednica Bojana Piškur ; avtorji in avtorice besedil Tea Hvala ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 77 str. ; 27 cm

Urednica in avtorji besedil so navedeni v kolofonu. - Publikacija je del petletnega programa Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989. - 300 izv. - Uvodnik / Bojana Piškur: str. 7. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-206-124-1
a) osemdeseta leta 20.st. b) Slovenija c) Jugoslavija d) družbenopolitične razmere e) civilna družba f) družbena gibanja g) politični vidik h) filozofski vidik i) sodobna umetnost j) feministični aktivizem

316.7(082)
COBISS.SI-ID 289220608

31.
SALECL, Renata
        Tek na mestu / Renata Salecl. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. ; 21 cm. - (Kultura)

1.500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4575-2
a) Družbeni procesi - Psihološki vidik b) Neoliberalizem c) družba d) družbeni odnosi e) socialna psihologija f) psihoanaliza

316.4
159.964.2:316.4
COBISS.SI-ID 289804544


32 POLITIKA


32.
FOUNTAIN, Jeff
        Globoko ukoreninjen : evropska vizija Roberta Schumana / Jeff Fountain ; [prevedla Mojca Masterl Štefanič ; spremne besede Lojze Peterle, Igor Senčar, Igor Bahovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 197 str. ; 22 cm

600 izv. - Prevod dela: Deeply rooted : the forgotten vision of Robert Schuman. - Knjigi na pot / Lojze Peterle: str. 9-14. - Predgovor / Thomas Schirrmacher: str. 19-20. - Nazaj k izviru / Igor Senčar: str. 161-175. - Robert Schuman in Evropa: delovanje iz vizije / Igor Bahovec: str. 177-195. - O avtorju: str. 197-[198]. - Bibliografija: str. 159-160

ISBN 978-961-04-0389-0
a) Evropska unija b) Mednarodni ekonomski odnosi - Evropa c) Evropa - Integracija

061.1EU
327(4)
COBISS.SI-ID 289181184

33.
LADIKA, Dejan
        Slovensko - ameriški odnosi : prvih 25 let / Dejan Ladika. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - VI, 282 str. : tabele ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 282. - Bibliografija: str. 267-277

ISBN 978-961-235-815-0 (broš.)
a) Slovenija - Odnosi - Združene države Amerike b) Združene države Amerike - Odnosi - Slovenija c) meddržavni odnosi d) zunanja politika

327(497.4:73)
COBISS.SI-ID 290000384

34.
        SLOVENCI in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi / uredila Žarko Lazarević in Aleš Gabrič ; [prevod iz bolgarščine Ljudmil Dimitrov, prevod iz angleščine Natalija Majsova]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 293 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 15)

300 izv. - O avtorjih: str. 289-293. - Bibliografija: str. 264-286 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6386-75-3

327(497.4:497.2)(082)
339.92(497.4:497.2)(082)
COBISS.SI-ID 288003840

35.
SNYDER, Timothy
        O tiraniji : dvajset stvari, ki smo se jih naučili iz dvajsetega stoletja / Timothy Snyder ; prevedel Luka Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2017. - 139 str. ; 18 cm

Prevod dela: On tyranny. - 800 izv. - Predstavitev avtorja: str. [143]

ISBN 978-961-94115-7-5
a) Svetovna zgodovina - 20.st. b) Politična kultura c) Politika - Etika d) Demokracija e) Avtoritarnost f) despotizem g) tiranija

321.01
94(100)"19"
COBISS.SI-ID 290339072


33 GOSPODARSTVO


36.
BOHINC, Rado, 1949-
        Družbena odgovornost / Rado Bohinc. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 448 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Recenzija knjige / Borut Bratina: str. 447. - Recenzija knjige / Marijan Kocbek: str. 448. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - Bibliografija: str. 431-446. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-235-814-3
a) Podjetja - Korporativno upravljanje b) Upravljanje - Družbena odgovornost c) Družbena odgovornost podjetij d) Social responsibility of business enterprises e) Ekonomska neenakost f) Economic inequality g) Socialna ekonomija h) Socioeconomics i) Slovenija j) Slovenia

005.35
COBISS.SI-ID 289539072

37.
SVETE, Gorazd
        Zaslužek na internetu za začetnike : kako postaviti posel na spletu iz nič / Gorazd Svete ; [fotografije Gorazd Svete, Pixaby]. - Kočevje : G. Svete, 2017 ([Ljubljana] : Luart). - 154 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Na ov. tudi: Kako začeti posel iz nič v čim krajšem času in s čim manjšo investicijo ; Izkušnje, ki vam bodo skrajšale pot iz 3 let na 3 mesece

ISBN 978-961-285-672-4
a) Podjetništvo - Priročniki b) Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki

658:004.738.5
339.138:004.738.5
COBISS.SI-ID 289791744


34 PRAVO


38.
OVČAK Kos, Maja
        Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo / Maja Ovčak Kos. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2017. - 100 str. ; 30 cm. - (Učbeniki MFDPŠ, ISSN 2232-6332)

100 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 99

ISBN 978-961-6813-42-6
a) Gospodarsko pravo - Vaje za visoke šole

347.72(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 288252160


36 SOCIALNO DELO


39.
MACUH, Bojan
        Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše : znanstvena monografija / Bojan Macuh. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 272 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 101)

100 izv. - Predgovor / Jana Goriup: str. 13-19. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Recenzenti Jana Goriup, Milena Kerndl. - Kazalo. - Bibliografija: str. 223-238

ISBN 978-961-6620-97-0
a) Domovi za starejše ljudi b) Starejši ljudje - Življenjski stil c) socialno skrbstvo d) staranje e) vseživljenjsko učenje

364-54-053.9:304.3
316.728-053.88
COBISS.SI-ID 91595265


37 VZGOJA


40.
KUBALE, Valentin
        Metodično oblikovanje učnih tem / [[besedilo ter] slike in obrazci] Valentin Zdravko Kubale. - Celje : samozal., 2016 ([s. l. : s. n.]). - 134 str. : ilustr. ; 21 cm

50 izv. - O avtorju: str. [135]. - Bibliografija: str. 131-134

ISBN 978-961-92477-5-4
a) Pouk - Načrtovanje b) učne teme c) učne enote d) praktični pouk e) didaktika f) metodika pouka

37.091.3
COBISS.SI-ID 88490497

41.
LEPIČNIK-Vodopivec, Jurka
        Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica : [znanstvena monografija] / Jurka Lepičnik Vodopivec, Maja Hmelak. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2016. - 125 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 1)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Izdaja je sofinancirana po pogodbi ARRS za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij. - 300 izv. - O avtoricah na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 103-116. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6984-67-6
a) Vzgojitelji - Pedagoško delo b) otroški vrtci c) predšolska vzgoja

373.2.011.3-051
COBISS.SI-ID 287648768

42.
OSNOVNA šola (Lesično)
        [Petsto petdeset]
        550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično : monografija / Jože Lipnik in Irena Krajnc ; [fotografije Janko Zorin idr.]. - 1. natis. - Lesično : Osnovna šola : Kulturno društvo Lesično - Pilštanj, 2016 ([Celje] : Grafika Gracer). - 130 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 129

ISBN 978-961-285-360-0
a) Osnovna šola (Lesično) - Zgodovina b) Šolstvo - Zgodovina - Pilštanj c) Šolstvo - Zgodovina - Lesično d) osnovne šole e) zgodovinski pregledi

373.3(497.4Lesično)(091)
COBISS.SI-ID 285626112

43.
        RAZSEŽNOSTI sodobnih učnih okolij = Dimensions of contemporary learning environments / uredila Silva Bratož ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017. - 404 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 3)

Prispevki v slov., angl. ali srb. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. ali srb. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6984-98-0
a) Pedagogika - Zborniki b) Pouk - Zborniki c) Učenje - Zborniki d) učno okolje e) inovativnost

37.01(082)
37.091.3(082)
COBISS.SI-ID 289080832

44.
ŠINKOVEC, Silvo
        Vzgojni načrt v šoli : spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev / Silvo Šinkovec. Dodatek Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole. - Ljubljana : Jutro : Inštitut Franca Pedička, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 201-212 in opombe z bibliografijo na koncu str.

ISBN 978-961-6746-99-1 (Jutro)
a) Osnovne šole - Vzgoja b) Vzgojni načrti c) razvoj osebnosti d) smoter vzgoje e) vrednote

37.018
373.3
COBISS.SI-ID 288857344

45.
VELKOVRH, Ciril
        Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja : razstava starih razglednic in novih fotografij stoletnih šolskih stavb / [avtorja kataloga Ciril Velkovrh in Polona Koželj ; avtor novih fotografij Ciril Velkovrh]. - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 2016 (Jesenice : Antus). - 63 str. : ilustr. ; 13 x 23 cm

Ciril Velkovrh: od matematike prek knjig do fotografije / Milan Hladnik: str. 60-61. - 200 izv. - Bibliografija: str. 62-63

ISBN 978-961-6764-13-1
a) Šole - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi b) Šolske zgradbe - Slovenija - Razstavni katalogi c) fotografije d) razglednice e) Kmetijska šola Šentjur f) domoznanska zbirka SIKORM

727:373(497.4)(083.824)
37(497.4)(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 286840832

46.
ZOREC, Miha
        Ustvarjalno recikliranje : od vetrnice do rakete / [besedilo, fotografije] Miha Zorec. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 127 str. : ilustr. ; 31 cm

900 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93725-5-5
a) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki b) Recikliranje - Priročniki c) naredi sam d) ročne spretnosti

379.826:678.028.6(035)
COBISS.SI-ID 289820672


39 ETNOLOGIJA


47.
NARED, Matija
        Običaji, navade in verovanja na Madagaskarju : raziskovanje kulture plemena Antešakov z udeležbo / Matija Nared. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - 415 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 415. - Bibliografija: str. 404-413

ISBN 978-961-235-812-9
a) Antešaki (ljudstvo) b) Domorodna ljudstva c) Kulturna antropologija d) Indigenous peoples e) Cultural anthropology f) Madagaskar g) Madagaskar h) verovanje i) družba j) plemena k) klani l) družina m) kult prednikov n) ljudski običaji o) ordalne prakse p) žrtovanje

259.4(691):572
39(691)
COBISS.SI-ID 288394240

48.
        SLOVENSKE folklorne pripovedi, pregovori, zbadljivke in šaljivke / ilustracije, [uredil] Radko Oketič ; [spremno besedilo Zvonka Zupanič Slavec, Polona Škodič ; reprodukcije Igor Petaros, Klemen Oketič]. - Dane pri Sežani : samozal. R. Oketič, 2016 ([Ljubljana] : Present). - [90] str. : ilustr. ; 27 cm

400 izv. - Pronicljivi govorijo s humorjem / Zvonka Zupanič Slavec: str. 3. - Slikoviti figuralni svet ilustracije / Polona Škodič: str. 87

ISBN 978-961-283-680-1
a) Slovenske ljudske pripovedke b) folkloristika

398.2(497.4)
COBISS.SI-ID 285447424

49.
        STAROVERSTVO in staroverci : katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka 2 / [besedilo in uredništvo Pavel Medvešček in Darja Skrt ; zgodbe Pavel Medvešček ; ostala besedila Darja Skrt, Pavel Medvešček, Anica Cernatič Gregorič ; kazala Irena Bucik ; fotografije Radivoj Zavadlav ; zemljevidi Adrijana Perkon ... et al.]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 147 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Fotogr. na sprednji, ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - Kazala

ISBN 978-961-6201-66-7
a) Medvešček, Pavel (1933-) - Zbirateljstvo b) slovenska ljudska kultura c) etnologija d) etnološke zbirke e) verovanje f) magija g) amuleti h) razstavni katalogi

39(497.4):929Medvešček P.(083.824)
COBISS.SI-ID 287694848


55/56 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA. PALEONTOLOGIJA


50.
JERŠEK, Miha
        Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije / [avtorja besedil, fotografije, ilustracije in risbe] Miha Jeršek in Matija Križnar ; [uvodnik Breda Činč Juhant ; fotografije Igor Dolinar ... [et al.] ; geološka karta Slovenije Geološki zavod Slovenije ; risbe kristalov Mirjan Žorž in Miha Jeršek ; ilustracije in risbe Vladimir Leben ... et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 87 str. : ilustr. ; 29 cm + 3D očala

Ščepec vesolja, ujet v zakladnici geološke dediščine Slovenije / Breda Činč Juhant: str. 7. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 86. - Kazalo

ISBN 978-961-6367-44-8
a) Prirodoslovni muzej Slovenije - Geološke zbirke - Vodniki b) kamnine c) paleontologija d) mineralogija e) muzejske zbirke f) stalne razstave

069(497.4Ljubljana):55(036)
COBISS.SI-ID 289726976

51.
POVŽ, Meta
        Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji / Metka Povž, Andrej Gregori, Marija Gregori ; [slike Janez Gregori ... [et al.] ; risbe Andrej Gregori, Marija Prelog ; zemljevidi Metka Povž, Tomaž Seliškar]. - Ljubljana : Zavod Umbra, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 293 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Bibliografija: str. 281-285. - Kazali

ISBN 978-961-93813-0-4
a) Sladkovodne ribe - Slovenija - Priročniki b) Piškurji - Slovenija - Priročniki c) živalska morfologija d) živalska ekologija e) geografska razširjenost f) zemljevidi g) albumi

597.2/.5(28)(497.4)(035)
597.212(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 278529536


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


52.
        BIOLOGIJA 1 : o biologiji, celicah in genetiki : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah / Iztok Tomažič ... [et al.] ; [ilustratorja Aleš Sedmak in Iztok Tomažič ; slikovno gradivo Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 239 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv. - Povzetki pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-01-2101-5
a) Celična biologija - Učbeniki za srednje šole b) Citologija - Učbeniki za srednje šole c) Genetika - Učbeniki za srednje šole d) biologija e) celice f) geni

576.3(075.3)
575(075.3)
COBISS.SI-ID 290044672

53.
BONDAR, Carin
        Seks v svetu narave : o spolnosti in parjenju z vseh strani / Carin Bondar ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 387 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The nature of sex : the ins and outs of mating in the animal kingdom. - "Zgoščeno in zabavno raziskovanje 'kljunčkanja' v svetu narave!" --> ov. - Potiskana zavihka ov. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 311-373. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-80-8
a) Živali - Spolno vedenje b) etologija c) parjenje

591.551
COBISS.SI-ID 289875200

54.
KEARNEY, Brendan
        Čudovita živalska pustolovščina : raziskovalna odprava okoli sveta / [Ilustracije] Brendan Kearney ; besedilo in raziskave Anna Claybourne ; prevedel Andrej Kurillo. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 63 str. : ilustr. ; 36 cm

Prevod dela: The amazing animal adventure. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-94-7
a) Živali - Geografska razširjenost - Knjige za otroke

591.9(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288901632


61 MEDICINA


55.
BERTALANIČ, Sonja
        Post in celostna hrana človeka / Sonja Bertalanič ; [spremna beseda Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek]. - Maribor : Društvo Ibis, 2017. - 185 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Spremna beseda / Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek: str. 1-7. - Bibliografija: str. [188-196]

ISBN 978-961-285-694-6
a) Prehrana - Zdravje b) Presna hrana c) Post

613.2
COBISS.SI-ID 290124288

56.
CORNARO, Luigi, 1464-1566
        Kako živeti sto let : razprave o treznem življenju / po osebni pripovedi Luigija Cornara (1464-1566) ; [prevod Jaka Bombač]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017 ([Brežice] : Primus). - 64 str. ; 20 cm

Prevod dela: How to live 100 years; izv. stv. nasl.: La vita sobria. - 300 izv. - O avtorju: str. 63-64

ISBN 978-961-6861-60-1
a) Higiena b) Prehrana c) Staranje - Preprečevanje d) zdravo življenje e) dolgoživost f) zmernost

613
612.68
COBISS.SI-ID 290259200

57.
CROOS-Müller, Claudia
        Le pogum! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob razbijanju srca, strahu, paniki in podobnih stanjih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 41 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Nur Mut!. - Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 40. - Bibliografija: str. 39

ISBN 978-961-278-318-1
a) Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Strah - Sproščanje - Priročniki c) Gibalna terapija - Priročniki d) pozitivno mišljenje e) telesna aktivnost f) telesna drža g) panika h) tesnoba i) duševno zdravje

615.825:616.89(035)
613.86(035)
COBISS.SI-ID 288960000

58.
EDEN, Donna
        Mala knjiga energijske medicine : preproste vaje za izboljšanje fizičnega in psihičnega zdravja / Donna Eden in Dondi Dahlin ; prevedel Janez Lavrič ; [fotografije Rick Unis in Bernadette Unis-Johnston]. - Ljubljana : Gnostica, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 84 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: The little book of energy medicine. - Naklada na zahtevo. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-229-132-7
a) Energijska medicina - Priročniki b) fizično zdravje c) psihično zdravje d) energijsko zdravljenje e) energijske vaje

615.85(035)
COBISS.SI-ID 290049536

59.
FAST, Julie A.
        Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo : razumevanje in pomoč vašemu partnerju / Julie A. Fast, John D. Preston ; prevedla Maja Haclar Anžin. - Ljubljana : Chiara, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 270 str. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Loving someone with bipolar disorder. - 600 izv. - Bibliografija: str. 266-267

ISBN 978-961-94116-3-6
a) Bipolarna motnja razpoloženja b) Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi c) osebe z težavami v duševnem zdravju d) duševno zdravje e) manično-depresivne bolezni f) samopomoč g) partnerski odnosi h) nasveti

616.895.1(035)
COBISS.SI-ID 290528512

60.
HALL, Will
        Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode / Will Hall ; [prevedle Petra Cvek, Vida Gostenčnik in Nina Venier ; avtor spremne besede Miran Možina]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice : Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje : Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda ; [Škofja Loka] : Mesto znanja - Društvo za izobraževanje in svetovanje ; Ilirska Bistrica : Zavod moja pot - Zavod za psihoterapijo in svetovanje, 2016. - 59 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Harm reduction guide to coming off psychiatric drug, 2nd ed. - 1.000 izv. - Psihiatrična zdravila : kdaj so koristna in kdaj so lahko škodljiva / Miran Možina: str. 56-59. - Bibliografija: str. 47-52

ISBN 978-961-92747-6-7 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki b) Psihotropna zdravila - Delovanje - Uporaba - Priročniki c) Psihotropna zdravila - Opuščanje - Priročniki d) duševne motnje e) farmakoterapija f) psihiatrična zdravila g) stranski učinki h) informacijaki viri

616.89-085(035)
615.214(035)
COBISS.SI-ID 286877440

61.
HILDEGARD von Bingen, svetnica, 1098-1179
        Hildegarda iz Bingna : zeliščno zdravilstvo za zdravje in dobro počutje / [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 208 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Hildegard von Bingen. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3187-1
a) Hildegard von Bingen, svetnica (1098-1179) - Naravno zdravljenje b) Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki c) Naravno zdravljenje - Priročniki d) ljudska medicina e) domača zdravila f) zdravilna zelišča g) zdravilne učinkovine h) fitoterapija i) zdravilna prehrana

615.89:929sv.Hildegarda(035)
615.322:929sv.Hildegarda(035)
929sv.Hildegarda(035)
COBISS.SI-ID 287281664

62.
KERSNIK Žvab, Ana
        Srčna joga : jogijski priročnik za zdravo srce / Ana Kersnik Žvab ; [fotografije Anže Kacin]. - Kranjska Gora : Devayani Yoga & Dance Lifestyle, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 123 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. - O avtorici: str. 123

ISBN 978-961-93999-1-0
a) Srce - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki b) Joga - Priročniki c) asane d) mantre e) meditacija f) dihanje

615.851.8:616.12(035)
COBISS.SI-ID 288653056

63.
LIPKA-Sztarbałło, Krystyna
        Vprašanja iz kopalnice / [besedilo in ilustracije] Krystyna Lipka-Sztarbałło ; [iz poljščine prevedla Tina Podržaj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis trade). - [40] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Łazienkowe pytania. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih str.

ISBN 978-961-6970-77-8
a) Osebna higiena - Knjige za otroke b) Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke c) umivanje d) javna kopališča e) terme f) svetovni dan umivanja rok g) svetovni dan stranišč h) svetovni dan vode

613.4(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290031616

64.
MATE, Janez
        Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré / Janez Mate ; [uvodna teksta Saša Šega Jazbec, Primož Novak ; spremne besede Matej Mate ... [et al.] ; ilustracije Ana Janež ; fotografija Vasilij Mate]. - Ribnica : Knjižnica Miklova hiša, 2016 (Maribor : Demago). - 109 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Akutni poliradikulonevritis - sindrom Guillain-Barré / Saša Šega Jazbec: str. 9-12. - Rehabilitacija bolnikov s sindromom Guillain-Barré / Primož Novak: str. 13-18. - Spremne besede / Matej Mate ... [et al.]: str. 101-107

ISBN 978-961-93450-3-0
a) Guillain-Barréjev sindrom b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini

616.833-002(092)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 287387648

65.
MEŠKO, Aleksandra
        Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje [Dva medija] / Aleksandra Meško. - Ljubljana : Persona klinika, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum)
94 str. : ilustr. ; 21 cm
1 video DVD (ca 123 min) : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. na ov.: Ko ti črna mačka prečka pot ---. - 500 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 93-94 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-285-591-8
a) Obsesivno kompulzivna motnja - Psihologija - Priročniki

616.89-008.44:159.9(035)
COBISS.SI-ID 288493824

66.
PALJEVEC, Andreja
        Glina za tisoč in eno bolezen / Andreja Paljevec ; [fotografije Bolus in Dobrin Tavčar]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 ([Ljubljana] : Atelje za grafiko M. Pance). - 185 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pot samozdravljenja)

Nasl. na ov.: Janez Ferjuc, glina za tisoč in eno bolezen. - Hrbtni nasl.: Janez Ferjuc - glina. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. [189]. - Kazalo

ISBN 978-961-6934-87-9
a) Glina - Zdravilnost - Priročniki b) naravno zdravljenje c) bolezni d) osebna pričevanja

615.326:552.523(035)
615.83(035)
COBISS.SI-ID 288626688

67.
PERKO, Andrej, 1953-
        Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju : ljudje v stiski in socialno-andragoška metoda / Andrej Perko. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 243 str. ; 24 cm

500 izv. - Knjigi na pot / Karel Gržan: str. 231-243. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6704-63-2
a) Skupinska psihoterapija b) Socialno-andragoška metoda c) odvisnosti d) samopodoba e) medosebni odnosi f) družinski odnosi g) spolnost h) samske ženske i) zakonska zveza j) duhovnost k) telesna aktivnost l) biblioterapija m) alkoholizem n) psihoterapija o) osebna doživetja

615.851.6
613.8
COBISS.SI-ID 289547264

68.
        PRIJATELJSTVO je najboljše zdravilo : vodič za ustvarjanje skupnostne mreže podpore za duševno zdravje / [prevedli Maria Millas, Juš Škraban, Bojan Dekleva ; uredil in napisal spremno besedo Bojan Dekleva ; ilustracije The Icarus Project]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice [etc.], 2015. - 44 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Icarus project)

Prevod dela: Friends make the best medicine, 2nd ed. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-92747-5-0 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševni bolniki - Skupine za samopomoč - Ustanovitev - Priročniki b) duševno zdravje c) duševne bolezni d) projekti e) Icarus f) samopomoč g) srečanja h) organizacija

616.89-052:364-362(035)
COBISS.SI-ID 281409280

69.
        TELESNA zmogljivost za boljše zdravje in počutje : vloga osnovnega zdravstva in lokalne skupnosti pri zagotavljanju ustrezne telesne zmogljivosti po vrhniškem modelu / uredili Jaka Strel ... [et al.] ; [avtorji poglavij Jaka Strel ... [et al.] ; spremna beseda Marjan Ivanuša ; avtorji fotografij Marko Jelovšek ... [et al.] ; avtor risb Tamara Korošec ; prevod povzetka knjige v angleščino Gregor Starc]. - Logatec : Fitlab, 2016 ([Ljubljana] : Grafični studio K). - 447 str. : ilustr. ; 24 cm

V kolofonu nasl. tudi v angl.: Physical ability for better health and well-being. - 1.000 izv. - Kot avtor sodeloval tudi Silvo Koželj. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-94074-0-0
ISBN 978-0-00-000978-4 !
a) Primarno zdravstveno varstvo - Slovenija - Zborniki b) Primarna preventiva - Organizacija - Zborniki c) Promocija zdravja - Zborniki d) Telesna aktivnost - Zdravje - Zborniki e) družinska medicina f) zdravstveno varstvo g) preventivna medicina h) zdravstveno stanje i) gibalne sposobnosti j) diagnostika k) zdravstveni domovi l) lokalne skupnosti m) zdravstvena vzgoja n) vadbeni programi o) projekti

614.2(497.4)(082)
616-084(082)
613.71(082)
COBISS.SI-ID 286097152


62+66/69 TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


70.
        BIG educolor blocks [Garnitura]. - Deer Park : Edushape, [med 2007 in 2011]. - 1 komplet (32 kosov) : plastika, barve ; v plastični vrečki, 25 x 48 x 31 cm

Motorična igrača. - Mehki gradniki. - Od 9. meseca
a) motorične igre b) kocke c) gradniki d) mehki gradniki

688.72(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 6249395

71.
ŽGAJNAR Gotvajn, Andreja
        Procesi v tehnologijah varstva okolja : navodila za praktikum / Andreja Žgajnar Gotvajn, Gabriela Kalčíková, Jana Zagorc-Končan. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 58 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 55-58

ISBN 978-961-6756-72-3
a) Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole b) karakterizacija odpadnih vod c) strupenost odpadnih vod d) biorazgradljivost odpadnih vod e) kemijska potreba po kisiku f) biokemijska potreba po kisiku g) biološko čiščenje h) fizikalno-kemijsko čiščenje i) Fentonova oksidacija j) učbeniki za visoke šole

628.3(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 286630656


63 KMETIJSTVO


72.
BARTOL, Nina
        Naredi sam za svojega psa : 30 preprostih projektov za pasjeljubce / [[besedilo in] fotografije] Nina Bartol ; [fotografija avtorice Luka Druks]. - 1. izd. - Ljubljana : Ad Lucem, 2017. - [X], 66 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv. - O avtorici: str. IX. - Bibliografija: str. 66

ISBN 978-961-93832-2-3
a) Psi - Oprema - Naredi sam - Priročniki b) priboljški c) nega d) igrače e) ročne spretnosti

379.826:636.7.083.3(035)
COBISS.SI-ID 288601344


64 GOSPODINJSTVO


73.
CRAMM, Dagmar von
        Kuhajmo za družino : recepti brez mesa : za male in velike / Dagmar von Cramm, Inga Pfannebecker, Michael König ; fotografije Barbara Bonisolli ; ilustracije Julia Hollweck ; [prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno v Nemčiji). - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Veggie for family. - 1.700 izv. - O avtorjih: str. 192. - Kazala

ISBN 978-961-01-4683-4
a) Kuharski recepti - Vegetarijanske jedi b) vegetarijanstvo

641.56-056.84(083.12)
COBISS.SI-ID 289578752

74.
KODELE, Marija
        Prezrte stročnice / Marija Kodele, Miha Uršič, Olga Markovič ; [uvodni del Metka Zupančič ; fotografije Janez Pukšič ; ilustracije Alojz Zorman]. - V Ljubljani : Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva, 1986. - 92 str. : ilustr. ; 25 cm

Vpogled v makrobiotiko / Metka Zupančič, str.: 7-10. - Bibliografija

ISBN 86-7137-006-2
a) kuharske knjige - stročnice - recepti

641.5(083.1)
COBISS.SI-ID 377886

75.
MANGOLD, Matthias F.
        Principi kuhanja / besedilo Matthias F. Mangold ; prevod Petra Piber ; fotografije Nicola Walsh. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v EU). - 336 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Das Prinzip Kochen. - 2.000 izv. - Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-96-1
a) Kuharstvo - Priročniki

641(035)
COBISS.SI-ID 289348864

76.
NOVAK, Luka, 1963-
        Paradajz : velika knjiga receptov s paradižnikom Lušt / [recepti Luka Novak in Valentina Smej Novak ; fotografije Kaja Pogačar]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 197 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93769-9-7
a) Kuharski recepti - Paradižnik

641.55:635.64(083.12)
COBISS.SI-ID 287068672

77.
PANCE, Svetozar
        Čemaž : 106 odličnih kuharskih receptov / Svetozar Pance. - 1. natis. - Grosuplje : Grafis Trade, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 130 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 130

ISBN 978-961-7005-04-2
a) Kuharski recepti - Čemaž

641.55:582.570(083.12)
COBISS.SI-ID 289751040


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA


78.
GOLOB, Lea
        Grafični in medijski procesi : učbenik za programa grafični tehnik in medijski tehnik / Lea Golob, Florjan Pezdevšek ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 95 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za modul grafični in medijski procesi za programa grafični tehnik in medijski tehnik. - 800 izv.

ISBN 978-961-02-0092-5
a) Grafična industrija - Učbeniki za srednje šole b) Mediji - Učbeniki za srednje šole

655.02(075.3)
654.02(075.3)
COBISS.SI-ID 251972096

79.
HARDT, Petra Christine
        Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic / Petra Christine Hardt ; prevedla Amalija Maček. - 2., predelana in posodobljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2017. - 131 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Wie man urheberrechtlich geschützte Texte erwirbt, sichert und verbreitet; izv. stv. nasl.: Buying, protecting and selling rights. - 400 izv. - Bibliografija: str. 126-131

ISBN 978-961-94184-4-4 (broš.)
a) Založništvo - Avtorske pravice

347.78:655.41
COBISS.SI-ID 290042112

80.
        OD prvih oglasov do interneta : k zgodovini oglaševanja na Slovenskem / uredil Andrej Studen. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 250 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 13)

O avtorjih: str. 247-250. - 300 izv. - Bibliografija: str. 219-237. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-71-5 (broš.)
a) Oglaševanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki b) oglasi c) reklame d) internet e) potrošništvo f) socialni marketing

659.1(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 287629056

81.
VITALE, Joe, 1953-
        Prebujeni milijonar : manifest duhovnega gibanja bogastva / Joe Vitale ; [prevedla Tina Vrečko]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut EKO365, 2017. - 227 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The awakened millionaire : a manifesto for the spiritual wealth movement. - "Inspiracijska, motivacijska in kontroverzna knjiga za združitev finančnega obilja in duhovnosti!" --> nasl. str. - Uvod / Vishen Lakhiani: str. 17-18. - O avtorju: str. 227. - 600 izv. - Bibliografija: str. 225-226

ISBN 978-961-6769-95-2

005.336.1
133.2
COBISS.SI-ID 289649408

82.
ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
        Z morjem na ti / Mitja Zupančič ; [fotografije Mitja Zupančič, Neja Zupančič, Filip Trezner ; spremna beseda Irena Vide]. - Ljubljana : Osminka & Co., 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 432 str. : ilustr. ; 27 cm

Potiskani spojni listi. - 500 izv. - Spremna beseda / Irena Vide: str. 6-7. - Bibliografija: str. 421-423

ISBN 978-961-93497-9-3
a) Pomorstvo - Jadransko morje b) domoznanstvo c) pomorska zgodovina d) geografija morij e) morja f) jadranski otoki g) Križ h) Trst i) Piran j) Rovinj k) Opatija l) Krk m) Rab n) Cres o) Unije p) Susak q) Dugi otok r) Kornati s) Smokvica Vela t) Prvić u) Murter v) Zlarin w) Krapanj x) Brač y) Hvar z) Vis {) Biševo |) Vela Palagruža }) Korčula ~) Mljet ) Lastovo ¡) Dubrovnik £) Boka Kotorska ©) Črna Gora °) Črnogorska riviera

656.61:908(262.3)
COBISS.SI-ID 288270592


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


83.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji / Andrej Medved. - Koper : Hyperion ; Nova Gorica : Kulturni dom, 2017 (Ljubljana : Povše). - 311 str. : ilustr. ; 19 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6382-94-6 (Hyperion)
a) Slovensko kiparstvo - 21.st. - Študije

730(497.4)"20"
COBISS.SI-ID 266014976

84.
        NEREŠENI primeri / [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski svinčnik

Prevod dela: Unsolved mysteries. - 2.500 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-4460-1
a) Miselne igre - Knjige za mladino b) Kriminalistična tehnika - Knjige za mladino c) uganke d) zločini e) logika f) opazovanje g) sklepanje h) kriminal

793.7(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286889984

85.
ORSENNA, Erik, 1947-
        Portret srečnega človeka : André Le Nôtre : 1613-1700 / Érik Orsenna ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda [in] fotografije Ana Kučan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Ljubljana] : Matformat). - 173 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: Portrait d'un homme heureux. - 400 izv. - Vrtovi kot konstrukcije realnosti / Ana Kučan: str. 143-173. - "Oznaka "vrtnar", ki v ljudski govorici označuje ljubitelja rastlin, človeka, ki ureja gredice in marljivo kosi travo, Le Nôtru danes ne ustreza. Krajinski arhitekt je gotovo ustreznejši naslov. Morda je res skrbno gojil podobo skromnega moža, kar mu med vrsticami malodane očita tudi Orsenna, a je bil vsekakor intelektualec in umetnik. Z igrami abstrakcije in perspektive je ustvaril vrtove, ki daleč presegajo današnji pomen vrtnarjenja. Versailles, ta na več kot tisoč hektarih raztezajoča se in v neskončnost segajoča navzočnost vodnih zrcal, tektonskih drevorednih potez in prefinjenih ornamentov, ni le vrhunec Le Nôtrovega opusa, temveč tudi evropske zakladnice vrtov. " --> iz spremne besede Ane Kučan. - Bibliografija: str. 135-138

ISBN 978-961-257-074-3
a) Le Nôtre, André (1613-1700) b) Arhitekti - Francija c) barok d) parki e) oblikovanje krajine f) francoski arhitekti

712(44):929Le Nôtre A.
COBISS.SI-ID 287289088

86.
        PO sledi Merkurja = Tracing Mercury : Idrija, Almadén / [besedila Ivana Leskovec ... [et al.] ; uredili Ivana Leskovec, Marija Terpin Mlinar ; fotografije muzejskih predmetov Bojan Tavčar, Andrej Furlan, fotografije razstave Marko Škerlavaj, slikovno gradivo fototeka Mestnega muzeja Idrija ... [et al.] ; ilustracije Irena Gubanc in Mateja Škofič ; izdelava geoloških kart Grega Žorž ; prevodi Leemeta, Deks, Janez Špendov]. - Idrija : Mestni muzej, 2016 (Ljubljana : DTP). - 149 str. : ilustr., zvd. ; 32 cm. - (Zbirka Merkuriateka ; 4)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-6563-33-8
a) Živo srebro - Tehniška dediščina - Idrija b) Živo srebro - Tehniška dediščina - Almadén

719:622.349.9(497.4Idrija)(083.824)
719:622.349.9(460Almadén)(083.824)
COBISS.SI-ID 288180736

87.
ŽAGAR, Janja, 1961-
        Čipkaste vezi : razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016 / [besedilo Janja Žagar ; fotografije Janja Žagar, Jure Rus, Marko Habič ; prevod Nives Sulič Dular]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 66. - Summary

ISBN 978-961-6388-64-1
a) Čipkarstvo - Zgodovina - Razstavni katalogi b) Klekljanje - Zgodovina - Razstavni katalogi c) slovensko čipkarstvo d) etnologija e) obrti f) rokodelstvo g) oblačilna kultura h) čipke i) tehnike j) ornamenti k) Slovenija

746.2:39(091)(083.824)
FRASCATI:
5-402
COBISS.SI-ID 287171584


78 GLASBA


88.
ATANASOVSKI, Vasko
        Melem [Zvočni posnetek] / [skladatelj, producent] Vasko Atanasovski. - [Maribor] : Založba Pivec, 2017. - 1 CD (74 min, 16 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.vaskoatanasovski.com/project/melem/ - predstavitev albuma. - Spremno besedilo v slov. in angl. - Posneto 2016-2017 v Škofji Loki ---> v spremni knjižici. - Izvajalci: Vasko Atanasovski, vokal, saksofon, flavta, Dejan Lapanja, kitara, Marjan Stanić, bobni in tolkala. Gosti: Jehan Barbur, vokal, Vlatko Stefanovski, el. kitara, Matija Dedić, klavir, Simone Zanchini, akordeon, Vasil Hadžimanov, klavir, Aida Čorbadžić, vokal. - Vsebina: Divane aşik gibi ; Nožici ; Kad ja pođoh na Bentbašu ; Krpice ; Kasapsko oro ; Teška beše našata razdelba ; Dej mi Bože ; Ne kuni, ne ruži me majko ; Kozle ; Mome idealno ; Široka staza ; Stade se cvijeće rosom kititi ; Debar maalo ; Zlati časi. - Za starejšo mladino in odrasle

PIV CD 013 Založba Pivec
a) Jazz - 2011-2020 - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Priredbe - Balkan - CD-plošče c) Ljudska glasba - Priredbe - Balkan - CD-plošče d) etno-jazz e) etno f) etnična glasba

785.161(497.4)(086.76)
784.4(497)(086.76)
COBISS.SI-ID 1113022302

89.
BILBI
        Šibke točke [Zvočni posnetek] / Bilbi. - [Maribor] : Založba Pivec, 2017. - 1 CD (49 min, 2 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=eSGvmH00X7U&feature=youtu.be - predstavitev albuma. - V spremni knjižici so besedila pesmi. - Posneto januarja 2017 v Studiu Codelli in Railroad Studios. - Glasba Bilbi, Gregor Stermecki; besedila Bilbi, Gregor Stermecki, Rok Vilčnik (11, 12, 13). - Izvajalci: Bilbi - Maja Pihler Stermeci, vokal, spremljevalni vokal, kazoo, tolkala, Gregor Stermecki, klaviature, kitara, Peter Dekleva, kitare, timple, klaviature, sintetizatorji zvoka, el. bas, programiranje, Luka Herman Gaiser, kontrabas, el. bas, Jože Zadravec, bobni, Urban Krč (13), bobni, Tomaž Gaišt, trobenta, krilovka. - Vsebina: Kamorkoli grejo ljudje ; Resetiraj me ; Šibke točke ; Svet pod nama ; Singl song ; Shanti shanti ; Romanca v dvigalu ; Na pozabljenem koščku sveta ; Lepo mi je s teboj ; Učitelji ; Ugasni luči ; Božič je lep ; Limonada

PIV CD 014 Založba Pivec
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1113020766

90.
HABE, Tomaž, 1947-
        Ura je na morje šla [Glasbeni tisk] / [glasba] Tomaž Habe ; [besedilo] Ivan Sivec ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 26 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD

1.500 izv.
- - Ura je na morje šla [Glasbeni tisk] : klavirske spremljave. - 19 str. ; 26 cm

ISMN 979-0-709008-36-0
a) Otroške pesmi - Knjige za otroke b) slovenske otroške pesmi

784.6(497.4)(02.053.2)
821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 289992960

91.
MODRIJANI
        Rock me [Zvočni posnetek] / Modrijani. - Celje : Vox Nova, 2017. - 1 CD (44 min, 27 sek) : [stereo] ; 12 cm

Vsebina: Rock me ; Me imaš še sploh kaj rada ; Tebi ; Slovenka, Slovenka ; Kok nam je luštn ; Noro ljubim ; Prinesla si sanje ; Ljubil bi te nežno ; Večni popotnik s harmoniko ; Sanjam te ; I wanna find you ; Si srečna z mano ; Hvala za sanje ; Mia. - Za mladino in odrasle

ZVOX CD 166 Založba Vox
a) Narodnozabavna glasba - Slovenija - zgoščenke b) popevke c) CD

784.69(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 5927136

92.
NEISHA
        Vrhovi [Zvočni posnetek] / Neisha. - Ljubljana : Nika Records, 2017. - 1 CD (57 min, 53 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zgibanka ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=C3LdKReCJsE - predstavitev albuma. - V zgibanki so besedila pesmi. - "Posneto v studiju Mala šola rokenrola, avgust 2016 in v studiju DMP - Daisy Music Production, december 2016." ---> v spremni zgibanki. - Avtorji besedil: Neisha, Tomislav Vrečar in Jernej Dirnbek. - Glasbeniki: Neisha, glasbeni vokal, spremljevalni vokal, klavir, klaviature, hammond orgle, perkuslije, Boštjan Gradišek, bobni, Miha Koren, kontrabas, el. bas, Mitja Novak, pedal. steel kitara, ak. kitara, Matic Ajdič, ak. kitara, Noah Bartfield, ak. kitara, Janez Dovč, harmonika, Dejan Radičevič, perkusije, e. kitara, Gaja Klas, perkusije, kristalne posode. - Vsebina: Vrhovi ; Neko drugo tisočletje ; Marilyn Monroe ; Božična ; Jugoslavija ; Bežim ; Pismo papežu ; Prihaja maj ; Kako lepo je, da te imam ; Usahle ptice ; Meredith ; Crystal boudoir (instrumental) / feat. Gaja Klas. - Za mladino in odrasle

NR-CD-R-0321 Nika Records
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop c) rock d) pop-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1112656478

93.
PANKRTI
        Totalna revolucija [Zvočni posnetek] / Pankrti ; [vse pesmi so napisalo Pankrti, razen "Bandiera Rossa - narodna, aranžma Pankrti ; produkcija Pankrti]. - Ljubljana : Racman : Strela Records, 2016. - 1 CD (66 min, 21 sek) : [stereo] ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.rockline.si/podrobnosti-recenzije/totalna-revolucija-11821 - predstavitev albuma. - Kalemegdan live 2010 --> na ov. - Pankrti: Peter Lovšin, vokal in orglice, Slavko Colnarič, bobni, Boris Kramberger, bas, Bogo Pretnar, kitara, Bojan Bahč, kitara (na Kalamegdanu), Marc Kavaš, kitara (na Slovanu). - Vsebina: Zekapank ; Lepi in prazni ; Jest sem na liniji ; Sedemnajst ; Kdo so ti ljudje ; Anarhist ; Metka ; Živ spomenik neumnosti ; Greva drugam ; Punca ne še umret ; Zastave v prvem planu ; Za železno zaveso ; Vodja ; Totalna revolucija ; Lublana je bulana ; Zvečer v mestu ; Zadnja ljubezenska pesem ; Bandiera Rossa (Himna Slovana 1986) ; Slovan ; Adijo Ljubljana. - Za starejšo mladino in odrasle

RRCDA16110 Racman
a) Popularna glasba - Slovenija - 2001-2010 - CD-plošče b) Koncerti - Glasba - Srbija - Kalemegdan - 2010 - CD-plošče c) punk d) rock e) punk-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1112536414

94.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za harmoniko 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2015 ([Velenje] : Eurograf). - 42 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za harmoniko 1. - 200 izv. - Vsebuje 59 skladb, od teh 5 božičnih. Pri večini skladb su tudi besedila v slov. - Za otroke od 6. do 10. leta

ISMN 979-0-9009084-2-1
a) Harmonika - Učbeniki

780.8:780.647.2(075)
COBISS.SI-ID 280586240

95.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kitaro 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2015 ([Velenje] : Eurograf). - 54 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za kitaro 1. - 200 izv. - Vsebuje 73 skladb, od teh 9 božičnih. Pri večini skladb so tudi besedila v slov. - Za otroke od 6. do 10. leta

ISMN 979-0-9009084-1-4
a) Kitara - Učbeniki

780.8:780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 280585728

96.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za klarinet 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 1 partitura (66 str.) ; 30 cm + 1 part (58 str.) + 1 CD. - (Skladbe za male škrate)

300 izv.

ISMN 979-0-9009083-2-2
ISMN 979-0-9009083-3-9 (pril.)
a) Klarinet - Učbeniki b) klarinet c) klavir d) skladbe

780.643.1(075)
COBISS.SI-ID 274447872

97.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kljunasto flavto 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 58 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD (66 min, 20 sek). - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za kljunasto flavto 1. - 500 izv. - Vsebuje 85 skladb, od teh 14 božičnih. Pri večini skladb su tudi besedila v slov. - CD vsebuje zvočne posnetke klavirske spremljave. - Za otroke od 9. do 12. leta

ISMN 979-0-9009084-0-7 (pril.)
a) Kljunasta flavta - Učbeniki - notno gradivo b) kljunasta flavta, solo c) skladbe za klarinet

780.8:780.642.1(075)
COBISS.SI-ID 23088946

98.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za trobento 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 1 part (58 str.) ; 30 cm + 1 klavirske spremljave (66 str.). - (Skladbe za male škrate)

300 izv.

ISMN 979-0-9009083-0-8
ISMN 979-0-9009083-1-5 (pril.)
a) Trobenta - Učbeniki b) trobenta c) nizka trobila d) klavir e) skladbe

780.646.1(075)
COBISS.SI-ID 274433536

99.
SNOJ, Jurij, 1953-
        Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha / Jurij Snoj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 632 str. : tabele ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 606-610. - Kazalo

ISBN 978-961-254-998-5
a) Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. b) Baročna glasba

78(4)"16/17"
78.034.7
COBISS.SI-ID 289988352

100.
ŠENK, Nina
        Grdi raček [Zvočni posnetek] : [glasbena pravljica za trobilni ansambel in pripovedovalko] / Nina Šenk. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2017. - 1 CD (35 min, 45 sek) : stereo ; 12 cm. - (Klasika)

Dodatek k nasl. na embalaži. - Izdano v sodelovanju z Radio Slovenija, Program ARS. - "Posneto: Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine, 10. in 11. 4. 2017, Radio Slovenija, Studio 02, 20. 4. 2017" ---> na embalaži. - Po pravljici H. C. Andersena; prevedla Silvana Orel Kos. - Pripovedovalka Lucija Ćirović. - Izvaja Trobilni ansambel Slovenske filharmonije (TASF) (Franc Kosem, Tibor Kerekeš, Blaž Avbar, Dejan Glamočak, trobenta, Jože Rošer, Maja Burger Zgonc, rog, Domen Jeraša, Žan Tkalec, pozavna, Wolf Hagen Hoyer, bas pozavna, Janez Žnidaršič, tuba, Matevž Bajde, tolkala). - Vsebina: Poletje ; Raca ; Male račke ; Naslednji dan ; Odhod v račjak ; Močvirje ; Lov ; Prihaja jesen ; Zima ; Kmet z družino ; Pomlad ; Labod

114687 RTVS ZKP
a) Instrumentalna glasba - Trobila - CD-plošče b) Glasbene pravljice - CD-plošče

785:821.113.4-93-34(086.76)
821.113.4-93-34:785(086.76)
COBISS.SI-ID 22976050


79 FILM. GLEDALIŠČE. DRUŽABNE IGRE


101.
MOORE, Gareth, 25.4.1975-
        Vadba za možgane : knjiga ugank. Trdi orehi za bistre glave / [avtor ugank Gareth Moore ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Cranium crunchers. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4617-9
a) Miselne igre b) uganke

794.5
510.6-8
COBISS.SI-ID 288751872

102.
MOORE, Gareth, 25.4.1975-
        Vadba za možgane : knjiga ugank. Zapletene uganke / [avtor ugank Gareth Moore ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Perplexing puzzles. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4618-6
a) Miselne igre b) uganke

794.5
510.6-8
COBISS.SI-ID 288752384

103.
VIDMAR, Milan, 1885-1962
        Šah / Milan Vidmar. - [2. prirejena izd.]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1957 (Ljubljana : Slovenski poročevalec). - 343 str. : ilustr. ; 18 cm

"... naj priredim drugo izdajo ..." --> uvod. - 2.000 izv.
a) šah

794.1
COBISS.SI-ID 5927168

104.
        ZAČETKI in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe : ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani / urednika Štefan Vevar in Barbara Orel ; [prevodi povzetkov Melita Silič ; imensko kazalo Ksenija Kaučič in Štefan Vevar]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2017 (Begunje : Cicero). - 346 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277 ; letn. 54, št. 95)

400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-6860-14-7
a) Slovensko gledališče - 20.st.

792.054(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 288859904


796/799 ŠPORT


105.
BADEN-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth, baron
        Popotovanje k sreči : vodnik za mlade može / [besedilo, ilustracije] Robert Baden-Powell ; [prevod Mira Demšar, Ruth Martinčič, Sara Kovač ; opombe Jernej Bernik]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2015 ([Ljubljana] : Salve). - 222 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Rovering to success. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Rok Pisk: str. 7-8. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93642-2-2
a) Skavti - Veščine - Priročniki b) Mladostniki - Nasveti - Priročniki c) Življenjska modrost - Priročniki d) mladinska gibanja e) verska združenja f) fantje g) odraščanje h) sreča i) popotništvo

796.54(035)
061.2-055.15:27:37.018(035)
17.023.3(035)
COBISS.SI-ID 280636416

106.
BADEN-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth, baron
        Priročnik za skavtske voditelje : o teoriji skavtske vzgoje / [avtor besedila in ilustracij] Robert Baden-Powell ; [prevod Mojca Čušin]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2015 ([Ljubljana] : Salve). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Aids to scoutmastership. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Ob novem natisu --- / Ana Drnovšek, Nina Milenković Kikelj: str. [9-10]. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 1. izd. izšla z naslovom Priročnik za skavtske vzgojitelje

ISBN 978-961-91701-5-1
a) Skavti - Veščine - Priročniki b) Skavti - Vzgoja - Priročniki c) mladinska gibanja d) verska združenja e) skavtstvo f) voditelji g) vzgojitelji h) značaj i) zdravje j) higiena k) spretnosti

796.54(035)
061.2-053.6:27:37.018(035)
COBISS.SI-ID 253014528

107.
        BODI pripravljen : skavtski priročnik za življenje v naravi / [avtorji poglavij Urban Bolta ... [et al.] ; risbe Igor Fortuna ... [et al.] ; urednica Barbara Tehovnik ; avtorji fotografij in barvnih slik Branko Bakan, Janez Elija Kos, Igor Pičulin]. - 3., prenovljena izd. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2016 ([Ljubljana] : Salve). - XII, 250 str., [16] str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-93642-6-0
a) Taborništvo - Priročniki b) Preživetje v naravi - Priročniki c) taborjenje d) skavti e) narava f) orientacija g) prehrana h) prva pomoč i) vreme j) sporazumevanje

796.54(035)
COBISS.SI-ID 286423040


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


108.
AMALIETTI, Peter
        Praslovenščina - Adamov jezik / Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 (Ljubljana : Primitus). - 257 str. : zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenščina)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-6934-91-6
a) Jezik - Izvor b) Jeziki - Razvoj c) Slovenščina - Zgodovina

81'0
811.163.6(091)
COBISS.SI-ID 289155584

109.
        ANGLEŠKO-slovenski slikovni besednjak / [ilustrirala Elena Ferrándiz ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski svinčnik

Prevod dela: My house. - 2.500 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-4457-1
a) Angleščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Slovenščina - Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji e) zvočni efekti

811.111'374=163.6(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286634240

110.
BELÁŇOVÁ, Janka
        Happy hoppy : English for children / [original idea, songs and lyrics Janka Beláňová ; illustrations Anna Lenická]. - 1st reprint. - [Brno] : Lingea, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD

Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-80-7508-105-6 (trda vezava)
a) Angleščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) angleščina za otroke c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika

811.111'24(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 14680727

111.
BLAŽIČ, Milena
        Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav / Milena Mileva Blažić. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 315-328. - Kazala

ISBN 978-961-253-197-3
a) Slovenska mladinska književnost - Literarne študije b) Mladinska književnost - Literarne študije c) slovenski pisatelji d) slovenske pisateljice e) literarni kanon f) literarna zgodovina g) literarna teorija h) literarni komentarji i) književna vzgoja

821.163.6.09-93
82.0-93
COBISS.SI-ID 288040704

112.
BRECELJ, Marijan, 1931-
        Slovensko-brazilski slovar = Dicionário esloveno-brasileiro / Marijan Brecelj. - 1. izd. - Nova Gorica : Buča, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 455 str. ; 22 cm

80 izv.

ISBN 978-961-6704-62-5
a) Slovarji - Slovenščina - Portugalščina b) brazilska portugalščina

811.163.6'374=134.3
COBISS.SI-ID 288399104

113.
KNEZ, Mihaela, 1972-
        Oblike v oblakih. Slovnične preglednice / Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 77 str. : preglednice ; 15 x 21 cm

Ov. nasl. - Prečni format. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [78]

ISBN 978-961-237-836-3
a) Slovenščina - Slovnica - Preglednice

811.163.6'36(084.2)
COBISS.SI-ID 285162240

114.
        MADŽARŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2017 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-7-6
a) Madžarščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) madžarščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.511.141'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 289536256

115.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-madžarski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Ines Horvat ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-68-2
a) Slovenščina - Madžarščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Madžarščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Madžarščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=511.141(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288322304

116.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-ruski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Sara Špelec ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-76-7
a) Slovenščina - Ruščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Ruščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Ruščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=161.1(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289481728

117.
MERCINA, Marija
        Esej na maturi 2018 / Marija Mercina, Nada Barbarič Naskov. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-01-4942-2
a) Kosmač, Ciril (1910-1980) - "Pomladni dan" - Literarne študije b) Michaels, Anne (1958-) - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije c) Esej - Matura - Priročniki d) Književnost - Matura - Priročniki e) slovenski roman f) kanadski roman g) literarni komentarji h) književne vsebine i) šolski esej

821.09-311.2(035)
821.163.6.09Kosmač C.
821.111(71).09Michaels A.
82.0-4:373.5.091.27(035)
COBISS.SI-ID 289922304

118.
        NIZOZEMŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2017 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-8-3
a) Nizozemščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) nizozemščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.112.5'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 289536768

119.
PACHEINER-Klander, Vlasta
        Karol Glaser : prvi slovenski doktor sanskrta / Vlasta Pacheiner Klander. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 121 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Priloge (str. 116-121): Slovar staroindijskih pojmov; Pisava sanskrtskih imen in besed; Bühlerjeva ocena Glaserjeve disertacije. - O avtorici na zadnji notranji str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 104-109 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Summary: Karol Glaser, the first Slovenian doctor of Sanskrit

ISBN 978-961-237-894-3
a) Glaser, Karol (1845-1913) b) slovenska literarna zgodovina c) stara indijska književnost d) sanskrt e) sanskrtska književnost f) jezikoslovje g) prevodi h) slovenščina

811.211:929Glaser K.
COBISS.SI-ID 288973056

120.
PERKO, Janja, 1958-
        Slovenščina na ustni maturi 2018 : priročnik / Janja Perko, Marjana Hodak. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 282 str. ; 30 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 281-282. - Kazala

ISBN 978-961-01-4941-5
a) Književnost - Matura - Priročniki b) Književnost - Matura - Učbeniki za srednje šole c) Slovenščina - Matura - Priročniki d) Slovenščina - Matura - Učbeniki za srednje šole e) svetovna književnost f) slovenska književnost g) literarna zgodovina h) literarna teorija i) slovenski knjižni jezik

821.09(075.3)
811.163.6(075.3)
37.091.27:821.09:373.5(035)
37.091.27:811.163.6:373.5(035)
COBISS.SI-ID 289921280

121.
SMOTLAK, Maja
        Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011) : doktorska disertacija / Maja Smotlak. - Koper : [M. Smotlak], 2014. - 315 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Krištof Jacek Kozak, somentorica Vesna Mikolič. - Bibliografija: str. 288-314. - Izvleček ; Abstract. - Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije, Slovenistika
a) sodobna slovenska književnost b) roman c) književnost Slovencev v Italiji d) narodna identiteta e) 1991-2011 f) doktorske disertacije g) contemporary Slovenian literature h) novel i) Slovenian literature in Italy j) national identity k) 1991-2011

821.163.6.09(450.36)"1991/2011"(043.3)
COBISS.SI-ID 1536924612

122.
ŠENGELAJA, Rosvita
        Bližnjica do nemškega besedišča = Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz : učbenik z vajami in rešitvami / Rosvita Šengelaja. - Ljubljana : Jutro, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 336 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Zrno znanja)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 335-336
- - Rešitve = Lösungsschlüssel. - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-6746-98-4
a) Nemščina - Besedišče - Učbeniki b) vaje

811.112.2'373(075)
COBISS.SI-ID 288768512


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


123.
BERDEN, Barbara Patrizia
        Belo pismo / Barbara Patrizia Berden ; [spremna beseda Alenka Rebula ; kratki zapis ob poeziji Marko Sosič]. - Kamnik : samozal. B. P. Berden, 2012 (Ljubljana : Urkograf). - 119 str. : sl. avtorice ; 20 cm

300 izv. - Spremna beseda / Alenka Rebula: str. 3-5. - Na robovih obraza / Marko Sosič: str. 113-115

ISBN 978-961-276-601-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 264540672

124.
KOVAČIČ, Jani
        Agencija za človeške vire / Jani Kovačič ; [izbral in spremno misel spisal Gregor Bauman ; grafike Boštjan Pavletič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 143 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Hiša pesmi)

800 izv. - Državljan Kovačič / Gregor Bauman: str. 139-141

ISBN 978-961-274-476-2
a) Slovenska knjievnost - Lirika - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 288709120

125.
LAINŠČEK, Feri
        Šlagerji : popevke in napevi / Feri Lainšček ; [fotografije iz avtorjevega osebnega arhiva]. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. - 140 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Zbirka Simfonica Slovenica ; 008)

1.000 izv. - Urednikova beseda / Dušan Hedl: str. 5-6. - Spremna beseda / Dragan Bulič: str. 7-8. - O avtorju: str. 106-107

ISBN 978-961-6620-95-6 (trda vezava)
a) Lainšček, Feri (1959-) - Življenje in delo b) slovenska poezija c) besedila pesmi d) slovenski pesniki e) 20.-21.st. f) fotografski albumi g) besedila popevk

821.163.6-1
821.163.6.09Lainšček F.
929Lainšček F.(084.12)
COBISS.SI-ID 91287041

126.
PAVČEK, Saša
        U srčanom džepu = V srčnem žepu / Saša Pavček ; [pogovor Peter Kolšek ; fotografije Maj Pavček in Jože Suhadolnik ; sa slovenačkog preveo Željko Perović]. - Banja Luka : Društvo Slovencev Republike Srbske "Triglav" = Udruženje Slovenaca Republike Srpske "Triglav" : Grafid, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 126 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Savremena književnost)

Besedilo v srb. in slov. - 300 izv.

ISBN 978-99976-25-52-6 (Grafid)

821.163.6-82=163.41=163.6
COBISS.SI-ID 23021106

127.
PREGL, Sanja
        Tisti dan / Sanja Pregl ; [ilustracije Arjan Pregl ; spremna beseda Eva Senčar]. - Jezero : Morfemplus, 2017 (Žirovnica : Medium). - 80 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Pravi dan / Eva Senčar: str. 80

ISBN 978-961-6988-64-3

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 289632256

128.
SVETINA, Peter, 1970-
        Vsakdanje geometrije / Peter Svetina. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 93 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

Spremna beseda na zadnjem zavihku ov. - 250 izv.

ISBN 978-961-7017-02-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 289551360

129.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Vse-stvar-je / Bina Štampe Žmavc ; [spremna beseda Miljana Cunta ; fotografije Andrej Žmavc]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 79 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Branje. Poezija / Pivec)

500 izv. - Na sledi slutljivega / Miljana Cunta: str. 73-77

ISBN 978-961-7026-06-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 91852545

130.
UDOVČ Krhen, Jožica
        O gozdnem škratku in še kaj --- / [avtorica, ilustracije] Jožica Udovč Krhen ; [spremna beseda Ivana Vatovec, Marija Cenc]. - Celje : Lirion, 2016 ([Dobova] : Artisk). - 58 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Potovanje v pravljico / Ivana Vatovec: na prednjem zavihku ov. - Delo Jožice Udovč Krhen - O škratku in še kaj / Marija Cenc: na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-285-147-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 283642112


82-3 ROMANI


131.
AFSHAR, Tessa
        Pravi zaklad / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 311 str. ; 21 cm

Prevod dela: Harvest of gold. - 1.000 izv. - "Prvi del zgodbe o Sari in Dareju preberite v knjigi Zaklad rubinov." --> ov.

ISBN 978-961-04-0403-3
a) Plemstvo - Zarote - Perzija - V leposlovju b) Družina - Judje - V leposlovju c) Jeruzalem - Obnova - V leposlovju d) krščanstvo e) svetopisemska zgodovina

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 289841920

132.
ANDERSSON, Per J.
        O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova našel svojo veliko ljubezen : resnična zgodba / Per J. Andersson ; [iz nemščine prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 299 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: New Delhi - Borås. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [301]

ISBN 978-961-00-3459-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3460-5 (broš.)

821.113.6-312.6
COBISS.SI-ID 290393600

133.
ARKO, Andrej
        Gaudeamus / Andrej Arko. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 238 str. ; 21 cm

700 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-321-1
a) Gimnazije - Celje - V leposlovju b) Dijaki - Spomini - V leposlovju c) sošolci d) življenjske zgodbe

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289051392

134.
ASHLEY, Kristen
        Zadnja želja / Kristen Ashley ; prevod Mateja Malnar Štembal. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 700 str. ; 18 cm. - (Magdalene ; knj. 1)

Prevod dela: The will. - 500 izv. - O avtorici: str. [701]

ISBN 978-961-6982-21-4
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 84250369

135.
BINET, Laurent, 1972-
        Sedma funkcija jezika / Laurent Binet ; [prevedla Suzana Koncut]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 474 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Septième fonction du langage. - 800 izv. - O avtorju: str. 474. - Prix du roman Fnac, 2015. - Prix Interallié, 2015

ISBN 978-961-01-4562-2
a) Barthes, Roland (1915-1980) - Smrt - V leposlovju b) Prometne nesreče - Pariz - V leposlovju c) Filozofi - Medosebni odnosi - Francija - 20.st. - V leposlovju d) Francoska filozofija - V leposlovju e) Semiotika - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 289948416

136.
BYBEE, Catherine
        Tvoja do torka / Catherine Bybee ; prevod Anja Radaljac. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 493 str. ; 18 cm. - (Neveste za vsak dan ; knj. 5)

Prevod dela: Taken by Tuesday. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-60-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 87267329

137.
CARLAN, Audrey
        Dekle za en mesec. Julij, avgust, september / Audrey Carlan ; [prevedla Sabina Noble]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 345 str. ; 20 cm

Prevod dela: Calendar girl. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [348]

ISBN 978-961-00-3453-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3454-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290344960

138.
CARR, Robyn
        Nova priložnost / Robyn Carr ; [prevod Andreja Blažič Klemenc]. - Dolič : Giks ed, 2017. - 418 str. ; 22 cm. - (Zbirka Gdč) ([Virgin River ; 5])

Prevod dela: Second chance pass. - 800 izv.

ISBN 978-961-94174-0-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-94174-1-6 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290170368

139.
CERCAS, Javier, 1962-
        Motiv / Javier Cercas ; prevedel Ferdinand Miklavc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 86 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: El móvil. - 500 izv.

ISBN 978-961-241-995-0

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 288957184

140.
CHILD, Lee
        Osebno / Lee Child ; [prevod Janez Lavtižar]. - Izola : Meander, 2017. - 367 str. ; 22 cm

Prevod dela: Personal. - 800 izv.

ISBN 978-961-6951-56-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-57-9 (broš.)
a) Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290169856

141.
COLGAN, Jenny
        Vsi moji bivši / Jenny Colgan ; [prevedla Suzana Jovanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 329 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: The good, the bad and the dumped. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1634-2
a) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 262334720

142.
ČAUŠEVIĆ, Jasmin
        Ljubezen pod jadri : erotično-ljubezenski roman / [besedilo, fotografije] Jasmin Čaušević. - 1. izd. - Velenje : Zabastra, 2017. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94175-0-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 288840448

143.
DICKENS, Charles, 1812-1870
        Cvrček na ognjišču : lepa povest o domu / Charles Dickens ; [prevedel Anton Bajec ; ilustracije po angleških izvirnikih]. - Celje : Družba sv. Mohorja, 1952 (v Celju : Celjska tiskarna). - 118 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 131)

Izv. stv. nasl.: The cricket on the hearth. - 6.000 izv.

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 25831681

144.
FERRARI, Jérôme, 1968-
        Pridiga o padcu Rima / Jérôme Ferrari ; iz francoščine prevedla Živa Čebulj. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede ; Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 191 str. ; 21 cm. - (Zbirka Besede)

Prevod dela: Le sermon sur la chute de Rome. - Tisk na zahtevo. - Prix Goncourt, 2012

ISBN 978-961-7022-04-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-05-6 (mehka vezava)
a) Družina - Korzika - 20.st. - V leposlovju b) Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 290171648

145.
FITZGERALD, F. Scott, 1896-1940
        Mladi bogataš / F. Scott Fitzgerald ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 87 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

500 izv. - Prevod dela: The rich boy. - Predstavitev avtorja in dela na notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-004-1

821.111(73)-32
COBISS.SI-ID 289871360

146.
FLISAR, Evald
        Alica v nori deželi / Evald Flisar ; [ilustracije Pšena Kovačič]. - 2. izd. - Ljubljana : Sodobnost International, 2017. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Resno opozorilo učiteljem! / Peter Poterunkovič: str. 157-160. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-80-8

821.163.6-93-31
COBISS.SI-ID 290392320

147.
FORCE, Marie
        Zrela za ljubezen / Marie Force ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 363 str. ; 22 cm. - (McCarthyjevi z otoka Gansett ; knj. 4)

Prevod dela: Falling for love. - O avtorici: str. [364-365]. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-23-2 (trda vezava)
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju b) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91733249

148.
FRELIH, Tone
        Krvavi denar / Tone Frelih. - Ljubljana : Studio print, 2017 (Ljubljana : Studio print). - 269 str. ; 21 cm. - (Zbirka Umori ; knj. 6)

ISBN 978-961-93848-2-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-93848-3-1 (broš.)

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 290108672

149.
GALA, Antonio
        Turška strast / Antonio Gala ; [prevedla Marjeta Drobnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 459 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La passión turca. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1865-7

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 257623808

150.
GARWOOD, Julie
        Nevesta / Julie Garwood ; [prevedla Tatjana Šuler]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 451 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The bride. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-1110-8
a) Plemstvo - Odnosi med spoloma - Dogovorjene poroke - Škotska - Anglija - V leposlovju b) Škotska - 12.st. - V leposlovju c) ljubezenski roman d) romantična zgodovinska pripoved

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 277175040

151.
GRISHAM, John
        Na robu zakona / John Grisham ; [prevedla Ana Koren]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 400 str. ; 20 cm

Prevod dela: Rogue lawyer. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3446-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3447-6 (broš.)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290243328

152.
HAASSE, Hella S.
        Črno jezero / Hella S. Haasse ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 142 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Oeroeg. - Oeroeg in pesniška svoboda / hella S. Haasse: str. 135-139. - Predstavitev avtorice in dela na notranjih str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-287-003-4

821.112.5-311.2
COBISS.SI-ID 289846528

153.
HIDALGO, Nieves
        Črni angel / Nieves Hidalgo ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 460 str. ; 22 cm. - (Pirati ; knj. 1)

Prevod dela: El ángel negro. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-26-3 (trda vezava)
a) Plemstvo - Španija - 17.st. - V leposlovju b) Plemstvo - Anglija - V leposlovju c) Pirati - Karibi - V leposlovju d) odnosi med spoloma e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 91721985

154.
HILTON, L. S.
        Domina / L. S. Hilton ; [prevedla Alja Gartner]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017 (natisnjeno v EU). - 344 str. ; 20 cm

Prevod dela: Domina. - Tiskano po naročilu. - "Drugi del fascinantne erotično-kriminalne trilogije" --> prednja str. ov.

ISBN 978-961-00-3465-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3466-7 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290401536

155.
HOYT, Elizabeth
        Brezsrčni vojvoda / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 319 str. ; 20 cm

Prevod dela: Duke of sin. - Tiskano po naročilu. - Deseta knj. iz serije z originalnim nasl. Maiden Lane

ISBN 978-961-00-3457-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3458-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290383616

156.
İLHAN, Çiler, 1972-
        Izgnanstvo / Çiler İlhan ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 148 str. ; 21 cm

Prevod dela: Sürgün. - 400 izv. - European Union Prize for Literature, 2011

ISBN 978-961-282-265-1

821.512.161-32
COBISS.SI-ID 289545472

157.
JAMES, Julie, 1974-
        Zgodilo se je nekega poletja / Julie James ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 461 str. ; 22 cm. - (Agenti FBI ; knj. 6)

Prevod dela: Suddenly one summer. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-24-9 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91725313

158.
JAMES, Peter, 1948-
        Premalo mrtev : [tretji primer komisarja Roya Gracea] / Peter James ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 549 str. ; 20 cm

Prevod dela: Not dead enough. - Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3463-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3464-3 (broš.)
a) Roy Grace (literarni junak)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290395904

159.
JEFFRIES, Sabrina
        Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2017 ([Ljubljana] : Belin). - 420 str. ; 23 cm. - (Zbirka Šola za dedinje ; 4)

Prevod dela: Let sleeping rogues lie. - 300 izv. trda vezava. - Povečani tisk

ISBN 978-961-93938-7-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-93938-8-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290204416

160.
JOHANSEN, Erika
        Usoda kraljevine Tearling / Erika Johansen ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 446 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: The fate of the Tearling. - Trilogija: Saga o kraljevini Tearling, Napad na kraljevino Tearling, Usoda kraljevine Tearling. - Nasl. zbirke povzet po 1. delu. - O avtorici: str. [447]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3442-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3443-8 (broš.)

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 290233344

161.
KARDOŠ, Štefan
        Vse moje Amerike / Štefan Kardoš ; [spremna beseda Franci Just]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 311 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Slovar manj znanih besed, besednih zvez in povedi: str. 276-284. - Spremna beseda / Franci Just: str. 287-311

ISBN 978-961-7018-48-6
a) Kardoš, Štefan (1966-) - Literarne študije

821.163.6-311.2
821.163.6.09Kardoš Š.
COBISS.SI-ID 91855873

162.
KARLOVŠEK, Igor
        Bahamski dokument / Igor Karlovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 271 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4578-3
a) Slovenska književnost - Gospodarstvo - Prevare - Družina - 21.st. - Roman b) Gospodarski kriminal - Slovenija - V leposlovju c) Državno tožilstvo - V leposlovju d) Tajkuni - V leposlovju e) Družinski odnosi - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289561088

163.
KARUZA, Senko
        Vodnik po otoku / Senko Karuza ; [prevod Andrej Rozman Roza ; besedilo na ovitku Miroslav Mičanović]. - Celje : Videti, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 126 str. ; 19 cm

Izv. stv. nasl.: Vodič po otoku. - Fotogr. na notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-91558-2-0

821.163.42-32
COBISS.SI-ID 286870016

164.
KENNER, Julie
        Plameni poželenja : tretji del trilogije Skrivnostni vitezi / J. Kenner ; [prevod Miro Mrak]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 289 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga) (Skrivnostni vitezi ; 3)

Prevod dela: Ignited. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3833-4

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 279300864

165.
KING, Stephen, 1947-
        Veliki pohod / Stephen King kot Richard Bachman ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 411 str. ; 22 cm

Prevod dela: The long walk. - O avtorju: str. [413]. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7015-28-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-7015-29-4 (broš.)
a) Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju b) Pohodništvo - Tekmovanja - ZDA - V leposlovju c) Fantje - Solidarnost - V leposlovju d) Izredne razmere - Preživetje - V leposlovju e) distopija

821.111(73)-312.4
821.111(73)-311.9
COBISS.SI-ID 91734529

166.
KINSELLA, Sophie
        Hiša na prodaj / Sophie Kinsella kot Madeleine Wickham ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 282 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: A desirable residence. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 281-282

ISBN 978-961-00-1486-7
a) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 259324928

167.
KOLMANIČ, Karolina
        Pozabljene pomladi : roman / Karolina Kolmanič ; [spremna beseda Cvetka Hedžet Tóth]. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2017 (tiskano v EU). - 205 str. ; 19 cm

200 izv. - Vsi dnevi nikdar ne ostanejo v temi / Cvetka Hedžet Tóth: str. 197-201. - O avtorici: str. 203-205

ISBN 978-961-94189-1-8
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91854337

168.
KOPINŠEK, Simona
        Mila / Simona Kopinšek ; [spremna beseda Muanis Sinanović]. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 177 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Dialektika celega in necelega / Muanis Sinanović: str. 173-177

ISBN 978-961-7018-41-7
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 90860545

169.
KOSMAČ, Ciril
        Pomladni dan / Ciril Kosmač. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 239 str. ; 21 cm

5.500 izv.

ISBN 978-961-01-2524-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289438208

170.
LEM, Stanisław
        Gospodov glas / Stanisław Lem ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. - 298 str. ; 20 cm. - (Zbirka Solaris ; 3)

Prevod dela: Głos Pana. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - Spremno besedilo prevajalke na zadnji notr. str. ov. - O avtorju na prednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7020-17-5
a) Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani

821.162.1-312.9
COBISS.SI-ID 289001472

171.
LIKAR Bajželj, Mirana
        Babuškin kovček / Mirana Likar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 364 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 109)

500 izv. - Predstavitev avtorice in dela na notr. str. ov. spredaj

ISBN 978-961-287-009-6
a) Družinski odnosi - V leposlovju b) Matere in hčere - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290238720

172.
LINDSEY, Johanna
        Ujetnica poželenja / Johanna Lindsey ; prevod Esther Košir. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 477 str. ; 18 cm

Prevod dela: Prisoner of my desire. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-88-7 (broš.)
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-3
COBISS.SI-ID 89258753

173.
LIPUŠ, Florjan
        Gramoz / Florjan Lipuš ; [spremna beseda Blaž Gselman]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 88 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Pisanje "svetovne literature" kot sredstvo političnega upora / Blaž Gselman: str. 81-88

ISBN 978-961-7018-43-1
a) Lipuš, Florjan (1937-) - Literarne študije b) Koncentracijska taborišča - Trpljenje - V leposlovju c) Vojna - Posledice - V leposlovju d) Vasi - Bivanjska problematika - Koroška (Avstrija) - V leposlovju e) Koroški Slovenci - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V leposlovju f) slovenski pisatelji g) 20.-21.st.

821.163.6(436.5)-311.2
821.163.6(436.5).09Lipuš F.
COBISS.SI-ID 91715073

174.
MALPAS, Jodi Ellen
        Zaščitnik / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 380 str. ; 20 cm

Prevod dela: The protector. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [382]

ISBN 978-961-00-3438-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3439-1 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290184448

175.
MARTIN, Charles, 1969-
        Ko črički jokajo / Charles Martin ; [prevod Sabina Imamović]. - Izola : Meander, 2017. - 358 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: When crickets cry. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6951-54-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-55-5 (broš.)
a) Kirurgi - ZDA - V leposlovju b) Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju c) Srce - Transplantacija - V leposlovju d) Življenjske spremembe - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 289611520

176.
MATTHEWS, Carole
        Jedilnik ljubiteljic čokolade. [Knj. 2] / Carole Matthews ; prevod Lenka Krajnc. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 493 str. ; 22 cm

Prevod dela: The chocolate lover´s diet. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-30-0 (trda vezava)

821.111-31
COBISS.SI-ID 91724289

177.
MCEWAN, Ian, 1948-
        Cementni vrt / Ian McEwan ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 175 str. ; 21 cm

Prevod dela: The cement garden. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-171-5

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 289591296

178.
MICHAELS, Anne, 1958-
        Ubežni delci / Anne Michaels ; prevedla Teja Bivic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 269 str. ; 21 cm

Prevod dela: Fugitive pieces. - 7.500 izv. - Potiskane notr. str. ov. - O avtorici: str. 269. - Books in Canada First Novel Award, 1996

ISBN 978-961-241-997-4
a) matura 2018

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 289191168

179.
MILAN, Courtney
        Zimski poljub / Courtney Milan ; prevod Anja Bakan. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 190 str. ; 18 cm. - (Zlovešči bratje ; knj. 2)

Prevod dela: A kiss for midwinter. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-06-1
a) Ameriška književnost - Romani b) Dekleta - Splav (medicina) - V leposlovju c) Zdravniki - Anglija - 19. st. - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 83719937

180.
NESBØ, Jo, 1960-
        Ščurki / Jo Nesbø ; prevedla Maja Lihtenvalner in Primož Ponikvar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017. - 367 str. ; 21 cm

Prevod dela: Kakerlakkene. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-261-467-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-261-466-9 (broš.)

821.113.5-312.4
COBISS.SI-ID 289866240

181.
NOVAK, Boris A.
        Vrata nepovrata : epos. Knj. 3, Bivališča duš / Boris A. Novak ; [spremna beseda Janez Vrečko]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 1103 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

600 izv. - Poezija kot zgodovina in obujeni ep / Janez Vrečko: str. 1069-1103

ISBN 978-961-277-152-2
a) Novak, Boris A. (1953-) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenska epika d) slovenski pesniki e) 20.-21.st.

821.163.6-13
821.163.6.09Novak B. A.
COBISS.SI-ID 288149248

182.
PAMUK, Orhan
        Rdečelaska / Orhan Pamuk ; iz turščine prevedla Erna Pačnik Felek. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 207 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Kirmizi Saçli Kadin. - Broš. izd. meri 23 cm. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-471-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-472-4 (broš.)
a) Turška književnost - Ljubezen - Družina - Očetje - Sinovi - Ženske - Odnosi - Družba - Turčija - 20.st. - Roman

821.512.161-311.2
COBISS.SI-ID 288446464

183.
PATRIĆ, A. S.
        Črna skala, belo mesto / A. S. Patrić ; prevedla Tadeja Spruk. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 243 str. ; 24 cm

Prevod dela: Black rock white city

ISBN 978-961-272-251-7

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290140160

184.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Prva dama / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 439 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: First lady. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2858-8
ISBN 978-961-01-2858218 !

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 267128576

185.
POTOČNIK, Dragan
        Pesem za Sinin džan / Dragan Potočnik. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 341 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7026-05-4

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91858689

186.
PUTNEY, Mary Jo
        Ženin na preizkušnji / Mary Jo Putney ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 341 str. ; 20 cm. - (Očarljivi odpadniki)

Prevod dela: Never less than a lady. - Tiskano po naročilu. - "Avtorica ... nadaljuje serijo Očarljivi odpadniki ..." --> zadnja str. ov.

ISBN 978-961-00-3436-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3437-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290181888

187.
RAKOVEC-Felser, Zlatka
        Vražja Liza : čarovnije v zraku / Zlatka Rakovec-Felser ; [spremna beseda Polona Vidmar]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 203 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - Knjigi na pot / Polona Vidmar: str. 7-8. - O avtorici na zavihkih ov. - Slikovna priloga: str. 197-203. - Bibliografija: str. 193

ISBN 978-961-6968-88-1
a) Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 90040065

188.
RIVERS, Francine, 1947-
        Glas v vetru / Francine Rivers ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 579 str. ; 23 cm

Prevod dela: A voice in the wind. - "... trilogija Znamenje leva." --> str. 8. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0386-9
a) Cerkvena zgodovina - V leposlovju b) Rimljani - V leposlovju c) Kristjani - Preganjanje - V leposlovju d) Sužnje - Judinje - Rim - V leposlovju e) Gladiatorji - Germani - V leposlovju f) Odnosi med spoloma - V leposlovju g) Rimski imperij - V leposlovju

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 288737536

189.
ROBERTS, Nora
        Zvezde usode / Nora Roberts ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Meander, 2017. - 323 str. ; 22 cm. - ([Varuhi ; 1])

Prevod dela: Stars of fortune. - 800 izv. - "Zvezde usode je prvi del trilogije ..." --> zadnja str. ov. - Nasl. trilogije v angl. na avtoričini spletni str.: Guardians trilogy

ISBN 978-961-6951-58-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-59-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290173184

190.
SEGHERS, Anna, 1900-1983
        Izlet mrtvih deklet / Anna Seghers ; prevedel Aleš Učakar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 67 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Der Ausflug der toten Mädchen

ISBN 978-961-287-007-2

821.112.2-31
COBISS.SI-ID 290164480

191.
SKARLOVNIK, Slavko
        Njuni štirje možje : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 192 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Naklada na zahtevo. - Dve ženski, štirje možje / Aleš Tacer: str. 191-192

ISBN 978-961-6950-87-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290128128

192.
SOSIČ, Sarival
        Starec in jaz / Sarival Sosič ; [spremna beseda Barbara Korun, Samo Krušič]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 203 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - O neponovljivosti izkušnje / Barbara Korun: str. 191-196. - Starec in jaz - o ponavljanju / Samo Krušič: str. 197-203

ISBN 978-961-7018-46-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91619841

193.
TAJANA, Staša
        Ljubo življenje, naj se začne :) / Staša Tajana ; [spremna beseda Mojca Blažej Cirej]. - 1. izd. - Ljubljana : Čista pozitiva, 2017. - 293 str. ; 22 cm

Spremna beseda / Mojca Blažej Cirej: str. 3-4

ISBN 978-961-93906-4-1

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289856000

194.
VÉRANT, Samantha
        Sedem pisem iz Pariza : spomini / Samantha Vérant ; [prevod Suzana Pečnik]. - Izola : Meander, 2017. - 275 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Seven letters from Paris. - O avtorici: str. [278]

ISBN 978-961-6951-46-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-47-0 (broš.)
a) Vérant, Samantha - Avtobiografski romani b) Ženske - Življenjske spremembe - ZDA - V leposlovju c) Američanke - Francija - V leposlovju d) Pisma - V leposlovju e) Odnosi med spoloma - V leposlovju f) mladostna ljubezen

821.111(73)-312.6
COBISS.SI-ID 289612032

195.
VILA-Matas, Enrique, 1948-
        Dublineska / Enrique Vila-Matas ; prevedla [in spremna beseda] Veronika Rot. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 361 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Dublinesca. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Enrique Vila-Matas: avtor in protagonist oziroma mnogoterost pripovednih glasov in mnogobitnost literarnega junaka / Veronika Rot: str. 343-360. - Prix Jean Carrière, 2010. - Premio Bottari Lattes Grinzane, 2011

ISBN 978-961-284-278-9
a) Vila-Matas, Enrique (1948-) - Literarne študije

821.134.2-311.2
821.134.2.09Vila-Matas E.
COBISS.SI-ID 290261760

196.
WINTER, Claudia
        Marelični poljubi / Claudia Winter ; [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 374 str. ; 20 cm

Prevod dela: Aprikosenküsse. - O avtorici: str. [381]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3461-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3462-9 (broš.)

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 290394880

197.
WOHL, Louis de, 1903-1961
        Sulica : zgodovinski roman o rimskem stotniku, ki je prebodel Kristusovo stran / Louis de Wohl ; [prevod Andrej Turk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 366 str. ; 23 cm

Prevod dela: The spear. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-04-0387-6
a) Jezus Kristus - V leposlovju b) Rimska vojska - Jeruzalem - V leposlovju c) Svetopisemske osebe - V leposlovju

821.111-311.6
821.112.2-311.6
COBISS.SI-ID 289116928

198.
YOUNG, Samantha
        Čisto vsaka stvar / Samantha Young ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 392 str. ; 20 cm

Prevod dela: Every little thing. - Tisk po naročilu. - 2. del serije z originalnim nasl. Hart's Boardwalk; posamezne zgodbe so zaključene

ISBN 978-961-00-3444-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3445-2 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290249472

199.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Neznankino pismo / Stefan Zweig ; iz nemščine prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2017. - 96 str. ; 17 cm. - (Zbirka Kofetek ; 1)

Izv. stv. nasl.: Brief einer Unbekannten. - 300 izv.

ISBN 978-961-6922-99-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-00-1 (broš.)

821.112.2(436)-32
COBISS.SI-ID 289174016


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


200.
CAPUDER, Andrej
        Zamrznjene besede : eseji / Andrej Capuder. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva = Hermagoras, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 243 str. ; 23 cm

400 izv.

ISBN 978-3-7086-0939-3

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 289185792

201.
CHARNEY, Noah
        Slovenologija : življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej / Noah Charney ; [prevod Mateja Štrajhar, Lisa Mislej ; ilustracije Ivan Mitrevski]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl: Slovenology. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-289-5
a) Charney, Noah (1979-) - Spomini b) Američani - Slovenija - V leposlovju c) Slovenija - Družbene razmere - Eseji d) družina e) pisateljstvo f) slovenska kultura g) slovenski ljudski običaji h) osebna doživetja

821.111(73)-94
821.111(73)-4
COBISS.SI-ID 289910784

202.
GREBENC Sotošek, Tina
        LinA / Tina Grebenc Sotošek ; [avtor spremne besede Marko Planinc ; avtorji fotografij osebni arhiv]. - Trbovlje : Zavod Savus, 2017 (Radeče : Vinkotisk). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Spremna beseda / Marko Planinc: str. 7-8

ISBN 978-961-285-715-8
a) Fetalna smrt - Spomini

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 290267392

203.
JALAL al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273
        Ogenj ljubezni : 555 citatov / Rumi ; izbral in prevedel Žiga Valetič. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2017 ([Begunje] : Cicero). - [164] str. ; 17 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-92541-9-6

821.222.1'06-84
COBISS.SI-ID 288349696

204.
KAPETANOVIĆ, Ivan
        Camino de Santiago : romanje k svetemu Jakobu : Lećevica - Santiago de Compostela / Ivan Kapetanović ; [fotografije Ivan Kapetanović, Stipe Božić]. - Zagreb ; Ljubljana : V. B. Z., 2017. - 336 str. : ilustr. ; 25 cm

Zvd. oz. ilustr. na spojnih listih. - Prevod dela: Camino de Santiago : Hodočašće sv. Jakovu

ISBN 978-961-6468-89-3 (V. B. Z. Ljubljana)
a) Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi b) romanja

27-57(460Santiago de Compostela)
821.163.42-992
COBISS.SI-ID 289573120

205.
        KLE se špeglajte : slovenski pregovori / [zbrala in uredila Marjeta Zorec]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 125 str. : ilustr. ; 14 x 22 cm

1.000 izv. - Slike iz panjskih končnic iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja Ljubljana in zbirke Čebelarskega muzeja Radovljica --> kolofon

ISBN 978-961-6968-93-5
a) Pregovori - Slovenija

821.163.6-84
398.9(497.4)
COBISS.SI-ID 90994689

206.
KUTNJAK, Valerija
        Ne boj se! : spregovori in se osvobodi / Valerija Kutnjak ; [ilustratorka Filifiona, Barbara Imenšek]. - 1. izd. - Ljubljana : [samozal.] V. Kutnjak, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 146 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Predgovor / Peter Topić: str. 11-12

ISBN 978-961-283-911-6
a) Spolna zloraba - Spomini

821.163.6-94
343.541(092)
COBISS.SI-ID 289984768

207.
LINDNORD, Mikael
        Artur : pes, ki je prečkal džunglo, da bi našel dom / Mikael Lindnord in Val Hudson ; prevedla Miriam Drev ; [fotografije Krister Göransson]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 278 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: Arthur. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-6954-82-2

821.113.6-94
COBISS.SI-ID 290252032

208.
ULČAR, Ciril
        Orožje, uši in svoboda / Ciril Ulčar. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 369 str. : ilustr. ; 23 cm

Podatek o natisu v CIP-u. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7022-01-8
a) Ulčar, Ciril - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini

94(497.4)"1941/1945"(092)
929Ulčar C.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 289827072

209.
ZORE, Franjo
        [Tisoč dvesto štiri]
        1204 dni teme / Franjo Zore ; [spremna beseda Jože Razpotnik ; fotografije iz osebnega arhiva Jožeta Razpotnika ; slovarček tujih, narečnih in manj znanih besed Jože Razpotnik in Alenka Veber]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 169 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Nekaj besed o mojem starem očetu Franju / Jože Razpotnik: str. 9-12

ISBN 978-961-278-328-0

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 289617920

210.
ŽIŽEK, Mojca
        Otrok sonca : pinki pingvinka / Mojca Žižek ; [ilustracije Gregor Brdnik]. - 1. izd. - V Mariboru : samozal. M. Žižek, 2017 (Celje : Forma). - 115 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-283-880-5
a) Žižek, Mojca - Spomini b) Zloraba otrok - V leposlovju c) Nasilje v družini - V leposlovju d) Ženske - Samorealizacija - V leposlovju e) družinski odnosi f) travmatične izkušnje g) osebnostna rast h) osebna doživetja

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 91191041


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


211.
BOONEN, Stefan
        Pozor, huda babica! / Stefan Boonen ; ilustriral Melvin ; [iz nizozemščine prevedla Stana Anželj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis Trade). - 87 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Hier waakt oma. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Od 5. leta dalje

ISBN 978-961-6970-74-7
a) Babice (sorodstvo) - V otroškem leposlovju b) Počitnice - V otroškem leposlovju c) humor d) igra e) vragolije f) velike tiskane črke

821.112.5(493)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289373184

212.
BRODERICK, Marian
        Čarovnica v gozdu / Marian Broderick ; ilustracije Francesca Carabelli ; prevod Jakob J. Kenda. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis trade). - 98 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

Prevod dela: The witch in the woods. - 700 izv.

ISBN 978-961-6970-76-1
a) Čarovnice - V otroškem leposlovju b) čaranje c) deklice

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 289637632

213.
BROWN, Ruby
        Objemčki z očkom / Ruby Brown ; ilustrirala Tina Macnaughton ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [23] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Snuggles with daddy. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-75-0
a) Očetje - V otroškem leposlovju b) igra c) lisice d) ljubezen e) živali v domišljiji

821.111(94)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289349120

214.
BRUEL, Nick
        Poredna mucka in striček Pepi / Nick Bruel ; [prevod Tanja Goršič]. - Izola : Grlica, 2017. - [155] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Bad kitty vs uncle Murray. - 600 izv. - O avtorju: str. [155]

ISBN 978-961-244-260-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-244-261-3 (broš.)
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) fobije c) psi d) strici e) strah f) varstvo g) živali v domišljiji

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 289611264

215.
CANAL, Eulàlia, 1963-
        Prikazni ne potrkajo na vrata / Eulàlia Canal ; ilustracije Rocio Bonilla ; prevedla Veronika Rot. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - [42] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Els fantasmes no toquen a la porta. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-326-6
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) Ljubosumje - V otroškem leposlovju c) prikazni d) problemi najmlajših e) živali v domišljiji

821.134.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289590272

216.
DICKER, Joël, 1985-
        Knjiga o Baltimorskih / Joël Dicker ; [prevedel Iztok Ilc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 542 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Le livre des Baltimore. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4527-1
a) Pisatelji - ZDA - V leposlovju b) Družina - Travmatične izkušnje - Baltimore - V leposlovju c) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.133.1(494)-311.2
COBISS.SI-ID 289006848

217.
DORIA, Julia
        Marsovčki na počitnicah / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Ptičice)

Tiskano po naročilu. - Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-6881-47-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 290301952

218.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 1. izd. - Dolenja vas : samozal., 2016. - [22] str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Velike tiskane črke. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-745-7
a) Tekmovanja - V otroškem leposlovju b) goljufanje c) tovornjaki d) zajci e) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287039232

219.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 2. izd. - Dolenja vas : samozal., 2016. - [24] str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Velike tiskane črke. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-525-5
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) pomoč c) tovornjaki d) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287038720

220.
EMILIANI, Lucia
        Sivi volk na pikniku / Lucia Emiliani ; ilustrirala Maria Smirnovaite. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Gozdne pravljice)

Dober dan, prijazni volk. Košček pite, prosim. / Igor Saksida: str. [1]. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-59-9
a) Predsodki - V otroškem leposlovju b) Gozdne živali - V otroškem leposlovju c) pikniki d) prijateljstvo e) stereotipi f) volkovi g) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289315840

221.
FORSSÉN Ehrlin, Carl-Johan, 1978-
        O slončici, ki bi rada zaspala : nov način za uspavanje otrok / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; ilustrirala Sydney Hanson ; [iz angleščine prevedla Katja Jemec Gričar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 31 str. : ilustr. ; 27 cm

Izv. stv. nasl.: Elefanten som så gärna ville somna - en annorlunda godnattsaga. - 1.300 izv. - O avtorju in knjigi: str. 31. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4679-7
a) Spanje - V otroškem leposlovju

821.113.6-93-32
COBISS.SI-ID 289892864

222.
FRANČIČ, Franjo
        Ujemite paža / Franjo Frančič ; ilustrirala Dana Terzić. - Portorož : Center za komunikacijo, sluh in govor, 2017 (Divača : Mljač). - [21] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Zlata ribica)

700 izv.

ISBN 978-961-94141-1-8
a) Vzgojni domovi - Otroci - Doživljanje - V mladinskem leposlovju b) dom c) rejništvo d) družinsko nasilje e) travme

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 288845312

223.
GIBBES, Lesley
        Švrk in reševanje na pasji akademiji / Lesley Gibbes ; ilustriral Stephen Michael King ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prigode pasjega policista ; knj. 2)

Prevod dela: Fizz and the dog academy rescue

ISBN 978-961-272-249-4

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 289851904

224.
GREGORIČ, Andreja
        Darilo / Andreja Gregorič. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017. - [26] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Mušnica)

Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6994-22-4
a) brez besedila

087.5
COBISS.SI-ID 290016768

225.
GRILC, Uroš
        Mali plac / napisal Uroš Grilc ; ilustriral Gorazd Vahen. - Bevke : Škrateljc ; Vrhnika : Zavod Ivana Cankarja, 2017 ([Bevke] : Bograf). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Škratolovščine)

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-94196-0-1 (Škrateljc)
a) Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju b) Močvirje - Ekološko ravnotežje - V otroškem leposlovju c) Ljubljansko barje d) močvirje e) rosika f) uganke g) varstvo narave h) želve

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289539328

226.
GRINTOV, Vlasta, 1963-
        Verjemi v svoje sanje : zberi pogum, ne se bati / Vlasta Grintov ; [ilustracije iStock.com/ekolara, iStock.com/liusa, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-75-5
a) Šola - V otroškem leposlovju b) Letenje - V otroškem leposlovju c) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 290427392

227.
KARIM, Amer
        Zbiralec podob / Amer Karim ; ilustrirala Polona Kosec. - 1. izd. - Ljubljana : Ramos, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-285-706-6
a) Dekleta - Ugrabitve - V otroškem leposlovju b) čarovniki c) ogledala

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290213376

228.
KOZINC, Darinka
        O zmaju, ki je pohrustal grde misli / Darinka Kozinc ; [ilustracije iStock.com/ Ivan Nikulin ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

Velike tiskane črke. - 250 izv.

ISBN 978-961-6957-72-4
a) Medosebni odnosi - V otroškem leposlovju b) prijaznost c) zmaji d) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290058240

229.
KRALJIČ, Helena
        Moj dedek / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Lovšin. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 26 cm

1.500 izv. - Ko nam spregovori spomin / Igor Saksida: str. [1]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-53-7
a) Dedki - V otroškem leposlovju b) Vnuki - V otroškem leposlovju c) ljubezen d) pomoč e) starost f) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288356096

230.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in čudežna rastlina / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Za vse slikaniške detektive / Igor Saksida: str. [1]

ISBN 978-961-6988-02-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289403648

231.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in rojstni dan / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-37-7

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289277440

232.
KRALJIČ, Helena
        Stari avto / Helena Kraljič ; [ilustriral] Matjaž Schmidt. - 2. natis. - Jezero : Morfemplus, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-50-6
a) Avtomobili - V otroškem leposlovju b) lastniki c) popravila

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288280576

233.
KREUTZ, Samo
        Beseda kakor svet / Samo Kreutz ; [spremna beseda Jelena Lasan]. - Ljubljana : Ekslibris, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - 67 str. : ilustr. ; 20 cm

120 izv. - Ko cel svet postane beseda / Jelena Lasan: str. 67. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6838-62-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 278045952

234.
KRUŠIČ, Ljuba
        Glasbila v rokah nagajivih škratov / Ljuba Krušič ; [ilustracije iStock.com/ ddraw, iStock.com/ zugunder, iStock.com/ Aleksangel]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-73-1
a) Prvačka pleh muzika - V otroškem leposlovju b) Orkester - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290058496

235.
KUNAVER Ličen, Polona
        Skrivnostni gozd / Polona Kunaver Ličen ; ilustrirala Anja Kranjc. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [54] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-6893-99-2
a) Gozdovi - V otroškem leposlovju b) glasovi c) gozdne živali d) narava

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289787392

236.
MACUH, Bojan
        Tjan dobi novega prijatelja / Bojan Macuh ; ilustracije Romeo Štrakl. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 19 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Sprejeto ; 004)

200 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6620-87-1
a) Slovenska književnost - Mladinska književnost - Slikanice

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 88172033

237.
MUCK, Desa
        Škratovile udomačijo samoroga / Desa Muck ; ilustrirala Eva Cajnko. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 39 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7001-06-8
a) Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju b) fantastična bitja c) škratje d) ujetništvo e) vile

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289864704

238.
PEROCI, Ela
        Muca Copatarica : zvočna knjiga / [besedilo] Ela Peroci ; [ilustracije] Ančka Gošnik-Godec ; [priredila Jelka Pogačnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 27 cm

4.000 izv. - "Muca Copatarica, 60 let"--> ov. - Kartonka je opremljena z gumbi za zvočne efekte

ISBN 978-961-01-4669-8
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) nered c) pospravljanje d) razvade e) živali v domišljiji f) velike tiskane črke g) kartonke h) zvočni efekti i) priredbe

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288894976

239.
PETEK Levokov, Milan
        Copatarska pravljica ; Polonca in leteči krožnik ; Zakaj so ponoči vse mačke črne / Milan Petek Levokov ; [ilustracije Nataša Gregorič]. - Maribor : MAUS, 2016 (tiskano v EU). - 19 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zgodbe iz pravljičnega vrta)

Nasl. v kolofonu: Copatarska pravljica in še dve pravljici za povrh. - 500 izv. - O avtorju: str. 19

ISBN 978-961-94029-8-6
a) Obuvala - V otroškem leposlovju b) Nezemljani - V otroškem leposlovju c) Mačke - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 88950529

240.
PREGL, Sanja
        Pravi prijatelj / Sanja Pregl ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 11)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-55-1
a) Izsiljevanje - V otroškem leposlovju b) Pogum - V otroškem leposlovju c) nasilje d) pomoč e) prijateljstvo f) samopodoba

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288844288

241.
        ROBOCAR Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-3-6
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) nesreče f) reševalci g) vozila h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289290752

242.
        ROBOCAR Poli. 2, Novi prijatelji / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-4-3
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) komunalna higiena g) vozila h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289292032

243.
        ROBOCAR Poli. 3, Tehnični pregled / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-5-0
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) vozila g) nesreče h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289292544

244.
        ROBOCAR Poli. 4, Zaupaj prijateljem / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-6-7
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) vozila g) strele h) magnetizem i) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289293056

245.
SALEINA, Thorsten
        Oho, čigav kakec pa je to? : dvigni zavihke / [napisal in ilustriral Thorsten Saleina ; prevedla Jelena Isak Kres]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [20] str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Wer geht denn da aufs Klo?. - 3.000 izv. - Knjiga z zavihki. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-01-4525-7
a) Feces - Živali - V otroškem leposlovju b) iztrebki c) kartonke d) odkrivanke e) uganke

821.112.2-93-193.1
087.5
COBISS.SI-ID 288375808

246.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Te lahko objamem / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 3)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - Nasl. podrejenega dela na ov.: Te lahko objamem?. - 700 izv. (trda vez.), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-92-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-93-0 (broš.)
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289525504

247.
STUBELJ Ars, Mojca
        My dog = Mon chien = Mi perro = Il mio cane = Mein Hund = Moj pes / Mojca Stubelj Ars ; illustrations Ludmila Kharmanova ; [prevod Florence Gacoin-Marks ... et al.]. - 1. izd. = 1st ed. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2016 (tiskano v Sloveniji). - [64] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mini poliglotini)

Vzpor. angl., franc., špan., it., nem. in rus. besedilo. - Lat. in cir. - Družabna igra na zadnjem spojnem listu. - "Dyslexia friendly"--> zadnja str. ov. - 500 izv.
- - Moj pes : dodatek h knjigi. - [4] str. : ilustr.
Slov. besedilo

ISBN 978-961-93775-5-0
a) Tuji jeziki - Zgodnje učenje

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 284667392

248.
STUBELJ Ars, Mojca
        Pravljica o Luni : kako je mali poni postal velik = Das Märchen von Luna : wie ein kleines Pony groß wurde = The fairytale of Luna : how a small pony became big / Mojca Stubelj Ars ; [ilustracije] Naja Simčič ; [prevod v nemški jezik Dana Engel, prevod v angleški jezik Mojca Stubelj Ars]. - 1. izd. = 1. Aufg. = 1st ed. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 54 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm. - (Mini Poliglotini)

Nasl. str. na str. 7. - Vzpor. slov., nem. in angl. besedilo. - Družabna igra na zadnjem spojnem listu. - 500 izv. - O avtorici: str. 54

ISBN 978-961-93775-1-2
a) Tuji jeziki - Zgodnje učenje b) nemščina c) angleščina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 281063424

249.
TELLEGEN, Toon
        Kitov vrt / Toon Tellegen ; [ilustracije Annemarie van Haeringen ; prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 55 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: De tuin van de walvis

ISBN 978-961-272-250-0

821.112.5-93-32
COBISS.SI-ID 290000640

250.
TERZIĆ, Nedeljko
        Živalska olimpijada / Nedeljko Terzić ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [prevod Elza Ajduković in Brane Pavšek]. - Pekel : Volosov hram, 2017 (tiskano v EU). - 47 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Vesela olimpijada. - 250 izv. - O avtorju: str. 44-45

ISBN 978-961-94189-0-1
a) Živali - V otroškem leposlovju b) olimpijske igre c) šport

821.163.41-93-34
COBISS.SI-ID 91035649

251.
VAKE, Danijel
        Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev / Danijel Vake ; [ilustracije iStock.com/ Rasulovs, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-68-7
a) Detektivi - V otroškem leposlovju b) Ugrabitve - V otroškem leposlovju c) mačke d) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 289166592

252.
VERTELJ, Nataša
        Zvezdogelca / [besedilo in ilustracije] Nataša Vertelj. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 28 str. : ilustr. ; 31 cm

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6968-94-2
a) Zvezde - V otroškem leposlovju b) deklice c) osamljenost d) vesolje

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 91324673

253.
        ZVERINICE, pozdravljene! : sedem najlepših živalskih pravljic iz Rezije / ilustriral Zvonko Čoh ; [ujel in udomačil Milko Matičetov ; rahlo počesala Anja Štefan]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - 47 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

2.000 izv. - Vsebina: Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah ; O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisišje hišice ; O muci, ki je imela vzeti peska ; Zajec dela za lisico ; Kako so volku ostrigli brke ; O prašičku, ki ni hotel sam domov ; Bogata in uboga mišica

ISBN 978-961-01-0102-4
a) Slovenske ljudske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju b) Ljudske živalske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju c) Živali - V otroškem leposlovju d) ljudsko slovstvo

398.2(450.365=163.6)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 286111488

254.
ŽAKELJ, Špela
        Na potovanju po galaksiji : nove dogodivščine Iztoka in Zvezdice / Špela Žakelj ; [ilustracije iStock.com/ Hi Res, iStock.com/egal, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 54 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-67-0
a) Vesolje - Potovanja - V otroškem leposlovju b) fantastični svetovi c) pomoč d) pustolovščine

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289166336


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


255.
ALEXIE, Sherman, 1966-
        Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom / Sherman Alexie ; ilustracije Ellen Forney ; [prevedel Andrej E. Skubic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: The absolutely true diary of a part-time Indian. - 1.000 izv. - Sherman Alexie in njegov Indijanec / Alenka Veler: str. 253-255

ISBN 978-961-01-4539-4
a) Indijanci - Mladostniki - V mladinskem leposlovju b) Indijanci - Rasni odnosi - Belci - V mladinskem leposlovju c) indijanski rezervati d) severnoameriški Indijanci e) srednje šole f) odraščanje g) samopodoba

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 290051840

256.
BACH, Tamara
        Ostanki poletja / Tamara Bach ; prevod Alenka Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 110 str. ; 21 cm

Prevod dela: Was vom Sommer übrig ist. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0408-8
a) Dekleta - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju b) Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju c) bolnišnice d) družina e) koma f) mladostniki g) počitnice

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 290177536

257.
BODNÁROVÁ, Jana, 1950-
        [Trinajst]
        13 / Jana Bodnárová ; [iz slovaščine] prevedel Andrej Pleterski. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 99 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: 13. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-18-7
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju b) Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) čustva

821.162.4-93-32
COBISS.SI-ID 288973568

258.
BRIŠNIK, Iztok
        Zmaj s srcem : mladinski roman / Iztok Brišnik. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 122 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6950-88-6

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 290224896

259.
DEGNAN-Veness, Coleen
        In the garden / [text adapted by Coleen Degnan-Veness]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2016. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 1)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Based on the Peppa Pig TV series" --> na dnu nasl. str. - "Pre A1, YLE starters, 100 - 200 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-241-26220-7
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 23129138

260.
FREY, Jana
        Zrak za zajtrk / Jana Frey ; [prevod Alexandra Natalie Zaleznik]. - Izola : Grlica, 2017. - 159 str. ; 21 cm. - (Zbirka Na robu)

Prevod dela: Luft zum Frühstück. - O avtorici: str. [160]. - 700 izv.

ISBN 978-961-244-259-0
a) Dekleta - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju b) Anoreksija - V mladinskem leposlovju c) družina d) strah e) bolnišnice

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 289737216

261.
HENMO, Sverre
        Samo ljubezen / Sverre Henmo ; prevedel Darko Čuden. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano na Slovenskem). - 102 str. ; 22 cm

Prevod dela: Det er bare kjærlighet. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-24-8
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju

821.113.5-93-311.2
COBISS.SI-ID 290017280

262.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Luža v čevlju / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Gaja Kokalj ; [fotografije Anja Kokalj, pixabay.com, all-free-download.com]]. - 1. izd. - Dob : Brin, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 230 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Stran od ponorelega sveta ali kaj pomeni luža v čevlju sodobnega najstnika / Marta Keržan: str. 223-225. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-2-6
a) Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju b) Babice (sorodstvo) - Medosebni odnosi - Vnuki - V mladinskem leposlovju c) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju d) dekleta e) družina f) družinske skrivnosti g) modrost h) pohodništvo i) potovanja j) vrednote

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 289846016

263.
PITTS, Sorrel
        We can help! / [text adapted by Sorrel Pitts ; illustrated by Joelle Driedemyi]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2017. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 2)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Level 2, A1, YLE movers, 200 - 300 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-241-28367-7
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 23129906

264.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter. Kamen modrosti / J. K. Rowling ; prevedel Jakob J. Kenda ; [ilustrirala Mary GrandPré]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 228 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Harry Potter / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Harry Potter and the philosopher's stone. - "Kamen modrosti je prva knjiga v zbirki..." --> zadnja str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-0543-5

821.111-93-312.9
COBISS.SI-ID 290229760


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


265.
BEVK, France
        Grivarjevi otroci ; Pastirci / France Bevk ; [spremna beseda in opombe Stanko Kotnik]. - 13. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 182 str. ; 21 cm

1.200 izv. - O pisatelju Francetu Bevku / Stanko Kotnik: str. 175-179

ISBN 978-961-01-1800-8
a) Bevk, France (1890-1970) - Spremne besede b) Revščina - V mladinskem leposlovju c) Podeželje - V mladinskem leposlovju d) družina e) otroštvo

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289540352

266.
CONRAD, Didier
        Cezarjev papirus : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal Jean-Yves Ferri ; narisal Didier Conrad ; pobarval Thierry Mébarki ; prevedla Kristina Šircelj. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 36)

Prevod dela: Le papyrus de César. - Broš. izd. meri 29 cm. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-86-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-87-9 (broš.)
a) Caesar, Caius Iulius (100-44 pr.n.št.) - V mladinskem leposlovju b) Galci - V mladinskem leposlovju c) humor d) pustolovščine e) zgodovinopisje f) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290062592

267.
HROVAT, Uroš
        Smetarski gusar / [besedilo, ilustriral] Uroš Hrovat ; [spremno besedilo Maja Nemec]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 70 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Grad Prepih ; 4)

O avtorju: str. 70. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-275-168-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290175488

268.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Cirkus treh vetrov / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. - 1. izd. - Dob : Brin, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 115 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - Predstavitev avtorice in dela: str. 114. - O ilustratorki: str. 115. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-3-3
a) Brezposelnost - V mladinskem leposlovju b) Cirkus - V mladinskem leposlovju c) družina d) pomoč e) revščina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289856256

269.
KORANTER, Sonja
        Ko se Neža zaljubi / Sonja Koranter ; [ilustracije Karin Berce ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-74-8
a) Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju b) Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) deklice d) 1. maj e) običaji f) prazniki

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290427136

270.
MLAKAR, Simon, 1977-
        Peter in čudežni rdeči kos Janez / Simon Mlakar ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 51 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miškolinke)

ISBN 978-961-272-252-4

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290170112

271.
PETEK Levokov, Milan
        Pravljičarna kapitana Maria / Milan Petek Levokov ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [spremna beseda Dragica Haramija]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 135 str. : ilustr. ; 22 cm

Pravljičarna - kaj je to? / Dragica Haramija: str. 133-135. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-7022-02-5
a) Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju b) kapitani c) morje

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 289981440

272.
RIDDELL, Chris
        Otilija na morju / Chris Riddell ; prevedla Ana Barič Moder. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 (Ljubljana : Grafis trade). - 171 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Ottoline at sea. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-78-5

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 290091520

273.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Dobro je imeti prijatelje / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 4)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - 700 izv. (trda vezava), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-94-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-95-4 (broš.)
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289524992

274.
UDERZO, Albert
        Asterix pri Belgih : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal René Goscinny ; narisal Albert Uderzo ; prevedla Špela Žakelj. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 24)

Prevod dela: Astérix chez les Belges. - Broš. izd. meri 29 cm. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-84-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-85-5 (broš.)
a) Galci - V mladinskem leposlovju b) Belgija c) humor d) pustolovščine e) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290061824


90 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO


275.
FERFILA, Bogomil
        Norveška : najbogatejša država Evrope (in sveta) / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017. - VII, 336 str. : tabele ; 21 cm

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 333-336. - Bibliografija: str. 326-332

ISBN 978-961-94104-9-3
a) Norveška - Domoznanstvo b) Norveška - Družbeni razvoj c) ekonomska politika d) socialna država e) Arktika

308(481)
908(481)
COBISS.SI-ID 289991680

276.
FERFILA, Bogomil
        Turčija : od lenarjenja na sredozemski obali, izjemnih turških zgodovinskih biserov do tankov in arabskih mudžahidov pri Gaziantepu / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 188 str., 196 str. pril. : tabele ; 25 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 34)

Tiskano po naročilu. - Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Potiskani spojni listi. - Biografija avtorja: str. 186-187

ISBN 978-961-94104-7-9 (trda vezava)
a) Sociografija b) Družbene razmere c) Zgodovinski pregledi d) Sociography e) Social conditions f) Historical reviews g) Turčija - Domoznanstvo h) Turčija - Potopisi i) Turkey

308(560)
908(560)
821.163.6-992
COBISS.SI-ID 289238016


91 ZEMLJEPIS


277.
        KAMNIŠKA Bistrica - geografska podoba gorske doline / [avtorji Nejc Bobovnik ... [et al.] ; Darko Ogrin (ur.) ; [kartografi Nejc Bobovnik ... [et al.] ; fotografi Dejan Cigale ... [et al.] ; prevod povzetka James Cosier]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 176 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 24 cm. - (GeograFF ; 22)

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Summary: Kamniška Bistrica - a geographic perspective of a mountain valley. - Kazalo

ISBN 978-961-237-900-1
a) Kamniška Bistrica (dolina) - Geografija - Zborniki b) gorske doline c) geografske značilnosti

913(497.4Kamniška Bistrica)(082)
COBISS.SI-ID 289227008

278.
MEDVEŠEK, Janez
        Potepi po Sloveniji : vodnik za starejše in gibalno ovirane / [[besedilo], fotografije] Janez Medvešek. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba : Dom sv. Jožef, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-304-4
a) Slovenija - Turistični vodniki b) Slovenija - Izleti

913(497.4)(036)
796.51/.52(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 289439488


929 ŽIVLJENJEPISI


279.
BROJAN, Matjaž
        Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub : zgodba o pokončnem Slovencu, odločnem odvetniku in Maistrovi desni roki / Matjaž Brojan ; [slikovno gradivo arhivi družine Rosina, Matjaža Brojana in Zveze društev general Maister]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza društev general Maister, 2017 (Ljubljana : Belin grafika). - 144 str. : ilustr. ; 25 cm

1.100 izv.

ISBN 978-961-285-669-4
a) Rosina, Franjo (1863-1924) - Biografije b) Slovenci c) znamenite osebnosti d) narodna gibanja e) 19./20.st.

929Rosina F.
COBISS.SI-ID 289762560

280.
GOLDSTEIN, Ivo
        Tito / Ivo in Slavko Goldstein ; prevedla Maja Novak in Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 1072 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Tito. - 2.500 izv. - O avtorjih: str. 1072. - Bibliografija: str. 1017-1058. - Kazalo

ISBN 978-961-241-993-6 (trda vezava)
a) Broz, Josip (1892-1980) - Biografije b) Komunizem - Jugoslavija c) Communism d) Jugoslavija - Zgodovina - 20. st. e) Yugoslavia f) Biografije g) Biographies

929Broz J.-Tito
94(497.1)"19"
329.15(497.1)
COBISS.SI-ID 288556544

281.
GRŽAN, Karel
        Zmagovita ljubezen : Izidor Završnik - slovenski Maksimiljan Kolbe : ob 100-letnici rojstva, 1917-2017 / Karel Gržan ; [ilustracije Jožica Krhen-Udovč ; fotografije Izidorja Završnika iz družinskega arhiva Marije Kumer]. - Koper : Ognjišče, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 139 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga Ognjišča ; 13)

1.400 izv. - Spremna beseda celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška: str. 5-7. - Bibliografija: str. 134-135

ISBN 978-961-263-205-2
a) Završnik, Izidor (1917-1943) - V leposlovju b) Slovenija c) druga svetovna vojna d) mučenci

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 289112320

282.
HAMILTON, Bethany
        Deskarka z dušo : resnična zgodba o najstnici, ki ji je morski pes odgriznil roko / Bethany Hamilton ; v sodelovanju s Sheryl Berk in Rickom Bundschuhom ; [prevod Klemetina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 181 str., [24] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Soul surfer. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0407-1
a) Hamilton, Bethany - Avtobiografije b) Deskarji - Združene države Amerike c) Morski psi - Napadi - Posledice

929Hamilton B.
COBISS.SI-ID 290173440

283.
KALOH, Dejan
        Na noge! : življenjska zgodba mariborskega boksarja Igorja Rašića-Raša / Dejan Kaloh. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 182 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Biografije)

300 izv.

ISBN 978-961-7018-44-8
a) Rašić, Igor (1973-) - Biografije b) Boks c) Slovenski športniki d) boksarji e) alkoholiki

796.8:929Rašić I.
COBISS.SI-ID 91505921

284.
KAY, Jackie
        Rdeča prašna cesta / Jackie Kay ; prevedla Mateja Petan. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 271 str. ; 22 cm

Prevod dela: Red dust road. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-23-1
a) Kay, Jackie (1961-) - Avtobiografija b) Posvojitev - V leposlovju c) Starši - V leposlovju d) Rasizem - Škotska - V leposlovju

821.111-312.6
COBISS.SI-ID 290017024

285.
OMERZA, Igor
        Boris Pahor : v žrelu Udbe / Igor Omerza. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 636 str. : ilustr. ; 23 cm

600 izv. - Opombe z bibliografijo med besedilom. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0952-2
a) Pahor, Boris (1913-) b) Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991 c) Slovenija - Politične razmere - 1945-1991

929Pahor B.
323.28(497.4)
COBISS.SI-ID 290096896


93 ZGODOVINA. KULTURNA ZGODOVINA


286.
PREGL Kobe, Tatjana
        Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Tina Dobrajc. - Jezero : Morfemplus, 2017. - 68 str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. in kazalo na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-6988-57-5
a) Francija - Domoznanstvo - Knjige za mladino b) Francija - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino c) znamenite osebnosti d) poučno leposlovje

908(44)(02.053.2)
930.85(44)(02.053.2)
821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289058560


94 ZGODOVINA


287.
MAKAROVIČ, Jan
        Zgodbe Svetega pisma : zgodovina dveh nenavadnih narodov / Jan Makarovič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 413 str., 1 f. z avtorj. sl. ; 25 cm

600 izv. - O avtorju: str. [415]. - Bibliografija: str. 401-406. - Povzetek / avtor. - Kazalo

ISBN 978-961-274-470-0
a) Biblia - Vplivi b) Judje - Zgodovina - Stari vek c) Judovstvo - Kulturna zgodovina d) Evropa - Socialna zgodovina - 19.-20.st.

94(33)
930.85(33)
94(4)"18/19"
27-23
COBISS.SI-ID 288239616


FM FILMI ZA MLADINO


288.
        OPERASJON Arktis [Videoposnetek] = Misija Arktika / regi, manuskript Grethe Bøe-Waal ; etter en bok av Leif Hamre ; fotograf Gaute Gunnari ; musikk Trond Bjerknæs ; iz angleščine prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (90 min, 40 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3239928/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v norv. - Posneto 2014. - Produkcija: Norsk Filminstitutt itd. - Igrajo: Kaisa Antonsen, Ida Leonora Valestrand Eike, Leonard Valestrand Eike, Line Verndal, Nicolai Cleve Broch, Kristofer Hivju itd. - Za otroke od 8. do 12. leta in mladino
a) Norveški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) družinski film c) evropski mladinski igrani filmi

791.221.7(481)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113326686


FO FILMI ZA ODRASLE


289.
        ARRIVAL [Videoposnetek] = Prihod / directed by Denis Villeneuve ; screenplay by Eric Heisserer ; based on the story "Story of your life" written by Ted Chiang ; director of photography Bradford Young ; music by Jóhann Jóhannsson ; prevedla Lorena Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (111 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2543164/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., bolg., češ., hrv., madž., romun., slovaš. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: 21 Laps Entertainment itd. - DVDS046. - Igrajo: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O'Brien, Tzi Ma, Joe Cobden, Pat Kiely, Russell Yuen, Andrew Shaver itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - Oskar, 2017 (montaža zvoka), BAFTA, 2017 (zvok), Benetke, 2016 (film, režiser)
a) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji b) filmska drama c) drama d) fantastični film e) fantazijski film f) fantastična drama g) fantazijska drama h) znanstvenofantastična drama i) triler j) thriller

791.221.8:82-312.9(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113238622

290.
        ASSASSIN'S creed [Videoposnetek] = Asasinov nazor / directed by Justin Kurzel ; screenplay by Michael Lesslie and Adam Cooper & Bill Collage ; based on the Assassin's creed game series ; director of photography Adam Arkapaw ; music by Jed Kurzel ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (110 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2094766/?ref_=fn_al_tt_6 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., češ., grš., heb., hrv., island., madž., port., romun., slovaš., slov., srb. in tur. Sinhronizacija v: angl., češ., madž. in tur. Dialogi (v orig.) v angl. in špan. - Posneto 2016. - Produkcija: New Regency itd. - DVDF63672. - L2 63672 DVD SV (na DVD-ju). - Igrajo: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Michael K. Williams, Denis Menochet, Ariane Labed, Khalid Abdalla itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Malteški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji e) Tajvanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji f) Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji g) Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji h) pustolovski film i) drama j) fantastični film k) fantazijski film l) koprodukcija

791.221.7(410+44+458.2+73+529+71+512.317)(086. 82)
COBISS.SI-ID 1113243486

291.
        The AUTOPSY of Jane Doe [Videoposnetek] = Obdukcija neznanke / directed by André Øvredal ; written by Ian Goldberg & Richard Naing ; director of photography Roman Osin ; originale score by Danny Bensi & Saunder Jurriaans. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 83 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3289956/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: Ingenious itd. - Posneto 2016. - Q 1400. - Igrajo: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton, Olwen Kelly, Jane Perry, Parker Sawyers, Mary Duddy itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji c) srhljivka d) triler e) thriller f) koprodukcija

791.221.9(410+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113283166

292.
        BAD Santa 2 [Videoposnetek] = Pokvarjeni Božiček 2 / directed by Mark Waters ; written by Johnny Rosenthal and Shauna Cross ; based on characters created by Glenn Ficarra & John Requa ; director of photography Theo van de Sande ; music by Lyle Workman. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1798603/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: Springsdale Films itd. - Posneto 2016. - Q 1384. - Igrajo: Billy Bob Thornton, Kathy Bates, Tony Cox, Christina Hendricks, Brett Kelly, Ryan Hansen, Jenny Zigrino, Jeff Skowron, Cristina Rosato, Mike Starr itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) črna komedija d) božič

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113032542

293.
        The BEATLES [Videoposnetek] : eight days a week : the touring years = The Beatles : [osem dni na teden] / directed by Ron Howard ; written by Mark Monroe ; directors of photography Caleb Deschanel ... [et al.] ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 102 min) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2531318/?ref_=nm_flmg_dr_6 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. v slov. z embalaže. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: White Horse Pictures, Imagine Entertainment. - Sodelovali so: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, George Harrison, Eddie Izzard, Whoopi Goldberg, Richard Curtis, Kitty Oliver, Elvis Costello, Howard Goodall itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Beatles (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Dokumentarni filmi - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeno dokumentarni film e) glasba f) glasbeniki g) pogovori h) intervjuji i) pop j) rock

791.229.2:929Beatles(086.82)
929Beatles:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113258334

294.
        BELGICA [Videoposnetek] / scenario Arne Sierens, Felix Van Groeningen ; een film van Felix Van Groeningen ; muziek Soulwax ; fotografie Ruben Impens ; prevedla Helena Golja. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (121 min, 53 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3544218/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nizozem. - Posneto 2016. - Produkcija: Menuet itd. - Igrajo: Stef Aerts, Tom Vermeir, Hélène De Vos, Charlotte Vandermeersch, Boris Van Severen, Sara De Bosschere, Dominique Van Malder, Sam Louwyck, Stefaan De Winter itd. - Za odrasle
a) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) evropski igrani filmi e) koprodukcija

791.221.4(493+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113376862

295.
        BLACK rain [Videoposnetek] = Črni dež / music by Hans Cimmer ; director of photography Jan De Bont ; written by Craig Bolotin & Warren Lewis ; directed by Ridley Scott. - Ljubljana : Blitz film & video distribution, 2001, p 1989. - 1 video DVD (regija 2)(ca 120 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnaslovljeno v hrv., angl., ... - EC 100316. - QPAR 3934. - Vloge: Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Kate Capshaw
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) video DVD e) DVD

791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 237674496

296.
        CAFÉ society [Videoposnetek] = Kavarniška gospoda / cinematographer Vittorio Storaro ; written and directed by Woody Allen. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4513674/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Gravier Productions itd. - Igrajo: Jeannie Berlin, Steve Carell, Jesse Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey, Kristen Stewart, Corey Stoll, Ken Stott itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) komedija d) romantična komedija e) drama f) romantična drama

791.221.2(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113210718

297.
        CAPTAIN Fantastic [Videoposnetek] = Kapitan Fantastični / written and directed by Matt Ross ; director of photography Stéphane Fontaine ; music by Alex Somers ; prevedla Diana G. Jenko. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3553976/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Electric City Entertainment in ShivHans Pictures. - Igrajo: Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Shree Crooks, Ann Dowd itd. - 2016, Cannes, nagrada za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) komedija

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113014110

298.
        DIAZ [Videoposnetek] : don't clean up this blood / soggetto e regia Daniele Vicari ; sceneggiatura Laura Paolucci, Danielle Vicari ; fotografia Gherardo Gossi ; musiche Teho Teardo. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2013. - 1 video DVD (ca 117 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1934234/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Dialogi v it., nem., angl. in franc., podnapisi v slov., srb. in bos. - Produkcija: Fandango itd. - Igrajo: Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano itd.
a) Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) policijsko nasilje f) protesti g) antiglobalizacija h) koprodukcija

791.221.4(450+498+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1103991646

299.
        DIPLOMATIE [Videoposnetek] = Diplomacija / scénario, adaptation et dialogues de Cyril Gely et Volker Schlöndorff ; image Michel Amathieu ; musique Jörg Lemberg ; un film de Volker Schlöndorff ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 81 min) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3129564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Film Oblige itd. - Posneto 2014. - Igrajo: André Dussollier, Niels Arestrup, Robert Stadlober, Burghart Klaußner, Charlie Nelson, Jean-Marc Roulot, Thomas Arnold, Stefan Wilkening itd. - Za odrasle. - Cezar, 2015 (scenarij)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) vojna drama e) zgodovinski film f) zgodovinska drama g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.4(44+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113215582

300.
        FIFTY shades darker [Videoposnetek] = Petdeset odtenkov teme / music by Danny Elfman ; director of photography John Schwartzman ; based on the novel by E. L. James ; screenplay by Niall Leonard ; directed by James Foley ; prevod in priredba Vesna Žagar. - Ne zamaskirana izd. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (113 min, 2 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4465564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Na embalaži še: Ne zamaskirana izdaja vključuje tudi filmsko verzijo. - Podnapisi v angl., bolgar., češ., hrv., madž., romun. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. - Produkcija: Michael De Luca itd. - Posneto 2017. - DVDUP0431. - 574101/L [na DVD-ju]. - Igrajo: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Bella Heathcote, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Bruce Altman, Kim Basinger, Marcia Gay Harden itd. - Za odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) romantična drama e) koprodukcija

791.221.4(510+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 23129650

301.
        FIST fight [Videoposnetek] = Udari kot dedec / directed by Richie Keen ; screenplay by Van Robichaux & Evan Susser ; story by Van Robichaux & Evan Susser and Max Greenfield ; director of photography Eric Edwards ; music by Dominic Lewis. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (87 min, 17 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3401882/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: 21 Laps/Wrigley Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0839. - Igrajo: Ice Cube, Charlie Day, Tracy Morgan, Jillian Bell, Dean Norris, Christina Hendricks, Kumail Nanjiani, Dennis Haysbert, JoAnna Garcia Swisher, Alexa Nisenson, Stephnie Weir, Kym E. Whitley itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113388126

302.
        FORUSHANDE [Videoposnetek] = Trgovski potnik / [scenarij in režija Asghar Farhadi ; fotografija Hossein Jafarian ; glasba Sattar Oraki] ; iz angl. prevedla Tanja Bulajič. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 119 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5186714/?ref_=nm_knf_i4 - predstavitev filma. - Na embalaži nasl. v angl.: The salesman. - Podnapisi v slov. - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database) , avtorji z embalaže. - Posneto 2016. - Produkcija: Memento Films Production itd. - Igrajo: Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini, Babak Karimi itd. - Za odrasle. - Oskar, 2017 (tujejezični film), Cannes, 2016 ( glavni igralec, scenarij)
a) Iranski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija

791.221.4(55+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113267038

303.
        FREE state of Jones [Videoposnetek] = Upornik neodvisne države Jones / directed [and] screenplay by Gary Ross ; story by Leonard Hartman and Gary Ross ; director of photography Benoît Delhomme ; music by Nicholas Britell. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 134 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1124037/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto po resničnih dogodkih v okrožju Jones v Mississippiju med leti 1862-1876. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bluegrass Films itd. - Q1366. - Igrajo: Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Christopher Berry, Sean Bridgers, Jacob Lofland, Thomas Francis Murphy, Bill Tangradi, Brian Lee Franklin itd. - Za odrasle
a) Knight, Newton (1837-1922) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) akcijski film e) akcijska drama f) biografski film g) biografska drama h) zgodovinska drama i) vojni film

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112775774

304.
        La FRENCH [Videoposnetek] : librement inspiré de faits réels = Marseillska naveza : povzeto po resničnih dogodkih / un film de Cédric Jimenez ; scénario et dialogues Audrey Diwan, Cédric Jimenez ; image Laurent Tangy ; musique originale Guillaume Roussel ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 130 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2935564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: Legende Films itd. - Igrajo: Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette, Mélanie Doutey, Guillaume Gouix, Bruno Todeschini itd.
a) Francoski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Belgijski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) kriminalka d) kriminalna drama e) akcijski film f) akcijska kriminalka g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.5(44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113021022

305.
        GOLD [Videoposnetek] : inspired by true events = Zlato : navdihnjeno z resničnimi dogodki / directed by Stephen Gaghan ; written by Patrick Massett & John Zinman ; director of photography Robert Elswit ; music by Daniel Pemberton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (115 min, 28 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1800302/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Black Bear Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1405. - Igrajo: Matthew McConaughey, Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, Corey Stoll, Toby Kebbell, Bill Camp, Joshua Harto, Timothy Simons, Craig T. Nelson, Stacy Keach itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Pustolovski film - Video DVD-ji b) drama c) pustolovska drama d) triler e) thriller

791.221.4(73)(086.82)
791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113342302

306.
        HIMALLAYA [Videoposnetek] = Himalaja : film je posnet po resničnih dogodkih / [directed by Lee Seok-hoon ; screenplay by Suo Jieun-min ; cinematography by Kim Tae-sung, Hong Seung-hyuk ; music by Sang-Joon Hwang]. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4253360/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Transliterirani nasl. povzet po Wikipedia.org, avtorji z embalaže. - Na embalaži nasl. v angl.: The Himalayas. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2015. - Produkcija: JK Film itd. - Q 1385. - Igrajo: Hwang Jung-min, Jung Woo, Cho Seong-ha itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) pustolovski film d) pustolovska drama

791.221.4(519.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113038174

307.
        I, Daniel Blake [Videoposnetek] = Jaz, Daniel Blake / photography Robbie Ryan ; music George Fenton ; screenplay by Paul Laverty ; director Ken Loach. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 97 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5168192/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Sixteen Films itd. - Igrajo: Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann, Dylan Phillip McKiernan, Kate Rutter, Sharon Percy itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - BAFTA, 2017 (film), Cannes, 2016 (režiser), Cesar, 2017 (film), Evropska filmska nagrada, 2016 (režiser)
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) evropski igrani filmi f) koprodukcija

791.221.4(410+44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113157726

308.
        The INFILTRATOR [Videoposnetek] : based on a true story = Infiltrator : posneto po resnični zgodbi / directed by Brad Furman ; screenplay by Ellen Brown Furman ; based on the book by Robert Mazur ; director of photography Joshua Reis ; original music by Chris Hajian. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 122 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1355631/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: George Films itd. - Q 1390. - Igrajo: Bryan Cranston, Diane Kruger, John Leguizamo, Benjamin Bratt, Yul Vazquez, Juliet Aubrey, Elena Anaya, Amy Ryan, Olympia Dukakis, Joseph Gilgun itd. - Za odrasle
a) Mazur, Robert - Biografski film - Video DVD-ji b) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) kriminalni film f) kriminalna drama g) kriminalka h) biografski film

791.221.4(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113139294

309.
        JANIS [Videoposnetek] : little girl blue = Janis Joplin : otožno dekle / written and directed by Amy J. Berg ; music by Joel Shearer ; cinematography by Francesco Carrozzini, Paula Huidobro, Jenna Rosher ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 107 min) : barve in č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3707114/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Disarming Films in Jigsaw Productions. - Posneto 2015. - Pripoveduje Chan Marshall. - Sodelovali so: Janis Joplin, Laura Joplin, Michael Joplin, Peter Albin, Sam Andrew, Karleen Bennet itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Joplin, Janis (1943-1970) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Popularna glasba - Pevke - Biografije - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeniki e) pogovori f) intervjuji g) blues h) rokenrol i) folk

791.229.2:929Joplin J.(086.82)
929Joplin J.:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1112536926

310.
        JULIETA [Videoposnetek] / un film de Almodóvar ; guión Pedro Almodóvar basado en "Destino", "Pronto" y "Silencio" de Alice Munro ; música Alberto Iglesias ; director de fotografía Jean Claude Larrieu ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4326444/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: El Deseo itd. - Igrajo: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Dario Grandinetti, Michelle Jenner, Pilar Castro, Nathalie Poza itd.
a) Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(460)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113010782

311.
        LA La Land [Videoposnetek] = Dežela La La / written and directed by Damien Chazelle ; director of photography Linus Sandgren ; score composed and orchestrated by Justin Hurwitz ; music by Justin Hurwitz ; lyrics by Benj Pasek & Justin Paul ; choreographer Mandy Moore. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 123 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3783958/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Impostor Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1397. - Igrajo: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Rosemarie Dewitt, Finn Wittrock, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe, Tom Everett Scott, Josh Pence itd. - Oskar, 2017 (igralka, režija, izvirna glasbena podlaga, izvirna pesem, kinematografija, scenografija), Zlati globus, 2017 (film, glavna moška vloga, glavna ženska vloga, režiser, scenarij, izvirna glasbena podlaga, izvirna pesem) itd.
a) Ameriški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji b) Honghonški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji c) drama d) glasbeno-plesni film e) glasbena drama f) romantična drama g) koprodukcija

791.221.1(73+512.317)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113284702

312.
        LANG tu teng [Videoposnetek] = Le dernier loup = Volčji totem / scénario Alain Godard ... [et al.] ; adapté du roman Le totem du loupe de Jiang Rong ; image Jean-Marie Dreujou ; musique James Horner ; produit et réalisé par Jean-Jacques Annaud ; po angleški predlogi prevedel Gregor Jankovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 113 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2909116/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database). - Angl. nasl. na embalaži: Wolf totem. - Dialogi v kit. in mong., podnapisi v slov. - Produkcija: China Film itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhusheng, Basen Zhabu itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji c) drama d) pustolovska drama e) Mongolija f) nomadi g) volkovi h) koprodukcija

791.221.7(510+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113015646

313.
        MARGUERITE [Videoposnetek] : inspiré d'une histoire vraie = Marguerite : povzeto po resnični zgodbi / ecrit et réalisé par Xavier Giannoli ; image Glynn Speeckaert ; musique originale Ronan Maillard ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 124 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4428788/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Resnična zgodba o Florence Foster Jenkins. - Posneto 2015. - Produkcija: Fidélité Films itd. - Igrajo: Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau, Christa Théret itd. - Za odrasle. - Cezar, 2016 (kostumografija, glavna igralka, zvok), Benetke, 2015 (režiser)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Češki igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) komedija f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.4(44+437.1/.2+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113160030

314.
        MAX Steel [Videoposnetek] / directed by Stewart Hendler ; written by Christopher L. Yost ; music by Nathan Lanier. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Igrajo: Ben Winchell, Josh Brener, Maria Bello, Andy Garcia itd. - Za odrasle
a) akcija b) pustolovski film

791.221.2(430+436+494+498)(086.82)
791.221.4(430+436+494+498)(086.82)
COBISS.SI-ID 16810898

315.
        MIDDLE school [Videoposnetek] : the worst years of my life = Sre[!]nja šola : najhujša leta mojega življenja / directed by Steve Carr ; screenplay by Chris Bowman & Hubbel Palmer and Kara Holden ; based on the book by James Patterson and Chris Tebbetts ; director of photography Julio Macat ; music by Jeff Cardoni. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4981636/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Vpor. stv. nasl. v slov. na embalaži: Srednja šola : najhujša leta mojega življenja. - Na embalaži še: Based on the bestselling series. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: CBS Films itd. - Q 1368. - Igrajo: Griffin Gluck, Lauren Graham, Rob Riggle, Thomas Barbusca, Andy Daly, Adam Pally itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Kamboški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) družinski filmi e) fantazijski filmi f) animirani filmi g) animirano-igrani filmi h) koprodukcija

791.221.2(73+596)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113137502

316.
        MILES ahead [Videoposnetek] = Miles Davis / composer Robert Glasper ; director of photography Roberto Schaefer ; written by Steven Baigelman & Don Cheadle ; directed by Don Cheadle ; prevedla Diana Grden Jenko. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0790770/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Im Global itd. - Igrajo: Don Cheadle, Ewan McGregor, Emayatzy Corinealdi, Lakeith Lee Stanfield, Michael Stuhlbarg, Brian Bowman, Christina Karis itd. - Za odrasle
a) Davis, Miles (1926-1991) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) glasbeni film f) jazz

791.227(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113219678

317.
        MINISTARSTVO ljubavi [Videoposnetek] = Ministrstvo ljubezni / glazba Hrvoje Crnić Boxer, Mydy Rabycad ; direktor fotografije Simon Tanšek ; scenarist i redatelj Pavo Marinković. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 99 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5799780/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl. in slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Telefilm itd. - Q1365. - Igrajo: Stjepan Perić, Dražen Kühn, Ecija Ojdanić, Olga Pakalović, Milan Štrljić, Ksenija Marinković, Alma Prica, Bojan Navojec, Stipe Radoja itd. - Za odrasle
a) hrvaški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Češki igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) igrani filmi d) evropski igrani filmi e) komedije f) hrvaški igrani filmi g) češki igrani filmi h) koprodukcije

791.221.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113030750

318.
        A MONSTER calls [Videoposnetek] = Sedem minut čez polnoč / based upon the novel written by Patrick Ness ; from an original idea by Siobhan Dowd ; screenplay by Patrick Ness ; directed by J. A. Bayona ; director of photography Óscar Faura ; music Fernando Velázquez. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 104 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3416532/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Po istoimenskem romanu Patricka Nessa. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Apaches Entertainment itd. - Posneto 2016. - Q 1401. - Igrajo: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell, Liam Neeson, Ben Moor, James Melville, Geraldine Chaplin itd.
a) Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) Španski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji c) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji d) pravljični film e) pustolovski film f) družinski film g) fantazijski filmi h) animirano-igrani film i) koprodukcija j) fantastična bitja k) pošasti

791.221.8(0.053.5)(410+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113287006

319.
        MUSARAŇAS [Videoposnetek] = V rovkinem gnezdu / dirigida por Esteban Roel, Juanfer Andrés ; escrita por Juanfer Andrés, Sofía Cuenca ; director de fotografia Ángel Amorós ; música Joan Valent. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3417756/?ref_=nm_flmg_act_16 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: La Ferme! Productions itd. - Igrajo: Macarena Gómez, Nadia de Santiago, Hugo Silva, Luis Tosar, Gracia Olayo, Carolina Bang, Silvia Alonso, Lucía de la Fuente itd. - Za odrasle
a) Španski filmi - Srhjivka - Igrani filmi b) Francoski filmi - Srhjivka - Igrani filmi c) DVD d) koprodukcija e) triler f) evropski filmi

791.221.9(450+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 289577984

320.
        The NEON demon [Videoposnetek] = Neonski demon / directed, story by Nicolas Winding Refn ; screenplay by Nicolas Winding Refn, Mary Laws & Polly Stenham ; director of photography Natasha Braier ; music Cliff Martinez. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (112 min, 30 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1974419/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Space Rocket Nation itd. - Igrajo: Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone, Bella Heathcote, Abbey Lee, Desmond Harrington, Christina Hendricks, Keanu Reeves itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (skladatelj)
a) Danski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji d) grozljivka e) triler f) thriller g) koprodukcija

791.221.5(489+44+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113319006

321.
        NERUDA [Videoposnetek] / dirigida por Pablo Larraín ; escrita por Guillermo Calderón ; director de fotografía Sergio Armstrong ; musica original Federico Jusid. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (107 min, 36 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4698584/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Podnapisi v slov. Dialogi v špan., delno tudi v franc. - Posneto 2016. - Produkcija: Funny Balloons itd. - Verze iz "To noč lahko pišem" prepesnil Aleš Šteger, verze iz "Macchu Picchu XII." prepesnil Miroslav Košuta. - Igrajo: Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal, Mercedes Morán, Emilio Gutiérrez Caba, Diego Muñoz, Alejandro Goic, Pablo Derqui itd. - Za odrasle
a) Neruda, Pablo (1904-1973) - Biografski film - Video DVD-ji b) Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) Argentinski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji d) Francoski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji e) Španski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji f) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji g) filmska drama h) drama i) biografska drama j) koprodukcija

791.227(83+82+44+460+73)(086.82)
791.221.4(83+82+44+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113327454

322.
        OFFICE Christmas party [Videoposnetek] = Božična žurka v pisarni / music by Theodore Shapiro ; director of photography Jeff Cutter ; screenplay by Justin Malen and Laura Solon and Dan Mazer ; directed by Will Speck & Josh Gordon. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1711525/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bluegrass Films itd. - Q 1387. - Igrajo: Jason Bateman, Olivia Munn, T. J. Miller, Jillian Bell, Vanessa Bayer, Courtney B. Vance, Rob Corddry, Kate McKinnon, Jennifer Aniston itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) božič

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113132126

323.
        PATERSON [Videoposnetek] / written and directed by Jim Jarmusch ; director of photography Frederick Elmes ; music by Sqürl ; prevedla Diana Grden Jenko. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5247022/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Inkjet itd. - Posneto 2016. - Igrajo: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Barry Shabaka Henley, Cliff Smith, Chasten Harmon, William Jackson Harper, Masatoshi Nagase itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) koprodukcija

791.221.4(73+44+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113257566

324.
        POIROT. The clocks [Videoposnetek] : [season 12, DVD 1] = Poirot. Skrivnostne ure / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Stewart Harcourt ; director Charles Palmer ; composer Christian Henson ; director of photography Peter Greenhalgh. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0981209/?ref_=ttep_ep3 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2009. - S12D1. - Igrajo: David Suchet, Frances Barber, Stephen Boxer, Tom Burke, Phil Daniels, Beatie Edney, Guy Henry itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260126

325.
        POIROT. Hallowe'en party [Videoposnetek] : [season 12, DVD 2] = Poirot. Zabava na noč čarovnic / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Mark Gatiss ; director Charles Palmer ; composer Christian Henson ; director of photography Cinders Forshaw ; prevod in priredba Helena Valentinčič. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1535120/?ref_=ttep_ep2 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Nasl. na embalaži: Zgodilo se je na noč čarovnic. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2010. - S12D2. - Igrajo: David Suchet, Amelia Bullmore, Paola Dionisotti, Deborah Findlay, Ian Hallard, Georgia King, Phyllida Law itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260382

326.
        POIROT. Murder on the Orient Express [Videoposnetek] : [season 12, DVD 3] = Poirot. Umor v Orient ekspresu / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Stewart Harcourt ; director Philip Martin ; composer Christian Henson ; director of photography Alan Almond ; prevod in priredba Helena Valentinčič. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1554113/?ref_=ttep_ep3 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Nasl. na embalaži: Umor na Orient expressu. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2010. - S12D3. - Igrajo: David Suchet, Eileen Atkins, Hugh Bonneville, Jessica Chastain, Marie-Josée Croze, Serge Hazanavicius, Toby Jones, Susanne Lothar, Joseph Mawle itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260638

327.
        POIROT. Three act tragedy [Videoposnetek] : [season 12, DVD 4] = Poirot. Tragedija v treh dejanjih / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Nick Dear ; director Ashley Pearce ; composer Christian Henson ; director of photography Peter Greenhalgh. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1469899/?ref_=ttep_ep1 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2009. - S12D4. - Igrajo: David Suchet, Jane Asher, Kate Ashfield, Suzanne Bertish, Anna Carteret, Art Malik, Martin Shaw itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113259614

328.
        PROMISED land [Videoposnetek] = Obljubljena dežela / music by Danny Elfman ; director of photography Linus Sandgren ; story by Dave Eggers ; screenplay by John Krasinski & Matt Damon ; directed by Gus Van Sant ; prevedel Sašo Markovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca102 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2091473/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Sunday night/Pearl Street/Media Farm. - Posneto 2012. - Igrajo: Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, Titus Welliver, Terry Kinney, Tim Guinee, Lucas Black, Hal Holbrook itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113211998

329.
        QUAND on a 17 ans [Videoposnetek] = Ko imaš 17 let / un film de André Téchiné ; scénario et dialogues Céline Sciamma, André Téchiné ; image Julien Hirsch ; musique originale Alexis Rault ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 116 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4331970/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Fidélité Films itd. - Igrajo: Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Francoski filmi - Filmska drama - Igrani filmi b) DVD c) evropski filmi d) mladinski filmi e) mladina f) odraščanje g) adolescenca h) v filmu

791.221.4(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 289580288

330.
        TO mikro psari [Videoposnetek] = Stratos / režija Yannis Economides ; scenarij Yannis Economides ... [et al.] ; fotografija Dimitris Katsaitis ; glasba Babis Papadopoulos. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (132 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3259474/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Faliro House itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Vangelis Mourikis, Petros Zervos, Vicky Papadopoulou, Yannis Tsortekis itd. - Za odrasle
a) Grški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) Ciprski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji d) kriminalka e) kriminalna drama f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.5(495+430+564.3)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113376350

331.
        TONI Erdmann [Videoposnetek] / Buch und Regie Maren Ade ; Kamera Patrick Orth ; prevedla Petra Jenko. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 156 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4048272/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Coop99 Filmproduktion itd. - Igrajo: Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Thrystan Püetter, Ingrid Bisu, Hadewych Minis, Lucy Russell itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (režiser)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji c) Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji d) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji e) drama f) komedija g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.4(430+436+494+498)(086.82)
791.221.2(430+436+494+498)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113156190

332.
        TRUTH [Videoposnetek] = [Resnica] / directed, screenplay by James Vanderbilt ; based on the book Truth and duty: the press, the president, and the privilege of power by Mary Mapes ; director of photography Mandy Walker ; music by Brian Tyler. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3859076/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto po resničnih dogodkih. - Produkcija: Blue Lake Media Fund itd. - Posneto 2015. - Q 1247. - Igrajo: Cate Blanchett, Robert Redford, Topher Grace, Elisabeth Moss, Bruce Greenwood, Stacy Keach, John Benjamin Hickey, Dermot Mulroney, Dennis Quaid, David Lyons, Rachael Blake, Andrew McFarlane, Natalie Saleeba, Connor Burke itd.
a) Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografski film e) biografska drama f) raziskovalno novinarstvo g) koprodukcija

791.221.4(94+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111187038

333.
        UN etaj mai jos [Videoposnetek] = Spodnje nadstropje / regia Radu Muntean ; scenariul Alexandru Baciu, Radu Muntean, Rǎzvan Rǎdulescu ; imaginea Tudor Lucaciu ; sound design Electric Brother ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (89 min, 25 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4620316/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v romun. - Posneto 2015. - Produkcija: Les Films de l'Apres-Midi itd. - Igrajo: Teodor Corban, Iulian Postelnicu, Oxana Moravec, Ionuţ Bora, Tatiana Iekel, Adrian Vǎncicǎ, Maria Popistaşu, Ioana Flora, Vlad Ivanov itd. - Za odrasle
a) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) kriminalna drama g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.4(498+44+485+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113375838

334.
        VICTORIA [Videoposnetek] / Kamera Sturla Brandth Grøvlen ; Regie Sebastian Schipper ; Story Sebastian Schipper und Olivia Neergaard-Holm und Eike Frederik Schulz ; Musik Nils Frahm ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 138 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4226388/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dialogi v nem., angl., podnapisi v slov. - Produkcija: Monkeyboy itd. - Posneto 2015. - Igrajo: André M. Hennicke, Max Mauff, Burak Yigit, Franz Rogowski, Frederick Lau, Laia Costa itd. - Za odrasleZa starejšo mladino in odrasle. - Berlin, 2015 (režiser, snemalec)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) kriminalni film d) kriminalka e) kriminalna drama f) evropski igrani filmi

791.221.4(430)(086.82)
791.221.5(430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112535646

335.
VIERUNDZWANZIG
        24 Wochen [Videoposnetek] = 24 tednov / ein Film von Anne Zohra Berrached ; Drehbuchautor Carl Gerber, co-autorin Anne Zohra Berrached ; Bildgestaltung Friede Clausz ; musik-supervision and komposition Jasmin Reuter ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (98 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5369484/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nem. - Posneto 2016. - Produkcija: Zero One Film itd. - Igrajo: Julia Jentsch, Bjarne Mädel, Johanna Gastdorf, Emilia Pieske, Maria Dragus, Mila Bruk, Sabine Wolf, Karina Plachetka itd. - Za odrasle. - Berlin, 2016 (režiserka)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113375582

336.
        The WARRIORS gate [Videoposnetek] = Bojevnikova vrata / directed by Matthias Hoene ; written by Luc Besson & Robert Mark Kamen ; director of photography Maxime Alexandre ; original score Klaus Badelt. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4652532/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Fundamental Films itd. - Posneto 2016. - Q 1395. - Igrajo: Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista, Sienna Guillory, Uriah Shelton, Francis Ng itd.
a) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Kamboški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) pustolovski film e) fantazijski film f) fantastični film g) koprodukcija

791.221.7(44+510+596)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113225822

337.
        WILD oats [Videoposnetek] = Naključne bogatašinje / directed by Andy Tennant ; screenplay by Claudia Myers & Gary Kanew ; story by Gary Kanew ; director of photography José Luis Alcaine ; music by George Fenton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1655461/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Posneto 2015. - Produkcija: Wild Oats Canarias itd. - Q 1396. - Igrajo: Shirley MacLaine, Jessica Lange, Billy Connolly, Santiago Segura, Howard Hesseman, Matt Walsh, Jay Hayden, Rebecca Da Costa, Demi Moore itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) pustolovska komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113281886


R RISANKE


338.
        BALERINA in Viktor [Videoposnetek] = Ballerina / a film by Eric Summer and Eric Warin ; based on an idea by Eric Summer ; based on a story by Eric Summer, Laurent Zeitoun ; screenplay by Carol Noble, Laurenz Zeitoun, Eric Summer ; director of photography Jericca Cleland ; music by Klaus Badelt ; prevod in režija dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2261287/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Quad, Main Journey and Caramel Films itd. - SQBB1392. - Glasovi v slov.: Tina Ogrin, Aleksander Golja, Maja Pušič, Mirko Medved, Emanuela Montanič, Katja Ogrin, Sašo Prešeren, Peter Urbanc in Nikola Sekulović
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) kanadski animirani filmi f) francoski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113226846

339.
        ČAROVNIJA spečega zmaja [Videoposnetek] = The dragon spell / director Manuk Depoyan ; screenplay writer Olena Shulga ; based on a script Serniy Gavrilov ; composer Serniy Krutsenko ; režija in prevod dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (82 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5954304/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Panama Grand Prix. itd. - Posneto 2016. - SQBB1411. - Glasovi v slov.: Tina Ogrin, Aleksander Golja, Mirko Medved, Katja Ogrin in Sašo Prešeren. - Za otroke od 4. do 9. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ukrajinski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113381470

340.
        DIVJA brata Kratt. DVD 1, Krokodilja mama [Videoposnetek] = Wild Kratts. Mom of a croc / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Kit in ligenj = Whale of a squid
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22388533

341.
        DIVJA brata Kratt. DVD 2, Potovanje metuljarja xt [Videoposnetek] = Wild Kratts. Voyage of the butterfflier xt / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Iskalci medu = Honey seekers
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22388789

342.
        DIVJA brata Kratt. DVD 3, Lovljenje ostriža [Videoposnetek] = Wild Kratts. Bass class / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Kresničke = Fireflies
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389045

343.
        DIVJA brata Kratt. DVD 4, Polet kuščarja [Videoposnetek] = Wild Kratts. Flight of the draco / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Skrivnost migajočih črvov = Mystery of the squirmy wormy
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389301

344.
        DIVJA brata Kratt. DVD 5, Hobotnica divjih bratov Kratt [Videoposnetek] = Wild Kratts. Octopus Wildkratticus / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Sprehod po mokri strani = Walk on the wetside
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389557

345.
        The LEGO Batman movie [Videoposnetek] = Lego Batman film / directed by Chris McKay ; screenplay by Seth Grahame-Smith ... [et al.] ; story by Seth Grahame-Smith ; Batman created by Bob Kane with Bill Finger ; Superman created by Jerry Siegel and Joe Shuster ; music by Lorne Balfe ; prevod Vesna Žagar. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (100 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4116284/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv., angl. in hebr., podnapisi v slov., hrv., angl. za slušno prizadete, hebr. in polj. - Produkcija: Lin Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0838. - Glasovi v angl.: Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario Dawson, Ralph Fiennes itd.; glasovi v slov.: Klemen Slakonja, Domen Valič, Kristijan Ostanek, Maja Martina Merljak, Marjan Bunič itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 10. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi f) danski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113388638

346.
        SING [Videoposnetek] = Zapoj / written & directed by Garth Jennings ; original score by Joby Talbot ; [režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner]. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (103 min, 29 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3470600/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv. itd. - Posneto 2016. - Produkcija: Chris Meledandri itd. - DVDUP0430. - 74869/L (na DVD-ju). - Glasovi (v angl.): Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton, Tori Kelly, Jennifer Saunders itd. - Glasovi v slov.: Aljaž Jovanović, Ajda Smrekar, Goran Hrvaćanin, Miha Rodman, Lija Pečnikar, Gorazd Žilavec, Vesna Slapar itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 12. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113307998

347.
        The SNOW queen 3. Fire and ice [Videoposnetek] = Snežna kraljica 3. Ogenj in led / director of photography, directed by Aleksey Tsitsilin ; screenplay by Aleksey Zamyslov ... [et al.] ; music by Fabrizio Mancinelli. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4685554/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Izv. stv. nasl.: Snežnaja koroleva 3, Ogon i led. - Sinhronizacija v angl., hrv., slov. in srb. Podnapisi v alb. - Posneto 2016. - Produkcija: Wizart Animation. - SQBB1399
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) risani filmi za otroke e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) ruski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113287774

348.
        TELEBAJSKI. Mehurčki [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1657

Vsebuje tudi:
Glasbena skrinjica
Luže
Zbudi se
Vetroven dan
Zadeni me
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13422366

349.
        TELEBAJSKI. Prijateljstva [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1656

Vsebuje tudi:
Zalivalka
Gor in dol
Najljubše stvari
Dojenčki
Skrivalnice
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13424414

350.
        TELEBAJSKI. Ringa raja [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1658

Vsebuje tudi:
Blatne stopinje
Skoči, žoga
Nova igrača
Poj pesem
Umazana zabava
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13423646

351.
        TELEBAJSKI. Snežna kepa [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay, Laurence Blythe ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1660

Vsebuje tudi:
Pakiranje
Številka štiri
Letimo
Pipe
Zabava
a) lutkovni filmi b) animirani filmi za otroke c) lutkovni filmi za otroke d) otroški risani filmi e) risani filmi za otroke f) otroški lutkovni filmi g) animirani filmi h) otroški animirani filmi i) risani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13424158

352.
        TELEBAJSKI. Veliki ples [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay, Laurence Blythe ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1659

Vsebuje tudi:
Smešne hrenovke
Rdeča
Odsevi
Vožnja z vlakom
Le počakaj!
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13423902


NASLOVNO KAZALO


 • 24 tednov 335


 • Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom 255
 • Agencija za človeške vire 124
 • Alica v nori deželi 146
 • Angleško-slovenski slikovni besednjak 109
 • Arrival 289
 • Artur 207
 • Asasinov nazor 290
 • Assassin's creed 290
 • Asterix pri Belgih 274
 • The autopsy of Jane Doe 291


 • Babuškin kovček 171
 • Bad Santa 2 292
 • Bahamski dokument 162
 • Balerina in Viktor 338
 • Ballerina 338
 • The Beatles 293
 • Belgica 294
 • Belo pismo 123
 • Beseda kakor svet 233
 • Big educolor blocks 70
 • Bilten 5
 • Biologija 1 52
 • Biti mama 28
 • Black rain 295
 • Bližnjica do nemškega besedišča 122
 • Bodi pripravljen 107
 • Bogata in uboga mišica 253
 • Bojevnik 1
 • Bojevnikova vrata 336
 • Boris Pahor 285
 • Božična žurka v pisarni 322
 • Brezsrčni vojvoda 155


 • Café society 296
 • Camino de Santiago 204
 • Captain Fantastic 297
 • Cementni vrt 177
 • Cezarjev papirus 266
 • Cirkus treh vetrov 268
 • Copatarska pravljica 239
 • Cvrček na ognjišču 143


 • Čarovnica v gozdu 212
 • Čarovnija spečega zmaja 339
 • Čemaž 77
 • Čipkaste vezi 87
 • Čisto vsaka stvar 198
 • Črna skala, belo mesto 183
 • Črni angel 153
 • Črni dež 295
 • Črno jezero 152
 • Čudovita živalska pustolovščina 54
 • Čuječnost in vzgoja 22
 • Čuječnost za zaskrbljene 17


 • Darilo 224
 • Dekle za en mesec. Julij, avgust, september 137
 • Le dernier loup 312
 • Deskarka z dušo 282
 • Destino 310
 • Dežela La La 311
 • Diaz 298
 • Dicionário esloveno-brasileiro 112
 • Dimensions of contemporary learning environments 43
 • Diplomacija 299
 • Diplomatie 299
 • Divja brata Kratt. DVD 1, Krokodilja mama. Mom of a croc 340
 • Divja brata Kratt. DVD 2, Potovanje metuljarja xt. Voyage of the butterfflier xt 341
 • Divja brata Kratt. DVD 3, Lovljenje ostriža. Bass class 342
 • Divja brata Kratt. DVD 4, Polet kuščarja. Flight of the draco 343
 • Divja brata Kratt. DVD 5, Hobotnica divjih bratov Kratt. Octopus Wildkratticus 344
 • Domina 154
 • Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub 279
 • The dragon spell 339
 • Družbena odgovornost 36
 • Dublineska 195


 • Esej na maturi 2018 117
 • Etika živali 10


 • The fairytale of Luna 248
 • Fifty shades darker 300
 • Fist fight 301
 • Forushande 302
 • Free state of Jones 303
 • La French 304
 • Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji 286


 • Gaudeamus 133
 • Glas v vetru 188
 • Glasbila v rokah nagajivih škratov 234
 • Glej in se čudi 3
 • Glina za tisoč in eno bolezen 66
 • Globoko ukoreninjen 32
 • Gold 305
 • Gospodov glas 170
 • Grafični in medijski procesi 78
 • Gramoz 173
 • Grdi raček 100
 • Grivarjevi otroci 265


 • Happy hoppy 110
 • Harry Potter. Kamen modrosti 264
 • Hildegarda iz Bingna 61
 • Himalaja 306
 • Himallaya 306
 • Hiša na prodaj 166


 • I, Daniel Blake 307
 • In the garden 259
 • The infiltrator 308
 • Infiltrator 308
 • Interpretacija sanj za srečno življenje 25
 • Iskalci medu 341
 • Izgnanstvo 156
 • Izlet mrtvih deklet 190


 • Janis 309
 • Janis Joplin 309
 • Jaz, Daniel Blake 307
 • Jaz, poti do čustvene razbremenitve in kvalitetnega sobivanja 20
 • Jedilnik ljubiteljic čokolade. [Knj. 2] 176
 • Julieta 310


 • Kaj nam omogoča živeti 27
 • Kako najti moč za samopomoč? 14
 • Kako so volku ostrigli brke 253
 • Kako živeti sto let 56
 • Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline 277
 • Kapitan Fantastični 297
 • Karma in njena preobrazba 12
 • Karol Glaser 119
 • Kavarniška gospoda 296
 • Kit in ligenj 340
 • Kitov vrt 249
 • Kle se špeglajte 205
 • Knjiga o Baltimorskih 216
 • Ko črički jokajo 175
 • Ko imaš 17 let 329
 • Ko se Neža zaljubi 269
 • Kresničke 342
 • Krvavi denar 148
 • Kuhajmo za družino 73


 • La La Land 311
 • Lang tu teng 312
 • Lang tuteng 312
 • Le pogum! 57
 • Lego Batman film 345
 • The Lego Batman movie 345
 • Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz 122
 • LinA 202
 • Ljubezen na terapiji 18
 • Ljubezen pod jadri 142
 • Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo 59
 • Ljubo življenje, naj se začne :) 193
 • Lo and behold 3
 • Lösungsschlüssel 122
 • Lunine mene 24
 • Luža v čevlju 262


 • Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev 251
 • Madžarščina 114
 • Magična filozofija Aleistra Crowleya 26
 • Mala knjiga energijske medicine 58
 • Mali plac 225
 • Das Märchen von Luna 248
 • Marelični poljubi 196
 • Marguerite 313
 • Marseillska naveza 304
 • Marsovčki na počitnicah 217
 • Materialna kultura 29
 • Max Steel 314
 • Mein Hund 247
 • Melem 88
 • Metodično oblikovanje učnih tem 40
 • Mi perro 247
 • Middle school 315
 • Mila 168
 • Miles ahead 316
 • Miles Davis 316
 • Ministarstvo ljubavi 317
 • Ministrstvo ljubezni 317
 • Il mio cane 247
 • Misija Arktika 288
 • Mladi bogataš 145
 • Mladinski klasiki 111
 • Močno me objemi 13
 • Moj dedek 229
 • Moj pes 247
 • Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré 64
 • Mon chien 247
 • A monster calls 318
 • Motiv 139
 • Muca Copatarica 238
 • Muca Mija in čudežna rastlina 230
 • Muca Mija in rojstni dan 231
 • Mulčki. Dobro je imeti prijatelje 273
 • Mulčki. Te lahko objamem 246
 • Musaraňas 319
 • My dog 247


 • Na noge! 283
 • Na potovanju po galaksiji 254
 • Na robu zakona 151
 • Naključne bogatašinje 337
 • Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic 79
 • Naredi sam za svojega psa 72
 • Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011) 121
 • Ne boj se! 206
 • The Neon demon 320
 • Neonski demon 320
 • Nerešeni primeri 84
 • Neruda 321
 • Nevesta 150
 • Neznankino pismo 199
 • Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca 159
 • Nizozemščina 118
 • Njuni štirje možje 191
 • Norveška 275
 • Nova priložnost 138


 • O gozdnem škratku in še kaj --- 130
 • O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova našel svojo veliko ljubezen 132
 • O muci, ki je imela vzeti peska 253
 • O prašičku, ki ni hotel sam domov 253
 • O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisičje hišice 253
 • O slončici, ki bi rada zaspala 221
 • O tiraniji 35
 • O zmaju, ki je pohrustal grde misli 228
 • Obdukcija neznanke 291
 • Običaji, navade in verovanja na Madagaskarju 47
 • Objemčki z očkom 213
 • Oblike v oblakih. Slovnične preglednice 113
 • Obljubljena dežela 328
 • Od prvih oglasov do interneta 80
 • Odkrij svojo usodo 21
 • Office Christmas party 322
 • Ogenj ljubezni 203
 • Oho, čigav kakec pa je to? 245
 • Opazovanje sebe. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso 19
 • Operasjon Arktis 288
 • Orožje, uši in svoboda 208
 • Osebno 140
 • Osemdeseta o osemdesetih 30
 • Ostanki poletja 256
 • Otilija na morju 272
 • Otrok sonca 210


 • Paradajz 76
 • Pastirci 265
 • Paterson 323
 • Pesem za Sinin džan 185
 • Petdeset odtenkov teme 300
 • Peter in čudežni rdeči kos Janez 270
 • 550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično 42
 • Plameni poželenja 164
 • Po sledi Merkurja 86
 • Poirot 324, 325, 326, 327
 • Poirot. The clocks. Skrivnostne ure 324
 • Poirot. Hallowe'en party. Zabava na noč čarovnic 325
 • Poirot. Murder on the Orient Express. Umor v Orient ekspresu 326
 • Poirot. Three act tragedy. Tragedija v treh dejanjih 327
 • Pokvarjeni Božiček 2 292
 • Polonca in leteči krožnik 239
 • Pomladni dan 169
 • Popotovanje k sreči 105
 • Poredna mucka in striček Pepi 214
 • Portret srečnega človeka 85
 • Post in celostna hrana človeka 55
 • Potepi po Sloveniji 278
 • Pozabljene pomladi 167
 • Pozor, huda babica! 211
 • Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo 38
 • Praslovenščina - Adamov jezik 108
 • Pravi prijatelj 240
 • Pravi zaklad 131
 • Pravljica o Luni 248
 • Pravljičarna kapitana Maria 271
 • Prebujeni milijonar 81
 • Premalo mrtev 158
 • Prezrte stročnice 74
 • Pridiga o padcu Rima 144
 • Prihod 289
 • Prijateljstvo je najboljše zdravilo 68
 • Prikazni ne potrkajo na vrata 215
 • Principi kuhanja 75
 • Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole 44
 • Priročnik za skavtske voditelje 106
 • Priročnik za spletno previdnost 6
 • Procesi v tehnologijah varstva okolja 71
 • Promised land 328
 • Pronto 310
 • Prva dama 184
 • Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje 65


 • Quand on a 17 ans 329


 • Razsežnosti sodobnih učnih okolij 43
 • Rdeča prašna cesta 284
 • Rdečelaska 182
 • [Resnica] 332
 • Rešitve 122
 • Robocar Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla 241
 • Robocar Poli. 2, Novi prijatelji 242
 • Robocar Poli. 3, Tehnični pregled 243
 • Robocar Poli. 4, Zaupaj prijateljem 244
 • Rock me 91


 • Samo ljubezen 261
 • Sedem minut čez polnoč 318
 • Sedem pisem iz Pariza 194
 • Sedma funkcija jezika 135
 • Seks v svetu narave 53
 • SI robotika 4
 • Silencio 310
 • Sing 346
 • Sivi volk na pikniku 220
 • Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah 253
 • Skladbe za male škrate 94, 95, 96, 97, 98
 • Skrivnost migajočih črvov 343
 • Skrivnostni gozd 235
 • Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji 51
 • Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi 34
 • Slovenologija 201
 • Slovenske folklorne pripovedi, pregovori, zbadljivke in šaljivke 48
 • Slovensko - ameriški odnosi 33
 • Slovensko-brazilski slovar 112
 • Slovensko-madžarski slikovni slovar 115
 • Slovensko-ruski slikovni slovar 116
 • Slovenščina na ustni maturi 2018 120
 • Smetarski gusar 267
 • Snežna kraljica 3 347
 • The snow queen 3. Fire and ice. Ogenj in led 347
 • Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini 83
 • Spodnje nadstropje 333
 • Sprehod po mokri strani 344
 • Spreminjamo sebe, spreminjamo svet 16
 • Srčna joga 62
 • Sre[!]nja šola 315
 • Starec in jaz 192
 • Stari avto 232
 • Staroverstvo in staroverci 49
 • Stratos 330
 • Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica 41
 • Sulica 197


 • Šah 103
 • Ščurki 180
 • Šibke točke 89
 • Škratovile udomačijo samoroga 237
 • Šlagerji 125
 • Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja 45
 • Švrk in reševanje na pasji akademiji 223


 • Tek na mestu 31
 • Telebajski. Mehurčki 348
 • Telebajski. Prijateljstva 349
 • Telebajski. Ringa raja 350
 • Telebajski. Snežna kepa 351
 • Telebajski. Veliki ples 352
 • Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje 69
 • Temeljni vidiki osebnosti 7
 • 1204 dni teme 209
 • Tisti dan 127
 • Tito 280
 • Tjan dobi novega prijatelja 236
 • To mikro psari 330
 • Toni Erdmann 331
 • Totalna revolucija 93
 • Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem 218
 • Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč 219
 • Tracing Mercury 86
 • Trgovski potnik 302
 • 13 257
 • Truth 332
 • Turčija 276
 • Turška strast 149
 • Tvoja do torka 136


 • U srčanom džepu 126
 • Ubežni delci 178
 • Udari kot dedec 301
 • Ujemite paža 222
 • Ujetnica poželenja 172
 • Um, telo, dojenček 8
 • Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha 99
 • Un etaj mai jos 333
 • Upornik neodvisne države Jones 303
 • Ura je na morje šla 90
 • Usoda kraljevine Tearling 160
 • Ustvarjalno recikliranje 46


 • V rovkinem gnezdu 319
 • V srčnem žepu 126
 • Vadba za možgane. Trdi orehi za bistre glave 101
 • Vadba za možgane. Zapletene uganke 102
 • Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju 67
 • Veliki pohod 165
 • Verjemi v svoje sanje 226
 • Vesolje zgodb 2
 • Victoria 334
 • 24 Wochen 335
 • Vodnik po otoku 163
 • Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije 50
 • Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode 60
 • Volčji totem 312
 • Vprašanja iz kopalnice 63
 • Vrata nepovrata. Knj. 3, Bivališča duš 181
 • Vražja Liza 187
 • Vrhovi 92
 • Vsakdanje geometrije 128
 • Vse moje Amerike 161
 • Vse-stvar-je 129
 • Vsi moji bivši 141
 • Vso srečo! 9
 • Vzgojni načrt v šoli 44


 • Warrior 1
 • The warriors gate 336
 • We can help! 263
 • Wild Kratts 340, 341, 342, 343, 344
 • Wild oats 337


 • Z morjem na ti 82
 • Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe 104
 • Zadnja želja 134
 • Zajec dela za lisico 253
 • Zakaj so ponoči vse mačke črne 239
 • Zamrznjene besede 200
 • Zapoj 346
 • Zasledovalke sreče 15
 • Zaslužek na internetu za začetnike 37
 • Zaščitnik 174
 • Zbiralec podob 227
 • Zdaj! 23
 • Zgodbe Svetega pisma 287
 • Zgodilo se je nekega poletja 157
 • Zimski poljub 179
 • Zlato 305
 • Zmagovita ljubezen 281
 • Zmaj s srcem 258
 • Zrak za zajtrk 260
 • Zrela za ljubezen 147
 • Zverinice, pozdravljene! 253
 • Zvezde usode 189
 • Zvezdogelca 252


 • Ženin na preizkušnji 186
 • Živalska olimpijada 250
 • Živeti s ciljem 11
 • Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše 39

IMENSKO KAZALO


 • Abdalla, Khalid (1980-, igralec) 290
 • Adams, Amy (igralec) 289
 • Ade, Maren (scenarist, režiser) 331
 • Aerts, Stef (igralec) 294
 • Afshar, Tessa 131
 • Ajdič, Matic (izvajalec) 92
 • Ajduković, Elza (prevajalec) 250
 • Alcaine, José Luis (fotograf) 337
 • Alexandre, Maxime (fotograf) 336
 • Alexie, Sherman (1966-) 255
 • Ali, Mahershala (igralec) 303
 • Alidoosti, Taraneh (izvajalec) 302
 • Allen, Marc (avtor dodatnega besedila) 23
 • Allen, Woody (1935-, scenarist, režiser) 296
 • Almodóvar, Pedro (režiser, scenarist) 310
 • Almond, Alan (fotograf) 326
 • Alonso, Silvia (1989-, izvajalec) 319
 • Altman, Bruce (izvajalec) 300
 • Amalietti, Peter 108
 • Amathieu, Michel (fotograf) 299
 • Ambrožič, Jerneja (avtor) 52
 • Amorós, Ángel (fotograf) 319
 • Anaya, Elena (1975-, izvajalec) 308
 • Andersen, Hans Christian (1805-1875, bibliografski predhodnik) 100
 • Andersson, Per J. 132
 • Andrés, Juanfer (režiser, scenarist) 319
 • Aniston, Jennifer (izvajalec) 322
 • Annaud, Jean-Jacques (režiser) 312
 • Antonsen, Kaisa (igralec) 288
 • Anželj, Stana (prevajalec) 211
 • Anžlovar, Petra (1975-, prevajalec) 132
 • Arestrup, Niels (izvajalec) 299
 • Arkapaw, Adam (fotograf) 290
 • Arko, Andrej 133
 • Armstrong, Sergio (fotograf) 321
 • Arnaut Bersan, Tina (prevajalec) 247
 • Arnett, Will (izvajalec) 345
 • Arnold, Thomas (1971-, izvajalec) 299
 • Asher, Jane (izvajalec) 327
 • Ashfield, Kate (1972-, izvajalec) 327
 • Ashley, Kristen 134
 • Atanasovski, Vasko 88
 • Atkins, Eileen (1934-, izvajalec) 326
 • Aubrey, Juliet (1966-, izvajalec) 308
 • Avsec, Andreja 7


 • Babšek, Barbara (prevajalec) 27
 • Bach, Tamara 256
 • Baciu, Alexandru (scenarist) 333
 • Badelt, Klaus (1967-, skladatelj) 336, 338
 • Baden-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth (baron) 105, 106
 • Bahovec, Igor (avtor dodatnega besedila) 32
 • Baigelman, Steven (scenarist) 316
 • Bajd, Tadej (recenzent) 4
 • Bajec, Anton (1897-1985, prevajalec) 143
 • Bakan, Anja (prevajalec) 165, 179
 • Bakan, Branko (1976-, fotograf) 107
 • Balfe, Lorne (1976-, skladatelj) 345
 • Bang, Carolina (1985-, izvajalec) 319
 • Barbarič, Nada (avtor) 117
 • Barber, Frances (1958-, izvajalec) 324
 • Barbusca, Thomas (izvajalec) 315
 • Barič, Ana (prevajalec) 272
 • Bartfield, Noah (izvajalec) 92
 • Bartol, Nina 72
 • Basinger, Kim (1953-, izvajalec) 300
 • Basso, Annalise (igralec) 297
 • Bašić, Nino (avtor) 5
 • Bateman, Jason (izvajalec) 322
 • Bates, Kathy (1948-, izvajalec) 292
 • Bauman, Gregor (1970-, avtor dodatnega besedila, urednik) 124
 • Bautista, Dave (izvajalec) 336
 • Bayer, Vanessa (izvajalec) 322
 • The Beatles (glasbena skupina) (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, intervjuvanec, izvajalec) 293
 • Beguš, Ines (kartograf) 49
 • Beláňová, Janka 110
 • Bell, Jillian (izvajalec) 301, 322
 • Bello, Maria (1967-, izvajalec) 314
 • Bensi, Danny (skladatelj) 291
 • Berce, Karin (ilustrator) 226, 228, 251, 254, 269
 • Berden, Barbara Patrizia 123
 • Berg, Amy J. (režiser, scenarist) 309
 • Berk, Sheryl (avtor) 282
 • Berlin, Jeannie (izvajalec) 296
 • Bernik, Jernej (dr. med. 1987-, avtor dodatnega besedila) 105
 • Berrached, Anne Zohra (režiser, scenarist) 335
 • Berry, Christopher (igralec) 303
 • Bertalanič, Sonja 55
 • Bertish, Suzanne (izvajalec) 327
 • Besson, Luc (scenarist) 336
 • Bevk, France 265
 • Bilbi 89
 • Binet, Laurent (1972-) 135
 • Bisu, Ingrid (izvajalec) 331
 • Bivic, Tanja (prevajalec) 293
 • Bivic, Teja (prevajalec) 178, 309
 • Bizjak, Katja (1983-, prevajalec) 155
 • Bizjak-Mali, Lilijana (fotograf) 52
 • Bjerknæs, Trond (skladatelj) 288
 • Black, Lucas (1982-, izvajalec) 328
 • Blanchett, Cate (1969-, izvajalec) 332
 • Blatnik, Patricia (avtor) 69
 • Blažej Cirej, Mojca (avtor dodatnega besedila) 193
 • Blažič Klemenc, Andreja (prevajalec) 138
 • Blažič, Milena 111
 • Blokar, Jolanda (prevajalec) 184
 • Blythe, Laurence (fotograf) 351, 352
 • Bobovnik, Nejc (avtor) 277
 • Bobovnik, Nejc (kartograf) 277
 • Bodnárová, Jana (1950-) 257
 • Bøe-Waal, Grethe (režiser, scenarist) 288
 • Bohinc, Rado (1949-) 36
 • Bolotin, Craig (scenarist) 295
 • Bolta, Urban (avtor) 107
 • Bombač, Jaka (prevajalec) 56
 • Bondar, Carin 53
 • Bonilla, Rocio (ilustrator) 215
 • Bonisolli, Barbara (fotograf) 73
 • Bonneville, Hugh (izvajalec) 326
 • Bont, Jan de (fotograf) 295
 • Boonen, Stefan 211
 • Bora, Ionut (igralec) 333
 • Bosschere, Sara De (1972-, igralec) 294
 • Bowman, Brian (izvajalec) 316
 • Bowman, Chris (scenarist) 315
 • Boxer, Stephen (izvajalec) 324
 • Bracken, Ann (psihoterapevtka) 8
 • Bradley, Richard (režiser) 350, 351, 352
 • Braier, Natasha (fotograf) 320
 • Brank, Janez (1979-, urednik, avtor) 5
 • Bratina, Borut (recenzent) 36
 • Bratož, Silva (urednik) 43
 • Bratt, Benjamin (1963-, izvajalec) 308
 • Brdnik, Gregor (ilustrator) 210
 • Brecelj, Marijan (1931-) 112
 • Brener, Josh (izvajalec) 314
 • Bridgers, Sean (1968-, igralec) 303
 • Brišnik, Iztok 258
 • Britell, Nicholas (skladatelj) 303
 • Broch, Nicolai Cleve (igralec) 288
 • Broderick, Marian 212
 • Brojan, Matjaž 279
 • Brown Furman, Ellen (scenarist) 308
 • Brown, Ruby 213
 • Bruel, Nick 214
 • Bruk, Mila (igralec) 335
 • Bucik, Irena (avtor dodatnega besedila) 49
 • Bukovac, Vesna (avtor dodatnega besedila) 55
 • Bulajić, Tanja (prevajalec) 302
 • Bulič, Dragan (avtor dodatnega besedila) 125
 • Bullmore, Amelia (1964-, izvajalec) 325
 • Bundschuh, Rick (avtor) 282
 • Bunič, Marjan (izvajalec) 345
 • Burke, Tom (izvajalec) 324
 • Bybee, Catherine 136


 • Cajnko, Eva (ilustrator) 237
 • Calderón, Guillermo (1971-, scenarist) 321
 • Camp, Bill (igralec) 305
 • Canal, Eulàlia (1963-) 215
 • Capshaw, Kate (izvajalec) 295
 • Capuder, Andrej 200
 • Carabelli, Francesca (ilustrator) 212
 • Cardoni, Jeff (1970-, skladatelj) 315
 • Carell, Steve (1963-, izvajalec) 296
 • Carlan, Audrey 137
 • Carr, Robyn 138
 • Carr, Steve (režiser) 315
 • Carrozzini, Francesco (fotograf) 309
 • Carteret, Anna (izvajalec) 327
 • Castro, Pilar (igralec) 310
 • Cat Power (1972-, pripovedovalec) 309
 • Cedilnik-Gorup, Eva (1973-, avtor) 69
 • Ceglar, Irena 28
 • Cenc, Marija (avtor dodatnega besedila) 130
 • Cera, Michael (izvajalec) 345
 • Cercas, Javier (1962-) 139
 • Cernatič-Gregorič, Anica (avtor dodatnega besedila, kartograf) 49
 • Chao, Mark (izvajalec) 336
 • Chaplin, Geraldine (izvajalec) 318
 • Charney, Noah 201
 • Chastain, Jessica (izvajalec) 326
 • Chazelle, Damien (1985-, scenarist, režiser) 311
 • Cheadle, Don (1964-, scenarist, režiser, izvajalec) 316
 • Chiang, Ted (1967-, bibliografski predhodnik) 289
 • Child, Lee 140
 • Cho, Seong-ha (izvajalec) 306
 • Christie, Agatha (1890-1976, bibliografski predhodnik) 324, 325, 326, 327
 • Cigale, Dejan (1965-, kartograf, fotograf) 277
 • Cikajlo, Imre (recenzent) 4
 • Clausz, Friede (fotograf) 335
 • Claybourne, Anna (avtor) 54
 • Cleland, Jericca (fotograf) 338
 • Cobden, Joe (igralec) 289
 • Colgan, Jenny 141
 • Collage, Bill (scenarist) 290
 • Connolly, Billy (izvajalec) 337
 • Conrad, Didier 266
 • Cooper, Adam (scenarist, scenarist) 290
 • Corban, Teodor (1957-, igralec) 333
 • Corddry, Rob (izvajalec) 322
 • Corinealdi, Emayatzy (izvajalec) 316
 • Cornaro, Luigi (1464-1566) 56
 • Cosier, James (prevajalec povzetka) 277
 • Costa, Laia (igralec) 334
 • Costa, Rebecca Da (izvajalec) 337
 • Cotillard, Marion (1975-, igralec) 290
 • Cox, Brian (1946-, izvajalec) 291
 • Cox, Tony (1958-, izvajalec) 292
 • Cramm, Dagmar von 73
 • Cranston, Bryan (1956-, izvajalec) 308
 • Crnić, Hrvoje (skladatelj) 317
 • Crooks, Shree (2005-, igralec) 297
 • Croos-Müller, Claudia 9, 57
 • Cross, Shauna (scenarist) 292
 • Croze, Marie-Josée (1970-, izvajalec) 326
 • Cuenca, Sofía (scenarist) 319
 • Cuesta, Inma (igralec) 310
 • Cunta, Miljana (avtor dodatnega besedila) 129
 • Cutter, Jeff (fotograf) 322
 • Cvek, Petra (prevajalec) 60


 • Čaušević, Jasmin 142
 • Čebulj, Živa (prevajalec) 144
 • Česnik Korošec, Vesna (prevajalec) 153
 • Činč Juhant, Breda (avtor dodatnega besedila) 50
 • Čoh, Zvonko (ilustrator) 90, 253
 • Čuden, Darko (prevajalec) 261
 • Čuk, Katarina (prevajalec) 13
 • Čušin, Mojca (1969-, prevajalec) 106


 • Ćirović, Lucija (pripovedovalec) 100


 • Dallas Howard, Bryce (igralec) 305
 • Daly, Andy (izvajalec) 315
 • Damon, Matt (scenarist, izvajalec) 328
 • Daniels, Phil (1958-, izvajalec) 324
 • Dawson, Rosario (izvajalec) 345
 • Day, Charlie (izvajalec) 301
 • De Gli Antoni, Mark (skladatelj, izvajalec) 3
 • Dear, Nick (scenarist) 327
 • Debeljak, Dora (1980-, prevajalec) 19
 • Degnan-Veness, Coleen 259
 • Dekleva, Bojan (avtor dodatnega besedila, prevajalec, urednik) 68
 • Delhomme, Benoît (1961-, fotograf) 303
 • Demšar, Mira (prevajalec) 105
 • Depoyan, Manuk (režiser) 339
 • Derqui, Pablo (igralec) 321
 • Deschanel, Caleb (1944-, fotograf) 293
 • DeWitt, Rosemarie (izvajalec) 311, 328
 • DiCarlo, Russell E. (avtor dodatnega besedila) 23
 • Dickens, Charles (1812-1870) 143
 • Dicker, Joël (1985-) 216
 • Dimitrov, Ljudmil (prevajalec) 34
 • Dionisotti, Paola (izvajalec) 325
 • Dirnbek, Jernej (pisec besedila uglasbenih pesmi) 92
 • Divjak, Darja (prevajalec) 158
 • Diwan, Audrey (scenarist) 304
 • Dobrajc, Tina (ilustrator) 286
 • Dobrila, Lorena (prevajalec) 289
 • Dolenc Koce, Jasna (avtor, fotograf) 52
 • Dolenc, Sašo (1973-) 2
 • Dolinar, Igor (fotograf) 50
 • Domar, Alice D. (avtor dodatnega besedila) 8
 • Dondi (avtor) 58
 • Dorfman, Cliff (bibliografski predhodnik) 1
 • Doria, Julia 217
 • Dornan, Jamie (1982-, izvajalec) 300
 • Dorofeeva, Uliana (prevajalec) 247
 • Dou, Shawn (igralec) 312
 • Douglas, Michael (1944-, izvajalec) 295
 • Doutey, Mélanie (izvajalec) 304
 • Dovč, Janez (glasbenik 1980-, izvajalec) 92
 • Dowd, Ann (igralec) 297
 • Dowd, Siobhan (bibliografski predhodnik) 318
 • Dragus, Maria (igralec) 335
 • Dramatično društvo (Ljubljana) 104
 • Dreujou, Jean-Marie (1959-, fotograf) 312
 • Drev, Miriam (prevajalec) 53, 177, 207
 • Driedemy, Joelle (ilustrator) 263
 • Driver, Adam (1983-, izvajalec) 323
 • Drnovšek, Ana (avtor dodatnega besedila) 106
 • Drobnič, Marjeta (prevajalec) 149
 • Druks, Luka (fotograf) 72
 • Duddy, Mary (izvajalec) 291
 • Dujardin, Jean (1972-, izvajalec) 304
 • Dukakis, Olympia (izvajalec) 308
 • Dussollier, André (izvajalec) 299


 • Eckert, Suzana (prevajalec) 141
 • Economides, Yannis (režiser, scenarist) 330
 • Eden, Donna 58
 • Edgerton, Joel (izvajalec) 1
 • Edney, Beatie (izvajalec) 324
 • Edwards, Eric Alan (1953-, fotograf) 301
 • Egart, Darinka P. 218, 219
 • Egerton, Taron (1989-, izvajalec) 346
 • Eggers, Dave (1970-, bibliografski predhodnik) 328
 • Eisenberg, Jesse (1983-, izvajalec) 296
 • Electric Brother (skladatelj) 333
 • Elfman, Danny (skladatelj) 300, 328
 • Elmes, Frederick (fotograf) 323
 • Elswit, Robert (fotograf) 305
 • Emiliani, Lucia 220
 • Engel, Dana (prevajalec) 247, 248
 • Erznožnik, Ajda (ilustrator) 115, 116
 • Everett Scott, Tom (1970-, izvajalec) 311


 • Fanning, Elle (igralec) 320
 • Farahani, Golshifteh (1983-, izvajalec) 323
 • Farhadi, Asghar (1972-, scenarist, režiser) 302
 • Farkaš-Lainščak, Jerneja (avtor) 69
 • Fassbender, Michael (igralec, producent) 290
 • Fast, Julie A. 59
 • Fau, Michel (izvajalec) 313
 • Faura, Oscar (fotograf) 318
 • Fefer, Jernej (avtor) 69
 • Feng, Shaofeng (igralec) 312
 • Fenton, George (skladatelj) 307, 337
 • Ferfila, Bogomil 275, 276
 • Ferrándiz, Elena (ilustrator) 109
 • Ferrari, Jérôme (1968-) 144
 • Ferri, Jean-Yves (avtor) 266
 • Fetih, Jaka (avtor) 69
 • Ficarra, Glenn (bibliografski predhodnik) 292
 • Fiennes, Ralph (izvajalec) 345
 • Fila, Corentin (igralec) 329
 • Filimonova, Tat´jana (1976-, prevajalec) 247
 • Findlay, Deborah (1947-, izvajalec) 325
 • Finger, Bill (bibliografski predhodnik) 345
 • Fitzgerald, F. Scott (1896-1940) 145
 • Flisar, Evald 146
 • Flora, Ioana (1975-, igralec) 333
 • Foley, James (režiser, režiser) 300
 • Fontaine, Stéphane (fotograf) 297
 • Force, Marie 147
 • Forney, Ellen (1968-, ilustrator) 255
 • Forshaw, Cinders (fotograf) 325
 • Forssén Ehrlin, Carl-Johan (1978-) 221
 • Fortuna, Igor (ilustrator) 107
 • Fountain, Jeff 32
 • Frahm, Nils (1982-, skladatelj) 334
 • Frančič, Franjo 222
 • Franklin, Brian Lee (igralec) 303
 • Frelih, Tone 148
 • Frey, Jana 260
 • Frot, Catherine (1956-, izvajalec) 313
 • Furlan, Andrej (1966-, fotograf) 86
 • Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 198
 • Furman, Brad (režiser) 308


 • Gabrič, Aleš (1963-, urednik) 34
 • Gacoin-Marks, Florence (prevajalec) 247
 • Gaghan, Stephen (režiser) 305
 • Gala, Antonio 149
 • Galifianakis, Zach (izvajalec) 345
 • García Bayona, Juan A. (1975-, režiser) 318
 • Garcia Swisher, JoAnna (izvajalec) 301
 • Garcia, Andy (izvajalec) 295, 314
 • García, Gael (igralec) 321
 • Gartner, Alja (prevajalec) 154
 • Garwood, Julie 150
 • Gastdorf, Johanna (igralec) 335
 • Gatiss, Mark (1966-, scenarist) 325
 • Gavrilov, Serniy (bibliografski predhodnik) 339
 • Gely, Cyril (scenarist) 299
 • Geološki zavod Slovenije 50
 • Gerbec, Teja (kartograf) 49
 • Gerber, Carl (scenarist) 335
 • Germano, Elio (izvajalec) 298
 • Giannoli, Xavier (1972-, režiser, scenarist) 313
 • Gibbes, Lesley 223
 • Gilgun, Joseph (izvajalec) 308
 • Glasper, Robert (1978-, skladatelj) 316
 • Glažar, Tomaž (1962-, avtor, urednik) 69
 • Gleeson, Brendan (1955-, igralec) 290
 • Gluck, Griffin (izvajalec) 315
 • Glusman, Karl (igralec) 320
 • Gnecco, Luis (1962-, igralec) 321
 • Godard, Alain (1946-, scenarist) 312
 • Gogala, Andrej (1956-, prevajalec) 84, 109
 • Goic, Alejandro (1957-, igralec) 321
 • Goldberg, Ian (scenarist) 291
 • Goldstein, Ivo 280
 • Goldstein, Slavko (1928-, avtor) 280
 • Golja, Aleksander (prevajalec, režiser, izvajalec) 338
 • Golja, Aleksander (režiser, prevajalec, izvajalec) 339
 • Golja, Helena (prevajalec) 294
 • Golob, Lea 78
 • Gómez, Macarena (izvajalec) 319
 • González, Lucía (1994-, izvajalec) 319
 • Göransson, Krister (fotograf) 207
 • Gordon, Josh (režiser) 322
 • Goriup, Jana (avtor dodatnega besedila, recenzent) 39
 • Goršič, Tanja (prevajalec) 214
 • Goscinny, René (avtor) 274
 • Goscinny, René (z enoto povezano ime) 266
 • Gosling, Ryan (1980-, izvajalec) 311
 • Gossi, Gherardo (1958-, fotograf) 298
 • Gostečnik, Christian (avtor dodatnega besedila) 14
 • Gostenčnik, Vida (prevajalec) 60
 • Gostinčar, Cene (fotograf) 52
 • Gošnik-Godec, Ančka (ilustrator) 238
 • Gouix, Guillaume (izvajalec) 304
 • Grabec, Janez (ilustrator) 94, 95, 96, 97, 98
 • Grace, Topher (1978-, izvajalec) 332
 • Gradišek, Boštjan (izvajalec) 92
 • Graham, Lauren (izvajalec) 315
 • Grahame-Smith, Seth (scenarist, bibliografski predhodnik) 345
 • Grajzar, Mateja (prireditelj) 241, 242, 243, 244
 • Grandinetti, Darío (igralec) 310
 • GrandPré, Mary (ilustrator) 264
 • Grao, Daniel (1976-, igralec) 310
 • Grden Jenko, Diana (prevajalec) 297, 316, 323
 • Grdina, Igor (1965-, recenzent) 34
 • Grebenc Sotošek, Tina 202
 • Greenfield, Max (bibliografski predhodnik) 301
 • Greenhalgh, Peter (fotograf) 324, 327
 • Greenwood, Bruce (izvajalec) 332
 • Gregori, Andrej (1976-, avtor, ilustrator) 51
 • Gregori, Janez (1941-, fotograf) 51
 • Gregori, Marija (avtor) 51
 • Gregorič, Andreja 224
 • Gregorič, Nataša (slikarka, ilustrator) 239, 250, 271
 • Grilc, Uroš 225
 • Grimes, Luke (1984-, izvajalec) 300
 • Grintov, Vlasta (1963-) 226
 • Grisham, John 151
 • Grøvlen, Sturla Brandth (fotograf) 334
 • Grün, Anselm 27
 • Grušovnik, Tomaž 10
 • Gržan, Karel 281
 • Gržan, Karel (avtor dodatnega besedila) 67
 • Gselman, Blaž (avtor dodatnega besedila) 173
 • Gubanc, Irena (ilustrator) 86
 • Guibelin, Laurent (prevajalec) 247
 • Guillory, Sienna (izvajalec) 336
 • Guinee, Tim (izvajalec) 328
 • Gunnari, Gaute (fotograf) 288
 • Gutiérrez Caba, Emilio (igralec) 321


 • Haasse, Hella S. 152
 • Habe, Tomaž (1947-) 90
 • Habič, Marko (1956-, fotograf) 87
 • Hace, Aleš (recenzent) 4
 • Haček, Miro (recenzent) 275
 • Haeringen, Annemarie van (ilustrator) 249
 • Hafnar, Stane (avtor dodatnega besedila) 64
 • Hafner, Alenka (1964-, recenzent) 69
 • Hajian, Chris (skladatelj) 308
 • Hall, Will 60
 • Hallard, Ian (izvajalec) 325
 • Hamilton, Bethany 282
 • Hamilton, Nicholas (igralec) 297
 • Hamre, Leif (bibliografski predhodnik) 288
 • Hančič, Ana (avtor) 69
 • Hansen, Ryan (izvajalec) 292
 • Hanson, Sydney (ilustrator) 221
 • Haramija, Dragica (avtor dodatnega besedila) 271
 • Harcourt, Stewart (scenarist) 324, 326
 • Harden, Marcia Gay (izvajalec) 300
 • Hardt, Petra Christine 79
 • Hardy, Tom (1977-, izvajalec) 1
 • Harkavy, Daniel (avtor) 11
 • Harmon, Chasten (izvajalec) 323
 • Harper, William Jackson (izvajalec) 323
 • Harrington, Desmond (igralec) 320
 • Harrison, George (1943-2001, izvajalec) 293
 • Hartman, Leonard (bibliografski predhodnik) 303
 • Harto, Joshua (igralec) 305
 • Hayden, Jay (igralec, izvajalec) 337
 • Haysbert, Dennis (izvajalec) 301
 • Hazanavicius, Serge (izvajalec) 326
 • Heathcote, Bella (igralec) 320
 • Heathcote, Bella (izvajalec) 300
 • Hedl, Dušan (avtor dodatnega besedila) 125
 • Hedžet Tóth, Cvetka (avtor dodatnega besedila) 167
 • Heisserer, Eric (1970-, scenarist) 289
 • Hendler, Stewart (1978-, režiser) 314
 • Hendricks, Christina (1975-, igralec) 320
 • Hendricks, Christina (1975-, izvajalec) 292, 301
 • Henley, Barry (izvajalec) 323
 • Henmo, Sverre 261
 • Hennicke, André (1958-, igralec) 334
 • Henry, Guy (1960-, izvajalec) 324
 • Henson, Christian (1971-, skladatelj) 324, 325, 326, 327
 • Hernandez, Callie (izvajalec) 311
 • Herzog, Werner 3
 • Hesseman, Howard (izvajalec) 337
 • Hickey, John Benjamin (izvajalec) 332
 • Hidalgo, Nieves 153
 • Hildegard von Bingen (svetnica 1098-1179) 61
 • Hilton, L. S. 154
 • Hirsch, Emile (1985-, izvajalec) 291
 • Hirsch, Julien (fotograf) 329
 • Hivju, Kristofer (igralec) 288
 • Hladnik, Milan (avtor dodatnega besedila) 45
 • Hmelak, Maja (1982-, avtor) 41
 • Hodak, Marjana (avtor) 120
 • Hoene, Matthias (režiser) 336
 • Holbrook, Hal (izvajalec) 328
 • Holden, Kara (scenarist) 315
 • Hollweck, Julia (ilustrator) 73
 • Hong, Seung-hyuk (fotograf) 306
 • Horner, James (skladatelj) 312
 • Horvat, Ines (1989-, prevajalec) 115
 • Hosseini, Shahab (1974-, izvajalec) 302
 • Howard, Ron (režiser, producent) 293
 • Hoyt, Elizabeth 155
 • Hrovat Jerlah, Nataša (prevajalec) 334, 335
 • Hrovat, Uroš 267
 • Hrovatin, Petra (1973-, fotograf) 52
 • Hrvaćanin, Goran (izvajalec) 346
 • Hudson, Val (avtor) 207
 • Huidobro, Paula (fotograf) 309
 • Hüller, Sandra (izvajalec) 331
 • Hurwitz, Justin (skladatelj) 311
 • Hvala, Tea (avtor) 30
 • Hwang, Jung-min (izvajalec) 306
 • Hwang, Sang Joon (1972-, skladatelj) 306
 • Hyatt, Michael S. 11


 • Ice Cube (izvajalec) 301
 • Iekel, Tatiana (igralec) 333
 • Iglesias, Alberto (skladatelj) 310
 • Ilc, Iztok (1977-, prevajalec) 216
 • İlhan, Çiler (1972-) 156
 • Imamović, Sabina (prevajalec) 175
 • Imenšek, Barbara (ilustrator) 206
 • Impens, Ruben (1971-, fotograf) 294
 • Institut IPAL. Akademija (7 ; 2017 ; Ljubljana) 12
 • Irons, Jeremy (1948-, igralec) 290
 • Isak Kres, Jelena (1974-, prevajalec) 245
 • Isham, Mark (skladatelj) 1
 • Isler, Samantha (igralec) 297
 • Ivanov, Vlad (1969-, igralec) 333
 • Ivanuš-Grmek, Milena (recenzent) 43


 • Jafarian, Hossein (fotograf) 302
 • Jalal al-Din Rumi (Maulana 1207-1273) 203
 • James, E. L. (bibliografski predhodnik) 300
 • James, Julie (1974-) 157
 • James, Peter (1948-) 158
 • Jameson, Jack (režiser) 348, 349, 350, 351, 352
 • Jamnik, Tatjana (1976-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 170
 • Jamnik, Žiga (1991-, fotograf) 277
 • Janež, Ana (1997-, ilustrator) 64
 • Jankovič, Gregor (prevajalec, prevajalec) 312
 • Jarmusch, Jim (1953-, scenarist, režiser) 323
 • Jeffries, Sabrina 159
 • Jemec Gričar, Katja (prevajalec) 221
 • Jenko, Petra (1979-, prevajalec) 331
 • Jenner, Michelle (igralec) 310
 • Jennings, Garth (1972-, scenarist, režiser) 346
 • Jentsch, Julia (igralec) 335
 • Jerman, Tanja (1974-, avtor) 113
 • Jeršek, Miha 50
 • Ježovnik, Alen (ilustrator) 43
 • Jimenez, Cédric (režiser, scenarist) 304
 • Jóhannsson, Jóhann (skladatelj) 289
 • Johansen, Erika 160
 • Johansson, Scarlett (1984-, izvajalec) 346
 • Johns, Dave (izvajalec) 307
 • Johnson, Dakota (izvajalec) 300
 • Johnson, Eric (1979-, izvajalec) 300
 • Johnson, Sue 13
 • Johnston, Bernadette (fotograf) 58
 • Jones, Felicity (1984-, izvajalec) 318
 • Jones, Toby (1967-, izvajalec) 326
 • Jovanovič, Aljaž (izvajalec) 346
 • Jurak, Gregor (avtor) 69
 • Jurak, Gregor (fotograf) 69
 • Jurič Šenk, Sabina 14
 • Jurriaans, Saunder (skladatelj) 291
 • Jusid, Federico (1973-, skladatelj) 321
 • Just, Franci (avtor dodatnega besedila) 161


 • Kacin, Anže (fotograf) 62
 • Kalčič, Uroš (prevajalec) 23
 • Kalčíková, Gabriela (avtor) 71
 • Kaloh, Dejan 283
 • Kamen, Robert Mark (scenarist) 336
 • Kane, Bob (bibliografski predhodnik) 345
 • Kanew, Gary (scenarist, bibliografski predhodnik) 337
 • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (recenzent) 275
 • Kapetanović, Ivan 204
 • Kardoš, Štefan 161
 • Karim, Amer 227
 • Karimi, Babak (igralec, izvajalec) 302
 • Karis, Christina (izvajalec) 316
 • Karlovšek, Igor 162
 • Karuza, Senko 163
 • Katsaitis, Dimitris (fotograf) 330
 • Katz, Matt (skladatelj) 348, 349, 350, 351, 352
 • Kaučič, Ksenija (avtor dodatnega besedila) 104
 • Kavčič, Tina (1976-, avtor) 7
 • Kavčnik Kolar, Vanja (avtor dodatnega besedila) 20
 • Kay, Jackie 284
 • Keach, Stacy (igralec) 305
 • Keach, Stacy (izvajalec) 332
 • Kearney, Brendan 54
 • Kebbell, Toby (1982-, igralec) 305
 • Kebbell, Toby (1982-, izvajalec) 318
 • Keen, Richie (režiser) 301
 • Kelly, Brett (izvajalec) 292
 • Kelly, Olwen (izvajalec) 291
 • Kelly, Tori (1992-, izvajalec) 346
 • Kenda, Jakob J. (prevajalec) 212, 264
 • Kenner, Julie 164
 • Kerndl, Milena (recenzent) 39
 • Kersnik Žvab, Ana 62
 • Keržan, Marta (avtor dodatnega besedila) 262
 • Kharmanova, Ludmila (ilustrator) 247
 • Kiberlain, Sandrine (igralec) 329
 • Kiely, Pat (igralec) 289
 • Kim, Tae-sung (fotograf) 306
 • King, Georgia (izvajalec) 325
 • King, Stephen (1947-) 165
 • King, Stephen Michael (ilustrator) 223
 • Kinney, Terry (1954-, izvajalec) 328
 • Kinsella, Sophie 166
 • Klas, Gaja (izvajalec) 92
 • Klaußner, Burghart (1949-, izvajalec) 299
 • Klein, Kacey Mottet (1998-, igralec) 329
 • Klemenčič, Eva (1978-, recenzent) 41
 • Knez, Mihaela (1972-) 113
 • Kocbek, Marijan (recenzent) 36
 • Kodele, Marija 74
 • Kokalj, Anja (1979-, fotograf) 262
 • Kokalj, Anja (1979-, ilustrator) 268
 • Kokalj, Gaja (ilustrator) 262
 • Kokalj, Tatjana (1956-) 262, 268
 • Kolmanič, Karolina 167
 • Kolšek, Peter (avtor dodatnega besedila) 126
 • Koncut, Suzana (prevajalec) 135
 • König, Michael (nutricionist, avtor) 73
 • Kopinšek, Simona 168
 • Koranter, Sonja 269
 • Koren, Ana (1983-, prevajalec) 151
 • Koren, Miha (glasbenik, izvajalec) 92
 • Koren, Silvo (fotograf) 51
 • Korsika, Anej (avtor) 30
 • Korun, Barbara (avtor dodatnega besedila) 192
 • Kos, Janez Elija (fotograf) 107
 • Kosec, Polona (ilustrator) 227, 230, 231
 • Kosmač, Ciril 169
 • Kostanjšek, Rok (fotograf) 52
 • Košir, Esther (prevajalec) 157, 172
 • Košir, Nives (prevajalka, prevajalec) 290
 • Košuta, Miroslav (prevajalec) 321
 • Kotnik, Primož (recenzent) 69
 • Kotnik, Stanko (avtor dodatnega besedila) 265
 • Kovač, Bogomir (1952-, recenzent) 69
 • Kovač, Marjeta (1956-, z enoto povezano ime) 69
 • Kovač, Sara (novinarka, prevajalec) 105
 • Kovačič, Jani 124
 • Kovačič, Pšena (ilustrator) 146
 • Kovačič, Stanislav (recenzent) 4
 • Kozak, Krištof Jacek (mentor, član komisije za zagovor) 121
 • Kozinc, Darinka 228
 • Koželj, Polona (1986-, avtor) 45
 • Koželj, Silvo (avtor) 69
 • Koželj, Tanja (kartograf) 277
 • Krajnc, Irena (1959-, avtor) 42
 • Krajnc, Lenka (prevajalec) 176
 • Krakar-Vogel, Boža (recenzent) 111, 117
 • Kralj, Alojz (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 4
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 186
 • Kraljič, Helena 229, 230, 231, 232
 • Kraner, Kaja (avtor) 30
 • Kranjc, Anja (1982-, ilustrator) 235
 • Krasinski, John (1979-, scenarist, izvajalec) 328
 • Kratt, Chris (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 340, 341, 342, 343, 344
 • Kratt, Martin (bibliografski predhodnik) 340, 341, 342, 343, 344
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 174
 • Kreutz, Samo 233
 • Križnar, Matija (avtor, ilustrator, fotograf) 50
 • Kruger, Diane (izvajalec) 308
 • Krušič, Ljuba 234
 • Krušič, Samo (avtor dodatnega besedila) 192
 • Krutsenko, Serniy (skladatelj) 339
 • Kubale, Valentin 40
 • Kučan, Ana (avtor dodatnega besedila, fotograf) 85
 • Kühn, Dražen (1965-, izvajalec) 317
 • Kunaver Ličen, Polona 235
 • Kuntner, Jernej (režiser) 346
 • Kurent, Andreja (prevajalka, prevajalec) 288
 • Kuret, Primož (1935-, recenzent) 99
 • Kurillo, Andrej (prevajalec) 54
 • Kurzel, Jed (skladatelj) 290
 • Kurzel, Justin (režiser) 290
 • Kutnjak, Valerija 206


 • Labed, Ariane (1984-, igralec) 290
 • Ladika, Dejan 33
 • Lainšček, Feri 125
 • Lakhiani, Vishen (avtor dodatnega besedila) 81
 • Lampe Kajtna, Mojca (ilustrator) 78
 • Lange, Jessica (izvajalec) 337
 • Langella, Frank (igralec) 297
 • Lanier, Nathan (skladatelj) 314
 • Lapanja, Dejan (glasbenik 1981-, izvajalec) 88
 • Larraín, Pablo (1976-, režiser) 321
 • Larrieu, Jean-Claude (1943-, fotograf) 310
 • Lasan, Jelena (avtor dodatnega besedila) 233
 • Lau, Frederick (1989-, igralec) 334
 • Laverty, Paul (scenarist) 307
 • Lavrič, Janez (1946-, prevajalec) 58
 • Lavtižar, Janez (prevajalec) 140
 • Law, Phyllida (1932-, izvajalec) 325
 • Laws, Mary (scenarist) 320
 • Lazarević, Žarko (urednik) 34
 • Leben, Vladimir (ilustrator) 50
 • Lee, Abbey (igralec) 320
 • Lee, Seok-hoon (režiser) 306
 • Legend, John (izvajalec) 311
 • Leguizamo, John (izvajalec) 308
 • Lellouche, Gilles (izvajalec) 304
 • Lem, Stanisław 170
 • Lemberg, Jörg (1968-, skladatelj) 299
 • Lenická, Anna (ilustrator) 110
 • Lennon, John (1940-1980, izvajalec) 293
 • Leonard, Niall (scenarist) 300
 • Lepičnik-Vodopivec, Jurka 41
 • Leskošek, Bojan (z enoto povezano ime) 69
 • Leskovec, Ivana (avtor, urednik) 86
 • Lesslie, Michael (scenarist) 290
 • Levstek, Jože (avtor dodatnega besedila) 64
 • Lewis, Dominic (skladatelj) 301
 • Lewis, Warren (scenarist) 295
 • Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 180
 • Likar Bajželj, Mirana 171
 • Lindnord, Mikael 207
 • Lindsey, Johanna 172
 • Lingea (Maribor) 114, 118
 • Lipka-Sztarbałło, Krystyna 63
 • Lipnik, Jože (avtor, urednik, lektor) 42
 • Lipovšek, Stanko (avtor dodatnega besedila) 281
 • Lipuš, Florjan 173
 • Lively, Blake (izvajalec) 296
 • Loach, Ken (1936-, režiser) 307
 • Lofland, Jacob (igralec) 303
 • Logar, Grega (1988-, recenzent) 4
 • Logar, Klementina (prevajalec) 282
 • Loibl, Thomas (izvajalec) 331
 • Lothar, Susanne (izvajalec) 326
 • Louwyck, Sam (igralec) 294
 • Lovibond, Ophelia (1986-, izvajalec) 291
 • Lovšin, Polona (1973-, ilustrator) 229
 • Lubi, Maja (ilustrator) 240
 • Lucaciu, Tudor (fotograf) 333
 • Lunaček, Izar T. (ilustrator) 270
 • Lyons, David (1976-, izvajalec) 332


 • Ma, Tzi (1962-, igralec) 289
 • Macat, Julio (fotograf) 315
 • MacDougall, Lewis (izvajalec) 318
 • MacFarlane, Seth (izvajalec) 346
 • MacKay, George (1992-, igralec) 297
 • MacLaine, Shirley (1934-, izvajalec) 337
 • Macnaughton, Tina (ilustrator) 213
 • Macuh, Bojan 39, 236
 • Maček, Amalija (prevajalec) 79
 • Mädel, Bjarne (igralec) 335
 • Maillard, Ronan (skladatelj) 313
 • Majcenovič Kline, Barbara 115, 116
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 213
 • Majsova, Natalija (prevajalec) 34
 • Makarovič, Jan 287
 • Malen, Justin (scenarist) 322
 • Malik, Art (izvajalec) 327
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 24, 61, 134, 196
 • Malone, Jena (1984-, igralec) 320
 • Malpas, Jodi Ellen 174
 • Mancinelli, Fabrizio (skladatelj, skladatelj) 347
 • Mangold, Matthias F. 75
 • Mapes, Mary (bibliografski predhodnik) 332
 • Marcon, André (1948-, izvajalec) 313
 • Marinković, Ksenija (1966-, izvajalec) 317
 • Marinković, Pavo (1967-, scenarist, režiser) 317
 • Markovič, Olga (avtor) 74
 • Markovič, Sašo (prevajalec, prevajalec) 328
 • Martin, Charles (1969-) 175
 • Martin, Philip (režiser, režiser) 326
 • Martinčič, Ruth (prevajalec) 105
 • Martinez, Cliff (skladatelj) 320
 • Martini, Max (1969-, izvajalec) 300
 • Massett, Patrick (1962-, scenarist) 305
 • Masterl Štefanič, Mojca (prevajalec) 32
 • Mate, Janez 64
 • Mate, Matej (avtor dodatnega besedila) 64
 • Mate, Miran (avtor dodatnega besedila) 64
 • Mate, Vasilij (fotograf) 64
 • Matičetov, Milko (zbiratelj) 253
 • Matjačić, Zlatko (recenzent) 4
 • Matthews, Carole 176
 • Mauff, Max (1987-, igralec) 334
 • Mawle, Joseph (1974-, izvajalec) 326
 • Mazer, Dan (scenarist) 322
 • Mazur, Robert (bibliografski predhodnik) 308
 • Mbatha-Raw, Gugu (1983-, igralec) 303
 • McCartney, Paul (izvajalec) 293
 • McConaughey, Matthew (1969-, igralec) 303, 305
 • McConaughey, Matthew (1969-, izvajalec) 346
 • McDormand, Frances (izvajalec) 328
 • McElhatton, Michael (izvajalec) 291
 • McEwan, Ian (1948-) 177
 • McGregor, Ewan (1971-, izvajalec) 316
 • McKay, Chris (režiser, režiser) 345
 • McKiernan, Dylan Phillip (izvajalec) 307
 • McKinnon, Kate (1984-, izvajalec) 322
 • Mébarki, Thierry (drugo) 266
 • Medved, Andrej (1947-) 83
 • Medved, Mirko (pevec, izvajalec) 338, 339
 • Medvešček, Pavel (avtor, urednik) 49
 • Medvešek, Janez 278
 • Melville, James (izvajalec) 318
 • Melvin (ilustrator) 211
 • Mendiževec, Aleš (avtor) 30
 • Ménochet, Denis (1976-, igralec) 290
 • Mercina, Marija 117
 • Merljak, Maja Martina (izvajalec) 345
 • Mešić, Davor (fotograf) 52
 • Meško, Aleksandra 65
 • Method Man (izvajalec) 323
 • Michaels, Anne (1958-) 178
 • Mićanović, Miroslav (avtor dodatnega besedila) 163
 • Miklavc, Ferdinand (1948-, prevajalec) 139
 • Mikolič, Vesna (1965-, somentor) 121
 • Milan, Courtney 179
 • Milenković Kikelj, Nina (avtor dodatnega besedila) 106
 • Millas, Maria (prevajalec) 68
 • Miller, Daniel (1954-) 29
 • Miller, T. J. (1981-, izvajalec) 322
 • Minis, Hadewych (izvajalec) 331
 • Miotti, Eugenio (fotograf) 51
 • Mislej, Lisa (prevajalec) 201
 • Mišič, Gregor (avtor, urednik, fotograf) 69
 • Mišigoj-Duraković, Marjeta (recenzent) 69
 • Mitrevski, Ivan (ilustrator) 201
 • Mizuno, Sonoya (izvajalec) 311
 • Mlakar, Simon (1977-) 270
 • Modrijan, Irena (1974-, prevajalec) 131
 • Modrijani 91
 • Molek, Iva (recenzent) 78
 • Monroe, Mark (scenarist) 293
 • Montanič, Emanuela (izvajalec) 338
 • Moor, Ben (izvajalec) 318
 • Moore, Demi (izvajalec) 337
 • Moore, Gareth (25.4.1975-) 101, 102
 • Moore, Mandy (1976-, koreograf) 311
 • Morán, Mercedes (igralec) 321
 • Moravec, Oxana (igralec) 333
 • Morgan, Tracy (1968-, izvajalec) 301
 • Mortensen, Viggo (1958-, igralec) 297
 • Moss, Elisabeth (1983-, izvajalec) 332
 • Mourikis, Vangelis (izvajalec) 330
 • Možina, Miran (avtor dodatnega besedila) 60
 • Mrak, Miro (prevajalec) 164
 • Muck, Deja (recenzent) 78
 • Muck, Desa 237
 • Mulroney, Dermot (izvajalec) 332
 • Mumford, Eloise (izvajalec) 300
 • Munih, Marko (1962-, urednik) 4
 • Munih, Živa (prevajalec) 247
 • Munn, Olivia (1980-, izvajalec) 322
 • Muñoz, Diego (igralec) 321
 • Munro, Alice (1931-) 310
 • Muntean, Radu (režiser, scenarist) 333
 • Murphy, Thomas Francis (1953-, igralec) 303
 • Musek, Janek (recenzent) 7
 • Mustafić, Perica (fotograf) 51
 • Muževič, Igor (avtor) 69
 • Mydy Rabycad (skladatelj) 317
 • Myers, Claudia (scenarist) 337


 • Nagase, Masatoshi (1966-, izvajalec) 323
 • Naing, Richard (scenarist) 291
 • Nanjiani, Kumail (izvajalec) 301
 • Nared, Matija 47
 • Natek, Karel (fotograf) 277
 • Navojec, Bojan (1976-, izvajalec) 317
 • Neergaard-Holm, Olivia (scenarist) 334
 • Neeson, Liam (izvajalec) 318
 • Neisha 92
 • Nelson, Charlie (izvajalec) 299
 • Nelson, Craig T. (igralec) 305
 • Nemec, Bojan (recenzent) 4
 • Nemec, Maja (1990-, avtor dodatnega besedila) 267
 • Nesbø, Jo (1960-) 180
 • Ness, Patrick 318
 • Ness, Patrick (scenarist) 318
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 11, 188
 • Ng, Francis (izvajalec) 336
 • Ni, Ni (izvajalec) 336
 • Nisenson, Alexa (izvajalec) 301
 • Noble, Carol (scenarist) 338
 • Noble, Sabina (prevajalec) 137
 • Nolte, Nick (izvajalec) 1
 • Norris, Dean (izvajalec) 301
 • Novak, Alenka (1958-, prevajalec) 9, 57, 256
 • Novak, Boris A. 181
 • Novak, Luka (1963-) 76
 • Novak, Maja (1960-, prevajalec) 145, 280
 • Novak, Mitja (glasbenik, izvajalec) 92
 • Novak, Primož (1972-, avtor dodatnega besedila) 64
 • Nuhijev-Galičič, Vera 15


 • O'Brien, Mark (igralec, igralec) 289
 • O'Connor, Gavin (1964-, režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 1
 • Ogorevc, Marjan 16
 • Ogrin, Darko (urednik, fotograf) 277
 • Ogrin, Katja (prevajalka, izvajalec) 338, 339
 • Ogrin, Tina (izvajalec) 338, 339
 • Ojdanić, Ecija (izvajalec) 317
 • Oketič, Klemen (drugo) 48
 • Oketič, Radko (urednik, ilustrator) 48
 • Olayo, Gracia (1957-, izvajalec) 319
 • Olejníková, Daniela (ilustrator) 257
 • Omerza, Igor 285
 • O'Morain, Padraig 17
 • Ora, Rita (izvajalec) 300
 • Oraki, Sattar (skladatelj) 302
 • Orel Kos, Silvana (prevajalec) 100
 • Orel, Barbara (urednik) 104
 • Orsenna, Erik (1947-) 85
 • Orth, Patrick (fotograf) 331
 • Oseban, Ana Jasmina (1978-, prevajalec) 199
 • Osin, Roman (fotograf) 291
 • Osnovna šola (Lesično) 42
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 223
 • Ostanek, Kristijan (izvajalec) 345
 • Otel, Vasile (fotograf) 51
 • Ovčak Kos, Maja 38
 • Øvredal, André (1973-, režiser) 291


 • Pacheiner-Klander, Vlasta 119
 • Pačnik, Erna (prevajalec) 182
 • Pakalović, Olga (izvajalec) 317
 • Paljevec, Andreja 66
 • Pally, Adam (izvajalec) 315
 • Palmer, Charles (režiser) 324, 325
 • Palmer, Hubbel (scenarist) 315
 • Pamuk, Orhan 182
 • Pance, Svetozar 77
 • Pankrti 93
 • Pannen, Kai (ilustrator) 9, 57
 • Paolucci, Luigi (scenarist) 298
 • Papadopoulos, Babis (skladatelj) 330
 • Papadopoulou, Vicky (izvajalec) 330
 • Pasek, Benj (pisec besedila uglasbenih pesmi) 311
 • Patrić, A. S. 183
 • Patterson, James (1947-, bibliografski predhodnik) 315
 • Paul, Justin (pisec besedila uglasbenih pesmi) 311
 • Pavček, Maj (fotograf) 126
 • Pavček, Saša 126
 • Pavletič, Boštjan (ilustrator) 124
 • Pavliha, Marko (avtor dodatnega besedila) 16
 • Pavlin, Maja (23.11.1989-, prevajalec) 329
 • Pavšek, Brane (prevajalec) 250
 • Pearce, Ashley (režiser) 327
 • Pecev, Ivan (avtor) 69
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 194
 • Pečnikar, Lija (izvajalec) 346
 • Pemberton, Daniel (1977-, skladatelj) 305
 • Pence, Josh (izvajalec) 311
 • Percival, Juliet (ilustrator) 8
 • Percy, Sharon (izvajalec) 307
 • Perger, Alenka (prevajalec) 166
 • Perić, Stjepan (izvajalec) 317
 • Perko, Andrej (1953-) 67
 • Perko, Janja (1958-) 120
 • Perkon, Adrijana (kartograf) 49
 • Peroci, Ela 238
 • Perović, Željko (1961-, prevajalec) 126
 • Perovšek, Jurij (recenzent) 80
 • Perry, Jane (izvajalec) 291
 • Petan, Mateja (prevajalec) 284
 • Petaros, Igor (drugo) 48
 • Petek Levokov, Milan 239, 271
 • Petek, Polona (1972-, prevajalec) 29
 • Peterle, Lojze (avtor dodatnega besedila) 32
 • Petkovšek, Tina (1988-, avtor) 69
 • Petrič, Mojca (psihologinja, avtor) 7
 • Petrović, Tanja (1974-, recenzent) 34
 • Pezdevšek, Florjan (avtor) 78
 • Pfannebecker, Inga (avtor) 73
 • Phillips, Susan Elizabeth 184
 • Piber, Petra (prevajalec) 75
 • Pičulin, Igor (ilustrator) 107
 • Pieske, Emilia (igralec) 335
 • Pisk, Rok (avtor dodatnega besedila) 105
 • Piškur, Bojana (urednik, avtor dodatnega besedila) 30
 • Pitts, Sorrel 263
 • Plachetka, Karina (1975-, igralec) 335
 • Planinc, Marko (novinar, avtor dodatnega besedila) 202
 • Pleterski, Andrej (1979-, prevajalec) 257
 • Plut, Dušan (1950-, recenzent) 277
 • Podgoršek, Milena (prevajalec) 8
 • Podgoršek, Veronika 18
 • Podobnik, Janez (1964-, recenzent) 4
 • Podržaj, Tina (prevajalec) 63
 • Pogačar, Kaja (fotografinja, fotograf) 76
 • Pogačnik, Jelka (prireditelj) 238
 • Ponikvar, Andreja (avtor) 113
 • Ponikvar, Primož (prevajalec) 180
 • Popistaşu, Maria (1980-, igralec) 333
 • Porenta, Tina (prof. šp. vzg., avtor) 69
 • Posey, Parker (1968-, izvajalec) 296
 • Postelnicu, Iulian (igralec) 333
 • Poterunkovič, Peter (avtor dodatnega besedila) 146
 • Potočnik, Andrea (prevajalec) 25
 • Potočnik, Dragan 185
 • Potpara, Lili (prevajalec) 156
 • Povž, Meta 51
 • Poza, Nathalie (igralec) 310
 • Prašnikar, Dušan (1977-, fotograf) 277
 • Pregelj, Barbara (1970-, recenzent) 111
 • Pregl Kobe, Tatjana 286
 • Pregl, Arjan (ilustrator) 127
 • Pregl, Sanja 127, 240
 • Prelog, Marija (1954-, ilustrator) 51
 • Preston, John (1950-, avtor) 59
 • Prešeren, Sašo (izvajalec) 338, 339
 • Prica, Alma (1962-, izvajalec) 317
 • Prirodoslovni muzej Slovenije 50
 • Pukšič, Janez (fotograf) 74
 • Pure West (glasbena skupina) (skladatelj) 340, 341, 342, 343, 344
 • Pureber, Tjaša (avtor) 30
 • Pušič, Maja (izvajalec) 338
 • Pušnik, Maruša (recenzent) 80
 • Putney, Mary Jo 186
 • Pütter, Trystan (izvajalec) 331


 • Quaid, Dennis (izvajalec) 332


 • Radaljac, Anja (prevajalec) 136
 • Radičevič, Dejan (aranžer, glasbeni producent, izvajalec) 92
 • Radoja, Stipe (izvajalec) 317
 • Rǎdulescu, Rǎzvan (1969-, scenarist) 333
 • Ragchaa, Ankhnyam (igralec) 312
 • Rakovec-Felser, Zlatka 187
 • Ramírez, Édgar (igralec) 305
 • Rampling, Charlotte (1946-, igralec) 290
 • Rasuk, Victor (1984-, izvajalec) 300
 • Rašić, Igor (Raša, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 283
 • Rault, Alexis (skladatelj) 329
 • Ravnjak, Vili (avtor dodatnega besedila) 26
 • Razpotnik, Jože (avtor dodatnega besedila) 209
 • Reay, Simon (fotograf) 348, 349, 350, 351, 352
 • Rebolj, Dušan (1975-, prevajalec) 3
 • Rebula-Tuta, Alenka (avtor dodatnega besedila) 123
 • Red Hawk 19
 • Redford, Robert (1937-, izvajalec) 332
 • Reeves, Keanu (igralec) 320
 • Refn, Nicolas Winding (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 320
 • Regovec, Matjaž (avtor dodatnega besedila) 12
 • Reilly, John C. (1965-, izvajalec) 346
 • Reis, Joshua (fotograf) 308
 • Rejc, Jure (recenzent) 4
 • Renner, Jeremy (igralec) 289
 • Repanšek, Luka (1987-, recenzent) 119
 • Repe, Blaž (1972-, kartograf, fotograf) 277
 • Repnik, Eva (recenzent) 4
 • Repnik, Mitja 94, 95, 96, 97, 98
 • Requa, John (bibliografski predhodnik) 292
 • Reuter, Jasmin (skladatelj) 335
 • Riddell, Chris 272
 • Riggle, Rob (izvajalec) 315
 • Rivers, Francine (1947-) 188
 • Roberts, Nora 189
 • Robichaux, Van (scenarist, bibliografski predhodnik) 301
 • Rodman, Miha (izvajalec) 346
 • Roel, Esteban (1969-, režiser) 319
 • Rogowski, Franz (igralec) 334
 • Rojc, Tanja (prevajalec) 17, 189
 • Rong, Jiang (1946-) 312
 • Ropret, Neža (prevajalec) 160
 • Rosato, Cristina (izvajalec) 292
 • Rosenthal, Johnny (scenarist) 292
 • Rosher, Jenna (fotograf) 309
 • Ross, Gary (režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 303
 • Ross, Matt (scenarist, režiser) 297
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec) 215
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 195
 • Rotar-Pavlič, Danica (recenzent) 69
 • Rothe, Jessica (izvajalec) 311
 • Roulot, Jean-Marc (izvajalec) 299
 • Roussel, Guillaume (1980-, skladatelj) 304
 • Rowling, J. K. 264
 • Rozman, Andrej (1955-, prevajalec) 163
 • Ručigaj, Katjuša (prevajalec) 249
 • Rus, Jure (medijske komunikacije, fotograf) 87
 • Russell, Keri (1976-, igralec) 303
 • Russell, Lucy (izvajalec) 331
 • Rutar, Cvetka 20
 • Rutter, Kate (izvajalec) 307
 • Ryan, Amy (izvajalec) 308
 • Ryan, Robbie (fotograf) 307


 • Saksida, Igor (avtor dodatnega besedila) 220, 229, 230
 • Salecl, Renata 31
 • Saleina, Thorsten 245
 • Sallette, Céline (1980-, izvajalec) 304
 • Samide, Marjana (prevajalec) 73
 • Sandgren, Linus (fotograf) 311, 328
 • Santamaria, Claudio (1974-, izvajalec) 298
 • Santiago, Nadia de (1990-, izvajalec) 319
 • Saunders, Jennifer (1958-, izvajalec) 346
 • Sawyers, Parker (izvajalec) 291
 • Schaefer, Roberto (fotograf) 316
 • Schipper, Sebastian (režiser, scenarist) 334
 • Schirrmacher, Thomas (avtor dodatnega besedila) 32
 • Schlöndorff, Volker (scenarist, režiser) 299
 • Schmidt, Matjaž (1948-2010, ilustrator) 232
 • Schulz, Charles M. 246, 273
 • Schulz, Eike Frederik (scenarist) 334
 • Schwartzmann, John (fotograf) 300
 • Sciamma, Céline (1980-, scenarist) 329
 • Scott, Ridley (režiser) 295
 • Sedmak, Aleš (1952-, ilustrator) 52
 • Seghers, Anna (1900-1983) 190
 • Segura, Santiago (1965-, izvajalec) 337
 • Sekulović, Nikola (izvajalec) 338
 • Seliškar Kenda, Mateja (prevajalec) 152
 • Seliškar, Tomaž (kartograf) 51
 • Semolič, Andreja (1969-, avtor, ilustrator) 69
 • Senčar, Eva (avtor dodatnega besedila) 127
 • Senčar, Eva (avtor dodatnega besedila, urednik, prireditelj) 16
 • Senčar, Igor (publicist, avtor dodatnega besedila) 32
 • Shann, Briana (izvajalec) 307
 • Shapiro, Theodore (skladatelj) 322
 • Sharma, Robin Shilp (1964-) 21
 • Shaver, Andrew (igralec) 289
 • Shaw, Martin (izvajalec) 327
 • Shearer, Joel (skladatelj) 309
 • Shelton, Uriah (izvajalec) 336
 • Shulga, Olena (scenarist) 339
 • Shuster, Joe (bibliografski predhodnik) 345
 • Siegel, Jerry (1914-1996, bibliografski predhodnik) 345
 • Sierens, Arne (1959-, scenarist) 294
 • Silič, Melita (prevajalec) 104
 • Silva, Hugo (izvajalec) 319
 • Simčič, Naja (ilustrator) 248
 • Simonischek, Peter (1946-, izvajalec) 331
 • Simons, Timothy (igralec) 305
 • Simpson Grom, Petra (recenzent) 69
 • Sinanović, Muanis (avtor dodatnega besedila) 168
 • Sivec, Ivan (1949-, pisec besedila uglasbenih pesmi) 90
 • Skalicky, Marjan (avtor dodatnega besedila) 55
 • Skarlovnik, Slavko 191
 • Skowron, Jeff (izvajalec) 292
 • Skrt, Darja (1961-, avtor, urednik) 49
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 255, 280
 • Skušek, Zoja (prevajalec) 85
 • Slakonja, Klemen (izvajalec) 345
 • Slapar, Vesna (1974-, izvajalec) 346
 • Smej Novak, Valentina (avtor) 76
 • Smirnovaite, Marija (ilustrator) 220
 • Smolej, Tone (recenzent) 119
 • Smotlak, Maja 121
 • Smrekar, Ajda (izvajalec) 346
 • Snoj, Jurij (1953-) 99
 • Snyder, Timothy 35
 • Solon, Laura (scenarist) 322
 • Somers, Alex (skladatelj) 297
 • Sosič, Marko (avtor dodatnega besedila) 123
 • Sosič, Sarival 192
 • Soulwax (skladatelj) 294
 • Speck, Will (režiser) 322
 • Speeckaert, Glynn (1964-, fotograf) 313
 • Spruk, Tadeja (prevajalec) 183
 • Squires, Hayley (izvajalec) 307
 • Sqürl (glasbena skupina) (skladatelj) 323
 • Stadlober, Robert (1982-, izvajalec) 299
 • Stanfield, Lakeith Lee (izvajalec) 316
 • Stanič, Marjan (glasbenik, izvajalec) 88
 • Starc, Gregor (1976-, avtor) 69
 • Starc, Gregor (1976-, prevajalec) 69
 • Starr, Mike (1950-, izvajalec) 292
 • Starr, Ringo (izvajalec) 293
 • Steinberg, Sebastian (skladatelj, izvajalec) 3
 • Stenham, Polly (scenarist) 320
 • Stepišnik, Uroš (1975-, kartograf, fotograf) 277
 • Stermecki, Gregor (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi, izvajalec) 89
 • Stewart, Kristen (1990-, izvajalec) 296
 • Stoll, Corey (igralec) 305
 • Stoll, Corey (izvajalec) 296
 • Stone, Emma (1988-, izvajalec) 311
 • Storaro, Vittorio (fotograf) 296
 • Stott, Ken (1955-, izvajalec) 296
 • Strel, Jaka (avtor, urednik) 69
 • Strel, Janko (avtor, urednik) 69
 • Strojnik, Vojko (recenzent) 69
 • Stubelj Ars, Mojca 247, 248
 • Studen, Andrej (1963-, urednik) 80
 • Stuhlbarg, Michael (igralec) 289
 • Stuhlbarg, Michael (izvajalec) 316
 • Suárez, Emma (igralec) 310
 • Suchet, David (izvajalec) 324, 325, 326, 327
 • Suhadolnik, Jože (1966-, fotograf) 126
 • Sulič, Nives (prevajalec) 87
 • Summer, Eric (režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 338
 • Suo, Jieun-min (scenarist) 306
 • Susser, Evan (scenarist, bibliografski predhodnik) 301
 • Svete, Gorazd 37
 • Svetina, Peter (1970-) 128


 • Šega, Saša (avtor dodatnega besedila) 64
 • Šeme, Mojca (recenzent, avtor dodatnega besedila) 13
 • Šeme, Primož (recenzent, avtor dodatnega besedila) 13
 • Šengelaja, Rosvita 122
 • Šenk, Nina 100
 • Šimenc, Marjan (recenzent) 10
 • Šinkovec, Silvo 44
 • Šircelj, Kristina (prevajalec) 266
 • Šivic, Urša (recenzent) 99
 • Škobalj, Eva 22
 • Škodič, Polona (avtor dodatnega besedila) 48
 • Škraban, Juš (prevajalec) 68
 • Škrjanc, Igor (1963-, recenzent) 4
 • Špan, Robert (urednik) 12
 • Špelec, Sara (prevajalec) 116
 • Špendov, Janez (prevajalec) 86
 • Špes, Metka (1950-, recenzent) 277
 • Štampe Žmavc, Bina 129
 • Štefan, Anja (urednik) 253
 • Šteger, Aleš (prevajalec) 321
 • Šter, Katarina (urednik) 99
 • Štrajhar, Mateja (prevajalec) 201
 • Štrajn, Darko (recenzent) 10
 • Štrakl, Romeo (ilustrator) 236
 • Štrljić, Milan (izvajalec) 317
 • Štrus, Jasna (recenzent) 52
 • Štuhec, Olga (prevajalec) 159
 • Šuler, Tatjana (prevajalka, prevajalec) 150


 • Tacer, Aleš (avtor dodatnega besedila) 191
 • Tajana, Staša 193
 • Takakura, Ken (1931-, izvajalec) 295
 • Takayanagi, Masanobu (fotograf) 1
 • Talbot, Joby (1971-, skladatelj) 346
 • Tambakis, Anthony (bibliografski predhodnik) 1
 • Tangradi, Bill (igralec) 303
 • Tangy, Laurent (fotograf) 304
 • Tanšek, Simon (fotograf) 317
 • Tavčar, Bojan (1977-, fotograf) 86
 • Tavčar, Dobrin (fotograf) 66
 • Teardo, Theo (1966-, skladatelj) 298
 • Tebbetts, Christopher (bibliografski predhodnik) 315
 • Téchiné, André (režiser, scenarist) 329
 • Tehovnik, Barbara (urednik) 107
 • Tekmovanje ACM v znanju računalništva (11 ; 2016 ; Ljubljana) 5
 • Tellegen, Toon 249
 • Tennant, Andy (režiser) 337
 • Terpin, Marija (avtor, urednik) 86
 • Terzić, Dana (1984-, ilustrator) 222
 • Terzić, Nedeljko 250
 • Théret, Christa (1991-, izvajalec) 313
 • Thornton, Billy Bob (1955-, izvajalec) 292
 • Todeschini, Bruno (1962-, izvajalec) 304
 • Tolle, Eckhart 23
 • Tomažič, Iztok (1974-, avtor, ilustrator, fotograf) 52
 • Tomec, Špela (prevajalec) 299, 304, 310, 313, 333
 • Topić, Peter (avtor dodatnega besedila) 206
 • Toporišič, Tomaž (recenzent) 104
 • Tosar, Luis (1971-, izvajalec) 319
 • Trezner, Filip (fotograf) 82
 • Trobec, Tajan (kartograf, fotograf) 277
 • Trobilni ansambel Slovenske filharmonije (izvajalec) 100
 • Tsitsilin, Aleksey (fotograf, režiser) 347
 • Tsortekis, Yannis (izvajalec) 330
 • Turk, Andrej (prevajalec, prevajalec) 197
 • Tušak, Matej (avtor) 69
 • Tyler, Brian (1972-, skladatelj) 332


 • Ude, Aleš (recenzent) 4
 • Uderzo, Albert 274
 • Uderzo, Albert (z enoto povezano ime) 266
 • Udovč Krhen, Jožica 130
 • Udovč Krhen, Jožica (ilustrator) 281
 • Ugarte, Adriana (igralec) 310
 • Ulčar, Ciril 208
 • Ulrich, Jennifer (izvajalec) 298
 • Unis, Richard (fotograf) 58
 • Urbanc, Peter (prevajalec, izvajalec) 338
 • Uršič, Miha (avtor) 74


 • Vahen, Gorazd (ilustrator) 225
 • Vake, Danijel 251
 • Valant, Janez (1979-, fotograf) 52
 • Valent, Joan (skladatelj) 319
 • Valentinčič, Helena (prevajalec) 325, 326
 • Valestrand Eike, Ida Leonora (igralec) 288
 • Valestrand Eike, Leonard (igralec) 288
 • Valetič, Žiga (urednik, prevajalec) 203
 • Valič, Domen (izvajalec) 345
 • Valič, Peter (fotograf) 51
 • Van de Sande, Theo (fotograf) 292
 • Van Groeningen, Felix (1977-, režiser, scenarist) 294
 • Van Malder, Dominique (1976-, igralec) 294
 • Van Sant, Gus (režiser) 328
 • Van Severen, Boris (1989-, igralec) 294
 • Vance, Courtney B. (izvajalec) 322
 • Vãncicã, Adrian (igralec) 333
 • Vanderbilt, James (režiser, scenarist) 332
 • Vandermeersch, Charlotte (1983-, igralec) 294
 • Vatovec, Ivana (avtor dodatnega besedila) 130
 • Vazquez, Yul (izvajalec) 308
 • Veber, Alenka (1968-, avtor dodatnega besedila) 209
 • Vehar, Janja (ilustrator) 218, 219
 • Velázquez, Fernando (skladatelj) 318
 • Veler, Alenka (avtor dodatnega besedila) 255
 • Velkovrh, Ciril 45
 • Velkovrh-Bukilica, Vesna (prevajalec) 247
 • Venier Zalokar, Nina (prevajalec) 60
 • Vérant, Samantha 194
 • Vermeir, Tom (igralec) 294
 • Verndal, Line (igralec) 288
 • Vertelj, Nataša 252
 • Vevar, Štefan (1953-, urednik, avtor dodatnega besedila) 104
 • Vicari, Daniele (1967-, režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 298
 • Vide, Irena (avtor dodatnega besedila) 82
 • Videnšek, Marjan (avtor dodatnega besedila) 55
 • Vidmar, Milan (1885-1962) 103
 • Vidmar, Polona (1971-, avtor dodatnega besedila) 187
 • Vila-Matas, Enrique (1948-) 195
 • Vilčnik, Rok (pisec besedila uglasbenih pesmi) 89
 • Villeneuve, Denis (režiser) 289
 • Vitale, Joe (1953-) 81
 • Vodušek, Mojca (1952-, prevajalec) 101, 102
 • Vos, Hélène De (igralec) 294
 • Vrečar, Tomislav (pisec besedila uglasbenih pesmi) 92
 • Vrečko, Janez (avtor dodatnega besedila) 181
 • Vrečko, Janez (recenzent) 104
 • Vrečko, Tina (prevajalec) 81
 • Vujičić, Lidija (recenzent) 41
 • Vysoudil, Miroslav (fotograf) 277


 • Walker, Mandy (fotograf) 332
 • Walsh, Matt (izvajalec) 337
 • Walsh, Nicola (fotografinja, fotograf) 75
 • Warin, Eric (režiser) 338
 • Waters, Mark S. (režiser) 292
 • Weaver, Sigourney (1949-, izvajalec) 318
 • Webb, Richard (skladatelj) 348, 349, 350, 351, 352
 • Weir, Stephnie (izvajalec) 301
 • Weiss, Jernej (recenzent) 99
 • Welliver, Titus (izvajalec) 328
 • Whitaker, Forest (igralec) 289
 • Whitley, Kym E. (izvajalec) 301
 • Wilkening, Stefan (1967-, izvajalec) 299
 • Willewaldt, Urška (prevajalec) 21
 • Williams, Catherine (scenarist) 348, 349, 350, 351, 352
 • Williams, Michael Kenneth (igralec) 290
 • Winchell, Ben (izvajalec) 314
 • Winnewisser, Sylvia 24
 • Winter, Claudia 196
 • Winter, Stefaan De (igralec) 294
 • Witherspoon, Reese (izvajalec) 346
 • Wittenborn, Michael (izvajalec) 331
 • Wittrock, Finn (izvajalec) 311
 • Wohl, Louis de (1903-1961) 197
 • Wolf, Sabine (igralka, igralec) 335
 • Woo, Jung (izvajalec) 306
 • Workman, Lyle (skladatelj) 292


 • Yigit, Burak (igralec) 334
 • Yin, Zhusheng (igralec) 312
 • Yost, Christopher (1973-, scenarist) 314
 • Young, Bradford (fotograf) 289
 • Young, Samantha 198
 • Yuen, Russell (igralec) 289


 • Zagorc-Končan, Jana (avtor) 71
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 260
 • Zamyslov, Aleksey (scenarist) 347
 • Zavadlav, Radivoj (fotograf) 49
 • Završnik, Jernej (avtor) 69
 • Zdešar, Tina (avtor) 69
 • Zeitlinger, Peter (1960-, fotograf) 3
 • Zeitoun, Laurent (bibliografski predhodnik, scenarist) 338
 • Zellinger, Renate C. 25
 • Zervos, Petros (izvajalec) 330
 • Zidar, Primož (avtor) 52
 • Zigrino, Jenny (izvajalec) 292
 • Zimmer, Hans (1957-, skladatelj) 295
 • Zinman, John (1966-, scenarist) 305
 • Zore, Franjo 209
 • Zorec, Marjeta (urednik) 205
 • Zorec, Miha 46
 • Zorin, Janko (fotograf) 42
 • Zorman, Alojz (ilustrator) 74
 • Zupančič, Maja (1959-, recenzent) 7
 • Zupančič, Maša (prevajalec) 147
 • Zupančič, Mitja (17.5.1967-) 82
 • Zupančič, Neja (fotograf) 82
 • Zupanič Slavec, Zvonka (avtor dodatnega besedila) 48
 • Zupet, Petra (recenzent) 69
 • Zweig, Stefan (1881-1942) 199
 • Zwölf, Igor (prevajalec) 246, 273


 • Žagar, Janja (1961-) 87
 • Žagar, Vesna (1968-, prevajalec) 300, 345
 • Žakelj, Amalija (recenzent) 43
 • Žakelj, Špela 254
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 274
 • Žgajnar Gotvajn, Andreja 71
 • Žilavec, Gorazd (1973-, izvajalec) 346
 • Žižek, Mojca 210
 • Žlajpah, Leon (recenzent) 4
 • Žmavc, Andrej (fotograf, fotograf) 129
 • Žnidar, Tamara 6
 • Žorž, Grega (kartograf) 86
 • Žorž, Mirjan (ilustrator) 50
 • Župančič, Matjaž (fotograf) 51
 • Žvab, Andraž Marjan 26

PREDMETNO KAZALO


 • 1. maj 269
 • 19./20.st. 279
 • 1991-2011 121


 • 20.-21.st. 125, 173, 181


 • adolescenca 329
 • akcija 314
 • akcijska drama 303
 • akcijska kriminalka 304
 • akcijski film 303, 304
 • albumi 51
 • alkoholiki 283
 • alkoholizem 67
 • Američani - V leposlovju - Slovenija 201
 • Američanke - V leposlovju - Francija 194
 • Ameriška književnost - Romani 134, 172, 179
 • Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju 165
 • ameriški animirani filmi 345, 346
 • Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji 1
 • ameriški igrani filmi 1, 295
 • Ameriški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 290
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 316, 321
  • - Filmska drama
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 292, 296, 301, 322, 337
  • - Glasbeni film - Video DVD-ji 311
  • - Grozljivka - Video DVD-ji 291
  • - Srhljivka - Video DVD-ji 320
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 289
 • Ameriški mladinski igrani filmi
  • - Fantastični film - Video DVD-ji 318
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 315
 • amuleti 49
 • angleščina 248
 • Angleščina
  • - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje 259, 263
  • - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 110
  • - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 109
 • angleščina za otroke 110
 • Angleški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 290
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 307, 308
  • - Grozljivka - Video DVD-ji 291
  • - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji 324, 325, 326, 327
 • Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 318
 • animirani filmi 315, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 349, 350, 351, 352
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
 • animirani filmi za otroke 338, 339, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • animirano-igrani film 318
 • animirano-igrani filmi 315
 • Anoreksija - V mladinskem leposlovju 260
 • Antešaki (ljudstvo) 47
 • antiglobalizacija 298
 • antropocentrizem 10
 • antropologija 29
 • Argentinski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
 • Arhitekti - Francija 85
 • Arktika 275
 • artificial intelligence 4
 • asane 62
 • astrologija 24
 • Astrologija - Zborniki 12
 • astrološka znamenja 24
 • Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 332
 • Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 331
 • Avtomobili - V otroškem leposlovju 232
 • Avtoritarnost 35


 • Babice (sorodstvo)
  • - Medosebni odnosi - Vnuki - V mladinskem leposlovju 262
  • - V otroškem leposlovju 211
 • Baročna glasba 99
 • barok 85
 • Barthes, Roland - Smrt - V leposlovju 135
 • Beatles (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 293
 • Belgija 274
 • Belgijski igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 294, 307, 313
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 304
 • besedila pesmi 125
 • besedila popevk 125
 • besedišče 110, 114, 118
 • Bevk, France - Spremne besede 265
 • Biblia
  • - Premišljevanja 27
  • - Vplivi 287
 • biblioterapija 67
 • Biografije 280
 • biografska drama 303, 308, 316, 321, 332
 • biografski film 293, 303, 308, 309, 332
 • Biographies 280
 • biokemijska potreba po kisiku 71
 • biologija 52
 • biologija celice glej Celična biologija
 • biološko čiščenje 71
 • biorazgradljivost odpadnih vod 71
 • bioterapija 16
 • Bipolarna motnja razpoloženja 59
 • Biševo 82
 • blues 309
 • Boka Kotorska 82
 • Boks 283
 • boksarji 283
 • bolezni 66
 • Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini 64
 • bolnišnice 256, 260
 • božič 292, 322
 • Brač 82
 • branje 20
 • Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju 256
 • brazilska portugalščina 112
 • brez besedila 224
 • Brezposelnost - V mladinskem leposlovju 268
 • Broz, Josip - Biografije 280


 • Caesar, Caius Iulius - V mladinskem leposlovju 266
 • CD 91
 • celice 52
 • Celična biologija - Učbeniki za srednje šole 52
 • Cerkvena zgodovina - V leposlovju 188
 • Cezar, Gaj Julij glej Caesar, Caius Iulius
 • Charney, Noah - Spomini 201
 • Ciprski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 330
 • Cirkus - V mladinskem leposlovju 268
 • Citologija - Učbeniki za srednje šole 52
 • civilna družba 30
 • Communism 280
 • computer vision 4
 • contemporary Slovenian literature 121
 • Cres 82
 • Crowley, Aleister 26
 • Cultural anthropology 47


 • čaranje 212
 • Čarovnice - V otroškem leposlovju 212
 • čarovniki 227
 • češki igrani filmi 317
 • Češki igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 313
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 317
 • Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
 • Čipkarstvo - Zgodovina - Razstavni katalogi 87
 • čipke 87
 • Črna Gora 82
 • črna komedija 292
 • Črnogorska riviera 82
 • čuječnost 17, 20, 22
 • čustva 13, 257
 • Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki 57


 • danski animirani filmi 345
 • Danski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji 320
 • Davis, Miles - Biografski film - Video DVD-ji 316
 • Dedki - V otroškem leposlovju 229
 • dekleta 262
 • Dekleta
  • - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju 260
  • - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju 256
  • - Splav (medicina) - V leposlovju 179
  • - Ugrabitve - V otroškem leposlovju 227
 • deklice 212, 252, 269
 • Demokracija 35
 • Deskarji - Združene države Amerike 282
 • despotizem 35
 • Detektivi - V otroškem leposlovju 251
 • detektivka 324, 325, 326, 327
 • diagnostika 69
 • didaktika 40
 • dihanje 62
 • Dijaki - Spomini - V leposlovju 133
 • distopija 165
 • doktorske disertacije 121
 • Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 293
 • dolgoživost 56
 • dom 24, 222
 • domača zdravila 61
 • Domorodna ljudstva 47
 • Domovi za starejše ljudi 39
 • domoznanska zbirka SIKORM 45
 • domoznanstvo 82
 • drama 289, 290, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 316, 321, 323, 328, 331, 332, 333, 334, 335
 • druga svetovna vojna 281
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • družba 31, 47
 • družbena gibanja 30
 • Družbena odgovornost podjetij 36
 • Družbene razmere 276
 • družbeni odnosi 16, 31
 • Družbeni procesi - Psihološki vidik 31
 • družbenopolitične razmere 30
 • družina 16, 18, 47, 201, 256, 260, 262, 265, 268
 • Družina
  • - Judje - V leposlovju 131
  • - Travmatične izkušnje - V leposlovju - Baltimore 216
  • - V leposlovju - Korzika - 20.st. 144
 • družinska medicina 69
 • družinske skrivnosti 262
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 147, 216
 • družinski film 288, 318
 • družinski filmi 315
 • družinski odnosi 67, 210
 • Družinski odnosi - V leposlovju 162, 171
 • družinsko nasilje 222
 • Državno tožilstvo - V leposlovju 162
 • Dubrovnik 82
 • Dugi otok 82
 • duhovna rast 16
 • duhovnost 19, 23, 67
 • Duhovnost - Krščanstvo 27
 • Duševna stiska - Samopomoč 14
 • duševne bolezni 68
 • duševne motnje 60
 • Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki 17
 • Duševni bolniki - Skupine za samopomoč - Ustanovitev - Priročniki 68
 • duševno zdravje 57, 59, 68
 • Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki 60
 • DVD 1, 295, 319, 329
 • dvojezični slovarji 109, 115, 116


 • Economic inequality 36
 • Ekonomska neenakost 36
 • ekonomska politika 275
 • Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 37
 • energija 16
 • Energijska medicina - Priročniki 58
 • energijske vaje 58
 • energijsko zdravljenje 58
 • epistemologija 2
 • Esej - Matura - Priročniki 117
 • etnična glasba 88
 • etno 88
 • etno-jazz 88
 • etnologija 29, 49, 87
 • etnološke zbirke 49
 • etologija 53
 • Evropa
  • - Integracija 32
  • - Socialna zgodovina - 19.-20.st. 287
 • Evropska unija 32
 • evropski filmi 319, 329
 • evropski igrani filmi 294, 299, 304, 307, 310, 313, 317, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 333, 334, 335
 • evropski mladinski igrani filmi 288
 • ezoterične šole 26


 • fantastična bitja 237, 318
 • fantastična drama 289
 • fantastični film 289, 290, 336
 • fantastični svetovi 254
 • fantazijska drama 289
 • fantazijski film 289, 290, 336
 • fantazijski filmi 315, 318
 • fantje 105
 • Fantje - Solidarnost - V leposlovju 165
 • farmakoterapija 60
 • Feces - Živali - V otroškem leposlovju 245
 • feministični aktivizem 30
 • Fentonova oksidacija 71
 • Fetalna smrt - Spomini 202
 • filmska drama 1, 289, 321
 • Filozofi - Medosebni odnosi - V leposlovju - Francija - 20.st. 135
 • Filozofija narave 2
 • filozofski vidik 30
 • fitoterapija 61
 • fizično zdravje 58
 • fizikalno-kemijsko čiščenje 71
 • fobije 214
 • folk 309
 • folkloristika 48
 • fotografije 45
 • fotografski albumi 125
 • Francija
  • - Domoznanstvo - Knjige za mladino 286
  • - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino 286
 • Francoska filozofija - V leposlovju 135
 • francoski animirani filmi 338
 • francoski arhitekti 85
 • Francoski filmi
  • - Filmska drama - Igrani filmi 329
  • - Srhjivka - Igrani filmi 319
 • Francoski igrani filmi

 • Galci - V mladinskem leposlovju 266, 274
 • Galler, Elizabeta Katarina von glej Wechsler, Elizabeta Katarina
 • Gasilci - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • Genetika - Učbeniki za srednje šole 52
 • geni 52
 • geografija morij 82
 • geografska razširjenost 51
 • geografske značilnosti 277
 • Gibalna terapija - Priročniki 57
 • gibalne sposobnosti 69
 • Gimnazije - V leposlovju - Celje 133
 • Gladiatorji - Germani - V leposlovju 188
 • glasba 293
 • Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. 99
 • glasbena drama 311
 • Glasbene pravljice - CD-plošče 100
 • glasbeni film 316
 • glasbeniki 293, 309
 • glasbeno dokumentarni film 293
 • glasbeno-plesni film 311
 • Glaser, Karol 119
 • glasovi 235
 • Glina - Zdravilnost - Priročniki 66
 • goljufanje 218
 • gorske doline 277
 • Gospodarski kriminal - V leposlovju - Slovenija 162
 • Gospodarsko pravo - Vaje za visoke šole 38
 • gozdne živali 235
 • Gozdne živali - V otroškem leposlovju 220
 • Gozdovi - V otroškem leposlovju 235
 • Grace, Roy glej Roy Grace (literarni junak)
 • gradniki 70
 • Grafična industrija - Učbeniki za srednje šole 78
 • grozljivka 320
 • Grški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 330
 • Guillain-Barréjev sindrom 64


 • Hamilton, Bethany - Avtobiografije 282
 • Harmonika - Učbeniki 94
 • hčere in matere glej Matere in hčere
 • higiena 106
 • Higiena 56
 • Hildegard von Bingen - Naravno zdravljenje 61
 • Hildegarda glej Hildegard von Bingen
 • Historical reviews 276
 • Honghonški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji 311
 • Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • hrvaški igrani filmi 317
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 317
 • humor 211, 246, 266, 273, 274
 • Hvar 82


 • Icarus 68
 • igra 211, 213
 • igrače 72
 • igrani filmi 295, 317
 • Indigenous peoples 47
 • Indijanci
  • - Mladostniki - V mladinskem leposlovju 255
  • - Rasni odnosi - Belci - V mladinskem leposlovju 255
 • indijanski rezervati 255
 • informacijaki viri 60
 • informacijska tehnologija 2
 • inovativnost 43
 • Instrumentalna glasba - Trobila - CD-plošče 100
 • inteligentnost 7
 • internet 80
 • Internet (računalniško omrežje)
  • - Dokumentarni film - Video DVD-ji 3
  • - Varnost - Priročniki - Knjige za mladino 6
 • intervjuji 293, 309
 • intimnost 18
 • Iranski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 302
 • Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 298
 • Izredne razmere - Preživetje - V leposlovju 165
 • Izsiljevanje - V otroškem leposlovju 240
 • iztrebki 245


 • Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju 140
 • jadranski otoki 82
 • javna kopališča 63
 • jaz 7
 • jazz 316
 • Jazz - 2011-2020 - CD-plošče 88
 • Jeruzalem - Obnova - V leposlovju 131
 • Jezik - Izvor 108
 • Jeziki - Razvoj 108
 • jezikoslovje 119
 • Jezus Kristus - V leposlovju 197
 • Joga - Priročniki 62
 • Joplin, Janis - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 309
 • Judje - Zgodovina - Stari vek 287
 • Judovstvo - Kulturna zgodovina 287
 • Jugoslavija 30
  • - Zgodovina - 20. st. 280
 • Julij Cezar glej Caesar, Caius Iulius
 • Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 306


 • Kamboški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 336
 • Kamboški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 315
 • kamnine 50
 • Kamniška Bistrica (dolina) - Geografija - Zborniki 277
 • kanadski animirani filmi 338
 • Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • kanadski roman 117
 • kapitani 271
 • karakterizacija odpadnih vod 71
 • Kardoš, Štefan - Literarne študije 161
 • karma 12
 • karmična diagnostika 16
 • kartonke 238, 245
 • Kay, Jackie - Avtobiografija 284
 • kemijska potreba po kisiku 71
 • Kirurgi - V leposlovju - ZDA 175
 • Kitajski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 336
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 300
  • - Pustolovski film - Video DVD-ji 312
 • Kitara - Učbeniki 95
 • klani 47
 • klarinet 96
 • Klarinet - Učbeniki 96
 • klavir 96, 98
 • Klekljanje - Zgodovina - Razstavni katalogi 87
 • Kljunasta flavta - Učbeniki - notno gradivo 97
 • kljunasta flavta, solo 97
 • Kmetijska šola Šentjur 45
 • Knight, Newton - Biografski film - Video DVD-ji 303
 • književna vzgoja 111
 • književne vsebine 117
 • Književnost - Matura
 • književnost Slovencev v Italiji 121
 • kocke 70
 • Kognitivna terapija - Priročniki 17
 • koma 256
 • komedija 292, 296, 297, 301, 313, 315, 322, 331, 337
 • komedije 317
 • komunalna higiena 242
 • komunikacija 18
 • Komunizem - Jugoslavija 280
 • Koncentracijska taborišča - Trpljenje - V leposlovju 173
 • Koncerti - Glasba - Srbija - Kalemegdan - 2010 - CD-plošče 93
 • koprodukcija 290, 291, 294, 298, 299, 300, 302, 304, 307, 311, 312, 313, 315, 318, 319, 320, 321, 323, 330, 331, 332, 333, 336, 338, 345
 • koprodukcije 317
 • Korčula 82
 • Kornati 82
 • Koroški Slovenci - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V leposlovju 173
 • Kosmač, Ciril - "Pomladni dan" - Literarne študije 117
 • Kralj, Alojz - Spomini sodobnikov 4
 • Krapanj 82
 • kriminal 84
 • Kriminalistična tehnika - Knjige za mladino 84
 • kriminalka 304, 308, 324, 325, 326, 327, 330, 334
 • kriminalna drama 304, 308, 330, 333, 334
 • kriminalni film 308, 334
 • kriminalni filmi 295
 • Kristjani - Preganjanje - V leposlovju 188
 • kritično mišljenje 22
 • Križ 82
 • Krk 82
 • krščanska duhovnost 27
 • krščanstvo 131
 • kuharske knjige - stročnice - recepti 74
 • Kuharski recepti
  • - Čemaž 77
  • - Paradižnik 76
  • - Vegetarijanske jedi 73
 • Kuharstvo - Priročniki 75
 • kult prednikov 47
 • Kulturna antropologija 47
 • kvaliteta življenja 15


 • Lainšček, Feri - Življenje in delo 125
 • lastniki 232
 • Lastovo 82
 • Le Nôtre, André 85
 • Letenje - V otroškem leposlovju 226
 • Lipuš, Florjan - Literarne študije 173
 • lisice 213
 • literarna teorija 111, 120
 • literarna zgodovina 111, 120
 • literarni kanon 111
 • literarni komentarji 111, 117
 • ljubezen 213, 229
 • Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki 13
 • ljubezenski odnosi 13, 18
 • Ljubezenski partnerji
 • ljubezenski roman 150, 153, 179
 • Ljubljansko barje 225
 • Ljubosumje - V otroškem leposlovju 215
 • Ljudska glasba - Priredbe - Balkan - CD-plošče 88
 • ljudska medicina 61
 • Ljudske pesmi - Priredbe - Balkan - CD-plošče 88
 • Ljudske živalske pravljice - V otroškem leposlovju - Rezija 253
 • ljudski običaji 47
 • ljudsko slovstvo 253
 • logika 84
 • lokalne skupnosti 69
 • Luna - Vplivi - Priročniki 24
 • Lunin koledar 24
 • lunine mene 24
 • lutkovni filmi 348, 349, 350, 351, 352
 • lutkovni filmi za otroke 348, 349, 350, 351, 352


 • mačke 251
 • Mačke - V otroškem leposlovju 214, 238, 239
 • Madagaskar 47
 • Madžarščina
  • - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 114
  • - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 115
 • madžarščina za turiste 114
 • magija 49
 • magnetizem 244
 • Malteški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • manično-depresivne bolezni 59
 • mantre 62
 • Matere in hčere - V leposlovju 171
 • Material culture 29
 • Materialna kultura - Družbeni vidik 29
 • matura 2018 178
 • Mazur, Robert - Biografski film - Video DVD-ji 308
 • meddržavni odnosi 33
 • Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju 262
 • Mediji - Učbeniki za srednje šole 78
 • meditacija 62
 • medmrežje 3
 • Mednarodni ekonomski odnosi - Evropa 32
 • medosebni odnosi 67
 • Medosebni odnosi 16
  • - Povezanost - Priročniki 13
  • - V mladinskem leposlovju 257, 269
  • - V otroškem leposlovju 228
 • Medvešček, Pavel - Zbirateljstvo 49
 • mehki gradniki 70
 • metodika pouka 40
 • Michaels, Anne - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije 117
 • mineralogija 50
 • Miselne igre 101, 102
  • - Knjige za mladino 84
 • mladina 329
 • mladinska gibanja 105, 106
 • Mladinska književnost - Literarne študije 111
 • mladinski filmi 329
 • mladostna ljubezen 194
 • mladostniki 256
 • Mladostniki
  • - Nasveti - Priročniki 105
  • - Odraščanje - V mladinskem leposlovju 257, 261, 262
 • Mljet 82
 • množični mediji 29
 • močvirje 225
 • Močvirje - Ekološko ravnotežje - V otroškem leposlovju 225
 • modrost 246, 262, 273
 • Mongolija 312
 • morja 82
 • morje 271
 • Morski psi - Napadi - Posledice 282
 • motivi 25
 • motorične igre 70
 • mučenci 281
 • Murter 82
 • muzejske zbirke 50


 • način življenja 29
 • najstniki glej Mladostniki
 • narava 107, 235
 • naravno zdravljenje 16, 66
 • Naravno zdravljenje - Priročniki 61
 • naredi sam 46
 • narodna gibanja 279
 • narodna identiteta 121
 • Narodnozabavna glasba - Slovenija - zgoščenke 91
 • nasilje 240
 • Nasilje v družini - V leposlovju 210
 • nasveti 24, 59
 • national identity 121
 • nega 72
 • nega telesa 24
 • nemščina 248
 • Nemščina - Besedišče - Učbeniki 122
 • Nemški igrani filmi - Filmska drama
 • Neoliberalizem 31
 • Neplodnost
  • - Psihološki vidik 8
  • - Zdravljenje 8
 • nered 238
 • Neruda, Pablo - Biografski film - Video DVD-ji 321
 • nesreče 241, 243
 • Nezemljani - V otroškem leposlovju 239
 • nezvestoba 18
 • nizka trobila 98
 • Nizozemščina - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 118
 • nizozemščina za turiste 118
 • nomadi 312
 • Norveška
  • - Domoznanstvo 275
  • - Družbeni razvoj 275
 • Norveški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 288
 • Novak, Boris A. - Literarne študije 181
 • novel 121


 • običaji 269
 • oblačilna kultura 29, 87
 • oblikovanje krajine 85
 • obrti 87
 • Obsesivno kompulzivna motnja - Psihologija - Priročniki 65
 • obutev glej Obuvala
 • Obuvala - V otroškem leposlovju 239
 • Očetje - V otroškem leposlovju 213
 • odkrivanke 245
 • odločitve 11
 • odnosi med spoloma 153
 • Odnosi med spoloma
 • Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole 71
 • odraščanje 105, 255, 329
 • odvisnosti 67
 • oglasi 80
 • Oglaševanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki 80
 • ogledala 227
 • Ogorevc, Marjan - Predavanje 16
 • Okoljska problematika - Filozofski vidik 10
 • Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki 46
 • olimpijske igre 250
 • Opatija 82
 • opazovanje 84
 • ordalne prakse 47
 • organizacija 68
 • orientacija 107
 • Orkester - V otroškem leposlovju 234
 • ornamenti 87
 • osamljenost 252
 • Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi 59
 • osebe z težavami v duševnem zdravju 59
 • osebna doživetja 67, 201, 210
 • Osebna higiena - Knjige za otroke 63
 • osebna pričevanja 66
 • Osebnost - Učbeniki za visoke šole 7
 • osebnostna rast 20, 210
 • Osebnostni razvoj 16
  • - Otroci - Priročniki 20
 • osemdeseta leta 20.st. 30
 • Osnovna šola - Zgodovina 42
 • osnovne šole 42
 • Osnovne šole - Vzgoja 44
 • Otroci - Čustva - Sproščanje - Priročniki 20
 • otroška literatura 20
 • otroška psihologija 20
 • Otroške pesmi - Knjige za otroke 90
 • otroški animirani filmi 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • otroški lutkovni filmi 348, 349, 350, 351, 352
 • otroški risani filmi 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 350, 351, 352
 • otroški vrtci 41
 • otroštvo 265


 • Pahor, Boris 285
 • Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 225
 • paleontologija 50
 • panika 17, 57
 • parjenje 53
 • parki 85
 • partnerska terapija 13
 • partnerski odnosi 13, 18, 59
 • partnerstvo 13, 18
 • Pedagogika - Zborniki 43
 • pikniki 220
 • Piran 82
 • Pirati - V leposlovju - Karibi 153
 • Pisatelji - V leposlovju - ZDA 216
 • pisateljstvo 201
 • Pisma - V leposlovju 194
 • Piškurji - Slovenija - Priročniki 51
 • Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju 144
 • plemena 47
 • Plemstvo
  • - Odnosi med spoloma - Dogovorjene poroke - V leposlovju - Škotska - Anglija 150
  • - V leposlovju
   • - Anglija 153
   • - Španija - 17.st. 153
   • - Zarote - V leposlovju - Perzija 131
 • po animirani seriji 241, 242, 243, 244
 • počitnice 256
 • Počitnice - V otroškem leposlovju 211
 • Podeželje - V mladinskem leposlovju 265
 • Podjetja - Korporativno upravljanje 36
 • Podjetništvo - Priročniki 37
 • pogovor 13
 • pogovori 293, 309
 • Pogum - V otroškem leposlovju 240
 • pohodništvo 262
 • Pohodništvo - Tekmovanja - V leposlovju - ZDA 165
 • policijsko nasilje 298
 • Politična kultura 35
 • politični vidik 30
 • Politika - Etika 35
 • Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani 170
 • pomoč 219, 229, 240, 241, 242, 243, 244, 254, 268
 • pomorska zgodovina 82
 • Pomorstvo - Jadransko morje 82
 • pop 89, 92, 293
 • pop-rock 92
 • popevke 91
 • popotništvo 105
 • popravila 232
 • Popularna glasba
  • - Pevke - Biografije - Video DVD-ji 309
  • - Slovenija
   • - 2001-2010 - CD-plošče 93
   • - 2011-2020 - CD-plošče 89, 92
 • pospravljanje 238
 • Post 55
 • Posvojitev - V leposlovju 284
 • pošasti 318
 • potovanja 262
 • potrošništvo 29, 80
 • poučno leposlovje 286
 • Pouk
  • - Načrtovanje 40
  • - Zborniki 43
 • pozitivno mišljenje 9, 15, 19, 23, 57
 • praktična filozofija 10
 • praktični pouk 40
 • praktično znanje jezika 110, 114, 118
 • Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju 271
 • pravljični film 318
 • prazniki 269
 • Predsodki - V otroškem leposlovju 220
 • predšolska vzgoja 41
 • Pregovori - Slovenija 205
 • prehrana 24, 107
 • Prehrana 56
 • Presna hrana 55
 • preventivna medicina 69
 • prevodi 119
 • Preživetje v naravi - Priročniki 107
 • priboljški 72
 • prijateljstvo 220, 240
 • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 215, 219
 • prijaznost 228
 • prikazni 215
 • Primarna preventiva - Organizacija - Zborniki 69
 • Primarno zdravstveno varstvo - Slovenija - Zborniki 69
 • priredbe 238
 • Prirodoslovni muzej Slovenije - Geološke zbirke - Vodniki 50
 • Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju 175
 • problemi najmlajših 215
 • projekti 68, 69
 • Prometne nesreče - V leposlovju - Pariz 135
 • Promocija zdravja - Zborniki 69
 • protesti 298
 • prva pomoč 107
 • Prva pomoč - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • Prvačka pleh muzika - V otroškem leposlovju 234
 • Prvić 82
 • psi 214
 • Psi
  • - Oprema - Naredi sam - Priročniki 72
  • - V mladinskem leposlovju 246, 273
 • psihiatrična zdravila 60
 • psihično zdravje 58
 • psihoanaliza 12, 31
 • psihodiagnostika 7
 • psihologija 12
 • psihologija osebnosti 7
 • psihološka astrologija 12
 • psihološki nasveti 17, 23
 • psihoterapija 67
 • Psihotropna zdravila
  • - Delovanje - Uporaba - Priročniki 60
  • - Opuščanje - Priročniki 60
 • punk 93
 • punk-rock 93
 • pustolovska drama 305, 306, 312
 • pustolovska komedija 337
 • pustolovski film 290, 306, 314, 318, 336
 • pustolovščine 254, 266, 274


 • Rab 82
 • Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija 5
 • Rasizem - V leposlovju - Škotska 284
 • Rašić, Igor - Biografije 283
 • razglednice 45
 • raziskovalno novinarstvo 332
 • razlaga sanj 25
 • razstavni katalogi 49
 • razvade 238
 • razvoj osebnosti 44
 • Reacher, Jack glej Jack Reacher (literarni junak)
 • Recikliranje - Priročniki 46
 • rejništvo 222
 • reklame 80
 • relacijska družinska terapija 18
 • reševalci 241, 242, 243, 244
 • Reševalna služba - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • reševanje problemov 16
 • revščina 268
 • Revščina - V mladinskem leposlovju 265
 • Rimljani - V leposlovju 188
 • Rimska vojska - V leposlovju - Jeruzalem 197
 • Rimski imperij - V leposlovju 188
 • risani filmi 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • risani filmi za otroke 338, 339, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • roboti 4
 • Robotika - Zborniki 4
 • robotizacija 4
 • robots 4
 • rock 92, 93, 293
 • ročne spretnosti 46, 72
 • rokenrol 309
 • rokodelstvo 87
 • roman 121
 • romanja 204
 • romantična drama 296, 300, 311
 • romantična komedija 296
 • romantična zgodovinska pripoved 150, 153, 179
 • Romunski igrani filmi - Filmska drama
   • - Filmska komedija - Video DVD-ji 331
   • - Video DVD-ji 298, 333
 • rosika 225
 • Rosina, Franjo - Biografije 279
 • Rovinj 82
 • Roy Grace (literarni junak) 158
 • ruski animirani filmi 347
 • Ruščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 116


 • samopodoba 7, 67, 240, 255
 • samopomoč 59, 68
 • Samorealizacija
  • - Otroci - Priročniki 20
  • - Priročniki 11
 • Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju 237
 • Samospoznavanje 21
 • samozavedanje 7, 17, 19, 23
 • samske ženske 67
 • Sanje - Interpretacija - Priročniki 25
 • Sanjske knjige 25
 • sanskrt 119
 • sanskrtska književnost 119
 • Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi 204
 • Semiotika - V leposlovju 135
 • sensors 4
 • senzorji 4
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre
 • severnoameriški Indijanci 255
 • simboli 25
 • skavti 107
 • Skavti
  • - Veščine - Priročniki 105, 106
  • - Vzgoja - Priročniki 106
 • skavtstvo 106
 • skladbe 96, 98
 • skladbe za klarinet 97
 • sklepanje 84
 • Skupinska psihoterapija 67
 • Sladkovodne ribe - Slovenija - Priročniki 51
 • slikanice 20
 • Slikovni slovarji
  • - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke 109
  • - Slovenščina
   • - Madžarščina - Knjige za otroke 115
   • - Ruščina - Knjige za otroke 116
 • slovarji 114, 118
 • Slovarji - Slovenščina - Portugalščina 112
 • Slovenci 279
 • Slovenia 36
 • Slovenian literature in Italy 121
 • Slovenija 30, 36, 87, 281
  • - Družbene razmere - Eseji 201
  • - Izleti 278
  • - Odnosi - Združene države Amerike 33
  • - Politične razmere - 1945-1991 285
  • - Turistični vodniki 278
 • slovenska epika 181
 • Slovenska knjievnost - Lirika - Poezija 124
 • slovenska književnost 120
 • Slovenska književnost
  • - Gospodarstvo - Prevare - Družina - 21.st. - Roman 162
  • - Mladinska književnost - Slikanice 236
  • - Poezija 130, 233
  • - Romani 167, 168
 • slovenska kultura 201
 • slovenska literarna zgodovina 119
 • slovenska ljudska kultura 49
 • Slovenska mladinska književnost - Literarne študije 111
 • slovenska poezija 125, 181
 • Slovenske ljudske pravljice - V otroškem leposlovju - Rezija 253
 • Slovenske ljudske pripovedke 48
 • slovenske otroške pesmi 90
 • slovenske pisateljice 111
 • slovenski knjižni jezik 120
 • slovenski ljudski običaji 201
 • slovenski pesniki 125, 181
 • slovenski pisatelji 111, 173
 • slovenski roman 117
 • Slovenski športniki 283
 • slovensko čipkarstvo 87
 • Slovensko gledališče - 20.st. 104
 • Slovensko kiparstvo - 21.st. - Študije 83
 • slovenščina 119
 • Slovenščina
  • - Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 109
  • - Madžarščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 115
  • - Matura
   • - Priročniki 120
   • - Učbeniki za srednje šole 120
  • - Ruščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 116
  • - Slovnica - Preglednice 113
  • - Zgodovina 108
 • slovnica 114, 118
 • Smokvica Vela 82
 • smoter vzgoje 44
 • Social conditions 276
 • Social responsibility of business enterprises 36
 • socialna država 275
 • Socialna ekonomija 36
 • socialna psihologija 31
 • socialni marketing 80
 • socialno skrbstvo 39
 • Socialno-andragoška metoda 67
 • Socioeconomics 36
 • Sociografija 276
 • Sociography 276
 • sodobna slovenska književnost 121
 • sodobna umetnost 30
 • sošolci 133
 • Spanje - V otroškem leposlovju 221
 • Spolna zloraba - Spomini 206
 • spolnost 18, 67
 • sporazumevanje 107
 • spretnosti 106
 • Srce
  • - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki 62
  • - Transplantacija - V leposlovju 175
 • sreča 105
 • Sreča - Psihološki nasveti
   • - Knjige za otroke 9
   • - V leposlovju 15
 • srečanja 68
 • srednje šole 255
 • srhljivka 291
 • stalne razstave 50
 • stara indijska književnost 119
 • staranje 39
 • Staranje - Preprečevanje 56
 • Starejši ljudje - Življenjski stil 39
 • starost 229
 • starševstvo 18
 • Starši - V leposlovju 284
 • stereotipi 220
 • strah 9, 214, 260
 • Strah - Sproščanje - Priročniki 57
 • Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke 63
 • stranski učinki 60
 • strele 244
 • stres 17
 • strici 214
 • stripi 246, 266, 273, 274
 • strupenost odpadnih vod 71
 • Susak 82
 • Sužnje - Judinje - V leposlovju - Rim 188
 • Sveto pismo glej Biblia
 • svetopisemska zgodovina 131
 • Svetopisemske osebe - V leposlovju 197
 • Svetopisemske zgodbe - Psihološki vidik 27
 • svetovna književnost 120
 • Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini 208
 • Svetovna zgodovina - 20.st. 35
 • svetovni dan stranišč 63
 • svetovni dan umivanja rok 63
 • svetovni dan vode 63
 • svetovni splet 6
 • Svetovni splet - Dokumentarni film - Video DVD-ji 3


 • šah 103
 • Škotska - V leposlovju - 12.st. 150
 • škratje 237
 • škratje (bajeslovna bitja) glej Palčki (bajeslovna bitja)
 • Šola - V otroškem leposlovju 226
 • Šole - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi 45
 • Šolske zgradbe - Slovenija - Razstavni katalogi 45
 • šolski esej 117
 • Šolstvo - Zgodovina
   • - Lesično 42
   • - Pilštanj 42
 • Španski filmi - Srhjivka - Igrani filmi 319
 • Španski igrani filmi
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 310
 • Španski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 318
 • šport 250
 • športni film 1
 • Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 333
 • Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 331


 • taborjenje 107
 • Taborništvo - Priročniki 107
 • Tajkuni - V leposlovju 162
 • Tajvanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • tehnike 17, 87
 • Tekmovanja - V otroškem leposlovju 218
 • telesna aktivnost 57, 67
 • Telesna aktivnost - Zdravje - Zborniki 69
 • telesna drža 57
 • terme 63
 • tesnoba 9, 17, 57
 • thriller 289, 291, 305, 320
 • tiranija 35
 • Tito glej Broz, Josip
 • tovornjaki 218, 219
 • travmatične izkušnje 210
 • travme 222
 • triler 289, 291, 305, 319, 320
 • trobenta 98
 • Trobenta - Učbeniki 98
 • Trst 82
 • Tuji jeziki - Zgodnje učenje 247, 248
 • Turčija
 • Turkey 276
 • Turška književnost - Ljubezen - Družina - Očetje - Sinovi - Ženske - Odnosi - Družba - Turčija - 20.st. - Roman 182


 • učbeniki za visoke šole 71
 • učenci 20
 • Učenje - Zborniki 43
 • učne enote 40
 • učne teme 40
 • učno okolje 43
 • uganke 84, 101, 102, 225, 245
 • Ugrabitve - V otroškem leposlovju 251
 • ujetništvo 237
 • ukrajinski animirani filmi 339
 • Ulčar, Ciril - Spomini 208
 • Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki 4
 • umirjenost 17
 • umivanje 63
 • Unije 82
 • Upravljanje - Družbena odgovornost 36
 • uspeh 11, 16


 • v filmu 329
 • vadbeni programi 69
 • vaje 17, 122
 • Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991 285
 • varstvo 214
 • varstvo narave 225
 • Vasi - Bivanjska problematika - V leposlovju - Koroška (Avstrija) 173
 • vednost 2
 • vegetarijanstvo 73
 • Vela Palagruža 82
 • velike tiskane črke 211, 218, 219, 228, 229, 238
 • Vérant, Samantha - Avtobiografski romani 194
 • verovanje 47, 49
 • verska združenja 105, 106
 • vesolje 252
 • Vesolje - Potovanja - V otroškem leposlovju 254
 • video DVD 295
 • Vila-Matas, Enrique - Literarne študije 195
 • vile 237
 • Vis 82
 • vizualizacija 20
 • Vnuki - V otroškem leposlovju 229
 • voditelji 106
 • Vojna - Posledice - V leposlovju 173
 • vojna drama 299
 • vojni film 303
 • volkovi 220, 312
 • vozila 241, 242, 243, 244
 • vragolije 211
 • vrednote 44, 262
 • vreme 107
 • vsakdanje fraze 110, 114, 118
 • vseživljenjsko učenje 39
 • vzgoja 22
 • vzgojitelji 106
 • Vzgojitelji - Pedagoško delo 41
 • Vzgojni domovi - Otroci - Doživljanje - V mladinskem leposlovju 222
 • Vzgojni načrti 44


 • Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani 187
 • World Wide Web 3
 • WWW 3


 • Yugoslavia 280


 • zadovoljstvo 11
 • zajci 218
 • zakonska zveza 13, 18, 67
 • Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju 269
 • Založništvo - Avtorske pravice 79
 • zasebnost 6
 • zaskrbljenost 17
 • Završnik, Izidor - V leposlovju 281
 • ZDA glej Združene države Amerike
 • zdravilna prehrana 61
 • zdravilna zelišča 61
 • Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki 61
 • zdravilne učinkovine 61
 • zdravje 24, 106
 • Zdravniki - V leposlovju - Anglija - 19. st. 179
 • zdravo življenje 56
 • zdravstvena vzgoja 69
 • zdravstveni domovi 69
 • zdravstveno stanje 69
 • zdravstveno varstvo 69
 • Združene države Amerike - Odnosi - Slovenija 33
 • zemljevidi 51
 • zgodovinopisje 266
 • zgodovinska drama 299, 303
 • zgodovinski film 299
 • zgodovinski pregledi 3, 42
 • Zgodovinski pregledi 276
 • Zlarin 82
 • zločini 84
 • Zloraba otrok - V leposlovju 210
 • zmaji 228
 • zmernost 56
 • značaj 106
 • znamenite osebnosti 279, 286
 • Znanost 2
 • znanstvenofantastična drama 289
 • zunanja politika 33
 • Zvezde - V otroškem leposlovju 252
 • zvočni efekti 109, 238


 • želve 225
 • Ženske
  • - Samorealizacija - V leposlovju 210
  • - Življenjske spremembe - V leposlovju - ZDA 194
 • Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija 28
 • Židje glej Judje
 • židovstvo glej Judovstvo
 • Živali
  • - Etika 10
  • - Geografska razširjenost - Knjige za otroke 54
  • - Spolno vedenje 53
  • - V otroškem leposlovju 250, 253
 • živali v domišljiji 213, 214, 215, 220, 226, 238, 251
 • živalska ekologija 51
 • živalska morfologija 51
 • Življenje
  • - Načrtovanje - Priročniki 11
  • - Smisel 16
  • - Spremembe 16
 • življenjska modrost 16
 • Življenjska modrost 27
 • Življenjske spremembe - V leposlovju 175
 • življenjske zgodbe 133
 • Živo srebro - Tehniška dediščina
 • Žižek, Mojca - Spomini 210
 • žrtovanje 47