NOVOSTI-MAREC 2017


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI-MAREC 20170 SPLOŠNO


1.
UDERZO, Albert
        Razprtije : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal René Goscinny ; narisal Albert Uderzo ; prevedel Mitja Roner. - 1. izd. - Ljubljana : Graffit, 2016. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 15)

Prevod dela: La zizanie. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-79-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-80-0 (broš.)
a) Galci - V mladinskem leposlovju b) antika c) humor d) pustolovščine e) Rimljani f) stripi g) zgodovina

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 287155456


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


2.
ALTHUSSER, Louis
        Predavanja o Rousseauju / Louis Althusser ; [prevedel Aleš Mendiževec]. - Maribor : Študentska založba Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 133 str. ; 18 cm. - (Nova znamenja ; 53)

400 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6949-92-7

321.01:1Rousseau J.-J.
340.122(091)
COBISS.SI-ID 90843393

3.
ARRUZZA, Cinzia
        Nevarna razmerja : poroke in razveze marksizma in feminizma / Cinzia Arruzza ; [prevedla Mojca Dobnikar ; spremna beseda Maca Jogan]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XX, 155 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Dangerous liaisons. - O avtorici: str. [II]. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 450 izv. - Predgovor / Penelope Duggan v sodelovanju s Terry Conway: str. IX-XX. - Ob slovenskem prevodu knjige Nevarna razmerja / Maca Jogan: str. 125-155. - Bibliografija: str. 119-124

ISBN 978-961-7003-07-9
a) Marksizem b) Komunizem c) Feminizem d) Spol - Politični vidik e) Ženske - Politična anganžiranost f) Feminizem g) Feminism h) Komunizem i) Communism j) Marksizem k) Marxism l) feminizem m) komunizem

141.72:32:305
32-055.2
141.82:305-055.2
COBISS.SI-ID 287876864

4.
DORIA, Julia
        Samoregulativni mehanizmi : učenje je življenje / Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 100 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kreativno mišljenje)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 94-98

ISBN 978-961-6881-45-6
a) Samoregulacijsko učenje

159.953.5
37.015.3:159.95
COBISS.SI-ID 288961024

5.
HAJDINI, Simon
        Kaj je ta duh? : k filozofiji voha / Simon Hajdini. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2016 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 277 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

400 izv. - Bibliografija: str. 269-277

ISBN 978-961-6376-72-3
a) Voh - Filozofija kulture

612.86:130.2
COBISS.SI-ID 287930112

6.
KNEHTL, Branko
        Sporočilo prijateljem : priročnik za zdravo, uspešno in srečno življenje tukaj in zdaj / Brane Knehtl. - 1. izd. - Kamnik : Juniperus, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 214 str. : ilustr. ; 23 cm

Tisk na zahtevo. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 210-212

ISBN 978-961-285-463-8
a) Zdravo življenje - Pozitivno mišljenje - Priročniki

613:159,922(035)
COBISS.SI-ID 286937344

7.
KUNAVER, Dušica
        Učim se pomagati učiti : priročnik za starše / Dušica Kunaver ; [ilustracije Marjan Motoh]. - Ljubljana : Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2016 (Begunje : Žbogar). - 64 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Učitelji - učenci - starši)

Knjige Dušice Kunaver: str. 59-64

ISBN 978-961-6979-05-4
a) Kunaver, Dušica (1937-) - Bibliografije b) Učenje - Priročniki c) učenci d) starši

159.953.5(035)
012Kunaver D.
COBISS.SI-ID 286879488

8.
WINFREY, Oprah
        Kar zagotovo vem / Oprah Winfrey ; [prevedla Danica Križman]. - 1. izd., 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 256 str. ; 19 cm

Prevod dela: What I know for sure. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3644-6
a) Samorealizacija b) življenjska modrost

159.922
COBISS.SI-ID 280995072


2 VERSTVO


9.
GRŽAN, Karel
        Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. Knj. 2, Izstop iz smrtonosne igre polov / Karel Gržan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 574 str. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

1.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-274-479-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-478-6 (broš.)
a) Družbeni problemi - Krščanski vidik b) krščanska etika c) politika d) ekonomija e) religija f) revščina g) izobraževanje

308:27
COBISS.SI-ID 288962816

10.
MIRIANO, Costanza
        Poroči se in bodi podrejena : ekstremna praksa za neustrašne ženske : nova posodobljena in obogatena izdaja / Costanza Miriano ; prevod Kristina Škibin ; spremna beseda Branko Cestnik. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 221 str. ; 21 cm. - (Pedagoška zbirka ; 10)

Prevod dela: Sposati e sii sottomessa : pratica estrema per donne senza paura. - 300 izv. - Uvodna beseda / Branko Cestnik: str. 5-12. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-211-879-2
a) Poroka - Krščanski vidik b) Zakonska zveza - Družinsko življenje - Hierarhija spolov c) odnosi med spoloma d) medosebni odnosi e) moški f) ženske g) samopodoba h) družbene vloge i) partnerstvo j) starševstvo k) sociološke spremembe

27-452
173.1
COBISS.SI-ID 288528128


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


11.
BONNER, Stefan
        Generacija trapastih : kako trapasti smo pravzaprav? / Stefan Bonner, Anne Weiss ; [prevedel Janez Lavtižar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 304 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 424 = 231, 1. Bestseller)

Prevod dela: Generation Doof. - Dodatek k nasl. na ov.: Kako trapasti smo v resnici?. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. 304. - Bibliografija: str. 300

ISBN 978-961-00-1007-4
a) Neumnost - Družbeni vidik b) Popularna kultura c) vsakdanje življenje d) življenjski stil e) množična kultura f) potrošniška družba

316.728
COBISS.SI-ID 250354432

12.
        KAKO biti Parižanka vedno in povsod : ljubezen, stil in razvade / Anne Berest ... [et al.] ; [prevedel Goga Gordana Sredojević]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2017 ([Nova Gorica] : Soča). - 253 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: How to be Parisian wherever you are. - 300 izv. trda vezava, 700 izv. mehka vezava

ISBN 978-961-94115-3-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-94115-4-4 (broš.)
a) Ženske - Življenjski stil - Pariz b) Moški in ženske - Medosebni odnosi - Pariz c) Vsakdanje življenje - Francija

316.728-055.2(443.611)
COBISS.SI-ID 289120768


33 GOSPODARSTVO


13.
KOZLEVČAR, Nataša, 1978-
        Neodvisna ženska z bičem : 10 korakov do tvoje finančne neodvisnosti / Nataša Kozlevčar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Vezovišek & Partnerji, 2016. - 120 str. : ilustr. ; 20 cm

Podatek o izd. in natisu naveden v CIP-u. - Izjave žensk / Helena Žigon ... [et al.]: str. 116-119. - O avtorici: str. 120

ISBN 978-961-93851-1-1
a) Ženske - Finance - Priročniki b) življenjski stil c) življenjski standard

336-055.2(035)
COBISS.SI-ID 287127808


34 PRAVO


14.
ŠERCER, Miha
        Odpoved pogodbe o zaposlitvi / Miha Šercer, Nina Scortegagna Kavčnik. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 428 str. : tabele ; 25 cm

250 izv. - Spremna beseda / Darja Senčur Peček: str. 16-17. - Bibliografija: str. 423-428 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-204-606-4
a) Pogodba o zaposlitvi - Odpoved - Priročniki b) poslovni razlogi c) zakonodaja d) Slovenija

005.954:349.22(035)
COBISS.SI-ID 287961088


37 VZGOJA


15.
KAPLJA, Špela
        Gozdna knjiga : vaje globoke ekologije za pristno povezavo z naravnim svetom / [napisala, ilustrirala Špela Kaplja ; fotografirali Špela Kaplja, Dejan Bordjan, Ela Zdešar]. - Radomlje : Terra Anima, društvo za globoko ekologijo, 2016. - 113 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 150 izv.

ISBN 978-961-285-525-3
a) Človek in narava b) Gozdovi c) Otroci - Dejavnosti d) globoka ekologija e) narava f) ustvarjanje

379.8-053.2:630*1
COBISS.SI-ID 287351808

16.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (10 ; 2017 ; Ljubljana)
        Igra in učenje predšolskega otroka : zbornik / X. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2017, [25. 1. 2017, Ljubljana] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2017. - 474 str. : ilustr. ; 24 cm

Korporativni avtor v kolofonu: X. strokovna mednarodna (Slovenija, Nizozemska, Italija, Finska) konferenca vzgojiteljev v vrtcih, 25. 1. 2017, Ljubljana. - Prispevki v slov., dva v angl. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-93789-6-0
a) Predšolska vzgoja - Posvetovanja b) Predšolski otroci - Igra - Posvetovanja c) otroški vrtci d) učenje e) vzgojitelji f) zborniki

373.2.015.31(082)
COBISS.SI-ID 288347392


39 ETNOLOGIJA


17.
KNIFIC, Bojan
        Gregorjevo : ko gre luč v vodo in se prične pomlad / [besedilo] Bojan Knific ; [fotografije Tržiški muzej ... [et al.] ; prevod v angleščino Marko Petrovič]. - 1. izd. - Tržič : Tržiški muzej, cop. 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 190 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 184-190. - Summary

ISBN 978-961-92838-6-8
a) Gregorjevo - Slovenski ljudski običaji b) Gregorjevo - Tržič (Slovenija)

398.332.12(497.4Tržič)
COBISS.SI-ID 288891136


50 EKOLOGIJA. PRIRODA


18.
KOMAT, Anton
        Če boste molčali, bodo kamni govorili / Anton Komat ; [ilustracije Marija Mojca Vilar]. - [Ljubljana] : Buča ; [Domžale] : [samozal.] A. Komat, 2015 (Domžale : M. Ravnikar). - 215 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu dveh prispevkov

ISBN 978-961-93395-3-4 (A. Komat)
ISBN 978-961-6704-54-0 (Buča)
a) Človekovo okolje - Ekološko ravnotežje - Eseji b) Genetika - Okoljski vidik - Eseji c) Kemizacija okolja - Zdravstvene posledice - Eseji d) Evolucija (biologija) - Vplivi - Eseji e) globalizacija f) onesnaževanje okolja g) okoljska etika h) humana ekologija i) varstvo okolja

502/504(081)
821.163.6-4
COBISS.SI-ID 282032640


51 MATEMATIKA


19.
DOLINAR, Gregor, 11.08.1971-
        Mednarodni matematični kenguru 2012-2016 / Gregor Dolinar, Darjo Felda in Matjaž Željko. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 357 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 49)

3.000 izv.

ISBN 978-961-212-277-5
a) Matematika - Šolska tekmovanja - 2012-2016 - Naloge b) Matematika - Naloge za osnovnošolska tekmovanja c) Matematika - Naloge za srednješolska tekmovanja d) mednarodna tekmovanja e) osnovne šole f) srednje šole g) testi znanja h) rešitve

51(075.2/.3)(079.1)
373.3/.5.091.27:51(100)
COBISS.SI-ID 288529664


55/56 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA. PALEONTOLOGIJA


20.
TŮMA, Tomáš
        Atlas prazgodovinskega sveta / Tomàš Tůma, Oldřich Růžička ; [ilustracije Tomáš Tůma ; prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - [12] zganj. str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Atlas of the prehistoric world. - 1.000 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-22-3
a) Paleontologija - Knjige za otroke b) Prazgodovina - Knjige za otroke c) dinozavri d) evolucija e) paleozoologija f) Zemlja

56(02.053.2)
903(02.053.2)
COBISS.SI-ID 284537856


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


21.
TUMKO, Irina
        Atlas živali / [Irina Tumko] ; ilustrirala Irina Zarubina ; [prevedla Andreja Kalc]. - Jezero : Morfemplus, 2016 (v Ukrajini : Factor Druk). - 143 str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Atlas žyvotinyh. - 1.000 izv. - Avtorica navedena v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-6988-19-3
a) Živali - Geografska razširjenost - Knjige za mladino b) zoogeografija c) živalstvo

591.9(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 284285440


61 MEDICINA


22.
CHOI, Hye-yeong
        Ranil sem se! Kaj naj storim? / besedilo Hye-yeong Choi ; ilustracije Min Baek ; [prevod iz angleščine Tanja Goršič]. - Ljubljana : Lekarna, 2016. - 23 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7008-00-5
ISBN 978-961-6951-45-6 !
a) Prva pomoč - Knjige za otroke

614.88(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 287023872

23.
GANTAR, Minka
        Ko imajo hormoni žur : kako harmonija ponovno oživi naša čustva, misli in telo / [Minka Gantar]. - 3. razširjena izd., 2. ponatis. - Škofja Loka : Srečno življenje, Gantar Minka, 2017 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 405 str. : ilustr. ; 22 cm

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - Bibliografija: str. [407-409]

ISBN 978-961-94164-0-2
a) Hormonsko ravnovesje - Prehrana b) Osebnostni razvoj c) ženske d) zdravo življenje e) zdrava prehrana f) dietna prehrana g) živila h) glikemični indeks i) razstrupljanje j) čustva k) pozitivno mišljenje l) telesna aktivnost m) zdravilne rastline n) kuharski recepti o) življenjska obdobja p) priročniki

612.43:613.2
159.923.2
COBISS.SI-ID 288534272

24.
KIM, Seong-chun
        Moje čudovito telo / besedilo Seong-chun Kim ; ilustracije Gyeong-su Kang ; [prevod iz angleščine Tanja Goršič]. - Ljubljana : Lekarna, 2016. - [26] str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7008-03-6
a) Človeško telo - Knjige za otroke

611/612(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 287024384


63 KMETIJSTVO


25.
JOŠAR, Jerneja
        Vrtnarimo z Jernejo : ekološki vrt v štirih letnih časih / Jerneja Jošar ; [fotografije Jerneja Jošar, Alenka Klinar, Andrej Štiglec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 165 str. : ilustr. ; 27 cm

2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4522-6
a) Sonaravno vrtnarstvo - Letni časi - Priročniki b) Zelenjava - Biološko pridelovanje - Priročniki c) ekološko vrtnarstvo d) vrtovi e) vrtnine f) sadike g) sajenje h) gnojenje i) varstvo rastlin j) visoke grede k) kmetijski pridelki l) shranjevanje m) zasajevalni načrti

635:631.147(035)
631.147:635"321/324"(035)
COBISS.SI-ID 288831744


64 GOSPODINJSTVO


26.
        JEDI za razstrupljanje : za dobro počutje ob zdravi prehrani / [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zdrava kuhinja)

Prevod dela: The detox kitchen. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3165-9
a) Človeško telo - Razstrupljanje b) Kuharski recepti - Dietna prehrana

641.56(083.12)
COBISS.SI-ID 287164928

27.
        KUHAJMO brez glutena : za dobro počutje ob zdravi prehrani / [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zdrava kuhinja)

Prevod dela: The gluten-free kitchen. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3169-7
a) Kuharski recepti - Brezglutenske jedi b) celiakija c) dietna prehrana

641.56:616-056.43(083.12)
COBISS.SI-ID 287164160

28.
        KUHAJMO brez sladkorja : za dobro počutje ob zdravi prehrani / [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zdrava kuhinja)

Prevod dela: The sugar-free kitchen. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3168-0
a) Kuharski recepti - Dietna prehrana b) zdrava prehrana c) živila brez dodanega sladkorja d) vsebnost sladkorja e) priročniki f) albumi

641.56(083.12)
613.2(035)
COBISS.SI-ID 287163648

29.
        KUHAJMO s superživili : za dobro počutje ob zdravi prehrani / [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zdrava kuhinja)

Prevod dela: The superfood kitchen. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3170-3
a) Prehrana - Zdravje - Kuharski recepti b) Kuharski recepti - Zdravilna prehrana c) zdrava prehrana d) varovalna prehrana e) superživila f) superhrana g) priročniki h) albumi

641.56(083.12)
613.2
COBISS.SI-ID 287163904

30.
        KUHAJMO vegansko : za dobro počutje ob zdravi prehrani / [prevedla Kristina Kočan]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zdrava kuhinja)

Prevod dela: Vegan kitchen. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3166-6
a) Kuharski recepti - Veganske jedi

641.56-056.84(083.12)
COBISS.SI-ID 287165952

31.
        NARAVNA kuhinja : za dobro počutje ob zdravi prehrani / [prevedla Kristina Kočan]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zdrava kuhinja)

Prevod dela: The clean-eating kitchen. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3167-3
a) Kuharski recepti b) zdrava prehrana c) raznovrstna prehrana d) živila brez konzervansov e) živila brez ojačevalcev okusa f) priročniki g) albumi

641.56(083.12)
613.2(035)
COBISS.SI-ID 287165184

32.
SLOKAR, Matevž
        Dobri ljudje, dobra hrana. Zima : [več kot 47 sezonskih receptov] / [zbral in uredil [ter besedilo napisal]] Matevž Slokar ; [fotografije Maja Galuf ... et al.]. - Izola : Vita, 2015. - 135 str. : fotogr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Fotogr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93908-0-1
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 281748992


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA


33.
KRAJNC Pavlica, Milan
        Dinamični model vodenja / Milan Krajnc ; [fotografije Nataša Müller, Dobrin Tavčar, Miroslav Petrović]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017 ([s. l.] : Primus). - 115 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 20 cm

ISBN 978-961-6861-56-4
a) Vodenje b) Krizni management

005.2
005.931.11
COBISS.SI-ID 289009408

34.
ŽNIDARŠIČ Kranjc, Alenka
        Dočakal boš pokoj! : razmislek o moji starosti / Alenka Žnidaršič Kranjc. - Ljubljana : Dej, 2017. - 117 str. : graf. prikazi ; 20 cm

7.500 izv. - Spremna beseda Mance Košir na zadnjem zavihku ov. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-90162-5-1
a) Pokojninsko zavarovanje b) Pokojninski skladi

656.07
368.914
336.763.268
COBISS.SI-ID 288433920


796/799 ŠPORT


35.
DREISBACH, Jens
        [Sto]
        100 najboljših nogometašev : najboljši igralci 21. stoletja / [Jens Dreisbach ; prevedel Peter Berden]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 160 str. : ilustr. ; 28 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Prevod dela: 100 Top-Fussballer. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3190-1
a) Nogometaši - 21.st. - Svetovni pregledi b) nogomet c) vrhunski športniki d) uspešnost e) športni rezultati

796.332.071.2(100)"20"
COBISS.SI-ID 287282944

36.
RAVNIK, Jurij
        Kraški rob : Slovenija, Italija : plezalni vodnik = Karst edge : Slovenia, Italy : climbing topo / [tekst Jurij Ravnik ; stripi in skice Bogdan Ocvirk ; karikatura Tim Ušaj ; dodatni teksti Eva Prezelj ; prevodi George Levelston ... [et al.] ; fotografije Jurij Ravnik ... [et al.] ; zemljevidi Google ; akvareli Vlado Ravnik]. - 1. izd. = 1st ed. - Kranj : Toka Piki, 2017 ([Bled] : Belin). - 271 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-285-607-6
a) Kraški rob - Planinski vodniki

796.52(497.472)(036)
796.52(450.361)(036)
COBISS.SI-ID 288756736


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


37.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-hrvaški slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Deana Urih ; [ilustrirala Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-66-8
a) Slovenščina - Hrvaščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Hrvaščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Hrvaščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=163.42(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288270336

38.
        ŠOLSKI slovar. Angleščina : angleško-slovenski in slovensko-angleški / [prevod Anja Bolko ... [et al.] ; izbor gesel za šolsko izdajo Petra Finžgar, Andrea Švab ; vsebinsko krajšanje gesel za šolsko izdajo Blanka Klobučar, Petra Hrovat, Mateja Prevodnik Mayland ; avtorica slovenske slovnice Elizabeta M. Jenko ; slikovno gradivo Ernst Klett Sprachen, Stuttgart ; priprava slovenskega geslovnika Valerija Trojar ... [et al.] ; urednica angleško-slovenskega dela Petra Finžgar, urednika slovensko-angleškega dela Damjan Perš, Igor Kafol]. - 1. izd., 5. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - XVII, 1193 str., [12] str. barvnih pril. ; 21 cm

2.000 izv.
- - Šolski slovar. Angleščina. Seznam okrajšav. - [4] str. ; 19 cm
- - Šolski slovar. Angleščina. Vzorčna pisma. - [16] str. ; 19 cm

ISBN 978-961-209-863-6
a) Slovarji - Angleščina - Slovenščina

811.111'374=163.6
811.163.6'374=111
COBISS.SI-ID 285726464


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


39.
KRACHT, Christian
        Imperij : roman / Christian Kracht ; prevedel Slavo Šerc. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2016 ([s. l.] : Cicero). - 163 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 42)

Prevod dela: Imperium. - 400 izv. - O avtorju: str. [166-167]

ISBN 978-961-6699-54-9

821.112.2(494)-312.6
COBISS.SI-ID 288326912

40.
OSOJNIK, Iztok, 1951-
        Mah in srebro : pesmi na Jureta Detelo / Iztok Osojnik. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 81 str. ; 18 cm. - (Znamenja / eBesede ; 72a)

Tisk na zahtevo. - Mah in srebro Iztoka Osojnika, recenzija za Cankarjevo založbo / Jure Detela: str. 75-81

ISBN 978-961-6922-97-5
a) Osojnik, Iztok (1951-) - Spremne besede b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.-21.st.

821.163.6-1
821.163.6.09Osojnik I.
COBISS.SI-ID 288361984

41.
OSTROVSKIJ, Aleksandr Nikolaevič
        Tri drame / Aleksander Nikolajevič Ostrovski ; prevod in spremna beseda Borut Kraševec. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2017. - 297 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 41)

Vsebina: Nevesta brez dote = Bespridannica ; Talenti in oboževalci = Talanty i poklonniki ; Krivi brez krivde = Bez viny vinovatye

ISBN 978-961-6699-55-6

821.161.1-2
COBISS.SI-ID 288327680

42.
SADAR, Ivan
        Človek kakor drugi / Ivan Sadar ; [pesnikov življenjepis napisala Marjeta Žebovec ; spremna beseda Marjan Lampret]. - Smlednik : Lepa beseda, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 203 str. : ilustr. ; 22 cm

Javorski župnik o javorskem župljanu / Marjan Lampret: str. 179-181. - Življenje in delo Ivana Sadarja / Marjeta Žebovec: str. 182-203

ISBN 978-961-92404-1-0
a) Sadar, Ivan (1890-1926) - Biografije b) slovenski pesniki c) slovenski duhovniki

821.163.6-1
929Sadar I.
COBISS.SI-ID 251121408

43.
ŠALEHAR, Matevž
        Lubezen / Matevž Šalehar Hamo ; [fotografije Marko Alpner]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 58 str. : fotogr. ; 26 cm. - (Knjižna zbirka Pesmi)

600 izv.

ISBN 978-961-205-240-9
a) Slovenska poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 288641024

44.
VALETIČ, Žiga
        Resnica dreves : gnomska pesnitev / Žiga Valetič. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus). - 173 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. - O avtorju in delu na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6950-79-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 288760832


82-3 ROMANI


45.
ALEXANDER, Victoria
        Prinčeva izbranka / Victoria Alexander ; [prevod Darja Teran]. - Izola : Meander, 2016. - 357 str. ; 22 cm. - (Zbirka Družina Effington / Victoria Alexander)

Prevod dela: The prince's bride. - 500 izv.

ISBN 978-961-6951-43-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-44-9 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 286720256

46.
ASHLEY, Jennifer
        Pravila za prave guvernante / Jennifer Ashley ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 429 str. ; 22 cm. - (Zgodbe Škotskega višavja ; knj. 7)

250 izv. - Prevod dela: Rules for a proper governess

ISBN 978-961-7015-02-7 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 90853889

47.
BJØRK, Samuel
        Postelja iz peres / Samuel Bjørk ; [iz nemščine prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 408 str. ; 20 cm

O avtorju: str. [409]. - Prevod dela: Uglen; prevedeno iz nem. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3286-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3287-8 (broš.)

821.113.5-312.4
COBISS.SI-ID 288966400

48.
BYRNE, Kerrigan
        Višavec / Kerrigan Byrne ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 352 str. ; 20 cm

Prevod dela: The highlander. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3317-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3318-9 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 289137408

49.
CAREY, Ella
        Pariška časovna kapsula / Ella Carey ; [prevod Sabina Imamović]. - Izola : Meander, cop. 2016. - 274 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Paris time capsule. - Povečani tisk. - 500 izv.

ISBN 978-961-6951-48-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-49-4 (broš.)
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 286719744

50.
CARR, Robyn
        Božič v Virgin River / Robyn Carr ; [prevod Andreja Blažič Klemenc]. - Dolič : Giks ed, 2016. - 271 str. ; 22 cm. - (Zbirka Gdč)

Prevod dela: A Virgin River Christmas. - 400 izv.

ISBN 978-961-93557-2-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-93557-3-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 286715904

51.
DEMŠAR, Avgust
        Miloš / Avgust Demšar. - Maribor : Litera, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 447 str. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6780-88-9

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 75100673

52.
ÉNARD, Mathias, 1972-
        Kompas / Mathias Enard ; prevedla Suzana Koncut. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 483 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Boussole. - 800 izv. - O avtorju: str. 483. - Prix Goncourt, 2015

ISBN 978-961-01-4564-6

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 288484096

53.
ENOCH, Suzanne
        Nekaj pregrešnega / Suzanne Enoch ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 492 str. ; 22 cm. - (Družina Griffin ; knj. 3)

250 izv. - Prevod dela: Something sinfull

ISBN 978-961-7015-06-5 (trda vezava)
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 90850561

54.
FLISAR, Evald
        Dekleta, ki se jih spomnim : [roman] / Evald Flisar ; [spremna beseda Tina Kozin]. - Ljubljana : Sodobnost International, 2016 (Ljubljana : Grafis Trade). - 297 str. ; 22 cm. - (Izbrana dela. Proza / Evald Flisar)

600 izv. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - Samo igralci v drami, ki je nihče ni prebral do konca / Tina Kozin: str. 287-297

ISBN 978-961-6970-56-3
a) Flisar, Evald (1945-)

821.163.6-311.2
821.163.6.09Flisar E.
COBISS.SI-ID 287898880

55.
HAWKINS, Karen
        Veleposestnik, ki me je ljubil / Karen Hawkins ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Meander, 2016. - 307 str. ; 22 cm. - (Zbirka Prekletstvo družine MacLean / Karen Hawkins)

Prevod dela: The laird who loved me. - Nasl. na ov.: Veleposestnik, ki me je jubil [!]. - 400 izv.

ISBN 978-961-6951-39-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-40-1 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 286721024

56.
HEATH, Lorraine
        Polnočni užitki z malopridnežem / Lorraine Heath ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 381 str. ; 22 cm. - (Malopridneži St. Jamesa ; knj. 4)

500 izv. - Prevod dela: Midnight pleasures with a scoundrel

ISBN 978-961-7015-04-1 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 90851841

57.
HOYT, Elizabeth
        Moj najdražji samotar / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 20 cm

Prevod dela: Dearest rogue. - O avtorici: str. [320]. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3327-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3328-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 289223936

58.
JAMES, Julie, 1974-
        Sanjska poroka / Julie James ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 445 str. ; 22 cm. - (Agenti FBI ; knj. 5)

250 izv. - Prevod dela: It happened one wedding

ISBN 978-961-7015-08-9 (trda vezava)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 90856449

59.
JEFFRIES, Sabrina
        Nevarnosti poželenja / Sabrina Jeffries ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 291 str. ; 20 cm. - (Grešni snubci / Sabrina Jeffries ; 3)

Prevod dela: The danger of desire. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3290-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3291-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 288969728

60.
KERANGAL, Maylis de, 1967-
        Pokrpajmo žive / Maylis de Kerangal ; iz francoščine prevedla Ana Barič Moder. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 183 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Réparer les vivants. - 800 izv. - Prix Relay des voyageurs, 2014. - Roman des étudiants France Culture - Télérama, 2014. - Prix orange du livre, 2014. - Grand prix RTL-Lire, 2014

ISBN 978-961-274-473-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-474-8 (broš.)

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 288574208

61.
KLEYPAS, Lisa
        Poželi si me popoldne / Lisa Kleypas ; [prevedla Neža Kralj]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 345 str. ; 19 cm. - (Družina Hathaway ; knj. 5) (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Love in the afternoon. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3936-2

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 286379264

62.
KUFSTEINER, Andreas
        Ljubezen vse odpusti / Andreas Kufsteiner ; [prevedla Anja Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 269 str. ; 20 cm. - (Serija Gorski zdravnik / Andreas Kufsteiner)

Prevod dela: Der Bergdoktor. Liebe vergibt die grösste Schuld. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3295-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3296-0 (broš.)

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 289011968

63.
LISBOA, Adriana, 1970-
        Simfonija v belem / Adriana Lisboa ; prevedla Katja Zakrajšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 253 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 107)

Prevod dela: Sinfonia em branco. - 500 izv. - O avtorici in delu na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-992-9

821.134.3(81)-311.2
COBISS.SI-ID 288527616

64.
MAZE, Tina
        Jaz. Tina. : biografski roman / Tina Maze, Vito Divac ; [fotografije osebni arhiv Tine Maze ... [et al.] ; ilustraciji Tina Maze]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 291 str. : ilustr. ; 23 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-02-0862-4

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 288283136

65.
MCCARTY, Monica
        Neustavljivi lovec : [sedma knjiga iz serije o višavskih bojevnikih] / Monica McCarty ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 383 str. ; 20 cm

Prevod dela: The hunter. - Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3293-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3294-6 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 289002240

66.
MCFADYEN, Cody
        Tovarna resnice / Cody McFadyen ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 430 str. ; 20 cm

Prevod dela: The truth factory. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3325-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3326-4 (broš.)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 289224704

67.
MCGUIRE, Jamie
        Čudovita polomija / Jamie McGuire ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 384 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: Beautiful disaster. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1715-8

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 264272640

68.
MENIH, Kristina
        Lešnikova torta usodnih vezi / Kristina Menih. - Izola : Meander, 2016. - 301 str. ; 22 cm

400 izv.

ISBN 978-961-6951-45-6

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 286718208

69.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Konec zgodbe / Vinko Möderndorfer ; [risba Pavle Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 153 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4094-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 287562240

70.
OKRI, Ben
        Cesta sestradanih / Ben Okri ; prevedel Urban Belina. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. - 551 str. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 11)

Prevod dela: The famished road. - 500 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov. - Spremna beseda Iztoka Osojnika na zadnji notr. str. ov. - Man Booker Prize for Fiction, 1991

ISBN 978-961-93732-7-9
a) Angleška knjižvnost - Romani

821.432-31
COBISS.SI-ID 285294592

71.
PARSONS, Tony, 1953-
        Za mojo malo / Tony Parsons ; [prevedla Ana Bohte]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 443 str. ; 18 cm. - (Zbirka Žepnice. Ljubezenski romani / Mladinska knjiga)

Prevod dela: One for my baby

ISBN 86-11-17375-9

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 224191232

72.
ROBOTHAM, Michael, 1960-
        Ubij se zame / Michael Robotham ; [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 447 str. ; 20 cm

Prevod dela: Bleed for me. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3320-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3321-9 (broš.)

821.111(94)-312.4
COBISS.SI-ID 289182464

73.
SACKS, Oliver, 1933-2015
        Noga, na katero se opreš / Oliver Sacks ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017. - 261 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odkrito)

Prevod dela: A leg to stand on

ISBN 978-961-6954-75-4

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 289190656

74.
SEURAT, Alexandre
        Neroda / Alexandre Seurat ; prevedla Saša Jerele. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 117 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 106)

Prevod dela: La maladroite. - 500 izv. - O avtorju in delu na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-990-5
a) Družina - Nasilje - V leposlovju b) Družina - Medosebni odnosi - V leposlovju c) Deklice - Trpinčenje - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 288379136

75.
SHEEHAN, Madeline
        Nedosegljivo / Madeline Sheehan ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 336 str. ; 20 cm. - (Serija Peklenski konjeniki)

Prevod dela: Unattainable. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3288-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3289-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 288967424

76.
SIMMEL, Johannes Mario
        Sanjaj nemogoče sanje / Johannes Mario Simmel ; [prevedla Marjana Samide]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 544 str. ; 18 cm. - (Zbirka Žepnice. Ljubezenski romani / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Träum den unmöglichen Traum

ISBN 978-961-01-0106-2

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 231714816

77.
SPAHIĆ, Ognjen
        Polna glava radosti / Ognjen Spahić ; [prevod Dijana Matković, Urban Vovk]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 311 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Puna glava radosti. - 600 izv. - Iskalec resnice / Dijana Matković: str. [313-315]. - O prevajalki: str. [324]. - O prevajalcu: str. [325]

ISBN 978-961-277-151-5

821.163.41(497.16)-32
COBISS.SI-ID 288148992

78.
SPARKS, Nicholas
        Po dva in dva / Nicholas Sparks ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 510 str. ; 20 cm

Prevod dela: Two by two. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3322-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3323-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 289180160

79.
VAŠTE, Ilka, 1891-1967
        Žrtev novega življenja / Ilka Vašte ; [spremni besedi Emil Cesar, Blaž Gselman]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 374 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - O romanu Žrtev novega življenja / Emil Cesar: str. 342-359. - Mesto, s katerega se producira ženska pisava / Blaž Gselman: str. 362-374

ISBN 978-961-277-146-1
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - V leposlovju b) Koncentracijska taborišča - Gonars - V leposlovju c) Komunisti - V leposlovju d) Ljubezenski trikotnik - V leposlovju e) Slovenija - Družbene razmere - 20.st. - V leposlovju f) Jugoslavija - 1945- - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 287838464

80.
WALTON, Izaak, 1593-1683
        Popolni ribič ali Oddih razmišljujočega moža / Izaak Walton ; [prevod V. C. in S. Kosmač]. - Sevnica : samozal. S. Kosmač, 2016 (Miklavž na Dravskem polju : Florjančič). - 178 str. ; 21 cm

Prevod dela: The compleat angler or Contemplative man's recreation. - Nasl. v kolofonu: Popolni ribič ali Oddih razmišljajočega moža. - 300 izv.

ISBN 978-961-283-754-9
a) Ribolov

821.111-83
639.2
COBISS.SI-ID 287010560

81.
WARREN, Tracy Anne
        V aristokratovi postelji / T. A. Warren ; [prevod Jadranka Roškič]. - Izola : Meander, 2016. - 353 str. ; 23 cm. - (Byronova dinastija / T. A. Warren)

Prevod dela: The bed and the bachelor. - 400 izv. - Nagrada za najboljšo zgodovinsko romaco 2009 (National Readers Choice Award)

ISBN 978-961-6951-41-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-42-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 286720512

82.
WILDER, Jasinda
        Potapljam se vate / Jasinda Wilder ; [prevedla Jasna Anderlič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 280 str. ; 20 cm

Prevod dela: Falling under. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3315-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3316-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 289137152

83.
        ZGODBE iz Slovaške : antologija slovaške kratke zgodbe / izbral in prevedel Andrej Pleterski ; spremna beseda Dana Hučková. - Ljubljana : Sodobnost International, 2016 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 279 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Izmenjave = Exchanges)

Leto izida v CIP-u 2017. - 500 izv. - Kratka zgodba kot lakmusov papir / Andrej Pleterski: str. 5-12. - O razvoju in sodobnih podobah slovaške kratke proze / Dana Hučková: str. 237-257. - O avtorjih in avtoricah: str. 259-278

ISBN 978-961-6970-63-1
a) Slovaška kratka proza - Antologije b) Slovaška kratka proza - Literarne študije c) slovaška književnost d) slovaški pisatelji e) 19.-21.st. f) biobibliografski podatki

821.162.4-32(082)
821.162.4.09-32:929
COBISS.SI-ID 288659200


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


84.
ČUČNIK, Primož
        Promet s knjigo : (obliterarni zapisi iz let 2008-2015) / Primož Čučnik. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 125 str. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 66)

250 izv.

ISBN 978-961-6952-96-5
a) Kolumne - 2008-2015 b) književnost c) literarno ustvarjanje d) kultura e) družbene razmere f) knjige

821.163.6-92
821.163.6-4
COBISS.SI-ID 287966464

85.
JEREB, Berta
        Moj brat, taboriščnik številka 96 / Berta Jereb. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 76 str. : ilustr. ; 18 cm

Tisk na zahtevo. - Bibliografija: str. [77-78]

ISBN 978-961-6922-96-8
a) Veržun, Janez (1917-1992) b) Jereb, Berta (1925-) - Spomini

929Veržun J.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 288325888

86.
ŠKARJA, Petra
        Camino : od suženjstva do svobode / Petra Škarja ; [ilustracije Polonca Leban Grmek]. - 1. natis. - Novo mesto : 5KA Izobraževanja, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 324 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-93846-2-6
a) Spolna zloraba - V leposlovju b) Santiago de Compostela - Božja pot - Spomini c) romanja d) osebnostni razvoj e) psihične travme

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 288957952

87.
ŠPROHAR, Luj
        Spomini starega sitnega slepca / Luj Šprohar. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2017 (Ljubljana : Itagraf). - 260 str. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-283-788-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-283-850-8 (broš.)
a) Šprohar, Luj (1952-) - Spomini b) Slepi - V leposlovju c) otroštvo d) odraščanje e) odnosi med spoloma f) družina g) službe h) osebna doživetja

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 288935424

88.
ZADRAVEC, Bojan, 1983-
        Vladekova pot v neznano : kronika židovske družine iz Murske Sobote / Bojan Zadravec. - Murska Sobota : samozal. B. Zadravec ; Ljubljana : Salve, 2017. - 216 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-211-875-4 (Salve)
a) Pollak (rodbina) - V leposlovju b) Judje - Prekmurje - V leposlovju c) Judje - Preganjanje - 1939-1945 - V leposlovju

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 288401408


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


89.
ASTLEY, Neville
        [Pujsa Pepa]. Najboljši prijatelji : knjiga z zavihki / [avtorja Neville Astley in Mark Baker ; prevedla Sabina Tamše]. - [1. izd.]. - [Ljubljana] : DZS, [2017] ([Kitajska : s. n.]). - [11] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Peppa Pig. Best friends. - Ov. nasl. - Gl. stv. nasl. in avtorja navedeni v kolofonu. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-02-0867-9
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) kartonke c) odkrivanke d) pujsi e) živali v domišljiji

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287050752

90.
ATXAGA, Bernardo, 1951-
        Xola in teta iz Amerike / Bernardo Atxaga ; ilustriral Mikel Valverde ; iz baskovskega izvirnika prevedla, [spremna beseda] Barbara Pregelj. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 77 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Xola eta Ameriketako izeba. - 500 izv. - Xola je šala / Barbara Pregelj: str. 69-74. - O avtorju: str. 76. - Bibliografija: str. 75

ISBN 978-961-6886-28-4
a) Svoboda - V otroškem leposlovju b) Odgovornost - V otroškem leposlovju c) meje d) psi e) živali v domišljiji f) povečani tisk

821.361-93-32
COBISS.SI-ID 289006592

91.
BLAND, Nick, 1973-
        Pobegli objem / [napisal] Nick Bland in [ilustrirala] Freya Blackwood ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [30] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The runaway hug. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-70-5
a) Objemi - V otroškem leposlovju b) deklice c) družina d) ljubezen e) igra

821.111(94)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288455936

92.
BOGART, Jo Ellen
        Beli muc in menih : po starodavni irski pesmi "Pangur Bán" / Jo Ellen Bogart ; ilustracije Sydney Smith ; [prevod iz angleščine Mateja Sužnik]. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - [30] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: The white cat and the monk. - Ilustr. na spojnih listih. - Avtorjev pripis: str. [30]

ISBN 978-961-6994-19-4
a) Pangur Bán - Priredbe - V otroškem leposlovju b) Menihi - V otroškem leposlovju c) delo d) mačke e) meništvo f) prijateljstvo g) vsakdan h) zadovoljstvo

087.5
COBISS.SI-ID 289049088

93.
CARBONEILL, Benedicte, 1973-
        Preberi mi zgodbo! / Bénédicte Carboneill ; [ilustracije] Michaël Derullieux ; [prevod iz francoščine Mateja Sužnik]. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Lis-moi une histoire!. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-17-0
a) Knjige - V otroškem leposlovju b) Branje - V otroškem leposlovju c) gozdne živali d) pomoč e) volkovi f) zajci

821.133.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288775936

94.
CORTÉS Amunarriz, Juana
        Greta in Cirkus Simba Jo-Jo / Juana Cortés Amunarriz ; ilustracije Jen del Pozo ; prevedla Barbara Pregelj ; [spremna beseda Matija Svetina]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 70 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Greta y el Circo Simba Yo-Yo. - 500 izv. - Knjigi na pot / Matija Svetina: str. 59-70. - O avtorici in o ilustratorki: str. [73-74]. - Bibliografija: str. 70

ISBN 978-961-6886-29-1

821.134.2-93-32
COBISS.SI-ID 289053952

95.
DAVIS, Jim, 1945-
        Garfield. La la / Jim Davis ; [prevedel Boris Perme]. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2015. - 31 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Garfield na kvadrat ; knj. 2)

700 izv. (trda vezava), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-51-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-52-7 (broš.)
a) Mačke - V mladinskem leposlovju b) humor c) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 280746240

96.
DEKLEVA, Milan
        Menjalnica sanj / Milan Dekleva ; ilustriral Jure Engelsberger. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [31] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-3714-6

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 281240832

97.
FURLAN, Alja
        Velika knjiga o siru / napisala Alja Furlan ; ilustrirala Polonca Leban Grmek. - 1. natis. - Branik : Margarana, umetnost obilja, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 31 str. : ilustr. ; 18 cm

1.000 izv. - Dragi otroci in starši, dragi bralci! / Aleksander Zadel: str. 2-3

ISBN 978-961-94134-0-1
a) Parabole - Moralni nauki - V otroškem leposlovju b) poučne zgodbe c) razmišljanja d) vrednote e) misli f) življenjski nauki g) življenjske modrosti

821.163.6-93-84
17.024.4:159.9
COBISS.SI-ID 287458048

98.
        GASILCI / [prevod Darija Volf Hribar]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, cop. 2017 (tiskano na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 11 x 17 cm. - (Koleščki)

Prevod dela: Firefighters. - Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-451-5
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) požari c) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 286759424

99.
JANG, Gi-seon
        Prdeča princesa / besedilo Gi-seon Jang ; ilustracije Eun-yeong Choi ; [prevod iz angleščine Tanja Goršič]. - Ljubljana : Lekarna, 2016. - 28 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7008-01-2
a) Prebava - V otroškem leposlovju b) Prehrana - V otroškem leposlovju c) knjige za otroke

821.531-93-32
087.5
612.3(02.053.2)
COBISS.SI-ID 287024640

100.
JELEN, Nina, 1983-
        Ženičke in strički za daljnimi grički / Nina Jelen ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd., 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2017 ([Hrastnik] : Sinet). - [15] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-93836-7-4
a) Zasebnost - V otroškem leposlovju b) Posmeh - V otroškem leposlovju c) drugačnost d) podeželje e) svetovni splet f) pripoved v verzih

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 288420352

101.
JOGAN, Dunja
        Srečkov kovček / [ilustracije in besedilo] Dunja Jogan. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Mušnica : Izbranke Zalinega natečaja za slovensko avtorsko slikanico)

600 izv.

ISBN 978-961-6994-16-3
a) Čustva - V otroškem leposlovju b) pomoč

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288647424

102.
JOYCE, Melanie
        Čarobna skrinja za igrače / [Melanie Joyce ; ilustracije James Newman Gray ; prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - [26] str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Prevod dela: The magic toy box. - 3.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-3180-2

821.111-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 287191296

103.
JOYCE, Melanie
        Nasmej me / [Melanie Joyce ; ilustracije Gabi Murphy ; prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - [24] str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Prevod dela: Make me smile. - 3.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-00-3181-9

821.111-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 287192576

104.
KALKIPSAKIS, Thalia
        Sanjska ekipa / Thalia Kalkipsakis ; ilustracije Aki Fukuoka ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 102 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dajmo, dekleta)

Prevod dela: Netball dreams. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-64-4
a) Odbojka - V mladinskem leposlovju b) prijateljstvo c) šport d) športne ekipe e) povečani tisk

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 287335936

105.
KAPLJA, Špela
        Kako ozeleni srce : skrivnost iz žabjega kraljestva / Špela Kaplja ; [ilustrirala Neja Meta Rojc]. - Radomlje : Terra Anima, društvo za globoko ekologijo, 2014 ([Maribor] : Demago). - 81 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-281-384-0
a) Človek in narava - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 273412096

106.
KOREN, Majda, 1960-
        Skuhaj mi pravljico! / Majda Koren ; ilustrirala Agata Dudek. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016 (Ljubljana : Grafis Trade). - [32] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-55-6
a) Pravljice - V otroškem leposlovju b) Hrana - V otroškem leposlovju c) izbirčnost d) kuhanje e) zajci f) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287673600

107.
MIN, Jeong-won
        Na pomoč, zbolel sem! / besedilo Jeong-won Min ; ilustracije Hyeon-seon Kang ; [prevod iz angleščine Tanja Goršič]. - Ljubljana : Lekarna, 2016. - 33 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7008-02-9
a) Bolezni - Preprečevanje - V otroškem leposlovju

821.531-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 287024896

108.
OGRIZEK, Maša
        Krasna zgodba : ampak zares krasna zgodba o kavi, krofih, doktorju Knjigci, Kodru Klobučniku in ostalih prebivalcih Krasnograda / Maša Ogrizek ; ilustriral Igor Šinkovec. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

700 izv.

ISBN 978-961-272-216-6
a) Življenje - Spremembe - V otroškem leposlovju b) bratje c) smrt

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 284524032

109.
RIPPIN, Sally
        Hej, Jaka!. Nadomestna učiteljica / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 41 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The other teacher. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-69-9
a) Kanadska književnost - Mladinska književnost - Kratka proza

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 288454912

110.
SANŽA, Silvie
        Živalske barve / napisala Silvie Sanža ; ilustrirala Edit Sliacka ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - 1 kartonka ([17] str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Kuku)

Prevod dela: Peek-a-boo. Animal colors

ISBN 978-961-6988-31-5
a) Živali - Knjige za otroke

087.5
COBISS.SI-ID 285093376

111.
SANŽA, Silvie
        Živalski vzorci / napisala Silvie Sanža ; ilustrirala Edit Sliacka ; [prevedla Helena Kraljič]. - [Jezero] : Morfemplus, [2016]. - 1 kartonka ([17] str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Kuku)

Prevod dela: Peek-a-boo. Animal patterns

ISBN 978-961-6988-30-8
a) Živali - Knjige za otroke

087.5
COBISS.SI-ID 285092608

112.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Sreče je dovolj za vse / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2016. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 2)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - Broš. izd. meri 19 cm. - 700 izv. (trda vezava), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-90-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-91-6 (broš.)
a) stripi

084.11
COBISS.SI-ID 287054080

113.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Začetek zgodbe / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2016. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 1)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - Broš. izd. meri 19 cm. - 700 izv. (trda vezava), 1000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-88-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-89-3 (broš.)
a) stripi

084.11
COBISS.SI-ID 287053824

114.
SVETINA, Peter, 1970-
        Sosed pod stropom / Peter Svetina ; ilustriral Peter Škerl. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 96 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-61-7
a) Nonsens - V otroškem leposlovju b) humor

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 288406272

115.
ŠKOBERNE, Biljana
        Kralj z zlomljenim zobotrebcem / besedilo Biljana Škoberne ; ilustracije Daša Grum. - 1. izd. - Tržič : Loreda, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - [41] str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-94165-0-1
a) Miši - V otroškem leposlovju b) domišljija c) pomoč d) pripovedovanje e) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288649984

116.
        TRAKTOR Tom / [prevod Darija Volf Hribar]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, cop. 2017 (tiskano na Kitajskem). - 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 11 x 17 cm. - (Koleščki)

Prevod dela: Tom the tractor. - Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-452-2
a) Traktorji - V otroškem leposlovju b) kmetije c) vozila d) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 286758912

117.
WILD, Margaret
        Simon in Skokec / Margaret Wild ; [ilustrirala] Freya Blackwood ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [30] str. : ilustr. ; 25 x 26 cm

Prevod dela: Harry and Hopper. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-71-2
a) Hišni ljubljenci - Smrt - V otroškem leposlovju b) Žalovanje - V otroškem leposlovju c) dečki d) izguba e) ljubezen f) psi g) žalost h) žalovanje

821.111(94)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288456704

118.
YAMADA, Kobi
        Kaj storiš s problemom? / napisal Kobi Yamada ; ilustrirala Mae Besom ; [prevedla Petra Fröhlich]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 27 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: What do you do with a problem?. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7001-03-7
a) Reševanje problemov - V otroškem leposlovju b) osebnostni razvoj c) pogum d) problemi e) strah f) ustvarjalnost

821.111(73)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288767232


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


119.
BOOTH, Anne
        Dekle z belim psom / Anne Booth ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 184 str. ; 22 cm

Prevod dela: Girl with a white dog. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-65-1
a) Imigranti - Predsodki - V mladinskem leposlovju b) Nacizem - V mladinskem leposlovju c) Krivda - V mladinskem leposlovju d) babice e) dekleta f) odpuščanje g) prijateljstvo h) psi i) šole

821.111-93-311.2
COBISS.SI-ID 287734272

120.
BOYNE, John
        Obmiruj, nato odidi / John Boyne ; prevedla Jedrt Lapuh Maležič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 229 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nekoč / Miš)

Prevod dela: Stay where you are and then leave. - 700 izv. - O avtorju: str. 229

ISBN 978-961-272-236-4
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Anglija - V mladinskem leposlovju b) Očetje in sinovi - V mladinskem leposlovju c) Duševne bolezni - V mladinskem leposlovju d) vojaki e) zgodovina

821.111(417)-93-311.6
COBISS.SI-ID 288128768

121.
DOWD, Siobhan
        Cesta utehe / Siobhan Dowd ; prevedel Jaka Andrej Vojevec. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 282 str. ; 22 cm

Prevod dela: Solace of the road

ISBN 978-961-6994-20-0
a) Mladostniki - Samopodoba - V mladinskem leposlovju b) Pobegli mladostniki - V mladinskem leposlovju c) Rejništvo - V mladinskem leposlovju d) London - Potovanja - Irska - V mladinskem leposlovju e) begavci f) dekleta g) družina h) matere i) nasilje j) štopanje

821.111-93-311.2
COBISS.SI-ID 289049600

122.
DOWD, Siobhan
        Uganka Londonskega očesa / Siobhan Dowd ; prevedla Tina Mahkota. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2016 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 284 str. ; 22 cm

Prevod dela: The London eye mystery. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-15-6
a) Pogrešane osebe - Iskanje - V mladinskem leposlovju b) Fantje - Aspergerjev sindrom - V mladinskem leposlovju c) Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju d) London - V mladinskem leposlovju e) avtizem f) bratranci g) drugačnost h) Londonsko oko i) meteorologija j) vreme

821.111-93-311.2
COBISS.SI-ID 288151552


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


123.
ARDAGH, Philip
        Grozljiva dejanja : druga knjiga v trilogiji Edija Dikensa / Philip Ardagh ; ilustriral David Roberts ; prevedla Sandra Baumgartner-Naylor. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016. - 134 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zvezdogled) (Trilogija neverjetnih dogodivščin Edija Dikensa ; knj. 2)

Prevod dela: Dreadful acts. - 800 izv. - O avtorju: str. [136]

ISBN 978-961-6970-57-0
a) Pustolovščine - V mladinskem leposlovju b) fantje c) humor d) nonsens

821.111-93-7
COBISS.SI-ID 288126976

124.
CARROLL, Lewis, 1832-1898
        Aličine pustolovščine v Deželi čudes / Lewis Carroll ; po izvirniku priredila Olga Pilipenko ; ilustrirala Jevgenija Čistotina ; [prevedla Andreja Kalc]. - Jezero : Morfemplus, 2016 (v Ukrajini : Factor Druk). - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Priključenija Alisy v Strane čudes; Izv. stv. nasl.: Alice's adventures in Wonderland. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-33-9
a) Vzporedni svetovi - V mladinskem leposlovju b) dekleta c) fantastična bitja d) fantastični svetovi e) nonsens f) odraščanje

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 285330944

125.
KINNEY, Jeff
        Stari časi / Jeff Kinney ; [prevod Matej Frece]. - Izola : Grlica, 2016. - 217 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Dnevnik nabritega mulca ; 10)

Prevod dela: Old school. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-244-251-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-244-252-1 (broš.)
a) Dečki - Vragolije - V otroškem leposlovju

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 287132160

126.
PATTERSON, James, 1947-
        Strašna šola. Moj brat je velik lažnivec / James Patterson in Lisa Papademetriou ; ilustracije Neil Swaab ; [prevod Matej Frece]. - Izola : Grlica, 2016. - 275 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Middle school. My brother is a big, fat liar. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-244-253-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-244-254-5 (broš.)

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 287133696

127.
PLOHL, Igor, 1979-
        Pustolovščine v Prlekiji / Igor Plohl. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 161 str. : zvd. ; 25 cm. - (Zbirka Prijatelji na potepu)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6968-87-4
a) Pustolovščine - V mladinskem leposlovju b) druščine c) kulturna dediščina d) prijateljstvo e) Prlekija

821.163.6-93-311.3
COBISS.SI-ID 90038529

128.
PREGL, Slavko
        Poletje pod lastovičjim zvonikom / Slavko Pregl ; ilustracije Bojan Jurc. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 112 str. : ilustr. ; 21 cm

700 izv.

ISBN 978-961-272-233-3

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 288075776

129.
        SLEPOMIŠNICE : antologija pesmi o otrokovih pravicah / [uredili Jana Bauer in Katja Klopčič Lavrenčič ; ilustracije Polona Kunaver Ličen in David Ličen ; spremni besedi Vlasta Nussdorfer, Katja Klopčič Lavrenčič]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016 ([Ljubljana] : Grafis Trade). - 110 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

500 izv. - Zaobjeti otroški svet s peščico pesemskih besed / Katja Klopčič Lavrenčič: str. 7-8. - Spremna beseda / Vlasta Nussdorfer: str. 9. - O avtorjih: str. 110-[120]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-59-4
a) Otroci - Človekove pravice - V mladinskem leposlovju b) poezija

821.163.6-93-194
COBISS.SI-ID 288182528

130.
STEPANČIČ, Lucija
        Arsenije! / [besedilo] Lucija Stepančič ; [ilustracije] Damijan Stepančič ; [besedilo na ovitku Marko Simić]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 28 izv.

700 izv. - Spremna beseda Marka Simića na zadnji str. ov. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-237-1
a) Svetovna vojna 1914-1918 - V mladinskem leposlovju b) Vojaki - V mladinskem leposlovju c) gluhi d) vojna e) vojni invalidi

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288198400

131.
UDERZO, Albert
        Asterixova odisejada : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal in narisal Albert Uderzo ; prevedla Kristina Šircelj. - 1. izd. - Ljubljana : Graffit, 2016. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 26)

Prevod dela: L'Odyssée d'Astérix. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-81-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-82-4 (broš.)
a) Galci - V mladinskem leposlovju b) antika c) humor d) pustolovščine e) stripi f) zgodovina

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 287155968


929 ŽIVLJENJEPISI


132.
FELSTINER, John
        Paul Celan : pesnik, preživelec, Jud / John Felstiner ; prevedel Vid Snoj. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 502 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti ; 47)

Prevod dela: Paul Celan: poet, survivor, Jew. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazali

ISBN 978-961-6952-94-1
a) Celan, Paul (1920-1970) - Biografije b) nemška poezija c) nemški pesniki d) 20.st.

929Celan P.
821.112.2.09Celan P.
COBISS.SI-ID 287230464

133.
OSTI, Josip
        Pred zrcalom : (beležke za neodposlano pismo Charlesu Bukowskemu ali nedokončan roman, zgrajen iz posamičnih, včasih v življenju tudi nedokončanih ljubezenskih zgodb) / Josip Osti. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 269 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

500 izv.

ISBN 978-961-6968-71-3
a) Osti, Josip (1945-) - Avtobiografski romani b) Ženske - V leposlovju c) Ljubezen - V leposlovju

821.163.6-312.6
821.163.4(497.6)-312.6
COBISS.SI-ID 90096129

134.
RENKO, Manca G.
        Lastno življenje : srečanje z Zofko Kveder / Manca G. Renko ; ilustracije Samira Kentrić. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - [64] str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-264-2 (trda vezava)
a) Kveder, Zofka (1878-1926) - Biografije - Knjige za mladino b) Ženske - Družbeni položaj - 19.-20.st. - Knjige za mladino c) Biografije d) Pisateljice e) Women f) Women fiction authors g) Biographies h) družina i) emancipacija j) literarno ustvarjanje k) slovenske pisateljice l) žensko vprašanje

929Kveder Z.(02.053.2)
821.163.6.09Kveder Z.(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288739328

135.
SPRINGSTEEN, Bruce
        Bruce Springsteen : avtobiografija / [prevedel Simon Demšar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 525 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Born to run. - O avtorju: str. [527]. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3284-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3285-4 (broš.)
a) Springsteen, Bruce (1949-) - Avtobiografije b) popularna glasba c) rokenrol d) ameriška glasba e) diskografije

784.66(73):929Springsteen B.
COBISS.SI-ID 289012480


FM FILMI ZA MLADINO


136.
        MISS Peregrine's home for peculiar children [Videoposnetek] = Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke / music by Mike Higham & Matthew Margeson ; director of photography Bruno Delbonnel ; based on the novel by Ransom Riggs ; screenplay by Jane Goldman ; directed by Tim Burton. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 121 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1935859/?ref_=nm_flmg_dr_2 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., angl., srb. itd. - Posneto 2016. - Produkcija: Chernin Entertainment itd. - DVDF63730. - L1 63730 DVD SV [na DVD-ju]. - Igrajo: Eva Green, Asa Butterfield, Chris O'Dowd, Allison Janney, Rupert Everett, Terence Stamp, Ella Purnell, Judi Dench, Samuel L. Jackson itd. - Za mladino od 12. do 14. leta
a) Angleški mladinski igrani filmi - Fantazijski film - Pravljični film - Video DVD-ji b) Belgijski mladinski igrani filmi - Fantazijski film - Pravljični film - Video DVD-ji c) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantazijski film - Pravljični film - Video DVD-ji d) pustolovski film e) družinski film f) sirotišnice g) sirote h) nadnaravne sposobnosti i) otroci j) nadnaravno k) paranormalno l) koprodukcija

791.221.8(410+493+73)(0.053.6)(086.82)
791.221.8:82-34(410+493+73)(0.053.6)(086.82)\\ .
COBISS.SI-ID 1112557406


FO FILMI ZA ODRASLE


137.
        BRIDGET Jones's baby [Videoposnetek] = Dojenček Bridget Jones / directed by Sharon Maguire ; screenplay by Helen Fielding and Dan Mazer and Emma Thompson ; based on the characters and story created by Helen Fielding ; director of photography Andrew Dunn ; music by Craig Armstrong ; prevod in priredba Vesna Žagar. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 117 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1473832/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v rus., češ., madž., polj., podnapisi v slov., hrv., angl., arab., bolg., češ., dan., est., fin., grš., hindi, isl., latv., litov., madž., norv., polj., portug., romun., rus., šved., tur. - Posneto 2016. - Produkcija: Working Title itd. - DVDUP0429. - 367904/L [na DVD-ju]. - Igrajo: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Gemma Jones, Sarah Solemani, James Callis, Shirley Henderson, Sally Phillips, Neil Pearson, Kate O'Flynn, Emma Thompson itd. - Za odrasle
a) Irski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Angleški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji d) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji e) komedija f) romantična komedija g) koprodukcija

791.221.2(417+410+44+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112555614

138.
        INFERNO [Videoposnetek] / directed by Ron Howard ; screenplay by David Koepp ; based upon the novel by Dan Brown ; music by Hans Zimmer ; director of photography Salvatore Totino ; prevod Lorena Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (116 min, 35 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v; angl., bolg., češ., grš., hrv., madž., romun., slovaš. in slov. Sinhronizacija v: angl., češ. in madž. Dialogi v angl., delno tudi v ita., fra. in tur. - Posneto 2016. - DVDS045. - C6387-DVD (na DVD-ju). - Igrajo:Tom Hanks, Felicity Jones, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben Foster, Sidse Babett Knudsen, Ana Ularu, Ida Darvish, Paul Ritter itd. - Za odrasle
a) Igrani filmi - Akcijski filmi - video DVD-ji b) pustolovski filmi c) kriminalni filmi d) DVD

791.221.7(086.82)
791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 22539058

139.
        The MAGNIFICENT seven [Videoposnetek] = Sedem veličastnih / directed by Antoine Fuqua ; screenplay by Nic Pizzolatto and Richard Wenk ; music by James Horner and Simon Franglen ; director of photography Mauro Fiore ; prevedla Lorena Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (127 min, 22 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2404435/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., ara., bolg., češ., est., grš., heb., hrv., latv., lit., madž., polj., romun., rus., slovaš., slov., srb. in tur. Sinhronizacija v: angl., češ., madž., polj., rus. in tur. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Pin High itd. - DVDS044. - F4953-DVD (na DVD-ju). - Igrajo: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Byung-Hun Lee, Manuel Garcia-Rulfo, Martin Sensmeier, Haley Bennett, Peter Sarsgaard itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Vestern - Video DVD-ji b) western c) pustolovski film d) akcijski film

791.223.1(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112608606

140.
        MONSTER'S ball [Videoposnetek] = Bal smrti / composed by Thad Spencer ; director of photography Roberto Schaefer ; written by Milo Addicda, Will Rokos ; directed by Marc Forster. - Ljubljana : Creativa : Dnevnik, 2004, p 2001. - 1 video DVD (regija 2)(ca 111 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm. - (Nedeljski film)

Posebna izdaja Dnevnika. - Podnaslovljeno v slov. - Leta 2002 Oskar za najboljšo igralko - Halle Berry. - Lions gate. - Vloge: Billy Bob Thornton, Heath Ledger, Halle Berry
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) drame d) video DVD e) DVD

791.43-311.4(086.82)
COBISS.SI-ID 219354368

141.
        SULLY [Videoposnetek] = Čudež na reki Hudson / directed and produced by Clint Eastwood ; written by Todd Komarnicki ; based on the book Highest duty by Chesley "Sully" Sullenberger and Jeffrey Zaslow ; director of photography Tom Stern ; music by Christian Jacob and The Tierney Sutton Band ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (91 min, 53 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3263904/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dialogi v angl., sinhronizacija v polj. in tur., podnapisi v slov., hrv., angl., bolg., est., grš., latv., litov., polj., rus. in tur. - Posneto 2016. - Produkcija: Malpaso itd. - Dvoslojni format. - DVDWB0830. - 7000075426 / SP-12-DIM1 / DVD9 / Z26/Z29 / Y34492 L 12 [na DVD-ju]. - Igrajo: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Mike O'Malley, Anna Gunn, Jamey Sheridan, Ann Cusack, Molly Hagan, Chris Bauer, Holt McCallany itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) biografski film d) biografska drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 12958750

142.
        WAR dogs [Videoposnetek] : based on a true story = Vojni psi : po resnični zgodbi / directed by Todd Phillips ; screenplay by Stephen Chin and Todd Phillips & Jason Smilovic ; based on the Rolling Stone article "Arms & the dudes" by Guy Lawson ; director of photography Lawrence Sher ; music by Cliff Martinez ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (109 min, 31 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2005151/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., bolg., est., hrv., latv., litv., polj., rus., slov. in tur. Sinhronizacija v: angl., polj. in rus. Dialogi (v orig.) v angl., delno tudi v ara., alb. in romun. - Posneto 2016. - Produkcija: Joint Effort/Mark Gordon Company. - Dvoslojni format. - DVDWB0831. - 7000068497 / SP-12-DIM1 / DVD9 / Z26/Z29 / Y34375 L 12 [na DVD-ju]. - Igrajo: Jonah Hill, Miles Teller, Ana de Armas, Kevin Pollak, Bradley Cooper, Shaun Toub, JB Blanc, Daniel Berson, Gregg Weiner, Steve Lantz, Jeremy Tardy, Ashley Spillers, Ali Chen, Patrick St. Esprit itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Kriminalni film - Video DVD-ji b) drama c) kriminalni film d) kriminalka e) kriminalna drama f) komedija

791.221.4(73)(086.82)
791.221.5(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 12958238


R RISANKE


143.
        STORKS [Videoposnetek] = Štorklje / written by Nicholas Stoller ; directed by Nicholas Stoller, Doug Sweetland ; photography director Simon Dunsdon ; music by Mychael Danna and Jeff Danna. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (83 min, 23 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi in sinhronizacija v: angl., češ., hrv., slovaš. in slov. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2016. - Dvoslojni format. - DVDWB0832. - 7000073891 / SP-11-DIM1 / DVD9 / Z26/Z29 / Y34511 L 11 (na DVD-ju). - Glasovi (v orig.): Andy Samberg, Katie Crown, Jennifer Aniston, Kelsey Grammer, Ty Burrell, Danny Trejo, Anton Starkman, Keegan-Michael Key, Jordan Peele, Chris Smith itd. - Glasovi (v slov.): Srdjan Milovanović, Saša Pavlin Stošić, Sebastian Cavazza, Uroš Smolej, Iztok Jereb, Alenka Tetičković, Uroš Buh, Jernej Kuntner itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 10. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) DVD

791.228(02.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 22560050

144.
        TROLLS [Videoposnetek] = Troli / directed by Mike Mitchell ; screenplay by Jonathan Aibel & Glenn Berger ; story by Erica Rivinoja ; based on the "Good luck Trolls" created by Thomas Dam ; original score by Christophe Beck ; prevod Nives Košir, Miroslava Berginc in Vojko Sfiligoj ; priredba Miroslava Berginc, Vojko Sfiligoj ; režija dialogov [slov. sinhr.] Jernej Kuntner. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (88 min, 37 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi in sinhronizacija v: angl., arab., bolg., hrv., romun., slov. in srb. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2016. - DVF63901. - L1 56901 DVD SV (na DVD-ju. - Vojko Sfiligoj, režija pesmi. - Glasovi (v orig.): Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zooey Deschanel, Christopher Mintz-Plasse, Christine Baranski, Russell Brand, James Corden, Jeffrey Tambor itd. - Glasovi (v slov.): Katarina Bordner, Klemen Bunderla, Glorija Forjan, Uroš Buh, Miroslava Berginc, Miha Rodman, Saša Pavlin Stošić, Marjan Bunič, Jernej Kuntner itd. - Za otroke od 4. do 9. leta
a) Animirani filmi - video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) DVD

791.228(02.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22543666


NASLOVNO KAZALO


 • Aličine pustolovščine v Deželi čudes 124
 • Arsenije! 130
 • Asterixova odisejada 131
 • Atlas prazgodovinskega sveta 20
 • Atlas živali 21


 • Bal smrti 140
 • Beli muc in menih 92
 • Božič v Virgin River 50
 • Bridget Jones's baby 137
 • Bruce Springsteen 135


 • Camino 86
 • Cesta sestradanih 70
 • Cesta utehe 121


 • Čarobna skrinja za igrače 102
 • Če boste molčali, bodo kamni govorili 18
 • Človek kakor drugi 42
 • Čudež na reki Hudson 141
 • Čudovita polomija 67


 • Dekle z belim psom 119
 • Dekleta, ki se jih spomnim 54
 • Dinamični model vodenja 33
 • Dobri ljudje, dobra hrana. Zima 32
 • Dočakal boš pokoj! 34
 • Dojenček Bridget Jones 137
 • Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke 136


 • Garfield. La la 95
 • Gasilci 98
 • Generacija trapastih 11
 • Gozdna knjiga 15
 • Gregorjevo 17
 • Greta in Cirkus Simba Jo-Jo 94
 • Grozljiva dejanja 123


 • Hej, Jaka!. Nadomestna učiteljica 109


 • Igra in učenje predšolskega otroka 16
 • Imperij 39
 • Inferno 138


 • Jaz. Tina. 64
 • Jedi za razstrupljanje 26


 • Kaj je ta duh? 5
 • Kaj storiš s problemom? 118
 • Kako biti Parižanka vedno in povsod 12
 • Kako ozeleni srce 105
 • Kar zagotovo vem 8
 • Karst edge 36
 • Ko imajo hormoni žur 23
 • Kompas 52
 • Konec zgodbe 69
 • Kralj z zlomljenim zobotrebcem 115
 • Krasna zgodba 108
 • Kraški rob 36
 • Krivi brez krivde 41
 • Kuhajmo brez glutena 27
 • Kuhajmo brez sladkorja 28
 • Kuhajmo s superživili 29
 • Kuhajmo vegansko 30


 • Lastno življenje 134
 • Lešnikova torta usodnih vezi 68
 • Ljubezen vse odpusti 62
 • Lubezen 43


 • The Magnificent seven 139
 • Mah in srebro 40
 • Mednarodni matematični kenguru 2012-2016 19
 • Menjalnica sanj 96
 • Miloš 51
 • Miss Peregrine's home for peculiar children 136
 • Moj brat, taboriščnik številka 96 85
 • Moj najdražji samotar 57
 • Moje čudovito telo 24
 • Monster's ball 140
 • Mulčki. Sreče je dovolj za vse 112
 • Mulčki. Začetek zgodbe 113


 • Na pomoč, zbolel sem! 107
 • Naravna kuhinja 31
 • Nasmej me 103
 • Nedosegljivo 75
 • Nekaj pregrešnega 53
 • Neodvisna ženska z bičem 13
 • Neroda 74
 • Neustavljivi lovec 65
 • Nevarna razmerja 3
 • Nevarnosti poželenja 59
 • Nevesta brez dote 41
 • Noga, na katero se opreš 73


 • Obmiruj, nato odidi 120
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi 14


 • Pariška časovna kapsula 49
 • Paul Celan 132
 • Po dva in dva 78
 • Pobegli objem 91
 • Pokrpajmo žive 60
 • Poletje pod lastovičjim zvonikom 128
 • Polna glava radosti 77
 • Polnočni užitki z malopridnežem 56
 • Popolni ribič ali Oddih razmišljujočega moža 80
 • Poroči se in bodi podrejena 10
 • Postelja iz peres 47
 • Potapljam se vate 82
 • Poželi si me popoldne 61
 • Pravila za prave guvernante 46
 • Prdeča princesa 99
 • Preberi mi zgodbo! 93
 • Pred zrcalom 133
 • Predavanja o Rousseauju 2
 • Prinčeva izbranka 45
 • Promet s knjigo 84
 • [Pujsa Pepa]. Najboljši prijatelji 89
 • Pustolovščine v Prlekiji 127


 • Ranil sem se! Kaj naj storim? 22
 • Razprtije 1
 • Resnica dreves 44


 • Samoregulativni mehanizmi 4
 • Sanjaj nemogoče sanje 76
 • Sanjska ekipa 104
 • Sanjska poroka 58
 • Sedem veličastnih 139
 • Simfonija v belem 63
 • Simon in Skokec 117
 • Skuhaj mi pravljico! 106
 • Slepomišnice 129
 • Slovensko-hrvaški slikovni slovar 37
 • Sosed pod stropom 114
 • Spomini starega sitnega slepca 87
 • Sporočilo prijateljem 6
 • Srečkov kovček 101
 • Stari časi 125
 • 100 najboljših nogometašev 35
 • Storks 143
 • Strašna šola. Moj brat je velik lažnivec 126
 • Sully 141


 • Šolski slovar. Angleščina 38
 • Šolski slovar. Angleščina. Seznam okrajšav 38
 • Šolski slovar. Angleščina. Vzorčna pisma 38
 • Štorklje 143


 • Talenti in oboževalci 41
 • Tovarna resnice 66
 • Traktor Tom 116
 • Tri drame 41
 • Troli 144
 • Trolls 144


 • Ubij se zame 72
 • Učim se pomagati učiti 7
 • Uganka Londonskega očesa 122


 • V aristokratovi postelji 81
 • Veleposestnik, ki me je ljubil 55
 • Velika knjiga o siru 97
 • Višavec 48
 • Vladekova pot v neznano 88
 • Vojni psi 142
 • Vrtnarimo z Jernejo 25
 • Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. Knj. 2, Izstop iz smrtonosne igre polov 9


 • War dogs 142


 • Xola in teta iz Amerike 90


 • Za mojo malo 71
 • Zgodbe iz Slovaške 83


 • Ženičke in strički za daljnimi grički 100
 • Živalske barve 110
 • Živalski vzorci 111
 • Žrtev novega življenja 79

IMENSKO KAZALO


 • Addica, Milo (avtor snemalne knjige) 140
 • Aibel, Jonathan (scenarist) 144
 • Alexander, Victoria 45
 • Alpner, Marko (fotograf) 43
 • Althusser, Louis 2
 • Anderlič, Jasna (prevajalec) 82
 • Aniston, Jennifer (izvajalec) 143
 • Ardagh, Philip 123
 • Armas, Ana de (igralec) 142
 • Armstrong, Craig (skladatelj) 137
 • Arruzza, Cinzia 3
 • Ashley, Jennifer 46
 • Astley, Neville 89
 • Atxaga, Bernardo (1951-) 90


 • Baek, Min (ilustrator) 22
 • Bakan, Anja (prevajalec) 46
 • Baker, Mark (1959-, avtor) 89
 • Baranski, Christine (izvajalec) 144
 • Barič, Ana (prevajalec) 60
 • Bauer, Chris (igralec) 141
 • Bauer, Jana (urednik) 129
 • Baumgartner, Sandra (prevajalec) 123
 • Beck, Christophe (skladatelj) 144
 • Belina, Urban (prevajalec) 70
 • Bennett, Haley (igralec) 139
 • Berden, Peter (1962-, prevajalec) 35
 • Berest, Anne (1979-, avtor) 12
 • Berger, Glenn (scenarist) 144
 • Berginc, Miroslava (izvajalec, prireditelj, prevajalec) 144
 • Berlot Kužner, Petra (prevajalec) 102, 103
 • Berry, Halle (izvajalec) 140
 • Besom, Mae (ilustrator) 118
 • Bizjak, Katja (1983-, prevajalec) 57
 • Bjørk, Samuel 47
 • Blackwood, Freya (ilustrator) 91, 117
 • Blanc, J. B. (1969-, igralec) 142
 • Bland, Nick (1973-) 91
 • Blažič Klemenc, Andreja (prevajalec) 50
 • Bodlaj, Lena (urednik) 38
 • Bogart, Jo Ellen 92
 • Bogataj, Marko (prevajalec) 65
 • Bohte, Ana (prevajalec) 71
 • Bolko, Anja (prevajalec) 38
 • Bonner, Stefan 11
 • Booth, Anne 119
 • Bordjan, Dejan (1981-, fotograf) 15
 • Bordner, Katarina (izvajalec) 144
 • Boyne, John 120
 • Brand, Russell (izvajalec) 144
 • Broadbent, Jim (igralec) 137
 • Brown, Dan (1964-, bibliografski predhodnik) 138
 • Buh, Uroš (izvajalec) 143, 144
 • Bunderla, Klemen (izvajalec) 144
 • Bunič, Marjan (izvajalec) 144
 • Burrell, Ty (1967-, izvajalec) 143
 • Burton, Tim (1958-, režiser) 136
 • Butterfield, Asa (izvajalec) 136
 • Byrne, Kerrigan 48


 • Callis, James (igralec) 137
 • Carboneill, Benedicte (1973-) 93
 • Carey, Ella 49
 • Carr, Robyn 50
 • Carroll, Lewis (1832-1898) 124
 • Cavazza, Sebastijan (izvajalec) 143
 • Cedilnik, Valerija (prevajalec) 80
 • Celan, Paul (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 132
 • Cerar, Petra (30.10.1982-, prevajalec) 28, 29
 • Cesar, Emil (avtor dodatnega besedila) 79
 • Cestnik, Branko (avtor dodatnega besedila) 10
 • Chin, Stephen (scenarist) 142
 • Choi, Eun-yeong (ilustrator) 99
 • Choi, Hye-yeong 22
 • Conway, Terry (avtor dodatnega besedila) 3
 • Cooper, Bradley (igralec) 142
 • Corden, James (izvajalec) 144
 • Cortés Amunarriz, Juana 94
 • Crown, Katie (1985-, izvajalec) 143
 • Cusack, Ann (1961-, igralec) 141


 • Česnik Korošec, Vesna (prevajalec) 56
 • Čistotina, Jevgenija (ilustrator) 124
 • Črv-Sužnik, Mateja (prevajalec) 92, 93
 • Čučnik, Primož 84


 • Dam, Thomas (1909-1986, drugo) 144
 • Danna, Jeff (skladatelj) 143
 • Danna, Mychael (skladatelj) 143
 • Darvish, Ida (igralec) 138
 • Davis, Jim (1945-) 95
 • Dekleva, Milan 96
 • Delbonnel, Bruno (1957-, fotograf) 136
 • Dempsey, Patrick (igralec) 137
 • Demšar, Avgust 51
 • Demšar, Simon (1969-, prevajalec) 135
 • Dench, Judi (1934-, izvajalec) 136
 • Derullieux, Michaël (1970-, ilustrator) 93
 • Deschanel, Zooey (1980-, izvajalec) 144
 • Detela, Jure (avtor dodatnega besedila) 40
 • Dintinjana, Mia (prevajalec) 38
 • Divac, Vito (avtor) 64
 • Doberšek, Helena (prevajalec) 38
 • Dobnikar, Mojca (1957-, prevajalec) 3
 • Dobrila, Lorena (prevajalec) 138, 139
 • Dolinar, Gregor (11.08.1971-) 19
 • D'Onofrio, Vincent (igralec) 139
 • Doria, Julia 4
 • Dowd, Siobhan 121, 122
 • Dreisbach, Jens 35
 • Drev, Miriam (prevajalec) 73
 • Dudek, Agata (1984-, ilustrator) 106
 • Duggan, Penelope (avtor dodatnega besedila) 3
 • Dunn, Andrew (fotograf, fotograf) 137
 • Dunsdon, Simon (fotograf) 143


 • Eastwood, Clint (1930-, režiser, producent) 141
 • Eckhart, Aaron (igralec) 141
 • Énard, Mathias (1972-) 52
 • Engelsberger, Jure (ilustrator) 96
 • Enoch, Suzanne 53
 • Erznožnik, Ajda (ilustrator) 37
 • Everett, Rupert (izvajalec) 136


 • Felda, Darjo (avtor, urednik) 19
 • Felstiner, John 132
 • Fielding, Helen (1958-, scenarist, bibliografski predhodnik) 137
 • Filip, Ana (urednik) 38
 • Finžgar, Petra (urednik) 38
 • Fiore, Mauro (fotograf) 139
 • Firth, Colin (1960-, igralec) 137
 • Flisar, Evald 54
 • Forjan, Glorija (izvajalec) 144
 • Forster, Marc (1969-, režiser) 140
 • Foster, Ben (1980-, igralec) 138
 • Franglen, Simon (skladatelj) 139
 • Frece, Matej (prevajalec) 125, 126
 • Fröhlich, Petra (prevajalec) 118
 • Fukuoka, Aki (ilustrator) 104
 • Fuqua, Antoine (režiser) 139
 • Furlan, Alja 97
 • Furlan, Anja (prevajalka, prevajalec) 62
 • Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 48


 • Galuf, Maja (fotograf) 32
 • Gantar, Minka 23
 • Garcia-Rulfo, Manuel (igralec) 139
 • Godler, Urška (prevajalec) 26, 27
 • Goldman, Jane (1970-, scenarist) 136
 • Goršič, Tanja (prevajalec) 22, 24, 99, 107
 • Goscinny, René (avtor) 1
 • Grammer, Kelsey (1955-, izvajalec) 143
 • Gray, James Newman (ilustrator) 102
 • Green, Eva (izvajalec) 136
 • Grom, Nataša (1975-, prevajalec) 38
 • Grum, Daša (ilustrator) 115
 • Gržan, Karel 9
 • Gselman, Blaž (avtor dodatnega besedila) 79
 • Gunn, Anna (igralec) 141


 • Hagan, Molly (1961-, igralec) 141
 • Hajdini, Simon 5
 • Hanks, Tom (igralec) 138, 141
 • Hawke, Ethan (1970-, igralec) 139
 • Hawkins, Karen 55
 • Heath, Lorraine 56
 • Henderson, Shirley (igralka, igralec) 137
 • Higham, Mike (skladatelj) 136
 • Hill, Jonah (1983-, igralec) 142
 • Horner, James (skladatelj) 139
 • Horvat, Matjaž (1985-, prevajalec) 38
 • Howard, Ron (režiser) 138
 • Hoyt, Elizabeth 57
 • Hrovat, Petra (1977-, urednik) 38
 • Hučková, Dana (avtor dodatnega besedila) 83


 • Imamović, Sabina (prevajalec) 49


 • Jackson, Samuel L. (izvajalec) 136
 • Jacob, Christian (1958-, skladatelj) 141
 • James, Julie (1974-) 58
 • Jang, Gi-seon 99
 • Janney, Allison (izvajalec) 136
 • Jeffries, Sabrina 59
 • Jelen, Nina (1983-) 100
 • Jenko, Elizabeta M. (1964-, avtor) 38
 • Jereb, Berta 85
 • Jereb, Iztok (1947-, izvajalec) 143
 • Jerele, Saša (prevajalec) 74
 • Jogan, Dunja 101
 • Jogan, Maca (avtor dodatnega besedila) 3
 • Jones, Felicity (1984-, igralec) 138
 • Jones, Gemma (1942-, igralec) 137
 • Jošar, Jerneja 25
 • Joyce, Melanie 102, 103
 • Jurc, Bojan (1950-, ilustrator) 128


 • Kafol, Igor (urednik) 38
 • Kalc, Andreja (prevajalec) 21, 124
 • Kalkipsakis, Thalia 104
 • Kang, Gyeong-su (ilustrator) 24
 • Kang, Hyeon-seon (ilustrator) 107
 • Kaplja, Špela 15, 105
 • Kapun, Urška (prevajalec) 38
 • Kendrick, Anna (1985-, izvajalec) 144
 • Kentrić, Samira (ilustrator) 134
 • Kerangal, Maylis de (1967-) 60
 • Key, Keegan-Michael (1971-, izvajalec) 143
 • Khan, Irrfan (1962-, igralec) 138
 • Kim, Seong-chun 24
 • Kinney, Jeff 125
 • Kleypas, Lisa 61
 • Klinar, Alenka (fotografinja, fotograf) 25
 • Klobučar, Blanka (urednik) 38
 • Klopčič Lavrenčič, Katja (urednik, avtor dodatnega besedila) 129
 • Knehtl, Branko 6
 • Knific, Bojan 17
 • Knudsen, Sidse Babett (igralec) 138
 • Kočan, Kristina (prevajalec) 30, 31
 • Koepp, David (scenarist) 138
 • Kogej, Maja (prevajalec) 38
 • Komarnicki, Todd (scenarist) 141
 • Komat, Anton 18
 • Koncut, Suzana (prevajalec) 52
 • Koren, Majda (1960-) 106
 • Kosmač, Sandi (prevajalec) 80
 • Košir, Esther (prevajalec) 58
 • Košir, Manca (1948-, avtor dodatnega besedila) 34
 • Košir, Nives (prevajalka, prevajalec) 141, 142, 144
 • Kozin, Tina (avtor dodatnega besedila) 54
 • Kozlevčar, Nataša (1978-) 13
 • Kracht, Christian 39
 • Krajnc Pavlica, Milan 33
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 61
 • Kraljič, Helena (prevajalec) 110, 111
 • Kraševec, Borut (1973-, avtor dodatnega besedila, prevajalec) 41
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 59
 • Križman, Danica (prevajalec) 8
 • Kufsteiner, Andreas 62
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 53
 • Kunaver Ličen, Polona (ilustrator) 129
 • Kunaver, Dušica 7
 • Kuntner, Jernej (izvajalec) 143
 • Kuntner, Jernej (režiser, izvajalec) 144
 • Kuščer, Samo (prevajalec) 66
 • Kveder, Zofka (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 134


 • Laganin, Tamara (prevajalec) 104, 109, 119
 • Lampret, Marjan (1964-, avtor dodatnega besedila) 42
 • Lapuh Maležič, Jedrt (prevajalec) 120
 • Lavtižar, Janez (prevajalec) 11
 • Lawson, Guy (bibliografski predhodnik) 142
 • Leban, Polonca (ilustrator) 86, 97
 • Ledger, Heath (1979-2008, izvajalec) 140
 • Lee, Byung-Hun (igralec) 139
 • Ličen, David (1975-, ilustrator) 129
 • Linney, Laura (igralec) 141
 • Lisboa, Adriana (1970-) 63
 • Lončarević, Aida (prevajalec) 38


 • Maguire, Sharon (1960-, režiser) 137
 • Mahkota, Tina (prevajalec) 122
 • Majcenovič Kline, Barbara 37
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 91, 117
 • Mally, Miha (fotograf) 32
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 47
 • Marc, Anita (1978-, urednik) 38
 • Margeson, Matthew (1980-, skladatelj) 136
 • Martinez, Cliff (skladatelj) 142
 • Matković, Dijana (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 77
 • Maze, Tina 64
 • Mazer, Dan (scenarist) 137
 • McCallany, Holt (1963-, igralec) 141
 • McCarty, Monica 65
 • McFadyen, Cody 66
 • McGuire, Jamie 67
 • Mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (10 ; 2017 ; Ljubljana) 16
 • Mendiževec, Aleš (prevajalec) 2
 • Menih, Kristina 68
 • Milovanović, Srđan (izvajalec) 143
 • Min, Jeong-won 107
 • Mintz-Plasse, Christopher (1989-, izvajalec) 144
 • Miriano, Costanza 10
 • Mitchell, Mike (režiser) 144
 • Möderndorfer, Vinko (1958-) 69
 • Motoh, Marjan (ilustrator) 7
 • Mrak, Maja (1981-, prevajalec) 38
 • Murphy, Gabi (ilustrator) 103


 • Nussdorfer, Vlasta (avtor dodatnega besedila) 129


 • Ocvirk, Bogdan (ilustrator) 36
 • O'Dowd, Chris (1979-, izvajalec) 136
 • O'Flynn, Kate (1986-, igralec) 137
 • Ogrizek, Maša 108
 • Okri, Ben 70
 • O'Malley, Mike (igralec) 141
 • Osojnik, Iztok (1951-) 40
 • Osojnik, Iztok (1951-, avtor dodatnega besedila) 70
 • Osti, Josip 133
 • Ostrovski, Aleksandr Nikolaevič 41
 • Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič 41


 • Papademetriou, Lisa (avtor) 126
 • Parsons, Tony (1953-) 71
 • Patterson, James (1947-) 126
 • Pavlin Stošić, Saša (izvajalec) 143, 144
 • Pearson, Neil (1959-, igralec) 137
 • Peče, Maša (prevajalec) 38
 • Penič, Mojca (urednik) 38
 • Perdih, Andrej (30.10.1980-, urednik) 38
 • Perger, Alenka (prevajalec) 75
 • Perme, Boris (prevajalec) 95
 • Perš, Damjan (urednik) 38
 • Petrič, Jaka (prevajalec) 38
 • Petrovič, Marko (1980-, prevajalec) 17
 • Phillips, Sally (igralec) 137
 • Phillips, Todd (1970-, režiser, scenarist) 142
 • Pilipenko, Olga (prireditelj) 124
 • Pizzolatto, Nic (1975-, scenarist) 139
 • Pleterski, Andrej (1979-, zbiratelj, avtor dodatnega besedila, prevajalec) 83
 • Plohl, Igor (1979-) 127
 • Podgrajšek, Rok (prevajalec) 38
 • Pollak, Kevin (1957-, igralec) 142
 • Potočnik, Andrea (urednik) 38
 • Pratt, Chris (1979-, igralec) 139
 • Pregelj, Barbara (1970-, prevajalec) 94
 • Pregelj, Barbara (1970-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 90
 • Pregl, Slavko 128
 • Prevodnik Mayland, Mateja (urednik) 38
 • Purnell, Ella (izvajalec) 136


 • Ravnik, Jurij 36
 • Renko, Manca G. 134
 • Riggs, Ransom (bibliografski predhodnik) 136
 • Rippin, Sally 109
 • Ritter, Paul (1966-, igralec) 138
 • Rivinoja, Erica (bibliografski predhodnik) 144
 • Roberts, David (1970-, ilustrator) 123
 • Robotham, Michael (1960-) 72
 • Rodman, Miha (izvajalec) 144
 • Rojc, Neja Meta (ilustrator) 105
 • Rojc, Tanja (prevajalec) 55
 • Rokos, Will (avtor snemalne knjige) 140
 • Roner, Mitja (prevajalec) 1
 • Roškič, Jadranka (prevajalec) 81
 • Růžička, Oldřich (avtor) 20


 • Sacks, Oliver (1933-2015) 73
 • Sadar, Ivan 42
 • Samberg, Andy (1978-, izvajalec) 143
 • Samide, Marjana (prevajalec) 76
 • Sanža, Silvie 110, 111
 • Sarsgaard, Peter (igralec) 139
 • Schaefer, Roberto (fotograf) 140
 • Schulz, Charles M. 112, 113
 • Scortegagna Kavčnik, Nina (avtor) 14
 • Senčur Peček, Darja (avtor dodatnega besedila) 14
 • Sensmeier, Martin (igralec) 139
 • Seurat, Alexandre 74
 • Sfiligoj, Vojko (prireditelj, prevajalec) 144
 • Sheehan, Madeline 75
 • Sher, Lawrence (fotograf) 142
 • Sheridan, Jamey (igralec) 141
 • Simčič, Daša (ilustrator) 100
 • Simmel, Johannes Mario 76
 • Sliacka, Edit (ilustrator) 110, 111
 • Slokar, Matevž 32
 • Smilovic, Jason (scenarist) 142
 • Smith, Sydney (1980-, ilustrator) 92
 • Smolej, Uroš (izvajalec) 143
 • Snoj, Vid (prevajalec) 132
 • Solemani, Sarah (igralec) 137
 • Spahić, Ognjen 77
 • Sparks, Nicholas 78
 • Spartels, Stephanie (ilustrator) 109
 • Spencer, Thad (skladatelj) 140
 • Spillers, Ashley (1986-, igralec) 142
 • Springsteen, Bruce 135
 • Sredojević, Gordana (prevajalec) 12
 • Stamp, Terence (izvajalec) 136
 • Starkman, Anton (2003-, izvajalec) 143
 • Stepančič, Damijan (ilustrator) 130
 • Stepančič, Lucija 130
 • Stern, Tom (fotograf) 141
 • Sternad, Ida (prevajalec) 67, 78
 • Stoller, Nicholas (1976-, režiser, scenarist) 143
 • Sullenberger, Chesley (1951-, bibliografski predhodnik, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 141
 • Sužnik, Maja (prevajalec) 38
 • Svetina, Peter (1970-) 114
 • Swaab, Neil (ilustrator) 126
 • Sweetland, Doug (režiser) 143
 • Sy, Omar (1978-, igralec) 138


 • Šalehar, Matevž 43
 • Šerc, Slavo (1959-, prevajalec) 39
 • Šercer, Miha 14
 • Šešet, Jurij (prevajalec) 72
 • Šinkovec, Igor (ilustrator) 108
 • Šircelj, Kristina (prevajalec) 131
 • Škarja, Petra 86
 • Škerl, Peter (ilustrator) 114
 • Škibin, Kristina (prevajalec) 10
 • Škoberne, Biljana 115
 • Šprohar, Luj 87
 • Štiglec, Andrej (fotograf) 25


 • Tambor, Jeffrey (1944-, izvajalec) 144
 • Tamše, Sabina (prevajalec) 89
 • Teller, Miles (1987-, igralec) 142
 • Teran, Darja (prevajalka, prevajalec) 45
 • Tetičkovič, Alenka (izvajalec) 143
 • Thompson, Emma (scenarist, igralec) 137
 • Thornton, Billy Bob (1955-, izvajalec) 140
 • The Tierney Sutton Band (skladatelj) 141
 • Timberlake, Justin (1981-, izvajalec) 144
 • Totino, Salvatore (1964-, fotograf) 138
 • Toub, Shaun (1963-, igralec) 142
 • Trejo, Danny (1944-, izvajalec) 143
 • Trojar, Valerija (urednik) 38
 • Tůma, Tomáš 20
 • Tumko, Irina 21


 • Učakar, Pavle (ilustrator) 69
 • Uderzo, Albert 1, 131
 • Ularu, Ana (1985-, igralec) 138
 • Urih, Deana (prevajalec) 37


 • Valetič, Žiga 44
 • Valverde, Mikel (ilustrator) 90
 • Vašte, Ilka (1891-1967) 79
 • Viher, Maja (prevajalec) 38
 • Vilar, Mojca (ilustrator) 18
 • Vojevec, Jaka A. (prevajalec) 121
 • Volf Hribar, Darija (prevajalec) 98, 116
 • Vovk, Mateja (prevajalec) 38
 • Vovk, Urban (prevajalec) 77
 • Vukoslavović, Neda (prevajalec) 38
 • Vukoslavović, Tina (prevajalec) 38


 • Walton, Izaak (1593-1683) 80
 • Warren, Tracy Anne 81
 • Washington, Denzel (1954-, igralec) 139
 • Weiss, Anne (kulturologinja, avtor) 11
 • Wenk, Richard (scenarist) 139
 • Wild, Margaret 117
 • Wilder, Jasinda 82
 • Winfrey, Oprah 8


 • Yamada, Kobi 118


 • Zabukovec, Mojca (1982-, urednik) 38
 • Zadel, Aleksander (avtor dodatnega besedila) 97
 • Zadravec, Bojan (1983-) 88
 • Zakrajšek, Katja (1980-, prevajalec) 63
 • Zarubina, Irina (ilustrator) 21
 • Zaslow, Jeffrey (1958-2012, bibliografski predhodnik) 141
 • Zdešar, Ela (fotograf) 15
 • Zellweger, Renée (1969-, igralec) 137
 • Zimmer, Hans (1957-, skladatelj) 138
 • Zwölf, Igor (prevajalec) 112, 113


 • Žagar, Vesna (1968-, prevajalec) 137
 • Žebovec, Marjeta (avtor dodatnega besedila) 42
 • Željeznov Seničar, Maruška (urednik) 16
 • Željko, Matjaž (avtor, urednik) 19
 • Žigon, Helena (avtor dodatnega besedila) 13
 • Žnidaršič Kranjc, Alenka 34
 • Žnidaršič, Mojca (1974-, prevajalec) 20

PREDMETNO KAZALO


 • 19.-21.st. 83


 • 20.-21.st. 40
 • 20.st. 132


 • akcijski film 139
 • albumi 28, 29, 31
 • ameriška glasba 135
 • Ameriška književnost - Romani 49, 53
 • ameriški igrani filmi 140
 • Ameriški igrani filmi - Filmska drama
   • - Kriminalni film - Video DVD-ji 142
   • - Video DVD-ji 141
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 137
  • - Vestern - Video DVD-ji 139
 • Ameriški mladinski igrani filmi - Fantazijski film - Pravljični film - Video DVD-ji 136
 • Angleška knjižvnost - Romani 70
 • Angleški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 137
 • Angleški mladinski igrani filmi - Fantazijski film - Pravljični film - Video DVD-ji 136
 • Animirani filmi - video DVD-ji 143, 144
 • animirani filmi za otroke 143, 144
 • antika 1, 131
 • avtizem 122


 • babice 119
 • begavci 121
 • Belgijski mladinski igrani filmi - Fantazijski film - Pravljični film - Video DVD-ji 136
 • biobibliografski podatki 83
 • Biografije 134
 • biografska drama 141
 • biografski film 141
 • Biographies 134
 • Bolezni - Preprečevanje - V otroškem leposlovju 107
 • Branje - V otroškem leposlovju 93
 • bratje 108
 • Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju 122
 • bratranci 122


 • Celan, Paul - Biografije 132
 • celiakija 27
 • Communism 3


 • Človek in narava 15
  • - V otroškem leposlovju 105
 • Človekovo okolje - Ekološko ravnotežje - Eseji 18
 • Človeško telo
  • - Knjige za otroke 24
  • - Razstrupljanje 26
 • čustva 23
 • Čustva - V otroškem leposlovju 101


 • dečki 117
 • Dečki - Vragolije - V otroškem leposlovju 125
 • dekleta 119, 121, 124
 • deklice 91
 • Deklice - Trpinčenje - V leposlovju 74
 • delo 92
 • dietna prehrana 23, 27
 • dinozavri 20
 • diskografije 135
 • domišljija 115
 • drama 141, 142
 • drame 140
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • drugačnost 100, 122
 • druščine 127
 • družbene razmere 84
 • družbene vloge 10
 • Družbeni problemi - Krščanski vidik 9
 • družina 87, 91, 121, 134
 • Družina
  • - Medosebni odnosi - V leposlovju 74
  • - Nasilje - V leposlovju 74
 • družinski film 136
 • Duševne bolezni - V mladinskem leposlovju 120
 • DVD 138, 140, 143, 144
 • dvojezični slovarji 37


 • ekološko vrtnarstvo 25
 • ekonomija 9
 • emancipacija 134
 • evolucija 20
 • Evolucija (biologija) - Vplivi - Eseji 18


 • fantastična bitja 124
 • fantastični svetovi 124
 • fantje 123
 • Fantje - Aspergerjev sindrom - V mladinskem leposlovju 122
 • Feminism 3
 • feminizem 3
 • Feminizem 3
 • Flisar, Evald 54
 • Francoski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 137


 • Galci - V mladinskem leposlovju 1, 131
 • Gasilci - V otroškem leposlovju 98
 • Genetika - Okoljski vidik - Eseji 18
 • glikemični indeks 23
 • globalizacija 18
 • globoka ekologija 15
 • gluhi 130
 • gnojenje 25
 • gozdne živali 93
 • Gozdovi 15
 • Gregorjevo
  • - Slovenski ljudski običaji 17
  • - Tržič (Slovenija) 17

 • Hišni ljubljenci - Smrt - V otroškem leposlovju 117
 • Hormonsko ravnovesje - Prehrana 23
 • Hrana - V otroškem leposlovju 106
 • Hrvaščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 37
 • humana ekologija 18
 • humor 1, 95, 114, 123, 131


 • igra 91
 • igrani filmi 140
 • Igrani filmi - Akcijski filmi - video DVD-ji 138
 • Imigranti - Predsodki - V mladinskem leposlovju 119
 • Irski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 137
 • izbirčnost 106
 • izguba 117
 • izobraževanje 9


 • Jereb, Berta - Spomini 85
 • Judje
  • - Preganjanje - V leposlovju - 1939-1945 88
  • - V leposlovju - Prekmurje 88
 • Jugoslavija - V leposlovju - 1945- 79


 • Kanadska književnost - Mladinska književnost - Kratka proza 109
 • kartonke 89, 98, 116
 • Kemizacija okolja - Zdravstvene posledice - Eseji 18
 • kmetije 116
 • kmetijski pridelki 25
 • knjige 84
 • Knjige - V otroškem leposlovju 93
 • knjige za otroke 99
 • književnost 84
 • Kolumne - 2008-2015 84
 • komedija 137, 142
 • Komunisti - V leposlovju 79
 • komunizem 3
 • Komunizem 3
 • Koncentracijska taborišča - V leposlovju - Gonars 79
 • koprodukcija 136, 137
 • Kraški rob - Planinski vodniki 36
 • kriminalka 142
 • kriminalna drama 142
 • kriminalni film 142
 • kriminalni filmi 138
 • Krivda - V mladinskem leposlovju 119
 • Krizni management 33
 • krščanska etika 9
 • kuhanje 106
 • kuharski recepti 23
 • Kuharski recepti 31, 32
  • - Brezglutenske jedi 27
  • - Dietna prehrana 26, 28
  • - Veganske jedi 30
  • - Zdravilna prehrana 29
 • kultura 84
 • kulturna dediščina 127
 • Kunaver, Dušica - Bibliografije 7
 • Kveder, Zofka - Biografije - Knjige za mladino 134


 • literarno ustvarjanje 84, 134
 • ljubezen 91, 117
 • Ljubezen - V leposlovju 133
 • Ljubezenski trikotnik - V leposlovju 79
 • London
  • - Potovanja - V mladinskem leposlovju - Irska 121
  • - V mladinskem leposlovju 122
 • Londonsko oko 122


 • mačke 92
 • Mačke - V mladinskem leposlovju 95
 • Marksizem 3
 • Marxism 3
 • Matematika
  • - Naloge za osnovnošolska tekmovanja 19
  • - Naloge za srednješolska tekmovanja 19
  • - Šolska tekmovanja - 2012-2016 - Naloge 19
 • matere 121
 • mednarodna tekmovanja 19
 • medosebni odnosi 10
 • meje 90
 • Menihi - V otroškem leposlovju 92
 • meništvo 92
 • meteorologija 122
 • misli 97
 • Miši - V otroškem leposlovju 115
 • Mladostniki - Samopodoba - V mladinskem leposlovju 121
 • množična kultura 11
 • moški 10
 • Moški in ženske - Medosebni odnosi - Pariz 12


 • nacionalsocializem glej Nacizem
 • Nacizem - V mladinskem leposlovju 119
 • nadnaravne sposobnosti 136
 • nadnaravno 136
 • najstniki glej Mladostniki
 • narava 15
 • nasilje 121
 • nemška poezija 132
 • nemški pesniki 132
 • Neumnost - Družbeni vidik 11
 • nogomet 35
 • Nogometaši - 21.st. - Svetovni pregledi 35
 • nonsens 123, 124
 • Nonsens - V otroškem leposlovju 114


 • Objemi - V otroškem leposlovju 91
 • Očetje in sinovi - V mladinskem leposlovju 120
 • Odbojka - V mladinskem leposlovju 104
 • Odgovornost - V otroškem leposlovju 90
 • odkrivanke 89
 • odnosi med spoloma 10, 87
 • odpuščanje 119
 • odraščanje 87, 124
 • okoljska etika 18
 • onesnaževanje okolja 18
 • osebna doživetja 87
 • osebnostni razvoj 86, 118
 • Osebnostni razvoj 23
 • osnovne šole 19
 • Osojnik, Iztok - Spremne besede 40
 • Osti, Josip - Avtobiografski romani 133
 • otroci 136
 • Otroci
  • - Človekove pravice - V mladinskem leposlovju 129
  • - Dejavnosti 15
 • otroški vrtci 16
 • otroštvo 87


 • Paleontologija - Knjige za otroke 20
 • paleozoologija 20
 • Pangur Bán - Priredbe - V otroškem leposlovju 92
 • Parabole - Moralni nauki - V otroškem leposlovju 97
 • paranormalno 136
 • partnerstvo 10
 • Pisateljice 134
 • Pobegli mladostniki - V mladinskem leposlovju 121
 • podeželje 100
 • poezija 129
 • Pogodba o zaposlitvi - Odpoved - Priročniki 14
 • Pogrešane osebe - Iskanje - V mladinskem leposlovju 122
 • pogum 118
 • Pokojninski skladi 34
 • Pokojninsko zavarovanje 34
 • politika 9
 • Pollak (rodbina) - V leposlovju 88
 • pomoč 93, 101, 115
 • popularna glasba 135
 • Popularna kultura 11
 • Poroka - Krščanski vidik 10
 • poslovni razlogi 14
 • Posmeh - V otroškem leposlovju 100
 • potrošniška družba 11
 • poučne zgodbe 97
 • povečani tisk 90, 104
 • pozitivno mišljenje 23
 • požari 98
 • Pravljice - V otroškem leposlovju 106
 • Prazgodovina - Knjige za otroke 20
 • Prebava - V otroškem leposlovju 99
 • Predšolska vzgoja - Posvetovanja 16
 • Predšolski otroci - Igra - Posvetovanja 16
 • Prehrana
  • - V otroškem leposlovju 99
  • - Zdravje - Kuharski recepti 29
 • prijateljstvo 92, 104, 119, 127
 • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 89
 • pripoved v verzih 100
 • pripovedovanje 115
 • priročniki 23, 28, 29, 31
 • priseljenci glej Imigranti
 • Prlekija 127
 • problemi 118
 • Prva pomoč - Knjige za otroke 22
 • prva svetovna vojna glej Svetovna vojna 1914-1918
 • psi 90, 117, 119
 • psihične travme 86
 • pujsi 89
 • pustolovski film 136, 139
 • pustolovski filmi 138
 • pustolovščine 1, 131
 • Pustolovščine - V mladinskem leposlovju 123, 127


 • razmišljanja 97
 • raznovrstna prehrana 31
 • razstrupljanje 23
 • Rejništvo - V mladinskem leposlovju 121
 • religija 9
 • Reševanje problemov - V otroškem leposlovju 118
 • rešitve 19
 • revščina 9
 • Ribolov 80
 • Rimljani 1
 • risani filmi 143, 144
 • risani filmi za otroke 143, 144
 • rokenrol 135
 • romanja 86
 • romantična komedija 137


 • Sadar, Ivan - Biografije 42
 • sadike 25
 • sajenje 25
 • samopodoba 10
 • Samorealizacija 8
 • Samoregulacijsko učenje 4
 • Santiago de Compostela - Božja pot - Spomini 86
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre
 • shranjevanje 25
 • sinovi in očetje glej Očetje in sinovi
 • sirote 136
 • sirotišnice 136
 • Slepi - V leposlovju 87
 • Slikovni slovarji - Slovenščina - Hrvaščina - Knjige za otroke 37
 • Slovarji - Angleščina - Slovenščina 38
 • slovaška književnost 83
 • Slovaška kratka proza
  • - Antologije 83
  • - Literarne študije 83
 • slovaški pisatelji 83
 • Slovenija 14
  • - Družbene razmere - V leposlovju - 20.st. 79
 • slovenska poezija 40
 • Slovenska poezija 43
 • slovenske pisateljice 134
 • slovenski duhovniki 42
 • slovenski pesniki 40, 42
 • Slovenščina - Hrvaščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 37
 • službe 87
 • smrt 108
 • sociološke spremembe 10
 • Sonaravno vrtnarstvo - Letni časi - Priročniki 25
 • Spol - Politični vidik 3
 • Spolna zloraba - V leposlovju 86
 • Springsteen, Bruce - Avtobiografije 135
 • srednje šole 19
 • starševstvo 10
 • starši 7
 • strah 118
 • stripi 1, 95, 112, 113, 131
 • superhrana 29
 • superživila 29
 • Svetovna vojna 1914-1918 - V mladinskem leposlovju 130
 • Svetovna vojna 1939-1945 - V leposlovju - Slovenija 79
 • svetovni splet 100
 • Svoboda - V otroškem leposlovju 90


 • šole 119
 • šport 104
 • športne ekipe 104
 • športni rezultati 35
 • Šprohar, Luj - Spomini 87
 • štopanje 121


 • telesna aktivnost 23
 • testi znanja 19
 • Traktorji - V otroškem leposlovju 116


 • učenci 7
 • učenje 16
 • Učenje - Priročniki 7
 • uspešnost 35
 • ustvarjalnost 118
 • ustvarjanje 15


 • varovalna prehrana 29
 • varstvo okolja 18
 • varstvo rastlin 25
 • Veržun, Janez 85
 • video DVD 140
 • visoke grede 25
 • Vodenje 33
 • Voh - Filozofija kulture 5
 • vojaki 120
 • Vojaki - V mladinskem leposlovju 130
 • vojna 130
 • vojni invalidi 130
 • volkovi 93
 • vozila 116
 • vrednote 97
 • vreme 122
 • vrhunski športniki 35
 • vrtnine 25
 • vrtovi 25
 • vsakdan 92
 • vsakdanje življenje 11
 • Vsakdanje življenje - Francija 12
 • vsebnost sladkorja 28
 • vzgojitelji 16
 • Vzporedni svetovi - V mladinskem leposlovju 124


 • western 139
 • Women 134
 • Women fiction authors 134


 • zadovoljstvo 92
 • zajci 93, 106
 • zakonodaja 14
 • Zakonska zveza - Družinsko življenje - Hierarhija spolov 10
 • zasajevalni načrti 25
 • Zasebnost - V otroškem leposlovju 100
 • zborniki 16
 • zdrava prehrana 23, 28, 29, 31
 • zdravilne rastline 23
 • zdravo življenje 23
 • Zdravo življenje - Pozitivno mišljenje - Priročniki 6
 • Zelenjava - Biološko pridelovanje - Priročniki 25
 • Zemlja 20
 • zgodovina 1, 120, 131
 • zoogeografija 21


 • žalost 117
 • žalovanje 117
 • Žalovanje - V otroškem leposlovju 117
 • ženske 10, 23
 • Ženske
  • - Družbeni položaj - 19.-20.st. - Knjige za mladino 134
  • - Finance - Priročniki 13
  • - Politična anganžiranost 3
  • - V leposlovju 133
  • - Življenjski stil - Pariz 12
 • ženske in moški glej Moški in ženske
 • žensko vprašanje 134
 • Židje glej Judje
 • Živali
  • - Geografska razširjenost - Knjige za mladino 21
  • - Knjige za otroke 110, 111
 • živali v domišljiji 89, 90, 106, 115
 • živalstvo 21
 • živila 23
 • živila brez dodanega sladkorja 28
 • živila brez konzervansov 31
 • živila brez ojačevalcev okusa 31
 • Življenje - Spremembe - V otroškem leposlovju 108
 • življenjska modrost 8
 • življenjska obdobja 23
 • življenjske modrosti 97
 • življenjski nauki 97
 • življenjski standard 13
 • življenjski stil 11, 13