NOVOSTI-FEBRUAR 2017


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI-FEBRUAR 20170 SPLOŠNO


1.
ČEBULJ, Aleks
        Spomenica Sokolskega doma v Radovljici ob njegovi 95-letnici : 1921-2016 / Aleks Čebulj, Danimir Čebulj, Jure Sinobad. - Radovljica : samozal. J. Sinobad ; Žirovnica : Medium, 2016 (Žirovnica : Medium). - 76, 76 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Vsebuje tudi reprint iz leta 1933: Spomenica Sokolskega društva v Radovljici ob 25-letnem jubileju : 1908-1933 / uredil Čebulj Danimir ; foto Slavko Vengar

ISBN 978-961-6895-15-6 (Medium)
a) Sokolski dom (Radovljica) - 1921-2016 b) telovadna društva c) slovensko gledališče d) kulturni domovi

061.2:725.81/.83(497.4Radovljica)"1921/2016
COBISS.SI-ID 287083776

2.
HAVUKAINEN, Aino
        Tine in Bine. Nori izumi / [besedilo in risbe] Aino Havukainen in Sami Toivonen ; [prevedla Julija Potrč]. - 2. izd. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 30 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Tatun ja Patun oudot kojeet. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-60-0
a) Iznajdbe - Knjige za otroke

087.5
COBISS.SI-ID 288271104

3.
        PRVE besede / [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - [Tržič : Učila International, 2017] ([natisnjeno na Kitajskem]). - 1 kartonka ([22] str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Odkrivam svet)

Prevod dela: Erste Wörter. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3138-3
a) Besede - Knjige za otroke b) kartonke c) velike tiskane črke

087.5
COBISS.SI-ID 286544640

4.
VORDERMAN, Carol
        Računalniško programiranje za otroke / [Carol Vorderman ; prevedel Sergej Hvala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Slovaškem). - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Computer coding for kids. - Avtorica navedena na ov. in kolofonu. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4478-6

004.42(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 287635200


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


5.
GOLOB, Maja, 1971-
        Ne čakaj na vikend : kako uskladiš delo, družino in čas zase ter zaživiš življenje svojih sanj / Maja Golob ; [ilustracije Shutterstock in Sonja Eržen]. - Hotična : Spago, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 127 str. ; 22 cm

Na vrhu nasl. str.: Knjiga za ženske. - 1.000 izv. - Predgovor / Tadeja Jere Jakulin: str. 6-7

ISBN 978-961-285-390-7
a) Samorealizacija b) Kvaliteta življenja c) Terminsko planiranje d) delovni čas e) prosti čas f) načrtovanje življenja g) osebnostni razvoj h) življenjski uspehi i) priročniki

159.922
316.728
379.82
159.937.53:316.728
COBISS.SI-ID 285988096

6.
GORENC, Sabinca
        Raztrgana do kosti, a zdaj letim : boj za lastno srečo in zmaga / Sabinca Gorenc. - 1. izd. - Ljubljana : Feniks nepremičnine, 2017. - 176 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-285-590-1
a) Osebnostni razvoj b) Življenjska modrost

159.923.2
17.023.34
821.163.6-84
COBISS.SI-ID 288492288

7.
JUUL, Jesper, 1948-
        Agresivnost : nov in nevaren tabu / Jesper Juul ; [prevedla Irena Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 251 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Aggression. - 2.000 izv. - Spremna beseda / Ingeborg Szöllösi: str. 241-245. - Beseda ob knjigi Agresivnost: nov in nevaren tabu / Ivana Gradišnik: str. 247-251

ISBN 978-961-01-4338-3
a) Agresivnost - Otroci b) pedagoška psihologija c) socialna psihologija d) negativna čustva

159.922.7:316.647.3
COBISS.SI-ID 287502592

8.
LARSON, Christian Daa, 1874-1954
        Ravnovesje in moč : prebudite spečega genija v sebi / Christian D. Larson ; [prevedel, predgovor Damjan Plut]. - 1. natis. - Mengeš : Bird Publisher, 2016. - 99 str. ; 21 cm

Prevod dela: Poise and power. - O avtorju: str. 99. - Tiskano po naročilu. - Predgovor urednika / Damjan Plut: str. 9-11

ISBN 978-961-279-611-2
a) Samospoznavanje b) samozdravljenje c) energija življenja

159.923.2
COBISS.SI-ID 286162176

9.
LUKAS, Elisabeth
        Na sledi veselju : sedem korakov, da bo naša duša vedno čila / Elisabeth Lukas ; [prevedel Janez Jeromen]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 166 str. ; 21 cm

Prevod dela: Der Freude auf der Spur. - Veselje rojeva in spremlja življenje: k antropologiji življenja / Jože Ramovš: str. 7-23. - O avtorici: str. 159-160. - 800 izv. - Bibliografija: str. 161-164

ISBN 978-961-6878-63-0
a) Veselje b) logoterapija c) družinska vzgoja d) vzgoja za vrednote

17.023.34
124.2:615.851
COBISS.SI-ID 287194368

10.
MCWILLIAMS, Nancy
        Psihoanalitična diagnostika : razumevanje osebnostne zgradbe skozi klinični proces / Nancy McWilliams ; poslovenil Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 729 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Psychoanalitic diagnosis. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 585-655. - Povzetek na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-961-6954-72-3
a) Psihoterapija - Psihoanaliza b) psihoanalitična psihoterapija c) terapevti d) pacienti e) priročniki f) travme g) stresi

159.964
COBISS.SI-ID 288395776

11.
POGAČNIK, Marko, 1944-
        Vesolje človeškega telesa : [doživeto z vajami Dotika Gaje] / [pisal in risal] Marko Pogačnik. - Ljubljana : Beletrina : Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa, 2017. - 350 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-284-254-3 (Beletrina)
a) Geomantija b) Zemlja - Kozmično ravnotežje c) duhovna energija d) energijski tokovi e) filozofija narave

130.33
113/119
COBISS.SI-ID 288439808

12.
ŠIMLEŠA, Bruno
        Umetnost življenja : naučite se ljubiti - sebe in druge / Bruno Šimleša ; [prevedla Damjana Bakarič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 278 str. : ilustr. ; 21 cm

2.500 izv. - Prevod dela: Umjetnost života

ISBN 978-961-01-4487-8
a) ljubezen b) medosebni odnosi c) družina d) prijateljstvo e) pozitivno mišljenje f) vera g) zdrav razum h) kritičnost i) lastna vrednost

177.6:159.922.1
COBISS.SI-ID 287336448

13.
URBAN, Petra, 1957-
        Prekipevati od življenja : sprejeti staranje kot darilo / Petra Urban ; [prevod Tina Denk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 143 str. ; 19 cm

Prevod dela: Sprudelndes Leben - strömende Zeit. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0352-4 (17,90 EUR)
a) Staranje - Ženske - Doživljanje b) pozitivno mišljenje c) samopodoba d) življenjske spremembe e) življenjska obdobja f) sreča g) psihološki nasveti h) izkušnje žensk

159.922.6
821.112.2-4
COBISS.SI-ID 285841408

14.
VERHAEGHE, Paul
        Identiteta / Paul Verhaeghe ; [prevod Zdenka Kristan]. - Mengeš : Ciceron, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 274 str. ; 20 cm

Prevod dela: Identiteit. - Nasl. na ov. in na hrbtu: Identiteta v času neoliberalizma, izgubljenih vrednot in anonimne avtoritete. - O avtorju in delu na zavihkih ov. - Tisk na zahtevo. - Bibliografija: str. 267-274 in opombe: str. 263-266

ISBN 978-961-6627-68-9
a) Identiteta - Družbeni vidik b) Neoliberalizem c) pedagoška sociologija d) psihoanaliza e) psihoterapija

159.923.2:316.323.6
COBISS.SI-ID 287426048

15.
VRAČUN, Žana
        Učitelj "zlate" dobe ima sočutno srce / [besedilo, ilustracije, fotografije] Žana Vračun. - Maribor : samozal., 2016. - 188 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - O avtorici: str. 179-185. - Bibliografija: str. 177-178

ISBN 978-961-283-767-9
a) Samorealizacija - Priročniki b) Mišljenje - Duhovni zakoni

159.922:130.1(035)
133.2
COBISS.SI-ID 287244800

16.
ZEVNIK, Eva, 1966-
        Energijski preskok / [besedilo, ilustracije] Eva Zevnik. - Bevke : Smar-team, 2016. - 350 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6987-41-7
a) energijski tokovi b) samozavedanje

133.2
COBISS.SI-ID 286517504

17.
ŽIŽEK, Slavoj
        Žižkovi vici : (ste že slišali tistega o Heglu in negaciji?) / Slavoj Žižek ; zbral Audun Mortensen ; [s predgovorom avtorja k slovenski izdaji] ; prevedel Stojan Pelko. - 2. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2016. - 152 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Žižek's jokes

ISBN 978-961-94115-1-3
a) Žižek, Slavoj (1949-) b) Filozofija - Humor

1Žižek S.(089.3)
COBISS.SI-ID 287811840


2 VERSTVO


18.
HRIBAR, Tine
        Nesmrtnost in neumrljivost. Knj. 1, Od šamanov do kristjanov / Tine Hribar. - Ljubljana : Slovenska matica, 2016 ([Ljubljana] : Rotosi). - 274 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica ; 69)

400 izv. - Bibliografija: str. 265-272 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-213-264-4
a) Nesmrtnost b) neumrljivost

2-187
COBISS.SI-ID 288024832

19.
JAMNIK, Anton, 1961-
        Naš nadškof Šuštar : eden od očetov slovenske samostojnosti : spomini njegovega tajnika škofa Antona Jamnika in nekaterih drugih sodelavcev in prijateljev / Anton Jamnik ; [spremna beseda Božo Rustja ; fotografije osebni arhivi Slavke Kavčič ... et al.]. - Koper : Ognjišče, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 212 str. : fotogr. ; 25 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Božo Rustja: str. 7-8. - O avtorju: str. 209. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-263-196-3
a) Šuštar, Alojzij, nadškof (1920-2007) - Spomini sodobnikov b) Škofi - Biografije c) slovenski škofje

929Šuštar A.
27-722.51(497.4):929Šuštar A.
COBISS.SI-ID 287372544

20.
LUNEL, Pierre, 1947-
        Akamasoa, otroške sanje / besedilo Pierre Lunel ; fotografije Rijasolo ; predgovor Patrick Poivre d'Arvor ; uvod Peter Opeka ; prevedla Andrej Gajšek in Tadeja Petrovčič Jerina. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 163 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Akamasoa - rêves d'enfants. - "Redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe za leto 2017" --> kolofon. - 2.600 izv. - Predgovor / Patrick Poivre d'Arvor: str. 5. - Uvod / Peter Opeka: str. 7-9. - O avtorju: str. 163 in na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-293-1
a) Opeka, Pedro (1948-) b) Slovenski misijonarji - Delovanje - Madagaskar c) Antananarivo - Akamasoa - Vsakdanje življenje

27-76-051(691=163.6):929Opeka P.
316.728(691Akamasoa)
COBISS.SI-ID 286679552

21.
QURESHI, Nabeel
        Razumeti islam in džihad / Nabeel Qureshi ; [prevod Drago K. Ocvirk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 190 str. ; 21 cm

Prevod dela: Answering jihad. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem ov.

ISBN 978-961-04-0370-8
a) Džihad b) islam c) muslimani d) sveta vojna

28-768
COBISS.SI-ID 287123456

22.
STEVENS, John
        Menihi maratonci z gore Hiei / John Stevens ; fotografije Tadashi Namba ; [prevedla Brumen Polona, Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 187 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The marathon monks of Mount Hiei. - Tisk na zahtevo. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 171-176

ISBN 978-961-6627-69-6
a) Budizem - Japonska

244.4
COBISS.SI-ID 287426304

23.
        V deželo luči : božične zgodbe / izbrala in uredila, [spremna beseda] Mateja Komel Snoj ; ilustriral Damijan Stepančič. - Ljubljana : Družina, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 273 str. : ilustr. ; 22 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-04-0372-2
a) Božič - V leposlovju

27-565.2:821-32
821-32
COBISS.SI-ID 287218176

24.
VIVEKANANDA, svami, 1863-1902
        Jnana joga : joga znanja in modrosti / Svami Vivekananda ; [prevedel, predgovor Damjan Plut]. - 1. natis. - Mengeš : Bird Publisher, 2016. - 307 str. ; 21 cm

Prevod dela: Jnâna-yoga. - Tiskano po naročilu. - Beseda urednika k slovenskem [!] prevodu knjige Jnana joga / Damjan: str. 303-305. - O avtorju: str. 307

ISBN 978-961-279-610-5
a) Joga

233-852.5Y
233-29
COBISS.SI-ID 284376064

25.
        ZAKAJ sem jaz jaz? : krščanski pogled na pomembna vprašanja o človeku / [Gwenaëlle Boulet ... [et al.] ; ilustracije Clotka ... [et al.] ; prevedla Andrej Gajšek in Tadeja Petrovčič Jerina]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 135 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Pourquoi je suis moi?. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-305-1
a) Človek - Krščanski vidik - Knjige za otroke b) Krščanska morala - Knjige za otroke

27-182(02.053.2)
27-42(02.053.2)
COBISS.SI-ID 287448832


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


26.
BABIĆ, Jasna, 1977-
        V vrtincu subkultur / Jasna Babić ; [spremna beseda Mitja Velikonja]. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Matformat). - XV, 202 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

400 izv. - Subcultures are (not) dead! / Mitja Velikonja: str. 193-200. - O avtorici na prelim. str. - Bibliografija: str. 183-191. - Summary: In the whirlwind of subcultures. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-06-2
a) Subkultura b) alternativna kultura c) sociologija kulture d) družbena gibanja e) družbene strukture f) 21.st.

316.723
COBISS.SI-ID 287156992

27.
ZAJC, Melita
        Medijski pojmovnik za mlade / Melita Zajc ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 127 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Pojmovniki ; knj. 8)

500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-220-108-1
a) Množični mediji - Knjige za mladino b) Množični mediji - Družbeni vidik - Knjige za mladino c) komunikacije d) mediji e) sociologija kulture

316.77(02.053.2)
659.3(02.053.2)
COBISS.SI-ID 89881345


33 GOSPODARSTVO


28.
MCGUIGAN, Jim
        Neoliberalna kultura / Jim McGuigan ; prevod Boštjan Kmetec. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 282 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 16)

Prevod dela: Neoliberal culture. - 500 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Bibliografija: str. 257-268. - Kazali

ISBN 978-961-220-111-1
a) Neoliberalizem b) ekonomski sistemi c) ekonomska politika d) kapitalizem e) družbene razmere

330.831.8
COBISS.SI-ID 90057217

29.
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
        Črna knjiga kapitalizma : kako je Zahod izživljal svoje stalinistične fantazije / Marcel Štefančič, jr. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 564 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6954-68-6
a) Kapitalizem - Družbeni vidik b) družbeni razvoj c) finančni trg d) trg kapitala e) družbene razmere

330.342.14
316.42
COBISS.SI-ID 286953984

30.
ZUCMAN, Gabriel
        Skrito bogastvo narodov : raziskava o davčnih oazah / Gabriel Zucman ; prevedla Maja Breznik ; [spremni besedi Marcel Štefančič, jr., in Franjo Štiblar]. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - X, 142 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: La richesse cachée des nations. - 400 izv. - O avtorju na prelim. str. - Ob Skritem bogastvu narodov Gabriela Zucmana / Franjo Štiblar: str. 101-127. - Pošast, ki je požrla svet / Marcel Štefančič, jr.: str. 129-142. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7003-00-0
a) Davčne oaze b) davki c) davčne olajšave

336.227.3
COBISS.SI-ID 286360832


34 PRAVO


31.
DOBOVŠEK, Bojan
        Peta veja oblasti / Bojan Dobovšek ; [soavtorji Branko Ažman ... [et al.] ; spremna beseda Bogomil Ferfila]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede : Dobra država, zavod za politično kulturo, 2016 ([Ljubljana] : Itagraf). - 269 str. : ilustr. ; 24 cm

Podatki o soavtorjih navedeni v kolofonu. - Tiskano po naročilu. - Knjigi na pot / Bogomil Ferfila: str. 267-269. - O avtorju: str. [271]. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-961-6922-94-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-6922-95-1 (broš.)
a) Elite - Kriminaliteta b) politika c) gospodarstvo d) kazniva dejanja

343.3/.7:316.344.42
COBISS.SI-ID 287630848

32.
TURK, Boštjan J.
        Rodbinsko pravo / Boštjan J. Turk v sodelovanju z Nežo Čop. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2016. - 156 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

3.000 izv. - O avtorju: str. 155-156. - Vsebuje tudi: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ; Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB)

ISBN 978-961-93924-6-1
a) Družinsko pravo b) dedovanje c) skupno premoženje d) preživnina e) priročniki f) praktični primeri g) zakoni h) Slovenija

347.61/.64
COBISS.SI-ID 287208704


35 JAVNA UPRAVA


33.
JEROVŠEK, Tone, 1941-
        Upravni postopek in upravni spor / Tone Jerovšek in Polonca Kovač. - Predelana in dopolnjena 2. izd. / Polonca Kovač. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 360 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 321-326. - Kazalo

ISBN 978-961-262-093-6
a) Upravni postopek - Pravna ureditev - Slovenija - Učbeniki za visoke šole b) Upravni spor - Pravna ureditev - Slovenija - Učbeniki za visoke šole c) zakonodaja

35.077.3(497.4)(075.8)
351.95(497.4)(075.8)
COBISS.SI-ID 286871552


37 VZGOJA


34.
JEREBIC, Drago
        Bližina osrečuje / Drago Jerebic in Sara Jerebic. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba : Družinski inštitut Bližina, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 174 str. ; 21 cm

1.500 izv. - O inštitutu in avtorjih: str. 173-174 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 171-172

ISBN 978-961-278-306-8 (Celjska Mohorjeva družba)
a) Družinski odnosi b) medosebni odnosi c) starši d) otroci e) zakonsko življenje

173.5/.7
COBISS.SI-ID 287441664

35.
MEDNARODNA strokovna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki (2 ; 2016 ; Ljubljana)
        Individualizacija in diferenciacija pri pouku : zbornik / II. mednarodna strokovna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki 2016 [24. 11. 2016, Ljubljana ; urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2016. - 591 str. : ilustr. ; 24 cm

Korporativni avtor v kolofonu: II. strokovna mednarodna (Slovenija, Nizozemska, Hrvaška) konferenca o didaktiki in metodiki, 24. 11. 2016, Ljubljana. - Prispevki v slov., en v hrv. in en v angl. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 250 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali hrv. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-93789-5-3
a) Pouk - Metodika - Posvetovanja b) Didaktika - Posvetovanja c) učenci d) individualizacija e) učna diferenciacija

37.091.3(082)
37.02(082)
COBISS.SI-ID 287323648


50 EKOLOGIJA. PRIRODA


36.
KAJFEŽ-Bogataj, Lučka
        Planet, ki ne raste / Lučka Kajfež Bogataj ; ilustriral Izar Lunaček. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 309 str. : ilustr. ; 20 cm

600 izv.

ISBN 978-961-282-141-8
a) Okolje - Globalne spremembe - Knjige za mladino b) Naravni viri - Upravljanje - Knjige za mladino c) Klimatske spremembe - Knjige za mladino d) Varstvo okolja - Rešitve - Knjige za mladino e) okoljska etika f) oceani g) ogljikov dioksid h) ozon i) biološka raznovrstnost j) ekosistemi k) invazivne vrste l) raba tal m) toplogredni plini n) varstvo voda o) aerosoli p) onesnaževanje okolja q) okoljevarstvena politika

502.171(02.053.2)
504.1/.7(02.053.2)
551.588.7(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288443904


51 MATEMATIKA


37.
KUŠČER, Ivan
        Matematika v fiziki in tehniki / Ivan Kuščer in Alojz Kodre ; [sodeloval je Helmut Neunzert ; slike Marko Razpet]. - 3. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 399 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 36)

Prirejeno po: Mathematik in Physik und Technik. - 300 izv. - Bibliografija: str. 347-348. - Kazalo

ISBN 978-961-212-033-7
a) Fizika - Matematične metode - Učbeniki za visoke šole b) Tehnika - Matematične metode - Učbeniki za visoke šole c) Matematika - Učbeniki za visoke šole d) matematična fizika

51-7:53(075.8)
51-7:62(075.8)
COBISS.SI-ID 287827456

38.
LIKAR, Andrej, 1948-
        Osnove fizikalnih merjenj / Andrej Likar. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016 (Ljubljana : Itagraf). - 221 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo, ISSN 1408-1571 ; 54)

300 izv. - Bibliografija: str. 213. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-212-275-1
a) Fizikalna merjenja - Učbeniki za visoke šole b) Merilni sistemi - Učbeniki za visoke šole c) fizika d) metrologija e) merjenje osnovnih količin f) instrumentacija g) physics h) measurement science i) metrology j) instrumentation systems

53.08(075.8)
COBISS.SI-ID 287167744

39.
STRNAD, Janez, 1934-2015
        Mala zgodovina Dopplerjevega pojava / Janez Strnad. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016 (Ljubljana : Itagraf). - 115 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 97)

400 izv. - O avtorju / Alojz Kodre: str. [116]. - Bibliografija: str. 112-115

ISBN 978-961-212-269-0
a) Dopplerjev efekt b) valovanje c) zvok d) svetloba e) razvoj fizike

537.871.7(091)
534.17(091)
COBISS.SI-ID 284268800


52 ASTRONOMIJA. GEODEZIJA


40.
ALTER, Anna
        Skrivnostno in čudovito vesolje : stari astronom pripoveduje / Anna Alter in Hubert Reeves ; ilustrirala Églantine Ceulemans ; prevedel Ludvik Jevšenak. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 46 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: L'univers ce que l'on ne sait pas encore ---. - 2.600 izv.

ISBN 978-961-278-294-8
a) Vesolje - Knjige za mladino b) Astronomija - Knjige za mladino

524(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286685184


53 FIZIKA


41.
STRNAD, Janez, 1934-2015
        Fizika. Del 1, Mehanika, toplota / Janez Strnad. - 2. izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 338 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo, ISSN 1408-1571 ; 9)

Predgovor / Milena Strnad: str. 6. - 600 izv. - Bibliografija: str. 325. - Kazalo

ISBN 978-961-212-276-8
a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) Mehanika - Učbeniki za visoke šole c) Toplota - Učbeniki za visoke šole

53(075.8)
COBISS.SI-ID 287425536


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


42.
BAVCON, Jože
        Cvetne formule rastlinskih družin v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani = Floral formulas of plant families in the University Botanic Gardens Ljubljana / Jože Bavcon, Blanka Ravnjak, David Bavcon ; [foto Jože Bavcon ... [et al.] ; prevod Grens-tim]. - Ljubljana : Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 501 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 477-481. - Kazala

ISBN 978-961-6822-40-4
a) Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Oddelek za biologijo. Botanični vrt - Rastline b) Cvetne formule c) Cvet - Morfologija d) Kritosemenke - Anatomija rastlin e) botanični vrtovi f) botanika g) rastlinski sistem h) cvetnice i) semenke j) morfologija rastlin k) rastlinska morfologija l) geografska razširjenost m) albumi

582.5/.9:069.029(497.4Ljubljana)
581.46:582.5/.9
COBISS.SI-ID 288296704

43.
WOHLLEBEN, Peter
        Skrivno življenje živali : ljubezen, žalost, sočutje - razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev / Peter Wohlleben ; [prevedla Petra Piber]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 194 str. ; 20 cm

Prevod dela: Das Seelenleben der Tiere. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 1.000 izv. - Bibliografija z opombami: str. 186-194

ISBN 978-961-6893-91-6
a) Psihologija živali b) Živali - Vedenje c) živalska psihologija d) nagon e) vedenje živali f) živalska komunikacija

591.51
159.929
COBISS.SI-ID 288470272

44.
        ŽIVALI / [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([22] str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Odkrivam svet)

Prevod dela: Die Tiere. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3139-0
a) Živali - Knjige za otroke b) kartonke c) velike tiskane črke

59(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 286544896


61 MEDICINA


45.
FRANKL, Viktor E.
        Preslišani krik po smislu : psihoterapija in humanizem / Viktor E. Frankl ; prevedel Niki Neubauer ; [strokovni izrazi v logoterapiji Jože Ramovš in Anton Trstenjak s sodelavci]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 204 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The unheard cry for meaning. - 700 izv. - O avtorju: str. 203-204. - Bibliografija: str. 169-173 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Izbrana literatura s področja logoteorije, logoterapije in antropohigiene v slovenščini / pripravil Jože Ramovš: str. 175-177

ISBN 978-961-278-275-7
a) Frankl, Viktor Emil (1905-1997) b) Smisel - Psihoterapija c) logoterapija

124.2:615.851
159.922:929Frankl V.E.
COBISS.SI-ID 285020672

46.
GRISHIN, Nikolay
        Vsak trenutek je lahko nov začetek : zemljevid zdravja : igra 100 korakov do zdravja / Nikolay Grishin ; [ilustrator Dalibor Bori Župančič, Marko Jezernik]. - Piran : samozal., 2008. - 137 str. : ilustr. ; 21 cm + zemljevid zdravja - igra

ISBN 978-961-245-414-2
a) Promocija zdravja b) Naravno zdravljenje

613
615.8
COBISS.SI-ID 236727040

47.
PLANTAN, Uroš, 1961-
        Starodavna umetnost zdravljenja : tradicionalna evropska medicina / [[besedilo in] fotografije] Uroš Plantan, Veronika Plantan. - 1. izd. - Gaberje : Slovensko društvo tradicionalne evropske medicine, 2016 (Lendava : Arma). - 250 str. : ilustr. ; 22 cm

O avtorjih na hrbtu ov. - Bibliografija: str. 225-241. - Kazalo

ISBN 978-961-285-190-3
a) Ljudska medicina - Evropa - Priročniki b) Zdravilne rastline - Priročniki c) Fitoterapija - Priročniki d) naravno zdravljenje e) bolezni f) etiologija g) domača zdravila h) magnetiziranje

615.322(035)
615.89(4)(035)
633.88(035)
COBISS.SI-ID 284322304

48.
ROSENBERG, Kerstin
        Ajurveda z domačimi rastlinami : recepti in načini uporabe za zdravje in energijo / Kerstin Rosenberg, Kalyani Nagersheth, Andrea Küthe Albrecht ; [prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 143 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Ayurveda mit heimischen Pflanzen. - 2.000 izv. - O avtoricah: str. 143. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4309-3
a) Ajurveda - Priročniki b) Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki c) Fitoterapija - Ajurveda - Priročniki d) naravno zdravljenje e) alternativna medicina f) indijska medicina g) zdravilna zelišča h) zdravilne učinkovine i) zdravilni čaji j) zdravilni pripravki

615.8(540):615.322(035)
615.322:615.8(540)(035)
COBISS.SI-ID 288531968

49.
SCHMIDT, Ignac
        Drama je biti starš vesoljca : drugačnost ni dolgočasna, je univerzalna / Ignac Schmidt, Jan Schmidt, Majda Schmidt. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 271 str. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 263-271

ISBN 978-961-6968-85-0
a) Vedenjske motnje - Starševstvo - Avtisti - Priročniki b) avtizem c) duševne motnje

616.896(035)
COBISS.SI-ID 90005505

50.
SOČE, Ivan
        Boj za resnico o kravjem mleku : ali je kravje mleko dobro le za teličke ali je popolna hrana za ljudi? / Ivan Soče. - 1. izd. - Maribor : SITIS, 2016. - 159 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 22 cm

1.000 izv. - O avtorju: str. 159. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93913-2-7
a) Higiena prehrane - Kravje mleko b) Prehrana - Zdrava hrana c) Zdravstvo - Kritika d) mlečna industrija e) mediji f) etika g) prehrambne navade h) prepričanja

613.287.5
613.2.03
614.2
COBISS.SI-ID 287733760


62+66/69 TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


51.
HOČEVAR, Marko, 1972-
        Diagnostika v okoljskem strojništvu / Marko Hočevar, Matevž Dular ; [izdelava slik in diagramov Aleš Malneršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2016 (Ljubljana : Camera). - 150 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://lab.fs.uni-lj.si/kes/diagnostika_v_okoljskem_strojnistvu/diagnostika_v_okoljskem_strojnistvu.pdf. - 150 izv. - Bibliografija: str. 147-150

ISBN 978-961-6980-25-8
a) Strojništvo - Okoljski vidik - Učbeniki za visoke šole b) Strojništvo - Merilne metode - Učbeniki za visoke šole c) diagnostika d) meritve e) energetika f) okolje g) zrak h) onesnažila v zraku i) voda j) onesnaženost k) okoljske nesreče l) plin

621:502(075.8)
COBISS.SI-ID 286734848

52.
JELINČIČ, Zmago
        Južna železnica in železnice na Slovenskem = Die Südbahngesellschaft und Eisenbahnen im slowenischen ethnischen Gebiet / Zmago Jelinčič Plemeniti ; [prevod Mateja Gaber]. - 1. izd. - Tomišelj : Alpemedia, 2016. - 218 str. : ilustr. ; 31 cm

500 izv. - Vzporedno besedilo v slov. in prevod v nem. - Predgovori / Peter Verlič ; Andrej Šemrov, Andrej Lenarčič: str. 7-16. - Bibliografija: str. 216-217

ISBN 978-961-93916-4-8
a) Železnice - Zgodovina - Slovenija - 19.st. b) Železnice - Zgodovina - Avstrija - 19.st.

656.2(497.4)"18"
656.2(436-89)
COBISS.SI-ID 287016192


63 KMETIJSTVO


53.
        KMETIJA / [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - [Tržič : Učila International, 2017] ([natisnjeno na Kitajskem]). - 1 kartonka ([22] str.) : ilustr. ; 19 cm. - (Odkrivam svet)

Prevod dela: Bauernhof. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3137-6
a) Kmetije - Knjige za otroke b) Domače živali - Knjige za otroke c) kartonke d) velike tiskane črke

631(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 286544128

54.
MESARIČ, Matjaž
        Konjereja v Sloveniji / Matjaž Mesarič in Janez Rus ; v sodelovanju z Inštitutom za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev ; foto Arhiv Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev. - Ljubljana [i. e.] Bled : Bambus oprema, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 127 str. : ilustr. ; 25 cm

580 izv. - Bibliografija: str. 127

ISBN 978-961-269-497-5
a) Konjereja - Slovenija b) Konji - Pasme - Slovenija c) zgodovinski pregledi

636.1(497.4)
636.1.082(497.4)
COBISS.SI-ID 257152000

55.
MESARIČ, Matjaž
        Rodovniška knjiga posavskega konja / Matjaž Mesarič, Janez Rus ; [fotografije Matjaž Mesarič, Petra in Andreja Simonišek]. - Ljubljana : Veterinarska fakulteta, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, 2014-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 23 cm

Spoštovani bralci Rodovniške knjige za pasmo posavski konj! / Anton Simonišek: zv. 1, str. 7

Dosedanja vsebina:
Zv. 1: (1993-2013). - 2014 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 144 str. - 500 izv. - Bibliografija: str. 135

ISBN 978-961-6199-72-8 (zv. 1)
a) Posavski konj - Rodovniške knjige b) Konji - Avtohtone pasme - Slovenija c) domači konj d) konjereja e) pravilniki

636.1.022(497.4)
COBISS.SI-ID 277003776

56.
ZADNIK, Tomaž
        Bolezni goved : diagnostični priročnik / Tomaž Zadnik. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Koščak, 2017 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 1508 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Prirejeno po: Diseases of cattle. - 400 izv. - Bibliografija: str. 1486-1487. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-92631-9-8
a) Govedo - Bolezni - Diagnostika - Priročniki b) veterinarstvo

636.2.09:616-07(035)
COBISS.SI-ID 287461376


64 GOSPODINJSTVO


57.
        NARAVNO konzerviranje hrane : najboljši recepti biovrtnark in biovrtnarjev / [prevod in priredba Barbara Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2016 (Medvode : Nonparel). - 174 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Les conserves naturelles des 4 saisons. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-7004-02-1
a) Živila - Shranjevanje - Priročniki b) Živila - Konzerviranje - Priročniki

641.4(035)
COBISS.SI-ID 287049472

58.
WOODWARD, Ella
        Slastno z Ello : čudovite sestavine in izvrstne jedi, ki jih boste oboževali vi in vaše telo / Ella Woodward ; [prevedla Neža Božič ; fotografije Clare Winfield]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Luart). - 254 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Deliciously Ella. - 2.300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4501-1
a) Veganske jedi - Kuharski recepti b) Brezglutenske jedi - Kuharski recepti c) Kuharski recepti d) alternativna prehrana e) živila f) priprava jedi

641.56-056.84(083.12)
COBISS.SI-ID 287718656


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA


59.
DUH, Mojca
        Upravljanje podjetja in strateški management / Mojca Duh. - Ponatis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2016 (Ljubljana : Demat). - 277 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 263-272. - Kazalo

ISBN 978-961-247-302-0
a) Podjetja - Upravljanje - Učbeniki za visoke šole b) Management - Učbeniki za visoke šole

005
COBISS.SI-ID 286604544

60.
KOVAČIČ, Matjaž, 1980-
        Zbudi prodajalca v sebi : kako premagati sebe in prodati / Matjaž Kovačič. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2016. - 154 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Predgovor / Primož Hvala: str. [10-11]

ISBN 978-961-6655-64-4
a) Prodaja - Priročniki

658.8(035)
COBISS.SI-ID 287301376

61.
MEDVED, Zoran
        Naša televizija : perspektive sodobne javne televizije / Zoran Medved. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 256 str. ; 21 cm. - (Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 16)

300 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Bibliografija: str. 250-256. - Kazalo

ISBN 978-961-220-109-8
a) Televizija - Slovenija b) televizijske oddaje c) organizacija d) delovanje e) razvoj

654.197(497.4)
COBISS.SI-ID 89945601


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


62.
BORIS Cavazza Kvartet
        [Enajst]
        11 korakov [Zvočni posnetek] / Boris Cavazza Kvartet ; [vse skladbe Cavazza, Leonardi]. - Ljubljana : Nika Records, p, cop. 2005. - 1 CD (45 min, 8 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zloženka ([8] str.)

Člani ansambla: Boris Cavazza, vokal, Igor Leonardi, kitara, ukulele, tiple, spremljevalni vokal, Nino Degleria, kontrabas, Aleš Rendla, bobni, tolkala. Gosti: Primož Fleischman, saksofon, Jelena Ždrale, violina, spremljevalni vokal, Drago Ivanuša, harmonika, Damir Jazbec, orglice, Ana vipotnik, spremljevalni vokal, Oriana Girotto Cavazza, glas šminkerice, Marijana Brecelj, glas učiteljice, Vasja Vipotnik, glas učenca. - Vsebina: Pomlad ; Depra ; Šminkerica ; Kje so tiste stezice ; Kdo sem, kdo si? ; Posluh otroci ; Rad bi bil ; Harmonija ; Balada o gospe Mariji ; Let mrtve ptice ; Noč na Visu

NR-CD-S-0196 Nika Records
a) Šansoni b) Popularna glasba - Slovenija c) Jazz

784.66(497.4)
785.16
COBISS.SI-ID 220916992

63.
HERGOLD Germ, Katarina
        Kako je vranček Koki postal čuvaj galerijske zbirke / napisala Katarina Hergold Germ ; ilustrirala Tjaša Rener ; [fotografije Dragiša Modrinjak, Tomo Jeseničnik]. - Slovenj Gradec : Cerdonis : Koroška galerija likovnih umetnosti, 2016 ([Velenje] : Eurograf). - 31 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6244-55-8 (Cerdonis)
a) Tisnikar, Jože (1928-1998) - Knjige za otroke b) Koroška galerija likovnih umetnosti (Slovenj Gradec) - Knjige za otroke c) Slikarstvo - Knjige za otroke d) Umetnostne galerije - Knjige za otroke e) poučno leposlovje

7:069(497.4 Slovenj Gradec)(02.053.2)
75(497.4):929Tisnikar J.(02.053.2)
COBISS.SI-ID 285275136

64.
        HUDO preprosto družinsko ustvarjanje / Tjaša Brajdih ... [et al.] ; [fotografije Klemen Brumec]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Kamnik : PKDV, svetovanje, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 114 str. : ilustr. ; 25 cm

Potiskane notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-278-295-5 (Celjska Mohorjeva družba)
a) Ročne spretnosti - Priročniki b) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki c) ročna dela d) naredi sam e) igrače f) okraski g) darila h) dekoracija i) letni časi j) dekorativna umetnost

745:688.7(035)
379.826:688.7(035)
COBISS.SI-ID 286571776

65.
QUAGGIATO, Patrick
        Pesmi za mlada grla [Glasbeni tisk] : [ob 70-letnici Pastirčka] / Patrick Quaggiato ; [ilustrirala Polona Lisjak ; izdal Pastirček]. - Gorica : Zadruga Goriška Mohorjeva, 2016 (Gorica : Grafica Goriziana). - 1 partitura (81 str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Pastirčkova knjižica ; 23)

Dodatek k nasl. v kolofonu. - Vsebina: Pastirček naj živi! : himna ob 70. obletnici revije / besedilo po V.T.A. ; Šola kliče / besedilo Ljubka Šorli ; Jesenski čas / besedilo Ljubka Šorli ; Vrabček jeseni / besedilo Ljubka Šorli ; Jesenska / besedilo Zora Saksida ; Angel božji ; November / besedilo Ljubka Šorli ; V pričakovanju Miklavža / besedilo Ljubka Šorli ; V zimski dan / besedilo Ljubka Šorli ; Tri smrečice / besedilo Ljubka Šorli ; Januar / besedilo Milan Debeljak ; Boštjan išče repatico / besedilo Ljubka Šorli ; Svečnica / besedilo Cvetana Priol ; Zajček / besedilo Ljubka Šorli ; 8. februar - Prešernov dan / besedilo Ljubka Šorli ; Zimi v slovo / besedilo Ljubka Šorli ; Veter / besedilo Ljubka Šorli ; Pomladni vetrič / besedilo Ljubka Šorli ; April / besedilo Iris Risegari ; Vse poje Gospodu : velikonočna pesem / besedilo Ljubka Šorli ; Pastirčkova Velika noč / besedilo Ljubka Šorli ; Maj / besedilo Iris Risegari ; Vrabčkova nezgoda / besedilo Ljubka Šorli ; Mariji za god / besedilo Ljubka Šorli ; Ti vabiš me : obhajilna pesem / besedilo Filip Terčelj ; Majnik : Marijina pesem / besedilo Ljubka Šorli ; Zvezdnati valj / besedilo Iris Risegari ; Škržat / besedilo Ljubka Šorli ; Kukavici / besedilo Ljubka Šorli

ISBN 978-88-96632-58-1
a) Vokalna glasba - Besedila pesmi b) Mladinski zbori - Slovenija c) Slovenske otroške pesmi - Zbirke d) Otroške pesmi - Slovenija

784.67
COBISS.SI-ID 9300460

66.
REICHENBERG, Bogdan
        Zgodbe s severovzhoda : prispevki za arhitekturno zgodovino Maribora / Bogdan Reichenberg ; [fotografije Bogdan Reichenberg, arhiv avtorja, Matjaž Wenzel]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 153 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - K uvodu / Boris Podrecca: str. 7

ISBN 978-961-6968-60-7
a) Maribor - Arhitektura - 20.st. b) Maribor - Arhitekturna dediščina c) Maribor - Urbanistični razvoj d) urbanizem e) prostorski razvoj f) urbanistično planiranje g) arhitekti h) arhitekturne razstave

72(497.4Maribor)"19"
719:72(497.4Maribor)
711.4(497.4Maribor)
COBISS.SI-ID 87467009

67.
SKALE, Vinko, 1952-
        Korenine = Roots = Wurzeln : [fotomonografija] / [fotografije, narečna besedila zbral] Vinko Skale ; [[besedilo] Med (pre)izkušenimi ljudmi Igor Grdina]. - Celje : Grafika Gracer, 2017. - 137, [30] str., : ilustr. ; 24 x 32 cm

600 izv.

ISBN 978-961-6992-10-7
a) Portretna fotografija b) slovenska fotografija c) fotomonografije

77.041.5(497.4):929Skale V.
COBISS.SI-ID 286744832


78 GLASBA


68.
DRUŽINA Urh s prijatelji
        Miškolinček [Zvočni posnetek] : juhej si zapoj / Družina Urh s prijatelji in Otroški pevski zbor Miškolinke ; [avtorica glasbe in besedil Damjana Urh ; aranžma Ana Celin ... [et al.] ; ilustracije Tomaž Verbič Šalamon]. - 2. izd. - [Postojna : [samozal.] D. Urh ; Koper : Radio Koper, 2016, cop. 2013. - 1 CD (29 min, 51 sek) ; 12 cm

Podatki o odgovornosti z embalaže. - V spremni knjižici so besedila pesmi s podpisanimi akordi in didaktične igre. - Recenzija / Lidija Kastelic. - Vsebina: Kako se oglaša --- ; Vlakec ; 1, 2, 3 ; Na travnik bom šla --- ; Njam, njam, njam ; Kmetija ; Teden ; Dežek ; Miškolinček ; Kje doma je malo miše? ; Žabec ; Juhej si zapoj ; Bim bam zvonček ; Male miške ; Dete ljubo
- - Miškolinček : pesmarica in didaktične igre / didaktične igre Damjana Urh. - 1 knjižica (22 str.)

URH CD 001 Urh
a) Otroške pesmi b) Otroški zbori

784.67(086.76)
COBISS.SI-ID 287747072

69.
PUCIHAR, Jaka
        Slovenec sem, Slovenec tja [Glasbeni tisk] : za B klarinet in klavir = for Bb clarinet and piano / Jaka Pucihar. - Horjul : Glasbeni atelje Jaka Pucihar, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 1 partitura (12 str.) ; 31 cm

Ov. nasl.

ISMN 979-0-9009063-0-4
a) Klarinet - Klavir

780.643.1:780.616.433
COBISS.SI-ID 247085824


796/799 ŠPORT


70.
        ŠPORT po meri otrok in mladostnikov : pedagoški, didaktični, psiho-socialni, biološki in zdravstveni vidiki športne vadbe mladih / Branko Škof s sodelavci ; [urednika Branko Škof in Nataša Bratina ; avtorji posameznih poglavij Branko Škof ... [et al.] ; ilustracije Damijan Stepančič, Milijan Šiško, Erika Omerzel Vujić ; fotografije Niko Slana ... et al.]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 763 str. : barvne ilustr., tabele ; 26 cm

1.000 izv. - Predgovor / Branko Škof in Nataša Bratina: str. 24-28. - Povzetki recenzij: str. 760-763. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-6843-68-3
a) Šport - Psihološki vidik - Otroci - Zborniki b) Šport - Biološki vidik - Otroci - Zborniki c) Športna vzgoja - Zborniki d) mladostniki e) telesni razvoj f) psihosocialni razvoj g) gibalni razvoj h) športna prehrana i) telovadba j) zdravstveni vidik k) motorične sposobnosti l) didaktika m) metodika n) trening o) kondicijska priprava p) telesna pripravljenost q) vzdržljivost r) vadbeni programi

796.015.132-053.2/.6(082)
796.015.363-053.2/.6(082)
COBISS.SI-ID 286220544

71.
ŽNIDAR, Kristina
        [Dvanajst]
        12 legend slovenskega športa / [pogovarjala se je Kristina Žnidar ; fotografije Aleš Fevžer ... et al.]. - Kranj : Eko Dežela, [2016]. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - Nasl. v kolofonu: Zbornik 12 legend slo. športa 2016/2017. - Nasl. na hrbtu: Zbornik 2016
a) Športniki - Slovenija - Intervjuji

796.07(497.4)(047.53)
COBISS.SI-ID 22362933


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


72.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Spodbujanje razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature / Janja Vidmar. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 184 str. : ilustr. ; 23 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorici na notr. zavihkih ov.

ISBN 978-961-272-239-5
a) Vidmar, Janja (1962-) - Literarne študije b) Mladinska književnost - Vrednote - Študije c) Slovenska mladinska književnost - Literarne študije d) Književnost - Etika e) Književnost - Pedagoški vidik

82.09-93:17
821.163.6.09-93
821.163.6.09Vidmar J.
COBISS.SI-ID 288357120


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


73.
ARP, Jean, 1886-1966
        Dada in druge pesmi / Hans Arp ; [izbral, prevedel in spremne opombe napisal Andrej Medved]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 160 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 33)

Izbor in prevod iz: Gesammelte Gedichte I-II. - 200 izv. - V nekaj letnicah / Andrej Medved: str. 157-160. - Spremna beseda Andreja Medveda na zavihkih ov.

ISBN 978-961-01-4060-3

821.112.2-1
COBISS.SI-ID 287724032

74.
ARTIČEK, Marija
        Meglice iz jezera in morja / [avtor, ilustracije] Marija Artiček ; [spremna beseda Erna Ferjanič] ; [izdajatelja] Literarno društvo Sončnica Rogaška Slatina & Literarno društvo Šentjur. - Celje : Grafika Gracer, 2016 ([Celje] : Gracer). - 216 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Osat - Art ; 2)

500 izv. - Knjigi na pot / Erna Ferjanič: str. 1-2. - Bibliografija: str. 208

ISBN 978-961-6992-08-4
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 285204224

75.
DORIA, Julia
        Feniks : grenko sladka mikropoezija / poezija in ilustracije Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [57] str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6881-44-9

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 288504320

76.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Kaj lepega povej / [pesmi, ilustracije] Svetlana Makarovič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016 (tiskano v Sloveniji). - [121] str., [28] f. pril. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Hiša pesmi)

1.500 izv.

ISBN 978-961-274-458-8

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 287038208

77.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Muca = La chatte / Andrej Medved ; [spremna beseda Miklavž Komelj ; risba Živko Marušič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 103 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

250 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Kam vodijo besede gibi muce? / Miklavž Komelj: str. 95-[104]. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4093-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 287558656

78.
TOMAŠ, Marko
        Črni molitvenik / Marko Tomaš ; prevedla Aleksandra Rekar. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 63 str. ; 21 cm. - (Zbirka Hiša pesmi)

Prevod dela: Crni molitvenik. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-274-463-2
a) Hrvaška književnost - Pesmi

821.163.42(497.6)-1
COBISS.SI-ID 287292160


82-3 ROMANI


79.
AFSHAR, Tessa
        Zaklad rubinov / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 318 str. ; 21 cm

Prevod dela: Harvest of rubies. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0362-3

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 286469120

80.
ASHLEY, Jennifer
        Hudomušne pregrehe Daniela Mackenzieja / Jennifer Ashley ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 525 str. ; 22 cm. - (Zgodbe Škotskega višavja / Jennifer Ashley ; knj. 6)

Prevod dela: The wicked deeds of Daniel Mackenzie. - 250 izv.

ISBN 978-961-6982-93-1 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 90388993

81.
BERKOVÁ, Alexandra, 1949-2008
        Knjiga z rdečimi platnicami / Alexandra Berková ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. - 151 str. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 12)

Prevod dela: Knížka s červeným obalem. - 400 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Spremna beseda Tatjane Jamnik na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-93732-9-3

821.162.3-32
COBISS.SI-ID 286752000

82.
CAMPBELL, Anna
        Sedem noči v falotovi postelji / Anna Campbell ; [prevedla Maja Kogej]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 362 str. ; 20 cm. - (Serija Sinovi greha / Anna Campbell)

Prevod dela: Seven nights in a rogue's bed. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3280-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3281-6 (broš.)

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 288831488

83.
CARLAN, Audrey
        Dekle za en mesec. Januar, februar, marec / Audrey Carlan ; [prevedla Sabina Noble]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 322 str. ; 20 cm

Prevod dela: Calendar girl. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3273-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3274-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 288765184

84.
COLLINS, Wilkie, 1824-1889
        Mrtva skrivnost / Wilkie Collins ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017 (Ljubljana : Demat). - 331 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The dead secret. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94150-0-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-94150-1-6 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 288246016

85.
DARE, Tessa
        Bi rada zanetila škandal? / Tessa Dare ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 282 str. ; 20 cm

Prevod dela: Do you want to start a scandal?. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3260-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3261-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 288537856

86.
DAVIESS, Maria Thompson, 1872-1924
        Zaljubljena Molly / Maria Thompson Daviess ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017 (Ljubljana : Demat). - 109 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The melting of Molly

ISBN 978-961-94064-6-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-94064-7-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 288147456

87.
DIAMOND, Katerina
        Učitelj / Katerina Diamond ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 332 str. ; 20 cm

Prevod dela: The teacher. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3254-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3255-7 (broš.)
a) Umori - Šole - V leposlovju b) Exeter - V leposlovju c) policijski postopki d) policijske preiskave e) Velika Britanija

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 288470528

88.
DJILAS, Ivana
        Hiša / Ivana Djilas. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 263 str. ; 21 cm

1.000 izv. - Fotogr. avtorice in o avtorici na zadnjem spojnem listu

ISBN 978-961-282-136-4
a) Družina - Ekonomska kriza - V leposlovju b) Družinski odnosi - V leposlovju c) Hiše - Prodaja - V leposlovju d) Tranzicija - Družbeni problemi - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 288125696

89.
ENDO, Shusaku, 1923-1996
        Samuraj / Shusaku Endo ; prevedel Iztok Ilc. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 272 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Samurai. - 800 izv.

ISBN 978-961-274-454-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-455-7 (broš.)

821.521-311.2
COBISS.SI-ID 287152640

90.
ENOCH, Suzanne
        Greh in rahločutnost / Suzanne Enoch ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 493 str. ; 22 cm. - (Družina Griffin / Suzanne Enoch ; knj. 1)

Prevod dela: Sin and sensibility. - 250 izv.

ISBN 978-961-6982-97-9 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 90382593

91.
ENOCH, Suzanne
        Grešno povabilo / Suzanne Enoch ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 493 str. ; 22 cm. - (Družina Griffin / Suzanne Enoch ; knj. 2)

Prevod dela: An invitation to sin. - 250 izv.

ISBN 978-961-6982-99-3 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 90387713

92.
FIELDING, Helen, 1958-
        Dojenček Bridget Jones : izvirni dnevnik / Helen Fielding ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 227 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Bridget Jones's baby. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-4475-5
a) Bridget Jones (literarna junakinja) - V leposlovju b) Nosečnice - London - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju d) Očetovstvo - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 287056640

93.
GERMAIN, Sylvie, 1954-
        Magnus / Sylvie Germain ; [prevedla Varja Balžalorsky Antić]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 215 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Magnus

ISBN 978-961-274-452-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-453-3 (broš.)

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 286953216

94.
GERRITSEN, Tess
        Še enkrat umri / Tess Gerritsen ; [prevedel Miha Avanzo]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 390 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Die again. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4474-8

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 288196608

95.
GREGORIN, Janez, 1911-1942
        Zavetje v pečevju : kronika leta strahote (1810) 1941 / Janez Gregorin - Igor Zagrenjen ; [zbral in uredil France Malešič]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 410 str. : ilustr. ; 21 cm

Letnica 1810 v dodatku k nasl. je prečrtana. - 400 izv. - Janez Gregorin - Igor Zagrenjen - in njegovo Zavetje v pečevju / France Malešič: str. 383-405

ISBN 978-961-278-292-4
a) Gregorin, Janez (1911-1942) - Literarne Študije b) Slovenci - Zgodovina - 1810 - V leposlovju c) Rokovnjači - V leposlovju

821.163.6-311.6
821.163.6.09Gregorin J.
COBISS.SI-ID 286789120

96.
HUDEJ, Mohor
        Vlažne duše / Mohor Hudej. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 193 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - O avtorju na zavihku ov.

ISBN 978-961-284-265-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 288747520

97.
JAMES, Peter, 1948-
        Lepa v smrti : [drugi primer komisarja Roya Gracea] / Peter James ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 464 str. ; 20 cm

Prevod dela: Looking good dead. - Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3282-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3283-0 (broš.)
a) Roy Grace (literarni junak)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 288876032

98.
JAZBEC, Milan, 1956-
        Iskanje izgubljene duše : roman o diplomaciji / Milan Jazbec. - Ljubljana : Forma 7, 2017. - 200 str. ; 22 cm. - (Trilogija Dama v belem ; knj. 2)

Duša v očeh drugih: spremna beseda / Jožef Kunič: str. 187-196. - O avtorju: str. 197-199

ISBN 978-961-7000-04-7
a) Diplomacija - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 288954624

99.
KANONI, Črt
        Osma žrtev ali Rekviem za likvidatorja / Črt Kanoni ; [spremna beseda Bojan Zalar ; fotografije in akvareli arhiv Črta Kanonija]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Maks Viktor, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 231 str. : ilustr. ; 20 cm

100 izv. - Spremna beseda / Bojan Zalar: str. 229-231. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94103-0-1
a) Psihiatrične bolnišnice - Ljubljana - 1940-1955 - V leposlovju b) Psihiatri - V leposlovju c) Slovenski slikarji - Duševne motnje - V leposlovju d) Alkoholizem - V leposlovju e) Duševni bolniki - Medosebni odnosi - V leposlovju f) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - V leposlovju g) Varnostno-obveščevalne službe - V leposlovju

821.163.6-31
COBISS.SI-ID 288876800

100.
KERMAUNER, Aksinja
        Cvetje in ogenj : lahko branje / Aksinja Kermauner in uporabniki CUDV Črna na Koroškem ; risal je Gašper Rus. - Črna na Koroškem : CUDV, 2016. - 85 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Julija in Peter. Roman ; 1)

500 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-92869-5-1
a) osebe s posebnimi potrebami b) bralne težave c) lahko branje d) bralno razumevanje

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 287282176

101.
KIM, Anna, 1977-
        Zamrznjeni čas / Anna Kim ; prevedla Tanja Petrič. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2016 ([Bled] : Belin grafika). - 155 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza / Pivec)

Prevod dela: Die gefrorene Zeit. - 1.000 izv. - Neznosna teža trajanja / Tanja Petrič: str. 151-154. - O avtorici na zavihku ov.

ISBN 978-961-6968-74-4
a) Avstrijska književnost - Romani b) pogrešane osebe c) nekdanja Jugoslavija d) v leposlovju

821.112.2(436)-311.2
COBISS.SI-ID 89027329

102.
LESJAK, Matjaž, 1956-
        Oder za dva / Matjaž Lesjak. - 1. izd. - Žalec : Trigon, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 414 str. ; 21 cm

120 izv. - Spremna beseda / Darja Kapus: str. 413-414

ISBN 978-961-94136-0-9

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 287500800

103.
MIJATOVIĆ, Matej
        Festival / Matej Mijatović ; [ilustrirala Neža Trobec]. - Ljubljana : Lepa beseda, 2016 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 254 str. : ilustr. ; 22 cm

Tisk na zahtevo. - Povečani tisk

ISBN 978-961-6766-37-1
a) Novinarke - Hrvaška - V leposlovju b) Festivali - Grožnjan - V leposlovju c) Francoski pisatelji - V leposlovju d) Družinske skrivnosti - V leposlovju e) Odnosi med spoloma - V leposlovju f) prijazno bralcem z disleksijo

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 287336960

104.
MODIANO, Patrick, 1945-
        Da se ne izgubiš tu okrog / Patrick Modiano ; [prevedel Aleš Berger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 135 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. - 800 izv. - O avtorju: str. 134. - Nobelova nagrada za književnost 2014

ISBN 978-961-01-4506-6
a) Pisatelji - Francija - V leposlovju b) Otroštvo - Psihične travme - V leposlovju c) Identiteta - V leposlovju d) Pariz - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 288076544

105.
MORAN, Eleanor
        Preblizu / Eleanor Moran ; [prevedla Ana Koren]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 381 str. ; 20 cm

Prevod dela: Too close for comfort. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3258-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3259-5 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 288517120

106.
MORRISON, Toni
        Bog pomagaj otroku / Toni Morrison ; [prevedel Jože Stabej]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 197 str. ; 21 cm

Prevod dela: God help the child. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-169-2

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 287641088

107.
NETTEL, Guadalupe, 1973-
        Zakonsko življenje zlatih ribic / Guadalupe Nettel ; prevedla, [spremna beseda] Veronika Rot. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 109 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje)

Prevod dela: El matrimonio de los peces rojos. - 500 izv. - Človek v zrcalu živalskega sveta / Veronika Rot: str. 105-109

ISBN 978-961-6952-84-2
a) Nettel, Guadalupe (1973-) - Literarne študije

821.134.2(72)-32
821.134.2(72).09Nettel G.
COBISS.SI-ID 286249216

108.
PAZIŃSKI, Piotr
        Penzion / Piotr Paziński ; prevedel Klemen Pisk. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2016 ([Bled] : Belin grafika). - 157 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

Prevod dela: Pensjonat. - 1.000 izv. - Kjer se sedanjost srečuje s preteklostjo / Klemen Pisk: str. 153-155. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - European Union Prize for Literature, 2012

ISBN 978-961-6968-80-5
a) Judje - Poljska - V leposlovju b) Holokavst - Spomini - V leposlovju c) Medgeneracijski odnosi - V leposlovju d) Poljska - Letovišča - V leposlovju

821.162.1-311.2
COBISS.SI-ID 90247169

109.
PORTER, Eleanor H., 1868-1920
        Pot do razumevanja / Eleanor H. Porter ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017 (Ljubljana : Demat). - 310 str. ; 22 cm

Prevod dela: The road to understanding

ISBN 978-961-94150-2-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-94150-3-0 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 288263680

110.
PREGELJ, Ivan, 1883-1960
        Umreti nočejo! : zgodbe slovenske bolečine na Koroškem / Ivan Pregelj ; spremna beseda Igor Grdina ; [Slovar narečnih in manj znanih besed ter Seznam dvojezičnih krajevnih imen na avstrijskem Koroškem in drugih zemljepisnih lastnih imen pripravila Alenka Veber]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Celovec : Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 221 str. ; 22 cm. - (Slovenske večernice / Celjska Mohorjeva družba ; 166)

2.500 izv. - Pregljev koroški mozaik / Igor Grdina: str. 185-194. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-278-246-7 (Mohorjeva Celje)
ISBN 978-3-7086-0926-3 (Mohorjeva Celovec)
a) Pregelj, Ivan (1883-1960) - Literarne študije b) Koroški Slovenci - 20.st. - V leposlovju

821.163.6-32
821.163.6.09Pregelj I.
COBISS.SI-ID 285541888

111.
PUTNEY, Mary Jo
        Ljubimec iz morja / Mary Jo Putney ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 343 str. ; 20 cm. - (Očarljivi odpadniki / Mary Jo Putney ; 1)

Prevod dela: Loving a lost lord. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3256-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3257-1 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 288503808

112.
ROTH, Veronica
        Vreži znamenje / Veronica Roth ; [prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 429 str. ; 20 cm

Prevod dela: Carve the mark. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3266-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3267-0 (broš.)

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 288577792

113.
SALDANHA, Ana
        Za starejše od šestnajst / Ana Saldanha ; prevedla Blažka Müller Pograjc. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 211 str. ; 21 cm

Prevod dela: Para maiores de dezasseis. - 700 izv. - Drobci o portugalski mladinski književnosti / Barbara Pregelj: str. 201-209

ISBN 978-961-6886-27-7

821.134.3-93-311.2
COBISS.SI-ID 288500736

114.
SHALVIS, Jill
        Zaljubljena do ušes / Jill Shalvis ; prevod Maja Kotnik Praštalo. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 445 str. ; 22 cm. - (Lucky Harbor / Jill Shalvis ; knj. 3)

Prevod dela: Head over heels. - 250 izv.

ISBN 978-961-6982-95-5 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 90386689

115.
SKARLOVNIK, Slavko
        Ilka : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 178 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. - Spremna beseda / Aleš Tacer: str. 177-178. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6950-75-6
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju b) Prostitucija - V leposlovju c) Organizirani kriminal - Črna gora - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 287883264

116.
TOKIN, Ivan
        Najbolj normalen človek na svetu / Ivan Tokin ; prevedel Urban Vovk ; [spremna beseda Saša Ćirić]. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 145 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Najnormalniji čovek na svetu. - 400 izv. - Sentimentalni šarm samoozdravitve / Saša Ćirić: str. 141-145

ISBN 978-961-6949-88-0
a) Srbska književnost - Romani

821.163.41-311.2
COBISS.SI-ID 89831681

117.
VRENČUR, Iztok
        Urnebes / Iztok Vrenčur ; [spremna beseda Muanis Sinanović]. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 276 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

350 izv. - Spektakel kot Urnebes: demonsko in božansko, Eno in Mnogo / Muanis Sinanović: str. 270-276

ISBN 978-961-6949-89-7

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 90040833

118.
WALKER, Wendy, 1967-
        Nikoli ni vse pozabljeno / Wendy Walker ; [prevedel Luka Finžgar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 303 str. ; 20 cm

Prevod dela: All is not forgotten. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3275-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3276-2 (broš.)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 288765440

119.
WHISTLER, Charles W.
        Viking kralja Alfreda / Charles W. Whistler ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017 (Ljubljana : Demat). - 258 str. ; 22 cm

Prevod dela: King Alfred's viking. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94064-8-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-94064-9-6 (broš.)
a) Anglija - Zgodovina - Srednji vek - V leposlovju

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 288236032

120.
WYLD, Evie
        Vseh ptic petje / Evie Wyld ; prevedel Andrej Pleterski. - Ljubljana : Sodobnost International, 2016 (Ljubljana : Grafis Trade). - 236 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Horizont)

Prevod dela: All the birds, singing. - 700 izv. - O avtorici: str. 236. - Encore Award, 2013. - Miles Franklin Award, 2014. - European Union Prize for Literature, 2014

ISBN 978-961-6970-53-2
a) Mlade ženske - Travmatične izkušnje - V leposlovju b) Kmetije - Ovčereja - Britansko otočje - V leposlovju c) Osamljenost - V leposlovju

821.111(94)-311.2
COBISS.SI-ID 286831104

121.
ZAMJATIN, Evgenij Ivanovič
        Sever : izbrane novele / Jevgenij Zamjatin ; prevedel, [spremna beseda] Drago Bajt. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 175 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje)

500 izv. - Iskalec korena iz minus ene / Drago Bajt: str. 165-175

ISBN 978-961-6952-85-9
a) Zamjatin, Evgenij Ivanovič (1884-1937) - Literarne študije b) ruska kratka proza c) novele d) ruski pisatelji e) 19.-20.st.

821.161.1-32
821.161.1.09Zamjatin E. I.
COBISS.SI-ID 286462208


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


122.
BERGER, Aleš, 1946-
        Arles, večkrat : (in enkrat Saint-Nazaire) / Aleš Berger ; [spremna beseda Janez Pipan]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 206 str. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - Spremešati karte časa / Janez Pipan: str. 179-206

ISBN 978-961-282-229-3

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 287909120

123.
DEBELJAK, Aleš, 1961-2016
        Zadnja stran / Aleš Debeljak. - 1. izd. - Ljubljana : Delo, 2017. - 205 str. ; 22 cm. - (Zbirka Cvetober)

500 izv. - Zadnja stran / Ali Žerdin: str. 4-5

ISBN 978-961-6570-66-4
a) Kolumne - 2012-2016 b) Eseji

821.163.6-92"2012/2016"
821.163.6-4
COBISS.SI-ID 288485120

124.
FURLAN Seaton, Stasha
        Vojna vse spremeni : kako sta mlada Slovenka in njen oče preživela drugo svetovno vojno; o njunem značaju in pogumu / Stasha Furlan Seaton ; prevedla Maja Novak in Andrej E. Skubic ; spremna beseda Peter Vodopivec. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 399 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: War changes everything. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 387. - Ob spominih Staše Furlan-Seaton / Peter Vodopivec: str. 389-399. - Bibliografija: str. 385

ISBN 978-961-241-989-9
a) Furlan Seaton, Stasha (1924-) - Avtobiografije b) Furlan, Boris (1894-1957) - Biografije c) druga svetovna vojna d) Slovenija e) komunizem f) politično nasilje g) slovenski izseljenci h) politična emigracija i) spomini

929Furlan Seaton S.
929Furlan B.
COBISS.SI-ID 287825152

125.
FURLAN, Aljoša
        Domov / Aljoša Furlan ; [predgovor napisala Špela Furlan]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 112 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Predgovor Špele Furlan, hčere Aljoše Furlana: str. 5-8. - O avtorju in njegovem delu na zavihkih ov. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-991-2
a) Furlan, Aljoša (1926-1963) - Spomini

821.163.6-312.6
929Furlan A.
COBISS.SI-ID 288396800

126.
GOLĘDZINOWSKA, Anna, 1982-
        Rešena iz pekla : kako sem iskala izgubljeno nedolžnost / Ania Golędzinowska ; [prevedel Martin Lisec]. - 1. izd. - Ljubljana : Salve, 2016 ([Ljubljana] : Salve). - 220 str. ; 23 cm

Prevod dela: Salvata dall'inferno. - 700 izv.

ISBN 978-961-211-865-5
a) Golędzinowska, Anna (1982-) - Spomini b) Poljakinje - Italija - V leposlovju c) Samorealizacija - V leposlovju d) družinski odnosi e) spolna zloraba f) manekenstvo g) narkomanija h) prostitucija i) odnosi med spoloma j) religioznost

821.131.1-94
821.162.1-94
929Golędzinowska A.
COBISS.SI-ID 287218432

127.
KEKIĆ, Nikola
        Rak'n'roll / Nikola Kekić. - Maribor : DigitPen, 2017. - 162 str. ; 20 cm

ISBN 978-961-6925-30-3
a) Kekić, Nikola (1976-) - Spomini b) Rak (medicina) - V leposlovju c) Bolniki - Doživljanje bolezni - V leposlovju d) zdravljenje e) osebna doživetja f) prijazno bralcem z disleksijo

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 288314368

128.
MUCK, Desa
        Takole bom rekla : zbirka kolumn 2008-2015 / Desa Muck. - 1. izd. - Mokronog : Muck Blažina, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 211 str. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94144-0-8
a) Kolumne

821.163.6-92
COBISS.SI-ID 287972864

129.
PETROVEC, Dragan
        Fanči s psihiatrije in še hujše zgodbe / Dragan Petrovec. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 94 str. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-274-468-7

821.163.6-7
COBISS.SI-ID 287976192


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


130.
AZÚA Kramer, Jackie
        Zeleni dežnik / Jackie Azúa Kramer ; ilustrirala Maral Sassouni ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Green umbrella. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-6976-25-1
a) Dežniki - V otroškem leposlovju b) živali v domišljiji

821.111(73)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287267840

131.
BERNER, Rotraut Susanne
        Poletni živžav / Rotraut Susanne Berner ; [prevedla Alenka Veler]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno v Nemčiji). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 34 cm

Prevod dela: Sommer-Wimmelbuch. - 1.500 izv. - Andersenova nagrada, 2016

ISBN 978-961-01-4489-2
a) Poletje - Knjige za otroke b) Letni časi - Knjige za otroke c) brez besedila d) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 287382016

132.
BRGLEZ Tomec, Mojca
        Polžek slinar : počasi se daleč pride / Mojca Brglez Tomec ; [[slike] iStock.com/Tomacco ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-62-5
a) Vztrajnost - V otroškem leposlovju b) polži c) tekmovanja d) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288340224

133.
BUKOVEC, Monika, 1989-
        Miklavž in Modrosti sveta / Monika Bukovec ; ilustracije Teja Milavec. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 32 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. trde vezave, 6.000 izv. broš.

ISBN 978-961-04-0367-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-04-0368-5 (broš.)
a) Sveti Miklavž (ljudski junak) - V otroškem leposlovju b) Življenjska modrost - V otroškem leposlovju

821.163.6-92-32
087.5
COBISS.SI-ID 286895616

134.
GIANOLA, Maria
        Majhna kamela za Jezusa / napisala in narisala Maria Gianola ; [prevod Marko Suhoveršnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 21 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm. - (Zbirka Mladinska knjižnica / Salve ; 58)

Prevod dela: Un piccolo cammello per Gesù. - 500 izv.

ISBN 978-961-211-867-9
a) Jezus Kristus - Rojstvo - V otroškem leposlovju b) Božič - V otroškem leposlovju c) dečki d) darila e) vrednote

821.131.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 287357952

135.
GIBBES, Lesley
        Švrk in preizkusi za policijske pse / Lesley Gibbes ; ilustriral Stephen Michael King ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 65 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prigode pasjega policista ; knj. 1)

Prevod dela: Fizz and the police dog tryouts. - O avtorici: str. [70]. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-240-1

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 288486400

136.
KLEMBAS, Tjaša
        V šoli : prvi šolski dan in brstični ohrovt ; Pri okulistu : Mihec dobi očala / Tjaša Klembas ; [ilustrirala Simona Kokelj]. - Kranjska Gora : Izvirna založba, zavod za založniško dejavnost, 2016 ([Kranj] : Oman). - 23 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Timi odkriva prvič ; 1)

Velike tiskane črke. - 300 izv.

ISBN 978-961-93816-3-2
a) Šola - V otroškem leposlovju b) Očala - V otroškem leposlovju c) problemi najmlajših d) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 287247616

137.
KLENOVŠEK Musil, Manica
        Komar Janez / [besedilo in ilustracije] Manica K. Musil. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - [26] str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6968-77-5
a) Komarji - V otroškem leposlovju b) ljubezen c) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 89186305

138.
KORANTER, Sonja
        Koliko držav je na svetu? / Sonja Koranter ; [fotografije iStock.com/ Hi Res, iStock.com/ thumbnail, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-65-6

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 288839680

139.
KUPPER, Niko
        Miklova Zala in uporni kmetje / Niko Kupper ; ilustracije Katarina Štrukelj. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2016 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 32 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Knjižna zbirka Kamenčki zgodovine ; knj. 6)

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-3-7086-0904-1
a) Miklova Zala (literarna junakinja) - V otroškem leposlovju b) Turški vpadi - 15. st. - V otroškem leposlovju c) Dekleta - Ugrabitve - V otroškem leposlovju d) kmečki upori e) zgodovina f) Koroška g) Rož h) ljudski junaki

821.163.6(436.5)-93-34
COBISS.SI-ID 285541376

140.
MAJHEN, Zvezdana
        Planet ugank : 123 ugank / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Maribor : Založba Pivec, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 36 str. : ilustr. ; 25 cm

1.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6968-73-7

821.163.6-193
COBISS.SI-ID 88905985

141.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Eko Papirko / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Erika Cunja. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [27] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na sprednjih spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-6976-22-0
a) Papir - Recikliranje - V otroškem leposlovju b) ekologija c) ekološke pravljice

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 286631424

142.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Ti si krava! Ti pa koza! / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Erika Omerzel Vujić. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. in besedilo na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-6976-26-8
ISBN 978-961-6976-18-3 !
a) Prepiranje - V otroškem leposlovju b) metafore c) ovce d) prepir e) prijateljstvo f) stalna rekla g) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287307008

143.
POGOREVC, Pavlina
        Čebelica Mila in čebela Lana : življenje čebel / Pavlina Pogorevc ; [ilustracije iStock.com/Artis777 ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-64-9
a) Čebele - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 288839424

144.
RIPPIN, Sally
        Lov na zaklad / Sally Rippin ; [ilustracije Jon Davis po predlogi Aki Fukuoka ; prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 112 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Brina Brihta detektivka)

Prevod dela: Treasure hunt. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3277-9
a) Detektivi - V otroškem leposlovju b) časovne kapsule c) druščine d) skrivnost e) šole f) povečani tisk g) začetno branje

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 288780032

145.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Čarimatika / Bina Štampe Žmavc ; ilustrirala Andreja Peklar. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - [24] str., [2] zganj. str. : ilustr. ; 25 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-6968-75-1
a) Števila - V mladinskem leposlovju b) poezija

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 89187073

146.
VIDMAR, Karmen, 1964-
        Z letalom nad oblake / Karmen Vidmar in Goran Gorjup ; [fotografije iStock.com/ thumbnail, iStock.com/ Hi Res, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-66-3
a) Letala - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 288840192

147.
VOLČANJK, Nina
        Jaz + ti + on = mi : zakaj nasilje? / Nina Volčanjk ; [[slike] iStock.com/thumbnail]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-63-2
a) Drugačnost - V otroškem leposlovju b) Otroci - Nasilje - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 288329728

148.
VOZELJ, Blaž
        Miklavž že ve / Blaž Vozelj ; ilustrirala Katja Gospeti. - Koper : Ognjišče, 2016 ([Koper] : Vek). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Ana Bolčina o avtorju na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-263-193-2
a) Sveti Miklavž (ljudski junak) - V otroškem leposlovju b) Bralne težave - V otroškem leposlovju c) knjige za osebe z disleksijo

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 286967552


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


149.
MARKUŠ, Jasna
        Mlada Mega s planeta Degavega / J. Markuš. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 259 str. ; 22 cm. - (Zbirka Mladinsko branje. Zgodbe od nekod drugod)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6968-76-8
a) Fantastična bitja - V mladinskem leposlovju b) fantastični svetovi c) pustolovščine

821.163.6-93-312.9
COBISS.SI-ID 89226497

150.
SAKSIDA, Igor
        Kla kla klasika / Igor Saksida, Rok Terkaj - Trkaj ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo Matic Kremžar, Shutterstock, arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 143 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD (57 min). - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

3.100 izv. - Negotov uvod, napeto jedro, srečen zaključen / Igor Saksida: str. 4-7. - Večno vračanje istega --- / Igor Saksida: str. 134-141. - Potiskani sprednji spojni listi. - Bibliografija: str. 142-143

ISBN 978-961-01-4376-5 (komplet)
a) Slovenska poezija - V mladinskem leposlovju b) Slovenska popularna glasba - V mladinskem leposlovju c) Knjižna vzgoja - Metodika pouka - Knjige za mladino d) poezija e) rap

821.163.6-93-1
821.163.6.09
37.015.31:028(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288465664

151.
VAN Dyne, Edith
        Nečakinje tete Jane na delu / Edith Van Dyne ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017 (Ljubljana : Demat). - 186 str. ; 22 cm

Prevod dela: Aunt Janeʼs nieces at work. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94064-4-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-94064-5-8 (broš.)

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 287335424

152.
WOLTZ, Anna
        Mavec / Anna Woltz ; prevedla Katjuša Ručigaj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 168 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Gips. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-235-7

821.112.5-93-311.2
COBISS.SI-ID 288128256


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


153.
HUB, Ulrich, 1963-
        Lisice ne lažejo / Ulrich Hub ; z ilustracijami Heike Drewelow ; [prevod Lučka Jenčič]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 117 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Füchse lügen nicht. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-302-0
a) Laž - V mladinskem leposlovju b) letališča c) lisice d) resnica e) zaupanje f) živali v domišljiji

821.112.2-93-32
COBISS.SI-ID 287673088

154.
PUCER, Sonja
        Bajker Jure / Sonja Pucer ; ilustracije Barbara Koblar. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2016 (Medvode : Nonparel). - 42 str. : ilustr. ; 20 cm

550 izv.

ISBN 978-961-7004-03-8
a) Kolesarjenje - V mladinskem leposlovju b) Fantje - Samopodoba - V mladinskem leposlovju c) mačke d) šport

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 287327744

155.
RAY, Sukumar
        Brezvezne rime / Sukumar Ray ; prepesnil Milan Dekleva. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017. - 88 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

"Izbor pesmi iz zbirke Abol Tabol"--->kolofon. - 500 izv. - Sukumar Ray, indijski mojster nonsensa / Jana Bauer: str. 84-87. - Lepa reč, prevajanje nesmisla! / Milan Dekleva: str. 88

ISBN 978-961-6970-58-7
a) Nonsens - V mladinskem leposlovju b) humor c) poezija

821.214.32-93-1
COBISS.SI-ID 288176640

156.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Neverjetne počitnice : sorry, road story / Ivan Sivec ; [spremno besedilo Brane Legan ; ilustriral Uroš Hrovat]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2016 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srečna družina ; knj. 15)

800 izv. - Na avtomobilskih poteh / Brane Legan: str. 126-130

ISBN 978-961-275-160-9
a) Pogrešane osebe - Iskanje - V mladinskem leposlovju b) bratje c) detektivi d) družina

821.163.6-93-312.4
COBISS.SI-ID 287780096


90 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO


157.
GÄTZ, Mojca
        Moj Dunaj : po sledeh slovenskega in univerzalnega Dunaja / [besedilo, fotografije] Mojca Gätz. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2016 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 375 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorici: str. 357. - Kazali

ISBN 978-3-7086-0898-3
a) Dunaj - Krajepis b) Dunaj - Zgodovina c) Dunaj - Arhitekturna dediščina d) turistični vodniki e) kulturna zgodovina f) kulturni spomeniki g) stavbna dediščina

908(436.1)
94(436.1)
72.03(436.1)
COBISS.SI-ID 287088384


929 ŽIVLJENJEPISI


158.
BERNE, Jennifer
        Na žarku svetlobe : zgodba o Albertu Einsteinu / besedilo Jennifer Berne ; slike Vladimir Radunsky ; [prevod Niki Neubauer]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - [50] str. : ilustr. ; 25 x 26 cm

Prevod dela: On a beam of light. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorici na zadnji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-961-278-268-9
a) Einstein, Albert (1879-1955) - Biografije - Knjige za otroke b) fiziki c) radovednost d) znanstveniki

929Einstein A.(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 284708608

159.
INIESTA, Andrés
        Umetnik : biografija španskega nogometnega velikana / Andrés Iniesta ; [prevedel Martin Jankovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 368 str., [8] str. barvnih pril. ; 20 cm

Prevod dela: The artist : being Iniesta. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3262-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3263-2 (broš.)
a) Iniesta, Andrés (1984-) - Avtobiografije b) Športniki - Biografije c) španski nogometaši

796.332(460):929Iniesta A.
929Iniesta A.
COBISS.SI-ID 288530944

160.
OELHAFEN, Ingrid von
        Hitlerjevi pozabljeni otroci : moje življenje v Lebensbornu / Ingrid von Oelhafen in Tim Tate ; s sodelovanjem Dorothee Schmitz-Köster ; prevedla Maja Kraigher. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 213 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Hitler's forgotten children. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-241-979-0
a) Oelhafen, Ingrid von - Spomini b) Lebensborn e.V. c) Svetovna vojna 1939-1945 - Posledice d) Slovenski izgnanci - Nemčija - 1941-1945 e) Otroci - Zgodovina - 1941-1945 f) nacizem g) evgenika

94(100)"1941/1945"(092)
929Oelhafen I. von
314.113(430)"1939/1945"
COBISS.SI-ID 286460672

161.
PIBERNIK, France
        Pozni november za pesnika : biografska pripoved : France Balantič, 29. november 1921-24. november 1943 / France Pibernik. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 228 str. ; 21 cm

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-274-0
a) Balantič, France (1921-1943) - Biografije b) slovenski pesniki c) 20.st.

821.163.6-312.6
929Balantič F.
821.163.6.09Balantič F.
COBISS.SI-ID 287299328

162.
SCHREIBER Gamelin, Thea
        Dvoje življenj - en cilj / Thea Schreiber Gamelin ; iz rokopisa prevedla Zdenka Serajnik ; [spremna beseda in izbor slikovnega gradiva Marijan Pušavec ; slikovno gradivo iz zapuščine T. S. Gamelin]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 334 str., [14] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Zwei Leben - ein Ziel. - 400 izv. - Kdo je bila Thea Schreiber Gamelin? / Marijan Pušavec: str. 5-16

ISBN 978-961-278-301-3
a) Schreiber Gamelin, Thea (1906-1988) - Avtobiografski romani b) Karlin, Alma M. (1889-1950) - Biografski romani

821.112.2-312.6
929Schreiber Gamelin T.
COBISS.SI-ID 287269376

163.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Resnica o Prešernu / Ivan Sivec ; [spremna beseda Ciril Zlobec ; ilustracije Jure Engelsberger ; fotografije in arhivsko gradivo Ivan Sivec]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 195 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorju: str. 195. - O Prešernu z ljubeznijo / Ciril Zlobec: str. 193-194. - 800 izv. - Bibliografija: str. 189-192

ISBN 978-961-272-234-0
a) Prešeren, France (1800-1849) - Biografije - Knjige za mladino b) poezija c) slovenski pesniki

929Prešeren F.(02.053.2)
821.163.6-1
COBISS.SI-ID 288076288


94 ZGODOVINA


164.
        BOJEVNIK : spomini vojnih veteranov prve svetovne vojne / [urednica, spremna beseda Marjeta Žebovec]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2014 ([Bled] : Belin grafika). - 198 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv. - Avtorji spominskih besedil / Marjeta Žebovec: str. 189-198

ISBN 978-961-275-108-1
a) Bojevnik (periodika) - Zborniki b) Svetovna vojna 1914-1918 - Spomini c) Slovenci - Vojaška zgodovina - 1914-1918 - Spomini d) slovenska periodika

94(100)"1914/1918"(082)
050(497.4):94(100)"1914/1918"(082)
929(497.4)"1914/1918"(082)
821.163.6-94"1914/1918"
COBISS.SI-ID 274093312


FM FILMI ZA MLADINO


165.
        GAŠPER in Petra na zimskih počitnicah [Videoposnetek] = Karsten og Petra på vinterferie / regissør Arne Lindtner Næss ; manusforfatter Alexander Eik ; basert på bøkene om Karsten og Petra av Tor Åge Bringsværd og Anne G. Holt ; fotograf Dániel Garas ; komponist Lars Kilevold. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (72 min, 30 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2800574/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Cinenord Spillefilm. - Posneto 2014. - Igrajo: Elia Søvold-Simonsen, Nora Amundsen, Ivar Nørve, Sigrun Enge itd. - Za otroke od 4. do 8. leta
a) Norveški otroški igrani filmi - Pravljični film - Video DVD-ji b) Igrano-animirani filmi - Video DVD-ji c) otroški igrani filmi d) igrano-risani filmi e) zima f) družinski film g) norveški igrano-animirani filmi h) evropski igrano-animirani filmi

791.22(481)(0.053.2)(086.82)
791.221.8:82-34(481)(0.053.2)(086.82)
791.22:791.228(481)(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111971166

166.
        NINE lives [Videoposnetek] = Devet življenj / directed by Barry Sonnenfeld ; written by Gwyn Lurie ... [et al.] ; original score by Evgueni Galperine and Sacha Galperine ; director of photography Karl Walter Lindenlaub. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (83 min, 9 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4383594/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: alb., hrv., slov., srb. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Europacorp itd. - Q 1358. - Igrajo: Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell, Cheryl Hines, Mark Consuelos, Malina Weissman, Christopher Walken, Teddy Sears, Jay Patterson itd. - Za otroke od 10. do 14. leta (mladino in odrasle)
a) Francoski mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Kitajski mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) družinski film e) fantazijski film f) pravljični film g) koprodukcija

791.221.2(73)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112602462


FO FILMI ZA ODRASLE


167.
        ANIME nere [Videoposnetek] = Črne duše / regia di Francesco Munzi ; sceneggiatura di Francesco Munzi, Fabrizio Ruggirello, Maurizio Braucci con la collaborazione di Gioacchino Criaco ; liberamento tratto da Anime nere di Gioacchino Criaco ; musiche originali composite, arrangiate e dirette da Giuliano Taviani ; fotografia Vladan Radovic ; prevod in priredba Luka Pieri. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (144 min, 33 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3894190/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: Cinemaundici itd. - Igrajo: Marco Leonardi, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane, Anna Ferruzzo, Giuseppe Fumo, Stefano Priolo, Vito Facciolla itd.
a) Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) mafija d) Kalabrija e) drama f) kriminalka g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.5(450)(086.82)
COBISS.SI-ID 22441013

168.
        CÉSAR Chávez [Videoposnetek] : [po resničnih dogodkih] / directed by Diego Luna ; screenplay by Keir Pearson and Timothy J. Sexton ; story by Keir Pearson ; music by Michael Brook ; director of photography Enrique Chediak. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (137 min, 52 sek) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1621046/?ref_=ttfc_fc_tt - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. v slov. je z embalaže. - Na embalaži še: Kdo, hudiča, je César Chávez?. - Na embalaži še: Mehičan, ki je izzval Ameriko. - Podnapis v slov., dialogi v angl. in špan. - Posneto 2014. - Produkcija: Canana itd. - Igrajo: Michael Peňa, America Ferrera, Rosario Dawson, John Malkovich itd.
a) Chávez, César (1927-1993) - Biografski filmi - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Biografski filmi - Video DVD-ji c) Mehiški igrani filmi - Biografski filmi - Video DVD-ji d) drame e) biografske drame f) delavske pravice g) državljanske pravice h) sindikati i) sindikalni boj j) koprodukcija

791.227(086.82)
COBISS.SI-ID 22436149

169.
        CHEVALIER [Videoposnetek] / dieythynse photographias Chréstos Karamánes ; senário Eythymes Philíppou, Athená Rachél Tsaggáre ; skenothesia Athená Rachél Tsaggáre. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (100 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3526706/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Produkcija: Faliro House Productions, Greek Film Center in Haos Film. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Igrajo: Vangelis Mourikis, Nikos Orphanos itd. - Za odrasle
a) Grški filmi - Filmska komedija - Igrani filmi b) DVD

791.221.2(495)(086.82)
COBISS.SI-ID 288449024

170.
        EFES be-yachasei enosh [Videoposnetek] = Brez motivacije / [director of photography Yaron Scharf ; original score Ran Bagno ; written and directed by Talya Lavie]. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 97 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3576084/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Transliterirani nasl. povzet po Israeli Film Center, avtorji z embalaže. - Angl. nasl. na embalaži: Zero motivation. - Posneto 2014. - Produkcija: July August Productions itd. - Igrajo: Dana Ivgy, Nelly Tagar, Shani Klein, Heli Twito, Meytal Gal, Tamara Klingon itd.
a) Izraelski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) komedija

791.221.4(569.4)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112659806

171.
        FÚSI [Videoposnetek] = Dobrodušni velikan / handrit og leikstjórn Dagur Kári ; kvikmyndataka Rasmus Videbæk ; tónlist Slowblow ; prevedel Gregor Jankovič. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (ca 94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2611652/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (v angleščini). - Angl. nasl. na embalaži: Virgin mountain. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Blueeyes Productions itd. - Posneto 2015. - Igrajo: Gunnar Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, Sigurjón Kjartansson, Franziska Una Dagsdóttir, Margrét Helga Jóhannsdóttir, Arnar Jónsson itd. - 2015, Festival evropskega in mediteranskega filma, Piran, nagrada za najboljši film
a) Islandski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Danski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) evropski igrani filmi e) koprodukcija

791.221.4(491.1+489)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111032414

172.
        The GIRL on the train [Videoposnetek] = Dekle na vlaku / directed by Tate Taylor ; screenplay by Erin Cressida Wilson ; based on the novel by Paula Hawkins ; director of photography Charlotte Bruus Christensen ; music by Danny Elfman ; prevod Miša Šavor. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (107 min, 10 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3631112/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Marc Platt itd. - Q 1346. - Igrajo: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans, Allison Janney, Édgar Ramírez, Lisa Kudrow itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) kriminalka c) thriller d) triler

791.221.5(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112596574

173.
        GODS of Egypt [Videoposnetek] = Bogovi Egipta / directed by Alex Proyas ; written by Matt Sazama & Burk Sharpless ; director of photography Peter Menzies Jr. ; music by Marco Beltrami ; prevod Miša Šavor. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (121 min, 47 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Podnapisi v: alb., hrv., slov. in srb. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Thunder Road Pictures itd. - Q 1199. - Igrajo: Nikoloaj Coster-Waldau, Brenton Thwaites, Chadwick Boseman, Elodie Yung, Courtney Eaton, Gerard Butler, Geoffrey Rush, Bryan Brown, Rufus Sewell itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) fantazijski film c) akcijski film d) pustolovski filma

791.221.8(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111039582

174.
        GUI lai [Videoposnetek] = Coming home = Vrnitev domov / based on the novel by Yan Geling ; screenplay by Zou Jingzhi ; director of photography Zhao Xiaoding ; original music by Qigang Chen ; directed by Zhang Yimou ; prevedla Tanja Bulajič. - Ljubljana : Cinemania group, 2016. - 1 video DVD (104 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3125472/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma (IMDB). - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database). - Podnapisi v slov. - Produkcija: Le Vision Pictures. - Posneto 2014. - Igrajo: Chen Daoming, Gong Li, Zhang Huiwen itd.
a) Kitajski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(510)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111393630

175.
        L'HERMINE [Videoposnetek] = Gospod sodnik / ecrit et réalisé par Christian Vincent ; directeur de la photographie Laurent Dailland ; musique originale composé par Claire Denamur ; prevedla Barbara Müller. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2016. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4216908/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Albertine Productions itd. - Posneto 2015. - Igrajo: Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier itd. - Benetke, 2015, nagradi za najboljši scenarij in najboljšo glavno vlogo
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 21747506

176.
        MASTERMINDS [Videoposnetek] : based on a true story = Genialci : po resnični zgodbi / directed by Jared Hess ; screenplay [and] story by Chris Bowman & Hubbel Palmer and Emily Spivey ; director of photography Erik Wilson ; music by Geoff Zanelli. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (90 min, 21 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2461150/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. Dialogi v angl. - Posneto 2015. - Produkcija: Relativity Studios itd. - Q 1355. - Igrajo: Zach Galifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig, Ken Marino, Jason Sudeikis, Devin Ratray, Kate McKinnon, Leslie Jones, Mary Elizabeth Ellis, Jon Daly, Ross Kimball itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) akcijska komedija d) akcijski film

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112599902

177.
        MECHANIC. Resurrection [Videoposnetek] = Ledeni morilec. Vrnitev / music by Mark Isham ; director of photography Daniel Gottschalk ; based on characters created by Lewis John Carlino ; story by Philip Shelby ; screenplay by Philip Shelby and Tony Mosher ; directed by Dennis Gansel. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3522806/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Chartoff Winkler Production itd. - Q 1349. - Igrajo: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine, John Cenatiempo, Toby Eddington itd. - Za odrasle
a) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) kriminalka d) triler e) thriller f) koprodukcija

791.221.7(44+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112459358

178.
        MISS Violence [Videoposnetek] = Gospodična Nasilje / script writers Alexandros Avranas, Kostas Peroulis ; director of photography Olympia Mytilinaiou ; director Alexandros Avranas ; prevedel Vid Ropoša. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (94 min, 57 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3078242/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Faliro House Productions itd. - Posneto 2013. - Igrajo: Themis Panou, Reni Pittaki, Eleni Roussinou, Sissy Toumasi, Kalliopi Zontanou, Konstantinos Athanasiades, Chloe Bolota itd. - Za odrasle. - 2013, Benetke, štiri nagrade: nagrado fedora za najboljši sredozemsko-evropski film, srebrni lev za najboljšo režijo, nagrado volpi za najboljšega igralca (Themis Panou) in nagrada, ki jo podeljuje žirija mladih iz različnih držav (Young Cinema Award)
a) Grški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(495)(086.82)
COBISS.SI-ID 1110926430

179.
        NIE yin niang [Videoposnetek] = Morilka / director Hou Hsiao-Hsien ; director of photography Mark Lee Ping-Bing ; screenplay Zhong A-Cheng, Chu Tien-Wen, Hsieh Hai-Meng ; music by Lim Giong ; prevedla Helena Golja. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (ca 105 min) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3508840/?ref_=ttawd_awd_tt - predstavitev filma (v angleščini). - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database). - Podnapisi v slov. - Produkcija: Central Motion Pictures itd. - Posneto 2015. - Igrajo: Chang Chen, Shu Qi, Zhou Yun, Tsumabuki Satoshi, Ni Da-Hong, Young Mei itd. - Za odrasle. - Cannes, 2015, dve nagradi: najboljši režiser, nagrada za zvok
a) Tajvanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Kitajski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Hongkonški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) koprodukcija

791.221.4(529+510+512.317+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1110773342

180.
PETINŠTIRIDESET
        45 years [Videoposnetek] = 45 let / written & directed by Andrew Haigh ; based on the story In another country by David Constantine. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (131 min, 34 sek) : barve, zvok ; 12 cm

Način dostopa (URL): http://www.imdb.com/title/tt3544082/?ref_=ttawd_awd_tt - predstavitev filma. - Produkcija: Film4 itd. - Posneto 2014. - Podnapisi v slov. - Igrajo: Charlotte Rampling, Tom Courtenay itd. - Srebrni medved na Berlienalu 2015 za najboljšo moško in žensko glavno vlogo
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) družinski odnosi d) zakonski odnosi

791.228(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 22438453

181.
        SPARE parts [Videoposnetek] : based on a true story = Rezervni deli : po resnični zgodbi / music composed by Andres Levin ; director of photography Richard Wong ; based on the Wired Magazine article La Vida Robot by Joshua Davis ; screenplay by Elissa Matsueda ; directed by Sean McNamara. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (110 min, 3 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3233418/videoplayer/vi2199564057?ref_=tt_ov_vi - predstavitev filma. - Dialogi v angl. in špan., podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Produkcija: Brookwell-McNamara Entertainment itd. - Posneto 2015. - Q 1270. - Igrajo: George Lopez, Jamie Lee Curtis, Carlos Penavega, Marisa Tomei itd. - Za mladino in odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) šola d) dijaki e) mladostniki f) raziskave g) robotika h) tekmovanja

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 21794866

182.
        TUI na [Videoposnetek] = Slepa masaža / posneto po romanu Masaža Bija Feiyuja ; scenarij Ma Yingli ; direktor fotografije Zeng Jian ; glasba Johann Johannsson ; režija Lou Ye ; po angleški predlogi prevedla Tanja Bulajič. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (110 min, 50 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3469964/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Transliterirani nasl. z embalaže. - Angl. nasl. na embalaži: Blind massage. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Dream Factory in Les Films du Lendemain. - Posneto 2014. - Igrajo:Guo Xiaodong, Qin Hao, Zahng Lei, Mei Ting, Huang Xuan, Huang Lu, Jiang Dan itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) slepota e) slepi f) koprodukcija

791.221.4(510+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 21910322

183.
        UN + une [Videoposnetek] = On + ona / scénario original [et] un film de Claude Lelouch ; adaptation et dialogues Valérie Perrin et Claude Lelouch ; musique originale Francis Lai ; directeur de la photographie Robert Alazraki ; prevod po angleški predlogi Miša Šavor. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 110 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1918911/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Posneto 2015. - Produkcija: Les Films 13 itd. - Igrajo: Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christophe Lambert, Alice Pol, Rahul Vohra, Shriya Pilgaonkar itd. - Za odrasle
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) romantična drama

791.221.4(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 21989938

184.
        The YOUNG messiah [Videoposnetek] = Mladi mesija : zgodba o Jezusu / directed by Cyrus Nowrasteh ; screenplay by Betsy Giffen Nowrasteh & Cyrus Nowrasteh ; based on the novel Christ the Lord: out of Egypt by Anne Rice ; director of photography Joel Ransom ; music by John Debney. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1002563/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Produkcija: 1492 Pictures itd. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: 1492 Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1248. - Igrajo: Sara Lazzaro, Vincent Walsh, Christian McKay, Jonathan Bailey, Rory Keenan, Sean Bean itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Jezus Kristus c) biografski film d) krščanstvo e) drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111248478


R RISANKE


185.
        SHEEEP & wolves [Videoposnetek] = Ovce in volkovi / screenplay by Neil Landau, Max Volkov ... [et al.] ; directed by Max Volkov ; composer Alexandre Lessertisseur ; director of photography Max Volkov, Nikolai Grebennikov, Alexandra Bortnikova ; prevod in režija [slov. sinhronizacije] Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (81 min, 18 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5846010/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v: angl., hrv., slov. in srb. Podnapisi v alb. - Posneto 2016. - Produkcija: CTB Film Company itd. - Q 1345. - Glasovi (v angl.): Tom Felton, Jim Cummings, Ruby Rose, China Anne McClain, Ross Marquand, Peter Linz, Rich Orlow itd. - Glasovi (v slov.): Mirko Medved, Sašo Prešeren, Aleksander Golja, Tina Ogrin, Jaka Vižintin, Klemen Bunderla, Kaja Kavčič itd. - Za otroke od 8. do 11. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) ruski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112489054


NASLOVNO KAZALO


 • 45 let 180


 • Agresivnost 7
 • Ajurveda z domačimi rastlinami 48
 • Akamasoa, otroške sanje 20
 • Anime nere 167
 • Arles, večkrat 122


 • Bajker Jure 154
 • Bi rada zanetila škandal? 85
 • Bližina osrečuje 34
 • Bog pomagaj otroku 106
 • Bogovi Egipta 173
 • Boj za resnico o kravjem mleku 50
 • Bojevnik 164
 • Bolezni goved 56
 • Brez motivacije 170
 • Brezvezne rime 155


 • César Chávez 168
 • La chatte 77
 • Chevalier 169
 • Christ the Lord 184
 • Coming home 174
 • Cvetje in ogenj 100
 • Cvetne formule rastlinskih družin v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani 42


 • Čarimatika 145
 • Čebelica Mila in čebela Lana 143
 • Črna knjiga kapitalizma 29
 • Črne duše 167
 • Črni molitvenik 78


 • Da se ne izgubiš tu okrog 104
 • Dada in druge pesmi 73
 • Dekle na vlaku 172
 • Dekle za en mesec. Januar, februar, marec 83
 • Devet življenj 166
 • Diagnostika v okoljskem strojništvu 51
 • Dobrodušni velikan 171
 • Dojenček Bridget Jones 92
 • Domov 125
 • Drama je biti starš vesoljca 49
 • 12 legend slovenskega športa 71
 • Dvoje življenj - en cilj 162


 • Efes be-yachasei enosh 170
 • Eko Papirko 141
 • 11 korakov 62
 • Energijski preskok 16


 • Fanči s psihiatrije in še hujše zgodbe 129
 • Feniks 75
 • Festival 103
 • Fizika. Del 1, Mehanika, toplota 41
 • Floral formulas of plant families in the University Botanic Gardens Ljubljana 42
 • Fúsi 171


 • Gašper in Petra na zimskih počitnicah 165
 • Genialci 176
 • The Girl on the train 172
 • Gods of Egypt 173
 • Gospod sodnik 175
 • Gospodična Nasilje 178
 • Greh in rahločutnost 90
 • Grešno povabilo 91
 • Gui lai 174


 • L'hermine 175
 • Hiša 88
 • Hitlerjevi pozabljeni otroci 160
 • Hudo preprosto družinsko ustvarjanje 64
 • Hudomušne pregrehe Daniela Mackenzieja 80


 • Identiteta 14
 • Ilka 115
 • Individualizacija in diferenciacija pri pouku 35
 • Iskanje izgubljene duše 98


 • Jaz + ti + on = mi 147
 • Jnana joga 24
 • Južna železnica in železnice na Slovenskem 52


 • Kaj lepega povej 76
 • Kako je vranček Koki postal čuvaj galerijske zbirke 63
 • Karsten og Petra 165
 • Karsten og Petra på vinterferie 165
 • Kla kla klasika 150
 • Kmetija 53
 • Knjiga z rdečimi platnicami 81
 • Koliko držav je na svetu? 138
 • Komar Janez 137
 • Konjereja v Sloveniji 54
 • Korenine 67


 • Ledeni morilec 177
 • Lepa v smrti 97
 • Lisice ne lažejo 153
 • Ljubimec iz morja 111
 • Lov na zaklad 144


 • Magnus 93
 • Majhna kamela za Jezusa 134
 • Mala zgodovina Dopplerjevega pojava 39
 • Masterminds 176
 • Matematika v fiziki in tehniki 37
 • Mavec 152
 • Mechanic. Resurrection. Vrnitev 177
 • Medijski pojmovnik za mlade 27
 • Meglice iz jezera in morja 74
 • Menihi maratonci z gore Hiei 22
 • Miklavž in Modrosti sveta 133
 • Miklavž že ve 148
 • Miklova Zala in uporni kmetje 139
 • Miss Violence 178
 • Miškolinček 68
 • Mlada Mega s planeta Degavega 149
 • Mladi mesija 184
 • Moj Dunaj 157
 • Morilka 179
 • Mrtva skrivnost 84
 • Muca 77


 • Na sledi veselju 9
 • Na žarku svetlobe 158
 • Najbolj normalen človek na svetu 116
 • Naravno konzerviranje hrane 57
 • Naš nadškof Šuštar 19
 • Naša televizija 61
 • Ne čakaj na vikend 5
 • Nečakinje tete Jane na delu 151
 • Neoliberalna kultura 28
 • Nesmrtnost in neumrljivost. Knj. 1, Od šamanov do kristjanov 18
 • Neverjetne počitnice 156
 • Nie yin niang 179
 • Nikoli ni vse pozabljeno 118
 • Nine lives 166


 • Oder za dva 102
 • On + ona 183
 • Osma žrtev ali Rekviem za likvidatorja 99
 • Osnove fizikalnih merjenj 38
 • Ovce in volkovi 185


 • Penzion 108
 • Pesmi za mlada grla 65
 • Peta veja oblasti 31
 • 45 years 180
 • Planet ugank 140
 • Planet, ki ne raste 36
 • Poletni živžav 131
 • Polžek slinar 132
 • Pot do razumevanja 109
 • Pozni november za pesnika 161
 • Preblizu 105
 • Prekipevati od življenja 13
 • Preslišani krik po smislu 45
 • Pri okulistu 136
 • Prve besede 3
 • Psihoanalitična diagnostika 10


 • Računalniško programiranje za otroke 4
 • Rak'n'roll 127
 • Ravnovesje in moč 8
 • Raztrgana do kosti, a zdaj letim 6
 • Razumeti islam in džihad 21
 • Resnica o Prešernu 163
 • Rešena iz pekla 126
 • Rezervni deli 181
 • Rodbinsko pravo 32
 • Rodovniška knjiga posavskega konja 55
 • Roots 67


 • Samuraj 89
 • Sedem noči v falotovi postelji 82
 • Sever 121
 • Sheeep & wolves 185
 • Skrito bogastvo narodov 30
 • Skrivno življenje živali 43
 • Skrivnostno in čudovito vesolje 40
 • Slastno z Ello 58
 • Slepa masaža 182
 • Slovenec sem, Slovenec tja 69
 • Spare parts 181
 • Spodbujanje razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature 72
 • Spomenica Sokolskega doma v Radovljici ob njegovi 95-letnici 1
 • Spomenica Sokolskega društva v Radovljici ob 25-letnem jubileju 1
 • Starodavna umetnost zdravljenja 47
 • Die Südbahngesellschaft und Eisenbahnen im slowenischen ethnischen Gebiet 52


 • Še enkrat umri 94
 • Šport po meri otrok in mladostnikov 70
 • Švrk in preizkusi za policijske pse 135


 • Takole bom rekla 128
 • Ti si krava! Ti pa koza! 142
 • Tine in Bine. Nori izumi 2
 • Tui na 182


 • Učitelj 87
 • Učitelj "zlate" dobe ima sočutno srce 15
 • Umetnik 159
 • Umetnost življenja 12
 • Umreti nočejo! 110
 • Un + une 183
 • Upravljanje podjetja in strateški management 59
 • Upravni postopek in upravni spor 33
 • Urnebes 117


 • V deželo luči 23
 • V šoli 136
 • V vrtincu subkultur 26
 • Vesolje človeškega telesa 11
 • Viking kralja Alfreda 119
 • Vlažne duše 96
 • Vojna vse spremeni 124
 • Vreži znamenje 112
 • Vrnitev domov 174
 • Vsak trenutek je lahko nov začetek 46
 • Vseh ptic petje 120


 • Wurzeln 67


 • The young messiah 184


 • Z letalom nad oblake 146
 • Za starejše od šestnajst 113
 • Zadnja stran 123
 • Zakaj sem jaz jaz? 25
 • Zaklad rubinov 79
 • Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 32
 • Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo 32
 • Zakonsko življenje zlatih ribic 107
 • Zaljubljena do ušes 114
 • Zaljubljena Molly 86
 • Zamrznjeni čas 101
 • Zavetje v pečevju 95
 • Zbudi prodajalca v sebi 60
 • Zeleni dežnik 130
 • Zgodbe s severovzhoda 66


 • Živali 44
 • Žižkovi vici 17

IMENSKO KAZALO


 • A-Cheng, Zhong (scenarist) 179
 • Afshar, Tessa 79
 • Alazraki, Robert (fotograf) 183
 • Alba, Jessica (1981-, izvajalec) 177
 • Allen, Matt R. (scenarist) 166
 • Alter, Anna 40
 • Amell, Robbie (igralec) 166
 • Amundsen, Nora (izvajalec) 165
 • Antoniazzi, Daniel (scenarist) 166
 • Arnar Jónsson (izvajalec) 171
 • Arp, Jean (1886-1966) 73
 • Artiček, Marija 74
 • Ashley, Jennifer 80
 • Athanasiades, Konstantinos (igralec) 178
 • Avanzo, Miha (prevajalec) 94
 • Avranas, Alexandros (režiser, scenarist) 178
 • Azúa Kramer, Jackie 130
 • Ažman, Brane (avtor) 31


 • Babić, Jasna (1977-) 26
 • Bagno, Ran (skladatelj) 170
 • Bailey, Jonathan (izvajalec) 184
 • Bajt, Drago (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 121
 • Bakan, Anja (prevajalec) 80
 • Bakarič, Damjana (prevajalec) 12
 • Bauer, Jana (avtor dodatnega besedila) 155
 • Bavcon, David (avtor) 42
 • Bavcon, Jože 42
 • Bean, Sean (izvajalec) 184
 • Beltrami, Marco (skladatelj) 173
 • Bennett, Haley (igralec) 172
 • Berce, Karin (ilustrator) 132, 138, 143, 146
 • Berger, Aleš (1946-) 122
 • Berger, Aleš (1946-, prevajalec) 104
 • Berková, Alexandra (1949-2008) 81
 • Berlot Kužner, Petra (prevajalec) 112
 • Berne, Jennifer 158
 • Berner, Rotraut Susanne 131
 • Bi, Feiyu 182
 • Blokar, Jolanda (prevajalec) 92
 • Blunt, Emily (igralec) 172
 • Bolčina, Ana (avtor dodatnega besedila) 148
 • Bolota, Chloe (igralec) 178
 • Boris Cavazza Kvartet 62
 • Bortnikova, Alexandra (fotograf) 185
 • Boseman, Chadwick (igralec) 173
 • Boulet, Gwenaëlle (avtor) 25
 • Bowman, Chris (bibliografski predhodnik, scenarist) 176
 • Božič, Neža (1978-, prevajalec) 58
 • Brajdih, Tjaša (avtor) 64
 • Bratina, Nataša (1964-, urednik) 70
 • Braucci, Maurizio (1966-, scenarist) 167
 • Breznik, Maja (1967-, prevajalec) 30
 • Brglez Tomec, Mojca 132
 • Bricelj, Andraž (fotograf) 70
 • Bringsværd, Tor Åge 165
 • Brook, Michael (1952-, skladatelj) 168
 • Brown, Bryan (1947-, igralec) 173
 • Brumec, Klemen (fotograf) 64
 • Brumen, Polona (prevajalec) 22
 • Bruus Christensen, Charlotte (1978-, fotograf) 172
 • Bukovec, Monika (1989-) 133
 • Bulajić, Tanja (prevajalec) 174, 182
 • Bunderla, Klemen (izvajalec) 185
 • Butler, Gerard (1969-, igralec) 173


 • Campbell, Anna 82
 • Carlan, Audrey 83
 • Carlino, Lewis John (bibliografski predhodnik) 177
 • Cavazza, Boris (pisec besedila uglasbenih pesmi, izvajalec) 62
 • Celin, Ana (aranžer, izvajalec) 68
 • Cenatiempo, John (izvajalec) 177
 • Ceulemans, Églantine (ilustrator) 40
 • Chediak, Enrique (1967-, fotograf) 168
 • Chen, Daoming (igralec) 174
 • Chen, Qigang (skladatelj) 174
 • Chu, Tien-Wen (scenarist) 179
 • Clotka (1981-, ilustrator) 25
 • Collins, Wilkie (1824-1889) 84
 • Constantine, David (1944-, bibliografski predhodnik) 180
 • Consuelos, Mark (1971-, igralec) 166
 • Coster-Waldau, Nikolaj (1970-, igralec) 173
 • Courtenay, Tom (izvajalec) 180
 • Criaco, Gioacchino (scenarist, bibliografski predhodnik) 167
 • Cummings, Jim (1953-, izvajalec) 185
 • Cunja, Erika (ilustrator) 141
 • Curtis, Jamie Lee (1958-, igralec) 181


 • Čebulj, Aleks 1
 • Čebulj, Danimir (avtor) 1
 • Čebulj, Danimir (urednik) 1
 • Čebulj, Janez (1957-, recenzent) 33
 • Čop, Neža (avtor) 32


 • Ćirić, Saša (avtor dodatnega besedila) 116


 • Dailland, Laurent (fotograf) 175
 • Dare, Tessa 85
 • Daviess, Maria Thompson (1872-1924) 86
 • Davis, Jon (ilustrator, ilustrator) 144
 • Davis, Joshua (1974-, bibliografski predhodnik) 181
 • Dawson, Rosario (izvajalec) 168
 • Debeljak, Aleš (1961-2016) 123
 • Debeljak, Milan (pisec besedila uglasbenih pesmi) 65
 • Debney, John (skladatelj) 184
 • Dekleva, Milan (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 155
 • Denamur, Claire (skladatelj) 175
 • Denk, Tina (prevajalec) 13
 • Deu, Tina (fotograf) 70
 • Devaux, Clément (ilustrator) 25
 • Diamond, Katerina 87
 • Divjak, Darja (prevajalec) 97
 • Djilas, Ivana 88
 • Dobovšek, Bojan 31
 • Doria, Julia 75
 • Drewelow, Heike (ilustrator) 153
 • Družina Urh s prijatelji 68
 • Duh, Mojca 59
 • Dujardin, Jean (1972-, izvajalec) 183
 • Dular, Matevž (avtor) 51


 • Eaton, Courtney (igralec) 173
 • Eddington, Toby (izvajalec) 177
 • Eik, Alexander (scenarist) 165
 • Elfman, Danny (skladatelj) 172
 • Ellis, Mary Elizabeth (1979-, igralec) 176
 • Endo, Shusaku (1923-1996) 89
 • Enge, Sigrun (izvajalec) 165
 • Engelsberger, Jure (ilustrator) 163
 • Enoch, Suzanne 90, 91
 • Eržen, Sonja (1966-, ilustrator) 5
 • Evans, Luke (1979-, igralec) 172


 • Felton, Tom (1987-, izvajalec) 185
 • Ferfila, Bogomil (avtor dodatnega besedila) 31
 • Ferguson, Rebecca (igralka 1983, igralec) 172
 • Ferjanič Fric, Erna (avtor dodatnega besedila) 74
 • Ferracane, Fabrizio (izvajalec) 167
 • Ferrera, America (1984-, izvajalec) 168
 • Ferruzzo, Anna (izvajalec) 167
 • Fevžer, Aleš (fotograf) 71
 • Fielding, Helen (1958-) 92
 • Finžgar, Luka (1989-, prevajalec) 118
 • Fišer, Branka (prevajalec) 3, 44, 53
 • Fournier le Ray, Anne-Laure (avtor) 25
 • Frankl, Viktor E. 45
 • Franziska Una Dagsdóttir (izvajalec) 171
 • Fumo, Giuseppe (izvajalec) 167
 • Furlan Seaton, Stasha 124
 • Furlan, Aljoša 125
 • Furlan, Špela (avtor dodatnega besedila) 125


 • Gaber, Mateja (prevajalec) 52
 • Gajšek, Andrej (prevajalec) 20, 25
 • Gal, Meytal (izvajalec) 170
 • Galetić, Lovorka (1953-, recenzent) 59
 • Galifianakis, Zach (igralec) 176
 • Galperine, Evgueni (skladatelj) 166
 • Galperine, Sacha (skladatelj) 166
 • Gansel, Dennis (režiser) 177
 • Garas, Dániel (fotograf) 165
 • Garner, Jennifer (1973-, igralec) 166
 • Gätz, Mojca 157
 • Gérald de Malartic, Marine (avtor) 25
 • Germain, Sylvie (1954-) 93
 • Gerritsen, Tess 94
 • Gianola, Maria 134
 • Gibbes, Lesley 135
 • Giong, Lim (skladatelj) 179
 • Goldie, Sonia (avtor) 25
 • Golędzinowska, Anna (1982-) 126
 • Golja, Aleksander (režiser, izvajalec, prevajalec) 185
 • Golja, Helena (prevajalec) 179
 • Golob, Maja (1971-) 5
 • Gong, Li (1965-, igralec) 174
 • Gorenc, Sabinca 6
 • Gorjup, Goran (avtor) 146
 • Gospeti, Katja (ilustrator) 148
 • Gottschalk, Daniel (fotograf) 177
 • Gradišnik, Branko (1951-, prevajalec) 10
 • Gradišnik, Ivana (avtor dodatnega besedila) 7
 • Grdina, Igor (1965-, avtor dodatnega besedila) 67, 110
 • Grebennikov, Nikolai (fotograf) 185
 • Gregorin, Janez (1911-1942) 95
 • Grishin, Nikolay 46
 • Gunnar Jónsson (izvajalec) 171
 • Guo, Xiaodong (izvajalec) 182


 • Haigh, Andrew (režiser, scenarist) 180
 • Havukainen, Aino 2
 • Hawkins, Paula (bibliografski predhodnik) 172
 • Hazeldine, Sam (izvajalec) 177
 • Hergold Germ, Katarina 63
 • Hess, Jared (1979-, režiser) 176
 • Hines, Cheryl (igralec) 166
 • Hočevar, Marko (1972-) 51
 • Holt, Anne G. (ilustrator) 165
 • Hribar, Tine 18
 • Hrovat, Uroš (ilustrator) 156
 • Hsiao-hsien, Hou (režiser) 179
 • Hsieh, Hai-Meng (scenarist) 179
 • Huang, Lu (izvajalec) 182
 • Huang, Xuan (izvajalec) 182
 • Hub, Ulrich (1963-) 153
 • Hubesch, Nicolas (ilustrator) 25
 • Hudej, Mohor 96
 • Hvala, Primož (1973-, avtor dodatnega besedila) 60
 • Hvala, Sergej (prevajalec) 4


 • Ilmur Kristjánsdóttir (izvajalec) 171
 • Iniesta, Andrés 159
 • Isham, Mark (skladatelj) 177
 • Ivgy, Dana (1982-, izvajalec) 170


 • James, Peter (1948-) 97
 • Jamnik, Anton (1961-) 19
 • Jamnik, Tatjana (1976-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 81
 • Jankovič, Gregor (prevajalec) 171
 • Jankovič, Martin (prevajalec) 159
 • Janney, Allison (igralec) 172
 • Jarrie, Martin (ilustrator) 25
 • Jazbec, Milan (1956-) 98
 • Jelinčič, Zmago 52
 • Jenčič, Lučka (prevajalec) 153
 • Jeraj Valentinčič, Katja (prevajalec) 85
 • Jere Jakulin, Tadeja (avtor dodatnega besedila) 5
 • Jerebic, Drago 34
 • Jerebic, Sara (avtor) 34
 • Jeromen, Janez (1943-, prevajalec) 9
 • Jerovšek, Tone (1941-) 33
 • Jeseničnik, Tomo (fotograf) 63
 • Jevšenak, Ludvik (prevajalec) 40
 • Jezernik, Marko (ilustrator) 46
 • Jóhannsson, Jóhann (skladatelj) 182
 • Jones, Leslie (1967-, igralec) 176
 • Jones, Tommy Lee (1946-, izvajalec) 177
 • Juul, Jesper (1948-) 7


 • Kajfež-Bogataj, Lučka 36
 • Kanoni, Črt 99
 • Kapus Leban, Darja (avtor dodatnega besedila) 102
 • Karamánes, Chréstos (fotograf) 169
 • Kári, Dagur (scenarist, režiser) 171
 • Kastelic, Lidija (pisec besedila na spremnem gradivu) 68
 • Kavčič, Kaja (izvajalec) 185
 • Keenan, Rory (izvajalec) 184
 • Kekić, Nikola 127
 • Kermauner, Aksinja 100
 • Kilevold, Lars (skladatelj) 165
 • Kim, Anna (1977-) 101
 • King, Stephen Michael (ilustrator) 135
 • Klein, Shani (izvajalec) 170
 • Klembas, Tjaša 136
 • Klenovšek Musil, Manica 137
 • Klingon, Tamara (izvajalec) 170
 • Kmetec, Boštjan (1982-, prevajalec) 28
 • Knudsen, Sidse Babett (igralec) 175
 • Koblar, Barbara (ilustrator) 154
 • Koderman Patačko, Darinka (prevajalec) 144
 • Kodre, Alojz (avtor dodatnega besedila) 39
 • Kodre, Alojz (avtor) 37
 • Kogej, Maja (prevajalec) 82
 • Kokelj, Simona (ilustrator) 136
 • Komel Snoj, Mateja (1966-, urednik, avtor dodatnega besedila) 23
 • Komelj, Miklavž (avtor dodatnega besedila) 77
 • Koranter, Sonja 138
 • Koren, Ana (1983-, prevajalec) 105
 • Kotnik Praštalo, Maja (prevajalec) 114
 • Kovač, Polonca (1971-, avtor) 33
 • Kovačič, Matjaž (1980-) 60
 • Kraigher, Maja (prevajalec) 160
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 111
 • Kremžar, Matic (fotograf) 150
 • Kristan, Zdenka (prevajalec) 14
 • Križan, Matejka (1979-, prevajalec) 84, 86, 109, 119, 151
 • Kroflič, Robi (recenzent) 70
 • Kudrow, Lisa (igralec) 172
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 90, 91
 • Kupper, Niko 139
 • Kuščer, Ivan 37
 • Küthe Albrecht, Andrea (avtor) 48


 • Lai, Francis (skladatelj) 183
 • Lallier, Eva (igralec) 175
 • Lamaître, Pascal (ilustrator) 25
 • Lambert, Christopher (1957-, izvajalec) 183
 • Landau, Neil (scenarist) 185
 • Larson, Christian Daa (1874-1954) 8
 • Lavie, Talya (scenarist, režiser) 170
 • Lazzaro, Sara (izvajalec) 184
 • Legan, Branko (avtor dodatnega besedila) 156
 • Lelouch, Claude (1937-, scenarist, režiser) 183
 • Lenarčič, Andrej (st., avtor dodatnega besedila) 52
 • Leonardi, Igor (skladatelj) 62
 • Leonardi, Marco (1971-, izvajalec) 167
 • Lesjak, Matjaž (1956-) 102
 • Lessertisseur, Alexandre (skladatelj) 185
 • Lešnik, Blaž (fotograf) 70
 • Levin, Andrés (skladatelj) 181
 • Li, Pingbin (1954-, fotograf) 179
 • Likar, Andrej (1948-) 38
 • Lindenlaub, Karl Walter (fotograf) 166
 • Linz, Peter (1967-, izvajalec) 185
 • Lisec, Martin (prevajalec) 126
 • Lisjak, Polona (ilustrator) 65
 • Lopez, George (1961-, igralec) 181
 • Lou, Ye (režiser) 182
 • Luchini, Fabrice (1948-, igralec) 175
 • Lukas, Elisabeth 9
 • Luna, Diego (1979-, režiser) 168
 • Lunaček, Izar T. (ilustrator) 27, 36
 • Lunel, Pierre (1947-) 20
 • Lurie, Gwyn (scenarist) 166


 • Ma, Yingli (scenarist) 182
 • Majhen, Zvezdana 140
 • Makarovič, Svetlana 76
 • Malešič, France (avtor dodatnega besedila, urednik) 95
 • Malkovich, John (izvajalec) 168
 • Malneršič, Aleš (ilustrator) 51
 • Margrét Helga Jóhannsdóttir (izvajalec) 171
 • Marino, Ken (igralec) 176
 • Markuš, Jasna 149
 • Marn, Rafael (fotograf) 70
 • Marquand, Ross (1981-, izvajalec) 185
 • Marušič, Živko (ilustrator) 77
 • Mastnak, Matija (avtor) 31
 • Matsueda, Elissa (scenarist) 181
 • Mazzotta, Peppino (izvajalec) 167
 • McClain, China Anne (1998-, izvajalec) 185
 • McGuigan, Jim 28
 • McKay, Christian (1973-, izvajalec) 184
 • McKinnon, Kate (1984-, igralec) 176
 • McNamara, Sean (1962-, režiser) 181
 • McWilliams, Nancy 10
 • Mednarodna strokovna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki (2 ; 2016 ; Ljubljana) 35
 • Medved, Andrej (1947-) 77
 • Medved, Andrej (1947-, prevajalec, avtor dodatnega besedila, urednik) 73
 • Medved, Mirko (pevec, izvajalec) 185
 • Medved, Zoran 61
 • Mei, Ting (izvajalec) 182
 • Menzies, Peter (jr., fotograf) 173
 • Mesarič, Matjaž 54, 55
 • Mijatović, Matej 103
 • Milavec, Teja (ilustrator) 133
 • Močnik, Dijana (recenzent) 59
 • Modiano, Patrick (1945-) 104
 • Modic, Igor (fotograf) 70
 • Modrijan, Irena (1974-, prevajalec) 79
 • Modrinjak, Dragiša (fotograf) 63
 • Moran, Eleanor 105
 • Morrison, Toni 106
 • Mortensen, Audun (zbiratelj) 17
 • Mosher, Tony (scenarist) 177
 • Mourikis, Vangelis (izvajalec) 169
 • Muck, Desa 128
 • Müller Pograjc, Blažka (prevajalec) 113
 • Müller, Barbara (prevajalka, prevajalec) 57, 175
 • Munzi, Francesco (režiser) 167
 • Muršič, Rajko (recenzent) 26
 • Mytilinaiou, Olympia (fotograf) 178


 • Nagersheth, Kalyani (avtor) 48
 • Namba, Tadashi (fotograf) 22
 • Næss, Arne Lindtner (1944-, režiser) 165
 • Nettel, Guadalupe (1973-) 107
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 45, 158
 • Neunzert, Helmut (1936-, avtor) 37
 • Ni, Da-Hong (igralec) 179
 • Noble, Sabina (prevajalec) 83
 • Novak, Maja (1960-, prevajalec) 124
 • Nowrasteh, Betsy Giffen (scenarist) 184
 • Nowrasteh, Cyrus (režiser, scenarist) 184


 • Ocvirk, Drago (prevajalec) 21
 • Oelhafen, Ingrid von 160
 • Ogrin, Tina (izvajalec) 185
 • Omerzel Vujić, Erika (ilustrator) 70, 142
 • Opeka, Pedro (avtor dodatnega besedila) 20
 • Orlow, Rich (izvajalec) 185
 • Orphanos, Nikos (izvajalec) 169
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 135
 • Otroški pevski zbor Miškolinke (izvajalec) 68


 • Palmer, Hubbel (bibliografski predhodnik, scenarist) 176
 • Panou, Themis (igralec) 178
 • Patterson, Jay (1954-, igralec) 166
 • Paziński, Piotr 108
 • Pearson, Keir (scenarist, bibliografski predhodnik) 168
 • Peklar, Andreja (ilustrator) 145
 • Pelko, Stojan (prevajalec) 17
 • Peña, Michael (1976-, izvajalec) 168
 • PenaVega, Carlos (igralec) 181
 • Peroulis, Kostas (scenarist) 178
 • Perrine, Valérie (scenarist) 183
 • Petrič, Tanja (1981-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 101
 • Petrovčič Jerina, Tadeja (prevajalec) 20, 25
 • Petrovec, Dragan 129
 • Philippou, Eythymes (scenarist) 169
 • Piber, Petra (prevajalec) 43
 • Pibernik, France 161
 • Pieri, Luka (prevajalec) 167
 • Pilgaonkar, Shriya (izvajalec) 183
 • Pintarič, Teja (4.8.1986-, avtor) 64
 • Pipan, Janez (1956-, avtor dodatnega besedila) 122
 • Pisk, Klemen (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 108
 • Pittaki, Reni (igralec) 178
 • Plantan, Uroš (1961-) 47
 • Plantan, Veronika (avtor, fotograf) 47
 • Pleterski, Andrej (1979-, prevajalec) 120
 • Plut, Damjan (avtor dodatnega besedila, prevajalec) 8
 • Plut, Damjan (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 24
 • Podgoršek, Mojiceja 141, 142
 • Podgoršek, Mojiceja (prevajalec) 130
 • Podrecca, Boris (avtor dodatnega besedila) 66
 • Podržaj, Kaja (avtor) 64
 • Pogačnik, Marko (1944-) 11
 • Pogorevc, Pavlina 143
 • Poivre d'Arvor, Patrick (avtor dodatnega besedila) 20
 • Pol, Alice (izvajalec) 183
 • Porter, Eleanor H. (1868-1920) 109
 • Potrč, Julija (prevajalec) 2
 • Poznič, Andrej (1955-, prevajalec) 22
 • Pregelj, Barbara (1970-, avtor dodatnega besedila) 113
 • Pregelj, Ivan (1883-1960) 110
 • Prešeren, France (1800-1849, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 163
 • Prešeren, Sašo (izvajalec) 185
 • Priol, Cvetana (pisec besedila uglasbenih pesmi) 65
 • Proyas, Alex (režiser) 173
 • Pucer, Sonja 154
 • Pucihar, Jaka 69
 • Pušavec, Marijan (avtor dodatnega besedila, urednik) 162
 • Putney, Mary Jo 111


 • Qin, Hao (izvajalec) 182
 • Quaggiato, Patrick 65
 • Qureshi, Nabeel 21


 • Radovic, Vladan (fotograf) 167
 • Radunsky, Vladimir (ilustrator) 158
 • Ramírez, Édgar (igralec) 172
 • Ramovš, Jože (1947-, avtor dodatnega besedila) 9, 45
 • Rampling, Charlotte (1946-, izvajalec) 180
 • Ranson, Joel (fotograf) 184
 • Ratray, Devin (1977-, igralec) 176
 • Ravnjak, Blanka (avtor) 42
 • Ray, Sukumar 155
 • Razpet, Marko (ilustrator) 37
 • Rébéna, Frédéric (ilustrator) 25
 • Reeves, Hubert (avtor) 40
 • Reichenberg, Bogdan 66
 • Rekar, Aleksandra (prevajalec) 78
 • Rener, Tjaša (ilustrator) 63
 • Rice, Anne (1941-) 184
 • Rijasolo (1973-, fotograf) 20
 • Rippin, Sally 144
 • Risegari, Iris (pisec besedila uglasbenih pesmi) 65
 • Rodriguez, Béatrice (ilustrator) 25
 • Ropoša, Vid (prevajalec) 178
 • Rosenberg, Kerstin 48
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 107
 • Roth, Veronica 112
 • Roussinou, Eleni (igralec) 178
 • Ruby Rose (1986-, izvajalec) 185
 • Ručigaj, Katjuša (prevajalec) 152
 • Ruggirello, Fabrizio (scenarist) 167
 • Rus, Gašper (ilustrator, ilustrator) 100
 • Rus, Janez (1956-, avtor) 54, 55
 • Rush, Geoffrey (igralec) 173
 • Rustja, Božo (avtor dodatnega besedila) 19


 • Sakelšek, Slavko (fotograf) 70
 • Saksida, Igor 150
 • Saksida, Zora (pisec besedila uglasbenih pesmi) 65
 • Saldanha, Ana 113
 • Samide, Irena (prevajalec) 7
 • Samide, Marjana (prevajalec) 48
 • Sassouni, Maral (ilustrator) 130
 • Sazama, Matt (scenarist) 173
 • Scharf, Yaron (fotograf) 170
 • Schmidt, Ignac 49
 • Schmidt, Jan (farmacevt, avtor) 49
 • Schmidt, Majda (avtor) 49
 • Schmitz-Köster, Dorothee (drugo) 160
 • Schreiber Gamelin, Thea 162
 • Sears, Teddy (1977-, igralec) 166
 • Serajnik, Zdenka (prevajalec) 162
 • Sewell, Rufus (1967-, igralec) 173
 • Sexton, Timothy J. (1959-, scenarist) 168
 • Shalvis, Jill 114
 • Sharpless, Burk (scenarist) 173
 • Shelby, Philip (bibliografski predhodnik, scenarist) 177
 • Shiffrin, Ben (scenarist) 166
 • Shu, Qi (1976-, igralec) 179
 • Sigurjón Kjartansson (izvajalec) 171
 • Simon, Anne (ilustrator) 25
 • Simonišek, Andreja (fotograf) 55
 • Simonišek, Anton (avtor dodatnega besedila) 55
 • Simonišek, Petra (fotograf) 55
 • Sinanović, Muanis (avtor dodatnega besedila) 117
 • Sinobad, Jure (avtor) 1
 • Sitar, Maša (1979-, prevajalec) 87
 • Sivec, Ivan (1949-) 156, 163
 • Skale, Vinko (1952-) 67
 • Skarlovnik, Slavko 115
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 124
 • Slana, Niko (fotograf) 70
 • Slovenija 32
 • Slowblow (glasbena skupina) (skladatelj) 171
 • Soče, Ivan 50
 • Sonnenfeld, Barry (režiser) 166
 • Søvold-Simonsen, Elias (izvajalec) 165
 • Spacey, Kevin (igralec) 166
 • Spivey, Emily (bibliografski predhodnik, scenarist) 176
 • Spomenica Sokolskega društva v Radovljici ob 25-letnem jubileju (Radovljica) 1
 • Stabej, Jože (1932-, prevajalec) 106
 • Stanković, Peter (recenzent) 26
 • Statham, Jason (1972-, izvajalec) 177
 • Stepančič, Damijan (ilustrator) 23, 70, 150
 • Stevens, John 22
 • Strnad, Janez (1934-2015) 39, 41
 • Strnad, Milena (avtor dodatnega besedila) 41
 • Stropnik Šonc, Urška (ilustrator) 140
 • Sudeikis, Jason (igralec) 176
 • Suhoveršnik, Marko (prevajalec) 134
 • Szöllösi, Ingeborg (avtor dodatnega besedila) 7


 • Šavor, Miša (prevajalec) 172, 173, 183
 • Šemrov, Andrej (1964-, avtor dodatnega besedila) 52
 • Šimenc, Špela (urednik) 71
 • Šimleša, Bruno 12
 • Šiško, Milijan (ilustrator) 70
 • Škof, Branko (avtor) 70
 • Škof, Branko (urednik) 70
 • Šorli, Ljubka (pisec besedila uglasbenih pesmi) 65
 • Štampe Žmavc, Bina 145
 • Štefančič, Marcel (jr.) 29
 • Štefančič, Marcel (jr., avtor dodatnega besedila) 30
 • Štiblar, Franjo (avtor dodatnega besedila) 30
 • Štrukelj, Katra (ilustrator) 139


 • Tacer, Aleš (avtor dodatnega besedila) 115
 • Tagar, Nelly (izvajalec) 170
 • Tate, Tim (1956-, avtor) 160
 • Taviani, Giuliano (skladatelj, dirigent, aranžer) 167
 • Taylor, Tate (1969-, režiser) 172
 • Terčelj, Filip (1892-1946, pisec besedila uglasbenih pesmi) 65
 • Theroux, Justin (igralec) 172
 • Thwaites, Brenton (igralec) 173
 • Toivonen, Sami (avtor, ilustrator) 2
 • Tokin, Ivan 116
 • Tomaš, Marko 78
 • Tomei, Marisa (igralec) 181
 • Toumasi, Sissy (igralec) 178
 • Tour, Lucie (avtor) 25
 • Trkaj (avtor) 150
 • Trobec, Neža (1979-, ilustrator) 103
 • Trstenjak, Anton (1906-1996, avtor dodatnega besedila) 45
 • Tsangari, Athina Rachel (scenarist, režiser) 169
 • Tsumabuki, Satoshi (igralec) 179
 • Turk, Boštjan J. 32
 • Twito, Heli (izvajalec) 170


 • Urban, Petra (1957-) 13
 • Urh, Damjana (skladatelj, aranžer, pisec besedila uglasbenih pesmi, pisec besedila na spremnem gradivu, izvajalec) 68


 • Van Dyne, Edith 151
 • Veber, Alenka (1968-, avtor dodatnega besedila) 110
 • Veler, Alenka (prevajalec) 131
 • Velikonja, Mitja (avtor dodatnega besedila) 26
 • Vengar, Slavko (fotograf) 1
 • Verbič Šalamon, Tomaž (ilustrator) 68
 • Verbič, Blaž (fotograf) 70
 • Verhaeghe, Paul 14
 • Verlič, Peter (avtor dodatnega besedila) 52
 • Viallet, Noélie (avtor) 25
 • Videbæk, Rasmus (1973-, fotograf) 171
 • Vidmar, Janja (1962-) 72
 • Vidmar, Karmen (1964-) 146
 • Vincent, Christian (1955-, scenarist, režiser) 175
 • Virant, Grega (recenzent) 33
 • Vivekananda (svami 1863-1902) 24
 • Vižintin, Jaka (izvajalec) 185
 • Vodopivec, Peter (avtor dodatnega besedila) 124
 • Vogrin, Vesna (avtor) 64
 • Vohra, Rahul (izvajalec) 183
 • Volčanjk, Nina 147
 • Volkov, Max (režiser, fotograf, scenarist) 185
 • Vorderman, Carol 4
 • Vovk, Urban (prevajalec) 116
 • Vozelj, Blaž 148
 • Vrabič, Aleš (1971-, fotograf) 70
 • Vračun, Žana 15
 • Vrenčur, Iztok 117


 • Walken, Christopher (1943-, igralec) 166
 • Walker, Wendy (1967-) 118
 • Walsh, Vincent (izvajalec) 184
 • Weissman, Malina (igralec) 166
 • Wenzel, Matjaž (fotograf) 66
 • Whistler, Charles W. 119
 • Wiig, Kristen (1973-, igralec) 176
 • Wilson, Caleb (scenarist) 166
 • Wilson, Erik Alexander (fotograf) 176
 • Wilson, Erin Cressida (1964-, scenarist) 172
 • Wilson, Owen (1968-, igralec) 176
 • Winfield, Clare (fotograf) 58
 • Wohlleben, Peter 43
 • Woltz, Anna 152
 • Wong, Richard (fotograf) 181
 • Woodward, Ella 58
 • Wyld, Evie 120


 • Yan, Geling (bibliografski predhodnik) 174
 • Yeoh, Michelle (1963-, izvajalec) 177
 • Yong, Mei (igralec) 179
 • Yung, Elodie (1981-, igralec) 173


 • Zadnik, Tomaž 56
 • Zajc, Melita 27
 • Zalar, Bojan (avtor dodatnega besedila) 99
 • Zamjatin, Evgenij Ivanovič 121
 • Zanelli, Geoff (skladatelj) 176
 • Zeng, Jian (fotograf) 182
 • Zevnik, Eva (1966-) 16
 • Zhang, Huiwen (igralec) 174
 • Zhang, Lei (1972-, izvajalec) 182
 • Zhang, Yimou (režiser) 174
 • Zhang, Zhen (1976-, igralec) 179
 • Zhao, Xiaoding (fotograf) 174
 • Zhou, Yun (igralec) 179
 • Zlobec, Ciril (avtor dodatnega besedila) 163
 • Zontanou, Kalliopi (igralec) 178
 • Zou, Jingzhi (scenarist) 174
 • Zucman, Gabriel 30
 • Zupančič, Dalibor (ilustrator) 46
 • Zylberstein, Elsa (izvajalec) 183


 • Žebovec, Marjeta (urednik, avtor dodatnega besedila) 164
 • Željeznov Seničar, Maruška (urednik) 35
 • Žerdin, Ali (avtor dodatnega besedila) 123
 • Žižek, Slavoj 17
 • Žnidar, Kristina 71
 • Žnidar, Kristina (oseba, ki intervjuva) 71

PREDMETNO KAZALO


 • 19.-20.st. 121


 • 20.st. 161
 • 21.st. 26


 • aerosoli 36
 • Agresivnost - Otroci 7
 • Ajurveda - Priročniki 48
 • akcijska komedija 176
 • akcijski film 173, 176
 • albumi 42
 • Alkoholizem - V leposlovju 99
 • alternativna kultura 26
 • alternativna medicina 48
 • alternativna prehrana 58
 • Ameriški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 177
  • - Biografski filmi - Video DVD-ji 168
  • - Fantastični film - Video DVD-ji 173
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 181, 184
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 176
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 172
 • Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 180
 • Anglija - Zgodovina - V leposlovju - Srednji vek 119
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 185
 • animirani filmi za otroke 185
 • Antananarivo - Akamasoa - Vsakdanje življenje 20
 • arhitekti 66
 • arhitekturne razstave 66
 • Astronomija - Knjige za mladino 40
 • atanazija glej Nesmrtnost
 • Avstrijska književnost - Romani 101
 • avtizem 49
 • ayurveda glej Ajurveda


 • Balantič, France - Biografije 161
 • Besede - Knjige za otroke 3
 • biografske drame 168
 • biografski film 184
 • biološka raznovrstnost 36
 • Biotehniška fakulteta. Oddelek za biologijo. Botanični vrt - Rastline 42
 • Bojevnik - Zborniki 164
 • bolezni 47
 • Bolniki - Doživljanje bolezni - V leposlovju 127
 • botanični vrtovi 42
 • botanika 42
 • Božič
  • - V leposlovju 23
  • - V otroškem leposlovju 134
 • bralne težave 100
 • Bralne težave - V otroškem leposlovju 148
 • bralno razumevanje 100
 • bratje 156
 • brez besedila 131
 • Brezglutenske jedi - Kuharski recepti 58
 • Bridget Jones (literarna junakinja) - V leposlovju 92
 • Budizem - Japonska 22


 • Chávez, César - Biografski filmi - Video DVD-ji 168
 • Chávez, César glej Chávez, César
 • Cvet - Morfologija 42
 • Cvetne formule 42
 • cvetnice 42


 • časovne kapsule 144
 • Čebele - V otroškem leposlovju 143
 • Človek - Krščanski vidik - Knjige za otroke 25


 • Danski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 171
 • darila 64, 134
 • Davčne oaze 30
 • davčne olajšave 30
 • davki 30
 • dečki 134
 • dedovanje 32
 • Dekleta - Ugrabitve - V otroškem leposlovju 139
 • dekoracija 64
 • dekorativna umetnost 64
 • delavske pravice 168
 • delovanje 61
 • delovni čas 5
 • detektivi 156
 • Detektivi - V otroškem leposlovju 144
 • Dežniki - V otroškem leposlovju 130
 • diagnostika 51
 • didaktika 70
 • Didaktika - Posvetovanja 35
 • dijaki 181
 • Diplomacija - V leposlovju 98
 • domača zdravila 47
 • Domače živali - Knjige za otroke 53
 • domači konj 55
 • Dopplerjev efekt 39
 • Dopplerjev pojav glej Dopplerjev efekt
 • drama 167, 170, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
 • drame 168
 • druga svetovna vojna 124
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • Drugačnost - V otroškem leposlovju 147
 • druščine 144
 • družbena gibanja 26
 • družbene razmere 28, 29
 • družbene strukture 26
 • družbeni razvoj 29
 • družina 12, 156
 • Družina - Ekonomska kriza - V leposlovju 88
 • družinska vzgoja 9
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 103
 • družinski film 165, 166
 • družinski odnosi 126, 180
 • Družinski odnosi 34
  • - V leposlovju 88
 • Družinsko pravo 32
 • državljanske pravice 168
 • duhovna energija 11
 • Dunaj
  • - Arhitekturna dediščina 157
  • - Krajepis 157
  • - Zgodovina 157
 • duševne motnje 49
 • Duševni bolniki - Medosebni odnosi - V leposlovju 99
 • DVD 169
 • Džihad 21


 • Einstein, Albert - Biografije - Knjige za otroke 158
 • ekologija 141
 • ekološke pravljice 141
 • ekonomska politika 28
 • ekonomski sistemi 28
 • ekosistemi 36
 • Elite - Kriminaliteta 31
 • energetika 51
 • energija življenja 8
 • energijski tokovi 11, 16
 • Eseji 123
 • etika 50
 • etiologija 47
 • evgenika 160
 • evropski igrani filmi 167, 171, 178
 • evropski igrano-animirani filmi 165
 • Exeter - V leposlovju 87


 • Fantastična bitja - V mladinskem leposlovju 149
 • fantastični svetovi 149
 • fantazijski film 166, 173
 • Fantje - Samopodoba - V mladinskem leposlovju 154
 • Festivali - V leposlovju - Grožnjan 103
 • Filozofija - Humor 17
 • filozofija narave 11
 • finančni trg 29
 • Fitoterapija
  • - Ajurveda - Priročniki 48
  • - Priročniki 47
 • fizika 38
 • Fizika
  • - Matematične metode - Učbeniki za visoke šole 37
  • - Učbeniki za visoke šole 41
 • Fizikalna merjenja - Učbeniki za visoke šole 38
 • fiziki 158
 • fotomonografije 67
 • Francoski igrani filmi
 • Francoski mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 166
 • Francoski pisatelji - V leposlovju 103
 • Frankl, Viktor Emil 45
 • Furlan Seaton, Stasha - Avtobiografije 124
 • Furlan, Aljoša - Spomini 125
 • Furlan, Boris - Biografije 124


 • Gammelin, Thea Schreiber glej Schreiber Gamelin, Thea
 • geografska razširjenost 42
 • Geomantija 11
 • gibalni razvoj 70
 • Golędzinowska, Ania glej Golędzinowska, Anna
 • Golędzinowska, Anna - Spomini 126
 • gospodarstvo 31
 • Govedo - Bolezni - Diagnostika - Priročniki 56
 • Grace, Roy glej Roy Grace (literarni junak)
 • Gregorin, Janez - Literarne Študije 95
 • Grški filmi - Filmska komedija - Igrani filmi 169
 • Grški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 178


 • Higiena prehrane - Kravje mleko 50
 • Hiše - Prodaja - V leposlovju 88
 • Holokavst - Spomini - V leposlovju 108
 • Hongkonški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 179
 • Hrvaška književnost - Pesmi 78
 • humor 155


 • Identiteta
  • - Družbeni vidik 14
  • - V leposlovju 104
 • igrače 64
 • Igrano-animirani filmi - Video DVD-ji 165
 • igrano-risani filmi 165
 • indijska medicina 48
 • individualizacija 35
 • Iniesta, Andrés - Avtobiografije 159
 • instrumentacija 38
 • instrumentation systems 38
 • invazivne vrste 36
 • islam 21
 • Islandski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 171
 • Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 167
 • izkušnje žensk 13
 • Iznajdbe - Knjige za otroke 2
 • Izraelski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 170
 • izumi glej Iznajdbe


 • Jazz 62
 • Jezus Kristus 184
 • Jezus Kristus - Rojstvo - V otroškem leposlovju 134
 • Joga 24
 • Jones, Bridget glej Bridget Jones (literarna junakinja)
 • Judje - V leposlovju - Poljska 108


 • Kalabrija 167
 • kapitalizem 28
 • Kapitalizem - Družbeni vidik 29
 • Karlin, Alma M. - Biografski romani 162
 • Karlin, Alma Maximiliana glej Karlin, Alma M.
 • kartonke 3, 44, 53, 131
 • kazniva dejanja 31
 • Kekić, Nikola - Spomini 127
 • Kitajski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 174, 179, 182
 • Kitajski mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 166
 • Klarinet - Klavir 69
 • Klimatske spremembe - Knjige za mladino 36
 • kmečki upori 139
 • Kmetije
  • - Knjige za otroke 53
  • - Ovčereja - V leposlovju - Britansko otočje 120
 • knjige za osebe z disleksijo 148
 • Književnost
  • - Etika 72
  • - Pedagoški vidik 72
 • Knjižna vzgoja - Metodika pouka - Knjige za mladino 150
 • Kolesarjenje - V mladinskem leposlovju 154
 • Kolumne 128
 • Komarji - V otroškem leposlovju 137
 • komedija 166, 170, 176
 • komunikacije 27
 • komunizem 124
 • kondicijska priprava 70
 • konjereja 55
 • Konjereja - Slovenija 54
 • Konji
  • - Avtohtone pasme - Slovenija 55
  • - Pasme - Slovenija 54
 • koprodukcija 166, 167, 168, 171, 177, 179, 182
 • Koroška 139
 • Koroška galerija likovnih umetnosti - Knjige za otroke 63
 • Koroški Slovenci - V leposlovju - 20.st. 110
 • kriminalka 167, 172, 177
 • kritičnost 12
 • Kritosemenke - Anatomija rastlin 42
 • Krščanska morala - Knjige za otroke 25
 • krščanstvo 184
 • Kuharski recepti 58
 • kulturna zgodovina 157
 • kulturni domovi 1
 • kulturni spomeniki 157
 • Kvaliteta življenja 5


 • lahko branje 100
 • lastna vrednost 12
 • Laž - V mladinskem leposlovju 153
 • Lebensborn e.V. 160
 • Letala - V otroškem leposlovju 146
 • letališča 153
 • letni časi 64
 • Letni časi - Knjige za otroke 131
 • lisice 153
 • ljubezen 12, 137
 • Ljudska medicina - Evropa - Priročniki 47
 • ljudski junaki 139
 • logoterapija 9, 45


 • mačke 154
 • mafija 167
 • magnetiziranje 47
 • Management - Učbeniki za visoke šole 59
 • manekenstvo 126
 • Maribor
  • - Arhitektura - 20.st. 66
  • - Arhitekturna dediščina 66
  • - Urbanistični razvoj 66
 • matematična fizika 37
 • Matematika - Učbeniki za visoke šole 37
 • measurement science 38
 • Medgeneracijski odnosi - V leposlovju 108
 • mediji 27, 50
 • medosebni odnosi 12, 34
 • Mehanika - Učbeniki za visoke šole 41
 • Mehiški igrani filmi - Biografski filmi - Video DVD-ji 168
 • Merilni sistemi - Učbeniki za visoke šole 38
 • meritve 51
 • merjenje osnovnih količin 38
 • metafore 142
 • metodika 70
 • metrologija 38
 • metrology 38
 • Miklova Zala (literarna junakinja) - V otroškem leposlovju 139
 • Mišljenje - Duhovni zakoni 15
 • Mlade ženske - Travmatične izkušnje - V leposlovju 120
 • Mladinska književnost - Vrednote - Študije 72
 • Mladinski zbori - Slovenija 65
 • mladostniki 70, 181
 • mlečna industrija 50
 • Množični mediji
  • - Družbeni vidik - Knjige za mladino 27
  • - Knjige za mladino 27
 • morfologija rastlin 42
 • motorične sposobnosti 70
 • muslimani 21


 • nacizem 160
 • načrtovanje življenja 5
 • nagon 43
 • Naravni viri - Upravljanje - Knjige za mladino 36
 • naravno zdravljenje 47, 48
 • Naravno zdravljenje 46
 • naredi sam 64
 • narkomanija 126
 • negativna čustva 7
 • nekdanja Jugoslavija 101
 • Neoliberalizem 14, 28
 • Nesmrtnost 18
 • Nettel, Guadalupe - Literarne študije 107
 • neumrljivost 18
 • Nonsens - V mladinskem leposlovju 155
 • norveški igrano-animirani filmi 165
 • Norveški otroški igrani filmi - Pravljični film - Video DVD-ji 165
 • Nosečnice - V leposlovju - London 92
 • novele 121
 • Novinarke - V leposlovju - Hrvaška 103


 • oceani 36
 • Očala - V otroškem leposlovju 136
 • Očetovstvo - V leposlovju 92
 • odnosi med spoloma 126
 • Odnosi med spoloma - V leposlovju 92, 103, 115
 • Oelhafen, Ingrid von - Spomini 160
 • ogljikov dioksid 36
 • okolje 51
 • Okolje - Globalne spremembe - Knjige za mladino 36
 • okoljevarstvena politika 36
 • okoljska etika 36
 • okoljske nesreče 51
 • okraski 64
 • Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki 64
 • onesnaženost 51
 • onesnaževanje okolja 36
 • onesnažila v zraku 51
 • Opeka, Pedro 20
 • Opeka, Peter glej Opeka, Pedro
 • organizacija 61
 • Organizirani kriminal - V leposlovju - Črna gora 115
 • Osamljenost - V leposlovju 120
 • osebe s posebnimi potrebami 100
 • osebna doživetja 127
 • osebnostni razvoj 5
 • Osebnostni razvoj 6
 • otroci 34
 • Otroci
  • - Nasilje - V otroškem leposlovju 147
  • - Zgodovina - 1941-1945 160
 • Otroške pesmi 68
  • - Slovenija 65
 • otroški igrani filmi 165
 • Otroški zbori 68
 • Otroštvo - Psihične travme - V leposlovju 104
 • ovce 142
 • ozon 36


 • pacienti 10
 • Papir - Recikliranje - V otroškem leposlovju 141
 • Pariz - V leposlovju 104
 • pedagoška psihologija 7
 • pedagoška sociologija 14
 • physics 38
 • Pisatelji - V leposlovju - Francija 104
 • plin 51
 • Podjetja - Upravljanje - Učbeniki za visoke šole 59
 • poezija 145, 150, 155, 163
 • pogrešane osebe 101
 • Pogrešane osebe - Iskanje - V mladinskem leposlovju 156
 • Poletje - Knjige za otroke 131
 • policijske preiskave 87
 • policijski postopki 87
 • politična emigracija 124
 • politično nasilje 124
 • politika 31
 • Poljakinje - V leposlovju - Italija 126
 • Poljska - Letovišča - V leposlovju 108
 • polži 132
 • Popularna glasba - Slovenija 62
 • Portretna fotografija 67
 • Posavski konj - Rodovniške knjige 55
 • poučno leposlovje 63
 • Pouk - Metodika - Posvetovanja 35
 • povečani tisk 144
 • pozitivno mišljenje 12, 13
 • praktični primeri 32
 • pravilniki 55
 • pravljični film 166
 • Pregelj, Ivan - Literarne študije 110
 • prehrambne navade 50
 • Prehrana - Zdrava hrana 50
 • prepir 142
 • Prepiranje - V otroškem leposlovju 142
 • prepričanja 50
 • Prešeren, France - Biografije - Knjige za mladino 163
 • preživnina 32
 • prijateljstvo 12, 142
 • prijazno bralcem z disleksijo 103, 127
 • priprava jedi 58
 • priročniki 5, 10, 32
 • problemi najmlajših 136
 • Prodaja - Priročniki 60
 • Promocija zdravja 46
 • prosti čas 5
 • prostitucija 126
 • Prostitucija - V leposlovju 115
 • prostorski razvoj 66
 • prva svetovna vojna glej Svetovna vojna 1914-1918
 • Psihiatri - V leposlovju 99
 • Psihiatrične bolnišnice - V leposlovju - Ljubljana - 1940-1955 99
 • psihoanalitična psihoterapija 10
 • psihoanaliza 14
 • Psihologija živali 43
 • psihološki nasveti 13
 • psihosocialni razvoj 70
 • psihoterapija 14
 • Psihoterapija - Psihoanaliza 10
 • pustolovski filma 173
 • pustolovščine 149
 • Python (programski jezik) - Priročniki - Knjige za mladino 4


 • raba tal 36
 • Računalniško programiranje - Priročniki - Knjige za mladino 4
 • radovednost 158
 • Rak (medicina) - V leposlovju 127
 • rap 150
 • rastlinska morfologija 42
 • rastlinski sistem 42
 • raziskave 181
 • razvoj 61
 • razvoj fizike 39
 • religioznost 126
 • resnica 153
 • risani filmi 185
 • risani filmi za otroke 185
 • robotika 181
 • ročna dela 64
 • Ročne spretnosti - Priročniki 64
 • Rokovnjači - V leposlovju 95
 • romantična drama 183
 • Roy Grace (literarni junak) 97
 • Rož 139
 • ruska kratka proza 121
 • ruski animirani filmi 185
 • ruski pisatelji 121


 • samopodoba 13
 • Samorealizacija 5
  • - Priročniki 15
  • - V leposlovju 126
 • Samospoznavanje 8
 • samozavedanje 16
 • samozdravljenje 8
 • Schreiber Gamelin, Thea - Avtobiografski romani 162
 • Scratch (programski jezik) - Priročniki - Knjige za mladino 4
 • semenke 42
 • sindikalni boj 168
 • sindikati 168
 • skrivnost 144
 • skupno premoženje 32
 • slepi 182
 • slepota 182
 • Slikarstvo - Knjige za otroke 63
 • Slovenci
  • - Vojaška zgodovina - 1914-1918 - Spomini 164
  • - Zgodovina - V leposlovju - 1810 95
 • Slovenija 32, 124
 • slovenska fotografija 67
 • Slovenska književnost - Poezija 74
 • Slovenska mladinska književnost - Literarne študije 72
 • slovenska periodika 164
 • Slovenska poezija - V mladinskem leposlovju 150
 • Slovenska popularna glasba - V mladinskem leposlovju 150
 • Slovenske otroške pesmi - Zbirke 65
 • Slovenski izgnanci - Nemčija - 1941-1945 160
 • slovenski izseljenci 124
 • Slovenski misijonarji - Delovanje - Madagaskar 20
 • slovenski pesniki 161, 163
 • Slovenski slikarji - Duševne motnje - V leposlovju 99
 • slovenski škofje 19
 • slovensko gledališče 1
 • Smisel - Psihoterapija 45
 • socialna psihologija 7
 • sociologija kulture 26, 27
 • Sokolski dom - 1921-2016 1
 • spolna zloraba 126
 • spomini 124
 • Srbska književnost - Romani 116
 • sreča 13
 • stalna rekla 142
 • Staranje - Ženske - Doživljanje 13
 • starši 34
 • stavbna dediščina 157
 • stresi 10
 • Strojništvo
  • - Merilne metode - Učbeniki za visoke šole 51
  • - Okoljski vidik - Učbeniki za visoke šole 51
 • Subkultura 26
 • sveta vojna 21
 • Sveti Miklavž (ljudski junak) - V otroškem leposlovju 133, 148
 • svetloba 39
 • Svetovna vojna 1914-1918 - Spomini 164
 • Svetovna vojna 1939-1945
  • - Posledice 160
  • - V leposlovju - Slovenija 99

 • Šansoni 62
 • Škofi - Biografije 19
 • šola 181
 • Šola - V otroškem leposlovju 136
 • šole 144
 • španski nogometaši 159
 • šport 154
 • Šport
  • - Biološki vidik - Otroci - Zborniki 70
  • - Psihološki vidik - Otroci - Zborniki 70
 • športna prehrana 70
 • Športna vzgoja - Zborniki 70
 • Športniki
  • - Biografije 159
  • - Slovenija - Intervjuji 71
 • Števila - V mladinskem leposlovju 145
 • Šuštar, Alojzij - Spomini sodobnikov 19


 • Tajvanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 179
 • Tehnika - Matematične metode - Učbeniki za visoke šole 37
 • tekmovanja 132, 181
 • telesna pripravljenost 70
 • telesni razvoj 70
 • Televizija - Slovenija 61
 • televizijske oddaje 61
 • telovadba 70
 • telovadna društva 1
 • terapevti 10
 • Terminsko planiranje 5
 • thriller 172, 177
 • Tisnikar, Jože - Knjige za otroke 63
 • toplogredni plini 36
 • Toplota - Učbeniki za visoke šole 41
 • tradicionalna medicina glej Ljudska medicina
 • Tranzicija - Družbeni problemi - V leposlovju 88
 • travme 10
 • trening 70
 • trg kapitala 29
 • triler 172, 177
 • turistični vodniki 157
 • Turški vpadi - V otroškem leposlovju - 15. st. 139


 • učenci 35
 • učna diferenciacija 35
 • Umetnostne galerije - Knjige za otroke 63
 • Umori - Šole - V leposlovju 87
 • Upravni postopek - Pravna ureditev - Slovenija - Učbeniki za visoke šole 33
 • Upravni spor - Pravna ureditev - Slovenija - Učbeniki za visoke šole 33
 • urbanistično planiranje 66
 • urbanizem 66


 • v leposlovju 101
 • vadbeni programi 70
 • valovanje 39
 • Varnostno-obveščevalne službe - V leposlovju 99
 • Varstvo okolja - Rešitve - Knjige za mladino 36
 • varstvo voda 36
 • vedenje živali 43
 • Vedenjske motnje - Starševstvo - Avtisti - Priročniki 49
 • Veganske jedi - Kuharski recepti 58
 • Velika Britanija 87
 • velike tiskane črke 3, 44, 53, 136
 • vera 12
 • Veselje 9
 • Vesolje - Knjige za mladino 40
 • veterinarstvo 56
 • Vidmar, Janja - Literarne študije 72
 • voda 51
 • Vokalna glasba - Besedila pesmi 65
 • vrednote 134
 • vzdržljivost 70
 • vzgoja za vrednote 9
 • Vztrajnost - V otroškem leposlovju 132


 • začetno branje 144
 • zakoni 32
 • zakonodaja 33
 • zakonski odnosi 180
 • zakonsko življenje 34
 • Zamjatin, Evgenij Ivanovič - Literarne študije 121
 • Zamjatin, Jevgenij glej Zamjatin, Evgenij Ivanovič
 • zaupanje 153
 • zdrav razum 12
 • zdravilna zelišča 48
 • Zdravilne rastline
  • - Priročniki 47
  • - Uporaba - Priročniki 48
 • zdravilne učinkovine 48
 • zdravilni čaji 48
 • zdravilni pripravki 48
 • zdravljenje 127
 • zdravstveni vidik 70
 • Zdravstvo - Kritika 50
 • Zemlja - Kozmično ravnotežje 11
 • zgodovina 139
 • zgodovinski pregledi 54
 • zima 165
 • znanstveniki 158
 • zrak 51
 • zvok 39


 • Železnice - Zgodovina
   • - Avstrija - 19.st. 52
   • - Slovenija - 19.st. 52
 • Židje glej Judje
 • Živali
  • - Knjige za otroke 44
  • - Vedenje 43
 • živali v domišljiji 130, 132, 137, 142, 153
 • živalska komunikacija 43
 • živalska psihologija 43
 • živila 58
 • Živila
  • - Konzerviranje - Priročniki 57
  • - Shranjevanje - Priročniki 57
 • Življenjska modrost 6
  • - V otroškem leposlovju 133
 • življenjska obdobja 13
 • življenjske spremembe 13
 • življenjski uspehi 5
 • Žižek, Slavoj 17