NOVOSTI - JUNIJ 2018


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI - JUNIJ 2018


1.
STO petdeset
        150 let : 1868 [-] 2018 : II. slovenski tabor Žalec : izbor jubilejnih prireditev / [uredila Jolanda Železnik]. - Žalec : Občina, 2018 ([Celje] : Grafika Gracer). - [26] str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.
a) prireditve b) kulturne prireditve c) programi d) jubileji e) Žalec

061.7(497.4Žalec)
COBISS.SI-ID 11658407


0 SPLOŠNO


2.
BLATNIK, Andrej, 22.5.1963-
        Izdati in obstati / Andrej Blatnik. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018 (Begunje : Cicero). - 193 str. ; 21 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 70)

Bibliografija: str. 183-188. - Brief summary. - Kazalo

ISBN 978-961-7017-19-9
a) Založništvo b) Knjigotrštvo c) Knjige d) Književnost - Recepcija e) branje f) bralne navade g) bralna kultura h) kulturna politika i) poslovni modeli j) knjigarne k) pisatelji l) prevajanje m) literarna kritika n) literarni festivali o) literarne nagrade p) promocija

655.4/.5
028
82:7.079
COBISS.SI-ID 293999616

3.
        DOMAČE živali / [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Farm animals. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-5042-8
a) Domače živali - Knjige za otroke b) kartonke

087.5
636.1/.9(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292838400

4.
GERG, Franz
        Maks in Lučka pri starih civilizacijah / narisal Franz Gerg ; [besedilo stripa napisali Monika Sattrasai ... [et al.] ; podatki o civilizacijah Christa Pöppelman ; prevedla Barbara Jarc]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 144 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Max & Luzie bei den alten Völkern. - 1.800 izv

ISBN 978-961-01-5124-1

084.11
COBISS.SI-ID 294234368

5.
        LJUBKE živalce / [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Sweet animals. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-5044-2
a) Živali - Knjige za otroke b) kartonke

087.5
59(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292838912

6.
        MOJA knjižnica. Prve besede : [od 12 mesecev] / [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 8 zv. : ilustr. ; 9 cm, v škatli 16 x 22 x 9 cm

Prevod dela: My learning library. First words. - Komplet osmih kartonk v skupni škatli. - 2.000 izv. - Za otroke starejše od 12 mesecev. - Vsebina: Števila. - 1 kartonka ([12] str.) ; Oblačila. - 1 kartonka ([12] str.) ; Barve. - 1 kartonka ([12] str.) ; Igrače. - 1 kartonka ([12] str.) ; Hrana. - 1 kartonka ([12] str.) ; Lahko noč. - 1 kartonka ([12] str.) ; Živali. - 1 kartonka ([12] str.) ; Na vrtu. - 1 kartonka ([12] str.)

ISBN 978-961-01-5074-9
a) Besede - Knjige za otroke b) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 293180672

7.
PODPEČAN, Katja, 1994-
        Knjižnica Šentjur in razvoj bralne kulture v Šentjurju skozi 20. stoletje : diplomsko delo / Katja Podpečan. - Ljubljana : [K. Podpečan], 2016. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Ana Vogrinčič Čepič. - Bibliografija: f. 46-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo
a) Bralne navade - Šentjur - 20. st. - Diplomske naloge b) splošne knjižnice c) bralna kultura d) bolonjske diplomske naloge

027.028.1(497.4Šentjur)"19"(043.2)
COBISS.SI-ID 62595426

8.
STOJKO, Tone
        Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada = Prešeren Award and Prešeren Fund Award recipients : 1996-2017 : portreti = portraits / Tone Stojko ; [avtorji besedil Marko Arnež, Jaroslav Skrušný, Marija Skočir ; izbor odlomkov utemeljitev iz Zbornika Prešernovega sklada Marko Arnež ... [et al.] ; portreti Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada Tone Stojko, Joco Žnidaršič (Tobias Putrih), osebni arhiv nagrajenca (Florjan Lipuš) ; prevod v angleški jezik Katarina Ropret]. - Kranj : Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost : Zavod za turizem in kulturo, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 300 str. : fotogr. ; 30 cm

Nasl. na ov.: Prešernove nagrade = Prešeren Awards. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 600 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6815-12-3 (Zavod za turizem in kulturo)
a) Prešernovi nagrajenci - Portretna fotografija - 1996-2017 b) umetniška fotografija c) slovenska fotografija

77.041.5(497.4):929Stojko T.
06.05Prešeren:77.041.5
COBISS.SI-ID 290299904


004 RAČUNALNIŠTVO


9.
O'CONNELL, Mark, 1979-
        Živeti kot stroj : pustolovščine med kiborgi, utopisti, hekerji in futuristi, ki rešujejo preprosto vprašanje smrti / Mark O'Connell ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 249 str. ; 20 cm

Prevod dela: To be a machine. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. [250]. - Delni seznam uporabljene literature: str. 247-249

ISBN 978-961-00-3814-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3815-3 (broš.)
a) Umetna inteligenca b) človeško telo c) robotika d) tehnologija e) tehnološke inovacije f) medicinska tehnologija g) družbeni vidik h) etični vidik i) filozofski vidik j) transhumanizem

004.8:007.52:1
COBISS.SI-ID 295048704


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


10.
BERNSTEIN, Gabrielle
        Vesolje vas podpira : pretvorite strah v zaupanje / Gabrielle Bernstein ; prevedel Janez Lavrič. - Ljubljana : Gnostica ; Brežice : distributor Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 173 str. : ilustr., sl. avtorice ; 23 cm

Prevod dela: The univerese [!] has your back : transform fear to faith. - Tisk na zahtevo. - O avtorici: str. 173

ISBN 978-961-229-135-8
a) Samorealizacija - Priročniki b) strah c) zaupanje d) pozitivno mišljenje e) meditacija

159.922(035)
COBISS.SI-ID 294977792

11.
KEKOVIĆ, Renata
        V iskanju ljubezni : kako sem premagala vrtinec laži, prevar in udarcev ter spoznala ljubezen do sebe / Renata Keković. - 1. izd. - Trebnje : Spletni partner, 2018 ([Dob] : Grafika 3000). - 222 str. ; 21 cm

Tisk po naročilu. - O avtorici: str. 207-208

ISBN 978-961-288-309-6
a) Odnosi med spoloma - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) moški d) ženske e) ljubezen f) ljubezenski odnosi g) partnerski odnosi h) partnerstvo i) medosebni konflikti j) samorealizacija k) osebnostni razvoj l) osebna doživetja m) spomini

159.922.1(035)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 294022656

12.
KNIGHT, Sarah
        Umetnost odf*kavanja : kako prenehate zapravljati čas, ki ga nimate, za ljudi, ki jih ne marate, in početje, ki vas ne veseli / Sarah Knight ; prevedla Jedrt Lapuh Maležič. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 223 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka SamoSvoji)

Prevod dela: The life-changing magic of not giving a fuck. - "Praktična parodija Umetnosti pospravljanja" --> ov. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 223 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-7033-24-3
a) Življenjska modrost - Priročniki b) Vsakdanje življenje - Nasveti - Priročniki c) zavračanje d) brezbrižnost e) delo f) medosebni odnosi g) prijatelji h) družina

17.023.3(035)
COBISS.SI-ID 293675520

13.
        MAGIČNOST gibanja. 5, Moč ustvarjanja in izražanja [Videoposnetek] : tehnike za odpiranje in sproščanje energije na grleni čakri / uredil Bono Baršek. - Ljubljana : Društvo za osebno in duhovno rast Magičnost gibanja, 2018. - 1 video DVD (ca 71 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm + 1 spremna knjižica (38 str.)

500 izv. - V spremni knjižici pojasnila in navodila k DVD-ju

ISBN 978-961-288-186-3
a) Čakre b) Samorealizacija - Tehnike

133.2(086.82)
159.922(086.82)
COBISS.SI-ID 293186816

14.
PETERSON, Jordan B.
        [Dvanajst]
        12 pravil za življenje : protistrup za kaos / Jordan B. Peterson ; [spremna beseda Žiga Turk ; prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 363 str. ; 24 cm

Prevod dela: 12 rules for life. - 2.000 izv. - Spremna beseda / Žiga Turk: str. 359-363. - Opombe z bibliografijo: str. 341-357

ISBN 978-961-04-0487-3
a) Življenjska modrost b) vrednote c) življenjska pravila d) etična načela

17.023.3
COBISS.SI-ID 294048512

15.
POGAČNIK, Marko, 1944-
        Slovenija čudežna / narisal in napisal Marko Pogačnik ; fotografiral Bojan Brecelj. - Ljubljana : Beletrina : Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa, 2018. - 563 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

600 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-284-392-2 (Beletrina)
a) Geomantija b) Slovenija - Kozmično ravnotežje c) duhovna energija d) energijski tokovi e) filozofija narave

130.33
113/119
COBISS.SI-ID 294702080

16.
STEINER, Rudolf, 1861-1925
        Koledar duše / Rudolf Steiner ; prevod Soča Košuta Hafner ; [ilustracije Roberto Kozman]. - Volčji Grad : Sfera, 2018 (Divača : Mljač). - 123 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 17 cm

Prevod dela: Antroposophischer Seelenkalendar. - Vzpor. besedilo v nem. in slov. - 250 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-94202-2-5
a) Steiner, Rudolf (1861-1925) b) Antropozofija

141.333
COBISS.SI-ID 294063360


2 VERSTVO


17.
MIRIANO, Costanza
        Poroči se z njo in umri zanjo : pravi moški za neustrašne ženske / Costanza Miriano ; prevod Kristina Škibin. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 189 str. ; 21 cm. - (Pedagoška zbirka ; 12)

Prevod dela: Sposala e muori per lei. - 300 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-211-916-4
a) Družinski odnosi - Krščanski vidik b) zakonska zveza c) odnosi med spoloma d) medosebni odnosi e) moški f) ženske g) partnerstvo h) starševstvo

27-45
173.5/.7:27
COBISS.SI-ID 291746560

18.
VEBER, Alenka, 1968-
        Kolo sreče : 67 babjepolskih iveri / Alenka Veber ; uvod Karel Gržan ; spremna beseda Berta Golob, Martin Lisec ; [fotografija na 1. strani Boris Orel]. - Babno Polje : Zavod Rihtarjeva domačija, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 231 str. : ilustr. ; 18 cm

1.000 izv. - Uvod / Karel Gržan: str. 11-13. - Ptice prostega leta / Berta Golob: str. 217-218. - Utrinki sreče / Martin Lisec: str. 219-222. - Kazalo

ISBN 978-961-93590-2-0
a) Veber, Alenka (1968-) - Kolumne b) duhovnost

821.163.6-92
COBISS.SI-ID 293758464


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


19.
        DOMOVINSKA in državljanska kultura in etika . Učbenik za 7. razred osnovne šole / [avtorji Iztok Hafner ... et al.] ; uredila Eva Klemenčič ; [fotografije in ilustracije breathofriver ...et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 71 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Planet znanja)

3.000 izv.

ISBN 978-961-7038-03-3
a) Državljanska vzgoja - Učbeniki za osnovne šole b) Etika - Učbeniki za osnovne šole c) Družbene vede - Učbeniki za osnovne šole d) družba e) domovinska vzgoja

3(075.2)
37.017.4(075.2)
17(075.2)
COBISS.SI-ID 293190656

20.
        GENERACIJI navidezne svobode : otroci in starši v sodobni družbi / [avtorice in avtorji besedil Tamara Narat ... et al.] ; Tamara Narat, Urban Boljka (ur.) ; [prevod povzetka Miha Žličar]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - IX, 332 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Avtorji navedeni v kolofonu. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-20-8 (broš.)
a) Družina - Sociologija - Zborniki b) Otroci - Vzgoja - Zborniki c) Sociologija družine d) Družinska politika e) Family policy f) Sociology of family g) otroštvo h) starševstvo

316.362(082)
COBISS.SI-ID 293519872

21.
HONORÉ, Carl
        Hvalnica počasnosti : svetovno gibanje, ki kljubuje kultu hitrosti / Carl Honoré ; [prevedla Emanuela Malačič]. - Ljubljana : Chiara, 2018. - 237 str. ; 23 cm

Prevod dela: In praise of slow. - 700 izv. - Predgovor / Urška Battelino: str. 11-12. - Predgovor / Leonida in Albert Mrgole: str. 13-14. - Kdo pravi, da moram vse storiti danes? / Andreja Verovšek, Anja Vogrič: str. 15-16. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 235-237

ISBN 978-961-94342-6-0
a) Življenjski stil b) kvaliteta življenja

316.728
COBISS.SI-ID 294281472

22.
        RESOLUCIJA o družinski politiki 2018-2028 : vsem družinam prijazna družba / [urednica Simona Rajšp]. - Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2018. - 130 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6471-43-5
a) Družina - Vladna politika - Slovenija b) družina c) družinska politika d) Slovenija

316.36(497.4)
COBISS.SI-ID 294493952

23.
        SPOPRIJEM z razmerami in razmerji v Sloveniji / [urednika Dean Komel, Tomaž Zalaznik]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 207 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-7014-03-7
a) Slovenija - Družbene razmere - Zborniki

308(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 292610304


32 POLITIKA


24.
OCVIRK, Mojmir
        Politika v 90 minutah : [zakaj se nam to dogaja? : državljanski priročnik] / Mojmir Ocvirk. - Ljubljana : M. Ocvirk, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - 92 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatka k nasl. navedena na ov. - 2.000 izv. - O avtorju / Božo Novak: zadnja notr. str. ov. - [Spremna beseda] / Matjaž Jamnik: sprednja notr. str. ov.

ISBN 978-961-288-376-8
a) Politika - Priročniki b) država c) državljani d) politiki e) politična orodja f) politični amaterizem g) kandidati h) birokrati i) politične stranke j) politologija k) politične vsebine l) mediji

32(035)
COBISS.SI-ID 294441728

25.
PONS, Silvio
        Svetovna revolucija : zgodovina mednarodnega komunizma 1917-1991 / Silvio Pons ; prevedla Nevenka Troha ; [spremna beseda Zdenko Čepič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XXIV, 398 str. ; 24 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: La rivoluzione globale. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 400 izv. - Proletarci vseh dežel, združite se / Zdenko Čepič: str. 375-387. - O avtorju na str. [II]. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-22-2
a) Komunizem - Zgodovina - 1917-1991 b) Komunizem c) Communism d) Zgodovina e) History f) svetovna zgodovina g) politična zgodovina h) 20.st.

321.74(100)"19"
COBISS.SI-ID 293516288


33 GOSPODARSTVO


26.
        SKOZI oči prekariata : čas za konkretne ukrepe : prekarno delo, delavsko organiziranje in četrta industrijska revolucija / [sodelavci pri intervjujih] Črt Poglajen ... [et al.] ; [fotografija Črt Poglajen, Miha Fras]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za študije prekariata, 2018 ([Ljubljana] : Belin). - 251 str. : portreti ; 23 cm

400 izv. - O avtorjih intervjujev: str. 247-249. - Prekarnost - med svobodo izbire in novodobnim suženjstvom / Nataša Dernovšček Hafner: str. 251

ISBN 978-961-94424-0-1
a) Prekarno delo - Intervjuji b) prekariat c) prekarnost d) zaposlovanje e) samozaposlovanje f) delovno pravo g) zborniki

331.102.12(047.53)
COBISS.SI-ID 294616832

27.
        SVOBODA v precepu med interesi in ideologijami / Ljubo Sirc ... [et al.] ; [uvodna misel Tomaž Zalaznik ; prevedel Niki Neubauer ; [izdajatelj] Inštitut Karantanija. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018 (Ljubljana : Primitus). - 134 str. ; 21 cm

O avtorjih: str. 129-134. - Tiskano po naročilu. - Uvodna misel - zakaj o svobodi / Tomaž Zalaznik: str. 7-10. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7014-05-1
a) Svoboda b) Liberalizem c) Tržno gospodarstvo - Etika d) Kapitalizem - Etika

330.342.17:17
17:316.323.6
COBISS.SI-ID 293814528

28.
ŽERDIN, Ali
        Ujetniki omrežij : priročnik za samopomoč v omreženem svetu z zelo dolgim uvodom : eseji o hobotnici, ki se je ujela v pajkovo mrežo / Ali Žerdin. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 288 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku in ov.

ISBN 978-961-7050-03-5 (broš.)
a) Gospodarstvo - Politika - Vplivi

338:323(497.4)
COBISS.SI-ID 294252288


34 PRAVO


29.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Kazenski zakonik : (KZ-1) : z novelo KZ-1E / uvodna pojasnila Sabina Zgaga ; [stvarno kazalo Ciril Keršmanc, Saša Kmet]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2018 (Grosuplje : Grafis Trade). - 331 str. ; 21 cm. - (Uvodna pojasnila)

Nasl. in dodatek k nasl. na prelim. str.: Kazenski zakonik (KZ-1) : z vidnimi spremembami novele KZ-1E. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Z uvodnimi pojasnili. - 250 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-382-2
a) Kazensko pravo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) Kazenski zakonik - Slovenija c) kazniva dejanja d) zakonodaja

343.2/.7(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 294298368

30.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : z novelo ZPP-E / uvodna pojasnila Andrej Ekart ... [et al.] ; [stvarno kazalo Katja Drnovšek]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017 (Ljubljana : Itagraf). - 411 str. ; 21 cm. - (Uvodna pojasnila)

350 izv. - Nasl. na ov.: Zakon o pravdnem postopku z novelo ZPP-E. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-368-6
a) Pravdni postopek - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) civilno procesno pravo

347.9(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 290937856

31.
        SODOBNO stvarno pravo : izbrana poglavja : 2. del / [avtorji Nina Plavšak ... et al.] ; urednica Nina Plavšak. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV : Tax-Fin-Lex, 2017 (Ljubljana : Litteralis). - 310 str. : tabele ; 25 cm

Nasl. na ov. tudi: Stvarno pravo. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6941-11-2 (Planet GV)
a) Stvarno pravo - Slovenija b) etažna lastnina c) izvršilni postopek d) zemljiška knjiga e) premoženjska razmerja f) izbrisna tožba g) zakonodaja

347.2(497.4)
COBISS.SI-ID 290278400

32.
        SVOBODA izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije / Andraž Teršek in drugi ; [Andraž Teršek (ur.) ; imensko in stvarno kazalo Nana Weber]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2018 (Grosuplje : Grafis Trade). - 360 str. : tabela ; 25 cm

200 izv. - Recenzenta Matej Avbelj, Marko Milosavljević. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-247-381-5 (trda vezava)
a) Mediji - Svoboda govora b) demokracija c) sovražni govor

654.1:342.727
COBISS.SI-ID 294225408


36 SOCIALNO DELO


33.
EKART, Miroslav, pravnik
        Novi veliki komentar dodatnega pokojninskega zavarovanja ZPIZ-2 / Miroslav Ekart, Andraž Rangus. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2017 ([Ljubljana] : Litteralis). - 309 str. ; 24 cm

O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 100 izv. - Iz vsebine: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

ISBN 978-961-6941-12-9
a) Pokojninsko zavarovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem b) Invalidsko zavarovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem c) delovna razmerja

368.914(497.4)(094.5.072)
COBISS.SI-ID 290334720


37 VZGOJA


34.
JUHANT, Marko
        Pogovori / Marko Juhant. - 1. izd. - Praše : Čmrlj, 2012 (Ljubljana : NTD). - 119 str. ; 21 cm

Na ov.: Knjižica je posladek k delu Varuh otrokovih dolžnosti

ISBN 978-961-93268-1-7
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) Otroci - Medosebni odnosi - Starši

37.018.1(035)
COBISS.SI-ID 261238016

35.
TUŠEK, Mateja, 1983-
        Žirafe ne znajo plesati : priročnik za vzgojitelje in učitelje / [[besedilo], fotografije] Mateja Tušek ; [ilustracije Tanja Hrastovec, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Na nasl. str. tudi: Podpora slikanici. - 400 izv.

ISBN 978-961-6864-33-6
a) Dramatizacija - Metodika pouka - Priročniki b) gledališke predstave c) dramsko besedilo d) dramska igra e) didaktične igre f) gibalne igre g) glasbila h) delovni listi i) priročniki za vzgojitelje j) priročniki za učitelje

792.026:37.091.3(035)
821.163.6-93:792.026(035)
COBISS.SI-ID 294417664


50 EKOLOGIJA. PRIRODA


36.
HERGAN, Irena
        Spoznavanje okolja 2. Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole / Irena Hergan, Saša Biderman, Jerneja Pavlin ; [ilustrator Igor Šinkovec ; avtorji fotografij Saša Biderman ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-5022-0
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) začetni pouk

5(075.2)
3(075.2)
COBISS.SI-ID 294533120


53 FIZIKA


37.
RICHARDS, Jon
        Znanost v infografikah. Sile / [napisal] Jon Richards in [ilustriral] Ed Simkins ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 33 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Science in infographics. Forces. - Ov. nasl. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-6988-99-5
a) Fizika - Knjige za mladino b) sile c) gravitacija d) trenje e) aerodinamika f) hidrodinamika g) magnetizem h) jedrske sile i) grafični prikazi

53(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 292633600

38.
STRNAD, Janez, 1934-2015
        Fizika. Del 2, Elektrika, optika / Janez Strnad. - 8. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2018 ([Kranj] : Nonparel). - Str. 294-562 : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 11)

150 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-212-048-1
a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) Elektrika - Učbeniki za visoke šole c) Optika - Učbeniki za visoke šole d) električni tok e) električna napetost f) električni upor g) električno polje h) magnetno polje i) električno nihanje j) elektromagnetno valovanje k) valovna optika l) svetlobni tok m) fotometrija n) geometrijska optika

53(075.8)
COBISS.SI-ID 292932096

39.
STRNAD, Janez, 1934-2015
        Fizika. Del 3, Posebna teorija relativnosti, kvantna fizika, atomi / Janez Strnad ; [slike Martin Zemljič]. - 3. izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2018 ([Kranj] : Nonparel). - 273 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 14)

300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-212-288-1
a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) teorija relativnosti c) kvantna fizika d) atomi

53(075.8)
COBISS.SI-ID 292931584


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


40.
CHAMOVITZ, Daniel, 1963-
        Kaj vedo rastline : terenski vodnik po čutih / Daniel Chamovitz ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 211 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: What a plant knows : a field guide to the senses. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. 211. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6861-72-4
a) Rastline - Zaznavanje b) čutno zaznavanje c) čutila d) vid e) voh f) okus g) tip h) sluh i) prostorsko zaznavanje j) gibanje k) spomin l) inteligenca

581.1:159.93
COBISS.SI-ID 293933568

41.
KOLBERT, Elizabeth
        Šesto izumrtje : nenaravna zgodovina / Elizabeth Kolbert ; prevedla Anja Radaljac ; [številčenje kazala in korektura Vanja Jazbec]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 384 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: The sixth extinction : an unnatural history. - 500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Izbrana bibliografija: str. 349-364. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-07-3
a) Izumrtje (biologija) b) živalske vrste c) rastlinske vrste d) izumiranje e) zgodovina f) človeštvo

575.838
COBISS.SI-ID 294902272

42.
        POPOTOVANJE cesarskega pingvina 2 [Videoposnetek] = L'empereur / un film de Luc Jacquet ; images Luc Jacquet, Jérôme Bouvier ; images sous-marines Yanick Gentil ; images aériennes Manuel Lefevre ; musique originale Cyrille Aufort. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (81 min, 19 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5852632/?ref_=nm_flmg_dr_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Bonne Pioche Cinéma, Paprika Films itd. - Posneto 2017. - Pripoveduje Ivan Lotrič. - Za otroke od 6. do 12. leta, mladino in odrasle
a) Dokumentarni filmi - Pingvini - Video DVD-ji b) Antarktika

791.229.2:598.231.1(086.82)
598.231.1:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1114708574

43.
RICHARDS, Jon
        Znanost v infografikah. Rastline / [napisal] Jon Richards in [ilustriral] Ed Simkins ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 33 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Science in infographics. Plants. - Ov. nasl. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-6988-97-1
a) Rastline - Knjige za mladino b) rastlinstvo c) rastline d) botanika e) grafični prikazi

58(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 292634112


61 MEDICINA


44.
ČERIN, Tina
        Vito in njegova mama nista sama : osebne zgodbe o pogumnih odločitvah za življenje v nosečnosti / [besedilo Tina Čerin ; ilustracije Janja Račič]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Živ!m, 2018 (tiskano v Sloveniji)

Avtorici navedeni v kolofonu

ISBN 978-961-288-437-6
a) Samske matere - V leposlovju b) pravica do življenja c) psihosocialna pomoč

615.851-055.52-058.832-055.2
COBISS.SI-ID 294820864

45.
KERSNIK Žvab, Ana
        Joga za najmlajše : priročnik za pravilno ravnanje z dojenčkom in jogijskimi položaji za dojenčke / Ana Kersnik Žvab ; [fotografije Domen Bizjak, Marja Bizjak Ažman]. - Kranjska Gora : Devayani Yoga & Dance Lifestyle, 2018. - 97 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - O avtorici: str. 97. - Potiskane spojne str.

ISBN 978-961-93999-2-7
a) Dojenčki - Nega - Priročniki b) Dojenčki - Joga - Priročniki c) Joga - Dojenčki - Priročniki d) materinstvo e) dotik f) jogijski položaji g) asane

613.953(035)
615.851.8-053.3(035)
COBISS.SI-ID 294180608

46.
KLANČAR, Apolonija
        Vsi moji otroci in njihove mame : avtobiografski roman / Apolonija Klančar ; [ilustracije Kristina Poljanšek]. - 1. izd. - Žiri : Soliris, 2018 (Žirovnica : Medium). - 132 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Cornucopia)

Podatek o izd. v CIP-u. - 2.000 izv. - Objeti drugačne - danes in ne jutri / Vlasta Nussdorfer: str. 4. - Svetloba v očeh otrok / Tadeja Arsov Zupan: str. 4-5. - Objeti, sprejeti in zaznati najboljše v vsakem živem Bitju / Petar Papuga: str. 6. - Vzgajanje in učiteljevanje kot način življenja / Janez Vogrinc: str. 6. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-288-298-3
a) Otroci s posebnimi potrebami - Gibalna terapija b) MNRI metoda c) refleksoterapija d) taktilna integracija e) integracija refleksov f) učne težave g) govorne motnje h) disleksija i) svetovanje j) študije primerov

615.825:376-053.2
159.922.76
COBISS.SI-ID 293950720

47.
MEGLA, Maja
        Stres, kuga sodobnega časa / Maja Megla ; [ilustracije Anja Marincelj ; fotografije Nada Žgank]. - Ljubljana : Chiara, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 341 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Nasl. na ov: Stres. - 800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94342-5-3 (broš.)
a) Stres - Zdravstvene posledice b) Psihosomatske bolezni - Dejavniki tveganja c) poklicni stres d) psihične travme e) psihosomatika f) depresija (medicina) g) nevropatska bolečina h) fibromialgija i) poklicna izgorelost j) možgani k) nevrofiziologija l) nevrobiologija m) imunski sistem n) črevesje o) paraziti p) naravno zdravljenje q) samopomoč r) alternativna medicina s) holistična medicina

616:159.944.4
159.944.4:616
616.891.4
COBISS.SI-ID 294064896

48.
SCHAENZLER, Nicole
        Razstrupimo in okrepimo jetra in žolč / Nicole Schaenzler ; [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Nemčiji). - 127 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Za zdravo življenje)

Prevod dela: Leber und Galle entgiften und natürlich stärken. - Potiskane notr. str. ov. - 1.800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5114-2
a) Jetra - Bolezni b) Jetra - Razstrupljanje c) zdravilne rastline d) homeopatska zdravila e) zdrava prehrana

616.36
615.874.24
COBISS.SI-ID 294019328

49.
TITAN, Štefan
        Prisluhnimo telesu, telo nam vse pove / Štefan Titan. - Pekel : Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram, 2018. - 262 str. ; 20 cm

Tisk po naročilu. - O avtorju / Robert Titan Felix: str. 5-8

ISBN 978-961-94402-2-3
a) Alternativna medicina b) bolezni c) diagnostika d) bioenergija e) naravno zdravljenje

615.85
COBISS.SI-ID 94472193

50.
ZWITTER, Matjaž
        Pogovori o zdravniški etiki / Matjaž Zwitter. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 202 str. : tabele ; 25 cm

O avtorju s sl.: str. [205]. - 700 izv. - Recenzenti Primož Strojan, Franc Strle, Matjaž Lunaček, Ljubica Kolander Bizjak. - Bibliografija: str. 181-185. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Kodeks zdravniške etike

ISBN 978-961-282-311-5
a) Medicinska etika b) Medicina - Etika

614.253
174:61
COBISS.SI-ID 294449408


62+66/69 TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


51.
BERNOT, Natan
        Delo in energija za gospodarski in kulturni razvoj Slovenije : organizacija dela / Natan Bernot. - Ljubljana : Chiara, 2018 ([Brežice] : Primus). - 456 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - O avtorju: str. 440 in na zadnjem zavihku ov. - Recenzija in dopolnila / Andrej Ribič: str. [9]. - Recenzija in dopolnila : h konvencionalnim virom energije, od drv in premoga do nafte in zemeljskega plina / Aleš Peternel: str. [11]-12. - Recenzija in ocena / Matija Tuma: str. [13]-14. - Bibliografija: str. 443-444. - Kazalo

ISBN 978-961-94342-4-6
a) Energetika - Razvoj b) energetska politika c) energetsko gospodarstvo d) energija

620.9
COBISS.SI-ID 294861824

52.
MUZEJ Južne železnice (Šentjur)
        Železna cesta : katalog Muzeja Južne železnice Šentjur / [avtorja besedila Darja Jan, Mihael Bučar ; fotografiranje Jana Špendl, Katarina Šumer] ; [uredila] Darja Jan. - 2. dopolnjena izd. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2016 ([Celje] : Grafika Gracer). - 48 str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - 800 izv. - Poklon, pričevanje in simbol / Tonček Kregar: str. 1. - Muzej južne železnice v občini Šentjur / Marko Diaci: str. 4-5

ISBN 978-961-6339-41-4
a) Muzej Južne železnice (Šentjur) - Razstavni katalogi b) železnice c) železniški promet d) muzejske zbirke

625.1(497.4Šentjur)(083.824)
069:625.1(497.4Šentjur)(083.824)
COBISS.SI-ID 287351552


63 KMETIJSTVO


53.
BAJD, Barbara
        Kranjska sivka : čebelica, od kod in kam? / Barbara Bajd ; [fotografije Janko Božič ... [et al.] ; ilustracija Ela Hartman]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2018 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 46 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Utripi sveta)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 46

ISBN 978-961-6882-40-8
a) Čebele b) Kranjska čebela c) Čebelarstvo - Slovenija

638.1
COBISS.SI-ID 294832896

54.
ESENKO, Ivan
        Svet čebel : o čebelah in čebelarstvu v Sloveniji / [besedilo] Ivan Esenko ; [avtor fotografij Ivan Esenko, razen, kjer je navedeno drugače ; spremna beseda Bernard Nežmah]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 239 str. : ilustr. ; 29 cm

Uvodnik / Bernard Nežmah: str. 6-7. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 238-239

ISBN 978-961-04-0496-5
a) Čebelarstvo - Slovenija b) čebele c) čebelja družina d) bolezni e) čebelnjaki f) čebelarji g) slovenski čebelarji h) muzeji i) panjske končnice j) medičarstvo k) svečarstvo l) čebelja paša m) čebelni proizvodi n) čebelarski turizem o) urbano čebelarstvo p) albumi

638.1(497.4)
COBISS.SI-ID 294795008

55.
KOS, Rada
        Iz lončka v lonec : naravno vrtnarjenje za male in velike vrtnarje ter odlični recepti iz domače kuhinje / Rada Kos ; [fotografije Rada Kos in Tadej Maligoj ; ilustracije Maja Lubi]. - 1. natis. - Ljubljana : Allegro, 2017 ([Sveta Nedelja] : Printera grupa). - 150 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Ustvarjalni priročniki)

Dodatek k nasl. na ov.: Naravno vrtnarjenje za male in velike. - 1.250 izv. - Bibliografija: str. 150. - Kazalo

ISBN 978-961-92238-3-3
a) Sonaravno vrtnarstvo - Priročniki - Knjige za otroke b) Ekološko vrtnarjenje - Priročniki - Knjige za otroke c) Kuharski recepti - Vrtnine - Knjige za otroke

635:631.147(035)(02.053.2)
641.55(083.12)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292574464

56.
PLANINŠEK, Tanja, 1978-
        Koledar cvetenja medovitih rastlin v Sloveniji / [avtorica besedila Tanja Planinšek ; fotografije Tanja Planinšek, Nataša Teržan]. - Celje : Društvo za zaščito kranjske čebele Carniolica, 2016 ([Celje] : Grafika Zlatečan). - [73] str. : ilustr. ; 14 x 23 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Spiralna vezava. - 100 izv. - Bibliografija: str. [70-72]

ISBN 978-961-285-216-0
a) Medonosne rastline - Cvetenje - Slovenija - Koledarji

638.132(497.4)(059)
COBISS.SI-ID 284483072


64 GOSPODINJSTVO


57.
BOUGUET-Joyeux, Christine
        Kuharske igrarije : s tridesetimi recepti / [besedilo], ilustracije, pesmice in izštevanke Christine Bouguet-Joyeux ; prevedli Ana Marija Toman in Irma Toman. - 1. natis. - Brežice : Primus, 2018. - 94 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Avec maminie je cuisine en chantant pour ma sante. - 500 izv. - Uvod / Henri Joyeux: str. 7

ISBN 978-961-7033-18-2
a) Prehrana - Varovalna prehrana - Knjige za mladino b) Kuharski recepti - Knjige za mladino c) humor d) verzi e) zdravje

641.55(083.12)(02.053.2)
613.22(02.053.2)
COBISS.SI-ID 293323520

58.
        NAJBOLJŠE ribje jedi za vso družino in vse priložnosti / [fotografije Cveto Sonc ... [et al.] ; prevodi Monika Vovk, Jana Lavtižar, Slavica Dolinar]. - Ljubljana : Dedal, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 104 str. : fotogr. ; 29 cm. - (Posebna izdaja revije Dober tek, ISSN 1581-9299) (Dober tek : recepti)

Ov. nasl. - 10.500 izv.

ISBN 978-961-6612-68-5
a) Kuharski recepti - Ribe b) Kuharski recepti - Morski sadeži

641.55:637.56(083.12)
COBISS.SI-ID 290303744

59.
PALADIN, Marija
        Moji fit recepti / Marija Paladin ; [fotografije Denis Komen, Marija Paladin]. - 1. izd. - Pivka : TFM, 2018 ([Litija] : Izdajanje časopisov Jože Dolinšek). - 101 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94434-0-8
a) Kuharski recepti b) zdrava prehrana

641.56(083.12)
COBISS.SI-ID 294860800

60.
SLAJEROVA, Martina
        Mastno je slastno : 100 ekspresnih receptov z manj ogljikovih hidratov in več maščob za zdravje in vitkost / Martina Slajerova ; [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 192 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Quick keto meals in 30 minutes or less. - O avtorici: str. 186. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5113-5
a) Kuharski recepti

641.55(083.12)
COBISS.SI-ID 293329152


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA


61.
RUSTJA, Karel
        Rudniška železnica Žalec - Zabukovica / Karel Rustja ; [fotografije Etnološko društvo Srečno, Osrednja knjižnica Celje, Medobčinska splošna knjižnica Žalec]. - Žalec : Medobčinska splošna knjižnica, 2008 (Vrbje : Golc). - 57 str. : fotogr. ; 21 cm

500 izv. - Knjigi na pot / Lojze Posedel: str. 3. - Bibliografija: str. 56-57

ISBN 978-961-91494-1-6
a) Premogovniki - Zgodovina - Zabukovica b) Železnice - Zgodovina - Štajerska (Slovenija) c) rudniške železnice d) tehniška dediščina e) zgodovinski pregledi

656.2:622.33(497.4Zabukovica)(091)
629.4:622.33(497.4Zabukovica)(091)
622.33(497.4Zabukovica)(091)
COBISS.SI-ID 242434560


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


62.
BORCK, Dorothee
        Kvačkamo za dojenčke : tako preprosto / Dorothee Borck ; [prevedla Maja Šukarov ; fotografirala Mirjam Fruscella ; ilustriral Matias Kovacic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Nemčiji). - 64 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Radi ustvarjamo)

Prevod dela: Häkeln für Babys. - Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5112-8
a) Kvačkanje - Priročniki b) ročna dela c) oblačila za dojenčke d) vzorci

746.4(035)
COBISS.SI-ID 294235648

63.
KELSCHENBACH, Charlotte
        Šivamo džersi : tako preprosto / Charlotte Kelschenbach ; [prevedla Tina Stanek ; fotografiral Jochen Arndt ; ilustrirala Julia Krusch]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Nemčiji). - 64 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Radi ustvarjamo)

Prevod dela: Nähen mit Jersey & Co. - Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5115-9
a) Šivanje - Priročniki

746.4(035)
COBISS.SI-ID 293907712

64.
        OBRAZI ekspresionizma, odtisi duha = Gesichter des Expressionismus : Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, 26. 05.-20. 09. 2018 / [urednik Robert Simonišek ; predgovor Richard Drury, Goran Milovanović ; besedila Janina Dahlmanns ... [et al.] ; dokumentacija Alja Fir, Kristina T. Simončič ; biografije Kristina T. Simončič ; zgodovinski pregled Alja Pfeifer, Robert Simonišek ; prevod Ulrike Hoinkis ... et al.]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2018. - 234 str. : ilustr. ; 29 cm

Besedilo v slov. in prevod v nem.

ISBN 978-961-6684-44-6
a) Ekspresionizem - Katalogi b) slovenski umetniki c) 21.st. d) skupinske razstave

7.036.7(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 294957312


78 GLASBA


65.
DANILO Kocjančič & Friends
        Nisi prva, nisi zadnja [Zvočni posnetek] / Danilo Kocjančič & Friends ; [glasba Danilo Kocjančič ; besedilo Drago Mislej Mef ; aranžmaji Matjaž Sterže]. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2018. - 1 CD (33 min, 35 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([6] str.)

Izdano v sodelovanju z Regionalni RTV center Koper, TV Koper, Radio Koper. - V spremni zgibanki je besedilo pesmi "Nisi prva, nisi zadnja". - Danilo Kocjančič & Friends: Danilo Kocjančič, glavni vokal (1-3, 8), spremljevalni vokal (5, 6), Ladi Mljač, glavni vokal (1, 3-9), Matjaž Sterže, električne in akustične kitare, spremljevalni vokal (1-9), bas (4), programiranje bobnov (3), Valentino Kanzyani, remix (8), Tinkara Kovač, glavni vokal (9), Jadran Ogrin, bas (5), Janez Zakošek, bas (1-3, 6-8), David Morgan, bobni in percussion (1-9). Sodelovali so še: Marino Legovič Hammond (3, 6), Lea Sirk, spremljevalni vokal (3), Matjaž Švagelj, spremljevalni vokal (1). - Vsebina: Nisi prva, nisi zadnja ; Moja Jana ne pada ; Daj, daj, daj ; Bermudski trikotnik ; Alojzija ; Elektrošok ; Moje laži ; Daj, daj, daj ; Nisi prva, nisi zadnja

114984 RTVS ZKP
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop c) rock d) pop-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 23668786

66.
DRAŠČEK, Nuška
        Re-belle [Zvočni posnetek] : [posvečeno Piaf] / Nuša Drašček, [vokal] ; Boris Cavazza, [interpretacija poezije]. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2018. - 1 CD (57 min, 33 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (23 str.). - (Klasika)

Sorodni elektronski vir: https://zkpprodaja.si21.com/sl/Sanson/NUSKA_DRASCEK-BORIS_CAVAZZA_RE-_BELLEPOSVECENO_EDITH_PIAF_/ - predstavitev albuma. - Dodatek k nasl. na embalaži. - V spremni knjižici so besedila poezije in pesmi v slov. - Interpretacija poezije v slov., vokalna izvedba pesmi v franc. - Izdano v sodelovanju z Radio Slovenija, Program ARS. - Prevod poezije Jacquesa Preverta Aleš Berger. - Sodelujeta Blaž Jurjevčič, klavir in Vid Ušeničnik, tolkala. - Vsebina: Srečna sem ; La vie en rose ; Zate moja ljubezen ; Hymne à l'amour ; Jesen ; L'accordéoniste ; Trkanje ; Les mots d'amour ; Fiesta ; Mon manège à moi ; Najkrajše pesmi --- ; Padam padam ; Bdenje ; Mon Dieu ; Pesem ; Les amants d'un jour ; Kri in perje ; La foule ; Paris at night ; Les amants de Paris ; Svobodna četrt ; Sous le ciel de Paris ; Čedne familije ; L'homme à la moto ; Prvi dan ; Je ne regrette rien ; Izdana zaljubljenca ; Carmen's story

114960 RTVS ZKP
a) Šansoni - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) francoska poezija c) uglasbena francoska poezija d) uglasbena poezija e) uglasbena poezija f) uglasbene pesmi g) balade

784.66(497.4)(086.76)
821.133.1-1(086.76)
COBISS.SI-ID 23755314

67.
GOMBAČ, Boštjan
        Iucundus [Zvočni posnetek] / Boštjan Gombač ; Big Band RTV Slovenija ; Lojze Krajnčan, dirigent. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2018. - 1 CD (72 min, 32 sek) : stereo ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://zkpprodaja.si21.com/sl/Jazz/BOSTJAN_GOMBAC__BIG_BAND_RTV_SLOVENIJA_IUCUNDUS/ - predstavitev albuma. - "Posneto v živo 20. 5. 2016, SiTi Teater, Ljubljana." --> na notranjem ov. - Izdano v sodelovanju: Prvi program Radia Slovenija - Prvi. - Glasba: Lojze Krajnčan (1-3, 6, 7, 10), Boštjan Gombač (4, 5, 8, 9, 11), Nino Mureškič (5, 8), Andraž Mazi in Sergej Randjelović (11); priredbe: Lojze Krajnčan, Aleš Avbelj (9); besedila Rok Vilčnik (11). - Izvajalci: Boštjan Gombač, klarinet, irske piščali, irski boben, fujara, ustni lok, sopranski saksofon, zvončki, ročni zvončki, glava, dodaja žvižganje in sodeluje z glasom; Nino Mureškič, tolkala in Nina Strnad, vokal (11). - Vsebina: Brinje ; Samadhi ; Dharma ; Marioneta ; Impro I. ; Del tuha ; Maria ave ; Impro II. ; Arturo ui ; Kol'k je pa ura ; Način

115004 RTVS ZKP
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) Jazz - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče c) etno d) world

784.011.26(497.4)(086.76)
785.161(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1114382430

68.
KOKOL, Maja
        Pravljične pesmice [Zvočni posnetek] / [Maja Kokol] ; [[glasba] Jani Lipičnik, Marko Pezdirc, Grega Sulejmanovič [in] Mojca Saje (1) ; [besedila] Maja Kokol ; [aranžmaji] Jani Lipičnik, Marko Pezdirc [in] Grega Sulejmanovič]. - Ljubljana : Panika Records, [2018]. - 1 CD (30 min, 51 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zgibanka ([6] str.). - (Pančkov svet)

Sorodni elektronski vir: https://panika.si/izdelek/maja-kokol-pravljicne-pesmice/ - predstavitev pesmi. - V spremni zgibanki so besedila pesmi. - Podatki o odgovornosti z ov. - Podatek o letu izida pridobljen pri založbi. - "Posneto:Studio Sulc, Studio Metulj, LJM Lipičnik." --> na ov. - Spremljevalni vokali: Grega Sulejmanovič (1,5), Marko Pezdirc (4), Veronika Petkovšek (4,7), Mojca Saje (6, 9, 10), Jani Lipičnik (78, 10). Otroški spremljevalni vokali: Tamara Kokalj (4, 6-8, 10), Lara in Anamarija Božič (4, 7) ter pevski zborček Glasbene šole Lipičnik. - Vsebina: Dežela Juju ; Dežne kapljice ; Krogi ; Mavrica ; Moja ura ; Nora zabava ; Pikapolonica ; Piko vitamini ; Sraka Špela ; Tuja Taja Stil ; Znaki. - Za predšolske in otroke do 8. leta

PANCD4372 Panika Records
a) Otroške pesmi - CD-plošče b) pesmi za otroke

784.67(086.76)
COBISS.SI-ID 1114182494

69.
MAUKO, Tina
        Slovenian impro [Zvočni posnetek] / Mauko, Zupan, Tori. - [Podnart] : Klopotec, 2017. - 1 CD (70 min, 30 sek) : [stereo] ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.sigic.si/prebujanje.html
Sorodni elektronski vir: http://www.klopotec.si/klopotecglasba/cd_slovenian-impro/. - "Live concert recorded in KGB Maribor in November 2016 by Dejan Berden." --> na embalaži. - Izvajalci: Tina Mauko, klavir, Jure Tori, harmonika, Marko Zupan, flavta. - Za odrasle

IZK CD 064 Klopotec
a) Jazz - Klavir - Harmonika - Flavta - Slovenija - 2011-2020 b) Ljudska glasba - Priredbe - Slovenija c) pianisti d) harmonikarji e) flavtisti f) instrumentalna glasba g) improvizacija

785.161(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 23209736

70.
NUDE (Glasbena skupina)
        Nude s simfoniki [Zvočni posnetek] : v živo iz Križank / [Simfonični orkester glasbene šole Celje ; Matjaž Brežnik, [dirigent]]. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2018. - 2 CD-ja : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://zkpprodaja.si21.com/sl/Zabavna_glasba/NUDE_S_SIMFONIKI_V_ZIVO_IZ_KRIZANK_DVOJNI_CD/ - predstavitev albuma
Sorodni elektronski vir: https://val202.rtvslo.si/2018/04/na-sceni-87/ - predstavitev albuma. - "Nude, Križanke koncert ob 20 letnici." --> na ov. - V spremni knjižici so fotografije s koncerta. - Izdano v sodelovanju z Radio Slovenija, VAL 202. - Leto posnetja 2018. - Nude so: Boštjan Dermol, Gaber Marolt, Teodor Amanović, Marko Furek in Dejan Štuhec; gostje: APZ Tone Tomšič pod vodstvom Sebastjana Vrhovnika; Vokalno tolkalna skupina GLOG pod vodstvom Nina Šloserja; Plesna šola Superstar pod vodstvom Cvetane Rozman; Maja Pihler-Bilbi; Samo Šalamon; Borut Činč; 6pack Čukur; Neon Belan in Oto Pestner

Vsebina:
CD 1: Napodved koncerta ; Medley NUDE ; Element L ; Pepelka ; Narobe svet ; Pri vodnjaku ; Rola ; Najlepša pesem ; Budala ; Povejmizakaj ; Polja sanj ; Mambo love , Jumin'
CD 2: Napoved ; Iz pekla v raj ; Tako lepo si zlomila mi srce ; Mal narobe ; Še imam te rad ; Pozabi ; Dan ljubezni ; Razlog ; Balon ; Ši'z d bes ; Zahvale ; Najlepša pesem ; Bolon

115028/1 RTVS ZKP
115028/2 RTVS ZKP
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) Koncerti - Glasba - Slovenija - Ljubljana - 2017 - CD-plošče c) pop d) rock e) pop-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1114516574

71.
TABU
        Vse najlepše [Zvočni posnetek] : 20 let / Tabu ; [avtorji glasbe, besedil in aranžmajev skupina Tabu, razen besedilo Lahko sem srce Drago Mislej-Mef in skladba Romanje, za katero je tekst in glasbo napisal Andrej Šifrer]. - Ljubljana : Tabu Records, p 1998-2018. - 2 CD-ja (60 min, 09 sek ; 58 min, 58 sek) : stereo, DDD ; 12 cm + 1 zgibanka ([8] str.)

Vsebina:
CD 1 : Adrenalin; Dobra vila ; Lahko sem srce ; Tabu ; Ocean ; Divje ; Angel ; Poljub v srce ; Najlepši dan; Ne bom ; Rada bi nazaj ; Tebe ni ; V soju luči ; Kako je težavna ; Greh ; Zgodba za jutri ; Nebo nad nama
CD 2 : Namesto srca ; Pesek in dotik ; Poljubljena ; Oblak za dva ; Romanje ; 42 ; Supersong ; Začarano telo ; Hvala za ribe ; Nekoč nekje ; Moje luči ; Na konec sveta ; Greva dol ; Do kosti ; Prvi zadnji ; Nabiralka zvezd ; Hodi sam

001 Tabu
a) Popularna glasba - Slovenija - CD-plošče

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 5999328

72.
TORI Tango (glasbena skupina)
        For one touch [Zvočni posnetek] / Tori Tango. - [Podnart] : Klopotec, [2016] ([Austria] : Sony DADC). - 1 CD (62 min) : [stereo] ; 12 cm

Način dostopa (URL): http://www.juretori.com/ (predstavitev skupine in albuma). - "Recorded live in November 2015 and January 2016" --> embalaža. - Podatek o letnici izida z interneta. - Tori Tango: Jure Tori, harmonika, klavir, Kurt Bauer, violina, Ariel Cubria, kitara, vokal, Ewald Oberleitner, kontrabas. - Vsebina: Lavender's fields ; Habanera del puerto ; Rambling man ; Tengo tango ; The letter ; Accordions to the Goblins! ; La Vittoria ; Jutranji svit ; Dance of the trees ; En blanco ; Reinventango ; Luštkana ; Born in the storm ; Sanque nero. - Za mladino in odrasle

IZK CD 036 Klopotec
a) Plesna glasba - CD-plošče b) Popularna glasba - Harmonika - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče c) harmonikarji d) accordonisti e) tango

78.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1110243934

73.
TORI, Jure
        Wine café [Zvočni posnetek] / Jure Tori, [harmonika] Eduardo Contizanetti, [kitara in] Ewald Oberleitner, [bas]. - [Podnart] : Klopotec, [2012]. - 1 CD (64 min, 29 sek) : stereo ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.val202.si/2012/04/na-piedestal-jure-tori-tisti-wine-cafe/ - predstavitev skupine in albuma
Sorodni elektronski vir: http://www.juretori.com/ - predstavitev skupine in albuma

IZK CD 006 Klopotec
a) Popularna glasba - Harmonika - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) harmonikarji c) accordonisti

78.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1100431198

74.
        VREČA smeha 1 [Zvočni posnetek]. - Ljubljana : Panika Records, [2017]. - 1 CD (27 min, 41 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zgibanka ([4] str.). - (Pančkov svet)

Sorodni elektronski vir: https://panika.si/izdelek/vreca-smeha-1/ - predstavitev pesmi. - Na ov. tudi: Pesmice in pravljice v oblaku. - V zgibanki navodilo za igro "Skoki v vrečah" in pobarvanka

Vsebina:
Kurje, kravje, mačji rock'n'roll / Čarovnik Grega. Hobi / Damjan Perne. Fina družina / Damjana Golavšek. Naš pralni stroj / Mojca Robič. Telovadba / Maja Kokol. So ptički se ženili / Melita Osojnik. Čopkometer / Mojca in Kaličopko. Lepši svet / Mojca Robič. Dežne kapljice / Maja Kokol. Kolo / Sten Vilar. - Za predšolske in otroke do 8. leta

PANCD4366 Panika Records
a) Otroške pesmi - CD-plošče b) pesmi za otroke

784.67(086.76)
COBISS.SI-ID 1113819230

75.
        VREČA smeha 2 [Zvočni posnetek]. - Ljubljana : Panika Records, [2017]. - 1 CD (28 min, 18 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zgibanka ([4] str.). - (Pančkov svet)

Sorodni elektronski vir: https://panika.si/izdelek/vreca-smeha-2/ - predstavitev pesmi. - Na ov. tudi: Pesmice in pravljice v oblaku. - V zgibanki navodilo za igro "Skoki v vrečah" in pobarvanka

Vsebina:
Besedni direndaj / Damjana Golavšek. Izštevanka / Mojca Robič. Čokolada / Maja Kokol. Zajček bi se ženil rad / Melita Osojnik. Morje / Sten Vilar. Pa-pa - palačinke / Mojca in Kaličopko. Deželica Netunetam / Damjan Perne. Žabica žabica / Mojca Robič. Moja ura / Maja Kokol. Na podstrešju / Mojca in Kaličopko. - Za predšolske in otroke do 8. leta

PANCD4367 Panika Records
a) Otroške pesmi - CD-plošče b) pesmi za otroke

784.67(086.76)
COBISS.SI-ID 1113819486


79 FILM. GLEDALIŠČE. DRUŽABNE IGRE


76.
        CATCH me ; Turtle island [Garnitura]. - Olbernhau : Beleduc, cop. 2016. - 1 garnitura : les, barve ; v škatli, 39 x 40 x 6 cm + navodilo

Garnitura vsebuje 2 družabni igri na 2 lesenih ploščah, 6 želvic, 1 barvno kocko, 4 figure v 4 barvah, 1 kocko z živalicami. - Družabna igra. - Za 2 do 6 igralcev. - 28010. - Od 3. leta
a) družabne igre b) želve

793.5/.7(086.4)
COBISS.SI-ID 13927454

77.
        KOYAA [Videoposnetek] : [serija kratkih animiranih filmov] / režiser in producent Kolja Saksida ; režiser in producent Kolja Saksida ; scenarista Marko Bratuš, Kolja Saksida ; direktor fotografije Miloš Srdić ; avtor glasbe Miha Šajina. - [Ljubljana] : ZVVIKS, 2017. - 1 video DVD (ca 33 min) : barve, zvok (stereo, 5.1) ; 12 cm + 1 knjižica (22 str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.film-center.si/sl/novice/7520/kratki-animirani-filmi-koyaa-na-mednarodni-festivalski-poti/ - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. z embalaže. - Animirani filmi so brez dialogov. V dokumentarnem filmu o zakulisju ustvarjanja "Živjo, Koyaa!" tekst berejo v slov., angl. in hrv. - V spremni knjižici o animiranih filmih, o avtorju, nastajanju filmov, pedagoška gradiva in iztočnice za pogovor. - Produkcija: ZVVIKS, Radiotelevizija Slovenija, Studio dim. - Posneto 2017. - Prevajalec Jeremi Slak

Vsebina:
Razigrani avtomobilček
Zmrzljivi šal
Divji ležalnik
Plešoče nogavice
Leteči zvezek
Vztrajne nalepke
Lajf je čist odbit / scenarista Jure Karas, Kolja Saksida, p 2011 (pilotni film)
Dobro jutro, Dober dan, Dober večer (kratki gegi)
Živjo, Koyaa! (dokumentarni film o zakulisju in ustvarjanju) / režiserka Marina Andree Škop, scenaristka Pavlica Bajsić Brazzoduro. - Za predšolske in otroke do 7. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) lutkovni filmi d) lutkovni filmi za otroke e) slovenski animirani filmi

791.228(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113956702


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


78.
        ANGLEŠČINA. Preverjanje pisnega sporočanja na splošni maturi / [avtorji Peter Cigrovski ... [et al.] ; [strokovni urednik Gašper Ilc ; urednici Nika Schlamberger, Joži Trkov]. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2018 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 109 str. ; 30 cm. - (Maturitetni izpiti)

1.300 izv.

ISBN 978-961-6899-41-3
a) Angleščina - Matura - Vaje za srednje šole b) izpitne naloge za srednje šole c) rešitve

811.111(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 293284864

79.
        ARABŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2018 (printed in the EU). - 352 str. : ilustr. ; 14 cm

Nasl. in dodatek k nasl. v kolofonu: Priročnik za konverzacijo Lingea : slovensko-arabski. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Hrbtni nasl.: Arapski. - Potiskani notr. str. ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-961-94195-9-5
a) Arabščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) arabščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.411.21'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 294241024

80.
        ESEJ na maturi 2019 : [maturitetna romana: Andreï Makine: Francoski testament, Maja Haderlap: Angel pozabe] / Adrijana Špacapan ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Uvodna beseda / Boža Krakar Vogel: str. 7-8. - Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija: str. 51, 176

ISBN 978-961-01-5061-9
a) Makine, Andreï (1957-) - "Le testament français" - "Francoski testament" - Literarne študije b) Haderlap, Maja (1961-) - "Angel pozabe" - Literarne študije c) Esej - Matura - Priročniki d) Književnost - Matura - Priročniki e) francoski roman f) slovenski roman g) literarni komentarji h) književne vsebine i) šolski esej

821.09-31(035)
821.133.1.09Makine A.
821.163.6(436.5).09Haderlap M.
82.0-4:373.5.091.27(035)
COBISS.SI-ID 294790400

81.
        JAPONŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2018 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Nasl. in dodatek k nasl. v kolofonu: Priročnik za konverzacijo Lingea : slovensko-japonski. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94404-1-4
a) Japonščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) japonščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.521'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 294241792

82.
        MOJ prvi angleško-slovenski zvočni slovar : zvočna knjiga / [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - [10] kartonov v žepku : ilustr. ; 25 cm, karton 19 x 20 cm

Prevod dela: Mon premier imagier sonore d'anglais. - Za otroke od 5. leta dalje. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-4984-2
a) Angleščina - Slovenščina - Zvočni slovarji - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Slovenščina - Angleščina - Zvočni slovarji - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Zvočni slovarji - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke d) Slikovni slovarji - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke e) dvojezični slovarji

811.111'374=163.6(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 292432640

83.
PERKO, Janja, 1958-
        Slovenščina na ustni maturi 2019 : priročnik / Janja Perko, Marjana Hodak. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 284 str. ; 30 cm

1.700 izv. - Bibliografija: str. 283-284. - Kazala

ISBN 978-961-01-5062-6
a) Književnost - Matura - Priročniki b) Književnost - Matura - Učbeniki za srednje šole c) Slovenščina - Matura - Priročniki d) Slovenščina - Matura - Učbeniki za srednje šole e) svetovna književnost f) slovenska književnost g) literarna zgodovina h) literarna teorija i) slovenski knjižni jezik

821.09(075.3)
811.163.6(075.3)
37.091.27:821.09:373.5(035)
37.091.27:811.163.6:373.5(035)
COBISS.SI-ID 294781696

84.
        SLOVAR tujk : vademekum / zbrala in uredila Marjeta Zorec. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 491 str. ; 19 cm

2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 490-491

ISBN 978-961-7026-27-6
a) slovenščina b) tujke c) slovarji

811.163.6´373.45(038)
COBISS.SI-ID 93078785

85.
        SPRETNI slovar. Angleško-slovenski, slovensko-angleški : [in ne samo za šolo] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2018 (printed in the EU). - 752 str. ; 17 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Nasl. in dodatek k nasl. v kolofonu: Spretni slovar Lingea : angleško-slovenski in slovensko-angleški. - 2.000 izv. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-94404-5-2
a) Angleščina - Slovenščina - Slovarji b) Slovenščina - Angleščina - Slovarji c) Slovarji - Angleščina - Slovenščina d) dvojezični slovarji

811.111'374=163.6
811.163.6'374=111
COBISS.SI-ID 294553088

86.
        ŠVEDŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2018 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

Nasl. in dodatek k nasl. v kolofonu: Priročnik za konverzacijo Lingea : slovensko-švedski. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94195-8-8
a) Švedščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) švedščina za tujce c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.113.6'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 294240512


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


87.
        BIOLOGIJA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017 / [avtorji Aljoša Bavec ... [et al.] ; strokovna urednica Majda Kamenšek Gajšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2017 ([Ljubljana] : Present). - 343 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Maturitetni izpiti)

Nasl. na hrbtu: Biologija 2012-2017. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6899-40-6
a) Biologija - Vaje za maturo b) matura c) izpitne naloge za srednje šole

57(075.3)(079.1)
37.091.27:57(076.1)
COBISS.SI-ID 292867840

88.
DETELA, Jure
        Zbrane pesmi / Jure Detela ; uredil, opombe in spremno besedo napisal Miklavž Komelj. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 2 zv. (1747 str.) ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

400 izv. - O knjigi / M. K.: str. 7-26. - Pesmi za bitja iz tujih svetov / Miklavž Komelj: str. 1675-1713. - Življenjepisni podatki: str. 1714-1746. - Kazalo

ISBN 978-961-284-370-0
a) Detela, Jure (1951-1992) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.st.

821.163.6-1
821.163.6.09Detela J.
COBISS.SI-ID 294697728

89.
JAKOB, Jure
        Lakota / Jure Jakob. - 1. izd. - Ljubljana : LUD Literatura, 2018 (Begunje : Cicero). - 78 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

250 izv.

ISBN 978-961-7017-16-8

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 293976576

90.
        KI zmeraj lepše siješ : panorama madžarske poezije / [prevod Andrej Brvar ... et al.]. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 149 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

400 izv.

ISBN 978-961-284-371-7
a) Madžarska poezija - Antologije b) madžarski pesniki c) 20.-21.st

821.511.141-194
821.511.141.09-1:929
COBISS.SI-ID 294701568

91.
KOMELJ, Miklavž
        [Enajst]
        11 / Miklavž Komelj. - 1. izd. - Ljubljana : LUD Literatura, 2018 (Begunje : Cicero). - 96 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

250 izv.

ISBN 978-961-7017-17-5

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 293976832

92.
KRESLIN, Vlado
        Zakartana ura / Vlado Kreslin ; [spremna beseda Jani Virk]. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 105 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Ura, ki teče naprej / Jani Virk: str. 99-104

ISBN 978-961-284-400-4
a) Kreslin, Vlado (1953-)

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 294700544

93.
VOZLIČ-Ostreuch, Marija
        Moje pesmi / Marija Vozlič-Ostreuch ; [fotografija Niel Vozlič]. - Žalec : Medobčinska splošna knjižnica, 2012 ([Žalec] : Golc). - 51 str. : fotogr. avtorice ; 21 cm

150 izv. - Spremna besedila / Jolanda Železnik, Mitja Gobec, David Bedrač: str. 6-8

ISBN 978-961-91494-3-0
a) Vozlič-Ostreuch, Marija (1921-)

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 263757312


82-3 ROMANI


94.
ADEYEMI, Tomi
        Otroci krvi in kosti / Tomi Adeyemi ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 484 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: Children of blood and bone. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3836-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3837-5 (broš.)

821.111(73)-31
COBISS.SI-ID 295302144

95.
ALCOTT, Louisa May, 1832-1888
        Usodno hrepenenje / Louisa May Alcott ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 252 str. ; 22 cm

Prevod dela: A long fatal love chase. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 21 cm. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7049-10-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-7049-11-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 294771456

96.
ALLNUTT, Luke
        Lastimo si nebo / Luke Allnutt ; [prevedla Ana Koren]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 374 str. ; 20 cm

Prevod dela: We own the sky. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3794-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3795-8 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 294797568

97.
AUST, Kurt
        Mrtvi tek / Kurt Aust ; prevedla Irena Mihelj. - Ljubljana : Beletrina : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2018. - 450 str. : ilustr. ; 23 cm

Izv. stv. nasl.: Dødt løp. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-284-401-1 (Beletrina)
a) Tour de France (kolesarska dirka) - V leposlovju b) Kolesarstvo - Športna tekmovanja - Francija - V leposlovju c) Umori - V leposlovju d) Vrhunski šport - Organizirani kriminal - V leposlovju e) Policija - Kazenske preiskave - Norveška - V leposlovju

821.113.5-312.4
COBISS.SI-ID 295070208

98.
BACH, Tabea
        Otok kamelij / Tabea Bach ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 310 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Die Kamelien-Insel. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-5216-3

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 294262272

99.
BACKMAN, Fredrik
        Mi smo medvedi! / Fredrik Backman ; [iz angleščine prevedla Katarina Jerin]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 484 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Björnstad; prevedeno iz angl. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5272-9

821.113.6-311.2
COBISS.SI-ID 294375424

100.
BATOR, Joanna
        Temno, skoraj noč / Joanna Bator ; prevedla Jana Unuk. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 525 str. ; 21 cm

Prevod dela: Ciemno, prawie noc. - 400 izv. - Nagroda Nike, 2013

ISBN 978-961-282-264-4

821.162.1-312.4
COBISS.SI-ID 294804480

101.
BLAGUS, Ivan
        Poslednja tableta : roman / Ivan Blagus. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 281 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-20-5
a) Moški - Življenjska obdobja - V leposlovju b) Kriminaliteta - Slovenija - V leposlovju c) Slovenija - Tranzicija - V leposlovju d) Slovenija - Družbene razmere - 20.-21.st. - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 293614336

102.
BRONTË, Anne, 1820-1849
        Agnes Gray [!] / Anne Brontë ; [prevedla Karmen Murovec]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 2 zv. (147; 134 str.) ; 21 cm

Prevod dela: Agnes Gray [i. e. Grey]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-696-1 (trda vezava, zv. 1)
ISBN 978-961-246-697-8 (trda vezava, zv. 2)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 291434240

103.
BRYNDZA, Robert
        Zadnji dih / Robert Bryndza ; [prevedla Eva Žerjav]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 361 str. ; 20 cm

Prevod dela: Last breath

ISBN 978-961-00-3817-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3818-4 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 295091712

104.
CARLAN, Audrey
        Duša / Audrey Carlan ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 255 str. ; 20 cm. - (Serija Čutnost)

Prevod dela: Soul. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [256]

ISBN 978-961-00-3792-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3793-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 294754304

105.
CARLAN, Audrey
        Življenje / Audrey Carlan ; [prevedla Sabina Noble]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 260 str. ; 20 cm. - (Serija Čutnost ; 4)

Prevod dela: Life. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [261]

ISBN 978-961-00-3832-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3833-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 295276544

106.
CHILD, Lee
        Polnočna linija / Lee Child ; [prevod Sonja Uran Šinigoj]. - Izola : Meander, 2018. - 371 str. ; 22 cm

Prevod dela: The midnight line. - 500 izv.

ISBN 978-961-6951-69-2

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 294785536

107.
CHILD, Lee
        Potezna šibrovka / Lee Child ; [prevod Janez Lavtižar]. - Izola : Meander, 2018. - 416 str. ; 22 cm

Prevod dela: Persuader. - 500 izv.

ISBN 978-961-6951-70-8

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 294991360

108.
COBEN, Harlan, 1962-
        Prevara / Harlan Coben ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 346 str. ; 20 cm

Prevod dela: Fool me once. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [347]

ISBN 978-961-00-3838-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3839-9 (broš.)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 295328512

109.
CRANE, Stephen, 1871-1900
        Maggie, dekle z ulice / Stephen Crane ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 95 str. ; 22 cm

Prevod dela: Maggie, a girl of the streets. - O avtorju na zadnji str. ov. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 21 cm. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7049-06-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-7049-07-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 294420480

110.
D'AVENIA, Alessandro
        Umetnost krhkosti : kako ti Leopardi lahko reši življenje / Alessandro D'Avenia ; [prevod Vesna Velkovrh Bukilica]. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 239 str. ; 21 cm

Prevod dela: L'arte di essere fragili. - 800 izv. - [Prevodi Leopardijevih del v slovenščino] / [Vesna Velkovrh Bukilica]: str. 231-232

ISBN 978-961-04-0503-0
a) Leopardi, Giacomo (1798-1837) - Idejni nazori - V leposlovju b) Italijanski pesniki - Branje - V leposlovju c) Književnost - Filozofija življenja - V leposlovju d) Življenjska obdobja - Smisel - V leposlovju e) Življenjska modrost - V leposlovju f) knjige g) umetnost h) mladost i) odraščanje j) ljubezen k) sreča l) smisel življenja m) starost n) smrt o) roman v pismih p) pisemski roman

821.131.1-311.2
821.131.1-312.7
COBISS.SI-ID 294976512

111.
DEKLEVA, Milan
        Inštitut doktorja Faulstaffa / Milan Dekleva. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 150 str. ; 21 cm

600 izv.

ISBN 978-961-282-319-1
a) Raziskovalne institucije - Slovenija - V leposlovju b) Raziskovalci - Nelojalna konkurenca - V leposlovju c) Družinski odnosi - V leposlovju d) Travmatične izkušnje - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 294832384

112.
DODD, Christina
        Nadvse zaželena dama / Christina Dodd ; [prevod Tadeja Pečkaj]. - Ig : Kiroja, 2018. - 266 str. ; 22 cm. - (Zbirka Družina Fairchild ; 1) (Daisy)

Prevod dela: A well pleasured lady. - Broš. izd. meri 21 cm. - 300 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-94300-5-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-94300-6-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 294555904

113.
DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič
        Zapiski iz mrtvega doma / Fjodor Mihajlovič Dostojevski ; prevedel [in spremna beseda] Borut Kraševec. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 447 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Zapiski iz mertvogo doma. - 800 izv. - O zapiskih iz Mrtvega doma / Borut Kraševec: str. 427-447

ISBN 978-961-284-375-5
a) Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) - Literarne študije b) Zapori - Rusija - 19.st. - V leposlovju c) Delovna taborišča - Sibirija - V leposlovju d) Prisilno delo - V leposlovju e) Obsojenci - Medosebni odnosi - V leposlovju f) ruski roman g) ruski pisatelji h) 20.st.

821.161.1-311.2
821.161.1.09Dostoevskij F. M.
COBISS.SI-ID 295070976

114.
FITZEK, Sebastian
        Strah pred letenjem 7A : [psihološka srhljivka] / Sebastian Fitzek ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 367 str. ; 20 cm

Prevod dela: Flugangst 7A. - Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [368]

ISBN 978-961-00-3830-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3831-3 (broš.)

821.112.2-312.4
COBISS.SI-ID 295276032

115.
FORCE, Marie
        Usodna pravica : [še en škandal v Watergatu, le da je tokrat umor ---] / Marie Force ; prevod Branka Šnet Oset. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 443 str. ; 22 cm

Prevod dela: Fatal justice. - Podnasl. na ov. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd.

ISBN 978-961-7035-61-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-62-9 (mehka vezava)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 94292481

116.
GABORIAU, Émile, 1832-1873
        Primer Lerouge / Émile Gaboriau ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 348 str. ; 22 cm

Prevod dela: L'affaire Lerouge. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 21 cm

ISBN 978-961-7049-08-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-7049-09-1 (broš.)

821.133.1-312.4
COBISS.SI-ID 294771200

117.
GOUNELLE, Laurent
        In našel boš zaklad, ki spi v tebi : [roman] / Laurent Gounelle ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrovič in Borut Petrovič Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 320 str. ; 20 cm

Prevod dela: Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. - Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3834-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3835-1 (broš.)

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 295299328

118.
GRACIE, Anne
        Moj popolni valček / Anne Gracie ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 461 str. ; 22 cm. - (Merridewove sestre ; knj. 2)

Prevod dela: Dime si fue un engáno. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7035-63-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-64-3 (mehka vezava)

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 94293249

119.
GREEN, John, 1977-
        Neskončen stolp želv / John Green ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger ; spremna beseda Breda Jelen Sobočan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 280 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Turtles all the way down. - 600 izv. - Delaš s tistim, kar imaš! / Breda Jelen Sobočan: str. 261-[281]

ISBN 978-961-01-5152-4
a) Duševne bolezni - V leposlovju - Romani b) Obsesivno kompulzivna motnja - V leposlovju - Romani

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 294324224

120.
HARDT, Helen
        Hrepenenje / Helen Hardt ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 284 str. ; 20 cm

Prevod dela: Craving. - Tiskano po naročilu. - "Talonova in Jadina zgodba se nadaljuje v romanu Obsedenost" --> str. 277. - O avtorici: str. [287]

ISBN 978-961-00-3801-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3802-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 294895360

121.
HILTON, L. S.
        Ultima / L. S. Hilton ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 342 str. ; 20 cm

Prevod dela: Ultima. - Tiskano po naročilu. - "... zaključek uspešnice, ki se je začela z Maestro" --> prednja str. ov.

ISBN 978-961-00-3803-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3804-7 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 294905088

122.
HOČEVAR, Zoran
        Tole zdaj / Zoran Hočevar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 175 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 117)

500 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-087-4
a) Slovenski pisatelji - Vsakdanje življenje - V leposlovju b) Očetje in hčere - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 294752768

123.
HRAIN, Ines
        Najdebelejša / Ines Hrain ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2018. - 319 str. : sl. avtorice ; 22 cm

Prevod dela: Najdeblja. - Povečani tisk. - 350 izv. - Beseda o avtorici: str. 318-319

ISBN 978-961-7048-01-8

821.163.42-311.2
COBISS.SI-ID 294819072

124.
KELLY, Martha Hall
        Dekleta španskega bezga / Martha Hall Kelly ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 523 str. ; 20 cm

Prevod dela: Lilac girls. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3821-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3822-1 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 295153408

125.
KLEYPAS, Lisa
        Srce vedno zmaga : drugi del serije Ravenelovi / Lisa Kleypas ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 407 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Marrying Winterborne. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5217-0

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 294658560

126.
KO, Lisa
        Tisti, ki odhajajo / Lisa Ko ; [prevod Tanja Goršič]. - Izola : Meander, 2018. - 408 str. ; 22 cm

Prevod dela: The leavers. - 500 izv.

ISBN 978-961-6951-66-1

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 294250496

127.
KOMEL, Mirt
        Medsočje / Mirt Komel. - Novo mesto : Goga, 2018. - 350 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - O avtorju in delu na zadnjem ov. / Mladen Dolar. - Uredniško pojasnilo / Mirko Melt: str. 9-11

ISBN 978-961-277-202-4

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 294275584

128.
KREČIČ, Jela
        Knjiga drugih / Jela Krečič. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 319 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

700 izv. - O avtorju in delu na zavihkih

ISBN 978-961-284-372-4

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 294698496

129.
KREFELD, Michael Katz
        Grob greha / Michael Katz Krefeld ; [iz nemščine prevedla Anja Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 382 str. ; 20 cm

Prevod dela: Sekten; prevedeno iz nem.

ISBN 978-961-00-3812-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3813-9 (broš.)

821.113.4-312.4
COBISS.SI-ID 295043584

130.
KUŠAR, Nani
        Julija / Nani Kušar Žibert. - Šmarješke Toplice : Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 193 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-642-8
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 288715264

131.
KUŠAR, Nani
        Preko meje / Nani Žibert. - Šmarješke Toplice : Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 154 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-707-4
ISBN 961-246-707-2 !
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 292093440

132.
LEE, Geneva
        Kraljevsko poželenje / Geneva Lee ; [prevedla Barbara Trobentar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 268 str. ; 20 cm

Prevod dela: Crave me

ISBN 978-961-00-3819-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3820-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 295095552

133.
LINDSEY, Johanna
        Zimske strasti / Johanna Lindsey ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 478 str. ; 22 cm

Prevod dela: The fires of winter. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 19 cm. - 1. del serije o družini Haardrad

ISBN 978-961-7035-59-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-60-5 (mehka vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 94294785

134.
LUKAN, Marko
        Nagrada : zgodba o dobrih ljudeh / Marko Lukan. - 1. izd. - Jesenice [i. e.] Mokronog : 5KA Izobraževanja, 2018 ([Dob] : Grafika 3000). - 248 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-93846-4-0

821.163.6-3111.2
COBISS.SI-ID 293584640

135.
MACLEAN, Sarah
        Vojvodinja se ločuje / Sarah MacLean ; [prevedla Daša Perme Jurjavčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 411 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih) (Škandali in barabe ; knj. 3)

Prevod dela: The day of the duchess. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5222-4

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 294936064

136.
MATOS, Silva
        Nevidne vezi / Silva Matos ; [spremni besedi Andrej Šegula, Martin Lisec]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva družba, 2018 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 184 str. : ilustr. ; 22 cm

400 izv. - Knjigi na pot / Andrej Šegula: str. 7-9. - Krhkost navidezne gotovosti / Martin Lisec: str. 10-12

ISBN 978-3-7086-1002-3
a) Posvojeni otroci - V leposlovju b) Dekleta - Odraščanje - V leposlovju c) Matere in hčere - V leposlovju d) Romi e) družina f) rejništvo g) medosebni odnosi h) psihoterapija

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 294146048

137.
MEDEIROS, Teresa
        Tvoja do jutra / Teresa Medeiros ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 339 str. ; 22 cm

Prevod dela: Yours until down. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. - O avtorici: str. [340]. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7035-67-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-68-1 (mehka vezava)
a) ljubezenski romani b) romantične zgodbe c) zgodovinske romance

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 94294273

138.
MERCIER, Jean, 1964-
        Živčni zlom v župnišču / Jean Mercier ; [prevod Špela Žakelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 153 str. ; 19 cm

Prevod dela: Monsieur le curé fait sa crise. - 1.000 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7019-07-0

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 294760448

139.
NEMEC, Alen, 1990-
        Mečevalec. [Knj. 1, Vstajenje mečevalca] / Alen Nemec ; [ilustrirala Tamara Rimele]. - Murska Sobota : samozal., 2017 (Koper : Vek). - 339 str. : ilustr. ; 25 cm

Ov. nasl. - 400 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-288-012-5

821.163.6-312.9
COBISS.SI-ID 291600896

140.
NOVAK Oiseau, Nina
        Kjer morje poljublja nebo : roman / Nina Novak Oiseau ; [ilustracije Neža Trobec ; spremna beseda Katra Hribar Frol]. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2017. - 144 str. : ilustr. ; 22 cm

300 izv. - Kjer duša poljubi dušo, se rodi zgodba / Katra Hribar Frol: str. 5-6

ISBN 978-961-288-067-5

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 292447744

141.
PAASILINNA, Arto
        Ladjar z lepimi stopali / Arto Paasilinna ; [iz nemščine prevedel Brane Čop]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 213 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Parasjalkainen laivanvarustaja; prevedeno iz nem. - 2.200 izv.

ISBN 978-961-01-5211-8

821.511.111-311.2
COBISS.SI-ID 294418176

142.
PERAT, Katja
        Mazohistka / Katja Perat ; [spremna beseda Manca G. Renko]. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 237 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

800 izv. - Povedati vse / Manca G. Renko: str. 231-236

ISBN 978-961-284-373-1

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 294698752

143.
PETERLIN, Matejka
        Iz dnevnika mlade družine / Matejka Peterlin ; [ilustracije Boštjan Petaros]. - Trst : Mladika, 2018 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 91 str. : ilustr. ; 23 cm

Knjigi na pot / Manica Maver: str. 5-7. - O avtorici: str. [93]. - Povečani tisk

ISBN 978-88-7342-259-4
a) Družina - V leposlovju

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 10119148

144.
PREŽIHOV Voranc
        Požganica : roman iz prevratnih dni / Prežihov Voranc ; [spremna beseda Mateja Ratej]. - Ljubljana : Beletrina ; [Ravne na Koroškem] : Prežihova ustanova, 2018. - 501 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

600 izv. - Moja domovina je jazbina! / Mateja Ratej: str. 479-500

ISBN 978-961-284-377-9 (Beletrina)

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 294699520

145.
PRIDE, B. L.
        Monstrum. Knj. 1, Serva me / [avtor B. L. Pride]. - Maribor : Fabulist, 2018. - 508 str. ; 21 cm

200 izv. - Avtorstvo navedeno v kolofonu in na ov.

ISBN 978-961-94187-3-4

821.163.6-3
COBISS.SI-ID 94473473

146.
PRITAM, Amrita, 1919-2005
        Pinjar / Amrita Pritam ; prevedla Maja Kraigher. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 118 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Pinjar. - 500 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-086-7
a) Dekleta - Ugrabitve - Indija - V leposlovju b) Muslimani - Maščevanje - Hindujci - V leposlovju c) Ženske - Družbeni položaj - V leposlovju

821.214.27-311.2
COBISS.SI-ID 294182400

147.
PUSTOVRH Puc, Tina
        [Enajst]
        11 enajst : zgodba o umetnosti življenja, zgodba o brezmejni ljubezni, zgodba o večnosti obstoja / Tina Pustovrh Puc. - Ljubljana : Immensa, 2017 ([Ljubljana] : DZS - grafik). - 221 str. ; 21 cm

580 izv.

ISBN 978-961-94192-0-5

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289411584

148.
REZAR, Andrej, 1970-
        Vonj zatona : boj proti kozorogovi bratovščini / Andrej Rezar. - Medvode : samozal., 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 246 str. ; 25 cm

ISBN 978-961-288-333-1
a) Nadčutno doživljanje - V leposlovju b) Tajne organizacije - V leposlovju c) zarote d) korupcija

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 294203648

149.
SELIČ, Lojze
        Usodne odločitve / Lojze Selič. - Celje : Grafika Gracer, 2017 (Celje : Grafika Gracer). - 400 str. ; 24 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6992-28-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 291475968

150.
SHUPE, Joanna
        Baron / Joanna Shupe ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 332 str. ; 20 cm

Prevod dela: Baron. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3799-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3800-9 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 294844928

151.
STOJIČIĆ, Goran
        Nespečni / Goran Stojičić ; [prevedla Tatjana Cestnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 246 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Besani. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-5139-5

821.163.41-32
COBISS.SI-ID 294275328

152.
STURMAN, Primož
        Gorica je naša / Primož Sturman ; [spremna beseda Jurij Hudolin]. - Maribor : Litera, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 113 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - Fizična in mentalna dezintegracija / Jurij Hudolin : str. 105-112. - O avtorju: str. 113

ISBN 978-961-7018-96-7

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 94539521

153.
ŠTIGLIC, Nejka
        Drugačna barva dežja : roman / Nejka Štiglic. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 2 zv. (206; 194 str.) ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - "Roman Drugačna barva dežja je drugi del serije knjig Drugačne barve ..." --> zadnji zavihek ov.

ISBN 978-961-7033-32-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-7033-33-5 (zv. 2)
a) Katastrofe - Preživetje - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.163.6-312.9
COBISS.SI-ID 294345216

154.
TITAN, Robert, 1972-
        Graščina : gotska povest / Robert Titan Felix ; [grafike Katja Titan]. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2017. - 205 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Udrihač sodobni roman)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94189-6-3

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 93133569

155.
VRŠČAJ, Tina
        Plašč / Tina Vrščaj. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 171 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-282-327-6

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 294870016

156.
WALSH, Rosie
        Moški, ki ni poklical / Rosie Walsh ; [prevedla Danica Križman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 359 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: The man who didn't call. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-5200-2

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 294844160

157.
WARE, Ruth
        Igra laži / Ruth Ware ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 368 str. ; 20 cm

Prevod dela: The lying game. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3796-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3797-2 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 294835968

158.
WIGGS, Susan
        Konjarjeva hči / Susan Wiggs ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 458 str. ; 22 cm. - (Prigode Calhounovih ; knj. 2)

Prevod dela: The horsemaster´s daughter. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7035-73-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-74-2 (mehka vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 94395905


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


159.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Kako sem postal socialist in drugi spisi / Ivan Cankar ; [izbral in spremno besedo napisal Primož Vitez]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 326 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 360)

800 izv. - Uporni duh Cankarjevega socializma / Primož Vitez: str. 303-326

ISBN 978-961-01-5187-6
a) Cankar, Ivan (1876-1918) - Politični nazori b) Cankar, Ivan (1876-1918) - Literarne študije c) Slovenska kultura - V leposlovju

821.163.6-4
821.163.6.09Cankar I.
COBISS.SI-ID 294727936

160.
DEBELJAK, Aleš, 1961-2016
        Saj grem samo mimo : razglednice Aleša Debeljaka / [avtorji [besedila] Erica Johnson Debeljak ... [et al.] ; prevod iz angleščine Andrej E. Skubic, prevod iz hrvaščine Višnja Fičor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 199 str. : ilustr. ; 30 cm

Fotogr. na notr. str. ov. - 600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-5261-3
a) Debeljak, Aleš (1961-2016) - Korespondenca b) Debeljak, Aleš (1961-2016) - Spomini sodobnikov c) slovenski pesniki d) 20.-21.st. e) razglednice f) pisma g) pisno sporočanje

821.163.6-6
821.163.6-94
929Debeljak A.(044.2)
COBISS.SI-ID 294668288

161.
KLANČAR, Anja
        Ko izgubiš --- : zgodba o prebolevanju samomora v družini / Anja Klančar ; [spremne besede Bogdan Dolenc ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 102 str. ; 19 cm

600 izv.

ISBN 978-961-04-0486-6
a) Samomori - Starši - Spomini b) Smrt - Doživljanje - Hčere - Spomini c) žalovanje d) duševna stiska e) osebna doživetja

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 294004736

162.
KRLEŽA, Miroslav
        Izlet v Rusijo 1925 / Miroslav Krleža ; prevedla Mica Matković ; [spremna beseda Andraž Jež]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Matformat). - 282 str. ; 22 cm. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 9)

Prevod dela: Izlet u Rusiju 1925. - 400 izv. - Spremna beseda / Andraž Jež: str. 245-282. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7003-21-5
a) Krleža, Miroslav (1893-1981) - "Izlet u Rusiju 1925" - Literarne študije b) Sovjetska zveza - Potopisi c) kulturna zgodovina d) politične razmere e) gospodarske razmere f) družbene razmere g) leninizem h) 1925

821.163.42-992
821.163.42.09Krleža M.
308(47)"1925"
COBISS.SI-ID 292388608

163.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Vojni dnevniki 1939-1945 / Astrid Lindgren ; [prevod Neva Brun]. - Ljubljana : Forma 7, 2018 ([Radovljica] : Tiskarna, knjigoveznica). - 183 str. ; 21 cm

Prevod dela: Krigsdagböcker 1939-1945. - Nasl. na ov.: Vojni dnevniki : 1939-1945. - 300 izv. - O avtorici na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7000-13-9
a) Lindgren, Astrid (1907-2002) - Dnevniki - 1939-1945 b) Svetovna vojna 1939-1945 - Švedska - V leposlovju

821.113.6-94"1939/1945"
COBISS.SI-ID 294903552

164.
MARÍAS, Javier
        Benetke, interier / Javier Marías ; [prevedla Marjeta Drobnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 44 str. ; 20 cm. - (Zbirka S poti)

Prevod dela: Venecia, un interior. - 400 izv.

ISBN 978-961-282-318-4
a) Mesta - Italija - V leposlovju b) Benetke - Potopisi c) mestno življenje d) meščani e) turisti

821.134.2-992
COBISS.SI-ID 294732544

165.
PETKOVŠEK, Matija
        Doživljaji iz svetovne vojne : dnevnik vojaka 97. tržaškega pehotnega polka (1914-1918) / Matija Petkovšek ; [fotografije, uvod Robert Brus ; zemljevidi Tanja Koželj]. - 1. izd. - Hotedršica : samozal. R. Brus, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 143 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Zvd. na spojnih listih. - Uvod / Robert Brus: str. 5-13. - Spomini slovenskega vojaka 97. pehotnega polka / Marko Štepec: str. 15-18. - Bibliografija: str. 143

ISBN 978-961-288-224-2
a) Petkovšek, Matija - Dnevniki - 1914-1919 b) Svetovna vojna 1914-1918 - Dnevniki

94(100)"1914/1918"(092)
929Petkovšek M."1914/1919"
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 293388800

166.
ROGERS, Lindsay, 1901-1962
        Partizanski kirurg / Lindsay Rogers ; [prevedla in spremno besedo ter opombe napisala Alenka Puhar]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 304 str., [15] str. pril. : zvd. ; 25 cm

Prevod dela: Guerilla surgeon. - 1.500 izv. - Kri in druge stvari / Alenka Puhar: str. 9-48. - Predgovor / Bernard Freyberg: str. 49-50

ISBN 978-961-282-314-6
a) Rogers, Lindsay - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Jugoslavija - Spomini c) Jugoslavija - NOB - 1943-1945 - Spomini d) partizansko zdravstvo e) saniteta f) partizanske bolnišnice g) zdravniki h) Novozelandci

94(497.1)"1943/1945"(092)
821.111(931)-94"1943/1945"
COBISS.SI-ID 294629120

167.
ROWLING, J. K.
        Zelo dobra življenja : o postranskih koristih neuspeha in moči domišljije / J. K. Rowling ; [prevedel Jakob J. Kenda]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 69 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Very good lives. - 1.500 izv. - O avtorici: str. [72-73] in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-5137-1
a) Življenjska modrost - V leposlovju

821.111-32
COBISS.SI-ID 293433088

168.
RUGELJ, Samo
        Triglavske poti : hvalnica hoji in potepanja na vrh Slovenije / Samo Rugelj ; [fotografije Vladimir Habjan ... [et al.] ; zemljevida in profila poti Kartografija]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 284 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7050-04-2
a) Rugelj, Samo (1966-) - Spomini b) Planinstvo - Slovenija - V leposlovju c) Triglav - V leposlovju d) pohodništvo e) planinske poti f) planinski vzponi g) prijateljstvo h) osebna doživetja

821.163.6-94
796.52(234.323.6Triglav)(092)
COBISS.SI-ID 294324736

169.
ŠALEHAR, Miha
        Duh česa : [izbrane kolumne] / Miha Šalehar ; [ilustrirala Neja Engelsberger]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 258 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-4688-9

821.163.6-92
COBISS.SI-ID 294742272


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


170.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
        Kraljična na zrnu graha / Hans Christian Andersen ; ilustriral Marjan Manček ; prevedla Silvana Orel Kos. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice) (Najlepše pravljice / Mladinska knjiga)

1.200 izv.

ISBN 978-86-11-16543-1
a) Kraljične - V otroškem leposlovju b) preizkušnje c) plemstvo

821.113.4-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 294364928

171.
ARNUŠ Pupis, Tina
        Božo in Vili / Tina Arnuš Pupis ; ilustrirala Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 45 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miškolinke)

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-285-2
a) Velikani - Škratje (bajeslovna bitja) - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) dom c) palčki d) dogodivščine e) pravljični junaki f) medbesedilnost

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 293389056

172.
BRGLEZ, Polona, 1990-
        Tinetovo skrivnostno darilo / Polona Brglez ; ilustracija Petra Vučko - Bibi. - Zreče : samozal. P. Brglez, 2018 ([Brežice] : Primus). - [24] str. : ilustr. ; 21 cm

Tisk na zahtevo. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-288-356-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 294341632

173.
DEŽMAN, Katarina
        Draga luna, lahko noč / Katarina Dežman ; [ilustrirala] Mojca Fo. - Ljubljana : samozal. K. Dežman, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [30] str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-288-325-6
a) Luna - V otroškem leposlovju b) lunine mene c) spremembe d) pripoved v verzih e) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 294099456

174.
DJURAŠEVIĆ, Marlene
        Fufi in orjaške stopnice / Marlene Djurašević ; [ilustrirala] Mojca Fo. - Ljubljana : samozal. M. Djurašević, 2017 (Koper : Mvisual). - [24] str. : ilustr. ; 31 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-288-060-6
a) Hrčki - V otroškem leposlovju b) Domišljija - Strah - V otroškem leposlovju c) sanje d) živali v domišljiji e) hišni ljubljenci

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 292308480

175.
EMILIANI, Lucia
        Izgubljeno jajce / Lucia Emiliani ; ilustrirala Maria Smirnovaite. - Jezero : Morfemplus, 2018 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Gozdne pravljice)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Uganka življenja / Igor Saksida: str. 1. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6988-89-6
a) Jajca - V otroškem leposlovju b) mladiči c) pujsi d) vidre e) prijateljstvo f) ptice g) iskanje h) mame i) matere

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 291191808

176.
EMILIANI, Lucia
        Sonce potrebuje pomoč / Lucia Emiliani ; ilustrirala Maria Smirnovaite. - Jezero : Morfemplus, 2018 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Gozdne pravljice)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Dobro jutro, sonce! / Igor Saksida: str. 1

ISBN 978-961-6988-88-9
a) Gozdne živali - V otroškem leposlovju b) Sonce - Voda - V otroškem leposlovju c) vidre d) pujsi e) prijateljstvo f) pomoč g) humor h) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 291201792

177.
GOHY, Amélie
        Super wings, čas je za polet. Čarobne dude : na Škotsko! / [besedilo Amelie Gohy ; prevedel Lovro Gaberšek]. - [Zagreb] : Egmont, [2018] ([Zagreb : AKD]). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: La comemuse enchantee. - Avtorica navedena v kolofonu. - 4.000 izv.

ISBN 978-953-13-1592-0

821.133.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293146624

178.
GOHY, Amélie
        Super wings, čas je za polet. Najboljši recept : v Pariz! / [besedilo Amelie Gohy ; prevedel Lovro Gaberšek]. - Zagreb : Egmont, 2018 ([Zagreb] : AKD). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Un recette trois etoiles - a [!] Paris!. - Avtorica navedena v kolofonu. - 4.000 izv.

ISBN 978-953-13-1594-4

821.133.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293189632

179.
GOHY, Amélie
        Super wings, čas je za polet. Princeskini psički : v Anglijo! / [besedilo Amelie Gohy ; prevedel Lovro Gaberšek]. - [Zagreb] : Egmont, [2018] ([Zagreb] : AKD). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela:Les petits chiens de son altesse - en Angleterre!. - Avtorica navedena v kolofonu. - 4.000 izv.

ISBN 978-953-13-1595-1

821.133.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293190144

180.
GOHY, Amélie
        Super wings, čas je za polet. Vikinško potovanje : na Norveško! / [besedilo Amelie Gohy ; prevedel Lovro Gaberšek]. - [Zagreb] : Egmont, [2018] ([Zagreb] : AKD). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Le courage des Vikings- en Norvege!. - Avtorica navedena v kolofonu. - 4.000 izv.

ISBN 978-953-13-1593-7

821.133.1-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 293189120

181.
        GOZDNE živali / [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Forest animals. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-5043-5
a) Gozdne živali - Knjige za otroke b) kartonke

087.5
591.9(253)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 292838656

182.
HORN, Alice
        Halo? Halo, mami! / Alice Horn ; [ilustracije] Joëlle Tourlonias ; [prevod Ina Boš]. - Ljubljana : Kres, 2018 (printed in China). - [26] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Hallo? Hallo, Mama!. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-250-128-0
a) Matere in hčere - V otroškem leposlovju b) Telefonski pogovori - V otroškem leposlovju c) domišljija d) igre e) velike tiskane ćrke

821.112.2-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 294058496

183.
HORN, Alice
        Halo? Halo, oči! / Alice Horn ; [ilustracije] Joëlle Tourlonias ; [prevod Ina Boš]. - Ljubljana : Kres, 2018 (printed in China). - [26] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Hallo? Hallo, Papa!. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-250-129-7
a) Očetje in sinovi - V otroškem leposlovju b) Telefonski pogovori - V otroškem leposlovju c) domišljija d) igre e) velike tiskane črke

821.112.2-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 294058752

184.
JANISCH, Heinz
        "Majhno težavo imam," je rekel medved / Heinz Janisch ; ilustrirala Silke Leffler ; prevedla Tina Mahkota. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2018 (tiskano v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Ich habe ein kleines Problem, sagte der Bär. - 400 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6994-40-8
ISBN 978-961-69940-8 ! (napačen ISBN)
a) Medvedi - Osamljenost - V otroškem leposlovju b) muhe c) prijateljstvo d) pomoč e) poklici f) svetovanje g) živali v domišljiji

821.112.2(436)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 293894144

185.
JELUŠIČ, Aleksandra
        Dogodivščine glavnika Kodra, krtka Robija in črvička Mufa / Aleksandra Jelušič Pika ; ilustrirala Nataša Gregorič. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2018. - 27 str. : ilustr. ; 28 cm

Tisk po naročilu

ISBN 978-961-94402-4-7
a) velike tiskane črke

821.163.6-93-3
COBISS.SI-ID 94483713

186.
KANIEWSKA, Paulina
        Neverjetni 2 / [zgodbo priredila Paulina Kaniewska ; prevedla Hana Cirman]. - Zagreb : Egmont, 2018. - 64 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Incredibles 2

ISBN 978-953-13-1622-4

087.5
COBISS.SI-ID 294364672

187.
KOKELJ, Nina
        Urice z dojenčkom / Nina Kokelj ; ilustrirala Bojana Dimitrovski. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2018 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 28 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7047-06-6
a) Deklice - Igre - V otroškem leposlovju b) Igrače - Dojenčki - V otroškem leposlovju c) materinstvo

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 294732288

188.
KOS, Gaja
        Grdavši in presenečenje / Gaja Kos ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-290-6
a) Pošasti - V otroškem leposlovju b) drugačnost c) družina d) fantastična bitja e) presenečenje f) vsakdan g) gravžarije

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 293390592

189.
KOŠMRLJ, Mojca
        O miški, ki je iskala sir / Mojca Košmrlj ; ilustrirala Daša Simčič. - Jezero : Morfemplus, 2018 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7034-02-8
a) ločevanje odpadkov b) eko pravljica c) ekološka vsebina d) ekološka pravljica

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 291942144

190.
KREMPL, Urša
        Kdo se boji višine in druge zgodbe v sličicah / Urša Krempl ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Domžale : Studio Hieroglif, 2018. - 41 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-94438-0-4
a) slikopisi

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 295059456

191.
MACDONALD, Alan, 1958-
        Umazani Berti in pirat! / napisal Alan MacDonald ; ilustriral David Roberts ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umazani Berti ; 17)

Prevod dela: Dirty Bertie. Pirate!. - 500 izv.

ISBN 978-961-7035-57-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-58-2 (broš.)

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 94182401

192.
MACDONALD, Alan, 1958-
        Umazani Berti in smrad! / napisal Alan MacDonald ; ilustriral David Roberts ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 94 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umazani Berti ; 16)

Prevod dela: Dirty Bertie. Pong!. - 500 izv.

ISBN 978-961-7035-55-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-7035-56-8 (broš.)

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 94182145

193.
MAJHEN, Zvezdana
        Ugibam, uganem! / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Erika Omerzel Vujić. - Domžale : Studio Hieroglif, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 41 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. - Ilustr. na sprednjih spojnih listih

ISBN 978-961-94233-9-4
a) Uganke - V otroškem leposlovju b) velike tiskane črke

821.163.6-93-193.1
087.5
COBISS.SI-ID 294726144

194.
MALÍK, Jan
        Žogica Nogica [Dva medija] / Jan Malík ; ilustriral Peter Škerl ; prevedel Pavel Holeček ; za slikanico priredil Milan Dekleva. - 2. dopolnjena izd. z dodanim zvočnim zapisom. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk)
42 str. : ilustr. ; 27 cm
1 CD (46 min) : stereo ; 12 cm
(Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Míček Flíček. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-4265-2

821.162.3-93-34
COBISS.SI-ID 286765056

195.
        MANČKARADA : zgodbice, pesmice in stripeki / [napisali Hans Christian Andersen ... [et al.] ; izbrali Marjan Manček, Marta Manček in Irena Matko Lukan ; uredila Irena Matko Lukan ; prevedli Tone Dodlek ... [et al.] ; priredili Darja Butina ... [et al.] ; ilustriral Marjan Manček ; Marjan Manček in Pedenjped Niko Grafenauer ; spremno besedilo napisala Judita Krivec Dragan ; Utrinek o Marjanu Mančku Slavko Pregl ; bibliografijo sestavila Petra Koršič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Ma-tisk). - 375 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Sončnica)

Ilustr. na spojnih listih. - 3.500 izv. - Bibliografija Marjana Mančka / Petra Koršič: str. 361-375

ISBN 978-961-01-5251-4
a) Manček, Marjan (1937-) - Spremne besede - Bibliografije b) antologije c) slovenski ilustratorji

821.163.6-93-82
821.163.6.09Manček M.
COBISS.SI-ID 294353664

196.
MAV Hrovat, Nina
        Miška želi prijatelja : glasbena pravljica : scenarij za gledališko-glasbeno predstavo / Nina Mav Hrovat ; avtorica glasbe Bernarda Rakar ; [notografija Tadej Lenarčič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 17 str. : note ; 30 cm

ISBN 978-961-272-300-2
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) scenariji c) glasbene pravljice d) gledališke predstave e) otroške pesmi f) note

821.163.6-93-2
784.67(02.053.2)
COBISS.SI-ID 294917888

197.
        MOJA knjižnica. Živali : od 12 mesecev / [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 8 zv. : ilustr. ; 9 cm, v škatli 16 x 22 x 9 cm

Prevod dela: Building blocks learning library. Animals. - 2.000 izv. - Komplet osmih kartonk v skupni škatli

Vsebina:
Morske živali. - 1 kartonka ([12] str.)
Divje živali. - 1 kartonka ([12] str.)
Živali na kmetiji. - 1 kartonka ([12] str.
Živalski mladički. - 1 kartonka ([12] str.)
Ptiči. - 1 kartonka ([12] str.)
Žuželke. - 1 kartonka ([12] str.)
Plazilci in žabe. - 1 kartonka ([12] str.)
Hišni ljubljenčki. - 1 kartonka ([12] str.)

ISBN 978-961-01-5075-6
a) Živali - V otroškem leposlovju b) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 293180928

198.
MORRIS, 1923-2001
        Calamity Jane / riše Morris ; piše Goscinny ; [prevod Špela Žakelj]. - Ljubljana : Graffit, 2018. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Lucky Luke)

Prevod dela: Calamity Jane

ISBN 978-961-6145-26-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6145-27-5 (broš.)

084.11
COBISS.SI-ID 294272512

199.
NILSSON, Ulf
        Ko sva bila sama na svetu / [besedilo] Ulf Nilsson in [ilustracije] Eva Eriksson ; prevedla Danni Stražar. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [29] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: När vi var ensamma i världen. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-43-9
a) Bratje - Osamljenost - V otroškem leposlovju b) Nesporazum - V otroškem leposlovju c) družina d) sorojenci e) skrb f) tesnoba g) žalost h) ure i) preživetje

821.113.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 294640640

200.
PETEK Levokov, Milan
        Pet zvezdic / Milan Petek Levokov ; ilustrirala Nataša Gregorič. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2017. - [21] str. : ilustr. ; 28 cm

Velike tiskane črke. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94189-7-0
a) Škratje (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju b) Zvezde - V otroškem leposlovju c) šola d) naloge e) štetje f) poučno leposlovje

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 93474561

201.
POGOREVC, Pavlina
        Račka si izbere mamo / Pavlina Pogorevc. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - [29] str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-94-6
a) Race - Mladiči - V otroškem leposlovju b) Matere - Zamenjave - V otroškem leposlovju c) petelini d) družina e) plavanje f) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 294940416

202.
POLAJNAR, Rada
        Nekaj lahkega, čisto nekaj lahkega : zgodbe in sporočila v pomoč otrokom na poti čustvenega dozorevanja in kaj naj bi o tem vedeli starši in pedagogi / [besedilo, ilustracije] Rada Polajnar ; [spremne besede Marjeta Horvat-Fajdiga ... et al.]. - Dovje : samozal. ; Žirovnica : Medium, 2018 (Žirovnica : Medium). - 85 str. : ilustr. ; 28 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6895-17-0 (Medium)
a) Zgodba - Pedagogika b) pedagoška psihologija c) socialna psihologija

821.163.6-93-32
37.015.3
COBISS.SI-ID 294703360

203.
RIBIČIČ, Josip, 1886-1969
        Nana, mala opica / Josip Ribičič ; ilustrirala Marjanca Jemec Božič. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 46 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

2.000 izv.

ISBN 978-86-11-15680-4
a) Opice - V otroškem leposlovju b) Džungla - V otroškem leposlovju c) Ljudje - Lov - V otroškem leposlovju d) brodolomi e) pustolovščine f) civilizacija g) cirkus h) mladiči i) zabava j) ugrabitve k) prijateljstvo l) pomoč m) pogum n) odraščanje o) vrednote p) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 294478080

204.
RUSTJA, Miran
        Štrbunkov grad / Miran Rustja ; [ilustracije Jože Livijen]. - Pekel : Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram, 2018. - 61 str. : ilustr. ; 21 cm

Tisk po naročilu. - O avtorju na ov.

ISBN 978-961-94402-3-0
a) Otroci - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) Fantastična bitja - Voda - V otroškem leposlovju c) gradovi d) ujetniki e) zlo f) magija g) predmeti v domišljiji h) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 94472449

205.
SEWELL, Anna, 1820-1878
        Črni lepotec / Anna Sewell ; priredila in ilustrirala Ruth Brown ; prevedla Andrea Potočnik. - Hoče : Skrivnost, 2018. - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Black beauty. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-99-6
a) Konji - V otroškem leposlovju

821.111-93-32(0.046.6)
087.5
COBISS.SI-ID 293874944

206.
        SKRIVNOST zmajčka Potacajčka / [avtorji besedila in ilustracij] učenci 4. in 5. razreda OŠ Tepanje ; [glavni urednici Ana Miličevič in Maja Furman]. - Slovenske Konjice : Splošna knjižnica, 2018 (Maribor : Demago). - 16 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

70 izv.

ISBN 978-961-288-349-2

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 294295040

207.
SPACAL, Alenka
        Kako ti je ime? / napisala in naslikala Alenka Spacal. - Maribor : Bajalka, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - [27] str. : ilustr. ; 28 cm

Velike tiskane črke. - 300 izv.

ISBN 978-961-94370-0-1
a) Imena - V otroškem leposlovju b) abeceda c) polži d) živali v domišljiji e) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 93997569

208.
STO ena
        101 prva beseda. Doma / [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [17] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: 101 first words. At home. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-5050-3
a) Dom - Besede - V otroškem leposlovju b) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 293084928

209.
STO ena
        101 prva beseda. Živali / [prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - [18] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: 101 first words. Animals. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-5052-7
a) Živali - Besede - V otroškem leposlovju b) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 293084672

210.
TEKAVEC, Heather
        Sraka tatinska! / [besedilo] Heather Tekavec in [ilustracije] Pierre Pratt ; [prevod Mateja Sužnik]. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Stop, thief!. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-41-5
a) Živali - Tatvine - V otroškem leposlovju b) Psi - Lov - V otroškem leposlovju c) kmetije d) kmetijski pridelki e) laž f) premetenost g) živali v domišljiji

821.111(71)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 294377984

211.
UEGAKI, Chieri
        Hana Hašimoto, šesta violina / [besedilo] Chieri Uegaki in [ilustracije] Qin Leng ; [prevod Mateja Sužnik]. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Hana Hashimoto, sixth violin. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-42-2
a) Deklice - Glasba - V otroškem leposlovju b) Violina - V otroškem leposlovju c) dedki d) glasbeniki e) Japonska f) violinisti

821.111(71)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 294379008

212.
VARL, Neva
        Ko je kuža sam doma / Neva Varl. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-95-3
a) Psi - Mladiči - V otroškem leposlovju b) igre c) osamljenost d) nagajivost

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 294940672

213.
VITEZ, Grigor
        O zajcu, ki se je rad smejal / Grigor Vitez ; ilustriral Peter Škerl ; prevedla Dušanka Zabukovec. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2018 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 69 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv. - Vsebuje tudi: Svinčnik iz sanj ; Zgodba o Soncu, ki si jo je Bodo najverjetneje izmislil

ISBN 978-961-6970-98-3
a) Gozdne živali - V otroškem leposlovju b) Pisala - V otroškem leposlovju c) Sonce - V otroškem leposlovju d) humor e) domišljija f) nonsens

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 293724672

214.
WILLIS, Jeanne
        Ne le knjiga / Jeanne Willis ; [ilustracije] Tony Ross ; [prevod Andrea Potočnik]. - Hoče : Skrivnost, 2018. - [28] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Not just a book. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-93-4
a) Knjige - V otroškem leposlovju b) domišljija c) uporabnost d) humor e) velike tiskane črke f) pripoved v verzih

821.111-93-1
087.5
COBISS.SI-ID 293213696

215.
ZUPANC, Lili
        Jelenček Tim in prijatelji : pravljica s pobarvanko / [besedilo, ilustracije] Lili Zupanc. - Celje : samozal., 2017 ([Maribor] : Demago). - 17, [7] str. : ilustr. ; 24 cm

Potiskani notr. str. ov. - 200 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-283-981-9
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) jeleni c) živali v domišljiji d) velike tiskane ćrke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290061312


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


216.
LITTLE, Ashley, 1983-
        Črne vrtnice : anatomija dekliške tolpe / Ashley Little ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Grlica, 2018. - 230 str. ; 21 cm. - (Na robu)

Prevod dela: Anatomy of a girl gang. - 700 izv. - O avtorici: str. [232]

ISBN 978-961-244-280-4
a) Dekleta - Nasilje - V mladinskem leposlovju b) Tolpe - Marginalne skupine - V mladinskem leposlovju c) droge d) kriminal e) mesta f) prijateljstvo

821.111(71)-93-311.2
COBISS.SI-ID 294248704


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


217.
COTINI, Maria Giulia
        Shotaro : deček, ki je hotel postati samuraj / Maria Giulia Cotini ; [prevod Mateja Gomboc]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 196 str. ; 22 cm

Prevod dela: Shotaro. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0485-9
a) Fantje - Invalidnost - V mladinskem leposlovju b) Samuraji - V mladinskem leposlovju c) borilne veščine d) pogum e) bojevniki f) Japonska g) samopodoba

821.131.1-93-311.2
COBISS.SI-ID 294004224

218.
DOYLE, Roddy, 1958-
        Super! / Roddy Doyle ; prevedla Tina Mahkota ; [ilustracije Chris Judge]. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 228 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Brilliant. - Ov. nasl. - Povečani tisk. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - O avtorju: str. [230-231]

ISBN 978-961-6994-39-2
a) Depresija (medicina) - V mladinskem leposlovju b) bratje in sestre c) strici d) družina e) psi f) vsakdan g) bolezni h) pomoč

821.111(417)-93-311.2
COBISS.SI-ID 293598464

219.
GIBBES, Lesley
        Švrk in torbičar ugrabitelj / Lesley Gibbes ; ilustriral Stephen Michael King ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prigode pasjega policista ; knj. 4)

Prevod dela: Fizz and the handbag dognapper. - 800 izv. - O avtorici: str. [70]

ISBN 978-961-272-298-2

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 294694656

220.
KINNEY, Jeff
        Letovanje / Jeff Kinney ; [prevod Matej Frece]. - Izola : Grlica, 2018. - 217 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Dnevnik nabritega mulca ; 12)

Prevod dela: The getaway

ISBN 978-961-244-278-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-244-279-8 (broš.)
a) Dečki - Vragolije - V otroškem leposlovju

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 294249472

221.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Ronja, razbojniška hči / Astrid Lindgren ; ilustrirala Ilon Wikland ; [prevedla Lena Holmqvist]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 254 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sinji galeb ; 254)

Prevod dela: Ronja rövardotter. - 1.100 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O pisateljici / Lena Holmqvist: str. 253-254

ISBN 978-961-01-5277-4
a) Družine - Razbojništvo - V mladinskem leposlovju b) Dekleta - Odraščanje - V mladinskem leposlovju c) Prijateljstvo - Ljubezen - V mladinskem leposlovju d) fantje e) očetje in hčere f) svoboda g) enakopravnost h) fantastična bitja i) gozdovi j) skrivnosti k) pustolovščine l) razbojniki m) vrednote

821.113.6-93-32
COBISS.SI-ID 290740736

222.
LIVIJEN, Jože
        Kaj je to? : uganke za otroke in ostale bistre glave = So hi ada? : uganki mašu chavore te okola godjar šerengre / [[besedilo in] ilustracije] Jože Livijen. - Pekel : Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram, 2018. - 71 str. : ilustr. ; 20 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v rom. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94402-1-6
a) Uganke - Živali - V otroškem leposlovju b) romski jezik

821.163.6-93-193.1=163.6=214.58
COBISS.SI-ID 94267393

223.
MOLNÁR, Ferenc, 1878-1952
        Dečki Pavlove ulice / Ferenc Molnár ; prevedel Štefan Barbarič ; [spremna beseda Andraž Gombač ; ilustracije Károly Reich]. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 195 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: A Pál utcai fiúk. - 600 izv. - "Ne mislite si, da bo to kaka otroška igra" / Andraž Gombač: str. 179-195

ISBN 978-961-284-378-6
a) Molnár, Ferenc (1878-1952) - Literarne študije b) Dečki - Druščine - Budimpešta - V mladinskem leposlovju c) Igre - Nasilje - V mladinskem leposlovju d) bojevanje e) vojna taktika f) tovarištvo g) žrtvovanje h) čast i) bolezni j) smrt

821.511.141-93-311.2
821.511.141.09Molnár F.
COBISS.SI-ID 294700032

224.
MORRIS, 1923-2001
        Tekmeci iz Painful Gulcha / riše Morris ; piše Goscinny ; [prevod Mitja Roner]. - Izola : Graffit, 2018. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Lucky Luke)

Prevod dela: Les rivaux de Painful Gulch. - 700 izv. trda vezava, 1.000 izv. broš. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6145-24-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-6145-25-1 (broš.)
a) Pustolovščine - V mladinskem leposlovju b) Divji zahod c) rodeo

084.11
COBISS.SI-ID 294272256

225.
NESBIT, Edith, 1858-1924
        Čarobno mesto / Edith Nesbit ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 202 str. ; 22 cm

Prevod dela: The magic city. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 21 cm

ISBN 978-961-7049-12-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-7049-13-8 (broš.)
a) Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju b) Mesta - Fantastični svetovi - V mladinskem leposlovju c) fantastika d) magija e) pustolovščine f) domišljija g) pogum

821.111-93-312.9
COBISS.SI-ID 294772992

226.
PEDUZZI, Elena, 1974-
        Soy Luna. Zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 11, Odločilo bo srce / [napisala Elena Peduzzi ; prevedla Špela Medvešek]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Zagreb : AKD). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Soy Luna friends & skate stories. The heart rules. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 6.000 izv.

ISBN 978-953-13-1518-0
a) Kotalkanje - V mladinskem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 291658752

227.
PEDUZZI, Elena, 1974-
        Soy Luna. Zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 12, Krog se zapira / [napisala Elena Peduzzi ; prevedla Hana Cirman]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Zagreb : AKD). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Soy Luna friends & skate stories. Closing the circle. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 6.000 izv.

ISBN 978-953-13-1519-7
a) Kotalkanje - V mladinskem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 292323840

228.
PEDUZZI, Elena, 1974-
        Soy Luna. Zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 13, Nekoč v davnih sanjah / [napisala Elena Peduzzi ; prevedla Melanija Kožar]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Zagreb : AKD). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Soy Luna friends & skate stories. Once upon a time a dream. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 6.000 izv.

ISBN 978-953-13-1520-3
a) Kotalkanje - V mladinskem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 292324096

229.
PILKEY, Dav, 1966-
        Pasji mož. Snet s ketne / napisal in ilustriral Dav Pilkey kot Grega Bradač in Klemen Kočar ; pobarval Jose Garibaldi ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 220 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pasji mož)

Prevod dela: Dog Man unleashed. - Na nasl. str. tudi: Stripi iz hiške na drevesu ponosno predstavljajo. - 2.000 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [221]

ISBN 978-961-01-5066-4
a) Policijski psi - V mladinskem leposlovju b) policija c) mačke d) pustolovščine e) humor f) parodija g) živali v domišljiji

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 294836992

230.
SUHODOLČAN, Primož
        Sprout : from lanky to legendary / Primož Suhodolčan ; illustrated by Uroš Hrovat ; [translated from the Slovenian by Erica Johnson Debeljak]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2018. - 157 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Košarkar naj bo!. - 300 izv. - Podatek o izd. naveden v CIP-u

ISBN 978-961-275-193-7
a) Košarka - V mladinskem leposlovju b) Fantje - Šport - V mladinskem leposlovju c) šole d) humor

821.163.6-93-311.2=111
COBISS.SI-ID 295150080

231.
TASINATO, Anna
        Soy Luna. Zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 10, Felicityjina skrivnost / [napisala Anna Tasinato ; prevedla Špela Medvešek]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Zagreb : AKD). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Soy Luna friends & skate stories. Felicity's secret. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 6.000 izv.

ISBN 978-953-13-1517-3
a) Kotalkanje - V mladinskem leposlovju

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 291603968

232.
WATTERSON, Bill
        Znanstveni napredek je naredil "pok" : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu / [prevedla Alenka Moder Saje]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v EU). - 127 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Calvin and Hobbes. Scientific progress goes "boink". - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-486-7
a) Modrost - V mladinskem leposlovju b) Dečki - Domišljija - V mladinskem leposlovju c) igre d) starši e) tigri f) humor g) stripi

084.11
COBISS.SI-ID 294006016


90 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO


233.
        KAKO so nekoč živeli na območju današnje Občine Polzela / [uredila Karmen Kreže]. - Polzela : Občina ; Žalec : Medobčinska splošna knjižnica, 2017-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 31 cm

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. - 2017. - ([Celje]: Grafika Gracer). - 155 str. - 200 izv.

ISBN 978-961-92499-3-2 (Občina Polzela, zv. 1)
a) Vsakdanje življenje - Polzela - 20.st. - Spomini b) zgodovina c) domoznanstvo d) slovenska ljudska kultura

908(497.4Polzela)(092)
39(497.4Polzela)(092)
316.728(497.4Polzela)"19"(092)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 290534144

234.
KREŽE, Karmen
        Občina Polzela skozi čas / [besedilo Karmen Kreže ; transkripcija in prevod iz gotice Janko Germadnik ; avtorja fotografije Polzela 2014 Bojan Plevčak]. - Polzela : Občina ; Žalec : Medobčinska splošna knjižnica, 2015 ([Celje] : Grafika Gracer). - 20 str. : ilustr. ; 25 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 400 izv. - Bibliografija: str. 20

ISBN 978-961-92499-2-5 (Občina Polzela)
a) Polzela - Zgodovina b) Polzela - Razglednice c) domoznanstvo

94(497.4Polzela)
77.047(497.4Polzela)
908(497.4Polzela)
COBISS.SI-ID 280407808

235.
KREŽE, Karmen
        Pozdrav iz Žalca / [besedilo Karmen Kreže]. - Žalec : Mestna skupnost, 2016 ([Žalec] : Šetisk). - 48 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Fotogr. na notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 47

ISBN 978-961-285-370-9
a) Žalec - Krajepisi b) Žalec - Razglednice - Albumi c) domoznanstvo d) fotografski motivi

77.047(497.4Žalec)
908(497.4Žalec)(084.12)
COBISS.SI-ID 285730816

236.
        NAJLEPŠI kraji na svetu : 100 najbolj navdihujočih krajev na Zemlji / [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 319 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: The best of the best places in the world. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5038-1
a) Svetovne znamenitosti b) naravne znamenitosti c) kulturni spomeniki d) svetovni pregledi

908(100)
502.2(100)
COBISS.SI-ID 293147136

237.
        OBČINA Laško / [besedilo prispevali Tina Belej ... [et al.] ; urednica Alenka Hren Medved ; spremna beseda Alenka Hren Medved ... [et al.] ; fotografije Boris Vrabec in drugi ; ilustracije Jože Žlaus ; prevod povzetka Leemeta]. - 1. izd. - Laško : Občina, 2017 ([Ljubljana] : Present). - 232 str. : ilustr. ; 35 cm + popravek

Dostopno tudi na: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EG9JOFZH/?euapi=1&query=%27keywords%3dob%C4%8Dina+la%C5%A1ko%27&pageSize=25. - 1.000 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetek v slov., angl., nem., it. in rus.

ISBN 978-961-285-889-6
a) Laško - Krajepis - Zborniki b) Laško - Zgodovina - Zborniki c) občine d) Slovenija e) naselja f) kulturna dediščina g) naravna dediščina h) domoznanstvo

908(497.4Laško)(082)
94(497.4Laško)(082)
COBISS.SI-ID 292021760

238.
PLANINC, Marko, novinar
        Hrastnik / besedilo, text Marko Planinc, Irena Ivančič Leban ; fotografije, photographies Branko Klančar, Rok Tržan ; [prevod Alkemist]. - Celje : Fit media, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 120 str. : ilustr. ; 32 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 119

ISBN 978-961-6283-40-3
a) Hrastnik - Zgodovina b) Hrastnik - Krajepis

94(497.4Hrastnik)
908(497.4Hrastnik)
COBISS.SI-ID 252903680

239.
        SVETOVNA dediščina : kulturni in naravni spomeniki sveta po Unescovi Konvenciji o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine / [napisali Natascha Albus ... [et al.] ; prevedla Lydia Frece]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Slovaškem). - 608 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Das Erbe der Welt. - 3.500 izv.

ISBN 978-961-01-4943-9
a) Naravne znamenitosti - Svetovna dediščina b) Kulturni spomeniki - Svetovna dediščina c) svetovne znamenitosti d) naravna dediščina e) kulturna dediščina

719(100)
908(100)
502.2(100)
COBISS.SI-ID 291850496

240.
        ŠALEŠKI gradovi viteza Gadolle / [avtorji besedil Boris Golec ... [et al.] ; uredil Tone Ravnikar ; prevodi Lado Planko (iz nemškega jezika), Boris Golec (v nemški jezik), Barbara Bojčevski (v angleški jezik) ; grafike in fotografije Muzej Velenje, Boris Golec, Shutterstock]. - Velenje : Knjižnica : Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2015 (Velenje : Eurograf). - 283 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Besedilo v slov., prispevki k topografiji in zgodovini nekaterih gradov delno v nem. - Ilustr. na spojnih listih. - Opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih. - Povzetki v nem., slov. ali angl.

ISBN 978-961-93695-2-4 (Knjižnica Velenje)
a) Gadolla, Franz (1797-1866) - Biografije b) Gradovi - Šaleška dolina c) kulturna zgodovina d) domoznanstvo

728.81(497.4Šaleška dolina)
930.85(497.4Šaleška dolina)
929Gadolla F.
COBISS.SI-ID 278792192


929 ŽIVLJENJEPISI


241.
ABBOTT, Jacob, 1803-1879
        Angleški kralj Karel II. : življenjepis / [[besedilo], ilustracije] Jacob Abbott ; [prevod Jernej Grobovšek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 133 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: History of King Charles the Second of England. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-714-2
a) Charles II, angleški kralj (1630-1685) - Biografije b) Anglija - Zgodovina - 17.st. c) Anglija - Vladarji

929Karel II, angleški kralj
94(410.1)"16"
COBISS.SI-ID 293258240

242.
ABBOTT, Jacob, 1803-1879
        Kraljica Elizabeta I. : življenjepis / [[besedilo], ilustracije] Jacob Abbott ; [prevod Jernej Grobovšek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 122 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Queen Elizabeth. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-711-1
a) Elizabeth I, angleška kraljica (1533-1603) - Biografije b) Anglija - Zgodovina - 16.st. c) Anglija - Vladarji

929Elizabeta I, angleška kraljica
94(410.1)"15"
COBISS.SI-ID 292628224

243.
ABBOTT, Jacob, 1803-1879
        Marija I., škotska kraljica : življenjepis / [besedilo, ilustracije] Jacob Abbott ; [prevod Maruša Bračič]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 156 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Mary queen of Scots. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-705-0
ISBN 978-961-246-676-3 !
a) Mary, škotska kraljica (1542-1587) - Biografije b) Škotska - Zgodovina - 16.st. c) Škotska - Vladarji d) kraljice

929Marija Stuart, škotska kraljica
94(410.5)"15"
COBISS.SI-ID 291974656

244.
ABBOTT, Jacob, 1803-1879
        Vilijem [!] Osvajalec : življenjepis / [besedilo, ilustracije] Jacob Abbott ; [prevod Jernej Grobovšek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 124 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Prevod dela: William the Conqueror. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-703-6
a) William I, angleški kralj (ok.1028-1087) - Biografije b) Normani - Zgodovina c) Normandija - Zgodovina - 11.st. d) Anglija - Zgodovina - 11.st. e) Anglija - Vladarji f) srednji vek

929Viljem I, angleški kralj
94(410.1)"10"
94(442.1/.5)"10"
COBISS.SI-ID 291771648

245.
DYER, Geoff
        But beautiful : knjiga o jazzu / Geoff Dyer ; prevod Tina Mahkota. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 287 str. : fotogr. ; 21 cm

Prevod dela: But beautiful. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 279-281. - Diskografija: str. 282-286. - Somerset Maugham Award, 1992

ISBN 978-961-282-173-9
a) Jazz glasbeniki - Biografski romani b) Jazz - V leposlovju

821.111-312.6
78.036.9(092)
COBISS.SI-ID 294268672

246.
KLAVORA, Fedja
        Hauptman Vogrin : bil je bela vrana / Fedja Klavora ; [prevodi iz nemščine Fedja Klavora in Vinko Avsenak]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2018 (Celovec : Mohorjeva družba). - 188 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 188 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-3-7086-0995-9
a) Vogrin, Max (1899-1985) - Biografije b) Bovec c) Posočje d) druga svetovna vojna e) nemški častniki

929 Vogrin M.
COBISS.SI-ID 293652736

247.
LANG, John, 1816-1864
        Zgodba o kapitanu Cooku / John Lang ; [ilustracije W. Heath Robinson ; prevod Neda Vukoslavović]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 99 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The story of Captain Cook. - Tiskano po naročilu. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-246-708-1
ISBN 961-246-708-0 !
a) Cook, James (1728-1779) - Biografije b) Potovanja okoli sveta - 1768-1779 c) potovanja po morju d) geografska odkritja e) 18.st.

929Cook J.
910.4(100)"1768/1779"
COBISS.SI-ID 292087296

248.
PETRIČ, Ernest
        Spomini in spoznanja : diplomat, pravnik, politik / Ernest Petrič ; [imensko kazalo Stanislav M. Maršič]. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva družba ; Mengeš : Center za evropsko prihodnost ; Ljubljana : Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2018 (Vetrinj pri Celovcu : Mohorjeva tiskarna). - 558 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studia Diplomatica Slovenica. Personae, ISSN 1855-9182 ; 4)

700 izv. - Bibliografija: str. 547-550. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0940-9 (Mohorjeva družba)
a) Petrič, Ernest (1936-) - Spomini b) politologi c) jugoslovanska diplomacija d) slovenska diplomacija e) diplomati

929Petrič E.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 294325248

249.
RUKAVINA, Ivo, pedagog
        Thomas Alva Edison : življenje, delo in izumi (1847-1931) / Ivo Rukavina ; [prevod Branko Ferlin]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 106 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Thomas Alva Edison. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-692-3
a) Edison, Thomas Alva (1847-1931) - Biografije - Knjige za mladino b) Iznajdbe - Knjige za mladino c) izumitelji d) fonograf e) filmska kamera f) telegraf g) električne žarnice

929Edison T. A.(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290998528

250.
TAVČAR, Lidija
        Videla sem svet in življenje : ob 90. obletnici smrti Ivane Kobilca (1861-1926) / Lidija Tavčar ; spremno besedo napisala Nataša Kne ; [fotografija Janko Dermastja ... et al.]. - 2. izd. - Podbrezje : Kulturno društvo Tabor, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 92 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Znameniti Podbrežani)

500 izv. - Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-93157-5-0
a) Kobilca, Ivana (1861-1926) - Biografije b) slovenske slikarke

75(497.4):929Kobilca I.
929Kobilca I.
COBISS.SI-ID 291161088

251.
THOMPSON, Marcus, II, 1977-
        Steph Curry : [čudežni vzpon zlatega dečka košarke] / Marcus Thompson II ; [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 303 str., [8] str. barvnih pril. ; 20 cm

Prevod dela: Golden. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. [304]

ISBN 978-961-00-3823-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3824-5 (broš.)
a) Curry, Stephen (1988-) b) Košarka - Združene države Amerike c) ameriški košarkarji d) vrhunski športniki e) NBA f) športna tekmovanja g) košarkarske tekme h) športni rezultati i) biografski podatki

796.323(73):929Curry S.
COBISS.SI-ID 295152896


94 ZGODOVINA


252.
DOLINAR, Ivan, 1927-
        Vaška skupnost Kasaze : iz preteklosti Kasaz in Brnice (Sv. Križ do l. 1952) / Ivan Dolinar. - Žalec : Medobčinska splošna knjižnica, 2013 ([Celje] : Gracer). - 184 str., [6] str. zganjenih pril. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 176-180

ISBN 978-961-91494-4-7
a) Kasaze - Zgodovina b) Brnica - Zgodovina

94(497.4Kasaze)
94(497.4Brnica)
COBISS.SI-ID 271190272

253.
JELINČIČ, Zmago
        Final award ali final reward za Hrvate / Zmago Jelinčič Plemeniti, Andrej Lenarčič. - 1. izd. - Tomišelj : Alpemedia, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 248 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93916-9-3
a) Slovenci - Odnosi - Hrvati b) Hrvati - Odnosi - Slovenci c) Slovenija - Državne meje - Hrvaška d) Hrvaška - Državne meje - Slovenija

94(497.4:497.5)
327(497.4:497.5)(091)
341.222(497.4:497.5)(091)
COBISS.SI-ID 294767360

254.
JOVIĆEVIĆ, Zoran
        Razpad jugoslovanskih sanj / Zoran Jovićević. - Nova Gorica : samozal. Z. Jovićević ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2017 (Šmarješke Toplice : Stella). - 2 zv. (232; 191 str.) : ilustr. ; 25 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: zv. 2, str. 185-187

ISBN 978-961-246-709-8 (Stella, zv. 1)
ISBN 978-961-246-710-4 (Stella, zv. 2)
a) Postkomunizem - Balkanski polotok b) Jugoslavija - Zgodovina - 19.-20.st. c) narodnostno vprašanje d) mednacionalni odnosi e) jugoslovansko zedinjenje f) družbeni konflikti g) politična dezintegracija h) politična zgodovina

94(497.1)"18/20"
32(497.1)"18/20"
COBISS.SI-ID 292403712

255.
PLETERSKI, Janko
        Knjiga pisem : razmišljanje o slovenski državnosti / Janko Pleterski ; [spremna beseda Matjaž Kmecl ; likovna oprema Tinka Volarič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Matformat). - 234 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 10)

Ilustr. na notr. str. ov. - 400 izv. - Melanholija prvega ešalona / Matjaž Kmecl: str. 231-234. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7003-15-4
a) Slovenci - Državnost b) Državnost c) Nationhood d) Zgodovina e) History f) Slovenija - Zgodovina - 20.st. g) Slovenija h) Slovenia

94(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 293517312

256.
POŠTRAK, Anja
        V roki puškica, doma pa ljubica : leto 1917 na soški fronti in v zaledju Gorenjske / [avtorici besedil Anja Poštrak, Barbara Kalan ; uvodnik Marjana Žibert ; fotografije arhiv Tomaža Budkoviča ... et al.]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2017 (Trboje : Jagraf). - 184 str. : ilustr. ; 28 cm

Avtorici navedeni v kolofonu. - 300 izv. - Uvodnik / Marjana Žibert: str. 7. - Bibliografija: str. 180-184

ISBN 978-961-6478-85-4
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija b) Soška fronta 1915-1917 - 1917 c) Gorenjska - Zgodovina - 1917

94(497.472/.473)"1917"
94(497.452)"1917"
COBISS.SI-ID 291648768

257.
STANNARD, David E.
        Ameriški holokavst : osvajanje Novega sveta / David E. Stannard. - Ljubljana : Založba /*cf., 2017 ([Maribor] : Darima). - 2 zv. : ilustr. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: American holocaust. - 400 izv.

Vsebina:
Zv. 1 / [prevod Zoja Skušek]. - 329 str. - Bibliografija: str. 285-316. - Kazali
Zv. 2 / [prevod Irena Duša ; spremna beseda Tomaž Mastnak]. - 273 str. -Napol zamolčani in omalovaževani genocid / Tomaž Mastnak: str. 257-272. - Bibliografija: str. 219-247. - Kazalo

ISBN 978-961-257-086-6 (zv. 1)
ISBN 978-961-257-089-7 (zv. 2)
a) Evropejci - Odnosi - Indijanci b) Amerika - Geografska odkritja - Posledice c) Amerika - Zgodovina d) osvajanja e) genocid

94(7/8)
COBISS.SI-ID 293343488

258.
STAVBAR, Vlasta
        Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje : slovenska politika v habsburški monarhiji, od volilne reforme do nove države (1906-1918) : [znanstvena monografija] / Vlasta Stavbar ; [prevod povzetka v anglenščino [!] in nemščino Mateja Pongrac]. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 275 str. : ilustr. ; 24 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 242-255 in v opombah na dnu str. - Kazali. - Povzetek ; Summary ; Zussamenfassung

ISBN 978-961-7026-02-3
a) Majniška deklaracija - Zgodovina - Avstro-Ogrska - 1917 b) Deklaracijsko gibanje - Zgodovina - Avstro-Ogrska - 1917/1918 c) Slovenci d) politična zgodovina e) Habsburška monarhija f) prva svetovna vojna

94(497.4)"1917/1918"
COBISS.SI-ID 94010881

259.
TOMAŽIČ, Anton, 1950-
        V objemu slovenske pomladi : [spomini, dokumenti, magnetogrami, odzivi, slike časa] / Anton Tomažič ; [fotografije Anton Tomažič ... et al.]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2018 (Celovec : Mohorjeva družba). - 537 str. : ilustr. ; 31 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 200 izv. - Objemu na pot / Rosvita Pesek: str. 12-13. - Slovenska pomlad ostaja skupen projekt / Lojze Peterle: str. 14-15. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-1009-2
a) Slovenija - Politična zgodovina - 1988- b) Slovenija - Osamosvojitev

94(497.4)"1988/..."
323(497.4)"1988/..."
COBISS.SI-ID 294513664

260.
VIDEČNIK, Aleksander
        Primorski begunci v Zgornji Savinjski dolini / Aleksander Videčnik ; [spremna beseda Matej Pečovnik]. - Nazarje : Občina, 2015 ([Celje] : Grafika Gracer). - 54 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Beseda župana / Matej Pečovnik: str. 5

ISBN 978-961-285-083-8
a) Migracije - Slovenija - 1915 b) Emigracija - Miren - 1915 c) Zgornja Savinjska dolina - Zgodovina - 1915-1918 d) Nazarje - Zgodovina - 1915-1918 e) notranje migracije f) Primorska g) prva svetovna vojna h) begunci i) čevljarske zadruge

94(497.4Nazarje)"1915/1918"
314.15(497.4)"1915"
COBISS.SI-ID 282494720


FM FILMI ZA MLADINO


261.
        DOKTOR Proktors prompepulver [Videoposnetek] = Prdoprašek doktorja Proktorja / komponist Ginge ; fotograf Askild Vik Edvardsen ; basert på boken av Jo Nesbø ; manus Johan Bogaeus ; regi Arild Fröhlich. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (ca 87 min) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2835494/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: Tradewind Pictures itd. - Igrajo: Emily Glaister, Eilif Hellum Noraker, Kristoffer Joner, Atle Antonsen, Arve Guddingsmo Bjørn, Even Guddingsmo Bjørn, Marian Saastad Ottesen, Ingar Helge Gimle, Anke Engelke itd. - Za otroke od 6. do 10. leta
a) Norveški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) Nemški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji c) komedija d) družinski film e) pustolovski film f) evropski mladinski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.8(481+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114394718

262.
        NIM'S island [Videoposnetek] = Otok male Nim / directed by Mark Levin & Jenifer Flackett ; screenplay by Joseph Kwong ... [et al.] ; based on the novel by Wendy Orr ; director of photography Stuart Dryburgh ; music by Patrick Doyle. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov. in hrv. - Produkcija: Walden Media. - SQ 9168. - Igrajo: Abigal Breslin, Jodie Foster, Gerard Butler itd.
a) Ameriski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) pravljični film

791.221.8(73)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 15674002

263.
        RACING stripes [Videoposnetek] = Hitra zebra / directed by Frederik Du Chau ; screenplay by David Schmidt ; director of photography David Eggby ; music by Mark Isham. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2005. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Podnapisi v slov. in hrv. - Produkcija: Alcon Entertainment. - SQ 3541. - Igrajo: Bruce Greenwood, Hayden Panettiere, Caspar Poyck itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) družinski film d) slv

791.221.7(73)(0.053.5)(086.82)
791.221.2(73)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 13532985


FO FILMI ZA ODRASLE


264.
        Les ADIEUX a la reine [Videoposnetek] = Zbogom, kraljica moja / d'après le roman de Chantal Thomas ; un film de Benoit Jacquot ; scénario Gilles Taurand et Benoit Jacquot ; image Romain Winding ; musique originale composée et orchestrée par Bruno Coulais ; prevedla Suzana Oroz. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 100 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt1753813/?ref_=nm_flmg_act_19 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nasl. na embalaži: Zbogom, moja kraljica. - Produkcija: GMT Productions itd. - Posneto 2012. - Igrajo: Lea Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen, Xavier Beauvois, Noemie Lvovsky, Michel Robin, Julie-Marie Parmentier, Lolita Chammah, Marthe Caufman, Vladimir Consigny itd. - Za odrasle. - Cezar, 2013 (kinematografija, kostumografija, produkcija)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) zgodovinski film e) zgodovinska drama f) francoska revolucija g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.4(44+460)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114706526

265.
        AMERICAN honey [Videoposnetek] = Ameriška ljubica / written and directed by Andrea Arnold ; director of photography Robbie Ryan ; prevedla Diana G. Jenko. - Vojnik : Fivia, [2017]. - 1 video DVD (156 min, 19 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3721936/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Parts and Labor itd. - Igrajo: Sasha Lane, Riley Keough, McCaul Lombardi, Raymond Coalson, Chad McKenzie Cox, Verronikah Ezell, Shia LaBeouf itd. - Cannes, 2016, nagrada žirije, posebna omemba ekumenske žirije (režiserka)
a) Britanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) pustolovska drama e) angleški igrani filmi f) road movie g) film ceste h) koprodukcija

791.221.4(44+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113687134

266.
        AMERICA'S sweethearts [Videoposnetek] = [Ameriška ljubljenca] / directed by Joe Roth ; written by Billy Crystal, Peter Tolan ; director of photography Phedon Papamichael ; music by James Newton Howard. - Ljubljana : Blitz Film & Video Distribution, 2008. - 1 video DVD (99 min, 3 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Vzpor. stv. nasl. v slov. je z embalaže. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., češ., grš., hin., hrv., madž., polj., rus., slov. in tur. Sinhronizacija v angl., madž. in rus. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2001. - QCT 5114. - D6-32404-ST (na DVD-ju). - Igrajo: Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Hank Azaria, Stanley Tucci, Christopher Walken, Alan Arkin, Seth Green itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) komedije d) video DVD e) DVD

791.221.2(086.82)
COBISS.SI-ID 243977472

267.
        AQUARIUS [Videoposnetek] / roteiro e direção Kleber Mendonça Filho ; direção de fotografia Pedro Sotero e Fabrício Tadeu ; prevedel Dušan Rebolj. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2018. - 1 video DVD (ca 146 min) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5221584/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Cinemascópio itd. - Igrajo: Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos, Humberto Carrão, Zoraide Coleto, Carla Ribas, Fernando Teixeira, Buda Lira itd. - Za odrasle
a) Brazilski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija

791.221.4(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114473822

268.
        ART school confidential [Videoposnetek] = [Umetniška šola zaupno] / directed by Terry Zwigoff ; written by Daniel Clowes ; director of photography Jamie Anderson ; music by David Kitay. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2007. - 1 video DVD (98 min, 41 sek) : barve, zvok (Dolby Digital, 5.1) ; 12 cm

Vzpor. stv. nasl. v slov. je z embalaže. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., češ., est., grš., heb., hin., hrv., island., lit., madž., romun., slov. in tur. Sinhronizacija v: angl., češ. in madž. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2005. - QCT 4016. - LC6-41704-ST (na DVD-ju). - Igrajo: Max Minghella, Sophia Myles, John Malkovich, Ethan Suplee, Matt Keeslar, Joel David Moore, Adam Scott, Anjelica Huston, Jim Broadbent itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Igrani filmi - Komedije - video DVDji b) črne komedije c) drame d) komične drame e) dramedije f) DVD

791.221.2(086.82)
791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 17988407

269.
        BACALAUREAT [Videoposnetek] = Matura / scenariul şi regia Cristian Mungiu ; imagine Tudor Vladimir Panduru. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 127 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt4936450/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Why Not Productions itd. - Posneto 2016. - Igrajo: Adrian Titieni, Maria Drǎguş, Lia Bugnar, Mǎlina Manovici, Vlad Ivanov, Gelu Colceag, Rareş Andrici, Petre Ciubotaru itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (režiser)
a) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) evropski igrani filmi f) koprodukcija

791.221.4(498+44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114704990

270.
        Un BEAU soleil intérieur [Videoposnetek] = Žarek v srcu / un film de Claire Denis ; scénario Christine Angot et Claire Denis ; image Agnès Godard ; musique originale Stuart A. Staples ; prevedla Barbara Müller. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2018. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6423776/?ref_=nm_flmg_dr_3 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2017. - Produkcija: Curiosa Films itd. - Igrajo: Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine, Josiane Balasko, Nicolas Duvauchelle, Alex Descas, Laurent Grevill, Bruno Podalydès, Paul Blain, Valeria Bruni Tedeschi, Gérard Depardieu, Sandrine Dumas itd. - Za odrasle. - Cannes, 2017 (režiserka)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) filmska komedija e) komedija f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.4(44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114473054

271.
        The BIG sick [Videoposnetek] = Ljubezen na prvo bolezen / music Michael Andrews ; director of photography Brian Burgoyne ; written by Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani ; directed by Michael Showalter ; prevod Luka Kocbek. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5462602/?ref_=nv_sr_3 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., dialogi v angl. in urdu jeziku. - Produkcija: Apatow itd. - Posneto 2017. - Igrajo: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano, Anupam Kher, Zenobia Shroff, Adeel Akhtar, Bo Burnham, Aidy Bryant, Kurt Braunohler, Vella Lovell itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) romantična komedija d) romantična drama e) drama

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114699870

272.
        BLUE smoke [Videoposnetek] = [Modri dim] / directed by David Carson ; teleplay by Ronni Kern ; based upon the novel by Nora Roberts ; music by Chris P. Bacon & Stuart M. Thomas ; director of photography Nikos Evdemon. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2008. - 1 video DVD (91 min, 48 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Vzpor. stv. nasl. v slov. je z embalaže. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., češ., dan., fin., hrv., niz., norv., pol., port., slovaš., slov., šved. in tur. Sinhronizacija v angl., češ. in pol. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2007. - QCT 4256. - LC-46167-ST (na DVD-ju). - Igrajo : Alicia Witt, Matthew Settle, Talia Shire, Eric Keenleyside, John Reardon, Scott Bakula, Ben Ayres, Chris Fassbender, Dave Brown itd. - Za odrasle
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) video DVD e) DVD

791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 11922234

273.
        The BUTTERFLY effect [Videoposnetek] = Učinek metulja / written and directed by Eric Bress & J. Mackye Gruber ; director of photography Matthew F. Leonetti ; music by Michael Suby. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2005. - 1 video DVD (ca 110 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0289879/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb. itd. - Produkcija: BenderSpink itd. - Posneto 2003. - SQ 2396. - Igrajo: Ashton Kutcher, Amy Smart, Eric Stoltz. William Lee Scott itd.
a) Ameriški igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) Kanadski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji c) drama d) thriller e) triler f) koprodukcija

791.221.5(73+71)(086.82)
COBISS.SI-ID 11694650

274.
        CLEAR and present danger [Videoposnetek] / music composed by James Horner ; director of photography Donald M. McAlpine ; based on the novel by Tom Clancy ; screenplay by Donald Stewart and Steven Zaillian and John Millius ; directed by Phillip Noyce. - Special collector's ed. - Lavrica : Blitz film & video distribution, 2006. - 1 video DVD (regija 2, PAL) (ca 135 min) : barve, zvok ; 12 cm. - (Paramount DVD collection. special collector´s edition)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0109444/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb. itd. - Nasl. na hrbtu ov.: Neposredna nevarnost in Jasna i neposredna opasnost. - Produkcija: Mace Neufeld itd. - Posneto 1994. - ES 109963. - QPAR 3927. - Vloge: Harrison Ford, Wiliem Dafoe, Anne Archer
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) video DVD e) DVD

791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 237918720

275.
        CLOSE encounters of the third kind [Videoposnetek] = Bližnje srečanje tretje vrste / written and directed by Steven Spielberg ; director of photography Vilmos Zsigmond ; music by John Williams. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2007, p 1977. - 1 DVD (ca 131 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. itd. - Sinhron.: angl., češ., madž., pol. - D8-26501DE-ST. - QCT 4328. - Igrajo: Richard Dreyfuss, Francois Truffaut, Melinda Dillon itd.
a) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - DVD-ji b) pustolovski film

791.221.8:82-312.9(73)(086.8)
COBISS.SI-ID 16866450

276.
        CLUE [Videoposnetek] / music by John Morris ; director of photography Victor J. Kemper ; screenpaly [and] directed by Jonathan Lynn. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2008, p 1985. - 1 video DVD (PAL)(ca 93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm. - (Paramount DVD collection)

Nasl. na hrbtni str. ov.: Namig. - Podnaslovljeno v slov., hrv., nem., it., madž., ... - Sinhronizirano v nem., it., ... - Regija 2. - QPAR 4763; EC 100591. - Vloge: Eilen Brennan, Tim Curry, Madeline Kahn
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) video DVD e) DVD

791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 6252062

277.
        CLUELESS [Videoposnetek] / written and directed by Amy Heckerling ; director of photography Bill Pope ; music score by David Kitay. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2008, p 1995. - 1 video DVD (PAL)(ca 93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm. - (Paramount DVD collection)

Sinhronizirano v špan., franc., it. - Podnaslovljeno v slov., hrv., špan., it., franc. itd. - Nasl. na ov.: Nimaš pojma. - Regija 2. - Paramount pictures. - QPAR 4826; UK 103782. - Vloge: Alicia Silverstone, Paul Rudd itd.
a) igrani filmi b) mladinski igrani filmi c) mladinski filmi d) komedije e) romantične komedije

791.22(0.053.6)(086.82)
COBISS.SI-ID 6277918

278.
        COACH Carter [Videoposnetek] = [Trener Carter] / music score by Trevor Rabin ; director of photography Sharone Meir ; inspired by the life of Ken Carter ; written by Mark Schwahn and John Gatins ; directed by Thomas Carter. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2007. - 1 video DVD (130 min, 44 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm. - (Paramount DVD collection)

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt0393162/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., češ., fin., grš., heb., hrv., island., madž., polj., port., romun., slov. in srb. Sinhronizacija v češ. in madž. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Produkcija: MTV Films itd. - Posneto 2004. - QPAR 4089. - EL 110541 (na DVD-ju). - Igrajo: Samuel L. Jackson, Robert Ri'chard, Rob Brown, Ashanti, Debbi Morgan, Vincent Laresca, Rick Gonzalez, Antwon Tanner, Channing Tatum itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Carter, Ken (1959-) - Biografski filmi - video DVD-ji b) Igrani filmi - Biografski filmi - video DVD-ji c) drame d) športni filmi e) košarka f) trenerji g) DVD

791.227(086.82)
791.221.4(086.82)
791.238(086.82)
COBISS.SI-ID 23503410

279.
        DARK places [Videoposnetek] = Temačni kraji / written for the screen and directed by Gilles Paquet-Brenner ; based on the novel by Gillian Flynn ; director of photography Barry Ackroyd ; music by BT ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 113 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt2402101/?ref_=nm_flmg_act_15 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Nasl. na embalaži: Temina. - Produkcija: Denver & Delilah Films itd. - Posneto 2015. - Igrajo: Charlize Theron, Nicholas Hoult, Chloë Grace Moretz, Tye Sheridan, Sterling Jerins, Corey Stoll, Glenn Morshower, Christina Hendricks itd. - Za odrasle
a) Britanski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji d) kriminalka e) thriller f) triler g) drama h) angleški igrani filmi i) koprodukcija

791.221.5(410+44+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114700382

280.
DEVJATAJA
        9 rota [Videoposnetek] = 9. vod / screenplay by Yury Korotkov ; directed by Fedor Bondarchuk ; composer Dato Evgenidze ; cinematographer Maxim Osadchy ; prevod in priredba R. H. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2007. - 1 video DVD (133 min, 32 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Film je posnet po resničnih dogodkih. - Podnapisi v hrv. in slov. Dialogi v rus. - Posneto 2005. - Produkcija: Slovo itd. - Q 4370. - Igrajo: Artur Smolyaninov, Alexei Chadov, Konstantin Kryukov, Ivan Kokorin, Mikhail Evlanov, Soslan Fidarov, Fedor Bondarchuk, Mikhail Porechenkov, Artyom Mikhalkov itd. - Za odrasle
a) Igrani filmi - Vojni filmi - video DVD-ji b) drame c) vojne drame d) zgodovinski filmi e) DVD

791.222(086.82)
791.221.4(086.82)
791.224(086.82)
COBISS.SI-ID 11902778

281.
        DRUŽINA [Videoposnetek] / kamera in režija Rok Biček. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2018. - 1 video DVD (ca 106 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5161028/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl. in slov. - Posneto 2017. - Posneto v okolici Novega mesta in Grosuplja ter v Parizu v obdobju med septembrom 2006 in marcem 2016. - Produkcija: Cvinger film itd. - Sodelovali so: Matej Rajk, Nia Kastelec, Barbara Kastelec, Alenka Rajk, Boris Rajk, Mitja Rajk itd. - Za odrasle. - Slovenski filmski festival, 2017 (film), Locarno, 2017 (nagrada Tedna kritike)
a) Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Slovenski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) družina e) psihološki vidik f) sociološki vidik g) dokumentarna drama h) drama i) biografski film j) evropski igrani filmi k) koprodukcija

791.229.2:316.74:316.36(497.4)(086.82)
791.221.4(497.4+436)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114477150

282.
        DRUŽINICA [Videoposnetek] / scenarist in režiser, screenwriter and director Jan Cvitkovič ; direktor fotografije, direktor of photography Marko Brdar ; glasba, music Damir Avdić. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (94 min, 56 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5865834/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma. - Posneto 2017. - Produkcija: Perfo Production, Radiotelevizija Slovenija in Pilon Media. - Igrajo: Primož Vrhovec, Irena Kovačević, Miha Košec, Ula Gulič, Eva Stražar, Vlado Novak, Borut Veselko, Tijana Zinajić, Marjuta Slamič itd. - Za odrasle. - Slovenski filmski festival, 2017 (kostumografija, zvok, fotografija, glasba), Montreal, 2017 (glavna igralka), Zagreb, 2017 (režiser)
a) Slovenski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Srbski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) psihološka drama e) evropski igrani filmi f) koprodukcija

791.221.4(497.4+497.11)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114362718

283.
        DUPǍ dealuri [Videoposnetek] = Daleč za griči / scenariul şi regia Cristian Mungiu ; inspirat de romanele non-ficţionale ale Tatianei Niculescu Bran ; imaginea Oleg Mutu. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 152 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt2258281/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Why Not Productions itd. - Posneto 2012. - Igrajo: Cosmina Stratan, Cristina Flutur, Valeriu Andriuţǎ, Dana Tapalagǎ, Catalina Harabagiu, Gina Ţandurǎ, Vica Agache, Nora Covali, Dionisie Vitcu itd. - Za odrasle. - Cannes, 2012 (Zlata palma za glavni igralki in scenarij)
a) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) evropski igrani filmi f) koprodukcija

791.221.4(498+44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114514526

284.
        FASANDRÆBERNE [Videoposnetek] = Fazanarji / baseret på Jussi Adler-Olsens roman Fasandræberne ; instruktør Mikkel Nørgaard ; manuskript Nikolaj Arcel, Rasmus Heisterberg ; fotograf Eric Kress ; komponister Johan Söderqvist, Patrik Andrén, Uno Helmersson ; prevedla Špela Tomec. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (112 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt3140100/?ref_=nm_flmg_act_11 - predstavitev filma. - Na embalaži: Oddelek Q, 2. primer. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Zentropa Entertainments itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbæk, David Dencik, Danica Curcic, Sarah-Sofie Boussnina, Johanne Louise Schmidt, Marco Ilsø, Beate Bille, Peter Christoffersen, Søren Pilmark itd. - Za odrasle
a) Danski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) Švedski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji d) kriminalka e) thriller f) triler g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.5(489+430+485)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114510174

285.
        FEBRUARY [Videoposnetek] = Februar / written and directed by Osgood Perkins ; music by Elvis Perkins ; director of photography Julie Kirkwood. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (ca 93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3286052/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Unbroken Pictures, Paris Film itd. - Igrajo: Emma Roberts, Kiernan Shipka, Lucy Boynton, Lauren Holly, James Remar, Greg Ellwand, Elana Krausz, Heather Tod Mitchell itd. - Za odrasle
a) Kanadski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji c) thriller d) triler e) grozljivka f) koprodukcija

791.221.5(71+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114402142

286.
        FIVE [Videoposnetek] = Peterica / image Julien Roux ; regie Frédéric Morin ; musique originale Gush ; scenarie et dialogues Igor Gotesman ; un film de Igor Gotesman. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4741714/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Studiocanal itd. - Posneto 2016. - Q1464. - Igrajo: Pierre Niney, François Civil, Igor Gotesman, Margot Bancilhon, Idrissa Hanrot, Pascal Demolon, Michèle Moretti, Philippe Duclos, Bruno Lochet itd. - Za odrasle
a) Francoski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) evropski igrani filmi

791.221.2(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113825630

287.
        FLASKEPOST fra P [Videoposnetek] = Izginotje / baseret på Jussi Adler-Olsens roman ; instruktør Hans Petter Moland ; manuskript Nikolaj Arcel ; fotograf John Andreas Andersen ; komponist Nicklas Schmidt ; prevedel Luka Kocbek. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 112 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt4088268/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Na embalaži: Oddelek Q, 3. primer. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Zentropa Entertainments itd. - Igrajo: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pål Sverre Hagen, Jacob Lohmann, Amanda Collin, Johanne Louise Schmidt, Jakob Oftebro, Signe Mannov, Søren Pilmark itd. - Za odrasle
a) Danski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) Švedski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji d) Norveški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji e) kriminalka f) thriller g) triler h) koprodukcija i) evropski igrani filmi

791.221.5(489+430+485+481)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114510686

288.
        The FLORIDA project [Videoposnetek] = Projekt Florida / director of photography Alexis Zabe ; written by Sean Baker & Chris Bergoch ; directed by Sean Baker ; prevedla Renata Kozole. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (ca 115 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5649144/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Cre Film, Freestyle Picture Company. - Posneto 2017. - Igrajo: Willem Dafoe, Brooklynn Kimberly Prince, Bria Vinaite, Valeria Cotto, Christopher Rivera, Caleb Landry Jones itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114538334

289.
        Das FRÄULEIN [Videoposnetek] = Gospodična / Drehbuchmitarbeit Barbara Albert, Marie Kreutzer, Daniel Jakob ; Kamera Igor Martinović ; Musik Peter von Siebenthal, Till Wyler, Daniel Jakob ; Buch/Regie Andrea Štaka. - Lavrica : Blitz film, 2007, p 2006. - 1 video DVD (regija 2)(ca 75 min) : barve, zvok, Dolby digital 2.0 ; 12 cm

Podnaslovljeno v slov., hrv., nem. ... - Q 4365. - Vloge: Mirjana Karanović, Marija Škaričić, Ljubica Jović ... [et al.]
a) igrani filmi b) nemški igrani filmi c) švicarski igrani filmi d) drame e) video DVD-ji f) DVD-ji

791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 14669884

290.
        HUNGRY hearts [Videoposnetek] = Lačna srca / written and directed by Saverio Costanzo ; based on Il bambino indaco by Marco Franzoso ; cinematographer Fabio Cianchetti ; music Nicola Piovani ; prevedla Helena Golja. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (ca 109 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3344922/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Dialogi v angl., delno tudi v it., podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: Wildside Production, RAI Cinema itd. - Igrajo: Adam Driver, Alba Rohrwacher, Roberta Maxwell, Jake Weber, Victoria Cartagena, Al Roffe, Geisha Otero, Jason Selvig, David Aaron Baker itd. - Za odrasle. - Dobitnik 4 nagrad na beneškem filmskem festivalu in nominacija za Zlatega leva
a) Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) psihološka drama d) evropski igrani filmi

791.221.4(450)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114360670

291.
        IGNACIO de Loyola [Videoposnetek] = Ignacij Lojolski : [vojak, grešnik, svetnik] / written and directed by Paolo Dy ; story by Paolo Dy ... [et al.] ; based on the book "The autobiography of St. Ignatius" by Ignatius of Loyola ; director of photography Lee Briones-Meily ; music by Ryan Cayabyab. - Ljubljana : Salve, 2017. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5040624/?ref_=nm_flmg_act_8 - predstavitev filma. - Dodatek k vzpor. nasl. z embalaže. - Posneto po resničnih dogodkih ---> na embalaži. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Jesuit Communications Foundation Philippines itd. - Igrajo: Andreas Muñoz, Javier Godino, Julio Perillán, Pepe Ocio, Mario de la Rosa, Isbael Garcia-Lorca, Cristobal Pinto, Ricardo Reguera, Lucas Fuica itd. - Za odrasle
a) Loyola, Ignatius, svetnik (1491-1556) - Biografski filmi - video DVD-ji b) Igrani filmi - Biografski filmi - video DVD-ji c) drame d) biografske drame e) zgodovinski filmi f) drame g) svetniki h) jezuiti i) DVD

791.227(086.82)
791.221.4(086.82)
791.224(086.82)
27-36:929sv. Ignacij Lojolski(086.82)
929sv. Ignacij Lojolski(086.82)
COBISS.SI-ID 13902622

292.
        IVAN [Videoposnetek] / režiser Janez Burger ; scenarij Janez Burger ... [et al.] ; direktor fotografije Marko Brdar ; glasba Damir Avdić. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (ca 94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6061558/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dialogi v slov., delno v it., podnapisi v slov. - Produkcija: Staragara itd. - Posneto 2017. - Igrajo: Maruša Majer, Matjaž Tribušon, Nataša Barbara Gračner, Branko Šturbej, Leon Lučev, Polona Juh, Mojca Funkl, Mateja Pucko, Vlado Vlaškalič, Silva Čušin, Damjana Černe, Pavle Ravnohrib itd. - Za odrasle. - Slovenski filmski festival, 2017 (celovečerni igrani film, scenarij, fotografija, glavna ženska vloga, maska, izvirna glasba)
a) Slovenski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) psihološka drama d) evropski igrani filmi

791.221.4(497.4)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114535006

293.
        JERRY Maguire [Videoposnetek] / director of photography Janusz Kaminski ; written and directed by Cameron Crowe. - Škofljica : BLITZ film & video distribution, 2007, p 1996. - 1 video DVD (PAL, regija 2)(133 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnaslovljeno v slov., hrv., ang., češ., itd. - Podatki z ov. - QCT 4542. - Vloge: Tom Cruise, Kelly Preston, Renée Zellweger... itd.
a) Ameriški igrani filmi - Drama - Video DVD-ji b) drame c) komedije d) šport e) v filmu

791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 18858039

294.
        The KILLING of a sacred deer [Videoposnetek] = Ubijanje svetega jelena / directed by Yorgos Lanthimos ; written by Yorgos Lanthimos and Efthimis Filippou ; director of photography Thimios Bakatakis ; prevod Luka Kocbek. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 121 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5715874/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Element Pictures itd. - Posneto 2017. - Igrajo: Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Raffey Cassidy, Sunny Suljic, Alicia Silverstone, Bill Camp itd. - Za odrasle. - Cannes, 2017 (scenarij)
a) Britanski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) Irski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji d) thriller e) triler f) drama g) psihološka drama h) angleški igrani filmi i) koprodukcija

791.221.5(410+417+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114702686

295.
        LOVE & friendship [Videoposnetek] = Ljubezen in prijateljstvo / composer Benjamin Esdraffo ; cinematography by Richard Van Oosterhout ; written, directed & produced by Whit Stillman ; based on Jane Austen's novella, Lady Susan ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (89 min, 39 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt3068194/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Westerly Films itd. - Posneto 2016. - Igrajo: Kate Beckinsale, Xavier Samuel, Morfydd Clark, Emma Greenwell, Tom Bennett, James Fleet, Jemma Redgrave, Justin Edwards, Stephen Fry, Chloë Sevigny, Jenn Murray itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Igrani filmi - Komedije - video DVD-ji b) romantične komedije c) drame d) DVD

791.221.2(085.82)
791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 23876658

296.
        En MAN som heter Ove [Videoposnetek] = Mož z imenom Ove / fotograf Göran Hallberg ; kompositör Gaute Storaas ; manus & regi Hannes Holm ; baserat på en roman av Fredrik Backman ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 116 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt4080728/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Film Väst itd. - Igrajo: Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg, Ida Engvoll, Chatarina Larsson, Börje Lundberg, Tobias Almborg, Klas Wiljergård itd. - Za odrasle. - Evropska filmska nagrada, 2016
a) Švedski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) drama d) evropski igrani filmi

791.221.2(485)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114510942

297.
        MAO'S last dancer [Videoposnetek] = Zadnji Maov plesalec / directed by Bruce Beresford ; screenplay by Jan Sardi ; based on the autobiography Mao's last dancer by Li Cunxin ; director of photography Peter James ; music by Christopher Gordon ; choreography Graeme Murphy ; prevod in priredba Katja Ferlinc. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 117 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt1071812/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., dialogi v angl. in kit. - Produkcija: Great Scott Productions itd. - Posneto 2009. - Igrajo: Bruce Greenwood, Kyle MacLachlan, Joan Chen, Chi Cao, Amanda Schull, Jack Thompson itd. - Za odrasle
a) Li, Cunxin (1961-) - Biografski film - Video DVD-ji b) Avstralski igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji c) filmska drama d) drama e) biografska drama

791.227(94)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114707550

298.
        The MASTER [Videoposnetek] = Gospodar / written and directed by Paul Thomas Anderson ; director of photography Mihai Malaimare, jr. ; music by Jonny Greenwood. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 132 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1560747/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Produkcija: Joanne Sellar itd. - Q421. - Igrajo: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Laura Dern itd. - Leta 2013 je bil film nominiran za oskarja (glavna moška vloga, moška in ženska stranska vloga)
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1103076702

299.
        MR. Brooks [Videoposnetek] = Gospod Brooks / directed by Bruce A. Evans ; written by Bruce A. Evans & Raynold Gideon ; director of photography John Lindley ; music by Ramin Djawadi ; prevod Miša Šavor. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2007. - 1 video DVD (115 min, 47 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0, DTS Surround) ; 12 cm

Podnapisi v hrv., slov. in srb. Dialogi v angl. - Q 4528. - Igrajo: Kevin Costner, Demi Moore, Dane Cook, William Hurt, Marg Helgenberger, Ruben Santiago-Hudson, Danielle Panabaker, Aisha Hinds, Lindsay Crouse itd. - Za odrasle
a) Igrani filmi - Kriminalni filmi - video DVD-ji b) psihološke kriminalke c) trilerji d) drame e) DVD

791.221.5(086.82)
791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 14952249

300.
        NOCTURAMA [Videoposnetek] = Nočni razgledi / scénario & mise en scène, musique Bertrand Bonello ; image Leo Hinstin ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (125 min, 26 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4795546/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Wild Bunch itd. - Posneto 2016. - Igrajo: Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani, Manal Issa, Martin Guyot, Jamil McCraven, Rabah Naït Oufella, Laure Valentinelli itd.
a) Francoski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji d) kriminalka e) drama f) kriminalna drama g) thriller h) triler i) evropski igrani filmi j) koprodukcija

791.221.5(44+430+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113546590

301.
        L'ODYSSÉE [Videoposnetek] = Odiseja / un film de Jérôme Salle ; scénario Jérôme Salle et Laurent Turner ; image Matias Boucard ; musique Alexandre Desplat ; prevedla Špela Tomec. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 122 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt1659619/?ref_=nv_sr_5 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., dialogi v angl. in franc. - Posneto 2016. - Produkcija: Pan Européenne itd. - Igrajo: Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou, Laurent Lucas, Benjamin Lavernhe, Vincent Heneine, Thibault de Montalembert, Roger Van Hool, Chloé Hirschman itd. - Za odrasle
a) Cousteau, Jacques-Yves (1910-1997) - Biografski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji d) pustolovki film e) pustolovska drama f) biografska drama g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.227(44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114515294

302.
        PAPER moon [Videoposnetek] / director of photography Laszlo Kovacs ; based on the novel "Addie Pray" by Joe David Brown ; screenplay by Alvin Sargent ; directed and produced by Peter Bogdanovich. - Škofljica : Blitz film & video distribution, 2008, p 1973. - 1 video DVD (PAL)(ca 98 min) : č-b, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Paramount DVD collection)

Nasl. na ov.: Papirnati mesec. - Podnaslovljeno v slov., hrv., nem., it., madž. itd. - Sinhronizirano v nem., it. itd. - Regija 2. - QPAR 4827, EC 102037. - Vloge: Ryan O'Neal, Madeline Kahn, Tatum O'Neal itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) drame d) prijateljstvo e) medgeneracijski odnosi

791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 6277662

303.
        POWIDOKI [Videoposnetek] = Paslika / reżyseria Andrzej Wajda ; scenariusz Andrzej Mularczyk ; według pomysłu Andrzeja Wajdy ; zdjęcia Paweł Edelman ; muzyka Andrzej Panufnik ; prevedla Olga Tratar in Andrej Leskovic. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (95 min, 42 sek ) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5186236/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Angl. nasl. na embalaži: Afterimage. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Akson Studio itd. - Igrajo: Bogusałw Linda, Zofia Wichłacz, Bronisława Zamachowska, Andrzej Konopka, Krzysztof Pieczyński, Mariusz Bonaszewski, Szymon Bobrowski, Aleksander Fabisiak, Paulina Gałązka itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Strzemiński, Władysław (1893-1952) - Biografski film - Video DVD-ji b) Poljski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) biografska drama d) drama e) zgodovinski film f) evropski igrani filmi

791.227(438)(086.82)
791.221.4(438)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114403422

304.
        SCHELLEN-Ursli [Videoposnetek] = Deček s planin / nach dem gleichnamigen Buch Schellen-Ursli von Selina Chönz and Alois Carigiet ; Drehbuch Xavier Koller, Stefan Jäger ; Kamera Felix von Muralt ; Musik Martin Tillman ; Regie Xavier Koller ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Logatec : Go Partner, 2018. - 1 video DVD (ca 100 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt4136636/?ref_=nm_knf_i1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: C-Films itd. - Igrajo: Marcus Signer, Jonas Hartmann, Tonia Maria Zindel, Leonardo Nigro, Laurin Michael, Julia Jeker, Martin Rapold, Sarah Sophia Meyer itd. - Za otroke od 7. do 10. leta (mladino in odrasle)
a) Švicarski mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) fantje c) prijateljstvo d) družinski film e) evropski mladinski igrani filmi

791.221.7(494)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114512990

305.
        SLOVENIJA, Avstralija in jutri ves svet [Videoposnetek] / scenarist in režiser, written and directed by Marko Naberšnik ; direktor fotografije, director of photography Miloš Srdić ; skladatelj, composer Igor Vasilev - Novogradska. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (115 min, 21 sek ) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5671990/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Na koncu odjavne špice: Slovenia, Australia and tomorrow the world. - Posneto 2017. - Produkcija: Perfo Production itd. - Igrajo: Jure Ivanušič, Minca Lorenci, Aljoša Ternovšek, Mojca Simonič, Vlado Novak, Milada Kalezić, Urban Polenčič, Saša Šikaleska, Primož Ekart, Bojan Emeršič, Simon Šerbinek, Tadej Toš, Jernej Kuntner itd. - Za odrasle
a) Slovenski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Makedonski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) komedija e) evropski igrani filmi f) koprodukcija

791.221.4(497.4+497.17)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114401374

306.
        STAR wars. Episode 8, The last Jedi [Videoposnetek] = Vojna zvezd. Epizoda 8, Poslednji Jedi / written and directed by Rian Johnson ; based on characters created by George Lucas ; director of photography Steve Yedlin ; music by John Williams. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (145 min, 37 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt2527336/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v madž. in romun., podnapisi v angl., hrv., madž., romun. in slov. - Posneto 2017. - Produkcija: Lucasfilm itd. - DVDW0300. - Igrajo: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji b) akcijski film c) fantazijski film

791.221.8:82-312.9(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114516830

307.
        TESTRŐL és lélekről [Videoposnetek] = O telesu in duši / rendezö, director Enyedi Ildikó ; forgatókönyvíró, written by Enyedi Ildikó ; operatör, cinematographer Herbai Máté ; zeneszerö, original score Balázs Ádám ; po angleški predlogi prevedla Diana Jenko. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (ca 116 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt5607714/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Inforg-M&M Film itd. - Posneto 2017. - Igrajo: Borbély Alexandra, Morcsányi Géza, Tenki Réka, Schneider Zoltán, Nagy Ervin, Békés Itala, Jordán Tamás, Bata Éva itd. - Za odrasle. - Berlin, 2017 (zlati medved)
a) Madžarski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(439)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114536286


R RISANKE


308.
        BLAZE in megakolesniki. DVD 1 [Videoposnetek] : sezona 1 = Blaze and the monster machines / created by Jeff Borkin, Ellen Martin ; directors Dustin McKenzie ... [et al.] ; written by Clark Stubbs ... [et al.]. - Zagreb : Net, 2018. - 1 video DVD (ca 70 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4458594/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije. - Sinhronizacija v slov., hrv., srb., madž. in romun. - Produkcija: Nickelodeon. - Posneto 2014. - BAM DVD1. - Glasovi v slov.: Uroš Buh, Lija Pečnikar, Miha Rodman, Rok Kunaver itd. - Vsebina: Sijajni Blaze 1. del ; Sijajni Blaze 2. del ; Gonilna sila
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114442590

309.
        BLAZE in megakolesniki. DVD 2 [Videoposnetek] : sezona 1 = Blaze and the monster machines / created by Jeff Borkin, Ellen Martin ; directors Mike Fetterly ... [et al.] ; written by Dustin Ferrer ... [et al.]. - Zagreb : Net, 2018. - 1 video DVD (ca 70 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4458594/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije. - Sinhronizacija v slov., hrv., srb., madž. in romun. - Produkcija: Nickelodeon. - Posneto 2014. - BAM DVD2. - Glasovi v slov.: Uroš Buh, Lija Pečnikar, Miha Rodman, Rok Kunaver itd. - Vsebina: Dvoboj za orodje ; Hopsa gume ; Trikmanija
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114443102

310.
        BLAZE in megakolesniki. DVD 3 [Videoposnetek] : sezona 1 = Blaze and the monster machines / created by Jeff Borkin, Ellen Martin ; directors Dustin McKenzie ... [et al.] ; written by Dustin Ferrer ... [et al.]. - Zagreb : Net, 2018. - 1 video DVD (ca 70 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4458594/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije. - Sinhronizacija v slov., hrv., srb., madž. in romun. - Produkcija: Nickelodeon. - Posneto 2014. - BAM DVD3. - Glasovi v slov.: Uroš Buh, Lija Pečnikar, Miha Rodman, Rok Kunaver itd. - Vsebina: Legendarno jadranje ; Izziv ekipe tovornjakov ; Džungelski rog
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114444126

311.
        BLAZE in megakolesniki. DVD 4 [Videoposnetek] : sezona 1 = Blaze and the monster machines / created by Jeff Borkin, Ellen Martin ; directors Mike Fetterly ... [et al.] ; written by Clark Stubbs ... [et al.]. - Zagreb : Net, 2018. - 1 video DVD (ca 70 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4458594/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije. - Sinhronizacija v slov., hrv., srb., madž. in romun. - Produkcija: Nickelodeon. - Posneto 2014. - BAM DVD4. - Glasovi v slov.: Uroš Buh, Lija Pečnikar, Miha Rodman, Rok Kunaver itd. - Vsebina: Ekipa za megamet ; Tortastrofa! ; Skrivnostni bandit
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114444638

312.
        JEŽEK in vran. Na sirovi dirki [Videoposnetek] = Solan og Ludvig. Herfra til flåklypa / komponist Knut Avenstroup Haugen ; fotografer Morten Skallerud, Janne K. Hansen ; manus Karsten Fullu ; baseret på Kjell Aukrusts karakterer og univers ; regi Rasmus A. Sivertsen. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (ca 78 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4970552/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Maipo Film itd. - Glasovi: Andrej Murenc, Vesna Pernarčič, Borut Veselko, Uroš Smolej, Gašper Jarni, Iztok Luzar itd. - Za otroke od 4. do 8. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) otroški risani filmi e) otroški animirani filmi f) risani filmi za otroke g) lutkovni filmi h) lutkovni filmi za otroke i) norveški animirani filmi j) evropski animirani filmi k) kinobalon

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114392926

313.
        MICKEY saves Santa and other mouseketales [Videoposnetek] = Miki reši Božička / directed by Rob LaDuca ; written by Leslie Valdes ; music by Mike Heimelstein & Michael Turner. - Ljubljana : Con film, 2007, cop. 2006. - 1 video DVD (ca 69 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm. - (Mickey Mouse Clubhouse)

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv. itd. - Produkcija: Walt Disney Pictures. - DVDW0168
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 14726457

314.
        PLANET 51 [Videoposnetek] / directed by Jorge Blanco, co-directed Javier Abad, Marcos Martinez ; original idea by Javier Abad ... [et al.] ; script by Joe Stillman ; composer James Brett ; režija [slov.] dialoga Dafne Jemeršič ; prevajalka Vesna Žagar. - Ljubljana : Karantanija cinemas, 2011. - 1 video DVD (ca 87 min) : barve, zvok (Dolby Surround 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0762125/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Sinhronizirano v slov. in hrv., podnapisi v slov., srb., hrv. in mak. - Produkcija: Ilon Animation Studios itd. - Posneto 2009. - DI-289. - Glasovi v slov.: Jurij Zrnec, Lado Bizovičar, Tomaž Domicelj, Primož Bezjak, Iris Mulej itd.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke e) španski animirani filmi f) angleški animirani filmi g) britanski animirani filmi h) ameriški animirani filmi i) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1098058078

315.
        ZVERINICE iz gozda Hokipoki [Videoposnetek] = In the forest of Huckybucky / director of animation Todor Iliev ; original music and lyrics Christian Hartmann, Thorbjørn Egner ; score Gaute Storaas ; directors of photography Morten Skallerud, Janne K. Hansen ; screenplay Karsten Fullu ; director Rasmus A. Sivertsen ; based on the book & play In the forest of Huckbucky by Thorbjørn Egner. - Vojnik : Fivia, [2018]. - 1 video DVD (ca 75 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4730838/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Izv. stv. nasl.: Dyrene i Hakkebakkeskogen. - Sinhronizacija v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Pedri Animation itd. - Za otroke od 4. do 8. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) lutkovni filmi f) lutkovni filmi za otroke g) norveški animirani filmi h) nizozemski animirani filmi i) evropski animirani filmi j) koprodukcija k) kinobalon

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1114393438


NASLOVNO KAZALO


 • 9. vod 280


 • Addie pray 302
 • Les adieux a la reine 264
 • Agnes Gray [!] 102
 • American honey 265
 • America's sweethearts 266
 • Ameriška ljubica 265
 • [Ameriška ljubljenca] 266
 • Ameriški holokavst 257
 • Angleščina. Preverjanje pisnega sporočanja na splošni maturi 78
 • Angleški kralj Karel II. 241
 • Aquarius 267
 • Arabščina 79
 • Art school confidential 268


 • Bacalaureat 269
 • Il bambino indaco 290
 • Baron 150
 • Barve 6
 • Un beau soleil intérieur 270
 • Benetke, interier 164
 • Besedni direndaj 75
 • The big sick 271
 • Biologija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017 87
 • Blaze and the monster machines 308, 309, 310, 311
 • Blaze in megakolesniki. DVD 1 308
 • Blaze in megakolesniki. DVD 2 309
 • Blaze in megakolesniki. DVD 3 310
 • Blaze in megakolesniki. DVD 4 311
 • Bližnje srečanje tretje vrste 275
 • Blue smoke 272
 • Božo in Vili 171
 • But beautiful 245
 • The butterfly effect 273


 • Calamity Jane 198
 • Catch me 76
 • Clear and present danger 274
 • Close encounters of the third kind 275
 • Clue 276
 • Clueless 277
 • Coach Carter 278


 • Čarobno mesto 225
 • Čokolada 75
 • Čopkometer 74
 • Črne vrtnice 216
 • Črni lepotec 205


 • Daleč za griči 283
 • Dark places 279
 • Deček s planin 304
 • Dečki Pavlove ulice 223
 • Dekleta španskega bezga 124
 • Delo in energija za gospodarski in kulturni razvoj Slovenije 51
 • 9 rota 280
 • Deželica Netunetam 75
 • Dežne kapljice 74
 • Divje živali 197
 • Dogodivščine glavnika Kodra, krtka Robija in črvička Mufa 185
 • Doktor Proktors prompepulver 261
 • Domače živali 3
 • Domovinska in državljanska kultura in etika. Učbenik za 7. razred osnovne šole 19
 • Doživljaji iz svetovne vojne 165
 • Draga luna, lahko noč 173
 • Drugačna barva dežja 153
 • Družina 281
 • Družinica 282
 • Duh česa 169
 • Dupǎ dealuri 283
 • Duša 104
 • 12 pravil za življenje 14


 • L'empereur 42
 • 11 91
 • 11 enajst 147
 • Esej na maturi 2019 80


 • Fasandræberne 284
 • Fazanarji 284
 • Februar 285
 • February 285
 • Fina družina 74
 • Final award ali final reward za Hrvate 253
 • Five 286
 • Fizika. Del 2, Elektrika, optika 38
 • Fizika. Del 3, Posebna teorija relativnosti, kvantna fizika, atomi 39
 • Flaskepost fra P 287
 • The Florida project 288
 • For one touch 72
 • Das Fräulein 289
 • Fufi in orjaške stopnice 174


 • Generaciji navidezne svobode 20
 • Gesichter des Expressionismus 64
 • Gorica je naša 152
 • Gospod Brooks 299
 • Gospodar 298
 • Gospodična 289
 • Gozdne živali 181
 • Graščina 154
 • Grdavši in presenečenje 188
 • Grob greha 129


 • Halo? Halo, mami! 182
 • Halo? Halo, oči! 183
 • Hana Hašimoto, šesta violina 211
 • Hauptman Vogrin 246
 • Hišni ljubljenčki 197
 • Hitra zebra 263
 • Hobi 74
 • Hrana 6
 • Hrastnik 238
 • Hrepenenje 120
 • Hungry hearts 290
 • Hvalnica počasnosti 21


 • Ignacij Lojolski 291
 • Ignacio de Loyola 291
 • Igra laži 157
 • Igrače 6
 • In našel boš zaklad, ki spi v tebi 117
 • In the forest of Huckybucky 315
 • Inštitut doktorja Faulstaffa 111
 • Iucundus 67
 • Ivan 292
 • Iz dnevnika mlade družine 143
 • Iz lončka v lonec 55
 • Izdati in obstati 2
 • Izginotje 287
 • Izgubljeno jajce 175
 • Izlet v Rusijo 1925 162
 • Izštevanka 75


 • Japonščina 81
 • Jelenček Tim in prijatelji 215
 • Jerry Maguire 293
 • Ježek in vran. Na sirovi dirki. Herfra til flåklypa 312
 • Joga za najmlajše 45
 • Julija 130


 • Kaj je to? 222
 • Kaj vedo rastline 40
 • Kako sem postal socialist in drugi spisi 159
 • Kako so nekoč živeli na območju današnje Občine Polzela 233
 • Kako ti je ime? 207
 • Kazenski zakonik 29
 • Kdo se boji višine in druge zgodbe v sličicah 190
 • Ki zmeraj lepše siješ 90
 • The killing of a sacred deer 294
 • Kjer morje poljublja nebo 140
 • Knjiga drugih 128
 • Knjiga pisem 255
 • Knjižnica Šentjur in razvoj bralne kulture v Šentjurju skozi 20. stoletje 7
 • Ko izgubiš --- 161
 • Ko je kuža sam doma 212
 • Ko sva bila sama na svetu 199
 • Kodeks zdravniške etike 50
 • Koledar cvetenja medovitih rastlin v Sloveniji 56
 • Koledar duše 16
 • Kolo 74
 • Kolo sreče 18
 • Konjarjeva hči 158
 • Koyaa 77
 • Kraljevsko poželenje 132
 • Kraljica Elizabeta I. 242
 • Kraljična na zrnu graha 170
 • Kranjska sivka 53
 • Kuharske igrarije 57
 • Kurje, kravje, mačji rock'n'roll 74
 • Kvačkamo za dojenčke 62


 • Lačna srca 290
 • Ladjar z lepimi stopali 141
 • Lady Susan 295
 • Lahko noč 6
 • Lakota 89
 • Lastimo si nebo 96
 • Lepši svet 74
 • Letovanje 220
 • Ljubezen in prijateljstvo 295
 • Ljubezen na prvo bolezen 271
 • Ljubke živalce 5
 • Love & friendship 295


 • Maggie, dekle z ulice 109
 • Magičnost gibanja. 5, Moč ustvarjanja in izražanja 13
 • "Majhno težavo imam," je rekel medved 184
 • Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje 258
 • Maks in Lučka pri starih civilizacijah 4
 • En man som heter Ove 296
 • Mančkarada 195
 • Mao's last dancer 297
 • Marija I., škotska kraljica 243
 • The master 298
 • Mastno je slastno 60
 • Matura 269
 • Mazohistka 142
 • Mečevalec. [Knj. 1, Vstajenje mečevalca] 139
 • Medsočje 127
 • Mi smo medvedi! 99
 • Mickey saves Santa and other mouseketales 313
 • Miki reši Božička 313
 • Miška želi prijatelja 196
 • [Modri dim] 272
 • Moj popolni valček 118
 • Moj prvi angleško-slovenski zvočni slovar 82
 • Moja knjižnica. Prve besede 6
 • Moja knjižnica. Živali 197
 • Moja ura 75
 • Moje pesmi 93
 • Moji fit recepti 59
 • Monstrum. Knj. 1, Serva me 145
 • Morje 75
 • Morske živali 197
 • Moški, ki ni poklical 156
 • Mož z imenom Ove 296
 • Mr. Brooks 299
 • Mrtvi tek 97
 • music by Christopher Gordon 297


 • Na podstrešju 75
 • Na vrtu 6
 • Nadvse zaželena dama 112
 • Nagrada 134
 • Najboljše ribje jedi za vso družino in vse priložnosti 58
 • Najdebelejša 123
 • Najlepši kraji na svetu 236
 • Nana, mala opica 203
 • Naš pralni stroj 74
 • Ne le knjiga 214
 • Nekaj lahkega, čisto nekaj lahkega 202
 • Neskončen stolp želv 119
 • Nespečni 151
 • Neverjetni 2 186
 • Nevidne vezi 136
 • Nim's island 262
 • Nisi prva, nisi zadnja 65
 • Nocturama 300
 • Nočni razgledi 300
 • Novi veliki komentar dodatnega pokojninskega zavarovanja ZPIZ-2 33
 • Nude s simfoniki 70


 • O miški, ki je iskala sir 189
 • O telesu in duši 307
 • O zajcu, ki se je rad smejal 213
 • Občina Laško 237
 • Občina Polzela skozi čas 234
 • Oblačila 6
 • Obrazi ekspresionizma, odtisi duha 64
 • Odiseja 301
 • L'Odyssée 301
 • Otok kamelij 98
 • Otok male Nim 262
 • Otroci krvi in kosti 94


 • Pa-pa-palačinke 75
 • Paper moon 302
 • Partizanski kirurg 166
 • Pasji mož. Snet s ketne 229
 • Paslika 303
 • Pet zvezdic 200
 • Peterica 286
 • Pinjar 146
 • Planet 51 314
 • Plašč 155
 • Plazilci in žabe 197
 • Pogovori 34
 • Pogovori o zdravniški etiki 50
 • Politika v 90 minutah 24
 • Polnočna linija 106
 • Popotovanje cesarskega pingvina 2 42
 • Poroči se z njo in umri zanjo 17
 • Poslednja tableta 101
 • Potezna šibrovka 107
 • Powidoki 303
 • Pozdrav iz Žalca 235
 • Požganica 144
 • Pravljične pesmice 68
 • Prdoprašek doktorja Proktorja 261
 • Preko meje 131
 • Prešeren Award and Prešeren Fund Award recipients 8
 • Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada 8
 • Prevara 108
 • Primer Lerouge 116
 • Primorski begunci v Zgornji Savinjski dolini 260
 • Prisluhnimo telesu, telo nam vse pove 49
 • Projekt Florida 288
 • Ptiči 197


 • Racing stripes 263
 • Račka si izbere mamo 201
 • Razpad jugoslovanskih sanj 254
 • Razstrupimo in okrepimo jetra in žolč 48
 • Re-belle 66
 • Resolucija o družinski politiki 2018-2028 22
 • Ronja, razbojniška hči 221
 • Rudniška železnica Žalec - Zabukovica 61


 • Saj grem samo mimo 160
 • Schellen-Ursli 304
 • Shotaro 217
 • Skozi oči prekariata 26
 • Skrivnost zmajčka Potacajčka 206
 • Slovar tujk 84
 • Slovenian impro 69
 • Slovenija čudežna 15
 • Slovenija, Avstralija in jutri ves svet 305
 • Slovenščina na ustni maturi 2019 83
 • So hi ada? 222
 • So ptički se ženili 74
 • Sodobno stvarno pravo 31
 • Solan og Ludvig 312
 • Sonce potrebuje pomoč 176
 • Soy Luna. Zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 10, Felicityjina skrivnost 231
 • Soy Luna. Zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 11, Odločilo bo srce 226
 • Soy Luna. Zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 12, Krog se zapira 227
 • Soy Luna. Zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 13, Nekoč v davnih sanjah 228
 • Spomini in spoznanja 248
 • Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji 23
 • Spoznavanje okolja 2. Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole 36
 • Spretni slovar. Angleško-slovenski, slovensko-angleški 85
 • Sprout 230
 • Sraka tatinska! 210
 • Srce vedno zmaga 125
 • Star wars. Episode 8, The last Jedi. Epizoda 8, Poslednji Jedi 306
 • Steph Curry 251
 • 101 prva beseda. Doma 208
 • 101 prva beseda. Živali 209
 • 150 let 1
 • Strah pred letenjem 7A 114
 • Stres, kuga sodobnega časa 47
 • Super wings, čas je za polet. Čarobne dude 177
 • Super wings, čas je za polet. Najboljši recept 178
 • Super wings, čas je za polet. Princeskini psički 179
 • Super wings, čas je za polet. Vikinško potovanje 180
 • Super! 218
 • Svet čebel 54
 • Svetovna dediščina 239
 • Svetovna revolucija 25
 • Svinčnik iz sanj 213
 • Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi 32
 • Svoboda v precepu med interesi in ideologijami 27


 • Šaleški gradovi viteza Gadolle 240
 • Šesto izumrtje 41
 • Šivamo džersi 63
 • Števila 6
 • Štrbunkov grad 204
 • Švedščina 86
 • Švrk in torbičar ugrabitelj 219


 • Tekmeci iz Painful Gulcha 224
 • Telovadba 74
 • Temačni kraji 279
 • Temno, skoraj noč 100
 • Testről és lélekről 307
 • Thomas Alva Edison 249
 • Tinetovo skrivnostno darilo 172
 • Tisti, ki odhajajo 126
 • Tole zdaj 122
 • [Trener Carter] 278
 • Triglavske poti 168
 • Turtle island 76
 • Tvoja do jutra 137


 • Ubijanje svetega jelena 294
 • Učinek metulja 273
 • Ugibam, uganem! 193
 • Ujetniki omrežij 28
 • Ultima 121
 • Umazani Berti in pirat! 191
 • Umazani Berti in smrad! 192
 • [Umetniška šola zaupno] 268
 • Umetnost krhkosti 110
 • Umetnost odf*kavanja 12
 • Urice z dojenčkom 187
 • Usodna pravica 115
 • Usodne odločitve 149
 • Usodno hrepenenje 95


 • V iskanju ljubezni 11
 • V objemu slovenske pomladi 259
 • V roki puškica, doma pa ljubica 256
 • Vaška skupnost Kasaze 252
 • Vesolje vas podpira 10
 • Videla sem svet in življenje 250
 • Vilijem [!] Osvajalec 244
 • Vito in njegova mama nista sama 44
 • Vojna zvezd 306
 • Vojni dnevniki 1939-1945 163
 • Vojvodinja se ločuje 135
 • Vonj zatona 148
 • Vreča smeha 1 74
 • Vreča smeha 2 75
 • Vse najlepše 71
 • Vsi moji otroci in njihove mame 46


 • Wine café 73


 • Zadnji dih 103
 • Zadnji Maov plesalec 297
 • Zajček bi se ženil rad 75
 • Zakartana ura 92
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 33
 • Zakon o pravdnem postopku (ZPP) 30
 • Zapiski iz mrtvega doma 113
 • Zbogom, kraljica moja 264
 • Zbrane pesmi 88
 • Zelo dobra življenja 167
 • Zgodba o kapitanu Cooku 247
 • Zgodba o Soncu, ki si jo je Bodo najverjetneje izmislil 213
 • Zimske strasti 133
 • Znanost v infografikah. Rastline 43
 • Znanost v infografikah. Sile 37
 • Znanstveni napredek je naredil "pok" 232
 • Zverinice iz gozda Hokipoki 315


 • Žaba žabica 75
 • Žarek v srcu 270
 • Železna cesta 52
 • Žirafe ne znajo plesati 35
 • Živali 6
 • Živali na kmetiji 197
 • Živalski mladički 197
 • Živčni zlom v župnišču 138
 • Živeti kot stroj 9
 • Življenje 105
 • Žogica Nogica 194
 • Žuželke 197

IMENSKO KAZALO


 • Abad, Javier (režiser, bibliografski predhodnik) 314
 • Abbott, Jacob (1803-1879) 241, 242, 243, 244
 • Ackroyd, Barry (fotograf) 279
 • Adam, Andrej (avtor) 80
 • Adams, Amy (izvajalec) 298
 • Adeyemi, Tomi 94
 • Adler-Olsen, Jussi (bibliografski predhodnik) 284, 287
 • Agache, Vica (izvajalec) 283
 • Akhtar, Adeel (izvajalec) 271
 • Albert, Barbara (scenarist) 289
 • Albus, Natascha (avtor) 239
 • Alcott, Louisa May (1832-1888) 95
 • Allnutt, Luke 96
 • Almborg, Tobias (izvajalec) 296
 • Ambrož, Selina (prevajalec) 182, 183
 • Andersen, Hans Christian (1805-1875) 170
 • Andersen, Hans Christian (1805-1875, avtor) 195
 • Andersen, John Andreas (1971-, fotograf) 287
 • Anderson, Jamie (snemalec, fotograf) 268
 • Anderson, Paul Thomas (scenarist, režiser) 298
 • Andrén, Patrik (skladatelj) 284
 • Andrews, Michael (skladatelj) 271
 • Andrici, Rareş (izvajalec) 269
 • Andriuţǎ, Valeriu (izvajalec) 283
 • Angot, Christine (scenarist) 270
 • Antonsen, Atle (izvajalec) 261
 • Arcel, Nikolaj (scenarist) 284, 287
 • Archer, Anne (izvajalec) 274
 • Arkin, Alan (igralec) 266
 • Arndt, Jochen (fotograf) 63
 • Arnež, Marko (avtor dodatnega besedila, urednik) 8
 • Arnold, Andrea (1961-, scenarist, režiser) 265
 • Arnuš Pupis, Tina 171
 • Asbæk, Pilou (izvajalec) 284
 • Ashanti (izvajalec) 278
 • Aufort, Cyrille (1974-, skladatelj) 42
 • Aukrust, Kjell (1920-, bibliografski predhodnik) 312
 • Aust, Kurt 97
 • Austen, Jane 295
 • Avbelj, Matej (recenzent) 32
 • Avdić, Damir (1964-, skladatelj) 282, 292
 • Avenstroup Haugen, Knut (skladatelj) 312
 • Avramov, Smilja (avtor dodatnega besedila) 253
 • Avsenak, Vinko (prevajalec) 246
 • Ayres, Benjamin (1977-, igralec) 272
 • Azaria, Hank (1964-, igralec) 266


 • Bach, Tabea 98
 • Backman, Fredrik 99
 • Backman, Fredrik (bibliografski predhodnik) 296
 • Bacon, Chris P. (skladatelj) 272
 • Bajd, Barbara 53
 • Bakatakis, Thimios (fotograf) 294
 • Baker, David Aaron (izvajalec) 290
 • Baker, Sean (scenarist, režiser) 288
 • Bakula, Scott (igralec) 272
 • Balasko, Josiane (izvajalec) 270
 • Balazs, Adam (skladatelj) 307
 • Bancilhon, Margot (izvajalec) 286
 • Barbarič, Štefan (prevajalec) 223
 • Baršek, Bono (urednik) 13
 • Bartolj, Marta (ilustrator) 171
 • Bašić-Hrvatin, Sandra (avtor) 32
 • Bata, Éva (izvajalec) 307
 • Bator, Joanna 100
 • Battelino, Urška (avtor dodatnega besedila) 21
 • Bauer, Kurt (glasbenik, izvajalec) 72
 • Bavec, Aljoša (avtor) 87
 • Beauvois, Xavier (1967-, izvajalec) 264, 270
 • Beckinsale, Kate (izvajalec) 295
 • Bedrač, David (avtor dodatnega besedila) 93
 • Békés, Itala (izvajalec) 307
 • Belej, Tina (avtor) 237
 • Bennett, Tom (izvajalec) 295
 • Beresford, Bruce (režiser) 297
 • Berg, Filip (izvajalec) 296
 • Berger, Aleš (1946-, avtor) 160
 • Berger, Aleš (1946-, prevajalec) 66
 • Bergoch, Chris (scenarist) 288
 • Bernot, Natan 51
 • Bernstein, Gabrielle 10
 • Bezjak, Primož (izvajalec) 314
 • Biček, Rok (fotograf, režiser) 281
 • Biderman, Saša (1981-, avtor, fotograf) 36
 • Big Band RTV Slovenija (izvajalec) 67
 • Bille, Beate (izvajalec) 284
 • Binoche, Juliette (1964-, izvajalec) 270
 • Bizjak Ažman, Marja (fotograf) 45
 • Bizjak, Domen (fotograf, fotograf) 45
 • Bizjak, Katja (1983-, prevajalec) 121
 • Bizovičar, Lado (izvajalec) 314
 • Bjørn, Arve Guddingsmo (izvajalec) 261
 • Bjørn, Even Guddingsmo (izvajalec) 261
 • Blagus, Ivan 101
 • Blain, Paul (izvajalec) 270
 • Blanco, Jorge (režiser) 314
 • Blatnik, Andrej (22.5.1963-) 2
 • Blažič, Miha (1988-, avtor) 32
 • Bo Burnham, Bo (izvajalec) 271
 • Bobrowski, Szymon (izvajalec) 303
 • Bogaeus, Johan (scenarist) 261
 • Bogataj, Marko (prevajalec) 94
 • Bogdanovich, Peter (1939-, režiser, producent) 302
 • Bojčevski, Barbara (prevajalec povzetka) 240
 • Boljka, Urban (avtor, urednik) 20
 • Bonaszewski, Mariusz (izvajalec) 303
 • Bondarčuk, Fedor (režiser, igralec) 280
 • Bonello, Bertrand (scenarist, režiser, skladatelj) 300
 • Borbély, Alexandra (izvajalec) 307
 • Borck, Dorothee 62
 • Borkin, Jeff (bibliografski predhodnik) 308, 309, 310, 311
 • Bostner, Mitja (fotograf) 58
 • Boucard, Matias (fotograf) 301
 • Bouguet-Joyeux, Christine 57
 • Boussnina, Sarah-Sofie (izvajalec) 284
 • Bouvier, Jérôme (snemalec, fotograf) 42
 • Boyega, John (igralec) 306
 • Boynton, Lucy (izvajalec) 285
 • Božič, Janko (fotograf, fotograf) 53
 • Božič, Neža (1978-, prevajalec) 98
 • Božič, Zoran (1951-, avtor) 80
 • Bračič, Maruša (1989-, prevajalec) 243
 • Braga, Sonia (1951-, izvajalec) 267
 • Bratuš, Marko (scenarist) 77
 • Braunohler, Kurt (izvajalec) 271
 • Brdar, Marko (fotograf) 282, 292
 • Brecelj, Bojan (1953-, fotograf) 15
 • Brennan, Eileen (izvajalec) 276
 • Breslin, Abigail (1996-, izvajalec) 262
 • Bress, Eric (režiser, scenarist) 273
 • Brett, James (skladatelj) 314
 • Brežnik, Matjaž (1972-, dirigent) 70
 • Brglez, Polona (1990-) 172
 • Briones-Meily, Lee (fotograf) 291
 • Broadbent, Jim (igralec) 268
 • Brodschneider Kotnik, Maja (prevajalec) 191, 192
 • Brontë, Anne (1820-1849) 102
 • Brown, David (igralec, igralec) 272
 • Brown, David Joe (bibliografski predhodnik) 302
 • Brown, Rob (1984-, izvajalec) 278
 • Brown, Ruth (1941-, ilustrator, urednik) 205
 • Brun, Neva (prevajalec) 163
 • Bruni-Tedeschi, Valeria (izvajalec) 270
 • Brus, Robert (fotograf, avtor dodatnega besedila) 165
 • Brvar, Andrej (1945-, prevajalec) 90
 • Bryant, Aidy (izvajalec) 271
 • Bryndza, Robert 103
 • BT (1971-, skladatelj) 279
 • Bučar, Mihael (avtor) 52
 • Bugnar, Lia (izvajalec) 269
 • Buh, Uroš (izvajalec) 308, 309, 310, 311
 • Burger, Janez (1965-, režiser, scenarist) 292
 • Burgoyne, Brian (fotograf) 271
 • Butina, Darja (prireditelj) 195
 • Butler, Gerard (1969-, izvajalec) 262


 • Camp, Bill (izvajalec) 294
 • Cankar, Ivan (1876-1918) 159
 • Cao, Chi (izvajalec) 297
 • Carigiet, Alois (bibliografski predhodnik) 304
 • Carlan, Audrey 104, 105
 • Carrão, Humberto (izvajalec) 267
 • Carson, David (1948-, režiser) 272
 • Cartagena, Victoria (izvajalec) 290
 • Carter, Ken (1959-, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 278
 • Carter, Thomas (1953-, režiser) 278
 • Cassidy, Raffey (izvajalec) 294
 • Caufman, Marthe (izvajalec) 264
 • Cavazza, Boris (izvajalec) 66
 • Cayabyab, Ryan (skladatelj) 291
 • Ceranja, Karmen (avtor) 31
 • Cestnik, Tatjana (prevajalec) 151
 • Chadov, Aleksei (1981-, igralec) 280
 • Chammah, Lolita (izvajalec) 264
 • Chamovitz, Daniel (1963-) 40
 • Chen, Joan (1961-, izvajalec) 297
 • Child, Lee 106, 107
 • Chönz, Selina (bibliografski predhodnik) 304
 • Christie, Gwendoline (igralec) 306
 • Christoffersen, Peter (izvajalec) 284
 • Cianchetti, Fabio (1952-, fotograf) 290
 • Cigrovski, Peter (avtor) 78
 • Cirman, Hana (prevajalec) 227
 • Ciubotaru, Petre (izvajalec) 269
 • Civil, François (izvajalec) 286
 • Clancy, Tom (1947-2013, bibliografski predhodnik) 274
 • Clark, Morfydd (izvajalec) 295
 • Clowes, Daniel (scenarist) 268
 • Coalson, Raymond (igralec) 265
 • Coben, Harlan (1962-) 108
 • Colceag, Gelu (izvajalec) 269
 • Coleto, Zoraide (izvajalec) 267
 • Collin, Amanda (izvajalec) 287
 • Consigny, Vladimir (izvajalec) 264
 • Contizanetti, Eduardo (skladatelj, izvajalec) 73
 • Cook, Dane (igralec) 299
 • Costanzo, Saverio (scenarist, režiser) 290
 • Costner, Kevin (igralec) 299
 • Cotini, Maria Giulia 217
 • Cotto, Valeria (izvajalec) 288
 • Coulais, Bruno (skladatelj) 264
 • Cousteau, Jacques-Yves (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 301
 • Covali, Nora (1977-, izvajalec) 283
 • Cox, Chad McKenzie (igralec) 265
 • Crane, Stephen (1871-1900) 109
 • Crouse, Lindsay (1948-, igralec) 299
 • Crowe, Cameron (1957-, režiser, scenarist) 293
 • Cruise, Tom (1962-, izvajalec) 293
 • Crystal, Billy (1947-, igralec, producent, scenarist) 266
 • Cubría, Ariel (skladatelj, izvajalec) 72
 • Curcic, Danica (izvajalec) 284
 • Curry, Stephen (1988-, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 251
 • Curry, Tim (1946-, izvajalec) 276
 • Cusack, John (igralec) 266
 • Cvitkovič, Jan (scenarist, režiser) 282


 • Čepič, Zdenko (avtor dodatnega besedila) 25
 • Čerin, Tina 44
 • Černe, Damjana (izvajalec) 292
 • Česnik Korošec, Vesna (prevajalec) 158
 • Čoh, Zvonko (ilustrator) 188
 • Čop, Brane (prevajalec) 141
 • Črnak-Meglič, Andreja (recenzent) 20
 • Črv-Sužnik, Mateja (prevajalec) 210, 211
 • Čušin, Silva (izvajalec) 292


 • Dafoe, Willem (izvajalec) 274, 288
 • Dahlmanns, Janina (avtor dodatnega besedila) 64
 • Daniels, Anthony (igralec) 306
 • Danilo Kocjančič & Friends 65
 • D'Avenia, Alessandro 110
 • David, Joel 302
 • Debeljak, Aleš (1961-2016) 160
 • Dekleva, Milan 111
 • Dekleva, Milan (prireditelj) 194
 • Demolon, Pascal (izvajalec) 286
 • Dencik, David (1974-, izvajalec) 284
 • Denis, Claire (1948-, režiser, scenarist) 270
 • Depardieu, Gérard (izvajalec) 270
 • Dermastja, Janko (fotograf) 250
 • Dern, Laura (1967-, izvajalec) 298
 • Dernovšček Hafner, Nataša (avtor dodatnega besedila) 26
 • Descas, Alex (1958-, izvajalec) 270
 • Desplat, Alexandre (skladatelj) 301
 • Detela, Jure 88
 • Dežman, Katarina 173
 • Diaci, Marko (1971-, avtor dodatnega besedila) 52
 • Dillon, Melinda (1939-, izvajalec) 275
 • Dimitrovski, Bojana (ilustrator) 187
 • Ditmajer, Nina (avtor) 26
 • Djawadi, Ramin (skladatelj) 299
 • Djurašević, Marlene 174
 • Dobovšek, Marjan Miro (fotograf) 58
 • Dodd, Christina 112
 • Dodlek, Tone (prevajalec) 195
 • Dolar, Mladen (avtor dodatnega besedila) 127
 • Dolenc, Bogdan (avtor dodatnega besedila) 161
 • Dolinar, Ivan (1927-) 252
 • Dolinar, Slavica (prevajalec) 58
 • Domicelj, Tomaž (izvajalec) 314
 • Domjan, Gašper (fotograf) 234
 • Dostoevskij, Fedor Mihajlovič 113
 • Doyle, Patrick (1953-, skladatelj) 262
 • Doyle, Roddy (1958-) 218
 • Dragus, Maria (izvajalec) 269
 • Drašček, Nuška 66
 • Dreyfuss, Richard (izvajalec) 275
 • Driver, Adam (1983-, igralec) 306
 • Driver, Adam (1983-, izvajalec) 290
 • Drnovšek, Katja (Pravo, avtor dodatnega besedila) 30
 • Drobnič, Marjeta (prevajalec) 164
 • Drury, Richard (avtor dodatnega besedila) 64
 • Du Chau, Frederik (režiser) 263
 • Duclos, Philippe (izvajalec) 286
 • Dumas, Sandrine (izvajalec) 270
 • Duša, Irena (prevajalec) 257
 • Duvauchelle, Nicolas (izvajalec) 270
 • Dyer, Geoff 245


 • Edelman, Paweł (fotograf) 303
 • Edvardsen, Askild Vik (fotograf) 261
 • Edwards, Justin (1972-, izvajalec) 295
 • Eggby, David (fotograf) 263
 • Egner, Thorbjørn (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi, bibliografski predhodnik) 315
 • Ekart, Andrej (avtor dodatnega besedila) 30
 • Ekart, Miroslav (pravnik) 33
 • Ekart, Primož (izvajalec) 305
 • Ellwand, Greg (izvajalec) 285
 • Emeršič, Bojan (1963-, izvajalec) 305
 • Emiliani, Lucia 175, 176
 • Engelke, Anke (izvajalec) 261
 • Engelsberger, Neja (ilustrator) 169
 • Engvoll, Ida (izvajalec) 296
 • Enyedi, Ildikó (režiser, scenarist) 307
 • Eriksson, Eva (1949-, ilustrator) 199
 • Esdraffo, Benjamin (1972-, skladatelj) 295
 • Esenko, Ivan 54
 • Evans, Bruce A. (1946-, režiser, scenarist) 299
 • Evdemon, Nikos (fotograf) 272
 • Evgenidze, Dato (skladatelj) 280
 • Evlanov, Mikhail (1976-, igralec) 280
 • Ezell, Verronikah (igralec) 265


 • Fabisiak, Aleksander (izvajalec) 303
 • Fares, Fares (izvajalec) 284, 287
 • Farrell, Colin (1976-, izvajalec) 294
 • Fassbender, Chris (igralec) 272
 • Ferlin, Branko (prevajalec) 249
 • Ferlinc Knez, Katja (prevajalec) 297
 • Ferrer, Dustin (scenarist) 309, 310
 • Fetterly, Mike (režiser) 309, 311
 • Fičor, Višnja (prevajalec) 160
 • Fidarov, Soslan (1980-, igralec) 280
 • Filippou, Efthimis (scenarist) 294
 • Fisher, Carrie (1956-2016, igralec) 306
 • Fitzek, Sebastian 114
 • Flackett, Jennifer (režiser, scenarist) 262
 • Fleet, James (izvajalec) 295
 • Flutur, Cristina (1978-, izvajalec) 283
 • Flynn, Gillian (1971-, bibliografski predhodnik) 279
 • Force, Marie 115
 • Ford, Harrison (1942-, izvajalec) 274
 • Foster, Jodie (izvajalec) 262
 • Franzoso, Marco 290
 • Fras, Miha (fotograf) 26
 • Frece, Lydia (prevajalec) 239
 • Frece, Matej (prevajalec) 220
 • Freyberg, Bernard Cyril Freyberg (baron 1889-1963, avtor dodatnega besedila) 166
 • Fröhlich, Arild (režiser) 261
 • Fruscella, Mirjam (fotograf) 62
 • Fry, Stephen (1957-, izvajalec) 295
 • Fuica, Lucas (igralec) 291
 • Fullu, Karsten (1971-, scenarist) 312, 315
 • Funkl, Mojca (izvajalec) 292
 • Furlan, Anja (prevajalka, prevajalec) 129
 • Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 150


 • Gaál, Gabriella (prevajalec) 90
 • Gaberšek, Lovro (prevajalec) 177, 178, 179, 180
 • Gaboriau, Émile (1832-1873) 116
 • Gałązka, Paulina (1989-, izvajalec) 303
 • Gantar, Meta (avtor) 26
 • García Lorca, Isabel (1967-, igralec) 291
 • Garibaldi, Jose (ilustrator) 229
 • Gašparič, Jure (1977-, recenzent) 258
 • Gatins, John (scenarist) 278
 • Gentil, Yanick (fotograf) 42
 • Gerg, Franz 4
 • Germadnik, Janko (prevajalec) 234
 • Gibbes, Lesley 219
 • Gideon, Raynold (scenarist) 299
 • Gimle, Ingar Helge (izvajalec) 261
 • Ginge (skladatelj) 261
 • Glaister, Emily (izvajalec) 261
 • Gleeson, Domhnall (igralec) 306
 • Gobec, Mitja (1938-, avtor dodatnega besedila) 93
 • Godard, Agnès (fotograf) 270
 • Godino, Javier (1978-, igralec) 291
 • Gogala, Andrej (1956-, prevajalec) 82
 • Gohy, Amélie 177, 178, 179, 180
 • Golavšek, Damjana 74, 75
 • Golc, Lidija (avtor) 80
 • Golec, Boris (avtor) 240
 • Golec, Boris (prevajalec, fotograf) 240
 • Golja, Helena (prevajalec) 290
 • Golob, Berta (avtor dodatnega besedila) 18
 • Gombač, Andraž (avtor dodatnega besedila) 223
 • Gombač, Boštjan 67
 • Gomboc, Mateja (1964-, prevajalec) 217
 • Gonzalez, Rick (1979-, izvajalec) 278
 • Gordon, Christopher (skladatelj) 297
 • Gordon, Emily V. (scenarist) 271
 • Gorenc, Boštjan (1977-, prevajalec) 229
 • Goršič, Tanja (prevajalec) 126
 • Goscinny, René (avtor) 198, 224
 • Gotesman, Igor (scenarist, režiser, izvajalec) 286
 • Gounelle, Laurent 117
 • Gracie, Anne 118
 • Gračner, Nataša Barbara (izvajalec) 292
 • Grafenauer, Niko (avtor dodatnega besedila, prireditelj) 195
 • Green, John (1977-) 119
 • Green, Seth (1974-, igralec) 266
 • Greenwell, Emma (1989-, izvajalec) 295
 • Greenwood, Bruce (izvajalec) 263, 297
 • Greenwood, Jonny (1971-, skladatelj) 298
 • Gregori, Janez (1941-, recenzent) 56
 • Gregorič, Nataša (slikarka, ilustrator) 185, 200
 • Grévill, Laurent (1961-, izvajalec) 270
 • Grobovšek, Jernej (prevajalec) 241, 242, 244
 • Groznik, Metoda (avtor) 237
 • Gruber, J. Mackye (scenarist, režiser) 273
 • Gržan, Karel (avtor dodatnega besedila) 18
 • Gulič, Ula (izvajalec) 282
 • Gush (skladatelj) 286
 • Guyot, Martin (izvajalec) 300


 • Habjan, Vladimir (fotograf) 168
 • Hafner Verbič, Manja (avtor) 19
 • Hafner, Iztok (1949-, avtor) 19
 • Hagen, Pål Sverre (izvajalec) 287
 • Hallberg, Göran (fotograf) 296
 • Hamill, Mark (1951-, igralec) 306
 • Hanrot, Idrissa (izvajalec) 286
 • Hansen, Janne (fotograf) 312, 315
 • Harabagiu, Catalina (izvajalec) 283
 • Hardt, Helen 120
 • Hartman, Ela (ilustrator) 53
 • Hartmann, Christian (1910-1985, skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi) 315
 • Hartmann, Jonas (izvajalec) 304
 • Heckerling, Amy (režiser, scenarist) 277
 • Heisterberg, Rasmus (1974-, scenarist) 284
 • Helgenberger, Marg (igralec) 299
 • Helmersson, Uno (skladatelj) 284
 • Hendricks, Christina (1975-, izvajalec) 279
 • Heneine, Vincent (izvajalec) 301
 • Herbai, Máté (fotograf) 307
 • Hergan, Irena 36
 • Hilton, L. S. 121
 • Himelstein, Mike (skladatelj) 313
 • Hinds, Aisha (1975-, igralec) 299
 • Hinstin, Leo (fotograf) 300
 • Hirschman, Chloé (izvajalec) 301
 • Hiti Ožinger, Andrej (prevajalec) 119
 • Hočevar, Zoran 122
 • Hodak, Marjana (avtor) 83
 • Hoffman, Philip Seymour (1967-2014, izvajalec) 298
 • Holeček, Pavel (prevajalec) 194
 • Holly, Lauren (izvajalec) 285
 • Holm, Hannes (scenarist, režiser) 296
 • Holmqvist, Lena (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 221
 • Honoré, Carl 21
 • Horn, Alice 182, 183
 • Horner, James (skladatelj) 274
 • Hoult, Nicholas (1989-, izvajalec) 279
 • Howard, James Newton (skladatelj) 266
 • Hrain, Ines 123
 • Hrastovec, Tanja (ilustrator) 35
 • Hren Medved, Alenka (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila) 237
 • Hribar Frol, Katra (avtor dodatnega besedila) 140
 • Hrovat Jerlah, Nataša (prevajalec) 279, 295, 296, 304
 • Hrovat, Uroš (ilustrator) 230
 • Hudej, Jasna (avtor) 31
 • Hudolin, Jurij (avtor dodatnega besedila) 152
 • Hunter, Holly (1958-, izvajalec) 271
 • Hurt, William (igralec) 299
 • Huston, Anjelica (igralec) 268


 • Ilc, Gašper (urednik) 78
 • Iliev, Todor (ilustrator) 315
 • Ilsø, Marco (izvajalec) 284
 • Isaac, Oscar (igralec) 306
 • Isham, Mark (skladatelj) 263
 • Issa, Manal (izvajalec) 300
 • Ivančič Lebar, Irena (avtor) 238
 • Ivanov, Vlad (izvajalec) 269
 • Ivanušič, Jure (izvajalec) 305


 • Jackson, Samuel L. (izvajalec) 278
 • Jacquet, Luc (režiser, fotograf) 42
 • Jacquot, Benoît (1947-, režiser, scenarist) 264
 • Jäger, Stefan (1970-, scenarist) 304
 • Jager, Vasja (avtor) 26
 • Jakob, Daniel (komponist, skladatelj) 289
 • Jakob, Jure 89
 • James, Peter (1947-, fotograf) 297
 • Jamnik, Matjaž (1995-, avtor dodatnega besedila) 24
 • Jan, Darja (1966-, avtor, urednik) 52
 • Janisch, Heinz 184
 • Jarc, Barbara (1976-, prevajalec) 4
 • Jarni, Gašper (izvajalec) 312
 • Jazbec, Vanja (1991-, avtor dodatnega besedila) 41
 • Jeker, Julia (izvajalec) 304
 • Jelinčič, Zmago 253
 • Jelušič, Aleksandra 185
 • Jemec-Božič, Marjanca (ilustrator) 203
 • Jemeršič, Dafne (režiser) 314
 • Jenko, Diana (prevajalec) 265, 307
 • Jerin, Katarina (prevajalec) 99
 • Jerins, Sterling (2004-, izvajalec) 279
 • Jesenovec Petrović, Slavica (prevajalec) 117
 • Jevšček, Manca (fotograf) 58
 • Jež, Andraž (avtor dodatnega besedila) 162
 • Jinkings, Maeve (izvajalec) 267
 • Johnson Debeljak, Erica (avtor) 160
 • Johnson Debeljak, Erica (prevajalec) 230
 • Johnson, Rian (režiser, scenarist) 306
 • Joner, Kristoffer (izvajalec) 261
 • Jones, Caleb Landry (izvajalec) 288
 • Jordán, Tamás (izvajalec) 307
 • Jović, Ljubica (izvajalec) 289
 • Jovićević, Zoran 254
 • Joyeux, Henri (1945-, avtor dodatnega besedila) 57
 • Judge, Chris (ilustrator) 218
 • Juh, Polona (izvajalec) 292
 • Juhant, Marko 34
 • Jurjevčič, Blaž (izvajalec) 66
 • Justin, Janez (1951-2013, avtor) 19


 • Kaas, Nikolaj Lie (1973-, izvajalec) 284, 287
 • Kahn, Madeline (izvajalec) 276, 302
 • Kalan, Barbara (7.6.1976-, avtor) 256
 • Kalan, Barbara (7.6.1976-, urednik) 8
 • Kalezić, Milada (izvajalec) 305
 • Kamenšek-Gajšek, Majda (avtor, urednik) 87
 • Kaminski, Janusz (1959-, fotograf) 293
 • Kaniewska, Paulina 186
 • Kanzyani, Valentino (izvajalec) 65
 • Karanović, Mirjana (izvajalec) 289
 • Karim Rodošek, Ljubica (prevajalec) 133
 • Katerine, Philippe (1968-, izvajalec) 270
 • Kazan, Zoe (1983-, izvajalec) 271
 • Keenleyside, Eric (1957-, igralec) 272
 • Keeslar, Matt (igralec) 268
 • Keković, Renata 11
 • Kelly, Martha Hall 124
 • Kelschenbach, Charlotte 63
 • Kemper, Victor J. (1927-, fotograf) 276
 • Kenda, Jakob J. (prevajalec) 167
 • Keoghan, Barry (izvajalec) 294
 • Keough, Riley (igralec) 265
 • Keresteš, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 30
 • Kern, Ronni (scenarist) 272
 • Kersnik Žvab, Ana 45
 • Keršmanc, Ciril (avtor dodatnega besedila) 29
 • Ketiš, Alenka (avtor) 78
 • Kher, Anupam (izvajalec) 271
 • Kidman, Nicole (izvajalec) 294
 • King, Stephen Michael (ilustrator) 219
 • Kinney, Jeff 220
 • Kirkwood, Julie (fotograf) 285
 • Kitay, David (1961-, skladatelj) 268, 277
 • Klančar, Anja 161
 • Klančar, Apolonija 46
 • Klančar, Branko (fotograf) 238
 • Klavora, Fedja 246
 • Klemenčič, Eva (1978-, avtor) 19
 • Klemenčič, Eva (1978-, urednik) 19
 • Kleypas, Lisa 125
 • Kmecl, Matjaž (avtor dodatnega besedila) 255
 • Kmet, Saša (avtor dodatnega besedila) 29
 • Kne, Nataša (avtor dodatnega besedila, fotograf) 250
 • Knight, Sarah 12
 • Ko, Lisa 126
 • Kocbek, Luka (prevajalec) 271, 287, 294
 • Kocjančič, Danilo (skladatelj, izvajalec) 65
 • Kočan, Kristina (prevajalec) 90
 • Kogovšek Šalamon, Neža (avtor) 32
 • Kokelj, Nina 187
 • Kokol, Maja 68, 74, 75
 • kokorin, Ivan (1979-, igralec) 280
 • Kolander-Bizjak, Ljubica (recenzent) 50
 • Kolbert, Elizabeth 41
 • Koller, Xavier (scenarist, režiser) 304
 • Komadina, Aleksandra (avtor) 78
 • Komel, Dean (1960-, urednik) 23
 • Komel, Mirt 127
 • Komelj, Miklavž 91
 • Komelj, Miklavž (avtor dodatnega besedila) 88
 • Komelj, Miklavž (prireditelj) 195
 • Komen, Denis (fotograf) 59
 • Končina Peternel, Mateja (avtor) 31
 • Konopka, Andrzej (izvajalec) 303
 • Koren, Ana (1983-, prevajalec) 96
 • Korošec, Tomo (avtor dodatnega besedila) 237
 • Korotkov, Jurij Marksovič (scenarist) 280
 • Koršič, Petra (avtor dodatnega besedila) 195
 • Kos, Gaja 188
 • Kos, Rada 55
 • Košec, Miha (izvajalec) 282
 • Košir, Esther (prevajalec) 118
 • Košmrlj, Mojca 189
 • Košuta Hafner, Soča (prevajalec) 16
 • Kovacic, Matias (ilustrator) 62
 • Kovacs, Laszlo (snemalec, fotograf) 302
 • Kovač, Tinkara (izvajalec) 65
 • Kovačević, Irena (igralka, izvajalec) 282
 • Kovačič, Manja (avtor) 26
 • Kovič, Kajetan (1931-2014, prevajalec) 90
 • Kozman, Robert (ilustrator) 16
 • Kozole, Renata (prevajalec) 288
 • Kožar, Melanija (prevajalec) 228
 • Kraigher, Maja (prevajalec) 146
 • Krajnčan, Lojze (dirigent, skladatelj, prireditelj) 67
 • Krakar-Vogel, Boža (avtor dodatnega besedila) 80
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 125
 • Kraševec, Borut (1973-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 113
 • Kraševec, Eva (avtor) 80
 • Krausz, Elana (izvajalec) 285
 • Krečič, Jela 128
 • Krefeld, Michael Katz 129
 • Kregar, Mitja (recenzent) 39
 • Kregar, Saša (avtor) 87
 • Kregar, Tone (1971-, avtor dodatnega besedila) 52
 • Krempl, Urša 190
 • Kreslin, Vlado 92
 • Kress, Eric (1962-, fotograf) 284
 • Kreutzer, Marie (scenarist) 289
 • Kreže, Karmen 234, 235
 • Kreže, Karmen (urednik) 233
 • Krivec Dragan, Judita (avtor dodatnega besedila) 195
 • Križan, Matejka (1979-, prevajalec) 95, 109, 116, 225
 • Križman, Danica (prevajalec) 156
 • Krleža, Miroslav 162
 • Kruger, Diane (izvajalec) 264
 • Krusch, Julia (ilustrator) 63
 • Kryukov, Konstantin (igralec) 280
 • Kučić, Lenart J. (avtor) 32
 • Kuhar, Metka (1978-, recenzent) 20
 • Kukovič, Irma (prevajalec) 137
 • Kunaver, Rok (izvajalec) 308, 309, 310, 311
 • Kuntner, Jernej (izvajalec) 305
 • Kušar, Nani 130, 131
 • Kuščer, Samo (prevajalec) 9
 • Kutcher, Ashton (izvajalec) 273
 • Kwong, Joseph (scenarist) 262


 • LaBeouf, Shia (1986-, igralec) 265
 • LaDuca, Rob (režiser) 313
 • Laganin, Tamara (prevajalec) 123
 • Lajevec, Maja (avtor) 31
 • Lane, Sasha (igralec) 265
 • Lang, John (1816-1864) 247
 • Lanthimos, Yorgos (scenarist, režiser) 294
 • Lapornik, Alenka (avtor) 237
 • Lapuh Maležič, Jedrt (prevajalec) 12
 • Laresca, Vincent (1974-, izvajalec) 278
 • Larsson, Chatarina (izvajalec) 296
 • Lassgård, Rolf (izvajalec) 296
 • Lavernhe, Benjamin (izvajalec) 301
 • Lavrič, Janez (1946-, prevajalec) 10
 • Lavtižar, Jana (1959-, prevajalec) 58
 • Lavtižar, Janez (prevajalec) 107
 • Ledoyen, Virginie (1976-, izvajalec) 264
 • Lee, Geneva 132
 • Lefevre, Manuel (fotograf) 42
 • Leffler, Silke (ilustrator) 184
 • Lenarčič, Andrej (st., avtor dodatnega besedila) 253
 • Lenarčič, Andrej (st., avtor) 253
 • Lenarčič, Tadej (notograf, notograf) 196
 • Leng, Qin (ilustrator) 211
 • Leonetti, Matthew F. (1941-, fotograf) 273
 • Leskošek, Vesna (recenzent) 20
 • Leskovic, Andrej (prevajalec) 303
 • Levin, Mark (scenarist, režiser, scenarist) 262
 • Li, Cunxin (1961-, bibliografski predhodnik) 297
 • Likar, Ana (anglistka, avtor) 78
 • Linda, Bogusałw (izvajalec) 303
 • Lindgren, Astrid (1907-2002) 163, 221
 • Lindley, John (fotograf) 299
 • Lindsey, Johanna 133
 • Lingea (Maribor) 79, 81, 85, 86
 • Lipičnik, Jani (aranžer, skladatelj, izvajalec) 68
 • Lira, Buda (izvajalec) 267
 • Lisec, Martin (avtor dodatnega besedila) 18, 136
 • Little, Ashley (1983-) 216
 • Livijen, Jože 222
 • Livijen, Jože (ilustrator) 204
 • Lochet, Bruno (1959-, izvajalec) 286
 • Logar, Tine (1916-2002, urednik) 50
 • Lohmann, Jacob (izvajalec) 287
 • Lombardi, McCaul (igralec) 265
 • Lorenci, Minca (1981-, izvajalec) 305
 • Lotrič, Ivan (pripovedovalec) 42
 • Lovell, Vella (izvajalec) 271
 • Loyola, Ignatius (svetnik 1491-1556, bibliografski predhodnik, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 291
 • Lubi, Maja (ilustrator) 55
 • Lucas, George (1944-, bibliografski predhodnik) 306
 • Lucas, Laurent (izvajalec) 301
 • Lučev, Leon (izvajalec) 292
 • Lukan, Marko 134
 • Lunaček, Matjaž (recenzent) 50
 • Lundberg, Börje (izvajalec) 296
 • Lužar, Iztok (izvajalec) 312
 • Lvovsky, Noémie (1964-, izvajalec) 264
 • Lynn, Jonathan (scenarist, režiser) 276


 • MacDonald, Alan (1958-) 191, 192
 • MacLachlan, Kyle (1960-, izvajalec) 297
 • MacLean, Sarah 135
 • Maček, Jože (1929-, avtor dodatnega besedila) 237
 • Mahkota, Tina (prevajalec) 184, 218, 245
 • Majcen, Tomaž (1962-, avtor) 237
 • Majer, Maruša (izvajalec) 292
 • Majhen, Zvezdana 193
 • Malaimare, Mihai (jr., fotograf) 298
 • Maligoj, Tadej (fotograf) 55
 • Malík, Jan 194
 • Malkovich, John (igralec) 268
 • Manček, Marjan (ilustrator) 170
 • Manček, Marjan (ilustrator, urednik, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 195
 • Manček, Marta (1947-, urednik) 195
 • Mannov, Signe (izvajalec) 287
 • Manovici, Mãlina (izvajalec) 269
 • Marías, Javier 164
 • Marincelj, Anja (ilustrator) 47
 • Marot, Vlado (avtor) 237
 • Maršič, Stanislav M. (avtor dodatnega besedila) 248
 • Martin, Ellen (bibliografski predhodnik) 308, 309, 310, 311
 • Martínez, Marcos (režiser) 314
 • Martinović, Igor (1967-, fotograf) 289
 • Mastnak, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 257
 • Matko Lukan, Irena (urednik) 195
 • Matković, Mica (prevajalec) 162
 • Matos, Silva 136
 • Mauko, Tina 69
 • Mav Hrovat, Nina 196
 • Maver, Manica (avtor dodatnega besedila) 143
 • Mavri, Andrej (avtor) 237
 • Maxwell, Roberta (izvajalec) 290
 • Mazi, Andraž (skladatelj) 67
 • McAlpine, Donald M. (fotograf) 274
 • McCraven, Jamil (izvajalec) 300
 • McKenzie, Dustin (režiser) 308, 310
 • Medeiros, Teresa 137
 • Medvešek, Špela (1994-, prevajalec) 226, 231
 • Megla, Maja 47
 • Meglič, Simona (avtor) 78
 • Meir, Sharone (1965-, fotograf) 278
 • Melt, Mirko (avtor dodatnega besedila) 127
 • Mendonça Filho, Kleber (scenarist, režiser) 267
 • Mercier, Jean (1964-) 138
 • Meyer, Sarah Sophia (izvajalec) 304
 • Meziani, Hamza (izvajalec) 300
 • Meznarič, Marija (avtor) 87
 • Michael, Laurin (izvajalec) 304
 • Mihelič, Marjanca (prevajalec) 90
 • Mihelj, Irena (prevajalec) 97
 • Miličević, Anica (1978-, urednik) 206
 • Milius, John (scenarist) 274
 • Milosavljevič, Marko (recenzent) 32
 • Milovanović, Goran (avtor dodatnega besedila) 64
 • Minghella, Max (1985-, igralec) 268
 • Miriano, Costanza 17
 • Mislej, Drago (pisec besedila uglasbenih pesmi) 65, 71
 • Moder Saje, Alenka (prevajalec) 232
 • Möderndorfer, Vinko (1958-, prireditelj) 195
 • Mojca in Kaličopko 74, 75
 • Moland, Hans Petter (1955-, režiser) 287
 • Molnár, Ferenc (1878-1952) 223
 • Montalembert, Thibault de (1962-, izvajalec) 301
 • Moore, Demi (igralec) 299
 • Moore, Joel David (1977-, igralec) 268
 • Morcsányi, Géza (igralec, izvajalec) 307
 • Moretti, Michèle (1940-, izvajalec) 286
 • Moretz, Chloë (1997-, izvajalec) 279
 • Morgan, Debbi (1956-, izvajalec) 278
 • Morin, Frédéric (režiser) 286
 • Morris (1923-2001) 198, 224
 • Morris, John (1926-, skladatelj) 276
 • Morshower, Glenn (izvajalec) 279
 • Mrak, Miro (prevajalec) 108
 • Mrgole, Albert (avtor dodatnega besedila) 21
 • Mrgole, Leonida (avtor dodatnega besedila) 21
 • Mugerli Lavrenčič, Maruša (1978-, prevajalec) 114
 • Mularczyk, Andrzej (scenarist) 303
 • Mulej, Iris (izvajalec) 314
 • Müller, Barbara (prevajalka, prevajalec) 270
 • Mungiu, Cristian (scenarist, režiser) 269, 283
 • Muñoz, Andreas (igralec) 291
 • Muralt, Felix von (fotograf) 304
 • Murenc, Andrej (izvajalec) 312
 • Mureškič, Nino (skladatelj, izvajalec) 67
 • Murovec, Karmen (prevajalec) 102
 • Murphy, Graeme (koreograf) 297
 • Murray, Jenn (1986-, izvajalec) 295
 • Mutu, Oleg (1972-, fotograf) 283
 • Muzej Južne železnice (Šentjur) 52
 • Myles, Sophia (igralec) 268


 • Naberšnik, Marko (scenarist, režiser) 305
 • Nagy, Ervin (izvajalec) 307
 • Nait Oufella, Rabah (izvajalec) 300
 • Nanjiani, Kumail (scenarist, izvajalec) 271
 • Narat, Tamara (avtor, urednik) 20
 • Nemec, Alen (1990-) 139
 • Nesbit, Edith (1858-1924) 225
 • Nesbø, Jo (1960-, bibliografski predhodnik) 261
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 14, 27, 40, 236
 • Nežmah, Bernard (avtor dodatnega besedila) 54
 • Nežmah, Bernard (avtor) 32
 • Niculescu Bran, Tatiana (bibliografski predhodnik) 283
 • Nigro, Leonardo (izvajalec) 304
 • Nilsson, Ulf 199
 • Niney, Pierre (1989-, izvajalec) 286, 301
 • Noble, Sabina (prevajalec) 105
 • Noraker, Eilif Hellum (izvajalec) 261
 • Nørgaard, Mikkel (režiser) 284
 • Novak Oiseau, Nina 140
 • Novak, Božo (avtor dodatnega besedila) 24
 • Novak, Vlado (1952-, izvajalec) 282, 305
 • Noyce, Phillip (režiser) 274
 • Nude (Glasbena skupina) 70
 • Nussdorfer, Vlasta (avtor dodatnega besedila) 46
 • Nyong'o, Lupita (1983-, igralec) 306


 • Oberleitner, Ewald (izvajalec) 72
 • Oberleitner, Ewald (skladatelj, izvajalec) 73
 • Ocio, Pepe (1976-, igralec) 291
 • O'Connell, Mark (1979-) 9
 • Ocvirk, Mojmir 24
 • Oftebro, Jakob (izvajalec) 287
 • Oldfield, Finnegan (izvajalec) 300
 • Omerzel Vujić, Erika (ilustrator) 193
 • O'Neal, Ryan (izvajalec) 302
 • O'Neal, Tatum (1963-, izvajalec) 302
 • Orel Kos, Silvana (prevajalec) 170
 • Orel, Boris (1903-1962, fotograf) 18
 • Oroz, Suzana (prevajalec) 264
 • Orož, Damjan (avtor) 31
 • Orr, Wendy (bibliografski predhodnik) 262
 • Osadchy, Maxim (1965-, fotograf) 280
 • Osojnik, Melita 74, 75
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 219
 • Otero, Geisha (izvajalec) 290
 • Ottesen, Marian Saastad (izvajalec) 261


 • Paasilinna, Arto 141
 • Paladin, Marija 59
 • Panabaker, Danielle (igralec) 299
 • Panduru, Tudor Vladimir (fotograf) 269
 • Panettiere, Hayden (izvajalec) 263
 • Panufnik, Andrzej (1914-1991, skladatelj) 303
 • Paolo, Dy (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 291
 • Papamichael, Phedon (fotograf) 266
 • Papuga, Petar (avtor dodatnega besedila) 46
 • Paquet-Brenner, Gilles (scenarist, režiser) 279
 • Parmentier, Julie-Marie (izvajalec) 264
 • Pars, Bahar (izvajalec) 296
 • Pavčnik, Tomaž (avtor) 32
 • Pavičić, Mladen (1961-, prevajalec) 90
 • Pavlin, Jerneja (1983-, avtor, fotograf) 36
 • Pečkaj, Tadeja (prevajalec) 112
 • Pečnikar, Lija (izvajalec) 308, 309, 310, 311
 • Pečovnik, Matej (1965-, avtor dodatnega besedila) 260
 • Peduzzi, Elena (1974-) 226, 227, 228
 • Pejovich, Svetozar (1931-, avtor) 27
 • Perat, Katja 142
 • Perger, Alenka (prevajalec) 124
 • Perillán, Julio (1973-, igralec) 291
 • Perkins, Elvis (skladatelj) 285
 • Perkins, Oz (scenarist, režiser) 285
 • Perko, Janja (1958-) 83
 • Perme Jurjavčič, Daša (prevajalec) 135
 • Pernarčič Žunić, Vesna (izvajalec) 312
 • Perne, Damijan 74, 75
 • Perovšek, Jurij (recenzent) 258
 • Pesek, Rosvita (avtor dodatnega besedila) 259
 • Petaros, Boštjan (ilustrator) 143
 • Petek Levokov, Milan 200
 • Peterle, Lojze (avtor dodatnega besedila) 259
 • Peterlič, Miha (fotograf) 58
 • Peterlin, Matejka 143
 • Peternel, Aleš (avtor dodatnega besedila, recenzent) 51
 • Peternel, Gašper (urednik) 8
 • Peterson, Jordan B. 14
 • Petkovšek, Matija 165
 • Petkovšek, Veronika (glasbenica, izvajalec) 68
 • Petrič, Ernest 248
 • Petrović Jesenovec, Borut (prevajalec) 117
 • Pezdirc, Marko (glasbenik, aranžer, skladatelj, izvajalec) 68
 • Phoenix, Joaquin (izvajalec) 298
 • Pieczyński, Krzysztof (izvajalec) 303
 • Pikalo, Matjaž (avtor) 160
 • Pilkey, Dav (1966-) 229
 • Pilmark, Søren (izvajalec) 284, 287
 • Pinto, Cristóbal (igralec) 291
 • Piovani, Nicola (skladatelj) 290
 • Planinc, Marko (novinar) 238
 • Planinšek, Tanja (1978-) 56
 • Planko, Lado (1949-, avtor, prevajalec) 240
 • Planko, Lado (1949-, prevajalec) 240
 • Plavšak, Nina (avtor, urednik) 31
 • Pleterski, Janko 255
 • Plevčak, Bojan (fotograf) 234
 • Podalydès, Bruno (1961-, izvajalec) 270
 • Podgoršek, Bojan (pravnik, avtor) 31
 • Podobnik, Andrej (avtor) 87
 • Podpečan, Katja (1994-) 7
 • Pogačnik, Marko (1944-) 15
 • Poglajen, Črt (avtor, fotograf) 26
 • Pogorevc, Pavlina 201
 • Polajnar, Rada 202
 • Polenčič, Urban (izvajalec) 305
 • Poljanšek, Kristina (ilustrator) 46
 • Pongrac, Mateja (prevajalec povzetka) 258
 • Pons, Silvio 25
 • Pope, Bill (fotograf) 277
 • Pöppelmann, Christa (avtor) 4
 • Porečenkov, Mikhail (1969-, igralec) 280
 • Posedel, Lojze (avtor dodatnega besedila) 61
 • Poštrak, Anja 256
 • Potočnik Vičar, Helena (avtor) 87
 • Potočnik, Andrea (prevajalec) 205, 214
 • Potočnik, Vinko (avtor) 19
 • Poyck, Caspar (izvajalec) 263
 • Pratt, Pierre (ilustrator) 210
 • Pregl, Slavko (avtor dodatnega besedila) 195
 • Preinfalk, Miha (recenzent) 240
 • Prelesnik, Mojca (pravnica, avtor) 32
 • Preston, Kelly (izvajalec) 293
 • Prévert, Jacques (1900-1977, avtor) 66
 • Prežihov Voranc 144
 • Pride, B. L. 145
 • Prince, Brooklynn Kimberly (izvajalec) 288
 • Pritam, Amrita (1919-2005) 146
 • Pucko, Mateja (1978-, izvajalec) 292
 • Puhar, Alenka (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 166
 • Pustovrh Puc, Tina 147


 • Rabin, Trevor (skladatelj) 278
 • Račič, Janja (ilustrator) 44
 • Radaljac, Anja (prevajalec) 41
 • Raico, Ralph (avtor) 27
 • Rajk, Matej (film Družina, izvajalec) 281
 • Rajšp, Simona (1979-, urednik) 22
 • Rakar, Bernarda (skladatelj) 196
 • Ranđelović, Sergej (skladatelj) 67
 • Rangus, Andraž (avtor) 33
 • Rapold, Martin (izvajalec) 304
 • Ratej, Mateja (1974-, avtor dodatnega besedila) 144
 • Ravnikar, Tone (1958-, urednik, avtor dodatnega besedila) 240
 • Ravnohrib, Pavle (izvajalec) 292
 • Razdrih, Žiga (avtor) 31
 • Reardon, John (1975-, igralec) 272
 • Rebolj, Dušan (1975-, prevajalec) 267
 • Redgrave, Jemma (izvajalec) 295
 • Reguera, Ricardo (igralec) 291
 • Reich, Károly (ilustrator) 223
 • Remar, James (izvajalec) 285
 • Renko, Manca G. (avtor dodatnega besedila) 142
 • Rezar, Andrej (1970-) 148
 • Rhonheimer, Martin (avtor) 27
 • Ribas, Carla (izvajalec) 267
 • Ribič, Andrej (1957-, avtor dodatnega besedila, recenzent) 51
 • Ribičič, Ciril (avtor) 32
 • Ribičič, Josip (1886-1969) 203
 • Ri'chard, Robert (1983-, izvajalec) 278
 • Richards, Jon 37, 43
 • Ridley, Daisy (igralec) 306
 • Rijavec, Vesna (avtor dodatnega besedila) 30
 • Rimele, Tamara (ilustrator) 139
 • Rivera, Christopher (izvajalec) 288
 • Roberts, David (ilustrator) 191, 192
 • Roberts, Emma (1991-, izvajalec) 285
 • Roberts, Julia (1967-, igralec) 266
 • Roberts, Nora (bibliografski predhodnik) 272
 • Robič, Mojca (pevka) 74, 75
 • Robin, Michel (igralec, izvajalec) 264
 • Robinson, William Heath (1872-1944, ilustrator) 247
 • Rodman, Miha (izvajalec) 308, 309, 310, 311
 • Roffe, Al (izvajalec) 290
 • Rogers, Lindsay (1901-1962) 166
 • Rohrwacher, Alba (izvajalec) 290
 • Rojc, Tanja (1968-, prevajalec) 216
 • Romano, Ray (izvajalec) 271
 • Roner, Mitja (prevajalec) 224
 • Ropret, Katarina (prevajalec) 8
 • Ropret, Neža (prevajalec) 157
 • Rosa, Mario de la (igralec) 291
 • Ross, Tony (1938-, ilustrator) 214
 • Roth, Joe (1948-, režiser) 266
 • Rottiers, Vincent (1986-, izvajalec) 300
 • Roux, Julien (fotograf) 286
 • Rowling, J. K. 167
 • Rozman, Franc (1941-, recenzent) 258
 • Rudd, Paul (izvajalec) 277
 • Rugelj, Samo 168
 • Rukavina, Ivo (pedagog) 249
 • Rustja, Karel 61
 • Rustja, Miran 204
 • Ryan, Robbie (fotograf) 265


 • Saje, Mojca (glasbenica, skladatelj, izvajalec) 68
 • Saksida, Igor (avtor dodatnega besedila) 175, 176
 • Saksida, Kolja (režiser, producent, scenarist) 77
 • Salecl, Renata (avtor) 32
 • Salle, Jérôme (režiser, scenarist) 301
 • Samuel, Xavier (1983-, izvajalec) 295
 • Santiago-Hudson, Ruben (1956-, igralec) 299
 • Santos, Irandhir (1978-, izvajalec) 267
 • Sardi, Jan (scenarist) 297
 • Sargent, Alvin (scenarist) 302
 • Sattrasai, Monika (avtor) 4
 • Schaenzler, Nicole 48
 • Schlamberger, Nika (urednik) 78
 • Schmidt, David (scenarist) 263
 • Schmidt, Johanne Louise (izvajalec) 284, 287
 • Schmidt, Nicklas (1976-, skladatelj) 287
 • Schneider, Zoltán (izvajalec) 307
 • Schull, Amanda (1978-, izvajalec) 297
 • Schwahn, Mark (1966-, scenarist) 278
 • Scott, Adam (1973-, igralec) 268
 • Scott, William Lee (1973-, izvajalec) 273
 • Sekulič Fo, Mojca (ilustrator) 173, 174
 • Selič, Lojze 149
 • Selvig, Jason (izvajalec) 290
 • Serkis, Andy (igralec) 306
 • Settle, Matthew (1969-, igralec) 272
 • Sevigny, Chloë (izvajalec) 295
 • Sewell, Anna (1820-1878) 205
 • Seydoux, Léa (1985-, izvajalec) 264
 • Sheridan, Tye (1996-, izvajalec) 279
 • Shipka, Kiernan (izvajalec) 285
 • Shire, Talia (1946-, igralec) 272
 • Showalter, Michael (režiser) 271
 • Shroff, Zenobia (izvajalec) 271
 • Shupe, Joanna 150
 • Siebenthal, Peter von (skladatelj) 289
 • Signer, Marcus (izvajalec) 304
 • Silverstone, Alicia (izvajalec) 277, 294
 • Simčič, Daša (ilustrator) 189
 • Simfonični orkester glasbene šole Celje (izvajalec) 70
 • Simkins, Ed (ilustrator) 37, 43
 • Simonič, Mojca (1972-, izvajalec) 305
 • Simonišek, Robert (urednik, avtor dodatnega besedila) 64
 • Sirc, Ljubo (avtor) 27
 • Sitar, Maša (1979-, prevajalec) 120
 • Sivertsen, Rasmus A. (režiser) 312, 315
 • Skallerud, Morten (fotograf) 312, 315
 • Skočir, Marija (avtor dodatnega besedila, urednik) 8
 • Skrušný, Jaroslav (avtor dodatnega besedila) 8
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 160
 • Skušek, Zoja (prevajalec) 257
 • Slajerova, Martina 60
 • Slamič, Marjuta (izvajalec) 282
 • Slodej Kušlan, Mojca (fotograf) 168
 • Slovenija 29, 30, 33
 • Slovensko zdravniško društvo 50
 • Smart, Amy (izvajalec) 273
 • Smirnovaite, Marija (ilustrator) 175, 176
 • Smolej, Uroš (izvajalec) 312
 • Smolyaninov, Artur (igralec) 280
 • Sobočan, Breda (avtor dodatnega besedila) 119
 • Söderqvist, Johan (skladatelj) 284
 • Sonc, Cveto (fotograf) 58
 • Sotero, Pedro (fotograf) 267
 • Spacal, Alenka 207
 • Spielberg, Steven (1946-, scenarist, režiser) 275
 • Srdić, Miloš (fotograf) 77, 305
 • Stanek, Tina (prevajalec) 63
 • Stannard, David E. 257
 • Staples, Stuart A. (skladatelj) 270
 • Stavbar, Vlasta 258
 • Steiner, Rudolf (1861-1925) 16
 • Sterže, Matjaž (aranžer) 65
 • Stillman, Joe (scenarist) 314
 • Stillman, Whit (1952-, scenarist, režiser, producent) 295
 • Stojičić, Goran 151
 • Stojko, Tone 8
 • Stoll, Corey (izvajalec) 279
 • Stoltz, Eric (izvajalec) 273
 • Stopar, Katja (1973-, avtor) 87
 • Storaas, Gaute (skladatelj) 296, 315
 • Stratan, Cosmina (1984-, izvajalec) 283
 • Stražar, Danni (ilustrator) 199
 • Stražar, Eva (igralka, izvajalec) 282
 • Strle, Franc (1949-, recenzent) 50
 • Strnad, Janez (1934-2015) 38, 39
 • Strnad, Nina (pevka, izvajalec) 67
 • Strojan, Primož (recenzent) 50
 • Stropnik Šonc, Urška (ilustrator) 190
 • Stubbs, Clark (scenarist) 308, 311
 • Sturman, Primož 152
 • Suby, Michael (skladatelj) 273
 • Suhodolčan, Primož 230
 • Sulejmanovič, Grega 74
 • Sulejmanovič, Grega (aranžer, skladatelj, izvajalec) 68
 • Suljic, Sunny (izvajalec) 294
 • Suplee, Ethan (1976-, igralec) 268
 • Svetičič, Mojca (prevajalka, prevajalec) 104
 • Svetlič, Rok (avtor) 32


 • Šajina, Miha (skladatelj) 77
 • Šalehar, Miha 169
 • Šavor, Miša (prevajalec) 299
 • Ščernjavič, Iztok (avtor) 31
 • Šegula, Andrej (p. 1967-, avtor dodatnega besedila) 136
 • Šerbinek, Simon (izvajalec) 305
 • Šešet, Jurij (prevajalec) 251
 • Šifrer, Andrej (1952-, skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi) 71
 • Šikaleska, Saša (izvajalec) 305
 • Šinkovec, Igor (ilustrator) 36
 • Škaričić, Marija (izvajalec) 289
 • Škerl, Peter (ilustrator) 194, 213
 • Škibin, Kristina (prevajalec) 17
 • Šnek Oset, Branka (prevajalec) 115
 • Špacapan, Adrijana (avtor) 80
 • Špendl, Jana (fotograf) 52
 • Štaka, Andrea (režiser, scenarist) 289
 • Štefan, Anja (prireditelj) 195
 • Štefančič, Marcel (jr., avtor) 32
 • Šteger, Aleš (prevajalec) 90
 • Štepec, Marko (avtor dodatnega besedila) 165
 • Štiglic, Nejka 153
 • Štiks, Igor (avtor) 160
 • Šturbej, Branko (izvajalec) 292
 • Šukarov, Maja (prevajalec) 48, 60, 62
 • Šumej, Katarina (fotograf) 52


 • Tabu 71
 • Tadeu, Fabrício (fotograf) 267
 • Ţandurǎ, Gina (izvajalec) 283
 • Tanner, Antwon (1975-, izvajalec) 278
 • Tapalagǎ, Dana (izvajalec) 283
 • Tasinato, Anna 231
 • Tatum, Channing (1980-, izvajalec) 278
 • Taurand, Gilles (scenarist) 264
 • Tautou, Audrey (izvajalec) 301
 • Tavčar, Lidija 250
 • Teixeira, Fernando (izvajalec) 267
 • Tekavec, Heather 210
 • Tenki, Réka (izvajalec) 307
 • Ternovšek, Aljoša (izvajalec) 305
 • Teršek, Andraž (avtor, urednik) 32
 • Teršek, Silvo (avtor) 32
 • Teržan, Nataša (fotograf) 56
 • Theron, Charlize (izvajalec) 279
 • Thomas, Chantal (bibliografski predhodnik) 264
 • Thomas, Stuart Michael (skladatelj) 272
 • Thompson, Jack (1940-, izvajalec) 297
 • Thompson, Marcus (II 1977-) 251
 • Tillman, Martin (1964-, skladatelj) 304
 • Titan, Katja (ilustrator) 154
 • Titan, Robert (1972-) 154
 • Titan, Robert (1972-, avtor dodatnega besedila) 49
 • Titan, Štefan 49
 • Titieni, Adrian (izvajalec) 269
 • Tod Mitchell, Heather (izvajalec) 285
 • Tolan, Peter (1958-, scenarist) 266
 • Toman, Ana Marija (prevajalec) 57
 • Toman, Irma (prevajalec) 57
 • Tomažič, Anton (1950-) 259
 • Tomec, Špela (prevajalec) 284, 300, 301
 • Toplak Perović, Barbara (avtor) 32
 • Toplak, Jurij (avtor) 32
 • Tori Tango (glasbena skupina) 72
 • Tori, Jure 73
 • Tori, Jure (izvajalec) 69
 • Tori, Jure (skladatelj, izvajalec) 72
 • Toš, Tadej (izvajalec) 305
 • Tourlonias, Joëlle (ilustrator) 182, 183
 • Tratar, Olga (prevajalec) 303
 • Tribušon, Matjaž (izvajalec) 292
 • Trkov, Joži (urednik) 78
 • Trobec, Neža (1979-, ilustrator) 140
 • Trobentar, Barbara (prevajalec) 132
 • Troha, Nevenka (prevajalec) 25
 • Truffaut, François (izvajalec) 275
 • Tržan, Rok (fotograf) 238
 • Tucci, Stanley (igralec) 266
 • Tuma, Matija (avtor dodatnega besedila, recenzent) 51
 • Turk, Tom (avtor) 87
 • Turk, Žiga (1962-, avtor dodatnega besedila) 14
 • Turner, Laurent (1968-, scenarist) 301
 • Turner, Michael (komponist, skladatelj) 313
 • Tušek, Mateja (1983-) 35


 • Ude, Lojze (1936-, avtor dodatnega besedila) 30
 • Uegaki, Chieri 211
 • Unuk, Jana (prevajalec) 100
 • Uran Šinigoj, Sonja (prevajalec) 106
 • Ušeničnik, Vid (izvajalec) 66


 • Valdes, Leslie (scenarist) 313
 • Valentinelli, Laure (izvajalec) 300
 • Van Hool, Roger (1940-, izvajalec) 301
 • Van Oosterhout, Richard (1962-, fotograf) 295
 • Varl, Neva 212
 • Vasilev, Igor (skladatelj) 305
 • Veber, Alenka (1968-) 18
 • Velkovrh-Bukilica, Vesna (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 110
 • Vencelj, Maruša (avtor) 87
 • Verčko, Miha (avtor) 31
 • Verovšek, Andreja (avtor dodatnega besedila) 21
 • Veselko, Borut (1959-, izvajalec) 282, 312
 • Videčnik, Aleksander 260
 • Videmšek, Boštjan (avtor) 32
 • Videmšek, Drago (fotograf) 168
 • Vilar, Sten 74, 75
 • Vilčnik, Rok (avtor) 67
 • Vinaite, Bria (izvajalec) 288
 • Vincetič, Milan (1957-2017, prevajalec) 90
 • Virk, Jani (avtor dodatnega besedila) 92
 • Vitcu, Dionisie (1937-, izvajalec) 283
 • Vitez, Grigor 213
 • Vitez, Primož (1966-, urednik, avtor dodatnega besedila) 159
 • Vlaškalič, Vladimir (izvajalec) 292
 • Vodopivec, Katarina (1964-, avtor) 31
 • Vogrič, Anja (1973-, avtor dodatnega besedila) 21
 • Vogrinc, Janez (1977-, avtor dodatnega besedila) 46
 • Vogrinčič Čepič, Ana (1976-, mentor) 7
 • Volarič, Tina (ilustrator) 255
 • Vovk, Monika (1984-, prevajalec) 58
 • Vozlič, Niel (fotograf) 93
 • Vozlič-Ostreuch, Marija 93
 • Vrabec, Boris (fotograf) 237
 • Vrenčur, Renato (avtor) 31
 • Vrhovec, Primož (igralec, izvajalec) 282
 • Vrščaj, Tina 155
 • Vučko, Petra (slikarka, ilustrator) 172
 • Vugrin, Marijana (avtor) 31
 • Vukoslavović, Neda (prevajalec) 247


 • Wajda, Andrzej (režiser, bibliografski predhodnik) 303
 • Walken, Christopher (1943-, igralec) 266
 • Walsh, Rosie 156
 • Ware, Ruth 157
 • Watterson, Bill 232
 • Weber, Jake (1964-, izvajalec) 290
 • Weber, Nana (avtor dodatnega besedila) 32
 • Wichłacz, Zofia (izvajalec) 303
 • Wiggs, Susan 158
 • Wikland, Ilon (1930-, ilustrator) 221
 • Wiljergård, Klas (izvajalec) 296
 • Williams, John (1932-, skladatelj) 275, 306
 • Willis, Jeanne 214
 • Wilson, Lambert (1958-, izvajalec) 301
 • Winding, Romain (1951-, fotograf) 264
 • Witt, Alicia (1975-, igralec) 272
 • Wyler, Till (skladatelj) 289


 • Yedlin, Steve (fotograf) 306


 • Zabe, Alexis (fotograf) 288
 • Zabukovec, Dušanka (prevajalec) 213
 • Zadravec, Dejan (recenzent) 240
 • Zaillian, Steven (scenarist) 274
 • Zalaznik, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 27
 • Zalaznik, Tomaž (urednik) 23
 • Zamachowska, Bronisława (izvajalec) 303
 • Zavrl, Janez (1951-, avtor) 19
 • Zawacki, Andrew (1972-, avtor) 160
 • Zdolšek, Franc (avtor dodatnega besedila) 237
 • Zdravniška zbornica Slovenije 50
 • Zellweger, Renée (1969-, izvajalec) 293
 • Zemljič, Martin (ilustrator) 39
 • Zeta-Jones, Catherine (1969-, igralec) 266
 • Zgaga, Sabina (avtor dodatnega besedila) 29
 • Zinajić, Tijana (izvajalec) 282
 • Zindel, Tonia Maria (izvajalec) 304
 • Zobec, Barbara (avtor) 32
 • Zobec, Jan (avtor) 32
 • Zorec, Marjeta (urednik) 84
 • Zorko Novak, Irena (avtor) 78
 • Zorman Krč, Maja (avtor) 31
 • Zrnec, Jurij (izvajalec) 314
 • Zsigmond, Vilmos (fotograf) 275
 • Zupan Arsov, Tadeja (avtor dodatnega besedila) 46
 • Zupan, Marko (glasbenik, izvajalec) 69
 • Zupanc, Lili 215
 • Zupančič, Maja (1959-, avtor) 19
 • Zwigoff, Terry (režiser) 268
 • Zwitter, Matjaž 50
 • Zych, Barbara (prevajalec) 3, 5, 6, 181, 197, 208, 209
 • Zych, Barbara (urednik) 239


 • Žagar, Vesna (1968-, prevajalec) 314
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 138
 • Žalac, Domen (avtor) 26
 • Železnik, Jolanda (1965-, avtor dodatnega besedila) 93
 • Železnik, Jolanda (1965-, urednik) 1, 234
 • Ženko, Ernest (avtor) 32
 • Žerdin, Ali 28
 • Žerjav, Eva (prevajalec) 103
 • Žgank, Nada (fotograf) 47
 • Žibert, Marjana (avtor dodatnega besedila) 256
 • Žlaus, Jože (glasbenik, ilustrator) 237
 • Žličar, Miha (prevajalec povzetka) 20
 • Žnidaršič, Joco (1938-, fotograf) 8
 • Žnidaršič, Mojca (1974-, prevajalec) 37, 43

PREDMETNO KAZALO


 • 18.st. 247
 • 1925 162


 • 20.-21.st 90
 • 20.-21.st. 160
 • 20.st. 25, 88, 113
 • 21.st. 64


 • abeceda 207
 • accordonisti 72, 73
 • aerodinamika 37
 • akcijski film 306
 • albumi 54
 • alternativna medicina 47
 • Alternativna medicina 49
 • Amerika
  • - Geografska odkritja - Posledice 257
  • - Zgodovina 257
 • Ameriski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 262
 • ameriški animirani filmi 308, 309, 310, 311, 314
 • ameriški igrani filmi 266, 272, 274, 276, 302
 • Ameriški igrani filmi
  • - Drama - Video DVD-ji 293
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 265, 288, 298
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 271
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 279
  • - Srhljivka - Video DVD-ji 273, 285, 294
  • - Znanstvenofantastični film
 • ameriški košarkarji 251
 • Ameriški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Filmska komedija - Video DVD-ji 263
 • Angleščina
  • - Matura - Vaje za srednje šole 78
  • - Slovenščina
   • - Slovarji 85
   • - Zvočni slovarji - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 82
 • angleški animirani filmi 314
 • angleški igrani filmi 265, 279, 294
 • Anglija
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 77, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
 • animirani filmi za otroke 77, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
 • Antarktika 42
 • antologije 195
 • Antropozofija 16
 • Arabščina - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 79
 • arabščina za turiste 79
 • asane 45
 • atomi 39
 • Avstralski igrani filmi - Biografski film - Video DVD-ji 297
 • Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 281


 • balade 66
 • begunci 260
 • Belgijski igrani filmi
  • - Biografski film - Video DVD-ji 301
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 269, 270, 283
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 300
 • Benetke - Potopisi 164
 • Besede - Knjige za otroke 6
 • besedišče 79, 81, 86
 • bioenergija 49
 • biografska drama 297, 301, 303
 • biografske drame 291
 • biografski film 281
 • biografski podatki 251
 • Biologija - Vaje za maturo 87
 • birokrati 24
 • bojevanje 223
 • bojevniki 217
 • bolezni 49, 54, 218, 223
 • bolonjske diplomske naloge 7
 • borilne veščine 217
 • botanika 43
 • Bovec 246
 • bralna kultura 2, 7
 • bralne navade 2
 • Bralne navade - Šentjur - 20. st. - Diplomske naloge 7
 • branje 2
 • Bratje - Osamljenost - V otroškem leposlovju 199
 • bratje in sestre 218
 • Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju 225
 • Brazilski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 267
 • brezbrižnost 12
 • britanski animirani filmi 314
 • Britanski igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 265
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 279
  • - Srhljivka - Video DVD-ji 294
 • Brnica - Zgodovina 252
 • brodolomi 203


 • Cankar, Ivan - Literarne študije 159
 • Cankar, Ivan - Politični nazori 159
 • Carter, Ken - Biografski filmi - video DVD-ji 278
 • Charles - Biografije 241
 • cirkus 203
 • civilizacija 203
 • civilno procesno pravo 30
 • Communism 25
 • Cook, James - Biografije 247
 • Cousteau, Jacques-Yves - Biografski film - Video DVD-ji 301
 • Curry, Steph glej Curry, Stephen
 • Curry, Stephen 251


 • Čakre 13
 • čast 223
 • čebelarji 54
 • čebelarski turizem 54
 • Čebelarstvo - Slovenija 53, 54
 • čebele 54
 • Čebele 53
 • čebelja družina 54
 • čebelja paša 54
 • čebelni proizvodi 54
 • čebelnjaki 54
 • čevljarske zadruge 260
 • človeško telo 9
 • človeštvo 41
 • črevesje 47
 • črne komedije 268
 • čutila 40
 • čutno zaznavanje 40


 • Danski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 284, 287
 • Debeljak, Aleš - Korespondenca 160
 • Debeljak, Aleš - Spomini sodobnikov 160
 • Dečki
  • - Domišljija - V mladinskem leposlovju 232
  • - Druščine - V mladinskem leposlovju - Budimpešta 223
  • - Vragolije - V otroškem leposlovju 220
 • dedki 211
 • Deklaracijsko gibanje - Zgodovina - Avstro-Ogrska - 1917/1918 258
 • Dekleta
  • - Nasilje - V mladinskem leposlovju 216
  • - Odraščanje
   • - V leposlovju 136
   • - V mladinskem leposlovju 221
   • - Ugrabitve - V leposlovju - Indija 146
 • Deklice
  • - Glasba - V otroškem leposlovju 211
  • - Igre - V otroškem leposlovju 187
 • delo 12
 • delovna razmerja 33
 • Delovna taborišča - V leposlovju - Sibirija 113
 • delovni listi 35
 • delovno pravo 26
 • demokracija 32
 • depresija (medicina) 47
 • Depresija (medicina) - V mladinskem leposlovju 218
 • Detela, Jure - Literarne študije 88
 • diagnostika 49
 • didaktične igre 35
 • diplomati 248
 • disleksija 46
 • Divji zahod 224
 • dogodivščine 171
 • Dojenčki
  • - Joga - Priročniki 45
  • - Nega - Priročniki 45
 • dokumentarna drama 281
 • Dokumentarni filmi
  • - Pingvini - Video DVD-ji 42
  • - Video DVD-ji 281
 • dom 171
 • Dom - Besede - V otroškem leposlovju 208
 • Domače živali - Knjige za otroke 3
 • domišljija 182, 183, 213, 214, 225
 • Domišljija - Strah - V otroškem leposlovju 174
 • domovinska vzgoja 19
 • domoznanstvo 233, 234, 235, 237, 240
 • Dostoevskij, Fedor Mihajlovič - Literarne študije 113
 • Dostojevski, Fjodor Mihajlovič glej Dostoevskij, Fedor Mihajlovič
 • dotik 45
 • drama 264, 265, 267, 269, 270, 271, 273, 279, 281, 282, 283, 288, 290, 292, 294, 296, 297, 298, 300, 303, 305, 307
 • Dramatizacija - Metodika pouka - Priročniki 35
 • drame 268, 278, 280, 289, 291, 293, 295, 299, 302
 • dramedije 268
 • dramska igra 35
 • dramsko besedilo 35
 • droge 216
 • druga svetovna vojna 246
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • drugačnost 188
 • družabne igre 76
 • družba 19
 • družbene razmere 162
 • Družbene vede - Učbeniki za osnovne šole 19
 • družbeni konflikti 254
 • družbeni vidik 9
 • družina 12, 22, 136, 188, 199, 201, 218, 281
 • Družina
  • - Sociologija - Zborniki 20
  • - V leposlovju 143
  • - Vladna politika - Slovenija 22
 • Družine - Razbojništvo - V mladinskem leposlovju 221
 • družinska politika 22
 • Družinska politika 20
 • družinski film 261, 263, 304
 • Družinski odnosi
  • - Krščanski vidik 17
  • - V leposlovju 111
 • država 24
 • državljani 24
 • Državljanska vzgoja - Učbeniki za osnovne šole 19
 • Državnost 255
 • duhovna energija 15
 • duhovnost 18
 • duševna stiska 161
 • Duševne bolezni - V leposlovju - Romani 119
 • DVD 266, 268, 272, 274, 276, 278, 280, 291, 295, 299
 • DVD-ji 289
 • dvojezični slovarji 82, 85
 • Džungla - V otroškem leposlovju 203


 • Edison, Thomas Alva - Biografije - Knjige za mladino 249
 • eko pravljica 189
 • ekološka pravljica 189
 • ekološka vsebina 189
 • Ekološko vrtnarjenje - Priročniki - Knjige za otroke 55
 • Ekspresionizem - Katalogi 64
 • električna napetost 38
 • električne žarnice 249
 • električni tok 38
 • električni upor 38
 • električno nihanje 38
 • električno polje 38
 • Elektrika - Učbeniki za visoke šole 38
 • elektromagnetno valovanje 38
 • Elizabeta glej Elizabeth
 • Elizabeth - Biografije 242
 • Emigracija - Miren - 1915 260
 • enakopravnost 221
 • Energetika - Razvoj 51
 • energetska politika 51
 • energetsko gospodarstvo 51
 • energija 51
 • energijski tokovi 15
 • Esej - Matura - Priročniki 80
 • etažna lastnina 31
 • etična načela 14
 • etični vidik 9
 • Etika - Učbeniki za osnovne šole 19
 • etno 67
 • Evropejci - Odnosi - Indijanci 257
 • evropski animirani filmi 312, 315
 • evropski igrani filmi 264, 269, 270, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 290, 292, 296, 300, 301, 303, 305, 307
 • evropski mladinski igrani filmi 261, 304


 • Family policy 20
 • fantastična bitja 188, 221
 • Fantastična bitja - Voda - V otroškem leposlovju 204
 • fantastika 225
 • fantazijski film 306
 • fantje 221, 304
 • Fantje
  • - Invalidnost - V mladinskem leposlovju 217
  • - Šport - V mladinskem leposlovju 230
 • fibromialgija 47
 • film ceste 265
 • filmska drama 297
 • filmska kamera 249
 • filmska komedija 270
 • filozofija narave 15
 • filozofski vidik 9
 • Fizika
  • - Knjige za mladino 37
  • - Učbeniki za visoke šole 38, 39
 • flavtisti 69
 • fonograf 249
 • fotografski motivi 235
 • fotometrija 38
 • francoska poezija 66
 • francoska revolucija 264
 • Francoski igrani filmi
 • francoski roman 80


 • Gadolla, Franz - Biografije 240
 • genocid 257
 • geografska odkritja 247
 • Geomantija 15
 • geometrijska optika 38
 • gibalne igre 35
 • gibanje 40
 • glasbene pravljice 196
 • glasbeniki 211
 • glasbila 35
 • gledališke predstave 35, 196
 • Gorenjska - Zgodovina - 1917 256
 • gospodarske razmere 162
 • Gospodarstvo - Politika - Vplivi 28
 • govorne motnje 46
 • Gozdne živali
 • gozdovi 221
 • gradovi 204
 • Gradovi - Šaleška dolina 240
 • grafični prikazi 37, 43
 • gravitacija 37
 • gravžarije 188
 • grozljivka 285


 • Habsburška monarhija 258
 • Haderlap, Maja - "Angel pozabe" - Literarne študije 80
 • harmonikarji 69, 72, 73
 • hčere in matere glej Matere in hčere
 • hčere in očetje glej Očetje in hčere
 • hidrodinamika 37
 • History 25, 255
 • hišni ljubljenci 174
 • holistična medicina 47
 • homeopatska zdravila 48
 • Hrastnik
 • Hrčki - V otroškem leposlovju 174
 • Hrvaška - Državne meje - Slovenija 253
 • Hrvati - Odnosi - Slovenci 253
 • humor 57, 176, 213, 214, 229, 230, 232


 • Ignacij Lojolski glej Loyola, Ignatius
 • Igrače - Dojenčki - V otroškem leposlovju 187
 • igrani filmi 266, 272, 274, 276, 277, 289, 302
 • Igrani filmi
  • - Biografski filmi - video DVD-ji 278, 291
  • - Komedije
  • - Kriminalni filmi - video DVD-ji 299
  • - Vojni filmi - video DVD-ji 280
 • igre 182, 183, 212, 232
 • Igre - Nasilje - V mladinskem leposlovju 223
 • Imena - V otroškem leposlovju 207
 • improvizacija 69
 • imunski sistem 47
 • instrumentalna glasba 69
 • integracija refleksov 46
 • inteligenca 40
 • Invalidsko zavarovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem 33
 • Irski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji 294
 • iskanje 175
 • Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 290
 • Italijanski pesniki - Branje - V leposlovju 110
 • izbrisna tožba 31
 • Iznajdbe - Knjige za mladino 249
 • izpitne naloge za srednje šole 78, 87
 • izumiranje 41
 • izumitelji 249
 • Izumrtje (biologija) 41
 • izvršilni postopek 31


 • Jajca - V otroškem leposlovju 175
 • Japonska 211, 217
 • Japonščina - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 81
 • japonščina za turiste 81
 • Jazz
  • - Klavir - Harmonika - Flavta - Slovenija - 2011-2020 69
  • - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče 67
  • - V leposlovju 245
 • Jazz glasbeniki - Biografski romani 245
 • jedrske sile 37
 • jeleni 215
 • Jetra
  • - Bolezni 48
  • - Razstrupljanje 48
 • jezuiti 291
 • Joga - Dojenčki - Priročniki 45
 • jogijski položaji 45
 • jubileji 1
 • Jugoslavija
  • - NOB - 1943-1945 - Spomini 166
  • - Zgodovina - 19.-20.st. 254
 • jugoslovanska diplomacija 248
 • jugoslovansko zedinjenje 254


 • Kanadski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji 273, 285
 • kandidati 24
 • Kapitalizem - Etika 27
 • Karel glej Charles
 • kartonke 3, 5, 6, 181, 197, 208, 209
 • Kasaze - Zgodovina 252
 • Katastrofe - Preživetje - V leposlovju 153
 • Kazenski zakonik - Slovenija 29
 • Kazensko pravo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 29
 • kazniva dejanja 29
 • kinobalon 312, 315
 • kmetije 210
 • kmetijski pridelki 210
 • knjigarne 2
 • knjige 110
 • Knjige 2
  • - V otroškem leposlovju 214
 • Knjigotrštvo 2
 • književne vsebine 80
 • Književnost
  • - Filozofija življenja - V leposlovju 110
  • - Matura
   • - Priročniki 80, 83
   • - Učbeniki za srednje šole 83
  • - Recepcija 2
 • Kobilca, Ivana - Biografije 250
 • Kolesarstvo - Športna tekmovanja - V leposlovju - Francija 97
 • komedija 261, 263, 270, 271, 286, 296, 305
 • komedije 266, 277, 293
 • komične drame 268
 • Komunizem 25
  • - Zgodovina - 1917-1991 25
 • Koncerti - Glasba - Slovenija - Ljubljana - 2017 - CD-plošče 70
 • Konji - V otroškem leposlovju 205
 • koprodukcija 261, 264, 265, 267, 269, 270, 273, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 294, 300, 301, 305, 314, 315
 • korupcija 148
 • košarka 278
 • Košarka
  • - V mladinskem leposlovju 230
  • - Združene države Amerike 251
 • košarkarske tekme 251
 • Kotalkanje - V mladinskem leposlovju 226, 227, 228, 231
 • kraljice 243
 • Kraljične - V otroškem leposlovju 170
 • Kranjska čebela 53
 • Kreslin, Vlado 92
 • kriminal 216
 • Kriminaliteta - V leposlovju - Slovenija 101
 • kriminalka 279, 284, 287, 300
 • kriminalna drama 300
 • kriminalni filmi 272, 274, 276
 • Krleža, Miroslav - "Izlet u Rusiju 1925" - Literarne študije 162
 • Kuharski recepti 59, 60
  • - Knjige za mladino 57
  • - Morski sadeži 58
  • - Ribe 58
  • - Vrtnine - Knjige za otroke 55
 • kulturna dediščina 237, 239
 • kulturna politika 2
 • kulturna zgodovina 162, 240
 • kulturne prireditve 1
 • kulturni spomeniki 236
 • Kulturni spomeniki - Svetovna dediščina 239
 • Kvačkanje - Priročniki 62
 • kvaliteta življenja 21
 • kvantna fizika 39


 • Laško
  • - Krajepis - Zborniki 237
  • - Zgodovina - Zborniki 237
 • laž 210
 • leninizem 162
 • Leopardi, Giacomo - Idejni nazori - V leposlovju 110
 • Li, Cunxin - Biografski film - Video DVD-ji 297
 • Liberalizem 27
 • Lindgren, Astrid - 1939-1945 - Dnevniki 163
 • literarna kritika 2
 • literarna teorija 83
 • literarna zgodovina 83
 • literarne nagrade 2
 • literarni festivali 2
 • literarni komentarji 80
 • ljubezen 11, 110
 • ljubezenski odnosi 11
 • Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki 11
 • ljubezenski romani 137
 • Ljudje - Lov - V otroškem leposlovju 203
 • Ljudska glasba - Priredbe - Slovenija 69
 • ločevanje odpadkov 189
 • Loyola, Ignatius - Biografski filmi - video DVD-ji 291
 • Luna - V otroškem leposlovju 173
 • lunine mene 173
 • lutkovni filmi 77, 312, 315
 • lutkovni filmi za otroke 77, 312, 315


 • mačke 229
 • Madžarska poezija - Antologije 90
 • Madžarski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 307
 • madžarski pesniki 90
 • magija 204, 225
 • magnetizem 37
 • magnetno polje 38
 • Majniška deklaracija - Zgodovina - Avstro-Ogrska - 1917 258
 • Makedonski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 305
 • Makine, Andreï - "Le testament français" - "Francoski testament" - Literarne študije 80
 • mame 175
 • Manček, Marjan - Spremne besede - Bibliografije 195
 • Marija Stuart glej Mary
 • Mary - Biografije 243
 • Mary Stuart glej Mary
 • matere 175
 • Matere - Zamenjave - V otroškem leposlovju 201
 • Matere in hčere
  • - V leposlovju 136
  • - V otroškem leposlovju 182
 • materinstvo 45, 187
 • matura 87
 • medbesedilnost 171
 • medgeneracijski odnosi 302
 • Medicina - Etika 50
 • Medicinska etika 50
 • medicinska tehnologija 9
 • medičarstvo 54
 • mediji 24
 • Mediji - Svoboda govora 32
 • meditacija 10
 • mednacionalni odnosi 254
 • Medonosne rastline - Cvetenje - Slovenija - Koledarji 56
 • medosebni konflikti 11
 • medosebni odnosi 12, 17, 136
 • Medvedi - Osamljenost - V otroškem leposlovju 184
 • mesta 216
 • Mesta
  • - Fantastični svetovi - V mladinskem leposlovju 225
  • - V leposlovju - Italija 164
 • mestno življenje 164
 • meščani 164
 • Migracije - Slovenija - 1915 260
 • mladiči 175, 203
 • mladinski filmi 277
 • mladinski igrani filmi 277
 • mladost 110
 • MNRI metoda 46
 • Modrost - V mladinskem leposlovju 232
 • Molnár, Ferenc - Literarne študije 223
 • moški 11, 17
 • Moški - Življenjska obdobja - V leposlovju 101
 • možgani 47
 • muhe 184
 • Muslimani - Maščevanje - Hindujci - V leposlovju 146
 • Muzej Južne železnice - Razstavni katalogi 52
 • muzeji 54
 • muzejske zbirke 52


 • Nadčutno doživljanje - V leposlovju 148
 • nagajivost 212
 • naloge 200
 • naravna dediščina 237, 239
 • naravne znamenitosti 236
 • Naravne znamenitosti - Svetovna dediščina 239
 • naravno zdravljenje 47, 49
 • narodnostno vprašanje 254
 • naselja 237
 • Nationhood 255
 • Nazarje - Zgodovina - 1915-1918 260
 • NBA 251
 • nemški častniki 246
 • nemški igrani filmi 289
 • Nemški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 284, 287, 300
 • Nemški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 261
 • Nesporazum - V otroškem leposlovju 199
 • nevrobiologija 47
 • nevrofiziologija 47
 • nevropatska bolečina 47
 • nizozemski animirani filmi 315
 • nonsens 213
 • Normandija - Zgodovina - 11.st. 244
 • Normani - Zgodovina 244
 • norveški animirani filmi 312, 315
 • Norveški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 287
 • Norveški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 261
 • note 196
 • notranje migracije 260
 • Novozelandci 166


 • občine 237
 • oblačila za dojenčke 62
 • Obsesivno kompulzivna motnja - V leposlovju - Romani 119
 • Obsojenci - Medosebni odnosi - V leposlovju 113
 • očetje in hčere 221
 • Očetje in hčere - V leposlovju 122
 • Očetje in sinovi - V otroškem leposlovju 183
 • odnosi med spoloma 17
 • Odnosi med spoloma
  • - Priročniki 11
  • - V leposlovju 153
 • odraščanje 110, 203
 • okus 40
 • Opice - V otroškem leposlovju 203
 • Optika - Učbeniki za visoke šole 38
 • osamljenost 212
 • osebna doživetja 11, 161, 168
 • osebnostni razvoj 11
 • Ostreuch, Marija Vozlič- glej Vozlič-Ostreuch, Marija
 • osvajanja 257
 • Otroci
  • - Medosebni odnosi - Starši 34
  • - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 204
  • - Vzgoja
   • - Priročniki 34
   • - Zborniki 20
 • Otroci s posebnimi potrebami - Gibalna terapija 46
 • otroške pesmi 196
 • Otroške pesmi - CD-plošče 68, 74, 75
 • otroški animirani filmi 312
 • otroški risani filmi 312
 • otroštvo 20


 • palčki 171
 • panjske končnice 54
 • paraziti 47
 • parodija 229
 • partizanske bolnišnice 166
 • partizansko zdravstvo 166
 • partnerski odnosi 11
 • partnerstvo 11, 17
 • pedagoška psihologija 202
 • pesmi za otroke 68, 74, 75
 • petelini 201
 • Petkovšek, Matija - 1914-1919 - Dnevniki 165
 • Petrič, Ernest - Spomini 248
 • pianisti 69
 • Pisala - V otroškem leposlovju 213
 • pisatelji 2
 • pisemski roman 110
 • pisma 160
 • pisno sporočanje 160
 • planinske poti 168
 • planinski vzponi 168
 • Planinstvo - V leposlovju - Slovenija 168
 • plavanje 201
 • plemstvo 170
 • Plesna glasba - CD-plošče 72
 • pogum 203, 217, 225
 • pohodništvo 168
 • poklici 184
 • poklicna izgorelost 47
 • poklicni stres 47
 • Pokojninsko zavarovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem 33
 • policija 229
 • Policija - Kazenske preiskave - V leposlovju - Norveška 97
 • Policijski psi - V mladinskem leposlovju 229
 • politična dezintegracija 254
 • politična orodja 24
 • politična zgodovina 25, 254, 258
 • politične razmere 162
 • politične stranke 24
 • politične vsebine 24
 • politični amaterizem 24
 • Politika - Priročniki 24
 • politiki 24
 • politologi 248
 • politologija 24
 • Poljski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 303
 • Polzela
 • polži 207
 • pomoč 176, 184, 203, 218
 • pop 65, 70
 • pop-rock 65, 70
 • Popularna glasba
  • - Harmonika - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče 72, 73
  • - Slovenija
 • poslovni modeli 2
 • Posočje 246
 • Postkomunizem - Balkanski polotok 254
 • Posvojeni otroci - V leposlovju 136
 • Pošasti - V otroškem leposlovju 188
 • Potovanja okoli sveta - 1768-1779 247
 • potovanja po morju 247
 • poučno leposlovje 200
 • pozitivno mišljenje 10
 • praktično znanje jezika 79, 81, 86
 • Pravdni postopek - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni 30
 • pravica do življenja 44
 • pravljični film 262
 • pravljični junaki 171
 • predmeti v domišljiji 204
 • Prehrana - Varovalna prehrana - Knjige za mladino 57
 • preizkušnje 170
 • prekariat 26
 • Prekarno delo - Intervjuji 26
 • prekarnost 26
 • premetenost 210
 • Premogovniki - Zgodovina - Zabukovica 61
 • premoženjska razmerja 31
 • presenečenje 188
 • Prešernovi nagrajenci - Portretna fotografija - 1996-2017 8
 • prevajanje 2
 • preživetje 199
 • prijatelji 12
 • prijateljstvo 168, 175, 176, 184, 203, 216, 302, 304
 • Prijateljstvo
  • - Ljubezen - V mladinskem leposlovju 221
  • - V otroškem leposlovju 196, 215
 • Primorska 260
 • pripoved v verzih 173, 214
 • prireditve 1
 • priročniki za učitelje 35
 • priročniki za vzgojitelje 35
 • Prisilno delo - V leposlovju 113
 • programi 1
 • promocija 2
 • prostorsko zaznavanje 40
 • prva svetovna vojna 258, 260
 • prva svetovna vojna glej Svetovna vojna 1914-1918
 • psi 218
 • Psi
  • - Lov - V otroškem leposlovju 210
  • - Mladiči - V otroškem leposlovju 212
 • psihične travme 47
 • psihološka drama 282, 290, 292, 294
 • psihološke kriminalke 299
 • psihološki vidik 281
 • psihosocialna pomoč 44
 • psihosomatika 47
 • Psihosomatske bolezni - Dejavniki tveganja 47
 • psihoterapija 136
 • ptice 175
 • pujsi 175, 176
 • pustolovki film 301
 • pustolovska drama 265, 301
 • pustolovski film 261, 275
 • pustolovščine 203, 221, 225, 229
 • Pustolovščine - V mladinskem leposlovju 224


 • Race - Mladiči - V otroškem leposlovju 201
 • rastline 43
 • Rastline
  • - Knjige za mladino 43
  • - Zaznavanje 40
 • rastlinske vrste 41
 • rastlinstvo 43
 • razbojniki 221
 • razglednice 160
 • Raziskovalci - Nelojalna konkurenca - V leposlovju 111
 • Raziskovalne institucije - V leposlovju - Slovenija 111
 • refleksoterapija 46
 • rejništvo 136
 • rešitve 78
 • risani filmi 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
 • risani filmi za otroke 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
 • road movie 265
 • robotika 9
 • rock 65, 70
 • ročna dela 62
 • rodeo 224
 • Rogers, Lindsay - Spomini 166
 • roman v pismih 110
 • romantična drama 271
 • romantična komedija 271
 • romantične komedije 277, 295
 • romantične zgodbe 137
 • Romi 136
 • romski jezik 222
 • Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 269, 283
 • rudniške železnice 61
 • Rugelj, Samo - Spomini 168
 • ruski pisatelji 113
 • ruski roman 113


 • Samomori - Starši - Spomini 161
 • samopodoba 217
 • samopomoč 47
 • samorealizacija 11
 • Samorealizacija
  • - Priročniki 10
  • - Tehnike 13
 • samozaposlovanje 26
 • Samske matere - V leposlovju 44
 • Samuraji - V mladinskem leposlovju 217
 • saniteta 166
 • sanje 174
 • scenariji 196
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre
 • sile 37
 • sinovi in očetje glej Očetje in sinovi
 • skrb 199
 • skrivnosti 221
 • skupinske razstave 64
 • slikopisi 190
 • Slikovni slovarji - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke 82
 • slovarji 79, 81, 84, 86
 • Slovarji - Angleščina - Slovenščina 85
 • Slovenci 258
  • - Državnost 255
  • - Odnosi - Hrvati 253
 • Slovenia 255
 • Slovenija 22, 237, 255
  • - Družbene razmere
   • - V leposlovju - 20.-21.st. 101
   • - Zborniki 23
  • - Državne meje - Hrvaška 253
  • - Kozmično ravnotežje 15
  • - Osamosvojitev 259
  • - Politična zgodovina - 1988- 259
  • - Tranzicija - V leposlovju 101
  • - Zgodovina - 20.st. 255
 • slovenska diplomacija 248
 • slovenska fotografija 8
 • slovenska književnost 83
 • Slovenska književnost - Romani 130, 131
 • Slovenska kultura - V leposlovju 159
 • slovenska ljudska kultura 233
 • slovenska poezija 88
 • slovenske slikarke 250
 • slovenski animirani filmi 77
 • slovenski čebelarji 54
 • Slovenski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 281, 282, 292, 305
 • slovenski ilustratorji 195
 • slovenski knjižni jezik 83
 • slovenski pesniki 88, 160
 • Slovenski pisatelji - Vsakdanje življenje - V leposlovju 122
 • slovenski roman 80
 • slovenski umetniki 64
 • slovenščina 84
 • Slovenščina - Angleščina
   • - Slovarji 85
   • - Zvočni slovarji - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 82
  • - Matura
   • - Priročniki 83
   • - Učbeniki za srednje šole 83
 • slovnica 79, 81, 86
 • sluh 40
 • slv 263
 • smisel življenja 110
 • smrt 110, 223
 • Smrt - Doživljanje - Hčere - Spomini 161
 • socialna psihologija 202
 • Sociologija družine 20
 • Sociology of family 20
 • sociološki vidik 281
 • Sonaravno vrtnarstvo - Priročniki - Knjige za otroke 55
 • Sonce
  • - V otroškem leposlovju 213
  • - Voda - V otroškem leposlovju 176
 • sorojenci 199
 • Soška fronta 1915-1917 - 1917 256
 • Sovjetska zveza - Potopisi 162
 • sovražni govor 32
 • splošne knjižnice 7
 • spomin 40
 • spomini 11
 • Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole 36
 • spremembe 173
 • Srbski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 282
 • sreča 110
 • srednji vek 244
 • starost 110
 • starševstvo 17, 20
 • starši 232
 • Steiner, Rudolf 16
 • Stojko, Tone - Albumi 8
 • strah 10
 • Stres - Zdravstvene posledice 47
 • strici 218
 • stripi 232
 • Strzemiński, Władysław - Biografski film - Video DVD-ji 303
 • Stvarno pravo - Slovenija 31
 • svečarstvo 54
 • svetlobni tok 38
 • svetniki 291
 • svetovanje 46, 184
 • svetovna književnost 83
 • Svetovna vojna 1914-1918
 • Svetovna vojna 1939-1945
  • - Jugoslavija - Spomini 166
  • - V leposlovju - Švedska 163
 • svetovna zgodovina 25
 • svetovne znamenitosti 239
 • Svetovne znamenitosti 236
 • svetovni pregledi 236
 • svoboda 221
 • Svoboda 27


 • Šansoni - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče 66
 • Šivanje - Priročniki 63
 • Škotska
  • - Vladarji 243
  • - Zgodovina - 16.st. 243
 • Škratje (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 200
 • šola 200
 • šole 230
 • šolski esej 80
 • španski animirani filmi 314
 • Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 264
 • šport 293
 • športna tekmovanja 251
 • športni filmi 278
 • športni rezultati 251
 • štetje 200
 • študije primerov 46
 • Švedski igrani filmi
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 296
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 284, 287
 • Švedščina - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 86
 • švedščina za tujce 86
 • švicarski igrani filmi 289
 • Švicarski mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 304


 • Tajne organizacije - V leposlovju 148
 • taktilna integracija 46
 • tango 72
 • tehniška dediščina 61
 • tehnologija 9
 • tehnološke inovacije 9
 • Telefonski pogovori - V otroškem leposlovju 182, 183
 • telegraf 249
 • teorija relativnosti 39
 • tesnoba 199
 • thriller 273, 279, 284, 285, 287, 294, 300
 • tigri 232
 • tip 40
 • Tolpe - Marginalne skupine - V mladinskem leposlovju 216
 • Tour de France (kolesarska dirka) - V leposlovju 97
 • tovarištvo 223
 • transhumanizem 9
 • Travmatične izkušnje - V leposlovju 111
 • trenerji 278
 • trenje 37
 • Triglav - V leposlovju 168
 • triler 273, 279, 284, 285, 287, 294, 300
 • trilerji 299
 • Tržno gospodarstvo - Etika 27
 • tujke 84
 • turisti 164


 • učne težave 46
 • Uganke
  • - V otroškem leposlovju 193
  • - Živali - V otroškem leposlovju 222
 • uglasbena francoska poezija 66
 • uglasbena poezija 66
 • uglasbene pesmi 66
 • ugrabitve 203
 • ujetniki 204
 • Umetna inteligenca 9
 • umetniška fotografija 8
 • umetnost 110
 • Umori - V leposlovju 97
 • uporabnost 214
 • urbano čebelarstvo 54
 • ure 199


 • v filmu 293
 • valovna optika 38
 • Veber, Alenka - Kolumne 18
 • Velikani - Škratje (bajeslovna bitja) - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 171
 • velike tiskane črke 173, 183, 185, 193, 207, 214
 • velike tiskane ćrke 182, 215
 • verzi 57
 • vid 40
 • video DVD 266, 272, 274, 276
 • video DVD-ji 289
 • vidre 175, 176
 • Viljem glej William
 • Viljem Osvajalec glej William
 • Violina - V otroškem leposlovju 211
 • violinisti 211
 • Vogrin, Max - Biografije 246
 • voh 40
 • vojna taktika 223
 • vojne drame 280
 • Vozlič-Ostreuch, Marija 93
 • vrednote 14, 203, 221
 • Vrhunski šport - Organizirani kriminal - V leposlovju 97
 • vrhunski športniki 251
 • vsakdan 188, 218
 • vsakdanje fraze 79, 81, 86
 • Vsakdanje življenje
  • - Nasveti - Priročniki 12
  • - Polzela - 20.st. - Spomini 233
 • vzorci 62


 • William - Biografije 244
 • world 67


 • zabava 203
 • začetni pouk 36
 • zakonodaja 29, 31
 • zakonska zveza 17
 • Založništvo 2
 • Zapori - V leposlovju - Rusija - 19.st. 113
 • zaposlovanje 26
 • zarote 148
 • zaupanje 10
 • zavračanje 12
 • zborniki 26
 • zdrava prehrana 48, 59
 • zdravilne rastline 48
 • zdravje 57
 • zdravniki 166
 • zemljiška knjiga 31
 • Zgodba - Pedagogika 202
 • zgodovina 41, 233
 • Zgodovina 25, 255
 • zgodovinska drama 264
 • zgodovinske romance 137
 • zgodovinski film 264, 303
 • zgodovinski filmi 280, 291
 • zgodovinski pregledi 61
 • Zgornja Savinjska dolina - Zgodovina - 1915-1918 260
 • zlo 204
 • Zvezde - V otroškem leposlovju 200
 • Zvočni slovarji - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke 82


 • Žalec 1
  • - Krajepisi 235
  • - Razglednice - Albumi 235
 • žalost 199
 • žalovanje 161
 • železnice 52
 • Železnice - Zgodovina - Štajerska (Slovenija) 61
 • železniški promet 52
 • želve 76
 • ženske 11, 17
 • Ženske - Družbeni položaj - V leposlovju 146
 • Živali
  • - Besede - V otroškem leposlovju 209
  • - Knjige za otroke 5
  • - Tatvine - V otroškem leposlovju 210
  • - V otroškem leposlovju 197
 • živali v domišljiji 174, 176, 184, 201, 203, 204, 207, 210, 215, 229
 • živalske vrste 41
 • Življenjska modrost 14
 • Življenjska obdobja - Smisel - V leposlovju 110
 • življenjska pravila 14
 • Življenjski stil 21
 • žrtvovanje 223
NOVOSTI - JUNIJ 2017


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI - JUNIJ 2017


1.
        WARRIOR [Videoposnetek] = Bojevnik / directed by Gavin O'Connor ; screenplay by Gavin O'Connor & Anthony Tambakis & Cliff Dorfman ; story by Gavin O'Connor & Cliff Dorfman ; director of photography Masanobu Takayanagi ; music by Mark Isham. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. - 1 video DVD (ca 135 in) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Lionsgate itd. - Q 066. - Igrajo: Tom Hardy, Nick Nolte, Joel Edgerton itd.
a) Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji b) ameriški igrani filmi c) filmska drama d) športni film e) DVD

791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 262002688


0 SPLOŠNO


2.
DOLENC, Sašo, 1973-
        Vesolje zgodb : eseji o znanosti / Sašo Dolenc. - Ljubljana : Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti, 2017 (Begunje : Cicero). - 316 str. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94070-5-9
a) Znanost b) Filozofija narave c) vednost d) epistemologija e) informacijska tehnologija

001
113/119
COBISS.SI-ID 287283456


004 RAČUNALNIŠTVO


3.
HERZOG, Werner
        Lo and behold [Videoposnetek] : reveries of the connected world = Glej in se čudi : sanjarije o povezanem svetu / written & directed by Werner Herzog ; director of photography Peter Zeitlinger ; music composed and performed by Mark degli Antoni with Sebastian Steinberg ; prevedel Dušan Rebolj. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (97 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5275828/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. na embalaži: Sanjarjenje o povezanem svetu. - Podnapisi v hrv. in slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Saville Productions itd. - Sodelujejo: Leonard Kleinrock, Danny Hillis, Bob Kahn, Sebastian Thrun, Ted Nelson, Lawrence Krauss, Kevin Mitnick, Shawn Carpenter, Elon Musk itd. - Vsebina: The Early days = Začetki ; The Glory of the net = Glorija mreže ; The Dark side = Temna plat ; Life without the net = Življenje brez omrežja ; The End of the net = Propad omrežja ; Earthly invaders = Napadalci z Zemlje ; Internet on Mars = Internet na Marsu ; Artificial intelligence = Umetna inteligenca ; The Internet of me = Moj internet ; The Future = Prihodnost. - Za mladino in odrasle
a) Internet (računalniško omrežje) - Dokumentarni film - Video DVD-ji b) Svetovni splet - Dokumentarni film - Video DVD-ji c) zgodovinski pregledi d) medmrežje e) WWW f) World Wide Web

791.229.2:004.738.5(086.82)
004.738.5:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113330526

4.
        SI robotika / uredil Marko Munih. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 (Ljubljana : Studio Print). - XL, 317 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo prispevkov v slov., čestitke v slov. ali angl. - 400 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-213-266-8
a) Kralj, Alojz (1937-) - Spomini sodobnikov b) Robotika - Zborniki c) Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki d) robotizacija e) roboti f) senzorji g) robots h) computer vision i) sensors j) artificial intelligence

007.52:004.896(082)
004.896(082)
COBISS.SI-ID 288886016

5.
TEKMOVANJE ACM v znanju računalništva (11 ; 2016 ; Ljubljana)
        Bilten / 11. tekmovanje ACM v znanju računalništva, Ljubljana, 19. marca 2016 ; [avtorji nalog Nino Bašić ... [et al.] ; uredil Janez Brank]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://rtk.ijs.si/2016/rtk2016-bilten-tisk.pdf. - Nasl. v kolofonu: Bilten 11. tekmovanja ACM v znanju računalništva. - Navedba korporativnega avtorja na ov.:11. tekmovanje ACM iz računalništva in informatike. - ACM je Association for Computing Machinery. - 200 izv.

ISBN 978-961-264-106-1
a) Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija

37.091.27:004(497.4)
COBISS.SI-ID 287731712

6.
ŽNIDAR, Tamara
        Priročnik za spletno previdnost : varnost in zasebnost na spletu / Tamara Žnidar ; [ilustracije iStock.com/ denis_pc ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 37 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-70-0
a) Internet (računalniško omrežje) - Varnost - Priročniki - Knjige za mladino b) svetovni splet c) zasebnost

004.738.5.056(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289755904


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


7.
AVSEC, Andreja
        Temeljni vidiki osebnosti / Andreja Avsec, Tina Kavčič, Mojca Petrič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 205-247

ISBN 978-961-237-924-7
a) Osebnost - Učbeniki za visoke šole b) psihodiagnostika c) psihologija osebnosti d) inteligentnost e) samozavedanje f) samopodoba g) jaz

159.923.2(075.8)
COBISS.SI-ID 290146304

8.
BRACKEN, Ann, psihoterapevtka
        Um, telo, dojenček : [kako s kognitivno vedenjsko terapijo, s pozornostjo in s pravilno prehrano premagamo stres pri težavah z nosečnostjo] / Ann Bracken ; [ilustracije Juliet Percival ; prevod Milena Podgoršek]. - Izola : Vita, 2017. - XIII, 234 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 1.000 izv. - O avtorici in sodelavcih: str. VI-VII. - Predgovor / Alice Domar: str. XI-XIII. - Opombe z bibliografijo: str. 215-224. - Kazalo

ISBN 978-961-93908-5-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-93908-6-3 (broš.)
a) Neplodnost - Psihološki vidik b) Neplodnost - Zdravljenje

618.177:159.9
159.9
COBISS.SI-ID 289612544

9.
CROOS-Müller, Claudia
        Vso srečo! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob črnogledosti, negotovosti, smoli in raznih spodrsljajih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 40 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Viel Glück : das kleine Überlebensbuch : Soforthilfe bei Schwarzsehen, Selbstzweifeln, Pech und Pannen. - Ilustr. na notr. str. ov. in spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [41]. - Bibliografija: str. 40

ISBN 978-961-278-319-8
a) Sreča - Psihološki nasveti - Knjige za otroke b) pozitivno mišljenje c) strah d) tesnoba

17.023.34(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288960512

10.
GRUŠOVNIK, Tomaž
        Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti / Tomaž Grušovnik. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2016 ([Celje] : Koštomaj). - 235 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 209-222 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6964-64-7 (broš.)
a) Živali - Etika b) Okoljska problematika - Filozofski vidik c) antropocentrizem d) praktična filozofija

179.3:502/504
COBISS.SI-ID 287352576

11.
HYATT, Michael S.
        Živeti s ciljem : kako sestaviti uspešen življenjski načrt? / Michael Hyatt in Daniel Harkavy ; [prevod Niki Neubauer]. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 126 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Living forward. - 800 izv. - O avtorjih: str. 124-125. - Bibliografija z opombami: str. 122-123

ISBN 978-961-04-0406-4
a) Samorealizacija - Priročniki b) Življenje - Načrtovanje - Priročniki c) odločitve d) uspeh e) zadovoljstvo

159.922(035)
COBISS.SI-ID 289924096

12.
INSTITUT IPAL. Akademija (7 ; 2017 ; Ljubljana)
        Karma in njena preobrazba : zbornik / Sedma Akademija Instituta IPAL ; [zbral in uredil Robert Špan]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2017. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm

Uvod k zborniku 7. Akademije Instituta IPAL / Matjaž Regovec: str. 7. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali srb. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6967-27-3
a) Astrologija - Zborniki b) psihološka astrologija c) psihologija d) psihoanaliza e) karma

133.52:159.9(082)
COBISS.SI-ID 288645888

13.
JOHNSON, Sue
        Močno me objemi : sedem pogovorov za vseživljenjsko ljubezen / Sue Johnson ; [prevedla Katarina Čuk]. - Brežice : Primus, 2017 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 287 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Ljubiti ZaVedno)

Prevod dela: Hold me tight. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Mojca in Primož Šeme: str. 11-14. - O avtorici: str. 287 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 279-286

ISBN 978-961-6950-84-8
a) Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) Medosebni odnosi - Povezanost - Priročniki d) partnerski odnosi e) ljubezenski odnosi f) partnerstvo g) zakonska zveza h) čustva i) pogovor j) partnerska terapija

159.922:177.6(035)
COBISS.SI-ID 289856512

14.
JURIČ Šenk, Sabina
        Kako najti moč za samopomoč? : odgovori na vprašanja ljudem v stiski / Sabina Jurič Šenk. - Ljubljana : Centerkontura, 2016 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 215 str. ; 24 cm

300 izv. - Mnenje o knjigi / Christian Gostečnik: str. 7. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6252-21-8
a) Duševna stiska - Samopomoč

159.972
COBISS.SI-ID 286231808

15.
NUHIJEV-Galičič, Vera
        Zasledovalke sreče / Vera Nuhijev Galičič. - Ljubljana : Forma 7, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 184 str. ; 21 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7000-05-4
a) Sreča - Psihološki nasveti - V leposlovju b) kvaliteta življenja c) pozitivno mišljenje

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289107968

16.
OGOREVC, Marjan
        Spreminjamo sebe, spreminjamo svet : priredba cikla šestih predavanj v Cankarjevem domu (Linhartova dvorana), Ljubljana, 2016/2017 / Marjan Ogorevc ; [spremna beseda Eva Senčar, Marko Pavliha ; uredila in po transkripciji priredila Eva Senčar]. - Brežice : samozal., 2017 ([Brežice] : Primus). - 236 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD

Potiskana zavihka ov. - Tisk na zahtevo. - Je smeh in so solze. Ne jemljimo se preresno / Eva Senčar: str. 9-11. - "Blurb" za Marjana Ogorevca / Marko Pavliha: str. 215-216. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Na priloženem CD-ju so zvočni posnetki odlomkov predavanj. - Bibliografija: str. 221-223. - Osebna bibliografija za obdobje 2000-17: str. 225-230

ISBN 978-961-92526-9-7
a) Ogorevc, Marjan (1954-) - Predavanje b) Osebnostni razvoj c) Medosebni odnosi d) Življenje - Smisel e) Življenje - Spremembe f) življenjska modrost g) duhovna rast h) družina i) družbeni odnosi j) bioterapija k) karmična diagnostika l) naravno zdravljenje m) energija n) uspeh o) reševanje problemov

159.92(081)
124.2(081)
615.85Ogorevc M.(042.3)
COBISS.SI-ID 290393856

17.
O'MORAIN, Padraig
        Čuječnost za zaskrbljene : premagajate vsakdanji stres in tesnobo / Padraig O'Morain ; [prevod Tanja Rojc]. - Ljubljana : Vita, 2017 ([s. l. : s. n.]). - VII, 188 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Mindfulness for worriers. - 1.000 izv. - O avtorju: str. III. - Kazalo

ISBN 978-961-93908-3-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-93908-4-9 (broš.)
a) Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Kognitivna terapija - Priročniki c) zaskrbljenost d) stres e) tesnoba f) panika g) čuječnost h) samozavedanje i) umirjenost j) psihološki nasveti k) tehnike l) vaje

159.955:615.851(035)
616.89-008.441(035)
COBISS.SI-ID 289736448

18.
PODGORŠEK, Veronika
        Ljubezen na terapiji : vodnik do srečnega partnerstva / Veronika Podgoršek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 287 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Ogledalo)

2.000 izv. - O avtorici: str. [289]

ISBN 978-961-01-4640-7
a) Odnosi med spoloma - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki c) partnerski odnosi d) ljubezenski odnosi e) partnerstvo f) zakonska zveza g) intimnost h) spolnost i) komunikacija j) družina k) starševstvo l) nezvestoba m) relacijska družinska terapija

159.922.1(035)
COBISS.SI-ID 289949184

19.
RED Hawk
        Opazovanje sebe : prebujanje zavedanja. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso / Red Hawk ; [prevedla Dora Debeljak]. - 1. natis. - Maribor : Zavod Gaia Planet, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 173 str. ; 21 cm

Prevod dela: Self observation : the awakening of conscience. - 400 izv. - O avtorju: str. 173. - Bibliografija: str. 171-172

ISBN 978-961-285-704-2
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 290201856

20.
RUTAR, Cvetka
        Jaz, poti do čustvene razbremenitve in kvalitetnega sobivanja / Cvetka Rutar. - Spremenjena in dopolnjena izd. - Dobrova : Animayush, 2017. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

Soustvarjalcem na pot / Vanja Kavčnik Kolar: str. 7-10. - 100 izv.

ISBN 978-961-94114-1-4
a) Samorealizacija - Otroci - Priročniki b) Osebnostni razvoj - Otroci - Priročniki c) Otroci - Čustva - Sproščanje - Priročniki d) osebnostna rast e) čuječnost f) vizualizacija g) učenci h) otroška literatura i) slikanice j) branje k) otroška psihologija

159.922.7(035)
37.015.311(035)
COBISS.SI-ID 289449728

21.
SHARMA, Robin Shilp, 1964-
        Odkrij svojo usodo : sedem stopenj samoprebujenja z menihom, ki je prodal svojega ferrarija / Robin Sharma ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 224 str. ; 20 cm

Prevod dela: Discover your destiny. - O avtorju: str. 224. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3440-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3441-4 (broš.)
a) Samospoznavanje

159.923.2
COBISS.SI-ID 290202624

22.
ŠKOBALJ, Eva
        Čuječnost in vzgoja / Eva Škobalj. - Maribor : Ekološko-kulturno društvo za boljši svet, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 200 str. ; 21 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 1.500 izv. - Fotogr. avtorja na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-92876-1-3
a) čuječnost b) kritično mišljenje c) vzgoja

159.955:37
COBISS.SI-ID 288647936

23.
TOLLE, Eckhart
        Zdaj! : resnično tvoj je samo ta trenutek : [vodnik za samouresničenje] / Eckhart Tolle ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 4. ponatis. - Kranj : Ganeš, 2009 (Ljubljana : Korotan). - XXV, 204 str. ; 25 cm

Prevod dela: The power of now. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv. - O avtorju: str. V. - Predgovor založnika / Marc Allen: str. XV-XVII. - Spremna beseda / Russell E. DiCarlo: str. XIX-XXIII

ISBN 978-961-200-046-2
a) Samospoznavanje - Priročniki b) samozavedanje c) duhovnost d) pozitivno mišljenje e) psihološki nasveti

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 243004416

24.
WINNEWISSER, Sylvia
        Lunine mene : srečno življenje v sozvočju z Luninim ciklom : zdravje, prehrana, dom / [Sylvia Winnewisser ; prevedla Mateja Malnar Štembal ; slikovno gradivo Shutterstock.com]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 207 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Glücklich leben mit den Mondphasen. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. - Lunin koledar 2017-2026: str. 167-207

ISBN 978-961-00-3225-0
a) Luna - Vplivi - Priročniki b) Lunin koledar c) lunine mene d) astrologija e) astrološka znamenja f) zdravje g) nega telesa h) prehrana i) dom j) nasveti

133.522.3:523.34(035)
523.34:613(035)
050.9
COBISS.SI-ID 287969024

25.
ZELLINGER, Renate C.
        Interpretacija sanj za srečno življenje : razumevanje motivov in simbolov / [Renate C. Zellinger ; prevedla Andrea Potočnik ; slikovno gradivo Shutterstock.com]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 207 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Traumdeutung. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3186-4
a) Sanje - Interpretacija - Priročniki b) Sanjske knjige c) razlaga sanj d) motivi e) simboli

159.963.38(035)
398.7
COBISS.SI-ID 287236864

26.
ŽVAB, Andraž Marjan
        Magična filozofija Aleistra Crowleya : [(esej)] / Andraž Žvab ; [spremna beseda Vili Ravnjak]. - Maribor : Ibis, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. - Tisk na zahtevo. - O avtorju: str. 130. - Spremna beseda / Vili Ravnjak: str. 131-132. - Bibliografija: str. 133-138 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93607-9-8
a) Crowley, Aleister (1875-1947) b) ezoterične šole

141.331
COBISS.SI-ID 281715200


2 VERSTVO


27.
GRÜN, Anselm
        Kaj nam omogoča živeti : svetopisemska modrost za vsakdanjik / Anselm Grün ; [prevod Barbara Babšek]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 193 str. ; 20 cm

Prevod dela: Was uns leben lässt. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-265-165-7
a) Biblia - Premišljevanja b) Svetopisemske zgodbe - Psihološki vidik c) Duhovnost - Krščanstvo d) Življenjska modrost e) krščanska duhovnost

27-236.5:159.92
27-583-23
27-23:17.023.3
COBISS.SI-ID 289462272


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


28.
CEGLAR, Irena
        Biti mama : izkušnja žensk z intelektualno oviro / Irena Ceglar. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2017 ([S. l.] : Arma). - 229 str. : graf. prikazi ; 21 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 205-229

ISBN 978-961-6991-05-6
a) Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija

316.344.7:173.5(497.4)
COBISS.SI-ID 290231552

29.
MILLER, Daniel, 1954-
        Materialna kultura / Daniel Miller ; [prevod Polona Petek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2016 ([Ljubljana] : Studio print). - 232 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Stuff. - 400 izv. - Bibliografija: str. 217-232 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-66-2 (broš.)
a) Materialna kultura - Družbeni vidik b) Material culture c) etnologija d) antropologija e) potrošništvo f) način življenja g) množični mediji h) oblačilna kultura

316.728
39:316
COBISS.SI-ID 288309760

30.
        OSEMDESETA o osemdesetih / [urednica Bojana Piškur ; avtorji in avtorice besedil Tea Hvala ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 77 str. ; 27 cm

Urednica in avtorji besedil so navedeni v kolofonu. - Publikacija je del petletnega programa Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989. - 300 izv. - Uvodnik / Bojana Piškur: str. 7. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-206-124-1
a) osemdeseta leta 20.st. b) Slovenija c) Jugoslavija d) družbenopolitične razmere e) civilna družba f) družbena gibanja g) politični vidik h) filozofski vidik i) sodobna umetnost j) feministični aktivizem

316.7(082)
COBISS.SI-ID 289220608

31.
SALECL, Renata
        Tek na mestu / Renata Salecl. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. ; 21 cm. - (Kultura)

1.500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4575-2
a) Družbeni procesi - Psihološki vidik b) Neoliberalizem c) družba d) družbeni odnosi e) socialna psihologija f) psihoanaliza

316.4
159.964.2:316.4
COBISS.SI-ID 289804544


32 POLITIKA


32.
FOUNTAIN, Jeff
        Globoko ukoreninjen : evropska vizija Roberta Schumana / Jeff Fountain ; [prevedla Mojca Masterl Štefanič ; spremne besede Lojze Peterle, Igor Senčar, Igor Bahovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 197 str. ; 22 cm

600 izv. - Prevod dela: Deeply rooted : the forgotten vision of Robert Schuman. - Knjigi na pot / Lojze Peterle: str. 9-14. - Predgovor / Thomas Schirrmacher: str. 19-20. - Nazaj k izviru / Igor Senčar: str. 161-175. - Robert Schuman in Evropa: delovanje iz vizije / Igor Bahovec: str. 177-195. - O avtorju: str. 197-[198]. - Bibliografija: str. 159-160

ISBN 978-961-04-0389-0
a) Evropska unija b) Mednarodni ekonomski odnosi - Evropa c) Evropa - Integracija

061.1EU
327(4)
COBISS.SI-ID 289181184

33.
LADIKA, Dejan
        Slovensko - ameriški odnosi : prvih 25 let / Dejan Ladika. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - VI, 282 str. : tabele ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 282. - Bibliografija: str. 267-277

ISBN 978-961-235-815-0 (broš.)
a) Slovenija - Odnosi - Združene države Amerike b) Združene države Amerike - Odnosi - Slovenija c) meddržavni odnosi d) zunanja politika

327(497.4:73)
COBISS.SI-ID 290000384

34.
        SLOVENCI in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi / uredila Žarko Lazarević in Aleš Gabrič ; [prevod iz bolgarščine Ljudmil Dimitrov, prevod iz angleščine Natalija Majsova]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 293 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 15)

300 izv. - O avtorjih: str. 289-293. - Bibliografija: str. 264-286 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6386-75-3

327(497.4:497.2)(082)
339.92(497.4:497.2)(082)
COBISS.SI-ID 288003840

35.
SNYDER, Timothy
        O tiraniji : dvajset stvari, ki smo se jih naučili iz dvajsetega stoletja / Timothy Snyder ; prevedel Luka Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2017. - 139 str. ; 18 cm

Prevod dela: On tyranny. - 800 izv. - Predstavitev avtorja: str. [143]

ISBN 978-961-94115-7-5
a) Svetovna zgodovina - 20.st. b) Politična kultura c) Politika - Etika d) Demokracija e) Avtoritarnost f) despotizem g) tiranija

321.01
94(100)"19"
COBISS.SI-ID 290339072


33 GOSPODARSTVO


36.
BOHINC, Rado, 1949-
        Družbena odgovornost / Rado Bohinc. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 448 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Recenzija knjige / Borut Bratina: str. 447. - Recenzija knjige / Marijan Kocbek: str. 448. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - Bibliografija: str. 431-446. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-235-814-3
a) Podjetja - Korporativno upravljanje b) Upravljanje - Družbena odgovornost c) Družbena odgovornost podjetij d) Social responsibility of business enterprises e) Ekonomska neenakost f) Economic inequality g) Socialna ekonomija h) Socioeconomics i) Slovenija j) Slovenia

005.35
COBISS.SI-ID 289539072

37.
SVETE, Gorazd
        Zaslužek na internetu za začetnike : kako postaviti posel na spletu iz nič / Gorazd Svete ; [fotografije Gorazd Svete, Pixaby]. - Kočevje : G. Svete, 2017 ([Ljubljana] : Luart). - 154 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Na ov. tudi: Kako začeti posel iz nič v čim krajšem času in s čim manjšo investicijo ; Izkušnje, ki vam bodo skrajšale pot iz 3 let na 3 mesece

ISBN 978-961-285-672-4
a) Podjetništvo - Priročniki b) Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki

658:004.738.5
339.138:004.738.5
COBISS.SI-ID 289791744


34 PRAVO


38.
OVČAK Kos, Maja
        Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo / Maja Ovčak Kos. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2017. - 100 str. ; 30 cm. - (Učbeniki MFDPŠ, ISSN 2232-6332)

100 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 99

ISBN 978-961-6813-42-6
a) Gospodarsko pravo - Vaje za visoke šole

347.72(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 288252160


36 SOCIALNO DELO


39.
MACUH, Bojan
        Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše : znanstvena monografija / Bojan Macuh. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 272 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 101)

100 izv. - Predgovor / Jana Goriup: str. 13-19. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Recenzenti Jana Goriup, Milena Kerndl. - Kazalo. - Bibliografija: str. 223-238

ISBN 978-961-6620-97-0
a) Domovi za starejše ljudi b) Starejši ljudje - Življenjski stil c) socialno skrbstvo d) staranje e) vseživljenjsko učenje

364-54-053.9:304.3
316.728-053.88
COBISS.SI-ID 91595265


37 VZGOJA


40.
KUBALE, Valentin
        Metodično oblikovanje učnih tem / [[besedilo ter] slike in obrazci] Valentin Zdravko Kubale. - Celje : samozal., 2016 ([s. l. : s. n.]). - 134 str. : ilustr. ; 21 cm

50 izv. - O avtorju: str. [135]. - Bibliografija: str. 131-134

ISBN 978-961-92477-5-4
a) Pouk - Načrtovanje b) učne teme c) učne enote d) praktični pouk e) didaktika f) metodika pouka

37.091.3
COBISS.SI-ID 88490497

41.
LEPIČNIK-Vodopivec, Jurka
        Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica : [znanstvena monografija] / Jurka Lepičnik Vodopivec, Maja Hmelak. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2016. - 125 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 1)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Izdaja je sofinancirana po pogodbi ARRS za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij. - 300 izv. - O avtoricah na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 103-116. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6984-67-6
a) Vzgojitelji - Pedagoško delo b) otroški vrtci c) predšolska vzgoja

373.2.011.3-051
COBISS.SI-ID 287648768

42.
OSNOVNA šola (Lesično)
        [Petsto petdeset]
        550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično : monografija / Jože Lipnik in Irena Krajnc ; [fotografije Janko Zorin idr.]. - 1. natis. - Lesično : Osnovna šola : Kulturno društvo Lesično - Pilštanj, 2016 ([Celje] : Grafika Gracer). - 130 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 129

ISBN 978-961-285-360-0
a) Osnovna šola (Lesično) - Zgodovina b) Šolstvo - Zgodovina - Pilštanj c) Šolstvo - Zgodovina - Lesično d) osnovne šole e) zgodovinski pregledi

373.3(497.4Lesično)(091)
COBISS.SI-ID 285626112

43.
        RAZSEŽNOSTI sodobnih učnih okolij = Dimensions of contemporary learning environments / uredila Silva Bratož ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017. - 404 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 3)

Prispevki v slov., angl. ali srb. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. ali srb. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6984-98-0
a) Pedagogika - Zborniki b) Pouk - Zborniki c) Učenje - Zborniki d) učno okolje e) inovativnost

37.01(082)
37.091.3(082)
COBISS.SI-ID 289080832

44.
ŠINKOVEC, Silvo
        Vzgojni načrt v šoli : spodbujanje celostnega razvoja osebnosti učencev / Silvo Šinkovec. Dodatek Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole. - Ljubljana : Jutro : Inštitut Franca Pedička, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 201-212 in opombe z bibliografijo na koncu str.

ISBN 978-961-6746-99-1 (Jutro)
a) Osnovne šole - Vzgoja b) Vzgojni načrti c) razvoj osebnosti d) smoter vzgoje e) vrednote

37.018
373.3
COBISS.SI-ID 288857344

45.
VELKOVRH, Ciril
        Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja : razstava starih razglednic in novih fotografij stoletnih šolskih stavb / [avtorja kataloga Ciril Velkovrh in Polona Koželj ; avtor novih fotografij Ciril Velkovrh]. - Ljubljana : Slovenski šolski muzej, 2016 (Jesenice : Antus). - 63 str. : ilustr. ; 13 x 23 cm

Ciril Velkovrh: od matematike prek knjig do fotografije / Milan Hladnik: str. 60-61. - 200 izv. - Bibliografija: str. 62-63

ISBN 978-961-6764-13-1
a) Šole - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi b) Šolske zgradbe - Slovenija - Razstavni katalogi c) fotografije d) razglednice e) Kmetijska šola Šentjur f) domoznanska zbirka SIKORM

727:373(497.4)(083.824)
37(497.4)(091)(083.824)
COBISS.SI-ID 286840832

46.
ZOREC, Miha
        Ustvarjalno recikliranje : od vetrnice do rakete / [besedilo, fotografije] Miha Zorec. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 127 str. : ilustr. ; 31 cm

900 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93725-5-5
a) Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki b) Recikliranje - Priročniki c) naredi sam d) ročne spretnosti

379.826:678.028.6(035)
COBISS.SI-ID 289820672


39 ETNOLOGIJA


47.
NARED, Matija
        Običaji, navade in verovanja na Madagaskarju : raziskovanje kulture plemena Antešakov z udeležbo / Matija Nared. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - 415 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 415. - Bibliografija: str. 404-413

ISBN 978-961-235-812-9
a) Antešaki (ljudstvo) b) Domorodna ljudstva c) Kulturna antropologija d) Indigenous peoples e) Cultural anthropology f) Madagaskar g) Madagaskar h) verovanje i) družba j) plemena k) klani l) družina m) kult prednikov n) ljudski običaji o) ordalne prakse p) žrtovanje

259.4(691):572
39(691)
COBISS.SI-ID 288394240

48.
        SLOVENSKE folklorne pripovedi, pregovori, zbadljivke in šaljivke / ilustracije, [uredil] Radko Oketič ; [spremno besedilo Zvonka Zupanič Slavec, Polona Škodič ; reprodukcije Igor Petaros, Klemen Oketič]. - Dane pri Sežani : samozal. R. Oketič, 2016 ([Ljubljana] : Present). - [90] str. : ilustr. ; 27 cm

400 izv. - Pronicljivi govorijo s humorjem / Zvonka Zupanič Slavec: str. 3. - Slikoviti figuralni svet ilustracije / Polona Škodič: str. 87

ISBN 978-961-283-680-1
a) Slovenske ljudske pripovedke b) folkloristika

398.2(497.4)
COBISS.SI-ID 285447424

49.
        STAROVERSTVO in staroverci : katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka 2 / [besedilo in uredništvo Pavel Medvešček in Darja Skrt ; zgodbe Pavel Medvešček ; ostala besedila Darja Skrt, Pavel Medvešček, Anica Cernatič Gregorič ; kazala Irena Bucik ; fotografije Radivoj Zavadlav ; zemljevidi Adrijana Perkon ... et al.]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 147 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Fotogr. na sprednji, ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - Kazala

ISBN 978-961-6201-66-7
a) Medvešček, Pavel (1933-) - Zbirateljstvo b) slovenska ljudska kultura c) etnologija d) etnološke zbirke e) verovanje f) magija g) amuleti h) razstavni katalogi

39(497.4):929Medvešček P.(083.824)
COBISS.SI-ID 287694848


55/56 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA. PALEONTOLOGIJA


50.
JERŠEK, Miha
        Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije / [avtorja besedil, fotografije, ilustracije in risbe] Miha Jeršek in Matija Križnar ; [uvodnik Breda Činč Juhant ; fotografije Igor Dolinar ... [et al.] ; geološka karta Slovenije Geološki zavod Slovenije ; risbe kristalov Mirjan Žorž in Miha Jeršek ; ilustracije in risbe Vladimir Leben ... et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 87 str. : ilustr. ; 29 cm + 3D očala

Ščepec vesolja, ujet v zakladnici geološke dediščine Slovenije / Breda Činč Juhant: str. 7. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 86. - Kazalo

ISBN 978-961-6367-44-8
a) Prirodoslovni muzej Slovenije - Geološke zbirke - Vodniki b) kamnine c) paleontologija d) mineralogija e) muzejske zbirke f) stalne razstave

069(497.4Ljubljana):55(036)
COBISS.SI-ID 289726976

51.
POVŽ, Meta
        Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji / Metka Povž, Andrej Gregori, Marija Gregori ; [slike Janez Gregori ... [et al.] ; risbe Andrej Gregori, Marija Prelog ; zemljevidi Metka Povž, Tomaž Seliškar]. - Ljubljana : Zavod Umbra, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 293 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Bibliografija: str. 281-285. - Kazali

ISBN 978-961-93813-0-4
a) Sladkovodne ribe - Slovenija - Priročniki b) Piškurji - Slovenija - Priročniki c) živalska morfologija d) živalska ekologija e) geografska razširjenost f) zemljevidi g) albumi

597.2/.5(28)(497.4)(035)
597.212(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 278529536


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


52.
        BIOLOGIJA 1 : o biologiji, celicah in genetiki : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah / Iztok Tomažič ... [et al.] ; [ilustratorja Aleš Sedmak in Iztok Tomažič ; slikovno gradivo Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 239 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv. - Povzetki pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-01-2101-5
a) Celična biologija - Učbeniki za srednje šole b) Citologija - Učbeniki za srednje šole c) Genetika - Učbeniki za srednje šole d) biologija e) celice f) geni

576.3(075.3)
575(075.3)
COBISS.SI-ID 290044672

53.
BONDAR, Carin
        Seks v svetu narave : o spolnosti in parjenju z vseh strani / Carin Bondar ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 387 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The nature of sex : the ins and outs of mating in the animal kingdom. - "Zgoščeno in zabavno raziskovanje 'kljunčkanja' v svetu narave!" --> ov. - Potiskana zavihka ov. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 311-373. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-80-8
a) Živali - Spolno vedenje b) etologija c) parjenje

591.551
COBISS.SI-ID 289875200

54.
KEARNEY, Brendan
        Čudovita živalska pustolovščina : raziskovalna odprava okoli sveta / [Ilustracije] Brendan Kearney ; besedilo in raziskave Anna Claybourne ; prevedel Andrej Kurillo. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 63 str. : ilustr. ; 36 cm

Prevod dela: The amazing animal adventure. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-94-7
a) Živali - Geografska razširjenost - Knjige za otroke

591.9(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288901632


61 MEDICINA


55.
BERTALANIČ, Sonja
        Post in celostna hrana človeka / Sonja Bertalanič ; [spremna beseda Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek]. - Maribor : Društvo Ibis, 2017. - 185 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Spremna beseda / Marjan Skalicky, Vesna Bukovac, Marjan Videnšek: str. 1-7. - Bibliografija: str. [188-196]

ISBN 978-961-285-694-6
a) Prehrana - Zdravje b) Presna hrana c) Post

613.2
COBISS.SI-ID 290124288

56.
CORNARO, Luigi, 1464-1566
        Kako živeti sto let : razprave o treznem življenju / po osebni pripovedi Luigija Cornara (1464-1566) ; [prevod Jaka Bombač]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017 ([Brežice] : Primus). - 64 str. ; 20 cm

Prevod dela: How to live 100 years; izv. stv. nasl.: La vita sobria. - 300 izv. - O avtorju: str. 63-64

ISBN 978-961-6861-60-1
a) Higiena b) Prehrana c) Staranje - Preprečevanje d) zdravo življenje e) dolgoživost f) zmernost

613
612.68
COBISS.SI-ID 290259200

57.
CROOS-Müller, Claudia
        Le pogum! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob razbijanju srca, strahu, paniki in podobnih stanjih / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 41 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Nur Mut!. - Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 40. - Bibliografija: str. 39

ISBN 978-961-278-318-1
a) Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki b) Strah - Sproščanje - Priročniki c) Gibalna terapija - Priročniki d) pozitivno mišljenje e) telesna aktivnost f) telesna drža g) panika h) tesnoba i) duševno zdravje

615.825:616.89(035)
613.86(035)
COBISS.SI-ID 288960000

58.
EDEN, Donna
        Mala knjiga energijske medicine : preproste vaje za izboljšanje fizičnega in psihičnega zdravja / Donna Eden in Dondi Dahlin ; prevedel Janez Lavrič ; [fotografije Rick Unis in Bernadette Unis-Johnston]. - Ljubljana : Gnostica, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 84 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: The little book of energy medicine. - Naklada na zahtevo. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-229-132-7
a) Energijska medicina - Priročniki b) fizično zdravje c) psihično zdravje d) energijsko zdravljenje e) energijske vaje

615.85(035)
COBISS.SI-ID 290049536

59.
FAST, Julie A.
        Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo : razumevanje in pomoč vašemu partnerju / Julie A. Fast, John D. Preston ; prevedla Maja Haclar Anžin. - Ljubljana : Chiara, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 270 str. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Loving someone with bipolar disorder. - 600 izv. - Bibliografija: str. 266-267

ISBN 978-961-94116-3-6
a) Bipolarna motnja razpoloženja b) Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi c) osebe z težavami v duševnem zdravju d) duševno zdravje e) manično-depresivne bolezni f) samopomoč g) partnerski odnosi h) nasveti

616.895.1(035)
COBISS.SI-ID 290528512

60.
HALL, Will
        Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode / Will Hall ; [prevedle Petra Cvek, Vida Gostenčnik in Nina Venier ; avtor spremne besede Miran Možina]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice : Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje : Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda ; [Škofja Loka] : Mesto znanja - Društvo za izobraževanje in svetovanje ; Ilirska Bistrica : Zavod moja pot - Zavod za psihoterapijo in svetovanje, 2016. - 59 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Harm reduction guide to coming off psychiatric drug, 2nd ed. - 1.000 izv. - Psihiatrična zdravila : kdaj so koristna in kdaj so lahko škodljiva / Miran Možina: str. 56-59. - Bibliografija: str. 47-52

ISBN 978-961-92747-6-7 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki b) Psihotropna zdravila - Delovanje - Uporaba - Priročniki c) Psihotropna zdravila - Opuščanje - Priročniki d) duševne motnje e) farmakoterapija f) psihiatrična zdravila g) stranski učinki h) informacijaki viri

616.89-085(035)
615.214(035)
COBISS.SI-ID 286877440

61.
HILDEGARD von Bingen, svetnica, 1098-1179
        Hildegarda iz Bingna : zeliščno zdravilstvo za zdravje in dobro počutje / [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 208 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Hildegard von Bingen. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3187-1
a) Hildegard von Bingen, svetnica (1098-1179) - Naravno zdravljenje b) Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki c) Naravno zdravljenje - Priročniki d) ljudska medicina e) domača zdravila f) zdravilna zelišča g) zdravilne učinkovine h) fitoterapija i) zdravilna prehrana

615.89:929sv.Hildegarda(035)
615.322:929sv.Hildegarda(035)
929sv.Hildegarda(035)
COBISS.SI-ID 287281664

62.
KERSNIK Žvab, Ana
        Srčna joga : jogijski priročnik za zdravo srce / Ana Kersnik Žvab ; [fotografije Anže Kacin]. - Kranjska Gora : Devayani Yoga & Dance Lifestyle, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 123 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. - O avtorici: str. 123

ISBN 978-961-93999-1-0
a) Srce - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki b) Joga - Priročniki c) asane d) mantre e) meditacija f) dihanje

615.851.8:616.12(035)
COBISS.SI-ID 288653056

63.
LIPKA-Sztarbałło, Krystyna
        Vprašanja iz kopalnice / [besedilo in ilustracije] Krystyna Lipka-Sztarbałło ; [iz poljščine prevedla Tina Podržaj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis trade). - [40] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Łazienkowe pytania. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih str.

ISBN 978-961-6970-77-8
a) Osebna higiena - Knjige za otroke b) Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke c) umivanje d) javna kopališča e) terme f) svetovni dan umivanja rok g) svetovni dan stranišč h) svetovni dan vode

613.4(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290031616

64.
MATE, Janez
        Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré / Janez Mate ; [uvodna teksta Saša Šega Jazbec, Primož Novak ; spremne besede Matej Mate ... [et al.] ; ilustracije Ana Janež ; fotografija Vasilij Mate]. - Ribnica : Knjižnica Miklova hiša, 2016 (Maribor : Demago). - 109 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Akutni poliradikulonevritis - sindrom Guillain-Barré / Saša Šega Jazbec: str. 9-12. - Rehabilitacija bolnikov s sindromom Guillain-Barré / Primož Novak: str. 13-18. - Spremne besede / Matej Mate ... [et al.]: str. 101-107

ISBN 978-961-93450-3-0
a) Guillain-Barréjev sindrom b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini

616.833-002(092)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 287387648

65.
MEŠKO, Aleksandra
        Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje [Dva medija] / Aleksandra Meško. - Ljubljana : Persona klinika, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum)
94 str. : ilustr. ; 21 cm
1 video DVD (ca 123 min) : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. na ov.: Ko ti črna mačka prečka pot ---. - 500 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 93-94 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-285-591-8
a) Obsesivno kompulzivna motnja - Psihologija - Priročniki

616.89-008.44:159.9(035)
COBISS.SI-ID 288493824

66.
PALJEVEC, Andreja
        Glina za tisoč in eno bolezen / Andreja Paljevec ; [fotografije Bolus in Dobrin Tavčar]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 ([Ljubljana] : Atelje za grafiko M. Pance). - 185 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pot samozdravljenja)

Nasl. na ov.: Janez Ferjuc, glina za tisoč in eno bolezen. - Hrbtni nasl.: Janez Ferjuc - glina. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. [189]. - Kazalo

ISBN 978-961-6934-87-9
a) Glina - Zdravilnost - Priročniki b) naravno zdravljenje c) bolezni d) osebna pričevanja

615.326:552.523(035)
615.83(035)
COBISS.SI-ID 288626688

67.
PERKO, Andrej, 1953-
        Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju : ljudje v stiski in socialno-andragoška metoda / Andrej Perko. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 243 str. ; 24 cm

500 izv. - Knjigi na pot / Karel Gržan: str. 231-243. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6704-63-2
a) Skupinska psihoterapija b) Socialno-andragoška metoda c) odvisnosti d) samopodoba e) medosebni odnosi f) družinski odnosi g) spolnost h) samske ženske i) zakonska zveza j) duhovnost k) telesna aktivnost l) biblioterapija m) alkoholizem n) psihoterapija o) osebna doživetja

615.851.6
613.8
COBISS.SI-ID 289547264

68.
        PRIJATELJSTVO je najboljše zdravilo : vodič za ustvarjanje skupnostne mreže podpore za duševno zdravje / [prevedli Maria Millas, Juš Škraban, Bojan Dekleva ; uredil in napisal spremno besedo Bojan Dekleva ; ilustracije The Icarus Project]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice [etc.], 2015. - 44 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Icarus project)

Prevod dela: Friends make the best medicine, 2nd ed. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-92747-5-0 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševni bolniki - Skupine za samopomoč - Ustanovitev - Priročniki b) duševno zdravje c) duševne bolezni d) projekti e) Icarus f) samopomoč g) srečanja h) organizacija

616.89-052:364-362(035)
COBISS.SI-ID 281409280

69.
        TELESNA zmogljivost za boljše zdravje in počutje : vloga osnovnega zdravstva in lokalne skupnosti pri zagotavljanju ustrezne telesne zmogljivosti po vrhniškem modelu / uredili Jaka Strel ... [et al.] ; [avtorji poglavij Jaka Strel ... [et al.] ; spremna beseda Marjan Ivanuša ; avtorji fotografij Marko Jelovšek ... [et al.] ; avtor risb Tamara Korošec ; prevod povzetka knjige v angleščino Gregor Starc]. - Logatec : Fitlab, 2016 ([Ljubljana] : Grafični studio K). - 447 str. : ilustr. ; 24 cm

V kolofonu nasl. tudi v angl.: Physical ability for better health and well-being. - 1.000 izv. - Kot avtor sodeloval tudi Silvo Koželj. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-94074-0-0
ISBN 978-0-00-000978-4 !
a) Primarno zdravstveno varstvo - Slovenija - Zborniki b) Primarna preventiva - Organizacija - Zborniki c) Promocija zdravja - Zborniki d) Telesna aktivnost - Zdravje - Zborniki e) družinska medicina f) zdravstveno varstvo g) preventivna medicina h) zdravstveno stanje i) gibalne sposobnosti j) diagnostika k) zdravstveni domovi l) lokalne skupnosti m) zdravstvena vzgoja n) vadbeni programi o) projekti

614.2(497.4)(082)
616-084(082)
613.71(082)
COBISS.SI-ID 286097152


62+66/69 TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


70.
        BIG educolor blocks [Garnitura]. - Deer Park : Edushape, [med 2007 in 2011]. - 1 komplet (32 kosov) : plastika, barve ; v plastični vrečki, 25 x 48 x 31 cm

Motorična igrača. - Mehki gradniki. - Od 9. meseca
a) motorične igre b) kocke c) gradniki d) mehki gradniki

688.72(02.053.2)(086.4)
COBISS.SI-ID 6249395

71.
ŽGAJNAR Gotvajn, Andreja
        Procesi v tehnologijah varstva okolja : navodila za praktikum / Andreja Žgajnar Gotvajn, Gabriela Kalčíková, Jana Zagorc-Končan. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 58 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 55-58

ISBN 978-961-6756-72-3
a) Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole b) karakterizacija odpadnih vod c) strupenost odpadnih vod d) biorazgradljivost odpadnih vod e) kemijska potreba po kisiku f) biokemijska potreba po kisiku g) biološko čiščenje h) fizikalno-kemijsko čiščenje i) Fentonova oksidacija j) učbeniki za visoke šole

628.3(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 286630656


63 KMETIJSTVO


72.
BARTOL, Nina
        Naredi sam za svojega psa : 30 preprostih projektov za pasjeljubce / [[besedilo in] fotografije] Nina Bartol ; [fotografija avtorice Luka Druks]. - 1. izd. - Ljubljana : Ad Lucem, 2017. - [X], 66 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv. - O avtorici: str. IX. - Bibliografija: str. 66

ISBN 978-961-93832-2-3
a) Psi - Oprema - Naredi sam - Priročniki b) priboljški c) nega d) igrače e) ročne spretnosti

379.826:636.7.083.3(035)
COBISS.SI-ID 288601344


64 GOSPODINJSTVO


73.
CRAMM, Dagmar von
        Kuhajmo za družino : recepti brez mesa : za male in velike / Dagmar von Cramm, Inga Pfannebecker, Michael König ; fotografije Barbara Bonisolli ; ilustracije Julia Hollweck ; [prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno v Nemčiji). - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Veggie for family. - 1.700 izv. - O avtorjih: str. 192. - Kazala

ISBN 978-961-01-4683-4
a) Kuharski recepti - Vegetarijanske jedi b) vegetarijanstvo

641.56-056.84(083.12)
COBISS.SI-ID 289578752

74.
KODELE, Marija
        Prezrte stročnice / Marija Kodele, Miha Uršič, Olga Markovič ; [uvodni del Metka Zupančič ; fotografije Janez Pukšič ; ilustracije Alojz Zorman]. - V Ljubljani : Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva, 1986. - 92 str. : ilustr. ; 25 cm

Vpogled v makrobiotiko / Metka Zupančič, str.: 7-10. - Bibliografija

ISBN 86-7137-006-2
a) kuharske knjige - stročnice - recepti

641.5(083.1)
COBISS.SI-ID 377886

75.
MANGOLD, Matthias F.
        Principi kuhanja / besedilo Matthias F. Mangold ; prevod Petra Piber ; fotografije Nicola Walsh. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v EU). - 336 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Das Prinzip Kochen. - 2.000 izv. - Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-96-1
a) Kuharstvo - Priročniki

641(035)
COBISS.SI-ID 289348864

76.
NOVAK, Luka, 1963-
        Paradajz : velika knjiga receptov s paradižnikom Lušt / [recepti Luka Novak in Valentina Smej Novak ; fotografije Kaja Pogačar]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 197 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93769-9-7
a) Kuharski recepti - Paradižnik

641.55:635.64(083.12)
COBISS.SI-ID 287068672

77.
PANCE, Svetozar
        Čemaž : 106 odličnih kuharskih receptov / Svetozar Pance. - 1. natis. - Grosuplje : Grafis Trade, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 130 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 130

ISBN 978-961-7005-04-2
a) Kuharski recepti - Čemaž

641.55:582.570(083.12)
COBISS.SI-ID 289751040


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA


78.
GOLOB, Lea
        Grafični in medijski procesi : učbenik za programa grafični tehnik in medijski tehnik / Lea Golob, Florjan Pezdevšek ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 95 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za modul grafični in medijski procesi za programa grafični tehnik in medijski tehnik. - 800 izv.

ISBN 978-961-02-0092-5
a) Grafična industrija - Učbeniki za srednje šole b) Mediji - Učbeniki za srednje šole

655.02(075.3)
654.02(075.3)
COBISS.SI-ID 251972096

79.
HARDT, Petra Christine
        Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic / Petra Christine Hardt ; prevedla Amalija Maček. - 2., predelana in posodobljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2017. - 131 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Wie man urheberrechtlich geschützte Texte erwirbt, sichert und verbreitet; izv. stv. nasl.: Buying, protecting and selling rights. - 400 izv. - Bibliografija: str. 126-131

ISBN 978-961-94184-4-4 (broš.)
a) Založništvo - Avtorske pravice

347.78:655.41
COBISS.SI-ID 290042112

80.
        OD prvih oglasov do interneta : k zgodovini oglaševanja na Slovenskem / uredil Andrej Studen. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 250 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 13)

O avtorjih: str. 247-250. - 300 izv. - Bibliografija: str. 219-237. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-71-5 (broš.)
a) Oglaševanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki b) oglasi c) reklame d) internet e) potrošništvo f) socialni marketing

659.1(497.4)(091)(082)
COBISS.SI-ID 287629056

81.
VITALE, Joe, 1953-
        Prebujeni milijonar : manifest duhovnega gibanja bogastva / Joe Vitale ; [prevedla Tina Vrečko]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut EKO365, 2017. - 227 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The awakened millionaire : a manifesto for the spiritual wealth movement. - "Inspiracijska, motivacijska in kontroverzna knjiga za združitev finančnega obilja in duhovnosti!" --> nasl. str. - Uvod / Vishen Lakhiani: str. 17-18. - O avtorju: str. 227. - 600 izv. - Bibliografija: str. 225-226

ISBN 978-961-6769-95-2

005.336.1
133.2
COBISS.SI-ID 289649408

82.
ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
        Z morjem na ti / Mitja Zupančič ; [fotografije Mitja Zupančič, Neja Zupančič, Filip Trezner ; spremna beseda Irena Vide]. - Ljubljana : Osminka & Co., 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 432 str. : ilustr. ; 27 cm

Potiskani spojni listi. - 500 izv. - Spremna beseda / Irena Vide: str. 6-7. - Bibliografija: str. 421-423

ISBN 978-961-93497-9-3
a) Pomorstvo - Jadransko morje b) domoznanstvo c) pomorska zgodovina d) geografija morij e) morja f) jadranski otoki g) Križ h) Trst i) Piran j) Rovinj k) Opatija l) Krk m) Rab n) Cres o) Unije p) Susak q) Dugi otok r) Kornati s) Smokvica Vela t) Prvić u) Murter v) Zlarin w) Krapanj x) Brač y) Hvar z) Vis {) Biševo |) Vela Palagruža }) Korčula ~) Mljet ) Lastovo ¡) Dubrovnik £) Boka Kotorska ©) Črna Gora °) Črnogorska riviera

656.61:908(262.3)
COBISS.SI-ID 288270592


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


83.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji / Andrej Medved. - Koper : Hyperion ; Nova Gorica : Kulturni dom, 2017 (Ljubljana : Povše). - 311 str. : ilustr. ; 19 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6382-94-6 (Hyperion)
a) Slovensko kiparstvo - 21.st. - Študije

730(497.4)"20"
COBISS.SI-ID 266014976

84.
        NEREŠENI primeri / [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski svinčnik

Prevod dela: Unsolved mysteries. - 2.500 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-4460-1
a) Miselne igre - Knjige za mladino b) Kriminalistična tehnika - Knjige za mladino c) uganke d) zločini e) logika f) opazovanje g) sklepanje h) kriminal

793.7(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286889984

85.
ORSENNA, Erik, 1947-
        Portret srečnega človeka : André Le Nôtre : 1613-1700 / Érik Orsenna ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda [in] fotografije Ana Kučan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Ljubljana] : Matformat). - 173 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: Portrait d'un homme heureux. - 400 izv. - Vrtovi kot konstrukcije realnosti / Ana Kučan: str. 143-173. - "Oznaka "vrtnar", ki v ljudski govorici označuje ljubitelja rastlin, človeka, ki ureja gredice in marljivo kosi travo, Le Nôtru danes ne ustreza. Krajinski arhitekt je gotovo ustreznejši naslov. Morda je res skrbno gojil podobo skromnega moža, kar mu med vrsticami malodane očita tudi Orsenna, a je bil vsekakor intelektualec in umetnik. Z igrami abstrakcije in perspektive je ustvaril vrtove, ki daleč presegajo današnji pomen vrtnarjenja. Versailles, ta na več kot tisoč hektarih raztezajoča se in v neskončnost segajoča navzočnost vodnih zrcal, tektonskih drevorednih potez in prefinjenih ornamentov, ni le vrhunec Le Nôtrovega opusa, temveč tudi evropske zakladnice vrtov. " --> iz spremne besede Ane Kučan. - Bibliografija: str. 135-138

ISBN 978-961-257-074-3
a) Le Nôtre, André (1613-1700) b) Arhitekti - Francija c) barok d) parki e) oblikovanje krajine f) francoski arhitekti

712(44):929Le Nôtre A.
COBISS.SI-ID 287289088

86.
        PO sledi Merkurja = Tracing Mercury : Idrija, Almadén / [besedila Ivana Leskovec ... [et al.] ; uredili Ivana Leskovec, Marija Terpin Mlinar ; fotografije muzejskih predmetov Bojan Tavčar, Andrej Furlan, fotografije razstave Marko Škerlavaj, slikovno gradivo fototeka Mestnega muzeja Idrija ... [et al.] ; ilustracije Irena Gubanc in Mateja Škofič ; izdelava geoloških kart Grega Žorž ; prevodi Leemeta, Deks, Janez Špendov]. - Idrija : Mestni muzej, 2016 (Ljubljana : DTP). - 149 str. : ilustr., zvd. ; 32 cm. - (Zbirka Merkuriateka ; 4)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-6563-33-8
a) Živo srebro - Tehniška dediščina - Idrija b) Živo srebro - Tehniška dediščina - Almadén

719:622.349.9(497.4Idrija)(083.824)
719:622.349.9(460Almadén)(083.824)
COBISS.SI-ID 288180736

87.
ŽAGAR, Janja, 1961-
        Čipkaste vezi : razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016 / [besedilo Janja Žagar ; fotografije Janja Žagar, Jure Rus, Marko Habič ; prevod Nives Sulič Dular]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 66. - Summary

ISBN 978-961-6388-64-1
a) Čipkarstvo - Zgodovina - Razstavni katalogi b) Klekljanje - Zgodovina - Razstavni katalogi c) slovensko čipkarstvo d) etnologija e) obrti f) rokodelstvo g) oblačilna kultura h) čipke i) tehnike j) ornamenti k) Slovenija

746.2:39(091)(083.824)
FRASCATI:
5-402
COBISS.SI-ID 287171584


78 GLASBA


88.
ATANASOVSKI, Vasko
        Melem [Zvočni posnetek] / [skladatelj, producent] Vasko Atanasovski. - [Maribor] : Založba Pivec, 2017. - 1 CD (74 min, 16 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.vaskoatanasovski.com/project/melem/ - predstavitev albuma. - Spremno besedilo v slov. in angl. - Posneto 2016-2017 v Škofji Loki ---> v spremni knjižici. - Izvajalci: Vasko Atanasovski, vokal, saksofon, flavta, Dejan Lapanja, kitara, Marjan Stanić, bobni in tolkala. Gosti: Jehan Barbur, vokal, Vlatko Stefanovski, el. kitara, Matija Dedić, klavir, Simone Zanchini, akordeon, Vasil Hadžimanov, klavir, Aida Čorbadžić, vokal. - Vsebina: Divane aşik gibi ; Nožici ; Kad ja pođoh na Bentbašu ; Krpice ; Kasapsko oro ; Teška beše našata razdelba ; Dej mi Bože ; Ne kuni, ne ruži me majko ; Kozle ; Mome idealno ; Široka staza ; Stade se cvijeće rosom kititi ; Debar maalo ; Zlati časi. - Za starejšo mladino in odrasle

PIV CD 013 Založba Pivec
a) Jazz - 2011-2020 - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Priredbe - Balkan - CD-plošče c) Ljudska glasba - Priredbe - Balkan - CD-plošče d) etno-jazz e) etno f) etnična glasba

785.161(497.4)(086.76)
784.4(497)(086.76)
COBISS.SI-ID 1113022302

89.
BILBI
        Šibke točke [Zvočni posnetek] / Bilbi. - [Maribor] : Založba Pivec, 2017. - 1 CD (49 min, 2 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=eSGvmH00X7U&feature=youtu.be - predstavitev albuma. - V spremni knjižici so besedila pesmi. - Posneto januarja 2017 v Studiu Codelli in Railroad Studios. - Glasba Bilbi, Gregor Stermecki; besedila Bilbi, Gregor Stermecki, Rok Vilčnik (11, 12, 13). - Izvajalci: Bilbi - Maja Pihler Stermeci, vokal, spremljevalni vokal, kazoo, tolkala, Gregor Stermecki, klaviature, kitara, Peter Dekleva, kitare, timple, klaviature, sintetizatorji zvoka, el. bas, programiranje, Luka Herman Gaiser, kontrabas, el. bas, Jože Zadravec, bobni, Urban Krč (13), bobni, Tomaž Gaišt, trobenta, krilovka. - Vsebina: Kamorkoli grejo ljudje ; Resetiraj me ; Šibke točke ; Svet pod nama ; Singl song ; Shanti shanti ; Romanca v dvigalu ; Na pozabljenem koščku sveta ; Lepo mi je s teboj ; Učitelji ; Ugasni luči ; Božič je lep ; Limonada

PIV CD 014 Založba Pivec
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1113020766

90.
HABE, Tomaž, 1947-
        Ura je na morje šla [Glasbeni tisk] / [glasba] Tomaž Habe ; [besedilo] Ivan Sivec ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 26 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD

1.500 izv.
- - Ura je na morje šla [Glasbeni tisk] : klavirske spremljave. - 19 str. ; 26 cm

ISMN 979-0-709008-36-0
a) Otroške pesmi - Knjige za otroke b) slovenske otroške pesmi

784.6(497.4)(02.053.2)
821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 289992960

91.
MODRIJANI
        Rock me [Zvočni posnetek] / Modrijani. - Celje : Vox Nova, 2017. - 1 CD (44 min, 27 sek) : [stereo] ; 12 cm

Vsebina: Rock me ; Me imaš še sploh kaj rada ; Tebi ; Slovenka, Slovenka ; Kok nam je luštn ; Noro ljubim ; Prinesla si sanje ; Ljubil bi te nežno ; Večni popotnik s harmoniko ; Sanjam te ; I wanna find you ; Si srečna z mano ; Hvala za sanje ; Mia. - Za mladino in odrasle

ZVOX CD 166 Založba Vox
a) Narodnozabavna glasba - Slovenija - zgoščenke b) popevke c) CD

784.69(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 5927136

92.
NEISHA
        Vrhovi [Zvočni posnetek] / Neisha. - Ljubljana : Nika Records, 2017. - 1 CD (57 min, 53 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zgibanka ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=C3LdKReCJsE - predstavitev albuma. - V zgibanki so besedila pesmi. - "Posneto v studiju Mala šola rokenrola, avgust 2016 in v studiju DMP - Daisy Music Production, december 2016." ---> v spremni zgibanki. - Avtorji besedil: Neisha, Tomislav Vrečar in Jernej Dirnbek. - Glasbeniki: Neisha, glasbeni vokal, spremljevalni vokal, klavir, klaviature, hammond orgle, perkuslije, Boštjan Gradišek, bobni, Miha Koren, kontrabas, el. bas, Mitja Novak, pedal. steel kitara, ak. kitara, Matic Ajdič, ak. kitara, Noah Bartfield, ak. kitara, Janez Dovč, harmonika, Dejan Radičevič, perkusije, e. kitara, Gaja Klas, perkusije, kristalne posode. - Vsebina: Vrhovi ; Neko drugo tisočletje ; Marilyn Monroe ; Božična ; Jugoslavija ; Bežim ; Pismo papežu ; Prihaja maj ; Kako lepo je, da te imam ; Usahle ptice ; Meredith ; Crystal boudoir (instrumental) / feat. Gaja Klas. - Za mladino in odrasle

NR-CD-R-0321 Nika Records
a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) pop c) rock d) pop-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1112656478

93.
PANKRTI
        Totalna revolucija [Zvočni posnetek] / Pankrti ; [vse pesmi so napisalo Pankrti, razen "Bandiera Rossa - narodna, aranžma Pankrti ; produkcija Pankrti]. - Ljubljana : Racman : Strela Records, 2016. - 1 CD (66 min, 21 sek) : [stereo] ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.rockline.si/podrobnosti-recenzije/totalna-revolucija-11821 - predstavitev albuma. - Kalemegdan live 2010 --> na ov. - Pankrti: Peter Lovšin, vokal in orglice, Slavko Colnarič, bobni, Boris Kramberger, bas, Bogo Pretnar, kitara, Bojan Bahč, kitara (na Kalamegdanu), Marc Kavaš, kitara (na Slovanu). - Vsebina: Zekapank ; Lepi in prazni ; Jest sem na liniji ; Sedemnajst ; Kdo so ti ljudje ; Anarhist ; Metka ; Živ spomenik neumnosti ; Greva drugam ; Punca ne še umret ; Zastave v prvem planu ; Za železno zaveso ; Vodja ; Totalna revolucija ; Lublana je bulana ; Zvečer v mestu ; Zadnja ljubezenska pesem ; Bandiera Rossa (Himna Slovana 1986) ; Slovan ; Adijo Ljubljana. - Za starejšo mladino in odrasle

RRCDA16110 Racman
a) Popularna glasba - Slovenija - 2001-2010 - CD-plošče b) Koncerti - Glasba - Srbija - Kalemegdan - 2010 - CD-plošče c) punk d) rock e) punk-rock

784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 1112536414

94.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za harmoniko 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2015 ([Velenje] : Eurograf). - 42 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za harmoniko 1. - 200 izv. - Vsebuje 59 skladb, od teh 5 božičnih. Pri večini skladb su tudi besedila v slov. - Za otroke od 6. do 10. leta

ISMN 979-0-9009084-2-1
a) Harmonika - Učbeniki

780.8:780.647.2(075)
COBISS.SI-ID 280586240

95.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kitaro 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2015 ([Velenje] : Eurograf). - 54 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za kitaro 1. - 200 izv. - Vsebuje 73 skladb, od teh 9 božičnih. Pri večini skladb so tudi besedila v slov. - Za otroke od 6. do 10. leta

ISMN 979-0-9009084-1-4
a) Kitara - Učbeniki

780.8:780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 280585728

96.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za klarinet 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 1 partitura (66 str.) ; 30 cm + 1 part (58 str.) + 1 CD. - (Skladbe za male škrate)

300 izv.

ISMN 979-0-9009083-2-2
ISMN 979-0-9009083-3-9 (pril.)
a) Klarinet - Učbeniki b) klarinet c) klavir d) skladbe

780.643.1(075)
COBISS.SI-ID 274447872

97.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za kljunasto flavto 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 58 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD (66 min, 20 sek). - (Skladbe za male škrate)

Nasl. v kolofonu: Zbirka skladb za kljunasto flavto 1. - 500 izv. - Vsebuje 85 skladb, od teh 14 božičnih. Pri večini skladb su tudi besedila v slov. - CD vsebuje zvočne posnetke klavirske spremljave. - Za otroke od 9. do 12. leta

ISMN 979-0-9009084-0-7 (pril.)
a) Kljunasta flavta - Učbeniki - notno gradivo b) kljunasta flavta, solo c) skladbe za klarinet

780.8:780.642.1(075)
COBISS.SI-ID 23088946

98.
REPNIK, Mitja
        Skladbe za male škrate [Glasbeni tisk] : zbirka skladb za trobento 1 / Mitja Repnik ; [ilustrator Janez Grabec]. - 1. izd. - Slovenj Gradec : KD Claritet, 2014 ([Velenje] : Eurograf). - 1 part (58 str.) ; 30 cm + 1 klavirske spremljave (66 str.). - (Skladbe za male škrate)

300 izv.

ISMN 979-0-9009083-0-8
ISMN 979-0-9009083-1-5 (pril.)
a) Trobenta - Učbeniki b) trobenta c) nizka trobila d) klavir e) skladbe

780.646.1(075)
COBISS.SI-ID 274433536

99.
SNOJ, Jurij, 1953-
        Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha / Jurij Snoj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 632 str. : tabele ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 606-610. - Kazalo

ISBN 978-961-254-998-5
a) Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. b) Baročna glasba

78(4)"16/17"
78.034.7
COBISS.SI-ID 289988352

100.
ŠENK, Nina
        Grdi raček [Zvočni posnetek] : [glasbena pravljica za trobilni ansambel in pripovedovalko] / Nina Šenk. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2017. - 1 CD (35 min, 45 sek) : stereo ; 12 cm. - (Klasika)

Dodatek k nasl. na embalaži. - Izdano v sodelovanju z Radio Slovenija, Program ARS. - "Posneto: Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine, 10. in 11. 4. 2017, Radio Slovenija, Studio 02, 20. 4. 2017" ---> na embalaži. - Po pravljici H. C. Andersena; prevedla Silvana Orel Kos. - Pripovedovalka Lucija Ćirović. - Izvaja Trobilni ansambel Slovenske filharmonije (TASF) (Franc Kosem, Tibor Kerekeš, Blaž Avbar, Dejan Glamočak, trobenta, Jože Rošer, Maja Burger Zgonc, rog, Domen Jeraša, Žan Tkalec, pozavna, Wolf Hagen Hoyer, bas pozavna, Janez Žnidaršič, tuba, Matevž Bajde, tolkala). - Vsebina: Poletje ; Raca ; Male račke ; Naslednji dan ; Odhod v račjak ; Močvirje ; Lov ; Prihaja jesen ; Zima ; Kmet z družino ; Pomlad ; Labod

114687 RTVS ZKP
a) Instrumentalna glasba - Trobila - CD-plošče b) Glasbene pravljice - CD-plošče

785:821.113.4-93-34(086.76)
821.113.4-93-34:785(086.76)
COBISS.SI-ID 22976050


79 FILM. GLEDALIŠČE. DRUŽABNE IGRE


101.
MOORE, Gareth, 25.4.1975-
        Vadba za možgane : knjiga ugank. Trdi orehi za bistre glave / [avtor ugank Gareth Moore ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Cranium crunchers. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4617-9
a) Miselne igre b) uganke

794.5
510.6-8
COBISS.SI-ID 288751872

102.
MOORE, Gareth, 25.4.1975-
        Vadba za možgane : knjiga ugank. Zapletene uganke / [avtor ugank Gareth Moore ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Perplexing puzzles. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4618-6
a) Miselne igre b) uganke

794.5
510.6-8
COBISS.SI-ID 288752384

103.
VIDMAR, Milan, 1885-1962
        Šah / Milan Vidmar. - [2. prirejena izd.]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1957 (Ljubljana : Slovenski poročevalec). - 343 str. : ilustr. ; 18 cm

"... naj priredim drugo izdajo ..." --> uvod. - 2.000 izv.
a) šah

794.1
COBISS.SI-ID 5927168

104.
        ZAČETKI in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe : ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani / urednika Štefan Vevar in Barbara Orel ; [prevodi povzetkov Melita Silič ; imensko kazalo Ksenija Kaučič in Štefan Vevar]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2017 (Begunje : Cicero). - 346 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277 ; letn. 54, št. 95)

400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-6860-14-7
a) Slovensko gledališče - 20.st.

792.054(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 288859904


796/799 ŠPORT


105.
BADEN-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth, baron
        Popotovanje k sreči : vodnik za mlade može / [besedilo, ilustracije] Robert Baden-Powell ; [prevod Mira Demšar, Ruth Martinčič, Sara Kovač ; opombe Jernej Bernik]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2015 ([Ljubljana] : Salve). - 222 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Rovering to success. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Rok Pisk: str. 7-8. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93642-2-2
a) Skavti - Veščine - Priročniki b) Mladostniki - Nasveti - Priročniki c) Življenjska modrost - Priročniki d) mladinska gibanja e) verska združenja f) fantje g) odraščanje h) sreča i) popotništvo

796.54(035)
061.2-055.15:27:37.018(035)
17.023.3(035)
COBISS.SI-ID 280636416

106.
BADEN-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth, baron
        Priročnik za skavtske voditelje : o teoriji skavtske vzgoje / [avtor besedila in ilustracij] Robert Baden-Powell ; [prevod Mojca Čušin]. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2015 ([Ljubljana] : Salve). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Aids to scoutmastership. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - Ob novem natisu --- / Ana Drnovšek, Nina Milenković Kikelj: str. [9-10]. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 1. izd. izšla z naslovom Priročnik za skavtske vzgojitelje

ISBN 978-961-91701-5-1
a) Skavti - Veščine - Priročniki b) Skavti - Vzgoja - Priročniki c) mladinska gibanja d) verska združenja e) skavtstvo f) voditelji g) vzgojitelji h) značaj i) zdravje j) higiena k) spretnosti

796.54(035)
061.2-053.6:27:37.018(035)
COBISS.SI-ID 253014528

107.
        BODI pripravljen : skavtski priročnik za življenje v naravi / [avtorji poglavij Urban Bolta ... [et al.] ; risbe Igor Fortuna ... [et al.] ; urednica Barbara Tehovnik ; avtorji fotografij in barvnih slik Branko Bakan, Janez Elija Kos, Igor Pičulin]. - 3., prenovljena izd. - Ljubljana : Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2016 ([Ljubljana] : Salve). - XII, 250 str., [16] str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-93642-6-0
a) Taborništvo - Priročniki b) Preživetje v naravi - Priročniki c) taborjenje d) skavti e) narava f) orientacija g) prehrana h) prva pomoč i) vreme j) sporazumevanje

796.54(035)
COBISS.SI-ID 286423040


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


108.
AMALIETTI, Peter
        Praslovenščina - Adamov jezik / Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017 (Ljubljana : Primitus). - 257 str. : zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenščina)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-6934-91-6
a) Jezik - Izvor b) Jeziki - Razvoj c) Slovenščina - Zgodovina

81'0
811.163.6(091)
COBISS.SI-ID 289155584

109.
        ANGLEŠKO-slovenski slikovni besednjak / [ilustrirala Elena Ferrándiz ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski svinčnik

Prevod dela: My house. - 2.500 izv. - Ov. nasl. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-01-4457-1
a) Angleščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Slovenščina - Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji e) zvočni efekti

811.111'374=163.6(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286634240

110.
BELÁŇOVÁ, Janka
        Happy hoppy : English for children / [original idea, songs and lyrics Janka Beláňová ; illustrations Anna Lenická]. - 1st reprint. - [Brno] : Lingea, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD

Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-80-7508-105-6 (trda vezava)
a) Angleščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) angleščina za otroke c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika

811.111'24(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 14680727

111.
BLAŽIČ, Milena
        Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav / Milena Mileva Blažić. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 315-328. - Kazala

ISBN 978-961-253-197-3
a) Slovenska mladinska književnost - Literarne študije b) Mladinska književnost - Literarne študije c) slovenski pisatelji d) slovenske pisateljice e) literarni kanon f) literarna zgodovina g) literarna teorija h) literarni komentarji i) književna vzgoja

821.163.6.09-93
82.0-93
COBISS.SI-ID 288040704

112.
BRECELJ, Marijan, 1931-
        Slovensko-brazilski slovar = Dicionário esloveno-brasileiro / Marijan Brecelj. - 1. izd. - Nova Gorica : Buča, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 455 str. ; 22 cm

80 izv.

ISBN 978-961-6704-62-5
a) Slovarji - Slovenščina - Portugalščina b) brazilska portugalščina

811.163.6'374=134.3
COBISS.SI-ID 288399104

113.
KNEZ, Mihaela, 1972-
        Oblike v oblakih. Slovnične preglednice / Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 77 str. : preglednice ; 15 x 21 cm

Ov. nasl. - Prečni format. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [78]

ISBN 978-961-237-836-3
a) Slovenščina - Slovnica - Preglednice

811.163.6'36(084.2)
COBISS.SI-ID 285162240

114.
        MADŽARŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2017 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-7-6
a) Madžarščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) madžarščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.511.141'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 289536256

115.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-madžarski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Ines Horvat ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-68-2
a) Slovenščina - Madžarščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Madžarščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Madžarščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=511.141(02.053.2)
COBISS.SI-ID 288322304

116.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-ruski slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Sara Špelec ; [ilustracije Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str. : ilustr. ; 29 cm

250 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6936-76-7
a) Slovenščina - Ruščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke b) Ruščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke c) Slikovni slovarji - Slovenščina - Ruščina - Knjige za otroke d) dvojezični slovarji

811.163.6'374=161.1(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289481728

117.
MERCINA, Marija
        Esej na maturi 2018 / Marija Mercina, Nada Barbarič Naskov. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-01-4942-2
a) Kosmač, Ciril (1910-1980) - "Pomladni dan" - Literarne študije b) Michaels, Anne (1958-) - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije c) Esej - Matura - Priročniki d) Književnost - Matura - Priročniki e) slovenski roman f) kanadski roman g) literarni komentarji h) književne vsebine i) šolski esej

821.09-311.2(035)
821.163.6.09Kosmač C.
821.111(71).09Michaels A.
82.0-4:373.5.091.27(035)
COBISS.SI-ID 289922304

118.
        NIZOZEMŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2017 (printed in the EU). - 320 str. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-8-3
a) Nizozemščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) nizozemščina za turiste c) besedišče d) vsakdanje fraze e) praktično znanje jezika f) slovarji g) slovnica

811.112.5'24(035)=163.6
COBISS.SI-ID 289536768

119.
PACHEINER-Klander, Vlasta
        Karol Glaser : prvi slovenski doktor sanskrta / Vlasta Pacheiner Klander. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 121 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Priloge (str. 116-121): Slovar staroindijskih pojmov; Pisava sanskrtskih imen in besed; Bühlerjeva ocena Glaserjeve disertacije. - O avtorici na zadnji notranji str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 104-109 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Summary: Karol Glaser, the first Slovenian doctor of Sanskrit

ISBN 978-961-237-894-3
a) Glaser, Karol (1845-1913) b) slovenska literarna zgodovina c) stara indijska književnost d) sanskrt e) sanskrtska književnost f) jezikoslovje g) prevodi h) slovenščina

811.211:929Glaser K.
COBISS.SI-ID 288973056

120.
PERKO, Janja, 1958-
        Slovenščina na ustni maturi 2018 : priročnik / Janja Perko, Marjana Hodak. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 282 str. ; 30 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 281-282. - Kazala

ISBN 978-961-01-4941-5
a) Književnost - Matura - Priročniki b) Književnost - Matura - Učbeniki za srednje šole c) Slovenščina - Matura - Priročniki d) Slovenščina - Matura - Učbeniki za srednje šole e) svetovna književnost f) slovenska književnost g) literarna zgodovina h) literarna teorija i) slovenski knjižni jezik

821.09(075.3)
811.163.6(075.3)
37.091.27:821.09:373.5(035)
37.091.27:811.163.6:373.5(035)
COBISS.SI-ID 289921280

121.
SMOTLAK, Maja
        Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011) : doktorska disertacija / Maja Smotlak. - Koper : [M. Smotlak], 2014. - 315 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Krištof Jacek Kozak, somentorica Vesna Mikolič. - Bibliografija: str. 288-314. - Izvleček ; Abstract. - Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije, Slovenistika
a) sodobna slovenska književnost b) roman c) književnost Slovencev v Italiji d) narodna identiteta e) 1991-2011 f) doktorske disertacije g) contemporary Slovenian literature h) novel i) Slovenian literature in Italy j) national identity k) 1991-2011

821.163.6.09(450.36)"1991/2011"(043.3)
COBISS.SI-ID 1536924612

122.
ŠENGELAJA, Rosvita
        Bližnjica do nemškega besedišča = Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz : učbenik z vajami in rešitvami / Rosvita Šengelaja. - Ljubljana : Jutro, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 336 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Zrno znanja)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 335-336
- - Rešitve = Lösungsschlüssel. - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-6746-98-4
a) Nemščina - Besedišče - Učbeniki b) vaje

811.112.2'373(075)
COBISS.SI-ID 288768512


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


123.
BERDEN, Barbara Patrizia
        Belo pismo / Barbara Patrizia Berden ; [spremna beseda Alenka Rebula ; kratki zapis ob poeziji Marko Sosič]. - Kamnik : samozal. B. P. Berden, 2012 (Ljubljana : Urkograf). - 119 str. : sl. avtorice ; 20 cm

300 izv. - Spremna beseda / Alenka Rebula: str. 3-5. - Na robovih obraza / Marko Sosič: str. 113-115

ISBN 978-961-276-601-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 264540672

124.
KOVAČIČ, Jani
        Agencija za človeške vire / Jani Kovačič ; [izbral in spremno misel spisal Gregor Bauman ; grafike Boštjan Pavletič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 143 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Hiša pesmi)

800 izv. - Državljan Kovačič / Gregor Bauman: str. 139-141

ISBN 978-961-274-476-2
a) Slovenska knjievnost - Lirika - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 288709120

125.
LAINŠČEK, Feri
        Šlagerji : popevke in napevi / Feri Lainšček ; [fotografije iz avtorjevega osebnega arhiva]. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. - 140 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Zbirka Simfonica Slovenica ; 008)

1.000 izv. - Urednikova beseda / Dušan Hedl: str. 5-6. - Spremna beseda / Dragan Bulič: str. 7-8. - O avtorju: str. 106-107

ISBN 978-961-6620-95-6 (trda vezava)
a) Lainšček, Feri (1959-) - Življenje in delo b) slovenska poezija c) besedila pesmi d) slovenski pesniki e) 20.-21.st. f) fotografski albumi g) besedila popevk

821.163.6-1
821.163.6.09Lainšček F.
929Lainšček F.(084.12)
COBISS.SI-ID 91287041

126.
PAVČEK, Saša
        U srčanom džepu = V srčnem žepu / Saša Pavček ; [pogovor Peter Kolšek ; fotografije Maj Pavček in Jože Suhadolnik ; sa slovenačkog preveo Željko Perović]. - Banja Luka : Društvo Slovencev Republike Srbske "Triglav" = Udruženje Slovenaca Republike Srpske "Triglav" : Grafid, 2017 (Banja Luka : Grafid). - 126 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Savremena književnost)

Besedilo v srb. in slov. - 300 izv.

ISBN 978-99976-25-52-6 (Grafid)

821.163.6-82=163.41=163.6
COBISS.SI-ID 23021106

127.
PREGL, Sanja
        Tisti dan / Sanja Pregl ; [ilustracije Arjan Pregl ; spremna beseda Eva Senčar]. - Jezero : Morfemplus, 2017 (Žirovnica : Medium). - 80 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Pravi dan / Eva Senčar: str. 80

ISBN 978-961-6988-64-3

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 289632256

128.
SVETINA, Peter, 1970-
        Vsakdanje geometrije / Peter Svetina. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 93 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

Spremna beseda na zadnjem zavihku ov. - 250 izv.

ISBN 978-961-7017-02-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 289551360

129.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Vse-stvar-je / Bina Štampe Žmavc ; [spremna beseda Miljana Cunta ; fotografije Andrej Žmavc]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 79 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Branje. Poezija / Pivec)

500 izv. - Na sledi slutljivega / Miljana Cunta: str. 73-77

ISBN 978-961-7026-06-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 91852545

130.
UDOVČ Krhen, Jožica
        O gozdnem škratku in še kaj --- / [avtorica, ilustracije] Jožica Udovč Krhen ; [spremna beseda Ivana Vatovec, Marija Cenc]. - Celje : Lirion, 2016 ([Dobova] : Artisk). - 58 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Potovanje v pravljico / Ivana Vatovec: na prednjem zavihku ov. - Delo Jožice Udovč Krhen - O škratku in še kaj / Marija Cenc: na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-285-147-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 283642112


82-3 ROMANI


131.
AFSHAR, Tessa
        Pravi zaklad / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 311 str. ; 21 cm

Prevod dela: Harvest of gold. - 1.000 izv. - "Prvi del zgodbe o Sari in Dareju preberite v knjigi Zaklad rubinov." --> ov.

ISBN 978-961-04-0403-3
a) Plemstvo - Zarote - Perzija - V leposlovju b) Družina - Judje - V leposlovju c) Jeruzalem - Obnova - V leposlovju d) krščanstvo e) svetopisemska zgodovina

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 289841920

132.
ANDERSSON, Per J.
        O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova našel svojo veliko ljubezen : resnična zgodba / Per J. Andersson ; [iz nemščine prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 299 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: New Delhi - Borås. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [301]

ISBN 978-961-00-3459-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3460-5 (broš.)

821.113.6-312.6
COBISS.SI-ID 290393600

133.
ARKO, Andrej
        Gaudeamus / Andrej Arko. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 238 str. ; 21 cm

700 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-321-1
a) Gimnazije - Celje - V leposlovju b) Dijaki - Spomini - V leposlovju c) sošolci d) življenjske zgodbe

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289051392

134.
ASHLEY, Kristen
        Zadnja želja / Kristen Ashley ; prevod Mateja Malnar Štembal. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 700 str. ; 18 cm. - (Magdalene ; knj. 1)

Prevod dela: The will. - 500 izv. - O avtorici: str. [701]

ISBN 978-961-6982-21-4
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 84250369

135.
BINET, Laurent, 1972-
        Sedma funkcija jezika / Laurent Binet ; [prevedla Suzana Koncut]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 474 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Septième fonction du langage. - 800 izv. - O avtorju: str. 474. - Prix du roman Fnac, 2015. - Prix Interallié, 2015

ISBN 978-961-01-4562-2
a) Barthes, Roland (1915-1980) - Smrt - V leposlovju b) Prometne nesreče - Pariz - V leposlovju c) Filozofi - Medosebni odnosi - Francija - 20.st. - V leposlovju d) Francoska filozofija - V leposlovju e) Semiotika - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 289948416

136.
BYBEE, Catherine
        Tvoja do torka / Catherine Bybee ; prevod Anja Radaljac. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 493 str. ; 18 cm. - (Neveste za vsak dan ; knj. 5)

Prevod dela: Taken by Tuesday. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-60-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 87267329

137.
CARLAN, Audrey
        Dekle za en mesec. Julij, avgust, september / Audrey Carlan ; [prevedla Sabina Noble]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 345 str. ; 20 cm

Prevod dela: Calendar girl. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [348]

ISBN 978-961-00-3453-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3454-4 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290344960

138.
CARR, Robyn
        Nova priložnost / Robyn Carr ; [prevod Andreja Blažič Klemenc]. - Dolič : Giks ed, 2017. - 418 str. ; 22 cm. - (Zbirka Gdč) ([Virgin River ; 5])

Prevod dela: Second chance pass. - 800 izv.

ISBN 978-961-94174-0-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-94174-1-6 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290170368

139.
CERCAS, Javier, 1962-
        Motiv / Javier Cercas ; prevedel Ferdinand Miklavc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 86 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: El móvil. - 500 izv.

ISBN 978-961-241-995-0

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 288957184

140.
CHILD, Lee
        Osebno / Lee Child ; [prevod Janez Lavtižar]. - Izola : Meander, 2017. - 367 str. ; 22 cm

Prevod dela: Personal. - 800 izv.

ISBN 978-961-6951-56-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-57-9 (broš.)
a) Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290169856

141.
COLGAN, Jenny
        Vsi moji bivši / Jenny Colgan ; [prevedla Suzana Jovanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 329 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: The good, the bad and the dumped. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-1634-2
a) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 262334720

142.
ČAUŠEVIĆ, Jasmin
        Ljubezen pod jadri : erotično-ljubezenski roman / [besedilo, fotografije] Jasmin Čaušević. - 1. izd. - Velenje : Zabastra, 2017. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94175-0-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 288840448

143.
DICKENS, Charles, 1812-1870
        Cvrček na ognjišču : lepa povest o domu / Charles Dickens ; [prevedel Anton Bajec ; ilustracije po angleških izvirnikih]. - Celje : Družba sv. Mohorja, 1952 (v Celju : Celjska tiskarna). - 118 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 131)

Izv. stv. nasl.: The cricket on the hearth. - 6.000 izv.

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 25831681

144.
FERRARI, Jérôme, 1968-
        Pridiga o padcu Rima / Jérôme Ferrari ; iz francoščine prevedla Živa Čebulj. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede ; Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 191 str. ; 21 cm. - (Zbirka Besede)

Prevod dela: Le sermon sur la chute de Rome. - Tisk na zahtevo. - Prix Goncourt, 2012

ISBN 978-961-7022-04-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-05-6 (mehka vezava)
a) Družina - Korzika - 20.st. - V leposlovju b) Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 290171648

145.
FITZGERALD, F. Scott, 1896-1940
        Mladi bogataš / F. Scott Fitzgerald ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 87 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

500 izv. - Prevod dela: The rich boy. - Predstavitev avtorja in dela na notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-004-1

821.111(73)-32
COBISS.SI-ID 289871360

146.
FLISAR, Evald
        Alica v nori deželi / Evald Flisar ; [ilustracije Pšena Kovačič]. - 2. izd. - Ljubljana : Sodobnost International, 2017. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Resno opozorilo učiteljem! / Peter Poterunkovič: str. 157-160. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-80-8

821.163.6-93-31
COBISS.SI-ID 290392320

147.
FORCE, Marie
        Zrela za ljubezen / Marie Force ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 363 str. ; 22 cm. - (McCarthyjevi z otoka Gansett ; knj. 4)

Prevod dela: Falling for love. - O avtorici: str. [364-365]. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-23-2 (trda vezava)
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju b) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91733249

148.
FRELIH, Tone
        Krvavi denar / Tone Frelih. - Ljubljana : Studio print, 2017 (Ljubljana : Studio print). - 269 str. ; 21 cm. - (Zbirka Umori ; knj. 6)

ISBN 978-961-93848-2-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-93848-3-1 (broš.)

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 290108672

149.
GALA, Antonio
        Turška strast / Antonio Gala ; [prevedla Marjeta Drobnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 459 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La passión turca. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1865-7

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 257623808

150.
GARWOOD, Julie
        Nevesta / Julie Garwood ; [prevedla Tatjana Šuler]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 451 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The bride. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-1110-8
a) Plemstvo - Odnosi med spoloma - Dogovorjene poroke - Škotska - Anglija - V leposlovju b) Škotska - 12.st. - V leposlovju c) ljubezenski roman d) romantična zgodovinska pripoved

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 277175040

151.
GRISHAM, John
        Na robu zakona / John Grisham ; [prevedla Ana Koren]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 400 str. ; 20 cm

Prevod dela: Rogue lawyer. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3446-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3447-6 (broš.)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 290243328

152.
HAASSE, Hella S.
        Črno jezero / Hella S. Haasse ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 142 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Oeroeg. - Oeroeg in pesniška svoboda / hella S. Haasse: str. 135-139. - Predstavitev avtorice in dela na notranjih str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-287-003-4

821.112.5-311.2
COBISS.SI-ID 289846528

153.
HIDALGO, Nieves
        Črni angel / Nieves Hidalgo ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 460 str. ; 22 cm. - (Pirati ; knj. 1)

Prevod dela: El ángel negro. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-26-3 (trda vezava)
a) Plemstvo - Španija - 17.st. - V leposlovju b) Plemstvo - Anglija - V leposlovju c) Pirati - Karibi - V leposlovju d) odnosi med spoloma e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 91721985

154.
HILTON, L. S.
        Domina / L. S. Hilton ; [prevedla Alja Gartner]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017 (natisnjeno v EU). - 344 str. ; 20 cm

Prevod dela: Domina. - Tiskano po naročilu. - "Drugi del fascinantne erotično-kriminalne trilogije" --> prednja str. ov.

ISBN 978-961-00-3465-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3466-7 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290401536

155.
HOYT, Elizabeth
        Brezsrčni vojvoda / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 319 str. ; 20 cm

Prevod dela: Duke of sin. - Tiskano po naročilu. - Deseta knj. iz serije z originalnim nasl. Maiden Lane

ISBN 978-961-00-3457-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3458-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290383616

156.
İLHAN, Çiler, 1972-
        Izgnanstvo / Çiler İlhan ; prevedla Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 148 str. ; 21 cm

Prevod dela: Sürgün. - 400 izv. - European Union Prize for Literature, 2011

ISBN 978-961-282-265-1

821.512.161-32
COBISS.SI-ID 289545472

157.
JAMES, Julie, 1974-
        Zgodilo se je nekega poletja / Julie James ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 461 str. ; 22 cm. - (Agenti FBI ; knj. 6)

Prevod dela: Suddenly one summer. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-24-9 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 91725313

158.
JAMES, Peter, 1948-
        Premalo mrtev : [tretji primer komisarja Roya Gracea] / Peter James ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 549 str. ; 20 cm

Prevod dela: Not dead enough. - Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3463-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3464-3 (broš.)
a) Roy Grace (literarni junak)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 290395904

159.
JEFFRIES, Sabrina
        Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2017 ([Ljubljana] : Belin). - 420 str. ; 23 cm. - (Zbirka Šola za dedinje ; 4)

Prevod dela: Let sleeping rogues lie. - 300 izv. trda vezava. - Povečani tisk

ISBN 978-961-93938-7-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-93938-8-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290204416

160.
JOHANSEN, Erika
        Usoda kraljevine Tearling / Erika Johansen ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 446 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: The fate of the Tearling. - Trilogija: Saga o kraljevini Tearling, Napad na kraljevino Tearling, Usoda kraljevine Tearling. - Nasl. zbirke povzet po 1. delu. - O avtorici: str. [447]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3442-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3443-8 (broš.)

821.111(73)-312.9
COBISS.SI-ID 290233344

161.
KARDOŠ, Štefan
        Vse moje Amerike / Štefan Kardoš ; [spremna beseda Franci Just]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 311 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Slovar manj znanih besed, besednih zvez in povedi: str. 276-284. - Spremna beseda / Franci Just: str. 287-311

ISBN 978-961-7018-48-6
a) Kardoš, Štefan (1966-) - Literarne študije

821.163.6-311.2
821.163.6.09Kardoš Š.
COBISS.SI-ID 91855873

162.
KARLOVŠEK, Igor
        Bahamski dokument / Igor Karlovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 271 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4578-3
a) Slovenska književnost - Gospodarstvo - Prevare - Družina - 21.st. - Roman b) Gospodarski kriminal - Slovenija - V leposlovju c) Državno tožilstvo - V leposlovju d) Tajkuni - V leposlovju e) Družinski odnosi - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289561088

163.
KARUZA, Senko
        Vodnik po otoku / Senko Karuza ; [prevod Andrej Rozman Roza ; besedilo na ovitku Miroslav Mičanović]. - Celje : Videti, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 126 str. ; 19 cm

Izv. stv. nasl.: Vodič po otoku. - Fotogr. na notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-91558-2-0

821.163.42-32
COBISS.SI-ID 286870016

164.
KENNER, Julie
        Plameni poželenja : tretji del trilogije Skrivnostni vitezi / J. Kenner ; [prevod Miro Mrak]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 289 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga) (Skrivnostni vitezi ; 3)

Prevod dela: Ignited. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3833-4

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 279300864

165.
KING, Stephen, 1947-
        Veliki pohod / Stephen King kot Richard Bachman ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 411 str. ; 22 cm

Prevod dela: The long walk. - O avtorju: str. [413]. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš.

ISBN 978-961-7015-28-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-7015-29-4 (broš.)
a) Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju b) Pohodništvo - Tekmovanja - ZDA - V leposlovju c) Fantje - Solidarnost - V leposlovju d) Izredne razmere - Preživetje - V leposlovju e) distopija

821.111(73)-312.4
821.111(73)-311.9
COBISS.SI-ID 91734529

166.
KINSELLA, Sophie
        Hiša na prodaj / Sophie Kinsella kot Madeleine Wickham ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 282 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International)

Prevod dela: A desirable residence. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 281-282

ISBN 978-961-00-1486-7
a) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 259324928

167.
KOLMANIČ, Karolina
        Pozabljene pomladi : roman / Karolina Kolmanič ; [spremna beseda Cvetka Hedžet Tóth]. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2017 (tiskano v EU). - 205 str. ; 19 cm

200 izv. - Vsi dnevi nikdar ne ostanejo v temi / Cvetka Hedžet Tóth: str. 197-201. - O avtorici: str. 203-205

ISBN 978-961-94189-1-8
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91854337

168.
KOPINŠEK, Simona
        Mila / Simona Kopinšek ; [spremna beseda Muanis Sinanović]. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 177 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Dialektika celega in necelega / Muanis Sinanović: str. 173-177

ISBN 978-961-7018-41-7
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 90860545

169.
KOSMAČ, Ciril
        Pomladni dan / Ciril Kosmač. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 239 str. ; 21 cm

5.500 izv.

ISBN 978-961-01-2524-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289438208

170.
LEM, Stanisław
        Gospodov glas / Stanisław Lem ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. - 298 str. ; 20 cm. - (Zbirka Solaris ; 3)

Prevod dela: Głos Pana. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - Spremno besedilo prevajalke na zadnji notr. str. ov. - O avtorju na prednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7020-17-5
a) Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani

821.162.1-312.9
COBISS.SI-ID 289001472

171.
LIKAR Bajželj, Mirana
        Babuškin kovček / Mirana Likar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 364 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 109)

500 izv. - Predstavitev avtorice in dela na notr. str. ov. spredaj

ISBN 978-961-287-009-6
a) Družinski odnosi - V leposlovju b) Matere in hčere - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290238720

172.
LINDSEY, Johanna
        Ujetnica poželenja / Johanna Lindsey ; prevod Esther Košir. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 477 str. ; 18 cm

Prevod dela: Prisoner of my desire. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-88-7 (broš.)
a) Ameriška književnost - Romani

821.111(73)-3
COBISS.SI-ID 89258753

173.
LIPUŠ, Florjan
        Gramoz / Florjan Lipuš ; [spremna beseda Blaž Gselman]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 88 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Pisanje "svetovne literature" kot sredstvo političnega upora / Blaž Gselman: str. 81-88

ISBN 978-961-7018-43-1
a) Lipuš, Florjan (1937-) - Literarne študije b) Koncentracijska taborišča - Trpljenje - V leposlovju c) Vojna - Posledice - V leposlovju d) Vasi - Bivanjska problematika - Koroška (Avstrija) - V leposlovju e) Koroški Slovenci - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V leposlovju f) slovenski pisatelji g) 20.-21.st.

821.163.6(436.5)-311.2
821.163.6(436.5).09Lipuš F.
COBISS.SI-ID 91715073

174.
MALPAS, Jodi Ellen
        Zaščitnik / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 380 str. ; 20 cm

Prevod dela: The protector. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [382]

ISBN 978-961-00-3438-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3439-1 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290184448

175.
MARTIN, Charles, 1969-
        Ko črički jokajo / Charles Martin ; [prevod Sabina Imamović]. - Izola : Meander, 2017. - 358 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: When crickets cry. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6951-54-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-55-5 (broš.)
a) Kirurgi - ZDA - V leposlovju b) Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju c) Srce - Transplantacija - V leposlovju d) Življenjske spremembe - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 289611520

176.
MATTHEWS, Carole
        Jedilnik ljubiteljic čokolade. [Knj. 2] / Carole Matthews ; prevod Lenka Krajnc. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 493 str. ; 22 cm

Prevod dela: The chocolate lover´s diet. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-30-0 (trda vezava)

821.111-31
COBISS.SI-ID 91724289

177.
MCEWAN, Ian, 1948-
        Cementni vrt / Ian McEwan ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 175 str. ; 21 cm

Prevod dela: The cement garden. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-171-5

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 289591296

178.
MICHAELS, Anne, 1958-
        Ubežni delci / Anne Michaels ; prevedla Teja Bivic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 269 str. ; 21 cm

Prevod dela: Fugitive pieces. - 7.500 izv. - Potiskane notr. str. ov. - O avtorici: str. 269. - Books in Canada First Novel Award, 1996

ISBN 978-961-241-997-4
a) matura 2018

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 289191168

179.
MILAN, Courtney
        Zimski poljub / Courtney Milan ; prevod Anja Bakan. - Žepna izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 190 str. ; 18 cm. - (Zlovešči bratje ; knj. 2)

Prevod dela: A kiss for midwinter. - 500 izv.

ISBN 978-961-6982-06-1
a) Ameriška književnost - Romani b) Dekleta - Splav (medicina) - V leposlovju c) Zdravniki - Anglija - 19. st. - V leposlovju d) Odnosi med spoloma - V leposlovju e) romantična zgodovinska pripoved f) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 83719937

180.
NESBØ, Jo, 1960-
        Ščurki / Jo Nesbø ; prevedla Maja Lihtenvalner in Primož Ponikvar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017. - 367 str. ; 21 cm

Prevod dela: Kakerlakkene. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-261-467-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-261-466-9 (broš.)

821.113.5-312.4
COBISS.SI-ID 289866240

181.
NOVAK, Boris A.
        Vrata nepovrata : epos. Knj. 3, Bivališča duš / Boris A. Novak ; [spremna beseda Janez Vrečko]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 1103 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

600 izv. - Poezija kot zgodovina in obujeni ep / Janez Vrečko: str. 1069-1103

ISBN 978-961-277-152-2
a) Novak, Boris A. (1953-) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenska epika d) slovenski pesniki e) 20.-21.st.

821.163.6-13
821.163.6.09Novak B. A.
COBISS.SI-ID 288149248

182.
PAMUK, Orhan
        Rdečelaska / Orhan Pamuk ; iz turščine prevedla Erna Pačnik Felek. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 207 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Kirmizi Saçli Kadin. - Broš. izd. meri 23 cm. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-471-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-472-4 (broš.)
a) Turška književnost - Ljubezen - Družina - Očetje - Sinovi - Ženske - Odnosi - Družba - Turčija - 20.st. - Roman

821.512.161-311.2
COBISS.SI-ID 288446464

183.
PATRIĆ, A. S.
        Črna skala, belo mesto / A. S. Patrić ; prevedla Tadeja Spruk. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 243 str. ; 24 cm

Prevod dela: Black rock white city

ISBN 978-961-272-251-7

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290140160

184.
PHILLIPS, Susan Elizabeth
        Prva dama / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 439 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: First lady. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2858-8
ISBN 978-961-01-2858218 !

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 267128576

185.
POTOČNIK, Dragan
        Pesem za Sinin džan / Dragan Potočnik. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 341 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7026-05-4

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91858689

186.
PUTNEY, Mary Jo
        Ženin na preizkušnji / Mary Jo Putney ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 341 str. ; 20 cm. - (Očarljivi odpadniki)

Prevod dela: Never less than a lady. - Tiskano po naročilu. - "Avtorica ... nadaljuje serijo Očarljivi odpadniki ..." --> zadnja str. ov.

ISBN 978-961-00-3436-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3437-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290181888

187.
RAKOVEC-Felser, Zlatka
        Vražja Liza : čarovnije v zraku / Zlatka Rakovec-Felser ; [spremna beseda Polona Vidmar]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 203 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - Knjigi na pot / Polona Vidmar: str. 7-8. - O avtorici na zavihkih ov. - Slikovna priloga: str. 197-203. - Bibliografija: str. 193

ISBN 978-961-6968-88-1
a) Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 90040065

188.
RIVERS, Francine, 1947-
        Glas v vetru / Francine Rivers ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 579 str. ; 23 cm

Prevod dela: A voice in the wind. - "... trilogija Znamenje leva." --> str. 8. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0386-9
a) Cerkvena zgodovina - V leposlovju b) Rimljani - V leposlovju c) Kristjani - Preganjanje - V leposlovju d) Sužnje - Judinje - Rim - V leposlovju e) Gladiatorji - Germani - V leposlovju f) Odnosi med spoloma - V leposlovju g) Rimski imperij - V leposlovju

821.111(73)-311.6
COBISS.SI-ID 288737536

189.
ROBERTS, Nora
        Zvezde usode / Nora Roberts ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Meander, 2017. - 323 str. ; 22 cm. - ([Varuhi ; 1])

Prevod dela: Stars of fortune. - 800 izv. - "Zvezde usode je prvi del trilogije ..." --> zadnja str. ov. - Nasl. trilogije v angl. na avtoričini spletni str.: Guardians trilogy

ISBN 978-961-6951-58-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-59-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 290173184

190.
SEGHERS, Anna, 1900-1983
        Izlet mrtvih deklet / Anna Seghers ; prevedel Aleš Učakar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017. - 67 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Der Ausflug der toten Mädchen

ISBN 978-961-287-007-2

821.112.2-31
COBISS.SI-ID 290164480

191.
SKARLOVNIK, Slavko
        Njuni štirje možje : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 192 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Naklada na zahtevo. - Dve ženski, štirje možje / Aleš Tacer: str. 191-192

ISBN 978-961-6950-87-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290128128

192.
SOSIČ, Sarival
        Starec in jaz / Sarival Sosič ; [spremna beseda Barbara Korun, Samo Krušič]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 203 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - O neponovljivosti izkušnje / Barbara Korun: str. 191-196. - Starec in jaz - o ponavljanju / Samo Krušič: str. 197-203

ISBN 978-961-7018-46-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 91619841

193.
TAJANA, Staša
        Ljubo življenje, naj se začne :) / Staša Tajana ; [spremna beseda Mojca Blažej Cirej]. - 1. izd. - Ljubljana : Čista pozitiva, 2017. - 293 str. ; 22 cm

Spremna beseda / Mojca Blažej Cirej: str. 3-4

ISBN 978-961-93906-4-1

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 289856000

194.
VÉRANT, Samantha
        Sedem pisem iz Pariza : spomini / Samantha Vérant ; [prevod Suzana Pečnik]. - Izola : Meander, 2017. - 275 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Seven letters from Paris. - O avtorici: str. [278]

ISBN 978-961-6951-46-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-47-0 (broš.)
a) Vérant, Samantha - Avtobiografski romani b) Ženske - Življenjske spremembe - ZDA - V leposlovju c) Američanke - Francija - V leposlovju d) Pisma - V leposlovju e) Odnosi med spoloma - V leposlovju f) mladostna ljubezen

821.111(73)-312.6
COBISS.SI-ID 289612032

195.
VILA-Matas, Enrique, 1948-
        Dublineska / Enrique Vila-Matas ; prevedla [in spremna beseda] Veronika Rot. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 361 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Dublinesca. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Enrique Vila-Matas: avtor in protagonist oziroma mnogoterost pripovednih glasov in mnogobitnost literarnega junaka / Veronika Rot: str. 343-360. - Prix Jean Carrière, 2010. - Premio Bottari Lattes Grinzane, 2011

ISBN 978-961-284-278-9
a) Vila-Matas, Enrique (1948-) - Literarne študije

821.134.2-311.2
821.134.2.09Vila-Matas E.
COBISS.SI-ID 290261760

196.
WINTER, Claudia
        Marelični poljubi / Claudia Winter ; [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 374 str. ; 20 cm

Prevod dela: Aprikosenküsse. - O avtorici: str. [381]. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3461-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3462-9 (broš.)

821.112.2-311.2
COBISS.SI-ID 290394880

197.
WOHL, Louis de, 1903-1961
        Sulica : zgodovinski roman o rimskem stotniku, ki je prebodel Kristusovo stran / Louis de Wohl ; [prevod Andrej Turk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 366 str. ; 23 cm

Prevod dela: The spear. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-04-0387-6
a) Jezus Kristus - V leposlovju b) Rimska vojska - Jeruzalem - V leposlovju c) Svetopisemske osebe - V leposlovju

821.111-311.6
821.112.2-311.6
COBISS.SI-ID 289116928

198.
YOUNG, Samantha
        Čisto vsaka stvar / Samantha Young ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 392 str. ; 20 cm

Prevod dela: Every little thing. - Tisk po naročilu. - 2. del serije z originalnim nasl. Hart's Boardwalk; posamezne zgodbe so zaključene

ISBN 978-961-00-3444-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3445-2 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 290249472

199.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Neznankino pismo / Stefan Zweig ; iz nemščine prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2017. - 96 str. ; 17 cm. - (Zbirka Kofetek ; 1)

Izv. stv. nasl.: Brief einer Unbekannten. - 300 izv.

ISBN 978-961-6922-99-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-00-1 (broš.)

821.112.2(436)-32
COBISS.SI-ID 289174016


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


200.
CAPUDER, Andrej
        Zamrznjene besede : eseji / Andrej Capuder. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva = Hermagoras, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 243 str. ; 23 cm

400 izv.

ISBN 978-3-7086-0939-3

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 289185792

201.
CHARNEY, Noah
        Slovenologija : življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej / Noah Charney ; [prevod Mateja Štrajhar, Lisa Mislej ; ilustracije Ivan Mitrevski]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl: Slovenology. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-289-5
a) Charney, Noah (1979-) - Spomini b) Američani - Slovenija - V leposlovju c) Slovenija - Družbene razmere - Eseji d) družina e) pisateljstvo f) slovenska kultura g) slovenski ljudski običaji h) osebna doživetja

821.111(73)-94
821.111(73)-4
COBISS.SI-ID 289910784

202.
GREBENC Sotošek, Tina
        LinA / Tina Grebenc Sotošek ; [avtor spremne besede Marko Planinc ; avtorji fotografij osebni arhiv]. - Trbovlje : Zavod Savus, 2017 (Radeče : Vinkotisk). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Spremna beseda / Marko Planinc: str. 7-8

ISBN 978-961-285-715-8
a) Fetalna smrt - Spomini

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 290267392

203.
JALAL al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273
        Ogenj ljubezni : 555 citatov / Rumi ; izbral in prevedel Žiga Valetič. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2017 ([Begunje] : Cicero). - [164] str. ; 17 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-92541-9-6

821.222.1'06-84
COBISS.SI-ID 288349696

204.
KAPETANOVIĆ, Ivan
        Camino de Santiago : romanje k svetemu Jakobu : Lećevica - Santiago de Compostela / Ivan Kapetanović ; [fotografije Ivan Kapetanović, Stipe Božić]. - Zagreb ; Ljubljana : V. B. Z., 2017. - 336 str. : ilustr. ; 25 cm

Zvd. oz. ilustr. na spojnih listih. - Prevod dela: Camino de Santiago : Hodočašće sv. Jakovu

ISBN 978-961-6468-89-3 (V. B. Z. Ljubljana)
a) Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi b) romanja

27-57(460Santiago de Compostela)
821.163.42-992
COBISS.SI-ID 289573120

205.
        KLE se špeglajte : slovenski pregovori / [zbrala in uredila Marjeta Zorec]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 125 str. : ilustr. ; 14 x 22 cm

1.000 izv. - Slike iz panjskih končnic iz zbirke Slovenskega etnografskega muzeja Ljubljana in zbirke Čebelarskega muzeja Radovljica --> kolofon

ISBN 978-961-6968-93-5
a) Pregovori - Slovenija

821.163.6-84
398.9(497.4)
COBISS.SI-ID 90994689

206.
KUTNJAK, Valerija
        Ne boj se! : spregovori in se osvobodi / Valerija Kutnjak ; [ilustratorka Filifiona, Barbara Imenšek]. - 1. izd. - Ljubljana : [samozal.] V. Kutnjak, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 146 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Predgovor / Peter Topić: str. 11-12

ISBN 978-961-283-911-6
a) Spolna zloraba - Spomini

821.163.6-94
343.541(092)
COBISS.SI-ID 289984768

207.
LINDNORD, Mikael
        Artur : pes, ki je prečkal džunglo, da bi našel dom / Mikael Lindnord in Val Hudson ; prevedla Miriam Drev ; [fotografije Krister Göransson]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 278 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: Arthur. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-6954-82-2

821.113.6-94
COBISS.SI-ID 290252032

208.
ULČAR, Ciril
        Orožje, uši in svoboda / Ciril Ulčar. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 369 str. : ilustr. ; 23 cm

Podatek o natisu v CIP-u. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7022-01-8
a) Ulčar, Ciril - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini

94(497.4)"1941/1945"(092)
929Ulčar C.
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 289827072

209.
ZORE, Franjo
        [Tisoč dvesto štiri]
        1204 dni teme / Franjo Zore ; [spremna beseda Jože Razpotnik ; fotografije iz osebnega arhiva Jožeta Razpotnika ; slovarček tujih, narečnih in manj znanih besed Jože Razpotnik in Alenka Veber]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 169 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Nekaj besed o mojem starem očetu Franju / Jože Razpotnik: str. 9-12

ISBN 978-961-278-328-0

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 289617920

210.
ŽIŽEK, Mojca
        Otrok sonca : pinki pingvinka / Mojca Žižek ; [ilustracije Gregor Brdnik]. - 1. izd. - V Mariboru : samozal. M. Žižek, 2017 (Celje : Forma). - 115 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-283-880-5
a) Žižek, Mojca - Spomini b) Zloraba otrok - V leposlovju c) Nasilje v družini - V leposlovju d) Ženske - Samorealizacija - V leposlovju e) družinski odnosi f) travmatične izkušnje g) osebnostna rast h) osebna doživetja

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 91191041


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


211.
BOONEN, Stefan
        Pozor, huda babica! / Stefan Boonen ; ilustriral Melvin ; [iz nizozemščine prevedla Stana Anželj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis Trade). - 87 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Hier waakt oma. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Od 5. leta dalje

ISBN 978-961-6970-74-7
a) Babice (sorodstvo) - V otroškem leposlovju b) Počitnice - V otroškem leposlovju c) humor d) igra e) vragolije f) velike tiskane črke

821.112.5(493)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289373184

212.
BRODERICK, Marian
        Čarovnica v gozdu / Marian Broderick ; ilustracije Francesca Carabelli ; prevod Jakob J. Kenda. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Ljubljana] : Grafis trade). - 98 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

Prevod dela: The witch in the woods. - 700 izv.

ISBN 978-961-6970-76-1
a) Čarovnice - V otroškem leposlovju b) čaranje c) deklice

821.111-93-34
COBISS.SI-ID 289637632

213.
BROWN, Ruby
        Objemčki z očkom / Ruby Brown ; ilustrirala Tina Macnaughton ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [23] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Snuggles with daddy. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-75-0
a) Očetje - V otroškem leposlovju b) igra c) lisice d) ljubezen e) živali v domišljiji

821.111(94)-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289349120

214.
BRUEL, Nick
        Poredna mucka in striček Pepi / Nick Bruel ; [prevod Tanja Goršič]. - Izola : Grlica, 2017. - [155] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Bad kitty vs uncle Murray. - 600 izv. - O avtorju: str. [155]

ISBN 978-961-244-260-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-244-261-3 (broš.)
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) fobije c) psi d) strici e) strah f) varstvo g) živali v domišljiji

821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 289611264

215.
CANAL, Eulàlia, 1963-
        Prikazni ne potrkajo na vrata / Eulàlia Canal ; ilustracije Rocio Bonilla ; prevedla Veronika Rot. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - [42] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Els fantasmes no toquen a la porta. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-326-6
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) Ljubosumje - V otroškem leposlovju c) prikazni d) problemi najmlajših e) živali v domišljiji

821.134.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289590272

216.
DICKER, Joël, 1985-
        Knjiga o Baltimorskih / Joël Dicker ; [prevedel Iztok Ilc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 542 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Le livre des Baltimore. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4527-1
a) Pisatelji - ZDA - V leposlovju b) Družina - Travmatične izkušnje - Baltimore - V leposlovju c) Družinske skrivnosti - V leposlovju

821.133.1(494)-311.2
COBISS.SI-ID 289006848

217.
DORIA, Julia
        Marsovčki na počitnicah / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Ptičice)

Tiskano po naročilu. - Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-6881-47-0

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 290301952

218.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 1. izd. - Dolenja vas : samozal., 2016. - [22] str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Velike tiskane črke. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-745-7
a) Tekmovanja - V otroškem leposlovju b) goljufanje c) tovornjaki d) zajci e) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287039232

219.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 2. izd. - Dolenja vas : samozal., 2016. - [24] str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Velike tiskane črke. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-525-5
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) pomoč c) tovornjaki d) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287038720

220.
EMILIANI, Lucia
        Sivi volk na pikniku / Lucia Emiliani ; ilustrirala Maria Smirnovaite. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Gozdne pravljice)

Dober dan, prijazni volk. Košček pite, prosim. / Igor Saksida: str. [1]. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-59-9
a) Predsodki - V otroškem leposlovju b) Gozdne živali - V otroškem leposlovju c) pikniki d) prijateljstvo e) stereotipi f) volkovi g) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289315840

221.
FORSSÉN Ehrlin, Carl-Johan, 1978-
        O slončici, ki bi rada zaspala : nov način za uspavanje otrok / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; ilustrirala Sydney Hanson ; [iz angleščine prevedla Katja Jemec Gričar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 31 str. : ilustr. ; 27 cm

Izv. stv. nasl.: Elefanten som så gärna ville somna - en annorlunda godnattsaga. - 1.300 izv. - O avtorju in knjigi: str. 31. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4679-7
a) Spanje - V otroškem leposlovju

821.113.6-93-32
COBISS.SI-ID 289892864

222.
FRANČIČ, Franjo
        Ujemite paža / Franjo Frančič ; ilustrirala Dana Terzić. - Portorož : Center za komunikacijo, sluh in govor, 2017 (Divača : Mljač). - [21] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Zlata ribica)

700 izv.

ISBN 978-961-94141-1-8
a) Vzgojni domovi - Otroci - Doživljanje - V mladinskem leposlovju b) dom c) rejništvo d) družinsko nasilje e) travme

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 288845312

223.
GIBBES, Lesley
        Švrk in reševanje na pasji akademiji / Lesley Gibbes ; ilustriral Stephen Michael King ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prigode pasjega policista ; knj. 2)

Prevod dela: Fizz and the dog academy rescue

ISBN 978-961-272-249-4

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 289851904

224.
GREGORIČ, Andreja
        Darilo / Andreja Gregorič. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017. - [26] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Mušnica)

Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6994-22-4
a) brez besedila

087.5
COBISS.SI-ID 290016768

225.
GRILC, Uroš
        Mali plac / napisal Uroš Grilc ; ilustriral Gorazd Vahen. - Bevke : Škrateljc ; Vrhnika : Zavod Ivana Cankarja, 2017 ([Bevke] : Bograf). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Škratolovščine)

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-94196-0-1 (Škrateljc)
a) Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju b) Močvirje - Ekološko ravnotežje - V otroškem leposlovju c) Ljubljansko barje d) močvirje e) rosika f) uganke g) varstvo narave h) želve

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289539328

226.
GRINTOV, Vlasta, 1963-
        Verjemi v svoje sanje : zberi pogum, ne se bati / Vlasta Grintov ; [ilustracije iStock.com/ekolara, iStock.com/liusa, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-75-5
a) Šola - V otroškem leposlovju b) Letenje - V otroškem leposlovju c) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 290427392

227.
KARIM, Amer
        Zbiralec podob / Amer Karim ; ilustrirala Polona Kosec. - 1. izd. - Ljubljana : Ramos, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-285-706-6
a) Dekleta - Ugrabitve - V otroškem leposlovju b) čarovniki c) ogledala

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290213376

228.
KOZINC, Darinka
        O zmaju, ki je pohrustal grde misli / Darinka Kozinc ; [ilustracije iStock.com/ Ivan Nikulin ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

Velike tiskane črke. - 250 izv.

ISBN 978-961-6957-72-4
a) Medosebni odnosi - V otroškem leposlovju b) prijaznost c) zmaji d) velike tiskane črke

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 290058240

229.
KRALJIČ, Helena
        Moj dedek / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Lovšin. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 26 cm

1.500 izv. - Ko nam spregovori spomin / Igor Saksida: str. [1]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-53-7
a) Dedki - V otroškem leposlovju b) Vnuki - V otroškem leposlovju c) ljubezen d) pomoč e) starost f) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288356096

230.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in čudežna rastlina / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Za vse slikaniške detektive / Igor Saksida: str. [1]

ISBN 978-961-6988-02-5

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289403648

231.
KRALJIČ, Helena
        Muca Mija in rojstni dan / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Prijatelji)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-37-7

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289277440

232.
KRALJIČ, Helena
        Stari avto / Helena Kraljič ; [ilustriral] Matjaž Schmidt. - 2. natis. - Jezero : Morfemplus, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-50-6
a) Avtomobili - V otroškem leposlovju b) lastniki c) popravila

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288280576

233.
KREUTZ, Samo
        Beseda kakor svet / Samo Kreutz ; [spremna beseda Jelena Lasan]. - Ljubljana : Ekslibris, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - 67 str. : ilustr. ; 20 cm

120 izv. - Ko cel svet postane beseda / Jelena Lasan: str. 67. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6838-62-7
a) Slovenska književnost - Poezija

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 278045952

234.
KRUŠIČ, Ljuba
        Glasbila v rokah nagajivih škratov / Ljuba Krušič ; [ilustracije iStock.com/ ddraw, iStock.com/ zugunder, iStock.com/ Aleksangel]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-73-1
a) Prvačka pleh muzika - V otroškem leposlovju b) Orkester - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290058496

235.
KUNAVER Ličen, Polona
        Skrivnostni gozd / Polona Kunaver Ličen ; ilustrirala Anja Kranjc. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [54] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-6893-99-2
a) Gozdovi - V otroškem leposlovju b) glasovi c) gozdne živali d) narava

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289787392

236.
MACUH, Bojan
        Tjan dobi novega prijatelja / Bojan Macuh ; ilustracije Romeo Štrakl. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 19 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Sprejeto ; 004)

200 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6620-87-1
a) Slovenska književnost - Mladinska književnost - Slikanice

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 88172033

237.
MUCK, Desa
        Škratovile udomačijo samoroga / Desa Muck ; ilustrirala Eva Cajnko. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 39 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7001-06-8
a) Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju b) fantastična bitja c) škratje d) ujetništvo e) vile

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 289864704

238.
PEROCI, Ela
        Muca Copatarica : zvočna knjiga / [besedilo] Ela Peroci ; [ilustracije] Ančka Gošnik-Godec ; [priredila Jelka Pogačnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 27 cm

4.000 izv. - "Muca Copatarica, 60 let"--> ov. - Kartonka je opremljena z gumbi za zvočne efekte

ISBN 978-961-01-4669-8
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) nered c) pospravljanje d) razvade e) živali v domišljiji f) velike tiskane črke g) kartonke h) zvočni efekti i) priredbe

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 288894976

239.
PETEK Levokov, Milan
        Copatarska pravljica ; Polonca in leteči krožnik ; Zakaj so ponoči vse mačke črne / Milan Petek Levokov ; [ilustracije Nataša Gregorič]. - Maribor : MAUS, 2016 (tiskano v EU). - 19 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zgodbe iz pravljičnega vrta)

Nasl. v kolofonu: Copatarska pravljica in še dve pravljici za povrh. - 500 izv. - O avtorju: str. 19

ISBN 978-961-94029-8-6
a) Obuvala - V otroškem leposlovju b) Nezemljani - V otroškem leposlovju c) Mačke - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 88950529

240.
PREGL, Sanja
        Pravi prijatelj / Sanja Pregl ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 11)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-55-1
a) Izsiljevanje - V otroškem leposlovju b) Pogum - V otroškem leposlovju c) nasilje d) pomoč e) prijateljstvo f) samopodoba

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 288844288

241.
        ROBOCAR Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-3-6
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) nesreče f) reševalci g) vozila h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289290752

242.
        ROBOCAR Poli. 2, Novi prijatelji / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-4-3
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) komunalna higiena g) vozila h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289292032

243.
        ROBOCAR Poli. 3, Tehnični pregled / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-5-0
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) vozila g) nesreče h) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289292544

244.
        ROBOCAR Poli. 4, Zaupaj prijateljem / [priredila Mateja Grajzar]. - Ljubljana : Menart Records, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 24 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92884-6-7
a) Gasilci - V otroškem leposlovju b) Prva pomoč - V otroškem leposlovju c) Reševalna služba - V otroškem leposlovju d) pomoč e) reševalci f) vozila g) strele h) magnetizem i) po animirani seriji

821.531(519.5)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 289293056

245.
SALEINA, Thorsten
        Oho, čigav kakec pa je to? : dvigni zavihke / [napisal in ilustriral Thorsten Saleina ; prevedla Jelena Isak Kres]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [20] str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Wer geht denn da aufs Klo?. - 3.000 izv. - Knjiga z zavihki. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-01-4525-7
a) Feces - Živali - V otroškem leposlovju b) iztrebki c) kartonke d) odkrivanke e) uganke

821.112.2-93-193.1
087.5
COBISS.SI-ID 288375808

246.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Te lahko objamem / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 3)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - Nasl. podrejenega dela na ov.: Te lahko objamem?. - 700 izv. (trda vez.), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-92-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-93-0 (broš.)
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289525504

247.
STUBELJ Ars, Mojca
        My dog = Mon chien = Mi perro = Il mio cane = Mein Hund = Moj pes / Mojca Stubelj Ars ; illustrations Ludmila Kharmanova ; [prevod Florence Gacoin-Marks ... et al.]. - 1. izd. = 1st ed. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2016 (tiskano v Sloveniji). - [64] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mini poliglotini)

Vzpor. angl., franc., špan., it., nem. in rus. besedilo. - Lat. in cir. - Družabna igra na zadnjem spojnem listu. - "Dyslexia friendly"--> zadnja str. ov. - 500 izv.
- - Moj pes : dodatek h knjigi. - [4] str. : ilustr.
Slov. besedilo

ISBN 978-961-93775-5-0
a) Tuji jeziki - Zgodnje učenje

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 284667392

248.
STUBELJ Ars, Mojca
        Pravljica o Luni : kako je mali poni postal velik = Das Märchen von Luna : wie ein kleines Pony groß wurde = The fairytale of Luna : how a small pony became big / Mojca Stubelj Ars ; [ilustracije] Naja Simčič ; [prevod v nemški jezik Dana Engel, prevod v angleški jezik Mojca Stubelj Ars]. - 1. izd. = 1. Aufg. = 1st ed. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 54 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm. - (Mini Poliglotini)

Nasl. str. na str. 7. - Vzpor. slov., nem. in angl. besedilo. - Družabna igra na zadnjem spojnem listu. - 500 izv. - O avtorici: str. 54

ISBN 978-961-93775-1-2
a) Tuji jeziki - Zgodnje učenje b) nemščina c) angleščina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 281063424

249.
TELLEGEN, Toon
        Kitov vrt / Toon Tellegen ; [ilustracije Annemarie van Haeringen ; prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 55 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: De tuin van de walvis

ISBN 978-961-272-250-0

821.112.5-93-32
COBISS.SI-ID 290000640

250.
TERZIĆ, Nedeljko
        Živalska olimpijada / Nedeljko Terzić ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [prevod Elza Ajduković in Brane Pavšek]. - Pekel : Volosov hram, 2017 (tiskano v EU). - 47 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Vesela olimpijada. - 250 izv. - O avtorju: str. 44-45

ISBN 978-961-94189-0-1
a) Živali - V otroškem leposlovju b) olimpijske igre c) šport

821.163.41-93-34
COBISS.SI-ID 91035649

251.
VAKE, Danijel
        Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev / Danijel Vake ; [ilustracije iStock.com/ Rasulovs, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-68-7
a) Detektivi - V otroškem leposlovju b) Ugrabitve - V otroškem leposlovju c) mačke d) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 289166592

252.
VERTELJ, Nataša
        Zvezdogelca / [besedilo in ilustracije] Nataša Vertelj. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Bled] : Belin grafika). - 28 str. : ilustr. ; 31 cm

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6968-94-2
a) Zvezde - V otroškem leposlovju b) deklice c) osamljenost d) vesolje

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 91324673

253.
        ZVERINICE, pozdravljene! : sedem najlepših živalskih pravljic iz Rezije / ilustriral Zvonko Čoh ; [ujel in udomačil Milko Matičetov ; rahlo počesala Anja Štefan]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - 47 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

2.000 izv. - Vsebina: Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah ; O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisišje hišice ; O muci, ki je imela vzeti peska ; Zajec dela za lisico ; Kako so volku ostrigli brke ; O prašičku, ki ni hotel sam domov ; Bogata in uboga mišica

ISBN 978-961-01-0102-4
a) Slovenske ljudske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju b) Ljudske živalske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju c) Živali - V otroškem leposlovju d) ljudsko slovstvo

398.2(450.365=163.6)(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 286111488

254.
ŽAKELJ, Špela
        Na potovanju po galaksiji : nove dogodivščine Iztoka in Zvezdice / Špela Žakelj ; [ilustracije iStock.com/ Hi Res, iStock.com/egal, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 54 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-67-0
a) Vesolje - Potovanja - V otroškem leposlovju b) fantastični svetovi c) pomoč d) pustolovščine

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289166336


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


255.
ALEXIE, Sherman, 1966-
        Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom / Sherman Alexie ; ilustracije Ellen Forney ; [prevedel Andrej E. Skubic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: The absolutely true diary of a part-time Indian. - 1.000 izv. - Sherman Alexie in njegov Indijanec / Alenka Veler: str. 253-255

ISBN 978-961-01-4539-4
a) Indijanci - Mladostniki - V mladinskem leposlovju b) Indijanci - Rasni odnosi - Belci - V mladinskem leposlovju c) indijanski rezervati d) severnoameriški Indijanci e) srednje šole f) odraščanje g) samopodoba

821.111(73)-93-311.2
COBISS.SI-ID 290051840

256.
BACH, Tamara
        Ostanki poletja / Tamara Bach ; prevod Alenka Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 110 str. ; 21 cm

Prevod dela: Was vom Sommer übrig ist. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0408-8
a) Dekleta - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju b) Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju c) bolnišnice d) družina e) koma f) mladostniki g) počitnice

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 290177536

257.
BODNÁROVÁ, Jana, 1950-
        [Trinajst]
        13 / Jana Bodnárová ; [iz slovaščine] prevedel Andrej Pleterski. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 99 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: 13. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-18-7
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju b) Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) čustva

821.162.4-93-32
COBISS.SI-ID 288973568

258.
BRIŠNIK, Iztok
        Zmaj s srcem : mladinski roman / Iztok Brišnik. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 122 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6950-88-6

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 290224896

259.
DEGNAN-Veness, Coleen
        In the garden / [text adapted by Coleen Degnan-Veness]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2016. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 1)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Based on the Peppa Pig TV series" --> na dnu nasl. str. - "Pre A1, YLE starters, 100 - 200 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-241-26220-7
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 23129138

260.
FREY, Jana
        Zrak za zajtrk / Jana Frey ; [prevod Alexandra Natalie Zaleznik]. - Izola : Grlica, 2017. - 159 str. ; 21 cm. - (Zbirka Na robu)

Prevod dela: Luft zum Frühstück. - O avtorici: str. [160]. - 700 izv.

ISBN 978-961-244-259-0
a) Dekleta - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju b) Anoreksija - V mladinskem leposlovju c) družina d) strah e) bolnišnice

821.112.2-93-311.2
COBISS.SI-ID 289737216

261.
HENMO, Sverre
        Samo ljubezen / Sverre Henmo ; prevedel Darko Čuden. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano na Slovenskem). - 102 str. ; 22 cm

Prevod dela: Det er bare kjærlighet. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-24-8
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju

821.113.5-93-311.2
COBISS.SI-ID 290017280

262.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Luža v čevlju / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Gaja Kokalj ; [fotografije Anja Kokalj, pixabay.com, all-free-download.com]]. - 1. izd. - Dob : Brin, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 230 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Stran od ponorelega sveta ali kaj pomeni luža v čevlju sodobnega najstnika / Marta Keržan: str. 223-225. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-2-6
a) Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju b) Babice (sorodstvo) - Medosebni odnosi - Vnuki - V mladinskem leposlovju c) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju d) dekleta e) družina f) družinske skrivnosti g) modrost h) pohodništvo i) potovanja j) vrednote

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 289846016

263.
PITTS, Sorrel
        We can help! / [text adapted by Sorrel Pitts ; illustrated by Joelle Driedemyi]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2017. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 2)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Level 2, A1, YLE movers, 200 - 300 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-241-28367-7
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 23129906

264.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter. Kamen modrosti / J. K. Rowling ; prevedel Jakob J. Kenda ; [ilustrirala Mary GrandPré]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 228 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Harry Potter / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Harry Potter and the philosopher's stone. - "Kamen modrosti je prva knjiga v zbirki..." --> zadnja str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-0543-5

821.111-93-312.9
COBISS.SI-ID 290229760


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


265.
BEVK, France
        Grivarjevi otroci ; Pastirci / France Bevk ; [spremna beseda in opombe Stanko Kotnik]. - 13. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 182 str. ; 21 cm

1.200 izv. - O pisatelju Francetu Bevku / Stanko Kotnik: str. 175-179

ISBN 978-961-01-1800-8
a) Bevk, France (1890-1970) - Spremne besede b) Revščina - V mladinskem leposlovju c) Podeželje - V mladinskem leposlovju d) družina e) otroštvo

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289540352

266.
CONRAD, Didier
        Cezarjev papirus : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal Jean-Yves Ferri ; narisal Didier Conrad ; pobarval Thierry Mébarki ; prevedla Kristina Šircelj. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 36)

Prevod dela: Le papyrus de César. - Broš. izd. meri 29 cm. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-86-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-87-9 (broš.)
a) Caesar, Caius Iulius (100-44 pr.n.št.) - V mladinskem leposlovju b) Galci - V mladinskem leposlovju c) humor d) pustolovščine e) zgodovinopisje f) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290062592

267.
HROVAT, Uroš
        Smetarski gusar / [besedilo, ilustriral] Uroš Hrovat ; [spremno besedilo Maja Nemec]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 70 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Grad Prepih ; 4)

O avtorju: str. 70. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-275-168-5

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290175488

268.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Cirkus treh vetrov / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. - 1. izd. - Dob : Brin, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 115 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - Predstavitev avtorice in dela: str. 114. - O ilustratorki: str. 115. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-3-3
a) Brezposelnost - V mladinskem leposlovju b) Cirkus - V mladinskem leposlovju c) družina d) pomoč e) revščina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289856256

269.
KORANTER, Sonja
        Ko se Neža zaljubi / Sonja Koranter ; [ilustracije Karin Berce ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-74-8
a) Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju b) Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju c) deklice d) 1. maj e) običaji f) prazniki

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290427136

270.
MLAKAR, Simon, 1977-
        Peter in čudežni rdeči kos Janez / Simon Mlakar ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 51 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miškolinke)

ISBN 978-961-272-252-4

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 290170112

271.
PETEK Levokov, Milan
        Pravljičarna kapitana Maria / Milan Petek Levokov ; ilustrirala Nataša Gregorič ; [spremna beseda Dragica Haramija]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 135 str. : ilustr. ; 22 cm

Pravljičarna - kaj je to? / Dragica Haramija: str. 133-135. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-7022-02-5
a) Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju b) kapitani c) morje

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 289981440

272.
RIDDELL, Chris
        Otilija na morju / Chris Riddell ; prevedla Ana Barič Moder. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 (Ljubljana : Grafis trade). - 171 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Ottoline at sea. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-78-5

821.111-93-32
COBISS.SI-ID 290091520

273.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Dobro je imeti prijatelje / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 4)

Na ov.: Charlie Brown in prijatelji. - 700 izv. (trda vezava), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6765-94-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-95-4 (broš.)
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 289524992

274.
UDERZO, Albert
        Asterix pri Belgih : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal René Goscinny ; narisal Albert Uderzo ; prevedla Špela Žakelj. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Asterix ; 24)

Prevod dela: Astérix chez les Belges. - Broš. izd. meri 29 cm. - 2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6765-84-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-85-5 (broš.)
a) Galci - V mladinskem leposlovju b) Belgija c) humor d) pustolovščine e) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 290061824


90 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO


275.
FERFILA, Bogomil
        Norveška : najbogatejša država Evrope (in sveta) / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017. - VII, 336 str. : tabele ; 21 cm

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 333-336. - Bibliografija: str. 326-332

ISBN 978-961-94104-9-3
a) Norveška - Domoznanstvo b) Norveška - Družbeni razvoj c) ekonomska politika d) socialna država e) Arktika

308(481)
908(481)
COBISS.SI-ID 289991680

276.
FERFILA, Bogomil
        Turčija : od lenarjenja na sredozemski obali, izjemnih turških zgodovinskih biserov do tankov in arabskih mudžahidov pri Gaziantepu / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 188 str., 196 str. pril. : tabele ; 25 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 34)

Tiskano po naročilu. - Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Potiskani spojni listi. - Biografija avtorja: str. 186-187

ISBN 978-961-94104-7-9 (trda vezava)
a) Sociografija b) Družbene razmere c) Zgodovinski pregledi d) Sociography e) Social conditions f) Historical reviews g) Turčija - Domoznanstvo h) Turčija - Potopisi i) Turkey

308(560)
908(560)
821.163.6-992
COBISS.SI-ID 289238016


91 ZEMLJEPIS


277.
        KAMNIŠKA Bistrica - geografska podoba gorske doline / [avtorji Nejc Bobovnik ... [et al.] ; Darko Ogrin (ur.) ; [kartografi Nejc Bobovnik ... [et al.] ; fotografi Dejan Cigale ... [et al.] ; prevod povzetka James Cosier]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 176 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 24 cm. - (GeograFF ; 22)

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Summary: Kamniška Bistrica - a geographic perspective of a mountain valley. - Kazalo

ISBN 978-961-237-900-1
a) Kamniška Bistrica (dolina) - Geografija - Zborniki b) gorske doline c) geografske značilnosti

913(497.4Kamniška Bistrica)(082)
COBISS.SI-ID 289227008

278.
MEDVEŠEK, Janez
        Potepi po Sloveniji : vodnik za starejše in gibalno ovirane / [[besedilo], fotografije] Janez Medvešek. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba : Dom sv. Jožef, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-304-4
a) Slovenija - Turistični vodniki b) Slovenija - Izleti

913(497.4)(036)
796.51/.52(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 289439488


929 ŽIVLJENJEPISI


279.
BROJAN, Matjaž
        Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub : zgodba o pokončnem Slovencu, odločnem odvetniku in Maistrovi desni roki / Matjaž Brojan ; [slikovno gradivo arhivi družine Rosina, Matjaža Brojana in Zveze društev general Maister]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza društev general Maister, 2017 (Ljubljana : Belin grafika). - 144 str. : ilustr. ; 25 cm

1.100 izv.

ISBN 978-961-285-669-4
a) Rosina, Franjo (1863-1924) - Biografije b) Slovenci c) znamenite osebnosti d) narodna gibanja e) 19./20.st.

929Rosina F.
COBISS.SI-ID 289762560

280.
GOLDSTEIN, Ivo
        Tito / Ivo in Slavko Goldstein ; prevedla Maja Novak in Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 1072 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Tito. - 2.500 izv. - O avtorjih: str. 1072. - Bibliografija: str. 1017-1058. - Kazalo

ISBN 978-961-241-993-6 (trda vezava)
a) Broz, Josip (1892-1980) - Biografije b) Komunizem - Jugoslavija c) Communism d) Jugoslavija - Zgodovina - 20. st. e) Yugoslavia f) Biografije g) Biographies

929Broz J.-Tito
94(497.1)"19"
329.15(497.1)
COBISS.SI-ID 288556544

281.
GRŽAN, Karel
        Zmagovita ljubezen : Izidor Završnik - slovenski Maksimiljan Kolbe : ob 100-letnici rojstva, 1917-2017 / Karel Gržan ; [ilustracije Jožica Krhen-Udovč ; fotografije Izidorja Završnika iz družinskega arhiva Marije Kumer]. - Koper : Ognjišče, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 139 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga Ognjišča ; 13)

1.400 izv. - Spremna beseda celjskega škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška: str. 5-7. - Bibliografija: str. 134-135

ISBN 978-961-263-205-2
a) Završnik, Izidor (1917-1943) - V leposlovju b) Slovenija c) druga svetovna vojna d) mučenci

821.163.6-312.6
COBISS.SI-ID 289112320

282.
HAMILTON, Bethany
        Deskarka z dušo : resnična zgodba o najstnici, ki ji je morski pes odgriznil roko / Bethany Hamilton ; v sodelovanju s Sheryl Berk in Rickom Bundschuhom ; [prevod Klemetina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 181 str., [24] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Soul surfer. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0407-1
a) Hamilton, Bethany - Avtobiografije b) Deskarji - Združene države Amerike c) Morski psi - Napadi - Posledice

929Hamilton B.
COBISS.SI-ID 290173440

283.
KALOH, Dejan
        Na noge! : življenjska zgodba mariborskega boksarja Igorja Rašića-Raša / Dejan Kaloh. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 182 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Biografije)

300 izv.

ISBN 978-961-7018-44-8
a) Rašić, Igor (1973-) - Biografije b) Boks c) Slovenski športniki d) boksarji e) alkoholiki

796.8:929Rašić I.
COBISS.SI-ID 91505921

284.
KAY, Jackie
        Rdeča prašna cesta / Jackie Kay ; prevedla Mateja Petan. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 271 str. ; 22 cm

Prevod dela: Red dust road. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-23-1
a) Kay, Jackie (1961-) - Avtobiografija b) Posvojitev - V leposlovju c) Starši - V leposlovju d) Rasizem - Škotska - V leposlovju

821.111-312.6
COBISS.SI-ID 290017024

285.
OMERZA, Igor
        Boris Pahor : v žrelu Udbe / Igor Omerza. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 636 str. : ilustr. ; 23 cm

600 izv. - Opombe z bibliografijo med besedilom. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0952-2
a) Pahor, Boris (1913-) b) Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991 c) Slovenija - Politične razmere - 1945-1991

929Pahor B.
323.28(497.4)
COBISS.SI-ID 290096896


93 ZGODOVINA. KULTURNA ZGODOVINA


286.
PREGL Kobe, Tatjana
        Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Tina Dobrajc. - Jezero : Morfemplus, 2017. - 68 str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. in kazalo na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-6988-57-5
a) Francija - Domoznanstvo - Knjige za mladino b) Francija - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino c) znamenite osebnosti d) poučno leposlovje

908(44)(02.053.2)
930.85(44)(02.053.2)
821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 289058560


94 ZGODOVINA


287.
MAKAROVIČ, Jan
        Zgodbe Svetega pisma : zgodovina dveh nenavadnih narodov / Jan Makarovič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 413 str., 1 f. z avtorj. sl. ; 25 cm

600 izv. - O avtorju: str. [415]. - Bibliografija: str. 401-406. - Povzetek / avtor. - Kazalo

ISBN 978-961-274-470-0
a) Biblia - Vplivi b) Judje - Zgodovina - Stari vek c) Judovstvo - Kulturna zgodovina d) Evropa - Socialna zgodovina - 19.-20.st.

94(33)
930.85(33)
94(4)"18/19"
27-23
COBISS.SI-ID 288239616


FM FILMI ZA MLADINO


288.
        OPERASJON Arktis [Videoposnetek] = Misija Arktika / regi, manuskript Grethe Bøe-Waal ; etter en bok av Leif Hamre ; fotograf Gaute Gunnari ; musikk Trond Bjerknæs ; iz angleščine prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (90 min, 40 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3239928/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v norv. - Posneto 2014. - Produkcija: Norsk Filminstitutt itd. - Igrajo: Kaisa Antonsen, Ida Leonora Valestrand Eike, Leonard Valestrand Eike, Line Verndal, Nicolai Cleve Broch, Kristofer Hivju itd. - Za otroke od 8. do 12. leta in mladino
a) Norveški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) družinski film c) evropski mladinski igrani filmi

791.221.7(481)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113326686


FO FILMI ZA ODRASLE


289.
        ARRIVAL [Videoposnetek] = Prihod / directed by Denis Villeneuve ; screenplay by Eric Heisserer ; based on the story "Story of your life" written by Ted Chiang ; director of photography Bradford Young ; music by Jóhann Jóhannsson ; prevedla Lorena Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (111 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2543164/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., bolg., češ., hrv., madž., romun., slovaš. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: 21 Laps Entertainment itd. - DVDS046. - Igrajo: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O'Brien, Tzi Ma, Joe Cobden, Pat Kiely, Russell Yuen, Andrew Shaver itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - Oskar, 2017 (montaža zvoka), BAFTA, 2017 (zvok), Benetke, 2016 (film, režiser)
a) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji b) filmska drama c) drama d) fantastični film e) fantazijski film f) fantastična drama g) fantazijska drama h) znanstvenofantastična drama i) triler j) thriller

791.221.8:82-312.9(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113238622

290.
        ASSASSIN'S creed [Videoposnetek] = Asasinov nazor / directed by Justin Kurzel ; screenplay by Michael Lesslie and Adam Cooper & Bill Collage ; based on the Assassin's creed game series ; director of photography Adam Arkapaw ; music by Jed Kurzel ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (110 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2094766/?ref_=fn_al_tt_6 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., češ., grš., heb., hrv., island., madž., port., romun., slovaš., slov., srb. in tur. Sinhronizacija v: angl., češ., madž. in tur. Dialogi (v orig.) v angl. in špan. - Posneto 2016. - Produkcija: New Regency itd. - DVDF63672. - L2 63672 DVD SV (na DVD-ju). - Igrajo: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Michael K. Williams, Denis Menochet, Ariane Labed, Khalid Abdalla itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Malteški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji e) Tajvanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji f) Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji g) Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji h) pustolovski film i) drama j) fantastični film k) fantazijski film l) koprodukcija

791.221.7(410+44+458.2+73+529+71+512.317)(086. 82)
COBISS.SI-ID 1113243486

291.
        The AUTOPSY of Jane Doe [Videoposnetek] = Obdukcija neznanke / directed by André Øvredal ; written by Ian Goldberg & Richard Naing ; director of photography Roman Osin ; originale score by Danny Bensi & Saunder Jurriaans. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 83 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3289956/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: Ingenious itd. - Posneto 2016. - Q 1400. - Igrajo: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton, Olwen Kelly, Jane Perry, Parker Sawyers, Mary Duddy itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Grozljivka - Video DVD-ji c) srhljivka d) triler e) thriller f) koprodukcija

791.221.9(410+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113283166

292.
        BAD Santa 2 [Videoposnetek] = Pokvarjeni Božiček 2 / directed by Mark Waters ; written by Johnny Rosenthal and Shauna Cross ; based on characters created by Glenn Ficarra & John Requa ; director of photography Theo van de Sande ; music by Lyle Workman. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1798603/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Produkcija: Springsdale Films itd. - Posneto 2016. - Q 1384. - Igrajo: Billy Bob Thornton, Kathy Bates, Tony Cox, Christina Hendricks, Brett Kelly, Ryan Hansen, Jenny Zigrino, Jeff Skowron, Cristina Rosato, Mike Starr itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) črna komedija d) božič

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113032542

293.
        The BEATLES [Videoposnetek] : eight days a week : the touring years = The Beatles : [osem dni na teden] / directed by Ron Howard ; written by Mark Monroe ; directors of photography Caleb Deschanel ... [et al.] ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 102 min) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2531318/?ref_=nm_flmg_dr_6 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. v slov. z embalaže. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: White Horse Pictures, Imagine Entertainment. - Sodelovali so: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, George Harrison, Eddie Izzard, Whoopi Goldberg, Richard Curtis, Kitty Oliver, Elvis Costello, Howard Goodall itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Beatles (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Dokumentarni filmi - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeno dokumentarni film e) glasba f) glasbeniki g) pogovori h) intervjuji i) pop j) rock

791.229.2:929Beatles(086.82)
929Beatles:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113258334

294.
        BELGICA [Videoposnetek] / scenario Arne Sierens, Felix Van Groeningen ; een film van Felix Van Groeningen ; muziek Soulwax ; fotografie Ruben Impens ; prevedla Helena Golja. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (121 min, 53 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3544218/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nizozem. - Posneto 2016. - Produkcija: Menuet itd. - Igrajo: Stef Aerts, Tom Vermeir, Hélène De Vos, Charlotte Vandermeersch, Boris Van Severen, Sara De Bosschere, Dominique Van Malder, Sam Louwyck, Stefaan De Winter itd. - Za odrasle
a) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) evropski igrani filmi e) koprodukcija

791.221.4(493+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113376862

295.
        BLACK rain [Videoposnetek] = Črni dež / music by Hans Cimmer ; director of photography Jan De Bont ; written by Craig Bolotin & Warren Lewis ; directed by Ridley Scott. - Ljubljana : Blitz film & video distribution, 2001, p 1989. - 1 video DVD (regija 2)(ca 120 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnaslovljeno v hrv., angl., ... - EC 100316. - QPAR 3934. - Vloge: Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura, Kate Capshaw
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) video DVD e) DVD

791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 237674496

296.
        CAFÉ society [Videoposnetek] = Kavarniška gospoda / cinematographer Vittorio Storaro ; written and directed by Woody Allen. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4513674/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Gravier Productions itd. - Igrajo: Jeannie Berlin, Steve Carell, Jesse Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey, Kristen Stewart, Corey Stoll, Ken Stott itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) komedija d) romantična komedija e) drama f) romantična drama

791.221.2(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113210718

297.
        CAPTAIN Fantastic [Videoposnetek] = Kapitan Fantastični / written and directed by Matt Ross ; director of photography Stéphane Fontaine ; music by Alex Somers ; prevedla Diana G. Jenko. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3553976/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Electric City Entertainment in ShivHans Pictures. - Igrajo: Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Shree Crooks, Ann Dowd itd. - 2016, Cannes, nagrada za najboljšo režijo v sklopu Posebni pogled
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) komedija

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113014110

298.
        DIAZ [Videoposnetek] : don't clean up this blood / soggetto e regia Daniele Vicari ; sceneggiatura Laura Paolucci, Danielle Vicari ; fotografia Gherardo Gossi ; musiche Teho Teardo. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2013. - 1 video DVD (ca 117 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1934234/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Dialogi v it., nem., angl. in franc., podnapisi v slov., srb. in bos. - Produkcija: Fandango itd. - Igrajo: Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano itd.
a) Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) policijsko nasilje f) protesti g) antiglobalizacija h) koprodukcija

791.221.4(450+498+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1103991646

299.
        DIPLOMATIE [Videoposnetek] = Diplomacija / scénario, adaptation et dialogues de Cyril Gely et Volker Schlöndorff ; image Michel Amathieu ; musique Jörg Lemberg ; un film de Volker Schlöndorff ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 81 min) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3129564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Film Oblige itd. - Posneto 2014. - Igrajo: André Dussollier, Niels Arestrup, Robert Stadlober, Burghart Klaußner, Charlie Nelson, Jean-Marc Roulot, Thomas Arnold, Stefan Wilkening itd. - Za odrasle. - Cezar, 2015 (scenarij)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) vojna drama e) zgodovinski film f) zgodovinska drama g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.4(44+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113215582

300.
        FIFTY shades darker [Videoposnetek] = Petdeset odtenkov teme / music by Danny Elfman ; director of photography John Schwartzman ; based on the novel by E. L. James ; screenplay by Niall Leonard ; directed by James Foley ; prevod in priredba Vesna Žagar. - Ne zamaskirana izd. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (113 min, 2 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4465564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Na embalaži še: Ne zamaskirana izdaja vključuje tudi filmsko verzijo. - Podnapisi v angl., bolgar., češ., hrv., madž., romun. in slov. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. - Produkcija: Michael De Luca itd. - Posneto 2017. - DVDUP0431. - 574101/L [na DVD-ju]. - Igrajo: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Bella Heathcote, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk, Max Martini, Bruce Altman, Kim Basinger, Marcia Gay Harden itd. - Za odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) romantična drama e) koprodukcija

791.221.4(510+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 23129650

301.
        FIST fight [Videoposnetek] = Udari kot dedec / directed by Richie Keen ; screenplay by Van Robichaux & Evan Susser ; story by Van Robichaux & Evan Susser and Max Greenfield ; director of photography Eric Edwards ; music by Dominic Lewis. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (87 min, 17 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3401882/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: 21 Laps/Wrigley Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0839. - Igrajo: Ice Cube, Charlie Day, Tracy Morgan, Jillian Bell, Dean Norris, Christina Hendricks, Kumail Nanjiani, Dennis Haysbert, JoAnna Garcia Swisher, Alexa Nisenson, Stephnie Weir, Kym E. Whitley itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113388126

302.
        FORUSHANDE [Videoposnetek] = Trgovski potnik / [scenarij in režija Asghar Farhadi ; fotografija Hossein Jafarian ; glasba Sattar Oraki] ; iz angl. prevedla Tanja Bulajič. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 119 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5186714/?ref_=nm_knf_i4 - predstavitev filma. - Na embalaži nasl. v angl.: The salesman. - Podnapisi v slov. - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database) , avtorji z embalaže. - Posneto 2016. - Produkcija: Memento Films Production itd. - Igrajo: Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini, Babak Karimi itd. - Za odrasle. - Oskar, 2017 (tujejezični film), Cannes, 2016 ( glavni igralec, scenarij)
a) Iranski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija

791.221.4(55+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113267038

303.
        FREE state of Jones [Videoposnetek] = Upornik neodvisne države Jones / directed [and] screenplay by Gary Ross ; story by Leonard Hartman and Gary Ross ; director of photography Benoît Delhomme ; music by Nicholas Britell. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 134 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1124037/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto po resničnih dogodkih v okrožju Jones v Mississippiju med leti 1862-1876. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bluegrass Films itd. - Q1366. - Igrajo: Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Christopher Berry, Sean Bridgers, Jacob Lofland, Thomas Francis Murphy, Bill Tangradi, Brian Lee Franklin itd. - Za odrasle
a) Knight, Newton (1837-1922) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) akcijski film e) akcijska drama f) biografski film g) biografska drama h) zgodovinska drama i) vojni film

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112775774

304.
        La FRENCH [Videoposnetek] : librement inspiré de faits réels = Marseillska naveza : povzeto po resničnih dogodkih / un film de Cédric Jimenez ; scénario et dialogues Audrey Diwan, Cédric Jimenez ; image Laurent Tangy ; musique originale Guillaume Roussel ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 130 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2935564/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: Legende Films itd. - Igrajo: Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette, Mélanie Doutey, Guillaume Gouix, Bruno Todeschini itd.
a) Francoski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Belgijski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) kriminalka d) kriminalna drama e) akcijski film f) akcijska kriminalka g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.5(44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113021022

305.
        GOLD [Videoposnetek] : inspired by true events = Zlato : navdihnjeno z resničnimi dogodki / directed by Stephen Gaghan ; written by Patrick Massett & John Zinman ; director of photography Robert Elswit ; music by Daniel Pemberton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (115 min, 28 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1800302/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Black Bear Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1405. - Igrajo: Matthew McConaughey, Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, Corey Stoll, Toby Kebbell, Bill Camp, Joshua Harto, Timothy Simons, Craig T. Nelson, Stacy Keach itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Pustolovski film - Video DVD-ji b) drama c) pustolovska drama d) triler e) thriller

791.221.4(73)(086.82)
791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113342302

306.
        HIMALLAYA [Videoposnetek] = Himalaja : film je posnet po resničnih dogodkih / [directed by Lee Seok-hoon ; screenplay by Suo Jieun-min ; cinematography by Kim Tae-sung, Hong Seung-hyuk ; music by Sang-Joon Hwang]. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4253360/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Transliterirani nasl. povzet po Wikipedia.org, avtorji z embalaže. - Na embalaži nasl. v angl.: The Himalayas. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2015. - Produkcija: JK Film itd. - Q 1385. - Igrajo: Hwang Jung-min, Jung Woo, Cho Seong-ha itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) pustolovski film d) pustolovska drama

791.221.4(519.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113038174

307.
        I, Daniel Blake [Videoposnetek] = Jaz, Daniel Blake / photography Robbie Ryan ; music George Fenton ; screenplay by Paul Laverty ; director Ken Loach. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 97 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5168192/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Sixteen Films itd. - Igrajo: Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann, Dylan Phillip McKiernan, Kate Rutter, Sharon Percy itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - BAFTA, 2017 (film), Cannes, 2016 (režiser), Cesar, 2017 (film), Evropska filmska nagrada, 2016 (režiser)
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) evropski igrani filmi f) koprodukcija

791.221.4(410+44+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113157726

308.
        The INFILTRATOR [Videoposnetek] : based on a true story = Infiltrator : posneto po resnični zgodbi / directed by Brad Furman ; screenplay by Ellen Brown Furman ; based on the book by Robert Mazur ; director of photography Joshua Reis ; original music by Chris Hajian. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 122 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1355631/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Posneto 2016. - Produkcija: George Films itd. - Q 1390. - Igrajo: Bryan Cranston, Diane Kruger, John Leguizamo, Benjamin Bratt, Yul Vazquez, Juliet Aubrey, Elena Anaya, Amy Ryan, Olympia Dukakis, Joseph Gilgun itd. - Za odrasle
a) Mazur, Robert - Biografski film - Video DVD-ji b) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) kriminalni film f) kriminalna drama g) kriminalka h) biografski film

791.221.4(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113139294

309.
        JANIS [Videoposnetek] : little girl blue = Janis Joplin : otožno dekle / written and directed by Amy J. Berg ; music by Joel Shearer ; cinematography by Francesco Carrozzini, Paula Huidobro, Jenna Rosher ; prevedla Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 107 min) : barve in č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3707114/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Disarming Films in Jigsaw Productions. - Posneto 2015. - Pripoveduje Chan Marshall. - Sodelovali so: Janis Joplin, Laura Joplin, Michael Joplin, Peter Albin, Sam Andrew, Karleen Bennet itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Joplin, Janis (1943-1970) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) Popularna glasba - Pevke - Biografije - Video DVD-ji c) biografski film d) glasbeniki e) pogovori f) intervjuji g) blues h) rokenrol i) folk

791.229.2:929Joplin J.(086.82)
929Joplin J.:791.229.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1112536926

310.
        JULIETA [Videoposnetek] / un film de Almodóvar ; guión Pedro Almodóvar basado en "Destino", "Pronto" y "Silencio" de Alice Munro ; música Alberto Iglesias ; director de fotografía Jean Claude Larrieu ; prevedla Špela Tomec. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4326444/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: El Deseo itd. - Igrajo: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta, Dario Grandinetti, Michelle Jenner, Pilar Castro, Nathalie Poza itd.
a) Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(460)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113010782

311.
        LA La Land [Videoposnetek] = Dežela La La / written and directed by Damien Chazelle ; director of photography Linus Sandgren ; score composed and orchestrated by Justin Hurwitz ; music by Justin Hurwitz ; lyrics by Benj Pasek & Justin Paul ; choreographer Mandy Moore. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 123 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3783958/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Impostor Pictures itd. - Posneto 2016. - Q 1397. - Igrajo: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Rosemarie Dewitt, Finn Wittrock, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe, Tom Everett Scott, Josh Pence itd. - Oskar, 2017 (igralka, režija, izvirna glasbena podlaga, izvirna pesem, kinematografija, scenografija), Zlati globus, 2017 (film, glavna moška vloga, glavna ženska vloga, režiser, scenarij, izvirna glasbena podlaga, izvirna pesem) itd.
a) Ameriški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji b) Honghonški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji c) drama d) glasbeno-plesni film e) glasbena drama f) romantična drama g) koprodukcija

791.221.1(73+512.317)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113284702

312.
        LANG tu teng [Videoposnetek] = Le dernier loup = Volčji totem / scénario Alain Godard ... [et al.] ; adapté du roman Le totem du loupe de Jiang Rong ; image Jean-Marie Dreujou ; musique James Horner ; produit et réalisé par Jean-Jacques Annaud ; po angleški predlogi prevedel Gregor Jankovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 113 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2909116/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Transliterirani nasl. povzet po IMDb (Internet movie database). - Angl. nasl. na embalaži: Wolf totem. - Dialogi v kit. in mong., podnapisi v slov. - Produkcija: China Film itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhusheng, Basen Zhabu itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Kitajski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji c) drama d) pustolovska drama e) Mongolija f) nomadi g) volkovi h) koprodukcija

791.221.7(510+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113015646

313.
        MARGUERITE [Videoposnetek] : inspiré d'une histoire vraie = Marguerite : povzeto po resnični zgodbi / ecrit et réalisé par Xavier Giannoli ; image Glynn Speeckaert ; musique originale Ronan Maillard ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 124 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4428788/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Resnična zgodba o Florence Foster Jenkins. - Posneto 2015. - Produkcija: Fidélité Films itd. - Igrajo: Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau, Christa Théret itd. - Za odrasle. - Cezar, 2016 (kostumografija, glavna igralka, zvok), Benetke, 2015 (režiser)
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Češki igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) komedija f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.4(44+437.1/.2+493)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113160030

314.
        MAX Steel [Videoposnetek] / directed by Stewart Hendler ; written by Christopher L. Yost ; music by Nathan Lanier. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 89 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Igrajo: Ben Winchell, Josh Brener, Maria Bello, Andy Garcia itd. - Za odrasle
a) akcija b) pustolovski film

791.221.2(430+436+494+498)(086.82)
791.221.4(430+436+494+498)(086.82)
COBISS.SI-ID 16810898

315.
        MIDDLE school [Videoposnetek] : the worst years of my life = Sre[!]nja šola : najhujša leta mojega življenja / directed by Steve Carr ; screenplay by Chris Bowman & Hubbel Palmer and Kara Holden ; based on the book by James Patterson and Chris Tebbetts ; director of photography Julio Macat ; music by Jeff Cardoni. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4981636/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Vpor. stv. nasl. v slov. na embalaži: Srednja šola : najhujša leta mojega življenja. - Na embalaži še: Based on the bestselling series. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: CBS Films itd. - Q 1368. - Igrajo: Griffin Gluck, Lauren Graham, Rob Riggle, Thomas Barbusca, Andy Daly, Adam Pally itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Kamboški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) družinski filmi e) fantazijski filmi f) animirani filmi g) animirano-igrani filmi h) koprodukcija

791.221.2(73+596)(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113137502

316.
        MILES ahead [Videoposnetek] = Miles Davis / composer Robert Glasper ; director of photography Roberto Schaefer ; written by Steven Baigelman & Don Cheadle ; directed by Don Cheadle ; prevedla Diana Grden Jenko. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0790770/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Im Global itd. - Igrajo: Don Cheadle, Ewan McGregor, Emayatzy Corinealdi, Lakeith Lee Stanfield, Michael Stuhlbarg, Brian Bowman, Christina Karis itd. - Za odrasle
a) Davis, Miles (1926-1991) - Biografski film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografska drama e) glasbeni film f) jazz

791.227(73)(086.82)
791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113219678

317.
        MINISTARSTVO ljubavi [Videoposnetek] = Ministrstvo ljubezni / glazba Hrvoje Crnić Boxer, Mydy Rabycad ; direktor fotografije Simon Tanšek ; scenarist i redatelj Pavo Marinković. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 99 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5799780/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl. in slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Telefilm itd. - Q1365. - Igrajo: Stjepan Perić, Dražen Kühn, Ecija Ojdanić, Olga Pakalović, Milan Štrljić, Ksenija Marinković, Alma Prica, Bojan Navojec, Stipe Radoja itd. - Za odrasle
a) hrvaški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Češki igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) igrani filmi d) evropski igrani filmi e) komedije f) hrvaški igrani filmi g) češki igrani filmi h) koprodukcije

791.221.2(086.82)
COBISS.SI-ID 1113030750

318.
        A MONSTER calls [Videoposnetek] = Sedem minut čez polnoč / based upon the novel written by Patrick Ness ; from an original idea by Siobhan Dowd ; screenplay by Patrick Ness ; directed by J. A. Bayona ; director of photography Óscar Faura ; music Fernando Velázquez. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 104 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3416532/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Po istoimenskem romanu Patricka Nessa. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Apaches Entertainment itd. - Posneto 2016. - Q 1401. - Igrajo: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell, Liam Neeson, Ben Moor, James Melville, Geraldine Chaplin itd.
a) Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) Španski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji c) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji d) pravljični film e) pustolovski film f) družinski film g) fantazijski filmi h) animirano-igrani film i) koprodukcija j) fantastična bitja k) pošasti

791.221.8(0.053.5)(410+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113287006

319.
        MUSARAŇAS [Videoposnetek] = V rovkinem gnezdu / dirigida por Esteban Roel, Juanfer Andrés ; escrita por Juanfer Andrés, Sofía Cuenca ; director de fotografia Ángel Amorós ; música Joan Valent. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3417756/?ref_=nm_flmg_act_16 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2014. - Produkcija: La Ferme! Productions itd. - Igrajo: Macarena Gómez, Nadia de Santiago, Hugo Silva, Luis Tosar, Gracia Olayo, Carolina Bang, Silvia Alonso, Lucía de la Fuente itd. - Za odrasle
a) Španski filmi - Srhjivka - Igrani filmi b) Francoski filmi - Srhjivka - Igrani filmi c) DVD d) koprodukcija e) triler f) evropski filmi

791.221.9(450+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 289577984

320.
        The NEON demon [Videoposnetek] = Neonski demon / directed, story by Nicolas Winding Refn ; screenplay by Nicolas Winding Refn, Mary Laws & Polly Stenham ; director of photography Natasha Braier ; music Cliff Martinez. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (112 min, 30 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1974419/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. - Posneto 2016. - Produkcija: Space Rocket Nation itd. - Igrajo: Elle Fanning, Karl Glusman, Jena Malone, Bella Heathcote, Abbey Lee, Desmond Harrington, Christina Hendricks, Keanu Reeves itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (skladatelj)
a) Danski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji d) grozljivka e) triler f) thriller g) koprodukcija

791.221.5(489+44+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113319006

321.
        NERUDA [Videoposnetek] / dirigida por Pablo Larraín ; escrita por Guillermo Calderón ; director de fotografía Sergio Armstrong ; musica original Federico Jusid. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2017. - 1 video DVD (107 min, 36 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4698584/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Podnapisi v slov. Dialogi v špan., delno tudi v franc. - Posneto 2016. - Produkcija: Funny Balloons itd. - Verze iz "To noč lahko pišem" prepesnil Aleš Šteger, verze iz "Macchu Picchu XII." prepesnil Miroslav Košuta. - Igrajo: Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal, Mercedes Morán, Emilio Gutiérrez Caba, Diego Muñoz, Alejandro Goic, Pablo Derqui itd. - Za odrasle
a) Neruda, Pablo (1904-1973) - Biografski film - Video DVD-ji b) Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) Argentinski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji d) Francoski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji e) Španski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji f) Ameriški igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji g) filmska drama h) drama i) biografska drama j) koprodukcija

791.227(83+82+44+460+73)(086.82)
791.221.4(83+82+44+460+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113327454

322.
        OFFICE Christmas party [Videoposnetek] = Božična žurka v pisarni / music by Theodore Shapiro ; director of photography Jeff Cutter ; screenplay by Justin Malen and Laura Solon and Dan Mazer ; directed by Will Speck & Josh Gordon. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 101 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1711525/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bluegrass Films itd. - Q 1387. - Igrajo: Jason Bateman, Olivia Munn, T. J. Miller, Jillian Bell, Vanessa Bayer, Courtney B. Vance, Rob Corddry, Kate McKinnon, Jennifer Aniston itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) božič

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113132126

323.
        PATERSON [Videoposnetek] / written and directed by Jim Jarmusch ; director of photography Frederick Elmes ; music by Sqürl ; prevedla Diana Grden Jenko. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5247022/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Inkjet itd. - Posneto 2016. - Igrajo: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Barry Shabaka Henley, Cliff Smith, Chasten Harmon, William Jackson Harper, Masatoshi Nagase itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) koprodukcija

791.221.4(73+44+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113257566

324.
        POIROT. The clocks [Videoposnetek] : [season 12, DVD 1] = Poirot. Skrivnostne ure / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Stewart Harcourt ; director Charles Palmer ; composer Christian Henson ; director of photography Peter Greenhalgh. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0981209/?ref_=ttep_ep3 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2009. - S12D1. - Igrajo: David Suchet, Frances Barber, Stephen Boxer, Tom Burke, Phil Daniels, Beatie Edney, Guy Henry itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260126

325.
        POIROT. Hallowe'en party [Videoposnetek] : [season 12, DVD 2] = Poirot. Zabava na noč čarovnic / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Mark Gatiss ; director Charles Palmer ; composer Christian Henson ; director of photography Cinders Forshaw ; prevod in priredba Helena Valentinčič. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1535120/?ref_=ttep_ep2 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Nasl. na embalaži: Zgodilo se je na noč čarovnic. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2010. - S12D2. - Igrajo: David Suchet, Amelia Bullmore, Paola Dionisotti, Deborah Findlay, Ian Hallard, Georgia King, Phyllida Law itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260382

326.
        POIROT. Murder on the Orient Express [Videoposnetek] : [season 12, DVD 3] = Poirot. Umor v Orient ekspresu / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Stewart Harcourt ; director Philip Martin ; composer Christian Henson ; director of photography Alan Almond ; prevod in priredba Helena Valentinčič. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1554113/?ref_=ttep_ep3 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Nasl. na embalaži: Umor na Orient expressu. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2010. - S12D3. - Igrajo: David Suchet, Eileen Atkins, Hugh Bonneville, Jessica Chastain, Marie-Josée Croze, Serge Hazanavicius, Toby Jones, Susanne Lothar, Joseph Mawle itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113260638

327.
        POIROT. Three act tragedy [Videoposnetek] : [season 12, DVD 4] = Poirot. Tragedija v treh dejanjih / based on the novel by Agatha Christie ; screenplay Nick Dear ; director Ashley Pearce ; composer Christian Henson ; director of photography Peter Greenhalgh. - Ljubljana : Video art, 2008 [i. e. 2016]. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1469899/?ref_=ttep_ep1 - predstavitev serije. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Dodatek k nasl. z DVD-ja. - Produkcija: ITV Studios itd. - Posneto 2009. - S12D4. - Igrajo: David Suchet, Jane Asher, Kate Ashfield, Suzanne Bertish, Anna Carteret, Art Malik, Martin Shaw itd.
a) Angleški igrani filmi - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) detektivka d) evropski igrani filmi

791.221.5(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113259614

328.
        PROMISED land [Videoposnetek] = Obljubljena dežela / music by Danny Elfman ; director of photography Linus Sandgren ; story by Dave Eggers ; screenplay by John Krasinski & Matt Damon ; directed by Gus Van Sant ; prevedel Sašo Markovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2017. - 1 video DVD (ca102 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2091473/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Sunday night/Pearl Street/Media Farm. - Posneto 2012. - Igrajo: Matt Damon, John Krasinski, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, Titus Welliver, Terry Kinney, Tim Guinee, Lucas Black, Hal Holbrook itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113211998

329.
        QUAND on a 17 ans [Videoposnetek] = Ko imaš 17 let / un film de André Téchiné ; scénario et dialogues Céline Sciamma, André Téchiné ; image Julien Hirsch ; musique originale Alexis Rault ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 116 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4331970/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Fidélité Films itd. - Igrajo: Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Francoski filmi - Filmska drama - Igrani filmi b) DVD c) evropski filmi d) mladinski filmi e) mladina f) odraščanje g) adolescenca h) v filmu

791.221.4(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 289580288

330.
        TO mikro psari [Videoposnetek] = Stratos / režija Yannis Economides ; scenarij Yannis Economides ... [et al.] ; fotografija Dimitris Katsaitis ; glasba Babis Papadopoulos. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (132 min, 43 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3259474/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Faliro House itd. - Posneto 2014. - Igrajo: Vangelis Mourikis, Petros Zervos, Vicky Papadopoulou, Yannis Tsortekis itd. - Za odrasle
a) Grški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji c) Ciprski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji d) kriminalka e) kriminalna drama f) evropski igrani filmi g) koprodukcija

791.221.5(495+430+564.3)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113376350

331.
        TONI Erdmann [Videoposnetek] / Buch und Regie Maren Ade ; Kamera Patrick Orth ; prevedla Petra Jenko. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 156 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4048272/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Coop99 Filmproduktion itd. - Igrajo: Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Thrystan Püetter, Ingrid Bisu, Hadewych Minis, Lucy Russell itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (režiser)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji c) Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji d) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji e) drama f) komedija g) koprodukcija h) evropski igrani filmi

791.221.4(430+436+494+498)(086.82)
791.221.2(430+436+494+498)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113156190

332.
        TRUTH [Videoposnetek] = [Resnica] / directed, screenplay by James Vanderbilt ; based on the book Truth and duty: the press, the president, and the privilege of power by Mary Mapes ; director of photography Mandy Walker ; music by Brian Tyler. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 120 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3859076/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto po resničnih dogodkih. - Produkcija: Blue Lake Media Fund itd. - Posneto 2015. - Q 1247. - Igrajo: Cate Blanchett, Robert Redford, Topher Grace, Elisabeth Moss, Bruce Greenwood, Stacy Keach, John Benjamin Hickey, Dermot Mulroney, Dennis Quaid, David Lyons, Rachael Blake, Andrew McFarlane, Natalie Saleeba, Connor Burke itd.
a) Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) biografski film e) biografska drama f) raziskovalno novinarstvo g) koprodukcija

791.221.4(94+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111187038

333.
        UN etaj mai jos [Videoposnetek] = Spodnje nadstropje / regia Radu Muntean ; scenariul Alexandru Baciu, Radu Muntean, Rǎzvan Rǎdulescu ; imaginea Tudor Lucaciu ; sound design Electric Brother ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (89 min, 25 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4620316/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v romun. - Posneto 2015. - Produkcija: Les Films de l'Apres-Midi itd. - Igrajo: Teodor Corban, Iulian Postelnicu, Oxana Moravec, Ionuţ Bora, Tatiana Iekel, Adrian Vǎncicǎ, Maria Popistaşu, Ioana Flora, Vlad Ivanov itd. - Za odrasle
a) Romunski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji d) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji e) drama f) kriminalna drama g) evropski igrani filmi h) koprodukcija

791.221.4(498+44+485+430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113375838

334.
        VICTORIA [Videoposnetek] / Kamera Sturla Brandth Grøvlen ; Regie Sebastian Schipper ; Story Sebastian Schipper und Olivia Neergaard-Holm und Eike Frederik Schulz ; Musik Nils Frahm ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (ca 138 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4226388/?ref_=fn_al_tt_2 - predstavitev filma. - Dialogi v nem., angl., podnapisi v slov. - Produkcija: Monkeyboy itd. - Posneto 2015. - Igrajo: André M. Hennicke, Max Mauff, Burak Yigit, Franz Rogowski, Frederick Lau, Laia Costa itd. - Za odrasleZa starejšo mladino in odrasle. - Berlin, 2015 (režiser, snemalec)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) kriminalni film d) kriminalka e) kriminalna drama f) evropski igrani filmi

791.221.4(430)(086.82)
791.221.5(430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112535646

335.
VIERUNDZWANZIG
        24 Wochen [Videoposnetek] = 24 tednov / ein Film von Anne Zohra Berrached ; Drehbuchautor Carl Gerber, co-autorin Anne Zohra Berrached ; Bildgestaltung Friede Clausz ; musik-supervision and komposition Jasmin Reuter ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (98 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5369484/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v nem. - Posneto 2016. - Produkcija: Zero One Film itd. - Igrajo: Julia Jentsch, Bjarne Mädel, Johanna Gastdorf, Emilia Pieske, Maria Dragus, Mila Bruk, Sabine Wolf, Karina Plachetka itd. - Za odrasle. - Berlin, 2016 (režiserka)
a) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(430)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113375582

336.
        The WARRIORS gate [Videoposnetek] = Bojevnikova vrata / directed by Matthias Hoene ; written by Luc Besson & Robert Mark Kamen ; director of photography Maxime Alexandre ; original score Klaus Badelt. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4652532/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Fundamental Films itd. - Posneto 2016. - Q 1395. - Igrajo: Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista, Sienna Guillory, Uriah Shelton, Francis Ng itd.
a) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Kamboški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) pustolovski film e) fantazijski film f) fantastični film g) koprodukcija

791.221.7(44+510+596)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113225822

337.
        WILD oats [Videoposnetek] = Naključne bogatašinje / directed by Andy Tennant ; screenplay by Claudia Myers & Gary Kanew ; story by Gary Kanew ; director of photography José Luis Alcaine ; music by George Fenton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1655461/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov., srb. in alb. - Posneto 2015. - Produkcija: Wild Oats Canarias itd. - Q 1396. - Igrajo: Shirley MacLaine, Jessica Lange, Billy Connolly, Santiago Segura, Howard Hesseman, Matt Walsh, Jay Hayden, Rebecca Da Costa, Demi Moore itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) pustolovska komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113281886


R RISANKE


338.
        BALERINA in Viktor [Videoposnetek] = Ballerina / a film by Eric Summer and Eric Warin ; based on an idea by Eric Summer ; based on a story by Eric Summer, Laurent Zeitoun ; screenplay by Carol Noble, Laurenz Zeitoun, Eric Summer ; director of photography Jericca Cleland ; music by Klaus Badelt ; prevod in režija dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2261287/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Quad, Main Journey and Caramel Films itd. - SQBB1392. - Glasovi v slov.: Tina Ogrin, Aleksander Golja, Maja Pušič, Mirko Medved, Emanuela Montanič, Katja Ogrin, Sašo Prešeren, Peter Urbanc in Nikola Sekulović
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) kanadski animirani filmi f) francoski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113226846

339.
        ČAROVNIJA spečega zmaja [Videoposnetek] = The dragon spell / director Manuk Depoyan ; screenplay writer Olena Shulga ; based on a script Serniy Gavrilov ; composer Serniy Krutsenko ; režija in prevod dialogov Aleksander Golja. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (82 min, 58 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5954304/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Panama Grand Prix. itd. - Posneto 2016. - SQBB1411. - Glasovi v slov.: Tina Ogrin, Aleksander Golja, Mirko Medved, Katja Ogrin in Sašo Prešeren. - Za otroke od 4. do 9. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ukrajinski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113381470

340.
        DIVJA brata Kratt. DVD 1, Krokodilja mama [Videoposnetek] = Wild Kratts. Mom of a croc / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Kit in ligenj = Whale of a squid
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22388533

341.
        DIVJA brata Kratt. DVD 2, Potovanje metuljarja xt [Videoposnetek] = Wild Kratts. Voyage of the butterfflier xt / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Iskalci medu = Honey seekers
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22388789

342.
        DIVJA brata Kratt. DVD 3, Lovljenje ostriža [Videoposnetek] = Wild Kratts. Bass class / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Kresničke = Fireflies
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389045

343.
        DIVJA brata Kratt. DVD 4, Polet kuščarja [Videoposnetek] = Wild Kratts. Flight of the draco / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Skrivnost migajočih črvov = Mystery of the squirmy wormy
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389301

344.
        DIVJA brata Kratt. DVD 5, Hobotnica divjih bratov Kratt [Videoposnetek] = Wild Kratts. Octopus Wildkratticus / created by Martin Kratt, Chris Kratt ; written, directed by Chris Kratt ; music by Pure West. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 44 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1807859/ - predstavitev serije. - Nasl. z video DVD-ja. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Kratt brothers Company itd., slov. produkcija: ProPlus. - Posneto 2010. - Izvedba pesmi v slov.: Studio 88. - Vsebuje tudi: Sprehod po mokri strani = Walk on the wetside
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) animirani filmi e) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22389557

345.
        The LEGO Batman movie [Videoposnetek] = Lego Batman film / directed by Chris McKay ; screenplay by Seth Grahame-Smith ... [et al.] ; story by Seth Grahame-Smith ; Batman created by Bob Kane with Bill Finger ; Superman created by Jerry Siegel and Joe Shuster ; music by Lorne Balfe ; prevod Vesna Žagar. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (100 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4116284/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv., angl. in hebr., podnapisi v slov., hrv., angl. za slušno prizadete, hebr. in polj. - Produkcija: Lin Pictures itd. - Posneto 2017. - DVDWB0838. - Glasovi v angl.: Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario Dawson, Ralph Fiennes itd.; glasovi v slov.: Klemen Slakonja, Domen Valič, Kristijan Ostanek, Maja Martina Merljak, Marjan Bunič itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 10. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi f) danski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113388638

346.
        SING [Videoposnetek] = Zapoj / written & directed by Garth Jennings ; original score by Joby Talbot ; [režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner]. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (103 min, 29 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3470600/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv. itd. - Posneto 2016. - Produkcija: Chris Meledandri itd. - DVDUP0430. - 74869/L (na DVD-ju). - Glasovi (v angl.): Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton, Tori Kelly, Jennifer Saunders itd. - Glasovi v slov.: Aljaž Jovanović, Ajda Smrekar, Goran Hrvaćanin, Miha Rodman, Lija Pečnikar, Gorazd Žilavec, Vesna Slapar itd. (podatki z interneta). - Za otroke od 6. do 12. leta (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113307998

347.
        The SNOW queen 3. Fire and ice [Videoposnetek] = Snežna kraljica 3. Ogenj in led / director of photography, directed by Aleksey Tsitsilin ; screenplay by Aleksey Zamyslov ... [et al.] ; music by Fabrizio Mancinelli. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4685554/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Izv. stv. nasl.: Snežnaja koroleva 3, Ogon i led. - Sinhronizacija v angl., hrv., slov. in srb. Podnapisi v alb. - Posneto 2016. - Produkcija: Wizart Animation. - SQBB1399
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) otroški risani filmi d) risani filmi za otroke e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) ruski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1113287774

348.
        TELEBAJSKI. Mehurčki [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1657

Vsebuje tudi:
Glasbena skrinjica
Luže
Zbudi se
Vetroven dan
Zadeni me
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13422366

349.
        TELEBAJSKI. Prijateljstva [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1656

Vsebuje tudi:
Zalivalka
Gor in dol
Najljubše stvari
Dojenčki
Skrivalnice
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13424414

350.
        TELEBAJSKI. Ringa raja [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1658

Vsebuje tudi:
Blatne stopinje
Skoči, žoga
Nova igrača
Poj pesem
Umazana zabava
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13423646

351.
        TELEBAJSKI. Snežna kepa [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay, Laurence Blythe ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1660

Vsebuje tudi:
Pakiranje
Številka štiri
Letimo
Pipe
Zabava
a) lutkovni filmi b) animirani filmi za otroke c) lutkovni filmi za otroke d) otroški risani filmi e) risani filmi za otroke f) otroški lutkovni filmi g) animirani filmi h) otroški animirani filmi i) risani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13424158

352.
        TELEBAJSKI. Veliki ples [Videoposnetek] / written by Catherine Williams ; music by Richard Webb and Matt Katz ; director of photography Simon Reay, Laurence Blythe ; directed by Jack Jameson, Richard Bradley. - Ljubljana : Video art, 2017. - 1 video DVD (ca 72 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Izv. stv. nasl.: Teletubbies. - Produkcija: Machame itd. - Posneto 2015. - VA-1659

Vsebuje tudi:
Smešne hrenovke
Rdeča
Odsevi
Vožnja z vlakom
Le počakaj!
a) lutkovni filmi b) lutkovni filmi za otroke c) otroški lutkovni filmi d) animirani filmi e) animirani filmi za otroke f) otroški animirani filmi g) risani filmi h) otroški risani filmi i) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 13423902


NASLOVNO KAZALO


 • 24 tednov 335


 • Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom 255
 • Agencija za človeške vire 124
 • Alica v nori deželi 146
 • Angleško-slovenski slikovni besednjak 109
 • Arrival 289
 • Artur 207
 • Asasinov nazor 290
 • Assassin's creed 290
 • Asterix pri Belgih 274
 • The autopsy of Jane Doe 291


 • Babuškin kovček 171
 • Bad Santa 2 292
 • Bahamski dokument 162
 • Balerina in Viktor 338
 • Ballerina 338
 • The Beatles 293
 • Belgica 294
 • Belo pismo 123
 • Beseda kakor svet 233
 • Big educolor blocks 70
 • Bilten 5
 • Biologija 1 52
 • Biti mama 28
 • Black rain 295
 • Bližnjica do nemškega besedišča 122
 • Bodi pripravljen 107
 • Bogata in uboga mišica 253
 • Bojevnik 1
 • Bojevnikova vrata 336
 • Boris Pahor 285
 • Božična žurka v pisarni 322
 • Brezsrčni vojvoda 155


 • Café society 296
 • Camino de Santiago 204
 • Captain Fantastic 297
 • Cementni vrt 177
 • Cezarjev papirus 266
 • Cirkus treh vetrov 268
 • Copatarska pravljica 239
 • Cvrček na ognjišču 143


 • Čarovnica v gozdu 212
 • Čarovnija spečega zmaja 339
 • Čemaž 77
 • Čipkaste vezi 87
 • Čisto vsaka stvar 198
 • Črna skala, belo mesto 183
 • Črni angel 153
 • Črni dež 295
 • Črno jezero 152
 • Čudovita živalska pustolovščina 54
 • Čuječnost in vzgoja 22
 • Čuječnost za zaskrbljene 17


 • Darilo 224
 • Dekle za en mesec. Julij, avgust, september 137
 • Le dernier loup 312
 • Deskarka z dušo 282
 • Destino 310
 • Dežela La La 311
 • Diaz 298
 • Dicionário esloveno-brasileiro 112
 • Dimensions of contemporary learning environments 43
 • Diplomacija 299
 • Diplomatie 299
 • Divja brata Kratt. DVD 1, Krokodilja mama. Mom of a croc 340
 • Divja brata Kratt. DVD 2, Potovanje metuljarja xt. Voyage of the butterfflier xt 341
 • Divja brata Kratt. DVD 3, Lovljenje ostriža. Bass class 342
 • Divja brata Kratt. DVD 4, Polet kuščarja. Flight of the draco 343
 • Divja brata Kratt. DVD 5, Hobotnica divjih bratov Kratt. Octopus Wildkratticus 344
 • Domina 154
 • Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub 279
 • The dragon spell 339
 • Družbena odgovornost 36
 • Dublineska 195


 • Esej na maturi 2018 117
 • Etika živali 10


 • The fairytale of Luna 248
 • Fifty shades darker 300
 • Fist fight 301
 • Forushande 302
 • Free state of Jones 303
 • La French 304
 • Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji 286


 • Gaudeamus 133
 • Glas v vetru 188
 • Glasbila v rokah nagajivih škratov 234
 • Glej in se čudi 3
 • Glina za tisoč in eno bolezen 66
 • Globoko ukoreninjen 32
 • Gold 305
 • Gospodov glas 170
 • Grafični in medijski procesi 78
 • Gramoz 173
 • Grdi raček 100
 • Grivarjevi otroci 265


 • Happy hoppy 110
 • Harry Potter. Kamen modrosti 264
 • Hildegarda iz Bingna 61
 • Himalaja 306
 • Himallaya 306
 • Hiša na prodaj 166


 • I, Daniel Blake 307
 • In the garden 259
 • The infiltrator 308
 • Infiltrator 308
 • Interpretacija sanj za srečno življenje 25
 • Iskalci medu 341
 • Izgnanstvo 156
 • Izlet mrtvih deklet 190


 • Janis 309
 • Janis Joplin 309
 • Jaz, Daniel Blake 307
 • Jaz, poti do čustvene razbremenitve in kvalitetnega sobivanja 20
 • Jedilnik ljubiteljic čokolade. [Knj. 2] 176
 • Julieta 310


 • Kaj nam omogoča živeti 27
 • Kako najti moč za samopomoč? 14
 • Kako so volku ostrigli brke 253
 • Kako živeti sto let 56
 • Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline 277
 • Kapitan Fantastični 297
 • Karma in njena preobrazba 12
 • Karol Glaser 119
 • Kavarniška gospoda 296
 • Kit in ligenj 340
 • Kitov vrt 249
 • Kle se špeglajte 205
 • Knjiga o Baltimorskih 216
 • Ko črički jokajo 175
 • Ko imaš 17 let 329
 • Ko se Neža zaljubi 269
 • Kresničke 342
 • Krvavi denar 148
 • Kuhajmo za družino 73


 • La La Land 311
 • Lang tu teng 312
 • Lang tuteng 312
 • Le pogum! 57
 • Lego Batman film 345
 • The Lego Batman movie 345
 • Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz 122
 • LinA 202
 • Ljubezen na terapiji 18
 • Ljubezen pod jadri 142
 • Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo 59
 • Ljubo življenje, naj se začne :) 193
 • Lo and behold 3
 • Lösungsschlüssel 122
 • Lunine mene 24
 • Luža v čevlju 262


 • Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev 251
 • Madžarščina 114
 • Magična filozofija Aleistra Crowleya 26
 • Mala knjiga energijske medicine 58
 • Mali plac 225
 • Das Märchen von Luna 248
 • Marelični poljubi 196
 • Marguerite 313
 • Marseillska naveza 304
 • Marsovčki na počitnicah 217
 • Materialna kultura 29
 • Max Steel 314
 • Mein Hund 247
 • Melem 88
 • Metodično oblikovanje učnih tem 40
 • Mi perro 247
 • Middle school 315
 • Mila 168
 • Miles ahead 316
 • Miles Davis 316
 • Ministarstvo ljubavi 317
 • Ministrstvo ljubezni 317
 • Il mio cane 247
 • Misija Arktika 288
 • Mladi bogataš 145
 • Mladinski klasiki 111
 • Močno me objemi 13
 • Moj dedek 229
 • Moj pes 247
 • Moje srečanje s sindromom Guillain-Barré 64
 • Mon chien 247
 • A monster calls 318
 • Motiv 139
 • Muca Copatarica 238
 • Muca Mija in čudežna rastlina 230
 • Muca Mija in rojstni dan 231
 • Mulčki. Dobro je imeti prijatelje 273
 • Mulčki. Te lahko objamem 246
 • Musaraňas 319
 • My dog 247


 • Na noge! 283
 • Na potovanju po galaksiji 254
 • Na robu zakona 151
 • Naključne bogatašinje 337
 • Nakup, varstvo in prodaja avtorskih pravic 79
 • Naredi sam za svojega psa 72
 • Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2011) 121
 • Ne boj se! 206
 • The Neon demon 320
 • Neonski demon 320
 • Nerešeni primeri 84
 • Neruda 321
 • Nevesta 150
 • Neznankino pismo 199
 • Nikoli ne drezaj spečega lahkoživca 159
 • Nizozemščina 118
 • Njuni štirje možje 191
 • Norveška 275
 • Nova priložnost 138


 • O gozdnem škratku in še kaj --- 130
 • O Indijcu, ki se je s kolesom peljal vse do Švedske, da bi tam znova našel svojo veliko ljubezen 132
 • O muci, ki je imela vzeti peska 253
 • O prašičku, ki ni hotel sam domov 253
 • O rusici, ki je pregnala grdinico iz lisičje hišice 253
 • O slončici, ki bi rada zaspala 221
 • O tiraniji 35
 • O zmaju, ki je pohrustal grde misli 228
 • Obdukcija neznanke 291
 • Običaji, navade in verovanja na Madagaskarju 47
 • Objemčki z očkom 213
 • Oblike v oblakih. Slovnične preglednice 113
 • Obljubljena dežela 328
 • Od prvih oglasov do interneta 80
 • Odkrij svojo usodo 21
 • Office Christmas party 322
 • Ogenj ljubezni 203
 • Oho, čigav kakec pa je to? 245
 • Opazovanje sebe. Del 1, Navodila za temeljno duhovno prakso 19
 • Operasjon Arktis 288
 • Orožje, uši in svoboda 208
 • Osebno 140
 • Osemdeseta o osemdesetih 30
 • Ostanki poletja 256
 • Otilija na morju 272
 • Otrok sonca 210


 • Paradajz 76
 • Pastirci 265
 • Paterson 323
 • Pesem za Sinin džan 185
 • Petdeset odtenkov teme 300
 • Peter in čudežni rdeči kos Janez 270
 • 550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično 42
 • Plameni poželenja 164
 • Po sledi Merkurja 86
 • Poirot 324, 325, 326, 327
 • Poirot. The clocks. Skrivnostne ure 324
 • Poirot. Hallowe'en party. Zabava na noč čarovnic 325
 • Poirot. Murder on the Orient Express. Umor v Orient ekspresu 326
 • Poirot. Three act tragedy. Tragedija v treh dejanjih 327
 • Pokvarjeni Božiček 2 292
 • Polonca in leteči krožnik 239
 • Pomladni dan 169
 • Popotovanje k sreči 105
 • Poredna mucka in striček Pepi 214
 • Portret srečnega človeka 85
 • Post in celostna hrana človeka 55
 • Potepi po Sloveniji 278
 • Pozabljene pomladi 167
 • Pozor, huda babica! 211
 • Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo 38
 • Praslovenščina - Adamov jezik 108
 • Pravi prijatelj 240
 • Pravi zaklad 131
 • Pravljica o Luni 248
 • Pravljičarna kapitana Maria 271
 • Prebujeni milijonar 81
 • Premalo mrtev 158
 • Prezrte stročnice 74
 • Pridiga o padcu Rima 144
 • Prihod 289
 • Prijateljstvo je najboljše zdravilo 68
 • Prikazni ne potrkajo na vrata 215
 • Principi kuhanja 75
 • Priporočila Direktorata za vrtce in šole Republike Slovenije o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole 44
 • Priročnik za skavtske voditelje 106
 • Priročnik za spletno previdnost 6
 • Procesi v tehnologijah varstva okolja 71
 • Promised land 328
 • Pronto 310
 • Prva dama 184
 • Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje 65


 • Quand on a 17 ans 329


 • Razsežnosti sodobnih učnih okolij 43
 • Rdeča prašna cesta 284
 • Rdečelaska 182
 • [Resnica] 332
 • Rešitve 122
 • Robocar Poli. 1, Reševalna ekipa mesta Metla 241
 • Robocar Poli. 2, Novi prijatelji 242
 • Robocar Poli. 3, Tehnični pregled 243
 • Robocar Poli. 4, Zaupaj prijateljem 244
 • Rock me 91


 • Samo ljubezen 261
 • Sedem minut čez polnoč 318
 • Sedem pisem iz Pariza 194
 • Sedma funkcija jezika 135
 • Seks v svetu narave 53
 • SI robotika 4
 • Silencio 310
 • Sing 346
 • Sivi volk na pikniku 220
 • Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah 253
 • Skladbe za male škrate 94, 95, 96, 97, 98
 • Skrivnost migajočih črvov 343
 • Skrivnostni gozd 235
 • Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji 51
 • Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi 34
 • Slovenologija 201
 • Slovenske folklorne pripovedi, pregovori, zbadljivke in šaljivke 48
 • Slovensko - ameriški odnosi 33
 • Slovensko-brazilski slovar 112
 • Slovensko-madžarski slikovni slovar 115
 • Slovensko-ruski slikovni slovar 116
 • Slovenščina na ustni maturi 2018 120
 • Smetarski gusar 267
 • Snežna kraljica 3 347
 • The snow queen 3. Fire and ice. Ogenj in led 347
 • Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini 83
 • Spodnje nadstropje 333
 • Sprehod po mokri strani 344
 • Spreminjamo sebe, spreminjamo svet 16
 • Srčna joga 62
 • Sre[!]nja šola 315
 • Starec in jaz 192
 • Stari avto 232
 • Staroverstvo in staroverci 49
 • Stratos 330
 • Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica 41
 • Sulica 197


 • Šah 103
 • Ščurki 180
 • Šibke točke 89
 • Škratovile udomačijo samoroga 237
 • Šlagerji 125
 • Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja 45
 • Švrk in reševanje na pasji akademiji 223


 • Tek na mestu 31
 • Telebajski. Mehurčki 348
 • Telebajski. Prijateljstva 349
 • Telebajski. Ringa raja 350
 • Telebajski. Snežna kepa 351
 • Telebajski. Veliki ples 352
 • Telesna zmogljivost za boljše zdravje in počutje 69
 • Temeljni vidiki osebnosti 7
 • 1204 dni teme 209
 • Tisti dan 127
 • Tito 280
 • Tjan dobi novega prijatelja 236
 • To mikro psari 330
 • Toni Erdmann 331
 • Totalna revolucija 93
 • Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem 218
 • Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč 219
 • Tracing Mercury 86
 • Trgovski potnik 302
 • 13 257
 • Truth 332
 • Turčija 276
 • Turška strast 149
 • Tvoja do torka 136


 • U srčanom džepu 126
 • Ubežni delci 178
 • Udari kot dedec 301
 • Ujemite paža 222
 • Ujetnica poželenja 172
 • Um, telo, dojenček 8
 • Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha 99
 • Un etaj mai jos 333
 • Upornik neodvisne države Jones 303
 • Ura je na morje šla 90
 • Usoda kraljevine Tearling 160
 • Ustvarjalno recikliranje 46


 • V rovkinem gnezdu 319
 • V srčnem žepu 126
 • Vadba za možgane. Trdi orehi za bistre glave 101
 • Vadba za možgane. Zapletene uganke 102
 • Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju 67
 • Veliki pohod 165
 • Verjemi v svoje sanje 226
 • Vesolje zgodb 2
 • Victoria 334
 • 24 Wochen 335
 • Vodnik po otoku 163
 • Vodnik po razstavnih geoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije 50
 • Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode 60
 • Volčji totem 312
 • Vprašanja iz kopalnice 63
 • Vrata nepovrata. Knj. 3, Bivališča duš 181
 • Vražja Liza 187
 • Vrhovi 92
 • Vsakdanje geometrije 128
 • Vse moje Amerike 161
 • Vse-stvar-je 129
 • Vsi moji bivši 141
 • Vso srečo! 9
 • Vzgojni načrt v šoli 44


 • Warrior 1
 • The warriors gate 336
 • We can help! 263
 • Wild Kratts 340, 341, 342, 343, 344
 • Wild oats 337


 • Z morjem na ti 82
 • Začetki in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe 104
 • Zadnja želja 134
 • Zajec dela za lisico 253
 • Zakaj so ponoči vse mačke črne 239
 • Zamrznjene besede 200
 • Zapoj 346
 • Zasledovalke sreče 15
 • Zaslužek na internetu za začetnike 37
 • Zaščitnik 174
 • Zbiralec podob 227
 • Zdaj! 23
 • Zgodbe Svetega pisma 287
 • Zgodilo se je nekega poletja 157
 • Zimski poljub 179
 • Zlato 305
 • Zmagovita ljubezen 281
 • Zmaj s srcem 258
 • Zrak za zajtrk 260
 • Zrela za ljubezen 147
 • Zverinice, pozdravljene! 253
 • Zvezde usode 189
 • Zvezdogelca 252


 • Ženin na preizkušnji 186
 • Živalska olimpijada 250
 • Živeti s ciljem 11
 • Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše 39

IMENSKO KAZALO


 • Abdalla, Khalid (1980-, igralec) 290
 • Adams, Amy (igralec) 289
 • Ade, Maren (scenarist, režiser) 331
 • Aerts, Stef (igralec) 294
 • Afshar, Tessa 131
 • Ajdič, Matic (izvajalec) 92
 • Ajduković, Elza (prevajalec) 250
 • Alcaine, José Luis (fotograf) 337
 • Alexandre, Maxime (fotograf) 336
 • Alexie, Sherman (1966-) 255
 • Ali, Mahershala (igralec) 303
 • Alidoosti, Taraneh (izvajalec) 302
 • Allen, Marc (avtor dodatnega besedila) 23
 • Allen, Woody (1935-, scenarist, režiser) 296
 • Almodóvar, Pedro (režiser, scenarist) 310
 • Almond, Alan (fotograf) 326
 • Alonso, Silvia (1989-, izvajalec) 319
 • Altman, Bruce (izvajalec) 300
 • Amalietti, Peter 108
 • Amathieu, Michel (fotograf) 299
 • Ambrožič, Jerneja (avtor) 52
 • Amorós, Ángel (fotograf) 319
 • Anaya, Elena (1975-, izvajalec) 308
 • Andersen, Hans Christian (1805-1875, bibliografski predhodnik) 100
 • Andersson, Per J. 132
 • Andrés, Juanfer (režiser, scenarist) 319
 • Aniston, Jennifer (izvajalec) 322
 • Annaud, Jean-Jacques (režiser) 312
 • Antonsen, Kaisa (igralec) 288
 • Anželj, Stana (prevajalec) 211
 • Anžlovar, Petra (1975-, prevajalec) 132
 • Arestrup, Niels (izvajalec) 299
 • Arkapaw, Adam (fotograf) 290
 • Arko, Andrej 133
 • Armstrong, Sergio (fotograf) 321
 • Arnaut Bersan, Tina (prevajalec) 247
 • Arnett, Will (izvajalec) 345
 • Arnold, Thomas (1971-, izvajalec) 299
 • Asher, Jane (izvajalec) 327
 • Ashfield, Kate (1972-, izvajalec) 327
 • Ashley, Kristen 134
 • Atanasovski, Vasko 88
 • Atkins, Eileen (1934-, izvajalec) 326
 • Aubrey, Juliet (1966-, izvajalec) 308
 • Avsec, Andreja 7


 • Babšek, Barbara (prevajalec) 27
 • Bach, Tamara 256
 • Baciu, Alexandru (scenarist) 333
 • Badelt, Klaus (1967-, skladatelj) 336, 338
 • Baden-Powell of Gilwell, Robert Stephenson Smyth (baron) 105, 106
 • Bahovec, Igor (avtor dodatnega besedila) 32
 • Baigelman, Steven (scenarist) 316
 • Bajd, Tadej (recenzent) 4
 • Bajec, Anton (1897-1985, prevajalec) 143
 • Bakan, Anja (prevajalec) 165, 179
 • Bakan, Branko (1976-, fotograf) 107
 • Balfe, Lorne (1976-, skladatelj) 345
 • Bang, Carolina (1985-, izvajalec) 319
 • Barbarič, Nada (avtor) 117
 • Barber, Frances (1958-, izvajalec) 324
 • Barbusca, Thomas (izvajalec) 315
 • Barič, Ana (prevajalec) 272
 • Bartfield, Noah (izvajalec) 92
 • Bartol, Nina 72
 • Basinger, Kim (1953-, izvajalec) 300
 • Basso, Annalise (igralec) 297
 • Bašić, Nino (avtor) 5
 • Bateman, Jason (izvajalec) 322
 • Bates, Kathy (1948-, izvajalec) 292
 • Bauman, Gregor (1970-, avtor dodatnega besedila, urednik) 124
 • Bautista, Dave (izvajalec) 336
 • Bayer, Vanessa (izvajalec) 322
 • The Beatles (glasbena skupina) (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, intervjuvanec, izvajalec) 293
 • Beguš, Ines (kartograf) 49
 • Beláňová, Janka 110
 • Bell, Jillian (izvajalec) 301, 322
 • Bello, Maria (1967-, izvajalec) 314
 • Bensi, Danny (skladatelj) 291
 • Berce, Karin (ilustrator) 226, 228, 251, 254, 269
 • Berden, Barbara Patrizia 123
 • Berg, Amy J. (režiser, scenarist) 309
 • Berk, Sheryl (avtor) 282
 • Berlin, Jeannie (izvajalec) 296
 • Bernik, Jernej (dr. med. 1987-, avtor dodatnega besedila) 105
 • Berrached, Anne Zohra (režiser, scenarist) 335
 • Berry, Christopher (igralec) 303
 • Bertalanič, Sonja 55
 • Bertish, Suzanne (izvajalec) 327
 • Besson, Luc (scenarist) 336
 • Bevk, France 265
 • Bilbi 89
 • Binet, Laurent (1972-) 135
 • Bisu, Ingrid (izvajalec) 331
 • Bivic, Tanja (prevajalec) 293
 • Bivic, Teja (prevajalec) 178, 309
 • Bizjak, Katja (1983-, prevajalec) 155
 • Bizjak-Mali, Lilijana (fotograf) 52
 • Bjerknæs, Trond (skladatelj) 288
 • Black, Lucas (1982-, izvajalec) 328
 • Blanchett, Cate (1969-, izvajalec) 332
 • Blatnik, Patricia (avtor) 69
 • Blažej Cirej, Mojca (avtor dodatnega besedila) 193
 • Blažič Klemenc, Andreja (prevajalec) 138
 • Blažič, Milena 111
 • Blokar, Jolanda (prevajalec) 184
 • Blythe, Laurence (fotograf) 351, 352
 • Bobovnik, Nejc (avtor) 277
 • Bobovnik, Nejc (kartograf) 277
 • Bodnárová, Jana (1950-) 257
 • Bøe-Waal, Grethe (režiser, scenarist) 288
 • Bohinc, Rado (1949-) 36
 • Bolotin, Craig (scenarist) 295
 • Bolta, Urban (avtor) 107
 • Bombač, Jaka (prevajalec) 56
 • Bondar, Carin 53
 • Bonilla, Rocio (ilustrator) 215
 • Bonisolli, Barbara (fotograf) 73
 • Bonneville, Hugh (izvajalec) 326
 • Bont, Jan de (fotograf) 295
 • Boonen, Stefan 211
 • Bora, Ionut (igralec) 333
 • Bosschere, Sara De (1972-, igralec) 294
 • Bowman, Brian (izvajalec) 316
 • Bowman, Chris (scenarist) 315
 • Boxer, Stephen (izvajalec) 324
 • Bracken, Ann (psihoterapevtka) 8
 • Bradley, Richard (režiser) 350, 351, 352
 • Braier, Natasha (fotograf) 320
 • Brank, Janez (1979-, urednik, avtor) 5
 • Bratina, Borut (recenzent) 36
 • Bratož, Silva (urednik) 43
 • Bratt, Benjamin (1963-, izvajalec) 308
 • Brdnik, Gregor (ilustrator) 210
 • Brecelj, Marijan (1931-) 112
 • Brener, Josh (izvajalec) 314
 • Bridgers, Sean (1968-, igralec) 303
 • Brišnik, Iztok 258
 • Britell, Nicholas (skladatelj) 303
 • Broch, Nicolai Cleve (igralec) 288
 • Broderick, Marian 212
 • Brojan, Matjaž 279
 • Brown Furman, Ellen (scenarist) 308
 • Brown, Ruby 213
 • Bruel, Nick 214
 • Bruk, Mila (igralec) 335
 • Bucik, Irena (avtor dodatnega besedila) 49
 • Bukovac, Vesna (avtor dodatnega besedila) 55
 • Bulajić, Tanja (prevajalec) 302
 • Bulič, Dragan (avtor dodatnega besedila) 125
 • Bullmore, Amelia (1964-, izvajalec) 325
 • Bundschuh, Rick (avtor) 282
 • Bunič, Marjan (izvajalec) 345
 • Burke, Tom (izvajalec) 324
 • Bybee, Catherine 136


 • Cajnko, Eva (ilustrator) 237
 • Calderón, Guillermo (1971-, scenarist) 321
 • Camp, Bill (igralec) 305
 • Canal, Eulàlia (1963-) 215
 • Capshaw, Kate (izvajalec) 295
 • Capuder, Andrej 200
 • Carabelli, Francesca (ilustrator) 212
 • Cardoni, Jeff (1970-, skladatelj) 315
 • Carell, Steve (1963-, izvajalec) 296
 • Carlan, Audrey 137
 • Carr, Robyn 138
 • Carr, Steve (režiser) 315
 • Carrozzini, Francesco (fotograf) 309
 • Carteret, Anna (izvajalec) 327
 • Castro, Pilar (igralec) 310
 • Cat Power (1972-, pripovedovalec) 309
 • Cedilnik-Gorup, Eva (1973-, avtor) 69
 • Ceglar, Irena 28
 • Cenc, Marija (avtor dodatnega besedila) 130
 • Cera, Michael (izvajalec) 345
 • Cercas, Javier (1962-) 139
 • Cernatič-Gregorič, Anica (avtor dodatnega besedila, kartograf) 49
 • Chao, Mark (izvajalec) 336
 • Chaplin, Geraldine (izvajalec) 318
 • Charney, Noah 201
 • Chastain, Jessica (izvajalec) 326
 • Chazelle, Damien (1985-, scenarist, režiser) 311
 • Cheadle, Don (1964-, scenarist, režiser, izvajalec) 316
 • Chiang, Ted (1967-, bibliografski predhodnik) 289
 • Child, Lee 140
 • Cho, Seong-ha (izvajalec) 306
 • Christie, Agatha (1890-1976, bibliografski predhodnik) 324, 325, 326, 327
 • Cigale, Dejan (1965-, kartograf, fotograf) 277
 • Cikajlo, Imre (recenzent) 4
 • Clausz, Friede (fotograf) 335
 • Claybourne, Anna (avtor) 54
 • Cleland, Jericca (fotograf) 338
 • Cobden, Joe (igralec) 289
 • Colgan, Jenny 141
 • Collage, Bill (scenarist) 290
 • Connolly, Billy (izvajalec) 337
 • Conrad, Didier 266
 • Cooper, Adam (scenarist, scenarist) 290
 • Corban, Teodor (1957-, igralec) 333
 • Corddry, Rob (izvajalec) 322
 • Corinealdi, Emayatzy (izvajalec) 316
 • Cornaro, Luigi (1464-1566) 56
 • Cosier, James (prevajalec povzetka) 277
 • Costa, Laia (igralec) 334
 • Costa, Rebecca Da (izvajalec) 337
 • Cotillard, Marion (1975-, igralec) 290
 • Cox, Brian (1946-, izvajalec) 291
 • Cox, Tony (1958-, izvajalec) 292
 • Cramm, Dagmar von 73
 • Cranston, Bryan (1956-, izvajalec) 308
 • Crnić, Hrvoje (skladatelj) 317
 • Crooks, Shree (2005-, igralec) 297
 • Croos-Müller, Claudia 9, 57
 • Cross, Shauna (scenarist) 292
 • Croze, Marie-Josée (1970-, izvajalec) 326
 • Cuenca, Sofía (scenarist) 319
 • Cuesta, Inma (igralec) 310
 • Cunta, Miljana (avtor dodatnega besedila) 129
 • Cutter, Jeff (fotograf) 322
 • Cvek, Petra (prevajalec) 60


 • Čaušević, Jasmin 142
 • Čebulj, Živa (prevajalec) 144
 • Česnik Korošec, Vesna (prevajalec) 153
 • Činč Juhant, Breda (avtor dodatnega besedila) 50
 • Čoh, Zvonko (ilustrator) 90, 253
 • Čuden, Darko (prevajalec) 261
 • Čuk, Katarina (prevajalec) 13
 • Čušin, Mojca (1969-, prevajalec) 106


 • Ćirović, Lucija (pripovedovalec) 100


 • Dallas Howard, Bryce (igralec) 305
 • Daly, Andy (izvajalec) 315
 • Damon, Matt (scenarist, izvajalec) 328
 • Daniels, Phil (1958-, izvajalec) 324
 • Dawson, Rosario (izvajalec) 345
 • Day, Charlie (izvajalec) 301
 • De Gli Antoni, Mark (skladatelj, izvajalec) 3
 • Dear, Nick (scenarist) 327
 • Debeljak, Dora (1980-, prevajalec) 19
 • Degnan-Veness, Coleen 259
 • Dekleva, Bojan (avtor dodatnega besedila, prevajalec, urednik) 68
 • Delhomme, Benoît (1961-, fotograf) 303
 • Demšar, Mira (prevajalec) 105
 • Depoyan, Manuk (režiser) 339
 • Derqui, Pablo (igralec) 321
 • Deschanel, Caleb (1944-, fotograf) 293
 • DeWitt, Rosemarie (izvajalec) 311, 328
 • DiCarlo, Russell E. (avtor dodatnega besedila) 23
 • Dickens, Charles (1812-1870) 143
 • Dicker, Joël (1985-) 216
 • Dimitrov, Ljudmil (prevajalec) 34
 • Dionisotti, Paola (izvajalec) 325
 • Dirnbek, Jernej (pisec besedila uglasbenih pesmi) 92
 • Divjak, Darja (prevajalec) 158
 • Diwan, Audrey (scenarist) 304
 • Dobrajc, Tina (ilustrator) 286
 • Dobrila, Lorena (prevajalec) 289
 • Dolenc Koce, Jasna (avtor, fotograf) 52
 • Dolenc, Sašo (1973-) 2
 • Dolinar, Igor (fotograf) 50
 • Domar, Alice D. (avtor dodatnega besedila) 8
 • Dondi (avtor) 58
 • Dorfman, Cliff (bibliografski predhodnik) 1
 • Doria, Julia 217
 • Dornan, Jamie (1982-, izvajalec) 300
 • Dorofeeva, Uliana (prevajalec) 247
 • Dou, Shawn (igralec) 312
 • Douglas, Michael (1944-, izvajalec) 295
 • Doutey, Mélanie (izvajalec) 304
 • Dovč, Janez (glasbenik 1980-, izvajalec) 92
 • Dowd, Ann (igralec) 297
 • Dowd, Siobhan (bibliografski predhodnik) 318
 • Dragus, Maria (igralec) 335
 • Dramatično društvo (Ljubljana) 104
 • Dreujou, Jean-Marie (1959-, fotograf) 312
 • Drev, Miriam (prevajalec) 53, 177, 207
 • Driedemy, Joelle (ilustrator) 263
 • Driver, Adam (1983-, izvajalec) 323
 • Drnovšek, Ana (avtor dodatnega besedila) 106
 • Drobnič, Marjeta (prevajalec) 149
 • Druks, Luka (fotograf) 72
 • Duddy, Mary (izvajalec) 291
 • Dujardin, Jean (1972-, izvajalec) 304
 • Dukakis, Olympia (izvajalec) 308
 • Dussollier, André (izvajalec) 299


 • Eckert, Suzana (prevajalec) 141
 • Economides, Yannis (režiser, scenarist) 330
 • Eden, Donna 58
 • Edgerton, Joel (izvajalec) 1
 • Edney, Beatie (izvajalec) 324
 • Edwards, Eric Alan (1953-, fotograf) 301
 • Egart, Darinka P. 218, 219
 • Egerton, Taron (1989-, izvajalec) 346
 • Eggers, Dave (1970-, bibliografski predhodnik) 328
 • Eisenberg, Jesse (1983-, izvajalec) 296
 • Electric Brother (skladatelj) 333
 • Elfman, Danny (skladatelj) 300, 328
 • Elmes, Frederick (fotograf) 323
 • Elswit, Robert (fotograf) 305
 • Emiliani, Lucia 220
 • Engel, Dana (prevajalec) 247, 248
 • Erznožnik, Ajda (ilustrator) 115, 116
 • Everett Scott, Tom (1970-, izvajalec) 311


 • Fanning, Elle (igralec) 320
 • Farahani, Golshifteh (1983-, izvajalec) 323
 • Farhadi, Asghar (1972-, scenarist, režiser) 302
 • Farkaš-Lainščak, Jerneja (avtor) 69
 • Fassbender, Michael (igralec, producent) 290
 • Fast, Julie A. 59
 • Fau, Michel (izvajalec) 313
 • Faura, Oscar (fotograf) 318
 • Fefer, Jernej (avtor) 69
 • Feng, Shaofeng (igralec) 312
 • Fenton, George (skladatelj) 307, 337
 • Ferfila, Bogomil 275, 276
 • Ferrándiz, Elena (ilustrator) 109
 • Ferrari, Jérôme (1968-) 144
 • Ferri, Jean-Yves (avtor) 266
 • Fetih, Jaka (avtor) 69
 • Ficarra, Glenn (bibliografski predhodnik) 292
 • Fiennes, Ralph (izvajalec) 345
 • Fila, Corentin (igralec) 329
 • Filimonova, Tat´jana (1976-, prevajalec) 247
 • Findlay, Deborah (1947-, izvajalec) 325
 • Finger, Bill (bibliografski predhodnik) 345
 • Fitzgerald, F. Scott (1896-1940) 145
 • Flisar, Evald 146
 • Flora, Ioana (1975-, igralec) 333
 • Foley, James (režiser, režiser) 300
 • Fontaine, Stéphane (fotograf) 297
 • Force, Marie 147
 • Forney, Ellen (1968-, ilustrator) 255
 • Forshaw, Cinders (fotograf) 325
 • Forssén Ehrlin, Carl-Johan (1978-) 221
 • Fortuna, Igor (ilustrator) 107
 • Fountain, Jeff 32
 • Frahm, Nils (1982-, skladatelj) 334
 • Frančič, Franjo 222
 • Franklin, Brian Lee (igralec) 303
 • Frelih, Tone 148
 • Frey, Jana 260
 • Frot, Catherine (1956-, izvajalec) 313
 • Furlan, Andrej (1966-, fotograf) 86
 • Furlan, Irena (1957-, prevajalec) 198
 • Furman, Brad (režiser) 308


 • Gabrič, Aleš (1963-, urednik) 34
 • Gacoin-Marks, Florence (prevajalec) 247
 • Gaghan, Stephen (režiser) 305
 • Gala, Antonio 149
 • Galifianakis, Zach (izvajalec) 345
 • García Bayona, Juan A. (1975-, režiser) 318
 • Garcia Swisher, JoAnna (izvajalec) 301
 • Garcia, Andy (izvajalec) 295, 314
 • García, Gael (igralec) 321
 • Gartner, Alja (prevajalec) 154
 • Garwood, Julie 150
 • Gastdorf, Johanna (igralec) 335
 • Gatiss, Mark (1966-, scenarist) 325
 • Gavrilov, Serniy (bibliografski predhodnik) 339
 • Gely, Cyril (scenarist) 299
 • Geološki zavod Slovenije 50
 • Gerbec, Teja (kartograf) 49
 • Gerber, Carl (scenarist) 335
 • Germano, Elio (izvajalec) 298
 • Giannoli, Xavier (1972-, režiser, scenarist) 313
 • Gibbes, Lesley 223
 • Gilgun, Joseph (izvajalec) 308
 • Glasper, Robert (1978-, skladatelj) 316
 • Glažar, Tomaž (1962-, avtor, urednik) 69
 • Gleeson, Brendan (1955-, igralec) 290
 • Gluck, Griffin (izvajalec) 315
 • Glusman, Karl (igralec) 320
 • Gnecco, Luis (1962-, igralec) 321
 • Godard, Alain (1946-, scenarist) 312
 • Gogala, Andrej (1956-, prevajalec) 84, 109
 • Goic, Alejandro (1957-, igralec) 321
 • Goldberg, Ian (scenarist) 291
 • Goldstein, Ivo 280
 • Goldstein, Slavko (1928-, avtor) 280
 • Golja, Aleksander (prevajalec, režiser, izvajalec) 338
 • Golja, Aleksander (režiser, prevajalec, izvajalec) 339
 • Golja, Helena (prevajalec) 294
 • Golob, Lea 78
 • Gómez, Macarena (izvajalec) 319
 • González, Lucía (1994-, izvajalec) 319
 • Göransson, Krister (fotograf) 207
 • Gordon, Josh (režiser) 322
 • Goriup, Jana (avtor dodatnega besedila, recenzent) 39
 • Goršič, Tanja (prevajalec) 214
 • Goscinny, René (avtor) 274
 • Goscinny, René (z enoto povezano ime) 266
 • Gosling, Ryan (1980-, izvajalec) 311
 • Gossi, Gherardo (1958-, fotograf) 298
 • Gostečnik, Christian (avtor dodatnega besedila) 14
 • Gostenčnik, Vida (prevajalec) 60
 • Gostinčar, Cene (fotograf) 52
 • Gošnik-Godec, Ančka (ilustrator) 238
 • Gouix, Guillaume (izvajalec) 304
 • Grabec, Janez (ilustrator) 94, 95, 96, 97, 98
 • Grace, Topher (1978-, izvajalec) 332
 • Gradišek, Boštjan (izvajalec) 92
 • Graham, Lauren (izvajalec) 315
 • Grahame-Smith, Seth (scenarist, bibliografski predhodnik) 345
 • Grajzar, Mateja (prireditelj) 241, 242, 243, 244
 • Grandinetti, Darío (igralec) 310
 • GrandPré, Mary (ilustrator) 264
 • Grao, Daniel (1976-, igralec) 310
 • Grden Jenko, Diana (prevajalec) 297, 316, 323
 • Grdina, Igor (1965-, recenzent) 34
 • Grebenc Sotošek, Tina 202
 • Greenfield, Max (bibliografski predhodnik) 301
 • Greenhalgh, Peter (fotograf) 324, 327
 • Greenwood, Bruce (izvajalec) 332
 • Gregori, Andrej (1976-, avtor, ilustrator) 51
 • Gregori, Janez (1941-, fotograf) 51
 • Gregori, Marija (avtor) 51
 • Gregorič, Andreja 224
 • Gregorič, Nataša (slikarka, ilustrator) 239, 250, 271
 • Grilc, Uroš 225
 • Grimes, Luke (1984-, izvajalec) 300
 • Grintov, Vlasta (1963-) 226
 • Grisham, John 151
 • Grøvlen, Sturla Brandth (fotograf) 334
 • Grün, Anselm 27
 • Grušovnik, Tomaž 10
 • Gržan, Karel 281
 • Gržan, Karel (avtor dodatnega besedila) 67
 • Gselman, Blaž (avtor dodatnega besedila) 173
 • Gubanc, Irena (ilustrator) 86
 • Guibelin, Laurent (prevajalec) 247
 • Guillory, Sienna (izvajalec) 336
 • Guinee, Tim (izvajalec) 328
 • Gunnari, Gaute (fotograf) 288
 • Gutiérrez Caba, Emilio (igralec) 321


 • Haasse, Hella S. 152
 • Habe, Tomaž (1947-) 90
 • Habič, Marko (1956-, fotograf) 87
 • Hace, Aleš (recenzent) 4
 • Haček, Miro (recenzent) 275
 • Haeringen, Annemarie van (ilustrator) 249
 • Hafnar, Stane (avtor dodatnega besedila) 64
 • Hafner, Alenka (1964-, recenzent) 69
 • Hajian, Chris (skladatelj) 308
 • Hall, Will 60
 • Hallard, Ian (izvajalec) 325
 • Hamilton, Bethany 282
 • Hamilton, Nicholas (igralec) 297
 • Hamre, Leif (bibliografski predhodnik) 288
 • Hančič, Ana (avtor) 69
 • Hansen, Ryan (izvajalec) 292
 • Hanson, Sydney (ilustrator) 221
 • Haramija, Dragica (avtor dodatnega besedila) 271
 • Harcourt, Stewart (scenarist) 324, 326
 • Harden, Marcia Gay (izvajalec) 300
 • Hardt, Petra Christine 79
 • Hardy, Tom (1977-, izvajalec) 1
 • Harkavy, Daniel (avtor) 11
 • Harmon, Chasten (izvajalec) 323
 • Harper, William Jackson (izvajalec) 323
 • Harrington, Desmond (igralec) 320
 • Harrison, George (1943-2001, izvajalec) 293
 • Hartman, Leonard (bibliografski predhodnik) 303
 • Harto, Joshua (igralec) 305
 • Hayden, Jay (igralec, izvajalec) 337
 • Haysbert, Dennis (izvajalec) 301
 • Hazanavicius, Serge (izvajalec) 326
 • Heathcote, Bella (igralec) 320
 • Heathcote, Bella (izvajalec) 300
 • Hedl, Dušan (avtor dodatnega besedila) 125
 • Hedžet Tóth, Cvetka (avtor dodatnega besedila) 167
 • Heisserer, Eric (1970-, scenarist) 289
 • Hendler, Stewart (1978-, režiser) 314
 • Hendricks, Christina (1975-, igralec) 320
 • Hendricks, Christina (1975-, izvajalec) 292, 301
 • Henley, Barry (izvajalec) 323
 • Henmo, Sverre 261
 • Hennicke, André (1958-, igralec) 334
 • Henry, Guy (1960-, izvajalec) 324
 • Henson, Christian (1971-, skladatelj) 324, 325, 326, 327
 • Hernandez, Callie (izvajalec) 311
 • Herzog, Werner 3
 • Hesseman, Howard (izvajalec) 337
 • Hickey, John Benjamin (izvajalec) 332
 • Hidalgo, Nieves 153
 • Hildegard von Bingen (svetnica 1098-1179) 61
 • Hilton, L. S. 154
 • Hirsch, Emile (1985-, izvajalec) 291
 • Hirsch, Julien (fotograf) 329
 • Hivju, Kristofer (igralec) 288
 • Hladnik, Milan (avtor dodatnega besedila) 45
 • Hmelak, Maja (1982-, avtor) 41
 • Hodak, Marjana (avtor) 120
 • Hoene, Matthias (režiser) 336
 • Holbrook, Hal (izvajalec) 328
 • Holden, Kara (scenarist) 315
 • Hollweck, Julia (ilustrator) 73
 • Hong, Seung-hyuk (fotograf) 306
 • Horner, James (skladatelj) 312
 • Horvat, Ines (1989-, prevajalec) 115
 • Hosseini, Shahab (1974-, izvajalec) 302
 • Howard, Ron (režiser, producent) 293
 • Hoyt, Elizabeth 155
 • Hrovat Jerlah, Nataša (prevajalec) 334, 335
 • Hrovat, Uroš 267
 • Hrovatin, Petra (1973-, fotograf) 52
 • Hrvaćanin, Goran (izvajalec) 346
 • Hudson, Val (avtor) 207
 • Huidobro, Paula (fotograf) 309
 • Hüller, Sandra (izvajalec) 331
 • Hurwitz, Justin (skladatelj) 311
 • Hvala, Tea (avtor) 30
 • Hwang, Jung-min (izvajalec) 306
 • Hwang, Sang Joon (1972-, skladatelj) 306
 • Hyatt, Michael S. 11


 • Ice Cube (izvajalec) 301
 • Iekel, Tatiana (igralec) 333
 • Iglesias, Alberto (skladatelj) 310
 • Ilc, Iztok (1977-, prevajalec) 216
 • İlhan, Çiler (1972-) 156
 • Imamović, Sabina (prevajalec) 175
 • Imenšek, Barbara (ilustrator) 206
 • Impens, Ruben (1971-, fotograf) 294
 • Institut IPAL. Akademija (7 ; 2017 ; Ljubljana) 12
 • Irons, Jeremy (1948-, igralec) 290
 • Isak Kres, Jelena (1974-, prevajalec) 245
 • Isham, Mark (skladatelj) 1
 • Isler, Samantha (igralec) 297
 • Ivanov, Vlad (1969-, igralec) 333
 • Ivanuš-Grmek, Milena (recenzent) 43


 • Jafarian, Hossein (fotograf) 302
 • Jalal al-Din Rumi (Maulana 1207-1273) 203
 • James, E. L. (bibliografski predhodnik) 300
 • James, Julie (1974-) 157
 • James, Peter (1948-) 158
 • Jameson, Jack (režiser) 348, 349, 350, 351, 352
 • Jamnik, Tatjana (1976-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 170
 • Jamnik, Žiga (1991-, fotograf) 277
 • Janež, Ana (1997-, ilustrator) 64
 • Jankovič, Gregor (prevajalec, prevajalec) 312
 • Jarmusch, Jim (1953-, scenarist, režiser) 323
 • Jeffries, Sabrina 159
 • Jemec Gričar, Katja (prevajalec) 221
 • Jenko, Petra (1979-, prevajalec) 331
 • Jenner, Michelle (igralec) 310
 • Jennings, Garth (1972-, scenarist, režiser) 346
 • Jentsch, Julia (igralec) 335
 • Jerman, Tanja (1974-, avtor) 113
 • Jeršek, Miha 50
 • Ježovnik, Alen (ilustrator) 43
 • Jimenez, Cédric (režiser, scenarist) 304
 • Jóhannsson, Jóhann (skladatelj) 289
 • Johansen, Erika 160
 • Johansson, Scarlett (1984-, izvajalec) 346
 • Johns, Dave (izvajalec) 307
 • Johnson, Dakota (izvajalec) 300
 • Johnson, Eric (1979-, izvajalec) 300
 • Johnson, Sue 13
 • Johnston, Bernadette (fotograf) 58
 • Jones, Felicity (1984-, izvajalec) 318
 • Jones, Toby (1967-, izvajalec) 326
 • Jovanovič, Aljaž (izvajalec) 346
 • Jurak, Gregor (avtor) 69
 • Jurak, Gregor (fotograf) 69
 • Jurič Šenk, Sabina 14
 • Jurriaans, Saunder (skladatelj) 291
 • Jusid, Federico (1973-, skladatelj) 321
 • Just, Franci (avtor dodatnega besedila) 161


 • Kacin, Anže (fotograf) 62
 • Kalčič, Uroš (prevajalec) 23
 • Kalčíková, Gabriela (avtor) 71
 • Kaloh, Dejan 283
 • Kamen, Robert Mark (scenarist) 336
 • Kane, Bob (bibliografski predhodnik) 345
 • Kanew, Gary (scenarist, bibliografski predhodnik) 337
 • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra (recenzent) 275
 • Kapetanović, Ivan 204
 • Kardoš, Štefan 161
 • Karim, Amer 227
 • Karimi, Babak (igralec, izvajalec) 302
 • Karis, Christina (izvajalec) 316
 • Karlovšek, Igor 162
 • Karuza, Senko 163
 • Katsaitis, Dimitris (fotograf) 330
 • Katz, Matt (skladatelj) 348, 349, 350, 351, 352
 • Kaučič, Ksenija (avtor dodatnega besedila) 104
 • Kavčič, Tina (1976-, avtor) 7
 • Kavčnik Kolar, Vanja (avtor dodatnega besedila) 20
 • Kay, Jackie 284
 • Keach, Stacy (igralec) 305
 • Keach, Stacy (izvajalec) 332
 • Kearney, Brendan 54
 • Kebbell, Toby (1982-, igralec) 305
 • Kebbell, Toby (1982-, izvajalec) 318
 • Keen, Richie (režiser) 301
 • Kelly, Brett (izvajalec) 292
 • Kelly, Olwen (izvajalec) 291
 • Kelly, Tori (1992-, izvajalec) 346
 • Kenda, Jakob J. (prevajalec) 212, 264
 • Kenner, Julie 164
 • Kerndl, Milena (recenzent) 39
 • Kersnik Žvab, Ana 62
 • Keržan, Marta (avtor dodatnega besedila) 262
 • Kharmanova, Ludmila (ilustrator) 247
 • Kiberlain, Sandrine (igralec) 329
 • Kiely, Pat (igralec) 289
 • Kim, Tae-sung (fotograf) 306
 • King, Georgia (izvajalec) 325
 • King, Stephen (1947-) 165
 • King, Stephen Michael (ilustrator) 223
 • Kinney, Terry (1954-, izvajalec) 328
 • Kinsella, Sophie 166
 • Klas, Gaja (izvajalec) 92
 • Klaußner, Burghart (1949-, izvajalec) 299
 • Klein, Kacey Mottet (1998-, igralec) 329
 • Klemenčič, Eva (1978-, recenzent) 41
 • Knez, Mihaela (1972-) 113
 • Kocbek, Marijan (recenzent) 36
 • Kodele, Marija 74
 • Kokalj, Anja (1979-, fotograf) 262
 • Kokalj, Anja (1979-, ilustrator) 268
 • Kokalj, Gaja (ilustrator) 262
 • Kokalj, Tatjana (1956-) 262, 268
 • Kolmanič, Karolina 167
 • Kolšek, Peter (avtor dodatnega besedila) 126
 • Koncut, Suzana (prevajalec) 135
 • König, Michael (nutricionist, avtor) 73
 • Kopinšek, Simona 168
 • Koranter, Sonja 269
 • Koren, Ana (1983-, prevajalec) 151
 • Koren, Miha (glasbenik, izvajalec) 92
 • Koren, Silvo (fotograf) 51
 • Korsika, Anej (avtor) 30
 • Korun, Barbara (avtor dodatnega besedila) 192
 • Kos, Janez Elija (fotograf) 107
 • Kosec, Polona (ilustrator) 227, 230, 231
 • Kosmač, Ciril 169
 • Kostanjšek, Rok (fotograf) 52
 • Košir, Esther (prevajalec) 157, 172
 • Košir, Nives (prevajalka, prevajalec) 290
 • Košuta, Miroslav (prevajalec) 321
 • Kotnik, Primož (recenzent) 69
 • Kotnik, Stanko (avtor dodatnega besedila) 265
 • Kovač, Bogomir (1952-, recenzent) 69
 • Kovač, Marjeta (1956-, z enoto povezano ime) 69
 • Kovač, Sara (novinarka, prevajalec) 105
 • Kovačič, Jani 124
 • Kovačič, Pšena (ilustrator) 146
 • Kovačič, Stanislav (recenzent) 4
 • Kozak, Krištof Jacek (mentor, član komisije za zagovor) 121
 • Kozinc, Darinka 228
 • Koželj, Polona (1986-, avtor) 45
 • Koželj, Silvo (avtor) 69
 • Koželj, Tanja (kartograf) 277
 • Krajnc, Irena (1959-, avtor) 42
 • Krajnc, Lenka (prevajalec) 176
 • Krakar-Vogel, Boža (recenzent) 111, 117
 • Kralj, Alojz (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 4
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 186
 • Kraljič, Helena 229, 230, 231, 232
 • Kraner, Kaja (avtor) 30
 • Kranjc, Anja (1982-, ilustrator) 235
 • Krasinski, John (1979-, scenarist, izvajalec) 328
 • Kratt, Chris (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 340, 341, 342, 343, 344
 • Kratt, Martin (bibliografski predhodnik) 340, 341, 342, 343, 344
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 174
 • Kreutz, Samo 233
 • Križnar, Matija (avtor, ilustrator, fotograf) 50
 • Kruger, Diane (izvajalec) 308
 • Krušič, Ljuba 234
 • Krušič, Samo (avtor dodatnega besedila) 192
 • Krutsenko, Serniy (skladatelj) 339
 • Kubale, Valentin 40
 • Kučan, Ana (avtor dodatnega besedila, fotograf) 85
 • Kühn, Dražen (1965-, izvajalec) 317
 • Kunaver Ličen, Polona 235
 • Kuntner, Jernej (režiser) 346
 • Kurent, Andreja (prevajalka, prevajalec) 288
 • Kuret, Primož (1935-, recenzent) 99
 • Kurillo, Andrej (prevajalec) 54
 • Kurzel, Jed (skladatelj) 290
 • Kurzel, Justin (režiser) 290
 • Kutnjak, Valerija 206


 • Labed, Ariane (1984-, igralec) 290
 • Ladika, Dejan 33
 • Lainšček, Feri 125
 • Lakhiani, Vishen (avtor dodatnega besedila) 81
 • Lampe Kajtna, Mojca (ilustrator) 78
 • Lange, Jessica (izvajalec) 337
 • Langella, Frank (igralec) 297
 • Lanier, Nathan (skladatelj) 314
 • Lapanja, Dejan (glasbenik 1981-, izvajalec) 88
 • Larraín, Pablo (1976-, režiser) 321
 • Larrieu, Jean-Claude (1943-, fotograf) 310
 • Lasan, Jelena (avtor dodatnega besedila) 233
 • Lau, Frederick (1989-, igralec) 334
 • Laverty, Paul (scenarist) 307
 • Lavrič, Janez (1946-, prevajalec) 58
 • Lavtižar, Janez (prevajalec) 140
 • Law, Phyllida (1932-, izvajalec) 325
 • Laws, Mary (scenarist) 320
 • Lazarević, Žarko (urednik) 34
 • Leben, Vladimir (ilustrator) 50
 • Lee, Abbey (igralec) 320
 • Lee, Seok-hoon (režiser) 306
 • Legend, John (izvajalec) 311
 • Leguizamo, John (izvajalec) 308
 • Lellouche, Gilles (izvajalec) 304
 • Lem, Stanisław 170
 • Lemberg, Jörg (1968-, skladatelj) 299
 • Lenická, Anna (ilustrator) 110
 • Lennon, John (1940-1980, izvajalec) 293
 • Leonard, Niall (scenarist) 300
 • Lepičnik-Vodopivec, Jurka 41
 • Leskošek, Bojan (z enoto povezano ime) 69
 • Leskovec, Ivana (avtor, urednik) 86
 • Lesslie, Michael (scenarist) 290
 • Levstek, Jože (avtor dodatnega besedila) 64
 • Lewis, Dominic (skladatelj) 301
 • Lewis, Warren (scenarist) 295
 • Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 180
 • Likar Bajželj, Mirana 171
 • Lindnord, Mikael 207
 • Lindsey, Johanna 172
 • Lingea (Maribor) 114, 118
 • Lipka-Sztarbałło, Krystyna 63
 • Lipnik, Jože (avtor, urednik, lektor) 42
 • Lipovšek, Stanko (avtor dodatnega besedila) 281
 • Lipuš, Florjan 173
 • Lively, Blake (izvajalec) 296
 • Loach, Ken (1936-, režiser) 307
 • Lofland, Jacob (igralec) 303
 • Logar, Grega (1988-, recenzent) 4
 • Logar, Klementina (prevajalec) 282
 • Loibl, Thomas (izvajalec) 331
 • Lothar, Susanne (izvajalec) 326
 • Louwyck, Sam (igralec) 294
 • Lovibond, Ophelia (1986-, izvajalec) 291
 • Lovšin, Polona (1973-, ilustrator) 229
 • Lubi, Maja (ilustrator) 240
 • Lucaciu, Tudor (fotograf) 333
 • Lunaček, Izar T. (ilustrator) 270
 • Lyons, David (1976-, izvajalec) 332


 • Ma, Tzi (1962-, igralec) 289
 • Macat, Julio (fotograf) 315
 • MacDougall, Lewis (izvajalec) 318
 • MacFarlane, Seth (izvajalec) 346
 • MacKay, George (1992-, igralec) 297
 • MacLaine, Shirley (1934-, izvajalec) 337
 • Macnaughton, Tina (ilustrator) 213
 • Macuh, Bojan 39, 236
 • Maček, Amalija (prevajalec) 79
 • Mädel, Bjarne (igralec) 335
 • Maillard, Ronan (skladatelj) 313
 • Majcenovič Kline, Barbara 115, 116
 • Majcenovič Kline, Barbara (prevajalec) 213
 • Majsova, Natalija (prevajalec) 34
 • Makarovič, Jan 287
 • Malen, Justin (scenarist) 322
 • Malik, Art (izvajalec) 327
 • Malnar Štembal, Mateja (prevajalec) 24, 61, 134, 196
 • Malone, Jena (1984-, igralec) 320
 • Malpas, Jodi Ellen 174
 • Mancinelli, Fabrizio (skladatelj, skladatelj) 347
 • Mangold, Matthias F. 75
 • Mapes, Mary (bibliografski predhodnik) 332
 • Marcon, André (1948-, izvajalec) 313
 • Marinković, Ksenija (1966-, izvajalec) 317
 • Marinković, Pavo (1967-, scenarist, režiser) 317
 • Markovič, Olga (avtor) 74
 • Markovič, Sašo (prevajalec, prevajalec) 328
 • Martin, Charles (1969-) 175
 • Martin, Philip (režiser, režiser) 326
 • Martinčič, Ruth (prevajalec) 105
 • Martinez, Cliff (skladatelj) 320
 • Martini, Max (1969-, izvajalec) 300
 • Massett, Patrick (1962-, scenarist) 305
 • Masterl Štefanič, Mojca (prevajalec) 32
 • Mate, Janez 64
 • Mate, Matej (avtor dodatnega besedila) 64
 • Mate, Miran (avtor dodatnega besedila) 64
 • Mate, Vasilij (fotograf) 64
 • Matičetov, Milko (zbiratelj) 253
 • Matjačić, Zlatko (recenzent) 4
 • Matthews, Carole 176
 • Mauff, Max (1987-, igralec) 334
 • Mawle, Joseph (1974-, izvajalec) 326
 • Mazer, Dan (scenarist) 322
 • Mazur, Robert (bibliografski predhodnik) 308
 • Mbatha-Raw, Gugu (1983-, igralec) 303
 • McCartney, Paul (izvajalec) 293
 • McConaughey, Matthew (1969-, igralec) 303, 305
 • McConaughey, Matthew (1969-, izvajalec) 346
 • McDormand, Frances (izvajalec) 328
 • McElhatton, Michael (izvajalec) 291
 • McEwan, Ian (1948-) 177
 • McGregor, Ewan (1971-, izvajalec) 316
 • McKay, Chris (režiser, režiser) 345
 • McKiernan, Dylan Phillip (izvajalec) 307
 • McKinnon, Kate (1984-, izvajalec) 322
 • Mébarki, Thierry (drugo) 266
 • Medved, Andrej (1947-) 83
 • Medved, Mirko (pevec, izvajalec) 338, 339
 • Medvešček, Pavel (avtor, urednik) 49
 • Medvešek, Janez 278
 • Melville, James (izvajalec) 318
 • Melvin (ilustrator) 211
 • Mendiževec, Aleš (avtor) 30
 • Ménochet, Denis (1976-, igralec) 290
 • Mercina, Marija 117
 • Merljak, Maja Martina (izvajalec) 345
 • Mešić, Davor (fotograf) 52
 • Meško, Aleksandra 65
 • Method Man (izvajalec) 323
 • Michaels, Anne (1958-) 178
 • Mićanović, Miroslav (avtor dodatnega besedila) 163
 • Miklavc, Ferdinand (1948-, prevajalec) 139
 • Mikolič, Vesna (1965-, somentor) 121
 • Milan, Courtney 179
 • Milenković Kikelj, Nina (avtor dodatnega besedila) 106
 • Millas, Maria (prevajalec) 68
 • Miller, Daniel (1954-) 29
 • Miller, T. J. (1981-, izvajalec) 322
 • Minis, Hadewych (izvajalec) 331
 • Miotti, Eugenio (fotograf) 51
 • Mislej, Lisa (prevajalec) 201
 • Mišič, Gregor (avtor, urednik, fotograf) 69
 • Mišigoj-Duraković, Marjeta (recenzent) 69
 • Mitrevski, Ivan (ilustrator) 201
 • Mizuno, Sonoya (izvajalec) 311
 • Mlakar, Simon (1977-) 270
 • Modrijan, Irena (1974-, prevajalec) 131
 • Modrijani 91
 • Molek, Iva (recenzent) 78
 • Monroe, Mark (scenarist) 293
 • Montanič, Emanuela (izvajalec) 338
 • Moor, Ben (izvajalec) 318
 • Moore, Demi (izvajalec) 337
 • Moore, Gareth (25.4.1975-) 101, 102
 • Moore, Mandy (1976-, koreograf) 311
 • Morán, Mercedes (igralec) 321
 • Moravec, Oxana (igralec) 333
 • Morgan, Tracy (1968-, izvajalec) 301
 • Mortensen, Viggo (1958-, igralec) 297
 • Moss, Elisabeth (1983-, izvajalec) 332
 • Mourikis, Vangelis (izvajalec) 330
 • Možina, Miran (avtor dodatnega besedila) 60
 • Mrak, Miro (prevajalec) 164
 • Muck, Deja (recenzent) 78
 • Muck, Desa 237
 • Mulroney, Dermot (izvajalec) 332
 • Mumford, Eloise (izvajalec) 300
 • Munih, Marko (1962-, urednik) 4
 • Munih, Živa (prevajalec) 247
 • Munn, Olivia (1980-, izvajalec) 322
 • Muñoz, Diego (igralec) 321
 • Munro, Alice (1931-) 310
 • Muntean, Radu (režiser, scenarist) 333
 • Murphy, Thomas Francis (1953-, igralec) 303
 • Musek, Janek (recenzent) 7
 • Mustafić, Perica (fotograf) 51
 • Muževič, Igor (avtor) 69
 • Mydy Rabycad (skladatelj) 317
 • Myers, Claudia (scenarist) 337


 • Nagase, Masatoshi (1966-, izvajalec) 323
 • Naing, Richard (scenarist) 291
 • Nanjiani, Kumail (izvajalec) 301
 • Nared, Matija 47
 • Natek, Karel (fotograf) 277
 • Navojec, Bojan (1976-, izvajalec) 317
 • Neergaard-Holm, Olivia (scenarist) 334
 • Neeson, Liam (izvajalec) 318
 • Neisha 92
 • Nelson, Charlie (izvajalec) 299
 • Nelson, Craig T. (igralec) 305
 • Nemec, Bojan (recenzent) 4
 • Nemec, Maja (1990-, avtor dodatnega besedila) 267
 • Nesbø, Jo (1960-) 180
 • Ness, Patrick 318
 • Ness, Patrick (scenarist) 318
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 11, 188
 • Ng, Francis (izvajalec) 336
 • Ni, Ni (izvajalec) 336
 • Nisenson, Alexa (izvajalec) 301
 • Noble, Carol (scenarist) 338
 • Noble, Sabina (prevajalec) 137
 • Nolte, Nick (izvajalec) 1
 • Norris, Dean (izvajalec) 301
 • Novak, Alenka (1958-, prevajalec) 9, 57, 256
 • Novak, Boris A. 181
 • Novak, Luka (1963-) 76
 • Novak, Maja (1960-, prevajalec) 145, 280
 • Novak, Mitja (glasbenik, izvajalec) 92
 • Novak, Primož (1972-, avtor dodatnega besedila) 64
 • Nuhijev-Galičič, Vera 15


 • O'Brien, Mark (igralec, igralec) 289
 • O'Connor, Gavin (1964-, režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 1
 • Ogorevc, Marjan 16
 • Ogrin, Darko (urednik, fotograf) 277
 • Ogrin, Katja (prevajalka, izvajalec) 338, 339
 • Ogrin, Tina (izvajalec) 338, 339
 • Ojdanić, Ecija (izvajalec) 317
 • Oketič, Klemen (drugo) 48
 • Oketič, Radko (urednik, ilustrator) 48
 • Olayo, Gracia (1957-, izvajalec) 319
 • Olejníková, Daniela (ilustrator) 257
 • Omerza, Igor 285
 • O'Morain, Padraig 17
 • Ora, Rita (izvajalec) 300
 • Oraki, Sattar (skladatelj) 302
 • Orel Kos, Silvana (prevajalec) 100
 • Orel, Barbara (urednik) 104
 • Orsenna, Erik (1947-) 85
 • Orth, Patrick (fotograf) 331
 • Oseban, Ana Jasmina (1978-, prevajalec) 199
 • Osin, Roman (fotograf) 291
 • Osnovna šola (Lesično) 42
 • Osredkar, Meta (prevajalec) 223
 • Ostanek, Kristijan (izvajalec) 345
 • Otel, Vasile (fotograf) 51
 • Ovčak Kos, Maja 38
 • Øvredal, André (1973-, režiser) 291


 • Pacheiner-Klander, Vlasta 119
 • Pačnik, Erna (prevajalec) 182
 • Pakalović, Olga (izvajalec) 317
 • Paljevec, Andreja 66
 • Pally, Adam (izvajalec) 315
 • Palmer, Charles (režiser) 324, 325
 • Palmer, Hubbel (scenarist) 315
 • Pamuk, Orhan 182
 • Pance, Svetozar 77
 • Pankrti 93
 • Pannen, Kai (ilustrator) 9, 57
 • Paolucci, Luigi (scenarist) 298
 • Papadopoulos, Babis (skladatelj) 330
 • Papadopoulou, Vicky (izvajalec) 330
 • Pasek, Benj (pisec besedila uglasbenih pesmi) 311
 • Patrić, A. S. 183
 • Patterson, James (1947-, bibliografski predhodnik) 315
 • Paul, Justin (pisec besedila uglasbenih pesmi) 311
 • Pavček, Maj (fotograf) 126
 • Pavček, Saša 126
 • Pavletič, Boštjan (ilustrator) 124
 • Pavliha, Marko (avtor dodatnega besedila) 16
 • Pavlin, Maja (23.11.1989-, prevajalec) 329
 • Pavšek, Brane (prevajalec) 250
 • Pearce, Ashley (režiser) 327
 • Pecev, Ivan (avtor) 69
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 194
 • Pečnikar, Lija (izvajalec) 346
 • Pemberton, Daniel (1977-, skladatelj) 305
 • Pence, Josh (izvajalec) 311
 • Percival, Juliet (ilustrator) 8
 • Percy, Sharon (izvajalec) 307
 • Perger, Alenka (prevajalec) 166
 • Perić, Stjepan (izvajalec) 317
 • Perko, Andrej (1953-) 67
 • Perko, Janja (1958-) 120
 • Perkon, Adrijana (kartograf) 49
 • Peroci, Ela 238
 • Perović, Željko (1961-, prevajalec) 126
 • Perovšek, Jurij (recenzent) 80
 • Perry, Jane (izvajalec) 291
 • Petan, Mateja (prevajalec) 284
 • Petaros, Igor (drugo) 48
 • Petek Levokov, Milan 239, 271
 • Petek, Polona (1972-, prevajalec) 29
 • Peterle, Lojze (avtor dodatnega besedila) 32
 • Petkovšek, Tina (1988-, avtor) 69
 • Petrič, Mojca (psihologinja, avtor) 7
 • Petrović, Tanja (1974-, recenzent) 34
 • Pezdevšek, Florjan (avtor) 78
 • Pfannebecker, Inga (avtor) 73
 • Phillips, Susan Elizabeth 184
 • Piber, Petra (prevajalec) 75
 • Pičulin, Igor (ilustrator) 107
 • Pieske, Emilia (igralec) 335
 • Pisk, Rok (avtor dodatnega besedila) 105
 • Piškur, Bojana (urednik, avtor dodatnega besedila) 30
 • Pitts, Sorrel 263
 • Plachetka, Karina (1975-, igralec) 335
 • Planinc, Marko (novinar, avtor dodatnega besedila) 202
 • Pleterski, Andrej (1979-, prevajalec) 257
 • Plut, Dušan (1950-, recenzent) 277
 • Podgoršek, Milena (prevajalec) 8
 • Podgoršek, Veronika 18
 • Podobnik, Janez (1964-, recenzent) 4
 • Podržaj, Tina (prevajalec) 63
 • Pogačar, Kaja (fotografinja, fotograf) 76
 • Pogačnik, Jelka (prireditelj) 238
 • Ponikvar, Andreja (avtor) 113
 • Ponikvar, Primož (prevajalec) 180
 • Popistaşu, Maria (1980-, igralec) 333
 • Porenta, Tina (prof. šp. vzg., avtor) 69
 • Posey, Parker (1968-, izvajalec) 296
 • Postelnicu, Iulian (igralec) 333
 • Poterunkovič, Peter (avtor dodatnega besedila) 146
 • Potočnik, Andrea (prevajalec) 25
 • Potočnik, Dragan 185
 • Potpara, Lili (prevajalec) 156
 • Povž, Meta 51
 • Poza, Nathalie (igralec) 310
 • Prašnikar, Dušan (1977-, fotograf) 277
 • Pregelj, Barbara (1970-, recenzent) 111
 • Pregl Kobe, Tatjana 286
 • Pregl, Arjan (ilustrator) 127
 • Pregl, Sanja 127, 240
 • Prelog, Marija (1954-, ilustrator) 51
 • Preston, John (1950-, avtor) 59
 • Prešeren, Sašo (izvajalec) 338, 339
 • Prica, Alma (1962-, izvajalec) 317
 • Prirodoslovni muzej Slovenije 50
 • Pukšič, Janez (fotograf) 74
 • Pure West (glasbena skupina) (skladatelj) 340, 341, 342, 343, 344
 • Pureber, Tjaša (avtor) 30
 • Pušič, Maja (izvajalec) 338
 • Pušnik, Maruša (recenzent) 80
 • Putney, Mary Jo 186
 • Pütter, Trystan (izvajalec) 331


 • Quaid, Dennis (izvajalec) 332


 • Radaljac, Anja (prevajalec) 136
 • Radičevič, Dejan (aranžer, glasbeni producent, izvajalec) 92
 • Radoja, Stipe (izvajalec) 317
 • Rǎdulescu, Rǎzvan (1969-, scenarist) 333
 • Ragchaa, Ankhnyam (igralec) 312
 • Rakovec-Felser, Zlatka 187
 • Ramírez, Édgar (igralec) 305
 • Rampling, Charlotte (1946-, igralec) 290
 • Rasuk, Victor (1984-, izvajalec) 300
 • Rašić, Igor (Raša, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 283
 • Rault, Alexis (skladatelj) 329
 • Ravnjak, Vili (avtor dodatnega besedila) 26
 • Razpotnik, Jože (avtor dodatnega besedila) 209
 • Reay, Simon (fotograf) 348, 349, 350, 351, 352
 • Rebolj, Dušan (1975-, prevajalec) 3
 • Rebula-Tuta, Alenka (avtor dodatnega besedila) 123
 • Red Hawk 19
 • Redford, Robert (1937-, izvajalec) 332
 • Reeves, Keanu (igralec) 320
 • Refn, Nicolas Winding (bibliografski predhodnik, režiser, scenarist) 320
 • Regovec, Matjaž (avtor dodatnega besedila) 12
 • Reilly, John C. (1965-, izvajalec) 346
 • Reis, Joshua (fotograf) 308
 • Rejc, Jure (recenzent) 4
 • Renner, Jeremy (igralec) 289
 • Repanšek, Luka (1987-, recenzent) 119
 • Repe, Blaž (1972-, kartograf, fotograf) 277
 • Repnik, Eva (recenzent) 4
 • Repnik, Mitja 94, 95, 96, 97, 98
 • Requa, John (bibliografski predhodnik) 292
 • Reuter, Jasmin (skladatelj) 335
 • Riddell, Chris 272
 • Riggle, Rob (izvajalec) 315
 • Rivers, Francine (1947-) 188
 • Roberts, Nora 189
 • Robichaux, Van (scenarist, bibliografski predhodnik) 301
 • Rodman, Miha (izvajalec) 346
 • Roel, Esteban (1969-, režiser) 319
 • Rogowski, Franz (igralec) 334
 • Rojc, Tanja (prevajalec) 17, 189
 • Rong, Jiang (1946-) 312
 • Ropret, Neža (prevajalec) 160
 • Rosato, Cristina (izvajalec) 292
 • Rosenthal, Johnny (scenarist) 292
 • Rosher, Jenna (fotograf) 309
 • Ross, Gary (režiser, scenarist, bibliografski predhodnik) 303
 • Ross, Matt (scenarist, režiser) 297
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec) 215
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 195
 • Rotar-Pavlič, Danica (recenzent) 69
 • Rothe, Jessica (izvajalec) 311
 • Roulot, Jean-Marc (izvajalec) 299
 • Roussel, Guillaume (1980-, skladatelj) 304
 • Rowling, J. K. 264
 • Rozman, Andrej (1955-, prevajalec) 163
 • Ručigaj, Katjuša (prevajalec) 249
 • Rus, Jure (medijske komunikacije, fotograf) 87
 • Russell, Keri (1976-, igralec) 303
 • Russell, Lucy (izvajalec) 331
 • Rutar, Cvetka 20
 • Rutter, Kate (izvajalec) 307
 • Ryan, Amy (izvajalec) 308
 • Ryan, Robbie (fotograf) 307


 • Saksida, Igor (avtor dodatnega besedila) 220, 229, 230
 • Salecl, Renata 31
 • Saleina, Thorsten 245
 • Sallette, Céline (1980-, izvajalec) 304
 • Samide, Marjana (prevajalec) 73
 • Sandgren, Linus (fotograf) 311, 328
 • Santamaria, Claudio (1974-, izvajalec) 298
 • Santiago, Nadia de (1990-, izvajalec) 319
 • Saunders, Jennifer (1958-, izvajalec) 346
 • Sawyers, Parker (izvajalec) 291
 • Schaefer, Roberto (fotograf) 316
 • Schipper, Sebastian (režiser, scenarist) 334
 • Schirrmacher, Thomas (avtor dodatnega besedila) 32
 • Schlöndorff, Volker (scenarist, režiser) 299
 • Schmidt, Matjaž (1948-2010, ilustrator) 232
 • Schulz, Charles M. 246, 273
 • Schulz, Eike Frederik (scenarist) 334
 • Schwartzmann, John (fotograf) 300
 • Sciamma, Céline (1980-, scenarist) 329
 • Scott, Ridley (režiser) 295
 • Sedmak, Aleš (1952-, ilustrator) 52
 • Seghers, Anna (1900-1983) 190
 • Segura, Santiago (1965-, izvajalec) 337
 • Sekulović, Nikola (izvajalec) 338
 • Seliškar Kenda, Mateja (prevajalec) 152
 • Seliškar, Tomaž (kartograf) 51
 • Semolič, Andreja (1969-, avtor, ilustrator) 69
 • Senčar, Eva (avtor dodatnega besedila) 127
 • Senčar, Eva (avtor dodatnega besedila, urednik, prireditelj) 16
 • Senčar, Igor (publicist, avtor dodatnega besedila) 32
 • Shann, Briana (izvajalec) 307
 • Shapiro, Theodore (skladatelj) 322
 • Sharma, Robin Shilp (1964-) 21
 • Shaver, Andrew (igralec) 289
 • Shaw, Martin (izvajalec) 327
 • Shearer, Joel (skladatelj) 309
 • Shelton, Uriah (izvajalec) 336
 • Shulga, Olena (scenarist) 339
 • Shuster, Joe (bibliografski predhodnik) 345
 • Siegel, Jerry (1914-1996, bibliografski predhodnik) 345
 • Sierens, Arne (1959-, scenarist) 294
 • Silič, Melita (prevajalec) 104
 • Silva, Hugo (izvajalec) 319
 • Simčič, Naja (ilustrator) 248
 • Simonischek, Peter (1946-, izvajalec) 331
 • Simons, Timothy (igralec) 305
 • Simpson Grom, Petra (recenzent) 69
 • Sinanović, Muanis (avtor dodatnega besedila) 168
 • Sivec, Ivan (1949-, pisec besedila uglasbenih pesmi) 90
 • Skalicky, Marjan (avtor dodatnega besedila) 55
 • Skarlovnik, Slavko 191
 • Skowron, Jeff (izvajalec) 292
 • Skrt, Darja (1961-, avtor, urednik) 49
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 255, 280
 • Skušek, Zoja (prevajalec) 85
 • Slakonja, Klemen (izvajalec) 345
 • Slapar, Vesna (1974-, izvajalec) 346
 • Smej Novak, Valentina (avtor) 76
 • Smirnovaite, Marija (ilustrator) 220
 • Smolej, Tone (recenzent) 119
 • Smotlak, Maja 121
 • Smrekar, Ajda (izvajalec) 346
 • Snoj, Jurij (1953-) 99
 • Snyder, Timothy 35
 • Solon, Laura (scenarist) 322
 • Somers, Alex (skladatelj) 297
 • Sosič, Marko (avtor dodatnega besedila) 123
 • Sosič, Sarival 192
 • Soulwax (skladatelj) 294
 • Speck, Will (režiser) 322
 • Speeckaert, Glynn (1964-, fotograf) 313
 • Spruk, Tadeja (prevajalec) 183
 • Squires, Hayley (izvajalec) 307
 • Sqürl (glasbena skupina) (skladatelj) 323
 • Stadlober, Robert (1982-, izvajalec) 299
 • Stanfield, Lakeith Lee (izvajalec) 316
 • Stanič, Marjan (glasbenik, izvajalec) 88
 • Starc, Gregor (1976-, avtor) 69
 • Starc, Gregor (1976-, prevajalec) 69
 • Starr, Mike (1950-, izvajalec) 292
 • Starr, Ringo (izvajalec) 293
 • Steinberg, Sebastian (skladatelj, izvajalec) 3
 • Stenham, Polly (scenarist) 320
 • Stepišnik, Uroš (1975-, kartograf, fotograf) 277
 • Stermecki, Gregor (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi, izvajalec) 89
 • Stewart, Kristen (1990-, izvajalec) 296
 • Stoll, Corey (igralec) 305
 • Stoll, Corey (izvajalec) 296
 • Stone, Emma (1988-, izvajalec) 311
 • Storaro, Vittorio (fotograf) 296
 • Stott, Ken (1955-, izvajalec) 296
 • Strel, Jaka (avtor, urednik) 69
 • Strel, Janko (avtor, urednik) 69
 • Strojnik, Vojko (recenzent) 69
 • Stubelj Ars, Mojca 247, 248
 • Studen, Andrej (1963-, urednik) 80
 • Stuhlbarg, Michael (igralec) 289
 • Stuhlbarg, Michael (izvajalec) 316
 • Suárez, Emma (igralec) 310
 • Suchet, David (izvajalec) 324, 325, 326, 327
 • Suhadolnik, Jože (1966-, fotograf) 126
 • Sulič, Nives (prevajalec) 87
 • Summer, Eric (režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 338
 • Suo, Jieun-min (scenarist) 306
 • Susser, Evan (scenarist, bibliografski predhodnik) 301
 • Svete, Gorazd 37
 • Svetina, Peter (1970-) 128


 • Šega, Saša (avtor dodatnega besedila) 64
 • Šeme, Mojca (recenzent, avtor dodatnega besedila) 13
 • Šeme, Primož (recenzent, avtor dodatnega besedila) 13
 • Šengelaja, Rosvita 122
 • Šenk, Nina 100
 • Šimenc, Marjan (recenzent) 10
 • Šinkovec, Silvo 44
 • Šircelj, Kristina (prevajalec) 266
 • Šivic, Urša (recenzent) 99
 • Škobalj, Eva 22
 • Škodič, Polona (avtor dodatnega besedila) 48
 • Škraban, Juš (prevajalec) 68
 • Škrjanc, Igor (1963-, recenzent) 4
 • Špan, Robert (urednik) 12
 • Špelec, Sara (prevajalec) 116
 • Špendov, Janez (prevajalec) 86
 • Špes, Metka (1950-, recenzent) 277
 • Štampe Žmavc, Bina 129
 • Štefan, Anja (urednik) 253
 • Šteger, Aleš (prevajalec) 321
 • Šter, Katarina (urednik) 99
 • Štrajhar, Mateja (prevajalec) 201
 • Štrajn, Darko (recenzent) 10
 • Štrakl, Romeo (ilustrator) 236
 • Štrljić, Milan (izvajalec) 317
 • Štrus, Jasna (recenzent) 52
 • Štuhec, Olga (prevajalec) 159
 • Šuler, Tatjana (prevajalka, prevajalec) 150


 • Tacer, Aleš (avtor dodatnega besedila) 191
 • Tajana, Staša 193
 • Takakura, Ken (1931-, izvajalec) 295
 • Takayanagi, Masanobu (fotograf) 1
 • Talbot, Joby (1971-, skladatelj) 346
 • Tambakis, Anthony (bibliografski predhodnik) 1
 • Tangradi, Bill (igralec) 303
 • Tangy, Laurent (fotograf) 304
 • Tanšek, Simon (fotograf) 317
 • Tavčar, Bojan (1977-, fotograf) 86
 • Tavčar, Dobrin (fotograf) 66
 • Teardo, Theo (1966-, skladatelj) 298
 • Tebbetts, Christopher (bibliografski predhodnik) 315
 • Téchiné, André (režiser, scenarist) 329
 • Tehovnik, Barbara (urednik) 107
 • Tekmovanje ACM v znanju računalništva (11 ; 2016 ; Ljubljana) 5
 • Tellegen, Toon 249
 • Tennant, Andy (režiser) 337
 • Terpin, Marija (avtor, urednik) 86
 • Terzić, Dana (1984-, ilustrator) 222
 • Terzić, Nedeljko 250
 • Théret, Christa (1991-, izvajalec) 313
 • Thornton, Billy Bob (1955-, izvajalec) 292
 • Todeschini, Bruno (1962-, izvajalec) 304
 • Tolle, Eckhart 23
 • Tomažič, Iztok (1974-, avtor, ilustrator, fotograf) 52
 • Tomec, Špela (prevajalec) 299, 304, 310, 313, 333
 • Topić, Peter (avtor dodatnega besedila) 206
 • Toporišič, Tomaž (recenzent) 104
 • Tosar, Luis (1971-, izvajalec) 319
 • Trezner, Filip (fotograf) 82
 • Trobec, Tajan (kartograf, fotograf) 277
 • Trobilni ansambel Slovenske filharmonije (izvajalec) 100
 • Tsitsilin, Aleksey (fotograf, režiser) 347
 • Tsortekis, Yannis (izvajalec) 330
 • Turk, Andrej (prevajalec, prevajalec) 197
 • Tušak, Matej (avtor) 69
 • Tyler, Brian (1972-, skladatelj) 332


 • Ude, Aleš (recenzent) 4
 • Uderzo, Albert 274
 • Uderzo, Albert (z enoto povezano ime) 266
 • Udovč Krhen, Jožica 130
 • Udovč Krhen, Jožica (ilustrator) 281
 • Ugarte, Adriana (igralec) 310
 • Ulčar, Ciril 208
 • Ulrich, Jennifer (izvajalec) 298
 • Unis, Richard (fotograf) 58
 • Urbanc, Peter (prevajalec, izvajalec) 338
 • Uršič, Miha (avtor) 74


 • Vahen, Gorazd (ilustrator) 225
 • Vake, Danijel 251
 • Valant, Janez (1979-, fotograf) 52
 • Valent, Joan (skladatelj) 319
 • Valentinčič, Helena (prevajalec) 325, 326
 • Valestrand Eike, Ida Leonora (igralec) 288
 • Valestrand Eike, Leonard (igralec) 288
 • Valetič, Žiga (urednik, prevajalec) 203
 • Valič, Domen (izvajalec) 345
 • Valič, Peter (fotograf) 51
 • Van de Sande, Theo (fotograf) 292
 • Van Groeningen, Felix (1977-, režiser, scenarist) 294
 • Van Malder, Dominique (1976-, igralec) 294
 • Van Sant, Gus (režiser) 328
 • Van Severen, Boris (1989-, igralec) 294
 • Vance, Courtney B. (izvajalec) 322
 • Vãncicã, Adrian (igralec) 333
 • Vanderbilt, James (režiser, scenarist) 332
 • Vandermeersch, Charlotte (1983-, igralec) 294
 • Vatovec, Ivana (avtor dodatnega besedila) 130
 • Vazquez, Yul (izvajalec) 308
 • Veber, Alenka (1968-, avtor dodatnega besedila) 209
 • Vehar, Janja (ilustrator) 218, 219
 • Velázquez, Fernando (skladatelj) 318
 • Veler, Alenka (avtor dodatnega besedila) 255
 • Velkovrh, Ciril 45
 • Velkovrh-Bukilica, Vesna (prevajalec) 247
 • Venier Zalokar, Nina (prevajalec) 60
 • Vérant, Samantha 194
 • Vermeir, Tom (igralec) 294
 • Verndal, Line (igralec) 288
 • Vertelj, Nataša 252
 • Vevar, Štefan (1953-, urednik, avtor dodatnega besedila) 104
 • Vicari, Daniele (1967-, režiser, bibliografski predhodnik, scenarist) 298
 • Vide, Irena (avtor dodatnega besedila) 82
 • Videnšek, Marjan (avtor dodatnega besedila) 55
 • Vidmar, Milan (1885-1962) 103
 • Vidmar, Polona (1971-, avtor dodatnega besedila) 187
 • Vila-Matas, Enrique (1948-) 195
 • Vilčnik, Rok (pisec besedila uglasbenih pesmi) 89
 • Villeneuve, Denis (režiser) 289
 • Vitale, Joe (1953-) 81
 • Vodušek, Mojca (1952-, prevajalec) 101, 102
 • Vos, Hélène De (igralec) 294
 • Vrečar, Tomislav (pisec besedila uglasbenih pesmi) 92
 • Vrečko, Janez (avtor dodatnega besedila) 181
 • Vrečko, Janez (recenzent) 104
 • Vrečko, Tina (prevajalec) 81
 • Vujičić, Lidija (recenzent) 41
 • Vysoudil, Miroslav (fotograf) 277


 • Walker, Mandy (fotograf) 332
 • Walsh, Matt (izvajalec) 337
 • Walsh, Nicola (fotografinja, fotograf) 75
 • Warin, Eric (režiser) 338
 • Waters, Mark S. (režiser) 292
 • Weaver, Sigourney (1949-, izvajalec) 318
 • Webb, Richard (skladatelj) 348, 349, 350, 351, 352
 • Weir, Stephnie (izvajalec) 301
 • Weiss, Jernej (recenzent) 99
 • Welliver, Titus (izvajalec) 328
 • Whitaker, Forest (igralec) 289
 • Whitley, Kym E. (izvajalec) 301
 • Wilkening, Stefan (1967-, izvajalec) 299
 • Willewaldt, Urška (prevajalec) 21
 • Williams, Catherine (scenarist) 348, 349, 350, 351, 352
 • Williams, Michael Kenneth (igralec) 290
 • Winchell, Ben (izvajalec) 314
 • Winnewisser, Sylvia 24
 • Winter, Claudia 196
 • Winter, Stefaan De (igralec) 294
 • Witherspoon, Reese (izvajalec) 346
 • Wittenborn, Michael (izvajalec) 331
 • Wittrock, Finn (izvajalec) 311
 • Wohl, Louis de (1903-1961) 197
 • Wolf, Sabine (igralka, igralec) 335
 • Woo, Jung (izvajalec) 306
 • Workman, Lyle (skladatelj) 292


 • Yigit, Burak (igralec) 334
 • Yin, Zhusheng (igralec) 312
 • Yost, Christopher (1973-, scenarist) 314
 • Young, Bradford (fotograf) 289
 • Young, Samantha 198
 • Yuen, Russell (igralec) 289


 • Zagorc-Končan, Jana (avtor) 71
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 260
 • Zamyslov, Aleksey (scenarist) 347
 • Zavadlav, Radivoj (fotograf) 49
 • Završnik, Jernej (avtor) 69
 • Zdešar, Tina (avtor) 69
 • Zeitlinger, Peter (1960-, fotograf) 3
 • Zeitoun, Laurent (bibliografski predhodnik, scenarist) 338
 • Zellinger, Renate C. 25
 • Zervos, Petros (izvajalec) 330
 • Zidar, Primož (avtor) 52
 • Zigrino, Jenny (izvajalec) 292
 • Zimmer, Hans (1957-, skladatelj) 295
 • Zinman, John (1966-, scenarist) 305
 • Zore, Franjo 209
 • Zorec, Marjeta (urednik) 205
 • Zorec, Miha 46
 • Zorin, Janko (fotograf) 42
 • Zorman, Alojz (ilustrator) 74
 • Zupančič, Maja (1959-, recenzent) 7
 • Zupančič, Maša (prevajalec) 147
 • Zupančič, Mitja (17.5.1967-) 82
 • Zupančič, Neja (fotograf) 82
 • Zupanič Slavec, Zvonka (avtor dodatnega besedila) 48
 • Zupet, Petra (recenzent) 69
 • Zweig, Stefan (1881-1942) 199
 • Zwölf, Igor (prevajalec) 246, 273


 • Žagar, Janja (1961-) 87
 • Žagar, Vesna (1968-, prevajalec) 300, 345
 • Žakelj, Amalija (recenzent) 43
 • Žakelj, Špela 254
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 274
 • Žgajnar Gotvajn, Andreja 71
 • Žilavec, Gorazd (1973-, izvajalec) 346
 • Žižek, Mojca 210
 • Žlajpah, Leon (recenzent) 4
 • Žmavc, Andrej (fotograf, fotograf) 129
 • Žnidar, Tamara 6
 • Žorž, Grega (kartograf) 86
 • Žorž, Mirjan (ilustrator) 50
 • Župančič, Matjaž (fotograf) 51
 • Žvab, Andraž Marjan 26

PREDMETNO KAZALO


 • 1. maj 269
 • 19./20.st. 279
 • 1991-2011 121


 • 20.-21.st. 125, 173, 181


 • adolescenca 329
 • akcija 314
 • akcijska drama 303
 • akcijska kriminalka 304
 • akcijski film 303, 304
 • albumi 51
 • alkoholiki 283
 • alkoholizem 67
 • Američani - V leposlovju - Slovenija 201
 • Američanke - V leposlovju - Francija 194
 • Ameriška književnost - Romani 134, 172, 179
 • Ameriška vojska - Nasilje - V leposlovju 165
 • ameriški animirani filmi 345, 346
 • Ameriški filmi - Akcijski film - Igrani filmi - Video DVD-ji 1
 • ameriški igrani filmi 1, 295
 • Ameriški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 290
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 316, 321
  • - Filmska drama
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 292, 296, 301, 322, 337
  • - Glasbeni film - Video DVD-ji 311
  • - Grozljivka - Video DVD-ji 291
  • - Srhljivka - Video DVD-ji 320
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 289
 • Ameriški mladinski igrani filmi
  • - Fantastični film - Video DVD-ji 318
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 315
 • amuleti 49
 • angleščina 248
 • Angleščina
  • - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje 259, 263
  • - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 110
  • - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 109
 • angleščina za otroke 110
 • Angleški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 290
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 307, 308
  • - Grozljivka - Video DVD-ji 291
  • - Kriminalni film - Detektivski film - Video DVD-ji 324, 325, 326, 327
 • Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 318
 • animirani filmi 315, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 349, 350, 351, 352
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
 • animirani filmi za otroke 338, 339, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • animirano-igrani film 318
 • animirano-igrani filmi 315
 • Anoreksija - V mladinskem leposlovju 260
 • Antešaki (ljudstvo) 47
 • antiglobalizacija 298
 • antropocentrizem 10
 • antropologija 29
 • Argentinski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
 • Arhitekti - Francija 85
 • Arktika 275
 • artificial intelligence 4
 • asane 62
 • astrologija 24
 • Astrologija - Zborniki 12
 • astrološka znamenja 24
 • Avstralski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 332
 • Avstrijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 331
 • Avtomobili - V otroškem leposlovju 232
 • Avtoritarnost 35


 • Babice (sorodstvo)
  • - Medosebni odnosi - Vnuki - V mladinskem leposlovju 262
  • - V otroškem leposlovju 211
 • Baročna glasba 99
 • barok 85
 • Barthes, Roland - Smrt - V leposlovju 135
 • Beatles (glasbena skupina) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 293
 • Belgija 274
 • Belgijski igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 294, 307, 313
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 304
 • besedila pesmi 125
 • besedila popevk 125
 • besedišče 110, 114, 118
 • Bevk, France - Spremne besede 265
 • Biblia
  • - Premišljevanja 27
  • - Vplivi 287
 • biblioterapija 67
 • Biografije 280
 • biografska drama 303, 308, 316, 321, 332
 • biografski film 293, 303, 308, 309, 332
 • Biographies 280
 • biokemijska potreba po kisiku 71
 • biologija 52
 • biologija celice glej Celična biologija
 • biološko čiščenje 71
 • biorazgradljivost odpadnih vod 71
 • bioterapija 16
 • Bipolarna motnja razpoloženja 59
 • Biševo 82
 • blues 309
 • Boka Kotorska 82
 • Boks 283
 • boksarji 283
 • bolezni 66
 • Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini 64
 • bolnišnice 256, 260
 • božič 292, 322
 • Brač 82
 • branje 20
 • Bratje in sestre - V mladinskem leposlovju 256
 • brazilska portugalščina 112
 • brez besedila 224
 • Brezposelnost - V mladinskem leposlovju 268
 • Broz, Josip - Biografije 280


 • Caesar, Caius Iulius - V mladinskem leposlovju 266
 • CD 91
 • celice 52
 • Celična biologija - Učbeniki za srednje šole 52
 • Cerkvena zgodovina - V leposlovju 188
 • Cezar, Gaj Julij glej Caesar, Caius Iulius
 • Charney, Noah - Spomini 201
 • Ciprski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 330
 • Cirkus - V mladinskem leposlovju 268
 • Citologija - Učbeniki za srednje šole 52
 • civilna družba 30
 • Communism 280
 • computer vision 4
 • contemporary Slovenian literature 121
 • Cres 82
 • Crowley, Aleister 26
 • Cultural anthropology 47


 • čaranje 212
 • Čarovnice - V otroškem leposlovju 212
 • čarovniki 227
 • češki igrani filmi 317
 • Češki igrani filmi
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 313
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 317
 • Čilski igrani filmi - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
 • Čipkarstvo - Zgodovina - Razstavni katalogi 87
 • čipke 87
 • Črna Gora 82
 • črna komedija 292
 • Črnogorska riviera 82
 • čuječnost 17, 20, 22
 • čustva 13, 257
 • Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki 57


 • danski animirani filmi 345
 • Danski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji 320
 • Davis, Miles - Biografski film - Video DVD-ji 316
 • Dedki - V otroškem leposlovju 229
 • dekleta 262
 • Dekleta
  • - Prehranjevalne motnje - V mladinskem leposlovju 260
  • - Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju 256
  • - Splav (medicina) - V leposlovju 179
  • - Ugrabitve - V otroškem leposlovju 227
 • deklice 212, 252, 269
 • Demokracija 35
 • Deskarji - Združene države Amerike 282
 • despotizem 35
 • Detektivi - V otroškem leposlovju 251
 • detektivka 324, 325, 326, 327
 • diagnostika 69
 • didaktika 40
 • dihanje 62
 • Dijaki - Spomini - V leposlovju 133
 • distopija 165
 • doktorske disertacije 121
 • Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 293
 • dolgoživost 56
 • dom 24, 222
 • domača zdravila 61
 • Domorodna ljudstva 47
 • Domovi za starejše ljudi 39
 • domoznanska zbirka SIKORM 45
 • domoznanstvo 82
 • drama 289, 290, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 316, 321, 323, 328, 331, 332, 333, 334, 335
 • druga svetovna vojna 281
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • družba 31, 47
 • družbena gibanja 30
 • Družbena odgovornost podjetij 36
 • Družbene razmere 276
 • družbeni odnosi 16, 31
 • Družbeni procesi - Psihološki vidik 31
 • družbenopolitične razmere 30
 • družina 16, 18, 47, 201, 256, 260, 262, 265, 268
 • Družina
  • - Judje - V leposlovju 131
  • - Travmatične izkušnje - V leposlovju - Baltimore 216
  • - V leposlovju - Korzika - 20.st. 144
 • družinska medicina 69
 • družinske skrivnosti 262
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 147, 216
 • družinski film 288, 318
 • družinski filmi 315
 • družinski odnosi 67, 210
 • Družinski odnosi - V leposlovju 162, 171
 • družinsko nasilje 222
 • Državno tožilstvo - V leposlovju 162
 • Dubrovnik 82
 • Dugi otok 82
 • duhovna rast 16
 • duhovnost 19, 23, 67
 • Duhovnost - Krščanstvo 27
 • Duševna stiska - Samopomoč 14
 • duševne bolezni 68
 • duševne motnje 60
 • Duševne motnje - Preprečevanje - Priročniki 17
 • Duševni bolniki - Skupine za samopomoč - Ustanovitev - Priročniki 68
 • duševno zdravje 57, 59, 68
 • Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki 60
 • DVD 1, 295, 319, 329
 • dvojezični slovarji 109, 115, 116


 • Economic inequality 36
 • Ekonomska neenakost 36
 • ekonomska politika 275
 • Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki 37
 • energija 16
 • Energijska medicina - Priročniki 58
 • energijske vaje 58
 • energijsko zdravljenje 58
 • epistemologija 2
 • Esej - Matura - Priročniki 117
 • etnična glasba 88
 • etno 88
 • etno-jazz 88
 • etnologija 29, 49, 87
 • etnološke zbirke 49
 • etologija 53
 • Evropa
  • - Integracija 32
  • - Socialna zgodovina - 19.-20.st. 287
 • Evropska unija 32
 • evropski filmi 319, 329
 • evropski igrani filmi 294, 299, 304, 307, 310, 313, 317, 324, 325, 326, 327, 330, 331, 333, 334, 335
 • evropski mladinski igrani filmi 288
 • ezoterične šole 26


 • fantastična bitja 237, 318
 • fantastična drama 289
 • fantastični film 289, 290, 336
 • fantastični svetovi 254
 • fantazijska drama 289
 • fantazijski film 289, 290, 336
 • fantazijski filmi 315, 318
 • fantje 105
 • Fantje - Solidarnost - V leposlovju 165
 • farmakoterapija 60
 • Feces - Živali - V otroškem leposlovju 245
 • feministični aktivizem 30
 • Fentonova oksidacija 71
 • Fetalna smrt - Spomini 202
 • filmska drama 1, 289, 321
 • Filozofi - Medosebni odnosi - V leposlovju - Francija - 20.st. 135
 • Filozofija narave 2
 • filozofski vidik 30
 • fitoterapija 61
 • fizično zdravje 58
 • fizikalno-kemijsko čiščenje 71
 • fobije 214
 • folk 309
 • folkloristika 48
 • fotografije 45
 • fotografski albumi 125
 • Francija
  • - Domoznanstvo - Knjige za mladino 286
  • - Kulturna zgodovina - Knjige za mladino 286
 • Francoska filozofija - V leposlovju 135
 • francoski animirani filmi 338
 • francoski arhitekti 85
 • Francoski filmi
  • - Filmska drama - Igrani filmi 329
  • - Srhjivka - Igrani filmi 319
 • Francoski igrani filmi

 • Galci - V mladinskem leposlovju 266, 274
 • Galler, Elizabeta Katarina von glej Wechsler, Elizabeta Katarina
 • Gasilci - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • Genetika - Učbeniki za srednje šole 52
 • geni 52
 • geografija morij 82
 • geografska razširjenost 51
 • geografske značilnosti 277
 • Gibalna terapija - Priročniki 57
 • gibalne sposobnosti 69
 • Gimnazije - V leposlovju - Celje 133
 • Gladiatorji - Germani - V leposlovju 188
 • glasba 293
 • Glasba - Zgodovina - 17.-18.st. 99
 • glasbena drama 311
 • Glasbene pravljice - CD-plošče 100
 • glasbeni film 316
 • glasbeniki 293, 309
 • glasbeno dokumentarni film 293
 • glasbeno-plesni film 311
 • Glaser, Karol 119
 • glasovi 235
 • Glina - Zdravilnost - Priročniki 66
 • goljufanje 218
 • gorske doline 277
 • Gospodarski kriminal - V leposlovju - Slovenija 162
 • Gospodarsko pravo - Vaje za visoke šole 38
 • gozdne živali 235
 • Gozdne živali - V otroškem leposlovju 220
 • Gozdovi - V otroškem leposlovju 235
 • Grace, Roy glej Roy Grace (literarni junak)
 • gradniki 70
 • Grafična industrija - Učbeniki za srednje šole 78
 • grozljivka 320
 • Grški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 330
 • Guillain-Barréjev sindrom 64


 • Hamilton, Bethany - Avtobiografije 282
 • Harmonika - Učbeniki 94
 • hčere in matere glej Matere in hčere
 • higiena 106
 • Higiena 56
 • Hildegard von Bingen - Naravno zdravljenje 61
 • Hildegarda glej Hildegard von Bingen
 • Historical reviews 276
 • Honghonški igrani filmi - Glasbeni film - Video DVD-ji 311
 • Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • hrvaški igrani filmi 317
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 317
 • humor 211, 246, 266, 273, 274
 • Hvar 82


 • Icarus 68
 • igra 211, 213
 • igrače 72
 • igrani filmi 295, 317
 • Indigenous peoples 47
 • Indijanci
  • - Mladostniki - V mladinskem leposlovju 255
  • - Rasni odnosi - Belci - V mladinskem leposlovju 255
 • indijanski rezervati 255
 • informacijaki viri 60
 • informacijska tehnologija 2
 • inovativnost 43
 • Instrumentalna glasba - Trobila - CD-plošče 100
 • inteligentnost 7
 • internet 80
 • Internet (računalniško omrežje)
  • - Dokumentarni film - Video DVD-ji 3
  • - Varnost - Priročniki - Knjige za mladino 6
 • intervjuji 293, 309
 • intimnost 18
 • Iranski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 302
 • Italijanski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 298
 • Izredne razmere - Preživetje - V leposlovju 165
 • Izsiljevanje - V otroškem leposlovju 240
 • iztrebki 245


 • Jack Reacher (literarni junak) - V leposlovju 140
 • jadranski otoki 82
 • javna kopališča 63
 • jaz 7
 • jazz 316
 • Jazz - 2011-2020 - CD-plošče 88
 • Jeruzalem - Obnova - V leposlovju 131
 • Jezik - Izvor 108
 • Jeziki - Razvoj 108
 • jezikoslovje 119
 • Jezus Kristus - V leposlovju 197
 • Joga - Priročniki 62
 • Joplin, Janis - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 309
 • Judje - Zgodovina - Stari vek 287
 • Judovstvo - Kulturna zgodovina 287
 • Jugoslavija 30
  • - Zgodovina - 20. st. 280
 • Julij Cezar glej Caesar, Caius Iulius
 • Južnokorejski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 306


 • Kamboški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 336
 • Kamboški mladinski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 315
 • kamnine 50
 • Kamniška Bistrica (dolina) - Geografija - Zborniki 277
 • kanadski animirani filmi 338
 • Kanadski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • kanadski roman 117
 • kapitani 271
 • karakterizacija odpadnih vod 71
 • Kardoš, Štefan - Literarne študije 161
 • karma 12
 • karmična diagnostika 16
 • kartonke 238, 245
 • Kay, Jackie - Avtobiografija 284
 • kemijska potreba po kisiku 71
 • Kirurgi - V leposlovju - ZDA 175
 • Kitajski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 336
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 300
  • - Pustolovski film - Video DVD-ji 312
 • Kitara - Učbeniki 95
 • klani 47
 • klarinet 96
 • Klarinet - Učbeniki 96
 • klavir 96, 98
 • Klekljanje - Zgodovina - Razstavni katalogi 87
 • Kljunasta flavta - Učbeniki - notno gradivo 97
 • kljunasta flavta, solo 97
 • Kmetijska šola Šentjur 45
 • Knight, Newton - Biografski film - Video DVD-ji 303
 • književna vzgoja 111
 • književne vsebine 117
 • Književnost - Matura
 • književnost Slovencev v Italiji 121
 • kocke 70
 • Kognitivna terapija - Priročniki 17
 • koma 256
 • komedija 292, 296, 297, 301, 313, 315, 322, 331, 337
 • komedije 317
 • komunalna higiena 242
 • komunikacija 18
 • Komunizem - Jugoslavija 280
 • Koncentracijska taborišča - Trpljenje - V leposlovju 173
 • Koncerti - Glasba - Srbija - Kalemegdan - 2010 - CD-plošče 93
 • koprodukcija 290, 291, 294, 298, 299, 300, 302, 304, 307, 311, 312, 313, 315, 318, 319, 320, 321, 323, 330, 331, 332, 333, 336, 338, 345
 • koprodukcije 317
 • Korčula 82
 • Kornati 82
 • Koroški Slovenci - Jezik (sredstvo za sporazumevanje) - V leposlovju 173
 • Kosmač, Ciril - "Pomladni dan" - Literarne študije 117
 • Kralj, Alojz - Spomini sodobnikov 4
 • Krapanj 82
 • kriminal 84
 • Kriminalistična tehnika - Knjige za mladino 84
 • kriminalka 304, 308, 324, 325, 326, 327, 330, 334
 • kriminalna drama 304, 308, 330, 333, 334
 • kriminalni film 308, 334
 • kriminalni filmi 295
 • Kristjani - Preganjanje - V leposlovju 188
 • kritično mišljenje 22
 • Križ 82
 • Krk 82
 • krščanska duhovnost 27
 • krščanstvo 131
 • kuharske knjige - stročnice - recepti 74
 • Kuharski recepti
  • - Čemaž 77
  • - Paradižnik 76
  • - Vegetarijanske jedi 73
 • Kuharstvo - Priročniki 75
 • kult prednikov 47
 • Kulturna antropologija 47
 • kvaliteta življenja 15


 • Lainšček, Feri - Življenje in delo 125
 • lastniki 232
 • Lastovo 82
 • Le Nôtre, André 85
 • Letenje - V otroškem leposlovju 226
 • Lipuš, Florjan - Literarne študije 173
 • lisice 213
 • literarna teorija 111, 120
 • literarna zgodovina 111, 120
 • literarni kanon 111
 • literarni komentarji 111, 117
 • ljubezen 213, 229
 • Ljubezen - Medosebni odnosi - Priročniki 13
 • ljubezenski odnosi 13, 18
 • Ljubezenski partnerji
 • ljubezenski roman 150, 153, 179
 • Ljubljansko barje 225
 • Ljubosumje - V otroškem leposlovju 215
 • Ljudska glasba - Priredbe - Balkan - CD-plošče 88
 • ljudska medicina 61
 • Ljudske pesmi - Priredbe - Balkan - CD-plošče 88
 • Ljudske živalske pravljice - V otroškem leposlovju - Rezija 253
 • ljudski običaji 47
 • ljudsko slovstvo 253
 • logika 84
 • lokalne skupnosti 69
 • Luna - Vplivi - Priročniki 24
 • Lunin koledar 24
 • lunine mene 24
 • lutkovni filmi 348, 349, 350, 351, 352
 • lutkovni filmi za otroke 348, 349, 350, 351, 352


 • mačke 251
 • Mačke - V otroškem leposlovju 214, 238, 239
 • Madagaskar 47
 • Madžarščina
  • - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 114
  • - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 115
 • madžarščina za turiste 114
 • magija 49
 • magnetizem 244
 • Malteški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • manično-depresivne bolezni 59
 • mantre 62
 • Matere in hčere - V leposlovju 171
 • Material culture 29
 • Materialna kultura - Družbeni vidik 29
 • matura 2018 178
 • Mazur, Robert - Biografski film - Video DVD-ji 308
 • meddržavni odnosi 33
 • Medgeneracijski odnosi - V mladinskem leposlovju 262
 • Mediji - Učbeniki za srednje šole 78
 • meditacija 62
 • medmrežje 3
 • Mednarodni ekonomski odnosi - Evropa 32
 • medosebni odnosi 67
 • Medosebni odnosi 16
  • - Povezanost - Priročniki 13
  • - V mladinskem leposlovju 257, 269
  • - V otroškem leposlovju 228
 • Medvešček, Pavel - Zbirateljstvo 49
 • mehki gradniki 70
 • metodika pouka 40
 • Michaels, Anne - "Fugitive pieces" - "Ubežni delci" - Literarne studije 117
 • mineralogija 50
 • Miselne igre 101, 102
  • - Knjige za mladino 84
 • mladina 329
 • mladinska gibanja 105, 106
 • Mladinska književnost - Literarne študije 111
 • mladinski filmi 329
 • mladostna ljubezen 194
 • mladostniki 256
 • Mladostniki
  • - Nasveti - Priročniki 105
  • - Odraščanje - V mladinskem leposlovju 257, 261, 262
 • Mljet 82
 • množični mediji 29
 • močvirje 225
 • Močvirje - Ekološko ravnotežje - V otroškem leposlovju 225
 • modrost 246, 262, 273
 • Mongolija 312
 • morja 82
 • morje 271
 • Morski psi - Napadi - Posledice 282
 • motivi 25
 • motorične igre 70
 • mučenci 281
 • Murter 82
 • muzejske zbirke 50


 • način življenja 29
 • najstniki glej Mladostniki
 • narava 107, 235
 • naravno zdravljenje 16, 66
 • Naravno zdravljenje - Priročniki 61
 • naredi sam 46
 • narodna gibanja 279
 • narodna identiteta 121
 • Narodnozabavna glasba - Slovenija - zgoščenke 91
 • nasilje 240
 • Nasilje v družini - V leposlovju 210
 • nasveti 24, 59
 • national identity 121
 • nega 72
 • nega telesa 24
 • nemščina 248
 • Nemščina - Besedišče - Učbeniki 122
 • Nemški igrani filmi - Filmska drama
 • Neoliberalizem 31
 • Neplodnost
  • - Psihološki vidik 8
  • - Zdravljenje 8
 • nered 238
 • Neruda, Pablo - Biografski film - Video DVD-ji 321
 • nesreče 241, 243
 • Nezemljani - V otroškem leposlovju 239
 • nezvestoba 18
 • nizka trobila 98
 • Nizozemščina - Konverzacija - Slovenščina - Priročniki 118
 • nizozemščina za turiste 118
 • nomadi 312
 • Norveška
  • - Domoznanstvo 275
  • - Družbeni razvoj 275
 • Norveški mladinski igrani filmi - Pustolovski film - Video DVD-ji 288
 • Novak, Boris A. - Literarne študije 181
 • novel 121


 • običaji 269
 • oblačilna kultura 29, 87
 • oblikovanje krajine 85
 • obrti 87
 • Obsesivno kompulzivna motnja - Psihologija - Priročniki 65
 • obutev glej Obuvala
 • Obuvala - V otroškem leposlovju 239
 • Očetje - V otroškem leposlovju 213
 • odkrivanke 245
 • odločitve 11
 • odnosi med spoloma 153
 • Odnosi med spoloma
 • Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole 71
 • odraščanje 105, 255, 329
 • odvisnosti 67
 • oglasi 80
 • Oglaševanje - Zgodovina - Slovenija - Zborniki 80
 • ogledala 227
 • Ogorevc, Marjan - Predavanje 16
 • Okoljska problematika - Filozofski vidik 10
 • Okrasni predmeti - Izdelava - Priročniki 46
 • olimpijske igre 250
 • Opatija 82
 • opazovanje 84
 • ordalne prakse 47
 • organizacija 68
 • orientacija 107
 • Orkester - V otroškem leposlovju 234
 • ornamenti 87
 • osamljenost 252
 • Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi 59
 • osebe z težavami v duševnem zdravju 59
 • osebna doživetja 67, 201, 210
 • Osebna higiena - Knjige za otroke 63
 • osebna pričevanja 66
 • Osebnost - Učbeniki za visoke šole 7
 • osebnostna rast 20, 210
 • Osebnostni razvoj 16
  • - Otroci - Priročniki 20
 • osemdeseta leta 20.st. 30
 • Osnovna šola - Zgodovina 42
 • osnovne šole 42
 • Osnovne šole - Vzgoja 44
 • Otroci - Čustva - Sproščanje - Priročniki 20
 • otroška literatura 20
 • otroška psihologija 20
 • Otroške pesmi - Knjige za otroke 90
 • otroški animirani filmi 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • otroški lutkovni filmi 348, 349, 350, 351, 352
 • otroški risani filmi 340, 341, 342, 343, 344, 347, 348, 350, 351, 352
 • otroški vrtci 41
 • otroštvo 265


 • Pahor, Boris 285
 • Palčki (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju 225
 • paleontologija 50
 • panika 17, 57
 • parjenje 53
 • parki 85
 • partnerska terapija 13
 • partnerski odnosi 13, 18, 59
 • partnerstvo 13, 18
 • Pedagogika - Zborniki 43
 • pikniki 220
 • Piran 82
 • Pirati - V leposlovju - Karibi 153
 • Pisatelji - V leposlovju - ZDA 216
 • pisateljstvo 201
 • Pisma - V leposlovju 194
 • Piškurji - Slovenija - Priročniki 51
 • Pivnice - Družabno življenje - V leposlovju 144
 • plemena 47
 • Plemstvo
  • - Odnosi med spoloma - Dogovorjene poroke - V leposlovju - Škotska - Anglija 150
  • - V leposlovju
   • - Anglija 153
   • - Španija - 17.st. 153
   • - Zarote - V leposlovju - Perzija 131
 • po animirani seriji 241, 242, 243, 244
 • počitnice 256
 • Počitnice - V otroškem leposlovju 211
 • Podeželje - V mladinskem leposlovju 265
 • Podjetja - Korporativno upravljanje 36
 • Podjetništvo - Priročniki 37
 • pogovor 13
 • pogovori 293, 309
 • Pogum - V otroškem leposlovju 240
 • pohodništvo 262
 • Pohodništvo - Tekmovanja - V leposlovju - ZDA 165
 • policijsko nasilje 298
 • Politična kultura 35
 • politični vidik 30
 • Politika - Etika 35
 • Poljska književnost - Znanstvena fantastika - Romani 170
 • pomoč 219, 229, 240, 241, 242, 243, 244, 254, 268
 • pomorska zgodovina 82
 • Pomorstvo - Jadransko morje 82
 • pop 89, 92, 293
 • pop-rock 92
 • popevke 91
 • popotništvo 105
 • popravila 232
 • Popularna glasba
  • - Pevke - Biografije - Video DVD-ji 309
  • - Slovenija
   • - 2001-2010 - CD-plošče 93
   • - 2011-2020 - CD-plošče 89, 92
 • pospravljanje 238
 • Post 55
 • Posvojitev - V leposlovju 284
 • pošasti 318
 • potovanja 262
 • potrošništvo 29, 80
 • poučno leposlovje 286
 • Pouk
  • - Načrtovanje 40
  • - Zborniki 43
 • pozitivno mišljenje 9, 15, 19, 23, 57
 • praktična filozofija 10
 • praktični pouk 40
 • praktično znanje jezika 110, 114, 118
 • Pravljice - Pripovedovanje - V otroškem leposlovju 271
 • pravljični film 318
 • prazniki 269
 • Predsodki - V otroškem leposlovju 220
 • predšolska vzgoja 41
 • Pregovori - Slovenija 205
 • prehrana 24, 107
 • Prehrana 56
 • Presna hrana 55
 • preventivna medicina 69
 • prevodi 119
 • Preživetje v naravi - Priročniki 107
 • priboljški 72
 • prijateljstvo 220, 240
 • Prijateljstvo - V otroškem leposlovju 215, 219
 • prijaznost 228
 • prikazni 215
 • Primarna preventiva - Organizacija - Zborniki 69
 • Primarno zdravstveno varstvo - Slovenija - Zborniki 69
 • priredbe 238
 • Prirodoslovni muzej Slovenije - Geološke zbirke - Vodniki 50
 • Prirojene srčne napake - Doživljanje bolezni - V leposlovju 175
 • problemi najmlajših 215
 • projekti 68, 69
 • Prometne nesreče - V leposlovju - Pariz 135
 • Promocija zdravja - Zborniki 69
 • protesti 298
 • prva pomoč 107
 • Prva pomoč - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • Prvačka pleh muzika - V otroškem leposlovju 234
 • Prvić 82
 • psi 214
 • Psi
  • - Oprema - Naredi sam - Priročniki 72
  • - V mladinskem leposlovju 246, 273
 • psihiatrična zdravila 60
 • psihično zdravje 58
 • psihoanaliza 12, 31
 • psihodiagnostika 7
 • psihologija 12
 • psihologija osebnosti 7
 • psihološka astrologija 12
 • psihološki nasveti 17, 23
 • psihoterapija 67
 • Psihotropna zdravila
  • - Delovanje - Uporaba - Priročniki 60
  • - Opuščanje - Priročniki 60
 • punk 93
 • punk-rock 93
 • pustolovska drama 305, 306, 312
 • pustolovska komedija 337
 • pustolovski film 290, 306, 314, 318, 336
 • pustolovščine 254, 266, 274


 • Rab 82
 • Računalništvo - Šolska tekmovanja - Slovenija 5
 • Rasizem - V leposlovju - Škotska 284
 • Rašić, Igor - Biografije 283
 • razglednice 45
 • raziskovalno novinarstvo 332
 • razlaga sanj 25
 • razstavni katalogi 49
 • razvade 238
 • razvoj osebnosti 44
 • Reacher, Jack glej Jack Reacher (literarni junak)
 • Recikliranje - Priročniki 46
 • rejništvo 222
 • reklame 80
 • relacijska družinska terapija 18
 • reševalci 241, 242, 243, 244
 • Reševalna služba - V otroškem leposlovju 241, 242, 243, 244
 • reševanje problemov 16
 • revščina 268
 • Revščina - V mladinskem leposlovju 265
 • Rimljani - V leposlovju 188
 • Rimska vojska - V leposlovju - Jeruzalem 197
 • Rimski imperij - V leposlovju 188
 • risani filmi 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • risani filmi za otroke 338, 339, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
 • roboti 4
 • Robotika - Zborniki 4
 • robotizacija 4
 • robots 4
 • rock 92, 93, 293
 • ročne spretnosti 46, 72
 • rokenrol 309
 • rokodelstvo 87
 • roman 121
 • romanja 204
 • romantična drama 296, 300, 311
 • romantična komedija 296
 • romantična zgodovinska pripoved 150, 153, 179
 • Romunski igrani filmi - Filmska drama
   • - Filmska komedija - Video DVD-ji 331
   • - Video DVD-ji 298, 333
 • rosika 225
 • Rosina, Franjo - Biografije 279
 • Rovinj 82
 • Roy Grace (literarni junak) 158
 • ruski animirani filmi 347
 • Ruščina - Slovenščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 116


 • samopodoba 7, 67, 240, 255
 • samopomoč 59, 68
 • Samorealizacija
  • - Otroci - Priročniki 20
  • - Priročniki 11
 • Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju 237
 • Samospoznavanje 21
 • samozavedanje 7, 17, 19, 23
 • samske ženske 67
 • Sanje - Interpretacija - Priročniki 25
 • Sanjske knjige 25
 • sanskrt 119
 • sanskrtska književnost 119
 • Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi 204
 • Semiotika - V leposlovju 135
 • sensors 4
 • senzorji 4
 • sestre in bratje glej Bratje in sestre
 • severnoameriški Indijanci 255
 • simboli 25
 • skavti 107
 • Skavti
  • - Veščine - Priročniki 105, 106
  • - Vzgoja - Priročniki 106
 • skavtstvo 106
 • skladbe 96, 98
 • skladbe za klarinet 97
 • sklepanje 84
 • Skupinska psihoterapija 67
 • Sladkovodne ribe - Slovenija - Priročniki 51
 • slikanice 20
 • Slikovni slovarji
  • - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke 109
  • - Slovenščina
   • - Madžarščina - Knjige za otroke 115
   • - Ruščina - Knjige za otroke 116
 • slovarji 114, 118
 • Slovarji - Slovenščina - Portugalščina 112
 • Slovenci 279
 • Slovenia 36
 • Slovenian literature in Italy 121
 • Slovenija 30, 36, 87, 281
  • - Družbene razmere - Eseji 201
  • - Izleti 278
  • - Odnosi - Združene države Amerike 33
  • - Politične razmere - 1945-1991 285
  • - Turistični vodniki 278
 • slovenska epika 181
 • Slovenska knjievnost - Lirika - Poezija 124
 • slovenska književnost 120
 • Slovenska književnost
  • - Gospodarstvo - Prevare - Družina - 21.st. - Roman 162
  • - Mladinska književnost - Slikanice 236
  • - Poezija 130, 233
  • - Romani 167, 168
 • slovenska kultura 201
 • slovenska literarna zgodovina 119
 • slovenska ljudska kultura 49
 • Slovenska mladinska književnost - Literarne študije 111
 • slovenska poezija 125, 181
 • Slovenske ljudske pravljice - V otroškem leposlovju - Rezija 253
 • Slovenske ljudske pripovedke 48
 • slovenske otroške pesmi 90
 • slovenske pisateljice 111
 • slovenski knjižni jezik 120
 • slovenski ljudski običaji 201
 • slovenski pesniki 125, 181
 • slovenski pisatelji 111, 173
 • slovenski roman 117
 • Slovenski športniki 283
 • slovensko čipkarstvo 87
 • Slovensko gledališče - 20.st. 104
 • Slovensko kiparstvo - 21.st. - Študije 83
 • slovenščina 119
 • Slovenščina
  • - Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 109
  • - Madžarščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 115
  • - Matura
   • - Priročniki 120
   • - Učbeniki za srednje šole 120
  • - Ruščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke 116
  • - Slovnica - Preglednice 113
  • - Zgodovina 108
 • slovnica 114, 118
 • Smokvica Vela 82
 • smoter vzgoje 44
 • Social conditions 276
 • Social responsibility of business enterprises 36
 • socialna država 275
 • Socialna ekonomija 36
 • socialna psihologija 31
 • socialni marketing 80
 • socialno skrbstvo 39
 • Socialno-andragoška metoda 67
 • Socioeconomics 36
 • Sociografija 276
 • Sociography 276
 • sodobna slovenska književnost 121
 • sodobna umetnost 30
 • sošolci 133
 • Spanje - V otroškem leposlovju 221
 • Spolna zloraba - Spomini 206
 • spolnost 18, 67
 • sporazumevanje 107
 • spretnosti 106
 • Srce
  • - Bolezni - Preprečevanje - Priročniki 62
  • - Transplantacija - V leposlovju 175
 • sreča 105
 • Sreča - Psihološki nasveti
   • - Knjige za otroke 9
   • - V leposlovju 15
 • srečanja 68
 • srednje šole 255
 • srhljivka 291
 • stalne razstave 50
 • stara indijska književnost 119
 • staranje 39
 • Staranje - Preprečevanje 56
 • Starejši ljudje - Življenjski stil 39
 • starost 229
 • starševstvo 18
 • Starši - V leposlovju 284
 • stereotipi 220
 • strah 9, 214, 260
 • Strah - Sproščanje - Priročniki 57
 • Stranišča - Zgodovina - Knjige za otroke 63
 • stranski učinki 60
 • strele 244
 • stres 17
 • strici 214
 • stripi 246, 266, 273, 274
 • strupenost odpadnih vod 71
 • Susak 82
 • Sužnje - Judinje - V leposlovju - Rim 188
 • Sveto pismo glej Biblia
 • svetopisemska zgodovina 131
 • Svetopisemske osebe - V leposlovju 197
 • Svetopisemske zgodbe - Psihološki vidik 27
 • svetovna književnost 120
 • Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - Spomini 208
 • Svetovna zgodovina - 20.st. 35
 • svetovni dan stranišč 63
 • svetovni dan umivanja rok 63
 • svetovni dan vode 63
 • svetovni splet 6
 • Svetovni splet - Dokumentarni film - Video DVD-ji 3


 • šah 103
 • Škotska - V leposlovju - 12.st. 150
 • škratje 237
 • škratje (bajeslovna bitja) glej Palčki (bajeslovna bitja)
 • Šola - V otroškem leposlovju 226
 • Šole - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi 45
 • Šolske zgradbe - Slovenija - Razstavni katalogi 45
 • šolski esej 117
 • Šolstvo - Zgodovina
   • - Lesično 42
   • - Pilštanj 42
 • Španski filmi - Srhjivka - Igrani filmi 319
 • Španski igrani filmi
  • - Biografski film - Filmska drama - Video DVD-ji 321
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 310
 • Španski mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji 318
 • šport 250
 • športni film 1
 • Švedski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 333
 • Švicarski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 331


 • taborjenje 107
 • Taborništvo - Priročniki 107
 • Tajkuni - V leposlovju 162
 • Tajvanski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 290
 • tehnike 17, 87
 • Tekmovanja - V otroškem leposlovju 218
 • telesna aktivnost 57, 67
 • Telesna aktivnost - Zdravje - Zborniki 69
 • telesna drža 57
 • terme 63
 • tesnoba 9, 17, 57
 • thriller 289, 291, 305, 320
 • tiranija 35
 • Tito glej Broz, Josip
 • tovornjaki 218, 219
 • travmatične izkušnje 210
 • travme 222
 • triler 289, 291, 305, 319, 320
 • trobenta 98
 • Trobenta - Učbeniki 98
 • Trst 82
 • Tuji jeziki - Zgodnje učenje 247, 248
 • Turčija
 • Turkey 276
 • Turška književnost - Ljubezen - Družina - Očetje - Sinovi - Ženske - Odnosi - Družba - Turčija - 20.st. - Roman 182


 • učbeniki za visoke šole 71
 • učenci 20
 • Učenje - Zborniki 43
 • učne enote 40
 • učne teme 40
 • učno okolje 43
 • uganke 84, 101, 102, 225, 245
 • Ugrabitve - V otroškem leposlovju 251
 • ujetništvo 237
 • ukrajinski animirani filmi 339
 • Ulčar, Ciril - Spomini 208
 • Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki 4
 • umirjenost 17
 • umivanje 63
 • Unije 82
 • Upravljanje - Družbena odgovornost 36
 • uspeh 11, 16


 • v filmu 329
 • vadbeni programi 69
 • vaje 17, 122
 • Varnostno-obveščevalne službe - Slovenija - 1945-1991 285
 • varstvo 214
 • varstvo narave 225
 • Vasi - Bivanjska problematika - V leposlovju - Koroška (Avstrija) 173
 • vednost 2
 • vegetarijanstvo 73
 • Vela Palagruža 82
 • velike tiskane črke 211, 218, 219, 228, 229, 238
 • Vérant, Samantha - Avtobiografski romani 194
 • verovanje 47, 49
 • verska združenja 105, 106
 • vesolje 252
 • Vesolje - Potovanja - V otroškem leposlovju 254
 • video DVD 295
 • Vila-Matas, Enrique - Literarne študije 195
 • vile 237
 • Vis 82
 • vizualizacija 20
 • Vnuki - V otroškem leposlovju 229
 • voditelji 106
 • Vojna - Posledice - V leposlovju 173
 • vojna drama 299
 • vojni film 303
 • volkovi 220, 312
 • vozila 241, 242, 243, 244
 • vragolije 211
 • vrednote 44, 262
 • vreme 107
 • vsakdanje fraze 110, 114, 118
 • vseživljenjsko učenje 39
 • vzgoja 22
 • vzgojitelji 106
 • Vzgojitelji - Pedagoško delo 41
 • Vzgojni domovi - Otroci - Doživljanje - V mladinskem leposlovju 222
 • Vzgojni načrti 44


 • Wechsler, Elizabeta Katarina - Biografski romani 187
 • World Wide Web 3
 • WWW 3


 • Yugoslavia 280


 • zadovoljstvo 11
 • zajci 218
 • zakonska zveza 13, 18, 67
 • Zaljubljenost - V mladinskem leposlovju 269
 • Založništvo - Avtorske pravice 79
 • zasebnost 6
 • zaskrbljenost 17
 • Završnik, Izidor - V leposlovju 281
 • ZDA glej Združene države Amerike
 • zdravilna prehrana 61
 • zdravilna zelišča 61
 • Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki 61
 • zdravilne učinkovine 61
 • zdravje 24, 106
 • Zdravniki - V leposlovju - Anglija - 19. st. 179
 • zdravo življenje 56
 • zdravstvena vzgoja 69
 • zdravstveni domovi 69
 • zdravstveno stanje 69
 • zdravstveno varstvo 69
 • Združene države Amerike - Odnosi - Slovenija 33
 • zemljevidi 51
 • zgodovinopisje 266
 • zgodovinska drama 299, 303
 • zgodovinski film 299
 • zgodovinski pregledi 3, 42
 • Zgodovinski pregledi 276
 • Zlarin 82
 • zločini 84
 • Zloraba otrok - V leposlovju 210
 • zmaji 228
 • zmernost 56
 • značaj 106
 • znamenite osebnosti 279, 286
 • Znanost 2
 • znanstvenofantastična drama 289
 • zunanja politika 33
 • Zvezde - V otroškem leposlovju 252
 • zvočni efekti 109, 238


 • želve 225
 • Ženske
  • - Samorealizacija - V leposlovju 210
  • - Življenjske spremembe - V leposlovju - ZDA 194
 • Ženske z intelektualno oviro - Materinstvo - Slovenija 28
 • Židje glej Judje
 • židovstvo glej Judovstvo
 • Živali
  • - Etika 10
  • - Geografska razširjenost - Knjige za otroke 54
  • - Spolno vedenje 53
  • - V otroškem leposlovju 250, 253
 • živali v domišljiji 213, 214, 215, 220, 226, 238, 251
 • živalska ekologija 51
 • živalska morfologija 51
 • Življenje
  • - Načrtovanje - Priročniki 11
  • - Smisel 16
  • - Spremembe 16
 • življenjska modrost 16
 • Življenjska modrost 27
 • Življenjske spremembe - V leposlovju 175
 • življenjske zgodbe 133
 • Živo srebro - Tehniška dediščina
 • Žižek, Mojca - Spomini 210
 • žrtovanje 47