NOVOSTI-JANUAR 2017


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI-JANUAR 2017


1.
        SINONIMNI slovar slovenskega jezika / [avtorji Jerica Snoj ... [et al.] ; glavna urednica Jerica Snoj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 1292 str. ; 30 cm

Potiskani spojni listi. - 2.300 izv.

ISBN 978-961-254-918-3
a) Slovenščina - Sinonimi - Slovarji b) Slovenščina c) Slovenian language d) Besedotvorje e) Word formation f) Slovarji g) Dictionaries

811.163.6'373.421(038)
COBISS.SI-ID 286687744

2.
        STOP : preklopi glavo na zabavo : [medijski strežnik]. - Letn. 1, št. 1 (1968)-letn. 48, št. 34 (2015) ; letn. 49, [št.] 40 (2016)- . - Ljubljana (Dunajska c. 5) : Delo revije, 1968-. - 29 cm

Tednik. - Ov. nasl. - Od 28. avg. 2015 do 5. okt. 2016 ni izhajalo. - Od 6. okt. 2016 izd.: Večer revije Maribor. - Ima suplement ali prilogo: Spletka.net = ISSN 1580-3457
ISSN 0351-8094 = Stop (Ljubljana)

070(497.4)
ŠE sp 0 STOP
[Letnik] [50] 2017 Št. 1-5#
COBISS.SI-ID 16041218


0 SPLOŠNO


3.
BALCHIN, Jon
        [Sto]
        100 znanstvenikov, ki so spremenili svet / Jon Balchin ; [prevod Urška Pajer in Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2016 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 208 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Quantum leaps : 100 scientists who changed the world. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-423-5
a) Znanstveniki - Zgodovina - Knjige za mladino b) Iznajdbe - Zgodovina - Knjige za mladino c) Znanstvena odkritja - Zgodovina - Knjige za mladino d) izumitelji e) zgodovinski pregledi

001-051(100)(091)(02.053.2)
001.894(100)(091)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 287120384

4.
BUČEVIĆ, Petar
        [Sto]
        100 slavnih rekov --- in vmes kak šaljiv / Petar Bučević, Ninoslav Kunc ; [prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2016 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 136 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: 100 slavnih izreka --- i pokoja šaljiva. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. 136

ISBN 978-961-251-422-8
a) Znamenite osebnosti - Izreki - Knjige za mladino b) Znamenite osebnosti - Biografije - Knjige za mladino c) idejni nazori d) reki

001.9(02.053.2)
821-84
COBISS.SI-ID 286989312

5.
        CELJAN. - 2001, št. 1 (17. jan.)-        . - Slovenske Konjice : Novice (Mestni trg 7), 2001-. - 29 cm

Tednik. - Čelni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Praznični Celjan. - Ima suplement ali prilogo: Sejemski celjan
ISSN 1580-5182 = Celjan (Slovenske Konjice)

070(497.4Celje)

2017 št- 834-838#
COBISS.SI-ID 110762752

6.
LANGEN, Annette, 1967-
        Ko se gre na vece / Annette Langen ; [ilustracije] Sabine Kraushaar ; [prevedla Nada Grošelj]. - [Jezero] : Morfemplus, [2016]. - [15] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: So geht's aufs Klo!. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-38-4
a) Higiena - V otroškem leposlovju b) plenice c) odvajanje

821.112.2-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 285324800

7.
MAZEJ Kukovič, Zofija
        Start up Europe / Zofija Mazej Kukovič ; [translation Darcie Goodwin ... et al.]. - 1st ed. - Ljubljana : self-released, 2015. - 226 str. : ilustr. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Požen' Evropo. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Bibliografija: str. 221

ISBN 978-961-93797-0-7
a) Mazej Kukovič, Zofija b) Evropska unija c) Evropski parlament - Delovanje d) poslanke

061.1EU
342.534(4):929Mazej Kukovič Z.
COBISS.SI-ID 277720832

8.
        MOJ prvi slovar. Gremo spat / [ilustracije Barbara Jelenkovich ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Wir gehen schlafen. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-3095-9
a) Spanje - Knjige za otroke b) priprava na spanje c) kartonke

087.5
COBISS.SI-ID 286026240

9.
        MOJ prvi slovar. Pri nas doma / [ilustracije Barbara Jelenkovich ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Bei uns zu Hause. - 3.500 izv.

ISBN 978-961-00-3094-2
a) Besede - Knjige za otroke b) vsakdan

087.5
COBISS.SI-ID 286025472

10.
MUZEJ krščanstva na Slovenskem (Stična)
        Sit hic museum! : 10 let Muzeja krščanstva na Slovenskem in 33 let muzejske dejavnosti v Stični / [avtorji Nataša Polajnar Frelih ... [et al.] ; urednica Nataša Polajnar Frelih ; angleški prevod Sunčan Stone ; fotografija Tadej Trnovšek ... et al.]. - Stična : Muzej krščanstva na Slovenskem, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Summary

ISBN 978-961-93529-4-6
a) Muzej krščanstva na Slovenskem (Stična) b) muzeji c) muzejske zbirke d) Slovenija

069(497.4Stična):27
COBISS.SI-ID 287068928

11.
SCHULZ, Charles M.
        Snoopy. Glasujte za Charlieja Browna / Charles M. Schulz ; [prevedel Bojan Albahari]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2016 (natisnjeno v EU). - 91 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Peanuts - volume 2. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju: str. [96]

ISBN 978-961-261-453-9
a) Psi - V mladinskem leposlovju b) humor c) modrost d) stripi

084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 287204096

12.
        SUPER 50 : življenje se je pravkar začelo. - Leto 4, št. 6 (8 jun. 2016)-        . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo, 2016-. - 38 cm

Mesečnik. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice (Tiskana izd.) = ISSN 0354-1088. - Je nadaljevanje: Plus 50 = ISSN 2350-353X
ISSN 2536-1600 = Super 50

050
ŠE,PO sp 0 SUPER 50
LETO 5 2017 ŠT. 1#
COBISS.SI-ID 287296768


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA. OKULTIZEM


13.
BALAŽIC, Milan, 1958-
        Užitek, vednost, oblast : psihoanaliza, matematična logika, politična filozofija / Milan Balažic. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2017. - 1032 str. ; 24 cm

ISBN 978-961-6661-73-7
a) filozofija politike b) matematična logika c) psihoanaliza

32:1
510.6:159.964
COBISS.SI-ID 287944960

14.
BENJAMIN, Walter
        Usoda in značaj : spisi, proza, fragmenti / Walter Benjamin ; prevedli Peter Gorenšek ... [et al.] ; [spremna beseda Tadej Troha]. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 347 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Izbor in prevod iz: Gesammelte Schriften. - 800 izv. - O pričujoči izdaji / Tadej Troha: str. 343-345. - Bibliografija: str. 346-347

ISBN 978-961-284-243-7
a) človek b) značaj c) usoda d) filozofska antropologija

141.319.8
821.112.2-4
COBISS.SI-ID 287073792

15.
DEBELJAK, Mateja, 1975
        [Sedem]
        7 ujetih junakov / avtorica Mateja Debeljak ; ilustratorka Laura Pompe Sterle. - 1. natis. - Maribor : Filantrop, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 44 str. : ilustr. ; 31 cm + merilec čustev

750 izv.

ISBN 978-961-285-314-3
a) Čustva - Knjige za otroke b) čustvena inteligentnost c) razum d) poučno leposlovje

159.942(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 87425025

16.
DEBEVC, Maja
        Pot do svetlobe / Dobra vila - Maja. - Kresnice : Divinum cor, 2016 ([Ljubljana] : Povše). - 177 str. ; 19 cm

Navedba avtorice v kolofonu: Dobra vila Maja - Maja Debevc (Debelak). - O avtorici: str. 3 in na zadnjem zavihku ov. - 2.000 izv. - Spremni besedi Oto Pestner in Barbra Jermann na str. 8-10

ISBN 978-961-93756-2-4
a) Pozitivno mišljenje b) Medosebni odnosi - Psihološki nasveti

159.922.2
COBISS.SI-ID 287141120

17.
DUPUY, Jean-Pierre, 1941-
        Prihodnost ekonomije : kako se otresti ekonomistifikacije / Jean-Pierre Dupuy ; [prevedla Katja Zakrajšek ; spremna beseda Slavoj Žižek]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2016 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 255 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

Prevod dela: L'avenir de l'économie. - 400 izv. - Jean-Pierre Dupuy: od zavisti do ljubosumja / Slavoj Žižek ; prevedla Janina Kos: str. 213-252. - Bibliografija: str. 253-255 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6376-70-9
a) Dupuy, Jean-Pierre (1941-) - Bibliografije b) Filozofija družbe c) Filozofija politike

141.7
32:1
012Dupuy J.-P.
COBISS.SI-ID 287302912

18.
GARCÍA, Héctor, 1981-
        Ikigaj : japonska umetnost življenja / Héctor García (Kirai) in Francesc Miralles ; [prevedla Nataša Müller ; ilustrirala Marisa Martínez]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Ikigai. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4454-0
a) Življenje - Smisel b) življenjski stil c) medosebni odnosi d) materializem

124.2
COBISS.SI-ID 287291136

19.
JAN, Matija
        Teorija, nasilje, fascinacija / Matija Jan. - Maribor : Študentska založba Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 197 str. ; 18 cm. - (Nova znamenja ; 52)

400 izv. - Bibliografija: str. 192-197

ISBN 978-961-6949-86-6
a) nasilje b) telo c) transgresija d) suverenost e) fascinacija

159.964.2:316.62
141.7:316
COBISS.SI-ID 89579009

20.
JOVANOVIĆ, Nebojša, 1963-
        Živeti ali životariti : psihologija uspeha / Nebojša Jovanović, Tatjana Firevski-Jovanović, Sandra Jovanović-Đorđević ; [prevod Ingrid Peinkicher]. - Kranj : Zavod V.I.D, 2016 (tiskano v EU). - 223 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Neskončnost)

Prevod dela: Živeti ili životariti - psihologija uspeha. - 500 izv. - O avtorjih: str. [225-227]

ISBN 978-961-93679-2-6
a) Uspešnost - Psihologija

17.024.4:159.947
COBISS.SI-ID 285265664

21.
JUŽNIČ, Ljuba
        Pod okriljem kapucinke : rože, hrana za dušo / Ljuba Južnič ; [ilustrirali Ana Južnič, Ljuba Južnič]. - 1. izd. - Trst : Založništvo tržaškega tiska ; Celovec : Drava, 2016 (Ljubljana : Belin grafika). - 210 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Bela zbirka)

ISBN 978-88-7174-192-5 (ZTT)
ISBN 978-3-85435-818-3 (Drava)
a) duhovnost b) osebnostni razvoj c) narava

133.2:502
COBISS.SI-ID 9271276

22.
KELC, Aleksandra S.
        Ne mislim, samo ljubim : moja zgodba, kako sem iz praznine uma prišla do ljubezni / Aleksandra S. Kelc ; [prevedel Severin Trifunovič]. - 2., prenovljen natis. - Maribor : Studio Saš, 2016. - 122 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94138-0-7
a) Pozitivno mišljenje - Priročniki b) psihološki nasveti

159.922(035)
COBISS.SI-ID 287640832

23.
KESSLER, David, 1959-
        Videnja, potovanja in polne sobe : koga in kaj vidimo, preden odidemo / David Kessler ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2016 ([Ljubljana] : Matformat). - 185 str. ; 22 cm

Prevod dela: Visions, trips, and crowded rooms. - 500 izv.

ISBN 978-961-6943-50-5
a) Obsmrtna doživetja

159.961.9
COBISS.SI-ID 287253760

24.
KEZELE, Adrian Predrag
        Sedem čaker, sedem stanj zavesti : celosten vodnik za duhovni razvoj / Adrian P. Kezele ; [prevedla Jasmina Rome]. - Ljubljana : Chiara, 2016 ([Ljubljana] : Itagraf). - 130 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju: str. 129-130. - Prevod dela: Sedam čakri, sedam stanja svijesti. - 400 izv.

ISBN 978-961-93915-9-4
a) Čakre - Duhovnost b) stanje zavesti c) duhovna rast d) duhovni razvoj

133.2
COBISS.SI-ID 287018752

25.
KEZELE, Adrian Predrag
        Sinhroniciteta : prebujanje Celote : kako sinhroniciteto učinkovito uporabljati v vsakdanjem življenju / Adrian P. Kezele ; [prevedli Ana Ptičar in Emanuela Malačič Kladnik]. - Ljubljana : Chiara, 2016 ([Ljubljana] : Itagraf). - 249 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Sinkronicitet. - Sodobnejša, prenovljena in dopolnjena različica uspešnice "Skrivene poruke, skrivena značenja" --> prelim. str. - O avtorju: str. 249. - 600 izv.

ISBN 978-961-94116-0-5
a) astrologija b) nadčutno doživljanje c) psihična energija

133.52
COBISS.SI-ID 287199232

26.
KOSI, Danilo, 1968-
        Priporočnik za življenje : izkoristi danosti življenja / Danilo Kosi - Dayalpuri. - Ljubljana : Inštitut za življenje Kailash, 2016 ([Ljubljana] : Povše). - 255 str. ; 25 cm

500 izv.

ISBN 978-961-285-512-3
a) Življenje - Smisel b) sreča c) vrednote d) trpljenje e) zavest f) medosebni odnosi g) življenjska modrost h) duhovnost

17.023.34:133.2
COBISS.SI-ID 287143168

27.
MCGONIGAL, Kelly
        Druga stran stresa : zakaj je stres dober za nas in kako ga izkoristiti sebi v prid / Kelly McGonigal ; prevedla Helena Marko. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017. - 356 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The upside of stress

ISBN 978-961-6954-71-6
a) Stres - Pozitivni vidik b) reševanje problemov

159.944.4
COBISS.SI-ID 288315136

28.
MOORJANI, Anita, 1959-
        Kaj, če so to nebesa? : kako nam kulturni miti preprečujejo doživljati nebesa na zemlji / Anita Moorjani ; prevedla Jedrt Maležič. - Ljubljana : Gnostica, 2016 ([s. l.] : Primus digitalni tisk). - 215 str. ; 23 cm

Prevod dela: What if this is heaven?. - O avtorici na zavihkih ov. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-229-130-3
a) Obsmrtna doživetja - Pozitivno mišljenje b) osebna doživetja c) samorealizacija

821.214-94
159.961.9(092)
COBISS.SI-ID 287206144

29.
PARKIN, John C.
        Kurc gleda. Počnite, kar vam je všeč / John C. Parkin ; [prevedla Barbara Jarc]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 265 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: F**k it. Do what you love. - Nasl. na ov.: K**c gleda. - O avtorju: str. [267]. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-4488-5
a) Življenjska modrost

17.023.3
COBISS.SI-ID 287378432

30.
PRAH, Sabina, psihologinja
        Predihajmo stres : priročnik za sproščanje / Sabina Prah ; [spremna beseda Doris Adamčič Pavlović]. - Novo mesto : Psihoterapevtsko društvo Izbira, 2015. - 83 str. : ilustr. ; 23 cm + 2 CD

100 izv. - Spremna beseda / Doris Adamčič Pavlović: str. [5]. - Bibliografija: str. 83

ISBN 978-961-281-695-7
a) Stres b) Sprostitev - Psihotehnike - Priročniki c) dihalne vaje d) sproščanje

159.944.4:159.9.018(035)
613.86(035)
COBISS.SI-ID 277401344

31.
ŠINIGOJ, Aleksander
        Zmoreš. Čudovita moč je v tebi / Aleksander Šinigoj. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Zema, 2016 ([Ljubljana] : Izi print). - 152 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 151-152

ISBN 978-961-93436-2-3
a) Pozitivno mišljenje b) Osebnostni razvoj c) samorealizacija d) nevrolingvistično programiranje

159.923.2
COBISS.SI-ID 286438656

32.
TARBUK, Iris
        Sorodne duše : kako najti in zadržati pravo ljubezen / Iris Tarbuk ; [v sodelovanju s Snježano Ivić] ; prevedla Dunja Krajnc. - Brežice : Primus, 2016 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 178 str. ; 19 cm. - (Zbirka Ljubiti ZaVedno)

Prevod dela: Srodne duše. - O avtorici: str. 177-178 in na zadnjem zavihku ov. - Spremna beseda / Snježana Ivić: str. 175-176. - 500 izv.

ISBN 978-961-6950-58-9
a) Ljubezen b) Duša c) Medosebni odnosi d) Ljubezenski partnerji e) Zakonsko življenje - Ljubezen f) Spolnost - Ljubezen g) Homoseksualnost

159.922:177.6(035)
COBISS.SI-ID 285288192

33.
VIEGAS, Marneta
        Relax kids = Otroci, sprostite se!. Zvezdice : 52 sprostitvenih zgodbic za otroke (mlajše od šest let) / Marneta Viegas ; ilustracije Nicola Wyldbore-Smith ; [prevod Barbara Piškur]. - 1. natis. - Ljubljana : Star Elysium, 2016 ([Maribor] : Evrografis). - XI, 112 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Relax kids. Little book of stars. - 333 izv. - Spremna beseda / Lynne Kenney: str. 1-2. - O avtorici: str. 3

ISBN 978-961-93198-7-1
a) Otroci - Sprostitev - Psihotehnike b) meditacija

159.98-053.2
821.111-93-34
COBISS.SI-ID 287184384

34.
WOJTON, Djuna
        Karmične izbire : kako si s pravilnimi odločitvami ustvarimo trajno srečo / Djuna Wojton ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2016 ([Ljubljana] : Belin grafika). - 270 str. ; 20 cm

Prevod dela: Karmic choices. - 500 izv. - O avtorici: str. 261. - Priporočena bibliografija: str. 265-266

ISBN 978-961-6861-52-6
a) sreča b) ozaveščanje c) karmična diagnostika d) izbire e) odločitve

133.2
COBISS.SI-ID 286770944

35.
        Z namero do zavesti, srčnosti in svobode : iz dnevnikov izkušenj / [skupina] Magičnost gibanja ; [uredila Barbara Lipovšek]. - Brežice : Primus, 2016 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 311 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno)

500 izv.

ISBN 978-961-6950-65-7
a) Samorealizacija - Tehnike - Zborniki b) energijske tehnike c) duhovna rast

133.2(082)
159.922(035)
COBISS.SI-ID 286236928

36.
ZUPAN, Neja
        Osebna odličnost v zdravstvu / Neja Zupan, Nina Hočevar ; [risbe Nika Lopert]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego = College of Nursing, 2010 ([Maribor] : Založba Pivec). - 92 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - O avtoricah: str. 86-87. - Bibliografija: str. 89-[93]

ISBN 978-961-92918-0-1
a) Zdravstvo - Medosebne komunikacije - Priročniki b) Nevrolingvistično programiranje - Priročniki

159.946.3(035)
316.772.4:614.2(035)
COBISS.SI-ID 65438977

37.
ŽMAHAR, Cristy
        Pisma angela varuha : sporočila, ki te s čudežnim zemljevidom vodijo po poteh življenja, posutega z zvezdami sreče in ljubezni / Cristy Žmahar. - 1. natis. - Ivančna Gorica : Potovanje duše, 2016. - [224] str. : barvne ilustr. ; 14 cm

1.000 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-93933-1-4
a) Angeli - Sporočila

133.2
COBISS.SI-ID 286873856

38.
ŽMAHAR, Cristy
        Zrcalo nevidnih svetov : česa so naju nebeški glasovi naučili o odnosih in kako sva postala nepopoln, srečen par / Cristy in Mihael Žmahar. - 1. natis. - Ivančna Gorica : Potovanje duše, 2016. - 397, [66] str. ; 20 cm

1.000 izv. - O avtorici in avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-93933-2-1
a) Angeli - Sporočila

133.2
COBISS.SI-ID 286874112


2 VERSTVO


39.
CESTNIK, Branko
        Manj, boljše, tišje : komentarji in razmišljanja / Branko Cestnik. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2016 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 201 str. ; 21 cm. - (Zbirka Anima ; 5)

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-3-7086-0910-2
a) Družbene razmere - Krščanski vidik - Kolumne b) katoliška cerkev

308:27(046)
COBISS.SI-ID 286298624

40.
DELELIS, Bénédicte
        Mati Terezija, povej nam, v koga veruješ / besedilo Bénédicte Delelis (na podlagi avtobiografskih besedil matere Terezije) ; ilustracije Eric Puybaret ; besedila pesmi in molitev Anne-Sophie Rahm (na podlagi duhovnih besedil matere Terezije) ; [prevod Katarina Čobec]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 40, [8] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Mère Teresa, dis-nous en qui tu crois!. - 800 izv.

ISBN 978-961-93860-8-8
a) Teresa, mati, svetnica (1910-1997) - Knjige za otroke

27-36:929sv. mati Tereza(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 286917632

41.
FRISO, Anna
        Ločiti se --- in potem? : boleče okoliščine ločitve / Anna in Alberto Friso ; [prevedla Špela Pahor]. - Ljubljana : Novi svet, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 86 str. ; 18 cm

Prevod dela: Separarsi --- e poi?. - 500 izv.

ISBN 978-961-6878-60-9
a) Razveza zakonske zveze - Krščanski vidik b) medosebni odnosi c) zakonci d) ločenci e) otroci f) starši

27-454
316.363.5
COBISS.SI-ID 285420800

42.
GRŽAN, Karel
        Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. Stop smrtonosni igri polov! / Karel Gržan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 483 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

2.500 izv.

ISBN 978-961-274-459-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-465-6 (broš.)
a) Sprava - Krščanski vidik b) krščanska etika

27-185.57
COBISS.SI-ID 287292928

43.
HOLZ, Robbie, 1954-
        Aboridžinske skrivnosti prebujenja : zdravilno in duhovno potovanje z odmaknjenim avstralskim plemenom / Robbie Holz in Christiann Howard ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2017. - 266 str. ; 22 cm

Prevod dela: A journey of healing and spirituality with a remote Australian tribe

ISBN 978-961-6943-51-2
a) Staroselci - Duhovnost - Avstralija

259.62
COBISS.SI-ID 288271616

44.
JUVANČIČ, Juan
        Božji zaklad / [ilustracije] Juan Juvančič ; [napisal] David Ahačič. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2016- (tiskano v Sloveniji). - Zv. <1> : ilustr. ; 31 cm

Dosedanja vsebina: Del 1 : Rojstvo obljubljenega Kralja. - 2016. - 38 str.

ISBN 978-961-04-0356-2 (zv. 1)
a) Jezus Kristus - Rojstvo - Stripi - Knjige za otroke b) potovanja skozi čas c) svetopisemske osebe d) svetopisemske zgodbe

27-31(084.11)(02.053.2)
084.11(02.053.2)
COBISS.SI-ID 285950208

45.
MIKLIČ, Maja, 1975-
        Joga in svoboda : joga je pot do srca in svobode / [besedilo in fotografije] Maja Miklič ; [fotografije ptic in narave Pixabay ; ilustracije Vecteezy]. - Rotterdam : Mayaco ; [Brežice] : distribucija Primus, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 144 str. : ilustr. ; 17 cm

O avtorici: str. 144. - Bibliografija: str. 143

ISBN 978-961-6950-69-5 (Primus)
a) Joga - Duhovnost b) osebnostni razvoj

233-852.5Y
COBISS.SI-ID 286530560

46.
YOGANANDA, Paramahansa, 1893-1952
        Kako živimo pogumno, spokojno in samozavestno : peta knjiga iz zbirke Modrosti Paramhanse Yoganande : [premagajte vse življenjske izzive] / [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut EKO365, 2016. - 165 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Modrosti Paramhanse Yoganande ; 5)

O avtorju: str. 164-165. - Prevod dela: How to have courage, calmness and confidence. - 600 izv.

ISBN 978-961-6769-92-1
a) Hinduizem - Duhovnost b) hindujska duhovnost

233-584
COBISS.SI-ID 287416064


30/31 SOCIALNA VPRAŠANJA. DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA


47.
        GOSPODARSTVO za 1 % : Oxfamovo poročilo št. 210. Slovenska smer / Srečo Dragoš in Vesna Leskošek ; [prevod Oxfamovega poročila Barbara Skubic ; spremna beseda Srečo Dragoš in Vesna Leskošek]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Maribor] : Darima). - 127 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: An economy for the 1 %. - 400 izv. - Bibliografija: str. 121-125

ISBN 978-961-257-079-8
a) Gospodarstvo b) Ekonomska neenakost

316.323.6
330.342.14
COBISS.SI-ID 286796032

48.
MANDEL, Ernest
        Prehod v socializem / Ernest Mandel. Program prehoda (1938) / Lev Davidovič Trocki ; [prevod [publikacije] Sašo Furlan (angleščina, Alenka Mercina (nemščina), Zoja Skušek (francoščina) ; uvod [k publikaciji] Rastko Močnik ; spremna beseda [k publikaciji] Marko Kržan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Maribor] : Darima). - 167 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

400 izv. - Izhod iz kapitalizma - prehod v socializem / Rastko Močnik: str. 5-21. - Teorija prehoda med družbenimi formacijami / Marko Kržan: str. 131-164. - Bibliografija: str. 165-166

ISBN 978-961-257-077-4
a) Kapitalizem b) Socializem c) produkcijski odnosi d) družbeni razredi e) družbene spremembe

316.323.6/.7
330.342.14/.15
COBISS.SI-ID 287029248

49.
        SPREMEMBE očetovstva : moški med delom in starševstvom / uredila Majda Hrženjak. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2016 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 182 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6455-84-8
a) Očetovstvo - Zborniki b) Očetje - Zaposlovanje - Zborniki c) Moški d) Men e) Starševstvo f) Parenthood g) Enakost spolov h) Gender equality i) moški j) starševstvo k) družina l) skrbstveno delo m) enakost spolov n) neenakost o) delo p) delitev dela q) trg dela r) delodajalci s) prekarno delo t) socialne pravice

316.356.2-055.52-055.1(082)
331.5:316.36(082)
COBISS.SI-ID 286426880

50.
TODD, Emmanuel, 1951-
        Kdo je Charlie? : sociologija verske krize / Emmanuel Todd ; [prevedla Maja Breznik ; spremna beseda Miha Blažič]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Maribor] : Darima). - 207 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Qui est Charlie?. - 400 izv. - Rituali naprednosti / Miha Blažič: str. 187-203

ISBN 978-961-257-076-7
a) Družbeni problemi - Francija b) Ksenofobija - Francija c) Družbeni razredi - Francija d) Religija - Družbeni vidik - Francija e) Francija - Družbene razmere f) sociologija religije g) družbeni konflikti h) družbena diferenciacija i) islamofobija

316.34(44)
316.74:2
COBISS.SI-ID 286624768


32 POLITIKA


51.
MARKEŠ, Janez
        Premišljevanja o Sloveniji / Janez Markeš. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 (Maribor : Ma-tisk). - 286 str. ; 25 cm

2.200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-282-222-4
a) Slovenija - Politične razmere b) notranja politika c) politična zgodovina d) osamosvojitev e) tranzicija f) 1991-2016

323(497.4)
COBISS.SI-ID 286641408

52.
RANGUS, Marjetka, 1983-
        Parlamentarne prakse socialistične Jugoslavije : v iskanju ravnotežja med skupščinskim sistemom in parlamentarizmom / Marjetka Rangus ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 388 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 27)

300 izv. - O avtorici: str. 385. - Bibliografija: str. 354-373 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-65-4
a) Parlamentarizem - Jugoslavija - 1946-1991 b) Parlament c) Parliament d) Parlamentarna demokracija e) Parliamentary democracy f) Socializem g) Socialism h) parlamentarna demokracija i) socializem

328(497.1)"1946/1991"
342.53(497.1)"1946/1991"
COBISS.SI-ID 285962240

53.
ŠTRAJN, Stanko
        Razmisleki v času recesije / Stanko Štrajn ; [spremna beseda Pedja Ašanin Gole]. - Ljubljana : Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave, 2016 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 303 str. ; 21 cm

300 izv. - O avtorju in delu / Pedja Ašanin Gole: sprednji zav. ov.

ISBN 978-961-285-260-3
a) Slovenija - Notranja politika b) Slovenija - Ekonomska politika c) politika d) zgodovina e) družbene razmere

323(497.4)
338.2(497.4)
COBISS.SI-ID 284765952


33 GOSPODARSTVO


54.
CHRISTENSON, Gary
        Kupujem zlato : izračun cen zlata v prihodnosti - zakaj naj bi del svojega premoženja sedaj naložili v žlahtno kovino / Gary Christenson in Jürgen Müller ; [prevod Jakob Rado Vouk]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2016 ([Bled] : Belin grafika). - 180 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Gold: 10.000 dollar?. - 750 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6861-53-3
a) Zlato - Naložbe b) finance c) finančno poslovanje

336.745
COBISS.SI-ID 287704320

55.
HAGSTROM, Robert G., 1956-
        Pot Warrena Buffeta [i. e. Buffetta] / Robert G. Hagstrom ; [prevod Turkovic Zlatko]. - Ljubljana : Soleco, 2016 (Žirovnica : Medium). - 279 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

Prevod dela: The Warren Buffett way, 3rd ed., 2014. - Na nasl. str. tudi podatek o izd. izvirnika: 3. izd. - 500 izv. - Uvod / Kenneth L. Fisher: str. 23-26. - O avtorju: str. 261. - Opombe z bibliografijo: str. 265-273. - Kazalo

ISBN 978-961-93466-1-7
a) Buffett, Warren b) Borzništvo - Združene države Amerike c) Finance - Združene države Amerike

336.76(73):929Buffett W.
COBISS.SI-ID 286558208

56.
NOVAK, Maja, 1987-
        S trebuhom za kruhom : informacije in motivacija za iskanje dela v tujini / Maja Novak ; [fotografi Maja Novak, Tjaša Košir]. - 1. izd. - Bled : samozal., 2016. - 169 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-93975-4-1
a) Delo v tujini - Priročniki b) delovna sila c) zaposlovanje d) emigracija e) elektronske knjige

331.556.46(0.034.2)
COBISS.SI-ID 286775808

57.
RASPOR, Andrej
        Dan je dolg 24 ur : kako se prebiti skozi vsakodnevno delo in prosti čas? / Andrej Raspor, Bojan Macuh. - 1. izd. - Murska Sobota : BoMa, 2016 ([Celje] : Grafika Gracer). - 199 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Strokovna monografija / BoMa)

250 izv. - O avtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 181-187

ISBN 978-961-93791-7-2
a) Delovni čas - Organizacija - Priročniki b) Prosti čas - Organizacija - Priročniki c) organizacija dela

331.31(035)
331.326(035)
COBISS.SI-ID 285865216


34 PRAVO


58.
ALLENDER, Dan B.
        Ranjeno srce : upanje za odrasle, žrtve spolnih zlorab v otroštvu / Dan B. Allender ; [prevod Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 308 str. ; 22 cm

Prevod dela: The wounded heart. - 500 izv. - Spremna beseda / Larry Crabb: str. 8-10. - O avtorju: str. 308. - Bibliografija: str. 306-307

ISBN 978-961-93860-9-5
a) Spolna zloraba - Žrtve - Krščanski vidik b) Spolna zloraba - Psihološki vidik

343.541-058.6:27
343.541:159.9
COBISS.SI-ID 287077376

59.
SLANA, Miroslav
        Mine arbitraže / Miroslav Slana - Miros ; [fotografije in gradiva arhiv avtorja]. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 176 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Sprejeto ; 002)

100 izv. - Uvodna beseda / Andrej Šiško: str. 7-9. - O avtorju: str. 174-176. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6620-73-4
a) Štrigova b) slovenska meja c) povojni poboji d) pričevanja

341.222:347.918(497.4:497.5)
COBISS.SI-ID 84796417

60.
        SPOŠTUJ moje pravice, spoštuj moje dostojanstvo. Sklop 1, Revščina in človekove pravice. - London : Amnesty International, [2011] (Velika Britanija : Amnesty International). - V, 62 str. : ilustr. ; 28 cm + errata. - (Zbirka Izobraževanje za človekovo dostojanstvo)

Dostopno tudi na: https://issuu.com/amnesty/docs/name82e504/5. - Ov. nasl.
a) Revni ljudje - Diskriminacija b) Revni ljudje - Človekove pravice c) Človekove pravice - Metodika pouka - Priročniki d) Revščina - Metodika pouka - Priročniki e) spolna diskriminacija f) ženske g) pravice žensk h) otrokove pravice i) deklaracije j) delavnice

342.726-058.34
342.7:37.091.3(035)
316.344.23:37.091.3(035)
COBISS.SI-ID 512141878


35 JAVNA UPRAVA


61.
DEBELJAK, Peter
        Demokratičnost odprte metode koordinacije / Peter Debeljak. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 293 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - Predgovor / Milan Zver: str. [X-XI]. - Foreword / Ivo Belet: str. [XII-XIII]. - O avtorju na zadnji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 248-291. - Abstract

ISBN 978-961-6991-03-2
a) Evropska unija - Demokracija b) Javna politika c) odprta metoda demokracije d) deliberativna demokracija e) mednarodni odnosi f) Lizbonska strategija g) družbena gibanja

351
316.45.058.2
061.1EU
COBISS.SI-ID 286589696


37 VZGOJA


62.
LEBAR, Lea
        Biti : biti kreativen otrok, vzgojitelj/učitelj, starš : naj vam ustvarjanje pomaga doseči, da boste v svoji biti preplavljeni z mirom, ljubeznijo in radostjo / Lea Lebar - dr. Leah. - 1. natis. - Križevci : LEEsprit, 2016 ([Dob] : Grafika 3000). - 155 str. ; 21 cm

1.000 izv. - Spremne besede Tatjane Knapp, Marjete Kapus in Vlaste Nussdorfer na str. 11-15. - O avtorici: str. 5 in na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-285-409-6
a) Otroci - Vzgoja b) ustvarjalnost c) učenje

37.018
COBISS.SI-ID 286258432

63.
PEKLAJ, Cirila
        Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj / Cirila Peklaj. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 124 str. : tabele ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 103-113

ISBN 978-961-237-867-7
a) Učenci - Učne težave - Učbeniki za visoke šole b) učitelji c) osnovne šole d) srednje šole e) pouk f) učne težave g) posebne potrebe h) poučevanje i) učenci j) visokošolski učbeniki k) learning disabilities l) special needs m) teaching n) students o) teachers p) textbooks

37.015.3:376(075.8)
376(075.8)
CC-APA:
3570
5-100
COBISS.SI-ID 287118848

64.
POZNIČ, Katja, 1986-
        Ustvarjalnice / projekte zasnovala in ilustrirala Katja Poznič ; [fotografije Urša Culiberg, Blaž Budja]. - 1. natis. - Ljubljana : Mala ulica, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 120 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-94135-0-0
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke

379.826(02.053.2)
COBISS.SI-ID 287450880


39 ETNOLOGIJA


65.
PISANI, Lea
        Ravni oblačenja = (Dress code) : z nasveti za goste na televiziji, pogovor za službo, pogrebno slovesnost, poroko, maturantski ples, šolo / Lea Pisani. - 1. izd. - Ljubljana : L. Pisani, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 157 str. : barvne fotogr. ; 25 cm

Vzpor. nasl. naveden na nasl. str. v oglatih oklepajih. - 500 izv. - Bibliografija: str. 154

ISBN 978-961-285-161-3
a) Oblačilna kultura - Priročniki b) Oblačila - Družbeni vidik c) ženska oblačila d) moška oblačila e) priložnostna oblačila f) modni dodatki g) pokrivala h) čevlji i) spodnje perilo j) ličenje k) nasveti l) dress code

391(035)
COBISS.SI-ID 283943424

66.
POTOČAR Papež, Irena
        Bonton (bonbon) za vsak dan : vedenje za osebno in poslovno odličnost / Irena Potočar Papež ; [spremna beseda Sonja Gole ... [et al.] ; karikature in risbe Branko Babić]. - Novo mesto : Peresa, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - [22], 188 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na preliminarni nasl. str. - O avtorici na zadnji str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 187

ISBN 978-961-94113-0-8
a) Bonton - Uspešnost - Priročniki b) poslovna uspešnost

395:005.336.1(035)
COBISS.SI-ID 287146752


50 EKOLOGIJA. PRIRODA


67.
LOVELOCK, James, 1919-
        Težavna pot v prihodnost / James Lovelock ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 199 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: A rough ride to the future. - Bibliografija: str. 198-199

ISBN 978-961-01-4291-1
a) Človekovo okolje - Ekološko ravnotežje b) Iznajdbe - Ekološki vidik c) Evolucija (biologija) - Antropogeni vplivi d) Zemlja - Evolucija (biologija) e) antropocentrizem f) kozmologija g) klimatologija h) klimatske spremembe i) podnebne spremembe j) urbanizacija k) okoljski vplivi l) okoljska etika

502.2:575.8
575.8:502.2
COBISS.SI-ID 287497984

68.
TRISTO petinšestdeset
        365 znanstvenih poskusov : znanost še nikoli ni bila tako zabavna / [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - 224 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: 365 science experiment. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-26-1
a) Naravoslovje - Poskusi - Knjige za otroke

5(076.5)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 284820736


53 FIZIKA


69.
KOLOINI, Tine, 1940-2008
        Prenos toplote in snovi / Tine Koloini. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2016 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 273 str. : ilustr., tabele ; 25 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 273

ISBN 978-961-6756-69-3
a) Toplota - Prenos - Učbeniki za visoke šole b) Snov - Prenos - Učbeniki za visoke šole c) transportni pojavi (fizika)

538.93(075.8)
536.2.01(075.8)
66.021.4:538.93(075.8)
66.021.3:538.93(075.8)
COBISS.SI-ID 285462784


54 KEMIJA


70.
KRNEL, Dušan
        Začetno naravoslovje. Kemija : [učbenik] / Dušan Krnel ; [fotografije in risbe Dušan Krnel, Igor Cerar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 88 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na hrbtu in v kolofonu: Začetno naravoslovje - kemija. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 86 in pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-253-192-8
a) Kemija - Zgodnje učenje - Učbeniki za visoke šole b) predšolska vzgoja c) začetni pouk

54:373.2(075.8)
COBISS.SI-ID 286313472

71.
KRŽIČNIK Mirt, Vesna
        Mavrična paleta poskusov : za predšolske in osnovnošolske otroke / Vesna Kržičnik Mirt ; [ilustracije in fotografije Vesna Kržičnik Mirt in Iztok Fifolt]. - 1. natis. - Leskovec pri Krškem : Posredništvo in prodaja B. Mirt, 2016 ([Sevnica] : Posredništvo in Sitotisk, M. Klenovšek). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 44

ISBN 978-961-285-509-3
a) Naravoslovje - Poskusi - Knjige za otroke

5(076.5)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 287251200


55/56 GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA. PALEONTOLOGIJA


72.
BAJD, Barbara
        Gremo v Postojnsko jamo / Barbara Bajd ; [zemljevid jamske poti Marko Kočevar ; fotografije Dragan Arrigler ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

400 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Bibliografija: str. 32. - Kazalo

ISBN 978-961-6882-26-2
a) Postojnska jama - Knjige za mladino b) človeška ribica c) domoznanstvo d) jamske živali e) kraške jame f) Slovenija

551.44(497.4Postojna)(02.053.2)
908:551.44(497.4Postojna)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 287206912

73.
HERRMANN, Heike
        Zemlja / zasnova in besedilo Heike Herrmann ; ilustracije Lisa Apfelbacher in Pedro Fernandes ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Mladi geniji)

Prevod dela: Die Erde. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3116-1
a) Geologija - Knjige za mladino b) Zemlja - Knjige za mladino

55(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286284800


57/59 BIOLOGIJA. RASTLINSTVO. ŽIVALSTVO


74.
HOFFMANN, Brigitte
        Dinozavri / zasnova in besedilo Brigitte Hoffmann ; ilustracije Annalisa in Marina Durante ter Don-Oliver Matthies ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 47 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Mladi geniji)

Prevod dela: Die Dinosaurier. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3115-4
a) Dinozavri - Knjige za otroke

598.192(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286284288

75.
        MLADINSKI atlas. Živali / [prevedla Katja Berden]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 43 str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Kinderatlas. Die Tiere. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3119-2
a) Živali - Geografska razširjenost - Knjige za mladino b) Zoogeografija - Knjige za mladino c) živalstvo

591.9(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286289152

76.
        TRAVNIKI - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens? / [urednika, editors Jože Bavcon, Blanka Ravnjak ; foto, photo Jože Bavcon, Blanka Ravnjak ; prevod, translation GRENS-TIM]. - Ljubljana : Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. - 98 str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - Na nasl. str. tudi: Index seminum anno 2015 collectorum; v tiskani verziji ni vključen. - Slov. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 90-98. - Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-6822-37-4 (pdf)
a) Travniki - Biološka raznovrstnost - Slovenija b) Travniki - Zaraščanje c) Travniki - Upravljanje

574.1:633.2.03(497.4)
COBISS.SI-ID 22131509


61 MEDICINA


77.
BOWLES, Jeff T.
        Vitamin D3 : čudežni rezultati zdravljenja z visokimi odmerki sončnega hormona / Jeff T. Bowles ; [prevod in dopolnitev knjige Gorazd Šuštarič]. - Sela pri Dragatušu : samozal. G. Šuštarič, 2016 ([s. l.] : Primus digitalni tisk). - 151 str. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: The miraculous results of extremely high doses of the sunshine hormone Vitamin D3. - Dodatek k nasl. na ov.: Čudežni rezultati zdravljenja z ekstremno visokimi odmerki sončnega hormona. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 131. - Dodatek o multipli sklerozi in slovenskih izkušnjah / Gorazd Šuštarič: str. 132-151

ISBN 978-961-283-738-9
a) Vitamin D3

612.015.612
COBISS.SI-ID 286785024

78.
DAN bolnikov in njihovih svojcev (2012 ; Laško)
        Dan bolnikov in njihovih svojcev, Laško, 20. oktober 2012 / [urednica Majda Slapar]. - Mengeš : Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, 2012 ([Trbovlje] : Tori). - 35 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-93103-1-1
a) Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi (Mengeš) - Zborniki b) Kri - Bolezni - Zborniki c) Levkemija - Zborniki d) hematologija e) krvne bolezni f) bolniki g) društva h) kronična mieloična levkemija i) polinevropatije j) limfom

616.15(082)
616.155.392(082)
061.2:616.15-052(497.4Mengeš)(082)
COBISS.SI-ID 263580928

79.
FARNDON, John
        Človeško telo : vse, kar bi morali vedeti / John Farndon ; [ilustracije] Tim Hutchinson ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrovič in Borut Petrovič Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Stuff you should know about the human body. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3149-9
a) Človeško telo - Knjige za otroke

611/612(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286739200

80.
GRISHIN, Nikolay
        Abeceda zdravja 1000 gibov : pridružite se nam na potovanju po človeškem telesu. Knj. 01 / [Nikolay Grishin ; fotografije Nikolay Grishin, Rok Kompare]. - Ljubljana : samozal., 2016. - 26 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - Opomba na ov.: Knjiga je komentar k filmom. - Notr. str. ov. potiskane. - Bibliografija: notranja str. ov. zadaj. - Vsebina: Zgodba o vidnem in nevidnem svetu ; Zgodba o telesnih drevesih ; Zgodba o letnih časih

ISBN 978-961-93420-2-2
a) Zdravje - Ohranjanje - Priročniki b) zdravo življenje c) življenjska obdobja d) človeško telo e) življenjska energija f) bioritem g) življenjski cikli h) samopomoč i) samozdravljenje j) zdravstveni nasveti k) ožilje

613:611/612(035)
COBISS.SI-ID 287002880

81.
GRISHIN, Nikolay
        Abeceda zdravja 1000 gibov : pridružite se nam na potovanju po človeškem telesu. Knj. 02, Zgodba o jing in jang energiji / [Nikolay Grishin ; fotografije Nikolay Grishin, Rok Kompare]. - Ljubljana : samozal., 2016. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - Opomba na ov.: Knjiga je komentar k filmom. - Notr. str. ov. potiskane. - Bibliografija: notranja str. ov. zadaj

ISBN 978-961-93420-3-9

133.1
615.814.1
COBISS.SI-ID 287006720

82.
HANNA, Thomas, 1928-
        Somatika : ponovna vzpostavitev zavestnega nadzora nad gibanjem, prožnostjo in zdravjem / Thomas Hanna ; [prevedel Jure Šešet]. - Brežice : Primus, 2016 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 236 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: Somatics. - 1.000 izv. - Opombe z bibliografijo: str.223-[228]. - Kazalo

ISBN 978-961-6950-72-5
a) Starejši ljudje - Gibalna terapija b) Staranje - Živčnomišični sistem - Delovanje c) Mišice - Staranje - Preprečevanje d) geriatrija e) fizioterapija f) starost g) gibanje h) telesna aktivnost i) vaje

615.825-053.88
612.74.013
COBISS.SI-ID 287117568

83.
HERRMANN, Heike
        Človek / zasnova in besedilo Heike Herrmann ; ilustracije Martha Kosthorst ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 47 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Mladi geniji)

Prevod dela: Der Mensch. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3117-8
a) Človeško telo - Knjige za mladino b) Anatomija - Knjige za mladino

611/612(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286285312

84.
IHAN, Alojz
        Čas nesmrtnosti : smrt v dobi bionike / Alojz Ihan ; ilustracije Samira Kentrić. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 193 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

700 izv.

ISBN 978-961-284-222-2
a) Dolgoživost - Biotehnologija b) Smrt - Družbeni vidik c) staranje d) umiranje e) bolezni f) nesmrtnost g) kriobiologija h) krionika i) transplantacija j) tkivno inženirstvo k) kloniranje l) bionika m) medicinski vidik n) etični vidik

612.68:602
612.013:316
602:612
COBISS.SI-ID 287477248

85.
JOVANOVIĆ, Ksenija, 1979-
        Korelacija med bulimijo in depresijo / Ksenija Jovanović. - Ljubljana : Samopodoba, 2016 ([Ljubljana] : Studio Jager). - 88 str. ; 19 cm

200 izv. - O avtorici: str. 86-88. - Bibliografija: str. 85. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-285-451-5
a) Depresija (medicina) b) Bulimija

616.895.4
616.89-008.441
COBISS.SI-ID 286777088

86.
LONČAR, Sanja, 1965-
        Naravne rešitve za radiacijo / Sanja Lončar ; v sodelovanju z Dariem Cortesejem, Klemenom Božnikom in Ano Vovk Korže ; [fotografije Adriana Dolinar ...et al.]. - Ljubljana : Jasno in glasno, 2016 ([Velenje] : Eurograf). - 169 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Preverjene naravne rešitve za življenje in preživetje)

1.500 izv.

ISBN 978-961-94031-1-2
a) Radioaktivno sevanje - Zaščita - Naravne metode - Priročniki b) Jedrske nesreče - Zaščita - Priročniki c) radiacija d) naravno sevanje e) sevanje f) zaščita pred sevanjem g) radiološka zaščita h) prva pomoč i) nesreče j) dekontaminacija k) naravno zdravljenje l) obnova tal m) začimbe n) fitoremediacija

614.876:615.8(035)
615.8:614.876(035)
621.039.58(035)
COBISS.SI-ID 287219456

87.
MARKLUND, Bertil
        [Deset]
        10 nasvetov : počutite se bolje in živite 10 let dlje / Bertil Marklund ; [prevedla Alexandra Natalie Zaleznik]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017 (natisnjeno v EU). - 131 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: 10 tips. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 123-130

ISBN 978-961-261-459-1
a) Zdravje - Krepitev - Priročniki b) zdravo življenje

613(035)
COBISS.SI-ID 288034560

88.
MEREDITH, Susan
        Dejstva življenja. Odraščanje / Susan Meredith ; oblikovala Nancy Leschnikoff in Roger Priddy ; ilustracije Sue Stitt ... [et al.] ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - 56 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Usborne fact of life. Growing up. - 700 izv. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-6988-49-0
a) Puberteta - Knjige za mladino b) Odraščanje - Knjige za mladino c) človeško telo d) čustva e) higiena f) spolnost g) telesni razvoj

613.956(02.053.2)
613.88(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286247936

89.
MERLJAK, Marija
        Življenje v ravnovesju / Marija Merljak ; [fotografije Ivan Merljak]. - 1. izd. - Ljubljana : Sanjska knjiga, 2016 (natisnjeno v EU). - 271 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

2.000 izv. - O avtorici: str. 267. - Bibliografija: str. 268-271

ISBN 978-961-6125-46-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6125-47-5 (broš.)
a) Prehrana - Zdravje - Priročniki b) Varovalna prehrana - Priročniki c) Zdravilna prehrana - Priročniki d) divje rastline e) zelišča f) minerali g) hormoni h) vitamini i) aminokisline j) maščobe k) ogljikovi hidrati l) vlaknine m) celica n) naravno zdravljenje o) samozdravljenje

613.2(035)
615.874(035)
COBISS.SI-ID 287447296

90.
REDKE bolezni (2015)
        Redke bolezni : 28. februar 2015. - 5. izd. - [S. l. : s. n.], 2015. - 151 str. ; 21 cm

Ov. nasl.
a) Prehodne nevrološke motnje - Zborniki b) nevrologija c) redke bolezni

616.8
COBISS.SI-ID 2146988

91.
SUWA-Stanojević, Milena
        Hrana in prehrana / Milena Suwa Stanojević. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 223 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 DVD

800 izv. - Bibliografija: str. 220-221

ISBN 978-961-6348-97-3
a) Prehrana - Učni pripomočki b) Živila - Hranilna vrednost - Učni pripomočki c) hrana d) živilska tehnologija e) aditivi f) embalaža g) označevanje h) higiena i) kvaliteta j) uravnovešena prehrana k) dietna prehrana l) učbeniki m) priročniki

613.2(072)
641(072)
663/664(072)
COBISS.SI-ID 287473408

92.
VITHOULKAS, George
        Ravni zdravja : [drugi del knjige "Homeopatska znanost"] / [George Vithoulkas ; prevajalka Lidija Blažič]. - Slovenska izd. - Ljubljana : AdriaPharm, 2016. - 110 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Levels of health. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - O avtorju: str. 8-9. - Bibliografija: str. 21 in 106-110

ISBN 978-961-285-141-5
a) Homeopatija - Priročniki b) medicina c) alternativne oblike zdravljenja d) alternativna medicina e) homeopatija f) energijski sistem organizma g) obrambni mehanizem h) homeopatska zdravila i) vrednotenje terapije j) ravni zdravja k) odmerki zdravila l) antidoti m) cepljenje n) akutne bolezni o) kronično zdravljenje p) reakcije zdravil q) priročniki

615.015.32(035)
COBISS.SI-ID 283564544

93.
VRHOVNIK, Tjaša
        Bemumast! : z uživanjem maščob do vitkosti in dobrega počutja / Tjaša Vrhovnik & Gašper Grom. - 1. natis. - Ljubljana : Maksimum, 2016 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 141 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

Na nasl. str. tudi: Prva slovenska knjiga o prehrani LCHF. - V kolofonu in CIP-u navedena tudi avtorica fotografije na ov. Tjaša Vrhovnik. - 5.000 izv. - Bibliografija: str. 141

ISBN 978-961-285-494-2
a) Maščobe - Prehrana - Priročniki b) Debelost - Preprečevanje - Priročniki c) Ketogena dieta - Priročniki d) diete e) nutricionizem f) prehranske maščobe g) LCHF prehrana

613.24(035)
COBISS.SI-ID 287153664


62+66/69 TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI


94.
OSET, Matija
        Vpliv kroma in ogljika na mikrostrukturo in trdoto jeklene navarjene plasti : diplomsko delo / Matija Oset. - Ljubljana : [M. Oset], 2016. - VII, 33 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 CD-ROM

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Impact of chromium and carbon on the microstructure and hardness of steel hardfacing in stage of welding. - Mentor Borut Zorc. - Bibliografija: f. 33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za materiale in metalurgijo
a) varjenje b) trdota jeklenih navarov c) krom d) ogljik e) mikrostruktura f) microstructure g) welding h) chromium i) carbon j) hardness of steel hardfacing

621.791
COBISS.SI-ID 1645407

95.
ZAGORC-Končan, Jana
        Zbirka nalog iz ekološkega inženirstva / Jana Zagorc-Končan in Andreja Žgajnar Gotvajn. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2016 ([Ljubljana] : Abografika). - 53 str. : ilustr., tabele ; 23 cm

Nasl. na ov.: Ekološko inženirstvo : zbirka nalog iz ekološkega inženirstva. - 250 izv. - Bibliografija: str. 53

ISBN 978-961-6286-94-7
a) Površinske vode - Kemijska analiza - Vaje za visoke šole b) Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole c) Zrak - Onesnaževanje - Vaje za visoke šole d) ekološko inženirstvo e) okolje f) tehnološke vode g) trdni odpadki

628.34/.35(075.8)(076.2)
628.16.09(075.8)(076.5)
502.3(075.8)(076.5)
COBISS.SI-ID 286813184


63 KMETIJSTVO


96.
        MOJ prvi slovar. Na kmetiji / [ilustracije Stefanie Klaßen ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([24] str.) : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Auf dem Bauernhof. - 3.500 izv.

ISBN 978-961-00-3093-5
a) Kmetije - Knjige za otroke b) Domače živali - Knjige za otroke c) kartonke

631(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 286024960

97.
SCHRIEVER, Anja
        Konji / zasnova in besedilo Anja Schriever ; ilustracije Sandra Menke ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 49 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Mladi geniji)

Prevod dela: Pferde. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3118-5
a) Konji - Knjige za mladino

636.1(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286286592

98.
SWINNEY, Nicola Jane
        Prečudoviti psi / Nicola Jane Swinney ; [fotografije Bob Langrish ; prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Good dog. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3146-8
a) Psi - Pasme - Svetovni pregledi b) lovski psi c) družni psi d) albumi

636.7.082(100)
COBISS.SI-ID 286609664

99.
ŠTUHEC, Ivan, 1950-
        Etologija domačih živali : univerzitetni učbenik / Ivan Štuhec ; [risanje slik Tjaša Kotnik, Ivan Štuhec]. - 1. izd. - Domžale : Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 157-160

ISBN 978-961-6204-72-9
a) Domače živali - Vedenje - Učbeniki za visoke šole b) vedenje živali c) čutila d) fiziologija e) biologija f) genetika g) anomalije h) dobrobit živali i) etologija

636.1/.9:591.5(075.8)
591.5:636.1/.9(075.8)
COBISS.SI-ID 286286080


64 GOSPODINJSTVO


100.
BUKOVEC, Tanja
        Dao v kuhinji / Tanja Bukovec, Marša Jović ; [ilustrirala Tjaša Rebolj - Alica Pan]. - Vrhnika : Drugi korak, 2016 ([Ljubljana] : Januš). - 144 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 144

ISBN 978-961-285-505-5
a) Taoizem b) Kuharski recepti - Veganske jedi

641.56:221.3(083.12)
641.56-056.84(083.12)
COBISS.SI-ID 287237888

101.
FERREIRA, Coralie
        Kuhajmo brez glutena : kuharski vodnik od nakupov do receptov / recepti in zasnova Coralie Ferreira ; fotografije Aimery Chemin ; [prevod Esther Košir]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 138 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Ma cuisine sans gluten. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6982-91-7
a) Celiakija - Dietna prehrana b) Kuharski recepti - Brezglutenske jedi c) Kuharski recepti - Dietna prehrana

641.56:616-056.43
COBISS.SI-ID 89240833

102.
PANCE, Svetozar
        Gobe drugače : nekaj napotil za iskanje, nabiranje in pripravo gob : priročnik / [Svetozar Pance]. - Grosuplje : Grafis Trade, 2016. - 66 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Za več okusa)

Avtor naveden v kolofonu. - Potiskana notr. str. ov. - 3.500 izv. - Bibliografija na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-6401-98-2
a) Gobe - Nabiranje b) Kuharski recepti - Gobe

635.8
641.55:635.8(083.12)
COBISS.SI-ID 285433600

103.
RAJHER, Zdenko
        Žganja iz sadja in grozdja / Zdenko Rajher ; [slikovno gradivo osebni arhiv avtorja, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 287 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - Spremna beseda / Janez Valdhuber: str. 9. - O avtorju na zadnji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 279-282

ISBN 978-961-282-186-9
a) Žganjekuha - Priročniki b) Žganje - Vrste - Priročniki c) žgane pijače d) mešane pijače e) recepti f) destilacija g) surovine h) naprave i) zakonodaja j) Slovenija

663.5(035)
COBISS.SI-ID 286765824


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA


104.
ANDOLŠEK, Robert
        Razgaljena prodaja : kako postati prerok prodaje v domači vasi / Robert Andolšek. - 1. izd. - Ljubljana : Praks, 2016 ([Radovljica] : Tiskarna knjigoveznica Radovljica). - 197 str. : graf. prikazi ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-285-151-4
a) Prodaja b) podjetje c) organizacija poslovanja

658.8
COBISS.SI-ID 283728640

105.
GILBERT, D. R.
        Zmagujejo vsi, ki igrajo / D. R. Gilbert ; [prevod Matjaž Kotnik]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 96 str. ; 21 cm

500 izv. - Na ov. tudi: Priporočila za poslovni uspeh. - O avtorju: str. 90. - Prevod dela: Dobivaju svi oni, koji igraju

ISBN 978-961-6982-92-4
a) Poslovna uspešnost - Priročniki b) Pozitivno mišljenje - Priročniki c) uspešnost d) učinkovitost e) psihološki nasveti f) komunikacija

005.336.1(035)
159.922(035)
COBISS.SI-ID 89260801

106.
KOŠIR, Marko, 1946-
        Železniška proga Zidani Most-Sežana (Trst) (Koper) / Marko Košir, Mladen Bogić, Karel Rustja ; [fotografije Andrej Ivanuša]. - 1. izd. - Maribor : Pro-Andy, 2016 (Ljubljana : SŽ - Železniška tiskarna). - 323 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Svetovid)

600 izv. - Bibliografija: str. 317-323

ISBN 978-961-93507-6-8
a) Železnice - Zgodovina - Slovenija b) prometna geografija c) železniški promet d) železniške proge e) zgodovinski pregledi f) geography of transport g) railway transport h) history

911.3:656(497.4)(091)
656.1/.2(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 284517376

107.
WATT, James, 1982-
        Startup d.o.o. : manifest drznega podjetništva za 21. stoletje / James Watt ; [prevedel Marjan Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 239 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Business for punks. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-94115-0-6
a) Blagovne znamke - Trženje b) Podjetništvo - Razvoj

658
339.138:658.626
COBISS.SI-ID 287199744


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. SLIKARSTVO


108.
JEZEWSKI, Mayumi
        [Stoodstotno]
        100% iz papirja : [80 ustvarjalnih idej za izdelke iz papirja] / [napisala in ilustrirala] Mayumi Jezewski ; [fotografiral Dominique Santrot ; prevedla Valentina Praprotnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno v Španiji). - 127 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Spretni mali prsti)

Prevod dela: 100% papier. - Dodatek k nasl. na ov. in v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4433-5
a) Papir - Oblikovanje - Priročniki - Knjige za otroke b) izdelki iz papirja c) naredi sam d) okrasni predmeti e) origami f) ročne spretnosti

745.54(035)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 286458880

109.
JUVANEC, Borut
        Vodnjak / Borut Juvanec ; [prevodi Alkemist, Marta Bujanda Miguel]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2017 (Nova Gorica : Soča). - 191 str. : ilustr. ; 24 cm

Leto izida v CIP-u 2016. - 500 izv. - Predgovor / Andrej Kranjc: str. 2-3. - Predgovor / Peter Fister: str. 4-5. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 190-191. - Povzetek ; Summary ; Résumé ; Sommario ; Zusammenfassung ; Resumen. - Kazalo

ISBN 978-961-6348-95-9
a) Vodnjaki - Slovenija b) Vodnjaki - Tehnologija - Svet c) Slovenska arhitektura - Avtohtoni slogi d) Slovenija - Arhitekturna dediščina e) vernakularna arhitektura f) ljudska arhitektura g) stavbna dediščina h) oskrba z vodo i) izviri j) wells k) springs l) water supply m) vernacular architecture

72.031.4(497.4)
725.948(497.4)
725.948(100)
621.643.53(100)
COBISS.SI-ID 286863616

110.
        KOLEKCIJA Vugrinec : hrvaška moderna : hrvaška umetnost 1880-1945 iz zbirke Davorja Vugrinca / [avtor uvod. štud. Zvonko Maković ; predgovor Barbara Jaki ; uredil, prevod Andrej Smrekar ; kataložne enote - slikarstvo, dokumentacija Petra Vugrinec ; kataložne enote - kiparstvo Darija Alujević ; biografije umetnikov povzete po spletnih objavah Hrvatska enciklopedija ( http://www.enciklopedija.hr/) in Hrvatski biografski leksikon ( http://hbl.lzmk.hr/) ; fotografija Janko Dermastja, Bojan Salaj]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2016. - 215 str. : ilustr. ; 27 cm

700 izv. - Katalog razstave: Narodna galerija, Ljubljana, 10. november 2016-12. marec 2017

ISBN 978-961-6743-56-3
a) Vugrinec, Davor (1975-) - Zbirateljstvo b) Mašić, Nikola (1852-1902) c) Tišov, Ivan (1870-1928) d) Čikoš Sesija, Bela (1864-1931) e) Bukovac, Vlaho (1855-1922) f) Celestin Medović, Mato (1857-1920) g) Vidović, Emanuel (1870-1953) h) Iveković, Oton (1869-1939) i) Crnčić, Menci Clement (1865-1930) j) Auer, Robert (1873-1952) k) Kovačević, Ferdo (1870-1927) l) Krizman, Tomislav (1882-1955) m) Rački, Mirko (1879-1982) n) Kraljević, Miroslav (1885-1913) o) Uzelac, Milivoj (1897-1977) p) Šenoa, Branko (1879-1939) q) Herman, Oskar (1886-1974) r) Trepše, Marijan (1897-1964) s) Gecan, Vilko (1884-1973) t) Babić, Ljubo (1890-1974) u) Becić, Vladimir (1886-1954) v) Režek, Ivo (1898-1979) w) Tartaglia, Marino (1894-1984) x) Varlaj, Vladimir (1895-1962) y) Mujadžić, Omer (1903-1991) z) Plančić, Juraj (1899-1930) {) Motika, Antun (1902-1992) |) Hegedušić, Krsto (1901-1975) }) Postružnik, Oton (1900-1978) ~) Miše, Jeronim (1890-1970) ) Junek, Leo (1899-1992) ¡) Kljaković, Jozo (1889-1969) £) Job, Ignjat (1895-1936) ©) Šimunović, Frano (1908-1995) °) Mušič, Zoran (1909-2005) Â) Šohaj, Slavko (1908-2003) Ǎ) Parać, Vjekoslav (1904-1986) À) Detoni, Marijan (1905-1981) Á) Kaštelančić, Ante (1911-1989) Ã) Svečnjak, Vilim (1906-1993) Ä) Šulentić, Zlatko (1893-1971) Å) Rendić, Ivan (1894-1932) Æ) Mihanović, Robert Frangeš (1872-1940) Ą) Dešković, Branislav (1883-1939) Č) Kerdić, Ivo (1881-1953) Ć) Meštrović, Ivan (1883-1962) Ç) Bezeredi, Lujo (1898-1979) Đ) Kršinić, Frano (1897-1982) Ď) Auguštinčić, Antun (1900-1979) D) Turkalj, Joza (1890-1943) Ê) Rosandić, Toma (1878-1958) Ě) Hrvaška umetnost - 1880-1945 - Albumi È) hrvaško slikarstvo É) razstavni katalogi Ë) hrvaško kiparstvo Ę) zasebne zbirke Ğ) privatne zbirke G) 19./20.st.

73/76(497.5)"1880/1945"(083.82)
COBISS.SI-ID 287091200

111.
LOZAR Štamcar, Maja
        Pisalno pohištvo na Slovenskem : zgodbe o lepoti, moči in vrednotah od 16. stoletja do danes : vodnik po razstavi = Writing furniture in Slovenia : stories of beauty, power and values from the sixteenth century to the present : exhibition guide / [besedilo Maja Lozar Štamcar, Eva Kocuvan ; angleški prevod Maja Lozar Štamcar, Laura Mrhar ; fotografije Tomaž Lauko]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije = National Museum of Slovenia, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 34 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Slov. besedilo in prevod v angl. - Fotogr. na zadnji notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6981-06-4
a) Pisalno pohištvo - Slovenija - 16.st. - Razstavni katalogi b) pisalniki c) stilno pohištvo d) mizarji

749.1:930.85(497.4)"15"(083.824)
COBISS.SI-ID 286401024

112.
MEDNARODNI natečaj karikatur (1 ; 2001 ; Celje)
        Cartoon SLO Celje 2000/01 : zbornik karikatur : tema: zobozdravstvo = theme: dentisting / 1. mednarodni natečaj karikatur = 1st international competition of caricatures ; [izdajatelj Milan Alašević ; prevod Zdenka Marinič]. - Dramlje : Studio trg, 2001 (Zg. Polskava : D. Horvat). - 104 str. : ilustr. ; 23 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl.
a) Karikature - Zobozdravstvo - Zborniki

741.5
COBISS.SI-ID 22345269

113.
MERRIFIELD, Andy
        Novo urbano vprašanje / Andy Merrifield ; [prevod Ana Kralj ; spremna beseda Klemen Ploštajner]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Maribor] : Darima). - 197 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: The new urban question. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 978-961-257-080-4
a) Lefebvre, Henri (1901-1991) - Interpretacija b) filozofija prostora c) demokracija d) marksizem e) urbanizem f) socialni prostor g) teorija kulture

711:321.7
COBISS.SI-ID 286824704

114.
SKUMAVC, Marjan
        Marjan Skumavc / [likovna kritika Lev Menaše ; uvodno besedilo k Nočni kroniki Mitja Meršol ; fotografije Egon Kaše, arhiv ADArh, arhiv Bežigrajske galerije]. - Ljubljana : samozal. M. Skumavc : ADArh, 2003 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 542 str. : ilustr. ; 25 cm

Nasl. v kolofonu: Monografija Marjan Skumavc. - 2.000 izv. - Nočni skumi / Mitja Meršol: str. 369-370. - Seznam skic in objav iz Nočne kronike po kronološkem zaporedju: od januarja 1996 do junija 2000: str. 535-539

ISBN 961-236-423-0
a) Skumavc, Marjan (1947-) b) slovensko slikarstvo c) časopisna ilustracija d) novinarska reportaža e) besedila umetnikov f) slovenski slikarji g) 20.st. h) likovna kritika i) odzivi na razstave

75(497.4):929Skumavc M.
COBISS.SI-ID 122787584


78 GLASBA


115.
BAKALINA
        Španabije [Zvočni posnetek] / Bakalina. - Čadrg : Čadrg Records, 2016. - 1 CD (46 min, 42 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([18] str.)

Knjižica vsebuje besedila pesmi v čadrškem narečju. - Duo Bakalina sta: Jani Kutin, vokal, Renata Lapanja, harmonika. - Sodelujejo: Brencl banda, Janez Škof, diatonična harmonika, Marjan Stanić, tolkala, Dejan Lapanja, akustična kitara, Accordion Group 4-8-8-16, Mitja Roner (Zlam 'n' bejž), vokal, Mateja Gorjup, vokal, Zvezdana Novaković, harfa, vokal, Oktet Simon Gregorčič Kobarid, Salamandra Salamandra itd. - Vsebina: Španabije ; Kanc sveta ; Pamlad ; Pagreb Europe ; Krawji rep ; Tišler n sitnca ; Jesien ; Pisma ; Ka se je dielu sviet

KUT CD 005 Čadrg Records
a) Ljudska glasba - Slovenija - Tolmin - 2011-2020 - CD-plošče b) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče c) ljudske pesmi d) etnična glasba e) etno

784.4(497.4)(086.76)
784.011.26(497.4)(086.76)
COBISS.SI-ID 22039090

116.
BARBO, Matjaž
        Uvod v muzikologijo / Matjaž Barbo. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 202 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 195-202

ISBN 978-961-237-864-6
a) Muzikologija - Učbeniki za visoke šole b) glasba c) zgodovinski pregledi d) glasbena teorija e) glasbena estetika f) glasbena sociologija g) glasbena psihologija

781(075.8)
COBISS.SI-ID 286932736

117.
MOZETIČ, Tina, 1976-
        Tinca Binca in njena violinca [Zvočni posnetek] : glasbena pravljica / [avtorici besedila Tina Mozetič in Lidija Sušnik ; avtor glasbe in priredb Mozo Pelican ; ilustratorka Binca Lomšek ; producent Mozo Pelican]. - [Ljubljana] : [samozal.] M. Mozetič, [2015] ([Ljubljana] : Racman). - 1 CD (28 min, 18 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zloženka ([4] str.)

Avtorji navedeni v spremni knjižici. - Posneto v Studiu Dolce, Dol pri Ljubljani, avgust 2015. - Izvajalci: Lidija Sušnik, igra in poje, Tina Mozetič, violina, spremljevalni vokal in Mozo Pelican, kitara, spremljevalni vokal. - Vsebuje tudi: Uspavanka za Saro. - Za predšolske in otroke do 8. leta

MMO CD 001 Marko Mozetič
a) Pravljice - CD-plošče b) pravljice za otroke c) glasbene pravljice

821.163.6-93-34(086.76)
784.67(086.76)
COBISS.SI-ID 1109434974

118.
OREMUS
        Za domovino [Zvočni posnetek] / Oremus. - [Ljubljana] : Družina, [2013?] ([Ljubljana] : Racman). - 1 CD (46 min, 34 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([20] str.)

"Snemano v župnijski cerkvi v Velesovem" --> iz knjižice. - Oremus, oktet duhovnikov ljubljanske in novomeške škofije: Andrej Župan, Sebastijan Likar, 1. tenor ; Marko Čižman, Janez Avsenik, 2. tenor : Martin Zlobko, Bogdan Oražem, 1. bas ; Marjan Lampret, Janez Rihtaršič, 2. bas ; Damijana Božič-Močnik, umetniški vodja. - Glasbena spremljava: Damijana Božič-Močnik, orgle ; Tomaž Plahutnik, citre. - Vsebina: Prinašamo, gospod / Anton Jobst. Ecce quomodo moritur iustus / Jacobus Gallus Carniolus. Gospod je moj pastir / Jože Trošt, svetopisemsko besedilo. Oče naš / Rimski Korsakov, svetopisemsko besedelio. Mogočno se dvigni / Jože Trošt, p. Krizostom Sekovanič. Sancta Maria / Johannes Schweitzer. Tebje pojem / iz vzhodne liturgije. Domovini / Benjamin Ipavec. Bori / Alojz Srebotnjak, Srečko Kosovel. Pastirček / Fran Gerbič. Lastovki v slovo / Alojz Sachs, Luka Kramolc, Valentin Orožen. Jadransko morje / Anton Hajdrih, Simon Jenko. Znamenje / Fran Venturini, Metod Bajt, Simon Gregorčič. Gozdovi v mesečini / Slavko in Vilko Avsenik, Engelbert Logar, Elza Budau

DCD 027 Družina
a) Liturgična glasba - CD-plošče b) Cerkvena glasba - Nabožne pesmi - CD-plošče c) Moški zbori - A cappella - CD-plošče d) Moški zbori - Orgle - CD-plošče e) Moški zbori - Ciitre - CD-plošče f) cerkvena glasba g) zborovska glasba h) okteti

783.2(086.76)
783.65(086.76)
784.087.683(086.76)
COBISS.SI-ID 9243934

119.
PEČAR, Tina, 4.5.1981-
        Vloga in pomen zborovodstva v Celju od leta 1848 do 1946 : magistrsko delo / Tina Pečar. - Ljubljana : [T. Pečar], 2016. - 169 str. : portreti ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Zagovor naloge je bil 8. 9. 2016. - Mentorica Darja Koter. - Viri in literatura: str. 150-164. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko
a) pevski zbori b) zborovodje c) zborovodstvo v Celju d) Celjsko pevsko društvo e) mladinski zbori f) Mladinski pevski festival

784 (497.4 Celje)
COBISS.SI-ID 2600839

120.
PUCIHAR, Jaka
        Zmaj v Postojnski jami [Glasbeni tisk] : muzikal za otroški zbor in pevca - raperja po ljudski pripovedki / [prepesnil Milan Dekleva ; soavtorja besedila pesmi Zmaj se predstavi Janja Velkavrh in Boštjan Gorenc - Pižama ; uglasbil, avtor klavirskega izvlečka in notografija Jaka Pucihar ; ilustriral Marjan Manček]. - 1. natis z dodanim CD-jem. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2016 ([Ljubljana] : Tiskarna Januš). - 1 partitura (63 str.) : ilustr. ; 31 cm + 1 CD (54 min, 32 sek)

1.500 izv. - Podatki o odgovornosti v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - Vsebina: Prvi prizor: Introdukcija ; Pesem o jami ; Medigra. Drugi prizor: Pesem o življenju na deželi. Tretji prizor: Zmaj se predstavi. Četrti prizor: Pesem o strašni nesreči. Peti prizor: Županova pesem. Šesti prizor: Jakobova pastirska pesem. Sedmi prizor: Župan proti Jakobu ; Jakob se domisli ; Jakobova pastirska pesem - repriza. Osmi prizor: Zmaj, zakaj si taka spaka ; Zmaj je zdaj v težavah. Deveti prizor: Župan proti Jakobu - repriza ; Pesem o strašni sreči - repriza ; Zaključek. - Za otroke od 6. do 10. leta (in odrasle)
- - Zmaj v Postojnski jami [Zvočni posnetek] : muzikal za otroški zbor in pevca - raperja po slovenski ljudski pripovedki. - 1 CD (54 min, 32 sek) ; 12 cm

ISMN 979-0-9009091-0-7
a) Otroške pesmi - Knjige za otroke b) Slovenske ljudske pravljice - Knjige za otroke c) Postojnska jama d) zmaji e) muzikal

784.67(497.4)(02.053.2)
398.2(497.4)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 287224064

121.
SLOVENSKI oktet
        Božič s Slovenskim oktetom [Zvočni posnetek]. - Ljubljana : KD Slovenski oktet, 2012 ([Ljubljana] : Racman). - 1 CD (55 min, 12 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([20] str.)

V spremni knjižici je zapis o izvajani glasbi, oktetu in orglah, dodana so besedila pesmi. - Spremna beseda / Andrej Misson. - "Posneto v cerkvi sv. Marije Magdalene v Sodražici, november 2012". - Slovenski oktet: Vladimir Čadež, 1. tenor, Rajko Meserko, 1. tenor, Marjan Trček, 2. tenor, Janez Triler, 2. tenor, Jože Vidic, bariton, Darko Vidic, bariton, Matej Voje, bas Janko Volčanšek, bas. - Glasbena spremljava: Tone Potočnik, orgle

Vsebina:
Glej, zvezdice božje / [glasba] Leopold Belar, Matija Tomc, [besedilo] Andrej Praprotnik
Z višav nebeških sem poslan / [glasba] Andrej Vavken, Janez Močnik, [besedilo] Radoslav Silvester
Poglejte, čudo se godi / [glasba] Gregor Rihar, [besedilo] Blaž Potočnik
Božji nam je rojen sin / [glasba] Ivan Zupan, Matija Tomc, [besedilo] Venec 631
Zveličar preljubi je prišel nocoj / [glasba] Andrej Vavken, Janez Močnik, [besedilo] Andrej Praprotnik
Zveličar dans se je rodil / [glasba] Andrej Vavken, Janez Močnik, [besedilo] Anton Namre
Prisvetil je veseli dan / [glasba] Gregor Rihar, Jože Vidic, [besedilo] Blaž Potočnik
Slava Bogu / [glasba] Andrej Vavken, [besedilo] Jakob Bedenek
Rajske strune, zadonite / [glasba] Valentin Štolcer, Matija Tomc, [besedilo] Josip Levičnik
Zveličar nam je rojen zdaj / [glasba] Gregor Rihar, Matija Tomc, [besedilo] Blaž Potočnik
Pastirci, kam hitite / [glasba] Andrej Vavken, Janez Močnik, [besedilo] Frančišek Krek
Kaj se vam zdi, pastirci vi / [glasba] slovenka ljudska, Matija Tomc, [besedilo] slovenska ljudska
Noč božična / [glasba] Hugolin Sattner, [besedilo] Elizabeta Kremžar
Raduj, človek moj / [glasba] Leopold Cvek, Matija Tomc, [besedilo] Radoslav Silvester
Sveta noč / [glasba] Franc Xaver Gruber, Jože Vidic, [besedilo] Joseph Mohr, Jakob Aljaž. - Za mladino in odrasle

KDSO CD 005 KD Slovenski oktet
a) Cerkvena glasba - Nabožne pesmi - zgoščenke b) božične pesmi c) moški okteti, orgle

783.65:78.087.683(086.76)
78.087.683:783.65(086.76)
COBISS.SI-ID 1101826142

122.
VEDUN (glasbena skupina)
        Slovansko in staroslovensko zvočno predivo [Zvočni posnetek] = Slavic and ancient Slovene sound yarn / Vedun ; [spremna beseda Mira Omerzel - Mirit ; prevod Andra Lujić]. - Ljubljana : Sventovid, 2016 ([Ljubljana] : Racman). - 1 CD (69 min, 04 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (19 str.)

Spremna beseda v slov. in angl. - Vedun je ansambel za staro in meditativno glasbo in oživljanje spiritualnih zdravilnih zvokov kultur sveta. - "Posneto v živo na gradu Turjak pri Ljubljani, oktober 2015". - Izvajalci: Mira Omerzel-Mirit, Tine Omerzel Terlep, Mojka Žagar, Polona Kuret, Igor Meglič. - Vsebina: Rapsodičnost in mehkoba slovanske duše ; Staroslovanska zvočna preja ; Prazgodovinski glasovi stvarjenja ; Kelto - ilirska zvočna dediščina ; Staroslovensko zvočno tkanje ; Glasovi medžimuskih tambur ; Dalmatinsko valovanje neba ; Balkanska zvočna igra in kolo

VED CD 003 Sventovid
a) Ljudska glasba - Priredbe - CD-plošče b) Ljudske pesmi - Priredbe - CD-plošče

784.4(086.76)
COBISS.SI-ID 8981137


79 FILM. GLEDALIŠČE. DRUŽABNE IGRE


123.
        ANIMIRAJMO! : priročnik za animirani film v vrtcih in šolah / [avtorji besedil Andreja Goetz ... [et al.] ; urednika Maja Krajnc in Kolja Saksida ; ilustracije Timon Leder]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016 (Radovljica : Tiskarna Radovljica). - 187 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/animirajmo/. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. 182-183

ISBN 978-961-6101-88-2
a) Filmska vzgoja - Priročniki b) Animirani film - Pedagoški vidik c) Otroci - Vizualna kultura d) film e) risani film f) filmska animacija g) vrste animacije h) tehnike animacije i) risana animacija j) stop animacija k) računalniška animacija l) 2D animacija m) 3D animacija n) animacija lutk o) animacija predmetov p) piksilacija

37.015.3:791.228(035)
791.5(035)
COBISS.SI-ID 286268928

124.
BRUNEJ, Mia
        Video za začetnike. 1, Osnove snemanja in montaže / Mia Brunej & Matej Žibert. - Brežice : Primus, 2016 ([s. l.] : Primus digitalni tisk). - 53 str. : ilustr. ; 17 cm + 1 video DVD. - (Zbirka Avtorji)

Na vrhu nasl. str. tudi: Magičnost ustvarjanja. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6950-70-1
a) Videotehnika - Priročniki b) filmska montaža

621.397(035)
791.623.1
COBISS.SI-ID 286881792


796/799 ŠPORT


125.
HESSE, Ulrich, 1966-
        Bayern : zgodba enega najboljših nogometnih klubov na svetu / Uli Hesse ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 335 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Bayern. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3197-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3198-7 (broš.)
a) FC Bayern (München) - Zgodovina b) Nogometni klubi - Nemčija c) Nogometaši - Športna tekmovanja d) nogomet e) nogometne tekme f) športni rezultati g) uspešnost h) zgodovinski pregledi

796.332(430München)(091)
COBISS.SI-ID 287399424

126.
POLJANEC, Andraž
        Julijske Alpe. Južni del : enciklopedični vodnik / Andraž Poljanec ; [avtorji fotografij Andraž Poljanec, Gorazd Gorišek, Andrej Stritar]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2016. - 226 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 978-961-6870-25-2
a) Julijske Alpe - Planinski vodniki

796.52(234.323.6)(036)
COBISS.SI-ID 286900224

127.
VINČEC, Milan
        Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras : izbirni vodnik / Milan Vinčec ; [avtorja fotografij Milan Vinčec, Gorazd Gorišek]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 184 str. : ilustr. ; 22 cm

800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 182. - Kazalo

ISBN 978-961-6870-26-9
a) Primorska - Planinski vodniki b) Slovenska Istra c) Čičarija d) Brkini e) Kras f) planinski vodniki g) Slovenian Istria h) mountain guides

796.52(497.472)(036)
COBISS.SI-ID 287069440


8 JEZIKOSLOVJE. LITERARNA TEORIJA


128.
DELAVEC Touhami, Mira
        Skrivnostni svet Slovenije / Mira Delavec Touhami ; ilustriral Jure Kralj. - 1. natis. - Mače pri Preddvoru : KD Josipine Turnograjske, 2016 (Ljubljana : Cicero). - 99 str. : ilustr. ; 26 cm

500 izv. - Predgovor avtorice: str. 4-5

ISBN 978-961-285-431-7
a) Slovenščina - Vaje b) Slovenija - Kulturna zgodovina - V leposlovju c) Slovenija - Kulturna dediščina - V leposlovju d) slovenski izseljenci e) jezikovni pouk

811.163.6(076)
821.163.6-32
821.163.6-34
COBISS.SI-ID 286497536

129.
JESENŠEK, Marko
        Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi / Marko Jesenšek. - Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 235 str. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 117)

Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 300 izv. - Bibliografija: str.: 218-231

ISBN 978-961-6930-42-0
a) slovenščina b) jezikovna politika c) raba jezika d) znanstveni jezik e) univerzitetni jezik f) kultura g) književnost h) visoko šolstvo

811.163.6´272:378(497.4)
COBISS.SI-ID 88400385

130.
KINNEY, Liam
        Dvanajst razlogov za študij klasičnih jezikov v enaindvajsetem stoletju / Liam Kinney ; [prevedli Matej Hriberšek ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 31 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - 400 izv. - Bibliografija: str. 30-31

ISBN 978-961-237-839-4
a) Klasični jeziki - 21.st. b) latinščina c) grščina

811.124`02+811.14`02"20"
COBISS.SI-ID 285307136

131.
PEZDIRC-Bartol, Mateja
        Navzkrižja svetov : študije o slovenski dramatiki / Mateja Pezdirc Bartol. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 156 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

O avtorici na zadnjem notr. zavihku ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 141-150. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-860-8
a) slovenska književnost b) slovenska dramatika c) 20.-21. st. d) literarne študije

821.163.6.09-2"19/20"
FRASCATI:
6-200
COBISS.SI-ID 286542848

132.
PIBERNIK, France
        Vladimir Truhlar : [monografija] / France Pibernik. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 338 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 268) (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-3724 ; knj. 15)

Dodatek k nasl. na ov. in na hrbtu. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-254-941-1
a) Truhlar, Vladimir (1912-1977) - Monografije b) Slovenska književnost - Slovenska poezija c) Slovenski književniki - Biografije

821.163.6.09Truhlar V.
929Truhlar V.
COBISS.SI-ID 286500608


82-1/2 POEZIJA. DRAMATIKA


133.
ANDREJ, Peter
        Rêge ali žabje frke / [Peter Andrej ; ilustracije Kaja Lukač ; spremno besedilo napisal Boris A. Novak]. - Maribor : Mariborska literarna družba : Klub kulturnih ustvarjalcev KU-KU : Kulturni klub NOMADI, 2015 (Izola : Repro Point). - 45 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Svetlin)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - Peter je pesnik, Andrej pa glasbenik / Boris A. Novak: str. 1-2

ISBN 978-961-6850-34-6
a) Žabe - V leposlovju

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 81613825

134.
BABAČIĆ, Esad
        Petdeset izbranih pesmi : iz pesniških zbirk Divan, 2006, Prihodi, odhodi, 2013, Kitula, 2015 : [iz avtorjevega pesniškega opusa 2006-2015] / Esad Babačić. - Velenje : Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 159 str. ; 17 cm. - (Velenjica - čaša nesmrtnosti)

Na vrhu nasl. str.: Velenjica - čaša nesmrtnosti 2014, za vrhunski 10-letni pesniški opus slovenskega književnika/književnice, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Potiskana vsaka druga str.

ISBN 978-961-6427-14-2

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 280701952

135.
DINTINJANA, Veronika
        V suhem doku / Veronika Dintinjana. - Ljubljana : LUD Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 115 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

Spremna beseda Uroša Zupana na zadnjem zavihku ov. - 350 izv.

ISBN 978-961-6952-91-0

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 287222528

136.
KOSOVEL, Srečko
        Strel v tišino / [poezija] Srečko Kosovel ; [ilustracija] Nahid Kazemi. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - [30] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Hiša pesmi)

700 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-274-394-9

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 281861120

137.
KOŠTOMAJ, Bibijana
        Naokoli / Bibijana Koštomaj. - Celje : Grafika Gracer, 2016 (Celje : Grafika Gracer). - 110 str. ; 18 cm

110 izv.

ISBN 978-961-6992-11-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 287433728

138.
KOVŠE, Breda Marija
        Opus pomladi : iz zbirke Darilo življenju / Breda Marija Kovše ; [ilustracije Shutterstock ; pisca spremne besede Urša Čižman in Robert Štaba]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Varna pot, 2012 ([Ljubljana] : Solos). - 62 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Darilo življenju)

Ov. nasl. - 500 izv. - Spremni besedi Urše Čižman in Roberta Štabe na zavihkih ov.

ISBN 978-961-269-816-4

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 263750400

139.
LADINSKY, Daniel James
        Ljubezenske pesmi Boga : dvanajst svetih glasov vzhoda in zahoda / Daniel Ladinsky ; [prevedla Miran Mehora, Neli Filipić]. - 1. izd. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 399 str. ; 21 cm

Prevod dela: Love poems from God. - 800 izv. - K slovenski izdaji / Neli Filipić: str. 6. - O avtorju: str. [400]. - Bibliografija: str. 382-388. - Kazalo

ISBN 978-961-92541-7-2
a) religiozna poezija

821.111(73)-1
COBISS.SI-ID 285794560

140.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Zima vezilja / Svetlana Makarovič ; risbe Andrej Brumen Čop. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - [64] str. : ilustr. ; 22 cm

1.600 izv.

ISBN 978-961-01-4470-0
a) Slovenska književnost - Lirika - Poezija - Haiku b) haiku

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 287089664

141.
PLATH, Sylvia
        Ariel / Sylvia Plath ; prevedla Ana Pepelnik. - Ljubljana : LUD Šerpa, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 90 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 40)

Prevod dela: Ariel. - 200 izv. - O avtorici: str. [95]

ISBN 978-961-6699-53-2
a) Ameriška književnost - Lirika - Poezija

821.111(73)-1
COBISS.SI-ID 287077632

142.
PREGL Kobe, Tatjana
        Tretje slike za pesmi, pesmi za slike / Tatjana Pregl Kobe ; [slike Joni Zakonjšek ... [et al.] ; spremna beseda Petja Grafenauer]. - Ljubljana : Edina, 2016 (Žirovnica : Medium). - 22 str. : ilustr. ; 30 cm

350 izv.

ISBN 978-961-6364-58-4
a) slovensko slikarstvo

821.163.6-93-1
75(497.4)"20"
COBISS.SI-ID 286150400

143.
VIDMAR, Maja, 1961-
        Petdeset izbranih pesmi : iz pesniških zbirk Sobe, 2008, Kako se zaljubiš, 2012, Minute prednosti, 2015 : [iz avtoričinega pesniškega opusa 2006-2015] / Maja Vidmar ; [fotografije avtorice Maj Pavček]. - Velenje : Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2016 (natisnjeno v EU (Slovenija)). - 159 str. : sl. avtorice ; 17 cm. - (Nagradna knjižna zbirka Velenjica - čaša nesmrtnosti)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Potiskana vsaka druga str. - O avtorici: str. 5

ISBN 978-961-6427-16-6

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 285706240


82-3 ROMANI


144.
ALEXIS, André, 1957-
        Petnajst psov / André Alexis ; prevedel Jaka Andrej Vojevec. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2016 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 206 str. ; 22 cm

Prevod dela: Fifteen dogs. - Načrt na zadnjem spojnem listu. - 500 izv. - Giller Prize, 2015. - Rogers Writers' Trust Fiction, 2015

ISBN 978-961-6994-11-8
a) Grški bogovi - Igre - V leposlovju b) Psi - Inteligentnost - V leposlovju c) Psi - Človeško vedenje - V leposlovju d) Človek - Odnos do živali - V leposlovju e) inteligenca živali f) odnosi med človekom in živaljo g) družbena slojevitost h) sreča

821.111(71)-311.2
COBISS.SI-ID 286286336

145.
ALLENDE, Isabel, 1942-
        Japonski ljubimec / Isabel Allende ; [prevedla Veronika Rot]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 334 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: El amante japonés. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-4073-3

821.134.2(83)-311.2
COBISS.SI-ID 287189248

146.
ARLIDGE, M. J.
        Okovi samote / M. J. Arlidge ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 343 str. ; 20 cm

Prevod dela: Little boy blue. - Tiskano po naročilu. - Knjižna serija: An ban, pet podgan, Temno srce, Hiša za punčke, Prah in pepel, Okovi samote

ISBN 978-961-00-3207-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3208-3 (broš.)
a) Helen Grace (literarna junakinja)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 287691008

147.
ARMENTROUT, Jennifer L.
        Bodi moja / Jennifer L. Armentrout ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 383 str. ; 20 cm

Prevod dela: Be with me. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3205-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3206-9 (broš.)
a) Študenti - ZDA - V leposlovju b) Dekleta - Travmatične izkušnje - V leposlovju c) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 287690496

148.
ASHFORD, Jane
        Poročena z neznancem / Jane Ashford ; [prevedla Alja Gartner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 307 str. ; 20 cm

O avtorici: str. [309]. - Prevod dela: Married to a perfect stranger. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3245-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3246-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 288317696

149.
BANNALEC, Jean-Luc
        Na koncu sveta : komisar Dupin razreši četrti primer / Jean-Luc Bannalec ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 344 str. ; 20 cm

Prevod dela: Bretonischer Stolz. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3237-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3238-0 (broš.)
a) Georges Dupin (literarni junak) - V leposlovju

821.112.2-312.4
COBISS.SI-ID 288272128

150.
BEERTEN, Els, 1959-
        Vsi si želimo nebes / Els Beerten ; prevedla Stana Anželj. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 486 str. ; 21 cm. - (Zbirka Najst)

Prevod dela: Allemaal willen we de hemel. - 400 izv. - Golden Owl, 2009

ISBN 978-961-282-140-1
a) Svetovna vojna 1939-1945 - V mladinskem leposlovju b) Zločini - Sodni procesi - V mladinskem leposlovju c) Junaki - V mladinskem leposlovju d) Belgija e) bratje f) družina g) ljubezen h) prijateljstvo i) vojne

821.112.5(493)-93-311.6
COBISS.SI-ID 287456256

151.
BODROŽIĆ, Marica
        Tito je mrtev / Marica Bodrožić ; prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 143 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 104)

Prevod dela: Tito ist tot. - 500 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-986-8

821.112.2-32
COBISS.SI-ID 286931968

152.
BUCAY, Jorge
        Pot solza / Jorge Bucay ; [prevedla Tina Malič ; slikovno gradivo Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 308 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kažipoti)

Prevod dela: El camino de las lágrimas. - 2.800 izv. - Bibliografija: str. 305-308

ISBN 978-961-01-4482-3
a) Življenjska modrost - V leposlovju b) minevanje c) umiranje d) izguba e) žalost

821.134.2(82)-32
COBISS.SI-ID 287284992

153.
BUSSI, Michel, 1965-
        Čas je morilec / Michel Bussi ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 479 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: Le temps est assassin. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3195-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3196-3 (broš.)
a) Prometne nesreče - Korzika - V leposlovju b) Kazenske preiskave - V leposlovju c) Družinske skrivnosti - V leposlovju d) Korzika - Počitnice - V leposlovju

821.133.1-312.4
COBISS.SI-ID 287386880

154.
CHASE, Loretta Lynda, 1949-
        Vojvode imajo raje svetlolaske / Loretta Chase ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 380 str. ; 20 cm

Prevod dela: Dukes prefer blondes. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3239-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3240-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 288272384

155.
COLE, Kresley
        Gospodar / Kresley Cole ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 348 str. ; 20 cm. - (Serija Igre moči in strasti / Kresley Cole ; knj. 2)

Prevod dela: The master. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3193-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3194-9 (broš.)
a) Erotika - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 287388160

156.
ČEFERIN, Peter
        "Prepoznava" in druge zgodbe / Peter Čeferin. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Litera, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 91 str. ; 18 cm

1.500 izv. - O avtorju: str. 89-91

ISBN 978-961-6949-87-3
a) Sodni procesi - Slovenija - Anekdote b) Sodna praksa - Humor - V leposlovju

821.163.6-36
COBISS.SI-ID 89689345

157.
ČUK, Marij
        Molk koloradskih hroščev / Marij Čuk. - Trst : Mladika, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 174 str. ; 21 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-88-7342-240-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 9277420

158.
DELANEY, J. P.
        Dekle pred njo / J. P. Delaney ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 382 str. ; 20 cm

Prevod dela: The girl before. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [384]

ISBN 978-961-00-3243-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3244-1 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 288300032

159.
DEVERAUX, Jude
        Žametna pesem / Jude Deveraux ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 284 str. ; 20 cm

Prevod dela: Velvet song. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3209-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3210-6 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 287704832

160.
DUŠEK, Dušan, 1946-
        Jajčka vseh velikosti / Dušan Dušek ; [prevedle Maruša Avman ... et al.]. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 146 str. ; 19 cm. - (Zbirka Mentorjeva prevajalnica)

Prevod dela: Gombíky zo starej uniformy. - 400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Vsebuje tudi: Vsaka zgodba svojo obleko najde : intervju z avtorjem / Dušan Dušek ; pogovarjala se je Maša Senčar

ISBN 978-961-6819-95-4
a) Dušek, Dušan (1946-) - Intervjuji b) slovaška književnost c) slovaški pisatelji d) prevodi v slovenščino

821.162.4-32
821.162.4.09Dušek D.(047.53)
COBISS.SI-ID 286198272

161.
EKSELENSKI, Bojan
        Vitezi in čarovniki. (1), Vzpon indigo otrok / Bojan Ekselenski. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy, 2016 (Maribor : Demago). - 551 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Drugotnost)

200 izv. - Bibliografija: str. 546-548

ISBN 978-961-93507-8-2
a) Fantastična bitja - V mladinskem leposlovju b) fantastični svetovi c) okultizem

821.163.6-93-312.9
COBISS.SI-ID 286535680

162.
FORŠČEK, Bojan
        Vstajnik / Bojan Foršček. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2016 (Ljubljana : Primitus). - 371 str. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenski roman / Amalietti & Amalietti)

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6934-85-5

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 287354880

163.
GARWOOD, Julie
        Milost / Julie Garwood ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 519 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Mercy. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-4284-3

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 286984192

164.
GOLOB, Tadej
        Jezero / Tadej Golob. - Novo mesto : Goga, 2016. - 520 str. ; 21 cm

Broš. izd. meri 20 cm. - 200 izv. (trda vezava), 300 izv. (mehka vezava). - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-277-140-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-277-141-6 (broš.)
a) Kriminalisti - Ljubljana - V leposlovju b) Umori - Bohinj - V leposlovju c) Policija - Kazenske preiskave - Slovenija - V leposlovju d) slovenska književnost e) slovenski pisatelji f) 20.-21.st.

821.163.6-312.4
COBISS.SI-ID 286997248

165.
GRISHAM, John
        Siva gora / John Grisham ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 397 str. ; 20 cm

Prevod dela: Gray mountain. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3221-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3222-9 (broš.)

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 287957760

166.
GROEN, Hendrik
        Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 83 let in 1/4 : kako z življenjem narediti še kaj / [prevedla Stana Anželj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 363 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Pogingen iets van het leven te maken. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4080-1
a) Domovi za stare ljudi - Družabno življenje - V leposlovju b) Stari ljudje - Medosebni odnosi - V leposlovju

821.112.5-311.2
COBISS.SI-ID 286297856

167.
HAKL, Emil
        Pravi dogodek / Emil Hakl ; prevedla Anja Sredić. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 164 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Skutečná událost. - 400 izv.

ISBN 978-961-6949-85-9

821.162.3-311.2
COBISS.SI-ID 89489921

168.
HOČEVAR, Andrej, 1980-
        Dvojna napaka : poustvarjene zgodbe / Andrej Hočevar. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 188 str. ; 21 cm

500 izv. - Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-961-282-215-6
a) Slovenska književnost - Kratka proza

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 286632960

169.
HORNBY, Nick
        Juliet, gola / Nick Horny ; prevedel Bojan Osterc. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 307 str. ; 22 cm

Prevod dela: Juliet, naked. - 300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-230-505-5
a) Angleška književnost - Romani

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 89342977

170.
HOUELLEBECQ, Michel
        Podreditev / Michel Houellebecq ; prevedla Mojca Medvedšek. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 224 str. ; 21 cm

Prevod dela: Soumission. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-282-163-0
a) Visokošolski učitelji - Življenje - Pariz - V leposlovju b) Volilne kampanje - Francija - V leposlovju c) Islam - V leposlovju d) Francija - Politične razmere - 21.st. - V leposlovju e) smisel življenja f) egoizem g) antiutopija

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 287188736

171.
HUDOLIN, Jurij
        Osnove ljubezni in zla / Jurij Hudolin. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 179 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju in njegovem delu na zavihkih ov.

ISBN 978-961-284-241-3
ISBN 978-961-284-303-8 !

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 287073024

172.
HUMAR, Tomaž, 1996-
        Svet ni meja / Tomaž Humar. - Zagorica nad Kamnikom : Humar - Third Eye, 2016 ([Trzin] : Herle M&V). - 218 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-285-530-7
a) Humar, Tomaž (1996-) - Spomini b) Potovanja okoli sveta - Kolesarjenje - Potopisi c) kolesarska potovanja d) države sveta e) osebna doživetja

821.163.6-992
821.163.6-94
796.61(100):929Humar T.
COBISS.SI-ID 287414016

173.
IWEALA, Uzodinma
        Zveri brez domovine / Uzodinma Iweala ; iz angleščine prevedla Maja Ropret. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 118 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Beasts of no nation. - 800 izv. - Los Angeles Times Book Prize, 2005. - John Llewellyn Rhys Prize, 2005. - Sue Kaufman Prize for First Fiction from the American Academy of Arts and Letters, 2006. - Young Lions Fiction Award, 2006

ISBN 978-961-274-456-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-457-1 (broš.)
a) Otroci - Afrika - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 287037952

174.
JAZBINŠEK, Ernest
        Mačeha : roman / Ernest Jazbinšek. - Ljubljana : samozal. E. Jazbinšek, 2017. - 411 str. ; 24 cm

ISBN 978-961-283-805-8

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 287823104

175.
JEFFRIES, Sabrina
        Učna ura zapeljevanja / Sabrina Jeffries ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 20 cm. - (Grešni snubci / Sabrina Jeffries ; 2)

Prevod dela: The study of seduction. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3228-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3229-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 288005888

176.
JERGOVIĆ, Miljenko, 1966-
        Psi na jezeru / Miljenko Jergović ; prevedla Aleksandra Rekar. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 182 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Psi na jezeru. - 800 izv.

ISBN 978-961-274-460-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-461-8 (broš.)

821.163.4(497.6)-311.2
COBISS.SI-ID 287037440

177.
JERŠEK, Marjetka
        Vetra Naliv in Knjiga strupov / Marjetka Jeršek. - Ljubljana : samozal. M. Jeršek, 2016 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 144 str. ; 21 cm

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-283-796-9
a) Duhovnost - V leposlovju b) Nadčutno doživljanje - V leposlovju c) ezoterika

821.163.6-312.9
COBISS.SI-ID 287730176

178.
JONASSON, Jonas, 1961-
        Morilec, ki je hotel v nebesa / Jonas Jonasson ; [prevedla Tina Štrancar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 319 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Mördar-Anders och hans vänner (samt en och annan ovän). - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-4076-4

821.113.6-311.2
COBISS.SI-ID 286839040

179.
KANDORFER, Jasmina
        Sporočilo iz druge galaksije --- za dušo / [napisala Jasmina Kandorfer ; naslikala Katarina Vidmar]. - Ljubljana : Klepet ob kavi, 2016 ([Kočevje] : AEC). - 50 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - Povečani tisk

ISBN 978-961-285-510-9
a) Nadčutno doživljanje - V leposlovju b) Duhovnost - V leposlovju c) ezoterika

821.163.6-312.9
COBISS.SI-ID 287252992

180.
KRISTIAN, Giles
        Krvavo oko / Giles Kristian ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 351 str. ; 20 cm. - (Trilogija Krokar / Giles Kristian ; knj. 1)

Prevod dela: Raven trilogy. Book 1, Blood eye. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [352]

ISBN 978-961-00-3211-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3212-0 (broš.)
a) Vikingi - V leposlovju b) Bojevanje - Srednji vek - V leposlovju

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 287732992

181.
LEE, Geneva
        Kraljevska strast / Geneva Lee ; [prevedla Barbara Trobentar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 368 str. ; 20 cm

Prevod dela: Command me. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3202-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3203-8 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 287633408

182.
LENKO, Davorin
        Postopoma zapuščati Misantropolis / Davorin Lenko. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2016 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 171 str. ; 21 cm. - (Zbirka Aleph ; 177)

500 izv. - O avtorju in delu na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6789-50-9

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 286246144

183.
LERGA, Ruth M.
        Ko srce oprosti / Ruth M. Lerga ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 493 str. ; 22 cm. - (Trije mušketirji / Ruth M. Lerga ; knj. 1)

Prevod dela: Cuando el corazón perdona. - 250 izv.

ISBN 978-961-6982-89-4 (trda vezava)
a) Plemstvo - Družabno življenje - Anglija - 19.st. - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) romantična zgodovinska pripoved d) ljubezenski roman

821.134.2-311.2
COBISS.SI-ID 89253889

184.
LINDSEY, Johanna
        Ujetnica poželenja / Johanna Lindsey ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 476 str. ; 22 cm

Prevod dela: Prisoner of my desire. - 250 izv.

ISBN 978-961-6982-87-0 (trda vezava)
a) Plemstvo - Dedovanje - Anglija - 12.st. - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) romantična zgodovinska pripoved d) ljubezenski roman

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 89258241

185.
MALENICA, Ana
        Resnica / Ana Malenica. - Ljubljana : Društvo za zaščito dostojanstva in boljšo kvaliteto življenja Apis, 2016 (Medvode : Nonparel). - 238 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Beseda o avtorici / Tina Gams: str. [239]

ISBN 978-961-94107-0-7
a) Pljuča - Rak (medicina) - V leposlovju b) bolezni c) rak d) alternativno zdravljenje e) astrologija f) farmacija

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 286956288

186.
MALLERY, Susan
        Poljub za piko na i / Susan Mallery ; [prevedla Barbara Golubovac Golob]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 312 str. ; 20 cm. - (Romance iz Fool's Golda / Susan Mallery ; [6])

Prevod dela: Only his. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3223-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3224-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 287957504

187.
MAUVIGNIER, Laurent
        Moški / Laurent Mauvignier ; [prevedla in spremno besedo napisala Tanja Lesničar Pučko]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Maribor] : Darima). - 198 str. ; 20 cm. - (Zbirka Kaif)

Prevod dela: Des hommes. - 400 izv. - Nekaj, kar laže / Tanja Lesničar-Pučko: str. 187-198

ISBN 978-961-257-078-1
a) Vojna - Psihološki vidik - V leposlovju b) Alžirija - Zgodovina - 1954-1962 - V leposlovju

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 286520832

188.
MEISSNER, Susan, 1961-
        Ognjeni šal / Susan Meissner ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 340 str. ; 20 cm

Prevod dela: A fall of marigolds. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3191-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3192-5 (broš.)
a) Priseljenci - ZDA - V leposlovju b) Nesreče - New York - V leposlovju c) Spominski predmeti - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 287346944

189.
MEISSNER, Susan, 1961-
        Skrivnosti srečnega življenja / Susan Meissner ; [prevedla Polona Prodnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 400 str. ; 20 cm

Prevod dela: Secrets of a charmed life. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3247-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3248-9 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 288333312

190.
MILLER, Michelle, 1984-
        Spletke / Michelle Miller ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 438 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The underwriting. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4082-5

821.111(73)-312.4
COBISS.SI-ID 286780416

191.
MINEVSKI, Blaže
        Spominčice / Blaže Minevski ; prevedla Sonja Dolžan. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 388 str. ; 21 cm

Prevod dela: Nišan. - 400 izv. - Nagrada Društva makedonskih književnikov 2008

ISBN 978-961-282-178-4
a) Makedonska književnost - Vojna - Moški - Ženske - Makedonija - 21.st. - Roman b) Pisateljstvo - V leposlovju c) Vojna - V leposlovju d) Moški in ženske - V leposlovju e) Življenje - Nasprotja - V leposlovju f) pisatelji g) ostrostrelci h) odnosi med spoloma

821.163.3-311.2
COBISS.SI-ID 285941504

192.
NADRAG, Katarina
        Poslušaj me, tebi pojem : roman / Katarina Nadrag. - Celovec : Fran, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 250 str. ; 22 cm

O avtorici: str. [253]

ISBN 978-3-902832-13-9
a) Ženske - Psihične travme - V leposlovju b) Psihoterapija - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 287321600

193.
OKSANEN, Sofi
        Ko golobice izginejo / Sofi Oksanen ; prevedla [in spremna beseda] Julija Potrč. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 391 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Kun kyyhkyset katosivat. - Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - Estonija med dvema ognjema / Julija Potrč: str. 381-389

ISBN 978-961-284-240-6
ISBN 978-961-284-301-4 !
a) Oksanen, Sofi (1977-) b) Finska književnost - Zgodovina - Vojna 1939-1945 - Estonija - 20.st. - Roman c) Svetovna vojna 1939-1945 - Estonija - V leposlovju d) Estonija - 20.st. - V leposlovju

821.511.111-311.6
821.511.111.09Oksanen S.
COBISS.SI-ID 287072000

194.
ØRSTAVIK, Hanne, 1969-
        V Bordeauxu je odprt prostor / Hanne Ørstavik ; prevedla Marija Zlatnar Moe. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 221 str. ; 20 cm. - (Bralec ; 105)

Prevod dela: Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux. - 500 izv.

ISBN 978-961-241-987-5
a) Norveška književnost - Umetniki - Ljubezen - Bordeaux - Francija - Avtorjeva sodobnost - Roman

821.113.5-311.2
COBISS.SI-ID 287120640

195.
PERŠAK, Tone
        Stanja / Tone Peršak. - Ljubljana : Knjižna zadruga, 2016 (Begunje : Cicero). - 255 str. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6140-65-2
a) Zakonci - Krize - Ljubljana - V leposlovju b) Medosebni odnosi - 21.st. - V leposlovju c) individualizem d) odtujenost e) egoizem f) medgeneracijski odnosi

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 287126272

196.
PODSTENŠEK, Tomo
        Papir, kamen, škarje / Tomo Podstenšek. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 211 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv.

ISBN 978-961-6949-83-5
a) Učitelji - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 89027585

197.
PRIDE, B. L.
        Zgodba o Margot in Ulfu : romantična pravljica / [avtor B. L. Pride]. - Maribor : Fabulist, 2016. - 134 str. ; 21 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 150 izv.

ISBN 978-961-283-793-8
a) Pravljična bitja - V leposlovju

821.163.6-34
COBISS.SI-ID 89692673

198.
QUICK, Amanda
        Negotova zaroka / Amanda Quick ; [prevedla Karmen Vidmar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 382 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Otherwise engaged. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4289-8

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 287090176

199.
REBULA, Marjanka
        Organizacija prebujenega zmaja : roman : prvi del trilogije Srebrni prstan / Marjanka Rebula. - Brežice : samozal., 2016 ([Brežice] : Primus). - 155 str. : ilustr. ; 22 cm

O avtorici na prednjem zavihku ov. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-283-771-6
a) Okultizem - V leposlovju b) Zmaji (bajeslovna bitja) - V leposlovju c) Prstani - Magija - V leposlovju d) tajne organizacije e) satira

821.163.6(450.36)-312.9
COBISS.SI-ID 287282432

200.
ROBOTHAM, Michael, 1960-
        Zlom / Michael Robotham ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 478 str. ; 20 cm

Prevod dela: Shatter. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [480]

ISBN 978-961-00-3188-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3189-5 (broš.)
a) Psihologi - Anglija - V leposlovju b) Ženske - Samomori - V leposlovju c) Morilci - Psihopatologija - V leposlovju

821.111(94)-312.4
COBISS.SI-ID 287303936

201.
SAJKO, Ivana
        Ljubezenski roman / Ivana Sajko ; prevedla Polona Glavan. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 118 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 102)

Prevod dela: Ljubavni roman. - 500 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-981-3

821.163.42-311.2
COBISS.SI-ID 286534656

202.
SEBALD, Winfried Georg, 1944-2001
        Saturnovi prstani : angleško popotovanje / Winfried Georg Sebald ; prevedel Štefan Vevar ; [spremna beseda Dušan Šarotar]. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 279 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Die Ringe des Saturn. - 600 izv. - Podoba samotnega sprehajalca / Dušan Šarotar: str. 267-276

ISBN 978-961-284-242-0
ISBN 978-961-284-302-1 !
a) Sebald, Winfried Georg (1944-2001) b) Potovanja - V leposlovju c) Identiteta - V leposlovju d) Prostor in čas - V leposlovju e) Anglija - V leposlovju

821.112.2-311.2
821.112.2.09Sebald W. G.
COBISS.SI-ID 287072512

203.
SHAFAK, Elif
        Čast / Elif Shafak ; iz angleščine prevedla Barbara Skubic. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 429 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Honour. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-274-416-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-417-5 (broš.)
a) Turška književnost - Čast - Medkulturnost - Kurdi - Begunci - Družina - Nasilje - Ljubezen - Istanbul - Turčija - London - Anglija - 21.st. - Roman

821.512.161-311.2
COBISS.SI-ID 283168512

204.
SKARLOVNIK, Slavko
        O človeku, ki ni imel krompirja : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 191 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - Spremna beseda / Aleš Tacer: str. 189-191. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6950-73-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 287478784

205.
SKARLOVNIK, Slavko
        To ne : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 260 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. - Spremna beseda / Aleš Tacer: str. 259-260. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6950-74-9

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 287641856

206.
SÖDERBERG, Hjalmar, 1869-1941
        Resna igra / Hjalmar Söderberg ; prevedla Danni Stražar ; spremno besedo napisala Mita Gustinčič Pahor. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 239 str. ; 22 cm. - (Nostalgija / Modrijan)

Prevod dela: Den allvarsamma leken. - 500 izv. - Neozdravljiva osamljenost duše / Mita Gustinčič Pahor: str. 231-239. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-988-2
a) Švedska književnost - Ljubezen - Moški - Ženske - Švedska - Avtorjeva sodobnost

821.113.6-311.2
COBISS.SI-ID 287315968

207.
ŠRUT, Pavel
        Lihožerci za vedno / Pavel Šrut ; ilustrirala Galina Miklínová ; [iz češčine] prevedel Peter Kuhar. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016. - 232 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: Lichožrouti navždy. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 232. - "Zaključni del zabavne trilogije ..." --> na hrbtu ov.

ISBN 978-961-6970-52-5
a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju

821.162.3-93-32
COBISS.SI-ID 286508544

208.
TOLSTAJA, Tat´jana Nikitična
        Mjausk / Tatjana Tolstoj ; prevedla [in spremno besedo napisala] Urša Zabukovec. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev : Forum slovanskih kultur, 2016 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 334 str. ; 22 cm. - (Zbirka Sto slovanskih romanov)

Prevod dela: Kys´. - 500 izv. - Tradicionalisti, novatorji, čarovniki. O(b) romanu Tatjane Tolstoj / Urša Zabukovec: str. 313-334

ISBN 978-961-6995-16-0 (Društvo slovenskih pisateljev)
a) Tolstoj, Tatjana (1951-) - Literarne študije b) Katastrofe - Preživetje - Rusija - V leposlovju c) Fantazijski svetovi - V leposlovju d) antiutopije e) satira f) ruski roman g) ruske pisateljice h) 20.-21.st.

821.161.1-312.9
821.161.1.09Tolstoj T.
COBISS.SI-ID 287039488

209.
TWARDOCH, Szczepan, 1979-
        Morfij / Szczepan Twardoch ; [prevedla Staša Pavlović]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 559 str. ; 21 cm

Prevod dela: Morfina. - 500 izv. - O avtorju na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-282-139-5
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Poljska - V leposlovju b) Odporniška gibanja - Varšava - V leposlovju c) Narodna identiteta - V leposlovju

821.162.1-311.6
COBISS.SI-ID 286686464

210.
VILIKOVSKÝ, Pavel
        Čarobni papagaj in ostali kič / Pavel Vilikovský ; prevedla Špela Sevšek Šramel. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. - 134 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje)

ISBN 978-961-6952-86-6

821.162.4-32
COBISS.SI-ID 286490368

211.
VINCETIČ, Milan
        Mermol / Milan Vincetič ; [spremna beseda Borut Gombač]. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 173 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 090)

100 izv. - Dlje od začrtanih poti / Borut Gombač: str. 170-173. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6620-89-5

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 88359169

212.
VIRK, Jani
        Med drevesi : 7 zgodb / Jani Virk. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 149 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - Predstavitev dela in avtorja na zavihkih ov. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-284-239-0
ISBN 978-961-284-300-7 !
a) Slovenska književnost - Vsakdanje življenje - Avtorjeva sodobnost - Kratke zgodbe

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 287071488

213.
WARD, Penelope
        Prepovedana romanca / Penelope Ward ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 294 str. ; 20 cm

Prevod dela: Stepbrother dearest. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3230-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3231-1 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 288006912

214.
WARE, Ruth
        Ženska v kabini številka 10 / Ruth Ware ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 368 str. ; 20 cm

Prevod dela: The woman in cabin 10. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3199-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3200-7 (broš.)

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 287400704

215.
WELFONDER, Sue-Ellen
        Njen vitez zmagovalec / Sue-Ellen Welfonder ; [prevod Tadeja Pečkaj]. - Ljubljana : Triskelion, 2016. - 380 str. ; 19 cm. - (Zbirka MacKenziejevi z Višavja)

Prevod dela: Bride of the beast. - 350 izv.

ISBN 978-961-93865-6-9 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 287668480

216.
WERBER, Bernard
        Drevo možnosti in druge zgodbe / Bernard Werber ; [prevod Tanja Ahlin ; spremna beseda Ana Geršak]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. - 198 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

ISBN 978-961-6952-88-0

821.133.1-32
COBISS.SI-ID 287127296

217.
WHARTON, Edith, 1862-1937
        Običaji dežele / Edith Wharton ; prevedla Meta Osredkar. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 464 str. ; 24 cm

Prevod dela: The custom of the country. - 500 izv. - Srce parajoča slika materializma in egocentričnosti / Meta Osredkar: str. 459-463. - O avtorici: str. 464

ISBN 978-961-272-229-6

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 287185152

218.
WILDER, Jasinda
        Padava drug v drugega / Jasinda Wilder ; [prevedla Jasna Anderlič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 366 str. ; 20 cm

Prevod dela: Falling into us. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3219-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3220-5 (broš.)

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 287903744

219.
YOUNG, Samantha
        Prava stvar / Samantha Young ; [prevedla Mojca Topić]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 416 str. ; 20 cm

Prevod dela: The one real thing. - Tiskano po naročilu. - 1. del serije z originalnim nasl. Hart's Boardwalk; posamezne zgodbe so zaključene

ISBN 978-961-00-3241-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3242-7 (broš.)

821.111-311.2
COBISS.SI-ID 288275456


82-4/9 ESEJI. SATIRE. POTOPISI. SPOMINI


220.
        ANTOLOGIJA tesnobe / Faruk Šehić ... [et al.] ; uredila Dijana Matković ; [prevodi Dijana Matković in Urban Vovk]. - Posebna izd. - Ljubljana : LUD Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 136 str. ; 21 cm

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - 400 izv.

ISBN 978-961-6952-93-4
a) Tesnoba - Eseji

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 287223552

221.
ARTNIK Knibbe, Tjaši
        Ranljiva : zgodbe z Jakobove poti (El Camino de Santiago), 850 km dolge poti prisotnosti, prebujenosti in miline / Tjaši Artnik Knibbe - Sarabraj. - Ljubljana : Remco Knibbe, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 251 str. ; 19 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 251-[252]

ISBN 978-961-285-432-4
a) Santiago de Compostela - Božja pot

821.163.6-94
27-57(460Santiago de Compostela)(092)
COBISS.SI-ID 286502912

222.
BRUMEC, Snežana
        Camino / [Snežana Brumec]. - 1. izd. - Slovenske Konjice : samozal., 2016 (Maribor : Evrografis). - 264 str. ; 21 cm

Avtorica navedena na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-283-750-1
a) Santiago de Compostela - Božja pot - Potopisi b) romanja c) božje poti d) samospoznavanje e) osebna doživetja

821.163.6-992
27-57(460Santiago de Compostela)(092)
COBISS.SI-ID 286918400

223.
JURGEC, Ivan
        Osebna zgodba policista : spremeni sebe in spremenil boš svoj svet / [[besedilo], fotografije] Ivan Jurgec. - 1. izd. - Poljčane : [samozal.] I. Jurgec, 2016 ([Dob] : Grafika 3000). - 147 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-285-464-5
a) Medosebni odnosi - V leposlovju b) Ločitev - V leposlovju c) Pozitivno mišljenje - V leposlovju

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 286941952

224.
KUPLENK, Martina
        Besede v (v)etru : zbirka radijskih napovednikov in komentarjev / Martina Kuplenk. - Brežice : Primus, 2016 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 64 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk po naročilu

ISBN 978-961-6950-71-8

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 287008000

225.
LAUER, Marga
        Past joge : izkustveno pričevanje / Marga Lauer ; [prevod Mario Jurišić]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 139 str. ; 18 cm

Prevod dela: Die Yoga-Falle. - 500 izv. - Predgovor / H. Holzer: str. 7-9

ISBN 978-961-93860-7-1
a) Spreobrnjenci - Spomini b) Duševno zdravje - Krščanstvo c) spreobrnitev d) joga e) okultizem

821.112.2-94
27-767
616.89:27
COBISS.SI-ID 286872064

226.
LAVRIČ, Tomaž, 1964-
        Izjave 10-letja : 2006°2016 / [avtor ilustracij, izbral in uredil] Tomaž Lavrič. - 1. natis. - Ljubljana : Buch : Zavod Strip art, 2016 ([Zagreb] : Stega tisak). - 572 str. : ilustr. ; 16 cm

1.000 izv. - O avtorju: str. [573]. - Kazalo

ISBN 978-961-94066-0-1 (Buch)
a) Aforizmi b) javne osebnosti c) Slovenci d) sporočila za javnost e) citati f) karikature

821.163.6-84
741.5(497.4)Lavrič T.
COBISS.SI-ID 285965056

227.
MASTNAK, Jože, 1950-
        Mastn(akov)i aforizmi / Jožef Mastnak - Marjan ; [ilustracije Gregor Mastnak]. - Šentjur : Literarno društvo, 2016. - 107 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-961-94030-2-0

821.163.6-84
COBISS.SI-ID 287353088

228.
MEDNARODNI literarni festival (31 ; 2016 ; Vilenica)
        Vilenica : literatura in etika = literature and ethics / 31. Mednarodni literarni festival = 31st International Literary Festival ; [uredili Kristina Sluga, Maja Kavzar Hudej]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers' Association, 2016 ([Ljubljana] : Ulčakar&JK). - 455 str. : fotogr. ; 24 cm

Prispevki v jeziku avtorja ter prevod v slov. in angl., portreti avtorjev v slov. in angl. - 500 izv.

ISBN 978-961-6995-12-2
a) Mednarodni literarni festival (31 ; 2016 ; Vilenica) - Zborniki b) Evropska književnost - Nagrade - 2016

821(4)-82
7.079:82(497.4Vilenica)"2016"
COBISS.SI-ID 285941248

229.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Dvanajst kratkočasnih zgodbic / Fran Milčinski ; ilustrirala Tara Mekič. - Grosuplje : Grafis trade, 2016 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 87 str. : ilustr. ; 22 cm

Hrbtni nasl. in nasl. na ov.: Dvanajst kratkočasnih. - 300 izv.

ISBN 978-961-7005-00-4

821.163.6-7
COBISS.SI-ID 286080000

230.
PAVLIČ, Natalija
        Tekaški dnevnik čisto navadne gospodinje / Natalija Pavlič. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 193 str. ; 24 cm. - (Zbirka Ventilator)

1.000 izv. - O avtorici: str. 192 in na zadnjem zavihku ov. - Prehrana športno aktivnih žensk / Nada Rotovnik Kozjek: str. 169-180. - O teku za začetnike / Marjan Žiberna: str. 181-191

ISBN 978-961-6661-72-0
a) Tek - V leposlovju

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 286933248

231.
PAVLIČIĆ, Pavao
        Donava / Pavao Pavličić ; [prevod Dušan Šarotar]. - Novo mesto : Goga, 2016. - 227 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Dunav. - 600 izv. - Predstavitev avtorja in dela / Dušan Šarotar: str. [230-231]. - O prevajalcu: str. [240]

ISBN 978-961-277-138-6
a) Pavličić, Pavao (1946-) - Spomini b) Donava - Letni časi - V leposlovju c) Vukovar - V leposlovju

821.163.42-94
COBISS.SI-ID 286880768

232.
RADALJAC, Anja
        Puščava, klet, katakombe / Anja Radaljac. - Maribor : Založba Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 170 str. ; 18 cm. - (Nova znamenja ; 51)

250 izv. - K soočenju z monstruoznim / Miklavž Komel [!]: str. 7-8

ISBN 978-961-6949-84-2

821.163.6-4
COBISS.SI-ID 89292033

233.
ROTH, Philip, 1933-
        Očetovina : resnična zgodba / Philip Roth ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 210 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odkrito)

Prevod dela: Patrimony. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - National Book Critics Circle Award, 1992

ISBN 978-961-6954-67-9
a) Roth, Philip (1933-) - Avtobiografski romani b) Očetje in sinovi - V leposlovju c) Umiranje - V leposlovju

821.111(73)-312.6
COBISS.SI-ID 286798080

234.
RUMIZ, Paolo
        Kot konji, ki spijo stoje / Paolo Rumiz ; prevedel Matej Venier. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 234 str., [2] f. pril. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Come cavalli che dormono in piedi. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihkih ov. - Alassio Centolibri - Un Autore per l'Europa, 2015

ISBN 978-961-241-984-4
a) Svetovna vojna 1914-1918 - V leposlovju b) Evropa - Vojaška zgodovina - Reportaže

821.131.1-94
COBISS.SI-ID 286795520

235.
SOTLAR Urankar, Lara
        Speča deklica / Lara Sotlar Urankar. - 1. izd., 1. natis. - Celje : Jophiel, 2016 ([Dob] : Grafika 3000). - 134 str. ; 21 cm

1.000 izv. - Spremni besedi Karmen Brine Kodrič in Petre Škarja na zavihkih ov. - O avtorici na ov.

ISBN 978-961-94121-0-7
a) Sotlar Urankar, Lara - Spomini b) družina c) materinstvo d) zaposlitev e) samorealizacija f) osebna doživetja

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 287276800

236.
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
        Branje Boba Dylana na klancu : esej o edinem nobelovcu, ki ga vsi poznajo / Marcel Štefančič, jr. ; [ilustracije Žiga Valetič]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 162 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

300 izv. - O avtorju na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-6954-70-9
a) Dylan, Bob (1941-) - Eseji b) ameriški glasbeniki c) ameriški pesniki d) zabavna glasba e) Združene države Amerike

821.163.6-4
784.66(73):929Dylan B.(081)
COBISS.SI-ID 287588352

237.
        Z besedami z vseh vetrov : 16. zbornik Literarnega društva Šentjur / [urednica Nana Čepar ; prevodi Rado Palir ; ilustracije Lučka Palir Mavrič]. - Šentjur : Literarno društvo, 2016. - 199 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., nekaj pesmi v hrv., vzporeden prevod v slov. - 150. izv.

ISBN 978-961-94030-3-7

821.163.6-82
COBISS.SI-ID 287908608

238.
        ZBORNIK III / [uredništvo in fotografije Erna Ferjanič]. - Rogaška Slatina : Literarno društvo Sončnica, 2016 (Celje : Grafika Gracer). - 166 str. : fotogr. ; 21 cm

100 izv.

ISBN 978-961-285-490-4

821.163.6-82
COBISS.SI-ID 287130112


82C LEPOSLOVJE ZA OTROKE DO 9. LETA


239.
ARNUŠ Pupis, Tina
        Za devetimi drevesi / Tina Arnuš Pupis ; ilustrirala Tanja Komadina. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 93 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miškolinke)

Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-272-230-2
a) Gozdne živali - V otroškem leposlovju b) prijateljstvo c) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 287747840

240.
BISHOP, Poppy
        Medvedkova knjižnica / Poppy Bishop ; [ilustrirala] Alison Edgson ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Bear's house of books. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3080-5
a) Knjige - V otroškem leposlovju b) branje c) knjižnice d) živali v domišljiji e) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 285568512

241.
BOŽIČEK, Maja, 1980-
        Vikingi s Pipija : zgodbe za pogumne mulce / napisala Maja Božiček ; [ilustracije Maja Lesjak ; avtor zemljevida Vid Žnidaršič]. - Bistrica ob Sotli : samozal., 2016 ([Brežice] : Primus). - 47 str. : ilustr. ; 21 cm

350 izv.

ISBN 978-961-283-689-4
a) Vikingi - V otroškem leposlovju b) pustolovščine

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 285665280

242.
CHAPMAN, Jane, 1970-
        Ljubezni dovolj za dva / Jane Chapman ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Love enough for two. - Ilustr. na spojnih str. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3079-9
a) Ljubosumje - V otroškem leposlovju b) babice c) ljubezen d) problemi najmlajših e) sove f) vnuki g) živali v domišljiji h) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 285568256

243.
CHIEW, Suzanne
        Jazbec in velika dogodivščina / Suzanne Chiew ; [ilustracije] Caroline Pedler ; [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - [27] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Badger and the great journey. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-3062-1

821.111-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 285452800

244.
DAMM, Antje
        Goljata čakam / [besedilo in ilustracije] Antje Damm ; prevedla Tina Mahkota. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2016 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - [29] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Warten auf Goliath. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-14-9
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) potrpežljivost c) zaupanje d) zvestoba e) čutenje f) letni časi g) medvedi h) polži

821.112.2-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 286985984

245.
DEKLEVA, Milan
        Strahožer / Milan Dekleva ; ilustrirala Suzi Bricelj. - Jezero : Morfemplus, 2016 (tiskano v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 32 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-44-5
a) Strah - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 285979648

246.
DEVJAK, Stanka
        Polhek in Miklavževi orehi / Stanka Devjak in Nina Šulin ; [ilustracije Nina Šulin]. - Ljubljana : Salve, 2016. - 34 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-211-856-3
a) Sveti Miklavž (ljudski junak) - V otroškem leposlovju b) angeli c) darila d) polhi

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 286229760

247.
GOMBAČ, Borut
        Psiček iz megle / Borut Gombač ; ilustracije Kristina Krhin. - 1. izd. - Maribor : Založba Obzorja, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 19 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 700 izv.

ISBN 978-961-230-503-1
a) Megla - V otroškem leposlovju b) Promet - Kaos - V otroškem leposlovju c) psi d) zmeda

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 89144577

248.
HROVAT, Uroš
        Čudežni gumb / [avtor besedila in ilustracij] Uroš Hrovat. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2016 ([Bled] : Belin grafika). - 50 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zuk, neverjetni izumitelj)

600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-93760-8-9
a) Iznajdbe - V otroškem leposlovju b) dečki c) izumi d) posebneži e) sosedje f) povečani tisk g) začetno branje

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 286129664

249.
        HRUŠKA debeluška : najlepše pesmice za naše malčke / [izbor pesmi David Tasič ; spremno besedilo Kaja Jošt ; ilustracije Jure Kralj in Urška Lota Tasič]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 101 str. : ilustr. ; 22 cm

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Pesmice za malčke in za malčke po duši / [Kaja Jošt]: str. 100-101

ISBN 978-961-275-157-9
a) poezija b) velike tiskane črke

821.163.6-93-194
398.831(497.4)(02.053.2)
398.831(100)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 287120896

250.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Skuhaj nam pravljico / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. - 1. izd. - Dob : Brin, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - [25 ] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Pravljice s podstrešja)

Ilustr. na spojnih str. - 400 izv.

ISBN 978-961-94126-0-2
a) Pravljice - Branje - V otroškem leposlovju b) lisice c) race d) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287344128

251.
KOMPLET Peperko, Nuša
        Mojstri pajki / Nuša Komplet Peperko ; ilustrirala Nea Likar. - 1. natis. - Ljubljana : Manični poet, 2016 (Žirovnica : Medium). - [26] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv.

ISBN 978-961-92808-7-4
a) Slovenska književnost - Mladinska književnost - Slikanice

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 287414784

252.
KRALJIČ, Helena
        Maja in Miha : otroka s sladkorno boleznijo / Helena Kraljič ; [ilustrirala] Maja Lubi. - Jezero : Morfemplus, 2016 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 10)

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Nataša Bratina: str. 1

ISBN 978-961-6988-45-2
a) Sladkorna bolezen - V otroškem leposlovju b) bolezni c) poučno leposlovje d) diabetes

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 286057984

253.
KRINGS, Antoon
        Gosenica Gretica / [besedilo in ilustracije] Antoon Krings ; [prevedla Simona Čeh]. - Radovljica : Didakta, 2016 (EU). - [25] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Drobižki ; 14)

Prevod dela: Camille la chenille. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-261-440-9
a) Gosenice - V otroškem leposlovju b) metulji c) žuželke d) sanje e) želje f) letenje g) Božič

821.133.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287185920

254.
KRINGS, Antoon
        Marjetka Metka / [besedilo in ilustracije] Antoon Krings ; [prevedla Simona Čeh]. - Radovljica : Didakta, 2016 (EU). - [25] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Drobižki ; 13)

Prevod dela: Lorette la Pâquerette. - 2.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-261-439-3
a) Cvetlice - V otroškem leposlovju b) drugačnost c) travniki d) vrtovi e) ljubezen

821.133.1-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287185408

255.
MAJHEN, Zvezdana
        Lisica išče vest / Zvezdana Majhen ; ilustracije Kristina Krhin. - 1. izd. - Maribor : Založba Obzorja, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 19 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 700 izv.

ISBN 978-961-230-502-4
a) Vest - V otroškem leposlovju b) lisice c) slaba vest d) živali v domišljiji e) jesen

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 89088257

256.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Mesečinska struna / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Bojana Dimitrovski. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). - [31] str. : ilustr. ; 26 cm

1.300 izv.

ISBN 978-961-01-2780-2
a) glasba b) luna c) pohlep d) umetnost e) violina f) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 276246272

257.
MORÁN, José
        Konj in vedrina / [besedilo] José Morán in [ilustracije] Ulises Wensell ; [prevod Mojca Mihelič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2016 (natisnjeno v Španiji). - 29 str. : ilustr. ; 26 x 29 cm. - (Vrline)

Prevod dela: El caballo y la alegria. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6975-30-8
a) Konji - V otroškem leposlovju b) žalost c) glasba d) veselje e) ples f) smrt

821.134.2-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 284844032

258.
MORÁN, José
        Kunec in odkritost / [besedilo] José Morán in [ilustracije] Ulises Wensell ; [prevod Mojca Mihelič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2016 (natisnjeno v Španiji). - 29 str. : ilustr. ; 27 x 29 cm. - (Vrline)

Prevod dela: El conejo y la sincerdad. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6975-34-6
a) Kunci - V otroškem leposlovju b) hrana c) zajci d) požrešnost e) svoboda f) družina

821.134.2-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 284845568

259.
MORÁN, José
        Miška in srčnost / [besedilo] José Morán in [ilustracije] Ulises Wensell ; [prevod Mojca Mihelič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2016 (natisnjeno v Španiji). - 29 str. : ilustr. ; 26 x 29 cm. - (Vrline)

Prevod dela: El raton y la fortaleza. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6975-32-2
a) Pogum - V otroškem leposlovju b) miši

821.134.2-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 284843776

260.
MORÁN, José
        Rjavi medved in potrpežljivost / [besedilo] José Morán in [ilustracije] Ulises Wensell ; [prevod Mojca Mihelič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2016 (natisnjeno v Španiji). - 29 str. : ilustr. ; 26 x 29 cm. - (Vrline)

Prevod dela: El oso pardo y la paciencia. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6975-35-3
a) Medvedi - V otroškem leposlovju b) potrpežljivost c) otroci d) radovednost e) nesreče f) družina

821.134.2-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 284845824

261.
MORÁN, José
        Severni jelen in dobrota / [besedilo] José Morán in [ilustracije] Ulises Wensell ; [prevod Mojca Mihelič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2016 (natisnjeno v Španiji). - 29 str. : ilustr. ; 27 x 29 cm. - (Vrline)

Prevod dela: El reno y la bondad la navidad. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6975-33-9
a) Vrline - V otroškem leposlovju b) božič c) dobrota d) jeleni e) pogum f) pomoč g) velike tiskane črke

821.134.2-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 284844800

262.
MUCK, Desa
        Škratovile ujamejo lovca / Desa Muck ; ilustrirala Tanja Semion. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2016 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 36 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7001-01-3

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 286771712

263.
OSKARSSON, Bárđur
        Sploščeni zajec / Bárđur Oskarsson ; iz ferščine prevedel Darko Čuden. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2016 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 32 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Flata kaninin. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-12-5
a) Smrt - V otroškem leposlovju b) pomoč c) skrb d) sočutje

821.113.2-93-32
COBISS.SI-ID 286564864

264.
RIPPIN, Sally
        Kam so šle vse jagode? / Sally Rippin ; ilustrirala Aki Fukuoka ; [prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 94 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Brina Brihta detektivka)

Prevod dela: Strawberry thief. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3204-5
a) Detektivi - V otroškem leposlovju b) druščine c) skrivnost d) povečani tisk e) začetno branje

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 287717888

265.
RIPPIN, Sally
        Kdo je kriv? / Sally Rippin ; ilustrirala Aki Fukuoka ; [prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 95 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Brina Brihta detektivka)

Prevod dela: Playground detectives. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3201-4
a) Detektivi - V otroškem leposlovju b) druščine c) skrivnost d) povečani tisk e) začetno branje

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 287514880

266.
RIPPIN, Sally
        Neznani zmikavt / Sally Rippin ; [ilustracije Jon Davis po predlogi Aki Fukuoka ; prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 95 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Brina Brihta detektivka)

Prevod dela: Stolen stash. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3227-4
a) Detektivi - V otroškem leposlovju b) druščine c) skrivnost d) tatvine e) povečani tisk f) začetno branje

821.111(94)-93-32
COBISS.SI-ID 287973120

267.
RUTAR, Cvetka
        Škratek Timotej svetuje / [avtorica] Cvetka Rutar ; [ilustrirala Lana Kolar]. - Dobrova : Animayush, 2016 (Brežice : Primus). - 38 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

700 izv.

ISBN 978-961-94114-0-7

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 287147264

268.
SUHODOLČAN, Primož
        Peter Nos in debela pamet / Primož Suhodolčan ; ilustriral Uroš Hrovat. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2016 ([Ljubljana] : Abo grafika). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Peter Nos)

1.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-275-156-2
a) Dečki - V otroškem leposlovju b) humor

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 287060736

269.
        SVATBO žabe so imele : 100 najbolj priljubljenih otroških pesmic naših klasikov / [izbor pesmi, spremno besedilo David Tasič ; urejanje Kaja Jošt ; ilustracije Uroš Hrovat]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 131 str. : ilustr. ; 23 cm

800 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-275-159-3
a) Slovenska otroška poezija - Antologije

821.163.6-93-194
COBISS.SI-ID 287474688

270.
VIEWEGH, Michal, 1962-
        Kratke pravljice za utrujene starše / Michal Viewegh ; prevedla Nives Vidrih ; [ilustracije Radka Folprechtová]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 70 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm

Prevod dela: Krátké pohádky pro unavené rodiče. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-6893-89-3
a) Družina - V otroškem leposlovju b) ljubezen c) starševstvo d) starši e) vsakdan f) za otroke in starše

821.162.3-93-32
COBISS.SI-ID 287513600

271.
YAMADA, Kobi
        Kaj storiš z idejo? / napisal Kobi Yamada ; ilustrirala Mae Besom ; [prevedla Petra Fröhlich]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2016 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 34 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: What do you do with an idea?. - Ilustr. na notr. str ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7001-02-0

821.111(73)-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 286773248

272.
ŽONTAR, Sanja
        Spoznajte deklico Evo s planeta Juno / napisala Sanja Žontar ; ilustracija Petra Batagelj. - Škofja Loka : Zavod Odprto srce, 2016 ([Brežice] : Primus). - 28 str. : ilustr. ; 21 x 22 cm

Velike tiskane črke. - 350 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94127-0-1
a) Samorealizacija - V otroškem leposlovju b) osebnostni razvoj c) želje d) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 287368448


82M LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 13. LETA DALJE


273.
ALMOND, David, 1951-
        Deček, ki je plaval s piranhami / David Almond ; ilustriral Oliver Jeffers ; [prevedla Tadeja Spruk]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 243 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Čiv)

Prevod dela: The boy who swam with piranhas. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv. - O avtorju: str. [247]

ISBN 978-961-272-226-5
a) Dečki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju b) Samouresničevanje - V mladinskem leposlovju c) Ribe - V mladinskem leposlovju d) begavci e) drugačnost f) kaskaderji g) piranhe h) pogum i) prijateljstvo

821.111-93-311.2
COBISS.SI-ID 286184704

274.
DRAGT, Tonke
        Pismo za kralja / Tonke Dragt ; [prevedla Mateja Seliškar Kenda]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2016 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 408 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: De brief voor de Koning. - 500 izv. - Zvd. na spojnih listih. - O avtorici na zadnji str. ov. - Zlato pero, 1963. - Najvišja nizozemska nagrada za mladinsko literaturo, 1976. - Pero peres, 2004

ISBN 978-961-6994-13-2

821.112.5-93-311.3
COBISS.SI-ID 286830080

275.
GLEITZMAN, Morris
        Kmalu / Morris Gleitzman ; prevedel Dušan Ogrizek. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 215 str. ; 21 cm. - (Zbirka Nekoč)

Prevod dela: Soon. - 600 izv. - The Children's Book Council of Australia, 2016

ISBN 978-961-272-232-6
a) Svetovna vojna 1939-1945 - V mladinskem leposlovju b) Judje - Preganjanje - Poljska - V mladinskem leposlovju c) Poljska - Zgodovina - 1945 - V mladinskem leposlovju

821.111(94)-93-311.2
COBISS.SI-ID 287853312

276.
PAVER, Michelle
        Božanstva in bojevniki. Bojevniški bron / Michelle Paver ; [zemljevid in ilustracije Fred Van Deelen ; prevedla Nataša Grom]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 264 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Božanstva in bojevniki ; knj. 5)

Prevod dela: Warrior bronze. - 600 izv.

ISBN 978-961-272-231-9
a) Prazgodovina - V mladinskem leposlovju

821.111-93-311.6
COBISS.SI-ID 287853056

277.
PIWKOWSKA, Anna
        Frančiška / Anna Piwkowska ; [prevedla Staša Pavlović ; spremna beseda Špela Frlic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 223 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Franciszka

ISBN 978-961-01-4055-9

821.162.1-93-311.2
COBISS.SI-ID 287272704

278.
SCHEIN, Gábor
        Irijam in Jonibe : pravljica v verzih za otroke in odrasle / Gábor Schein ; ilustriral Rofusz Kinga ; prevedla Maja Likar. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2016 (tiskano v Sloveniji). - [38] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Irijám és Jonibe. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - V kolofonu napačna navedba izv. nasl.: Irjám és Jonibe

ISBN 978-961-6886-26-0
a) Ljubezen - V mladinskem leposlovju b) fantastična bitja

821.511.141-93-34
087.5
COBISS.SI-ID 287962368

279.
VAN Tol, Alex, 1973-
        Viralni posnetek / Alex van Tol ; [prevedla Nataša Grom]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 106 str. ; 19 cm. - (Zbirka Iziberi)

Prevod dela: Viral. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-227-2
a) Spolna zloraba - Videoposnetki - V mladinskem leposlovju b) Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju c) mladostniki d) mobilni telefoni e) odraščanje f) pomoč g) posilstvo h) samomori i) zloraba

821.111(71)-93-311.2
COBISS.SI-ID 286469376


82P LEPOSLOVJE ZA OTROKE OD 10. DO 13. LETA


280.
PREGELJ, Sebastijan
        Do konca jezera in naprej / Sebastijan Pregelj ; ilustriral Jure Engelsberger. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 81 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe ; 2)

700 izv. - Bibliografija: str. 81

ISBN 978-961-272-228-9
a) Koliščarji - V mladinskem leposlovju b) kamena doba c) kolišča d) mamuti e) prazgodovina

821.163.6-93-32
COBISS.SI-ID 286812416

281.
PREŽIHOV Voranc
        Solzice / Prežihov Voranc ; fotografije Tomo Jeseničnik ; [avtorici spremnega didaktičnega gradiva Dragica Haramija, Simona Pulko]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 147 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.700 izv. - Beseda z Vorancem in o Vorancu / Oton Župančič: str. 5-7. - Kako so zrasle Solzice / Kristina Brenkova: str. 8-9. - Moč Prežihovih Solzic / Dragica Haramija, Simona Pulko: str. 10-11. - O pisatelju in njegovih Solzicah: str. 127-129. - Svetlikanje otroštva tistega in tega časa / Dragica Haramija in Simona Pulko: str. 146-147

ISBN 978-961-01-1700-1
a) Prežihov voranc (1893-1950) - Literarne študije

821.163.6-93-32
821.163.6.09Prežihov V.

6-206u
COBISS.SI-ID 255964928

282.
VALETIČ, Žiga
        Dedek Mraz ; in Legenda o Snežiki : ledeni pravljici s severa / po motivih iz ruske mitologije zapisal Žiga Valetič in ilustriral Iztok Sitar. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 46 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv.

ISBN 978-961-92541-8-9
a) Dedek Mraz (ljudski junak) - V mladinskem leposlovju b) Zima - V mladinskem leposlovju c) ljubezen d) revščina e) vrline f) ruska mitologija

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 286897920


90 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO


283.
        AFGANISTAN : slovenski pogledi / [urednik Ralf Čeplak Mencin]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 311 str. : ilustr. ; 31 cm

600 izv.

ISBN 978-961-6388-62-7
a) Slovenci - Potovanja - Afganistan - Zborniki b) Afganistan - Domoznanstvo - Zborniki c) družbene razmere d) etnografija e) spomini f) potopisi

908(581)(082)
COBISS.SI-ID 286750464

284.
BREZNIK, Andreja, 1977-
        Po poteh skozi čas : vodnik po arheoloških parkih Slovenije / [besedilo] Andreja Breznik ; [fotografije Andreja Breznik ... [et al.] ; slike in rekonstrukcije Slavko Ciglenečki in Tamara Korošec ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 226 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Ilustr. na sprednjem spojnem listu. - 1.800 izv. - O avtorici za zadnji str. ov. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-01-4280-5
a) Arheološki parki - Slovenija - Vodniki b) Slovenija - Kulturna dediščina - Vodniki c) Slovenija - Arheološka najdišča - Vodniki

903/904(497.4)(036)
719:903/904(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 287853568


929 ŽIVLJENJEPISI


285.
CLAYBOURNE, Anna
        William Shakespeare : njegove komedije, zgodovinske igre in tragedije / napisala Anna Claybourne in Timothy Knapman ; [ilustrirala] Adria Meserve ; [prevedla Branka Dobovšek Dekleva]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - 45 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: The comedy, history & tragedy of William Shakespeare. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-58-2
a) Shakespeare, William (1564-1616) - Knjige za mladino b) Gledališče - Zgodovina - Anglija - 16.-17.st. - Knjige za mladino c) elizabetinsko gledališče d) angleško gledališče e) renesansa f) angleška dramatika g) drame h) književne vsebine i) literarni komentarji

821.111.09Shakespeare W.(02.053.6)
792(410.1)"15/16"(02.053.6)
929Shakespeare W.(02.053.2)
087.5
COBISS.SI-ID 285679616

286.
GAČIĆ, Aleksandra
        Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871-1923), zaslužni slovenski politik : politična biografija : ob 145. obletnici rojstva / Aleksandra Gačić, Gregor Jenuš. - 1. izd., 1. natis. - Velenje : Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 174 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Fundacijska zbirka Velenjana)

Recenzent Željko Oset. - Bibliografija: str. 156-162. - Kazalo

ISBN 978-961-6427-17-3
a) Verstovšek, Karel (1871-1923) - Biografije b) slovenski politiki

929Verstovšek K.
32(497.4):929Verstovšek K.
COBISS.SI-ID 287142144

287.
GOLEC, Boris
        Valvasor : njegove korenine in potomstvo do danes / Boris Golec ; [prevod povzetka Tina Bahovec ; rodovna debla Igor Žgajnar ; zemljevidi Mateja Rihtaršič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 506 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm + 3 zganj. listi z rodovnim deblom. - (Thesaurus memoriae. Dissertationes, ISSN 1854-2948 ; 13)

Beseda o avtorju: str. 505-506. - 350 izv. - Recenzenta Jurij Perovšek, Peter Vodopivec. - Bibliografija: str. 455-471. - Zusammenfassung: Valvasor, seine Wurzeln und seine Nachkommen bis zum heutigen Tag

ISBN 978-961-254-955-8
a) Valvasor, Janez Vajkard (1641-1693) - Biografije b) Valvasor (rodbina) - Zgodovina c) Stanovi - Plemstvo - Slovenija - 17.st. d) Zgodovina - Rodoslovje - Slovenija - 17.st.

929.52Valvasor
929Valvasor J. V.
316.343-058.12(497.4)"16"
COBISS.SI-ID 286797312

288.
HUGHES-Hallett, Lucy
        Ščuka : Gabriele d'Annunzio : pesnik, zapeljivec in vojni pridigar / Lucy Hughes-Hallett ; prevedel Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 685 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The pike. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - Bibliografija: str. 645-652. - Kazalo

ISBN 978-961-241-982-0
a) D'Annunzio, Gabriele (1863-1938) - Biografije b) Fašizem - Italija c) Nacionalizem - Italija - 20.st. d) Italija - Politična zgodovina - 1914-1939 e) Reka - Zgodovina - 1919-1921 f) italijanski književniki g) italijanski politiki h) književnost i) politika j) militarizem k) prva svetovna vojna

929D'Annunzio G.
821.131.1.09D'Annunzio G.
94(450)"1914/1939"
94(497.5Reka)"1919/1921"
323.14(450)(091)
329.18(450)(091)
COBISS.SI-ID 286601728

289.
JEZERNIK, Jerneja
        Nisem le napol človek : Alma M. Karlin in njeni moški / Jerneja Jezernik. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 150 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Sanje)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-274-462-5
a) Karlin, Alma M. (1889-1950)

929Karlin A.
COBISS.SI-ID 287158528

290.
KUFERŠIN, Emil Milan
        Bil sem kuhar maršala Tita / Emil Milan Kuferšin ; [fotografije avtorjev arhiv]. - Trzin : samozal., 2014 ([Domžale] : Pigment). - 599 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-92059-3-8
a) Kuferšin, Emil Milan - Spomini

821.163.6-94
929Kuferšin E. M.
COBISS.SI-ID 273732352

291.
MUŠIČ, Janez, 1938-2011
        Oton Župančič : ljudski umetnik / Janez Mušič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2016 ([Celje] : Grafika Gracer). - 71 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Knjižna zbirka Enega gnezda ptiči, pevci iste pomladi)

500 izv. - Bibliografija: str. 71

ISBN 978-961-205-241-6
a) Župančič, Oton (1878-1949) - Biografije b) slovenski pesniki

929Župančič O.
821.163.6.09Župančič O.
COBISS.SI-ID 287038464

292.
SACKS, Oliver, 1933-2015
        V pogonu : neko življenje / Oliver Sacks ; prevedla Breda Biščak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 366 str., [32] str. pril. ; 22 cm

Prevod dela: On the move. - O avtorju in delu na notr. zavihkih ov. - 800 izv. - Fotogr. iz življenja avtorja med str. 112 in 113 ter 272 in 273

ISBN 978-961-241-983-7
a) Sacks, Oliver (1933-2015) - Avtobiografije b) nevrologi

929Sacks O.
COBISS.SI-ID 286738432

293.
WEGELIUS, Charly, 1978-
        Pomočnik : vzponi in padci poklicnega kolesarja / Charly Wegelius in Tom Southam ; [prevod Jolanda Blokar]. - Preserje : Aktivni mediji, 2016 ([Ljubljana] : NTD). - 301 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Domestique. - 500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94017-1-2
a) Wegelius, Charly (1978-) - Spomini b) Kolesarstvo - Vrhunski šport c) poklicni športi d) profesionalizem v športu e) kolesarji f) vrhunski športniki g) športna tekmovanja h) kolesarske dirke

796.61.09:929Wegelius C.
821.111-94
COBISS.SI-ID 287542272


93 ZGODOVINA. KULTURNA ZGODOVINA


294.
FAUSTO, Boris
        Zgodovina Brazilije / Boris Fausto ; v sodelovanju s Sérgiem Faustom ; [prevod Barbara Juršič in Jasmina Markič ; kartografija Jerneja Fridl, Kartografska in slikovna zbirka NUK]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 558 str. : tabele ; 25 cm

Prevod dela: História do Brasil. - Zvd. na spojnih listih. - 400 izv. - Bibliografija: str. 541-551. - Kazalo

ISBN 978-961-254-953-4
a) Brazilija - Zgodovina

94(81)
COBISS.SI-ID 286751744


94 ZGODOVINA


295.
BRECELJ, Martin
        Anatomija političnega zločina : trojni umor v Rossettijevi ulici med ugibanji in dejstvi / Martin Brecelj. - Trst : Mladika, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 292 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 265-266, 268-275. - Kazalo

ISBN 978-88-7342-235-8
a) Zajc, Drago (1912-1944) b) Vuk, Stanko (1912-1944) c) Tomažič, Danica (1918-1944) d) Svetovna vojna 1939-1945 - Trst e) Slovenci - Vojne žrtve - Trst - 1944 f) druga svetovna vojna g) politični zločini h) umori

94(450.361.11=163.6)"1944"
COBISS.SI-ID 9116652

296.
        BREZPRAVJE "v imenu ljudstva" / [uredila Mateja Čoh Kladnik ; prevajanje Alkemist]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 267 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi ; 5)

Prispevki v slov., dva v hrv. - 500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvleček v slov. in angl. ter povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-93925-2-2
a) Kazenska sodišča - Slovenija - 1941-1990 - Zborniki b) Sodni procesi - Slovenija - 1941-1990 - Zborniki c) Slovenija - Politično nasilje - 1941-1990 - Zborniki d) kazensko pravosodje e) revolucija f) totalitarizem g) politični delikti h) politični procesi

94(497.4)"1941/1990"(082)
343.19(497.4)"1941/1990"(082)
323.282(497.4)"1941/1990"(082)
COBISS.SI-ID 285670400

297.
REMEC, Meta
        Bakh, tobak in Venera : grehi in skušnjave v dolgem 19. stoletju / Meta Remec ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([s. l.] : Medium). - 372 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 28)

300 izv. - Beseda o avtorici: str. 369. - Bibliografija: str. 338-357 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6386-66-1
a) Prehrana - Zgodovina - Slovenija - 19.st. b) Odvisnosti - Zgodovina - Slovenija - 19.st. c) Spolnost - Zgodovina - Slovenija - 19.st. d) meščanstvo e) kulturna zgodovina f) socialna zgodovina g) Evropa

930.85:613(497.4:4)"18"
COBISS.SI-ID 285962496

298.
ŠTIH, Peter, 1960-
        Slovenska zgodovina : od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja / Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec ; [tematski zemljevidi Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 2 zv. (875 str.) : ilustr., zvd. ; 28 cm

3.000 izv. - Slovenci v Porabju / Katalin Munda Hirnök: str. 835-838. - Bibliografija: str. 847-862. - Kazalo

ISBN 978-961-241-971-4
a) Slovenci - Zgodovina b) Slovenija - Zgodovina

94(497.4)
COBISS.SI-ID 284841984


FM FILMI ZA MLADINO


299.
        The BFG [Videoposnetek] : the big friendly giant = VDV : veliki dobrodušni velikan / directed by Steven Spielberg ; screenplay by Melissa Mathison ; based on the book by Roald Dahl ; director of photography Janusz Kaminski ; music by John Williams. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 118 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3691740/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Amblin Entertainment itd. - Q 1321. - Igrajo: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, Bill Hader itd. - Za otroke od 8. do 12. leta
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Pravljični film - Fantazijski film - Video DVD-ji b) Kanadski mladinski igrani filmi - Pravljični film - Fantazijski film - Video DVD-ji c) Angleški mladinski igrani filmi - Pravljični film - Fantazijski film - Video DVD-ji d) Igrano-animirani filmi - Video DVD-ji e) mladinski igrani filmi f) igrano-risani filmi g) družinski film h) ameriški igrano-animirani filmi i) kanadski igrano-animirani filmi j) angleški igrano-animirani filmi k) deklice l) dobrota m) drugačnost n) sirote o) velikani p) koprodukcija

791.22(0.053.2)(086.82)
791.221.8:82-34(73+71+410)(0.053.2)(086.82)
791.22:791.228(0.053.2)(73+71+410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112196958


FO FILMI ZA ODRASLE


300.
        AMERICAN hero [Videoposnetek] = Ameriški junak : [from zero to superhero] / written and directed by Nick Love ; cinematographer Simon Dennis ; music by Lorne Balfe. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (82 min, 46 sek) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4733536/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. na video DVD-ju in embalaži. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Vertigo Films. - Posneto 2015. - Q1310. - Igrajo: Stephen Dorff, Eddie Griffin, Luis da Silva, Christopher Berry, Yohance Myles, Andrea Cohen, Raeden Greer, King Orba, Countrified wedman, Robert Larriviere, Phillip Michael Youmans, Jonathan Billions itd.

791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 8668600

301.
        BAD moms [Videoposnetek] = Poredne mame / written and directed by Jon Lucas & Scott Moore ; director of photography Jim Denault ; music by Christopher Lennertz. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (96 min, 23 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4651520/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Na embalaži in DVD-ju še: Party like a mother. - Podnapisi v alb., hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Bill Block Media itd. - Q 1327. - Igrajo: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Jay Hernandez, Clark Duke, Annie Mumolo, Jada Pinkett Smith, Christina Applegate, Emjay Anthony, Oona Laurence, David Walton itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija

791.221.2(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 22234418

302.
        BASTILLE day [Videoposnetek] = Dan padca Bastilje / directed by James Watkins ; written by Andrew Baldwin and James Watkins ; director of photography Tim Maurice-Jones ; music by Alex Heffes. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (88 min, 5 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2368619/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov in srb. Dialogi v angl. in franc. - Posneto 2016. - Produkcija: Vendôme Pictures itd. - Q 1314. - Igrajo: Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly, José Garcia, Thierry Godard, Vincent Londez, Arieh Worthalter, Jérôme Gaspard, Théo Costa Marini, James Stewart, James Cox, James Harris, Stéphane Caillard itd. - Za odrasle
a) Angleški igrani filmi - Akcijski film - Filmska drama - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Filmska drama - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Filmska drama - Video DVD-ji d) drama e) koprodukcija

791.221.7(410+44+73)(086.82)
791.221.4(410+44+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112196446

303.
        CELL [Videoposnetek] = Mobi / music by Marcelo Zarvos ; director of photography Michael Simmonds ; based on the book by Stephen King ; screenplay by Stephen King and Adam Alleca ; directed by Tod Williams. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Način dostopa (URL): http://www.imdb.com/title/tt0775440/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb. itd. - Posneto 2016. - Produkcija: Genre Company itd. - Q 1323. - Igrajo: John Cusack, Samuel L. Jackson, Isabelle Fuhrman, Owen Teague, Clark Sarullo, Anthony Reynolds, Erin Elizabeth Burns, Stacy Keach itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) grozljivke d) akcijski filmi e) trilerji

791.221.9(086.82)
COBISS.SI-ID 12833054

304.
        COMOARA [Videoposnetek] = Zaklad / scenariu & regie Corneliu Porumboiu ; director de imagine Tudor Mircea. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (85 min, 24 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4515684/?ref_=nm_knf_i3 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: 42 Km Film, Les Films du Worso in Rouge International. - Posneto 2015. - Igrajo: Toma Cuzin, Adian Purcǎrescu, Cristina Toma, Corneliu Cozmei, Laurenţiu Lazǎr, Clemence Valleteau, Florin Kevorkian itd.
a) Romunski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji c) komedija d) evropski igrani filmi e) koprodukcija

791.221.2(498+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 22047026

305.
        The CONJURING 2 [Videoposnetek] = Priklicano zlo 2 / directed by James Wan ; screenplay by Chad Hayes ... [et al.] ; director of photography Don Burgess ; original music by Joseph Bishara. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 128 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3065204/videoplayer/vi4116952345?ref_=tt_ov_vi - predstavitev filma. - Posneto 2016. - Podnapisi v slov., angl., hrv. itd. - Produkcija: New Line Cinema. - DVDWB0824. - Igrajo: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Frances O'Connor, Madison Wolfe, Simon McBurney, Franka Potente itd.
a) igrani filmi b) koprodukcije c) grozljivke d) trilerji e) kanadski igrani filmi f) ameriški igrani filmi

791.221.9(086.82)
COBISS.SI-ID 12618526

306.
        EISENSTEIN in Guanajuato [Videoposnetek] = Eisenstein v Mehiki / written and directed by Peter Greenaway ; director of photography Reinier van Brummelen ; prevedla Diana Grden. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (101 min, 23 sek) : barve in č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1702429/videoplayer/vi1452455193?ref_=tt_ov_vi - predstavitev filma. - Dialogi v angl. in špan., podnapisi v slov. - Produkcija: Submarine itd. - Posneto 2015. - Igrajo: Elmer Bäck, Luis Alberti, José Montini, Cristina Velasco Lozano, Rasmus Slätis, Sara Juárez, Maya Zapata itd.
a) Eisenstein, Sergei (1898-1948) - Biografski film - Video DVD-ji b) Nizozemski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji c) Belgijski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji d) Finski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji e) Mehiški igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji f) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji g) drama h) komedija i) koprodukcija

791.227(492+493+480+72+44)(086.82)
791.221.4(492+493+480+72+44)(086.82)
791.221.2(492+493+480+72+44)(086.82)
COBISS.SI-ID 12656926

307.
        EQUALS [Videoposnetek] = Enaki / directed [and] story by Drake Doremus ; screenplay by Nathan Parker ; director of photography John Guleserian ; music by Sascha Ring, Dustin O'Halloran. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3289728/?ref_=nm_flmg_act_8 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Posneto 2015. - Produkcija: Five Sprocket Productions itd. - Q 1331. - Igrajo: Nicholas Hoult, Kristen Stewart, Jacki Weaver, Guy Pearce, Rebecca Hazlewood, Scott Lawrence, Kai Lennox itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) romantična drama d) znanstvenofantastični film e) znanstvenofantastična drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112418654

308.
        EYE in the sky [Videoposnetek] = Nadzor z neba / directed by Gavin Hood ; written by Guy Hibbert ; director of photography Haris Zambarloukos ; music by Paul Hepker & Mark Kilian. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (97 min, 52 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2057392/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma (IMDB). - Dialogi v angl. in svahiliju, podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Produkcija: Entertainment One in Raindog Films. - Posneto 2015. - Q 1256. - Igrajo: Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman, Barkhad Abdi, Jeremy Northam, Phoebe Fox, Richard McCabe itd.
a) Angleški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) kriminalna drama d) triler e) thriller f) terorizem g) droni h) Kenija i) Nairobi j) evropski igrani filmi

791.221.4(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111581278

309.
        Un HOMME à la hauteur [Videoposnetek] = Velikost ni pomembna / image Jérôme Almeras ; musique originale Eric Neveux ; scénario, adaptation et dialogue Laurent Tirard, Grégoire Vigneron ; d'après le film Corazon de Léon écrit et réalisé par Marcos Carnevale ; un film de Laurent Tirard ; prevod po angleški predlogi Miša Šavor. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (94 min, 2 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4699388/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Nasl. v izbirnem meniju: Up for love. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Gaumont itd. - Posneto 2016. - Q 1333. - Igrajo: Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn, Manoëlle Gaillard, César Domboy, Stéphanie Papanian itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Francoski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji b) komedija c) romantična komedija

791.221.2(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 21987378

310.
        The HUNTSMAN [Videoposnetek] : winter's war = Lovec : zimska vojna / directed by Cedric Nicolas-Troyan ; written by Evan Spiliotopoulos and Craig Mazin ; based on the characters created by Evan Daugherty ; director of photography Phedon Papamichael ; music by James Newton Howard ; prevedla Tanja Borozan. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 109 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2381991/videoplayer/vi2541270297?ref_=tt_ov_vi - predstavitev filma. - V film. zapisu tudi: Zgodba pred Sneguljčico. - Podnapisi v slov., hrv. itd. - Posneto 2016. - Produkcija: Universal Pictures itd. - DVDUP0424. - Igrajo: Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Nick Frost, Sam Claflin, Rob Brydon, Jessica Chastain, Sheridan Smith, Alexandra Roach itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Fantastični film - Pravljični film - Video DVD-ji b) fantazijski film

791.221.8(73)(086.82)
791.221.8:82-34(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 12618782

311.
        I am wrath [Videoposnetek] = Jaz sem bes / original music by Haim Mazar ; director of photography Andrzej Sekula ; screenplay by Paul Sloan ; directed by Chuck Russell. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3212232/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb. itd. - Posneto 2016. - Q 1319. - Igrajo: John Travolta, Christopher Meloni, Amanda Schull, Sam Trammell itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) akcijski filmi d) kriminalni filmi e) trilerji

791.221.7(086.82)
791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 12833310

312.
        IRRATIONAL man [Videoposnetek] = Nerazumen človek / director of photography Darius Khondji ; written and directed by Woody Allen ; prevedla Diana Grden. - Ljubljana : Cinemania Group, 2016. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3715320/ - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Gravier Productions. - Posneto 2015. - Igrajo: Jamie Blackley, Joaquin Phoenix, Parker Posey, Emma Stone, Betsy Aidem, Ethan Phillips itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) psihološka drama d) kriminalna drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111860062

313.
        JASON Bourne [Videoposnetek] / directed by Paul Greengrass ; written by Paul Greengrass & Christopher Rouse ; based on the characters created by Robert Ludlum ; director of photography Barry Ackroyd ; music by John Powel & David Buckley ; prevod Tanja Borozan. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 118 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4196776/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. itd. - Posneto 2016. - Produkcija: Universal Pictures itd. - DVDUP0427. - Igrajo: Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel, Julia Stiles, Riz Ahmed, Ato Essandoh, Scott Shepherd, Bill Camp itd. - Za odrasle
a) Igrani filmi - Kriminalni filmi - video DVD-ji b) akcijski filmi c) vohunski filmi d) DVD

791.221.5(086.82)
791.221.7(086.82)
791.221.5:343.321(086.82)
COBISS.SI-ID 22002226

314.
        KNIGHT of cups [Videoposnetek] = Vitez čaš / written and directed by Terrence Malick ; director of photography Emmanuel Lubezki ; original music by Hanan Townshend. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (113 min, 29 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2101383/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Produkcija: Dogwood Films in Waypoint Entertainment. - Posneto 2015. - Q 1267. - Igrajo: Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie Portman, Brian Dennehy, Antonio Banderas, Imogen Poots, Armin Mueller Stahl itd.
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) romantična drama

791.221.4(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111579230

315.
        KRIGEN [Videoposnetek] = Vojna / skrevet og instrueret af Tobias Lindholm ; fotograf Magnus Nordenhof Jønck ; komponist Sune Rose Wagner. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (110 min, 19 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3830162/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: AZ Celtic Films in Nordisk Film Production. - Posneto 2015. - Igrajo: Pilou Asbæk, Tuva Novotny, Søren Malling itd.
a) Danski filmi - Filmska drama - Igrani filmi b) vojni film c) DVD

791.221.4(489)(086.82)
COBISS.SI-ID 288455424

316.
        ME before you [Videoposnetek] = Ob tebi / music by Craig Armstrong ; director of photography Remi Adefarasin ; based on the novel [and] screenplay by Jojo Moyes ; directed by Thea Sharrock ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 106 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2674426/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. itd. - Posneto 2016. - Produkcija: New Lince Cinema itd. - DVDWB0829. - Igrajo: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer, Charles Dance, Brendan Coyle, Stephen Peacocke, Matthew Lewis, Jenna Coleman, Samantha Spiro itd. - Za starejšo mladino in odrasle
a) Igrani filmi - Drame - video DVD-ji b) romantične drame c) DVD

791.221.4(086.82)
COBISS.SI-ID 22001970

317.
        MON roi [Videoposnetek] = Moj kralj / un film de Maïwenn ; scénario original Maïwenn et Etienne Comar ; directrice de la photographie Claire Mathon ; musique originale Stephen Warbeck ; prevedla Nina Majcen. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (120 min, 15 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3478962/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Les Productions du Trésor itd. - Posneto 2015. - Igrajo: Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel, Isild Le Besco, Patrick Raynal, Yann Goven, Paul Hamy itd. - Za odrasle. - Cannes, 2015 - nagrada za glavno žensko vlogo
a) Francoski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) drama c) evropski igrani filmi

791.221.4(44)(086.82)
COBISS.SI-ID 12657694

318.
        NERVE [Videoposnetek] = [Si upaš?] / directed by Henry Joost & Ariel Schulman ; screenplay by Jessica Sharzer ; based in the novel by Jeanne Ryan ; director of photography Michael Simmonds ; music by Rob Simonsen. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (92 min, 17 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3531824/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. v slov. je z embalaže. - Na embalaži še: Do you dare?. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Allison Shearmur itd. - Q 1328. - Igrajo: Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade, Miles Heizer, Colson Baker, Juliette Lewis, Kimiko Glenn, Marc John Jefferies, Brian Marc, Samira Wiley, Ed Squires itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) kriminalni film c) triler d) pustolovski filmi

791.221.4(73)(086.82)
791.221.5(73)(086.82)
791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 22238002

319.
        SKIPTRACE [Videoposnetek] = Reši se, kdor se more / original music by Chan Kwong Wing ; director of photography Chan Chiying ; story by Jay Longino ; screenplay by Jay Longino and BenDavid Grabinski ; directed by Renny Harlin. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (ca 93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2238032/?ref_=fn_al_tt_7 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb., dialogi v angl. in kit. - Posneto 2016. - Produkcija: Dasym Media itd. - Q 1325. - Igrajo: Jackie Chan, Johnny Knoxville, Fan Bingbing, Eric Tsang, Eve Torres, Winston Chao itd.
a) Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji d) komedija e) akcijska komedija f) koprodukcija

791.221.7(510+512.317+73)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112414814

320.
        SUICIDE squad [Videoposnetek] = Odred odpisanih / written and directed by David Ayer ; director of photography Roman Vasyanov ; music by Steven Price ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 122 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1386697/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. in hrv. - Posneto 2016. - Produkcija: Atlas Entertainment itd. - DVDWB0828. - Igrajo: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye- Agbaje, Cara Delevingne, Ike Barinholtz, Scott Eastwood, Adam Beach itd. - Za odrasle
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Fantastični film - Video DVD-ji

791.221.7(73)(086.82)
791.221.8(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 22082610

321.
        Le TOUT nouveau testament [Videoposnetek] = Čisto nova zaveza / scénario original Thomas Gunzig et Jaco Van Dormael ; un film de Jaco Van Dormael ; musique originale An Pierlé ; image Christophe Beaucarne ; prevedla Špela Tomec. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (110 min, 3 sek) : č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3792960/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Angl. nasl. na embalaži: The brand new testament. - Na embalaži tudi: Bog obstaja, živi v Bruslju. - Produkcija: Terra Incognita Films itd. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Igrajo: Pili Groyne, Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve, Françios Damiens, Yolande Moreau, Laura Verlinden, Serge Larivière itd. - Za odrasle
a) Belgijski igrani filmi - Filmska komedija - Fantastični film - Video DVD-ji b) Francoski igrani filmi - Filmska komedija - Fantastični film - Video DVD-ji c) Luksemburški igrani filmi - Filmska komedija - Fantastični film - Video DVD-ji d) komedija e) satira f) parodija g) fantazijski film h) evropski igrani filmi i) koprodukcija

791.221.2(493+44+435.9)(086.82)
791.221.8(493+44+435.9)(086.82)
COBISS.SI-ID 22046258

322.
        The TRUST [Videoposnetek] = Na pravi strani / director of photography Sean Porter ; music by Reza Safinia ; written by Benjamin Brewer & Adam Hirsch ; directed by Alex Brewer & Benjamin Brewer. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (87 min, 39 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3733774/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb. itd. - Produkcija: Hassell-Free itd. - Posneto 2016. - Q 1318. - Igrajo: Nicolas Cage, Elijah Wood, Sky Ferreira, Jerry Lewis itd.
a) igrani filmi b) ameriški igrani filmi c) kriminalni filmi d) trilerji

791.221.5(086.82)
COBISS.SI-ID 12832798

323.
        Les VISITEURS [Videoposnetek] : la révolution = Obiskovalci : revolucija / directeur de la photographie Stéphane Le Parc ; musique originale Eric Levi ; scénario, adaptation et dialogues Christian Clavier et Jean-Marie Poiré ; un film de Jean-Marie Poiré. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2016. - 1 video DVD (105 min, 15 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2441982/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Gaumont itd. - Posneto 2016. - Q 1308. - Igrajo: Christian Clavier, Jean Reno, Franck Dubosc, Karin Viard, Sylvie Testud, Marie-Anne Chazel, Ary Abittan, Alex Lutz itd.
a) igrani filmi b) evropski igrani filmi c) francoski igrani filmi d) komedije e) fantazijski filmi

791.221.2(086.82)
791.221.8(086.82)
COBISS.SI-ID 12604958


R RISANKE


324.
        FINDING Dory [Videoposnetek] = Iskanje pozabljive Dory / directed by Andrew Stanton ; screenplay by Andrew Stanton, Victoria Strouse ; music by Thomas Newman ; director of photography Jeremy Lasky. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2277860/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Dialogi v angl., sinhronizacija v slov., hrv. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Walt Disney Pictures. - DVDW0297. - Glasovi v angl.: Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Ed O'Neill, Kaitlin Olson, Hayden Rolence, Ty Burrell, Diane Keaton, Eugene Levy, Sloane Murray, Idris Elba, Dominic West, Bob Peterson itd. - Za otroke od 5. leta do 12. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 22005298

325.
        HOKUS pokus Albert [Videoposnetek] = Hocus pocus Alfie Atkins / composers Ulf Turesson, Niklas Fransson ; script Hans Åke Gabrielsson & Tora Berg ; adapted from the book by Gunilla Bergström ; director Torill Kove ; [režija [slovenske sinhronizacije] Sašo Kalan]. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (69 min, 46 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2960524/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma. - Prevod dela: Hokus pokus Albert Åberg. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Maipo Film itd. - Posneto 2013. - Glasovi: Teja Bitenc, Gašper Jarni, Andrej Murenc, Vesna Pernarčič in Maja Kunšič. - Za otroke od 4. do 8. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) animirani filmi za otroke d) risani filmi za otroke e) norveški animirani filmi f) evropski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111974238

326.
        MEDVED Bamsi in mesto tatov [Videoposnetek] = Bamse och tjuvstaden / regissör Christian Ryltenius ; manuskript Tomas Tivemark, Johan Kindblom ; kompositör Henrik Lörstad ; basered på Bamses universum skapad av Rune Andréasson ; [režija [slovenske sinhronizacije] Sašo Kalan]. - Vojnik : Fivia, 2016. - 1 video DVD (ca 66 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3129656/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Angl. nasl. na embalaži: Bamse and the city of thieves. - Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Tre Vänner itd. - Posneto 2014. - Glasovi: Andrej Murenc, Gašper Jarni, Maja Kunšič, Vesna Pernarčič in Primož Pirnat. - Za otroke od 4. do 8. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) animirani filmi za otroke d) risani filmi za otroke e) švedski animirani filmi f) evropski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1111975006

327.
        ROBOCAR Poli. DVD 1, Reševalna ekipa mesta Metla [Videoposnetek]. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Roi Visual. - Vsebuje tudi: Buskovo darilo ; Konkretni problem ; Novi prijatelji. - Za otroke od 3. do 5. leta
a) risani filmi b) otroški risani filmi c) animirani filmi d) otroški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 12732190

328.
        ROBOCAR Poli. DVD 2, Hiti počasi [Videoposnetek]. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Roi Visual. - Vsebuje tudi: Tehnični pregled ; Pretiravanje z duhovi ; Hočem biti pohvaljen. - Za otroke od 3. do 5. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) južnokorejski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112049758

329.
        ROBOCAR Poli. DVD 4, Bitka talentov [Videoposnetek]. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Roi Visual. - Vsebuje tudi: Rada te imam, dedek ; Nič hudega, če se zmotiš ; Drži obljubo!. - Za otroke od 3. do 5. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) južnokorejski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112050782

330.
        ROBOCAR Poli. DVD 5, Drevo prijateljstva [Videoposnetek]. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sinhronizacija v slov. - Produkcija: Roi Visual. - Vsebuje tudi: Prosim te, Čisti ; Bodimo čisti! ; Ne pozabi, Maks!. - Za otroke od 3. do 5. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke e) južnokorejski animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112051038

331.
        The SECRET life of pets [Videoposnetek] = Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov / directed by Chris Renaud ; written by Cinco Paul & Ken Daurio and Brian Lynch ; music by Alexandre Desplat ; režija [slov. sinhronizacije] Jernej Kuntner ; prevod Mira Berginc. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 82 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2709768/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., angl., hrv. itd., podnpisi v slov., angl., hrv. itd. - Posneto 2016. - Produkcija: Illumination Entertainment itd. - DVDUP0426. - 73905/L (na DVD-ju). - Glasovi (v orig.): Louis C. K., Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Ellie Kemper, Lake Bell, Dana Carvey, Hannibal Buress, Steve Coogan, Albert Brooks itd. - Glasovi (v slov.): Jure Mastnak, Jernej Kuntner, Jose Nzobandora, Gregor Skočir, Ajda Toman, Vid Valič, Tjaša Železnik, Uroš Smolej, Marjan Bunič itd. - Za otroke od 5. do 12. leta
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) animirani filmi za otroke d) risani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi f) japonski animirani filmi g) koprodukcija

791.228(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 1112111710


NASLOVNO KAZALO


 • (Dress code) 65


 • Abeceda zdravja 1000 gibov. Knj. 01 80
 • Abeceda zdravja 1000 gibov. Knj. 02, Zgodba o jing in jang energiji 81
 • Aboridžinske skrivnosti prebujenja 43
 • Afganistan 283
 • American hero 300
 • Ameriški junak 300
 • Anatomija političnega zločina 295
 • Animirajmo! 123
 • Antologija tesnobe 220
 • Ariel 141


 • Bad moms 301
 • Bakh, tobak in Venera 297
 • Bamse och tjuvstaden 326
 • Bastille day 302
 • Bayern 125
 • Bemumast! 93
 • Besede v (v)etru 224
 • The BFG 299
 • Bil sem kuhar maršala Tita 290
 • Biti 62
 • Bodi moja 147
 • Bonton (bonbon) za vsak dan 66
 • Božanstva in bojevniki. Bojevniški bron 276
 • Božič s Slovenskim oktetom 121
 • Božji nam je rojen sin 121
 • Božji zaklad 44
 • Branje Boba Dylana na klancu 236
 • Brezpravje "v imenu ljudstva" 296


 • Camino 222
 • Cartoon SLO Celje 2000/01 112
 • Celjan 5
 • Cell 303
 • Comoara 304
 • The conjuring 2 305


 • Čarobni papagaj in ostali kič 210
 • Čas je morilec 153
 • Čas nesmrtnosti 84
 • Čast 203
 • Čisto nova zaveza 321
 • Človek 83
 • Človeško telo 79
 • Čudežni gumb 248


 • Dan bolnikov in njihovih svojcev, Laško, 20. oktober 2012 78
 • Dan je dolg 24 ur 57
 • Dan padca Bastilje 302
 • Dao v kuhinji 100
 • Deček, ki je plaval s piranhami 273
 • Dedek Mraz 282
 • Dejstva življenja. Odraščanje 88
 • Dekle pred njo 158
 • Demokratičnost odprte metode koordinacije 61
 • 10 nasvetov 87
 • Dinozavri 74
 • Do konca jezera in naprej 280
 • Donava 231
 • Drevo možnosti in druge zgodbe 216
 • Druga stran stresa 27
 • Dvanajst kratkočasnih zgodbic 229
 • Dvanajst razlogov za študij klasičnih jezikov v enaindvajsetem stoletju 130
 • Dvojna napaka 168


 • Eisenstein in Guanajuato 306
 • Eisenstein v Mehiki 306
 • Enaki 307
 • Equals 307
 • Etologija domačih živali 99
 • Eye in the sky 308


 • Finding Dory 324
 • Frančiška 277


 • Glej, zvezdice božje 121
 • Gobe drugače 102
 • Goljata čakam 244
 • Gosenica Gretica 253
 • Gospodar 155
 • Gospodarstvo za 1 % 47
 • Gremo v Postojnsko jamo 72


 • Hocus pocus Alfie Atkins 325
 • Hokus pokus Albert 325
 • Hokus pokus, Alfons Åberg! 325
 • Un homme à la hauteur 309
 • Hrana in prehrana 91
 • Hruška debeluška 249
 • The huntsman 310


 • I am wrath 311
 • Ikigaj 18
 • in Legenda o Snežiki 282
 • Irijam in Jonibe 278
 • Irrational man 312
 • Iskanje pozabljive Dory 324
 • Izjave 10-letja 226


 • Jajčka vseh velikosti 160
 • Japonski ljubimec 145
 • Jason Bourne 313
 • Jaz sem bes 311
 • Jazbec in velika dogodivščina 243
 • Jezero 164
 • Joga in svoboda 45
 • Juliet, gola 169
 • Julijske Alpe. Južni del 126


 • Kaj se vam zdi, pastirci vi : slovenska ljudska 121
 • Kaj storiš z idejo? 271
 • Kaj, če so to nebesa? 28
 • Kako živimo pogumno, spokojno in samozavestno 46
 • Kam so šle vse jagode? 264
 • Karmične izbire 34
 • Kdo je Charlie? 50
 • Kdo je kriv? 265
 • Kmalu 275
 • Knight of cups 314
 • Ko golobice izginejo 193
 • Ko se gre na vece 6
 • Ko srce oprosti 183
 • Kolekcija Vugrinec 110
 • Konj in vedrina 257
 • Konji 97
 • Korelacija med bulimijo in depresijo 85
 • Kot konji, ki spijo stoje 234
 • Kraljevska strast 181
 • Kratke pravljice za utrujene starše 270
 • Krigen 315
 • Krvavo oko 180
 • Kuhajmo brez glutena 101
 • Kunec in odkritost 258
 • Kupujem zlato 54
 • Kurc gleda. Počnite, kar vam je všeč 29


 • Legenda o Snežiki 282
 • Lihožerci za vedno 207
 • Lisica išče vest 255
 • Ljubezenske pesmi Boga 139
 • Ljubezenski roman 201
 • Ljubezni dovolj za dva 242
 • Ločiti se --- in potem? 41
 • Lovec 310


 • Mačeha 174
 • Maja in Miha 252
 • Manj, boljše, tišje 39
 • Marjan Skumavc 114
 • Marjetka Metka 254
 • Mastn(akov)i aforizmi 227
 • Mati Terezija, povej nam, v koga veruješ 40
 • Mavrična paleta poskusov 71
 • Me before you 316
 • Meadows - green surfaces or colorful gardens? 76
 • Med drevesi 212
 • Medved Bamsi in mesto tatov 326
 • Medvedkova knjižnica 240
 • Mermol 211
 • Mesečinska struna 256
 • Milost 163
 • Mine arbitraže 59
 • Miška in srčnost 259
 • Mjausk 208
 • Mladinski atlas. Živali 75
 • Mobi 303
 • Moj kralj 317
 • Moj prvi slovar. Gremo spat 8
 • Moj prvi slovar. Na kmetiji 96
 • Moj prvi slovar. Pri nas doma 9
 • Mojstri pajki 251
 • Molk koloradskih hroščev 157
 • Mon roi 317
 • Morfij 209
 • Morilec, ki je hotel v nebesa 178
 • Moški 187


 • Na koncu sveta 149
 • Na pravi strani 322
 • Nadzor z neba 308
 • Naokoli 137
 • Naravne rešitve za radiacijo 86
 • Navzkrižja svetov 131
 • Ne mislim, samo ljubim 22
 • Negotova zaroka 198
 • Nerazumen človek 312
 • Nerve 318
 • Neznani zmikavt 266
 • Nisem le napol človek 289
 • Njen vitez zmagovalec 215
 • Noč božična 121
 • Novo urbano vprašanje 113


 • O človeku, ki ni imel krompirja 204
 • Ob tebi 316
 • Običaji dežele 217
 • Obiskovalci 323
 • Očetovina 233
 • Odred odpisanih 320
 • Ognjeni šal 188
 • Okovi samote 146
 • Opus pomladi 138
 • Organizacija prebujenega zmaja 199
 • Osebna odličnost v zdravstvu 36
 • Osebna zgodba policista 223
 • Osnove ljubezni in zla 171
 • Oton Župančič 291
 • Otroci, sprostite se! 33


 • Padava drug v drugega 218
 • Papir, kamen, škarje 196
 • Parlamentarne prakse socialistične Jugoslavije 52
 • Past joge 225
 • Pastirci, kam hitite 121
 • Petdeset izbranih pesmi 134, 143
 • Peter Nos in debela pamet 268
 • Petnajst psov 144
 • Pisalno pohištvo na Slovenskem 111
 • Pisma angela varuha 37
 • Pismo za kralja 274
 • Po poteh skozi čas 284
 • Pod okriljem kapucinke 21
 • Podreditev 170
 • Poglejte, čudo se godi 121
 • Polhek in Miklavževi orehi 246
 • Poljub za piko na i 186
 • Pomočnik 293
 • Poredne mame 301
 • Poročena z neznancem 148
 • Poslušaj me, tebi pojem 192
 • Postopoma zapuščati Misantropolis 182
 • Pot do svetlobe 16
 • Pot solza 152
 • Pot Warrena Buffeta [i. e. Buffetta] 55
 • Prava stvar 219
 • Pravi dogodek 167
 • Prečudoviti psi 98
 • Predihajmo stres 30
 • Prehod v socializem 48
 • Premišljevanja o Sloveniji 51
 • Prenos toplote in snovi 69
 • Prepovedana romanca 213
 • "Prepoznava" in druge zgodbe 156
 • Prihodnost ekonomije 17
 • Priklicano zlo 2 305
 • Priporočnik za življenje 26
 • Prisvetil je veseli dan 121
 • Program prehoda (1938) 48
 • Psi na jezeru 176
 • Psiček iz megle 247
 • Puščava, klet, katakombe 232


 • Raduj, človek moj 121
 • Rajske strune, zadonite 121
 • Ranjeno srce 58
 • Ranljiva 221
 • Ravni oblačenja 65
 • Ravni zdravja 92
 • Razgaljena prodaja 104
 • Razmisleki v času recesije 53
 • Redke bolezni 90
 • Rêge ali žabje frke 133
 • Relax kids. Zvezdice 33
 • Resna igra 206
 • Resnica 185
 • Reši se, kdor se more 319
 • Rjavi medved in potrpežljivost 260
 • Robocar Poli. DVD 1, Reševalna ekipa mesta Metla 327
 • Robocar Poli. DVD 2, Hiti počasi 328
 • Robocar Poli. DVD 4, Bitka talentov 329
 • Robocar Poli. DVD 5, Drevo prijateljstva 330
 • Rojstvo obljubljenega kralja 44


 • S trebuhom za kruhom 56
 • Saturnovi prstani 202
 • The secret life of pets 331
 • 7 ujetih junakov 15
 • Sedem čaker, sedem stanj zavesti 24
 • Severni jelen in dobrota 261
 • [Si upaš?] 318
 • Sinhroniciteta 25
 • Sinonimni slovar slovenskega jezika 1
 • Sit hic museum! 10
 • Siva gora 165
 • Skiptrace 319
 • Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 83 let in 1/4 166
 • Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov 331
 • Skrivnosti srečnega življenja 189
 • Skrivnostni svet Slovenije 128
 • Skuhaj nam pravljico 250
 • Slava Bogu 121
 • Slavic and ancient Slovene sound yarn 122
 • Slovansko in staroslovensko zvočno predivo 122
 • Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras 127
 • Slovenska smer 47
 • Slovenska zgodovina 298
 • Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi 129
 • Snoopy. Glasujte za Charlieja Browna 11
 • Solzice 281
 • Somatika 82
 • Sorodne duše 32
 • Speča deklica 235
 • Spletke 190
 • Sploščeni zajec 263
 • Spominčice 191
 • Sporočilo iz druge galaksije --- za dušo 179
 • Spoštuj moje pravice, spoštuj moje dostojanstvo. Sklop 1, Revščina in človekove pravice 60
 • Spoznajte deklico Evo s planeta Juno 272
 • Spremembe očetovstva 49
 • Stanja 195
 • Start up Europe 7
 • Startup d.o.o. 107
 • 100 slavnih rekov --- in vmes kak šaljiv 4
 • 100 znanstvenikov, ki so spremenili svet 3
 • 100% iz papirja 108
 • Stop 2
 • Strahožer 245
 • Strel v tišino 136
 • Suicide squad 320
 • Super 50 12
 • Svatbo žabe so imele 269
 • Svet ni meja 172
 • Sveta noč 121


 • Ščuka 288
 • Škratek Timotej svetuje 267
 • Škratovile ujamejo lovca 262
 • Španabije 115


 • Tekaški dnevnik čisto navadne gospodinje 230
 • Teorija, nasilje, fascinacija 19
 • Težavna pot v prihodnost 67
 • Tinca Binca in njena violinca 117
 • Tito je mrtev 151
 • To ne 205
 • Le tout nouveau testament 321
 • Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? 76
 • Tretje slike za pesmi, pesmi za slike 142
 • 365 znanstvenih poskusov 68
 • The trust 322


 • Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj 63
 • Učna ura zapeljevanja 175
 • Ujetnica poželenja 184
 • Usoda in značaj 14
 • Uspavanka za Saro 117
 • Ustvarjalnice 64
 • Uvod v muzikologijo 116
 • Užitek, vednost, oblast 13


 • V Bordeauxu je odprt prostor 194
 • V pogonu 292
 • V suhem doku 135
 • Valvasor 287
 • VDV 299
 • Velikost ni pomembna 309
 • Vetra Naliv in Knjiga strupov 177
 • Videnja, potovanja in polne sobe 23
 • Video za začetnike. 1, Osnove snemanja in montaže 124
 • Vikingi s Pipija 241
 • Vilenica 228
 • Viralni posnetek 279
 • Les visiteurs 323
 • Vitamin D3 77
 • Vitez čaš 314
 • Vitezi in čarovniki. (1), Vzpon indigo otrok 161
 • Vladimir Truhlar 132
 • Vloga in pomen zborovodstva v Celju od leta 1848 do 1946 119
 • Vodnjak 109
 • Vojna 315
 • Vojvode imajo raje svetlolaske 154
 • Vpliv kroma in ogljika na mikrostrukturo in trdoto jeklene navarjene plasti 94
 • Vsaka zgodba svojo obleko najde 160
 • Vsi si želimo nebes 150
 • Vstajnik 162
 • Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. Stop smrtonosni igri polov! 42


 • William Shakespeare 285
 • Writing furniture in Slovenia 111


 • Z besedami z vseh vetrov 237
 • Z namero do zavesti, srčnosti in svobode 35
 • Z višav nebeških sem poslan 121
 • Za devetimi drevesi 239
 • Za domovino 118
 • Začetno naravoslovje. Kemija 70
 • Zaklad 304
 • Zbirka nalog iz ekološkega inženirstva 95
 • Zbornik III 238
 • Zemlja 73
 • Zgodba o letnih časih 80
 • Zgodba o Margot in Ulfu 197
 • Zgodba o telesnih drevesih 80
 • Zgodba o vidnem in nevidnem svetu 80
 • Zgodovina Brazilije 294
 • Zima vezilja 140
 • Zlom 200
 • Zmagujejo vsi, ki igrajo 105
 • Zmaj v Postojnski jami 120
 • Zmoreš. Čudovita moč je v tebi 31
 • Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871-1923), zaslužni slovenski politik 286
 • Zrcalo nevidnih svetov 38
 • Zveličar dans se je rodil 121
 • Zveličar nam je rojen zdaj 121
 • Zveličar preljubi je prišel nocoj 121
 • Zveri brez domovine 173


 • Žametna pesem 159
 • Železniška proga Zidani Most-Sežana (Trst) (Koper) 106
 • Ženska v kabini številka 10 214
 • Žganja iz sadja in grozdja 103
 • Živeti ali životariti 20
 • Življenje v ravnovesju 89

IMENSKO KAZALO


 • Abdi, Barkhad (1985-, igralec) 308
 • Abittan, Ary (izvajalec) 323
 • Accordion Group 4-8-8-16 (izvajalec) 115
 • Ackroyd, Barry (fotograf) 313
 • Adamčič Pavlovič, Doris (avtor dodatnega besedila) 30
 • Adefarasin, Remi (fotograf) 316
 • Ahačič, David (avtor) 44
 • Ahlin, Martin (avtor) 1
 • Ahlin, Tanja (1983-, prevajalec) 216
 • Ahmed, Riz (1982-, izvajalec) 313
 • Aidem, Betsy (izvajalec) 312
 • Akinnuoye-Agbaje, Adewale (1967-, izvajalec) 320
 • Alašević, Milan (urednik) 112
 • Albahari, Bojan (prevajalec) 11
 • Alberti, Luis (izvajalec) 306
 • Alexis, André (1957-) 144
 • Aljaž, Jakob (prevajalec) 121
 • Alleca, Adam (1983-, scenarist) 303
 • Allen, Woody (1935-, scenarist, režiser) 312
 • Allende, Isabel (1942-) 145
 • Allender, Dan B. 58
 • Almeras, Jérôme (fotograf) 309
 • Almond, David (1951-) 273
 • Alujević, Darija (avtor dodatnega besedila) 110
 • Anderlič, Jasna (prevajalec) 218
 • Andolšek, Robert 104
 • Andréasson, Rune (1925-1999, bibliografski predhodnik) 326
 • Andrej, Peter 133
 • Anthony, Emjay (2003-, izvajalec) 301
 • Anželj, Stana (prevajalec) 150, 166
 • Anžlovar, Petra (1975-, prevajalec) 214
 • Apfelbacher, Lisa (ilustrator) 73
 • Applegate, Christina (1971-, izvajalec) 301
 • Arlidge, M. J. 146
 • Armentrout, Jennifer L. 147
 • Armstrong, Craig (skladatelj) 316
 • Arnuš Pupis, Tina 239
 • Arrigler, Dragan (fotograf) 72
 • Artnik Knibbe, Tjaši 221
 • Asbæk, Pilou (izvajalec) 315
 • Ashford, Jane 148
 • Ašanin Gole, Pedja (avtor dodatnega besedila) 53
 • Avman, Maruša (prevajalec) 160
 • Avsenik, Janez (1972-, izvajalec) 118
 • Ayer, David (1968-, scenarist, režiser) 320


 • Babačić, Esad 134
 • Babič, Branko (fotograf, ilustrator) 66
 • Bäck, Elmer (izvajalec) 306
 • Bahovec, Tina (prevajalec povzetka) 287
 • Bajd, Barbara 72
 • Bakalina 115
 • Balažic, Milan (1958-) 13
 • Balchin, Jon 3
 • Baldwin, Andrew (scenarist, scenarist) 302
 • Bale, Christian (1974-, igralec) 314
 • Balfe, Lorne (1976-, skladatelj) 300
 • Banderas, Antonio (igralec) 314
 • Bannalec, Jean-Luc 149
 • Barbo, Matjaž 116
 • Barnhill, Ruby (2004-, izvajalec) 299
 • Baša, Manica (prevajalec) 146
 • Batagelj, Petra (ilustrator) 272
 • Bavcon, Jože (urednik, fotograf) 76
 • Beaucarne, Christophe (fotograf) 321
 • Bedenek, Jakob (pisec besedila uglasbenih pesmi) 121
 • Beerten, Els (1959-) 150
 • Belar, Leopold 121
 • Belet, Ivo (avtor dodatnega besedila) 61
 • Bell, Kristen (1980-, izvajalec) 301
 • Bell, Lake (izvajalec) 331
 • Benedičič, Mojca (prevajalec) 8, 9, 96
 • Benjamin, Walter 14
 • Bercot, Emmanuelle (1967-, izvajalec) 317
 • Berden, Katja (1965-, prevajalec) 75
 • Berg, Tora (scenarist) 325
 • Berginc, Mira (prevajalec) 331
 • Bergström, Gunilla (1942-) 325
 • Besom, Mae (ilustrator) 271
 • Bishara, Joseph (skladatelj) 305
 • Bishop, Poppy 240
 • Biščak, Breda (avtor dodatnega besedila, prevajalec) 292
 • Bizjak, Katja (1983-, prevajalec) 213
 • Blackley, Jamie (izvajalec) 312
 • Blanchett, Cate (1969-, igralec) 314
 • Blažič, Lidija (prevajalec) 92
 • Blažič, Miha (avtor dodatnega besedila) 50
 • Blokar, Jolanda (prevajalec) 293
 • Blunt, Emily (izvajalec) 310
 • Bodrožić, Marica 151
 • Bogataj, Marko (prevajalec) 158, 200
 • Bogić, Mladen (avtor) 106
 • Borozan, Tanja (prevajalec) 310, 313
 • Bowles, Jeff T. 77
 • Božič-Močnik, Damijana (izvajalec, dirigent) 118
 • Božiček, Maja (1980-) 241
 • Božnik, Klemen (avtor, fotograf) 86
 • Bratina, Nataša (1964-, avtor dodatnega besedila) 252
 • Brecelj, Martin 295
 • Brencl banda (izvajalec) 115
 • Brenk, Kristina (avtor dodatnega besedila) 281
 • Brewer, Alex (režiser) 322
 • Brewer, Benjamin (scenarist, režiser) 322
 • Breznik, Andreja (1977-) 284
 • Breznik, Maja (1967-, prevajalec) 50
 • Bricelj, Suzana (ilustrator) 245
 • Brodschneider Kotnik, Maja (prevajalec) 183
 • Brooks, Albert (1947-, izvajalec) 324, 331
 • Brumec, Snežana 222
 • Brumen-Čop, Andrej (ilustrator) 140
 • Brummelen, Reiner van (fotograf) 306
 • Brunej, Mia 124
 • Brydon, Rob (1965-, izvajalec) 310
 • Bucay, Jorge 152
 • Buckley, David (1976-, skladatelj) 313
 • Bučević, Petar 4
 • Budja, Blaž (fotograf) 64
 • Bujanda Miguel, Marta (prevajalec) 109
 • Bukovec, Tanja 100
 • Bunič, Marjan (izvajalec) 331
 • Buress, Hannibal (izvajalec) 331
 • Burgess, Don (1956-, fotograf) 305
 • Burns, Erin Elizabeth (izvajalec) 303
 • Bussi, Michel (1965-) 153
 • Butala, Rahela (prevajalec) 160


 • C. K., Louis (izvajalec) 331
 • Cage, Nicolas (1965-, izvajalec) 322
 • Camp, Bill (izvajalec) 313
 • Carnevale, Marcos (bibliografski predhodnik) 309
 • Carvey, Dana (izvajalec) 331
 • Cassel, Vincent (izvajalec) 313, 317
 • Cavazza, Sebastijan (fotograf) 131
 • Cerar, Igor (fotograf, ilustrator) 70
 • Cestnik, Branko 39
 • Chao, Winston (izvajalec) 319
 • Chapman, Jane (1970-) 242
 • Chase, Loretta Lynda (1949-) 154
 • Chastain, Jessica (izvajalec) 310
 • Chazel, Marie-Anne (izvajalec) 323
 • Chemin, Aimery (fotograf) 101
 • Cheng, Long (1954-, izvajalec) 319
 • Chi Ying, Chan (fotograf) 319
 • Chiew, Suzanne 243
 • Christenson, Gary 54
 • Ciglenečki, Slavko (1949-, ilustrator) 284
 • Claflin, Sam (1986-, izvajalec) 310, 316
 • Clarke, Emilia (izvajalec) 316
 • Clavier, Christian (scenarist, izvajalec) 323
 • Claybourne, Anna 285
 • Clement, Jemaine (1974-, izvajalec) 299
 • Cokan, Marko (fotograf, fotograf) 131
 • Cole, Kresley 155
 • Coleman, Jenna (izvajalec) 316
 • Comar, Etienne (scenarist) 317
 • Coogan, Steve (izvajalec) 331
 • Cortese, Dario (avtor, fotograf) 86
 • Courtney, Jai (izvajalec) 320
 • Coyle, Brendan (1963-, izvajalec) 316
 • Cozmei, Corneliu (izvajalec) 304
 • Crabb, Lawrence J. (avtor dodatnega besedila) 58
 • Culiberg, Urša (fotograf) 64
 • Cusack, John (izvajalec) 303
 • Cuzin, Toma (izvajalec) 304
 • Cvek, Leopold 121


 • Čamernik, Damjan (fotograf) 86
 • Čeferin, Peter 156
 • Čeh, Simona (1947-, prevajalec) 253, 254
 • Čepar, Nana (urednik) 237
 • Čeplak Mencin, Ralf (urednik, avtor dodatnega besedila) 283
 • Čertalič, Vera (1948-, prevajalec) 23, 43
 • Čižman Štaba, Urša (avtor dodatnega besedila) 138
 • Čižman, Marko (izvajalec) 118
 • Čobec, Katarina (prevajalec) 40
 • Čoh Kladnik, Mateja (urednik) 296
 • Čuden, Darko (prevajalec) 263
 • Čuk, Marij 157


 • Dahl, Roald (bibliografski predhodnik) 299
 • Damiens, François (izvajalec) 321
 • Damm, Antje 244
 • Damon, Matt (izvajalec) 313
 • Dan bolnikov in njihovih svojcev (2012 ; Laško) 78
 • Dance, Charles (izvajalec) 316
 • Daugherty, Evan (bibliografski predhodnik) 310
 • Daurio, Ken (scenarist) 331
 • Davis, Jon (ilustrator, ilustrator) 266
 • Davis, Viola (1965-, izvajalec) 320
 • Debeljak, Doris (prevajalec) 46
 • Debeljak, Mateja (1975) 15
 • Debeljak, Peter 61
 • Debevc, Maja 16
 • Deelen, Fred van (ilustrator) 276
 • DeGeneres, Ellen (izvajalec) 324
 • Dekleva, Milan 245
 • Dekleva, Milan (pisec besedila uglasbenih pesmi) 120
 • Delaney, J. P. 158
 • Delavec Touhami, Mira 128
 • Delelis, Bénédicte 40
 • Delevingne, Cara (1992-, izvajalec) 320
 • Denault, Jim (1960-, fotograf) 301
 • Deneuve, Catherine (izvajalec) 321
 • Dennehy, Brian (igralec) 314
 • Dennis, Simon (fotograf) 300
 • Dermastja, Janko (fotograf) 110
 • Desplat, Alexandre (skladatelj) 331
 • Deveraux, Jude 159
 • Devetak, Iztok (recenzent) 70
 • Devjak, Stanka 246
 • Dimitrovski, Bojana (ilustrator) 256
 • Dintinjana, Veronika 135
 • Dobeic, Martin (recenzent) 99
 • Dobovšek-Dekleva, Branka (prevajalec) 285
 • Dolinar, Adriana (fotograf) 86
 • Dolžan, Sonja (prevajalec) 191
 • Domboy, César (izvajalec) 309
 • Doremus, Drake (režiser, bibliografski predhodnik) 307
 • Dorff, Stephen (1973-, izvajalec) 300
 • Dormael, Jaco van (režiser, scenarist) 321
 • Dragoš, Srečo 47
 • Dragoš, Srečo (avtor) 47
 • Dragt, Tonke 274
 • Drev, Miriam (prevajalec) 233
 • Dubosc, Franck (izvajalec) 323
 • Dujardin, Jean (1972-, izvajalec) 309
 • Duke, Clark (1985-, izvajalec) 301
 • Dupuy, Jean-Pierre (1941-) 17
 • Durante, Annalisa (ilustrator) 74
 • Durante, Marina (ilustrator) 74
 • Dušek, Dušan (1946-) 160
 • Dylan, Bob (1941-, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 236


 • Edgson, Alison (ilustrator) 240
 • Efira, Virginie (1977-, izvajalec) 309
 • Ekselenski, Bojan 161
 • Elba, Idris (igralec) 302
 • Engelsberger, Jure (ilustrator) 280
 • Eržen Lumbra, Arlanda (prevajalec) 160
 • Essandoh, Ato (1972-, izvajalec) 313


 • Fan, Bingbing (1981-, izvajalec) 319
 • Farmiga, Vera (izvajalec) 305
 • Farndon, John 79
 • Fausto, Boris 294
 • Fausto, Sérgio (avtor) 294
 • Ferjanič Fric, Erna (urednik, fotograf) 238
 • Fernandes, Pedro (ilustrator, ilustrator) 73
 • Ferreira, Coralie 101
 • Ferreira, Sky (1992-, izvajalec) 322
 • Fifolt, Iztok (fotograf, ilustrator) 71
 • Firevski-Jovanović, Tatjana (avtor) 20
 • Fisher, Kenneth L. (finančnik, avtor dodatnega besedila) 55
 • Fister, Peter (avtor dodatnega besedila, recenzent) 109
 • Fišer, Branka (prevajalec) 243
 • Folprechtová, Radka (ilustrator) 270
 • Foršček, Bojan 162
 • Fox, Phoebe (igralec) 308
 • Franco, Dave (1985-, izvajalec) 318
 • Fransson, Niklas (skladatelj) 325
 • Fridl, Jerneja (kartograf) 294
 • Friso, Alberto (avtor) 41
 • Friso, Anna 41
 • Frlic, Špela (avtor dodatnega besedila) 277
 • Fröhlich, Petra (prevajalec) 271
 • Frost, Nick (1970-, izvajalec) 310
 • Fuhrman, Isabelle (1997-, izvajalec) 303
 • Fukuoka, Aki (ilustrator) 264, 265
 • Furlan, Sašo (prevajalec) 48


 • Gabrič, Aleš (1963-, urednik) 52, 297
 • Gabrielsson, Hans Åke (scenarist) 325
 • Gačić, Aleksandra 286
 • Gaillard, Manoëlle (izvajalec) 309
 • Gams, Tina (avtor dodatnega besedila) 185
 • García, Héctor (1981-) 18
 • Garcia, José (1966-, igralec) 302
 • Garrel, Louis (izvajalec) 317
 • Gartner, Alja (prevajalec) 148
 • Garwood, Julie 163
 • Gaspard, Jérôme (1975-, igralec) 302
 • Geršak, Ana (avtor dodatnega besedila) 216
 • Gilbert, D. R. 105
 • Glavan, Polona (prevajalec) 201
 • Gleitzman, Morris 275
 • Glenn, Kimiko (izvajalec) 318
 • Godard, Thierry (1967-, igralec) 302
 • Goetz, Andreja (avtor) 123
 • Gole, Sonja (avtor dodatnega besedila) 66
 • Golec, Boris 287
 • Golob, Tadej 164
 • Golubovac Golob, Barbara (prevajalec) 186
 • Gombač, Borut 247
 • Gombač, Borut (avtor dodatnega besedila) 211
 • Goodwin, Darcie (prevajalec) 7
 • Gorenc, Boštjan (1977-, pisec besedila uglasbenih pesmi) 120
 • Gorenšek, Peter (prevajalec) 14
 • Gorišek, Gorazd (fotograf) 127
 • Gorjup, Mateja (etnologija, izvajalec) 115
 • Goven, Yann (izvajalec) 317
 • Grabinski, BenDavid (scenarist) 319
 • Gradič, Suzana (prevajalec) 160
 • Grafenauer, Petja (avtor dodatnega besedila) 142
 • Grce, Mojca (prevajalec) 160
 • Grden, Diana (prevajalec) 306, 312
 • Greenaway, Peter (scenarist, režiser) 306
 • Greengrass, Paul (režiser, scenarist) 313
 • Griffin, Eddie (1968-, izvajalec) 300
 • Grisham, John 165
 • Grishin, Nikolay 80, 81
 • Groen, Hendrik 166
 • Grom, Gašper (avtor) 93
 • Grom, Nataša (1975-, prevajalec) 276, 279
 • Grošelj, Nada (prevajalec) 6
 • Groyne, Pili (izvajalec) 321
 • Gruber, Fran Xaver 121
 • Gržan, Karel 42
 • Guleserian, John (fotograf) 307
 • Gunzig, Thomas (1970-, scenarist) 321
 • Gustinčič-Pahor, Mita (avtor dodatnega besedila) 206


 • Hader, Bill (1978-, izvajalec) 299
 • Hagstrom, Robert G. (1956-) 55
 • Hahn, Kathryn (1974-, izvajalec) 301
 • Hakl, Emil 167
 • Hall, Rebecca (1982-, izvajalec) 299
 • Hamy, Paul (izvajalec) 317
 • Hanna, Thomas (1928-) 82
 • Haramija, Dragica (avtor dodatnega besedila) 281
 • Harlin, Renny (režiser) 319
 • Hart, Kevin (1979-, izvajalec) 331
 • Hayes, Chad (scenarist) 305
 • Hazlewood, Rebecca (izvajalec) 307
 • Heffes, Alex (skladatelj) 302
 • Heizer, Miles (1994-, izvajalec) 318
 • Hemsworth, Chris (1983-, izvajalec) 310
 • Hepker, Paul (skladatelj) 308
 • Hernandez, Jay (1978-, izvajalec) 301, 320
 • Herrmann, Heike 73, 83
 • Hesse, Ulrich (1966-) 125
 • Hibbert, Guy (scenarist) 308
 • Hirsch, Adam (scenarist) 322
 • Hočevar, Andrej (1980-) 168
 • Hočevar, Nina (1974-, avtor) 36
 • Hoffmann, Brigitte 74
 • Holz, Robbie (1954-) 43
 • Holzer, Horst (pastor, avtor dodatnega besedila) 225
 • Hood, Gavin (režiser) 308
 • Hornby, Nick 169
 • Houellebecq, Michel 170
 • Hoult, Nicholas (1989-, izvajalec) 307
 • Howard, Christiann (avtor) 43
 • Howard, James Newton (skladatelj) 310
 • Hriberšek, Matej (prevajalec) 130
 • Hrovat, Uroš 248
 • Hrovat, Uroš (ilustrator) 268, 269
 • Hrženjak, Majda (urednik) 49
 • Hudolin, Jurij 171
 • Hughes-Hallett, Lucy 288
 • Humar, Tomaž (1996-) 172
 • Hutchinson, Tim (ilustrator) 79
 • Hvalič Touzery, Simona (recenzent) 36


 • Ihan, Alojz 84
 • Inkret, Andreja (prevajalec) 130
 • Ivanuša, Andrej (fotograf) 106
 • Ivić, Snježana (avtor, avtor dodatnega besedila) 32
 • Iweala, Uzodinma 173


 • Jackson, Samuel L. (izvajalec) 303
 • Jaki, Barbara (avtor dodatnega besedila) 110
 • Jan, Matija 19
 • Jarc, Barbara (1976-, prevajalec) 29
 • Jarni, Gašper (izvajalec) 325, 326
 • Jazbinšek, Ernest 174
 • Jefferies, Marc John (izvajalec) 318
 • Jeffers, Oliver (ilustrator) 273
 • Jeffries, Sabrina 175
 • Jelenkovich, Barbara (ilustrator) 8, 9
 • Jenuš, Gregor (avtor) 286
 • Jergović, Miljenko (1966-) 176
 • Jermann, Barbra (avtor dodatnega besedila) 16
 • Jeršek, Marjetka 177
 • Jeseničnik, Tomo (fotograf) 281
 • Jesenovec Petrović, Slavica (prevajalec) 79
 • Jesenšek, Marko 129
 • Jezernik, Jerneja 289
 • Jezewski, Mayumi 108
 • Jonasson, Jonas (1961-) 178
 • Jønck, Magnus Nordenhof (1976-, fotograf) 315
 • Jones, Tommy Lee (1946-, izvajalec) 313
 • Joost, Henry (režiser) 318
 • Jordan, Dušanka (recenzent) 99
 • Jošt, Kaja (avtor dodatnega besedila) 249
 • Jošt, Kaja (urednik) 269
 • Jovanović, Ksenija (1979-) 85
 • Jovanović, Nebojša (1963-) 20
 • Jovanović, Sandra (avtor) 20
 • Jovanović-Kralj, Ana (prevajalec) 113
 • Jović, Marša (avtor) 100
 • Juárez, Sara (izvajalec) 306
 • Jurgec, Ivan 223
 • Jurišić, Mario (1988-, prevajalec) 225
 • Juršič, Barbara (prevajalec) 294
 • Juvančič, Juan 44
 • Juvanec, Borut 109
 • Južnič, Ana (ilustrator) 21
 • Južnič, Ljuba 21


 • Kahn, Cédric (izvajalec) 309
 • Kalan, Sašo (1974-, režiser) 325, 326
 • Kaminski, Janusz (1959-, fotograf) 299
 • Kandorfer, Jasmina 179
 • Kapus, Marjeta (avtor dodatnega besedila) 62
 • Karlin, Alma M. (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 289
 • Kaše, Egon (fotograf) 114
 • Kavčič, Jerneja (07.04.1975-, prevajalec) 130
 • Kavzar Hudej, Maja (urednik) 228
 • Kazemi, Nahid (ilustrator) 136
 • Keach, Stacy (izvajalec) 303
 • Keaton, Diane (izvajalec) 324
 • Kelc, Aleksandra S. 22
 • Kemper, Ellie (izvajalec) 331
 • Kenney, Lynne (avtor dodatnega besedila) 33
 • Kentrić, Samira (ilustrator) 84
 • Kessler, David (1959-) 23
 • Kevorkian, Florin (izvajalec) 304
 • Kezele, Adrian Predrag 24, 25
 • Khondji, Darius (fotograf) 312
 • Kilian, Mark (skladatelj) 308
 • Kindblom, Johan (scenarist) 326
 • King, Stephen (1947-, bibliografski predhodnik, scenarist) 303
 • Kinnaman, Joel (1979-, izvajalec) 320
 • Kinney, Liam 130
 • Kitek Kuzman, Manja (avtor dodatnega besedila, recenzent) 109
 • Klaßen, Stefanie (ilustrator) 96
 • Knapman, Timothy (avtor) 285
 • Knapp, Tatjana (avtor dodatnega besedila) 62
 • Knoxville, Johnny (izvajalec) 319
 • Kocuvan, Eva (avtor) 111
 • Kočevar, Marko (1956-, ilustrator) 72
 • Koderman Patačko, Darinka (prevajalec) 264, 265, 266
 • Kodrič Filipić, Neli (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 139
 • Kodrič, Karmen Brina (avtor dodatnega besedila) 235
 • Kokalj, Anja (1979-, ilustrator) 250
 • Kokalj, Tatjana (1956-) 250
 • Koletnik, Mihaela (recenzent) 129
 • Koloini, Tine (1940-2008) 69
 • Komadina, Tanja (ilustrator) 239
 • Komelj, Miklavž (avtor dodatnega besedila) 232
 • Kompare, Rok (fotograf) 80, 81
 • Komplet Peperko, Nuša 251
 • Korošec, Tamara (1970-, ilustrator) 284
 • Kos, Janina (prevajalec) 17
 • Kosi, Danilo (1968-) 26
 • Kosovel, Srečko 136
 • Kosthorst, Martha (ilustrator) 83
 • Košir, Esther (prevajalec) 101, 184
 • Košir, Marko (1946-) 106
 • Košir, Nives (prevajalka, prevajalec) 316, 320
 • Košir, Tjaša (avtor) 56
 • Koštomaj, Bibijana 137
 • Koter, Darja (mentor) 119
 • Kotnik, Matjaž (1973-, prevajalec) 105
 • Kotnik, Tjaša (ilustrator) 99
 • Kovačič, Nataša (1982-, urednik) 110
 • Kove, Torill (režiser) 325
 • Kovše, Breda Marija 138
 • Krajnc, Dunja (1981-, prevajalec) 32
 • Krajnc, Maja (15.03.1982-, avtor, urednik) 123
 • Kralj, Jure (1965-, ilustrator) 128, 249
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 73, 74, 163
 • Kraljič, Helena 252
 • Kranjc, Andrej (1943-, avtor dodatnega besedila, recenzent) 109
 • Kraushaar, Sabine (ilustrator) 6
 • Kreft, Lidija (prevajalec) 175
 • Krek, Frančišek (pisec besedila uglasbenih pesmi) 121
 • Kremžar, Elizabeta (pisec besedila uglasbenih pesmi) 121
 • Krhin, Kristina (ilustrator) 247, 255
 • Krings, Antoon 253, 254
 • Kristian, Giles 180
 • Krnel, Dušan 70
 • Krušič, Samo (avtor) 123
 • Kržan, Marko (1982-, avtor dodatnega besedila) 48
 • Kržičnik Mirt, Vesna 71
 • Kuferšin, Emil Milan 290
 • Kuhar, Peter (1944-, prevajalec) 207
 • Kunc, Ninoslav (avtor) 4
 • Kunis, Mila (izvajalec) 301
 • Kunšič, Maja (izvajalec) 325, 326
 • Kuntner, Jernej (režiser, izvajalec) 331
 • Kuplenk, Martina 224
 • Kuret, Polona (izvajalec) 122
 • Kuščer, Samo (prevajalec) 67, 165
 • Kutin, Jani (1982-, aranžer, pisec besedila uglasbenih pesmi, izvajalec) 115
 • Kwong Wing, Chan (skladatelj) 319


 • Ladinsky, Daniel James 139
 • Lampret, Marjan (1964-, izvajalec) 118
 • Langen, Annette (1967-) 6
 • Langrish, Bob (fotograf) 98
 • Lapanja, Dejan (glasbenik 1981-, izvajalec) 115
 • Lapanja, Renata (1983-, aranžer, pisec besedila uglasbenih pesmi, izvajalec) 115
 • Lapuh Maležič, Jedrt (prevajalec) 28
 • Larivière, Serge (izvajalec) 321
 • Lasky, Jeremy (fotograf) 324
 • Lauer, Marga 225
 • Lauko, Tomaž (fotograf) 111
 • Laurence, Oona (izvajalec) 301
 • Lavrič, Tomaž (1964-) 226
 • Lavtižar, Jana (1959-, prevajalec) 3, 4
 • Lawrence, Scott (izvajalec) 307
 • Lazar, Branka (avtor) 1
 • Lazǎr, Laurenţiu (izvajalec) 304
 • Le Besco, Isild (1982-, izvajalec) 317
 • Le Besco, Maïwenn (režiser, scenarist) 317
 • Le Bon, Charlotte (igralec) 302
 • Le Parc, Stephane (fotograf) 323
 • Lebar, Lea 62
 • Leder, Timon (avtor, ilustrator) 123
 • Lee, Geneva 181
 • Lenko, Davorin 182
 • Lennertz, Christopher (skladatelj) 301
 • Lennox, Kai (izvajalec) 307
 • Lerga, Ruth M. 183
 • Leschnikoff, Nancy (drugo) 88
 • Lesjak, Maja (1978-, ilustrator) 241
 • Leskošek, Vesna (avtor) 47
 • Lesničar-Pučko, Tanja (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 187
 • Leto, Jared (izvajalec) 320
 • Levi, Eric (skladatelj) 323
 • Levičnik, Josip (pisec besedila uglasbenih pesmi) 121
 • Levy, Eugene (1946-, izvajalec) 324
 • Lewis, Jerry (1926-, izvajalec) 322
 • Lewis, Juliette (izvajalec) 318
 • Lewis, Matthew (1989-, izvajalec) 316
 • Lihtenvalner, Maja (prevajalec) 153, 190
 • Likar, Maja (1992-, prevajalec) 278
 • Likar, Nea (ilustrator) 251
 • Likar, Sebastjan (izvajalec) 118
 • Lindholm, Tobias (režiser, scenarist) 315
 • Lindsey, Johanna 184
 • Lipovšek, Barbara (1978-, urednik) 35
 • Lomšek, Binca (ilustrator) 117
 • Lončar, Sanja (1965-) 86
 • Londez, Vincent (igralec) 302
 • Longino, Jay (bibliografski predhodnik, scenarist) 319
 • Lopert, Nika (ilustrator) 36
 • Lörstad, Henrik (skladatelj) 326
 • Love, Nick (scenarist, režiser) 300
 • Lovelock, James (1919-) 67
 • Lozar Štamcar, Maja 111
 • Lubezki, Emmanuel (fotograf) 314
 • Lubi, Maja (ilustrator) 252
 • Lucas, Jon (režiser, scenarist) 301
 • Ludlum, Robert (1927-2001, bibliografski predhodnik) 313
 • Lujić, Andra (prevajalec) 122
 • Lukač, Kaja (ilustrator) 133
 • Lutz, Alex (izvajalec) 323
 • Lynch, Brian (scenarist) 331


 • Machine Gun Kelly (izvajalec) 318
 • Macuh, Bojan (avtor) 57
 • Madden, Richard (1986-, igralec) 302
 • Magajna, Lidija (recenzent) 63
 • Magičnost gibanja 35
 • Mahkota, Tina (prevajalec) 244
 • Majcen, Nina (1948-, prevajalec) 317
 • Majhen, Zvezdana 255
 • Makarovič, Svetlana 140, 256
 • Maković, Zvonko (avtor dodatnega besedila) 110
 • Malačič, Emi (prevajalec) 25
 • Malčič, Matevž (prevajalec) 7
 • Malenica, Ana 185
 • Malick, Terrence (scenarist, režiser) 314
 • Malič, Tina (prevajalec) 152
 • Mallery, Susan 186
 • Malling, Søren (izvajalec) 315
 • Manček, Marjan (ilustrator) 120
 • Mandel, Ernest 48
 • Marinič, Zdenka (prevajalec) 112
 • Markeš, Janez 51
 • Markič, Jasmina (prevajalec) 294
 • Marklund, Bertil 87
 • Marko, Helena (prevajalec) 27
 • Martínez, Marisa (ilustrator) 18
 • Mastnak, Grega (1969-, ilustrator) 227
 • Mastnak, Jože (1950-) 227
 • Mastnak, Jure (izvajalec) 331
 • Mathison, Melissa (scenarist) 299
 • Mathon, Claire (fotograf) 317
 • Matković, Dijana (urednik, prevajalec) 220
 • Matthies, Don-Oliver (ilustrator) 74
 • Maurice-Jones, Tim (fotograf) 302
 • Mauvignier, Laurent 187
 • Mazar, Haim (1983-, skladatelj) 311
 • Mazej Kukovič, Zofija 7
 • Mazin, Craig (1971-, scenarist) 310
 • McBurney, Simon (izvajalec) 305
 • McCabe, Richard (igralec) 308
 • McGonigal, Kelly 27
 • McTeer, Janet (izvajalec) 316
 • Meade, Emily (1989-, izvajalec) 318
 • Mednarodni literarni festival (31 ; 2016 ; Vilenica) 228
 • Mednarodni natečaj karikatur (1 ; 2001 ; Celje) 112
 • Medvedšek, Mojca (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 170
 • Meglič, Igor (izvajalec) 122
 • Mehora, Miran (prevajalec) 139
 • Meissner, Susan (1961-) 188, 189
 • Mekič, Tara (ilustrator) 229
 • Meloni, Christopher (izvajalec) 311
 • Menaše, Lev (avtor dodatnega besedila) 114
 • Menke, Sandra (ilustrator) 97
 • Mercina, Alenka (prevajalec) 48
 • Meredith, Susan 88
 • Merljak, Ivan (1951-, fotograf) 89
 • Merljak, Marija 89
 • Merrifield, Andy 113
 • Meršol, Mitja (avtor dodatnega besedila) 114
 • Meserve, Adria (ilustrator) 285
 • Mihelič, Mojca (1944-, prevajalec) 257, 258, 259, 260, 261
 • Mikanec, Maja (prevajalec) 7
 • Mikelj, Katja (1981-, prevajalec) 180, 240, 242
 • Miklič, Maja (1975-) 45
 • Miklínová, Galina (1970-, ilustrator) 207
 • Mikola, Milko (recenzent) 296
 • Milčinski, Fran (1867-1932) 229
 • Miller, Michelle (1984-) 190
 • Minevski, Blaže 191
 • Miralles, Francesc (1968-, avtor) 18
 • Mircea, Tudor (fotograf) 304
 • Mirren, Helen (igralec) 308
 • Misson, Andrej (pisec besedila na spremnem gradivu) 121
 • Mitić, Katarina (prevajalec) 160
 • Močnik, Janez (prireditelj) 121
 • Močnik, Rastko (1944-, avtor dodatnega besedila) 48
 • Mohorič, Mateja (prevajalec) 7
 • Mohr, Joseph (pisec besedila uglasbenih pesmi) 121
 • Montini, José (izvajalec) 306
 • Moore, Scott (režiser, scenarist) 301
 • Moorjani, Anita (1959-) 28
 • Morán, José 257, 258, 259, 260, 261
 • Moreau, Yolande (1953-, izvajalec) 321
 • Movrin, David (prevajalec) 130
 • Moyes, Jojo (bibliografski predhodnik, scenarist) 316
 • Mozetič, Marko 117
 • Mozetič, Marko (aranžer, skladatelj, izvajalec, producent) 117
 • Mozetič, Tina (1976-) 117
 • Mrhar, Laura (prevajalec) 111
 • Muck, Desa 262
 • Mueller-Stahl, Armin (1930-, igralec) 314
 • Mugerli Lavrenčič, Maruša (1978-, prevajalec) 83, 97, 149
 • Müller, Jürgen (1967-, avtor) 54
 • Müller, Nataša (1967-, prevajalec) 18
 • Mumolo, Annie (izvajalec) 301
 • Munda Hirnök, Katalin (avtor dodatnega besedila) 298
 • Murenc, Andrej (izvajalec) 325, 326
 • Mušič, Janez (1938-2011) 291
 • Muzej krščanstva na Slovenskem (Stična) 10


 • Nadrag, Katarina 192
 • Nagode, Aleš (1967-, recenzent) 116
 • Namre, Anton (pisec besedila uglasbenih pesmi) 121
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 34, 125
 • Neveux, Éric (skladatelj) 309
 • Newman, Thomas (1955-, skladatelj) 324
 • Nicolas-Troyan, Cedric (1969-, režiser) 310
 • Northam, Jeremy (igralec) 308
 • Novak, Boris A. (avtor dodatnega besedila) 133
 • Novak, Maja (1987-) 56
 • Novak, Marjan (1964-, prevajalec) 107
 • Novaković, Zvezdana (1985-, izvajalec) 115
 • Novotny, Tuva (izvajalec) 315
 • Nussdorfer, Vlasta (avtor dodatnega besedila) 62
 • Nzobandora, Joseph (izvajalec) 331


 • O'Connor, Frances (1967-, izvajalec) 305
 • Ogrizek, Dušan (1940-, prevajalec) 275
 • O'Halloran, Dustin (1971-, skladatelj) 307
 • Okorn, Marko (1967-, avtor) 10
 • Oksanen, Sofi 193
 • Oktet Simon Gregorčič (Kobarid) (izvajalec) 115
 • Olson, Kaitlin (izvajalec) 324
 • Omerzel Terlep, Tine (izvajalec) 122
 • Omerzel, Mira (izvajalec, pisec besedila na spremnem gradivu) 122
 • O'Neill, Ed (1946-, izvajalec) 324
 • Oražem, Bogdan (izvajalec) 118
 • Oremus 118
 • Ørstavik, Hanne (1969-) 194
 • Oseban, Ana Jasmina (1978-, prevajalec) 151
 • Oset, Matija 94
 • Oset, Željko (recenzent) 286
 • Oskarsson, Bárđur 263
 • Osredkar, Meta (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 217
 • Osterc, Bojan (1964-, prevajalec) 169


 • Pahor, Špela (prevajalec) 41
 • Pajer, Urška (prevajalec) 3
 • Palir, Lučka (ilustrator) 237
 • Palir, Rado (prevajalec) 237
 • Pance, Svetozar 102
 • Papamichael, Phedon (fotograf) 310
 • Papanian, Stéphanie (izvajalec) 309
 • Parker, Nathan (scenarist) 307
 • Parkin, John C. 29
 • Paul, Aaron (1979-, igralec) 308
 • Paul, Cinco (scenarist) 331
 • Pavček, Maj (fotograf) 143
 • Paver, Michelle 276
 • Pavlič, Natalija 230
 • Pavličić, Pavao 231
 • Pavlović, Staša (prevajalec) 209, 277
 • Peacocke, Stephen (izvajalec) 316
 • Pearce, Guy (1967-, izvajalec) 307
 • Pečar, Tina (4.5.1981-) 119
 • Peček, Monika (prevajalec) 160
 • Pečjak, Sonja (recenzent) 63
 • Pečkaj, Tadeja (prevajalec) 215
 • Pečnik, Suzana (prevajalec) 155
 • Pedler, Caroline (ilustrator) 243
 • Peinkicher, Ingrid (prevajalec) 20
 • Peklaj, Cirila 63
 • Pepelnik, Ana (prevajalec) 141
 • Pernarčič Žunić, Vesna (izvajalec) 325, 326
 • Perovšek, Jurij (recenzent) 287
 • Peršak, Tone 195
 • Pestner, Oto (avtor dodatnega besedila) 16
 • Peštaj, Martina (avtor) 123
 • Petauer, Branko (fotograf) 10
 • Petrovec-Fuhrmann, Milka (prevajalec) 14
 • Petrović Jesenovec, Borut (prevajalec) 79
 • Pezdirc-Bartol, Mateja 131
 • Phillips, Ethan (1955-, izvajalec) 312
 • Phoenix, Joaquin (izvajalec) 312
 • Pibernik, France 132
 • Pierlé, An (skladatelj) 321
 • Pinkett, Jada (izvajalec) 301
 • Pirnat, Primož (1975-, pripovedovalec) 326
 • Pisani, Lea 65
 • Piškur, Barbara (1972-, prevajalec) 33
 • Piwkowska, Anna 277
 • Plahutnik, Tomaž (izvajalec) 118
 • Plath, Sylvia 141
 • Ploštajner, Klemen (avtor dodatnega besedila) 113
 • Podstenšek, Tomo 196
 • Poelvoorde, Benoît (izvajalec) 321
 • Poiré, Jean-Marie (scenarist, režiser) 323
 • Polajnar Frelih, Nataša (avtor, urednik) 10
 • Poljanec, Andraž 126
 • Pompe Sterle, Laura (ilustrator) 15
 • Poots, Imogen (1989-, igralec) 314
 • Porter, Sean (fotograf) 322
 • Portman, Natalie (1981-, igralec) 314
 • Porumboiu, Corneliu (scenarist, režiser) 304
 • Posey, Parker (1968-, izvajalec) 312
 • Potente, Franka (1974-, izvajalec) 305
 • Potočar Papež, Irena 66
 • Potočnik, Blaž (pisec besedila uglasbenih pesmi) 121
 • Potočnik, Irena (1967-, avtor) 10
 • Potočnik, Tone (1951-, izvajalec) 121
 • Potrč, Julija (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 193
 • Powell, John (1963-, skladatelj) 313
 • Poznič, Katja (1986-) 64
 • Prah, Sabina (psihologinja) 30
 • Praper, Borut (prevajalec povzetka) 52, 297
 • Praprotnik, Andrej (pisec besedila uglasbenih pesmi) 121
 • Praprotnik, Valentina (prevajalec) 108
 • Prassel, Igor (avtor) 123
 • Praznik, Zvonka (avtor) 1
 • Prebil, Andreja (recenzent) 36
 • Pregelj, Sebastijan 280
 • Pregl Kobe, Tatjana 142
 • Preinfalk, Miha (urednik) 287
 • Prežihov Voranc 281
 • Price, Steven (1977-, skladatelj) 320
 • Priddy, Roger (drugo) 88
 • Pride, B. L. 197
 • Prodnik, Polona (prevajalec) 189
 • Pucihar, Jaka 120
 • Pulko, Simona (avtor dodatnega besedila) 281
 • Purcǎrescu, Adrian (izvajalec) 304
 • Puybaret, Éric (1976-, ilustrator) 40


 • Quick, Amanda 198


 • Radaljac, Anja 232
 • Rahm, Anne-Sophie (avtor dodatnega besedila) 40
 • Rajher, Zdenko 103
 • Rangus, Marjetka (1983-) 52
 • Raspor, Andrej 57
 • Ravnjak, Blanka (urednik, fotograf) 76
 • Raynal, Patrick (izvajalec) 317
 • Rebolj, Tjaša (ilustrator) 100
 • Rebula, Marjanka 199
 • Redke bolezni (2015) 90
 • Reilly, Kelly (igralec) 302
 • Rekar, Aleksandra (prevajalec) 176
 • Remec, Meta 297
 • Renaud, Chris (režiser) 331
 • Reno, Jean (1948-, izvajalec) 323
 • Repina, Ana (prevajalec) 25
 • Repše, Hana (avtor) 123
 • Reynolds, Anthony (1968-, izvajalec) 303
 • Rickman, Alan (igralec) 308
 • Rihar, Gregor 121
 • Rihtaršič, Janez (teolog, izvajalec) 118
 • Rihtaršič, Mateja (kartograf) 287, 298
 • Rijar, Gregor 121
 • Ring, Sascha (skladatelj) 307
 • Rippin, Sally 264, 265, 266
 • Roach, Alexandra (izvajalec) 310
 • Robbie, Margot (1990-, izvajalec) 320
 • Roberts, Emma (1991-, izvajalec) 318
 • Robotham, Michael (1960-) 200
 • Rofusz, Kinga (ilustrator) 278
 • Rolence, Hayden (izvajalec) 324
 • Rome, Jasmina (prevajalec) 24
 • Roner, Mitja (izvajalec) 115
 • Ropret, Maja (prevajalec) 173
 • Ropret, Neža (prevajalec) 188
 • Rot, Veronika (1972-, prevajalec) 145
 • Roth, Philip (1933-) 233
 • Rotovnik-Kozjek, Nada (avtor dodatnega besedila) 230
 • Rott, Zala (prevajalec) 130
 • Rouse, Christopher (1958-, scenarist) 313
 • Rumiz, Paolo 234
 • Russell, Chuck (režiser) 311
 • Rustja, Karel (avtor) 106
 • Rutar, Cvetka 267
 • Ryan, Jeanne (bibliografski predhodnik) 318
 • Rylance, Mark (izvajalec) 299
 • Ryltenius, Christian (režiser) 326


 • Sacks, Oliver (1933-2015) 292
 • Safinia, Reza (skladatelj) 322
 • Sajko, Ivana 201
 • Saksida, Kolja (avtor, urednik) 123
 • Salaj, Bojan (fotograf) 110
 • Salamandra Salamandra (izvajalec) 115
 • Santrot, Dominique (fotograf) 108
 • Sarullo, Clark (izvajalec) 303
 • Sattner, Hugolin 121
 • Schein, Gábor 278
 • Schriever, Anja 97
 • Schull, Amanda (1978-, izvajalec) 311
 • Schulman, Ariel (režiser) 318
 • Schulz, Charles M. 11
 • Sebald, Winfried Georg (1944-2001) 202
 • Sekula, Andrzej (fotograf) 311
 • Seliškar Kenda, Mateja (prevajalec) 274
 • Semion, Tanja (ilustrator) 262
 • Senčar, Maja 160
 • Senčar, Maša (prevajalec, oseba, ki intervjuva) 160
 • Senegačnik, Brane (prevajalec) 130
 • Sevšek Šramel, Špela (prevajalec) 210
 • Sevšek, Iva (prevajalec) 160
 • Shafak, Elif 203
 • Sharrock, Thea (1976-, režiser) 316
 • Sharzer, Jessica (scenarist) 318
 • Shepherd, Scott (izvajalec) 313
 • Silvester, Radoslav (pisec besedila uglasbenih pesmi) 121
 • Simmonds, Michael (fotograf) 303, 318
 • Simoniti, Vasko (avtor) 298
 • Simonsen, Rob (1978-, skladatelj) 318
 • Sitar, Iztok (ilustrator) 282
 • Sitar, Maša (1979-, prevajalec) 98
 • Skarlovnik, Slavko 204, 205
 • Skela-Savič, Brigita (recenzent) 36
 • Skočir, Grega (izvajalec) 331
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 288
 • Skubic, Barbara (1973-, prevajalec) 47, 203
 • Skubic, Darija (lektor) 70
 • Skumavc, Marjan 114
 • Skušek, Zoja (prevajalec) 48
 • Slana, Miroslav 59
 • Slapar, Majda (urednik) 78
 • Slate, Jenny (1982-, izvajalec) 331
 • Slätis, Rasmus (izvajalec) 306
 • Sloan, Paul (1970-, scenarist) 311
 • Slovenski oktet 121
 • Sluga, Kristina (urednik) 228
 • Smith, Sheridan (izvajalec) 310
 • Smith, Will (izvajalec) 320
 • Smolej, Uroš (izvajalec) 331
 • Smrekar, Andrej (1954-, urednik, prevajalec) 110
 • Snoj, Jerica (avtor, urednik) 1
 • Snoj, Jurij (1953-, recenzent) 116
 • Söderberg, Hjalmar (1869-1941) 206
 • Sotlar Urankar, Lara 235
 • Southam, Tom (1981-, avtor) 293
 • Spall, Rafe (1983-, izvajalec) 299
 • Spielberg, Steven (1946-, režiser) 299
 • Spiliotopoulos, Evan (scenarist) 310
 • Spiro, Samantha (izvajalec) 316
 • Spruk, Tadeja (prevajalec) 273
 • Srebnik, Darja (avtor) 10
 • Sredić, Anja (prevajalec) 167
 • Stanić, Marjan (izvajalec) 115
 • Stanton, Andrew (režiser, scenarist) 324
 • Sternad, Ida (prevajalec) 147
 • Stewart, Kristen (1990-, izvajalec) 307
 • Stiles, Julia (1981-, izvajalec) 313
 • Stitt, Sue (ilustrator) 88
 • Stone, Emma (1988-, izvajalec) 312
 • Stone, Sunčan (prevajalec povzetka) 10
 • Stonestreet, Eric (1971-, izvajalec) 331
 • Stramljič Breznik, Irena (recenzent) 129
 • Stražar, Danni (prevajalec) 206
 • Strouse, Victoria (scenarist) 324
 • Suhodolčan, Primož 268
 • Sušnik, Lidija (igralka, avtor, pripovedovalec, izvajalec) 117
 • Suwa-Stanojević, Milena 91
 • Svetičič, Mojca (prevajalka, prevajalec) 154
 • Swinney, Nicola Jane 98


 • Šarotar, Dušan (avtor dodatnega besedila) 202
 • Šarotar, Dušan (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 231
 • Šavor, Miša (prevajalec) 309
 • Šehić, Faruk (avtor) 220
 • Šešet, Jurij (prevajalec) 82
 • Šinigoj, Aleksander 31
 • Šinkovec, Aleš (1984-, prevajalec) 7
 • Šiško, Andrej (avtor dodatnega besedila) 59
 • Škarič, Rajko (fotograf) 86
 • Škarja, Petra (avtor dodatnega besedila) 235
 • Škof, Janez (1960-, izvajalec) 115
 • Šrut, Pavel 207
 • Štaba, Robert (avtor dodatnega besedila) 138
 • Štefančič, Marcel (jr.) 236
 • Šteger, Aleš (prevajalec) 14
 • Šterman, Sonja (recenzent) 65
 • Štih, Peter (1960-) 298
 • Štolcer, VAlentin 121
 • Štrajn, Stanko 53
 • Štrancar, Tina (prevajalec) 178
 • Štuhec, Ivan (1950-) 99
 • Šturm, Matija (avtor) 123
 • Šulin, Nina (avtor, ilustrator) 246
 • Šuštarič, Gorazd (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 77


 • Tacer, Aleš (avtor dodatnega besedila) 204
 • Tarbuk, Iris 32
 • Tasič, David (urednik) 249
 • Tasič, David (urednik, avtor dodatnega besedila) 269
 • Tasič, Urška Lota (ilustrator) 249
 • Teague, Owen (izvajalec) 303
 • Telban, Maruša (prevajalec) 160
 • Testud, Sylvie (izvajalec) 323
 • Theron, Charlize (izvajalec) 310
 • Tirard, Laurent (scenarist, režiser) 309
 • Tivemark, Tomas (scenarist) 326
 • Todd, Emmanuel (1951-) 50
 • Tolstaja, Tat´jana Nikitična 208
 • Toma, Cristina (izvajalec) 304
 • Toman, Ajda (izvajalec) 331
 • Tomc, Matija 121
 • Tomc, Matija (prireditelj) 121
 • Tomec, Špela (prevajalec) 321
 • Tomšič, Samo (prevajalec) 14
 • Topić, Mojca (1966-, prevajalec) 219
 • Toporišič, Tomaž (recenzent) 131
 • Torkar, Gregor (1977-, recenzent) 70
 • Torres, Eve (izvajalec) 319
 • Townshend, Hanan (skladatelj) 314
 • Trammell, Sam (izvajalec) 311
 • Travolta, John (1954-, izvajalec) 311
 • Trnovšek, Tadej (avtor, fotograf) 10
 • Trobentar, Barbara (prevajalec) 181
 • Trockij, Lev Davidovič (1879-1940) 48
 • Trockij, Lev Davidovič (1879-1940, avtor) 48
 • Troha, Tadej (1979-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 14
 • Truhlar, Vladimir (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 132
 • Tsang, Eric (izvajalec) 319
 • Turesson, Ulf (skladatelj) 325
 • Turkovic, Zlatko (prevajalec) 55
 • Twardoch, Szczepan (1979-) 209


 • Uhan, Peter (fotograf) 131
 • Ulčnik, Natalija (lektor) 129


 • Valdhuber, Janez (avtor dodatnega besedila) 103
 • Valetič, Žiga 282
 • Valetič, Žiga (ilustrator) 236
 • Valič, Vid (izvajalec) 331
 • Valleteau, Clemence (izvajalec) 304
 • Van Tol, Alex (1973-) 279
 • Vasyanov, Roman (fotograf) 320
 • Vavken, Andrej 121
 • Vedun (glasbena skupina) 122
 • Velasco Lozano, Cristina (izvajalec) 306
 • Velkavrh, Janja (pisec besedila uglasbenih pesmi) 120
 • Venier, Matej (prevajalec) 234
 • Verlinden, Laura (izvajalec) 321
 • Verstovšek, Karl (1871-1923, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 286
 • Vevar, Štefan (1953-, prevajalec) 202
 • Viard, Karin (1966-, izvajalec) 323
 • Vidic, Jože (prireditelj) 121
 • Vidmar, Karmen (prevajalec) 198
 • Vidmar, Katarina (1966-, ilustrator) 179
 • Vidmar, Maja (1961-) 143
 • Vidrih, Nives (prevajalec) 270
 • Viegas, Marneta 33
 • Viewegh, Michal (1962-) 270
 • Vigneron, Grégoire (scenarist) 309
 • Vikander, Alicia (1988-, izvajalec) 313
 • Vilikovský, Pavel 210
 • Vincetič, Milan 211
 • Vinčec, Milan 127
 • Virk, Jani 212
 • Vithoulkas, George 92
 • Vodopivec, Peter (avtor) 298
 • Vodopivec, Peter (recenzent) 287
 • Vojevec, Jaka A. (prevajalec) 144
 • Vouk, Rado (prevajalec) 54
 • Vovk Korže, Ana (avtor) 86
 • Vovk, Urban (prevajalec) 220
 • Vrhovnik, Tjaša 93
 • Vugrinec, Petra (avtor dodatnega besedila) 110


 • Wagner, Sune Rose (skladatelj) 315
 • Wan, James (režiser) 305
 • Warbeck, Stephen (skladatelj) 317
 • Ward, Penelope 213
 • Ware, Ruth 214
 • Watkins, James (1978-, režiser, scenarist) 302
 • Watt, James (1982-) 107
 • Weaver, Jacki (1947-, izvajalec) 307
 • Wegelius, Charly (1978-) 293
 • Weiss, Sonja (prevajalec) 130
 • Welfonder, Sue-Ellen 215
 • Wensell, Ulises (ilustrator) 257, 258, 259, 260, 261
 • Werber, Bernard 216
 • Wharton, Edith (1862-1937) 217
 • Wilder, Jasinda 218
 • Willewaldt, Urška (prevajalec) 58
 • Williams, John (1932-, skladatelj) 299
 • Williams, Tod (1968-, režiser) 303
 • Wilson, Patrick (1973-, izvajalec) 305
 • Wilton, Penelope (izvajalec) 299
 • Wojton, Djuna 34
 • Wolfe, Madison (izvajalec) 305
 • Wood, Elijah (1981-, izvajalec) 322
 • Worthalter, Arieh (igralec) 302
 • Wyldbore-Smith, Nicola (ilustrator) 33


 • Yamada, Kobi 271
 • Yogananda (Paramahansa 1893-1952) 46
 • Young, Samantha 219


 • Zabukovec, Urša (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 208
 • Zagorc-Končan, Jana 95
 • Zakonjšek, Joni (ilustrator) 142
 • Zakrajšek, Katja (1980-, prevajalec) 17
 • Zaleznik, Alexandra Natalie (prevajalec) 87
 • Zambarloukos, Haris (fotograf) 308
 • Zapata, Maya (izvajalec) 306
 • Zarvos, Marcelo (skladatelj) 303
 • Zlatnar Moe, Marija (prevajalec) 194
 • Zlobko, Martin (1985-, izvajalec) 118
 • Zoran, Jernej (prevajalec) 159
 • Zorc, Borut (mentor) 94
 • Zupan Sosič, Alojzija (recenzent) 131
 • Zupan, Ivan 121
 • Zupan, Manja (recenzent) 99
 • Zupan, Neja 36
 • Zupan, Uroš (1963-, avtor dodatnega besedila) 135
 • Zver, Milan (avtor dodatnega besedila) 61


 • Žagar Gašperšič, Mojka (izvajalec) 122
 • Železnik, Tjaša (1974-, izvajalec) 331
 • Žgajnar Gotvajn, Andreja (avtor) 95
 • Žgajnar, Igor (avtor dodatnega besedila) 287
 • Žiberna, Marjan (avtor dodatnega besedila) 230
 • Žibert, Matej (1987-, avtor) 124
 • Žižek, Slavoj (avtor dodatnega besedila) 17
 • Žmahar, Cristy 37, 38
 • Žmahar, Mihael (avtor) 38
 • Žnidaršič, Mojca (1974-, prevajalec) 68, 88
 • Žnidaršič, Vid (ilustrator) 241
 • Žontar, Sanja 272
 • Župan, Andrej (teolog, izvajalec) 118
 • Župančič, Oton (1878-1949, avtor dodatnega besedila) 281
 • Župančič, Oton (1878-1949, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 291

PREDMETNO KAZALO


 • 19./20.st. 110
 • 1991-2016 51


 • 20.-21. st. 131
 • 20.-21.st. 164, 208
 • 20.st. 114
 • 2D animacija 123


 • 3D animacija 123


 • aditivi 91
 • Afganistan - Domoznanstvo - Zborniki 283
 • Aforizmi 226
 • akcijska komedija 319
 • akcijski filmi 303, 311, 313
 • akutne bolezni 92
 • albumi 98
 • alternativna medicina 92
 • alternativne oblike zdravljenja 92
 • alternativno zdravljenje 185
 • Alžirija - Zgodovina - V leposlovju - 1954-1962 187
 • Ameriška književnost - Lirika - Poezija 141
 • ameriški animirani filmi 324, 331
 • ameriški glasbeniki 236
 • ameriški igrani filmi 303, 305, 311, 322
 • Ameriški igrani filmi - Akcijski film
   • - Fantastični film - Video DVD-ji 320
   • - Filmska drama - Video DVD-ji 302
   • - Video DVD-ji 319
  • - Fantastični film - Pravljični film - Video DVD-ji 310
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 307, 312, 314, 318
  • - Filmska komedija - Video DVD-ji 301
 • ameriški igrano-animirani filmi 299
 • Ameriški mladinski igrani filmi - Pravljični film - Fantazijski film - Video DVD-ji 299
 • ameriški pesniki 236
 • aminokisline 89
 • Anatomija - Knjige za mladino 83
 • angeli 246
 • Angeli - Sporočila 37, 38
 • angleška dramatika 285
 • Angleška književnost - Romani 169
 • Angleški igrani filmi
  • - Akcijski film - Filmska drama - Video DVD-ji 302
  • - Filmska drama - Video DVD-ji 308
 • angleški igrano-animirani filmi 299
 • Angleški mladinski igrani filmi - Pravljični film - Fantazijski film - Video DVD-ji 299
 • angleško gledališče 285
 • Anglija - V leposlovju 202
 • animacija lutk 123
 • animacija predmetov 123
 • Animirani film - Pedagoški vidik 123
 • animirani filmi 327
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331
 • animirani filmi za otroke 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331
 • anomalije 99
 • antidoti 92
 • antiutopija 170
 • antiutopije 208
 • antropocentrizem 67
 • Arheološki parki - Slovenija - Vodniki 284
 • astrologija 25, 185
 • Auer, Robert 110
 • Auguštinčić, Antun 110


 • babice 242
 • Babić, Ljubo 110
 • Bayern glej FC Bayern
 • Becić, Vladimir 110
 • begavci 273
 • Belgija 150
 • Belgijski igrani filmi
  • - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 306
  • - Filmska komedija - Fantastični film - Video DVD-ji 321
 • Besede - Knjige za otroke 9
 • besedila umetnikov 114
 • Besedotvorje 1
 • Bezeredi, Lujo 110
 • biologija 99
 • bionika 84
 • bioritem 80
 • Blagovne znamke - Trženje 107
 • Bojevanje - V leposlovju - Srednji vek 180
 • bolezni 84, 185, 252
 • bolniki 78
 • Bonton - Uspešnost - Priročniki 66
 • Borzništvo - Združene države Amerike 55
 • božič 261
 • Božič 253
 • božične pesmi 121
 • božje poti 222
 • branje 240
 • bratje 150
 • Brazilija - Zgodovina 294
 • Brkini 127
 • Buffett, Warren 55
 • Bukovac, Vlaho 110
 • Bulimija 85


 • carbon 94
 • Celestin Medović, Mato 110
 • Celiakija - Dietna prehrana 101
 • celica 89
 • Celjsko pevsko društvo 119
 • cepljenje 92
 • cerkvena glasba 118
 • Cerkvena glasba - Nabožne pesmi
 • chromium 94
 • citati 226
 • Crnčić, Menci Clement 110
 • Cvetlice - V otroškem leposlovju 254


 • Čakre - Duhovnost 24
 • čas in prostor glej Prostor in čas
 • časopisna ilustracija 114
 • čevlji 65
 • Čičarija 127
 • Čikoš Sesija, Bela 110
 • človek 14
 • Človek - Odnos do živali - V leposlovju 144
 • Človekove pravice - Metodika pouka - Priročniki 60
 • Človekovo okolje - Ekološko ravnotežje 67
 • človeška ribica 72
 • človeško telo 80, 88
 • Človeško telo
  • - Knjige za mladino 83
  • - Knjige za otroke 79
 • čustva 88
 • Čustva - Knjige za otroke 15
 • čustvena inteligentnost 15
 • čutenje 244
 • čutila 99


 • D'Annunzio, Gabriele - Biografije 288
 • Danski filmi - Filmska drama - Igrani filmi 315
 • daoizem glej Taoizem
 • darila 246
 • Debelost - Preprečevanje - Priročniki 93
 • dečki 248
 • Dečki
  • - Odraščanje - V mladinskem leposlovju 273
  • - V otroškem leposlovju 268
 • Dedek Mraz (ljudski junak) - V mladinskem leposlovju 282
 • deklaracije 60
 • Dekleta - Travmatične izkušnje - V leposlovju 147
 • deklice 299
 • dekontaminacija 86
 • delavnice 60
 • deliberativna demokracija 61
 • delitev dela 49
 • delo 49
 • Delo v tujini - Priročniki 56
 • delodajalci 49
 • delovna sila 56
 • Delovni čas - Organizacija - Priročniki 57
 • demokracija 113
 • Depresija (medicina) 85
 • destilacija 103
 • Dešković, Branislav 110
 • Detektivi - V otroškem leposlovju 264, 265, 266
 • Detoni, Marijan 110
 • diabetes 252
 • Diabetes mellitus glej Sladkorna bolezen
 • Dictionaries 1
 • diete 93
 • dietna prehrana 91
 • dihalne vaje 30
 • Dinozavri - Knjige za otroke 74
 • divje rastline 89
 • dobrobit živali 99
 • dobrota 261, 299
 • Dolgoživost - Biotehnologija 84
 • Domače živali
  • - Knjige za otroke 96
  • - Vedenje - Učbeniki za visoke šole 99
 • Domovi za stare ljudi - Družabno življenje - V leposlovju 166
 • domoznanstvo 72
 • Donava - Letni časi - V leposlovju 231
 • drama 302, 306, 307, 308, 312, 314, 317
 • drame 285
 • dress code 65
 • droni 308
 • druga svetovna vojna 295
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • drugačnost 254, 273, 299
 • druščine 264, 265, 266
 • društva 78
 • Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi - Zborniki 78
 • družbena diferenciacija 50
 • družbena gibanja 61
 • družbena slojevitost 144
 • družbene razmere 53, 283
 • Družbene razmere - Krščanski vidik - Kolumne 39
 • družbene spremembe 48
 • družbeni konflikti 50
 • Družbeni problemi - Francija 50
 • družbeni razredi 48
 • Družbeni razredi - Francija 50
 • družina 49, 150, 235, 258, 260
 • Družina - V otroškem leposlovju 270
 • Družinske skrivnosti - V leposlovju 153
 • družinski film 299
 • družni psi 98
 • države sveta 172
 • duhovna rast 24, 35
 • duhovni razvoj 24
 • duhovnost 21, 26
 • Duhovnost - V leposlovju 177, 179
 • Dupin, Georges glej Georges Dupin (literarni junak)
 • Dupuy, Jean-Pierre - Bibliografije 17
 • Duša 32
 • Dušek, Dušan - Intervjuji 160
 • Duševno zdravje - Krščanstvo 225
 • DVD 313, 315, 316
 • Dylan, Bob - Eseji 236


 • egoizem 170, 195
 • Eisenstein, Sergei - Biografski film - Video DVD-ji 306
 • ekološko inženirstvo 95
 • Ekonomska neenakost 47
 • elektronske knjige 56
 • elizabetinsko gledališče 285
 • embalaža 91
 • emigracija 56
 • enakost spolov 49
 • Enakost spolov 49
 • energijske tehnike 35
 • energijski sistem organizma 92
 • Erotika - V leposlovju 155
 • Estonija - V leposlovju - 20.st. 193
 • etični vidik 84
 • etnična glasba 115
 • etno 115
 • etnografija 283
 • etologija 99
 • Evolucija (biologija) - Antropogeni vplivi 67
 • Evropa 297
  • - Vojaška zgodovina - Reportaže 234
 • Evropska književnost - Nagrade - 2016 228
 • Evropska unija 7
  • - Demokracija 61
 • evropski animirani filmi 325, 326
 • evropski igrani filmi 304, 308, 317, 321, 323
 • Evropski parlament - Delovanje 7
 • ezoterika 177, 179


 • fantastična bitja 278
 • Fantastična bitja
  • - V mladinskem leposlovju 161
  • - V otroškem leposlovju 207
 • fantastični svetovi 161
 • fantazijski film 310, 321
 • fantazijski filmi 323
 • Fantazijski svetovi - V leposlovju 208
 • farmacija 185
 • fascinacija 19
 • Fašizem - Italija 288
 • FC Bayern - Zgodovina 125
 • film 123
 • filmska animacija 123
 • filmska montaža 124
 • Filmska vzgoja - Priročniki 123
 • Filozofija družbe 17
 • filozofija politike 13
 • Filozofija politike 17
 • filozofija prostora 113
 • filozofska antropologija 14
 • finance 54
 • Finance - Združene države Amerike 55
 • finančno poslovanje 54
 • Finska književnost - Zgodovina - Vojna 1939-1945 - Estonija - 20.st. - Roman 193
 • Finski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 306
 • fitoremediacija 86
 • fiziologija 99
 • fizioterapija 82
 • Francija
  • - Družbene razmere 50
  • - Politične razmere - V leposlovju - 21.st. 170
 • francoski igrani filmi 323
 • Francoski igrani filmi
  • - Akcijski film - Filmska drama - Video DVD-ji 302
  • - Filmska drama
   • - Filmska komedija - Video DVD-ji 306
   • - Video DVD-ji 317
  • - Filmska komedija
   • - Fantastični film - Video DVD-ji 321
   • - Video DVD-ji 304, 309
 • funkcionalna prehrana glej Varovalna prehrana
 • Fußball-Club Bayern glej FC Bayern


 • Gecan, Vilko 110
 • Gender equality 49
 • genetika 99
 • geography of transport 106
 • Geologija - Knjige za mladino 73
 • Georges Dupin (literarni junak) - V leposlovju 149
 • geriatrija 82
 • gibanje 82
 • glasba 116, 256, 257
 • glasbena estetika 116
 • glasbena psihologija 116
 • glasbena sociologija 116
 • glasbena teorija 116
 • glasbene pravljice 117
 • Gledališče - Zgodovina - Anglija - 16.-17.st. - Knjige za mladino 285
 • Gobe - Nabiranje 102
 • Gosenice - V otroškem leposlovju 253
 • Gospodarstvo 47
 • Gozdne živali - V otroškem leposlovju 239
 • Grace, Helen glej Helen Grace (literarna junakinja)
 • grozljivke 303, 305
 • grščina 130
 • Grški bogovi - Igre - V leposlovju 144


 • haiku 140
 • hardness of steel hardfacing 94
 • Hegedušić, Krsto 110
 • Helen Grace (literarna junakinja) 146
 • hematologija 78
 • Herman, Oskar 110
 • higiena 88, 91
 • Higiena - V otroškem leposlovju 6
 • Hinduizem - Duhovnost 46
 • hindujska duhovnost 46
 • history 106
 • holekalciferol glej Vitamin D3
 • homeopatija 92
 • Homeopatija - Priročniki 92
 • homeopatska zdravila 92
 • Homoseksualnost 32
 • Hongkonški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 319
 • hormoni 89
 • hrana 91, 258
 • Hrvaška umetnost - 1880-1945 - Albumi 110
 • hrvaško kiparstvo 110
 • hrvaško slikarstvo 110
 • Humar, Tomaž - Spomini 172
 • humor 11, 268


 • idejni nazori 4
 • Identiteta - V leposlovju 202
 • igrani filmi 303, 305, 311, 322, 323
 • Igrani filmi
  • - Drame - video DVD-ji 316
  • - Kriminalni filmi - video DVD-ji 313
 • Igrano-animirani filmi - Video DVD-ji 299
 • igrano-risani filmi 299
 • imigranti glej Priseljenci
 • individualizem 195
 • inteligenca živali 144
 • Islam - V leposlovju 170
 • islamofobija 50
 • Italija - Politična zgodovina - 1914-1939 288
 • italijanski književniki 288
 • italijanski politiki 288
 • Iveković, Oton 110
 • izbire 34
 • izdelki iz papirja 108
 • izguba 152
 • Iznajdbe
  • - Ekološki vidik 67
  • - V otroškem leposlovju 248
  • - Zgodovina - Knjige za mladino 3
 • izumi 248
 • izumi glej Iznajdbe
 • izumitelji 3
 • izviri 109


 • jamske živali 72
 • japonski animirani filmi 331
 • Javna politika 61
 • javne osebnosti 226
 • Jedrske nesreče - Zaščita - Priročniki 86
 • jeleni 261
 • jesen 255
 • jezikovna politika 129
 • jezikovni pouk 128
 • Jezus Kristus - Rojstvo - Stripi - Knjige za otroke 44
 • Job, Ignjat 110
 • joga 225
 • Joga - Duhovnost 45
 • Judje - Preganjanje - V mladinskem leposlovju - Poljska 275
 • Julijske Alpe - Planinski vodniki 126
 • Junaki - V mladinskem leposlovju 150
 • Junek, Leo 110
 • južnokorejski animirani filmi 328, 329, 330


 • kamena doba 280
 • kanadski igrani filmi 305
 • kanadski igrano-animirani filmi 299
 • Kanadski mladinski igrani filmi - Pravljični film - Fantazijski film - Video DVD-ji 299
 • Kapitalizem 48
 • karikature 226
 • Karikature - Zobozdravstvo - Zborniki 112
 • Karlin, Alma M. 289
 • Karlin, Alma Maximiliana glej Karlin, Alma M.
 • karmična diagnostika 34
 • kartonke 8, 96
 • kaskaderji 273
 • Kaštelančić, Ante 110
 • Katastrofe - Preživetje - V leposlovju - Rusija 208
 • katoliška cerkev 39
 • Kazenska sodišča - Slovenija - 1941-1990 - Zborniki 296
 • Kazenske preiskave - V leposlovju 153
 • kazensko pravosodje 296
 • Kemija - Zgodnje učenje - Učbeniki za visoke šole 70
 • Kenija 308
 • Kerdić, Ivo 110
 • Ketogena dieta - Priročniki 93
 • Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 319
 • Klasični jeziki - 21.st. 130
 • klimatologija 67
 • klimatske spremembe 67
 • Kljaković, Jozo 110
 • kloniranje 84
 • Kmetije - Knjige za otroke 96
 • Knjige - V otroškem leposlovju 240
 • književne vsebine 285
 • književnost 129, 288
 • knjižnice 240
 • kolesarji 293
 • kolesarska potovanja 172
 • kolesarske dirke 293
 • Kolesarstvo - Vrhunski šport 293
 • kolišča 280
 • Koliščarji - V mladinskem leposlovju 280
 • komedija 301, 304, 306, 309, 319, 321
 • komedije 323
 • komunikacija 105
 • Konji
  • - Knjige za mladino 97
  • - V otroškem leposlovju 257
 • koprodukcija 299, 302, 304, 306, 319, 321, 331
 • koprodukcije 305
 • Korzika - Počitnice - V leposlovju 153
 • Kovačević, Ferdo 110
 • kozmologija 67
 • Kraljević, Miroslav 110
 • Kras 127
 • kraške jame 72
 • Kri - Bolezni - Zborniki 78
 • Kriminalisti - V leposlovju - Ljubljana 164
 • kriminalna drama 308, 312
 • kriminalni film 318
 • kriminalni filmi 311, 322
 • kriobiologija 84
 • krionika 84
 • Krizman, Tomislav 110
 • krom 94
 • kronična mieloična levkemija 78
 • kronično zdravljenje 92
 • krščanska etika 42
 • Kršinić, Frano 110
 • krvne bolezni 78
 • Ksenofobija - Francija 50
 • Kuferšin, Emil Milan - Spomini 290
 • Kuhar, Lovro glej Prežihov voranc
 • Kuharski recepti
 • Kukovič, Zofija Mazej glej Mazej Kukovič, Zofija
 • kultura 129
 • kulturna zgodovina 297
 • Kunci - V otroškem leposlovju 258
 • kvaliteta 91


 • latinščina 130
 • LCHF prehrana 93
 • learning disabilities 63
 • Lefebvre, Henri - Interpretacija 113
 • letenje 253
 • letni časi 244
 • Levkemija - Zborniki 78
 • ličenje 65
 • likovna kritika 114
 • limfom 78
 • lisice 250, 255
 • literarne študije 131
 • literarni komentarji 285
 • Liturgična glasba - CD-plošče 118
 • Lizbonska strategija 61
 • ljubezen 150, 242, 254, 270, 282
 • Ljubezen 32
  • - V mladinskem leposlovju 278
 • Ljubezenski partnerji 32
 • ljubezenski roman 183, 184
 • Ljubosumje - V otroškem leposlovju 242
 • ljudska arhitektura 109
 • Ljudska glasba
  • - Priredbe - CD-plošče 122
  • - Slovenija - Tolmin - 2011-2020 - CD-plošče 115
 • ljudske pesmi 115
 • Ljudske pesmi - Priredbe - CD-plošče 122
 • ločenci 41
 • Ločitev - V leposlovju 223
 • lovski psi 98
 • Luksemburški igrani filmi - Filmska komedija - Fantastični film - Video DVD-ji 321
 • luna 256


 • Makedonska književnost - Vojna - Moški - Ženske - Makedonija - 21.st. - Roman 191
 • mamuti 280
 • marksizem 113
 • maščobe 89
 • Maščobe - Prehrana - Priročniki 93
 • Mašić, Nikola 110
 • matematična logika 13
 • materializem 18
 • materinstvo 235
 • Mati Terezija glej Teresa
 • Mazej Kukovič, Zofija 7
 • medgeneracijski odnosi 195
 • medicina 92
 • medicinski vidik 84
 • meditacija 33
 • Mednarodni literarni festival - Zborniki 228
 • mednarodni odnosi 61
 • medosebni odnosi 18, 26, 41
 • Medosebni odnosi 32
  • - Psihološki nasveti 16
  • - V leposlovju 223
 • medvedi 244
 • Medvedi - V otroškem leposlovju 260
 • Megla - V otroškem leposlovju 247
 • Mehiški igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 306
 • Men 49
 • mešane pijače 103
 • meščanstvo 297
 • Meštrović, Ivan 110
 • metulji 253
 • microstructure 94
 • Mihanović, Robert Frangeš 110
 • mikrostruktura 94
 • militarizem 288
 • minerali 89
 • minevanje 152
 • Miše, Jeronim 110
 • miši 259
 • Mišice - Staranje - Preprečevanje 82
 • mizarji 111
 • mladinski igrani filmi 299
 • Mladinski pevski festival 119
 • mladinski zbori 119
 • mladostniki 279
 • mobilni telefoni 279
 • modni dodatki 65
 • modrost 11
 • Morilci - Psihopatologija - V leposlovju 200
 • moška oblačila 65
 • moški 49
 • Moški 49
 • Moški in ženske - V leposlovju 191
 • moški okteti, orgle 121
 • Moški zbori
  • - A cappella - CD-plošče 118
  • - Ciitre - CD-plošče 118
  • - Orgle - CD-plošče 118
 • Motika, Antun 110
 • mountain guides 127
 • Mujadžić, Omer 110
 • Mušič, Zoran 110
 • Muzej krščanstva na Slovenskem 10
 • muzeji 10
 • muzejske zbirke 10
 • muzikal 120
 • Muzikologija - Učbeniki za visoke šole 116


 • Nacionalizem - Italija - 20.st. 288
 • nadčutno doživljanje 25
 • Nadčutno doživljanje - V leposlovju 177, 179
 • Nairobi 308
 • naprave 103
 • narava 21
 • naravno sevanje 86
 • naravno zdravljenje 86, 89
 • Naravoslovje - Poskusi - Knjige za otroke 68, 71
 • naredi sam 108
 • Narodna identiteta - V leposlovju 209
 • nasilje 19
 • nasveti 65
 • neenakost 49
 • nesmrtnost 84
 • nesreče 86, 260
 • Nesreče - V leposlovju - New York 188
 • nevrolingvistično programiranje 31
 • Nevrolingvistično programiranje - Priročniki 36
 • nevrologi 292
 • nevrologija 90
 • Nizozemski igrani filmi - Filmska drama - Filmska komedija - Video DVD-ji 306
 • nogomet 125
 • Nogometaši - Športna tekmovanja 125
 • nogometne tekme 125
 • Nogometni klubi - Nemčija 125
 • Norveška književnost - Umetniki - Ljubezen - Bordeaux - Francija - Avtorjeva sodobnost - Roman 194
 • norveški animirani filmi 325
 • notranja politika 51
 • novinarska reportaža 114
 • nutricionizem 93


 • Oblačila - Družbeni vidik 65
 • Oblačilna kultura - Priročniki 65
 • obnova tal 86
 • obrambni mehanizem 92
 • Obsmrtna doživetja 23
  • - Pozitivno mišljenje 28
 • Očetje - Zaposlovanje - Zborniki 49
 • Očetje in sinovi - V leposlovju 233
 • Očetovstvo - Zborniki 49
 • odločitve 34
 • odmerki zdravila 92
 • odnosi med človekom in živaljo 144
 • odnosi med spoloma 191
 • Odnosi med spoloma - V leposlovju 147, 155, 183, 184, 196
 • Odpadne vode - Čiščenje - Vaje za visoke šole 95
 • Odporniška gibanja - V leposlovju - Varšava 209
 • odprta metoda demokracije 61
 • odraščanje 279
 • Odraščanje - Knjige za mladino 88
 • odtujenost 195
 • odvajanje 6
 • Odvisnosti - Zgodovina - Slovenija - 19.st. 297
 • odzivi na razstave 114
 • ogljik 94
 • ogljikovi hidrati 89
 • okolje 95
 • okoljska etika 67
 • okoljski vplivi 67
 • okrasni predmeti 108
 • Oksanen, Sofi 193
 • okteti 118
 • okultizem 161, 225
 • Okultizem - V leposlovju 199
 • organizacija dela 57
 • organizacija poslovanja 104
 • origami 108
 • osamosvojitev 51
 • osebna doživetja 28, 172, 222, 235
 • osebnostni razvoj 21, 45, 272
 • Osebnostni razvoj 31
 • oskrba z vodo 109
 • osnovne šole 63
 • ostrostrelci 191
 • otroci 41, 260
 • Otroci
  • - Sprostitev - Psihotehnike 33
  • - V leposlovju - Afrika 173
  • - Vizualna kultura 123
  • - Vzgoja 62
 • otrokove pravice 60
 • Otroške pesmi - Knjige za otroke 120
 • otroški animirani filmi 327
 • otroški risani filmi 327
 • ozaveščanje 34
 • označevanje 91
 • ožilje 80


 • Papir - Oblikovanje - Priročniki - Knjige za otroke 108
 • Parać, Vjekoslav 110
 • Parenthood 49
 • Parlament 52
 • Parlamentarizem - Jugoslavija - 1946-1991 52
 • parlamentarna demokracija 52
 • Parlamentarna demokracija 52
 • Parliament 52
 • Parliamentary democracy 52
 • parodija 321
 • Pavličić, Pavao - Spomini 231
 • pevski zbori 119
 • piksilacija 123
 • piranhe 273
 • pisalniki 111
 • Pisalno pohištvo - Slovenija - 16.st. - Razstavni katalogi 111
 • pisatelji 191
 • Pisateljstvo - V leposlovju 191
 • Plančić, Juraj 110
 • planinski vodniki 127
 • Plemstvo
  • - Dedovanje - V leposlovju - Anglija - 12.st. 184
  • - Družabno življenje - V leposlovju - Anglija - 19.st. 183
 • plenice 6
 • ples 257
 • Pljuča - Rak (medicina) - V leposlovju 185
 • podjetje 104
 • Podjetništvo - Razvoj 107
 • podnebne spremembe 67
 • poezija 249
 • pogum 261, 273
 • Pogum - V otroškem leposlovju 259
 • pohlep 256
 • poklicni športi 293
 • pokrivala 65
 • polhi 246
 • Policija - Kazenske preiskave - V leposlovju - Slovenija 164
 • polinevropatije 78
 • politična zgodovina 51
 • politični delikti 296
 • politični procesi 296
 • politični zločini 295
 • politika 53, 288
 • Poljska - Zgodovina - V mladinskem leposlovju - 1945 275
 • polži 244
 • pomoč 261, 263, 279
 • Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče 115
 • posebne potrebe 63
 • posebneži 248
 • posilstvo 279
 • poslanke 7
 • poslovna uspešnost 66
 • Poslovna uspešnost - Priročniki 105
 • Postojnska jama 120
  • - Knjige za mladino 72
 • Postružnik, Oton 110
 • potopisi 283
 • Potovanja - V leposlovju 202
 • Potovanja okoli sveta - Kolesarjenje - Potopisi 172
 • potovanja skozi čas 44
 • potrpežljivost 244, 260
 • poučevanje 63
 • poučno leposlovje 15, 252
 • pouk 63
 • povečani tisk 248, 264, 265, 266
 • povojni poboji 59
 • Površinske vode - Kemijska analiza - Vaje za visoke šole 95
 • Pozitivno mišljenje 16, 31
 • požrešnost 258
 • pravice žensk 60
 • Pravljice
  • - Branje - V otroškem leposlovju 250
  • - CD-plošče 117
 • pravljice za otroke 117
 • Pravljična bitja - V leposlovju 197
 • prazgodovina 280
 • Prazgodovina - V mladinskem leposlovju 276
 • predšolska vzgoja 70
 • Prehodne nevrološke motnje - Zborniki 90
 • Prehrana
  • - Učni pripomočki 91
  • - Zdravje - Priročniki 89
  • - Zgodovina - Slovenija - 19.st. 297
 • prehranske maščobe 93
 • prekarno delo 49
 • prevodi v slovenščino 160
 • Prežihov voranc - Literarne študije 281
 • pričevanja 59
 • prijateljstvo 150, 239, 273
 • Prijateljstvo
  • - V mladinskem leposlovju 279
  • - V otroškem leposlovju 244
 • priložnostna oblačila 65
 • Primorska - Planinski vodniki 127
 • priprava na spanje 8
 • priročniki 91, 92
 • Priseljenci - V leposlovju - ZDA 188
 • privatne zbirke 110
 • problemi najmlajših 242
 • Prodaja 104
 • produkcijski odnosi 48
 • profesionalizem v športu 293
 • Promet - Kaos - V otroškem leposlovju 247
 • prometna geografija 106
 • Prometne nesreče - V leposlovju - Korzika 153
 • Prosti čas - Organizacija - Priročniki 57
 • Prostor in čas - V leposlovju 202
 • Prstani - Magija - V leposlovju 199
 • prva pomoč 86
 • prva svetovna vojna 288
 • prva svetovna vojna glej Svetovna vojna 1914-1918
 • psi 247
 • Psi
  • - Človeško vedenje - V leposlovju 144
  • - Inteligentnost - V leposlovju 144
  • - Pasme - Svetovni pregledi 98
  • - V mladinskem leposlovju 11
 • psihična energija 25
 • psihoanaliza 13
 • Psihologi - V leposlovju - Anglija 200
 • psihološka drama 312
 • psihološki nasveti 22, 105
 • Psihoterapija - V leposlovju 192
 • Puberteta - Knjige za mladino 88
 • pustolovski filmi 318
 • pustolovščine 241


 • raba jezika 129
 • race 250
 • Rački, Mirko 110
 • računalniška animacija 123
 • radiacija 86
 • Radioaktivno sevanje - Zaščita - Naravne metode - Priročniki 86
 • radiološka zaščita 86
 • radovednost 260
 • railway transport 106
 • rak 185
 • ravni zdravja 92
 • razstavni katalogi 110
 • razum 15
 • Razveza zakonske zveze - Krščanski vidik 41
 • reakcije zdravil 92
 • recepti 103
 • redke bolezni 90
 • Reka - Zgodovina - 1919-1921 288
 • reki 4
 • Religija - Družbeni vidik - Francija 50
 • religiozna poezija 139
 • Rendić, Ivan 110
 • renesansa 285
 • reševanje problemov 27
 • Revni ljudje
  • - Človekove pravice 60
  • - Diskriminacija 60
 • revolucija 296
 • revščina 282
 • Revščina - Metodika pouka - Priročniki 60
 • Režek, Ivo 110
 • Ribe - V mladinskem leposlovju 273
 • risana animacija 123
 • risani film 123
 • risani filmi 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
 • risani filmi za otroke 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331
 • ročne spretnosti 108
 • Ročne spretnosti - Knjige za otroke 64
 • romanja 222
 • romantična drama 307, 314
 • romantična komedija 309
 • romantična zgodovinska pripoved 183, 184
 • romantične drame 316
 • Romunski igrani filmi - Filmska komedija - Video DVD-ji 304
 • Rosandić, Toma 110
 • Roth, Philip - Avtobiografski romani 233
 • ruska mitologija 282
 • ruske pisateljice 208
 • ruski roman 208


 • Sacks, Oliver - Avtobiografije 292
 • samomori 279
 • samopomoč 80
 • samorealizacija 28, 31, 235
 • Samorealizacija
  • - Tehnike - Zborniki 35
  • - V otroškem leposlovju 272
 • samospoznavanje 222
 • Samouresničevanje - V mladinskem leposlovju 273
 • samozdravljenje 80, 89
 • sanje 253
 • Santiago de Compostela - Božja pot 221
 • satira 199, 208, 321
 • Sebald, Winfried Georg 202
 • sevanje 86
 • Shakespeare, William - Knjige za mladino 285
 • sinovi in očetje glej Očetje in sinovi
 • sirote 299
 • skrb 263
 • skrbstveno delo 49
 • skrivnost 264, 265, 266
 • Skumavc, Marjan 114
 • slaba vest 255
 • Sladkorna bolezen - V otroškem leposlovju 252
 • Slovarji 1
 • slovaška književnost 160
 • slovaški pisatelji 160
 • Slovenci 226
  • - Potovanja - Afganistan - Zborniki 283
  • - Vojne žrtve - Trst - 1944 295
  • - Zgodovina 298
 • Slovenian Istria 127
 • Slovenian language 1
 • Slovenija 10, 72, 103
  • - Arheološka najdišča - Vodniki 284
  • - Arhitekturna dediščina 109
  • - Ekonomska politika 53
  • - Kulturna dediščina
  • - Kulturna zgodovina - V leposlovju 128
  • - Notranja politika 53
  • - Politične razmere 51
  • - Politično nasilje - 1941-1990 - Zborniki 296
  • - Zgodovina 298
 • Slovenska arhitektura - Avtohtoni slogi 109
 • slovenska dramatika 131
 • Slovenska dramatika - Literarne študije 131
 • Slovenska Istra 127
 • slovenska književnost 131, 164
 • Slovenska književnost
  • - Kratka proza 168
  • - Lirika - Poezija - Haiku 140
  • - Mladinska književnost - Slikanice 251
  • - Slovenska poezija 132
  • - Vsakdanje življenje - Avtorjeva sodobnost - Kratke zgodbe 212
 • slovenska meja 59
 • Slovenska otroška poezija - Antologije 269
 • Slovenske ljudske pravljice - Knjige za otroke 120
 • slovenski izseljenci 128
 • Slovenski književniki - Biografije 132
 • slovenski pesniki 291
 • slovenski pisatelji 164
 • slovenski politiki 286
 • slovenski slikarji 114
 • slovensko slikarstvo 114, 142
 • slovenščina 129
 • Slovenščina 1
  • - Sinonimi - Slovarji 1
  • - Vaje 128
 • smisel življenja 170
 • smrt 257
 • Smrt
  • - Družbeni vidik 84
  • - V otroškem leposlovju 263
 • Snov - Prenos - Učbeniki za visoke šole 69
 • Socialism 52
 • socializem 52
 • Socializem 48, 52
 • socialna zgodovina 297
 • socialne pravice 49
 • socialni prostor 113
 • sociologija religije 50
 • sočutje 263
 • Sodna praksa - Humor - V leposlovju 156
 • Sodni procesi - Slovenija
   • - 1941-1990 - Zborniki 296
   • - Anekdote 156
 • sosedje 248
 • Sotlar Urankar, Lara - Spomini 235
 • sove 242
 • Spanje - Knjige za otroke 8
 • special needs 63
 • spodnje perilo 65
 • spolna diskriminacija 60
 • Spolna zloraba
  • - Psihološki vidik 58
  • - Videoposnetki - V mladinskem leposlovju 279
  • - Žrtve - Krščanski vidik 58
 • spolnost 88
 • Spolnost
  • - Ljubezen 32
  • - Zgodovina - Slovenija - 19.st. 297
 • spomini 283
 • Spominski predmeti - V leposlovju 188
 • sporočila za javnost 226
 • Sprava - Krščanski vidik 42
 • spreobrnitev 225
 • Spreobrnjenci - Spomini 225
 • springs 109
 • Sprostitev - Psihotehnike - Priročniki 30
 • sproščanje 30
 • sreča 26, 34, 144
 • srednje šole 63
 • stanje zavesti 24
 • Stanovi - Plemstvo - Slovenija - 17.st. 287
 • staranje 84
 • Staranje - Živčnomišični sistem - Delovanje 82
 • Starejši ljudje - Gibalna terapija 82
 • Stari ljudje - Medosebni odnosi - V leposlovju 166
 • Staroselci - Duhovnost - Avstralija 43
 • starost 82
 • starševstvo 49, 270
 • Starševstvo 49
 • starši 41, 270
 • stavbna dediščina 109
 • stilno pohištvo 111
 • stop animacija 123
 • Strah - V otroškem leposlovju 245
 • Stres 30
  • - Pozitivni vidik 27
 • stripi 11
 • students 63
 • surovine 103
 • suverenost 19
 • Svečnjak, Vilim 110
 • Sveti Miklavž (ljudski junak) - V otroškem leposlovju 246
 • svetopisemske osebe 44
 • svetopisemske zgodbe 44
 • Svetovna vojna 1914-1918 - V leposlovju 234
 • Svetovna vojna 1939-1945
 • svoboda 258


 • Šenoa, Branko 110
 • Šimunović, Frano 110
 • Šohaj, Slavko 110
 • športna tekmovanja 293
 • športni rezultati 125
 • Štrigova 59
 • Študenti - V leposlovju - ZDA 147
 • Šulentić, Zlatko 110
 • Švedska književnost - Ljubezen - Moški - Ženske - Švedska - Avtorjeva sodobnost 206
 • švedski animirani filmi 326


 • tajne organizacije 199
 • Taoizem 100
 • Tartaglia, Marino 110
 • tatvine 266
 • teachers 63
 • teaching 63
 • tehnike animacije 123
 • tehnološke vode 95
 • Tek - V leposlovju 230
 • telesna aktivnost 82
 • telesni razvoj 88
 • telo 19
 • teorija kulture 113
 • Teresa - Knjige za otroke 40
 • Terezija glej Teresa
 • terorizem 308
 • Tesnoba - Eseji 220
 • textbooks 63
 • thriller 308
 • Tišov, Ivan 110
 • tkivno inženirstvo 84
 • Tolstaja, Tat´jana glej Tolstoj, Tatjana
 • Tolstaja, Tat´jana Nikitična glej Tolstoj, Tatjana
 • Tolstoj, Tatjana - Literarne študije 208
 • Tolstoj, Tatjana Nikitična glej Tolstoj, Tatjana
 • Tomažič, Danica 295
 • Toplota - Prenos - Učbeniki za visoke šole 69
 • totalitarizem 296
 • transgresija 19
 • transplantacija 84
 • transportni pojavi (fizika) 69
 • tranzicija 51
 • travniki 254
 • Travniki
  • - Biološka raznovrstnost - Slovenija 76
  • - Upravljanje 76
  • - Zaraščanje 76
 • trdni odpadki 95
 • trdota jeklenih navarov 94
 • Trepše, Marijan 110
 • trg dela 49
 • triler 308, 318
 • trilerji 303, 305, 311, 322
 • trpljenje 26
 • Truhlar, Vladimir - Monografije 132
 • Turkalj, Joza 110
 • Turška književnost - Čast - Medkulturnost - Kurdi - Begunci - Družina - Nasilje - Ljubezen - Istanbul - Turčija - London - Anglija - 21.st. - Roman 203


 • učbeniki 91
 • učenci 63
 • Učenci - Učne težave - Učbeniki za visoke šole 63
 • učenje 62
 • učinkovitost 105
 • učitelji 63
 • Učitelji - V leposlovju 196
 • učne težave 63
 • umetnost 256
 • umiranje 84, 152
 • Umiranje - V leposlovju 233
 • umori 295
 • Umori - V leposlovju - Bohinj 164
 • univerzitetni jezik 129
 • Urankar, Lara Sotlar glej Sotlar Urankar, Lara
 • uravnovešena prehrana 91
 • urbanizacija 67
 • urbanizem 113
 • usoda 14
 • uspešnost 105, 125
 • Uspešnost - Psihologija 20
 • ustvarjalnost 62
 • Uzelac, Milivoj 110


 • v mladinskem leposlovju 256
 • vaje 82
 • Valvasor (rodbina) - Zgodovina 287
 • Valvasor, Janez Vajkard - Biografije 287
 • Valvasor, Johann Weikhard glej Valvasor, Janez Vajkard
 • varjenje 94
 • Varlaj, Vladimir 110
 • Varovalna prehrana - Priročniki 89
 • vedenje živali 99
 • velikani 299
 • velike tiskane črke 240, 242, 249, 261, 272
 • vernacular architecture 109
 • vernakularna arhitektura 109
 • Verstovšek, Karel - Biografije 286
 • veselje 257
 • Vest - V otroškem leposlovju 255
 • Videotehnika - Priročniki 124
 • Vidović, Emanuel 110
 • Vikingi
  • - V leposlovju 180
  • - V otroškem leposlovju 241
 • Vilenica glej Mednarodni literarni festival
 • violina 256
 • visoko šolstvo 129
 • visokošolski učbeniki 63
 • Visokošolski učitelji - Življenje - V leposlovju - Pariz 170
 • Vitamin D3 77
 • vitamini 89
 • vlaknine 89
 • vnuki 242
 • Vodnjaki
  • - Slovenija 109
  • - Tehnologija - Svet 109
 • vohunski filmi 313
 • Vojna
  • - Psihološki vidik - V leposlovju 187
  • - V leposlovju 191
 • vojne 150
 • vojni film 315
 • Volilne kampanje - V leposlovju - Francija 170
 • vrednote 26
 • vrednotenje terapije 92
 • vrhunski športniki 293
 • vrline 282
 • Vrline - V otroškem leposlovju 261
 • vrste animacije 123
 • vrtovi 254
 • vsakdan 9, 270
 • Vugrinec, Davor - Zbirateljstvo 110
 • Vuk, Stanko 295
 • Vukovar - V leposlovju 231


 • water supply 109
 • Wegelius, Charly - Spomini 293
 • welding 94
 • wells 109
 • Word formation 1


 • za otroke in starše 270
 • zabavna glasba 236
 • začetni pouk 70
 • začetno branje 248, 264, 265, 266
 • začimbe 86
 • Zajc, Drago 295
 • zajci 258
 • zakonci 41
 • Zakonci - Krize - V leposlovju - Ljubljana 195
 • zakonodaja 103
 • Zakonsko življenje - Ljubezen 32
 • zaposlitev 235
 • zaposlovanje 56
 • zasebne zbirke 110
 • zaščita pred sevanjem 86
 • zaupanje 244
 • zavest 26
 • zborovodje 119
 • zborovodstvo v Celju 119
 • zborovska glasba 118
 • Zdravilna prehrana - Priročniki 89
 • Zdravje
  • - Krepitev - Priročniki 87
  • - Ohranjanje - Priročniki 80
 • zdravo življenje 80, 87
 • zdravstveni nasveti 80
 • Zdravstvo - Medosebne komunikacije - Priročniki 36
 • Združene države Amerike 236
 • zelišča 89
 • Zemlja
  • - Evolucija (biologija) 67
  • - Knjige za mladino 73
 • zgodovina 53
 • Zgodovina - Rodoslovje - Slovenija - 17.st. 287
 • zgodovinski pregledi 3, 106, 116, 125
 • Zima - V mladinskem leposlovju 282
 • Zlato - Naložbe 54
 • Zločini - Sodni procesi - V mladinskem leposlovju 150
 • zloraba 279
 • zmaji 120
 • Zmaji (bajeslovna bitja) - V leposlovju 199
 • zmeda 247
 • značaj 14
 • Znamenite osebnosti
  • - Biografije - Knjige za mladino 4
  • - Izreki - Knjige za mladino 4
 • Znanstvena odkritja - Zgodovina - Knjige za mladino 3
 • znanstveni jezik 129
 • Znanstveniki - Zgodovina - Knjige za mladino 3
 • znanstvenofantastična drama 307
 • znanstvenofantastični film 307
 • Zoogeografija - Knjige za mladino 75
 • Zrak - Onesnaževanje - Vaje za visoke šole 95
 • zvestoba 244


 • Žabe - V leposlovju 133
 • žalost 152, 257
 • Železnice - Zgodovina - Slovenija 106
 • železniške proge 106
 • železniški promet 106
 • želje 253, 272
 • ženska oblačila 65
 • ženske 60
 • Ženske
  • - Psihične travme - V leposlovju 192
  • - Samomori - V leposlovju 200
 • ženske in moški glej Moški in ženske
 • žgane pijače 103
 • Žganje - Vrste - Priročniki 103
 • Žganjekuha - Priročniki 103
 • Židje glej Judje
 • Živali - Geografska razširjenost - Knjige za mladino 75
 • živali v domišljiji 239, 240, 242, 250, 255
 • živalstvo 75
 • Živila - Hranilna vrednost - Učni pripomočki 91
 • živilska tehnologija 91
 • Življenje
 • življenjska energija 80
 • življenjska modrost 26
 • Življenjska modrost 29
  • - V leposlovju 152
 • življenjska obdobja 80
 • življenjski cikli 80
 • življenjski stil 18
 • Župančič, Oton - Biografije 291
 • žuželke 253